2000. január 11. soron kívüli 1.

 

J e g y z ő k ö n y v

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. január 11-én (kedd) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztína aljegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella, Beznicza Miklós osztályvezetők, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész, Dr. Nemesvári Márta főtanácsos, Erdős Péter főmunkatárs, Makrai Márton ügyvezető, Dr. Szabó Csaba a Városi Kórház főigazgatója, Dr. Baumgartner Imre ügyvéd.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője.

Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves vendégeink, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket mai közgyűlésünkön. Köszöntöm az illetékes vezetőket az osztályok élén, valamint a médiák megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A mai soron kívüli közgyűlésünk megkezdése előtt engedjék meg, hogy néhány közérdekű tájékoztatást elmondjak Önöknek. Szeretnék egy rendezvényre meghívást tolmácsolni a képviselőtestület tisztelt tagjainak, valamint a kedves városi polgároknak. A Hevesi Sándor Művelődési Központ tisztelettel meghívja január 21-én 16,30 órakor a HSMK Kiállító- és Színháztermébe a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett gálaműsorra. Kérem, hogy a rendezvényt súlyának megfelelően minél többen tiszteljék meg részvételükkel a rendezvényt. Egyúttal kedves képviselőtársaim az asztalukon találnak egy kis apró figyelmességet a Magyar Külkereskedelmi Bank Nagykanizsai Fiókja jókívánságai mellett. Megköszönjük a bankfióknak a kedves figyelmességét. Ezek után rátérünk a mai napirendi pontokra, ezzel a soron kívüli közgyűlés munkáját megkezdjük. Önök előtt vannak a napirendi pontok. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel. Nincs. Ezért meghatározott sorrendben az első napirendi pont tárgyalását megkezdjük. Javaslat a lakossági szilárd hulladék 2000. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Dr. Tuboly Marianna: A napirendről kell szavazni.

Törőcsik Pál: Mielőtt az első napirendi pont tárgyalását megkezdenénk, kérném szavazzunk. A rendkívüli közgyűlésre való tekintettel napirendi pontonként kell Kérem a napirendi pontokra szavazatukat. Az első napirendi pontra szavazunk most.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A második napirendi pontra szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 3. napirendi pontról szavazunk.

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: Negyedik napirendi pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja.

 

Napirendi pontok:

 

1.) Javaslat a lakossági szilárd hulladék 2000. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (korábban kiosztásra került)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

Marton István és Budai István képviselőt önálló indítványa (írásban)

2.) Javaslat a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló 10/1990. évi rendelet módosításáról (korábban kiosztásra került)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 1. Javaslat a Főkincstár létrehozására, a költségvetési koncepció határozati javaslatának 3. pontja figyelembevételével (írásban)
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

  4.) Javaslat Dr. Szabó Csaba, kórház főigazgató fegyelmi ügyének lezárására (ír.)

  Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

   

   

  1.) Javaslat a lakossági szilárd hulladék 2000. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

  Marton István és Budai István képviselőt önálló indítványa (írásban)

   

  Kelemen Z. Pál: Ezt a témát a múlt közgyűlésen tárgyaltuk és szavaztunk. Mi változott azóta, mi indokolja, hogy ismét napirendre vettük?

  Törőcsik Pál: A legfontosabb oka az, hogy jelen pillanatban a szállítási díjak változatlanul hagyása mellett a városnak jelentős pluszkiadást jelentene, amennyiben változatlan formájában a régi rendeletünk lenne érvényben, ez több mint 30 millió forint kiegészítést jelentene, ezen mindenféleképpen valamiféle változtatást kell eszközölni. Erre különböző javaslatok voltak és vannak, ezért ezek szerint kérem mindenképpen a döntésüket.

  Marton István: A témának a közepébe csapva, egy kérdést kell feltennem elsőként. Az utolsó előtti és az 5. oldalon az utolsó mondatban az található, hogy összehasonlításként bemutatták néhány város 1999. évben alkalmazott hulladékgazdálkodási díját. Egy lakásra vetített éves átlag nettó díj forint/év. Szeretném megtudni, hogy amikor ez a hulladékszállítási alaprendelet érvénybe lépett 1993-ban, akkor ez az összeg mennyi volt Nagykanizsán?

  Törőcsik Pál: Nem tudom, hogy az illetékes osztály részéről tud-e valaki így most választ adni. Vagy az előterjesztésben, vagy annak kiegészítő anyagaiban szerepel-e erre valamiféle adat?

  Erdős Péter: Az 1993-as díjat most fejből meg nem mondom Önöknek, elnézést kérek ezért, de az 1993-as első szerződés, ami a kezemben van, hogyha ebből pár percet kapok, akkor ebből megpróbálom kiszámítani. Ebben helység alapú díj volt, ami azt jelenti, hogy január 1-től. A 93-as megegyezett a Városgazdálkodási Vállalat árával.

  Törőcsik Pál: Budai István képviselő úr kér szót, addig kérném ezt az adatot pontosítani, kérem Marton képviselőtársam türelmét addig.

  Budai István: Az elmúlt közgyűlésen én kifejtettem azt az álláspontomat, hogy az áremelési javaslatok közül az első számú javaslatot fogadom el a magam részéről, azért, mert én úgy tartom tisztességesnek, hogy amilyen mértékben emeljük a szolgáltatás árát, olyan mértékben részesedjen a lakosság is az áremelésből, és ha már egyszer van ilyen szerződésünk a Saubermacher-Ryno Kft-vel, amilyen van, akkor ezt a terhet egységesen vállalja fel az önkormányzat és a lakosság. Ezt indokolom azzal is, hogy a fogadóórámon több választópolgár ezt a kérdést több felvetette, ugyanis megjelent a Kanizsa Újságban egy olyan cikk, ami 19,3%-os áremelést domborított ki. … Elég nagy volt a felháborodás az én választókörzetemben. Úgy gondolom, hogy nem háríthatjuk át a lakosságra azokat a terheket, amelyeket esetleg egy előnytelen szerződés az önkormányzat terhére ró. Úgy gondolom, valamennyire hivatott vagyok arra is, hogy Marton úr felvetett kérdésére valamennyire választ adjak. Kinyomoztam az 1993-as papírjaim között és nekem itt fel van írva és a múltkor el is mondtam, hogy az 1993-as díj egy háztartásra vetítve 1368 Ft volt. Az egy háztartásra vetített díjat akkor mi úgy kalkuláltuk, hogy volt 60.000 helyiség és egy háztartásra 3 helyiséget vetítve számoltunk 20.000 helyiséget, nagyjából azonos a most közöltekkel. … És ha ezzel visszaszámolom az akkori áron a … 1368 Ft volt.

  Én a múltkor is elmondtam, hogy a mellékletnél érzek bizonyos csúsztatást, hiszen a táblázat, amely a városok nevét és a díjat tartalmazza azért a középmezőnyben hozza ki Nagykanizsát úgy hogy csak azt a számot mutatja ki, amit a lakosság fizetett, tehát a lakossági árbevételt ossza el a háztartások számával, holott én akkor is azt mondtam, és tartom is a véleményemet, hogy a szolgáltatás díja az, amit a szolgáltató megkap. Nem pedig az, hogy azt ki fizeti, természetesen azt sem közömbös, amit megkap. Ha így számolom, akkor az én számításaim szerint 6195 Ft-ra jön ki, tehát az elmúlt hét évben olyan 450%-os áremelés történt. Ugye volt azért közben… Tehát Marton úrnak mondom, hogy az én számításai szerint 1993-as díj 1368 Ft volt, ha Erdős úrnak más szám jön ki, szíveskedjen közölni. Én ismételten kérem a közgyűlést, hogy az 1. sz. változatot, a 9,8%-os lakossági áremelést és ennek megfelelően a különbözet emelést is kérem megszavazni.

  Törőcsik Pál: Annyit szeretnék elmondani, hogy a fogadónapomon számtalan megkeresés történt ugyanebben a témakörben. Vannak sajnos, akiknek ezeket a szemétszállítási díjakat nehéz kifizetni, valóban olyan a szociális helyzetük. Vannak olyanok is, akik kedvezményt kapnak a szemétszállításra, pedig nem igényelnék ezt a fajta támogatást és egy megemelt szolgáltatási díjat is ki tudnának fizetni. Azért én a kedves nézők felé – mivel ez zsebeket érintő kérdés, azért szeretném ezt forintosítani és azért próbáljuk megnézni mit jelent ez egy háztartásban a jelenleg érvényben lévő szállítási díj és az általam szándékozott emelési variáció. Mit jelent ez egy családban évente vagy egy napra vetítve és akkor kb. a kedves nézők is jobban tisztába jönnek vele, hogy milyen nagyságrendekről és milyen pénzekről dönt itt most ez a testület. Ezzel kapcsolatban csináltam egy gyors számítást. 6100 Ft-ot mondott ugye Budai úr jelenleg háztartás/év. 365 napra visszaosztva ez háztartásonként naponta 16 Ft 71 fillért jelent. Ha most 9,5%-os emeléssel számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy családonként naponta 1 Ft 60 fillér. Ebből a 6100 Ft-ból mennyi az amit a lakosság fizet és mennyi amit az önkormányzatnak ki kell egészíteni hozzá, akkor lehet hogy a számok még finomabbak és még pontosabbak lesznek. Elnézést ezért a matematikáért, remélem, hogy ezek a számok önmagában nem untatnak senkit, hiszen mindenkinek a zsebéről van szó, de azért csak tudják már a kedves polgárok, hogy 10 forintról, 100 forintról vagy ezer forintról van szó. Ha már ennél a dolognál tartunk, akkor ezt tisztázhatjuk.

  Budai István: Úgy gondolom, nekem címezte alpolgármester úr a kérdést, hogy mennyi a különbség. Ha azt mondjuk, hogy ez egy tavalyi szám, tehát nem a megemelkedett, az 5201 Ft, amit a lakosság fizetett, hiszen ebből ki lehet számolni, … hogy 900 Ft különbség van az önkormányzat terhére háztartásonként. Nem ez a problémám ezzel, hanem az a problémám, hogy így nem lehet számolni, hiszem kiszámolhatnánk percre is és akkor ki se tudnánk számolni. Itt azt kell kiszámolni, hogy ezt, ha most megemelem 20%-kal a lakossági terheket, akkor országos dobogós helyen vagyunk. Tudniillik én nem hasonlítanám ezt a díjat Szentendrével. Szentendre Budapest milliárdosainak a települési helye, sokkal könnyebben kifizetik ezt a díjat, mint mi itt Nagykanizsán a csökkentett díjat. Szentendrének olyan a körzete, olyan a helye, ismerem, mert városgazdálkodási időben többször voltam tapasztalatcserén Szentendrén és ott olyan a gyűjtési terület, hogy zegzugokban a hegyekben gyűjtik a szemetet. Én nem hasonítanám össze Szentendrével. Nekem az a véleményem, az egy jó ajánlat, ha szerződést kötöttünk arra, hogy a mindenkori inflációval emeljük a szemétdíjat, akkor ez egységesen emelkedjen a lakosság felé és az önkormányzat felé. Tudom, hogy lehetne megtakarítani költségeket, ezzel tisztában vagyok. De nem vállalhatja fel egy választott vezető azt a problémát, hogy utána a szeme közé vágják, hogy te akkor miért voltál ott. Nekem az a véleményem, ha már ez a szerződés ilyen balul sikerült, akkor tessék a következményeit vállalni. Az a kérésem fontoljuk meg ezt a dolgot, ne hamarkodjuk el, nem baj, ha újra idekerül, beszéljük meg, de semmiképpen nem kellene ilyen magas terheket róni, ez igenis kemény, nagyon sok embernek nehéz lesz kifizetni.

  Törőcsik Pál: Budai képviselőtársamat szeretném megerősíteni az álláspontjában, igaza van. Én is azzal kezdtem a kiegészítésemet, mielőtt ezekbe a számokba belementünk, hogy bizony vannak olyan családok, és ezzel szembe kell hogy nézzünk, akinek ilyen összeg kifizetése is problémát jelent. De azért, hogy a nagyságrenddel tisztában legyen a lakosság, én szükségesnek tartottam, hogy ezt közöljük. Én inkább a második részére gondoltam, arra a bizonyos kedvezmények rendszerének a felülvizsgálatára, a teherviselést próbáljuk oly módon változtatni, hogy akinek nem jelent különösebb nehézséget, hogy ilyen díjemelést a családi kassza kibír, akkor azokat ne részesítsük kedvezményben, tehát a kedv olyan módszert válasszunk, amely a terheket azokról a családokról venné le, akiknek tényleg ez a kis összeg kifizetése is problémát jelent, sajnos ez elég szomorú, de így igaz.

  Dr. Gőgös Péter: Három észrevételt tennék. A magam részéről semmiképpen nem tudok támogatni nagyobb mértékű emelést, mint az infláció ez az egyik, a másik pedig, hogy görgetjük éveken keresztül magunk előtt ezt az előnytelen szerződést, holott tisztában vagyunk azzal, hogy ez mennyire igazságtalan szerződés, aki nem tudja annak elmondom, hogy ez a szerződés azt tartalmazza, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után még tíz évig él ez a szerződés. Tudni kell, hogy Kanizsán ez irreális dolog, szelektív hulladékgyűjtés nem fog megvalósulni, lehet hogy 20 éven keresztül sem tökéletesen. … Javasolnám a szerződéseknek a felülvizsgálatát, hátha találunk benne támadható pontot és minél előbb felül kell vizsgálni, revideálni kell.

  A harmadik dolog pedig szeretném megkérni Marton képviselő urat, hogy árulja el azt a bizonyos összeget, hiszen valószínű magának tette fel ezt a kérdést nem másnak, ő tudja megmondani.

  Törőcsik Pál: Igen, a mosolyt látva képviselőtársam arcán, valószínűleg van egy szám. Amennyiben egyeztetnek és hasonló szám jön ki Erdős Péter úrnak is, akkor azt hiszem jól számoltak mind a ketten.

  Marton István: Megvárom Erdős úr válaszát.

  Törőcsik Pál: Kérdezem Erdős Péter urat, van-e valami tájékoztató jellegű adata.

  Erdős Péter: Az 1993-as évi díjra vonatkozóan itt helyben jobb számot én sem tudok mondani, mint amit a Budai úr mondott, az körülbelül meg is felel a valóságnak, 1368 Ft, ami a 3 szobás átlagos lakásokra számított és helység alapú díjból ez jön ki valóban, ami ÁFA nélküli díj volt, és az ÁFA akkoriban 6 % volt ha jól emlékszem a számra. A szerződés rögzítette azt, hogy ebben a 93-as évben ez a VGV utolsó ára volt, azt egy az egyben átveszi, és ugyancsak a szerződésben van az rögzítve, hogy 1994. január 1-től, ott még nem százalék, meg nem infláció, hanem konkrét számmal rögzítette, hogy a 38 Ft-os helyiségdíj 68 Ft-ra emelkedik 1994. január 1-jétől. Így 1994-ben 2448 Ft volt az átlagos lakásonkénti díj + 6 % ÁFA és ettől kezdve fogalmaz úgy a szerződés, hogy évről évre az infláció + a szelektív gyűjtés bevezetését elősegítendő + 10 % áremelés vagy díjemelés fog a közgyűlés elé terjeszteni javaslatként. Ebből nagyjából az inflációkövetés valósult meg a díjemelés mértékeként a 10 % az nem. Hiszen abban a 96-97-es évben 20% fölötti infláció volt és a 10% nélkül is elég magas áremelést kellett produkálni, ennek következtében a szerződésben meghatározott és rögzített vállalkozási díj és a lakosságra terhelt díj összegében egyre nyílt az olló, tehát egyre nagyobb volt a kettő közötti különbség.

  Marton István: Ott folytatom, ahol képviselőtársaim abbahagyták, illetve az utolsó mondatával Erdős Péter úrnak, hogy attól kezdve aztán egyre nyílt az olló. Miért mondom én, hogy nyílt ez az olló? Azért, mert valóban a három szobás családokra vetítve 1368 Ft volt a díj 1993-ban és tökéletesen igaza van Budai képviselőtársamnak, hogy a hatos oldalon lévő 11 várost tartalmazó táblázatban, amelyen alsó középsőként vagyunk feltüntetve azzal a szerint nagyon csúnya szépséghibával, hogy a 2. oldalon lévő bázisadatokat ha megnézem, ez a 99-es évre kalkulált kiszámlázható összegsorból van számolva, azzal szemben, amit Budai úr is említette 1999 évre szerződött összeg. Ha a szerződött összeget nézzük, én a KSH-nak 1989 óta a hivatalos inflációs rátáját kikértem, ezzel kiszámoltam, hogy az 1993-as 1368 Ft-ról indult, akkor az 1999-ben elérhette volna a 4266 Ft-ot. Ezzel szemben Budai úrnak 6195 Ft, nekem 6088 Ft jött ki. Kérem, meg lehet nézni, a különbség döbbenetes. Arról nem is beszélve, hogy a 6-os táblázat egyébként is félrevezető, mert az utolsó előtti, vagyis 10. helyen van a hozzánk hasonlítható nagyságú város Zalaegerszeg 3898 Ft-tal és egy csillaggal megjelölve. A csillag azt jelenti, hogy a díj a lerakási díjat nem tartalmazza. Én úgy gondolom, ha egy összehasonlító táblázat készül, akkor ott a számoknak meg kell, hogy állják az összehasonlítás próbáját, illett volna a lerakási díjat is odaírni. Mivel ez nem történt meg, néhányan, köztük én is ennek utánajártunk, és kiderült, hogy ez alig éri el az 500 Ft-ot. Ha ezt hozzáadom a 3898-hoz, akkor az ugye nem éri el a 4400-at, szemben a mi 6100 Ft-unkkal, ami volt a tavalyi esztendőben. Tehát ez a ….. az inflációt meghaladóan több mint 1800 Ft-ot ugrott tavalyig, ezért mondom, hogy igaza van az Erdős Péternek, hogy bizony ez nyílott, az összeg pontosan ez volt. Ezen lehet vitatkozni, hogy ennek a tevékenységnek az ára mekkora, hogy ennek inflációkövetőnek kell lenni, vagy egy icipicivel több, de egészen biztos, hogy ekkora nem lehet, mint amekkora lett. Ha most megszavazzuk a 9,8%-ot, tehát az első változatot, mert a beterjesztettek közül én magam sem tudok semmi mást megszavazni, azzal a kiegészítéssel, amit kérem, hogy szavaztassák meg, hogy az önkormányzat nem ad egy fillért sem ezen kívül. Annál inkább sem, ezt képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, igaz, hogy 30 napirend között, de december 21-én a 382-es határozata a közgyűlésnek intézkedik ezekről az ügyekről. Tehát konkrétan a hulladékgazdálkodásról szóló 10/1996.(III.10.) önkormányzati rendelet komplex felülvizsgálatát 2000. március 31-ig. Hiába beszélünk a díjkedvezményekről, ez közgyűlési döntés volt, addig a díjkedvezmények eltörlését ez a közgyűlés nem támogatja. És ugye a 2. pont, aminek szintén március 31. a határideje, hogy a polgármesternek felül kell vizsgáltatni a lakossági szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását szolgáló kötelező közszolgáltatás elvégzésére a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel megkötött vállalkozási szerződést. Tehát úgy gondolom, hogy a mai napon csak egy valamilyen százalékú díj elfogadása ennek a testületnek a feladata. Felhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy a hétfői napon mindenki megkapta ebben a témában – mert december 21-én született egy döntés - Budai István képviselőtársam önálló képviselői indítványát, és az enyémet is, amit szintén a múlt héten készítettem, tehát úgy gondolom, hogy a két képviselői indítvány, amely e kérdésekkel foglalkozik, meg a közgyűlésnek ez a dec. 21-i határozata összekapcsolódva az ügyet hosszú távon megnyugtatóan rendezni tudják.

  Röst János: Én úgy gondolom, hogy semmi értelme belemenni egy számháborúba, abban sem, hogy melyik városban mekkora összeggel van terhelve a szemétdíj szállításnak a mértéke, meg abban sem, hogy mikor, honnan és milyen számról indultunk. Én úgy gondolom, hogy egy díjnövekedésnél a bázisszámok mindenképpen mértékadóak, vagy ha nagyon alacsonyról indul, akkor nyilvánvaló nagyok az eltérések. Lényegesen nagyobb lehet, de egy magasabb bázisról magasabb összegű eltérésnél. A másik, hogy jelenleg van egy érvényes szerződés, amit úgy gondolom, hogy mindkét fél számára kötelező. Tehát nem lehet most azt mondani, hogy nem akarjuk betartani, természetesen felül lehet vizsgálni, lehet módosítani, de hozzá kell tenni, hogy a mindkét fél részvétele mellett. Meg lehet tenni azt is, hogy felbontjuk a szerződést, jogi következmények, illetve egyéb következmények értékelése után. A másik pont, amit szeretnék elmondani az a szelektív szemétgyűjtés. Nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy nem terjesztettük tovább ki, én úgy gondolom, hogy Európába csak úgy lehet elmenni, ha a szelektív szemétgyűjtés megtörténik Magyarországon is, beleértve Kanizsát is. Kanizsa, amikor elindult a szelektív gyűjtés az élharcosa volt ennek a módszertannak, jelenleg azt kell mondanom, hogy teljes mértékben megállt, és ilyen értelemben senkinek sem jó ez. … Én úgy gondolom, hogy ez szakmai problémakör, eddig mindenhol megoldották, nem hiszem, hogy Kanizsa kivétel lenne ez alól.

  Törőcsik Pál: Annyit el kívánnák még mondani, hogy ha még visszaemlékszünk, megéltünk most már egypár kormányváltást, hál Istennek a politikai váltógazdálkodás bevezetése óta és mindannyiszor elhangzottak a kérdések a kormányváltás után, amikor az új kormány hivatalba lépett, hogy úgy külpolitikai vonalon és egyéb vonalon egy új vezetésnek első feladata és első nyilatkozata az, hogy minden megkötött szerződést elismer, magára nézve kötelezőnek tart. Ez nem azt jelenti, hogy mindenbe belenyugszik, hanem azt jelenti, hogy minden ilyen államközi kapcsolatnak és egyáltalán a szerződéses jogrendszernek az alapja a római jog, ahol azt mondom, hogy egy szerződést akkor lehet felbontani a két szerződő fél között, amennyiben az egyik szerződő fél az általa vállalt kötelezettséget nem teljesített, avagy a szerződés megkötésének időpontjában valakit tudatosan megtévesztett vagy tévedésben tartott és nem akarom tételesen ezeket a dolgokat, ezekre megvan a lehetőség. Ezt meg is tagadtuk az elmúlt alkalommal, ennek megvan a felelőse és megvan a határideje. Én azt mondom, hogy mindaddig, amíg ez az érdekelt felek részvételével meg nem történik, addig természetesen a képviselő-testületnek mint döntést hozó szervezetnek, mert addig is joga van döntést hozni, de mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye. Marton képviselőtársamnak volt ez a konkrét indítványa, ezt meg fogjuk szavaztatni, de én kérem képviselőtársaimat, hogy …

  Tarnóczky Attila: Röst képviselő felszólalása késztetett szólásra, annyit szeretnék megjegyezni, hogy sajnos tapasztalataim szerint a városnak azon a részén, ahol be lett vezetve a szelektív hulladékszállítás, ott sem megoldott a kérdés, és elsősorban a lakosság oldaláról egy speciális konténert…..

  Makrai Márton: Tisztelt Képviselőtestület! Én sem akarok belemenni a számháborúba, de konkrét időszakot szeretnék említeni. Az 1994-es díj az egy szerződött összeg volt a 93-as után, tehát nem százalékos arányban emelkedett, hanem egy fix díj volt, ami összességében 49 millió forint volt plusz másfél millió forint volt a lakossági kintlévőség, tehát 50 és fél milliót kapott a vállalkozó az 1994-es évben. A tavalyi évben 116,5 millió volt ez az összeg, a kettő között 230%-os különbség van, tehát ennyi volt a 6 évre terjedő áremelés. Az infláció ezzel szemben összeszorozva 254% volt ugyanebben az időszakban és az üzemanyag ára 49,60-ról 162,30 Ft-ra emelkedett, ami 300 fölötti emelést jelent. Tehát ezeket kérném összehasonlítani, amikor arról a bizonyos ollóról beszélünk, ami tulajdonképpen nem a mi hibánkból változott.

  Törőcsik Pál: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Szavazni fogunk a rendeletről. Először Marton István képviselőtársunk módosító indítványáról fogunk dönteni. Kérem képviselőtársamat, hogy fogalmazza meg pontosan a módosító indítványát.

  Marton István: Javaslatom az első pont: önkormányzat által fizetendő díjkülönbözet nélkül – egész pontosan. Tehát 9,8%.

  Törőcsik Pál: Tehát ez azt jelenti magyarul, hogy a 9,8%-os emelést az önkormányzat a szerződésben vállalt kiegészítését a Ryno felé ne fizesse. Jól értettem képviselőtársam indítványát? Birkner Zoltán ügyrendit kért.

  Birkner Zoltán: Elnézést kérek, de időt szeretnék kérni a szavazás előtt, mert szeretnénk Marton úrral beszélni erről a kérdésről.

  Törőcsik Pál: Tehát ügyrendi javaslat volt, ettől függetlenül ezt nem szavaztatom meg, két perc szünetet rendelek el egyeztetés végett.

  (Szünet)

  Marton István: Szomorú szívvel be kell, hogy jelentsem, meghátrálok. Ugyanis az én álláspontommal szemben sikerült észérveket felsorakoztatni, nevezetesen azt, hogy - nem szeretem azt, ha a képviselőtársak hangosan tesznek megjegyzéseket – nevezetesen ha a közgyűlés a Budai képviselőtársam és az általam benyújtott önálló képviselői indítványt az 1999. december 21-i közgyűlési határozat két pontjának végrehajtásával egy időben elbírálja, akkor nem érdemes bizonytalan jogi küzdelembe belemenni, ez volt az, ami miatt azt mondtam, hogy akkor én visszavonom ezt a javaslatomat és azt mondom, hogy az eredeti előterjesztés 1-es pontját hajlandó vagyok megszavazni és kérem a képviselőtársaimat, hogy ők is ezt tegyék.

  Törőcsik Pál: Köszönöm, nem kívánom kommentálni, annyit talán elmondanék, hogy bölcs belátás többet ér minden más adománynál. … nem kellett ez sem, hanem így egy normális döntést hoz.

  A szavazásra a továbbiakban – mivel a módosító indítvány visszavonásra került – eddigi szokásainknak megfelelően a radikálistól visszafelé fogunk szavazni, a már sokat vitatott és felvezetett praktikus okok miatt. Ezért először a 20%-os emelés mértékére kérem szavazatukat. Önök előtt a 20%-os változatnak a javaslata, kérem erről szavazunk most.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 13 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Törőcsik Pál: Következő változatunk az előterjesztés alapján 19,3% emelését jelentené. Kérem erről fogunk szavazni most.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 16 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

  Törőcsik Pál: Van egy olyan változat, amely 9,8%-os emelést eredményezne, ezzel kedvezményeket törölnénk el, az önkormányzat által fizetendő díjkülönbözetet mérsékelnénk. Ezt az eredeti előterjesztésben lévő javaslatot most én visszavonnám, hiszen ellentétes az eddig már elfogadott módosítással. Erről most szavazni nem szükséges, csak a teljesség kedvéért olvastam fel.

  Következő a 15% emelés mértéke. Kérem, erről szavazunk most, ez a 2-es változat.

   

  A közgyűlés 4 szavazattal, 16 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Törőcsik Pál: Az első variáció, melynek az emelés mértéke 9,8%. Erről szavazunk most.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Törőcsik Pál: Önök előtt a rendelet, erről pedig egyben fogunk szavazni. Kérem képviselőtársaimat, hogy az általunk előbb hozott döntésünket megerősítve a rendeletet egyben fogadjuk el, kérem szavazzunk.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  1/2000(I.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2000.(I.12.) számú rendelete a hulladékgazdálkodási díjakról

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Törőcsik Pál: Önök előtt a közgyűlési anyagban szerepel egy rendeletmódosítás, ezt én most visszavonom, az első napirendi pont 2. részében szereplő javaslat, ezt én most visszavonom, erről nem fogunk határozni, és rátérünk a 2. napirendi pontra.

   

   

  2.) Javaslat a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló 10/1990. évi rendelet módosításáról

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Ismét előterjesztettük, Önök által ismeretes, az előterjesztésben a Plaza szerződésről van szó. Az építési engedély kiadásának a parkolóhelyek számának megállapításában volt még egyeztetni való. Számunkra a törvény lehetővé teszi, hogy az OTÉK szerinti parkolóhely kialakítását helyi rendelettel 50%-os eltérésben módosíthatjuk, ez a Plaza esetében azt jelenti, hogy a 420 parkoló helyett, 320-at építenénk, most konkrétan nem tudom, a lényeg, hogy a hiányzó parkolóhelyek száma 80. Amennyiben a rendeletünket az előterjesztés szerint módosítjuk, úgy az építési engedély kiadásának akadálya elhárul, és így a vételár különbözetet az építési engedély kiadásától a vevő egy összegben átutalja a számlánkra. Voltak aggodalmak, hogy esetleg precedens értékű döntést hozunk, aminek következtében mindenki élni akar ezzel a lehetőséggel. Én tájékoztatnám Önöket, hogy a legutóbbi nagy beruházó az megegyezés szerint az ott előírt parkolóhelyeket meghaladó mértékű parkolóhelyet kíván kialakítani az a vevő, akit most megnevezni nem kívánok, de Önök tudják pontosan, hogy kiről beszélek. Tehát ez a fajta veszély is úgy néz ki elhárult. Kérem, hogy az előterjesztés szerint ezt a támogatást megadni szíveskedjenek.

  Kérdem van-e kiegészítés, vélemény? Önöké a szó. Nem látok jelentkezőt, ezért a vitát lezárom erről fogunk most szavazni.

  Önök előtt a rendelet, kérem, aki a módosítással egyetért, erről szavazunk most.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  2/2000.(I.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2000.(I.12.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló 10/1990. évi rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

 3. Javaslat a Főkincstár létrehozására, a költségvetési koncepció határozati javaslatának 3. pontja figyelembevételével

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Törőcsik Pál: Képviselőtársaim megkaptak egy határozati javaslatot, egy mondatos határozati javaslat, mely szintén a mai napon szavazásra kerülne. Önöké a szó, a vitát megnyitom.

Tarnóczky Attila: Egy dolgot szeretnék jelezni, hogy a … elfogadta a határozati javaslatot ebben a szövegezésben, megfelel annak a kérésnek, amit az Érdekegyeztető Tanácsban a munkavállalói oldal terjesztett elő. Kérem, legyenek szívesek az előterjesztést támogatni.

Böröcz Zoltán: Szeretnék én is egy határozati javaslatot beterjeszteni azzal, amely nem zárja ki, amelynek az elfogadása nem zárjaki egyébként sem a most kapott határozati javaslatot, amit Tarnóczky úr most említett, hogy az Érdekegyeztető Tanáccsal egyeztetett. Sem pedig az elmúlt üléseken beterjesztett határozati javaslatot nem zárja ki a gazdasági társaságok kivételével. Szeretném elmondani, hogy azok a képviselőtársak, akik e mellett érveltek, hogy az gazdasági társaságokat a Főkincstárral KOPI-val ne integráljuk változatlanul kitartanak úgy néz ki az álláspontjuk mellett. Viszont egy olyan megoldást javasolnak a gazdasági társaságok tekintetében, amely figyelembe veszi az Önök által elmondott és a Jegyzőn által az elmúlt ülésen elmondott érveket is. Nevezetesen azt, hogy célszerű a gazdasági társaságainkat, illetve a Kht-t vagy esetleg a Kht-inket, amennyiben lesznek, célszerű egy központból könyvelni, viszont kitartunk a mellett a véleményünk mellett, hogy ez az egy központ nem lehet a KOPI és nem lehet a hivatal szerkezeti része. Ezért megpróbálunk egy szövegszerű határozati javaslatot Önöknek megfogalmazni. Az a kérésem, hogy vitassák meg, és az a kérésem próbálják meg elfogadni. A határozati javaslatunk a következőképpen szól. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a 100%-os és az 51%-ot meghaladó mértékben Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és Kht-k egy könyvelő irodával való könyveltetésének feltételeit 2003. április 1-i határnappal pályázat utján teremtse meg. A Közgyűlés a pályázati kiírás véleményezésével a Pénzügyi Bizottságot és Ügyrendi és Jogi Bizottságot, a pályázat elbírásával a Pénzügyi Bizottságot, a vállalkozási szerződés véleményezésével a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottságot bízza meg. A pályázat kiírásának határideje 2000. január 31. Beadásának határideje: 2000. február 28. A pályázat elbírálásának határideje: 2000. március 10. A vállalkozási szerződés megkötésének határideje: 2000. március 20. Ez az a megoldás, ami megítélésem szerint egy értelmes kompromisszum, mind az egy irodából való könyveltetés, mind pedig a másik kérdés, tehát a KOPI-val való integrálásnak az elvetését, mindkettőt kimeríti. Az a kérésem, hogy a képviselőtársak ezt vitassák meg, és próbálják meg elfogadni.

Maron István: Ez egy meglehetősen tömény határozati javaslat tervezet, de én a frakcióm nevében kérek egy 5 perc szünetet, hogy ezt átgondolhassuk, és megbeszélhessük.

Birkner Zoltán: Elnézést kérek, alpolgármester úr véleményt szerettem volna hallani még mielőtt ez a szünet bekövetkezne én nagyon kíváncsi lennék Beznicza Miklós úr véleményére. Már csak azért is, mert tényleg nem vagyok itt, tényleg, igaza van Marton úrnak ez egy kicsit tömény volt nekem is. És Böröcz úr is azt kérte tőlünk, hogy beszélgessünk róla. Mielőtt kimennénk én azért a szakmát szeretném megkérdezni erről.

Töröcsik Pál: Kérem a döntésem a kővetkező, 10 perc szünetet fogunk rendelni a vita érdemivé tétele érdekében javaslom, hogy az üggyel kapcsolatba Beznicza Miklós úr mondja el előtte a véleményét most a szünet előtt. Ha erre vállalkozni tud.

Beznicza Miklós: Szünet után, mert ez annyira új, hogy hadd ne válaszoljak kapásból. Szünet után igen.

Töröcsik Pál: Köszönöm, akkor még a vélemény kialakításnál, a szünet után Beznicza Miklós úré lesz elsőként a szó. Kérem, mivel már szünetet rendeltünk el ezennel 10 perc szünetet rendelek el.

(Szünet)

Töröcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim folytatjuk munkánkat. A szünetben megfelelő egyeztetések és vélemény cserék folytak. Én mielőtt megadnám a szót Beznicza Miklós úrnak, szeretnék egy megközelítési módra javaslatot tenni. Elsősorban azt a célt nézzük, amit elérni szándékozunk. Nevezetesen azt, hogy az Önkormányzat tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő intézményeit, vállalkozásait, annak működéséről megfelelő információi legyenek. Azt megfelelő kontroll alá tudja helyezni. Azt hiszem, hogy ebben közöttünk konszenzus van, minden javaslatot véleményem szerint ebből a megközelítésből kellene vizsgálni, hogy ezt a célt milyen módon tudjuk elérni. Amennyiben jobbító javaslatok érkeznek, ami ezt a célt elősegíti, valószínűleg konszenzust tudunk kialakítani. Most pedig megadom a szót Beznicza Miklós úrnak.

Beznicza Miklós: Hát ezt a gondolatmenetet folytatva én azt hiszem valami félreértés van itt, ahogy észrevettem a szünetben. Ez a KOPI vagy könyvelő iroda nem Hivatalhoz fog tartozni, nem a Hivatal szervezeti egysége lesz, ha nem a Közgyűlés által létrehozott önkormányzati intézmény lesz. És nem Hivatali osztályt helyettesít, nem Pénzügyi Bizottságot, mint itt elhangzott. Egy önálló költségvetési szerv, amelynek a vezetőjét természetszerűleg a közgyűlésnek kell kinevezni. Ez a vezető vállalj a teljes pénzügyi számviteli fegyelemért a felelősséget. Ez a vezető vonható fegyelmi alá és bármilyen vétség alá, ha nem úgy történnek a dolgok. Na most amennyiben ez a variáció, ami itt elhangzott, akkor elnézést a kifejezésért, de nem csináltunk semmit. Ha olyan vállalkozás magyarul a négy vállalkozást könyveli a négy Kft-nek a könyvelését, akkor négy vállalkozást kell felelősségre vonni a pénzügyi számviteli fegyelemért. Ha ezt egy vállalkozás csinálja, akkor azt az egyet sem lehet felelősségre vonni. Tehát pont az lényege az én elképzelésemnek, hogy olyan szerv végezze a pénzügyi és számviteli munkákat, is és a könyvelési munkákat, amely szervi vezetője a közgyűlés által számon kérhető. Olyan adatot szolgáltat akkor, amikor a közgyűlésnek kell. Tehát én most is azt javaslom, hogy igen is valamilyen formában ennek egy közgyűlés által létrehozott szervnél kell összpontosulni különben nem érjük el azt a célt, amit ezzel a Főkincstárral kellene elérni.

Birkner Zoltán: Frakcióvezetői minőségemben szóltam hozzá és szólók is hozzá. Böröcz úr javaslata mögött azért én ekkora veszélyeket, mint amit most Osztályvezető úr mondott azért nem érzek. De teljesen egyetért a frakciónk Beznicza Miklós úrral abban az értelemben, hogy valóban nevezett Főkincstár rendszert szeretnénk felállíttatni azzal a négy alponttal, ahogy ez ma már egyre inkább kikristályosodik. Még egy információt tán hozzátennék és erre hívnám fel figyelmüket tisztelt képviselőtársaim, bár ez Börörcz úrnak a javaslata sem zárja ki ezt azért hozzáteszem. Ugye ha itt mi a Főkincstárat bevezetjük, akkor tudniuk kell Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy bizony ez munkahelyek megszűnését fogja eredményezni. Na most mi ragaszkodunk ahhoz, és ezt most ki szeretném jelenteni a Fidesz frakció nevében, illetve azt gondolom, hogy most ebben az esetben a FkgP–MDF-KDNP frakció nevében is, hogy azokból az emberekből álljon fel ez a Főkincstár, akik kikerülnek így a rendszerből. Ezzel tompítanánk egy kicsit ennek a munkanélküliség vonzatát, arról nem is beszélve, hogy intézményi feladtok ellátásáról lesz szó nagy részben, amelyet ezek a hölgyek, urak eddig is végeztek, tehát éppen ezért nem lesz tárgyidegen az a munkakör, amit nekik végezniük kell. Éppen ezért mi azt a verziót támogatjuk, ami előttünk fekszik, az a határozati javaslat, amelyik úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Főkincstár létrehozásához szükséges részletes javaslatot terjessze a Közgyűlés elé határidő: 2000. március 31. Felelős: Tüttő István polgármester és hozzáteszem, hogy sokat tűnődtünk Böröcz úr indítványán. A mögött is van természetesen igazság, hogyha egy független szerv kéri, hiszen talán gazdaságosabban, talán másképp kezeli, de ragaszkodnánk ennek az ilyen tompított megoldása, így azt hiszem egy kellemesebb megoldás.

Töröcsik Pál: Több hozzászólást nem látok, ezért a vitát lezárom. Most pedig szavazni fogunk. Kedves Képviselőtársaim először a tárgyban elhangzott, módosító javaslatot fogom szavazásra föltenni, majd pedig az Önöknek kiosztott Birkner Zoltán frakcióvezető úr által az előbb ismertetett határozati javaslatról fogunk szavazni. Nem tudom, hogy szükséges-e Önöknek, hogy még egyszer Birkner Zoltán képviselő úr fölolvassa az indítványát. Amennyiben nem úgy erről fogunk szavazni most.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 8 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadja el.

 

Töröcsik Pál: A másik határozati javaslatot teszem föl javaslatra, amit Önök ismernek polgármester úr előterjesztésében ezt a fajta általános előterjesztési változatot. Kérem, erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

1/2000.(I.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Főkincstár létrehozásához szükséges részletes javaslatot terjessze a Közgyűlés elé

Határidő: 2000. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester.

 

 

Töröcsik Pál. Ezzel a napirendi pont tárgyalását befejeztük.

Tisztelt Képviselőtársaim, hölgyeim és uraim a következő napirendi pont tárgyalása előtt szeretnék Önöknek egy indítványt előterjeszteni soron kívüli ülés összehívására. Szeretném az okokat, illetve a soron kívüli ülés napirendi pontját ismertetni érkezett 9 képviselőtársam aláírásával az SZMSZ-ünk szerinti előírásban egy ilyen előterjesztés a rendkívüli ülés napirendje, amit a közgyűlésünk után hívnánk össze a mai napon. A napirendi pontja a Nagykanizsa I. Futball Club Szolgáltató Kft. támogatása, a Felügyelő Bizottságának kiegészítése, ügyvezető választása megüresedés miatt. Ezt annyiban szeretném kiegészíteni, hogy a Kft-énk működőképességének megőrzése végett, amit egyáltalán szükséges fontos és gyors döntések meghozatala érdekében van szükség ennek a napirendi pontnak megtárgyalására. A döntéshez, mint Önök tudják minősített többség szükséges kérem támogatásukat ez ügyben erről szavazunk most.

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Töröcsik Pál: Köszönöm Önöknek és ezzel a 4. napirendi pont tárgyalására térnénk át. Dr Szabó Csaba Kórház Főigazgatójának fegyelmi ügyének tárgyalására.

 

 

4.) Javaslat Dr. Szabó Csaba, kórház főigazgató fegyelmi ügyének lezárására (ír.)

Előadó: Tarnóczky Attila vizsgálóbiztos

 

Törőcsik Pál: Kedves képviselőtársaim, főigazgató úr, kedves vendégeink! A fegyelmi ügy lezárásának tárgyában napirendi pont tárgyalását megnyitom. Kérdezem Tarnóczky Attila alpolgármester urat, hogy az általa készített meghatározott jelentéshez kíván-e kiegészítést tenni?

Tarnóczky Attila: Feltétlenül szólnom kell. Egyrészt szeretném, hogy a jelenlévők mindegyike, mert a TV adását figyelők úgy nézhessék ezt az adást, hogy tudjanak valamit arról az ügyről, amelyről most tárgyalunk. Tehát jelezni szeretném, hogy bár itt ülök, de a jogi helyzet az, hogy nem alpolgármesterként, továbbá nem a közgyűlés tagjaként. November 30-i közgyűlésen Önök, a közgyűlés – amelyben persze még én is részt vettem – felsorolta azokat a pontokat, amelyekben vélelmezte főigazgató úrnak kötelezettség szegését. És ezek után megválasztott – élénk tiltakozásom közepette egyébként meg kell, hogy mondjam – az ügy vizsgálóbiztosává. Ennek ellenére a vizsgálatot igyekeztem legjobb tudásom szerint korrektül elvégezni. Az anyag itt van Önök előtt mondjuk 3 kötetben: előzmények, vizsgálati anyag illetve a vizsgálóbiztosi jelentés formájában. Amit feltétlenül szeretnék tehát megtenni, hogy a vizsgálóbiztosi jelentést egészét ugyan nem olvasom fel, megállapításaimat fel kell olvasnom, különben érthetetlen, miről fogunk beszélni. A törvény arról is szól, és ezt is jelezni szeretném, hogy a vizsgálóbiztos a tárgyalás folyamatában részt vesz. Amit Önök rám osztottak, az valamiféle ügyészi szerepkör. Önök nélkülem a bíróság, és hát van az érintett főigazgató úr és a jogi képviselője. Látni fogják, hogy az a fajta javaslat, amit én letettem az asztalra, konkrét fegyelmi büntetést nem állapít meg. Ennek több oka van. Egyrészt a törvényi szabályozás a szabálysértésekhez nem köt ilyesfajta jól definiálható mértéket. Ráadásul nyilvánvaló, hogy a tárgyalás során el fognak hangozni – hogy úgy mondjam enyhítő körülmények - amelyeket figyelembe kell venni. Ezeknek a mérlegelése azonban nem az én szerepkörömbe tartozik, hanem az Önökébe. Ennek megfelelően kérem majd eldönteni, hogy milyen álláspontra helyezkednek a fegyelmi lezárását illetően. Megállapításaimat 4 pontba foglaltam össze, annak megfelelően, hogy Önök szintén 4 pontba szedve hogyan indították el a fegyelmi eljárást. Ezeket szeretném ismertetni.

Marton István képviselő az 1999. március 23-i közgyűlésen a tájékoztató a Városi Kórház gazdasági helyzetéről napirendi pontnál kérdésként tette fel a büfé kiadását, a helyiség hasznosításából befolyó bérleti díjakat, valamint a mosoda bezárásával kapcsolatos bevétel és kiadás egyenlegéről kért tájékoztatást. A Közgyűlés elfogadta a polgármester javaslatát, hogy az áprilisi közgyűlésen ezekre a felvetésekre történjen válaszadás.

Ezen előzmények után a főigazgató az 1999. április 22-i közgyűlésen szóban azt adta elő, hogy a büfé eredménye 350-400.000 Ft körül van.

A revizori jelentés 1998. évben a számviteli nyilvántartás szerint 4.922.000 Ft, míg a pénzforgalmi adatok alapján 756.000 Ft veszteséget mutatott ki a büfé működésénél. A jelen vizsgálat során elrendelt célellenőrzés 1999. január 1. napjától 1999. november 30. napjáig 909.000 Ft veszteséget állapított meg. Ezzel azonban szembeállítja az 1.125.000 Ft értékű árukészletet és a mindösszesen 285.000 Ft összegű szállítói állományt. A főigazgató a meghallgatása során a revizori megállapításokat sem 1998-ban, sem 1999. november 30-ig nem vitatta, nyilatkozata szerint úgy emlékezett, hogy már a közgyűlésen is negatív eredményről beszélt. Véleményem szerint pontos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A vizsgálat második része.

Ugyanezen a közgyűlésen a főigazgató egyértelműen nyilatkozott a jogerős munkaügyi perek ismeretében is, hogy az egészségbiztosítási pénztár törvény alapján átvállalta és kifizette az összes ezzel kapcsolatos költségünket, ami 4.200.000 Ft volt.

A revizori vizsgálat szerint a vizsgálat időpontjában, azaz 1999. július 5-én a mosoda bérbeadásával kapcsolatos munkaviszony megszüntetések miatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem térítetten 8.937.000 Ft anyagi hátrány érte a kórházat. A jelen vizsgálat során elvégeztetett célellenőrzés kimutatta, hogy 1999. október 15-én az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről további 3.647.000 Ft került átutalásra erre a célra, így jelenleg pénzügyileg rendezetlen 5.289.500 Ft.

Véleményem szerint a főigazgató jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata nem felelt meg a tényleges adatoknak, valamint nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta a Közgyűlést a költségviselésről, ugyanis a jelenlegi adatok szerint is több mint 5.000.000 Ft anyagi hátrány érte a kórházat.

A vizsgálat harmadik része.

Ugyancsak a kérdések között szerepelt az intézmény kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítása, amelyre a közgyűlési jegyzőkönyvek tanúsága szerint válasz nem hangzott el. A revizori jelentésekre alapított fegyelmi vétségre e körben a főigazgató akként nyilatkozott, hogy az intézmény helyiségeinek bérbe adásával kapcsolatos gyakorlat 1993 óta azonos és az egy évre kötött bérleti szerződéseket évente, emelt bérleti díjért, esetenként változó rendezési helyekkel és időtartamokkal folytatjuk. Az önkormányzat a hivatkozott 7/1994.(IV.18.) sz. rendelete (ez a vagyonrendeletünk egyébként) 1994. április 19-től hatályos. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Véleményem szerint az önkormányzat rendeletét a főigazgató saját bevallása alapján nem alkalmazza és 2 esetben nem kötött bérleti szerződést sem.

A vizsgálat negyedik része.

A revizori vizsgálatok tételesen megállapították, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által átadott működési finanszírozást felújítási és felhatalmazási célú kiadásokra fordították. Az 1999. évi felújítás teljes összege 39.081.239 Ft, ugyanezen időszakra a felhatalmazási kiadás teljes összege 178.613.321. Ft és az intézmény teljes működési bevétele 85.476.000 Ft.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a kórház gyakorlata ellentétes többek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltattak, az 1992. évi LXXXIV. törvény 17. §-ában foglaltakkal, valamint a 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet 135. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Utóbbi az államháztartás működési rendjéről szól.

A főigazgató a jegyzőkönyvi meghallgatásakor előadta, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott forrás felhasználásának általános magyarországi gyakorlata szerint jártak el akkor, amikor azokat a kórház működéséhez alapvetően szükséges beszerzésekre fordították. Ezen források ilyen irányú felhasználása nélkül a kórház egyes működései tényleges veszélybe kerültek volna, veszélyeztetve még a sürgősségű szintű betegellátást is. A főigazgató összesített véleménye szerint az e körben tett valamennyi beszerzés lényeges eleme volt a kórház folyamatos működtetésének, így azok működési költségnek tekinthetők.

A főigazgató az általa vezetett intézmény törvényes működésének biztosításáért felelős.

Véleményem szerint a főigazgató a nyilatkozatát is figyelembe véve tudatosan figyelmen kívül hagyta a vonatkozó jogi szabályozást.

Az előadottak szerint Dr. Szabó Csaba főigazgató a Közgyűlés 341/1999.(XI.30.) sz. határozatának 1.) pontjában terhére rótt közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegte, erre tekintettel javaslom a Kjt. – tehát a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény - 45. § (2) bekezdésében megfogalmazott fegyelmi büntetés kiszabását.

Egy megjegyzésem lenne. Az idézett törvények egyike időközben megváltozott, és az új törvény az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a kórháznak juttatott összegeknek megengedi immár a felhalmozási célú felhasználását is. A vizsgálat időpontjában, illetve az 1998-99-es évben azonban nem ez a törvény volt életben. Ennyit bevezetésként.

Törőcsik Pál: Köszönöm szépen alpolgármester úrnak a jelentését. Kérdezem képviselőtársaimat először, hogy a jelentésben megfogalmazottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy kérném Dr. Szabó Csaba főigazgató urat, hogy az alpolgármester úr által ismertetett megállapításokra az észrevételeit és a reagálását tegye meg. Főigazgató úr, Öné a szó.

Dr. Szabó Csaba: Amikor Önök november 30-án arról döntöttek, hogy fegyelmi vizsgálat tisztázza a kórház vezetésével és személyemmel kapcsolatosan elkövetett szabálytalanságok súlyát és az ezzel kapcsolatos következményeket, akkor én Kövér László miniszter urat idéztem. Szabad legyen megismételni az idézetet. Sajtótájékoztatón mondta a rendőrségi korrupciókkal kapcsolatos vádakra: “könnyű egy folyamatot elindítani, mert a vád világos, tömör, és hatásos. A védekezés unalmas, hosszú és hatástalan.” Szeretném ezek után nagyon röviden, tömören összefoglalni természetesen a személyes értékelésemet. Tekintettel leszek azokra a pontokra, amiket vizsgálóbiztos úr egymás mellé sorakoztatott, abban a sorrendben kívánok reflektálni az elhangzottakra. Hogy elegendően tömör legyek, arról magam gondoskodok arról, hogy szokásommal ellentétben fel fogom olvasni az összeállított anyagot. Hogy unalmas lesz-e, azt Önökre bízom. Hogy hatástalan, az majd eldől.

Tisztelt Közgyűlés! A mosodai szolgáltatás vásárlása miatt kórházat ért anyagi hátrány kapcsán. A mosodai szolgáltatás vásárlására azért kényszerült a kórház, mert a meglévő kórházi mosodai technológia elavult, és nem volt üzembiztos. Ennek megújítása 1995-ös árakon 60-80 millió Ft-ba került volna, azonban erre nem volt forrás. Ekkor egy külföldi befektetővel a már megkötött szerződés is meghiúsult, a befektető elállt a szerződéskötéstől. Ezt követően a kórház felügyelő tanácsa és az egészségügyi bizottság előzetes engedélye alapján hirdette meg a kórház 1997. június 25-i közbeszerzési értesítőben a mosodai szolgáltatás vásárlását. A pályázat eredményhirdetésére 1997. szeptember 5-én került sor és 1997. november 1-től vásároljuk a Zala Patyolat Kft-től ezt a szolgáltatást. Erre vonatkozott Marton képviselő úrnak az a kérdése, hogy milyen haszon, vagy milyen kár származott a kórház mosodai szolgáltatás vásárlásából?

A végkielégítések megtérítésére vonatkozó 1997. évi XLIII. tv. pedig az előbbiekkel ellentétben 1997. december 23-án lett kihirdetve. Ez a pályázat kiírásakor és elbírálásakor még nem volt ismert, ezért a tervezetthez képest anyagi hátrányról egyáltalán nem lehet beszélni. Menet közben azért kaptunk egyébként kevesebb pénzt az Országos Egészségbiztosító Kasszától az időközben hatályba lépett jogszabályhoz képest és a benyújtott ilyen irányú igényünkhöz képest, mert a kassza felülről zárt. Azt elismerem, hogy a kérdésre adott szóbeli tájékoztatásom pontatlan volt, mivel a tájékoztatást követően még volt igényünk az OEP felé, illetve kaptunk is pénzt tőlük. Összesen úgy, ahogy az a revizori megállapításban szerepel. Azonban semminemű érdekem nem fűződött ahhoz, hogy a valóságtól eltérő adatot mondjak. Ez tévedés volt, ami a különböző időpontokban igényelt és kapott végkielégítésekből fakadt. Összességében azonban most is azt mondom, hogy a mosodai szolgáltatás vásárlásával a kórház és az önkormányzat egy jelentős beruházást tudott elkerülni, és az átállás költségeinek nagy részét az OEP megtérítette.

A büféről. A büfé a közvetett költségek leosztásával ténylegesen ma is veszteséges. Azonban a közvetett költségek a büfé bezárásával vagy bérbeadásával nem takaríthatók meg. A kórház 1995-96-ban már tett kísérletet a bérletes formában való üzemeltetésre, az akkori liciten azonban a bérleti díjat olyan magasra licitálták fel, ami nem volt kitermelhető a büfé forgalmától, és a vállalkozó így nem is fizette a bérleti díjat. A büfét be kellett zárni és azóta is végrehajtás folyik az akkori elmaradt bérleti díj beszedésére. Véleményünk szerint a jól működő kórházhoz hozzátartozik egy olyan büfé, ahol alkoholt és cigarettát nem árulnak, ugyanakkor üdítőn, szendvicsen és kávén kívül esetleg papírzsebkendőt, fogkefét, vagy akár zoknit is lehet vásárolni és a büfé nyitva tartása igazodik a betegek és látogatók szokásaikhoz, beleértve a hétvégét is. Őszinte sajnálatunkra mondom, hogy úgy tűnik, hogy a büfé ilyen értelemben történő működtetése legfeljebb nullszaldós lehet.

A szerződésekről. Az tény, mint ahogy a vizsgálóbiztos úr említette és el is ismertem, hogy két bérleti szerződésünk nem volt rendben. Ezeket a revizorok megállapítását követően még szeptember hónapban rendeztük, erről a jegyzőasszonyt tájékoztattam. Eddigi gyakorlatunk szerint az orvosokkal a kórház kötött szerződést, amit mindig megküldtünk a jegyzőasszonynak. Mi azért kötöttünk szerződést, mert évente nem csak a bérleti díjat emeltük, hanem több alkalommal a bérlet tárgyát képező helyiség és a helyiségbérlet időtartama is változik. Ha a testület úgy foglal állást, akkor mi természetesen ezeket a szerződéseket bizottsági megtárgyalásra bármikor rendelkezésre bocsátjuk.

A pénzeszközök felhasználásáról. A kórház 1999. évi felújításai, beruházásai az 1997. évi LXXXIII. tv. (3) bekezdése szerint történtek, amely így szól: “A finanszírozás keretében folyósított összeg, csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel.” A törvényhelyet pontosan megjelöltem, és az idézetet felolvastam. Ami nem egyezik meg a vizsgálóbiztosi zárójelentésben írt felújítással, beruházással. És valljuk, és bizonyítani is tudjuk, hogy a kórház által vásárolt beruházásnak minősülő gép-műszer beszerzések mindegyike a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra lett fordítva. Ténylegesen meglévő, a kórház működését nem veszélyeztető forrás felhasználása e célra valóban előirányzat nélkül történt, azonban e városban és más kórházakban évek óta bevett gyakorlat, hogy minden évben a harmadik negyedévet követően kérünk előirányzat módosítást. Ezt igazolja adatokkal alátámasztva Papp Péter tanúvallomása a vizsgálati anyag második füzetének 33. oldalán.

Végül néhány gondolat. Az 1999. július 5. és 16. között zajlott átfogó gazdasági-pénzügyi ellenőrzés, ami a mostani fegyelmi vizsgálat alapjául szolgált, a revizori csoport által korrekten elvégzett vizsgálat ugyanakkor direkt irányítás miatt csak hibák megállapítására korlátozódott. Hadd emeljem ki ezért az …. átvilágítási jegyzőkönyvéből az alábbi két mondatot (idézem): “A gazdasági rendszerek jelen állapotára az igényesség jellemző, a nagykanizsai kórház számviteli rendszere jól szerkesztett, igényesen kialakított. Messze a kötelező előírásokon és beszámoló rendszer elvárásain túli adatok megjelenítésére és szolgáltatására alkalmas, több rendkívül szimpatikus megoldást tartalmaz.” Ezt erősítette meg ez évben a Vikárius Kft. által végzett audit. Mindezek után a jegyzőasszony által szeptember 23-án megküldött ellenőrzés realizálása tárgyú levelére megtettük az abban előírt szükséges intézkedéseket. Ez ellen és a jegyzőkönyv ellen nem emeltünk kifogást, mivel az a 96/1987. Pm rendeletre hivatkozik és felelősségi záradékot nem tartalmazott. Időközben a vizsgálóbiztos úr tájékoztatott, hogy ezt a jogszabályt hatályon kívül helyezték, azonban ez már hatályon kívül volt a vizsgálat időpontjában is.

Engedjék meg, hogy vezetői álláspontom alátámasztására két, az elmúlt év utolsó napjaiban megjelent szakfolyóiratra hivatkozzak. Az egyik a Kórház című szakfolyóirat, ami a kórház vezetők Magyarországon közismert szakfolyóirata, másik az Egészügyi Menedzsment című folyóirat. Szabad legyen ebből Frajna Imre pénzügyminisztériumi államtitkárnak egy feltett kérdésre adott válaszát felolvasnom. A kérdés az ez évi költségvetésre vonatkozik. “Valóban feszített a költségvetés ám a helyzet az, hogy a kórházak ma is végeznek beruházásokat OEP pénzből, pedig ezt jogszabály tiltja. Az intézmények vezetői nem azért költik műszerekre a TB bevételt, mert nem tisztelik a törvényt, hanem mert az intézmény fenntartásához a betegek ellátásához erre kényszerülnek. A tulajdonostól nem kapnak, vagy nem időben kapnak pénzt az elhasználódott eszközök pótlására. Ennek tudatában két lehetőség van: vagy deklarálni kellene, hogy nem kell betartani a törvényt, vagy a törvényt megszegőket minden esetben fel kellene jelenteni. Mindkettő morbid, helytelen. Azt a szabályt, amit jó szándékból nem képesek betartani az intézmények, meg kell szűntetni.” Ez megtörtént 2000. január 1-jétől hatályosan. Köszönöm a szót, kérem vegyék figyelembe az általam elmondottakat.

Törőcsik Pál: Kérdezném főigazgató úr jogi képviselője kíván még kiegészítést mondani az elhangzottakhoz?

Dr. Baumgartner Imre: A tényálláson kívüli dolgokra szeretnék egy pár dolgot elmondani, eljárásjogi tételeket érintve. A vizsgálóbiztos úr, a zárójelentésének második oldalán foglalkozik az eljárási szabályokkal, megjelölve azt, hogy a Kjft. 46.§ (3) bekezdése szerint a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó határidő a főigazgató úr esetében 1 hónap. Tehát levezeti azt, hogy a polgármester úr tudomására mikor jutott ez a bizonyos vizsgálati jelentés. Az álláspontját nem osztom. Elképzelhetetlennek tartom tisztelt képviselők azt, hogy egy 1999. július 5. és 16-án elvégzett jelentés - amelyet a főigazgató úrnak ’99. szeptember 6-án adtak át – a polgármester úr tudomására csak november 9-én került volna, és mivel ezt állítom, és ezt mondom, ebben az esetben a Kjt. 51./A § (1) bekezdés b.) pontja szerint a fegyelmi eljárást a főigazgató úr esetében meg kell szüntetni. Amennyiben ezt - nyilvánvalóan ez további vizsgálódás tárgya kell, hogy legyen – amennyiben ezt az álláspontomat nem osztaná a tisztelt közgyűlés, úgy további eljárásjogi dolgokra szeretnék rávilágítani. Ez az általam az előbb hivatkozott ellenőri jelentés, amely ellenőrzési jelentés egészen pontosan 616/1999. szám alatt folyt. A vizsgálóbiztos úr, a december 30-i 11.00 órás meghallgatáson feltette nekem a kérdést azt, hogy fenntartom-e az első meghallgatáson tett azon véleményemet, hogy nem tartalmazott felelősségbiztosítási záradékot – és itt a főigazgató úr is a mondandója végén hivatkozott erre – tehát nem tartalmazott felelősség-megállapítási záradékot ez a jelentés. Hogy miért mondtam én ezt, amikor ez a jogszabály ’99. február 1-jétől hatályon kívül helyezésre került. Most elmondom. Valóban hatályon kívül helyezésre került ez a jogszabály azonban éppen az ellenőri jelentés – ha meg tetszenek nézni a mellékletek sorában csatolva van – az átvételt, amikor a főigazgató úrral átvetették ezt a bizonyos ellenőrzési jelentést, éppen erre a jogszabályra vonatkoznak, tehát a 96/1987-es PM. rendeletre. Ergo ha az én felszólalásom egy hatályon kívül helyezett jogszabályra vonatkozik, akkor maga a vizsgálat, a vizsgálati eljárás is egy hatályon kívül helyezett jogszabályon alapult. Mondom ezt azért is, ugyanis ezt a jogszabályt – amire hivatkoztam – a 15/1999-es kormányrendelet helyezte hatályon kívül. Az ellenőrzést az álláspontom szerint e szerint kellett volna elvégezni és ez pedig (bejelöltem magamnak) a 19. §-ra hivatkozik, hogy ellenőrzési jegyzőkönyvet kellett volna felvenni abban az esetben a vizsgálatot végző személynek vagy személyeknek, amennyiben fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekedetet véltek felfedezni. E helyett ők a 23. §-ban említett ellenőrzési jelentést írták meg, amit egyébként címében és szövegezésében is azonos azzal az ellenőrzési jelentéssel, amelyet a hatályon kívül helyezett 96/1987-es PM rendelet alapján végeztek el.

Még egy dolog. A Kjt.-hez fűzött kommentárt a fegyelmi vétségnél azt írja, hogy fegyelmi vétséget követ el, aki a magatartása vétkes megszegésével kárt okoz, vagy egyéb módon a munkáltató érdekét jelentős mértékben sérti. Ugyanez a Kjft. kommentár példaként említi azt, hogy mely esetben követ el fegyelmi vétséget az illető felé, többek között a munkaköri leírás előírásainak megszegése. Mint a mellékletekben is megállapítható (azt hiszem, hogy az 1. sz. mellékletben szerepel igen, az 1-es ügyirat). Dr. Szabó Csaba magasabb vezetői megbízása 1995. december 29-i dátummal. A főigazgató úrnak a mai napig nincsen munkaköri leírása. Nem hiszem, hogy ez az ő felelőssége és az ő hátrányára lehetne írni.

Tisztelt Közgyűlés! Én gyakorlatilag kizárólag ezekre az eljárási kérdésekre kívántam rámutatni. A tényállással ismétlem, nem kívánok foglalkozni, mert azt elég rendesen kiveséztük már a vizsgálat időtartama alatt is, viszont nekem már egy konkrét, kialakított álláspontom van. Amennyiben az előbb említett Kjt. 51/A. § (1) bekezdésével nem értenének egyet, az 51. § (2) bekezdése azt írja, hogy nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is indokolatlan. Én ezt a hivatkozott §-t tudnám a képviselőknek ajánlani és megfontolás tárgyává tenni.

Törőcsik Pál: Köszönöm ügyvéd úr kiegészítését. Mindannyian tájékozódhattunk az álláspontról. Kérném, kíván-e hozzáfűzni illetve véleményt nyilvánítani ezzel kapcsolatosan, ezekre a megállapításokra.

Röst János: Szeretném kérni jegyzőnő szakmai véleményét az elhangzottakra, illetve megkérem Beznicza urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket, hogy mekkora kölcsön és hány …. a kórház működésre az intézményhálózaton belül, hogy érzékeljük, hogy a kórháznál jelenleg mekkora összegről van szó.

Törőcsik Pál: Megkérném jegyzőasszonyt, hogy a jogi felvetésekre a reagálást tegye meg.

Dr. Tuboly Marianna: A vizsgálóbiztos úr az eljárás alatt ezekre a kérdésekre a hivataltól is rákérdezett, illetőleg jogi szakértőt vett igénybe, úgyhogy szeretném, majd ha a vizsgálóbiztos úr is megerősítené azokat, amiket reagálnék a kérdésre. Tehát az első eljárásjogi kifogás az volt, hogy a polgármesternek tehát egy feltevés volt, hogy kellett nem igaz, hogy nem tudott a polgármester úr korábban a revizori jelentésről. Erre vonatkozóan az iktatót illetőleg a polgármester úr titkárságán a revizori jelentés átvételét alpolgármester úr, mint vizsgálóbiztos megvizsgálta és én is valóban meg tudom erősíteni tekintettel arra, hogy korábban sem volt gyakorlat olyan súlyú vagy olyan revizori vizsgálatoknál, ahol fegyelmi eljárás nem indult, hogy a polgármester minden esetben megkapta volna ezeket a revizori jelentéseket. Jelen esetben sem kapta meg, csak akkor, amikor annak már a súlya azt indokolttá tette.

A második eljárás jogi kifogás a PM. rendelet hatályon kívül helyezésére irányult. Valóban a jogszabályi hivatkozás helytelen volt, mert az hatályon kívül helyezésre került. Egyébként ez a PM. rendelet a revizori vizsgálatok lefolytatásának szakmai – jobbára szakmai – körülményeit írta le. Mankóul szolgált a revizoroknak, hogy hogyan kell egy revizori vizsgálatot lefolytatni, de a felhatalmazás az ettől függetlenül megvan, sőt ezt törvény tartalmazza. Az államháztartási törvény tartalmazza, illetőleg a hatásköri törvény, hogy a jegyzőnek a költségvetési intézményekben pénzügyi-, gazdasági ellenőrzést kell folytatni és ez hatályban volt és hatályban van a mai napig. A felelősségi záradék egyébként ebben az ügyben egyáltalán nem kardinális kérdés, hiszen az, hogy a revizor, aki ezt a vizsgálatot végzi ő ezt szakmailag indokoltnak tartja vagy sem, ez ebben az esetben nem játszik szerepet, hiszen maga a munkáltató az, amelyiknek ezt az eljárást indokoltsága esetén kezdeményeznie kell vagy sem.

A harmadik eljárásjogi kérdés a munkaköri leírás. A munkaköri leírás hiánya – ami hiba egyébként természetszerűleg, hogy hiba volt, hogy 1994-ben azt hiszem, vagy 1995-ben nem készült munkaköri leírás, de nem akadálya annak, hogy ezáltal felmentést kapjon az, aki a jogszabályokat nem tartja be, hiszen a jogszabályok a magasabb vezető állású dolgozóra éppen úgy, mint a beosztott dolgozókra egyébként is mint minden magyar állampolgárra kötelező érvényűek.

Beznicza Miklós: Nem tudom pontosan, hogy tetszett kérdezni, de két adatom van. Van egy olyan adat, hogy az intézményi költségvetéseknek 25,2%-a kb. a kórház költésvetése – bocsánat igen – a város költségvetésének 25,1%-a az intézményi költségvetéseknek pedig 36,9%-a. Ha erre tetszett gondolni.

Törőcsik Pál: Kérdezem Röst képviselőtársamat, hogy a válasz kielégítő volt- e vagy kíván még.

Röst János: Erre voltam kíváncsi, ezzel csak érzékeltetni szeretném azt a tényt gyakorlatilag, hogy maga az intézmény a városnak az életében mekkora szerepet játszik, illetve ha a költségvetési hányad, amivel gazdálkodnak, az alapvetően meghatározza az intézményi rendszert.

Marton István: A vizsgálóbiztosi zárójelentés elején elhangzott, hogy ennek a fegyelmi eljárásnak a gyökerei valahová az elmúlt esztendőnek a tavaszára nyúlik vissza, hisz két ilyen kötegnyi melléklet, illetve vizsgálati anyag van. Ezekben nem érdemes úgy gondolom annak, aki alaposan áttanulmányozta mélyebb vitát kezdeményezni, hisz akkor ezt a napirendet akár reggelig is tárgyalhatnánk. Március 23-i közgyűlésen én egyébként 8 kérdést tettem fel, de kifejezetten örülök neki, hogy a vizsgálóbiztos a 8-ból mindössze 3-mal foglalkozott, illetve hát az április 22-i közgyűlési döntés értelmében ezek a kérdések lettek jobban körbejárva és kimondva. Részemre a harmadik negyedévi beszámoló – most én nem is akarom ezeket az összegeket elmondani, hiszen itt a számok zöme elhangzott – az maga volt a rémálom még akkor is, hogyha a főigazgató főorvos úr azt mondja, hogy általában előirányzat nélkül zajlanak a dolgok és hát tényleg a harmadik negyedév táján látszott kristálytisztán. Azt kell, hogy mondjam, hogy a főigazgató főorvos úr eléggé ügyesen szlalomozik a számok között, de sajnos még az előttünk lévő számok idézete sem pontos nála. És én az őáltala elmondottak kronológiai sorrendjében haladok. Az előzmények Dr. Szabó Csaba főigazgató fegyelmi ügyéhez című kötetnek a 8. oldala 5. ügyirata foglalkozik a mosoda ügyével, amelyben április 22-én azt mondja, hogy “a mosodaszolgáltatást sem azért adtuk vállalkozásba – és most szó szerint idézem – mert nyereségesen akarta azt valaki is üzemeltetni, hanem azért, mert nem volt 50 millió Ft forrás arra “ stb. stb. nem folytatom. Miért mondom ezt? Főigazgató főorvos úr ugye itt a leírt adatok ellenére bár 60-80 millió Ft-ot emleget, ami úgy gondolom, hogy lényeges eltérés. Ha egy intézmény egy város költségvetésének ¼-ét kiteszi, úgy gondolom, hogy az fokozott kötelezvény arra, hogy a hatályos törvényeket, kormányrendeleteket fokozottan igyekezzen betartani, és az elsőszámú vezetőnek pedig az erre való ösztönzés, illetve gondoskodás alapvető feladata. Miért mondom én ezt? A vizsgálati anyag 4 pontja közül ugye az előbb említettem a 2-at most visszatérek az elsőre, a büfére. Érvényes kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy kiegészítő, kisegítő tevékenységet nem folytathat veszteségesen senki sem, illetve az előző évi nyereségének a mértékéig szenvedhet el veszteséget a tárgy évben. Azt hiszem, hogy ezt nem érdemes tovább ragozni. Én a 4., tehát a november 30-án előkerült két ponttal foglalkozom egy kicsit részletesebben. Lehet itt vitatkozni, hogy milyen súllyal esik latba egy OEP finanszírozás abban az esetben, hogyha az elkövetés időpontjában még hatályos volt. Abban az esetben, ha a vizsgálat időpontjában még hatályos volt, de a tárgyalás időpontjában – mint itt elhangzott – január 1-jétől már nem az. Ennek a súlyának a megítélése értelemszerűen minden képviselőre rá van bízva. Ami nekem ebben nagyon nem tetszik az, hogy a tulajdonos falhoz van állítva tisztelt hölgyeim és uraim, mert a tulajdonos engedélye nélkül jelentős, nagy értéket képviselő eszközök lettek beszerezve. Ha valaki megnézte a 70 tételt – nem sorolom fel őket – én abban nagyon ügyes bontásokat is látok, pl. a számítástechnika 4 felé van bontva. Ha én ezt összeszedem, akkor ez meghaladja az 505 millió Ft-ot, de nem akarok a részleteivel foglalkozni én ennek. Egyszerűen az a borzasztó számomra, hogy a tulajdonosnak nem volt tudomására hozva idejében, nem volt módja érdemben ebben beleavatkozni, egyszerűen azt kell, hogy mondjam, minthogyha nem is lett volna tulajdonos. Itt elhangzott, hogy milyen csúnyák ezek a revizorok. Nem így mondták, de ez az eszmei mondanivalója az elhangzottaknak, mert hát a hibák feltárására törekedtek. Én amióta a világ a világ, minden revizori vizsgálatnak a hibák feltárására kell törekedni és a törvény előírja, hogy ezt két éve kell, hogy megejtse az önkormányzat az intézményeknél. Én úgy gondolom, hogyha ennek az intézménynek nem olyan lenne a súlya, mint amilyen – és ezt ugye Röst képviselőtársam megkérdezte, bár szerintem pontosan tudta – ennek töredékét nem akarok én itt most akaratok sokaságával előállni, hogy egy 20 millió Ft körüli beruházással, pl. a város első gimnáziuma már évek óta küszköd, hogy valamire jusson és az önkormányzat szedegeti össze innen-onnan a pár Ft-ot, hogy ez befejeződjön. Itt viszont sajnos a 70 tételből 28 tétel, vagyis a tételek 40%-a meghaladja az 1 millió Ft-os értékhatárt. És mondhatja bárki kérem hölgyeim és uraim, hogy nagyon elavult dolog már ez a törvényben rögzített 30 ezer Ft ugye ami nem minősül állóeszköznek, én alapvetően nem vagyok a páros összekacsintásoknak a híve, de ha ne adj’ Isten ilyen halmozó is lennék, akkor kb. 2 nagyságrenddel magasabb szintig még igen, ami nálam mondjuk az 1 millió Ft-os értékhatár. 28 esetben ez sajnos nem történt meg. Azt hiszem, hogy a másik 30 intézményünk bármelyikének a vezetője, ha csak 1/10 ennyit követett volna el, akkor bizony-bizony réges-régen nem lenne már a helyén. Én azt javaslom a vizsgálóbiztosi zárójelentéssel ellentétben – amely ugye tól-ig tulajdonképpen úgy sorolja fel, hogy fel sem sorolja igazából a kiróható fegyelmi büntetésnek a nagyságát – hogy miután azt hiszem, hogy sikerült érzékeltetnie a vizsgálóbiztosi jelentésnek is és annak is, amit én elmondtam, hogy a bizalom ebben az ügyben főigazgató úr személyét illetően elveszett. El kellett, hogy vesszen annak, aki felelősen gazdálkodik és gondolkodik az önkormányzati pénzekről. Ezért javaslom vezetői beosztásának visszavonással történő megszüntetését és kérek a napirend lezárásakor szavazást arról, hogy titkos szavazás történjen.

Tarnóczky Attila: … vizsgálat hála Isten egyébként, nem is vizsgáltam. Ebből azt kellett megállapítanunk, hogy a közgyűlésen elhangzottak és a történtek nem álltak összhangban egymással. Ugyanez a helyzet a büfé kérdésében is. Egyetlen egy megállapítást tettem, hogy amikor pozitív eredményről beszélt főigazgató úr, abban az időszakban a büfé viszont veszteségesen működött. A rendelők kiadási ügyében azt kellett megállapítanom, hogy a vagyonrendelettel ellentétesek a történtek. Ez az állításom, úgy gondolom megfelel a valóságnak. A közgyűlés 1 éves határidőig adta intézményvezetők jogköreként a lehetőséget, hogy hasznosítsák a rájuk bízott vagyont tulajdonváltoztatás nélkül. Úgy gondolom, hogyha a bérlők.személye kéthetente változik akár éveken keresztül, az nem jelentheti azt, hogy egy éven túl ez a folyamat közgyűlési, illetve polgármesteri döntés nélkül folytathatók. Itt látok én ütközési pontot a rendelettel megemlítve a kettő, azóta rendezett, ezt még hozzá kell tennem bérleti jogkör esete.

Az OEP finanszírozás vonatkozásában szándékosan és nem véletlenül kerültem elég nagy ívben azt a kérdést, hogy mire lehet fordítani ezt a finanszírozást. Azt jeleztem, hogy a hatályos törvény a történteket tiltotta. Az, hogy azonban az OEP és a kórház között kötött alapszerződés alapján mit kérhet számon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kórháztól, egyrészt nagyon nehéz lenne megállapítani, tekintettel arra, hogy a szerződés egy biankó szerződés, néhány résszel aktualizálva a kórházra és nem igazán alkalmas a pontos értelmezésre. Hogy mit kérhet igazán számon a kórházon az OEP, az csak egy bírásági döntés eredményeként állapítható meg. Ezt megjósolni nem tudom, nem is akarom természetesen. És ebből következik, hogy aztán az OEP a városon mit kérhet számon, az meg ennek a függvénye, tehát ezzel a kérdéssel én nem foglalkoztam. Egy dolgot viszont meg kell mondanom tisztességgel, hogy az államháztartásról szóló törvénynek a rendszeres és nagyfokú megsértését tapasztaltam, hiszen a kórháznak félévkor a féléves felújítási felhalmozási engedélyezett kiadási előirányzata 75 millió Ft volt, és ezen túl előirányzat nélkül 142 millió Ft elköltésre került. Nem soroltam fel, hogy a törvénynek mely pontjai lettek megsértve. Nem tudok teljes listát adni róla, de sok ponton sérült a törvény. Amit ügyvéd úr említett én az iratok alapján a polgármester úr tudomására jutás dátumát november 9-ében tudtam megállapítani. Ezt továbbra is tartanom kell. Valóban észleltem és ebben ügyvéd úrnak igaza van, hogy munkaköri leírása főigazgató úrnak hosszú-hosszú évek óta nincs, bár a nemrég elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat is utal arra, hogy ott vannak leírva a kötelességei, de valóban ez a jogi helyzet, hogy a hivatalban. ezt a fajta munkaköri leírást fellelni nem lehet, minden bizonnyal azért, mert sohasem készült el annak idején. Pótolni kell

Törőcsik Pál: Köszönöm alpolgármester úr kiegészítését és reagálását. Természetesen jelezni fogom, amikor a fegyelmi határozat meghozatalának szakasza következik. Most abban a szakaszban tartunk, hogy mindent tényszerűen feltárhassunk, mindenki elmondhassa saját álláspontját. Ezért kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e még az elhangzottakkal kapcsolatban információt kérni. Amennyiben kérdés, észrevétel van, tegyék meg. Nem látok újabb kérdést. Kérdezem főigazgató urat és jogi képviselőjét, hogy az elhangzottakra kívánnak-e még reagálni?

A válaszuk nemleges. Több kérdés, hozzászólás egyik fél részéről sem érkezett, ezért én még egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, mégpedig egy olyan levél ismertetését, amit a vizsgálati szakaszban természetesen nem vettünk figyelembe éppen azért, hogy a tényszerűségét ne befolyásolhassa. Szeretnék ismertetni egy polgármester úrhoz eljuttatott levelet az egészségügyi dolgozók szakszervezetének önálló alapszervezete Nagykanizsa a feladója és a polgármester urat tájékoztatják a következő szöveggel:

Tisztelt Polgármester úr!

A kórház helyzetéről és főigazgatójának tevékenységéről 679 egészségügyi dolgozó nyilvánított véleményt, melyet tájékoztatásul mellékelek. Ez a tájékoztatás természetesen ebben a példányban itt van az aláírásokkal egyetemben. Én a részletes tartalmát szó szerint nem kívánom felolvasni. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez az egyöntetű vélemény az aláírók támogatásával a főigazgató úr szakmai intézményvezetői munkája és emberi kiállása mellett érvel és egyértelműen a főigazgató urat támogatják, és kérik ennek figyelembevételét mielőtt a fegyelmi döntést meghoznánk. Közben itt részletei nélkül tartalmaz ennyit a tény kedvéért el kellett, hogy mondjak.

Zsoldos Ferenc: Én az előzetes Marton képviselőtársam részéről javasolt titkos szavazással szemben egyértelműen név szerinti nyílt szavazást javasolok. Teszem ezt mindenekelőtt azért, hogy lássuk és ismerjük - a szavazás gondolom egyébként is zárt ülésen történik – ezzel kapcsolatos álláspontunkat és véleményünket.

Törőcsik Pál: Ügyrendi kérdésként merült fel, egyébként erről az ügyrendi kérdésről majd szavazni fogunk, de én az eljárási rendet most jelen pillanatban éppen a Tarnóczky Attila úr által elmondottak szerint szeretném majd egy határozathozatali szakaszra bontani, ami zárt ülés lesz. Ezen a zárt ülésen fogjuk természetesen az ügyrendiként most Zsoldos képviselőtársunk által elmondottakat szavazásra feltenni.

Dr. Tuboly Marianna: A közalkalmazotti törvény 51. § (1) bekezdése szerint Zsoldos képviselőúr javaslata nem kivitelezhető, tekintettel arra, hogy kifejezetten a törvény előírja, hogy zárt ülésen hozza meg a döntését a fegyelmi tanács.

Zsoldos Ferenc: Én a magam részéről is tartanám zárt ülésen, de nem titkos szavazással, hanem név szerinti nyílt szavazással.

Törőcsik Pál: Kérdezem jegyzőasszonytól, hogy ennek akadálya van?

Dr. Tuboly Marianna: Nincsen.

Törőcsik Pál: Ennek nincs akadálya, erről természetesen szavazni fogunk.

Kelemen Z. Pál: A titkos szavazás rendjét az SZMSZ 66. §-a szabályozza és hivatkozik a 27. § (2) bekezdésére. Itt egyik eset sem áll fenn, tehát ebben az esetben nem lehet elrendelni titkos szavazást.

Törőcsik Pál: Köszönöm képviselőúr hozzászólását, természetesen ezekről mind szavazni fogunk. Én ezt a zárt ülésen fogom megejteni, sok egyéb észrevétel mellett természetesen.

Dr. Fodor Csaba: Hogy visszatérjünk az érdemi részére a dolognak, azért nekem egy-két aggályom, véleményem is van a dologról. Én teljesen elfogadom a vizsgálóbiztos jelentés a tekintetben, ami arról szól, hogy bizony-bizony nem kaptunk pontos tájékoztatást kettő ügyben legalább. Ez ténykérdés, ezen olyan sok mindent nem lehet szólni. Én azt hiszem az a kérdés, hogy ezt a közgyűlés milyen súlyúra fogja megítélni. De ezeken a tényeken változtatni az anyagok alapján szerintem nem lehet. Nagyon helyesen fogalmazta meg alpolgármester úr, amikor ezt az anyagot elkészítette én azt gondolom. Ami a bérleteket illeti, valóban én is azt hiszem, hogy a bérleti szerződések megkötésével a főigazgató úr igenis jogszabályt sértett. Igenis a vagyonrendeletünk elmondja, hogy mit kell tenni és bizony-bizony ez a fajta magatartás mindenképpen a vagyonrendelet kijátszására szolgált. Arról nem is beszélve, hogy a jegyzőasszonynak aztán semmi köze hozzá, tehát a főigazgató úr nem tudom miért a jegyzőnek küldözgette a bérleti szerződéseket, míg a vagyonrendelet egyértelműen polgármestert ír, hiszen a polgármester a tulajdonost megjelenítője ebben az ügyben és ha ő kíváncsi a jegyző véleményére, akkor megkérdezte volna. Tehát így működik a dolog, de ahogy történt, ez maga az eljárás sem volt e tekintetben szerencsés, illetve hát nem az előírt jogszabálynak megfelelően történt. Én abba nem kívánok belemenni, mert nem értek hozzá, hogy ez a kapott nem tudom milyen melléklet, amely elég sokszor szerepelt, hogy ezek közül ….Szeretnék arra a kérdésre választ kapni, hogy azt írja itt a Magyar Kórházszövetség elnöke, hogy a Magyar Kórházszövetség tudomására jutott, hogy a működési bevételek által szükséges stb. miatt fegyelmi eljárás indult a főigazgató úr ellen. Szeretném, hogyha tájékoztatna, hogy mikor és ki tájékoztatta a Kórházszövetséget, mert úgy emlékszem, hogy amikor erről döntöttünk, akkor arról szólt a történet, hogy ebben az ügyben ezt a szót ki sem ejtjük, hogy működési bevétel lett felhasználva más célra figyelemmel arra, hogy nem tudtuk, hogy az OEP-nek mi lesz ehhez az hozzáállása. És azt mondtuk, ha jól emlékszem, hogy ebben az ügyben kizárólag alpolgármester úr tehet bármifajta nyilatkozatot, de őt is nyomatékkal felhívtuk, hogy ezt a szót ne nagyon ejtse ki és ne használja. Ehhez képest elég messze eljutott a hír, kiváló postagalambjuk volt. Nagyon örülök, hogy az egészségügyi dolgozók támogatják főigazgató urat, valóban fontos szempont lehet ez a döntés meghozatalánál. Arra azért szeretnék választ kapni valakitől, hogy szíveskedjen nekem megmondani valaki, hogy mennyi ez a bérleti díj, amiről itt szó van, ami két esetben nem kötött a főigazgató úr itt bérletet. Az egy havi bérleti díj az mennyi? Igazából milyen kár érte, vagy érhette az intézményt, mert ezt nem találtam meg, lehet, hogy felületesen olvastam. Fontos lenne az összegszerűséget tudni.

Törőcsik Pál: Mielőtt a válaszra felkérném alpolgármester urat, amennyiben reagálni kíván a föltett kérdésekre, magam szeretném visszaidézni a legutóbbi zárt ülésen a fegyelmi vizsgálat elrendelésének előzményeként, hogy közös érdekünk volt úgy a fegyelmi vizsgálat alá vont főigazgató urat, valamint a közgyűlést, ezen belül a várost is, hogy erről lehetőleg minél kevesebb hír jusson ki. Nem tudom, hogy hogyan juthatott ki, illetve ki volt az, aki tájékoztatást adott. Én a magam részéről nem tudok erre válaszolni. Nem tudom, egyéb feltett kérdésre, ami az összegszerűségre és egyebekre vonatkozott ki az, aki esetleg tájékoztatást tudna adni.

Tarnóczky Attila: Én nem tudom a számot megmondani, itt van gazdasági igazgató úr, meg tudják nyilván valóan kb. mondani, kb., hogy a rendelő kiadása az havonta mekkora bevétellel jár.

Törőcsik Pál: Kérem a gazdasági igazgató urat, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztasson bennünket, hogy milyen nagyságrendről van szó ez esetben.

Papp Péter: Az ominózus két szerződéssel kapcsolatosan annyit, hogy a kettőnek a havi összege az kb. 15 ezer Ft. Az egyik szerződés esetén 10.500 Ft-ról megkötöttük visszamenőlegesen a szerződést, és a bérleti díj befizetése megtörtént. A másik szerződést pedig felmondtuk és felszólítottuk a hiányzó, a szerződéssel le nem fedett időszakra pedig felszólítottuk a bérlőt, hogy fizesse meg és folyamatba van.

Dr. Baranyi Enikő: Fodor Csaba képviselőtársamnak szeretném elmondani, hogy a kérdésfeltevésre, a nagyságrendre vonatkozóan nagyon is egyértelmű volt és tudta is a választ, hogy nem nagy összegről, hanem elsősorban és azt hiszem, hogy egy nyelven fogunk ebben a kérdésben beszélni ennek erkölcsi vonatkozásában és ilyen szempontból van csak súlya. Jó? Tehát egyetértünk ebben.

Törőcsik Pál: Kérdezem, hogy az érdekelt felek részéről, képviselőtársaim részéről van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel. Milyen információkra, akinek szüksége van, kérem, tegye fel a kérdését. Főigazgató úr jogi képviselője kérdezem van-e az elhangzottakhoz még hozzáfűznivalója? Nincs. Azt hiszem a dolognak a tényfeltáró és első nyílt ülésre tartozó részét befejeztük. Több hozzászólás nincs, ezzel ezt a részt lezárom és innen egyértelműen a fegyelmi határozathozatalt megelőző zárt ülést fogjuk elkezdeni. Ennek feltételeinek biztosításáig 10 perc szünetet rendelek el.

(Szünet)

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Törőcsik Pál: Munkánkat a nyílt ülésen folytatjuk. Mielőtt soron kívüli közgyűlésünket, melynek 4 napirendje volt, lezárnánk, mivel nyílt ülésen vagyunk ismertetném a határozatunkat. Dr. Szabó Csaba főigazgató-főorvos ügyében a fegyelmi bizottság meghozta a határozatát. Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket.

 

2/2000.(I.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács Dr. Szabó Csaba Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza főigazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 45.§ (1) bekezdés alapján a vizsgálóbiztosi jelentésben foglalt, közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes megszegése miatt a Kjt. 45.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti fegyelmi büntetéssel sújtja.

 

Törőcsik Pál alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.30 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

Dr. Tuboly Marianna
Törőcsik Pál
jegyző
alpolgármester

 

 

2000. január 11. soron kívüli 2.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. január 11-én (kedd) 20.00 órakor tartott soron kívüli üléséről

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztína aljegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella, Beznicza Miklós osztályvezetők, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész, Kalmár István tanácsadó, Bene Csaba a felügyelő bizottság tagja.

 

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője.

 

Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves vendégeink, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket mai közgyűlésünkön. Köszöntöm az illetékes vezetőket az osztályok élén, valamint a médiák megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Mint ahogy említettem mai újabb, soron kívüli ülésünket megkezdjük. A napirendi pont, melyet Önök elfogadtak a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. támogatása, felügyelő bizottságának kiegészítése, ügyvezető választás a megüresedés miatt. Mielőtt elkezdenénk a részletes vitát Önök előtt van az előterjesztés határozati javaslatokkal. A soron kívüli közgyűlés tárgyalásának módjára tennék Önöknek javaslatot. Javaslom, hogy a támogatás részét és az elvi döntések meghozatalának részét nyílt ülésen tárgyaljuk meg, a személyi részeket pedig zárt ülésen kívánnánk megtárgyalni. Kérném, ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel és javaslat.

Dr. Csákai Iván: Ez az egész előterjesztés, amit megkaptunk szerintem arra alkalmas, hogy zárt ülésen tárgyaljunk. Tehát azt nem lehet, hogy felében nyílt, felében zárt. Vagy pedig végig nyílt legyen. Énnekem kérdéseim lennének a harmadik bekezdésben az sem elhanyagolható szempont, hogy száz millió forintos tőkeérték. Honnan jött, nem tudom, de a kérdést…

Törőcsik Pál: Kérném képviselőtársaimat, amennyiben ez már az az észrevétel, ami miatt zárt ülést kívánnak, akkor ezt megteheti. Természetesen erről döntünk.

Kelemen Z. Pál: SZMSZ-ünk szerint ez egy sürgősségi javaslat, ezért bizottságok nem tárgyalták. Erről egyszerű szótöbbséggel, hogy ezt felvegyük napirendre dönteni kell, mielőtt egyáltalán tárgyalnánk. Kérem, hogy ebben szíveskedjék eljárni. Most meg kell szavaztatni a napirendeket.

Törőcsik Pál: Tehát a soron kívüli közgyűlésnél a napirendi pontot már megszavaztuk, hiszen egyetlen napirendi pont szerepelt, tehát én erről újabb szavazást nem tartok szükségesnek, hiszen a napirend elfogadásra került akkor, amikor megszavaztuk. Kérem az ezzel kapcsolatos jogi…

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy személyi ügyekben még csak lehet zárt ülést tartani, de az előterjesztés második felét illető ügyben nem. Ugyanis nem személyi ügyeken kívül az önkormányzat gazdasági érdekeinek sérelme esetében rendelhet el zárt ülést és az a kérdés, hogy mennyi pénzzel kívánja a közgyűlés támogatni a focicsapatot, az nem gazdasági érdeket sérelmez, legfeljebb a választópolgárok, a város egészének gazdasági érdeksérelme, de a törvény nem erre céloz, amikor a zárt ülés tartását megengedi. Tehát nagyon kérném, hogy legalább a támogatási részt nyílt ülésen tárgyaljuk.

Törőcsik Pál: Ezért tettem én is ezt a javaslatot.

Dr. Tuboly Marianna: A Tarnóczky úr által elmondottakat szeretném megerősíteni. Ismerik a véleményemet költségvetési támogatása ügyében, költségvetésről van szó nyílt szavazás indokolt, azonban, ha a gazdasági társaságnak egyéb olyan belső gazdasági ügyeiről volna szó, vagy valaki ilyet szeretne mondani, akkor arra külön tegyen javaslatot erre való hivatkozással.

Törőcsik Pál: Kérdezem Csákai képviselő urat, hogy eláll-e a javaslatától.

Dr. Csákai Iván: Válasza nem hallható!

Törőcsik Pál: Tehát először figyelembe véve Kelemen Z. Pál képviselőtársunk kérését én azért a napirendről még egyszer szavazást kérnék. Tehát a napirendről.

Dr. Tuboly Marianna: Ilyen nincsen. Szavaztak.

Törőcsik Pál: Kérdezem, hogy ragaszkodik-e képviselőtársam a szavazáshoz.

Kelemen Z. Pál: Az SMSZ szerint így kell csinálni.

Törőcsik Pál: Akkor a következőt kérem, a napirendi pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

 

1.) Javaslat a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. támogatása, felügyelő bizottságának kiegészítése, ügyvezető választás

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

Törőcsik Pál: Most arra kérek szavazást, hogy ami az előterjesztésben én is elmondtam és alpolgármester úr is megerősített, hogy az általános és költségvetést érintő és finanszírozási kérdésekben nyílt ülésen, a személy részt érintő kérdésekben pedig zárt ülésen folytassuk a munkánkat. Kérem van-e még egyéb javaslat?

Györek László: Van javaslatom, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk az egész kérdést.

Törőcsik Pál: Szeretném képviselőtársam figyelmét felhívni, hogy nem tudjuk elkerülni a zárt ülést, ugyanis olyan személyekről is szó lesz, akik nincsenek jelen. Az ő nyilatkozatuk nélkül nincs jogunk nyílt ülésen tárgyalni, ezért arra kérném, hogy a munkánkat nem akarjuk ellehetetleníteni, akkor erre….

Jegyző asszony megerősítette jogi szempontból, hogy nem követhetünk el ilyet, amennyiben érdemben tárgyalni akarunk ezekről. Márpedig az egész rendkívüli közgyűlés összehívásának legfontosabb oka, hogy ezen személyi kérdésekben döntést hozzunk, amennyiben itt most eldől. Kérném képviselőtársamat, hogy amennyiben hajlandó visszavonni, akkor nem kellene erről szavazni.

Györek László: Visszavonom.

Dr. Baranyi Enikő: Mertem remélni, hogy nekem kell kikapcsolni a gombot. Az első kérdésem az lenne, hogy ezt az előterjesztést törvényességi szempontból ki ellenőrizte. A második kérdésem pedig az, hogy a határozati javaslatban megjelölt személyeknek a nyilatkozatát bírjuk-e, miszerint ezt a bizonyos feladatot, tisztséget elvállalják-e. Ha elvállalják ezt a tisztséget, akkor, ha nincsenek itt, attól a pillanattól kezdve, vagy itt vannak, én úgy gondolom, hogy nincsen értelme, hisz ez nem egy olyan típusú személyi kérdésben lévő döntés, hisz ez azt gondolom, hogy a döntés meghozatala után automatikusan külön megkérdezés nélkül is például a sajtó is láthatja.

Törőcsik Pál: Annyit tudok tájékoztatásként elmondani, hogy az érintett személy, illetve személyekkel telefon megbeszélést tudtunk tartani, amiben nyilatkoztak, tehát ezért nem volt lehetőség erről külön tárgyalnunk. Mindemellett fenntartom a javaslatomat, hogy a személyi rész, nemcsak emiatt, hanem más vonatkozásban, felügyelő bizottság tagjait érintőleg is várható ilyen probléma, ezért kérem, a szavazást eszerint megejteni. Tehát még egyszer én szavazásra teszem fel a kérdést, tehát a napirendi pont tárgyalásánál a személyi részt zárt ülésen, a többit nyílt ülésen fogjuk tárgyalni. Aki egyetért vele, erről fogunk szavazni.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Törőcsik Pál: Ebben az esetben akkor joggal megkérdezhetjük Csákai Iván urat, aki végig zárt ülést kért, a másik pedig, akkor most arról is szavazzunk, vagy a másik részről is külön kell, hogy végig nyílt ülés legyen, vagy végig zárt ülés. Ez a kérdés most, ezt kell eldönteni. Kérném, hogy mi a jogi álláspont jelen konstellációban.

Dr. Tuboly Marianna: Csak úgy lehet, ahogy eddig elmondtam, úgy törvényes. Egyszerűen itt az önkormányzati törvény az, ami mérvadó. Önkormányzati támogatásról van szó, tehát önkormányzati költségvetést érintő ügyről van szó, amit csak nyilvános ülésen lehet tárgyalni. De a személyi részt, azt szintén az önkormányzati törvény mondja meg, hogy személyi esetben, személyi döntésnél az érintett, ha nincs jelen, akkor zárt ülést kell tartani. Szintén az önkormányzati törvény mondja, ha nem tudott jelen lenni, merthogy az előző ügyvezető olyan hirtelen mondott le, hogy ez a helyzet, más szóval objektív.

Törőcsik Pál: Mivel én azt javaslom, hogy mindezek figyelembe vételével, mivel újból ismertettük, hogy ez a törvényes eljárás én azt kérném, hogy ne legyünk ellentétben az önkormányzati törvénnyel, ezért ebben az ügyben mindezek figyelembe vételével megkérdezem Önöket, hogy hozzájárulnak-e egy újabb szavazáshoz. Erről szavazunk, hogy egy új szavazáshoz hozzájárulnak-e ezek után. Kérem, erről szavazzunk most.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Törőcsik Pál: Most ebben az esetben akkor újból csak ott vagyunk, ahol elindultunk, hogy fogunk végig nyílt ülésen tárgyalni annak tudatában, hogy az önkormányzati törvény ellen, ezt megsértve tárgyaljuk. Ezek ismeretében kérdés az, hogy mi az eljárás. Kérem, ez az érintett személyiségi jogait lehet….

Birkner Zoltán: Kezdünk a köznevetség tárgyává válni ismételten és most még eset 9 sincs. Csak jelezni szeretném Önöknek uraim, ha megszavaztuk azt, hogy napirendre tűzzük soron kívüli közgyűlésnél ezt az egy napirendet, arra kérem Önöket uraim, hogy tartsuk be a törvényességi kereteket, és dacból ne szavazzuk le azt, amit alpolgármester úr előterjesztett. Vagy akkor azt a döntésünket revideáljuk, hogy akarunk-e egyáltalán erről tárgyalni. Csak még kétszer ne hozzuk ezt a kört vissza, mert azt gondolom, hogy ténylegesen az itt eltöltött 30 perc egyre kínosabb lesz.

Kelemen Z. Pál: Személyiségi jogokat semmilyen tekintetben nem sérülhetnek. Bírjuk ezeknek az uraknak az ígéretét arra, hogy ezt a megbízást, ha mi megszavazzuk elvállalják. Semmiféle személyi anyag, semmi féle dolog nem került szóba személyekkel kapcsolatban, vagy vélem, hogy nem kerül szóba, ami sértené a személyiségi jogát.

Törtőcsik Pál: Javadalmazás például. Egymás után törvénysértésbe kényszerül. Kérem, ha valaki nem hisz ennek és jobbat akar kitalálni, mint ami van, a törvényt nem lehet negligálni. Egyértelműen fogalmaz, nem feltételes módban. Értelmezgetni lehet, de egy egyértelmű dolgot énszerintem kár lenne.

Dr. Baranyi Enikő: Én vissza szeretnék térni ehhez, és úgy gondolom, hogy ez a törvényességi szempontból is akkor egy harmadik variáció és kitérő. Nem kell a neveket felolvasni, hanem K.F., P.Gy., B.T., és attól a pillanattól kezdve én úgy gondolom, ez egyébként a szakirodalomban egy elfogadott rövidítés és akkor a nevek nem kerülnek kimondásra.

Törőcsik Pál: Kérdezem a jegyző asszonyt, hogy jogi szempontból mi az álláspont ezen megoldásról?

Dr. Tuboly Marianna: Azért ugye a kérdés elvi, ezért én is elvi választ adok rá. Attól, hogy valakinek csak rövidítve mondjuk ki a nevét, attól még mondhatunk róla ezt azt, amazt. szabad. Aztán utólag ki lehet találni, de hogyha némasági fogadalmat fogad a képviselő-testület, akkor … az előterjesztés szerint is elfogadni, abban meg úgyis benne van. Szóval ez egy kicsit játék.

Törőcsik Pál: Azért mondom, mert én már tudom, hogy mi fog következni. Elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos nevet fölolvassak, vagy újból mindenkinek a fülébe súgjam, aki most menet közben felmerül. Tehát nem véletlen kérek. Elvileg nincs kifogásom erre, próbáljuk meg ezt a technikát, igaz, hogy a mássalhangzókat nehezebben mondom, de próbáljunk akkor ezzel megbarátkozni. Még a négy ügyrendi hozzászólót meghallgatnánk, akik ragaszkodnak.

Kiss László: Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, ha az önkormányzati törvény pontosan meghatározza, hogy milyen esetben kell nyílt ülést tartani, és milyen esetben kell zárt ülést tartani, akkor mi ne szavazgassunk arról, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el, hanem tartsuk az ülést, vezessük az ülést a törvény szellemében. Úgy vélem, hogy az önkormányzat vagyoni részét, költségvetést érintő részt természetesen nyílt ülésen, törvény szerint, a személyi kérdéseket érintő részt pedig természetesen a törvény szerint zárt ülésen tárgyaljuk. És ne erősítgessük, vagy ne gyengítgessük mi itt helyileg a törvényt, amikor az egyszer erejénél fogva hatályos.

Törőcsik Pál: Egyetértek képviselő úrral, magam is erre törekszem, hogy a vezetése ennek törvényes legyen, a szavazás nem támasztotta alá ez irányú szándékomat. Ez ügyben kértem segítségét a képviselő-testületnek.

Tarnóczky Attila: Kisebb hiba történt, megítélésem szerint az önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy a közgyűlés zárt ülést tart választás, kinevezés, vezetői megbízás stb. adása esetén, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Magyarul az önkormányzati törvénynek ez a passzusa semmilyen jogosítványt a testületnek arra nézve, hogy szavazzon erről a kérdésről nem ad. A másik lehetőség, ha üzleti érdeket sért megítélésem szerint a téma, úgy szól, hogy zárt ülést rendelhet el. Én azt javaslom alpolgármester úrnak, hogy kezdjük el a napirendi pontot a nyíltnak megítélt részével, és utána folytassunk zárt ülésen. Lehet, hogy nem nagyon vagyunk határozatképesek, de a törvénynek a zárt ülésre vonatkozó passzusát ebben az esetben tudjuk betartani.

Tóth László: Valószínűleg ezt a polémiát meg tudtuk volna kerülni, hogyha tisztességesen lett volna előterjesztve ez a rendkívüli közgyűlés. Ugyanis egy biankó csekket írtunk alá, amikor megszavaztuk ezelőtt 4 vagy 5 órával ezt a napirendet, ez a közgyűlést, ugyanis most 10 perce, vagy negyed órával ezelőtt került a képviselő-testület elé ez a határozati javaslat. Úgy gondolom, hogy ez olyan fajsúlyú kérdés, hogy ezt jobban körül kellett volna járni, nem beszélve arról, hogy olyan állítások vannak itt az előterjesztésben, ami szerintem ki kellene osztani a csörgősipkákat egyeseknek.

Törőcsik Pál: Én hadd nem minősítsem a hozzászólást, mert én ettől tartózkodnék. A közgyűlés összehívását éppen az indokolta, hogy a működőképességet az előállt helyzet miatt biztosítani tudjuk. Abban, ami az előterjesztésben le van írva annak a valóságtartalmával mindenki szabadon nyílt ülésen vitatkozhat. Ennek minősítését pedig majd a közgyűlés majd szavazással fogja eldönteni, ez természetes, amennyiben idáig el fogunk jutni.

Röst János: Választ szeretnék kapni az egyik kérdésre. Nemrég beszéltem az egyik felügyelő bizottsági taggal, aki jelezte, hogy csak akkor vállalja ő és a társai a felügyelő bizottsági tagságot, amennyiben az anyagi támogatás megvalósul. Ilyen értelemben, ha az egyes pontról nemlegesen szavazunk, akkor a többi pontról nincs értelme tárgyalni.

Törőcsik Pál: Az, hogy most számon kérnek tőlünk egy előkészítettséget, amikor ez ügyben a nap és az egész hétvége parancsolt nekünk, hiszen olyan döntésekre kellett azonnal reagálni, ami nem tűrt halasztást. Higgyék el, hogy nem jó kedvünkben és tiszteletlenségből hoztuk ide, hanem éppen attól vezérelve, hogy ezekben az ügyekben döntést hozhassunk és végre kimondjunk dolgokat, elhatározásra jussunk, hogy a saját vagyonunkat és a város érdekeit érintő dolgokban érdemben tudjunk beszélni. Tehát kérem, hogy az előkészítetlenséget ne azért vegyék, mert ha erre idő van, de sajnos az élet sokszor produkál olyan dolgokat, nekünk meg sokszor dönteni kell olyan dolgokba, amire nincs lehetőség megfelelő előkészítésre. Tehát ezt ne az előterjesztő hibájaként róják fel, egyszerűen az élet így hozza és így parancsolja. Kérem az elhangzottak figyelembe vételével arról szavazunk most, hogy elkezdjük a napirend tárgyalását oly módon, hogy a gazdasági részét kezdjük el tárgyalni és amikor a személyi részhez fogunk érni, akkor az előírásoknak megfelelően zárt ülésen folytatjuk. Ez a törvényes előírás. Kérem Önök előtt van…

Dr. Baranyi Enikő: Valószínűleg el leszek marasztalva, de Tóth László képviselőtársammal eltérő véleményen vagyok. Többen vagyunk, akik az előző ciklusban sajnos megtapasztaltuk, hogy ötven és száz milliós olyan előterjesztések kerültek soron kívüli, például a vásárcsarnok kapcsán is elénk, amelynek az előterjesztése minden kritika mellett és ellenére nem volt valamivel bővebb és jobban előkészített, mint ez. Tehát örülök az észrevételének és remélem, hogy valóban azok az időszakok ilyen értelemben nem jönnek vissza.

Törőcsik Pál: Ezek után az érdemi munkát szeretnénk elkezdeni, hiszen mindannyiunk ideje és türelme is véges. Ezért, hogy érdemi munkát tudjunk végezni, ezért én az előterjesztést szeretném Önökkel ismertetni és a kedves nézőknek is, hogy tájékozódhassanak, hogy miről szólna a mai napirendi pont.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város labdarúgó csapata a sportág országos élvonalában szerepel. A város nevének a legjobbak között való folyamatos szerepeltetése óriási gazdasági, marketing értékkel bír, ennek elvesztése viszont már ebben a stádiumban negatív hatást fejtene ki. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a csapat profi nemzeti bajnokságban való szerepeltetése révén mintegy 100 Ft-os tőkeértékre tett szert a Kft., amely a város vagyona és amely vagyon működtetni kell, sőt most az átigazolási időszak derekán már értékesíteni is késő. Ezért a közgyűlésnek, mint tulajdonosnak sürgősséggel dönteni kell a Kft. életben tartásáról egyúttal a nagykanizsai futball jövőjéről. Mindezen döntés meghozatala esetén meg kell választani a Kft. megüresedett álláshelyére az új ügyvezetőt, illetve a szélesebb társadalmi összefogás érdekében ki kell egészíteni a felügyelő bizottságot. Eddig az előterjesztés rész. Valóban kiegészíteném ezt azzal, hogy mindannyiunk előtt ismert, hogy az országban kevés az a profi bajnokságban szereplő csapat, amely gondtalanul és anyagi problémák nélkül tudja folytatni a következő szezonban szereplés. Ezért mivel ezek a problémák nálunk is felmerültek és a további működtetést veszélyeztetik, ezért mindenképpen egy olyan további döntésre van szükségünk, egy olyan elvi döntésre, és olyan gazdasági döntésre is, amely egyáltalán az általam előbb felsorolt és említett értéket képviselő profit csapat sorsát érinti és ennek a működtetését, értékének a megőrzését és az előbb felsorolt város érdekeket érvényre kell, hogy juttassuk. Én ezért azt javaslom, hogy az ezzel kapcsolatban Önök előtt lévő előterjesztést áttanulmányozva mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket és tegyék fel kérdéseiket.

Györek László: A szűkszavú előterjesztést elolvasva néhány érdekes dologgal találkoztam, a magam véleményét mondom természetesen. Óriási, gazdasági, marketing értékkel bír, említette alpolgármester úr is. Én igazán szeretnék látni erre egy hozzávetőleges számolást, hogy milyen óriási értékkel bír ez. Magánvéleményem szerint ez az óriási erősen túlzás. Én inkább nagyon kicsinek fordítanám le. Az sem elhanyagolható szempont, hogy 100 millió Ft-os tőkeértékre tett szert. Egészen pontosan miből áll ez a tőke, hogy is néz ki. Talán a játékosok értékére gondol az előterjesztés, utána kellene nézni, én nem tartom valószínűnek. Valóban dönteni a közgyűlésnek a nagykanizsai futball jövőről. Itt visszaemlékeznék egy korábbi közgyűlésre, ahol Fodor Csaba képviselőtársam azt említette, hogy döntsünk abban a kérdésben, hogy kell-e Nagykanizsán PNB-s futballcsapat vagy nem. Igen kell, kérdés azonban, hogy milyen áron kell ez és ha nyílt ülésen vagyunk, akkor talán az előterjesztésben szereplő számokat is mondhatom, ez 20 millió Ft-tal plusz még tulajdonjog átadással is járna. Kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e erre jelen pillanatban ennyi pénze, kérdés, hogy megéri-e az önkormányzatnak, ha ezt most befekteti, mert elképzelhető, hogy igen, csak nekem az nem elég, hogy valaki azt mondja, hogy óriási gazdasági értékkel bír és az sem, hogy 100 milliós tőkevagyon ez a városnak. Lehet, elképzelhető, én nem tartom valószínűnek őszintén szólva és ezért képviselőtársaimnak is azt javaslom, hogy ezt az előterjesztést, ezen a módon, ezt a pontot egészen pontosan az első pontját ne támogassák.

Törőcsik Pál: Röviden válaszolnék arra, ami az értékkel kapcsolatban merült fel. Mint bizonyára sokan emlékeznek rá az előző ügyvezető igazgató, Farkas Zoltán úr egy kimutatást adott a OKSB-nek, ami tételesen felsorolta, hogy mik ezek az értékek, miből tevődnek össze. A játékosállomány és egyéb reklámhordozó, egyéb szerződések. Ez tételesen, számszerűen ki van mutatva, és ez rendelkezésre áll. Ha számszerűséget két képviselő úr, természetesen ez ennek az alapja, egyik ilyen dolog. Én azzal nem tudok vitatkozni, hogy valaki számára a futball szimpatikus vagy nem, vagy hogy ítéli meg a profi futball szerepét egy megyei jogú város életében, hogy ennek milyen marketing jelentősége van vagy milyen nincs, ez olyan dolog, hogy megítélés kérdése, viszont azt hiszem, hogy elegendő példát láthatunk erre, hogy milyen kihatása van és milyen hír értéke van, mennyit szerepel médiákban, sajtóban és mennyit kellene erre költeni, ha a város fizetett hirdetés vagy annak a fele áráért a médiákban szerepelni kapna lehetőséget. Én ezen azért nem kívánok vitatkozni, mert tényleg ez megítélés és szimpátia kérdése, ugyanúgy, mint ahogy ízlésekről sem lehet vitatkozni. Én természetesen mindenkinek tiszteletben tartom a véleményét, mert ez így korrekt. Mindezekkel együtt azért azt el kell hogy ismerjük, hogy egy létrehozott értékről, egy vagyonról van szó, ami a mi tulajdonunk, amiért felelősséget viselünk, aminek a működtetését biztosítanunk kell. Jelenleg egy olyan szituáció állt elő, ami ezt veszélyezteti és nekünk erre megoldásokat kell találni. Ezért az előterjesztés nyilvánvalóan nem terjed ki minden részletre és minden szempontra, de hát azért vagyunk itt, hogy ezeket a szempontokat most mindenki el tudja mondani és mindenki értékelhesse és a végén ebben döntést is tudjunk hozni.

Dr. Csákai Iván: Egy kicsit folytatva, ahol képviselőtársam abbahagyta tulajdonképpen az, hogy milyen értékkel bír a gazdasági, marketing, ez egy olyan kérdőjeles dolog. Az hogy a PNB-be való feljutással 100 milliós lett az értéke előtte is megvolt ez, de ez most hol van. Ez olyan megfoghatatlan értéket jelent. Hogy milyen a kihatása? A kihatása én nem úgy gondolnám, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak lenne egy mondjuk egy jó 5. helyen szereplő futball csapata, de mellette szociális bérlakást nem építünk, lerobbannak az iskoláink, akkor nekünk ez nagyon jó reklám lenne. Nekem sokkal rosszabb a kihatása, hogyha egy futball csapatot az én megítélésem szerint nem érdemli meg azt, hogy ilyen módon támogassuk, támogatunk mások kárára. Itt fölvetődik az, hogy az egész előterjesztés arról szól, hogy a miénk és akkor most gyorsan lépjünk bele. Tessék már megvizsgálni, gazdasági szakemberek nézzenek utána, hogy tulajdonképpen ebből a Kft-ből hogy lehetne kihátrálni és egyszerűen megmondani, hogy kérem szépen eladó ez a Kft. ez a Futball Erste FC Nagykanizsa eladó. Ezt kellene megnézni és ennek a tükrében én azt mondom, hogy jelen helyzetben és ahogy a költségvetésünk kinéz én a határozati javaslat első pontjának egyetlenegy részletét sem tudnám támogatni, mert ez elfogadhatatlan számomra, hogy a jelenlegi értékben a minimum a 60 millió, de több, mint valószínű, hogy 80 millió Ft-tal jelenleg támogassuk ezt a labdarúgó szakosztályt.

Törőcsik Pál: Szeretnék erre mindjárt válaszolni is. Nem a megállapítások igazság tartalmát akarom én vitatni, csak az összehasonlítást szeretném elkerülni. Ugyanis ha ezekből a párhuzamokból indulunk ki én is fel tudnék sorolni, mint ahogy mindnyájan több olyan fontos dolgot, amiben előre kéne lépni és komoly anyagi forrásokra lenne szükség. Akár szociális, akár egészségügyi, akár iskolarendszer egyebek vonatkozásban. Ha mi ilyen szembeállítást próbálunk és azt mondom idézve a képviselő urat, hogy ezt csak valaminek a kárára, vagy valaminek a terhére tudom meglépni, ezzel a gondolatmenettel azért nem tudok egyetérteni, mert amennyiben az előbb mondtam, mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy most kimondjuk, hogy nem kell ez a Kft., akkor a következőt hajtottuk végre, hogy ezt a potenciális értéket abba a pillanatban leírtuk és akkor az egész csapatot huszad részéért bárki megveheti, mint ahogy erre már két példa is volt az elmúlt hétvégén, akár a szemünk előtt játszódott le ez az esemény. Tehát a saját, egyszemélyes Kft-nk értékét egy olyan döntéssel, amikor most azt mondjuk, hogy kivonul ebből a város, akkor ettől a pillanattól kezdve a játékosállomány, úgy ahogy van töredék részét éri. Egyéb helytállási kötelezettségünk ettől függetlenül megvan és jelenleg meglévő potenciális további fejlődést, illetve szereplést tennénk lehetetlenné. Tehát ezt úgy kell felfogni, hogy most van egy értékünk, ezen lehet vitatkozni, hogy ez most ennyi vagy annyi, egy biztos, ha ezt most mi nem támogatjuk és kivonulunk mögüle, abban a pillanatban töredék részére esik az értéke és kidobtunk ugyanolyan pénz, mint hogyha nem adnánk pénzt valami más fontos ágazatra. Tehát ez a vélemény, de azt hiszem, hogy ebben nemcsak én, hanem más is tud érvelni.

Budai István: Én is ott kezdeném, ahogy többen már felvetették ezt a 100 milliós tőkeértéket. Én úgy emlékszem, hogy az eddig elénk tárt mérlegek negatív tőkeértéket mutattak és nem tudom, valószínű, hogy tényleg játékos értékek ezek, de ebből a városnak soha egy fillér bevétele, gondolom én nem származott. Nekem az a véleményem, hogy nekünk azt kell rendezni, azt a vagyoni kérdést, amit a mérlegben hoz, kimutat. Ez általában negatív értékeket tükröz. Én sem értem ezt az egész bekezdést, szeretném, ha valaki ezt nekem megmagyarázná. De a határozati javaslat első része az, amit én inkább mondanék és nagyon tisztelem azokat a képviselőket, akik támogatják a sportot, mert én magam is úgy vagyok, hogy szeretném, hogyha ez megmaradhatna, de nem mindenáron. Először is a működési támogatást azt én kiirtanám ebből a közgyűlésből, de általában a költségvetésből is, mert működési támogatást ne adjunk, hanem ugye én azt szoktam mondani ilyenkor, és ezzel én úgy értenék egyet, ha mi alapítottunk egy kft.-t és ez a kft. problémával küzd, akkor rendezzük le a veszteségét. Vagy ha nem a veszteségét, mint korlátozottan felelős társaság ugye, akkor a bevitt vagyon arányában rendezzük el. Azzal nem segítettünk rajta azzal az egy millióval. Én ezt látom megoldásnak és nem működési támogatást adni. Soha nem adnék én senkinek sem ilyet.

