1999. január 19. közmeghallgatás

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. január 19-én (kedd) 16.00 órakor tartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán irodavezetők, Zakó László országgyűlési képviselő, Kovács Antal igazgató, Gáspár András ügyvezető, Lőrincz Lászlóné a Humán GESZ vezetője, Kámán László intézményvezető,

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-zalai Hetilap főszerkesztője, Molnár László a Zala Rádió főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, a Városi TV dolgozói és 50 érdeklődő állampolgár.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a megjelent állampolgárokat és a hivatal munkatársait.

Szeretném bejelenteni, hogy 1999. január 25-én az intézményvezetők, a gazdasági vezetők, a frakcióvezetők és a bizottsági elnökök részére az 1999. évi költségvetéssel kapcsolatosan megbeszélést tartunk.

Írásban két állampolgár juttatott el a közgyűléshez egy-egy bejelentést, amelyeket most felolvasok. (A bejelentések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Az Spar áruház jobb megközelítése érdekében út építéséhez pályázatot nyújtottunk be, amit sajnos elutasítottak.

Ferincz Jenő (Zemplén Gy. u. 3/b.): Felelősséggel állítom, hogy az 1998. október 18-i önkormányzati választáson csalás történt, így a jelen lévő képviselők valójában nem is képviselők. A választási bizottságokat azzal vádolom, hogy tudatosan és szándékosan a csalást elősegítve támogatták, hogy a Városvédő Egyesület törvénytelenül induljon a választásokon. A Városvédő Egyesület nem indulhatott volna a választáson, mivel a személyi jövedelemadó 1%-át igénybe vette, ami kizárja a politikai tevékenység folytatását. Jelzésemet követően az adóhatóság megállapította, hogy a Városvédő Egyesület közhasznú szervezet, amiről értesítettem is a választási szerveket, de nem kívántak az üggyel foglalkozni. Az ügyben minden törvényes lehetőséggel élni próbáltam, de az illetékes szervek ebben minden alkalommal tudatosan megakadályoztak. Számomra kétséges, hogy a városnak törvényesen működő közgyűlése van.

Tüttő István: Ha nem tartja legitimnek a közgyűlést, akkor miért fordult hozzánk panaszával?

Ferincz Jenő: Én azt mondtam, hogy számomra kétséges, de ezt majd a hatóságok fogják megállapítani.

A hóeltakarítással kapcsolatos megállapodás alapján az önkormányzat átalánydíjat fizet, de a kevés hó miatt az utóbbi három évben a vállalkozó szinte munka nélkül szerzett jelentős jövedelmet. Korábban elhangzott, hogy az évek során mindez kiegyenlítődik, de számomra az tűnik ki az egészből, hogy a vállalkozó nem dolgozik, ám az önkormányzat mégis fizet. 1996-ban Ferencz József egy 3.3 millió Ft összegű pótszámlát nyújtott be, ami számomra érthetetlen átalánydíjas szerződés esetén. Ezt az ügyet egyébként egy olyan albizottság vizsgálta meg, amelynek Ferencz József volt az elnöke és érdekes módon a számla jogosságát elismerték. Szeretném, ha a megkötött szerződést felülvizsgálnák.

Szeretném megkérdezni, hogy mennyi tiszteletdíjat kap a polgármester úr, mert egy újságban azt olvastam, hogy a város első emberét a felesége tartja el. Mi ebből az igazság?

Tüttő István: Egy bulvárlap újságírója korábban felhívott és a fizetésemmel, valamint az anyagi körülményeimmel kapcsolatosan tett fel kérdéseket. Én konkrét összegeket nem mondtam, csak a jogszabály által meghatározott kereteket említettem.

Ferincz Jenő: A polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők és bizottsági elnökök tiszteletdíjaival kapcsolatosan összehasonlításokat végeztem és arra a megállapításra jutottam, hogy nálunk nagyon magasak ezek az összegek. A megye többi városában a tiszteletdíj nem éri el a százezer forintot és nincs költségtérítés sem. A bizottsági elnökök és a képviselők tiszteletdíja sem olyan sok, mint nálunk.

Tüttő István: Nem lehet összehasonlítani egy megyei jogú városban fizetendő tiszteletdíjakat a lényegesen kisebb településeken fizetett díjakkal.

Ferincz Jenő: Sérelmesnek tartom, hogy az önkormányzat csak az első lakáshoz jutókat támogatja, ráadásul ezt ki sem mondja a rendelet. Ha ez így lenne, akkor milyen tulajdoni lap másolatot kérnek a pályázóktól. Ezen kívül a leadott lakásra vonatkozó rendelkezések is azt sejtetik, hogy nemcsak az első lakáshoz jutók támogatásáról van valójában szó. Az első lakáshoz jutók közül nem mindenki van olyan helyzetben, hogy rá is szorul a támogatásra. Felháborítónak tartom az illetékfizetést is. A támogatásnak sem lehetne akadálya az, hogy nincs rá pénz. Teremtse elő az önkormányzat, ha valóban érvényt akar szerezni a rendeletnek.

Tóth László: Kérem, hogy mindenki röviden mondja el a véleményét.

Tarnóczky Attila: Nem szerencsés a tiszteletdíjakat megfelelő összehasonlítási alap nélkül összevetni. A tiszteletdíjak néhány ember számára valóban magasak lehetnek, de a zalaegerszegi polgármester a fizetését kétszer kapja meg 12 havi jutalom formájában. A képviselői tiszteletdíjak 1997. január 1-jén lettek megállapítva és az összegük azóta nem változott.

Zsoldos Ferenc: A Városvédő Egyesülettel kapcsolatban tett bejelentéseket az illetékes szervek minden esetben kivizsgálták és a választási eljárást, illetve a választás eredményét törvényesnek találták. Jó lenne végre megérteni, hogy az oly sokszor hangoztatott állítás nem mindig felel meg az igazságnak.

Németh Béla (Deák tér 16.): Miért nincs a város takarítva péntek délutántól hétfő reggelig? Áldatlan állapotok uralkodnak a városban. Nincsenek még hulladéktárolók sem az utcán, ugyanakkor hatalmas összeget kell fizetni a szemétszállításért, amit sokan nehezen tudnak kifizetni.

Szeretném tudni, hogy a Vásárcsarnok megépítése után miért kell egy másik piacot is fenntartani.

A volt könyvtár épülete is rendkívül rossz állapotban van. Esős időben szinte közlekedni sem lehet ott, mert áll a víz. Legalább valami tetőt kellene csináltatni. Szégyen, hogy ekkora városnak nincs rendes könyvtára.

A parkolóórák sok gondot okoznak és nem hiszem, hogy ebből sok bevétel származna. Miért volt rá szükség?

Kelemen Péter (Vadalmás u. 2/4.): A legutóbbi közmeghallgatáson elhangzott felvetéseimre nem kaptam választ és az általam írt levelekre sem érkezett válasz. Szeretném, hogy az adásvételi szerződést egy bizottság kivizsgálná.

Találkoztam egy emberrel, akinek a lába beteg volt és elmondta, hogy az országgyűlési képviselőhöz megy, mert március óta nem kapott táppénzt. Elmondta azt is, hogy Dr. Balogh Illés helyeselte a háziorvosa döntését, mely alapján visszaküldték őt dolgozni. Nem tudom, hogy Dr. Balogh Illés hogyan lett ellenőrző főorvos, hogyan tud reumatológusként elzavarni egy olyan embert, aki belerokkant a munkába. Miért kell ennek az embernek az országgyűlési képviselőhöz fordulni? Lesz szegények kórháza Nagykanizsán? Kérem, hogy az illetékes bizottság vizsgálja meg, hogy az elmúlt 10 évben mennyi pénzért vásárolt gyógyászati segédeszközöket a főorvos úr.

10 évvel ezelőtt az akkori vezető ügyész helyettese közösség megsértésének vádjával él valaki ellen. A feljelentő Gothárd Jenő és Sajni János volt. Kérem, hogy világítsák át a vezető ügyész tevékenységét. Számos esetben előfordult, hogy nem foglalkoztak a felvetésemmel, sőt az általam írt leveleket sem vették át. Aki korábban hamis váddal élt, az hogyan lehet vezető ügyész a városban. Hogyan fordulhat elő az, hogy ha valaki bejelenti, hogy egy ügyész bűnpártolást követett el, akkor sehonnan nem kap jogorvoslatot.

Tüttő István: Az önkormányzat az ügyészségnek nem felettes szerve, így eljárni sem tud vele szemben. A felvetésével a városi ügyészség felettes szerveihez kell fordulnia. Ebben az ügyben az önkormányzat segíteni nem tud.

Kelemen Péter: A megyei főügyész nem veszi át a leveleket. Sérülnek az állampolgári jogok. Kihez forduljak ezután?

Szeretném, ha az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság meghallgatná, hogy miért vádolom pedagógiai etikátlansággal Mayer Ferencet.

Dr. Tolnai Sándor (Kossuth tér 25.): Javaslom, hogy az önkormányzati intézmények éves szemléjét végezzék el, melynek keretében az épületek állapotát és az intézmények működését lehetne feltérképezni. Ezeket az eredményeket a vezető minősítésénél figyelembe lehetne venni. Úgy érzem, hogy az intézmények helyzetét nem kísérik figyelemmel.

Sajnálatosnak tartom, hogy a belvárosban, a játszótereken és a parkokban nincsenek hulladékgyűjtő edények. A külvárosban sok illegális szemétlerakó van, ezért javaslom, hogy ezekre a területekre helyezzünk el konténereket.

Tüttő István: Kíváncsi lennék arra, hogy mennyivel olcsóbb elvinni a szemetet a város egyes külterületeire, mint a szemétlerakóhoz. Semmit nem old meg, ha az illegális szemétlerakókat legálissá tesszük.

Dr. Tolnai Sándor: Ha mindenképpen ott helyezik el a szemetet, akkor legalább nekünk legyen könnyebb összeszedni.

Vannak olyan szabálysértők, akikre a bírságot nem lehet kivetni, mert nincs jövedelmük és végrehajtható vagyonuk sem. Javaslom, hogy a közgyűlés rendeletben szabályozza, hogy az ilyen személyek ne kaphassanak támogatást, mert lassan eljutunk odáig, hogy néhány embert már nem tudunk befolyásolni, számunkra nincs visszatartó erő.

A tömegközlekedéssel kapcsolatosan javaslom, hogy a járatok számát bizonyos helyeken és bizonyos időpontokban csökkentsük, mivel nincs jelentős forgalom.

A közterületek tervezésénél figyelembe kellene venni a lakossági igényeket és ott kellene járdákat építeni, ahol az emberek járnak. A parkolókat is ott kellene megépíteni, ahol szabálytalanul parkolnak.

Sérelmezem, hogy sok zöldterület pusztul el azért, mert az üzletek feltöltése érdekében igénybe veszik azokat a kereskedők. Nem lehet ezt a tevékenységet szankcionálni?

Nagyon sok intézmény környezete rendezetlen. Javaslom, hogy az intézmények vezetőit kérjük fel arra, hogy zöldterületüket gondozzák, akár a diákok bevonásával is.

Végezetül a közéleti személyek példamutatásáról szeretnék beszélni. A jómódú embereknek formális, akár 500 vagy 1000 Ft befizetésével hozzá kellene járulniuk a Városvédő Egyesület munkájához ezzel is segítve a közérdekű célok elérését.

Végezetül a Tűzvédelmi Alapítvány titkáraként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkánkat anyagilag támogatták.

Molnár István (Platán sor 7.): A város környékén nagyon sok hétvégi telek van, amelyek megközelíthetősége sokszor rossz. Javaslom, hogy a hegyi utakat térképezzék fel és javításukra dolgozzanak ki tervet, amelyek alapján a munkákat el lehet végezni.

Korábban egy törvényerejű rendelet lehetőséget adott a mezőőri és a hegyőri szolgálat megszervezésére. Szeretném, ha ezt a szolgálatot ismét fel lehetne állítani.

Láng János (Múzeum tér 5.): A Múzeum tér állapota nagyon rossz. A lerakott korlátokat kidöntötték, melynek következtében a kövezet feljött.

Másik gondunk az, hogy a téren a fizető parkolóhelyek mindig foglaltak, s gátolják az ott lakókat abban, hogy a saját házuk előtt megálljanak, így sokan kénytelenek a zöldterületeken parkolni. Sok helyen rosszul helyezték el a parkolóórákat, mert akadályozzák a gyalogos közlekedést. Véleményem szerint hiába vannak parkolóórák, mindenki ott parkol, ahol akar.

A mezőőrség visszaállítását én is javaslom.

A látóhegyi utat a TSZ munkagépei tönkreteszik. Jó dolognak tartom, hogy konténereket helyeztek el ezen a területen, mert így legalább csökkent az illegális szemétlerakók száma.

A társasházakról szóló jogszabály rendelkezik a házirend megállapításáról, ugyanakkor önkormányzati rendelet is rendelkezik erről. Hogyan lehet a kettő között összhangot kialakítani?

Sérelmesnek tartom, hogy a Vízmű az alvízmérőkkel nem foglalkozik, hiszen a társaság kötelességes a vízmérőket hitelesíteni.

Nem tudom, hogy az Ingatlankezelési Intézmény felülvizsgálja-e az év végén a társasházak mérlegét.

Kovács János (Hunyadi tér 26/a): A Hunyadi téri diszkó működése a közvetlen szomszédok számára elviselhetetlen, a közelben lakók számára pedig erősen zavaró. Kérem, hogy a közgyűlés a saját rendeletének szerezzen érvényt. Mivel van már akkreditált környezetvédelmi laboratórium, nem jelenthet nehézséget a mérések lebonyolítása. Kérem, hogy a már üzemelő létesítményeknél végeztessék el a mérést, az ezután nyíló szórakozóhelyek esetében pedig követeljék meg a mérést.

Kiss Endre (Királyi P. u. 19.): A városban nagyon sok a munkanélküli és mivel két pályázat is eredménytelen volt olyan hangokat lehet hallani, hogy a társadalom ezekről az emberekről szép csendben lemondott. Sokan úgy érzik, hogy az önkormányzat nem foglalkozik kellőképpen ezzel a kérdéssel. Ezeknek az embereknek értelmes munkát kellene biztosítani, nem pedig pszichológust. A legrosszabb azoknak a helyzete, akik ötven év felettiek. Létre kellene hozni egy olyan teamet, amely ezt a lehetetlen helyzetet megszüntetné.

Tüttő István: A Foglalkoztatási Alap képviselőivel hétfőn találkozni szeretnénk, hiszen korábban nagyon kedvezően ítélték meg a pályázati anyagunkat, így érthetetlen, hogy miért született elutasító döntés.

Sajnos az átképzés sem jelent minden esetben megoldást, mert olyan munkahelyre is szükség lenne, ahol a megszerzett ismereteket hasznosítani lehetne. Több cég is szeretne városunkban letelepedni, de ez sem jelentené a munkanélküliek számának jelentős csökkenését.

Törőcsik Pál: Lehet, hogy még nem látszik, de a legfontosabb feladatunknak tartjuk a munkanélküliség leszorítását. Szó sincs arról, hogy ezekről az emberekről lemondtunk volna, azt azonban szeretném elmondani, hogy folyamatosan tárgyalunk az érdeklődőkkel, de bizonyos körülmények miatt az eddigi eredmények nem publikusak.

Madarász Miklós (Felsőerdő u. 40.): A Zrínyi utcai vásártér születése óta több olyan intézkedés történt a Polgármesteri Hivatal részéről velem szembe, amely anyagi és erkölcsi károkat okozott. Ügyvédeim megállapítása szerint a hivatal súlyos hibákat követett el, de egyezségre nem sikerült jutnunk. Meggyőződésem, hogy az okozott kárt meg kell téríteni, ezért az ezzel kapcsolatos megállapításaimat és javaslataimat egy írásos anyagban összefoglaltam, amit most szeretnék átadni Önöknek.

Tüttő István: A vitás helyzet kialakulása elkerülhetetlen, hiszen ha követeléssel lépnek fel az önkormányzattal szemben természetes, hogy védeni akarjuk a magunk igazát. Bírósági döntés még nem született, így nem állíthatom, hogy nekünk volt igazunk.

Marton József (Liszt F. u. 2.): A mezőgazdaság reformja sok negatív változást is eredményezett, amelyek orvoslására még nem került sor. Sok földterület sorsa rendezetlen, ezért megkerestem a Földművelési Hivatalt ezekkel a problémákkal. Kiderült, hogy belátható időn belül nincs lehetőség arra, hogy az érintetteket megkeressék. Kérem, hogy a Földművelési Hivatallal vegyék fel a kapcsolatot a helyzet rendezése érdekében. Az ilyen ügyek felderítésénél szívesen nyújtanék segítséget.

Sérelmesnek tartom a KÁBELTEL KFT által megállapított árakat. Lehetőség van ilyen mértékű emelésre?

Szeretném kérni, hogy a lakáshoz jutás támogatási rendszerét vizsgálják felül és ne csak az első lakáshoz jutókat támogassák. Jó lenne, ha a rászorultságot vennék figyelembe a támogatás odaítélésénél. Szükség lenne a kormányzat által meghirdetett társadalmi segítségre.

Tüttő István: A KÁBELTEL KFT által megállapított árakkal kapcsolatosan kezdeményeztünk eljárást a Versenyhivatalnál, mely felvetésünket nem találta megalapozottnak. A Versenyhivatal a hasonló tevékenységet folytató társaságok díjtételeit összehasonlítva jutott erre a következtetésre. A közeljövőben ismét megkeressük a Versenyhivatalt.

Törőcsik Pál: A Földművelési Hivatal vezetőjével személyesen veszem fel a kapcsolatot, hiszen a rendezetlen földterületek nekünk is gondot okoznak.

A KÁBELTEL KFT vezetőjével személyes megbeszélést is fogunk folytatni.

Dr. Csákai Iván: Az első lakáshoz jutókat nem kötelességünk támogatni, ez a támogatási forma csak adható. A közgyűlés szuverén joga eldönteni, hogy csak az első lakáshoz jutókat támogatja-e, vagy a lakáscserét is. Sajnos előfordult, hogy nem a legrászorultabbak kapták a támogatást. A Szociális és Egészségügyi Osztály megvizsgálja a kérelmezők anyagi helyzetét. A közeljövőben javaslatot teszek arra, hogy a támogatási rendszer szigorodjon.

Horváth Lászlóné (Felsőtemető u. 27.): Kérem, hogy a Felsőtemető, Alsótemető, Kisrác és Nagyrác utcák vízelvezetését oldják meg, mert a legkisebb eső után is áll a víz. A kiépített csatorna a vizet nem tudja elvezetni a Kisrác utcában.

Jó lenne, ha évente legalább egy utcát felújítanának Kiskanizsán.

Stáhl György (Berzsenyi u. 14/b.): A régi piacon még mindig folyik árusítás, ami sokszor a legelemibb feltételeknek sem felel meg. Tudomásom szerint a legtöbb üzlet engedély nélkül tart nyitva. Olyan vélemények is vannak, hogy a hivatal érdekelt abban, hogy ezek az üzletek működjenek. Miért nem járnak el ezekkel az tulajdonosokkal szembe? Kamera segítségével be lehetne bizonyítani, hogy itt nem eseti árusításról van szó.

Tüttő István: Az ÁNTSZ és a hivatal folyamatos ellenőrzéseket végez.

Zakó László: A felvetett földkérdésekkel kapcsolatban személyesen kerestem meg a hivatalvezető urat, aki elmondta, hogy csak megyénkben 141 ezer kérelmet nyújtottak be, amelynek az elintézése rengeteg időt vesz igénybe. Arra kértem, hogy időközönként legalább tájékoztassák a lakosságot az ügyek állásáról.

A könyvtár megvalósításáért egy egész csapat dolgozik már, remélem nem eredménytelenül.

A munkanélküliek helyzetét nem lehet egy gombnyomással megoldani, de tudni kell azt is, hogy az intézkedések nem azonnal hoznak eredményt.

A társasházak házirendjére vonatkozóan a törvény rendelkezései egyértelműek a harmonizáció nem hiszem, hogy gondot okoz.

Tüttő István: Szeretném megjegyezni, hogy az országgyűlési képviselővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és minden felmerülő problémát jelzünk.

Megköszönöm a részvételt és az elhangzott javaslatokat. A felvetéseket kivizsgáljuk és azok eredményéről a hozzászólókat írásban tájékoztatjuk.

 

Tüttő István polgármester más hozzászólás nem lévén az ülést 18.30 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. január 26. soros

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. január 26-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

 

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán önálló irodavezetők, Bodzai Tiborné személyezti vezető, Dusnoki Ágnes, Simonka Lászlóné osztályvezető-helyettesek, Kámán László az Ingatlankezelési Intézmény vezetője, Vargovics Józsefné a Horváth Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus tagjait és a Diák Önkormányzat megjelent elnökét.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Javaslom a "Javaslat a Pannon Agrártudományi Egyetem integrációt követő székhelykijelölésére" című napirendi pont felvételét. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tóth László: Napirend előtt kérek szót.

Dr. Gőgös Péter: Interpellálni szeretnék két témában.

Balogh László: Kérdést szeretnék feltenni költségvetési témában.

Mayer Ferenc: Napirend előtt kérek szót.

Röst János: Két kérdést szeretnék feltenni egyrészt a Zsinagóga állagmegóvásával, másrészt a hivatali korrupcióval kapcsolatosan.

Marton István: Kérdéseket szeretnék feltenni a közgyűlési napirendekhez kapcsolódóan.

Bicsák Miklós: Kérdést szeretnék feltenni.

Tóth Zsuzsanna: Napirend előtt kérek szót, továbbá interpellálni szeretnék két témában.

Kiss László: Napirend előtt kérek szót, továbbá interpellálni szeretnék, és kérdést is szeretnék feltenni.

Cserti Tibor: Kérdést szeretnék feltenni.

Tüttő István: Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat a 40/1997. (XI.4.) sz. rendelettel módosított “Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről“ szóló 32/1997.(VII.1.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 5. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 6. Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló közgyűlési rendelet megalkotására (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 31/1996.(XI.5.) sz. a “Szervezeti és Működési Szabályzatról” szóló rendeletének módosítására (írásban)
 9. Előadó: Tüttő István polgármester

 10. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeiről és azok használatáról” szóló rendelet megalkotására (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.15.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1999. évi munkatervére (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Miklósfai csatornázás beruházási okmánya (írásban)
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Palini csatornázás beruházási okmánya (írásban)
 19. Előadó: Tüttő István polgármester

 20. Javaslat a hulladéklerakó építéséhez céltámogatási igény benyújtására (írásban)
 21. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

 22. Javaslat a Kanizsa Dél-zalai Hetilap átalakítására (írásban)
 23. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 24. Fellebbezések (írásban)
 25.  

  Nyílt ülés

 26. Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kérelméről (írásban)
 27. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 28. Előterjesztés a Vasemberházban lévő képtár tulajdonjogának rendezéséről (ír.)
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

 30. Előterjesztés a nagykanizsai 93/6 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (írásban)
 31. Előadó: Tüttő István polgármester

 32. Előterjesztés a Batthyány u. 28. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérelméről (írásban)
 33. Előadó: Tüttő István polgármester

 34. Előterjesztés a Nagykanizsa, Kisberki–Honvéd utcák közti garázstömb építéséről (írásban)
 35. Előadó: Tüttő István polgármester

 36. Előterjesztés a Drill Trans Kft. területvásárlási kérelméről (írásban)
 37. Előadó: Tüttő István polgármester

 38. Javaslat a helyi jelentőségű természetvédelmi területek védetté nyilvánításának előkészítésére (írásban)
 39. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 40. Javaslat a Kiskanizsán létesítendő II. világháborús emlékhely támogatására (ír.)
 41. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 42. Javaslat a Nagykanizsai Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ üzleti tervét is magába foglaló megvalósíthatósági tanulmánya elfogadására és a további feladatok meghatározására (írásban)
 43. Előadó: Tüttő István polgármester

 44. Előterjesztés az “Önkormányzati Rendezvénynaptár 99” meghatározására (ír.)
 45. Előadó: Tüttő István polgármester

 46. Javaslat az Érdekegyeztető Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
 47. Előadó: Tüttő István polgármester

 48. Javaslat az önkormányzati szintű Érdekegyeztető Tanács újjáválasztására (ír.)
 49. Előadó: Tüttő István polgármester

 50. Javaslat a céltámogatási maradványról történő lemondásról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tóth László: A FIDESZ nagykanizsai elnöksége által a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban megjelentetett állásfoglalásra szeretnék reagálni. A kommüniké nem tesz említést a város első 1990-94. között a közgyűlésben betöltött FIDESZ frakció szerepéről. A várost akkoriban a FIDESZ-SZDSZ alkotta koalíció vezette és erre az időszakra tehető a városi vagyon felélése, valamint az ingatlanok elherdálása. Érthetetlen számomra, hogy az aláírók között olyan személy is szerepel, aki már 1990 óta tagja az önkormányzatnak FIDESZ színekben. Az ellentmondásokkal terhelt közlemény költségvetési prioritások hiányára vonatkozó megállapításaira pedig engedjék meg, hogy felidézzem az 1998. november 21-i közgyűlésen napirend előtt elhangzott felszólalásom három mondatát: "A választások óta eltelt több mint egy hónap alatt tanulmányoztam a többi párt programját is és megállapítottam, hogy a sok lényegi azonosság mellett eltörpülnek a különbözőségek. Ezúton kezdeményezem egy soron kívüli közgyűlés összehívását, lehetőleg még ebben az évben. Az összehívandó közgyűlés állítson fel prioritási sorrendet, hogy tervezhető legyen az elkövetkezendő négy év és a döntéseinket ne ad hoc jelleggel hozzuk meg." Egyedül a közgyűlésnek van kompetenciája a prioritások meghatározására. Megítélésem szerint a reálisan várható bevételekhez kell igazítani a kiadásokat (ez együtt jár a kiadási tételek lefaragásával), amivel együtt jár az intézmények működési kiadásának szigorú felülvizsgálata. Hosszútávon egy hatékony intézményrendszert kell kialakítani, ami a közpénzek elherdálásának megakadályozását jelentené. Városunk számára ez a megoldás lenne a kívánatos. A város gazdasági és pénzügyeiért Törőcsik Pál alpolgármester a felelős, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságban is abszolút többségben van a FIDESZ, így ezen tények ismeretében kérem megítélni, hogy kinek a hibája az, ha nincs a városnak költségvetési prioritása.

Kelemen Z. Pál: Az SZMSZ 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján napirend előtt vita nem nyitható.

Tarnóczky Attila: Érintettség esetén az érintett frakció képviselője válaszolhat.

Törőcsik Pál: A tavaszi parlamenti választásokon az MDF-FIDESZ színeiben indultam, mint független jelölt. A FIDESZ frakció rendelkezik költségvetést érintő koncepcióval, prioritással, melyet több alkalommal közzétettünk. Egyetértek azzal, hogy a költségvetési koncepcióval kapcsolatosan egyeztetnünk kell.

Dr. Csákai Iván: Az első ciklusban a város nem tudott elherdálni semmit sem, mert nem rendelkezett vagyonnal. 1995. júliusától kezdődött el ez a folyamat.

Dr. Baranyi Enikő: Kérem képviselőtársaimat, hogy napirend előtt ne ilyen témában kérjenek szót. Megítélésem szerint ez az ügy nem vitatéma.

Tüttő István: A sajtót tartom alkalmasnak ilyen viták lebonyolítására.

Mayer Ferenc: A Megyei Közoktatási Közalapítvány elkészített egy összesítést a benyújtott pályázatokról. Nagykanizsa az 1998-as évben az alapítványhoz összesen 74 pályázatot nyújtott be, ebből a 74 pályázatból a kuratórium 57 pályázatot fogadott el, 17-et pedig elutasított. Az elnyert összeg 6.782.000 Ft volt, melyet a kanizsai oktatási intézmények kaptak, de nem élt minden intézmény a pályázati lehetőséggel. A közalapítvány 18 nagykanizsai középiskolás diákot részesített ösztöndíjban.

Tóth Zsuzsanna: Az 1999. évi költségvetés megtárgyalása nehéz helyzet elé állítja a közgyűlést. A várost 437.683.000 Ft adósság terheli és felvetődik a kérdés, hogyan jöhetett ez létre. Ez a vagyonfelélés 1995-97. között történt, ami a pazarló városvezetésnek tudható be. Arra kéri a FIDESZ frakció a közgyűlést, hogy tanuljunk a hibáinkból és körültekintően döntsünk a város érdekében.

Dr. Baranyi Enikő: Ezeknek a gondolatoknak máshol kellene hangot adni.

Kiss László: Budapesti barátaimmal beszélgetve felvetődött az a gondolat, hogy Nagykanizsa miért nem hoz létre Budapesten - más városokhoz hasonlóan - elszármazott kanizsaiakból baráti kört, amely a város céljait megismerve tanácsokkal és ötletekkel segíthetné a célok megvalósulását. Kiderült, hogy több Budapesten élő neves kanizsai származású személy felajánlotta már segítségét, de érdemi munkára eddig nem került sor. Indítványozom Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a már megindult szervezőmunkát hivatalosan is támogatva segítse elő a Kanizsai Baráti Kör létrehozását Budapesten.

 

 

1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Surd-Liszó-Nemespátró-Belezna önkormáynzatok közölték, hogy január elsejétől nem kívánnak a nagykanizsai fogászati ellátáshoz tartozni.

Tüttő István polgármester felolvassa a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának levelét. (A levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Köszönőlevelet kaptunk attól az alapítványtól, amely a miskolci deszkatemplom építéséhez a hozzájárulásunkat kérte.

Zalabaksa község szintén levelet küldött az Önkormányzatnak az árvízkárosultak segítését megköszönve.

Javaslom a jegyzői pályázat benyújtási határidejének 1999. február 28-ára, elbírálási határidejének pedig 1999. március 25-ére történő módosítását.

Tarnóczky Attila: Minden intézménnyel egyeztetni fogjuk a költségvetési rendeletet. Itt szeretném elmondani, hogy a Pedagógus Szakszervezet aláírásokat gyűjt a közalkalmazotti béremeléssel kapcsolatosan. Megítélésem szerint a közalkalmazottak esetében előírt 13 %-os béremelést mindannyiunk támogatja.

Röst János: Javaslom a 108/1995. számú határozat és a 114/1995. számú határozat végrehajtási határidejének 1999. május 31-ig történő meghosszabbítását.

A 64/1998. számú határozatban foglaltak szerint a két bizottság közül egyik sem vizsgálta a felvett hitelek kamatait. A város kényszerűségből felvett 150 millió Ft-os hitelt és átvállalta annak kamatterheit, mely várhatóan 80 millió Ft-tal fogja terhelni a város költségvetését. A 15 millió Ft-os késedelmi kamatot a kft nem fizette ki a kivitelezőnek, így közel 100 millió Ft-os veszteség érte a várost a két kamatteher miatt. A két bizottság nem utalt arra, hogy történt-e kármegállapítás, illetve felelősség megállapítás. Javaslom, hogy a közgyűlés tűzze napirendre a Vásárcsarnokkal kapcsolatos kármegállapítás kérdését.

Javaslom a 257/1998. számú határozat határidejének 1999. május 31-ig történő meghosszabbítását.

Gyalókai Zoltán: Aláírásra kerültek-e a végelszámolással kapcsolatos iratok? A december 29-i bizottsági ülésen Stahl úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy december 31-ig sor kerül a papírok aláírása. Ha az okmányok átadása nem történt volna meg, akkor javaslom, hogy 1999. január 31-ig a polgármester úr a végelszámolást zárassa le.

Tüttő István: A testület megbízta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy döntsön, de a bizottság még nem döntött ebben az ügyben.

Tóth László: A polgármesteri tájékoztató 12. oldalán olvasható, hogy a Polgármesteri Hivatal az EXELLENCE Rt-t bízta meg az intézményi átvilágítással. Miért erre a cégre esett a választás?

Tarnóczky Attila: Az EXELLENCE Rt a kft-k ilyen típusú átvilágításának sorozatát végezte már el. Egyelőre csak érdeklődtük, természetesen közbeszerzési eljárás keretében a feladat elvégzését megpályáztatjuk.

Törőcsik Pál: Kérem a testületet, hogy bízza meg Kiss Lászlót a Baráti Kör szervezésével.

Marton István: A 114/1995. számú határozatban leírtak alátámasztják azt, amit korábban már megjósoltam. Ez a koncepció a telkek értékesítését évekre megakadályozta városunkban.

Szeretném, ha pár mondatot hallanánk arról, hogy a Kodolányi Főiskolával kapcsolatos vállalkozási szerződésről.

A 250/1998. számú határozatban az első mondatot bőven elegendőnek tartom, a határidőt javaslom 1999. június 10-ére módosítani.

Megfelelőnek tartottam volna, ha a 311/1998. számú határozatban kiírták volna az összeget.

A 319/1998. számú határozatban olvashatunk a Kanizsa Rendezvényszervező Stúdióról. Miért van szükség a Ryno Rendezvényszervező Menedzserirodára?

A 329/1998. számú határozatban a "támogatás" szó helyett javaslom a "többlettámogatást" szerepeltetni.

A tájékoztatóban olvasható, hogy a Rozgonyi u. 1. sz. alatti épületben értékesítésre került két darab tetőtéri lakás. Szerencsésnek tartottam volna, ha leírják, hogy még hány vár értékesítésre vagy bérletbeadásra.

A Tóth László képviselő úrnak írt levélben olvasható, hogy az SZMSZ módosításához a polgármester úr javaslatokat kért a bizottsági elnököktől. Megítélésem szerint a képviselők véleményét is ki kellett volna kérni.

A Kelemen Z. Pál képviselő úrnak írt levéllel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem tartom megfelelőnek a konténer elhelyezését a délkeleti városrészbe, mert a városképet nagyon rontja. Kérem ennek a kérdésnek az újragondolását.

Tüttő István: Tudomásom szerint megbíztuk a parkolók kezelésével a VIA KANIZSA Kft-t.

Tarnóczky Attila: A főiskolával kapcsolatban az előjelek biztatóak, úgy tűnik, hogy a tolmácsképzés esetében jó esélyeink vannak.

Tüttő István: Röst képviselő határidő módosításait szavazásra fogom feltenni.

Marton képviselő felvetésére válaszolom, hogy teljes mértékben át kell gondolni a lakáskoncepciót. Azt is meg kell gondolnunk, hogy az ilyen feladatok esetében tartsunk-e versenytárgyalást.

A Vásárcsarnok építésével kapcsolatos javaslatot a kármegállapításra vonatkozóan szintén szavazásra bocsátom.

A 250/1998. számú határozat kiegészítésre kerül a "várhatóan" szóval.

Kálócziné Éberling Márta: A Piarista Rend és az önkormányzat közötti ingatlancsere során 924.000 Ft-ot kellett az önkormányzatnak fizetnie azért, hogy a Zsigmondy-Winkler Szakközépiskola tornacsarnok alatti földterületét megkapjuk, illetve 1.911.000 Ft + ÁFÁ-t fizetett a Piarista Rend az eszközök értékesítése során.

Tüttő István: A Kanizsa Rendezvényszervező Stúdióval kapcsolatban át kell gondolni, hogy ez a stúdió el tud-e vállalni olyan feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak meg kell oldani. A Ryno Menedzserirodának voltak olyan rendezvényei, amelyekhez mi csatlakoztunk, tehát nem lehet különválasztani a kettőt. Lehetőség van arra, hogy versenyeztetésre kerüljön sor a szolgáltatók között, a feladatok jobb ellátása érdekében.

Kálócziné Éberling Márta: A Rozgonyi u. 1. szám alatti épületben nincsen több bérbe adható ingatlanrész. A tetőtéri lakások közül a két saroklakás, valamint a kisebbik pincerész nem került még értékesítésre.

Tüttő István: Az Alfától az Omegáig Kft-vel kapcsolatosan több javaslat érkezett, melyek nem lettek megszavazva, mert a bizottsági elnök úr megszakította az ülést. Utána fogok nézni, mert az a cél, hogy minél előbb lezáruljon ez az ügy. A bizottságnak még egyszer tárgyalnia kell ezt az ügyet és döntést kell hoznia.

Kiss László: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyértelműen állást foglalt abban, hogy a szerződéstől eltérően nem akarja javadalmazni a végelszámolót. Ezen döntés alapján kell a megfelelő változatot aláírni.

Tüttő István: Mivel nem született döntés, meg kell ismételni a tárgyalást. Kérem a bizottságot, hogy minél előbb foglaljon állást ebben az ügyben.

Röst János: Megerősítem a Kiss képviselő által elmondottakat. Úgy gondolom, hogy a végelszámolás lezárásának semmilyen akadálya nincsen.

Tüttő István: Meg kell nézni a jegyzőkönyvben az elhangzottakat. Újra kell tárgyalni ezt a kérdést.

Tarnóczky Attila: Igaza van polgármester úrnak. Én is ott voltam azon a bizottsági ülésen. Három változatot szavazott meg a bizottság, de mielőtt az elutasító döntésre sor kerülhetett volna, a bizottsági ülés befejeződött.

Törőcsik Pál: Javaslom, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke adjon tájékoztatást arról, hogy miért alakulhatott ki ilyen helyzet és a bizottságnak újra kell tárgyalnia a végelszámolás ügyét.

Cserti Tibor: Meg vagyok győződve arról, hogy az önkormányzatnak tulajdonosi mivoltából adódó döntéssel kell szembenéznie. Semmi akadálya nincsen, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, ha kell, csütörtökön megtárgyalja az ügyet. Nem vagyok azonban biztos abban, hogy egyezség születik, mert a bizottság csak javasolhatja a dokumentum aláírását. A döntést a közgyűlésnek kell meghozni. Önálló szerződéses jogviszony nincs.

Tüttő István: Valóban dönteni kell, de szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a közgyűlés döntött abban, hogy ezt a döntési jogosítványt átadja a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak, ezzel pedig nem élt a bizottság.

Marton István: Javaslom, hogy a vagyonrendelet felülvizsgálatát és módosítását június 10-ig végezzük el.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 108/1995. számú határozat végrehajtásának határideje május 31-re módosuljon, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Röst János a lakáskoncepcióval kapcsolatosan javasolta a határidő módosítását május 31-ig.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 64/1998. számú határozatnál Röst János kérte, hogy a közgyűlés újra tárgyalja a vásárcsarnok építése során felmerült kamatok kérdését.

Röst János: A késedelmi kamatot nem kellett volna kifizetnünk. A normál kamat esetében is kár ért minket, hiszen az összeg átvállalása miatt hitelt kellett felvennünk.

Tüttő István. Korábban tisztáztuk, hogy át kellett vállalnunk a hiteleket.

Röst János: Javaslom, hogy következő ülésünkön kerüljön önálló napirendi pontként a közgyűlés elé a vásárcsarnok építésével kapcsolatos károkozás felelősségének megállapítása.

Kelemen Z. Pál: Vizsgálat derítheti ki, hogy történt-e mulasztás. A javaslat ezen pontjával nem értek egyet.

Tüttő István: Először vizsgálatot kell folytatni és csak azt követően lehet javaslatot tenni a felelősségre vonásra.

Röst János: Javaslom a február 28-i időpontot.

Kelemen Z. Pál: Ez a sokadik vizsgálat lesz, amit ebben a kérdésben folytattunk. Nem javaslom a vizsgálatot.

Törőcsik Pál: Kérném Röst Jánost, hogy fogalmazza át határozati javaslatát.

Tüttő István: A 250/1998. számú határozat az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozása. Kérem, szavazzunk erről.

Tarnóczky Attila: Különböző hivatalnokok bírói munkásságáról fogunk szavazni. Az előterjesztés szöveges részét szavazással módosítani teljesen szükségtelen. Igaza van Marton úrnak abban, amit elmondott. Kérném, hogy a jegyzőkönyvbe úgy kerüljön be, hogy a polgármester elfogadja, így erről nem kell szavazni.

Tüttő István: Úgy gondoltam, hogy határozati javaslatként teszem fel szavazásra. A július 10-i határidő helyett lenne július 31. Tudomásul vesszük a szövegmódosító javaslatot. A 7. pontot ezzel a módosított szöveggel fogom feltenni szavazásra.

Röst Jánosnak a Sugár utca 3. szám alatti ingatlan értékesítése kapcsán kérte, hogy május 31-ig hosszabbítsuk meg a végrehajtás határidejét.

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A többlettámogatás kérdésében Marton Istvánnak volt kiegészítése. Kiss László képviselő indítványában javasolta a Kanizsa Baráti Kör létrehozását. Megbízzuk Kiss László urat, hogy kezdeményezze a Kanizsa Baráti Kör létrehozását Budapesten. Határidőként június 30-át javaslom.

Kiss László: Én is ezt a határidőt javaslom. A megbízatást köszönettel elfogadom.

Tüttő István: Amennyiben nem lenne eredményes, akkor meg lehet hosszabbítani a határidőt.

Kelemen Z. Pál: Szimpatikus Kiss László javaslata, de napirenden kívüli volt a felszólalása. Önálló képviselői indítványként el tudom fogadni, de ez nem hangzott el.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Kiss László képviselőt bízzuk meg a Kanizsa Baráti Kör szervezésével, melynek határideje 1999. június 30., kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) elfogadja a javaslatot.

 

Röst János: A következő javaslatom lenne. A vásárcsarnok beruházása kapcsán felmerült késedelmi kamatkifizetések és a város által átvállalt kamatterhek ügyében a közgyűlés tűzze napirendre a személyi felelősség vizsgálatának kérdését.

Dr. Baranyi Enikő: Szeretném megkérdezni, hogy most a vizsgálatot szeretné elrendeltetni a képviselő úr, vagy már a vizsgálat megállapításait szeretné megtárgyaltatni. Amit ön mondott, azt úgy értelmezem, hogy önálló napirendi pontként a közgyűlés döntse el, hogy legyen-e vizsgálat vagy se.

Tüttő István: A vizsgálat elrendelését javasolja Röst képviselő.

Dr. Baranyi Enikő: Mi a határidő és ki a felelős?

Tüttő István: Felvetődik az a kérdés, hogy ki végezze a vizsgálatot. Két bizottságunk döntött arról, hogy ezt az ügyet lezárta. Röst János javaslata kiterjeszti a vizsgálatot, mert ez már nem ugyanarra vonatkozik, amit Tarnóczky Attila annak idején fölvetett.

Aki egyetért a vizsgálat lefolytatásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 5. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 6. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 7. pontját elfogadja, kérem szavazzon

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 8. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 9. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 10. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Javasolnám, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság soron kívüli ülésén tárgyalja meg az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásának kérdését.

Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Törőcsik Pál javasolta, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke indokolja meg a következő közgyűlésen a döntés elhalasztását. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A jegyzői pályázat határidejének módosítása következik. A módosításra azért van szükség, mert nem tudtuk előre, hogy mikor fog megjelenni a pályázat a közlönyben.

Aki a módosítással egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki elfogadja a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

1/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a 108/a,b,c./1995, a 114/a,b,c./1995, a 69/2./1997, a 290/2,3./1997, az 54/2/1998, 64/1998, a 231/1998, a 257/1998, a 258/1998, a 265/1998, a 300/2,3./1998, a 302/1998, a 304/4./1998, a 305/3/1998, a 307/1/1998, a 311/1-3/1998, a 319/1998, a 321/1998, a 322/1/a,b,c/1998, a 323/1,2/1998, a 324/1-4/1998, a 327/1998, a 328/1,2,3/1998, a 329/1998, a 331/1998, a 335/1998, a 343/1/1998, a 345/3,5/1998, a 346/1998. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.) a Kovásznán épülő Kőrösi Csoma Sándor Emlékmúzeum, Dokumentációs Központ és Csomakőrösi Emlékház befejezési munkáihoz 100 ezer forint anyagi támogatást biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy erre a célra a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány OTP Bank Rt. Budapest XII. kerületi fiókjánál vezetett 11712004-20117957 számú számlájára ezt az összeget utaltassa át.

Határidő: 1999. február 5.

Felelős : Tüttő István polgármester

3.) egyetért a sánci volt Idősek Klubja helyiségeinek átadásával a vállalkozó háziorvos részére rendelő bővítése céljából.

A szükséges átalakításokat a háziorvos saját költéségére végeztesse el. A helyiségek csak orvosi rendelés céljára használhatók.

Határidő: 1999. február 1.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester,

Felkérésre Dr. Busznyák László háziorvos

4.) a Kanizsa TV Kft. könyvvizsgálójának Szabó Edit okleveles könyvvizsgálót Kaposvár Damjanich u. ½. Szám alatti lakost megválasztja,

5.) megbízza a polgármestert, hogy az átvilágítási munkához történő egyetértés megszerzése érdekében folytasson tárgyalásokat az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságokkal.

6.) a 174/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. április 30-ig meghosszabbítja.

7.) a 250/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. július 31-ig meghosszabbítja.

8.) a 259/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. április 30-ig meghosszabbítja.

9.) a 261/3/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. május 31-ig meghosszabbítja.

10.) a 337/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. március 2-ig meghosszabbítja.

  1. a 345/1998. számú határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
  2. A jegyzői pályázat benyújtási határideje 1999. február 28., elbírálásának határideje 1999. március 25.

   Határidő: 1999. február 28,

   1999. március 25.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot arra, hogy az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásának befejezése érdekében a végelszámoló díjazását ismételten tárgyalja meg, egyúttal felkéri a bizottság elnökét arra, hogy a soron következő közgyűlésen adjon tájékoztatást arról, hogy a bizottság a téma megtárgyalását követően miért nem hozott döntést.
  4. Határidő: 1999. február 9,

   Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  5. felkéri Kiss László képviselőt a Nagykanizsáról elszármazott budapestiek Kanizsa Baráti Körének szervezésére.

Határidő: 1999. június 30.,

Felelős : Kiss László képviselő

14.) a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Dr. Gőgös Péter:(Felolvassa a benyújtott interpellációit, melynek szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Tüttő István: Az intézkedésről írásban fogunk tájékoztatást adni.

Balogh László: Kérdésem témája még elő fog jönni, de most is időszerű. Mint az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság elnöke két költségvetési tárgyaláson vehettem eddig részt, de nem ezen a két tárgyaláson történt a költségvetési tételek lényeges faragása, hanem ezen tárgyalások előtt, között és után. Kérdésem az lenne, hogy kikből állt, áll az a csapat, akik ezt a lényegi “faragó” munkát végezték. Azért kérdezem, mert tudomásom szerint a két alpolgármester úr nem vett részt ebben a nehéz munkában és talán ezen még lehet segíteni.

Tüttő István: Ennek a csapatnak tagja voltam én, a Gazdasági Osztály vezetője, a Pénzügyi Bizottság és Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökei, valamint felkérésemre Kalmár István úr. Az alpolgármester urak közösen fognak részt venni a jövő héttől kezdődő egyeztetéseken. Szeretném érzékeltetni, hogy szükség lesz átcsoportosításokra és meg kell gondolnunk, hogy ennyi hitellel meg tudjuk-e oldani a feladatot. Érzékelni lehet, hogy az elmondottak alapján mintegy 650 millió Ft-tal nő az intézményi igény. Az állami támogatás eredője a tavalyihoz képest 97 millió Ft-tal több. 442 millió Ft-tal hozzá kell járulni a saját bevételünkből az intézményi finanszírozáshoz úgy, hogy közben a feszültségek fennállnak. A városüzemeltetésre összesen 33 millió Ft-tal többet tudunk fordítani, a saját területen pedig 2 millió Ft-tal tudjuk emelni a költségeinket. Szeretnénk elérni, hogy a felettes szervek vizsgálják meg újra, hogy a források valóban elegendőek-e arra a feladatra, amit meg kell oldanunk. Elemeznünk kell azt a kérdést, hogy fel tudjuk-e vállalni a törvényesen előírt béreken kívüli tételeket. Közösen kell eldöntenünk azt is, hogy a hitelt hogyan kívánjuk a későbbi időszakban kezelni. A végső döntés meghozatal előtt még többször találkozunk az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, bizottsági elnökökkel és az érdekegyeztető szakszervezetek képviselőivel. A Művelődési Osztály a jövő héttől kezdve teljes mértékben részt vesz ebben a munkában.

Röst János: Két kérdést szeretnék feltenni, valamint az interpellációmat elmondani. A Zsinagóga állagmegóvási munkáiról az újonnan megkapott költségvetésben nem találtam semmilyen utalást. Kérdésem az lenne, hogy a városvezetés tervei között szerepel-e az épület tetőszerkezetének állagmegóvása, illetve felújítása. Olyan műemléképületről van szó, amelynek állagmegóvása a tulajdonos törvény által előírt kötelessége.

Második kérdésem az elmúlt közmeghallgatással kapcsolatos. Stahl György a meglévő piac működése kapcsán korrupcióval vádolta meg a hivatal dolgozóit. Azt állította, hogy a hivatal egyes dolgozói meg vannak véve. Erre a megállapításra két módon juthatott. Az első a saját tapasztalat, mert mint az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője majd két évig állt kapcsolatban a hivatallal, a másik, ha más személytől bizonyítéka van arra, hogy a hivatal dolgozói korruptak. Az a kérdésem, hogy a hivatal, illetve a város vezetői a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt kívánnak-e feljelentést tenni?

Tüttő István: Először meg kell vizsgálnunk azt a bejelentést, ami alapján Stahl úr elmondta kifogásait. Megpróbáljuk kiszűrni az ilyen jellegű problémákat, de nem lehet csak a hallomásra alapozni. Stahl úrtól meg fogjuk kérdezni, hogy hajlandó-e megmondani kitől hallotta azt, amit hallott. Először az interpellációval kapcsolatos bejelentést kell megvizsgálnunk.

Röst János: Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen felvetés elhangzik a nyilvánosság előtt, akkor a város vezetőjének kötelessége megvédeni a hivatal dolgozóit és az illetőt rendre utasítani. Véleményem szerint felelős ember szájából ritkán hangzik el ilyen kijelentés, ha nem gondolja bizonyítottnak.

Következő interpellációm az M7-es várost elkerülő részével kapcsolatos. A keleti lakótelepnél a körforgalomtól kiindulva Zalaegerszeg felé haladva azt tapasztalja a közlekedő, hogy 50 méteren belül találkozik egy helységnévjelző táblával, majd kiér a városból és 500 méternél ismét találkozik egy másik helységnévjelző táblával. E táblák szerint a közlekedőnek azon a szakaszon nem a belváros forgalma szerint kell közlekedniük, hanem fel kell kapcsolniuk a lámpákat. Szeretném kérni, hogy vizsgálja meg a hivatal, van-e arra lehetőség, hogy az elkerülő szakasz, illetve a Hevesi utca meghosszabbításánál a torkolat keleti részénél elhelyezhető-e a helységnévjelző tábla. Másik ilyen probléma a 7-es elkerülő szakaszával, hogy Budapestről, illetve Letenye felől érkezők esetében, ahogy beérkeznek a város területére 50 km/óra sebességgel lehet közlekedniük. Az a szakasz ritkán lakott, így hasonlóan Palinhoz elképzelhetőnek tartom a 70 km/óra sebességet engedélyező tábla kitételét. Mindkét esetben szeretném kérni és javasolni, hogy vizsgálja felül a hivatal, hogy van-e lehetőség a tábla kihelyezésére, másrészt a sebesség növelésére.

Tüttő István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, de nem támogatta ezt a felvetést, és a hatóság sem engedélyezte. A 7-es út nem a városé, ezért az önkormányzatnak nincsenek ez ügyben döntési jogosítványai. Természetesen időnként meg lehet ismételni a kérelmet, de ilyen rövid határidőn belül ésszerűtlen. Az ügyet megvizsgáljuk.

Marton István: Gondolom képviselőtársaim közül többen olvasták polgármester úr december 28-i nyilatkozatát, “A forintokra szükség van” címmel. A cím minden szavával, sőt az egész mondattal tökéletesen egyetértek. A nyilatkozatban viszont olyanokat olvastam, ami meglepő számomra. Például a Központi Környezetvédelmi Alaphoz az NSR Kft. nyújtott be pályázatot, s az elnyert 78 millió Ft-ra szükség van.

Tüttő István: Ezzel egyetértek.

Marton István: Szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy fordulhatott az elő, ha az előző közgyűlés július 7-én úgy döntött, hogy önkormányzati a beruházás, hogy idegen cég vonjon be tőkét, holott a központi pályázatoknál az idegen tőke bevonása tilos. A kérdésem az lenne, hogy ezt a nyilatkozatát ma is fenn tartja-e a polgármester különös tekintettel a ma tárgyalandó 11. napirendi pontra.

Aki folyamatosan figyeli a közgyűlés munkáját, az megdöbbenéssel veszi észre, hogy Törőcsik alpolgármester úr írásban még nem terjesztett napirendet testületünk elé. Én mindössze egy szóbeli előterjesztéséről tudok. Kérdezem, hogy ezt a gyakorlatot továbbra is fenn kívánják-e tartani?

Tüttő István: Törőcsik Pál nem azért nem terjesztett eddig elő semmit, mert nem akar. A munkamegosztásban nem jutottunk el odáig, hogy számára előterjesztést adtunk volna. Törőcsik úr sokat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetne minél hatékonyabban lobbizni a város érdekében.

