A NAGY KANIZSAI KÖNYV

 

Cím: Volt egyszer egy életünk
Alcím: 1942 április 10 - 1945 május 10-ig
Szerző: Bátki József (1919)
Szerz. közl.: Bátki József
Kiadás: Budapest : Püski, 2001
ETO jelzet: 894.511-94Bátki J.
Cutter: B 41
ISBN: 963-9337-307
Nyelv: magyar
Oldalszám: 300 p.

A kötet borítóján a következőt olvashatjuk a szerzőről és művéről:

Bátki József
Volt egyszer egy életünk
Bátki József született Nagykanizsán, 1919 november 13.-án. A Piarista Reálgimnázium elvégzése után a keszthelyi Gazdasági Akadémiát végezte el 1940-ben. Még abban az évben behívták katonai szolgálatra Szombathelyre a Jurisics Miklós 8. Tábori Tüzérosztályhoz. A tüzérosztály rohamütegével 1942 áprilisában, mint hadapród őrmester vonult ki a frontra Tim közelébe. Az előrenyomuláskor a sztrozsevojei és az Uriv melletti harcokban vett részt, kétszer kapta meg a Magyar Kisezüst Vitézségi érmet. Gyevica községben lett zászlós, és vette át a 35. Gyalogezred ezred-közvetlen páncéltörő századának a parancsnokságát. Részt vett az Urivnál történt áttörés során a téli visszavonulásban. Leszerelve gazdatiszt lett a Herceg Esterházy Hitbizománynál. Újabb behívása után részt vett a Balaton-környéki és a Garam hídfői harcokban. A Volt egyszer egy életünk című háborús visszaemlékezése a fenti időszak élményeit dolgozza fel.

Bátki József művének egy fontos részlete olvasható a Pannon Tükör 2001/2. számában a 37-48. oldalakon, és az Interneten: http://www.kanizsa.hu/pannontukor/pt3.pdf