A másik az, hogy én tényleg nem értem, hogy mit kezd az Erste Club a két darab üzlethelyiséggel, mert ezek olyan üzlethelyiségek, hogy már réges-rég eladta volna az önkormányzat, ha tudta volna. Tehát ez nem mobilizálható érték, tehát ebből pénz mostanában az önkormányzat nem fog csinálni. A másik dolog, és ezt egy jogász magyarázza meg nekem, hogyha nekem van egy saját tulajdonú kft-m, ahol én vagyok a tulajdonos, ott hogy adom át a tulajdonjogomat a kft-nek. Tehát bevihetem apportként, vagy tehetek amit akarok, de mindenképpen itt számolni kell azzal, ha átadtam, akkor az általános forgalmi adót igenis meg fizetni. Ez sehol nem szerepel ezekben az előterjesztésekben, nem foglalkozik vele senki. Nekem az az érzésem, hogy olyan hevenyészetten összehozott valami. Mindenféle körülményt itt számba kellene venni, mert az átadó tulajdonosnak …. ezek az üzletek is az emeleten 6-7 millió Ft-ot tesznek ki. Hát ezt megszorzom kettővel az ugye 15 millió, annak a 25%-a ugye az sem kevés pénz. Nekem az a kérésem, hogy ezeket fontolja meg a tisztelt közgyűlés és mielőtt ilyen határozatot elfogad, az összes körülményt mérlegelve fogadja el.

Törőcsik Pál: Véleményem szerint még a hevenyészett minősítés sem elég jó, mert még ennél is gyorsabban kellett összeállítani, mert az élet ezt parancsolta. Mert valóban, ahogy az események pörögtek nem volt időnk leállni rózsákat szagolni, hanem azonnal lépni kellett és intézkedni. Ha azt mondom, ami az üzlethelyiségekre vonatkozik ezen a problémán kívül még egy előjött, ami ugye a gyors előterjesztésnél nem szerepelt és ezt már megbeszéltük, hogy erre az üzlethelyiségre a banknál, mint garancia van nyilvántartva. Ha a bank erre, mint a vagyon egy részére az Erste bank, tehát a számlavezető bank garancia fedezetként bevonta az önkormányzat garanciális csomagjába. Na most azt minősíteni, hogy ez forgalmi értékkel bír-e vagy nem, az ha a bank számára bír forgalmi értékkel és fedezetként elfogadja, akkor biztos, hogy valamivel bír, tehát ennek a megoldása is csak akkor lehet, ha a bank ehhez hozzájárul. Ez még egy ilyen adalék ahhoz, amik így menet közben fölvetődnek.

Tarnóczky Attila: Magam is úgy érzem, hogy a 100 milliós tőkeérték felcsillantása megkérdőjelezhető bizony. Ebben az esetben azonnal felmerül a kérdés, hogy valóban valamikor 100 millió Ft érték behajtható ebből a rendszerből. Megítélésem szerint nem. De hogyha elfogadjuk a 100 millió Ft-ot hozzá kell tenni azt a nem tudom mekkora összeget, amelybe került ennek a 100 millió Ft-os értéknek a létrehozása és azt a több 10 millió Ft-os tartozást, amit ez az érték felhalmozott maga mögött. Pontos számot sajnos nem is tudok. A számok mindig változnak, de sosem csökkenek, amiket megismerünk. Meg lehet-e a 20 millió Ft-os támogatás mostani megszavazásával és a vásárcsarnok épületében lévő két üzlethelyiség átadásával a Futball Club számára Kanizsa futball jövőjét oldani. Megítélésem szerint nem. Ezt a kérdést valóban el kellene dönteni, de ez nem a kérdés eldöntése, hanem megint az elodázása. És hogy melyik módszer a kifizetődőbb az a kettő más városban történt eset, vagy az általunk választani kívánt módszert anyagilag azt én nem tudom, de sejtéseim vannak, hogy valószínűleg nem mi fogunk jobban járni, ám a siófokiak meg a váciak. Mármint a város költségvetésére gondolok, mert hát az szomorú tény, hogy a város költségvetését irtózatos módon terheli ennek a Futball Kft-nek a működtetése. Tehát azt hiszem, hogy nem a futball jövőről fogunk szavazni, hanem egy saját, későbbi napirendi pontunkról, mert megjósolom, hogyha ezt elfogadjuk, akkor a februári közgyűlésen egy hasonló 10-20-30 millió Ft-os újabb előterjesztés elénk fog kerülni és ez így fog menni, nem tudom menni.

Törőcsik Pál: Abban igaza van alpolgármester úrnak, hogy ezzel a 20 millió Ft-tal, amit ilyen módon adnánk egy profi csapat egy szezonos működtetését nem lehet biztosítani, nem is erről szól az előterjesztés, hanem a többi működtetéshez szükséges költséget, egyéb szponzorációs, reklám bevétel, TV jogdíjak, nézőtéri belépők és egyébből lehet csinálni. Ahhoz, hogy ezt megcsinálja valaki, hogy egy ilyen költségvetést általunk jósolt működtetési költséget valaki összeállítson, ahhoz kellene egy ügyvezető igazgató, kellene egy felügyelő bizottság, aki ezt elvégezné és ebből a szempontból pontosabb információhoz jutnánk. Ezt szeretnénk most megvalósítani.

Kelemen Z. Pál: Én valahol máshol kezdeném. Én szeretem a focit, igaz, hogy ez nem a Heti hetes, hanem a heti 27-es, azért engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Nagykanizsán kb. 2-3-4 ezer embernek végső soron ez a legfontosabb szórakozása. Ezen lehet elgondolkodni, hogy miért így van, a futball az egy ilyen sport, tömegeket vonz, illetve nem is soroljuk be a sportokhoz, hanem a gladiátor játékokhoz és tudják képviselőtársaim, ha Rómában valaki beszüntette a gladiátor játékokat, valamelyik caesar az milyen sorsra jutott. Mindenképpen támogatandónak tartom az ügyet és kiállok mellette, és nem tartom soknak a támogatást. Példaként említek egy másik nem túl sikeres labdarúgó csapatot, amit majdnem sikerült megvernünk Kanizsán, csak egy kicsit kaptunk ki tőle, a Ferencváros, azért nagyságrenddel, vagy két nagyságrenddel többet költ focira. Tehát összegszerűségében nem sok, hely szerint Kanizsa sokkal gazdaságosabb csapat. Még arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem ez az egyetlen dolog, amit támogatunk, meg támogatnak a világban. Tőlünk nem messze, nem nagyobb városok szimfonikus zenekarokat tartanak, amelyek 100-120 millió Ft-nál kezdődnek és ha már megint a nagyságrendekről beszélünk, hát azt nagyságrendekkel kevesebben hallgatják és nézik. Na most lehet fanyalogni a szép művészet és az alpári labdarúgás összehasonlításán, de tény, hogy mind a kettő a nép kultúrálódásához, a szórakoztatáshoz tartozik. Ez egy kicsit érzelmesre sikerült, amit elmondtam és próbáltam ezt a védőbeszédet a labdarúgás ügyében elmondani. Én arra kérném Önöket, hogy a határozati javaslatot támogassák.

Röst János: Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a közgyűlés döntött úgy, hogy az Olajbányászt a profi ligába benevezi. Ez a közgyűlés zavarta szét a korábbi felügyelő bizottságot, ez a közgyűlés nevezett ki egy másik kft. ügyvezetőt és felmentette a korábbit és most jelenleg a teljes káosz felé halad szerintem az Olajbányász helyzete. A hozzászólásokból számomra úgy tűnik, hogy 14 igen nem jön össze, márpedig ehhez 14 igen kell, hogy a költségvetési támogatást megszavazzuk a Bányásznak. Én arra kérem a képviselőtársaimat, hogy gondolják végig, ha kell valóban most tartsunk szünetet, mert a frakciókat ahogy én végignéztem nagyon feles és eltérő véleményeket mondtak. Annak abszolút semmi értelme nincs, hogy 9 óráig elbeszélgetünk, mindenki elmondja a maga véleményét és a 20 milliós támogatás, ami valószínűleg szükséges az Olajbányász fennmaradásához 12 szavazattal lezárja a vitát. Tehát arra kérem az alpolgármester urat, hogy fontolják meg a frakciók, hogy van-e annak értelme, hogy ezt végigbeszéljük, vagy pedig esetleg egy szünet utáni konszenzussal érdemi döntést tudunk-e hozni.

Dr. Fodor Csaba: Én korábban arra a megjegyzésre, amelyre Györek képviselő hivatkozott azt is mondtam, hogy a foci az a fajta sporttevékenység Kanizsán különösen, amely indulatokat képes gerjeszteni vagy azért, mert valaki túlzott szerelemből beszél róla, van aki azért, mert túlzottan nem kedveli ezt a sportot, de a legelhanyagolhatóbb kisebbség ebben a kérdésben, akit közömbösen érint azt hiszem ez az ügy. Én azt gondolom, hogy az, hogy mennyit ér, vagy az előterjesztésben hány száz millió Ft van írva, vagy csak 100 millió Ft ez e tekintetben, a döntés meghozatalánál részletkérdés, tehát efelé nem szabadna elmenni. Kérdés az, hogy szeretnénk-e, hogy Nagykanizsán a profi csapat befejezze tisztességgel, becsülettel a tavaszi szezont, azaz a 1999/2000. évi bajnokságot. Ehhez feltétlenül fontos kérdés, hogy a kft. körül kialakult szerencsétlen helyzetet megoldjuk. Ez abból adódik, hogy az az ügyvezető, akit decemberben megválasztottunk egészségi állapotára való részbeni hivatkozással lemondott, nem tudja vállalni ezt a feladatot, így most jelenleg a kft.-nek jelenleg nincs vezető tisztségviselője, pontosabban nincs olyan személy, aki jogosan írhatna alá, képviselhetné a céget és jogosan tárgyalhatna új játékosokkal vagy régiekkel és netán új szerződést köthessen. Ezt, én azt gondolom, hogy igenis a tulajdonos felelőssége megoldani, ehhez kell keresni egy ügyvezetőt. Azt gondolom, hogy az általam megválasztott felügyelő bizottságot ki kell egészíteni olyan szakemberekkel, akik az előterjesztésben szerepelnek, akiknek tapasztalatuk van, mindenképpen nagy tapasztalatuk van a foci szakmai kérdésekben. Az ő véleményükre, állásfoglalásukra igenis a társaság további működése szempontjából nagy-nagy szükség van. Mindezek viszont csak akkor döntésre érett kérdések, ha az egyes napirendi pontot megszavazza a tisztelt közgyűlés mégpedig igen, minősített többséggel, tehát 14 igen szavazattal. Azt mondtuk nagyjából egészéből, ez a másfél nap, amire alpolgármester úr is hivatkozott, ami a lemondást követően jött elő, arra elegendő volt, hogy nagyjából összeállítsunk egy olyan tervet, vagy olyan elképzelést, amiből kifinanszírozhatónak tűnik most a tavaszi szezon úgy, hogy a társaság több vagyoni, vagy pénz igénnyel, kéréssel megint ne jöjjön a közgyűlés elé. Természetesen azért sürgősségi a dolog, mert a másfél nap alatt nem lehetett az illetékes tagbizottságokkal OKSB-vel, a Pénzügyivel és a Gazdaságival ezt a kérdést leegyeztetni, mert lehetetlen volt már. Úgy vélem, hogy ez a 20 millió Ft támogatás feltétlenül fontos, kell ahhoz, hogy Nagykanizsán a profi liga továbbra is megmaradjon, de kell ahhoz is ez a 20 millió Ft, hogy egyáltalán az élvonalba tartozó labdarúgó csapata legyen a városnak. Ugyanis a helyzet azért mégis csak az, ha erről most nem fogunk tudni dönteni, akkor ennek következményeként értelem szerűen nem lesz vezető tisztségviselője a társaságnak, nem lesz felügyelő bizottsága a társaságnak, tehát a társaság teljesen ellehetetlenül, a társaság további működése, ezzel egyértelműen a játékosok, ugye átigazolási időszak van elmehetnek szabadon, hiszen tartozásaink vannak, tehát ők szabadon igazolhatók. Az az X millió Ft-os “vagyon”, amit a játékjogok képviselnek, mert itt arról szól a történet, hogy ez a pénz, ami itt most 100 millió van megjelölve, egyébként ami lehet reális is, nyilván valóan, mert ennek az összegnek a nagysága változhat pozitív, negatív irányban attól, hogy miként döntünk mi ma, miként fognak ők a tavaszi szezonban szerepelni, hányadik helyen fognak végezni, mert hiszen ez egyfajta és milyen teljesítményt nyújtanak egyénileg és csapatként a pályán, mert ez az ő játékjoguknak az értékét emeli vagy csökkenti. Most kb. úgy néz ki, hogy ez valóban e körül az összeg körül az eddig kialakult “piaci” tapasztalatok alapján reálisnak tűnik, de valóban nem ez a mérvadó ebben az ügyben. Tehát ha mi most úgy döntünk, hogy az 1. napirendi pontot nem szavazzuk meg, én azt gondolom, hogy a zárt ülés tartására nincs szükség, mert hiszen nem vállalják egyébként a feladatot az urak, akikről beszélünk, mert bizonytalan anyagi helyzetben lévő társaságnak a vezetését tisztességesen felvállalni úgy gondolom, hogy senki sem teszi meg ezt a lépést és senkitől sem várható el a tulajdonos részéről, hogy egy ilyen gödörbe beletaszítson bárkit. Ez lenne a legtisztességtelenebb dolog, amit ez a közgyűlés meg tudna hozni döntésként, azt hiszem. Visszatérve, ha úgy döntünk, hogy nem lesz pénz, ellehetetlenül a társaság, széthúz a focicsapat nem fogunk tudni indulni a tavaszi szezonban, ennek a sportszabályzatok szerint más következményei is lesznek, visszasorolják a csapatot nem tudom hányadik osztályba, tehát ellehetetlenül Nagykanizsán az élvonalbeli labdarúgás. Felelős döntést kell hozni és arra a korábbi kérdésre, amit Györek úr mondott, hogy kell-e a profi liga Nagykanizsán vagy nem, erre a kérdésre ennek az 1. határozati javaslatnak a megszavazásával igent vagy nemet lehet mondani. Ugyanis ennek a megszavazása arra ad választ. Én azt kérem mindenkitől, hogy szíveskedjen megfontolni a döntését és lehetőség szerint ezt az 1. határozati javaslatot és azt követően akkor érdemben tudunk foglalkozni a 2-es, 3-assal is, szíveskedjen megszavazni, mert ez csillanthatja fel a reményt arra, hogy tisztességgel, becsületben mondjuk ezt a tavaszi szereplés kifinanszírozza a társaság. Ehhez az önkormányzatnak ennyi pénzt kellene szánni erre a feladatra. Arányaiban, azért ez hozzá tartozik a tájékoztatáshoz, arányaiban ez a pénz kb. 40%-a annak a pénznek, amit a társaságnak össze kell …. terveink szerint, hogy az üzleti tervünk, hevenyészett üzleti tervünk alapján össze is fog tudni szedni a tavaszi bajnoki szezon kifinanszírozásához és tisztességes működtetéséhez. Azt hiszem, hogy ezt követően júniusban is lesz döntési helyzet, de szándékaink szerint júniusig a társaság pótlólagos pénzígérettel nem kíván fellépni az önkormányzat tulajdonos felé. Szeretném, ha a közgyűlés még egyszer, legalább 14 igen szavazatot tudna produkálni ehhez a napirendi ponthoz, mert ha nem fog tudni produkálni 14 igen szavazatot, akkor azzal egyúttal azt fejezte ki, hogy a tulajdonos nem kívánja ezt a társaságot működtetni és nem kívánja azt, hogy Nagykanizsának profi ligában szereplő, élvonalbeli csapata legyen. Ehhez egyébként azért az is hozzá tartozik, a játékosokkal folytatott eddigi tárgyalások és megbeszélések alapján a játékosok nagy-nagy többsége átlátja ezt a helyzetet és mégis vállalná, hogy itt marad Nagykanizsán és a profi ligában szereplő csapatban szeretne játszani. A két üzlethelyiséggel kapcsolatosan Budai képviselő úr mondta, hogy valóban a mostani adataink szerint túlzottan nem forgalomképesek ezek az ingatlanok, illetve forgalomképesek még csak azok, csak túlzottan nem sok vevő jelentkezik értük, tehát azt gondoljuk, hogy ez a két üzletrész most ha tulajdonba kapjuk, ….. Annak is, hogy a hasznosítási jogáról rendelkezhessen maga a társaság. És lehetőségeink szerint akkor arra talán, hogy cash fizetési kötelezettségeink egy részét természetben nyújtott szolgáltatással talán-talán ki tudná váltani. Ugye mert volt itt egy olyan kérdés, hogy miért van itt ez a két nagy üzlethelyiség. Hát ezért.

Kiss László: Tarnóczky Attila alpolgármester úrnak és Györek László képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy lehet a futballt szeretni, lehet a futballt utálni, ez egyéni dolog, de tényeket, a tények makacs dolgok tudomásul kell venni őket. Nagykanizsán van most pillanatnyilag egy profi ligában szereplő csapat. Én nem hiszem, hogy a képviselő-testület, vagy bárki is a képviselő-testületből, azt örömmel fel tudja vállalni, hogy ez a csapat a szezon közepén megszűnik. …Felhalmozódott eszmeérték, mert ezért van. Ami egy jó szereplés esetén akár 100 millió forintot is ki tehet ez gyakorlatilag ……csak kár a városnak nem beszélve arról az erkölcsi kárról, amit jelent az, hogyha fél szezon közben egy csapat megszűnik. Mit én azt hiszem tényleg, az ország azt mondja, hogy ez a város tíz év alatt nem, hogy fejelődött volna még visszafejlődött minden vonatkozásban, még a sportban is. És az ország ezt joggal fogja mondani. Azt hiszem, amit Fodor képviselőtársam elmondott ez a 20 millió forint valóban ahhoz kell, hogy ez a csapat valóban a tavaszi szezont végig tudja küzdeni ez körülbelül 40%-a az igényelt összegnek, ami számításaink szerint a szezon végéig rendelkezésre állna a megfelelő szereplés esetén. Én nem hiszem, hogy az önkormányzat és az egyes képviselők ezt fel, ezt őszintén felmernék vállalni, hogy a városnak úgy erkölcsileg, mint anyagilag is így kárt okoznak. Mert nekem ez a véleményem, ez anyagilag is károkozás lenne. Én ezt személy szerint így nem tudom felvállalni. Én meg fogom szavazni, én arra kérem képviselőtársaimat is szavazzák meg ezt a 20 millió forintos összeget mert ez nem egy olyan összeg, ami jelentős tételként szerepelhetne a város költségvetésben. És ebben a pontban az első résznek a szavazásánál én név szerinti szavazást kérnék, mertén azt hiszen ez nem olyan dolog, amit, hogy úgy háttérbe vonulva lehet megszavazni.

Györek László: A válaszomat az indokolja, hogy most másodszor szólítottak meg bennünket, hogy nem szeretjük a futballt. Kérem, hadd tisztázzak valamit, szó nincs erről. Nagyon szeretjük a futballt, imádjuk a futballt, megnézzük, járunk meccsekre, sőt néha focizni is szoktunk. A futballt tehát szeretjük, ez nem lehet kérdés. Amit nem szeretek az az, hogy a városnak ez beláthatatlan, hogy mennyi pénzébe kerül. Sajnos nem hiszek abban, és elnézést kérek az elmúlt év erre, azt hiszem jogosultságot ad nekem, nem hiszek abban, hogy ez a 20 millió forint utolsó lesz. Nem, hogy ebben a félévben, de ebben a negyedévben sem. Sőt ebben a két hónapban én még ezt megkockáztatnám, bár ez lehet, hogy nem fog teljesülni. Tehát ebben nem hiszek, úgy vélem, hogy a városnak erre nincsen jelenleg pénze. Gazdaságilag nem tudja ezt felvállalni, azt fel tudná vállalni, amit halottunk Budai képviselőtársamtól, hogy rendezni kéne valóban a tulajdonosnak a problémáit, ez igaz. De az, hogy teljesen látatlanba ki adjunk rá pénzt, fogalmunk sincs, hogy mire megy, fogalmunk sincs, hogy hova, miért, hogyan ez teljesen felvállalhatatlan számomra. Ebből ne csináljunk erkölcsi kérdést. Ne csináljuk belőle azt, hogy utálom a focit, tehát nem fogom megszavazni, szó nincs erről. Szó nincs erről, ugye azt hiszem nincs mögötte és egyik képviselőtársam mögött sincs ilyen, aki ezt nem fogja megszavazni gondolom.

Töröcsik Pál: Én is éppen ezt szeretném alátámasztani, nem erkölcsi és etikai kérdést kell csinálni Ezért próbáltam a realitásnak és gazdaságossági és gazdasági részek oldaláról megközelíteni a dolgot, hogy most egy döntéssel nem likvidálhatunk egy csapatot aminek a töredékét, töredékére csökkentjük az értékét. Túlmenően azon, amit mindannyian jeleztek, hogy ennek az értékét és a fontosságát a város szempontjából nem kérdőjelezzük meg. Én mindenképpen szeretném Önöket arra kérni, hogy amikor a finanszírozási kérdésekről beszélünk, akkor azt tartsuk szem előtt, hogy ez a rendkívüli közgyűlés éppen azért van, hogy ne teremtődjön lehetőleg olyan helyzet, hogy egy tisztázatlan feneketlen zsákot fogunk most alkotni, amiben majdan az elkövetkező félévben, ki tuja még mennyit kell bedugni közbe jött, váratlan igények miatt, hanem azért szeretnénk egy ügyvezetést egy felügyelő bizottságot, egy üzleti tervet bekérni, hogy a város támogatja a focit, a profi focit, de tudomásul kell venni, hogy ennyi az anyagi lehetősége, ennyivel tud hozzájárulni többel nem. A többit a fölállt vezetésnek elő kell, hogy tudja teremteni. Visszatérve ahhoz, hogy a városnak nincs pénze erre. Ezzel én úgy vagyok, amikor azt mondja az elfoglalt ember, hogy nincs időm erre, nincs időm arra, és még mennyi minden dologra nincs az embernek ideje. Ideje az embernek arra van, amire csinál magának. És azt végül is mi döntjük el, hogy mire van időnk, és mire nincs időnk. Én azt mondom, hogy ezt figyelembe véve kellene ezt a döntést előre vinnünk

Tarnóczky Attila: Most válaszolni szeretnék, hogy mit nem szeretek és mit utálok, ha úgy tetszik. Utálom azt, ez igaz, hogy havonta, másfél havonta ugyanilyen 10 milliós nagyságrendű előterjesztésekről kell szavazni a Foci Kft. ügyében. Utálom továbbá a város jelenlegi gazdasági helyzetét, sok örömöm ugyan is nem telhet benne. A kettő ellenszenv valóban erősíti egymást. Itt még is az történik, hogy néhány képviselőtársunk, mint kanalas orvosságként nyelet le velünk, ilyen amúgy önmagában nem is olyan hatalmas összegeket. De hát azért legyünk szívesek adjuk már össze, hogy mennyit adtunk tavaly, és akkor onnan induljunk. Még mennyit kell még adni, azt is legyenek szívesek hozzáadni és akkor föl lehet mérni ennek az ügynek valóságos súlyát. Azt szeretném még hozzáfűzni, hogy összességében hát nem a fociról számomra szó, hanem egy nem kötelező jellegű feladatról, aminek a felvállalása, a véleményem szerint nem adatott meg ennek a közgyűlésnek. És Önök, akik most azt mondják nekem ha jól értem, hogy majd befejezzük sikeresen a szezont és az után majd eladjuk ezeket a játékosokat 100 millió forintért, nem tudom jól értem- e, akkor hadd mosolyogjak. Olyan közgyűlést én nem ismerek, amely ilyen forgatókönyvet végrehajtana. Hát ez nem állja meg a helyét, ahogy nem állta meg helyét az a fajta bejelentés sem, amivel útnak indítottuk ezt a focicsapatot már, mint Önök a PNB-be és senki sem hitte el nekik, hogy nevezni kell a PNB–be, ez nem igaz, adott egy minimális összeget a közgyűlés jelezve, hogy ennyit tud adni, a többit tessék összeszedni. Én az előző ügyvezető igazgató helyében bizony azt mondtam volna, hogy ilyen körülmények között nem lehet indulni a PNB- be, ahogy ki is derült, hogy lehetet indulni. És hát azok a bizonyos szponzorok, akiket be kellett volna gyűjteni azok is jobbára elmaradtak. Tehát ami itt folyik most ebben az ügyben az olyasfajta kitörési lehetőségeknek a felcsillantása a távolabbi jövőben, amik nem valóságos alternatívák.

Bicsák Miklós: Elnézést kérek, hogy a végére értem ide, látom belecseppentem itt a közgyűlésnek a legjobb témájában. Én nagy tisztelettel azt kérném, és elnézést kérek, hogy késtem személyes üzleti, meg családi dolgaim végett nem tudtam részt venni, de jövőben igyekszem minden közgyűlésen. Én megint csak a sport mellett. Én azt kérem a tisztelt képviselőtársaimtól ez már itt elhangzott a közgyűlésben tavaly is, és elhangzott most is, hogy nagyon sok milliót ebbe a Sport Kft -be beleölt a város. Tudni kell, hogy a működés egy félévre szól még ebben a profi bajnokságban olyan értelemben, hogy ennek a csapatnak, működnie kell. És ezt csak úgy lehet, ha valóban támogatva van és pénz van. Én úgy gondolom, hogy a tisztelt képviselőtársaim átgondolják ennek a felelősségét. És merem ezt mondani, személyemben is magán emberektől kaptam ígéretet, hogy támogatni fogják a legcsekélyebb, legkisebb anyagi hozzájárulással is, mert igen is szeretnék, hogy ha ebben a városban ez a csapat megmaradna és majd a jövő a félév után, amikor vége a bajnokságnak el fog dőlni, hogy igen is, hogy maradunk, vagy pedig kiestünk az úgy nevezett NB I.-be. Én azt kérem tisztelettel képviselőtársaim, hogy ezt az előterjesztésben előterjesztett összeget, kérem szavazzák meg, és adják meg. Nem utolsó szó jogán kérem, de szükség van a csatnak a működéséhez. És ennek a városnak az emberei, akik a sportot nem akarok kézzel oda, mert itt a frakcióvezető úr mosolyog ez igen szüksége van a városnak, mert megállítottak és telefonon hívta nem tudtam véleményt mondani, mert a közgyűlésen nem vettem részt ma délután. De én úgy látom, hogy nagyon szeretnék nagyon sokan, hogy a közgyűlés megadná ezt a bizalmat, hogy ezt lehetőséget még erre a félévre, hogy a csapat működhessen. Magánemberek még egyszer ismétlem, támogatni fogják ki-ki a maga erszénye szerint felfognak sorakozni olyan emberekkel, akik hitelt érdemlő szavakat mondtak, hogy azzal a pár ezer forinttal is igyekeznek. Én nagyon kérlek benneteket, hogy nagyon jól gondoljátok meg. És úgy vagyok tájékoztatva, hogy név szerinti szavazást már kérte a tisztelt Közgyűléstől, én is ugyan ezt megerősítem és vállaljuk ezt fel, hogy igen is szüksége van erre a félévre ennek a csapatnak. Ezt tudnunk kell, hogy a sport nem csak Nagykanizsán, az egész országban milyen mélyponton van, de ha mi is most hagyjuk süllyedni ezt a hajót, akkor nem tudhatjuk, hogy, hogy lesz a jövő. És ennek a labdarúgásnak ez az egy élvonalbeli a csapatunk, aki ami a városnak azon szerény sportot szerető közönségét, aki búját bánatát elfelejti vasárnaponként kijön, és szórakozik. És valóban másnap jobb hangulatban veszi fel a munkát. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon sokat beszéltem kérem, hogy gondoljátok át és szíveskedjetek támogatni itt az előterjesztésben a megfelelő összeget, ami ezt a 20 millió forintot.

Birkner Zoltán: Röst János képviselőtársam bizonyára olyan…… szerepel, ahol soha nem volt két különböző vélemény, ennyit a két alpolgármester úrról tett megjegyzésére. Nem tudom, hogy erre miért van szükség egyébként ilyenkor. A hozzászólásom lényege az, hogy higgyék el kérem, hogy két lelkem van. Az egyik az, hogy hurrá a foci nevében mindent megszavazni, ami kell neki. Tudom, hogy ez a 20 millió forint ma a Profi Nemzeti Bajnokságban egy iszonyatosan kicsi összeg, de azt is tudom sajnálatos módon, tényleges két hónap múlva, egy hónap múlva, ismételten itt lesz egy 20 millió forint. És én azért oda térnék vissza, ahol Budai István képviselőtársam elindult, vagy ahonnét elindult, van én, úgy tudom egy 43 millió forint kimutatott vesztesége ennek a Kft.-nek. Kérem tisztelettel én csodálom azokat az embereket, akiknek a neve tudom, hogy nem mondhatom el, ennek a lapnak a másik oldalán szerepel. Ugyanis Ők bizonyára tisztába vannak ezzel a tartozás összegével és mégis vállalják a Felügyelő Bizottsági tagságot és vállalják az ügyvezetői igazgatói kinevezést is ez szinte döbbenetes. Számomra ez azt jelenti számomra, hogy valamit nagyon tudnak, vagy bíznak abban, hogy az ténylegesen Önkormányzat még azért segíteni fog bizonyos szempontból. Ettől függetlenül én azért azt gondolom, hogy mielőtt meghozzuk a döntést és most én is tényleg elfogadom Röst János azon véleményét, hogy ezt beszéljük meg mert. az a lehető legrosszabb döntés 11 vagy 12 döntés igen lesz akár mire, mert ha azt mondjuk ki, hogy nem és ezt tömegesen kimondjuk, akkor mondjuk ki Uraim, hogy mostantól kezdve az I. Futball Clubot felszámoljuk. Ha azt mondjuk ki, hogy 20 millió, akkor pedig nem tudom, hogy mi lesz, mondhatunk -e ilyet, mert itt sokszor mondtunk már, akkor tényleg soha többet egy fillért sem. Szóval ugye ezt Önök is érzik, amikor ezt kimondtam, hogy egy hónap múlva bizonyára ilyen ismételten hórukk felkiáltással mentsük meg a nagyon jól szereplő Nagykanizsai Futball Clubot itt lesz egy újabb kérvény. Tehát nehéz döntés előtt állunk, és akkor most kérném azt a szünetet.

Töröcsik Pál: Egy pillanat türelmet kérnék még, azon is gondolkodunk, amennyiben majd, egyeztetni fogunk, hogy milyen ilyen irányú biztosítékok, beépítéséről lehet szó, természetesen. Most pedig szünetet rendelek el. A frakció egyeztetések érdekében az ügy fontosságára való tekintettel.

(Szünet)

Töröcsik Pál: Nagyon fontos döntést kell, hogy meghozzunk, az előzőekben mindenki elmondta az érveit ellene, mellette. Azt senki nem vitatja, hogy ennek meg van a megfelelő súlya, ezzel nem mondjuk azt, hogy nincs a városnak még hasonló súlyos és fontos dönteni valója. De kérem képviselőtársaimat, hogy megfelelő súllyal kezeljék, amikor szavazatukat leadják. Elhangzott az az indítvány, hogy a határozati javaslat első pontjáról szavazzunk külön. Ennek a szavazás módjára egy indítvány, több indítvány is azt kérte, hogy névszerinti szavazáson adjuk a voksunkat. Kérem, erről szavazunk. A névszerinti szavazásról. Kérem szavazzunk erről most.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Töröcsik Pál: Tehát nyílt és névszerinti szavazással fogunk dönteni a labdarúgó csapat támogatásával kapcsolatban az első napirendi pontról, amelyben a támogatás mértéke, mint ahogy elhangzott 20 millió forint plusz két üzlethelyiséggel kapcsolatosan. Kérem a névszerinti szavazás lebonyolításával kapcsolatosan jegyzőasszony, hogy sorban névsor szerint képviselőtársaim nevét olvassa, és mindenki véleményét nyilvánítsa. Kérem a szavazás megkezdését.

(A névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve.)

 

Töröcsik Pál: Megállapítom, hogy egy labdarúgó eredmény született, döntetlen az eredmény.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 12 ellenszavazattal nem fogadta el a javaslatot.

 

Töröcsik Pál: Én most kérnék még öt perc szünetet. Birkner Zoltán kért szót. A további teendőket meg kell beszélni, ugyan is ügyvezető igazgató ettől függetlenül, nonszensz helyzetbe nem hozhatjuk a klubot, mert azért vannak olyan tevékenységek. Ennek a döntésnek megvan a pozitív, vagy az egyik, vagy a másik. Mindennek meg van oka is, meg az ára is.

Birkner Zoltán: Az előbb beszélgettünk erről, én ettől tartottam, hogy 12-12 lesz ez lett mindegy most akkor lezártuk már ezt a pontot. Nem szeretném visszahozatni ezt az ügyet, nem azért kértem szót. Azt gondolom, hogy most már tényleg megfontolt döntés volt. Én az alpolgármester úrnak és a jegyzőnek is szeretnék javaslatot tenni. És megmondom őszintén, hogy most nem az én véleményemet tolmácsolom, most ebben az esetben. Azt a dolgot gondoljuk át, hogy nem lenne- e érdemes hasonló dolog, mint ami Vácott történt felajánlani a csapatot eladásra, mondjuk körül-belül 1 forintért. És akkor ezennel a város valóban azt a lépést teszi meg, amit meg kell tennie. De ez csak ötlet elképzelés. Kérem Önöket, hogy egyáltalán tárgyaljanak arról, tehát egyáltalán a csapatnak az eladásáról.

Dr. Fodor Csaba: Tetszik vagy sem a dolog, hogy mi amikor megválasztotta a Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés tavaly év nyarán arra vállaltunk felelősséggel, tudásunk legjavát nyújtva, és elég sok időt áldozva, hogy ezért a Kft-ért és a fociért Nagykanizsán, hogy megpróbáljuk tisztességgel, becsülettel megteremteni azokat a feltételeket, hogy ez a csapat befejezhesse a profi ligás 99 - 2000-es bajnokságot. Természetesen mi azt gondoltuk, hogy a tulajdonos Önkormányzat is természetesen megfelelő mértéktartással, de partner lesz. Hát ez nem lett. Én csalatkoztam én magam is, és ezért engedjék meg, hogy nagy tisztelettel, ilyen körülmények között én nem tudom vállalni a Felügyelő Bizottsági tagságot. Nem hajlandó a nevemet adni egy ilyen förmedvényhez és bejelentem, hogy Kalmár István is ugyanezen az állásponton van. Holnap írásban természetesen át fogjuk nyújtani alpolgármester úrnak a tulajdonos képviselőjének a lemondásunkat. Nem erre szövetkeztünk, mi. Nem ez volt a célunk. Ha a tulajdonos úgy döntött, hogy a társaságot meg kívánja szűntetni, már pedig így döntött, akkor nagyon sok kérdésben kell ma dönteni én azt hiszem és hát megoldásokat kell, hogy találjunk.

Töröcsik Pál: Itt valóban elhangzott az is az érv, hogy amikor szezon elején megszavaztunk az úgynevezett támogatást, már akkor meg kellett volna mondani, hogy nem vállalják el, mert ennyiből nem lehet működtetni. Tehát ha úgy tetszik ez már akkor egy ilyenfajta döntés. Ez egy olyanfajta valamit valóssá akarunk tenni, és nem akarjuk, hogy kivergődjön belőle, akkor csak annyit adunk neki, hogy életben maradjon de, hogy előre jusson arra nem. Hát ezt sikeresen azt hiszem korrektebb döntés lett volna az, hogy ha egyáltalán nem adtunk volna akkor sem. Hogy ha így utólagos logikát vettük. De én ezt nem minősítni akarom. Ez a döntés született én ezt tiszteletben kell tartani és ennek megfelelően megvannak azok a technikai intézkedések, amiket ez ügyben meg kell, hogy tegyünk.

Kiss László: Hasonló gondolatokkal kértem szót, mint Fodor Csaba képviselőtársam. Amikor itt a júniusi közgyűlésben a Nagykanizsa futball profi ligában történő szerepléséről és indulásáról volt szó a szünetben egy spontán felkérésre, hogy vállalod, akkor igent mondtam és utána heteken, hónapokon keresztül, heti két üléssel, heti két megbeszéléssel, időt, fáradságot nem kímélve próbáltunka a nagykanizsai futball érdekében itt a Felügyelő Bizottság többi tagjával együtt dolgozni. Most jutottunk el odáig, hogy a klub vezetését meg tudtuk volna újítani. Egy teljesen új vezetést tudtunk volna a klub élére állítani, akik már a mi elvárásainknak megfelelően működtették volna klubot. Én azt hiszem ezzel a döntéssel a képviselőtestület egy olyan döntést hozott, ami Nagykanizsa történelmének nem a dicsőséges, hanem inkább szégyenteljes napjaira fognak tartozni. Én ehhez nem tudok csatlakozni, nem tudom elfogadni és részemről én is lemondok a Felügyelő Bizottsági tagságról.

Bicsák Miklós: Én nagyon röviden, én nagyon sajnálom, hogy a Tisztelt Képviselőtársaim így döntöttek. De én úgy gondolom, hogy világon, amíg világ van, mindenben, ha egyszer egy üzletben, vagy bár miben ha valaki a szavát adta, egy indulásnál, egy üzletköttetésnél, akkor azt az üzletet végig kell csinálni. Ez a testület a szavát adta, amikor a profi bajnokság elindult. Nem tudom, hogy képviselőtársaim, nem akarom politikai síkra elvinni. De azokkal az emberekkel szemben, azzal nagyon sok ezer emberrel szemben, hogy fogja ezt megmagyarázni. Én most nem akarok itt az anyagi gondokba belemenni, pedig van a városnak nagyon és nagyon nagy anyagi gondjai vannak, de ha egyszer vállalatul, akkor az a tisztesség, hogy amit eddig beleöltünk az úgy nevezett profi csapatban ki fogjuk az üres fazékkal borítani az utcára. Én nagyon helytelennek tartom, és nem tisztességesnek, hogy itt hangulatilag is egy- két képviselő dacból, azért is nem szavazta meg. Én felvállalom, én eddig támogattam Kanizsa sportját, de azok a képviselők majd vállalják fel, amikor meg fogják tőlük kérdezni, hogy miért tették ezt a cselekedett.

Röst János: Én úgy gondolom, ez a testület megfontolná ezt az eddigi tevékenységét, és szerintem nem a felügyelő bizottságnak kéne lemondani, hanem meg kellett volna a testületnek, az egésznek a lemondását.

Birkner Zoltán: Ne haragudjanak, hogy hozzászólók, de olyan mederbe kezd terelődni lassan a hozzászólások sokasága, hogy nem tisztelik azoknak a véleményét, én tisztelem, akik nemet mondtak, és bizonyára végig gondolták, hogy miért mondanak nemet. Nagyon szépen kérem Önöket uraim, hogy hagyjuk ezeket a hangulat keltő választási szövegeket. Ezzel még egy, két és félévet várhatunk. Tehát tartsuk ennyire tiszteletben egymást. A felügyelő bizottságnak köszönjük meg a munkát valóban nagyon sokat dolgoztak és én teljes mértékben megértem a felügyelő bizottság elkeseredettségét. De Tisztelt Uraim én a többiektől én ezt a hangnemet, hogy minősítgettük itt egymást a kanizsai közvélemény előtt, mindenféle dologgal ezt visszautasítom. A frakciótársaim és a többi társaim, akik itt dolgoznak ebben a közgyűlésben. Gondolom, megfontolták a döntésüket, mielőtt ezt megtették.

Dr. Csákai Iván: Nagyon sok mindent elmondott Birkner képviselőtársam. Én csupán annyit Bicsák képviselőtársam, hogy nemcsak az egyik oldal tartozik az adott szóba, hanem a másik oldal is. És a másik oldal, amikor félrevezeti a közgyűlést, hogy Isten bizony csak ennyi kell és többet nem jön. Ez félrevezetés, és ezt tudomásul kell venni, hogy ha valaki egyszer azt mondta, hogy ennyi kell és utána három hét múlva újra jön, akkor a szavahihetősége megkérdőjelezhető.

Töröcsik Pál: Most pedig szünetet rendelek el. van még pár dolog, amit meg kell szavaznunk ezzel kapcsolatban, függetlenül az első pont elutasítása miatt.

(Szünet)

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel nem tehet mást az önkormányzat, egyetlen olyan szervezetét bízza meg feladatokkal még pedig rövid határidőn belül, amely legitim szervezet ebben az esetben. Éppen ezért azt javaslom, hogy a Közgyűlés a következő határozatot fogadja el. A Közgyűlés megbízza a OKSB elnökét, hogy a kialakult helyzet alapulvételével Nagykanizsa I. Futball Club Kft. további sorsáról készítsen megoldási javaslatokat, határidő: 2000. január 15-e és terjessze közgyűlés elé. A következő javaslatom egyben határozati javaslat a tisztesség jegyében én azt gondolom, hogy az elnök úrnak azt kellene tennie, hogy 2-es 3-as határozati javaslatát vissza kellene vonni, hiszen nincs miről beszélni. Erről a helyzetről, ezekkel az urakkal, mi tisztességgel felvállaltak volna egy nagy munkát. Nem tárgyaltunk, vagy úgy mondom, hogy nem folytattak tárgyalásokat, tehát úgy megválasztani Őket felelős beosztásba, hogy ilyen szerencsétlen, nyomorult helyzetbe lökjük Őket, nem lenne tisztességes. Tehát e tekintetben arra kérem, azt pedig vonja vissza.

Balogh László: A hosszú vita során kiderült, hogy a városnak esetleg kell a PNB, kiderült, hogy az önkormányzatnak ily módon nem kell. Megtisztelő az a bizalom, hogy az OKSB–nek akarják felruházni azt a feladatot, hogy ebben az átmeneti vészhelyzetben vigye a dolgok menetét. De azt gondolom, hogy az SZMSZ nem tartalmaz ilyen jellegű felvetést. Én azt gondolom, hogy az OKSB-nek nincs kellő gazdasági és jogi tapasztalata, én azt gondolom, hogy a kellően legitim szervezet ezen ügy kapcsán a Hivatal, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy más legyen a felelős, mint a Polgármester vagy esetleg, a Jegyző. Tehát még egyszer nem dobom vissza a munkát, a munka miatt a labdát, a bizottságom nevében ígérem, hogy kellő körültekintéssel utána járnunk a dolgoknak, de a fő felelősséget nem tudom vállalni.

Dr. Fodor Csaba: Én semmiképpen nem akarom a felelősséget ide-oda dobálni. Csak azt gondolom, hogy kellően világosan legalább is megpróbáltam lehet, hogy rosszul és nem eléggé érthetően fogalmaztam a korábbi rövidke beszédemben. Az volt a lényeg, hogy itt ebben az esetben Nagykanizsán megszűnik az élvonalbeli labdarúgás. És mint labdarúgás, mint sportág, ha tetszik igenis feladat igen is az OKSB feladata. Az OKSB jelenlevő tagjai többsége nem szavazta meg a kért, támogatást. Én elfogadom azt és nem tudok mit tenni, és nem is akarok, hát mindenki kellő meggyőződése alapján szavazott, bizonyára azért tette, én azt véltem, mert valóban kellően megfontolta ennél a döntését. Ha ez így van, akkor mégis csak valamifajta jártasságuk kell, hogy legyen az ügyben. Tehát végül is csak annyit kell megmondani, hogy rendben van nincsen profi labdarúgás Nagykanizsán, de még első osztályú sincsen. Lesz majd egy NB III-as szintű és ezt Őnekik kell szakmai szempontból, sport szakmai szempontból, figyelembe véve a sportkoncepciót, abban elhelyezni. Erre kell valami valamifajta megoldást javasolni. Természetesen ehhez tartozik nagyon szoros, és nagyon fontos, és nagyon gyorsan végrehajtandó gazdasági döntéssorozat, amelyek értelem szerűen majd a Hivatalnak valami javaslatot kell készíteni és ebben majd értelem szerűen ki kell venni a munka dandárját a Pénzügyi Bizottságnak, Gazdasági Bizottságnak és természetesen a legvégén a Közgyűlésnek, mert hát mégis ennek a társaságnak tulajdonosa a Közgyűlés. Én azt gondolom, hogy nem fogjuk olcsóbban megúszni, sőt sokkal drágább lesz az egész buli, tehát sokkal többet fog fizetni a város 20 milliónál azért, hogy ezt a céget megszűnteti cash-ben is erkölcsileg meg sokkal többet.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy a az OKSB feladatkörébe valóban beletartozik az a kérdés, hogy mi lesz a kanizsai futballal. De az egyáltalán nem tartozik bele az, hogy mi lesz a Kanizsa Futball Kft-vel, amely tisztán gazdasági jellegű kérdés. Hogy ha ezt az elvet követjük, akkor azt javasolnám, hogy a gazdasági rész megoldására kérjük fel a Gazdasági Bizottságot, személyes felelős Dr. Fodor Csaba elnököt.

Györek László: Az utolsó ügyben nem kívánok véleményt formálni, viszont hallottam most már azt hiszem itt másodszor, hogy a Nagykanizsai Futball Clubot ez a döntés megszűnteti. Nem értem. Én a határozati javaslatban azt látom, hogy 20 millió forintos támogatást nyújtottunk volna, plusz még, ezt azt, amazt. Miért jelenti ez a megszüntetését, nem világos Ugyanis nem látom, hogy mennyi pénze van a Futball Clubnak, mennyivel tartozik, mennyi kell neki januárban vagy februárban, márciusban. Nem tudok semmit. Honnan veszi az információkat a képviselőtársaim egy része. Akkor mondjátok meg nekem is, és akkor tudok dönteni, de hát nem értem, hogy miért mondjuk azt, hogy megszüntettük. Nem szavaztunk meg egy bizonyos támogatást, amely olyan előterjesztésben jött ide, hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. Bizonyára nemmel szavazó képviselőtársaimmal együtt megfontoltuk volna a döntést gazdaságilag, ha láttunk volna, bármiféle gazdasági elemzést is. Azonban ilyet nem láttunk, ha látunk még az is elképzelhető, hogy megváltozik a véleményünk. De kérem, ne mondjuk azt, hogy megszüntettük a Futball Clubot és ne vádoljuk azzal a másik, véleményét felvállaló képviselőt, hogy ezt tette. Nem. Egy véleményünk szerint rossz döntést próbáltunk ez által nem meghozni.

Töröcsik Pál: A hozzászólások alapján én azt szeretném elkerülni, hogy most ne a döntésnek a felelősségét próbáljuk részekre bontani, hiszen a döntést közösen hoztuk. A döntés felelőssége az egész testületé, egészében. Nem szeretném, ha bármiféle, olyan kihatása lenne ezeknek a kezdeményezéseknek, amely ezt a felelősséget részekre próbálná szedni. Ebben a feladatban, ahogy alpolgármester úr is elmondta mindenkinek megvan a maga szerepköre az eredeti munkamegosztás a bizottságokban való munkamegosztás szerint. Mindenkinek a saját részét vállalnia kell ez nem felelősség átvállalást jelent, ha nem egy munka részfeladatának a végrehajtását. Azt viszont nem tudjuk megkerülni, hogy van egy működő, jelenleg működő Kft-énk, aminek a tulajdonosai vagyunk. Azt nem szeretném, azért gondolom ez csak naivitás lehet, hát evvel tisztában lehet mindenki, hogy ha nem szavazunk meg semmiféle támogatást, az nyilvánvaló, hogy a Kft. ellehetetlenüléséhez vezet. Tehát az más kérdés, hogy kiegészítő vagy módosító indítvány nem érkezett, hogy nem ennyit, hanem kevesebbet, azért megszavaztuk volna. vagy nem ilyen vagy nem olyan föltételek mellett, mert hát ilyen módosító indítvány nem volt, ráirányuló szándékot sem lehetett tapasztalni. Nem volt kompromisszum kétség, ilyen szempontból. A vélemények adottak, ez a döntés itt. Ebben kell majd még majd döntést hoznunk.

Dr. Tuboly Marianna: Válaszolni szeretnék képviselő úr kérdéseire. Elöljáróban szeretném megjegyezni, hogy képviselő-testület ezen döntése bizony, kemény gazdasági oldalról is vagyonvesztéssel járt, ez ki kell mondani. Hiszen azok a játékosok, akik ott vannak a klubban és Kanizsai FC játékosai bizony értékkel bíró játékosok. Ettől a perctől kezdve nincs olyan ember, aki nekik bármiféle ígéretet is tesz. Következésképpen tehát, küldenek egy feljelentést, következésképpen a játékjogukkal önállóan rendelkeznek, következésképpen az Önök Kft.-ben lévő vagyona, amiről lehet vitatkozni, hogy 50 millió 80 vagy 100 nyilván a sikertől, illetőleg a piaci helyzettől és meg kell, hogy mondjam az időtől is függ, mert egy átigazolási időszak elején kellő menedzseléssel nyilván többet lehet belőle kihozni, egy átigazolási időszak közepén és most például, itt tartunk már jóval kevesebbet. Tehát ez bizony kemény vagyonvesztés, és a nullával lesz egyenlő a Kft. vagyona. Ez a döntés, itt most, akik nemmel szavaztak ezzel nullára írtak le ennek a Kft.-nek a vagyonát. Nem 20 milliót nem szavaztak meg, ha nem 50 milliót dobtak ki az ablakon véleményem szerint minimum. Tessék elmenni megkérdezni futball szakértőket bizony a játékosoknak értékük van, és nem kevés. Úgy gondolom, hogy a kérdésre a szavazás előtt kellett volna ezeket a kérdéseket feltenni, hiszen elmondták a jelenlévők, hogy olyan helyzet van, illetőleg már december közepén, amikor Önök már megbíztak egy ügyvezetőt minden forint nélkül, már akkor az ügyvezetőt olyan helyzetbe hozták, hogy játékosokkal nem tudott tárgyalni és nem tudott ígéretet tenni, mert nem volt egy fillér a zsebében, illetőleg a Kft.-nek a számláján. Tehát már ekkor egy egyfajta tulajdonosi felelősség fennállt, és most is fennáll ez a felelősség, hiszen hirtelenjében mondott le az ügyvezető, tehát nyilvánvaló a felügyelő bizottság az egyetlen, aki most Önök elé hozta a huszonnegyedik órában a döntési javaslatot, Nyilván jogosak a kritikák, hogy ez nem volt Önöknek kellően lefektetve. De azért ezeket meglehetett volna kérdezni, nem utólag, ha nem előtte. És én biztos vagyok benne, hogy ha konkrét kérdés elhangzott volna, akkor a felügyelő bizottság jelenlegi tagjai hozzávetőleges, ha nem 100%-os tudásuk szerint, vagy 100%-os pontosságú tudásuk szerint, de elmondták volna. hiszen Fodor úr is elmondta, hogy Ő úgy gondolja, úgy látja, hogy június 30-ig nem kell visszahozni a Kft.-nek az ügyét a Közgyűlés elé. Én nekem tudomásom van arról, hogy a Kft.-nek vannak tartozásai, de nyilván a tagi hitel ilyen szempontból itt nem jön számításba. Önök is tudják, hogy játékosoknak az a 20 milliós tartozás már, felére csökkent, tehát egyszerűen, hogy ha kellő hozzá állás és pozitív hozzá állás van az Önök részéről, akkor most az anyagi kérdésekkel kellene, hogy megismerkedjünk.

Dr. Fodor Csaba: Tarnóczky alpolgármester úr felvetésére szeretnék válaszolni. Mondta, hogy ez gazdasági kérdés, valóban így van. Valóban éppen ezért a Gazdasági Bizottságnak nagy köze van hozzá, de próbálta már azt is, hogy ez működési gazdasági kérdés és akkor, mint Gazdasági Bizottság tag és akkor, mint a Gazdasági Bizottság elnöke javasoltam valamit, megoldásként, ami itt Önök előtt fekszik. Akkor nem vették ezt figyelembe, a jelenlévő gazdasági bizottság tagjainak többsége, gazdasági ügyeket felügyelő alpolgármester úrral együtt megszavazta a gazdasági döntés alapján, megszavazta az egyes változatot. Én azt gondoltam, hogy most az a paradox helyzet ugye, amit Ön javasolt, hogy mi akik, többségben megszavaztuk az igent, hogy adjuk oda a pénzt. És Önök, akik ugye Önnek létszám felügyelni kell alpolgármester úr az OKSB működését, és az OKSB jelenlevő tagjai nagy többségben nemet mondtak, Önök meg ránklőcsölik azt a feladatot, amire Önök mondtak nemet. Mi, akik igent mondtunk hajtsuk végre. Ez egy paradox helyzet teremtene. Én ezért gondoltam azt, hogy ilyen szakmai szempontok voltak jelen…… Természetesen a Gazdasági Bizottság nevében el kell vállalnom és el is vállalom mindazon gazdasági javaslatok előkészítését, amelyeket a közgyűlés elé kell terjeszteni ebben az ügyben. De azért a főbb kérdés a fő csapás irányát, szakmai szempontokból, sport szakmai szempontokból mi nem fogjuk tudni, megmondani. Ha meg lesz az a sport szakmai szempont, hogy miként képzeli az OKSB az élvonalbeli labdarúgást vagy nem képzeli sehogy sem, akkor ehhez hozzá fogjuk igazítani nagy valószínűséggel azokat a gazdasági megoldásokat, ami lehet, hogy felszámolás vagy, tehát jogutód nélküli megszűnése a Kft.-nek, lehet, hogy értékesítés, lehet, hogy más megoldás lesz. Először azt kell megmondani, mit kíván az OKSB az élvonalbeli focival Kanizsán Ha semmit, akkor ehhez gombozzuk a választ.

Tarnóczky Attila: A most ismertetett elképzelésével maradéktalanul egyet értettem. Erről beszéltem én is. Amiért elsősorban szót kértem, annak a jelzése, hogy az a fajta minősítgetés, ami itt a nemmel szavazók esetében, még akár a jegyző részéről is elhangzik. A pénz kidobás tekintetében, számomra elfogadhatatlan. Elkezdhetjük azt a fajta vitát kedves képviselőtársaim, hogy ki mennyi pénz kidobását szavazta meg ebben az évben, hogy még mennyit szavazhatott volna meg. Nyilvánvalóan a pénz kidobást, nem egyforma módon értékeljük. Ez az alapvető probléma. Minket is éppen a pénzkidobás veszélynek a fenyegetése sarkallt arra a döntésre, amit szavaztunk.

Dr. Tuboly Marianna: Tarnóczky úrnak annyit szeretnék válaszolni, hogy nem mindegy, hogy mikor szüntetünk meg valamit, vagy mikor döntünk valaminek a nem megszavazásáról. Tudniillik jelen helyzetben ezt valóban anyagi vesztességgel jár, de egy kellő időben való megszüntetés esetén az Önkormányzat vissza tudta volna kapni a befektetett közel, vagy hozzávetőleg visszatudott volna kapni összegeket aminek következtében nem járt volna ekkor vesztességgel, mint most. Én erre utaltam hozzá szólásomban és távol álljon tőlem, hogy jegyzőként az Önök szavazatát minősítsem, csak tényként állapítottam meg.

Tarnóczky Attila: Elnézést Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Jegyzőnő! Ez sem igazán ügyrendi az enyém sem. Azt szeretném jelezni, hogy abban egyetértünk, hogy nem mindegy, hogy mikor hozunk egy döntést. Úgy gondolom, hogy jó időpontban hoztuk, illetve túlságosan későn hoztuk, én úgy találtam. Ezt a véleményt sosem titkoltam. A jó időpontban történő megszüntetése a Kft.-nek, mint fogalom abszurditás, ilyen időpont nem létezik. Ebben egészen biztos vagyok. Mindegyik időpont rossz ilyen – olyan szempontból.

Töröcsik Pál: Én ezzel nem akarok vitatkozni. Nem szeretnék vitába keveredni. Egy tény, amit a vita során, illetve az előterjesztés során végig hangsúlyoztam próbáljuk gazdasági kérdésként felfogni a dolgot. És most ez a döntés egy nyilvánvaló jelen konstellációban kétség nem fér hozzá, hogy vagyonvesztéssel jár. Ez, hogy most mikor kellett volna megszüntetni a támogatást, most már ezen lehet vitatkozni valóban, hogy valóban későn vagy korán, de jelen helyzetben most ezzel a döntéssel sajnos ez a helyzet állt elő. De ez most elkerülhetetlen, hogy most egymás döntéseit minősítjük. Nem erről van szó, csak véleményt cserélünk a döntés következményeiről, de ennek nincs most ilyen formában jelentősége.

Birkner Zoltán: Félórája egy helyben topogunk és próbáljuk megmagyarázni, illetve vannak, akik szemrehányást tesznek változatlanul a bizonyos döntésért. Nem hajlandó elfogadni egy döntésnek a jogiszerűségét és lényegét. Kérem Uraim, Hölgyeim lépjünk előre. Fodor úr a hozzá szólása végén kimondta a lényeget. És nekem a lényeg most, amit Fodor úr mondott a Gazdasági Bizottság maga részéről a ráháruló feladatokat átvállalja. Azt gondolom, hogy az OKSB is a maga részéről a ráháruló feladatot átvállalja. És innentől kezdve érzésem szerint villám gyorsan szavazzuk ezt meg. szabjunk neki egy határidőt, és arra kérem Hölgyeim és Uraim Önöket, akik most hozzá akarnak szólni, hogy ha ilyen vissza dobós labda dolog lesz, akkor azt most nyeljék le, mert itt fogunk ülni egy óra múlva is, ugyan ezzel a kérdéskörrel, hogy ki, mikor, milyen döntést hozott. Nem minősíthetjük egymás döntését még egyszer elmondom. Nincs hozzá senkinek joga. Tehát, arra kérem Önöket, hogy csak ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.

Balogh László: Konklúzió, kompromisszum röviden, mert most már másképp hangzanak a dolgok. Az OKSB a sport szakmai szempontok végig gondolását természetesen vállalja, de Kft., mint gazdasági társaság, gazdasági és jogi vonatkozásait azt hiszem az előbb logikusan mondtam és kértem, hogy mások vállalják felelőséggel. A megoldás elhangzott. ez már egy más megoldás. Az OKSB nevében ezen feltételeket vállaljuk.

Tóth László: Nagyon rövid leszek. Egyet kell értsek azokkal, akik azt mondják, hogy nem szüntettünk meg semmit. Ugyanis ahhoz az kell, hogy közgyűlési határozat mondja ki, hogy a Kft. megszűnt. Ezt nem lehet vitatni. A másik meg nagyon örülnék, hogy ha a jegyzőnőn kívül a közgyűlés is tisztában lenne a Kft. anyagi dolgaival ezért a következő határozati javaslatot terjesztem elő, hogy a Polgármesteri Hivatal revizori csoportja 2000. január 15-ig teljes mértékben alapbizonylatig lemenően világítsa át a Kft.-t. és a 19–i közgyűlés elé legyenek szívesek beterjeszteni az ottani dolgokat. Mert akkor lehetett volna tisztességesen dönteni, nem pedig ezen előterjesztés alapján. És nem szeretném minősíteni azokat, akik a nemmel szavazókat minősítették.

Bicsák Miklós: Én csak annyit, én nem vállalkozó, sem üzletember a világon, vagy bármilyen tulajdonos bár hol, aki elkezd valamit, és nem tudja befejezni, vagy nem akarja. Ha én egyszer valamibe pénzt teszek Uraim, Hölgyeim, akkor azt átgondoltam előre, hogy mit csinálok arra időre, amíg elhatároztam, hogy X időpontban mennyi ideig tart az egész dolog. Én csak azért kértem ezt a támogatást, hogy ez a lehetőség ebben a félévben legyen meg, de úgy látszik a Tisztelt Képviselőtársaim másképp gondolják. Nagyon rosszul teszik a város érdekében.

Töröcsik Pál: Elhatároztuk, hogy nem minősítjük egymás döntését a továbbiakban, ha nem az ez után következő feladatokra koncentrálunk, ezért kérném több hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. Kérném Fodor képviselőtársamat, hogy az Ő általa megfogalmazott határozati javaslatot pontosítsa, mindazok figyelembe vételével, amit Tóth László képviselő úr is, valamint a Balogh László képviselő úr is mondott. Tehát egy olyanfajta feladat megosztással, ami érdemi előrelépést jelenthet, és a fennálló Kft. függőben lévő dolgait rendezheti. Kérem szükséges-e ahhoz egy rövid szünet, hogy az előterjesztés szövegét megfogalmazzuk pontosan. Kérdés volt, amennyiben nincs szükség szünetre kérném, hogy képviselőtársam pontosítaná a határozati javaslat szövegét.

Dr. Fodor Csaba: Hát ugye, amit a Balogh elnök úr meg a Tóth László elnök úr mondott azt én nem pontosítom, mert én mondjuk nem értek vele egyet, vagy mit tudom én miért. Majd Ő pontosítja, ahogy akarja. Nekem egy határozati javaslatom volt, ami úgy szólt, hogy a Közgyűlés megbízza az OKSB elnökét, hogy a kialakult helyzet alapulvételével a Nagykanizsa I. Futball Club Kft. további sorsáról készítsen megoldási javaslatokat, értelemszerűen a sportszakmai szempontok alapulvételével. Határidő: 2000. január 15. ez volt az én javaslatom. Én ezt nem kívánom módosítani. A többiek úgy, ahogy akarnak, úgy módosítsák ők a magukét. Én nem értek azokkal egyet.

Töröcsik Pál: Kérem a vitát lezártuk, most a határozati javaslatok pontosításánál tartunk. Most Kalmár Béla képviselőtársunk kér szót, de vitát nem nyitunk újból, amennyibe az előterjesztéshez van.

Dr. Kalmár Béla: Az idő sürgető voltára tekintettel, mivel hamarosan lejár a átigazolások időszak, mint már többen is felhívták erre a figyelmünket, legalább ideiglenes jelleggel bízzunk meg valakit az ügyek intézésével, ügyvezető kinevezésével, vagy ideiglenes ügyvezető kinevezésével, hogy a veszteséget, amit az átigazolások kapcsán elszenvednénk, azt lehetőleg kikerüljük ez által. Legyen tárgyalóképes ideiglenes ügyvezetője a Kft.-nek.

Töröcsik Pál: Ez is egy javaslat volt. Kérem a következő javaslat a Tóth László képviselőtársunké. Kérném, hogy pontosítsa még egyszer az Ő általa tett javaslatot.

Tóth László: 2000. január 15, mit tudom én szombat akkor, 17-ig.

Töröcsik Pál: Fodor képviselő úr is értelemszerűen 17-ig?

Dr. Fodor Csaba: Nem 15.

Tóth László: Ugyan is ha nem vagyunk tisztába a Kft. gazdasági dolgaival, akkor mi alapján döntünk Tisztelt Képviselőtársaim. Miről?

Töröcsik Pál: Kérem az elhangzottak sorrendjében fogom szavaztatni, helyett. Balogh László kér szót.

Balogh László: Tisztelt Közgyűlés a OKSB nevében a módosítás lényege az volt, ami elhangzott itt többektől, hogy a Dr. Fodor Csaba képviselőtársam által mondott határozati javaslat az úgy lenne teljes, hogy ha sportszakmai szempontok végig gondolásával az OKSB lenne a felelős és a gazdasági jogi vonatkozásokért, pedig a Gazdasági Bizottság, illetve annak elnöke. Tehát így kéne értelemszerűen módosítani a Dr. Fodor Csaba által mondott határozati javaslatot.

Töröcsik Pál: Kérem most már valamiféle rendszert kellene bevezetni, a módosítások módosítása, következése végén egy hibrid fog, a legrosszabb sikerülni.

Böröcz Zoltán: Tóth László képviselő úrnak mondom, de végül is kérhetem is, hogy fontolja meg. A revizori jelentésnek, jelentéskészítésnek van egy értelme. A revizori jelentés nem túl régen készült a Felügyelő Bizottság jelentésével egyidejűleg kaptuk kézhez. Jelenleg nem arról van szó, hogy a további működés érdekében bármilyen korrekciót kellene végrehajtani, vagy bármilyen szabálytalanságra felhívni a figyelmet és egyszerűen a revizori jelentés tárgya, hanem nagy valószínűséggel megszüntetés felszámolás. valamilyen módon való ajtó bezárásnak a tárgya. Erre pedig csak egy felelős személy alkalmas. Illetékes bizottságokkal területfelelős alpolgármesterrel, nem gondolom, hogy revizori jelentés céljából bárkinek, oda kellene menni és elemzéseket, vizsgálatokat kellene folytatni. Annál is inkább nem, mert még azzal az ügyvezetővel sem rendelkezünk jelenleg, aki ezeket az iratokat átadná vagy aki számára bármiféle utasítást adhatnánk. Tehát nem hiszem, hogy revizori jelentés a megoldás, a megoldás talán több köze van ahhoz, amit Kalmár képviselőtársunk mondott felelős személyt kell találni erre a feladatara. Fodor úr javaslatát még támogatni tudom, hogy az OKSB, mint az egyetlen a testület által választott legitim szervezet jelenleg sport ügyekben az ő felelősségét én hangsúlyoznám és támogatnám Fodor úr javaslatát.

Kiss László: Hölgyeim és Uraim azt hiszem, hogy a mai estén a Közgyűlés beleesett a saját csapdájába. Az előterjesztésben támogatással kellett kezdeni kényszerűségből a napirendnek a tárgyalását, mert ez a későbbi pontok, a későbbi napirendek kapcsán feltételként szerepelt az ott megjelölt személyek részéről. Ez a támogatás a közgyűlés részéről nem került megszavazásra, ez valóban lehetetlen helyzetbe hozza a Kft.-t, de én azt hiszem, hogy evvel a megszűnése még nem került kimondásra. Ahhoz egy külön határozat kell, mint ahogy most már elhangzott. Viszont van egy olyan csapda helyzet, hogy a Kft. nem tud működni, mert nincs felelős vezetője, mert ahogy azt Böröcz úr is elmondta, aki intézkedik egy adott…….

Én azt hiszem, hogy azon kellene gondolkodnunk, hogy a Kft. működése meginduljon- e…………..Bármilyen lépést meglehessen tenni. Legyen egy felelős vezetője valakit ideiglenes jelleggel meg kellene bíznunk addig, amíg az OKSB és Gazdasági Bizottság és a most felsorolt bizottságok a megoldás útját bármilyen irányba is fel nem vázolják. Tehát én azt hiszem, itt a legalapvetőbb feladatunk az, hogy egy felelős vezetőt jelöljünk ki vagy bízzunk meg a Kft. élére.

Töröcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim az ügyben a vitát egyszer már lezártuk. Most már az előterjesztések pontosításán és szövegezésén próbáltunk nyílt ülésen formát találni. Én úgy látom, hogy olyan a szólás és annyi ez a javaslat, hogy ebből egy egyszerű körszavazással csak rossz eredmény születhet. Kérnék elnézést a most szólásra jelentkezőktől és szünetet rendelet el A bizottságok vezetőit kérem a szünet alatt és a bizottságok vezetőivel közösen határozati javaslatot fogunk előterjeszteni, szünetet rendelek el addig. Köszönöm.

(Szünet)

Töröcsik Pál: Kérem Fodor urat a javasolt határozati előterjesztést ismertesse a közgyűléssel.

Dr. Fodor Csaba: Az 1-es határozati javaslat helyett módosításként a következőt javaslom elfogadásra a közgyűlésnek, aminek a szövege kiegészül tulajdonképpen, mert a működés támogatására 20 millió forint támogatást nyújt: Valamint a tartozásaink fedezetére a Vásárcsarnok épületében lévő 2 darab emeleti üzlethelyiség hasznosítási jogát az esztendőre átengedi Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa I. Futball Club Kft. javára azzal, hogy a Nagykanizsa Futball Club Kft. köteles 2000. január 18-ig részletes üzleti tervet benyújtani a Közgyűlésnek. És a Közgyűlés csak ezen üzleti terv jóváhagyása után nyitja meg 20 millió forint felett a rendelkezési jogosítványt, illetve ekkor ezt követően adja csak át a két üzlethelyiség hasznosítási jogosítványait. Itt befejezném, tehát e lényeg az, hogy addig a percig a tulajdonos Önkormányzat nem hagyja jóvá az üzleti tervét, amíg értelemszerűen csak 2000. év tavaszi bajnoki szezonjára szól. Tehát 2000. június 30-ig, addig nem használhat fel ebből a 20 millió forintból egy fillért sem.

Töröcsik Pál: Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ez a határozati javaslat egyértelmű volt. Kinek van ezzel kapcsolatosan módosító javaslata.

Marton István: Nekem kérdésem van. Szeretném tudni, hogy ez a január 18-i határozat, mint jelent, hogy akkor mondjuk közgyűlésen döntünk róla vagy például, ha közgyűlésen döntünk, akkor minimum egy nappal, még ha soron kívüliről van szó, akkor is előtte 17-én meg kéne, hogy kapjuk ezt az anyagot, hogy döntési helyzetbe legyünk. Ha ez ezt jelenti, akkor azt hiszem, hogy megszavazom.

Töröcsik Pál: Tehát 17-re kellene valamiféle anyagot kapni tájékoztató jelleggel. Kérem. Most az, hogy 17-re előterjeszti ilyenről nem volt határozat. Így nem.

Tarnóczky Attila: Hátha nem fogadsz el valamit az nem határozat.

Töröcsik Pál: Kérem elhangzott egy kérdés, erre a kérdésre, hogy 17-én amennyiben 18-ra újabb rendkívüli közgyűlést hívunk össze ez ügyben, tudunk-e előtte való nap anyagot kapni?

Dr. Baranyi Enikő: Fodor képviselőtársam határozati javaslata csak részben hasonlít ahhoz, amit én szerettem volna hallani. Tehát a határozati javaslatának, tehát határozati javaslatot én akképp gondolnám, hogy január 18-a az, milyen nap?

(Kedd) Én azt gondoltam, hogy a csütörtöki, tehát segítséget kérek, hogy hányadika lesz akkor, akár 13-val is lehetne egy olyan határozat javaslatot tenni, hogy készítsék el az üzleti tervet, amely üzleti terv elfogadását követően a közgyűlés dönt. A 20 millió forint és a 2 üzlethelyiség béradási jogáról. Ezt a szakszerű szöveget tegyétek be.

Töröcsik Pál: Fodor Csaba képviselő úr egyetért az előterjesztés ilyetén megváltoztatásával, és a Baranyi Enikő előterjesztésével?

Dr. Horváth György: Tisztelettel kérdezném azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy egyszer egy tisztességes elszámolást az anyagi helyzetről, tartozásokról, kintlévőségekről, vagyonról kapjunk ezzel együtt az üzleti tervről.

Töröcsik Pál: Ennek szerves része ez. Ez szerves része.

Dr. Horváth György: Mert eddig nem tapasztaltam ezt a nagy őszinteséget egyszer sem.

Dr. Csákai Iván: Nem tudom képviselőtársaim, hogy ebbe a határozati javaslatban meg kell-e jeleníteni, hogy tulajdonképpen ez az utolsó, hogy idefordult a Közgyűléshez. Megmondom őszintén, hogy ha ez nem jelenik meg a határozati javaslatban, hogy utoljára fordult a Közgyűléshez egyáltalán nem tudom elfogadni, egyáltalán támogatni ezt az elképzelést. És általában azt szokták mondani, hogy utolsó nem kell többet, utána állandóan jönnek az üzleti dolgokat nem érdemes kibeszélni. De tartozását abszolút nem fedi le az én megérzésem az, hogy körülbelül hat hét múlva újra jelentkezik. Újabb10 millió forinttal ez végtelenségig lehet ragozni. És igen is , amit én egyszer elmondtam, hogy meg kell gondolni, hogy ezt a Kft-t akár egy forint vagy 1 millió forintért az Önkormányzat értékesítse és vonuljon ki ebből a Kft-ből, hisz nem hiszem, hogy az Önkormányzatnak az a feladata, hogy egy PNB–s labdarúgó csapatot üzemeltessen.

Töröcsik Pál: Képviselő Asszony visszavonta hozzá szólását? Igen, ebben az előterjesztésben, amennyiben elfogadjuk az előterjesztést majd csütörtökön. Akkor tetten lehet érni, illetve számon lehet kérni. Több észrevétel javaslat nem lévén. Szavazásra, Dr. Fodor Csaba.

Dr. Fodor Csaba: Csak annyit szeretnék értelemszerűen egy mondattal, egészüljön ki ez az előterjesztés, mivel ugye a korábbi döntésünket hatályon kívül helyezzük. Nem?

Töröcsik Pál: Nem hoztunk határozatot, kérem nem szükséges módosítani ezért, arra kérném Önöket, hogy Dr. Baranyi Enikő képviselőtársunk indítványáról szavazzunk, amelyet mindannyian hallhattunk. Tehát időpontja csütörtök 13-a a rendkívüli közgyűlés időpontja. 13-a csütörtök, erről volt szó az indítvány szerint. Ennek az időpontjáról, hogy hány órakor, erről kellene dönteni. 13-a csütörtök 14 órára teszek javaslatot. Akkor kérném azt, hogy milyen időpont, ami a többségnek, mert azért azt is figyelembe kell venni, hogy legyünk elegen. 16 órára tennék javaslatot, 13-a csütörtökre. Kérem erről fogunk szavazni, mert olyan időpontot természetesen nem tudunk, ami mindenkinek megfelel, de ez a többségnek úgy látom megfelelne. Kérem 13-a csütörtök 16 óra. A helyszín pedig itt. Kérem erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

3/2000.(I.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. támogatásáról a kft. 2000. január 1. és 2000. június 30. közötti időszakra vonatkozó üzleti tervének ismeretében a 2000. január 13-i soron kívüli ülésén dönt.

Határidő: 2000. január 13.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

 

Töröcsik Pál: Két dologról szükséges még szavazni. Felelősök a felügyelő Bizottság tagjai. Azért nem akartam előtte mondani, mert előtte kértem volna a Felügyelő Bizottság előzőekben lemondott tagjait, hogy lemondásukat vonják vissza, hogy egy kicsit még dolgozhassanak velem együtt és ebben az ügyben a segítségemre legyenek. Kérem, nyilatkozzanak ez ügyben, hogy hajlandók-e a lemondásukat visszavonni. Kérem az elhangzás sorrendjében, nem tudom ki volt aki.

Dr. Fodor Csaba: Felfüggesztjük, persze. Ezt még addig megtesszük.

Kiss László: Felfüggesztjük, ez a helyes kifejezés.

Bene Csaba: Válasza nem hallható!

Töröcsik Pál: Tehát ezek után mivel a Felügyelő Bizottság tagjai nyilatkoztak, hogy a lemondásukat felfüggesztik addig. felelősök: felügyelő bizottsági tagok, és személyemben az alpolgármester.(Töröcsik Pál)

Következő napirendi pont a Felügyelő Bizottság kiegészítése, nem. Viszont ügyvezető. Kérem a jegyző asszony tájékoztatása szerint az ügyvezető megválasztása addig nem szükséges, míg pénzt nem tudunk rendelni a feladathoz, mivel a döntés csak csütörtökön fog megszületni. Jó lenne, de így valószínűleg, hogy nem lehet érdemi döntést hozni a részéről sem. Kérem, úgy ítélem meg, hogy a mai napra elrendelt munkánkat befejeztük a közgyűlést bezárom.

 

Törőcsik Pál alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 22.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.

 

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Törőcsik Pál
jegyző
alpolgármester

 

 

2000. január 13. soron kívüli

 

Jegyzőkönyv

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. január 13-án (csütörtökön) 16 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ kamraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr.Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Töröcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjlenetek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Kalmár István tanácsadó, Tóth Lajos a Pedagógus Szakszervezet elnöke.

Meghívottak: Lukács Ibolya Kanizsa Dél- Zalai Hetilap, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

 

Töröcsik Pál: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Mielőtt rendkívüli közgyűlésünket megkezdeném, a közgyűlés előtt egy helyreigazítás ügyében megadom a szót Tóth Lajos úrnak a Pedagógus Szakszervezet helyi vezetőjének.

Tóth Lajos: Azért kértem szót, mert a tegnapi nap történtekről, illetve a tegnapelőtti napon történtekhez szeretnék kiigazítást tenni. Két része van ennek, az egyik az, hogy a tegnapi gazdasági intézmények gazdaságvezetői ülésén, értekezletén a Gazdasági Osztály vezetője olyan tájékoztatást adott az intézmények gazdasági vezetőinek, mintha Önök megszavazták volna a Főkincstár létrejöttét. Ez nem történt meg, ezt önök is tudják velem együtt. A másik Zalai Hírlapban a mai Zalai Hírlapban ugyanez jelent meg, tehát mindenképp kérem itt a nyilvánosság színe előtt, hogy történjék helyreigazítás alpolgármester úr részéről is, és a Zalai Hírlap részéről is. Én úgy gondolom, hogy ha majd eljön az ideje, és ha megakadályozni nem is tudjuk esetleg a Főkincstár létrejöttét, de addig azért ehhez egy-két szavunk nekünk is lesz.

Töröcsik Pál: Ezzel kapcsolatban megismétlem a nyilvános ülésen elhangzott közgyűlési határozatunkat, melynek értelmében a közgyűlés megbízta polgármester urat, hogy a Főkincstár létrehozásával kapcsolatos javaslatot dolgozza ki és terjessze a közgyűlés elé. Ez volt a közgyűlési határozat. Ezzel a rendkívüli közgyűlés előtti helyreigazítást megtettük. A rendkívüli közgyűlést ezennel megnyitom.

Kérem képviselőtársaimat, hogy napirendi pontként egyetlen napirendi pont került javaslatra, képviselőtársaim aláírták. A napirendi pont így szól: Nagykanizsa I. Futball Club Kft. támogatása, Felügyelő Bizottságának kiegészítése, ügyvezető választása megüresedés miatt. Kérem, aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért szavazzon, minősített többség szükséges.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendet tárgyalja:

 

1.) Nagykanizsa I. Futball Club Kft. támogatása, Felügyelő Bizottságának kiegészítése, ügyvezető választása megüresedés miatt (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Töröcsik Pál: Ezek után javaslatot teszek a napirendi pont tárgyalásának módjára. Az elmúlt alkalommal egyértelműen tisztázódott a jogi helyzet. A tárgyalást két részletben kell, hogy tárgyaljuk. Van a napirendi pont tárgyalásnak egy nyílt ülési szakasza, és van egy zárt ülési szakaszt igénylő része. Először a zárt üléssel kell, hogy kezdjünk ugyanis, zárt ülést a Kft. gazdasági tervéről való vita indokolja ez a Kft.-nek bizalmas anyaga, ezt nyílt ülésen nem tárgyalhatjuk ugyanis, ennek a függvényében dönthetünk arról, hogy költségvetési támogatásban a város mennyivel és milyen módon tudja támogatni a Kft.-t. Ennek a tárgyalása nyílt ülésen fog történni. Ezért, valamint a személyi kérdéseket érintő szakasz is zárt ülésen fog történni. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy még egyszer röviden ismertetném a napirend tárgyalásának szakaszait és erről is szavazni fogunk. Tehát csak az első szakaszáról, a zárt ülés szakaszáról kérem, aminek a tartalma a Kft. éves költségvetésének a tárgyalására vonatkozik. Ennek a zárt ülésen történő tárgyalásáról szavazzunk most. Aki igen gombot nyom az a zárt ülés tárgyalásával ért egyet. Ez a jogszerű állapot. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tóth László: Úgy gondolom, hogy meg kellett volna adni azt a lehetőséget, hogy azoknak, akiket bizonyos fajta sérelem ért az elmúlt közgyűlésen, a gondolat hatásokat illetően, én felkészültem erre, és most szeretném a zárt ülés előtt elmondani, illetve felolvasni a véleményemet a múltkori közgyűlés témájáról. Mert ha ezt a zárt ülés után teszem lehet, hogy oka fogyottá vált a dolog és én most szeretném ismertetni a véleményemet a tisztelt városlakókkal.

Töröcsik Pál: Kérem megszólíttatás jogán zárt ülés előtt. Kérem, hogy röviden tegye meg képviselőtársam, amennyiben lehetséges.

Tóth László: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Nagykanizsaiak! 2000. január 11-i közgyűlésen populista demagógia eszközeit sem nélkülöző hozzászólások és minősítések hangzottak el magam, és azon képviselőtárasaim felé, akik nem szavazták meg a Futball Kft.-nek az újabb több tízmilliós támogatást. Egyik képviselőtársam dühében addig elment, hogy felszólította a Tisztelt Közgyűlést, hogy tegye megfontolás tárgyává a testület lemondását. A kibicnek semmi sem drága. Dr. Tuboly Marianna jegyzőnő felé is lenne megjegyzésem. Ön az utóbbi időben átlépte hatás- és jogkörét a közgyűlési szerepvállalását illetően. Ön 1999. december 21-i, valamint a 2000. január 11-i közgyűlésen minősített, illetve kemény vagyonvesztés vádjával illetett képviselőket. Öntől idézek “Nullára írták le a kft. vagyonát, akik nem szavazták meg a 20 millió forintot, 50 millió forintot dobtak ki az ablakon. Kérdezzünk meg futball szakértőket”. Csak halkan jegyzem meg, hogy a Kft. már régen elvesztette vagyonát. Futball szakértő tudatlanságunk valószínűleg pedig abból az objektív tényből ered, hogy Önnel ellentétben a mérkőzéseket mi nem a díszpáholyból nézzük, kísérjük figyelemmel. A minősítéseit, illetve vádjait a magam részéről határozottan visszautasítom, és felszólítom Önt, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen jellegű megnyilvánulásuktól. Mielőtt bárki is rám kenné a foci ellenesség stigmáját, ki kell, hogy jelentsem szeretem a futballt, de az átlátható, tiszta, törvényes állapotokat még inkább. Arisztotelésszel együtt. vallom “Platón a barátom, de még jobb barátom az igazság” A Futball Kft. jogi, számviteli, pénzügyi helyzete, ha óvatosan akarok fogalmazni, akkor azt kell, hogy mondjam kaotikus. A múltkori közgyűlés szünetében elhangzott számadatok, melyek a Kft. tartózásait hívatott megejteni erről győztek meg. Ugyanis 20 és 53 millió forint közötti összegek repkedtek. Sajnos egy nap nem volt elegendő a közgyűlés Kft.-vel foglalkozó 1998. évi anyagainak minden részletre kiterjedő analitikus áttekintésére, de mindenképpen elegendő volt az idő arra, hogy meg tudjam állapítani, már 1999. december 14-i zárt ülés jegyzőkönyvéből, nyilvánvaló volt legalábbis számomra, hogy bizonyos fajta pénzügyi tranzakciók esetlegesen egy- egy jogi döntések meghozatala előtt áll a közgyűlés. 1999. december 21-én a közgyűlés új Kft ügyvezetőt választott, ha lágyan akarok fogalmazni, erős lelki ráhatással. A Felügyelő Bizottságnak, melynek közgazdásztól, ügyvéden keresztül volt sportolói vannak tagjai, tisztában kellett volna lenni a kialakult helyzettel. Az előbbiekből egyenesen következik, hogy semmi sem indokolta 2000. január 11-i rendkívüli közgyűlés előkészítetlen összehívását. Az meg még hab a tortán, hogy úgy kellett volna Kft. ügyvezetőt, új Felügyelő Bizottságot választani, hogy egyetlen egy jelöltet sem hívtak meg a közgyűlésre képviselői bemondásra kellett volna hagyatkozni, mint egy kártya játszmában. De most a blöff nem jött be. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Nagykanizsaiak! Most pedig lássuk a tényeket a számok nyelvén. Az Önkormányzat 1999-ben mintegy 70 millió forinttal támogatta közvetlenül, vagy közvetve a profi futballt. Ez az összeg az éves sportra fordítható keret 70%-a. A Felügyelő Bizottság 1999. november 11-i beszámolója szerint az átlagos nézőszám az őszi fordulóban 2909 fő volt. Az élet egy másik területéről származó adat, csak az objektív összehasonlítás kedvéért. 1999-ben a Városi Könyvtár költségvetése 54 millió forint volt, a beiratkozott olvasók száma, 5099 fő volt. A fenti adatokból világosan kitűnik, hogy a város erejéhez és lehetőségén túlmutatóan támogatta a profi klubot. Csak megjegyezni szeretném, hogy az alábbi megyeszékhelyeken nincs profi futball: Pécs, Kaposvár, Békéscsaba és még sorolhatnám tovább. Nem vitatva a sport - ezen belül a futball, csak egyike a sportágaknak - jelentős szerepet tölt be az életbe, de mint egyénileg választott képviselőnek a város érdekeit kell szem előtt tartanom. Csak emlékeztetőül a városlakóinak száma nem 2909, ha nem több mint 55 000. Annak a városnak az érdekeit kell képviselnem, melyben az országos átlagot messze meghaladó a munkanélküliek száma, mely városban 10 év alatt nem épült egyetlen szociális bérlakás sem, a kórházba nincsenek megfelelő gépek, műszerek, amelyben csökkenteni kellett a szociális támogatásban résztvevők számát, és folytathatnám a sort azokkal a futballnál sokkal fontosabb dolgokkal, amelyekkel nem, vagy nem kellőképpen felelősséggel foglalkozott az Önkormányzat. Nehezen, de ki kell tudni mondani, hogy a városnak nem telik profi szinten fizetett, kieső helyen álló csapatra. Ha ez a szubjektív megítélés lenne, hajlandó lennék álláspontomat revideálni. De a gazdasági élet a szereplőinek távolmaradása is egyértelműen arról győzött meg, hogy sajnálatos módon, nekem van igazam. Az elmúlt napok lakossági megkeresése alapján állítom, hogy a város szinte egyöntetűen elutasítja a közpénzek ilyen formában történő felhasználását. A fentiek ellenére hajlandó vagyok az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén álláspontom esetleges változtatására, ha 1. a Clubnak 2000. június 30-ig közvetlenül és közvetve nyújtott Önkormányzati pénzbeli támogatások összege a 20 millió forintot nem haladja meg. 2. Ha a Kft. ügyvezetője és a Felügyelő Bizottság tagjai teljes körű jogi és anyagi felelősséget vállalnak arra nézve, hogy 2000. június 30-án a Kft.-nek semmilyen tartózása, kötelezettségvállalása nem lehet.

3. A fentiekben megfogalmazott együttes feltételek teljesítésére tett ígéretüket szerződéses formában teljesítik, és ezt a Közgyűlési záradékban határozatba foglaljuk. Ha ezek nem teljesülnek meg, úgy a Kft. felszámolására a csődeljárás megindítására teszek javaslatot.

Töröcsik Pál: Köszönöm szépen képviselőtársamnak a fölszólalását. Véleményem szerint ez nyílt ülésen ugyanígy el lehetett volna mondani, nem hiszem, hogy oka fogyott … Nem úgy, hanem a soron következő nyílt ülésen is el lehetett volna mondani nem vált volna oka fogyottá, de én megszólítás miatt Dr. Tuboly Marianna Jegyző Asszonynak adnám meg a szót.

Dr. Tuboly Marianna: Szeretném, hogy ha a focitól elrugaszkodva kizárólag az én figyelem felhívásomat gazdasági kérdésként kezelné minden képviselő, mert ilyenként mondtam el egy hozzászólásra, hogy nem mindegy, hogy mikor számol fel a közgyűlés egy Kft-t. Tudni illik és ez egy szakmai kérdés, ha olyan időpontban számolja fel, amikor a játékosok tartozása kifizethető és ilyen módon kifizeti, akkor ez a ráfordítás az eladás révén visszatérül. Én ezt mondtam, és nem hinném, hogy ez bármilyen formában képviselők szavazatának, hozzászólásának minősítését jelentette volna. Én nagyon kérem képviselő urat ebben a tekintetben olvassa végig, vagy vegye figyelembe a korábbi hozzászólásomat. Ennek értelmében a jövőben is figyelem felhívásként ezt meg fogom tenni. Úgy érzem, hogy ez feladatom és kötelességem is egyben.

Birkner Zoltán: Tóth bevezető 6 perce gondolom, most mindenkiben valamiféle nyomott hagyott. Én nem szeretnék vitát gerjeszteni, egy apró megjegyzést tennék. Nem teljesen értem, hogy miért éppen a jegyzőnő volt a célja, illetve a főcélja ennek a felszólalásnak. Nézzen kicsit körül, maga körül Tóth úr, én azt gondolom, hogy amikor a különböző véleményekről nyilatkozott. Azt gondolom, hogy itt zárjuk le ezt a kérdést és fogadjuk el jegyzőnőnek azt a választ, amit adott, hogy gazdasági szempontból követte.

Tóth László: Nem egészen értem, hogy Birkner Zolinak miért van szüksége fogadatlan prókátor szerepére. A jegyzőnő van annyira felkészült, hogy ha ellenkező véleményen van, akkor csak azt szerettem volna mondani, hogy a nem kellőképpen megalapozottnak vélt mondandómtól. Én a jegyzőkönyvek alapján és a meghallgatott videó felvétel alapján hajtottam össze. Nem, nem Ő volt a célja.

Töröcsik Pál: Több hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. És most kérem a zárt ülés feltételeinek megteremtéséig rövid technikai szünetet tartunk.

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Töröcsik Pál: A mai rendkívüli közgyűlésünk alkalmával megtárgyaltuk a Nagykanizsai I. Profi Futball Club 2000. évi működtetésével kapcsolatos teendőket és meghoztuk döntésünket. Kérném, hogy a döntést Dr. Fodor Csaba úr ismertesse.

Dr. Fodor Csaba: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő határozatot fogadta el:

4/2000.(I.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójává 2000. január 14-től 2000. június 30-ig Grabant Jánost választja meg és bérét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
  2. a 100%-os tulajdonában álló Nagykanizsai I. Futball Club részére az 1999/2000. PNB bajnoki év tavaszi időszakára 20 millió Ft egyszeri támogatást biztosít.
  3. Határidő: 2000. január 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  4. a Vásárcsarnokban jelenleg üresen álló üzletei közül kettő darab üzlethelyiség tulajdonjogát a kft. ügyvezetése és felügyelő bizottsága által megjelölt olyan labdarúgóknak térítésmentesen átadja, akiknek jogos és elismert követelése van a társaság felé.
  5. Amennyiben a társaság a tavaszi szezon során ismételt támogatási igénnyel lép fel, úgy a tulajdonos a kft. jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi azonnali hatállyal.

   A kft. ügyvezetése és felügyelő bizottsága köteles 2000. április 15-ig egyrészt beszámolót készíteni a 2000. január 1. - 2000. március 31. közötti időszakról, másrészt a társaság további működésével kapcsolatban alternatívákat kidolgozni.

   Határidő: 2000. április 15.

   Felelős : Grabant János ügyvezető

  6. A közgyűlés a határozat ezen pontjának kihirdetését 2000. július 15-ig elhalasztja.

Töröcsik Pál alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 19.45 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Törőcsik Pál
jegyző
alpolgármester

 

 

2000. január 25. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. január 25-én (Kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: a Hevei Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós ostályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Bodzai Tiborné kabinetvezető, Burján Emese kabinetvezető, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Vargovics Józsefné HKÖ Elnöke, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya.

Megjelentek: Lukács Ibolya Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Nagy Judit Zala Rádió munkatársa, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Városi TV munkatársa

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm Önöket, és szeretném remélni, hogy a továbbiakban oly hosszú ideig nem kell, nem azt mondanám, hogy nélkülözni engem, hanem nem kell nekem oly sokáig távol maradnom a közgyűlés kapcsán. Mindenesetre köszönöm mindazoknak a jókívánságait, akik vagy személyesen megkerestek még egyszer, vagy egyéb formában telefonon, vagy egyéb módon jutatták el hozzám. Köszöntöm a kedves jelenlévőkkel és a televízió nézőivel, akiket külön szeretettel köszöntök, kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal vezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Tájékoztatás céljából Önök megkapták a Vikárius Kft. anyagát kiosztásra került. Ezt csak azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt az anyagot mindenki tanulmányozza, ezzel ma nem foglalkozunk, csak a későbbiekben ennek az anyagnak a hasznosítására sor kerül. Megkértek arra, hogy hívjam fel a figyelmet a “Oxigén” Alapítvány soron következő jótékonysági báljára. Azért vállaltuk fel, hogy egy ilyen jellegű bálra reklámszerűen is felhívnánk a figyelmet, hiszen oly célt szolgál, amely mindannyiunk számára fontos. A helyszín a Hevesi Sándor Művelődési Központban lesz, az időpontja pedig 2000. február 19-én 18 óra 30 perckor kezdődik. A rendezvényen jeles művészek, többek között Szabadi Vilmos Liszt–díjas hegedűművész, Galambos Lívia operaénekesnő, Horváth István előadóművész is fellép. A jegyek pedig a Város Kórháza Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatt szerezhetők be. Szeretném remélni, hogy a képviselők közül is, és természetesen mindenki, aki úgy érzi segíteni, és egyben jó szórakozni akar ezen a bálon részt vehet. Ezután szeretném Önökkel ismertetni az elmúlt időszakban néhány közgyűlési határozat, mivel zárt ülésen történt a határozathozatal nem került tájékoztatás a lakosság, illetve az újságok részére, hogy ott milyen döntést hozott a testület. Ezt szeretném pótolni.

 

Javaslat Janzsó Antal igazgató elleni fegyelmi eljárás megindítására

 

334/1999.(XI.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola igazgatója ellen nem indít fegyelmi eljárást.

Kiegészítés a Nagykanizsai Sörgyár megszűnésével kapcsolatos tájékoztató anyaghoz

 

335/1999.(XI.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa miképpen érhető el a kanizsai sörgyár további működése, ennek érdekében felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa az ügy állásáról

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Előterjesztés megyei kitüntetésekhez személyi ajánlások összegyűjtése tárgyában

 

336/1999.(XI.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Önkormányzathoz kitüntetésre terjeszti fel az alább felsorolt személyeket, illetve szervezeteket.

Rózsás János Zala Megye Díszpolgára

Dr. Kotnyek István Zala Megye Díszpolgára

Szemenyey-Nagy Tibor Alkotói Díj

Rikli Ferenc és Molnár László Alkotói Díj

Dr. Szollár István Zala Megye Egészségügyért Díj

Egyesített Szociális Intézmény Zala Megye Szociális Gondozásáért és Gyermekvédelméért Díj

Karasuné Lőczi Judit Zala Megye Szociális Gondozásáért és Gyermekvédelméért Díj

Lehota Jánost Zalai Közművelődésért Díj

Szivárvány Kamarakórus Közművelődési Nívódíj

Patkó Banda Közművelődésért Nívódíj

Soós Sándor Zalai Pedagógus Díjra

Dr. Kotnyek István Zalai Pedagógus Díj

ANTS Baseball Clubot Zala Megye Sportjáért Nívódíj

Kanizsa Diák Kosárlabda Klub Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Nívódíj

Bagonyai Attila Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díj

TUNGSRAM Sakk-klubot Zala Megye Sportjáért Nívódíj

 

Felkéri továbbá Tarnóczky Attila alpolgármester urat, hogy a kitüntetési javaslatokat a Megyei Közgyűlés Elnökének határidőben továbbítsa.

Határidő: 1999. november 5.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

Tájékoztató és határozati javaslat a Városi Kórházban végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről

 

341/1999.(XI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) Dr. Szabó Csaba főigazgató ellen a Kjt. 46.(1.) bekezdése alapján, az előterjesztésben és annak kiegészítésében foglaltak szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettsége vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárást indít.

A fegyelmi vétség kivizsgálására vizsgálóbiztosként Tarnóczky Attila alpolgármestert jelöli ki. Felkéri a vizsgálóbiztost, hogy a kijelöléstől számított 15 napon belül folytassa le a vizsgálatot és a vizsgálati eljárás lezárásától számított 8 napon belül az ügy iratait saját véleményével együtt a Közgyűlésnek adja át.

Felelős: Tüttő István polgármester

Tarnóczky Attila alpolgármester

  1. a Kórház ellenőrzéséről készített pénzügyi–gazdasági ellenőrzést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és a Főigazgatót kötelezi az alábbi intézkedések megtételére:

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

Határidő: 2000. január 1.

Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

Határidő: 1999. december 15.

Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

  • Az intézmény szabályszerű működése érdekében utasítja a főigazgatót, hogy a betöltetlen belső ellenőri álláshelyet töltse be.

Határidő: 1999. december 15.

Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

  1. felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg miként állítható fel egy szervezet, mely a kórház ellenőrzését folyamatosan végzi.
  2. Határidő: 2000. január 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felkéri a polgármester, hogy írásban kérjen nyilatkozatot Dr. Szabó Csaba főigazgatótól arra vonatkozóan, hogy főállásán kívül milyen mellékállásokkal rendelkezik.

Határidő: 1999. december 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

5.) a hozott határozat kihirdetését a fegyelmi eljárás során hozott határozat megszületését követően hirdeti ki.

 

Nagykanizsa I. sz. Futball Club Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztása

 

397/1999.(XII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 96.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján és a jelen előterjesztésben az ügyvezető tevékenységével kapcsolatos a cégbírósági bejegyzési kérelmek elmulasztása, valamint a revizori jelentésben foglaltak miatt azonnali hatállyal Farkas Zoltán munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszünteti.
  2. a Nagykanizsai I. sz. Futball Club Szolgáltató Kft ügyvezetői teendőinek ellátására 2000. június 30-ig köztisztviselői jogviszonyának fenntartása mellett Kápolnás Zoltánt bízza meg. Bérét 100.000 Ft/hó-ban állapítja meg.

Határidő: 1999. december 22.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Szeretném jelezni Önöknek, hogy a kiküldött naprendeken túl az alábbi előterjesztések napirendre vételét is kérem. Az előterjesztések a január 11-i közgyűlésre kiküldésre kerültek. Az egyik ilyen előterjesztés: Budai István képviselő önálló indítványa, a másik pedig: Marton István képviselő úr önálló indítványa

Megkérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy ezek is naprendre kerülnek.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezek után megkérdezem Önöktől, hogy napirend előtt kíván-e szólni valaki? Van-e észrevételük valami az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban, és azt követően eldöntjük, hogy mit fogunk megtárgyalni. Kérdeznem Önöktől, kinek van ilyen jellegű bejelentése?

Dr. Horváth György: Egy kérdést szeretnék feltenni Dr. Cseke Ferenc hagyatéka ügyével kapcsolatban és egy kérdést feltenni sportfinanszírozás ügyben.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Napirendekkel kapcsolatban szeretnék változtatást eszközöni. Mikor tehetem meg?

Röst János: Tisztelt közgyűlés köszönöm a szót. Két percet szeretnék kérni napirend előtt, az influenzajárvány tárgyában, és egy kérdést szeretnék feltenni a kérdések kapcsán a költségvetéssel kapcsolatosan.

Bicsák Miklós: Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Napirend előtt szeretnék kérni egy fél percet. Köszönetet szeretnék mondani, és a kérdéseknél a második napirendi pontnál lenne kettő közérdekű kérdésem. Azt szeretném majd kérdezni. Köszönöm szépen. Az egyik Palinnal kapcsolatos, a másik a Magyar utcával.

Kelemen Z. Pál: Kérdéseknél szeretnék hozzászólni, illetve kérdést intézni Tarnóczky alpolgármester úrhoz. A kérdés tárgya: Befejezettnek tekinthetjük-e az óvodák átszervezését Nagykanizsán?

Tóth László: A kérdések napirend keretében szeretnék kérdéseket feltenni.

Tüttő István: A számát megtudhatjuk?

Tóth László: Hármat.

Tüttő István: Köszönöm.

Marton István: Egy kérdést szeretnék feltenni.

Tüttő István: Egy kérdést?

Marton István: Igen.

Tüttő István: Én a visszakérdezést nem azért teszem, hogy korlátozni akarom, csakhogy tudjuk.

Dr. Baranyi Enikő: Megpróbálok halkan is suttogni. Interpellálni szeretnék Thúry laktanya tervezési munkáinak ügyében.

Tüttő István: Interpellálni?

Dr. Baranyi Enikő: Igen.

Tüttő István: Úgy látom több észrevétel nincsen. Akkor napirend előtt hozzá kíván szólni Dr. Horváth György úr.

 

Napirend előtt

 

Dr. Horváth György: Már az elmúlt évben szóltam a Cseke hagyaték ügyében. Egyrészt nem történt semmi az alapítvány ügyében, másrészt a szőlőbirtokot el kell adni nagyon rövid időn belül, mert, ha nem azt hiszem több százezer forintos kárt fog szenvedni. Ki fogja művelni? Hozzáteszem azt is, akkor is felajánlottam segítségemet, illetőleg segítségünket, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Kérem, hogy nagyon sürgősen döntsenek.

Tüttő István: Dr. Fodor Csaba kért napirend előtt szót.

Dr. Fodor Csaba: Arra szeretném kérni Törőcsik Pál alpolgármester urat, mint a 4-es napirendi pont az informatikai Kht. létrehozására vonatkozó napirendi pont előterjesztőjét, hogy az előterjesztést szíveskedjen visszavonni. Ezt a mai napon lehetőség szerint azt javaslom ne tárgyalja a közgyűlés, mert a részletes anyag nem került sem, a Gazdasági sem a Pénzügyi Bizottság elé. Továbbá, ha jól tudom, sem az intézményekkel, sem, a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel sem lett ez egyeztetve. Tehát egyeztetés okán ezt hozzuk vissza. A határidője az természetesen, mivel fontos ügyről van szó a következő soros ülés.

Tüttő István: Röst János úr napirend előtt kívánt szólni.

Röst János: Amikor téli időszak van akkor menetrendszerűen meg szokott érkezni az influenzajárvány, és előrejelzések szerint hamarosan eléri hazánkat szintén. Erre szeretnék tenni egy javaslatot a betegség megelőzése érdekében. Azoknál az intézményeknél, ahol ki vannak téve a dolgozók a veszélyezettségnek, (ilyenek például iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények) úgy gondolom, hogy meg lehetne tenni azt a gesztust feléjük, hogy az ott dolgozók ingyen kaphassák meg a védőoltást. Ennek a költsége egyébként nem jelentős, ha hozzá veszem azt, hogy egy intézménynél egy munkabérnek a helyettesítési díja az körülbelül megfelel, hogyha az egész tantestület megkapja ezt ingyenesen. Úgy gondolom mind a két félnek, megérné. Hasonlót szeretnék javasolni azoknál az életmódban lévőknél, akik veszélyeztettek. Például a hajléktalan szálón lakóknál, hogy ők szintén kaphassák meg ingyenesen. Ugyanis náluk ez életet jelenthet, életet menthet. Ebben kérném a polgármester úr támogatását, és az intézményeknél dolgozók természetesen ez önkéntes alapon történne, nem pedig kötelező jelleggel.

Tüttő István: Megvizsgáljuk a kérdést, mert én a magam részéről megtettem már ezt az óvintézkedést. Kíváncsian várom a hatását majd. Beoltattam magam. Én csak influenza vírus ellen oltattam be magam. tehát a betegség nincs kizárva.

A következő napirend előtti hozzászólásra Bicsák úr jelentkezett. Tessék.

Bicsák Miklós: Én köszönetet szeretnék tolmácsolni a nagykanizsai I. Futball Club vezetése és vezetőedzője nagyon köszöni az önkormányzat testület tagjainak, polgármester úrnak, alpolgármester uraknak és a jegyzőnőnek azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amit a Futball Club számára erre a félévre a további működéshez a testület megszavazott. Ők nagyon köszönik, és teljes bizalommal biztosították, hogy mindent megtesznek a testület által felruházott feladatok elvégzésére, hogy becsületes tisztességgel befejezzék ezt az évadot. Köszönik szépen.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Úgy látom több napirend előtti hozzászólásra nem volt jelentkező, ha jól emlékszem. Most pedig eldöntjük a napirendek kérdését. Ugye döntöttünk már a két képviselőtársunk önálló indítványában. Most pedig az Önök előtt írásban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban kell dönteni Ezzel kapcsolatban volt Dr. Fodor Csaba képviselő úrnak egy módosító indítványa. Illetve, hát el kell döntenünk, hogy napirendre vesszük-e. Megkérdezem Törőcsik Pál előterjesztő urat, hogy egyetért-e a javaslattal. Az indoklást ismerjük, hogy bizottságok nem tárgyalták.

Törőcsik Pál: A két önálló képviselői indítvány előterjesztőjét a Tóth László urat, illetve Györek László urat szeretném megkérdezni erről, hiszen az övék az elsőbbség ebben a tekintetben. Én magam részérő az előterjesztés megtárgyalását javaslom, de természetesen ők is a véleményüket ezzel kapcsolatban elmondhatják.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Hát akkor átadnám a szót, akár Györek úr kezdje, vagy Tóth úr. Akkor legyen névsor szerint. Tessék.

Györek László: Köszönöm. Nem támogatom a javaslatot. Az intézményegyeztetéshez semmi közünk Fodor úr. Hát a határozati javaslatok között, amelyeket elfogadásra javasol a két képviselő, szó sincsen az intézményekről. Tehát nem tudom, hogy pontosan milyen egyeztetésekre lenne szükség. Később természetesen majd szó lesz róla. Köszönöm.

Törőcsik Pál: Ki kell tárgyalni. Lehetőség lesz rá.

Tóth László: Képviselőtársam indítványát messzemenően nem tudom támogatni. Amennyiben ilyen jellegű problémája volt a bizottsági elnök úrnak meg lett volna rá az ideje, hogy bizottsági szakaszba vigye a kérdést. Csatlakozzam Györek képviselő társamhoz, hogy az, hogy az intézményekkel nem történt egyeztetés, a hivatallal nem történt egyeztetés, az csak félig igaz, mert a hivatal vezetőivel, a jegyzőnővel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban folytattunk tárgyalást, és messzemenőkig támogatta az elképzelést. Nem támogatom az előterjesztés visszavonását.

Tüttő István: Köszönöm. Miután elhangzottak az ezzel kapcsolatos vélemények. Először ezt tenném fel szavazásra külön, és akkor, ha megengedik, a többit meg egybe. Kérem akkor erről, a Fodor úr, indítványáról szavazzunk. Ugyanis ő azt javasolta, hogy vegyük le a napirendről, aki igent fog nyomni, az azt támogatja, hogy vegyük le a napirendről, mivel bizottságok nem tárgyalták.

Dr. Tuboly Marianna: Még nem szavaztuk meg. Még nincs megszavazva.

Tüttő István: De hát, ugye, ha most azt mondjuk, hogy nem, akkor nem is vesszük napirendre. Pontosan így kell érteni. Aki igennel szavaz, az amellett dönt, hogy ne vegyük most napirendre. Ez a lényege. A többi pedig értelemszerű.

Tehát akkor még egyszer elmondom, nehogy félreértés legyen. Fodor úr javaslatát teszem fel először szavazásra. Ő azt kérte, hogy ne vegyük napirendre. Aki igennel szavaz, az egyetért ezzel a javaslattal. Tehát ne vegyük napirendre. Elmondta az indokait, aki pedig nemmel, avagy másképp szavaz az…. Tehát magyarul az dől el most, hogy napirendre nem vesszük. Ha ellenkező véleményük lesz, akkor pedig egybe megszavaztatom, és akkor a többivel együtt kerül majd be a napirendek közé. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 12 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Ezek után felteszem az írásban kiküldött javaslatokat szavazásra a napirendi pontok vonatkozásában. Kérem, döntsünk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Budai István önálló képviselői indítványa (írásban)
 5. Marton István önálló képviselői indítványa (írásban)
 6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. évi munkaterve (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Javaslat informatikai kht. létrehozására a 389/1999.(XII.21.) sz. határozattal elfogadott önálló képviselői indítvány alapján (írásban)
 9. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 10. Javaslat protokoll rendelet megalkotására a 339/1999.(XI.30.) sz. határozattal elfogadott önálló képviselői indítvány alapján (írásban)
 11. Előadó: Tóth László képviselő

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. és 13/1999.(III.23.) sz. rendelettel módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítása (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Tájékoztató az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásáról a 259/1/a-7/1999.(IX.8.) sz. határozat alapján (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Javaslat a fogászati alapellátás privatizációjára (írásban)
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Javaslat intézmény vezetői felmentésre, illetve vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírásra (írásban)
 19. Előadó: Tüttő István polgármester

 20. Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének kinevezése (írásban)
 21. Előadó: Tüttő István polgármester

 22. Javaslat a felügyeleti és tulajdonosi ellenőrzések 2000. évi ütemezésére (írásban)
 23. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 24. Javaslat céltámogatási maradványról történő lemondásról (írásban)
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének emelésére (írásban)
 27. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 28. Előterjesztés a Huszti téri garázsépítési kérelemről (írásban)
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

   

 30. Javaslat Nagykanizsa Kölcsey u. 17. szám alatti épület kiürítésére (írásban)
 31. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 32. Fellebbezések (írásban)

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Önök, ha jól tudom, megkapták írásban azt a kiegészítést is, amely a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mostani polgármesteri tájékoztató jelentős része olyan polgármesteri tájékozató, amely a teljes jogú helyettesem Törőcsik úr “időszaka”, tehát Ő látta ezt a feladatot, és ezért meg is kérem Törőcsik urat, ha olyan kérdést tennének fel, mely ezen időszakra vonatkozik, akkor majd az Ő válaszát kérném. Van-e észrevétel? Balogh László úr. De szeretném, még mielőtt átadnám a szót Balogh úrnak, én még szóban kiegészíteni a polgármesteri tájékoztatót. Jó páran, bár azt nem állítom, hogy mindannyian, de a képviselők közül többen részt vettek a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálaműsoron, melyre január 21-én kerül sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Szeretném megköszönni a szervezőknek, rendezőknek, a műsorban résztvevőknek, az ünnepi köszöntőt mondó Dr. Márkus Ferenc tanár úrnak és természetesen nem kívánok senkit sem sérteni mindenkinek, aki ebben a gálaműsor megteremtésében, előadásában részt vett. Szeretném ezen kívül Önök figyelmében ajánlani egy olyan javaslatot, amit én most éppen ezen nap kapcsán kicsit olyan furcsának találtam, és kérem majd későbbiekben a … erről nem is kívánok vitát nyitni, hiszen megfelelő mód van arra, hogy módosítsuk. Én javasolnám, hogy gondoljuk meg és bizottság is tárgyalja meg “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetéseket, ésszerű lenne a Magyar Kultúra Napjával egy időben kiosztani, mert nagyon elválik maga a Kultúra Napja és a kitüntetések, pedig a Város Napján kerülnek átadásra. Szíves figyelmükbe ajánlom, hogy ennek a kettőnek az egyszerre történő bonyolítása sokkal jobban megfelelne szerintem a meghittségnek, a célnak is. Erről ma nem kell dönteni, ezt elő fogjuk készíteni.

Törőcsik Pál: Szeretnék egy rövid kiegészítést tenni, amit a polgármesteri beszámolóban még nem volt alkalmunk közölni. Közismert Önök előtt észak-olaszországi utunk alkalmával egy olyan kedvező lehetőség nyílna a város számára, hogy a régióban való bemutatkozásra egy lehetőséget teremtsük, ezért egy szervező csapatot állítottam fel, a magyar-olasz napok megrendezésére, melynek várható időpontja május 4-6. Ennek érdekében ez a csapat egy konkrét javaslatot fog tenni, melynek végén a rendezvény költségvonzata is ismertté válik. Mivel szponzorok is jelentkeztek, illetve tagjai ennek az előkészítő bizottságnak, arra kérném tisztelt képviselőtársaimat, hogy amennyiben ismertté fog válni majd ennek az esetleges önkormányzati szerepvállalás, magyarul az anyagi támogatás mértéke arról újabb ismerttőt tartanék és természetesen az Önök jóváhagyása mellett fogunk evvel kapcsolatosan tovább lépni. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni és februárban reményeink szerint a következő soros közgyűlésen, ezt már ismerteti tudom önökkel. Köszönöm szépen.

Balogh László: Két fontos eseményre szeretném felhívni a nyilvánosság és a közgyűlés figyelmét. Jelenleg nincs állandó múzeumi kiállítás Nagykanizsa Megyei Jogú Városban, holott a Thury György Múzeum 50. évfordulóját ünnepelte 1999-ben. Ezért, és más okból is tervezik a múzeumban, hogy a város és a környék múltját egy méltóan megrendezett kiállítással mutatnák be. A címe is megvan: Emlékek a múltból. És a megnyitás időpontja is megvan: február 25-én 17 órakor szeretettel várjuk a város közönségét, várják a város közönségét erre a kiállítás megnyitóra, mely 4-5 évig állandó kiállítás lenne. 2,4 millió forint már megvan hozzá, még híján vagyunk, vannak pontosan a Thury György Múzeum 1 millió forintnak. Az OKSB megtárgyalta a támogatási kérelmet, és egyhangúlag úgy gondoljuk, hogy igenis illő, hogy a Thury György Múzeumot ezzel az 1 millió forinttal támogassuk. Azt gondolom, hogy a foci támogatása után Nagykanizsa értékes kultúrája is megérdemelne ennyi minimális támogatást. Ne felejtsük el, hogy ez az év egyben a millennium éve is. Remélem, hogy Önök is átlátják ezen támogatási kérelem fontosságát. A másik esemény pedig az lenne, ami szintén elhangzik a polgármesteri tájékoztatóban, de szeretném felhívni rá bővebben is felhívni rá a figyelmet. Azt ugyan szomorúan észlelem, hogy a drogambulancia létesítésének nincsenek meg a tárgyi feltételei jelenleg Nagykanizsán. Remélem nem sokáig, addig is remélem, hogy sok olyan kezdeményezés történik, mint amilyen volt az útkeresők és útvesztők című bűnmegelőzési és egészségnevelési akadályverseny, melyen az iskolámat képviselve is, hát a bizottságot képviselve is volt módom részt venni. Szeretném mondani, hogy 150 ezer forintból sikerült összehozni ezt az őszi hat napos programsorozatot, mely több mint 2500 diákot mozgatott meg. A program szervezői igazán megérdemlik, hogy itt egy pillanatot szánjuk rájuk a közgyűlésen is. Én nem név szerint emlegetném fel őket, de nagyon-nagyon köszönjük azt a térítésmentes társadalmi unkát, amelyet szabadidejükben végeztek a Zala Megyei Rendőrkapitányság munkatársainak, az ÁNTSZ Városi Intézetének, iskolai és ifjúsági védőnőknek, hivatásos pártfogóknak, otthonvezetőnek, az IGRICEK-nek, a TECHNIKA Kft.-nek, a Munkaügyi Központnak, a Családsegítő Központnak és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a Városi Gyámhivatalnak különösen a főszervezőnek Simánné Mile Évának. Köszönöm.

Cserti Tibor: Polgármester úr a 375/1999.(XII.14.) számú határozattal kapcsolatosan szeretnék egy kiegészítést tenni. Anélkül, hogy megnevezném a… polgármesteri tájékoztató kiegészítő része, most kaptuk a kezünkbe. Nem nevezném meg szerződő partnereket, mert azt hiszem, hogy esetleg két fél szerződéses akaratát érintő, talán szerződéstitkot is magába hordozó dologról van szó.

Tüttő István: Sőt külön bent van a szerződésükbe, ehhez ragaszkodnak.

Cserti Tibor: Kérem szépen én nem, vitatom ennek a szerződésnek a nagyon kemény jogi előkészítését, de amennyiben ez a szerződésbe így kerül kiállításra én a város számára hátrányos szerződéses feltételrendszernek, fogom fel. Anélkül, hogy a másik fél nevét említeném, pontosabban az a.) ponttal van nekem problémám. Azt, hogy teljes egészében az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre kerül az önmagában egy kemény feltétel. Én úgy gondolom, a széljegyként történő bejegyzés önmagában elegendő lenne, annak is van egy átfutási ideje. Azonban nem azzal van alapvetően problémám. Ha azt mondja, kérem szépen konkrétan a kialkudott szerződéses szöveg, hogy a vételár további x százaléka, ugye a kiállított számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles átutalni, amennyiben a beruházás megvalósítását lehetővé tevő magas- és útépítési engedélyek jogerőre emelkednek, és végrehajthatóvá válnak. Kérem szépen, mi van akkor, hogyha, mert ugye ilyet produkálhat az élet, hogy nem nyújtanak be magas és mélyépítésre vonatkozóan építési engedélyt. Nyugodtan érdekükben állhat, vagy nem mondom el a cég terjeszkedésének filozófiáját, nagyon sokan vagyunk többé-kevésbé részletesebb ismeretek birtokában, de féltetlenül hiányolok ide egy további záradékot, mégpedig egy határnapnak a kitűzését. De feltéve, ha ezen építési engedélyek, kérelmek …… az alku folyamán, tehát itt egy határnapnak a megjelölésével, ig az első fokú építési hatóság részére hiánymentesen benyújtásra kerülnek. És hogyha nagyon precízek vagyunk, akkor még hozzátehetjük, hogy amennyiben erre nem kerülne sor, úgy a vételár fennmaradó része teljes egészében esedékessé válik, hát ezt még lehetne cifrázni, hogy mit tudom én három napon belül. Tulajdonképpen, ha ezt nyitva hagyjuk ezt az időpontot, akkor, amíg világ a világ, elvileg ez a feltétel nagyon könnyen bekövetkezhetne. És hogyha már ennél a határozatnál vagyunk, akkor van ennek egy 4.) pontja, amely …… Pontosításra javaslom az alábbiak szerint: ugye azt mondja a terület értékesítésében, hogy a vételár 65%-a, csak az ingatlanvásárlásra és előközművesítésre használható fel. Én ezt úgy pontosítanám, vagy javaslom pontosítani, hogy csak a város forgalomképes vagyoni állapotát gyarapító ingatlanvásárlásra és ezek ingatlanok előközművesítésére használható fel. Tehát, hogy a forgalomképes vagyonállományt gyarapítsa. Tudom, hogy ez volt mindenkien a gondolatában, amikor ennek a megfogalmazására sor került, de akkor, ha egyszer határozat, akkor legyen pontos.

Tarnóczky Attila: Engedjék meg, hogy beszámoljak egy-két dologról, ami azóta történt, hogy megírásra került a polgármesteri beszámoló. Az anyagban szerepel, hogy az Aradi vértanúk emlékmű elhelyezése ügyében egy összejövetelt próbáltunk szervezni a város összes építészének. 53 meghívó ment ki, az összejövetelen hárman jelentek meg az 53-ból. Egyikük azt mondta, hogy a terv úgy jó, ahogy van, másikuk azt mondta, hogy az emlékműnek új helyet kell keresni, harmadikúk pedig úgy válaszolt, hogy előbb egyeztet másokkal, és utána megmondja a véleményét. Ez az utóbbi egyeztetés is megtörtént, mert a kamara egy része ilyen fehér asztal melletti társaság formájában rendszeresen összejön. Ezen a összejövetelen kilencen jelentek meg, és Ők 5-4 arányban úgy szavaztak, hogy az emlékművet tanácsolják más helyen elhelyezni, tehát öten a más hely mellett, négyen pedig az eredeti hely mellett foglaltak állást. Ennyi történt ebben az ügyben.