Törőcsik Pál: A következő közgyűlésen több előterjesztésem is lesz. Képviselőtársam szerint, ha valaki nem terjeszt elő napirendi pontot, az nem is csinál semmit. Ha nem tudunk új forrásokat bevonni, akkor nehéz költségvetési év elé nézünk. Ennek érdekében készült el az írásos munkamegosztás, mely nem az előterjesztésekre, hanem feladatkörökre vonatkozik. Forrás után nézve a minisztériumokkal, különböző kormányzati szervekkel majdnem heti 2-3 alkalommal tárgyalásokat folytatunk.

Tüttő István: Ebben a munkamegosztásban mind a hárman úgy is részt veszünk, hogy eljárunk a felettes hatóságoknál.

Tarnóczky Attila: Az előterjesztések mintegy 95%-át a hivatal különböző osztályai készítik. Reális igény, hogy az így elkészült előterjesztéseknek alpolgármester-társam legyen az előterjesztője.

Tüttő István: Az NSR Kft. 1998. februárjában adta be pályázatát a Központi Környezetvédelmi Alaphoz. A közgyűlés júniusban hozott egy határozatot, melyben kimondja, hogy az önkormányzat sajátjának tekinti a beruházást. Hivatalos értesítést még nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy valóban nyert-e és ha igen, akkor mennyit. Nem tudtam arról, hogy az NSR Kft. pályázata él. Az az információnk, hogy a nyert pénzt az önkormányzat fogja megkapni és felhasználni, mivel az önkormányzat többségi tulajdonos ebben a cégben. Nehézségeink abból adódhatnak, hogy a teljes tulajdonjog nem az önkormányzaté, de az NSR Kft. nem sajátjaként kezeli ezt a pénzt. Az NSR Kft. nem lesz tulajdonos ebben az esetben.

Imre Béla: Ennél többet én sem tudok mondani. A hivatalos értesítést én sem láttam arról, hogy ténylegesen nyert-e az önkormányzat vagy sem.

Tüttő István: Annyi információnk van még, hogy Brüsszelben állítólag a részünkre kedvezően döntöttek. Fontos, hogy mielőbb sínre tudjuk tenni a hulladéklerakó ügyét, mert az fontos forrást jelent, hiszen anélkül nehezen tudnánk ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni.

Marton István: Kérdésemnek az a lényege, hogy ha egy közgyűlés dönt valamiről, akkor a határozatot hogyan lehet semmibe venni? A határozatokat nyilván ebben az esetben is megkapták az érintettek, különben a hivatal illetékesét fegyelmi úton kellene felelősségre vonni.

Az alpolgármesterrel kapcsolatban azért szóltam most, mert szerintem a kialakult gyakorlat helytelen, de már alakulgat. Ha egy városnak van gazdasági alpolgármestere, akkor a költségvetési koncepciót neki kellene jeleznie.

Törőcsik Pál: Az előterjesztések nagy részét én is aláírhattam volna, hiszen csapatmunka volt. Szeretnék reagálni a pályázati úton elnyert pénzre. Ha a város kap valamiféle pénzforrást, annak mindenképpen csak örülhetünk.

Tüttő István: Nem látom törvénytelennek, hiszen az önkormányzat közvetlenül benyújthatta volna a pályázatot a Központi Környezetvédelmi Alaphoz, csak egyetlen gond van, hogy a pályázat benyújtásának határideje február 20-a volt, és ezt megelőzően került sor az NSR Kft. pályázatának benyújtására. A júniusban eldöntött kérdés már kizárta volna hogy az önkormányzat abban az évben pályázzon, ezért az NSR Kft. ilyen jellegű pályázata és annak hozadéka a város számára pluszt jelent. Marton úrnak annyiban van igaza, hogy próbálkozni kellett volna azzal, hogy az önkormányzat menet közben vegye át a pályázattal kapcsolatos jogosítványokat. Erre kísérletet azért nem tettünk, mert feledésbe merült számomra az NSR Kft.-vel kapcsolatos ügy, mert a saját pályázatunkra koncentráltunk.

Bicsák Miklós: Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzat miért nem tudja rákényszeríteni a közhasznú munkásokat, hogy tartsanak rendet. Állandó probléma a gépjárművek lebilincselése. A parkolókban még most sincs kitéve a parkolás rendjét feltűntető horvát nyelvű tábla. Lesik a horvát turistákat, és ahogy elmennek pénzt váltani, máris megjelenik a piros magánautó bilinccsel telerakva, és azonnal lebilincseli az autót. Ez tragédia, a városunk szégyene. A horvát turistáknak elegük van Nagykanizsából. Kérdésem az lenne, hogy miért nem tudunk rendet csinálni.

Tüttő István: Nem mindegy, hogy melyik területen történik a lebilincselés, mert ha közlekedési szabálysértésről van szó, akkor a rendőrség bilincsel. A VIA Kanizsa Kft. csak abban az esetben bilincsel, amennyiben a fizetésre kijelölt parkolóhelyen valaki nem hajlandó megváltani a jegyét. Lassan a városra fogják azt is, hogy a rendőrség bilincsel közlekedési kihágás miatt. Ehhez nekünk semmi közünk. A rendőrség ellátja a feladatát és eljár azokkal szemben, akik közlekedési vétséget követnek el. A parkoló a mi területünk, a rendőrség pedig egy kft-vel kötött megállapodást, a bilincselés végrehajtására. Nincs már köze az önkormányzatnak a bilincselési ügyhöz, amennyiben az nem kijelölt parkolóhelyen történt. A bilincselést sok esetben szigorúan és néha feleslegesen alkalmazzák. Horvátországban folyamatosan hirdetjük, hogy a városban szigorúan járnak el ez ügyben. A rendőrséget megkérjük, hogy tájékoztasson bennünket a közrend és közbiztonság állapotáról. Azt megelőzően, hogy erre sor kerülne meg fogjuk keresni a rendőrséget, hogy ezt a témát külön taglalva készítse el beszámolóját.

Tóth Zsuzsanna: Felolvassa az írásban benyújtott interpellációját.

Tüttő István: Elkészült Nagykanizsa Megyei Jogú Város járda- és úthálózatának állapotfelvétele, mely tételesen tartalmazza minden utca és út adatait. Minden út állapotának javítását nem tudjuk felvállalni, különösen télen nem, ezért rangsort kell megállapítanunk. A képviselők részére másolatot fogunk készíteni az állapotfelvételről, így érzékelni fogják, hogy az a terület, ahol élnek, vagy amelyet képviselnek milyen állapotban van, valamint látható az is, melyik út felújítására kerül sor a jövőben. Az interpellációt továbbítjuk a VIA Kanizsa Kft-nek és amennyiben a munka elvégzésére soron kívül szükség van, úgy azt elvégeztetjük.

A Sétakerti híddal kapcsolatosan 1998-ban Tarnóczky alpolgármester úr javaslatára megfogalmazásra került a Tóth Zsuzsanna által felolvasott szöveg. A költségvetési rendelet még nem került elfogadásra, ezért nem mondhatjuk azt, hogy lehetetlen a híd újjáépítése. Ha a közgyűlés fontosnak tartja a Sétakerti híd felújítását, akkor meg kell fontolni, hogy ebben az évben megvalósítható-e vagy sem. Tudni kell, hogy a tervezést és a későbbi kivitelezést nem érdemes különválasztani, mert akkor a beruházás többe fog kerülni.

Kiss László: Kérem, hogy az általam először interpellációként beterjesztett felvetést - miklósfai fogorvosi rendelő visszaállítása - önálló képviselői indítványként kezeljük. Kérem az aljegyzőt, hogy e témát a következő közgyűlés napirendjei között szerepeltesse.

Tüttő István: Először bizottsági szakaszba kell helyeznünk, azt követően kerülhet közgyűlés elé.

Kiss László: A december 15-i közgyűlésen feltett kérdésemre – a város tulajdonában lévő Thury György laktanyánál milyen ideiglenes állagmegóvási munkák történtek - nem kaptam választ. A pala megrepedt, melynek következtében az épület sok helyen beázott. Véleményem szerint ez az állagromlás csekély munkával elhárítható lett volna.

Tüttő István: Úgy gondolom, hogy a “csekély” kifejezés nem állja meg a helyét. Amikor a laktanyát megkaptuk, nagyon komoly károsodásokat lehetett észlelni. Annak idején megkérdeztük, hogy miért repedtek meg a vízvezetékek. A válasz az volt, hogy “parancsot kaptunk rá, hogy be kell fejezni a fűtést.” Második kérdésem az volt, miért nem lettek víztelenítve az épületek, melyre azt a választ kaptuk, hogy “arra nem kaptunk parancsot.” Ezeket az épületeket szétfagyott állapotban kaptuk meg. A tetőszerkezetek mindenütt sérültek, amit csak egységes javítással lehetne rendbe hozni. Úgy gondolom, hogy nem minket terhel a felelősség. Egyetlen dolgot tehettünk, őriztettük az objektumot.

A felvetést természetesen megvizsgáljuk, mert az a cél, hogy minél előbb hasznosuljon a terület. Az állagmegóvás az ott működők feladata lesz, az őrzés pedig biztosítottá válik.

Cserti Tibor: Kérem, hogy az Északkeleti városrészben lévő Penny Áruház és a Keleti lakótelep között lévő rendezetlen terep szerepeljen az állapotfelmérésben. Kérdezem a polgármestert, óhajtunk-e ezzel a témával foglalkozni?

Imre Béla: A munka elvégzését gátolja, hogy bizonyos szabályok között kell végrehajtani a terep rendezését. Meg kell terveztetni, majd a terveket engedélyeztetni kell. Tervezési szakaszban van az Északkeleti városrész járdával történő ellátása és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta már ezt a témát. Az elmúlt közmeghallgatáson elhangzottak kérések alapján elkészített szerinti változatot terjesztettük be. Az a javaslat született, hogy terveztessünk egy koncepciózus megvalósítást, engedélyeztessük és annak esetleg szakaszos megvalósítását, kivitelezését tudjuk utána ütemezni. Február közepe, vége felé várható a terv elkészítése.

Tüttő István: Olyan jelzőlámpa elhelyezése is megoldás lehetne, amelyet az éppen átkelni szándékozó indíthatna be. A legjobb megoldás persze a felüljáró építése lenne. Úgy gondolom, hogy az üzlet tulajdonosaival is tárgyalni lehetne, hiszen számukra sem érdektelen, hogy mennyire könnyen közelíthető meg egy üzlet.

Imre Béla: Tavaly tárgyalást folytattunk az ott lévő cégek, illetve üzletek tulajdonosaival. 50%-ban a hozzájárulásukról biztosítottak bennünket, de az önkormányzati forrás hiányában, illetve a másik 50% hozzájárulás hiányában a terveztetés késett. Bízom benne, hogy a terv birtokában, ismét felvehetjük a kapcsolatot a cégekkel.

Tüttő István: Röst képviselő elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Röst János: Elfogadom a választ azzal a kiegészítéssel, hogy figyelemmel kívánom kísérni a Rózsa u. 22. sz. épület mellett lévő buszváró építését.

Tüttő István: Balogh László képviselő elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Balogh László: A választ elfogadom és bízom a probléma mielőbbi megoldásában.

Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő képviselőnő elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Dr. Baranyi Enikő: Elfogadom a választ.

Tüttő István: Kiss László és Budai István képviselők elfogadják-e a közös interpellációjukra adott választ?

Kiss László: Az írásban kapott választ elfogadjuk.

Tüttő István: Budai István az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Budai István: Elhangzott a hóeltakarítással kapcsolatosan olyan kérdés is, amelyet szeretnénk ez évben a szerződéskötéskor figyelembe venni. Ilyen például az, hogy csak tételes elszámolás mellett lehet szerződést kötni. Elfogadom a választ.

Tüttő István: Kérem a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy az ellenőrzést követően adjon tájékoztatást.

 

3.) Javaslat a 40/1997. (XI.4.) sz. rendelettel módosított “Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről” szóló 32/1997. (VII.1.) sz. közgyűlési rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Antalics Dezső: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadta.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő Zrínyi u. 46. sz. alatti épületnek, amely a sarkon lebontandó, és újjáépítendő épület felett helyezkedik el, ne csak a homlokzata legyen védett, hanem az egész épület.

Javaslom a Cserháti Sándor Iskola éttermének külső falán lévő emléktáblát védelem alá helyezni. (A tábla felirata a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kelemen Z. Pál: A Maort lakótelep az angol kertépítészet legszebb példája egész Magyarországon, hiszen példa értékűen alakították ki a burkolt- és zöldfelület helyes arányát. A rendelettervezet 4. § k.) pontjánál javaslom: “A volt MAORT lakóterület védett ingatlanain a burkolt felület nem növelhető.”, esetleg másik javaslat: “...új burkolt felület nem építhető.”

Budai István: Az előterjesztésben és a rendelettervezetben is 1948-49. évi forradalom és szabadságharc szerepel, kérem ezt javítani 1848-49-re.

Tüttő István: Egyetért az előterjesztő Tarnóczky alpolgármester úr javaslatával?

Antalics Dezső: Egyetértek.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Zrínyi u. 46. sz. épület egésze kerüljön helyi védelem alá, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a rendelet 4. §-a k.) pontjának módosításával – “… burkolt felület nem növelhető” – , kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a védett táblák közé 29. pontként felkerüljön a Cserháti Sándor Iskola éttermének külső falán lévő tábla, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokkal együtt a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

1/1999. (I. 26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/1999. (I.26.) sz. rendelete a 40/1997. (XI.4.) sz. rendelettel módosított “Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről” szóló 32/1997. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.) Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló közgyűlési rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Gyalókai Zoltán: A táblázat 11.) és 12.) tételével kapcsolatosan szeretném emondani, hogy ezt már részben az előző önkormányzat megvásárolta.

Kiegészítésként javaslom, hogy a volt piac területén az épületekről célszerű az elővásárlási jogot bejegyeztetni.

Kálócziné Éberling Márta: Az itt szereplő ingatlanok között az ún. Fasori dűlő nem szerepel, mert azokra a területekre adásvételi szerződése van az önkormányzatnak. Amennyiben az ügyészi vizsgálatot követően rövidesen sor kerül a végleges eredmény megállapítására, akkor az önkormányzat tulajdonába kerülhet a terület. Ezek mind olyan ingatlanok, melyekre nincs adásvételi szerződése az önkormányzatnak.

A volt piac területén a földterület kizárólag az önkormányzat tulajdona és a Ptk. 97. § (3) bekezdése kimondja, hogy a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg.

Tarnóczky Attila: Felhívom a közgyűlés figyelmét, hogy a rendelettervezet 4. § (6) bekezdésében hatáskör átadás történik, bizonyos értékhatár alatt.

Dr. Fodor Csaba: Az 1. §-ban “A “R” célja” rövidítést ki kellene hagyni.

A 4. § (2) bekezdésben “a polgármesternek” kifejezést kérem törölni, így a bekezdés a következő lenne: “Az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését az adott ingatlanok vonatkozásában a rendelet hatálybalépésétől számított 8 munkanapon az illetékes földhivataltól meg kell kérni. “

A 4. § (3) bekezdését a következőként javaslom módosítani: “Az ingatlanok tulajdonosait az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés kezdeményezésével egyidejűleg az önkormányzat elővásárlási jogáról értesíteni kell.”

A 4. § (4) bekezdésből “A “R” hatálya alá vont” kifejezést javaslom törölni. Elgondolkodtató, hogy a “megelőzően” szó bent maradjon-e, hiszen az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan a Legfelsőbb Bíróság több állásfoglalásában kifejtette, hogy mit kell tenni, az eladónak milyen lépéseket kell tenni az elővásárlási joggal rendelkezők védelmében, és milyen tájékoztatási kötelezettség terheli.

A 4. § (5) bekezdésében a 60 napot méltánytalanul soknak tartom, javaslom a 30 nap elfogadását.

A 4. § (6) bekezdésében javaslom, hogy a két bizottság állásfoglalása alapján a polgármester döntsön.

Tarnóczky Attila: A 4. § (2) bekezdés esetében a földhivatali bejegyzésnek a rendjét - amely a javaslatban szerepel - szerintem meg kell tartani, mert nem lehet a rendelet hatálybalépésétől függővé tenni. Senki nem tudja garantálni, hogy a mellékletben szereplő területek nem bővülnek negyedéven belül.

Dr. Csákai Iván: A “Fejlesztési cél”-nál a Thury Laktanya esetében hiányzik a szociális ellátás cél.

Cserti Tibor: A 4. § (6) bekezdésénél hatáskör átruházásról van szó, amit támogatok is abban az esetben, ha nem okoz fennakadást. Hiába van felhatalmazási jogköre, ha az egyéb rendeleteink ezekkel nem konzekvensek. Javaslom, hogy a rugalmas működés érdekében a két bizottság hatáskörébe utaljuk a dolgot azzal, hogy törekedni kell a harmóniára.

Dr. Kalmár Béla: A rendelet 4. § (6) bekezdésében a 60 napos határidőt nem tudjuk megváltoztatni, mert ez törvényi előírás.

Törőcsik Pál: Nemcsak a törvényi előírás miatt, hanem praktikus megfontolások miatt is javasolt a 60 nap.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet 1. §-ban “A “R” célja” maradjon ki, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet 4. § (2) bekezdésben a “polgármesternek” szó kimaradjon, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet 4. § (3) bekezdésében “A “R” hatálya alá vont” rész kimaradjon, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 4. § (4) bekezdésében “A “R” hatálya alá vont” rész kimaradjon, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 10 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdésében 30 nap szerepeljen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 4. § (4) bekezdésében a “megelőzően” szót hagyjuk ki, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 4. § (6) bekezdésében a két bizottság javaslata alapján a polgármester döntsön, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet 1. sz. mellékletének 1.) pontja “szociális ellátás” kifejezéssel egészüljön ki, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

2/1999. (I.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/1999. (I.26.) sz. rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

5.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 31/1996. (XI.5.) sz. a “Szervezeti és Működési Szabályzatról” szóló rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Marton István: A rendelet 2. §-a számomra értelmezhetetlen, hiányzik a “lép” kifejezés.

Tüttő István: Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

3/1999. (I.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/1999. (I.26.) sz. rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 31/1996. (XI.5.) sz. “a Szervezeti és Működési Szabályzatról” szóló rendeletének módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

6.) Javaslat “Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeiről és azok használatáról” szóló rendelet megalkotására

Előadó: Tüttő István polgármester

Tarnóczky Attila: A város jelmondatát nem szabad megváltoztatni. Nem támogatom, hogy a címer színeinél ne legyen megengedett a fehér szín. Nem támogatom a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak azon előterjesztését sem, hogy készüljön olyan polgármesteri szabályozás, amely a város jelképeit, mint marketing eszközök használatát írja elő, mert ez olyan adminisztrációs feladat, amelynek nem látom értelmét.

Zsoldos Ferenc: Megfelelőnek tartom a város jelmondatát azzal a módosítással, hogy használjuk a határozott névelőt. Tehát Nagykanizsa a Régiók Kapuja.

Tarnóczky Attila: A jelmondatot én is kiválónak tartom, de csak eredeti formájában, amelyet a közgyűlés már korábban elfogadott. Nem értem, hogy egy korábban elfogadott jelmondatot, miért kell megváltoztatni.

Tóth László: A rendelettervezet rendelkezik a nyomdai színfelbontás különböző paramétereiről, a betűtípusról azonban nem, pedig erről is döntenünk kellene.

Dr. Kalmár Béla: Egyetértek Zsoldos képviselővel, javaslom a jelmondatnál a névelő használatát.

Karmazin József: A melléklet tartalmazza a polgármesteri szabályozást, azonban ez hivatkozás a közgyűlés korábbi döntésére.

A változtatással kapcsolatban elmondanám, hogy mindent meg lehet változtatni, de ezeket a közgyűlés által korábban jóváhagyott jelképeket már használjuk. Nyelvtanilag nincs köze egymáshoz a Nagykanizsa és a régiók kapuja két fogalomkörnek, csak tartalmában.

A kidolgozott arculati kódex tartalmazza az ajánlott betűtípusokat, azonban a számítógépes programban nem lelhetők fel ezek a betűformák, és ebben az anyagban sajnos nem tudtuk reprodukálni.

Kiss László: Ha a jelmondat az, hogy Nagykanizsa Régiók Kapuja, akkor a német fordítás a következőként szól: Nagykanizsa Tor Von Regionen.

Bicsák Miklós: A betűtípus kiválasztásnál segítséget tudok nyújtani.

Tüttő István: Megkérjük Bicsák képviselőt, hogy készítsen betűmintákat és tegyen javaslatot a változtatásra. A címert meg kellene jeleníteni egy jelképes keretben, hogy arányosítani tudjuk a betűt a címer méretéhez. Javaslom e napirendi pontot elnapolni.

Tarnóczky Attila: Az előterjesztés arról szól, hogyan lehet Nagykanizsa jelképeit használni. Nem értek egyet a napirendi pont elnapolásával.

Cserti Tibor: A rendelettervezetet kellően előkészítették, így arról ma dönthetünk.

Marton István: Szerintem nem a várost reklámozzuk, hanem lejáratjuk magunkat. Az elképzelések ellentétesek az európai normákkal.

Dr. Horváth György: A közgyűlés elé került formát elfogadhatónak tartom.

Kelemen Z. Pál: Pontosítani szeretném a 10. § (1.) bekezdését. A város virágának képe helyett a város virágának szimbóluma megjegyzés kerüljön a szövegbe.

Tüttő István: A város virágát idézőjelbe kell tenni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Kérem, hogy ne szavazzanak a nyelvtani pontosítás kérdésében. Egy nyelvész professzortól hivatalos állásfoglalást kérek és ez alapján használhatjuk majd a fordítást.

Tüttő István: A 3. § (1.) bekezdésnél zárójelbe tennénk, hogy “továbbiakban szerv”.

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja.

 

4/1999.(I.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1999.(I.26.) számú rendelete “Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeiről és azok használatáról”

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7.) Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997. (IV.15.) sz. rendelet módosítására “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím alapítására

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

5/1999.(I.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/1998.(I.26.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997. (IV.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására, “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím alapítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

8.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1999. évi munkatervére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az 1999. március 2-ára tervezett 8. napirendet a mai közgyűlésen tárgyaljuk, ezért ez kimarad a munkatervből. Javaslom az 1999. július 6-ára tervezett 9. napirendet kivételét.

Törőcsik Pál: A 9. napirendi pont előterjesztését már készítem.

Tüttő István: Az 1999. szeptember 14-ére tervezett 3. napirendnek mi a célja?

Kelemen Z. Pál: Fenntartásaim vannak ezzel a programmal kapcsolatban. Ezt vagy pontosítani kell, vagy ki kell venni.

Tüttő István: Az 1999. szeptember 14-i 3. napirendet nem támogatom. Az 1999. november 23-i 7. napirend helyett az átvilágításnak az úgynevezett értékelő tárgyalását javaslom. Javaslom az 1999. július 6-i 3. napirendi pontnál, hogy a cím Tájékoztató Letenye és Zalakaros városokkal kötött együttműködési megállapodásra változzon. Javaslom továbbá, hogy 1999. május 18-a helyett, 1998. szeptember 14-ére tegyük a közmeghallgatást.

Röst János: Javaslom, hogy a lakáskoncepció felülvizsgálatára az 1999. május 18-i közgyűlésen kerüljön sor. Szintén a május 18-i közgyűlésen kellene tárgyalnunk a város vagyonával kapcsolatos előterjesztéseket, tehát a július 15-i 10., valamint a július 6-i 1. és 6. napirendi pontok kerüljenek előre.

Tüttő István: A határidő a korábbi döntés alapján került kijelölésre.

Cserti Tibor: Az önkormányzat egyik fontos jogköre a tulajdonosi jogok gyakorlása, de az ezzel kapcsolatos előterjesztések hiányoznak a munkatervből. Az önkormányzatnak négy egyszemélyes gazdasági társasága van: a VIA Kanizsa Kft., az Uszoda Kft., a Kanizsa Újság és a Kanizsa TV. Szükségesnek tartanám, ha ezek a társaságok beszámolnának.

Meg kellene fogalmazni az önkormányzat középtávú költségvetési tervét, ugyanis az önkormányzat középtávú beruházásainak sorrendisége helyett az önkormányzat középtávú fejlesztési programjának jóváhagyására és ütemezésére lenne szükség. A beruházási programnak legutolsó eleme az utóértékelés. Az önkormányzati intézmények átvilágítása is fontos lenne különös tekintettel a létszámgazdálkodásra.

Dr. Baranyi Enikő: Jó lenne, ha a munkatervben megjelenne, hogy rendszeresen sor kerül a településrészek bejárására, amelyen akár az állampolgárok is részt vehetnének.

Tüttő István: A munkatervben csak konkrét napirendi pontokat lehet szerepeltetni, de mindenképpen megnézzük, hogy képviselőnő javaslatát milyen módon lehetne megvalósítani.

Dr. Horváth György: Az 1999. március 23-i 12. napirendi ponttal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az ezredfordulóra tervezett ünneplés mozzanatait tájékoztató formájában terjesszük a közgyűlés elé. A döntést a szeptember végi közgyűlésen kellene meghozni, hiszen néhány esetben egyeztetésre van szükség.

Teleki László: A foglalkoztatással mindenképp kellene foglalkozni, ezért javaslom, hogy 1999. évben is számoljon be a Munkaügyi Központ és a két kisebbség vezetője is.

Marton István: A szeptember 14. ülés 3. napirendi pontját ebben a formában nem tudom támogatni. Javaslom, hogy a cím a következő legyen: “Javaslat az önkormányzat 50 mFt feletti értékű beruházásainak áttekintésére 1991-1998. között”. Felelőtlenségnek érzem, hogy a költségvetési beszámolóra szeptember 14-én kerüljön sor, ezért kérem, hogy ezt az augusztus 31-i közgyűlésen tárgyaljuk meg.

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő javaslatával, mely szerint a lakáskoncepciót május 18-án tárgyaljuk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Röst képviselő javasolta, hogy a város vagyonát érintő napirendeket vagy vonjuk össze vagy egymás után tárgyaljuk, de az erről szóló határozat végrehajtásának határideje június 15-i.

Röst János: Azt szerettem volna, ha a vagyonrendelet, illetve az ehhez kapcsolódó bármilyen vagyonnal kapcsolatos előterjesztés minél hamarabb napirendre kerülne. A júniusi időpontot elfogadom.

Tüttő István: Aki egyetért a június 15-i határidővel, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Cserti képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Beznicza Miklós: Cserti képviselőnek igaza van, ugyanis a közgyűlésnek kell jóváhagynia az egyszemélyes Kft.-ék mérlegbeszámolóját. Ezt követően lehet csak leadni a cégbíróságnál és az APEH-nél is a mérleget. A témát áprilisban mindenképpen tárgyalni kell, mert a határidő májusban jár le.

Tüttő István: Újra felteszem szavazásra a javaslatot azzal, hogy a határidő március legyen.

Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Milyen alapon lehet középtávú pénzügyi tervet és fejlesztési programot készíteni, amikor azt sem tudjuk, hogy milyen költségvetési keretek között kell gazdálkodnunk az elkövetkező években?

Tüttő István: Nekünk nem azt kell meghatároznunk, hogy ezt mikor és hogyan valósítjuk meg, hanem azokat a legfőbb célokat kell megjelölnünk, amelynek a végrehajtása érdekében például pályázni kell.

Kérdezem Cserti képviselőtől, hogy ugyanazon a napon kerülne sor a fejlesztések megtárgyalására is?

Cserti Tibor: Ha úgy gondolja Polgármester úr, hogy az apparátus vezetésével egy komolyabb időpont jelölhető meg, akkor igen. Úgy gondolom, hogy egy módszertant illik felvállalni.

Tüttő István: A progresszív költségvetés elemeit határoznánk meg, ha megjelölnénk a célokat és az azokhoz szükséges forrásokat.

Marton István: Ha ebben a munkatervben a tavalyi költségvetési gazdálkodás április 13-ra van ütemezve, akkor hogy lehet már márciusban meghatározni négy év stratégiáját előre, amikor a kiindulást sem ismerjük. Nem ismerjük a gazdálkodási egységeink mérlegadatait sem. Ezzel a kérdéssel, ha május végéig minden megvan, akkor június végén foglalkozhat a közgyűlés.

Tarnóczky Attila: Ez az átvilágítási folyamat, a tájékoztatás szerint legalább is az oktatás, a kultúra, a szociálpolitika területén különböző koncepciók kidolgozásával járna, de nem mi dolgoznánk ki, hanem egy cég, határidőkkel, felelősökkel. A kettőt feltétlenül összhangba kell hozni.

Marton István: Az idei évben nincs értelme ezzel foglalkozni, ha az átvilágítást megvárjuk. Olyan átvilágítást nem láttam még, ami a koncepció alapjait rakná le. A testületnek egy alapkoncepciót kellene meghatározni.

Böröcz Zoltán: Pénzügyi szempontból úgy lenne értelme a középtávú elképzelésnek, ha kimutatnánk a város pillanatnyi hitelállományát és azt, hogy mit vállalhatunk fel jövőre. Reális időpontnak tartom március végét is, de áprilisig mindenképpen meg kell tárgyalnunk az anyagot. Az átvilágításnak nincs akkora jelentősége, mint amit remélünk tőle. Fontosnak tartom Cserti képviselő javaslatát, mert egy koncepciót állít fel.

Törőcsik Pál: Cserti képviselővel egyetértek. A stratégiai elképzeléseinket illetőleg alapvető híreket és lehetőségeket várunk ettől az anyagtól, amelyek az elkövetkezendő időben dőlnek majd el. Javaslom, hogy ennek az időpontját arra tegyük határidőtől függetlenül, amikor a tulajdonba kerüléssel kapcsolatos információk rendelkezésünkre állnak. Ha ez áprilisban fog sorra kerülni, akkor áprilisban.

Birkner Zoltán: Az április 30-i határidő vonatkozzon a válságkezelésre, de ez ne legyen egyenlő a középtávú program megfogalmazásával.

Tüttő István: Javaslom, hogy tegyük május 18-ra. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Javaslom, hogy március végéig számoljon be a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szeptemberben pedig a Horvát Kisebbségi Önkormányzat.

Marton István: Nem lett két javaslatom megszavaztatva. A szeptember 14-i 3. napirendnél a két szó a cseréje, tehát nem a város, hanem az önkormányzat és nem vizsgálatára, hanem áttekintésére. Sok a két hónap szünet, javaslom, hogy az őszi ülésszak kezdődjön meg augusztus 31-ig.

Tüttő István: Marton képviselő javaslatát úgy szavaztatnám meg, hogy július 6. és augusztus 31. Között kezdődjön meg a következő ülésszak. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Teleki képviselő javasolta a Munkaügyi Központ beszámoltatását márciusban vagy áprilisban.

Aki egyetért ezzel a módosítással és az 1999. évi munkatervet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

2/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1999. évi munkatervét, figyelemmel a módosításokra elfogadja.

 

9.) Miklósfai csatornázás beruházási okmánya (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Cserti Tibor: Az önkormányzat az alapberuházó, ugyanakkor forrás oldalon társulati hitel szerepel. Mit jelent ez?

Imre Béla: A forrás oldal több tényezőből tevődik össze. Az önkormányzati saját erőből és a céltámogatásból, illetve a lakosság befizetéséből. A lakossági befizetéseknek a kiváltását szolgálja a lakosság, illetve a társulat részéről felvehető hitel. Ez egy megállapodás alapján fog átkerülni az önkormányzathoz, hogyha az önkormányzati beruházás marad. Az önkormányzati beruházás ténye pedig azért lényeges, hogy az ÁFA visszaigénylésnek a tárgyi feltételeit meg tudjuk teremteni. Társberuházó lesz tehát a társulat.

Cserti Tibor: Van-e olyan határidő, amely alapján most kell dönteni?

Tüttő István: Megtaláltuk a forrását, de ez nem azt jelenti, hogy korlátlan lehetőségeink vannak.

Kiegészíteném a határozati javaslatot egy 3. ponttal: “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a csatornahálózatot a megvalósulást követően bérüzemeltetési formában kívánja üzemeltetni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetés feltételrendszerét dolgozza ki és a műszaki átadást megelőzően terjessze a közgyűlés elé”. Ez azt jelenti, hogy a VÍZMŰ fogja a berendezést üzemeltetni.

Marton István: Mindenkit óvok attól, hogy a társulatoknak átengedje az önkormányzat a versenyeztetés jogát.

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslat 2. pontjával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslat 3. Pontjával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

3/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Miiklósfa városrész csatornázása, céltámogatással megvalósuló nettó 335.290 eFt összköltségű önkormányzati beruházással.
  2. A közgyűlés önkormányzati saját forrásként nettó 174.970 eFt-ot – a Beruházási program szerinti ütemezésben – az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a Beruházási program aláírására.

   Határidő: a beruházás megvalósítása: 2000. dec. 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. a Nagykanizsa-Miklósfa városrész csatornázása beruházá-sához támogatás elnyerésére a Központi Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott pályázatához 167.200 eFt saját forrást biztosít.
  4. Felelős: Tüttő István polgármester

  5. kinyilatkozza, hogy a csatornahálózatot a megvalósulást követően bérüzemeltetési formában kívánja üzemeltetni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetés feltételrendszerét dolgozza ki és a műszaki átadást megelőzően terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: Tüttő István polgármester

10.) Palini csatornázás beruházási okmánya (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A határozati javaslatban természetesen elírás történt, nem Miklósfa, hanem Palin városrészről van szó. A 3. határozati javaslat ugyanaz, mint az előbb volt.

Tarnóczky Attila: A saját forrásoknál az előző előterjesztésben a második forrás volt a kisebb, itt pont az a nagyobb. Nincs-e tévedés?

Imre Béla: A céltámogatás benyújtása érdekében is született egy határozati javaslat, amit csatoltunk a Központi Környezetvédelmi Alap pályázathoz. Ezt nem fogadták el, mert nem lehet figyelembe venni a saját erőt csak úgy, hogy a Központi Környezetvédelmi Alap által biztosított pénzt már le kell vonni. Feltételezni kell azt, hogy ezt már jóváhagyták, holott ez nem így van. Amennyiben mi a többletet biztosítjuk, akkor nem kell a Központi Környezetvédelmi Alapnak a támogatása. Ezt a határozati javaslatot egyeztettük a Központi Környezetvédelmi Alap kezelőivel, illetve az illetékes felügyelőséggel.

Tarnóczky Attila: A miklósfai beruházás esetben a második összeg, amit a Környezetvédelmi Alaphoz nyújtunk be kisebb, mint az első. Ezzel szemben a palini esetben nagyobb.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

4/1999. számú határozat

1.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Palin városrész csatornázása, céltámogatással megvalósuló nettó 139.200 eFt összköltségű önkormányzati beruházással.

A közgyűlés önkormányzati saját forrásként nettó 67.400 eFt-ot- a beruházási program szerinti ütemezésben – az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a Beruházási program aláírására.

Határidő: - a beruh. megvalósítására: 1999. dec. 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa-Palin városrész csatornázása beruházásához támogatás enyerésére a Központi Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott pályázatához 69.600 eFt saját forrást biztosít.

Felelős: Tüttő István polgármester

3.) kinyilatkozza, hogy a csatornahálózatot a megvalósulást követően bérüzemeltetési formában kívánja üzemeltetni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetés feltételrendszerét dolgozza ki és a műszaki átadást megelőzően terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

11.) Javaslat a hulladéklerakó építéséhez céltámogatási igény benyújtására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Antalics Dezső: A 2. számú mellékletben felelősként Törőcsik Pál alpolgármester neve szerepel. Javasolnám, hogy felelőse Tüttő István polgármester legyen, hiszen a 6. pontból egyértelműen ez következik.

Törőcsik Pál: Valószínűleg azért került ide az én nevem, mert a bizottság már tudta, hogy egy előterjesztést készítek ebben a témában, ami erősítené a hulladéklerakóval kapcsolatos egyetértés, illetve konszenzus megteremtését Bagola lakosságával. Ettől függetlenül a polgármester neve is szerepelhet.

Budai István: A beruházás költségfedezetével kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Az NSR Kft. megelőlegezett bérleti díja azonos-e a PHARE programban elnyert összeggel, vagy abból fedezi-e? Úgy érzem, hogy alapos gazdasági számításnak kell megelőznie, hogy hogyan lehet, illetve hogyan kell a hulladéktelepet bérbe adni. Az a véleményem, hogy az önkormányzat próbálja meg megpályáztatni.

Tüttő István: A Kft-nk mellett kit akarunk versenyeztetni?

Budai István: A mi Kft-nket én is támogatom, ha az tényleg csak a mi Kft-nk. Sok pénzügyi és területi akadály van még előttünk, amit le kell küzdenünk.

Tarnóczky Attila: Tekintettel a bagolai új hulladéklerakó ügyében felmerült nehézségekre, szeretném a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 határozati javaslatát ismertetni.

1.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megerősíti korábbi döntését, mi szerint az új hulladéklerakó egyetlen lehetséges helyszíne Bagola.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a törvények adta összes lehetőséget használja fel a szükséges terület tulajdonjogának megszerzésére.

3.) Felkéri a polgármestert, hogy forduljon a város közvéleményéhez, éreztetve a helyzet súlyosságát. Tárja elé más elhelyezési lehetőségek esetén a szemétszállítási díjak jelentős változását. Kérje a város lakosságának támogatását, beleértve Bagolát, az önkormányzati szándék megvalósítására.

Dr. Kalmár Béla: Budai István felszólalásával kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy Kft-knek nem adnak céltámogatást ilyen célra. Ezt mindenképpen az önkormányzatoknak kell megpályázni. A minisztérium azért utasította vissza az előző pályázatot, mert nem az önkormányzat nyújtotta be.

Tüttő István: Ne mélyedjünk bele a visszautasításba. Ahogy önök is mondták vannak még leküzdendő, főleg engedélyezéssel kapcsolatos kérdések. Tarnóczky Attila alpolgármester úr által felolvasott, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt határozatoknál Imre Béla urat mindenképpen ki kell húzni a felelősi körből, mert ő a technikai lebonyolításért felelős. Az ő helyére Tüttő István polgármestert kell beírni és Törőcsik Pál alpolgármester neve is szerepelhet, hiszen közösen fogjuk ezt koordinálni. Lépéseket már tettünk ez ügyben, írásos anyag is készült. Egy része már elindult, de a későbbiekben tájékoztatást adunk az eredményéről. A tárgyalásokat folytatjuk a bagolai tulajdonosokkal.

Dr. Baranyi Enikő: A bérleti díj kérdéséhez kapcsolódóan szólnék. Nem tudom, hogy ezt az NSR Kft. hogy fogja elszámolni a KKA felé.

Tüttő István: Az NSR Kft. azon pénze, amit pályázaton nyert, átadható az önkormányzat számára. Így az a kérdés, amit képviselő asszony feltett, nem lesz aktuális, mert megoldódik.

Marton István: Az eddig hallottak alapján azt kell, hogy mondjam, hogy két képviselőtársam bizonyosan megértette, hogy miért tettem fel polgármester úrnak ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy az egész kérdést meglehetősen álságosan kezelik. Sok okom van, hogy ezt mondom pl.: az anyag tartalmazza a közgyűlés 199/1998. számú határozatát, amelynek az a lényege, hogy minden pályázati lehetőséget megragadva törekszünk egyéb források bevonására. Hogy történhetett meg az, hogy a KKA-ra az NSR Kft. pályázott és nem az önkormányzat?

A létesítmény első ütemének építési engedélyét a zalaegerszegi jegyző 1998. decemberében kiadta. Jogerőre emelkedett-e már? Mivel egy ilyen pályázat benyújtásához jogerős építési engedélyre van szükség, felteszem a kérdést, hogy a kettes ütemnek hogy áll az ügye? Várom a választ, hogy mikorra lesz meg az építési engedély, vagyis a pályáztatási rendszer mikor indulhat el?

Tüttő István: A Központi Környezetvédelmi Alap megszűnt, erre már pályázni nem lehet. Az NSR Kft. korábbi pályázata alapján nyert. Ha helyette az önkormányzat pályázott volna, akkor nem lett volna mire pályázni, mert közben megszűnt az alap. A fő aggály az, hogy elnyert az NSR Kft. bizonyos összeget?

Marton István: Én úgy gondolom, hogy az NSR Kft. nem nyerte el a pénzt.

Budai István: Szeretném megkérdezni, hogy milyen stádiumban van a településekkel való tárgyalás? Nagyon kevésnek tartom azt a pénzeszközt, amit onnan várunk. Ha jók az információim, akkor a szemét mennyiségének mintegy 50%-át vidékről hordják ide.

Tüttő István: Tárgyaltunk a társult településekkel és beszereztük nyilatkozataikat. A pénzügyi kérdéseknél vélhető összeg van az anyagba írva, mert a pénzügyi támogatásban végleges megállapodásunk nincsen. Minden település kinyilvánította azon szándékát, hogy ebbe részt kíván venni és a lakosság számarányának megfelelően fog részt vállalni a beruházásból.

Cserti Tibor: Vagy azonnal zárt ülést rendelünk el a témát illetően - amit én nem javaslok – , vagy vakon bízva azonnal megszavazzuk a határozati javaslatot, amely a jelenlegi pénzügyi szabályozás mellett egy határozott cél megvalósításához kíván elvezetni. Szavazást javaslok az ügyet illetően.

Tüttő István: Aki a vita lezárásával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Javaslom, hogy a határozati javaslat 1. pontjánál a határidő 2001. október 31. legyen. Aki ezzel a módosítással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a 2.határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a 3. határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Megszavaztatnám a bizottság határozati javaslatait is, mely a 4. 5. és 6. pont lenne. Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 5. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslat 6. pontjával azzal a kiegészítéssel, hogy felelős Tüttő István és Törőcsik Pál legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

5/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) egyetért a Nagykanizsa hulladéklerakó építése céltámogatással megvalósuló 481.200 ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással.

A közgyűlés saját forrásként 288.720 ezer forint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben- az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Határidő: 2000. október 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) a 221/1998. számú határozatot az 1. sz. melléklet szerint módosítja. Utasítja a polgármestert a módosított beruházási okmány aláírására.

Határidő: a beruházási okm. aláírása: 1999. jan. 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a regionális hulladéklerakó megvalósításához a társult önkormányzatokkal a társulási megállapodást megkösse.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

 

12.) Javaslat a Kanizsa Dél-zalai Hetilap átalakítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Megkérdezem az ügyvezető-főszerkesztőt, hogy kéri-e a zárt ülés tartását.

Lukács Ibolya: Igen, zárt ülést szeretnék.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készítettt külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatokat.

 

12.) Javaslat a Kanizsa Dél-zalai Hetilap átalakítására

 

6/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1999. Március 1-től hetente egy alkalommal 20 ezer példányban A/4 méretben 2+1 színnyomással 24 oldalon jelenjen meg. A lap terjesztése a város belterületén szórással és ingyenesen történik. Az árus-példányok terjesztését a Kanizsa Újság kft. végzi.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

   Határidő: 1999. február 28.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felkéri az ügyvezető-főszerkesztőt, hogy a lap új megjelenési formája kialakításakor használja fel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Arculati Kódexének elemeit
  4. Határidő: 1999. február 28.

   Felelős : Lukács Ibolya ügyvezető-főszerkesztő

  5. a Kanizsa Újság Kft. 1999. évi támogatására nettó 9,6 millió forintot biztosít költségvetésében. A támogatást 4 egyenlő részletben a negyedév első hónapja 15 napjáig folyósítva.
  6.  

   Ettől eltérően az 1999. évi támogatás első felét egy összegben utalja át 1999. február 15-ig.

   Határidő: 1999. február 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. egyéb szolgáltatási lehetőségeinek igénybevételére az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményének kikérése után a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  8. Határidő: 1999. december 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  9. a Kanizsa Újság Kft. elhelyezését a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályának elköltözését követően Nagykanizsa, Király u. 47. szám alatt kell megoldani.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

6.) A Kft. ügyvezető-főszerkesztő munkakörének betöltésével 1999. Április 1-től 2001. December 31. Napjáig – a jelenlegi ügyvezető-főszerkesztőt, Lukács Ibolyát bízza meg. Bérét havi 110.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

13.) Fellebbezések

 

A közgyűlés egyedi államigazgatási ügyekben hozott határozatot.

 

 

14.) Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kérelméről (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Az alapítvány kuratóriuma elnökének, Dr. S. Nagy Katalinnak a levele az előterjesztéshez mellékelve van. Ebből kiderül, hogy milyen céllal kérjük a támogatást. A kuratórium a jelzett oktatási tanácsnokon túl még 3 személyt foglalkoztat január 1-jétől szeptemberig az átmeneti időszakra. A kuratórium oktatási tanácsnokának címe nem áll kapcsolatban az önkormányzati tanácsnoki rendszerrel.

Kelemen Z. Pál: Szeretném megkérdezni, hogy a munkakör be van-e töltve, s ha igen, akkor ki lett a tanácsnok?

Birkner Zoltán: A munkakört január 1-jétől én töltöm be.

Kelemen Z. Pál: Sok sikert kívánok Birkner Zoltánnak, és gratulálok kinevezéséhez.

Dr. Fodor Csaba: Úgy gondolom, hogy az érintett félnek az SZMSZ 42. §-ára illene hivatkoznia, és személyes érintettsége révén a szavazástól tartózkodnia kellene.

Birkner Zoltán: Köszönöm a figyelmeztetést, felszólalásom után azonnal kikapcsoltam a gépem.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza.

9/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 500 ezer Ft támogatást biztosít a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére egy fő oktatási tanácsnok 1999. január 1. – 1999. augusztus 31. közötti időtartamra történő alkalmazásához.

Határidő: 1999. február 1.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

 

15.) Előterjesztés a Vasemberházban lévő képtár tulajdonjogának rendezéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza.

 

10/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Zala Megyei Önkormányzat 140/1997. számú közgyűlési határozatának 3. pontjában foglaltak szerint az Erzsébet tér 1. szám alatti épületben elhelyezett képző-és iparművészeti gyűjtemény és ideiglenes kiállító helyiségeinek tulajdonjogát elfogadja.
  2. kötelezettséget vállal arra, hogy a Zala Megyei Múzeum vezetésével együttműködve a képző-és iparművészeti gyűjtemény másutt történő elhelyezésében közreműködik.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonjog átadására vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

16.) Előterjesztés a nagykanizsai 93/6. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (ír.)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Marton István: Az előterjesztésben nem látom a telekkiegészítést, mert a rajz nem mutatja meg számomra, hogy hol van a kiegészítés.

Kálócziné Éberling Márta: A 93/6-os hrsz-ú ingatlant csak északi irányba lehet telekkiegészítéssel a 123/4-es hrsz-ú ingatlan telekhatáráig kiegészíteni. Ezt addig nem kívánjuk megtenni, amíg az érdeklődők a területkiegészítést nem igénylik. Információink szerint a 93/6-os hrsz-ú ingatlan iránt jelenlegi formájában kb. 5 benzinkutas társaság érdeklődött. Amennyiben nem szükséges kiegészíteni, úgy nem kívánunk plusz területet csatolni hozzá.

Tüttő István: Azt kellene eldönteni, hogy ez a terület értékesebb-e mint a mögötte lévő. Ha hozzácsatolunk, akkor nagyobb területet vásárolnak meg és több bevételhez jutunk. A terület alkalmas egy benzinkút teljes mértékű, minden szempontból komplett kiépítéséhez?

Marton István: Ha a terület alkalmas, akkor adjuk el ne várjunk területkiegészítésre.

Támogatom a javaslatot.

Tüttő István: Úgy látom, nincs több hozzászóló, a vitát lezárom. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

 

 

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

11/1999.számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 93/6 hrsz-ú ingatlant kijelöli nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre 13.000 Ft/m2 kikiáltási áron.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

17.) Előterjesztés a Batthyány u. 28. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérelméről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az értékesítést olyan feltételhez kötöttük, amelyről később kiderült, hogy nem teljesíthető.

Marton István: Támogatom a Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását és a határozati javaslat 2.) pontját.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

12/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 230/1998. számú határozatát hatályon kívül helyezi
  2. nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre jelöli ki a Batthyány utcában lévő 2286/3 hrsz-ú ingatlant. Az értékesítés lebonyolítása előtt az ideiglenes garázsokat el kell bontani.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

18.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Kisberki-Honvéd utcák közti garázstömb építéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérem, hogy segítsük az ott lakók problémájának megoldását.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

(Dr. Csákai Iván és Tóth László képviselők a szavazásban nem vesznek részt.)

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

13/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Kisberki-Honvéd utcák közti 1847/49. hrsz-ú 864 m2 területű ingatlant “útból” beépítetlen területté minősíti, és azt

Végh Csaba Nagykanizsa, Kisberki u. 11.

Dr. Csákai Iván Nagykanizsa, Kisberki u. 11.

Jerzsa Jenő Nagykanizsa, Postakert u. 15.

Mismás János Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 134.

Szüreti József Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 136.

Tóth Zoltán Nagykanizsa, Kisberki u. 11.

Markó Sándor Nagykanizsa, Kisberki u. 13.

Tóth László Nagykanizsa, Irtás u. 1.

Martinecz György Nagykanizsa, Kisberki u. 5.

Recséné H. Erika Nagykanizsa, Irtás u. 3.

Dömötörfy István Nagykanizsa, Irtás u. 17.

Inoka István Nagykanizsa, Kisberki u. 5.

Bocskai István Nagykanizsa, Kisberki u. 7.

Iványiné Sz. Judit Nagykanizsa, Irtás u. 13.

Burusán József Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.

Ifj. Burusán József Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.

Végh Csabáné Nagykanizsa, Kisberki u. 11.

Gudlin József Nagykanizsa, Kisberki u. 15.

szám alatti lakosok értékesítésre kijelöli, garázshelyenként 100.000 Ft, összesen 1.800.000 Ft vételáron.

Az ingatlanra 18 garázs építhető kérelmezők által benyújtott és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által 1998. december 2-án elfogadott tervdokumentáció alapján.

Az ingatlanra a gyalogos forgalom biztosítása érdekében az Önkormányzat szorgalmi jogot jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

19.) Előterjesztés a Drill Trans Kft. területvásárlási kérelméről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Annyiban szeretném módosítani a határozati javaslatot, hogy az 1. pontba korlátozó feltételt tennénk be. A nagykanizsai 4229 hrsz-ú közterületnek a 4930/6 hrsz-ú ingatlan előtti részét 5 éves időtartamra bérbe adja …. Ft/m2/hó bérleti díjért a Drill Trans Kft-nek azzal, hogy területre a bérleti időtartam alatt 1200 Ft/m2 áron elővásárlási jogot biztosít. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a területre vonatkozó általános rendezési terv szabályozási előírásait módosítja.

A b) változatot nem módosítom.

Cserti Tibor: A szomszéd területen egy út vezet befelé, ami közútként funkcionál. Megmarad-e továbbra is?

Tüttő István: Igen.

Cserti Tibor: Amennyiben az 1. pont kerül elfogadásra, úgy nem javaslom, hogy az összeg öt éven át változatlan maradjon.

Kálócziné Éberling Márta: Az anyagban elírás történt. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fél éven belül módosítja a szabályozási előírásokat, tehát fél éven belül megköthető a szerződés.

Cserti Tibor: A közterület a törzsvagyon részét képezi, ezért szeretném tudni, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések rendezve vannak-e?

Karmazin József: Ezt nem az Általános Rendezési Tervben kell eldönteni, hanem minősített szavazással kell dönteni róla.

Kálócziné Éberling Márta: A közterület ingatlannyilvántartási fogalom és ez nem az önkormányzati törvényben meghatározott forgalomképes és forgalomképes vagyontárgy kérdését érinti.

Tarnóczky Attila: Forgalomképtelen vagyont nem lehet forgalomképessé nyilvánítani, csak ha korlátozottan forgalomképes.

Zsoldos Ferenc: Az illetékes bizottságok a DKG-EAST kérését, mely a dolgozók parkolási gondjainak megoldásával volt kapcsolatos, elutasította. Egyetértek azzal, hogy közparkokban ne engedélyezzük a parkolást, de ez a terület teljesen más jellegű. Véleményem szerint nem szabadna hátrányos helyzetbe hozni a dolgozókat, ráadásul ez a cég mindig nagy gondot fordított környezetének szépítésére. Vizsgáljuk meg újra ezt a kérdést.

Marton István: A bérbeadást támogatom és egyetértek Zsoldos képviselő felvetésével. Nem támogatom az öt éves időtartam megjelölését.

Tüttő István: Akkor korlátlan időre szólna a bérleti szerződés. Véleményem szerint az ÁRT módosításáig lehet szó a bérbeadásról, azt követően pedig értékesíteni kell a területet, vagy ki kell hagyni, hogy a bérleti idő alatt 1200 Ft/m2 áron fenntartjuk az elővásárlási jogot.

Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részbeni bérbeadást javasolt azért, mert a DKG-EAST igényét egyelőre nem tudjuk kielégíteni. Ha megoldható a jelenlegi parkoló bővítése, akkor jogos a teljes bérbeadás, addig azonban csak a részbeni bérbeadás támogatható.

Marton István: Elfogadhatatlan, hogy öt éven át ne változzon az ár. A bérbeadást támogatom, mert ha élni kívánnak az elővásárlással, akkor újra tárgyalhatjuk az ügyet.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az értékesítést támogatta a meghatározott feltételekkel. Szó esett a jelenlegi parkoló bővítéséről is, de nem ez volt a fő kérdés. Egyetértek Zsoldos képviselővel, mert a parknak csak használna, ha a környezete is rendezett lenne, de ezzel a kérdéssel a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak kellene foglalkoznia.

