A NAGY KANIZSAI KÖNYV

 

(Az ismertető a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól származik.)

Cím: A 12539-es számú fogoly
Alcím: Birkenau-Auschwitz-Sömmerda 1944-1945 ; visszaemlékezés 1944-1945
Szerző: Pauk Anna
Szerz. közl.: Pauk Anna
Kiadás: Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001
ETO jelzet: 341.34 ; 894.511-94Pauk A. ; 323.12(=924)(439)(430)"1944/1945"(093.3)
Szakjelzet: 341
Cutter: P 45
ISBN: 963-9114-49-9
Nyelv: magyar
Oldalszám: 194 p.

Hiteles írást tart a kezében az olvasó: Pauk Annának, a Zeneakadémia egykori ének- és zongora szakos növendékének, a nagykanizsai zenepedagógusnak a visszaemlékezéseit erről az időszakról, amelyet még a naprendszerünket meghódító, Holdra-utazó emberi elme sem tudott a mai napig, ennyi évtized után sem, megmagyarázni. De még felfogni sem.
Ez az írás nemcsak különböző történeteknek az átélő sokirányú tehetségével, érzékeny megfigyelőképességével, az élethez való keveseknek megadott viszonyának nyitottságával megfogalmazott felelevenítése, hanem az indulattól, a mindent összezavaró indulattól mentes, a bűnöst büntetni nem akaró, egészséges jellemnek a példája. Mélyreható közlés, a vaskos-elviselhetetlen tapasztalat felkönnyítése, a túlélni-akarás szentséggé avatása.
A magányból való kimenekülni-tudás segítségével folytatta életét, hátrahagyva az elfelejthetetlent. Tanítványok, kórusok sokaságát nevelte tovább, életet adott bizalmával, az emberbe vetett hitével, az emberbe, akiben akkorát csalódott. És úgy kísérte zongorával énekeseit, ahogy a legjobbak közül is csak kevesen. Szerényen, csendben, szinte titokban élt közöttünk, valójában névtelenül, tanítványainak sikereiben örvendezve, hálával teli szívvel, hogy mindezt teheti ...
„Lelkem mélyén soha be nem gyógyuló sebekkel, de emelt fővel és tele jó szándékkal dolgozom, amíg erőmből telik, mindig törekedve arra, hogy hasznos és jó munkát végezzek.”
Budapest, 2001. július 13.
Dobra János

A kötet előszava a következő oldalon olvasható: http://www.parlando.hu/Pauk.htm