A Vikárius anyaga a mai napon elkezdett érkezni. Ez egy 110 oldalas anyag az érdemi része, amit elolvasni sem volt időm, nemhogy lemásoltatni. Ebben vannak a Vikárius érdemi javaslatai. A bevezető és az összefoglaló részt azt kedves képviselőtársaimnak kiosztottuk, kérem, tegyék el, mert erre még szükség lesz, hogy ne kelljen azt újra sokszorosítani és kiosztani. El kell mondjam azt is, hogy a Vikárius eredeti vállalása, nem szerződése, hanem újabb vállalása szerint ugyanezen napon meg kellett volna érkezni a nullabázisú költségvetési tervezetjavaslatuknak. Sajnos intézményi oldalról az adatszolgáltatási kötelezettségünket késve teljesítettük, egy szakközépiskolában és a HUMÁN GESZ-ben a múlt héten fejeződött be a novemberi utolsó adatok közlése a Polgármesteri Hivatalban pedig a személyi adatok közlése tegnap történt meg, ezért a Vikáriusnak pillanatnyi álláspontja azt, hogy a szerződésben eredetileg szereplő február 14-i időpontra tudja szállítani a költségvetés tervezetet. Hát ezt egy héttel meg kéne próbálni legalább lealkudni.

Tüttő István: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez időközben néhány területen bekövetkezett változások voltak az okozói, hogy pontos adatot csak most tudtunk.

Tarnóczky Attila: Amiről még szót szeretnék ejteni Önöknek, hogy a közgyűlés döntött abban, hogy a három szakközépiskola átszervezésének ügyében egy bizottságot hoz létre. Ez a bizottság a munkáját nagyrészt elvégezte, a tájékoztatóban kiosztásra került az a mindhárom igazgató úr által elfogadott szakmafelosztási javaslat, amely háromból két intézmény szervezésére vonatkozik. A múlt héten ezzel a javaslattal körbejártuk az összes dolgozói közösséget e három szakközépiskolában. Mindhárom helyen elfogadták a háromból kettővé alakítás tervezetét. Egyik helyen nem fogadták el a tervezett belvárosi iskola ideiglenes nevét, hanem egy új névvel álltak elő. Úgy gondolom ez olyan kérdés, hogy majd a leendő tantestületnek kell érdemben erről dönteni. A Széchenyi Ipari Szakközépiskolában és Szakmunkásképzőben viszont az a kérés merült fel, hogy pályáztassuk meg ennek a belvárosi intézménynek az igazgatói helyét, amint lehet. A másik variáció az, hogy 1 évre ideiglenesen megbíznánk valakit, akinek átlátása van a mostani helyzetről. Én azt tudom mondani Önöknek erre a javaslatra, hogy az anyagot két változatban hozzuk Önök elé, és akkor legyenek szívesek eldönteni, hogy mit látnak majd célszerűbbnek. Egy embert, akinek belelátása van a dologban, 1 éve megbízni, aztán pályáztatni, vagy azonnal pályáztatni. A részletekbe most nem szeretnék belemenni. Köszönöm.

Dr. Baranyi Enikő: Én az ötödik oldalon a 210/1999. számú határozathoz szeretnék ezzel kapcsolatban kérdést feltenni, amely egy óvoda konyhájának megszüntetésével kapcsolatos. A térségből érkezett információim szerint messze nem zökkenőmentesen történt a Kisrác utcai óvoda konyhájának megszüntetése. Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e megfelelő információja és akar-e, és kíván-e az illetékes osztály valami fajta áttekintő vizsgálatot indítani. Ha nem akar, akkor pedig ennek mi az oka? A másik a 9. oldalon a 356/1999. számú határozat. Ha jól emlékszem, akkor az a határozat az nemcsak arról szólt, hogy az önkormányzat főzőkonyháját megszüntetjük, hanem a december 31-i határidő, ha jól tudom azt is, hogy valami fajta konyha, vagy étterem működtetésére vonatkozó javaslatot is kívánunk kidolgoztatni, vagy pedig a határidőre nem emlékszem jól, ha ez így van történt-e erre vonatkozóan valamifajta lépés, vagy intézkedés. Köszönöm.

Böröcz Zoltán: A polgármesteri tájékoztató 12. oldalán kezdődik és 13. oldalán folytatódik egy számomra érdekes, egyébként nem váratlan megállapítás, illetve tájékoztatás, és kénytelen vagyok ezt a három mondatot felolvasni. A következőképpen szól: “A 2000. évi költségvetés tervezéséhez alapadatok – üzleti terv – megkérése vált szükségessé a vállalkozásoktól, amelyben kértük a saját bevételek és várható kiadások tételes felsorolását, kiadás és bevételi nemenként. Továbbá – egyeztetés és ellenőrzés céljából – bekérésre kerültek a vállalkozások 2000. évi kötelezettségeit és követeléseit keletkeztető szerződések, megállapodások egy-egy másolati példányai is. A tételes anyagok ugyan rendelkezésre állnak, viszont a szerződések és megállapodások másolati példányai – külön felkérésünk ellenére sem – kerültek becsatolásra a hivatal illetékes osztálya részére, így az anyagok feldolgozását ezen tény hátráltatja, a beérkezett anyagok nem teszik lehetővé egyes vállalkozások gazdálkodásának teljes áttekintését.” Nos kénytelen vagyok visszautalni a decemberben lezajlott Kopi kapcsán lezajlott vitánkra. Számtalan kérdést tehetnék fel és megpróbálom a legpontosabban megfogalmazni az álláspontomat. Az egyik kérdés az, hogy számomra nem derül ki, hogy ki a hivatal illetékes osztálya, az önkormányzat tulajdonában, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági Kft.-éknél, illetve Kht.-éknél. Pontosabban, hogy van-e a hivatalnak illetékes osztálya? A tulajdonos egyértelműen az önkormányzat, képviseli a közgyűlés, a közgyűlést tulajdonosként képviseli a polgármester. Van egy másik kapcsolat. Hivatali kapcsolat, amit a revizori csoport testesít meg, ami revizori csoport éppen nagyon helyesen a 2000. évi munkatervében is célvizsgálatokat, ellenőrzéseket fogalmaz meg. De azért azt nagyon furcsának tartom, hogyha január elején a hivatal illetékes osztálya olyan kérdéseket tesz fel egy Kft.-nek, mint ami itt megfogalmazódott. Szeretnék ismét emlékeztetni arra, amit decemberi közgyűlésen megpróbáltam megfogalmazni, annak lényege az, hogy kristály tisztán szeretnénk tudni a tulajdonosi kapcsolatot és az ellenőrzési funkciót, és egy számomra megfoghatatlan hivatal megfogalmazású adatbekérés és szerződésmásolatok és egyebek bekérése továbbra is elfogadhatatlan. Tudjuk, hogy egy-másik gazdasági társaságunknak költségvetési kapcsolata van, mert vagy költségvetési pénzzel támogatjuk, vagy költségvetésből megoldandó feladatot hárítunk át rá, és ezt megfinanszírozzuk. De még ezt sem minden Kft.-énkre igaz, mert mondjuk az NSR-re, ahol többségi tulajdonosok vagyunk egyáltalán nincs költségvetési kapcsolatunk. Tehát én azt szeretném ezzel leszögezni, hogy nem tartom korrektnek a kapcsolatainkat a gazdasági társaságokkal és az első példa már megjelent rá. Emlékszem decemberben a következő hangzott el a jegyzőnő szájából, amiért akkor kértem, hogy kérjen elnézést, az körülbelül úgy hangzott, hogy azaz érzése támad az embernek mikor egyik-másik képviselőt hallgatja, mintha a város előtt eltitkolni szándékozna a gazdasági társaságaink helyzetét. Nos nekem, most azaz érzésem támad, amikor ezt elolvasom, hogy valamiféle kaotikus viszony, gazdasági társaságunkkal való kaotikus viszony fenntartásában lennék érdekeltek. Holott ez nem így van. Én megismétlem, korrekt, tisztességes tulajdonosi és ellenőrző funkciót kérek a gazdasági társaságainkkal kapcsolatban és ennek a mechanizmusnak az életben tartását.

Dr. Tuboly Marianna: Akkor nem tartottam indokoltnak elnézést kérni, most olyan módon kérek elnézést, amennyiben az itt leírtakat félreértette. Itt egyáltalán nem tulajdonosi kapcsolatból eredő szerződés bekérésről van ebben az esetben szó, hanem pusztán a költségvetés megalapozottsága érdekében történő információszerzésről. És szeretnék itt hivatkozni arra a Gazdasági Bizottsági ülésre, amikor a koncepció tárgyalására került sor. Jelen volt ott példának okáért a VIA Kanizsa Kht. ügyvezető-igazgatója, a Gazdálkodási Osztály vezetője, és az ott kialakult beszélgetés alapján ez a hivatal számára mondhatni egyedüli lehetséges megoldás volt, hogy tisztázódjon a költségvetési igény és annak megalapozottsága. Tehát ebben a jelenlegi helyzetben tulajdonosi viszonyt, ellenőrzést nem lehet belekeverni és az elnézésem arra vonatkozott, amennyiben szerepel itt egy ellenőrzés céljából szó és ez Önt joggal megtéveszthette. Tehát itt kizárólag a költségvetési információszerzés a döntő ebben a kérdésben.

Törőcsik Pál: Csak rövid kiegészítést szeretnék ehhez tenni. Valóban ezt írásban én kértem személyesen ismételten. Éppen egyfajta tájékozódás miatt, ugyanis valóban a költségvetés megalapozottságához elengedhetetlen, hogy ezeket a kötelezettségeket tudhassuk. Ezt mondhatnánk egyfajta bizalmi viszonynak is, hiszen mint tudom én ezt az adatbekérést mielőtt aláírtam, mondjuk két nappal ezelőtt utaltam több millió forintot a működőképesség biztosítása érdekében kérdés nélkül a Kft.-éknek. Most nem akarom nevén nevezni. Hát ez egyfajta bizalmi viszony oda-vissza, úgyhogy ha azt mondom, hogy mi ezeket a dolgokat figyelembe vesszük. Természetesen, a mi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségünk megkívánja azt, hogy olyan adatokat írjunk bele, illetve olyan adatokkal számoljunk, amelyeket a gazdálkodó szervezeteink is visszaigazolnak, tehát én azt hiszem, hogy megnyugtató azért a mi, ilyen szempontból a mi viszonyaink. És azt hiszem, hogy ez a korrektség tartható az elkövetkezendő időszakban is.

Kelemen Z. Pál: A tájékozatóból a 13. oldalon olvasom, hogy javaslatomra szóbeli megbeszélés folyt a MÁV vezérigazgató-helyettesével Sárdi Gyula úrral Nagykanizsán, mikor a MÁV Központi Üzemi Tanács Nagykanizsán ülésezett és ekkor erre alaklom volt. Olvasom a Sárdi úr válaszát is. Feltehetően, hogy egy ilyen alkalmi összejövetelnél nem tudtunk pontos igényeket és pontos észrevételeket megfogalmazni, vagy nem lehetett, és ezért a válasz számomra egyáltalán nem megnyugtató és nem kielégítő. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ilyen régi szófordulattal, hogy azóta a helyzet fokozódott. Kérem szépen a MÁV terveiben Nagykanizsa személyszállítás hátrább került, mint amilyen a korábbi években volt. Csak úgy közbevetőleg elmesélném, hogy Zalaegerszegre látogatott Sárdi Gyula úr, Gyimesi Endre és Varga László urak meghívására. Ismereteim szerint ott egyeztetést folytattak. Az egyeztetés lényege az volt, hogy Zalaegerszeg két intercity párra nyújtott be igényt, ebből egyet még idén teljesítenek. Keszthely két intercity párra nyújtott be igényt, amit a MÁV teljesít, Nagykanizsának van egy intercity párja és lesz is, amiből nemzetközi járatot neveztek ki intercitynek. Aki tudja a nemzetközi járatok pontosságát az, tudja, hogy mennyire lesz ez intercity. A Baross intercity járathoz a második pár lenne, de ez csak hétvégeken közlekedik. A továbbiakban megjegyezni kívánom, hogy a Sirava is meg fog szűnni, ami nagyon hosszú járat, az országot átszelő nemzetközi vonat volt. E helyett nagy valószínűséggel egy délutáni vonatként sebesvonat lesz leközlekdtetve, ami Székesfehérvárig minden körbe fánál megáll. Tehát a délutáni órákban Nagykanizsáról igazából gyorsvonat nem fog indulni Budapestre. Visszatérve az egerszegi egyeztetésre ott amennyire az ismereteim pontosak olyasmi is elhangzott, hogy azokat a nemzetközi járatokat, amelyek a Murakeresztúron Szlovénia felöl érkeznek, Egerszegen keresztül közlekedtetik le. Ez körülbelül a felére csökkentené Kanizsa forgalmát. Hatékonyabb városi érdekvédelemre van itt szükség. Felajánlom szakértői támogatásomat a polgármester úrnak, és javaslom, hogy Nagykanizsán egy hasonló jellegű egyeztetést folytassuk le a Magyar Államvasutakkal. Különösen fontos ez teherszállítás ügyében is. Ha a MÁV a város másodok legnagyobb foglalkoztatója, sok munkahely kerül veszélybe, ha ezek a tervezetek megvalósulnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Tüttő István: Köszönjük a felvetést. És köszönjük azt a bátorságot, amit a MÁV egyik dolgozója éppen a cégével szemben megfogalmazott, de a támogató segítséget azt előre is köszönjük.

Mayer Ferenc: Nagy meglepetéssel olvasom a tájékoztató 12. oldalon az 1,2,3,4 bekezdésben foglaltakat. Azért olvasom nagy meglepetéssel, vagy olvastam, mert hát tulajdonképpen előre vetíti az intézményi költségvetéseknek a lehetséges helyzetét, mármint a 2000. évi költségvetés a helyzetét. Nem is titkolja a polgármester, ha Ön írta ezt a beszámolót, hogy természetesen a pénzmaradvány, amit hát, ami képződött azt majd ugye a 2000. évi költségvetés készítésénél figyelembe kívánja venni oly módon, hogy természetszerűleg önkormányzati támogatás kiváltását fogja jelenteni. Tisztelt polgármester úr az előterjesztés következetesen pénzmaradványról beszél, én pedig szeretnék következetesen számlamaradványról beszélni, hogy ebben egyetértünk, vagy sem döntsék el a szakemberek. Mindesetre az a tény, hogy december 22-én került kifinanszírozásra az intézmények részéről a tárgyévi módosított előirányzatok teljes összege önmagában egy meglehetősen, - elnézést kérek – sportszerűtlen dolog volt, mert aki akkor úgy rendelkezett, hogy most kell kiutazni, az pontosan tudta, hogy szó sincs arról, hogy ez elköltésre kerülhet a tárgyévben, mert egyszerűen fizikai képtelenség. Egész pontosan hülyeségekre el lehetett volna költeni hirtelenjében azon a két napon, mert körülbelül két nap állt rendelkezésre. Ilyenkor az embernek, azaz érzése támad, hogy valójában azért kerül ekkor kiutalásra, hogy az intézmények számláján képződjék a maradvány, számlamaradvány és ne az önkormányzat számláján ugye, mert nyilván ennek is alapos oka van. A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy nyilván a számlamaradvány összegét alaposan megemelte az a tény, hogy a szakképzési hozzájárulások 80%-osan, december 10. és december 29. között teljesítettek, viszonylag, teljesültek. Viszonylag nagy összegről van szó és az ilyen kései módon kifinanszírozott önkormányzati támogatás, előtte pedig hónapokig 100 forintok voltak a számláján és az iskola mindenféle rendszabályra kényszerült, hogy ne költse a pénzt, és akkor hirtelen megjelenik sokmillió forint a számláján akkor, amikor már nem tud vele mit kezdeni. Hála Istenek a szakképzési pénzekben most már a törvény végre rendet fog tenni, mert egyszer és mindenkorra el kell felejteni azt a gyakorlatot, amit eddig ránk erőltettek, már az intézményekre, miszerint fordíthatjuk ezeket a pénzeket működésre, nem fordíthatjuk. És szeretném Önöket emlékeztetni kedves képviselőtársak, hogy nem olyan régen itt elmarasztaltunk intézményvezetőt azért, mert működési pénzeket fejlesztésre fordított, minket pedig arra kényszerítenek, hogy a fejlesztési pénzeket, amit mi aláírásunkkal a megállapodásban rögzítettek szerint kaptunk, azokat padig működésre fordítsuk, most a törvény nem ad erre lehetőséget 2000. január 1-től. Éppen ezért nagyon kérem polgármester úr, hogy szíveskedjék ezeket figyelembe venni akkor, amikor 2000. évi költségvetés számai beterjesztésre kerülnek.

Dr. Kalmár Béla: A polgármesteri tájékozató második oldalán a 24/1999. számú határozat Bagola városrész szennyvízcsatornázásáról szól. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy Kisfakos valahogy kimaradt ebből a programból, holott tudtommal, múlt év folyamán valamikor közgyűlési megállapodás született arról, hogy Kisfakos is szerepelni fog Bagolával együtt ebbe a programban, szennyvízcsatornázási programban. Kérdésem az, hogy kiknek a jóvoltából és miért került ki Kisfakos ebből a programból?

Tóth László: A második oldal 14/1999. számú határozatban foglalt négyzetméter árat én keveslem. Kérdésem, hogy amikor pár száz méterrel ez előtt Plaza telepet értékesítettük akkor a mocsaras telekért 5.000 Ft/m2 árat kértünk fel. Az itteni összeg 1.500 Ft/m2. MI indokolja az eltérést? Ez lenne az egyik.

A hármas oldal 74/1999. számú határozatában az van, hogy a HUMÁN GESZ vagyonában marad azaz épület. Én úgy gondolom, hogy a HUMÁN GESZ-nek nincs vagyona, az Önkormányzatnak van. Szóval írjuk oda, hogy kezelésében, de vagyona az Önkormányzatnak van még egyelőre.

Tüttő István: Van. Méghozzá több 10 milliárd. De igaz a felvetés. Kezelésében ez a szó a jó. Amit a Tóth úr felvetett az jogos. A választ majd a végén. Marton úr.

Tóth László: Még van.

Tüttő István: Ja. Bocsánat. Tessék.

Tóth László: Az ötös oldalon a 192/1999. számú határozattal kapcsolatban szomorúan kell megállapítanom, hogy a közgyűlés által határozatban javasolt képviselőnkénti 1 mFt összegű előirányzatot szerepeltetni nem tudják. Két véleményem lenne. A közgyűlés nem javasol határozatával, hanem az konkrét intézkedésre sarkalná a gazdasági társaságot, és nagyon szomorú, hogy 15 mFt-ja nincs a városnak arra, hogy a városban olyan munkákat végeztessen el, ami az adott választási körzet krónikus gondjainak az enyhítésére szolgál. Így például az én választási körzetemben a 4-be, ilyen fognak akkor ezek szerint elmaradni, mint a Dr. Mező Ferenc Gimnázium kerítésének és környékének a rendbetétele, és a fodrászkombinát és a Mező Ferenc Gimnázium közötti kitaposott zöldterületnek a rehabilitálása, valamint a leánykollégium és a Péterfy Sándor utcai iskola által bezárt területnek a rendbetétele.

Aztán még egy utolsó a 12. oldal utolsó előtti bekezdésében az áll, hogy az OTP kérésére az ERSTE Bank hozzájárulásával a lakosság lakástámogatás kedvezményes hitel számláit, illetve a megszűnt víz közműtársulatok hitelszámláit továbbra is az OTP kezeli. Ez mennyire van összhangban a közgyűlés azon határozatával, amivel az ERSTE Bankot bíztuk meg a számlavezetésünkkel. Köszönöm.

Tüttő István: Igen. Marton úr ismét kíván szólni?

Marton István: Én még egyáltalán nem szóltam.

Tüttő István: Bocsánat, csak a nevedre emlékeztem és a Tarnóczky úr közben egy válaszol gombbal eléd ugrott. Mondom, mintha egyszer már szerepeltél volna. Akkor Tarnóczky úr válaszol előbb, mert a sorrendben Ő következik.

Tarnóczky Attila: Egyrészt szeretnék reagálni a 15 mFt-os egyéni képviselőkeretre. Nem határozat kell ilyesmihez kedves képviselőtársaim, 15 mFt, amit a közgyűlésnek bele kell tennie a költségvetésbe, és akkor lesz ilyesfajta keret. Bár ettől Tóth képviselő által felvetett problémák nem fognak megoldódni, mert akármelyiket veszem, többe kerül, mint 1 mFt. És sajnos a választókörzetek többségére ez igaz.

A másik Kalmár képviselő úr kérdése, hogy ki intézte el, hogy ne kerüljön bele. Nem tudom, én mindenesetre úgy gondolom, hogy egy olyan célkitűzés, amely a város teljes területét csatornázza irreális célkitűzés. Még az sem igaz, hogy a fejlett államokban is megvalósítható lenne. Nem véletlen, amikor Palin csatornázásra került, akkor Korpavár nem került bele ebbe a rendszerbe, mert km hosszan kellett volna csatornákat építeni, Bagola is nehéz helyzetben lenne, hogyha nem lenne ráfűzve erre a somogyi falvakból érkező vezetékre. Ksfakos, Nagyfakos, hát egy önálló ága meg kell gondolni, hogy azaz igény, ami ott jelentkezik azt az igen komoly befektetési költséget indokolja-e. Szerintem nem feltétlenül.

Marton István: Először a kiegészítéssel foglalkoznék két pontban. Az egyik, amit Cserti képviselő társam vetett fel. Azért én is úgy gondolom, hogy név nélkül kell, hogy beszéljek. A logikai menetével én tökéletesen egyetértek, de a végkövetkeztetésével azért nem tudok egyetérteni, mert amit mond az igaz lenne, ha az valamikor a fizetésnek az első részében jelentkezne és nem pedig az utolsó részletnél. Aki ugyanis már annyit kifizetett az nem akarja, hogy befagyjon neki a vételár nagyobbik fele. Tehát ez egészen biztos, hogy nem reális félelem.

A másik szintén ennek a kiegészítésnek az utolsó lapja, ahol némi meglepetéssel tapasztalom, hogy már meg is történt a belváros, illetve a városi műszaki jellegű középiskolák átszervezése két iskolára. Én úgy emlékszem, hogy a közgyűlésen se az egy középiskola, se a két középiskola nem kapott többséget, ebből adódóan ki kell dolgozni két egyenlő változatot. A munka az a gyanúm, hogy nagyon nem ilyen irányba megy, és azt hiszem, hogy minden hasonló fórumon fel kell, hogy szólaljak, hogy a közgyűlési döntésnek egyesek nem akarnak érvényt szerezni.

A másik az alap polgármesteri beszámoló. Ott folytatnám, ahol Kalmár képviselőtársam kezdte, illetve az alpolgármester úr válaszolt rá. Én úgy gondolom, hogy Kisfakoson, ha erről a rendszerről, ahogy alpolgármester úr is mondta a nyugat-somogyi településektől a kanizsai szennyvíztisztítóik jövő rendszerre nem kerül rá, akkor soha, de soha nem lesz csatornázva. Én úgy gondolom, hogy most a lehetőséget elvenni akkor, amikor ennek a megvalósulási formája töredéke annyiba kerül, mint kerülne esetleg egy önálló, az nem lenne szerencsés, sőt nagyon szerencsétlen lenne.

A Tóth úr említette és Tarnóczky úr válaszolt is már rá részben az egyéni körzetben megválasztott képviselők 1 mFt-os keretére. Tarnóczky úr számomra némi meglepetést okozva azt mondta, hogy nem határozat kell, hanem pénz. Hát én úgy gondolom, hogy mindennemű kiadást határozatokkal, vagy rendeletekkel kell, hogy megalapozzanak. És ha ez meg van az ember azt várta volna, hogy esetleg tovább finomítják mondjuk olyan irányban, ami az én hatalmas választókörzetemet előnyösebb helyzetbe hozza. Mert nem mindegy, hogy valaki 5, 10 emeletes bérházba képviselő, vagy van neki több tíz négyzetkilométer kiterjedésű körzete, ami ráadásul heterogén település szerkezetű is. Hát úgy látom, hogy most visszakészülünk lépni a nullára.

Ugyanezen az oldalon, az 5-ös oldalon, a 207/1999. számú határozat a Dél-Zalai Csatornamű Vállalat átvilágításával kapcsolatban, az eredeti ütemterv szerint határidőre 1999. november 30-ra az elemzés nem készül. Hát nem készül valóban, azért nem készül, mert nem készült el, tehát azt pontosítva kellett volna leírni. Én örülök neki, hogy az anyag várhatóan ez év január végéig leszállításra kerül, tehát mondjuk a jövő héten, mert reális az, ami itt írva vagyon, hogy a leszállítást követően az elemzés 30-60 napon belül a közgyűlés elé kerül véleményezésre. Én úgy gondlom, hogyha a VÍZMŰ vezető testületének a tagjai leges legkésőbb február 10-ig ezt az anyagot nem kapják meg, akkor esély sincs arra, hogy a következő vezetői ülésen ezt tárgyalhassuk.

Tüttő István: A munkatervben szerepel ennek a…

Marton István: Én csak ezt azért mondom, hogy a szemet rajt kell tartani, mert tényleg napokra ki vagyunk hegyezve. A 7. oldalon a 281/1999. számú határozat, ami az ominózus Király u. 31. szám alatti ingatlan problémáinak rendezéskörében három pontot tartalmaz. Az első kettővel nem kívánok foglalkozni, de a harmadiknál azért megjegyezném, hogy engem nagyon elégít ki, ami itt a válasz. Nevezetesen, hogy a felelősség megállapítása ügyében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője vizsgálatot indított. Ez eddig jó. Felelősségre vonásra azonban elévülés miatt nem kerülhetett sor. Még esetleg ezt is el tudom fogadni, ha megtudom azt, hogy az évek során még ebből ilyen tengeri kígyó lett, ki, mit követett el és a tanulságok levonása hogy történik, mert ez alapvetően bizalmi kérdés. És akik itt nem túl dicsőségesen szerepeltek, azok úgy gondolom, hogy ennek a testület tagjainak nem nagyon bírhatnák a továbbiakban a bizalmát. Itt viszont erről még egy halvány, nagyon halvány említés sincs.

Tüttő István: Jegyzőnő biztos hozzájárul a betekintéshez.

Marton István: A tájékoztató a fontosabb intézkedésekről és eseményekről című fejezet, ami a 12. oldalon ….. Intézeti számláinak átvezetése az OTP-től az Erste Bankhoz. Én nagyon örülők annak, hogy ez a rendkívül nagy munka és ebben meg kell, hogy dicsérjem a Polgármesteri Hivatal dolgozóit is, nemcsak az Erste Bankot zökkenőmentesen bonyolódott le és ezért köszönet minden résztvevőnek.

16. oldalon a tervezett Aradi Vértanúk emlékmű építéséről már volt szó. Én nagyon örülők neki, hogy megtudhattuk, hogy 53 meghívóra 3 reagáltak és azt is megtudhattuk a végén, hogy a 3-ből 2:1 arányban úgy döntöttek, hogy nem javasolják, mert ez a végkicsengése az ügynek. De én a hárommal, akinek minden elismerésem megjár, hogy elfáradtak erre a megbeszélésre, a véleményével már nem is törődnék, mert az, hogy 50 ember ezt az ügyet még csak arra sem méltatta, hogy odafáradjon, ez úgy gondolom, hogy a kérdést eldöntötte. És én nem szeretném, hogyha tovább erőlködnénk egy ilyen reménytelen üggyel és mondjuk azért is lenne, aki meg akarja mutatni, hogy az már pedig bizony mégiscsak oda fog kerülni, miután ugye semminemű se közakaratot, se forintális, se engedélyezési eljárásbeli hozzájárulást nem látok.

Tüttő István: Meg az idő is nagyon fogy.

Marton István: Én arról már nem is akartam beszélni, mert hosszasan lehetne beszélni csak nem akarom nagyon húzni az időt. 14. oldalon az Ablak Zalára Közalapítvány Kuratórium elnöke levélben kereste meg a polgármestert és csatolta a Magyar Rádió hozzá küldött levelét, amelyben az egyik igazgató ugye azt kéri. Számomra …

Tüttő István: Nem azért, hogy éppen a Polgármesteri tájékoztatót …

Marton István: …okozva, én csak a tartalmával vitatkozom…

Tüttő István: Beszéljük át, csak 7 perc 37 másodperc.

Marton István: Igen, igen, azért kell, hogy vitatkozzak, mert évekig azért ölte ez a testület meg az elődje is a milliókat az Ablak Zalára, közalapítványra, hogy január 1-gyel már, mint 2000. január 1-el megszabaduljunk tőle. Most ezek után, hogy mi fizessük a rezsijét ennek az objektumnak az számomra meglehetősen orcátlan kérés, mert az, hogy bérleti díjnál olyan kedvezményt nyújtunk nekik, mint amilyet mondjuk az épületben lévő civil szervezetek, kapnak, ezt el tudom fogadni. De egyszer és mindenkorra ettől a jelentős tehertételtől kérem, hogy szabaduljunk. meg.

Tarnóczky Attila: Szeretném megismételni, hogy a 2000-es évi költségvetésben lesz-e a képviselőnként egyéni választókörzetben megszavazott képviselőnként, egy-egy millió forint költségvetés és közgyűlési döntés kérdése.

Hogy lesz-e nem tudom hány millió forint Kisfakos csatornázására költségvetési döntés kérdése. Önöknek mindannyiuknak kell mérlegelni, hogy lesz-e a 2000-es helyzetében a város úgy, hogy ezeket a kiadásokat meg tudja engedni magának. Nekem vannak gyanúim.

Aradi Vértanúk emlékmű ügyében egy dologra felhívnám a figyelmet, vagy kettőre? Háromra. Az egyik, hogy az 50 távolmaradó embernek mi a véleménye, arról mindenki gondolhat bármit, de az csak egy gondolat.

A második, a másodfokú építészi hatóság indokolásban kifejti, hogy igen is ott azon a helyen föl lehet építeni ezt az emlékművet. Más tervet kell készíteni.

A harmadik, amit meg nem szabad elfelejteni, hogy a Városvédő Egyesület, az emlékmű bronz részét a posztamenseket elkészítette.14 darab. Komoly költség, és nekünk meg van egy szerződésünk kedves képviselőtársaim, közgyűlési felhatalmazás alapján írta alá a polgármester úr, hogy mi adjuk a helyet hozzá, biztosítjuk a felállítás lehetőségét, sőt a tervezőt is mi fizetjük. Nagyon nehezen feloldható helyzet, valamit ki kell találni, egyetértek.

Marton István: Csak két mondatot az ügy lezárására. Én úgy tudom és biztos, hogy jól tudom, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a közgyűlés soha senkinek olyan engedélyt nem adott, hogy engedély nélkül lehessen építkezni. Mert amelyik testület ilyet tenne, az beledőlne a saját kardjába. Hadd ne meséljek el több száz példát a városból, mert akkor fél óra múlva Tüttő úr figyelmeztetne, hogy túl sokat beszélek. Hát az totális öngól lenne.

Cserti Tibor: Picit a Városvédő Egyesület nevében meg nem támadottként azt a kiegészítést szeretném tenni Marton úr részére, a pontosság kedvéért. Nem a városvédő kezdett el.

Tüttő István: Igen-igen megszólíttatás.

Cserti Tibor: Megszólíttatás jogán. Nem a Városvédő Egyesület kezdett el építeni és ez is a korrektséghez hozzátartozik. Azt hiszem ezzel az ügyet le kéne zárni.

Tarnóczky Attila: Marton képviselő úr emlékeztet kedves feleségemre, mindjárt témát vált, mihelyt nehéz helyzetbe jut az érveléskor ezzel be is, van fejezve.

Tüttő István: Cserti úr? Visszavonta. Ezzel a vitát lezárom. Önök által fölvetett kérdésekre egyszer megkérem a Gazdálkodási Osztályvezető urat, hogy a felvetésre, amit először Cserti úr említett szíveskedjék válaszolni.

Beznicza Miklós: Cserti úr kérdésére válaszolok. Valóban módosulás van a múltkori közgyűlés határozat, és ezen közgyűlési határozat között, több ponton és Cserti úr pont lényeget nem mondta, amiből levezethető az egész. Az, hogy ezen módosulás megold egyik pontjába az történt, hogy a vevő magára vállalta részletes rendezési terv elkészítésének teljes kötelmét, amelyet 90 napon belül tud prezentálni, míg a mi Hivatali mentalításunk ehhez 120-150 nap. Ha ő ezt benyújtja, akkor természetesen nem mondom, hogy hány tízmillió forinthoz ragaszkodik, hogy csak úgy utalja át, ha ez a Földhivatalban is megjelenik. Számunkra ez a legtermészetesebb dolog volt, különben a szerződés nem fog létrejönni. Ami itt még elhangzott, hogy a jogerőre emelkedés és végrehajthatóvá válását követően ugyanez volt a múltkori közgyűlési határozat is, semmi nem történt, Önök szavazták meg. De azt ne tessenek kérni a tisztelt vevőtől, hogy úgy fog ideadni közel 100 millió forintot, hogy nem látja a tulajdoni lapot, és nem látja az önálló ingatlanát. Aki el akarja kezdeni, és ez a cég most már az ötödik formátumot tette elénk, amelyet azt mondtunk el lehet fogadni és ezt több szakaszba keresztül is ment szakemberek által. Itt, amit a Cserti úr mondott, hogy ingatlan vásárlásra meg forgalomképes ingatlanvásárlásra fordítjuk az összeset. Én a jelenlegi költségvetési stádiumba azt látom, hogy egy fillért sem tudunk fordítani. Bár ne így lenne. De ha 60%-ot vagy 10-et tudnánk odafordítani, akkor nagyon boldog lennék. De valószínűsíthetően nem lesz ebből semmi, nem úgy áll a jelenlegi költségvetésünk. Ez az egyik rész. Akkor már szeretnék itt a Mayer képviselő úréra is. Tisztelt Képviselő úr a tavalyi évben nem így volt, nem volt jó, és fölvállalhatnám a felelősséget, idén nem vállalatuk föl. Magyarul se december 15–én, se december 20-án egy fillért a Kincstári rendszer jellegéből követően nem kellett volna odautalni. De, mi ezt megtettük odautaltuk, ugyanis nem, hogy nem tudták elkölteni, mert ha az intézmények el tudták volna költeni, akkor le is hívták volna. Tehát nem került lehívásra. azért került odautalásra. Nem azért utaltuk oda, hogy el lehessen költeni, nagyon jól tudtuk, hogy nem lehet elkölteni, de rendelkezésre állt a pénz és nem került lehívásra ez a 200 millió forint. Természetesen én itt leírtam azt, hogy tudjuk, hogy szakképzési hozzájárulás nagy része a középiskoláknál. És nem is azt írtuk, hogy be kell vonni és most azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy pénzmaradványra, számlamaradvány. A pénzmaradvány a számlamaradvány része, ezt majd a revízió eldönti, nem itt, itt nem is tudom eldönteni, mert nem is vagyok ebbe kompetens. A következő, amit itt még szeretnék elmondani, amit itt a Tóth képviselő mondott a Kisfaludy úti épületre, tökéletesen igaz. Elnézést. Nem volt pontos Önkormányzati tulajdonról van szó, és ez csak kezelésre volt ott. Drill Tarns-ra vonatkozólag bizottsági döntés született, nagyon szívesen előszedem képviselő úrnak az anyagot, erre a bizottság döntött, hogy ennyiért megy el. Ami itt még a képviselő úrtól elhangzott, hogy az OTP lakástámogatás, kedvezményes hitel számláit átvállalta nekünk is volt egy ilyen kételyünk, megkérdeztük a TÁKISZ-t, hogy ez mehet-e. Azt mondták, hogy 1988-cal a PM felhatalmazása alapján az OPT van ezzel megbízva, ezért történt ez a megegyezés. A többi meg a hitelátvállalásban mi csak kezesek vagyunk, ami nem függ össze a számlavezetéssel.

Dr. Tuboly Marianna: Egy pontosítást szeretnék hozzátenni az osztályvezető úr által elmondottakhoz. A Hivatal természetesen az ajánlatkérési kötelezettség, tehát a szabályzatok miatt nem tudja olyan gyorsan produkálni az RRT elkészítését, mint egy külső vállalkozó, akit ilyen szabályzatok nem kötnek. Baranyi Enikő képviselőnőnek szeretnék válaszolni a Kisrác utcai óvoda konyhájának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatos kérdésére. Mely szerint egy panasz érkezett, az átadás-átvételt kifogásolta azon dolgozó, aki ennél nem volt jelen. A revizorokat nagyon nagy gyorsasággal kiküldtem ellenőrzésre, megállapították, hogy valóban ez szabálytalan. Azóta ezt megismételték, több információm jelen pillanatban nincsen, de figyelemmel fogjuk ezt kísérni. A másik kérdés a konyha vállalkozásba adására vonatkozott. Ennek a határideje január 31. és akkor fogunk tudni, válaszolni.

Töröcsik Pál: Marton István képviselőtársunk teljesen jogos kérdésére, mely a Lyones Des Eaux átvilágításának eredményét, illetve elemzését hiányolja, elmondanám, hogy előzetes szóbeli tájékoztatást megkaptuk. Az írásos tájékoztatás ez idáig, tehát január végéig ígéretet kaptunk a cégtől. Kicsit lassította a munkát, hogy öt tulajdonos külön-külön hozzájárulását kellett megszerezni, ami külön-külön közgyűlési döntéseket igényel. Itt egy kicsit föl kell gyorsítani valóban a munkát, hogy időben megkaphassuk az anyagot, úgyhogy ezt tudnám kiegészítésként mondani. Várjuk a beérkező elemezést.

Cserti Tibor: Amiért szót kértem még egyszer ez a bizonyos 370/99. számú határozat. Én nagyon sajnálom, hogy ha a Gazdasági Osztályvezető részére nem volt érthető alapvetően, amit mondtam. És elnézést, hogyha picit keményebben fogalmazok. Az ügy lett nagyon fontos a város számára, én magam is megtapasztalom. A javaslatom pontosan abba az irányba és gondolom, hogy Marton képviselő úr is, híres sakkozó logikája is belátja nagyon rövid időn belül, hogy a város érdekeit szolgálja a kiegészítési javaslatom anélkül, hogy negligálná az alapügyletet. Itt nem az RRT és örülők, hogy Jegyzőnő kiegészítette és mindjárt rá is világít a lényegére, amennyire lehet gyorsítani, kell a gazdasági élet törvényszerűségéhez, vagy a vállalkozói hajlandósághoz igazodóan, a városrendezési terveinek szükség szerinti módosítását. Ez egy nagyon okos technikai módosítása, gyakorlatilag a vállalkozó magára vállalata. És a dolognak a lényege nem ez volt a hozzászólásomban, ez egy általam is méltánylandó valami. Itt, amikor megjegyeztem én, azt jegyeztem meg, hogy lehetőség szerint egyébként a Földhivatalhoz történt benyújtásnál a széljegyként történt jegyzés is, tehát a változás bejelentés, önmagában véve egy gyorsítási lehetőség. Ha mi ettől eltekintünk, ám legyen, de ez egy további gyorsítási lehetőség. A mondanivalómnak a lényege az volt, és ismerem az érintett cég fejlesztési elképzeléseit. Aki tárgyalt részletesen vele, gondolom Töröcsik úr is, megerősít ebbe. Idén öt olyan egység direkt nem említem még a telepítési egység konkrét megnevezését sem kerül sor, továbbiakban pedig kisebb vállalati egységekre. És gyakorlatilag a záros határidőn belül a tisztelt cég a földterületeket akarja biztosítani saját magának. E kereten belül van a nagykanizsai egység is. Gyakorlatilag a javaslatomnak az volt a lényege, hogy tűzzünk ki egy határnapot, annak érdekében, ami egyébként a cég elemi érdeke, Marton úr jó feltételezi, hogy benyújtja a magas- és mélyépítési engedélykérelmet. De az Isten szerelmére, ha nem nyújtja be, ennek a lehetőséget, mi megadjuk, nyitva hagyjuk a szerződés keretén belül, igaz a tulajdonjog átruházása akkor következik be, amikor egyébként a teljes vételár kiegyenlítésre kerül. De az nem jogbontó, szerződésbontó feltétel, hogy ha nem nyújtja be egyébként, záros határidő kijelölése nélkül az építési engedély kérelmeket. Én a konkrét javaslatomat szövegszerűen nem ismétlem meg. Én kérem Önöket, hogy ezt a nélkül még egyszer mondom, hogy negligálnánk a tárgyalás szövegét, lehetőleg méltányolják, és tessék bevenni. A harmadik az meg egy számomra egyébként röhejes. Hozunk egy határozatot, profánul mondom röhejes, hogy úgy sem lesz az, tisztelt közgyűlés aztán majd a költségvetés úgy sem teszi lehetővé. Akkor, tessék indítványozni azt, hogy tessék hatályon kívül helyezni. Azt, hogy én forgalomképes javaslatot az már nuance ehhez képest.

Tüttő István: Úgy látom, hogy több észrevétel nincs a felevetett javaslatokra, észrevételekre. A válaszok elhangzottak. Most pedig az elfogadására és a határozathozatalra kerül sor.

Először a határozathozatal következik, az 1. számú határozati pontra vonatkozóan, mely a felsorolt határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását kell, hogy eldöntsük. Kérem szavazzunk. Egyszerű szótöbbséggel.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Tüttő István: 2-es számú határozati pontról döntünk hatályon kívül helyezésről, van szó.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 3-as számú határozati pont. Határidő módosítás.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 4-es számúról kérem a döntésüket. Határidő hosszabbítás.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 5-ös számú határidő módosítás. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 6-os számú határidővel kapcsolatos döntés.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 7-es számúról kérem a döntést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 8-es számúról kérném, határidő ügyben a döntést

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 9-es számú határozatról a döntést kérem. Határidőről döntünk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 10–es számú, egy hatályon kívül helyezés 268/2/1999. számú határozat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 11-es számút kérném.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 12-esről kérném a döntésüket. Óvodai jelentkezések és beiratkozások.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 13-as számút a GESZ konyhával kapcsolatos döntés.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 14-esre kérem a szavazatukat Központi Szociális Konyha működtetéséről, minősített többség kell. Mert ugye ennek egyéb vonzata is van.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 15-ös számú. Én kérném, hogy a 15-ös számú határozatot majd úgy szervezzük, hogy köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek a közgyűlés, akik a program megvalósításában, nagyrészt a szabadidejükben és térítésmentesen vettek részt. A program pedig mindenki számára nagyon fontos, hiszen a gyerekekkel kapcsolatos témáról van szó. Kérném majd a sajtóban lehozni, hogy ne keljen felolvasnom mindazon személyeket, akiknek köszönetünket nyilvánítjuk. Bár fel is olvashatom, de emellett a Kanizsa Újságba is jelenjen meg.

Major Zsolt őrnagy, Kisházi Gábor őrnagy ők a Zala Megyei Rendőrkapitányság részéről, Dr. Bedő Ildikó, Plichta Zoltánné, Drégely Kis Gabriella ÁNTSZ Városi Intézete Nagykanizsa, Adorján Árpádné, Kuti Márta, Hajdú Izabella, Belső Maritta, Bognárné Sziklai Abigél, Szabó Andrea Iskola és Ifjúsági védőnők, Bognár Tamás hivatásos pártfogó, Tóth Éva Otthonvezető (Z.M.TEGYESZ), Steflovics Attila énekes (CKÖ Nagykanizsa), Igricek együttes, Németh Attila, Beke Ivett Technika Kft. Nagykanizsa, Feketéné Kovács Judit, Kaszás Ottó Munkaügyi Központ Nagykanizsa, Vukics Józsefné, Zámbó Zsolt, Nagy János, Tóbiné Sabján Barbara, Horváth Tamásné, Sorok Sarolta CSSK és Gyermekjóléti Szolgálat Nagykanizsa, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella, Maronicsné Borka Beáta, Lesták Ferencné, Dömötör Attiláné, Simánné Mille Éva Városi Gyámhivatal.Köszönetünket fejezzük ki továbbá a Battyhány Lajos Gimnázium, a Zsigmondy-Winkler SZKI, a Cserháti Sándor SZKI, a Thúry György SZKI. A Széchenyi SZKI és Dr. Mező Ferenc Gimnázium vezetésének és tantestületének a helyszínek biztosításáért a verseny megrendezéséhez nyújtott segítségükért. Kérem szépen, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most a kiegészítés az 1-es számú határozat. De ez most sorrendbe most a 16. lesz. Dr. Kalmár Béla úr ugye bejelentette, hogy lemond a tisztségéről. Kérem tudomásul, kell vennünk ennek a bejelentésnek a. 4 főre módosítanánk a Felügyelő Bizottságot a Futball Clubnak, és erről ugye tájékoztatunk, kell a cégbíróságot.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor a 2-es számú határozatról kérném a döntésüket. De előbb Cserti úrnak volt egy….. ez az ügyvezető dolga. Hát, hiszen ezért alkalmazzuk. Nem kell, de bent van a felelősök között az ügyvezető személyét, most nem vitatjuk. A 2–es számú, azaz 17-es határozat. Hát nem tudok mást mondani a Kft. más ilyen jellegű költségét a Kft.-nek kell fizetnie. Ebben nem kell szavazást.

Kérem Cserti úr javaslatot tett, hogy határidőben legalább jelöljük meg a benyújtásra kötelezettségét a vevőnek, amelyről az előbb Önök hallgattak vitát, észrevételeket. Gazdálkodási osztályvezető úr véleménye szerint nem szükséges ennek a megszigorított módozatnak a figyelembe vétele. Cserti úr szerint. Kérem szavazzunk. Van valami határidőre javaslat, hogy ez mit jelentsen időpontban?

Cserti Tibor: …….Itt elhangzott, hogy durván 90 nap. Ide építési engedély előkészítésére is kell egy nap. Aki a tárgyalásokat vezette, szeretnék arra vonatkozólag egy javaslatot kérni, én most tippelem, hogy 90 plusz 30 nap, az 120 nap.

Tüttő István: Dr Szolik Enikő, nem tudom részt vett ebben.

Cserti Tibor: Az elv a lényeg, hogy határnap legyen kitűzve. Egyébként június 30-t el tudom fogadni

Tüttő István: Akkor Miklós erre vonatkozólag kérnék választ.

Beznicza Miklós: Az egész tele van határidőkkel. Itt most nem lehetne újabb napokat tenni, mert akkor az egész borul. Ez a 120 naptól a 150 napig a benyújtás, szakhatósági egyeztetés a Főépítészi Irodával. Itt minden be van egyszerűen lőve számokkal. Itt újabb határidő az összes határidőt módosítja és akkor még jövőre sem jutunk hozzá a plusz 40%-hoz. Nem javaslom itt plusz határidő betételét.

Tüttő István: Szeretném jelezni, és Tóth úr kérném, hogy erősítsen meg az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, abban a változatban, ahogy Önök előtt szerepel. Kérem, döntsünk. Ügyvéd urat is megbíztuk. Cserti úr ügyrendi gomb?

Cserti Tibor: Utoljára elmondtam, hogy nekem szövegszerű javaslatom van. És nem vitatom még egyszer, hogy mindazok a tárgyalássorok eredmények beépülnek a szerződésbe a város előnyeit, szolgálják.

Tüttő István: Cserti úr szövegszerű javaslatát fogom most először szavazásra föltenni. Ezt kérném megfogalmazni akkor.

Cserti Tibor: Szövegszerű javaslat a következő: Nyilvánvaló toldja. Tehát emellett is végrehajthatóvá válnak, itt kezdődik, feltéve, ha ezen építési engedély kérelmek a határnapot pont- pont- pont, azaz kérném oda betenni.

Június 30-t. 2000. június 30-ig gondolom, hogy addig feltétlenül tartható. Az elsőfokú építési hatóság részére hiánymentesen benyújtásra kerülnek, amennyiben ezen határnap. Amennyiben erre nem kerülne sor, úgy vételár fennmaradó része teljes egészében esedékessé válik. Ezen határnap leteltétől számított 3 napon belül.

Tüttő István: Én, mint előterjesztő nem tartom ezt a javaslatot szükségesnek. Kérem, szavazzunk. Tehát, aki igennel szavaz Cserti úrral ért egyet, aki nemmel vagy tartózkodik.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal 8 tartózkodással nem fogadja el.

 

Tüttő István: Kérem, most szavazzunk az eredeti változatról. Jeleztem, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal 3 tartózkodással elfogadja a határozatot.

 

Tüttő István: Kérem a 18. számú határozat Thúry György Múzeum kiállításával kapcsolatos kérelem. Kérem minősített többség szükséges itt is.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És van még egy az első változatnak az utolsója így a 19-es.

Fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató, Önök tudomásul veszik, kiegészítésekkel együtt. Kérem erről szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

5/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 199/1/1998, a 4/1/1999, a 14/1999, a 22/1999, a 36/1999, a 326/1999.(IX,26.) a 74/4/1999, a 80/1,2/1999, a 83/1999, a 119/1999.(V.4.), a 141/2/1999.(V.18.), a 158/1-3/1999.(V.25.), a 159/1-5/1999.(V.25.), a 164/2,3/1999.(V.25.), a 179/2/1999.(VI.15.), a 192/15/1999.(VI.22.), a 253/2/1999.(IX.7.), a 268/1/1999.(IX.14.), a 275/2/1999.(IX.14.), a 281/1,2,3/1999.(IX.28.), a 300/1999.(IX.28.), a 325/1,2/1999.(X.26.), a 329/2/1999.(XI.2.), a 330/2/1999.(XI.2.), a 331/1,2/1999.(XI.2.), a 332/1/1999.(XI.2.), a 337/12/1999.(XI.30.), a 338/1,2/1999.(XI.30.), a 342/1/1999.(XI.30.),a 356/1,2/1999.(XI.30.), a 360/1999.(XI.30.), a 370/9/1999.(XII.14.), a 371/1999.(XII.14.), a 376/1999.(XII.14.), a 380/1,2/1999.(XII.21.), a 383/1999.(XII.21.), a 384/1999.(XII.21.) és a 391/199.(XII.21.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. a 61/1/1997. számú határozatot hatályon kívül helyezi
  2. a 17/1/a,b/1999. számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. március 31-ig. meghosszabbítja

  1. a 24/4/1999. sz. határozat végrehajtásának határidejét 2000. február 29-ig meghosszabbítja.

  1. a 69/4/1999. számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.

  1. a 207/7/1999.(VII.9.) sz. határozat végrehajtásának határidejét 2000. március 31-ig meghosszabbítja.

  1. a 210/1,2/1999.(VII.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. szeptember 1-ig meghosszabbítja.

  1. a 227/1999.(VII.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. június 30-ig meghosszabbítja.

  1. a 2561999.(IX.7.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. február 29-ig meghosszabbítja.

  1. a 268/2/1999.(IX.14.) számú határozatot hatályon kívül helyezi

  1. a 319/7/1999.(X.26.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. március 31-ig meghosszabbítja.

  1. az alsó fokú oktatási-nevelési intézményekben a 2000/2001. Tanévben óvodai jelentkezéseket és az első osztályosok beiratkozását 2000. Március 20-21-én tartja. Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a beiratkozások alakulásáról a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. a 369/1999. (XII.14.) számú határozatban elfogadott GESZ konyhának 2000. július 1-el történő megszüntetésével a három technikai (2 főtő, 1 takarító) létszámot megszünteti. A fűtési feladat további folyamatos ellátása miatt az Attila úti Napközi Otthonos Óvoda jóváhagyott létszámát 26 főről 28 főre emeli.
  2. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: 2000. július 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. a 369/1999. (XII.14.) számú határozattal létrehozott Központi Szociális Konyhát 2000. július 01-től az Egyesített Szociális Intézmény egységeként működteti.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2000. július 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek, akik a program megvalósításában nagyrészt szabadidejükben és térítésmentesen vettek részt. Így:
  2. Major Zsolt őrnagy

   Kisházi Gábor őrnagy Zala Megyei Rendőrkapitányság

   Dr. Bedő Ildikó

   Plichta Zoltánné

   Drégelyi Kis Gabriella ÁNTSZ Városi Intézete Nagykanizsa

   Adorján Árpádné

   Kuti Márta

   Hajdú Izabella

   Belső Maritta

   Bognárné Sziklai Abigél

   Szabó Andrea Iskola és ifjúsági védőnők

   Bognár Tamás hivatásos pártfogó

   Tóth Éva otthonvezető (Z.M. TEGYESZ)

   Steflovics Attila énekes (CKÖ Nagykanizsa)

   Igricek együttes

   Németh Attila

   Beke Ivett Technika Kft. Nagykanizsa

   Feketéné Kovács Judit

   Kaszás Ottó Munkaügyi Központ Nagykanizsa

   Vukics Józsefné

   Zámbó Zsolt

   Nagy János

   Tóbiné Sabján Barbara

   Horváth Tamásné

   Sorok Sarolta CSSK és Gyermekjóléti Szolgálat Nk.

   Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella

   Maronicsné Borka Beáta

   Lesták Ferencné

   Dömötör Attiláné

   Simánné Mile Éva Városi Gyámhivatal Nagykanizsa

   Köszönet továbbá a Battyhány Lajos Gimnázium, a Zsigmondy-Winkler SZKI, a Cserháti Sándor SZKI, a Thúry Gy. SZKI., a Széchenyi SZKI és Dr. Mező Ferenc Gimnázium vezetésének és tantestületének a helyszínek biztosításáért és a verseny megrendezéséhez nyújtott segítségükért.

  3. Dr. Kalmár Béla a nagykanizsai I. Futball Club Kft.-nél betöltött felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.

A nagykanizsai I. Futball Club Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 4 főre módosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot adja át az ügyvezetőnek a cégbírósági bejegyzéshez szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: azonnal, illetve 2000. február 22.

Felelős : Tüttő István polgármesterjelen határozatnak Grabant János ügyvezető részére történő megküldéséért

Grabant János ügyvezető az alapító okirat

módosításának elkészítéséért és a cégbírósághoz történő bejelentésért

17. a 375/1999.(XII.14.) számú határozat 2-es, 3-as pontjait hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi határozatokat hozza:

  1. kiköti, hogy a vevő a vételár 20%-át a kiállított számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles átutalni. A vételár 40%-át a kiállított számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles átutalni, amennyiben a beruházás megvalósítását lehetővé tevő RT hatályba lép, az ingatlan önálló ingatlan-nyilvántartási egységként átvezetésre kerül az ingatlan nyilvántartásban és az ingatlan hiteles tulajdoni lap másolatát az eladó bemutatja.
  2. A vételár további 40%-át a kiállított számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles átutalni, amennyiben a beruházás megvalósítását lehetővé tevő magas- és útépítési engedélyek jogerőre emelkednek és végrehajthatóvá válnak.

  3. egyetért azzal, hogy a vevő kötelezettséget vállal a beruházás megvalósításához szükséges, - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészített, de jogszabályok által előírt hatóságokkal, szakhatóságokkal és közműszolgálatokkal történő egyeztetés nélküli - RT módosítást közgyűlési jóváhagyásra alkalmas állapotban, saját költségén elkészítteti és az eladó rendelkezésére bocsátja a jelen szerződés aláírásától számított 90 munkanapon belül.
  4. felhatalmazza a polgármestert az “ingatlan adásvételi szerződés” aláírására.

Határidő: 2000. február 29.

Felelős : Tüttő István polgármester

18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thúry György Múzeum 1 millió Ft-os kérelmét támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2000. január 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

 

 

Dr. Horváth György: Kérdezném azt és kérném elsősorban az osztályvezető urat, hogy a két nagy sportkörnél a MÁV NTE és az Olajbányász SE esetében lehetséges lenne valami előfinanszírozás, hiszen nem tudnak februárba már pénzt fizetni.

Tüttő István: Tehát a MÁV NTE és az. Hát ugye a támogatások esetében a közgyűlés dönt. a támogatást pedig a költségvetés részeként határozzuk meg annak a mértékét. Borzasztó nehezen tudná most.

Tarnóczky Attila: Nem az SE-t kell támogatni, hanem a sportágat.

Tüttő István: Jó hát ugye arra kell majd pályázni. Erre vonatkozóan én nem tudok a kérdésre igennel válaszolni, legfeljebb megpróbálunk valamit tenni, de a sportrendeletben bent van. Kérem a következő kérdésre jelentkezett Röst János úr.

Röst János: A kérdésem a következő. Miért nem lett januárban benyújtva a költségvetés, az ez évi? A képviselők jelenleg nem látták, a bizottság nem látta. Ki tud róla, hogy hol van ez a kérdésem. Zalaegerszegen már elfogadták egyébként a költségvetést. És jelenleg is több olyan döntést hoztunk, ami meghatározza már az ez évet. Sőt a mai nap is lesz egy jelentős döntés, ami költségvetési kihatással jár. Ez nem más, mint a lopakodó költségvetés készítése.

Tüttő István: Igen, erre a Jegyzőnőt kérném, bár a választ én is ismerem, de tessék.

Dr. Tuboly Marianna: A Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési rendelet tervezete. Kivéve azon részét, amelyet a Vikárius kft.-nek kell a szerződés szerint elkészítenie. Ezt nem kaptuk meg. Ennek ellenére a jogszabály szerinti határidőre február 15-re Önök elé fogjuk hozni a rendelettervezetet. A Vikárius az intézményeknek ugye a költségvetési részét készíti. Nem tudom megmondani, hogy milyen készültségi fokban fog február 15.-re megérkezni. Ez a Vikárius-nak a feladata.

Tüttő István: Mondjuk ez a rész, hogy nem tudjuk ez elég aggasztó. Rá fogunk kérdezni, de úgy tudom, hogy Tarnóczky úr ma is beszélt velük. Tehát napi kapcsolatban állunk velük. Következő kérdező Kelemen Z. Pál úr, nem bocsánat Bicsák Miklós úr jön.

Bicsák Miklós: Köszön szépen polgármester úr, tisztelettel, igaz nem kértem a kérdéseknél azt a lehetőséget, de megragadom azt az alkalmat. Szeretném megkérdezni. Mi az oka már második esetbe fázunk. De azért hölgyek is ülnek, kérem szépen, és nincs fűtése művelődési háznak vagy elfogyott már a költségvetésből a gáz, meg egyéb rezsiköltség szeretném kérdezni. És rátérnék a komolyságra a palini választó kerületemben, illetve hát területemen a városi településnek évek óta nagy gondja és problémája. Kérdéseimnek a lényege, hogy többször komoly balesetek történnek Zalaegerszeg felöl, ahogy Palinba beérkezünk, ott van az úgy nevezett S-kanyar. Hiába ismerjük a KRESZ-t, de ha nem tartjuk be a közlekedésbe, komoly balesetet illetve ingóságokban károk

keletkeznek, a teherautók, kamionok beleborulnak. A lényeg terelőszigetnek a megépítésével kapcsolatban a kérdésem. Hogy milyen lehetősége van, ezt már kérdeztem több éven keresztül és kérném a Tisztelt közgyűlést, polgármester urat, hogy valami megoldást, hogy ott egy terelősziget, mielőtt beérkeznénk Zalaegerszeg felöl, megépüljön, mert ez valóban a lakosságnak nagyon nagy igénye, és késére.

Tüttő István: Bicsák úr, nem akarom visszadobni a labdát, de Sormáson a terelősziget miatt állítólag belerohannak az autók a házba, ez bonyolult kérdés.

Bicsák Miklós: Az benn van, mi kívülről kérnénk. Mi a lakótelep előtti területre, úttestre kérném, mert ott nagy szükség volna.

A második kérdésem több kanizsai polgár, állampolgár megkérdezte vagy lakó, hogy mi az oka, hogy az Önkormányzat nem vállalja fel, így kérdezték, és én is így kérdezem, tisztelttel polgármester úrtól, hogy a 7-es elkerülő szakasza, azaz a Magyar utca felöl Palin, felöl érkező lámpáknál a körforgalom megépítése, tudjuk, hogy ott már volt halálos baleset. Múlt héten hasonlóan egy dzsip és egy Wartburg combi karambolozott. Ha égnek a lámpák az a gond, ha nem égnek a lámpák a látási viszonyok. Kérdezném, hogy van-e erre a közel jövőben lehetőség, hogy ott egy körforgalom, mert valóban nagyon aktuális volna. Erre szíveskedjenek választ adni.

Tüttő István: Hát ott két olyan út keresztezi egymást, amely nem a város kezelésében van. Tehát nekünk a Megyei Közútkezelő Társaságot levélben meg fogjuk keresni és felkérjük őket, hogy ezt a javaslatot tesszük. Arra most válaszolni nem tudunk, hogy ők ezt pozitívan fogadják be, vagy pedig pénz hiányában ezt elutasítják, De mindenképp a javaslattal élni fogunk és megkeressük az illetékeseket. Következő kérdést feltevő Kelemen Z. Pál úr.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt alpolgármester úr, Tarnóczky alpolgármester úr Önnek teszem fel a kérdést. Úgy szól, hogy befejezetnek tekintjük-e az óvodák átszervezését Nagykanizsán? Azért bátorkodom ezt a kérdést feltenni, mert az utóbbi időben 10-12 szavazópolgár keresett meg részben Kiskanizsáról, részben a belvárosból és ezek indokolják. 1995-ben, 96-ban közgyűlésünk átszervezte az óvodai rendszert. Az eredeti beterjesztés az arról szólt, hogy egy óvoda igazgató személyesen Suhai Sándor beterjesztése volt. Hogy óvodák szakmai függetlensége nem sérül. E mögül a határozat mögül, akkor ilyen-olyan nyomásra Suhai Sándor kihátrált és létrejött az az állapot, ami ma van, aminek vannak nagyon jó vonásai. Talán sikeresnek említhetném, hogy iskolákhoz integráltunk városszéli részeket, óvodákat és itt jól működnek. Bár a Nagyrác, Kisrác utcai óvodát szerencsésebb lett volna külön-külön integrálni a Templom téri iskolába, mint együtt és akkor talán a mostani anomáliák elkerülhetők lennének. Hasonlókat tapasztalunk a belvárosban is, közismertek azok a problémák és én most ezt nem is, akarom kisarkítani, amelyek az Arany és Rozgonyi utca esetében létrejöttek. Na most a korábbi tapasztalatok alapján, hogy a palini és miklósfai átszervezés, iskolához való integrálás milyen sikeres volt, elgondolkoztatónak tartom, hogy ezek a problémák, hogy ez a rendszer tovább fejleszthető legyen. Így én javasolnám, hogy meg kellene vizsgálni és én kérném, hogy alpolgármester úr, hogy ha erre ideje engedi, vizsgálja meg. hogy az Arany János utcai óvodát nem lehet-e a Bolyai iskolába integrálni, és akkor ez a probléma, úgy ahogy van, megoldódik ennél az óvodánál.

Tüttő István: Tarnóczky úr most válaszolunk?

Tarnóczky Attila: Igen. Szeretnék túl esni rajta már, mint a válaszon. Minden óvodában dolgozó, illetve gyerekét óvodába vivő szülő megnyugtatására szeretném közölni, hogy a városban kialakult óvodai kapacitás az megfelel a gyerekek mostani számának. Tehát ilyen szempontból semmiféle felülvizsgálata végig gondolása, ennek a rendszernek immár, nem szükséges. Az egy másik kérdés, hogy a meglévő óvodákat milyen irányítási rendszerrel működtessük. Amikor tegnap beszéltem már Kelemen úrral erről a kérdésről, akkor még biztosabb álláspontom volt. Ma megérkezett a Vikarius anyaga úgy, hogy az a fajta álláspont, ami tegnap úgy kialakulóban volt, az elbizonytalanodott. Végig kell gondolni a kérdést, ezt megígérem. Azt mondom, azt szeretném itt is jelezni, hogy ebben a városban, ebben a rendszerben igen jól működő óvodák vannak. És van kettő a kiskanizsai egység, illetve az Arany-Rozgonyi együttes, ahol mindenek előtt emberi ellentétek miatt, a rendszer rettenetesen nehezen működik. Sőt azt kell, már mondjam, hogy helyenként a működés ellehetetlenül. Nincsenek egyszerűen nem, hogy munkatársi kapcsolatok, lassan emberi kapcsolatok bizonyos ott dolgozók között. Tanácstalan vagyok, ígérem, hogy átszervezést végig fogjuk gondolni.

Tüttő István: Tóth László úr kért 3 kérdésre lehetőséget.

Tóth László: Meg szeretném kérdezni, hogy most már rendszeresen nincsen ruhafogas a terembe, minek tudható be. Ennyire rossz helyzetbe van az Önkormányzatunk?

Kettő. Hat és fél hónap elég-e ügyintézésre vagy pedig nem. Ugyan is a kérdés apropóját az adja, hogy 1999. július 15-én a Rozgonyi utca 1-ből egy ügyvédi iroda és egy gépjárműoktató Kft. bejelentette vásárlási igényét önkormányzati ingatlanara. Mind a mai napig nem kaptak rá választ.

Ezen kívül meg szeretném kérdezni, hogy mi az akadálya annak, hogy a 15 perces parkolójegyek bevezetésének.

Tüttő István: A ruhafogasra azt hiszem egyszerű a válasz. Most utasítjuk azokat, akik a közgyűlés előkészítésével foglalkozzanak, hogy ilyen részletkérdésekre is terjedjen ki a figyelmük nem, tudok mást mondani. A Rozgonyi 1-ben a vásárlási szándékra vonatkozó kérelmet, meg fogom vizsgáltatni. Most nem tudok rá kapásból válaszolni. A 15 perces parkolójegyre vonatkozó indítványt pedig, szintén közgyűlési hatáskör, hiszen a VIA Kht.-nek be kell terjeszteni egy ilyen javaslatot, illetve a közgyűlés döntötte el, hogy milyen módon és milyen osztásban lehet a jegyeket kiadni. Én most azt nem tudom megmondani, hogy a program, amivel az automaták rendelkeznek, az könnyen átalakítható-e ennek a 15 perces, illetve ott az időarányost lehet, de a 15 percesre én azt hiszem, hogy nincs más mód a VIA kft-t, megkérdezzük, és amennyiben egyéb más indokok is ezt alátámasztják, ennek a kérdését visszahozzuk, és el kell dönteni.

Marton István: Azért kell feltennem egy kérdést, mert elbizonytalanodtam. Elbizonytalanodtam, bármily meglepő kedves képviselőtársamnak a Zalai Hírlap mai sport rovatát olvasva. Mert ezek után fel kell tennem egy kérdést önmagamnak is és a testületnek is, ugyanis azt olvastam, hogy az egyetlen elfogadható góllövőjét az általunk 20 millió forint támogatásban részesült csapat el kívánja adni. Az elbizonytalanodásom oka az, hogy ezek után nem tudom eldönteni, hogy mire adtuk mi ezt a pénzt. Netán a kiesés elkerülésére? Vagy netán a kiesés szolid levezénylésére. .Az már csak hab a tortán, hogy ugye a mi egyesületünk sem dúskál az anyagi javakban, de aki rendszeresen olvassa a sportsajtót annak tudnia kell, hogy a Kispest kasszájában még annyi sincs, mint az Olajbányászéban. Tehát olyan csapatnak eladni játékost, aki garantáltan nem tud fizetni, az egyszerűen nem tudom, hogy mire jó. Esetleg arra, hogy az MLSZ megbünteti őket pont elvonással, de ez nekünk az az érzésem, hogy eléggé drága mulatság. Most nem kívánok én ezzel az üggyel sokat foglalkozni, de ezt a kérdést fel kellett, hogy tegyem. És hogy valamennyire előbbre is léphessünk az ügyben én, arra kérem polgármester urat, alpolgármester urakat, hogy közgyűlésként a polgármesteri tájékoztatóban pár sort szenteljen arra, hogy, hogy áll ez az egyesület, illetve hát, hogy hasznosul a pénzünk, mert nem szeretném, ha mondjuk 2 hónap múlva, azt mondanák, hogy hát akkor most újabb 30 vagy netán 50 millióra van szükségük. Ez a vita uraim, Önök azt hiszik, hogy le volt zárva, én meg tudom, hogy nincs lezárva és ezt legalább 6 esztendeje, tudom. De ezen most egy kérdés kapcsán tényleg nem óhajtok Böröcz képviselőtársammal vitába szállni.

Tüttő István: Egyébként kérdésre nem is nyitunk vitát. Döntött a közgyűlés arról, amennyiben újabb pénzkérés lenne, akkor hát nem akarom elmondani, de döntés megszületett.

Tarnóczky Attila: Hát a rendszeres témaszerepeltetéssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy azért nem mi vagyunk a szakosztályülés, nekünk nem feladatunk a Bányász összeállításáról, játékosvásárlásáról, eladásáról beszélgetnünk különben félre értelmezzük a dolgainkat.

Tüttő István: Marton úr által felvetett kérdés valóban jogos, hiszen minden jel arra utal, hogyha ütőképes játékosok eltűnnek, akkor a benn maradás valószínűsége csökken. De Marton úrnak megadnám a szót, hátha nem így gondolja.

Marton István: Csak egészen röviden, de a polgármester úr jól gondolja. Nekem eszembe sem jutott, és nem is mondtam ilyet, hogy mondjuk az edzőt, számoltassuk be, vagy a csapatot állítsuk össze. Engemet a dolognak, mint kérdésemre odafigyelők számára gondolom világossá vált az érdekel, hogy hogy hasznosulnak azok a javak, amiket mi a klubnak a rendelkezésére bocsátottunk. És a formát sem óhajtottam megmondani, de ha már így ki provokálja belőlem tisztelt alpolgármester úr, akkor én el bírom képzelni azt is, hogy a felügyelő bizottság elnöke, vagy valamelyik tagja beszámol, vagy éppen az ügyvezető. De az is bőven elég nekem, ha mondjuk 3-4 érdemi mondatot a tájékoztató, áldoz erre.

Tüttő István: Azt hiszem az a legegyszerűbb, amit javasoltál az elején is, hogy a tájékoztatóba tegyük bele. Köszönöm szépen. Kérdésre más már nem jelentkezett. Szóbeli interpellációra jelentkezett Dr. Baranyi Enikő és utána rátérünk a már megválaszolt interpellációk kérdésére.

Dr. Baranyi Enikő: Minden képviselő kapott a …… Kft-től egy névre szóló levelet. Ennek a levélnek a részletes ismertetését, ezek alapján felesleges ismétlésnek tartanám a képviselőtársak előtt. Hogy miért szólók hozzá, ha egy ilyen levél van előttünk? Elsősorban azért, mert tényleg nagyon nagy várakozással néz az ember egy olyan önkormányzati beruházás elé, ahol oktatási, nevelési és szociális intézmény kerül elhelyezésre, nevezetesen a Thury Laktanyában. Hogy a város lakói is részben értsék, hogy miről szól ez a történet, el kell mondanom azt is, hogy ez a laktanya rész, ahová ezek az intézmények átköltöztetésére szólt egy terv kiírása, 80 és javítsanak ki, ha nem így van. ’83-ban épült, ami azt jelenti, hogy megítélésem szerint az akkori időszakban történő építkezések módszereit is ismerve, de még a mai napon is, ha nézzük, hogy ez nem húsz éves épület, akkor valószínű, hogy egy korszerű és viszonylag kevés ráfordítással, létrehozható funkciónak történő átalakítást eredményezne. Magam részéről a dologban részben tájékozódva, meglepetéssel, tehát előzetesen tájékozódva is megdöbbenéssel láttam, hogy egy viszonylag magas költségvetés elfogadása után a beérkezett pályázatok árajánlata a kivitelei engedélyhez vonatkozó árajánlata elég nagy szórást mutat. Nem igazán vált számomra érthetővé az, hogy egy olyan öttagú bizottság, amelyik felállt, és döntött a pályázattal kapcsolatban, egy egészen szoros eredményt hozott. Ez a szoros eredmény számomra azt jelentette, három kontra kettő, hogy a pillanatnyi még érvényben lévő pályázat elbírálási eredmény alapján az önkormányzat nevében számomra megdöbbentő módon, több mint 30 milliós eltéréssel, de az önkormányzat a legdrágább árajánlatot, illetve tervet fogadta el. Szeretném megkérdezni, hogy a levél ismeretében és átolvasva is milyen fajta előzetes számítások történtek, amikor 173 milliót szavaztattak meg a testülettel. El kell mondani azt is, hogy az előbbi említett 83-ban épített katonai objektum, laktanya, csapatrendelői része az gyakorlatilag majd csak, hogy tekinthető egy szerkezet kész épületnek. Itt nem kell tereprendezést végezni, nem kell falakat húzni, nem akarom részletezni a dolgokat. Mindezek alapján, hogy ha építkezésnél a szerkezet kész, illetve ha befejezett építkezési árakat alapnégyzetméterre vetítjük és ezt 45- 55%-ban fogadjuk el, akkor el kell mondanom, hogy az OTP lakás, ami a legutóbb épült Nagykanizsán, ilyen értelemben, ilyen 45-55%-os arány megosztással is a szerkezet késztől a befejezésig 36 ezer forint négyzetméternyi ráfordítást jelentett ’98. IV. illetve ’99 I. negyedévében. Számítások történtek és hát ezt eléggé korrekt számításoknak vagy korrekt …. számításoknak tekintem, a Rubau Kft. részéről is hasonló arányok, tehát az ott történő épületek eladására vonatkozóan is és a legújabb még folyamatban lévő, és egyébként publikus épület a Csengery és Zrínyi utcasarokra vonatkozóan is. Én a magam részéről, tehát úgy gondolom, hogy KANIZSABER-nek a vizsgáló bizottság véleményének, tehát a szoros eredménye alapján is valójában egy cégszerű pecséttel és aláírással ellátott tájékoztatónak kellett volna, hogy megjelenjen. Örültem volna, hogy ha ezt a Polgármesteri Hivatalban az illető aktában, tehát az ügyirathoz kapcsolódva megtalálom, hisz egy aláírás nélküli, nem lepecsételt olyan eredmény tehát tájékoztatót adtak, amely nagymértékben befolyásolta a bizottság döntését, amely számos ponton, én is úgy érzem, hogy nem felel meg a törvényi, illetve a helyi rendeletünknek se. Én a magam részérő, tehát azt kérem, hogy pillanatnyilag csatlakozva a ……. Kft ügyvezetőjének a hozzánk írt leveléhez, hogy valóban a bizottságnak ezen döntését ismerve és tudva, és az itt felsorolt érvek alapján fontolja meg a közgyűlés és a város vezetősége, hogy a törvényességi szempontok betartása mellett. Mennyi pénze is van ennek az önkormányzatnak, miért kell a legdrágábbat és miért kell alulfinanszírozottnak így kiírni és jelölni mindenféle további érvelés nélkül azt, amelyik talán a város számára egy észszerű funkcióval a legolcsóbb megoldást jelentette volna. A másik dolog, hogy ez a tájékozódás azért abban is meggyőzött engem, hogy a beruházási szabályzatunkat alapvetően még egyszer át kéne tekinteni és annak bizonyos pontjait revideálnunk kéne. És bizony jó lenne, hogy ha a tervek megrendelés előtt, bizony ötlet pályázat, kiviteli terv, és építési engedélyekre vonatkozó pályázatok jelennének meg az önkormányzat részéről. Köszönöm szépen és ezen kérdéseimre szeretném a választ kérném írásban.

Tüttő István: A mai nap folyamán utasítást kapott az illetékes osztály és az illetékes szakterület, ennek az ügynek a részletes elemzésére. Hétfőn Ügyrendi Bizottság foglalkozik vele, és hát természetesen visszatérünk rá ennek függvényében. Bár azt szeretném jelezni, hogy egy általunk kijelölt bizottság döntött ennek a pályázatnak az ügyében kihirdetésre került, ennek a pályázatnak az eredménye. Ennek alapján már dolgozik az a pályázatot elnyert cég, amelynek a nevét most nem említem. És világos, hogy jogos jogi bonyodalmakat vethet fel, annak a dolognak a mostani leállítása. De nem az a célunk, hogy magyarázatot találjunk csupán arra, hanem szeretnénk érdemben megvizsgálni a kérdést. A döntés megszületett, de az utóvizsgálatra sor kerül és az Ügyrendi és Jogi Bizottság is foglalkozik majd vele. Erről pedig Önöket tájékoztatjuk, hiszen majdnem mindannyian még találkozni fogunk is a részletkérdésekkel a tárgyalás kapcsán. Fodor úr ehhez kíván szólni? Tessék. Válaszolni akar az általad fel tett kérdésre. Tehát besegít a válaszba. Így adom meg neki a szót. tessék.

Dr. Fodor Csaba: Remélem Tarnóczky alpolgármester úr is majd ki fog egészíteni. Ez a bíráló bizottság, csak azért, hogy itt azért kétségek ne nagyon merüljenek fel ezzel az üggyel kapcsolatosan. Arról döntött ez a bíráló bizottság, hogy kik azok a tervezők, akik a szükséges terveket, mert 3 tervről volt szó, el fogják tudni, készíteni. Ezt pályáztatta meg a Hivatal, nagyon korrekt módon. Erre tisztességes pályázati anyagok kerültek be, amiket értékeltünk A mi információnk szerint, amelyen részt vett a Városfejlesztési Bizottság elnöke, az Ügyrendi Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke által delegált személy és én, alpolgármester úr és a Hivatal szakemberei, illetőleg a beruházást bonyolító cég szakemberei. Tehát az nem igaz, hogy e tekintetben, hogy szakemberek nem vettek részt, mert igen is részt vettek az egész bizottsági ülésben. Éppen azt a tájékoztatást kaptuk többek között, hogy pont, aki ezt az ominózus levelet írta, ha jól emlékszünk, talán még a fáradságot sem vette, hogy elment volna a helyszíni egyeztetésre. Egyszer. Másodsorban azok a majdani beruházási költségek, amelyekről itt most valakinek, valami képzetei támadnak a 173 millió kapcsán, azok bizony- bizony igen tájékoztató jellegűek. Azokból most per- pillanat messze menő következetést levonni nem lehet, mert ugye, akárhányszor kértünk engedélyezési szintű tervdokumentációt, de ami kivitelezés szintű tervdokumentációt jelent pontos és valós bekerülési költséget nem igazán tapasztalhattunk, hiszen elég, hogy ha mindig arra gondolunk, hogy adott beruházási okmány hogyan készül el, miként kell azt majd időnként módosítani, és általában fölfelé, mert hát ugye nehezen jövünk ki abból a pénzből, amit előre meghatároztunk. Reméltük, és reméljük, hogy itt ebben az esetben ez nem fordulhat elő. Tehát még egyszer, itt a pár millió forintos tervezésről volt szó, és nem magáról a 173 millió forint elköltésről, a tényleges kivitelezés oda ítéléséről. Az majd akkor lesz húzós és fogós kérdés. Az pedig, hogy valaki, aki pályázik, és nem nyer adott pályázaton hát az elő szokott fordulni, különösen akkor, amikor egy adott pályázatra, egy adott munkára több cég jelentkezik, hála Istennek így történt ebben az esetben is. És ha Ő sérelmesnek érzi, hát teheti, az Ügyrendi Bizottság, ezt megvizsgálhatja, de én azt gondolom, hogy mindazok, akik részt vettünk ebben a munkában lelkiismeretünk szerint, tisztességesen, becsületesen az önkormányzat érdekeit nézve hoztuk meg döntésünket.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Képviselő Asszony! Én ugyan a kettő egyike voltam, aki kisebbségben maradt, de azért, hogy mindenki tisztán lássa, hogy miről döntött és milyen véleményt alakított ki ez a bizottság meg kell ismételnem Fodor Csaba úr véleményét. Tehát a bizottság azt mondta, hogy a kettő vetélkedő tervező Kft. közül a 4,5 milliós árat ilyen vagy olyan okok miatt, szemben a 3,3 milliós ajánlattal. Ellenben a bizottság nem mondta, hogy az egyik ajánlat 209 millió forintért kellene ezt az objektumot megépíteni a másik ajánlat szerint pedig 98 millió forintért kellene megépíteni. Sőt abban ott megegyezetünk, hogy irányadó természetesen a közgyűlésnek az erre a célra szánt összege és a többség által javasolt tervezővel ezt 2-3 nappal később személyesen közölve lett, aki ezt el is fogadta, mint olyan korlátozó tényezőt, ami az építészi fantázia szárnyalását, ebben az esetben minden bizonnyal korlátozni fogja. Tehát, ennyi történt és arra is felhívnám mindannyiunk figyelmét, hogy vár ránk ebben az ügyben még egy közbeszerzési pályázat a beruházó tekintetében, irtózatosan hosszú határidőkkel. Bizony-bizony máris ott állunk, hogy körülbelül október elejére, legjobb esetben készülhet el ez a létesítmény, felújítás. És ennek megfelelően én nagyon nem szeretném, hogy ha itt mindenféle botrány, ezt az amúgy is lassú folyamatot tovább lassítaná.

Dr. Baranyi Enikő: Tarnóczky alpolgármester úr utolsó mondatát rendkívül szomorúan hallgatom. Hogyha itt a botrány és a folyamat lassítása ez nagyon is meghatározó, akkor ez nagyon elkeserítő, finoman fogalmazva. Szeretném azt is elmondani azonban, hogy ha valaki nézi, hogy azért értsék már, hogy a Tarnóczky úr által mondott összegek, azok természetesen az engedélyezési és kivitelezési tervre vonatkozó, munkadíjra vonatkoztak, amely úgy gondolom, hogy nagyság rendjét tekintve, nem is igazán publikus, hogy az egyik mennyit adott meg, és a másik pályázó mennyit. De azért volt ennek az engedélyezési tervnek egy kalkulált költsége is és akkor már azt hiszem, hogy rögtön egészen más színben fog ez feltűnni. Mégis elgondolkoztat, ismételten mondom és ezért kérem az interpellációmra a részletes tájékoztatást és ajánlom figyelmükbe az ügyvezetőnek a levelét, hogy egy olyan szoros bizottsági döntés alakult ki, hogy az 5 fős bizottságból, 3 fő a díjnyertes, vagy az elfogadott és kettő pedig a legalacsonyabb tervezői díjhoz, vagy tehát akkor engedélyezési terv szerint megjelölt összeget jelölte meg. Hozzá kell tennem azt is, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő, egy rendkívül széles skálájú és tényleg tudatosan nem mondok most itt neveket egy rendkívül széles skálájú és számomra meggyőző referencia munkát is adott ehhez a pályázathoz. Tehát a magam részéről mégiscsak, hogyha így mondom a Tarnóczky úrnak, meg a képviselőtársaimnak szeretnék gratulálni, akik ugyan kisebbségben maradtak, de szerintem reálisan, az én szájízem szerint és koncepcióm és gondolkodásmódom szerint döntöttek. Úgyhogy én itt nem kívánok ebben most a továbbiakban vitába menni, de 5-ből három-kettes arányban, hogy így mondjam ki kiáltani, vagy azt mondani, hogy ez a nyertes ez azért elgondolkoztató. Szeretném akkor konkrétan megkérdezni, hogy a szerződés aláírásra került-e vagy sem. Mert ez sok mindent már eldönt. Ez nem biztos, én még erre nem kaptam se igenlő, se nemleges választ.

Tüttő István: Nem én írtam alá, illetve én nem találkoztam.

Tarnóczky Attila: Szünetben is válaszolhatok.

Tüttő István: Én megadom rá a lehetőséget. Akkor a vitát, illetve nem is vita a szóbeli interpelláció ezzel befejeződött. Áttérünk a… Tisztelt képviselőtársaim Budai urat kérdezném, hogy a megadott írásos választ eltudja–e fogadni.

Budai István: Tisztelt Polgármester úr, tisztában vagyok azzal, hogy a kapott válasz nem fogja megoldani az általam fölvetett problémákat. Ennek ellenére én magamban úgy döntöttem, hogy elfogadom, de figyelemmel kísérem a megvalósítást.

Tüttő István: Bicsák urat kérdezem.

Bicsák Miklós: Köszönöm szépen elfogadom, de csak annyi kis kiegészítés, hogy még egy kicsit komolyabb odafigyeléssel kérném a felügyelettől, hogy ezeket a kóborgó, főleg most jön tavasz is és a napokban is, lehet látni, hogy a város központjában nagyon sok csavargó kutya van. Gazda nélkül. Kiteszik, mert nem etetik.

Tüttő István: Dr. Csákai Iván úr, kérdezem, hogy elfogadja–e a válaszunk?

Dr. Csákai Iván: Részben elfogadom a választ, csak ez félig válaszolta meg számomra ez a levél. Hisz nemcsak a Kórház mögötti útról kérdeztem, hanem az Ady utcában a vasúthoz kimenő járdát is kérdeztem, hogy azzal tulajdonképpen mi lesz. Erre én választ nem kaptam, tehát, ott, hogy bokáig érő vízbe mennek ki az emberek.

Tüttő István: Gazdálkodási Osztályvezető urat megkérjük, hogy akkor ezt pótlólag megnézzük. Tóth László urat kérdezem.

Tóth László: A választ azt tudomásul veszem és jobb híján, mivel sok lehetőségem nincs kénytelen vagyok elfogadni, mert akarom húzni hiábavalóságokkal az időt.

Tüttő István: Én azt kérem Önöktől, hogy nekem még ne tegyenek szemrehányást, ha következő napirendben a Budai István úr és Marton István úr önálló képviselői indítványáról döntsünk, mert mind a kettőt bizottsági szakaszba kell utalnunk. Erre vonatkozóan kérném szépen.

Tarnóczky Attila: A kérdés hátra van.

Tüttő István: Elhangzottak a kérdések. A szóbeli interpelláción is túl vagyunk, és most túl vagyunk az interpelláción ezt a napirendet, befejeztük.

 

 

3.) Marton István önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: Kérem Budai úr indítványáról, döntsünk, bizottsági szakaszba utaljuk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

6/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Budai István képviselőnek a szeletív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos önálló indítványának megtárgyalására felkéri a közgyűlés alábbi bizottságait:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági Bizottság.

Határidő: 2000. február 25.

Felelős : Antalics Dezső elnök

Tóth László elnök

Böröcz Zoltán elnök

Dr. Fodor Csaba elnök

 

4.) Marton István önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: És akkor kérném Marton úr indítványával kapcsolatban ugyancsak az állásfoglalást a bizottsági szakaszba való utalásról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

7/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton István képviselőnek a Saubermacher-Ryno Kft-vel kötött szerződés és az abban foglalt vállalkozói díj felülvizsgálatáról szóló önálló indítványának megtárgyalására felkéri a közgyűlés alábbi bizottságait:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági Bizottság.

Határidő : 2000. február 25.

Felelős : Antalics Dezső elnök

Tóth László elnök

Böröcz Zoltán elnök

Dr. Fodor Csaba elnök

 

 

 

 

 

 

5.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. évi munkaterve (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Önök előtt van a tervezet. Megkérdezem Önöket, hogy van-e kiegészítenivalójuk, észrevételük. Mielőtt erre sor kerülne, néhány javaslatot szeretnék tenni. Vagy akkor megvárjuk, amíg elfoglalják a többiek a helyüket. Természetes a mai napra betervezett, legalábbis a munkaterv szerint betervezett napirendek közül néhánynak a tárgyalása nem szerepel a napirendi pontok között, ez értelemszerűen pótlásra kerül. Egy kérdést azért feltennék. Február 1-jére tervezzük – illetve legalábbis az eredeti elképzelés szerint - február 1-jén közmeghallgatásra kerülne sor Palinban az általános iskolában. Én a magam részéről azt vetettem fel, hogy túl korai, esetleg tavasszal, valamelyik esetleg március, vagy áprilisban kerülhetne rá sor. Természetesen meg tudjuk tartani február 1-jén is, de kérdésem lenne, hogy Bicsák úr úgy tudom, hogy valami apropója is lenne, hogy inkább február elején tartsuk. Megkérem, hogyha ilyen jellegű valami nyomatékot adó dologról van szó, akkor azt meghallgatnánk, hogy feltétlen szükség van-e február 1-jén erre sort keríteni.

Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel megköszönöm Palin lakossága nevében, mert a Hivataltól nagy öröm ez számunkra, hogy ez a közmeghallgatás főleg ebben az új iskolában, amit már várva várt a lakosság és az ott élő emberek. Én úgy gondolom, hogy a hivatalnak a megfelelő időpont mi tudunk várni a márciust is. Talán egy kicsit korai ez a február, mert az embereknek az ügyes-bajos dolgai, gondja, úgyis most fogunk velük találkozni a fogadónapomon, és ha a hivatalnak megfelel a márciusi időpontot tudnám én is javasolni nagy tisztelettel és kérném akkor ez a kihelyezett közmeghallgatás a palini iskolában. Lakosság kellően lesz tájékoztatva a részemről is és mindenki mozgósítva, mert nagy tisztelettel várják az önkormányzati testületet a vezetéssel együtt.

Tüttő István: Egy észrevételem még lenne. A 9. oldalon 10. napirendi pontként javasolt Tájékoztató a Dél-Zalai Víz, Csatornamű és Fürdő Vállalat átvilágításának tapasztalatairól én vagyok előadóként megjelölve. Én csupán azt tenném fel kérdésként, hogy nem lenne ésszerűbb, ha a Lyonnaise Des Eaux lenne az előterjesztő, hiszen ők végezték az egész átvilágítást és szerintem az ő szájukból hallgatva sokkal tényszerűbb, minthogyha én az ő anyagukat próbálom itt Önökkel elfogadtatni. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy akkor felkért előadóként az előterjesztésre az anyagot készítő társaságot bíznánk meg, tehát ez lenne a kérdésem, illetve javaslatom.

Ugyanakkor hát ugye értelemszerűen ebben az elkészített anyagban a 15. oldalon a Futball Club Szolgáltató Kft-nél még változásokat értelemszerűen át fogjuk vezetni és még egy észrevételem lenne, teljesen nem tiltakozom illetve nincs is jogom tiltakozni, hiszen ajánlották – hogy tájékoztató az Izzó Sakk Club tevékenységéről és nagyon szép helyezésük is van, hiszen 3. helyen állnak az országos bajnokságon vagy 2-on már az még szebb. De ilyen alapon mindenki beszámolhatna. Én e helyett nem kizárva természetesen az Izzó munkájának az értékelését sem, egy összevont tájékoztatót javasolnék, ami a támogatott sportköröknek, vagy ilyen jellegű civil szervezeteknek az együttes értékelését kellene esetleg elvégezni. Ez lenne a javaslatom és akkor ebbe beleférne a Baseball-tól kezdve mindegyik, tehát nem kellene külön-külön foglalkozni vele. Egy napirendben foglalkoznánk az ilyen jellegű sportegyesületek kérdésével. Ez megint csak egy javaslatom.

A 21. oldalon - természetesen azt hiszem ezzel nagy vita nem kell, hogy legyen – a 3. napirend az előterjesztés elkészítéséért a jegyző a felelős.

Én azon anyagokat is mind megfelelőnek tartom, amik nem szerepelnek, de javaslatként beérkeztek, tehát lehet foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy idővel majd sorra kerítjük a napirendként való tárgyalásukat. Ezek között említeném pl.: az akadálymentesítés kérdését is napirendre kell majd tűznünk, hiszen kötelezettségünk van, hogy átvizsgáljuk és megfelelő módon fel is készüljünk rá, hogy intézményeinkben – ha nem is a teljes körű akadálymentesítést, de ami elvégezhető – azt megtegyük. Tehát ennek a második félévre való beütemezését javaslom.

Cserti Tibor: Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, azt hiszem, hogy elvette a hozzászólásomnak az első részét illetően a kenyeremet. A sportkörök azt hiszem, hogy tényleg a fontosságuk mellett egy önálló blokkot képeznek. Célszerű abban a formában, ahogy Ön javasolta. A másik az úgy érzem, hogy a munkaterv összeállítása során a havi egy ülés-tervezet ez egy optimista dolog. Nem hiszem, hogy tartható. Eleget teszünk formálisan tényleg, mert a kötelezően előírt napirendi pontok itt vannak bent összességében előterjesztési javaslatban. Én inkább arra koncentráltam, hogy hogyan lehetne picit koncepciózusan működőképessé tenni, és ne forduljanak elő azok a hibák, amik vagy sürgetettségi állapotok pontosabban, amik ebben az évben, vagy a korábbi években jellemzőbbé tette az önkormányzatot. Egy korszakalkotó javaslatot tennék, ennek az a lényege, hogy az összes díjmegállapításra vonatkozó rendeleti javaslat, az ne december 19-én kerüljön be ide elénk az önkormányzat ülése elé, hanem legyen november hónap utolsó 28-án javasolt ülésére. És hogyha megcsúszunk a tárgyalással, akkor még mindig van viszonylag elegendő idő, hogy éven belül meghozzuk a szabályozásra vonatkozó javaslatot.

Röst János: Úgy látszik, aki a legvégére kerül, annak lesz a legrosszabb a helyzete, mert kevesebben tud javasolni. Élnék én is a javaslattevési lehetőségével. Az 5. oldalon a 6. napirendi pontra tennék javaslatot. Javaslat a lakáskoncepció elfogadására, és a lakástámogatási rendszer kialakítására itt felelősként van megjelölve Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető. Én szeretném kiegészíteni Karmazin József főépítész úrral, ugyanis ennek egyik része a lakástámogatási rendszer, ami valóban az előbb említett hölgynek a felelőssége, viszont a lakáskoncepcióért úgy gondolom, hogy nem tud felelősséget vállalni. Az egészen más jellegű szakmai kérdés, tehát ketté kellene bontani ilyen értelemben az előkészítésnél a felelős kérdését.

A következő javaslatom a 8. oldal 5. napirendi pont: Javaslat a Zsinagóga rekonstrukciójához címzett támogatási igény benyújtására. Ezt szeretném javasolni, február 29-i közgyűlés napirendjére, ugyanis költségvetést érintő tétel nagy valószínűséggel, ugyanis várhatóan önrészt igényel a Zsinagóga felújításának a lehetősége. Ezt javasolnám előbbre venni egy hónappal, tehát február 29-re.

A 9. oldal 10. pontnál a polgármester úrral ellentétben én nem javasolnám a francia átvilágító cégnek felelősként történő megjelölését, mert úgy gondolom, hogy nincs arra lehetőség, hogy idegen céget megjelölni felelősként. Énszerintem megfelel Beznicza Miklós.

Tüttő István: Nem felelősként, előadóként.

Röst János: Előadóként. Jó, akkor nincs kifogásom az ellen.

Tüttő István: Csak előadóként.

Röst János: Jó, köszönöm. Továbbmennék. A 14. oldalon a 7. napirendi pont: Tájékoztató az intézmények energiagazdálkodásáról. Ezt szeretném kiegészíteni a címét és témakörét a következővel: És javaslat az energiagazdálkodás racionalizálására. Tehát gyakorlatilag ne csak egy tájékoztatót kapjunk, hogy jelenleg hogy állnak az intézmények energiaszempontból, hanem kapjunk arra is véleményt, javaslatot, hogy mi a teendő.

A következő a 17. oldal ez pedig a szeptember 12-i közgyűlésnél két napirendi pont, mind a kettő a költségvetést érinti. Én megfontolás tárgyává tenném az ezt megelőző augusztus 29-ét, ugyanis a félévi beszámoló ilyen esetben lényegében a 3. negyedév végére kerülne be és ezt későnek tartom. Meg kellene próbálni nyár végén valamilyen módon behozni a közgyűlés elé. Ha nem jön össze, akkor elfogadom a szeptember 12-ét.

Tóth László: Két megjegyzésem lenne. A február 29-i közgyűlés 1. napirendi pontját kérném kiegészíteni a következőkkel – amennyiben a közgyűlés támogat. Szeretnék egy olyan kimutatást kapni – gondolom nem csak én vagyok így egyedül – amely kimutatás oszlopaiban a következő megnevezések kerülnének: bruttó alapbér és egyéb jövedelmek bruttóban, a sorokban pedig a hivatal állomány-csoportonkénti átlaga kerülne feltűntetésre az 1999-es évre vonatkozóan. Így lenne kerek, egész.

És egy észrevételem lenne. Az előző napirendek egyikében már szóvá tettem, hogy bizonyos feladatok ellátására nincs pénz, illetve nem kíván a közgyűlés foglalkozni. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy két javaslatom kimaradt a munkatervből. Az egyik javaslatom konkrétan a következő: A Teleki utca Platán sor Eötvös tér által határolt közterület átfogó felújítási tervének elkészítése közmű út- és járdahálózat vonatkozásában. Ez ugyanis nagyon fontos lenne, mert Nagykanizsa városának első lakótelepi épületegyüttese, ami most már közel lassan 40 éves lesz. Ráférne egy átfogó rekonstrukció. Arról nem beszélve, hogy kb. 3 hónapja interpelláltam a Teleki utcában burjánzó penetráns csatornaszagról. Azóta semmilyen intézkedés nem történt.

A második pedig ehhez, illetve szintén hasznos lenne, hogyha foglalkozna az önkormányzat a Városi Uszoda és Strandfürdő rekonstrukciójával ahogyan itt szerepelt, valamint a Csónakázó tó fürdő és üdülőcentrum kialakításának érdekében az első lépések megtételére.

Kelemen Z. Pál: Nekem egy egészen apró észrevételem van. A mai napon 8. napirendi pontként tárgyalnánk a javaslat a fogászati alapellátás privatizációjáról hátul a határozat, mivel nincs törvényi háttere a Szociális Bizottság legalább 8-szor tárgyalta már. A határozati javaslat így szól, hogy a privatizációt jelentő jogszabályok megjelenítésének függvényében a közgyűlés a döntés a privatizációról halassza el 2000. március 31. napjára. A munkatervben a 2000. március 28-i közgyűlésre javaslom betenni a fogászati alapellátás privatizációját.

Tüttő István: Március?

Kelemen Z. Pál: Március 28-i.

Tüttő István: Illetve volna egy megjegyzés. A jogszabály megjelenése után értelemszerűen. Ha az véletlenül áprilisban jelenik meg akkor.

Tarnóczky Attila: A február 29-i ülés napirendjén a 6. oldal 7. pontján láthatják a javaslat a szociális intézmények átszervezésére. Ez a dodonai cím egyszerű dolgot fed: javaslat a tényleges ESZI Egyesített Szociális Intézmény létrehozására, amely egy dolgot érint végeredményben érdemben, a Lazsnaki Szociális Otthont. Február 20-on valahányadikán ez viszont nem időszerű. A Lazsnaki Szociális Otthonnak van megválasztott vezetője, aki majd nyugdíjba fog menni. Ezek után lehet ezzel véleményem szerint érdemben foglalkozni. Úgyhogy azt kérném, hogy a június 27-i közgyűlésre kerüljön át ez a téma.

Budai István: A munkaterv 11. oldalán az április 25-i közgyűlésre én javasolnám kiegészíteni a 4. napirendet a többségi tulajdonú kft-k beszámoltatásával. Nem a mérleg jóváhagyás, mert azt a taggyűlés hagyja jóvá, de nem ártana azért tájékoztatást kapni a kft-kről írásban. Ugyanúgy a 22. oldalon is, ahol beszámoltatjuk a kft-ket, kht-ket ott is ugyanúgy kiegészíteni a többségi tulajdonú kft-k beszámolójával.

Tüttő István: És hát az éves tevékenység, illetve az addigi tevékenység.

Marton István: Egyetértek azokkal - és a végén kezdem –, akik későinek tartják a december 19-i különféle díjmegállapításokat. Tehát mind az ötöt, ami az akkori ülésnek az 1. napirendi pontja lenne. Ezt minimum november 28-ig előre kell hozni. Már csak olyan praktikus okok miatt is, hogy ezek egyike-másika pl.: az előbb említett víz, az bizonyos értelemben iránycél a környező települések önkormányzatainak a díjmegállapításhoz is. A másik. Én úgy gondolom, hogy az élsportról kellene egyszer sokat – mondjuk egy olyan fél közgyűlésnyit beszélni – és nem pedig egyik hónapban az egyik élsportban képviselt szakosztályt, a másikban másikat, harmadikat és így tovább, hanem szépen csokorba kell fogni.

Tüttő István: Nekem az ellen sincs kifogásom, hogy ez, amit mondtam, az az élsportról szóljon.

Marton István: Az élsportról szóljon, mert egyébként nem tudnánk hihetetlen terjedelmes lenne. Ez alól természetesen a Futball Club Szolgáltató Kft. az egy szem kivétel, amit el tudok fogadni.

A március 28-ra tervezett 10. napirendben úgy gondolom, hogy társelőadóként mindenképpen az átvilágítást végző cégnek a vezetőjét fel kell, hogy kérjük. Meglehetősen furcsa lenne, ha ő nem előadóként szerepelne ebben és tulajdonképpen ebben az ügyben olyan kiegészítő előadói szerepkört szánnék a polgármester úrnak mindössze.

Tüttő István: Én is így gondoltam.

Marton István: Nagyon korainak tartom – itt egyetértek Bicsák képviselőtársammal – hogy Palinban február 1-jén közmeghallgatást tartsunk. Ezt valamikor úgy tavasz tájára lehetne.

Tüttő István: Ezt én kifogásoltam.

Marton István: De ő is, meg hát akkor mindketten.

Tüttő István: Ő kérte, hogy legyen február 1-jén.

Marton István: Akkor mindketten az urak közül. Gyakorlatilag tényleg korai, ezt valamikor március vége felé vagy valamikor április elejére lehetne beszúrni. Ezen kívül meg arra azért felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nem érdemes ezen a munkaterven sok időt elveszítenünk azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a 10. munkaterv, amelynek a készítését volt szerencsém látni. Ha azt mondom, hogy a mai közgyűlés 2. számú napirendi pontja úgy hangzott volna, hogy előterjesztés az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotására, mely napirendet egy hónapon belül már felrúgtuk és nem is megyek hátrébb, akkor azt hiszem – tehát ha egy hónapon belül sem tudjuk tartani azt, amit tervezünk önmagunknak – akkor nyugodt lélekkel mondhatom azt, hogy ez a 10. munkaterv is mindössze az irányfény kategóriáját meríti ki. Tehát azt hiszem, hogy tartalmilag amit itt elmondtak képviselőtársaim, azokkal kiegészítve többé-kevésbé el lehet fogadni.

Tüttő István: Marton úr jeleztem, hogy ami kimaradt, azt pótoljuk. Sőt hát rendkívüli közgyűlésen már február 15-én tárgyaljuk az éppen az általad kifogásolt napirendet első olvasatban és akkor folytatódik.

Böröcz Zoltán: Az önkormányzati vállalkozások és az önkormányzat kapcsolata 2 napirend keretében merül fel. Ezeknek a módosítását javaslom a következők szerint. Április 25-re tervezzük a munkatervben az önkormányzati kft-k, kht-k ’99 évi mérlegbeszámolóinak jóváhagyását és november 28-ra pedig a kft-k vezetőinek beszámoltatását. Én azt javasolnám, hogy két alkalommal foglalkozzunk kötelezően a gazdasági társaságainkkal. Az egyik nagyon megfelelő időpont április 25, amikor viszont javaslom így módosítani a napirendet: “Az önkormányzati kft-k – természetesen többségi tulajdonú kft-k is, ahogy a Budai István úr javasolta – és kht vezetőinek beszámoltatása az 1999. évi mérlegbeszámolóinak jóváhagyása. Tehát gyakorlatilag számomra egy aktus kell hogy legyen egy gazdasági év lezárása a gazdasági és pénzügyi áttekintése, a vezető minősítése és a mérlegbeszámoló elfogadása.

Javaslom ugyanakkor, hogy ne ejtsük azt a napirendet, ami az önkormányzati tulajdonú kft-k és kht. beszámoltatását jelenti november 28-án. Viszont ennek nem a beszámoltatás lenne a lényege, hanem az önkormányzati tulajdonú kft-k és kht. vagy kht-k 2001. évi üzleti tervének tárgyalása kiemelten az önkormányzati költségvetés-tervezetét befolyásoló pénzügyi igényekre. Tehát az önkormányzati pénzügyi kapcsolatokra. Ha jegyzőnőnek ennél jobb javaslata van, én elfogadom, hogy esetleg korai ez. Ő el tudja dönteni, hogy a költségvetési koncepció ezen szakaszában esetleg korai, akkor a következő év januárjára javaslom, de ezt a rendet próbáljuk betartani az a kérésem. Tehát kérem, hogy fogadják el a javaslataimat.

Tüttő István: Jó ez. Mivel több javaslat nincsen, ezért a vitát lezárom. Én azt tanácsolom és fogadják el, oldalanként mennénk és függetlenül attól, hogy ki milyen sorrendben tette fel az észrevételeit. Én úgy emlékszem, az első oldalon nem történt módosítás. A második sem, harmadikon sem. A negyediknél kérem elfogadni, hogy március hónapban tartanánk meg a közmeghallgatást a palini általános iskolában. Azt Bicsák úrral egyeztetjük meg az iskola igazgatójával és arról a hirdetésekben, az újságban közzé tesszük.

Tóth úr javaslata, hogy kimutatás készüljön táblázati formában. Én most a módosításokra vonatkozóan szavazásra tenném fel. Nem kell?

Dr. Tuboly Marianna: Ha az előterjesztő elfogadja, akkor nem kell.

Tüttő István: Akkor maradjunk abban, hogy elfogadtam, tehát így nem kell szavazni.

Elfogadtam Karmazin úrral kapcsolatos javaslatot is. Egyetértek, hogy június 27-ére tegyük a Szociális Intézmény átszervezésével kapcsolatos napirendet. Ugyancsak ebben a hónapban, illetve ezen a napon tárgyalnánk a Zsinagógával kapcsolatos kérdést. Ezt is elfogadtam.

A következő hónapban 7. oldal vagy 8. oldal teljesen mindegy, hogy hol van, ide írtam fel a fogászati alapellátás privatizációja. Azzal a megjegyzéssel, hogy a jogszabály megjelenése függvényében természetesen elfogadom. Úgy érzem, hogy már egyetértés van szinte abban, hogy a Lyonnaise Des Eaux az egyik előadóként szerepelhessen a következő javaslatban. Nem tudom, hogy van-e amit kihagytam?

A 11. oldalon az önkormányzati kft-knél volt javaslat, hogy a többségi tulajdonosi kft-k is tartozzanak ide és a beszámoltatásukat írásban végezzük vagy kérjük be. És ez legyen az az időszak, amikor beszámoltatunk, év végén pedig novemberben pedig a következő lehetőség szerinti üzleti tervét tárják elénk. Ezt is elfogadtam.

A 14. oldalon a 7. napirendként javaslat hangzott el – azt hiszem Röst úrtól – hogy az energiagazdálkodás és egyben a racionalizálással kapcsolatos téma is szerepeljen. Elfogadom.

Marton úrral értenék egyet, hogy akkor a sporttal kapcsolatban ne mindenkivel, hanem a kiemelkedő sporttal, de akkor azt egy csokorba gyűjtve tárgyaljuk meg. A jegyzőnő eleve egyet is értett a 21. oldalon a felelős megnevezéssel. Visszatérve csak a 22. oldalon az üzleti terv a kft-knél és akkor bekérnénk.

Dr. Tuboly Marianna: Marad a beszámoló?

Tüttő István: Maradhat a beszámoló, csak ki kell egészíteni a 2001-es üzleti tervet. És kiegészülne ez is a többségi tulajdonnal.

Törőcsik Pál: Az nem mérlegbeszámoló lenne, akkor még nem is lehet.

Tüttő István: Csak a tevékenység.

Törőcsik Pál: Csak egy addigi álláspont.

Tüttő István: A víz- és csatornadíjak megállapításáról és szállításáról, tehát magyarul az összes közszolgáltatással, szolgáltatatással összefüggő díjmegállapítást a novemberi közgyűlésre hoznánk be. Egyetértek. Az akadálymenetesítést pedig meg kell néznünk, hogy a jogszabály mit ír elő, mert az Európai Unióba való belépéshez egy alapfeltétel lesz a kialakítása. Várhatóan a második félév valamelyik hónapjára betennénk. Volt-e még? Tóth úr pedig javasolta amit általa benyújtott javaslatok között szerepel, hogy mindkettő témával foglalkozzunk. Nincs ellene kifogásom, de most nem tudom megmondani, hogy mikorra tegyük. Igen, rendben van.

Röst János: Volt még egy javaslatom. Ez pedig a 17. oldalon volt a szeptember 12-i közgyűlésnél szerepelt a költségvetés első félévének a végrehajtásáról tájékoztató. Ezt javasoltam az augusztus végi közgyűlésünkre. Úgy gondolom, hogy így is már csúszásban vagyunk a beszámolóval, ez már a háromnegyed évnek lényegében az utolsó hónapja. A félév az júniusban van úgy gondolom és ezt nem szeptemberben kell tárgyalni. Próbáljunk nekifutni, ha nem sikerül, akkor tegyük át szeptemberre.

Tüttő István: Igaza van Röst úrnak. Bár hozzátette, ha nem tudjuk megoldani, akkor ne erőltessük. Megkérdezem Beznicza urat, hogy van-e eleve olyan akadálya, ami most már eldöntheti, hogy nem.

Beznicza Miklós: Az, hogy az intézményektől nem tudjuk bekérni nyáron, meg nyáron nem tudjuk bizottságokkal letárgyaltatni az egészet. Ez az egy akadálya van semmi más.

Tüttő István: Tehát várhatóan ilyen.

Beznicza Miklós: Ha meg lehet csinálni megcsináljuk, de erre még nem volt példa.

Tüttő István: Maradjunk abban, hogy próbát teszünk.

Beznicza Miklós: Megpróbáljuk.

Tüttő István: Rendben van. Így elfogadtuk. Nem volt más ugye? Akkor a módosításokat én elfogadtam, ezekkel együtt kérem, hogy értsenek egyet a 2000. évi munkatervvel. Kérem, szavazzunk róla!

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

8/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. évi munkatervét a módosításokra figyelemmel elfogadja.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 

 

 

 

 

6.) Javaslat Informatikai Kht. létrehozására a 389/1999. számú határozattal elfogadott önálló képviselői indítvány alapján (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Szeretném jegyzőnőnek átadni a szót, mert közben az SZMSZ-re hivatkozva mindenképp bejelentést kíván tenni.

Dr. Tuboly Marianna: Valóban az ülés elején megalapozott vita volt arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalása szükséges az előterjesztés elfogadásához. Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzat Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi alfejezetében találják meg a tisztelt képviselők, amelyik úgy szól, hogy az önkormányzati vállalat, gazdasági társaság vagy intézmény alapítását, átalakítását, illetve megszűntetését a Gazdasági Bizottságnak, illetőleg az erre vonatkozó javaslatot a Gazdasági Bizottságnak véleményezni kell. Arra kérném a képviselő urakat, hogyha ezt tudják akceptálni, akkor a február 15-i rendkívüli közgyűlésig ezt lehetne pótolni.

Tüttő István: Kérem a jegyzőnő elmondta, hogy mik a feltételek. E feltételek most nem teljesülnek. Megkérdezem előterjesztő alpolgármester urat.

Törőcsik Pál: Annyit szeretnék ismertetni, ennek az előterjesztésnek van egy ilyen jelmondata, hogy “a jelen méhében hordozza a jövőt!” Hát a mai nap is a jelenhez tartozik és ez a nap is majd méhében hordozza a jövőt. Kár lenne, hogy egy ilyen grandiózus és tényleg nagy jelentőségű előterjesztést formai hibák vagy éppen a dolog jellegéből adódó időcsúszásból adódó egyeztetési hiányosságok gátolnák és esetleg nem érdemi lenne a vita, hanem eljárási dolgok lennének. Megfontolásra ajánlanám a két alkotónak jegyzőasszony előterjesztését és ebből a megvilágításból kérném az ő véleményüket.

Györek László: A kifogás ugye arra vonatkozik, hogy a dologról mondjuk úgy nem tudott a Gazdasági Bizottság. Tagja vagyok a Gazdasági Bizottságnak, ezt az előterjesztést a Gazdasági Bizottságban magam, illetve ennek egy előző változatát, ami úgy hangzott, hogy Nagykanizsa város informatikai koncepciója azt tárgyaltuk, arról szintén én beszéltem, illetve ennek az előterjesztésnek egy bővebb változatát. Az hogy bővebb, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez az előterjesztés, illetve az indoklása abból kivágott, vagy kiválogatott részek gyűjteménye, a Gazdasági Bizottság tárgyalta még én beszéltem róla, nem is figyelt senki – már elnézést a jelen nem lévő Gazdasági Bizottsági tagoktól – mondván, hogy nem értenek hozzá, ez az elnök úr akkori megjegyzése volt. Utána még egyszer a Gazdasági Bizottság felvette napirendjére, azonban határozatképtelenség miatt az a bizonyos tárgyalás elmaradt. Utána pedig valamilyen oknál fogva nem került fel napirendre az utána következő ülésen ez a kérdés. Ezenfelül az önkormányzatnak van egy hatályos döntése, amelyet december 20-án ha jól emlékszem, de erre most 21-én hozott, amely kimondja, hogy Nagykanizsa város Önkormányzata … egy KanizsaNet 2000. Informatikai Kht. létrehozásában. És felkéri ugye az illetékes személyeket, hogy dolgoztassák ki ennek a kht-nek az alapító okiratát, illetve a határozati javaslatokat. A határozati javaslatok semmi újat nem mondanak a gyakorlatilag már márciusban készen lévő informatikai koncepcióhoz képest. Hangsúlyozom még egyszer semmi újat nem mondanak. A határozati javaslatok kizárólag arra vonatkoznak, hogy a céget most megalapítjuk és ez különböző tortúrákkal jár. Ezt is, azt is, amazt is be kell jelenteni. Úgy vélem tehát, hogy a tisztelt közgyűlés gyakorlatilag egy éve, amikor elfogadta az informatikai koncepciót tudta, mert elolvashatta, hogy mit fogadott el. Az önálló képviselői indítvány, ami nem változott azóta, amióta benyújtottuk – tehát szeptember vége óta – ez is közismert volt, bizottságok tárgyalták. Magam is részt vettem egy-két ilyen ülésen. Úgy gondolom, hogy minden olyan információval már rendelkezésünk, ami a döntéshez kell. Amivel nem, arról majd szeretnék beszélni és ezért nyomtam meg a normál felszólalás gombot is, de úgy gondolom, hogy ez fontos kérdés, el kell dönteni. Én egyértelműen azon vagyok, hogy ne halasszuk el a döntést. Hogyha még indokolni kellene ezt, akkor pluszban még azt is elmondanám, hogy természetesen mondhatjuk azt, hogy halasszuk el és akkor az már ugyan nem fog számítani. Sajnos ez egy gazdasági döntés és fog számítani. Pontosabban nem tudom, hogy nem számít-e. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés fontos része az, hogy más cégek bevonásával készülne el, vagy épülne ki Nagykanizsa város információs rendszere. Azért más cégek bevonásával, mert Kanizsának nincsen pénze, meg nem is nagyon érdemes erre fordítani és bizony ez komoly megtakarításokkal járhat, mivel bizonyos tekintetben referenciaként szolgálnánk. Hát én őszintén szólva annak a cégnek a helyében lennék, amely gyakorlatilag most már 2-3 hónapja mondjuk, hogy igen, támogatjuk, létre fogjuk hozni és aztán mindig kiderül, hogy hát most akkor mégsem, hanem majd egy hét múlva két hét múlva. Tudom, bizonyára ismeri ez a cég már az önkormányzatok működési stratégiáját, de azért ez nekem már sok lenne. Úgy gondolom, hogy mindenki az információk birtokában van, vagy juthatott volna, ha nincs is. Ha esetleg valamilyen kérdés, probléma merül fel, arra szívesen válaszolunk. Megpróbálunk rá válaszolni. Semmiképpen nem tartom ezt indokoltnak. És most erre az egy kérdésre válaszoltam. Szeretném ezt eldöntetni, hiszen az érdemi vitát utána érdemes lefolytatni.

Dr. Fodor Csaba: Alpolgármester úrnak először annyit, hogy az eljárásjogi szabályok mégiscsak azért születtek, hogy megfelelő eljárási rendben szülessenek meg a majdani anyagi jellegű döntések. Tehát azokat illik betartani, ha már egyszer vannak. Györek képviselőúrnak meg annyit, hogy nem először fordul elő, hogy úgy emlékezik, ahogy szeretné, de nem úgy volt. Az igazság az, hogy valóban volt egy anyag a korábbi közgyűlésen, amikor határozatképtelen volt a Gazdasági Bizottság, de akkor a közgyűlés úgy döntött függetlenül attól, hogy a Gazdasági Bizottság vizsgált vagy nem vizsgált úgy döntött, hogy meg kell vizsgálni, részletesen ki kell dolgozni ezt az anyagot. Na de ezután kérem tisztelettel nem került a Gazdasági Bizottság titkársági feladatait ellátó vagyongazdálkodási irodához ez a dokumentum és abban az anyagban nem volt szó kht. alapításról. Egyértelműen azt mondja az SZMSZ, hogy a gazdasági szervezet alapításánál igenis véleményt kell nyilvánítania a Gazdasági Bizottságnak, de még a Pénzügyi Bizottságnak is. És ez az anyag a Pénzügyi Bizottság előtt sem volt. Tehát ezt így nem láttuk, az biztos. Az, hogy én mit mondtam, vagy mit nem mondtam, én kevésbé emlékszem olyan jól mint a Györek képviselő úr, de megnyugtatom valóban, ennek az anyagnak a számítástechnikai részéhez – a szoftver, hardver részéhez nem igazán értek. Viszont a másik részéhez meg értek annyira, amennyire ő. De hát ezt majd az érdemi vitában el is fogom mondani.

Tóth László: Jegyzőnő nagyon korrekt tájékoztatást idézett az SZMSZ-ünkből. Valóban ez le van írva, viszont az is le van írva az SZMSZ-ünkben, hogy a Gazdasági Bizottság véleményezi azon rendelettervezeteket, amelyeknek gazdasági, pénzügyi kihatásai vannak a költségvetésre. Aztán mondjuk ennyit elég mondani, csak vissza szeretnék utalni. Ez precedens értékű lenne ez az eljárás, amit most kritika alá vont a képviselőtársam, akkor szeretném emlékeztetni, hogy nem ez az első eset. 12 nappal ezelőtt az Olajbányász Kft.-t a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megkerülése nélkül juttattuk több 10 millió Ft-os támogatáshoz és vagyonrészekhez.