Kiss László: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a parkolási gondot a közpark területének igénybe vételével lehetne csak megoldani, de erre nincs mód. Ezért döntöttünk úgy, hogy a teljes terület előtti parkolót ne értékesítsük, hanem adjuk bérbe az 1/3-ad részét. Javaslom, hogy ezt a megoldást támogassuk a meghatározott összegért, de az elővásárlási jogról ne döntsünk, hiszen ha a közpark kérdése rendeződik, visszatérhetünk rá.

Teleki László: Öt évre adjuk bérbe a területet azzal a feltétellel, hogy minden évben korrigálásra kerülne az összeg.

Tüttő István: A kft. a vásárlásban érdekelt, de erre most technikai okok miatt nem kerülhet sor. Az ÁRT módosításával rövid időn belül sor kerülhet az értékesítésre, ha a kft még mindig meg akarja vásárolni. Az öt éves időtartamot fél évre kellene csökkenteni.

A parkoló kérdésére természetesen vissza kell térni.

Kálócziné Éberling Márta: Technikai okok miatt nem lehet a területet most értékesíteni, ezért javasoltuk a bérbeadást. Kérem, hogy a területnek ne csak az 1/3-át adjuk bérbe, mert ez a kft érdekeit sérti. A szalon üzemeltetéséhez a teljes utcafrontra szükség van.

Tóth László: Javaslom a vita lezárását.

Marton István: Javaslom, hogy 1999. december 31-ig adjuk bérbe a területet.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy zárjuk le a vitát, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a bérbeadás határideje 1999. december 31. legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 15 Ft/m2/hó bérleti díjjal, kérem szavazzon.

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

14/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 4229 hrsz-ú közterületnek a 4930/6 hrsz-ú ingatlan előtti részét 1999. december 31-ig bérbe adja 15 Ft/m2/hó bérleti díjért a Drill Trans Kft-nek azzal, hogy a területre a bérleti időtartam alatt elővásárlási jogot biztosít. A bérlő a területen építményt nem helyezhet el, azt nem kerítheti le.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

20.) Előterjesztés a helyi jelentőségű természetvédelmi területek létrehozásáról (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Antalics Dezső: A tanulmányt a megbízott vállalkozó elkészítette, de a bizottság javasolja a hiánypótlást. A tanulmány így lesz alkalmas arra, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak teljesüljenek.

Kelemen Z. Pál: Az imént hallottam, hogy a tanulmány nem elég megalapozott arra, hogy a határozati javaslatban foglaltak teljesüljenek, hiánypótlás szükséges hozzá. Javaslom, hogy a témát napoljuk el.

Antalics Dezső: Semmi konkrétat nem tartalmaz a javaslat, hiszen koncepciót kell elkészíteni, melyhez támpontot ad ez az anyag. Tehát a koncepció már egy konkrét anyag lesz.

Tarnóczky Attila: Óvom a közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, amelynek kapcsán költségvetési kiadásaink adódnának. A határozati javaslat olyan állapotban van, hogy mindenféle káros következmény nélkül elfogadható.

Kelemen Z. Pál: Ez a határozati javaslat - ha ezt így megvalósítjuk - feltételez egy újabb tanulmányt. Nagy valószínűséggel mindezt nem a Polgármesteri Hivatal apparátusa fogja elvégezni, hanem egy mérnöki irodának kell megbízást adni. Amikor megkapjuk kiegészítve a tanulmányt, akkor térjük vissza a tárgyalására.

Tüttő István: A közpénzek elherdálásának egyik korlátozását én is bevezettem. Éppen ez az a cég, amely hibásan teljesített, ezért nem is fizettük ki a megállapodás szerinti összeget.

Aki egyetért Kelemen Z. Pál javaslatával - napoljuk el a napirend tárgyalását –, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 14 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

15/1999. számú határozat

A védelem alá helyezendő területek körét azok értékei alapján szűkíteni kell, melynek eredményeként a tulajdonosokkal az egyeztetéseket le kell folytatni. Vizsgálni kell a védetté nyilvánítás jogi lehetőségeit, különös tekintettel a kártalanítási kötelem nélküli védettség biztosíthatóságára.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnöke

A jogi lehetőségek vizsgálat és a védetté nyilvánításban közreműködő szakhatóságok, tulajdonosok véleménye eredményeként elő kell készíteni a védetté nyilvánítást és a területek kezelésének szabályozását egy olyan ütemezés kidolgozásával, mely a teendők, a végrehajtók körét tartalmazza a ráfordítások megjelölésével, a további döntés előnyei és hátrányai elemzésével.

Határidő: 1999. november 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

Antalics Dezső bizottsági elnök

21.) Javaslat a Kiskanizsán létesítendő II. világháborús emlékhely támogatására (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Antalics Dezső: Javaslom az előterjesztés elfogadását.

Tüttő István: A határozati javaslatot úgy módosítanám, hogy csak számla ellenében adjuk át a 300.000 Ft-ot, valamint meg kell vizsgálni, hogy a javasolt felirat megfelel-e a valóságnak. A tatárdúlás során nem tudom mi történt Kanizsán. Ismereteim szerint nem volt 150 éves török uralom sem, hiszen Kanizsa 1600-1690-ig volt hódoltsági terület.

Az emlékművön szerepeljen az a felirat is, hogy: “létesült Nagykanizsa Megyei Jogú Város támogatásával”.

Dr. Horváth György: Hihetetlenül hosszú a szöveg. Kanizsán a honfoglalás idején egyetlen ember sem halt meg, ugyanis a honfoglaló magyarok a 940-es években jelentek meg ezen a környéken. Hozzáértő szakemberrel kellene megnézetni a feliratot.

Kelemen Z. Pál: A határozati javaslat elfogadását javaslom azzal, hogy az adományozó neve megörökíttessen a szobor talapzatán. Szövegszerűen: “Létesült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával.”

Marton István: Egyetértek az elhangzott javaslatokkal.

Cserti Tibor: Egyetértek az előttem felszólalókkal azzal a megkötéssel, hogy a konkrét megemlékezés szövegét az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal egyeztetni szükséges, az elhelyezés feltételrendszerét pedig a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal. Hiányolom azt a jogi személyt, magánszemélyt vagy egyesületet, aki megvalósítja a beruházást. A köztéri alkotás tulajdonjoga a város önkormányzatára száll. Ha ettől eltérő ez a konkrét beruházás, akkor meg kell nevezni, hogy kié lesz a tulajdon, mert ez összefüggésben van a karbantartási kötelezettséggel, valamint a későbbi működési kiadásokkal is. Támogatom a kezdeményezést.

Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslat második mondatát a következőként javaslom módosítani: “A hozzájárulás az 1999. évi költségvetésben a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által kezelt Környezetvédelmi Alap keretei között szerepeljen. Támogatom az előterjesztést a fent említett pontosításokkal.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a bruttó 300 eFt-ot számla ellenében adjuk, melynek forrása az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tegyen javaslatot a tábla feliratára, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

16/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kiskanizsán tervezett II. világháborús emlékhely kialakítását - számla ellenében - bruttó 300.000 Ft-tal támogatja, melynek forrása az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap. Az átutalásról a jogerős építési engedély bemutatását követően kell gondoskodni, amikor a megvalósításhoz szükséges további költségek fedezetét a kezdeményezők igazolták.
  2. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot arra, hogy tegyen javaslatot a tábla feliratára.

Az emlékmű talapzatán a következő szöveget is meg kell jeleníteni: Létesült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

22.) Javaslat a Nagykanizsai Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ üzleti tervét is magába foglaló megvalósíthatósági tanulmánya elfogadására és a további feladatok meghatározására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném elmondani, hogy a határozati javaslat 1. b.) pontja a Pénzügyi Bizottsággal egészülne ki. Javaslom, hogy a harmadik oldalon a határidő 1999. február 1. legyen.

Röst János: 1. b.) pontnál nem szerepel a tervek között a felügyelő bizottság létrehozása. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentős volumenű beruházásnál fontos, hogy a felügyelő bizottság a gazdasági társaság létrejöttével megkezdje működését, Javaslatom tehát a következő: “… vállaljon alapítói szerepet, a gazdasági társaság felügyelő bizottságában rendelkezzen többséggel. A felügyelő bizottság az önkormányzatra vonatkozó összetételére alakítsa ki javaslatát.”

Tüttő István: Telefonon beszéltem a Gazdasági Minisztérium főosztályvezetőjével, aki jelezte, hogy a közhasznú társaság ebben az esetben nem hozható létre. Az anyag véleményezését követően dől el, hogy mi a járható út. Javaslom, hogy a közhasznú társaság létrehozására utaló mondatot töröljük.

Töröcsik Pál: Egyetértek Röst képviselő javaslatával. A közhasznú társaságot korábban a Gazdasági Minisztérium javasolta.

Cserti Tibor: A 1.b. pontba javaslom beépíteni: “Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a program megvalósítása érdekében egy gazdasági társaság alakítására, lehetséges befektetőkkel.”

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a közhasznú társaság megjelölés kimaradjon a határozatból, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy az 1.b. pontban a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság mellett a Pénzügyi Bizottság is szerepeljen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Cserti képviselő javaslatával -“felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság létrehozására, a potenciális befektetők bevonásával.” – kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy az “azonnal” határidő helyett 1999. február 1. szerepeljen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

17/1999. számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal egyetért és annak alapján a következő feladatok megvalósítását kezdeményezi.
  2. a.) a fejlesztés alapvető eleme a volt laktanyák területének önkormányzati tulajdonába kerülése, melynek realizálása érdekében azonnali hathatós tárgyalásokat kell kezdeni – megfelelő szakmai alátámasztás mellett – az illetékes kormányzati szervekkel.

   b.) az előkészítés, megvalósítás és a későbbi üzemeltetés hatékonyságának megteremtésére gazdasági társaság alapítása szükséges. Felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság létrehozására, a potenciális befektetők bevonásával.

   A megalapítandó gazdasági társaságban az önkormányzat – a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság által meghatározott módon – vállaljon alapítói szerepet.

   Határidő: - 1999. február 1.

   - a társaság alapításának előkészítésére: 1999. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. A telepítés előkészítésének önkormányzati feladataként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztés koncepcionális elemeként a 7-es elkerülő út, Magyar u. tervezett M 7 autópálya nyomvonala és a Petőfi u. meghosszabbítása által körbezárt beépítetlen területet és a Gábor Áron, valamint Kossuth Lajos laktanyák területét logisztikai központ és ipari park fejlesztés területeként jelöli ki.
  4. Az előkészítés és a rendezési terv kidolgozása során az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét biztosítani kell, ennek érdekében a helyben szokásos módon az érintettek tudomására kell hozni kidolgozásuk elhatározását, a rendezés alá vont területet, általános célját és várható hatását, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat és észrevételeket tehessenek.

   Határidő: 1999. február 25.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. A fejlesztések megalapozására az elkészült megvalósíthatósági tanulmányban rögzített alapelvek figyelembe vételével, pályázat alapján kiválasztott tervezővel el kell készíttetni:

a.) fejlesztési terület településszerkezeti tervét, biztosítva a várostesthez való kapcsolódás hatékony funkcionális, környezeti, közlekedési és egyéb infrastrukturális megoldását.

b.) a településszerkezeti egységre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet olyan módon, hogy az megfelelő rugalmasságot biztosítson munkahelyteremtő és zöldmezős beruházások és a szükséges infrastruktúra fogadására is.

Határidő: 1999. február 25. és 2000. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

23.) Előterjesztés az Önkormányzati Rendezvénynaptár ¢ 99. meghatározására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő írásban eljuttatott hozzám egy javaslatot, amit módosító javaslatként megszavaztatok. Felhívnám a figyelmet arra, hogy nemcsak olyan programok szerepelnek az anyagban, amelynek a forrása rendelkezésre áll.

Dr. Baranyi Enikő: Azért küldtem el javaslataimat, mert úgy gondoltam, hogy ez a naptár nem végleges és lehet még új rendezvényeket javasolni. Nagyon kevés rendezvényt szervez a Művelődési Központ, a RYNO Menedzseriroda viszont annál többet. Az 1. sz. mellékletben 12. pontként szerepel a városi gyermeknap. A Városi Kórház Gyermekosztálya már régóta szervez gyermeknapot, ezért furcsa érzéssel látom, hogy a RYNO Kulturális Menedzseriroda is ugyanezt a rendezvényt kívánja megrendezni, csak más helyen.

Tüttő István: Megjegyezni kívánom, hogy Dr. Baranyi Enikő városi gyermeknap megrendezését javasolja május 30-ra, amelyre a Sétakertben kerülne sor. Javaslatai között szerepel továbbá a Berni pásztorkutya találkozó április 24-én a Csónakázó-tónál, Kövér gyermekek tábora június 21-től július 3-ig a Csónakázó-tónál, valamint Cukorbeteg gyermekek hétvégéje július 3–4 között szintén a Csónakázó-tónál.

Tarnóczky Attila: Ha elfogadunk egy ilyen programot, akkor a szervezők azt fogják hinni, hogy ehhez pénzt is biztosítunk. Javaslom, hogy a beérkező javaslatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság szedje sorrendbe és akár javaslatot is tehet arra, hogy az önkormányzat mely rendezvényeket támogassa anyagilag és mely esetben van szükség pályázatra. Javaslom továbbá, hogy a nevet változtassuk városi rendezvénynaptárra.

Törőcsik Pál: Május 14-16. között kerül megrendezésre a millitary bajnokság. Esély van arra, hogy ez a rendezvény meghonosodik városunkban. Egyetértek Tarnóczky Attila alpolgármester felvetésével.

Balogh László: Nagyon örülök neki, hogy ilyen sok színes program lesz az idén Nagykanizsán. Remélem, hogy egy sem fog anyagi okok miatt elmaradni.

Megköszönöm mindazok munkáját, akik a naptár összeállításában részt vettek.

Tüttő István: Sok olyan szervezet működik városunkban, amely részt tud vállalni ezen események megvalósításában akár az anyagi források biztosításával is.

Zsoldos Ferenc: A Városvédő Egyesület 2000-ben szeretne egy Szent István szobrot elhelyezni az Erzsébet téren. Remélem, hogy a bíráló kuratórium számunkra kedvező döntést hoz, ezért kérem, hogy támogassák beadványunkat.

Teleki László: Javaslom, hogy a naptárban szerepeljen a július 31-i cigány holocaust ünnepség.

Tüttő István: Kérem Dr. Baranyi képviselőnő javaslatának tudomásul vételét és javaslom, hogy fogadjuk el Tarnóczky Attila alpolgármester és Teleki képviselő javaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

18/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) az 1999. évi rendezvényekről – melyek önkormányzati szervezésűek, vagy közreműködésével zajlanak - készült előterjesztés alapján indokoltnak tartja, hogy e feladatok szervezése, előkészülete tervszerűbbé váljon.

Ennek érdekében a költségvetési évet megelőző időpontban minden ilyen igényt össze kell gyűjteni, melyben meg kell jelölni a rendezvény tartalmát és fontosabb adatait.

Ki kell alakítani az éves rendezvénynaptár készítésének rendszerét, megjelölve az ebben feladatot vállaló hivatali szervezeti egységet.

Határidő: 1999. november 30. és folyamatosan évente

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) a “Városi Rendezvénynaptár 99” programját tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy véglegesítését – rangsorolását – az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság végezze el, és arról a Közgyűlést tájékoztassa.

A továbbiakban a költségvetésben biztosítandó forrásigényeket, a közvetlen támogatási igényeket és a pályázat útján támogatható igényeket a költségvetés egyeztetési folyamatába építve kell vizsgálni.

Határidő: 1999. illetve évente február 28-ig

Felelős : Balogh László bizottsági elnök

3.) a programban szereplő

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

Dr. Horváth György az Emlékbiz. tagja

Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Balogh László bizottsági elnök

 

 

24.) Javaslat az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A bizottság a Zala Megyei Közgyűlés és Nagykanizsa között felmerülő vagyoni ügyek egyeztetését végzi. Üléseinek száma évente 2-3. A munka nem formális, mert az ülésen elhangzott javaslatok alapján készítik el a Zala Megyei Közgyűlés üléseire az előterjesztéseket. Korábban Marton István és Deiszinger József volt tagja a bizottságnak, munkájukért szeretnék köszönetet mondani.

Bicsák Miklós: Marton képviselő miért nem került be a bizottságba?

Tüttő István: Nem tettem senkire sem javaslatot és a döntésnél sem voltam jelen. A bizottság összetétele igazodik az ellátandó feladathoz.

Törőcsik Pál: Javaslatról van csak szó, ezen lehet változtatni.

Tüttő István: Bizonyos személyek részvétele törvényi előírás.

Dr. Baranyi Enikő: Véleményem szerint a frakcióvezetőkkel egyeztetni kellett volna.

Kérem, hogy a listára vegyük fel Marton Istvánt.

Marton István: A mi frakciónkkal nem történt egyeztetés, amit nagyon sérelmezek. Kilenc éve vagyok képviselő, de még soha nem emeltem szót a saját érdekemben. Most megteszem. Ezért a munkáért semmiféle díjazás nem jár. Frakciótársam neve előzetes egyeztetés nélkül került az anyagba. Ha megérdemeltem a köszönetet, akkor ne legyek kitúrva ebből a bizottságból. Van rutinom a munkában és elismert tárgyalófél vagyok.

Cserti Tibor: Támogatom az eredeti határozati javaslatot.

Kelemen Z. Pál: Tudomásom szerint három frakció állított jelölteket. Szeretném, ha a frakció ajánlana valakit.

Dr. Fodor Csaba:Ha nem okoz gondot, akkor kérem, hogy a témát vegyük le a napirendről és a frakcióvezetők egyeztessenek. Az előzetes egyeztetés követelmény személyi kérdésekben.

Dr. Baranyi Enikő: Két perc szünetet kérek.

 

(Szünet)

 

Dr. Baranyi Enikő: A frakció nevében Marton Istvánt javaslom bizottsági taggá megválasztani. A városi egyeztető bizottságnál nem javaslok változtatást.

Tüttő István: A jelöltek természetesen tartózkodnak a szavazástól.

Aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke legyek, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Törőcsik Pál a bizottság tagja legyen, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Böröcz Zoltán a bizottság tagja legyen, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Marton István a bizottság tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Birkner Zoltán a bizottság tagja legyen, kérem szavazzon.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

19/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyeztető Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

Elnök : Tüttő István polgármester Nk. Kossuth tér 25.

Tagok: Törőcsik Pál alpolgármester Nk. Erdész u. 3/c

Böröcz Zoltán képviselő Nk. Garay u. 3/a

Marton István képviselő Nk. Szekeres J. u. 15.

Birkner Zoltán képviselő Nk. Liszt F. u. 1/a

Felkéri a polgármestert, hogy a választásról a Megyei Közgyűl elnökét értesítse.

Határidő: 1999. január 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

25.) Javaslat az önkormányzati szintű Érdekegyeztető Tanács újjáválasztására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tarnóczky Attila: Nem a lakcímeket kellene szerepeltetni a javasolt személyeknél?

Tüttő István: Technikai okok miatt választottuk ezt a megoldást.

Aki egyetért azzal, hogy a tanács tagja legyek, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Tarnóczky Attila a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Horváth György a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Baranyi Enikő a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Kiss László a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Pintérné Grudmann Frida a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Nemesvári Márta a tanács tagja legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

20/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) egyetért az önkormányzati szintű Érdekegyeztető Tanács újjáválasztásával.

A munkaadói oldal képviseletével megbízza:

Tüttő István polgármester Polgármesteri Hivatal

Tarnóczky Attila alpolgármester Polgármesteri Hivatal

Dr. Horváth György képviselő Nk. Magyar u. 21.

Dr. Baranyi Enikő képviselő Nk. Kisfaludy u. 25.

Kiss László képviselő Nk. Szentendrei u. 55.

Dr. Pintérné Grundmann Frida ov. Polgármesteri Hivatal

Dr. Nemesvári Márta ov. Polgármesteri Hivatal

2.) felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az együttműködési szerződés felülvizsgálatát az újonnan megalakult Érdekegyeztető Tanácsnál.

Határidő: 1999. március 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

26.) Javaslat céltámogatás maradványáról történő lemondásra (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Marton István: Kívánom, hogy minél több ilyen jellegű lemondásban legyen részünk.

Tüttő István: Aki a határozat javaslattal egyetért kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

21/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a sánci csatornázáshoz – az 1996. Évi Magyar Közlöny 38. Számában megjelent Kormány Közlemény 1/c számú mellékletének 393. Sorszámán – jóváhagyott 28.500.000 Ft céltámogatási keretből 1.721.874 Ft maradványról lemond.

 

Felelős: Tüttő István polgármester

 

27.) Javaslat a Pannon Agrártudományi Egyetem integrációt követő székhely kijelölésére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Az egyetem múltjára való tekintettel kérem, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Tarnóczky Attila: Arra szeretném kérni a sajtó képviselőit, hogy az egyetemmel kapcsolatos írásaikban emeljék ki az önkormányzat álláspontját is.

Marton István: A határozati javaslat első mondatának utolsó szavát megfontolnám, mert valójában a székhely Keszthelyen maradásáról van szó.

Tarnóczky Attila: Az átszervezés eredményeként az egyetemről egyes részek leszakadnak, míg mások hozzákerülnek, tehát egy új intézmény jön létre rossz esetben új székhellyel.

Törőcsik Pál: Ez az egyetem Európa legrégibb agrár felsőoktatási intézménye. Több, mint kétszáz éves.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az új koncepcióban már Keszthely szerepel, ezért kérték, hogy a határozatban ez a kifejezés szerepeljen. Az Universitas székhelyéről van itt szó, ami pillanatnyilag Kaposvárra van kijelölve.

Marton István: Visszavonom a javaslatomat.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

22/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyetemnek a megyében betöltött regionális és integráló szerepének fontosságára való tekintettel támogatja a PATE székhelyének Keszthelyre kerülését.

Az Európában is páratlan, két évszázados múlttal, hagyománnyal rendelkező egyetem, olyan nemzeti értékünk, amelynek veszélyeztetése átszervezések indokával sem tanácsos.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az állásfoglalást minden illetékes fórumon képviselje, illetve írásban juttassa el.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 22.30 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. február 9. soros

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. február 9-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemsvári Márta, Szabó Lászlóné, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán önálló irodavezetők, Bodzai Tiborné személyezti vezető, Kámán László az Ingatlankezelési Intézmény vezetője, Szakony Szilárd a Kanizsa és Környéke Ipartestület elnöke, Debreczeni Attila a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, Takó István a VÍZBER Kft. ügyvezetője, Antal Istvánné a Városi Vöröskereszt titkára.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Magyar Rádió és Körzeti Stúdió munkatársa.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm az ülés minden résztvevőjét, képviselő-társaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Javaslom - az érintettek kérésére -, hogy a 15. napirendi pontot a 6. napirendi pontként, a 6. napirendi pontot pedig 3. napirendi pontként tárgyaljuk, a 11. napirendi pontot pedig vegyük le a napirendről.

Szükségesnek tartom, hogy a 7. napirendi pontban foglaltakról még a költségvetés előtt döntsünk.

Marton István: Megítélésem szerint a 18. napirendi pontot bizottsági szakaszba kellene utalni.

Tüttő István: A bizottság elkövette azt a hibát, hogy nem hívta meg az indítványozót az ülésre.

Kelemen Z. Pál: Javaslom a 12. és a 14. napirendi pontok előre hozatalát.

Napirend előtt szeretnék nyilatkozatot tenni, továbbá kérdést feltenni.

Röst János: Két kérdést szeretnék feltenni.

Zsoldos Ferenc: Napirend előtt kérek két percet.

Bicsák Miklós: Kérdést szeretnék feltenni.

Kiss László: Kérdést szeretnék feltenni.

Birkner Zoltán: Napirend előtt kérek egy percet.

Tüttő István: Aki egyetért a 6. napirendi pont 3. napirendi pontként való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 7. napirendi pont 4. napirendi pontként való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 15. napirendi pont 8. napirendi pontként való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 12. napirendi pont 9. napirendi pontként való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 14. napirendi pont 10. napirendi pontként való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 11. napirendi pont napirendről való levételével, kérem szavazzon.

 

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a napirendi pontokat - a módosításokra figyelemmel - elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatokat elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat a szomszédos települések és Bagola városrész szennyvíz-csatornázásának közös beruházásban történő megvalósítására (ír.)
 5. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 6. Előterjesztés a Sugár u. 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről (írásban)
 7. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 8. Beszámoló a Rózsa úti Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó munkájáról (írásban)
 9. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 10. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egyesületével kötendő együttmű-ködési megállapodás jóváhagyására a 104/1998. számú közgyűlési határozat alapján (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Beszámoló a Városi Vöröskereszt hajléktalanokat ellátó tevékenységéről (írásban)
 13. Előadó: Antal Istvánné a Városi Vöröskereszt titkára

 14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1999. évi költségvetése (I. forduló)(írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Javaslat a könyvvizsgálói pályázat kiírására (írásban)
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Javaslat a Városi Könyvtár címzett támogatási pályázatának benyújtására (írásban)
 19. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 20. Előterjesztés a Terv utcai 105/8 hrsz-ú ingatlan terület kiegészítéséről (írásban)
 21. Előadó: Tüttő István polgármester

 22. Előterjesztés az önkormányzatot megillető gáz és villamos közmű vagyonigény érvényesítéséről (írásban)
 23. Előadó: Tüttő István polgármester

 24. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány költségvetési támogatására (írásban)
 25. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 26. Javaslat Városi Borverseny rendezésére és a Város Borának kiválasztására (írásban)
 27. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 28. Beszámoló az 1998. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről, javaslat az 1999. évi címjegyzékes munkákra (írásban)
 29. Előadó: Kámán László intézményvezető

 30. Kiss László önálló képviselői indítványa (írásban)
 31. Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa (írásban)

 

 

N a p i r e n d e l ő t t:

 

Kelemen Z. Pál: A frakció álláspontját Dr. Fodor Csaba ismerteti.

Dr. Fodor Csaba: Az a gyakorlat kezd kialakulni az önkormányzat egyik 100 %-os tulajdonú kft-jénél, amit a tulajdonosi jogokkal felruházott közgyűlés nem hagyhat szó nélkül. Szeretnék reagálni a helyi FIDESZ szervezet két képviselője által tett nyilatkozattal kapcsolatban.

Támadják azt a hivatalt, melynek szerintük az a napi munkája, amit a közgyűlés elé tár, és elvárják azt, hogy mutasson irányt a jövőt illetően.

A Hivatal munkájának csak egy része a közgyűlés kiszolgálása, a másik pedig a hatósági ügyintézés és még sok más egyéb feladat, például az intézmények működésével összefüggő feladatok végrehajtása.

A FIDESZ frakciója a Polgármesteri Hivataltól várja a jövőre vonatkozó iránymutatást, amit véleményem szerint a választások előtt a lakossággal közölni kellett volna.

Véleményük szerint a költségvetés esetében a probléma a gazdátlan hivatalban, valamint az egyes osztályok munkájának összehangolatlanságában rejlik. Milyen iránymutatást várnak akkor az urak ettől a Hivataltól?

A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak kiegyensúlyozott kapcsolata van a Hivatallal. Az elvárás - amire az urak utaltak - kivitelezhetetlen, hiszen csupán négy nappal korábban kapjuk meg az előterjesztéseket. Mivel a bizottsági ülések időpontja csütörtökre esik, az azt megelőző negyedik nap pedig hétvégére, így már pénteken kellene az anyagokat összeállítani akkor, amikor előtte nap csütörtökön határozzuk el például, hogy milyen napirend kerüljön még a következő ülésen tárgyalásra. A bizottság nem hozhatja ilyen helyzetbe a hivatalt. Azt tartom megfelelőnek, hogy a normális menetrend szerint készülő anyagokat a bizottsági tagok hétfőn kapják meg, a sürgős ügyeket pedig a bizottsági ülésen vegyük napirendre. Úgy gondolom, hogy a három nap elegendő a bizottsági ülésre való felkészülésre. Volt már arra példa, hogy két nappal a bizottsági ülés előtt kiküldött anyagokat a FIDESZ többségű bizottság levett a napirendről - melyeket a Gazdasági Osztály szeretett volna megtárgyaltatni -, ugyanakkor volt példa arra is, amikor soron kívül kellett a bizottsági ülésen kézhez kapott előterjesztés alapján dönteni, mely éppen Birkner Zoltán alapítványi díjazásával volt kapcsolatos.

A bizottsági üléseken Törőcsik Pál alpolgármester úrnak mindig jelen kell lennie, hogy feladatkörét elláthassa, hiszen a bizottságot a Polgármesteri Hivatalnál ő képviseli. A bizottsági elnöknek nem feladata, hogy felszólítsa az alpolgármestert arra, hogy tisztességesen lássa el a munkáját.

A költségvetési tárgyalásokon hat személy vett részt, melyek közül öt személy volt baloldali, a gazdasági osztályvezető pártszimpátiájáról nyilatkozni nem tudok. Ezen a tárgyaláson a polgármester úr, a gazdasági osztályvezető, a gazdasági osztályvezető-helyettes, a Pénzügyi Bizottság elnöke, egy korábbi bizottsági elnök, aki közgazdász és jómagam vettünk részt. Lehet, hogy a polgármester úr hibát követett el akkor, amikor nem hívta meg az állatorvosokat és földrajz tanárokat, de a polgármester úrnak joga van attól tanácsot kérni, akinek ad a véleményére.

A közgyűlés nem hozott létre külön a költségvetés előkészítésére bizottságot, de nem zárta ki azt sem, hogy a költségvetéssel más is foglalkozzon. A polgármester a jegyző által elkészített költségvetést terjeszti jóváhagyás végett a közgyűlés elé az Államháztartási törvény 71. §-a alapján.

A cikkben nyilatkozók hiányolták, hogy az oktatási, közművelődési szakemberek nem vettek részt a tárgyaláson. Ha elkerülte volna az urak figyelmét sem az egészségügy, sem a többi terület képviselői nem vettek részt ezen a tárgyaláson. Birkner Zoltánnak adva volt a lehetőség - felkértem -, hogy részt vegyen a költségvetést előkészítő munkacsoport munkájában. Ő ezt nem vállalta, helyette Hederics Árpádot választotta meg a bizottság.

Birkner úr nyilatkozata alapján csak személyi kérdésekben született megállapodás a FIDESZ és az MSZP között. Itt van előttem az az Ön aláírását is tartalmazó megállapodás, amely ezen túlmenően még felsorolja a város tulajdonát érintő kérdéseket és a beruházások elhatározását is. Továbbá kikérem magamnak azt a megjegyzést, hogy az "újak nincsenek besározva, a régiek pedig igen". Véleményem szerint a régiek sem. Az elmúlt időszakban is szocialista polgármestere volt a városnak 8 képviselőt magában foglaló frakcióval, míg jelenleg is szocialista polgármestere van a városnak és hét képviselőből álló szocialista frakció.

A Sajtótörvény 11. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az újságíró a kapott felvilágosítást kellő körültekintéssel, ellenőrzéssel a valóságnak megfelelően köteles közzétételre előkészíteni, a tényeket a maguk teljességében köteles ismertetni. Az újságíró az érintettek közül mind a mai napig senkit sem keresett meg, az írásos dokumentumokat sem kérte, amelyek nyilvánosak. (A felszólalás teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Zsoldos Ferenc: Ismeretes, hogy a Magyar Állam fennállásának 1000. évfordulóját ünnepeljük a következő évben. Nemeskürty professzor irányítása alatt az Országos Szervező Bizottság programjában szerepel, hogy a szent koronát a megyeszékhelyek városaiba bemutatásra lehoznák.

Javasoljuk a Városvédő Egyesülettel közösen, hogy polgármester úr és az alpolgármester urak lépjenek kapcsolatba a bizottság elnökével, hogy ne csak a megyeszékhelyek, hanem a megyei jogú városok is részesüljenek ebben a lehetőségben.

Birkner Zoltán: A FIDESZ-MPP nagykanizsai frakciója 1998. december 28-i keltezéssel levelet írt a Miniszterelnöki Hivatalba és kérte a személyes találkozást, mely az elmúlt hét szerdáján létre is jött. Megbeszélést folytattunk a várost érintő főbb kérdésekről és amennyiben konkrét eredményt tudunk felmutatni, úgy tájékoztatni fogjuk a város lakosságát és a közgyűlést is.

Köszönöm Dr. Fodor Csabának a kioktató jellegű felszólalást.

 

1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Cserti Tibor: A 305/1998. számú határozat jelenlegi formájában elfogadhatatlan a Városvédő Egyesület számára, ezért javaslom az 1. pontot a következőkkel kiegészíteni: de a felvállalt és elfogadott programot a Városvédő Egyesülettel közösen a kitűzött határidőre megvalósítja. Ha ugyanis a testület a polgármesteri tájékoztatóban leírt megállapításokat elfogadja és tartja magát a határozatban leírtakhoz, akkor ez nagyon komoly kártérítési kötelezettségeket vonhat maga után.

Ismert Önök előtt, hogy az elmúlt évben a közgyűlés a Városvédő Egyesülettel közösen felvállalta az Aradi vértanúk emlékművének Nagykanizsán történő elhelyezését. A Városvédő Egyesület vállalta a szobrok elkészíttetését és megterveztetését, a város közgyűlése pedig az ehhez méltó helye biztosítását vállalta. Az elmúlt évben a Városvédő Egyesület a feladatának eleget tett. A megállapodásra való tekintettel megkerestünk 15 bankot és biztosítót, amelyek Nagykanizsán kirendeltséggel rendelkeznek és többségük jelezte, hogy támogatja a helyi kezdeményezés megvalósítását. Felhívást is intéztünk a lakossághoz, hogy támogassák e nemes programot.

Tüttő István: Az tér egyik tulajdonosa nem járult hozzá az építési engedélyhez, de közbenjárásomra ezt várhatóan módosítják.

Egyetértek a Cserti úr által elmondottakkal, de a Városvédő Egyesülettel külön megállapodást köt az önkormányzat, melyet majd a képviselő-testület elé terjesztünk. A képviselő úr által tett kiegészítésre akkor fog sor kerülni.

Tarnóczky Attila: Közgyűlési határozatot egy másik határozattal lehet megváltoztatni. Nem tartom szerencsésnek, ha az előterjesztés szöveges részén fogalmaznánk meg módosító javaslatunkat. A önkormányzat kötelezettsége az emlékmű környezetének kialakításával kapcsolatban közismert. Támogatnám polgármester urat abban, hogy a megállapodás megkötésekor mondjuk el aggályainkat.

Tüttő István: A Városvédő Egyesület elnöke elhozta a megállapodás-tervezetet, amely a közgyűlés elé fog kerülni.

Balogh László: A Polgármesteri tájékoztatóban olvasható, hogy a Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlésén sok kanizsai polgár részesült kitüntetésben. Í gy Zala Megye Díszpolgára címben Buda Ernő, Alkotói Díjban Harkány László és Dr. Szabó Csaba, Zala Megye Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért díjban Horváth Gézáné, Zala Megye Sportjáért díjban Szakony István, Zala Megye Ifjúsági Sportjáért díjban Pátkai József, Zala Megye Sportjáért Nívó Díjban a Hamburger SE Mozgáskorlátozottak Ülő Röplabda csapata, Közművelődési Nivó Díjban a TUNGSRAM Hevesi Versmondó Kör, továbbá Budapesten a Magyar Kultúra Napján Dr. Kotnyek István Apáczai-Csere János Díjat kapott.

Tüttő István: Minden kitüntetettnek írásban is gratuláltunk.

Marton István: Ha a testülettől egy bizonyos feladatra valaki kér 13 millió Ft-ot és erre ígéretet is kap, akkor a "kártérítés" kifejezés fel sem merülhet. Az anyagban szerepel, hogy a környezetrendezési tervre még tervezői szerződés sincs. Ez a dolog számomra még rendkívül bizonytalannak tűnik.

Cserti Tibor: A Városvédő Egyesület a közgyűléssel, a lakossággal, a vállalatokkal együtt vállalkozott egy program megvalósítására. Feltette a kérdést, hogy szükség van-e erre az emlékműre és a válasz egyértelmű "igen" volt. Tájékoztattuk Önöket arról, hogy milyen előrehaladott állapotban van az ügy. Bízom abban, hogy a végeredmény városunk javát szolgálja.

Tüttő István: Egy ilyen jellegű vállalkozást csak felelősségteljesen lehet véghezvinni.

Tarnóczky Attila: A Zalai Hírlapban olvasható volt, hogy az önkormányzat oktatási tanácsnokot választott, amiből semmi sem igaz.

Itt is az hangzott el, hogy az önkormányzat 13 millió Ft-ot ad a Városvédő Egyesületnek, holott csupán az emlékmű környezetének helyét teszi rendbe, aminek az eredeti költségbecslése ennyi volt.

Dr. Fodor Csaba: Az 1998. december 22-i közgyűlésen meghoztuk a 346/1998. számú határozatot. (Felolvassa a határozatot.)

December 29-én a bizottság megtárgyalta a kötelezően előírt napirendet. Tarnóczky alpolgármester úr javaslatára zárt ülésen folytattuk a tárgyalást. Ezen az ülésen polgármester úr előterjesztette az 1,8 millió Ft-os javaslatát, amelyhez képest Tarnóczky alpolgármester úr egy 1 millió és egy 500 eFt-os díjazási javaslatot tett, de elhangzott egy 0 Ft-os verzió is. Megszavaztattam a módosító javaslatokat és utána az előterjesztést is. Az 1 millió Ft-os változatra 2 szavazat érkezett. Ekkor alpolgármester úr kérte, hogy a szavazás rendjét ebben a körben ne tartsuk szigorúan a jogszabály által előírtakhoz és a legradikálisabbtól menjünk lefelé. Ezt akceptálva a módosító javaslatok feletti szavazást beszüntettem, és az 1,8 millió Ft-os díjazást tettem fel szavazásra.

 

Ezt a javaslatot nem szavazta meg a bizottság és az 500 eFt-os javaslat is csak pár szavazatot kapott, tehát a bizottság nem döntött. A díjazásra vonatkozóan több javaslat nem érkezett, illetve még volt egy 0 Ft-os javaslat. A bizottság tagjai kérték, hogy ezt a javaslatot is tegyem fel szavazásra, de én logikátlannak tartottam a nulláról való szavazást, mert véleményem szerint a nulla nem díjazás. A magyar nyelv szabályai szerint a díjazás valamilyen pozitív elismertséggel jár. Ennek értelmében a bizottság a közgyűlési döntésnek nem tudott eleget tenni. Ha az a közgyűlés álláspontja, hogy 0 Ft legyen a díjazás, akkor mondják meg, hogy a kifizetésnek mi legyen a feltétele. Úgy gondolom, hogy ez a fajta logika engem igazol, ezért mondtam azt, hogy berekesztem a bizottsági ülést. A bizottság egyébként a szavazatom nélkül döntött a változatban. Megítélésem szerint ilyen esetben az az eljárás rendje, hogy a közgyűlés a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozatával megegyező tartalmú közgyűlési határozatot hoz, amelyben a 346/1998. számú határozatot hatályon kívül helyezi, mert ebben a formában végrehajthatatlan.

Tüttő István: Tájékoztattam végelszámoló urat a döntésről és jeleztem, hogy ezek szerinti végelszámolás lehetséges.

Törőcsik Pál: A bizottság dönthet úgy, hogy nem díjazza plusz összeggel a végelszámolót, hanem az eddigi havi díjazással ismeri el a végelszámoló teljesítményét. Ez a döntés is döntés. Mivel nem ismertem a végelszámoló tevékenységét, ezért kértem Dr. Fodor képviselő urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést.

Tüttő István: Szeretnék helyesbíteni egy elírást az anyagban. A honvédelmi miniszter nem adott fogadást a vállalatok és vállalkozók részére, hanem részt vett azon a fogadáson, melyet az önkormányzat szervezett.

Aki a határozati javaslat 1.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

23/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 194/2/1996, a 46/1998, a 305/1,2/1998, a 308/1998. és a 312/2/1998 számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. megbízza Kelemen Z. Pál képviselő urat, hogy 1999. márciusi látogatása során a közgyűlés képviseletében folytasson tárgyalásokat Akko polgármesterével, illetve az ottani Kereskedelmi és Ipar Kamarákkal.
  3. Felkéri, hogy utazása után a polgármesteri tájékoztató keretében számoljon be a tárgyalások eredményeiről.

   Határidő: 1999. április 13.

   Felelős : Kelemen Z. Pál képviselő

  4. a 303/4/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. március 23. és 1999. június 15-ig meghosszabbítja.
  5. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

2.) Interpellációk, kérdések

 

Tüttő István: Kiosztásra került egy Stahl úrnak szóló levél, mellyel Röst képviselő felvetését kívántuk megerősíteni. Várjuk Stahl úrtól a pozitív értelmű nyilatkozatot.

Röst János: Van-e olyan személy a Hivatalban, aki a pályázati lehetőségeket figyeli, a pályázatokat átfogó módon kezeli, és akitől később számon lehet kérni mindezt?

Decemberben interpelláltam a Kábeltel Kft díjemelésével kapcsolatosan. Milyen eredményre jutott Törőcsik alpolgármester úr a Bagladi úrral folytatott tárgyalások során?

Tüttő István: A Polgármesteri Hivatal minden osztálya megkapja a Pályázati Figyelőt és a szakosztályok önállóan is pályáznak. Szükség lenne azonban olyan személy alkalmazására, aki csak ezekkel a feladatokkal foglalkozik.

Törőcsik Pál: Bagladi úr tájékoztatott arról, hogy ebben a kérdésben nem a Kábeltel Kft a kompetens, hanem a Kábeltel Központi Vállalata, a tulajdonos, akinek megkértük a címét.

A Versenyhivatalnál más önkormányzatoknak is vannak peres ügyei ezzel kapcsolatban. Bagladi úr kifejtette, hogy jövőre megváltoztatják a díjcsomagokat és méltányosabb ársávokat fognak kialakítani. Az árkalkulációt tartalmazó iratokba a képviselő urak betekinthetnek, ennek ismeretében lehetőség van "próbaper" indítására. Ezzel kapcsolatosan minden támogatást meg fogunk adni.

Bicsák Miklós: Szeretném kérni, hogy a kidobott fenyőfák mellett a levágott gallyakat és az összegereblyézett faleveleket is szállítsák el.

A Kábeltel Kft-vel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Jelzem, hogy Palin még nincs bekapcsolva a kábel rendszerbe. Mi az oka, hogy a Kábeltel Kft. nem teljesíti ígéretét, mely szerint december végére Palin városrészben is nézhetik a városi TV-t?

Tüttő István: A kábelcsatorna elvezetése Palinig nem önkormányzati feladat, hiszen a magáncég üzleti alapon vállalja a csatorna bevezetését. Képviselő úrnak személyesen kellene megkeresni a Kft. vezetőjét és egyeztetni vele, hogy milyen feltételek mellett vezetnék be a csatornát.

Másik kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy láttam olyan összegyűjtött karácsonyfa halmot, ahol nemcsak karácsonyfák voltak kirakva, hanem minden egyéb lim-lom, melyet szintén elszállítottak. Szólni fogunk, hogy az Űrhajós és Ifjúság utca területén szét vannak szórva a fák, és intézkedünk.

Kelemen Z. Pál: Szeretném megkérdezni, hogy mit tesz az önkormányzat abban az esetben, ha a város két legnagyobb szociális intézménye, a Szent Imre utcai Szociális Otthon és a palini Fogyatékosok Otthona ellehetetlenül. A bizottság ülésén a költségvetés tárgyalásakor is feltettem ezt a kérdést, mert az idei költségvetés erre nem ad választ. Nem tudjuk, hogy mi fog történni azokban az intézményekben, melyeknek a működési engedélye műszaki okokból 1999. december 31-én lejár, így sok idős és beteg ember kerül nehéz helyzetbe. Ezen intézmények költségvetésének többségét központilag finanszírozzák, de ha lejár a működési engedély, a központi finanszírozás megszűnik és a városnak saját költségvetéséből kell az intézményeket támogatnia. Ha valamelyik épületnek valóban leszakad a teteje, akkor az önkormányzat mit fog tenni a mintegy 70 emberrel, akik idősek, betegek, magatehetetlenek és számukra az az épület jelenti az otthont. Kérdésemre nem várok választ, hanem együtt gondolkodást kérek képviselőtársaimtól, alpolgármester uraktól, polgármestertől és a szakosztálytól. Szeretném, ha átgondolnánk, hogy mit fogunk tenni jövőre ezzel a két intézménnyel?

Tüttő István: Köszönöm a felvetést. Nem feledkeztünk meg a problémáról és esélyünk is van a megoldásra. A költségvetés tárgyalásakor ezt a kérdést meg kell vitatnunk.

Kiss László: A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatást szeretnék kérni, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak mely témában, mely intézményeknél van jelenleg benyújtott érvényes pályázata?

A közgyűlés egyik bizottsága az általam beterjesztett témát megtárgyalta, de erre a bizottsági ülésre nem kaptam meghívót. Kiderült, hogy több képviselőtársam sem kap a bizottsági ülésekre meghívót. Egyedül talán az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a kivétel, ahol minden esetben megkapjuk a meghívót és a napirendek is ismertetésre kerülnek. Kérném a Polgármesteri Hivatal azon munkatársait, akik a bizottságok munkáját segítik és koordinálják, hogy vegyék figyelembe az SZMSZ 80. § 2. bekezdését, és a 82. § 3. bekezdését, és minden képviselő számára szíveskedjenek kiküldeni a meghívókat.

Tüttő István: A felvetés jogos, az ügyben intézkedni fogunk. Kérem, hogy azonnal jelezzék, ha az eddigi gyakorlat nem szűnne meg. A pályázatok számára vonatkozóan írásban fogok tájékoztatást küldeni, mert most senki sem tudná pontosan megmondani, hogy hány pályázat van folyamatban.

 

 

3.) Javaslat a szomszédos települések és Bagola városrész szennyvízcsatornázásának közös beruházásban történő megvaló-sítására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

Törőcsik Pál: Az előterjesztés határozati javaslatában szerepelnek azok a pontok, melyekhez támogatásukat kérném, kiegészítve azzal, hogy ez a beruházás kedvező feltételeket teremtett városunknak és elsősorban Bagolának, ahol lehetőség nyílna a szennyvíztározó megépítésére. A bagolai hulladékdepó ügyében egyeztetések előtt állunk és szeretném, ha ezt a szavazáskor figyelembe vennék, és támogatnák a javaslatot.

Tüttő István: Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 13 (egyhangú) szavazattal, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pedig 9 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy szerencsés lenne, ha a tervek már úgy készülnének el, hogy Fakos városrész is beköthető legyen a hálózatba. Azt javaslom, hogy a határozati javaslatot ezzel a módosítással egészítsük ki.

Tüttő István: Ezzel kapcsolatban semmilyen számítás nem áll rendelkezésünkre ezért szeretném megkérdezni a megjelent szakértőtől, hogy mikorra tudnánk Fakos városrészt a hálózatra kötni?

Takó István: A bizottsági üléseken vetettük fel azt a gondolatot, hogy amennyiben a városrészek közül valamelyik is kimaradna a közös beruházásból, akkor az már ezekkel a kedvező feltételekkel nem valósíthatná meg a szennyvízcsatornázást. Ezért tartanám fontosnak azt, hogy olyan fejlődő városrészek, amelyek szennyvízcsatornázása az Önök szempontjából lényeges, most kerüljenek bele a programba. A költségekről csak az előzetes vizsgálatokat követően tudunk nyilatkozni.

Dr. Kalmár Béla: Javaslom, hogy foglalkozzunk Kisfakos település csatornázásának ügyével. A fakosi lakosok sérelmezik azt, hogy kimaradtak a gáz közműfejlesztésből, holott az ott lakók életkörülményeit is befolyásolja a depó. Legalább a szennyvízcsatorna építésével kárpótolnunk kellene őket.

Jó volna, ha az inkei kiserőmű létesítésénél olyan fejlesztést végeznének, melynek segítségével a nagykanizsai hulladékégetés is megoldható lenne.

Tüttő István: Tárgyaltunk szakképviselőkkel a hulladékdepó ügyében és várjuk a visszajelzést, hogy van-e mód a megvalósításra, vagy nincs.

Tarnóczky Attila: Vizsgáljuk meg a kérdést, de ne vállaljunk 100 millió Ft-os költségnövekedést. Kérném, hogy a felvetést fontoljuk meg és számításokkal támasszuk alá.

Kiss László: Az előző felvetéshez kapcsolódóan a következő javaslatom lenne. A fakosi csatornázás kérdését részletes geodéziai felmérés és költségelemzés alapján el lehet dönteni. Vegyük figyelembe azt a tényt, hogy ha Fakos és Bagola csatornázása elkészül, akkor a Csónakázó-tó és a szőlőhegyek területei maradnak csatornázatlanul. Ha idegenforgalmi szempontból a Csónakázó-tó jelentőségét nézzük, célszerű lenne felmérés és költségtanulmány segítségével megvizsgálni, hogy a csatornázás mennyiben szolgálná a város távlati idegenforgalmi céljait.

Dr. Fodor Csaba: A bizottság sem úgy foglalt állást, hogy már most döntsünk abban, hogy Fakos bekerüljön-e a beruházási programba. Azt mondtuk, hogy a tervek e kiegészítő javaslat szerint készüljenek el és a gazdasági számítások alapján el lehet dönteni, hogy meg lehet-e valósítani az elképzelést. Környezetvédelmi szempontból fontos a Csónakázó-tó és környéke problémájának rendezése, a megvalósítása viszont jelenleg sok pénzbe kerülne. Egy program keretében azonban meg lehetne vizsgálni, hogy mennyibe kerülne a tervezési és a kivitelezési díj.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Javaslom, hogy a 4. pontban tüntessük fel Kisfakos szennyvíz-csatornázásának elemzését is. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

24/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. biztosítja Pogányszentpéter, Iharosberény és Inke települések részére, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulását követően a keletkező és hálózaton elvezetett szennyvizet a már meglévő és érvényes vízjogi engedéllyel üzemelő és az önkormányzat tulajdonát képező nagykanizsai szennyvíztisztító telepre befogadja. Ezen nyilatkozatot az önkormányzat a települések szennyvízcsatorna-hálózat 2000 évi céltámogatási igény benyújtásához adta.
  2. egyetért Pogányszentpéter, Iharosberény és Inke települések, valamint Nagykanizsa-Bagola város-rész szennyvízcsatorna-hálózatának közös beru-házásban történő megvalósításával. Egyetért azzal, hogy a már megkezdett előkészítési és tervezési feladatokat 1999. évben a VÍZBER Kft. elvégezze.
  3. vállalja a Pogányszentpéter, Iharosberény, Inke települések és Bagola városrész szennyvízcsa-tornázásának előkészítésében és a céltámogatási pályázat benyújtásában a gesztor önkormányzat szerepét.
  4. utasítja az alpolgármestert, hogy a pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokat végezze el. A pályázat benyújtása előtt a részletesen kidolgozott pályázati anyagot a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Felkéri az alpolgármestert, hogy Kisfakos szennyvízcsatornával való ellátásának lehetőségét vizsgáltassa meg.

Határidő: 2000. január 31.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

4.) Előterjesztés a Sugár u. 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről (ír.)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az ügyet. Kérdezem a bizottsági elnököt, hogy hogyan foglaltak állást az ügyben?

Törőcsik Pál: Az előterjesztésnél szükségesnek tartom ismertetni a bizottsági elnökök nyilatkozatát. Nagykanizsa és Környéke Ipartestülete benyújtotta igényét a Sugár u. 3. szám alatti ingatlanra. Amennyiben képviselőtársaim igénylik, hogy az érintett fél ismertesse kérésüket, akkor döntésünk előtt őket is meg kellene hallgatnunk.

Dr. Fodor Csaba: Nagykanizsa és Környéke Ipartestület véleménye alapján a javaslat “B” változatát fogadta el a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. A javaslatban részletes, pontos programot szeretnék látni, a statikai vizsgálatoktól kezdve a műszaki átadásig, valamint egy pontosan kidolgozott finanszírozási tervet, amelyben mellékletként szerepelnének azok a dokumentumok, melyek addig beszerezhetők. Ezek segítségével az önkormányzat tisztán láthatná, hogy a beruházási program pénzügyi fedezete megvan-e. A javaslathoz időbeli ütemezéseket is várunk. Kérnénk továbbá hasznosítási tervet, amelyből kiderül, hogy a Nagykanizsa és Környéke Ipartestület az építmény helyiségeit miként, milyen célból kívánja hasznosítani. Javaslatot kérünk arra, hogy az önkormányzatot – mint az építmény jelenlegi tulajdonosát – milyen használati jogosítványok illetnének meg abban az esetben, ha az Ipartestület kérését teljesítenék, vagyis az önkormányzat az ingatlant térítésmentesen, vagy minimális összegért átadná az Ipartestület részére. Ez azért fontos, mert az építmény a város tulajdona, frekventált helyen fekszik és építészeti szempontból is jelentős értéket képvisel. Ezekkel egészíteném ki a javaslatot.

Tarnóczky Attila: A határozati javaslat “B” pontja szerint ingyenes átadásról van szó. Megítélésem szerint az önkormányzatnak az épületet olyan befektetőnek kell adnia, aki rövid időn belül rendbe tudja tetetni az épületet.

