A NAGY KANIZSAI KÖNYV

 

(Az ismertetők a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól származnak.)

Cím: Duszja nővér
Alcím: egy ápolónő életmentő embersége a Gulagon
Szerző: Rózsás János (1926-)
Egyéb szerző: Farkas Zsuzsa (ill. )
Nyelv: Magyar
ISBN: 963-85484-0-1
ETO: 323.282(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94)
Raktárszám: 323
ÚK szám: 199603027
Kiadás: Nagykanizsa, Czupi
Egyéb: 260 p.
20 cm

Rózsás János megrendítő memoárja, a Keserű ifjúság (amely írójának a sztálini büntetőtáborokban átszenvedett nyolc esztendejéről számol be) először 1986-ban jelent meg Borbándi Gyula segítségével Münchenben, majd a rendszerváltozás előjátékának számító 1989-es év végén nálunk is napvilágot látott a Szabad Tér Kiadó gondozásában (L: 900417). Az akkori politikai események gyors változása, a cenzúra zsiliprendszerének megszűnése, és ebből következően a hajdani 'tiltott' irodalom konjunkturális áradata, a múlt helyett a jelent és a jövőt fürkésző közfigyelem nem nagyon kedvezett a mű fogadtatásának, a könyv szinte észrevétlen maradt. A kiadó ekkor határozta el, hogy a memoár egy fontos részét, amely Rózsás János életének 1946 nyarától 1947-ig terjedő időszakát öleli fel, külön kötetben, bővebb változatban, önálló címmel megjelenteti. A teljes memoár végén nincs föltüntetve a kézirat elkészültének dátuma, a Duszja nővér utolsó oldalának alján viszont 1962-1968-as évszámok szerepelnek, így valószínű, hogy a bővebb változat született meg először, és Rózsás János csak később tömörített a szövegen.

A teljes mű elolvasható a Czupi Kiadó honlapján.

Könyvtárunk honlapján a kötet egy részlete németül is elolvasható.

A kötetet a Canissa Kiadó is megjelentette.