Bicsák Miklós: Nagy örömömre szolgál, de úgy látom nagyon várnám a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ebben a témában mert úgy látom, hogy itt megint adok-kapok viták vannak mindkét oldalról. Ezt muszáj így kihangsúlyoznom. Én gazdasági oldalról nem a szakmai nem is akarok belefolyni ezt a két úr eldöntötte, ők ebben a professzorok. De kérem szépen azért tudni kell, ha egy önkormányzat létrehoz is és ez elhangzott a sportban, hogy itt a Tóth képviselőtársam is megjegyezte, hogy a milliók, akkor én és megkérdezem, hogyha megint az önkormányzat ennek a működtetése. Én egy vállalkozást kérem létre akarok hozni, annak át kell gondolni a holnapi, holnaputáni stb. az alkalmazottak, közterhek az egész gazdaságot ki fizeti, mi fizetjük? Erre szeretnék én nagy tisztelettel egy bővebb, gazdasági oldalról megvilágítását, hogy önállóan fog-e ez a cég működni, hogy működik, mi gyerekünk úgy tudom a testületnek a vállalkozása, illetve azon belül jön létre. Hogy milyen gazdasági értelme lesz a jövőben, hogy bírja ez magát finanszírozni. Sok mindent át kell gondolni, hány fővel stb. mindent. Ha ezekre a kérdéseimre kapnák magyarázatot.

Tüttő István: Eddig ügyrendi vita folyt, egyáltalán arról volt szó – jegyzőnő bejelentése alapján – hogy tárgyaljuk-e? Az érdemi vita még nem kezdődött meg. Kérem, most szavazzunk arról, hogy napirenden van, megtárgyaljuk-e. A jegyzőnő elmondta ezzel kapcsolatos észrevételeit, az előterjesztést készítők, illetve az előadó alpolgármester úr is elmondta a magáét. Alpolgármester úr, ha visszavonja, akkor egyszerű a helyzet, ha pedig fenntartja, akkor …

Törőcsik Pál: Elnézést, ismét szót kell, hogy kérjek. Maga az előterjesztést én írtam alá, de köztudott már az indulásánál, hogy ez két képviselőtársunk önálló indítványa, ebbe ha úgy tetszik segédkeztem, hogy a közgyűlés elé kerüljön. Én ezért ezt a visszavonást, vagy ezzel kapcsolatos döntést, az ő kompetenciájuknak tekintem. Tehát amennyiben ők szerepelni, és tárgyalni kívánják, akkor én is az ő álláspontjukat képviselem.

Tüttő István: Ők nyilatkoztak, hogy nem szeretnék, ha levennénk. Kérem, szavazzunk. A jegyzőnő felvetette, hogy a bizottságoknak mindenképpen, de a Gazdasági Bizottságnak feltétlen véleményét kell ilyen esetben, hiszen közhasznú társaság, tehát gazdasági társaság létrehozásáról van szó. A jegyzőnő által elmondottakról szavazunk. Ha igent nyomunk, akkor egyetértünk a jegyzőnővel, tehát nem tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk. Tehát igen, a jegyzőnő által elmondottak alapján, akkor nem tárgyaljuk. Ha egyetértünk a jegyzőnő által elmondottakkal igennel, akkor most nem tárgyaljuk, hanem a soron kívüli – február 15-in. Aki igent nyom, az elfogadja a jegyzőnő által elmondottakat, tehát nem tárgyaljuk. Akkor újra kezdjük a szavazást. Kérem ki ért egyet azzal, hogy február 15-ére áttesszük ezt a napirendet? Aki igent nyom az egyetért, aki nem az azt mondja, hogy most tárgyaljuk meg.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Kérem szépen eldöntöttük, a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalja, a két előterjesztő bizonyára elmondja a részletes véleményét. Higgyék el, én a magam részéről is teljes mértékben támogatom magának a koncepciónak a gondolatát.

Dr. Tuboly Marianna: Nem szavazták meg. 50+1 kell, és csak 50% van.

Tüttő István: Mit?

Dr. Tuboly Marianna: Nem szavazták meg, hogy február 15-én legyen.

Tüttő István: Ja, ehhez minősített többség kell?

Dr. Tuboly Marianna: Nem. Egyszerű kell, de hát 50% van. Pont fele és 50+1% kell.

Tüttő István: Én csak a számot néztem, de nem a százalékot. Igaz. Rendben van, az 50%-ot nem haladja meg. Azt néztem el. Úgy látszik a szemüvegem, meg kellett volna… Rendben van, kérem akkor ma tárgyaljuk. Akkor átadom a szót, esetleg előterjesztő úr kíván-e még hozzátenni? Tehát magyarul abban döntöttünk, hogy február 15-ére nem tesszük át a tárgyalását.

Tóth László: Kérek 2 perc technikai szünetet.

Tüttő István: 2 perc technikai szünet. Azt javaslom, hogy messze ne menjünk.

(Szünet)

Tüttő István: Megkérdezem Tóth urat, a 2 perces időkérés indítványozóját, hogy van-e a továbbiakban javaslat? Látom, hogy itt is van. 9-en írták alá a soron kívüli ülés összehívását kezdeményezzük az alábbi időpontban és az alábbi napirendi ponttal. A soron kívüli ülés időpontja 2000. február 1-je 14.00 óra. A napirend pedig az informatikai kht. létrehozása a mostani napirendnek az ismételt tárgyalása.

Györek László: Csak némi indoklásként, bár úgy gondolom, hogy ezt az SZMSZ szerint mindenképpen létre kell hozni. Mégis megváltoztattuk az elképzelésünket. 1 hét talán nem fog számítani. Azt mondom, hogy talán. De úgy gondolom, hogy 3 hét, ami a soros közgyűlés időpontjáig hátravan, az már véleményem szerint komoly ráfizetést jelenthet az önkormányzatnak, illetve megakadályozhatja azt, hogy viszonylag minimális költségen korszerű informatikai rendszert építsen ki. Ezért javasoljuk ezt a február 1-jei dátumot. Úgy gondolom, hogy addig a csütörtöki soros ülésén a Gazdasági Bizottság ezt mindenképpen megtárgyalhatja, tehát ilyen problémák nem merülhetnek fel, ebből ne legyen a későbbiek során vita. Holnap a bizottság tagjainak számára az előterjesztést ki lehet küldeni, és egy rendkívüli napirendi pontként meg lehet tárgyalni. Nem tudom, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke ezzel a megoldással egyet tud-e érteni?

Tüttő István: Kérdést tett fel Györek úr a Gazdasági Bizottság elnökének, hogy ez az időpont bő indokolással megfelel-e?

Dr. Fodor Csaba: Csütörtökön gazdasági bizottsági ülés van, felvesszük napirendre és megtárgyaljuk.

Tüttő István: Szeretném azért jelezni, hogy a soron kívüli közgyűlés, melyet jegyzőnő előre jelzett február 15-re az is megtartásra kell, hogy kerüljön. Tehát ezzel számolni kell, mert nem tudjuk előrehozni annak a napirendjét erre az 1-jei időpontra.

Törőcsik Pál: Mindezek ismertében előzetes egyeztetés után az előterjesztést visszavonom, egyben szeretném azon képviselőtársaimat értesíteni, akiknek a mai napon meghívót írtam, melynek egy megbeszélésre egy szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban február 1-jén 14.00 órakor. Természetesen ez a meghívás így tárgytalan, és egy újabb időpontot fogunk ezzel kapcsolatban összehozni. Kérem ennek figyelembevételével az ügyet kezelni. A többi érintettet pedig levélben fogom értesíteni, hogy ez az időpont módosul. Köszönöm a bölcs belátásukat és február 1-jén e témában folytatjuk.

Tüttő István: Természetesen az ülésünk helyét még nem tudom pontosan meghatározni, írásban küldünk értesítést, mert nincs most egyeztetés még ennek a kérdésében.

 

7.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos rendezvényei megtartásának egyes szabályairól szóló rendelet megalkotására a 339/1999. számú határozattal elfogadott önálló képviselői indítvány alapján (írásban)

Előadó: Tóth László képviselő

 

 

Tüttő István: Mivel az önálló képviselői indítványt Tóth László úr adta be, ezért fel is kértük előadóként ennek a napirendnek a tárgyalásakor. Megkérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója, ha igen, akkor szíveskedjen megtenni.

Tóth László: Nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztést.

Dr. Csákai Iván: Pontosítást szeretnék tenni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem Zala megyei képviselők, hanem Zala megyei országgyűlési képviselők kerüljenek be.

Tarnóczky Attila: Időről-időre szembesülhetünk, hogy sokan közülünk úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat szekere nem szalad megfelelően. Ezt sokan ki is mondják. Ez természetes úgy gondolom. Igazából csodálkozni akkor szoktam, amikor ebből a gondolatmenetből valaki eljut odáig, hogy akkor néhány jó minőségű féket kellene beépíteni a szekérbe és attól talán minden jobban, gördülékenyebben fog működni. Ennyit általában. Magát ezt a rendelettervezetet a mindenkori polgármester számára szánt kényszerzubbonyként tudom csak értékelni. Ráadásul ez a zubbony nem is csinos, nem is jól szabott, ami persze elég nehéz feladat egy kényszerzubbony esetében. Azt kell, hogy mondjam, hogy konfekció. Magam részéről ezt az egész elképzelést nemhogy feleslegesnek tartom, hanem ártalmasnak tartom. Szívesen ki is fejtem a részletes véleményemet, ha szükség van rá.

Röst János: Én nem kívánom minősíteni a rendeletet. Valójában én sem tartottam volna fontosnak megalkotni, mert szerintem is működött a protokoll ilyen értelemben. Ha viszont már elkészült, akkor úgy gondolom, és ha tárgyaljuk, akkor ehhez véleményt, illetve javaslatot kell adnunk. Az egyik javaslat lényegét a GVB beterjesztette, ahol én tettem több javaslatot, abból szeretnék kiemelni egy mondatot, ami ugyan egy körhöz lett beillesztve, de én szeretném kiterjeszteni az összes személyre, hogy kivéve aki ellen bűntető eljárás folyt. Ezt szeretném általános érvényűvé beemelni, hogy a protokoll listán szereplő személyek közül bárkivel később, vagy jelenleg folyt bűntető eljárás, ha bele is esik a körbe, akkor őt ne lehessen meghívni. Ugyanis vannak olyanok, akikről még nem tudjuk, hogy később mit fognak elkövetni.

A másik, hogy a kamarákkal kapcsolatosan itt olyan beterjesztésnek egy olyan pontja, hogy a kamarák helyi elnökei. Itt a pontosítás miatt szeretném jelezni, hogy én arra gondoltam, hogy ahol nincsen helyi elnökei a kamaráknak, pl.: mérnöki kamara, hanem csak megyei, akkor őt is nyugodtan meg lehetne hívni, tehát ugyanolyan fontos értékű személyiség.

A másik egy szintén módosítás. Az első személyi körben tartozóknál az országgyűlési képviselőket pontosítanám, amelyik így hangzana, hogy a választási körzetben állandó lakhellyel vagy képviselői irodával rendelkező listás országgyűlési képviselő kerülne be az első körbe. Valamint ide szeretném javasolni a polgármesteri hivatal jegyzőjét. Én úgy gondolom, hogy ez a kör kiegészítve így alkalmas arra, hogy egyes számú protokoll kört meg lehessen határozni.

Balogh László: Egy rövid pontosítás az OKSB nevében, melyet egyhangúlag támogattunk, szeretnénk javasolni, hogy a harmadik személyi körbe a nevelési-, oktatási intézmények első számú vezetői is kerüljenek be. Azt gondolom. a javaslat természetes, hiszen olyan intézményekről van szó, ahová több száz, több ezer városlakó diák, vagy felnőtt jár.

Dr. Gőgös Péter: Én Röst képviselőtársammal szeretném pontosítani ezt az előbbi javaslatát, ugyanis attól, hogy még valaki ellen folyik bűntető eljárás, az nem jelenti azt, hogy őt el is marasztalták ebben az ügyben, tehát ezt pontosítsuk.

Tüttő István: A jogerősről beszélünk.

Dr. Gőgös Péter: Az más, az egészen más, mint ami itt elhangzott.

Tüttő István: Jó, hát a pontosítás nem árt.

Marton István: Azt én sem mondom, hogy e nélkül a rendelet nélkül az élet megállna, de én egyáltalán nem tartom alpolgármester úrral ellentétben ezt feleslegesnek. Igenis szabályozni kell, hogy melyek azok a rendezvények, amelyek pl. kapcsolódnak a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeihez, városi ünnepségekhez stb. stb. És azt kell, hogy mondjam, hogy a protokoll az elmúlt 10 évben az én számomra is jó néhány esetben produkált meglepően furcsa meghívásokat. Az itt elhangzottakkal egyetértek, talán annak a kivételével, hogy akinek irodája van, mert ilyen alapon, ha még itt 10-en nyitnak irodát, akkor mind rákerül az 1-es körre. Az utolsó oldalon van a 3. személyi körben tartoznak alulról a 3. sorban – az azt hiszem, hogy csak egyszerűen elírás, kimaradt – hogy a címzetes szót azt zárójelbe kell tenni, mert ezáltal a kör szélesebb és a magasabb fokozat nem marad ki.

Tarnóczky Attila: Marton képviselőúr hozzászólása okán azért egy kicsit részleteznem kell az eddigi sommás véleményemet. Nem azzal volna itt a baj kedves képviselőtársam, hogy fel vannak sorolva, hogy mik a hivatalos városi rendezvények – lehet, hogy jó a felsorolás, lehet, hogy ki lehet egészíteni, lehet, hogy ki kell belőle húzni – ez egy teljesen mellékes kérdés, hanem hogyha végigolvassák ezt a rendelettervezetet, akkor ez elsősorban arról szól, hogy ne adj Isten adott eseményre túl sok ember meg lesz hívva, túl sok ember össze fog jönni. Pedig erről szól kedves képviselőtársaim. Tudom is a szülőatyját, vagy anyját. Ez a város napja ugye, ahová nem fértek be a meghívottak, ami egy hatalmas skandalum, hogy előtte éveken keresztül a város napján alig voltak érdeklődők, hát ez természetes. Ez a rendelettervezet kötelezően előírja, hogy kit lehet meghívni. Igaz, nagylelkűen a polgármesternek ad még lehetőséget 6 fő meghívására. Hogyha egy 7.-et is meg akar hívni, akkor a bölcs Ügyrendi és Jogi Bizottsághoz kell fordulni kéréssel, hogy már járuljon hozzá, ehhez az egészen meghökkentő ötletéhez. Ha 100-at akar meghívni, nem is tudom mi történik. Ugyanakkor felteszem a kérdést, hogy az itt felsorolt rendezvények esetében biztosak Önök abban, hogy valakit is meg kell hívni? Tehát tegyük fel, hogy a kultúra, a tudomány, a gazdaság, a sport területén nemzetközileg is elismert személyek hivatalos látogatást tesznek Kanizsán. Erre kötelezően meg kell hívni a képviselőtestület tagjait, meg még egy-két kivételes személyt. De kérdezem tisztelettel, biztosak Önök abban, hogy mondjuk a Köztársasági Elnök akar-e találkozni a képviselőtestülettel, vagy az olimpiai bajnok vagy mit tudom én akárkicsoda akar-e ilyen találkozáson részt venni? Ilyen célra jön ide? És testvérvárosok küldöttsége hivatalos látogatása, közjogi méltóságok, ez a kérdés mindenhol megül. Úgy gondolom, hogy főleg a közjogi méltóságoknál meg nemzetközi kapcsolatok esetében elsősorban az ide látogató vendégnek az igénye dönti el, hogy kivel akar találkozni, nem pedig egy helyi protokoll rendelet. Ez udvariasság is. Ugyanakkor a rendelettervezet gumifogalmakat használ, ami későbbi áldatlan vitáknak a magját veti el.

F. pontban a 2. §-ban nemzetközileg is elismert személyek hivatalos látogatása. Aki itt nem nemzetközileg elismert, arra nem vonatkozik ugye a rendelettervezet. Polgármester úr nem Tüttő István úr, hanem akármelyik polgármester úgy dönt, hogy ez nem egy ilyen személy, akkor kezdődhet a vita, hogy ilyen személy vagy nem.

G. pontban kiemelkedően fontos közintézmények, közművek stb. felavatása. Mi az, hogy kiemelkedően fontos? Ki dönti el?

Aztán H. pontban: jelentős tudományos-, kulturális-, gazdasági-, sportrendezvények.

I. pontban azt nem is értem. Helyi kitűntetések adományozó ünnepségei, ahová a fél várost meg kell hívni a rendelettervezet szerint.

Aztán a 4. §-ban (2) bekezdés. Egyértelműen kiderül, hogy a fogadásokra a testületet kell magunkat meghívni. Ez ötletnek nem rossz. Meg a díszelőadásokra, meg egyéb rendezvényekre, amit nem tudom hogy kell értelmezni, mi az, hogy egyéb rendezvények?

Összefoglalva a véleményem az, hogy nem kell az élet minden kérdését szabályozni. Hogyha valamilyen rendezvény el lesz tolva, rossz emberek lettek meghívva, akkor a közgyűlés ezt kifogásolhatja, határozatot hozhat – gondolom a tanulságot a mindenkori polgármestert, alpolgármestert – mindenki le fogja vonni, de ez egy olyan merev rendszer, ami után minden rendezvény – hát az érintettek részéről is – kritizálva lesz, meg hát a közgyűlés is jogosan fogja kritizálni. Nos ha még hozzáteszem, hogy a protokoll listán szereplőket majd értesíteni kell – ne adj Isten arról, hogy a 3. személyi körbe tartoznak és nem az 1-be – akkor nagyon fognak örülni az illetők és úgy érzik, hogy meg vannak becsülve.

Dr. Baranyi Enikő: Én a magam részéről nagyon el vagyok keseredve, mert egy nagyon is szükséges és jó szándékkal elindított önálló képviselői indítvány eljutott ebbe a szakaszba. Alpolgármester úr kellőképpen kipreparálta, gratulálok hozzá, de természetesen nem értek vele egyet. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez valamennyi bizottságon megjelent, ott módja és lehetősége volt mindenkinek alapvetően pozitív, illetve az elmarasztaló véleményét elmondani. Ezek a gumimegfogalmazások nem jogi nomenklatúrák már akkor is bent voltak. Nem hallottam, hogy azt mondta volna alpolgármester úr. A másik dolog pedig az, hogy ez egy nagyon komoly segítség arra nézve szerintem, hogy ezek a listák, ha megvannak, akkor megvan az esély arra, hogy lehetőleg ne maradjon ki senki a meghívottak köréből. Én magam pedig már voltam olyan ünnepélyes átadáson – ahol elnézést, hogy ezt mondom – hajmeresztő alapvető protokolláris elemi dolgokat hiányoló és minősíthetetlenül alacsony színvonalú primitív megjelenése volt az ún. ünnepségnek.

Tóth László: Lehet kritizálni az előterjesztést, de el kell, hogy mondjam, hogy messzemenőkig nem értek egyet Tarnóczky alpolgármester úrral, ugyanis az élet valóban nem állna meg a protokollrendelet megalkotása nélkül, de ugyanúgy nem állna meg az élet azon számtalan sok határozat és rendelet be nem tartásával sem, amelyet meghoztunk. Úgy gondolom, hogy most van itt az ideje annak, hogy egy gyakorlatnak véget vessünk. De úgy gondolom, hogy ezeket a személyi köröket lehet kritizálni, meg azt is gondolom, hogy ezt nagyon bővíteni nem lehet. El szeretném mondani, hogy az önkormányzatnak a protokoll rendelete és a protokoll listája, maga a közalkalmazottak és nem a köztisztviselők protokoll listája. Reagálni szeretnék – mivel én vagyok az előterjesztője, az előadója – a Csákai úr által elmondottakra, hogy Zala megyei képviselők. Ugye ő azt értette, hogy országgyűlési képviselők Zala megyében megválasztott összes országgyűlési képviselők. Én ezt a magam részéről nem tudom támogatni, mert ez pont Nagykanizsa városról szól.

Tarnóczky úrnak azt tudom mondani, hogy ez nem kényszerzubbony, sajnálom, hogy Ön úgy érzi. Gőgös úrral természetesen egyetértek, hogy a jogerős ítélet birtokában természetesen nem szerepelhet a listán személy. Nem támogatom Röst képviselőtársam azon három javaslatát, miszerint a választási irodával rendelkező országgyűlési képviselő is felkerüljön a listára. A mindenkori jegyző személyét meg azért nem tudom elfogadni az első személyi körbe, mert ha képviselőtársam megnézte volna, hogy mi volt a rendezőelv az első személyi körben a közvetlenül választott képviselők – illetve egy kivétel van a Megyei Közgyűlés elnöke – de hát az olyan konstrukció. Tehát az első személyi körben azokat szerepeltettem, illetve szerepeltettük, akik készítettük az előterjesztést, akiket a nép közvetlenül választott. És ezért a második személyi körben azok a személyek, illetve azok, akik képviseli a várost, az önkormányzatot.

Tarnóczky Attila: Nem Tóth képviselő úrnak szeretnék válaszolni, hanem Baranyi képviselőasszonynak, hogy nem szóltam. Bizony szóltam, sőt szemben a közgyűlés többségével meg sem szavaztam azt a fajta határozatot, hogy ez az önálló képviselő indítvány a hivatal munkatársaival legyen valahogy kidolgoztatva, mert ez egy vakrepülés annak, aki ezt a feladatot megkapja és hát ez eléggé furcsa feladat. Úgy gondolom, hogy az ünnepélyek színvonalát ez az előterjesztés még csak nem is érinti. Ez arról szól, hogy kiket lehet meghívni. Ettől botrányos ünnepségek is lehetnek, de kiválók is lehetnek, a két kérdés semmilyen kapcsolatban nincs egymással, ami lehet, hogy baj egyébként. A protokoll rendelettel kapcsolatban még azt is mondhatnám, hogy emészthető a dolog, ha arról szólna, hogy kik azok, akiket feltétlenül meg kell hívni, nehogy valaki kimaradjon botránykőként. De ez a rendelet nem erről szól kedves képviselőtársaim, hanem arról szól, hogy ezeken kívül mást nem lehet meghívni. És ez hatalmas különbség.

Balogh László: Azt hiszem, hogy nem sejthetjük, hogy a kollektív bölcsesség, hogy dönt, hogy elfogadjuk-e vagy nem ezt a rendelettervezetet. Éppen ezért egy kompromisszumos lehetőségként ajánlanám, ez a módosító javaslatom, hogy a 3.§ 3. pontjában a második mondatot hagyjuk el és ne kössük meg a polgármester kezét, hogy legfeljebb hat főt hívat meg ő külön. És akkor értelemszerűen ez azt jelentené, hogy a 4. pont is ebben a 3.§-ban maradjon el. Nem hiszem, hogy ez muszáj még külön bizottsági szakaszba vinni. Bízzunk a polgármester úr bölcsességében, hogy kit hív meg egy megfelelő ünnepségre.

Cserti Tibor: Magam is egyetértek azzal, hogy nem a legjobb formára sikeredett ez az előterjesztők szándéka ellenére, nem vitatom azt a nagy munkát, ami benne van. Szükséges bizonyos mértékben ezt a területet is szabályozni. Több kérdéssel én egyetértek, okfejtését illetően, Tarnóczky alpolgármester úrral. Meggyőződésem egyébként, ha ezt szabályozni kell, akkor ez nem lehet önkormányzati rendelet. A rendelet tudomásom szerint a város egészére vonatkozik, ha nézzük annak a terjedelmét. Szerintem a szabályozás maximum az önkormányzat szintjéig, saját magunkra terjedhet ki. Irányadó magatartási szabályokat kellene szerintem határozatban megfogalmazni. Én azért mondtam, talán sikert a legjobban, mert az előterjesztők, amikor indokoltak, Tóth Laci itt van az első beadott javaslatod, ami azt mondja többek között, hogy kik, milyen szinten képviselhetik az önkormányzatot, ezt szabályozni kell. Ez a tervezet nem beszél erről, meg sem említi, pedig akkor lenne komplex. Tehát azt a fajta gondolati tartalmat, amit Attila mondott, az élet produkálhat olyan dolgot, hogy… Most elkezdtem vadászni és kapásból két területet kiszúrtam magamnak. Kérem szépen e rendelettervezet szerint az ÁNTSZ helyi vezetőjét nem lehetne meghívni. Központi költségvetési szerveknek a helyi területi képviseletét, vagy a Munkaügyi Hivatalt. Pontosan szabályozzuk le.

Tüttő István: Én meghívhatom.

Cserti Tibor: Jó, de mi van, ha túlterjeszkedik a hat főn? Picit mulatságos formulákat eredményezne. Az a javaslatom, ha már mindenképpen szabályozásra gondolt a tisztelt testület, akkor ültessük át határozati formulára, irányadó normatív szándékként a polgármester úr a protokoll listát ezek alapján tartsa karba. Én azt hiszem tényleg nem kellene megkötni a kezét, jó a két javaslat Balogh képviselőtársam részéről és gyorsan legyünk túl ezen az egészen, mert nem szeretnék olyan szituációba kerülni, hogy bizonyos alkalmak, bizonyos körök pontosan ezáltal sértve éreznék magukat, holott az előterjesztőknek sem ez volt a szándéka. Én a magam részéről a befektetett munkát mindenféleképpen méltányolom és megköszönésre javaslom a közgyűlés részéről.

Tüttő István: Mielőtt Tóth László válaszolna, én például a személyi körökkel kapcsolatban nekem is aggályos. Most miért nem lehet azt biztosítani egy országgyűlési képviselőnek, aki garantáltan vállalja, hogy Kanizsa érdekeit képviseli, mindegy, hogy hol lakik. Aztán miért nem lehet azt mondani, hogy Pro Urbe díjasokat is meg kell hívni, hiszen ők a városért tett munkájukért kapták ezt a díjat. A Kistérségi Társulás alelnökeit miért nem lehet meghívni, hiszen azért vállaltuk velük a közösséget, hogy mindenben együttműködjünk. Ezek csak ilyen kiragadott példák. De ha az itt kiragadott példákat említjük és nem deklaráljuk, akkor ezzel már nem tudunk a hatos számnak megfelelni, mert az ő meghívásuk eleve kimerítené. Én nem a szabályozás ellen vagyok, hanem inkább azt a lehetőséget kérném, hogy a hat szám, tehát annak ne adjanak egy konkrét számot. Én biztosan merem ígérni, hogy nem fogok milliós számra embereknek meghívót küldeni, hiszen a protokoll listánk lehet, hogy nem volt jó, és ennek befolyásolásával jobban tudjuk meghatározni, hogy tényleg kiket kell meghívni, de higgyék el, hogy mindig az ügytől függ, hogy mely területről kell többet, vagy koncentráltabban meghívni szakembereket, vagy érintett embereket. És ebben a szabadság fog korlátozása éppen az ügynek a kárára mehet. Én ebben kérném az Önök ún. oldó engedményét, mert csak egy példát mondok. Éppen a minisztériumból jönnek valakik, akiknek a témája ünnepélyes is, de egyben a Magyar Köztársaság állami vezetőjének, tisztségviselőjének hivatalos látogatása. Lehet, hogy éppen olyan témája van, hogy a jegyző a legfontosabb érintett az ügyben. Akkor a második körben érintett jegyzőt én erre az első körre nem hívhatom meg. Vagy hát most, elnézést kérek, pontosan a jegyzőnőnek kell nekem külön meghívót küldeni? Alapvető etikai kérdésnek tartom, hogy ő akkor is ott lehet, ha meg sem hívják. Mondom, hogy jönnek és akkor ott kell lenni. Én úgy érzem, hogy nem az a baj ezzel az egésszel, hogy bekorlátozza a lehetőségeket, csak abból a szempontból van igaza a Tarnóczky úrnak, hogy az esetek nem annyira sablonosak, mindig valami különlegessége is van egy eseménynek. Fölteszem a kérdést, Európa Napok lesz, arra hogy fog ez érvényesülni? Az is a város egy nagy rendezvénye lesz.

Tóth László: El tudom fogadni Balogh képviselőtársam azon indítványát, hogy az utolsó mondatot a hármas bekezdésből a 3.§ 3. bekezdéséből húzzuk és a 4-et hagyjuk el. Ezzel tudom elfogadni és egyben zárjuk le a vitát.

Tüttő István: Ezzel feloldottuk azt a problémát, hogy a különleges esetek akkor megoldhatók.

Tötőcsik Pál: Igazság szerint illene visszavonnom a felszólalást, mert ezzel a probléma nagyobb részét megoldottuk, de hadd mondjam el, hogy először is szeretném megköszönni azt a munkát, mert segítő szándékkal történt ennek a protokoll listának az összeállítása, az más kérdés, hogy ez itt most hogyan csapódott le. Egy alapvető hibát láttam és ez a probléma, amit közösen be kell, hogy lássunk, a legfontosabb döntési elvnek nem felelt meg. Tételesen arról van szó, hogy lehetőség szerint a döntést ott hozzák meg, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. Jelen esetben a program szervezőjénél van ez a legtöbb információ, ami legtöbb esetben a polgármester személye. Akkor őt fosszuk meg attól a lehetőségtől, hogy a döntését az adott szituációra maradéktalanul meg tudja hozni? Nem is szaporítom tovább a szót.

Kelemen Z. Pál: Zárjuk le a vitát.

Tüttő István: Nincs is több felszólaló, így nem szavaztatom meg. Határozathozatalra kerül sor. A módosításokról, most az előterjesztőt kérdezném, hogy sorba, a módosításokkal kapcsolatban az elfogadásról, hogy volt-e olyan, amelyiket nem fogadtad el.

Tóth László: Balogh képviselőtársamét elfogadom, Csákai úrét nem.

Tüttő István: Csákai úréról akkor szavazunk, kérem ismételje meg.

Dr. Csákai Iván: A Zala megyei országgyűlési képviselőket így nem fogadja el és itt azért a bizottsági előterjesztés a hármas személyi körben a két szociális intézmény vezetője, akkor én azt szeretném javasolni, hogy szigorúan Nagykanizsa Megyei Jogú Város megválasztott országgyűlési képviselője legyen meghívva. Ha nem Zala megye országgyűlési képviselői, hanem csupán akit megválasztottak, akárhol lakik.

Tüttő István: Kérem szavazzunk a Csákai úr javaslatáról, hogy a Zala megyei országgyűlési képviselőket is hívjuk meg az 1. körben. Minősített többség kell.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Mivel több olyan nem volt, amit nem fogadott el az előterjesztő, ezért .. Volt még? Röst úré mi volt?

Cserti Tibor: Logikailag az illenék a sorba és én azt javasoltam, hogy rendeleti formát vessük el és irányadó szabályozásként határozati formában döntsünk erről a dologról. Ennek az volt a lényege, hogy polgármester úr lehetőleg e körök figyelembe vételével határozza meg az egyes rendezvényekre a meghívottak körét.

Tüttő István: Cserti úr javaslata az, hogy rendelet helyett határozatot hozzunk.

Cserti Tibor: Polgármester úr ragaszkodom ahhoz, hogy szíveskedjen megszavaztatni, hogy egyáltalán rendeleti formában legyen-e szabályozva.

Tüttő István: Cserti úr javaslatát teszem fel, hogy határozati javaslatként kívánja, vagy pedig rendeletként. Most a határozatra tett javaslatot, előterjesztő urat kérdezem, hogy mi a véleménye.

Tóth László: Nem támogatom.

Tüttő István: A Cserti úr javaslatára aki igent nyom az azzal ért egyet, hogy határozat formájában jelenne meg. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 11 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Röst úré volt még, amit nem fogadott el, azt kérném megismételni.

Röst János: Az egyes személyi körbe tartoznak: a választási körzetben állandó lakhellyel vagy képviselői irodával rendelkező listás országgyűlési képviselő kerüljön az egyes személyi körbe. Nem zalai, hanem országos lista. A másik pedig, hogy ugyanebben az első személyi körben tartozzon a Polgármesteri Hivatal jegyzője, ezt kértem még megszavazásra. Külön-külön kérnék erről szavazást.

Tóth László: Nem támogatom.

Tüttő Isván: Kérem, hogy szavazzunk az elsőről.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: A másik pedig, hogy a jegyzőnő is tartozzon az első körbe. Kérem szavazzunk.

 

17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően nem volt olyan, amit nem fogadott el, akkor kérem az egészről így szavazzunk.

Röst János: Bocsánat, volt még két beterjesztés a bizottságnak, azokról külön-külön kell még szavazni, az nem került ismertetésre. Egyébként ezt a problémát fel fogjuk oldani, amit nem szavaztak meg a képviselők, megígérem.

Tüttő István: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 142/1999. számú határozata szerint az első személyi körben Zala megyei országgyűlési képviselők… Ez megszavaztuk. A harmadik személyi körbe a két szociális intézmény igazgatója kerüljön be. Kérem erről szavazzunk. Előterjesztő nem ért vele egyet.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 255/1999. számú határozata szerint a Pro Urbe díjasok, állami kitüntetéssel rendelkezők, a Megyei Közgyűlés kanizsai tagjai, polgármesterek, alpolgármesterek stb. kerüljenek be legalább a harmadik kategóriába. A zárójelben lévőt pedig Röst úr kiegészítette, azt meg el is fogadtuk. Röst úr ezt módosította, hogy ez terjedjen ki, illetve csak a jogerős ítélettel rendelkezőkre terjedjen ki. Kérem így szavazzuk.

A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A többi kamara is kapjon lehetőséget. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: A harmadik személyi körbe javasolják a képviselők mellett a kft-k vezetőit, az IKI vezetőt, hivatali osztályvezetőket. Kérem szavazzunk. Előterjesztő nem támogatja.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Az általános iskolák vezetői, ez a kérdés. Az előterjesztő nem támogatja. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Végül is az OKSB pontosította, a harmadik személyi körben nevelési-oktatási intézmények első számú vezetői kerüljenek be. Végül is erről már döntöttünk részleteiben. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Most a rendeletről szavazzunk az előbbi módosításokkal. Minősített többség szükséges.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet nem fogadja el.

 

 

9/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a protokoll rendelet megalkotásával nem ért egyet.

 

 

8.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. és a 13/1999.(III.23.) sz. rendelettel módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy megfelelő előkészítés után átgondolva a leendő céljaink biztonságosabb elérése érdekében szükségessé vált egy második körű felülvizsgálata ennek a kérdésnek. Én szeretném Önöket arra bíztatni, hogy fogadják el a javaslatot. Természetesen a mai nap folyamán kaptak kézhez egy újabb táblázatot és egy rendelet módosításról szóló anyagot. Elnézésüket kérjük, de késve kaptuk meg, a tegnapi nap folyamán érkezett meg a Földhivataltól ezen hrsz-oknak a végső pontosítása és nem kívánjuk Önöket most azzal fárasztani, hogy áthúzott meg minden féle iratanyagot, ezért újra leírtuk. Itt található hrsz-ok ellenőrzések alapján most már garantáltan megfelelnek az anyagnak.

Amennyiben hozzászóló nincs, kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

3/2000.(I.25.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2000.(I.25.) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. és a 13/1999.(III.23.) sz. rendelettel módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

 

 

 

 

 

9.) Tájékoztató az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásáról a 259/1/a-7/1999.(IX.8.) sz. határozat alapján (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy ami most itt le van írva, ez a tényállás. Megkaptam a mai nap folyamán a bírói határozatot, mely tárgyalásra invitál minket, illetve az önkormányzat képviseletét, amelyben a korábbi végelszámoló úr jogi keresetével kapcsolatos tárgyalások megkezdődnek. De ez nem zárja ki a jövő hónap közepén történő végelszámolói zártást. Kérem, ennek figyelembe vételével elfogadni ezt a tájékoztatást. Hozzanak egy határozatot, hogy elfogadják, vagy ha van ezzel véleményük, kérném most tegyék meg.

Marton István: Úgy gondolom, hogy nem fáradoztam hiába amikor a soron kívüli közgyűlést ebben a témakörben kezdeményeztem. Ugyanis akkor már, mintegy két éve az ügyben semmi nem történt. Azért emlékeztetném a jelen lévő és éppen kifelé ballagó igen tisztelt képviselőtársaimat arra, hogy 97. október 14-e óta az ügyben őszig semmi, de semmi érdemben nem történt. Az első mondatban gondolom ez csak elírás, hogy ne további végelszámoló felmentése, hanem a korábbi végelszámoló felmentéséről szól a történet. Nagyon örülök annak, hogy ezt az ügyet, ha Isten is velünk lesz egy hónapon belül lezárhatjuk és ez azt jelenti, hogy a többletmunka valahol megtérül. Én emlékszem rá, hogy sokan milyen kelletlenül fogadták annak a soron kívüli közgyűlésnek a megtartását, illetve az ott született határozatokat. Anélkül, meggyőződésem, hogy ebben a naptári évben sem tudtuk volna lezárni ezt az ügyet, így viszont megvan az esély arra, hogy záros határidőn belül megtudhatjuk a végeredményt.

Röst János: Böröcz Zoltán kifelé menet megkért, hogy szóljak hozzá, mert hozzá szoktam ehhez szólni. Nem kívánok érdemben belebonyolódni az előterjesztésbe, egy megjegyzésem mindenképpen lenne, hogy ez a ügy több, mint 800 napja húzódik. Most nem akarom ismételni, hogy az afrikai elefántnak mennyi a vemhességi ideje, de most már két kiselefántunk lenne, ha ez megtermékenyült volna, amikor kellett ennek az ügynek. Én merem remélni, hogy ez lezárul és végre a város a vagyonához jut.

Tüttő István: Kösz, hogy nem az egeret választottad, mert akkor nagy szám jött volna ki.

A vitát lezárom. A határozati javaslat az, hogy szíveskedjenek elfogadni ezt a tájékoztatót. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

10/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásának helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

 

10.) Javaslat a fogászati alapellátás privatizációjára (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Ez az anyag teljesen korrektül felvázolja azokat a lehetőségeket, ami ebben az ügyben részünkre biztosítható. Abban maradtunk már a napirendi pontok meghatározásának elején, hogy megvárjuk a törvény erre vonatkozó szabályait, hiszen a munkatervünk elfogadásánál ebben döntöttünk is. Kérem, hogy szavazzunk. Tehát március 31-ig, de összhangban lesz azzal a javaslatunkkal is, amit a márciusi közgyűlésre éppen Kelemen Z. Pál úr javasolt. Ott fogjuk tárgyalni bízva abban, hogy a jogszabály is megjelenik.

 

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

11/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogászati alapellátás privatizációjáról szóló döntést a privatizációról szóló jogszabály megjelenéséig elhalasztja.

Határidő: 2000. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

11.) Javaslat intézményvezetői felmentésre, illetve vezetői álláshelyre történő pályázat kiírására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy az ülésünk elején itt volt a két érintett hölgy és tanúk jelenlétében biztosítottak minket arról, alpolgármester úr is tanú volt, hogy ők vállalják az erre vonatkozó megbízást, amennyiben a döntésük ezzel összhangban van. Tehát ha megkérdeznék, hogy vállalják-e, a hozzájáruló nyilatkozatuk megvan. Nyilvános ülés lesz, tehát azt is vállalják, hogy nyilvánosan. Sőt kérték, hogy ők hazamennek, és ott szeretnék megnézni, de amennyiben zárt ülés lenne, akkor ezt nem tehetik. Van-e kérdés, észrevétel?

Marton István: Az előbb elhangzott számot nem értem, nem tudom, hogy miért kettő, mert szerintem csak egynek a megbízásáról van szó. Ez az egyik. A másik pedig, én úgy gondolom, hogy a lejáró intézményvezetői megbízások száma ebben a városban július 31-i határidővel pillanatnyilag nem öt, hanem inkább hét. Várom erre a választ és akkor esetleg még mondok is egyet mást.

Tarnóczky Attila: Gondolom ugyanarra a két intézményvezetői helyre gondolunk. Barkochbázhatok? Két szakközépiskola? Hogyha erre gondol Ön, akkor azt tudom mondani, hogy a közgyűlési határozat szerint február végig be kell terjeszteni az ezzel kapcsolatos javaslatot és a közgyűlés akkor dönthet, hogy kiír egy pályázatot, vagy valakit megbíz. Ebben az esetben, a teljes átfogó kép nélkül ebben az ügyben dönteni azt hiszem, nem tudunk. De február 28-án egyáltalán nem lesz késő.

Marton István: Én nem vagyok ellenfele a barkochbának, de ha én azt olvasom, hogy városunk oktatási intézményeiben 2000. július 31-én öt intézményben jár le az intézményvezető megbízása, akkor miért van hét név. Én úgy gondolom, hogy az kellett volna az előterjesztésben ideírni, hogy lejár hété, abból öttel ezt és ezt csináljuk, kettőé meg majd egy hónap múlva tisztázódik. Ez tiszta kép lenne nekem meg minden képviselőtársamnak. A másik, ezzel kapcsolatban ugye én már éppen megtettem az észrevételemet a polgármesteri tájékoztató alkalmával. Én úgy gondolom, hogy itt további vezetői helyek spórolásáról is szó lehetne, hogy csak egyet említsek, nem tartom kizártnak, hogy rövid időn belül mondjuk a Péterfy és a Zemplén Győző Iskolákat össze kell vonni. Hogy ez félév… nem ártott volna ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkozni, mert ez egy kicsit arra emlékeztet engem, amikor két marék kárpótlási jegyért eladunk ingatlanokat, azt fél év, egy év, két év távlatában eszünkbe jut, hogy mégiscsak vissza kellene őket vásárolni. Tehát kinevezni mondjuk hét intézményvezetőt és mondjuk két éven belül az intézményeik összevonásra kerülnek és akkor feleslegessé válik egy vezető, vagy vezető garnitúra. Nem tudom, biztos megtárgyalta ezt az illetékes szakbizottság, de én ezzel együtt sem vagyok hasra esve az előterjesztett anyagnak a pontosságát, a precizitását illetően.

Tüttő István: Szeretném azért azt kérni, hogy találgatásokba ne menjünk be és ne vegyünk be olyan elképzelést, ami egyáltalán nincs átgondolva. Ez nagyon rossz vért szülhet. Azt hiszem nem kell megismételnem, mert nem akarom annyira tudatosítani, hogy miről van szó. Csak kérném, hogy az elképzelésünk lehet, hogy jó, de most ne keltsünk vele hangulatot.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Én azért kérem, hogy az előterjesztést fogadják el, mindegy, hogy milyen variációban gondolkodnak, hisz azok a személyek nem szerepelnek, ahol folyamatban van egy döntés előkészítés. Ahol nincs folyamatban, törvényi kötelességünk a lejáratkor kiírni a pályázatot. Ha menet közben Önök más döntés hoznak ezt vissza lehet vonni. De amennyiben nem tesszük ezt, kifutunk az időből és nem tudunk, hisz tanév közben nem lehet igazgatót kinevezni határozott idejű megbízást a törvény három esetben engedélyez és ezek között egyik sem szerepel a lehetőségek tárházában. Kérem, ez egy formai dolog, aminek jogilag eleget kell tenni. Ha menet közben bármi történik, jogukban áll azt visszavonni.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, határozati javaslatról döntünk, a vitát lezártam. 1. határozati javaslatról kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. számúról, melynél az oktatási-nevelési intézményeknél a pályázat kiírását fogadjuk el.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

12/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja Szmodics Józsefné igazgatói megbízatásáról való lemondását 2000. február 1-vel. A Zemplén Győző Általános Iskolánál az igazgatói teendők ellátásával 2000. február 1-től 2000. július 31-ig megbízza Veitné Molnár Anikó igazgatóhelyettest. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a törvény végrehajtására kiadott többször módosított 138/1992. (X.08) Korm. rend. alapján változatlan alapilletménnyel és vezetői pótlékkal.
  2. Alapilletmény: 47.300 Ft

   Szakmai szorzó: 9.000 Ft

   Illetménynövekedés 3/b alapján 5 %: 2.400 Ft

   Vezetői pótlék: 18.980 Ft

   Illetménykiegészítés kötelező óraszám emelés miatt 2002.08.31-ig: 3.400 Ft

   Illetménykiegészítés vezetői megbízás miatt 2000. július 31-ig: 14.600 Ft

   Mindösszesen: 95.680 Ft

   A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

   Határidő: 2000. február 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. pályázatot hirdet oktatási-nevelési intézmények vezetői állásaira.

Az állás betöltésének ideje: 2000. augusztus 1.

A kinevezés 5 tanévre szól. 2000. augusztus 1. – 2005. július 31.

A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya címére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. kell megküldeni.

 

 

A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1.

2.

3.

4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

igazgató

Nagykanizsa,

Platán sor 3.

8800

Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

szervezeti egység igazgató

Nagykanizsa,

Alkotmány u. 81.

8800

Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Péterfy Sándor Általános Iskola

igazgató

Nagykanizsa,

Attila u. 2.

8800

Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Bolyai János Általános Iskola

igazgató

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 79.

8800

Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Zemplén Győző Általános Iskola

igazgató

Nagykanizsa,

Zrínyi Miklós u. 18.

Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Attila úti Napköziotthonos Óvoda

intézményvezető

Nagykanizsa,

Attila u. 7.

8800

Felsőfokú szakirányú végzettség

5 év szakmai gyakorlat

Bér, pótlék a KJT alapján

PHEI:2000.07.01.

ÁEI: 2000. 08.01.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázatok megfelelő közzétételének lebonyolítására.

Határidő: 2000. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

12.) Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének kinevezése (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Megkérdezem a pályázót, hogy kíván-e esetleg valamit még nekünk mondani. Zárt ülést kér-e?

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Nem.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság hármunkat bízott meg a jelölttel való elbeszélgetéssel, ennek megfelelően meghallgattuk elképzeléseit. A bizonytalansági tényezőket is figyelembe véve az egészségügyi alapellátás privatizációjával kapcsolatban úgy éreztük, hogy nagyon jó rálátása van az alapellátásra. Megkérdezve, hogy milyen személyi feltételekkel tudja ellátni, rajta kívül még két fővel és nem jelente személyi fejlesztést, tehát státuszfejlesztést és gondolom, hogy a Polgármesteri Hivatalban sem jelentene személyi fejlesztést. Ennek megfelelően javasoljuk Kercsmaricsné Kövendi Ibolyának a kinevezését 85.800 Ft alapfizetéssel, 29.200 Ft vezetői pótlékkal, 115.000 Ft alapilletménnyel.

Tüttő István: Úgy látom több észrevétel nincsen, a vitát lezárom, kérem döntsünk a határozati javaslatról, hogy a pályázat alapján Kercsmaricsné Kövendi Ibolyát megbízzuk a feladattal. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

13/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetői feladatainak ellátására 2000. február 1-i hatállyal kinevezi Kercsmaricsné Kövendi Ibolyát.

Alapilletményét: 85.800 Ft-ban

Vezetői pótlékát: 29.220 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2000. február 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Jó munkát kívánunk a komoly feladathoz.

 

 

13.) Javaslat a felügyeleti és tulajdonosi ellenőrzések 2000. évi ütemezésére (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése?

Törőcsik Pál: Az élet majd ki fogja egészíteni menet közben, ahol még szükségesnek találjuk, ott majd ellenőrzéseket iktatunk be. Ennyivel kívántam még szóban is kiegészíteni.

Tüttő István: Szeretném jelezni Önöknek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata is itt van Önök előtt, mely javaslat úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2000. évi felügyeleti és tulajdonosi ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklettel jóváhagyja azzal, hogy a testület és a hivatal ellenőrzéséhez, elemző munkájához szükség szerint cél és témavizsgálattal a arra jogosult bármikor bővítheti. Ez bekerült az anyagba.

Dr. Tubolya Marianna: A Gazdasági Bizottság véleménye úgy tudom, hogy mindenki előtt írásban ott van, erre szeretnék reagálni. Az 1. számú mellékletet javasolja bővíteni a Kanizsa TV és a Kanizsa Uszoda Kft vizsgálatával. Amennyiben az idő megengedi, természetesen belevesszük. Én úgy gondolom, hogy egyetért vele az előterjesztő is. A másik kérés a vagyonkataszter vizsgálatában a Pénzügyi Bizottság vegyen részt. Ez is természetes és itt mondom el, hogy bármely bizottság, bármely vizsgálatban előzetes jelzés alapján bármikor részt vehet, hiszen ezt az önkormányzati törvény biztosítja számára. Az utolsó javaslattal, miszerint a Polgármesteri Hivatal átfogó vizsgálata is szerepeljen a belső ellenőrzési tervbe, ez nem tudom mit jelent. Ha kifejezetten csak a hivatal mondjuk dologi és személyiét jelenti, akkor minden rendben van, mert belefér az időbe. De ha az egész önkormányzati költségvetést jelenti, tehát erre céloznak, akkor erre azt mondom, hogy ez túl sok és erre van a könyvvizsgáló, hogy a zárszámadást véleményezze, ezért a belső ellenőrzéseknél célszerű egy-egy témát kiragadni, hogy azt egész mélységében és precizitásában lehessen megtárgyalni, tehát én mindenben benne vagyok és egyetértek, csak kicsit pontosítsuk ezt a megfogalmazást.

Dr. Fodor Csaba: Mi jobb szeretnénk, ha a Gazdasági Bizottság javaslatai az 1. számú mellékletben, tehát ami egy munkaterv, abba feltétlenül beépítésre kerüljenek, ne feltételesen, hogy ha engedi az idő. Mi azt szeretnénk, hogy az időt úgy alakítaná a hivatal, hogy engedje ezeknek a munkáknak az elvégzését. A másodikkal természetesen egyetértünk, hogy az összes gazdasági társaság átvilágításában és a vagyonkataszterben együttesen vegyen részt a Pénzügyi Bizottság. A tájékoztató anyagot pedig természetesen úgy értettük, hogy csak a Polgármesteri Hivatal személy és dologi, tehát nem az önkormányzati költségvetésről szólt ez a javaslatunk.

Balogh László: Egy módosító javaslatom lenne, hogy a felügyeleti ellenőrzések körébe vonjuk be a Széchenyi István Szakmunkásképzőt és Szakközépiskolát. Én azt gondolom, hogy a három szakközépiskola átszervezési indokolja, hogy róluk is legyen bővebb képünk, mert a Zsigmondy-Winkler benne van ebben a körben. Bizonyára segítené a nem kevés munkát.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. A módosító indítványokat elfogadom, tehát nem kell erről szavazni. Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Az előterjesztő is elfogadja a módosításokat.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

14/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2000. évi felügyeleti és tulajdonosi ellenőrzési munkatervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja azzal, hogy a testület és a hivatal ellenőrző és elemző munkájához szükség szerint cél- és témavizsgálattal az arra jogosult bármikor bővítheti.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

14.) Javaslat céltámogatási maradványról történő lemondásról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Azt hiszem, hogy mindenki előtt ismert, hogy törvény szerint járunk el, kötelező ennek a deklarálása közgyűlési határozattal.

Cserti Tibor: A kérdésem lényege polgármester úr, hogy miért maradt meg ez a maradvány? Lett volna lehetőségünk ennek az értelmes, célszerű felhasználására. Véleményemet tömören a Gazdasági Bizottság ülésén kifejtettem. Sajnálom.

Beznicza Miklós: Nem volt Gazdasági Bizottságon ez, csak a Pénzügyi Bizottságon volt. Műszaki tartalomba ennyi fért bele, erre volt pályázva, többet nem lehetett ebből kihozni, ezért maradt. Olcsóbban nyerte el a kivitelező, mint az eredetileg benyújtott pályázat. Tehát nem fér bele több.

Tüttő István: Én tudom, hogy a Tibor mire célzott, de erre legközelebb figyelünk.

Cserti Tibor: Erre szokták mondani, ha nem szólok, akkor bölcs maradtam volna.

Tüttő István: Nem biztos, hogy ilyen súlyos az ítélet. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

15/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Palin városrész csatornázásához jóváhagyott és 1999. évben módosított céltámogatási keretből 6.304.800 Ft maradványról lemond.

Határidő: 2000. február 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

15.) Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének emelésére (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Megkérem Tóth László bizottsági elnök urat, hogy a szükséges hozzáfűzni valóját tegye meg.

Tóth László: Javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy fogadja el az előterjesztést, egyéb hozzáfűzni valót nem kívánok.

Tüttő István: Úgy látom észrevétel nincs, kérem szavazzunk az 1. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a másodikról szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

16/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Tüttő István polgármester havi illetményét 2000. január 1. naptól a vezetői pótlék nélkül számított miniszteri illetmény 80%-ának megfelelő 219.600 Ft-ban határozza meg. Költségtérítésként az illetmény 30%-ának megfelelő 65.880 Ft havi juttatást állapít meg.
  2. Tarnóczky Attila és Törőcsik Pál alpolgármesterek havi illetményét a vezetői pótlék nélkül számított miniszteri illetmény 70%-ának megfelelő 192.100 Ft-ban határozza meg. Költségtérítésként az illetmény 30%-ának megfelelő 57.630 Ft havi juttatást állapít meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést készítse el és a bérszámfejtőhöz továbbítsa.

Határidő: 2000. január 31.

Felelős : Dr. Tuboly Marianna jegyző

 

 

 

 

 

 

16.) Előterjesztés a Huszti téri garázsépítési kérelemről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Szeretném felhívni a figyelmüket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatára, a bizottságok véleményére. Gyakorlatilag ezen alapszik a határozati javaslat is. Van-e ezzel kapcsolatban véleményük?

Tarnóczky Attila: Ha jól emlékszem tegnapelőtt megkeresett a zártkörű versenytárgyaláson résztvevők egyike, aki ott lakik, azzal a felvetéssel, hogy a javaslatban szereplő 350 ezer Ft-os kikiáltási ár méltánytalanul sok. Tudni kell ehhez, hogy az a terület 18 m2, ami egy garázsra ezen az áron, vagy ki tudja mennyiért megvásárolható. Erre természetesen első menetben nem tudtam mit mondani, de eszembe jutott a Huszti tér és az Eötvös tér sarkán októberben mi eladtuk az a saroktelket, mégpedig 14.500 Ft/m2 áron. Úgy gondolom, hogy mivel az versenytárgyalás volt és nem is volt régen, hogy a Huszti tér környékén egy m2-nek mennyi a piaci értéke, ez a szám kb. jelzi. Ráadásul megítélésem szerint egy teljes épület felépítéséhez szükséges terület, mint befektetési lehetőség más kategória, mint személyes használatra szánt garázs területe. És akkor még emlékeztetném kedves képviselőtársaimat, hogy is fogalmazzak, néhány héttel ezelőtt hozott határozatainkra, melyek a gépkocsi tulajdonosokat és garázs tulajdonosokat nem igazán kellemesen érinti. Én azt javasolnám Önöknek, hogy ezt a 14.500 Ft-os m2 árat alapul véve, be lehet szorozni, 250 ezer Ft kikiáltási árért próbáljuk értékesíteni ezt a területet. Én úgy gondolom, hogy ez méltányos, reális, hozzáteszem… Tessék? Az én szorzásom más volt, de hogyha jobb számot tetszik mondani, azt is elfogadom. Úgy gondolom, hogy ez az ár méltányos. Való igazság, hogy hat garázsról lévén szó, hatszor százezer Ft, tehát 600 ezer Ft bevételkiesést jelent az önkormányzatnak, ezt elhallgatni nem akarom természetesen. Feltéve, hogy lesznek lakók, akik ezen az összegen, az eredeti 350 ezer Ft-os összegen meg tudják és meg akarják vásárolni ezt a területet.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság úgy gondolom, hogy kellő tájékoztatás után az általunk ismert piaci viszonyoknak megfelelően fogadta el az akkori előterjesztést a 350 ezer Ft-os kikiáltási árat. Sőt a Gazdasági Bizottság bővítette azoknak a lakásoknak a körét, amelyek tulajdonosai a hat darab garázshelyre licitálhatnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a 350 ezer Ft-os garázshely nem túlzott, figyelemmel arra, hogy itt ezek a garázshelyek értékesítése építési engedéllyel együtt történik. Igazából itt már semmiféle építési várakozási idő nincs, semmiféle plusz költség már nem merül fel az engedélyezés kapcsán a majdani tulajdonosoknak és egyből nekiállhatnak az építkezésnek. Én azt hiszem, ha mi azt mondjuk, hogy 350 ezer Ft-os kikiáltási áron most meg nem mondom, de nagyon sok, ugye a Huszti tér 5. és a Berzsenyi út egész páratlan oldala és ott nagyon sok lakás van, erre a hat garázshelyre, tehát ha 250 ezer Ft-ot mondanánk, akár akkor is a licit következtében nagy valószínűséggel meghaladná ezt a vételárat. Tehát mi azt mondjuk, hogy a mostani ismereteink szerint igenis 350 ezer Ft-os kikiáltási áron kell a versenytárgyalást elkezdeni és majd esetleg a versenytárgyalás igazolja, hogy efölött, vagy jóval efölött elviszik-e garázsokat vagy sem. Mi azt hisszük, hogy el fogják vinni a garázshelyeket, tehát úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatnak mindenképpen ez az érdeke.

Tüttő István: A régi szép idők, amikor még 18.000 Ft volt egy garázs hellyel együtt.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta természetesen a témát és egyhangúlag döntött amellett, hogy a 350 ezer Ft/garázshely kikiáltási árú versenytárgyalást bonyolítsa le az önkormányzat. Nincs okom, jogom sem igazából megváltoztatni ezt a döntést, vagy akár befolyásolni is. A terület kibővítésével természetesen egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy ez teljesen piaci alapú értékesítés, hiszen versenytárgyalásról van szó. Alpolgármester úrnak mondom, hogy a szájából többször hallott méltányos szót versenytárgyalás esetében nem szoktuk alkalmazni, a méltányolás más kategória. Én úgy gondolom, hogyha az önkormányzat ezen az áron el tudja adni a garázsait, akkor mindenki jó üzletet csinált, aki a garázshelyeit megvásárolta és mi is. Tehát fenntartom a javaslatot, 350 ezer Ft értékű áron.

Tüttő István: Úgy látom több hozzászólás nincs a vitát lezárom. Elhangzott módosító indítvány Tarnóczky Attila úr részéről. Alpolgármester úr a 250 ezer Ft kikiáltási árat javasolta, kérem először erről döntsünk. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 13 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: Nem minősített többség kell?

Tüttő István: Egyszerű szótöbbséggel kell dönteni erről a határozatról. Hát ez érdekes dolog ugye, mert én azt is mondhatom, hogy nem a költségvetést, hanem a bevételünket érinti csak. Ezen lehet vitatkozni. Korábbi közgyűlésünkön is az ilyen eladásokról nem minősített többséggel döntöttünk. Kérem jegyzőnő véleményét.

Dr. Tuboly Marianna: Eladtuk szerintem.

Tüttő István: Én csak ezt alkalmaztam, ami ide van leírva, nem akartam vitába szállni a javaslattal. Jegyzőnő szerint a döntésünk a végleges. Egy korábbi határozat került ismét ide. Kérem, akkor a határozati javaslatot felteszem úgy, ahogy van, még egyszer szavazzunk róla, de most már a módosított összeggel.

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

17/2000.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/1994. számú határozat Huszti térre vonatkozó részét visszavonja.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Huszti téren a 6 db garázshelyet az önkormányzat építési engedély birtokában zárt versenytárgyaláson 250.000 Ft kikiáltási áron használatba adja úgy, hogy a földhasználati joga az épület mindenkori tulajdonosa javára az épület fennállásáig szóljon.

A zárt versenytárgyaláson résztvevő lakóházak a következők:

  • Huszti tér 5.
  • Berzsenyi u. páratlan oldala teljes egészében

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném bejelenteni, hogy a következő témákat zárt ülésen folytatjuk. Szünetet rendelek el.

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

A közgyűlés 18/2000.(I.25.) számú határozatának kihirdetését későbbre halasztotta.

A közgyűlés 19/2000.(I.25.) – 25/2000.(I.25.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.55 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2000. február 1. soron kívüli

 

Jegyzőkönyv

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. február 1-jén (kedd) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Böröcz Zoltán, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina, Dr Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Bodzai Tiborné kabinetvezető, Dr. Pintérné Grudmann Frida osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap Nagykanizsai Szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője.

 

Tüttő István: Köszöntöm kedves képviselőtársaimat, a médiák megjelent képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztályainak vezetőit és Tóth Lajos urat a vendégek körében.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Legutóbb már elhatároztuk, hogy soron kívüli közgyűlésen megtárgyaljuk azt a napirendi pontot, amelyről nem tudtunk dönteni. Ennek a napirendi pontnak a címe, önálló képviselői indítvány kapcsán került tárgyalásra, illetve napirendre, Tóth László és Györek László úr, de talán Györek László vagy Tóth László teljesen mindegy mindkettőjük kezdeményezése egy olyan informatikai közhasznú társaság létrehozása és egy olyan működő rendszer kialakítása, amely legfontosabb feladatául azt tűzi ki, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város informatikai adottságainak jobb kihasználást érjük el és ezen belül a város intézményeinek megfelelő integrálását, egy közös rendszerbe, és az ebben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Emellett a közhasznú társaság egyéb tevékenységet is végezhet. Tehát ez volt az a közös elhatározás, hogy napirendre tűzzük, de Önöknek ismét el kell dönteni, hogy közben nem gondoltuk-e meg magunkat, mert kezdeményeztem az aláírások alapján, illetve kezdeményeztem, ugye Önöket meghívtam a mai közgyűlésre. Megkérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy mégis megtárgyaltjuk a napirendet.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja.

 

Napirendi pont

 

1.) Javaslat informatikai kht. létrehozása a 389/1999.(XII.21.) sz. határozattal önálló képviselői indítvány alapján (Írásban)

Előadó: Töröcsik Pál alpolgármester

Napirend előtt

Tüttő István: Még mielőtt hozzákezdenénk szeretném az Önök figyelmébe ajánlani hogy Töröcsik Pál alpolgármester úr kezdeményezte egy meghívó formájába, amely egy határozaton alapszik, amely felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa felül a lakossági szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását szolgáló kötelező közszolgáltatás elvégzésére a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződést. Ez lenne annak a találkozónak a témája, amely a kiküldött meghívó pontosan a mai napra és ugyan erre az órára jelölte meg ennek találkozónak a korábbi időpontját. Ehelyett február 2-án 14 órakor a Vasemeberház Dióssy termében tartanánk ezzel kapcsolatban egyeztetést. Különösen figyelmükbe ajánlom a hosszabb távú gondolkodás miatt is, hogy ennek a sokat vitatott és várhatóan mindannyiunk számára jobb formátumú, illetve mindenki számára előnyösebb szerződésmódosításnak egy alapos előkészítését kell elvégezni. Megkérem Önöket, hogy aki csak teheti, ezen vegyen részt. Külön felhívom a figyelmet, hogy Ferencz József úr, Makrai Márton az érintett cégeknek az ügyvezetői és ezen kívül kihangsúlyoznám, hogy feltétlen kérném, hogy Tóth László, Dr. Fodor Csaba, Budai István, Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán, Kiss László, Marton István, Röst János, Antalics Dezső önálló képviselők, emellett Dr. Nemes Pál, azután jómagam és az alpolgármester urak, jegyzőnőt, aljegyzőnőt. Külön megkérem a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, Erdős Péter urat - a polgármesteri kabinet képviseletét is biztosítjuk -, Dr. Gőgös Péter urat, és mindenki, aki úgy érzi, hogy ezzel kapcsolatban hasznosan tudná segíteni ennek a szerződésnek az ésszerű átdolgozását, kölcsönös megállapodás alapján. Ez egy első nekifutásos brain storming lesz és majd reménykedünk. Írásban is megkapják, de kérném.

Akkor áttérünk az érdemi napirendi pont tárgyalására. Annyit még azért előrebocsátanék, hogy szeretném Önöket arra kérni, hogyha lezártuk ezt a napirendet, még egy témát, de zárt ülésen meg kellene tárgyalnunk. Azt a kórház fontos beruházásával kapcsolatos kérdést kell megbeszélnünk. Megkérem Önöket, hogy ne menjenek el, ha ezt befejeztük. Már előre jelezném, hogy ezt pedig fogjuk rövidre és azt követően megtárgyaljuk azt is.

 

 

1.) Javaslat informatikai kht. létrehozása a 389/1999.(XII.21.) sz. határozattal önálló képviselői indítvány alapján (írásban)

Előadó: Töröcsik Pál alpolgármester

 

Tüttő István: Györek László és Tóth László képviselő urak 1999. augusztus 20-án nyújtották, be önálló képviselői indítványukat. Ennek az anyagnak a tárgyalását közben éppen a napirendről való levétel egyik alapvető kifogása az volt, hogy sem a Gazdasági Bizottság, sem a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta meg. Megkérném először a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását szíveskedjék ismertetni.

Dr. Fodor Csaba: Egy pillanat, csak széthajtogatom a jegyzőkönyvet. A Gazdasági Bizottság az elmúlt ülésen megtárgyalta a KanizsaNet 2000 Informatikai Közhasznú Társaság alapítására vonatkozó előterjesztést. A következő javaslatokat teszi a tisztelt közgyűlésnek a Gazdasági Bizottság. Technikailag azt kéri, és ezt támogatja a Gazdasági Bizottság, hogy logikájában a határozati javaslatok között a 4-es 5–ös kerüljön felcserélésre. És miután ezt támogatta a bizottság egyhangúlag tartalmi vizsgálatokra került sor. A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal és 5 ellenszavazattal támogatta, hogy a kht. ügyvezetője, felügyelő bizottságának tagjai, és a könyvvizsgálója, a beterjesztéstől eltérően ne 5, hanem 4 esztendőre kapjanak megbízatást. Az 5 éves megbízatás 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 7-es pontja, ami kérem tisztelettel a felügyelő bizottságról rendelkezik, egészüljön ki azzal, hogy felügyelő bizottság tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik. Indoklásként elhangzott a Gazdasági Bizottság ülésén, hogy ez így működik az önkormányzat másik kht-jánál, illetőleg gazdasági társaságnál is kft-inél. Tehát e tekintetben legyen egység a társaságok között. Ez 7 igen és 3 nem és 1 tartózkodás szavazatot kapott. A gazdasági Bizottság 8 igen és 3 tartózkodással javasolja, hogy ez a határozati javaslat, tehát a 7-es egészüljön ki azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy hasonló profilú gazdasági társaságnak nem tagjai, nem tulajdonosai. Ezt kérjük, a Gazdasági Bizottság kéri, hogy ez a 7-es határozati javaslat ekként legyen kialakítva, illetve módosítva. A bizottság egyebekben a határozati javaslatokat, az 1-est azt 11 igennel, a 2-est 11 igennel, a 3–ast 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás, a 4-es 5-ös már fel van cserélve azt 11-11 igennel, támogatta. A 6-ost 11 igennel, a 7-es pontot, a módosított szöveggel sem támogatta. Tehát a felügyelő bizottság összetételére, a Gazdasági Bizottság nem tudja adni támogatását a szavazási arány 3 igen, 3 nem és 5 tartózkodás volt az ügyben. 8. pont a könyvvizsgálóról 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás. A 9-es pont 11 igen, és 10–es pont szintúgy 11 igen szavazatot kapott. A Gazdasági Bizottság egyfajta feltételt kért teljesíteni az előterjesztőktől. Ez pedig az, hogy ott a vitában elhangzottakra szíveskedjenek legkésőbb a közgyűlésig, valamifajta előterjesztést tenni és ezek a következők voltak: Az üzlethelyiség, raktárhelyiségre vonatkozó elképzelések, tevékenységi körök megnevezése, és kódszámok valóban a TEÁOR-nak megfelelő kialakítással és üzleti tervet készítsenek. Mindezt tegyék a közgyűlés elé és ezzel kerüljön kiegészítésre az egész anyag. Itt 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodást kapott ez a döntés. Azt gondolom, hogy a Gazdasági Bizottság kellő alapossággal… Határidő, ez a közgyűlés volt, alpolgármester úr, mert úgy gondolta a Gazdasági Bizottság, hogy csak ezek birtokában és ismeretében lehet támogatni ezt az egész előterjesztést. Tehát a Gazdasági Bizottság kellő alapossággal és részletességgel átvizsgálta az anyagot. Az előterjesztők ott voltak nagyban segítették a bizottság munkáját. Azokat a válaszokat részben megkaptuk, részben pedig most várjuk az előterjesztőktől, amelyeket felolvastam.

Tüttő István: Gondolom, hogy az előterjesztő úr egyetért, hogy felkérjük a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ő is mondja el és utána előterjesztő úré a szó.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbiakban döntött. Javasolja a közgyűlésnek, hogy az előterjesztést, határozati javaslatot fogadja el. A kht-t a közgyűlés hozza létre, 6 igen és 1 nem szavazattal támogatta ezt a Pénzügyi Bizottság. Tekintettel arra, hogy első bizottságként ültünk és később a Gazdasági és Városüzemeltetési és a Jogi Bizottság ülésezett, felkértük a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, valamit az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy az alapító okiratot még egyszer részletesen vizsgálja meg különös tekintettel a tevékenységi körökre. Az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, illetve pontosabban nem érezte illetékesnek magát arra vonatkozóan, hogy személyi javaslatot kialakítson.

Töröcsik Pál: Tulajdonképpen annyi észrevétel, illetve hozzáfűzni valóm van, hogy a bizottsági elnök urak elmondták a fölvetődött kérdéseket. Kérném majd az előterjesztőket, hogy ennek megfelelően egészítsék ki az ott meghatározott szempontok alapján az előterjesztést és utána természetesen mindenki a véleményét, javaslatát el fogja mondani.

Györek László: Polgármester úr, mint előterjesztő szeretném bevezetni a témát, és elnézést kérek előre is azért, ha esetleg egy kicsit hosszabb leszek, de úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy teljes körű információt nyújtsunk ez ügyben és nyilván majd Tóth László úr is ugyan ezt szeretné megtenni, más szempontból természetesen. És ezek után, ha valamilyen kérdés felmerül, akkor természetesen szívesen válaszolunk rá.

Két kérdés merülhet fel itt, amikor erről a KanizsaNet 2000. Informatikai kht. létrehozásáról tárgyalunk. Mit hozunk létre, és hogyan lehet ezt megvalósítani? Én szeretnék először beszélni arról, hogy mit szeretnénk létrehozni. Nagykanizsa Megyei Jogú Városa valamikor ez év tavaszán elfogadta a város informatikai koncepcióját alapozva ezt az informatikai koncepciót a nemzeti informatikai stratégiára, amely ugyan csak elfogadott trend és gyakorlatilag ez alapján működnek a különféle informatikai fejlesztések állami szinten. Létrehozott egy bizottságot, amelyet megbízott azzal, hogy dolgozza ki azokat a lépéseket, amelyekkel Nagykanizsa városa az informatikai fejlesztéseit megvalósíthatja. Ez a bizottság többször találkozott, informálódott, nézelődött, és úgy találta, hogy jelen előterjesztés formájában meghatározott Informatikai kht. létrehozása válik szükségessé. Mit fog adni ez az Informatikai kht? Hát a nevében is benne van, talán elsősorban információt. Nem tudtuk, hogy készül, de hál Istennek azóta megjelent BM. ágazati szintű informatikai stratégiája is, amelyet a tisztelt képviselőtársaim megkaptak, legalább is ennek egy kivonatát. Ha valaki kíváncsi a teljesre, akkor természetesen hozzáférhet az Interneten vagy éppen kinyomtatott formában is. Ez úgy gondolom, hogy egyértelműen tartalmazza azokat az elveket, alapelveket, amelyeknek alapján egy önkormányzat informatikai struktúrájának működni-e kell. És nagy örömmel olvastuk azt, hogy tulajdonképpen ez az informatikai koncepció, mármint a BM–é szinte teljes mértékben megfelel a mi általunk előterjesztett indítványnak. Természetesen ez nem véletlen, nem akartuk azt mondani, hogy kitaláltuk a spanyolviaszt. Több más városban, megye jogú városokban, máshol is ugyanez a fajta gondolkodásmód kezd érvényesülni, és mindenhol elkezdenek azon gondolkozni, néhol hasonló formában, ahogy mi is gondolkodunk, hogy hogy is lehetne az információt, mint a nyugodtan mondhatom a harmadik évezred egyik legfontosabb eszközét, jobban, minél jobban felhasználni. Tehát ez a kht alapvetően azzal a céllal alakult, hogy elássa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Hivatalának és esetlegesen intézményeinek informatikai igényeit. Távlati célként, 1-2 éves távlati cél, ugye az informatikában nem igen beszélhetünk nagyon távlati célokról, ugyanis olyan gyorsan megy végbe a fejlődés, mint ezt mindenki tudja, hogy gyakorlatilag egy éves trendek is már jóslás számba mennek. Tehát távlati 1-2 éves célként tűztük ki azt, és úgy gondoljuk, hogy ez elég reális cél, hogy nem csak Nagykanizsa város, hanem a Nagykanizsát övező régiónak is informatikai szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Ez által egyfajta informatikai regionális központtá váljék. Egyébként itt zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén is felmerül, jogosan felmerült távközlés tevékenységi kör, azt ennek a célnak elérése érdekében terveztük szerepeltetni. Tehát, hogy az ottani kérdésre válaszoljak ez 1-2 éven belül tűnik reálisnak, ezt a fajta szolgáltatást elkezdeni. Ennek a Kht-nak a fő terméke, vagy hát eszköze az információ, természetesen ma is jelen van a városban, és jelen van a régióban is. Ám a Kht. ezt összegyűjtve, rendszerezve, könnyen hozzáférhetővé téve, mindezen információkat komoly adatvagyonná fogja alakítani. Természetesen a kht. azon kívül, hogy ezekkel az információkkal dolgozik, ezeket összegyűjti, átalakítja, megfelelően strukturálja és megjeleníti más tevékenységgel is foglalkozik, elsősorban azért, hogy mindezeket a közszolgálati tevékenységeit, segíteni tudja. Így tehát foglalkozhat ez a kht. és reményeim szerint foglakozni is fog irodatechnikai eszköz beszerzéssel, elsősorban a Hivatal részére természetesen, illetve hát megállapodás szerint, amennyiben ez az intézmények önállóságát nem sérti, az intézmények részére. Foglalkozik reklám, marketing tevékenységgel természetesen, foglalkozhat ezzel. Foglalkozik adatszolgáltatással, itt megjegyezném, hogy amennyiben létrejön, remélhetőleg minél gyorsabban, mert hiszen erre nagy szükség lenne, Nagykanizsa városának térinformatikai rendszere, úgy az komoly adatvagyont jelent, amit igen is ki kell tudnunk használni. És végül foglalkozhat és reményeim szerint foglalkozni is fog on line szolgáltatások nyújtásával a vállalkozói réteg felé, lakosság felé és nyílván, aki ezt igényli, civilszervezetek felé, például. Ezeknek a feladatoknak az ellátása természetesen komoly szakmai hátteret és felkészültséget igényel. A kezdeti időszakban a tervezet szerint, ez a kezdeti időszak ugye azt jelenti, hogy egy új informatikai struktúrára való átállás az viszonylag hosszabb időt vesz igénybe, tehát 1-2 hónap, sőt félév munkája, betanítás, adatgyűjtés, információs struktúrát kialakítása és így tovább, és így tovább. Tehát a kezdeti időszakban a vállalkozás elindításához a tervezet szerint 3 fő, plusz természetesen az ügyvezető szükséges. A későbbi időszakokban természetesen az egyes feladtok ellátáshoz szükséges lehet újabb munkatársak alkalmazása ez természetesen már adott feladatkör függvénye. Csak például mondok egyet, ha a tárinformatikai rendszer elindul, nyilvánvalóan szükség lesz egy olyan szakemberre, aki ezt megfelelő módon tudja kezelni, az adatokat szolgáltatni, feltölteni, és így tovább, és így tovább. A Gazdasági Bizottság ülésén ugye felmerült az, hogy a társaságnak, amennyiben foglalkozik a leírás szerinti kiskereskedelemmel székhellyel, raktár és üzlethelyiséggel kell rendelkeznie. A jelen előterjesztésben ez úgy gondoljuk, hogy most már véglegesen tisztázódott. Mit jelentene ez a technikai gyakorlatban? Tulajdonképpen, hogy mindezeket az információkat a kht. tudja nyújtani, összetudja gyűjteni, és közzé tudja tenni, ehhez szükség van egy megfelelő fizikai háttérrel. Ez a fizikai háttér, Nagykanizsa városa szerencsés helyzetben van e tekintetben, adott, és egy Nagykanizsán is működő céggel együttműködve mindezen fizikai háttér könnyedén biztosítható. Gyakorlatilag azt jelentené, hogy a Hivatalban, az intézményeiben, illetve az Önkormányzat képviselőinél egy-egy végpont elhelyezése válik lehetővé, amelyen keresztül minden további nélkül, megfelelő jogosultságok figyelembevételével a megfelelő információkhoz hozzáférhetünk. Ugyanezen végpontokat elképzelhetőnek tartjuk a későbbiek során kiterjeszteni minden, hangsúlyozom, minden önkormányzati intézményre. Tehát általános iskolák, óvodák, kórház stb. és nyilván végső célként elképzelhető, lakossági információs központok kialakítása. Az nyilván nem várható el, hogy a lakosság minden tagja vegyen magának egy számítógépe, de egy információs központ terminálok kialakítása az mindenképpen lehetséges, és nem is túlságosan drága megoldás. Mindezen rendszerek természetesen Nagykanizsa város lakossága, vállalkozói és cégei is hozzáférhetnek természetesen itt is a megfelelő titkosítási, a megfelelő adatvédelemi szempontok figyelembevételével. Ez ugye egy egészen más fajta információáramlást jelent, mint ami most van jelen pillanatban. Ha most itt ugye önkormányzati ülésen ülünk, és ha csak a képviselői munkát veszem figyelembe, akkor talán mondanom sem kell, hogy a naprakész információkhoz való hozzájutás, az gyakorlatilag nem is napra kész, hanem percre kész információkhoz való hozzájutás, költségvetési kérdésekben, térinformatikai kérdésekben gyakorlatilag bármilyen kérdésben, milyen előnyökkel járhat. Nemcsak azért, mert tudunk dolgokat, hanem azért is, mert a döntéseinket végre megalapozottabb vagy megalapozottabban hozhatjuk, hiszen az információk rendelkezésünkre állnak. Hogy ki, hogy használja ezt ki nyilván már saját ügye.

Hogyan lehet ezt létrehozni? Természetesen a kht. a terveink szerinti közhasznú társaság, önkormányzati tulajdonú közhasznú társaság. Ezt elsősorban az indokolja, hogy mindezen feladatok ellátásának jó része önkormányzati hatáskör. A szükséges eszközöket az önkormányzat egyrészt költségvetésében, másrészt tárgyi apportként a létrehozáskor, tárgyi apportként biztosítja. Mindez a kiadási oldal, a mindösszesen a gondolom már mindenki számára ismert, az általunk tervezett 49 millió forint, illetve 49 millió egyszáz valahány ezer forint. Hogy, hogy áll össze ezt mindenki olvashatja. Egy körülbelüli összegzés keretében. Felmerül a kérdés, felmerült a kérdés többször többszinten, hogy nem lehetne-e ezt esetleg olcsóbb megoldással kiváltani. Például, ha nem lenne kht. hanem mondjuk, csak az Önkormányzat, vagy csak a Hivatal beruházna ezekre a szükséges eszközökre. Véleményünk szerint ez a megoldás nem elfogadható. Elsősorban azért nem, mert a kiadási oldalon gyakorlatilag ugyanezek a költségek jelentkeznének kivéve a szigorúan vett alapítási költségeket, illetve hát működési költségeket. Ugyanakkor semmiféle egyéb bevételre, az üzleti bevételre gondolok nem számíthatunk. Nem számíthatunk, a nagyon komoly hangsúlyozom, hogy nagyon komoly EU-s és állami támogatásokra, pályázatokra. Úgy véljük, hogy az alternatívája a kht létrehozásának, nem az, hogy majd intézményen belül megoldjuk, hanem az, hogy vagy akarunk egy informatikai hálózatot, stratégiát, vagy nem akarunk. Ha igen, úgy látjuk, hogy mindenképpen célszerű egy ilyen formában ezt megteremteni. Alátámasztásként azért hadd jegyezzem, hogy a BM ágazati szintű informatikai stratégiája, pontosan ugyanezt a választ adja erre a kérdésre. Tehát amennyiben az Önkormányzat ennek szükségét látja, és lássa szükségét a stratégiában, ez van megfogalmazva, mert különben hát erős lemaradást fog tapasztalni úgy vegye ki az informatikai szolgáltatást a Hivatal keretei közül, hiszen ez nem önkormányzati hát tevékenység tulajdonképpen. Ez egy szolgáltatás, és ha már kiveszi, akkor vegyi ki vállalkozási formában. És hát a stratégia is kht-t javasol, emellett van más példa, például, részvénytársaságot is hoztak létre más helyen. Tulajdonképpen arról van szó, hogy kht. az összes informatikai ellátást és szolgáltatást a Hivatal szervezetéből kivonja. Véleményünk szerint, és nemcsak a mi véleményünk szerint, ez jóval hatékonyabbá teszi a tervezési és irányítási rendszert. Erősíti az informatika kiszolgáló jellegét, mert itt valójában erről van szó, a kiszolgáló jellegről és jobb megjelenést biztosít a Hivatalnak, illetve hát az Önkormányzatnak a lakosság, város a régió az intézmények felé. De tulajdonképpen ez teljesen kölcsönös viszonnyá fog alakulni. Alapelv az egységesség. Célja a közigazgatási és a városmarketing jellegű szolgáltatásoknak a kialakítása, illetve ezeknek megfelelő szintű tovább fejlesztése. A kht., mivel 100%-os önkormányzati tulajdon lenne, ezért alapvetően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának alárendelt. Hangsúlyozom, hogy Önkormányzatának alárendelt. Az ellenőrzést a törvény szerint egyébként amúgy is létrehozandó 3 tagú felügyelő bizottság segítségével történik. Itt annyi kiegészítésem lenne, hogy a szolgáltatás jellegénél fogva, célszerűnek látszik az Önkormányzat és a Kht.- között megkötendő szerződésben adatvédelmi szempontból is hát részeket belevonni. Ezt azt hiszem, hogy teljesen természetes, hiszen az Önkormányzatnak van olyan adatvagyona, ami bizony ezeket a kérdéseket keményen érinti.

És végül ugye hát az üzleti terv egy része a tervezett bevételek. Ezzel a kérdéssel mindig is nehézségünk volt. Meg is mondom, hogy miért. A bevételek egy része valamennyire tervezhető, de sok esetben önkormányzati döntéstől függ. Ebben az esetben pedig ugye elég nehéz előre tervezni. Más részük viszont megtakarításként jelentkezik Önkormányzati oldalon és nehezen lehetne a kht.- bevételei közé számítani egy Önkormányzati megtakarítást. Melyek ezek? Például az úgynevezett papír nélküli iroda kialakításából származó megtakarítás. Ugye erre sokszor hivatkoztunk. Föl is olvastam egy részletet a Gazdasági Bizottság ülésén a Financial Times-ból, amely azt mondja, hogy ’95-ben a hivatalok iratanyaga kb. 80%-os volt a digitális 20%-kal szemben. Ez kb. 2003-ra 80%-os, megfordul az arány. Ez megtakarítás a hivatalban, az intézményekben, de a kht. bevételeként aligha fog jelentkezni, teljesen természetes módon. Ilyen megtakarítás a vezetői és képviselői információs rendszer által nyújtotta megtakarítások. Nyilván a hatékonyabb munkavégzés, telefon, postaköltség megtakarítások. A döntési hát információk birtokában levés önmagában is elősegíti azt, hogy megtakarításokhoz jussunk. Hatékonyabb irodai munkavégzés, ha a magában a hivatalban és természetesen az intézményekben is elképzelhető az egységes informatikai háttér segítségével. Egy adatot csak egyszer kell felvinni ez bárki számára hozzáférhető, talán nem kell elmondanom, hogy miért. Illetve végül, de nem utolsó sorban a sokkal magasabb színvonalú és ez nagyon fontos, lakossági szolgáltatások. Itt most beleértem ebbe természetesen a vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásokat és így tovább, a civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokat is. amelyeket szintén a kht. szempontjából nem lehet pénzben kifejezni. Természetesen mindezeket egy vállalat kiválóan ki tudja magának fejezni, hogy mit ér neki az, hogy ha a lakosságnak, vagy vevőkörének jobb véleménye van róla. Itt ez elég nehézkes lenne és főleg nem a kht. bevételei között szerepeltetni. Tervezhető viszont bevétel néhány más szempontból. Tervezhető bevétel információ szolgáltatásra, irodatechnikai eszközök beszerzésére és ezeknek az eszközöknek……. Természetesen arra gondoltunk, hogy mindezeket a kérdéseket a kht. és az önkormányzat között kötendő szerződés fogja tisztázni és ez a szerződés fogja tisztázni azt is, hogy ezek mennyibe kerülnek egész pontosan. Milyen konstrukcióban lehet ezeket okosan és jól, mindenki számára jól megoldani. Ugyanez igaz az intézményekre is, ott azonban nyilvánvalóan figyelni kell arra, hogy az intézmények szakmai önállósága ne sérüljön. így tehát, ahogy a határozati javaslatban is szerepel egy előzetes egyeztetés során alakul majd ki az ottani álláspont. Ezek tehát bevételek lesznek, amelyek a kht.-nál jelentkeznek, de jelen pillanatban mivel önkormányzati döntést igényelnek aligha tervezhetők előre jól. Szintén bevételt jelent majd a térinformatikai rendszer adatszolgáltatása, még pedig egy egész komoly bevételt fog jelenti. Azonban ez csak akkor, amikor ha létrejön a térinformatikai rendszer, ez viszont önkormányzati döntés kérdése, hogy mikor, és a város létre akarja-e egyáltalán hozni, és ha igen, akkor pontosan milyen bontásokban. Ugyanilyen bevételt jelentenek a lakossági szolgáltatások, reklám, hirdetés illetve on line vásárlási lehetőségek kialakítása. Úgy gondoljuk, hogy ennek a bevétele mármint a lakossági szolgáltatások bevétele a következő félévtől, tehát 2000. második félévétől kezdve fedezni fogja a kht. működési kiadásait, reményeink szerint, terveink szerint. Természetesen az attól függ majd, hogy milyen gyorsan tud felállni, milyen hatékonyan tud felállni ez a rendszer. Illetve bevételként tervezhető különféle pályázati pénzeszközök, illetve állami támogatások, amelyek hangsúlyozom még egyszer, vannak és ilyen célokra kiemelten vannak. Tervezni őket nehéz lenne, első évben nem is biztosan várhatók, hiszen ehhez azért fel kell valamit mutatni, és terveket kell kovácsolni a tekintetben, hogy hogy kívánunk evvel kapcsolatban dolgozni. Mindezek fényében én úgy gondolom, hogy az önkormányzati tulajdonú KanizsaNet 2000. Kht. létrehozása elsősorban stratégiai kérdés, a város továbbélését többet között biztosító kérdés. A Hivatal működését hatékonyabbá és az önkormányzat működését észszerűbbé, és hatékonyabbá, egyszerűbbé tevő kérdés. Elszalasztani, elmulasztani szerintem, szerintünk nem lehet. Kérem, tehát a tisztel közgyűlést, hogy a határozat javaslatokat az általunk előterjesztett formában szíveskedjék megszavazni. Köszönöm.

Tóth László: Györek képviselőtársam nagyon átfogó, nagyon élvezetes előadásához, nagyon nehéz most már hozzászólni. Akkor csak én maradnék a tényeknél, a konkrétumoknál. A Gazdasági Bizottság ülésén fölvetődött a üzlethelyiség kérdése. Ezt az utólag kiosztott alapító okirat leszabályozza. Azon kívül a tevékenységi köröknél………hajtottunk végre, ezt szintén az alapító okirat módosítása tartalmazza. Itt szeretnénk visszautalni a távközlés, mint tevékenységi körre. Ezt a következő miatt kellett bevenni a tevékenységi körök közé, a TEÁOR 98 szerint ebbe a szakágazatba tartozik a hang, kép és most jön a lényeg, adat vagy egyéb információk továbbítása kábelen. Tehát ha föl áll a kht. az információk, az adatok kábelen történő továbbítása alapvető feltétele a működésnek. Tehát mindenféleképpen, hogy ezt a tevékenységet, törvényesen tudjuk végezni ezt be kellett, venni a tevékenységi köri listába. A kiküldött új határozati javaslatok, már tartalmazzák azokat, illetve azt a kérést, miszerint cserélődjön fel a 4-es és 5-ös határozati pont. Ennyit szerettem volna a Gazdasági Bizottság észrevételeire válaszként megadni. El szeretném mondani, hogy 1999. volt az az év az önkormányzat életében, amikor először került tervezésre a költségvetésbe informatikai tétel. Ez a tavalyi évre vonatkozóan mintegy 25 millió forintra tett ki. Ennek majdnem a felét, az önkormányzat által használt szoftvernek a licenc díjának a megvásárlásával függött össze, tehát magyarán tavalyi évtől kezdve használta a Hivatal jog tisztán a programokat. A fennmaradó 10 millió forint az pedig nagyságrendekkel volt kisebb az elvárható szintnél. Elmondanám, körül néztünk, hogy 1999-ben pár megye jogú városnál, milyen tételek szavaztak meg a költségvetésben. Ezeket a nagyságrendeket úgy tessék értelmezni, hogy ezeket a nagyságrendeket folyamatosan, évek óta, felhasználják az önkormányzatok. Például: Debrecen 100 millió, Győr 60 millió, Hódmezővásárhely 34 millió, 2000-re 70 millió forint van tervezve. Pécs 50 millió forint. Szombathely 35 millió forint, 2000-ben 80 millió forintot tervezetek, itt meg kívánom jegyezni, hogy emellett 100 millió forintos térinformatikai rendszer kiépítése folyik 7 fő informatikussal. Szegeden 140 millió forint és Veszprémben 42 millió forint. Azért mondom, hogy ezek nem eseti egyszeri kiadások, hanem ezeket a nagyságrendeket 2-3 éve folyamatosan felhasználja az önkormányzat. A szervezeti formára: Budapest több kerületében, és Debrecenben Kft.-t működtetnek az informatikai rendszer kiépítésére és üzemeltetésére.

Szegeden tavaly létrehoztak egy Kft. csak az önkormányzat informatikai eszköz beszerzésére és szervizelésére, amelyet az idén részvénytársasággá alakítottak. Ezeknek a fényében kérem értékelni az előterjesztés 4-es számú mellékletében szereplő számokat.

Röst János: Mielőtt belemennék a téma értékelésébe, úgy gondolom, meg kell köszönni az előterjesztőknek, tehát Györek Lászlónak, Tóth Lászlónak, valamint Silló Barnabásnak a munkáját. Úgy érzem, hogy jelentős munkát végeztek ennek tekintetében. Egyébként a Silló Barnabás kinevezését támogatom mindenképpen, mert nagyon jó szakembernek tartom. Mielőtt belebonyolódnánk a témakörbe én visszautalnék még az előző közgyűlés munkájára, amikor Fodor képviselőtársam javasolta a napirendről való levételét, amit először a közgyűlés ugyan nem szavazott meg, de később, belátták az előterjesztők, hogy egy Kht. alapítását, nem lehet bizottsági munka nélkül meghozni és nagyon bölcsen döntve, visszahozták bizottságunk elé. A GVB-ben úgy gondolom, hogy, amiket akartam módosítani javaslatokat, azok beépültek, és a bizottság nagyrészt meg is szavazata a véleményemet. Viszont visszautalnák arra a tényre, hogy én szerettem volna, hogyha ezt a témakört a költségvetés tárgyalásakor vitatjuk meg. Ugyanis mind az Olajbányász esetében, mind pedig itt, elég jelentős összegű döntést hoz a közgyűlés és a költségvetés sarokszámai ismerete hiányában, úgy gondolom, hogy ez egyrészt felelőtlen döntés, hiszen lényegében egy hétről lett volna szó, mert a következő közgyűlés más tárgyalja, ezeket a témaköröket. Másrészt pedig nem tudjuk, hogy mihez képest sok valami, vagy mihez képest kevés. Itt lép be az a tény, amit már jeleztem az elmúlt közgyűlésen, hogy lényegében egy lopakodó költségvetés alkotás történik, hogy a végére kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem tudunk már alapvetően változtatni a költségvetés beterjesztésen. A papír megtakarításra mondanék két gondolatot. Igazából nem hiszem, hogy kardinális kérdés, de a Hivatalba nem hiszem, hogy jelentős költség csökkenést fog okozni. Azt viszont megkérdezném, hogy ilyen jelentős a felhasználás történik-e pályáztatása a beszerzésnek. Mármint a papír beszerzésnek.

Az új beterjesztés tartalmazza az üzletnek a hely igényét, de elég pontatlanul, ugyanis a Zrínyi 35. van megjelölve, ez pedig az MSZP székház jelen esetben. Namost mindenképpen van két üres bérlemény. Ha a beterjesztő erre gondolt, akkor szerintem az a Fő u.8., illetve meg kéne jelölni, hogy ezen belül melyik. Ugyanis ehhez tartozik négyzetméter, nem akarom felsorolni a műszaki paramétereit. A másik tény, hogy ennek van egy bérleti díja. Én úgy gondolom, hogy a Kht. nem akar bérleti díjat fizetni, így viszont ennyivel támogatjuk a működését, ami ebben az esetben 1,5-2 milliós forintos tételről van szó, attól függően, hogy melyik ingatlant kívánják birtokba venni. Tehát kérdezném, hogy melyikről van szó, illetve, hogy ezt betudjuk-e a működtetési költségébe a Kht.-nak, illetve amikor megköltjük a szerződést a Kht.-val ez mekkora költséget jelent éves szinten, mert ezt viszont a költségvetésnek kellene tartalmazni.

A másik kérdés volt, hogy gyakorlatilag ki legyen a felügyelő bizottság tagja. Nekem az az álláspontom, hogy képviselőt nem tartom szerencsésnek bedelegálni, főleg nem úgy, hogy többséget alkossanak a felügyelő bizottságba, ugyan is óhatatlan, hogy előbb-utóbb a pártpolitika bekerül. Tehát, lásd több ilyen működés előbb-útóbb nem tudják megkerülni ezt a tényt. És ilyen értelemben ez nem szerencsés. Tehát ezt összefüggően kellene majd rendezni valamilyen módon, hogy a felügyelő bizottságnak az összetételét igazából kik alkossák. Lenne személyi módosítási javaslatom is, szeretném javasolni a felügyelő bizottságba, Merksz Andort az Ipari Iskola, igazgató-helyettesét, aki ragyogó szakember, úgy gondolom, nem kell indokolnom az életútját.

A másik kérésem lenne, hogy a Kht. alapító okiratába kerüljön bele, hasonlóan a Via Kht. alapító okiratához, hogy arra a kht.-ra is vonatkozik a beruházási szabályzat, valamint közbeszerzési szabályzat. Ezt kérném belevenni. Magyarul kerüljön bele az alapító okiratba, hogy a kht.-ra vonatkozik a közbeszerzési szabályzatunk, valamint a beruházási szabályzatunk. Úgy gondolom, hogy működésük e nélkül nem szavatolt. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani és kérném a támogatását az általam jelölt felügyelő bizottsági tagnak. Köszönöm.

Dr. Fodor Csaba: Nem én vagyok hívatva válaszolni Röst képviselő úrnak, de én azt gondolom, hogy az MSZP székház senkinek nem jutott eszébe. Tehát valószínű, hogy arról a kettő üres bérlemény valamelyikéről van szó, vagy lehet szó. Visszatérve az előterjesztéshez a Gazdasági Bizottság egyfajta üzlet tervet nem azért kért, hogy legyen, hanem azért kért, hogy előre lássunk egy kicsit. Látjuk-e azt, hogy ez a kht. mennyi pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak. Ha igen, hogy annyiba akkor miért annyiba, tehát miért 49 millió forintba 2000. évben. És menyibe fog kerülni 2001-ben, 2002-ben nagyjából, egészében ezt látnunk kellene. Hát erről ezért nem sok információt kaptunk, de bízom benne, hogy meg fogjuk kapni. Továbbiakban azért az is jó lenne, hogy milyen kapcsolat lesz az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, maga a kht. között. Milyen jellegű szerződéses kapcsolatra gondolnak az előterjesztők. Tudom, hogy ilyenre gondolnak, de erre majd meg fogják adni, remélem a választ. Ezek olyan fontos és pontos információk kellenek, hogy legyenek, amelyek azért kellő alappal szolgálhatnak a döntés meghozatalánál. Ami pedig a kht.-t illeti, és az előterjesztők helyesen hivatkoztak erre, a belügyminisztériumi valamicsodára, ágazati szintű információs stratégiára, ami a szervezetről szól. Hát ez meg pont nem erről szól. Mert ez meg azt mondja nagybetűvel ide, van szedve, hogy a szervezet működésének fontos feltétele, hogy ne kapcsolódjon alárendeltként testülethez stb.-stb. Hát ez meg pont odakapcsolódik, tehát akkor ez nem volt jó hivatkozási alap, én azt gondolom. Vagy ezt nem kellett volna lemásolni, és akkor nem láttuk volna. Arról volt szó, hogy Györek képviselő úr azt mondta, hogy ez a közgyűlésnek alárendelten működik. Hát az pedig testület, akárhogy is nézzük. És ha ez így van, akkor ezt nem kellett volna lemásolni. Na de mindegy, hát itt van, itt van. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is kérjük azokat a válaszokat, amiket a Gazdasági Bizottság megfogalmazott az üzleti terv tekintetében, és még egy, amiben én kérem is, ügyrendi e tekintetben a javaslatom, hogy talán fordítsuk meg az egész logikai sorrendet. Talán a közgyűlésnek először abban kéne állást foglalnia, hogy a költségvetés ismerete nélkül jelen állapotban el kívánja-e dönteni azt, hogy 49 millió forintot kíván fordítani a 2000. évben külön soron az informatikai rendszerekre. Mert, ha igen, akkor beszélhetünk a kft.-ről és belemehetünk a tartalmi vizsgálataiba, de ha nem, akkor fölösleges, mert azért ez nem úgy fog működni, hogy megszavazzuk először a kht.-t, és X.-ként majd egyébként mellékesen megszavazzuk, hogy az ehhez szükséges 2000. évben szükséges 49 millió forintot pedig biztosítjuk. Tehát először pénzről kellene dönteni, hogy ennyit odateszünk, erre a célra, mivel egyébként nagyon fontos cél félre értés ne essék, valóban, nagyon fontos feladat, feladatokról szól ez az egész anyag. És ha ennyit szeretnénk az idén biztosítani rá, akkor utána beszélhetünk arról, mert utána lesz izgalmas kérdés, hogy ha meg van a pénz, hogy ez társasági formában vagy miként működjön. Hogyha meg nincs meg a pénz, akkor meg minek beszéljünk az összes többiről.

Tüttő István: Ügyrendi javaslat volt. Igen. Azt hittem, hogy most szavaztassam már meg, jó.

Zsoldos Ferenc: Nagyon szimpatikus előterjesztés van előttünk, amiben valóban beletekintve nagyon sok korszerű és a következő évezred, vagy évszázad első évtizedeinek teendőit összefoglaló anyagot tanulmányozhattunk. De én nekem az a véleményem, hogy javaslat tévők az informatikai társaság létrehozásával kapcsolatosan a lehető legegyszerűbb utat választották, legalább is kiindulásként. A város költségvetése biztosítsa az elindítás lehetőségeit és ezzel természetesen vállalnia kell önmagában már abból kiindulva a további folyamatos fejlesztésekkel kapcsolatos beruházásokat, működtetés, fenntartást és minden egyebet, ami hát a kht. működtetéséhez egyáltalán alapként szükséges. Nekem inkább kérdésem lenne, miért nem lehetne egy másik oldali indítással vagy más elvi elképzelés alapján történő indításban gondolkodni. Mivel egyértelmű, hogy részben a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal, és ezen keresztül természetesen a város társadalmát is nemcsak, hogy is, hanem egyértelműen szolgálja. De miért nem lehetne kiindulni abból az alapállásból, hogy egy informatikai szolgáltató központot már eleve üzleti alapon kellene elindítani. Tehát bevonva a város gazdasági, kereskedelmi, termelési, pénzügyi, és minden olyan egységét és rendszerét, amely vagy amelyek természetszerűleg érdekeltek kell, hogy legyenek. Nem beszélve, későbbikben térség tekintetében történő elképzeléseikről és ezzel egyrészt csökkentené azt a költségvetési terhet, ami már nemcsak ezen a területen, hanem más területeken is, még a költségvetés elfogadása előtt, már eleve, korlátozza a költségvetéssel kapcsolatosan a későbbi mozgási lehetőségeket. Vagy önmagában a költségvetésnek a megvalósítását. Lehet, hogy naiv az elképzelés, vagy a gondolatom, de hát ennek a

Tüttő István: Nem az, mert a Belügyminisztérium ajánlása pont ezt tartalmazza.

Zsoldos Ferenc: Igen, no de hát ez összhangban van, feltételezem a belügyminiszteri elképzelésekkel is, amiket egyébként eddig nem volt módom tanulmányozni. De hát természetszerű, hogy már az indításnál lényegesen kevesebb megterhelést jelentene a városnak. Ugyanakkor, már indításnál és ezt nagyon pozitív értelemben érzem, vagy gondolom, hogy érdekeltté tenni, azokat a szerveket vagy szervezeteket, intézményeket, amelyek nem

közvetlenül a város adminisztrációs rendszeréhez, tehát pontosabban nem az önkormányzat, közvetlen kapcsolatához tartoznak. Tehát ha az ő érdekeltségük jelentkezik ebben, nyilvánvaló akkor akár a későbbi logisztikai központ kialakítása vagy megvalósítása tekintetében is éppen az érdekeltség alapján már jelentene, jelentenének pozitív vonásokat. Én megoldhatónak és megvalósíthatónak látnám ezt az utat is. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy az a másik lehetőség vagy esetleg egy harmadik, vagy negyedik megoldási mód, amely nem telepszik rá, és nem terheli kizárólagosan és kifejezetten és egyértelműen a város költségvetését. Nem terheli közvetlenül az egyébként is rendkívül nehéz gazdasági, politikai, illetve gazdasági, pénzügyi helyzetben lévő várost. merem ezt megfogalmazni, azért is, mert egyik oldalon minden eszközzel a takarékosság észszerű keretein belül ezzel természetesen egyetértek, az intézményi összevonások, az intézményi vezetőrendszer, vagy vezetők számának a csökkentése és stb. és stb., nem akarom továbbfolytatni, a feladatunk és nagyon kegyetlen és nehéz feladtunk. Másik oldalon, és bármennyire ugye hallottuk képviselőtársam részéről, hogy az üzleti tervet elkészíteni nehéz, de hát véleményem szerint, egy üzleti terv nélkül belevágni, egy ilyen jellegű, a későbbiekben még beláthatatlan mennyiségi pénzügyi igények teljesítésébe, hát bizony nagyon kockázatos dolog. És a magam részéről is az a véleményem, és azt javaslom, hogy egyelőre tekintsük ezt az anyagot egy olyan tájékozódási, kiindulási anyagként, amit mindenképpen más tekintetben, más területeken is fejleszteni kell, más variációkat is figyelembe kell venni és ezek, mérlegelése alapján lehet csak dönteni. Én ma, teljesen alkalmatlannak tartom még, nem az előterjesztés minőségére gondolok, mert az önmagában az a jó és körültekintő, de a jelenlegi helyzetben és a korábban már említett költségvetési összefüggésekkel kapcsolatosan a döntések meghozatalát. Én a mai közgyűlést nem tartom alkalmasnak arra, hogy határozati javaslatokkal, különösképpen az elsővel, ami egyértelműem már a létrehozását döntené el, nem vagyunk abban a stádiumban, nem rendelkezünk még azokkal az ismeretekkel, és nem rendelkezünk még azokból a más oldalról történő megközelítésekkel, amelyek hát újabb variációként, vagy alternatívákként mentesíthetnék a várost egy újabb olyan tehervállalása alól, amelyre egyébként szükség van, csak ne egyoldalúan a város terheire.

Györek László: Úgy gondolom, hogy erre rögtön válaszolnom kell, mert képviselőtársam bizonyára tájékozatlanságból, gondolom ezeket a kérdéseket azt hiszem bocsánat, hogy nem jól látja. Egyrészt említettem még az imént, hogy Nagykanizsa városa létrehozott egy informatikai eseti bizottságot, hogy vizsgálja meg ezeket a kérdéseket. Ez bizottság egy év óta gyakorlatilag mást nem csinál, mint megnézi a különböző lehetőségeket, megnéz ilyen-olyan programokat, átgondolja, hogy ez mennyibe kerülne, milyen formába lehetne ezt megvalósítani. Hogy ezt még körbejárjuk? Ezt lehet járni bizottságnak megint újra körbe, de úgy gondolom, hogyha ezt így folytatjuk, akkor itt soha sem lesz informatikai beruházás. Tényleg átgondoltuk, ténylegesen körbejártuk, higgye ezt el képviselőtársam, mégpedig, hogy utaljak egy előző megjegyzésre pártpolitikai szempontoktól tökéletesen mentesen, úgy gondolom és ezt tartottuk a legcélszerűbbnek. Azaz a lehetőségeket valóban megvizsgáltuk és körbejártuk. Más gazdálkodók bevonása ugye helyi vállalkozókra gondol, gondolom képviselőtársam, megtörtént. Említetem azt is, bár a társaság nevét nem említettem, hogy egy nagykanizsai székhellyel is rendelkező társasággal közösen tudjuk ezt megvalósítani. Amennyiben ezt nem tudnánk így megvalósítani, akkor a városnak ez, nem egy, hanem két nagyságrenddel többe kerülne ez a beruházás. Mivel Nagykanizsa város önmagában ezt a fajta összeköttetést, fizikai hátteret biztosítani igen-igen nagy pénzekért tudná csak. Vagyis, itt valójában egy együttműködésről van szó, már eleve ebben az előterjesztésben, maga a város ezt nem tudná megcsinálni, mert költségvetésében erre nyilván annyi pénz 100 milliókról van szó, sőt talán a milliárdos összeget kerülgeti, úgy gondolom egy ilyenfajta beruházás. Így nagyon jól, véleményünk szerint nagyon jól sikerült bevonni a helyi vállalkozókat is. Más szempontból is nyilván elképzelhető majd helyi vállalkozók bevonása, de ez nyilván az üzletmenettel kapcsolatos.

Bevételek. Üzleti tervet kért, igen hát van nekem egy előzetes üzleti terv, amit ugye felolvastam végül is, vagy pontosabban kiegészítve felolvastam. A bevételeket azért nem soroltam fel pontosan, mert hiszen minden képviselőtársam előtt ott van, de ha kívánják, akkor szívesen felolvasom ezeket az összegeket, amelyeknek a tervezése természetesen komolyan a Hivatal informatikusának bevonásával történnek, hogy milyen kiadásokból lehet egyáltalán működtetni egy ilyenfajta céget. Higgye el képviselőtársam, van tapasztalata neki is, és hát meg tudjuk ítélni, hogy kb. ez mennyibe kerül. A bevételekről tettem említést, hogy ez hát kevéssé tervezhető, de azért mondtam, hogy melyek azok a bevételek, amelyek tervezhetők. És azt is említettem, egy viszonylag konkrét összeget, miszerint úgy véljük, és ezt már az üzleti terv részeként, hogy működési költségei a kht.-nek fedezhetők a különféle szolgáltatásaival, már úgy gondolom, hogy lakossági szolgáltatásaival, illetve elektronikus, kereskedelmi, on line szolgáltatásaival, hirdetésekkel. Ez kb. a tájékozódás alapján egy elfogadható dolog, azonban a működésre a városnak költenie elvileg, a következő évtől kezdve már, ha ez tényleg az üzleti tervnek megfelelően alakul, akkor nem kell. Egyéb bevételeket, ha üzleti terv szóba került már úgy, mint pályázati bevételeket nem tudok tervezni. Komoly összegeket lehet természetesen nyerni ez nyilvánvaló, de hogy pontosan mit, és hogyan és mennyire ez egyelőre számunkra rejtély. Illetve az pedig, hogy az önkormányzatnak az önkormányzati szolgáltatások, egész pontosan, a szerződés szerint hogy jönnek létre, ez nyilván majd egy tárgyalás kérdése. És azért itt nem szabad azt elfelejteni, ha már az üzleti terv került szóba, hogy, amit említettem és ne felejtsük el kérem, hogy milyen megtakarításokat, és milyen előnyöket jelent ez, mert ez ugyan egy gazdálkodó vállalatnál pénzben kifejezhető. Meglehet mondani, hogy mondjuk IBM-nél amikor bevezették a vezetői információs rendszert az egész pontosan 23 millió dolláros bevétel növekedést jelentett. Hát ezt egy városnál nehezebb így kifejezni. Pláne úgy, hogy nem is a városnál kéne, hanem a kht.-nél. Ott meg egyáltalán nem is lehet, de úgy gondolom, hogy ezeket is fegyelembe kell venni akkor, amikor itt döntünk. Köszönöm szépen. Az észrevételek egyébként természetesen jogosak, csak úgy gondoljuk, hogy ezeket, ha az előterjesztésben nyilvánvalóan nem is, de talán egy kiegészítésként elfogadhatóak.

Töröcsik Pál: Ez most a válaszok napja, vagy a válaszok percei. És azt szeretném elmondani tisztelt képviselőtársaim, hogy ez az egész előterjesztés egy felismerésből fakadt, és abból adódott. Méghozzá abból, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, ahol tovább várni nem lehet, a 24. órában vagyunk, ahhoz külön meggyőzésre, hogy ez az évezred az informatika, és az információ évezrede lesz, azt hiszem, nem szükségeltetik. Ez a csapat, most már majdnem egy éve ezen dolgozik, hogy szétnézzen a világban, hogy mi várható informatika és egyéb hasonló témakörben és ezzel a tapasztalattal a háta mögött tették meg ezt az előterjesztést. Itt megfogalmazásra került az, amit Fodor képviselőtársam említett, nagybetűvel kiemelten, “hogy a szervezet működésének fontos feltétele, hogy ne kapcsolódjon alárendeltként a testületek gazdasági, vagy más irányító apparátusához, hanem kapjon olyan önállóságot, amellyel élve csak a feladatokra koncentrálhat”. Mi történt most? Nem hiszem, hogy öncélúan egy kht. létrehozás mellett voksolt ez az előterjesztés, amelynek konkrétan az az oka, hogy ezt a fajta önállóságot kapja meg ebben a témakörbe. A közgyűlések a feladata az, hogy ismerje fel a szükségszerűséget, alakítsa meg a kht.-t és utána előrizze, hogy a szándékai szerint alakult-e, illetve a szándékai szerint működik-e. És ennek a testületnek nem az a feladata, hogy az informatikai kht. napi munkáját koordinálja, irányítsa, és fazont szabjon neki, hanem éppen ez a feladata a kht.-nak. a MI feladatunk az, hogy ellenőrzzük, hogy a szándékaink szerint valósul-e meg. Itt ez a fajta vastag betűs és kiemelt szöveg, erre utal elsősorban. Én azt hiszem, hogy ezekből a megfontolásokból kiindulva, mindenképpen a létrehozást meg kell indítani, nem lehet tovább várni, hiszen ennél egy túlérett gyümölcshöz hasonlatos az egész ügy. Még lehet várni, ez a fáról le fog esni, agyon beszéljük a dolgot. Természetesen az indokok és a feltett kérdések, ezek jogosak, teljesen helyénvalók, de úgy érzem, hogy a bizottsági szakaszban nagyon sok olyan kérdés tisztázódott és megmagyarázásra került, ami ezeket a kételyeket talán eloszlatta.

Tóth László: Nagyon helyesen polgármester úr rávilágított, hogy a belügyminisztériumi koncepció szerint nagyobb mértékben kell a privát szférára támaszkodni képviselőtársamnál. Célzott arra, hogy Nagykanizsán szolgáltató magántársaság hálózatára tudunk ráépülni. Ezzel külön meg szeretném jegyezni, hogy egy budapesti, illetve egy más városbeli magán cégnek a szolgáltatását is szeretnénk igénybe venni a Polisz 2000. szoftver megvásárlása esetén … akkor nemcsak egy pénzügyi és egy iktató önkormányzati rendszer, integrált önkormányzati rendszer kerül bevezetésre, hanem ezzel párhuzamosan, vele együtt egy vezető információs rendszer. Aki egy kicsikét jártas a számítástechnikában és tudja micsoda nagyságrend egy vezető információs rendszer kiépítése, Györek képviselőtársam már mondott egy összeget, de Nagykanizsán működik egy biztosan, lehet, hogy több is, nem kívánom megnevezni ezt a céget, ahol több száz milliót költöttek erre a szoftverre. Tehát ennek a fényében kellene megítélni, hogy ez az összeg ez sok vagy nem sok. Azért sem szabad sokáig gondolkodnunk ezen a dolgon, mert a Polisz 2000 fejlesztő cégnek az ajánlata nem sokáig áll fönt. Ugyanis amikor tudomására jutott ennek a fejlesztő cégnek, hogy Nagykanizsán ilyen önálló képviselői indítvány van a közgyűlés előtt, fölajánlotta ez a cég az önkormányzatnak, hogy referenciaként átadja ezt a szoftvert a 30-35 millió Ft-os vételár helyett 10 millió Ft-os összegért, tehát ha elgondolkodunk az összegeken, akkor tulajdonképpen itt látjuk, hogy mindenféleképpen meg kell ezt lépni, és hogyha most nem lépjük meg, akkor 20-25 millió Ft-ot rögtön kidobtunk az ablakon. Mert ha most nem lépjük ezt meg, akkor fél év múlva mindenféleképpen egy másik szolgáltatótól kell megvásárolni ezt a szolgáltatást. Én úgy gondolom, hogy ezek figyelembevételével mindenféleképpen úgy gondolom, hogy célszerű létrehozni a kft-t.

Röst képviselőtársamnak szeretnék válaszolni. Valószínűleg csak az SZDSZ irodából a pártirodáig lát el, mert valóban a Zrínyi u. 35. udvarában van két üzlethelyiség, mi a volt szőnyegboltnak a kiadatlan üzlethelyiségére gondoltunk, üzlet és raktárhelyiség. Ott van a volt Fókusz üzletház és a volt szőnyegbolt helyiségére, mint üzlet és raktár céljára.

Tüttő István: De mint feltételezés hízelgő egyébként.

Tóth László: Úgy gondolom, hogy az alapító okiratba bele lehet foglalni, hogy közbeszerzési és a beruházási szabályzat erre a kht-re is vonatkozik, de úgy gondolom, hogy a rendeleteink az összes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságra vonatkozik és mindenkire, aki közalkalmazott és köztisztviselő. Tehát ezt bele lehet tenni, de szerintem ez evidencia.

Hogy lopakodó-e a költségvetés, hát meg kell, hogy mondjam, hogy közel tíz éve figyelgetem a költségvetés metodikáját. Hát eddig egyetlen egy olyan költségvetést nem láttam, ami ne lopakodó lett volna. Például az idei is az természetesen, mert tavaly is döntöttünk olyan nagyságrendekről az idei költségvetés terhére, ugye 170 millió, meg 20 millió ide, tehát több száz millió Ft-ot már elköltöttünk úgy, hogy még a költségvetésnek az előszele sem csapott meg bennünket, nemhogy láttunk volna költségvetést. Itt van február 1. aztán még költségvetés tervezetet sem láttunk. Akkor meddig várunk?

Az üzleti tervre meg majd a végén, hogyha amit el akarok mondani, akkor is el kell mondani, akkor el fogom mondani, hogy mi van az üzleti tervvel.

Tüttő István: Egy kérdést teszek fel, ugyanis 49 millió Ft deklarálva itt szerepel, hogy abban kellene döntenünk. Én azonban a lopakodó költségvetést már, bár lopakodó, de azért jobban ismerem. Majdnem biztosan mondhatom, hogy az önkormányzat ugyancsak ilyen célra jelentős összeget már kijelölt a korábbi elképzelés alapján is informatikai fejlesztés céljára. De az erre fordítható pénzösszeg, ismerve a többi terület igényeit is nagy valószínűséggel a 49 milliót nagyon nagy kockázattal, illetve nagyon nagy áldozatokkal hozható meg. Itt az én kérdésem az, hogy egy minimum program kijelölése, amely valamilyen mértékig sérti azt az elképzelést, ami az asztalon van és az elképzelést és soha nem is kifogásoltam, mert jónak tartom, de egy olyan minimum program kijelölését is szeretném, ha meg tudnánk tenni, amely ebben a kérdésben mérföldkövet is jelenthet, de nem jelent a város számára elviselhetetlen terhet. Ezt szeretném, ha még átgondolnák a tisztelt előterjesztők, természetesen egyeztetve velünk.

Röst János: Tóth László jelezte, hogy nem az MSZP irodáról van szó, ezt nagyon köszönöm. Viszont annak örültem volna, ha a hármas határozati javaslatnál konkrétan utca, házszám, m2. Minden egyes ingatlannak van olyan jelző szerkezete, amivel be lehet azonosítani. Itt ilyennel nem találkoztam. Egyébként meg a tervezett irodát csak egy fal választja el az MSZP székháztól.

Tóth László: Meg egy utca az SZDSZ irodától.

Tüttő István: Most nem hiszem, hogy a falon kellene vitatkoznunk.