Kiss László: Javaslom a “B” változat elfogadását továbbá azt, hogy adjunk lehetőséget az Ipartestületnek arra, hogy ki tudja dolgozni az új alternatívákat. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság csak annyiban döntött, hogy javasolja az értékesítés március 31-ig való felfüggesztését. Részletes statikai és építészeti tervekről nem volt szó, csak a felfüggesztésről. Ennek a munkának az elvégzésére a rendelkezésre álló idő nem elegendő műszakilag sem. Javasolnám, hogy a Nagykanizsa és Környéke Ipartestület elnökét, Szakony Szilárd urat is hallgassuk meg.

Dr. Fodor Csaba: Szó volt a statikai és építészeti tervekről. Feltételezem, hogy aki megvásárolja az épületet, annak tervei is vannak a hasznosításra. Azt kérjük, hogy március 31-ig kapjuk meg a szükséges dokumentumokat, és ezek alapján döntsön a közgyűlés.

Marton István: Ezzel a problémával 7 évvel ezelőtt találkoztam hasonló előterjesztés keretében. Módosítással, a határozati javaslat “B” változatát fogadnám el. Véleményem szerint a javaslat vége a következő legyen: “az ingatlan felújítására vonatkozó elképzeléseit kidolgozza és annak anyagi fedezetét biztosítja”.

Tüttő István: Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az Ipartestület sem volt olyan helyzetben, hogy komolyan lehetett volna venni azt a szándékát, hogy felújítja az épületet. Ha erre lehetőség lett volna, akkor a megállapodás már megszületett volna. Az önkormányzat korábban úgy foglalt állást, hogy visszaadja az Ipartestületnek az épületet, de akkor is garantálni kellett, hogy az építmény nemcsak formálisan kerül vissza régi tulajdonosaihoz.

Kálócziné Éberling Márta: 1994. január 6-án Dr. Kereskai István, majd 1995. szeptember 26-án Suhai Sándor által aláírt levélben az Ipartestület mindkét alkalommal lehetőséget kapott arra, hogy további egyeztetéseket folytasson, illetve arra is, hogy írásos programját meghatározott határidőn belül benyújtsa. Azt hiszem, hogy a Polgármesteri Hivatal annak idején eleget tett kötelezettségeinek.

Dr. Baranyi Enikő: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egyrészt kaptak választ, így volt idejük arra is, hogy az elképzeléseikről tájékoztassák a Közgyűlést, de a határidőt nem tartották be. Ijesztőnek tűnik számomra, hogy az épület ügye ennyi ideje megoldatlan.

Tüttő István: Nem ésszerű a költségeink további növelése sem, hiszen őriztetni kell az épületet.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén részletesen kifejtettem az épülettel kapcsolatos előzményeket. Egyetértek Kiss László és Marton István képviselők által felvetett aggályokkal. Meg kellene adni a történelmi esélyt az Ipartestület számára. Előzetes tárgyalások már történtek az Ipartestület és az érdekképviseletek között az épület hasznosítására. Az a meggyőződésem, hogy az Ipartestület tudná hasznosítani az épületet, de az önkormányzat részéről türelemre lenne szükség. Nehezen tudnám elképzelni azt, hogy olyan funkció céljára kerüljön értékesítésre az épület, ami esetleg több problémát vethetne fel a későbbiek során, mint amennyi hozadéka lenne a város költségvetése szempontjából. Bízom benne, hogy térítésmenten adjuk át az épületet az Ipartestület részére. Olyan opciós szerződéseket kellene kötni, hogy a közfeladat ellátása minden körülmények között biztosítható legyen.

Tarnóczky Attila: Nem büszkeségként említem, de részt vehettem a kárpótlási törvények megalkotásában. Ezekbe a törvényekbe azért nem kerültek bele az intézmények, mert az beláthatatlan következményekkel járt volna. A város felé senkinek sem lehet kárpótlási igénye, mert a városnak senkivel szemben sincsenek adósságai. A költségvetést 20 millió Ft nem dönti romba.

Dr. Fodor Csaba: Visszavonom módosító javaslatomat. Egyetértek a Marton István által elmondottakkal. A határozati javaslat “A” változatát annyiban módosítanám, hogy a pályázati felhívást most ne hagyja jóvá a közgyűlést. Javaslom, hogy a pályázati felhívás kerüljön az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság elé, és a bizottság által jóváhagyott formában kerüljön ismét tárgyalásra. A határozati javaslat alábbi módosítását javaslom: jóváhagyja azt, hogy az ingatlant értékesítsük pályázati felhívás útján azzal, hogy a pályázati felhívást az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság tekintse át, és ezt követően hagyjuk jóvá.

Bicsák Miklós: Kérném polgármester urat, szíveskedjen megadni a szót a Kamara képviselőjének, Szakony Szilárd úrnak, mert ő is szeretne a témához hozzászólni.

Szakony Szilárd: A rendszerváltást követően a városban sikerült megegyezni - érdekképviselő törvény hiányában is – az érdekképviseleti szervekkel. Az Ipartestület a korábbi hagyományokhoz híven most is szeretné segíteni a Közgyűlés munkáját. 1989-ben tájékoztattuk Zsoldos Ferencet a kialakult helyzetről, de abban az időben nem volt mód és lehetőség a probléma megoldására. A Kanizsa Napokon itt járt a dortmundi Kézműves Kamara elnöke és az ipartestületi elnökkel együtt megígérte, hogy 3 millió német márkáért megvásárolja az épületet. Suhai Sándornak szintén beterjesztettük kérelmünket és egy szeptember 25-én keltezett levéllel beadtuk a felújítási tervet.

Az épületet az 1910-es években Nagykanizsa és vidéke kereskedő iparosai jobbára közadakozásból építették fel, amely a Dunántúl legnagyobb és legszebb ipartestületi székháza volt. Az önkormányzat még a tavalyi évben is bevételhez jutott az épület kapcsán, holott régóta nincs gazdája. Mi most szeretnénk visszaigényelni és újból Ipartestületi székházat szeretnénk belőle csinálni. Az épületet jól tudták használni a város lakosai és nosztalgiával gondolnak az akkori kulturális és egyéb rendezvényekre.

Vissza szeretnénk állítatni az épület eredeti funkcióját. A polgárosodás egyik fontos része, hogy a város elismeri azokat az embereket, akik szintén itt dolgoznak, terméket állítanak elő, szolgáltatást végeznek. Az épületet nem az Ipartestület, hanem a város lakossága fogja használni.

Fontos továbbá az ipari és szakmunkásképzés. Idősebb mesterek segítségével az épület felújítását követően szakmunkásképző ipari iskolai osztályokat is lehetne indítani és az ipari tanulók is részt vehetnének a felújításban.

Tüttő István: Németországban van rá példa, hogy régi épületeket hasonló módon újítanak fel a szakma még nem kiváló mestereinek közreműködésével.

Törőcsik Pál: Hogy a város miért köteles helytállni, és milyen feladatai vannak, az a költségvetésből egyértelműen kiderül. Azt kérem, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet egy ingatlan átadása és a vállalkozóbarát városvezetés közé. Küzdünk azért, hogy a helyi vállalkozók közül kerüljenek ki a beszállítók és a bedolgozók, de a vállalkozóbarát politika nem azt jelenti, hogy gesztust gyakorolva átadjuk az ingatlant. Az értékesítésről és a pályázati kiírásról nem lemondva egy határidő módosítást javaslok, amiben a pályázati kiírással kapcsolatos észrevételeket is újrafogalmazzuk, és egyéb biztosítékokat is beépítünk.

Tarnóczky Attila: A halasztás a nemet mondás leggyilkosabb formája. Azzal a javaslattal, hogy az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság az esetleges pontatlanságokat javítsa ki a pályázati kiírásban, egyetértek.

Tóth László: Javaslom, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk.

Tüttő István: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki Fodor képviselő módosító javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki Marton képviselő módosító javaslatával, amely a határozati javaslat “B” pontjára vonatkozik, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat “A” pontjával, a módosításokkal együtt egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat “B” pontjával, a módosításokkal együtt egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

25/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sugár u. 3. szám alatti ingatlan értékesítését március 31-ig felfüggeszti. Lehetőséget biztosít arra, hogy a Nagykanizsa és Környéke Ipartestület ezen időpontig az ingatlan felújítására vonatkozó elképzeléseit kidolgozza és annak anyagi fedezetét biztosítja.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Rózsa úti Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó munkájáról (írásban)

Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 

Balogh László: Mindkét intézmény speciális és nélkülözhetetlen feladatot lát el. A Rózsa úti Általános Iskola ebben az évben ünnepli fennállásának 50., a Nevelési Tanácsadó pedig 20. évfordulóját. Zala megyében az első gyógypedagógiai intézmény a Rózsa úti Általános Iskola elődje volt itt Nagykanizsán. Mindkét nevelőtestület elismerést érdemel. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésén a bizottság úgy határozott, hogy a két intézmény sarokszáma külön-külön jelenjen meg a költségvetésben. Ezenfelül elfogadta, hogy a jelenlegi megbízási díjak terhére a Nevelési Tanácsadóba 1 főállású alkalmazott kerüljön. A Rózsa úti Általános Iskola belső átszervezéssel a főállású logopédusok számát 1 fővel megnövelheti. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság által hozott határozati javaslat belső átszervezéssel megvalósítható.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A rendezés csak részben történt meg, de kérem, hogy határozatba ne foglalják ezt. A Nevelési Tanácsadó csak akkor élhet majd ezzel a jogosítvánnyal, ha végzett szakembert tud alkalmazni. A Rózsa úti Általános Iskola esete pedig a júniusi zárolásokat követően az átszervezéssel kapcsolatos anyagban visszakerül a közgyűlés elé.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat a.) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat b.) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

26/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Rózsa úti Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó beszámolóját elfogadja. Mindkét intézmény nevelőtestületének az eddig végzett szolgálatkészségükért, szakmai tevékenységükért elismerését fejezi ki.
  2. az 50 éves jubileumi évfordulóját ünneplő Rózsa úti Általános Iskola nevelőtestületének megköszöni a fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése, életkezdése érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkáját, lelkiismeretes, gyermekköz-pontú nevelő tevékenységét, a kulturális-, sport és tanulmányi versenyekre történő eredményes felkészítését. Megköszöni az iskola környezetének, a Vívócsarnok, a Nyugdíjasház, a Lazsnaki Szociális Otthon körüli parkoknak folyamatos gondozását.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények vezetőit, nevelőtestületét a határozatokban foglaltakról tájékoztassa.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

6.) Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására a 104/1998. számú közgyűlési határozat alapján (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Debreczeni Attila: Az idei évtől kezdődően az egyesületnek fő feladata az akadálymentesítés meggyorsítása, ami a már meglévő középületek akadálymentessé tételét is magában foglalja. Egy városi bizottságot hozunk létre, amely egy programot fog kidolgozni ezen cél megvalósítása érdekében.

Tüttő István: A megfelelő szakosztályi munka a megállapodás követően megkezdődik és ezt a koncepciót természetesen jóváhagyjuk.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

27/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mozgáskorlátozottak Városi Egyesületével kötendő Együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: 1999. február 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

7.) Beszámoló a Városi Vöröskereszt hajléktalanokat ellátó tevékenységéről (írásban)

Előadó: Antal Istvánné a Városi Vöröskereszt titkára

 

Tüttő István: A Városi Vöröskereszt sokrétű feladatokat lát el. Elismerésemet fejezem ki eddigi tevékenységükért.

Cserti Tibor: Javaslom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a polgármester urat arra, hogy a költségvetés elfogadása után a Vöröskereszttel a megállapodást kösse meg. A határozati javaslat 2. pontjánál pedig nem “biztosítsa”, hanem “használatba adja” kifejezés szerepeljen.

Tüttő István: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 szavazattal (egyhangúlag), az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság 7 szavazattal (egyhangúlag), a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság pedig 11 szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a határozati javaslatot.

Tarnóczky Attila: A határozati javaslat utolsó mondatát javaslom kiegészíteni a következőkkel: “Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére azzal, hogy a Dózsa Gy. 73. szám alatt lévő szállást a Vöröskereszt 3 év alatt kiüríti.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1.) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2.) pontjával - a módosításokkal együtt -egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

28/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a Városi Vöröskereszt beszámolóját elfogadja.

2.) a volt Thury laktanya 2 épületét hajléktalanokat ellátó funkcióra és családi otthonok kialakítására térítésmentesen használatba adja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével azzal, hogy a Dózsa Gy. utca 73. szám alatt lévő szállást a Vöröskereszt 3 év alatt kiüríti.

Határidő: költségvetés elfogadás után (1999. március 2.)

a megállapodás megkötése és a hajléktalan szállás átköltöztetésére: 2002. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

Felkérésre: dr. Baracskai Józsefné a Megyei Vöröskereszt titkára

Antal Istvánné a Városi Vöröskereszt titkára

 

 

8.) Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzatának 1999. évi költségvetése (I. forduló) (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: A költségvetési koncepcióban meghatározott 97 milliós hitel csak rendkívül drasztikus sarokszámok meghatározása mellett tartható. Az elmúlt héten egyeztettünk az intézmények vezetőivel, gazdasági vezetőivel és kialakult egy olyan változat, amely egy konszenzuson alapuló számsort tartalmaz. Nehézségeinket tovább fokozza, hogy nem szabad lemondanunk a miklósfai csatornázásról sem és áprilisban vissza kell fizetnünk 156 millió Ft hitelt, ami szintén nem szerepelt abban a költségvetési verzióban, amely a testület elé került. A városüzemeltetési célokra meghatározott keret 33 millió forinttal számol, amely tartalmazza a 22,5 millió forintos Zala Volán részére átadandó már korábban megszavazott összeget, így olyan épületek felújításának mellőzésére is rákényszerülünk, amelyek életveszélyesek. A szociális szféra kiadásait 100 millió forinttal kellett csökkenteni. A pedagógusok bérfejlesztése az előírás szerint szerepel a költségvetésben, ez a 16+3%, valamint szerepel az a 13 %, amely nem a pedagógusok bérére vonatkozik. Ezek nem egyszeri, hanem visszatérő kiadások. A VIA Kanizsa Kft. abból az összegből, ami a költségvetésbe szerepel csak április végéig tudja a város útjait kijavítani. Ha ezt elfogadjuk, könnyen lehet, hogy katasztrofális helyzet alakul ki. Vagy tudomásul vesszük, hogy 97 millió Ft a hitelkeret és ennek megfelelően alakítjuk ki a költségvetésünket, vagy más javaslatot teszünk.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta ezt az anyagot és a 25/1999. számú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartotta azzal, hogy a miklósfai csatornázás költségeit be kell építeni a költségvetésbe. Nagykanizsa város a tavalyihoz képest 97 millió forinttal kapott több pénzt a kormányzattól központi forrásként, ami a tavalyi költségvetés 4,3 %-nak felel meg. Amikor összeállítottuk a tervezetet, abból indultunk ki, hogy a pedagógusok bérét megfelelő százalékban emelni kell és ezt be is építettük ebbe a tervezetbe. Csak a pedagógusok béremelése ebben a városban vonzataival együtt meghaladja a 190 millió forintot és a közalkalmazotti bér még ezen felül van. Ez a béremelés azzal járt, hogy az intézmények dologi kiadásait csökkenteni kellett. A bevételek oldaláról még egy megszorító intézkedés történt, hisz az átengedett SZJA az előző évi 20 %-ról, 15 %-ra csökkent, ami kb. 154 millió forintos bevételkiesést jelentett. Az eredeti előterjesztést sokkal jobbnak tartom. A saját bevételeknek van még forrásnövelő lehetőségük, amelyek tudomásom szerint nem lettek igazából felfedve. Javaslom, hogy a közgyűlés ne a most kiosztott 3-as és 8-as számú mellékletet fogadja el, hanem az eredeti előterjesztésében szereplőket.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a költségvetéssel kapcsolatosan a következő egyhangú határozatot hozta: A tervtárgyalások során kapjon prioritást a kulturális alap, az intézmények dologi kiadásai, a verseny- és élsport, az intézmények felújítása. A fedezetül szolgáló pluszforrásokat tudatosan nem említettük meg, mert a forrás megkeresése a gazdasági szakemberek dolga. Mivel tisztázódott, hogy a kiadott előirányzatok az intézmények részéről nem teljesíthetők, az egyeztetést követően elkészültek az új táblázatok. Az intézmények finanszírozásában a dologi kiadások számbavételekor úgy tűnik sikerül elkerülni az eredeti előirányzat alapján várható 12 intézményt érintő működésképtelenséget. Javaslom, hogy a most kiadott táblázatokat fogadja el a testület. Szeretném tudni, hogy az osztályfőnöki pótlékok emelése, és az intézményvezetői jutalomalap kérdése hogy áll most. Az intézményi felújítás 8 millió forintja nagyon alacsony, hiszen a Műszaki Osztály által életveszélyessé nyilvánított épületek felújítására is legalább 92 millió forint kellene. Kérem, hogy a kulturális alapot 3 millió forintról emeljük fel legalább 6 millió forintra. A verseny- és élsportra tervezett 35 millió forint nagyon kevés a tavalyi 80 millió forinthoz képest. Javaslom, hogy a nagykanizsai I. Futball Klub Szolgáltató Kft., mint a város saját tulajdonú kft.-je a költségvetésben külön soron a 35 millió fonton kívül szerepeljen. Az új 10 %-os helyi iparűzési adórendelet elosztási rendszere nem fogja megoldani a kultúra és a sport problémáját.

Tüttő István: Megoldani nem fogja, de forrást fog biztosítani.

Röst János: Az intézményekkel történt egyeztetésre az anyag kiküldése után került sor, ilyen értelemben a közgyűlés tagjai ezt nem ismerhették meg. Nem lettek átvezetve azok a korábbi döntéseink sem, amelyek a költségvetést érintették. Az intézmény felújítási terve nem lett megvitatva. Három döntő oka van a költségvetés rossz helyzetének. Az egyik a vásárcsarnok, a másik a nyugdíjas ház rosszul átgondolt pénzügyi megvalósítása, a harmadik pedig az, hogy nem tekintettük át az intézményhálózatot. Az intézményrendszer a kormányzat részéről teljes mértékben alulfinanszírozott. A Zsinagóga tetőszerkezetének felújítási költségére 5 millió forintot javaslok, továbbá javaslom az Apolló Filmszínház épületének felújítását is, de kérem, hogy ez esetben a Műszaki Osztály határozza meg az összeget.

Tüttő István: Két éve 66 millió forintot terveztünk erre a célra.

Röst János: Az előterjesztésben szintén nem szerepel a Helyőrségi Klub működési kérelme. Javaslom, hogy legalább a tavalyi összeg szerepeljen a költségvetésben, ami 500 ezer forint volt. Az Olajbányász ügyét teljes mértékben át kell tekinteni. A Logisztikai Központ és az Ipari Park kialakítása nem szerepel a költségvetésben.

Tarnóczky Attila: Fodor képviselőt a pedagógusok bérének emelésével kapcsolatban ki kell, hogy javítsam. Ez az emelés a város teljes közalkalmazotti béremelésének az összege, amit csökkentettünk a kórháznál és a tűzoltóságnál dolgozók juttatásaival. Ebben a finanszírozási rendszerben a személyi juttatásoknak ez a szintje a város számára elviselhetetlen. Az átvilágítás ezen a téren jelentős eredményeket hozhat. Már lassan 300 millió forintos kölcsönt veszünk fel, de nem az intézmények miatt, hanem elsősorban a 152 millió forintos és a 61 millió forintos hiteltörlesztés miatt. A dologi kiadások esetében szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy az intézményeink alulfinanszírozottak. Be kellett látni, hogy összeomlás fenyegeti az intézményhálózatot. A felújítási lehetőségek szűkössége az eredményezi, hogy az intézményhálózat előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, mint a 70-es években, azaz egyszerre megy tönkre minden iskola a városban, hozzáértve a szociális intézményeket is.

Kiss László: Köszönöm, hogy a közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal lehetőséget talált arra, hogy a miklósfai csatornázás szerepeljen a költségvetésben.

Felhívom a figyelmet, hogy a mai napon kiosztott 8. számú melléklet tartalmazza az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 1999. évi kiadásait. A táblázatban szerepel az 1998. létszámadat és az 1999. évi létszámkeret. Az lenne a jó, ha a következő előterjesztésben már ezek az oszlopok is kitöltésre kerülnének. A tanintézményeknél meg kellene adni a nappali tagozatos, esetleg esti és levelező tagozatos tanulók létszámát, valamint az alkalmazottak vonatkozásában, a pedagógus és a technikai létszám adatait. Szeretném, hogy ez a táblázat a következő, végleges változatban már kiegészítésre kerülne.

Tüttő István: A majdnem 8 milliárdos költségvetésünkből éppen hogy 6 milliárd forintot tesz ki az intézmények kiadása. Ez olyan súlyos arány, ami azt jelzi, hogy az elképzeléseinket mindenképpen át kell gondolni.

Dr. Csákai Iván: A HUMÁN GESZ elég nagy összeggel rendelkezik a költségvetésben. Többször felvetődött már, hogy miért nem szerepel ez az összeg bontva, hiszen 1 milliárd forint feletti költségvetést megkapunk és csak az látjuk, hogy ebből 129 millió forintot elvonunk. Miből vontuk el? Nem tudom megítélni, hogy nincs-e túlzás az elvonásban. Elképzelhető, hogy az intézmények személyi juttatásából is elvontunk ezzel. Számomra ez így elfogadhatatlan.

Az előzetes tárgyalásoknál szó volt a szociális otthonokról és majdnem 30 millió forintot terveztünk felújításra. Akkor azt mondtam, hogy ezzel ne foglalkozzunk, hanem az intézményt helyezzük el máshová. Egy mellékmondatban szerepel a Lazsnaki Szociális Otthon elhelyezése, de a költségvetés nem tartalmazza, ráadásul a másik szociális intézménnyel nem is foglalkozik.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előzetes tárgyalásoknál tudomásul vette, hogy nagyon rossz helyzetben van a város. Ennek megfelelően kértük, hogy a szociális és egészségvédelmi alap 2 millió forintról 3 millió forintra, az alapellátás gép-műszer beszerzés 1 millió forintról 2 millió forintra változzon. Ezt nem a bizottság, hanem a polgármester által aláírt szerződés alapján kellene teljesíteni. Az első lakáshoz jutók támogatása 36 millió forintban kerüljön meghatározásra, tekintettel arra, hogy tavalyi év decemberében 5,2 millió forint lett meghatározva, de nem került kifizetésre. Ennek megfelelően erre az évre 30 millió forintot szeretnénk kérni. A III. negyedévben a Szociális és Egészségügyi Bizottság vissza fog térni ennek az összegnek a felhasználására. Bizottságunk kidolgozott egy olyan javaslatot, amely alapján megszigorítjuk a támogatást. Amennyiben lenne pénzmaradvány, nagyon szívesen felajánljuk más célra.

Böröcz Zoltán: A koncepció tárgyalása az közgyűlés ülése előtt történt, kb. 1 hónappal. Ezt követően a bizottsági elnökök két fordulóban tárgyalták azt, kiindulva a koncepcióban szereplő 2,7 milliárd forintos költségvetési hiányból. Ezen a tárgyaláson az osztályvezetők is részt vettek. Ezek után nyolcszáz millió forintos költségvetési hiánynál tartottunk és látszott, ha többször ülünk össze, akkor sem tudjuk határidőre a közgyűlés elé terjeszteni a költségvetés tervezetét és annak sem tudunk eleget tenni, hogy csak 97 millió forint legyen a hiány. Ezután a polgármester úr több ember segítségét kérte - én is részese voltam a munkacsoportnak – azért, hogy az Önök által előírt határidőre és költségvetési hiánnyal egy alternatívát kidolgozzon. Ez történt ma meg.

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének mondanám, hogy nagyon szépen hangzott a prioritások felsorolása, azonban elkésett egy-két hónapot. November 24-én elhangzott Tóth László képviselői javaslata, éppen a többséget alkotó FIDESZ képviselőcsoport felé, hogy most kellene megfogalmazni a koncepciót és a költségvetési prioritásokat. Ehhez képest a mai napig nincsenek prioritásaink, a most megfogalmazott prioritásokat pedig úgy veszem észre, hogy az előterjesztés kritikájaként próbálják beterjeszteni. Ez azonban nem fogadható el.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést - az intézményi egyeztetés előtt, illetve közben, mielőtt még tudomásunkra jutott volna, hogy 156 millió forint hitel átütemezése nem valósulhat meg úgy, ahogy a koncepcióban terveztük, - megtárgyalta. Amikor a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a költségvetést, akkor 97 millió forintos költségvetési hiányról volt szó, és javasolta - egyhangú szavazással - közgyűlés elé terjeszteni.

Az intézményi egyeztetés utáni költségvetési javaslatban, - amely jelenleg előttünk van – rögzítésre került Miklósfa csatornázása, és az azutáni állapot, hogy tudjuk azt, hogy a 156 millió forint már nem átütemezhető. Ezt a költségvetést nem tudom elfogadni, mert azok részéről, akikről azt gondoltam, hogy a további költségvetési egyensúly megteremtése iránt elkötelezettségük, e helyett az elkötelezettség helyett igénylistákat hallok, és akiktől hallom, az a FIDESZ önkormányzati többség. Ebből nem lehet más, csak sok száz millió forintos, - és félek, hogy a Tarnóczky úr által említett maximális lehetőségnél is csak több - hitelfelvétel, ezt pedig nem kívánom megszavazni.

Antalics Dezső: A költségvetést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta. Beznicza Miklós osztályvezető úr tárta elénk azt a változatot, amelyet Böröcz Zoltán képviselő említett, tehát amikor már 800 millió forint negatívum volt. Akkor szembesültünk azzal a táblával, amelyet a 9. számú melléklet jelez. Ennek megfelelően azt tapasztalta a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, hogy a korábban tervezett számokhoz képest tovább csökkent a városfejlesztési és környezetvédelmi feladatokra tervezett összeg. Ennek megfelelően bizottságunk meghozta a 16/1999. számú határozatát, amelyet képviselőtársaim időben megkaptak a költségvetés mellékleteként. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az első tervezetben 5 millió forintról indult, amely a bizottsági szakaszban 2 millió forintra esett vissza, a legutóbbi változat pedig 1 millió forintnál tart. A közgyűlés 2/1997.(I.14.) sz. rendeletében kimondja azt, hogy az egyik bevételi forrás a települési önkormányzat által a költségvetés elfogadása során a városüzemeltetési feladatokra szánt összeg 1%-nak megfelelő összeg. Ez jelenleg 2.790 eFt. Úgy gondolom, hogy az 1 millió forintos környezetvédelmi alapot bizottságunk nem tudja támogatni. Fodor képviselő a legutóbbi közgyűlésen javasolta, hogy a kiskanizsai emlékmű 300.000 forintos támogatását az alapból finanszírozzuk, így ennek megfelelően bizottságunk 2,3 millió forintos minimum összeget javasol.

Tüttő István: Bánom, hogy nem hívtam meg az urakat az előkészítő bizottság üléseire. Arról senki nem beszélt, hogy hol lehetne csökkenteni a kiadásokat, csak arról, hol kell hozzátenni.

Kelemen Z. Pál: Még soha nem láttam kibontva a HUMÁN GESZ költségvetését, tehát nem tudom, hogy egyes óvodákra, bölcsődékre, szociális intézményekre mennyi jut a költségvetésben, és melyiktől vonták el a 125 millió forintot. Azt kell mondanom, hogy egy másik célra történő lobbizásának az eredménye az, hogy a szociális szférában a 125 millió forint van jelen. Lehet, hogy peches helyzet, hogy a közgyűlés tagjainak 30%-a pedagógus, mert ha 30% szociális munkás lenne, akkor valószínűleg fordítva sülne el a dolog. Támogatom Csákai képviselő javaslatát.

Egyetértek Tarnóczky képviselővel abban, hogy a személyi juttatások mértéke az intézményeknél az elviselhetőségig jutott. Azért jutott idáig, mert senki nem merte felvállalni az intézményhálózat csökkentését. Képviselőtársaimmal együtt megkaptuk Nagykanizsa népességi helyzetét bemutató korfát, mely azt mutatja, hogy 1990-ben nyolc és félezer általános iskolásunk volt, 2000-ben viszont csak négyezer lesz. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a 90-es színvonal megtartása mellett – ami nem volt rossz színvonal – ma fele annyi iskolánknak kellene lenni.

Dr. Baranyi Enikő: A költségvetés tárgyalásánál le kellene szögeznünk, hogy a 15 millió forintos átvilágítási költség bent szerepel a költségvetésben. Ha 1999-ben megtörténik az átvilágítás, akkor majdnem prognosztizálható, hogy a 2000/2001-es tanévben már módosításokat kell eszközölni. Kelemen képviselőtársammal nem értek egyet abban, hogy a gyermekszám 50%-kal való csökkenése az intézményi hálózat 50%-os redukcióját fogja eredményezni és a működési költséget is így tudjuk csökkenteni. A szociális és egészségügyi szféránál is számos olyan tételt és sort lehetne felsorolni, amelynek prioritása szintén nem kérdéses. Az egészségügyi intézményhálózat bérfejlesztése 10, illetve 11,5 %-os. Szomorú szívvel azt kell mondanom, hogy az egészségügyi szféra nem követi azt a százalékos emelkedést, mint amit az élet más területein látunk.

Dr. Fodor Csaba: El kell mondanom, hogy csak a pedagógus bérek 190 millió forintot visznek el közterheikkel együtt, mert az összes közalkalmazottat számolva 260 millió forint körül mozog az összeg.

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság kérésével egyetértek, de szeretném felhívni a figyelmet arra az 50 millió forintos céltartalékra, amelyből a bizottságnak van egy 10%-os részesedése. Ugyanez a helyzet az SZJA-ból visszatartott 51 millió forintos céltartalékkal. Tehát készpénzben nem kapja meg az önkormányzat ezt az összeget addig, amíg úgy nem döntenek, hogy megjár nekünk.

A Baranyi képviselőnő által elmondott 15 millió forintos kiadási oldalt az átvilágításra kell fordítani, de ennek hozadéka csak a 2000. év körül fog látszani. Az átvilágítás az önkormányzat minden intézményére vonatkozik.

Egyes városgondnoksággal kapcsolatos dolgot már az átvilágítás előtt meg lehetne változtatni, ami jelentős hozadékkal járna.

Mi, akik részt vettünk e dokumentum összeállításában, nem a pedagógus bérköltséget sokalljuk, hanem a személyes kifizetéseket. Ezért támogatom az eredeti koncepciót.

Úgy gondolom, hogy a költségvetés tervezete nem ad lehetősége szárnyalásokra.

Tarnóczky Attila: Nem értek egyet Böröcz képviselővel az új táblázat dologi kiadásait illetően. Nem plusz igényeket fogadtunk el, hanem belső átcsoportosítás eredménye az, ami kialakult.

Úgy gondolom, hogy van alternatíva, de ez egy nagyon szűkös intézményhálózatot jelent. Alternatíva Miklósfa. Nem magától oldódott meg a probléma, hogy lett valahonnan pénz. Ennek az a feltétele, hogy a közgyűlés rábólint arra, hogy a lakásalapból kiemeljük a szükséges összeget. Úgy látom, hogy lehetőség adódik a Lazsnaki Szociális Otthon átköltöztetésére is.

Kelemen Z. Pál: A belső átcsoportosításokat illetően van egy sarokszámunk, ez a 97 millió forint. Volt egy 0 előterjesztés, és egy 100 millió forintos előterjesztés is. Kiderült, hogy a realitásokhoz a 100 millió van közelebb. Csak olyan költségvetést tudok megszavazni, amely a 97 millió forintos sarokszámon belül marad.

Böröcz Zoltán: Tarnóczky alpolgármesternek válaszolom, hogy valóban meghívást kaptam az intézményi egyeztetésre, de közöltem alpolgármester úrral, hogy nagy valószínűséggel nem veszek részt, mert nem tudom megítélni azokat a kérdéseket, amelyek ott felmerülnek.

Tüttő István: Jövőre programköltségvetést fogunk készíteni, amely folyamán semmiféle plusz igény nem fog megjelenni a koncepcióban, csak azt tesszük bele, amelynek meg van a realitása, s ahhoz lehet hozzárendelni a prioritásokat.

Olyan igényfelmérés volt, amelynek úgy érzem, nem sok értelme van a jelenlegi helyzetben. Remélem, jövőre jobb lesz a helyzet, ha azonban hasonló, akkor csak azt az utat tudjuk járni, amire lehetőség van, és ahhoz kell igazítanunk mindent. A koncepció annyiból volt rossz, hogy most mindenki azt hiszi, hogy mi azért faragtunk, mert hátrányos helyzetbe akartunk hozni valakiket. A keretet fogjuk legközelebb meghatározni, és abból indulunk ki.

Dr. Fodor Csaba: Alpolgármester úr engem is meghívott az egyeztetésre. Úgy gondolom, hogy az Államháztartási törvény 71. §-a alapján a jegyző által elkészített költségvetést a polgármester nyújtja be a közgyűlésnek. Nekem a jegyzővel és a Polgármesteri Hivatallal semmiféle munkajogi, közalkalmazotti kapcsolatom nincs. Ilyen alapon alpolgármester úr rajtam kívül bárki mást meghívhatott volna a képviselő-testületből. Indokaim megegyeznek a Böröcz képviselő által elmondottakkal. Tájékoztattam polgármester urat, hogy nagy valószínűséggel ezen indokok alapján nem fogok részt venni a megbeszéléseken.

Dr. Gőgös Péter: A kiosztott mellékletet alkalmatlannak tartom mindenféle vitára. Pártfogásomba kell vennem a HUMÁN GESZ-t. Egy ilyen 12%-os csökkentés mindenféle előzetes átvilágítás nélkül és a költségek részletes áttekintése nélkül egyszerűen tönkreteszi az intézményeket az év végére, de lehet, hogy már az év közepére. Javaslom az eredeti összeg elfogadását.

Beznicza Miklós: A HUMÁN GESZ költségeit tételesen, irodai papírtól kezdve a szállításig egyeztettem. A HUMÁN GESZ-nek része minden óvoda és bölcsőde. Minden tétel egyeztetett. Sajnos olyan dolgok szerepeltek köztük, amelyek elfogadhatatlanok.

Dr. Csákai Iván: A HUMÁN GESZ költségvetése tartalmazza a szociális juttatásokat is. Nem hiszem, hogy ez a hangnem megfelelő a költségvetési vitához.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Én részt vettem a megbeszélésen és tudtommal 279 millió forint van lebontva szociális juttatásokra, amiből bizottságunk 129 millió forintot kap. Ez nem munkahelyi juttatás, hanem szociális juttatás, melynek odaítélésével kötelező feladatot kell ellátnia az önkormányzatnak. Amikor megszigorítjuk a szociális juttatásokról szóló helyi rendeletet, akkor szeretném azt kérni, hogy minden képviselő szavazza meg, és amikor a fellebbezésekről döntünk, akkor is tekintettel kell lenni erre. Tudomásul vettük, hogy ennyivel tudunk gazdálkodni.

Bizottságunk az előzetes előirányzatnak megfelelően kicsit túlzásnak tartott bizonyos összegeket, és úgy foglalt állást, hogy ezeket ne vegyük figyelembe. Ebből alakult ki az első lakáshoz jutók támogatása, és talán pályázat útján az alapellátás gép-műszer beszerzése. A bizottság elfogadta, hogy a csatornázás olyan cél, amely érdekében a lakásalapba befolyt összegből áldozni kell. A szociális bérlakás akcióban szívesebben láttuk volna ezt a pénzösszeget, de mivel az önkormányzat hátrányos helyzetbe került volna, ha a csatornázás nem valósul meg, ezért felajánlottuk azt.

Kelemen Z. Pál: Ahhoz, hogy érdemben tudjunk tárgyalni tiszta képet kapjunk arról, hogy a HUMÁN GESZ dologi kiadásai 21,5 %-kal minden más területnél jobban lettek lefaragva, ahhoz kibontva kellene látnunk a HUMÁN GESZ költségvetését. Ötödik éve vagyok képviselő, de erre soha nem volt lehetőség. Kérem, szíveskedjenek részünkre kibontani a költségvetést, hogy értelmezni tudjuk. Így csak az látható, hogy iszonyú módon megnyírták a HUMÁN GESZ költségvetését.

Tüttő István: Amikor eldöntöttük, hogy minden egyes intézményvezetővel tárgyalni fogunk, akkor elvártuk, hogy azok a bizottsági elnökök, vagy azok a képviselők, akiket igazán érdekel a téma, legalább a HUMÁN GESZ-szel való tárgyaláson megjelennek. Ott mindenről tételesen szó volt. Senkit nem gátoltunk meg abban, hogy betekintést nyerjen a számadatokba. Ettől függetlenül nincs akadálya, hogy megadjuk tételesen.

Birkner Zoltán: A “faragó bizottság” valóban betöltötte szerepét, de azért kérem, hallják meg azt, amit Tarnóczky alpolgármester Önöknek üzen. A hivatal vezetése az alpolgármester úrral a számsort egyeztette. Ezek után megtárgyalták és megkurtították a költségvetést. Felháborítónak tartom azt, ha valaki kijelentik, hogy ezt nem hajlandó ezért vagy azért elfogadni. Amikor 1995-ben, 1996-ban vagy 1997-ben elkészítették a költségvetést annak tudatában, hogy nehéz helyzetben van a város, akkor is ugyanilyen mélyrehatóan elemezték a kormányzati munkát? Csak a FIDESZ hibája, hogy a város ilyen rossz helyzetben van? Ha ez nem így van, és ezt mindannyian fogadjuk el, akkor kérem Önöket, hogy az elkészített és Önök elé tárt verziót szíveskedjenek elfogadni.

Kelemen Z. Pál:. Együtt döntöttünk abban, hogy mi legyen a költségvetés sarokszáma. Bár eredetileg az Önök szándéka más volt, az egyeztetést követően a 97 millió Ft került elfogadásra. Az általunk megadott keretet az intézményeknek kell tartalommal megtölteni.

Tüttő István: Felhívom a figyelmet arra, hogy a közgyűlésnek jogában áll korábban hozott döntését megváltoztatni. Ehhez azonban módosító javaslatra is szükség van.

Tarnóczky Attila: Amióta a közgyűlés ezt a számot meghatározta, azóta felmerült egy teljesen új tényező, az a bizonyos 152 millió forintos hitel, amelyet ki kell fizetnünk. Ne mondja senki, hogy ez bent volt a 90 millió forintos keretben.

Tóth László: Szeretném képviselni azon Nagykanizsai lakosok érdekeit is, akik sem a szociális szférában, sem az oktatási szférában nem dolgoznak. A tervezet 10. számú mellékletében a VIA Kanizsa Kft-nek út javítására 22 millió forint van tervezve, ami 1998-ban 43 millió forint volt. A mostani igény kb. 56 millió forint. Úgy gondolom, hogy azokat sem kellene büntetni, akik szeretnék használni a város útjait, közútjait. Kérem a testületet, fontoljuk meg az erre a feladatra szánt összeget, mert a 22 millió forint semmire nem elég.

Marton István: Szomorúnak tartom, hogy 8 évvel ezelőtt nem történt meg az, amiről Tarnóczky alpolgármester most februárban beszél, konkrétan az intézményi vezetőkkel való egyeztetés. Ez a közgyűlés elmarasztalható, mert a kilencedik költségvetés készül az önkormányzati rendszer életbe lépése óta, és ez a második eset, hogy nem hoztuk létre a költségvetést előkészítő bizottságot.

Az anyagot abszolút rossznak tartom. Nem tudok olyan költségvetést még jó érzéssel elolvasni sem, amiben olyan kérdés vetődik fel, hogy támogatjuk-e a csatornázást vagy sem. Szerintem ezt a lehetőséget meg kell ragadni. Emlékszem néhány képviselőnek 5-6 évvel ezelőtti képviselői indítványára, melynek keretében valamely intézmény bezárását javasolta, de elképzelését leszavazták, pedig ha megvalósult volna, akkor nem lennénk ilyen helyzetben. Baranyi képviselőtársamnak mondom, aki megemlítette, hogy a kórház és az ellátás milyen mostoha helyzetben van, hogy ismerek olyan képviselőt, akinek a választókörzetében 3 új alapellátási rendelő lett kialakítva.

Nem szeretem, amikor több tényezőből egyet kiemelnek. Úgy gondolom, hogy ez nem szerencsés dolog. Kétségtelen, hogy nyilván a normatívák változtak, lehet hogy beletettek olyan feladatokat, amelyek korábban nem voltak benne, de akkor, amikor egy számot meg akarunk magyarázni, akkor nem szabad csak egy szempontot kiragadni.

Érthetetlen számomra, hogy a kondíciók változtatása nélkül hogyan lehet a gépjármű adó és a helyi adó esetében ekkora bevételt prognosztizálni. A működési és fenntartási kiadások tervezett összege sajnos csak 6.7 %-kal haladja meg a tavalyi várható összeget és a felhalmozási célú kiadások sem érik el a felét a tavalyinak. A főösszeg sem éri el a 8 milliárd forintot, holott fél milliárddal több lesz várhatóan a tavalyi zárszámadás főösszege. A 2. számú mellékletben a II/2 sort kibontva kellene szerepeltetni, mert jó lenne tudni, hogy az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a 76 millió forint mit takar. A 10. számú mellékletet hiányosnak tartom és néhány összeg esetében eltérést is vélek felfedezni. Aki az adósságterheket bemutató táblázatot megnézni, az látja, hogy a hét szűk esztendő még ezután következik, mert az összes törlesztés a kamatokkal együtt az év végére meghaladja a 220 millió forintot.

Tüttő István: Minél előbb el kell fogadnunk a költségvetési rendeletet, mert néhány pályázatot csak ezt követően tudunk benyújtani. Az igényeket természetesen fel lehet sorolni, de kérem, hogy mindenki tanúsítson önmérsékletet. Kérem tegyenek javaslatot a hitelfelvételi keretre.

Tóth László: Ha nem határozzuk meg ezt a számot, akkor nincs miről beszélni.

Dr. Baranyi Enikő: Mekkora összegű hitelt lehet maximálisan felvenni? Véleményem szerint soron kívüli közgyűlést kellene összehívnunk és zárt ülésen kellene megtárgyalni a tervezetet.

Tarnóczky Attila: Javaslom a 300 millió forintos hitelkeretet. Ha továbbra is a 97 millióhoz ragaszkodunk, akkor mindent kezdhetünk elölről és a korábban kidolgozotthoz képest 152 millió forinttal kell csökkenteni a kiadási oldalt.

Dr. Fodor Csaba: 156 millió forintot az idén ki kell fizetnünk, ezt az anyag is tartalmazza. Javaslom, hogy ez az összeg legyen a felveendő hitel mértéke és a 97 millió forintot felejtsük el, illetve a 97 millió forintot próbáljuk meg “lefaragni” a költségvetésből.

Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az anyagban szereplő 300 millió forintot támogatja.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a hitelkeret 156 millió forint legyen, kérem szavazzon.

A közgyűlés 7 szavazattal, 12 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a hitelkeret 300 millió forint legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Böröcz Zoltán: Sikerült egy olyan költségvetést készíteni, ahol a hiány 97 millió forint. Ez a tervezet úgy készült, hogy a 156 millió forint átütemezhetőségét vettük alapul. Ezt az összeget azonban áprilisban mindenképpen ki kell fizetnünk, ám minden más döntés tőlünk függ. Ilyen helyzetben pedig véleményem szerint az, hogy mindent el kell követnünk a helyzet rendezése érdekében, az azt jelenti, hogy 97 millió forinttal csökkenteni kell a kiadásokat. Gondolom, hogy Fodor képviselő éppen ezért javasolta a 156 millió forintot. Kérem, hogy tartsunk szünetet.

 

(S z ü n e t)

 

Tarnóczky Attila: A szünetben többen megkérdezték tőlem, hogy az anyagban miért nem szerepel a pénzmaradvány. Megkérem az osztályvezetőt, hogy adja meg a választ.

Beznicza Miklós: A pénzmaradvány elszámolása még nem történt meg, de ha az intézmények előirányzat maradványa 90.737.000 forint, akkor igazából nem is lehet beszélni pénzmaradványról.

Böröcz Zoltán: Elképzelhető-e az, hogy a céltartalékba helyezett pénzzel – az SZJA visszatartott részével – teremtünk fedezetet a pedagógusok kötelező, szeptemberben esedékes bérfejlesztésére? Tehát ez a nyáron felszabaduló 50 millió forint nyújthat-e fedezetet?

Beznicza Miklós: A törvény azt írja elő, hogy a Kormánynak előterjesztést kell készítenie ezen összeg felhasználásának módjáról, de addig ezt a pénzt másra nem lehet felhasználni. Valószínűleg bármire felhasználható lesz, de előre ezt nem lehet pontosan megmondani.

Böröcz Zoltán: Javaslom, hogy a pedagógusok béremelését december 31-ig biztosítsuk a kötelező 16 %-os mértékben, a 3 %-os emelésnek pedig az 50 millió forint legyen a fedezete, amennyibe felszabadításra kerül.

A másik javaslatom az lenne, hogy a dologi kiadások esetében az eredeti változatot hagyjuk jóvá, tehát ne az intézményi egyeztetés eredményeként megszületett változatot, és így a kiadási oldalt 98 millió forinttal lehetne csökkenteni.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy ha a hitelkeretet a hitel nagyságában határozzuk meg, akkor nem történik semmi. Nem támogatom a 156 millió forintos keret megállapítását. A dologi kiadásoknál lehet szó csökkentésről, még azt is megtehetjük, hogy az intézmények ilyen címen nem is kapnak pénzt, és akkor hitelt sem kell felvennünk. Javaslom a 300.000.001 forintot.

Tüttő István: Aki egyetért Böröcz képviselő első javaslatával, mely szerint a béremelés fedezete az 50 millió forint legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 13 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Böröcz képviselő második javaslatával, mely szerint a dologi kiadásoknál az eredeti változatot fogadjuk el, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 17 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki Tartnóczky alpolgármester úr javaslatát, a 300.000.001 Ft-ot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

29/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1999. évi hitelkeretet 300.000.001 Ft-ban állapítja meg.

 

 

 

 

9.) Javaslat a könyvvizsgálói pályázat kiírására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat a.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat b.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

30/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az 1995. évi XLVIII. tv. 120. §-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 1999. június hó 1-től 2002. június 30-ig.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek.

A pályázathoz kérjük csatolni:

A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése várhatóan az 1999. májusi ülésén bírálja el.

A pályázatban 1999. március 30-án 16.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdasági osztályvezetője ad. (Tel.:93/311-048)

Határidő: a pályázati hirdetés megjelentetésére: 1999. március 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot a benyújtott pályázatok előzetes véleményezésére

Határidő: 1999. április 15.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

 

10.) Javaslat a Városi Könyvtár címzett támogatási pályázatának benyújtására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

31/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, új Városi Könyvtár építés címzett támogatással megvalósuló 917.841 ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással.

A közgyűlés saját forrásként 91.784 ezer forintot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő: címzett támogatási igény benyújtása: 1999. február 12.

megvalósítás: 2000. december. 21.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

11.) Előterjesztés a Terv utcában található 105/8 hrsz-ú ingatlan területkiegészítéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A határozati javaslatban szereplő árnál nem történt-e elírás?

Birkner Zoltán: Szeretnék felvilágosítást kérni arról, hogy miért ez a javaslat szerepel az anyagban és szeretném, ha megmagyaráznák az előterjesztés utolsó bekezdésében foglaltakat.

Bicsák Miklós: Az előterjesztéssel nem értek egyet, különösen azzal a résszel, hogy a vételárat Hóman úrnak ne kelljen megfizetni. Igaz, hogy a bizottsági ülésen másként szavaztam, de most javaslom, hogy az összeget 1000 Ft-ra emeljük fel.

Dr. Baranyi Enikő: Számomra az derül ki az előterjesztésből, hogy az értékesítéskor hiba történt. Véleményem szerint a bizottsági ülés után már nem helyes, ha valaki a véleményét megváltoztatja. Milyen szavazati aránnyal fogadta el a bizottság ezt a napirendi pontot?

Kálócziné Éberling Márta: Hóman Zoltán egy 100 %-ban beépíthető telket vásárolt meg az önkormányzattól a csatolt megállapodás szerint. Ez alapján 252 m2-t beépíthet. Az nem az ő hibája, hogy a rendezési terv készítője által rosszul megadott méretek alapján a telket nem lehetett kialakítani és nem kerülhetett sor a telekalakításra. Ahhoz, hogy a terület beépíthető legyen rendezni kell a tulajdonviszonyokat, de továbbra is csak 252 m2 építhető be, a megmaradó területrész pedig az épület körüli járda területét foglalja magába. A megállapodás 11. pontjában foglaltak alapján, ha az építtető önhibáján kívül nem tudja beszerezni az építési engedélyt – márpedig telekalakítás nélkül nem kapja meg - , akkor az önkormányzatnak a vételárat vissza kell fizetni.

Tarnóczky Attila: Hóman Zoltán nem akarta megvenni ezt a területet, hanem a mi tévedésünk miatt kénytelen terjeszkedni. Véleményem szerint nem kellene büntetni őt.

Birkner Zoltán: Döbbenten hallgattam Bicsák képviselő felszólalását, ugyanis a bizottsági ülésen teljesen más volt a véleménye. Kérem elnök urat, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat ismertesse.

Bicsák Miklós: Valóban meggondoltam magam, mert úgy gondolom, hogy Hóman Zoltán nem megy tönkre, ha kifizeti ezt az összeget.

Kelemen Z. Pál: A szakvélemény alapján a terület beépíthetősége 100 %-os, mert három oldalról közterülettel határos. Ezek szerint ez egy rossz szakvélemény. Véleményem szerint az önkormányzat nem követett el hibát, vagy ha igen, akkor ezt akkor tette, amikor a hibás szakvéleményt elfogadta. Ez azonban a szakértők felelősségét veti fel. Az önkormányzatot nem lehet perelni ebben az ügyben.

Tüttő István: A vásárlót nem érdekli, hogy az önkormányzat milyen módon szerezte be a szakvéleményt. Méltányossági alapon kell az ügyet elbírálni, hiszen a kialakult helyzetért a vevő nem felel.

Dr. Fodor Csaba: A bizottsági ülésen az volt a határozati javaslat, hogy a vállalkozó térítésmentesen kapja meg a területet, ám a vita során alakult ki az a javaslat, ami az előterjesztésben szerepel.

Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az anyagot és a térítésmentes átadást javasolta.

Cserti Tibor: Nem szerencsés azon vitatkozni, hogy ki követte el a hibát, inkább arra kellene koncentrálni, hogy hogyan lehetne azt orvosolni. Javaslom, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el.

Birkner Zoltán: Javaslom, hogy zárjuk le a vitát.

Tüttő István: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Bicsák képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem lfogadja el.

 

Tüttő István: Aki a határozat javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozat javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

32/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Hóman Kereskedelmi Kft. a 105/8 hrsz-ú telek kialakításához a megvásárolt 252 m2 terület kiegészítéseként 84 m2-t 100 Ft/m2 áron megvásárolhasson.

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1999. május 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Hóman Kereskedelmi Kft. a 105/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területrészen, saját költségén közcélú parkolókat alakítson ki. A parkolók kialakítására vonatkozó építési engedélyt a Hóman Kereskedelmi Kft-nek kell beszereznie.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

12.) Előterjesztés az önkormányzatot megillető gáz és villamos közmű vagyonigény érvényesítéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Információink szerint törvény fog születni ebben a tárgyban, és ha ezek után is lesz jogos követelésünk, akkor még mindig fordulhatunk bírósághoz. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

33/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatot megillető gáz- és villamos közmű vagyonigény érvényesítéséről nem mond le, de a TÖOSZ által kezdeményezett próbaperhez nem kíván csatlakozni.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

13.) Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány költségvetési támogatására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: A közalapítvány támogatása az eddig bevált szokáshoz igazodik. A város intézményei jelentős támogatást kapnak ettől az alapítványtól, de még többet is kapnának, ha többször pályáznának.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a befizetett 550.000 Ft után 32.700.000 Ft-ból részesülhetnek a sikeresen pályázók.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

34/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány 1999. évi működési költségéhez 550.000 Ft-tal hozzájárul, melynek forrását az 1999. évi költségvetés “Egyéb támogatás, pénzeszköz átadás” címen biztosítja.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1999. március 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

14.) Javaslat a Városi Borverseny rendezésére, a Város Borának kiválasztására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: A benevezett boroknak Kanizsa közigazgatási területéről kellene kikerülniük. Javaslom, hogy a verseny megrendezését támogassák amivel talán hagyományt is teremthetünk.

Kelemen Z. Pál: Pontosan meg kell határozni azokat a területeket, ahonnét ezek a borok kikerülhetnek.

Tóth László: Kérem, hogy az új képviselők kapják meg az arculati kódexet, mert több alkalommal hivatkoztunk már erre, de látni még nem láttuk.

Szeretném tudni, hogy vásárolni is fogunk-e ezekből a borokból? Ki fogja palackozni? Netán borkereskedéssel is foglalkozunk ezután?

Tarnóczky Attila: A nyertes borokat ezekbe a palackokba kell tölteni. A verseny nem lenne teljesen nyílt, hanem csak olyanok pályázhatnának, akik abban az esetben, ha elnyerik a város bora címet, akkor azt a mennyiséget fel tudják ajánlani az önkormányzatnak palackozásra. A MÁTRIX MARKETING Kft. készítené el a címkét, és ízléses dobozban prezentálni lehetne.

Tüttő István: A feltételeket meg kellene határozni és igazolni kellene azt is, hogy saját termésű a bor.

Tóth László: Javaslom, hogy az üveg ne sárga színű legyen.

Dr. Horváth György: Javaslom, hogy a “vörös bor” kifejezést, mivel jelzős szerkezet, írják két szóba.

Dr. Fodor Csaba: Szerencsésebb lenne, ha alpolgármester úr mellé egy bizottságot delegálnánk, bár nem tudom melyiknek a szakmai profiljába tartozik a borok minősítése. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy forgatókönyvet kidolgozni és ki kell jelölni a bíráló bizottságot is. Vannak a városban olyan borász szakemberek, akiket fel kellene keresni. Ki kell dolgozni pontosan, milyen mennyiségről van szó és miként fog ez a mennyiség a város tulajdonába kerülni. A pénzügyi forrásokat is meg kell jelölni, mert az I. helyezetteknek az lesz a jutalmuk, hogy az Ő borukat vásároljuk meg, de illik további díjakat is megállapítani. Egyetértek azzal, hogy egy területi határt szabjunk meg, de a közigazgatási határt szűknek tartom. Lehet, hogy azt kellene mondani, hogy a közigazgatási határ + 10 km. Azt hiszem, hogy ezen kérdések rendezésére fel kell kérni valamelyik bizottságot.

Tarnóczky Attila: Felvettem Dr. Kotnyek Istvánnal a kapcsolatot, aki magára vállalta a bíráló bizottság megszervezését. Neves borszakértők lesznek meghívva Bakonyi professzortól Pálfy Dénesig. A versenyen bronz érem, ezüst érem, és arany érem adható ki. A legjobb kapja a város bora címet, fehér és vörös kategóriában. Engedjék meg, hogy ne fizessünk neki semmit, hanem kapjon egy oklevelet, hiszen ez olyan elismerés lesz, amiért mások még fizetni is hajlandók lennének.

Dr. Fodor Csaba: Visszavonom a javaslatomat, örülök, hogy alpolgármester úr egyedül felvállalja a feladatot.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

35/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Város Napján Városi Borverseny kerüljön megrendezésre.

A versenyen kerüljön kiválasztásra a Város Fehér bora és a Város Vörös bora, az azt követő palackozás céljából.

Felkéri az alpolgármestert, hogy a verseny megszervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1999. április 20., illetve évente április 20.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

 

 

15.) Beszámoló az 1998. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és javaslat az 1999. évi címjegyzékes munkákra (írásban)

Előadó: Kámán László intézményvezető

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

36/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú város Közgyűlése az 1998. évi címjegyzékes felújítási és karbantartási munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Az 1999. évre vonatkozó címjegyzékes munkák elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg. Hozzájárul ahhoz, hogy a 29,9 mFt erejéig az 1. számú melléklet szerint elvégzendő munkákat a lakások eladásából befolyt elkülönített összegből kell finanszírozni.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

Kámán László intézményvezető

 

16.) Kiss László önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: Javaslom, hogy az önálló képviselői indítványt helyezzük bizottsági szakaszba. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

37/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiss László képviselő a miklósfai fogászati rendelő visszaállításával kapcsolatos önálló indítványának megtárgyalására felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős : Dr. Csákai Iván bizottsági elnöke

Dr. Fodor Csaba bizottsági elnöke

 

17.) Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: Javaslom, hogy az önálló képviselői indítványt helyezzük bizottsági szakaszba. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

38/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Baranyi Enikő képviselő a Szociális Bizottság, valamint az Egészségügyi Bizottság kialakításával kapcsolatos önálló indítványának megtárgyalására felkéri a közgyűlés állandó bizottságait.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős : a közgyűlés állandó bizottságainak elnökei

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 20.30 órakor bezárja. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 2. soros

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 2-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemsvári Márta, Szabó Lászlóné, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán önálló irodavezetők, Bodzai Tiborné személyezti vezető, Kámán László az Ingatlankezelési Intézmény vezetője, Gerencsér Tibor főmunkatárs, Gőcze Gyula gazdasági igazgató.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Magyar Rádió és Körzeti Stúdió munkatársa.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm az ülés minden résztvevőjét, képviselő-társaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A Hevesi Sándor Művelődési Központ március 16-31. között rendezi meg a város legjelentősebb eseményét a Tavaszi Zenei Fesztivált. Kérem a város állampolgárait, hogy ezt a rendezvénysorozatot tiszteljék meg a jelenlétükkel.

Javaslom, hogy a 3. számú napirendi ponttal vonjuk össze a 8. és a 12. napirendi pontokat.

Marton István: Vannak még olyan napirendi pontok, amelyek a költségvetéshez kapcsolódnak. Megítélésem szerint azokat is előbbre kellene venni. Ilyenek például a 14, 15, 16, 21. napirendi pont.

Tüttő István: A 21. napirendi pont zárt ülésen kerülne tárgyalásra. Többen javasolták, hogy a közgyűlés közvetlenül a költségvetés tárgyalása után foglalkozzon a díjak odaítélésével. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy folytatólagos közgyűlésre kerül sor a napirendi pontok sokasága miatt.

Javaslom az "Ingatlannal kapcsolatos egyéb kérdések" című napirendi pont felvételét, melyet zárt ülésen tárgyalnánk. Véleményem szerint célszerű lenne ezt a napirendi pontot a folytatólagos ülésen tárgyalni, hiszen még csak most kerülne a bizottságok elé.

Balogh László: Kérem, hogy a 8. napirendi pont közvetlenül a költségvetés elfogadása után kerüljön tárgyalásra.

Tüttő István: A közgyűlés úgy döntött, hogy a költségvetés elfogadásával egyidőben kell meghatároznunk az iparűzési adó támogatandó területeinek százalékos részesedését.

Balogh László: A költségvetés elfogadásának határnapjáig kell döntenünk.

Tóth Zsuzsanna: Napirend előtt kérek két percet.

Tüttő István: Aki egyetért Balogh László képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 12. napirendi pontnak a 3. napirendi pont előtti tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 14., 15., 16. számú napirendi pontoknak a költségvetés előtt való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért a kitüntetésekkel kapcsolatos napirendi pont költségvetés után való tárgyalásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért az "Ingatlannal kapcsolatos egyéb kérdések" című napirendi pont felvételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tarnóczky alpolgármester úr zárt ülésen kíván még egy témát előterjeszteni, amely összefügg a költségvetés végrehajtásával. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Előterjesztés a zalakarosi telekre vonatkozó 310/1998. sz. határozat módosítására (írásban)
 5. Előadó: Tüttő István polgármester

 6. Előterjesztés a Király u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítéséről (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Előterjesztés a MESTER-HÚS Kft. ingatlanvásárlási szándékáról (írásban)
 9. Előadó: Tüttő István polgármester

 10. Előterjesztés a Nagykanizsa, Eötvös tér – Huszti tér sarkon található 1349 és 1350 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

  Zárt ülés

 14. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára“ kitüntető cím és “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozásáról (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”, “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” és “Paizs Ferenc Díj” kitüntető cím adományozására (írásban)
 17. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 18. Előterjesztés “Nagykanizsa Oktatásáért”, “Nagykanizsa Kultúrájáért” és “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozására (írásban)
 19. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 20. Előterjesztés “Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozására (írásban)
 21. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 22. Előterjesztés a bagolai hulladéklerakó építéséhez szükséges földterület vásárlásáról (írásban)
 23. Előadó: Tüttő István polgármester

 24. Fellebbezések
 25. Nyílt ülés

 26. Tájékoztató a rendezési tervek hatályosulásának 1998. évi tapasztalatairól (írásban)
 27. Előadó: Karmazin József városi főépítész

 28. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 29. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 30. Javaslat Zala Megyei Munkaügyi Tanácsba delegálásra (írásban)
 31. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 32. Javaslat a Szakképzési Bizottság önkormányzati képviseletére (írásban)
 33. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 34. Előterjesztés a helyi iparűzési adóra beérkezett pályázatok felosztására (írásban)
 35. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 36. Javaslat az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program “A” komponensében való részvételre (írásban)
 37. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 38. Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására hozott 30/1999. sz. határozat módosítására (írásban)
 39. Előadó: Tüttő István polgármester

 40. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői munkakörének pályáztatására (írásban)
 41. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 42. Előterjesztés a Vécsey-Babóchay utcák közötti 3604/2 és 3604/3 hrsz-ú ingatlanok helyzetének rendezéséről (írásban)
 43. Előadó: Tüttő István polgármester

 44. Előterjesztés a Rozgonyi u. 1. sz. alatti tetőtéri lakás bérbeadásáról (írásban)
 45. Előadó: Tüttő István polgármester

 46. Előterjesztés a Nagykanizsa, Erdész utcában található 3477/20 hrsz-ú ingatlan és a rajta épült garázs épület területi megosztásáról (írásban)
 47. Előadó: Tüttő István polgármester

 48. Előterjesztés a Városi Kórház kerítésének helyreállítása érdekében indítandó társadalmi akcióra (írásban)
 49. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 50. Javaslat egyes vonzáskörzeti testnevelési és sportfeladatok ellátásáról (írásban)
 51. Előadó: Tüttő István polgármester

 52. Előterjesztés a DUNA CONZULT Vagyonkezelő és Befektetési Tanácsadó Kft. területvásárlási szándékáról (írásban) (zárt ülés)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

N a p i r e n d e l ő t t:

 

Tóth Zsuzsanna: Az állatmenhely vezetője személyesen keresett meg azzal a kéréssel, hogy menjünk el és tekintsük meg a telepet. Úgy gondolom, hogy a sokat emlegetett Európába való integrálódás egyik mérvadója az is, hogy ne csak az emberi jogokat tartsuk tiszteletbe, hanem az állatok élethez való jogát is. A következő Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen ismét elő fog kerülni a probléma, és azon tagoknak, akik még nem jártak kinn a menhelyen érdemes volna egy környezettanulmányt készíteni, hogy mihamarabb rendeződhessen ez a probléma.

Tüttő István: A következő ülésünkön döntenünk kell abban a kérdésben, hogy a mostani helyet átadjuk-e vagy sem.

 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottsággal egyeztetve javaslatot teszek a közgyűlésnek, hogy a módosított 1/1995. számú rendelet által nyújtott lehetőséget kihasználva a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzatot ez évben terjesszük fel "Kisebbségekért Díj" kitüntető címre. A Magyar Köztársaság által évente 20 kitüntető cím adományozására kerülhet sor, a felterjesztés határideje pedig a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatal tájékoztatása szerint április hónap. Annak érdekében, hogy felterjesztésünk megalapozottabb legyen, javaslom a közgyűlésnek, hogy kérjük meg a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés támogatását is.

Dr. Ördögh Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Zala Megye Díszpolgára további tudományos munkája folytatása érdekében "Széchenyi ösztöndíj" elnyerésére pályázatot kíván benyújtani. A pályázat elnyerésének feltétele, hogy főállású munkaviszonnyal rendelkezzen. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Dr. Ördögh Ferenc foglalkoztatását biztosítja, illetményét az 1999. I. felében városunk, a második félévben a Zala Megyei Önkormányzat finanszírozza. A munkaviszony 1999. március 1-től való létesítése érdekében kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület előtt van egy írásos anyag, amelyben a közgyűlés határozatának megfelelően az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok feladatellátásának átvilágítására, hatékonyság vizsgálatára, a feladat-ellátási koncepció kidolgozására és a "0" bázisú költségvetési javaslatelkészítésére a közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdtük. Ehhez kérem majd az Önök támogató döntését.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kórházi Felügyelőtanács a jogszabály változása miatt ezentúl más formában fog tovább működni. Megköszöntük a korábbi tagok munkáját.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Területfejlesztési Központ főigazgatója levelében biztosított minket arról, hogy támogatja a Logisztikai Központként megjelölt katonai laktanyák átadását.

Dr. Horváth György: Megítélésem szerint Dr. Ördögh Ferenc kérelmét támogatnunk kell.

A 200/1998. számú határozatban a Polgármesteri Hivatal minden tőle telhetőt megtett. Augusztus 13-án a Műszaki Osztály vezetőjével és két hivatali dolgozóval együtt lakossági fórumot tartottunk. Olyan problémák miatt húzódik a dolog két éve, amit már rég meg kellett volna oldani.

Tüttő István: Ezért kell bírósághoz fordulni.

Aki egyetért a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Kisebbségekért Díj" kitüntető címre való terjesztésével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Ördögh Ferenc foglalkoztatásával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, hogy a határozati javaslat 1.) pontjából a 18/2/1999. számú határozatot a javaslat 3.) pontjába tegyük át, mert azzal függ össze.

Aki ezzel a módosítással az 1.) pontot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3.) pontját a kiegészítéssel együtt elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Szerencsejáték Felügyelet Rt-től érkezett egy levél melyben azt kérik, hogy az Önkormányzat adjon szándéknyilatkozatot annak érdekében, hogy a városban játékkaszinó működhessen. Aki egyetért az "A" változattal, kérem szavazzon.

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Marton István: Nem ártott volna bemutatni, hogy a játékkaszinó működtetésének milyen előnyei és hátrányai vannak.

Tüttő István: Úgy gondolom, hogy egy elvi hozzájárulás nem elegendő ahhoz, hogy Nagykanizsán valóban megépüljön és működjön egy játékkaszinó.

Aki a határozati javaslat 5.) pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

39/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a 320/1998, az 1/2,3/1999, az 5/2/1999, 6/1,2,3/1999, 9/1999, 17/1,2,3/1999, a 19/1999, a 27/1999, és a 31/1999. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.) a 200/1998. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

3.) a városi rendezvénynaptár véglegesítésének határidejét a költségvetés utáni időpontra módosítja.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

4.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az 1991. évi XVI. törvény 5. § (2), illetve az 1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat területén játékkaszinó működtetésére vonatkozó koncessziós pályázat kerüljön kiírásra.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Szerencsejáték Felügyeletet tájékoztassa.

Határidő: 1999. március 5.

Felelős : Tüttő István polgármester

5.) 1999. évben a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzatot felterjeszti a “KISEBBSÉGEKÉRT DÍJ” kitűntető címre.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje meg a Zala Megyei Önkormányzat támogatását, majd illetékes szerveknek küldje el a kitűntetési javaslatot.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

6.) Dr. Ördögh Ferenc napi 5 órában történő foglalkoztatását 1999. március 1-től december 31-ig a Városi Könyvtárban helyismereti könyvtárosként biztosítja. A foglalkoztatás költségeit első félévben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, július 1-től a Zala Megyei Önkormányzat vállalja.

Dr. Ördögh Ferenc közalkalmazotti besorolása “J” 14 Alapilletménye – bérfejlesztés és pótlékok nélkül – 87.660 Ft/hó

Napi 5 órás foglalkoztatásra eső időarányos bére:

54.790 Ft/hó

Járulékai 19.730Ft/hó(33% TB+3% nyj)

Összes havi költség: 74.520 Ft/hó

Éves költség: 894.240 Ft illetmény + járulék

74,520 Ft 13. havi illetmény + járulék

16.800 Ft étkezési hozzájárulás

985.560 Ft

A fenti összeg első félévre esedékes része 328.520 Ft, melynek kifizetésére a fedezet az oktatási ágazatban biztosított.

A további finanszírozás biztosítása külön megállapo-dásban kerül rögzítésre.

Határidő: 1999. március 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

7.) a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

2.) Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Tóth Zsuzsanna: Ismerteti írásban is benyújtott interpellációját.

Tüttő István: Javaslom az ott lakóknak, hogy pályázzanak a Környezetvédelmi Alaphoz. A felvetésére a megadott időben írásban választ adunk.

Ezután rátérünk a korábban beadott interpellációkra. Kérdezem Dr. Gőgös Péter képviselőt, hogy az írásban adott választ elfogadja-e?

Dr. Gőgös Péter: Elfogadom a választ.

Tüttő István: Röst János képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Röst János: A választ elfogadom azzal a kiegészítéssel, hogy a programtechnikai szemlére kérek meghívót.

Tüttő István: Bicsák képviselő hivatalos elfoglaltsága miatt távol van, ezért a válasz elfogadásáról nem tud nyilatkozni. Szeretném elmondani, hogy válaszlevél érkezett a Kábeltel Kft-től melyben az szerepel, hogy az idén sor kerül Palin városrésznek a kábeltelevíziós rendszerbe való bekapcsolására.

Tóth Zsuzsanna képviselőnőt kérdezem, hogy elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Tóth Zsuzsanna: Igen elfogadom.

Tüttő István: Kiss László képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Kiss László: A kapott választ elfogadom. Megjegyzem, hogy a Thury Laktanya állagmegóvásával kapcsolatban kiküldött anyag 17 mFt-ot említett, amellyel meg lehetett volna oldani a további állagromlást és ennek már több hónapja. Úgy vélem, hogy a Műszaki Osztálynak célszerű lett volna lépéseket tenni ezen felújítások elkezdésére. A pályázatok felsorolásával kapcsolatos választ is elfogadom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 80. § (2) bekezdésének betartására tett intézkedést is köszönöm. Kérem Polgármester urat, hogy a meghívók időben érkezzenek meg.

Tüttő István: Tóth László képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Tóth László: Igen elfogadom.

 

 

 1. Előterjesztés a zalakarosi 299 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 310/1998. számú közgyűlési határozat módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: A közgyűlés korábban úgy döntött, hogy a zalakarosi 299 hrsz-ú ingatlan eladásából befolyt pénzt a kórház ki nem egyenlített, 30 napon túli adósságterhének csökkentésére kell fordítani. A körülmények változása miatt javaslom, hogy a határozatot úgy módosítsuk, hogy a kórház gép-műszer beszerzésének legyen forrása a 14.010.000 Ft.

Aki egyetért a határozati javaslattal kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

40/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 310/1998. számú határozatának második mondatát a következők szerint módosítja:

Az értékesítésből származó 14.010.000 Ft bevétel a Kórház 1999. évi gép-műszer (CT. Mammográph) beszerzéséhez használható fel.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 1. Előterjesztés a Király u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

41/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Király u. 23. szám 43 hrsz. alatti ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. A kikiáltási árat 12.000 Ft/m2 összegben határozza meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

5.) Előterjesztés a MESTER-HÚS Kft. ingatlanvásárlási szándékáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

42/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az észak-keleti városrészben található, rendezési terv szerinti 18. számú tömb nyugati, 4500 m2-es részének a MESTER-HÚS 2000 Kereskedelmi Közkereseti Társaság (Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 95.) részére történő értékesítéséhez 4.000 Ft/m2 fajlagos vételáron.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

6.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Eötvös tér - Huszti tér sarkon található 1349 és 1350 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

43/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a nagykanizsai 1349 és 1350 hrsz-ú ingatlanok - a rendezési terv szerinti telekalakítás után - nyilvános versenytárgyaláson kerüljenek értékesítésre.

A kikiáltási árat 12.000 Ft/m2 összegben határozza meg.

Az ingatlan beépítésére 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melyet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyeztet.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

7.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az idei költségvetés nem tud olyan feladatok ellátására forrást biztosítani, amelyek óhatatlanul szükségesek lennének. Több épületünk, intézményünk megfelelő felújítására vagy rekonstrukciójára lenne szükség. A város számára szükség lenne továbbá egy könyvtárra és a hulladéklerakó építése is elengedhetetlen.

Több mint 100 millió Ft-tal kellett csökkenteni a szociális és egészségügyi ágazat támogatását azért, hogy más területek működését is biztosítani tudjuk. Ez együtt jár azzal, hogy több olyan támogatási forma fog megszűnni, amely korábban megszokott volt.

Szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy a városüzemeltetésre fordítható pénz lehet, hogy sok területen elégedetlenséget fog okozni, hiszen nem tudjuk az utak felújítását és a környezet karbantartását maradéktalanul végrehajtani.

A vagyonnal gazdálkodni kell, mert ha csak arra fordítjuk a bevételeket, hogy a működésünk feltételeit biztosítsuk, akkor valójában feléljük azt. E körülmények között is olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy a meglévő vagyon értéknöveléséhez is hozzájáruljunk.

A megyei jogú, de nem megyeszékhely városok hátrányosabb helyzetűek, mint a megyeszékhelyek, hiszen a megyei közgyűlések sok feladatot látnak el, illetve vállalnak át.

A könyvvizsgálói jelentés mellékelve van a költségvetés-tervezethez. A város működési forráshiánya 710 millió Ft. Ennek a forráshiánynak a lefedésére korábban 97 millió Ft-os hitel felvételét javasoltuk, majd a 300 millió Ft-os hitelkeret elfogadására tettünk javaslatot.

Szeretnénk létrehozni az ipari parkot is, melynek csak a tervezése meg fogja közelíteni a 10 millió Ft-ot.

A város sportjának támogatásánál mérlegelni kell, hogy Nagykanizsa fel tudja-e vállalni a profi liga finanszírozását. Az önkormányzatok önmaguk ennek a feladatnak nem tudnak megfelelni, hiszen az 100 millió Ft-os nagyságrendű forrást igényel. Javasoljuk, hogy az első félévben akkor is finanszírozzuk megemelt kerettel a futball klubot, ha az nem is kerül fel a profi ligába. A felértékelődött játékosállomány hozadéka forrása lehet annak, hogy tovább működjön az a csapat, amely ilyen szép eredményt ért el.

Az “Ablak Zalára” közalapítvány megalakításával létrehoztuk a Zala Rádiót, amely tisztességesen és korrekt módon bizonyította az egész megye területéről és megfelelő időarányban biztosította az információt a lakosság számára. Az alapítók a Zala Megyei Közgyűlés és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mely nyitott szervezet, amelyhez azonban Zalaegerszeg nem csatlakozott. Mostanra magunkra maradtunk, mert a Zala Megyei Közgyűlés az “Ablak Zalára” közalapítvány támogatását illetően nem biztosít forrást költségvetésében. Tárgyalásokat fogunk folytatni ez ügyben a Zala Megyei Közgyűlés elnökével. A tisztesség és egyéb érdekeink is úgy kívánják, hogy a rádió működésére fordítsunk pénzt. Van egy konstrukció, amely 2000-ben jelentene először kötelezettségvállalást maximum 2 millió Ft értékben a város számára. Nagykanizsa jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy egyedül finanszírozzon egy rádiót, - amely mintegy 30 millió Ft-ot jelent-, és közben mindenki számára egyforma műsoridőt biztosít. Jelenleg 3 millió Ft-ot javasolnék a működés támogatására.

A célok között meghatároztuk, hogy átvilágítjuk minden intézményünket. Elsőként a Polgármesteri Hivatal átvilágítására kerül sor, majd minden olyan intézmény át lesz világítva, amely a város működési körébe tartozik, beleértve a gazdasági társaságokat is. Az átvilágítástól azt várjuk, hogy tiszta képet kapjunk az egész struktúráról és megfelelően át tudjuk gondolni a jövő évi feladatokat.

Az Érdekegyeztető Tanáccsal megtárgyaltuk a költségvetést. A Tanács megfogalmazta, hogy a pedagógusok alapbérét 16%-kal emeljük, valamint további 3%-kal növeljük az év folyamán. Ragaszkodott a Tanács ahhoz, és ez a mi véleményünkkel is egyezett, hogy a nem pedagógusok bérét 13%-kal emeljük meg.

A költségvetésre alapozva szeretnénk olyan programot elkészíteni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátralevő időszakban ne növekedjen tovább a hitelállomány.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Bízom abban, hogy az idei év az utolsó olyan esztendő, amikor a költségvetés bázisszemléletű. Véleményem szerint is helyesen döntöttük intézményrendszerünk átvilágítása ügyében és remélem, hogy a jövő évi költségvetést elkészítésénél már támaszkodhatunk az eredményeire.

Szeretném, ha a rendelet szövegébe kiegészítésként bekerülne az iparűzési adó 10%-ának felosztása, és amennyiben az év során a költségvetésben nem szereplő bevételek jelentkeznek, akkor azoknak felosztási sorrendjét határozzuk meg. Javaslom, hogy hiteltörlesztésre, városüzemeltetésre, és a kórházi műszerek beszerzésére használjuk fel a bevételeket. A forrás oldalon van lehetőség arra, hogy a bevételeket növeljük és a kiadási oldal egyes tételeit is lehetne csökkenteni. Így a költségvetés egyensúlya nem sérülne és a város jobb helyzetbe kerülne.

A 2. számú mellékletben a lakáskölcsön törlesztés tervezett 20 millió Ft-os tételét 5 millió Ft-tal meg lehetne növelni.

Az 5. számú mellékletben a Ryno telephely értékesítése 3 millió Ft-tal szerepel idei bevételként.

A 10. számú mellékletben fel vannak sorolva azok a működési pénzeszköz átadások, amelyeket az önkormányzati kft-ék kapnak. Szerintem minden kft-nél ezt nettó összegben kellene szerepeltetni, az ÁFÁ-t nem kell odaadni. A VIA Kanizsa Kft. és a Kanizsa Újság Kft. esetében azonban bruttó összegként kell szerepeltetni.

A 15 sz. mellékletben 300 millió forint van beállítva felveendő hitelként, a hozzárendelt kamat pedig harminckilencmillió. Úgy gondolom, ha ezt a 300 millió forintot később vesszük fel, akkor biztosan 7 millió forint kamatmegtakarítást lehetne elérni. A városüzemeltetési feladatok jobb ellátása érdekében javaslom, hogy 12 millió forintot adjunk még a VIA Kanizsa Kft-nek.

Egyetértek a polgármester úrral a Futball Kft. támogatásával kapcsolatosan azzal a technikai megoldással, hogy 18 millió forint kerüljön a támogatási soron megjelölésre, 10 millió forint pedig tagi kölcsönként kerüljön a banknak átadásra. Ez az a 10 millió forint, amelyért kezességet vállaltunk és a kft. hitelként vette fel. Ezt közvetlenül megfizethetjük a banknak és 18 millió forintot támogatásként kap. Ha az a helyzet áll elő, hogy nem kerülnek be a ligába és el kell adni a játékosokat, akkor a 10 millió forintot visszakapjuk, hiszen ez kölcsön. Ha az egész 28 millió forintot támogatásként adjuk, akkor az egész összeget elveszíthetjük.

A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Kanizsa Uszoda Kft. támogatását 1 millió forinttal csökkenteni kell.

Ebben a költségvetési helyzetben irreálisnak tartom az intézményi dologi kiadások nagyságát. Javaslom, hogy a 64 millió forintot legalább 30 millió forinttal csökkentsük a 8. sz. tábla utolsó előtti felhalmozási kiadási oszlopában és 30 millió forinttal csökkentsük az önkormányzat által adott 2,9 milliárd forintos összeget 2.870 millió forintra. Úgy gondolom, hogy ezzel a csökkentéssel az önkormányzat teherbíró képessége kicsit javul és a hitel nagysága 255 millió Ft-nál nem lesz nagyobb.

Az intézményi tervezéseknél irreális elvárás a megtakarításra ösztönözés, hiszen ez nem az intézményvezetők dolga. Az ő dolguk az, hogy a terv alapján a megkapott pénzeket valóban az oktatás érdekének megfelelően használják fel.

A személyi kiadásokat elfogadjuk, hiszen a kormány által garantált bérnövekménnyel együtt sincsenek túlfizetve a közalkalmazottak és köztisztviselők.

Balogh László: A város működőképessége érdekében egy kivétellel támogatom az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság nevében a költségvetés jelenlegi Fodor képviselő által mondottak előtti sarokszámait, minimum szintként kezelve azokat.

Az intézményi finanszírozás minimum szinten elfogadható. Fodor képviselő javaslatát nem venném figyelembe. A Zsigmondy - Winkler Műszaki Szakközépiskola esetében a személyi juttatások és járulékai nincsenek fedezve és a fenntartó részéről kb. 5 millió forinttal kevesebbet kap az iskola. Így arra kényszerül az intézmény, hogy profitorientáltan működjön. Magyarázatot kérnék a gazdasági szakemberektől, hogyan lehetséges ez?

Az intézményi felújításokra betervezett közel 47 millió forintos összeg csak a tűzoltó munkálatok elvégzésére elég.

Köszönöm, hogy a kulturális alap a 3 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra emelkedett, de ne felejtsük el, hogy ezzel szemben 34 millió Ft-os igény áll.

A Nagykanizsai I. Futball Klub ügyét meg kell oldani. Kérem, hogy a verseny- és élsport 30 millió forintján kívül adjunk még 28 millió Ft-ot. Ezzel kapcsolatban elfogadhatónak tartom azt, amit Fodor képviselő mondott. Javaslom, hogy a 28 millió forintos igényt plusz hitel felvételével oldjuk meg.

Röst János: Harmadik alkalommal tárgyaljuk a költségvetést. Mind a koncepció, mind pedig az I. forduló előkészítettsége olyan szintű volt, - hozzátéve, hogy az alpolgármesterek nem lettek bevonva az előkészítésbe, az intézményekkel történt egyeztetések nem történtek meg időben – hogy a költségvetés most van abban az állapotban, hogy érdemi vitát lehetne folytatni róla. A költségvetés annyira szűkös, hogy nincsenek alternatívák sem. Ez a költségvetés a túlélés költségvetése lesz. A kitörési pont a beruházások előkészítése lenne, amelyeknél a munkahely-teremtés, mint cél megvalósulhatna, így a helyi bevételek is nőhetnének. Ezekre a feladatokra azonban semmiféle összeg nincsen beállítva. Ha idejön egy cég, és le akar telepedni Nagykanizsán, nagyon nehezen tudnak neki konkrét ajánlatot tenni, hogy hol és milyen módon tudná beruházását megvalósítani.

A logisztikai központra és az ipari parkra sincsen jelentős összeg beállítva. Tudnunk kell azt, ha ebben az évben a város nem tesz erőfeszítéseket ennek kialakítására, akkor Nagykanizsa térségéből ezek a projektek nagy valószínűséggel eltűnnek és a megye másik részén fognak megvalósulni.

Úgy gondolom, hogy a 300 millió forint hitelfelvétel hosszú távon a város eladósodásához vezet és 1-2 éven belül működési zavarokat fog okozni.

Hasonló problémát jelent az 500 millió forintos céltartalék befagyasztása is, amit lényegében a Kormány el kíván vonni.

A költségvetés biztosítja a pedagógusok 16%-os béremelését, de azok a pedagógusok, akik megkapták az átsorolásukat, vagy hamarosan megkapják a fizetésüket, rájöhetnek arra, hogy a 16% nem ezt takarja. Ha azt veszem, hogy az alapilletményre jön a béremelés, és a tavalyi jövedelmüket veszem figyelembe, akkor ez nagy valószínűséggel az inflációt sem fogja elérni. Ez azt jeleni, hogy reálértékben a pedagógusok béremelése csökkentést fog eredményezni.

A költségvetésből pár tétel hiányzik. Ilyen a Thury Laktanya fenntartási költsége, amely lényegében a működtetését tenné lehetővé, ugyanis ha egy épület elhanyagolt állapotban van, akkor annak az értékesítése nem hoz akkora bevételt, mint amennyire számítunk.

Az előző költségvetési vitánál két esetben tettem módosító javaslatot. Az első a Honvéd Kaszinó működési költségének növelése volt. Azt javasoltam, hogy legalább a tavalyi működési költséget, vagyis 500.000 forintot kellene beállítani e célra. Úgy gondolom, nem kell indokolni, hogy a Honvéd Kaszinó milyen fontos feladatot lát el a város kulturális életében.

Korábban 5 millió forintot javasoltam a Zsinagóga tetőfelújítása. A tegnapi Zalai Hírlapban megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázata, de ha nem állítunk be önrészt erre a célra, akkor lehet, hogy ezt a pályázati lehetőséget elszalasztjuk. Javaslom az 5 millió forint beépítését.

Úgy gondolom, hogy illeték bevételből pár milliós többlet betervezése nem okoz feszültséget, mint ahogy az sem, hogy pár millió forinttal megemeljük a helyi bevételek tervezését.

A város vezetésének konszenzust kell teremteni mind a politikával, mind pedig a helyi gazdasági élet szereplőivel. Úgy gondolom, hogy nélkülük Nagykanizsa városa nem tud kitörési pontokat találni.

Törőcsik Pál: Felvállaltuk azt, hogy az eddig felhalmozott adósságállományt kezeljük és megpróbálunk kitörési pontokat találni, illetve prioritásokat megfogalmazni. Egyet viszont nem vállalhatunk fel, azt, hogy az elmúlt ciklusban is megválasztott képviselők utasításai alapján mondjuk meg, hogy a kialakult helyzetet mekkora hitel felvételével oldjuk meg. Ez a mi felelősségünk. Annyi hitelfelvétel mellett fogjuk megoldani a problémát, ami mellett most a testület szavazni fog.

Nem tudjuk felvállalni az oktatási szféra dologi kiadásainak csökkentését előzetes felmérés és átvilágítás nélkül. Néhány lépés megtételéhez azonban nincs szükség az átvilágításra, így ezekben az esetekben rövidesen intézkedünk.

A kitörési pontokat illetően felmerült a logisztikai központ és az ipari park ügye. Bízunk abba, hogy a kormányzat a laktanyákat tulajdonunkba adja, mert ez a feltétele annak, hogy munkahelyteremtő beruházásokat tudjunk végrehajtani, ami a gazdasági fejlődés alapja.

Dr. Csákai Iván: A HUMÁN GESZ finanszírozása 1,12 milliárd forinttal szerepelt eredetileg, most 984 millió forinttal. Ebből mekkora a szociális és az egészségügyre vonatkozó összeg? A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye azt volt, hogy a szociális és egészségügyi feladatok támogatására elkülönített 2 millió forint nem elegendő és ennek megemelését javasoljuk 3 millió forinttal úgy, hogy az Uszoda Kft. támogatásából vonjunk el 1 millió forintot. A Vöröskereszt támogatásával 500 ezer forintot átcsoportosítottak egészségügyi feladatokra, és így 250-250 ezer forint jelent meg az anyagban. A bizottság szerint ez a minimális feladatokra sem elég. Egészségtérképet kellene készíteni a városról, de ha a min. 3 millió forint nem lesz meg erre a célja, akkor sem egészségtérkép, sem pedig egyéb prioritás erre a pályázatra nem lesz.

A 11. sz. mellékletben 25 millió Ft szerepel az első lakáshoz jutók támogatására 36 millió Ft helyett. Ha ezt a 25 millió forintot elfogadjuk, akkor az első lakáshoz jutók támogatása 19,3 millió Ft lesz egy tavalyi döntés értelmében. A bizottság 36 millió forintot javasolt.

A 12. sz. mellékletben az alapellátás gép-műszer beszerzésre 1 millió forint szerepel, ami nem elfogadható. Minimum 2 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a megfelelő pályázati rendszerben a gép-műszer fejlesztéseket el tudjuk végezni. Az Aradi vértanuk emlékművére tervezett 5 millió forintból 1 millió forint átcsoportosításával biztosítani lehetne a fedezetet. A kórházi műszerbeszerzésre 18 millió forint szerepel az anyagban, ugyanakkor céltartalékként sincs feltűntetve a mammográph megvásárlásához szükséges 30 millió forint. Ha a kórházban a CT és mammográph nem lesz meg, akkor 100 millió forint veszteség fog az intézménynél megjelenni, mivel 2000. január 1-től várhatóan sor kerül a kórházak minősítésére. Ha nincs meg a CT és a mammográph, akkor a kórházat “C” kategóriás kórházzá minősítik. Kérem a 18 millió forintot 12 millió forinttal megemelni, melynek forrását hitelfelvétellel kellene biztosítani.

Körülbelül 150 millió forint lett elvonva a szociálpolitikától. A szociális támogatásokról szóló rendelet elfogadása után 2 szociális támogatási forma szűnik meg, mert többre nincs pénz.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság a költségvetést megtárgyalta és alkalmasnak találta arra, hogy a közgyűlés elé kerüljön.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Nagykanizsa Rádióamatőr Klub támogatását. Nem támogatom a költségvetés elfogadását, mert véleményem szerint csak a 250 millió forintos hitelállomány vállalható fel.

Zsoldos Ferenc: Fontolóra kellene venni a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének javaslatait. Megoldási lehetőségnek tartanám, hogy a költségvetésbe tervezett hitelállomány maradjon meg, de mérlegre kell tenni a megtakarítási lehetőségeket. Meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket feltétlenül támogatni kell. Véleményem szerint a logisztikai központ és az ipari park, valamint a kórház gép-műszer beszerzéséhez szükséges pénzeszközöket feltétlenül biztosítani kell. Mind a Zsinagóga, mind pedig a Thury Laktanya tekintetében a már átvett és tulajdonunkba került ingatlanokról gondoskodni kell. Amennyiben ez nem történik meg, akkor úgy jár az illetékes minisztérium, hogy a most már lassan 10 éve gazdátlan épület elértéktelenedik.

Csákai képviselő javasolta 1 millió forint elvonását a már készülő Aradi emlékmű 5 millió forintos beruházási költségéből. A Városvédő Egyesület jelenleg több mint 5 millió forintot költött a létesítmény megvalósítására, ezért kérem, hogy a minimálisra lecsökkentett összeghez ne nyúljunk.

Összhangba hozhatjuk a költségvetést a javasolt mérséklések egy részének figyelembevételével, a megemelt összegek beépítésével és az eredetileg a költségvetésben szereplő 300 millió forintos hitelállomány felvételével. Meggyőződésem, hogy ezzel a hitelállománnyal tudunk gazdálkodni, mert 1999-ben a nem tervezett bevétel nagyon óvatos becsléssel is meghaladja a 400 millió forintot, így még a törlesztésre is lesz lehetőség.

Dr. Baranyi Enikő: Számos hibáját látom a költségvetésnek. Nem tűnik ki számomra, hogy a képviselő-testület a 15 millió forintos átvilágítási költségen kívül ténylegesen rendelkezik-e a változtatás képességével. Nem várnék csodát az átvilágítástól és nem hiszem, hogy az átvilágításra kellene várnunk. Az első lépéseket már meg kellett volna tenni, november, december hónapokban.

Ha szeptembertől egy központi óvodaigazgatóság felállítása mellett döntene a testület, akkor az már 1999-ben több mint 5-10 millió forint közötti megtakarítást jelentene, ha az 1996. évi számításokat vesszük alapul.

A 9. számú táblázatnál a 922113 sorban 65 millió Ft, az alatta levőben pedig 30 550 millió Ft szerepel. Hány éven keresztül, meddig és milyen változatlan vagy növekvő összegben kívánja a közgyűlés maga előtt görgetni ezt mindféle változtatás, áttekintés és módosítás nélkül?

A testület és a város vezetése eléggé nagyvonalú és a szükségleteknek, igényeknek megfelelően saját kft-it támogatja. A támogatáson túlmenően azt a felügyeleti feladatát ellátja-e a testület, amely alapján kiderülhet, hogy esetleg kevesebb összeg is elég lenne saját kft-i támogatására?

A 12. számú táblázatban – a város mostani helyzetéhez képest – soknak érzem az 5 millió forintot.

A szociális gondoskodási rendszerrel kapcsolatosan a következőt mondanám: ezen költségvetésnek köszönhetően nem azt határozzuk meg, hogy kik azok, akiket támogatni szeretnénk, hanem azt, hogy kik azok, akiket ebből a rendszerből ki tudunk szorítani. E szemléletnek köszönhetően egyáltalán nem segítjük azt, hogy a hátrányos helyzetben lévők sorsa kedvezően változzon

A 13. számú mellékletben szereplő számítógépes hálózatfejlesztésre 20 millió forint lett meghatározva. Halasztható vagy nem e beruházás?

Nagykanizsán drasztikusa csökken a születésszám. Az idősebb korcsoport számának növekedése, illetve a reprodukciós arányok alapján a város lakosságának a száma csökken, ugyanakkor nagyobb a halandóság. Rövid időn belül a város abba a helyzetbe juthat, hogy nem tudja megtartani a megyei jogú város címet. Ez ellen tehát a gazdasági programokon kívül nagyon komoly egészségügyi prevencióra lenne szükség. Ha a testület nem vállalja fel, hogy Nagykanizsa lakosságának az elemi egészségügyi ellátásához szükséges eszközöket biztosítja, akkor az a helyzet áll elő, hogy félünk pár ezer futballrajongótól, de nem félünk 25 vagy 30 ezer egészségügyi ellátáshoz későn jutó embertől. Hogy tudunk mi akkor az utcára kimenni, vagy hogy tudunk a szemébe nézni egy olyan embernek, akinél esetleg 2-3 hónapos késői időben történő mammográphiás szűrés következtében drasztikus beavatkozás válik szükségessé.

Ajánlom a költségvetés számainak átcsoportosítását, amely valóban a város egészének és egészségének érdekében fontos. Egyetértek Fodor képviselő azon javaslatával, miszerint minden, a költségvetés bevételét növelő és nem tervezett bevétel esetében döntsünk arról, hogy azt mire fordítjuk.

Tüttő István: Nagykanizsa most fogja átvenni az “A” épületet. Az “A” és “B” épület együtt több mint kettőmilliárd forintba került. A “B” épület rekonstrukcióját 40% önrésszel vállalta a város, az “A” épületnél pedig 10% volt az önrész. Zalaegerszegen bejelentették, hogy 12 millió forinttal támogatják a kórházat 1999-ben. Nem találják aránytalannak a támogatást, ha figyelembe vesszük a város gazdasági terheit? A CT idei megvásárlásának akkor van reális esélye, ha a megye által biztosított összeget kiegészítjük és kérjük a városban működő gazdasági szervezetek segítségét is. Ha bármelyik forrás elapad, akkor sajnos nem tudjuk a műszert beszerezni. A mammográphot mindenképpen meg kell venni ez évben.

Dr. Csákai Iván: Felvetődött az épületek rekonstrukciójának kérdése. Ezek az összegek tervezve voltak, de a hiányt nem ennek kell köszönni, hanem az átvállalt hiteleknek.

Tüttő István: Mennyivel más helyzetben van az a város, amelynek intézményei jó részét nem magának kell finanszírozni, mert államilag finanszírozzák.

Mayer Ferenc: Kijelenthetem, hogy sérül az alapfeladatok ellátása, hiszen a dologi kiadások rendkívül szűkösek, a felújítási alap pedig teljesen elégtelen, amelynek nagyon súlyos következményei lesznek. Nem találom az általános tartalékot sem a költségvetésben, ami aggodalomra ad okot.

Engem aggasztanak az átvilágítással kapcsolatos optimista megnyilatkozások és a túlzott kincstári optimizmus. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi struktúrában és a jelenlegi feladat-ellátási rendszer mellett nincsenek érdemi tartalékok az intézményi költségvetésekben. Egyet kell értenünk abban, hogy valaminek történnie kell, de ne várjuk azt, hogy ezt egy idegen cég fogja megoldani meglehetősen sok pénzért, mert szerintem ennek az előkészítése e közgyűlésnek a kötelessége.

Rendkívül irreálisak azok a megemelt tételek, amelyek a sorban megjelentek. A bevételek irreális emelése nem párosult a kiadási oldallal.

Nem értek egyet Fodor képviselővel, aki elmondta, hogy az intézményi kiadásoknál a felhalmozási jellegű kiadásokat felezné, mert ez teljesen ellehetetlenítené az intézményeket. Az átadott pénzeszközeink jelentős százalékát kénytelenek a középiskolák működésük biztosítására fordítani. Nem egészen törvényes, valamennyien tudjuk, még akkor is, ha vannak kiskapuk. Ezek az átvett pénzeszközök alapvetően fejlesztési célokat szolgálnak.

Szeretném tudni, hogy a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola költségvetése miért úgy alakult, ahogy alakult. Abszurdum, hogy egy ekkora intézmény esetében a bér és járulékai nem fedezik az intézményi finanszírozást.

Balogh László: A bizottsági ülésen 5 millió Ft-ról volt szó, de kaptunk ennél magasabb összegű ajánlatot. Azt javaslom, hogy 8 millió Ft-tal kerüljön be a költségvetésbe. Forrásként a Ryno Kft telephelyének értékesítését tudom megjelölni.

Tarnóczky Attila: A zalakarosi telep 14 millió Ft-os eladása nem változtatta meg a költségvetési előterjesztést. Azok, akik az idén egy-egy területért aggódnak, jövőre még jobban aggódhatnak, mert még kevesebb pénz lesz ugyanezen célokra. Azt hiszem, hogy az intézményhálózatban van tartalék, de hogy ez a tartalék hol van, azt még nem tudni. Véleményem szerint az intézmények dologi kiadásai nincsenek túltervezve. Jelenleg nem látom, hogyan lehet olyan költségvetést készíteni, amely működőképes várost eredményez. Kérném, hogy amikor a költségnövelő indítványokról szavaznak, akkor az eredeti elképzelésüknek megfelelően a hiányt ne engedjék növelni.

Dr. Gőgös Péter: A zalaegerszegi kórház jelenlegi 12 millió Ft-os támogatása megtévesztő a számomra. Tudomásom szerint a kórház túl van a teljes rekonstrukción és a műszerpark felújításán.

Tüttő István: Zalaegerszeg 12 millió Ft-tal támogatja a kórházat, pedig nem kötelező ezt tennie. Önkormányzatunk viszont nem teheti meg, hogy nem támogatja a városi kórházat.

Dr. Baranyi Enikő említette, hogy ha a népesség csökkenése ilyen trendet mutat, akkor két éven belül elérjük, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város megszűnik megyei jogú lenni, hiszen a lakosság száma nem fogja meghaladni az 50.000 főt. Akkor majd lehet azt mondani, hogy a megye vállalja át az intézmények támogatását.

Dr. Horváth György: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára tervezett ünnepségek megrendezéséhez nincsen pénz, de a rendezvények nagy része nem marad el néhány pedagógus lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Szeretném megkérdezni, hogy miért mindig a pedagógusok és a kulturális szférában dolgozók szervezik és bonyolítják le az ilyen rendezvényeket? Úgy érzem, hogy az az elvárás, hogy a munkák elvégzésére a lehető legkevesebb pénzt fordítsuk. Ebbe mi képviselők is beleszólhatunk szavazatainkkal, és talán tudnánk segíteni. Feltétlenül szükség lenne takarékosságra.

Marton István: Véleményem szerint ez egy nagyon rossz költségvetés, de az előző éviekhez képest nincs bent érdemi alultervezés. Többször szóba került Nagykanizsa és a megye kapcsolata. Úgy gondolom, hogy működtetni kellene a megye és a megyei jogú város közötti 5 fős egyeztető bizottságot.

Egyetértek azzal, hogy a többletbevételeket hiteltörlesztésre fordítsuk, valamint városüzemeltetésre és műszerek beszerzésére. Meg kellene azonban határozni, hogy mennyit jelentenek ezek a bevételek.

Az 5. tábláról csak annyit mondanék, hogy az itt feltüntetett bevételek megítélésem szerint labilisak, a realizálására nem sok esély van.

Az anyag szerint 6,15%-os növekedés van az idei és a tavalyi év között. Az összehasonlító elemzést elvégeztem külön az általános és a középiskolákra, melynek az lett az eredménye, hogy a 12 általános iskolára a tavalyi 13-mal szemben 6.17%-kal jut több. Ha ugyanezt az elemzést elvégzem a középiskoláknál majdnem ugyanezt a számot kapom.

Az idei évre, a következő évre, és az új évezred első évére együttesen 1 milliárd Ft a város adóssága. Ez az összeg az idei évben közel 4 millió Ft-ot tesz ki. A kamatok hiteltörlesztése kettő, illetve háromszoros, a felvenni tervezett hitel pedig számításaim szerint meghaladná a 350 millió Ft-ot.

A jelenlegi költségvetés tartalmát tekintve az 1995-ös és 96-os évek szintjén áll azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az előző közgyűlés első két és fél évében a 2,5 milliárd Ft mégis bejött a szolgálati lakáseladásból és a privatizáció bevételeiből. Ezekre azonban az idén nem számíthatunk.

Problémám nem az, hogy mekkora a hitel nagysága, hanem az, hogy ez mire megy el. Ha a városban nem történnek drasztikus intézkedések, akkor elmaradnak azok a többletpénzek, amelyek a korábbi években megvoltak. Véleményem szerint el kellene döntenünk, hogy mit érdemes támogatnunk.

Az MSZP frakció pénteki megbeszélésünkön is bejelentette, hogy a 253 millió Ft-os hitelfelvételt fogadja el, miközben a szintén MSZP-s polgármester 300 millió Ft-os hitelfelvételt tart szükségesnek.

Dr. Fodor Csaba: A normatív támogatás 200 millió Ft-tal több bevételt sorol az önkormányzathoz és 100 millió Ft-tal kapunk többet a központi költségvetésből a tavalyi évhez képest. A jogszabályok változásának köszönhetően azonban 190 millió Ft-ot többletkiadásunk lesz. Az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó feladatai, amelyeket az állam nevében lát el, tehát joggal várható el, hogy legalább ezekeket a kötelező állami feladatokat finanszírozza is az állam, ha nem is teljes mértékben. Ebben nem csak oktatási, egészségügy kötelezően ellátandó feladatai szerepelnek, hanem vannak a városüzemeltetés terén is kötelezően ellátandó feladatok.

Tudjuk, hogy a feladatok ellátására a költségvetésből jelenleg rendelkezésre álló források szűkösek. Egyetértek azokkal a prioritásokkal, amelyek a FIDESZ frakció részéről elhangzottak, csak nem fogom megszavazni, mert a prioritások forrása nem lehet hitel. Ha ezen kiadások teljesítésére hiteleket vesz fel az önkormányzat, akkor a következő évben még nagyobb problémaként fognak jelentkezni. Azt gondolom, hogy a 250 millió Ft-os hitelfelvétellel a város működőképes lenne.

Birkner Zoltán: Szeretném önöket arra kérni, hogy a most elhangzottakat mérlegeljék és a jelenlegi költségvetést, mely szorosabb a korábbiakhoz képest, fogadják el. Az elmúlt évek gyenge finanszírozásai döntő szerepet játszottak abban, hogy az idén 300 millió Ft hitelfelvételre kényszerül az önkormányzat.

Tarnóczky Attila: Az 1999. évi költségvetés hitelfelvételénél arra kell törekednünk, hogy az összeg ne haladja meg a 300 millió Ft-ot.

Törőcsik Pál: Marton képviselővel értek egyet a hitelfelvétellel kapcsolatban. Egyetértek azzal a felvetéssel is, hogy meg kell határozni, hogy a nem tervezett pénzbevételeket milyen sorrendben, milyen nagyságrendben, mire fogjuk fordítani. A hitel nagyságának meghatározása nem azt jelenti, hogy azt fel is vesszük. Megítélésem szerint a költségvetési egyensúly a 200-250 millió Ft hitelfelvétellel megteremthető.

Tüttő István: Minden olyan bevételről, amely nem tervezett, külön fog dönteni a közgyűlés. Külön döntést igényel a bevételek felhasználása is. Természetesen prioritást élvez a hitelállomány csökkentése.

Beznicza Miklós: Az iparűzési adó emelésével kapcsolatban a következő adatokat szeretném elmondani: 1998-ban az iparűzési adóbevétel 634 millió Ft volt. Az idei tervezetben 808 millió Ft szerepel. Ez 174 millió Ft-ot jelent úgy, hogy a közgyűlés decemberben 40 millió Ft kedvezményt biztosított. Ez 220 millió Ft iparűzési adóbevételt jelent. Az iparűzési adótervezetben 30 millió Ft behajtás szerepel.

A Zsigmondy-Winkler SZKI ügyében azt tudom mondani, hogy az intézményi bevétel egyben önkormányzati bevételt jelent.

Tüttő István: Az 5. számú táblázatban a Sugár u. 3. értékesítését az önkormányzat felfüggesztette. Mi történik, ha úgy döntünk, hogy átadjuk az épületet?

Molnár László: Nem igazán megnyugtató az a helyzet, ami a Zala Rádió körül kialakult, de bízom benne, hogy a két önkormányzat egyeztetése a következő hetekben eredményre vezet. Kiigazításként szeretném elmondani, hogy a Zala Megyei Önkormányzat múlt év decemberében 2,5 millió Ft-os, az idei évre tervezett támogatást megszavazott. Ezt az összeget át is adták az idei első negyedévre. A Zala Megyei Közgyűlés a múlt héten olyan határozatot hozott, melyben a közgyűlés elnökét arra hatalmazza föl, hogy március végéig készítsen egy előterjesztést arról, hogy milyen egyéb források révén lehetne segíteni a Zala Rádió működését. A Magyar Rádió is invesztál ezekben a Zala Rádió fejlesztésébe. A következő napokban várjuk azt a berendezést, amely lehetővé teszi, hogy a kanizsai szerkesztőség folyamatos összeköttetésben legyen más körzeti stúdiókkal és a budapesti kapcsolóval. A tavasz folyamán várjuk azt a műholdvevő berendezést, amellyel hozzáférünk a BBC magyar nyelvű programjaihoz és tavasszal várható az a változás is, hogy a közös program fölkerül a nagykanizsai kábelrendszerre. Tehát ha korlátozottan is, de a városban mindenképpen bővíthető lesz a hallgatók köre.