Mayer Ferenc: Azért én nagyon örülök annak, hogy polgármester úr nagyon finom célzást tett arra, hogy a 2000. évi költségvetés kondíciói milyenek. Nyilván többet tud erről a dologról és több információja van, mint nekünk, mert gyakorlatilag a költségvetés keretszámai számomra legalábbis teljesen ismeretlenek, de gondolom, hogy a többségünk így van ezzel. Miért mondom ezt? Azért, mert én úgy gondolom, hogy az előterjesztők ne is fáradjanak azzal, hogy meggyőzzék ezt a testületet arról, hogy ez egy, hogy Törőcsik Pál alpolgármester úr szavait idézzem, hogy ez egy grandiózus terv, mert valójában az. Igaz, hogy egy grandiózus összegről is szó van, amit melléje kéne rendelni. És akkor, amikor az előbb elhangzott, hogy a közgyűlés valójában ne foglalkozzon itt részletkérdésekkel, hanem döntse el, mert ez egy stratégiai kérdés, döntse el, hogy kell-e a kht. vagy nem. De megint nem hangzott el, hogy döntse el azt is, hogy van 50 milliója erre a dologra most, ebben a szent pillanatban, vagy nincs. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor megismertem a kht. tervét, vagy létrehozásának vázlatos tervét nem is vitatkoztam ezzel, mert én is úgy gondoltam, hogy ez egy stratégiai kérdés, valamilyen úton-módon biztos, hogy meg kell oldania a városnak. Akkor, amikor a tervezett tevékenységi kört, a részletes tevékenységi költ megismertem, akkor azért már támadtak komoly aggályaim, de az még hagyján, hogy nekem, az intézményekben meg egyenesen riadalmat keltettek ezek. Nos hát gyorsan változtatásra is került, mert ez az intézményeket érintő határozati javaslat mára módosult. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy nekem azért maradtak komoly aggályaim. Az első és legfontosabb az, hogy én még nem hallottam olyan önkormányzati tulajdonú kht-ről, kft-ről, amelyik ne vitte volna a pénzt. Erre még nem volt példa, ne is győzzön meg erről senki, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez mindig is így volt. És ha most beszállunk valamibe 50 millió Ft-tal, akkor nagyon nehéz ebből a körből kiszállni akkor, ha jön a következő. Ugye ismerős, kedves képviselőtársaim? Hogy most már csak 10 millió kell, és akkor majdnem teljesen egyenlő, most már csak 25 millió kell és akkor teljesen rendben vagyunk. Ezek az aggályaim változatlanul megvannak. Én azt hiszem, ha már közpénzen létrehozunk egy kht-t, és a sokszereplős piacon létrehozunk egy újabb, önkormányzati tulajdonú piaci szereplők, akkor legalább azt mondjuk ki, hogy akik igénybe kívánják venni ennek a kht-nek a szolgáltatását, azok döntsenek, tehát teljesen önkéntes alapon döntsenek és piaci alapon döntsenek, nehogy abba a hibába essünk, a korábbi előterjesztés ezt elég részletesen kimunkálta, hogy közpénzen létrehozunk egy monopol helyzetű önkormányzati tulajdonú kht-t. Ezért valójában az új előterjesztésnek sem értem egészen pontosan azt a pontját, miszerint felkéri az ügyvezetőt most már a közgyűlés, hogy dolgozza ki, hogy az önkormányzati intézmények informatikai, számítástechnikai feladatai ellátására vonatkozó javaslatát. Nem tudom mit kell ezen kidolgozni? Ha megjelenik a piacon egy szereplő, a kínálatát nyújtja és a piac tudomáson szerint úgy működik, hogy a szolgáltatást igénybe vevő majd eldönti, hogy igénybe veszi vagy nem veszi igénybe. Ha kedvezőek a kondíciói, akkor balgaság lenne nem igénybe venni, úgyhogy nem egészen értem, hogy mit kell ezen feltétlenül kidolgozni. A másik amit és végül nem is akarok erről már sokat szólni. Mostanában amikor minket állandóan a csődhelyzettel riogatnak, csődhelyzettel, mit ne mondjak Vikáriussal, Kopival, meg az ördög tudja mi mindennel riogatnak…

Tüttő István: A kettő nem azonos.

Mayer Ferenc: Igen. Amikor a költségvetés keretszámai egyáltalán nem ismertek, bár valamennyien sejtjük, hogy ezek milyenek lehetnek, ezért is örültem polgármester úr finom célzásának. Akkor, amikor nem olyan régen elbocsátottunk, bár héttel ezelőtt 60 közalkalmazottat, és amikor pár héten belül tervezzük jó egynéhány közalkalmazott elbocsátását, vagy az álláshelyek megszüntetését, akkor honnan van most 50 millió Ft bármilyen grandiózus is ez a terv? Mert ezt még el is fogadom.

Györek László: Elnézést kérek, ígérem, hogy utoljára próbálok válaszolni, legfeljebb, ha megszólítanak, akkor fogok. Itt ez az utolsó dolog. Én azért elnézést kérek képviselőtársamtól, de nagy merészség összemosni ezt a két dolgot, mármint azt, hogy elbocsátások és informatikai fejlesztések kérdése. Ehhez azért nagy merészség kell. Én is szívesen hallgattam a polgármester urat, mert ő azt mondta, hogy tervezve van a költségvetésben kb. ennyi fejlesztésre. Hát akkor? Akkor a gyakorlatban nincs igazán probléma, hiszen van erre a költségvetésbe kb. ennyi.

Tüttő István: Mondtam, hogy egy minimum program, az nem azonos ezzel.

Györek László: Örülök neki, mert akkor tiszta az ügy. Mindössze annyi a feladata az önkormányzatnak, hogy a koncepciónak megfelelően a informatikai fejlesztéseket és ellátásokat most már ne a hivatal költségvetésében tervezze, hanem ezt ilyen esetben a kht-nek adja ki ezt a fajta feladatot.

Tüttő István: Elnézést annyi félreértés van közöttünk, hogy terveztünk mi összeget, de az természetesen nem éri el a 49 milliót és ebben lehetne akkor gondolkodni, hogy egy ún. minimum program, amely nem azt jelenti, hogy teljes vertikumában megoldja, ami most elképzelésre került, de valami olyan rendszer kiépítése…

Györek László: Nem igazán értem, hogy mire gondol polgármester úr.

Tüttő István: Tegyük fel, hogy csak 20 milliónk lenne.

Györek László: Akkor nem lehet létrehozni. Ez olyan, ha a polgármester úr akar venni egy gépkocsit és van 55.000 Ft-ja, akkor hát igen. Nem így működik.

Tüttő István: A gépkocsinak rengeteg fajtája létezik.

Györek László: Ez egy minimum terv, úgy gondoljuk. A másik, hogy folyamatosan finanszírozni kell a kht-t, hallottuk a tisztelt képviselőtársamtól. Valóban, szerződéseken keresztül bizonyos tekintetben igen, viszont ezt amúgy is finanszírozni kell, ha nem is a kht-t, akkor saját magunkat, pontosabban a hivatalt, mert a hivatalban ezt a pénzt el kell költeni adott célra nyilván. Viszont ott bevétel nem is jelentkezik. Én egészen egyszerűen úgy gondolom, hogy ezeket a szolgáltatásokat a hivatal azért veszi ki magából, pl. a VIA Kanizsára, ha gondolok vagy éppen erre a kht-ra, hogy az tiszta, világos üzleti elven működő cég legyen. Gondolom ennek ez az értelme és ezért ez így működhetne. Másrészt ezek a bevételek, amiket felsoroltam azok nem valósíthatók meg, ha a hivatalban költik el ezt a pénzt. De biztosíthatom képviselőtársamat arról, hogy ez a pénz a hivatalban akkor is elmegy, mármint 50 millió Ft számítástechnikára, ha létrejön a kht, ha nem. Ez szinte 100%-ig biztos.

Cserti Tibor: Nekem tetszik ez az előterjesztés. Legjobban a neve tetszik, Kanizsanet. Akkor tetszett volna még jobban, ha két t-vel írják és mindjárt fittebb lettem volna én is. Tehát ezen kívül egyébként én azok közé tartoztam, akik az aggályoskodók kategóriáját szaporítják.

Tüttő István: Azért nem írjuk kettővel, mert így is a két t-vel írt cég, amelyik kettő t-vel írja kifogást emelt és kérte, hogy ne is válasszuk ezt a hasonló nevet, mert az már foglalt.

Cserti Tibor: Értem, ez volt a vicc része egyébként részemről. Azt hiszem, hogy volt értelme a Gazdasági Bizottsági ülésnek és az előttem való hozzászólásokból azért egyenként körvonalazódott ennek az előterjesztésnek a gyenge pontja. Én azt hiszem, hogy valahogy röviden tényleg megpróbálom azt a lényegét leszűrni ennek, hogy nem tényleg meggyőzni bennünket Törőcsik úr, hogy információk világában élünk és mit kell fejleszteni. Az információ gyakorlatilag pénz és az információ piac, az informatika hasonlóképpen pénz és piac. Itt elmondták, hogy monopolhelyzet létrehozásáról döntünk, de az önkormányzat, ha a saját maga érdekét tekinti, dönthet úgy hogy a feladatellátást gyakorlatilag társasági formában hajtja végre megfelelő szervezeti keretek között és feltételrendszer mellett. Itt egyesek féltik ugye a monopólium mellett nyilván a közbeszerzési eljárás keretében kell lefolytatni. Gondolhatunk közvetlenül vagy közvetve olyan információkra, hogy miért, de hát huncut, aki rosszra gondol. Én a magam részéről nyilvánvalóan abba szeretnék belekapaszkodni, hogy ezt a feladatellátást, ami az információnak a legnagyobb része ugye mindig a hivatalt célozta meg, hogy a hivatalnak nincs más dolga, mint az informatikára elkülönített pénzt célirányosan felhasználja. Szerettem volna azt látni, még egyszer egyszerű összehasonlítást, amit vizuálisan, én vizuális alkat vagyok, nem láttam. Kérem szépen a hivatalban működik egy, kettő x informatikus. Ennek egy része most pillanatnyilag közhasznú munkásokkal van betöltve, illetve a honvédség elől menekülőkkel. Most ez egy profán leegyszerűsítése a dolognak, ez igaz. Vele szemben három fő, plusz ügyvezető beállítása, eddig került ennyibe, ezután kerül ennyibe. Ez a működési költség. Szakmámnál fogva egyébként tényleg jelentős. Naponta projectekkel foglalkozom, ezeknek a felül bírálata, megítélése. A Gazdasági Bizottságnak az egyik legjelentősebb kérdése a sokat hangoztatott üzleti terv. Hiába szólal meg majd Tóth úr és üzleti tervről beszél nekem, az üzleti tervnek megvan a kötelező felépítése, ennek a szakmai, pénzügyi feltételrendszere, amit feketén fehéren, ha a kht-ben akarjuk ellátni a feladatot be kell mutatni. Itt gyakorlatilag Györek úr tényleg meggyőzött arról, hogy hosszabb távú elképzelésekbe ugye az önkormányzati piacot alapul véve középtávú fejlesztési tervet is felvázolt, de egy istenverte, legalább egy üzleti évre szóló üzleti tervet én a magam részéről nem láttam, és mikor ezt kritizáltam, ezek a kételyeim nem oszlottak el. Biztos, hogy meg lehetne fogni, még egyszer mondom, amiben elkülönül a működésnek a vonzata és fejlesztésnek a minimális vonzata. A működés vagy itt fölvetődik a hivatalnál, vagy egyébként a másik oldalról és ennek van egy minimum vonzata, ezt valaki mondja meg most már számomra.

Tarnóczky úr jó, hogy utánam jelentkezett felszólalásra. Mondja ki valaki feketén fehére, aki a koordinációért, tehát a költségvetés koordinálásáért felelős, most nagyok oktrojáltam a feladatot, ne azzal kezdjük, hogy nem én vagyok érte a felelős, hogy szinkronban van-e ez a tervezett költségvetéssel vagy nem, beleférhet-e.

Tüttő István: Nincs.

Cserti Tibor: Tényleg a szervezet létrehozásáról beszélünk most. A szervezet létrehozása megtörténhet egyébként közvetlenül a fejlesztési források odaítélésétől függetlenül, mert az a költségvetésnek a része lehet. Engem egyébként nagyon zavar az, hogy van egy nagyfokú ellenállás az intézmények részéről, idegenkednek a rendszertől, tehát nem lett eladva a piac tisztességesen ebből a szempontból. Én azt hiszem, hogy a financiális részeknek a lebonyolítása itt ugyan a nagy átalakításokban eddig is működőképes az informatikai fejlesztés nélkül, mert hiszen banki hálózaton működik. Itt a nagy ötlet tényleg igazán az, hogy a meglévő hálózatra telepítenek rá és egy meglévő programra kell gyorsan igent mondanunk. Én a magam részéről támogatni tudom az előterjesztésnek azt a részét, ami a szervezet létrehozására vonatkozik, és az előfeltételeket megteremti és mindenféleképpen a pontosítását javaslom ennek az éven belüli fejlesztési, támogatási részét azzal, hogy a kitekintő részeibe ezeket pótlólag bele kell tenni, ami mondjuk az idén elmaradt.

Tarnóczky Attila: A Belügyminisztériumnak a ma kiosztott anyagával hosszasan nem szeretnék foglalkozni, az egy dolgot jelent ki, hogy ki kellene alakítani egy integrált közigazgatási informatikai rendszert a minisztérium részéről, a Kormány részéről. Remélem, hogy ezt a javaslatot majd az illetékesek támogatni fogják, az Országgyűlés elfogadja és ebből lesz valami, mert akkor lenne mihez csatlakoznunk. Ebből azonban számomra nem következik, hogy mindaz, ami itt számunka le van írva számunkra valami mankót jelenthet, tanácsot jelenthet, hogy mi a mi teendőnk. Sőt adott esetben egész mást is jelenthet.

És hát a privát szféra bevonásáról is egész más elképzeléseim vannak, mint ami itt kezd kialakulni a vitában. Igazából nem is az informatikai stratégiánkról szeretnék beszélni, egyrészt nem vagyok szakembere, másrészt a közgyűlés nagy többséggel, magam is elfogadtam, én a kht. kérdéséről szeretnék beszélni, mert szemben mindenféle híreszteléssel az informatikai stratégiában a kht-ről egy szó sincs. A közgyűlés tehát sosem tett olyan ígéretet, hogy ennek nyomán létrehoz egy ezzel foglalkozó kht-t. Azzal én egyetértek, hogy az informatikának, a számítástechnikának a hivatal működtetésében nagy szerepe van, ami a vonatkozásban történt, hogy mást nem mondjak a két hivatali épület összeköttetése üvegkábellel. Ez egy hatalmas előrelépés, ezen az úton tovább kell haladni. Meggyőződésem szerint az intézményeket be kell vonni ebbe a hálózatba szintén ezen a kábelrendszeren, de ez megint csak nem jut el odáig, ez a gondolatmenet, hogy emiatt nekünk egy kht-t kellene létrehozni. Ugyanis maga a UPC, vagy a Kábeltel, vagy hogy nevezzem jelentette ki, hogy a használata ezeknek a kábeleknek semmiféle kapcsolatban nincsen a kht. ügyével. Azt nem tudom, hogy a Polisz 2000 program milyen minőségű, láttam ugyan, de nem értek hozzá megismétlem, valószínűleg a bevezetése némi türelemmel természetesen, anélkül, hogy palotaforradalom törne ki a intézményekben vagy magában a polgármesteri hivatalban szükséges és jó dolog. Nem tudom, hogy ez megint kht-hez kötött ajánlat-e. Az az érzésem, hogy az ajánlkozó cégnek tökéletesen mindegy, hogy milyen szervezeti formában veszi használatba a Polgármesteri Hivatal ezt a szoftvert. A kht-val kapcsolatos aggodalmaim kb. onnan indulnak, ahonnan Mayer képviselő úré. Közhasznú társaság, gazdasági társaság törvény szerint ez, de valljuk meg, aminek a létrehozása itt indul, vagy indulna az bizony egy intézmény. 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság olyan nincsen ebben az országban valószínűleg, Kanizsán biztos nincsen, amelyről igazán el lehetne mondani, hogy versenyszerűen működik, profitorientált. Ezek a társaságok önkormányzat orientáltak. Ez alatt azt értem kedves képviselőtársaim, hogy bármiféle probléma van indulnak az önkormányzathoz a problémák megoldására pénzt kérni. És ez minden bizonnyal így fog működni ebben az esetben is. És a dolognak a végkimenetele megjósolhatatlan. Ha csak azt veszem, hogy az anyag szerint itt a feladat- és hatáskörökben felsorolt teendők, hadd ne soroljam fel, esetében kb. hány emberrel működtetendő gazdasági társaságra lenne szükség, akkor azt kell mondjam, hogy 15-20 fősre. Ha három, az öt, a tíz az arra sem elég, hogy ezeket az ellátni kívánt feladatköröket legalább laikus szinten ez a gazdasági társaság fel tudja vállalni. Ha pedig a három maradna, abból csak egy következhetne, hogy ezek az emberek mindennel foglalkoznának. Többek között olyanokkal, amikhez, hát elnézést kérek, valószínűleg nem is értenek. Kezdve a szoftver fejlesztéstől egész a különböző kereskedelmi tevékenységig, az intézmények számítógépes feladatainak részbeni ellátásáig. A terv szerint egy teherautó kerül a kht. tulajdonába, nem látom pontosan, hogy hogyan látja el az intézmények számítástechnikai feladatait el a kht, de amennyire tudom kb. 500 számítógéppel rendelkezik az intézményi hálózat. Nagyon korlátozott a számítástechnikai feladatoknak az a része, amit egy ember egy gépkocsival ebben a rendszerben magára tud vállalni. A költségek. Hát az bizony mindösszesen nem 49 millió Ft, van még hozzá 3 millió Ft alapítási költség, a szerződéseknek egyelőre megfoghatatlan költsége az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatallal, és ahogy már elhangzott, maga az üzlethelyiség, amit ez a kht. használatba megkap. Azok a fajta lakossági bevételek, amelyek majd a működtetési költséget állítólag fedezni fogják szerintem rendkívül bizonytalanok. Az a gyanúm, hogy egyelőre, hosszú idő keresztül jóformán nem is fognak létezni. Kedves képviselőtársaim az eredeti anyagnak az első oldalán olvasható, hogy a jelen méhében hordozza a jövőt. Ezt a mondást érdemes megjegyezni, főleg akkor, ha ez a kht. létrehozásra kerül. Gyakran fogom majd idézni.

Györek László: Elnézést kérek, meg kell cáfolnom magamat, de sajnos amellett nem tudok elmenni szó mellett, hogy ugyanezekre a kérdésekre mindig válaszolnom kell és most már huszadszor kell ugyanazt elmondanom. Elnézést, nem most, hanem több alkalommal már ez megtörtént, de mindegy, megteszem még egyszer, ne érje szó a ház elejét. Meg lehet-e csinálni ezeket a fejlesztéseket kht. nélkül? Sokszor felmerült kérdés. Lehet-e hálózatot létrehozni? Lehet. Lehet-e szoftver telepíteni? Lehet, de akkor ki fogja ezeket működtetni. A költség ugyanennyi, viszont nincs kht., amelyik bevételeket is szerez, illetve ellátja mindezeket a feladatokat. Akkor én megkérdezem Tarnóczky alpolgármester urat, hogy mire gondolt megtakarítás címen, amikor azt, mondta, hogy nem kell kht., ellenben kellenek ezek a dolgok. Elég-e négy ember? Hát elnézést kérek alpolgármester úr, mi ezt a kérdést átgondoltuk és a feladatokat is átgondoltuk. Komolyan átgondoltuk és megnéztük, hogy kik azok és hogyan, akik ezt el tudják látni és hányan. Úgy véltük, hogy négy ember elég. Ha ezzel az alpolgármester úr vitatkozni óhajt, megtehetjük, de hát higgye el, tényleg higgye el, hogy komolyan átgondolt ez a kérdés. Költségek. Ugye a plusz 3 millió nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozott, hogy említette. Ez ugye a határozati javaslatban úgy szerepel és elolvasva akkor ez ki fog belőle derülni, hogy az alapításhoz és a 2000. évi működéshez szükséges 49 millió Ft-ot. Tehát az alapításhoz, tehát nem plusz 3 millió természetesen.

Aztán a szerződések költsége. Itt nem tudom alpolgármester úr mire gondolt, nyilván plusz költséget ez nem fog jelenteni a 49 millión felül. Az üzlethelyiség valóban jelenthet, ez a térítésmentes bérbeadás plusz költséget. Meg kell mondanom, hogy az előzetes elképzelésünk nem ez a helyiségünk volt, hanem az önkormányzat épületében, ami nem jelentett volna plusz költséget. Azonban bizonyos törvényi feltételek miatt ez szükséges. De az is szerepel az előterjesztésben, hogy a következő évtől kezdve ezt az ügyet tisztázni kell, azaz megfelelő módon szerződéssel kell ezt intézni. Ami egyébként nagyon örülök, hogy fölvetette alpolgármester úr, ez több más esetben, tehát önkormányzati tulajdonú kft-k, kht-k esetében ugyanezt felvethette volna jó sokszor már.

Bevételek. Ez egy terv alpolgármester úr, amivel lehet vitatkozni természetesen, ami majd teljesül, túlteljesül vagy alul teljesül. Az a nagy igazság, meg kell mondanom, hogy bizonyos részei a tervezett elindított működésnek például az on line vásárlás, ami egyébként külön költségbe nem kerül a bevezetése, viszont bevételt az termelhet. Nincs igazán rá magyarországi példa, hogy mennyibe kerülhet. Erre nyugaton rengeteg példa van, egyre több lesz a bevétel ebből, konkrétan tudok majd mutatni erre majd számokat is. 100 milliárdokra rúg már ez a piac világszerte és Magyarország sem fog ebből kimaradni. Mi ennyire terveztük. Tehát úgy terveztük, még egyszer akkor elmondom, hogy kb. ezek a bevételek idén második félévtől kezdve, amikor ez kialakul fedezik a működési költségeket. Ez nagyjából az üzleti egyfajta elképzelése. Reméljük, hogy ez így is fog történni.

Tarnóczky Attila: Én a kht. leendő bevételét felmérni nem tudom, megjósolni nem tudom csak az érzéseimet mondom. Olyan jellegű bevételek az informatikai rendszer működtetéséből, amelyek ugyanezen rendszer működtetéséből egyébként is létrejönnének kht nélkül nem léteznek. Mert hogyha eszközbeszerzésre gondolok, arra hivatkozva, hogy nagyobb tömegű számítástechnikai eszköz beszerzése olcsóbb, igaz. De hát itt tervbe van véve például egy kincstár létrehozása többek között ilyen feladattal. Hogy a papír mennyisége csökkenni fog. Igaz, bár meg kell mondjam, hogy ez a csökkenés az elején jó ideig eléggé jelképes lesz, de igaz. Azok a fajta plusz bevételek, ami a kht-nak ehhez az egész rendszerhez csak érintőlegesen kapcsolódó munkáiból következnek be ezek számomra bizonytalanok. Ha ezek ilyen jelentős bevételek lennének, akkor máig is csak csodálkozni tudok, hogy ugyanerre a célra miért nem jött létre Kanizsán egy kft, egy akármilyen rt., amely a piacnak ezt a szegmensét megcélozta volna és ezekre a hatalmas bevételekre szert tenne. Én drukkolnék neki és nagy örömmel támogatnám erkölcsileg természetesen, de úgy, hogy ebben a vállalkozásban az önkormányzat nem legyen tulajdonos. Itt viszont 100%-ig mi vagyunk a tulajdonosok a nyereség ígéretével. Az én meggyőződésem viszont az, hogy ez a kht. 100%-os tulajdonosság egy dolgot fog magyarra fordítva jelenteni, hogy a költségeit … Az informatikai fejlesztési költségek azok pedig úgy gondolom évről évre jól megfontolandó költségek. Az igényeknek és ugyanakkor a költségvetési lehetőségeknek összhangjában kell azokat a fejlesztéseket évről évre elhatározni, amelyeket megengedhetünk magunknak.

Dr. Baranyi Enikő: Elöljáróban azt el szeretném mondani és hangsúlyozni, hogy nem arról folyik itt a vita, hogy egy korszerű informatikai rendszerre nem lenne szükség. Erre szükség van. A kérdés az, hogy a két képviselőtárs eddig befektetett munkája után itt van előttünk egy előterjesztés, ennek biztos, hogy költségvonzata van. Én az egész további, most már két órája tartó vitának az első kardinális kérdését abban látom, hogy ehhez feltétlenül most 49 millió Ft kell. Ha annyi kell, akkor tud-e a város költségvetése ekkora összeget erre alapozni vagy nem. Lehet-e az ún. minimál programról beszélni vagy nem és annak hány millió, vagy hány 10 milliós csökkenésével lehetne kalkulálni az előterjesztők részéről. A másik pedig e számításnál azonban szeretném figyelembe venni, tehát pro és kontra érveket szeretnék egy-egy szóban felvillantani. Az előterjesztés 4. számú mellékletét, amely a kht. létrehozásával kapcsolatos tervezett költségeket 10 millióban jelöli meg ezzel szemben és vélem, hogy ez egy teljesen és remélem korrekt számítás, hogy a létrehozása nélkül is felmerülő minimális szintű informatikai költségeket viszont 39 millióban jelölte meg. Tehát ez a melléklet az én olvasatomban úgy jelenik meg, hogy ez a kht. létrehozása a 4. számú melléklet szerint plusz 10 millió Ft-ot jelentene az indulásakor. Ugyanakkor, mint ahogy a Pénzügyi Bizottságon is említettem valóban egy olyan típusú, ennek folytatásaként megjelenő üzleti tervre feltétlenül szükség lenne, ami megjelöli azt, hogy teszem azt egy két éven belül, tehát reprospektive milyen költség jelent meg a hivatalban, tervezett formában, tehát a programozott a ház informatikai hálózatban részt vevő intézmények, intézményi egységek, önkormányzati intézményeknél és ez a költségigény, tehát költségfelhasználás és kiadás hogy módosul az elkövetkezendő időben, tehát folyamatában kéne tudni látnunk évekre, egy-két évre visszamenőleg és egy-két évre előre vetítve is, hogy valójában mit is jelent ez a város szempontjából. Kérdésem azonban mégiscsak lenne az előterjesztőkhöz. Ez a monopol helyzetet én leírtam ide a kht. megalakulása mellé jelzem a Mayer képviselőtársamnak, ugyanakkor pillanatnyilag a városban az informatika, a meglévő, tehát amit a kht. el akarna látni azon intézményeket tekintve hány személy foglalkoztatását jelenti az informatikai rendszerben való tevékenység, illetve egy kht-n belül való létrehozás után ez milyen változást jelentene. Jelent-e csökkenést, ha igen ez egyben azt is jelenti megítélésem szerint, hogy újabb foglalkoztatási gondok jelennek meg a másik oldalról. A referencia telephely azt hiszem Kanizsa számára, ha jól értelmezem azon kívül, hogy nagyon kellemes és előnyös helyzet lenne finanszírozás szempontjából is, hisz 25 milliót említett a Tóth úr, annyi haszonnal járna. A működési további költségekre mindenképpen szükség lenne, tehát egy üzleti tervre és én egyszerűen érthetetlenül állok, vagy ülök most itt és mondom azt Tóth képviselő társnak, hogy egyértelműen a Pénzügyi Bizottságon is ennek az igénye felmerült és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ezt nem sikerült a két képviselőnknek az asztalra tenni. Azt hiszem könnyebb lenne a dolgokban eligazodnunk. Végezetül, mert az időt én is túlléptem, a határozati javaslatok bármelyikét is nézem, abban lenne módosításom és máris elnézést kell kérnem Silló Barnabás köztisztviselő úrtól, tehát nem az ő személyére vonatkozó észrevétel ez, hanem egy elvi állásfoglalás és kérem, hogy ebbe a képviselőtársaim támogassanak, nem tartom szerencsésnek, hogy eleve egy kht. vezetőjének a nevét kiírjuk, hanem kérem, hogy szavazatukkal egyben ne csak erre szavazzanak, hanem a jövő gyakorlatára is. Mindenféle ilyenfajta változtatás vagy intézményi vezető, ügyvezető kinevezése történjen pályáztatás útján. Tehát én ezt kérem, hogy ezt is mérlegeljék. Végezetül szeretném megköszönni Györek képviselőtársamnak ezt a rendkívül hosszas, 20 percet meghaladó bevezető tájékoztatóját és a rendkívül aktív közreműködését. Egy kicsit csodálkoztam, mert ennyiszer és ilyen aktívan eddig egy alkalommal sem szólt hozzá.

Tüttő István: Most pótolta.

Dr. Baranyi Enikő: Bepótolta igen.

Törőcsik Pál: Valóban többször elhangzott, hogy senki sem a koncepcióval vitatkozik. Egyet viszont el kellene már döntenünk, nevezetesen azt, hogy a szűkös költségvetési lehetőségünkhöz igazodva mik azok a prioritások, mik azok az elsődleges fontosságú ügyek, aminek a támogatása és fejlesztése mellett döntünk. Mi a mi feladatunk? Nyilvánvaló nem az, hogy egy takarót rádobjunk az egész költségvetésre és ami alóla kilátszik azt szépen ollóval körbe nyírbáljuk és akkor benne vagyunk a költségvetésbe. Hát ahhoz nem lennénk szükségesek mi, mint képviselők. Mi valószínűleg azért kerültünk a város vezetésére, hogy el tudjuk dönteni, hogy a város jövője szempontjából mi a fontos. El tudjuk dönteni és fel tudjuk ismerni azokat a trendeket, amiknek a támogatása alapvető és létszükséglet a város számára. Ilyen létszükséglet az, hogy egy informatikai beruházás mellett döntsünk. Azt mondják és többször kérdésként felvetődött jogosan, hogy miért pont kht és miért pont ilyen formában kerülne ez a beruházás megvalósításra. Minden európai uniós pályázat, én beszéltem a Phare ez ügyekért felelős miniszterével is többek között és tudják a képviselőtársaim is, hogy additiv úton működik. Magyarul valamihez adnak valamit. Ha mi fontosnak tartjuk és a város szempontjából meghatározónak, hogy rálépjünk erre a fejlődés útjára, akkor nekünk bizony le kell tenni ide valamit, és utána remélhetjük, hogy elhiszik tőlünk, hogy mi ezt fontosnak tartjuk. Lehetőségünk lesz pályázni és azt mondják, hogy emellé adnak valamit. Mi elsősorban nem azért hozzuk létre ezt a kht-t, hogy utána önálló életet élve működjön függetlenül a várostól és a városvezetéstől, hanem ezer szállal kötődik hozzá a város aktív és offenzív városmarketing stratégiája. Nevezetesen a Polgármesteri Kabinet az eddigi stratégiájával is tulajdonképpen ezt az offenzív városmarketing stratégiát kívánta megvalósítani. Mi most nem csinálunk mást, hogyha ezt a kht-t létrehozzuk, minthogy a városra kiszereljük az antennát, amivel a világot egyáltalán venni tudjuk és kapcsolatba tudunk vele lépni. Nemcsak hogy nekünk szükséges az, hogy információnk legyen a világról, hanem ugyanúgy bennünket is kell, hogy észrevegyenek és megjelenjünk a világban. Ez a kht-nak az egyik és nagyon fontos feladata. Nem akarom én itt ezt túlságosan feszegetni magának, csak azért kívántam ezt elmondani, hogy a koncepciónak a fontossága, hogy erre a fejlődési útra rálépünk-e vagy nem, ehhez egyfajta bátorságra is van szükség, hogy ezt a döntést meghozzuk. Ezen túlmenően az elhangzott érvek alapján én mindenképpen javaslom képviselőtársainak, hogy támogassák ezt az előterjesztést.

Cserti Tibor: Én szeretném mindjárt az antennát gyorsan kiemelni és a fejlődés útjára segíteni a várost. Ezt a kettőt megjegyeztem gyorsan, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen. Nekem volt egy kérdésem az előbb. Gyakorlatilag a kérdésnek az volt a lényege, hogy a költségvetéssel, a készülő költségvetéssel ez az anyag mennyire van szinkronban. Akkor balról jobbra haladva. A polgármester úrtól azt hallottam, hogy nincs teljesen szinkronban. Törőcsik úr azt mondja, hogy legyünk már túl ezen az egészen és ne aggályoskodjunk. Tarnóczky urat ugye provokáltam, de ő szégyellősen ez elől a válasz elől kitért. Ő politikusabb ennél a dolognál. Tehát akkor szeretnék egységesen egy választ a hármójuk részéről, hogy mennyire illeszkedik ez a nagy rendszerbe és akkor már kilőnék egy kérdést. Én szeretnék további két kérdésre választ kapni mert nem hangzott el és akkor nagyon konkrétan kérdem. Az informatikai fejlesztésnek a tárgyi részei ezek szerint az önkormányzati költségvetésből technikailag átkerülnek pénzügyi támogatás formájában a kht-ba? Jól értelmeztem? A kht. megvásárolja, telepíti az önkormányzathoz és intézményeihez. Milyen szerződéses rendszer keretében? A tulajdonát megtartja, kihelyezi? Egyszerűen hogy működik ez a számomra csodabogár valami? Fizetünk-e jogdíjakat a hálóhasználatért? Ha igen, kb. illeszkedik-e a rendszerbe, költségelve van? Többet nem kérdezek, mert azt hiszem, hogy értik, mire szeretnék rákérdezni.

Tüttő István: Én úgy emlékszem, hogy Fodor úr is ezzel kezdte a Gazdasági Bizottság részéről, hogy nincs meg az a szerződéstervezet, amely alapján az önkormányzat és intézményei ezzel a létrehozandó közhasznú társasággal az együttműködésüket majd bonyolítják. Az sincs pontosan tisztázva, hogy az eszközbeszerzés a támogatás után kinek a tulajdonát fogja reprezentálni. Ráadásul egy közhasznú társaság, ahhoz, hogy igazán élvezni tudja azokat az előnyöket, ami még kihasználható egy közhasznú szervezet formájában kellene majd működnie és ennek az egyik érdekessége, hogy nemcsak annak jár kedvezmény, aki ezt működteti, hanem aki ezt igénybe is veszi. Tehát feltétlen egy ilyen jellegű megoldást kell szorgalmazni. A szerződés pedig eleve alapfelvétel ahhoz, hogy egy közhasznú szervezetet támogathasson az önkormányzat. Tehát magyarul ezeket a lépéseket előbb nem is tudjuk megtenni, mint ahogy a támogatást csak akkor tudja a törvény szerint az önkormányzat megszavazni, illetve törvényesen megszavazni, amennyiben ezek a szerződésre is már elkészítette, az áldását is adta a közgyűlés. De ez nem zárja ki a közhasznú társaság létrehozását, közhasznú szervezetté való alakítását, de a támogatást, amit itt beígérünk vagy föl akarunk vállalni, az csak ilyen módon lehetséges.

Röst János: Tarnóczky Attilának szeretnék segíteni a költség vonatkozásában, ugyanis sem neki, sem Györek képviselőtársamnak nincs igaza az összegszerűségben. Ugyanis a 49 millió Ft az csak 1 millió Ft-ot tartalmaz alapítási költségként, a 2 millió Ft apportot nem, tehát azt jelenti, hogy ez már 51 millió. És ehhez még hozzájön kb. 2 millió Ft-os bérletkiesés, ennek a helyiségnek a bérleti díja éves szinten, akkor az azt jelenti, hogy 53 millióról van szó. Ez a pontos szöveg. A másik hogy ez a 2 millió Ft igazából később majd a lakás felújítási alapból fog hiányozni, ugyanis a nem lakáscélú bérleményeknek a költségei fedezik a veszteséges lakásbérleti költségeket. Egy apróságot szeretnék mondani zárójelben, hogy van elgépelés az előterjesztésben. Nincs 5-ös pont és két 7-es pont van. Ezt kérem korrigálni.

Törőcsik Pál: Az előbb kérdést kaptunk, én nem szeretném megkerülni a kérdésre a választ, hogy a költségvetésben szerepel-e ilyen koncepcióként, illetve összeg megjelölve. Nem szerepel, nem is szerepelhet. Az, hogy milyen koncepció és mit tart fontosnak az képviselő-testület, azt a testületnek kell eldönteni éppen azért vagyunk itt. Ha most pozitív döntést hozunk, akkor valószínűleg az a döntésünk, hogy ezt fontosnak tartjuk és akkor a költségvetésben helyet fogunk neki biztosítani ugyanúgy, mint ahogy nem akarom elmondani az eddig anyagi konzekvenciával járó döntéseink esetén is ezt tettük.

Tüttő István: Alpolgármester urat szeretném annyiban kiegészíteni, hogy a költségvetésünkben szerepel informatikai célokra beruházás, hiszen már legalábbis tervezett, mert tervezünk számítástechnika fejlesztést. Ugye eldöntöttük, illetve majd eldöntjük, hogy ez a főkincstár hogyan fog működni. A főkincstár alapfeltétel éppen egy eszközfejlesztés is, amely ilyen informatikai háttérrel kell, hogy rendelkezzen és arról nem is beszélve, hogy az ún. Police program megszerzésének más módját is szeretnénk elérni. Ha az sikerül, akkor egy jelentős összeggel lehetne csökkenteni a saját költségeinket. Erre vonatkozóan tárgyalást folytatunk, de ez még nem végleges, tehát bizonytalan. Ugyanakkor 10 millió Ft-ot szerepeltetünk még plusz olyan számítástechnikai beszerzésre, amely szintén a tervben szerepel, de ezek világos, hogy megjelennek a mi költségvetésünkben. Na de ha átadjuk a kht-nek, akkor világos, hogy ez az összeg nem nálunk fog olyan szempontból felhasználásra kerülni, hanem az ún. átadott kategóriába kerül át. Tehát forrás van erre, de azt jeleztem, hogy ez a folt nem fedi le azt, tehát nincs összhangban azzal, amit alpolgármester úr képletesen mondott. Nem tudjuk úgy letakarni, hogy közben ami kilóg, az levágjuk, hanem amit ráteszünk, azt sajnos… Nagyobb az igény, mint nem lóg ki alóla semmi, tehát úgy szerettem volna érzékeltetni, hogy alatta vagyunk legalábbis a jelenlegi költségvetési számainkkal annak az elképzelt vagy javasolt 49 vagy hát ahogy mondja a Röst úr, az 53 millió Ft-nak. Ezt szeretném jelezni, hogy ez a tényállás. Az, hogy mennyivel vagyunk alatta az attól is függ, amit az előbb mondtam, hogy a szoftver vásárlásban tudunk-e együttműködni egy másik szervezettel. Akivel lehetséges, hogy eredményesen tudunk együttműködni, akkor ez is valamilyen mértékig javul. De nem lehet kizárni, hogy eredménytelen lesz, de reménykedünk.

Tóth László: A leendő üzlethelyiség bérleti díjával kapcsolatos megjegyzésre szeretnék reagálni. Az hangzott el, hogy mit tudom én 2 millió Ft bevétel kiesést jelent ez az önkormányzatnak. Hát évek óta kiadatlanul áll az üzlethelyiség, tehát magyarán, ha azt belakjuk, akkor a vagyon nem romlik, hanem inkább megtartjuk a színvonalát. Tehát ezt nem tudom érvként elfogadni. Hogy tisztán lássunk, ugye itt az van, hogy a kht. létrehozásának tervezett költségei 10 millió Ft. Ha létrehozunk kht-t, ha nem hozunk létre kht-t, minimum 3 ember tisztességes fizetéssel szakembert a hivatalba mindenféleképpen fel kell venni az előttünk álló feladatok ellátására. Hogyha három embernek a bérét számolom, és leveszem a 10 millió Ft-ból, akkor az minimálisan 5 millió Ft. Akkor tisztelt hölgyeim és uraim itt most 5 millió Ft-ról beszélgetünk, és hogyha a kht. egy éven belül nem tud 5 millió Ft-os nyereséget hozni és nem lesz rentábilis, akkor én nagyon szomorú lennék. Tulajdonképpen erről vitatkozunk most már órák óta. 5 millió Ft-ról. Ez pont az az összeg, amelyet éves szinten a Thury György Laktanya őrzésére fordítunk. És az sehol nem szerepelt előttünk.

Budai István: Én megvártam a végét, és bennem végig az a kérdés motoszkált, hogy miért éppen kht. Nem Alaszka, hanem kht. Tudniillik az alapító okiratban felsorolt tevékenység az szinte mind piacosított tevékenység. Én úgy érzem, hogy sokkal jobbnak tűnne, ha kft-ben gondolkodnánk, ugyanis a kht-nek egyik sajátossága az, hogy a jövedelmét vagy az eredményét nem osztja vissza az alapítókra, hanem felhasználja, visszaforgatja saját tevékenység finanszírozására. Most közben gondolkodtam ezen, hogy alapvető szempont az, hogy azért hozok létre gazdasági társaságot, hogy attól valamilyen gazdasági előnyt várjak. Én azon egy pillanatra nem gondolkodok, hogy ez az informatikai kht, vagy kft. mindegy, hogy minek nevezem, hogy ez hasznos lesz a városnak vagy nem, biztos, hogy az lesz. Olyan területre tévedtek az előterjesztők, ami gondolom, hogy komoly eredményeket hozhat a városnak, annak ellenére, hogy itt a jelenlévők gondolom sok mindent ebből még nem látunk vagy nem értünk. Mert én magam is úgy, hogy egy ködfolt az egész előttem, de biztos, hogy ti ezt Laci átgondoltátok, és úgy érzem, hogy jól megfontoltátok, amikor ezt előterjesztettétek. A gazdasági társasági formát én tovább vitatnám, én nem a kht-t látom üdvös megoldásnak éppen abból az okból, amit elmondtam. Hát olyan tevékenységeket írtok ide be, ami megítélésem szerint piaci tevékenység, szinte mindegyik, ami folyik is már Kanizsán, tehát jó lenne, ha elárulnátok, hogy ki az a szervezet, akivel kooperálnátok ebben vagy együtt hoznátok, mert ebből ez nekem nem derült ki. Én feltételezem, hogy olyan üzleti tevékenységet folytattok, ami jelentős haszonnal kecsegtet. Ha már ez pedig így van, akkor nekem az a kérésem, hogy gondoljuk meg, hogy milyen gazdasági formát hozunk létre. Azokra a kérdésekre, amiket Baranyi Enikő képviselőtársam elmondott, hogy alakulnának az alapítás költségei, én magam is úgy vagyok, hogy a 49 milliót azt én nem látom most kidobott pénznek, hiszen a felsorolásból az derül ki, hogy ebből már 39 milliót így is ki lehetne dobni, ha úgy gondolom, hogy ez kidobott pénz. De nem az, hiszen létre kell hozni valamit, illetve létrehozunk ebből valamit. Amit én ezzel kapcsolatban elmondanék az üzleti helyiség sokat felvetett kérdése. Csak a figyelmet szeretném felhívni arra, hogy térítésmentes átadásról van szó és ÁFA kötelezettség, tehát ilyenekről ne felejtkezzünk meg, amikor egy ilyen értéket továbbadunk, tehát a rendelkezési jog átadása ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. Köszönöm szépen, én csak gondolatébresztőnek gondoltam ezt a gazdasági tevékenység formát. Gondoljátok meg és úgy döntsünk.

Törőcsik Pál: Elnézést, hogy még egyszer szólok, de csak röviden válaszolok, hogy miért a kht. forma. Egyedül a pályázati kiírások szempontjából jöhet szóba, egyébként teljesen igaza van a képviselőtársamnak, hogy mindegyik gazdasági tevékenység. Az is igaz, hogy nyereségorientált tevékenységnek kell lenni, viszont a pályázatoknál sok olyan kiírás van, ahol közhasznú társaságokat írnak ki, mint a pályázaton szerepelhető társaságok. Nekünk két olyan előnyünk lehet, az egyik az, hogy önkormányzati tulajdonú, ami a pályáztatások szempontjából rendkívül előnyösnek tűnik, a másik pedig, hogy közhasznú társaság. Most, hogyha ez a kettő kritériumnak is megfelelünk, több pályázaton és többféle eséllyel vezetünk részt. A kft-nél ez a félő, hogy ezekből a pályázatokból ilyen-olyan okok kimaradhatunk. Egyébként jogos a felvetés.

Dr. Fodor Csaba: Valóban én is azt gondolom, hogy hát azért csak tisztázni szeretném, szóval a közhasznú társaság az nem gazdasági társaság, mert nem a GT szabályozza. Közhasznú társaság az a PTK alapján az 57. szakasz körül. De a közhasznú társaság önmagában még semmit nem jelent, hisz a polgármester úrnak abban igaza van, hogy az 1997. évi CLVI. tv. alapján igazából csak akkor lesz, csak akkor éri el azokat az előnyöket, amennyiben közhasznú szervezetté is lesz nyilvánítva. Na most a közhasznú társaságnak viszont a tevékenységi köreire a TEÁOR az irányadó, tehát e tekintetben meg kell, hogy egyezzék a társaságokra vonatkozó tevékenységi körökkel. Tehát itt egy hasonlóság van, ezzel nincs is hiba én azt gondolom. A bérlettel szerintem sem nagyon kellene foglalkozni, mert az olyan holdban lévő pénz, ami eddig sem volt, tehát nincs igazán mit veszteni. Az ÁFÁ-val viszont, amit a Budai úr mondott valóban kell. Még mindig azért a problémám az, hogy ugye itt elhangzottak olyan adatok, hogy papírt takarítunk meg, bizonyos mértékben igen, igazából nem nagyon, mert a kiadmányozási jogosítványokat a Polgármesteri Hivatalnak gyakorolnia kell és építési engedélyt ma még, meg még talán jövőre sem floppyn fognak kiadni, hanem azt ugyanúgy határozati formában, és ez a papír nem pótolható, de hát ez egyéb más ilyen dologra is igaz. E tekintetben a papír megtakarítás inkább csak a közgyűléssel és a közgyűlés bizottságaival kapcsolatosan merülhet fel, de én azt sem hiszem, hogy ezt teljesen elektronikus távközlés útján, vagy adathordozó útján lehet pótolni. De van, ami van.

Ami a fontos és még mindig nincs rá válasz, hogy mi történik, hogyan fog működni ez a kht., vagy ez a gazdálkodó szervezet, nevezzük így, ugyanis az sem igaz, hogy a jövőben az önkormányzattól nem fog kérni egy büdös fillért sem. Dehogynem, csak nem mondják meg az urak. Hát hogyne kérne, csak nem támogatásként fog kérni, hanem szolgáltatási díjként szerződéses alapon, gondolom én, mert ugye ez sincs igazán kidolgozva és ezt fogja kérni és a költségvetést ugyanúgy terhelni fogja minden évben, csak nem tudjuk, hogy mennyivel. Szóval nekem ez a nagy nyűgöm-bajom az egésszel. Nem látom ezt. Az meg teljesen kétségbe ejt, hogy mi az, hogy előttünk titkolóznak, hogy kivel folytattak megbeszéléseket, tárgyalásokat, mennyi lesz az éves díja a hálózat bérlésnek. Hogyha ezeket nem látjuk… Jó, csak a Budai úr itt mondta, hogy

Törőcsik Pál: Ez hangulatkeltés.

Dr. Fodor Csaba: Nem hangulatkeltés. Uram, akkor szíveskedjen nekem megmondani, mennyi lesz a szolgáltatási díj az önkormányzatoknak, mennyi lesz a szolgáltatási díja az intézményeknek. Ha nem is a 2001-ben, de 2000. évi költségvetésben. Mi lesz a gépeszköz beszerzésekkel, ha mi odaadjuk ezt a pénzt, nem adjuk oda. Ugye volt arról szó, hogy itt megtakarításként fel van tüntetve 25 millió Ft, erre a polgármester azt mondja, hogy más csatornán is folynak a tárgyalások. Akkor ez a megtakarítás igaz, vagy nem igaz? És egyébként azt az 5 millió Ft-ot, amit a Tóth képviselő mondott meg nem igazán látom, mert a másik 44-ről sem döntöttünk még, hogy az mindenképpen el fog folyni. Tehát itt nem erről szól a történet, itt arról szól a történet, hogy valóban a 49 vagy 51 millió Ft-ból bizonyos rész költségként meg fog maradni a hivatal költségvetésében és az intézmények költségvetésében, de nem ekkora különbséggel azért. Tehát ebből az 51 millióból, ha az apportot is hozzászámolom, ahogy a Röst képviselő úr is tette, akkor azért nem úgy lesz, hogy ebből 47 fel fog merülni. Tehát lesznek olyan költségek, amelyek továbbra is felmerülnek, csak nem látom és lesznek olyan költségek, amelyek nem itt merülnek fel, hanem ott merülnek fel, csak ennek nem látom a finanszírozási oldalát. Nem tudom, hogy az önkormányzatnak évente ezt hogyan kell finanszírozni, mert kell. Mert gondolom a kht. fog nyereségorientált tevékenységet végezni, mert fog, hiszen én ezt tudomásul veszem, meg kell is, hogy a közhasznú tevékenység ellátását biztosítani tudja, de hát azért az önkormányzattól valami fajta szolgáltatási díjakat be fog szedni, gondolom én. Tehát ezekre azért kellene valami magyarázatot adni, vagy választ adni és bizony-bizony az üzleti terv az nem ez. Ez minden, csak nem az. De ha a Gazdasági Bizottság itt lévő tagjai elfogadják, ám legyen, de én a magam részéről ezt így nem tudom elfogadni.

Györek László: Valóban jogosan kérdezte Fodor úr ezeket utóbbi kérdéseit. Itt van nálam egy előzetes üzleti terv című kiadvány. Ezt olvastam fel gyakorlatilag először a számok nélkül, mert úgy gondoltam, hogy azok az előterjesztésben szerepelnek, de mivel úgy látszik, hogy nem világos, ezért a számokat felolvasom. Milyen egyszeri kiadások jelentkeznek a rendszer felépítésével? Egyszeri kiadás nyilván magának a szoftvernek az üzembe helyezési díja és az oktatása. Ez van tervezve kb. 10 millió Ft-tal. Egyszeri kiadás pl. a bizonyos eszközbeszerzés, az eszközpark kiépítése a kht. részére. Nem egyszeri kiadás, hanem éves…

Tüttő István: Be is kell őket rendezni.

Dr. Fodor Csaba: Ez a kht. sajátja, vagy az egész az önkormányzaté?…

Györek László: Nem értem a kérdést.

Dr. Fodor Csaba: Hát ez itt a baj.

Györek László: Folyamatos kiadást jelent az intézmények közti adatkapcsolat, illetve nemcsak intézményekről van szó, hanem képviselők és hát hivatali egyes tisztségviselők közötti adatkapcsolat és modemek. Ez egy évi kiadás kb., nem titok egyébként, elárulhatom, hogy kivel, a Nagykanizsán kábel televíziós hálózatot működtető UPC Magyarország Kft-ről van szó, aki ezt biztosítja számunka szerződés szerint bizonyos összegért. Folyamatos kiadásokat jelentenek ezen kívül és ezek jelentik igazából a kht. költségeit a működési kiadások és a személyi jellegű költségek. Tóth képviselőtársam utalt rá, hogy a személyi jellegű kiadások nem feltétlenül csak a kht. létrehozásával jelentkeznek, hiszen a hivatalban is fejleszteni kell, ha működtetni akarunk valamit. Én már azt is egyszerűen nonszensznek tartom, hogy egy hasonló eszközparkot felvonultató mondjuk vállalati cégnél, akik bizonyára nem pazarolnak kb. nyolcszor annyi informatikus van, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál. Ez egyszerűen számomra elképzelhetetlen, hogy jól működő rendszer, nem azért, mert rossz az informatikus, hanem egyszerűen egy ember képtelen ezt jól csinálni. A működési kiadások jelentik a folyamatos éves kiadásokat, amelyek valóban a kht. létrehozásával jelentkeznek csak. Ezeket az első évben itt kb. 7 millió Ft-ra terveztük. Tehát kb., ha nagyon bőven számolok és azt mondom, hogy bizonyára előfordulnak rendkívüli események stb. akkor én is úgy gondolom, ahogy Tóth képviselőtársam is, hogy a direkt működési kiadások azok 10 millió Ft alatt maradnak. Ha most ennyit nem tud kitermelni a kht., akkor valóban nagyon szomorú leszek én is. Én úgy gondolom, hogy már, ezért is mondtam azt, hogy már a második félévben, amikor elindul ez a fajta szolgáltatás ezt az összeget simán ki tudja termelni. A többi kész öröm a mi számunkra, hiszem azok a költségek, amelyek az önkormányzat megrendeléséből származnak, egyébként is jelentkeznének kht. nélkül is … nyomtatókra is, meg minden félére, tehát az nem a kht. létrehozásával jelentkező költség.

Tüttő István: Az azért megkérdezném, hogy az idén a támogatás fedezné a kht. dolgozóinak a bérét. Mi még aztán díjat is fizessünk, hogy nekünk dolgoznak? Az furcsa lenne. Nem egészen természetes számomra, hogy fizetem a bérét és mivel nekem dolgozik azért is fizessek. Akkor furcsa. Ezt a kérdést feltettem, de többen azt mondják, hogy igen. Erre vonatkozóan még elképzelést sem láttam szerződés formájában.

Györek László: A hivatal eddig is működtet mondjuk így, olyan cégeket, akik ellátják az ő informatikai ellátását. Én ezt úgy foglaltam össze, hogy … Természetesen ezt ezután a cég látná el egy szerződés keretében amelyet az önkormányzat köt ezzel a bizonyos kht-vel. A dolgozóinak a bérét nyilvánvalóan a kht. fizetné és nem az önkormányzat, én úgy gondolom, hogy ez elég tiszta ügy.

Tüttő István: Az indítás feltételei között bent van a 7 millió, ami a három embernek az éves bére, tehát azért érdeklődöm, hogy miről van itt szó. Én ezt nem tartom jogosnak, csak úgy mondom.

Tóth László: Többen fölvetik az üzleti terv hiányát és nem nagyon akartam elmondani egy tipikus kanizsai példát. Mi tudtuk azt, legalábbis sejtettük, amikor ezt az önálló képviselői indítványunkat megírtuk, hogy ezzel érdekeket fogunk sérteni. Különféle személyi és anyagi érdekeket fogunk sérteni, ugyanis az a beszállítói kör, aki eddig az önkormányzatnak szállított be az ha feláll a kht. vagy bármilyen vállalkozási formában működve egy önkormányzati vállalkozás, akkor nagy valószínűséggel nem lesz rá szükség. Azért, hogy ki tudjuk mutatni évekre visszamenőleg, hogy az önkormányzat, beleértve a hivatalt és az intézményeit, hogy milyen eszközöket és milyen szellemi kapacitást használt fel az évek folyamán, hogy lássunk egy egzakt kimutatást, ezért a polgármester úrral aláírattunk egy körlevelet, amelyet kiküldettünk az intézmények felé. Megdöbbenve kellett tapasztalnunk, hogy a polgármester úr által aláírt körlevelet a hivatal egy alsóbb rangú tisztviselője annulálta. Ettől a perce kezdve nem tudom, hogy milyen jogon várják el az üzleti terv tényszámokkal való alátámasztását.

Tüttő István: Egy javítanivaló azért van, mert az illető személy nem az önkormányzat tisztségviselője, illetve az önkormányzaté nem pedig a hivatalé.

Tarnóczky Attila: Én lennék ez az alsóbb rangú tisztviselő. Azt Tóth képviselő elfelejtette mondani, hogy miközben itt folyt a felmérése a számláknak tételesen és adatbevitel az átvilágításhoz, kiküldtek egy levelet, amelyben három évre visszamenőleg kérték az összes számlának a kimutatását, ami számítástechnikai jellegű beszerzés volt. Az átvilágítás csak egy évre vonatkozóan folyt, de közfelháborodást keltett, szinte lázadásszerű hangulat uralkodott a gazdasági hivatalokban és nem mertem felvállalni kedves képviselőtársaim, hogy három évre visszamenőleg a számlákat én végig kutattatom úgy ezekkel a szerencsétlen emberekkel, akik megszakadtak volna, meg is szakadtak gyakorlatilag abban a munkában, amit nekik közgyűlési határozat szerint nekik el kellett végezni. A többi fajta információ kérés az kisebb tételű volt, de a három éves visszatekintés úgy gondolom az adott időpontban felmérhetetlen. Egyébként a Vikarius felmérésében tételesen egy évre visszamenően az összes számla szerepelt, ki lehet belőle számítógépes módszerrel gyűjteni ezeket a kérdésnek megfelelő válaszokat.

Tóth László: Ehhez csak annyit szeretnék válaszolni, hogyha minden nagyon rendben lenne, akkor ennek a kérésnek a teljesítése egy tisztességes informatikai infrastruktúra felhasználásával kb. öt percet vett volna igénybe három évre visszamenőleg.

Dr. Baranyi Enikő: Én azt szeretném kérni az előterjesztőktől, mert azt hiszem, hogy ezek tekinthetők ennek az előterjesztésnek hiányos és gyenge pontjainak, hogy olyan fajta kiegészítésre lenne szükség ahhoz, hogy egy korrekt döntést lehessen hozni, amit itt már a Fodor képviselőtárs is el kezdett mondani. A kht. a meglévő géppark hogy kerül át, mennyi ideig, ők fognak akkor fizetni, mármint ez a kht. bérleti díjat, mert használja rendszeresen ezt a gépparkot, új gépek beszerzése. Világos, hogy nagy tételű beszerzés esetén alacsonyabb összegért lehet hozzájutni, ugyanakkor ki mondja meg, a kht, hogy új gép kell. Kérdés, akkor a szolgáltatás árát akkor az önkormányzat nem kerül-e fizetési spirálba, hogy a költekezés következtében a szolgáltatást nem fogja e drágábban adni. Másik. Valamifajta szerződéstervezetnek mégis csak lenni kéne, hogy tudjuk azt hogy azt a szolgáltatást, amit az iskoláknak, intézményeknek, illetve hivatalnak fognak biztosítani, azt mennyiért veszi meg az önkormányzat. Akkor azt össze kéne hasonlítani az elmúlt év vagy évek hasonló jellegű költségével. Biztos vagyok benne, hogy így nem éreznék azt a kényszerítő helyzetet a képviselőtársak, hogy van egy két méteres medence, fejest kell ugrani bele, de nem tudjuk pontosan, hogy 20 cm, 50 cm vagy 180 cm víz van a medencében. Én hiszem, hogy meg lehetne csinálni és akkor nem indukálódna kettő és fél órás vita és még csak azt se tudjuk, hogy lesz-e pénz a költségvetésben 5, 10, vagy 70 millió erre a rendszerre. Ha a költségvetésében a múlt években a hivatali működtetésben erre pl. elment a mostani tervezethez képest egy jelentősebb összeg, lehet hogy mindenki jó szívvel megszavazza, de így azért ezt egy kicsit bizonytalannak érzem.

Tüttő István: 21 millió ment el, de abba bent voltak a bérek is és az eszközbeszerzések és az ezzel kapcsolatos költségek.

Kiss László: Én úgy vélem, hogy már nagyon hosszasan vitatkozunk itt ennek a kht-nek a létrehozásáról, annak a szükségességéről. Aki elolvasta az előterjesztést, ezt a részletes anyagot, minimális fogalma van az informatikáról és az információs társadalomról, az egyértelműen látja, hogy erre a társaságra a városnak szüksége van, ezt létre kellene hozni mindenféleképpen. Úgy vélem, hogy az üzleti terveknek az erőltetése itt most nem kifejezetten helyénvaló, mert meggyőződésem, hogy ha valaki gazdasági élettel foglalkozik, bármilyen célra bármilyen üzleti tervet össze tud állítani, ez csak matematika kérdése. Sokkal fontosabb lenne, hogyha a létrehozás mellett döntünk, ha arról döntenénk, hogy igen ez alatt az egy év alatt, ami mondjuk a megalapítástól majd eltelik egy év múlva térjünk vissza a kht. tevékenységének az ellenőrzésére. Nézzük meg, hogy milyen hasznot hozott az önkormányzatnak, elemezzük az elmúlt időszaknak a költségszintjét, milyen költségeket kellett erre a célra az önkormányzatnak az elmúlt két évben áldozni, mi az, amit ebben az egy évben kellett erre fordítani, mi a haszon, mi a ráfordítás eredménye. Ezt kellene egy év múlva nagyon alaposan végig elemeznünk. Akkor látnánk ennek a kht.-nak a tényleges szükségességét, hogy szükség van-e rá, vagy nincs rá szükség. Én azt hiszem, hogy most meg kellene alapítanunk minél előbb, már így is nagyon sokáig húzódott a vita erről. Különösen, azt hiszem az előterjesztő is elmondta, hogy szoftver vásárlások kapcsán milyen előnye lenne a mostani megalakításnak. Én nem hiszem, hogy egy év alatt ezt az előnyt, ami itt most Ft-ban jelentkezne a kht. el tudná veszíteni. Tehát egy év múlva, hogyha ez a szoftver rendelkezésünkre áll még mindig null szaldón vagyunk, van egy bizonyos tapasztalatunk, aminek az alapján ténylegesen látjuk, hogy erre a továbbiakban szükség van-e.

Tüttő István: Bár az üzleti életben működő társaságok nem így gondolkodnak, hogy hozzunk létre egy társaságot, aztán egy év múlva meglátjuk, hogy érdemes volt-e. Ezt azért én merészen próbálom vitatni. Az üzleti terv, akármennyire is formai mindenképp információt ad. Annak hiányában nagyon nehéz tisztességgel vállalni bármilyen ilyen jellegű döntést.

Kelemen Z. Pál: Két és fél óra foglalkozunk ezzel a napirendi ponttal. Amit erről el lehetett mondani, az első órában már mindent elmondtunk, azóta körbejárunk. Tisztelettel kérem a napirendi pont vitájának lezárást és szavazással történő eldöntését. Ügyrendi volt, szavaztatni tessék róla.

Tüttő István: Bár több jelentkező nem is volt, így a vitát lezárom, de szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Szünetet rendelek el a szavazás előtt.

(Szünet)

Tüttő István: Fodor úrnak volt egy javaslata, módosító indítványa. Először abban döntsünk, hogy a költségvetés ismerete nélkül garantáljuk-e a 49 millió Ft-ot, mert ugye ez egy alapvető kérdés. Mert ha ezt mi így felvállaljuk, akkor utána lehet a többivel foglalkozni, hiszen annak az alapkérdése ez, hogy tudjuk-e finanszírozni. Fodor úr javaslata volt, hogy először döntsünk arról, hogy a költségvetés ismerete nélkül 49 millió Ft-ot most, a költségvetésre “ráterhelve” fölvállalja a tisztelt közgyűlés. Kérem döntsünk. Aki igennek szavaz, az a 49 millió Ft elfogadását szavazza meg.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Nem fogadtuk el, hiszen költségvetést érintő ügyben 14-nek kell lenni.

Böröcz Zoltán: Azt javaslom, hogy a jegyzőasszonynak kérjük ki a véleményét, mert a költségvetést érintő vagy nem érintő szavazást illetően az elmúlt közgyűlésen volt rá példa. Amikor bevételi oldalon költségvetést érintő tételről szavaztunk, és abban állapodtunk meg, jegyzőnő így foglalt állást, hogy nem költségvetési rendelet módosításról van szó. Jelenleg költségvetési rendeletünk 2000. évre vonatkozóan nincs. Az álláspontom szerint, mivel ezután állítjuk össze a költségvetést és fogadjuk el, legfeljebb kötelezettséget vállalunk most arra, hogy a költségvetésben ennek a fedezetnek beépítésre kell kerülni. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nem minősített többség szükséges az elfogadáshoz.

Tüttő István: Annyit szeretnék jelezni, Fodor úr megérkezett, hogy még egyszer megkérdezem, hogy jól tettem-e fel szavazásra. A költségvetés ismerete nélkül a közgyűlés garantálja-e a 49 millió Ft-ot e célra. Ez volt az?

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Tüttő István: Akkor ebben döntöttünk. Én azt állapítottam meg, hogy nem fogadta el a közgyűlés, mert a költségvetést érintő kérdésben minősített többség kell és 13-an szavazták meg.

Dr. Tuboly Marianna: Valóban a múltkori határozat bizonytalanságot okozott tekintettel arra, hogy ott két indokom is volt. Az egyik az, hogy az egy korábbi döntésnek volt egy módosítása, a másik pedig az, ha emlékezne rá itt szó is volt róla, hogy abban volt már erről döntés, határozat. A másik pedig az, hogy valóban bevételi oldalt érint, tehát gyakorlatilag azt szeretném mondani, hogy minősített többség akkor szükséges, hogyha a kiadási oldalon elkötelezettséget, tehát kötelezettséget vállal a közgyűlés. Azért a kettő némiképp különbözik. Amikor van elfogadott költségvetés és kiadási oldalon kötelezettséget vállalunk, ugye akkor ahhoz bevételi forrást is kell rendelni. A múltkori határozat pedig egy egyszerű bevételi oldalról szólt, tehát semmiféle kiadási oldalon nem vállaltunk kötelezettséget. Ez a logika egyébként abból adódik, hogy normális törvényes esetben költségvetési rendelet módosítással lehetne döntést hozni és ezt a helyzetet hidalja át a minősített többségű határozat, hiszen ha egyszerű többséggel hoznánk meg és utána a rendeletet minősített többséggel kellene elfogadni, akkor ez egy egész érdekes helyzetet eredményezne. Tehát akkor az megkerülése lenne a költségvetésnek, hogy így fogalmazzak. Egyszerűen ez a biztosíték arra, tehát a megfelelő szavazati arány, hogy az költségvetés erejűvé válik.

Tüttő István: Tehát akkor jól állapítottam meg.

Kelemen Z. Pál: Meghallgatva a jegyzőnő érvelését megerősödtem a véleményemben. A szavazás előtt, mert tudniillik itt kialakult egy szavazási geometria, hogy szavazás előtt említeni kellett volna, hogy ez minősített többséget kíván. Ebben az esetben és tisztelettel azt kérem Öntől polgármester úr, hogy szíveskedjen megismételtetni a szavazást, hogy ez minősített többséget kíván.

Tüttő István: Kérem, újra felhívom a figyelmet akkor, hogy minősített többséget kíván. Ha valakit ez megingatott, akkor újra szavazunk. Akkor újra feltesszük…A kht-t akkor se hoztuk még létre, most egyelőre arról döntöttünk, hogy 49 millió Ft-ot ilyen célra biztosít az önkormányzat vagy nem biztosít. Ha nem biztosít, akkor nem is lehet létrehozni semmiképp. Tehát akkor azt hiszem, hogy mindenki számára világos volt, hogy minősített többség kell hozzá.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Önök elfogadták, hogy 49 millió forintot a költségvetésben meghatározunk erre a célra. Ezután már rátérhetünk a következő pontokra. 1. számú határozati javaslat volt, amely létrehozásáról dönt a testület, amennyiben igennel szavazza meg a KanizsaNet 2000. Kht létrehozását. Természetesen az alapító okirat cégbírósághoz való bejegyezés megtételét a polgármesternek el kell végeznie. Erről döntünk, a határidő február 8. Minősített többség kell, mivel gazdasági társaság létrehozása. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A törzstőkére vonatkozó döntést hozzuk meg. Minősített többség kell. Egyre felhívnám a figyelmet, hogy itt az anyagban stb. feliratú részt, azt azért nem lehet értelmezni, mert az stb-be sok minden belefér. Ezt pontosítani kell. Ezt a pontosítást, kérem, hogy engem hatalmazzanak fel, nehogy véletlenül utólag az derüljön ki, más is. Az alapító okiratban…

Törőcsik Pál: A határozati javaslatban nincs.

Dr. Tuboly Marianna: Az alapító okiratot már elfogadtuk, és nem pontosítottuk a tárgyi apportot.

Tüttő István: De szeretném, hogyha utólag értelmeznénk, hogy a stb., mert ott nem maradhat, a cégbírósághoz ilyet nem lehet beadni. Az alapító okiratban bent van. Jó, rendben van. A határozati javaslatban nincsen bent, de az alapító okirat része. Azt szerettem volna jelezni, hogy az nem jó, azt majd módosítjuk, hiszen az előterjesztők így adták be, természetesen. Kérem akkor a kettesről kérem a döntésüket az alapítás. Minősített többség kell.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az előbb említettem a közhasznú szervezettel kapcsolatos felvetést, hogy közhasznú szervezetté kell alakítani, de annak van még egy alapfeltétele, amit korábban többen is kifejtettek szerződéssel alátámasztott módon. Tehát a kht. létrehozásához szükséges forrás az nem érinti ezt a kérdést, az ún. támogatás, ami az egyéb feltételek biztosításához kell, az már csak a szerződés aláírása után történhet meg. Nem? Akkor kérném a pontosítást, itt a jogszabály, nehogy véletlenül pontatlanul mondjam.

Dr. Tuboly Marianna: Amennyiben a közgyűlés úgy gondolja, hogy közhasznú szervezetként és egyidejűleg kéri a cégbíróságtól a nyilvántartásba vételt, ugye akkor illetik meg a társaságot azok a kedvezmények, amelyek a jogszabályban megjelölésre kerültek. Abban az esetben az önkormányzattól csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. Én úgy gondolom, hogy ez az egész 49 millióra vonatkozik, hiszen ezt a 49 milliót támogatásként kapja. Ez azt jelenti, hogy a következő közgyűlésen, hogyha hozzák a szerződést, akkor jutnak hozzá a 49 millió Ft-hoz. Ezt azért szeretném pontosítani, hogy nehogy akadályt jelentsen az alapításnál vagy a működésnél.

Tüttő István: Jó, köszönöm a pontosítást. Akkor a hármasról ezen feltétel vagy kiegészítés szavaznánk, tehát közhasznú szervezetté is alakítanánk. Kérnénk a cégbíróságnál a bejegyzést.

Röst János: Én kértem a helyiség pontosítását, hogy melyik.

Tüttő István: A helység pontosítására kérem szintén bízzanak meg engem annak a pontos megjelölésével fogjuk továbbküldeni.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Először a jelenlegi 5-öst tennénk fel szavazásra, illetve a 6-ost, de értelem szerűen az 5-ös.

Dr. Fodor Csaba: Már sorrendbe van szedve a GVB szerint, csak elírás van.

Tüttő István: Ja, hogy csak a sorszám nem volt jól. Jó, akkor a 7-es ugye az elírás. Kérném a 4-es pontra a szavazatukat. Egyszerű szótöbbség kell.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az 5-ösről szavazunk. Szeretném jelezni, hogy a Gazdasági Bizottság itt a 4 évet javasolta az 5 helyett, tehát arról szavaznánk, hogy 2004-ig bíznánk meg. Kérem a szavazatukat. A Gazdasági Bizottság ezt javasolta. A kérdés… Miért? Módosító indítványa volt a Gazdasági Bizottság elnökének, illetve ő közvetítette a bizottság javaslatát. Kérem van-e aggály? Szavazzunk erről. Kérdésem, hogy januárra tegyük ezt az időpontot, vagy februárra. Jó, akkor az eredeti javaslat, de az évszám eggyel csökken, 2004. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most kérem az 5-ösre a szavazatot, a határozati pontra. A lap alján van, nem tudom, hogy nálatok hogy van a számozás. Egyelőre arról szavaztunk az előbb, hogy a határidőt módosítjuk, most pedig a határozati javaslatról kell szavazni. Kérem, szavazzunk. 5-ös, elírás van.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a következő határozati pontról a szavazatot. Ez pedig a túlsó oldal. Ez volt az elírt 7-es, most 6-os. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Volt egy módosító indítvány a felügyelő bizottság, illetve kettő is volt. Pontosítást szeretnék kérni először Fodor úrtól. És volt még egy a Röst János úr részéről, ezeket majd megszavaztatom.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 7-es pont az úgy alakuljon, hogy a felügyelő bizottság megbízatásának időtartama négy év, továbbá a felügyelő bizottsági tagoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy hasonló profilú gazdasági társaságnak nem tulajdonosai. Továbbá a felügyelő bizottság ez irányú tevékenységét díjazás nélkül látja el. És itt tartom indoklásul, hogy figyelemmel az eddigi gyakorlatra. Összességében ezt így a Gazdasági Bizottság darabonként megszavazta és támogatta, de magát a 7-es pont megszavazását viszont nem javasolja a közgyűlésnek így, ebben az összetételben.

Tüttő István: Végül is érthető, amit a Gazdasági Bizottság javasolt. Alapvetően nem ért egyet a felsorolt személyekkel, de bárkik is legyenek azok, azon feltételeknek meg kell felelnie, amit felsorolt, hogy nyilatkozzanak, hogy nincsenek-e ilyen jellegű társaságban tulajdonosok vagy tagok és díjazás nélkül végzik feladatukat és négy évre választják. Külön-külön szavaztassam, vagy egybe. Jó, akkor első az volt, hogy nyilatkozniuk kell, bárki is legyen a személy, a felügyelő bizottság tagja, hogy hasonló profilú gazdasági társaságnak nem tagja, illetve tulajdonosa.

Dr. Fodor Csaba: Tagja elég.

Tüttő István: Tagja. Kérem erről szavazzunk. Aki igennel szavaz, egyetért a Gazdasági Bizottság javaslatával.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően díjazás nélkül végzik a feladatot. Erről szavazunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Négy évre szólna a megbízatásuk időtartama. Erről is szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezek után felteszem azt is szavazásra, hogy a meg kell változtatni, tehát magyarul az itt felsorolt urakkal a Gazdasági Bizottság nem ért egyet. De ezt úgy is meg tudjuk szavazni, hogy ha Önök egyetértenek, akkor ne fogadjuk el, ha pedig nem értenek, akkor pedig elfogadják a Gazdasági Bizottság javaslatát. De volt egy módosító indítványa Röst úrnak, Merksz Andor. Ki helyett? Mert ugye arról nem esett szó.

Röst János: Nem kell, hogy ki helyett, ez egy módosító javaslat, ilyen értelemben négy személy van. Amelyik a legkevesebbet kapja, az nem lesz tagja a felügyelő bizottságnak.

Tüttő István: Jó elfogadom. A szóban forgó személy elfogadja a megbízást?

Röst János: Igen.

Tüttő István: Elfogadja. Akkor titkos szavazás. Zárt ülést rendelek el erre az egy szavazásra. Akkor az lenne a javaslatom, hogy ezt tegyük a végére, mert ha ezt befejeztük, akkor úgyis zárt üléssel folytatjuk.

Röst János: Nem lehet.

Tüttő István: Miért ne lehetne. Azt mondhatjuk, kérem döntsünk abban, hogy ezt a határozati pontot a végén döntjük el.

Marton István: Módosító indítvány és ez a sorrend.

Törőcsik Pál: Akkor is a logikája nem engedi, a módosító indítvány sem.

Kelemen Z. Pál: Áthidalható a kérdés. Röst János képviselőtársam beszélt az érintett személlyel. Ezt azt is jelenti és ezt Röst Jánostól kell megkérdezni, hogy elfogadja-e a nyílt szavazást az érintett személy?

Röst János: Igen.

Tüttő István: Akkor kérem döntsünk a tisztelt Röst úr javaslatáról. Pótlólag kérnénk egy nyilatkozatot erről. Kérem szavazzunk Merksz Andor úrnak a felügyelő bizottsági tagok közé felvételéről. Erről szavazzunk. Most már négy személy szerepel és csak három maradhat.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással támogatja a jelöltet.

 

Tüttő István: Ezt követően kérném Dr. Bálint Jánosra vonatkozóan a szavazást.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Nem választottuk meg. Györek úr következik, kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a támogatja a jelöltet.

 

Tüttő István: Ezt követi Tóth László úrra a szavazás. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a támogatja a jelöltet.

 

Tüttő István: Akkor szeretném jelezni, hogy megválasztásra került. És akkor egyben feltenném újra a teljes módosítás után szavazásra. Kérem döntsünk újra, mivel a módosítás, most egyben kérem.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 3 ellenszavazattal 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István. Akkor szeretném felolvasni. Györek László, Tóth László és Merksz Andor urakat bíztuk meg a felügyelő bizottság tagjainak. Gratulálunk és reméljük, hogy közös ügyünket viszik. A következő pontra kérném a szavazatukat. Itt pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó. Itt is a négy évet tartsuk? Igen, értelemszerűen a négy éves időtartamra most külön nem tesszük fel szavazásra.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérném a 9-esre a szavazatukat. Ez pedig a szervezeti és működési szabályzat elkészítésére a feladat kiadás.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 10-re vonatkozó, ez pedig a bejegyzésre vonatkozó határozat. Kérem szavazzanak.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

26/2000.(II.01.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. létrehozza KanizsaNet 2000 Közhasznú Társaságot (továbbiakban: Kht.). A Kht mellékelt alapító okiratát, valamint az ellátandó feladat- és hatáskörök jegyzékét jóváhagyja. Felkéri a polgármestert az alapító okirat, az alapításhoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására, valamint a Kht. cégbírósági bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy kezdeményezze közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét.
  2. Határidő: 2000. február 8.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. a Kht. törzstőkéjét 3.000.000 Ft-ban állapítja meg, melynek összetétele: 1.000.000 Ft összegű készpénz, valamint 2.000.000 Ft tárgyi apport. Felkéri a polgármestert az 1.000.000 Ft befizetéséhez szükséges intézkedés megtételére.
  4. Határidő: 2000. február 8.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. az alapításhoz és a 2000. évi működéshez az önkormányzati költségvetésben 49.000.000 Ft-ot a Kht. részére biztosítja a támogatási szerződés közgyűlési jóváhagyását követően, egyben a Zrínyi u. 35. sz. alatti 1949 hrsz-ú ingatlant, üzlethelyiség céljára térítésmentesen használatra átadja.
  6. Határidő: a támogatási szerződés közgyűlési jóváhagyását követően

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. felkéri a jegyzőt, hogy az új szervezet létesítésével a Polgármesteri Hivatalban munkakör megszűnés következtében Silló Barnabás köztisztviselői munkaviszonyát a közös megegyezéssel a Kht. cégbírósági bejegyzésének napjával szüntesse meg.
  8. Határidő: cégbírósági bejegyzés napja

   Felelős : Dr. Tuboly Marianna jegyző

  9. a Kht. ügyvezetői faladatainak ellátásával alapbérének 120.000 Ft-ban történő megállapítása mellett 2004. február 8-i g Silló Barnabást bízza meg.
  10. Határidő: 2000. február 8.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  11. a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és informatikai feladatainak ellátására a Kht-t bízza meg az előterjesztés szerint ellátandó feladatokra vonatkozó szerződéskötést követően. Egyben megbízza a Kht. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki az önkormányzati intézmények informatikai és számítástechnikai feladatainak ellátására vonatkozó javaslatát és ezt terjessze a közgyűlés elé.
  12. Határidő: folyamatos, illetve a szerződéskötésre vonatkozóan február 29.

   Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

   Dr. Tuboly Marianna jegyző

  13. a Kht. felügyelő bizottságának létszámát 3 főben határozza meg oly módon, hogy munkájukat díjazás nélkül végzik és nyilatkozniuk kell, hogy hasonló profilú társaságnak nem tagja A felügyelő bizottság megbízatásának időtartama négy év. A felügyelő bizottság tagjai:
  14. Györek László

   Tóth László

   Merksz Andor.

   Határidő: 2000. február 8.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  15. a Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 4 éves időtartamra Markó Andrást bízza meg.
  16. Határidő: 2000. február 8.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  17. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatát állítsa össze, s jóváhagyás végett 2000. május 31-ig terjessze a közgyűlés elé.
  18. Határidő: 2000. május 31.

   Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

  19. a 307/1999.(X.4.) számú közgyűlési határozat 2. bekezdését hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2000. február 2.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném előre jelezni a szerződéssel kapcsolatban éppen a tisztelt előterjesztő és beterjesztő uraknak, hogy ezt csak úgy tudjuk elképzelni, hogy a szerződésben szerepelni fog, hogy az önkormányzat összes informatikai fejlesztését koordinálja is egyben.

Szeretném kérni Önöket, hogy szavazzák meg, hogy a kózházi műszerbeszerzés ügyében soron kívüli zárt ülésen tárgyalunk, mert teljesen gazdasági jellegű és a vagyonunkat érintő kérdésről van szó. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat, döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

A közgyűlés a 27/2000.(II.1.) számú határozatát nem hirdette ki.

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén 16.55. órakor bezárta. Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.

 

Kmf.

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2000. február 15. soron kívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. február 15.-én (kedd) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Bodzai Tiborné kabinetvezető Burján Emese kabinetvezető, Beznicza Miklós, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella, Dr. Pintérné Grudmann Firda osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Szabó Edit könyvvizsgáló, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Gerócs József KANIZSABER Kft. ügyvezetője. Mátyás József szakszervezet képviselője.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap Nagykanizsai Szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

 

Tüttő István: Köszöntöm megjelent kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, irodavezetőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A mai nap - szokásunkhoz híven - először a napirendi pontokról kell döntenünk.

Én először azt az elmaradt határozati pontnak az ismertetését megtenném.

 

Nagykanizsa Város Kórháza részére beszerzésre kerülő computer tomograph és mammograpf ügye

27/2000.(II.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza a Városi Kórház főigazgató-főorvosát és a polgármestert, hogy a General Eletric HISPEED FX/i CT és a Senographe 800 T mammográph készülék beszerzéséről szóló szerződést a General Eletric-kel megkösse.
  2. a műszerek beszerzésére az előterjesztett két változat közül a 36 havi részletfizetéses megoldást támogatja azzal, hogy 2000-ben és 2001-ben az önkormányzat 30-30 millió Ft-ot biztosít. A hiányzó összeget a Városi Kórháznak kell fedeznie.

Határidő: a költségek tervezésére 2000. november 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

Dr. Szabó Csaba főigazgató

 

 

 

Tüttő István: Ez volt az akkori határozat. Szeretném előre bocsátani, hogy az akkori döntésünkkel kapcsolatban egy újabb kérésünk, javaslatunk fog előterjesztésre kerülni, mely bizonyos fokig módosítja ezt a határozatot.

Tisztelt képviselőtársaim a mai nap sorok kívüli közgyűlést tartunk. Meg kell határoznunk ezen közgyűlésnek a napirendi pontjait. Írásban megküldtük Önöknek. Megkérdezem, hogy van-e észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban, mert ha nincsen, akkor szavazásra tenném fel, utána elkezdenénk az érdemi munkát.

Birkner Zoltán: Tóth László bizottsági elnök úrhoz szeretnék fordulni egy kéréssel. Képviselő csoportunk arra kéri Tóth urat, hogy halasszuk most el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tárgyalását, méghozzá egészen pontosan a költségvetés végszavazása utáni időpontra. Kettős kérésem oka az, hogy most valóban a következő három hét a költségvetésről fog szólni és látszik, hogy azért most az SZMSZ-t most úgy sem tudjuk egy körben elfogadni. A más pedig, képviselő csoportunk szeretne beterjeszteni még pluszmódosításokat. Köszönöm szépen a megértését.

Röst János: Szeretném javasolni, hogy a 3-as számú napirendi pont kerüljön az első helyre. Ez a vagyon rendelet, ugyanis a vagyon rendelet elfogadásának van olyan passzusa, ami a költségvetést érinti. Hátha itt megszavazzuk a vagyonrendeletet, akkor azt követően lehet a költségvetést tárgyalni, véleményem szerint.

Tóth László: Mint előterjesztő nem tudom támogatni a FIDESZ frakció kérését. A SZMSZ aktualizálása most már hónapok óta tart. Olyan kérdéseket kellene már nyugvópontra helyezni, amelyeket már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tennünk. Nem tudom támogatni ezen kérést.

Tüttő István: Én csak technikai kérdést tennék fel. FIDESZ módosító indítványai ma nem terjeszthetők elő?

Birkner Zoltán: Engedje meg polgármester úr, akkor válaszoljak. Azért nem, mert azt gondolom, hogy ez sokkal több. Nálunk kardinális kérdésről van szó. És most nem is szeretnék eléfutni a dolgoknak. Tehát pártok közötti egyeztetésről szólna a dolog, illetve pártok és képviseletek egyeztetéséről szólna. Éppen ezért nem szeretnék mert, hogyha most neki állunk ennek a munkának ez valószínűleg azért, egy-két hónapi el fog tartani. Az egyeztetésnek lehet, hogy nem lesz eredménye. Tehát nem erről szól a történek. Csak azt kérem, hogy most ne ugorjunk neki, mert az gondolom, hogy az időpont nem aktuális. És tulajdonképpen ezért kértük ezt Tóth úrtól.

Tüttő István: Igen, hát úgy is szavazásra teszem fel, majd a napirendre pont vételt. Hát el fogják dönteni, hogy megtárgyaljuk-e sem, szavazásukkal.

Dr. Baranyi Enikő: Mint az MDF-FgKP frakció vezetője nyomatékosan szeretném kérni, hogy ezt a napirendi pontot, az SZMSZ-szel kapcsolatban tárgyaljuk. Ugyanis megítélésünk szerint, volt idő és mód, és lehetőség, megfelelő elékészítésre, részben ez meg is történt. Akinek még ezzel kapcsolatos észrevételei vagy módosításai vannak. Gondolom erre mód, és lehetőség nyílik a közgyűlésen, hogy megtegye. Az SZMSZ nem elsősorban pártok együttműködésének vagy nem együttműködésének a szabályzata, hanem egy bizonyos folyamatosságot kell, hogy biztosítson. És ennek megfelelően úgy gondolom, hogy ezen a helyen ezzel a témával kapcsolatban nem szerencsés dolog erre hivatkozni, illetve nem tűnik számunkra elegendőnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Kelemen Z. Pál: Nem támogatom, hogy levegyük a napirendi pontról. Úgy tudom a FIDESZ önálló indítványa az SZMSZ egyetlen fejezetéhez tartozik kardinálisan, abban a kérdésben bármikor tarthatunk egyeztetést. A többi kérdés nem érinti ilyen mértében, tehát nem akadályozza meg a költségvetés tárgyalását, sem az SZMSZ tárgyalását az, hogyha erre ma kerül sor.

Tarnóczky Attila: Amiért szót kértem egészen más ügy. Ki lett osztva a CT mammograph beszerzéssel kapcsolatos anyag. Illetve három címzett támogatási pályázation való részvételi anyag. Ezeket ne külön napirendi pontként kérném kezelni, hanem, mivel lényegi összefüggés van a költségvetéssel, a költségvetési napirendi pont keretében.

Teleki László: Szintén nem a napirendi ponthoz a holocaust emlékszoborral kapcsolatban kívánok egy- két mondatot mondani, ha meg tetszik engedni. De közismert az elmúlt hét végén holocaust emlékszobrot meggyalázták.

Tüttő István: Be van kapcsolva, csak közelebb kellene tartani.

Teleki László: A cigány holocaust emlékművet meggyalázták. Különböző fasiszta jelképeket rajzolták rá. Párhuzamosan ugyanúgy megrongálták a Városkapu emlékművet is, az észak felöli oldalát. Én kérném a polgármester urat, hogy intézkedjen az eltüntetésükről, illetve kérném azt, hogy az önkormányzat, illetve a testület az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól határolja el magát: Ez nagyon fontos lenne politikailag, illetve nagyon fontos lenne a város szempontjából, mert azt hiszem, hogy az önkormányzat soha nem támogatott ilyen jelképeket és nem támogatta a szélsőséges jobb oldali eszméket. Én fontosnak érezném ezt, hogy a következőkben talán megakadályoznánk közösen azt, hogy újra és újra előtérbe helyeződjenek ezek a gondolatok, mert most már a második esetben próbálták meg megtenni ugyanezt a dolgot az illetékesek. Én azt hiszem, hogy fontos lenne az, hogy egy város összefogjon ebben a dologban.

Tüttő István: Teljesen egyetértünk, azt hiszem mindannyian ezzel. Szeretném jelezni, hogy tegnap érkezett a bejelentés, hogy úgy látszik, hogy a 17. hosszúsági kört ábrázoló mű, rendkívül irritálja azokat a vandál elemeket, akiket sajnos nem lehet kisöpörni ebből a városból. Most eltűntették róla azt a táblát, ami deklarálja, hogy miért alkottuk meg, és egyáltalán mit ábrázol. Tehát nemcsak egy földgömböt, hanem mi az apropója az egész dolognak. Hát szeretném hinni, hogy egyszer a rendőrség, meg tudja találni azokat az embereket, az emberek szó itt már idézőjelben kell, hogy értsük, akik ezeket a vandál cselekményeket végrehajtják. Továbbra is reménykedünk hogy valaki, ha látta be fogja jelenteni, mert igazán megérdemelnék ezek az emberek, hogy valamilyen formában, azért közöljük velük, hogy ez a cselekedetük nem igazán helyénvaló.

Töröcsik Pál: Azt szeretném mondani, hogy mélyen elítéljük, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, ezeket a jelenségeket és megdöbbenéssel tapasztalunk ehhez hasonló vandál megnyilvánulásokat. Több alkalommal próbáltunk még díjat is tűztünk ki az elkövetők kézre kerítésére, mindez idáig eredménytelenül. Én egy szeretnék viszont kijelenteni. szükségtelennek tartom magunkat elhatárolni attól, amik nem vagyunk. Ezt teljesen magától értetődik, hogy megdöbbent bennünket, és abszolút mindannyiunk nevében nyilatkozhatom azt, hogy a szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy lehetőleg ilyenek ne forduljanak elő a jövőben.

Tüttő István: Töröcsik urat támogatnám. Tehát nem elhatárolódnunk kell, hanem messze menőeg elítéljük és fel is kérjük az illetékeseket ennek kéznek a tulajdonosát egyszer azért, próbálja felelősségre vonni. Lehetőleg mielőbb.

Zsoldos Ferenc: Tudom, hogy rendkívüli közgyűlésen napirendek előtti felszólásnak gyakorlatilag…

Tüttő István: Nem is annak tekintem, mert ez tényleg közügyek.

Zsoldos Ferenc: … éppen 17. hosszúsági körrel kapcsolatban egyszer már javasoltam, sajnos nem került rá sor, hogy reflektor beállításával jobb megvilágítási körülményeket lehetne biztosítani, és talán valamennyire elrettentő hatást gyakorolna azokra, akik különösen a téli-őszi, homályos éjszakai és ködös napokon merik venni bátorságot. Ha jobban ki van világítva, talán ere nem kerülne sor. Ez nem kerülne túlságosan nagy összegbe. Természetesen jó magasságban kell elhelyezni ezt a reflektort, amivel megvilágítanánk, és ezzel talán védenénk is ezt az emlékművet.

Tüttő István: Mivel több észrevétel nem érkezett, ezért a napirendi pontokat most szavazásra teszem fel.

Az 1. napirendi pontként, akkor most külön szavaztatom meg, az önkormányzatunk 2000. költségvetése első forduló. Kérem, szavazzunk.

Bocsánat, Röst úr azt javasolta, hogy a 3-at tegyük az első helyre, akkor ezzel kezdenénk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Értelemszerűen átsoroljuk. Kérdezem most már 2-es számú, de volt 1-est napirendre vegyük-e. Szeretném jelezni, hogy napirendre vétel nélkül törvénysértést követünk el.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Következik, Javaslat az SZMSZ módosítására, ennek az ellentétjét teszem fel először szavazásra, mert Birkner úr azt kérte, hogy ezt halasszuk el. Illetve hát mondtam, hogy eldöntjük majd szavazással, hogy megtárgyaljuk vagy nem tárgyaljuk. Kérem szavazzunk. Most fölteszem, ha igennel szavazunk, akkor tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem fogadja el.

 

Tüttő István: Következik a város számára szakmailag előnyős személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló rendeletterv. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A beruházási szabályzat módosítása következő. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 7-ként az Archana Kft. csapatrendelő tervezésével kapcsolatos panaszának kivizsgálásáról. Kihagytam volna? Bocsánat, csak előre kipipáltam. Javaslat a közbeszerzési rendelet módosítására. Tehát a közbeszerzési rendelet módisítása.

 

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És akkor most jön az Archana Kft. csapatrendelővel kapcsolatos ügye. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Nagykanizsa I. Futball Club Szolgáltató Kft. névhasználatának részbeni értékesítése című napirend kerül még tárgyalásra. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tehát akkor kezdjük majd a vagyonrendeletünkkel és a Szervezeti és Működési Szabályzat témát ma nem tárgyaljuk.

Kelemen Z. Pál: A bevezetőben említette, hogy mai nap folyamán módosítani kell a 280/1999. számú határozatunkat a mammográph és CT ügyében, valamint az ide később eljuttatott kiegészítést a 2000. évi költségvetési rendelethez a két pályázat ügyében. Kérem, szíveskedjen ezeket is a mai közgyűlésen napirendre venni, és erről is szavaztatni.

Tüttő István: Az volt a javaslata Tarnóczky úrnak, akkor ezt teszem fel szavazásra, tehát az ő indítványát, hogy ezt integráljuk be a költségvetési tárgyalásba. Be tudjuk integrálni, hogy azt mondjuk, hogy együtt tárgyaljuk a rendelet részeként majd. Kérem Tarnóczky úr javaslatáról, szavazunk. Aki igennel szavaz, az hozzájárul ahhoz, hogy együtt tárgyaljuk a költségvetéssel.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotása (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése (I. forduló, írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. A város számára szakmailag előnyős személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló rendelettervezet (írásban)
 6. Előadó: Töröcsik Pál alpolgármester

 7. Javaslat a Beruházási Szabályzat módosítására (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

 9. Javaslat a Közbeszerezési rendelet módosítására (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

   

 11. Az Archana Kft Csapatrendelő tervezésével kapcsolatos panaszának kivizsgálása (írásban)
 12. Előadó: Tüttő István polgármester

 13. Nagykanizsa I. Futball Club Szolgáltató Kft. névhasználatának részbeni értékesítése (írásban)

Előadó: Grabant János ügyvezető

 

 

Tüttő István: Szeretném Önöket megkérni egy lap kitöltésére, a képviselő hölgyeket és urakat. Ez az informatikával kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Kérném szépen, értelemszerűen kitölteni, és még a mai nap folyamán Silló Barnabás úrnak átadni. Erre fel lehet használni a szünetet, vagy akár, mivel egy másodperc alatt szinte kitölthető, kérném mindenki a maga rovatát töltse ki. Köszönöm szépen. Rátérnék az érdemi tárgyalásokra.

 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Kérem szépen az Önkormányzatunk vagyonrendeletének megalkotására vállalkoznánk. Önök előtt ismert, hogy Tóth László önálló képviselői indítványában kezdeményezte, hogy készítsünk egy új vagyonrendeletet. Ennek a megalkotását kívánjuk most megtenni. Szeretném jelezni, hogy a bizottságok nagyon részletesen “kivesézték” ezt a javaslatot. Önök előtt van, pótlólag megkapták azt az anyagot, amely megpróbálta a korábbi és menet közbeni módosításokat összesíteni. Ennek értelmében, kérem az Önök döntését majd meghozni. A vagyonrendeltet megalkotásának az az egyik nagyon fontos kritériuma, hogy meghatározzuk, hogy egyáltalán mi az a vagyon, mi az az értékesítés, mi az a hasznosítás, mi az a zöldmezős beruházás. Tehát fogalmi kérdéseknek is bent kell lennie, hogy később ne legyenek értelemzavaró problémák ebben a kérdésben. Erre vonatkozóan kaptak Önök egy-egy írásos kiegészítést beérkezésükkor. Szíveskedjenek majd ezt a lapot úgy tekinteni, hogy része már ennek a rendeletnek.

A Pénzügyi Bizottság pedig határozatot hozott ebben a kérdésben, szintén az ő határozatuk úgy tekintendő, mint a rendelettel kapcsolatos olyan vélemény, melynek a döntéshozatalkor feltétlenül figyelembevétele ajánlott. Kérem ezek után van-e észrevételük? Megkérdezem rögtön a bizottság elnökét, Böröcz urat, hogy kíván-e még szóban ehhez hozzászólni.

Böröcz Zoltán: Nem.

Tüttő István: Kérem az Önök véleményét. Tehát pontosítva, ajánlata a Pénzügyi Bizottságnak része a rendeletnek.

Tarnóczky Attila: Kényelmetlen helyzetben vagyok mert, amikor idejöttem és még nem volt kezemben ez a 18. § a maga értelmező rendelkezésével az volt a véleményem, hogy ez a rendelettervezet tárgyalhatatlan állapotban van. Figyelmükbe ajánlom amúgy a Gazdasági Bizottság javaslatait, mert ugye a jelenlegi vagyonrendeletünkkel kapcsolatban az a probléma, hogy rendkívül pongyolán van megfogalmazva. Tele van, telis-tele van bizonytalanságokkal. Ezek nélkül a definíciók nélkül ez az értékelés sajnos a mostani eredeti szövegben is megállja a helyét. Ezen lényegesen segít a Gazdasági Bizottság a javaslataival. Egy aggodalmam azonban maradt, és ezt kérném megfontolni, hogy most ez a külön lap ugye 18.§-ként valóban definiál fogalmakat, és külön választja például az értékesítés és a hasznosítás fogalmát teljesen mást ért, ezen a két dolgon. Egy gond azonban megmaradt, hogy a teljes eredeti szöveg nem ebben a szellemben fogalmazódott meg. Én képtelen lennék most megmondani, hogy itt milyen ütközések vannak a teljes eredeti többi paragrafusban. De biztos vagyok benne, hogy vannak. Hasznosnak látnám, hogy Gazdasági Bizottság ezeket a javaslatokat, miután megtárgyaltuk ezt a rendelettervezetet a végszavazás előtt visszakapná áttekintésre. Tehát döntsük arról, hogy milyen javaslatokat fogadunk el. Még átfésülésre szükség lenne, és egy végszavazással az esetleges hibákat ki lehetne belőle szedni. Azt is meg lehetne csinálni, Tóth képviselő úr, de éppen Ön volt, aki kifogásolta az eredeti rendelettervezetnek a hibáit. Jó lenne, hogyha ebben az elkerülhető hibák nem lennének benne.

Tüttő István: Megkérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy erre vonatkozó véleményét fogalmazza meg.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság valóban, ahogy alpolgármester úr mondta, vagy kiérthető volt szavaiból igen alapos és tisztességes munkát végzett és a mi kérésünkre készült ez az ominózus 18. szakasz, ami egyfajta értelmezést adna olyan fogalmaknak, amelyek valóban félreérthetők, félre magyarázhatók, bizonyos eljárások során. Ezekben azért, tehát a 18.§-ban meghatározott fogalmakkal kapcsolatosan lenne pontosító és talán hasznosabb megfogalmazás, mint ami itt van, de ez korrigálható. Az ügyrendire, és akkor nem foglalkozom az érdemi részével most. Ügyrendi javaslatként fogom fel alpolgármester úr javaslatát, e tekintetben el tudom fogadni, hogy kerüljön vissza bizottsági szakba most ez már részletkérdés, hogy most mindjárt, vagy beszélgessünk róla és utána. Akkor inkább én azt javaslom, hogy most mindjárt és ne húzzuk az időt. Mert ha itt most neki állunk róla beszélgetni visszakerül bizottsági szakaszba, aztán idejön, és megint csak beszélgetünk. Tehát akkor szíveskedjen így módosítani, és én el tudom fogadni. Gazdasági Bizottság ülésén, ismételten meg fogjuk, tudjuk tárgyalni ezt az anyagot, nem probléma és 29.-i közgyűlésre olyan állapotban lesz, hogy a Gazdasági Bizottság pontos véleményével ide kerülnek, ha ezt el tudja fogadni alpolgármester úr.

Tarnóczky Attila: Igen.

Tüttő István: Hogy akkor úgy értendő ez a bizottsági elnök úr által elmondott, hogy azoknak a javaslatoknak a teljes megjelenése már a rendelettervezetben. És akkor nem kell átvezetésről gondoskodni. Kérem ügyrendi javaslatnak, számít Tarnóczky úr javaslata, arról kell döntenünk, hogy a felsorolt indokok alapján visszautalnánk a Gazdasági Bizottság elé tárgyalásra az önkormányzat vagyonára és vagyongazdálkodás szabályáról szóló rendelettervezetet. Kérem ebbe döntsünk, aki igennel szavaz, az elfogadja bizottsághoz való visszautalást.

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

28/2000.(02.15.) számú határozta

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat Vagyonrendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja azzal, hogy a 2000. február 29-i közgyűlésre újra be kell terjeszteni.

 

Határidő: 2000. február 29.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnöke

 

Tüttő István: Persze most bennem egy olyan aggály fogalmazódott meg, hogy Röst úr előre hozatta az első helyre, amit most ugye visszautaltunk a bizottsághoz. Akkor az a Röst úr által kifogásolt aggály továbbra is fennmarad. Röst úr véleményét kérem.

Röst János: A kérdésem a miatt volt, hogy vagyonrendeletnek van egy olyan pontja, amely rögzíti az értékesített a vagyonnak hány százalékát, kell zárolni, és külön alapba helyezni. E miatt van érdekessége a dolognak, mert költségvetés jelenleg nem tartalmaz ilyen elemet. Viszont amennyiben a végszavazás úgy is később lesz a költségvetési vita kapcsán, így ezzel egyetértek.

Tüttő István: Végül is, a mostani rendeletünk is tartalmaz ilyen kitételt, csak a betartását lehet esetleg.

 

 

2.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése (I. forduló, írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Tarnóczky úr jelezte az elején, hogy a Vikárius anyag késik, de ezzel nem azt kívántam érzékeltetni, hogy csak ezen múlana a költségvetés tárgyalása. Önök előtt van a 2000. évi költségvetési tervezetünk. Az önkormányzati törvény értelmében jegyzőnő megfelelő csapat bevonásával és a polgármesterrel közösen ugye beterjesztik az önkormányzat ez évi költségvetését. Szeretném jelezni, hogy mindenképpen számomra aggályos az a körülmény, hogy ez a költségvetés, összhangban a megállapításom a bizottságok véleményével is, ha jól olvastam a könyvvizsgáló véleményével is, ez a költségvetés igaz, hogy nem olyan utat járt be, mint az előző évi, amikor 2,7 milliárd forint, úgynevezett többlet igénnyel indítottunk, de még is, ismét szétfeszülni látszik ez a költségvetés az eredetihez képest. Egy biztos, hogy a legnagyobb hibájának azt tartom és ezért én rendkívül aggályosnak is tartom, hogy nem tartalmaz több olyan költségvetési pontot, ami korábban már a közgyűlés részéről, már elhatározásra került. Ez pedig azért súlyos hibája, mert hiszen egy döntést, ezekben a kérdésekben már hoztunk. Erre mondta Röst János úr, hogy ezért hívja ő lopakodó költségvetésnek. Erre mondtam én azt korábban, hogy én azért nem tartom lopakodónak, mert testületi döntések születtek ez ügyben és ez a költségvetés több helyen ezt nem tartalmazza. Ez a költségvetés súlyosan hiányos és alultervezett, éppen a városüzemeltetés szempontjából, hiszen, ha Önök jól megnézik itt óriási hiány, van különösen a Via Kht. által üzemeletetett városüzemeltetési területen. Szinte a forrás fele nincs megjelölve. Ez pedig a városüzemeltetés szempontjából megengedhetetlen, hogy félévig, és azt követően teljesen bizonytalan állapotba kerüljünk. A következő probléma pedig az, hogy talán először fordult elő az elmúlt tíz évben, hogy a kormány által biztosított forrás, amely 28%-kal növekedett a normatív oldalon, azonban 10%-kal csökkentették a személyi jövedelemadó oldalán, amely az egyenlő teherviselésnek az úgy nevezett, allokációnak a fedezetét biztosítja, a kisebb települések számára, ez az úgynevezett Nagykanizsa Megyei Jogú Városokat rendkívül hátrányosan érintette. Nagykanizsa számára ez több százmillió forintot jelent. Hát pontosan ki is lehetne számítani, de 6–7 száz millió forintot mindenképp eléri, de úgy, hogy közben az infláció is ugye sújtja nem csak Nagykanizsát, hanem az egész országot ilyen szempontból. Ennek a több százmilliós hiánynak az a következménye, hogy nem tudjuk azon feladatainkat sorban megjelentetni végrehajtás szempontjából, amely elengedhetetlenül szükséges lenne. Én ezek előre bocsátása után mondanám, hogy ezt a költségvetést én aláírtam, mert ma be kell terjeszteni, mert ez a törvény. De egy biztos, hogy nem jó szívvel írnám alá, vagy alá sem írnám, ha ez lenne a végleges javaslat, mert ez teljesen ellentétben van a korábbi döntéseinkkel. Nem minden pontjában, de nagyon sok pontjában. És semmiképp nem tartalmazza még azt a lehetőséget sem, amelyet a könyvvizsgáló is jelez, bár maga az anyag is, hogy eredeti elképzelésünk és döntésünk szerint a költségvetésünk lehetőleg hitelfelvétel nélkül oldjuk meg. Az általam is körvonalazott problémát, nagyon nehezen biztosítják ennek a feladatnak az elérését. Mégis az a cél, és az a feladat, hogy ennek megfeleljünk. Én azt hiszem, hogy nem külön kiemelni, hogy tomográph vásárlás nem szerepel. Említettem a városüzemeltetést, óriási gond lenne, hogyha Bagolával nem foglalkoznánk abban a kérdésben, ami éppen a város érdeke. De talán van egy rovat, amivel a 2000-es évnek az úgynevezett többlet igénye szó alatt szerepel, a 18-as táblázat. Abból azt lehet mondani, szinte kettő olyan igény van, amelyben korábban nem döntöttünk. Kérem szépen Önöké a feladat, hogy ezt a nehéz kérdést megoldjuk, de szeretném jelezni, hogy ennek a formának az átalakítása mindenképp szükségszerű, mert e nélkül ez a költségvetés nem felel meg sem a város érdekeinek, sem a mi érdekeinknek.

Tarnóczky Attila: Igazából nem is válaszolni, kiegészítést szeretnék fűzni az elhangzottakhoz, illetve magához a költségvetési előterjesztéshez. Az egyik dolog, a városnak a helyzete az állami támogatás szempontjából. 1992. óta reálértékben az állami támogatás évről évre nő, jó lenne, ha nőne, hanem csökkentget, kisebb nagyobb mértékben. Ugye a kormányok váltják egymást, de ez ügyben egy, úgy látszik, van egy közmegegyezés a parlamentben. Az idei év esetében láthatják a számokat az előterjesztésben, 3%-kal kapnunk nominálisan többet, mint tavaly, ami reálértékben, nem jelzem, hogy 3%-kal a százalékszámításhoz, kedves képviselőtársaim értek. Tessék utánaszámolni, hogy a 75 millió forint az hány százaléka a 2,5 millió forintnak. De mindegy végeredményben az 3% vagy 0,3 tízed százalék. Reálértékben valóban kevesebbet kapunk, és hogyha megnézzük mondjuk a pedagógus béremelésnek a kötelezettségeit, nyilvánvaló azt valahonnan produkálnunk kell, és az egyéb közalkalmazottak esetében is, ilyen szorult helyzetbe kerülünk. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit nem tartalmaz a költségvetés, az intézmények nullabázisú szemléleti részköltségvetése. Itt sokan mondják, hogy a Vikárius késik. Ez egy nagyon szép lehetőség lenne, hogyha igaz lenne kedves képviselőtársaim. A Vikárius a szerződésben vállalt időponton belül van még. Nem mulasztotta el a vállalt időpontot. Igaz ráhatásunkra egy korábbi időpontot elvállalt, amit viszont a mi hibánkból, azért mert egy iskola, a HUMÁN GESZ, és a Polgármesteri Hivatalnak egy részlege, nem produkálta a szükséges adatokat képtelen volt betartani. Így azt könnyű belátni, hogyha a költségvetés készítésnél szükséges adatokat a vállalt határidő után kapja meg, akkor költségvetést készíteni ezekből az adatokból nem lehet. Tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy ma érkezik email-en az oktatási intézményeknek a nullabázisú költségvetési javaslata. Holnap a szociális intézményeké, és a maradéké pedig csütörtöki napon. Utána lesz bizottságoknál megtárgyalva.

Birkner Zoltán: Frakcióvezetői minőségemben kívántam hozzászólni, tehát nem a válaszpont szempontjából. Valóban két mondatban talán arra, amit polgármester úr mondott. Valóban igaz, hogy ez a költségvetés és a központi források néhány százalékkal kevesebb, központi forrási, központi támogatás, mint az előző évi volt, de így van, és még egyszer el szeretném mondani ez egy folyamatnak a része, és hogy, ne nyugodjunk meg jövőre is ugyan így lesz és várhatóan azt követő évben is hasonlóan fog történni a dolog. Tehát sajnálatos módon egy lassan tíz éve tartó folyamatnak a negatívumait érjük meg minden egyes költségvetési évben. És ezt mindig ráfogjuk, és el fogjuk mondani. Azért ide egy félmondat megjegyzést engedjenek meg, ez pedig az, hogy most jön az elő, hogyha talán az elmúlt években egy kicsit, átgondoltabb lett volna a város vagyon felélése, akkor most kellemesebb és kedvesebb helyzetben lehetnénk, mint, ahogy most vagyunk. De ez csak egy megjegyzés volt arra, amit polgármester úr mondott. Engedjék meg, hogy néhány mondatot bevezető mondatot mondjak a költségvetésről, illetve a költségvetés I. tervezetéről, hogy ez az egészpontos megnevezés. Az idei év egy nagyon nehéz év lesz, ezt tudjuk. Sok szempontból változások történtek a környezetünkben, ebből a legnagyobb és legdrasztikusabb változás az a nullabázisú költségvetés bevezetése az intézményeknél. Pont ez a legérdekesebb rész az idei költségvetés tervezetnek. Ez még nincs itt, a jövő hétre ugye tárgyalható állapotban lesz. Azt gondolom, hogy az lesz a legtanulságosabb számunkra. Önök is tudják, hogy a nullbázisú költségvetés bevezetése ebben az évben megtakarítást nem fog eredményezni, de pontosan arra a folyamatra felkészülve, hogy következő években is csökkenhet a központi forrás, tulajdonképpen előre kell tartalékolnunk, illetőleg rá kell készülnünk arra, hogy hogyan tudjuk megye jogú városként a legfontosabb feladatokat ellátni. Emellett ki szeretném emelni, hogy ugyan sokan bírálták, hogy miért most lett benyújtva az első költségvetés tervezet én azért ki szeretném azt emelni polgármester úr, hogy ez a költségvetési tervezet 90 millió forint hitelfelvétellel számol, ami ugye most, hogyha Marton urat ismételném, akkor 2,7 milliárd forint volt a tavalyi. Ahhoz képest egy nagyon komoly előrelépés, és egy jóval komolyabb, és szakmailag megalapozott munkának a gyümölcse. Természetesen ennek az lett az eredménye, hogy bizonyos kérdések háttérbe szorultak, sőt bizonyos más meghozott döntések is háttérbe szorultak és egy érdekes 18. táblázat keletkezett, amiben teljesen igaza van polgármester úrnak, hogy az olyan döntéseket is tartalmaz, amiket korábban meghoztunk, és az idei költségvetési évre áthúzódott döntések ezek. Mégis uraim, és hölgyeim és elnézést kérek, hölgyeim és uraim arra kérem Önöket, hogy amikor elkezdjük majd a konkrét tárgyalását ennek költségvetésnek, két dolog folyamatosan lebegjen a szemünk előtt. Az nem baj, hogyha esetleg egy kicsit alultervezett a bevételi oldal, hiszen úgy is mindig szétrúgjuk a költségvetés kiadási oldalát, illetve túlfeszítjük azt is. Ez legyen egy intő példa. Most mínusz 90-nél vagyunk, hogy ha minden igényt mindig ki akarunk elégíteni, akkor ismételten 2,7 milliárd forintra fogunk eljutni. Tehát, arra kérem Önöket, és magamat is erre intem, hogy nagy önmérsékletet tanúsítsunk a költségvetés tárgyalásakor, és mindig lebegjen a szemünk előtt az, hogy ez az idei év annak az évnek a kezdete kell, hogy legyen, amikor a pénzügyi egyensúlyt megteremtjük a városunkban. Elkezdőjük legalább ennek lehetőségét, és hiteleink visszafizetésének a lehetőségét megteremteni.

Én köszönöm szépen első körben talán ennyit szeretettem volna. És abban igaza van polgármester úrnak, hogy alulfinanszírozott a városüzemeltetés, alulfinanszírozott a sport, a kultúra az egészségügy. Találjuk meg azt az ideális pontot, amikor nem feszítjük szét teljesen a költségvetést, mégis működőképesek maradnak ezek az intézmények, illetve az ezt ellátó egyesületek.

Kelemen Z. Pál: A szocialista frakció álláspontját szeretném ismertetni. Képviselőcsoportunk megbeszélte az előterjesztést áttanulmányozás után, szándékosan mondom, hogy nem megtárgyalta, mert képviselőcsoportunk álláspontja szerint az előterjesztés tárgyalásra alkalmatlan, ezért legfeljebb csak tudomásul tudjuk venni. Nem akarom a véleményeket pontosan visszaadni, mert nem lennének szalonképesek, ezért engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy ez a határidő szorításában előre megfontolt szándékkal elkövetett pótcselekmény. Tisztelt Képviselőtársaim Birkner úr állításával szemben, én ezt az előterjesztést komolytannak és szakszerűtlennek tartom, ráadásul időszerűtlennek is. Nem akarok kitérni, hogy miért szakszerűtlen, nem akarok kitérni, hogy miért komolytalan, csak itt a beszélgetés elején kiderül, hogy 0,3%, az 3% és van benne még egy fél tucat ilyen. És csalódott vagyok, csalódott vagyok azért, mert csalódottak vagyunk azért, mert képviselőcsoportunk azért szavazta meg a Hivatal átszervezését a tavalyi év végén, abban a reményben szavazta meg, hogy az idei évben, az eddigieknél jobb költségvetés lesz előterjesztve megfelelő időpontra, megfelelő előkészítettséggel. Sajnos nem így történt. Mindezek alapján véleményt fogunk mondani a költségvetésről, de megtárgyalni ezt, hát furcsa lenne.

Balogh László: Az oktatási-, kulturális és sport a bizottságunk részterületei. Az oktatás szelete által a legbővebb halmazt jelentik városunk költségvetésben. Ezért egyértelmű, hogy bővebb odafigyelést igényel az egész közgyűlés részéről ez a feladat. Az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság már első neki futásban is már hosszan tárgyalta ezt a költségvetés tervezetet, melyet tárgyalásra éppen alkalmasnak tartottunk, de nem több. Jó pár kritikai észrevétellel éltünk. A tavalyi úgynevezett fűnyírós költségvetés volt. Az ideit nyugodtan nevezetjük, fű alatti költségvetésnek. Valamikor december közepén volt egy nulladik változat, mely még a reális vágyakat is tartalmazta. Ebből februárra szűkkörben lett egy első változat, szinte suba alatt. Fájlaljuk, hogy például az OKSB legalább elnöki szinten nem képviselhette magát a keretszámok kialakításánál. Tisztelt Polgármester úr, ki alakította ki ezt a jelenlegi költségvetés tervezetet? Ráadásul a Vikárius Kft. anyaga tényleg késik, így az intézményeinkkel érdemben nem lehet foglalkoznunk. Így is marad persze végig gondolni való nem túlzásba esve. Bizottságunk szomorúan állapította meg, hogy a jelenlegi tervezet, a kultúra és a sport területét, szinte padlóra tenné. Fájdalmas, hogy ismételten az …….. kell kiabálnunk. Ez az a két terület, ahol legkisebb befektetéssel lehet, a legnagyobb jót és hozadékot cselekednünk. Tisztelt képviselőtársak nem így gondolják Önök is? Nonszensznek érezzük a Millennium évében, hogy a kulturális alapra 5,4 millió forintot tervezünk. Holott ez már kész tény, befutott 178 db pályázat 52.395.500- forintos kérelemmel. Ugye mi e régió, kulturális központja vagyunk, szeretnénk lenni. Egy kis figyelmet kérek a kultúra és sport nevében! A sportra a tavalyi több mint 50 millióval szemben, 20 millió forintot szánna a tervezet. Ez a nagykanizsai sport egyértelmű halálát jelentené. Mi szükség volt Sportkoncepcióra, új sporttámogatási rendeletre? A költségvetés tervezet az Olajbányász létesítmények fenntartását egy az egyben kifelejti. Ugye nem gondolja a Tisztelt Közgyűlés, hogy az Olajbányász létesítményeket máról-holnapra zárjuk be? Ennek megfelelően több más kritikai észrevételé mellett az OKSB egyhangúlag a következő határozatokat hozta, többek között, Nem akarok túlzásba esni, az általam, az általunk legfontosabbaknak véltre szeretnék csak utalni. A 9-es számú mellékletben és én igenis vállalom az ódiumát annak, hogy akár már konkrétumokat is emlegessek, bár ez egy munkaváltozat még, de szeretném felhívni arra figyelmet, például, hogy a 9-es számú melléklet 1. pontjában Városi rendezvényekre elkülönített 7 millió forint, ez ugye a polgármester úr kerete, és a kulturális alap felhasználásának koordinálása történjen meg. Javasoljuk, hogy a polgármester, az illetékes alpolgármester, az OKSB és a Millenniumi Emlékbizottság képviselőiből alakuljon egy olyan bizottság, amely a Millenniumi évről a Millenniumi városi programok tartalmáról, a rendelkezésre álló források elosztásáról rendelkezik, dönt. Ez egy konkrét javaslatunk, még talán időben vagyunk, bár az év már jócskán elkezdődött. Másik konkrétum a 10-es számú melléklet 2. pontjában kulturális feladtok támogatása címen tervezett 5,4 millió forint a bizottság álláspontja ez, ezért szeretnénk harcolni, 9,9 millió forintra történő növelését javasoljuk. Ez az úgy nevezett kulturálisalap. A 10–es számú melléklet 4. pontjában a verseny, élsport és tömegsport támogatása címen betervezett összeg 20 millió forintról, 40 millió forintra történő emelését javasoljuk. És végül a 10–es számú mellékletben a 8. pontként, ilyen ugyan nincs, 8. pontként kerüljön be a Nagykanizsai Olajbányász Sportlétesítmény üzemeltetési költségeinek fedezetére előirányzat, melynek javasolt összege, a sportegyesület elnökével történő egyeztetése után kerüljön megállapításra.