Véleményem szerint egyre közelebb van az az időszak, amikor a Zala Rádió integrálódni tud a Magyar Rádió körzeti stúdióinak körébe. Attól kezdve a Magyar Rádió gondja és felelőssége lesz, hogy a saját költségvetéséből ezt a szerkesztőséget hogyan finanszírozza.

Gőcze Gyula: Szeretném elmondani, hogy az osztályvezető úr a kérdésre nem teljesen adta meg a választ. Valóban jogilag az intézmény bevétele egyben az önkormányzat bevétele. A problémát azonban az okozza, hogy az önkormányzat által előírt bevételekhez nem biztosították a szükséges kiadásokat, amelyek a bevételek eléréséhez szükségesek. Elemzésünk során megnéztük az intézmény minimális alapműködéséhez szükséges kiadásokat úgy a személyi hatások oldaláról, annak járulékairól, mint a minimális dologi kiadásokat, élelmezés, energia, szemétszállítás stb. költségeit és azokat az állami normatívákat, amelyek érettségihez, pedagógus továbbképzéshez tartoznak. Ezekből a számításokból az jött ki, hogy mintegy 165 millió Ft-os támogatási igénye van az intézménynek. Ha megnézzük a tavalyi évet, akkor sem volt könnyebb helyzetben az intézményhálózat. A tavalyi önkormányzati finanszírozáshoz hozzávettük a bérfejlesztések hatását, azokat az állami normatívákat, amelyek az idén először bekerültek a költségvetésbe, és az előzőhöz hasonló szám jött ki. Elvégeztünk egy összehasonlítást a középiskolák helyzetét tekintve a finanszírozás szempontjából is az elmúlt évekre visszamenőleg. Ezekből a trendekből is megközelítőleg azonos szám jött ki. Mivel mindhárom módszer azonos számot eredményezetett, 165 millió Ft körüli költségvetési igény keletkezett. Az intézmények és az önkormányzati szervek, az illetékes osztály kérésére elvégeztek egy olyan belső munkát, melynek az volt a célja, hogy kiderítsék, milyen kiadásokat lehetne csökkenteni. Személyi oldalról végeztünk el csökkentéseket és a szakképzési támogatásainkról mondtunk le, így kaptunk 155 millió Ft-os összeget, amelyet elküldtünk a Művelődési és a Gazdasági Osztálynak, alpolgármester úrnak és polgármester úrnak.

A jelenlegi költségvetés továbbra is a 155 millió Ft-os igénnyel szemben 135 millió Ft-ot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy minden költséget az intézménynek olyan bevételből kellene teljesíteni, amelyek mögött komoly kiadások vannak. Bevételek elsősorban felnőtt tanfolyamokból származnak, ezekből azonban nem lehet teljesíteni azokat a kiadásokat, amelyeket a Gazdasági Osztály számunkra elő kíván írni.

Tüttő István: Egy újságcikkben azt írták, hogy az intézmény bírósági úton fogja keresni igazát. Kérdezném, hogy ez mennyire fedi a valóságot?

Gőcze Gyula: A cikk első és utolsó mondata nem fedi a valóságot, ilyen nem hangzott el.

Röst János: Korábbi javaslatomat szeretném pontosítani. Kérném, hogy a Honvéd Kaszinó állapodjon meg az önkormányzattal és vegyük igénybe a Honvéd Kaszinó szolgáltatásait.

Birkner Zoltán: Egyeztettünk a Gazdasági Osztály vezetőjével és a következő végeredményre jutottunk. Szeretném felsorolni, hogy milyen plusz költségmegta-karítási tételeket tudott az osztályvezető úr összesíteni:

- A lakáshitel 5 millió Ft-ja pluszban elfogadható

- Ryno Kft. plusz 8 millió Ft-os emelése is elfogadott

- a hiteltörlesztés 7 millió Ft-os megtakarítása szintén elképzelhető kamat-maradékként

- 1 millió Ft-os tartalék volt az Uszoda Kft.-nél. Itt elképzelhető az ÁFA csökkentés, amely 7,2 millió Ft-ot, összesen 28,2 millió Ft-ot jelent.

Céltartalékként 5 millió Ft-ot szeretnénk elkülöníteni a Zsinagóga részére.

A kiadási oldalon fontosnak tartjuk és szeretnénk, ha a közgyűlés is elfogadná a CT és mammograph műszerek beszerzésére a 18 millió Ft-ot 30 millió Ft-ra felemelni. Fontosnak tartjuk továbbá az 1. Futball Club 28 millió Ft-os támogatását is. 1,25 millió Ft-ot már megszavaztunk a színház előadásainak javára, és 8 millió Ft-ot tartunk még fontosnak az Ipari Park létrehozására. Javasoljuk a VIA Kanizsa Kft. 8 millió 905 ezer Ft-os támogatását is. Ezek azok a prioritási pontok, amiket a FIDESZ frakció egységesen támogat.

Tüttő István: A polgári védelem levelet írt nekünk, amelyben kéri, hogy támogassuk a Rádióamatőr Klubot, mely megígérte, hogy egész évben folyamatos segítséget nyújt ennek az összegnek a fejében.

Tarnóczky Attila: Szeretném pontosítani, hogy nem az zalaegerszegi színház támogatásáról van szó, hanem 10 színházi előadás Nagykanizsára hozataláról.

Tüttő István: A FIDESZ frakció javaslatából a következő adatok jönnek ki. A forrás oldalon 28,2 millió Ft jelenik meg, de az igény 58,2 millió Ft-ot tesz ki.

Beznicza Miklós: Mivel az iparűzési adót megemeltük, így 33.450 millió Ft összeg jött ki. A kiadás a Rádióamatőr Klub támogatásával együtt 63.450 millió Ft-ot tesz ki.

Tüttő István: 33.450 millió Ft az a forrás, amely rendelkezésre állhat ezzel szemben az igény 63.450 millió Ft. A különbség 30 millió Ft, melynek forrását senki nem tudta megjelölni.

Birkner Zoltán: A forrást a hitelkeret emelésével lehet biztosítani. A hitelkeretet 330 millió Ft-ra szeretnénk felemelni.

Tüttő István: Amennyiben a hitelkeret 330 millió Ft-ra emelhető, utána már a Gazdasági Osztály feladata, hogy behelyettesítse soronként a számokat.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy a módosító indítványokról szavazzunk először.

Tüttő István: Aki el tudja fogadni, hogy a kölcsönbevétel 5 millió Ft legyen, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Ryno telephely bevétele beépüljön a költségvetésbe, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Kanizsa Uszoda Kft. támogatása 1 millió Ft-tal csökkenjen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy nettó értéken szerepeljenek az adatok, mely az uszoda esetében 7,2 millió Ft-ot jelent, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a kamatmegtakarítással, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Kanizsa Újságnál a 9.6 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra lett az összeg emelve. Az előbbi döntés értelmében most vissza kellene számolni.

Beznicza Miklós: A közgyűlés határozata nettó összegről szól, de a támogatásoknál én bruttó összeggel számoltam, ugyanis az összeget bruttóban kell átadni, ha annak ÁFA vonzata van.

Tüttő István: Kérem, hogy a Gazdasági Osztály vezetője ezt pontosítsa és abban az esetben, ha az összeg nettó, akkor céltartalékba kell helyezni. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Véleményem szerint a határozat egyértelmű, a támogatást nettóban kell érteni.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, a forrásoldalt a helyi iparűzési adóbevételeknél 5.250.000 Ft-tal emeljük meg, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Hevesi Színház fellépéseiért 1.250.000 Ft-ot fizessünk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy az ipari parkkal és a városrendezéssel kapcsolatos feladatokra plusz 8 millió Ft-ot fordítsunk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a kanizsai Futball Clubnak 18 millió Ft támogatást és 10 millió Ft tagi kölcsönt adjunk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Via Kanizsa Kft részére 8.950.000 Ft plusz támogatást adjunk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a kórház gép-műszerbeszerzésére szánt összeget 30 millió Ft-ra emeljük, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a zsinagóga felújítására szánt összeget céltartalékba helyezzük, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Rádióamatőr Klub támogatására 250.000 Ft-ot adjunk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő javaslatával, hogy 500 ezer Ft-tal támogassuk a Honvéd Kaszinó működését, melynek forrása a Huszti téri ingatlan értékesítéséből befolyt összeg lenne, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 8 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kérte, hogy kerüljön céltartalékba a környezetvédelmi mérések, tanulmányok cím alatt 4.5 millió Ft. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Megkérem alpolgármester urat, hogy ismertesse a javaslatát.

Tarnóczky Attila: Nem tudom pontosan, hogy mekkora a hiány, de a javaslatomnak az lenne a lényege, hogy 330 millió Ft-os hiány esetén a többletbevételekből 30 millió Ft-ot hiteltörlesztésre kell fordítani. Az év során képződő nem tervezett bevételekkel az 1999. évben felveendő hitel mértékét kell csökkenteni úgy, hogy az az év végén ne haladja meg a 300 millió Ft-ot.

Dr. Baranyi Enikő: Ebből az tűnik ki, hogy csak 300 millió Ft-ig akarnánk a többletbevételekből a hitelt törleszteni.

Tarnóczky Attila: A javaslat arról szól, hogy 300 millió Ft-ig mindenképpen törleszteni kell, és ha ezen felül is lesz pénzünk dönthetünk úgy, hogy azt további tartozásaink törlesztésére fordítjuk.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Tarnóczky alpolgármester úr javaslata a rendelet 21. §-át képezze, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: Módosító javaslatom volt, mely szerint a nem tervezett bevételeket a hitel törlesztésére, illetve városüzemeltetési feladatokra lehet fordítani, ezt követően pedig a kórház műszerbeszerzésére. Véleményem szerint erre vonatkozóan százalékos arányt nem lehet meghatározni.

Tüttő István: Ilyen bevételek esetén a felhasználásról mindig külön kellene döntenünk.

Tarnóczky Attila: Az előző javaslat elfogadása miatt nincs értelme erről a javaslatról szavazni, ráadásul a kettő ellentétben áll egymással.

Dr. Baranyi Enikő: Véleményem szerint 300 millióig kizárólag hiteltörlesztésre lehetne a többletbevételt fordítani, ezen felül pedig a százalékos megosztást kellene alkalmazni.

Dr. Csákai Iván: Kérem Fodor képviselőt, hogy vonja vissza a javaslatát.

Dr. Fodor Csaba: Visszavonom a javaslatomat.

Tarnóczky Attila: Én is visszavonom a javaslatomat.

Mayer Ferenc: Szeretném, ha valaki reagálna arra, amit az iskola gazdasági igazgatója elmondott.

Tarnóczky Attila: A rendelkezésre álló összeg kiosztása fejkvóta szerint történt. Az személyi költségek valóban magasak és a fejkvóta nem áll arányban ezzel az összeggel.

Antalics Dezső: Kérem az anyagban szerepeltetni, hogy az iskolát a revizorok ellenőrizzék.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy 330 millió Ft legyen a hitel nagysága, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Birkner Zoltán: Kérem, hogy a rendeletről név szerint szavazzunk.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

(A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve.)

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 7 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

6/1999.(III.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/1999.(III.2.) számú rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatokat.

 

Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására

 

44/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.a. Lovrencsics Lajosnak a Nagykanizsa Városvédő Egyesülete elnökének városunk szépítéséért, történelmi emlékeinek megóvásáért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő közéleti munkásságát.

1.b Fülöp Antal nyugdíjasnak, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör egykori titkárának kimagasló kulturális és közéleti tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő közéleti munkásságát.

2.a Rostonics Lászlónak Letenye város polgármesterének a városaink közti együttműködésért végzett kiemelkedő munkáját “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetéssel, az adományozásról szóló oklevéllel és az erre emlékeztető kisplasztikával ismeri el.

2.b Dr. Kreiner Zsigmond a Nagykanizsai Városi Kórház néhai osztályvezető főorvosának kiemelkedő gyógyító és egészségügyi szervező tevékenységét – posthumus - “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetéssel, az adományozásról szóló oklevéllel és az erre emlékeztető kisplasztikával ismeri el.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”, “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” és “Paizs Ferenc Díj” kitűntető cím adományozására

45/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Berkes József nyugalmazott építész-tervezőnek a város építészeti fejlesztéséért végzett kiváló munkájáért “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, valamint nettó hetvenötezer forint pénzjutalommal és emlékplakettel ismeri el kiemelkedő munkáját.
  2. Kardos Ferenc könyvtárosnak a cigány kisebbség történetének kutatásáért, a cigány kisebbség körében végzett kiemelkedő nevelő és ismeretterjesztő munkájáért, a cigány és nem cigány származásúak közötti békés együttélés elősegítéséért végzett eredményes munkáját “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitűntető cím odaítélésével, nettó ötvenezer forint pénzjutalommal és az erre emlékeztető kisplasztikával ismeri el.
  3. Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyzőnek a városért végzett több évtizedes kiemelkedő köztisztviselői munkájáért “Paizs Ferenc Díj” kitűntető címet adományozza, az erre emlékeztető kisplasztikával és nettó ötvenezer forint pénzjutalommal ismeri el példás hivatástudattal végzett munkáját.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Előterjesztés “Nagykanizsa Oktatásáért”, Nagykanizsa Kultúrájáért” és “Nagykanizsa Sportjáért” kitűntető cím adományozására

 

46/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Szebenyi Mária címzetes igazgatónak több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és intézményvezetői tevékenységéért a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitűntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető kisplasztikával és nettó ötvenezer forint pénzjutalommal ismeri el kiváló munkáját.
  2. Rózsa úti Általános Iskola tantestületének eredményes oktató-nevelő tevékenységéért, a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitűntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető kisplasztikával és a további eredményes működést segítő százezer forint pénzjutalommal ismeri el kiváló munkáját.
  3. Dr. Kígyóssy Lászlóné könyvtárosnak négy évtizedes, kiemelkedő szakmai műveltséggel végzett magas színvonalú munkájáért a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitűntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető kisplasztikával és nettó ötvenezer forint pénzjutalommal ismeri el kiváló munkáját.
  4. Soproni Tibor aktív sporttevékenységtől visszavonult atlétának és sportfotósnak kiváló sport- és sajtótevékenységéért a “Nagykanizsa Sportjáért” kitűntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető kisplasztikával és nettó ötvenezer forint pénzjutalommal ismeri el városunkért végzett kiemelkedő közéleti munkásságát.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Előterjesztés “Szekeres József Díj” kitűntető cím adományozására

47/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Joós László nyugalmazott osztályvezető főorvos kiemelkedő orvos szakmai és vezetői tevékenységét a “Szekeres József Díj” kitűntető cím odaítélésével, valamint az erre emlékeztető kisplasztikával és nettó ötvenezer forint pénzjutalommal ismeri el.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Előterjesztés a bagolai hulladéklerakó építéséhez szükséges földterület vásárlásáról

48/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet azzal, hogy a bagolai 06/2 hrsz-ú ingatlanból a tulajdon-megosztásra vonatkozó bírósági döntésig további földterületet vásároljon és kártérítést fizessen.

 

Fellebbezések

A közgyűlés 49-56/1999. számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

14.) Tájékoztató a rendezési tervek hatályosulásának 1998. évi tapasztalatairól (írásban)

Előadó: Karmazin József városi főépítész

 

Tüttő István: Aki a tájékoztatóval egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a tájékoztatót elfogadja és a következő határozatot hozza:

57/1999. számú határozat

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendezési tervek hatályosulásának 1998. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

 

15.) Javaslat az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság arra törekedett, hogy az önkormányzat a legmegfelelőbb módon tudja támogatni a rászorulókat.

Tüttő István: A 8. §-nál dönteni kell az “A” és “B” változat között.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a “B” változatot támogatta.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is a “B” változatot támogatta.

Tüttő István: Aki a rendelet 8. §-ban szereplő “A” változatot támogatja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Aki a rendelet 8. §-ban szereplő “B” változatot támogatja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

7/1999. (III.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/1999. (III.2.) számú rendelete az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

16.) Javaslat Zala Megyei Munkaügyi Tanácsba delegálásra (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Kikapcsoltam a gépemet. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

58/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tüttő István polgármestert delegálja a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsba.

Felkéri az alpolgármestert, hogy erről a Munkaügyi Tanácsot értesítse.

Határidő: 1999. március 10.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

 

18.) Javaslat a Szakképzési Bizottság önkormányzati képviseletére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

59/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyei Szakképzési Bizottságba Merksz Andort (8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 45.) a Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola igazgató-helyettesét delegálja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsot értesítse.

Határidő: 1999. március 3.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

18.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóra beérkezett pályázatok felosztásáról (írásban)

Előadó: Balogh László az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

 

 

Balogh László: 125 db pályázat érkezett és 1 olyan pályázat volt, amely ún. kegyeleti területet jelölt meg különálló szféraként. Ezt az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elutasította. Az ÁFÉSZ SE pályázata a határidő lejárta után érkezett, így ezt is elutasította a bizottság. A 125 db pályázatból 15 pályázat több tevékenységi kört is megjelölt és a bizottság véleménye egyöntetűen az volt, hogy egy szférára való jelölés lehetősége álljon csak fel bármely pályázat kapcsán. Így a bizottság 109 pályázatot tekintett érvényesnek, ebből sport 56, kultúra 36, egészségügy 11, szociális 6 db.

Tüttő István: A Honvéd Hagyományőrző Egyesület miért maradt ki? Nagykanizsa Megyei Jogú Város Diák Önkormányzata támogatása is ésszerűbb lenne. A kizárás okát szeretném tudni.

Balogh László: A Honvéd Hagyományőrző Egyesület nem kifejezetten olyan célokat jelölt meg, amelyek véleményünk szerint belefér a kedvezményezett listába kerülésbe. A Diák Önkormányzatnak nincsen saját számlaszáma, a Zemplén Győző Általános Iskola számlaszámát jelölték meg.

Tüttő István: A Honvéd Hagyományőrző Egyesület ápolja a Doni emlékművet, és folyamatosan gondozza azokat a hősi temetőket és kegyhelyeket. Minden célt, amelyet eddig megvalósítottak a város érdekében tettek.

Balogh László: Ők voltak azok, akik egy újabb szférát jelöltek meg a kegyeleti szférát. Az indoklásuk is elég rövid volt. Emléktáblák, a Doni emlékoszlop és kereszt karbantartása, továbbá kegyeleti koszorúzások évente több alkalommal.

Tüttő István: Elfogadom az érveket.

Dr. Fodor Csaba: Bízom abban, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elég körültekintően járt el az ügyben, és rendelkezésére állnak azok a dokumentumok, amely igazolják, hogy ez valóban működő, bejegyzett egyesület. Úgy gondolom, hogy a Diák Önkormányzatot nem kellene csak azért elutasítani, mert nincsen önálló számlaszáma. Úgy gondolom, hogy nem elegendő az indok. Kérem, hogy vizsgálja felül a bizottság.

A százalékokat a következők szerint javaslom megosztani: sport 60%, kultúra 15%, egészségügy 10% és szociális 15%.

Zsoldos Ferenc: Javaslom, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Kaán Károly Környezetvédő Egyesület pályázatát ne utasítsuk el.

Dr. Csákai Iván: Véleményem szerint az adófizetőnek kellene eldöntenie, hogy kit akar támogatni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy döntött, hogy 30%-ot a szociális és egészségügyi szféra, 70%-ot a kulturális és sportszféra kapna. Az egészségügy 20%-ot, a szociális területe pedig 10%-ot kapna. A minket érintő pályázatokat megtárgyaltuk, de a Családsegítő Központ és az Ilco Klub pályázata a felsorolásból kimaradt. A szociális szférában 7 pályázatot javasoltunk elfogadásra. Kizártuk viszont a ZÉTA társaságot, hiszen a saját tagjaikra forgatnák vissza a pénzt. Az egészségügyi területéről 11 pályázatot fogadtunk el.

Tarnóczky Attila: Én sem támogatom a ZÉTA társaságot, hiszen saját tagjaira fordítják vissza a pénzt.

A Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesülettel kapcsolatosan polgármester úr véleményével értek egyet, hiszen a rendeletünk világosan fogalmaz, ez a cél nem tartozik a támogatott célok közé. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület tevékenysége résztét képezi a kulturális életnek, ezért javaslom, hogy vegyük be őket a támogatottak körébe. A Diák Önkormányzat támogatásának véleményem szerint jogi akadálya van.

Beznicza Miklós: Az iskola adta be a pályázatot és a rendelet szerint intézmény nem pályázhat. A számlaszámnak most nincs jelentősége, ezért azt nem is vizsgáltuk. Ez egyébként nem kizáró ok.

Balogh László: 127 pályázatot néztünk át és ezek között voltak komolyabb és kevésbé komoly pályázatok. A kiírást nagyon szigorúan értelmeztük. A Diák Önkormányzat esetében a Zemplén Iskola számlaszámát jelölték meg. A Honvéd Hagyományőrző Egyesületet a kegyeleti tevékenység miatt utasítottuk el. Környezetvédelmi témában három pályázat érkezet és úgy döntöttünk, hogy csak egyet szerepeltetünk a támogatottak között a pályázatok egymáshoz kapcsolódása miatt. A ZÉTA társaság mind a négy szférát megjelölte. A Családsegítő Központ és az Ilco Klub pályázata hozzánk nem jutott el.

Kérem, hogy kulturális szféra 30%-ot kapjon.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A rendelet szerint a Diák Önkormányzat nem kaphat támogatást, mert a felsorolt feltételeknek nem felel meg.

Kiss László: Javaslom, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület pályázatát nem utasítsuk el. A sport költségvetési támogatására tekintettel javaslom, hogy a sport 45%-ot, a kultúra 30%-ot, az egészségügy 17%-ot, a szociális szféra pedig 8%-ot kapjon.

Marton István: Számomra nem kétséges, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tevékenysége szervesen kapcsolódik a kulturális szférához. Ez az az egyesület, amely a kevés pénzt is becsüli és már bizonyította is, hogy érdemes a támogatásra.

Tarnóczky Attila: A rendelet a környezetvédelmet nem sorolja fel a támogatandó célok között.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület pályázatát szerepeltessük a kulturális pályázatot között, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Kanizsa Újság pályázatát szerepeltessük a kulturális pályázatot között, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy az Ilco Klub pályázatát is elfogadjuk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a “Segíts, hogy segíthessünk!” Alapítvány is szerepeljen a támogatottak között, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a ZÉTA társaságot töröljük a támogatottak közül, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő Istán: Aki egyetért azzal, hogy a sport 45%-ot, a kultúra 30%-ot, az egészségügy 17%-ot, a szociális szféra pedig 8%-ot kapjon, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

60/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi iparűzési adó kedvezményezetti körébe kerüléséhez a beérkezett 129 pályázatból 111 db-ot fogadott el érvényesnek. A pályázatok száma és a megjelölt konkrét célok figyelembevételével 1999. évre a kedvezményezetti kört az 1. számú melléklet alapján a %-os arányt pedig az alábbiak szerint állapítja meg:

sport 45

kultúra 30

egészségügy 17

szociális 8

Utasítja a aljegyzőt, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletben foglaltak alapján járjon el.

Felelős: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző

 

19.) Javaslat az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program “A” komponensében való részvételre (írásban)

Előadó: Balogh László az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

 

Balogh László: A világbanki program folytatásáról van szó. Az első pont az elvi támogatásról szól, a második az igazgató urak felkérése a szerződések aláírására, a harmadik arról szól, hogy az önkormányzat külön elvi támogatást nem biztosít az iskolák számára, a negyedik pont pedig arról szól, hogy Dr. Balogh Imre oktatási ügyintézőt, az intézmények szociális irányítókból álló testületébe kerüljön.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

61/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) felhatalmazza a polgármestert, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola és a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program “A” komponensére vonatkozó szerződés aláírására.

2.a) felhatalmazza Janzsó Antal igazgatót, hogy a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola nevében a fenti tárgyban a szerződést aláírja.

  1. felhatalmazza Szermek Zoltán igazgatót, hogy a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nevében a fenti tárgyban a szerződést aláírja.
  2.  

    

    

  3. felhatalmazza Balogh András igazgatót, hogy a Zsigmondy-Winkler Középiskola nevében a fenti tárgyban a szerződést aláírja.

Határidő: 1999. március 16.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. az ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program megvalósításához külön anyagi támogatást nem biztosít az intézményeknek.

Határidő: 1999. március 16.

Felelős : Tüttő István polgármester

4.) a fenti intézmények szociális irányítókból álló testületeibe Dr. Balogh Imre oktatási ügyintézőt delegálja.

Határidő: 1999. március 16.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

20.) Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására hozott 30/1999. számú határozat módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: A kiírás módosítása azért szükséges, hogy a testületnek ne kelljen ismételten foglalkozni a kérdéssel.

Marton István: Kérem, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

Tüttő István: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

62/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 30/1999. számú határozat a.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

“...pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 1999. június hó 1-től – 2001. június 30-ig.”

“A pályázatokat 1999. április 5-én 16 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 5.)”

Határidő: az a.) pontra – a pályázat meghirdetésére 1999. március 3.

a b.) pontra – a pályázatok előzetes véleményezésére 1999. április 30.

21.) Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői munkakörének pályáztatására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az anyagot és támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Én jobban szeretném, ha az ügyvezető megbízatását meghosszabbítanánk.

Tóth László: Az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalta az ügyvezető kérelmét és úgy döntött, hogy az üzleti terv elkészíttetése etikátlan volt és azt az eljárást kellene követnünk, amit a Kanizsa Újság esetében.

Törőcsik Pál: A FIDESZ frakció a pályázat kiírását támogatja.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy 2002. április 30-ig hosszabbítsuk meg az ügyvezető megbízatását.

Bodzai Tiborné: 1996. április 1-től lett az ügyvezető megbízva és a gazdasági társaságokról szóló jogszabály szerint öt évig lehet valaki ügyvezető, így a megbízatás 2001. március 31-én jár le.

Dr. Fodor Csaba: Nem hiszem, hogy a társasági törvény hivatkozott része kimondaná, hogy az öt év után csak pályáztatni lehet és a megbízást nem lehet meghosszabbítani.

Tüttő István: Aki Dr. Fodor képviselő javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

 

63/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) pályázatot hirdet a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A megbízás 1999. május 1. naptól 5 évre szól.

A munkakör tartalma:

Az önkormányzat tulajdonában lévő kft. alapító okiratának megfelelő feladatok ellátása, a városi uszoda és strandfürdő üzemeltetésének szervezése, irányítása.

Pályázati feltételek:

Bérezés megállapodás szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje 1999. március 27., elbírálásának határideje 1999. április 20.

A pályázatokat, a szükséges mellékletekkel együtt (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést, gyakorlatot igazoló okiratok másolata) Tüttő István polgármester (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címére kell benyújtani.

A társaságról, működésével kapcsolatos tulajdonosi elvárásokról Törőcsik Pál alpolgármestertől kérhető tájékoztatás (93/311-171).

Határidő: 1999. március 6.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

2.) A határidőben beérkezett pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi és kinevezési javaslatot terjeszt a közgyűlés elé.

Határidő: 1999. április 13.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottság elnöke

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 21.45 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 9. folytatólagos

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 9. (kedd) 14.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Tarnóczky Attila, Tóth László, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Kápolnás Zoltán irodavezető, Schmidt László főmunkatárs, Schott Zsuzsanna ügyintéző,

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Munkákat a múlt alkalommal elfogadott napirendi pontok tárgyalásával folytatjuk.

Napirendi pontok:

22.) Előterjesztés a Vécsey-Babóchay utcák közötti 3604/2 és 3604/3 hrsz-ú ingatlanok helyzetének rendezéséről

Előadó: Tüttő István polgármester

23.) Előterjesztés a Rozgonyi u. 1. sz. alatti tetőtéri lakás bérbeadásáról

Előadó: Tüttő István polgármester

24.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Erdész utcában található 3477/20 hrsz-ú ingatlan és a rajta épült garázs épület területi megosztásáról

Előadó: Tüttő István polgármester

25.) Előterjesztés a Városi Kórház kerítésének helyreállítása érdekében indítandó társadalmi akcióra

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

26.) Javaslat egyes vonzáskörzeti testnevelési és sportfeladatok ellátásáról

Előadó: Tüttő István polgármester

27.) Előterjesztés a DUNA CONZULT Vagyonkezelő és Befektetési Tanácsadó Kft. területvásárlási szándékáról (írásban) (zárt ülés)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

22.) Előterjesztés a Vécsey-Babóchay utcák közötti 3604/2 és 3604/3 hrsz-ú ingatlanok helyzetének rendezéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A közgyűlés már többször tárgyalta az ügyet. A probléma megoldásával elzárt területet tudnánk megközelíthetővé tenni és bevonni a város egyes céljainak megvalósításába.

Tarnóczky Attila: Véleményem szerint a jelenlegi előterjesztés nem javítja a helyzetet, hanem újra azt az állapotot idézi elő, ami ellen az akkori közgyűlés is tiltakozott. Megítélésem szerint a terület 3 családi ház kialakítására alkalmas ott, ahol most garázsok állnak, pedig korábban a MAORT telephez hasonló elrendezésű, mintegy 10-15 családi ház épülhetett volna. Az előterjesztést nem támogatom, mert elfogadásával magunk sértjük meg a MAORT lakótelep védelméről szóló rendeletünket.

Tüttő István: Az elhangzottakhoz szeretném hozzátenni, hogy az alpolgármester úr által elmondottak igazak, viszont az ott lakók sürgetnek bennünket, hogy valamit tegyünk, mert olyan terület mellett élnek, amely nem megközelíthető. Megítélésem szerint a fákat és a zöld területet pótolni lehet.

Tarnóczky Attila: A területen élők nem ezt a megoldást szeretnék. A legnagyobb problémát a 3604/3 hrsz-ú ingatlan jelenti.

Marton István: Szeretném megkérdezni, hogy nem a 3604/3-as hrsz-ú megközelíthetetlen teleknél vágták ki a fákat?

Tarnóczky Attila: A megmaradt fák a leendő út nyomvonalán vannak.

Tüttő István: El kell döntenünk, hogy a 85/1995. számú határozatot hatályon kívül helyezzük-e.

A határozat a következőképpen szólt: “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Vécsey u. 3604/2 és 3604/3 hrsz-ú önkormányzati telek az eredeti telekmegosztás szerinti használat részére a forgalmi értéken történő megvásárlás lehetőségével kerüljön felajánlásra.” A felajánlás megtörtént, de nem tartottak rá igényt.

Aki egyetért azzal, hogy a 85/1995. számú határozatot hatályon kívül helyezzük, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy versenytárgyaláson értékesítsük a területet, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

64/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 85/1995. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
  2. a nagykanizsai 3604/3 hrsz-ú ingatlant nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre kijelöli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a versenytárgyaláson vételi jogot nyert pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

23.) Előterjesztés a Rozgonyi u. 1. sz. tetőtéri lakás bérbeadásáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

65/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épület tetőtéri 1. számú lakása 1 éves időtartamra 400 Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díjért a Földmérő Kft-nek bérbeadásra kerüljön elővásárlási jog biztosításával.

Határidő: 1999. május 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

24.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Erdész utcában található 3477/20 hrsz-ú ingatlan és a rajta épült garázs épület területi megosztásáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az építtető elleni szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett támogatta az előterjesztést és javasolja, hogy a 11 m2-t napi áron vásárolja meg az érintett.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

66/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi Cserti Jánost a 3477/20 hrsz-ú ingatlanon általa épített 32 m2 garázs alatti földterület 11 m2-es részének megvásárlására 3.200 Ft/m2 vételáron, továbbá kötelezi arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges vázrajz elkészítését megfizesse az Önkormányzatnak.

A fentiek mellett a Közgyűlés hozzájárul a melléklet szerinti telekalakításhoz.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

25.) Előterjesztés a Városi Kórház kerítésének helyreállítása érdekében indítandó társadalmi akcióra (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot elfogadta.

Tarnóczky Attila: A múlt évben javasoltam, hogy induljon egy akció a kórház Kossuth téri régi kerítésének rekonstrukciója ügyében. Akkor az illetékes bizottság azt mondta, hogy a kórháznak rendelkezésére áll a rekonstrukcióra fordítandó összeg, amelyből ezt meg lehet valósítani. Véleményem szerint a 10 millió Ft-ot, amely a felújításhoz szükséges, a kórház sokkal hasznosabb, a betegeket közvetlenül érintő célok megvalósítására fordíthatná. Úgy gondolom, hogy a társadalmi akciót mindenképpen el kellene indítani, melyben a kórház vezetésének, az önkormányzatnak és a Városvédő Egyesületnek is részt kellene vennie. Megítélésem szerint Nagykanizsa vállalkozóiban, cégeiben és magánembereiben is van akkora lokálpatriotizmus, hogy az akciót sikerrel el lehet indítani, és be lehet fejezni. Kérem önöket, hogy az elképzelést támogassák.

Dr. Fodor Csaba: Mint az akkori Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondhatom, hogy a bizottság tárgyalta ezt az ügyet, és támogatta is, de a megvalósítás módja nem volt kellően kidolgozva. Olyan információt is kaptunk, hogy a szükséges összeg más forrásokból is előteremthető.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

67/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Kórházzal és a Városvédő Egyesülettel közösen fel kívánja kérni a város lakosságát a Kórház műemlék jellegű kerítése helyreállításának anyagi támogatására.

Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az indítandó társadalmi akció meghirdetésére.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

26.) Javaslat egyes vonzáskörzeti testnevelési és sportfeladatok ellátásáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. A vonzáskörzeti települések a feladatok ellátásához lakosonként 20 Ft-tal járulnak hozzá.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal a javaslatot (egyhangúlag) elfogadja, és a következő határozatot hozza:

68/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a vonzáskörzeti sportfeladatok ellátásra készített megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

27.) Előterjesztés a DUNA CONZULT Vagyonkezelő és Befektetési Tanácsadó Kft. területvásárlási szándékáról (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: A Zalai Hírlap első oldalán a következő újságcikk olvasható: “Nagykanizsán a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság legutóbbi zárt ülése után robbant a bomba, amikor a kereskedelmi cégek és a vállalkozók tudomására jutott, hogy az Önkormányzat el akarja adni a Vásárcsarnok északi oldalán lévő területet és a befektető bevásárló és szórakoztató központot kíván létesíteni.”

Ezek után azt javaslom, hogy ne tartsunk zárt ülést.

Dr. Fodor Csaba: Megdöbbenve olvastam az újságcikket, hiszen a bizottság ezt az ügyet zárt ülésen tárgyalta. Felmerül a kérdés, hogy ki vette a bátorságot ahhoz, hogy a bizottság ülésén elhangzott fontos gazdasági döntésekről informáljon olyanokat, akiknek abban a pillanatban még nem sok közük van az ügyhöz. Szíveskedjen mindenki a hozzá közel álló külső bizottsági tagok figyelmét felhívni arra, hogy a jövőben a képviselői eskünek megfelelően a bizalmas, önkormányzati érdekeket sértő zárt ülésen elhangzott információkat ne hozzák nyilvánosságra. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatta az értékesítést és úgy foglalt állást, hogy a területet az előterjesztésben megjelölt célra értékesíteni kell.

Törőcsik Pál: Nem vagyok meggyőződve, hogy frakciótársaimtól származna ez az információ, ugyanis nemcsak belső, hanem külső tagokból is áll a bizottság. Meggyőződésem szerint máshonnan szivároghatott ki az információ. Szeretném kiegészíteni az előterjesztést, mert amióta a bizottsági ülés lezajlott, sok új körülmény merült fel. Mint ismeretes, a bizottság támogatta a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy engem kért fel arra, hogy a közgyűlést tájékoztassam arról, hogy más városokban, milyen körülmények között engedélyezték az ilyen központokat. Az információszerzésen kívül a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a kanizsai vállalkozókból álló küldöttséggel egyeztettem, akik az ezzel kapcsolatos véleményüket és tiltakozásukat leírták és azt kérik, hogy vizsgáljuk meg a szórakoztató és bevásárló központ városra gyakorolt hatását.

A kanizsai vállalkozók konzorciuma levelet juttatott el hozzánk, amelyben a következők állnak: “Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a Vásárcsarnok melletti területet kereskedelmi beruházás céljára kívánja értékesíteni, úgy a konzorcium kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy biztosítson részére lehetőséget a vételi ajánlat megtételére.“

Javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő döntést halasszuk el a következő közgyűlésig, az ingatlan értékesítésére vonatkozó tételeket pedig utaljuk vissza bizottsági szakaszba. Továbbá javaslom, hogy a tárgyalásban vonjuk be a kamarák vezetőit is. Kérem a bizottság ülésére meghívottakat, hogy jelenjenek meg, fejtsék ki észrevételeiket, mert ezzel segíteni tudnák a bizottság és a város vezetésének munkáját.

Tóth László: Szeretném kijavítani Törőcsik Pál alpolgármester urat, mert a bizottság zárt ülésre külső tagokat is meg lehet hívni.

Törőcsik Pál: Érintetteket is meg lehet hívni. A konkrét együttműködési megállapodás előkészítésénél partnerként kell kezelni a kamarák képviselői is.

Dr. Fodor Csaba: Módosítani szeretném a határozati javaslat 2. pontját a következőképpen: a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a nagykanizsai 93/4, 93/8, 82/1, 81/2, 80/3 hrsz-ú ingatlanok a legjobb ajánlattevőnek legalább 5000 Ft/m2 áron értékesítésre kerüljenek. Azt gondolom, hogy az ügyet nem kell visszautalni bizottsági szakaszba, mert a bizottság már állást foglalt ebben a kérdésben.

A kamarától kapott levélben az áll, hogy a város lakosságának vásárló ereje előre láthatólag csökkent, ezért nem tartják indokoltnak a terület ilyen célra történő értékesítését. A területet a helyi vállalkozóknak, vállalkozásoknak kellene megvételre felajánlani.

Véleményem szerint a piacgazdaság arról szól, hogy mindenki olyan tevékenységet végez, amit számára a jogszabályok lehetővé tesznek.

Úgy tűnik, a kamara azoknak a kereskedőknek az érdekében lép fel, akik már kamarai tagok.

Azt gondolom, hogy sem okunk, sem lehetőségünk nincs arra, hogy megakadályozzunk bármiféle létesítmény megépítését.

Törőcsik Pál: Számomra két fontos tanulsága van az ügynek. Senkit sem lehet üdvözíteni a saját akarata ellenére. Véleményem szerint az is téved, aki azt hiszi, hogy ennek a területnek az eladása csak egy adásvételi szerződés aláírásának a kérdése. Azt hiszem, hogy akkor járunk el helyesen, ha a beérkezett észrevételeket megvizsgáljuk. Kötelességünk továbbá körültekintően megvizsgálni a más cégektől érkezett ajánlatokat is.

A 2. pontot úgy kellene módosítani, hogy ezt a területet a beérkező javaslatok alapján akár versenytárgyalás kiírásával értékesíteni kell és a beérkező árajánlatok, valamint a megvalósítani kívánt létesítmény komplex vizsgálatának és eredményének függvényében fölhatalmazza a vezetést, hogy az ügyet bonyolítsa le.

Tüttő István: Javaslom, hogy a 3. pontban a szolgáltatási funkciót is szerepeltessük.

Tarnóczky Attila: Egyetértek Dr. Fodor Csaba képviselő úrral abban, hogy az aggodalmak egy része megalapozatlan, sőt ellentmondásokat tartalmaz. Úgy gondolom, hogy nem egy kis terület eladásáról van szó akármilyen célra, hanem egy nagy horderejű beruházásról. Meggyőződésem szerint az ügyben a közgyűlésnek állást kell foglalnia. Véleményem szerint az eredetileg felvázolt cél támogatható.

Dr. Fodor Csaba: Ha Törőcsik Pál alpolgármester úr azt mondja, hogy az ügy túl nagy felelősség a számára, akkor javaslom, hogy kérjük fel polgármester urat a tárgyalások lebonyolítására. Az a fontos, hogy az önkormányzat a területet értékesítse és a városrendezési folyamat befejeződjön.

Tüttő István: Eddig is folyamatosan megtárgyaltuk alpolgármester úrral az ügy részleteit és Önöket folyamatosan tájékoztatva kívánunk az ügyben előbbre jutni.

Törőcsik Pál: Ahhoz, hogy felelős döntést hozzunk, minden körülményt mérlegelni kell. Ezért is gondoltuk azt, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményét mindenképpen kikérjük.

Tarnóczky Attila: Fontos várospolitikai kérdésről van szó, nekünk képviselőknek átháríthatatlan döntési jogosítványunk van ebben az ügyben.

Dr. Fodor Csaba: Amennyiben várospolitikai kérdésről van szó, akkor az illetékes szervezet intézkedjen, hogy a Vásárcsarnok környékének szabályozási tervében ne a sportfunkció, hanem a kereskedelmi és szolgáltató funkció szerepeljen. Ezzel a várospolitikai döntést az önkormányzat meghozná. A polgármester úrnak megadnám a felhatalmazást a tárgyalások lefolytatására. Nem szeretném, ha az idő múlásával ismételten olyan helyzetbe kerülne a város, hogy ilyen összegű bevételtől elesik, holott a logisztikai központ és az ipari park megvalósítása érdekében szükség lenne erre a pénzre.

Tüttő István: Ha a város úgy dönt, akkor a sportcsarnokot egy telekkel arrébb is meg lehet építeni.

Törőcsik Pál: Az, hogy ezen a területen mi épül, az várospolitikai kérdés ahogy az is, hogy a vállalkozók milyen mértékben járulnak hozzá a város működésének biztosításához nemcsak az adóik, hanem más adományaik, szolgáltatásaik által. Nem tudom nélkülözhetőnek tartani a velük folytatandó konzultációt. Úgy érzem, az ilyen ügyek eldöntésében valamennyiünknek felelőssége van.

Tüttő István: Szeretném megkérdezni, hogy ki fogja eldönteni, hogy az érdek kinél jelenik meg.

Törőcsik Pál: Testületi döntésnek kell meghatározni. Amennyiben erre fölhatalmaznak, akkor majd eldöntöm én.

Zsoldos Ferenc: Véleményem szerint a beszélgetés az eredeti napirendhez képest más irányba terelődött. Nem tartom szerencsés dolognak azt, hogy a testületet kizárják a döntésből, hiszen azért vannak a tisztségviselők és szakemberek, hogy döntésre alkalmas előterjesztéseket készítsenek. Konkrét vásárlási szándékról van szó, amiről azt is tudjuk, hogy a területet megvásárolni kívánó társaság mire kívánja azt hasznosítani. Javaslom, hogy döntsünk a konkrét előterjesztés alapján. Ez az ajánlat a város számára mindenképpen pozitív. A helyi érdekeltségi köröktől érkezett javaslatok, ajánlatok semmiféle konkrétumot nem tartalmaznak.

Tüttő István: Zsoldos képviselő megerősített abban, hogy ez a kérdés a testület nélkül nem dönthető el. A tárgyalásokat követően előterjesztést kell készíteni, mely az egyes alternatívákat tartalmazza. A testületnek az ajánlatok mérlegelése után kell dönteni.

Kiss László: Korábban arról tájékoztattak minket, hogy jelentkezett egy befektetői csoport. Megfontolt, a város érdekeit figyelembe vevő döntést 12 nap alatt nem tudunk hozni. Időközben új ajánlatok érkeztek és úgy gondolom, hogy nem dönthetünk ezek figyelembe vétele nélkül. Az egyetlen jó megoldás alpolgármester úr javaslata lenne. A határozati javaslat 1. pontját szavazzuk meg, a 2. és 3. pontokban megfogalmazott témákat pedig utaljuk vissza bizottsági hatáskörbe.

Törőcsik Pál: Egyetértek a Zsoldos képviselő által elmondottakkal. Itt egy konkrét ajánlatról van szó, amit zárt ülésen szeretnék elmondani. Akkor járnánk el felelőtlenül, ha ezt figyelmen kívül hagyva, a 2. pontról is döntenénk.

Tüttő István: A második határozati javaslatot úgy értelmezem, hogy a tárgyalások folytatására hatalmaz fel minket a testület.

Dr. Horváth György: Ennek a területnek a megvételére hosszú idő óta először most van jelentkező. Milyen helyzet áll fenn akkor, ha az a cég, amely meg kívánja vásárolni, nem kap határidőre választ, eláll a vásárlási szándékától, az önkormányzat pedig elesik az érte kapott összegtől?

Marton István: Nem olyan régen készült el a terület hatályos rendezési terve. Megítélésem szerint indokolatlan lenne ezt ilyen hirtelen megváltoztatni. Bízom abban, hogy egy sportcsarnok fog azon a területen épülni. Ne felejtsék el a képviselők, hogy a testületet négy évre választják, a rendezési terv ugyanakkor évtizedekre szól. Egy ilyen építkezésnél az építési engedély beszerzése minimum háromnegyed év lenne, ebből adódóan az idei költségvetést a legcsekélyebb mértékig sem érintené. Nincsen az ellen kifogásom, hogy más helyen létesüljön ilyen létesítmény. A magam részéről a rendezési tervet nem változtatnám meg.

Birkner Zoltán: Kérem, hogy a döntés előtt tartsunk pár perc szünetet.

Tüttő István: Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

(Szünet)

 

Törőcsik Pál: Javaslom, hogy a határozati javaslat 2. pontjának a szöveg a következő legyen: "A közgyűlés 1999. március 18-i soron kívüli ülésén dönt a terület értékesítéséről. Felelős: Tüttő István polgármester, határidő: 1999. március 18."

Dr. Fodor Csaba: A soron kívüli ülés összehívásának megvannak a szabályai, kérem tartsuk be azokat.

Kérem polgármester urat, hogy szavaztassa meg a módosító indítványomat.

Tarnóczky Attila: Megítélésem szerint félreértették a javaslatot. Törőcsik alpolgármester úr egy új második pontot terjesztett elő, melyről dönteni kell.

Tüttő István: Egyetértek a soron kívüli ülés tartásával, melynek időpontja 1999. március 18-án 14.00 óra lenne. Arról van szó a 2. számú határozati javaslatban, hogy tárgyalásokat folytatunk ez ügyben.

Dr. Fodor Csaba: Megítélésem szerint, amit alpolgármester úr mondott az nem ügyrendi javaslat, csupán egy módosító javaslata volt a saját határozati javaslatához képest.

A határozati javaslat 2. pontja eszerint módosulna:

"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a nagykanizsai .... hrsz-ú ingatlanok a legjobb ajánlattevő részére legkevesebb 5000 Ft/m2-es áron értékesítésre kerüljenek."

A 4. pont pedig eszerint:

"Amennyiben a vevő által felépítendő létesítményben filmszínház is elhelyezésre kerül, úgy vizsgálja meg a felelős a jelenlegi mozit, figyelemmel annak jelentős építészeti és kulturális értékeire, további hasznosíthatóságának lehetőségeit"

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Fodor Csaba 2. pontra vonatkozó módosításával, kérem szavazzon.

A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Fodor Csaba 4. pontra vonatkozó módosításával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Miért kell 18-án soron kívüli ülést összehívni, amikor 23-án soros ülést tartunk?

Tüttő István: Aki elfogadja Törőcsik alpolgármester úr módosító javaslatát, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontját elfogadja azzal, hogy a kereskedelem mellett a szolgáltató funkció is megjelenjen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontát elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az első pontban meghatározott egységár elfogadásának nem nagy az esélye, ezért javaslom, hogy az 1. pontot egészítsük ki azzal, hogy az ár ne haladja meg az értékesítési díjat. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

69/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 81/1 hrsz-ú, 2963 m2 területű ingatlan ½ részét a magánszemély tulajdo-nostársaktól megvásárolja 1.200 Ft/m2 áron. Amennyiben ezen összeggel a megegyezés nem jön létre, akkor a felajánlott ár nem lehet magasabb, mint az értékesítési ár.
  2. Határidő: 1999. március 31.

   Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

  3. 1999. március 18-i soron kívüli ülésén dönt a terület értékesítéséről.

Határidő: 1999. március 18.

Felelős : Tüttő István polgármester

3.) felkéri az alpolgármestert, hogy a Vásárcsarnok és környékére vonatkozó szabályozási tervben a 2. pontban írt területekre a kereskedelmi és szolgáltató funkciót vezettesse át és gondoskodjon arról, hogy a szabályozási terv a lehető legkorábbi időpontban a közgyűlés elé kerüljön.

Határidő: 1999. május 31.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

4.) felkéri az alpolgármestert, hogy a jelenlegi mozi további hasznosíthatóságának lehetőségeit vizsgálja meg abban az esetben, ha a vevő által felépítendő létesítményben filmszínház is elhelyezésre kerül.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.30 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 18. soron kívüli 1.

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 18. (csütörtök) 14. 00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Szabó Lászlóné osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Schott Zsuzsanna főmunkatárs.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, az apparátus tagjait, kedves vendégeinket.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Aki egyetért azzal, hogy a Javaslat a Vásárcsarnoktól északra fekvő önkormányzati tulajdonú területért ékesítésére című napirend felvételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

 1. Javaslat a Vásárcsarnoktól északra fekvő önkormányzati tulajdonú terület értékesítésre (írásban)

Előadó: Tőrőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Kérdezem Törőcsik Pál alpolgármester urat, a napirend előterjesztőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Törőcsik Pál: Javaslom a zárt ülés elrendelését.

Kelemen Z. Pál: Ezt a témát először a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta zárt ülésen. Az ajánlattételekről a polgármester, az illetékes alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal érintett dolgozói tudtak. A zárt ülés után azonban az egész város előtt ismertté vált az ügy. Nyilvánvaló, hogy a bizottsági zárt ülésről valaki kiszivárogtatta az információt. Ezek után nem tudom, hogy szükséges-e zárt ülést tartani vagy sem.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk meg, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Amennyiben Hederics Árpád úr a képviselője annak a társaságnak, amely a Polgármesteri Hivatalnak levelet írt, a zárt ülésnek azon a részén jelen lehet, amikor az ő ajánlatukat tárgyaljuk.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot.

70/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. hozzájárul ahhoz, hogy a nagykanizsai 93/4, 93/8, 82/1, 81/2 81/1 80/3 hrsz-ú ingatlanok a PLAZA CENTER (Budapest, V. Steindl I. u.) részére 5000 Ft/m2 áron értékesítésre kerüljenek.
  2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy az önkormányzat szándékát védő biztosítékok érvényesüljenek.

A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az értékesített területen csak a PLAZA bevásárló és szórakoztató központ építhető.

Határidő: 1999. május 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.55 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 18. soron kívüli 2.

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 18. (csütörtök) 15. 00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Szabó Lászlóné osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész Schott Zsuzsanna főmunkatárs.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, az apparátus tagjait, kedves vendégeinket.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Aki egyetért azzal, hogy a Javaslat Nagykanizsa-Miklósfa és Nagykanizsa-Palin Csatornamű társulatok részére működési kölcsön biztosítására című előterjesztést napirendre tűzzük, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a soron kívüli közgyűlés megtartását elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa-Miklósfa és Nagykanizsa-Palin Csatornamű társulatok részére működési kölcsön biztosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Mindannyiunk előtt ismert, hogy az elmúlt év végén megalakult Nagykanizsa-Palin és Nagykanizsa-Miklósfa városrészekben a szennyvízcsatorna megvalósítását segítő csatornamű társulás. A működés kapcsán már eddig is költségek merültek fel, amelyek finanszírozását a társulat vezetése megelőlegezte, de a további működéshez olyan összegek kifizetésére van szükség, melyek nem várhatóak el a társulások vezetőitől. A társulat bevételei azonban csak az érdekeltségi hozzájárulás befizetése után várhatók, így a társulatok azzal a kéréssel fordultak a közgyűléshez, hogy a működés költségeinek finanszírozására 1999. július 31. határideig történő visszafizetéssel 1-1 millió Ft kamatmentes kölcsönt biztosítson az önkormányzat.

Véleményem szerint közös ügyünk érdekében ezzel a kéréssel azonosulnunk kell.

Marton István: A kérdésem az lenne, hogy történt-e valamilyen jogszabályváltozás, mert nem emlékszem rá, hogy ilyen igények felmerültek volna választókerületemben. Mi indokolja a működés finanszírozását?

Imre Béla: A másik városrészekben is kaptak előleget, amelyek a végén elszámolásra kerültek. Ezek a működési költségek a bejegyzés térítésével kapcsolatos költségek. Érdemi jogszabályi változás nem történt, csupán annyi, hogy a sánci csatornamű társulatnál a teljes beruházás finanszírozása társulati formában történt. Csak a működés költsége terhelik jelenleg a társulatot.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal a határozati javaslatot (egyhangúlag) elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

71/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlés Nagykanizsa-Palin és Nagykanizsa-Miklósfa Csatornamű Társulatok részére 1-1 millió Ft kamatmentes kölcsönt biztosít 1999. július 31-ig.

Utasítja a polgármestert a szerződés megkötésére és a kölcsön biztosítására a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 1999. március 25.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.15 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 23. soros

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 23. (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Zoltán Pál, Kiss László Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemesvári Márta, Szabó Lászlóné osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné személyzeti vezető, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán irodavezetők, Kámán László intézményvezető, Karasuné Lőczi Judit intézményvezető.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, vendégeinket, a sajtó képviselőit és a hivatal apparátusát.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Kérem, hogy vegyük fel a napirendi pontjaink közé a Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására című előterjesztést, mert Zalaegerszegen lemondott az egyik tag és a helyére jelölt zalaegerszegi tag személyének elfogadásáról döntenünk kell.