Tóth László: Elnézést, hogy Balogh képviselőtársam után kértem szót, amikor Tarnóczky alpolgármester úr Vikáriusos megjegyzésére szeretnék inkább reagálni. Fel szeretném olvasni a közbeszerzési értesítőt, a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjának 1999. II. hó 10-én megjelent pályázati fel hívására, hogy milyen határidőt szerepeltet, és mire vonatkozott a pályázati kiírás. A beszerzés tárgya és mennyisége: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság feladatellátásának átvilágítása, hatékonyság vizsgálata. Feladat ellátási koncepciónak kidolgozása, alternatívákkal. Általa jóváhagyott feladat ellátási koncepció alapján pénzügyi, szakmai normatívák és mérési standardok kidolgozása, a valamint nullabázisú költségvetési javaslat elkészítése a 2000. évre. A teljesítése helye Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a véghatáridő: 2000. február 15. Az, hogy esetleges szerződésbe mi szerepel ebben a megfontolásból, ebből az aspektusból egy vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze ugyanis 1999. április 12-én interpelláltam a Vikárius Kft.-vel kötött szerződés, és a közbeszerzési pályázat kapcsán, ahol fölvettem, hogy 330/1998. számú határozattal ellentétben, egészen más jelent meg a közbeszerzési értesítőbe, szintén közgyűlési határozat ellenére. Úgy látszik ez már tendencia, hogy itt 27-en hozunk megfontoltan felelősségteljes döntéseket, legalább is én a Magyar Szocialista Párt frakciója úgy gondolja, hogy itt felelősségteljes emberek, felelősségteljes döntéseket hoznak és egymás után kell szembesülni olyan dolgokkal, hogy veszik a bátorságot bizonyos illetőségű urak, hogy ezt a közgyűlési határozatokat annulálják. Csak ennyit szerettem volna elmondani alpolgármester úr, hogy február 15-e a Közbeszerzési Értesítőben megjelent határidő. Minden egyes határidő ezen kívül törvénytelen.

Tarnóczky Attila: Én azt javaslom képviselő úr, hogy az Ügyrendi Bizottság, amelynek Ön az elnöke, jó szokása szerint vizsgálja ki ezt a kérdést és állapítsa meg a törvénysértéseket. Egyébként jelzem, hogy az a szerződés, amit Önnek említettem az megjárta az Ügyrendi Bizottságot. Nem az ügyrendi bizottság ellenére került megkötésre, de semmi akadálya nincs, ennek a vizsgálatnak. Tennék egy javaslatot, hogy a közgyűlés hozzon egy döntést, amelyben megbízza az Ügyrendi Bizottságot ezzel a feladattal.

Tüttő István: Ez ügyrendi javaslat volt, tehát az Ügyrendi Bizottság vizsgálja ki ennek a szerződésnek a teljesítését. Tehát magyarul pontosítsunk. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

29/2000.(02.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy a Vikárius Kft.-vel kötött szerződésben foglaltak teljesítését vizsgálja meg.

Határidő: 2000. február 28.

Felelős : Tóth László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Szeretnék én is válaszolni. Balogh László az OKSB elnöke kérdezte, hogy ki készítette ezt a költségvetést. Én az elején említettem, hogy az önkormányzati törvénynek megfelelően a jegyző készíti el és adja át a polgármesternek, akinek az a feladata, hogy azt előterjessze, ami elkészült. Ez a tényállás, erről ennyit. Kérem, van-e még észrevétel? Marton úr következik. Elnézést kérek, de közben letörlődött. Martom úr semmiképp nem szólna mások előtt. Csákai úr is ott volt, azt hiszem. Marton úr következik, mivel én csak arra tudok reagálni, ami itt a táblán van.

Marton István: A szavazás miatt automatikusan eltűntek a nevek, ezért nem értem, hogy miért van valakinek gondja.

Tüttő István: Én azt kérem, aki jelentkezett korábban az ismételje meg, de úgy is az volt a szándékom, hogy sorra megkérdezem az elnök urakat, aki még nem szólt és így Csákai úr következett volna. Azután következik majd, Antalics úr. De azt hiszem most Marton úré a szó.

Marton István: Azt hittem, hogy betartjuk az eredeti sorrendet, de hát ez sem baj, ha nem tartjuk be. Én kicsit a Birkner frakcióvezető úr álláspontjával értek egyet. Ez bizony, ez a költségvetés, mint elsőmenetes költségvetés, lényegesen jobb, közelebb van a realizáláshoz, amiből majd költségvetés lesz a város számára, mint volt mondjuk az előző évi, mert bizony- bizony az előző évi koncepciónál 2,7 milliárdos űr tátongott, erre Birkner úr jól emlékszik. Azon túlmenően …

Tüttő István: Bár én mondtam az elején, nem volt nehéz megjegyezni.

Marton István: Igen. Azon túlmenően, hogy én ebben a költségvetésben azon a 90 millión kívül, ha összeadjuk a számokat, amiket polgármester úr is említett, hogy például a Via Kht. igényeinek durván a fel van benn, egyéb más igények meg nincsenek sehol. Illetve a 18-as számú mellékletben, mint kielégítésre nem javasoltak szereplenek. Ez akárhogy is veszem ez legalább 300-320 millió forintot jelent. Tehát ez a start helyzet, illetve szerintem még rosszabb a start helyzet valamivel. Mert ha csak a …

Tüttő István: Figyeljünk!

Marton István: Személyes körzetemben már közgyűlések, illetve közgyűlés bizottságai által megszavazott tételeket nézem, akkor például emlékeztetek arra, hogy a sánci ravatalozó építésnek a koncepciója mind a hat bizottságon keresztül ment és ha jól emlékszem 60 valahány résztvevőből egy, azaz egy személy tartózkodott a másik 60 körülbelül pedig támogatta. Tehát, úgy gondolom, hogy a 4 millió is hiányzik innen, és hiányzik az az összeg is, amit polgármester úr említett a bagolai szeméttelep elhelyezésével kapcsolatban, ami ugye 6 húzódó gondja a városnak és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy egy 20 éves együttműködési megállapodást, illetve egy 3 éves konkretizált részletes megállapodást kössünk ebben a kérdéskörben. Tehát azt mondom, hogy pillanatnyilag ez a luk kb. akkora, mint amekkora volt a tavalyi teljes hitelfelvétel a költségvetésben. Emlékeznek még rá a Tisztelt Hölgyek és Urak, akkor ez olyan 330 milliós hitelfelvételre volt tervezve. Tehát itt tartunk. Azért mondom, hogy nyilván vannak olyan tételek, amiket még a költségvetésbe be kell építeni, vannak olyanok is, amik bent vannak, és közgyűlési döntés van rájuk, amelyeket ki kell húzni. És hát nagyon jó lenne való egy igaz, megúszni hitelfelvétel nélkül. Annál is inkább, mert sajnálatos módon, lehet számháborút folytatni, hogy mekkora volt az elvonás az SZJÁ- ból és az egymást követő kormányok, hogy szigorítottak mindig az önkormányzati gazdálkodásban. Amiről viszont vitát nem lehet, de abszolút nem is érdemes nyitni az az, hogy ha költségvetésbe beállított terület és épületértékesítések megtörténnek, akkor a város mobilizálható vagyonának a felélése megtörtént. Tehát szurkoljunk annak, hogy ez megtörténjen, mert akkor ezt az évet még a közgyűlés kihúzta. Nem vagyok annyira pesszimista, hogy azt mondjam, hogy biztos a jövő év is újabb megszorításokat fog tartalmazni. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb ugye, talán elindulunk fölfelé, illetve szinten is lehet maradni. Nem törvényszerű az, mert annak idején ugye Mózes népe is csak 7 évig volt, olyan sanyarú helyzetbe, amilyenben volt. Talán nálunk is a 8. esztendő majd vidámabbra köszönt. Ahhoz, hogy ez először került elénk, azt kell, hogy mondjam, hogy igen is egy jó anyag és én nagyon nem értek egyet, sajnálom, hogy Kelemen Z. Pál az MSZP frakcióvezető nem tartózkodik a teremben, akkor, amikor az általa gerjesztett vitára, esetleg válaszadási lehetőség van. De hát ez van, ez is egyfajta vita kultúra. Én a magam részéről bízom abban, hogy pillanatnyilag jobban állunk, mint egy évvel ez előtt álltunk. És sajnálatos módon, ha a Vikárius azt az anyagot leszállította volna, aminek ma lejárt a határideje és mondjuk nem a jövő hét elején, jönne ide, hanem esetleg egy héttel előbb teljesítésbe lett volna, tudom ennek sok akadálya volt, akkor azt mondhatnám, hogy még jobb a helyzet, mint amilyen ebben a pillanatban, illetve mint amilyennek tűnik. Én úgy gondolom, hogy 1 hónapon belül, tehát március közepéig, egy eléggé normális és egy olyan költségvetés kerülhet elfogadásra, ami…

Tüttő István: Figyeljünk oda!

Marton István: … talán nem igényel annyi módosítást, mint a tavalyi. Mert megemlítem tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy a november 30-i közgyűlés óta, ugyan olyan sok közgyűlésünk nem volt, de a költségvetést módosító tételek nagyság kb. 400 milliót elért. Tehát nem túl szerencsés az, hogy közgyűlésről közgyűlésre pár tíz, vagy pár százmilliót mindig módosul a költségvetés. Ezt meglehetősen nehéz követni, azoknak is, akiknek az a feladtuk, hogy ezt végrehajtsák.

Röst János: A költségvetéssel kapcsolatosan a Gazdasági Bizottság ülésén, elég részletesen kifejtetem véleményemet. Most inkább megpróbálok elvi részével foglalkozni, illetve egy-két kiemelt területtel. A benyújtott költségvetést, mint munkaanyagot szakmailag előkészítettebb tartom, mint tavalyit. Én úgy érzem, hogy a tavalyi 2,7 milliárdos hiánnyal szemben jelenleg most egy olyan 400-500 milliós hiányt érzékelek, hogyha nagyfokú következetességgel megpróbálom érvényesíteni a korábbi döntéseinket, illetve az elvárásainkat. Jelenleg nem ismert még az intézményeknek a költségvetése a Vikárius késedelme miatt, amely viszont alapjaiban módosíthatja az egész költségvetési számsorokat. Ez egyébként, hogy legutolsó nap terjesztjük a közgyűlés elé a költségvetést, a tíz év alatt még nem fordult ellő. És el szeretném mondani, hogy Zalaegerszegnek már elfogadott költségvetése van, és a Zala Megyei Közgyűlésnek is. Az intézményekkel és az érdekképviseletekkel történő egyeztetés hátra van és ez a rövid határidő azt is jelezheti, hogy az érdekellentéteket esetleg nem tudják feloldani. Én nem mondanám, hogy ez céljuk, mint mondta Kelemen képviselőtársam, de nyilvánvaló ez egy elég jelentős veszélyforrása a testületnek. Az SZDSZ számára mindig is fontos volt a költségvetés céltáblájánál a sarokszámok, hogy hogyan alakulnak, ennek a kérdése. ’97-re utalnék vissza, ’97-ben a helyi adóbevételeknek egyharmada maradt lent, felhalmozási célra, kettőharmada működési célra, ez javult ’98- és ’99-ben. Akkor 50-50% került ilyen értelemben felhasználásra. Ami azt jelentette, hogy a helyi bevételeknek a felét működési célra használtuk fel a másik felét pedig fejlesztésekre. Ez tavaly mintegy 540 milliót tett ki. A jelen költségvetésnél a teljes helyi adóbevétel, mintegy 1,4 milliárd kerülne fel a működési fejezetbe, ami azt jelenti, hogy fejleszteni Nagykanizsán gyakorlatilag vagy vagyontervezésből lehet vagy céltámogatásból. Ez pedig nem egy szerencsés folyamat. Ebben az évben a helyi bevételeket, ha tovább ragozzuk, akkor nagyon kevés lehetőség van prioritások…. s a prioritás szó. Számomra prioritás lénygében a helyi munkahely teremtő beruházások jelentik. Viszont erre a célra, a költségvetésben 12 millió forint van beállítva terület előkészítésre. Most, hogyha humoros akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a 12 millióból maximum, a Baranyi Enikő és Tóth László képviselőtársam ötletét lehetne megvalósítani, ennek is egy részét, a polgármesteri rezidenciának a vizesblokkjait.

Tüttő István: Eltöröltük.

Röst János: Igen, ha elfogadtuk volna. A másik, hogy többen beszéltek az SZJA elvonásról. Ez valóban 500 milliót jelent a kormány részéről és ez azt tükrözi, gyakorlatilag, hogy ebben, évben 700 millióval került több a működtetés költségvetés szerint, mint tavaly. Ennyit a számszaki háborúkról. Én úgy gondolom, hogy Ipari Parkot, vagy bármilyen beruházást elősegíteni egy megfelelő nagyságrendű összeggel lehet, ami 100 milliós nagyságrend. Egyébként vagyonrendelet is erre utal, és a koncepció is. Abban is, ha jól emlékszem 100-120 milliós összeg lett volna erre elkülönítve. A költségvetés további elmeiről szólnék egy pár gondolatot. Ha az önkormányzati lakások értékesítésénél egy 100 milliós tétel van beállítva, amelyet csak rendeletmódosítással lehet megvalósítani, ugyanis átmeneti lakások érétkesítéséről is szó esik, az összeg meghatározásánál. Hiányzik az előző évi pénzmaradvány a költségvetésből. Én úgy gondolom, hogy azt megközelítő pontossággal a hivatal tudja jelezni és beépíthető már a végleges költségvetésbe. Többen jelezték a városüzemeltetési problémákat, a Via Kanizsa Kht.-nál mintegy 120 millió hiányzik a működési oldalról. Az intézményeknél céltartalékba kellene helyezni legalább 20 millió forintot, az életveszélyes épületek felújítására, amire egy fillér nincs jelenleg beállítva. Hasonló problémáim vannak a pályáztatási rendszerekkel, ugyanis az önkormányzati önrész, mint pályázati feltétel mindösszesen 5 millió forint van beállítva. Ebből maximum egy falusi turizmusra lehet beadni pályázatot, komolyabb pályázaton nem hiszem, hogy részt lehetne venni. Ennek is jelentősen meg kell növelni az összegét. Nem szerepel a költségvetésben a végkielégítések, átszervezések költsége, illetve amennyiben a KOPI létre lesz hozva, vagy ahhoz hasonló, annak a költségei. Szintén céltartalékra kell ezt az összeget helyezni. Szintén nem szerepel a költségvetésben a városi Kft.-nek az alaptőke emelésnek a többlet költsége, ezt szintén beépítésre javaslom. A városi Kft.-knek a beállított költségei a tavalyit sem érik el. Én úgy gondolom, hogy ezeknek Kft.-knek működési oldalon van jelentős kiadásuk, tehát őnekik költségcsökkentést nagyon nehéz megoldani. Mindenképpen a tavalyi évet inflációval megemelve kell megadni az összegszerűségben. Ígéret hangzott el a konyhák összevonásánál, hogy a többi konyhának is az edényzete, gépei felújításra kerülnek ez is, elég jelentős összeget tesznek ki. Szintén nem találtam a költségvetési tételek között. Balogh képviselőtársam már említette a sport célra beállított összeg a nagyságának a hiányát. Valójában ez a 20 millió forint, amit a költségvetés jelez, ez kevesebb, mint fele a tavalyi évnek és a Sportkoncepcióval lényegében köszönő viszonyban sincs. Én arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy a mai napot lényegében csak ilyen jellegű megbeszéléssel zárjuk le, ugyanis annyira amorf még a költségvetésnek az anyaga, hogy igazából konkrét javaslatokat nagyon nehéz tenni. Azt viszont mindenképpen kérném, hogy ne az utolsó pillanatban legyen lehetősége a képviselőknek, illetve képviselő csoportoknak, bizottságoknak beleavatkozni a költségvetés szerkezetébe, mert akkor egyből azt a kérdést teszik fel, hogy minek terhére javaslok összeget és egy ilyen értelemben megalkotott költségvetést, már egyszerűen nem módosítani.

Töröcsik Pál: Egész röviden szeretnék reagálni és azért most, nehogy később esetleg feledésbe menjen. A munkahely teremető beruházások fontossága nem csak szlogen és nem az a 12 millió forint jeleníti meg ezt a szándékot, illetve ennek a fedezetét, ami jelenleg nevesítve láthatunk ebben a tervezetben. Szeretném tájékoztatni képviselőtársamat, hogy a legfontosabb kitörési pontunk az Ipari Park Logisztikai Központra, a fejlesztő társaság föl állt, kettő banki háttérrel, aki az egésznek a finanszírozásában részt vesz és nagyon komoly előrehaladott tárgyalásaink vannak, február végére történik meg az átadás a HM és ÁPV Rt. között. És innen fognak felgyorsulni az események. Bejelentettük vételi szándékunkat mind a három laktanyára.

A másik, amit szeretnék elmondani, tény az tény, hogy 4,5 milliárd értékű beruházás indul meg most, ebben az évben városunkban, ami a városvezetésnek a közreműködésével történt, és ebbe még nem számoltam bele a Tesco várható beruházását, nem számoltam bele Palin, Miklósfa közművesítését. Nem számoltam bele Vése, Inke és egyéb közművesítés egyéb várható beteljesülését. Ez semmiképpen nem nevezhető nulla pontnak, tehát a fejlődés mindenképpen megindul. Összehasonlítani, hogy más városokban már elfogadott költségvetés van, hát lehet így van, mások a problémáik, másokkal küszkődnek ők is, mint Egerszeg is például, a jelenlegi problémájával Egerszegnek cserélnék, mint város, Nagykanizsa. De a jövőt, a városunk jövőjét nem cserélném el Egerszeg jövőjével.

Tüttő István: Bár hirdetést feladhatnánk. Elnézést kérek, de egy, ugye a válasz gomb és az ügyrendi az mindig előre sorolja a jelentkezőt, ezért Cserti úrnak mondtam, hogy ő készül fel. De a Töröcsik úr egy válasz gombbal előrébb volt.

Cserti Tibor: Hát öröm volt hallgatni optimista megnyilvánulását alpolgármester úrnak. Én is szeretném ebben a szellemben folytatni, de sajnos nem tudnám. Nem tudom. Szomorúan érkeztem a mai közgyűlésre. És polgármester úr felvezetésére mondjuk, a görcseimet mondjuk oldottam. Nem értettem tulajdonképpen azon kívül, hogy formailag beterjesztési kötelme van az önkormányzati törvény alapján költségvetésnek határnapja van, ezen kívül, találkoztunk, szembesültünk vele bizottsági munkánk során is. Mit tárgyalunk ma a költségvetésről? Kifejteném, hogy ma szerintem nem vagyunk döntésképes helyzetbe. Alapvetően egyetértek képviselőtársaimmal, nagyon tudok azonosulni azokkal a gondolatokkal, különösen Röst képviselő elvi összefoglalóival. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy mozgástere az önkormányzatnak nincsen, és törvényszerűen került ebbe az állapotba, ahol most van. Miért? Egyszerre kell gyakorlatilag a korábbi évek hibás szakmai és pénzügyi döntéseivel szembesülnie, gyakorlatilag ezeknek a kérdéseit kezelni. Ma kell, illetve egyáltalán konkrétan az elhalasztott döntéseket is kell kezelni, amit még nem léptek meg. Ennek különösképpen a belső magja az intézményhálózat, az intézményhálózat sorsa. Annak csak részelemeivel találkoztunk a konyha és egyéb döntések kapcsán. Ehhez gyakorlatilag mi egy generál komplex megállapodással a Vikárius Kft.-től vártunk anyagot. Igaz, hogy a szerződés szellemében gyakorlatilag még nem késett, de ez az anyag nem érkezett meg. És az igazi belső matériáját a költségvetésnek, a működési költségvetésnek gyakorlatilag nem kaptuk meg. Az, hogy nulla dologban kívánunk valamit tervezni, új típusú, vagy nullbázisú költségvetés tervezéssel., hiszen nullbázisú költségvetés igény szintjén kívül, a materiális résszel nem találkozunk. Bízzunk benn, hogy összeáll még a záros határidő alatt. És egy nagyon komoly dolog az, hogy egyszerre megint csak szembesülünk, és erre mondták nagyon sokan, hogy a visszavonó állami költség, hogy az állami pénzügyi kötelezettség vállalásban ugye, gyakorlatilag 750 millió forint körül átengedett SZJA bevétel volt az elmúlt időszakban. 178 realizálódott ugye, a kettő együttes hatását szoktuk mindig nézni, hogy mennyi az állami támogatás SZJA együttes összege. Itt jön ki az a bizonyos 0,3%-os együttes növekmény. Hát az SZJA és az állami támogatást együtt néztem. Az anyag 0,3-t én nem százalékban adtam, de akkor viszont maga az anyag előterjesztése is hibás. Ezt a részét nem akartam formájában kifogásolni. Gyakorlatilag ezt a különbözetet, szeretném felhívni azért a figyelmet, hogy a helyi adó rendeletünk elfogadásakor, azért betömtük ezt a lukat, mert hisz a helyi erőforrásból ezt a fajta többletet, ugye a helyi gazdaság megterhelésével azért produkálja a költségvetés. No, hát azért így forrás oldalon most szintben vagyunk, ugyan akkor szembesülni kell a 2000. évi igényekkel és ebből a szempontból, teljesen játék ám a számokkal, most 1,7 vagy 2,5 milliárdos igény szintű faragunk visszafelé. Nekem az ezzel a költségvetéssel a problémám, hogy nem komplex. Egyszerűen nem azok az igények, amik menet közben megfogalmazódnak, vagy megfogalmazódhatnak, még nincsenek bent, hanem nincsenek azok a korábbi közgyűlési döntések, szépen csokorba foglalva, ha kell, akkor a határozat számmal együtt megjelölve, hogy kérem szépen erről döntöttünk, ennek ilyen forintális kihatása van, vagy ez még pontosításra szorul. Hát, mostan ha nagyon akarnék poénkodni, akkor azt mondanám, hogy kérem szépen, van egy szép millenniumi fűzet. Itt van bent például Nagy Magyarország emlékműavatás október 28-án. Ehhez nekünk egyébként kötelezettség vállalásunk van ugye. Nem találkozom az önkormányzati döntés volt, 1999.-ben elvi hozzájárulásunk. De hát az Aradi Vértanúkról már nem is beszélek, mert nagyon sokan megkritizálnának vele. Itt csak elvi kérdésről van szó megint, hogy korábbi döntéseknek a sorozata nincs bent az anyagban. Gyakorlatilag ugye azt várnánk ennek alapján tőlünk, hogy szintézis, képviselőktől. Ugye most azt a munkát kellene végrehajtani, hogy hogyan vonuljunk vissza korábbi döntéseinkből. Én a magam részéről pedig azt mondtam, hogy kérem szépen, alapkérdés az egyensúly úgy, hogy a hosszabbtávú stabilitás biztosítása. Ebből a szempontból tisztelt könyvvizsgáló személye megerősítette, rávilágított még egyszer ennek a fontosságára. Ebbe gondolom nem lesz vita. No de hát engedtessék meg, hogy itt azért, és ebből a szempontból ez helyi területi politika kérdése már, hogy a választott helyi területi politika szereplői, akik hangsúlyt adnak a döntésnél azt mondják, hogy én így látom, mondják ki azt, hogy korábban hibásan döntöttünk. A visszavonulási szándékot ebbe meg ebbe az irányba látom lehetségesnek, ezek már megfogalmazhatók konkrét döntési változatokban és a költségvetés a szakmai döntéseknek következménye ez mozaikszerűen, gyakorlatilag ezt mindig valaminek a kárára tudom azt megcsinálni. És ami sérül, akkor azt is be kell mutatni mellette, mert egyébként más megoldás nincsen. Egyébként tiszteletem az intézmény vonalaké, a mindenféleképpen a működési terheknek a csökkentését, az elmúlt időszakban ugye kötelezettségként megélte. Gyakorlatilag egy munkában részt vesz. És a végső fázisban az egyeztetésnek ugye a szintetizáló hatásánál, még csak arra sem méltatják, hogy leüljenek egyeztetni velük. De ez az egyeztetéséhez vonatkozik az önkormányzati, az érintett önkormányzati intézményeken kívül, a társaságokkal. Itt a képviselőtársak utalnak, hogy milyen alapvető dolgok nem jelennek meg. Hát nem akarom felsorolni, hogy itt a városüzemeltetésnek egyszerűen, apport emelésétől kezdve sok mindent az anyagba, de be lehet venni az érdekképviseleteket is. No, összefoglalva és elnézést kérek, untattam Önöket. Tehát én szeretném. Nem találkoztam az anyagban a kitekintéssel. Tehát ugyan kötelező elem, hogy legalább 3 éves kitekintés, de ahhoz, hogy valaki érdemben tudjon tárgyalni, akkor egy-egy döntésnek a későbbi évekre szóló kihatását is be kéne mutatni.

Tüttő István: Köszönöm.

Cserti Tibor: Összességében az a javaslatom, hogy tárgyalási alapként ezt a mai napon fogadjuk el. Gyakorlatilag eleget tettünk a formai kötelezettségünknek. És ismételten a költségvetést bizottsági szakaszba szíveskedjen polgármester úr utalni azzal, hogy Polgármesteri Hivatal a további előkészítő munkát felgyorsítja. Önmagába véve ezt aggasztónak tartom, és ezt megfogalmaztam Gazdasági Bizottság ülésén. Tekintettel arra, hogy két hónapig már a városnak nincs költségvetése alapvető működési zavarok is előadódhatnak, hiszen a városüzemeltetésnek ezen dolgaira nagyon sokan kitértek. És most nem szeretném, ennek a jogi oldalát is feszegetni. Mindenféleképpen a későbbiek költségvetései kapcsán, a végrehajtási rendeleteknél az átmeneti gazdálkodásról szóló jogi feltétel rendszer kimunkálásra kiemelt figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen.

Tüttő István: Egyébként az átmeneti időszakot áthidaljuk a törvény adta lehetőségek megfelelően. Hiszen az előző évnek az arányos részét át is adtuk már a különböző társaságainknak. Épp tegnap előtt írtam alá az átutalásokat. És szeretném azt is jelezni, hogy ma reggel 9 órakor az intézményvezetőkkel ez ügyben találkozóm volt. És folytatódik is, annak a tartalmáról most nem kívánunk szólni. Nem volt semmiféle sérülés az ülés kapcsán. És jelen volt az Érdekegyeztető Tanács képviseletében Tóth Lajos úr is. Tehát folytatódott az egyeztetés. Böröcz úr kíván szólni. Szeretném jelezni, hogy két alkalommal elnéztem az öt perces határidőt. Nem nevezem meg kik voltak azok, lehetőleg tartsuk be.

Böröcz Zoltán: Szeretném Önöket arra biztatni, hogy a mai nap ne fűzzünk további véleményeket ehhez a költségvetési anyaghoz alapvetően két okból. Az egyik ok, ami fontos, ami kiderült már a bizottsági ülés tárgyalása során is. Részt vettem a Szociális Bizottság ülésén, ahol tudom, hogy a számukra legfontosabbnak tartott épület felújítási, fogorvosi szék és egyéb dolgokkal nem foglalkozik a költségvetés. Vélhetően ez a bizottság nem fogja tudni támogatni, ha legalább részben nem valósulnak meg, ezek a dolgai. Az OKSB együtt próbáltunk ülésezni, aztán gyorsan meghiúsult, ahol rövid időn belül kiderült, hogy ez a költségvetés nem költségvetés. Nem költségvetés beterjesztés. Nem ezt fogjuk tárgyalni, és nem ezt fogjuk elfogadni, ami előttünk van. Ez azért kellett, hogy elkészüljön, hogy jogi megfelelőségünk meg legyen, február 15-ig valamit be kell terjeszteni. Hiszen a Vikárius által elékészített költségvetés jelenleg nem állhat rendelkezésünkre, ugye többen mondták, aminek okát majd valóban az Ügyrendi Bizottság megvizsgálja. Mert mi egy nullbázisú, típusú költségvetésre kaptunk ígérvényt, és kötöttünk szerződést, ezt pedig egy hevenyészetten, kötelességszerűen összeállított valami, ami köszönő viszonyban sincs azzal, amit majd össze fogunk tudni, állítani. A Pénzügyi Bizottság is támogatta, hogy fogadjuk el beterjesztésnek, hiszen jogi kötelezettségnek meg kell felelni, független attól, hogy tartalmilag nem igazából lehet vizsgálni, mert nem tartalom, ami benn van. Ez az egyik ok, amiért most gyorsan nagyon, sürgősen be kellene fejeznünk a tárgyalását. A másik fontos ok pedig, hogy máris nagyon sok súlyos tárgyi tévedés elhangzott a képviselőtársaimtól, amire, ha most mindegyikre reagálnék, abban a pillanatban egy vitát indukálnék, és a vita biztosan sehova nem vezetne. Egyetlen dolgot, azért szeretnék megemlíteni, mert hárman is megerősítették, Birkner úr, mondta, aztán Marton úr megerősítette, Röst úr a saját harciasságával még keményebben elmondta, azt a tárgyi tévedést, hogy ez már előrehaladottabb állapot, mint a tavalyi. Mert 2,7 milliárd hiány volt tavaly. Szeretném mindenkinek eszébe hozni, ez egy súlyos tárgyi tévedés. Ugyanis tavaly 2,7 milliárd december környékén volt, ami az intézményi igényeket jelentette. És ezen a napon egy évvel ez előtt, nullszaldósra terjesztettük be a költségvetési javaslatot, ami egy későbbi tárgyalás során 330 milliónál állt meg. De az ilyen súlyos tárgyi tévedéseket akkor sem követhetjük el, ha egyébként hárman mondják, meg akkor sem, ha igazából nem vitatkozunk a költségvetés részleteiről. Tehát befejezéssül annyit mondanék, Pénzügyi Bizottságnak itt van az álláspontja, maga az előkészítő Jegyzőnő is elismerte, ott ülésen, mindkét ülésen egyébként, ha egy kis túlzással azt mondom, hogy ez álköltségvetés, abban az értelemben, hogy nem ez lesz a vita tárgya, hanem egy következő időszakban előkészített nullbázisú költségvetés a Vikárius előkészítettsége ismeretében.

Tüttő István: Tehát a nullbázist, azt csak az intézményekre értem.

Böröcz Zoltán: Parancsol.

Tüttő István: Csak az intézmények esetében nullbázis.

Böröcz Zoltán: Igen. de az adja meg az alapot ahhoz, hogy a költségvetés végleges formában elkészüljön. Javaslom, vegyük tudomásul, hogy a beterjesztés megtörtént. Jogilag megfeleltünk és a vitákat, és a részletes vitákat pedig bizottsági üléseken folytassuk annak érdekében, hogy a hónap végére valami konszenzus közeli állapot kialakuljon.

Dr. Baranyi Enikő: Elöljáróban egy mondat, és beszámíthat az első felszólalásom idejébe, be fogok így is férni. Szerintem nem az SZMSZ-t kéne módosítani, hanem saját magunknak kéne egy kis önmérsékletet tanúsítani és akkor polgármester úrnak elnézést kérni, hogy az időt túlléptük. És Ő azt nem érzékelte.

Tüttő István: Érzékeltem, a Marton úrnál meg Csert úrnál is.

Dr. Baranyi Enikő: Én az erre vonatkozó technikát azt hiszem érdemes, lenne, beszereltetni. A költségvetési vitával kapcsolatban, az első számú véleményem, amit el szeretnék mondani, hogy én is, egyébként is, lehet, hogy akkor majd itt Böröcz úr fog korrigálni, ’99-ben ezt a mit óhajtanék 2,7 milliárdos hiánnyal induló költségvetési tervezetet alapvetően komolytannak éreztem, és ahhoz képest úgy gondolom, hogy ez ma, nem történt meg a költségvetés elékészítésének részeként. Ez valóban egy komoly előrelépés, és ez így a természetes. A másik, hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon jó lenne, ha valóban egy olyan típusú egy táblában kimutatható lapot kapnák, mellékletet, ami konkrétan megjelöli, hogy mi az, ami kimaradt. Egyrészt, azért mert van rá határozatunk, de nem szerepel a költségvetésbe. Kimaradt, mert a feladat ellátása megszűnt. Mi az, ami csökkentésre került? A csökkentésnek számszerűsítve, hogy mi a lényege, vagy mi a nagyságrendje, és mi az, ami új költségbevétel, illetve költség kiadásként jelenne meg. Azt hiszem, hogy ez segítene, ezen húszon valahány táblázatban történő eligazodáshoz. Tisztelettel szeretném felhívni a képviselőtáraim figyelmét, hogy a könyvvizsgálónő véleményének én a magvát és lényegét ott látom, hogy miközben éveken keresztül azt hallottuk, hogy bevételi oldal alultervezett és a kiadási oldal olyan, amilyen. Szomorúan látom, hogy most a bevételi oldal… .még akkor is, hogyha bevételi oldal reálisan tervezettségéből fakadóan megvalósul. El szeretném még azt is mondani, hogy ugyanez a testület, amelynek én is, tagjaként igenlő gombot is nyomtam, máskor nem, azért hozott olyan döntéseket, ismertük pedig a ’99 éves költségvetési helyzetünket, amelyet, plusz feladatvállalásokat illetve kiadást jelenítettek meg. Nevezetesen itt most csak a Futball Club támogatására, vagy például, újként a KanizsaNet Kht. megalakítására, vagy indítására gondolnék. Tehát az önmérsékletnek, és a reális végig gondolásnak, azt hiszem december hónapban, január hónapban mind a mai napig, mindannyiunknak, eleget kellett volna tenni. Én a magam részéről úgy gondolom. Hogy az egy korrekt határozat volt a mai közgyűlésen, hogy a Vikárius Kft.–vel a szerződést az Ügyrendi és Jogi Bizottság bírálja felül vagy tekintse át. Ez azt hiszem, hogy a kedélyeknek, és a megalapozatlan negatív hangulatkeltésnek egyidejűleg a megakadályozását is fogja jelenteni. Nagyon szeretném hinni azt, hogy a költségvetés tárgyalása mindannyiunknak egyformán fontos, és egy olyan típusú költségvetés szeretnénk, amelyet tényleg kifelé vezető utat jelenítenek meg a város számára. És végezetül elszeretném, mondani és itt elsősorban a Fodor Csaba, Tóth László képviselőtársaimat szeretném, hogyha ők is ezt helyeslő válasszal alátámasztanák, hogy a 2000-2001-2002-es évben a kamat, illetve a hiteltörlesztés nagyságrendje, az az elmúlt időszak, és nem csak ’99-re, vagy döntő módon nem arra vonatkozó, közös együtt dolgozás két városi vezetők együtt dolgozásának az eredménye. Tehát messze nem tartom illendőnek, és reálisnak, minden alkalommal csak a ’99. éves évnek az emlegetését. Köszönöm, és azt hiszem, hogy befértem az 5 percbe, ugye polgármester úr? Köszönöm szépen

Tüttő István: De egyébként sem szóltam volna.

Györek László: Elnézést én nem akartam hozzászólni ehhez a vitához, mert sajnos egyetértek azzal, hogy részletes vitát erről nem érdemes bonyolítani, de most már többedszer hallom azt, hogy megemlítik a KanizsaNet Kht., mint adott esetben irreális befektetést, és kénytelen vagyok erre válaszolni. Egyrészt erről született egy érvényes döntés, ez az önkormányzat döntése. Fogalmam sincs, hogy a jelen költségvetési vágyálmok kidolgozói, azok milyen alapon annullálták ezt a fajta döntést. Ez egy dolog ez majd nyilván bizottsági szakaszban értékeljük ezt. A másik dolog viszont az, hogy végre egyszer érdemes lenne mindenkinek átnéznie és meggondolnia, hogy a KanizsaNet Kht. megalakítása, nem kerül 49 millió forintba. Még egyszer hangsúlyozom, nem kerül annyiba, nem ennyi plusz kiadásról van szó. Nem igazán értem, hogy miért kell ezt ismételgetni, Bizonyára azért, mert ha sokszor ismételünk valamit, akkor azt előbb-utóbb igazságnak fogjuk fel, de erről szó sincsen, és ezt már nagyon sokszor elmondtam, de most nem vagyok hajlandó újra elmondani, hogy miért nincs. Ráadásul azért sem értem ezt az egészet, mert a jelenlegi tervezettben, amit ugye Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2000-es évi Költségvetésének hívnak szerepelnek olyan informatikai jellegű kiadások, amelyek egyébként az általunk benyújtott javaslatok szerint a KanizsaNet Kht. feladatai közé tartóznak. Ebbe itt külön szerepel, hát igen. Szóval ez azt hiszem, hogy egyben minősíti a dolgot is. Másrészt még egyszer hadd hangsúlyozzam, kérem szépen senki ne hivatkozzon a KanizsaNet Kht.-re, mert ez plusz kiadásként maximum a működési költségeket jelenti, de igazából még azt sem, hiszen a bevételek, úgy néz ki, hogy a realizálható bevételek ezt fedezik. Még egyszer utoljára, ne hivatkozzon erre senki. Nem kerül 49 millió forintba.

Tüttő István: Hátha egyébként nem kerül 49–be, akkor miért kellett 49-et megszavazni?

Zsoldos Ferenc: Hát én biztosan nem lépem túl az 5 percet. Annál is inkább nem, mert mondanivalóm első gondolatköre az, hogy lehet egy kicsit, csodálkoznak rajta, amit elmondok, hogy ez egy nagyon korrekt költségvetési javaslat. A költségvetés, akkor jó, ha a tartozik, és a követel, a kiadás és a bevétel az összhangban van. Hát itt pontosan megegyezik majdnem minden tétel. Végeredményben a költségvetés készítők másra nem is törekedhettek. Itt nagyon szép eszmefuttatások voltak, amit időnként bámulattal hallgattam végig. De érdemi javaslatokat, legalábbis nem hallottam. Követelés ugyan volt az OKSB elnökének a részéről, amit megalapozottnak tartok. No, de hát ebben a kétségtelenül egyensúlyban lévő költségvetési keretben nyilvánvalóan azt is meg kellene jelölni, hogy megkönnyítsük majd a bizottságok munkáját, hogy hol lehetne valamilyen mértékű megtakarítást kiszorítani. Lehet, hogy sokan most rossz néven veszik, de lenne egyetlen egy javaslatom. Nagyon régi gondunk és mindenképpen meg kell oldani a szociális otthoni ellátást, ami kritikus körülmények között van. De az az érzésem, az a véleményem, hogy nem a legszerencsésebb sem elhelyezését tekintve, sem a kialakítás költségeit nézve a volt Thúry György Laktanya Kiskórházának épülete, mert van más variáció is. Éveken át, vagy évek óta szomorúan látom leromlani azt az épületet, ami nem olyan régen még a kórház gyermek osztályának adott helyet és amit ’80-as évek közepén teljes egészében nem csak felújításra, hanem bővítésre is került, amelyet alkalmasnak, sőt alkalmasabbnak ítélek meg, arra nézve, hogy ott létesítsük a város szociális elhelyezési lehetőségét. Miért? Meggyőződésem, hogy a Kiskórház átalakításának tervezett tervezési és megvalósítási költségeinek közel 50%-át meg lehetne takarítani. Másrészt a város centrumában van, területileg teljesen elkülöníthető és máris van egy terület, amelyet véleményem szerint, amelyet 100 millió Ft körüli összegből meg lehet valósítani. Hozzáteszem, még a működtetés feltételei is lényegesen kedvezőbbek, mint a tervezett épületben. Hát én arra gondoltam, lehet, hogy naivitás volt, hogy a költségvetés tárgyalása során azért egy-két ötlet vagy javaslat, ugyan nem biztos, hogy elfogadásra kerül a jövőben, azért megfogalmazásra kerül, és elhangzik, mert célszerű lett volna, hiszen a vita elsősorban a belső tartalom hiányosságai miatt van, de erre vonatkozó sem javaslat, sem konkrét elképzelésre vonatkozó módosítást egyszerűen nem hallottam. Én ezt szerettem volna előterjeszteni, és köszönöm, hogy meghallgattak.

Tüttő István: Egy-két mondattal reagálok. Zsoldos úr mi ismerjük a Kórház azon volt, Gyermekosztályának épületét, sőt ki is adtuk tanulmányozásra műszakilag és a szakma is bevonásra kerül. Egyszerűen az a probléma, hogy ennek a területe, az emeleteivel együtt mintegy 1100 négyzetméter alatt, 1000-1100 négyzetméter között van összesen, míg a csapatrendelő, az pedig 1700 négyzetméter fölött van. Tehát itt olyan nagy a területi különbség, hogy bizonyított a szakma szerint és most, tessék elfogadni a szakma véleményét, az a három intézmény, aminek az áttelepítését meg kell oldanunk egyszerre, nem fér el a Kórház ezen épületében. Azonban biztos, hogy lazsnaki intézmény áthelyezhető majd, ebbe a kórházi építménybe és úgy gondolom, hogy mindkettőt egyszer meg kell oldanunk. Tehát ugye a sürgősség alapján, most a csapatrendelő a feladatunk, hogy ezt kezeljük. Hát remélem, hogy meg fogjuk ezt érteni.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Zsoldos képviselő úr! Magam is úgy gondolom, hogy minden jobbító szándékú észrevételt. Nekünk, akik számon kérjük ezeknek az anyagoknak a minőségét köszönettel kell fogadni. Ugyanakkor azt jelezni szeretném, hogy az a fajta intézményköltöztetési javaslat sor, amit a közgyűlés elfogadott, az hónapok munkájával lett kidolgozva. Nem is egy-egy osztály dolgozta, ha nem erre osztályok közötti szakértői csoportok jöttek létre. Ennek a rendszernek a részei fogaskerékszerűen illeszkednek egymásba és az első fogaskerék az a csapatrendelő. És itt van egy félre értés, ugyanis nem arról szól az előterjesztés, amit annak idején nagy többséggel elfogadott a közgyűlés költségeivel együtt, hogy a csapatrendelőbe költözne a Szent Imre utcai szociális otthon. Az ügy sokkal bonyolultabb. Van egy Egyesült Szociális Intézményünk, egy szociális otthonnal és két gondozóházzal. Mindhárom részlegének a működési engedélye lejárt év végén. Fél évre kaptunk működési engedély meghosszabbítást. És mivel egy intézményről van szó, bármelyikben nem teljesülnek a működés feltételei az egész működése kérdőjeleződik meg ÁNTSZ szempontjából. A javaslat, amit annak idején előterjesztettünk azt tartalmazza, hogy ebbe az épületbe költözne a Szent Imre utcai Szociális Otthon és a két gondozóház, a kiskanizsai és Corvin utcai gondozóház. Ennek az elképzelésnek a lényege, és higgyék el, minden olyan elképzelés, amit benyújtottunk és el is lettek fogadva, meg kell mondjam, azok mind takarékossági jellegű előterjesztések voltak és felmerült, hogy minek kell prioritásnak lenni. Hát meggyőződésem, hogy a prioritás egy lehet, olyan intézkedéseket megtenni, amelyek megtakarítják önmaguk költségeit. Ez ilyen. Egy helyre költöztetve a három intézményt ugyanis bérmegtakarítás oldala, amivel egy tucat emberrel kevesebb kell a törvényes működtetés feltételeinek biztosítására, több mint 10 millió Ft. Felszabadul három épület, bent vannak egyébként az anyagban, az annak idején a Vagyongazdálkodási Osztály által jelzett értékeknél alacsonyabbra taksálva, én nem tudom, hogy mi a reális érték, remélem ennél több, de nem az számít igazán, hogy itt milyen szám van, hanem hogy mennyiért sikerül ezeket a kiürült épületeket értékesíteni, és ezzel megteremteni részbeni fedezetét ennek a beruházásnak. Amit polgármester úr elmondott, való igaz, ha nagyon-nagyon összeszorítanánk az igényeinket, nem tudom, hogy lehetne-e a kórház épületébe költöztetni a Szent Imre utcai egységet, mert felhívnám mindenki figyelmét, hogy megjelent idén az új törvényi szabályozás, ami feketén-fehéren leírja, hogy milyen feltételek kielégítése esetén lehet egy intézményt megnyitni. És ehhez tartozik a Lazsnaki Otthon ügye is, azért is van Önök előtt ez a kiegészítő anyag ehhez a költségvetéshez, mert ott is ugyanaz a probléma, hogy legalább valami jelzést kell adnunk a ÁNTSZ felé, hogy ezzel a problémával, mondjuk egy címzett pályázat keretében, de meg akarunk birkózni, különben be lesz zárva és nem tudom, hogy annak milyen következményei vannak. És azt is jelezném, hogy a Corvin utcai gondozóháznak a helyén maradása azzal a következménnyel jár, hogy az Űrhajós utcai Óvodát nem lehet költöztetni a Corvin Óvodába és természetesen a Lazsnaki Szociális Otthon sem lehet költöztetni a szociális konyha mellé, tehát nagyon óvatosan nyúljunk bele ebbe a rendszerbe. A jó szándékot köszönöm, de vigyázzunk, hogy nehogy balul süljön el.

Dr. Csákai Iván: A költségvetés első részében bizonyos tárgyi tévedésekre hívnám fel a figyelmet. A harmadik oldal második bekezdésében az alapellátás részére gép-műszer beszerzése OEP finanszírozásból. Hát az alapellátásban dolgozó orvosoknak a pontosan nem akarom kimondani, hogy mettől meddig terjed az a kártyapénz, amiből fönntartják a rendelőjüket, hogyha ebből még gép-műszer meg épület felújítást csinálnak, én ezt nevetségesnek tartom. Ehelyett én tisztelettel azt kérem, hogy a bizottságunknak a határozatát majd komolyan véve le kell ülni a házi orvosokkal, hogy milyen feltételek mellett tudják megvalósítani a privatizáción belül a rendelőiknek a felújítását. A negyedik oldal 8.§ (2) bekezdésben az Uszoda 30 millió Ft. támogatást kap, kérem ellenőrizni és kérem megkérdezni, hogy mindenki ennek megfelelően ingyenes úszás oktatásban részesül, mert jelzés érkezett, hogy néhány helyen plusz pénzt kérnek a diákoktól a csoportos úszás oktatásra. Kérem ezt figyelembe venni. A 15.§-ban szerepel 120.7 millió Ft a lakásalap igénybevételére, amelyiket a 6. számú mellékletben 120.681, tehát eléggé tetemes pénzösszeg. Ennek a kibontását szeretném kérni, mert itt 40 millió közművesítés szerepel és a miklósfai csatornázás teljes összegének, de azt hiszem, hogy 40%-át állja az önkormányzat, a 120 millió 70%-át? 60%-át, a 120 millió erre a csatornázásra, erre a közművesítésre fordítódik és Miklósfára fordítódik? Teljes összegében? Igen. A visszafolyó 27 millió Ft. ebben az évben mire fordítódik a lakásalapból, ezt kérdezném. Nincs címezve? Majd lesz címezve.

9. számú melléklet hulladékgyűjtési díjkülönbözet egészségesen megszavaztuk a szemétdíjat, ennek megfelelően kb. 25 milliót kénytelenek vagyunk odafizetni a Saubermachernak, azért ez egy kemény dolog.

A népjóléti feladatoknál a Vöröskeresztnél kaptam választ előzetes tárgyalásoknál, hogy a Vöröskereszt 2.5 milliója kiegészül a normatív támogatással. Egyetlen egy, a szociális és egészségügyi feladatok támogatása 2.5 millió, ami most már 4 éve ugyanennyi, ez számomra kevés lesz.

A 14. számú mellékletben szerepel 173 millió Ft-tal az intézmények átköltöztetése és Zsoldos úrnak ellentmondva tulajdonképpen az előkészítés folyamán többszörösen megtárgyaltuk és megnéztük, hogy a három intézmény hova kerülhet. Lehet egyeseknek most jelenleg, amikor már közgyűlési döntés van, hogy a három intézmény kerüljön át, most újra nem tetszik, de hogyha ezt újra átgondoljuk és a volt Gyerekosztályra szeretnénk beköltöztetni, én nem hiszem, hogy 100 millióból kijöhetne. Ott tudomásul kell venni, mivel gyerekosztályról van szó, falakat kell húzni, a m2 nem lenne meg, mint itt, tehát én szakmailag nem tudom elfogadni azt, amit Ön mondott, mert abban a pillanatban visszafejlődés lenne, hisz a jelenleg a Szent Imre utcaiban elhelyezett gondozottaknak a számát lehet tízzel növelni. Semmivel nem lehetne növelni, a számításaink szerint kb. most, akik ott vannak ők kerülhetnének ebbe a volt gyerekosztályra. Ennek a három intézménynek az átköltöztetése nagyon nagy, tehát ha ezt sikerül valakinek megfúrni, nagyon nagy veszélyt sodor az önkormányzatra és a költségvetésre. Tudomásul kell venni, hogy kb. 250-300 millió Ft-ba kerülne a jelenlegi intézményeknek, az összes intézménynek a felújítása. A lazsnakinak a felújítása tetőtől-talpig majdnem annyiba kerül, mint az átköltöztetés.

Tüttő István: Nem szóltam, de kértem, hogy az öt percet tartsuk be.

Dr. Csákai Iván: Nézze polgármester úr, az elejétől fogva ismételt válaszadások miatt nem kerültem sorra és kénytelen voltam ezt így elmondani. Én megmondom őszintén, hogy a költségvetés számomra elfogadható, ezek a kifogások és én javaslom, hogy a intézmény átköltöztetést az eredetileg megszavazott módon hajtsa végre a közgyűlés.

Dr. Fodor Csaba: Kicsit meg vagyok döbbenve, hogy itt többen optimisták, hogy milyen jó ez a költségvetés, én meg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a költségvetés a nevében a költségvetés, a szerkezetében költségvetés, tartalmában meg úgy kell elfelejteni, ahogy van. Én nem is értem, hogy a tartalmi sorokon miért vitatkozunk. Itt sokan meg vannak dicsőülve, meg örülnek neki, hogy 0 bázisú a költségvetés a 80-90 millió körüli hitelfelvétellel. Természetesen, mert több, mint 200 millió Ft eleve elígérkezett és teljesítendő kötelezettség nincs benne. Tudja mindenki, hogy az külön van, még be sincs állítva a sorokba. Lehet úgy 0 bázisú költségvetést csinálni, hogy tudom, hogy 1 milliárd Ft-ot ki kell fizetnem, csak egyszerűen be se teszem, aztán majd valahogy kifinanszírozzuk. Hát akkor ez nem költségvetés tartalmában. E tekintetben én nem tudom, hogy miért kell erre egyáltalán ennyi szót vesztegetnem. Én azt kérem polgármester úrtól, hogy a következő indokaim alapján szíveskedjen majd megszavaztatni azt a határozati javaslatot, amit most elmondanék, mert ugye az előterjesztés szerint Tarnóczky alpolgármester úr kiegészítését tekintve igazi határozati javaslatot nem találok, tehát a határozati javaslat, amiről szavazna esetleg a közgyűlés az az legyen, hogy tudomásul veszi, hogy a polgármester úr és a hivatal eleget tett a jogszabályban előírt beterjesztési kötelezettségének. 2. Felhívja a polgármester úr figyelmét, szíveskedjen utasítani a jegyzőt és a hivatalt, hogy olyan költségvetést szíveskedjenek összeállítani, amelyben a már korábban, önkormányzati döntésekkel elfogadott kötelezettségek teljesítése pontosan szerepel. És akkor nem 0 bázis lesz ez kérem tisztelettel, hanem 300 millió fölött lesz ez a költségvetés, de majd meglátjuk, hogy hogyan lehet ebből 0 bázis csinálni. Nem úgy, hogy amit már eldöntöttünk azt faragjuk le és azt hagyjuk ki. Azon meg aztán, …. örülök, hogy Marton képviselő látott olyan nulladik verziót, aminek örülhet, költségvetés, biztos azért, mert a bagolai a 6 millió Ft-os elkötelezettség mondjuk bent sincs a költségvetésben. Én azt mondom, hogy azt éppen be kell emelni és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen hosszú távú szerződés alapján azt a bagolai városrésznek meg kell fizetni. Jogosan, hozzá kell tegyem.

Baranyi képviselőasszony meg ránk szólt, amikor a Tóth képviselő úrral beszéltünk, pedig csak azt tettük volt, hogy azt gondoltuk, hogy a CT és a mammograph pénzét fogják hiányolni a képviselők, de nem azt tették. Az meg még bent sincs a 18. táblában sem. Abban sincs benn, amit vállaltunk, hogy 60 millió Ft-ot ez az önkormányzat hozzáad a kórháznak a CT és a mammograph vásárlásához. Ez se a költségvetés tábláiban nincs benn, se a kiegészítő 18. kötelezettségek között sincs bent, ezért én javaslom, hogy a CT-re és a mammographra beígért 60 millió Ft-ot természetesen most már a kórház által megkötött három éves finanszírozási tervvel összhangban évi 20 millióval be kell tervezni és nehogy elmaradjon véletlenül is ez ebből az anyagból. Tehát én azt gondolom….

Törőcsik Pál: Itt az asztalon.

Dr. Fodor Csaba: Az asztalon ez van, alpolgármester úr, ha Önnek más költségvetése van, akkor nem egy dologról beszélünk azt gondolom.

Törőcsik Pál: Nem, van ott még más is, csak nem találtad meg.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy ez a költségvetés tartalmazza vagy nem, nem tartalmazza, tehát erről szól a történet, én azt gondolom. Tehát ezeket szépen be kell rakni és akkor talán lesz egy olyan költségvetés, ami első látásra nem 0 bázisú, de a bizottsági viták hevében az 0 bázisúra faragható, mert a Gazdasági Bizottságban, meg a Pénzügyi Bizottságban is megvan az az elszántság és eltökéltség, hogy igenis 0 bázisú költségvetést alakítson ki erre az évre, de nem azoknak a terhére és rovására, amit itt eldöntöttünk. Például hivatkozok a KanizsaNetre, mert azt éppen érinti az ügy, de bármi mást, a városüzemeltetési feladatokat is elég jelentősen. Tehát én azt kérem polgármester úr és ez már ügyrendije a javaslatomnak, hogy most már mindenki elmondta azt, amit akart, én tettem egy határozati javaslatot, kiegészítettem a Tarnóczky alpolgármester úrét, ha el tudja fogadni és zárjuk le a vitát, szavazzunk arról, hogy ez azonnal kerüljön vissza a hivatalhoz. A hivatal tegyen eleget a törvényi kötelezettségének, a bizottságok meg tényleg alaposan tárgyalják meg és úgy kerüljön majd vissza ide, mert jelen állapotában ez az anyag nem további, de még ennyi tárgyalásra sem volt alkalmas, én ezt gondolom.

Tüttő István: Ügyrendi javaslat volt, mely úgy szólt, hogy a további vitát zárjuk le, kérem erről szavazzunk.

Marton István: És a személyes érintettség?

Tüttő István: Nem tárgyaltuk az SZMSZ-ünket, de előre vetíthetnénk úgy, hogy abban ugye, ha elfogadják úgy lesz, hogy elfogadjuk az ügyrendi javaslatot és megadjuk a szót azoknak, akik…. Jó, de a mai nem erről szól, kérem szavazzunk arról, hogy befejezzük és több….

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Határozati javaslata volt Dr. Fodor Csaba úrnak. Kérem erről döntünk. Azt tisztáztuk már, hogy a 0 bázisú az csak az intézmények költségvetése, itt nem a 0 bázisú. 0 adósságszint, erről van szó. Magyarul az egyensúlyt nem hitellel fogjuk fenntartani, hanem anélkül. Kérem, Fodor úr elmondta a határozati javaslatát, amely végül is arra utasítja a polgármestert, hogy a jegyzőnő felé fogalmazza meg, hogy a költségvetésbe korábban az önkormányzat által elfogadott határozatok jelenjenek meg a megfelelő rovatokban. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, mivel a vitát lezártuk szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy osztottunk ki két lapot, amely egyben érinti a témákat. Szeretném a figyelmükbe ajánlani, kiegészítés a 2000. évi költségvetési rendelettervezethez. Kérem figyeljünk! Ha szavazni akarunk, akkor figyeljünk! Ha nem, akkor én elmegyek haza, ott sokkal kényelmesebb. Melyiket választjuk? Kérem, több hozzászóló is említette, hogy szükségessé válik majd, főleg Tarnóczky úr említette és mondta el részleteiben, hogy szükségünk van olyan forrásra, és remélhető elnyerhető forrás ügyében szeretném a döntésüket, amely a Zsinagóga felújítása, a Lazsnaki Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthonának átköltöztetése és a Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola bővítésének, átszervezésének beruházásaihoz kapcsolódó 2001. évi címzett támogatási igény benyújtásával kérem a közgyűlést, hogy értsen egyet. És akkor, ahogy Zsoldos úr felvetette megcéloznánk pontosan a kórház épületét többek között. Kérem az 1. számú határozatról döntsünk. Felolvastam az előbb.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. pontról döntsünk. Ez az 1. pontban meghatározott programhoz ugye tanulmányterveket is kell készíteni.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tarnóczky úr is említette, Fodor úr is kitért rá én kérem erősítsük meg, én az elmúlt alkalommal abban döntött az önkormányzat, hogy ragaszkodunk a CT és mammograph támogatásához, de az eredeti elképzeléssel összhangban 60 millió Ft-tal. Most módosítanánk úgy, hogy alkalmazkodunk a kórház és a pályázatot elnyert cég financiális megállapodásához és azzal összhangban határoznánk meg a támogatásunk mértékét is. Önök előtt van az ütemezési terve, kérem erről döntsünk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Abban maradnánk, és kérem, hogy ezzel értsenek egyet, szavazzunk róla, hiszen utasították is a polgármestert, megkérdezem a jegyzőnőt, hogy március 7-re behozhatjuk? Ha megengedik, hogy most nem határoznánk meg, de a költségvetést elképzelhető, hogy még egy soron kívülin folytatjuk, de egyeztetjük majd és időben jelzést adnánk majd az időpontjáról. Ezzel a költségvetésről szóló vitát lezárnám. Elnézést, a jegyzőnő felhívja a figyelmet, hogy a 2. pontját nem szavaztattam még meg és köszönöm. Ezzel ugye hatályon kívül kell helyeznünk a korábbi határozatot, amiről itt említettem, hogy döntöttünk, hogy támogatjuk, de két évre. Akkor kérném, hogy a 2. pontot, a korábbi 282/1999. számú közgyűlési határozatunkat helyezzük hatályon kívül, amely a CT és a mammograph támogatására vonatkozik. Kérem szavazzunk, tehát hatályon kívül helyezzük az előzőt.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

30/2000.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. tudomásul veszi, hogy polgármester eleget tett a 2000. évi költségvetési rendelettervezet jogszabályban előírt beterjesztési kötelezettségének.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezet tárgyalásának 2. fordulójára olyan tervezetet állítson össze, amely tartalmazza a már korábban, az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket is.

  3. a Zsinagóga felújítására, a Lazsnaki Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthonának átköltöztetése, a Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola bővítésének, átszervezésének beruházásaihoz kapcsolódó 2001. évi címzett támogatási igény benyújtásával egyetért.
  4. az 2. pontban meghatározott programhoz a megvalósíthatósági tanulmánytervek, szakmai koncepciók elkészítéséhez a 2000. évi költségvetésben 1.500 eFt-ot biztosítja.
  5. a Városi Kórház CT és mammograph beszerzésével 36 havi részletfizetéssel egyetért. Az önkormányzati részt az alábbi fizetési határidőkkel és összegben vállalja:
  6. 2000. július 10. 8.982.403

   október 10. 9.034.383

   2001. április 10. 9.146.340

   október 10. 9.269.873

   2002. április 10. 9.406.177

   október 10. 9.556.575

   2003. április 10. 4.604.249

   Összesen: 60.000.000

   Határidő: 2000. október 30., 2001. október 30., 2002. október 30., 2003. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. a 282/1999.(IX.28.) számú közgyűlési határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

 

 

 

Dr. Baranyi Enikő: Én elnézést kérek, hogy a szünet előtt még fenntartom Önöket. Tisztelettel kérem polgármester urat, hogy próbálja segíteni olyan értelemben a közgyűlés munkáját, hogy a személyek, akik felszólalnak egyenlő eséllyel ezt követően ismételten szót kapjanak. Próbálja következetesen érvényesíteni az SZMSZ-nek, azt a pontját, miszerint az első, majd az azt követő felszólalás mennyi időpontig tarthat. Ezek nem összeadandó idők ugyanis és én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egyértelműen érvényes kell, hogy legyen. El szeretném mondani, hogy miután név szerint is, személy szerint én megszólíttatásnak éreztem a Fodor képviselőtársamnak az észrevételét, engedjék meg, hogy megismételjem, bár nem szoktam szó szerint leírni és ezt most sem tettem meg, azt írtam, hogy jó lenne egy olyan összefoglaló adatlap kidolgozása, amiben szerepel az, hogy mi az, ami kimarad. Kérem szépen, ami kimaradt, az többek között az, amit a képviselő-testület eldöntött, elhatározott és a költségvetésben nem szerepel. Megkérem tehát Tóth László képviselőtársamat, hogy Dr. Fodor Csaba úrnak, aki most pont nincs itt legyen szíves elmondani, hogy kb. egyre gondoltunk, amikor Ő a CT-t célzottan kiemelte.

A kiütés másik részében pedig azt mondtam, hogy mi az, amiben csökkentettünk, illetve mi az, ami új, nem folyamatos kötelezettségvállalásként jelentkezik. Tehát még egy mondatban tisztelettel arra kérem polgármester urat, bárki, bárhol ül, nagyon szeretném kérni, hogy következetesen, egységesen egyforma mérlegelési elv alapján, de minden alkalommal kapjon szót, avagy ne kapjon szót. Köszönöm szépen és elnézést, ha valakiben rossz érzést váltott ki. Remélem azonban ez az észrevételem, kérésem újabb vitákat nem fog indukálni.

Tüttő István: Én is szeretném kérni, hogy gondoljuk át Baranyi Enikő képviselőnő javaslatát és éppen az SZMSZ módosításánál kellene úgy megfogalmazni, hogy az ilyen jellegű problémák feloldódjanak. Mert ugye sem Baranyi Enikő képviselőnő, sem pedig még úgy emlékszem valaki szerepelt. Az ügyrend szerint nem adhatunk szót, mert úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a vitát, pedig személyes megszólíttatás miatt szükséges. Én kérem, hogy ezt az SZMSZ-ünk átdolgozásánál szíveskedjünk úgy meghatározni, hogy ezek kezelhetők legyenek és ne legyenek sértőek azok számára sem, akik most éppen, képviselőnő ez kifogásolta. Egyébként, amit a végén elmondott éppen abban döntöttünk, hogy ennek a listának szerepelnie kell a költségvetésben. Köszönöm, kérném, hogy 10 perc után folytassuk.

(Szünet)

Tüttő István: Marton úr ügyrendi gombot nyom, megkérdezem, hogy mi az ügyrendi gombnak a lényege?

Marton István: Nevezeten az előző napirendi pont lezárása előtt engem egy személyes támadás ért és nem kaptam szót a válaszra.

Tüttő István: Én azt akkor jeleztem, hogy a legközelebbi SZMSZ módosításnál az ilyen visszás helyzetnek nevezhető kérdést is meg kell fogalmazni, hogy hogyan kezelhető, mert úgy is felfogható, hogy lezártuk a vitát, tehát vitának helye nincs. Marton úrnak megadom a szót, legfeljebb újabb bírálatot kapok, amit én már nagyon könnyen el fogok viselni.

Marton István: Én úgy gondolom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban ennek úgy kell bent foglaltatnia, ahogy Ön mondta. Mert ugye az furcsán jönne ki, ha évekig lenne ennek a városnak, illetve közgyűlésnek egy olyan Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyben valakit egyszer-kétszer gyorsan megsértek, majd szavaztatok arról, hogy vége van a napirendnek. Azt hiszem a 10 éves eddigi tevékenységnek a mélypontja lenne. Amiért szót kell kérnem az az, hogy Fodor képviselőtársam is rendkívül finoman fogalmazva is figyelmetlen, de azt is mondhatnám, hogy szelektív a füle. Ugyanis nem szeretem, ha a szemembe mondják nekem tulajdonítva az általam mondottak ellenkezőjét. Könnyű visszaellenőrizni kérem, én az előző napirendi pontnál kb. azzal fejeztem be, hogy azért látok egy 330 milliónyi hiányt, mert ha összeadom a három számot, abból kb. 310 jön ki és mondtam még néhány apróbb tételt, többek között, aki figyelt, tán emlékszik rá, hogy legalább a hat bizottságban minimum 60 ember megszavazta, és egy tartózkodás volt, akire személy szerint is emlékszem a sánci ravatalozót és külön kitértem a város évek óta, hat éve, ha jól emlékszem, azt mondtam hat éve egyik legnagyobb gondjára a bagolai szeméttelep létesítésére. Bizony-bizony a 20 éves együttműködési terv, illetve a három éves operatív tervnek a létrejöttére. Fodor képviselőtársam nem emlékszem rá pontosan, hogy akkor a teremben tartózkodott-e és ezért vagyok kénytelen szólni, mert nem szeretném, ha a választópolgárok véletlenül azt hinnék, hogy én az ő érdekeiket nem képviseltem kellőképpen. Ez a megközelítése Fodor úrnak, finoman fogalmazva is sértő volt számomra.

Tüttő István: Gondoltam, hogy ezzel le is zárhatjuk, de az új SZMSZ-ünk módosítása legalábbis ahogy emlékeim között szerepel ennek a kezelését már megoldja. Legfeljebb ha úgy gondolják, hogy tovább finomítható, azt majd legközelebb megtehetjük.

 

 

 

3.) A város számára szakmailag előnyös személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló rendelet megalkotása (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

Tüttő István: Megkérem Törőcsik alpolgármester urat, hogy mint előterjesztő, van-e kiegészíteni valója, most mondja el.

Törőcsik Pál: Szeretném az előterjesztésben szereplő címet módosítani, nem a város számára szakmailag előnyös személyek, hanem oly módon, hogy a város számára kiemelten fontos személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló rendelet. Azt hiszem; hogy így lenne szerencsésebb és egyértelműbb cím adása. A továbbiakban majd a bizottsági elnökök elmondják a véleményeket. Azt hiszem, ennek a bizonyos VIP-nek az angol rövidítésnek megfelelő magyar változat és azt hiszem így lenne szerencsés.

Tóth László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a hétfői ülésén tárgyalta a rendelettervezetet és a következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja. A 2. szakasz (2) bekezdése a következőképpen módosulna: a város számára szakmailag kiemelkedően fontos személynek minősül, akinek a foglalkoztatása jelentős előnnyel jár. Tehát magyarán ezek taxatíve felsorolások kimaradnak, mert itt nem lehet előre látni, hogy tulajdonképpen a városnak milyen szakemberre lesz szüksége. Ezen szakasz (3) bekezdésének b. pontja kiegészülnek a következővel a lakóingatlan vásárlására maximum 7 évig terjedő kamatmentes részletfizetést biztosítása, tehát magyarán itt a lakóingatlan vásárlására betoldás kerül. Ugyanígy a c. pont esetében is és akkor úgy lenne, hogy a lakóingatlan határozott idejű bérletének vagy használati jog biztosítása. Tehát tulajdonképpen itt nem döntöttünk, hogy visszterhes vagy ingyenes átruházásra kerül sor. Úgy gondoljuk, hogy visszterhes mindenféleképpen, tehát az ingyenest nem támogatjuk.

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk nagyon rövid idő állt rendelkezésre. Ez a rendelettervezet valahogy megfoghatatlannak tartottuk. Előttem szólókkal egyetértve a 3. pontban kiegészítésként szeretném a saját véleményemet elmondani. Azt, hogy jelenleg érvényben van a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára egy helyi rendelet, mely alapján a város számára fontos személyiségek letelepedését úgy segítjük elő, hogy három évre, majd kétszer egy évre meghosszabbíthatóan kapnak szolgálati lakást, és akkor invesztálnak. Ezt változatlanul hagynám, tehát ez a határozott idejű bérleti jog ez maradna az, ami eddig is gyakorlat volt. Megmondom őszintén, hogy kettő személyről volt szó eddig. Képviselőtársnőnkről és a főnökömről, akikkel szemben gyakoroltuk ezt. A másik pedig az, hogy maximum 7 évig terjedő … mekkora pénz az, amit erre biztosítunk, tehát ez is megfoghatatlan. Ez 5 millió, 10 millió vagy 1 millió? Az én olvasatomban megmondom őszintén, hogy aki nagyon komolyan gondolja, hogy Nagykanizsán letelepedik ide én 1 millió Ft-ot javasolni támogatást és ezt az 1 millió Ft-ot biztosítanám számára, mert abban a pillanatban, amikor egy nagyobb ingatlant és hét évre kamatmentesen nem hiszem, hogy az önkormányzat lesz olyan helyzetben, hogy egy 7 milliós ingatlant kamatmentesen biztosítson. Kell fixálni ezeket az összegeket, tehát az összeget énszerintem kell fixálni úgy, ahogy fixáltuk eddig a bérleti jogviszonyt, hogy az maximálisan öt évre és utána vásároljon valaki és kell fixálni azt is, ami az a. pontban van. Hogy mi az, amihez mi adunk támogatást. Lakásvásárláshoz, telekvásárláshoz vagy valami. Én megmondom őszintén az a. ponthoz nem tudok hozzászólni, én úgy gondolom, hogy a Gazdasági Bizottság ezzel foglalkozott. Én változatlanul az előterjesztést elfogadhatónak tartva azt mondom, hogy a b. pontban az, hogy maximum 1 millió Ft-ig támogatjuk a letelepedést, a c. pontban pedig azt, hogy a jelenleg érvényben levő közgyűlési határozatnak megfelelően 3 év + kétszer 1 év meghosszabbítás javaslok.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2.§ (2) bekezdését a rendelettervezetből töröljük. Meghallgatva most az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének véleményét és döntését úgy gondolom nem ellentétes a Pénzügyi Bizottság ezen álláspontja az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatával. Tehát ezzel azt mondom, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító javaslatát támogatom. Támogatom azokat a pontosításait is, ami a (3) bekezdés b. és c. pontra vonatkozik.

Antalics Dezső: Csak egy apró megjegyzés. Tóth László képviselőtársam a 2.§ 2. pontjában módosító javaslattal élt. Ott még szakmailag kiemelkedően fontos, értelemszerűen Törőcsik úr által javasolt címbeli változással összhangban kiemelten fontos személyekről van szó, tehát ott is a szöveget erre módosítani kell.

Tüttő István: Igen, tehát a címmel összhangban.

Dr. Fodor Csaba: Először is azt kell mondanom, hogy örülök, hogy ez a rendelettervezet elénk került, mert volt már hasonló ügyből kellemetlenséges az önkormányzatnak és akkor úgy döntöttünk, hogy azok a célok fontosak, amelyek érdekében egy ilyen rendeletet meg kell, hogy alkossunk és ez hála Istennek meg is alkotódott. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta valóban ezt a rendeletet és úgy döntött, hogy a 2.§ (2) bekezdést törölje a közgyűlés, de én is csatlakozom Böröcz elnök úr véleményéhez, úgy gondolom, hogy az Ügyrendi Bizottság megfogalmazása a szerencsésebb és így maradjon ezzel a módosítással a 2.§ (2) bekezdése. A törvény hatályával kapcsolatosan az első szakaszhoz az (1) bekezdést értelem szerűen törölni kell, mert több nincs és akkor az 1. nem számozzuk, tehát ez csak formai kérdés. Módosító tartalmi indítványom az, hogy a hatálya az az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra és építési telkekre terjedjen ki, valamint a lakásingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogokra természetesen. Az ingatlanok szó helyett a lakások és építési telkek kerüljenek be, mert hiszen a cél az, hogy ezek megszerzését támogatjuk az adott kedvezményekkel. És akkor, amit az Ügyrendi javasolt beépíteni a 2.§ (3) bekezdésben, hogy lakásokra vagy lakóingatlanokra, akkor azt el lehet felejteni, azt akkor ott nem kell módosítani, mert hiszen a hatálynál szabályozzuk azt. Akkor e tekintetben maradhat az eredeti szöveg azzal a kiegészítéssel, hogy a 2.§ (3) bekezdés b. pontjánál a maximum 7 évig terjedő kamatmentes részletfizetés biztosítása arra az Ügyrendi Bizottságon elhangzott egy 10 millió Ft-os értékhatár, tehát, hogy egy személynek maximum 10 millió Ft-os értékhatárig lehet ilyen jellegű kedvezményt adni. És azt gondolom, hogy nyilvánvalóan mondjuk az illetéktörvénnyel esetleg összhangban amennyiben építési telket értékesítünk a 2.§ (3) bekezdés a. pontja alapján ilyen kedvezménnyel, akkor tán célszerű lenne egy olyan kötelezettséget odaírni, mondjuk a beépítési kötelezettségének, illetőleg a használatbavételi engedély megszerzésének valami időintervallumot. Az illetéktörvény azt hiszem 4 évet határoz meg, akkor ez emeljük be ide, tehát aki 4 év alatt egy építési telket megszerez, annak kötelessége felépíteni az ingatlant. Ez egy méltányos időtartam, azt gondolom. És nyilvánvalóan azért kapja meg és azért is kér valaki ilyet, hogy ez felépítse, csak mégis legyen itt egy határidő.

Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk megtárgyalta az előterjesztést. A záró rendelkezés 3. szakaszához módosító indítványt nyújtok be. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azokra a személyekre vonatkozik, akik a hatálybalépés idején még nem nagykanizsai illetőségűek.

Tüttő István: Úgy látom több észrevétel nincs, a vitát lezárom. Akkor a módosító indítványokkal kezdenénk a döntést. Elnézést kérnék nem a hozzászólások sorrendjében tenném fel, hanem a rendelet logikájának sorrendjében.

Fodor úr az 1.§-nál javasolta, hogy az ingatlanok szó helyett a lakások és építési telkek kerüljenek be módosításként. Kérem erről döntsünk. Az értékhatár az a másik, tehát értékhatár megjelölés nélkül az ingatlanok helyett pontosítva, tehát lakások és építési telkek lenne az ingatlanok helyett. Kérem erről szavazzunk. Előterjesztőt kérdezem, hogy támogatja-e.

Törőcsik Pál: Támogatom.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően Antalics Dezső úr a 2.§ (2) bekezdésénél a város számára értelem szerűen javasolta, hogy a címnek megfelelően alakítsuk át. Gondolom előterjesztő úr támogatja.

Törőcsik Pál: Támogatom.

Tüttő István: Kérem szavazzunk, azt követően pedig az Ügyrendi Bizottságéról. Mivel elfogadta az előterjesztő nem kell szavazni róla, igaz. Ezt követi az Ügyrendi Bizottság javaslata, melyet a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság is végül támogatólag elfogad és támogat, amely úgy szól, hogy kihagynánk a francia bekezdéses felsorolást, a területén szót is kihagynánk és azt hagynánk, hogy jelentős előnnyel jár. A különösen szó pedig kimarad.

Törőcsik Pál: Támogatom, nem szükséges szavazás.

Tüttő István: Akkor nem szavazunk, tehát az előterjesztő egyetért vele. Ezután került sor a 2.§ (3) bekezdés a. pontja kiegészülne a négy éves beépítési határidővel, amit Fodor úr javasolt, tehát építési kötelezettséget írnánk elő. Kérem, aki Fodor úr ezen javaslatával, kérem szavazzon.

Törőcsik Pál: Nem szükséges, egyetértek.

Tüttő István: Akkor először máris feltenném a kérdést az előterjesztő úrnak, hogy egyetért-e a maximum 7 évig terjedő kamatmentes részletfizetés biztosítása elé Tóth úr javasolta, hogy írjuk oda, hogy lakóingatlan.

Törőcsik Pál: Ez már szabályozásra került. Ezt már rendeztük az egyessel.

Tüttő István: Rendben. Választanunk kell, van egy javaslat az 1 millió minimális támogatás és 10 maximális támogatás.

Törőcsik Pál: Én a 10 milliót támogatnám, mint előterjesztő.

Tüttő István: Akkor szavazzunk az 1 millióról, mivel azt nem támogatja az előterjesztő, de van ilyen javaslat is. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Marad a 10 millió, amit elfogadott az előterjesztő úr. A c. pontnál pedig az a javaslata hangzott el, ha jól emlékszem Csákai úrnak, hogy maradjon az eredeti szabályzatból, legalábbis emeljük át ide, amely szabályozza, hogy 3 év + 2x1 év meghosszabbítható, tehát ezzel a határidővel. Előterjesztőt kérdezem.

Törőcsik Pál: Nem tudom értelmezni. Azt hiszem, hogy ez fölösleges, nem? Amit eddig elfogadtunk, annak fényében nem tudom, hogy indokolt-e ez.

Tüttő István: De ez csak a bérleményre vonatkozik.

Dr. Csákai Iván: Elnézést, nem fölösleges, mert tulajdonképpen jelenleg is nyögjük a szolgálati lakásoknak a súlyát és abban a pillanatban, hogyha valakinek határozatlan idejű bérleti szerződést kötünk, attól kezdve nyugdíjas koráig nyögjük az egészet.

Törőcsik Pál: Ez itt határozott idejű.

Tüttő István: Maga a c. pont arról szól, hogy határozott idejű.

Törőcsik Pál: Ez határozott idejű, igazad van, de ez a c. pontban azért van így, hogy határozott idejű.

Tüttő István: Jó, csak Csákai úr azt mondta, hogy ezt a határozott időt

Töröcsik Pál: Szabályozott, 2x1 évre.

Tüttő István: 3 év + 2x1 évben. Kérem, szavazzunk róla, hogy maximum öt év.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően a záró rendelkezésnél Kelemen Z. Pál úr egy záradéknak is nevezhető, vagy egy kiegészítésnek, illetve az első mondatot kiegészítette. Légy szíves ismételd meg.

Kelemen Z. Pál: Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és azokra a személyekre vonatkozik, akik a hatálybalépés idején nem nagykanizsai lakosok. Ez azt jelenti, hogy ezután fognak ideköltözni.

Tüttő István: Kérem előterjesztő úr véleményét.

Törőcsik Pál: Indokolatlannak tartom a mozgásterünk csökkentését, nem javaslom ezt a változtatást.

Tüttő István: Akkor szavazunk Kelemen Z. Pál úr javaslatáról.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Ezek után feltenném szavazásra az egész rendeletet, a módosításokon túl vagyunk. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

4/2000.(II.17.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2000.(II.17.) számú rendelete a város számára kiemelten fontos személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.) Javaslat a Beruházási szabályzat módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Önök előtt van erre vonatkozóan egy írásos anyag. A lényege az, hogy a kimondottan magasnak ítélt 500 millió Ft feletti beruházások döntését egy olyan bizottságra bíznánk, amely az itt leírtak alapján garanciát biztosíthatna arra, hogy a nagy beruházásaink kapcsán semmiképp ne forduljanak elő későbbi időben olyan vitás kérdések, amelyek aztán hátrányosan visszahatnak az önkormányzat tevékenységére. Ezzel kapcsolatban kérem a véleményüket.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és többségében egyetértett a módosítással. Én a magam részéről ahhoz a kisebbséghez tartoztam, akik nem értenek egyet vele és elmondom most az indokaimat, hogy miért nem. Én azt gondolom, hogy felesleges a közgyűlésnek még egy ad hoc bizottságot felállítani, még ha eseti jellegű is. A jelenlegi Beruházási Szabályzatunk gondoskodik, azt gondolom kellő összetételű, kellő szakmai összetételű bizottságról. Ebben a bizottságban részt vesz a szakmailag illetékes alpolgármester a jelenlegi szabályozás szerint, a Gazdasági, a Városfejlesztési a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság elnöke, részt vehet a rendelet mellékleteként felsorolt szakértők közül három. A közgyűlésnek joga van a jelenlegi szabályok szerint ebbe a bizottságba delegálni még személyt is. Továbbá szavazati jog nélkül tanácskozási joggal részt vesz a Polgármesteri Hivatal beruházással érintett szakmai szervezetének képviselője, a beruházással érintett intézmény képviselője és akkor sorolhatnám én még itt, hogy ki mindenki, a jogi képviselőn keresztül az illetékes kamarák megbízott képviselői, a régi Műszaki Osztály, a Gazdasági Osztály, a régi Vagyongazdálkodás, a régi Főépítészi Iroda stb., sorolhatnám. Tehát igazából ez a jelenlegi szabályozás teljesen alkalmas arra, hogy elbíráljon 499 millió Ft-os beruházást és azt gondolom, hogy alkalmas arra is, hogy elbíráljon 501 millió Ft-os beruházást is. Úgy kell összeválogatni a személyeket természetesen, ahogy ezt a jelenlegi rendeletünk előírja és szakmailag azokat a kompetens embereket kell behozni a bizottság munkájába. Azt hiszem, hogy ez a bizottság, amelyben én már idestova 94 óta részt veszek hol így, hol úgy, hol amúgy legtöbbnyire elnökként mindig korrekten, tisztességesen végezte a munkáját és én nem látom okát annak, hogy ennek a bizottságnak az eddigi munkáját mondjuk akár egy újabb bizottság felállításával mondjuk azt vetítenénk előre, hogy nem bízunk meg ennek a bizottságnak a munkájában, vagy ennek az esze csak 499 millióig terjed, 501 millió Ft-t felett meg nem is tudja elképzelni, hogy miről szól a történet. Én azt gondolom, és itt értelem szerűen a közbeszerzésről is beszélek, mert a közbeszerzési rendeletünkben, a következő napirendi pontunkban is egyedül ez a pont kerülne módosításra. Teljesen fölöslegesnek tartanám egy újabb ad hoc bizottság felállítását, teljesen fölöslegesnek tartom azért is, mert ebben a kérdésben majd megint bizottsági előterjesztések kellenek vagy vélemények kellenek, hogy szülessenek, mert hiszen a Városfejlesztésinek kell majd véleményt mondani a tagokról, mert a Gazdaságinak, meg a Pénzügyinek, meg az Ügyrendinek. A hivatalnak is ki kell alakítani egy álláspontot és amikor mindez megvan, akkor majd jöhet közgyűlés elé és a közgyűlésen majd elvitatkozunk, hogy ugyan melyik x vagy y, vagy ki miért ne legyen tagja ennek az ad hoc bizottságnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon lelassítja a munkát, teljesen fölöslegessé teszi, arról nem is beszélve, hogy a közbeszerzések esetén az 500 millió Ft már az az értékhatár, a Közbeszerzési Értesítőben közzé kell tenni a pályázatoknál a bíráló bizottságot is nem név szerint, de az összetételét igen. Na most ha itt még ezekkel itt szépen végig el akarunk játszadozni heteket, akkor én nem igazán látom, hogy ennek olyan nagy értelme lenne. Én azt hiszem, hogy az eddig dolgozott, a Beruházási Szabályzat és a közbeszerzési rendeletünk szerint dolgozott bizottság korrektül, tisztességesen végezte a munkáját és azt gondolom, hogy képes átlátni 501 millió Ft-os beruházásokat is. Tehát én nem javasolom a tisztelt közgyűlésnek, hogy a két rendeletet ezzel az ad hoc bizottsággal módosítsa.

Tarnóczky Attila: Magam sem gondolom, hogy a mostani bíráló bizottságnak a szellemi képessége, valahol 499 millió Ft tájékán befejeződne és ezen felül más társaságot kell ugyanezen feladattal megbízni. De nem erről van szó. Emlékeztetném a tisztelt képviselő-testületet, hogy ez a testület létrehozott egy könyvtár építési ad hoc bizottságot, vagy hogy nevezzem. Ez a bizottság elejétől kezdve ezzel a kérdéskörrel egészen a tervezéstől a lebonyolítóig mindenféle nagyon részletes tevékenységet fejt és úgy gondolom, hogy áldásos tevékenységet fejt ki. Többek között abban a kérdésben, hogy a megálmodott könyvtár a 900 milliójával ne másfélszeresébe kerüljön, ami ugye egy fontos kérdés. Meg abban a kérdésben, hogy létrejövő könyvtár jó feltételeket biztosítson, olcsón működtethető legyen stb., lehetne sorolni a fontos érdekeket. Én úgy gondolom, hogy ez a rendeleti változtatás érdemre erre a könyvtár bizottságra vonatkozik és meg kellene adnunk ennek a bizottság a jogkört, amikor a pályázatok elbírálására sor kerül, hogy ők, akik igazán ebbe a feladatba befolytak, mindent tudnak az ügyről, ők legyenek döntési helyzetbe. Ebből nem következik a fordítottja a dolognak, hogy 500 millió Ft-tól minden esetben valami külön szakértői bizottságot kell felállítani, bár ilyen beruházás sajnos, hát ugye fehér holló ebben az önkormányzatban és az is marad, de abban az esetben, ha az önkormányzat egy ad hoc bizottság felállítását majd valami más ügyben 500 millió Ft felett nem tudok ilyet elképzelni nagyon sajnos, de indokoltnak tartja, akkor talán fel fog merülni, hogy annak a bizottságnak is meg kellene adni ezt a jogosítványt. Tehát szerintem egyszeri dologról van szó, viszont rendeletmódosítást igényel, hiszen a rendelet kategorikusan ezt a lehetőséget pillanatnyilag tiltja. Tehát nagyobb a füstje, mint a lángja. Én azt javasolnám, hogy ehhez az eseti döntéshez járuljunk hozzá.

Tüttő István: Igen, csak az én aggályom az, hogy az eseti döntés akkor itt bent marad már a rendeletben, és ha esetit hozunk, arra a közgyűlésnek jogosítványa van bármikor eseti döntést hozni.

Tarnóczky Attila: Igen, 500 millió Ft fölött.

Dr. Fodor Csaba: Itt nem erről szól a történet. Ha az alpolgármester úr azt szeretné, akkor írjuk be, hogy a könyvtár beruházás esetén stb., de itt nem erről szól a dolog. Itt a dolog általában…

Tarnóczky Attila: Az furcsa rendelet lesz.

Dr. Fodor Csaba: Engem az nem érdekel, hogy furcsa lesz a rendelet, de akkor legalább őszinte lesz. Mert ha tényleg ez a szándék, akkor az legyen. Miattam beírhatjuk még a bizottság neveit is, vagy a tagok neveit is, engem nem zavar, csak ne ez legyen így. Mert így minden 500 millió Ft-ot meghaladóra igaz. De ha arról szól a történet, akkor írjuk be, hogy Marton István elnök úr által vezetett könyvtár építő bizottság és a könyvtár építő bizottság ez. De ez csak bírálatról szól. Az egy teljesen más ügy az a könyvtár bizottság. Azt nem azért hoztuk létre. Ugyanis a bíráló bizottságnak a jogosítványait ha beemeljük ide szerkezetében a rendeletbe, akkor megszűnik, amit elbírálta az ügyet. Akkor megint meg kell választani a könyvtár bizottságot. Hogyan? Itt nem erről szól a történet. A történet arról szól, hogy a bírálatra, a közbeszerzési pályázat kiíródik, dönt a beruházásról az önkormányzat, kimegy a Közbeszerzési Értesítőben a pályázati felhívás, hogy mi a bizottság összetétele, a bizottság a beérkezett pályázatokat, azzal is kezdődik ez az ominózus 7. szakasz, hogy a beérkezett pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. Ezt felbontja a bizottság, jegyzőkönyv stb., és elbírálja az ügyet, veszi a kalapját és azt mondta, kérem tisztelettel, tisztelt döntő, ugye az az alpolgármester úr vagy a polgármester úr mi azt javasoljuk, vagy a bizottság azt javasolja, hogy x, y, vagy z legyen a nyertes. És Önök, akik fel vannak hatalmazva a döntésre azok döntenek, hogy elfogadja a bizottság álláspontját vagy nem fogadja és ezt megindokolja, hogy miért nem teszi. És a bizottság utána nem létezik. De a könyvtár bizottságot éppen azért hoztuk létre, ahogy nagyon helyesen tetszett mondani, és nem a bírálatra. Mert akkor az ő jogosítványa teljesen meg is szűnne a bírálattal és nem az célunk, hanem hogy kísérje végig az egész folyamatot. Itt azt lehet, hogy kivesszük a könyvtárat és azt mondjuk, hogy a könyvtár tekintetében eltérünk a rendelettől és akkor azt a szabályt kell beépíteni, hogy eltérünk a rendelettől és a bírálat jogát átruházzuk a könyvtár bizottságra. Ez az egyedüli megoldás. De ebben a formájában így ez nem ez.

Tarnóczky Attila: A végső gondolatmenetével képviselő úr egyetértek, tehát számomra elfogadható annál inkább, mert látom ebben a ciklusban a következő ilyen beruházás lehetőségét, hogy hozunk egy eseti döntést. Furcsa rendelet lesz, ami tartalmaz egy egy kimondott beruházásra vonatkozó passzust, de tartalmazzon, ha ez a megegyezés lehetőség hordja. Azzal viszont nem értek egyet, hogy amennyiben ezt a bizottságot megbíznánk a bírálati feladatok ellátásával azzal megszűnnek egyéb jogosítványai. Én már voltam egy két bizottságban tag, ettől az én alpolgármesteri jogosítványaim nem szűntek meg, tehát a bizottság nyugodtan folytathatja a könyvtár építésével kapcsolatos, a közgyűlés által kiadott feladatainak a végrehajtását.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta azt. Szeretném elmondani, vagy talán remélem, hogy a működésem során először meg fogom változtatni a véleményemet és nem támogatom a rendelet módosítás előterjesztést. Hát erről nemcsak Fodor úr most győzött meg, hanem valójában a Pénzügyi Bizottság rengeteg munkája mellett igazából egy kicsit átszaladt ezen a témakörön és nem igazán volt megfontolt. Különösen azért, mert elsőként tárgyaltuk, ezt hozzáteszem, tehát más képviselőtársaim véleményét nem is ismertük. Tehát nem fogom támogatni. Egyébként szeretném elmondani, hogy a pályázatok kiírásában, elbírálásában én úgy gondolom, hogy a négy bizottság elnökei, illetve a bizottság tagjai megfelelő rutint szereztek az elmúlt vagy másfél évi működésük alatt. Jelentős pályázati elbírálások történtek a bizottságaink által, a meglévő bizottságaink által. És ha belegondolok a pályázatok kiírásába és elbírálásába a legtöbbször olyannyira élesek a pályázati munkák, hogy legtöbbször finanszírozási, pénzügyi ütemezési és egyéb kérdések döntenek, igazából hajszállal a nyertes pályázó és második és a harmadik helyre kihirdetett pályázó között. Antalics úr bólogat, mert tudom, hogy rengeteg pályázati elbírálásban vett részt, tehát én gondolom, hogy nem kellene a rendelettervezetet elfogadni és nem kellene a rendeletünket emiatt az eset miatt módosítani, mert jobb, ha most a tulajdonosi érdeket azok képviselik, akik egyébként ebben a munkában, kifejezetten ebben a munkában már nagy gyakorlatot szereztek.

Birkner Zoltán: Én azért fel szeretném hívni arra a figyelmüket, amit a elnök úr mondott, hogy ugyan ő a kisebbségi véleményt képviselte és ez így van, akkor én elmondanám, hogy a Gazdasági Bizottságnak mi volt a többségi véleménye. Ez az volt, hogy 500 millió Ft-ot meghaladó beruházás esetén a közgyűlés, és itt nagyon fontos az eseti döntés szó, tehát itt tényleg alpolgármester úr nagyon jól körbejárta. Én azt gondolom, hogy ezt beletehetjük, nem kell ezzel élni. Tehát ez egy olyan kitétel, amivel nem kötelező élni. Ez egy fontos dolog. A másik, még egy dologra fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy 2000. március 15-ig újra kerüljön a bizottság elé az ott elhangzott javaslatok figyelembe vételével, itt azért még néhány módosítást mi kértünk. Például annak az elképzelését is, hogy lehet-e az elnök és itt most nem szeretnék vitát gerjeszteni, tehát csak mondom, hogy miről szólt a történet, hogy esetleg rotációs rendszerbe lehetne az elnököt. Elnök úr elmondta, hogy miért nem biztos, hogy jó ötlet ez. Tárgyalni fogunk még róla. Itt most arra szeretném Önöket kérni, hogy fogadjuk el a GVB-nek a többségi határozatát. Az eseti nem minden esetben jelenti azt, hogy ezt feltétlen meg kell tenni és alpolgármester úr valóban tett egy kicsit cinikus megjegyzést, egyelőre nem tűnt fel a pályán egy újabb 1 milliárdos beruházás, sajnos. De reméljük, hogy eljön ennek még az ideje ezen ciklus alatt.

Tüttő István: Ha olvassátok az újságot, akkor már tudni kell róla.

Röst János: Én úgy érzem, hogy a bizottsági elnökök, akik korábban benne voltak a döntő bizottságokban hiúsági kérdést csinálnak ebből az ügyből. Szerintem nem kellene. Véleményem szerint szintén nincs 500 millió Ft feletti beruházás a közeljövőben előttünk, a másik, hogy ez egy gumi paragrafus ilyen értelemben, tehát, hogy a közgyűlés vagy él vele, vagy nem él. Ha úgy gondolja, hogy nem kíván létrehozni bizottságot, akkor automatikusan működik a korábbi bizottsági szisztéma, ha mégis élni akar vele, akkor lehetőséget kapunk arra, hogy ne ez történjen. A másik, valóban Birkner képviselőtársamnak is igaza van abban, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanazoknak a bizottsági elnököknek kell ebben részt venni. Én úgy gondolom, hogy egy bizottságnak vannak más tagjai is. Szerencsésebb lenne, ha a bizottságok döntenék el, hogy kit delegálnak ugyanabba a bizottságba. Ez egy későbbi történet, valószínűséggel ha ezek a rendeletek újra szabályozásra kerülnek, akkor mindenképpen fogok erre javaslatot tenni.

Dr. Fodor Csaba: Annyit szeretnék mondani, hogy valóban lehet vitát gerjeszteni, de ezzel a megfogalmazással ez egy kógens szabály, tehát nincs igazán igaza Birkner képviselő úrnak. Hogyha az a szándék lenne, amit Ő mond, akkor a hozhat szót kellene beírni és akkor valóban lehetőséget biztosítunk, nem az eseti, ha meghaladja, akkor kell. Egyébként azt meg szeretném kérdezni, hogy muszáj ezt így szabályozni, vagy elegendő lenne a közbeszerzésnél szabályozni. Tehát e tekintetben ugye magát a beruházási rendeletet nem is kéne módosítanunk, hanem csak a közbeszerzést, mert az 500 millió egyébként is az értékhatár felett van. Ugye?

Tüttő István: Jegyzőnő megadta a választ, hogy amit Fodor úr kérdez, az úgy igaz.

Marton István: Én úgy gondolom, hogy ez 500 millió Ft feletti beruházás megérdemli a testület kiemelt figyelmét. A testület ezzel élt is akkor, amikor a könyvtár építésére létrehozta az ad hoc bizottságot. Én nagyon kívánom, hogy 10 évente legyen ilyen…..Ugyanis nem volt, legalább is olyan nem volt, ami így is indult, ilyen szempontból ez az első. Mert ami nagyságrendjében megközelítette az volt, ugye a vásárcsarnok, ami vállalkozói alapról indulva, önkormányzati beruházásként fejeződött be. És én nem szeretném, ha ilyen negatív példák befolyásolnák a további történéseket is.

Tüttő István: Azért én a kórházra is emlékszem, de ne vitatkozzunk.

Marton István: Hátha összeadjuk, akkor az még nagyobb. Csak hát az ugye tíz év alatt történt, és ha kiszedjük, akkor egyik évben sem haladta meg ezt az összeget. Összességében olyan 2,5 milliárdról van szó. Tíz év alatt az kétségtelen az így igaz. Én bízom benne, hogy Fodor úr megérti, hogy nem kell ide egy újabb bizottság. Tulajdonképpen a közgyűlésnek az lesz a feladata, ha ezt a módosítást elfogadja úgy a beruházás szabályzatnál, vagy a közbeszerzésnél, illetve mind a kettőnél. nekem teljesen mindegy, hogy kijelölésre kiírt a közbeszerzés elbírálására is, azt az ad hoc bizottságot, amelyet létrehozott. Én nem hiszem, hogy a mi szabályozási rendszerünk, attól a legcsekélyebb mértékig is csorbulna, hogyha ez beépül a rendeleteinkbe.

Remélem, hogy Böröcz képviselőtársam csak a saját véleményét változtatta meg nem pedig a bizottság változott, mert ez nem derült ki a hozzászólásából. Mellesleg, elég nagy főlénnyel ment át, mert én mindegyik szakbizottságnak ott voltam az ülésén, ahol ezt vitatták. Ha jól emlékszem, a gazdaságiba is 7 igen, és 3 nem és 1 tartózkodás. A pénzügyin, meg ezt Böröcz úr is említette, hogy egyhangúlag ment át. Én azt hiszem, hogy ezt a módosítását a beruházási szabályzatnak és gyakorlatilag, bár nem lett kimondva, de szerintem a közbeszerzésről szóló rendeletünknek is ugyanez a vitája. Tehát nem is vagyok benne biztos, hogy még egyszer le kell folytatni, hanem a kettőről kell külön szavazni. Én kérem a testület tagjait, hogy szavazzák meg ezt a két módosítást. A rendeleteink ettől rosszabbak nem lesznek. A kérdés csak az, hogy akarjuk-e, hogy jobbak legyenek.

Dr. Tuboly Marianna: Csak a közbeszerzési rendelt módosításáról érdemes a vitát lefolytatni. Tekintettel arra, hogy az értékhatár már megmondja, hogy melyik rendelet alkalmazandó. Mindenképpen közbeszerzés, tehát szóba sem jön a beruházás, ami értékhatár alatti beruházásokra vonatkozik. Jóval alatta levő értékhatár alatt van.

Tüttő István: Hát akkor, azt hiszem, hogy oda át is lapozhatunk. Akkor én visszavonom ezt a rendelet tervezet módosítást. Gyakorlatilag ugyan azzal a szöveggel megjelenik a következő napirendben.

 

 

5.) Javaslat a Közbeszerzési rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: A közbeszerzési rendelet módosítása, amit eddig elmondtunk, teljesen illik ugyan arra a rendeletre is. Cserti úr következik, de akkor megkérem, hogy most már ezzel a gondolatkörrel. Megkérem akkor csak közbeszerzési rendelet.

Cserti Tibor: Én örülök neki, hogy visszatetszett vonni az előterjesztést, mert nekem is ez lett volna a javaslatom lényege. Jogilag teljesen egyértelmű, így a helyzet.

Tüttő István: Igen, amikor ez eldöntődött, akkor ez a kérdés még így nem merült fel. De így világos.

Cserti Tibor: A magam részéről azon kisebbség, e tekintettben kisebbség közé tartoztam, akkor kifejtettem véleményemet, hogy nem tartom indokoltnak rendeleti szabályozását egy egyedi jellegű eset kezelésénél. Tehát a maga jogi okfejtésében, amit Fodor képviselő elmondott, maximálisan egyetértek. Nem értem ezt a nagy erőlködést. Itt mindenki akarja a könyvtárat, gyakorlatilag nem demokratikus keretek között is. Senki sem vonja kétségbe a könyvtár építő bizottság hasznosságát és létét. Gyakorlatilag messzemenő gondolatokat vet föl az, hogy egy élő és működő, ugye az önkormányzati beruházásoknak a teljes körét bíráló bizottság felé bizalmatlansági tényezővel fordulunk, mert én a magam részéről ennek tekintem. Kétség kívül, amit elmondtak, és a bizottság összetételére vonatkozó esetleges kritikai észrevételek kezelni kell, hogy kezelni kell, finomítani kell az biztos és gyakorlatilag, most azt kérdőjelezzük meg, hogy a jelenlegi döntési mechanizmusunk, nem képes kezelni egy ilyen kiemelt fontosságú városi beruházást. Mert számomra ezt a kérdést veti fel. Ha ez így van, akkor én azt mondom, hogy igen is, ennek a bizottságnak van dönteni helye erről a dologról, mert ez ilyen értelemben szakmai kérdés. Az más dolog, hogy, hogyan integrálódhat be egy szakmai előkészítő bizottság ebbe a döntési mechanizmusba. A jelenlegi jogi szabályozás ennek a lehetőségét magadja, és élni is kell vele. El nem tudnám képzelni, hogy kimaradjon ebből a bizottság. És ahogy a Fodor úr azzal zárta többet között, ha jól emlékszünk ugye végére, hogy ez a bizottság javasol. az együttes vélemények alapján, hogy a minősítési szempontoknak megfelelően, szelektál és javasol. A döntéshozó ugye az önkormányzat részéről, a kijelölt személy még mindig dönthet másképp akkor. Azt mondja, még úgy is előzetesen most, aki vitában úgy foglal állást kérem szépen, hogy éles ellentét, vagy egyáltalán ellentét van. A könyvtár építő bizottság és a korábbi bizottság javaslata között. Mert még akár ezt a fajta fonák helyzetet is szabályozhatnánk, akkor kérem szépen, tovább vizsgálja a kérdést. Na summa summarum, én azt hiszem, hogy a demokratikus játékszabályok közé, hozzátartozik ennek a gyakorlati kezelése. Én ezt a vita során mindenféleképpen most azt szeretném javasolni, hogy könyvtárépítő bizottság képviseletét a döntési helyzetbe, a bíráló bizottságba szíveskedjenek biztosítani, erről most döntsünk. Ez egy javaslat. A másik pedig, a kiemelt vegye figyelembe tisztelt polgármester úr a végső bírálatnál a már meglévő bizottság és könyvtárépítő bizottság véleményét. Hát azért, ha elnökök személyére vonatkozik, akkor az elnökök véleményét.

Tüttő István: Ezt majd a határozathozatalnál felteszem.

Tarnóczky Attila: Én nem hiszem, hogy bizalmatlanságról van szó. Arról viszont úgy érzem, hogy van szó már elnézést, kérek, hogy itt mindenki, nem mindenki mert én nem, én ugyanis tagja lennék az eddigi működő bizottságnak, de erre nem tartok feltétlenül igényt, valamiféle jogosítványához próbál ragaszkodni. Nem kellene feltétlenül ragaszkodni. A szakmai alapja ennek az egyedi döntésnek, ha rá lehet fogni, hogy egyedi döntés az, hogy a közgyűlés létrehozott egy bizottságot, amely a kezdet kezdetétől ezzel az üggyel foglalkozik. Sokkal, több információval rendelkezik az egész könyvtár ügyről, mint ez a közgyűlés, a bizottságban nem szereplő tagjait számítva. Miért ne dönthetnének a beruházás kérdésében. Azt javasolnám, hogy a rendelettervezet módosítsa a közbeszerzési rendeletnek a 9.§-át, a vegyes rendelkezések között, szerepeljen az, hogy ebbe az esetben a Városi Könyvtár építésekor a Bíráló Bizottság szerepét a Városi Könyvtár építésére létrehozott ad hoc bizottság látja el. És akkor nem lehet vita a tekintetben, hogy máskor mi lesz, meg hogyan lesz. Ebben a speciális esetben én ennek látnám értelmét. Mert persze a bizottságok üzengethetnek egymásnak, meg egyeztethetnek, meg polgármester úr dönthet, így is polgármester úr dönt egyébként, hogy a szabályzat úgy szól, hogy a bizottság csak véleményez.

Tüttő István: Hát csak az nem szokott előfordulni, hogy javaslattal ellentétesen döntsön, mert annyira, mert annyira nem, annyira nem örült. Úgy látom, hogy nincs több észrevétel. Ha valaki még meggondolná magát az, most tegye meg. Úgy látom nincs a vitát, lezárom.

Két módosító indítvány hangzott el, Cserti úr azt javasolta, hogy azt ad hoc bizottságot, amit korábban már megválasztottunk, a korábbi közbeszerzési rendeletünknek megfelelő bizottsághoz integráljuk, és még azzal is kiegészítette, hogy ez a bizottság külön hozhat döntést, és az ellentétes döntésük esetén további vizsgálat szükséges. Tehát ha az ad hoc bizottság és a másik bizottság nem tud konszenzusra jutni, akkor további elemzést igényel a kérdés. És közben elveszítjük az 1 milliárd forintot, szóval vigyázzunk vele, de nem hiszem, hogy ez lenne a fő célunk, hogy egyet nem értés, hanem a jobb cél érdekében az egyetértés szülessen meg. Felteszem Cserti úr javaslatát szavazásra. Tehát integrálását javasolja a jelenlegi bizottságba a korábbi rendelethez.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

 

Tüttő István: Ezt követően Tarnóczky úr a közbeszerzési érvényes rendeltünk 9-es § (1) bekezdéséhez, vagy új bekezdés, amelyben azt javasolja, hogy tegyük be, hogy a Városi Könyvtár esetében a korábban megválasztott ad hoc bizottság döntse el a közbeszerzési pályázat, pontosítást kérek akkor.

Tarnóczky Attila: Hát azt javaslom tisztelt közgyűlés, hogy 1.§ most meglévő szövege helyére az kerüljön, hogy a rendelet 9.§-a a következő bekezdéssel egészüljön ki a Városi Könyvtár építése esetében a bíráló bizottság szerepét a Városi Könyvtár építésére létrehozott ad hoc bizottság, látja el.

Tüttő István: Köszönöm szépen megismételni nem szükséges. Erről szavazunk. A 7. szakasztól eltérően, mert ugye az pedig arra utal, hogy ki dönti el. Kérem, szavazzunk. Tehát a 7. szakasztól eltérően ebben az esetben a könyvtár esetében az ad hoc bizottság látja el a bíráló bizottság szerepét, kérem, erről szavazunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezzel ezt a napirendet lezárhatjuk, illetve az egész rendeletet még egyszer szavazásra, teszem fel ezen módosítással.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

5/2000.(02.17.) számú rendelete

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2000.(02.17.) számú rendelete a közbeszerzésekről szóló 32/1996.(XI.5.) számú rendeletének módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.) Az Archanaca Kft. Csapatrendelő tervezéssel kapcsolatos panaszának kivizsgálása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Hogy a városlakók előtt is ismert legyen, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hozott a város terültén található intézmények átköltöztetéséről és ennek az egyik alapvető momentuma, hogy meg kellet tervezni, vagy meg kell tervezni azon épületet, amelyet úgy hívunk, hogy volt Thúry Laktanya csapatrendelője. Erre az átalakítás tervezésére pályázatot írtunk ki a törvénynek megfelelően. A pályázatok beérkeztek. A pályázatok elbírálását követően döntés született. A döntés kihirdetésre került, a győztes kihirdetésre került. Ezt követően a vesztes, tehát a nem győztesként kihozott kft. panasszal élt. A panaszt kivizsgálták az illetékes bizottságok, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság a panasz alapján érvénytelennek nyilvánította a bizottság döntését, jogi észrevételei alapján. Az megállapítható, hogy a jogi észrevételei teljesen helyesek voltak, a bizottságnak, egyetlen dologban van véleményeltérésünk, hogy a bizottság jogköre nem terjed ki arra, hogy azon bíráló bizottság döntését negligálja. Ez volt az üggyel kapcsolatban az eddigi történés. Kérem ezzel kapcsolatban a véleményüket.

Tarnóczky Attila: Hát itt egy jellegzetes példa a most működő bíráló bizottságokra, amelynek én tagja voltam. Ez a bíráló bizottság kapta meg a feladatot a szervezésre beérkezet pályázatok elbírálására. 3:2 arányban lett kihozva a későbbi győztes. Magam azon két személy egyike voltam, aki ezzel a döntéssel nem értett egyet. Ez azonban nem szabja meg a mostani álláspontomat. Több okból nem. Egyrészt elfogadtam, hogy a többség tőlem eltérő véleményt képviselt. Másrészt ennek az ügynek van egy fontos vonatkozása, az, hogy az idő szorításában vagyunk. Gondolom, mindenki tudja, hogy ezek a közbeszerzési eljárások és itt is még előttünk áll egy újabb a beruházás tekintetében a közbeszerzési eljárás. Rettenetesen bonyolultak és főleg idő igényesek. És ennek a beruházásnak őszre el kellene készülnie. Ezért gondolom nagyon veszélyesnek, hogyha a közgyűlés arra az álláspontra helyezkedne, hogy a reklamációnak helyt ad ebben az esetben, mert visszakerülnénk alapállapotba és kezdődne minden elölről, és kb. megjósolható. Hátha jövőre vagy idén nem lesz tél, az idei évben ez a beruházás nem fog tudni befejeződni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság kifogásai érthetők, de meg kell jegyeznem, hogy itt az anyagban ugye a beruházási szabályzatunk bizony átdolgozásra szorul. Furcsa ez a beruházási szabályzat, mert ugye kimondja, ha a kedves képviselőtársaim, nézik itt a módosító részben a 3.§-ban, hogy a bizottság a bíráló bizottság legalább héttagú. Ez a magyarnyelv szabályai szerint megengedi, hogy 7 tagú bíráló bizottság legyen. Utána felsorolja az elnök a Gazdasági Bizottság elnöke, vagy a Gazdasági Bizottság tagja, felsorol 3 bizottsági képviselőt, egy alpolgármestert, az eddig öt. Utána felsorolja eseti tagként 3 fő megbízott külső szakértőt, a közgyűlés által kijelölt személyt. Most az utóbbit hagyjuk. Ha az öthöz hozzáadom a 3 külső szakértőt az már nyolc. Legalább 7, de nem 7, hanem 8. Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása ezen alapul, hogy nem volt nyolctagú a bizottság. A Hivatal álláspontja azon alapul, hogy a bizottság legalább 7 tagú volt. Benne voltak az előbb említett szakemberek. Nem voltak benne külső szakértők. Ellenben a d.) pont szerinti 2 Polgármesteri Hivatali szakember, szavazati jog nélkül valóban, de részt vett benne. Erre lehet mondani, hogy törvénytelen, de ehhez mindenek előtt azt kell csinálni, hogy beruházási rendeletünket, meg a közbeszerzési rendeletünket egyértelművé tegyük. Ez pillanatnyilag nem egyértelmű, úgyhogy megítélésem szerint a Hivatal ebben az esetben hibát nem követett el. Értelmezte, szerintem logikusan értelmezte, a jelenlegi szabályzatot, ha másképp kell értelmezni, akkor másképp kell szövegezni is. Én azt kérném összhangban polgármester úrral, hogy az eredményt fogadjuk el. Annál inkább, mert a tervek, az engedélyezési tervek, készen vannak, tehát újabb furcsa helyzetbe keveredünk, hogyha ezt az eredményt semmisnek nyilvánítjuk. Könnyen lehet, hogy két tervet kell majd kifizetni.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy nem volt helytálló, nem pontosan körültekintő, az Ügyrendi Bizottság álláspontja, ugyanis a bizottsági ülésre legalább 7 tag meg volt hívva. Azt külön kérdés, hogy öten voltunk ott. A 4 bizottsági elnök és alpolgármester urak, így dönthettünk ebben az ügyben. De itt nem az van, hogy annyinak ott kell lenni. Hanem itt meg kell hívni, így szól ez a rendelet. A rendelet félre érthető, és magam is egyetértek, és én is ezt mondtam Ügyrendin, meg Gazdasági Bizottságon is, hogy igen is át kell dolgozni, és valóban az önkormányzat érdekeinek megfelelő rendeletet kell alkotni. És ebben benne kell, legyen, hogy az önkormányzat érdekeinek megfelelő, bíráló bizottságot kell felállítani. Ennek a bíráló bizottságnak van a tagjai, az “a” betű alatt az elnök, a “b” betű alatt a többi elnök, és az alpolgármester úr. A “c” betű alatt az eseti meghívottak, itt volt félreértés. Itt arról szólt a történet, hogy az eseti bizottsági tagok azok akkor esetiek, ha pályázat kiírója a beruházó úgy gondolja, hogy nem elég az a-b és d.) pontban említett szakmai szervezetnek a képviselője, hanem még plusz szükség van eseti tagokra is, akkor hívnak be. Na most, volt olyan értelmezés, hogy ez nem ez mindig kötelező bizottsági tagságot jelentene és ezért döntött úgy az ügyrendi bizottság, hol ott ez nem így van, hanem ez az eseti szó arról szól, hogy esetenként, ha szükség van rájuk, akkor behívjuk, mert hiszen akkor az eddigi összes többi bírálat, amelyet ez a bíráló bizottság végzett a rendelet léte óta ellentétesen döntött a beruházási szabályzattal, mert a közgyűlés, talán igen ritkán jelölt ki az eseti tagok közül külön személyt. Tehát az eseti tagok közül, kivették a 3 fő külső megbízottat és ugyanazon jogállású közgyűlés által kijelölt személyt pedig figyelmen kívül hagyták. Hát pedig én azt gondolom, hogy jogszabály értelmezésnél, azért az a legszerencsétlenebb helyzet, hogyha nekiállok és egy szakaszt kezdek el értelmezni az egész jogszabály összefüggését figyelmen kívül hagyom. Az meg még rosszabb helyzet, ha egy szakaszon belül egy bekezdést, az meg aztán tényleg kész szerencsétlen helyzet, hogy egy szakasz egy bekezdésen belül, még külön az alpontokat egymással ellentétesen kezdem el értelmezni. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságnak a tagjai az a, b, c, és d alatt felsorolt személyek, a c-k az esetiek, amik szabad választás, hogy kellenek vagy nem, kellenek. De a d-ben, ahol a szakmai szervezetek ott vannak, azok ott is voltak alpolgármester úr. Tehát e tekintetben az előterjesztésnek azon megállapítása, hogy csak öt meghívott volt, és nem feleltünk meg a hétnek nem igaz, mert ők is ott voltak, csak ők nem szavazati jogú tagjai a bizottságnak. Csak nem szavazati jogú tagjai, de ettől még nem lesz érvénytelen a döntés. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottság nagyon korrektül járt el. Az ott megkapott tájékoztatás alapján meghozta tisztességes, becsületes döntését, javaslatát, amit alpolgármester aztán el is fogadott, mert aláírta. Én azt hiszem, úgy hogy ez így jó ez így pontos. Nem hét jelenlévő van Marton képviselő úr, szíveskedjen elolvasni ezt a rendeletet, aztán akkor utána esetleg beszélhetünk. Hét tagja van a bizottságnak, az a hét tag ott volt. ha nem jön el, akkor nem jön. A közgyűlésnek is 27 tagja van, de ha 14 itt van attól még határozatképes, attól még dolgozik, azt gondolom. Itt is ugyanez a helyzet fordult elő. Tehát nem kell mind a 27-nek itt lennie, hanem legalább 14-nek. És a legalább 14 – bent volt a legalább 7-be, meg bent volt a 7. Én azt hiszem, hogy az elnök urak megerősítnek ebbe.

Dr. Kalmár Béla: Ne keverd össze a szezont a fazonnal.

Dr. Fodor Csaba: De ha az elején figyeltél volna, akkor nem keverted volna, össze azt gondolom.

Kiss László: Én a pályázat lebonyolítójának a KANIZSABER Kft.-nek a képviseletében jelenlévő Gerócs László úrhoz szeretnék érdemi kérdést feltenni, ami a pályázatokra vonatkozik. Arra szeretném kérni, hogy mondja el szakmai értékelését a pályázatról, mivel azt hiszem, hogy ő értékelte ezeket, és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy mind a két pályázat megfelelt-e a kiírásban foglalt valamennyi kritériumnak.

Tüttő István: Itt szeretném arra emlékeztetni Önöket, hogy ez a felkérés zárt ülést igényelne, mert hátha valami olyat mondanánk, ami sérti, vagy valamilyen módon befolyásolja a pályázók érdekeit. Legalábbis ez a véleményem. Ha ragaszkodik Kiss László hozzá, elrendelek szünetet, illetve olyan értelmű szünetet, hogy addig zárt ülést rendelünk el.

Kiss László: Polgármester úr természetesen ragaszkodom hozzá, azért tettem fel a kérdést.

Tüttő István: Én nem teszem fel szavazásra, mer távollétükbe, kellene erről beszélni. Tehát akkor mindenképp zárt ülést rendelek el. Megkérem, ha nem az ügyhöz illetékes személyeket, addig hagyják el a termet.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

A Közgyűlés 31/2000.(II.15.) – 32/2000.(II.15.) számú határozatai nem kerültek kihirdetésre.

 

Tüttő István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 18.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

Kmf.

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2000. február 29. soros

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. február 29-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grudmann Firda osztályvezetők, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető

Megjelentek: Dukát Éva a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

 

Tüttő István: Itt ül az az ifjúság, aki holnap tartja hasonló módon a közgyűlését. Reméljük, hogy nem hasonlóan fogja kezdeni. Sajnos egy kicsit késve érkeztünk Szombathelyről, meg elég sok olyan új napirendnek a napirendre vételét fogom Önöknek javasolni, amit még át kell rövid idő alatt nézni.

Szeretném akkor elkezdeni a közgyűlést. Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal vezetőit, osztályvezetőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Önök megkapták írásban a javaslatot, a mai közgyűlésünk napirendi pontjaira. Szeretném jelezni, hogy újabb napirendi pontok felvétele vált szükségessé.

Egyik, javaslat a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett közmunka program megvalósítását elősegítő 2000. évi támogatás elnyerését szolgáló pályázat benyújtására. Előadója Tarnóczky Attila alpolgármester úr lesz. Úgy gondolom, nem kell külön most részleteznem, hogy ez miért szükséges, mert a határidő kényszerít minket ennek a napirendre tűzésére.

Előterjesztés a Csemege Julius Meinl részvények értékesítéséről. Az írásos anyag rendelkezésükre áll.

A következő pedig javaslat a “Dráva-Mura Eurorégió” létrehozását koordináló ideiglenes bizottság felállítására. Mindkét napirendnek, az előzőnek is én vagyok az előterjesztője. Ezt felolvastam, és amikor a napirendi pontokról döntünk, akkor kérem, felteszem majd szavazásra.

Szeretném megkérdezni Önöktől, hogy ki kíván szólni, kérdezni, napirend előtt felszólalni. Szíveskedjenek jelezni.

Marton István: Tekintettel a sok napirendi pontra, én javaslom, hogy a 25. 26. és 27. napirendi pontokat egyszerre tárgyaljuk, hiszen a témája mindháromnak ugyanaz: csatornázás témaköre. Ezáltal kis idő megspórolható, illetve napirend előtt 1 percet kérnék.

Bicsák Miklós: A kérdéseknél kérnék 2 X 2 percet Nagykanizsa városszéli település a város, választókörzetem, Űrhajós utcának a gondjával. Valamint a másik település városszéli, Korpavár városszélének a gázellátásával kapcsolatban. És az interpellációknál pedig szóban szeretnék egy közérdekű interpellációt nagyon röviden elmondani.

Balogh László: A középtávú ifjúságpolitikai koncepció napirend kapcsán – mivel szép számú vendéget üdvözölhetünk, a Diákönkormányzat képviselőit – szeretném azt kérni, hogy amennyire lehet, kerüljön előbbre a 30. helyről.

Tüttő István: Mennyivel?

Balogh László: A zárt ülés elé.

Tüttő István: De lehet ezt még kedvezőbb helyzetbe teremteni. Akár elsőként is megtarthatjuk.

Balogh László: Ha lehetséges, akkor köszönöm.