Önálló képviselői indítványt nyújtott be Törőcsik Pál alpolgármester és Dr. Fodor Csaba a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke. Az indítvány címe: Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város városüzemeltetési koncepciójának megalkotására és a városüzemeltetési feladatellátás szervezeti struktúrájának átalakítására. Javaslom az indítvány napirendre vételét.

Napirendi pontra tűznénk továbbá Dr. Kalmár Béla önálló képviselői indítványát, melynek célja, hogy a városban meghatározott időnként szemléket tartsunk.

Javaslom, hogy a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló rendeletet módosítására vonatkozó előterjesztést is tűzzük napirendre. A módosítást az indokolja, hogy a Városi Földhivataltól érkezett jelzés miatt pontosítani kell néhány helyrajzi számot. Nem tartom szükségesnek, hogy a helyrajzi számok miatt újra összeüljenek a bizottságok, ezért kérem, hogy a napirendre vételt fogadják el.

Birkner Zoltán: Szeretném kérni, hogy a 3. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyaljuk.

Mayer Ferenc: Javaslom, hogy a 17. napirendi pontot 4. napirendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés.

Tüttő István: Javaslom, hogy a 11. napirendi pontot az 5. helyre soroljuk, mert valószínűleg el kell napolnunk a napirendet. A 12. napirendi pontot pedig hatodikként tárgyaljuk meg.

Kelemen Z. Pál: Napirend előtt szeretnék beszámolni arról, hogy a közgyűlés megbízatása alapján mit intéztem Izraelben és egy kérdést is szeretnék feltenni feljelentheti-e egy képviselő a népet címmel.

Bicsák Miklós: Az autóbuszvárók megállóinak karbantartásával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Antalics Dezső: A 14. napirendi pontot kérném a 8. napirendi pont elé hozni.

Tarnóczky Attila: Szeretném hozzáfűzni Mayer Ferenc javaslatához, hogy az osztályvezető asszony szeretne jelen lenni a napirendi pont tárgyalásakor, tehát a megérkezése után tárgyaljuk a témát.

Balogh László: A március 15-i ünnepségek ügyében szeretnék kérdést feltenni.

Marton István: Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik egy építkezéssel kapcsolatos, a másik protokolláris jellegű kérdésekkel függ össze.

Kiss László: Interpellálni szeretnék.

Dr. Csákai Iván: Az északkeleti városrész gyalogos forgalmával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Baranyi Enikő: Szóban szeretnék interpellálni a belváros közlekedésével, illetve egy belvárosi ingatlanon lévő kaotikus rendetlenséggel, valamint a kiskanizsai csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítást megtárgyaljuk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Fodor Csaba és Törőcsik Pál urak önálló képviselő indítványának napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Kalmár Béla önálló képviselői indítványának napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló rendelet módosításának napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 3. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Mayer Ferenc javaslatával, amit alpolgármester úr kiegészített, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 11. napirendi pontot 5. napirendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 12 napirendi pontot 6. napirendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a 14. napirendi pontot a 8. napirendi pont előtt tárgyalja meg a közgyűlés, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért a napirendi pontok sorrendjével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok

Zárt ülés

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői munkakörének betöltésére (írásban) (zárt ülés)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Nyílt ülés

 3. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Interpellációk, kérdések
 6. Javaslat a 6. számú Óvoda 3 csoportjának megszűntetésre (írásban)
 7. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 8. Tájékoztató a Városi Kórház gazdasági helyzetéről (írásban)
 9. Előadó: Dr. Szabó Csaba főigazgató

 10. Beszámoló az Értelmi Fogyatékosok szociális intézménye munkájáról (írásban)
 11. Előadó: Karasuné Lőczi Judit igazgató

 12. Javaslat a közbeszerzési rendelet módosítására (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Javaslat a beruházási szabályzat módosítására (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Javaslat a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet megalkotására (írásban)
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a belterületi határvonal megállapítására, módosítására vonatkozó 43/1995. (XII.20.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 19. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 20. Javaslat a környezetvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatok végrehajtására (írásban)
 21. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 22. Javaslat az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 2/1997. (I. 14.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 23. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 24. Javaslat az 1998-2002-ig tervezett fejlesztések, beruházások sorrendjének meghatározására (írásban)
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézmény-felújítási programjára 1999-2006 között (írásban)
 27. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 28. Javaslat a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett gyermekek átmeneti gondozását segítő pályázat benyújtására (írásban)
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

 30. Előterjesztés a Nagykanizsa, Csengery u. 18/B. számú épület alagsorában található helyiség értékesítéséről (írásban)
 31. Előadó: Tüttő István polgármester

 32. Előterjesztés a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola területbővítéséhez szükséges ingatlanvásárlásról (írásban)
 33. Előadó: Tüttő István polgármester

 34. Beszámoló az 1848/49-es emlékünnepséget szervező bizottság 1998-ban végzett tevékenységéről (írásban)
 35. Előadó: Dr. Horváth György az emlékbizottság elnöke

 36. Javaslat a “Nagykanizsa Kultúrájáért” Alapítvány megszűntetésére (írásban)
 37. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

 38. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban) (zárt ülés)
 39. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Nyílt ülés

 40. Törőcsik Pál és Dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítványa (írásban)
 41. Dr. Kalmár Béla önálló képviselői indítványa (írásban)
 42. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 43. Előadó: Tüttő István polgármester

 44. Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 2/1999. (I.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Napirend előtt

 

Kelemen Z. Pál: Március 2-9. között Izraelben tartózkodtam a polgármester felkérésére és az önök megbízásából és felvettem a kapcsolatot az újonnan megválasztott izraeli polgármesterrel, aki üdvözletét küldi Nagykanizsa város polgármesterének és a közgyűlésének. Három kérdésben próbáltam egyeztetni, illetve kezdeményezni az egyeztetést az izraeli polgármesterrel. Az első a korábbi testvérvárosi kapcsolatok megerősítése a második a gazdasági kapcsolatok kibővítése, míg a harmadik kérdés a civil diplomácia, a turisztika és a családok látogatásának továbbfejlesztése volt.

Akko városának vezetésében megvan a szándék arra, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat tovább bővítsük. A választások miatt egyébként érdemi tárgyalást nem tudtam folytatni.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői munkakörének betöltésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A nyilvánosság előtt szeretném bejelenteni, hogy négyen nyújtották be pályázatukat. Kaptunk azonban egy levelet, amelyben Dr. Henczi Edit arról tájékoztat bennünket, hogy visszavonja pályázatát, mert nem érzi, hogy a közgyűlés támogatná személyét. A délelőtt folyamán hívott fel Kócziánné Dr. Hortobágyi Katalin, aki szintén szerepel a pályázók között. Bejelentette, hogy nem tud eljönni ma és közölte velem, hogy biztos abban, hogy a jegyzői pályázaton nem nyer, de az aljegyzői pályázatát nem vonja vissza.

Megkérdezem, Dr. Balogh Attila urat, hogy kéri-e a zárt ülés tartását.

Dr. Balogh Attila: Igen, kérem.

Tüttő István: Megkérdezem Dr. Tuboly Mariannát, hogy kéri-e a zárt ülés tartását.

Dr. Tuboly Marianna: Igen, kérem.

Tüttő István: Mivel az érintetteknek jogukban áll a zárt ülés megtartását kérni, ezért elrendelem a zárt ülést.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott javaslatokat, hozzászólásokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

Tóth László: Ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint a Közgyűlés Dr. Tuboly Mariannát nevezi ki jegyzőnek.

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve.

 

Tüttő István: Pontosítani kell, hogy az állást mikortól tudná betölteni. Ha áthelyezésre kerülne sor, akkor a jelenlegi munkáltató két hónapig visszatarthatja Önt. A kinevezésének időpontja a két hónap letelte utáni időpont legyen, vagy kérhetjük az önkormányzatot arra, hogy ezt megelőzően kerüljön sor az áthelyezésre.

Dr. Tuboly Marianna: Úgy gondolom, hogy van lehetőség előbbi időpontban is a kérelem benyújtására. Tarnóczky alpolgármester úrral a szünetben egyeztettük a határozati javaslatot. Március 30. szerepelne az alapkérelemben, a legkésőbbi időpont pedig április 28. lenne.

Tüttő István: Azzal a kiegészítéssel, hogy az áthelyezését kezdeményezze.

A határozati javaslat a következőképpen szólna: 1999. április 28. napjától a jegyzői munkakör ellátására Dr. Tuboly Mariannát nevezzük ki és illetményét 1999. évben 230.000 Ft-ban állapítjuk meg. A polgármestert felkéri a közgyűlés arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy az áthelyezést kezdeményezze.

Tarnóczky Attila: A jegyzőnő azt kérte, hogy az első mondatban 1999. április 1. szerepeljen és az első bekezdés két mondata közé legyen beszúrva az, hogy a közgyűlés felkéri a XVI. kerületi önkormányzatot, hogy az áthelyezéséhez mielőbb, de legkésőbb április 28. napjáig járuljon hozzá.

Tüttő István: Akkor április 1-től fizetjük?

Dr. Tuboly Marianna: Az áthelyezéssel jön létre a jogviszony, tehát amint a két fél megegyezése létrejön.

Tüttő István: A kinevezés időpontja április 1. lenne, ahogy Ön is kéri.

Dr. Tuboly Marianna: Az áthelyezés egy olyan sajátos jogviszony, ami arra szolgál, hogy az illető jogviszonya folyamatos legyen. Az illető jogviszonya csak akkor lehet folyamatos, ha a két fél az időpontban megegyezik. Tehát a megegyezéshez kötődik a kinevezés.

Tüttő István: Ezek szerint mi nem mondhatjuk azt, hogy április 1-től alkalmazzuk, csak azt, hogy kérjük az áthelyezést április 1-re, de legkésőbb április 28-ra és akkor a törvény szerint kezdődik az Ön jogviszonya. Ez volt az én kifogásom az előbbi meghatározással szemben. Elfogadja?

Dr. Tuboly Marianna: Igen.

Tüttő István: Aki ennek megfelelően a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az aljegyzői pályázatok elbírálásának határideje a jegyzőnő munkába állásától függ. Erre meg kell határoznunk egy időpontot. Önnek hány nap szükséges az aljegyzői pályázatok elbírálására.

Dr. Tuboly Marianna: A pályázatok benyújtásának határideje már lejárt, ezért csak pár napra van szükségem. Úgy gondolom, hogy minden csak szervezés kérdése, és a személyzeti vezető elő tudja készíteni az anyagot. Két nap elég.

Tüttő István: Javaslom, hogy egy hét legyen. Aki egyetért azzal, hogy az aljegyzői pályázatok elbírálására a jegyző munkába állását követő egy héten belül kerüljön sor, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A jelenlegi aljegyző munkáját addig nem tudjuk nélkülözni, amíg a jegyzőnő munkába nem áll. Javaslom, hogy a felmentés kezdő időpontja is a jegyzőnő munkába állásától kezdődjön. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

72/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Tuboly Mariannát jegyzővé nevezi ki és személyi illetményét havi 230.000 Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy nevezett jelenlegi munkáltatóját – Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatát (Polgármestert) – az 1999. április 1-i vagy április 28-i nappal történő áthelyezés érdekében keresse meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az áthelyezés időpontjától függően a kinevezési okmányt írja alá.

Határidő: 1999. március 26. és 1999. május 5.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) a 247/1998. számú határozatát úgy módosítja, hogy az aljegyzői pályázatok elbírálására a jegyző munkába állását követő egy héten belül kerül sor

Határidő: 1999. május 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

jegyző

3.) a 245/1998. sz. határozatát úgy módosítja, hogy Dr. Lukácsa Erzsébet felmentése a jegyző munkába állásának napjától kezdődően hat hónap, melyből három hónap időtartamra mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

Határidő: 1999. május 10.

Felelős : jegyző

 

 

Tüttő István: Megköszönöm a pályázóknak, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal. Dr. Balogh Attila az aljegyzői állásra is benyújtotta pályázatát, így remény van arra, hogy vele is együtt dolgozhatunk a jövőben.

Dr. Tuboly Marianna: Engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy meghallgattak és rám szavaztak. Igyekszem a kapott bizalmat megőrizni. Köszönöm a részvételt azoknak is, akik nem rám szavaztak és remélem, hogy idővel az ő bizalmukat is elnyerem.

Kelemen Z. Pál: A szocialista frakció nevében gratulálok a kinevezéshez. Együttműködési készségünkről biztosítjuk. Jó erőt és egészséget kívánok.

Törőcsik Pál: A FIDESZ frakció nevében szeretnék gratulálni a kinevezéshez. Jó munkát és jó egészséget kívánok.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kiosztásra került egy határozati javaslat, amely a felvett hitelek részletes kimutatását tartalmazza. A bank kérte, hogy formai okok miatt a rendeletben szereplő tételeket egy határozatban is szerepeltessük.

Kérem, hogy erről is döntsünk majd.

Kiss László: Nem értek egyet azzal, hogy a képviselői indítványomban szereplő témáról való döntést elhalasszuk. Ráadásul az anyagban nem is az szerepel, amit én kértem, ugyanis az indítványom arról szólt, hogy a fogászati körzethatárokat úgy módosítsák, hogy a miklósfaiak egy OEP által finanszírozott rendelőben vehessék igénybe a fogászati szolgáltatásokat. Ha a döntés elhalasztásának az az indoka, hogy a döntés jobban elő legyen készítve, akkor azt támogatom, de ha az, hogy a témáról elterelődjön a figyelem, azt semmiképpen sem.

Tüttő István: Jó lenne, ha meghatározna egy időpontot. Szeretném elmondani, hogy folyamatban van a magán orvosi és fogászati praxisok privatizációja és a döntés elhalasztását pontosan ez miatt kezdeményeztük.

Kiss László: Tudomásom szerint a rendeletet már kidolgozták. Javaslom, hogy három hónapos határidőt szabjunk meg, hogy a munkát mielőbb elkezdhessük, mert véleményem szerint a fogászat privatizációja jelentős megtakarítást fog eredményezni.

Dr. Csákai Iván: A három hónapos határidő lejárta a nyárra esik. Lehet, hogy már előtte megszületik a rendelet, de az is lehet hogy nem. Én az augusztus végi és szeptember elejei időpontot tartom elfogadhatónak.

Tüttő István: A szeptemberi közgyűlés időpontja megfelelne?

Kiss László: Igen.

Tüttő István: Dr. Baranyi képviselőnő javaslatának végrehajtási határidejét az SZMSZ módosításáig, amely jelenleg folyamatban van elhalasztanánk. Az ő javaslatáról ugyanis csak a testület dönthet, bizottság nem.

Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy Zádori Mária elnyerte a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze címet és köszöntő levelet küldtünk neki ez alkalomból.

Gyalókai Zoltán: A tájékoztatóban szerepel a Volántól bérelt busz ügye. Szeretném tudni, hogy miért nem a Zala Volán kapta a megbízást?

Tüttő István: Tudomásul kell venni, hogy a határon ma már nem lehet átkelni meghatározott életkorú és műszaki állapotú járművel. A kaposvári ajánlat tűnt a legelfogadhatóbbnak, mert a többi ajánlatról kiderült, hogy eléggé komolytalan.

Tarnóczky Attila: A tételes kimutatást szívesen átadom képviselő úrnak.

Gyalókai Zoltán: Beszéltem a Zala Volán vezetőjével és azt az információt kaptam, hogy egy 3-4 éves exkluzív buszt tudtak volna biztosítani erre az útra ilyen áron.

Tüttő István: Az ügy intézője több helyről is kért ajánlatot.

Tarnóczky Attila: Ajánlatot kértünk a Zala Volántól is és ők egy 500 eFt feletti összeget határoztak meg. Magánvállalkozók kisebb összegért is vállalkoztak volna az útra, de járműveik állapota a 10 évet meghaladja. Ezt követően fordultunk a Kapos Volánhoz, mely 300 eFt feletti összegért vállalta a szállítást azzal, hogy a díjban a biztosítás is szerepel, ami egyébként a többi ajánlatnál nem.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Kiss képviselő indítványáról a szeptemberi ülésünkön döntsünk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Baranyi képviselőnő javaslatáról a SZMSZ elfogadásakor döntsünk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akli a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akli a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki az alapítványi kérelmekkel kapcsolatos javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a bank által kért részletes kimatatást elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat utolsó pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

73/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 333/a.b/1998. a 20/1.2/1999. a 26/1.2/1999. a 28/2/1999. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 37/1999. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. szeptember 15-ig meghosszabbítja.
  3. a 38/1999. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. április 13-ig meghosszabbítja.
  4. egyetért azzal, hogy testvérvárosunk meghívására 1999. április 6. és 11 között politikai és kulturális delegáció képviselje Nagykanizsát Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Emléknapokon, melyhez a kiutazás költségeire 400.000 Ft-ot biztosít a külkapcsolatokra elfogadott összeg terhére. A delegáció vezetője Tarnóczky Attila alpolgármester. A delegáció képviselő tagjai: Balogh László, Dr. Horváth György és Kelemen Z. Pál.
  5. Határidő: 1999. április 11.

   Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

  6. az alapítványi kérelmek közül az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatával megegyezően, a kulturális feladatok támogatása alapból költségvetési rendelet 10. számú melléklet 2. pontjában szereplő összegből:
  7. HELY Alapítvány 200.000 Ft.

   Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

   Rover Majorett Csoport 50.000 Ft

   Eraklin Táncklub 20.000 Ft

   Városi Vegyeskar Alapítvány 100.000Ft támogatja.

   Utasítja a polgármestert, hogy a közgyűlés által jóváhagyott kifizetések végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 1999. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  8. a 6/1999.(III.2.) számú rendelete 15. számú mellékletének 2. pontjában jóváhagyottaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város célhiteleinek átütemezését az alábbiak szerint határozza meg:
  9. Kórházrekonstrukcióra felvett hitel:

   Induló állomány 1999. január 1. 67.500 eFt

   Törlesztés: 2000. év I. negyedév 10.750 eFt

   2000. év II. negyedév 10.750 eFt

   2000. év III. negyedév 10.750 eFt

   2000. év IV. negyedév 10.750 eFt

   2001. év I. negyedév 10.750 eFt

   2001. év II. negyedév 10.750 eFt

   2001. év III. negyedév 3.000 eFt

    

   Vásárcsarnok építés átvállalt hitele:

   Induló állomány 1999. január 1. 150.000 eFt

   Törlesztés:2000.év IV.negyedév 75.000 eFt

   2001.év IV.negyedév 75.000 eFt

   Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: 1999. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  10. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Tüttő István: Bicsák képviselő elfogadja-e az interpellációjára adott válaszokat.

Bicsák Miklós: Elfogadom.

Kelemen Z. Pál: A kérdésem az lenne, hogy fel lehet-e jelenteni a népet. A legutóbbi közmeghallgatáson Stáhl György beszélt a régi piacon uralkodó állapotokról és felvetette, hogy vagy a hivatal gyenge, vagy a jogszabályok nem jók. Ezt követően egyik képviselőtársam interpellált. A kérdésem az lenne, hogy illik-e interpellációban megtámadni egy közmeghallgatáson felszólalót. Nem tartom szerencsésnek, hogy egy állampolgári vélemény miatt interpellál valaki. Kérdésem tulajdonképpen költői, nem várok rá választ.

Tüttő István: A levél tartalmát az újság megjelenése előtt már ismertettem önökkel.

Remélem, hogy a felvetés alapján a probléma rövidesen rendeződik. Az üzletek közegészségügyi vizsgálatát külön szerv végzi és ő tehet javaslatot egy üzlet bezárására is. Ilyen ügyben megkeresés még nem érkezett hozzánk.

Bicsák Miklós: Választókörzetemben többen panaszkodnak a buszmegállók állapota miatt. Sokszor az utasok hideg, esős időben is az út szélén kénytelenek várakozni, mert nincs megfelelő várakozóhely és a meglévők is rossz állapotban vannak. Kérem, hogy az illetékesek rövid határidőn belül intézkedjenek az ügyben.

Balogh László: Méltó-e egy megyei jogú városhoz, hogy egy sokszínű és tartalmas ünnepség hangulatát a hangosítás malőrjei tönkretegyék? Sajnos ez a kellemetlenség az ünnepségsorozat több helyszínén is előfordult. Nem tartom szerencsésnek azt sem, hogy a városi ünnepségeket hirdető plakáton a rendezvények pártrendezvényekként szerepelnek. Kérdésem költői, de talán nem tanulság nélküli.

Tüttő István: A technikai hiba engem is felháborított, de később kiderült, hogy a mikrofonnal volt baj. Az is igaz, hogy egy hangosítási próba után is előfordulhatnak hibák. A megoldás a kettős erősítés lenne.

Dr. Horváth György: Időben kell a berendezést a helyszínre vinni, és nem az utolsó pillanatban összeszerelni.

Tüttő István: A felvetés második részére azt tudom válaszolni, hogy a meghívón valóban az én aláírásom szerepel, de én nem ezt a meghívót írtam alá. Korábban megállapodtunk abban, hogy a rendezvényeket nem a pártok, hanem a város szervezi.

Az egyik művelődési háznak korábban azért vettünk egy korszerű erősítőt, hogy rendezvényeinken a hangosítás biztosított legyen. Utána fogunk járni annak, hogy ez a gyakorlat miért szűnt meg.

Marton István: Nem először tapasztalom, hogy városi ünnepségekre fontos személyeket nem hívnak meg. A kórház új épületének átadására nem hívták meg országgyűlési képviselőnket. Kérem, hogy a szervezők minden esetben körültekintően járjanak el, és ha nincs protokoll listájuk, akkor a hivatalét kérjék kölcsön vagy készítsenek egyet.

A Teleki és a Tavasz utca határán folyó építkezést egyik képviselőtársam már szóvá tette. A kihelyezett tégla miatt a Tavasz utcából nem lehet biztonságosan kijönni. Tudomásom szerint a Műszaki Osztály már intézkedett ebben az ügyben, de a mai nap folyamán is legalább 8 lefóliázott téglarakást láttam. Kérem az azonnali intézkedést.

Tüttő István: Protokoll listánk természetesen van, amit bárkinek szívesen a rendelkezésére bocsátunk. Sajnálom, hogy ilyen előfordulhatott.

Dr. Csákai Iván: Az északkeleti városrészben nem megoldott a gyalogosok biztonságos közlekedése. Közművesítenek, melynek során utat építenek ugyan, de járdát nem. Kérem, hogy illetékesek tartsanak szemlét és a szükséges helyeken fessenek fel zebrát.

Tüttő István: Mindenki előtt ismeretes, hogy pályázatot nyújtottunk be, de azt sajnos elutasították.

Imre Béla: Heteken belül elkészül az az engedélyezett terv, amely az északkeleti városrész járdahálózatát tartalmazza. A terv birtokában remélhetőleg sikeresebben tudunk pályázni, mert az idén pénz hiányában nem lesz járdaépítés.

Kiss László: Tegnap délután 15.00 órakor egy miklósfai családi ház udvarára befutott egy habzó szájú kutya, amely elég nagy riadalmat keltett az ott lakók körében. A gyepmesteri telepet hiába hívták és fél öt után a Polgármesteri Hivatalban sem vette senki a telefont. A terület állatorvosa megvizsgálta a kutyát, amely az állatkórházban valószínűleg mérgezés következtében elpusztult. Célszerű lenne, ha a gyepmester rendelkezne olyan rádiótelefonnal, amely lehetővé teszi a hívások átirányítását, hiszen az ilyen és ehhez hasonló esetek nemcsak munkaidőben fordulnak elő.

Tüttő István: A gyepmester telefonját is át kellene alakítani ahhoz, hogy az ilyen hívásokat fogadni tudja.

Dr. Baranyi Enikő: Korábban már jeleztem, hogy a Batthyány u. 2. szám alatt kaotikus állapotok uralkodnak, a kapott válasz azonban nem volt megnyugtató. A helyszíni bejárás következtében a Kisfaludy utcán szabálytalan parkolás miatt több autón kerékbilincset helyeztek el. A két utca kereszteződésében valóban elhelyezésre került egy parkolást engedélyező tábla, de nem derül ki, hogy milyen módon lehet parkolni, mert a táblának valaki nekiment és a felirat olvashatatlan lett. Meg kellene vizsgálni ezeket a táblákat és ésszerűen kellene elhelyezni őket. Azt hiszem, hogy ezt a várakozási lehetőséget biztosítani kellene.

Tüttő István: Megkérdezem a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy most válaszol-e vagy később írásban adja meg a választ.

Imre Béla: Véleményem szerint a feladat annyira összetett és olyan sokrétű, hogy írásban fogunk válaszolni rá. A KRESZ táblák kicserélése a VIA Kanizsa Kft. feladatkörébe tartozik. Az egyéb problémáknak utána fogunk nézni.

Tüttő István: Megkérdezem Tóth Zsuzsanna képviselőnőt, hogy elfogadja-e az interpellációjára adott választ?

Tóth Zsuzsanna: Igen, elfogadom.

 

4.) Javaslat a 6. számú Óvoda 3 csoportjának megszűntetésére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Mindenki előtt ismeretes a költségvetés tárgyalása során kialakult vita, amit az intézmények költségvetési igénye kapcsán folytattunk. Meg kellett állapítani, hogy a 8 milliárd Ft-ot alig meghaladó költségvetésből 6 milliárd Ft-ot intézményi célokra fordítunk. Ebből mintegy 3,5 millió Ft személyi jellegű kiadás. Az intézmények idei évi nagyon szorított költségvetése csak úgy alakulhatott ki, hogy a közgyűlés fontos területekről erre a területre forrást csoportosított át. Ezzel azonban nem oldódott meg semmi. Megállapítható, hogy az intézmények dologi kiadásaira, felújítási, karbantartási jellegű kiadásaira nem tud az önkormányzat pénzt biztosítani. Az átvilágítás ellenére meg kell állapítsam, hogy e nélkül is jelentkeznek a közoktatásban olyan anomáliák, amelyek megoldást igényelnek.

Az előterjesztés a Kisfaludy utcai óvoda bezárását tartalmazza, ami összesen 11 ember érint (6 óvónő és 2 dajka). A gyermekek elhelyezése meg fog oldódni.

Dr. Fodor Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy miért nem tárgyalhatta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ezt az előterjesztést akkor, amikor a határozati javaslat “D” pontja arról szól, hogy a Humán GESZ vagyonából kivonjuk és az épületegyüttest? A bizottsággal meg kellett volna tárgyaltatni az anyagot és azt is, hogy mi a véleménye arról, hogy költségmegtakarítást ér el az önkormányzat azzal a feltétellel, hogy a megtakarított összeg továbbra is ebben az ágazatban marad.

Dr. Baranyi Enikő: Tudomásom szerint az érintett gyerekek szüleinek az is kérdése volt, hogy ugyanaz az óvónő megy-e a gyerekekkel, aki korábban is együtt volt a csoporttal? Javaslatom, hogy a határozati javaslat pontjainak megszavazásánál az e) pontot vegyük ki. Véleményem szerint, ha a Kisfaludy utcai óvoda kiürül, akkor elegendő azt megjegyezni, hogy a továbbiakban az az önkormányzat vagyonához tartozik.

Kelemen Z. Pál: Szeretném megkérdezni, hogy az ágazat mire kívánja használni a Kisfaludy utca 19. szám alatti ingatlant? Véleményem szerint a megüresedett ingatlant értékesíteni kellene záros határidőn belül.

Cserti Tibor: Ki kellene mondanunk, hogy az ingatlan önkormányzat részére történő átadásán kívül az épületegyüttesben lévő berendezések és felszerelési tárgyak maradjanak a Humán GESZ vagyonában, és az átköltöztetésben érintett intézmény vagyonát növeljék.

Dr. Baranyi Enikő: Úgy gondolom, hogy az ingatlan kiürítése nem mond ellent annak, hogy a későbbiekben a hasznosításáról döntenünk kellene. Ne mondjuk ki az értékesítést, de azt igen, hogy meghatározott időn belül készüljön előterjesztés az épület további hasznosításáról.

Budai István: Véleményem szerint a Pénzügyi Bizottságnak is meg kellett volna az anyagot tárgyalni. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy az épületet kiüríti, akkor gyorsan hasznosítani kell azt. Kérem, hogy a hasznosítás módját is határozzuk meg.

Tüttő István: Akkor, amikor az épület a vagyonból kivonásra kerül, össze kell hívni az érintett bizottságokat, hogy döntsenek a további hasznosításról. Ezt követően a hivatal végrehajtja a feladatot.

Tarnóczky Attila: Bennem nem merült fel ötletként, de a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalhatja az ügyet. Meggyőződésem szerint ebben az esetben nem kiadásokról, hanem megtakarításokról van szó.

Dr. Baranyi Enikő képviselőnő kérdésére azt tudom válaszolni, hogy a gyermekekkel nem mennek az óvónők. A ház hasznosításáról valóban döntenie kell a közgyűlésnek. Ha a főiskolai képzés elindul, akkor az ide költöző tanároknak lakást kell biztosítani. Meg kell fontolnunk, hogy az épületet mire akarjuk használni.

Egyetértek Cserti Tibor javaslatával. Természetes szándék, hogy a berendezési tárgyak a Humán GESZ tulajdonában maradnak.

Tüttő István: Mivel több észrevétel nincs, ezért a vitát lezárom. Módosító indítványként elhangzott, hogy a határozati javaslat 5. pontját hagyjuk el. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Cserti Tibor javaslatával, hogy az épületben lévő berendezési tárgyak a Humán GESZ tulajdonában maradjanak, kérem szavazzon.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja, és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

74/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 6. számú Óvodában 1999. szeptember 1-től a férőhelyek számát 143-ról 68-ra, az óvodai csoportok számát 6-ról 3-ra csökkenti és az óvoda székhelyét a Szent Imre u. 19. alá helyezi.
  2. Határidő: 1999. szeptember 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. az intézmény módosított Alapító Okiratát (székhely vonatkozásában) elfogadja. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
  4. Határidő: 1999. szeptember 1.

   Felelős : intézmény vezetője

  5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására a központosított előirányzatra pályázatot nyújtson be.
  6. Határidő: 1999. október 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. a 6. számú Óvoda használatában levő Kisfaludy u. 19. szám alatti épületegyüttest a Humán GESZ vagyonából kivonja és további használatra az Önkormányzatnak adja át. Az épületben lévő berendezési tárgyak a Humán GESZ tulajdonában maradnak

Határidő: 1999. július 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tarnóczky Attila: Mint önök is látják, a Kisfaludy utcai óvodába járó gyermekek szülei itt vannak a közgyűlésen és közülük az egyik szülő szeretne szót kérni. Úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, ha a hölgyet meghallgatnánk.

Fehér Klára (Nk., Csengery u. 56.): Közel 260 aláírást gyűjtöttünk. Azt szeretném mondani, hogy mi szülők tiltakozunk az óvoda megszűntetése ellen. Először ugyanis arról volt szó, hogy a hátsó épület egy csoportjába járó gyerekeket az első épület két csoportjában elosztják. Ez így még nem okozott volna bajt, viszont az egész óvoda megszűntetése ellen tiltakozunk, ugyanis nekünk szülőknek kell megszenvednünk a gyerekekkel az újraszoktatás időszakát. Kérem a közgyűlést, hogy a problémát gondolják át, és ha lehetséges, szavazzanak újra.

Tüttő István: Látnunk kellene, hogy a leirat pontosan mire vonatkozik.

Fehér Klára: Az egyik leirat egy felajánlás, melyet az óvodában írattunk alá. Ez arról szól, hogy minden hónapban az étkezési díj mellett 500 Ft-ot vagy annál nagyobb összeget felajánlanánk az óvoda fenntartására. A másik leiratban pedig tiltakozunk a Kisfaludy úti óvoda megszűntetése ellen.

Tarnóczky Attila: Az újraszavazás szabályzatunk szerint nem lehetséges. Az érvek a szülők részéről teljesen megalapozottak. A döntést az a sajnálatos tény indokolja, hogy ezt az intézményhálózatot a város pénzügyileg állami támogatás hiányában nem tudja finanszírozni. Az aláírásokat legyenek szívesek a polgármesternek átadni.

Tüttő István: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nemcsak gazdasági kérdésről van szó, hanem a születések számának csökkenéséről. Bízom benne, hogy a gyermekek hamar alkalmazkodnak az új óvodai körülményekhez.

Fehér Klára: 24 gyermek jelentkezett volna az óvodába. Ez a létszám már majdnem egy csoportot tesz ki. Most is meg lehetne tenni, hogy a hátsó csoportot előre hozzuk a két elsőbe. Legalább azt az időt meg kellene várni, amíg a mostani generáció elhagyja az óvodát. Ez annyit jelentene, hogy 2-3 évig még lenne az óvónőknek, illetve dadáknak munkahelyük.

Tüttő István: Az Érdekegyeztető Tanáccsal megtárgyaltuk a problémát. Ők kifejtették, hogy nem tudnak egyetérteni az ilyen jellegű megoldásokkal. Az önkormányzat viszont nem tud másképp cselekedni, csak ami a lehetőségekkel összhangban van. Ez valóban kellemetlenséggel jár, kérem megértésüket.

Fehér Klára: Ha még több aláírást gyűjtenénk, megváltoztatnák véleményüket? Véleményem szerint ugyanis az egész várost érinti az ügy.

Tüttő István: Az önkormányzat működéséhez megfelelő döntéseket kell hozni. Ha bizonyos időszakon belül sok gyerek fog születni, akkor az önkormányzatnak majd azon kell gondolkodni, hogy hogyan nyit meg óvodákat. Jelenleg azonban fordított a helyzet.

Tarnóczky Attila: Semmilyen aláírásgyűjtés és igyekezet nem változtat azon a tényen, hogy az óvodai rendszerben a csúcsidőhöz képest 1000-rel kevesebb gyerek van. Ezt a problémát nekünk kezelnünk kell. Javaslom polgármester úrnak, hogy a vitát zárjuk le.

Tüttő István: A vitát lezárom.

 

5.) Tájékoztató a Városi Kórház gazdasági helyzetéről (írásban)

Előadó: Dr. Szabó Csaba főigazgató

 

Marton István: Véleményem szerint ahhoz, hogy a soron következő közgyűlésen megfelelő megállapításokat tudjunk tenni, néhány kiegészítésre mindenképpen szükség van. Szeretném, ha mellékletben feltüntetnék, hogy az összehasonlító táblázatok mit tartalmaznak, és így mindenki meggyőződhet arról, hogy a kórháznak jelenleg milyen a gazdasági helyzete. Az előterjesztésből nem derül ki számomra a büfé kiadása. Érdekelne továbbá, hogy a helyiség hasznosításából befolyó bérleti díj mennyit tesz ki, bár utalás van rá, hogy az nem jelentős összeg.

Az előterjesztésben több helyen szerepel a mosoda bezárása, illetve mosodai szolgáltatás vásárlása, számszakilag azonban ebből semmit sem látok. Kérném feltűntetni a bevétel és kiadás egyenlegét.

A mammograph beszerzése kapcsán szeretném tudni, hogy beadták-e a pályázatot, ha igen, akkor milyen összeggel, és mi várható. Szeretném tudni, hogy miért nincs Kórházi Felügyelő Tanács és létrehozása mikorra várható.

Tüttő István: Javaslom, hogy úgy napoljuk el a napirendet, hogy ezeket a felvetéseket az április 13-i közgyűlésen megjelenítjük az előterjesztésben. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi pontot a közgyűlés a következő soros ülésen, azaz április 13-án tárgyalja meg, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

75/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tájékoztató a Városi Kórház gazdasági helyzetéről című előterjesztést elnapolja azzal, hogy azt a Közgyűlés az 1999. április 13-i ülésén tárgyalja meg. Az előterjesztést ki kell egészíteni az elhangzott felvetésekkel.

Határidő: 1999. április 6.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

 

 

6.) Beszámoló az Értelmi Fogyatékosok szociális intézménye munkájáról (írásban)

Előadó: Karasuné Lőczi Judit igazgató

 

Karasuné Lőczi Judit: Beszámolónkban a munkánkat szerettük volna bemutatni, hogy azok is megismerjék, akik még nem voltak az intézetben.

Tüttő István: Önök rendkívül nehéz és hasznos munkát végeznek, elismerésemet ezúton szeretném kifejezni.

Bicsák Miklós: Úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene mennie a lazsnaki Szociális Otthonba. Igazgatónő a beszámolójában korrektül leírt mindent. Az otthon és az azt körülvevő terület nagyon értékes. Palin városrész lakossága megszerette az ott élő beteg embereket és ragaszkodik hozzá, hogy az otthon jelenlegi állapotában maradjon meg, és a betegek továbbra is az otthon lakói legyenek. Ellenkező esetben tüntetni fogunk a döntés ellen.

Tüttő István: Az újságcikkben az áll, hogy az épület felújítása és bővítése, vagy az intézet más helyen való elhelyezése tovább nem halasztható.

Tarnóczky Attila: Véleményem szerint Bicsák Miklós képviselőtársam félreértett valamit. Javaslom, hogy látogassa meg a csapatrendelőt és környékét, továbbá figyelmébe ajánlom azt is, hogy ezen rendelő mellett még ott van néhány laktanyaépület, amit őriztet az önkormányzat. Azon is el kellene gondolkodni, hogy miként hasznosítsuk az épületeket. Zöldterület bőven áll rendelkezésre, már csak az a kérdés, hogy hova rakjuk a kerítést. Tökéletesen egyetértek azzal a felvetéssel, hogy a problémát meg kell oldani. Ezt azonban akkor lehet megtenni, ha a plusz igénylések esetén az önkormányzat megtartóztatja önmagát, és a rendelkezésre álló kevés pénzt erre a célra fordítja. Abból az épületből, ami Palinban van, véleményem szerint szállodát is lehet kialakítani.

Tüttő István: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne arról vitatkozzunk, ami ma nem témánk. Ma egy beszámolót olvashattunk el, és erről kellene szót váltanunk.

Kelemen Z. Pál: Képviselői pályafutásom egyik megrázó élménye volt a Szociális Otthonban látottak. Nem az állapotok, hanem az emberek döbbentettek meg. Az ott lakók többet és jobbat érdemelnek annál, mint ahol jelenleg vannak. Javaslom, hogy határozati javaslatban köszönjük meg az ott dolgozók odaadó és fáradhatatlan munkáját. A beszámolót kerek, összefoglaló, tökéletes tájékoztatásnak tartom.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság úgy foglalt állást, hogy az otthonban tökéletes szakmai munka folyik. Véleményem szerint a közgyűlésnek ki kell fejezni a szakmai munka iránti köszönetét. Felhívom figyelmüket, a nagyon alacsony bérszínvonalra.

Dr. Csákai Iván: Csatlakozva az előttem szóló képviselőkhöz, emeljük ki határozati javaslatban, hogy az intézmény ilyen körülmények között is jól üzemel. Nem hiszem, hogy a szakmai oldalt lehet zsarolni egy olyan felszólalással, amit Bicsák Miklós képviselőtársam tett. Ha az intézmény méltatlan körülmények között ilyen színvonalon működik, akkor egy egészségügyi intézményben véleményem szerint sokkal magasabb színvonalon tud működni. Úgy tudom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsággal együtt ismét át kell tekinteni, hogy ennek az intézménynek az elhelyezése hol és milyen körülmények között oldható meg.

Tüttő István: Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, egy időre ki kell költöztetnünk az ott lakókat. A vitát lezárom, döntenünk kell.

Javaslom a következő határozati javaslatot elfogadni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata elismerését fejezi ki az intézmény dolgozóinak végzett kiemelkedő munkájáért. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

76/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését fejezi ki az intézmény vezetőinek és dolgozóinak kiemelkedő munkájukért.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról írásban értesítse az intézmény vezetőjét.

Határidő: 1999. április 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

7-8.) Javaslat a közbeszerzési rendelet módosítására és javaslat a beruházási szabályzat módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy a közbeszerzési rendelet módosítását és a beruházási szabályzat módosítását egyszerre tárgyaljuk.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a két napirendi pont tárgyalását összevonjuk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: A beterjesztett módosításokkal lényegében egyetértek. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság napirendi pontként tárgyalta az ügyet. Javaslatomat a bizottság elfogadta, mi szerint a hatály terjedjen ki a többségi tulajdonú gazdasági társaságokra is. Javaslom, hogy az alaprendelet c) pontjaként a következő lépjen hatályba: c) 1.§ az önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok.

Ez azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a város intézményei mellett még ezek a társaságok is a hatálya alá tartoznának.

A beruházási szabályzatot is tárgyalta a bizottság, mellyel szintén egyetértek. Véleményem szerint a mellékletben feltüntetett szöveges indoklás még az első beterjesztéshez készült így ennek a módosítása már nincs összhangban azzal a szövegszerkezettel, amit most megkaptunk. A továbbiakban kérem, ha a bizottsági módosítások elfogadásra kerültek, akkor a beterjesztés első lapját is hozzuk szinkronba a javasolt témakörökkel.

Tarnóczky Attila: Szeretnék polgármester úr javaslatához csatlakozni, és egy indítványt tenni. Meggyőződésem, hogy a tiszteletdíj felső mértékét meg kell határozni a későbbi viták elkerülése végett és a díjakat a polgármesterre kellene bízni. A közbeszerzési rendelet ide vonatkozó 3. számú melléklete véleményem szerint helyes döntése volt annak idején az önkormányzatnak és nem kellene megsemmisíteni. Javaslom, hogy a közbeszerzési rendelet 2. § (1) bekezdéséről maradjon el az utolsó mondat, ennek a helyére kerüljön az a mondat, ami a beruházási javaslatban van. A bizottság tagjai és a közreműködők tiszteletdíjban részesülhetnek, amelynek mértékét a polgármester határozza meg a 2. számú melléklet szerint.

A (2) bekezdésben ezzel összhangban jeleztem, hogy a 2. számú melléklet maradjon 3. számú és a 3. §-ból ne helyezzük hatályon kívül a meghatározást. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk róla. Ha ezt elfogadjuk, akkor kötelességünk elfogadni a másik rendeletben az ezzel összhangban lévő kis módosítást. A 3. § (3) bekezdése folytatódna a 32/1996. (XI.5.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerint.

Dr. Horváth György: A tiszteletdíj megállapításának mértéke véleményem szerint csak formai dolog. A munka nagyságától függjön a díjazás. Javaslom továbbá, hogy a pályázatok legalább a megyei lapban kerüljenek nyilvánosságra.

Tarnóczky Attila: Egyetértek Horváth György képviselő javaslatával. Jó híreim vannak a Kanizsa Újság gazdasági helyzetéről. Azt nem tudom megmondani, hogy a Zalai Hírlap megszűnése a közeljövőben várható-e.

Marton István: Valóban a munka nagyságától függjön az érte járó díjazás. El tudom fogadni azt is, hogy a polgármester kapjon hatáskört ebben az ügyben. Ha mégis az maradna, ami az előttünk lévő anyagban szerepel, akkor a 2. § (1) bekezdés utolsó mondatát kell megváltoztatni. Nem úgy, hogy bruttó 10.000 Ft-ban részesülnek, hanem maximum bruttó 10.000 Ft összegű tiszteletdíjban részesülhetnek.

Tüttő István: Kérdésem az lenne, hogy ebben a felvetésben az a javaslat is bent van, hogy önmagunkkal a későbbiekben ne bánjunk annyira szigorúan? Magunkat ugyanis kizártuk a döntésből. Az a javaslat, hogy tegyük vissza?

Marton István: A beruházási szabályzatnak megfelelően módosul a közbeszerzési rendelet.

Cserti Tibor: Egyetértek Tarnóczky alpolgármester módosító javaslatával. A beruházási szabályzatban javasoltam az utóértékelésnek a rendeletbe foglalását. Ez a beruházási szabályzat 4. §-ban meg is található. Szó szerint úgy szól a javaslat, hogy “a beruházás fejlesztés, beszerzés, felújítás befejezését követően utóértékelést kell készíteni.” Javaslom, úgy módosuljon, hogy a követően szó helyett “követően 60 napon belül utóértékelést kell készíteni”.

Tüttő István: Aki egyetért Cserti képviselő módosító javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A közbeszerzési rendelet 2. § 1. pontja és a beruházási szabályzat 3. § (3) bekezdése a 32/1996. számú rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulna. Aki egyetért a módosító javaslattal, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő javaslatával, hogy az eredeti szövegrészben a közbeszerzési rendelet egy c.) ponttal egészüljön ki, hogy az önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok is szerepeljenek, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Dr. Horváth György képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

A közgyűlés 10 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért az első rendelet módosításával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

8/1999. (III.23.)számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/1999. (III.23.) számú rendelet a közbeszerzésekről szóló 4/1997. (I.28.) számú rendelettel módosított 32/1996. (XI.5.) számú rendeletének módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Tüttő István: Aki egyetért a beruházási szabályzatról szóló rendelet módosításával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

9/1999.(III.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/1999.(III.23.) sz. rendelete a beruházási szabályzatról szóló 29/1997. (VII.1.) számú rendeletének módosítása.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

9.) Javaslat a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül az építmények rendeltetésszerű használatához igazodó megfelelő számú gépjármű tároló és várakozóhelyek folyamatos kialakítását.

Röst János: A módosításra szükség volt, de a mértékét túlzottnak tartom. Javaslom mind a három díjövezetre egy csökkentő tétel alkalmazását. Az első díjövezetre a 400 eFt helyett a 200 eFt-ot, a másik díjövezetre a 300 eFt helyett a 150 eFt-ot, a harmadik díjövezetre pedig a 200 eFt helyett a 100 eFt-ot. Véleményem szerint nem kellene külön szerepeltetni a személygépkocsikat, a lakóházak, lakások, illetve az üzletek esetében. Az üzletek esetében elfogadnám, hogy egy nagyobb mértékű emelés jöjjön létre, de a lakásoknál semmiképpen nem támogatnám a több mint 400 %-kal történő emelést.

Tarnóczky Attila: Egyetértek Röst képviselővel abban, hogy a rendelet hatálya nem kell, hogy kiterjedjen a lakásépítésre. Javaslom, hogy vegyük ki a lakásépítést. A 6. § (2) bekezdésének az elhagyását is javaslom. Ezzel együtt jár nem, külön javaslatként az, hogy (4) bekezdésből “az önkormányzat általi visszafizetésekről” kitétel kimarad.

Imre Béla: Az OÉSZ és az OTÉK is előírja, hogy a lakásokhoz is és az üzletekhez is megfelelő számú parkolóhelyet kell kialakítani. Ha valaki valamilyen okból a saját területén ezt nem tudja biztosítani, akkor ezzel a lehetőséggel tudja megváltani, illetve egy közterületi terület biztosításával esetleg saját maga megépíteni. Az építéshatósági tevékenység során meg kell követelnünk, hogy a parkolók kialakítása megtörténjen. Javaslom, hogy ez maradjon bent a rendeletben. A mértékek kialakításánál a bizottságok nem javasolták a csökkentést.

Tüttő István: A mértékét javasolnám átgondolni, de az elhagyást nem javaslom.

Budai István: Nagyon magasnak tartom az emelést. Úgy tudom, hogy tehergépkocsival közterületen parkolni nem lehet Nagykanizsán. Akkor miért állapítunk meg neki díjat.

Imre Béla: Nem parkolót vesz, hanem ezért az összegért amit így befizet az önkormányzat kasszájába nekünk parkolót kell építeni. Ennek a kalkulációja az építés költségét és a rendelkezésre bocsátott terület értékét jelentené.

Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta. Többek között elhangzott a mérséklés, illetve a differenciált kezelés a lakásépítők és az ipari célra építők körében, de ezzel együtt ezeket a módosító javaslatokat a bizottság nem támogatta és az eredeti rendelettervezetet javasolja elfogadásra.

Cserti Tibor: Javaslom a 4. § (4) bekezdésénél legyen az kiírva, hogy térítésmentes használati jog. A 6. § (1) bekezdése “Az építtetők által befizetett díjakat külön alapba helyezve….” szövegrésszel módosuljon. A 6. § (2) bekezdése úgy módosuljon, hogy használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig rögzítsük. “Amennyiben az OTÉK szerinti parkoló szám, a parkoló megváltás, illetve területbiztosítási díj befizetését követően a használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig csökken ….” A 6. § (5) bekezdésénél, azért hogy ne kelljen miden évben ezzel foglalkozni, valamilyen automatizmus beépítését javaslom.

Tarnóczky Attila: Miféle alapon lehet egy gépkocsival nem rendelkező családtól behajtani a parkolási díj megváltását, illetve a parkoló építési díj megváltását.

Tüttő István: A parkolóhelyet nem azért kell kiépíteni, mert valakinek kocsija van, hanem mert lehet autója.

Marton István: Minden ilyen rendelettervezetnél minimális elvárásként, egy helyszínrajzot kell készíteni. A mellékletnél az I. sz. díjövezetet nem tudom értelmezni a III. sz. díjövezetnél pedig egy pontosítás szükséges, ugyanis Fakos nevű település nincs, csak Kisfakos és Nagyfakos.

Kelemen Z. Pál: Azonkívül, hogy a III. díjövezet pontatlanul van megfogalmazva a többihez hasonlóan azt is tudomásul kell venni, hogy Nagykanizsa fejlődik. Vannak olyan parkolási területek, amelyek azonos értékűek a belvárosi parkolókkal.

Dr. Csákai Iván: Jónak tartom, hogy a parkolóhelyek létesítését előírjuk.

Dr. Fodor Csaba: A 6. § (6) bekezdését szeretném módosítani úgy, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.

Antalics Dezső: Fodor képviselő javaslatát elfogadom.

Tüttő István: A vitát lezárom. Aki egyetért Fodor képviselő és Antalics képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Tarnóczky alpolgármester javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 4 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Cserti képviselő javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Marton képviselő észrevétele alapján a Műszaki Osztály a korrekciót elvégzik. Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a 4. § (4) bekezdésének módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő I. díjövezetre vonatkozó javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő II. díjövezetre vonatkozó javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Röst képviselő III. díjövezetre vonatkozó javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért a parkolóhely létesítési díjakra vonatkozó eredeti elképzeléssel, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki 6. § (1) bekezdésének módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 11 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a 6. § (1) bekezdésének módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

10/1999. (III.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/1999. (III.23.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

10.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a belterületi határvonal megállapítására, módosítására vonatkozó 43/1995. (XII.20.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Antalics Dezső: Kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

77/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a belterületi határvonal megállapítására, módosítására vonatkozó 43/1995. (XII.20.) sz. rendeletének módosításával érintett földterületek tulajdonosait, a Körzeti Földhivatalt, valamint a területek hasznosítása során érintett közműveket és szakhatóságokat a belterületbe vonásról szóló rendelete kiegészítéséről értesítse.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

Tüttő István: Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

11/1999. (III.23.)számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1999. (III.23.) sz. rendelete a belterületi határvonal megállapítására, módosítására vonatkozó 43/1995. (XII.20.) sz. rendeletének módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

11.) Javaslat a környezetvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatok végrehajtására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Antalics Dezső: A 1995. évi LIII. környezetvédelmi törvény az önkormányzatok részére kötelező feladatokat ír elő. Az anyagban ezeket foglaltuk össze és a határozati javaslatok az elkövetkezendő feladatainkra vonatkoznak. Ennek megfelelően kérem a közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

Dr. Fodor Csaba: Ennek van-e költségvonzata és a költségvetésben ez hol jelenik meg? Ez terheli-e a 1999. évet, vagy csak a következőt.

Antalics Dezső: A program kidolgozása előttünk álló feladat. A környezetvédelmi program, ami a nemzeti környezetvédelmi programhoz kapcsolódik kötelező feladata a városnak. Az 1996. évben elkészített vázlatos tervezet kiegészítésre szorul, mert megfelelő mérésekre is szükség van. A céltartalékba szereplő 4,5 mFt egy része ezt a feladatot finanszírozza, más részét pedig nyilván a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tervei, a 18 mFt forrás egy része fogja biztosítani.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

78/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az önkormányzati környezetvédelmi program megalkotását – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltak alapján – szükségesnek tartja az alábbiak szerint:
  2. A program elkészítése során a környezetállapot felmérésére alapozva ütemezni, rangsorolni kell az adódó feladatokat, a lehetséges források és megvalósítási keret vizsgálatával.

   A program elkészítésébe be kell venni az érintett közszolgáltatókat, közmű-üzemeltetőket és szakhatóságokat, környezetért felelősséget érző szakmai és civil szervezeteket, a lakosságot.

   Határidő: 1999. november 1.

   Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

  3. A fenntartható városok mozgalom keretében a lehetséges együttműködés kereteit szélesíteni indokolt.
  4. A “Fenntartható Európai Város 1999.” – cím elnyerése érdekében a kiírt pályázaton való részvételt a közgyűlés támogatja. Utasítja a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a szükséges előkészítő munkát úgy végezze el, hogy a pályázatot határidőre benyújthassuk.

   Határidő: 1999. április 26.

   Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

   Tüttő István polgármester

  5. A környezetvédelmi törvényből adódó feladatok hatékony végrehajtásához át kell tekinteni a jelenlegi szervezeti keretek és működés alkalmasságát.

Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy feladat végrehajtás szakmai és szervezeti kereteit vizsgálja meg, figyelemmel a megkezdődő átvilágításra is.

Határidő: 1999. június 30.

Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

Tüttő István polgármester

Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző

 

12.) Javaslat az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 2/1997. (I.14.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Törőcsik Pál: Kiegészíteni valóm nincs, kérem a rendelet módosításának az elfogadását.