Zsoldos Ferenc: Három rövid témával kapcsolatosan szeretnék szóban interpellálni. Mindhárom téma a Fő úthoz kapcsolódó kérdéskör. A …fagyönggyel történő elszennyezettség az egyik, a Fő út 5. számú épület homlokzatához kapcsolódik a másik, a harmadik pedig ugyancsak a Fő út 23. számos épület homlokzatának a megbontása, illetve az ehhez kapcsolódó kérdések.

Tüttő István: Úgy látom több észrevétel nincs. Ezután a napirendi pontok megszavazása következik. Szeretném akkor úgy feltenni szavazásra a kérdést, hogy szavazzuk meg először a napirendi pontok felvételét, és azt követően pedig a sorrendben fogunk dönteni. Kérem, aki elfogadja az általam javasolt három napirendi, pótlólag javasolt három napirendi pont tárgyalásának, négy, bocsánat, négy napirendi pontnak a tárgyalását, szíveskedjünk szavazni róla.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően kérdezem, hogy az írásban kiküldött napirendi pontok tárgyalásáról döntünk. Kérdezem Önöket, illetve kérem, hogy szavazzanak róla, szavazzunk.

Egyelőre én vezetem az ülést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezek után a sorrendeknek a döntését szeretném kérni. Az volt a gyakorlat legalábbis nálunk eddig, hogy a polgármesteri tájékoztató, interpelláció és a képviselői önálló indítványokat egy blokkban tárgyaljuk és azt követően előre hozzuk azokat a napirendeket, amelyről úgy gondoljuk, hogy feltétlen méltányolandó. Kérem, hogy szavazzunk arról, az ifjúsági koncepciót a 30. helyről ennek értelmében hozzuk előre a 7. pontnak.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tehát a 30. napirend a 7. helyre előjött. Szeretném Önöket tájékoztatni, megkért engem Ferincz Jenő úr – még nem adtam szót – arra kért, hogy a 20. napirendi pont, az az Ő fellebbezésének az ügye, de a fellebbezéseket mi zárt napirendi pontban tárgyaljuk, Ferincz úr azt kérte, hogy az ő ügyét vegyük előre. Nem ragaszkodik a zárt üléshez és szeretné, ha a tárgyalást nyílt napirendi pont formájában előbb tárgyalnánk. Én szavazásra fogom feltenni 8. napirendi pontként. Ha Önök elfogadják, hogy így legyen, akkor így lesz, ha nem, akkor meg kell várni, illetve akkor sajnáljuk, de Ferincz úr nem vehet részt az ülésen.

Ferincz Jenő: A saját ügyemben akkor is részt vehetek, ha zárt ülés.

Tüttő István: Akkor meghívót kap rá, de nem nyílt ülésen. De akkor ki kell várni a zárt ülések sorrendjét. Kérem döntésüket ebben.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

 

Tüttő István: Zárt ülés keretében pontosan nem tudom, hogy 20., de 20. körüli napirendi pontként kérném. Azt tanácsolom, hogy addig mással töltse az idejét, ha itt úgy érzi, hogy nem szükséges, hogy maradjon. És akkor kb. ha 5 óra tájban, ha visszajön, az valószínű, hogy megfelelő időpont lesz.

Marton István: Arról nem szavaztunk, hogy a 25. 26. és 27. napirendeket vonjuk egybe.

Tüttő István: Ja igen. Marton úr javasolta, hogy a 25. 26. és 27. napirendeket vonjuk egybe. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Dr. Baranyi Enikő képviselő önálló indítványa (írásban)
 5. Teleki László és Röst János képviselők önálló indítványa (írásban)
 6. Marton István képviselő önálló indítványa a sánci településrészen új ravatalozó építésével kapcsolatban (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Kiss László képviselő önálló indítványa rendelet alkotása a területek bejárása tárgyában (írásban)
 9. Előadó: Tüttő István polgármester

 10. Előterjesztés a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepció Nagykanizsa 2000-2004-ig (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. évi költségvetésének módosítására (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Játéktermek működésének és létesítésének feltételeiről szóló rendelet megalkotása a 322/1999.(X.26.) sz. határozat alapján (írásban
 15. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 16. Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló 4/1996.(II.6.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 17. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 18. Javaslat a Dél-nyugati városrész szerkezeti terve és a szabályozási program megállapítására (írásban)
 19. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 20. Javaslat Nagykanizsa, Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési terve és helyi építési szabályzata elkészítésére (írásban)
 21. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

   

   

 22. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.15.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 23. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

   

 24. A nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ megvalósításának soron következő lépései (írásban)
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Nagykanizsa Rozgonyi u. 2. II/12. sz. alatti lakás értékesítése (írásban)
 27. Előadó: Tüttő István polgármester

  Törőcsik Pál alpolgármester

 28. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

 30. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”, “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségéért” és Paizs Ferenc Díj” kitüntető cím adományozására (írásban)
 31. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 32. Előterjesztés “Nagykanizsa Oktatásáért”, “Nagykanizsa Kultúrájáért” és “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozására (írásban)
 33. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 34. Előterjesztés ”Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozására (írásban)
 35. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 36. Javaslat “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozására (írásban)
 37. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 38. Fellebbezések (írásban)
 39.  

  Nyílt ülés

   

 40. MÁV NTE előfinanszírozási kérelme (írásban)
 41. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 42. Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése (20 éves, 3 éves operatív, írásban)
 43. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 44. Beszámoló az 1999. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és javaslat a 2000. évi címjegyzékes munkákra (írásban)
 45. Előadó: Kámán László intézményvezető

 46. Javaslat intézmények fűtési rendszerének korszerűsítésére történő közbeszerzése eljárás kiírására (írásban)
 47. Előadó: Tüttő István polgármester

 48. Javaslat Nagykanizsa Városi Kórház “D” épületének lebontására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

27-28-29. Javaslat Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác és Semjénháza települések szennyvíz befogadására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Javaslat Nagykanizsa-Bagola és Kisfakos városrészek szennyvízcsatornázásának céltámogatási igény benyújtására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

Javaslat Korpavár szennyvízcsatornázására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 1. Előterjesztés a bázakerettyei ingatlanok kezelői jogáról történő lemondásról (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt részére használatba adott épületekhez tartozó földterületről (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Javaslat a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett közmunkaprogram megvalósítását elősegítő 2000. évi támogatás elnyerését szolgáló pályázat benyújtására (írásban)
 6. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 7. Előterjesztés a Csemege Julius Meinl részvények értékesítéséről (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

 9. Javaslat a “Dráva-Mura Eurorégió” létrehozását koordináló ideiglenes bizottság felállítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Visszaveszem még a szót egy pillanatra Marton úrtól, mert az elmúlt alkalommal döntöttünk zárt ülésen néhány kérdésben és ennek a kihirdetésére most kerülne sor.

 

Az Archana Kft. Csapatrendelő tervezésével kapcsolatos panaszának kivizsgálása

 

31/2000.(02.15.) számú határozata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a Thury Laktanya Csapatrendelő tervezési munkálataival kapcsolatban született alapberuházói döntést jóváhagyja. felhatalmazza a Polgármester a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: 2000. február 29. a szerződés aláírására

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) utasítja a Polgármestert a Beruházási Szabályzat átdolgozására és Közgyűlés elé terjesztésre.

Határidő: 2000. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Kérelem a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. nevének részbeni értékesítéséhez

 

32/2000.(02.15). számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. június 30-ig hozzájárul a Nagykanizsa I. FC nevének Nagykanizsa - LINAIR FC-re való módosításához 6.500.000 Ft + ÁFA ellenértékért. Ezen szerződés megkötésére csak a felügyelő bizottság jóváhagyásával kerülhet sor.

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2000. február 16.

Felelős : Grabant János ügyvezető

 

 

Napirend előtt

 

Marton István: Azért kértem szót, mert többek által korábban többször szóvá tett kérdéskör a gépjárműveknek a bilincselése városunkban. Én ilyen lerágott csontokkal nem szívesen foglalkozom, de amit egy jó hónappal ezelőtt tapasztaltam a Szekeres utcában a Kórház-Rendelőintézet főbejáratánál, az nagyon elgondolkodtató. Korábban is az volt a véleményem, hogy a bilincselők, mint keselyűk a dögre, úgy csapnak rá a városban a gépjárművekre, elsősorban előszeretettel a külföldieket büntetik, illetve szállítják el a kocsijaikat. ¾ 12 tájában, tehát déli csúcsforgalom idején készültem hazafelé, amikor egy hosszú kocsisorba kénytelen voltam beállni és amikor körülnéztem, vettem észre, hogy a rendelõintézetnek a rokkant parkolójában áll egy autó, ami elég bravúros teljesítménnyel kis helyre befért, és ezért keletkezhetett gondolom az a jó 20 perces torlódás a Kórház-Rendelőintézet főbejáratánál, - ahol nem akarom a dolgokat nagyon mélyen ecsetelni – de pl. a mentő, mivel észnél volt az illető, még ki tudott menekülni egy tolatással és elment hátrafelé. Én azt hiszem, hogy a pénz az ugyan nagy úr, de annyira nem lehet senki sem pénzszűkében, hogy ilyen esetekben ennek az ódiumát bárki felvállalja, hogy egy ilyen frekventált helyen a körutat, hangsúlyozom teljes szélességében lezárja. Ez minősíthetetlen. Nem akarok ezzel a kérdéssel hosszabban foglalkozni, hiszen a 9. napirendi pont ezt a kérdéskört valamennyire érinti és ott ezzel kapcsolatban, majd elmondom a véleményemet, de kérem, hogy ilyen és hasonló esetek a jövőben véletlenül se fordulhassanak elő.

Tüttő István: Hát erre azt hiszem nem szükséges reagálnunk. Ezt mindenképpen írásban megküldjük az illetékeseknek. Szeretném jelezni, hogy a 9. napirendben, most nem pontosan 9., majd visszatérünk rá, mert valóban indulatokat kavar. Ebben egy olyan optimumot kellene találni, ami a rendet is szolgálja, de nem irritálja feleslegesen a tisztelt gépjárművezetőket. Ezek után úgy látom, hogy más nem kért napirendi pontok előtt hozzászólásra lehetőséget, rátérünk a normál napirendi pontok tárgyalására.

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Önök kaptak egy kiegészítő lapot is a polgármesteri tájékoztatóhoz. Szeretném figyelmükbe ajánlani azt a később, tehát a mai nap kiosztott lapot, amely a millenniumi emlékkő – pontosan úgy hívják –, ennek a támogatásáról szól. A támogatás gyakorlatilag forrása megvan, csak az anyagból az derül ki, hogy később kerül átutalásra. Ennek a megelőlegezése lenne a fő cél. Ezek után megkérdezem Önöket, hogy van-e észrevételük, bár én szeretnék két olyan dologra még utalni, mely abból fakadóan, hogy mi elkészítjük az anyagot, de mivel Önök kezébe kerül, és sor kerül a napirendi pont tárgyalására, közben változnak a körülmények.

Szeretném jelezni, hogy a 2. oldalon a 327. számú határozat a tűzoltólaktanyával kapcsolatos tetőfelújítás szerepel a költségvetésben, tehát értelemszerűen kell a kérdést.

Szeretném azt is jelezni, hogy a 4. oldalon a 359. számú határozat a Thury Laktanya parancsnoki épületének értékesítése. Az előszerződés aláírásra került.

Tájékoztatom Önöket, hogy február 29. volt határidője a labdarúgó klubnak a 8 millió Ft átutalása, az is megtörtént, tehát már kétszer 8-at átutaltunk. Nem vagyunk késedelemben az átutalásban. Ezek után kérdezem, kinek van észrevétele?

Röst János: Az első részben egy általános kérdést érintenék. Mint tudjuk, a polgármesteri beszámolónak két része van. Az egyik része a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a másik pedig a polgármesteri beszámoló. Most a polgármesteri beszámoló lényegében a polgármester úr tevékenységét érinti, én szeretném javasolni, hogy ez egészüljön ki a két alpolgármester úrnak is a munkájával. Azt hiszem nem kell indokolni, hogy munkamegosztásról van szó és fontos lenne tudni arról, hogy mit végeztek. Továbbmennék. Ez pedig a 4. oldal 10. pont: tájékoztató a polgármesteri hivatal átszervezéséről. Itt van egy olyan munkakör, amiről nem tudok, hogy betöltésre került volna-e: ez pedig a sportirodának a felállása. Úgy tudom, hogy nem lett eredményes a pályázat, és hogy miért nem lett, illetve, hogy be lesz-e töltve mostanában. Ezt kérdezném. A másik az alatta levő pont, ez pedig a 372/1999. számú határozat, szennyvízcsatorna használatba adás a témája. Szeretném megkérdezni, hogy megtörtént-e az aláírása a szerződésnek, hisz az anyagban az szerepel, hogy február közepén kerül aláírásra. Tehát hogy ez tényként van, vagy még nem írták alá? A következőről már szó esett a nagykanizsai Futball Club költségvetési támogatásáról. Itt lényegében a 20 millió Ft szerepel ugyanúgy, ahogy döntöttünk, viszont a költségvetésben ettől kevesebb, tehát nincs szinkronban a két tétel. Tehát kérném azt, hogy a költségvetésnél ezt a döntést vegyük majd figyelembe.

Tüttő István: A múlt alkalommal, tegnap megbeszéltük, korrigáljuk.

Röst János: Jó. A következő téma azt már a beszámolóból emeltük ki, ez pedig a Magyar utca, illetve az M7-es elkerülő szakasznak a körforgalma. Nagyon örülök annak, hogy végre olyan stádiumba érkezett az ügy, hogy megépülhet. Egyrészt ez köszönhető annak idején még Krémer Józsefnek, azt követően én is interpelláltam tavalyi évben ebben az ügyben és Bicsák Miklósnak is fontos volt, hogy a téma az megoldódjon.

Tüttő István: A köszönet annyiból korai, hogy nem tudjuk még, hogy a pályázaton biztosítjuk-e az 5 millió Ft-ot.

Röst János: Bízok a közgyűlés bölcsességében.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy jegyzőnő válaszol a felvetett kérdésre. Jegyzőnőé a szó.

Dr. Tuboly Marianna: A hivatalban az irodavezetői álláshelyek meghirdetését követően a közgyűlés a költségvetési koncepció keretében Sport Kht. létrehozását határozta el elviekben. Ezek a munkálatok, illetőleg előkészületek folynak, még az sem bizonyos, hogy ezt a fajta határozatot vagy javaslatot fogja az Oktatási és Sportbizottság beterjeszteni. Mindenképpen ennek a kérdésnek az eldöntéséig szigorúan függőben tartjuk ezt a kérdést, mert ütné egymást.

Tüttő István: Röst úr még kérdezett a Vízmű és az önkormányzat közötti szerződés aláírására. Jelezném, hogy még nem került aláírásra, mert az APEH-hel kell még egyeztetni. Ezt tudom válaszolni, a velük való egyeztetés nélkül pedig kockázatos az aláírás. Ezt kérném elfogadni, de írásban tájékoztatjuk a tisztelt képviselőurat az ügy állásáról.

Kelemen Z. Pál: Először a tájékoztatóhoz szeretnék hozzászólni, annak a 4. bekezdéséhez. Mint ti olvastátok, február 22-én egyeztetésre került sor a MÁV pécsi vezérigazgatóságával menetrend szerkesztési ügyekben, meg egyéb ügyekben, ahol részt vettem a polgármester úr tanácsadójaként, szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy milyen eredményt értünk el.

Első és lényeges eredmény az volt, hogy lényegében nem – és ez már manapság eredmény –, nem szűkült a MÁV menetrendi kerete, tehát kb. annyi vonatunk lesz, mint amennyi volt tavaly a főbb irányokban. A főbb irányok alatt érthető a Murakeresztúr és Budapest keretirány, az az úgynevezett 30-as vonal, ami Szombathely és Pécs iránya. Sőt kaptunk egy olyan ígéretet, hogy hajnalban indítanak egy vonatot, egy kora hajnali vonatot, ami a korábbiakban volt, Adriatica-Express néven személyvonat néven, vagy sebesvonatként elindítanák, ha az önkormányzat a VOLÁN-nal együtt tud biztosítani ehhez autóbusz-kapcsolatot.

Tüttő István: Tudunk biztosítani.

Kelemen Z. Pál: Nehezményeztük, hogy délben nem lehet eljutni Szombathelyre még átszállással sem, azon a vonalon nincs közlekedés. Szombathely irányába Nagykanizsa felé van, ebben a kérdésben nem tudtak semmi biztatót mondani, de továbbra is fenntartottuk a véleményünket. Nehezményeztük, hogy a SIRAVA-Expressz megszűnésével, ami 4 óra 12 perc alatt jutott fel Pestre nemzetközi expresszként. Egy 4 óra 30 perces sebes vonatot állítottak be, mint gyors eljutási lehetőséget. Ebben a kérdésben sem közeledett az álláspontunk. Ami viszont eredményként mondható, hogy hajlandóságot tapasztaltunk abban az irányban, hogy a régi kisállomást a szombathelyi vonal mellett a MÁV megépítené. Ebben az önkormányzat szerepet vállal valamilyen mértékig. Ez azért is lényeges, mert mint képviselőtársaim is tudják, a közelben munkahelyek létesülnek, tehát az agglomerációból könnyebben megközelíthető lesz a terület. Ezen kívül ott a PLAZA, piac, meg közelebb kerülnek a belvároshoz, mint a vasútállomáshoz, a Szombathely irányából, az agglomerációból érkezők. Ezt szerettem volna elmondani ezzel a témával kapcsolatban.

Tüttő István: Egyébként köszönöm Kelemen Z. Pál úrnak a segítségét, mert ugye a szakmailag elég fontos, hogy olyan ember vegyen részt a menetrend-egyeztetésnél, aki tisztában is van. Nem azért, mert mi nem tudunk eligazodni a menetrendben, de előre feltérképezve a MÁV akaratát és összhangba hozni a lehetőségekkel, az nem könnyű feladat.

Kelemen Z. Pál: A másik dolog, amihez még szeretnék a 3. oldal, a határozati javaslatoknak, a 341/1999.(IX.30.) határozathoz, képviselőcsoportunk megtárgyalta. A 3. ponthoz mondom a véleményemet. A Városi Kórház folyamatos ellenőrzésére javaslatom a következő. A polgármester úr 2 alternatívát tesz fel. Képviselőcsoportunk az “A” jelű alternatívát támogatja és kérem a képviselőtársakat, hogy ezt az alternatívát támogassák határozathozatalkor. Az “A” alternatívát.

Tarnóczky Attila: Egy aktualitásról szeretnék szót ejteni röviden. A virágos Magyarországért környezetszépítő versenynek a szervezőbizottsága 2000. évi emlékfa ültetési programot hirdetett, ez a VIA Kanizsa Kht. szervezésében díszfaültetésével csatlakozna a város. Március 7-én 13.00 órakor az Erzsébet téren polgármester úr fog ültetni. Előtte másik 9 helyen, szerényebb körülmények között ugyan, de a helyi képviselők, illetve más meghívottak fogják ugyanezt tenni. Hadd soroljam fel a helyszíneket, hogy a lakosság tudja, hogy hol történik mindez: Eötvös tér, Thury téren a műemlékvédelmi emlékfal, Sétakert, Városkapu krt. grund, valamint Herkules utcai játszótér, Kiskanizsa Hunyadi téri játszótér, Miklósfa, Csiky Gergely - Miklósfa utca csatlakozási pontja, Bagola - Kultúrház, Bajcsa - Templom melletti zöld terület. Tehát 7-én 10.00 órakor várjuk az érdeklődőket.

Dr. Horváth György: Örülök, hogy a tájékoztató foglalkozik a 2. pontban a Cseke hagyatékkal és ismételten csak azt kérem, hogy az értékesítés amilyen gyorsan lehet, szorgalmazza a hivatal, mert okafogyottá válik, ha megtörténik a további késedelem. Mi lesz a birtokkal, ki fogja vállalni a megművelését?

Dr. Gőgös Péter: Az imént már említett, Kelemen Z. Pál képviselőtársam által említett 341. ponthoz szeretnék hozzászólni a 3. oldalon, ennek is a 3. pontjához, miszerint a Városi Kórház folyamatos ellenőrzésére tett javaslatok közül az “A” variációt, hangsúlyozom az “A” variációt én személy szerint, és képviselőtársaim nevében is tudom mondani a FIDESZ frakció részéről, hogy nem támogatnánk, sőt kimondottan elvetjük. Tehát e szerint az egészségügyi referens bevonásával történő közvetlen ellenőrzés lehetőségét nem tartjuk elfogadhatónak. A “B” variáció, az már egy tárgyalási alapnak minősíthető.

A másik észrevételem pedig a 4. ponttal kapcsolatos, miszerint a Kórház főigazgatójának orvosszakmai feladatok ellátására benyújtott kérelmének az elutasítását én magam részéről egy kicsit túlzónak, méltánytalannak tartom és talán indokolatlannak is. Hangsúlyozom az orvosszakmai feladatok ellátására benyújtott kérvényét.

Tüttő István: Igen, ez polgármesteri hatáskör. Én úgy értékeltem, hogy egy több mint 2 milliárdos, 2,5 milliárdos nagy intézmény vezetése oly nagy feladatot ró a mai követelmények mellett a vezetésre, hogy egyéb feladatok ellátása nem indokolt. A főigazgató úr elfogadta, kifogást nem emelt, bár többen szóltak az érdekében, de ő maga ezt nem tette. Amennyiben ő maga megteszi, akkor újra kell, hogy gondoljam, de addig nem kerülhet rá sor.

Dr. Baranyi Enikő: A 7. oldalon a tájékoztató fontosabb intézkedésekről, nem akarok vitát indukálni, akkor, amikor én a Kisrác utcai óvoda konyhájának megszűntetésével kapcsolatos cselekvéssorra kérdeztem rá, szeretném elmondani, hogy ez az ellensúlyozásként megjelenő tételsor enyhén szólva furcsa és valóban megmosolyogtató. A dolognak elsősorban elvi és etikai oldala miatt tettem fel a kérdést. Tehát nyomatékosan szeretném elmondani, hogy kizárólag az akkor történt események elvi, etikai vonatkozását én próbáltam és tartottam fontosnak hangsúlyozni és ezt továbbra is így érzem.

A 3. oldalhoz vissza szeretnék térni és ugyancsak a 341. számú határozat 3. pontjához. Én szeretném figyelmeztetni a kedves képviselőtársaimat, hogy gyakorlatilag nem is nagyon van más lehetőség, mint az “A” változat elfogadására, hisz nem is olyan régen, mondjuk úgy 1999. szeptember-október környékén egy önálló képviselői indítvány ilyen témában megjelent a testület előtt és valamennyi képviselőtársam egységesen elutasította. Azt hiszem ezek után furcsa lenne 5 hónap múlva ugyanazt elfogadni. A “B” változattal kapcsolatban még egy dolgot el szeretnék mondani, valahogy egy kicsit lehet, hogy az én szemüvegem nem jó, de a szememet bántja ez a fajta megjelenítés a “B” változatnál, hogy etikai szempontokat is figyelembe véve kerülnének a tagok kiválasztásra. Nem kérem, hogy ezt magyarázzák meg, de kissé furcsállom ezt a megfogalmazást.

Tüttő István: Mert a szakmai az eleve megkövetelné, hogy az orvosok is benne legyenek. Képviselőnő nagyon jól rátapintott a dologra.

Tarnóczky Attila: Csak képviselőasszonyt szeretném emlékeztetni arra, hogy nem egységesen utasította el a közgyűlés. Magam is egyetértettem a javaslatával és ebből nem is akarom azt a következtetést levonni, hogy ezek után értelmetlen a “B” változat, az ő régi javaslatát visszavonni, az emberek belátó-képessége javul az idők során.

Marton István: A 2. oldalon a 323-as számú határozat, amely a Nagykanizsai Olajbányász sportlétesítmények működésével kapcsolatos, sajnálatos módon ez az elmúlt 5-6 évben kb. ötször, hatszor szerepelt a közgyűlésnek a napirendjén. Én egyetértek azzal, hogy június 30-ig meghosszabbítsuk a határidőt, tehát polgármester úr kérését tudom támogatni azzal, hogy a létező legeslegutolsó határidőt, amennyiben a korábbi szokásoknak megfelelően a tárgyaláson ….megoldást kérem elvetni, mert nem szeretném, ha 5 vagy 10 év múlva, ha ugyanitt tartanánk ebben a témakörben. Magyarul a KÖGÁZ Rt.-vel történő területmegosztásról van szó, úgy gondolom, hogy mindkét fél előnyére, jut is, marad is elv alapján kellene, hogy megtörténjen.

A következő a 341-es határozat, amihez már többen hozzászóltak. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy aki hozzászólt, több-kevesebb igazsága mindenkinek van. Gőgös képviselőtársam ennek a 4. pontjánál említi, hogy méltánytalan dolog, hogy az orvosszakmai feladatok ellátása feladatra a polgármester úr nem engedélyezte a munkavégzést főigazgató főorvos úrnak az FMC-nél Én úgy gondolom, hogy ezt a mondatot végig kell olvasni, mert az úgy szól - az órát már nem is említem –, hogy a dialízisközpont gazdasági tevékenységének menedzselése, és a többi csak utána jön, az orvosszakmai feladatok ellátása tekintetében. Teljesen egyetértek ebben a kérdéskörben a polgármester úrral, hogy így foglalt állást, mert szerintem csak így foglalhatott, ez volt a korrekt. A kórház ez év végén közelebb lesz a 3 milliárdhoz egyébként, mint a 2,5 milliárdhoz, sőt az sem lep meg, ha elkerüli esetleg. A két változatnál, hogy “A” változat vagy “B” változat. Én úgy gondolom, hogy itt nincsenek változatok, csak írva vagyon, hogy A meg B, mert, ami ellen itt többen berzenkednek, azt én kezdem kiérezni, hogy az “A” változat ugye, mely úgy szól, hogy városi kórház felügyeletét a polgármester a hivatali szervezeten belül a polgármesteri kabinet szaktanácsadói (gazdasági, jogi) és az egészségügyi referens bevonásával közvetlenül gyakorolja. Szerintem itt adódnak a gondok, hogy és az egészségügyi referenst is bevonják. Ugyanis. Az egészségügyi referens, amíg nem volt, ezt a feladatot addig is el kellett, hogy lássák, és hát azért elég sokat foglalkozott a közgyűlés a kórház ügyeivel, úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, inkább talán jól, mint rosszul, ezt el is látták. A kérdés csak az és itt nem akarok hosszasan beszélni, hiszen Baranyi képviselőtársunk már ezt említette, hogy óhajt-e a testület egy szakbizottságot létrehozni vagy nem. Az első változat – hangsúlyozom egészségügyi referenssel vagy a nélkül – eddig is kellett, hogy működjön.

A Röst képviselőtársam foglalkozott a 372-sel, illetve polgármester úr említette, hogy a Vízművel nem sikerült még aláírni az APEH miatt a szerződést. Sajnálatos módon ugye ma nem napirend a költségvetés, de abban szereplő 18.750.000 Ft-ot nem látom fejlesztési célú visszaforgatásra. Márpedig az összes ilyennek az lenne a lényege. hogy ami egy szakterületről bejön, az oda is menjen vissza, van bőven elég restancia, de ezzel más napirendi pont kapcsán úgyis kell foglalkozni.

A 392. számú határozat, amely a Zrínyi utca 33. számú épület használati szerződésének módosítását érinti, meglepett engemet, hogy 2000. január 10-én megküldték a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány képviselőjének és közel 2 hónap alatt nem történt meg a válasz, illetve a szerződés aláírva nem került vissza, ahol lennie kellene. Kérdésem akkor, meddig várunk még, mert úgy gondolom, hogy a türelem nem végtelen és főleg nem korlátlan.

A 7. oldalon a tájékoztató foglalkozik a januári közgyűlésen feltett kérdésemre adott válassza,l a Futball Club ügyvezetőjének a válaszát is leközlik, én azt mondom, hogy javult a helyzet és a kis örömöt is meg kell becsülni, ennek örülni kell, hogy így állunk. Van benne viszont egy értelemzavaró mondat, mert szerintem nem tudósítottuk a médiákkal, hanem tudatosítottuk a médiákkal. A kettő az nagyon nem ugyanaz.

Tüttő István: Az sem jó.

Marton István: Az is jó, de ez az …. semmiképpen sem jó, egyébként a tudatosítást én teljes szándékossággal mondtam, mert bizony, bizony, vannak dolgok, amiket képviselőtársaim, nem árt tudatosítani.

Tüttő István: Közöltük.

Marton István: De az az egyszerűbb, prózaibb, kétségtelen. A 9. oldalon a 7. bekezdésben olvashatom.

Tüttő István: Marton úr nem azért, hogy haragszom, 5 perc eltelt, kérném.

Marton István: Olaszország legnagyobb ipari park és logisztikai társasága komoly érdeklődést mutat Nagykanizsa iránt. Én ilyesmiket már nagyon régóta és nagyon sokszor olvastam évek óta, jobb lenne, ha az ember tudhatná, hogy ez mekkora és miben nyilvánul meg ez a komoly érdeklődés. Még egy kérdéskörrel foglalkoznék, most egyébként a frakció álláspontját is mondom, nem csak a saját véleményemet, azért veszek igénybe ennyi időt, hogy a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Vállalat átvilágításával foglalkozik ugyanezen az oldalon az anyag. Célszerű a vállalat gazdasági társaságba történő átszervezése. Való igaz. 1997 óta ezt az alapítók és a 70-egynéhány tulajdonos akadályozta meg napjainkig, hisz a Vízmű vezető testülete már 2,5 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt át kellene alakítani. És hát a források megújulására azért úgy gondolom, hogy nem árt, ha mindenki tudja, hogy a forrás az egy, azaz egy dolog lehet, ez pedig az ár, vagyis a vízdíj.

Birkner Zoltán: Tulajdonképpen Baranyi Enikőnek a szavai csengenek vissza, aki azt mondta, hogy 5 perc utána csörögjön egy óra. Meg szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy tartsák be az 5 perces hozzászólás határait – Marton urat is megkérem – frakcióvezetői minőségében – bár ez furcsa – is legyen szíves ezt megtenni.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy abban állapodtunk meg az informatikus úrral, hogy ha lejárt az idő a tisztelt képviselő számára, akkor lehalkítja, tehát elveszi a hangot, utána visszaadja, csak ez figyelmezteti majd, hogy nem műszaki hibáról van szó, hanem direkt beavatkozásról.

Kelemen Z. Pál: Csak az előbbi felszólalással kapcsolatban bátorkodom annyit megjegyezni, hogy SZMSZ-ünk nem ismer vezérszónoki rendszert, sem frakcióvezér-szónoki, sem egyébféle vezérszónoki rendszert. A frakciónak joga van válaszolni, ha valamiféle sérelem érte, de ettől még több ideje beszélni, rendes napirendi pont folyamán nincs.

Tüttő István: Azt hiszem nincsen ellenvélemény, mert én jeleztem képviselő úrnak, hogy letelt az 5 perc és elég gyorsan be is fejezte ezt követően.

Tóth László: A 379. számú határozat végre nem hajtásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugye a polgármesteri tájékoztatóban csak az van leírva, hogy a Vikárius Kft. 2000. február 14-re ígérte a részletes tervező munka alapjául szolgáló – és nem sorolom tovább. Tudomásom szerint február 15-ig nem tette le a Vikárius Kft. a nulla-bázisú költségvetés alapjait a készülő költségvetésbe. Nem tartotta be az ígéretét. Nem ígérte, hanem vállalkozási szerződésben vállalta, hogy leteszi. Ezt hiányolom a polgármesteri tájékoztatóból, lehet, hogy én nem vagyok minden információ birtokában, ha így lenne, akkor nagyon tévednék és a 8. oldalon a FLOREAT Alapítvánnyal kapcsolatban lenne egy módosító indítványom, mivel a Ptk. szerint nem lehet megszűntetni ezt az alapítványt.

Tüttő István: Legalábbis ilyen indokkal.

Tóth László: Én úgy gondolom, hogy ezek után más lehetősége nem marad az önkormányzatnak, mint kivonul az alapítványból, tehát nem lesz a továbbiakban tagja és ezt határozati javaslatként terjesztettem most elő.

Tarnóczky Attila: Az Ügyrendi Bizottság FLOREAT Alapítvány ügyben már hozott néhány jogászok által kinevetett indítványt. Nem tudom, hogy Tóth László képviselő úr indítványa mennyire megalapozott jogi szempontból. …tőle.

Tüttő István: Bizonyára joga van mindegyik félnek kivonulni belőle, tehát az szerintem jogilag járható, mert ez egy olyan közös akarattal létrejött alapítvány, amelynek a létrehozásában részt vett az önkormányzat. A bennmaradásnak is ugyanolyan akaraton kell alapulnia, tehát én jogilag nem látok ebben problémát.

Tarnóczky Attila: Elnézést kérek, még nem fejeztem be.

Tüttő István: Bocsánat.

Tarnóczky Attila: A Vikárius ügyében elmondtam a tisztelt közgyűlésnek, hogy milyen szerződéssértés történt önkormányzati, intézményi részről, aminek révén a Vikárius valóban február 15-re nem tudta szállítani a kért anyagokat. Ez a tény, ezt tessék valamilyenképpen értékelni, az Ügyrendi Bizottság úgy tudom vizsgálja a kérdést, valamilyen állásfoglalást kell hozni.

Amiben elsősorban szót kértem, csak itt közben ezek a kérdések felmerültek, a kórház ügyével foglalkozó 341. határozat 3. pontja. Az “A” változat – egyetértek Marton képviselőúrral – jelenleg is bizonyos mértékben él, egészségügyi referens munkájával az egyfajta megoldásféle, de a felmerült problémák emlékeim szerint arra utaltak, hogy a városnak, mint tulajdonosnak az érdekei nincsenek megjelenítve, mióta megszűnt a Felügyelő Bizottság a kórházban. Felügyelő Tanács?

Tüttő István: Felügyelő Tanács.

Tarnóczky Attila: Elnézést, Felügyelő Tanács. Az önkormányzati törvény pedig úgy szól, hogy a város a közgyűlés jogosítványait átadhatja a polgármesternek, illetve bizottságának. Tehát mindegy, hogy hogyan nevezzük a hivatalon belül egy csoportot, az tulajdonosi jogosítványokkal nem bír, ilyen szempontból látnám előnyét egy egészségügyi bizottság létrehozásának, amely megkaphatná a közgyűléstől bizonyos jogosítványainkat, abban amelyet értelmesnek tartunk átadni.

Tüttő István: Ezen javaslat ellen mindig azt hozták fel a tisztelt képviselők, hogy ne szaporítsuk a bizottságok számát. De hát nem a számok döntik el a bizottságok működésének hatékonyságát, hanem a feladat és a végzett munka.

Tóth László: Azt kell, hogy mondjam, Tarnóczky úrnak a minősítését az Ügyrendi és Jogi Bizottság jogász tagjaira vonatkozóan - ami burkoltan jelent meg a beszédében - határozottan vissza kell, hogy utasítsam. Emlékeztetném Önt alpolgármester úr, hogy ha minden esetben az Ügyrendi és Jogi Bizottság álláspontját képviselték volna, akkor valószínűleg nem kerültünk volna olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetben a költségvetés készítésével kapcsolatban kerültünk a Vikárius Kft-s anyaggal kapcsolatban. Ugyanis azt az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem javasolta aláírásra és ennek ellenére is aláírásra került.

Dr. Csákai Iván: A 341/1999. számú határozathoz szeretnék hozzászólni. Meggyőződésem szerint az “A” változat egyértelműen polgármesteri hatáskör, nem olyan régen a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szavaztunk. Én nem hiszem azt, hogy jelenleg az átszervezés átszervezéséhez kellene közgyűlési határozat. Ha a polgármester úr úgy dönt, hogy az eddig nem működő, pedig kellett volna működni, egy gazdasági, jogi szakértőkből álló bizottságot létrehoz, ez a polgármester úrnak szíve joga, ebbe nem hiszem, a jegyzőnővel együtt ők ezt létrehozzák, nem hiszem, hogy ehhez közgyűlési határozatra van szükség. A “B” változat pedig jelenleg úgy tudom, hogy kidolgozás alatt áll, tehát az, hogy majd valamikor elfogadjuk a leválást vagy sem, ez egy dolog. Én a kettőt szétválasztanám, tehát nem vagy-vagy, hanem egyszerűen egymás mellet működik. A polgármester és a jegyzőnő létrehozza ezt a saját hatáskörben közgyűlési döntés nélkül, mert létrehozhatja, a másik pedig a közgyűlés dönt a “B” változatról majd. Tehát nem érdemes itt választani.

A 4. ponttal kapcsolatban nekem egy furcsa érzésem van, hogy szelektív. Szelektív az engedélyeztetés, szelektív azért, mert ettől kezdve én fogom kérni azt, hogy ki az, aki oktat, ki az, aki más intézménybe átmegy oktatni. Kérem szépen minden egyes intézményvezetőnek a másodállását hozzák be, vagyis engedélyeztessék. Nem hiszem, hogy szelektív az egészségügy főigazgatójának a státusza, hogyha a főigazgatóval szemben a közgyűlésnek van kifogása, akkor váltsa le, de az, hogy szelektív módon csak ő nem gyakorolhat a másodállást, nem hiszem, hogy megengedhetjük magunknak. Azt, hogy a főigazgatónak a fizetését nem állapította meg két éve, azt hiszem két évvel ezelőtt volt utoljára a fizetés megállapítása a főigazgatónak, jó, most volt egy fegyelmi eljárás, de a fegyelmi eljárást nem egy halmazati büntetésként kell, hogy alkalmazzunk, hogy minden egyes dolgot megvonunk, mindent rávarrunk, igenis valahol a főigazgatónak is meg kell élni. És ugyanúgy, mint minden intézményvezetőnek.

Tüttő István: Annyit szeretnék hozzátenni – és nem térek vissza már a főigazgató úrral kapcsolatos döntésre –, az intézmények vezetői szintén kérelmezik, ha ilyen van, és nem feltétlen kapják meg a kérésüknek megfelelően az engedélyt, tehát nem úgy van, hogy ők szabadon választhatnak mellékfoglalkozást, vagy másodállást, nekik is ugyanúgy kérelmezni kell. Erről ennyit szeretnék mondani, és polgármester írja alá.

Törőcsik Pál: Nem akartam hozzászólni, de mentségemre mondom, hogy rövid leszek. Igaz, hogy megvan a munkajogi törvény, megvan a köztisztviselői törvény és egyéb, aminek a szellemében döntéseket lehet hozni és kell hozni. Azt azért nem tudom szó nélkül megállni, hogy a Kanizsára telepített dialízis központnak a létrehozásában milyen szerepe volt a Szabó Csaba főorvos úrnak. Ennek a jelentőségét több mint egy éve tapasztaltam meg, amikor a rendkívüli hóhelyzet miatt bizony nagyon kemény mutatványokat kellett megcsinálni, hogy a környékről a dializálásra váró embereket ide be tudjuk szállítani. Erről egy lehet, hogy ő ezzel a főigazgatói státusszal meg van verve. Egy mondás jut eszembe, ezt így szokták mondani, hogy “………..” ugye így múlik el a világ dicsősége.

Kelemen Z. Pál: Nem állom meg, hogy két dologra ne reagáljak röviden. Az egyik a FLOREAT alapítvány. A mi közgyűlésünk úgy döntött, hogy ennek az alapítványnak a kuratóriuma -stul -stül nem kell nekünk, kurátorostul, elnököstül és választottunk helyette más személyeket. Ezt nem vették figyelembe, törvényes úton egyetlen dolgot tehetünk, ha mi nem kellenünk a kuratóriumnak, a mi döntésünket nem fogadja el, akkor nekünk nem kell a kuratórium, magyarán nem delegálunk kurátorokat, és nem támogatjuk a kuratóriumot és működjön nélkülünk, ahogy tud. És a második dolog az azt hiszem egy kicsit kellemetlen, de azért elmondom. Most értem meg ezt a megfogalmazást. A “B” változatban azt a megfogalmazást, ami ellen Baranyi képviselőtársam tiltakozott etikai szempontokat is figyelembe véve. Kérem szépen a következő helyzet áll elő, hogy valaki képviselőként a vele munkakapcsolatban álló elöljárójával kapcsolatos intézkedésekben álláspontot foglal. Ez nem etikus kérem. Ilyet nem lehet tenni, szíveskedjenek ezt figyelembe venni.

Röst János: Én arra kérném Tóth László képviselőtársamat, hogy vonja vissza indítványát a FLORAT alapítvánnyal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nem egy szokványos megoldás, hogy egy polgármesteri beszámoló keretein belül egy ilyen döntést meghozzon a testület. A másik pedig, hogy szerintem, megérne egy egyeztetést a FLOREAT Alapítvány másik résztvevőivel, ugyanis egy fontos dologról van szó, és egy ilyen közügyet azzal, hogy hirtelen felindultságból leszavazunk, én úgy gondolom, hogy helytelen. Én azt javasolnám, hogy legyen egy tárgyalás az alapítókkal és azt követően pedig hozza be képviselőtársam önálló képviselői indítványként a közgyűlés elé, amennyiben továbbra is ez a helyzet fennmarad.

Tóth László: Röst képviselőtársamnak mondom, hogy nem vonom vissza az indítványomat, már csak azért is, mert hónapokig arra sem vette a fáradtságot a másik fél, hogy válaszoljon a polgármester úr megkeresésére. Azt hiszem ezt a témát már annyiszor körbejártuk, hogy csak ezt tudom elfogadható magatartásként akceptálni, semmilyen más jellegű dolgot nem.

Birkner Zoltán: Csatlakozni szeretnék Röst János indítványához azzal, hogy valóban egy határidőt szabjunk meg, és akkor lezárhatjuk. Azt nem tudom, hogy mi volt először a tyúk, vagy a tojás. Arra emlékszem, hogy egy viszonylag kellemes hatodik havi meleg júniusi napon Kelemen úr hirtelen bedobott egy ötletet, akkor hirtelen szétugrott ez a FLOREAT Alapítvány, huhu nekünk nem kell. És utána, azóta történtek ezek az események, amelyek történtek. Ez teljesen együttértek Röst úrral most abban, hogy üljünk le uraim, fogadjuk el, hogy egy hónappal hosszabbítsuk meg, üljünk le tárgyalni ezzel az alapítvánnyal és akkor egy hónap múlva kerüljön ez ide vissza és valóban ne egy polgármesteri beszámoláson keresztül történjen. Ennyit kérek mindössze, és akkor azt gondolom, hogy tisztáztuk ezt az ügyet és akkor lezárul. És utána lehet az a döntés, amit Tóth úr javasol, csak ne így ad hoc, add uram Isten.

Kelemen Z. Pál: Ez nem egy ad hoc ötlet volt. Annyira nem ad hoc ötlet volt, hogy az ötletemet Ön is megszavazta és a kuratórium elnökét Ön is megszavazta, amit beterjesztettem. Nem hiszem, hogy Ön felelőtlenül döntött akkor.

Tüttő István: Egyébként én úgy gondolom, hogy majd megszavazzuk azt a változatot, amelyiket éppen a többség jónak tart.

Tarnóczky Attila: Hát akkor hadd mondjam ezzel kapcsolatos gondolataimat tisztelt képviselőtársaim. A FLOREAT Alapítványnak van egy elnöke, hadd ne mondjam a nevét. Ez a személy a hajdani polgármesteri lemondási botrányban érdemeket szerzett az MSZP irányában, úgy gondolom, negatív érdemeket. Azóta folyik ez a hajcihő, abba kellene hagyni. Az alapítványról kellene beszélni, ami normálisan működik és nem mindenféle keresztszándékokkal megpróbálni valahogy megszabadulni ettől a hölgytől.

Tüttő István: Ügyrendi gombot nyomott Dr. Horváth György úr, de szeretnék valamit előre bocsátani, hogy úgy emlékszem, hogy semmiféle politikai indíték nem volt az ügyben. Tehát Horváth úré a szó.

Dr. Horváth György: Visszautasítom ezt a szörnyű vádat, hogy normálisan működik a kuratórium. Kérem engem megválasztottak, én nem csináltam semmit. Kérem én a munka embere vagyok. Azt hiszem, hogy a Tarnóczky úr is ismer, ha valaminek nekiállok, azt meg is csinálom. Most én kértem szót, a zöld gomb ég. Úgyhogy nem, nem kérem tisztelt képviselőtársak nem csináltam semmit. Bánt, bánt a lelkiismeret. Néha este is, amikor eszembe jutott.

Tüttő István: A gyötrődéseknek talán egyszer vége lesz.

Kelemen Z. Pál: Hát jobban értesültnek tart engem a Tarnóczky úr, mint amennyire vagyok, mert most hallottam először, amit mondott, hogy közreműködött valaha – akit most nem nevezünk meg személyiségi jogaira való tekintettel - valami polgármester buktatásban, de ha így tette, jól tette. Ezért csak hálásak lehetünk. De az, hogy ebbe a FLOREAT Alapítványba politikát belekeverni alpolgármester úr, komikus.

Dr. Baranyi Enikő: Senkit nem akarok megsérteni, de engedjék meg, hogy a Diákönkormányzat minden itt lévő tagjától a mi viselkedésünk miatt elnézést és bocsánatot kérek.

Törőcsik Pál: A saját nevében, én nem kérek bocsánatot.

Dr. Baranyi Enikő: Jó, akkor ezt személyes megszólíttatásnak lehet venni. Szomorú és furcsa dolog számomra, hogy ott, ahol nem kell, még ott is politikai háborúskodást kezdünk. Tehát akkor bocsánat a képviselőtársaktól. Szeretném elmondani, hogy én személy szerint Baranyi Enikő a Diákönkormányzat résztvevőitől elnézést kérek azért az utóbbi pár percben folyó szócsatáért. Ügyrendit pedig azért kértem, hogy kérem, hogy ennek a napirendi pontnak ezen részére vonatkozó további hozzászólásokról döntsünk, hogy nem kívánunk hozzászólni és ezt a részét legalábbis lezárjuk.

Tüttő István: Köszönöm szépen, bár szeretném jelezni, hogy ők sem fogják megúszni majd későbbi életük folyamán, hogy vitázzanak, sőt most is ezt teszik. Én nem biztos, hogy a módszertant nekünk kell megadni, majd az élet kialakítja. Döntünk. Ügyrendi javaslat volt, hogy befejezzük. Aki igent nyom, úgy dönt, hogy a FLOREAT Alapítvánnyal kapcsolatos vitarészt lezárjuk. Kérem, aki igent nyom, az a FLOREAT-ról többet nem ejtünk szót.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tarnóczky Attila: Elnézést kérek képviselőasszonytól, a Diákparlament összes tagjától. Kelemen képviselő úrnak annyit szeretnék mondani, hogy az én véleményem róla mindig az volt, hogy Ön egy nagyon okos ember.

Tüttő István: Ezt fenntartja.

Marton István: Miután úgy érzékelem, hogy képviselőtársaim elfeledkeztek a Szervezeti és Működési Szabályzatról, ezért megkérem a jegyzőt, hogy frissítse fel az itt ülő képviselő hölgyeknek és uraknak az emlékezetét, hogy egy kérdéskörben hányszor lehet hozzászólni. Ezen kívül van még egy mondatom. Az egymással megállapodást kötő frakciók vezetői – úgy, mint Kelemen Z. Pál úr és Birkner Zoltán úr – fejenként kb. 1 percen át oktattak arról, hogy nem lehet túllépni az időt. Én kb. feleannyival léptem túl az időt, mint amennyit ők szóltak ebben az ügyben.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy kérdések hangzottak el, válaszokra került sor, tehát nem állt módomban azt mondani, hogy nem lehet a válaszokat megadni, kérdést feltenni. De most a vitát lezárom, mivel több hozzászóló nincsen. Szavazás következik. A 3. oldalon ugye eljutottunk odáig, hogy az “A” változat vagy “B” változat, mert itt hangzottak el módosító indítványok. Én, mint előterjesztő Dr. Csákai úr javaslatát támogatnám, hiszen az egy kimenetet is biztosít. Jelenleg a polgármester és a hozzá rendelt társaság végzi ezt a feladatot hatáskörileg is. És közben készül egy olyan változat vagy verzió, amely ennek a kérdésnek a megoldását is tartalmazza. Kérem szépen. Szavazunk róla. Pillanat, tehát magyarul az “A” változatot teszem fel először szavazásra. Jó, akkor azt akkor teszem fel szavazásra, amikor elérkezünk ehhez a ponthoz, hiszen választani kell: “A” vagy “B” és ha a “B”-t választják, akkor meg úgyis ki kell dolgozni. Menjünk tovább.

Dr. Tuboly Marianna: Az “A” az működik, csak a “B”-nek kéne menni szavazásra. Akkor a “B”-t fel kellene tenni nem?

Tüttő István: Igen, csak majd ha odaérek az összessel. Csak nézem azt, hogy volt-e módosító indítvány még? Nem, jó. Marton úr javasolta a 323-as határozatnál, hogy ez legyen az utolsó határidő módosítás, tehát március 31. És ezt követően beszűntetjük ezzel kapcsolatban a tárgyalásokat. Ez azért is fontos kérdés, mert ugye közben a rendezési terv módosítása is folyik, és ha a rendezési tervet előbb döntjük el, mint ahogy megegyeznénk, akkor hátrányos helyzetbe kerülünk, avagy.

Röst János: A 341. határozat 3.B pontjánál így értelmezhetetlen egyébként ez a mondat itt. Én úgy javasolnám módosítani: “Szociális és Egészségügyi Bizottságból legyen kialakítva”. Tehát az, hogy egy másik egészségügyi bizottság, ez értelmezhetetlen ilyen értelemben. Bízzuk rá az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, hogy alakítson ki egy bizottságot erre.

Tüttő István: Akkor ezt az ügyrendi javaslatot teszem fel először.

Dr. Tuboly Marianna: Ez a bizottság lenne, tehát új létszámot igényel, vagy nem?

Tüttő István: Azt el kell majd dönteni, mert vagy ebből a bizottságból választjuk le, vagy külön ad hoc bizottságot hozunk létre. De ezt eldöntjük majd.

Marton István: Ez a javaslat ebben a formában értelmezhetetlen. Hivatalosan a közgyűlés bizottságainak nincsenek ilyen-olyan albizottságaik, más kérdés, hogy minden bizottság csinálhat 2-3 emberből egy olyan megbízott kisbizottságot, munkacsoportot, aki elvégez egy bizonyos feladatot. A közgyűlés vagy létrehoz egy egészségügyi bizottságot, vagy nem. Ehhez pedig a Szervezeti és Működési Szabályzatot kell módosítani. Tehát mi ebben a pillanatban maximum erre adhatunk felkérést, vagy megbízást. Nevezzük, ahogy akarjuk.

Kelemen Z. Pál: Csatlakoznék Marton képviselőtársamhoz, ez SZMSZ módosítás. SZMSZ módosítást át kell futtatni bizottságokon. Nemrégiben vittük ki a közgyűlésre az SZMSZ tárgyalását, teljesen értelmetlen. Polgármester úr az “A” változatot tegye fel szavazásra, a “B” változatot nem lehet feltenni szavazásra. Az “A” változat működik. Erősítsük meg az “A” változatot.

Tüttő István: Rendben van.

Birkner Zoltán: Lassan mindenki hozzászól ügyrendiben. Azt gondolom, hogy megoldjuk és ezt azért tesszük. Nagyon egyszerű ötletem van, a határidőt szerintem simán lehet módosítani és akkor innentől kezdve,……..megszavazható attól a pillanattól kezdve.

Tüttő István: Kérem szépen, visszavonom a “B” változatot, az “A” él, és ha valakinek erre vonatkozóan van ötlete, majd benyújtja képviselői indítványként. Akkor menjünk tovább. Határozati javaslat 1. pontjáról kérem a szavazást.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. pontra kérem, a hatályon kívül helyezésről a döntésüket.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 3. határozati javaslatról a döntést kérem. FLOREAT. Akkor a módosító javaslatát kérem Tóth úrnak ebben.

Tóth László: Akkor figyelembe veszem Birkner képviselőtársam módosító indítványát, akkor úgy módosítom, hogy akkor március 31-ig készítsék el ezt a kérdéskört és úgy tárgyaljunk róla újból, egyeztetés után.

Tüttő István: Tehát egy egyeztetést folytassunk és egy előterjesztés. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 323-ra vonatkozó, azzal a kiegészítéssel, amit Marton úr javasolt, hogy ennek a határideje március 31. és azt követően, június 30. és kivonulunk ebből, ezzel a kiegészítéssel szavazunk. Hát, hogy a KÖGÁZ-zal nem egyeztetünk tovább.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 356. számú határozat határidejének módosítását kérem, fogadjuk el.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ugyanezt kérem a 370. esetében is.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 7. számúnál kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 8-sal kapcsolatban ugye visszavontam a “B”-t és hát végül is nem az “A”-t, a Városi Kórház folyamatos ellenőrzésére elfogadja a jelenlegi gyakorlatot, vagy módszert, vagy módot, ameddig hát valaki be nem nyújt egy javaslatot.

A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Végül is nincs gond, mert tőlem nem vonhatják meg a jogosítványt, tehát menni fog, úgy ahogy eddig, legfeljebb azzal nem értenek egyet. A 9-nél kérném a 7-es főútra vonatkozó döntésüket, de figyelemmel kell lenni arra, hogy itt minősített többség kell, hiszen a költségvetést érintő kérdésről van szó. 5 millió Ft. Szeretném jelezni, mint előterjesztő, hogy nem támogattam ennek a forrását az előterjesztésben. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: 10-re kérem a szavazatukat. Ez a Szerencsejáték.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 11., minősített többség kell. Szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy ebben a kérdésben egyszer Önök már nemmel szavaztak, illetve hát nem mindenki, én úgy érzem, hogy szüksége van a városnak, hogy ennek a szövetségnek tagja legyen, mert olyan előnyöket nyújt, hogy messze meghaladja annak a költségeit, mint amivel itt most számolnunk kell. Ifjúság. Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetségről van szó. Kérem, szavazzanak, én támogatom, de ez Önöket ne zavarja.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Még egy, és a kiegészítő lapon szerepel még egy határozati javaslat. Kérem, erről már szóltam az elején, a Kiskanizsai Emlékparkban felállítandó Millenniumi Emlékkő megelőlegezéséről van szó. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most kérném az utolsó, a tájékoztató tudomásulvételéről szavazzanak.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

33/2000. (II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 43/1999, a 189/3/1999.(VI.22.), a 269/2/1999.(IX.14.), a 327/1,2/1999.(X.26.) a 340/1/1999.(IX.30.), a 341/3,4/1999.(XI.30.) .a 357/1999.(XI.30.), a 359/1999.(XI.30.), a 369/1/a,2/a,3,4/a,5/a,6/a/1999.(XII.14.), a 372/1/1999.(XII.14.), a 379/1/1999.(XII.21.), a 392/1999.(XII.21.), a 395/1999.(XII.21.), a 400/1-4/1999.(XII.21.), a 401/1999.(XII.21.), a 4/2/2000.(I.13.), 5/18/2000.(I.25.), a 12/1/2000.(I.25.), 15/2000.(I.25.) és a 16/1,2/2000.(I.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. az 5/1,2,3./1999. számú határozatot hatályon kívül helyezi.
  3.  

    

  4. egyetért azzal, hogy egyeztető tárgyalást kell kezdeményezni a “Ryno’ Út-, Híd- Épületkarbantartó és Építő Kft-vel, a FLOREAT Alapítvány másik alapítójával, hogy megegyezés szülessen a kuratórium elnöke és tagjainak személyére vonatkozóan.
  5. Utasítja a polgármestert, hogy 2000. március 31-ig a tárgyalás eredményéről a javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: 2000. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  6. a 323/2,3/1999.(X.26.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. június 30-ig meghosszabbítja azzal, hogy ha ezen időpontig a határozat végrehajtása nem történik meg, további határidő módosítást nem engedélyez.
  7. a 356/3/1999.(XI.30.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. június 30-ig meghosszabbítja.
  8. a 370/10/1999.(XII.14.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. március 28-ig meghosszabbítja.
  9. egyetért a 7 sz. fkl. út jelenlegi elkerülő szakaszán a leendő 61 sz. és 71 sz. főutak csomópontjában körforgalom létesítésével.
  10. A Vágóhidi u-nak a Kiskanizsa területrész irányába történő átvezetése korrigált nyomvonalon (Kiskanizsa-Palin között) a nehéz- és mezőgazdasági gépjárműforgalom miatt indokolt.

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az M 7-es autóút Sormás települést északról kikerülő nyomvonalával.

  11. a Városi Kórház folyamatos ellenőrzésére külön határozatot nem hozott.
  12. a közgyűlés nem ért egyet a Nagykanizsa Magyar u. – 7-es főútvonal (74-es-7-es) körforgalmi csomópontjának kialakításával.
  13. egyetért azzal, hogy az 1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése, illetve az 1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat területén lóversenyfogadás és agárverseny-fogadás működtetésére vonatkozó koncessziós pályázat kerüljön kiírásra.
  14. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Szerencsejáték Felügyeletet tájékoztassa.

   Határidő: 2000. március 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  15. támogatja a város tagságát Az Ifjúságért - Önkormányzati Szövetségben, a mindenkori lakosságszámnak megfelelő tagdíj befizetését vállalja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot írja alá és intézkedjen a tagdíj befizetéséről.
  16. Határidő: 2000. március 31.

   Tagdíj befizetésének határideje: 2000. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatalától a kiskanizsai emlékparkban felállítandó Millenniumi Emlékkő megvalósítására elnyert 600 000 Ft szervezők számára való megelőlegezését támogatja.
  18. Határidő: azonnal

   Felelős : Tüttő István polgármester

  19. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy Bicsák Miklós úr két kérdést kíván feltenni.

  Bicsák Miklós: A kérdéseimnél már régóta, több éve problémás, az úgynevezett Űrhajós utca, Nagykanizsa városrész nagyon szélső utcájáról van szó, és nagyon forgalmas és balesetveszélyes. Már többször, több éven keresztül a közgyűlésben mindig említettem, hogy ennek az utcának maga az úgynevezett busz helyijáratnak a várakozója is egy nagyon szerencsétlen helyen van elhelyezve, mivel, hogy nincs gyalogjárda az úgynevezett GE útkanyarulattól a Magyar utcáig. Tudniillik a Zalaegerszeg felől, illetve ha a város felől kifelé, Zalaegerszeg felé közlekedő kamionok, bármilyen teherkocsik, ezen az Űrhajós utcán közelítik meg a GE TUNGSRAM-nak a gyárépületeit, továbbhaladva a 7-es főútvonalra. Nagyon balesetveszélyes. Tegnap délután hasonló eset történt megint a buszmegállónál. Én kérdezném, mikor valósul meg az S-kanyartól a Magyar utcáig legalább egy ideiglenes gyalogjárda, a lakosság kérése, mert jön megint az eső, tavaszi esőzések, egyéb és az ott közlekedő emberek az úttesten haladnak a buszmegállóig. Én kérném a közgyűlést és a hivatalt, hogy ebben az utcában szíveskedjenek valami megoldást a lakosság kérése, hogy megtaláljuk. A második kérésem Korpavár gázellátásával kapcsolatban. Ismétlődő kérés ez tudom, már nagyon többször felvettem a közgyűlésen, de a lakosság kérdezi, hogy van-e már valami eredmény, hogy a hivatal, illetve a tisztelt közgyűlés intézkedett-e már, a gázműtől kaptunk-e árajánlatot a gáz bekapcsolásával, illetve egyedül a városszéli település, ez az a szegény 80 lakóházzal ellátott élő családok, akinek sem a csatornája, sem a gázproblémája még ez idáig nincs megoldva. Kérdezném, hogy a gázzal kapcsolatban van-e valami biztató és kedvező.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy én magam továbbíttattam Bicsák úrnak azt a választ, amit KÖGÁZ adott. Nem kaptad meg Miklós?

  Bicsák Miklós: Most, múltkori beszélgetésünkkor tetszett említeni, hogy valóban kedvező válasz jött a KÖGÁZ-tól.

  Tüttő István: De a választ is elküldtem.

  Bicsák Miklós: De nem tudom, lehet, hogy mifelénk a postás, most nem akarom a labdát átdobni, nem találkoztam vele, de holnap van fogadóórám, és biztos a lakosság jogosan fel fogja tenni a kérdést, azért tisztelettel kérdezném, hogy milyen választ adhatok a lakosság kérdésére.

  Tüttő István: Ismét elküldjük, mert lehetséges, akkor nem tudom milyen oknál fogva, de én megkaptam a KÖGÁZ válaszát, sőt képviselő úrnak szignáltam is, hogy kapja meg, hát pótoljuk, ha ez nem történt volna meg. Utána fogok nézni. Balogh László úr, nem, bocsánat ő a javaslatát elfogadtuk. Úgy látom, hogy Zsoldos úr, de három szóbeli interpelláció. Egy kérdésem azért lenne, mert interpellációt jelzett még Bicsák úr. Lesz még külön? Rendben van.

  Bicsák Miklós: Nagyon röviden, kezemben van, de mielőtt elmondanám, röviden a szóbeli interpellációmat, úgy tudom, ahogy itt a leírtakban a Palin városrész, Kalász utca lakói megküldték Tüttő István polgármester úrnak és Gáspár András igazgató úrnak, a VIA KANIZSA ügyvezetőjének, én csak nagyon röviden szeretném ezt a szóbeli interpellációt, mivel hogy tudom igazolni 45 aláírással, napokban érkezett meg hozzám a levelük, amelyben sérelmezi az ott élő 17 család, hogy megtörtént örömünkre Palin városrészben is a csatornázás, de ez a Kalász utca valóban nagyon mostoha körülmények között van. Az őszi esőzés, a mostani tavaszi egyéb esőzéseknél nagyon sáros és ebben az utcában nincs még egy ideiglenes gyalogjárda sem. A lényeg, az a kérése a tisztelt családoknak és a lakóknak, hogy szíveskedjék a hivatal, illetve a VIA KANIZSA valamilyen megoldást, hogy az a sár vagy a vízelvezető, vagy az árok kipucolásával vagy valamilyen megoldással, hogy onnét a helyi buszmegállóhoz tudni kell, hogy ki kell jönni a volt ÉPGÉP épületig és ez csak a közúton, illetve ebben az utcában az úttesten tudják, amelyen munkagépek, a tavaszi munkák, őszi betakarításkor is, ugyanúgy a förhénci hegyre közlekednek és ettől teljesen az egész utca meg a környéke tiszta sár. Itt a lakosság nagyon kér valami megoldást, ők is úgy érzik, hogy fizetik a garázsadót, itt megemlítik a levelükben a megemelt súlyadót is, és valami megoldást, mert gépjárművükkel is szeretnének ott ugyanolyan úton közlekedni, mint a többi utcákban, jogosan.

  Tüttő István: Ezeket megvizsgáljuk, és a válaszokat megadjuk az intézkedésekkel kapcsolatban.

  Zsoldos Ferenc: Ahogy kéréskor említettem, három témában kívánok interpellálni. Hát az egyik téma, bizonyára mindannyian vagy sokan Önök közül is észrevételezték vagy észrevették, hogy a Fő út és az Erzsébet tér, különösen az Erzsébet tér északi része olyan mértékig szennyeződött fagyöngyökkel, hogy ami nagyon félhető, hogy egy-két éven belül azokat a nagyon szép fákat, amelyeknek olyan hasznos szerepük van, és ez nemcsak por-, hanem zajfogók is a város legfrekventáltabb utcájában, tönkreteszik. Kérném, hogy szíveskedjenek még a vegetációs, tehát a tavaszi hajtási időszak elindulását megelőzően legalább a város főutcáját és főterét ilyen szempontból a fertőzéstől mentesíteni. A másik téma a Fő út 5. számú épület, közismertebben a múzeum épülete, vagy épületének a homlokzatát nem tudom, hogy engedéllyel-e vagy engedély nélkül, hát mind a kettő súlyos hiba, azt hiszem mindannyiunk véleménye szerint, különböző nemzeti zászlók jelképeivel mázolták be, ami a kevés és egyik legértékesebb műemlék épületünket véleményem szerint nagyon erőteljesen elcsúfítja. Legalábbis a homlokzatát. Én mindenképpen kérem, hogy akár engedéllyel, akár engedély nélkül történt ez a furcsa színezés, hogy szíveskedjenek az eredeti állapotot a műemlék épületnek megfelelően visszaállítani. Egyébként annak nagyon örültem, hogy az épület keleti oldalán működő pince-vendéglátó egység elől, bejárata elől az a rettenetes és irritáló giccses figura, amit invitálásként állítottak oda, eltűnt, nagyon remélem, hogy nem kerül vissza, mert a Fő út egyik csúfja volt. Már vissza is került? Nem vettem még észre. Még egy dolgot említenék meg, ugyancsak a Fő útra vonatkozik. A Fő út 23. számú épület, amely “A város építészeti értékei” című kiadványban is szerepel, de úgy gondolom, hogy akik engedélyezték a homlokzatának a megbontását, hát azért hibát követtek el, mert hiszen műemlék épületről van szó, vagy műemlék jellegű épületről pontosabban. Itt van a Hunyadi utca és a Fő út sarkán ez a zöld és matt sárga színezésű, a 80-as évek elején rendbetett épület. Nem is arról van szó, hogy újabb nyílást nyitottak bizonyos, gondolom kereskedelmi egység vagy kis műhely céljára, hanem megbontották az ablak párkánysorát is. A városból sokan észrevételezték, és kértek, és én igazat is adtam abban, hogy azért utána kellene járni, hogy akiknek leginkább védeni kellene a viszonylag kevés építészeti értéket jelentő épületeink homlokzatát, azok bizony hozzájárulnak, vagy akkor bírságot kell kiszabni, ha engedélyezés nélkül csinálták meg ezt az otromba beavatkozást. Egyébként tudomásom van arról, hogy a város több pontján, természetszerűleg a belvárosról van szó, konkrétan a Csengery utcáról hallottam, hogy újabb homlokzatbontást terveznek különböző egységek létesítésére, a magam részéről rettenetesen ellenzem és elítélem, mert egyértelműen rontja a városképet minden területen, rontja az épületeink értékét, de különösképpen szembetűnő és irritáló, ha ez a város centrumában jelenik meg. Kérem, szíveskedjenek megnézni, ki volt az engedélyező, vagy pedig amennyiben engedély nélkül történt, az eredeti állapotot kérem visszaállítani.

  Tüttő István: Megvizsgáljuk és tájékoztatjuk képviselő urat az intézkedésekről. Ezek után rátérünk azon interpellációs kérdésekre, amelyeket már korábban megválaszoltunk, illetve bocsánat, még most látom, hogy van két olyan interpelláció, egyik Tóth Zsuzsa önkormányzati képviselőnő interpellációja, nem tudom kíván-e szóban hozzáfűzni valamit, mert a választ majd megkapja. És ha jól látom, Röst János úrnak van egy olyan interpellációja, amellyel korábban már ő jelentkezett, kíván-e szólni hozzá.

  Röst János: Ez az interpellációm 1998. december 7-én, tehát több mint egy éve nyújtottam be, a Nagykanizsa város Polgármesteri Hivatal intézményei, kft-k, gazdasági társaságok energetikai problémája megoldására. Mint ahogy képviselőtársaim is tudják, erre kaptam egy udvarias hangú választ és lényegében nem történt semmi. Ugyanezt a problémakört felvetettem a Polgármesteri Hivatal átszervezésekor, hogy alkalmazzon a hivatal energetikus szakembert státuszként, úgy szinten nem került kialakításra, a közgyűlés úgyszintén leszavazott ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy jelentős költségmegtakarítást úgy tudott volna elérni, hogy ha bármely változatot elfogadta volna akár a polgármester úr, illetve akár a közgyűlés és jelentős 10 millióktól esett el a város ilyen értelemben, amikor arról panaszkodunk, hogy nincs költség erre-arra, nincs pénz felújításokra, működtetésre, akkor úgy gondolom, hogy ilyen jelentős összeget nem szabadna kidobni az ablakon. Éppen ezért megismételném az akkori interpellációmat, szó szerint, pontosan azért, hogy kedvező döntés esetén ennek legyen súlya. Nagykanizsa város költségvetésének legjelentősebb kiadásai a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, kft-k működési költségei. Ezek nagyrészt bérjellegű kiadások, a másik része pedig, ami szintén nagyon jelentős, a közműműködtetők, szolgáltatóknak a költségei, gondolok itt víz, villany, gáz, központi fűtés és a Nagykanizsa városnak a közvilágítása. Ezek költségcsökkentése csak akkor lehetséges, hogyha ezeket a munkálatokat megfelelő szintű szakember ellenőrzi, illetve a karbantartásokkor, felújításokkor ilyen jellegű műszaki megoldások kerülnek kiépítésre. Az épületek fűtései elavultak, korszerűtlenek, a fűtéstechnikai szabályzás úgyszintén és ez vonatkozik az IKI épületeire is. Mivel, hogy érdemi választ nem kaptam, ezért voltam kénytelen újra interpellálni, a költségvetés tényszámai úgy gondolom, hogy mindenkit el kell, hogy gondolkoztassanak, hogy ezt a témát komolyan kell venni, és annak mindenképpen örülök, hogy a mai napnál lesz egy olyan napirend, ami ezt tárgyalja, az épületeknek a központi fűtése és melegvíz ellátása kapcsán. Tehát szeretném javasolni, hogy a következő hetekben-hónapokban tűzzük napirendre a város közvilágításának a témáját is, illetve az épületeknek az energiaellátását villamos oldalról. Én remélem, hogy pozitív hozzáállással mindenképpen ez rendeződni fog.

  Tüttő István: Köszönöm Röst úr, de azt hiszem, hogy épp a mai nap is igazolja, hogy nem arról van szó, hogy teljesen figyelmen kívül hagytuk volna a javaslatát, sőt e nélkül is célul tűztük ki az egész rendszer újragondolását és pályázatot is szeretnénk kiírni, hát remélem, hogy a közgyűlés úgy dönt. Közvilágítás, sorolhatnánk végig az összes energiával kapcsolatos kérdést. Az energetikusra vonatkozó javaslata pedig nem azért nem valósult meg, mert rossz ötletnek tartjuk, hanem a közben ajánlatot tevő cégek ugyanennek a feladatnak az ellátására is tettek ajánlatot. Úgy tűnik, hogy szolgáltatás formájában cégek részéről, valószínű ez lenne az egyszerűbb megoldás, akik vállalnák, vagy aki vállalná az egész intézményhálózat ilyen jellegű szakmai felügyeletét, tanácsadását, ami egy energetikusi feladatnak megfelel. Tehát ennek a pályáztatásnak egyben ez is egy feladat lesz majd, hogy az energetikusi feladatokat is ennek a csomagnak a keretében megoldjuk. De hát ugye ezt a választ most megadtam Önnek, de a konkrét lépéseket már az idén szeretnénk megtenni, mert azzal egyetértünk, hogy tartalék rengeteg van ebben a kérdésben, ezért is szeretnénk mielőbb megvalósítani. Úgy látom, több olyan interpelláció nincsen, amely akár írásban beérkezett. Most kérdezem tisztelt Dr. Horváth György urat, hogy a választ, amelyet az interpellációjára adtunk, azt elfogadja el.

  Dr. Horváth György: Köszönöm szépen, igen.

  Tüttő István: Bicsák Miklós urat kérdezem.

  Bicsák Miklós: Igen.

  Tüttő István: Tóth László urat kérdezem a Rozgonyi 1. ügyében.

  Tóth László: Nem.

  Tüttő István: Nem szükséges, hogy indokolja, nem fogadja el, akkor Önöknek kell dönteni, hogy a válasz elfogadható-e, avagy sem, kérem szavazzunk.

   

  A közgyűlés 4 szavazattal, 14 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a választ nem fogadja el.

   

   

  34/2000. (II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Tóth László képviselőnek a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épületben megvásárolni kívánt irodák értékesítésével kapcsolatos felvetését ismételten vizsgáltassa meg.

  Határidő: 2000. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Marton urat kérdezem.

  Marton István: Én ezt a választ, megmondom őszintén, hogy nem nagyon értem, viszont az általam feltett kérdésre a választ a polgármesteri tájékoztatóban megkaptam, ezért annak ellenére, hogy ez nem stílszerű itt, én elfogadom.

  Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő.

  Dr. Baranyi Enikő: Nem fogadom el.

  Tüttő István: Hát ugye itt arról van szó, hogy közben döntött a közgyűlés az interpellációval kapcsolatban, kérem, ismét döntsünk arról, hogy a korábbi döntésünket elfogadjuk-e.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a választ elfogadta.

   

  Tüttő István: Dr. Csákai urat kérdezem.

  Dr. Csákai Iván: Igen, elfogadom.

  Tüttő István: Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. Rátérünk az önálló képviselői indítványok tárgyalására.

   

   

 3. Dr. Baranyi Enikő képviselő önálló indítványa (írásban)
 4.  

  Tüttő István: Kérném, hogy bizottsági szakaszba utalásáról döntsünk, hiszen ez a logikus lépés. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  35/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Baranyi Enikő képviselőnek a Kisrác utcai tagóvoda és Nagyrác utcai tagiskola egy szervezeti egységbe történő összevonásáról szóló önálló indítványának megtárgyalására felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot.

  Határidő: 2000. március 31.

  Felelős : Balogh László bizottsági elnök

   

 5. Teleki László és Röst János képviselők önálló indítványa (írásban)
 6.  

  Tüttő István: Kérem ugyancsak bizottsági szakaszba utalnánk.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  36/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Teleki László és Röst János képviselőnek a “Szociális depó” létrehozásáról szóló önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

  Pénzügyi Bizottság

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

  Szociális és Egészségügyi Bizottság

  Határidő: 2000. március 31.

  Felelős : Böröcz Zoltán bizottsági elnök

  Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Antalics Dezső bizottsági elnök

  Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

   

 7. Marton István képviselő önálló indítványa a sánci településrészen új ravatalozó építésével kapcsolatosan (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a költségvetésünk is tartalmaz erre vonatkozó forrást. Kérem, szavazzunk róla.

  Tarnóczky Attila: Én azt javasolnám, hogy vezessük bele a határozat szövegébe az 1,5 millió Ft-ot, amit a költségvetés tartalmaz erre. Tehát a költségvetésben 1,5 millió Ft-ot biztosít a feladatra.

  Tüttő István: Marton úr elfogadja?

  Marton István: Először is köszönettel tartozom az önkormányzat mind a 6 bizottságának, ahol 46 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal ment át ez a javaslat. Tarnóczky úr ráérzett a kérdésemre, mert a költségvetésben valóban 1,5 millió Ft van beütemezve, ha ez így marad, akkor ezt nem lehet egy év alatt megcsinálni, csak két év alatt, mert az etalonja, amit adaptálni kell, a bagolai, az kb. 3,5 millióba került. Hát ha nem megy másként, akkor így fogadom el, de én szeretném, ha az idén megvalósulna, de nem tudok ellene tenni semmit, ha csak két év alatt valósul meg.

  Tüttő István: Lényeg az, hogy elkezdődjön, mert az azt jelenti, hogy be is fogjuk fejezni. Kérem, szavazzunk Tarnóczky úr kiegészítő, módosító javaslatával, hogy rögzítsük benn a másfél millió Ft-ot.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  37/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése – a bizottsági határozatokra figyelemmel – a Sánc-i városrészben – a meglévő hullakamra helyett – ravatalozót építtet (a bagolai adaptálásával), melynek költségét, 1,5 millió Ft-ot a 2000. évi költségvetésben biztosítja.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 9. Kiss László képviselő önálló indítványa rendelet alkotása a területek bejárása tárgyában (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Korábban már gyakorlatot is alkalmaztunk, hiszen sor került ilyen bejárásra, csak Kiss úr javaslata ennek a rendszerességét is előírja. Kérem, szavazzuk meg.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  38/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a választókerületek (városrészek) bejárásáról – a bizottságok véleményének figyelembevételével, Kiss László önálló indítványa alapján – terjesszen elő rendelettervezetet, amely elfogadása esetén az SZMSZ mellékletét képezi.

  Határidő: 2000. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: Elnézést, ehhez az előterjesztéshez a bizottságunknak volt egy kiegészítése, hogy a negyedévenkénti bejárás után a VIA KANIZSA és az illetékesek, tehát a Műszaki Osztály beszámolásra kötelezett.

  Tüttő István: Nincs Műszaki Osztály.

  Dr. Csákai Iván: Hát az utódja, beszámolásra kötelezett, tehát nem csak a területi képviselő.

  Tüttő István: Amit a bizottság javasolt, a kidolgozást javasolt a Kiss úr, hát ott figyelembe kell venni természetesen a bizottsági javaslatot. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy elfogadtuk, 23 igennel, 1 nemmel, ez rendelet. Az órámat nézem, 16.15-ig szünet.

   

  Szünet

   

   

 11. Előterjesztés a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepció Nagykanizsa 2000-2004-ig (írásban)

Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Megkérem bizottsági elnök urat, Balogh László urat, hogy az írásos előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészíteni valója, ha igen, azt tegye meg.

Balogh László: Megint egy koncepció? Mondhatják néhányan. Igen, mert kell a tudatosság, ezen a téren különösen, hiszen munkahipotézisként a 3-29 éves korosztályig van szó itt bizonyos középtávú ifjúságpolitikai koncepcióról, mely a város lakosságának 37 %-át érinti. Van ugye oktatási, sportkoncepciónk, lesz még az idén kulturális koncepciónk is. A sorban azt hiszem megfelelő helyen a város előáll ezzel a koncepciójával is. Alapvető célkitűzéseket tartalmaz ez 5 évre, mely rövid látlelet, és a stratégiai célkitűzések vannak benne elsősorban, a taktika ez után következik. Természetesen igaz az is, hogy koncepció, ezt csak zárójelesen mondom, azért van, hogy megváltoztassuk. Az önkormányzati törvény, az 1990-es szerint a települési önkormányzatok feladata a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A törvényből a bővebb feladat-meghatározás nem derül ki, ezért kellett nekünk is kidolgozni a saját koncepciónkat. Részint azért is, mert az előző önkormányzatok nem alkottak átfogó stratégiai tervet, tehát hiánypótló ez a koncepció. Persze ez nem jelenti azt, hogy eztán is nem lennének hiányérzeteink. A város költségvetési helyzete miatt 2000-re csak átgondolandó feladatokat említ a koncepció. A lényegi, előremutató konkrét lépések csak eztán következnek. A koncepciót sok hónapos értékes előkészítő munka előzte meg, részletes szakmai egyeztetések. Nagy része volt ebben Varga Ágnes ifjúsági referensnek és a Művelődési Osztálynak. Köszönet érte. Székfoglalóval természetesen most különösebben nem készültünk, helyette sokak véleményére voltunk kíváncsiak. A tervezet szövege így alakult ki. Az OKSB bőven és tartalmasan tárgyalta a koncepciót és egyhangúlag elfogadta. 11 határozati javaslatunk van. Részleteibe nem mennék bele. Bízunk benne, hogy előremutató és a jövőben bő és valós tartalommal megtelő határozatokat hozunk. Volt ifjúsági fórum is a kulturális és sport fórum után, mely meggyőzött bennünket arról, hogy gyakrabban és bővebben kell megszólaltunk az ifjúság irányában is. Inkább csak a közvéleménynek mondanám, hogy ez a 11 tartalmas határozati javaslat csak címszavak mentén mivel foglalkozik. A városi diákönkormányzattal, a Csónakázó-tavi zöldtáborral, a balatonmáriai gyermeküdülővel, egy komplex városi ifjúságkutatás ügyével, a meglévő intézmények működésének feltételrendszerével, pszichológus, szociálpedagógus foglalkoztatásának feltételeivel, ifjúsági és civilcentrummal, egyeztető fórummal, a megszűnő Kálvin téri játszótér pótlásával, áttelepítésével, az ifjúsági ügyek integrált képviseletének lehetőségeivel, együttműködési megállapodással a városi diákönkormányzattal, az Ifjúsági Alappal, és egy csomó plusz ötlet adódott az egyeztetések folyamán, többek között az 5 művelődési ház lehetőségeinek a kihasználása. Örülünk annak, hogy szeptember 1-jétől törvényi kötelezettség lesz az, hogy a 300 fő fölötti iskolákban kötelező lesz a szabadidő szervező beállítása. Egy apró megjegyzés, amely a gyermekvédelem kapcsán a múltban elhangzott közgyűlési szinten, a drogambulancia kérdése, ezt akkor elutasítottuk, utalnék arra, hogy ez a probléma ettől még tovább él és egy szűrővizsgálati rendszerre ettől függetlenül, tehát nem drogambulanciára, de továbbra is szükségünk van. És így tovább, és így tovább lehetne sorjázni az ötleteket, én legvégül inkább csak arra szeretnék utalni, hogy szeretettel várja a diákönkormányzat a holnapi parlamentjére a kedves képviselőket és minden érdeklődőt, hátha tudunk tanulni valamit a fiatalságtól.

Györek László: Azt hiszem régi adósságát törlesztette most a város ezzel az ifjúságpolitikai koncepcióval, amely remélhetőleg elfogadásra kerül. Természetesen ez a koncepció nem tartalom, inkább csak a váz, amit majd ki kell tölteni tartalommal és remélhetőleg ez a tartalommal való kitöltés minél gyorsabban el fog kezdődni. Én csak egy-két dologra szeretném itt ezzel kapcsolatban felhívni a tisztelt közgyűlés figyelmét. Először is arra, hogy a tartalommal való kitöltés igazából nem a mi dolgunk. Említi is ez a koncepció, hogy az, hogy ez a modell működni fog, elsősorban az ifjúságon múlik, a fiatalokat be kell vonni, be lehet és be kell vonni a munkába, nekünk ehhez minden segítséget meg kell majd adni. Említi a koncepció azt is, hogy szükség van Nagykanizsán egy komplex ifjúságkutatásra, amit úgy gondolom, hogy most már nem mulaszthatunk el, igazából nem nagyon tudjuk, úgy vélem, hogy milyen is Nagykanizsán jelenleg az ifjúság helyzete. A határozati javaslatokkal kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy önkormányzati szinten is foglalkozzunk az ifjúság kérdéseivel, komplex módon foglalkozzunk az ifjúság kérdéseivel, ez az ifjúsági és hát sportbizottság létrehozása, amely talán lehetővé tenné azt, hogy az önkormányzat is lássa, hogy Nagykanizsán van ifjúság, vannak problémái, vannak kérdéses, jelenleg még megoldatlan dolgai és reméljük, hogy az elvándorlás, a városból való elvándorlás talán kisebb lehet ezáltal. Én azt kérem szépen mindenkitől, hogy a határozati javaslatokat fogadja el és a továbbiakban pedig támogassa az ifjúságpolitika ezen koncepcióban megfogalmazott lépéseit.

Dr. Horváth György: Fontos és alapvető ez az előterjesztés. Egyrészt dicséri az osztály megszokott alaposságát, következetességét. Rendkívül sokrétű feladatot kellett megoldani, ezt mutatja a 11 határozati javaslat, valószínű még 22-t hozzá lehetett volna írni. Mutatja ennek az előterjesztésnek az értékét az, hogy itt egy járatlan út van. Nem mehetett az osztály, és azt hiszem, hogy a bizottság sem mehetett tovább, hogy tanácsokat, különösebbeket adhasson. Ebben benn vannak a buktatók, de én úgy is hiszem, és úgy remélem, hogy elsősorban siker van mögötte és erre a sikerre lehet számítani. Mögötte sok tennivaló húzódik, meg, sőt azt kell mondanom, hogy igen sok. Nem foghat át mindent, hiszen az ifjúság, úgy érzem, hogy a teljességet jelenti, tehát ezzel kapcsolatban nem várhatjuk el a teljességet, ezt az igényt, de ahogy elnök úr mondta, majd az idő korrigálja, javítja, módosítja, ahogy sok mindent már eddig is tettünk. Viszont kiváló alap. Kezdeném a feladatokkal. A részletek kidolgozása, ez a jövő dolga, magyarul, tartalommal való megtöltése. A másik oldal pedig a módszer, azt hiszem ez sem most itt a közgyűlésre tartozik, hanem azok akik nap mint nap majd fognak itt tevékenykedni. Realizálni kell, és ez nagyon-nagyon sok munkát kíván. Én a két oldalról úgy szólnék, kell az akaró. Én azt hiszem, hogy a fiatalság, az ifjúság döntő többsége akarja és akkor máris, ha elfogadjuk ezt a koncepciót, jót tettünk. A másik oldal, és ezzel zárnám, és az, aki segíti. Hát elsősorban pedagógus, de azt hiszem, hogy ki kell emelnünk nem csak a pedagógust, hiszen ez közös ügy, a családtól kezdve különböző társadalmi szervekig. Jó, kiválóaknak tartom a további tevékenységhez, vagy egyszerűen úgy fogalmaznám meg, egyfajta minőségi, más jellegű nevelési, oktatási, ifjúságprobléma megoldási tevékenységhez és csak támogatni tudom.

Röst János: Én nem kívánok belemenni az összes javaslatba, ami elhangzott, úgy gondolom, hogy nagyon sokrétű és nagyon fontosak ezek, hanem szeretném kiegészíteni 12. javaslattal. Arról van szó, hogy a fiataloknak úgy gondolom, hogy ezeken kívül jelentős problémájuk van a lakáshoz való jutás, aminek Kanizsán is a nehézségeit úgy érzem, hogy megtapasztalják, amennyiben ebbe a szakaszba érnek. Tehát most készül a lakáskoncepció, és én szeretném javasolni 12. pontként, hogy a készülő lakáskoncepció térjen ki a fiatalok lakáshoz való jutás lehetőségeire is. Én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet szavazni, és be lehet építeni, remélhetőleg olyan javaslatok is előkerülnek a lakáskoncepció kapcsán, amibe lehetőséget kaphatnak fiatalok új lakáshoz jussanak. Ez egy jelentős probléma nekik, úgy érzem, hogy a városnak ebben is segíteni kellene.

Balogh László: Csak egy rövid megjegyzés. Tisztelt Röst képviselőtársam a 7. határozati javaslatban az egyeztető fórum kapcsán a feladatok felsorolásánál ott van, hogy a lakáshoz jutással kapcsolatos problémák megoldásának elősegítésére vonatkozóan is feladatkitűzés szerepel. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe beletartozik.

Tüttő István: Valóban készül a lakáskoncepció és megítélésem szerint fő kérdés épp a fiatalok lakáshoz juttatása.

Tarnóczky Attila: Magam is megdicsérem az előterjesztést, úgy is, mint aki nem vagyok tagja az Oktatási Bizottságnak, amelyik előterjesztéséről szó van. Fontos dolgokat tartalmaz ez, egy aggodalmam azonban van. Annyira, hogy inkább csak a számát mondom a határozati javaslatnak, a bizonyos 6. határozati javaslat. Kérem, tekintsék meg, nem a határideje, mert akármit ki lehet dolgozni, de maga a javaslat véleményem szerint koraszülött. Egy olyasmiről döntünk, ami senkivel nincs egyeztetve, ez az intézmény használt, másik végén kell megfogni meggyőződésem szerint a problémát, meg kell fogni, nem azt mondom, hogy nem kell megfogni. Legszívesebben azt javasolnám a bizottság, hogy a 6. pontot vonja vissza egyelőre, egy későbbi időszakra adott esetben, ha nem lehetséges, és be akarja, bizottsági álláspont tehát, nem lehetséges, akkor azt kérném, hogy erről most ne döntsünk, ne szavazzuk ezt a 6. pontot.

Tüttő István: Én Tarnóczky úrhoz csatlakozva úgy módosítanám, hogy ne jelöljük meg azt a helyet, amely szóba jöhet, hanem azt mondjuk ki, hogy megvizsgáljuk egy ifjúsági ház, vagy ifjúsági centrum kialakításának lehetőségét, és hogy ebben rendkívül sok verzió belekerülhet. Azt pedig koncepció szempontjából érdemes lenne bennhagyni, hogy egy ilyennel foglalkozunk stratégiai szempontból, de hát majd eldöntjük.

Balogh László: Én a félelmet azért nem osztom, mert vizsgálja meg lehetőségét, erről szól a határozati javaslati pont, de hogyha általánosan vizsgáljuk meg a lehetőségét, akkor ez a lényegen végül is azt hiszem, annyira nem változtat, tehát a polgármester úr által is és az alpolgármester úr által mondottakat el tudom fogadni.

Zsoldos Ferenc: Hát jó magam is örömmel olvastam önmagában a napirendi pontok között látva ennek a témának az előterjesztését, de még inkább elégedettséggel töltött el, amikor hát alaposan, alaposabban átnéztem magát az anyagot. Én mindenképpen értékének azt tartom, hogy ez egy kiindulási bázis, még pedig alapos, sokoldalú, a város körülményeire építő és épülő helyzetjelentésből indul ki, és helyzetelemzésből indul ki. Árnyalt és a fiatal és ifjúsági korosztály minden rétegére kiterjedően. Értékét abban is láttam, hogy a feladatrendszer tulajdonképpen erre a helyzetelemzésre épül, és messzemenően figyelembe veszi a város olyan sajátos helyzetét, amelyben a pozitív, tehát az eredményes oldal mellett nem hallgatja el és hangsúlyt ad azoknak a gondoknak és problémáknak, amelyeket meg kell oldani. Én éppen ezért mankónak is érzem magát a koncepciót, mint alapot kidolgozók jó munkáját dicsérve, mert biztosítja azoknak a részfeladatoknak a kidolgozását, amelyeket részben már a határozati javaslatok is tartalmaznak, de sokkal inkább fontosnak tartom a feladatrendszerek logikus egymásra épült megfogalmazását. Mindezek alapján a magam részéről is messzemenően támogatom azt a törekvést, ami egyértelműen kiszól, hangsúlyoz ebben az előterjesztésben. Én messzemenően egyetértek azzal, amit Röst képviselőtársam javasolt, hogy a lakáskoncepcióban, ami ugyancsak előkészítés alatt van, jelenjen meg egyértelműen és határozottan az ifjúság, tehát a fiatal korosztály, a fiatal családosokat is természetesen ide értem, vagy leendő családalapítókat, akiknek az életindulásához az egyik legfontosabb, legalapvetőbb bázis a lakáslehetőség biztosítása, amit természetesen nem szűkítek le kizárólag csak városi lehetőségekre, hiszen várhatóan a központi kormányzat vagy a parlament is szélesíti majd azokat a lehetőségeket és kedvezményeket, amelyek ezen a területen megindulnak. Az ominózus 6. számú határozati javaslattal, amely konkrétan fogalmaz, érthetően, hiszen egy meglévő olyan bázisról van szó, amit kényszerű körülmények között kellett a korábbi önkormányzati döntések alatt igénybe venni. Korainak tartom magam is a határidő 2000-re történő rögzítését, még akkor is ha ez 2000. december 31, de lehetőséget látok arra, hiszen a város oktatási intézményeinek a sorsa az majd folyamatosan módosul, dől el, alakul át, hogy ez 2001. december végéig olyan mértékben aktualizálható, hogy biztosabb fogódzót ad, és ugyanakkor határozottabb feladatot is szab az önkormányzatra, mégpedig a jelenlegi önkormányzatra. Tehát ebben a helyzetben én azt indítványozom, hogy ezzel a határidő módosítással, tehát 2001. december 31., rögzítsünk azért egy konkrét határidőt, mert ha itt egy újabb vizsgálat, újabb elemzés, a lehetőségek határidő nélküli kitolásáról van szó, vagy eltolódásáról, hát abban az esetben végeredményben olyannyira elodázzuk ezt a kérdést, ami nem kerülhetjük meg, mert végeredményben kulcsszerepet tölthet be, és remélem be is tölti a jövőben, tehát ezért javasolnám én azért ezt megfelelő és véleményem szerint teljesítőre kitolt határidővel rögzíteni.

Tüttő István: Zsoldos úr, a 6. pontra vonatkozik.

Zsoldos Ferenc: Igen.

Dr. Csákai Iván: Én az 5. napirendi ponthoz csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy reményeim szerint törvényi háttere meg fog jelenni ennek a pszichológus vagy szociálpedagógus foglalkoztatásával kapcsolatos dolognak és állunk rendelkezésére az OKSB-nek. A 7. napirendi pontban ugyanezt megismételném, itt a Balogh képviselőtársam, itt szerepel a lakáshoz jutási támogatás, és azért nem emelném ki külön a lakáshoz jutás támogatást, mert minden egyes pont, ami itt fel van sorolva, legalább annyira hangsúlyt kap, akkor föl lehetne sorolni még körülbelül 18 napirendi pontot, hogy még ezt, meg ezt, meg ezt külön vegyünk, a 7. napirendi pont bőven lefedi a fiatalok pályakezdését.

Kelemen Z. Pál: Én csak egy egész apró észrevétel, itt a 6. pont körül egy kisebb fajta vita alakult ki, nem osztom az alpolgármester úr véleményét. Tény az, hogy ez az épület valahol az ifjúság célját szolgálta. Valaha az ifjúság kultúrált szórakozását szolgálta. Ma az oktatást szolgálják, nem feltétlenül ugyanaz. Ez az iskola úgy jött létre, hogy demográfiai hullám volt, Rozgonyi II néven alakítottunk egy iskolát, ami aztán kiforrta magát Zemplén iskolává, a demográfiai hullám lefutott, az iskola meg maradt. Tehát én a határidőt sem tartom túlzottnak, az intézmény meghatározást sem tartom túlzottnak, viszont megfontolásra ajánlom az előterjesztőnek, tisztelt Balogh László úrnak az intézmény funkcióját és nevét, Ifjúsági Centrum, nem Ifjúsági és Civil Centrum. Ifjúsági Centrum legyen. A civilt azért veszem ki belőle tisztelt képviselőtársam, mert a civil szférába a filatelistáktól mondjuk az immunológusokig mindenki belefér, és általában az ifjúság onnan menekül, ahol túl sok, túl sok felnőtt felügyel rájuk és együtt kell szórakozniuk. Ilyenek. Én is ilyen voltam és mindenki ilyen. Tehát én azt javaslom, hogy a neve az Ifjúsági Centrumként szerepeljen.

Tarnóczky Attila: Bármiféle határozatot lehet hozni, de egy létező iskola használt épületének a sorsára vonatkozó határozatot pillanatnyilag véleményem szerint nem lehet hozni.

Tüttő István: Ebben úgy is döntünk.

Törőcsik Pál: Én nagy örömmel üdvözlöm ezt a programot és szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gondolatot elmondani, ugyanis nem úgy kell kezelnünk ezt a fajta napirendi pontot és ezt a fajta jelenleg tárgyalt koncepciót, mint egyet a sok közül, hanem ezt úgy kell kezelnünk, és azt hiszem az eddigi fölszólaló képviselőtársaim így is tették ezt, miszerint ez a program a városunknak a jövője szempontjából alapvető és meghatározó, a legfontosabb. Az ifjúságunk, és itt engedjék meg és a kedves nézőknek is, hogy számot is mondjak. Kanizsa össz lakossága 54.091 fő, ez a jelenlegi friss adat, ebből 3-6 évesek 2.054, 7-14 évesek 5.000, 15-18 év közöttiek 2.998, 19-29 évesek között 10.187 fő, összesen 20.245 fő lélekszámról van szó, ez az össz lakosságnak 37,4 %-a. Ezek a városunknak, a jövőnk letéteményesei. Ezt ne, hogy közhelyek puffogtatásának vegye senki, nagyon kérném, hiszen az oktatáson és ezen az ifjúságon múlik a városunk, de az ország sorsa is. És engedjétek meg itt a jelenlévő fiatalok, hogy ha már kivártátok ezt a mai közgyűlést, hogy elmondjak egy olyan gondolatot, amit a Márkus Ferenc tanár úr a magyarok, illetve a Magyar Kultúra Napján mondott. Nevezetesen Kölcseynek egyik gondolatát idézte és úgy szólt, hogy “Éljetek úgy, ahogy gondolkodtok, mert ha nem így tesztek, előbb-utóbb úgy fogtok gondolkodni, ahogy éltek.” Ha most én azt mondom, hogy nektek fiataloknak a mi feladatunk az, hogy lehetőségeket biztosítsunk, az hogy merjetek nagyot gondolni, igazán nagyot, saját magatok és a város érdekében, nem kell félnetek attól, hogy bárki bármilyen eszme nevében kioktat majd, hogy ezt vagy azt nem szabad, amit helyesnek ítéltek, és emellett merjetek kiállni és merjetek tenni érte. Ez a feladata és ebből a koncepcióból, az itt megfogalmazott határozati javaslatokból is kiviláglik, és én ehhez kívánnék mindenkinek nagyon jó munkát és jó egészséget, és jó szívvel ajánlom bármelyik határozati javaslat megszavazását.

Antalics Dezső: Előttünk áll ismét egy koncepció és azt tudom mondani, hogy ismételten egy alapos előkészítő munka van mögötte, amihez gratulálok, és nagy örömömre szolgál. Nem akarom szaporítani a szót, hiszen képviselőtársaimhoz csatakozva én is nagy örömmel tudom támogatni és remélem, hogy tartalommal tudjuk megtölteni, és külön örömömre szolgál, hogy olyan körültekintő volt az előkészítés, hogy még arra is kiterjedt a figyelem, hogy a Kálvin téri játszótérrel kapcsolatosan a bizottságunk feladatot kapott, örömmel várjuk természetesen.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a pályázat, amit erre beküldtünk, azt nem nyertük meg.

Dr. Baranyi Enikő: A már előttem szólók, azt hiszem mindannyian megdicsérték ezt a fajta koncepciót és azt gondolom, hogy ez egy biztonságos alap, és egy jövőt is adhat e területen vagy e korcsoportban élők számára, hogy foglalkoznak a problémáival. Saját magam egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azok a társadalmi, szociális és familiális problémák, amelyeket átélnek a fiatalok, sajnos rengeteg olyan változást idéznek elő, amelyek egy életre meghatározzák a sorsukat. Nagyon fontos ennek a koncepciónak a 11. oldalának az a megfogalmazása, hogy a részképesség zavarral küszködők száma, ezt nem írja, de biztos, hogy számottevően nagy, ezt a gyermekekkel foglalkozó szakemberek látják és ennek a kiszűrése az nem igazán biztosított. Én úgy gondolom, hogy az oktatási koncepcióhoz csatlakozóan célszerű lenne az Egészségügyi Bizottságnak is e ponton aktívabban bekapcsolódni, és a minél korábbi kiszűrés mellett bizonyos rehabilitációs komplex programokat kéne kidolgozni. Ugyanennek a részéhez csatlakozóan úgy gondolom, hogy meg kéne jeleníteni azt a fajta városi igényt, hogy indokolt és szükség lenne és pubertás korúakat ellátó úgynevezett serdülőkori egészségügyi centrumra, amely nagyon is szervesen kapcsolódna azokhoz a problémáknak a megoldásához, amelyre egy helyen, elérhető helyen, a különböző szakemberek team-munkában, a 14-18 éves korcsoportot tudnák fogadni. Ugyanis két rizikó életkor-csoportbeli csoportot jelölnék meg, a 3-6 éves kort, már a beiskolázásig, hogy így mondjam, tehát az óvodás korcsoport, s ezt követően a tizenéveseknek a problémáit, ami jelenthetné a pszichológust, jelenthetné a gyermeknőgyógyászt, bőrgyógyászt és az egyéb szakterületeknek a megjelenítését.

Teleki László: Igazán nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a Kisebbségi Önkormányzat már előtte megkapta az anyagot, mielőtt tárgyalták, a tárgyalásra kiküldött anyagok közt szerepelt, és igazán elég hathatósan a Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat átnézte és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Kisebbségi Önkormányzat több olyan ponttal találkozott, találkozik, ahol már ifjúsággal foglalkozott, tehát én ezért is üdvözlöm a saját nevemben és a Kisebbségi Önkormányzat nevében ezt a koncepciót, mert én úgy érzem, hogy valóban erre régóta szükség volt, és valóban szükséges, annak érdekében, hogy a város ifjúsági helyzete egy közös platformra kerüljön és ez a koncepció pont erről szól. És annak külön örülök, hogy több pontban is megfogalmazódik az etnikai kisebbséghez tartozóknak a helyzete, ami elkerülhetetlen egy ilyen koncepció kialkotásában és köszönöm külön a koncepció kidolgozáskor, hogy ezt figyelembe vették és én még egyszer azt tudom mondani, hogy amennyiben a Kisebbség Önkormányzat bármelyik programrészbe kapcsolódni tud, felajánljuk a segítségünket, és bármiben együtt kívánunk működni ebben a terülten.

Balogh László: Az előkészítők nevében köszönjük a dicsérő szavakat. A 6. pontot szeretném akkor véglegesen pontosítani. Tehát mint előterjesztő, 6. pont: Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg Ifjúsági és Civil Centrum megvalósításának lehetőségét. A civil szóhoz én továbbra is ragaszkodnék, mert még bővebb végiggondolás lehetőségét hordozza magában, a civil szférához is tartozhat az ifjúság és akkor ezt én nem akarom bővebben részletezni, én mint előterjesztő ezt javaslom, hogy maradjon meg az eredeti ….

Tüttő István: Lezárom. Egy kérdésem lenne, hogyha van az ifjú vendégeink között valaki, aki ehhez szólni kíván, nem tudom, hogy élni kívánnak-e ilyen lehetőséggel. Köszönjük szépen. Akkor szavazásra tesszük fel a határozati javaslatokat. Először a 6. számú, bár úgy tekintem, hogy előterjesztő bizottsági elnök úr módosította. Tehát nem, tehát úgy tekintem, mint ha eredetileg ezt terjesztette volna elő be. Azonban kettő olyan módosító indítvány volt, egyiket Röst úr másikat pedig Dr. Baranyi Enikő javasolta. Koncepcionális pontok. Röst úr javasolta, hogy készülő lakáskoncepció térjen ki a fiatalok lakáshoz jutási lehetőségének meghatározására, illetve pontosítására is. Kérem, ezzel ellenvélemény is elhangzott. A 7. pont mások szerint tartalmazza ennek a lehetőségét, de módosító indítványt teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően Dr. Baranyi Enikő serdülőkori egészségügyi központ létrehozásának gondolatát, vagy lehetőségének vizsgáltát javasolja. Én úgy gondolom, hogy koncepcionális szinten foglalkozhatunk vele. Nincs ellentmondásban azzal, hogy már működnek, hiszen gyakorlatilag az egészségügy kezeli ezt a korosztályt. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezek után fölteszem szavazásra az elsőt. Zsoldos úr ügyrendi.

Zsoldos Ferenc: A 6. határozati javaslattal lehet, hogy akkor lett volna időszerű szólnom, amikor odaérünk, de volt módosító javaslatom, az eredeti szöveg meghagyása mellett, a határidő módosítás

Tüttő István: Akkor fogom mondani, hogy 2001. Mert Zsoldos úr javasolta, 2001. december 31., fölírtam. Akkor az elsőt, tehát elfogadjuk a koncepciót és egyetértünk vele. Egyszerű szótöbbséggel döntünk. Tessék szavazni.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 2. határozati javaslat. Itt a Diákönkormányzat Csónakázó tavi Zöldtábor és a balatonmáriai gyermeküdülő működését biztosítjuk. Szavazunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 3., a polgármestert felkéri a közgyűlés, hogy tegyen intézkedést egy komplex város ifjúság kutatás megvalósításra. Szakmai, pénzügyi vonzata egy feltárására, és esetleges pályázati lehetőségek felkutatására és egy ütemterv elkészítésére. Egyszerű szótöbbséggel döntünk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 4., az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságot kérjük fel, hogy vizsgálja meg a meglévő intézmények működésének feltételrendszerét és tárja fel a városban meglévő intézményi hiányukat. Megoldásukra tegyen javaslatot, és részletesen felsorolja a határozat, hogy mire terjedjen ki a vizsgálat. Kérem, szavazzunk. A határidőket nem mondtam, csak ott fogom mondani, ahol módosul. Tehát Önök előtt van.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 6. módosítási javaslat, illetve módosult a pont, de itt szeretném jelezni, hogy Zsoldos úr 2001. december 31-t javasolt ennek az elkészítésére. Kérem, aki egyetért a módosító indítvánnyal, az most a határidőre vonatkozóan, szavazunk. Megkérdezem elnök urat, elfelejtettem megkérdezni, addig nem hirdetem ki az eredményt, hogy mi a véleménye erről. Elfogadja? Rendben van. De hát ez csak megerősítheti Antalics urat és Dr, Baranyi Enikőt, mert még nem nyomták meg a gombjukat.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Mivel egyéb módosító indítvány nem volt, ezért az eredetileg elnök úr által módosított és az eredeti határidőt kérem, szavazzuk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 7-esre vonatkozó döntésüket várom. Itt pedig szakmai egyeztető fórumot hívunk létre, többek között a lakástémával is foglalkozna.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 8. pontban is döntésüket kérem. Itt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatait szabtuk meg.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg a 9. pont szerint az ifjúsági ügyeknek integrált képviseletnek lehetőségeit a döntéshozatalban. Erre vonatkozó döntést kérem.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 10. pontban döntsünk, mely a polgármestert felkéri az önkormányzat, hogy az önkormányzat képviseletében írja alá az Együttműködési Megállapodást a Városi Diákönkormányzattal. Kérem szavazatukat.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 11. határozati javaslat. Itt pedig az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság feladatai fogalmazódnak meg. És az Ifjúsági Alap működésének módjára ad feladatokat.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

39/2000.(02.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város ifjúságpolitikai koncepcióját, az abban megfogalmazott célokkal egyetért.
  2. biztosítja a meglévő ifjúsági intézmények: a Városi Diákönkormányzat, a Csónakázó-tavi Zöldtábor és a Balatonmáriai Gyermeküdülő működését.
  3. Határidő: folyamatos

   Felelős : Tüttő István polgármester

  4. felkéri a Polgármestert, hogy tegyen intézkedést egy komplex városi ifjúságkutatás megvalósítása szakmai, pénzügyi vonzatainak feltárására, az esetleges pályázati lehetőségek felkutatására, és a megvalósításra vonatkozó ütemterv elkészítésére.
  5. Határidő: 2000. április 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  6. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg a meglévő intézmények működésének feltételrendszerét, tárja fel a városban meglévő intézményi hiányokat, és megoldásukra tegyen javaslatot. A vizsgálat térjen ki:

  • az ellátandó területekre,
  • az ellátó intézmények, civil szervezetek feltérképezésére,
  • a velük való párbeszéd módozataira,
  • a hiányok pótlására, a bővítés lehetőségeire.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Balogh László bizottsági elnök

  1. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy dolgozza ki a nevelési-oktatási intézményekben a pszichológus, szociálpedagógus foglalkoztatásának feltételeit az iskolaorvosi ellátáshoz hasonló szervezeti formában.
  2. Határidő: 2000. december 31.

   Felelős : Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

   Balogh László bizottsági elnök

  3. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg az “Ifjúsági és Civil Centrum” megvalósításának lehetőségét.
  4. Határidő: 2000. december 31.

   Felelős : Balogh László bizottsági elnök

    

  5. bizottságok közötti szakmai egyeztető fórumot hív életre, melynek feladata a Polgármesteri Hivatal megfelelő osztályaival, illetve más szervezetekkel együttműködve a fiatalok élet- és pályakezdésével, munkanélküliségének megelőzésével, lakáshoz jutásával kapcsolatos problémák megoldásának elősegítése, az ezekre vonatkozó koncepció és programjavaslatok kidolgozása.
  6. Az Egyeztető Fórum tagjai 1-1 fő a következő bizottságokból: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, illetve az általuk felkért szakmai szervezetek képviselői.

   Határidő: a Fórum megalakítására 2000. március 31.

   a koncepció és a programjavaslatok kidolgozására 2000. november 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Könyvtár építésével megszűnő Kálvin téri játszótér áttelepítésének vagy pótlásának lehetőségeit, s erre vonatkozó javaslatát (az OKSB-vel való egyeztetés után) terjessze a közgyűlés elé.
  8. Határidő: 2000. május 1.

   Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

  9. felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ifjúsági ügyek integrált képviseletének lehetőségeit a döntéshozatalban (albizottság, tanácsnok, ifjúsági tanács, egyéb), jelölje meg az önkormányzat működésében alkalmazandó formáját.
  10. Határidő: 2000. március 31.

   Felelős : Tóth László bizottsági elnök

  11. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében írja alá az együttműködési megállapodást a Városi Diákönkormányzattal.
  12. Határidő: 2000. október 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  13. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a nevelési-oktatási intézményekkel, ifjúsággal foglalkozó szakemberekkel közösen dolgozza ki gyermek- és ifjúsági klubok, szabadidős, tanórán kívüli programok működtetésének, az intézmények infrastruktúrája tanórán kívüli igénybevételének pályázati rendszerű támogatását. A Bizottság tegyen javaslatot egy lehetséges Ifjúsági Alap működésének módjára.
  14. Határidő: 2000. december 31.

   Felelős : Balogh László bizottsági elnök

  15. felkéri a polgármestert, hogy a lakáskoncepció készítése során dolgoztassa ki a fiatalok lakáshoz jutási lehetőségeit.
  16. Határidő: 2000. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  17. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy serdülőkori egészségügyi központ létrehozásának a lehetőségét.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős : Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 

Tüttő István: Tehát a végére értünk a határozatoknak. Mindegyik határozati javaslatot, sőt a kiegészítő javaslatokat is elfogadtuk. Még egyszer remélve, hogy a határidőket pontosan tartva a koncepciónak a szelemében elkezdődik a stratégia kidolgozása. A stratégiát követi majd, úgy nevezett programok, és annak a megvalósításának az időszaka. Természetesen itt teljes mértékben együtt kívánunk működni az ifjúsági szervezetekkel. Köszönjük a megjelenést, és remélem, hogy holnap nagyszámban képviselteti magát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Diákparlament, remélem a nagyon emlékezetes ülésén. Én mindenképp ott leszek. Minden jót kívánok, jó munkát, viszontlátásra.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. költségvetésének módosítására. (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A törvény előírásainak megfelelően szükséges a döntésünket most meghozni. Most kérem az Önök véleményét, és döntését az elmúlt évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan előterjesztés elfogadásával kapcsolatban. Önök előtt vannak a számok, ezek végül is tényadatok. Kérem, akinek véleménye van, most tegye meg.

Cserti Tibor: Azt hiszem újszerű fordulat előtt állunk. Én magam sem kívánok nagy vitát provokálni, mert polgármester úr úgy kommentálta, hogy jó részt technikai feladatokról van szó. Amiért szólni kívánok, az még is csak egy apró mozzanat, nevezetesen a zárszámadás ebből a szempontból technikai feltételek mellett az egy visszatekintő kép is a múltra, és amikor az elmúlt évi költségvetés jóváhagyására sor került, akkor talán tetszenek emlékezni rá, azt mondtuk, hogy igen is, akkor is bizonyos szituációban volt a város és a város gazdaságának megadóztatása az segítséget jelent ennek az állapotnak a kezelésében. Ha így most visszanézünk ebben a költségvetésben, akkor azt látjuk, hogy az eredetileg tervezett bevételekhez képest iparűzési adóból 80 millió Ft-os többlet és a rásegítő intézkedések hatása is illetékbevételből 28 millió forintos többlet érkezett a helyi költségvetésben. Gyakorlatilag, ha tetszenek emlékezni rá, az eredeti állapot közel 100 millió forintos, pontosan számszerint, eredeti 97 millió forintos hitelfelvételt irányzott elő. Ez a többletbevétel elvileg betakarta volna azt költségvetési egyensúlyi hiányt és, hogyha időközben olyan feladatokat nem vállalt volna fel az önkormányzat, akkor kedvezőbb szituációban indíthattuk volna a 2000. évi költségvetést. Én csak reménykedem egyébként, hogy az idei költségvetésünknél is hasonló szemlélettel fogunk közelíteni a kérdéshez, illetve megfelelő megértéseket tanúsítunk. Amiért szólni kívántam még, a másik feladat, hogy nemcsak tartalmi kérdés ez, az emberben ilyenkor megmozdul óhatatlanul kisördög és keresi, hol lehetnek azok, a technikai átvetésekkel kapcsolatos semmilyen problémánk nincsen, mert állami támogatás leszervezése, illetve a helyi hatáskör többletbevételek átvezetése az a költségvetésnek kötelező feladata. Azt viszont mindenféleképpen célszerű megkérdeznem, hogy a központi és a gazdálkodási feladatok között, a személyi juttatások között, különösképpen a dologi költségeknél, hogy a dologinál 154 millió forintos módosított előirányzat van. Nem is olyan régen módosítottuk a költségvetést, most miért szerepel 219,9 mi indokolja az ilyen nagymértékű módosítást? Ugyanakkor a létszámkeretnél, pedig kötelező meghatároznunk ugye a Polgármesteri Hivatal esetében is a létszámot. Ez egy költségvetési kötelező szám. 192 volt a módosított keret a múltkori, itt lyuk van, szíveskedjenek akkor most javaslatot adni, hogy akkor most mennyit hagyjunk jóvá a végleges költségvetés függvényében. Én azt hiszem, hogy a kérdések megválaszolásának függvényében, valószínűleg élni fogok még a válaszadás lehetőségével.

Tüttő István: Van-e észrevétel még. Úgy látom nincs, akkor a vitát lezárom. Átadnám a szót Gazdálkodási Osztályvezető úrnak. Természetesen Cserti úrnak megadom még a viszont válasz lehetőségét, amennyiben az szükséges.

Beznicza Miklós: Ez a 299 millió Ft, amit itt mondott, az már háromnegyedévkor jóváhagyott módosított előirányzat. Tehát csak azt módosítottuk mi, amit már háromnegyedévkor Önök jóváhagytak. Ez a 299 millió forint, ezt tételesen kigyűjtöttem, hogy miből jött össze. Semmi, mondok 3 nagy tételt és be tetszik látni, hogy miért ez a dolog. ’98 évi pénzmaradványt jutalomra jóváhagyták, 3.903 eFt, az eredeti előirányzathoz képest. Képviselők tiszteletdíja 21-ről 25 %-ra emelkedtek, 3.200 eFt az értéke. Tisztségviselők jutalmazására 3 millió Ft lett félretéve. Szeretném mondani, előirányzat, mert nincs kifizetve, ezért megmaradt, mint személyi juttatási keret. Még itt haddd mondjak még egy nagyobb tételt, ami kiemelkedik, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kért saját bevétele terhére 1.500.- ezer Ft-ot. Ez kb. 8 millió Ft. A többit meg, a kisebb apróbb tételeket meg most vezettem le ebbe a költségvetésben.

Cserti Tibor: Igen, megmondom őszintén tökéletesen elbeszéltünk egymás mellett. Én nem azt kérdeztem meg, hogy 291,5 mikor, és hogyan emelkedett 299,4-re. Őszintén nem is a személyi juttatási kör zavart annyira, mert erről a béralap kategóriáról ugye vagy klasszikus bér, nem igen szoktunk vagy csak nagyon szégyenlősen beszélni. Itt a kérdésnek a lényege az, hogy a 299,4, ami már itt jóvá volt hagyva, miért javasolnak itt 306,5 milliót. De ez a kérdésemnek a kisebbik része, én nem kérdeztem, hogy a dologi költségeknél a jóváhagyott 154,4-hez képest most miért 219,9-t javasolnak. Ugye ez egy döntési kategória, most akarják jóváhagyatni velünk. Hát azért gondolom, hogy van valami közünk dologhoz. És érdemi választ kérnék szépen rá.

Beznicza Miklós: Természetesen érdemi választ adok kedves Cserti úr, de 3., 4., 5. oldalon azért részleteztem, mert azt hittem, hogy az segítséget fog jelenteni. Teljesen tételesen, részletesen, forintálisan hoztam. Tehát semmi mismásolás nincs ebbe, Ön kérte, azért hoztam ide, azt hittem, hogy ez ügyben kérdés nem merült föl. De akkor kibontom természetesen ezeket a dolgokat. Ha megyünk elölről a 3. oldalról, amint tetszenek látni, itt energia, vásárolt szolgáltatás, munkáltató által fizetett kb. 12 millió Ft ez az Önkormányzat gazdasági feladatoknál a változáshoz képest. Nem pótelőirányzat, a Hivatalnak a bérkeretéből vettük, ennek a TB. járulékáiból. 3. oldal 34. tétele. Tovább szeretnék menni, tárgyi eszközök értékesítés bevétel több mint 12,5 millió Ft. Természetesen ezt be is kellett fizetni az államkasszába, újabb 14 millió Ft. Még tovább megyek egy sorral, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások újabb 9 millió Ft-os befizetése. Szeretném, ha fordítana Ön, akkor látná, hogy a 43. tételnél a céltartalékból el kellett vennem a Vikárius Kft-nek kifizetett összeget, újabb 17 millió Ft. Ha ezeket itt szépen összeadjuk, akkor meg van ez 50-60 millió Ft. Teljesen kirészletezve, főkönyvi számlánként átcsoportosításra.

Cserti Tibor: Polgármester úr, én szerettem volna ezt a vitát bizottsági ülésen lefolytatni, hogy ha kellene. Megmondom őszintén, én befejezem, mert picit számomra tűnik most már aggályosnak a dolog. Egyszer, még egyszer, nem kaptam a pontos létszámra vonatkozóan, kötelező jóváhagyni most év végén, választ. Ugye érdemi választ. A másik, nyilvánvaló, hogy a saját hatáskörű átcsoportosításnál, a 34-esnél kirészletezte valaki. Én … ilyesmi választ vártam volna. Kérem szépen, átköltöztünk egy új épületbe, 5 millió Ft megjelenik többlet gázenergia, vagy villany, mert ez miatt vetődött fel. tehát mi az igazi valós oka, ahhoz, hogy tervezni tudjunk. A többiről már nem is beszélek. Köszönöm szépen, befejeztem a dolgot.

Tüttő István: Van még válasz.

Beznicza Miklós: Egy válasz nem vitatkozásképpen. Év végi létszámot jóváhagyni nem kell, …létszámunk a 192 …… nincs, tényleges létszámot kell hozni április 30-ig. Igen, átköltöztünk, Cserti úr és erre semmilyen előirányzat év közben nem lett. A kékház teljes energiaellátását mi végezzük el. HUMÁN GESZ ott van, Családsegítő Központ ott van, mindenki ott van. Erre értékben soha nem kértünk egy fillért sem gázt, sem villanyt, sem szolgáltatást. Most sem kértünk rá, az intézmény saját hatáskörben, egyéb előirányzata terhére megoldotta. Egyébként Gazdasági Bizottságon, szeretném mondani képviselő úrnak, volt az anyag, ott voltam vele, minden kérdésre válaszoltam volna, ha merül.

Tüttő István: Kíván szólni még, Cserti úr? Akkor döntsünk az1999. évi költségvetés módosításáról. Rendeletmódosításról van szó.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

6/2000.(III. 3.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2000.(III. 3.) számú rendelete az 1999. évi költségvetésről szóló 6/1999. (III.2) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István: Tehát eleget tettünk a minősített többségnek.

 

 

 1. A játéktermek működésének és létesítésének feltételeiről szóló rendeletet megalkotása 322/1999.(X.26.) számú határozat alapján (írásban)

Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 

Tüttő István: Az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, Gazdasági Városüzemeltetési Bizottságok megtárgyalták a játéktermek működésének és létesítésének feltételeiről szóló előterjesztést, előterjesztője Dr. Tuboly Marianna jegyzőnő, megkérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója szóban. Nincsen. Kérdezem Önöket, hogy van-e észrevételük. Önöké a szó.

Kelemen Z. Pál: Két csoportban mondanám el az észrevételeimet. Egyrészt általános, másrészt… Az általános észrevételem a meghatározások félreérthetősége. Mire gondolok? Az I. számú kategórián a játékterem, ifjúsági gyermek-oktatási, nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyház, illetőleg egészségügyi intézmény és így tovább. Kérem szépen, én tudom, hogy magasabb rendű jogszabályok fogalmaznak félreérthetően, ez rész inkább a magasabb rendű jogszabályból átvettségre utal, egy egyházi intézménnyel templom, könyvtár népkonyha vagy az aggok háza, és ez mind nem ugyanaz. Illetve az egészségügyi intézmény az számomra egyetértek azoknak a véleményével, hogy értelmezhetetlen, én úgy gondolom, hogy az egyházban a hitéletet nem zavarja egy ilyen játékterem, másrészt még nem hallottam olyat, hogy gyónás, áldozás után a hívek a plébánossal átmentek volna Black Jack-ezni a következő játékterembe. Enyhén szólva álszent a megfogalmazás. Másrészt kérem szépen, egészségügyi intézményben, sem a beteg emberek általában nem játékterembe járnak, tehát ez sem egy jó megfogalmazás, még akkor, sem ha itt látszik átmenet a magasabb. Ez volt az általános rész. A konkrét részéről kérem a következőt gondolják végig. Ha a már játéktermet működtető vendéglátósok érdekképviselete fogalmazta volna meg a rendeletet, akkor ez így szólna, ugyanis ez a rendelet nem visszaható hatályú. Tehát mindezekben a tiltott övezetekben valaki II. típusú, vagy I. típusú játéktermet működtet, az működtetheti, de ezután már ilyet csinálni nem lehet. Ezzel a rendelettel a szabad versenyt korlátozzuk. Vagy mondhatnám azt is protekcionista jellegű a rendelet. A rendelet még önmagában is tervezet, be is ismeri, amikor azt mondja, hogy a tilalmi övezetek meghatározásánál figyelembe vettük Kanizsa Plaza Kft-vel történt …….. díjat, benne van a rendeletben, előkészítés alatt. És én ezért úgy gondolom, hogy egy ilyenfajta rendeletet, amelyik korlátozza a szabad versenyt, és amelyik korlátozza a piacot, nekünk nem szabad meghozni, illetve nem szabad protekcionista jellegű rendeletet hozni. Én arra kérném tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt a rendeletet ebben a formában ne fogadják el. Egyszer már kértem, egy magasabb rendű jogszabályt, hát ez a magasabb rendű jogszabály nem készült el igazából és másodszor tárgyaljuk ezt a kérdést, és még mindig nem látom az okát, hogy ezt a rendeletet ebben az alakban, ebben az előterjesztésben el kellene fogadni.

Balogh László: Én személy szerint nem értem Kelemen Z. Pál képviselőtársam szabad versenyre felszólító mondatait. Az OKSB, mint az önkormányzati munkában az ifjúság ügyével leginkább foglalkozó bizottság, természetes felelősségünktől áthatva, természetesen egyhangúlag úgy döntött, hogy a rendelettervezetet támogatjuk. A lehető legbővebb körzetben szeretnénk tilalmi övezetet létrehozni. Sajnos, hogy a rendelet nem lehet visszamenőleges hatályú. Még inkább örülnénk, ha arról szólna a rendelet, hogy egyáltalán hol vagy létesíthetőe játékterem. A veszélyforrást oly súlyosnak tartjuk, hogy szükségesnek véljük a minél szigorúbb szabályozást, még ha az ár ellenében történik is a dolog.

Tarnóczky Attila: Furcsa helyzetben vagyok, mert az Oktatási Bizottság véleményével egyetértek, Kelemen képviselő úr véleményével egyetértek. Ennek a tudathasadásos állapotnak egy oka van, hogyha elolvassuk az anyagot, hogy … van már itt 156 szakhatósági hozzájárulás ebben a városban, kiadtunk. Hogy az hány száz ilyen játék automatát jelent. Én nem tudom, jó néhány százat nyilvánvaló, mert általában egy szokott lenni. És itt következnek a problémáim, ezek az automaták természetesen maradnak a helyükön, ezek a hozzájárulások érvényesek, cserélhetők, modernizálhatók, minden tehető és akkor a Kelemen képviselő úrnak a megjegyzése itt ül, hogy végeredményben védjük, ha akarjuk, ha nem, a meglévő automata tulajdonosok gazdasági érdekeit, hogy ne legyen verseny velük szemben. Ugyanakkor az Oktatási Bizottság aggodalmai tökéletesen jogosak, csak a fertőzés, a fertőzés teljes elterjedése immár megtörtént. Ez a rendelet ebben a formában semmit nem old meg, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy hát úgy csinálunk, mint, hogyha ……… Nem véletlen, hogy egyszer már tényleg járt a közgyűlés előtt ez a rendelet, úgy, hogy én a magam részéről, akkor is, meg most is feleslegesnek tartom. Hát meglátjuk, hogy a közgyűlés most mit mond rá. Azt kérném, hogy ha a közgyűlés ne adj Isten nem fogadja el, akkor hozzunk egy olyan határozatot, hogy mi ilyen rendeletet nem óhajtunk a továbbiakban tárgyalni. Mert nem tudom hányszor ide fog még kerülni, egyesek úgy látom, úgy gondolják, hogy valami formai hiba a probléma. Számomra az értelmetlenség a probléma.

Böröcz Zoltán: Nem voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy tárgyaljam bizottsági ülésen, Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, érthető, is egyébként, nem kifejezetten, csak áttételesen, mondjuk költségvetést érintő kérdéssé válhat, nevezetesen a befolyó adóból természetesen. De azért azt szeretném elmondani éppen, azért mert az OKSB elnöke elmondta saját álláspontját, ami tiszteletreméltó, szándékszintjén mindenképpen, tiszteletreméltó, gyakorlatilag ez az előttünk lévő rendelettervezetet ezt egyáltalán nem kezeli, sem az ifjúsággal kapcsolatos problémát, semmit, hiszen ahogy Tarnóczky úr mondta, egy darabbal nem lesz kevesebb játékgép, és ugyanúgy modernizálódik, semmit nem tettünk. Egy dolgot biztosan tettünk, egy olyan gazdasági károkozás, gazdasági károkozás, nem önkormányzatnak mondom én ezt, egy olyan gazdasági precedenst teremtünk, ahol monopolhelyzetbe hozunk olyan jelenleg működő vállalkozókat és kizárunk a piac szereplői közül egyebeket. Egyébként azt haddd tegyen hozzá, hogy az én megítélésem szerint, bár nem jártam játékteremben x tudja hány éve, akkor sem Kanizsán, én azt hiszem, hogy a lefedettsége a városnak játéktermekben olyan mértékű, hogy különösebben nagy piacnyerésre már nincs szükség, magyarul, ha elfelejtjük ezt a rendelettervezetet, a piac most már önmagát szabályozza. Lehet, hogy ezzel most kitudnánk mi zárni még 5 vendéglátó egységet, ahol mondjuk lenne két játékgép, lehet, hogy mást tehetnénk, de az ifjúság szempontjából semmi előrelépést nem jelente. Egy dolgot szeretnék még, volt egy kormányerejű rendelet 1991-ben és mai napig szenvedünk tőle, még az MDF-kormány idején még ez nagyon rég volt. ami hasonló módon kategorizálta, hogy hol lehet szeszesitalt árusítani, és hol nem. Tarnóczky úr biztos emlékszik rá. Tessék.

Tarnóczky Attila: Gorbacsovi módszer.

Böröcz Zoltán: Igen Gorbacsovi módszerek ’91-ben Magyarországon megjelentek, emlékeztek rá, és mai napig szenvedünk tőle, eert 200 m-es körzetben a kormányrendelet értelmében nem lehetett engedélyt adni, csak ha melegkonyhás mondjuk egy intézmény. Természetesen melegkonyhára kaptak Nagykanizsán működési engedélyt. Természetesem melegkonyhából senki nem ehetett ott tovább. Elemben remekül árusította az alkoholt. Tehát ha azt mondom, hogy mi ne kövessük el azt a hibát, ami egyszer elkövetődött, mert ezzel semmit nem akadályozunk meg, a szabad versenyt valóban, korlátozzuk. Tehát ebben az esetben csak liberálisnak szabad maradni, ha tanácsolhatom.

Cserti Tibor: Hát én majd nem visszamondtam a hozzászólási jogomat, bejelentkezésemet, mert egyetértek azokkal a véleményekkel, akik indokolták, hogy az OKSB tényleg tisztességes szándéka mellett nem tudhatja szabályozni, mert ilyen a piacnak a jellege. Én magam is emlékszem, hogy 9 óra előtt megtiltották a szeszárusítást, 9 óra előtt is volt, nem csak bizonyos körzetekből kitiltva. Tehát nagyon nehéz egy szándékot, egy szabályozás szintjén megteremteni. Én, amiért szót kértem, még, hogy a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tényleg tartalmiakban tárgyalta a kérdést, elég mély húrokat pendített, különösképpen azokat, hogy kiket véd, és kiket szolgál egy esetleges szabályozás vagy tiltás És a véleményét, picit summázva ugyan, de csatolta és itt van Önök előtt. Én arra kérem Önöket tisztelt képviselőtársak, hogy a legjobb szándékkal született előterjesztést mégse szavazzák meg, én is így fogok szavazni.

Györek László: Mi épp az imént foglalkoztunk az Ifjúságpolitikai Koncepcióval, ez ugyan nem része ennek a koncepciónak, teljesen természetes dolog, de itt a hivatkozások arra vonatkoztak, hogy nem szabad, mert nem piackomform, akadályozza a szabad versenyt, nem liberális. Hát ebben az esetben én úgy gondolom, nem túl sok helyen van liberalizmus, meg sok esetben más ügyben sincs helye egyébként ennek .Ez a szabályozás nem biztos, hogy a legjobb, a lehető legjobb, de mindenképpen egyfajta irányt mutat. Én nem hiszem különben, hogy ezzel aztán örök időkre bebetonoztunk x darab automatát a városban, mert erről szó nincs, hiszen az esetleges eladást is gyakorlatilag mondjuk, megakadályozta volna a város, hiszen mondjuk az üzemeletetési jog átruházásánál is ez problémaként merülne fel, tehát valószínűleg azért csak csökkenne a számuk. Elhangzott itt, hogy Nagykanizsa elég jól el van látva ezekkel az automatákkal, sajnos így van, de azért ezt, ne legyünk már álszentek és nem mondjuk azt, hogy hát ez így jó, majd a piac eldönti, itt kérem, ne döntse el a piac. Ez nem olyan kérdés én úgy gondlom, és igen is hozzuk meg ezt a rendeletet ennek ellenére.

Kelemen Z. Pál: Ha ez a rendelet visszamenő hatályú lenne, azonnal megszavaznám. Ez a rendelet nem visszamenő hatályú és a piac már eldöntötte a kérdést. Szóval 156 engedély nem fogja, 159 nem fogja jobban rontani az ifjúságot, mint 156, meg akár mennyi… Végső soron ez a szabályozás a helyzeten nem változtat, abszolút felesleges. Abszolút felesleges. És én arra kérném, hogy gondolják végig, hogy mit szolgálna, ezt a szabályozást meghozzuk, ez azoknak az érdekét szolgálja, akik ma játékgépet üzemeltetnek, mert nem lesz konkurencia. És innentől fogva ez a rendelet nem a célját, ez az út, ez a jó szándékút, amellyel a pokol felé vezető út, vagy ez az a kő, amivel a pokol felé vezető út van kikövezve.

Tüttő István: Hát azt hiszem, hogy 1998-ban született meg az alkotmánybírósági döntés, amely a jogosítványát az önkormányzatoknak megerősítette e kérdés körben. Lehet, hogy mulasztottunk, hogy akkor kellett volna eldönteni, de nem került a látótérbe legalábbis, nem került az önkormányzati képviselők látókörébe. Nyertünk volna két évet vagy másfelet. Tehát a másik, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy akármilyen korlátozást határozunk el, ugyanis az I. kategóriába tartózónál a törvény írja elő, hogy mit lehet, mit nem, milyen körzetben lehet, a II-nél akartunk szigorítani ezzel a rendelettel, de ez a szigorítás is mit jelent, gyakorlatilag egy 200 m-es körzetet és, ha valaki akarja, ennek a rendeletnek a megszavazása után is megtudja oldani, Nagykanizsán létrehozza a maga játéktermét, és akit ez a játékterem vonz, a játéktermekbe nem úgy mennek a delikvensek. hogy éppen beesnek az ajtón, hanem célirányosan megkeresik, mert van, akinek ez a szórakozás, ez az életeleme. Azokat pedig akár a városon kívülre is helyezhetjük, akkor is megkeresik. Egyetlen egy oka van, hogy a II. számúaknak a visszaszorítása, illetve elterjedésének gátlása, hogy azért még se az olyan intézményeink közelében szaporodjanak el, ahol egyéb célokat is szeretnénk megvalósítani. És ez nem csak a játék automatának az üzemeltetése, hanem e mögött nagyon más jellegű szándék is meghúzódik. Ez lett volna, de hát azt hiszem mindannyian belátjuk, hogy igazán eredményesen nem tudjuk korlátozni ezzel.

Böröcz Zoltán: Nagy rövid válasz, csak azért mondtam válasz gombot, mert a Györek úr végül is cáfolta, amit mondtam, és egy mondat erejéig engedjék, hogy válaszoljak erre a dologra. Higgyék el, hogy ilyet szabályozni ma nem kell. Ha megtehettük volna, mondjuk ezt 1988-ban az első automaták előtt, és ha tudtuk volna, hogy ilyen hatása van az ifjúságra, akkor megtehettük volna. Ma nem tehetjük meg. Ez olyan kérem, mint, hogyha a türelmi zónákat úgy akarnánk szabályozni, hogy jelenleg, ahol szolgáltatnak a lányok, azok maradjanak ott, de új lányt oda már többet nem engedünk, csak az útra. Tessék mondani, ez így szerintem komolytalan.

Györek László: Én úgy gondolom, hogy, lehet, hogy valaki természetesnek gondolja, hogy ezek a játéktermek működnek. Azt is természetesnek gondolja, hogy legyenek még többen és szaporodjanak csak nyugodtan, én azt gondolom, … lehet, hogy természetesnek gondolom, de azért a betegségek is természetesek, még is küzdünk ellenük gyógyszerekkel, ezzel-azzal, amazzal, lehet, hogy nem érünk el teljes sikert az adott gyógyszerrel, de megkezdtünk valamit. És én úgy gondolom, hogy az ifjúságvédelemhez az is hozzátartozik, hogy meg kell próbálni ilyen módon is ezt elérni. Nem tudom, hogy sikerül-e, őszintén szólva, de remélem, hogy igen. Önök feltételeznek valamit, én is feltételezek valamit. De én úgy képzelem, vagy úgy gondolom, hogy az én teltételezésem az, hogy amelyik talán, jobban megállja a helyét, ezért szavazok most a rendelet megszavazása mellett, és kérek fel erre mindenkit.

Kelemen Z. Pál: Úgy látszik nem működött az erősítőm, vagy nagyon halkan mondtam. Megismétlem. Egyetlen játéktermet is, egyetlen játék automatát nem akarok látni Nagykanizsán. Egyetleneggyel nem értek egyet, de most van egy helyzet. és ez a döntésünk ezen a helyzeten nem változtat, nem javít, sőt ront. Most azt hiszem jó volt a hangosítás.

Törőcsik Pál: Mielőtt a nézők értetlenkedve, esetleg átkapcsolnának más csatornára, de elmondanám, hogy. Már abban a pillanatban tudom, ki is kapcsoltak. De azt hiszik, hogy most vitatkozunk valamiről. Kérem szépen, nem azért van itt ez a javaslat, mert valakinek éppen, jobb dolga nem volt. hanem van egy önkormányzati határozat ’99 április 13-i közgyűlésen elfogadott, egészségi állapotról szóló tájékoztatás, amiben javasolják ebben a témakörben, hogy a helyi rendelet megalkotásával az iskoláskorú gyermekek érdekében akadályozza meg a játéktermek létesítését, különös tekintettel a pénznyerő automatákra. Kérem szépen, akár tudomásul vesszük, akár nem, pontosan, úgy vagyunk, mint a Szabó bakter az “Indul a bakterházban”, hogy elment hajnali gyors, utána kiment, azt leengedte a sorompót. Hát most ezt akarjuk csinálni, akár tudomásul vesszük, akár nem. Ezen lehet vitatkozni, de egyszer már ez volt közgyűlés előtt valóban, hogy meg kell hozni ezeket a határozatokat, én valóban azt tudom mondani, hogy ha visszamenőlegesen érvényt lehetne szerezni ennek a határozatnak, ezekkel semmi mást nem fogunk elérni vele sajnos. Egyébként fogadónapjaimon számtalanszor visszajöttek szülők a problémával, hogy nem bírnak a gyerekkel. Meg családi tragédiákat okozott, én erről tudnék írni szociológiai tanulmányokat. Sajnos ez valóban élő probléma, de ezzel, hogy nem fogjuk tudni megoldani, azt is higgyük el, ezt csak magunkat áltatnánk azzal, hogy ha mondjuk azt mondom, meghozom ezt a határozatot és akkor a magam részéről ezt ügyet letudtam, és nyugodtan hátradőlhetek a székben, hogy megoldottam ezt a problémát. Sajnos ennek ez a valós kinézete.

Kiss László: Én azt hiszem, hogy a jelenleg kialakult helyzet az a közgyűlés kompetenciáján kívül van. Van egy törvény, egy alkotmánybírósági határozat, hogy a jelenlegieket nem lehet visszavonni, akkor ezt fogadjuk el. Viszont a másik tény az, hogy ha ezt a rendeletben most nem hozzuk meg, gyakorlatilag, képletesen szólva a lovak közé dobjuk a gyeplőt, szaporodhatnak a játék automaták, ahol éppen akarnak, a játéktermek. Én úgy vélem, hogy a mostani rendelettervezet nem rontana a helyzeten, egy adott helyzetet konzerválna, ami most van, de megakadályozná azt, hogy továbbiakban az üzemeltetők kénye-kedve és igénye szerint tovább szaporodhatnának ezek az automaták. Én úgy vélem, hogy a rendelet elfogadása mindenféleképpen a kanizsai ifjúság javát szolgálná.

Tüttő István: Ugye az lett volna igazi, ha játékgépekre vonatkozó törvény sokkal szigorúbban, az előrejelzés az volt, hogy csak koncentráltan nagy összegű letét mellett lehet csak működtetni ma az ilyen gépeket. Ez volt az első elképzelés. Az teljesen, hogy mondjam szinkronban lett, volna azzal az elképzeléssel, amit szeretnénk. De hát nem ez a döntés született.

Dr. Baranyi Enikő: Maximálisan Kiss László képviselőtársam véleményéhez szeretnék csatlakozni. Ez a helyzet, ami nem jó, mert ez a játék automaták száma, vagy játéktermek száma is sok, ezt hogyha elfogadjuk, hogy pillanatnyilag ennyi van, nem ez akadályozni, megtudjuk, hogy újabbak nem legyenek, akkor már valami eredményt én úgy gondolom, hogy mégis csak elértünk. Én szeretném elmondani akkor egy másik példával, ha az ember kinyitja, hát én ritkán de kinyitják a TV-t a gyerekek, meg kell nézni, hogy a gyerekek magatartását mennyire meghatározza az, hogy milyen műsorok mellett ülnek, hány háborús, illetve agresszióra biztató műsort néznek. Ha bár hol szétnéznek a gyerekek és egyik játékterem után a másikba tudnak belebotlani, úgy érzik, hogy ez élet természetes mindennapos része, pedig nem így van. Tehát van felelőssége a testületnek, hogy így mondjam, az által, hogy ezt a versenyt, hogy így mondjam, vagy a monopolhelyzetet konzerválja, még az is jobb megoldás, ha ez azt jelenti, hogy újabb automaták nem fognak megjelenni a város területén.

Tüttő István: Baranyi képviselőnőt teljes mértékben alátámasztanám, mert néha találkozom mese- és rajzfilmekkel, de azok is már csak harcosokból állnak. Azt hiszem, mindannyian ezt alátámaszthatjuk. Köszönöm, a vitát lezártam. Kérem, az előterjesztést Önök megtárgyalták, döntsük erről a rendelettervezetről.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendelettervezetet nem fogadja el.

 

 

40/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a játéktermek működésének és létesítésének feltételeiről szóló rendelet megalkotásával nem ért egyet.

 

 

 1. Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműparkolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló 4/1996.(II.6.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (írásban)
 2. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Kérdezem bizottsági elnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

  Antalics Dezső: Igazából nem kívántam hozzászólni, de a Marton úrnak a megjegyzése a kerékbilinccsel kapcsolatosan arra ösztönzött, hogy még mielőtt más irányba menne ez a vita, indokoljam azt, hogy és kiemeljem, hogy itt a közterület- felügyeleti törvény lehetőséget biztosít egy hatékony megoldásra, és ezzel a lehetőséggel, úgy gondolom, hogy a szabálytalankódokkal szemben akkor, amikor indokolt élni kell. Szó nincs arról, hogy itt valamiféle bevételi forrás növelése érdekében vadászként jelenne meg a közterület-felügyelet. Itt arról van szó, hogy, hogy, akik rendszeresen közterületen szabálytalanul parkolnak, igen is hatékonyan tudjon fellépni a felügyelet, és ez a közterület-felügyelet vezetőjének a felelőssége, és nyilvánvalóan a beosztottak ennek megfelelően, ezzel a szemlélettel kívánják ezt a megoldást hatékonyan, illetve lehetőséget alkalmazni. Úgy, hogy kérem kedves képviselőtársaimat, hogy a rendelettervezetet fogadják el, szavazzák meg.

  Dr.Csákai Iván: A kórház előtti helyzettel kapcsolatban csupán annyit mondanék, hogy, aki szabálytalanul beparkírozik a csökkent mozgáskorlátozottaknak a helyére, az legalább annyira felelős azért, hogy ott nem tud közlekedni valaki, amikor elviszik onnan az autóját, hisz ez a három hely azoknak az embereknek van kialakítva, akik nem tudják másképp megközelíteni a kórházat. A másik dolog az, hogy a rendeletben nem szerepel, de én nem tudom, hogy mit tudunk csinálni azokkal az autókkal, hogy szabályosan rajtuk van a rendszám, és egy parkolóhelyet elfoglalnak, mondjuk egy évig, másfél évig, már a felnin áll az autó, ott rozsdásodik, a környezetet szennyezi, mert már az olaj is kifolyik belőle, ezzel valahol a rendeletünknek foglalkozni kellene, azokkal az autókkal, amik úgy magukra vannak hagyva. mert a lakossági fórumon azt mertem tanácsolni az illetőnek, akit már nagyon zavart, hogy ott szennyezi a környezetet, hogy vegye le a rendszámot, aztán vitesse el. Tehát gyakorlatilag egy szabálytalan dologra próbálom rávenni a területen lakókat, hogy vitessék el az autót. A másik dolog a parkirozásnál a környezet- felügyelőknek azért ki kellene terjedni arra is a figyelmüknek, hogy 5. választókörzetben szabálytalanul parkiroznak teherautók, nem telephelyen, és néhány áruháznak a parkirozója illegális kamionparkirozónak van kialakítva éjszakára, minden sallangjával együtt. Tehát a rendőrséggel együtt működve, ebbe a rendeletbe is bele kellene valahol majd venni, most nem pont itt gondolom, de ezzel is kellene foglalkozni.

  Tarnóczky Attila: Szeretném tájékoztatni Önöket képviselőtársaim arról a tényről, hogy egyrészt polgármester úr időnként megkapja, nem olyan kis számban, azokat az átkozódó leveleket, akik egyáltalán magyarul tudnak, de a tengerentúlról megírják a véleményüket a kanizsai kerékbilincs-helyzetről. Megígérve, hogy többet ebbe a városba be nem teszik a lábukat.

  Tüttő István: A külügyminisztérium is írt már.

  Tarnóczky Attila: Ezek között még város vendége is szerepeltek. Olvashatjuk az újságokban, hogy horvát oldalon miket írnak nagykanizsai helyzetről, ugyan csak e vonatkozásban. Ugye mindenki tudja, hogy ebben a városban jelenleg két részről bilincselnek a Via Kanizsa a parkolókban, a rendőrség meg hát, ahol gondolja. Egy cég bevonásával csinálják mind ezt. Polgármester úr próbálkozásai, ahogy én észleltem, hát nem eredményesek. Nem tudtuk eddig elérni, hogy az igazán nem, tudom lehetséges-e emberi módon, de valahogy úgy történjen. Az én aggodalmaim itt kezdődnek, megjelenik, egy harmadik cég is a piacon. Nem tudom, hogy kell-e ez a városnak.

  Marton István: Az én álláspontom valahol egybe cseng az előttem szóló alpolgármester úréval. És, hogyha ez a rendelet azt a célt szolgálja, hogy a bilincselés, illetve a gépjármű-elszállítás egy kézbe kerüljön, és egységes szempontok alapján kerüljön elbírálásra, mert ugye sorolhatnám itt a példákat a szélsőérték, illetve szempontok alapján, tehát mondjuk, a nagyon megengedő meg a rendkívül drasztikus, mert a jelenlegi gyakorlatot ilyennek minősítem, között, akkor biztos, hogy a rendkívül rossz helyzetnek a tovább bomlása is várható. Tehát Én a magam részéről azt várom el, hogy ha mondjuk a felügyelet kapja a kerékbilincs használatának a jogát, akkor ő legyen az egyetlen, aki teszem fel az elszállításra is illetékes és más szervek, se a mienk, se pedig már államhatalmi szervek részéről ez a jogosultság ne legyen meg. Tehát akkor egységes elvek alapján történhet az elbírálása is és mondjuk fél év múlva elvégezhetünk egy visszatekintő elemezést, hogy jobb lett-e a helyzet a városban vagy rosszabb. Esetleg tovább sikerült rontani a város jó hírnevét, mondjuk még a tengerentúlon is, vagy valamit javult a helyzet. Ha ez a cél, akkor én megszavazom, és nagyon várom, hogy eredményes legyen Csákai képviselő úrnak meg annyit, hogy teljesen igazat adok neki abban, hogy nem illik olyan helyre beállni, nem rokkant autóval, de ha ott van, akkor pedig nagyon nem illik mondjuk félórákra lezárni annak az utcának a forgalmát, tehát mondjuk ki kell várni az estét, ha már ott a bilincs, úgy sem tud elmenni, és ki kell vele várni az estét, és amikor már nem akadályoz olyan forgalmat, akkor elszállítani. Ez csak egy változat, mást is mondhattam volna. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenféle túlkapást ezen a területlen vissza kell nyesegetni és a közgyűlésnek ez a feladata.

  Kiss László: Eredetileg nem akartam hozzászólni, de Csákai képviselőtársam hozzászólása kapcsán úgy érzem, hogy egy adott helyzetet azért meg kell vizsgálnunk és tudomásul kell vennünk. adott esetben lépéseket kell tennünk, annak a helyzetnek a javítására. Ez pedig a körház melletti parkolásnak a kérdése. Én úgy vélem, hogy ma Nagykanizsán a kórház, mint egészségügyi intézmény látogatottsága, olyan, hogy a jelenleg rendelkezésre álló parkoló terület ott nem elegendő. Tehát ennek a megoldására, én azt hiszem lépéseket kell tenni és erre szerettem volna az önkormányzat és az illetékes hivatal, valamit a parkolókat üzemeltető kht. figyelmét felhívni.

  Törőcsik Pál: A kerékbilinccsel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy igaz, hogy ennyi elmarasztalást kapott a város, és igazándiból a címzettjei mi vagyunk, mint városvezető, tehát a testület, de azt, hogy valójában ki végzi, milyen okból és jogosulatlanul, etikailag, vagy egyéb meggondolások alapján az helyes volt-e, jól csinálták-e. Azon valóban lehet vitatkozni, vérmérséklet és esete válogatja. Egyet azért figyelmen kívül nem szabad hagyni, hogy ez a világon mindenhol így van, bárki részese lehetett Európában, vagy bárhol, ahol járt. Kérem tisztelettel, ott ugyanúgy azért a tilosban parkoló, szabálytalan helyen álló autóst, függetlenül korra, nemre, nemzetiségre való tekintet nélkül, simám megbüntetik, kerékbilincselik. Sőt, Angliában az a példa, egy embernek, a bobby-nak joga van és van is hozzá technikai felszereltsége, képzettsége is, meg intelligenciája is, hogy olyan kulcsa van, minden autót ki tud nyitni, be tud ülni, nem kell kerékbilincs, nem kell ez, nem kell az, és elviszi egy megadott parkolóba, hogyha szabálytalanul jár el, ha szabálytanul jár el valaki, és ott átveheti a tulajdonosa. Ennek mondjuk egy ilyen kirándulás alkalmával, a buszt is így elvitte a bobby, a magyar kirándulócsoportnak a buszát. Kérem, rossz helyen állt, a bobby ki tudta nyitni buszt, úgy ahogy volt, tokkal vonóval együtt elvitte a parkolóhelyre, és utána el kellett menni kiváltani. Tehát azt mondom, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, hogy ettől az elmarasztaló kritikáktól félve, nem tudunk egy olyan fajta megoldást találni, ami kultúrált módon, de még is szigorúan, rendre szoktatja az embereket, tudvalévőleg, hogy a rend az rendet szül, én azt hiszem, ha valaki rá áll a fűre autóval, nem hiszem, hogy különösen ideológiát kell gyártani hozzá, hogy azt valamilyen formában felelősségre kell vonni.

  Tüttő István: Néhány bobby nálunk is van, mert egyre több autót nyitnak ki, csak nem odaviszik, ahova gondolják.

  Zsoldos Ferenc: Valóban nem kell ebből nagyon-nagy ügyet csinálni. Ez egy nagyon egyszerű képlet, ha valaki szabálytalankodik, annak vállalnia kell a szabálytalanság ódiumát. Tehát meg kell büntetni. Azt hiszem ehhez további kommentárt felesleges fűzni.

  Tüttő István: Köszönöm, úgy látom több észrevétel Tarnóczky úrén kívül nincsen, tessék.

  Tarnóczky Attila: Úgy látom, hogy valaki azt, hogy valaki azt hiszi közülünk, hogy eddig ezek az urak nem voltak megbüntetve, hölgyek. Természetesen megtalálták a büntető cédulát eddig is az ablaküvegen, a gépkocsin. Ez egy még súlyosabb büntetési lehetőség, kérem, fontolják meg.

  Dr. Baranyi Enikő: Kérdésem lenne viszont, hogy ezek a vendégek, és ezek az urak többnyire Trabanttal vagy Wartburggal jöttek-e, mert a város lakosságának egy részének olyan érzése van, hogy minél kisebb kocsival szabálytalanul közlekedik az ember, annál hamarabb megbüntetik, és elviszik sajnos az autóját.

  Tüttő István: Mondjuk könnyebben szállítható. De azt szeretném jelezni, hogy a külföldi panaszlevelek nem Trabantos autósokkról szóltak. Azt hiszem múltkor említettem, hogy épp egy holland vadásznak bilincselték le a kocsiját éppen a Centrál előtti parkolóban, mert nem azon a helyen állt, mert nem volt váltott jegye. El is ismerte, hogy ő hibázott, nem védekezett, jelezte, hogy nincs különösebb probléma, mert a tízszeresét fizetné odahaza. De volt egy kiváló ötlete, azt tanácsolta, hogy mind a négy kereket bilincseljük le, úgy négyszeres árat lehet kérni. Ez nincs benn a rendeletünkben, tehát ezért, még ha szorít. Akkor a vitát lezárom. Kérem, döntsünk annak az ügyében, hogy az önkormányzat is él azzal a lehetőséggel, amelyet az Alkotmánybíróság biztosít számára, és azokkal a törvényi hátterekkel, keretekkel, amely a kerékbilincseléssel kapcsolatban lehetőség számunkra. Kérem módosító indítvány gyakorlatilag nem volt. Kérem a rendeletről a szavazást.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  7/ 2000. (III. 3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 7/2000. (III.3) számú rendelete a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület- igénybevételek szabályozásról szóló 4/1996.(II.6.) sz. önkormányzati rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Tüttő István: Következő napirend. Javaslat a Dél- nyugati városrész, Marton úr ügyrendi gomb, elnézést, azt hittem, hogy korábban nyomta.

  Marton István: Nem figyelt véletlenül polgármester úr, én érdeklődtem, hogy ez azt jelenti-e, hogy egy kézbe kerül-e ez az egész ügy. Tehát az egységes elbírálásra számíthatunk-e belátható időn belül, különben káosz lesz.

  Tüttő István: Erre nem válaszoltam, a rendőrség törvény adta joga, hogy ő maga is a közlekedés ellen vétőknek akár ezt az akadályozó eszközt is bevesse. Tehát a rendőrségtől nem tudjuk elvonni. Azt lehet, átgondolásra lehet a Marton úr felvetését egységesíteni a Via Kht-val, de ezt most nem tudjuk eldönteni. Legfeljebb megkérem Marton urat, hogy egy ilyen jelegű indítvánnyal.

   

   

 3. Javaslat a Dél-nyugati városrész szerkezeti terve és a szabályozási program megállapítására (írásban)
 4. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Antalics úr az előterjesztő, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója.

  Antalics Dezső: Csak röviden annyit, hogy eredetileg egy tájékoztató formájában került ez a bizottságunk elé, és akkor hoztuk azt a határozatot, mert gyakorlatilag 1996-tól húzódik ez az ügy, hogy végre a KÖGÁZ-zal végül is legyen meg egy komoly tárgyalás, a szándékaikat ismerjük meg, mi is ismerjük most már, hogy mi a szándékunk, és ennek megfelelően ez a téma fejeződjön be, tehát legyen pont téve a tervre, hiszen gyakorlatilag 4 éve húzódó témáról van szó. Kérem a határozati javaslat támogatását.

  Tüttő István: Egy észrevételem lenne elnök úr, a határidő a határozati javaslatban március 31., azonban a költségvetésben, ha jól emlékeznek, ott pedig ugye korábban döntöttünk, hogy június, illetve a beszámolóban döntöttünk, hogy június, hogyha lehetne javasolnom, akkor ezt hozzuk összhangba. Igen július 31. Csak kérdezem, hogy egyetért-e vele.

  Antalics Dezső: Igen egyetértek.

  Dr. Horváth György: Támogatom az előterjesztést, de szeretném felhívni elsősorban a hivatal figyelmét arra, hogy legyen egy kicsit amennyire lehet előretekintőbb. Hozzuk a terveket, 2 millió, 8 millió, 10 millió, aztán húznak rajta egy vonalat. Most engedjék meg, hogy ilyen közönséges legyek. Mert azt hiszem, hogy meglehetne 3 Olajbányászt évente támogatni azzal az összeggel, ami néha elmegy a tervezésre, és ezt most már sorozatban figyelem. Mondtam már példaképpen azt, hogy ugyan arra volt egy terv, több mint 8 millió forint. Volt egy terv, több mint 4 millió forint és volt egy terv, messze volt a 3 millió forinttól ugyanarra. Pedig, mint figyelemfelkeltés céljából mondtam ezt. Természetesen támogatom elnök úr előterjesztését.

  Tüttő István: Egyébként én egyetértek azzal, amit Horváth úr mondott. Csak ez az az eset, amely évtizedek vagy nem is tudom mióta sportterületként működött és hát a rendezési tervek világos, hogy sport célú felhasználást regisztráltak, és a mi kezdeményezésünk volt az, hogy valamilyen módon a KÖGÁZ-zal egyezkedni tudjunk, és pontosan ez a rendezési terv adná meg az alapfeltételét az úgynevezett cserearányos és értékarányt változtató tervmódosításnak. Nem tudom van-e, úgy látom nincs, akkor a vitát lezárom. Július 31. és az eredeti határozati javaslat.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  41/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Olajbányász sportcentrum területének rendezéséhez folytasson tárgyalást a KÖGÁZ Rt.-vel. A tárgyalás eredményére figyelemmel a Nagykanizsa Dél-nyugati Városrész rendezési terv készítését be kell fejezni.

  Határidő: a tárgyalásra egyeztetésre: 2000. július 31.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Engedjék meg, hogy ne a szünet mellett döntsünk. Legalább a zárt ülésig. Jó.

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa, Téglagyári utcától keltre lévő terület rendezés terve és helyi építési szabályzata elkészítésére (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 

Tüttő István: Antalics úr ismét az előterjesztő, kérdezem, van-e kiegészítő?

Antalics Dezső: Köszönöm nem kívánok élni, mert egyértelmű, a bizottságunk egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását és javaslom a képviselőtársaimnak elfogadásra.

Kelemen Z. Pál: Megvalósítási költségekről beszél a határozati javaslat, ezért még is kérdeznék. Ezek magántulajdonban lévő telkek, ahol a tulajdonosok vállalják a részletes szabályozási terv elkészítését saját költségükön. Továbbiakban azt szeretném kérdezni, hogy ki fizeti a belterületbe vonást, és ki fizeti a közművesítést?

Tarnóczky Attila: Én már korábban is jeleztem, hogy Kelemen képviselő úr okos ember. Ezek alapvető kérdések, valóban így van és emlékeztetném kedves képviselőtársaimat, hogy ezek általában úgy indulnak, hogy jön egy kérés, hogy toljuk arrébb azt a vonalat a térképen. Mibe kerül az nekünk, arrébb toljuk, és utána jönnek a költségek, és adott esetben beköltöznek a lakók is, és jön a reklamáció, hogy miért nincs víz, villany, csatorna és nem tudom micsoda, aminek illene lenni egy belterületi föld esetében. Tehát én ezt a határozatot csak úgy tudom elfogadni, hogy jó menjen, de jelentsük ki, hogy ezzel kapcsolatos költségeket felvállalni mi nem tudjuk.

Törőcsik Pál: No, de ezt mondhatjuk-e? Kérdésem az.

Dr. Fodor Csaba: Azért én azt gondolom, hogy ha ezeket a jelenleg külterületi ingatlanokat belterületbe vonjuk, akkor milyen és ne adj Isten, elkészül egy rendezési terv, ami a kérésnek megfelel, lakóövezetként fogja ezt a beépítést, szabályozási technológiaként szerint, tehát lakóövezetként fogja megjelölni, akkor kötelezettségünk-e nekünk, mint Önkormányzatnak, azokat a feladatokat ellátni, amelyek a közművekre vonatkoznak. …valami ilyesmik hangzottak el, tehát én azt javaslom, hogy mindaddig, amíg ebben az önkormányzatnak gazdasági részét tekintve nincs kialakított álláspontja, addig ezt ne támogassa a közgyűlés, mert hátha olyan költségeket veszünk magunkra, amelyeknek sem most, tehát az idén biztos, hogy a költségvetésben nem lesz forrása. Tehát én azt gondolom, hogy ezt pontosan ki kell számolni, meg kell járatni a Pénzügyi Bizottságon, Gazdasági Bizottságon. A Városfejlesztési Bizottság álláspontját, érvelését értem és egyet is értek vele, csak hogy ennek azért milyen gazdasági megalapozottsága van vagy nincs, azt azért hadd döntse el a két bizottság, és azt követően esetleg közgyűlés elé ismételten bejöhetne.

Marton István: Valahol egyetértek azzal, amit Fodor képviselőtársam mondott, mert a decemberi szabadhegyi fórum, ahol polgármester úrral együtt vettünk részt, ami hivatott volt hasonló jellegű kérdéseket tisztázni, az sem tudott dönteni, és úgy gondolom, hogy tényleg jogilag meg kell nézni, hogy az önkormányzatnak kötelessége például az egészséges ivóvízzel való ellátás, a csapadékvíz elvezetés, a közvilágítás és még egy-két feladatot sorolhatnék, de úgy tudom, hogy a törvények pontosan nem rendelkeznek ennek a mikéntjéről. Tehát mondjuk, nem mondják azt ki, hogy ezt saját forrásból köteles megvalósítani, vagy éppen társulati formában.

Tüttő István: Nem is zárja ki egyiket sem.

Marton István: Tehát nem zárja egyiket sem és ezzel kapcsolatban azért mondom, hogy tudom támogatni, amit Fodor képviselőtársam mondott, mert ezt a szakbizottságoknak végig kell részleteiben nézni és valami egységes rendező elvvel visszajönni a testület elé, aminek alapján ez és az összes többi hasonló kérdés elbírálható, de erre nem kell nagyon sok idő, ezt egy két hónap alatt a bizottságok végig tudják vinni, tehát egy április 30-i határidőt én javaslok.

Tüttő István: Akkor én ügyrendi javaslatnak veszem, de megadjuk a lehetőséget még Antalics úrnak a válaszra és után ennek szellemében döntünk, hogy visszaadjuk.

Antalics Dezső: Maximálisan egyet tudok érteni Fodor és Marton képviselőtársaim megjegyzésével, ugyanis a bizottsági ülésünkön ugyanez fogalmazódott meg, hogy nyilvánvaló, hogy a tulajdonosok terhére készülne ez, ők kérték, valóban meg kell vizsgálni, én úgy gondoltam akkor, hogy ez a további bizottságokat is meg fogja járni, nem járta meg, én el tudom fogadni és ilyen értelemben javaslom, hogy most ne szavazzunk erről, hanem ezt visszavonom és a bizottságok, bizottsági szakasz után kérném szépen akkor visszahozni.

Tüttő István: Egy biztos, hogy a tulajdonosok áldozni fognak rá, hiszen saját maguk kérték, mert saját területük felértékelését is látják benne, de be kell őket vonni ebbe. Akkor a visszavonás után áttérünk a következőre. Akkor Marton úr javasolta, hogy április 30-ig kellene visszatérni. Kérem szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja lés a következő határozatot hozza:

 

42/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetés Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Nagykanizsa, Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési terve és helyi építési szabályzata elkészítésére vonatkozó javaslatot tárgyalja meg.
  2. a javaslatot bizottsági állásfoglalások ismeretében újra napirendjére tűzi.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

 

 

 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.15.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Erre vonatkozó én tettem javaslatot korábban. Az volt a tapasztalat, hogy a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetésre nagyon sokan adnak javaslatot és nagyon sok olyan polgára él Nagykanizsának, akik érdemben meg is felelnek egy ilyen kitüntetés elnyeréséhez. Az a javaslat egyik apropója, a másik pedig az, hogy szeretném, ha bővítenénk a “Kanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím egyről kettőre való felemelése, ez a lényege. Kérem, mondjanak véleményt.

Dr. Horváth György: Egyetértek a javaslattal, de elhangzott, Törőcsik úr mondta, amikor az ifjúságpolitikai koncepcióról volt szó, hogy ez egy folyamat. Na most ennek a folyamatnak mi az eredménye, a pedagógusok is kettőt kapnak és a kultúra dolgozói is kettőt kapnak. Hát itt az aránytalanság. Tudnák mást mondani, de most azt nem mondom. Én meg fogom ezt szavazni, nem arról van szó, de most tessenek belegondolni, arányaiban is, miért, elhangzott, legalábbis a bizottsági ülésen, emlékszem, hogy a pedagógusok között is nagyon sok javaslat volt, de nem a javasoltak száma döntő. Én egyetértek vele, de azért el kellene gondolkodni. Tudom, hogy most nincs lehetőség, mert ez a napirend nem arról szó, de így igazságtalannak tartom. Hiszen van általános iskola, középiskola, óvoda, hozzájön a technikai személyzet is, akik közvetlen a pedagógus pályához tartoznak, vagy oda, így azt hiszem, hogy jót teszünk, de nem vagyunk igazságosak.

Tüttő István: Én pontosan azért tartottam igazságtalannak, mert a környezetvédelemmel kapcsolatban kettőt adunk, és nem volt elegendő javaslat. Tehát oly mértékben szűk volt a választhatók köre, és ebben a másik csoportban pedig oly nagy számú jelölt van, és évek óta ez a tapasztalat, hogy csupán ez volt az indítéka.

Marton István: Előttem szóló Horváth képviselőtársam és polgármester úr elmondta a témakörben a két szélső példát a nagyon sokra meg a nagyon kevésre. Én úgy gondolom, hogy a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásánál például pedagógusok is számításba jöhetnek, akik sokat tesznek ezért. A rendeletnek a szellemével én egyetértek, és ahogy Horváth úr is mondta, én is meg fogom szavazni, attól viszont azért tartok egy kicsit, hogy ha valamiből kettő adományozható, akkor abból automatikusan kettő lesz minden évben. Ami pedig azzal, amit Horváth úr is mondott, nem biztos, hogy teljesen igazságos.

Mayer Ferenc: Az igaz ugyan, hogy pedagógus is kaphat, természetesen a Nagykanizsa kultúrájáért, csak szeretném megemlíteni, hogy erre még nem volt példa annak ellenére, hogy Kanizsa kultúrájáért úgy gondolom, a pedagógus társadalom nagyon sokat tett. De nehogy félreértés essék, én is továbbgondolásra javaslom azt, amit Horváth képviselőtársam elmondott, mert óriási nagy a merítési arány, itt az oktatásügyben dolgozókról van szó és nemcsak pedagógusokról, félreértés ne essék, mert az oktatásügyben azért olyanok is dolgoznak, akik, ha nem is voltak katedrán, de ettől még nagyon maradandót alkottak ezen a területen. Én is igazságtalannak érzem, hogy azonos számú adományozható kultúráért is és az oktatásért is. Ettől függetlenül természetesen én is támogatom. De a jövőben úgy gondolom, hogy erről talán érdemes lenne szót ejteni.

Tüttő István: Ez ugye, a javaslatom azért is hangzott el, mert furcsának találtuk, én legalábbis, pont a Kultúra Napján nem köszöntjük azokat, vagy jutalmazzuk azokat, akik megérdemlik, s olyan űr támad, és akkor áttesszük a Város Napjára, ami egy kiváló alkalom, de az igazi apropója a Kultúra Napján van, azért javasoltam ezt.

Tarnóczky Attila: Ezek után nehezen mondom, de mondanom kell. A szakmai kitüntetések között ott a “Nagykanizsa Sportjáért” díj, ugyanabban a helyzetben, a 6. bekezdés arról szól, hogy egy adományozható. Javaslom, hogy a 2. §-ban a rendeletnek e pontját is módosítani, tehát módosítanám a rendelet 6. bekezdését abban az értelemben, hogy kettő adományozható ebből a címből is. Indokom az, ami körülbelül a kultúra esetében is, egyébként a pedagógusok ebben a körben is természetesen kitüntethetők, hiszen a testnevelő tanárok érintve lehetnek benne.

Tüttő István: A Patkó Bandában is pedagógusok voltak. De ez nem érvanyag volt, csak úgy megjegyeztük.

Zsoldos Ferenc: Ígérem, nagyon rövid leszek. Polgármester úr előterjesztésével messzemenően egyetértek, s különösképpen azért, mert azért a város kultúrájáért végeredményben a város minden olyan polgára részesedhet kitüntetésben, akik a kultúra területén dolgoznak. Tehát itt a merítési arány nem egy adott foglalkozási ág, vagy egy adott behatárolható területre vonatkozik, és az a jó, ha ezen a területen minél több a javaslat, mert egyben jelzi azt, hogy a város kulturális élete az működik, él és pezseg.

Tüttő István: De a gyakorlat ezt is igazolja.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy nem helyes az az út, ha úgy közelítjük meg az adományozható bármilyen kitüntetések évente adományozható darabszámát sok vagy kevés javaslat érkezik-e be arra az adott cím, vagy arra az adott díj adományozására. Éppen ezért én azt javaslom, hogy a jelenlegi előterjesztésben, és amennyiben a közgyűlés a Tarnóczky alpolgármester javaslatát megszavazza, abban is, a legfeljebb szó kerüljön beépítésre, tehát akkor úgy szól, hogy az adott kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható, tehát kötelezően ne tegyük magunkat ki annak, hogy mindig kettőt kell, adjunk. Azt hiszem, hogy egy kitüntetés alapvetően egy erkölcsi elismerés és azért annak a darabszáma, azért az az egy adott időn túl már nem biztos, hogy az erkölcsi elismerés fényét emeli.

Tüttő István: De a javaslatot elfogadom, de tehát nem fogok külön erről szavaztatni.

Dr. Baranyi Enikő: Csak részben tudok egyetérteni ezzel a javaslattal, csatlakoznék részben Fodor Csabához, a lényeg az, hogy ha itt ennyire bővítjük a kitüntetetteknek a számát és ez folyamatosan minden évben ez így folytatódik, ez önmagában garancia lesz arra, hogy az egész kitüntetési rendszer ilyen értelemben kissé le fog értékelődni. Erre pedig nekünk kell vigyáznunk.

Tüttő István: Én úgy érzem, hogy a kettő fő nem fogja lejáratni évente, de hát ez magánvéleményem. A vitát lezárom. Legfeljebbel elfogadom, kérem, szavazzunk a rendeletmódosításról. És Tarnóczky úr által javasolt 6. §-nak a beemelését szintén elfogadom és javaslom.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

8/2000. (III. 3.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2000. (III. 3.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 49/1997.(XII. 9.) és 5/1999.(I.26.) számú rendeletekkel módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Szünet

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A Közgyűlés 43/2000.(II.29.) – 49/2000.(II.29.) számú határozatai később kerülnek kihirdetésre.

A közgyűlés 50/2000.(II.29.) – 66/2000.(II.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 1. A MÁV NTE előfinanszírozási kérelme (írásban)

Elődó: Balogh László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Szavazzuk meg, hogy a MÁV NTE-vel folytatjuk. MÁV NTE Nagykanizsai Torna Egylet előtámogatási kérelméről szavazunk. Nyilvános az ülés, tehát az ajtó nyitva.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

67/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a MÁV Nagykanizsai Torna Egylet fizetésképtelenné válásának elkerülése érdekében a 2000. évi költségvetésben a verseny- és élsport keret terhére 2.000.000 Ft támogatást biztosít, amely összeget előtámogatásként kell kezelni és azzal a költségvetés jóváhagyását követően az egyesület éves támogatását csökkenteni kell.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a támogatás biztosításával kapcsolatos feladatok megtételére.

Határidő: 2000. március 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése (20 éves, 3 éves operatív, írásban)
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Kérem, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel?

  Törőcsik Pál: Kérem képviselőtársaimat, hogy az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatot támogassák, és úgy érzem, hogy egy gyümölcsöző együttműködés kezdetének az elősegítéséhez adják szavazatukat. Köszönöm a támogatásukat.

  Marton István: Úgy gondolom, hogy úgy a hosszú távú, mint az operatív megállapodás elég alaposan ki lett dolgozva, az illetékes szakbizottság részletesen megtárgyalta, apróbb módosításokat is javasolt, amit úgy látom, hogy az előterjesztő már akceptált, azt hiszem, hogy önmagáért beszél, kérem a támogatásukat.

  Cserti Tibor: A megállapodást példaértékűnek tartom, mindenféleképpen arra kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy szavazzák meg. Olyan példaértékűnek tartom egyébként, amely a város, más városrészek esetében is mindenképpen csokorba gyűjtve a feladatokat, egyfajta közmegegyezés irányába mutathat.

  Tüttő István: Én a magam részéről is örülök, hogy eljutottunk ehhez a határozati javaslathoz, hiszen sok év után került pont az i-re fel és most már remény van arra, hogy Nagykanizsa egy regionális hulladéklerakó építéséhez is hozzákezdhet, amely tényleg az európai normáknak megfelelően fog megépülni és nem fogja tovább keseríteni sem a környéken, sem a mellette elhaladók életét. És talán egy új iparág fellendülését is okozhatja, hiszen úgy szeretnénk megvalósítani, hogy hulladék újrahasznosítás, feldolgozás is legyen, ez pedig a jövő. Szeretném, ha ezek után szavaznánk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Felelős Törőcsik Pál alpolgármester, nem lehet, csak a polgármester.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  68/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesülettel kötendő hosszú távra (20 évre) szóló keret-megállapodást, valamint a három évre szóló megállapodást jóváhagyja.

  Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá és a megállapodásokban szereplő elkötelezettség teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

  Határidő: 2000. március 31. (a megállapodás aláírására)

  2002. november 30-ig minden év november 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 3. Beszámoló az 1999. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és javaslat a 2000. évi címjegyzékes munkákra (írásban)

Előadó: Kámán László intézményvezető

 

Tüttő István: Megkérem Kámán László urat, ha van kiegészítenivalója, tegye meg.

Kámán László: Nincs kiegészítenivalóm. A bizottságok megtárgyalták mind a címjegyzékes munkák teljesítését, mind pedig a következő évi, vagyis az ez évi címjegyzékes munkákat. Mindegyik bizottság támogatta. Erre kérném a tisztelt közgyűlést is.

Tüttő István: Van-e észrevétel.

Dr. Horváth György: Kérdésem lenne ….. teljes kerülés költségéből a hirdetés költsége 102 eFt. Most mi akar az lenni?

Budai István: Hirdetés.

Dr. Horváth György: De mire hirdettek 102 e Ft-ért?

Kámán László: Nyílt eljárás keretében történt a pályáztatás, a Zalai Hírlapban kétszer vagy háromszor megjelent, ennek a költsége.

Tüttő István: Egyébként, aki újságot nyit, ilyen bevétele lehet.

Cserti Tibor: Alapvetően egyetértek a felújítási címjegyzékkel. Az előterjesztés szól a bizottságok támogató javaslatáról, szól a Gazdasági Bizottság költségoldalról, illetve előirányzat oldalról történő összhangjáról, nem szól az előterjesztés arról az egyetlen sommás megítélésről, hogy a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezete alapvetően ezzel a szakmai tartalommal egyetért-e, illetve megvalósíthatónak tartja-e. Tehát erre egyfajta támogató javaslatot kérnék szépen, illett volna az anyagba ezt beleépíteni. A másik, javaslatom van, kiegészítő jelleggel. Arra kérem a tisztelt közgyűlést, hozzon egy olyan határozatot, hogy vizsgálja meg a város önkormányzatának tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő önkormányzati lakóépületek esetében a célszerű tetőtér, illetve emeletráépítés, illetve tetőtér-beépítés lehetőségét, ez egy határozottan új szakmai irányt jelenthet. Volt már egyébként egy ilyen, erre vonatkozó korábbi akciósorozat, igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt, most a lakásépítés központilag is támogatásra kerül, ha kell, akkor a lakáspolitikai koncepció részeként is erre sor kerülhet.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Cserti úrnak volt egy újabb határozati javaslata, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy az emelet vagy tetőtér-beépítés, vizsgáljuk meg. Sőt hát én azt mondom, hogy a lakáskoncepcióba is be lehetne, illetve úgy tudom, hogy készül is, de hát ha itt meghatározzuk, az nem probléma, hogy lehet hogy már éppen dolgoznak is rajta. Kérem, Cserti úr módosító indítványáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor kérném az eredeti határozati javaslatot is megszavazni.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

69/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az 1999. évi címjegyzékes felújítási munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
  2. a 2000. évre vonatkozó címjegyzékes munkák elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg.
  3. hozzájárul ahhoz, hogy 31,8 mFt erejéig a részletezett felújítási munkákat a lakások eladásából befolyt összegből kell finanszírozni.
  4. Határidő: 2000. december 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Kámán László intézményvezető

  5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az önkormányzat tulajdonában vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületeknél az emeletráépítés vagy tetőtér-beépítés lehetőségét.

Határidő: 2000. május 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 1. Javaslat intézmények fűtési rendszerének korszerűsítésére történő közbeszerzési eljárás kiírására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Azt hiszem már a korábbi napirendek kapcsán emlegettük is, hogy mi a cél. Egy a cél, hogy egy olyan konstrukciót tudjunk a város ilyen jellegű problémáinak megoldására találni, amely nem igényel új forrásokat, korszerűsíti a rendszert, és a forrásául a megtakarítás biztosítja a fedezetet. Ez a lényege. És erre egy pályázatot, közbeszerzési pályázatot írnánk ki. Úgy látom nincs észrevétel, kérem, szavazzunk róla.

Dr. Fodor Csaba: Egy kiegészítés azért lenne a Gazdasági Bizottság részéről. Azt kértük, hogy az elektromos hálózat és a közvilágítás vonatkozásában is meg kell vizsgálni ennek, az ilyen fajta pályázat kiírásának a lehetőségét. Határidőül, hogy bizottság elé kerüljön ez az anyag azt március 31-t határoztuk meg. Én azt gondolom, hogy április vége alkalmas arra, hogy a közgyűlés ezt a másik két kört letárgyalja.

Tüttő István: Rendben van, tehát ez az egy kiegészítő indítvány a bizottság, Gazdasági Bizottság részéről. Tehát elektromos hálózat és a közvilágítás is és annak az anyagát, hálózat vagy rendszere, most nem tudom, hogy melyik a jobb kifejezés. Kérem, szavazzunk így.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

70/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítését célzó közbeszerzési eljárás kiírásával.
  2. Felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

   Határidő: 2000. március 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felkéri a polgármestert, hogy az intézmények elektromos hálózata, valamint a közvilágítás korszerűsítése tekintetében vizsgáltassa a meg közbeszerzési eljárás kiírásának lehetőségét.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Városi Kórház “D” épületének lebontására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Ugye kérelem érkezett a Kórház részéről. Én személyesen megtekintettem, azt hiszem Fodor úrral közösen ennek az elképzelésnek a környezetét, de hát természetesen az Önök véleményére is kíváncsiak vagyunk.

Marton István: A frakciónk a határozati javaslattervezettel egyetért, javaslom megszavazni.

Dr. Fodor Csaba: Hát a Kórház kérte, hogy haddd bontsa le, és a helyét parkosítsa, mert most lehet ezeket a munkálatokat elvégezni. Információink szerint ez egy fillérbe nem kerülne, és azt mondja, hogy őneki a működése tekintetében nincs szüksége erre a felépítményre. Most azt szeretnénk a határozati javaslattal visszalőcsölni, hogy ismételten gondolja meg és hátha mégis szüksége van, mi úgy gondoljuk, mert körülbelül ezt sugallja ez a határozati javaslat, én nem tartom ezt célszerűnek elhúzni ilyen sokáig. Az, hogy még egyszer megkérdezze a Kórház vezetését, hogy valóban kell-e vagy valóban nem kell-e nekik, ahhoz nem kell két hónapot adni. Lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy valóban, amennyiben ténylegesen nem kell nekik, és én elhiszem, hogy nem kell, hiszen ezt nyilatkozták többször is már, akkor ezeket a bontási munkálatokat még tavasszal elvégezhessék, hogy a parkosítás is megtörténhessen még a tavaszi vegetációban. Tehát én azt gondolom, hogy egy március 20-ai határidő igen alkalmas arra, hogy erre a kérdésre a választ megadják, és utána bekerülhet közgyűlés elé és akkor még kellő időben meghozható lehetne ez a döntés.

Tüttő István: Egy mondattal kiegészíteném. Információim szerint az épület nagyon rossz állapotban van, tehát a megtartása az egy dolog, de annak az újrahasznosítására jelentős forrásokat kellene költeni, ezt is gondoljuk meg ebben az esetben.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úrhoz csatlakozva annyit, hogy a D épület életveszélyes állapotban van a tetőtér miatt, tulajdonképpen annak a felújítása sokkal többe kerülne, mint a lebontás és a helyre egy új építése. Azt, hogy a volt oktatási centrumot mire fogjuk hasznosítani, ez egy későbbi dolog, a volt gyerekosztályt mire hasznosítani, későbbi dolog, de én szerintem egy olyan kötelező felújításba, vagy oda betelepíteni egy más intézményt, ebbe belehajszolni a Kórházat, felelőtlenség akkor, amikor a lebontás és egy új épület felépítése sokkal olcsóbb lenne.

Tüttő István: Igen, Csákai úr végül is alátámasztotta, amit én is csak úgy érintőlegesen mondtam. Van-e észrevétel még? Ha nincsen, akkor a vitát lezárom, de akkor módosítanunk kell a határozati javaslatot. Megfogalmazta Fodor úr, határidő március 20. Tehát március 20-ai határidővel és hozzájárulunk a lebontáshoz. Ez egy más kérdés, azt meg lehet közvetlenül beszélni a kórház-igazgatással, hogy ami hasznosítható, azt természetesen kár lenne eldobni. Kérem, szavazzunk akkor március 20-ával. Hozzájárulunk a bontáshoz.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

71/2000. (II. 29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Kórház területén lévő “D” épület hasznosíthatóságát vizsgáltassa meg, figyelemmel elsősorban a város területein lévő egészségügyi intézmények Kórház területén történő elhelyezésére, másodsorban az oktatási épület esetleges más célú igénybevételére.

A vizsgálat eredménye a Kórház vezetőjének véleményével együtt kerüljön vissza a Közgyűlés elé.

Határidő: 2000. március 20.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

27-28-29.) Javaslat Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác és Semjénháza települések szennyvíz befogadására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Javaslat Nagykanizsa-Bagola és Kisfakos városrészek szennyvízcsatornázásának céltámogatási igény benyújtására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

Javaslat Korpavár szennyvízcsatornázására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Itt van, amit a Marton úr javasolt, hogy a hármat vonjuk össze, hiszen különböző városrészek és egyben a városon kívüli települések ugyanazon cél érdekében kívánnak a mi döntésünket megszerezni. Kérem először Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác, Semjénháza települések kapcsán.

Marton István: Én háromról együtt óhajtók szólni. Ugyan konkrétan forintálisan a Korpavár értelemszerűen, nem a Korpavár, hanem a Bajcsa az értelemszerűen nem kerülhetett kimunkálásra, de én úgy gondolom, azért kellett ezt együtt tárgyalni, illetve a közgyűlés azért hozta ezt a bölcs döntést, hogy egyben tárgyalja, mert itt a környező teleüléseknek a lehetőségeinek a javításáról van szó, tehát Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác, Semjénháza és a Bagola és a Kisfakos által érintett, Inke, iharosi láncról van szó. Én úgy gondolom, hogy ha nem sziget, hanem tényleg központ akarunk lenni ebben a 120 ezres régióban, akkor itt érdemi vitát már nem érdemes nyitni, legalábbis annak a számára, aki elolvasta az előterjesztést, hisz önkormányzati forrás a háromból kettőre, ami ki van munkálva egyszer alig 6 millió kell, ez a Kisfakos ügye, a másik pedig a Korpaváré, ami nem éri el a 14 milliót. Tehát a kettő együtt nem éri el a 20 millió Ft-ot. Úgy gondolom, hogy soha vissza nem térő lehetőség előtt állunk ezzel a kapacitáslekötési díjjal, amivel ugye a kettőt összeadom, akkor jócskán 100 millió Ft felettit tudunk összeszedni, ez a lehetőség jövőre, ha minden igaz, már ilyen formában nem áll fenn, ebbe nem akarok mélyebben belemenni, tehát többszörösen hibáznánk, ha bármelyiket is ebből sztornóznánk.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság mind a három előterjesztést megtárgyalta és arra kéri a közgyűlést, hogy szavazzák meg az előterjesztést, de az előterjesztésből hiányzik a Gazdasági Bizottságnak azon állásfoglalása, amely arról szól, hogy az önkormányzat a befolyó összeget elkülönítetten kezelje, azt a víz- és csatornamű fejlesztésére használja fel. Ugye ez arról a pénzről van szó, amit a társulattól az önkormányzatok visszafizetnének. Ezt egyhangúlag egyébként elfogadta a Gazdasági Bizottság és kérem, hogy ez módosításként a határozati javaslatban jelenjen meg mind a három esetben.

Cserti Tibor: Összességében támogatom mind a három előterjesztést, tekintettel arra, hogy a Nagykanizsa-Bagola előterjesztés Kisfakos témáját illetően alternatív javaslatot tartalmaz, …..a bővebb változat, az 1/A. változatot javaslom elfogadásra, azt hiszem könnyű belátni egyébként, hogy önmagában tényleg egy nagy teher, de ha most nem valósítjuk meg, akkor azt hiszem hosszabb távon ezt a településrészt elzárjuk a közművesítés lehetőségétől. Összességében fölvetődött még a Gazdasági Bizottsági ülésen az a fajta lehetőség, hogy hatalmazzuk fel a program helyi koordinátorait arra, hogy a céltámogatási pályázat keretében, tudniillik beruházási adatlapról is van szó, ugye beruházási okmányt, célokmányt kell jóváhagynunk, hogy esetleg éven belüli, célszerű, tárgyévi, tehát 2000. évi költségvetési előirányzatot érinti tételek esetén, amennyiben az előterjesztéshez képest kedvezőbb pozíciót tudnak elérni, akkor azt az érintett településekkel egyeztessék, nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy 2001-re nagyobb helyi önkormányzati erőt tudnánk áttolni, tudom, ennek korlátai vannak, de mind ezt a fajta felhatalmazást mindenféleképpen meg kell adni a jelen szavazások kapcsán.

Tüttő István: Itt kérdezném Imre Béla urat, hogy erre vonatkozóan van-e olyan információnk, ami esetleg ezt nem teszi lehetővé.

Imre Béla: Ezeknek az összegeknek ez előrehozása az tárgyalás kérdése, de azt hiszem, hogy azért kötődik a céltámogatás lehívási lehetőségéhez, mivel a települések sem rendelkeznek olyan forrással, amelyből előre tudnának fizetni, én azt hiszem, hogy azért ez ennek a függvénye lesz a későbbiek során.

Tüttő István: A tárgyalások döntik majd el.

Imre Béla: Erőltetni túlzottan nem javaslom ezeket a kikényszerítéseket.

Tüttő István: Rendben van, de lényeg az, hogy támogatás nélkül meg nem megy az ő pályázatuk sem. Kérem, úgy látom, hogy nincs több.

Törőcsik Pál: Még egy fontos részt, én mindenképpen kérem, hogy mind a három előterjesztést támogatni szíveskedjenek, úgy érzem, hogy ez megtörténik. Egy nagyon fontos körülmény az, hogy ebben a beruházásban kulcsszerepet játszik Nagykanizsa, ugyanis minekünk van lehetőségünk arra, hogy vízbázis védelmi prioritás besorolási szempontból az 1/A. kategóriába kerüljünk át, aminek következtében azokat a támogatásokat, amik a minisztériumtól járnak, megkaphatjuk, és mindazok megkaphatják, akik egyébként alacsonyabb kategóriába sorolt társ- és a közelünkben lévő települések…… értéke elérheti a 70-72 %-os mértéket. Ezt kiegészítésként mondtam, tehát kérem mindenki támogassa ezt, köszönöm.

Tüttő István: De most az 1/B-ben vagyunk.

Marton István: Egészen röviden erről annyit mondanék, hogy aki kikerül, most három besorolás van, aki kikerül az A-ból, de olyan koalíciót alkot az eleve B-ben levőkkel, az B-be automatikusan előrekerül, de hát úgy gondoltam, hogy ezek a részletek annyira nem izgalmasak, tehát soha nem látott jó helyzetben vagyunk, ebben igaza van Törőcsik úrnak természetesen.

Tüttő István: Jó, csak én azért pontosítottam, hogy most B-ben vagyunk, de azok számára akiknek nyújtjuk a lehetőséget, őket kiemeljük. Kérem, szavazzunk, először Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác, Semjénháza települések esetében. Kérem, az 1. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A kettest kérem, szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Gazdasági Bizottság határozati pontját pedig beépítettük, mindre érvényes és akkor ez lesz mindegyikben a harmadik, tehát azért szavazzuk. Biztos, ami biztos és akkor mindegyiknél ez harmadik. Tehát a GVB határozati pontja a harmadik pontja, vagy x pontja, vagy nem tudom, de mindegyikben benn lesz.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

72/2000. (II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. kinyilatkozza, hogy befogadja a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác és Semjénháza csatornázásával keletkező és tisztítandó kommunális szennyvizeit a számított 246 m3/d mértékben, 150.000.- Ft/m3/d fajlagos tisztítókapacitás igénybevételi díj ellenében.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat megtételére és szükség esetén megállapodás megkötésére.

   Határidő: 2000. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a szepetneki társuláshoz való csatlakozást Bajcsa városrész csatornázásának céltámogatással történő megvalósítása érdekében. Az Önkormányzat vállalja a 2000. évi megvalósíthatósági tanulmány és elvi vízjogi engedélyterv elkészítésének mintegy 500 eFt-os költségét.

A beruházás várható bekerülési költségeinek ismeretében a vízjogi engedélyezési tervek megrendelése előtt a beruházási célt a polgármester ismételten terjessze a közgyűlés elé

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. a kapacításlekötésből származó bevételt elkülönítetten kezeli és a víz-, csatorna fejlesztések céljára fordítja.

Tüttő István: Nagykanizsa-Bagola, Kisfakos városrészek szennyvízcsatornázás céltámogatási ügye. Itt a határozati javaslatnál az A, 1/A. javaslatot kérem támogassuk, tehát ugye először azt teszem fel szavazásra.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A kettesre kérem a javaslatot.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

73/2000. (II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért Nagykanizsa-Bagola és –Kisfakos városrészek céltámogatással megvalósuló önkormányzati beruházással.
  2. A Közgyűlés saját forrásként – Bagola és Kisfakos városrészek ellátásához – 78.199 eFt-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

   Határidő igénybenyújtásra: 2000. április 01.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. az Iharosberény, Inke, Iharos, Pogányszentpéter és Nagykanizsa között az érintett települések és településrész(ek) szennyvízcsatorna ellátására 1999. február 10-én létrejött megállapodást jóváhagyja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások során törekedjen a kapacitáslekötési díj előrehozására és pontosítsa a működtetés feltételeit is.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. a kapacításlekötésből származó bevételt elkülönítetten kezeli és a víz-, csatorna fejlesztések céljára fordítja.

 

Tüttő István: Természetesen itt is van a 3. pont, amit már az előbb eldöntöttünk. Következik Korpavár szennyvízcsatornázására javaslat. Kérem, itt az 1. pontról döntsünk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. pontról a döntést kérem. Felkérjük és nem meghatalmazzuk, ezt az egy szócserét kérem szavazzuk meg. Tehát felkérjük Zalaszentbalázst.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 3. pontra a szavazatukat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

74/2000. (II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. kinyilatkozza azon szándékát, hogy Korpavár városrész szennyvízcsatornázása érdekében részt kíván venni a zalaszentbalázsi tárulásban.
  2. A Zalaszentbalázs, Bocska, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Újudvar és Nagykanizsa Önkormányzatainak társulásáról szóló megállapodás-tervezetet jóváhagyja.

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a társulásban a nagykanizsai Önkormányzat képviseletére.

   Határidő: 2000. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. a beruházás gesztoraként Zalaszentbalázs Önkormányzatát kéri fel.
  4. Határidő: 2000. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. a kapacításlekötésből származó bevételt elkülönítetten kezeli és a víz-, csatorna fejlesztések céljára fordítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások során a működési feltételeket is pontosítsa.

Határidő: 2000. december 31.

(működési feltételek pontosítására)

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: És értelemszerűen itt is a bizottsági…

 

 

 

 1. Előterjesztés a bázakerettyei ingatlanok kezelői jogáról történő lemondásról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Nem tudom van-e észrevétel? Úgy látom nincs, akkor kérem, szavazzunk, a Bázakerettye már nagyon számít ennek az átvételére.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a kettesre a szavazatot.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És kérem a hármasra a szavazatot.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

75/2000. (II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. – mint az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat (8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.) jogutódja – hozzájárul ahhoz, hogy a bázakerettyei ingatlannyilvántartásba felvett 78/4, 85/1, 87/5(8/24-ed része), 87/12, 89/8, 148/1, 183/1, 187/5, 190/1, 192/8, 194/8(2/4-ed része), 194/9, 199/1, 201/14, 204/4, 205/1, 209/7, 211/4, 212/8, 214/9, 224/1, 226/3, 231/5, 231/10(2/4-ed része), 233/5 és a 233/8 hrsz-ú ingatlanok, melyek az ingatlannyilvántartás szerint a nagykanizsai IKKV kezelésében vannak, Bázakerettye Község Önkormányzata tulajdonába kerüljenek.
  2. – mint az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat (8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.) jogutódja – Bázakerettye Község Önkormányzatával (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) szemben az 1. pontban felsorolt ingatlanok kezelői jogáról történő lemondás fejében ellenértéket nem kér, Bázakerettye Község Önkormányzatával szemben semmiféle követelést nem támaszt.
  3. hozzájárul ahhoz, hogy a Zala Megyei Vagyonátadó Bizottság, illetve annak elnöke az 1. pontban felsorolt ingatlanokat Bázakerettye Község Önkormányzata tulajdonába adja.

Határidő: 2000. március 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt részére használatba adott épületekhez tartozó földterületről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérem, van-e észrevételük. Azt hiszem mindenki előtt világos, hogy az az épület, amelynek az átalakítására pályázott a Vöröskereszt és nyert pénzt, igazán úgy tudja hasznosítani az ott élő vagy ott lakó embereknek megfelelő életteret is biztosítunk, tehát ezért lenne szükség ennek a támogatására. Kérem a véleményüket.

Tarnóczky Attila: A kiosztott anyagon ugye sárgával be van keretezve az a terület, amit a javaslat tartalmaz használatba átadás tekintetében. Nem is tudom melyik bizottságban elhangzott az a vélemény, hogy ezt a területet le kéne csökkenteni az itt szerepelő útig. Én nem javasolnám, ha megnézik ezt a csak …rajzot, mellette az épülő szociális otthon hátsó kerítése, az pont abban a vonalban van, mint a sárgával jelölt tervezett másik kerítés, nem hiszem, hogy zegzugossá kellene tenni. Továbbá megjegyzem, hogy azért ide családok, kisgyerekek fognak költözni, és bezárni őket egy szűk térbe csak azért egy használhatatlanabb út megmaradjon, ami használhatatlanná attól válik, hogy a szociális otthon lezárja ezt az utat amúgy is, nem látom értelmét. Kérem szépen, támogassák az eredeti előterjesztést.

Antalics Dezső: Én magam részéről támogatom az előterjesztést, de el kell mondanom, hogy tegnap a bizottsági ülésünkkor ezt az előterjesztést a bizottság több tagjának az észrevételére levettük napirendről, tehát nem tárgyaltuk meg és jövő szerdán, a bizottsági ülésen kívánunk ezzel foglalkozni. Ezzel együtt amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy a bizottságunk véleménye nélkül el tudja fogadni, én magam részéről, mondom, egyénileg mondom a véleményemet, én támogatom az előterjesztést.

Dr. Csákai Iván: Ez a rajz azt tükrözi, amit a szakmai bizottság, a Vöröskereszt és az érdeklődők, a képviselőtársaim, akik vették a fáradtságot és kijöttek oda és körülnéztek, hogy mekkora élettér kell egy ekkora lakóterülethez. Tehát ez egy alku alapja volt, hogy ebben a vonalban fog húzódni a szociális otthonnak is a kerítése. Az első megközelítésben az volt, ami itt elhangzott, hogy csak az útig. Hát könyörgöm, kilép az úton, tehát kilép a bejárati ajtón és azonnal a kerítésnek ütközik, ez nem hiszem, hogy élettér. Tehát ezt, hogy ha akkoriban, amikor bejártuk ezt többszörösen, ott lettek volna a képviselőtársak, akkor látnák, hogy miről van szó, és igenis én kérem, hogy fogadják el ezt az előterjesztést, hisz csak így tudunk biztosítani normális életkörülményt ezeknek az embereknek.

Cserti Tibor: Én az mellett érvelnék egyébként, hogy ha ennek a területnek egy hasznosításáról van szó, akkor az bele kell hogy illeszkedjen egy rendezési terv koncepcióba gyakorlatilag és ennek keretén belül született beépítési tervbe. A szakmai bizottság elnöke nyilatkozta, hogy nem alakították még ki ezzel kapcsolatos állásfoglalásukat. Én óva inteném Önöket attól, valószínűleg egyébként, hogy pozitív lesz ugye megítélés, de szakmai bizottság döntése vagy véleménye nélkül erről a témáról tárgyaljunk. Azt hiszem az idő, az ebben a pillanatban sok mindent megenged. Hogy magánvéleményemnek adok hangot, megmondom őszintén, hogy most már megint belekényszerültünk egyfajta irányba, magát a funkciót azt mindig is támogattam, összességében egy gazdasági hasznosítású területbe beillesztve és most már egyre inkább ugye teret nyerve, logikus egyébként a továbblépési irány, ma már egyfajta kényszerpályán vagyunk, még egyszer mondom, nem tartom szerencsésnek, gazdaságorientált elképzelései vannak egyébként is az önkormányzatnak erre a területre, számolnunk kell őszintén azzal, hogy bizony értelemben leértékeli ezt a területet.

Dr. Fodor Csaba: Én ügyrendiként szeretném megtenni ezt a javaslatot, hogy valóban vegyük le azokra az indokokkal tekintettel, amit Antalics elnök úr és Cserti Tibor képviselő úr elmondott, teljesen igazuk van, továbbá ezt a szerződést nem látta az Ügyrendi Bizottság sem, lehet hogy utólag szokta látni, de ebben vannak olyan megfogalmazások alpolgármester úr, ami például úgy szól, hogy a szerződés megszűnik, ha a használó azt más, harmadik személy használatába adja. Hát oda adja, nem? Hát miért, mit csinál vele? Hát nem arról volt szó, hogy ott családok mennek valamilyen jogcímen lakni majd? Tehát azért elég hevenyészett egy megfogalmazás, nem akarom fölolvasni, mert van benn még egy-pár. Én azt kérem, hogy ezt vegyük le, ezzel most ne foglalkozzunk, hadd tárgyalja meg az Ügyrendi a koncepciónak, vagy a Városfejlesztési Bizottság a koncepciónak megfelelően és megtárgyalja az Ügyrendi a szerződést, és akkor talán lehetne dönteni, tehát ügyrendi volt a javaslatom.

Tüttő István: Itt annyi kérdésem van csupán, hogy ez az időtolódás okoz-e egyéb problémát?

Tarnóczky Attila: Nem tudom, nem tudom megmondani, hogy egy hét vagy mennyiről van szó, mit okoz, nyilvánvalóan a Vöröskereszt is megnyerte a pályázatot, amivel ezt a beruházást végrehajthatja, őket ugyanaz hajtja, mint a szociális otthon esetében, a tervezés megtörtént, azt el kell fogadtatni, ahhoz kell ez a nyilatkozat. Az Ügyrendi Bizottságnak meg az a kötelessége egyébként, hogy a szerződéstervezeteket, amelyeket elfogadott egyébként elvileg a közgyűlés, utána jogi szempontból rendbe tegye, de utána, mert különben látszattevékenységet tud csak folytatni, olyan szerződésekről beszél, amit…

Tüttő István: Szeretném javasolni, kedden is közgyűlést tartunk, addig kérném a bizottságokat, tárgyalják meg és módot kerítünk arra, hogy ezt a napirendet még megtárgyaljuk. Akkor ennek szellemében a mai napra kitűzött feladatokat végrehajtottuk, köszönöm a türelmet. Elsiettem. Nem szavazunk most, visszahoztuk keddre.

 

 

 1. Javaslat a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett közmunkaprogram megvalósítását elősegítő 2000. évi támogatás elnyerését szolgáló pályázat benyújtására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Tarnóczky urat kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója, ő az előterjesztő.

Tarnóczky Attila: Hát csak annyi, hogy itt nyerhetünk 100 főre keretet közhasznú munkásra, és egy másik ágon pedig kb. 50 fő közcélú munkást alkalmazhatunk, úgy gondolom, hogy ez a város számára fontos kérdés több okból is.

Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy meg is szavazhatjuk, kérem, döntsünk benne. Szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

76/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a közmunkaprogramot megvalósító Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázat benyújtásával, amely 100 fő foglalkoztatását biztosítja 6 hónapra.
  2. felkéri a Polgármestert, hogy a kiírásban megjelölt időpontig adja be a dokumentációt.
  3. utasítja a Polgármestert, hogy biztosítsa a 10 %-os önrész forrásigényét és építse be a Szociális Foglalkoztató költségvetésébe a 3.000 eFt-ot.

Határidő: 2000. március 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Én most mind a két pontot egybe szavaztattam, mert az első az egy ilyen általános jelleg.

 

 

 1. Előterjesztés a Csemege Julius Meinl részvények értékesítéséről (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kérem, könnyű azt mondani, hogy őrizzük meg értékeinket, de itt le van írva minden, hogy jelenleg olyan ajánlat érkezett a Csemege Julius Meinl részvényeire, amely kedvező. A nagyságrendje alapján sem hiszem, hogy ezen már túl nagyot lehetne még nyerni. Kérem a véleményüket.

  Cserti Tibor: Én Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen kifejtettem, hogy miért nem javaslom ezt a részvénycsomagot eladni. Akkor levetettük első ízben a Gazdasági Bizottsági üléséről ezt az előterjesztést, tekintettel arra, hogy nem volt több kérdés tisztázva. Láttam, hogy azóta gyakorlatilag a mérlegsor, akármint az 1999. évi gazdálkodással kapcsolatos mérlegsor rendelkezésünkre áll. Nem szeretnék olyan belterjes, ha úgy tetszik, idézőjelben belterjes információkat a Csemege Julis Meinl részvényekre elmondani, ami esetleg a cég részéről ugyancsak támadásra adhatna alkalmat.

  Tüttő István: Csak annyit mondjál, ami nem sérti a…

  Cserti Tibor: Indokaim a következők, hogy miért nem. A Csemege Julius Meinl rendszeresen osztalékorientált volt, az maradt később. Megerősíthetnek a rendszeres osztalékot illetően. Nem értem azt az önkormányzati törekvést a 2000. költségvetés tervezetben is, hogy osztalékot is beállítunk szinte változatlan szinten, meg az osztaléktermelő részvényeinket eladjuk. Azt hiszem, ez már publikus a Csemege Julius Meinl részéről, hogy az elmúlt időszakban közvetlen tulajdonosváltozás történt, a belga tulajdonos, most nevet pontosan nem említek, az apuka megvásárolva gyakorlatilag három fia között szétosztotta a birodalmat, az egyik Amerikát viszi 8 %-os részesedéssel, ez már publikus, másik kettő Európában tevékenykedik, a harmadik gyermek megkapta gyakorlatilag a Coral-láncolatot Magyarországon és a Csemege Julius Meinl üzleteket. Végső soron a cég akviciós törekvések elé néz, és az is publikus ma már, hogy bankszféra irányába tekint. Határozottan és rövidtávon a részvények értéke fel fog értékelődni. Ezt mindenféle elemzés ezt mutatja. Itt a Törőcsik úr, azt hiszem eddig publikus voltam és további részdolgokat hadd ne említsek. Ugye Törőcsik úr mondta korábban zárt ülésen, hogy hát nyilvánvaló a gazdasági élet egy adás-vétel, és ott mindenki profitra törekszik. Önmagában véve jelen pillanatban most februárban ez az előterjesztésben megfogalmazottak, .. pont, bocs nem mondok tudatosan megint árfolyamot, vonzónak tűnhet. Ugyanakkor hiányos, így van, hát az osztalék ugye, az 1999. évi osztalékszelvényeket tartalmazza ugye a megadott árfolyam itt a határozati javaslatban. Még egyszer mondom, hosszabb távon, hosszabb távú önkormányzati érdekekre való apellálással én ezekben, a részvénycsomagok értékesítését most nem javaslom.

  Marton István: Amit az előbb hallottunk, úgy gondolom, hogy akár igaz is lehet, de tipikus példája annak, amikor az egyik székből átül a másikba. Ha Cserti képviselőtársam a hivatalban hosszú éveken át osztályvezetőként így védte volna a jóval nagyobb névértékű részvénycsomagoknak az értékesítésétől a megfelelő szakbizottságokat, ahelyett, hogy éppen buzdította őket nem ilyen árfolyamon, hanem hát töredék árfolyamokon az értékesítésre, akkor, akkor azt mondom, hogy, egyenlőre, egyenlőre én kértem szót és én beszélek, úgyhogy Kelemen képviselőtársam majd megnyomja a gombot, ha akar valamit mondani, és ha szót kap akkor elmondja. No tehát egy olyan ember szájából, aki nem fordítva fújta volna a éveken át a passzátszelet

  Tüttő István: Nem a Cserti urat minősíti ez a, én is kérném, nem a Cserti úrról szól az előterjesztés.

  Marton István: akkor én el tudnám fogadni amit mondott. Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés teljesen korrekt és ezen az árfolyamon érdemes eladni, mert az lehet, hogy félév vagy egy év múlva akár 10-15 %-kal is többért tudnánk eladni, lehet, de nem biztos. Viszont, hogy ha csak a pénzt fektetnénk be, már akkor is meghozná ezt, és akkor még nem beszéltem arról, hogy itt több száz milliós gondok vannak a költségvetésben. Való egy igaz, hogy ez az utolsó messze névértéken felüli papírunk, de kicsi érték, amivel semmit nem tudunk befolyásolni az üzletpolitika kialakításával kapcsolatban, ami egyébként tényleg úgy néz ki, ahogy Cserti képviselőtársam ezt nekünk elmondta.

  Cserti Tibor: Én azt hiszem, ha valaki egy mezben focizik, képletesen szólva, annak a mezben az adott cégnek az érdekeit képviselő, én is ezt képviseltem, azt hiszem, hát a minősítést hadd ne én mondjam ki, önkormányzati érdeket képviselt és tiszteletreméltó volt. Azt már megszoktam, Marton úr, hogy időnként övön alul üt, ha én is övön alul akarnék ütni, akkor megkérdezném vagy vitát nyitanék Marton úr utolsó időszaki, mit tudom, munkahelyéről. Én ezt nem teszem. Egyébként a vádakat meg visszautasítom. Elnézést kérek.

  Kelemen Z. Pál: A megszólíttatás okán, én óvtam innen szemből Marton képviselőtársamat, hogy etikátlanul viselkedjen, hát úgy viselkedett. Nagy tisztelettel kérem, hogy polgármester úr ne adjon ilyen fajta megnyilatkozásoknak helyt a közgyűlésben.

  Tüttő István: Igen, ha előre tudnám, biztos nem adnék helyt, de köszönöm

  Kelemen Z. Pál: Vonja meg a szót.

  Tüttő István: A vitát lezárom, nehogy még egyszer ilyen előforduljon. Kérem, döntsünk. Végül is, amit Cserti úr mond, az éppen ellenkezője a határozati javaslatnak. Kérem, ha elfogadjuk, akkor döntöttünk, ha nem, akkor Cserti úrnak adtunk igazat. Kérem, először a határozati javaslatról kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  77/2000.(II.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesti a Csemege Julius Meinl részvényeit 215 %-os árfolyamon (az 1999. évi osztalékszelvényeket tartalmazza a részvény), azaz a 4.490.000 Ft össznévértékű névre szóló törzsrészvényeket 9.653.500 Ft-ért eladja.

  Határidő: 2000. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 3. Javaslat a “Dráva-Mura Eurorégió” létrehozását koordináló ideiglenes bizottság felállítására.

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Én azt hiszem, hogy újságok már foglalkoztak vele, “Dráva-Mura Eurorégió” létrehozásán fáradozunk nagykanizsai központtal. Ebben együttműködünk a Somogy megyei települések egy jó részével és átnyúlik még várhatóan Vas megye azon területeihez, ahol a szlovén lakosság jelentős magyar oldalon, tehát a szlovén nemzetiség egy, a határ mentén végighúzódó eurorégió létrehozását tervezzük és ezért ésszerűnek tartanánk és ezért javasoltuk határozati javaslatban egy koordinálás céljából ideiglenes bizottság létrehozását, melynek elnöke lenne Cserti úr, tagjai Birkner Zoltán és Dr. Fodor Csaba képviselők. Kérem, van-e vélemény, észrevétel? Úgy látom nincsen, akkor kérem, szavazzuk meg, mert higgyék el, ez a cél és az urak, akik ebben részt vesznek, megítélésem szerint is tudják szolgálni az ügyet. Szavazzunk. Minősített többség kell.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

78/2000.(II.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a “Dráva-Mura Eurorégió” létesítésének koordinálása céljából ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Cserti Tibor, tagjai Birkner Zoltán és Dr. Fodor Csaba képviselők. Az ideiglenes bizottság megbízatása az eurorégió megalakulásakor megszűnik.

Határidő: azonnal

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Úgy látom, utolsó napirend, a Városi Kincstár létrehozására irányuló munkák elkezdésére és a 2001. évi nulla-bázisú költségvetés elkészítésére javaslat. Nem mondtam ezt? Elfelejtettük volna? Uraim, akkor engedjék meg, hogy most megtárgyaljuk, fogadják el, mert én vagyok a hibás, mert valószínű összeragadt a két anyag. Van ennek most hátráltató..

Tarnóczky Attila: Bármelyik közgyűlésen meg lehet tárgyalni képviselőtársaim, minden hét, amit vesztünk, azzal jár, hogy az adatgyűjtés az intézményekben később kezdődik el, és visszamenőlegesen hónapokra kell majd bevinni az adatokat. Tóth képviselő úr ne tessék fintorogni, hogy ha egyszer találkozott volna az intézményvezetőkkel a tavalyi évben, akik emiatt jogosan lázadoztak, akkor nem húzná meg a vállát. Az anyag tegnap ki lett osztva minden képviselőnek. Aztán hozzátenném még, elnézést kérek polgármester úr, hogy én úgy emlékszem, hogy a közgyűlés 97/1999. határozatában úgy döntött, hogy 2003-ig ezt a munkát folytatni kívántatja. Bele is került ebbe a szerződéskeretbe. Meg lehet ezt is tenni, továbbá jelzem, hogy az a fajta határozat, amit a Kincstár létrehozására hoztak, hogy ki kell dolgozni a Kincstárnak … az a hivatal részéről végrehajthatatlan. Nincs meg a hivatalban az a szakember-állomány, amely ezt meg tudja tenni.

Tüttő István: Jó, hogy ne sértsük a bizottsági jogköröket sem, az a kérésem, hogy keddre ezt is az előző napirenddel együtt hozzuk vissza és kedden megtárgyaljuk. Maradjunk ebben, köszönöm a türelmet és holnap 14.00 órakor folytatnánk, a költségvetés ilyen előzetes tárgyalása.

 

Tüttő István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 21,00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2000. március 1. soron kívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. március 1-én (szerda) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

 

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, irkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc,

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, Vargovics Józsefné HKÖ Elnöke, Szabó Edit könyvvizsgáló, Mátyás József szakszervezeti elnök.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Nagy Judit Zala Rádió munkatársa.

 

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés! Köszöntöm megjelent kedves vendégeket, hát a vendégek soraiban ugye zömmel az intézmények dolgozói, vezetői találhatók, illetve ismerhetők fel. Köszöntöm a médiumok képviselőit, a hivatal vezetését, osztályvezetőit, irodavezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Felteszem szavazásra az 1. napirendi pont napirendre való vételét.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, és a következő napirendet tárgyalja:

 

 

Napirendi pont:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Közeleg az az idő, amikor végleg el kell döntenünk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata milyen költségvetést határoz meg 2000. évre. A költségvetés tárgyalása már huzamosabb ideje folyik. Az előkészítésével kapcsolatban különböző megnyilatkozásokra került már sor. Egy dolgot szeretnék azért leszögezni, hogy bármilyen oldalról is tekintjük a költségvetés készítésének módját, egyet szeretnék leszögezni, hogy a törvények szerint folyik a költségvetés készítése. Törvényes határidőn belül vagyunk. És azt is szeretném jelezni, hogy nem adtam utasítást senkinek arra vonatkozóan, tehát a legutóbbi nyilatkozat arról szól, hogy mintha én adtam volna utasítást arra, hogy kihagyjunk olyan elemeket a költségvetésből, amelyről már korábban döntések születtek. Az is szeretném említeni, hogy ennek az ügynek a további körüljárása nem hiszem, hogy elősegíti a költségvetés jobbá tételét. Én azt kérem, hogy racionálisan, mindenki számára közérthetően tegyük meg észrevételeinket és javaslatainkat. Próbáljunk abban a gondolatkörben maradni, hogy forrásaink nem teszik lehetővé, hogy mindenki részéről újabb igényeket tegyünk az asztalra anélkül, hogy megjelölnénk annak a forrását. Én kérem, hogy ne vegyük figyelembe a javaslatokat. Tehát, aki maga részéről úgy látja, hogy elengedhetetlenül szükséges a saját területének jobb finanszírozásához valamennyi forrás, akkor szíveskedjenek megjelölni annak a helyét is. Biztos vagyok abban, hogy a más területéről való forrásmegjelölés újabb indikációja lesz a vitának, de hát ezzel szembe kell nézni. Kérésem az lenne még, hogy ha lehet ma jussunk el a vitának addig a szakaszáig, hogy szinte mondhatnám azt is, hogy a vitát lezárjuk és jövő kedden, pedig a döntést hozhatnánk meg. Ez a reményem. Természetesen a Pénzügyi Bizottság csütörtöki ülését nem kívánjuk ezzel, hogy úgy mondjam értelmetlenné tenni. A Pénzügyi Bizottság majd kedden elmondja mindazon javaslatát, észrevételét, amit testületileg meghoz. Szeretném Önökkel azt is ismertetni, hogy vélemény és javaslat érkezett az ígéretnek megfelelően a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Érdekegyeztető Tanácsának munkavállalói oldalától. Én megkérem Tóth Lajos urat, hogy - talán mindjárt ezzel kezdenénk – szíveskedjen ismertetni a jelenlévőkkel az Egyezető Tanács munkavállalói oldalának a véleményét, javaslatát a 2000. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Tóth Lajos: Az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta a legutóbbi változatát is a költségvetés tervezetének és a következő véleményt alakította ki, illetve javaslatokat teszi. Ismételten kifogásolni kényszerülünk azt a tényt, hogy a tervezet későn jutott el hozzánk, így tanulmányozására, érdemi vizsgálatára kevés idő állt rendelkezésre. Joggal várjuk el, ne hozzanak bennünket ilyen helyzetbe, hiszen ez formálissá teszi az egyeztetést. 2. pont: Pozitívan értékeljük és méltányoljuk az előterjesztő azon törekvését, amely a nem pedagógus munkakörű közalkalmazottaknak is javaslatunkra 8,25 %-os illetményemelést tesz lehetővé. Harmadszor: ugyanakkor nem tartjuk elfogadhatónak azt a magatartást, amely a költségvetés elékészítése, előterjesztése tekintetében bizonytalanságban tartja az intézményeket, a város oktatásáért, óvodai neveléséért, kulturális neveléséért és szociális ellátásáért tevékenykedő intézményvezetőket és munkavállalókat. Mindez jelentős feszültséget okoz a munkavállalók körében. Javaslataink: Első: valószínűsíthető, hogy a Vikárius Kft. javaslatai, illetve annak megvalósítása negatív hatással lesz a munkavállalói érdekekre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy sérelmek enyhítésére, felszámolásának elősegítésére az önkormányzat hozzon létre foglalkoztatási alapot. Másodszor: a Vikárius Kft. költségvetési és egyéb javaslatait vizsgálandó, alakuljon helyi úgynevezett szimulációs bizottság, amely hivatva lenne kiszűrni azokat a torzításokat (itt elírás történt) tehát nem tartozásokat, hanem torzításokat, (ezt kérem javítani) amely az egyoldalú gazdaságossági szemléletből és a helyismeret hiányából fakadnak. Ez helyrebillentené azt a felborult egyensúlyt, amely a vizsgálatot végzőre való várakozással, s az ezzel együtt járó kiszolgáltatottsággal állt elő. Harmadszor: a Millennium évében kapjon nagyobb támogatottságot a kultúra, a helyi és az egyetemes magyar kultúráért tevékenykedők körének az elismerése. Javasoljuk, hogy a kulturális feladatok támogatását az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság által megszavazott összeggel, azaz 9,9 millió forinttal ismerjék el. Negyedszer: a képviselőtestület kiemelt feladatként kezelje a munkahelyteremtés megvalósítását, hiszen nem lehet önkormányzati érdek a munkanélküliek hadának “termelése”. A már korábban említett foglalkoztatási alapra különítsen el a tisztelt közgyűlés legalább 20 millió forintot. Ötödször: végezetül felhívjuk a képviselő hölgyek és urak figyelmét, s mindazokat, akiknek köze van, lehet Nagykanizsa város intézményeinek sorsát alakítani, meghatározni, döntéseikkel a bennünk folyó munkát jobb szintre hozni, csak olyan költségvetés megalkotásán és elfogadásán munkálkodjanak, amely nem lehetetleníti el az intézményeinket, s a lehető legkisebb mértékben sújtja az amúgy is nehéz helyzetben lévő munkavállalókat. Nem tartanák tisztségesnek, ha az önkormányzat cserbenhagyná azokat, akik évtizedeken át a városért tevékenykedtek.

Tüttő István: Azért kértem, hogy mindenki, aki jelen van hallja, illetve hát a televízión keresztül is érzékeljék, hogy az Érdekegyeztető Tanács munkavállaló oldala meghozta az állásfoglalását, véleményét a költségvetéssel kapcsolatban.

Tarnóczky Attila: Egyrészt örülök, hogy az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala ez alkalommal, ha nagyon szolidan is, de dicsér is bennünket. Az igényeiket megértem, bár egymással ellentétesnek érzem. Tehát kijelenteni, hogy az egyik oldalon, intézményi oldalon ne takarékoskodjunk, a másik oldalon pedig különböző célokra többet adjunk, természetesen lehet, csak a megvalósítása ennek a javaslatnak nem túl merész. Mivel szóba kerül a Vikárius ebben az anyagban, szeretném jelezni, hogy a foglalkoztatási alapítvány kérdésére a Vikárius hónapokkal ezelőtt javaslatot tett, úgy gondolom, hogy a közgyűlés az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalával ezek szerint egyetértésben ezt a javaslatot meg fogja valósítani. És ha már a Vikáriusnál tartunk, ugye az átvilágítási anyagból, javaslatcsomagból a Zalai Hírlapban megjelent néhány kiollózott, felvillantott lehetőség. Ezekkel kapcsolatban szeretném itt az intézményvezetők előtt is leszögezni - talán nemcsak a saját véleményemként -, hogy az intézmény- átszervezések ügyében milyen teendőink vannak azt jórészt a közgyűlés korábbi határozatai eldöntötték. Gondolok itt a kincstár felállításának lehetőségvizsgálatától egész, mondjuk a három szakközépiskola kettővé alakításáig.

Tüttő István: Hát és az oktatási koncepció.

Tarnóczky Attila: Ezeken dolgozunk. Ezek közismertek. Nem titkos határozatok. Az újságból mindenki tudhat róluk. És az érintett intézmények dolgozói, vezetői is ismerik. Ezen kívül le kell szögezzem, hogy nem akarunk mindent összevonni mindennel, nincs ilyen tervünk. Ami véleményem szerint szintén vizsgálat tárgyát képezi – ezt is az érintett intézményvezetőkkel közöltem –, az két dolog. A Zemplén Iskola esetleges közös igazgatás alá helyezése egy másik általános iskolával. Nincs eldöntve a kérdés, de a vizsgálatot folytatni kell, és a városban működtetett négy bölcsőde kérdése. Minden, ami ezen túlnyúlik az én véleményem szerint, vagy én szándékaim szerint, nem képezi az Önkormányzat döntésének tárgyát, egy tanulmánynak a része és kérném ennek megfelelően kezelni.

Tüttő István: Szeretném megerősíteni Tarnóczky úr által elmondottakat, mert már olyan jelzéseket kaptunk, hogy éppen ez a szemelvény-kiemelés, amely nem a mi véleményünk, hanem egy Kft-nek az anyagában szerepelő lehetőségek sorozata, olyan látszatott, illetve olyan véleményeket és olyan aggodalmakat is szült, hogy több iskolánál a szülők már azért aggódnak, hogy mi lesz az iskolával. Semmilyen gond nem lesz. Nem is gondoltunk ezeknek az intézményeknek az átszervezésére. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a Vikárius Kft. nagyon sok változatban készítette el a javaslatait. Természetesen az ő javaslatai közül mindegyiknek a végrehajtását nem is tudjuk még tervezni sem. Egy biztos, hogy az Önkormányzat azt a változatot fogja támogatni, amely összhangban van az elhangzottakkal. Mi úgy értékeljük, hogy ha meghozzuk azt az “áldozatot’, amit most magunk elé tűztünk és annak egy megfelelő ütemű végrehajtását eldöntjük, akkor további átalakítások a jelenlegi ismereteink szerint nem indokoltak. Természetesen az élet hozhat ettől eltérőt. A gyermeklétszám változhat, de reménykedhetünk abban is, hogy nőni fog a gyermekek száma, és akkor a gondjaink más jelleget is ölthetnek.

Balogh László: Szeretném kiegészíteni az eddig elhangzottakat. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság áll mögöttem, és ez által városunk, azt gondolom legnagyobb szférája, ezért kérem, hogy kellő súllyal kezeljék a szavaimat. Az intézményegyeztetés még folyik, megtörtént, az itt lévő intézményvezető kollégák tudják ennek leginkább a mikéntjét. Nem kaptuk, illetve későn kaptuk, most kaptuk tulajdonképpen kézhez a legfrissebb adatokat, így érdemben nem kívánjuk kommentálni. Egyetlen egy példa, amely jellemző azt gondolom az egyeztetési folyamat mikéntjére, intézmény név nélkül – a saját intézményemről van szó –, egyetlen egy konkrétum kapcsán, a személyi juttatások kapcsán a Vikárius anyag és a mi általunk leadott adatok közötti különbség mínusz 4 millió volt elő nekifutásban, az aztán közben változott mínusz 1,8-re. Most jelenleg mínusz 0,4-nél áll. Csak egy apró momentum. Bővebben nem kommentálom. Én is aláhúznám, ami már elhangzott, de már a hétfői ülésen is elhangzott, hogy a sajtóban megjelent bizonyos híresztelések, kérem, hogy a közvélemény úgy kezelje őket, hogy nem feltétlenül a képviselőtestület ötletei, hanem a Vikárius anyag egy bő tanulmányából vett részletek. Hogy ebből mi történik, mi lesz, kérem, ne adják előre szánkba a szót és a voksolásunk mikéntjét. És szeretném azt is jelezni, hogy a bizottság igenis hajlandó a kompromisszumkészségre. Már csak két tételért harcolnék. Ez az egyik az a bizonyos kulturális alap a 10. számú melléklet 2. pontjában, kulturális feladatok támogatása címen tervezett 6 millió forint 9 millió forintra történő növelését javasoltuk, de hajlandók vagyunk visszalépni. Azt gondolom, hogy egy 8 millió forintos, ez egy konkrét határozati javaslat, bizottsági határozattal megtámogatva. Tehát 8 millió forintot szeretnénk. Ennek a megoszlása a következő lehetne akár, 7.800.000 lenne a tényleges kulturális alap, ezen kívül egy 200.000 forintos összeget, ezt frissen szeretném közzétenni, ma részt vettünk mi néhányan a városi diákparlamenten, ahol a diákparlament a következő határozatot hozta: Nagykanizsa Város Diákönkormányzata és Diák Küldöttgyűlése, ez az úgynevezett diákparlament felkéri Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságát, hogy terjessze a város közgyűlése elé 200.000 forint biztosítását a 2000. évi városi költségvetésben a diákönkormányzat által tervezett ifjúsági képzések és működési költségek támogatására, aláírás: Zsován Noémi diák polgármester, Kotnyek Andrea diák alpolgármester, Németh Ádám címzetes diák polgármester. Tehát a 8 millió így alakulna a kérésünk szerint. Szintén bizottsági határozat van arról, hogy a 10. számú melléklet 4. pontjában a verseny- és élsport és tömegsport támogatása címen betervezett összeg 30 millió forintról (az eredeti kérésünk 40 millió volt), a kompromisszum készségünk az, hogy változzék 35 millióra. Sokadszor hangzanak ezek a kérések, de a nyilvánosság erejét szeretném itt is kihasználni. Érveink nagyon röviden a következők, a kultúra kapcsán, a kultúra bővebb támogatása kapcsán a millennium éve, a tavalyi helyi iparűzési adóból származó plusz 15 milliós többlet, ami ideáramlott tavaly a szférához, az idén ez más célokra fordítódik. És az, hogy a kulturális alapra 178 pályázat érkezett, 52.395.500 forint erejéig. Ehhez képest, tessék elképzelni a 6 millió forintos jelenlegi kulturális alap összeget. A sport kapcsán az indok természetesen az, hogy azt gondolom, nem kívánhatjuk a nagykanizsai sport halálát. Tavaly 22,5 millió forintos helyi iparűzési adó többletbevétel volt és így volt tavaly 52,5 millió forintos a sporttámogatás a verseny- és élsportra. De hát nem lépünk vissza, tisztelt közgyűlés, kérem, hogy szavazásuk alkalmával tegyék le a voksukat a kultúra és a sport mellé is. Higgyék el, Nagykanizsa iskola, kultúra és sportszerető közönsége árgus szemekkel figyeli Önöket, így szavazatuk szondázza Önöket. Ha a forrásokat kéne emlegetni.

Tüttő István: Igen azt szerettem volna hallani.

Balogh László: Bizonyára vannak nálam kompetensebbek, akiknek jobb ötlete van, de lehet, hogy ezek rébuszoknak tűnnek, de azt gondolom, alultervezett a bevételi oldal, azt gondolom, hogy az igazgatási tevékenység különféle jutalom alapjai bizonyos forrással szolgálhatnának. Azt gondolom, hogy az önkormányzati igazgatási tevékenység 2.900.000, bocsánat 294.963.000 forintos tétele is egy olyan tétel, amiből részesülhetne akár ez a szféra is némineműleg. Ezek voltak a bizottság által rám rótt mondatok és feladatok.

Tüttő István: Azért mert nagy a szám, az nem biztos, hogy lazán van tervezve.

Tóth László: Valószínűleg valamiről lemaradhattam tegnap este 9 órától. Ugyanis a ma délelőtt kiosztott 3. számú mellékletben meglepetéssel vettem tudomásul, hogy valakik döntöttek. Döntöttek és én úgy tudom, hogy az önkormányzati törvény alapján döntési jogköre a közgyűlésnek, illetve a bizottságoknak van. Szeretném felhívni a figyelmüket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatában foglaltakra, miszerint a térinformatikára és a közműnyilvántartásra 4, azaz Négymillió forintot kértünk pluszként beállítani. Most már hozzá kell szoknom, hogy ami a közgyűlésen elhangzik azt valakik rendszeresen anolálják, és itt 1 millió forintos összeg szerepel. Még ez sem annyira meglepő a számomra, de hogy a 4. oszlop fejrészébe az van oda írva, hogy elfogadva, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy milyen testületi ülés döntött erről? Mert úgy tudom, hogy testületi ülésen lehet döntést hozni. Ez a mondanivalóm első része. A második pedig, itt az Internetes honlapra kért összeg, ami városmarketing szempontból nem kevésbé fontos, itt szintén nullával van szerepeltetve az elfogadott oszlopsorban. És engedjék meg, hogy egy 3-4 percre igénybe vegyem türelmüket. A XX. század utolsó évében egy ezuposzi tanmesét szeretnék Önöknek itt rögtönözni. Azt a címet adtam, hogy aki elöljáró, az legyen előrelátó is. Éppen aznap, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a Vigadóban hálás közönsége előtt az ország fényes jövőjéről, töretlen gazdasági fejlődésről, felzárkózásról beszélt, sok bizakodásra okot adó ténnyel támasztja alá a sok bizakodás céljából ténnyel alátámasztandókat, Dr. Bekk György a Kompakt Magyarország Vezérigazgatója az Infó-fórum nevű szervezet rendezvényén aggasztó adatokat közölt. Bekk szövegével jórészt csak a szaksajtó foglalkozott. Aggodalmai sajnos nem nagyon érdeklik a közvéleményt, pedig felkaphatná a fejét végre valamelyik gazdasági csúcsszakértő. Magyarországon az informatikai ipar fejlődése bizony kínosan lassú, aggasztóan lassabb, mint az utolérni kívánt országokba. Úgy nehéz lehet utolérni valakit, ha lassabban haladunk előre ugye. Sőt még a miénkhez hasonló fejlettségű helyeken, például Csehországban is dinamikusabban fejlődik az informatikai szektor. A XXI. század legfontosabbnak tűnő gazdasági ágazatában nemhogy közelednék a fejlettekhez, de egyre inkább lemaradunk. Van min aggódni. Lassan már ambiciózusabb banán köztársasági diktátorok és frissebb hatalomba lődözött közép-afrikai tábornokok is az Internettel kezdik a szónoklataikat, meg azzal is fejezik be. Minálunk még mutatóban sem akad politikus, akt megérintene a téma. Mintha a 70-es évek közepén lennénk most is. Az Infórum lobbizni próbált, beküzdeni valahogy az aggasztó tényeket a politikai köztudatba. Nem egyszerű feladat, sajnos. Legelőször is azt a világsajtóban már közhellyé koptatott tényt kellene már végre tudatosítani, hogy a XXI. században csakis ez erős informatikai iparral rendelkező gazdaságoknak lehet esélyük, hogy az információtechnológia viharos fejlődése rendkívüli esélyt kínál Magyarország számára, hiszen létezik bizonyos tradíció, kultúra, ami egy szükséges előfeltétel, s amire itt lehet építeni. Nyersanyagigény, területigény nincsen, még csak szállítási nehézségek sem lehetnek, okos emberekre van szükség, és persze munkakultúrára, … nagy ötletekre. Már pedig okos emberekből, leleményességből nincsen hiány itthon. Létezik valamilyen homályos legendaszerű önképünk, miszerint különösen tehetséges nép volnánk e téren, illetve, hogy a lehetőségekhez képest jól állnánk, sőt világszínvonalú dolgaink is lennének. Rejtélyesen nagy megoldás keretében szokás emlegetni nagyszerű programozóinkat, meg hogy micsoda high-tech oázis voltunk a KGST sivatagában. Szóval egy rakás önigazságból és téveszméből áll össze a hamis kép. Az Infórum, illetve az iparág más területén eddig nem sokra jutottak az erőteljes lobbizgatással. Tény, ami tény, az informatikai lobbi nagyon gyenge. Magyarországon az informatikai óriásvállalatok kimaradtak a nagyberuházók sorából. A rendszerváltás utáni kormányok semmit sem tettek azért, hogy megpróbálják idecsábítani a legmagasabb szintű technológiákat előállító vállalatokat, holott stratégiailag fontosabbak lehetnének, mint bármelyik autógyár. Látnivaló, hogy a mai napig nincs kormányzati elgondolás arról, hogyan lehetne behozni ezt az elmaradást, hogyan lehetne mégis becsábítani néhány kulcscéget, dinamikus növekedésre sarkalni az információs ágazatot. Sőt úgy tűnik, hogy a döntéshozók egyáltalán nincsenek tisztában a dolog jelentőségével. Az újságolvasó, tévénéző ember másról sem hall évek óta, mint a szédületes tempóban fejlődő Internetes gazdaságról. Az Országház környékén, mintha nem volna térerő, mintha oda nem járnának az újságírók, újságok, mintha ott nem lehetne fogni tévéadásokat. Ott még beszélhet a felelősnek nevezett ember a magyar mezőgazdaság húzóágazattá fejlesztéséről, amit kiröhögnék minden normálisabb országban. Az új gazdasági egységben ugyanakkor nagyszerűen alkalmasak volnának vidéki telepítésre, vidékfejlesztésre, ha úgy tetszik infrastruktúra kérdése. Az informatikai iparág szerkezete sokkal kevésbé központos, mint a hagyományos iparágaké. ……nem sorolom a többi működőkhöz, de itt már tényleg csak a szaknévsor bölcsességeket lehet sorolni, aki lemarad, kimarad, minden percnyi késlekedés hónapokat, éveket számít és adja Isten, hogy számítson, mert könnyen lehet, hogy már nem, hogy már mindegy, hogy már késő. Tíz, vagy öt év múlva kezdhetjük elölről. Tisztelt képviselő társaim, ha Önök párhuzamot véltek felfedezni az országos és a helyi viszonyok, rendek közt az nem a véltetlen műve sajnos.

Tüttő István: Csak egy megjegyzésem lenne. Amiről itt szó van, az nem az informatikai ipar. Ez messze van ettől. Ez csak a terméke, vagy pedig annak egy része.

Tarnóczky Attila: Igazából nem Tóth képviselő felszólalásakor nyomtam meg a gombot. Én erre nem is akarnék válaszolni, mert nem hiszem, hogy azzal kellene foglalkoznunk, hogy mit csinál a parlament. Ezt az országgyűlési képviselőknek kellene elmondani, hogy mit csináljanak. Én nem tudom, hogy az informatikai lobbi gyenge, vagy erős. A kanizsai informatikai lobbi nem tűnik számomra olyan gyengének, mint azt Tóth képviselő úr előadta. A két megjegyzésem kedves képviselő társaim, miközben ugye itt sorra elhangzanak, hogy mi milyen keveset kap. Kultúra. Megnéztem a költségvetést, 143.000.000 forintot kap ebben az évben, és nem adtam hozzá a Városi Könyvtárra kötött, építésére költött 577.000.000 forintot. Természetesen lehet mosolyogni, de úgy gondolom, hogy a HSMK léte, az arra fordított költségek, az igenis a kultúrának a része, Nem lehet máshová sorolni. A könyvtárra költött pénz a kultúra része. Tehát azt kérnem, mert ez a sportnál sem igaz, hogy 120.000.000 forintot költünk sportcélokra, hogy ne egy-egy címet ragadjunk ki, amikor el kezdjük mondogatni, hogy az a célra milyen kevés jut. Visszatérve Tóth képviselő úrnak a jelzésére, hogy itt valaki átlépte a hatáskörét, döntést hozott. Nem lett itt döntés hozva. Ahogy nem döntés akármelyik bizottságnak, akármilyen javaslata, mert döntésre a közgyűlés jogosult egy módosító indítvány nyomán, ez sem döntés, amit polgármester úr letett az asztalra, és amely azt jelezi, hogy az általa beterjesztett javaslatban az ő elképzelése szerint az itt elmondott tételekből számára melyik elfogadható. Ha a közgyűlésnek másik elfogadható, akkor az lesz elfogadva kedves képviselőtársaim, mert, ha nem így lenne, akkor nem kéne jövő héten újra összejönnünk, hanem a polgármester úr kihirdetné a saját költségvetési javaslatát rendeletként. Egyébként sokkal jobb lenne, mint az a második módszer, hogy itt teljesíthetetlen ígéreteket, vagy igényeket sorolunk fel, de föllelkesedtem magam is, ám. Ugyanis hadd idézzek egy mesét a szőlősgazda, a szőlő és az Úristen esetét, meg a jégeső esetét. Hát akkor hadd szálljak be én is. Nézzük meg, hogy együtt mire megyünk. És nem is valami szféra képviseletében.

Tüttő István: Kérném, hogy a meséket lehetőleg szűkítsük, de ha tanulság, hallgatjuk.

Tarnóczky Attila: Én úgy gondolom, hogy azoknak az aszfaltozott utaknak a sorsa, amelyek a környék szőlőhegyeire vezetnek, rendkívül mostoha. Én jelzem Önöknek, nem tudom ki jár szőlőhegyekre, mondjuk hétvégeken, hogy hétvégeken körbe vagyunk véve tömegekkel gyűrűszerűen a város határában, akik a Polgármesteri Hivatal irányában rázzák az öklüket némi túlzással és jogosan. Ezek az aszfaltozott utak immár makadám útnak sem nevezhetők. Miközben, kikértem az adatot 5 millió forintot fizetnek be a szőlősgazdák évről-évre, legalábbis az idei évben, helyi adóként a pincéjük után. Úgy gondolom jogos az igény, hogy valami történjen. Bár igaz, hogyha idén sem csinálunk semmit, akkor nem is lesz később okunk rá, mert az utak olyan állapotba kerülnek, hogy okafogyottá válik a dolog. Az javasolnám polgármester úrnak, ha már úgy is gondolkodni fog, hogy miféle javaslatokat tud elfogadhatónak találni, hogy fordítsuk ezt az 5 millió forintot ezen utaknak a rendbetételére. Az összes szőlőhegyi aszfaltos útnak, Förhénctől-Szentgyörgyvári hegynek a kátyúzására, és a két fedőréteggel, pontosabban záróréteggel való ellátására elég, némi kőpor rászórásával.

Tüttő István: Ez teljesen fedezetet nyújt, vagy a VIA-nak hozzá kell tenni?

Tarnóczky Attila: A VIA, beszéltem a VIA-val, még 2 millió forintot hozzátenne és akkor az összes szőlőhegyi utat egyszer, nem véglegesen, mert sajnos ezek az utak alappal nem rendelkeznek, de egy hosszabb időre rendet tudnánk tenni.

Tüttő István: …Magát a gondolatot el tudnám fogadni.

Tarnóczky Attila: Ja, és szeretném megnevezni a fedezetét. Szemben másokkal bevallom, hogy hitel a fedezete, mint minden más itt felvetett ötlet.

Kiss László: Én is kénytelen vagyok csodálkozva csatlakozni Tóth László képviselőtársamhoz. A tegnapi közgyűlés összefoglaló anyagában szerepel, hogy elfogadva. Igaz ugyan, hogy nincs aláírva polgármester úr által, de szerepel, hogy elfogadva és ott nagyon sok nulla van azon tételek mellett, amiket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tegnap javasolt.

Tüttő István: Szer