Antalics Dezső: Felhívom a közgyűlés figyelmét arra, hogy egy anyag került kiosztásra, ami a határozati javaslat bővítését tartalmazza

Tüttő István: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon.

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

79/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése “Gondozott virágos épület” címmel versenyt hoz létre. Ennek keretében a pályázaton résztvevők között az épületük megjelölésére plakettet és oklevelet ad át. A pályázatok elbírálását szakértői zsűri végzi. A pályázati rendszer működtetésére a Közgyűlés a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot hatalmazza fel azzal, hogy a költségeit az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból kell finanszírozni.

Felkéri a Bizottságot, hogy a működés szabályozását dolgozza ki és arról a Polgármesteri beszámoló keretében adjon tájékoztatást.

Határidő: 1999. május 30.

Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Tüttő István: Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással a rendeletmódosítást elfogadja.

 

12/1999. (III. 23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/1999.(III.23.) sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 2/1997. (I.14.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

13.) Javaslat az 1998-2002-ig tervezett fejlesztések beruházások sorrendjének meghatározására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: A prioritások alapján ki kell választanuk a legfontosabb ügyeket, amelyek összhangban vannak a lehetőségeinkkel is.

Tarnóczky Attila: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kérése teljesíthető, de megítélésem szerint semmiféle biztosíték nincs arra, hogy jövőre, vagy pár év múlva ezek a beruházások fognak megvalósulni. Ezek után furcsa, hogy azt kérem, hogy a sétakerti kis híd kerüljön be ebbe a listába a jövő évre vonatkozóan. A határozati javaslat 1. pontjában ne az szerepeljen, hogy 3. sz. mellékletben szereplő hanem az, hogy “a mellékletben”.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy az alpolgármester úr által előbb említett bizottsági javaslatot 3-as sorszámmal módosításként kezeljük. Fontos lenne, hogy egyfajta műszaki értékelés alapján összeállított mellékletben szerepeljen. Ennek a határozatnak a melléklete egy műszaki értékelés alapján összeállított sorrend.

Antalics Dezső: Ismertetni szeretném a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát. A Szokol domb tervezett 2002. év után induló beruházását előbbre kívánjuk hozni. Fő úti sétáló utca kialakítását utca név meghatározás nélkül alternatívákkal meg kell vizsgálni és a tervezett 2002. év utáni beruházást is előbbre kívánjuk hozni. A Városháza témakörénél törekedni kell arra, hogy a szervezeti egységek egy helyen legyenek elhelyezve, valamint a déli elkerülő út építéséhez központi pénzekhez jusson a város.

Tüttő István: A táblázatban fel kell tüntetni a számokat.

Dr. Csákai Iván: Az 1. sz. mellékletnél van egy nagyon nagy csúsztatás. A Postakert útnak egy része meg van építve, de azt nem tudom, hogy ez mire szolgál. Az Irtás utcának a kiépítése viszont nem szerepel az anyagban. Az északkeleti lakótelepen a kerékpárút kiépítése lehet, hogy megvalósul, lehet, hogy nem. Szeretnék választ kapni arra, hogy miért a Postakert utcát kell kiépíteni és miért nem az Irtás utcát. Miért a Dózsa Gy. utca - Petőfi utca közötti kerékpárutat kell megvalósítani és miért nem a jelenlegi helyen a járdákat és a kerékpárutat. Az északkeleti városrészből miért nem lehet átjönni a keleti városrészbe?

Tüttő István: Javaslom, hogy írjuk be az anyagba, ami számunkra még fontosnak tűnik.

Tarnóczky Attila: Soha nem volt önkormányzati szándék, hogy a Szokol dombot a város közművesíti.

Cserti Tibor: Anyagi kondíció elemzése nélkül, kitekintő számítások nélkül pozíció elemzés nélkül nem lehet beruházási programról, felújítási programról, sorrendiségről beszélni. Javaslom, hogy mind a két anyagot tudomásul vétel mellett fogadjuk el, de programról és bármiféle kötelezettségvállalásról szó sem lehet.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy a közgyűlés vegye le mind a két témát a napirendről azzal a határozati javaslattal, amit a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadott.

Tüttő István: Elnapoljuk, vagy vegyük le a napirendről?

Kelemen Z. Pál: Javaslom, hogy mind a két előterjesztést vegyük le a napirendről.

Marton István: Egyetértek Dr. Fodor képviselővel abban, hogy fejezzük be a vitát és napoljuk el a kérést. A városnak szabad földterületei - amiből parcellázni lehet - érdemben nincsenek.

Tüttő István: A bizottság már kifejtette a véleményét.

Tarnóczki Attila: Véleményem szerint ez nem egy beruházási javaslat. Annak, hogy milyen feladatokat írunk elő 2002-re semmiféle reális alapja nincsen.

Dr. Fodor Csaba: Azt tudjuk, hogy 2000. elején a Lazsnaki Szociális Otthont be kell zárni. Fordíthatunk rá idén bizonyos összeget, de a következő évben már nem érdemes, ha ki kell onnan költöztetni az intézményt. Ezt logikátlannak tartom és véleményem szerint nem is kell szerepeltetni.

Tüttő István: A sorrendiség felállítása nem mond ellent annak, hogy valamire nincs lehetőségünk. Az élet azonban változtathat a sorrendiségen, lehet, hogy ami most a századik helyen van, az a jövőben az első helyre kerül.

Bicsák Miklós: Egyetértek a Marton és Fodor képviselő urak által elmondottakkal.

Törőcsik Pál: Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a két napirendi pontot a jelentőségének megfelelően próbáljuk értékelni. Szükségünk van arra, hogy olyan koncepciókat alakítsunk ki, amit az évközben és a jövő évben felmerülő lehetőségekhez fogunk tudni igazítani.

Dr. Csákai Iván: Egyetértek az előttem szólóval azzal a kiegészítéssel, hogy ne kötelezőként fogadjuk el, amire bármikor vissza tudunk térni és módosítani tudjuk.

Dr. Gőgös Péter: Javaslom a tervezet elfogadását, mert nagy jelentősége nincsen. A CT-Mammográfiánál korábban elfogadtuk a 30 millió Ft-ot.

Imre Béla: Ebben az anyagban azok az igények szerepelnek, amelyek az évek során felmerültek. Ha értékesítésre kerülne valamelyik épület, akkor az a koncepcióban kihúzásra kerülne. Véleményem szerint az épület állagáról gondoskodni kellene valamilyen szinten.

Tüttő István: Megítélésem szerint pontosítani kellene a dátumot, mert lehet, hogy egy évben többször kell foglalkozni a kérdéssel. A költségvetéssel való összhang megteremtése érdekében a dátum legyen a tárgyévet megelőző év december 31. napja.

Aki ezzel a pontosítással egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

80/1999. számú határozat

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért a 3. sz.mellékletben szereplő tervezett beruházások, fejlesztések tartalmával, azok sorrendiségével.

2. Törekszik arra, hogy az éves költségvetések tervezésénél a szükséges előirányzatot biztosítja.

 

Határidő: a tárgyévet megelőző év december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

14.) Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézmény-felújítási programjára 1999-2006 között (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Visszavonom az előterjesztésemet.

 

 

15.) Javaslat a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett gyermekek átmeneti gondozását segítő pályázat benyújtására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

81/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése "Helyettes Szülői Hálózat" felkészítő tanfolyam költség hozzájárulásra vonatkozó pályázat benyújtásával egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a kiírásnak megfelelően a pályázatot nyújtsa be a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Határidő: 1999. augusztus 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

16.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Csengery u. 18/B. számú épület alagsorában található helyiség értékesítéséről (írásban)

Előadó:Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

82/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, Csnegery u. 18/B. számú épületben található 25,20 m2 alapterületű alagsori helyiségnek 200.000 Ft + ÁFA vételáron a C LABOR Laboratóriumi Eszköz és Módszer Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Nagykanizsa, Teleki u. 138.) részére történő értékesítéséhez.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1999. április 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

17.) Előterjesztés a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola területbővítéséhez szükséges ingatlanvásárlásról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztés A.) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki az előterjesztés B.) pontjával egyetért - a forrása a működési kiadás csökkentése - , kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

83/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola területének a 2178 hrsz-ú ingatlanból 124 m2 alapterületű ingatlanrésszel történő bővítéséhez, a területvásárlás ellenértékeként meghatározott 1.440.700 Ft-ot 50-50%-os megosztásban az intézmény és az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 1999. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

 

18.) Beszámoló az 1848/49-es emlékünnepséget szervező bizottság 1998-ban végzett tevékenységéről (írásban)

Előadó: Dr. Horváth György az emlékbizottság elnöke

 

Dr. Horváth György: A szervezőmunkát teljes felelősséggel végzeték a bizottság tagjai. Kimaradt ugyan a programból, de a Nyugdíjas Klubban is tartottunk előadásokat.

Tüttő István: Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

84/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1848-49-es emlékbizottság beszámolóját elfogadja és megköszöni az elmúlt évben végzett munkát. Felkéri a bizottságot, hogy az ezeréves államiság fennállása ünnepségének előkészítését és lebonyolítását végezze el.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

19.) Javaslat a "Nagykanizsa Kultúrájáért" Alapítvány megszüntetésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

85/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Kultúrájáért Alapítvány megszüntetésére és nyilvántartásból való törlésére vonatkozó keresetet a Zala Megyei Bírósághoz nyújtsa be.

Zárt ülés

A zárt ülésen hozott határozatokat, döntéseket, a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

20.) Előterjesztés "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot.

 

86/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Málnási László Levente Kovászna város polgármesterének városaink közti együttműködéséért végzett kiemelkedő munkáját “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” adományozásáról szóló oklevéllel és emlékplakettel ismeri el.

Határidő: 1999. április 7.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

21.) Törőcsik Pál és Dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: Aki egyetért a bizottsági szakaszba való utalással, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

87/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Városüzemeltetési Koncepciót megtárgyalásra visszaadja a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottságnak és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak.
  2. A bizottságok javaslataikat és véleményeiket az áprilisi soron következő közgyűlésig alakítsák ki.

   Határidő: 1999. április 13.

   Felelős : bizottsági elnökök

  3. felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa is megvizsgálja az anyagot. Véleményét a bizottsági üléseken képviselje és
  4.  

  5. az 1999. áprilisi soron következő közgyűlés napirendjén a Városüzemeltetési Koncepció megtárgyalása megtörtén-hessen.

Határidő: 1999. április 13.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

22.) Dr. Kalmár Béla önálló képviselői indítványa (írásban)

Tüttő István: Véleményem szerint nem érdemes bizottsági szakaszba helyezni az indítvány. Aki egyetért a szemlék tartásával - a képviselő-testület bevonásával -, kérem szavazzon.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

88/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kalmár Béla képviselő városszemlék tartásával kapcsolatos önálló indítványának megtárgyalására felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot.

Határidő: 1999. április 15.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

 

23.) Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az Alapítvány egyik tagja lemondott tisztségéről. Aki az új jelölttel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

89/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának X. fejezetében a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást. A módosított szövegrész:

“A bizottság elnöke: Gőcze Gyula

tagjai : Bényi Zoltán

Muhoray Árpádné”

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1999. március 24.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

24.) Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 2/1999. (I.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az elővásárlási jogról szóló rendeletünket módosítani kell, mert a Földhivatal jelezte, hogy néhány helyrajzi számot nem határoztunk meg pontosan.

Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

12/1999.(III.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/1999.(III.23.) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 21.00 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 30. soron kívüli 1.

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 30. (kedd) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Zoltán Pál, Kiss László Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemesvári Márta, Szabó Lászlóné osztályvezető.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, vendégeinket, a sajtó képviselőit és a hivatal apparátusát.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Aki egyetért a Javaslat a kiskanizsai településen lévő általános iskolák további működésére című előterjesztés napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet módosításának napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város informatikai stratégiája című előterjesztés napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat a kiskanizsai településen lévő általános iskolák további működésére (írásban)
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló többször módosított 32/1997.(VII.1.) sz. rendeletének módosítására (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város informatikai stratégiája 1999. (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Napirend előtt:

Tüttő István: Korábbi közgyűlésünkön döntöttünk arról, hogy a város napján elismerésben részesítjük Berkes Józsefet, aki időközben elhunyt. Mindannyiunk nagy fájdalmára elhunyt Erdős László úr is, aki szintén városunk kiemelkedő személyisége volt. A gyászoló családoknak az önkormányzat nevében részvét táviratot küldtünk, de kérem Önöket, hogy az elhunytakra egy perces néma felállással emlékezzünk.

 

 

1.) Javaslat a kiskanizsai településen lévő általános iskolák további működésére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Kérem képviselőtársaimat, hogy vegyék elő a szünetben kiosztott határozati javaslatokat, amelyek az eredeti előterjesztéshez képest pontosításokat tartalmaznak. A város gazdasági helyzete mindenki előtt ismeretes, mint ahogy az is, hogy költségvetésünk ¾-ed részét intézményeink fenntartására fordítjuk, miközben a központi költségvetésből egyre kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok. A jelenlegi intézményrendszert változatlan formában fenntartani lehetetlen, és ha mégis megkíséreljük, akkor az a város anyagi helyzetének romba dőlését fogja eredményezni. Tudni kell azt is, hogy az intézmények finanszírozása miatt sok fontos terület támogatására nem nyílt lehetőségünk és véleményem szerint ez a tendencia nem folytatható. Az átvilágításra feltétlenül szükség van, de vannak olyan helyzetek, amikor átvilágítás nélkül is láthatók a visszásságok. A jelenlegi intézményhálózat fenntartását kérdőjelezi meg a gyermeklétszám alakulása is, hiszen a költségvetés nem intézményeket finanszíroz, hanem a tanulók után adja az állami támogatást. A Nagyrác utcai iskolába 12 főt írattak be, ami azt eredményezi, hogy az alsó tagozatban 20 fő alatti lesz az osztálylétszám, miközben a Templom téri Iskolában ennél lényegesen nagyobb. Az előterjesztés azért is indokolt, mert csak akkor tudjuk biztosítani az oktatás megfelelő színvonalát, ha a felső tagozatot a másik iskolába költöztetjük.

Az előterjesztés két változatot tartalmaz, egy radikálisat, mely szerint az egész iskolát átköltöztetnénk és egy kevésbé radikálisat, mely szerint csak a felső tagozatot költöztetnénk át. Az első esetben nagyobb lenne a megtakarítás, kiegyensúlyozottabbak lennének az osztálylétszámok és megszűnne az ingázás is viszont iskolabusszal kellene szállítani a gyerekeket, ami költségként jelentkezik. Nehézségekbe ütközne az épület hasznosítása tekintettel arra, hogy nem a város forgalmas részén van. Probléma az is, hogy a Kisrác utcai óvoda távol lenne az iskolától és vélhetőleg erősödne az a tendencia, hogy a gyerekeket belvárosi iskolákba iratnák be. Én a részleges átköltöztetés támogatom amelynek hátránya, hogy alsó tagozatban alacsony lenne az osztálylétszám, kisebb lenne a megtakarítás, viszont megszűnne az ingázás, két helyen is biztosítva lenne a városrészben az alapfokú oktatás. Az épület hasznosítására vonatkozó terveket az előterjesztés rajzos melléklete tartalmazza. A Kisrác utcai óvoda beköltözne a régi műemlék jellegű iskolaépület új részébe, amelynek eredményeként egy szoros kapcsolat alakulna ki a két intézmény között. Az éttermi rész is megmaradna és ha az óvodát átköltöztetnénk anyagi megtakarítás is lenne. Javaslom, hogy a felső tagozat átköltöztetését szavazza meg a testület és a szavazásnál először a teljes átköltöztetésről döntsünk.

Antalics Dezső: A szülőket március 16-án, illetve 24-én tájékoztatták az elképzelésekről, akik egyik alternatívát sem tartották elfogadhatónak. Egy korábbi határozat értelmében az alapító okiratban az szerepel, hogy az iskola egy soros beiskolázást biztosít a településrészen, ennek ellenére azonban évről évre a tagintézmény megszüntetését helyezték kilátásba. A kialakult helyzetben a szülők belvárosi iskolákban iratták be gyermekeiket. Negatív diszkriminációként értékelik a szülők azt is, hogy az intézkedésre az átvilágítás előtt kerül sor és nem látnak garanciát arra sem, hogy az épületet hasznosítani lehet. Sérelmezik a körzethatárok megváltoztatását és indokolatlannak tartják az átszervezést. Felhívnám a figyelmet arra, hogy hat pedagógus veszítené el állását. A teljes átköltöztetéssel több mint hét millió forint lenne a megtakarítás, ami magában foglalná a működési kiadásokat is. A másik esetben a megtakarítás 3.482.000 Ft lenne. A szülők kérik, hogy az átvilágítást követően térjük vissza az átszervezésre.

Dr. Gőgös Péter: Mérlegeljük a döntés várható erkölcsi, politikai vonzatát. Ha a felső tagozatot megszüntetjük, az az alsó tagozat megszűnését is, hiszen a szülők nem fogják beiratni gyermeküket ebbe az iskolába. Ha kisebb a megtakarítás, akkor megéri-e felvállalni a döntést.

Balogh László: Mint szülő és mint pedagógus együtt érzek a tiltakozókkal, de reális, szakmai érvek alapján kell döntenünk. Szomorú, hogy gyermekeink sorsáról a számok alapján kell jó döntéseket hoznunk, de nem tehetünk másként. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a javaslatot két alkalommal is megtárgyalta és egyhangúlag a B változatot támogatta. Legfontosabb szakmai érveink a következők voltak: a 20 tanulócsoport befogadására alkalmas Templom téri Iskola korszerű színvonalon tudja ellátni az egész térség oktatási feladatait. A jelenlegi állapot fennmaradása azt a tendenciát erősítené, amely a két iskola közötti létszám aránytalanságában mutatkozik meg. A két intézmény vezetője szakmailag egyetértett a B változattal. A B változatban foglaltak megvalósítása az kiskanizsai iskolahelyzet nyugvópontra kerülését eredményezné.

Dr. Csákai Iván: Kérem, hogy a rajzon kékkel jelzett résszel most ne foglalkozzunk, hiszen a tegnapi bizottsági ülésen nem tudtuk tárgyalni az anyagot. A jövőben tárgyalni fogunk az orvosi rendelő elhelyezéséről, de kérem, hogy ezzel ma ne foglalkozzunk.

Tarnóczky Attila: A kék résszel az új előterjesztés nem foglalkozik, ellenben felkéri az illetékes bizottságokat a hasznosítási lehetőségek megtárgyalására.

Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk általában a szakma véleményéhez igazodik és jelen esetben a többség a B változatot támogatta. Többször elhangzott már, hogy oktatáspolitikánk nem intézmény, hanem pedagógusközpontú, ezért szükségesnek tartjuk az intézmények számát a valós élethez igazítani. Az, hogy a Nagyrác utcai iskolában kevés gyerek van annak az az oka, hogy a szülők a belvárosi iskolákba iratják gyermekeiket. Az iskolabusszal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nemcsak Kiskanizsán van messze az iskola. A ligetvárosiakra miért nem gondolt eddig senki?

Tarnóczky Attila: Az intézményi átszervezéssel együtt természetesen az alapító okiratot is módosítjuk. Véleményem szerint átvilágításra hivatkozni ott, ahol a tények is igazolják az átszervezés szükségességét, teljesen felesleges. Az épület hasznosulása a kevésbé radikális változat esetén megoldott. A megtakarításnál figyelmükbe ajánlom, hogy a Kisrác utcai óvoda átköltöztetése után az épület működtetésére, fenntartására már nem kell pénzt fordítanunk. Nem értem azt a felvetést, mely szerint ha a felső tagozatot megszüntetjük, akkor a szülők az alsó tagozatba sem fogják beiratni a gyerekeket. Ha ez így lenne, akkor azoknak van igazuk, akik a radikális változtatást támogatják. Véleményem szerint az alsó tagozat működtethető és működtetni is kell, mert a városrész nagysága és a buszhálózat miatt indokolt az intézmények fenntartása. Valóban nincs máshol iskolabusz, de máshol nem is ilyen ritka a buszjáratok száma.

Ács György: Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az iskola ügye ismételten szerepel a napirenden. Az iskolát 1928-ban alapították azzal a céllal, hogy a városrész oktatási központja legyen. Az intézmény többször volt hasonló helyzetben, de a problémát mindig megoldották és az iskola, amely egyébként a helybeliek támogatásával épült, tovább működhetett. A korábbi döntés értelmében kiürített épületrésszel a város nem a jó gazda gondosságával gazdálkodott. Az épület romhalmazzá vált. Többször elhangzott, hogy a 8 osztályos iskola megmarad, mégis újra és újra napirendre kerül az iskola sorsa, amihez a Művelődési Osztály is hozzájárult a beiratások manipulálásával. Ha mindig azt hallani, hogy az iskolát bezárják, akkor valóban nem fogják a szülők beiratni a gyermekeiket. A Kisrác utcai óvodából 15-20 tanköteles gyereket lehetne minden évben a Nagyrác utcai iskolába beiratni. Sajnos a bajcsai városrész a Bolyai Iskolához tartozik ahol többszörös túljelentkezés van, holott a Nagyrác utcai iskola közelebb lenne. Véleményem szerint ha a városrészben fejlesztésekre került volna sor, akkor nem kellene az iskolát bezárni. Az épület egyébként kimondottan iskolának épültek, így semmi másra nem lehet hasznosítani. A Művelődési Osztály elhatározásának következtében az illetékes bizottság megtárgyalta az anyagot és ezt követően került sor a szülőértekezletre. A városrész képviselője is csak később értesült arról, hogy az intézményt meg akarják szüntetni. Az előterjesztésben szereplő döntési alternatívákat nem tudjuk támogatni és kérjük, hogy az átszervezésre csak az átszervezést követően kerüljön sor. A szakmai indokokat nem tudjuk elfogadni, hiszen nem valószínű, hogy a szülők a Templom téri Iskolába fogják beiratni gyermekeiket. Nem láttunk olyan kimutatást sem, ami igazolná, hogy a város ezzel az intézkedéssel jelentős összeget takarít meg. Ezért az összegért érdemes egy városrészt feláldozni?

Nem hiszem, hogy az iskolabusz költsége valóban annyi lenne csak, amennyi az anyagban fel van tüntetve. Ez félrevezetés. Javaslom a képviselőknek, hogy jöjjenek el a Jakabkúti utca végére és gyalogoljanak el a Templom téri Iskoláig.

Az iskola tavalyi átalakítására 6 millió Ft-ot költöttek, ami a jelenlegi helyzet alapján kidobott pénz volt.

Úgy érzem, hogy a választási hadjárat során nem azt ígérték, amit most tesznek. Az iskola megszüntetése ellen aláírásgyűjtést kezdeményeztünk, amit sokan aláírtak.

Az aláírásokat tartalmazó íveket átadja a polgármesternek, mely a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Osztályom nevében visszautasítom az elhangzott vádakat. Kérem, hogy a saját ötleteimmel hadd gazdálkodjam és ne mások mondják meg, hogy mit kell tennem. Nem szeretném elmondani a bizottsági ülésen elhangzott szakmai érveket, de ha valaki kíváncsi rá, annak szívesen elmondom. Osztályunk olyan előterjesztést készített, amit számunkra feladatként meghatároztak.

Mi nem rendeljük el, hogy hová irassák be a tanulót, viszont az törvényi kötelességünk, hogy számítások alapján meghatározzuk, hogy melyik az az iskola, amely köteles felvenni a tanulót. Az iskolát minden esetben a szülő választja és az intézmény igazgatója dönt a tanuló felvételéről. Az előterjesztés elkészítésekor a Szent Flórián téri óvodában 24 tanköteles korú gyermek volt és 8 bajcsai tanköteles. A körzet kijelölése nem törvénytelenül történt, mert bajcsai tanulókat nem jelölhettük ki a Templom téri Iskolában, hiszen a számok alapján ezt nem tehettük meg. Mi csak azt az iskolát jelölhetjük ki, ahová a tanulót végül fel kell venni. Nem kötelezhetünk senkit arra, hogy hova járjon iskolába.

Törőcsik Pál: A választások előtt nemcsak az intézményekről esett szó az állampolgárokkal való találkozás során, hanem a város gazdasági helyzetéről is. A negatívumok nemcsak Kiskanizsát érintették, hanem az egész várost, melynek a következményeit közösen viseljük.

Ha a gyermekek száma csökken, akkor el kell gondolkodnunk az intézményrendszer átalakításán. A szülők valójában elismerik a tényeket, de azt kérik, hogy a döntéssel várjuk meg az átvilágítást. És utána mi lesz? Mondjuk azt, hogy mi nem akarjuk az átalakítást, de az átvilágítás alapján be kell zárnunk az intézményt. Már most tudjuk, hogy mi a megoldás és nincs szükség a Művelődési Osztály sugalmazására. A cél az, hogy a városban olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, ami további pozitív változásokat eredményez. Azt is el tudom képzelni, hogy a bezárás helyett közvetett hasznosításra kerül sor, ami lehetővé teszi az intézmény jellegének megőrzését. Abban nem tudunk segíteni, hogy a gyerekeket abba az iskolába irassák, ahová mi szeretnénk. Én nem támogatom az intézmény teljes megszüntetését, mert ez nem lehet célunk. Nem szabad úgy járnunk, mint a másik iskola bezárása esetén. Az épület Kiskanizsa közös kincse volt és sajnos hagytuk, hogy erre a sorsra jusson.

Tüttő István: Azt is mérlegelni kell, hogy a gyerekek korszerűbb körülmények között tanulhatnak.

Cserti Tibor: Kérem, hogy a szavazás előtt tartsunk szünetet. Az intézménnyel kapcsolatos téma napirendre kerülése egy hosszú folyamatnak az eredménye. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a iskolának már alapításakor nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint amekkorát kellett volna. Ez az intézmény mindig is gazdaságtalanul működött és mindig kevés tanulója volt. Olyan döntést egyébként most sem tudunk hozni, amely mindenki számára megnyugtató lenne.

A döntés-előkészítés folyamán láttam, hogy az általános és középiskola telepítésére 100 millió Ft állt rendelkezésre. Akkor az önkormányzat azt mondta, hogy ez az összeg mindenképpen a kiskanizsai városrészben kell, hogy maradjon, és a Nagyrác utcai Általános Iskola felújítására kell fordítani. Nem tudom, hogy a gyerekek szempontjából mi lenne a jó megoldás. Én csak azt látom, hogy a képviselőknek dönteniük kell az intézmény sorsáról és a város intézményhálózatának hosszabb távon történő fenntartásáról. Véleményem szerint ennek érdekében az átvilágítási programra mindenképpen szükség van. Sajnálom az intézményben dolgozókat, mert jó munkát végeztek és a szülőket is sajnálom, mert a tiltakozási akciókon kívül más lehetőségük nincsen. Akkor tudom elfogadni a telephely megszűntetését, ha az intézmény tovább működik.

Dr. Fodor Csaba: A költségvetéssel kapcsolatban elhangzott megjegyzések és érvek azt támasztják alá, hogy gazdaságilag valóban indokolt az intézmény megszűntetése és az osztályok áthelyezése a Templom téri iskolába. Azt gondolom, hogy ilyen esetben nagyon fontos a város helyzete, a szülő és a nevelőtestület érdeke, de a legfontosabb szempont a tanulók érdeke. Az oktatási koncepció kapcsán el kellene gondolkodni azon, hogy érdemes-e a peremkerületi iskolákat bezárni. Valóban olyan iskolákat kell-e bezárni, ahol a gyerekek ki tudnak menni a tanórák közötti szünetben az udvarra, és amelyek viszonylag távol vannak a nagy forgalmú utaktól? Azt hiszem, hogy célszerűbb lenne a peremkerületi iskolákat megtartani és fejleszteni.

Ha valaki az előterjesztésben szereplő döntések között őszintén akar választani, akkor nem tehet mást, mint a radikális változatot szavazza meg. Javaslom, hogy mindenki a lelkiismerete szerint szavazzon.

Kelemen Z. Pál: Mivel a korábbitól eltérő határozati javaslatot kaptunk az ülés előtt, szükségesnek tartom, hogy a szavazás előtt 5 perc technikai szünetet tartsunk.

Tüttő István: Az előterjesztést megtárgyalta az Érdekegyeztető Tanács is. Megkérem Tóth Lajos urat, hogy ismertesse a Tanács véleményét.

Tóth Lajos: Nemcsak az Érdekegyeztető Tanács, hanem ágazati szakszervezetünk is megtárgyalta a problémát és tudomásom szerint meg is kapták állásfoglalásunkat. Az abban leírtakhoz tartjuk magunkat. Két dolgot mégis elmondanék.

Egyrészt szeretnék utalni a közoktatási törvény megfelelő paragrafusára, amely kimondja, hogy közoktatási intézmény megszűntetését, átszervezését csak úgy teheti meg az önkormányzat, ha megfelelő szintű oktatást biztosít helyette, de a gyermeknek és a szülőnek nem okozhat ezzel aránytalan terhet. Véleményünk szerint ebben az esetben megvalósulna az aránytalan teher. Ami a gyermeknek teher, az a szülőnek is többletterhet jelentene bizonyos vonatkozásban.

Szóbeli kiegészítésem másik része az, hogy munkanélküliséget fog eredményezni az intézmény megszűntetése. Mindenképpen osztom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy oktatási intézményt megszűntetni vagy átszervezni csak úgy szabad, ha tisztában vagyunk ennek minden következményével, és olyan döntést hozunk, amelyet kompromisszumos megoldásként el tudunk fogadni.

Tüttő István: Szeretném felidézni azt az oktatási koncepciót, amely 1996-ban készült, amely egy évvel későbbre prognosztizálta az intézmény megszűntetését. A probléma előrehozását nem a koncepció hibájának tartjuk, hanem az aktualitása egy évvel korábban jelentkezett.

Birkner Zoltán: A FIDESZ frakció a kérdést illetően megosztott. Ennek az iskolának a kérdése már többször előkerült, de a közgyűlés soha nem hozott végleges döntést a problémát illetően. A radikális döntés ellen van egy fontos érv, amit Tarnóczky úrtól hallottunk. Ha mi a kevésbé radikális döntést fogadjuk el, akkor lehetőséget adunk arra, hogy az épület újra élettel töltődjön meg. Ha megmarad egy alsó tagozat és az óvoda, akkor be tudja tölteni az épület azt a szerepet, hogy ennek a településrésznek a kulturális központja marad. Ha most a közgyűlés a radikális döntés mellett foglal állást és az önkormányzat tulajdonában marad az épület, akkor mit fogunk két év múlva mondani az itt ülőknek? Hogyan fogjuk megmagyarázni, hogy miért hoztuk a döntést?

Böröcz Zoltán: Szakmai szempontokból az “A” és “B” változat egyaránt elfogadható. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság állást foglalt a “B” változat mellett, de számára is mindkét változat elfogadható. Nekem elsősorban azzal kell foglalkoznom, hogy a költségvetés helyzetére hosszú távon milyen hatást gyakorol az “A” vagy “B” változat. A Pénzügyi Bizottság elnökeként nem tehetek mást, mint hogy a “B” változatot támogatom.

Tüttő István: A vitát lezárom. Megkérdezem a napirend előterjesztőjét, hogy összefoglalásként kíván-e szólni.

Tarnóczky Attila: Említettem már, hogy szándékunk az, hogy az iskola helyén lakások épüljenek. Véleményem szerint egy döntés mindig az adott körülményekre való reagálás. Ha a körülmények radikálisan megváltoznak, akkor a korábbi döntés értelmét veszti. A Művelődési Osztály védelmére annyit szeretnék mondani, hogy nem manipulálta az osztály a beiratkozásokat. A folyamat, amelyben az egyeztetés történt, a törvények szerint zajlott le, és megfelel a demokrácia szabályainak is. Elismerem azonban, hogy a szülők jogos érdekeit bizonyos mértékben sérti.

2,5 millió Ft megtakarítást jelent az áthelyezendő óvoda és meg lehet takarítani az óvoda felújítási költségeit is.

Megkaptuk a Zala Volán ajánlatát és a költségeket úgy számolták, hogy a telephelytől az iskoláig és vissza való szállítást fedezze.

Fodor úr felvetésére azt válaszolnám, hogy a szélsőséges változat, mi szerint a jó levegőre szállítjuk a diákokat érthető, de megítélésem szerint az ötlet megvalósíthatatlan.

Böröcz Zoltán úrnak annyit szeretnék mondani, hogy bár szakmai szempontból mindkét változat elfogadható, de nincs két egyforma változat.

A szavazásról a következőket szeretném mondani. A polgármester felteszi szavazásra a radikális változatot, melynek elfogadásához relatív többség kell, azaz a jelenlévők több mint felének szavazata. Amennyiben ez megtörténik, a kevésbé radikális változatról szavazás már nem lesz. Mindkét változatot lehet igen szavazattal támogatni, de aki szeretné, hogy a második változat kerüljön elfogadásra, az az elsőt ne támogassa, mert nem lesz alkalma a második változatra szavazni.

Én a kevésbé radikális változást támogatom.

Tüttő István: Aki az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác utcai telephelyének megszűntetéséről szóló határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác utcai telephelyén működő 5-8. osztályig történő áttelepítéséről szóló határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. a) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a határozati javaslat 2. a) pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. b) pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a határozati javaslat 2. b) pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 5. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott a következő határozatot hozza:

90/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagyrác utca 26. szám alatti épületet továbbra is fenntartja az 1-4. osztályos tanulók fogadására és oktatására. A térség 5-8. osztályos tanulói tanulmányaikat 1999. szeptember 1-től a Bajcsy Zsilinszky u. 67. szám alatti iskolarészben folytatják. A tanulók közlekedését a két iskolát összekötő menetrend szerinti járat biztosítja.

Határidő: 1999. szeptember 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.a) a megüresedett épületrészbe 2000. szeptember 1-ig beköltözteti a Kisrác Óvoda 3 csoportját. Az új funkciót biztosító egységek kialakításához a 2000. évi költségvetés a szükséges fedezetet biztosítja.

Határidő: 1999. szeptember 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.b) felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot és a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, vizsgálja meg a megüresedett épület fennmaradó részének hasznosítási lehetőségét.

Határidő: 1999. szeptember 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

3.) a tanulócsoportok elhelyezése, az intézmény feladatellátása tekintetében az Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.

Határidő: 1999. szeptember 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

4.) a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások megtérítésére a központosított előirányzatra pályázatot nyújt be.

Határidő: 1999. október 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

5.) felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1999. szeptember 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének “Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről” szóló, többször módosított 32/1997. (VII.1.) sz. rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretnénk azokat a katonai temetőket besoroltatni a helyi védettséget élvező területek, illetve objektumok közé, amelyek megítélésünk szerint megérdemlik ezt a megkülönböztetett figyelmet a város részéről.

Tarnóczky Attila: Az előterjesztést támogatom. Hozzátenném, hogy most a millennium alkalmából kiírt pályázat esetében lenne lehetőség a felújításra, rendbetételre.

Kelemen Z. Pál: Javaslom, hogy a szovjet-bolgár katonai temető és német katonai temető megnevezéseket használjuk a hősi temetők helyett.

Kiss László: Úgy tudom, hogy az van egy jogszabály az önkényuralmi jelképek használatáról. A szovjet hősi temetőben még mindig található egy vörös csillag az emlékműnél. Úgy vélem, hogy ezt a csillagot ne helyezzük helyi védelem alá.

Tüttő István: Temetőkre nem vonatkozik ez a törvény.

Aki Kelemen Z. Pál módosító indítványával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 9 ellenszavazattal a módosító indítványt elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendeletmódosítással egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

14/1999. (III. 30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/1999.(III.30.) számú rendelete az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló többször módosított 32/1997. (VII.1.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István: Kiss László úr által felvetett véleményt meg fogjuk vizsgáltatni, mert arról megoszlanak a vélemények. Tudomásunk szerint a temetőkre ez a kitétel nem vonatkozik. Amennyiben a felvetés jogos, akkor a szerint fogunk eljárni.

 

 

3.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város informatikai stratégiája 1999. (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Kérdezem Törőcsik Pál urat, a napirend előterjesztőjét, hogy kíván-e az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni?

Törőcsik Pál: A határozati javaslatban egyértelműen szerepel, hogy mi a további teendő. A bizottságok vizsgálatai után felvetődött egy olyan igény, hogy a koncepcióban szereplő munkacsoport, amely a programot megvalósítja vegye fel a kapcsolatot a Kábeltel Kft-vel és olyan cégekkel, amelyek az információ és kapcsolatteremtés terén megfelelő segítséget tudnak nyújtani.

Györek László: Mint a stratégia egyik kidolgozója szeretnék kiegészítésként néhány dolgot elmondani. Azt hiszem, hogy manapság nem lehet kétséges, hogy szükség van-e egy ilyen informatikai stratégiára és kell-e pénzt fordítani egy ilyen jellegű informatikai rendszer kiépítésére, avagy sem.

A tanulmány két fő fejezetből áll, a Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló részből, másrészt a városi informatikai hálózat kiépítéséből. A hivatal informatikusa részt vett az anyag kidolgozásában és elképzelései beépültek az előterjesztésbe. Kiemelném a technikai feltételek kiépítését, a számítógépes fejlesztést és a személyi feltételeket. Meglátásom, hogy egy ekkora hivatalban egy informatikus kevés. A személyi feltételek közé tartozik az is, hogy a hivatal dolgozói megfelelően és hatékonyan tudják-e kezelni az új technikai berendezéseket, ezért javasoljuk egy oktatási program kidolgozását is. Az átalakítás segíti a jobb információ-áramlást az egyes osztályok, a hivatal és az önkormányzat, valamint az önkormányzat és a lakosság között.

A város stratégiájának kialakítása kapcsán mindenekelőtt a térinformatikai rendszer kiépítését emelném ki, valamint a lakossági ügyintézés megkönnyítését, és a lakossági információk széleskörű nyilvánosságra hozását.

A távoktatás és a távmunka olyan dolgok, amelyek a kormányprogramban is a prioritások között szerepelnek.

Az intézmények összeköttetése az általunk javasolt megoldással viszonylag egyszerűen megvalósítható.

Szólnék még a hivatal, valamint a város Internet hozzáféréséről. Tény, hogy az Internet fejlődését nem tudjuk megállítani, ezért rövid határidőn belül csatlakoznunk kell hozzá. Itt említeném meg a városmarketing ügyét is, mely a világhálón keresztül nagyon könnyen elérhető. Úgy gondolom, hogy a városban az Internet hozzáférés már megvalósult.

Kérem a képviselőket, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

Tüttő István: Kiegészítésként hozzátenném, hogy informatikus végzettséggel rendelkező munkatársunk van még a hivatalban.

A térinformatikai rendszer kiépítése a 100 millió Ft-ot meghaladja. Fel kell vennünk a kapcsolatot a Földhivatallal, mert közösen kellene a térinformatika kialakítása ügyében pályáznunk.

A városmarketinggel kapcsolatban jelezhetem, hogy az a csoport, amelyik ezzel foglalkozik, már megalakulóban van és a tagok munkába állása ütemezetten történik. A városmarketinggel kapcsolatos lehetőségekről már konkrét bemutató anyagot is megtekintettünk és élni is kívánunk a lehetőséggel.

Tarnóczky Attila: Két technikai jellegű módosítást szeretnék előterjeszteni. Javaslom, hogy az 1. pont a következőképpen módosuljon: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a város informatikai koncepcióját és a határozat mellékletében szereplő beruházási és fejlesztési programot jóváhagyja.

Véleményem szerint a 4. pont egy nagystílű ígérvény, melyet adott esetben nem lehet teljesíteni. A következő módosítást javaslom: a beruházási és fejlesztési program adott költségvetési évre eső részét évenként határozatban rögzíti, és a felmerült költségek fedezetét költségvetésében biztosítja.

Véleményem szerint jövőre is végig kellene gondolni, hogy mire van lehetőségünk.

Tüttő István: A gyakorlatban ez másképp nem is valósulhat meg.

Tóth László: Képviselőcsoportunk is áttekintette Nagykanizsa Megyei Jogú Város informatikai stratégiáját. Javaslom a közgyűlésnek, hogy az előterjesztést utalja vissza munkabizottsági szakaszba, és az ügyben a későbbi ülésünkön döntsünk. Az új munkabizottságtól lényegre törő, a szükséges és elégséges feltételeknek eleget tevő 3-5 oldalba sűrített átdolgozott koncepciót várok el, mely a stratégián kívül taktikai elemeket is kell, hogy tartalmazzon a konkrétan megfogalmazott célok és feladatok rögzítésén túl azok pénzügyi vonzatát is bemutatva a mai áron becsülve.

Indokaim a következők: már az előterjesztés címe is hibás, hiszen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiájáról beszélhetünk. Nem szerencsés, hogy az előterjesztésben összekeveredik a város és az önkormányzat, beleértve az intézményhálózatot, valamint a hivatalt. Úgy gondolom, hogy először az önkormányzat rendelkezzék minden igényt kielégítő informatikai rendszerrel, és csak utána nézzünk a jövőbe.

Megállapítható, hogy az előterjesztés általános, a mennyiség a minőség rovására ment. A saját magunk által kidolgozott anyag, hatásosabb és célravezetőbb stratégiai koncepciót eredményezett volna, mint a különféle kommunikációs és informatikai tanulmányokból való kiollózásos szerkesztési mód. Jelen állapotban az előterjesztés maximum vitaanyagnak tekinthető.

Marton István: Egyetértek Tóth László úrral abban, hogy az előterjesztés lehetett volna rövidebb is. Nem értem az anyagban írt intelligens város elnevezést, ilyenről még nem hallottam.

Tüttő István: Az intelligens város, mint fogalom létezik és a város is alkalmazkodni szeretne hozzá.

Marton István: Az 1. számú melléklet rövid távú tervekről szól. A Polgármesteri Hivatal két épületének összeköttetését nagy sebességű üvegszálas kapcsolattal javasolja az anyag. Mivel nincs számszerűsítve, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, ezért nem tudom eldönteni, hogy melyik lenne a gazdaságos megoldás. Szeretnék egy egyszerű gazdaságossági számítást látni a megtérülést illetően. Örülnék, ha realizálható lenne városunkban is az, mint Zalaegerszegen, hogy a kiépítés költségeit az önkormányzat, valamint a városban működő cégek, szervezetek hozzájárulásaiból finanszíroznák. Ismerve azonban a városban működő cégeket, ezt én csak naiv elképzelésnek tartom.

Törőcsik Pál: Nem kérném ki magunknak, hogy intelligens városnak nevezzenek bennünket. Az intelligens szó annyit jelent szó szerint, hogy logikusan gondolkodó. Remélem, hogy a város szeretne a logikus dolgok között eligazodni. Azt hiszem, hogy barátkoznunk kellene a gondolattal és felnőni hozzá.

Kelemen Z. Pál: Az a véleményem, hogy az ügyet utaljuk vissza bizottsági szakaszba. Felajánlom képviselőcsoportunk szakértői gárdáját egy ennél célratörőbb koncepció kidolgozásához.

Tarnóczky Attila: Abban egyetértünk, hogy a számítástechnikai terület fontos a számunkra, de arról vitatkozni, hogy az előterjesztésben kinek mi tetszik, kilátástalan dolog. Javaslom, hogy a határozati javaslat 5. pontjában fogalmazzuk meg, hogy idén az erre szánt összeget milyen célra használja fel a város.

Tüttő István: Ez a bizottság nem ugyanolyan, mint amelyeket a közgyűlés hoz létre, hiszen itt egy szakmai munkacsoportról van szó.

Györek László: Megpróbálok logikusan haladni a kérdések megválaszolásában.

Ha pl. egy számítógép ára 260 ezer forint, akkor ez a koncepció fél év múlva nem lesz érvényes. Egy-két év alatt olyan változások állnak be technikai téren, amelyek egy koncepcióban nem írhatók le. A számítástechnikai piac olyan gyorsan fejlődik, hogy fél, 1 éves elavulások vannak a technikai eszközökben, nem beszélve a szoftverekről. Aligha hiszem, hogy ezt koncepció szinten megemlíthetjük. Javasoljuk a határozati javaslatban ezt koordináló munkacsoport működését, amely konkrétan figyelemmel tudná kísérni a koncepcióra tekintettel azt, hogy mi hogyan működik, mi mennyibe kerül, melyik a legjobb, és nyilvánvalóan ezt javaslom elfogadásra.

Elhangzott, hogy az anyag általános. Véleményem szerint pontosan ez a koncepció lényege. Azért próbáltuk meg pontosabban, jobban megmagyarázni a dolgokat, mert tudjuk, hogy a képviselők többsége nem informatikai szakember. Szükségét éreztük annak, hogy mind a képviselők, mind a lakosság tisztában legyen azzal, mit jelentenek az itt felsorolt dolgok.

Az “ideológiai sallangok”-kal kapcsolatosan reméltem, hogy senki nem próbálja azt felvetni, hogy bármiféle párt, vagy ideológia felmerülhet az anyag kapcsán. Tekintettel arra, hogy a munkabizottság, nem ilyen alapon jött létre. Nem hiszem, hogy pártonként kellene létrehozni egy munkabizottságot, vagy csoportot, ez nem pártkérdés, nem ideológiai kérdés. A “polgárbarát önkormányzat” szerintem érthető kifejezés.

Szeretnénk, ha az önkormányzatban már meglévő értékek, köztük UNIC szerver, megmaradnának, mert nem hiszem, hogy lesz pénze az önkormányzatnak arra, hogy mindenből újat vásároljon.

A beruházások sorrendjét illetően szakmai kérdésről beszélünk. Természetesen a létrehozandó munkacsoport ezt átdolgozhatja, a közgyűlés is véleményezheti, de ez már nem tartozik a koncepció keretei közé. A költségek valóban magasak, de itt az önkormányzat intézményeiről van szó és nagyon sok pályázati lehetőség van. Pontosan ilyen célokat támogatnak, amelyeket leírtunk.

Kétségtelen tény, hogy szerepelnek az anyagban különböző kormányzati és egyéb tanulmányokból átvett dolgok. Úgy gondolom azonban, hogy talán nem célszerűtlen dolog, ha nálunknál is komolyabb szakemberek által már kidolgozott és működő dolgokat átveszünk. Nem érzem ezt hibának. Javaslom a képviselő úr által létrehozandó munkacsoportnak, hogy tekintse át a meglévő tanulmányokat, a kormány informatikai stratégiáit, az önkormányzati informatikai stratégiát és vegyék át belőle azokat, amelyek megfelelnek.

Marton képviselőtársamnak válaszolom, hogy a mesterséges intelligencia szakkifejezés hatására neveznek egyes városokat “intelligens város”-nak.

Tüttő István: Tudomásom szerint Székesfehérvár is intelligens város.

Györek László: A térinformatikai rendszer költségeivel kapcsolatosan az eddigi tapasztalatok szerint a költségnek kb. 10-15%-a városi költség. Sok városban kiépült már, az adatok innen származnak.

Kelemen képviselőnek igaza van, hogy ez nem pályázat, nem is annak szántuk, ez egy koncepció, amit később részletezni kell.

Törőcsik Pál: Egyetértek Tarnóczky alpolgármester módosító javaslataival.

A munkacsoportnak bárki tagja lehet. Egy informatikai stratégiát kidolgozni nem akármilyen feladat.

Dr. Fodor Csaba: Egyetértek azzal, hogy a munkacsoport egészüljön ki szakemberekkel és az új anyagot a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság soron következő bizottsági ülésén tárgyalja meg. Az új felállású munkacsoport – amely nem jelenti azt, hogy a régiek nem lehetnek tagjai – próbáljon meg ebből a stratégiai anyagból érthető, előremutató és következtetések levonására alkalmas koncepciót összeállítani. A határozati javaslatok némelyikét törvénysértőnek tartom. Bízom abban, hogy Törőcsik alpolgármester előterjesztésével legközelebb nem fog ide kerülni olyan anyag, amelye törvényességi szempontból ne lenne ellenőrizve. A 3. határozati javaslat alapján nem hozhat létre a polgármester munkacsoportot, a beruházások és a fejlesztéseket koordinálására. A beruházásokra, fejlesztésekre a közbeszerzésről szóló helyi rendeletünket kell alkalmazni, mely többek között szabályozza a bíráló bizottság összetételét és feladatait is. Úgy gondolom, hogy ezt ki kellene venni innen. A 2. ponttal kapcsolatosan a polgármesternek semmiféle olyan felhatalmazást adni nem szabad, hogy a beruházások elindításához szükséges szerződéseket kösse meg, ezért javaslom ennek törlését. Korrekt, törvényeknek megfelelő határozat készüljön, és olyan stratégia kerüljön kidolgozásra, amelyet végre lehet hajtani.

Tarnóczky Attila: A 3. pont hibás értelmezésének érzem azon álláspontot, hogy az a beruházási szabályzatnak nem felel meg. Itt egy koordináló munkacsoportról van szó, amelyben Önök is részt akarnak venni. A munkacsoportnak nem az a feladata, hogy kiválassza a beruházót. Itt tanácsadói csoportról van szó.

Birkner Zoltán: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke elfelejtette elmondani, hogy az anyagot már tárgyaltuk, és azt egyöntetűen támogattuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a koncepció valójában egy távlati terv. Érdemes Tóth képviselő javaslatát elfogadni olyan szempontból, hogy egy kisebb vagy másfajta munkacsoport is álljon fel. Kérem, fogadják el a koncepciót.

Tüttő István: Egyetértek Fodor képviselővel és továbbra is aggályaim vannak a 2. ponttal kapcsolatosan, ugyanis nem végrehajtható. Nem köthetek meg semmilyen szerződést, amíg az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság nem hagyta azt jóvá.

Dr. Fodor Csaba: Én nem azt mondtam, hogy nem tárgyalta meg, hanem azt mondtam, hogy törvényességi szempontból nem nézte meg senki az anyagot. Az igaz, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság foglalkozott az üggyel, és döntött arról, hogy közgyűlés elé terjeszthető az anyag.

Az, hogy polgárbarát vagy nem, vagy hatóságcentrikus-e, az már más kérdés. Az önkormányzatnak vannak hatósági feladatai, és azok elvégzésétől nem lehet eltekinteni, de vannak olyan feladatai is, amelyek nem hatóságcentrikusak, az pedig nem polgárbarát, hanem ügyfélcentrikus, és szolgáltató jellegnek hívják. Erre gondolt Tóth képviselő.

Kérem a polgármestert, szavaztassa meg a Tóth képviselő javaslatát, mely szerint egészüljön ki a bizottság, és az itt elhangzott módosításokat figyelembe véve, készüljön egy új anyag.

Törőcsik Pál: Visszavonom a határozati javaslat 2. pontját.

Tóth László: Javaslom, hogy az előterjesztés legyen visszautalva munkabizottsági szakaszba, és az új munkabizottság lényegre törő, a szükséges és elégséges feltételeknek eleget tevő, sűrített, átdolgozott koncepciót terjesszen a közgyűlés elé, amely a stratégián kívül taktikai elemeket is tartalmazzon a konkrétan megfogalmazott célok és feladatok rögzítésén túl azok pénzügyi vonzatával.

Tüttő István: Aki Tóth képviselő javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért Tarnóczky alpolgármester javaslatával – kiegészítés 5. ponttal az 1999. évi keret felhasználására a munkacsoport dolgozzon ki javaslatot – kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Tarnóczky alpolgármester javaslatával – az informatikai koncepciót és a határozat mellékletében szereplő beruházási és fejlesztési programot hagyja jóvá a határozatra utalva vissza –, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat 3. pontja úgy módosuljon, hogy a munkacsoport egészüljön ki, amire a polgármesternek adnak felhatalmazást-, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért Tarnóczky alpolgármester javaslatával, - a beruházási és fejlesztési program adott költségvetési évre szóló részét évenként határozatban rögzíti a közgyűlés és a felmerülő költségek fedezetét költségvetésében biztosítja – kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért az április 30-i határidővel, és a teljes határozati javaslattal, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

91/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a város informatikai koncepcióját és a határozat mellékleteiben szereplő beruházási és fejlesztési programot jóváhagyja.

2.) megbízza a polgármestert, hogy egészítse ki a koncepcióban szereplő beruházásokat és fejlesztéseket koordináló bővített munkacsoportot.

3.) a beruházási és fejlesztési program adott költségvetési évre szóló részét évenként határozatban rögzíti és a felmerülő költségek fedezetét költségvetésében biztosítja.

4.) felkéri a munkacsoportot, hogy az 1999. évi keret felhasználására dolgozzon ki javaslatot

Határidő: 1999. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.55 órakor bezárja. (Az ülésről hangfelvétel készült)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1999. március 30. soron kívüli 2.

 

Jegyzőkönyv

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 30. (kedd) 17.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Zoltán Pál, Kiss László Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemesvári Márta, Szabó Lászlóné osztályvezető.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, vendégeinket, a sajtó képviselőit és a hivatal apparátusát.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Aki egyetért azzal, hogy a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására vonatkozó előterjesztést napirendre vegyük, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

1.) Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot.

 

92/1999. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönti a tíz éves Hild érmes Csurgó városát. Szászfalvi László Csurgó város polgármesterének a városaink közti egyre javuló együttműködésért végzett munkáját “Nagykanizsa megyei Jogú Város Címere” adományozásáról szóló oklevéllel és emlékplakettel ismeri el.

Határidő: 1999. április 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 17.15 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester