2000. július 4. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. július 4-én 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház Dióssy-terem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Bodzai Tiborné, Burján Emese, kabinetvezetők, Karmazin József, Városi Főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Simánné Mile Éva, irodavezető, Kámán László IKI vezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Kancsár Attila Vikárius Kft. képviselője, Dr. Kovács Loránt ügyvéd.

 

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Nagy Judit a Zala Ráció munkatársa.

 

 

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, köszöntöm kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, az osztályok vezetőit és a Polgármesteri Hivatal munkatársait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Szerettem volna kellemesebb környezetet biztosítani. Felkértem céget, hogy hozzanak ide klímaberendezést. A jó szándék megvolt csak kiderült, hogy a klímaberendezést nem bírja el a hálózat. Tehát ez miatt nem tudtuk beállítani, mert akkor sötétben és klíma nélkül kellett volna itt. De mindenképp azon leszünk, hogy valamilyen klímaberendezést azért biztosítsunk a későbbi időszakokra, hogy több olyan alkalom van, amikor valóban elkelne, hogy az Önök nehéz munkáját valamilyen formában megkönnyítsük.

Szeretném jelezni, hogy a még mielőtt a napirendeket megtárgyalnánk, szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a köztisztviselők napján a résztvevőknek, a műsorban fellépőknek és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a nap emlékezetes maradjon mindenki számára. Megköszönöm a képviselőknek is, és természetesen a hivatal dolgozóinak azt a munkát, amely mindezt lehetővé tette.

Szeretném azt is jelezni, hogy napirend előtt, tehát nem abban a sorban, ahogy a többiek napirend előtt kérnek majd szót, szeretettel köszöntöm az Ifjúsági Diákparlament polgármesterét és volt polgármesterét. Pontosan nem tudom melyikük. Gondolom a polgármester hölgy szeretne Önökhöz szólni, mert néhány boríték ott van az asztalunkon, amelyről valószínű majd Ő szóban többet fog mondani nekünk. Ha megengednék, rögtön átadnám a szót, és utána rátérünk majd a napirendekre.

Zsován Noémi: Jó napot kívánok. Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait a Városi Diákönkormányzat nevében. Az asztalukon találnak két borítékot. Elmondanám, hogy mi található meg benne. A kis borítékban egy meghívót találnak, amelyben a Városi Diákönkormányzat által szervezett táborba szeretnénk Önöket meghívni, illetve nem is az egész táborba, hanem július 22-én záró fesztivál, záró programra szeretnénk Önöket meginvitálni. Reméljük minél többen el tudnak jönni. Találnak mellette egy újságot, amelynek a címe a “Sajt”. Ez a városi diáklap. A nagy borítékban egy kérdőívet találnak, amely a városi ifjúságkutatás része. Ezeket kérjük kitölteni, és amennyiben ezeket időben visszajuttatják, akkor július 22-én Balatonmárián, ebben a táborban erről, ennek az eredményéről tájékoztatni is tudjuk Önöket. Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.

Tüttő István: Köszönjük szépen. Én nagyon gyorsan végig futattam ezt a “Sajt” című kiadványt. Meg kellett gyorsan állapítanom, hogy jobb a “Sajtunk”, mint a sajtónk. Kedves képviselőtársaim, köszönjük mindannyiunk nevében az invitálást. Reméljük, hogy eleget tudunk tenni, ha nem is mindenki, de jó néhányan a meghívásnak. A kérdőívre pedig hát kérném, hogy minél többen adjanak érdemi választ, hogy tudjuk segíteni vele éppen a diákönkormányzat munkáját. A napirendekkel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy levennénk a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló 2/2000. és a 19/20000. rendelettel módosított 10/1999. számú rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. Ez a 47. szám. Tehát a 47. számút levesszük. Szeretném kérni, hogy mivel 58-at is meghaladja a napirendi pontok száma, az eredeti rangsorolás, amit kiküldtünk, elképzelhető, hogy minden szempontból nem felel meg annak az elvárásnak, hogy van, ami sürgősebb, de van egy ugye egy előírás, hogy be kell tartanunk a költségvetéssel kapcsolatos napirendek meg kell, hogy előzzék a többieket. Még is az lenne a kérésem, hogy tárgyaljuk meg mindenképpen az elején lévő napirendeket nem is említem, mert azok, hát értelemszerűen sorra kerülnek. Tárgyaljuk meg a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzésére vonatkozó, ez a 11-est. Aztán a 12-est, a 13-ast. És szeretném jelezni, hogy pontosan a kérelmünk bent van a bölcsődékkel és egyéb intézményeinknek az alapító okiratainak a módosítása szükséges ahhoz, hogy az engedélyeket megkapjuk. Magyarul, ha ma döntünk, akkor holnap már az engedélyt kiadja számunkra a megye. Tehát azért lenne fontos, hogy még ezek a napirendek a mai napon. Ez a 16. számú feltétlen. És szükségünk lenne a 33. számú napirendi pont megtárgyalására, mely a Szociális Foglalkoztató és az Ingatlankezelési Intézmény működtetéséről szól. És én kérném, hogy a 37-est is tárgyaljuk meg majd, az Alfától az Omegáig Kft. És az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt javaslatokat, tehát intézkedések megtárgyalása is szükséges, hiszen nekünk arra időben reagálni kell. Ez pedig a 39-es. Én azt hiszem, annyit elmondtam, hogy ez a mai napra bőven elegendő lesz. Szeretném jelezni, hogy még a kiküldötteken kívül két napirendi pont tárgyalására is sor kerülne. Kérném majd az Önök szavazatát a felvételükre. Javaslat harangjáték nagykanizsai telepítésére. Ez lenne az egyik. A másik pedig előterjesztés a Nagykanizsa Kölcsey út 8. szám alatti társasházban lévő szükséglakás értékesítéséről. Hát azt gondolom, hogy mindkettő napirend csak azt kérném, hogy vegyük fel, hogy ne kelljen e miatt egy soron kívüli ülésen tárgyalni. A 13. napirendi pontot, a Polgármesteri Hivatal és a Tűzoltóság alapító okiratát, az Ingatlankezelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. És a 3. napirendi ponthoz pedig Törőcsik Pál reagálása később került kiküldésre. Nem tudom ezek megtörténtek-e. Tehát akkor ez rendben van. A polgármesteri tájékoztatóhoz kiegészítő anyag készült. Azt is kérném majd külön figyelembe venni. És a Vízmű igazgatójának a vízdíjakkal kapcsolatos előterjesztése. Végül is ma nem tárgyalnánk meg ezt a dolgot. Azért kérem, hogy ezt azért tanulmányozzák át. A Vízmű átalakításának alapfeltételeként szabták azok a települések, akik az alapító tagok, hogy mindazon feltételnek, amely a Vízmű úgynevezett egységesítésére vonatkoznak, ha nem tudunk megfelelni, akkor a tagok egységes átalakítási döntésére nem számíthatunk. Az pedig elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen. Tehát kérném az anyagot megőrizni, és szükség szerint tanulmányozni, majd a következő közgyűlésre valószínű érdemi anyagot tudunk már Önökkel megtárgyalni, de ez egy felkért. Kovács Antal urat felkértem, hogy készítsen egy olyan javaslatot, amely kiindulási alapként szolgálhat a tárgyaláshoz. Ezek után megkérem Önöket, hogy szavazzunk a napirendekről. Igen. Jegyzőnő említi, hogy a sorrendiséget azért majd állapítsuk meg. És még kérdezem Önöket, hogy kinek van napirend előtt hozzászólnivalója, észrevétele, javaslata. Ezekre a lehetőséget most adjuk meg. Ügyrendi gombot nyom Kiss László úr.

Kiss László: A napirenddel kapcsolatban lenne javaslatom. Tekintve, hogy számtalan napirendi pont áll előttünk megtárgyalásra, a 35-ös napirendi ponttal kapcsolatban javasolnám, amely közterület elnevezéséről szól. Ez az április 25-én hozott közterületi elnevezésre vonatkozó határozatunkhoz kapcsolódik, amelyben a közgyűlés úgy vélem körültekintően egy régi földrajzi nevet igyekezett Miklósfán egy utcának adni. Ezt az utca lakói néhány, 20 aláírással azt hiszem, nehezményezték. Ugyanakkor a városrész többi lakója pedig ragaszkodik a régi földrajzi név megörökítéséhez. Ugyancsak aláírásokat gyűjtöttek az ügyben. Polgármester úrnak átadtam 107 aláírást, hogy egyetértenek a régi, tehát egyetértenek az új közterületekről szóló elnevezéssel a 127/2000. számú határozattal. Én ezét javaslom polgármester úrnak, hogy tekintve, hogy az egész dolog, mint amekkora felhajtás már körülötte volt, hogy vegye le a napirendről és hagyjuk helyben a korábbi határozatunkat.

Tüttő István: Egyetlen kérdésem lenne csupán, bár, hogy ez a 107 ember, aki aláírta abba az utcában lakik-e?

Kiss László: Nem, a városrészben laknak. Miklósfaiak. És Ők viszont egy régi miklósfai földrajzi név megörökítését szeretnék.

Tüttő István: Jó, hát ezt majd eldöntjük. Én javaslatként be fogom hozni, és akkor eldönti a közgyűlés.

Cserti Tibor: Tekintettel arra, hogy azt tetszet mondani, hogy a mai napon feltétlenül tárgyalásra indokolt a 33-as napirendi pontban jelzett Szociális Foglalkoztató és Ingatlankezelési Intézmény. Javaslatom a következő. Feltételezhető volt egyébként, hogy a 33. napirendi pont áthúzódik a holnapi tárgyalási napra. Az intézményvezetők távollétében ezt a napirendi pontot nehezen tudnám elképzelni tárgyalhatónak. Amúgy sem látom egyébként mért ilyen sürgős a tárgyalásnak a jellege. Javaslom, hogy feltétlen a holnapi napon kerüljön sor a tárgyalásra. Tekintettel arra, hogy intézményvezető kényszerűen távol van a mai naptól. Tehát holnap reggel.

Tüttő István: Ennek egyetlen praktikus oka van. Itt van az az úr, aki a Vikárius Kft-t képviseli, és most azonnal megtudná, hogy dolgozzanak-e az anyagon és melyik változatát. De, hát így most nem. Utána szólunk telefonon.

Tarnóczky Attila: Az én utolsó értesülésem szerint igazgató asszony a délután folyamán visszaérkezik. Tehát úgy javaslom. Nekem azt mondta. Azt javaslom, hogy úgy fogadjuk el Cserti úrnak a javaslatát, hogyha megérkezik, akkor tárgyaljuk.

Tüttő István: Ha nem jön meg ma, akkor nem tárgyaljuk. Rendben van. Cserti úr javaslatát, ez a 33-ra vonatkozik.

Dr. Baranyi Enikő: A napirendi pontok nagy száma miatt én azt javasolnám, hogy az eddigiektől eltérő módon a napirendi pontokat csak a 3-tól kezdjük. Nevezetesen a polgármesteri beszámoló, a kérdések és az interpelláció, hogyha megszavaznánk, és hátulra kerülhetne. Úgy gondolom, hogy a fontos napirendi pontokkal sokkal hatékonyabban tudnánk foglalkozni, és többet tudnánk felfogni a mai napon. A másik kérdésem viszont az, hogy ma egyéb elfoglaltság miatt én az érdekegyeztetőre nem tudtam elmenni. Ezzel szemben most itt látom a munkavállalói oldal részéről Tóth Lajos elnök úrnak a megkereső, mindannyiunkat megkereső levelét. Tisztelettel kérném a két megszólítottat, polgármester urat és jegyzőnőt, hogy erre vonatkozóan a törvényi előírások betartása megtörtént-e, egyáltalán tárgyalható-e, volt-e Érdekegyeztető Tanács a 4-es és az 5-ös.

Tüttő István: Mi ott voltunk.

Dr. Baranyi Enikő: Az nem elegendő. Döntéshozatalra megvolt-e a megfelelő számú megjelenő?

Tüttő István: Hát annyit tennék hozzá, hogy harmadszor hívtuk össze az Érdekegyeztető Tanács ülését. Ez az anyag január óta ott van az Érdekegyeztető Tanács előtt változatlanul. Kapott egy olyan anyagot még ráadásul, amely összegzi, kiegészíti ezt az anyagot. Közérthetőbbé teszi. Én a magam részéről nem tudok mást tenni. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megvárjuk, amíg az Érdekegyeztető Tanács olyan helyzetbe kerül, hogy egyáltalán hajlandó velünk tárgyalni. Mi háromszor adtunk erre lehetőséget. Nem tudunk mást mondani, mint az az indok nem fogadható el a részükről, hogy nem tudták átnézni ezt az anyagot és nem volt lehetőség ennek a véleményezésére. Ennek az anyagnak a véleményezésére szakértőket is bevonhattak volna már ennyi idő alatt, hiszen ebben a csapatban rengeteg hozzáértő szakember van, akik a véleményüket bizonyára megtették volna, ha erre felkérték volna őket. Én úgy gondolom, hogy törvénysértést nem követünk el. Meg kell tárgyalnunk ezt a napirendet, és el kell döntetünk. Mi legalábbis így látjuk

Dr. Csákai Iván: A 30-as és 31-es napirendi pontot mindenképpen szeretném, hogyha ma tárgyalnánk. Fél éve próbál a Szociális és Egészségügyi Bizottság kialakítani szociális bérlakás építési programot. Ezt minél hamarabb meg kellene szavazni, hisz pályázni lehetne bizonyos pénzekre. Ezt, mint bizottsági elnök kérem a 30, 31-es, tehát a 30, 31-es pontot, hogy.

Tüttő István: Azzal a feltétellel javasolnám, hogyha bírjuk még, mert azt, hogy ezt holnap eldöntjük még nem késtünk el.

Dr. Csákai Iván: Következő. A holnapi nap folyamán arra való tekintettel, hogy a napirend előtt szeretnék pár szót szólni, a holnapi nap folyamán néhány érintett, jómagam nem tudok részt venni a közgyűlésen, és nem szokásos az, hogy reggel 9-kor mondjuk a műtőből ide fognak hívni minket. A holnapi nap folyamán nem tudok itt lenni. Énszerintem a város érdekében nagyon lényeges lenne, hogy szociális bérlakásépítés elinduljon, de hogyha a a közgyűlés úgy gondolja, és a város lakossága úgy gondolja, hogy nem kell szociális bérlakás, nagyon köszönöm uraim, meggondolom a további lépéseket. Ezen kívül szeretnék kérni napirend előtt egy felszólalást és négy témában interpellációt szeretnék előadni, az interpellációk során szóban.

Tüttő István: Persze Önök eldönthetik, hogy holnap mi 14.00 órakor folytassuk. Szóval nem probléma.

Röst János: Napirend előtt kérnék szót, az önkormányzat munkájával kapcsolatosan. És a kérdések között kérdést szeretnék feltenni Törőcsik Pál alpolgármester úrnak alapkőletétel tárgyában. A napirendeknél azt kérném konkrétan meghatározni, hogy a mi nap mit tárgyalunk. Nagyon sok vendékünk van. Én úgy gondolom, hogy rögzíteni kell a mai nappal kapcsolatosan, hogy kik, mikor kerülnek sorra, mert az értelmetlen dolog, hogy valaki este 10 órakor itt van még, és pontosan tudjuk mondjuk azt, hogy két nap múlva kerülhetnek be a közgyűlése elé, de azt kérném konkrétan lepontosítani és kihirdetni, hogy kinek kell hazamenni ilyen értelemben. A 37. pontnál, az Alfától az Omegáig Kft. vizsgálóbizottsága megállapítása a témája, nem tudom, hogy küldött-e a polgármester úr meghívót Szabó Edit könyvvizsgálónak, mert én fontosnak tartanám a véleményét. A 47. pontot én is javasltam volna levételre. Ezt egyébként Törőcsik Pál ígérete és levételre kerül. Egyébként ez nem más, mint egy 12 mFt-os álcázása egy vállalkozónak előnyhöz juttatáshoz. Egyébként erről szól a történet. A 4-es pontnál a Városi Kincstár bevezetésénél én is javaslom a levételét. Ugyanis a beterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem. Nagyon sok súlyos gazdasági kérdést vet fel. Költségvetési vonzata van. És úgy gondolom, hogy bizottsági szakasz nélkül nem tárgyalható. A másik indok, hogy az érdekegyezetés valóban nem történt meg. Én kérném, hogy adja meg a szót polgármester úr Tóth Lajosnak, aki indokolni tudja azt, hogy ennek a létrejötte miért nem volt meg.

Tóth Zsuzsanna: Frakciócsoportunk nevében szeretnénk kérni, tekintettel a számos napirendi pontra, hogy az általam felsoroltakat a mai nap tárgyaljuk meg. Tehát 1-es, 2-es, amennyiben megszavazzák. 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 9-es, 10-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 17-es, 30-as, 31-es, 36-os, 37-es, 38-as, 40-es. Tekintettel a nagyszámú megjelentekre javasolnánk, hogy először a 7-es, 10-es, 13-as, 14-es napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. És a mai nap utolsó napirendi pontként a 4-es feltételen kerüljön megtárgyalásra. Ezen kívül én kérném.

Tüttő István: Azért mert akik itt vannak azok várnak a 4-re?

Tóth Zsuzsanna: Nem Azt javasolnám, hogy a 4-est utolsó napirend, tehát a 7-est, 10-est, 13-ast tekintettel a nagyszámú megjelentekre, a 4-est pedig utolsóként. Szeretném folytatni. Ezen kívül két kérdést szeretnék feltenni napirend előtt vagy után, ahogy megszavazzák. Az egyik a jogi képviselettel kapcsolatos, a másik pedig a Vasember ház udvara témában.

Kelemen Z. Pál: Nekem is lenne egypár észrevételem a napirendhez. Először is a polgármester úr javasolta, hogy a 37-es napirendi pontot mindenképpen tárgyaljuk ma. Nekem is az a véleményem, hogy utolsó előtti napirendi pontként tárgyaljuk a 37-est a mai nap tárgyalása folyamán. Tehát mielőtt a 4-esre rátérnénk még, azért tárgyaljuk a 37-est. A második javaslatom hasonló Kiss László képviselőtársaméhoz. A 35-ös napirendi pont, csak én nem a napirendről való levételét, hanem elnapolását kérem egy olyan közgyűlésre, amit Miklósfán fogunk kihelyezett közgyűlésként tartani. Mégis csak döntsenek a miklósfaiak ebben a kérdésbe. Mégis csak döntsenek ebben a kérdésbe azok, akik abban az utcában laknak. Tehát egyetértek vele, hogy ne mi mondjuk meg innen és ne legyünk mások helyett okosak, hogy milyen utcában lakjanak. Ne a szomszéd utca lakója mondja meg, hogy a szomszéd utcában lakók milyen nevű utcában lakik, hanem kérdezzük meg a helyben lakókat. Ezt jelenti a demokrácia, kérem. Továbbiakban javaslom a 27, 28, 29-es számú napirendi pontot összevontan tárgyaljuk. Lesznek módosító indítványaim a tárgyalás során és ezért lehetőleg a, hasonló kérdésekről van szó. Nem feltétlenül ma. Ha sorra kerül összevontan tárgyaljuk. Javaslom továbbá a MÁV NTE kérelmének sürgősséggel napirendre vételét. Ezt a kérelmet a mai napon tárgyalta az OKSB és sürgőséggel napirendre vételt 3-3 arányban nem támogatta. 3-an támogatták, 3-an nem. Azért támogatnám, és éppen becseppentem az OKSB ülésére és érveltem a fontossága, a megtárgyalás fontossága mellett mert, hogy olyan sportkörről van szó, ami Európában a második legrégebbi, és Nagykanizsa legrégebbi sportköre. És túlteljesítette önmagát és nehéz helyzetbe jutott.

Tüttő István: Tehát akkor ez egy napirendi pontként.

Kelemen Z. Pál: Igen sürgősséggel kérném napirendre venni az SZMSZ szerint.

Kiss László: Az interpellációk, kérdéseknél egy kérdést szeretnék feltenni majd.

Tüttő István: Témája?

Kiss László: Témája: beázás a miklósfai orvosi rendelőnek, tanácsi, illetőleg polgármesteri hivatali kirendeltségnek és körzeti megbízotti rendőri helyiségnek helyet adó épületnél több év óta.

Zsoldos Ferenc: 4-es napirendi ponthoz kapcsolódik a gondolatom. Egyetértek Röst János képviselőtársam javaslatával. Valóban ez az újabb előterjesztés egyetlen bizottság elé sem került. Ilyen körülmények között véleményem is az, a Szervezeti és Működési Szabályzatra építve, hogy nem lehet jelen esetben a témát tárgyalni. És még egy gondolat az adott napirendhez. Ha mégis sor kerülne a tárgyalásra, amit a magam részéről helytelenítek, utolsó napirendként semmi esetre sem tartom alkalmasnak, mert óhatatlanul az a gondolta vetődött fel bennem, mindazok, akik érdekeltek és éppen azért jöttek el erre a közgyűlésre, hogy talán az a gondolat mögötti indítóok, hogy lehetőleg ne legyenek itt, amikor ebben a kérdésben döntünk, a vendégek, amit hadd tegyem hozzá, hogy nagyon rossznak és elfogadhatatlannak tartok.

Tüttő István: Egy megjegyzésem lenne Zsoldos úr felé. A 4-es napirendi pontos mi nem úgy vettük le, hanem a határozati javaslatok előtt vettük le. Tehát magyarul, ott folytatjuk.

Antalics Dezső: Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület megkeresett a 31-es napirendi ponttal kapcsolatosan. Nehezményezik, hogy egyeztetés nélkül tárgyalja a közgyűlés. Tehát Kiskanizsa településrészt nem vonta be semmilyen formában. És az a kérésük 104 aláírással, hogy ezt a napirendi pontot a következő közgyűlésig ne tárgyalja a testület.

Törőcsik Pál: Napirend előtt rövid válaszreagálást szeretnék kérni.

Tüttő István: Úgy látom több észrevétel nincsen a napirendekhez. Akkor döntenénk a sorrendekről, illetve a napirendekről.

Következő észrevételek: a 33-as napirendi pontnál Cserti, most abban a sorrendben megyünk, ahogy elhangzottak a javaslatok. A 33-as számú, az IKI és a Szociális Foglalkoztató ügyének a tárgyalását kérem, fogadjuk úgy el, hogy amennyiben a vezető nem érkezik meg akkor ma nem tárgyaljuk. Jó akkor ezt kérem, szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Csákai úr javasolta, hogy a 30. és a 31-est tárgyaljuk meg ma. Csak ezzel ellentétes Antalics Dezső úrnak az a javaslata, hogy 31-est meg egyáltalán ne tárgyaljuk. Csákai úrét kérném akkor előbb szavazásra. Tehát Csákai úr azt kéri, hogy ma tárgyaljuk meg a 30 és 31-est.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő azt kérte, hogy az 1-es, 2-es napirend kerüljön a végére. Ezt állandó jelleggel kéri képviselőnő, mert úgy is tudnám támogatni?

Dr. Baranyi Enikő: Nem.

Tüttő István: Kérem, szavazzunk erről. De ezt a mai nap végére, vagy.

Dr. Baranyi Enikő: A csütörtöki közgyűlés végére.

Tüttő István: Jó. Rendben van. Támogatjuk

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tehát akkor ezek a végén. Tóth Zsuzsanna javasolta, itt feljegyeztük a sorrendet, de megkérem képviselőnőt, hogy ellenőrizze azért, hogy nehogy rosszul. Tehát az 1-est, 2-est mivel eldöntöttük már, hogy a végére tesszük, azt kihagyjuk. Tehát a sorrendet a képviselőnő az alábbiakban határozata meg. 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 9-es, 10-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 17-es, 30, 31, 36, 37, 38, 40. A 7, 10, 13, 14 az legyen az elején, és a 4-es pedig végén. Kérem, erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr javasolta, hogy a 37-es napirendi pont, az az utolsó előtti legyen. Magyarul hárommal előtte van. Szükséges? Visszavonta. Jó. Aztán a 35-ös elnapolását kérte a miklósfai helyi, úgynevezett lakossági találkozóval egybekötött közgyűlést javasol a képviselő úr. Kérem, aki ezzel egyetért.

Kiss László: Polgármester úr annyit, én azt kértem polgármester úrtól, hogy ez a pont legyen a napirendről levéve, mivel nem ér annyit az egész dolog, hogy ennyit foglalkozunk vele és a városrész lakói azt javasolják, hogy maradjon azaz elnevezés, amit a közgyűlés eldöntött. Ezt kértem.

Tüttő István: Akkor én a következőt javaslom. Eldönthető, hogy levesszük a napirendről és, ha valakinek ezt nem felel meg, akkor hozza be képviselői indítványként. Tessék. Zsoldos úr ügyrendi gomb először?

Zsoldos Ferenc: Igen. Elnézést kérek a közgyűléstől. A 4-es napirendi ponttal kapcsolatosan …

Tüttő István: Igen rendben van. Tehát 2 tartózkodással, 1 nemmel módosítjuk a… Röst úr megkérdezte a 37-es napirendhez, hogy meghívtuk-e a könyvvizsgálót?

Kelemen Z. Pál: Kiss képviselőtársam javaslata és az én javaslatom nem alternatívája egymásnak. Kiss képviselőtársam azt mondja, hogy ne tárgyaljuk azt, ami a napirenden van. Én azt mondom, hogy tárgyaljuk, de bízzuk a helyiekre, és majd, ha kimegyünk Miklósfára akkor tárgyaljuk. Nem külön beterjesztés kérdése, hanem elnapolás kérdése, a két dolog. Mellesleg bátorkodom megjegyezni, holnap 130 aláírással hozom az ellenkezőjét. Az aláírások ilyen esetben semmit nem számítanak.

Tüttő István: Kelemen Z. Pál úrnak ügyrendi szempontból igaza van. Megszavaztatom a javaslatát, amennyiben elfogadják, hogy egy külön, akár Miklósfán tárgyaljuk meg ezt a napirendet, akkor most ezt levesszük, és akkor megtárgyaljuk. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Ügyrendi gomb Balogh László? Itt ügyrendi gombot nyomnak és kíváncsi vagyok a véleményre.

Balogh László: Elnézést polgármester úr, én csak egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet. A 15-ös pont valamilyen módon kimaradt. Ott is több intézményvezető érintett. Tehát én szeretném, hogyha a többivel együtt ez is még a mai napon tárgyalásra kerülne. Elnézést.

Tüttő István: A 15-ös szerepelt a felolvasottak között. Szerepelt. Röst János ügyrendi gombot nyom.

Röst János: Arra kérném polgármester urat, hogy a szavazás végén tételesen sorolja fel, hogy melyik napirendi pontokat tárgyaljuk. Megnevezéssel együtt, mert a pontok nekünk itt jelzik, hogy melyik napirendi pont van előttünk, viszont a vendégeink nem tudják, hogy Ők hányadik napirendi pontként szerepelnek. A másik, hogy volt egy ügyrendi javaslatom, hogy Tóth Lajost hallgassuk meg a 4-es pont szavazása előtt, ami lényegében a nagykincstárról szól és ez nem történt meg. Tehát kérném polgármester urat, adja meg a szót Tóth Lajos úrnak, és engedje kifejteni a véleményét.

Tüttő István: Én Tóth úrnak mondtam a tanácsülésen, hogy a napirend előtt fel is fogom kérni, hogy mondja el véleményét, mert írásban eljutatta. Én szerintem napirendi pont előtt megtárgyaljuk, meghallgatjuk, és az alapján döntünk. Kérem ügyrendi javaslat volt, de először még szavaztatom a Kiss László úrét és utána Röst úrét. Kiss László úr azt javasolta, hogy most vegyük le a napirendről azzal az indokkal, amit Ő elmondott. Nem kívánom ismételni. Tessék. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr, illetve először Röst úrnak az ügyrendi javaslatát szavaztatom meg. Röst úr ismételje meg a javaslatát.

Röst János: Tisztelettel kérném, hogy hallgassák meg Tóth Lajos urat. Azért fontos számomra, mert lehet, hogy befolyásolja a napirendre való vételt is a véleménye.

Tüttő István: Azon már túl vagyunk. De kérem a javaslatot szavazzuk, aki igennel szavaz meghallgatjuk Tóth urat, aki nemmel akkor nem. Tehát soron kívül hallgassuk meg. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 6 nemmel és 10 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Meghallgatjuk majd a napirendi pont elején, vagy amikor éppen aktuálissá válik. Azt követően most szavaztatnám meg Kelemen Z. Pál úr javaslatát a 27, 28, 29-es számú napirendi pontok egybe, összevonását kéri és javasolja. Én a magam részéről is támogatom, hiszen ugyanazon témát tárgyalja. Én eleve módosítanám a javaslatot, tehát egy napirendi pontban tárgyalnánk. És akkor nem is kell szavazni. Jó? Köszönöm. A MÁV NTE kérelmét napirendre vegyük. Ez a javaslata. Kérném. Mivel tárgyalta a bizottság, akadálya nincsen.

Dr. Tuboly Marianna: Nem volt a Gazdasági Bizottság előtt.

Tüttő István: Nem volt a Gazdasági Bizottság előtt?

Dr. Fodor Csaba: ….de ott volt. Az nem az előterjesztő hibája, hogy nem tárgyalta.

Tüttő István: Jó. Kérem, ennek ismeretében dönthetünk arról, hogy vegyük-e napirendre. Kérem a javaslatukat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Antalics Dezső úr a 31-es számú napirendi pontra azt javasolta, hogy ne tárgyaljuk. Ezt elfogadtuk? Ja, akkor várjál. Akkor kérem szépen, felolvasnánk azt a sorrendet, amelyikben most tárgyaljuk a mai nap. Tehát mai nap tárgyaljuk a 3-ast. Bocsánat elsőként a 7-est. Egy pillanat akkor nekem is át kell vezetni. Tehát 1-es a 7-es, a 2-es a 10-es. Akkor mondanám. Tehát elsőként tárgyaljuk Javaslat az intézmények 2000. évi zárolására, pótigényére. A 2-es napirend Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására. Ez a 10-es. A 3-as napirend lesz a 13-as, amely Javaslat a nevelési-oktatási és közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására. A 4-es a 14-es. Az 5-ös lenne a 3-as. a 6-os lesz az 5-ös. Elnézést kérek 6-os nem lesz. Nem lesz 6-os. Nincs bent. A 6-os nem volt a javaslatok között. Ezért mondtam én a 6-os lesz az 5-ös. A 9-es lesz a 7-es. Akkor még egyszer elmondanám. A 1-es lesz a javaslat az intézmények 2000. évi zárolására és pótigényére. Ez a volt 7-es. 2-es lesz a volt 10-es. Az pedig az oktatási intézmények vezetői megbízása. A 3-as lesz a 13-as, Javaslat a nevelési-oktatási és közművelődési közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására. A 4-es lesz a 14-es Az 5-ös lesz a 3-as. Jelentés az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálatáról. Mivel a 4-es az utolsó lesz, ezért az 5-ös a 6-os lesz. Én mindig jól mondom, ti csak soha nem értitek. Tehát 6. napirendi pont Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésének módosítására. Ez a 6. A 7. napirend lesz a volt 9-es. Zala Megyei Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos állásfoglalás. Most jön a 10. Az pedig a 15-ös. A 8-as számú lesz az eredeti 15-ös. Javaslat Művészeti Alapítványi Iskola és az önkormányzati fenntartású intézmények együttműködésére. Ez a 8. 9. lesz a 17. szám. Szeretném itt bejavasolni a 16-os számút, mert azt feltétlenül meg kell tárgyalunk. Azt mondtam. Akkor az lenne a 9-es. Közben kiderült, hogy a 16-ost is meg kell tárgyalnunk. Tehát akkor az lesz a 9-es. A 16-os számú. Javaslat az Egyesített Szociális intézmény, az Egyesített Bölcsőde a Szakosított Szociális Intézmény, a Családsegítő Központ Alapító Okirat. Akkor a 10-es számú napirend lesz a 17-es. A 11-es számú lesz a 30-as. Az pedig a szociális bérlakások építése. A 12-es lesz a 31-es. Nagyrác utcai iskola lakáscélú átépítése. 13-as lesz a 36-os. Ez a javaslat az ÁPV. Rt. elleni és a Gázközmű vagyon ígérvényesítésének megbízási szerződés. A 14-es lesz a 37-es. Az pedig nem más, mint az Alfától az Omegáig vizsgálóbizottság megállapítása. Aztán a 15-ös lesz a 38-as. Ez pedig Nagymagyarország Emlékmű felállításához támogatási kérelem. A 16. a 40-es számú lesz. Előterjesztés az okmányiroda bővítésére, a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásra. És akkor a 17. a 4-es számú. Az pedig a Városi Kincstár. Van-e még olyan, amit feltétlenül? Tisztelt közgyűlés, akkor ezek után ezeket feltenném szavazásra, illetve ezt már megszavaztuk, csak most megerősítettük. És kérném a többi napirendi pontról a szavazást.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat az intézmények 2000. évi zárolására pótigényére (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Javaslat a nevelési-oktatási és közművelődési közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

 7. Javaslat az Egyesített Szociális intézmény, az Egyesített Bölcsőde, a Szakosított Szociális Intézmény, a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a HUMÁN GESZ és a Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratának elfogadására (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

 9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Fejlesztési Tervének felülvizsgálatára, az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási intézkedési tervére (I.) (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

 11. Jelentés az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálatáról (írásban)
 12. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésének módosítására
 14. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Zárt ülés

 15. Zala Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása (írásban)
 16. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Nyílt ülés:

 17. Javaslat Művészeti Alapítványi Iskola és az önkormányzati fenntartású intézmények együttműködésére (írásban)
 18. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

 19. Beszámoló a Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park településszerkezeti terve munkaközi egyeztetéséről (írásban)
 20. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 21. Javaslat a szociális bérlakások építésére (írásban)
 22. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 23. Javaslat a Nagykanizsa Nagyrác utcai iskola lakás célú átépítésének lehetőségeiről (írásban)
 24. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Zárt ülés:

 25. Javaslat az ÁPV. Rt. elleni és a Gázközmű vagyon ígérvényesítés megbízási szerződéseire (javaslat zárt ülés tartására)
 26. Előadó: Tüttő István polgármester

 27. Jelentés az Alfától az Omegáig Kft. vizsgáló bizottságának megállapításairól
 28. Előadó: Tüttő István polgármester

   

   

  Nyílt ülés:

 29. Nagymagyarország Emlékmű felállításához támogatási kérelem
 30. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 31. Előterjesztés az okmányiroda bővítésére, a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásról (írásban)
 32. Előadó: Tüttő István polgármester

 33. Javaslat a városi kincstári rendszer bevezetésére
 34. Előadó: Tüttő István polgármester

 35. Tájékoztató a nagy beruházások évközi helyzetéről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendelet tervezet megtárgyalására (írásban)
 2. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 3. Javaslat a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzéséhez kezességvállalásra (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Javaslat a Kanizsa TV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

 7. Javaslat Nagykanizsa-Városközpont 001/A jelű tömb szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának elfogadására (írásban)
 8. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 9. Javaslat a Nagykanizsa, Hevesi S. úttól K-re fekvő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata elfogadására (írásban)
 10. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 11. Javaslat Nagykanizsa, Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési terve és helyi építési szabályzata elkészítésére (írásban)
 12. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 13. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működéséről (írásban)
 14. Előadó: Tüttő István polgármester

 15. Beszámoló az V. Országos Főépítészi Konferencia előkészületeiről
 16. Előadó: Tüttő István polgármester

 17. A Szent Cecília Zeneiskolával kötött közoktatási megállapodás módosítása (írásban)
 18. Előadó: Tüttő István polgármester

 19. Javaslat az ifjúsági ügyek integrált képviseletére a döntéshozatalban (írásban)
 20. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 21. Javaslat a Szociális és Egészségvédelmi Alapra benyújtott alapítványi kérelem támogatására (írásban)
 22. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 23. Javaslat a Közterület – Felügyeleti Iroda kerékbilincs használatához közreműködő alkalmazására (írásban)
 24. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Zárt ülés:

 25. Dr. Kremzner István lakástámogatási kérelme (írásban)
 26. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 27. Előterjesztés Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok lakásvásárlási támogatási kérelme (írásban)
 28. Előadó: Tüttő István polgármester

 29. Javaslat Tatár Csaba kedvezményes letelepedési támogatására (írásban)
 30. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 31. Fellebbezések (zárt ülés, írásban)
 32.  

   

  Nyílt ülés:

 33. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)
 34. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 35. Javaslat a Szociális Foglalkoztató és az Ingatlankezelési Intézmény további működésének lehetséges szervezeti formáira (írásban)
 36. Előadó: Tüttő István polgármester

 37. Az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt javaslatokra tett intézkedések
 38. Előadó: Tüttő István polgármester

 39. Előterjesztés a helyi irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 11/2000(III.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 40. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 41. Előterjesztés a Nagykanizsa Csengey u. 89. szám alatti ingatlan (volt VGV irodaház) értékesítéséről (írásban)
 42. Előadó: Tüttő István polgármester

 43. Előterjesztés a Nagykanizsa Északkeleti városrészben található 1841/4 hrsz. ingatlan fennmaradó részének értékesítéséről (írásban)
 44. Előadó: Tüttő István polgármester

 45. Előterjesztés a Nagykanizsa, Teleki u. – Kórház u. által határolt terület hasznosításáról (írásban)
 46. Előadó: Tüttő István polgármester

 47. Előterjesztés a Nagykanizsa, Erzsébet tér Északi térfalának rehabilitációs koncepciójáról (írásban)
 48. Előadó: Tüttő István polgármester

 49. Javaslat Nagykanizsa Magyar u. – 7-es főút körforgalmi csomópont kialakítás támogatására (írásban)
 50. Előadó: Tüttő István polgármester

 51. Előterjesztés a Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti pincehelyiség értékesítésére (írásban)
 52. Előadó: Tüttő István polgármester

 53. Javaslat a Nagykanizsa Kinizsi utca 3. szám alatt található orvosi szolgálati lakások elidegenítése tárgyában (írásban)
 54. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 55. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)
 56. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 57. Előterjesztés a GIB Hungary Kft. vásárlási szándéka a Thury Laktanya Csapatművelődési Otthonra (írásban)
 58. Előadó: Tüttő István polgármester

 59. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása (írásban)
 60. Előadó: Tüttő István polgármester

 61. Javaslat a polgármester és alpolgármesterek illetményének, valamint képviselői tiszteletdíjak törvény szerinti rendezésére (írásban)
 62. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 63. Javaslat a Kisfakosi Polgárőr Egyesület, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – a Közterület – Felügyeleti Iroda működésével kapcsolatos – együttműködési megállapodásra (írásban)
 64. Előadó: Tüttő István polgármester

 65. Javaslat “A Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda támogatására (írásban)
 66. Előadó: Tüttő István polgármester

 67. Beszámoló a Nagykanizsán 2000. szeptember 8-9-én megrendezendő Európa Napok szervezésével kapcsolatos előkészületekről (írásban)
 68. Előadó: Tüttő István polgármester

 69. Javaslat a Teleki u. 1. és Teleki u. 3. sz. alatti épületek nyomásfokozó berendezésének önkormányzati tulajdonba történő átvételére (írásban)
 70. Előadó: Tüttő István polgármester

   

 71. Előterjesztés Alapítványok támogatására (írásban)
 72. Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Balogh László bizottsági elnök

 73. Tájékoztató a város lakosságának egészségállapotáról (írásban)
 74. Előadó: Dr. Buzás Judit tisztifőorvos

 75. Javaslat harangjáték nagykanizsai telepítésére
 76. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 77. A MÁV NTE támogatási kérelme
 78. Előterjesztés a Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. sz. alatti társasházban lévő szükséglakás értékesítéséről
 79. Előadó: Tüttő István polgármester

 80. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 81. Előadó: Tüttő István polgármester

 82. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

 

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés, folytatjuk munkánkat. Szeretném jelezni, hogy Röst János úr napirend előtt kért szót. Öné a szó. Napirend előtt kért még szót Törőcsik Pál úr.

 

 

Napirend előtt:

 

Törőcsik Pál: Egy rövid reagálást engedjenek meg mai Zalai Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatosan, melyben az olaszországi kiküldetésemmel kapcsolatosan visszaélés gyanúját emlegetnek. Korrektül a cikk a végén az Ügyrendi és Jogi Bizottság állásfoglalását is tartalmazza, mely fegyelmi felelősségre vonást nem javasol az ügyben. Gondolom, hogyha visszaélést lett volna, akkor ezt megtette volna. Így most csak én élek vissza az Önök türelmével, hogy ezt elmondom Önöknek. A továbbiakban annyit szeretnék mondani, hogy saját kocsi igénybevételével, valóban így történt a nápolyi kiküldetés. A taxi igénybevételét pedig Önöknek is javaslom, minthogy nekem is javasolták. Nem bánják, meg higgyék el. Az első dolog, aki már Nápolyban közlekedett, hogy a kocsiját biztonságos helyre leteszi, és utána taxival menjen mindenhová, ha jót akar. Én ezt megfogadtam. Önöknek is javasolom. Másik rész, szeretnék utalni arra, de ezt nem ennél a napirendi előtti felszólalásnál szeretném megtenni, hanem majd, ha az illető, illetve az idevonatkozó napirendi pontnál.

Tüttő István: Röst úr visszatért. Napirend előtt hozzászólni kíván.

Röst János: Úgy gondolom, hogy a káosz, ami elve kialakult a közgyűlésbe is indokolja hozzászólásomat. A mai közgyűlés 60 napirendi pontja egyértelművé teszi, hogy a nagykanizsai önkormányzat munkája jelentős gödörben van. Az elmúlt 10 évben nem volt rá példa, hogy három napos bentlakásos közgyűlést tartson az önkormányzat, és ilyen körülmények között. A napirendi pontok zöme gazdasági jellegű, ami azt bizonyítja, hogy a gazdasági alpolgármester nem áll a helyzet magaslatán. Egyébként ennyi napirendi pont nem gyűlt volna össze. Felelősségteljes munkát, úgy gondolom ebbe a három napba nagyon nehéz hozni, és mindenképpen próbára teszi a képviselők türelmét, idegrendszerét. A közgyűlést továbbra is terhelik az etikai ügyek, én remélem, hogy ezek lezárásra kerülnek. Szintén felháborítónak tartom, ami a Gazdasági bizottsági ülésen történt ezt megelőzően, amikor a FIDESZ-es bizottsági tagok egyszerűen bojkottálták a bizottság ülését. Nem beszélve arról, hogy összevont két bizottság lett volna jelen, és nagyon sok meghívott ember. Én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat mindenképpen kezelni kell, mert ezt a közgyűlés nem teszi, akkor gyakorlatilag a hitelét veszíti el a választók előtt. A nyáron mindenkinek el kell döntenie, hogy a képviselői munkáját akarja-e folytatni, illetve, hogy tudja-e folyatni. Az etikai ügyeket mindenképpen szeptemberig le kell zárni. A személyi konzekvenciákat, amennyiben kell, le kell vonni, és el kell dönteni, hogy alkalmas-e erre a testület, hogy ezt a ciklust végigvigye, egyébként meg le kell neki mondania. A testület feloszlatásához 14 igenre van szükség. Az enyém már megvan.

Tüttő István: Úgy látom, hogy több napirend előtt hozzászólni kérő. Napirend előtt? Egy pillanat-pillanat még. Mivel Törőcsik urat megszólítatták, ezért megadom a lehetőséget a válaszra.

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársam, a jelenlegi 50 egynéhány napirendi ponttal kapcsolatosan annyit mondjuk, hogy a napirendi pontokat az élet és a feladatok írják számunkra, úgyhogy nem biztos, hogy ráhatással vagyunk. Ezeket meg kell tárgyalni. Hogy ilyen időrendben és így torlódtak össze, ennek is megvan a maga oka.

Tüttő István: Mivel a feljegyzéseim szerint több napirendi pont előtti hozzászólás, jelentkező nem volt, ezért rátérünk az újonnan meghatározott sorrend szerinti napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pontként fogjuk tárgyalni.

 

 

 1. Javaslat az intézmények 2000. évi zárolására, pótigényére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Javaslat a szociális intézmények személyi juttatásainak 2000. évi zárolására, illetve pótigényére

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A 369/1999. számú, az önkormányzati fenntartású konyhák gazdaságosabb működtetésére hozott határozatban ugye döntöttünk. Aztán döntöttük a 83/2000., a 173/2000., a 189/2000. határozatokban, és mindezeknek a summázásaképpen ezek megjelenek ugye a költségvetésünkben. Illetve zárolásra és pótigények felmerülésére adtak okot. Kérdezem Önöket, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük, módosító javaslatuk, vagy kérdésük? Végül is a pótigények 30.655.000 forint összeggel lettek meghatározva, és mint egy 18.680.000 forint hiányzik a 11.975.000 forint felszabaduló pénzhez, úgyhogy ennek az anyag szerint hitel lenne a forrása. Kérem a kérdésüket. Úgy látom nincsen. Akkor a vitát lezárom. Kérem a határozati javaslat 1-es pontjáról a döntésüket. Minősített döntés szükséges a döntéshez.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 21 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a döntésüket a 2-es számú határozati javaslatról, mely tételesen felsorolja a módosításokat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

213/2000.(VII.4.) számú határozat

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatokban előírt átszervezések, csoportmegszűnések során felszabaduló 11975 eFt intézményenkénti elvonását az 1. és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A pótigényeket 30655 eFt összeggel az 1. és a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A hiányzó 18.680 eFt forrásaként a hitelt jelöli meg.

   Határidő: 2000. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

Közgyűlési határozat száma

Költségvetési létszámkeret (fő)

Elvonás

Pót

Módosított létszámkeret (fő)

 

 

főfogl.

részfogl.

főfogl.

részfogl.

Humán GESZ Óvodák

 

 

 

 

 

 

 

1.számú Óvoda

189/2000. 173/2000

26

 

2,5

 

23

1

2.számú Óvoda

173/2000.

27

1

0,5

 

26

2

5.számú Óvoda

173/2000.

25

 

1,0

 

24

 

6.számú Óvoda

173/2000.

11

 

0,5

 

10

1

Attila Óvoda

173/2000. 369/1999.

26

 

1,0

2,0

27

 

Hevesi Óvoda

369/1999.

27

1

4,0

 

23

1

Rózsa Óvoda

173/2000.

28

 

1,0

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános Iskolák

 

 

 

 

 

 

 

Bolyai János

369/1999.173/2000.

80

3

3,5

1,0

77

4

Hevesi Sándor

369/1999.173/2000.

76

2

3,0

1,0

74

2

Kiskanizsa

369/1999.173/2000.189/2000.

90

15

10,0

1,0

83

12

ebből:iskola

 

58

15

7,0

1,0

54

12

3.számú óvoda

 

32

 

3,0

 

29

 

Kőrösi Csoma Sándor

369/1999.173/2000.189/2000.

64

1

3,5

1,0

62

 

Miklósfa

173/2000. 369/1999.

49

1

3,5

 

45

2

Palin

369/1999.

35

1

2,0

0,5

33

2

Péterfy Sándor

369/1999.173/2000.

69

2

5,5

1,0

64

3

Rozgonyi

 

44

 

 

1,0

45

 

Rózsa

369/1999.

66

3

0,5

 

66

2

Vécsey Zsigmond

369/1999.173/2000.189/2000.

35

2

3,5

 

32

1

Zemplén Győző

369/1999.173/2000.

46

5

2,0

1,0

46

3

Zrínyi Miklós

369/1999.173/2000.

67

1

2,0

1,0

64

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Zeneiskola

173/2000.

32

7

 

0,5

32

8

 

 

 

 

 

 

Középiskolák

 

 

 

 

 

 

 

Battyhány Lajos

369/1999.173/2000.

119

16

3,0

1,0

117

16

Dr.Mező Ferenc

369/1999.

111

4

5,0

1,0

107

4

Cserháti Sándor

369/1999.173/2000.

121

3

11,0

1,0

111

3

Zsigmondy-Belvárosi

369/1999.173/2000. 83/2000.

123

1

14,0

 

109

1

Thury György

369/1999.

72

1

1,0

4,0

75

1

 

 

 

 

 

 

Széchenyi-Belvárosi

173/2000. 83/2000.

82

1

4,0

1,0

79

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevesi Sándor Művelődési Központ

173/2000.

31

2

5,0

 

26

2

Állami Zeneiskola

Túlóra terhére

 

 

 

2,0

34

8

Thury Gy. Kereskedelmi SZKI

Túlóra terhére

 

 

 

4,0

79

1

Széchenyi-Belvárosi

Túlóra terhére

 

 

 

6,0

85

1

Határidő: folyamatos

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: És van még a szociális intézmények személyi juttatásainak 2000. évi zárolására, illetve pótigényére. Kérném itt is a határozati javaslat elfogadását.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

 

214/2000.(VII.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatokban előírt átszervezések során felszabaduló 4.083 eFt intézményenkénti elvonását 8.500 eFt összegben jóváhagyja. A pótigényeket 4.417 eFt összeggel hagyja jóvá.

A hiányzó 4.417 eFt forrásként a hitelt jelöli meg.

Határidő: 2000. szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Meghívottak, Kovács Jánosné, Suszterné Kiss Andrea, Sabján Imre Zárainé Nagy Márta, Kalamárné Hary Márta, Dr. Balogh Imre, Szermek Zoltán, Veitné Molnár Anikó és Barabás László. Tisztelt pályázók, szeretném megkérdezni, hogy a felsoroltak közül mindenki itt van, és szeretném sorban megkérdezni, hogy, egyesével mennénk. Először megkérdezném Kovács Jánosnét, jelen van? Jelen van Kovács Jánosné? Mindenki itt van? Hát akkor kezdenénk az Attila úti Napközi Otthonos Óvodával. Kovács Jánosnét kérdezem. Megkérdezem, hogy Ön az ülést zárt ülésen kívánja-e tárgyalni, vagy nyílt ülésen is lehetséges.

  Kovács Jánosné: Nyílt ülésen is lehetséges.

  Tüttő istván: Köszönöm szépen. Akkor senkinek nem kell elhagynia a termet. Kérem szépen a városunkban 1999/2000. tanévet bezáróan vezetői megbízatások lejárta miatt egy óvodavezetői, két általános és egy középiskolai igazgatói álláshely került meghirdetésre. A pályázati hirdetéseinkre összesen nyolc pályázat érkezett, melyek mindegyike megfelelt a törvényes kiírási követelményeknek. A pályázók munkáit a véleményezésre jogosult közösségek megismerték, megvitatták és Önökkel ismertetett, írásban ismertetett mértékben támogatták. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság június 15-én ülést tartott és a pályázókkal személyes találkozóra is sor került, és ekkor került sor a pályázatok értékelésére. Kérem szépen, az Attila úti Napközi Otthonos Óvodába pályázott Kovács Jánosné és Suszterné Kiss Andrea. Megkérdezem az OKSB vezetőjét, hogy kíván-e szólni. De Röst úr ügyrendi gombot nyom ehhez?

  Röst János: Tisztelt közgyűlés, igen. Köszönöm a szót. Arra szeretném kérni a testületet, hogy a szavazások előtt pontosítsuk a szavazásnak a rendjét, mert van, ahol kettő pályázó, van ahol több pályázó, hogy nehogy félreértés legyen ebből.

  Tüttő István: Megkérdezem, Suszterné is jelen van? Öntől is megkérdezem, hogy zárt ülésen kívánja tárgyaltatni, vagy nyílt ülésen?

  Suszterné Kiss Andrea: Nyílt ülésen.

  Tüttő István: Nyílt ülésen. Köszönöm szépen, akkor nincs akadálya, hogy mindkettőjüket nyílt ülésen kérdezzük és szóljunk róla. Nem tudom, van-e kérdés a pályázókhoz? OKSB vezetője kíván hozzátenni valamit? Köszönöm. Hát úgy látom nincsen, nincsen észrevétel. Azt nem döntöttünk el, hogy mindjárt döntünk is, vagy pedig a végén csak. Akkor nem várakoztatjuk a tisztelt jelenlévőket. Akkor döntéshozatal következik. Az 1-es számú határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottakról szóló 1992. évi 33. tv. és annak 1999. 49. tv. módosítása, valamint a törvény végrehajtására kiadott 138/1992., a módosító 177/1993. Kormányrendelet a 3/1997. Kormányrendelet alapján 2000. augusztus 1. napjától 2005. július 31. napjáig – öt tanévre – intézményvezetői feladatok ellátásával megbízza. És akkor kérem először Kovács Jánosnét tenném fel szavazásra.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Eldöntöttük, hogy Kovács Jánosné látja el a továbbiakban ezt a feladatot. Meg kell szavaztatnom az alapilletménye és a pótlékkal összesen 108.400 Ft illetményt fog kapni összesen. Kérem a szavazást róla. Én határozati javaslatot nézem. Egyébként igaza van mert ez 100.300 Ft. Legalábbis, ha ezeket adom össze. Ja igen, és akkor még 8.100 Ft kereset kiegészítés, 08. 31-től.

  Dr. Fodor Csaba: Ki írta alá az előterjesztést polgármester úr, szíveskedjen megnézi.

  Tüttő István: Tarncóczky úr volt.

  Dr. Fodor Csaba: De a többit is.

  Tüttő István: Akkor megkérem, hogy kontrolláljuk, nehogy véletlenül rossz számot mondjuk, de ezek szerint jó volt. Tehát 108.400 Ft. Kérem a szavazatukat. Elkerülte a figyelmünket ez a pót.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a következőkben. És Önnek meg köszönjük a pályázatát, de nem kell elkeserednie, mert bizonyára jó munkája miatt volt magában annyi ambíció, hogy jelentkezett és mások is támogatták. Köszönöm. Következik a Bolyai János Általános Iskola. Először kérném Kalamárné Hary Márta pályázó hölgyet. Megkérdezem, hogy kívánja-e zárt ülésen tárgyaljuk?

  Kalamárné Hary Márta: Nem kívánom.

  Tüttő istván: Köszönöm szépen. És Zárainé Nagy Mártát kérdezem.

  Zárainé Nagy Márta: Nem kívánom.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Van-e a jelöltek, pályázókkal kapcsolatban kérdés, észrevétel?

  Balogh László: Az OKSB nevében, bár mindenegyes pályázó kapcsán szívesen tennék fel egy-egy kérdést, de most azt gondolom, hogy ettől eltekinthetünk, és ezért nagyon konkrét leszek. Az OKSB június 15-i ülésen egy óvodavezetői, két általános és egy középiskolai igazgatói álláshellyel kapcsolatos nyolc pályázatot illetően tett állásfoglalást és értékelést. A döntés a mostani közgyűlésen születik. Egyébként a bizottság mind a nyolc pályázatot szakmai, tehát tartalmi és formai szempontból elfogadhatónak, sőt értékesnek tartja. … illetve javasolt pontosabban, a Bolyai János általános iskolában Zárainé Nagy Mártát javasolta elsősorban, 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodással. És pályázott még Kalamárné Hary Márta, őt 3 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal javasoltuk. A másik két iskola részén az OKSB a nevelőtestület, mint az első esetében, a nevelőtestület és közalkalmazotti testület véleményét támogatta. Ebben az egy esetben nem így történt, tehát ez Bolyai általános iskola kivételével, tehát nem fedte a nevelőtestület és közalkalmazottak véleményét. A Bolyai esetében ezek után úgy lehet fogalmazni, hogy döntetlen lett a helyzet. Így a közgyűlés bölcsességére bízom a döntést. Megjegyzem, mivel tartalmi és formai szempontból mindkét pályázat megfelelt, így a testületi döntést is jó megoldásnak tartom. Sőt, ez már magánvéleményem, ez esetben el tudom fogadni, hogy a város egyik legjobb általános iskolájában a nevelő- és közalkalmazotti testület javaslatát támogassuk inkább. Tehát Kalamárné Hary Mártát.

  Zsoldos Ferenc: Mindenekelőtt azt tartom fontosnak, hogy a helyi, adott iskola tantestülete, tanári kara, illetve az ott dolgozók ki mellett tették le voksot, mert hiszen a leendő vezetőknek velük kell dolgozni és a beosztottak természetszerűleg a vezetővel fognak dolgozni. A magam részéről is Kalamárné Hary Mártát ajánlom a testület figyelmébe, hiszen az adott testületek véleménye a 74, illetve a 62% másik pályázót lényegesen meghaladta.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Mivel olyan fölvetődött probléma vagy kérdés nem volt, amire jelölteknek a külön hozzászólására vagy válaszadására szükség lenne, ezért szavazásra teszem fel. Először Kalamárné Hary Márta pályázónak az ügyében kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A fizetésében kell döntést hoznunk, Önök előtt van az alapilletmény vezetői pótlék. Mindösszesen 97.100 Ft. Kérem, Tarnóczky úr ugye itt nincsen eltérés.

  Tarnóczky Attila: Talán.

  Tüttő István: Igen, köszönöm. szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Megköszönjük a pályázatokat, és jó munkát kívánunk, eredményes iskolavezetést Kalamárnénak, és kívánjuk, hogy jó erőben, egészségben és sikeresen vigye tovább ezt a jó hírű iskolát. Köszönjük szépen. És akkor megengedik, akkor jó pihenést is a nyári szabadságra. Bár egy vezetőnek a nyár sem igazán az. Köszönjük szépen, csókolom, viszontlátásra. Következik: Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin. Egy pályázat érkezett Sabján Imre úr. Kérdezem, hogy van-e a jelölttel kapcsolatban kérdés, és úgy tudom, hogy még a tantestület is javasolta, és ráadásul 100%-osan, ami nem egy gyakori eset. Kérem, van-e, a demokráciákban nem gyakori eset. Kérem, van-e, úgy látom OKSB-nek van. Kérem, akkor úgy látom, a döntést kell meghozni. Kérem, szavazzunk a Sabján Imre úr pályázatáról.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja .

   

  Tüttő István: Úgy látszik itt is kivételes eset. Kérem a fizetéséről, 115.500 Ft augusztus 31-től való kiegészítéssel együtt. Kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Sabján úrnak gratulálunk. Kívánjuk, hogy a város talán nemcsak a legújabb, hanem egyik legszebb iskolájának kívánjuk, hogy jó eredménnyel folytassa áldásos tevékenységé, hiszen ez az az iskola, amely minden feltételt biztosít a tanulónak. Egészséges környezetet és reméljük, hogy jó vezetést is a továbbiakban. Köszönjük szépen, jó pihenést is.

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola következik. Megkérdezem a jelölt urakat, hogy kívánnak-e zárt ülést. Balogh Imre úr és Szermek úr?

  Dr. Balogh Imre: Nem.

  Szermek Zoltán: Én sem kívánok.

  Tüttő István: Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés?

  Balogh László: Én csak az OKSB állásfoglalását szeretném ismertetni. Ezek szerint a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában Dr. Balogh Imrét támogattuk elsősorban 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással. Pályázott még Szermek Zoltán igazgató úr, őt 3 igen, 0 nem, és 5 tartózkodással. támogattuk és egy pályázó visszalépett.

  Röst János: Mind a kettő pályázóhoz egy kérdésem lenne. Tekintettel arra, hogy a Mező Ferenc Gimnázium a város egyik legnagyobb intézménye, számomra fontos a véleményük, hogy mi viszonyuk a bevezetésre kerülő, bevezetés előtt álló nagykincstárhoz. Köszönöm. Később lenne véleményem is.

  Tüttő István: De ez nem fogja rontani a jövőjüket. Hát nem tudom, akkor Balogh úr a névsor szerint az első, parancsoljon.

  Dr. Balogh Imre: Mint egyelőre a másik oldalról látva az egészet és egy olyan helyzetbe élve magam, ahol, ahová szeretnék kerülni, igazában én azt mondom, hogy elfogadjuk természetesen azt a döntést, amit a képviselőtestület meghoz. A mostani helyzetet, tehát a mostani gazdálkodást olyan részletesen, olyan mélységben nem ismerem, hogy az iskolának a mostani tételes gazdálkodását, hogy azt a főkincstárral össze tudnám úgy mélységében vetni és hasonlítani, hogy abból az iskolának tételesen melyik pont előnyős, melyik pont hátrányos. Tehát én ebben, úgy érzem, el tudom fogadni. Bölcsességében bízom, a képviselőtestület bölcsességében bízok.

  Tüttő István: Köszönjük az utalást. Szermek úr következik.

  Szermek Zoltán: Hát nehéz kérdést tett fel Röst képviselő úr. Azt kell mondanom erre, hogy mi intézményvezetők kis félelemmel várjuk az Önök döntését a mai nap folyamán, hogy bevezetésre kerül-e a kincstár, avagy nem. Igazából a félelmünk abból fakad, az én félelmem abból fakad, hogy pontosan nem tudjuk, mit jelent ez a kincstári rendszer, mennyire hátrányos az intézmény részére, ezért én úgy gondolom, hogy azt a döntést, amit a képviselőtestület hozni fog, az intézményeknek természetesen mindenképp végre kell hajtani. És bízom benne, hogy mielőbb megtudják az intézményvezetők, hogy miről szól ez a kincstár, pontosan mi lesz a felépítése, a működésének a rendje, és nem teszi lehetetlenné, nem lehetetleníti el az iskolák helyzetét a kincstárnak a bevezetése.

  Röst János: Megköszönöm a két választ. Valamelyest eligazított, de nem teljesen. Pár gondolatot hozzá tudnék még tenni a pályázatokhoz. azok közé tartozom, akik elolvassák a pályázatokat. Nem tudom a testületben hányan tették meg. én mind a kettőt elolvastam, mind a kettő pályázat jól felkészült, jó szakembert feltételez, azok írták. Én Szermek Zoltán mellett szeretnék érvelni. 5 éve, amikor igazgatóvá lett megválasztva a nevelőtestület alig több mint 50%-a támogatta. Ma ez a támogatottság több mint 70%, és ez azért nagydolog, mert működő vezetőként nyilván vannak napi konfliktusai, nyilván vannak napi érdek ellentétei, érdeksérelmek történhetnek. Példaképpen mondanám, ha most megszavaztatnánk a hivatalt, alig tudom elképzelni, hogy olyan sok vezető lenne a hivatalban, aki 70%-os támogatottságot elérné. Még a testületnél sem egyébként. Ezt csak a példa kedvéért mondtam. Szermek Zoltán pályázata konkrét cselekvési programot takar. A pályázatában elemzi az elmúlt 5 év munkáját, és a nyilvánvaló sikerek mellett, mert azt hiszem ezt lehetett érzékelni a városban, önkritikusan is megfogalmazza a mondandóját. És ez azért nagydolog, mert még nem találkoztam olyan pályázóval, aki azt is beismerte volna, hogyha hibázott. Egy igazgató életében az első 5 év az mindig az alapok lerakása, a munka igazi gyümölcsét a második ciklus hozhatja meg. Az intézményvezetői váltás olyan, mint egy házasság, hasonlóért, vagy ugyan olyan jóért igazából én nem látom értelmét a változtatásnak.

  Zsoldos Ferenc: Mindennel egyetértek, amit képviselőtársam az előbb elmondott, hiszen Szermek Zoltán valóban nagyon sok tekintetben bizonyított. Dr. Balogh Imrét középiskolás kora óta ismerem. Képességei, munkabírása, sokoldalú képzettsége mind humán, mind reália területén egy olyan kiegyensúlyozott vezetést ígér a tantestületnek, a tanuló ifjúságnak, személy szerint nekem is, ami alapján a magam részéről a pályázatok ismerete alapján, hadd tegyem hozzá, véleményem szerint is mindkettő magas szintű volt. de a kitekintési területe Dr. Balogh Imre tekintetében széleskörű, és ilyen szempontból én azért tartanám szerencsésnek az ő megválasztását, mert egyik oldalon a természettudományi, másik oldalon a humán érdeklődés, ugyanakkor technika területén is megszerzett ismeretei alapján, hiszen az iskolának tulajdonképpen nagyon sokszínű, többarcú feladatrendszere van, ez a széleskörű érdeklődés és egyébként munkája alapján, amit a Művelődésügyi Osztályon is egyértelműen bizonyított - sajnálom, hogy onnét elkerül és örülnék annak, ha a tisztelt testület, igazgatónak megválasztaná az elmondott érvek alapján.

  Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, ezért a vitát lezárom. Kérem, szavaznunk kell, illetőleg választanunk is kell, hiszen két jelölt van. Először mindig a betű, tehát a névsor szerinti betűrendi sorrendben szavazunk. Először dr. Balogh Imre úrnak a pályázata, illetőleg az ő vezetői ügyében kell a döntést meghoznunk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 121.000 Ft-os illetményre vonatkozó szavazásukat is kérem. 121.100 Ft.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Gratulálunk dr. Balogh Imre úrnak a kinevezéshez. Szermek úrnak pedig megköszönjük azt a munkát, amely senki nem mondhatja azt, hogy nem volt jó. Bízunk abban, hogy ez az iskola továbbra is a város egyik meghatározó intézménye marad, és egy nemes vetélkedővel versenyben marad a többi iskolával, hiszen csak így lehet biztosítani, hogy a színvonal és egyben az egyre magasabb követelménynek való megfelelés megtörténjen. Kívánunk mindkét pályázónak jó szabadságot és természetesen jó munkát is a következő tanévben. Köszönjük szépen a megjelenést.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt most a Barabás László, a Pétertfy Sándor Általános Iskola intézményvezetőnek ügyében. A Barabás úr nincs jelen? Akkor tessék bejönni, mert nem láttalak. Megkérdezem, hogy melyik változatához ragaszkodsz, a zárt üléshez, vagy a nyílt üléshez.

  Barabás László: Nyilt.

   

  Tüttő István: Van-e kérdés a tisztelt jelölthöz? OKSB? Itt szeretném azért kiemelni, hogy 2000. augusztus 28-ig hosszabbítjuk meg a megbízást. Mivel nincs több, nincs is észrevétel, kérem, szavazzunk erről a kérdésről.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal, (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  215/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv és annak 1999. XCIX. tv. módosítása, valamint a törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X.08.), a módosító 177/1993.(XII.09.) Kormányrendelet a 3/1997. (I.15.) Kormányrendelet alapján 2000. augusztus 1. napjától 2005. július 31. napjáig – öt tanévre – intézményvezetői feladatok ellátásával megbízza:

  1. Attila úti Napköziotthonos Óvoda

   

  Alapilletmény Ft/hó

  Vezetői pótlék Ft/hó

  Összesen Ft/hó

  Kovács Jánosné

  66.700

  33.600

  108.400

   

  keresetkiegészítés 2000.08.31. 8.100

  Határidő: 2000. augusztus 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  2. Bolyai János Általános Iskola

   

  Alapilletmény Ft/hó

  Vezetői pótlék Ft/hó

  Összesen Ft/hó

  Kalamárné

  Hary Márta

  63.500

  33.600

  97.100

  Határidő: 2000. augusztus 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  3. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

   

  Alapilletmény Ft/hó

  Vezetői pótlék Ft/hó

  Összesen Ft/hó

  Sabján Imre

  74.900

  33.600

  115.500

   

  illetménykiegészítés 2002.08.31. 7.000

  Határidő: 2000. augusztus 1.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  4. Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

   

  Alapilletmény Ft/hó

  Vezetői pótlék Ft/hó

  Összesen Ft/hó

  Dr. Balogh Imre

  77.300

  36.500

  121.100

   

  nyelvpótlék 7.300

  Határidő: 2000. augusztus 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Barabás László a Péterfy Sándor Általános Iskola intézmény-vezetőjének megbízatását 2000. augusztus 28-ig meghosszabbítja.

  Határidő: 2000. július 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Hát kívánjuk erre az időre is a jó munkát és ugye most majd lesz egy pályázat. Köszönjük a megjelenést, további jó munkát kívánunk.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Veitné Molnár Anikó Zemplén Győző Általános Iskola intézményvezetőjének megbízásáról dönt most. Megkérdezem, hogy itt van-e a tisztelt jelölt? Szabadságon van? Hát ilyenkor zárt ülés van. Zárt ülésen kell döntenünk, ez a jogszabály. Zárt ülést rendelek el, amire kiérnek Önök, addigra már jöhetnek is vissza, de azért meg kell tenni. Akkor 10 perc szünettel folytatnánk. Miután itt döntöttünk, és akkor ez a Zárt ülés nem okoz olyan.

   

  Zárt ülés

   

  A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

   

  Tüttő István: Folytatjuk munkánkat. Szeretném kihirdetni a határozatot, amit zárt ülésen hoztunk a sajtó képviselőinek és a tisztelt TV-nézőknek. Felolvasom a határozatot:

   

  215/2000.(VII.4.) számú határozat

  6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Veitné Molnár Anikó, a Zemplén Győző Általános Iskola intézményvezetőjének megbízását 2000. augusztus 28-ig meghosszabbítja.

  Határidő: 2000. július 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

 3. Javaslat a nevelési-oktatási és közművelődési közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném megkérni Önöket, hogy járuljanak hozzá, hogy ezt egyben utána a 9-esként, most 9-es napirendi pontként feltüntetett, de eredetileg 16-os számú javaslat, a javaslat az Egyesített Szociális intézmény, t Bölcsőde, ezt a napirendi pontot is itt tárgyaljuk meg, mivel a témája azonos. Kérem, van-e erre lehetőség, szavazzuk meg jó?

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2000. évben Állami Számvevőszék vizsgálta tevékenységünket. Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyomot?

Kelemen Z. Pál: Amennyiben egy-egy alapító okirattal kapcsolatban észrevétel nem merül fel, javaslom, hogy csomagban, egyszerre szavazzunk meg határozati javaslatot és ne külön-külön az intézményeknél, mint korábban ezt tettük.

Tüttő István: Köszönöm szépen, akkor ezt az ügyrendi javaslatot szavazzuk. Szavazzunk erről. Lehet, jegyzőnő azt mondta az előbb. Lehet. Ugye ez megmaradt ez a vélemény? Akkor szavazzunk erről. Tehát, hogy egyben szavazunk majd.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor rátérnénk a napirend tárgyalására. A felülvizsgálat, tehát az Állami Számvevőszék az alábbi területeket érintette felülvizsgálatakor. Intézmények elnevezésének, telephelyének pontosítása. Intézmény kapacitása, csoport és férőhelyszám. A PM. Zala Megyei TÁKISZ-nál nyilvántartott törzsszám, számlaszám, adószám változás átvezetése, gazdálkodással, normatív elszámolással kapcsolatos feladatok Új szakadatok, számok átvezetése. Kérem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Tehát a számozásnál majd alszámokkal látjuk el az anyagot és úgy lesz teljesen egyéniesítve, illetve érthetővé téve, illetve összefüggéseiben érhetővé téve.

Balogh László: A javaslat egyértelmű, az OKSB így természetesen egyhangúlag támogatta. Öt mondat a nyilvánosságnak csak azért, hogy mi is szokjuk itt. Öt esetben történt névváltozás. A Kertvárosi Óvoda, illetve Kertvárosi Óvoda lesz a Csokonaiból. Vackor Óvoda a Platán sor-Kossuth tériből. Pipitér Óvoda a kiskanizsaiból, és ennyi. Ezt a nyilvánosságnak szántam.

Tüttő István: De nem a mi javaslatunkra változtak a nevek, azt azért tegyük hozzá. Kérem, van-e még? Úgy látom nincsen, akkor határozati javaslatról döntünk. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felsoroljam az összes intézményt? Nem. A módosított alapító okiratait az intézményeinknek elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Kérem a döntésüket.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor folytatnánk a volt 16-sal, most a 9-es. Illetve először még a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és az Ingatlankezelési Intézmény SZMSZ-ének elfogadása lenne, mert ez még a 13-as még hozzá tartozik. Ugyancsak az ÁSZ vizsgálat kiterjedt a Polgármesteri Hivatalnak az ilyen jellegű kérdéseire is. Kérdezem, van-e észrevétel a Polgármesteri Hivatal alapító okiratával és az Ingatlankezelési Intézmény Szervezeti és Működési SZabályzata ügyében? Úgy látom nincsen. Akkor kérném a döntésüket, hogy jóváhagyják ezen módosításokat, illetve az okiratot. Valami kérdés? A volt 16-os.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy annyi módosítás még szükséges, hogy a régit hatályon kívül helyezzük, és akkor egységes. És a Tűzoltóságnál is ez a kérésem, hogy ezt így fogadjuk el. Kérném, akkor a Tűzoltóság alapító okiratának módosítása, ez még mind ehhez a napirendhez tartozik, csak ezek ugye nem oktatási, hanem más intézmény. A Polgármesteri Hivatal, a Tűzoltóság. Kérem a Tűzoltóság alapító okiratára vonatkozó döntésüket.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

216/2000.(VII.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
 • Általános Iskola és Óvoda Miklósfa
 • Általános Iskola és Óvoda Palin
 • Általános Iskola Kiskanizsa
 • Bolyai János Általános Iskola
 • Hevesi Sándor Általános Iskola
 • Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 • Péterfy Sándor Általános Iskola
 • Vécsey Zsigmond Általános Iskola
 • Rozgonyi Úti Általános Iskola
 • Zemplén Győző Általános Iskola
 • Zrínyi Miklós Általános Iskola
 • Rózsa Úti Általános Iskola
 • Nevelési Tanácsadó
 • Állami Zeneiskola
 • Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
 • Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
 • Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakképző Iskola
 • Belvárosi Szakképző Iskola
 • Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
 • Hevesi Sándor Művelődési Központ
 • Móricz Zsigmond Művelődési Ház
 • Városi Könyvtár
 • Kervtvárosi Óvoda
 • Micimackó Óvoda
 • Hétszínvirág Óvoda
 • Pipitér Óvoda
 • Rozgonyi – Arany Óvoda
 • Vackor Óvoda
 • Hevesi Úti Napköziotthonos Óvoda
 • Attila Úti Napköziotthonos Óvoda
 • Rózsa Óvoda
 • módosított alapító okiratát

 • Ingatlankezelési Intézmény
 • Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, egyben a korábban hatályos alapító okiratokat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

  Felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására.

  Határidő: 2000. július 5., illetve 2000. szeptember 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény, az Egyesített Bölcsőde, a Szakosított Szociális Intézmény, a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a HUMÁN GESZ és a Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratának elfogadására (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Az Állami Számvevőszék ugyancsak ezen ügyekben vizsgálódott és hasonlóan korábbiakhoz. Kérném az észrevételét. Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Kelemen Z. Pál: Előbb mondhattam volna, ezért elnézést, hogy az idejüket rabólom. Ugyanazt az eljárást javaslom ennek a tárgyalása során, mint a korábbi napirendi pontnál.

  Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy ezt típusként szavaztuk meg erre is ugyan úgy alkalmazzuk. Kérdezem, van-e egyéb észrevétel?

  Tarnóczky Attila: Ha már az óvodák esetében elhangzott, hadd olvassam fel az új bölcsődeneveket, amik ők kérnek maguknak. Százszorszép, Napsugár, Napraforgó, Rózsa bölcsőde lesz új .. bölcsőde.

  Dr. Csákai Iván: Bizottságunk megtárgyalta és annak ellenére, hogy több mint valószínű az alapító okiratokat októberben, vagy legkésőbb jövő év tavaszán kell módosítani, kérem a módosítást megejteni és megszavazni, mert törvényi feltételeknek meg kell felelni.

  Simánné Mile Éva: Azzal szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy a közgyűlés előtt megkapták mindazon módosításokat, amit a Szociális Bizottság eszközölt. Ezzel együtt fogadta el az Ügyrendi Bizottság is, és kérjük, hogy helyezzék hatályon kívül az előző alapító okiratokat. Ennek a figyelembevételével kérjük, hogy fogadják el az intézményeink alapító okiratát.

  Tüttő István: Bár a határozati javaslat itt tételesen tartalmazza, hogy a másikat, az eredetit hatályon kívül helyezzük, tehát a szerint is döntünk. Kérdezem, hogy van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen, akkor kérem Önöket, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. 1-6-ig egyben, hiszen csak a nevek változnak. Nemcsak a nevek, de végül is az ügy ugyanaz.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És akkor a 7. pontot külön meg kell szavaztatnom, mely úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott alapító okiratokban foglaltak alapján vizsgálja felül a szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, szakmai programját, és javaslatát terjessze a soron következő közgyűlés elé. Ez szeptember 30-i határidővel. Kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  217/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. az Egyesített Szociális Intézmény
   2. az Egyesített Bölcsőde
   3. a Szakosított Szociális Intézmény
   4. a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
   5. a HUMÁN Gazdasági Ellátó Szervezet
   6. a Szociális Foglalkoztató
   7. Alapító Okiratát elfogadja.

    Felhatalmazza a polgármester az Alapító Okiratok aláírására.

    Határidő: 2000. július 5.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   8. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Alapító Okiratokban foglaltak alapján vizsgálja felül a szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, szakmai programját, és javaslatát terjessze a soron következő közgyűlés elé.

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Fejlesztési Tervének felülvizsgálatára, az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási intézkedési tervére (I.) (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A közoktatásról szóló, többször módosított 1999. 79. tv. 88. § szerint a megyéknek, a megyei jogú városoknak a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervet kell készíteni. Valójában egy intézkedési tervet kell készíteni. 1997-ben elfogadta a város a közoktatási fejlesztési tervét. Stratégiai alapkérdéseket határoztunk meg, és ugye ennek a pontosítása, az időközben megváltozott kérdések behozatala, beintegrálására kerül sor. Kérem erről a véleményüket, illetve az OKSB. elnökét kérdezem először, hogy kíván-e szólni?

  Balogh László: Szakszerű anyag, mely stratégiai elveket mond ki a meglévő fejlesztési tervvel összhangban. A konkrétumok ezután jönnek szeptemberben, így nem csoda, hogy az OKSB egyhangúlag támogatta.

  Dr. Horváth György: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy ott van egy második számú melléklet, amely kiváló vázlat ahhoz, ahogy Balogh úr mondta ezt tartalommal megtölteni. Egy nagyon jól előkészített anyagról van szó. Kérem a tisztelt közgyűlés támogatását.

  Tüttő István: Észrevétel van-e? Úgy látom nincsen. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Először az 1. pontról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Most kérem a 2-esre a szavazatukat, gyakorlatilag a Horváth György úr által említett mellékletet említi.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  218/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) és a tv. 1999. évi módosításának 85. § alapján

   1. értékelte az 1997-ben a Közgyűlés által jóváhagyott fejlesztési tervet és megállapítja, hogy annak teljes körű hatályon kívül helyezése nem, de pontosítása, módosítása indokolt.
   2. Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében található szerkezeti vázlatot és a felsorolt stratégiai célokat. A részletes fejlesztési - intézkedési tervet a szeptemberi közgyűlés elé kell terjeszteni.

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Jelentés az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálatáról (írásban)

  Előadó: Tóth László bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Én most megkérdezem Törőcsik urat, hogy eleve a tárgyalást napirendre tűzte az önkormányzat, kérdezem, hogy kíván-e zárt ülésen foglalkozni a kérdéssel? Tehát módja van rá ezt kérni, vagy pedig ennek az ellenkezője, akkor maradunk nyílt ülésen.

  Törőcsik Pál: Ragaszkodom a nyílt üléshez, tisztelt polgármester úr.

  Tüttő István: Köszönöm szépen, akkor nyílt ülésen folytatjuk. Tóth László úr, a Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét kérdezem, illetve kérem, hogy szíveskedjék akkor a tájékoztatóját megtartani.

  Tóth László: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2000. május 31-i zárt ülésén Tüttő István polgármester úr jelenlétében a 2000. május 30.-i közgyűlésen tárgyalt külkapcsolati beszámoló nyitott kérdései alapján úgy döntött, hogy az 1999. január 1-től 2000. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó külföldi utazások körülményeit megvizsgálja. Vizsgálatunk az alábbiakra terjedt ki. Fellelhető-e dokumentálhatóan az önkormányzatnak címzett hivatalos meghívó levél a Polgármesteri Hivatalban? Született-e közgyűlési döntés az utazásokkal kapcsolatban? Készült-e a közgyűlés számára úti jelentés? Az úti elszámolás a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történt-e? A fenti célpontok szerinti jegyzőkönyvben rögzítettekhez sem hozzátenni, sem pedig elvenni nem tudok, illetve nem is kívánok, az ugyanis minden képviselőtársam előtt ott van. Viszont Törőcsik Pál alpolgármester védekező iratának megállapítására, a következőket válaszolom. 1. Az 1. oldalon azon megállapítása miszerint a bizottság az üggyel kapcsolatban meg sem hallgatott, kijelentésére, következőket mondom. Ezen állítás igazság tartalma a nullát alulról közelíti. Marton képviselőtársammal telefonon történt egyeztetést követően kerestük meg Törőcsik Pál alpolgármestert, és elmondtuk, hogy mi járatban vagyunk, egyben kértük, hogy amennyiben a birtokában lenne bármilyen dokumentum, ami az üggyel kapcsolatosan keletkezett, azt legyen szíves, adja át nekünk. Válaszában kifejtette, hogy minden ezzel kapcsolatos ügyirat a hivatalban fellelhető.

  2. Megállapítás: Közgyűlési döntés sem Varese, sem pedig Nápoly esetében nem született.

  3. Megállapításunk: A varesei és a nápolyi meghívók másolatával kapcsolatban. A hivatalban semminemű irat nem támasztotta alá az önkormányzatnak való címzést. Magyarán semmilyen dokumentumot nem találtunk. Egy betű az nem sok, de annyit sem. Úgy érzem, még nem viselt meg annyira közgyűlési nihil, hogy a szellemi letargáltság állapotába kerülve el tudjam fogadni az 1-es számú mellékletet, mint az önkormányzatnak címzett meghívót. A védekezésül beadott faxmásolatokon nem látható a fax fejléce, így annak keltezési, illetve küldési dátuma nem állapítható meg. Természetesen ez igaz a 2. számú mellékletre is.

  4. Megállapítás: Varese, milánói szállás. A milánói hoteljegyzéken, jegyzék helyett korrektebb lett volna varesei árlistát bemutatni. Arra a megállapításra, hogy Milánóban azért volt szállás, mert ott van az ITD Hungary központja, ilyen alapon lehetett volna Rómában is megszállni, ott pedig a Magyar Nagykövetség van.

  5. Megállapítás: A nápolyi taxi. Ugyanis alpolgármester úr arra hivatkozik, hogy - szó szerint idézném: “a taxi igénybevételét csak az kifogásolja, aki még nem vezetett autót Nápolyban”. Nagykanizsán akkor bizony sokan megkifogásolják a taxi használatát, mert gondolom, a városi polgárok nagy része velem együtt, nem vezetett Nápolyban. Közpénzen pedig pláne nem.

  6. Megállapítás: A megtett kilométerek távolsága. A védekező iratában Törőcsik Pál alpolgármester nem tért ki Salermo, Modena, Trieszt, Koper városok megkeresésének indokára.

  7. Megállapítás: Az utazások pénzügyi és számviteli vonatkozásait, megállapításait Budai István képviselőtársam fogja ismertetni.

  8. Megállapítás: Minden irat a 2000. május 29.-i Pénzügyi Bizottság ülés után keletkezett, fittyet hányva minden elszámolási előírásnak.

  Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester úr! Végezetül pedig engedjék meg, hogy Törőcsik Pál alpolgármester védekező iratának utolsó bekezdésére reflektáljak, személyes megtámadás címén. Idézek. ”Mindezek ügyében ajánlom megfontolásra azt a körülményt, amennyiben más fontos ügyekben is hasonlóan végzi munkáját a bizottság elnöke, alkalmas-e feladat ellátására, vagy egyéni ambícióit továbbra is a város érdekeinél előbbre valónak tartja. Mikor fenti sorokat olvastam, egy 2600 évvel ezelőtt élt kisázsiai görög költő, ……. örök törvényű szavai jutottak az eszembe, miszerint sokat kell tűrnöd, ha tisztességre törekszel. A tegnapi Ügyrendi és Jogi bizottsági ülést követően, zárójelben jegyezzem meg, volt itt minden a védelem részéről, kommunistázás, koncepciós per gyanúja és sajtóperrel való fenyegetés. Erről József Attila szavai tolulnak eszembe, “Fortélyos félelem igazgat.” Az úgy nevezett egyéni ambícióimat sohasem rejtettem véka alá, azt mindig nyíltan vállaltam, s kezdetben nagyon egyedül maradtam elgondolásaimmal e közgyűlésben. A város érdekekkel ellentétes kezdeményezéseimből két idézet a közgyűlés jegyzőkönyvek tanúsága szerint: 1998. november 25. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1999. évre munkaterve részeként az alábbiakat tartom megtárgyalásra feltétlenül méltónak - munkahelyteremtés és munkanélküliség csökkentése érdekében városi koncepció kialakítása alapelvek rögzítése. Az önkormányzat középtávú programjának meghatározása 1999. és 2002. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési és beruházási koncepció kialakítása. Negyedik az önkormányzat gazdálkodásának értékelése különös tekintettel a vagyongazdálkodásra, a köz- és egyéb beszerzésekre. ’99. június 25.-én interpelláltam az 1998. november 21-i és azt követő 1998. december 15-i közgyűlés napirend előtti felszólalásomban szerettem volna felhívni a figyelmet az általam legfontosabbnak ítélt megoldandó feladatunkra. Nem kívánom megismételni az előző négyet, mert ugyanaz hangzott el az akkori közgyűlésen. S végül, aki a fentiekben megfogalmazott egyéni ambícióimat összeegyeztethetetlenek véli a város érdekeinél az önmagát minősíti. ….. senki sem kötelezhető, de a gondolatok vámmentesek.

  Tüttő István: Dr. Csákai úr ügyrendi gomb.

  Dr. Csákai Iván: Polgármester úr, választási beszédeket ne tessék megengedni ezen ügy kapcsán.

  Tüttő István: Előre nem tudjuk, mit mond bárki is. A másik észrevételem az, hogy személyes megszólíttatásként adta elő Tóth úr az utolsó fejezetet, abból a levélből idézve, amit hát kaptunk.

  Budai István: Tekintettel arra, hogy megszólítattam, hogy a gazdasági kérdésekben én fogok megszólalni, de ha nem szólaltattak volna meg, akkor megszólaltam volna, hiszen beválogatott a Pénzügyi Bizottság ebbe a bizottságba, és ezért úgy gondolom, hogy meg kell szólalnom. Hangsúlyozom, kizárólag szakmai, pénzügyi, kérdéseket szeretnék én itt, azok a dolgok, amik ebből politikai kérdések, meg frakciókérdés, meg sok minden, azt én most mellőzném, ha tudom. Remélem, tudom. Ott kezdeném, hogy a május 29-i Pénzügyi bizottsági ülésen megkifogásoltuk, hogy április 10. és 13 között 1 fő Nápolyban részt vett egy konferencián, 415 ezer Ft volt az akkori közgyűlés szerint a tervezett költség. Nem volt végleges, ezt hangsúlyozták az ott jelenlévők, vagy előterjesztők, mert egy-két számla hiányzik. Ez volt a magyarázat. De az is elhangzott, hogy ez nagyjából ennyi lesz. A másnapi közgyűlésen már megjelent ez az anyag a 415 ezer Ft alatt, a 308. ezer Ft-os tényleges költség, amit ugye mi is megtaláltunk az utazás elszámolásáról szóló kiküldetési elszámolásokon. Na most hát akkor ugye, akkor, amikor ezt mi a Pénzügyi Bizottságon kifogásoltuk, mi nem tudtuk legalább is én nem tudtam, hogy konkrétan ki áll az ügy mögött, tehát azért mondom Törőcsik úr, hogy akkor én nem, mi nem gondolhattuk arra, hogy az alpolgármester van az ügy mögött, tehát eleve nem is feltételezhettünk semmiféle sandaságot ebben a dologban. Akkor még. Na most a vizsgálatról. A varesei úttal kapcsolatban megjegyezzük mi, hogy az elszámolásból kimaradt két üzemanyagszámla 22.436 Ft értékben. A Beznicza úr által adott levélben ugye az van, hogy szabályosan elszámolták a kiküldetést. Mi nem a számviteli elszámolást, tehát a könyvelésben lévő elszámolást kifogásoltuk, ezt nem is néztük, hanem azt kifogásoltam én, hogy magával az utazás elszámolásáról maradt le, úgy tűnt, hogy Vareseből úgy megfordultak, hogy nem használtak föl semmilyen üzemanyagot, tehát ebbe az a hiba, hogy gyakorlatilag ennyivel kevesebb összegben mutatták ki a varesei kiküldetést. Tehát végső soron fönntartom azon állításomat, hogy igenis onnan lemaradt, az elszámolásból kimaradt az 22.436 Ft. Nápolyról mondanám, hogy a nápolyi útról 307.669 Ft-os költséget számoltak el, és útiköltség elszámolás megítélésem szerint nem a szerint történt, ahogy a Beznicza úr levelében van, hogy km szorozva APEH által elfogadott üzemanyag ár és a gépkocsira megállapított norma, mert én ezt kiszámoltam, ez egész más számot adna ki, hanem az elszámolás során találtunk valutaszámlákat, tehát valutával fizetett üzemanyagszámlákat, és forint elszámolású üzemanyagszámlákat. Ezért tudtuk megállapítani azt, hogy tele tankkal ment, és tele tankkal, illetve Mariborba tankoltál haza felé és akkor így. Tehát az elszámolás ezt sugallja, hogy ott, ha számlával számol el, akkor igen is az az egy tank benzin ez szerintem. Na de ez a része, mondjuk ez egy másodlagos kérdés, de nekem akkor is az véleményem, hogy igenis úgy kell elszámolni, ahogy a Beznicza úr levelében van, de akkor azt úgy kell elszámolni. Tehát és akkor azt gondolom, hogy ha nem várt volna a Törőcsik úr üzemanyagszámlákról, ugye bankkivonaton meg is jegyzik, hogy azok a számlák nincsenek meg. akkor ugye nem is kellett volna 46 napot várni erre, hanem másnap el lehetett volna számolni, ha a gépkocsi km szorozva normával, a 13,6 literrel arra a gépkocsira, és szorozva az APEH által elfogadott üzemanyagárakkal. Tehát ilyen alapon megítélésem szerint ez nem volt indokolt a késedelmes elszámolás, emiatt. Arról is szó van ugye, hogy nem vett igénybe és ezt a Törőcsik úr írja, és úgy gondolom, és azért saját bizonylatként nagyon nehéz elfogadni, hogy a kiküldött leírja, hogy ő nem vett igénybe reggelit, a szállodái számlákban igenis éttermi szolgáltatás szerepel, amiből azt olvasom ki, hogy ott a reggelizés azért megtörtént. Sőt, üzleti vacsorákat számol el, tehát akkor még is étkeztetés volt. Nekem az a véleményem, ebben az esetben igenis 50% járt volna a varesei útra is, meg itt is. Itt 50%-ot számolt, ez így helyes is. Fölhívnám még figyelmet arra, hogy május 29-én volt a Pénzügyi Bizottság ülése. Május 30-án kelt egy pénztári feljegyzés, amit a pénztárbizonylatok mellett megtaláltunk, ahol a Költségvetési Iroda vezetője leírja, amit mellé is tettünk a jegyzőkönyvnek, hogy Törőcsik Pál olaszországi útjával kapcsolatban nem tudott elszámolni a felvett összegről. Tehát ezt nem mi állapítjuk meg, hanem ezt a Költségvetési Iroda vezetője. Revizori közreműködés során megállapításra került, hogy 348.072 Ft visszafizetési kötelezettsége van. Mi ezt megtaláltuk a bizonylatolás során, ez valójában így is történt, Törőcsik úr vissza is fizette. Megítélésem szerint azért a 26 napos jogtalan pénzhasználat csak fennáll. Hát aztán nem találkoztunk gyakorlatilag az elszámolásban, hogy hányan vettek részt, mi abból nem tudtuk kiolvasni, Törőcsik úr leveléből tudjuk meg. Ha megengeded, akkor elmondom, hogy 2 fő volt hivatalosan és 2 fő pedig nem hivatalosan. A tolmács felesége és a Törőcsik úr felesége, emiatt a költségek megfelelő módon csökkentve lettek. De én úgy gondolom, hogy van egy olyan, az üzleti utakra vonatkozóan van egy olyan előírás, ami szerint, amennyiben egyértelműen nem bizonyítható, hogy az üzleti út volt, tehát az útvonalból, az utazó személyekből, aztán a többlet utakat rendelt, akkor nem szabad elszámolni üzleti útként ezt az utat. Szóval ezt azért figyelmükbe ajánlom tisztelt közgyűlésnek, hogy ezeket be kellene tartani. Nekem az a véleményem, ilyeneket be kell tartani. Nem szabad ilyen támadási felületet hagyni magunk után, hogy utána ezek a problémák így fölvetődhessenek. Nekem az a véleményem, hogy amit mi jegyzőkönyvben megállapítottunk számszakilag és pénzügyileg, azok állnak, vagy ülnek, vagy ahogy akarjátok. Az más kérdés, hogy hogyan ítéli meg a közgyűlés. A megítélésben már szerintem a szubjektivitás biztos, hogy meg fog jelenni. Tehát énnekem az a kérésem, hogy a bizottság jelentését így a közgyűlés fogadja el, és amennyiben hát még kérdés lesz, akkor szívesen állok a tisztelt közgyűlés rendelkezésére.

  Zsoldos Ferenc: Nem vitatom egyáltalán a vizsgáló bizottság alapos, lelkiismeretes és tárgyilagos munkáját, vizsgálódását. Ezt elöljáróban. A teljesség kedvéért kötelességemnek érzem elmondani azt, hogy az Igazgatási és Jogi Bizottság tegnap, azaz hétfői ülésén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem támogatta. Emlékezetem szerint a bizottság 2 igennel értett egyet a határozati javaslattal, 2 tartózkodás volt, és 2 ellenszavazattal a javaslattal nem értett egyet. A bizottsági ülésen részt vett Beznicza Miklós úr, a Gazdasági Osztály vezetője és természetesen Dr. Tuboly Marianna jegyzőasszony. Mindkettőjük véleménye az volt, hogy a várost ez az út nem károsította annál inkább sem, mert a felvett összeget, ami tény, hogy 26 napos késedelemmel, de az elszámolás elhúzódásának problémái miatt ténylegesen kiegyenlítette a polgármester helyettes úr. Nyilvánvaló, hogy erre vonatkozhatott és erre vonatkozott mind az osztályvezető úr, mind a jegyzőnő egyértelmű véleménye, amit megfogalmaztak a bizottsági ülésen. Úgy éreztem, hogy ezt mindenképpen a valóság és hűség kedvéért, már ami legalábbis a bizottsági ülésen elhangzott, ezt a közgyűléssel meg kellett ismertetnem. Egyébként lenne egy megjegyzésem. Tóth László úr megemlítette azt, hogy a bizottsági ülésen “kommunistázás” kifejezés is elhangzott. Emlékezetem szerint, bár idős vagyok, de annyira nem, hogy nem emlékeznék rá, ilyen jellegű kifejezést én legalább is nem hallottam. Voltak éles, nem egészen odaillő, egy kicsit szubjektív, és nyilvánvaló emberi indulatokból megfogalmazott kijelentések, amik a bizottsági ülés során úgy érzem, hogy rendeznünk lehetett. Én nem a vizsgálóbizottság munkáját kívánom semmi esetre sem sem bírálni, sem felülvizsgálni, mert hiszen jogom sincs hozzá, mert voltam a bizottság - hála Istennek, tagja -, de a jelentést mégis eléggé egyoldalúnak érzem. Annál is inkább, mert hiszen a bizottság több más, emlékezetem szerint még 5 utazási témát vizsgált meg, amelyről, mert hiszen ha több területet vizsgálnak, függetlenül attól, hogy ott semmiféle hiányosságot vagy szabálytalanságot nem tapasztaltak, természetesnek tartottam volna és tartom most is, hogy ebben a jelentésben ne csak ez az egy témakör szerepeljen, hanem a többiről is úgy érzem, hogy bizottságnak tájékoztatást kellett volna adni a testület részére. Mivel csak ez az egy téma került a jelentésben a bizottság elé, ezért érzem egyoldalúnak, és ezért tartom úgy, hogy azért ennek a jelentésnek bizonyos politikai mozgató rúgói is vannak. Ezt csak azért emelem ki, mert mi nem a politikai pártokra tettük le az esküt annak idején, amikor megválasztottak bennünket, hanem arra, hogy a várost szolgáljuk, és ebből vagy ebben a tevékenységben a szűkebb politikai tevékenységnek nincs helye, ez maradjon a pártoknál, maradjon a pártok közötti vitákban, ami nem jelenti azt, hogy véleményüket a maguk politikai felfogása alapján, megfelelő megközelítésben ne tárják a képviselőtestület elé, de az ilyen direkt jellegű formációt nem tartom ilyen szempontból szerencsésnek. Én azt ajánlom a közgyűlés minden tiszteletre méltó pártjának, hogy a jövőben is mellőzzék, mert nem ide tartozó dolog. Ez belső ügy, amivel kapcsolatosan megvannak azok a keretek, ahol és akikkel ilyen téren és ilyen témában tárgyalni lehet.

  Tóth László: Az egyoldalúságra felhívnám a Zsoldos képviselőtársam figyelmét, legyen szíves olvassa el a jegyzőkönyv 1. oldalát. Idézem “Hivatalos, az önkormányzatnak címzett meghívólevél átvételét követően a saloi, a kazanlaki, és a kovásznai utak esetén a személyek kijelölése e rendelet alapján született. Hát 4 bekezdéssel alább: a saloi, a kazanlki és kovászanai utaknál a bizottság pénzügyi, számviteli, érdemi hiányosságot nem tapasztalt. Tehát nem áll meg az az észrevétel, hogy egyoldalúan csak a varesei és nápolyi utat vizsgálatuk volna. Ennyit. Szeretném felhívni képviselőtársam figyelmét, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottságon a következő szavazati arányok alakultak ki. 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodással valóban nem fogadta el, nem támogatta a bizottság. De ott a 3 igen, több volt, mint 2 nem. Csak ennyit a korrekt tájékoztatás körében. Úgy hiszem, hogy itt egyetlen egy pártnak a neve nem hangzott el.

  Törőcsik Pál: Nem akartam a végén megszólalni, mert úgy érzem, hogy most kell elmondani azt a véleményemet evvel kapcsolatosan, amit jó, hogyha tudnak, és tudnak a kedves választópolgárok ia, akik nézik a televíziót, hiszen itt pénzösszegekről, és egyéb rosszhiszemű pénzhasználatról szóló beszámolókat hallhatnak. Először is azon csodálkozom az első fölvetésen, hogy ez a bizonyos meghallgatás ügyében, hogy ez valóban nem történt meg. Ugyanis, amikor ők, két képviselő megkeresett, akkor már a közgyűlésen, az előző közgyűlésen ez a bizonyos téma nyilvánosság előtt fölvetésre került. Közgyűlésen, hogy a kiküldetéssel mi volt helyzet. A személyes megkeresésükkor pedig jeleztem, hogy én minden papírt, ami van, leadtam, amennyire szükség van a nálam lévő papírokat és dokumentumokat a vizsgáló bizottság rendelkezésére bocsátom. Ezt a meghívást vártam, szóban is elmondtam, de magán részletesen a megbeszélésen, a bizottsági vizsgálaton nem vettem részt. De én nem is erre szeretnék reagálni. Azt hittem, ez a bizottság, a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a külföldi kiküldetésben lévő az milyen módon és hogyan képviselte a város érdekeit. Hiszen azt hiszem, ez a legfontosabb dolog, hogy aki külföldön van, hogy képviseli a város érdekeit. Én azt mondom a meghívólevél hiánya kapcsán. És ezt csak úgy tudom Önöknek elmondani, hogy Nápolyban hol és milyenképpen képviseltem a várost. A Nápolyi Ipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Kamara hatalmas székházában, a Róma magyarországi Nagykövet Asszonya, a Gazdasági Minisztérium államtitkára, a CIB Bank elnöke, az ottani kamara elnöke, és az ITD Hungary budapesti elnöke után Magyarországról egyedüli meghívottként én mutathattam be Nagykanizsa városát. Ha valaki azt mondja ezek után, hogy ez véletlenszerűen, megfelelő előkészítés és meghívás nélkül megtörténhetett, akkor ezt én az Önök döntésére bízom, hogy jogosnak vagy jogtalannak tartják ezt. Nyilvánvaló, hogy nem a városnak és az önkormányzatnak érkezett a meghívólevél, de ebben az esetben nem hiszem, hogy ez a legfontosabb körülmény. A milánói útra és az utazással kapcsolatos ügyekre, a bizottság, ha meghallgatott volna, ugyanis ők valószínűleg az autópályajegyből következtették, hogy én hova utaztam, akkor ott megtudhatták volna, hogy a célállomástól és a rálépő állomástól ott szerepelnek ezeken a jegeken ezek a helyek, az nem biztos, hogy odáig el is megy. Egyébként a legrövidebb útvonalon igyekeztünk mindenhol a célállomást elérni. Végezetül annyit szeretnék elmondani, és tényleg úgy érzem, hogy a várost semmiféle kár nem érte. Amennyiben ezt vállalti gépkocsival és sofőrrel tesszük meg ezt a kiküldetést, több mint 130 ezer Ft-tal többe került volna a városnak ez az ügy. Ez dolognak egyik része. Nézzünk meg egy nagyon fontos részt, mit eredményeztek ezek az olaszországi utak, és ez az érdekes. Azt mondom, meg lehet nézni konkrétan, hogy milyen munkahelyteremtő beruházások indultak már el éppen az ITD Hungary és éppen az olaszországi befektetőkkel való tárgyalás után. A Vár utcán az Üveggyár csarnokában, vagy Coca-Cola gyárnál, vagy, ha azt mondom, hogy a Redilco cég többek között azért készül megtenni a város utóbbi 10 éves történetének legnagyobb üzleti befektetési ajánlatát Nagykanizsának, mert Milánóban sikerült kapcsolatot teremteni az őt képviselő magyar tiszteletbeli konzullal és itt már érthető, hogy nemcsak az ITD Hungary miatt, hanem a magyarországi tiszteletbeli konzulnak a székhelye is Milánóban volt, azért szálltunk meg Milánóban. Egyébként Milánóban az ITD Hungary 30-40%-os kedvezményt biztosított a szállodai elhelyezés során, ezzel is támogatva városunkat ebbéli törekvéseiben. Én úgy érzem, akkor kerek és egész ezzel kapcsolatos beszámoló, ha mindezeket figyelembe vesszük. És a másik. És végezetül azt szeretném, és többen javasolták és én is először azon a gondolaton voltam, hogy én magam kérem a fegyelmi vizsgálatot magam ellen. Ezt meg is tenném abban az esetben, hogyha az elszámolásnál minden, semmi olyan lényeges körülmény nincs és nem maradt rejtve, amiért bármi újabb körülményt várhatnánk. Én ezen túl, mivel az Ügyrendi és Jogi Bizottság így döntött, én az ő döntésüket tiszteletben tartva a döntést Önökre bízom.

  Budai István: Úgy gondolom, hogy egy-két kérdésre azért válaszolnom kellene, éppen a Törőcsik úr felvetése alapján. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg reméljük, hogy történelem vissza fogja igazolni azokat, amiket itt most hallottunk. Ennek ellenére azt mondom, hogy ez körülmény nem menti fel a szabályos elszámolási kötelezettség alól. …. Én ezt nem vizsgálom. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a Törőcsik úrnak az használna, hogy egy fegyelmi vizsgálat, mert úgy mondom, azt mondom, nem tartom fegyelminek, de egy fegyelmi vizsgálat során tisztázná a helyzetét, mert nekem az az érzésem, hogy igenis itt van mit tisztázni az elszámolás körülményei között. Azt a helyzet, hogy a legrövidebb utat szabad ilyenkor elszámolni az előbb említett módszerekkel, tehát APEH által elismert üzemanyag áron, és km mennyiséggel. Nekem az a véleményem, igenis van ebben a dologban mit vizsgálni, és azt egy fegyelmi eljárás során nagyon-nagyon tisztázni lehetne ezeket a kérdéseket, és akkor talán minden olyan dolog … azt mondani, hogy kiderülne, amit most levegőben maradt, ha mi ezt most abbahagyjuk. Ezért kellene igenis alaposan megnézni. Még egyszer ismétlem, a jegyzőkönyvben megállapítottak a …. külföldi út elszámolása alapján történt. Az egy más kérdés, hogy az mennyire volt szabályos és mennyire szabálytalan, és hogy azért ki a felelős és ki nem. Énnekem ez a véleményem. És ez igenis megérne egy misét, hogy megnéznénk. Birkner úr, Te mondod, hogy nem, én meg mondom, hogy igen, de a Törőcsik úr érdekében kellene ezt megtenni.

  Röst János: Azzal kezdeném én is, hogy szerencsés volna, hogyha Törőcsik Pál maga kérné a fegyelmi eljárás lefolytatását. Úgy gondolom, hogy bizalomvesztés van a testületben Ön ellen, és a kérdés fölvetődik, hogy hogyan lehet Önre bízni a város vagyonát, hogyha a konyhapénz elszámolással is problémái vannak. Pár gondolatot magáról a témáról. A mai közgyűlésnek az anyagában benn van a saloi úti jelentés. Megköszönöm, hogy ilyen részletességgel. Ilyen alapossággal kellene elkészíteni Önnek is, akkor azok a kérdések nem vetődtek volna fel. Javaslom annak tanulmányozására, az ismételt elkészítése az útnak. Az, hogy Ön szóban elmond dolgokat, tényeket, úgy gondolom, hogy ez nem elégíti ki úti beszámoló jelentésnek a kötelezettségét. A megküldött anyagban, amit Ön küldött meg számunkra, rá van írva, hogy bizalmas. Igazából nem értem, hogy ez a szó miért szerepel rajta, ez igenis a nyilvánosságra tartozik. Ha a beterjesztés nyilvános, akkor részemre ez egy válasz, a bizalmas szóval lehet illetni, azt kérném, hogyha korrigálná, hogy ne legyen bizalmas. Még egy mondatot mondok. A felvetések, úgy érzem, hogy jogosak. A leírt anyag számomra egyértelmű, nagyon sok szabálytalanság történt. Épp ezért megfontolandó kiegészíteni a vizsgálatokat Törőcsik Pálnak a belföldi útjainak a vizsgálatával is, mert hogyha itt nem tud elszámolni a külföldi útjával, akkor meg lehet kérdőjelezni azoknak a jogosságát, illetve a szakszerűségét is. Mondanék egy egyszerű példát, hogy a számlán szereplő tételek elszámolásának az engedélyezése itt van előttem, az dátum nélküli. Engedélyezte Tüttő István polgármester úr. Gondolom, ő csak aláírta, de ezt az elszámolási engedélyt, ami mellékletként szerepel, úgy illik, hogy ledátumozzuk tisztelt Törőcsik úr. A beküldött anyagokat megnéztem, azok zöme később keletkezett, a leveleknek a zöme, ….. van egy június 2-ai faxdátum van rajt, ami azt jelenti, hogy később szerezte meg magát a leveleket, az okiratokat, meghívókat, mint valójában az út készült. Én kérném annak is a tisztázását, hogy ez a bizottság, egy fegyelmi bizottság erre alkalmas lenne, hogy egyáltalán ezek a levelek megvannak-e benn a testületnél, jobban mondva a Polgármesteri Hivatalban, illetve, hogy ezek rendben vannak-e dátummal, illetve az eljárással.

  Birkner Zoltán: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselőtársaim! Kedves kanizsaiak! Hát döbbenten hallgattam az urakat előttem. Engedjék meg, hogy visszatérjek Zsoldos Feri bácsi nagyon bölcs szavaihoz. Zsoldos Feri bácsi a következőt mondta. Emlékeztetni szeretném Önöket arra, amit Zsoldos Feri bácsi mondott, Önök nem azért ülnek itt, hogy kicsinyes, politikai ambícióikat a város érdekével ellentétesen, bármikor, mindenkinek az idejét és a fontos dolgok elől az időt elrabolva itt kifejtsék. Törőcsik Pál, még egyszer elmondom, amit elmondott, jegyzőnő elmondott, gazdasági osztályvezető úr is elmondott, Zsoldos Feri bácsi is, tehát Törőcsik Pál nem okozott semmiféle kárt a város számára. Egyszer. Törőcsik Pál azért volt Olaszországban, hogy az Önök által nem eléggé preferált munkahelyteremtésben előrelépjünk. Törőcsik Pál a munkahelyteremtésben eredményeket ért el. Törőcsik Pálnak köszönettel tartozunk azért, hogy végre, igaz, hogy csak az első kisebb cégek, de megjelent valami Nagykanizsán és olasz befektetőcsoport érdeklődése várható Nagykanizsára. Eddig az ügyről. És most folytatom, hogy milyen volt ez a vizsgálat. Feri bácsi remekül rávilágított arra, hogy ez a vizsgálat kérem szépen egyértelmű, célirányos, politikai megfontolású, egyéni ambíciókat teletűzdelt vizsgálat volt, ugyanis érdekes módon nem volt egyetlenegy térkép, kivonat a másik öt úttal kapcsolatosan, nem volt taxiszámla-ellenőrzés a másik öt úttal kapcsolatosan, nem volt repülőjegy-vizsgálat a másik öt úttal kapcsolatosan, és érdekes módon teljesen céltudatosan csak Törőcsik Pál útjaira koncentráltak – hozzáteszem, ezzel, azzal a célzattal egyértelműen, hogy egy politikai gyomrost vigyenek be Törőcsik Pál alpolgármester úr részére. Én azt gondolom, hogy meg szeretném kérni az urakat, akik ezt most tovább forszírozzák, és a fegyelmi eljárás fontosságáról akarják meggyőzni a kanizsai polgárokat és minket, hogy ez egy bolhaügy. Bolhaügy, amelynek egyetlenegy pontját kiragadva Önök mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a sározás, ami elkezdődött ebben a városban, és mindannyiunkra visszahullik minden percben, minél tovább tartson. Hogy tovább tartson a Suhai szindróma Nagykanizsán, hogy tovább kelljen lehajtott fejjel közlekedni képviselőknek. Uraim, én ezt unom. Én megkérem nagy tisztelettel Önöket, koncentráljunk arra a feladatra, amiért minket megválasztottak. Minket azért választottak meg ebben a városban, hogy mindent megtegyünk az intézményeink működtetésére, és mindent megtegyünk a munkahelyteremtés érdekében. Tehát - és ez lesz a zárszó - nagyon kérem Önöket, hogy emelkedjünk már felül a vizsgáló bizottsági jelentésen, arról nem is beszélve, hogy tökéletesen egyoldalú, arról nem is beszélve, hogy az abban megfogalmazott, amely szerint fegyelmi eljárást indítsunk Törőcsik Pál ellen, teljesen megalapozatlan, majdnem minden pontjában nem ül az ügy, innentől kezdve nem is tudom, miről beszélünk. És hogy még egy megjegyzést tegyek, hogy tényleg hogyan történt ez az anyagkiküldés, és a Törőcsik Pál úr meghallgatása, meghallgatása polgármester, alpolgármester úrnak, az is nevetséges volt. Az urak berohantak alpolgármester úrhoz, és azt mondták, hogy van-e még valami papír, ha nincs, köszönjük szépen. Nem hívtuk meg a vizsgáló bizottsági jelentés leírásakor, és felháborodva olvastam, hogy a múlt héten kiküldött, mai napra szóló csomagban benne szerepelt már az a jelentés, amit még az Ügyrendi Bizottság meg sem tárgyalt. Ha ez nem koncepciós stílus, akkor ez micsoda uraim? Még arra se volt joga alpolgármester úrnak, hogy kiküldik anyagot, legalább elmondja bizottsági szakaszon a véleményét. Ezek után az gondolom, hogy eléggé minősítettem az Önök eddigi munkáját, úgy hogy nagy tisztelettel kérem Önöket, hogy koncentráljunk az egyéb feladatainkra.

  Tüttő István: Örömmel látom, hogy ebből valóban tengeri kígyó fog kerekedni.

  Kelemen Z. Pál: Mivel megszólíttattam. Birkner képviselőtársam többes számot használt, és nem precizírozta, hogy kire érti a többes számot, huszonhatan megszólíttatunk a közgyűlésben, örülnék, ha nevesítené és pontosítaná. És egy apró észrevétel, és tényleg nem akarok belőle vitát. Suhai szindrómáról beszélt. Suhai Sándor, ha jól emlékszem, annak idején egy hasonló nagyságrendű ügyben azzal védekezett, hogy nem okozott kárt. Bátorkodom fölhívni a figyelmet, talán hibát követtünk el, hogy akkor felmentettük, és nem folytattunk olyan fegyelmi vizsgálatot, amilyet kellett volna Suhai Sándor ügyében. Mindezt el szerettem volna mondani. Birkner úr kérem, ne tessék … gondolni.

  Cserti Tibor: Megmondom őszintén, személy szerint nagyon kellemetlenül érzem magam a napirend tárgyalásánál. Nem gondoltam a magam részéről, hogy a vizsgáló bizottság jelentése ilyen szinten kerül megtárgyalásra, meggyőződésem egyébként, hogy a képviselőtestület egy része nem ….. Én megmondom .. szabályzat alapján nagyon sokszor rendeltem el kiküldetést. … elnézést kérek, nem …., azzal a feltétellel, hogy az utazás célja a megkezdés előtt, a célt eldöntik, és kiküldetési rendelvényen engedélyezik a kiküldetés tényét és egyébként előleget is folyósítottak. Kérdésem az, szólaljon már meg, hogy ki engedte, ki engedélyezte ezt a kiküldetést. Gondolom a polgármester úr erre választ fog adni, mert valószínű csak ő engedélyezte. Az már más dolog, hogy gyakorlatilag milyen felhatalmazás alapján. Ki meri közülünk kétségbe vonni annak alapján, hogy ha engedélyezte polgármester úr a kiküldetést, utána, hogy az a pénz jogos volt, vagy nem volt jogos. ….. őneki ki kell mennie. Kicsit ferdítettem, de bizonnyal értik, hogy miről van szó. A másik az, hogy találkozom egyébként ott a dokumentumok kapcsán az elszámolás jogosságának megítélésével, az már teljesen lényegtelen abból a szempontból, hogy ennek az indoklására mikor került sor. S abból a szempontból .. teljes mértékben igaza van, hogy ha egyszer a kiküldetésére sor került, akkor kérem szépen, annak megfelelően a szabályozását … nagyon precízen arról elszámolni. És engedtessék meg, nehogy már valaki a bizottság alapos munkájába ilyen értelemben rúgjon bele, mert akkor az egész szabályozás technikánkat tesszük le. Ebből adódóan én azt mondom, hogy figyeltem azt a lázas igyekezetet, amit a Polgármesteri Hivatal ……. a kiküldetésnek a szabályosságát azt lázas módon az idő előrehaladtával próbálta igazolni. Beleértem a … a tényét is. Meggyőződésem egyébként, a fegyelmi vizsgálat végén egyébként ezek a bizonylatok megfelelően szabályosak lesznek majd, … a beterjesztésen a továbbiakban ezen a vonalon megyünk végig. Befejezésképp engedjenek meg egy szubjektív elemet, hogy ember legyen a talpán, aki olyan esetben, mint városi tisztségviselő … …, meggyőződésem egyébként, Birkner úrnak az a lázas hozzászólása, amit a napirend alapján …, azt hiszem … és nem azért …., szubjektív …, elnézést kérek, tényleg, mert neked se.., Te is provokáltad a másik oldalt, miután most már a provokációkkal nem tele személy szerint a hócipőm, és meggyőződésem, hogy ez a fajta … nem vezet eredményre, akkor kérném szépen, és tessék ügyrendi kérdésként kezelni, ha valakibe nem rekesztem bele a szót egyébként, ezt a napirendi pontot zárjuk le.

  Tüttő István: Kérem, akkor erről szavazunk.

  Törőcsik Pál: Én nem szavazok az üggyel kapcsolatban.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor a határozati javaslatról döntünk. Kérem szépen, a döntésüket várom. Jegyzőkönyvben rögzített visszaélésekre tekintettel fegyelmi vizsgálat kezdeményezését javasolja a bizottság Törőcsik Pál alpolgármester ellen. Önök előtt ismert, hogy maga ez egy bizottság volt, amelyet aztán az Ügyrendi és Jogi Bizottság az előbb ismertetett módon nem támogatott. Kérem, ennek ismeretében döntsünk a határozati javaslatról. Kérem a szavazatunkat. Aki igennel szavaz, egyetért a határozati javaslattal, ami itt le van írva. Magyarul az javasolja a vizsgálatot.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

   

  219/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kezdeményez fegyelmi eljárást Törőcsikk Pál alpolgármester ellen.

   

   

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésének módosítására

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a változások, hogy mely terülten történtek. Közgyűlési határozatok miatt történtek változások, az intézményi és hivatali saját hatáskörű előirányzatok változása miatt módosultak, központi költségvetésből származó, illetve elvonásra kerülő források és ahhoz kapcsolódó kiadások változtak. Az elnyerhető pályázati források miatti módosulások a kiadási vonzatokkal együtt szintén módosítást jelentenek. Kérem ezzel kapcsolatban a véleményüket.

  Dr. Csákai Iván: Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést. Nem egyhangúlag elfogadásra javasolja. Amellett szeretnénk kérni azt a bizottsági javaslatra, a 12. számú mellékletben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat 2000. évi céltartaléka táblázat 1. során található alapellátási intézmények felújításához, pályázatához önrészből 1 millió Ft átcsoportosítást kérünk a HUMÁN GESZ-hez. A fenti összeget olyan gép-műszer beszerzésére kívánjuk fordítani, amely nélkül az intézmények működése lehetetlenné válik. Kérem megértő támogatásukat. Alapellátás nagyon nagy bajban van.

  Tarnóczky Attila: A 14. számú mellékletnek az utolsó, 12. sorában láthatják a Belvárosi Szakközépiskolának korábban megígért összeg realizálódását. Azt kérném, hogy a megszövegezése úgy szerepeljen, hogy a Belvárosi Szakközépiskola Petőfi utcai épületeinek kialakítása. Annak okán, hogy elképzelhető a tanműhelyek .. támogatást, pályázati pénzt tudnak szerezni és akkor a Petőfi utcai épület további részét is ebből a pénzből rendbe tudnánk tenni.

  Tüttő István: Van-e még? Úgy látom nincsen, akkor a vitát lezárom. Csákai úrnak volt, a bizottságnak volt, bizottsági elnök úr ismertette, 1 millió Ft átcsoportosítását kérte a HUMÁN GESZ beruházási célú kiadásainak növelésére. A bizottsági határozatok a költségvetés, 2000. évi költségvetés módosításához című kiegészítésben találkozhatunk vele. Itt ugye az Egészségügyi és Szociális Bizottság, Csákai úr felolvasta, támogatja, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslat nélkül támogatta az előterjesztést. Ugyancsak az Oktatási és Kulturális Sportbizottság. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést nem támogatta, módosító javaslata, a Vízmű részére 4 millió Ft támogatás csapadékvíz elvezetése céljára. Forrása a Gazdasági Osztállyal egyeztetve, hitel. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottsággal azonos volt a módosító indítványa, vagyis a Vízműre vonatkozó részt kívánta bevenni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az előterjesztést támogatta változtatás nélkül. Akkor kérném szépen, először a módosító indítványokat szavazzuk meg. Először Dr. Csákai Ivántól előterjesztett, hogy csoportosítsunk át az alapellátás részére 1 millió Ft-ot. Nem kell, azt hiszem most részletezni, hogy milyen okok miatt. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És kérném akkor a Pénzügyi Bizottság, illetve a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát, hogy a Vízmű részére 4 millió. Emlékeznek rá, a költségvetés tárgyalásának első fázisában benn is volt, csak később elmaradt, de jogos a kérelem. Kérem, szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Most pedig a rendeletmódosítást kérném, szavazzuk meg.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  28/2000.(VII.6.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2000.(VII.6.) számú rendelete a 2000. évi költségvetésről szóló 9/2000.(III.8.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Zárt ülés

  A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

   

  A közgyűlés 220/2000.(VII.4.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

   

   

  1. Javaslat Művészeti Alapítványi Iskola és az önkormányzati fenntartású intézmények együttműködésére (írásban)

  Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Megkérem az Oktatási és Kulturális és Sportbizottság elnökét, mint előterjesztőt, megkérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója? Elnök úr, Öné a szó.

  Balogh László: Egy pozitív hír, ezért elidőznék egy kicsit, hogy minél több ismeretünk legyen, és a támogatást megszerezzük hozzá. Arról van szó, hogy a Zeneiskola 4 általános iskolával karöltve az alapfokú művészet oktatás jelenlegi elég széles körét még tovább bővíti, színesíti. Köszönet az alapítvány létrehozójának, Aranymetszés Alapítványi Művészeti Iskola jöhet létre szeptember 1-étől 12 évre. A feltételeinket a határozati javaslatok tartalmazzák. Ebből legfeljebb egy adhat okot vitára. Az OKSB úgy foglalt állást, hogy a jövőben támogatást közvetlenül, sem az intézményeken keresztül nem adunk, de ez nem azt jelenti, hogy pályázati lehetőség nem adott a jövőben kulturális alapon, civil szervezeteken keresztüli alapítványi pályázati lehetőségekről beszélek. És különben is a meglévő intézményi hátteret tulajdonképpen ingyen és bérmentve használhatja ez a leendő Művészeti Alapítványi Iskola. Azt gondolom, örülnünk kell, és kérem, támogassák.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel?

  Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést azzal a módosítással – természetesen nem értünk egyet az Oktatási Bizottság azon megfogalmazásával, és ezért kérjük ezt törölni az előterjesztésből, miszerint az önkormányzat nyilvánítsa ki, hogy aztán többet soha, semmiféle támogatást nem ad ennek az alapítványnak. Mi azt gondoljuk, ez az alapítvány egyfajta önkormányzati feladatot lát el, létrehoz egy ilyen művészeti iskolát, akkor igenis az önkormányzatnak kötelessége erejéhez mérten, de támogatást adni ennek az iskolának. Mivel azok a pályázati formák, amelyeket elnök úr előbb említett, léteznek, de mégiscsak önkormányzati pályázati formák, tehát nehogy bármikor is, x év múlva áthallás legyen, ezért én azt kérem, hogy ez így ne kerüljön be a határozati javaslatba, hogy sem anyagilag, sem közvetlenül nem támogatja. Mondjuk ki inkább azt, hogy erőnkhöz mérten Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése erejéhez mérten az adott tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében külön megállapíthat támogatást. Nem .. szabályként, hanem feltét, megállapíthat. Azt gondolom, hogy ez felelne meg igazán az önkormányzat és a város érdekeinek.

  Balogh László: Nem szeretném, ha félreértés lenne a dologból. Először mi tárgyaltuk és örömmel támogattuk ezt az új kezdeményezést. Való igaz, hogy a bővebb anyagi háttérben nem láttunk utakat, de én örülök a Gazdasági Bizottság kezdeményezésének, és nagyon szívesen állok mögé. Mi, még egyszer mondom, mi a kulturális alapon és a civil szervezetek pályázaton keresztül gondoltuk a jövőbeni támogatást, de ha ez másképp is történhet, ám legyen így, és köszönjük.

  Tüttő István: … egybe. Kérem a határozati javaslatot az elhangzott módosítással, illetve az elfogadással megszavazni.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  221/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapfokú művészetoktatás kiterjesztése céljából az Aranymetszés Alapítványi Művészeti Iskola megalapítását támogatja az alábbiak figyelembevételével:

  Határidő: 2000. szeptember 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Beszámoló a Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park településszerkezeti terve munkaközi egyeztetéséről (írásban)

  Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Megkérdem Antalics Dezső bizottsági elnök urat, hogy van-e kiegészítenivalója, mert akkor azt most mondja el.

  Antalics Dezső: A munkaközi anyagot bizottságunk megtárgyalta. Egyhangúlag a két határozati javaslatot támogatta. Kérem a testületet, hogy a további munkához a határozati javaslatot szíveskedjenek megszavazni.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel?

  Cserti Tibor: Formabontó leszek. Eredetileg nem szerettem volna hozzászólni, de ismert a tisztelt képviselők között, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megkereste a város önkormányzatát és inkubátorház létesítése mellett érvelt, aminek megvan minden valós alapja és magam is támogatni fogom. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célterületként egyébként ezt a rendezési tervi területet jelölte meg, 1000 m2 nagyságrend lett megjelölve. Egyetlen kérdésem van, hogy vizsgálta-e a tisztelt bizottság ennek a létesítésének itteni helyét, jogosságát, … tudja-e fogadni és megvan-e ennek az egyéb feltételrendszere is? Ha nincs, akkor mi a bizottság terve ezzel összefüggésben?

  Antalics Dezső: A bizottságunk nem vizsgálta, de beilleszthető a tervbe.

  Tüttő István: Nekem egy kérdésem van, ugyanis augusztus 30-i határidővel végre kéne hajtani azt a feladatot, amely a közmű, az úthálózat és közműrendszer elhelyezésére szolgáló területek tulajdonosaival, illetve leendő üzemeltetővel a lehetséges alternatívákat egyeztetni kell – az igaz, csak ez még egy képlékeny valami, itt csak azokkal tudunk tárgyalni, akik ismertek, a többi az még az önkormányzati rész, azt nekünk kell, legalábbis a mai nap, lehet, hogy holnap már más lesz a helyzet. Tehát akkor értelemszerűen értsék, csak azokkal tudunk tárgyalni, akik nevesíthetők. De ez nem egy végleges megoldást fog eredményezni, mert ha még jön valaki, akkor annak egy más igénye lehet. Ezt azért megkérdezném akkor a főépítész urat, hogy mi az a határidő, amikor hát azért tudni kellene már nagy biztonsággal, hogy ezek az utak, egyebek hol helyezkedjenek el.

  Karmazin József: Mint ahogy a határozati javaslat mondja, az Ipari Park területéről van szó, tehát nem a laktanyákat érinti ez a feladat, hanem itt a Trendnek a bevonásáról és a Vasút bevonásáról van szó, a MÁV-ról. Úgy hogy tulajdonképpen ezek tiszta tulajdoni viszonyok, s ezeken a területeken kell az egyeztetéseket lefolytatni éppen azért, hogy a tervező a munkát folyamatosan tudja végezni és az úthálózatot úgy kialakítani, hogy az a továbbfejlesztés során jóváhagyható legyen.

  Tüttő István: De azért a Vasúttal érdemes lesz a tárgyalást kibővíteni már a másik Ipari Park részre is és a Logisztikára. Jó, köszönöm. Van-e még? Úgy látom nincsen, akkor lezárom a vitát. Az 1. számú határozati javaslat, mivel nem volt módosító indítvány, kérdés hangzott csak el. Kérem a döntésüket. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park fejlesztés 1/A üteme keretében egyetért a Magyar utcán ideiglenes csomópont létesítésével, s azt a készülő rendezési tervben kéri szerepeltetni. Kérem erről a döntésüket.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 2-re. Ezt pedig az előbb említett úthálózat, közműrendszer elhelyezésre szolgáló területek tulajdonosaival kell egyeztetni.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  222/2000.(VII.4.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park fejlesztés 1/A üteme keretében egyetért a Magyar utcán ideiglenes csomópont létesítésével. Azt a készülő rendezési tervben kéri szerepeltetni.
   2. Határidő: 2000. augusztus 30.

    Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

   3. Az Ipari Park fejlesztés területén létesítendő úthálózat és közműrendszer elhelyezésére szolgáló területek tulajdonosaival, illetve leendő üzemeltetőivel a lehetséges tulajdoni alternatívákat egyeztetni kell. Az egyeztetések lefolytatására a közgyűlés a polgármestert hatalmazza fel.

  Határidő: 2000. augusztus 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a szociális bérlakások építésére (írásban)
  2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

    

   Tüttő István: Kérem akkor alpolgármester urat, vezesse elő.

   Törőcsik Pál: Az előterjesztés Önök előtt van, bizottsági üléseken megtárgyaltuk, valószínűleg egy komoly lépést tehetnénk előre, hogyha az előterjesztésben szereplő megoldást elfogadnánk. Mindenképpen lépnünk kell az ügyben. Kérném majd, hogy Kámán László úr esetlegesen, ha kíván még hozzáfűznivalót, vagy a Csákai dr. úr, akkor ezzel kapcsolatban még megtegye.

   Tüttő István: Hát annyit azért érdemes elmondani, hogy azért válik nagyon szükségessé, mert több oka van. Rendkívül nagy az igény a szociális bérlakásokkal kapcsolatban. A másik pedig, július 1-étől pályázni is lehet az önkormányzatoknak is ilyen jellegű beruházások támogatására, állami forrásokra, és ami még nagyon fontos, hogy nekünk ezt jó előre jól át kell gondolni, hogy hol kívánjuk ezeket megvalósítani, s ez az anyag ennek a kidolgozásával foglalkozott.

   Dr. Csákai Iván: Nem azért, hogy mástól a babérokat elvegyem, de van egy mondat, ami engem szíven ütött, hisz a Szociális és Egészségügyi Bizottság fél éve próbálkozik azzal, hogy valamilyen módon szociális bérlakásokat építsünk. A 2. oldalon, az utolsó előtti francia bekezdésben úgy mellékesen meg van jegyezve, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság június 7-ei ülésen tárgyalta az előterjesztésünket. Szociális és Egészségügyi Bizottság felkérésére ment tovább ez az anyag, a mi bizottságunk próbálta erőltetni arra való tekintettel, hogy egy normális szociális bérlakásra 61 igénylő jelentkezik. Én szeretném már pontosíttatni azt, hogy ezt a Szociális és Egészségügyi Bizottság szorgalmazza. Mindenképpen és a magadott helyen, megadott feltételek mellett minél hamarabb a szociális bérlakások építését támogatjuk, és úgy néz ki, hogy a FIDESZ frakció egyhangúlag támogatja ugyanezt az előterjesztést.

   Tarnóczky Attila: Csak technikai javaslatom lenne. Úgy gondolom, hogy abban egyetértés lesz, hogy a ligetvárosi megoldás a követendő, de ennek a határozati javaslatban is szerepelnie kellene valahol, tehát, hogy a térképkivonat szerinti ligetvárosi stb., stb. helyszínen.

   Kelemen Z. Pál: Bizottsági elnökünk mondandójára rásegítve szeretnék pár gondolatot elmondani. Kinek építünk ilyen bérlakást? Elsősorban a legszegényebbeknek, legelesettebbeknek, olykor társadalmilag deviáns személyeknek is. A devianciájuk éppen az elesettségükből fakad, tehát mindenképpen meg kell oldani ezt a kérdést. Miért gyorsházat? Azért gyorsházat akarunk, mert a Ligetvárosban most már jó pár évtizede ilyen gyorsházak állnak, nem környezetidegen az épület, sem a beköltözők. És végül. Szintén megelőzött Tarnóczky képviselőtársam. Kérem, hogy ezt a helyszínt és ezt az építési módot támogassuk a határozati javaslatban egyrészt, mert gazdaságos, másrészt, mert célszerű.

   Törőcsik Pál: Én is ezt a megoldást támogatom.

   Tüttő István: Van-e még? Úgy látom nincs, lezárom a vitát. Akkor a módosító indítványokat kérem. Törőcsik urat megkérdezem, hogy elfogadja-e a módosító indítványokat. Akkor a határozati javaslat már ezekkel együtt értendő és azokat szavaztatnám meg. Tehát Ligetváros és az építési mód kikötésével. A tárgyalt anyagban azonos módon. Eszerint kérem a határozati javaslat támogatását.

    

   A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   223/2000.(VII.4.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kormány által kiírt szociális bérlakás építési pályázaton az önkormányzat részt vegyen.

   Az építés helyszíneként Ligetvárost (Csengery u. 117. 9-20-as tömb), az építés módjaként a könnyűszerkezetes építési módot határozza meg.

   Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek, valamint a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázati anyagot készítse elő.

   A szociális bérlakás építés megvalósulásakor az önkormányzatra jutó bekerülési költségek forrásául a bérlakások eladásából befolyt bevételt jelöli meg.

   Határidő: 2000. október 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. Javaslat a Nagykanizsa, Nagyrác utcai iskola lakás célú átépítésének lehetőségeiről (írásban)

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Felkérem Törőcsik Pál alpolgármester urat, hogy ha van kiegészítenivalója, most tegye meg.

  Törőcsik Pál: Ez egy más típusú kezdeményezés. Nyilvánvaló, hogy a lakásmobilitás elősegítését, illetve a lakáshoz való jutás elősegítését célozzuk meg ezzel, melynek helyszíneként a Nagyrác utcai iskolát jelöltük meg. Erről is bizottsági elnök úr részletesebben fog szólni.

  Dr. Csákai Iván: Évek óta üresen áll a Nagyrác utcai iskola. Mindig gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk hasznosítani. Fölmerült kb. fél éve, hogy megfelelő kritériumok mellett egy lakáskoncepcióba beilleszthető megoldást találjunk. Ez egyrészt azt szolgálta volna azt, hogy Nagykanizsán kevés a lakás, másrészt pedig az, hogy ezt az épületet kihasználjuk. Az előző napirendi pontnál szociális bérlakásokat szavaztunk meg, s merem remélni, hogyha a közgyűlés elfogadja a Nagyrác utcai iskola elfogadásánál a legolcsóbb megoldásként olyan lakásokat tudunk kialakítani, ahol fiatal házasok 4 év 2 hónapra – ez nem véletlen, a 4 év 2 hónap, hisz ez a 4 év 2 hónap a bank által megadott utolsó terminus, ameddig kell lakás-előtakarékosságot befizetni. Ha a közgyűlés megszavazza ennek az iskolának az úgynevezett fiatal házasok otthonává, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük, átalakítását, akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság a kritériumokat az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Gazdasági Bizottság elé terjeszti és a közgyűlés elé hozza, hogy milyen feltételek mellett és kik lakhatnak ott. Egy nagyon kemény kritériumoknak kell itt megfelelni ennél a lakásoknál, hisz 4 év 2 hónapig havi 10.000 Ft-ot kell valakinek spórolni, nem kell albérletet fizetni, OK, de a bizottságunknál vagy egy ilyen előkoncepció, hogy ezt a lakás-előtakarékosságot igenis kikötjük, és aki nem fizeti, az az illető ebből a lakásból ki fog költözni. Azt, hogy mennyi lakbért fogunk kérni, ez a jövő zenéje. Nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy hozzunk létre egy olyan házat, ahol fiatalok tudnak spórolni, kevés pénzért tudnak lakni – idézőjelben –, mert énszerintem az még nekik is sok lesz, amiért tudnak lakni, és 4 év 2 hónap után tovább tudnak lépni innen. És az önkormányzatnak van egy olyan bázisa, ahova ezeket a fiatalokat be tudja telepíteni és meg kell határoznia, hogy itt végleges letelepedés nem lehet.

  Tüttő István: Csákai úr, egy kérdésem lenne. A változatokból kellene egy orientációt azért adni, hogy melyiket javasolja a bizottság erre vonatkozóan döntött-e.

  Dr. Csákai Iván: Igen polgármester úr. A Gazdasági Bizottságnak a javaslatával ért egyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság, amelyik a legkevesebb átalakítással jár.

  Tüttő István: 1. számú változat?

  Törőcsik Pál: 1. számú változat.

  Antalics Dezső: Kötelességem, mint a 14. választókerület önkormányzati képviselőjének, hogy ismertessem azt az aláírást, illetve annak a szövegét, amellyel ma délben megkeresett az Együtt Kiskanizsáért Egyesület egyik képviselője. A szöveg a következőképpen hangzik: “Tisztelt kiskanizsai polgár! Figyelmes elolvasás után aláírásával igazolja egyetértését. Támogatom, hogy a Nagyrác úti iskolaépület az Együtt Kiskanizsáért Egyesület védnöksége alatt álljon, Kiskanizsa szolgálatában, megőrizve azt Kiskanizsa számára. Nem támogatom, hogy a Nagyrác úti kiürített iskolaépületben az önkormányzat átmeneti szociális lakások céljára alakítsa át.” S aláírás 104 kiskanizsai polgár.

  Tüttő István: Azért pontosítani kell, itt nem átmeneti szociális lakásról. Tehát tudatosítani kell, hogy itt nem arról van szó, hogy ki akarunk helyezni valami olyan lakócsoportot, amelyik éppen zavarná a kiskanizsaiakat, hanem ebben a kérdésben igazán a rászorult fiatal házasok támogatása lenne, ami énszerintem éppen kiskanizsaikat is éppúgy érinti.

  Tarnóczky Attila: Elnézést polgármester úr, hogy én is hangsúlyozom, de hangsúlyozni kell, mert ebből hatalmas félreértés lehet. Ebben az esetben nem szociális bérlakásokról fogunk dönteni, sőt azt kell mondjam, hogy a megfelelő anyagi feltételekkel rendelkező fiatal házasok átmeneti elhelyezéséről dönthetünk annak érdekében, hogy mielőbb megépíthessék, megépíthessék, nem mi, ők, saját házukat. Amiért igazán szót kértem, az viszont az, amiről esett itt …, nem is tudom melyik bizottsági ülésen javasoltam, meg is kaptam a bizottsági támogatást, fontos lenne. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, hogy az 1. számú változatot kellene egy kis módosítással támogatnunk. Ha megnézik a 2. mellékleten ezt az 1. számú változatot, az 5., 6. leendő lakások együttes alapterületéből tisztességgel kijön három olyan lakás, mint ami 4. szám alatt ugyanezen a rajzon eggyel arrébb látható. Ha tehát kis bontással ezt a középső részt 3 lakássá alakítanánk, akkor összesen 10 fiatal család elhelyezésére lenne lehetőség. Gyakorlatilag költségnövekedés nélkül. Tehát ez a határozatban szerepeljen, hogy 1. változat, de összesen 10 lakással.

  Tüttő István: Megkérdezem előterjesztő alpolgármester urat, hogy elfogadja-e?

  Törőcsik Pál: A Gazdasági Bizottság tudtommal ugyanezt a variációt támogatta, Fodor képviselőtársam, nem tudom hogyan emlékszik a dologra? Én úgy emlékszem, mint hogyha ezt a variációt támogatta volna.

  Dr. Fodor Csaba: Igen jól emlékszem, mert itt van a kezemben a jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság valóban azt támogatta, hogy meg kell vizsgálni, hogy a zsibongó helyén milyen lakásokat lehet kialakítani, továbbá azt mondta, hogy ebbe a házba csak ifjú házasok költözhessenek be, és az előtakarékosság időtartamáig és ez kerüljön be így a határozati javaslatba. Továbbá a Gazdasági Bizottság azt is mondta, hogy a beruházási okmány éppen ezért szeptember 30-ig kerüljön vissza a közgyűlés elé, és ez is kerüljön be a határozati javaslatba, mert hiszen utána lehet nekiállni a munkálatoknak. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ez igen sürgős, és ezért nagy örömmel kimondom, a Gazdasági Bizottság 15 igennel támogatta.

  Cserti Tibor: Engedjék meg, hogy egy nagy ívű gondolatsorral kezdjem, és ígérem utoljára mondom az … talán emlékszik még rá, annak idején volt egy … a Kiskanizsa városrész befogad….. , akkor talán a félretájékoztatásból, nem kellő tájékoztatás és ….közösségi érdekek miatt akkori befogadó nyilatkozat nem történt meg, sőt elég kellemetlen … hatás …, ettől a perctől kezdve megpecsételődött ennek a Nagyrác utcai intézménynek a sorsa. A meggyőződésem egyébként az, hogy az egész város kárát látta. Annak idején kormánytámogatást vesztettünk ez miatt, ´92-es időszak, lehet, hogy nem mondom pontosan, 100 milliós nagyságrendű volt. Ennek 50%-ából fel lehetett volna szépen újítani, és tovább üzemeltetni intézményként. Ez a Nagyrác utcai iskola. Ennyit a nagy ívű gondolatsorról. Meggyőződésem, most is kiemelt fontossággal bír az, hogy milyen információk és hogyan, kiknek mennek ki a környezetbe, és én már vártam, hogy …. .. az a képviselői hozzászólás, amit Antalics kollégánk elmondott. Tehát meggyőződésem, hogy ha ezt a … is elhalasztja a város, hogy külső források bevonásával … funkciót fogadjon, akkor megérdemli a maga .. sorsát, és mint képviselő, nehezen tudnám ezt a gondolatot elfogadni. Tehát feltétlenül az előterjesztést támogatásra szorulónak tartom, és ehhez kérem a szavazatokat. A Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy október 30-ig gyakorlatilag az okmányt el kell készíteni, szeptember 30-ig el kell készíteni, de kiegészítő javaslat volna a következőkben, hogy ugyanezen határnapig indokolt azt a funkcionális szabályozást, ami az üzemeltetés rendjére vonatkozik, elkészíteni, tehát magyarul, tisztelt közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy az illetékes bizottsággal együtt készítse elő az üzemeltetésre vonatkozó helyi rendelet kidolgozását, vagy a lakásrendeletbe történő beépítését, .. szakmai …

  Dr. Baranyi Enikő: Válaszolni szeretnék Cserti képviselőtársamnak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság már elég részletesen a működésre vonatkozó feltételekkel foglalkozott. Én úgy gondolom, elég hosszú időt éltem szerencsére Kiskanizsán, és nagyon tisztelem és szeretem azt a településrészt változatlanul, mindaddig amíg nem vállalja fel a testület, illetve polgármester úr, hogy a Nagyrác utcai iskolában egy lakossági fórumot lenne célszerű összehozni, és ott a tervek ismertetésével egyidejűleg a működésre vonatkozó feltételeket, ha megismeri, megismerik az ott lévők, én biztos vagyok benne, hogy felismerik majd azt is, hogy oda jó pár fiatal fog kerülni, és esetleg azok nemcsak átmenetileg fognak Kiskanzsán letelepedni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy lakossági fórum szintjén lenne érdemes ebben foglalkozni, vagy ezzel a gondolattal foglalkozni, és biztos vagyok benne, hogyha meg tudják, hogy milyen konstrukcióval kerülnek be a családok, és csak átmeneti jellegű az otthonteremtésig, biztos, hogy örömmel fogják látni ezt a fajta épülethasznosítást.

  Dr. Gőgös Péter: Azt hiszem, elmondhatnánk még legalább tízszer, akkor sem tudnánk a kiskanizsaiak többségét meggyőzni arról, hogy itt valóban nem egy szociális lakásépítésre fog sor kerülni, mint ahogy a tiltakozásukban ezen aggodalmuknak is hangot adtak. Nem szeretnénk a kiskanizsaiakat olyan helyzetbe hozni, hogy ott bármiféle lakosok, tehát lakossági megmozdulásnak, illetve felbuzdulásnak legyünk a tárgyai, hiszen Kiskanizsa nyugalmát nem kívánjuk ezáltal felborítani. Nem arról van szó, hogy itt ezen a területen bármiféle szórakoztató helyet, vagy esetleg ipart telepítenénk le, hanem nyugodt, csendes lakásokat szeretnénk. Hogy garanciákat tudjunk adni, mert ezt kérték tőlünk ennek az üzemeltetésnek a további sorsáról. Megnyugtatnám a TV-nézőket, hogy a Cserti úr által kért szabályzat már jórészt készen van. Ezek a szabályok nagyon-nagyon szigorúan rögzítik azt, hogy ide valóban csak olyan emberek telepedjenek le, akik átmenetileg fognak szállást igénybe venni, és rendelkeznek megfelelő anyagi garanciával, hogy tovább tudjanak lépni, és ennek a helyi szabályzata, a házirendje garantálni fogja a helyi lakosoknak a nyugalmát.

  Teleki László: Én egy kicsit meglepődök itt, mert én azt hiszem, hogy együtt egymásért elnevezési egyesület Kiskanizsáért egyből egy olyan előítélettel próbál meg némely csoportok, vagy némely személyek ellen indítani hadjáratot, ami igazán nem is kristálytiszta, mert én azt hiszem, hogy mindenféle területen, akár szociális, akár pedig etnikai, vagy kisebbségi területen minden alkalmakkal települési önkormányzat megpróbál olyan határozatot hozni, amely a lakásságnak, így a kiskanizsai lakosságnak is megfelelő lehetne. Tehát ezért nem értem a 104 aláírást, mert anélkül, hogy valakit tudnánk, hogy milyen címen kerül oda, egyből aláírásokat gyűjtünk, amit én magam mondjuk, ellenzek, és nem tartom etikusnak. Ugye a szombati újságot nagyon sokan olvastuk, a Zalai Hírlapot, ahol kifejtették azt, hogy a botfai nevelőintézet megszűnik, és különböző területekre, különböző lakásokba próbálják meg kihelyezni az ott élő fiatalokat. Kiemelten nem mindenki cigány, tehát nem azért szólok, mert a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot képviselem, csak csupán azért, mert egy intézménynek a rendszerében felnevelkedett gyermekeket úgy elítélnek, hogy tudnák, hogy milyenek azok, kik azok, vagy hogy élnek. Én azt hiszem, hogy ha egy ilyen egyesület a nevében hordozza azt, hogy együtt egymásért, akkor valamilyen jogcímen meg kéne találni a közös hangnemet, és neki, saját magának kellene a közösségét úgy formálni, hogy az valóban Kiskanizsa szellemét hordozza tovább. Én azt hiszem, hogy ezek az aláírások viszont nagyon fontosak lehetnek, tanulságosak a számomra, mert egy képviselőtestületnek én azt hiszem, hogy nem kéne kihangsúlyozni most ebben a pillanatban azt, hogy ideiglenesen és csak átmeneti állapotban kerülnek ide ezek az otthonok, soha nem lehet tudni azt, hogy esetleg véglegesek lehetnek, és miért ne lehetne egy önkormányzatnak felvállalni azt, hogy szociális lakások épülnek, mert jövő héten akkor – ezek tudom, hogy nem szociális lakások, tisztában vagyok vele, de lehetnének szociális lakások is, mert jövő héten akkor várhatunk ugyanilyen aláírás gyűjtést esetleg ligetvárosi területről, amit épp az előbb meghoztuk a döntésünket. Én azt hiszem, hogy ezek nem jelenthetnek precedenst a települési önkormányzat életében, és én hiszem, az önkormányzatnak ki kell jelenteni azt, hogy ezek nem lehetnek jelenségeink a munkánk során.

  Tüttő István: Én azt hiszem, Teleki urat egy az egyben, minden szempontból egyetérthetünk vele.

  Dr. Csákai Iván: Elnézést, hogy még egyszer hozzászólok. Lehet lakossági fórumot tartani mindenről, és újra Nagykanizsa betegségében fogunk szenvedni. Lakossági fórumot kellene tartani az Ipari Park telepítéséről az ottani, mellette levőkkel megbeszélni, hogy lehet-e oda telepíteni. Nem lehet, nem lehet lakossági fórumot jelen helyzetben tartani, mert ezen a héten jó lenne, hogy ha a pályázat bemenne a minisztériumhoz, hogy egyáltalán tudjunk valamit nyerni. Hogyha nincs meg a közgyűlési döntés, hogy hozzájárulunk ehhez az építkezéshez, az átalakításhoz, akkor felejtsük el, és akkor műemléknek fogjuk nyilvánítani a Nagyrác iskolát, romnak, és kész. Felejtsük el. Mert lehet fórumokat tartani. Csupán azt mondom, hogy nem a fórum a lényeg. Én ellenzem a fórumot.

  Tüttő István: Énszerintem van képviselője ennek a területnek. Szíveskedjen összehívni, és kellően meggyőzni a lakosságot, tájékoztatni, hogy miről van szó, hogy kerüljük el a félreértéseket. Ezzel meg is bíznánk a képviselő urat. Kérem, ez a javaslatom. És erre felkérnénk még Baranyi Enikőt, ha segítene ebben a munkában. Itt nem arról volt szó, hogy én magamról vagy a testületről le akarom venni a felelősséget, akkor Birkner urat is megkérem, hogy legyen. Akkor ne folytassuk, mert mindenkit bevonok.

  Törőcsik Pál: Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha Kiskanizsa városrészt nézem, igaz az a mondás, hogy senkit se lehet üdvözíteni a saját akarata ellenére, ez egy igazság, és én a fórum gondolatát támogatom, de nem feltétele az, hogy amit szeretnénk, megvalósítsuk, de az nyilvánvalóan a kiskanizsaiak felé nélkülözhetetlen, hogy amit ott meg akarunk valósítani, megismertessük velük. Tehát én ebbe a dologban szívesen felajánlom a segítséget. Ha valaki, én biztos, hogy ott leszek.

  Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Tisztelt közgyűlés, a határozati javaslattal kapcsolatban volt egy orientációja a Gazdasági Bizottsággal egyetértve a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, hogy az 1. számú változatot támogassuk, és a Gazdasági Bizottságnak még volt. Azt kérném megismételni.

  Dr. Fodor Csaba: Most már nem emlékszem olyan jól, mint az előbb, mert visszaadtam a jegyzőkönyvet. A lényeg az volt, hogy a beruházási okmányt készítse el a hivatal úgy, hogy az szeptember 30-áig kerüljön a közgyűlés elé, és erről a közgyűlés dönthessen. Továbbá az volt, hogy meg kell vizsgálni az 1. változatnál a zsibongóból kialakítandó lakások kérdését, kettő van benn igen, és több lakást lehessen kialakítani, így van. Ja igen, az, hogy ebbe az épületbe fiatal házasok költözhessenek csak az előtakarékosság időtartamáig.

  Tüttő István: Az a 4 év 2 hónap. Megkérdezem előterjesztő urat, hogy elfogadja-e így a módosításokat?

  Törőcsik Pál: Igen.

  Tüttő István: Akkor kérem, a határozati javaslatot ezen kiegészítésekkel együtt szavazzuk meg.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  224/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Nagyrác utcai iskola lakáscélú átalakítását megtárgyalta, és az előterjesztésben szereplő 1. számú változatot fogadja el azzal, hogy zsibongó helyén 3 lakás kerüljön kialakításra a tervben szereplő kettővel szemben, így az épületben kialakítandó lakások száma 10.

  A kialakítandó lakások kizárólag fiatal házasok számára átmeneti jelleggel, a lakás-előtakarékosság időtartamára (4 év 2 hónap) hasznosíthatók.

  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átalakításra vonatkozó beruházási okmányt az illetékes bizottságok véleményének kikérését követően 2000. szeptember 30-ig terjessze a közgyűlés elé.

  Az átalakítás pénzügyi forrását a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladataira elkülönített alapból jelöli meg.

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Szünet

   

   

  1. Javaslat az ÁPV Rt. elleni és a Gázközmű vagyon igényérvényesítés megbízási szerződéseire

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Hölgyeim és uram pontosan a saját érdekeink megvédése érdekében én azt javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg ezt. Kérem, hogy szavazzunk róla. Aki igent nyom, az a zárt üléssel ért egyet.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Zárt ülés

  A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

   

  A közgyűlés 225/2000.(VII.4.) és 226/2000.(VII.4.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

   

   

  1. Nagymagyarország Emlékmű felállításához támogatási kérelem

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Kérdezem alpolgármester urat, van-e kiegészíteni valója? Ha igen, tegye meg.

  Törőcsik Pál: Mint ahogy emlékezünk rá, a közgyűlés egyetértett elviekben azzal, hogy a Kanizsán a Nagymagyarország Emlékművet, melyet annak idején ledöntöttek, újból visszaállítjuk eredeti helyére. Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat anyagilag is támogatni kívánja-e az emlékmű felállítását az eredeti helyén azzal, hogy a jelenleg ott lévő szobrot másik helyre, kultúrált módon át fogja helyezni. Én kérném Önöket, hogy az előterjesztést támogassák. Nemeskürty kormánybiztos úr egy levelében megígérte, hogy amennyiben következő év augusztus 20-ig az emlékművet helyreállítjuk, annyiban 10 millió Ft támogatásban részesíti az emlékmű helyreállítását, illetve felállítását. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a Magyarok Világszövetsége helyi szervezete kezdeményezésére egy gyűjtési akció indult el és több százezer forint érétkű pénzbeni és természetbeni felajánlások érkeztek. Szobrászművészek ajánlották fel a restaurálásba ingyenes helyreállítási munkába való részvételüket, magyarul ingyen hajlandók a restaurálásba részt venni, és egyéb felajánlásokat is tettek ebbe a dologba. Előzetesen készült egy helyreállítási költségvetés, ami 16,8 millió Ft előzetes költséget tervezett erre a helyreállításra, amiben benne foglaltatik a szobor kiásása, restaurálása, felállítása és a jelenlegi szobor másik helyre történő áthelyezése. Én kérném tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésben szereplő, erre az évre szóló 1 millió Ft-os támogatást tegyék meg, és szavazzák meg, valamint a következő évben, 2001. évre a 2,5 millió Ft-os hozzájárulást, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.

  Balogh László: Én Trianon gyermeke vagyok, mert Ungváron, az akkori Szovjetunióban születtem, így joggal szólalhatok meg Trianon kapcsán. Aki soha nem élt kisebbségben, az soha nem tudja meg, mit jelent magyarként élni ott, ahol ez nem jelent előnyt, sőt hátrányos. Ezért támogatom a Nagymagyarország Emlékmű felállítását, mely méltó emléket állítana az egyetemes magyarságtudatnak. Lehet ezt méltón és emelkedetten is tenni úgy, hogy ne sértsük a szomszéd népek önérzetét. Ezzel együtt nem javaslom, hogy véglegesen döntsük el az emlékmű helyét, mert lehet, hogy nincs olyan állapotban, hogy helyrehozható lenne. Mindenképpen támogassuk a kiásást, a felújítást, de a végső elhelyezéssel várjuk meg a feltáró munkálatok eredményét.

  Röst János: Ennél a témánál nehezen kerülhető meg a politikai vélemény. Már azért is, mert Törőcsik Pál a gazdasági alpolgármesteri székéből a hivatalban tartott sajtótájékoztatóján üzente az MSZP-seknek, Tüttő Istvánnak, Böröcz Zoltánnak, Kelemen Z. Pálnak, de gondolom a többieknek is, hogy olvassák Lenin összes műveit. Hát én úgy gondolom, hogy Törőcsik Pál ismét szereptévesztésben van.

  Tüttő István: Még nem vagyunk túl rajta.

  Röst János: Ezt a szöveget elmondhatja a FIDESZ irodában, a közgyűlésen, de gondolom, hogy a hivatalban nem. Ha már itt tartunk, azért megkérdezném, hogyha ennyire ismeri Lenint, akkor volt-e tagja az MSZMP-nek? Az eddigi politikai önéletrajzában erre nem találtam adatot, de érdekelne a válasza. Trianon megítélésében nem hiszem, hogy van különbség a vélemények között. Legalábbis részemről, de azt semmiképpen sem szeretném, ami ehhez tapadó szélsőséges vélemény kialakult, nyilván nem itt, az ország másik pontján. Azt szeretném, hogyha Kanizsa az iparáról lenne híres, kereskedelméről, a kulturális és sport életéről, és nem pedig a szobrairól. Én a városban szökőkutakat szeretnék látni, fákat, bokrokat és parkokat. Mindenképpen a jövőbe kellene tekinteni. De visszatérve a beterjesztéshez. Ahhoz, hogy konkrét döntést lehessen hozni, ahhoz egy szakmai költségvetést kellene valakinek letenni, ami jelenleg nincsen. Egy beruházási programot. Mibe kerül a feltárás, mibe kerül a restaurálás? Azután lehet arról dönteni, hogy hol legyen felállítva és ezt Balogh képviselőtársam nagyon jól mondta. Ehhez szükségesek építési engedélyek, szakhatósági engedélyek. A szakmai esetleges letolási engedélye úgy szintén. Na most ezt a munkát kívánja tokkal-vonóval rátestálni a testületre az előterjesztő. Eddig az látszik konkrétnak, hogy a kormánybiztos 10 millió Ft-ot ígért ennek a szobornak a felállítására. Előre jelezném, hogy a különbözet nagy részét a városnak kell kifizetni, és ennek tudatában szavazzák meg a beterjesztés szövegét. Éppen ezért azt javaslom, hogy a szobor feltárását, a restaurálását önmagában támogassa egy összeggel a város, ez lehet 3,5 millió Ft is, de ebben a tárgyi évben az előrejelzés szerint nem lesz szükség, csak jövőre. Ezen túl a város ne folyjon bele semmilyen módon a munkákba. Azt a kezdeményezők alapítványi vagy más formában oldják meg. Azt pedig, hogy a város egyik gazdasági társasága gyűjtse az adományokat, és a beruházást ő koordinálja, én nem tartom szerencsésnek. Úgy gondolom, hogy ezek a cégek nem azért lettek létrehozva. Van erre megfelelő jellegű szervezet a városban, őket kell megbízni egy megbízásos alapon. A többi részével egyébként egyetértek.

  Birkner Zoltán: Meg szeretném kérdezni Röst képviselő társamtól, hogy hogyan tartozik az ügyhöz Törőcsik Pál hovatartozása, és fel szeretném hívni Röst képviselőtársam figyelmét, hogy lehet, hogy ő ebből csak politikai ügyet akar kreálni. azért nekem az a véleményem, hogy egy nagy hibát ez a város már valamikor elkövetett, amikor egy akkor felállított és élő szobrot úgy, ahogy van, beleborított egy gödörbe. Semmi másról nem szól a javaslatunk, mint az, hogy ebből a gödörből kerüljön ki ez a szobor. Vizsgálják meg annak pillanatnyi állapotát, és nézzük meg annak a feltételeit, hogy hogyan lehet ezt restaurálni, honnét lehet ehhez még támogatást szerezni, és hogy hová állítsuk ezt fel. Várhatóan és reményeink szerint az eredeti helyére. Hiszen ott volt. Tehát ha a város valamikor hibázott, akkor hibázott, amikor fogta és ezt ledöntötte. És fel szeretném hívni polgármester úr figyelmét, hogy figyelmeztesse Röst urat, hogy azért tartózkodjon a témánál, és ne Törőcsik Pálnak támadjon egy ilyen előterjesztésnél.

  Tüttő István: Végül is Törőcsik úr az előterjesztő.

  Röst János: Jó, hogy szólt egyébként Birkner Zoltán, mert megint elmondhatom azt, hogy Törőcsik Pál tartott sajtótájékoztatót ebben a témában. Ő akart ebből politikai ügyet csinálni azzal, hogy az MSZP-seknek üzent, a Lenin összes műveit olvassák el kategóriában. Én nem kezdtem semmi fajta politikai tevékenységet. Idéztem Törőcsik Pált. Ha ő ezt úgy gondolja, hogy ez nem politikai ügy, akkor kérem, ezt magyarázza meg ezt nekünk. És én örülnék, ha válaszolna a kérdésemre, mert nyilvánvaló, hogy a kettő összefügg egymással.

  Törőcsik Pál: Igen. Hát nem is tudom, melyik válasszal kezdjem először. Én azt mondom, hogy amit én sajtótájékoztatón véleményként elmondtam és nem csak ott mondtam el, hanem más nyilvános fórumon is, azt azzal a szövegkörnyezettel együtt kellene felemlegetni tisztelt képviselőtársam, amit én ott én elmondtam. Ugyanis én azt mondtam, hogy ennek az emlékműnek a felállítása, ez nem párthovatartozás kérdése. És itt jön a lényege. Hiszen mindenki érzelmileg úgy viszonyul ehhez a szoborhoz, ahogyan a saját maga lelkiismereti szabadsága alapján akar. És ezzel idéztem azt, hogy a szocialisták sincsenek kizárva ebből a körből. Éppen ezért idéztem, hogy ez nem egy kirekesztő dolog, hiszen éppen Lenin művében a trianoni békeszerződésnek egyik legnagyobb kritikusa volt ebben az ügyben, és a legkomolyabban szállt síkra ennek a békeszerződésnek az igazságtalansága ellen. Én csak ezért mondtam, hogy elvi különbség sincs közöttünk abban, hogy ebben a szoborfelállítás kérdésben egységesek legyünk. Úgyhogy, ha ilyen összefüggésben nézzük, akkor nem egy negatív összefüggésben emlegettem a pártokat, hanem éppen a szándékom az volt, hogy pozitív összefüggésbe hozzam. Tehát én azt mondom, hogy egy szövegkörnyezetből kiragadott egyetlen mondattal az ellenkezőjére lehet fordítani az eredeti szándékot. Én a továbbiakban is épp azért, hogy ezt ne pártpolitikai kérdésnek tekintsük, épp ezért próbáltam ezt az idézetet mondani. És válaszolva a másik kérdésére. A múltat hagyjuk, és ne azzal foglalkozzunk, hanem a jövővel. Én azt mondom, aki a múltját nem tisztázza és a múltjával kapcsolatosan nincs tisztába akár személy, akár nép, annak jövője sincs, úgyhogy ez nem egy elhallgatni való dolog. Ami pedig az MSZP tagságot, vagy az MSZMP tagságot illetően kérdezett. Nem tudom, hogy mi köze van ennek a témához, hiszen nekem az első válaszom az én ügyem és az én életem egy nyitott könyv ebből a szempontból, és az elsőként, mikor megkerestek, mielőtt politikai szerepet vállaltam, az első mondásom az volt, hogy 78-86-ig MSZMP tag voltam. És ennek ellenére vállalták. Következő kérdésük az volt,

  Tüttő István: Akkor olvastad Lenin összes műveit.

  Törőcsik Pál: Akkor volt alkalmam olvasni Lenin összest. De nem tudom mi a kérdése. Ezt azért bátran kimondom, hiszen titok a dologban nincs. Úgyhogy ennyi a dolognak a lényege. Gondolkodni meg kora gyerekkoromtól úgy gondolkodtam, mint a mai napig.

  Tüttő István: Bár azt hiszem, hogy az nem bűn, ha valaki bárkinek a művét is olvassa, hiszen annál többet tud. Dr. Gőgös Péter, ügyrendi gomb.

  Dr. Gőgös Péter: Felkérném polgármester urat, hogy végre vezesse az ülést. Ugyanis ez a politikai villongás lassan az érdemi munka rovására megy.

  Tüttő István: Én nem hiszem, hogy én ezt a bírálatot el tudnám fogadni. Én százszor elmondtam már, hogy az Önök gondolatiban nem tudok olvasni. Ha pedig elhangzik valami, én most ebben az esetben úgy kezeltem, mert ez tényeket mondott el mindkét oldal. Az, hogy valakinek ez kellemetlen azt nagyon sajnálom.

  Kelemen Z. Pál: Én próbálok igazodni ahhoz, ami ennek a közgyűlésnek az alaphangja volt, és amit Balogh képviselőtársam mondott. Kérem szépen, én Trianon gyermeke vagyok. Itt születtem a csonka Magyarországon és itt élek a csonka Magyarországon épp úgy, mint Önök, épp úgy, mint ahányan vagyunk. Tehát éppen olyan jogom van mondani bármit, mint aki a határokon túl született. Éppen olyan jogom van bármit mondani erről az emlékműről, erről az irredenta emlékműről, ami most már irredenta, ezelőtt hónapokkal ezelőtt ezt Törőcsik Pál úr tagadta, most már elfogadja az irredentaizmus eszmeiséget. És hadd mondjam, hogy milyen eszmeiséget képvisel ez a szobor. És utána ítéljük meg, és utána döntsünk a kérdésben. Ezt a szobrot 34-38-ig ugye nem adták át, ezt az emlékművet, vagy ezt a műtárgyat. Azért nem adták át, mert ez a fajta irredentizmus már azért a Betlehem féle konzervatiizmus eszmeiségébe már nem fér bele. Kellet jönni egy Gömbös Gyula korszaknak és a II. Világháború előszelének, hogy felmelegítsük. De hát ez is olyan, mint a rakott krumpli, felmelegítve már nem ugyanaz. Tisztelt képviselőtársaim, ez az eszmeiség, amiért ez így a történelem szemétdombjára került, ez az eszmeiség eredményezte azt, hogy Magyarországon, Magyarország belekerült a bécsi döntésekbe. Ez az eszmeiség eredményezte azt, hogy az összes szomszédainkkal összevesztünk. Ez az eszmeiség eredményezte azt, hogy a határokon kívül élő magyarokkal szemben úgy bánnak, olyan embertelenül, ahogy bánnak. Ez az eszmeiség vezetett el a II. Világháborúban való szerepvállalásunkig. Ez az eszmeiség vezetett el a párizsi békéig, amely sokkal szigorúbb volt, mint a Párizs környéki béke, amit a kis Trianon kastélyban kötöttek. Természetesen tolerálom azt, ha valaki ezzel az eszmeiséggel egyetért. Tolerálom azt, hogyha valaki ennek az eszmeiségnek az emlékművét újra fel akarja állítani. Tolerálom azt is, hogy legyen ilyen emlékmű. De úgy gondolom, hogy hát azért ne közpénzen, hanem közízlés szerint. Úgy gondolom, hogy ne fő köztéren, hanem ott, ahol más eszmei szobroknak a helyük van. Szoborparkban. Van ilyen történelmi szobor. Birkner képviselőtársam itt szemben mondja, hogy a Jancsi és Juliska. El kell mondanom, hogy a Jancsi és Juliskáról én 92-ben tudtam meg, hogy tanácsköztársasági emlékmű, mert mindig a Jancsi és Juliskánál mentem be egy fröccsre a kocsmába, és mindig azt mondták, hogy az a Jancsi és Juliska. Tehát emberszabású módon néztem azt a szobrot, de hát egy kicsit fent volt, s nem egészen szép. De a Jancsi és Juliska és része a városnak. Ha meg például a Tanácsköztársaságról beszélünk, hát az egy cseh és egy román imperializmussal harcolt azért a Nagymagyarországért, aminek az árát kommün leverése miatt megfizettük Trianonban. Próbáljunk egy kicsit tárgyilagosan szemléletből kiindulni. Én azt mondom, a Magyarok Világszövetségének a célja, hogy ezt az emlékművet előássa, és az a célja, hogy újra helyrehozza, renoválja, ám legyen. Legyen. Csak ez az emlékmű olyan, hogy eltérő módon ítéljük meg, nem biztos, hogy közelebb hoz minket egymáshoz, eszmeileg ebben az országban lakókat. Mert én nem végeztem népszámlálást, én nem olyan vagyok, mint egyes képviselőtársaim, hogy reggel felkelnek és beszélnek a választókörzetük lakosságával, az egyes politikusok, akik reggel felkelnek és beszélnek a néppel. Én nagyon sok embertől hallottam, hogy nem értenek egyet a helyreállításával és nagyon sok olyannal, aki hát miért ne eláll ottan nem bánt az senkit. Kérem szépen, tessék végiggondolni még egyszer, milyen eszmeiségben született. Egy konzervatív ember ma gondolkodásmódjában a mai Magyarországon, gondolom, hogy közelebb áll Betlehem Istvánhoz, mint Gömbös Gyulához. És próbálják ezt végiggondolni tisztelt képviselőtársaim. És ennek alapján lelkiismeretük és józan eszük alapján döntsenek. Ne fogják fel érzelmi kérdésként az egészet.

  Törőcsik Pál: Én egyetlen mondatot kívánok még elmondani jelen pillanatban, hogy tisztelt Kelemen Z. Pál képviselőtársam miért minősít egy közgyűlési határozatot? Ugyanis egy elvi határozatot hozott ez a közgyűlés, hogy fel kívánja állítani az emlékművet. Ettől kezdve Ön nem mást minősít, mint ennek a közgyűlésnek egy elvi határozatát.

  Kelemen Z. Pál: Nem az első eset, hogy megváltoztatjuk döntésünket. Nem az első eset, hogy kollektívan esetleg rosszul döntöttünk, esetleg tévedtünk. Valaki felállt és megbírálta és akkor szavaztunk arról, hogy újra szavazzunk és megváltoztattuk. Bizottsági előkészítés nélkül kerül ide ilyen rohammunkába. Jobb lenne kitárgyalni ezt a kérdést, hogy végre közös dolgainkat megbeszélni. És, hát én úgy tudom, hogy Nemeskürty tanár úr támogatottsága sem olyan egyértelmű.

  Zsoldos Ferenc: Hát én sajnos azok közé tartozom, akik nemcsak fényképekről, hanem közvetlenül is emlékeimben megmaradtak a trianoni emlékműnek, valahogy annak idején is nevezték irredenta emlékműnek, mert nem szégyellték az emberek kimondani ezt a szót. Az akkor még létező valóságos formáját is láttam. Nagy élvezettel hallgattam végig azt a történelmi és történelmi polémiát, ami itt elhangzott. Sokkal kevésbé örültem azoknak a politikai mellékhangoknak, amelyek nagyon falsak voltak és nem is tartoznak ide. Művészeti értelemben, bár nem vagyok művészettörténész, függetlenül attól, hogy egyetemista koromban hallgattam ilyen előadásokat, mert hiszen a szakmai területhez hozzátartozott, annak a szobornak, nem is szobornak nevezem, én is inkább emlékműnek, mert hiszen Nagymagyarország emlékére létesítették és valósították meg, különösebb jelentős művészeti értéke akkor sem volt, jelenleg sincs. A felállítás időszakának polgári ízlését fejezte ki, mert hiszen a város polgársága állította akkor ezt az emlékművet. Nekem olyan tekintetben vannak aggályaim, hogy az a bizonyos 16,8 millió Ft, ami az előzetes tervekben szerepel, messzemenően nem lesz elég. mert hiszen itt három dologról van szó. Egyik a feltárás, a másik a restaurálás. Én csak egy kis részét láttam annak a próbafeltárás eredményének, amivel sikerült megtalálni az egyik szoboralak egy bizonyos részét. Laikusként is meg lehetett állapítani, hogy ezeket a szobrokat visszaállítani nem lehet. Az eredeti tervek alapján egy új emlékművet kell létesíteni. Tehát ilyen tekintetben a restaurálás pénzügyi rovatát, az az érzésem és véleményem, hogy sztornózni lehet. Egy új emlékmű felállítása bizony meghaladja a 16,8 millió Ft-ot. Lényegesen több lesz. De hát emellett én Nemeskürty professzorral messzemenően egyetértek abban, hogy nem szerencsés dolog szobrokat áthelyezni, új helyre telepíteni, de hát, ha a körülmények úgy adódnak, ez bocsánatos bűn. De hát azért meg kell tervezni, hogy mi legyen, mert az is egy történelmi időszakot tartalmaz, az 1919-es emlékmű, vagy 19-20-as emlékmű, illetve szobor pár, ezt együtt kell kezelni ezt a kérdést. Tehát egy olyan pénzügyi tervet kell kidolgozni, ami a teljesebb feltárást követően módot és lehetőséget ad arra, hogy pontosabb számításokra kerüljön sor. Ezért nekem is az a véleményem, hogy ma ne rohanjuk a fennálló lehetőségek, illetve tények elé, hanem számoljunk azzal, biztosítsunk pénzösszeget a teljes feltárásra, hiszen egy leendő szobormúzeum, vagy múzeumparkba ezeket a töredékeket is lehet helyezni, és ezek is történelmi események tanúsítói. Utána számítsuk meg, hogy mennyibe kerülne egy teljesen új, mert itt egy új emlékművet kell felállítani. És meg kell számolni azt is, hogy hova, és meg kell tervezni, és milyen pénzösszeget igényel a jelenlegi szobor és környezetének, mert itt nem arról van szó, hogy egyszerűen daruval le lehet emelni egy szobrot, daruval a talapzat bizonyos kőegységeit el lehet távolítani, ami önmagában nem nagy pénz. Itt az egész térben kell gondolkodni. Tehát a tér kialakítása is szerves részét képezi majd annak a munkának, ami ezzel az emlékművel kapcsolatosan elkerülhetetlen. Tehát a javaslatom …. a lehetséges esetleg fennálló restaurálási lehetőségek költségeire, de ugyanakkor készüljön egy olyan programterv, hogy hova, mikor kerül felállításra a tanácsköztársasági emlékszobor, és várhatóan mennyibe kerül. Utána ez kihozható a 16,8-ből véleményem szerint. Utána kell gondolkodni arról, hogy egy új emlékmű felállítása, ami valamikor harminc vagy húszon nem tudom hány ezer koronába került, hogy a jelenlegi időszakban 25 vagy 30 milliót vesz igénybe, mert erre kérem számítani kell. Én ezt javasolom a közgyűlésnek első lépésként. Ennyi volt.

  Törőcsik Pál: Egyetértek Zsoldos képviselőtársam véleményével, és én sem vagyok híve a szobrok áthelyezgetésének. Még kevésbé a szobrok döntögetésének. És azért ez vegyük figyelembe, hogy annak idején ezt a szobrot, ezt az emlékművet a kanizsai polgárok állították fel egy bizonyos ügy, cél érdekében. A másik, hogy egy kutatóásatás folyt mielőtt még a szobor visszaállítását, tehát emlékmű visszaállítását elhatároztuk és megnéztük egyáltalán a helyszínen van-e, és hogy milyen állapotban van. Ez a várakozásokhoz képest sokkal kedvezőbb képet mutatott, mint amire számoltunk. Én azt tudom mondani, és az lenne a kérésem, hogy ezt az 1 millió Ft-ot ebben az évben mindenképpen szavazza meg az önkormányzat, hogy ezeket az ásatásokat, kiemeléseket és az állapotfelmérést meg tudjuk csinálni, hogy valóban egy pontos költségvetést tudjunk készíteni, és a következő évi támogatást ettől tegye függővé az önkormányzat. Az egyéb elmondottakkal is egyetértve én ezt megtoldanám azzal, hogy én erre a célra 1 havi illetményemet felajánlom.

  Röst János: Én szeretnék módosító javaslattal élni. Én úgy gondolom, hogyha a kormánybiztos úr a 10 millió Ft-ot erre szavatolja, akkor a városnak ebbe az évben nem kell ehhez hozzájárulni. Tehát én azt javasolnám, hogy támogassa a közgyűlés 3,5 milliós összeget 2001. költségvetésében. És akkor lehet az február nem is tudom első időpont is. A másik. Kérném a testülettől, hogy a 2. pontot ne szavazza meg. Az önkormányzat ne vállalja magára ennek a teljes lebonyolítását. Nem ez a dolga. De nagyon szívesen működjön közre és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy valóban a szobor előkerüljön, és méltó módon legyen restaurálva.

  Dr. Csákai Iván: Azt érzem, hogy néhány képviselőtársam úgy áll ehhez a dologhoz, mint hogyha nekünk valamit régen, valami olyant követtünk volna el, vagy követett volna el ez a nemzet, ami miatt szégyenkezünk kellene. Tudomásul kell venni, hogy egy emlékmű, amelyik valamikori államot képvisel, ahol több millió magyar élt és nemcsak magyar, a magyar nemzethez tartozó nemzetiségiek is, nem hiszem, hogy annyira zavaróan hatna ebben a városban, mint egy tanácsköztársasági emlékmű és igenis, hogy amit a Zsoldos képviselő úr mondott, fel kell tárni, és hogyha lehet, rendbe kell hozni és ki kell állítani. Nagyon sok minden emlékre nagyon sok pénzt áldozunk. Nem akarom sorolni. Engedtessék meg már a magyarnak, hogy egy kicsit nosztalgiával emlékezzen.

  Böröcz Zoltán: Hát a vita is mutatja, hogy ennek a dolognak minimum kettő vetülete nyilvánvalóan van. Az egyik vetülete az a gazdasági kérdés. A másik vetülete valamiféle történelemszemlélet, valamiféle viszonyulás egy bizonyos korban született Nagymagyarország emlékműhöz. Az első kérdésről röviden annyit, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, én pillanatnyilag egy fillérrel nem támogatnám ezt a kérdéskört, mert a kormánybiztos úr leveléből én azt érzem, hogy amit Ő elvár tőlünk az az, hogy mi, az önkormányzat egy szándékot fejezzünk ki a tekintetben, hogy szeretnénk ezt kiemelni, szeretnék rendbe hozni, és a rendelkezése álló összegéből Ő 10 millió Ft-ot ehhez biztosít. Én úgy gondolom, hogy ez az, egyetértve egyet értve egyébként több hozzászólóval, amit ma azért meg kell tenni. A költségvetés helyzetében én azt mondom, hogy most semmiképpen ne ítéljünk meg ehhez, ne rendeljünk hozzá pénzeszközt. Következő költségvetésében viszont számítsunk rá, hogy nekünk ezzel kötelezettségeink lesznek. Ez az egyik oldal. A másik a történelmi szemlélet kérdése. Annak azért nagyjából és egészéből azt hiszem, örülhetünk, hogy bármelyik oldalról hangzanak el hozzászólók, nem lehet ránk mondani és ez igazán ritka, hogy valamiféle pártszerű blokkosodás lenne köztünk. Ennek nagyon örülök, annál is inkább, mert hadd mondjam el, hogy 1970-es évek végén többen itt Nagykanizsán kisebb mozgalmat indítottunk, mert nekünk akkor jutott tudomásunka, hogy létezik egyébként ez a szobor, idősebbektől. Sőt nekiálltuk úgynevezett 2000 forintokat összegyűjteni is naiv módon arra, hogy megpróbáljuk kiásni, kiásatni ezt a dolgot. Na persze olyan naivak voltunk, hogy fogalmunk nem volt nekünk arról, hogy ez mekkora, mibe ütközik igazából, mekkora erőkbe ütközik. Politikai értelemben szóba sem jöhetett ennek a sikere. Most eljött az esélye ennek a kiásásának, illetve a restaurálásnak. Én a magam részéről a következőt mondanám. Ha Nagykanizsa Város Közgyűlése el tudná dönteni azt, és ha ez úgy tetszik, akkor egymás feltételei, vagy most, vagy valamiféle garanciát vállalni a következőkben, ha így dönt, hogy ezt az emlékművet feltétlenül kiássa, következő gazdasági évben megpróbál pénzügyi fedezetet a költségvetésből biztosítani, hogy ezt restauráljuk, mert bármilyen állapotban van, ezt akkor kell, a lehető legjobb állapotba kell hozni. Ha megtalálja azt a helyet. Természetesen nem az ott a helyen, hiszen az azzal járna, hogy a Jancsi Juliska, aminek valóban egyet értek azzal, aki azt mondja, hogy arra ma politikai töltetet találni, hát nemhogy a lányom, én magam is nehezen emlékszem arra, hogy az valamikor tanácsköztársasági emlékmű volt. Az furcsa lenne. Ha megtalálnánk a szoborparknak a helyét. Ez lehet egyébként szerintem kegyelettejes, akár egy emlékfalu, akár egy sírkert közepén. Lehet ez akár megítélésem szerint akár a sétakertben, hisz hasonló történelmi szobroknak volt az már helye, ami aztán az Erzsébet térre került. Akkor én most mondom Önöknek, hogy akár a személyes jövedelmemből én azt mondom, hogy 100 ezer Ft-ot én most felajánlok arra, hogy ezt indítsuk el, álljunk az élére, tegyük meg. Ami egészen biztosan járhatatlan számomra is, és én ezt a 70-es években sem úgy gondoltam, az az, hogy levesszük azt a szobrot, helyére tesszük ezt a szobrot. És még valamire felhívnám a figyelmet, amiért nem lehetséges, hogy azon a helyen legyen. Ezt higgyék el, hogy nem lehetséges, mert attól a pillanattól kezdve politikai töltetet kapna, és a politikai töltetet nagy valószínűséggel egyrészt attól kapná, hogy annak a szobornak a helyére raknák, amely szobrot valamikor, valamilyen céllal emlékműnek felállítottak. Hiába nincs ma politikai töltete. abban a pillanatban lenne. Akkor válna politikai kérdéssé és akkor válna politikai kérdésre, ha bármelyik szervezetnek, pártnak, csoportosulásnak eszébe jutna, hogy mit tudom én, a Trianon évfordulóján felvonul oda és koszorúzási ünnepséget, egyebeket tart. Minden évben aktuálpolitikává válna. Minden évben megosztás, megosztottságnak lenne a lehetősége, ha szabad azt mondanom ebbe a városba, vagy ebbe az országban. Tehát még egyszer mondom, ha megtaláljuk a helyét, és ezt a helyet próbáljuk meg együtt megtalálni. Én egyébként több minden forog az agyamban, amit elképzelhetőnek tartok, akkor én azt mondom, hogy a személyes jövedelmemből ilyen összeggel hozzájárulok ahhoz, hogy ez történjen meg.

  Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy Zsoldos Ferenc képviselőtársunk nagyon okos hozzászólására érdemes reagálni, sőt a szerint eljárni, mert én úgy ítélem meg, hogy a vita jó része, ami itt folyik egy előrehozott majdani vita arra, amit nem is tudunk. Tehát az a fajta elképzelés, hogy ezt a történelmi emléket - mert az – ki kellene emelni ez számomra támogatható és a nulladik lépés, ami nélkül semmi mást nem lehet mondani. És semmi másról dönteni pillanatnyilag nem is szabad meggyőződésem szerint. 1 millió Ft-ot ennek a társadalmi bizottságnak támogatásként, pontosabban a munkálatok elvégzésének fedezeteként, tehát számlák alapján, úgy gondolom nyújthatnánk. És hogyha kiássák és összerakják, hogy mi van meg abból a szoborból, milyen állapotban, akkor jöhet a további töprengés. Az én véleményem nem az egyébként, hogyha azt a szobrot őselődeink teljesen tönkre tették és lehet, hogy kitellett tőlük, akkor újra kell faragtatni. Ezzel nem értek egyet. Ha olyan állapotban van, akkor rendbe kell hozatni. Én ezzel egyet érek. Aztán le lehet rajta töprengeni, hol kell felállítani. Ha romokban van meg, akkor hol kell felállítani, mert meggyőződésem szerint akkor is felállítható emlékként, történelmi emlékként. Ami most aktuális, hogy a föld alól valóban az összes darabját, ami egyáltalán létezik, kiszabadítsuk. Ezzel talán még senkinek a politikai érzékenységét nagyon, nagyon nem sértenénk.

  Dr. Baranyi Enikő: Én úgy gondolom, hogy előttünk egy nagyon is korrekt és pontos előterjesztés van. Teljes mértékigben tudok csatlakozni Tarnóczky alpolgármester úr által elmondottakhoz. Megítélésem szerint abban az esetben, hogyha két ütemben az itt megjelölt össz. összeget, tehát 2000. évben az 1 milliót, 2001-ben pedig a 2,5 milliót biztosítani tudjuk, akkor válik ez egyébként egy komoly elhatározássá a testület részéről, és minden további más, hogy így mondjam, részletről beszélni most, hogy akkor a szobor hova kerül, felesleges időpocséklás. Azt is el szeretném mondani, ha figyelmesen elolvassák a millenniumi kormánybiztos, Nemeskürty úrnak a levelét, akkor az egyértelműen mondja, hogy az önkormányzatnak bizonyos részt vállalni kell. Ezt mi is tudjuk. Tehát ahhoz, hogy ez a bizonyos feladat elvégzéséhez megérkezzen az a támogatás, ahhoz az önkormányzatnak nemcsak a szándékát szavakban, hanem valamilyen megkezdett és igazolt cselekedetekkel is bizonyítani kell. Én úgy hiszem, hogy ez az összeg nagyságát tekintve nem akkora, amit végül is ez a város a maga költségvetéséből ne tudna biztosítani.

  Tarnóczky Attila: Nem voltam pontos talán és érthető. Szeretném pontosítani magam. Tehát az én véleményem az, hogy pillanatnyilag abban a helyzetben vagyunk, hogy egy dologról dönthetünk, ha akarunk, hogy 1 millió forintot biztosítunk a feltárásra, kiásásra. Plusz nem többet jövőre. Először tessék kiásni. Lássuk mindannyian, mit ástunk ki. Annak függvényében kell dönteni arról, hogy milyen célból, és jövőre mit biztosítunk. És mielőbb ki kell ásatni, mert aki itten az időpontotokat próbálja kitolni azzal játszik, hogy az a 10 millió Ft amit esetleg kaphatunk az majd nem lesz.

  Tüttő István: Röst úr még következik, és utána a vitát lezárom.

  Röst János: Azért én egy kérdést feltennék, mielőtt szavaznánk. Hogy ki lesz ennek a gesztora? Mert, ha megítélünk bármekkora összeget, azt valakinek fogadni kell és én úgy gondolom a dolgot meg kell fordítani, mert egyébként nincs értelme a döntések.

  Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársak, az előterjesztésben van egy pont, ami illeszkedik a kormánybiztos úr levelében közöltekkel, hogy az önkormányzatnak egy beruházót kell megnevezni. Ugyanis ők is biztosak akarnak lenni, hogy a pénz olyan helyre kerül, ahol arra a célra fordítják, amire szánták. Most ez függetlenül attól, hogy az önkormányzat anyagilag támogatja, vagy nem. Beruházóként, illetve fogadóként mindenképp megjelenhet egy cég, akit az önkormányzat, jelen esetben a VIA Kanizsára gondoltunk, aki az ügyben megkerülhetetlen, hiszen köztéri ügyekben és városüzemeltetési dolgokban egyértelműen ő a kompetens önkormányzati Kht-énk. Én ezt javaslom, e mellett, hogy őt jelöljük meg, mintegy fogadó, a pénzösszegeknek a fogadására. Ez egyébként a millenniumi kormánybiztos úr leveléből is kiderül. Kérem, hogy ezt szintén támogassák az előterjesztésben.

  Böröcz Zoltán: Elnézést csak egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy emellett a döntés mellet úgy gondolom, azért szükség lenne arra is, tényleg nagyon fontosnak tartanám, az elmúlt döntésünket, amely jelenleg érvényben van, amelyik arról szólt, hogy a jelenlegi Jancsi és Juliska helyére állítjuk fel – legalábbis alpolgármester úr ezt idézte –, ezt a döntésünket szerintem a mai ülésen vissza is kellene vonnunk. Mert egy. Dehogynem. Hogyne kéne visszavonni, hiszen a megosztottságot ebben a kérdésben a véleménykülönbséget ezzel konzerváljuk. Hiszen a véleménykülönbség nagy valószínűséggel pont ezen a ponton van, semmi másba igazában én nem hallottam lényeges véleménykülönbséget. Tehát úgy gondolom ezt meg kellene tennünk és akkor azon a lépéssorozaton továbbmenni, amit a Zsoldos Feri bácsi egyébként nagyon szépen vázolt.

  Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő kért még szót. De kérném, most már mérsékeljük magunkat.

  Dr. Baranyi Enikő: Én úgy gondolom, hogy a szobor elhelyezésével kapcsolatban bármilyen konkrét megjelölés most még indokolatlan vita. Egyértelműen egy olyan határozati javaslattal ezt lehet kiegészíteni, hogy a feltárás után a közgyűlés dönt a szobor elhelyezéséről, vagy a szobrok és a kiemelt szobor elhelyezéséről, vagy sorsáról.

  Tüttő István: A vitát lezárom. Azért szeretném emlékeztetni Önöket pontosan, hogy mibe döntöttünk. Nem arról döntöttünk, hogy mi felállítjuk a szobrot, hanem arról, hogy a környezetét rendbe tesszük. Tessék elolvasni ezt a rendleltet. Kérem, akkor szavazzunk, módosító indítványok voltak. Tehát módosító indítvány volt, Zsoldos Ferenc úr a következőket javasolta: hogy programterv készüljön, amely az ásatásra vonatkozik, programterv készüljön a restaurálásra, készüljön ugyanilyen terv a 19-es szobor áthelyezésére, és ugyancsak programterv készüljön arra, hogy mennyibe fog kerülni az újnak a felállítása és az áthelyezése. Kérem szépen, az előterjesztőt kérdezem, mi a véleménye a programterv javaslatairól a Zsoldos úr. Törőcsik urat kérném.

  Törőcsik Pál: Én most már azt hiszem, hogy abba a szakaszba tartunk, hogy egy kicsit túlbonyolítjuk a kérdést. Azt hiszem, hogy eléggé a sorrendiségbe azt hiszem, elég világosan fejtette ki mindenki az álláspontját. A kérésem a következő, szeretném egyszerűsíteni, hogy erre az évre 1 millió Ft-ot szíveskedjenek biztosítani arra, hogy feltárjuk a helyet és megnézzük milyen állapotban van. Ennek ismertében csináljunk egy költségvetést. Tehát a sorrendiséget így. És azt hiszem, hogy Zsoldos képviselőtársam is így gondolta. Csináljunk egy költségvetést és utána, annak ismeretében döntsük, hogy a további lépésekről. És én ehhez ajánlottam fel az én felajánlásomat, Böröcz képviselőtársam az övét. Nagy örömmel fogadtam, és erről kérnék dönteni. Köszönöm.

  Tüttő István: Hát ugye kérdés azért felvetődik ezek után, hogy a millenniumi kormánybiztos ígérete az meddig érvényes. Ugye akkor pályázni kell. És ugye a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy felállítjuk, mert ha nem állítjuk fel, akkor ez a 10 millió vissza lesz fizetve.

  Törőcsik Pál: Hát most erre nem kell. Egyszer már döntés van erre.

  Tüttő István: Akkor Zsoldos Ferenc úr javaslatát teszem fel először szavazásra, mert ő programterveket kért. Vagy Feri bácsi visszavonod?

  Zsoldos Ferenc: Nem. Azzal a módosítással elfogadom, amit polgármester helyettes úr a részemről elmondottak alapján …… egyetértek.

  Tüttő István: Jó. Köszönöm. Akkor szavazzunk az 1-es határozati pontról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Röst úr azt tanácsolta, hogy ne szavazzuk meg a 2-es napirendi pontot. De hát előbb felteszem szavazásra, mert az kiderül, hogy nem szavazzuk meg, vagy igen. Tehát magyarul, hogy ne a VIA Kht.

  Röst János: Polgármester úr. Nekem volt más javaslatom is.

  Tüttő István: Halljuk.

  Röst János: Én azt javasoltam, hogy a 10 millió forintból legyen feltárva, amit a kormánybiztos úrtól kapunk. Hát miért ne jönne, hát meg kell pályázni és ideér. Hát még csak július van gyerekek. A másik, hogy ezt a 3,5 milliót 2001-ben adjuk oda. Úgy gondolom, hogy korrekt a javaslat.

  Tüttő István: Ezt már eldöntöttük. Akkor a 2-est kérném szavazásra. Hölgyeim és uraim, lezártuk a vitát.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

   

   

  227/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Nagymagyarország Emlékmű felállításának előkészítő, feltáró munkálataira 2000. évben 1 millió forintot biztosít az illeték többletbevétel terhére.
   2. A közgyűlés az emlékmű feltárását követően, annak állapota és helyreállítási, felállítási költségeinek ismeretében dönt a további intézkedésekről.

    Határidő: 2000. szeptember 1.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. a Nagymagyarország Emlékmű felállításának beruházói feladataival a VIA Kanizsa Kht-t bízza meg, és egyúttal felkéri, hogy a befizetett adományok fogadására elkülönített alszámlát nyisson.

  Határidő: 2000. július 5.

  Felelős : Gáspár András a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

   

   

  1. Előterjesztés az okmányiroda bővítésére, a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásról (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Jegyzőnő szeretne kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Öné a szó.

  Dr. Tuboly Marianna: A kiegészítésem arról szólna, hogy kérném a tisztelt közgyűlést, hatalmazza fel a polgármester urat egy olyan döntésre, miszerint a Hungária Biztosító megkereste a hivatalt abból a célból, hogy egy ügyfélszolgálati irodát nyitna a forgalmi engedélyekhez kötelező biztosítás kiállítása céljából a hivatalban. Ehhez nagy mértékű anyagi ellenszolgáltatást ajánlott fel. Több variáció van. Vagy 1 fő köztisztviselő bérét vállalja, vagy a felújításhoz járul hozzá 4-5 millió forint értékben, vagy a Hungária Biztosító Eötvös tér 16. szám alatti épülete melletti épületben 200 m2-es helyiséget biztosít ingyenesen az önkormányzat részére. Erről még valójában nem tudtunk még érdemi tárgyalást folytatni, csak az ajánlatot tudtuk fogadni, mert a műszaki felmérése még nem készült el az Eötvös tér 16. szám földszinti helyiségeinek. De én úgy gondolom, hogy ezt az ajánlatot meg kell fontolni, annál is inkább, mert ´92 óta működik ez a rendszer Nagykanizsán, és azért valami fajta figyelemmel talán kell lenni a hagyományokra is, és az ügyfelek érdekét szolgálja. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy egy biztosító jelentkezett. Ez a biztosító kizárólagosságot kért, de jelentkezhetett volna más is, vagy még jelentkezhetne más is. Lehetne dönteni. Én azzal kérem kiegészíteni a közgyűlési határozatot, hogy a polgármester dönthessen ebben az ügyben, tekintettel arra, hogy szeptember elejére el kell készíteni ezt az ügyfélszolgálati helyet, a technikai feltételeket biztosítani kell, és abba azt is bele kell kalkulálni, hogy biztosítsunk egy szabad helyet a Hungária Biztosító részére.

  Budai István: Csak egy megjegyzésem van, hogy ebbe a megállapodásba a 4. pontban olyasmit találok, hogy az okmányiroda helyiségek bővítésére egyszeri 10.000.000 millió forint hozzájárulást biztosítunk. Ez 10 milliárd forint. Ezt a milliót törölni kellene utána a szövegben.

  Tüttő István: Akkor a betűs részt törüljük. Jó? Köszönjük. 10.000.000, azaz Tízmillió kiírni betűvel. Köszönjük. Nincs több észrevétel. A vitát lezártam. Kérem, szavazzunk. Azzal a kiegészítéssel kezdeném, amit jegyzőnő a Hungária Biztosítóval kapcsolatban említett. Kérem, hatalmazzák fel a polgármestert ennek megállapodásnak a megkötésére.

  Cserti Tibor: …ezt egy az egybe feltenni. .

  Tüttő István: Nem tettem fel egybe. Én most csak a Hungária Biztosítót tettem fel.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És most jön a Belügyminisztériummal kapcsolatos megállapodás kérdése, ez az a.) pont. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a b-re.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

   

  228/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. egyetért a Belügyminisztériummal létrejövő, az okmányirodai feladatok bővülésére vonatkozó megállapodás megkötésével. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
   2. Határidő: 2000. július 10.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. egyetért a Belügyminisztérium által biztosított hozzájárulás terhére az okmányiroda bővítése és ügyfélszolgálati iroda kialakítása megtörténjen.
   4. Határidő: 2000. szeptember 15.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eötvös tér 16. szám alatti épületben ügyfélszolgálati iroda kialakítására vonatkozóan a Hungária Biztosító Rt-vel megállapodást kössön.

  Határidő: 2000. augusztus 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a városi kincstári rendszer bevezetésére

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Azt hiszem túl sokszor átrágtuk már. Legutóbb odáig jutottunk, hogy szavazni kellett volna, de ennek a szavazásnak az újragondolása, illetve hát a határozati javaslatokkal kapcsolatban még bizonyos egyeztetésekkel kapcsolatban napoltuk el a döntést. Van-e valakinek az új információk alapján még észrevétele? Hát azt szeretném jelezni, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatta. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság nem támogatta. Pénzügyi Bizottság támogatta. És megkötött, javaslatot tett a módosításokra, hogy a gazdasági társaságok ne kerüljenek a kincstárba, viszont egy könyvelői iroda végezze a társaságok könyvelését. Felügyelő bizottságokat minden társaságnál létre kell hozni. Meg kell vizsgálni, hogy a hivatal és a kórház milyen módon mehetne a kincstárba. Negyedik Gazdasági Bizottság támogatta. Javaslata a következő: hasonló, mint a Pénzügyi Bizottságé és egy könyvelői irodát három évre kell kiválasztani, aki elvégzi a gazdasági társaságok könyvelését. És ugyancsak javasolta a hivatal és a kórház milyen módon kerülhetne a kincstárba. Önök előtt van az a levél is, amit Tóth Lajos úr, az Érdekegyeztető Tanács nevében adott át. És nem egy ilyen levél van, hanem több is. Kérdezem Önök véleményét.

  Röst János: Az előttünk álló módosított beterjesztést a Gazdasági Bizottság nem tárgyalta. Ezzel kezdeném előzetesen. Tekintettel arra, hogy költségvetési vonzata van és jelentős, én úgy gondolom, hogy nem lett volna ezt szavad megtenni, hogy bizottsági szakaszokat megkerülünk. Úgy, ahogy én kértem a közgyűlés előtt, hogy Tóth úr kapjon szót. Tóth Lajos úr, én kérném most ismételten, hogy mondja el, hogy megtörtént-e az egyeztetés, az érdekegyeztetés, vagy nem történt meg, mi volt az oka neki. A korábbi közgyűlésen felvetett kérdéseimre részben kaptam választ, vagy sehogy sem, ezért újra feltenném. Az első, konkrétan hány fővel kívánják létrehozni a kincstárat? A második kérdésem, hogy a jelenlegi, az intézményeknél dolgozó, illetve a Polgármesteri Hivatalban, HUMÁN GESZ-nél dolgozók ugyanebben a munkakörökben jelenleg hányan vannak? Ugyan van itt nálam egy anyag, ami 149 főt jelez, hogy ez ennyit jelent-e? Illetve kérném a kimunkálását, mert van egy össz. megtakarítás a kincstár létrehozásánál a 17 millió forint, hogy ez, hogy jött ki, milyen bérekkel és hogy osztották vissza. A másik kérdésem, az elbocsátandó kollégáknak mennyi a végkielégítése? Szintén kérnék rá választ. Illetve, hogy ki szavatolja, hogy ezt az állam megtéríti? Van-e erre garancia ? A következő kérdésem az volt, hogy a kincstár felállításának mennyi az ez évi és mennyi a jövő évi költségvetési vonzata, mert nyilván ez költségbe kerül? Van beterjesztve erre is adat, de az sem teljesen pontos. Én már korábban elmondtam, ez a nagykincstári rendszer egyedül Tokajban került bevezetésre 1996-ban. Azóta eltelt négy évben sehol máshol ezt nem vezették be. Ez azt jelent nem egy betseller, mert hogyha ennyi előnye lenne neki, mint amennyit itt jeleztek már mindenhol bevezették volna. Még egyszer elmondom, hogy ez az anyag kizárólag a Vikárius anyagnak, Vikárius Kft-nek jó, mert így lesz neki egy referencia munkája, Nagykanizsa város. Ilyen értelemben ezt az ország középpontján nagyon jól tudja a vállalkozásainál hasznosítani. A Nagykanizsa intézményrendszere nem egy terepasztal, hogy ezen kéne gyakorlatozni. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy új döntéshozói szint jön emellett létre, aminek megkockáztatnám, vannak politikai vetületei is. Minden egyes nagy műnek kell, hogy valami nagy neve legyen. Én tisztelettel javasolnám, mivel, hogy a FIDESZ erőlteti ezt a nagykincstár rendszert, nevezzük el FIDESZ csomagnak. Így legalább ez a része fennmarad. A kimutatott költségek nem teljesek, és nem tartalmazzák például azt, hogy a Közterület-felügyeletnek kell-e költözni vagy nem. Nem tudom. Nem tartalmazzák, hogy mennyi a bútorozási költsége a kialakításnak. Nem tartalmazzák az ez évi működési költségeket, és a párhuzamos működésnek a többletköltségeit. Én tisztelettel kérem, hogy az előterjesztő nyilatkozzon konkrétan, hogy ez mekkora összeg és mennyibe fog kerülni egyébként a költségvetésnek. Szeretném azt javasolni, hogy ez legyen a határozat 7. pontja, és jelölje meg a pénzügyi forrását az előterjesztő. A Családsegítő Központ átköltöztetésére kaptunk egy levelet. Az általuk előadott ismetetőből kiderül, hogy abszolút értelemben szakmailag nem fogadható el, hogy ők költözzenek a Petőfi u. 5-be. Tehát én azt javasolnám, hogy amennyiben a közgyűlés mégis megszavazza, és ezt kérném, erről szavazást kérnék, ha még is megszavazza a testület a maga nagykincstár rendszert, akkor annak a székhelye Petőfi u. 5. számú épület legyen, és a felszabaduló helyre pedig a Gyámhivatal költözzön fel az Eötvös térre. Ez azért is indokolt, mert ilyen értelemben a szociális ágazat egy épületben nyerne elhelyezést. Hát együtt lenne az Egészségügyi és Szociális Osztály, a Családsegítő Központ és a Gyámügy. Ilyen értelemben felszabadulna egy épület az Deák téri IKI épületnek a hátsó része, és ennek a hasznosításából valami költséget vissza lehetne nyerni.

  Birkner Zoltán: Hát sok ügynél gondoltam, hogy politikai megszólaltatásnak leszünk tanúi, de hogy ennél is. Röst úrnak lassan üldözési mániája van. Nagyon fél a FIDESZ-től. Különben megértem. Én megértem Röst urat, hiszen törpe minoritásában nem tudja eldönteni, hogy hogyan kevergesse a lapokat Nagykanizsán annak érdekében, hogy mindig ….. Meg szeretném kérdezni Röst urat, hogy egyetlen egyszer hallotta-e a számból, vagy az itt lévő FIDESZ tagok szájából, hogy FIDESZ központi programja a főkincstár? Ha ilyet hallott Röst úr, akkor egy kicsit azt gondolom, hogy el kell gondolkodnia a memóriájának frissességéről. Na most tovább megyek, ha ebben a kérdésben belekeverjük politikát., amikor arról szól a kincstár, tisztelt hölgyeim és uraim és ezt mindannyian tudjuk, hogy döntenünk kell az intézményrendszer átszervezésének befejezéséről. Hozzáteszem, azzal a szándékkal, akármit döntünk a következő évektől kezdve ezt a szektort tovább szűkíteni, tovább gazdaságilag átszervezni. nem szabad, hiszen eltértük azt a pontot, hogy jól működik, még működőképes marad, beállt a gyereklétszámnak megfelelően, és ez az utolsó pontja annak, hogy hogyan működjön, mint gazdálkodó szervezet tovább ez a rendszer. Ha ezt Röst úr, azt mondja, hogy ez a FIDESZ-nek a központi programja, akkor én azt mondom, hogy igen Röst úr, azért tettük le annak idején nagyesküt, hogy a város működőképessége fennmaradjon. És, hogyha úgy gondolod, hogy a főkincstár a mi programunk, akkor én azt mondom, hogy uram, Önnek visszafordítom ezt, nekünk nem az a fő programunk, hanem az, hogy az intézményrendszerek működjenek, az intézmények jól működjenek, és jövőre legyen miből építeni ebben a szektorban. Ugyanis, amit Önök …., addig minden történt csak ebben a szektorba nem történt működő tőke bevonás. Pontosan azért, mert nem történet meg az nagyon fontos átcsoportosítás, amit meg kellett volna már korábban tenni. Mindenki tisztában volt egyébként ezzel a kérdéskörrel.

  Györek László: A határozati javaslat 1. pontjához van egy módosító javaslatom. A 2. bekezdésben szerepel az egyszemélyes és többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozó pont, amely a Gazdasági Bizottsági javaslatára került be így, ahogy bekerült a határozati javaslatok közé. Ehhez képest módosítani szeretném, a következő szöveggel szerepelne ez a 2. bekezdés: Az egyszemélyes és többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok könyvvezetésére 2001. január 1-től megbízza városi kincstárat, ennyi lenne a módosítás.

  Balogh László: Pontosítani szeretnék az OKSB illetően. Mi a jó múltkori bizottsági ülésünkön még egy másik határozati javaslati 7 pontról szavaztunk. Abból az első 6-ot illetően, mely a városi kincstár, nagykincstár kialakítását bemutatta, úgy szavaztunk, hogy 3 igennel, 4 nemmel, 1 tartózkodással elutasítottuk. Viszont az akkori 7. pontban, amely most része a mostani 1. pont 3. francia bekezdésének, tehát, ha lenne városi kincstár, akkor az egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági vagy közhasznú társaságok könyvelése 2001. január 1-től a városi kincstárban történjen, tehát ez volt az eredeti határozati javaslat tervezet, erről 7 igennel, 1 nemmel, 0 tartózkodással támogatólag döntöttünk. Megjegyzem, hogy a Városi Kórház és Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nem foglaltunk állást. Az OKSB-nek ez volt véleménye. Tömör véleményem mindazokkal együtt, a feladatokat a lehető legalacsonyabb társadalmi, illetve állami szinten kell megoldani. Ez jelenti a helyi társadalom önállóságát, melyet az önkormányzatiság elve is megtestesít.

  Tüttő István: Azért visszakérdeznék, mert az OKSB úgy tudom, hogy nem támogatta, akkor, amit elmondott, az mi, milyen alapon mondja? Ja. Akkor rosszul értettem. Ja értem.

  Marton István: Ahogy a városi kincstár kialakításához hallom a bizottsági véleményeket, ugye nagyon röviden elhangozottak, abból nekem tetszik kifejezetten tetszik. Konkrétan a Pénzügyi Bizottságnak, illetve Gazdasági Bizottságnak egybehangzó azon megállapítása, mely szerint meg kell vizsgálnunk, hogy a hivatal és Kórház milyen módon mehetne a kincstárba. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a monopóliumokat, a kivételezettségeket általában megszűntetni kötelességünk, nem pedig egy újonnan alakuló rendszerben megteremteni. Én azért, hogy ez így alakuljon, ahogy szeretnénk, az 1. határozati javaslat 3. francia bekezdését - megvárom. míg csönd lesz, mert nem szeretném már saját magamat is túlkiabálni -, tehát az 1. határozati javaslat 4. francia bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani. Ebben körülbelül 3 új szó lesz, csak egy kicsit másként rakom össze a mondatot, mint ahogy eddig megtörtént. Javaslatom az alábbi. A Városi Kórház és a Polgármesteri Hivatal városi kincstárhoz történő kapcsolódására - tehát ez a második sor vége és a 3. sor eleje - a Vikárius Kft. - és visszamentem az 1. sorba, és úgy gondolom, hogy a következő 3 szó az egy közbeékelt mondat, nevezetesen - külön megbízás alapján - mert lehetne más is, de szerintem is jó, hogy el van írva így – itt véget ér közbeékelés - tehát Vikárius Kft. készítsen javaslatot és azt október 1-ig terjessze a közgyűlés elé, 2001. január 1-i bevezetés érdekében. Tehát itt lesz egy kis türelmi idő az én elképzelésem szerint. Amennyiben ez átmegy, én megszavazom. Amennyiben ez nem megy át ugye, nem tudom áldásomat adni. Bár elvi híve vagyok az ügynek. 1-esnek a 4. francia bekezdése egy kicsit átmódosítva.

  Törőcsik Pál: Szeretném a modult illetően, kormányzati elképzelések vannak a kincstár ügyben és a további kormányzati elképzelésről megjelent egy kiadvány. Kérném szépen, hogy a Beznicza Miklós úr, hogyha itt van nála az a bizonyos fénymásolt anyag, néhány szót mondana, hogy mi az elképzelés, illetve milyen elképzelések láttak napvilágot, hogy ezzel is információhoz juttassuk képviselőtársainkat.

  Zsoldos Ferenc: Nem kívánom megismételni, hiszen az elmúlt, korábbi közgyűlésen a véleményemet elmondtam, ami alapvetően nem változott meg, mert nagyon sok veszélyes pontot érzek változatlanul ennek a központi szervezetnek a kialakítása során, vagy következményeként. És én a magam részéről egy eléggé gazdasági, pénzügyi tekintetben erőszakolt centralizációnak látom, szelektív centralizációnak, mert csak az egészségügyi és szociális és stb. és stb. intézmények, kulturális és oktatási intézményekre vonatkozik. Én messzemenően egyetértek Marton képviselő úrral, ami nagyon ritkán fordul elő, de előfordul, amennyiben ebbe a rendszerbe a közgyűlés hatáskörébe, pontosabban az önkormányzat határkörébe tartozó gazdasági szervezetek, egészségügyi intézmények és a Polgármesteri Hivatal is, nem azt mondom, hogy egy időben, de meghatározott periódusokban, és itt erről dönteni kell, bekerülnek, akkor el tudom fogadni. Függetlenül attól, és most nem akarom megismételni, sok egyéb tekintetben fenntartásom van. Tehát ilyen értelemben a véleményem szerint túlzottan centralizált, de igazságosan mindenkire vonatkozó feltételrendszerek megteremtése, ha ez akkor igazságosabb és messzemenően igazságtalannak tartom, hogy ilyen elkülönített, szeletív, szeletelt megoldási módot, amit a határozati javaslatok tartalmaznak.

  Dr. Baranyi Enikő: Én az előterjesztés 2. számú mellékletével kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. A kincstárvezetői munkakör betöltéséről szól ez a melléklet, és kérdezném, hogy törvényi előírás-e, hogy határozatlan időre kell az állást meghirdetni? Amennyiben nem, én a vezetői megbízást 2000. szeptember 1-től 3 vagy 5 évre, 2005. szeptember 1-ig javasolnám módosítani a pályázat kiírásánál.

  Dr. Tuboly Marianna: Jogszabály írja elő.

  Tüttő István: De nincs különösebb jelentősége, mert a munkaviszony mindig megszűntethető egy megfelelő indokkal.

  Röst János: Szeretném kérni Beznicza Miklósnak a meghallgatását az előbb feltett kérdésre, amit Törőcsik Pál úr mondott. Abban a percben megvilágosodik Birkner Zoltánnak elméje ebben az ügyben, és rájön arra, hogy mégiscsak FIDESZ-csomagról van szó. A másik, szeretnék szavazást kérni a kincstár székhelyének a helyéről. Ez pedig a Nagykanizsa, Petőfi u. 5. számot javaslom. Egyébként Birkner Zoltán …. , de erre nem válaszolok, mert méltatlan lenne, de ezt ki kell, hogy mondjam. A másik pedig, hogy Tóth Lajost legyenek kedvesek meghallgatni, már többször javasoltam, és méltatlan dolog, hogy itt van egész nap, és többszöri kérésem ellenére nem kapott szót.

  Birkner Zoltán: Igazából Röst úr nem akar elszakadni a mai napi stílusától, változatlanul politikai útra terel minden kérdést, amit csak lehetséges. Amit nem azt is igen. A rám tett megjegyzésére azért nem kívánok reagálni Röst úrnak, ezt majd mindenki eldönti Nagykanizsán.

  Tóth Lajos: Elöljáróban annyit, hogy az itt töltött most már lassan 8. órában több információt szereztem, mint az elmúlt egy hónap Érdekegyeztető Tanács ülésein, illetve meg nem történt ülésein. Még annyit a kérdés tisztázásához, hisz ezt Dr. Baranyi Enikő képviselőnő tette föl ezt a kérdést, hogy valóban megtörtént-e az érdekegyeztetés ebben a kérdésben, avagy nem. Mi levelünkben jeleztük, hogy a mi normáink szerint nem történt érdemi egyeztetés, hiszen jeleztük polgármester úrnak, jegyzőnőnek június 30-án kelt levelünkben, hogy nem hívatott össze az Érdekegyeztető Tanács ebben a kérdéskörben. Erre - én ezt személyesen vittem el a Polgármesteri Hivatalba -, erre a tegnapi nappal körtelefon érkezett az érintett személyekhez. Volt, akit sikerült megtalálni, másokat nem. Volt, aki el tudott jönni, más nem, mindkét oldalról. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy az új határozati javaslatnak megfelelően semmiféle információt nem kaptunk. Az igazsághoz hozzátartozik az, el kell mondanom, hogy én személy szerint kaptam anyagot, tehát előterjesztést, de nem az Érdekegyeztető Tanács szóvivője minőségében. Tehát úgy gondoljuk, hogy a közalkalmazotti törvény 4. §. (5) bekezdése szerint nem történt meg az érdekegyeztetés. Tehát amit hiányoltunk többször is, hogy a szemünkre vetették, holott talán ehhez nekünk lenne jogunk, hogy háromszor is, vagy talán többször is kísérlet történt az Érdekegyeztető Tanács összehívására. Ezt többször kértük levélben, hogy előtte történjék meg azoknak a dokumentumoknak a kijuttatása, amihez, ami a kellő információ biztosítását jelenti. Ez a mi véleményünk szerint nem történt meg. Tehát ezért nem tudtunk érdemben tárgyalni ebben a kérdéskörben. Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatra nézve a törvény kötelezettséget ír elő, a közalkalmazotti, illetve az Érdekegyeztető Tanács működésére, ezért az Érdekegyeztető Tanácsnak kell biztosítani ehhez a megfelelő információt. Tisztelt Hölgyek és Urak! Felhívjuk a figyelmüket arra, ha az Érdekegyeztető Tanács véleményezése, javaslata, állásfoglalása nélkül tárgyalják ezt a kérdéskört és hoznak döntést a jelzett napirendi pontok tekintetében, akkor mulasztásos törvénysértést követnek le véleményünk szerint. És ez vonatkozik az 5. napirendi pontra is. Tehát az eredetileg 5. napirendi pontra, amelyet már el is fogadtak. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Egyébként a Vikárius Kft. és a hivatal által elkészített előterjesztésből nem tűnik ki, hogy hány fő elküldését jelenti ez az intézkedés, és egyébként sem, hogy milyen gazdasági, gazdaságossági eredményekre számíthatunk. Csupán a mai napon mondhatnám, hogy puccsszerűen kézbeadott táblázat adott némi ízelítőt abból, hogy milyen következményei lehetnek a kincstár létrehozásának. Ez úgy gondolom, hogy miden képviselőtestületi hölgy és úr megkapta ezt az anyagot. Az itt megjelenített megtakarítások, ha egyáltalán lennének, sőt épp a munkanélküliekre vonatkoztatva, válnának nyereségessé. Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, a tisztelt testület jó szívvel felvállalhat-e olyan kérdést, amelynek folyamata, illetve végkifejlete, vagy annak legalábbis jó része túlmutat az önkormányzat, a jelenlegi önkormányzat idején? Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Változatlanul az a véleményünk, ha elfogadják a kincstár létrehozását, azokkal a bizonytalansági tényezőkkel, amelyből egy biztos látszik leginkább biztosnak, a dolgozói létszám további szűkítése, akkor annak szenvedő alanyai a munkavállalók és oktatási és nevelési és egyéb intézmények lesznek. Itt jegyzem meg, hogy nem értünk egyet a Családsegítő Központ átköltöztetésével, hiszen olyan helyzetbe hozzák ezt az intézményt, amely ha nem is lehetetleníti el a munkájukat, de sokkal nehezebbé teszi, mint ami a jelenlegi körülmények között biztosított. Senki sem hitetheti el velünk, hogy egy-egy feladatot csak úgy lehet jól megoldani, hibákat elhárítani, ha azt nem onnan irányítják, ahol keletkezett. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A Vikárius Kft. jó pénzért megtette a dolgát, s amit ezért tett, mi nem is kárhoztatjuk. A döntés azonban az Önök kezében, illetve az Önök gondolatában, fejében van. Azt kérjük Önöktől, hogy mindent mérlegre téve, ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek ellehetetlenítik a munkavállalókat és város intézményeit is. Hadd jegyezzem, hogy kifogásoljuk azt az intézkedést és ezt kötelességem elmondani, ami a közgyűlés elején történt a napirendi pontok megszavazásánál, hisz jelentős számú pedagógus és nem pedagógus érdeklődő jelent meg az önkormányzati ülésen, hogy meghallgassa, és részese lehessen az itteni döntésnek. Sajnos az utolsó napirendi pontra szavazták meg ezt a kérdéskört. Nyilvánvaló, hogy ezt már nem volt erejük és idejük megvárni. Tehát kérem Önöket arra, mint ahogy eddig is történt az elmúlt időszakban, hogyha ilyen jelentős számú érdeklődő jelenik meg, akkor olyan döntést hozzanak, amely nem ilyen helyzetet teremt.

  Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, lezárom vitát. Egy kérésem lenne, a vitát lezártam, de elhangzott kérdés a Gazdasági Osztályvezető úrhoz, hogy jöjjön ide, a választ adja meg.

  Beznicza Miklós: Egy-két kérdés elhangzott, van amire tudok válaszolni, van amire nem. Röst képviselő úr kérdezte itt a költségeket. Ki van mutatva, dologi költségekről hadd ne tudjak nyilatkozni, majd csak akkor, ha a kincstár feláll. A dologi költséget nem tudom megmondani, míg a kincstár nem áll föl, személyi költségei viszont bent vannak az anyagban. Ami még itt kifogásként merült föl, hogy a kincstár létszáma. Az anyagban benn van, 1/40-es melléklet. Teljesen kidolgozva létszámra, munkakörre, bérre vonatkozólag. 1/40-es mellékletben benn van, nem sorolom föl, nagyon nagy az anyag. A dologi költségekre így nem akartam, és nem tudok jelenleg nyilatkozni. És itt, ami még elhangzott, az, hogy az alpolgármester úr kérdezte, milyen információm van. Az információm az, amit az úgynevezett 2006-os Kormányrendelet előír, hogy megyékben létrehozzák ebben az évben a TÁKISZ bázisán az államkincstár helyi intézményét, és ez 2000-ben meg fog alakulni, Zalaegerszeg székhellyel természetesen. Tehát ha nem lesz döntés itt, akkor a keményebb megoldás fog következni a város számára, hisz ez az államkincstár nem ilyen, bocsánat a kifejezésért nem ilyen lágy módon fog működni, mint a mi kincstárunk. Ez az egyik része. Azt hiszem, hogy más különösebb nem hangzott el.

  Tüttő István: Jegyzőnő szeretné még szólni.

  Dr. Tuboly Marianna: Tóth Lajos úrnak szeretném, miután jogi észrevételeket is felvetett az Érdekegyeztető Tanács ülésének elmaradásával kapcsolatban, válaszolni. Ez a 3. kitűzött Érdekegyeztető Tanácsi ülés volt, és polgármester úr annak ellenére tűzte ki ezt az ülést, hogy Tóth Lajos úr az elmúlt közgyűlésen már az Érdekegyeztető Tanács állásfoglalását ez ügyben elmondta. Tehát itt valójában új napirendi pontról nem volt szó, új előterjesztés nincs a közgyűlés asztalán.

  Tüttő István: Röst úr ügyrendi gombot nyom, meghallgatjuk.

  Röst János: Igen. Én azt kértem, hogy a 7. pontként legyen egy határozati javaslat, amiben rögzítjük az ez évi költséget, és annak a pénzügyi fedezetét. Tisztelettel kérném az előterjesztőt, hogy jelölje meg, hogy mekkora összegbe fog ez kerülni konkrétan számokkal, és annak jelölje meg a pénzügyi fedezetét. Én úgy gondolom, hogy a nélkül megszavazni egy beterjesztést, hogy ez évi pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, az felelőtlenség. Én kérném ezt az összegnek a megerősítését, és erről szavazást kérek szintén.

  Tarnóczky Attila: Hadd tartsam mindenki véleményét tiszteletben, bár úgy gondolom, hogy sokféleképpen lehet városérdekről beszélni, de amikor egy olyan előterjesztés van az asztalon, ami hosszabb távon körülbelül 150 millió Ft-os megtakarítást ígér, és hoz, és ... évente újra és újra, és valamiféle másfajta akármiket előadni város érdekeként, az bizony, hát nem tartozik az őszinteség kategóriájába.

  Tüttő István: Amit Röst úr a 7. pontban javasol az az 5. pont valójában, csak határideje nem az, amit ő gondol. Hát a költségvetésben a költségei bent vannak. Na most azért nem értem, mert a költségvetésben a költségei vannak benn, meg a kiadásai. Jó, hát én felteszem 7-ként, de én úgy érzem, hogy a költségvetésnek részre a költség és a bevétel. Akkor Röst úr pontosan fogalmazza meg határozati javaslatot, mert így, ahogy én értelmeztem, úgy számomra nem igazán.

  Röst János: A kérdés az nagyon egyszerű volt polgármester úr. Én azt kérdeztem, hogy a kincstár létrehozása mekkora költségbe kerül. És most nem arra gondolok, hogy működik, hanem az áttelepítési költségek, a technikai felszereltségek, a kiváltás, az egyebek. Erre kértem egy konkrét választ. Úgy gondoltam, hogy ilyen precíz előkészítést követően ezt gyerekjáték megmondani, várnám a választ, és erről kérnék szavazást.

  Tüttő István: Mikorra a határideje? Hogy most. Erre nem tudok válaszolni. Kérem, akkor szavazzunk. Zsoldos úr ügyrendi gomb.

  Zsoldos Ferenc: Polgármester úr, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Marton úrnak és jó magamnak is volt, voltak módosító javaslatai, ami nagyon egyszerűen átvezethető. Én azt kérem, hogy erről szavazzunk, ne feledkezzünk meg, mert egyszerűen a kincstárhoz tartozó intézmények felsorolásnak a listáját kell kiegészíteni azokkal a területekkel, amelyeket a felsorolásunkban megfogalmaztunk.

  Tüttő István: Györek úr a következőt javasolta, ez egy módosító indítvány. Az egyszemélyes és többségi tulajdonú önkormányzati tulajdonú gazdasági közhasznútársaságok könyvvezetésére, a könyvvizsgáló már kihagyta, ha jó emlékszem, ugye? Az kimaradt, legalább is így mondta. A kincstárat bízza meg január 1-jétől. Kérem, erről szavazunk. Aki igent nyom, az egyetért ezzel.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ezt követően Marton úr javasolta, hogy. Igen, hogy a Városi Kórház és Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. Igen. Akkor, tessék.

  Marton István: A Városi Kórház és a Polgármesteri Hivatal városi kincstárhoz történő kapcsolódására a Vikárius Kft. külön megbízás alapján készítsen javaslatot és azt október 1-ig terjessze a közgyűlés elé a 2001. január 1-i bevezetés érdekében.

  Tüttő István: Igen ezt, kérem, akkor szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kinek volt még? Jó, akkor megyünk tovább. A 2-es számúról kérem a döntésüket. Bocsánat, elnézést az 1. pontról egybe. A módosításokat már elfogadtuk, de hát értelemszerűen módosításokkal együtt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 2-esről a javaslatukat, amely a kincstárvezető személyére vonatkozik.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 3-as, a városi kincstárvezető személyének megbízása tekintetében szeptember 1. Elnézést mi volt az? Igen.

  Zsoldos Ferenc: Polgármester úr ismét jelentkezem. …, a javaslatomat, aminek a lényege az volt …(Nem hallani, nem mikrofonba beszél.)

  Tüttő István: Feri bácsi légy szíves megismételni, mert úgy értelmeztem, hogy bent van az 1-es pontban. vagy a Marton úr javaslatában.

  Zsoldos Ferenc: …(Nincs bekapcsolva a mikrofon, nem érteni.)…. az önkormányzat felügyelet alá tartozó, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat. … erről kértem a szavazást. ( Nem hallani)

  Tüttő István: Na, de a kincstárat már megbíztuk. Tarnóczky úr ügyrendi gomb, tessék.

  Tarnóczky Attila: Zsoldos képviselő úr! A kincstár szervezetébe a gazdasági társaságok önállóságok folytán nem kerülhetnek. Nem hadd folytassam. Azt szavaztuk meg, hogy könyvelés tekintetében a kincstár része a könyvelési munkának. Ennél tovább nem.

  Tüttő István: Akkor pontosan mond el még egyszer és megszavaztatom. Tehát legyen.

  Zsoldos Ferenc: Akkor még egyszer megismétlem, hogy a kincstárhoz eddig javasolt intézményeken túlmenően a közgyűléshez, illetve az önkormányzathoz tartozó gazdasági intézmények is kerüljenek besorolásra. Tehát a gazdasági társaságok, gazdasági intézmények is.

  Tüttő István: Jegyzőnő szeretne jogi szempontból ehhez szólni.

  Dr. Tuboly Marianna: Azért nem lehet az alapító okiratba felvenni a gazdasági társaságokat, mert gazdasági társaságok könyvelését az elfogadott határozat alapján a kincstár megbízási szerződéssel és nem alapfeladatként látja el. Tehát már el van fogadva a közgyűlés által az a határozat …..szó szerint kell venni, mert csak polgárjogi szerződéssel bízhatja meg, mert a gazdasági társaságok önállóak, tehát ezek egy polgárjogi gazdasági társaságok. Nem lehet rájuk oktrojálni egy kincstári alapító okirattal, hogy egy másik, tőle független szervezet az alapfeladatként könyvelje, gyakorlatilag. Tehát a kivitelezés ugyanaz, vagyis hát a megvalósítás ugyanaz, csak már úton jutottunk el odáig.

  Zsoldos Ferenc: Köszönöm szépen. Akkor viszont kérem, hogy a szavazást ismételjük meg, mert az én véleményem nem ez. Nem egyezik, és az eddigi pozitív, tehát az igen szavazataimat visszavonom.

  Tüttő István: Jegyzőnőt kérdezem ismét.

  Dr. Tuboly Marianna: Igazából, jó lenne, ha Zsoldos úr megfogalmazná, hogy mi a kifogása, mert a gazdasági társaságok könyvelését a kincstár fogja ellátni. Tehát, ha Ön ezzel egyetért, akkor nem értjük a kifogásnak a lényegét.

  Zsoldos Ferenc: Hol van annak a biztosítéka, hiszen Ön azt mondta, mivel gazdaságilag önállóak, hát ha ők adnak megbízást a könyvelésre, akkor valószínű, hogy a kincstár elvállalja. Ha nem adnak megbízást, akkor marad minden a régiben.

  Dr. Tuboly Marianna: Szeretném a biztosítékot is mondani. A biztosíték maga a közgyűlés, illetőleg a polgármester úrnak ezen határozat alapján a többségi tulajdonú gazdasági társaságokban többségi szavazata van. tehát a polgármester az egy szem szavazatával máris eldönti, hogy a gazdasági társaság a városi kincstárnál könyveljen, Kincstárral könyveltessen. Tehát többségben van, ezért eldönti egy személyben.

  Zsoldos Ferenc: Elnézést, nem kívánom az időt húzni. De nem tudok olyan jogszabályról, amely a gazdasági társaságok tekintetében kizárná azt, hogy a kincstárhoz tartozzon.

  Dr. Tuboly Marianna: Nem zárja ki.

  Zsoldos Ferenc: Hát ha nincs, akkor miért nem kerülhet be.

  Tüttő István: Szeretnék hozzátenni még egy mondatot. Egyébként nem lesz könnyű feladat, mert az 51%-os önkormányzati tulajdon melletti Kft-nél nem tudom, hogy hogyan tudjuk elérni. Nem tudjuk elérni.

  Birkner Zoltán: Igen, azt gondolom, hogy van nagyon egyszerű tisztázandó ügy. Én azt gondolom, hogy mondja el a Vikárius képviselője, mert nekünk Feri bácsi pont ugyanaz az elképzelésünk, ami Feri bácsié. De ez a gazdasági társaságokra vonatkozóan így valósítható csak meg, ez a technikai megvalósítási mód. Azért ijedtem meg Feri bácsi, hát az első perctől kezdve. És hogyha elmondja a Vikárius szakembere? Akkor kérem, polgármester úr hallgassuk meg.

  Kancsár Attila: A következő lenne a válasz az egyikre a GT. vonatkozik, tehát a gazdasági társaságokról szóló jogszabály és az ehhez kapcsolódó összes jogszabály. Tehát ez a gazdasági társaságok. A másik részre viszont az állami költségvetés és az állami költségvetéshez kapcsolódó összes, annak a végre hajtásához kapcsolatos összes jogszabály. Most a kettőt egybe tenni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy a kincstár a Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos összes jogszabály alapján fog működni, ugyanakkor láthat el olyan feladatot, ami nem a költségvetések alapján működik, tehát gazdasági társaságokról szóló jogszabályok alapján működik, és egy megbízási szerződés alapján fogja ellátni azt a feladatot, amit a költségvetés végrehajtásáról szóló összes jogszabály alapján az alapító okiratban, mellékletben felsorol, összes egyéb intézmény relációjában lát el. Tehát ez a különbség, hogy más jogszabály vonatkozik rá, és ennek a megoldása a GT-k esetében a megbízási szerződés. És, amit a jegyzőnő elmondott folyamatosan, tehát többszörösen is elmondott, az mind igaz és mind úgy valóságos.

  Tüttő István: Zsoldos úr akkor mi a válasz?

  Zsoldos Ferenc: Rendben van akkor.

  Tüttő István: Mert szeretnék akkor hallani, Zsoldos úr. Nem, úgy hanem megkérdezném, hogy ezek után fenntartod azt a korábbi?

  Zsoldos Ferenc: Fenn.

  Dr. Tuboly Marianna: Egy olyat tudnék javasolni, egy olyan megoldást, hogy az alapító okiratba kerüljön bele, mert ugye eddig a gazdasági társaságok nem voltak ugye a kincstár feladatai között, tehát kerüljön bele az alapító okiratba, de ne az intézmény listába, miszerint a kincstár megbízás alapján ellátja a gazdálkodó szervezetek, tehát itt az egyszemélyes, többségi tulajdonú gazdasági társaságok és a közhasznú társaságok könyvvezetését. Kötelezően. Tehát kötelezően ellátja ezeknek a könyvvezetését.

  Zsoldos Ferenc: Ide szerettem volna kilyukadni.

  Tüttő István: Akkor én felteszem szavazásra, amit a jegyzőnő elmondott. Alapító okirat módosításaként. Kérem, szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 3. határozati javaslatról a döntésüket.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 4. a kincstári mérleg szerint a vagyonának meghatározása.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A városi kincstári költségvetésnek meghatározása. Szavazunk, tehát az 5-ről.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 6-ról.

   

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az

  előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

   

  229/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztést megvitatta és a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a kapcsolódó Kormányrendeletek alapján az alábbi határozatot hozza:

   1. A kincstári intézmény megalapítása tekintetében:

   

   

  Határidő: folyamatos

  Felelős : Tüttő István polgármester

   1. A városi kincstárt vezető személyének pályázati útön történő kiválasztása tekintetében

  Határidő: 2000. augusztus 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   1. A városi kincstárt vezető személyének megbízása tekintetében

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : városi kincstár vezetője

   1. A kincstár mérleg szerinti vagyonának meghatározása tekintetében:

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

  városi kincstár vezetője

   

   

   1. A városi kincstár költségvetésének meghatározása:

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   1. A kincstár működése dokumentumainak meghatározása:

  Határidő: 2000. október 15.

  Felelős : városi kincstár vezetője

  Határidő: 2000. november 30.

  Felelős : városi kincstár vezetője

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : városi kincstár vezetője

  Határidő: 2000. november 15.

  Felelős : városi kincstár vezetője

  Határidő: 2000. november 30.

  Felelős : városi kincstár vezetője

  Határidő: 2001. január 1.

  Felelős : városi kincstár vezetője

   

   

  Tüttő István: Kérem szépen, úgy látom nincs több. Köszönöm az együtt működést. Munkánkat holnap 10,00 órakor folytatjuk.

   

   

  Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 21.45 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

   

   

  Kmf.

   

   

  Dr. Tuboly Marianna
  Tüttő István
  jegyző
  polgármester

   

   

  2000. július 5. folytatólagos

   

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

   

  Készült: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. július 5-én 10.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

   

  Az ülés helye: Vasemberház Dióssy-terem

  (Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.)

  Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

   

  Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Bodzai Tiborné, Burján Emese, kabinetvezetők, Karmazin József, Városi Főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Simánné Mile Éva, irodavezető, Kámán László IKI vezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Dr. Berlinger Henrikné igazgató, Dr. Buzás Judit tisztifőorvos, Dr. Papp Elemér megyei tisztifőorvos

   

  Megjelentek: Dukát Éva a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa.

   

   

  Tüttő István: Tisztelt közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, köszöntöm kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, az osztályok vezetőit és a Polgármesteri Hivatal munkatársait.

  Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

  Folytatjuk a tegnap megkezdett munkát. Most már a sorrendiség, a kimaradt napirendek sorrendjében megyünk tovább. Ugye abban maradtunk, hogy az 1., 2., tehát a Polgármesteri tájékoztató és Interpelláció a végére kerül.

   

   

  Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a nagyberuházások évközi helyzetéről (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

  1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendelet tervezet megtárgyalására (írásban)
  2. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

  3. Javaslat a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzéséhez kezességvállalásra (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

  5. Javaslat a Kanizsa TV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

  7. Javaslat Nagykanizsa-Városközpont 001/A jelű tömb szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának elfogadására (írásban)
  8. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  9. Javaslat a Nagykanizsa, Hevesi S. úttól K-re fekvő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata elfogadására (írásban)
  10. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

    

  11. Javaslat Nagykanizsa, Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési terve és helyi építési szabályzata elkészítésére (írásban)
  12. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  13. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működéséről (írásban)
  14. Előadó: Tüttő István polgármester

  15. Beszámoló az V. Országos Főépítészi Konferencia előkészületeiről
  16. Előadó: Tüttő István polgármester

  17. A Szent Cecília Zeneiskolával kötött közoktatási megállapodás módosítása (írásban)
  18. Előadó: Tüttő István polgármester

  19. Javaslat az ifjúsági ügyek integrált képviseletére a döntéshozatalban (írásban)
  20. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  21. Javaslat a Szociális és Egészségvédelmi Alapra benyújtott alapítványi kérelem támogatására (írásban)
  22. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

  23. Javaslat a Közterület – Felügyeleti Iroda kerékbilincs használatához közreműködő alkalmazására (írásban)
  24. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

    

   Zárt ülés:

  25. Dr. Kremzner István lakástámogatási kérelme (írásban)
  26. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

  27. Előterjesztés Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok lakásvásárlási támogatási kérelme (írásban)
  28. Előadó: Tüttő István polgármester

  29. Javaslat Tatár Csaba kedvezményes letelepedési támogatására (írásban)
  30. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  31. Fellebbezések (zárt ülés, írásban)
  32.  

   Nyílt ülés:

  33. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)
  34. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  35. Javaslat a Szociális Foglalkoztató és az Ingatlankezelési Intézmény további működésének lehetséges szervezeti formáira (írásban)
  36. Előadó: Tüttő István polgármester

  37. Az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt javaslatokra tett intézkedések
  38. Előadó: Tüttő István polgármester

  39. Előterjesztés a helyi irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 11/2000(III.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
  40. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

  41. Előterjesztés a Nagykanizsa Csengey u. 89. szám alatti ingatlan (volt VGV irodaház) értékesítéséről (írásban)
  42. Előadó: Tüttő István polgármester

  43. Előterjesztés a Nagykanizsa Északkeleti városrészben található 1841/4 hrsz. ingatlan fennmaradó részének értékesítéséről (írásban)
  44. Előadó: Tüttő István polgármester

  45. Előterjesztés a Nagykanizsa, Teleki u. – Kórház u. által határolt terület hasznosításáról (írásban)
  46. Előadó: Tüttő István polgármester

  47. Előterjesztés a Nagykanizsa, Erzsébet tér Északi térfalának rehabilitációs koncepciójáról (írásban)
  48. Előadó: Tüttő István polgármester

  49. Javaslat Nagykanizsa Magyar u. – 7-es főút körforgalmi csomópont kialakítás támogatására (írásban)
  50. Előadó: Tüttő István polgármester

  51. Előterjesztés a Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti pincehelyiség értékesítésére (írásban)
  52. Előadó: Tüttő István polgármester

  53. Javaslat a Nagykanizsa Kinizsi utca 3. szám alatt található orvosi szolgálati lakások elidegenítése tárgyában (írásban)
  54. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

  55. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)
  56. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  57. Előterjesztés a GIB Hungary Kft. vásárlási szándéka a Thury Laktanya Csapatművelődési Otthonra (írásban)
  58. Előadó: Tüttő István polgármester

  59. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása (írásban)
  60. Előadó: Tüttő István polgármester

  61. Javaslat a polgármester és alpolgármesterek illetményének, valamint képviselői tiszteletdíjak törvény szerinti rendezésére (írásban)
  62. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

  63. Javaslat a Kisfakosi Polgárőr Egyesület, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – a Közterület – Felügyeleti Iroda működésével kapcsolatos – együttműködési megállapodásra (írásban)
  64. Előadó: Tüttő István polgármester

  65. Javaslat “A Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda támogatására (írásban)
  66. Előadó: Tüttő István polgármester

  67. Beszámoló a Nagykanizsán 2000. szeptember 8-9-én megrendezendő Európa Napok szervezésével kapcsolatos előkészületekről (írásban)
  68. Előadó: Tüttő István polgármester

  69. Javaslat a Teleki u. 1. és Teleki u. 3. sz. alatti épületek nyomásfokozó berendezésének önkormányzati tulajdonba történő átvételére (írásban)
  70. Előadó: Tüttő István polgármester

  71. Előterjesztés Alapítványok támogatására (írásban)
  72. Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

   Balogh László bizottsági elnök

  73. Tájékoztató a város lakosságának egészségállapotáról (írásban)
  74. Előadó: Dr. Buzás Judit tisztifőorvos

  75. Javaslat harangjáték nagykanizsai telepítésére
  76. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  77. A MÁV NTE támogatási kérelme
  78. Előterjesztés a Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. sz. alatti társasházban lévő szükséglakás értékesítéséről (írásban)
  79. Előadó: Tüttő István polgármester

  80. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  81. Előadó: Tüttő István polgármester

  82. Interpellációk, kérdések (írásban)

   

   

  1. Tájékoztató a nagyberuházások évközi helyzetéről (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Hát az egyik komoly nagyberuházás, amiről a tájékoztatót adjuk, éppen a Városi Könyvtár beruházása. Erre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy ütemezett és terv szerinti időre sikerült mindent biztosítani. A területet is átadtuk. Azt hiszem, ennek a kronológiáját most újra elmondani nem szükséges. Örömmel mondhatjuk, hogy a beruházó a munkaterületen dolgozik. Egyetlenegy kifogás merült fel a munkával kapcsolatban, egy lakó hívott fel a hétvégén, hogy olyan fák kivágására sor kerül, amely szerinte nem lenne szükségszerű. Én szóltam az illetékeseknek, hogy vizsgálják meg, tehát feleslegesen ne vágjunk ki úgy fát, amely nem akadályozza a munkálatokat. Azt a választ kaptam, hogy a kivágott fa mindenképp az épület alá esett volna, és így bármennyire is sajnáljuk, de hát majd pótolni kell más területen vagy a közelben. Az is igaz, hogy egy fa pótlása, az hosszú, hosszú évtizedek után lehetséges, de a reményeink szerint azért az a könyvtár, ami ott épül, az nemcsak a fákat pótolja, hanem sok minden másban is előnyöket biztosít a város és környezete számára. Szeretném jelezni, hogy a következő olyan címzett állami támogatással épülő beruházás, ami nagyberuházásnak számít, az a Nagykanizsa-Palin Általános Iskola bővítéses rekonstrukciója. Itt szintén arról számolhatunk be, hogy a munkák ütemesen, a megadott kereteken, tehát pénzügyi kereteken belül zajlanak. Az ünnepélyes átadást, azt ebben az évben fogjuk megtenni, mert a második ütem most fog befejeződni. A csapatrendelő átalakítására vállalkoztunk, ennek az anyaga is Önök előtt van. A csapatrendelőt pedig a korábbi döntésünk alapján 173 millió Ft-ot irányoztunk elő ennek az átalakítására. Az anyagból kiderül, hogy mindösszesen, szóval ez a feladat is a szerződések alapján határidőre remélhetőleg, és a megadott kereteken belül, sőt takarékosabban is megvalósul. Miklósfa városrész csatornázása szintén a nagyberuházások között említett. A miklósfai csatornázás második üteme most van folyamatban, nemsokára befejeződik. Ezen beruházásokról adtunk tájékoztatót. Kérdezem Önöket, hogy van-e észrevételük, kérdésük? Cserti Tibor úr, ügyrendi gomb.

  Cserti Tibor: Énnekem az ügyrendi javaslatom az lenne, hogy elég sok napirendi pont megtárgyalása van előttünk, ugye a tegnapi feladatok alapján 59 napirendi pontból durván 17-et tárgyalt meg a tisztelt képviselőtestület. Maga az előterjesztés, amiről tetszett beszélni részletesen, témánként, nagyon jól előkészített. Tehát ilyen értelemben a lakosság tájékoztatását is fontosnak tartom, de hogyha érdemben … tárgyalni, akkor lehetőleg arra kérem polgármester urat, hogyha egyetért a többi képviselőtárs velem, hogy gyorsítva tárgyaljuk, amennyire lehetséges. …

  Tüttő István: Nem tudtam rövidebben elmondani, mert ezek az alapvető kérdések voltak a nagyberuházással kapcsolatban, de egyetértek. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom nincsen, akkor lezárom a vitát. Kérem Önöket, hogy fogadják el a tájékoztatót. Szavazzunk. A sajtónak pedig adunk anyagot, hogyha szükségesnek látják, tájékoztathatják a lakosságot.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  230/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagyberuházások évközi helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul veszi.

   

   

  1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendelet tervezet megtárgyalására (írásban)

  Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Akadály az, hogy Csákai, akkor kérdésemre máris a választ megkaptam, tehát nincs akadály. Megkérdem Kelemen Z. Pál urat, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében van-e kiegészítenivalója a napirendhez?

  Kelemen Z. Pál: Csákai Iván képviselőtársam munkahelyi elfoglaltsága miatt ma nem tud jelenni, és megkért arra, hogy ismertessem a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatait. Ha Önök előtt fekszik a javaslat, az eredeti javaslat, akkor a 2. oldalon 3. § (1) d. pontja, valamint a 12. §-ban nem az van írva, hogy Gondozóház I-II., hanem Gondozóház, hiszen összevonásra kerül az új helyen.

  Az 5. oldalra lapoznak képviselőtársaim, az 5.a. szakasz 7. pontja az alábbiakkal egészül ki, vagy módosul: az intézményvezető kinevezése és felmentése tekintetében a munkáltató jogokat gyakorol.

  Az 5.b. szakaszban, ez 6. oldalon van, a 4. pont alábbiak szerint módosul: az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja az egyéb, s az egyéb a kihangsúlyozandó munkáltatói jogokat.

  A 7. oldalon, a 6. § (7) bekezdése helyesen, …., a második 6. az a 7. Szó szerint így szól, az étkezési ellátás igénybevételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről a területileg illetékes szociális intézmény vezetője, a szociális, egészségügyi rászorultságot megalapozó jövedelemi, háziorvosi igazolás alapján dönt.

  A 9. § a 8. oldalon a következő módosítás, annak 3. bekezdése helyesen: az ellátásra való jogosultság elbírálásakor előnyt élvez a 62. életévét, illetőleg a reá irányuló nyugdíjkorhatárt betöltött rászoruló, aki

   1. egyedülálló, vagy egyedül élő
   2. rokkantnyugdíjas
   3. több igénylő esetén alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, egészségügyi állapota, vagy szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi.

  Irányadó, kijavított képviselőtársam, mi fogalmaztunk hibásan. Elfogadom.

  19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az intézmények térítési díját az ellátási formák szerint a 2. számú melléklet tartalmazza.” Azért mondom, mert az 1. és 2. számú melléklet – ha lapoznak képviselőtársaim, az eredetihez képest módosult, és ezekkel a módosulásokkal kérem elfogadni, amit bizottságunk egyhangúlag megszavazott, a rendeletjavaslatot.

  Tüttő István: Mivel a bizottság az előterjesztő is egyben, ezért a most elhangzottakat külön nem fogjuk módosítóként megszavazni, mert eleve ez az előterjesztés. Kérdezem, hogy van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen, lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk. Kérem, szavazzunk akkor a helyi rendeletről.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  29/2000.(VII.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2000.(VII.7.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásárokról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

  1. Javaslat a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzéséhez kezességvállalásra (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy minősített többség kell hozzá, hiszen kezességvállalásról van szó. Kérdésem lenne, hogy van-e valakinek észrevétele? Röviden annyit mondanék, hogy a televíziónak az eszközeinek a pótlására most egy olyan lehetőség nyílna, melyet maga a Kft. forrása adná a hátteret, csupán az önkormányzatnak kezességet kell vállalni, mert különben a Kft. önmagában nem elegendő bizalmi tőke ahhoz, hogy ezt a nagy összegű berendezést a szállító cég átadja.

   Cserti Tibor: Elöljáróban azt mondom, támogatom magát az előterjesztést. Egy formai észrevételem lenne ezzel …, készfizető kezességvállalásra kérnek bennünket. Az nyilvánvaló, a szerződéshez kapcsolódik. Ilyenkor célszerű lenne magát az alapszerződést is ide mellécsatolni, hogy tudjuk, hogy mihez adjuk a kezességet. Ebből a szempontból .. indokló részben 36 hónapos időtartamra és egy bérleti díj konstrukciónak a havi díja és egy beszerzési listát mellékelnek. Tehát ebből a szempontból – még egyszer mondom, támogatom az előterjesztést, de hát a részletek … a részletes szerződést, azt ismerni kéne, én javaslom, hogy ez még egyszer így ne kerüljön vissza közgyűlés elé, a polgármester úr kapjon arra felhatalmazást, hogy ennek az ismeretében ezt a szerződést írja alá.

   Gyalókai Zoltán: Egy kérdésem lenne. A határozatban szereplő összeg és a végén aláhúzott összeg nem egyezik. Ennek van valami különleges oka, vagy elírás?

   Tüttő István: Az a 11 millió 531? Mert 2.300 ezret le kell vonni, mert ugye az a kezdő bérleti díj, az már, azt azonnal be kellett fizetni. Tehát ennek a különbségéről kell kezességet vállalni. Így elfogadható? Tehát kezességet nem a teljes összegre vállalnunk, mert ugye azt az egy havi részletet be kell fizetni, arra nem kell kezesség, hiszen azt ott letesszük, maga a Kft., és a fennmaradó részre kell, és az a 11.300 eFt. Úgy látom nincs több, akkor lezárnám. Kérem a döntésüket a határozati javaslatról. Minősített többség kell.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   231/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Kft. technikai berendezéseinek pótlása és bővítése érdekében biztosítékként kezességet vállal 11.312.800 Ft összeg erejéig.

   Határidő: 2000. július 6.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. Javaslat a Kanizsa TV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Én kérném, hogy a felügyelő bizottsági tagokra a javaslatokat, nem azt mondom, az oldalak, de hát, akinek van ilyen javaslata az tegye meg. Kérném az első jelentkezőt. Ügyrendi?

  Röst János: Nem ügyrendi javaslatom lenne, de mégis hasonlít hozzá. Azt szeretném kérni, hogy az 5 fő helyett, ami be van terjesztve, 3 tagú felügyelő bizottság legyen megválasztva. Úgy gondolom, hogy 5 fő nem szükséges. S azt kérném, hogy 3 főre tegyenek javaslatot képviselőtársaim.

  Tüttő István: Van rá lehetőség, 3-5-ig. Akkor ezt ügyrendiként kezelem mégis. Tehát szavazzunk arról, Röst úr azt javasolja, hogy 3 fős legyen a felügyelő bizottság. Kérem, szavazzunk. Én, mint előterjesztő, támogatom.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor kérdezem Kelemen Z. Pál urat, van-e javaslat?

  Kelemen Z. Pál: Én gyorsan szavaztam, de javaslatom az van tisztelt polgármester úr. Képviselőcsoportunk a televízió felügyelő bizottságába Lovrek Katalint javasolja. Lovrek Katalin, hát nem jogosított fel, hogy a korát elmondjam, 30 éves, de azért elmondom, nem fogja szégyellni, mert szép, fiatal és csinos. Egyetemi végzettségét a Pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetemen szerezte, gazdasági szakember, személyét mi javasoljuk.

  Dr. Kalmár Béla: Mészáros Józsefet ajánlom a Kisgazdapárt részéről. Személyi adatairól nem tudok nyilatkozni, csak azt tudom, hogy hol lakik, Teleki u. 1/b…

  Tüttő István: Ne mondjunk semmit, mert akkor zárt ülést kell elrendelnem. Egy kérdésem azért lenne, az illetők, akik szóba kerülnek, elvállalják? Tehát az nem lehet, hogy utólag kiderül, hogy nem vállalnák el, csak javasoltuk?

  Tóth Zsuzsanna: Képviselőcsoportunk Cseresznyés Pétert szeretné a Kanizsa TV Kft. felügyelő bizottságába javasolni. Cseresznyés Péter jelenleg vállalkozó, de közgazdasági tudással, ismeretekkel bír, illetve pedagógiai, népművelő végzettsége van.

  Tüttő István: Hozzájárulnak a nyilvános üléshez, ezt bejelentem, és akkor lezárom a vitát. Szeretném, ha most szavaznánk a felügyelő bizottsági tagokról. Minősített többség kell, és kérem nevenként. Először Lovrek Katalin.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ezt követően Mészáros Józsefről kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És Cseresznyés Péterről kérem a szavazást.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  232/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főben határozza meg, tagjainak a következő személyeket választja:

   1. Lovrek Katalin
   2. Mészáros József
   3. Cseresznyés Péter

  Felkéri a polgármestert az alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtására.

  Határidő: 2000. július 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat Nagykanizsa-Városközpont 001/A jelű tömb szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának elfogadására (írásban)
  2. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

    

   Tüttő István: Kérdezem, Antalics Dezső bizottsági elnök urat jelöltük előterjesztőként, valakit megbízott-e? Akkor kérdem, hogy van-e kiegészítenivaló Gyalókai úr?

   Gyalókai Zoltán: …. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság … (mikrofon nincs bekapcsolva, nem érteni)

   Tüttő István: Ennyi? Köszönöm. Azt szeretném jelezni, hogy a törvényeknek megfelelően minden szakterületről a véleményeket kikértük, azok beérkeztek. A lakosság véleménye is ki lett kérve. Tehát minden olyan esetben, amely itt a rendezési terv szabályozással kapcsolatos, ezeken az úgynevezett kötelező véleménykéréseken túlvagyunk és ezt követően került Önök elé.

   Tóth Zsuzsanna: Jelen voltam azon a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsági ülésén, ahol többek között az érdekeltek, a lakók is képviseltették magukat és próbáltak közös megoldást találni arra, hogy érdekek ne sérüljenek. Ezen az ülésen nem került arra sor, illetve arra konkrét választ nem kaptak a lakók, hogy ezek az újonnan felülépült épületben, amiben most itt 10 számú jel van, itt tervrajzon, mi történik az általuk kiépített parkolókkal, mivel a parkolók a feltételei annak, hogy ők a lakhatási engedélyük birtokába kerülhessen. S szeretném megkérdezni főépítész urat, hogy erősítsen meg abban, hogy a parkolók jelenleg attól, hogy az út ki lett sajátítva, még megmaradnak jelen helyzetükben és egyáltalán arról, hogy hogyan illeszkedik a TV-2 számmal jelzett terület … az az útkisajátítás.

   Karmazin József: A terv tartalmazza ezt a lakossági igényt, ugyanis a Király u. 31. lakói azt a kérdést vetették fel, hogy az építési engedélyben szereplő parkolási szükséglet, az a terven szereplő változtatások után is biztosítva legyen. A terv tartalmazza az épület az úttól délre a 35 parkolóhelyet, és az azt jelenti, hogy az út kialakításához nem kell igénybe venni parkoló-felületet, azonban az úttól délre lévő Király utcai hátsó kerteknek a beépítése során a kapunyitásokkal feltehetően egy-két parkolóhelynek majd az igénybevételére sor kerül, ez azonban nem függ össze az úttal, és az a kieső parkolás is biztosítható a területen, úgyhogy a lakók kérése tulajdonképpen teljesült.

   Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincs, akkor lezárom a vitát. Kérem, döntenünk kell szabályozás ügyében. Minősített szótöbbséget igényel a döntés. Akkor először a rendeletről szavaznánk.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

    

   30/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2000.(VII.7.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

   Tüttő István: Ezt követően a rendeleti javaslatot kérem, szavazzuk meg. Bocsánat, határozati javaslat. Ez egyszerű szótöbbséget igényel.

    

   A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

    

   233/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. számú melléklet szerint a Király u. – Kalmár u. – Vásár u. – Terv u. által határolt területre vonatkozó ÁRT szerkezeti illeszkedési lapot – mint településszerkezeti tervet – elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a városszerkezeti egységre készülő szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapjául használni.

   Felelős: Tüttő István polgármester

    

    

   Tüttő István: Bár én nem értek egyet ezzel a közbeszólással, mert a rendeletet meg kell szavazni, a rendeleti javaslat pedig arról is szól, hogy megszüntetjük az előző rendelet, tehát ezt mégis csak meg kell szavaztatnom. Kérem, szavazzunk, rendeleti javaslat.

    

   A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezeteket elfogadja és a következő rendeleteket alkotja:

    

   31/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2000.(VII.7.) számú rendelete a Nagykanizsa, Városközpont RRT szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 15/1999.(VI.13.) számú rendelet módosítására

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

   32/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2000.(VII.7.) számú rendelete Nagykanizsa-Városközpont 001/A jelű tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

    

  3. Javaslat a Nagykanizsa, Hevesi S. úttól K-re fekvő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata elfogadására (írásban)
  4. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

    

   Tüttő István: Itt Antalics Dezső úr szintén. Úgy gondolom, ugyanaz a megbízása Gyalókai úrnak.

   Gyalókai Zoltán: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ezt az előterjesztést is támogatja és kéri a közgyűlést az elfogadására.

   Cserti Tibor: Egy apró észrevételt szeretnék az anyaghoz fűzni, azzal, hogy nyilvánvaló, támogatom. Amit hozzátennék, az a következő. Körülbelül az a .. szabályozási terv időközben négyszer, ötször változott. Úgy hiszem, a tervező emlékszik talán még arra az időszakra, amikor … terület, hanem egyáltalán a Hevesi út bal és jobb oldalán … tervezése történt, … lehetőleg rugalmasabb szabályok …., lehetőleg a lakófunkciót, a Hevesi utca keleti …, az átszervezések kapcsán folyamatosan … Én úgy gondolom, hogy ez egy jó példája annak, hogy egy ésszerű … után, a későbbi szabályozási terveket már előrelátó módon tervezzük meg.

   Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen, lezárom a vitát. Bocsánat, akkor építész úrnak, Sónicz úr, fáradjon a mikrofonhoz. Nem vettem észre, hogy jelentkezett.

   Sónicz István: Két apró észrevétel, illetve javaslat lenne az eredeti előterjesztéshez képest. Alapvetően a közbenső egyeztetések, illetve észrevételek figyelembevételével. Az egyik a kitett rajzon pirossal módosítva került. Tulajdonképpen az építési hely határa került módosításra, 50 m-rel. Igen, az a pirossal. A másik észrevétel pedig egy értelmezési problémának kívánná az elejét venni. A rendelet 6. § (2) bekezdése, ami tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a környezeti hatástanulmány készítésére, illetve készíttetésére a jelenlegi érvényes törvények, illetve rendeletek vonatkoznak, és van egy olyan befejező mondat, ami tulajdonképpen ezt az egészet egy kicsit bizonytalanná teszi, tehát a vessző utáni, tehát a hatályosságuk alá eső beruházások tekintetében hatástanulmány készítése szükségtelen, s ez a félmondat, ez szükségtelen, mert tulajdonképpen, ha vonatkozik rá, akkor kell. Ez a félmondat, ez valószínű tévedésből, vagy valamilyen elírásból került bele. Vessző helyett pont és kész.

   Kelemen Z. Pál: Az illetékes bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ismeri ezeket a módosításokat? Pontosításokat. Elfogadható?

   Tüttő István: Én ezt meg is kérdezem. Tehát akkor nem fogjuk föltenni módosító indítványként. Kérem, lezárjuk a vitát, mivel több jelentkező nincsen. Először szavaznánk a rendeletről. Módosított rendeletről. Rendeletről van szó, tehát minősített többség kell.

    

   A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

    

   33/2000.(VII.7.) számú rendelet)

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2000.(VII.7.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

   Tüttő István: Akkor kérem a rendeleti javaslat 1. pontját, mely hatályát veszti a korábbi.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

    

   Tüttő István: A 2. pontjára kérem a szavazatot.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezeteket elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeleteket alkotja:

    

   34/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2000.(VII.7.) számú rendelete a módosított 52/1999.(X.14.) számú Nagykanizsa, Északkeleti Városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendeletének módosítására.

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

   35/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2000.(VII.7.) számú rendelete a Nagykanizsa, Hevesi és Boszorkány utcáktól keletre fekvő terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról,

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

   Tüttő István: És most határozati javaslatról szavazunk.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   234/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. számú mellékleten jelölt, a 7. sz. főközlekedési út – Hevesi u. – Récsei u. – Boszorkány u. – Balaton u. által határolt területre vonatkozó ÁRT szerkezeti illeszkedési lapot – mint településszerkezeti tervet – elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a városszerkezeti egységre készülő szabályozási terv és helyi építési szabályozat alapjául alkalmazni.

   Az új szabályozási terv és helyi építési szabályzat elfogadását megelőzően a jelenleg hatályos szabályozási terv és helyi szabályzat tervezési területre vonatkozó részeit is hatályon kívül kell helyezni, illetve módosítani szükséges.

   Határidő: 2000. szeptember 30. és folyamatos

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  5. Javaslat Nagykanizsa, Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési terve és helyi építési szabályzata elkészítésére (írásban)

  Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Ugyancsak kérdezem Gyalókai urat, hogy van-e észrevétel?

  Gyalókai Zoltán: Itt egy lakossági kezdeményezésről van szó. Az ott tulajdonnal rendelkezők szeretnék területüket belterületté vonatni. Azt a bizottság 2-3-szor visszakérte a Gazdasági Bizottsággal együtt. A lakók vállalták a szükséges költségeket. A rendezési terv az ő költségükre történik, sőt a későbbiekben is vállalták a közművekkel, utakkal, világítással való ellátást saját költségükön, s utána óhajtják értékesíteni lakótelekként. Kérem a közgyűlést, támogassa.

  Tüttő István: A vállalás, az milyen formában történt?

  Gyalókai Zoltán: A vállalás tulajdonképpen nyilatkozattétellel történt, és választottak egy közös képviselőt, illetve a nyilatkozatot az ott tulajdonnal rendelkezők aláírták.

  Tüttő István: Azért kérdezem, mert lehet vállalni úgy is, hogy mondjuk, aztán nyoma sincs. Tehát ezt kérdeztem, hogy megnyugtassuk saját magunkat, illetve, hogy tudjunk róla: Ezt azért említem, hogy tudjunk róla, hogy a vállalás, az garantált, tehát nem arról van szó, hogy csak jelezték.

  Kelemen Z. Pál: Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az a nyilatkozat, amit Gyalókai úr említett, azt is jelenti, hogy az önkormányzatnak költsége ezzel a belterületbe vonással kapcsolatban nem lesz? Sem közvetett, sem közvetlen. Erre kérek választ.

  Marton István: Az, hogy közvetett költsége se legyen az önkormányzatnak, az elképzelhetetlen, azt szerintem Kelemen képviselőtársam is tudja, mert a hatósági ügyintézés ennek a témának, az is költség, de ezen túlmenően tényleg nem merül fel érdemi közvetett költség sem. Azért kértem szót, mert a határozati javaslat, ami a 3. oldalon van, 4. francia bekezdés utáni első sor, s azt bizottsági ülésen én elmondtam, hogy kicsit csodálkozom, hogy nincs kijavítva, a tervezési feladathoz az építtető által helyett építtetők által, mert azért erősen félreérhető. Tehát a többes szám mindenképpen kell. És támogatom természetesen.

  Tüttő István: De ezt elfogadja a tisztelt bizottság.

  Tarnóczky Attila: A határozati javaslat mellé egy másikat hadd javasoljak Önöknek, ami arról szól, hogy az önkormányzat a területnek a közművesítési költségeit nem vállalja. Ugyanis valóban kezünkben egy nyilatkozat, a tulajdonosok nyilatkozata, mert mi van, hogy ha a tulajdonosok … és eladják, onnantól kezdve .. semmiféle .. természetesen nincsen. Bennem is él az aggodalom, amit Kelemen képviselő úr kérdésével kifejtett.

  Cserti Tibor: Gazdasági bizottsági ülésen részletesen kifejtettem, hogy körülbelül az ilyen jellegű feladatok megvalósítása milyen munkamegosztással jár az önkormányzat …. szeretnék velük foglalkozni. Hasonló egyébként, de picit kisebb kaliberű kérdés, mint anno a Szabadhegynek a belterületbe vonása, s utána a közművesítési feladatoknak …. elmaradását látom ismét előfordulni. Azzal, hogy itt nem csak lakásépítési területekről van szó, nyilvánvaló, a Kaposvári úthoz közeleső részen vállalkozási területeknek a megjelenése. Ebből a szempontból még egy két ütemes megvalósítása is több fázisban képzelhető el. Azokat az aggályokat én már … történne meg először, aztán utána majd futunk a feladatok megvalósítása iránt, aztán vagy emlékszünk a …feladatokra, vagy nem. Nem akarok senkit megsérteni, tehát én feltétlenül a lakásságnak ezt a kezdeményezését pozitívnak ítélem meg, mert mindenki a saját a tulajdonát legjobb módon kívánja hasznosítani. De ha ez a napirendi pont tárgyalása úgy következik be, hogy kötünk egy előszerzősét, amit a közgyűlés jóváhagyásával lép életbe és az mindenkit ennek alapján kötelez, az teljesen más. Ennek alapján nekem is kételyeim vannak. Tipikusan olyan projekt területnek tartom, amit önmagában, a legjobb szándéknak, lakossági kezdeményezés formájában, önállóan – az élet fogja igazolni – nem lehet megvalósítani. Mi pedig végig fogjuk verni az asztalt, mi elhatároltuk magunkat ettől, mindenki el fogja mondani a misét. Uraim, ez nem a vállalkozásnak az a formája, ami egyébként is idecsatolná a vállalkozásokhoz egyébként kapcsolható külső kormányzati és regionális támogatási formákat. Én a magam részéről ezért tartom egy nagy fogyatékosságának a legjobb szándék mellett.

  Tüttő István: De nyilatkoztak, hogy a közművesítéssel kapcsolatos költségeket a tulajdonosok vállalják és aláírták, de a tulajdonosok változhatnak, mi azért deklaráljuk, hogy nem fogjuk ezt. Mivel több jelentkező nincs, lezárom a vitát. Módosító indítványa volt Tarnóczky Attila úrnak. Elfogadja a bizottság?

  Gyalókai Zoltán: Én el tudom fogadni, a bizottság nevében nyilván nem tudok nyilatkozni.

  Tüttő István: Jó, rendben van, akkor szavazzunk róla. Az önkormányzat a közművesítés költségeit nem vállalja. Ez legyen benn a határozati javaslatban egy külön szakaszban. Alapközművek.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor kérdezem a határozati javaslatról a döntésüket.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

   

  235/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári u. – Téglagyári u. – a 3465/12 hrsz-ú út és annak meghosszabbítása a keleti irányban – Péterfai árok által határolt területet – a tömb tulajdonosainak kérelmére – rendezés alá vonja.

  A közgyűlés kijelenti, hogy a belterületbe vont terület alapközműveinek kiépítési költségeit az önkormányzat nem vállalja.

  A rendezési terv készítésének célja:

  A tervezési feladathoz az építtetők által készítendő megvalósíthatósági tanulmány tartozik, melynek alapja a terület-előkészítés feladatainak ütemezése, az előkészítés és a megvalósítás várható költségei kimunkálása; meghatározva, hogy azok kiépítése milyen telektulajdonosi garanciák mellett valósulhat meg.

  A rendezési terv jóváhagyásához ennek megfelelően településfejlesztési döntés kapcsolódik.

  A terv készítése során a törvényi előírások szerint biztosítani kell az érintettek véleménynyilvánítási lehetőségét. Ennek érdekében a fenti döntést nyilvánosságra kell hozni.

  Határidő: a fenti döntés nyilvánosságra hozatalára 2000. július 31.

  a terv és a megvalósíthatósági tanulmány előterjesztésére 2000. november 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működéséről (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Az írásos anyag Önök előtt van. A polgármester, illetve hát személyemben tagja vagyok ennek a tanácsnak, és arra kötelez a közgyűlés, hogy beszámoljak évente erről a munkáról, ami ott folyik. Hát azt szeretném jelezni, hiszem mindannyiunk előtt ismert, hogy ez egy új, tehát nem egy régi keletű szervezet. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működéséről. A lényeg az, hogy a működés feltételei ma már adottak. A Regionális Fejlesztési Tanács pedig olyan feladatokat tűzött maga elé, amely Győr-Moson-Sopron, Vas megye és Zala megye céljainak az elérését szolgálja. Fontosnak tartom, hogy első, tehát pénzzel is már igénybevehető döntését a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részben nagykanizsai Logisztikai Szolgáltató Központ céljára biztosította, és a jelenleg ismert programokban is a dél-zalai térség úgynevezett felzárkóztatása is szerepel a tanács céljai között. Hát én igyekszem képviselni is, hogy ez a cél, ez meg is valósuljon, illetve nehogy feledésbe merüljön. Kérdezem, hogy van-e észrevétel? Úgy látom nincsen, akkor lezárnám a vitát. Kérem Önöket, hogy fogadják el a beszámolót a határozati javaslatnak megfelelően. Szavazzunk.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   236/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

   Felkéri a polgármestert, hogy a Tanács és Bizottságai munkájában Nagykanizsa térsége érdekeit továbbra is hatékonyan képviselje.

   Határidő: folyamatos

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. Beszámoló az V. Országos Főépítési Konferencia előkészületeiről

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A polgármesteri beszámolóban már korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város elnyerte az V. Országos Főépítészi Kollégium javaslatára a 2000. évi konferencia rendezésének jogát. Az ad hoc bizottság utolsó ülését Nagykanizsán tartotta, és erre a konferenciára augusztus 23-24-25-én kerül sor városunkban. Új elemmel színesítenénk ennek a főépítész konferenciának az eddigi életét, Év Főépítészi Díjának alapítását határoztuk el, kérem, hogy ezzel értsenek egyet. Azok a költségek, melyeket erre a költségvetésben meghatároztunk, fedezetet nyújtanak ennek a díjnak az alapítására. Egyszeri alkalomról van szó a város részéről, a továbbiakban, ha maga ez az építész konferencia úgy dönt, akkor mindig az a rendező város vagy település fogja ezt a díjat átadni, illetve hát alapítani, vagy átadni és biztosítani, aki majd rendezését is vállalja a konferenciának. Nem tudom, hogy van-e kérdésük a leírtakkal kapcsolatban. Nincsen. Véleményük van-e? Úgy látom, az sincsen. Kérem akkor a határozati javaslat megszavazását. Pontonként. Az 1-est kérem.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Aztán van-e, arra nem tértem ki, javaslatot tettünk a Megyei Jogú Város Címere díj elnyerésére. Hát kérdezem, hogy erre vonatkozóan sem tettek fel kérdést. Kérem, szavazzunk, mivel az önkormányzat dönthet. A személy nem nagykanizsai, tehát egyik feltétel adott, a másik pedig, hogy sokat tett ezért az építészeti feladatért. Minősített többségre van szükség.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

   

  237/2000.(VII.5.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértően támogatja, hogy az V. Országos Főépítészi Konferencián első ízben átadásra kerülő Év Főépítésze Díj alapítója a Konferencia mellett Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen.
   2. Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, és a Díj átadására 2000. augusztus 25-én.

    Határidő: 2000. augusztus 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. A közgyűlés nem támogatja “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozását.

   

   

  1. A Szent Cecília Zeneiskolával kötött közoktatási megállapodás módosítása (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kérdezem, Plánder Katalin itt van, mert meghívtuk a mai ülésre? De hát csak azért hívtuk meg, ha véletlenül kérdés lenne, ő tudna igazán válaszolni rá. Kérdezem, hogy van-e Önök részéről kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? A Szent Cecília Zeneiskola zeneoktatást végez a Miklósfai Általános Iskolában a ´99-2000. évtől.

  Balogh László: Szeretnék utalni rá, hogy az OKSB egyhangúlag támogatta a kérelmet, mert örültünk annak, hogy ez a szelet is továbbra színesíteni Kanizsa kulturális palettáját, mint ´94. óta, eztán is. Itt igazából 36 fő miklósfai diák zenetanításáról van szó. Én kérem, hogy támogassák.

  Tarnóczky Attila: Ugyan a 3. határozati javaslathoz minősített szótöbbség kell a benne szereplő összeg miatt, de azt szeretném jelezni, hogy az eddigiekhez képest ez megtakarítást jelent. Tehát hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor érvényes a korábbi szerződés a maga lényegesen nagyobb összegével.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincs, lezárom a vitát. Határozati javaslatokról döntünk. 1. számúról kérem. Minősített többséget igényel.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 2-est kérdezem. Itt egyszerű szótöbbség kell.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És kérdezem, hogy a 3-asra mi a szavazatuk?

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És a 4-est kérdezem.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  238/2000.(VII.5.) számú határozat

   

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Cecília Zeneiskola fenntartójának zeneoktatás céljára a megállapodásban foglaltak szerint a miklósfai általános iskolában a tartós helyhasználatot biztosítja.
   2. Határidő: 2000. szeptember 1.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében eljárva az 1994. július 19-én kötött közoktatási megállapodást 2000. június 30-i hatállyal megszüntesse.
   4. Határidő: 2000. szeptember 1.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Plander Katalin által fenntartott Szent Cecília Zeneiskolával a 3. számú mellékletben található megállapodást kösse meg. Évente 350.000 Ft, azaz Háromszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti, továbbá – telephely bejegyzése esetén – a bérleti jogviszonyból eredő, valamint a használat során felmerülő költségek megfizetésétől eltekint.
   6. Határidő: 2000. szeptember 1.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   7. Az 1999/2000. tanévi támogatás mértéke az érvényben levő megállapodás szerint kerül kiszámításra. A 2000/2001. tanévi finanszírozás a határozat 3. pontjában rögzítetteknek megfelelően történik.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat az ifjúsági ügyek integrált képviseletére a döntéshozatalban (írásban)
  2. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

    

   Tüttő István: Az OKSB elnökét kérdezem, mint előterjesztőt, hogy van-e kiegészítenivalója?

   Balogh László: A félreértések elkerülése végett mindenképpen szeretnék néhány mondatot hozzáfűzni az anyaghoz. Szükség lenne az ifjúsági ügyek integrált képviseletére a döntéshozatalban, ez az OKSB álláspontja, mert – egy tételmondat – az élet minden szférájában érintett, érdekelt fél az ifjúság. Az üzenetértéken túl praktikus haszna is lenne, ha az ifjúságot a saját helyi értékén kezelnénk az önkormányzati munkában, struktúrában. Azt hiszem, mindenki számára világos lehet, hogy milyen veszélyeztetett helyzetű az ifjúság jelenleg, s a jövőben még inkább ilyenné lehet. Ezért ez a mostani alternatíva, melyet az OKSB egyhangúlag terjeszt a közgyűlés elé – fontos megjegyeznem, hogy egy régebbi határozatával az OKSB a határozati javaslat B pontjával ért egyet, mely szerint az OKSB helyett hozzunk létre egy 7 fős Oktatási és Kulturális Bizottságot, illetve egy 5 fős Ifjúsági és Sportbizottságot. Így a jelenlegi 11 fős OKSB helyett csupán egy fővel növekedne a létszám, de az is belsős lenne, képviselő, így ennek anyagi vonzata nem is lenne. A plusz költség legfeljebb a bizottsági elnöki díjazás lenne, de ez az ifjúsági tanácsnoki díjazással megegyező, s különben is van olyan fontos az ifjúság ügye Nagykanizsa számára, hogy remélhetőleg a B változatot támogatják. Ez egyébként az országos és a megyei döntéshozatali struktúrát is jobban leképezi. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Sajnálom, hogy kevesen vagyunk, mert a téma van olyan súlyos, hogy bővebb körüljárást is megérne. Én kérem, hogy az alternatívából legalább az egyik változatot támogassák.

   Bicsák Miklós: Én nagyon röviden gazdasági oldalról tisztelettel kérdezném a jelenlévő megcsappant FIDESZ képviselőtársaimat – nem tudom, tegnapi napért elnézést kérek, saját gazdasági ügyemben egész napos tárgyalásom volt, de máma meg vagyok rökönyödve, hogy ilyen kevesen vannak a FIDESZ oldalról, nemcsak a fő kérdésekre kell eljönni, hanem másnap is képviselni kell Nagykanizsa város ügyét – kérdésem a következő az Oktatási bizottsági elnök úrhoz, hogy ezt a bizottságot létrehozzuk, miért nem tudja ellátni – kérdésem – a jelenlegi Oktatási Bizottság, hiszen oly szakmailag kiváló szakemberekkel, létszámban, megfelelően dolgoznak, végzik a város érdekében a napi, illetve a mindennapi munkájukat. Most anyagilag, egyéb, megint a költségvetést terheljük tiszteletbeli díjakkal, meg stb., stb. Én úgy érzem, azért vagyunk, hogy mennél gazdaságosabban odafigyeljünk a városnak a büdzséjére, meg ehhez hasonló, erre itt bizottságokat, meg ehhez hasonló ilyen dolgokat kitalálunk. Kérdésem, hogy miért szükséges?

   Röst János: Bevallom őszintén, nem értem a B pont beterjesztését, ez egy SZMSZ-t érintő kérdés, a SZMSZ-re volt az elmúlt egy évben közel 8 fajta változat beterjesztve, egyik se lett megtárgyalva, én nem hiszem, hogy ennek a napirendnek a keretén belül SZMSZ döntést szabadna meghoznunk. Én javaslom, hogy a B pontról ne szavazzunk. A FIDESZ egyébként ígérte, hogy az SZMSZ komplex módosítását behozza a közgyűlés elé most már szeptembertől kezdődően. Nagy türelemmel várom, és az összes bizottságnak a sorsát én szerintem egyszerre kell eldönteni. Ez egy kimazsolázása lényegében az SZMSZ-nek, és én szerintem ebben a pontban meg se lehet szavazni SZMSZ szerint ezt a kérdést. Tehát az a kérésem, hogy a B pontról ne szavazzunk.

   Tüttő István: De felhívnám a figyelmet, az A pont is érinti az SZMSZ-t, ha eldöntjük, akkor máris érinti.

   Balogh László: Néhány mondat erejéig egy viszontválaszt hadd tegyek. Először Bicsák képviselőtársamnak. Épp azt próbáltam elmagyarázni, hogy ez nem jelentene plusz költséget. Nem akarom elismételni még egyszer, és a téma fontossága viszont megérné azt, hogy az önkormányzati struktúrában különváljon ez a bizottság, amely eleve egy nagyon komplex tartalommal rendelkezik. Kérem szépen, oktatás, kultúra, sport, ifjúság, azt hiszem, van olyan nagy terület, hogy megérné az átgondolást. Vegyék ezt segélykiáltásnak részünkről. Én tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg nem fog átmenni ez mostani alkalommal. Egyszer már próbálkoztunk, még többször is fogunk próbálkozni. Röst úrnak pedig annyit, hogy én sem érzem a felvetését jogosnak. Miért ne kezdődhetne el ez az SZMSZ módosítási folyamat akár ezzel a jogos, számunkra, sokak számára talán jogos lépéssel?

   Röst János: Én nem mennék bele ebbe a vitába, hogy jogos vagy jogtalan. Teljesen értelmetlen ez a vita ilyen értelemben. Volt igény egyébként más bizottságoknak a szétszedésére, ilyen volt például az Ügyrendi, Jogi, Közrendi. Nagy valószínűséggel megérne egy mesét, vagy misét a gazdasági és a városüzemeltetés szétszedése. Azzal nem értek egyet, hogy belopva egy más jellegű határozati javaslatba, bizottsági struktúráról döntsünk. Én úgy gondolom, nem ez a témája, nem ez a formája ennek a döntésnek. Az, hogy ha ez visszajön a közgyűlés elé és ebből vita lesz, nagyon szívesen elmondom a véleményemet, de én úgy gondolom, hogy ezt vonja vissza a beterjesztő.

   Tüttő István: A vitát lezárom. Döntsünk, végül is a szavazással el tudjuk dönteni, hogy melyiket választjuk. Először az A verziót teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk. Minősített többség kell.

    

   A közgyűlés 7 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslat nem fogadja el.

    

   Tüttő István: Kérem a B-re a szavazatukat.

    

   A közgyűlés 6 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

    

   239/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja sem ifjúsági tanácsnok megválasztását, sem Oktatási és Kulturális, illetve Ifjúsági és Sportbizottság felállítását.

   Felelős: Tüttő István polgármester

    

    

  3. Javaslat a Szociális és Egészségvédelmi Alapra benyújtott alapítványi kérelem támogatására (írásban)

  Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Kérdezem Kelemen Z. Pál urat, hogy Csákai úr távollétében?

  Kelemen Z. Pál: Sem hozzátenni, sem elvenni nem tudok abból, ami az írásos anyagban van. Kérem, hogy a határozati javaslatban a három támogatást, a Lions Club Pécs Normandia Alapítvány, a “Vakvilág Szeretetszolgálat” Alapítvány és “Magzatburok” Alapítvány támogatását szíveskedjenek megszavazni.

  Tüttő István: Van-e egyéb észrevétel? Kérem, akkor szavazzunk. A vitát lezártam. Minősített többség kell ide is.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  240/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata lapján az Egészségvédelmi Alapból az alábbi alapítványok támogatását hagyja jóvá:

  Határidő: 2000. július 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a Közterület-Felügyeleti Iroda kerékbilincs használatához közreműködő alkalmazására (írásban)

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Törőcsik Pál alpolgármester úr az előterjesztő. kérdezem, van-e kiegészítenivalója?

  Törőcsik Pál: Kiegészítenivalóm nincs. Kérem, támogassák a határozati javaslatot. A szakbizottságok megtárgyalták, támogatták.

  Tüttő István: Észrevétel van-e? Úgy látom nincsen, akkor lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Egyszerű szótöbbség kell.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  241/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a kerékbilincs használatához a Közterület-Felügyeleti Iroda közreműködőt alkalmazzon. A közreműködő kiválasztása pályázat útján történik.

  A közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a pályázat feltételeit meghatározza, valamint a pályázatokat elbírálja.

  Határidő: 2000. szeptember 15.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Zárt ülés

  A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

  A közgyűlés 242/2000.(VII.5.), 243/2000.(VII.5.) és 244/2000.(VII.5) számú határozata később kerül kihirdetésre.

  A közgyűlés 245/2000.(VII.5.) – 262/2000.(VII.5.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

   

  Tüttő István: A lakosság egészségügyi állapotáról szóló anyaghoz körülbelül 15,00 órára érkezik ide a megyei tisztiorvosi szolgáltat főorvosa, azt eleve hagyjuk arra, amikor megérkezik.

   

   

  1. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)
  2. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

    

   Tüttő István: Balogh László urat kérdezem, hogy van-e?

   Balogh László: Feltétlenül szeretnék néhány mondatot szólni az ügy érdekében, mert személy szerint nem örülnék neki, ha elsikkadnánk a téma mellett. Tehát arról van szó, hogy a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület kéréssel fordult hozzánk, hogy a saját tulajdonát képező homokkomáromi ingatlanán önkormányzati támogatást kapjon egy alkotóház felújításához, létesítéséhez. Egyszeri, egy alkalomra szóló 1,3 millió Ft támogatást kér. Az OKSB ezt 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodással támogatta, a Gazdasági Bizottság 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodással támogatta. Ezen számadatokat két egymástól független bizottság esetén ajánlom figyelmükbe, tehát egyöntetű volt a támogatás. A határozati javaslatok is ezt erősítenék meg, és felhívnám arra a figyelmet, hogy a megállapodásban benne foglaltatik az, hogy ezért valamit ad is vissza az egyesület, és ténylegesen csak egyszeri, egy alkalommal kívánt ilyen támogatást Nagykanizsa részéről. Amit ad – ezt olvashatják, de hadd utaljak még egyszer rá –, nyaranta egy hétig 25 fő részére biztosítana üdülési lehetőséget ebben az alkotóházban. Ezen kívül a művészeknek is biztosítana a nyári időszak előtt, után alkotási lehetőséget és ott tartózkodási lehetőséget ebben az alkotóházban. És ezen kívül látjuk, hogy alkotásokat is kapnánk vissza tőlük. Nem akarom mondani a konkrét számadatokat. Mindezeket figyelembe véve remélhetőleg nem fognak tisztelt képviselőtársaim kultúraellenesen szavazni.

   Dr. Gőgös Péter: Én csak kérdezni szeretném, hogy ebben az épületben vajon elfér-e 25 fő, hogyan lehet ott elszállásolni történetesen egy egyhetes tábor alkalmával, illetve, hogy ez az egy hét mikor lenne biztosítva, mert ha télen, akkor nekünk az nem annyira szerencsés, inkább, ha valami nyári …

   Balogh László: Aki volt ott, tudhatja, hogy bőven elfér ott 25-30 gyermek is. Ez egy kis udvarház jellegű építmény Homokkomárom központjában, valamikor műemlék jelleggel is bírt, és a megállapodásban pedig benne van konkrétan, hogy a nyári főidőszakban biztosítaná az egyesület 25 kanizsai diák képzőművészeti foglalkozásokkal egybekötött üdülését.

   Tüttő István: Lezárom a vitát. Szavazzunk a határozati javaslatokról. Az 1-est kérem. Minősített többség kell hozzá.

    

   A közgyűlés 11 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

    

   263/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet egyszeri 1.300.000 Ft biztosításával a Híd Dunántúli Vizuális Műhely egyesület részére a Homokkomárom, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlanának képző- és iparművészeti alkotótáborrá történő kialakításához.

   Felelős: Tüttő István polgármester

    

    

  3. Javaslat a Szociális Foglalkoztató és az Ingatlankezelési Intézmény további működésének lehetséges szervezeti formáira (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A Szociális Foglalkoztató intézményi formában, közhasznú társaságként, közalapítványként lehetne, hogy továbbműködjön. Az Ingatlankezelési Intézmény pedig hasonlóan. Kérem a véleményüket erről, van-e? Én a magam részéről az intézményi formában való maradást javaslom. Mindkét esetben. Kérem van-e? Úgy látom nincsen, lezárom a vitát. Szavazzunk. Itt most csak arról döntünk, hogy milyen formában működjön tovább. A további kidolgozása pedig ezután következik.

  Tarnóczky Attila: Annyival pontosítanám polgármester urat, hogy egyelőre nem arról döntünk, hogy milyen formában működtetjük tovább, hanem arról döntünk, akármelyik változatot fogadjuk el – egyetértek egyébként mindkét esetben az intézményi formával –, hogy milyen változat kidolgoztatását kérjük részleteiben. Mindhármat, úgy gondolom annyi ismeretünk, talán már van, fölösleges lenne alternatívaként kidolgoztatni.

  Tüttő István: Hát végül is maradnak abban a formában. Nem is terveztük, hogy változatlanul működne, csak az alapkérdés, hogy intézmény, tehát milyen formában. Kérem szépen, akkor fölteszem a kérdést a Szociális Foglalkoztató – pontosan ez a lényeg, átszervezni át kell, de nem kell átalakítani, hát legalábbis az első verzió erről szól, ha Önök ezt szavazzák meg, akkor ez lesz. Kérem az A-ról a szavazatukat a Szociális Foglalkoztató esetében. Az 1. határozati pont.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És kérném az Ingatlankezelési Intézménynél ugyanezt az A-t tenném fel szavazásra.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  264/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a tanulmányterv alapján megbízza a Vikárius Kft-t, hogy a két intézmény további működésének lehetséges szervezeti formájára részletes javaslatot dolgozzon ki az alábbi szerint:

   1. A Szociális Foglalkoztató további működését intézményi formában kívánja megvalósítani.
   2. Az Ingatlankezelési Intézmény további működését intézményi formában kívánja megvalósítani.

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt javaslatokra tett intézkedések

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kérem erről a véleményüket. Az Állami Számvevőszék jelentésben megállapított dolgokat, amelynek a jobbá tétele, illetve kiküszöbölése a hiányosságoknak, feladatunk. Erre vonatkozóan az alapító okiratokat, éppen már túl vagyunk rajt, módosítjuk, itt pedig táblázatosan fel van tüntetve a javaslat és az intézkedés. Kérem, úgy látom nincs észrevétel.

  Cserti Tibor: Egyetlenegy apró észrevételt engedjenek meg hozzáfűzni. Hiányosságokat pótoltuk többségében az alapító okiratok elfogadásával, módosításával a tegnapi napon, azonban arról mindenféleképpen hangot vagy szót kell váltanunk, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése alapján alapító okirat hiányossága miatt jelentős összegű normatív állami támogatást kell visszafizetni, ez nem kis összeg. Nem tudom, hogy az ezzel kapcsolatos felelősségi rendszer kit érint, kit terhel. Én nem kívánok senki ezzel vádolni, én csak felhívom a figyelmet arra, hogy ezzel kapcsolatosan egyetlenegy dolgot el kell mondani, hogy dönteni kell, hogy kívánjuk-e ennek a felelősség .. a jövőben ehhez kapcsolóan … vizsgáljuk vagy nem?

  Tüttő István: Jogos a felvetés, de ezen ügy, hogy mondjam már, abban a szakaszban van, hogy a vizsgálat elrendelésre került és a döntés nemsokára megszületik arra vonatkozóan, hogy ki, miben vétkezett, és milyen szankcióval jár. De ha Önök úgy gondolják, hogy a hivatalon kívüli területre is át kell tenni a felelőségre vonást, akkor itt kell dönteni benne. Tehát a hivatalon kívülit nem úgy értem, hogy egy külső cégre, hanem felsőbb körökre, tehát polgármester, alpolgármester, jegyző, tehát akkor el kell dönteni. Mindenesetre az Állami Számvevőszék … tettük, a döntésről majd tájékoztatjuk. Így elfogadható?

  Böröcz Zoltán: Természetesen elfogadható polgármester úr. Jól mondta Cserti úr, valamiféle konzekvenciát szeretnénk látni a végén, tehát a vizsgálat végén. De azért Ön eléggé általánosságban mondta el azt, hogy itt mi történt, hogy tettük ezt, ki tette tulajdonképpen? Tessék megmondani egyértelműen, hogy valaki egy belső vizsgálatot elrendelt. Ez lehet a jegyző, mint munkáltatói jogkör gyakorlója mondjuk a hivatal alkalmazottjával szemben. Gondolom, hogy lehet Ön bizonyos körben, lehet a közgyűlés. Én azt kérném szépen, természetesen nem kérek részletes tájékoztatást, de a közgyűlési tájékoztatóban majdan, a vizsgálat zárt eredményéről egy rövid tájékoztatást a felelős megnevezésével kérek. És tessék pontosítani, hogy ki kért vizsgálatot, ki rendelte el, milyen formában.

  Tüttő István: Én kértem fegyelmi vizsgálatot, és jegyzőnő azonnal intézkedett is az ügyben, és most van abban a szakaszban, hogy a meghallgatás ezen a héten befejeződik, és azt követően a döntés. Van-e még. Akkor lezárnám a vitát. Kérem, hogy az erre vonatkozó határozati javaslatot szavazzuk meg. Egyszerű szótöbbséget igényel.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  265/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése “A helyi önkormányzatok 1999. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzéséről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” témájú jelentésben foglalt hiányosságok felszámolására, a törvényes állapot helyreállítására a mellékelt intézkedési tervet és az annak végrehajtása állásáról szóló tájékoztató elfogadja.

  Felkéri a polgármestert az intézkedési terv 1 példányának az Állami Számvevőszék Zala Megyei Ellenőrzési Irodája részére való megküldésére, valamint az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról való tájékoztatásra.

  Határidő: megküldésre 2000. július 6.

  beszámolásra az intézkedési terv szerint

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Előterjesztés a helyi irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 11/2000.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
  2. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

    

   Tüttő István: Felkérem a jegyzőnőt, mint a téma előadóját, hogy van kiegészítenivalója, hozzáfűznivalója tegye meg.

   Dr. Tuboly Marianna: Nincsen.

   Tüttő István: Jegyzőnőnek nincs hozzáfűznivalója. Kérdezem Önöket. Úgy látom nincs észrevétel, akkor szavaznánk erről a kérdésről. A rendeleti, a rendeletmódosításnak kérem a szavazatát. Minősített többség kell.

    

    

    

   A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

    

   Tüttő István: És akkor rendeleti javaslatról döntünk.

    

   A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

    

   37/2000.(VII.7.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2000.(VII.7.) számú rendelete a helyi irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 11/200.(III.31.) számú rendelet módosítására.

   (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

    

    

  3. Előterjesztés a Nagykanizsa, Csengery u. 89. szám alatti ingatlan (volt VGV irodaház) értékesítéséről (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Hát ez az az ingatlan, amelyet többször próbáltunk már értékesíteni. Mindig benn is volt a költségvetési tervünkben. Kérdezem van-e észrevétel?

  Birkner Zoltán: Tulajdonképpen, mivel nincs itt Dr. Fodor Csaba a Gazdasági bizottság elnök úr, az ő tisztét venném most azzal át, hogy Gazdasági Bizottság döntését szeretném csak felolvasni, ami arról szól, hogy javasoljuk ennek az értékesítését, de nyilvános versenytárgyalás utján történő értékesítését 50 millió Ft-ért. Tehát egy magasabb összeget, kikiáltási áron. A szavazás 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás volt:

  Röst János: Annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a kérdést valóban többször tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Nekem is az a kérésem, hogy támogassa a testület a bizottság javaslatát. Meg szeretném kérdezni, hogy a mellette lévő terület, ami korábban egy tulajdon volt, hogy ott rendeződtek-e a vételárhátralékok, kifizette-e a mellette lévő tulajdonos? Illetve el kell, hogy mondjam, annak az eladása a város egyik legelőnytelenebb szerződése volt. Nemcsak az értékét tekintve, hanem a rendezetlenségét tekintve. Ugyanis a közművek teljesen rendezetlenek ennél a két területegységnél. Jelenleg az irodaépületnek nincsen fűtése. Nem lett kialakítva a szerződés szerint se, pedig ez minket terhelt volna. Nem történet meg a közmű leválasztása, végül is a kiépítések.

  Dr. Szolik Enikő: A teljes vételár kifizetést nyert.

  Tüttő István: A következő kérdés az pedig, hogy a területrendezés, egyéb. Nem kaptunk teljes értékű választ, mert ugye itt több kérdés is elhangzott.

  Dr. Szolik Enikő: A szerződés aláírásra került. A vevő azóta sem szóban, sem írásban nem jelezte, hogy bárminemű gond lenne. Amíg ilyen irányú jelzés nem érkezik, cselekvési kényszer sincsen.

  Tüttő István: Ott a telekalakítással volt gond, az rendben van. Hát ugye ez volt a kérdés, azt a választ akkor adjuk. Köszönjük. Tehát az a korábbi probléma Röst úr, hogy a telekrendezés, telekalakítást nem tudtuk eszközölni, megtörtént most, és ezért is fizette ki a fennmaradó hátralékot, mert korábban ezért tagadta meg. Arra vonatkozó kérdésére, hogy most történt-e valami a közmű ellátásban, átalakításban, arra nem tudok válaszolni. Tudunk?

  Dr. Szolik Enikő: Legjobb tudomásom szerint nem történt, de megerősíteni tudom, hogy jelzés nem érkezett. Addig felelősségvállalásnak sincs helye.

  Röst János: A szerződés szerint a vállalta az eladó, ilyen értelemben az önkormányzat, hogy kiépíti a közműveket. Ez nem történt meg, nem lett kiépítve a fűtése se egyébként az épületnek. A másik, hogy szerződésben szerepelnek a kölcsön szolgalmi jogoknak a bejegyzése, mert a nélkül eladni területet, hogy nem garantáljuk a leendő vevőnek a kölcsön szolgalmi jogot. úgy gondolom, hogy nem lehet, mert ha ennek teljes közmű kiépítését kéne elvégezni, nem pedig telekhatáron belülit, akkor jelentősen megnövelné a leendő vevőnek a költséghányadát.

  Budai István: Csak azért szólok, az Enikő mondta, hogy nem történt jelzés. Nem a Járgánynak lesz problémája, vagy van problémája, hanem aki megveszi, ezt a területet. Tudniillik már a télen voltak olyan gondok, egyszer éppen ott jártam, mikor a ház fűtetlen volt, mert most a fűtési szolgáltatást a Járgányjavító szolgáltatja az irodaházhoz. Tehát a probléma majd ott keletkezik, hogy, aki ezt megveszi, neki nem lesz fűtése, meg a raktárnak, meg ami ehhez az épülethez tartozik Nekem az a kérésem, télre feltétlenül meg kell oldani, amit a Röst képviselőtársam mondott, mert különben így eladni ez olyan fél dolog, mert fűthetetlen, mert kiteszi magát annak tortúrának az, aki megveszi, hogy egy fűtetlen épülete fog kapni, mert a Járgány egyszer azt mondja, hogy nem adok több energiát. Most nekem az a véleményem, ezt igenis meg kellene oldani. És ezt egész ügyet úgy generálisan úgy meg kellene vizsgálni, és lerendezni, mert addig ez így örökös probléma marad. Nekem az a véleményem, hogy Gazdasági Bizottság helyesen döntött, a Birkner úr, amit elmondott, mert az az épületegyüttes, nemcsak maga az irodaház, hanem a hozzátartozó raktárépület is legalább 50 milliót ér. 14.400 Ft körül van így a felértékelés szerinti m2-re. Kérem szépen azt ma nem lehet megépíteni ennyiből. Sőt sokkal többől. Na most még van egy kérdésem nekem, hogy van ott 3 db garázs, ami miatt ugye probléma volt a telekmegosztás. Ezeket a garázsokat valamilyen intézkedésre áthelyezték a Járgány területére, mert ez egy mobil garázs-együttes volt, áthelyezték. Na most nekem az a véleményem, hogy ebből az értékelésből az kimaradt, nincs benne. Feltétlen intézkedni kellene annak is a hasznosítására, mert az egy jelentős érték. Nem szeretném, hogyha ott maradna Jézus nevében Járgány területén, mert azt úgy lehet hasznosítani, hogy most ott van.

  Tüttő István: Az anyagban mindezen kérdések is részletesen is szerepelnek. Sőt feltárják, hogy mi mindenkivel, mit kell kötni, és maga az értékbecslés ennek alapján alacsonyabb, mint ahogy itt Cserti úr is, vagy Budai úr is jelezte, és ahogy a Gazdasági Bizottság javasolta. Ezek pedig sajnos értékcsökkentő körülmények. Mindegy, majd meg fogom szavaztatni. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs több észrevétel, lezárom a vitát. A Gazdasági Bizottság módosító indítványa, hogy 50 millió Ft indulási, versenytárgyalási, kikiáltási ár, nyilvános versenytárgyaláson kerüljön értékesítésre. Tehát a “B” verziót támogatja. 50 millió Ft-on, és nyilvánosan. Hát ez egy módosító indítvány volt. Erről szavazunk először. Kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  266/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Csengery u. 89. szám alatti ingatlant nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre jelöli ki.

  A közgyűlés az ingatlan kikiáltási árát 50.000.000 Ft-ban határozza meg.

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Előterjesztés a Nagykanizsa Északkeleti városrészben található 1841/4 hrsz. ingatlan fennmaradó részének értékesítéséről (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Kérdezem, hogy van-e észrevétel? Nincsen, akkor lezárom a vitát. A határozati javaslatról döntünk. Minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem a szavazatukat.

    

   A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   267/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az északkeleti városrészben található 1841/4 hrsz-ú ingatlan 9170 m2 nagyságú részének közművesítés nélkül, nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséhez 3.800 Ft/m2 kikiáltási áron. Az önkormányzat útépítési és közvilágítási kötelezettséget nem vállal. A közműcsatlakozások tervezési és kivitelezési költsége vevőt terheli.

   Határidő: 2000. október 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. Előterjesztés a Nagykanizsa, Teleki u. – Kórház u. által határolt terület hasznosításáról (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Azt hiszem, hogy nem kell ezt külön ecsetelni, hogy ez terület fontos a város számára. Kérném, hogy erre vonatkozó véleményüket. Úgy látom nincs észrevétel, akkor. Marton úrnak van, tessék.

  Marton István: Hivatalból kell, hogy szóljak, lévén, hogy ennek a területnek én vagyok az önkormányzati képviselője, de amit mondani szeretnék, az kapcsolódik a következő napirendi ponthoz is. Én nagyon örülők, hogy ilyen anyagok is készülnek most már a hivatalban. Ez az a terület, ami meglehetősen elhanyagolt állapotban van, és akkor még nagyon árnyaltan fogalmaztam. Gondolok itt a tömbbelsőkben lévő nagyszámú udvari, nem a legjobb komfort fokozatú lakásra. Ez a terület, amit kb. olyan összegből, vagy kevesebb összegből meg tudunk szerezni, mint amennyi a teljes bevétel lenne, és mindenféle fejlesztési tevékenységünket elősegíthetné. Gondolok itt a Kórház utca normális szélesítésére, a Zrínyi utca bekötésére a Telekibe és így tovább, és így tovább. Nem sorolom őket, mert ezek nem a közel jövő feladatai, de mindenképpen a hosszú távú gondolkodás előtérbe kerülését, hát talán azt nem, de legalább a megjelenését érzékelem ebben az anyagban. Nem teljesen hibátlan, apró finomításokat még kell benne tenni, de alapvetően jó anyag és helyesen irány. Úgyhogy támogatom, és kérem képviselőtársaimat a magszavazásra.

  Birkner Zoltán: Ugyanazon tisztemben szeretném, mint az előbb megtettem, a Gazdasági Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést támogatta, és Cserti Tibort kérte jegyzőkönyvbe foglalni és mindkét előterjesztés nagyon igényesen van kidogozva, ezért dicséret illeti a Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodát. És ezt most fontosnak tartottam elmondani, mert azért nagyon gyakran előfordul az, hogy kritika éri a hivatal adott osztályait. Nagyon fontos az, hogy ezt most nyilvánosság előtt. is mondjuk el, hogy igenis a hivatal nagyon jó anyagokat is képes készíteni és gyakran megteszi ezt.

  Tüttő István: Rendben van, akkor ezt is hozzáfűzzük majd a határozathoz. Egyéb észrevétel nincs, akkor döntsünk a határozati javaslatokról. Kérem az 1-esre a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 2-es határozatra kérem.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 3-asra kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És akkor 4-esként a Gazdasági Bizottság javaslatát hozzátennénk, ami az elismerését fejezi ki az anyaggal kapcsolatban. Köszönöm, szavazunk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  268/2000.(VII.5.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Teleki u. – Kórház u. előterjesztésben megjelölt ingatlaninak bevonásával a terület rendezésének megkezdését, a területre vonatkozó Részletes Rendezési Terv hatályba lépését követően.
   2. Az elővásárlási joggal nem terhelt ingatlanokra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre.
   3. A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő, 2001. gazdasági év költségvetésének tervezésekor a fenti koncepció végrehajtásának lehetőségeit vegye figyelembe.
   4. Határidő: 2001. december 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   5. A közgyűlés elismerését fejezi ki a Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodának az előterjesztés igényes kidolgozásáért.

   

   

  1. Előterjesztés a Nagykanizsa, Erzsébet tér Északi térfalának rehabilitációs koncepciójáról (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Ugye itt olyan feladatot céloztunk meg, amely szintén a jövőnek szól, és reményeink szerint mindezen elképzelések meg is fognak valósulni, de mindenképp szükséges, hogy az előbbre lépéshez ezeket a döntéseket meghozzuk. Kérdezem, hogy van-e észrevétel?

  Tarnóczky Attila: Az előző dicséret után furcsán hangzik, de egy olyan határozati javaslat, ami felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az tartalmában a nullát jelenti, vagy bármit.

  Tüttő István: Ez függ a polgármesteren. Hát akkor talán annyit, hogy. Tarnóczky úr észrevétele elhangzott. Kérem, van-e még? Akkor lezárom a vitát. Tarnóczky úr azt megtennéd helyette a javaslatot, hogy mi legyen a?

  Tarnóczky Attila: Hát akkor a megoldási lehetőségekkel, akikkel egyetértünk annak a részének kéne lenni a határozatnak, és ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtenni.

  Tüttő István: Jó, egyetértek vele, mint előterjesztő, a határozati javaslatba szükséges helyett betennénk azokat a lehetőségeket, amit itt felsorol az elemző anyag. És akkor arra vonatkozóan.

  Törőcsik Pál: Tehát e megoldási lehetőségekből csináljunk határozati javaslatot.

  Tüttő István: Hát egyszerűen átemeljük a megoldási lehetőségeket IV-est ide. Kérem, én elfogadtam. Tehát módosításról nem szavazunk, hanem úgy szavaztatom meg a határozati pontot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  269/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

  Felkéri a polgármestert, hogy a tömb-rehabilitáció érdekében az alábbi megoldási javaslatokat figyelembe véve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   1. Javasolt I. szakasz: Kinizsi út 2. udvar és Erzsébet tér 14-15.
   2. Javasolt II. szakasz: Erzsébet tér 12-13.
   3. A tömb lakókkal és bérlőkkel terhelten történő értékesítése.
   4. Tömbrekonstrukcióval foglalkozó cégek bevonásával történő felújítás, hasznosítás

  Határidő: folyamatos

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat Nagykanizsa Magyar u. – 7-es főút körforgalmi csomópont kialakítás támogatására (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Ez az anyaga visszatérő anyag, mert korábban is szerepelt. Megítélésünk szerint egy nagyon hosszú idő után visszatérő alkalom lehet csak, most adódott a pillanat. Kérem a véleményüket.

  Böröcz Zoltán: Tudom, hogy nagy valószínűséggel nem nyer meghallgatást, amit most elmondok, de kötelességem elmondani, mert annak a csomópontnak a környezetét ismerem, magam is ott lakom, és több mint 2000 ott lakó embert közvetlen módon érint az a környezetterhelés, amely vélhetően a csomópont átalakításával bekövetkezik. Úgy emlékszem, hogy Röst úr képviselői indítványából kezdődött valamikor az a folyamat, amely ma az utolsó döntés meghozatalára ösztönös bennünket. A következőről van szó, hogy tisztán értsék. A 7-es elkerülő szakasza Magyar utcával egy viszonylag nagy forgalmú csomópont. A ’90-es évek elején még lámparendszer sem védte, valóban sok volt a baleset. Később éppen a területi képviselő javaslatára folyamatosan kiépült a csomópont, lámparendszerrel került ellátásra, előjelzéssel, rázó és fényvisszaverő prizmákkal és egyebekkel, ami megítélésem szerint mára, és nem mára, hanem amióta ez kiépült a balesetveszélyt oly módon, olyan mértékben csökkentette, ami további átépítést nem indokol. Hozzáteszem még azt, hogy esetleg megépülő elkerülő út, illetve 7-es autópálya, vagy gyorsforgalmi út esetén ez forgalomcsillapodás egyébként természetszerűleg is bekövetkezik. Ami az igazán nagy problémát okozza, az a következő. A volt Garay utca és a volt ex Munkásőr utca, ami most Garay páros és páratlan oldal, az kb. 300-350 méter hosszban több mint 2000 ember, ott elő ember ablaka alatt folyik az a közeledés. A két ház között egy iszonyúan nagy hangterhelés keletkezik, hiszen detonál igazából a két ház között. Tessék elképzelni az adriai irányból, Letenye irányából valamennyi fölfele haladó kamiont és bármilyen járművet a jövőben mi a Magyar utcai csomópont átépítésével oly módon akarunk lelassítani, hogy valamennyi vontatmány emelkedőben, Budapest irányában ott fog dübörögni, és hangterhelést iszonyú mértékben megnöveli, a környezetterhelést. Hozzáteszem egyébként, hogy légszennyezési terhelést is. Ugyanez fordított irányba is be fog következni, hiszen a lassulások, éppen a fékezések, vontatmányfékezések miatt iszonyú környezeti kár fog ott keletkezni. A jelenlegi helyzetben következő a helyzet. Amennyiben zöldhullámot kapnak, már pedig a Magyar utca és Kinizsi utcai csomópont zöldhulláma, az viszonylag jól összehangolt, 50-60-70 km-es sebességgel simán átballagnak nagy vontatmányok. Még hozzáteszem, hogy este 9-kor, nagyon helyesen egyébként, 9-10 óra között a Magyar utcai lámparendszer kikapcsolásra kerül, hiszen a forgalom főiránya egyértelműen az elkerülő szakasz, amikor megállás nélkül 60-70 km-es sebességgel a teljes éjszakai kamionforgalom, mert az az igazi nagy terhelés és káros az ott lakókra, átvonul a város egy sűrűn lakott övezetén. Azt mondom, ha mi valamennyi éjszakai kamiont és bármilyen vontatmányt és személygépkocsit megállásra, illetve lelassításra kényszerítünk, és ezek újra fognak ott gyorsulni, természetszerűleg, hiszen kénytelenek, olyan környezeti károkozás következik be, ami jelentős mértékben sérti az ott élőket. A Garay páratlan oldal mintegy 240, a másik oldalon 340, 360 a Kinizsi 100-tól, 360 lakásról van szó, valamennyinek az ablaka, még egyszer mondom valamennyinek, az útra néz. Valamelyiknek az összes, van, amelyiknek csak az ablaka egy része. Gondoljuk meg, hogy kanizsai önkormányzat és gondolja meg az ottani helyi képviselő, aki ennek ellenére, hogy tudta ezt a véleményemet, ennek ellenére ellentétesen szavazott legutóbb. Megtehetjük-e ezt mi bármilyen átmenő forgalom érdekében, hogy az ott élő kanizsaiak terhelését növeljük. Egyébként, ha megtehetjük, akkor is megítélésem szerint csak úgy tehetjük meg, ha összehívunk gyorsan egy bármilyen lakossági fórumot, ahol ez a kérdéskör kivitatható. Szeretném elmondani, hogy Magyar utcán, a leghosszabb piros lámpánál, amit állhatunk az egyébként 42 másodperc a mostani lámparendszerben, tehát nem egy elviselhetetlen idő, a 7-esen lefelé egyébként még ezt sem éri el, mert ugye balra forgalmi szabályozás is van teli zöldlámpákkal. Én azt mondom, hogy azok a szakmai indokok, ami a forgalom folyamatos biztosítása mellett szólnak, azok sokkal kevésbé nyomós érvek, mint az, ami ott bekövetkezik az átalakítás kapcsán, és akkor nem beszéltem arról, hogy jelentős, több milliós beruházási igénye van a városra nézve, amit meg eleve nem támogatnék ebben a költségvetési helyzetben. Semmiféle sürgősséget nem látok a tekintetben, hogy ezt meg kéne valósítanunk, hosszútávon kifejezetten károsnak tartom. Én kérem, hogy ennek a tudatában szavazzunk, egy végsőt. Hiszen azt hiszem, a továbbiakban már értelmetlen lenne ezt a problémát felvetni. Még annyit talán, hogy a lakosság részéről már hangzik olyan kezdeményezés, hogy a károkozást megpróbálják adott esetben a kanizsai önkormányzattal szemben forintosítva a károkozás mértékét benyújtani, mert valószínűleg ez be is következik.

  Röst János: El szeretném mondani, hogy lakossági megkeresés motivált engem is, akkor amikor beterjesztettem interpellációként ezt a kérdést, és azt követően Bicsák képviselőtársam, aki ennek a területnek a képviselője, ő szintén ráerősített és szintén kért, hogy legyen kialakítva körforgalom. Böröcz Zoltán véleményét tiszteletben tartom, de úgy gondolom, hogy a szakmai vélemény nem ez. Meggyőződésem, hogyha komolyan gondoljuk a Logisztikai Központot és az Ipari Parkot, akkor ennek a csomópontnak nem lehet eltekinteni az átalakítása alól. Ugyanis addig, amíg az autópálya nem készül el, úgy gondolom, hogy ennek a forgalomnak a csillapítását mindenképpen az új szakasz fogja elvégezni, és hogyha piroslámpás megoldással próbáljuk meg a logisztikából származó gépkocsi forgalmat rajt hagyni a városrészen, akkor úgy gondolom, hogy ez többet árt a városrésznek, mint az, hogyha körforgalom lesz kialakítva. A balesetveszélyről beszéltünk, nagyon sok baleset történt ezen a területen. Én naponta közlekedek ott úgyszintén, egyszerűen például a Magyar utcáról balra fordulni, tehát Egerszeg felöl képtelenség. Feltorlódik elég sok alkalommal a közlekedésben a gépkocsik száma, s egyszerűen maga a kereszteződés ilyen értelemben nem működik. Én szerintem ez a megoldás mindenképen előnyt jelentene a városnak, és én nem hiszem, hogy ilyen értelemben károkozás történhet. Az egy másik kérdés, hogy városnak azt meg kellett volna tenni már korábban is, hogy azon a szakaszon, ahol lakások vannak, intenzívebb zajvédelmet kellett volna kialakítani. De ez ettől függetlenül megoldás, tehát nem e miatt kell, hanem egyébként is kellett volna.

  Bicsák Miklós: Mint személyes megszólíttatás lévén is itt a képviselőtársam, valóban én támogattam és nem is tagadom. Én nem akarok most itt belemenni, már tegnapi nap részt tudtam volna venni, és napirend előtt vagy egyéb interpellációmban kértem is volna, de most megragadom az alkalmat, hogy módosító indítvánnyal szeretném, ha ez körforgalom megépülne. Mint a terület képviselője, valóban a Böröcz úr elmondta, és nagyon részletesen kivesézte azokat a dolgokat, az ott élő emberek a páratlan oldal a 240 család, illetve lakás, és a másik, a páros oldalt a Garay oldalán. Valóban az az éjszakai, ez nyári, forgalomnak megfelelően, micsoda forgalom csapódik le, de azért azt is el kell mondani tisztelt képviselőtársamnak, hogy amikor piros lámpát kapunk, ha Budapest felöl jön, akkor is a sor majd ….nél áll fenn a piros lámpánál, és pár kocsi tud átmenni és ott dübörögnek az autók, személyes meggyőződésem, volt. Ezt mértük is szakemberekkel, akik amatőr formában kértem fel, hogy segítsenek ebben a kérdésben, hogy nagy gondot csinál ez, és a szakemberek javasolták, hogy egy ilyen megoldással, de azt mondták, hogy próbáljam a tisztelt közgyűlésben elérni, hogy igenis a lakóknak a jogos problémája, kérelme, hogy ez hangszín zajvédő felett, amit ha Budapestre megyünk vagy jövünk, látjuk most, a modern útépítésnél használják és építik az ilyen lakóterületeknél, vagy illetve elkerülő utcáknál. Ugyanez a gondom, ha majd a 7-es elkerülő lesz, az úgynevezett Inkey kápolna alatt és a szociális, lazsnaki között is már hangszínmérő fallal épüljön. Visszatérve erre a témára. Én továbbra is fenntartom a módosító indítványomat, hogy evvel a hangszín zajvédő fallal tudom támogatni ezt a körforgalmat, hogy ezt a tisztelt közgyűlés szavazza meg, hogy mindkét oldalon a lakóknak ez problémája megoldódjon.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy ez egy főközlekedési útvonal, ennek a szigetelésének a költségeit nem önkormányzatnak kell megítélésem szerint viselni, hanem éppen a főutakat fenntartó társaságnak. Azt talán kezdeményezhetnénk, hogy ennek a megoldására a fenntartó cég fordítson forrásokat, illetve oldja meg. Kezdeményezzük feléjük, szólítsuk fel őket. Ez lenne egy határozati javaslat kiegészítés.

  Dr. Gőgös Péter: Mi itt hallottunk, néhány szakvélemény ízű hozzászólást. Nem tudom, ennek mennyi a valóságtartalma, illetve van-e elkészült szakvélemény itt közlekedési felügyelet vagy nem tudom milyen hatóság részéről, illetve történt-e valóban ilyen zajmérés, amire hivatkozunk, hogy itt most nagyobb a zajterhelés, kisebb vagy mi fog történni a megépítése után. Én azt javasolnám, hogy ha nem annyira sürgős és tud várni ez a dolog még egy hónapot, akkor lehet, hogy ez alatt meglehetne kérdezni, akár a lakosokat, mert valóban reális véleményt lehetne kialakítani, ugyanis mi nem vagyunk szakértők ezen területen, mi egyszerű képviselők vagyunk, akik csak úgy fognak tudni dönteni, hogyha szakvélemény lesz a kezükben.

  Tüttő István: Ugye az meg szintén várható, hiszen a lakósság mindig valamilyen formában reagál, ha oda csinálunk egy borzasztó magas kerítést, akkor az lesz a baj, hogy kilátást veszzük el. Ezt jól át kell gondolni és be is kell mutatni előtte a lakosságnak, hogy mik az elképzelések, és ez megint csak egy vita tárgya lehet, hogy kell-e zajszigetelő magas fal, mert ahogy az autópályák mellett megyünk, egyre több helyen készül már el, és lehet látni, hogy az nem kis létesítmény. Én azt tanácsolom, hogy most ne abban döntsünk, hogy zajszigeteléssel foglalkozzunk, mert az egy jogos igény. Felszólítanánk az úttal kapcsolatos fenntartót, hogy erre szíveskedjék valamilyen intézkedést tenni. És gondolom, hogy neki a terveket itt be kell mutatni, és akkor majd a lakossággal lehet egyeztetni. Ez lenne a javaslatom.

  Bicsák Miklós: A nagy lendületben valóban egy döntő szó a lakosságnak és az ott lévő embereknek és kifelejtettem a gondolataimban. Én nagyon kérném, mint a terület képviselője, megszervezném rövid időn belül most a nyári napokban is, a szabadság alatt, hogy a lakosságnak egy fórumot. És ebben kérném az önkormányzat, meg a Dr. Gőgös úr is elmondta, valóban az ő véleményünk. Ők szívják be ezeket a szénmonoxid, meg az egyéb káros dolgokat. Ezt nagyon rövid időn belül vállalom és meg tudnám szervezni. És a lakosság véleménye az egy döntő, minden szempontból biztos, hogy okos dolgokkal találkozunk, és szükség van, hogy ezt a problémát megoldja a város. Ha ebben kérhetném a tisztelt közgyűlés türelmét, hogy ezt rövid időn belül meg tudjam oldani……

  Tüttő István: … ez, hogy a mostani döntésünk elhalasztása, az az úgynevezett pályázatát nem befolyásolja-e annak a cégnek, akivel együtt kellene ezt csinálnunk. Erre majd választ kell kapni, mert ugye a Közútkezelő Kht.-nak, ebből nem tudom eldönteni, hogy ennek a halasztásnak van-e egyáltalán olyan következménye, hogy kiesik abból a körből, amiért a pénz indul.

  Gyalókai Zoltán: Gyakorlatilag a 7-es elkerülő szakaszán a város, illetve az ott lakók eddig is tehettek volna le különböző magasságú bokrokat, fákat, ami tulajdonképpen a legjobb hangszigetelőnek számít ebbe a dologba. Fölhívnám a képviselőtársaim figyelmét, hogy a körforgalom megépítése mindenképpen célszerű lesz. Ha minél bonyolultabbá teszünk egy közlekedési problémát, annál kevesebb baleset történhet. Mind a két út gyakorlatilag ezen a kereszteződésen egyenesen megy át. Ami baleset itt volt, azok mind súlyos balestek voltak, és súlyos balesetből még egy is nagyon sok. Itt ez a legnagyobb probléma, hogy bonyolulttá tesszük a forgalmat. Uraim, meg lehet nézni a Hevesi-Kaposvári út kereszteződését, a forgalom sokkal rugalmasabb, gyorsabb, biztonságosabbá vált ezen a területen. Nagy valószínűséggel, hogyha M7-es valóban megépül, itt a forgalom jelentős mértékben csökkeni fog. Ezt a pályázatot és ezt a 67 millió vagy 62 millió Ft-ot 2 év múlva nem fogjuk megnyerni, hogyha most nem építjük meg ezt a körforgalmat, és természetesen ezzel együtt a kivitelező, illetve pályázók figyelmét fel kell hívni a védőtávolságon kívüli cserje, bokor, illetve faültetésekre. Uraim! Ez így, a kettő együtt lesz egy komplex megoldás hosszútávon.

  Tüttő István: Van-e még? Úgy látom nincsen. Akkor lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk. A módosító indítványomat tenném fel először, hogy felkérjük a polgármestert, hogy forduljon a Közútkezelő Kht-hoz és kérje fel, megjelöljük, hogy melyik útszakaszon, mettől-meddig védőrendszer kiépítését kezdeményezzük nála, illetve kérjük, jó. Akkor kérem, ezt szavazzuk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És akkor kérdezem Önöket, hogy az eredeti határozati javaslatról a döntésüket hozzák meg.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  270/2000.(VII.5.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, Magyar u. – 7-es főút körforgalmi csomópont kialakításával. A körforgalmi csomópont kialakításához 6.000 eFt fejlesztési támogatást biztosít a Zala Megyei Közútkezelő Kht. részére.
   2. A 6.000 eFt támogatás forrásaként a beruházási célú kiadások költségvetés 13. sz. melléklete 1.2. pontjában szereplő Palin 4370/5 hrsz-ú terület útépítés előirányzat maradványát jelöli meg.

    Felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére és az előirányzat átcsoportosítás átvezetésére.

    Határidő: 2000. július 15.

    Felelős : Tüttő István polgármester

     

     

   3. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zala Megyei Közútkezelő Kht-val vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a körforgalmi csomópont kialakítása miatt megnövekedő környezetterhelés (zajszint-emelkedés, levegőszennyezés) csökkentése érdekében (megjelölve a leginkább érintett útszakaszt) építsen védőrendszert.

  Határidő: 2000. augusztus 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Szünet

   

   

  Tüttő István: ….gép-műszert ügyében és bent van, hogy Nagykanizsa is támogatást kapott. Ma pontosítottuk ennek a mértékét, azt, amit korábban jelezett Boross Imre miniszter úr, azt tudnám megerősíteni. 52 és 53 millió között kapunk gépműszer vásárlásra, és 180 millió Ft-ot kap az önkormányzat a szilárd hulladéklerakóra, 2 évre szétosztva. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos körülmény mindkét beruházás esetében. Csak azért szerettem volna jelezni, hogy ez most már biztos, hogy van.

   

   

  1. Előterjesztés a Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti pincehelyiség értékesítésére (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Azt hiszem, ha nem is mindenki, de jó néhányan emlékezünk arra, hogy a Rozgonyi 1. épületének az értékesítése nem haladt olyan ütemben, mint ahogy azt korábban előre elterveztük. Pontosan ez a pincehelyiség maradt legutoljára, amelynek az értékestése most az előterjesztés formájában Önök előtt van. Kérem erről a véleményüket.

  Birkner Zoltán: Folytatva azon tisztemet, hogy Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak a javaslatát elmondhatom, akkor elmondom, hogy csütörtökön úgy döntött a bizottság, hogy 141,6 m2 alapterületű pincehelyiséget 35.000 Ft/m2 áron közvetlen a Flex ’98 Kft. vásárolhassa meg. Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt és a Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodát, hogy keressen helyiséget a Sakk Klubnak, mivel a jelenleg használt helyiségben már nem maradhatnak sokáig. Tehát ez volt a Gazdasági Városüzemeltetési Bizottságnak a döntése.

  Tüttő István: Na most a Sakk Klubról lehet, hogy én rosszul emlékszem, de egy cég vásárol valamit, és a Sakk Klubnak fogja felajánlani. Rosszul emlékszem? Ugyan erről van szó? Annyit tudok, hogy nem a Flex cég volt az. Kérem, szavazzunk, mivel egyéb észrevétel nincsen. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kiegészítésével együtt, amit én elfogadok.

  Birkner Zoltán: (nem mikrofonba beszél) Hadd tegyem azt hozzá, hogy azért ezt most már egy kicsit, vegyik ennél egy picit komolyabban, mert már mi a Gazdasági Bizottságban néhányszor … ezt a sakk kérdést. Ott tartunk már, 3 vagy 4 alkalom volt a téli hónapban, amikor tulajdonképpen nem ………… akkor én most ezt kiemelten szeretném kérni, hogy az elsők között ……….. ezt a kérdést a Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda, illetve a … így szeretném egészen pontosítani, mert akkor ez megnyugtató…….. Soron kívül.

  Tüttő István: Soron kívül. Jó, akkor kiegészítést, amit elfogadott, akkor így tenném fel szavazásra az 1-es számú határozati javaslatot, ami valójában most A-nak kellene lenni.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  271/2000.(VII.5.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti 141,61 m2 alapterületű, 1148/1/A/2 hrsz-ú pincehelyiséget 35.000 Ft/m2 áron közvetlenül a FLEX 98 Kft. részére értékesíti.
   2. Határidő: 2000. október 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pincehelyiséget eddig használó Sakk Klub részére soron kívül keressen megfelelő helyiséget.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A minősített többségnek megfeleltünk.

   

   

  1. Javaslat a Nagykanizsa, Kinizsi utca 3. szám alatt található orvosi szolgálati lakások elidegenítése tárgyában (írásban)

  Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Napirendi pont előterjesztője Törőcsik alpolgármester úr. Kérdezem, hogy van hozzá tennivalója?

  Törőcsik Pál: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést támogatta. Kérném Önöket, hogy a határozati javaslatokat Önök is támogassák, hiszen a város 4 lakáshoz juthatna abban az esetben, hogyha ezt a konstrukciót sikerülne megvalósítani.

  Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Kelemen Z. Pál: Személyi kérdésekről lesz szó abban, amit én hozzá szeretnék szólni. Név nélkül tudnám megtenni, de kikövetkeztetheti az előterjesztésből is. Tehát nem fog-e személyiség jogokat sérteni az, ami véleményt ebben kifejtek?

  Tüttő István: Előre nem tudjuk.

  Kelemen Z. Pál: Aggályosnak tartom, tehát én azt kérném, hogy név nélkül tárgyaljuk, de mondjuk 1., 2., 3., 4. a személyeket, akik felajánlották, akkor talán nem sérül a személyiségjog.

  Tüttő István: Jó, én tanácsolom, hogy ezt tartsuk be. Elfogadható, amit Kelemen Z. Pál javasol.

  Birkner Zoltán: Azt gondolom, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ebben is rendkívül jó határozati javaslatot készített. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam Önöknek. A következő döntést hozta bizottságunk. A Gazdasági, ezt nem olvasom. A kérelmezők által lakott lakások forgalmi értékét értékbecslővel állapíttassák meg. Ezután az anyag kerüljön vissza a bizottság elé. Közben a hivatal folytasson tárgyalásokat a kérelmezőkkel az ár tekintetében. Emellett felkéri az Ingatlankezelési Intézményt a rendelet szükséges módosítására és az anyaggal együtt kerüljön ez is a bizottság elé. Feltételként szabja meg a bizottság, hogy a befolyt összeget csak lakásvásárlásra, vagy építésre fordíthatja az önkormányzat. Egyébként ez a javaslat teljes mértékben egyezik a FIDESZ frakciónak véleményével is. Tehát azt gondolom, hogy így, ezen módosításokkal már nagyon nevesíteni sem kell, azt gondolom senki. Hisz ez még nem jelent az ég egy adta világon semmit, csak indítsuk el a folyamatot, aztán majd meglátjuk mi lesz a vége.

  Kelemen Z. Pál: Szeretném kérdezni, hogy melyik rendeletet módosítsuk? Ugyanis két rendeletet kell módosítani. Az egyik a szolgálati lakások elidegenítési tilalmát szabályozó rendeletünket. A másik az értékesítési rendeletet, amelyben az áll jogcím nélküli. A jóhiszemű az már töröltetett, azt hiszem a rendeletből, tehát ilyet nem ismerünk. Tehát jogcím nélküli lakáshasználónak nem lehet eladni lakást, ilyen ezek között van.

  Tüttő István: Egy van.

  Kelemen Z. Pál: Egy van, aki jóhiszemű. Tehát két rendeletet kell módosítani ebben a kérdésben. Tehát ebben kellene valami … találni. Egyébként azt a javaslatot szóval el tudom fogadni, csak a Gazdasági Bizottság nem gondolta végig, hogy amit módosítani akarunk az a 4.-re nem vonatkozhat. Nem vonatkozik. A szolgálati lakás elidegenítési tilalma nem vonatkozik semmilyen körülmények között a 4-re. És ha azt a rendeletet módosítjuk, akkor nagyon csúnya helyzetben kerülünk, mert minden jogcím nélküli lakót, jogos lakóvá minősítünk, és akkor az nagyon messze visz el. Ezt próbáljuk végiggondolni. Azért ilyen rébuszokban beszélek, mert.

  Tüttő István: Egyetlenegy dolog van mentségére a jogcím nélkülinek, hiszen meg fogja váltani a lakását, tehát visszaadja azt a lakást, amit jogcím nélkül használt. Úgy, hogy én úgy gondolom, hogy az áthidalható lesz. De az aggály jogos.

  Marton István: Úgy gondolom, hogy ha külön-külön nem is, de a négy együtt egészen biztosan értékhatár feletti. Tehát én egyetértek azzal a metodikával, amit a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság döntött, de hogy a közgyűlést nem tudja megkerülni, nekem ez teljesen természetes. Tehát ismételt stádiumban sem. Én nagyon örülök, hogy mindenki ilyen egybehangzóan azt mondja, hogy nem is lehet a megkerülni a közgyűlést, az viszont nem hangzott el a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság állásfoglalásában, ezért egészítettem ki.

  Cserti Tibor: Azt hiszem a Gazdasági Bizottság elveivel egyetértettünk eléggé fajsúlyos témaként kezelte. A 4. személy esetében viszont igaza van, tehát van … képviselőtársunknak. Én azt gondolom, hogy egy kiegészítő javaslattal ez áthidalható. Az én javaslatom az, hogy bízza meg, illetve hatalmazza fel a közgyűlés a polgármester urat, hogy 4. személy esetében egyedi, mindenki számára elfogadható megoldást, megállapodás tervezetet készítessen elő, és terjessze a közgyűlés elé, ezzel a többi három személy ügyével együttesen.

  Tüttő István: Elfogadható. El is fogadom.

  Tarnóczky Attila: Én csak arra akarok rámutatni, hogy az a bizonyos elidegenítési rendelet, amit módosítani kell, az nem arról az eladási lehetőségről szól, amit mi most itt megcélzunk. Az egy teljesen más témájú rendelet, arról szól, hogy hatalmas kedvezményekkel a bentlakók hogyan vehetik meg az általuk bérelt lakást. Egy teljesen másik ügy. Tehát annak a rendeletnek a tiltó rendelkezései ilyen vonatkozásban nem is használhatók.

  Tüttő István: De én úgy gondolom, hogy a bizottságok ezt részletesen át fogják gondolni és e szerint fognak javaslatot tenni. Lezárnám a vitát. Akkor a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát tenném fel szavazásra, Cserti úr javaslatával együtt. Cserti úr javaslatával kiegészítve. Akkor kérem, erről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

   

  272/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. egyetért a Nagykanizsa, Kinizsi u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások elidegenítésével azzal, hogy vételárként a vevők a tényleges forgalmi értéknek megfelelő lakást adnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába.
   2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Dr. Polner Istvánné esetében – tekintettel jóhiszemű lakáshasználó voltára – a másik három kérelmezőtől eltérő, egyedi megállapodás-tervezetet terjesszen a közgyűlés elé.

   3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakások forgalmi értékbecslését rendelje meg, és a konkrét elidegenítéseket az ellenértékként megjelölt lakások bemutatásával, a hatáskörrel rendelkező bizottságok állásfoglalásának ismeretében terjessze a közgyűlés elé. Az ellenértékként felajánlott lakások felkutatása a jelen előterjesztés szerinti vevők feladata.
   4. felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy az elidegenítéshez szükséges rendeletmódosítást készítse elő.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

  a 3. pont tekintetében Kámán László intézményvezető

  Tüttő István: Akkor vissza fogjuk hozni. Közben a 4. soron található személlyel pedig rendezzük a lehetséges megoldást. Igen. Birkner úr ügyrendi gomb.

  Birkner Zoltán: Elnézést kérek az ügyrendi gomb miatt. Stamler Lajos megérkezett és szavaztunk egy olyan dologban, amelyben szerettük volna, hogyha Stamler Lajos elmondhatja a véleményét. Tisztelettel kérem most az itt jelenlévőket, hogy vegyük újra napirendre igen, és Stamler Lajost megkérjük, hogy nagyon röviden mondja el a lényegét ennek a homokkomáromi művésztelepnek, alkotóháznak. Ha ezzel egyetértenek, és ezt megszavazzák, akkor ügyrendiként szeretném megszavaztatni.

  Tüttő István: Kérem, akkor szavazunk arról, hogy újra napirendre vesszük, illetve megtárgyaljuk, illetve ennek függvényében a döntést újra meghozzuk ennek a homokkomáromi ház ügyében.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

   

  1. Javaslat a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület egyszeri támogatására (írásban)

  Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Akkor meghallgatnánk Stamlet urat. tessék a mikrofonhoz fáradni.

  Stamler Lajos: A Híd Dunántúli Vizuális Egyesületnek a nevében adtuk be ezt a kérelmet és ajánlatot, amely a homokkomáromi egyesületi tulajdonban lévő leendő kanizsai alkotóház felújításához kérünk egyszeri támogatást, amelynek a lehetséges ellentételezése az ajánlatunkban szerepel és ez a kiküldött anyagokban is meg van. Az egyesületről szeretnék szólni néhány szót. A 4. éve működő egyesületünk minden évben tanártovábbképző programokat működtetett itt Nagykanizsán. Az első három évben akkreditált képzést, ebben évben pedig egy célzott szakmai képzést óvónőknek a gyermekrajz fejlődésről, kézműves foglalkozásokat, terápiás rajzfoglalkozást, és általában a vizuális kultúra témakörében egy elég jó programot csinálunk. Az egyesületnek egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az, hogy ezt az alkotóházat vagy az alkotóház céljára szolgáló épületet sikerült megvásárolni, és a további programjainkat ebben az épületben tudnánk biztosítani, amennyiben ezt fel tudjuk újítani. A programjaink közt szerepel a hagyományos tanártovábbképzésnek a nyári alkotó tábora. Ezen kívül ökomenikus egyház művészeti alkotó tábor, tehetséggondozó tábor, középiskolás diákok számára, illetve az őszi és tavaszi, valamint a téli időszakban alkotóházként működtetnénk ezt az épületet. Nagykanizsának ilyen épülete, ilyen intézménye nem volt, és úgy gondolom, hogy a városnak a programját ez mindenképpen értékesebbé tenné, színesítené. Ez az összeg arra lenne elegendő, hogy lábazat és aljzat szigetlelést, ami egy egyszeri nagy beruházás meg tudnánk csinálni, és ezek után már a kis szponzoroktól is tudnánk pénzt kérni, elfogadni ahhoz, hogy felújítást meg tudjuk csinálni. Tehát ahhoz, hogy ez az épület működjön, még nagyon sok pénz kell. Viszont azután tudjuk csak megtenni ezt, ha már van egy, a kiinduláshoz szükséges alapösszeg. Tehát nem kell a 40 ezer Ft-os vagy 20 ezer Ft-os szponzornak se azt mondani, hogy most egyelőre nem tudom elfogadni a pénzt, mert nem tudom biztosítani, nem tudom garantálni, hogy lesz belőle intézmény. Ha viszont ezt az első lépést meg tudjuk tenni, akkor utána már mindenhova tudok menni, és tudok kérni pénzt. Tehát egy jóval nagyobb összeget tudok hozzátenni. Ugyanakkor viszont az egyesület az egész évi programból képződő alkotásokból minden évben adna át annyit, amennyivel szerényen tudná mintegy visszafizetni azt a megelőlegezett összeget, amit a város ebben az esetben adna. Nagyon-nagyon szépen kérem, nagyon nagy segítséget adnának vele, kérem, segítsenek rajtunk. Köszönöm szépen a türelmüket, hogy meghallgattak.

  Röst János: Én úgy gondolom, hogy Stamler Lajos úrnak a véleménye, remélem meggyőzte a testületet. Én a magam részéről, magán személyként már egyeztettem ővele, és én felajánlom az épületnek a tervezését társadalmi munkában. Én úgy gondolom, hogy a többség annyit tegyenek, hogy megszavazzák.

  Tüttő István: Úgy látom, hogy nincs több észrevétel. Akkor szavazásra kerülne sor, lezárom a vitát. Az 1-es számú határozati javaslatról döntünk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A legutóbbi határozatunkat akkor eszerint módosítjuk. A 2-es számúról kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  273/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 263/2000.(VII.5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Híd Dunántúli Vizuális Műhely egyesületének, a Homokkomárom, Kossuth u. 2.sz. 46. Hrsz. alatti ingatlanának képző és iparművészeti alkotótábor kialakításához a hitelkeret terhére egyszeri 1.300.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forintos támogatást biztosít a mellékelt megállapodás alapján. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
   2. Határidő: 2000. szeptember 30.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Oktatási Kulturális és Sportbizottságot a nyári tábori igény és időpont kijelölésére, azaz a nyári alkotótábori időszakban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára évente egy hét alkotótábori jogot biztosít 25 fő, azaz huszonöt fő részére, valamint a továbbiakban évente a fennmaradó időszakban 3 hét időtartamban alkotókijelölési jogot biztosít egyszerre 3-5 művész részére.

  A nyári tábori igény és időpont kijelölését a bizottság évente március 21-ig készítse el.

  Határidő: Évente március 21-ig

  Felelős : Tüttő István polgármester

  Balogh László az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

   

   

  1. Előterjesztés a GIB Hungary Kft. vásárlási szándéka a Thury Laktanya Csapatművelődési Otthonra (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Kérem, Önök előtt van a vásárlási szándékról készített anyag. Ez az a csapatművelődési otthon, amely mát több ízben szintén meghirdetésre került, és még egyet szeretnék figyelmükbe ajánlani, rendkívül leromlott állapotban van. A további a halogatása akár az értékesítésnek, vagy felújításnak komoly kritikus helyzet alakult. Kérem a véleményt.

   Kelemen Z. Pál: Én a keleti városrészben lakom. És az ottani jól értesültek már tudni vélik, hogy az önkormányzat már el is adta ezt és ott diszkó lesz, és az emberek félnek ilyesmitől. Főleg lakott területen. Aki ismeri milyen a diszkó körüli állapot, az tudja, hogy nem teljesen jogtalanul vagy nem teljesen indokolatlanul félnek, ezért én kérném a határozati javaslatot kiegészíteni az alábbiakkal. …… beszúrva, gondolatjel közé, hogy értékesítjük - azzal a kikötéssel, hogy ott diszkó nem létesülhet.

   Tüttő István: Nem ismerem a szándékát a vásárlónak.

   Kelemen Z. Pál: Kérem szépen, meg kell nyugtatni alakosságot ebben a tekintetben. Hát, aki megvásárolja azzal a feltétellel, hogy ott milyenfajta zenés szórakozóhely nem létesülhet. Retteg a lakosság az ilyen szórakozóhelytől. Tessék kérem ezt tőlem tudomásul venni. Én nekem ez a módosító indítványom.

   Tüttő István: Diszkó, és egyéb zenés szórakozóhely.

   Röst János: A beterjesztésben egyéb nem egy cég szerepel, hanem kettő, szeretném képviselőtársaim, elolvasnák. Tehát ilyen értelemben nem annak a cégnek a vásárlási szándéka, hanem ez egy másfajta beterjesztés. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy ami az anyagban szerepel, beterjesztésben a nyíltversenytárgyaláson ott az értékesítést támogatom, és erre kérném a képviselőtársaimat is. S abban a percben mindennemű ilyen felhang, amit Kelemen képviselőtársam is mondott, remélhetőleg elkerülhető lesz.

   Tüttő István: Hát egy biztos, hogy a közelében lesz a létesítmény, amelyre most 173 millió körüli összeget költünk. Hát ott az idő emberek és a betegek számára sem lenne igazán szerencsés, ha éjszakai zajforrás keletkezne. De mivel egyéb hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Végül is határozati javaslat nyilvános versenytárgyaláson kerüljön értékesítésre című részt megfogalmazza. Kérném, hogy akkor erről szavazzunk. Bocsánat pontosítsuk, és azzal a kiegészítéssel.

   Kelemen Z. Pál: Javaslat: nyilvános versenytárgyaláson kerüljön értékesítésre, az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított kikiáltási áron azzal a kikötéssel, hogy ott diszkó, vagy más egyéb zenés szórakozóhely nem létesülhet. Ezzel kikötéssel. Kérem, ezt szavaztassák meg polgármester úr.

   Tüttő István: Kérem, én elfogadom a módosítást. Tehát akkor ezt szavaztatom meg. Kérem a szavazatukat.

    

    

   A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   274/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt Thury laktanya területén található Csapatművelődési Otthont a hozzá tartozó rendezési terv szerint kialakított területtel, megtekintetett állapotban nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre jelöli ki az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott kikiáltási áron, azzal a kikötéssel, hogy ott diszkó, vagy más egyéb zenés szórakozóhely nem létesülhet.

   Kikiáltási ár: 26.899.800 Ft + a földterület vételára

   Határidő: 2000. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

    

    

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: A Nagykanizsai Városi Ügyészség törvényességi vizsgálatot tartott az alapítványnál. A vizsgálatra mi a megfelelő választ, anyagokat eljutattuk, át is adtuk. Hiányosságokat is tapasztalt azonban a vizsgálat, felszólalással élt, és alapító okirat módosításra hívott fel minket. Hát a legfőbb ok az, hogy az anyagban is felsorolt személyek időközben elköltöztek a városból. Van kettő tag pedig, egyik a munkahelye miatt, a másik pedig saját szándékából jelentette ki, hogy nem kíván részt venni tovább ennek a kuratóriumnak a munkájában. A kuratórium május 10-én ülést tartott, úgy döntöttünk, hogy további működésnek ésszerűsége van, tehát a működést tovább folytatnánk, azonban módosításra kell, hogy kerüljön az alapító okirat. Kérdezem, hogy van-e észrevétel? Javaslat is készült az új alapítványi kuratórium tagjaira, és akkor ezt kell majd bejelentenünk.

   Birkner Zoltán: A kérdésünk az, hogy valóban az Alapítvány a 7. pontban, az alapító okirat 7. pontjában, az alapítvány kezelés döntésében a kuratórium 5 főből áll, és fel van sorolva, elnök, titkára, tagjai.

   Tüttő István: Igen.

   Birkner Zoltán: Kik jelölték az urakat, ezt szeretném megkérdezni?

   Tüttő István: Hát az elnök régóta én vagyok. A titkára pedig Gáspár úr, mint tag volt és a kuratórium őt választotta meg. A tagjai, Hegyi József úr régi tagja volt, ha jól emlékszem itt egy létszámcsökkentés, itt egy szűkítésről van szó, mert lényegesen, magyarul a kilépetteket törölnünk kell, és meg kell hagynunk, akik itt jelenleg meg vannak. Tehát leszűkítenénk a kuratórium létszámát.

   Birkner Zoltán: Polgármester úr, mielőtt meghoznánk a döntést, én azt gondolom, hogy érdemes lenne, na haragudjanak az Urak és Hölgyek, 2 perc szünetet elrendelni még a szavazás előtt.

   Tüttő István: Rendben van, akkor 2 perc szünet.

    

   Szünet

    

   Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! A szünetben egyeztettünk ennek a kuratóriumnak a tagjaival kapcsolatban. Tisztelt Közgyűlés! A szünetben odáig jutottunk, hogy most nem tud senki igazán javaslatot tenni személyekre. És meg kell vizsgálnunk még azt a kérdést is, hogy a kuratórium az alapítótól független és nem lehet tagja, akinek a szervezet tevékenységével kapcsolatos összeférhetetlenség kimutatható. Ezt is meg kell pontosan néznünk, hogy nincs-e ilyen helyzet a tagokkal kapcsolatban, de a jövendőbeli tagoknál is ezt ugyanezt előre meg kell vizsgálni. Akkor én visszavonnám ezt az előterjesztést és a legközelebbi időpontra visszahozzuk, és addigra ezeket tisztázzuk, és a javaslatokat kérnénk addig a személyekre.

   Marton István: Úgy gondolom, hogy amit polgármester úr javasol az jó, de azért előbbre is lendíthetnénk az ügyet annyival, hogy csak a személyi kérdések jöjjenek vissza, az 5 vagy akár 7 fős kuratórium. A többit meg fogadjuk el. Miért kell azt még egyszer tárgyalnunk.

   Dr. Baranyi Enikő: De a két dolog egymástól függetlenül is működik, visszahozható.

   Tüttő István: Én azt hiszem, hogy maga az anyagnak a részleteiről most különösebb szó nem esett, csak a személyek. Én kérném, én visszavonom, és visszahozzuk majd ennek a tisztázásakor. Hozunk egy határozatot erről.

    

    

  5. Javaslat a polgármester, alpolgármesterek illetményének emelésére és a képviselői tiszteletdíjak mértékének megállapítására (írásban)

  Előadó: Tóth László bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Két elírás van az anyagban, a jelenlegi polgármesteri illetmények 6-os számmal, az 9-es. A harmadik szám, tehát 6 helyett 9. És a jelenlegi alpolgármesteri a 0 helyett, 2 a harmadik szám. elírás történt, elgépelés. Elölről kell számolni ezt, tehát legalább is én úgy mondtam elölről. Megkérem bizottsági elnök urat, hogyha Ügyrendi és Jogi Bizottság, Tóth László.

  Tóth László: Törvényi változásoknak megfelelően történt határozati javaslat előkészítése. Egyértelműen van megfogalmazva benn minden. Kérem a tisztelt közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

  Röst János: Én úgy gondolom, hogy elég kényes kérdés előtt állunk, mert a pénzügyi kérdés a jövedelmek minden értelemben irritálják egyrészt a közvéleményt, másrészt pedig van egy tisztességes fizetés, amit viszont illik megszavazni. Én úgy gondolom, ez a beterjesztés egy részre a törvényi előírásnak tesz eleget. A polgármester illetményének a meghatározásánál szorzószámokat alkalmaz, aminél a legegyszerűbb szorzószám is elég jelentős összeget tesz ki, ezért én szeretném ismertetni azokat a számokat, amik jelenleg érvényben vannak. A polgármester úrnak a jelenlegi bére, a mostani az 219.600 Ft. … 324.500 Ft-ot javasol a beterjesztő. A képviselőknek jelenleg 54.900 Ft a költségtérítése, amennyiben …. 93.200 Ft-ra …, ennek a bizottsági elnökök … ha ezt megnézem akkor összesen 186…. Ft. Én úgy gondolom, hogy …..ezt az összeget nem érhetik el meggyőződésem szerint. Én azt javaslom, hogy a képviselőtestület tagjainak az illetményét – rosszul mondom – költségtérítését inflációval emeltem számoljuk ki. …maximum 10 %-al emelném föl. Ezt az SZMSZ szerint ha visszaosztom, akkor ez az SZMSZ 25 %-os .. részszázalékban ….. 16 % jelent, és ezt javaslom megszavazni. Az alpolgármester illetményénél támogatom Baranyi Enikőnek a javaslatát, ami polgármester úrnak a leendő illetményénél 70 %-os %-ot határozza meg. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést nem kerülhetjük meg. Én mindenkit arra kérek, legyen önkritikus és mértéktartó, ekkora összegeket, amikor a város ilyen nehéz helyzetben van, én úgy gondolom, hogy képviselő, bizottsági tagok és bizottsági elnökök nem ….

  Tüttő István: Úgy látom nincsen. Akkor lezárjuk a vitát. A módosító indítványokkal kezdenénk. Előterjesztő urat kérdezném, hogy amit javasolt Röst úr azzal.

  Tóth László: Nem értek egyet.

  Tüttő István: Nem ért egyet. Hát akkor mindenképp szavaztatom kell külön. Először kérem Röst urat, hogy figyeljen, és ha nem jól mondanám, akkor szíveskedjék korrigálni. Az alpolgármesterek illetményénél a polgármester illetményének a 70 %-át javasolja. Ez a módosító indítvány. Akkor sorba mennénk. Tehát ezzel kezdjük a szavazást. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 3 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Következő pedig, ha jól emlékszem a képviselőkre vonatkozó javaslat volt. Az pedig a mostani inflációval növelt összeg. Tehát az inflációval növelt, átszámítva 16 %. Kérném akkor erről a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 5 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Akkor visszatérnénk az eredetire. Először az 1-es számúról kérem a döntésüket. Én nem szavazok.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Köszönöm. A következő a 2. számú, az alpolgármester uraknak az illetménye. Kérem a szavazatukat.

   

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor a 3-ra vonatkozó, az úgynevezett költségtérítésről dönteni, illetve döntünk.

   

  A közgyűlés 1 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor kérném a 4-esre vonatkozó szavazatot. Ez pedig a forrásokat jelöli meg.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Az 5. pedig a jegyző illetményére vonatkozó döntés. Mielőtt felhatalmaznak rá, engedjék meg, hogy én ezt külön majd. Nem most, hanem egy ezt követő időpontban térjünk vissza rá, illetve jegyzőnővel mi ezt megoldjuk annak arányában természetesen, ahogy a feladatot arányosítva. Kérem, akkor ezzel bízzanak meg. Az összesre kérném a szavazatot.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  275/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. augusztus 1. napjától

   1. Tüttő István polgármester illetményét a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott illetményalap 11-szeresében, 372.900 Ft-ban állapítja meg.
   2. Tarnóczky Attila és Törőcsik Pál alpolgármesterek illetményét 324.500 Ft-ban állapítja meg.
   3. A polgármester és az alpolgármesterek költségtérítését illetményük 20%-ában állapítja meg.
   4. A polgármesteri, alpolgármesteri illetményeknek és a képviselői tiszteletdíjak emeléséből származó többletkiadások fedezete az illetékbevételi többlet, valamint hitel.
   5. Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző illetményét – a polgármesteri illetményhez arányosítva – állapítsa meg.

  Határidő: 2000. augusztus 1.

  Felelős : Dr. Tuboly Marianna jegyző

  Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a Kisfakosi Polgárőr Egyesület, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – a Közterület–Felügyeleti Iroda működésével kapcsolatos – együttműködési megállapodásra (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: A Kisfakosi Polgárőr Egyesület kezdeményezte, hogy az Önkormányzat Közterület–Felügyeleti Iroda működésével kapcsolatosan szervezetink között együttműködési megállapodás jöjjön létre. Kérem erről a véleményüket. A cél teljesen a közérdeket képvisel. Hiszen a Közterület–Felügyelet, valamint a Polgárőr Egyesület munkája nagyon sok területen egy és azonos, és illetve a céljuk pedig azonos. A munkájukat nagyon tudják segíteni egymásnak.

   Marton István: Mint azon önkormányzati képviselő, akihez ez a településrész is tartozik, nagy örömömre szolgál, hogy ez a dolog ide került elénk. És bízom benne, hogy nem az utolsó lesz, ami hasonló jellegű, mert a zárt településrészek mindegyikére nagyon-nagyon kívánatos lenne. Ezt pedig Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mintegy 10 településrészt tartalmaz. Mindenütt legyen ilyen. És én azon túlmenően, hogy örülünk ennek, azt hiszem, hogy mindent el kell követni annak az anyagi lehetőségeink ismeretében, hogy a településen dogozzanak, és tényleg érdemben tudjuk a munkájukat segíteni. Hisz a közbiztonság meg az egyéb feladatok, amiket átvállalnak, azok nem közömbösek szerintem ennek az 52 ezres város polgárainak.

   Tarnóczky Attila: Egyetértek Marton képviselő úrral. …. köszönet a kisfakosi egyesület felé. Valóban olyan tevékenységet végeznek, amely az egész város számára fontos.

   Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel. Kérem, döntsünk az ügyben. De nem volt. Bicsák úr, akkor megadom, de nem ….Én elnézést kérek, de csak akkor fogok szólni, ha itt megjelenik a képernyőn.

   Bicsák Miklós: Elnézést kérek …. koncentráltam. Nagyon köszönöm. Én csak röviden az előttem felszólalókkal Marton úr és az alpolgármester úr véleményéhez csatlakoznák, már csak azért is, mert főleg települési képviselők tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha a településen működik hasonlóan, ugyanaz van nálunk a Förhénci hegyen is és én bízok az önkormányzatban, illetve a tisztelt közgyűlésben, hogy a volt ilyen kérelmekkel, vagy egyéb támogatjuk azokat a településszéli megalakuló, mondhatom emberségesen, időt, fáradságot nem kímélve, szolgálatot teljesítő embereket, akik valóban védik a magán- és mondhatom az állami vagyont is. És kérném a hasonló más területekről is, ami a városunkhoz tartozik közigazgatásilag, támogassa a tisztelt önkormányzat.

    

   Tüttő István:. Akkor a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Egyszerű szótöbbséggel döntünk.

    

   A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

    

   276/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Kisfakosi Polgárőr Egyesület, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – a Közterület–Felügyeleti Iroda működésével kapcsolatos – együttműködési megállapodás megkötésével.

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

   Határidő: 2000. augusztus 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. Javaslat “A Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda támogatására (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Szeretném bejelenteni, hogy körünkben van az alapítvány képviselője, és megkérnénk, hogy fáradjon a középen álló mikrofonhoz, mert egy. Tessék. Óvodavezető. Megkérjük, hogy szíveskedjék elmondani, mert a szünetben mondott nekünk valamit, ami mindannyiunkra tartozik és Ön a legilletékesebb ebben. Hallgatjuk.

   Kuczoginé Tálosi Amália: Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Nemrégiben levelemben kerestem meg polgármester urat, amelyben kértem óvodánk anyagi támogatását. Ennek az indoklását azt hiszem, valamennyien ismerik. Tudomásomra jutott, illetve hát tudom, hogy a bizottságok nem támogatták az óvodánk támogatását, illetve nem javasolják. Na most miután én a levelemet elküldtem, utána kaptam tájékoztatást az alapítvány központjából, hogy valamennyi önkormányzatot, ahol alapítványi óvodák működnek felkeresnek. Abban állapították meg a kérdésüket, hogy amennyiben ők teljes mértékben, vagy részlegesen kivonulnak az intézmények támogatásából, akkor az önkormányzatok ezt a helyzetet hogyan tudják kezelni. Na most itt érdeklődtem, és hát úgy tudom, hogy ez a levél ne érkezett meg. Alapítványunk jogászától tudom, hogy sort kerítenek mindenképpen az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokra, valamikor talán az ősszel, amelynek az egyik célja a közoktatási megállapodás módosítása, amelyet Önökkel kötöttünk. Hát a másik célja pedig ennek a kérdésnek a tisztázása. Na most, ahogy itt beszélgettünk képviselő urakkal, osztályvezető asszonnyal, az a kérdés vetődött fel, hogy nem lenne-e célszerűbb ezt az általam kért kérést most elnapolni és majd az alapítvány levelének megérkezése után újratárgyalni.

   Tüttő István: Köszönjük szépen. Akkor ezt talán ügyrendi javaslatként is kezelhetnénk. Kérem, szavazzunk arról, hogy ennek az ügynek a tárgyalásos rendezését követően döntenénk a további kérdésben. Kérem, szavazzunk erről.

    

   A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   277/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése “A Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda anyagi támogatásra vonatkozó kérelmét elnapolja, arról az alapítvány központjával lefolytatott tárgyalást követően dönt.

   Határidő: az alapítvány központjával folytatott tárgyalást követő 30 nap

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  5. Beszámoló a Nagykanizsán 2000. szeptember 8-9-én megrendezendő Európa Napok szervezésével kapcsolatos előkészületekről (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Európa Nap rendezésére kerül sor Nagykanizsán. Ez az Európa Nap egyben a Kanizsa Napok rendezvénysorozatával egyidőben kerül lebonyolításra. Mindenképp jeles esemény, hiszen szeptember 8-án az országban működő külföldi követségek megfelelő képviselői, most előre pontosan nem tudjuk, hogy milyen rangú és kik lesznek jelen, de meghívót kapnak és a Külügyminisztérium is ebbe besegít, hogy minél többen képviseltessék magukat a kanizsai rendezvényen. Ráadásul millenniumi rendezvényről is szó van. Központilag támogatott rendezvényről. És én úgy gondolom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak ezen Európa Napon, ha nem is azt mondom, hogy világra szóló produkciókat kell nyújtania, de mindenképp meg kell azért felelni egy olyan színvonalnak, amely az idelátogatók számára valamilyen formában emlékezetes lehet. A programokat már elkészítettük. Kérném a véleményüket a leírtak alapján. Avagy kérdésüket is.

  Tóth Zsuzsanna: Semmi mást nem kívánok felvetni, csupán annak a várnak az esztétikai megjelenését kérdőjelezném meg. Itt az udvarban már épült egy fatákolmány nem olyan régen, most pont a főtérre akarunk valami hasonlót. Ez egy terv, amit itt látunk. Hát én nem tudom. Engem, mint belső építészt ……..ez nem egy belső építészeti dolog, de hát majd a közgyűlés eldönti.

  Antalics Dezső: Bizottságunk két alkalommal foglalkozott a témával. Első alkalommal nem támogatta az Erzsébet tért, mint helyszínt. Második alkalommal az új körülményekre való tekintettel, azzal a feltétellel, hogy az építéshatósági engedély beszerzéséig a bizottságunk látni kívánja a részletes tervet és ezzel a feltétellel 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodással támogatta az Erzsébet teret, mint színhelyet.

  Kelemen Z. Pál: Szeretnék csatlakozni Tóth Zsuzsa képviselő asszony véleményéhez. Lehet, hogy rossz ízlésem van, de ezt az ómagyar, eklektikus ……. én nem tudom elfogadni. Én valahol az 1000 éves Magyarországot a jövő testesíti meg, azt hiszem ennek az országnak … jövője van…. Valami modernet, valami jövőbe mutatót szeretnék látni és gondolom sokan közülünk szeretnének látni, ezért valami modernebb, XX. századi és európai magyart szeretnénk látni nem ezt a…. Véleményem szerint ez ízléstelen. Természetesen nem zárom ki, hogy másnak tetszhet, és akiket megsértettem azoktól elnézést kérek.

  Tüttő István: Egy dolgot szeretnék figyelmükbe ajánlani. Ezt nem nekünk kell megcsinálni, nem nekünk kell kifizetni. És nem tudom. Ez valóban ízlés dolga. Ennek nemcsak külleme van, hanem funkciója is van ennek az épületnek. Tehát azzal együtt kell.

  Tarnóczky Attila: Én nem szeretnék a jelen lévő építészeknek az építészeti vitájába beleavatkozni. Úgy gondolom, előttünk van egy ötlet, akinek más ötlete van, saját véleménye szerint jobb, adja elő, hogy dönthessünk róla. Ebben a helyzetben erről kell döntenünk. És magam részéről örülök, hogy valakinek volt ötlete. Természetesen a dolog jellege olyan, hogy bárkinek bármilyen ötlete van, akkor azonnal megjelenik az ellentábor, akinek jobb ötlete lett volna. Tehát általában, ha úgy vesszük nekem is …….. Ha megengedik, egy kicsit még elkalandozom. Ugyan határozati javaslat indítvány nélkül. Azt hiszem, tenni kellene valamit annak ügyében, hogy az Erzsébet tér kikerüljön egy olyan országos műemlékvédelmi hatóság hatóköréből. Legjobb tudomásom szerint, annak idején a Török-kút miatt alakult ki ez a helyzet. A Török-kút már réges-rég más helyen van, ami helyére került kút, az csak a másolata, és bármit akarunk kezdeni ezzel a térrel, a szándékainkat a későbbiekben is lényegesen lassítani fogja, vagy éppen meg fogja akadályozni.

  Tüttő István: Én, ha jól emlékszem, írtam alá olyan levelet, ami pont a Műemlékvédelmi Felügyelőségnek ment. Ezen indokolás alapján kértem a megszüntetését a térre vonatkozó korlátozásnak.

  Dr. Baranyi Enikő: Ha nem jól olvastam és értelmezem, akkor ez egy kétnapos rendezvény. Ezzel szemben a város egy 8 millió Ft-os, mindegy, hogy kinek, mibe kerül ez, a városnak nem annyiba kerül, építményt 6 hónapra enged a város főterén felállítani. Most Röst János képviselőtársam jut eszembe, aki előszeretettel a lopakodó szót szokta használni más helyzetben a közgyűlésen. Mert most így lopakodik be az Erzsébet térre egy olyan faszerkezetes építmény, amelyet szerintem meg lehetne tenni, hogy a város bármely részében jól kialakított helyen, jól megközelítethető helyen helyezik el, de semmiképpen sem tartom ildomosnak és megengedhetőnek, hogy egy ilyen épületi monstrum - vagy nem akarom minősíteni, mert nem vagyok építész - pontosan a város egyik legszebb terét fogja ilyen értelemben, szerintem rúttá tenni. Én emlékszem még arra, amikor a városban ugyanezen a területen fantasztikusan jónak ígérkező, aztán végül ilyen kék, fehér csíkos, ilyen sátrak jelentek meg, úgy karácsony táján. Tehát én úgy érzékelem ezt a dolgot, hogy valójában az Európa Nap, hát így mondjam, álarcába bújva, gyakorlatilag egy 5-6 hónapra a város legszebb és legfrekventáltabb terén, ugyanakkor a városképet megítélésem szerint csúffá téve fog megjelenni ez az építmény. Tisztelettel kérem tehát a képviselőtestületet, hogy gondolja meg, mert azt követően sokkal nehezebb helyzetben leszünk. A következő évekre gondolok, és ha polgármester úr megtette, hogy a helyi védelem alól ezt a területet kivonja, azt gondolom, hogy ez azzal a veszéllyel is fog járni, hogy az elkövetkezendő években a képviselőtestület egyetlen egy tagjának még ez sem fog hivatkozási alapot adni. Én örülök, hogyha a Városvédő Egyesület …. Török-kút odatelepítése kapcsán ezt kiharcolta. Remélem tehát, hogy meg is fog maradni. Ne rontsuk a város centrumát ilyen építménnyel.

  Tüttő István: Azt hiszem képviselőnő, pont fordítva értelmezi, int a valóság. Nem azért lett műemlékké nyilvánítva a tér, mert elvittük onnan az eredeti Török-utat, hanem azért volt, mert ott volt az eredet Török-kút. Ma nem ott van, hanem a múzeum belső udvarában, védett helyen. És ma már ne az a Török-kút, hanem a másolat van az főtéren, az Erzsébet téren. És ennek az úgynevezett műemlékké nyilvánítása nehézkes, hiszen nem az.

  Birkner Zoltán: Balogh László elnök úrral éppen azon mosolyogtunk, hogy mindenki ért az építészethez és ennek marha mód örülünk. Én nem érek hozzá. Amit itt láttam, az egy vázlat, ami nekem nem túl sok mindent mond, de elmondanám azért a személyes véleményemet erről az egész kérdésről. Valami újszerűség van ebben, ténylegesen higgyék el. Magyarországon ilyen Európa Napot még nem rendeztek, ahol egy ilyen ötlettel álltak elő. Magyarországon nem fordult elő, hogyha ilyen ötlettel állt valaki elő, akkor azt nem az adott önkormányzatnak kellett volna finanszírozni. Aztán a programok java része, amiben nagyon kicsit vagyunk csak érintettek olyan szinten, hogy lesz egy Európa Napok alkalmából az alapítvány épületében tőlünk éppen egy rendezvény, mindössze ennyi, de halottam a terveket és láttam a felállt bizottságot. A rendezvények java része ebben az általam nem túlságosan könnyen elképzelhető várban lenne. Az egész program borul. Tehát, ha ez most nem kerül megszavazásra, akkor az egész program borulni fog. Ez persze nem azt jelenti, hogy most nem dönthetünk. Hiszen akkor a szervező bizottságnak az lesz a feladata, hogy találjon ki egy másik megoldást. Csak azt gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani Önöknek. Egy kicsit talán jobban beleláttam az ügybe, mindössze ezért, de a döntés valóban az Önöké.

  Kelemen Z. Pál: Valóban igaz az, hogy kevés ember ért kötöttünk az építészethez. Kevés ember tud főzni is, de enni tud. És aki eszik, az tudja, hogy milyen a szakács. Tehát innentől fogva én meg tudom ítélni, hogy emészthető-e, amit ajánlanak, vagy nem emészthető. Ebben a látványban, ami itt van ennek alapján nekem ez nem mond semmit. Ez nem egy-két napos rendezvény és ezt másnak mondom. Ez a rendezvény. Erre valóban kell egy gyönyörű létesítményt létrehozni a város közepén erre a rendezvényre, nem egy a sok közül ez a rendezvény, hanem egy nagyon fontos rendezvény. Én azt hiszem, hogy próbáljunk valahogy odahatni, hogy …… valami, ami ma jobban mutatja meg Nagykanizsát, mert amit itt látok az valahol Pusztaszeren elmegy, de Nagykanizsán nem. Ópusztaszeren. De valami olyasmit, ami itt Kanizsán. Ezt a polgárvárost, ez egy magyar város kérem. Ennek van múltja is, de ez egy modern város. Tehát szerkezetében modern város. Ettől a várostól … egy, polgárváros. Egy mezővárosban elmegy. Tehát én ezt kérném, hogy inkább valami, ami a városban szervesebben mutatkozik. És én azt hiszem, a rendezők, akik beruháznak, azt méltányolni is fogják. Méltányolni is fogják, mert úgy érzem – nem zárom ki a tévedést, lehet, hogy én tévedek, de – ez a létesítmény idegen Kanizsa szellemiségétől. Ha megnézzük a Fő utcát, megnézzük az Erzsébet teret, a polgárházait. Nem ez Nagykanizsa! Ipari, kereskedő város. Mert nem ezt tükrözi Kanizsa. Ezt a részét azért próbáljuk meg odahatni a Ryno Menedzserirodához, meg azokhoz, akik ezt szervezik, hogy valami modernebbet, jövőbe mutató. És ennek tényleg ott kell felépülnie az Erzsébet téren?

  Tüttő István: Egy kérdésem azért lehetne? Most a látványterve zavaró, vagy a terv, amelyik a másik oldalon van?

  Kelemen Z. Pál: Mind a kettő, kérem.

  Tüttő István: Mert tudom, hogy látványterv, az valamilyen indián település lenne.

  Kelemen Z. Pál. Erre mondtam, hogy ómagyar eklektikus ….

  Marton István: Valaha ennek a városnak volt vára. Ez ugye történelmi tény. Most akarnak csinálni egy favárat, amiből remélem történelmi ténnyé nem magasztosuló tevékenység születik. Van nekünk a vár romjai mellett egy szépen felépített várkapunk, akkor talán a várunkat is mellé kellene illesztenünk. Még méreteiben is odaférne nagyjából. Ha az elejéhez nem, esetleg a hátuljához. De ide, a városközpontba én semmilyen körülmények között nem tudom támogatni, hogy telepítsék.

  Tüttő István: Végül is ahhoz, hogy ez a főrendezvénynek az egyik fogadóhelye legyen, ahhoz nehezen tudom elképzelni, hogy a város olyan pontjára helyezzük el, ahol a megközelítés szinte, messze nem ésszerű. Hát most itt nem arról van szó, hogy hol lehetne ezt úgy elhelyezni, hogy lehetőleg ne lássa senki, hanem, hogy hol lehetne azt funkcionálisan használni.

  Dr. Baranyi Enikő: Tisztelettel elnézést kell kérnem polgármester úrtól. Tehát itt megjelennek különböző kérdések, dilemmák, javaslatok. Én azt hiszem, hogy most van egyszer az Erzsébet térre egy javaslat. A számomra – és ez semmi mást nem jelent – nem minősítése, hanem egyetértést jelent. Megszületett egy másik javaslat, amelyik az egyik képviselőnek szimpatikus, támogatni tudja, a másiknak nem. Én inkább azon gondolkodnék és tehát ezt szeretném érezni, hogy nem azt sugalljuk, hogy minden ettől eltérő javaslat és ötlet idegen az Európa Napok itteni rendezvényétől, hanem inkább azt, hogy milyen kiegészítő ötletekkel, valóban egy nagyon is érdekes és egy nagyon is színvonalas rendezvényt lehet erre létrehozni és megszervezni és azt hiszem, hogy az a távolság, ami az Erzsébet tér és a Várkapu között van, nagyon könnyen erre turisztikai utazási irodák kapásból fognak számos javaslatot adni, áthidaló megoldásokat tudnának adni. Én inkább ezen a vonalon indulnék el.

  Tüttő István: Hát ugye, ha elolvassuk, hogy milyen célt szolgálnak. Karácsonyi vásár, évbúcsúztató, gyermeknapi játékvásár, könyvhéti vásár, tavaszi-nyári, borfesztivál, egyéb.

  Kelemen Z. Pál: Elmondta az érveimet is, azért hadd kérdezzem meg, hogy a Várkapu és környéke igazából nem forgalmas, átmenő forgalmas terület, úgyhogy Európa Napot tartani. hogy járművek mennek, ezen a környéken nem ideális. Az Európa Nap része, szerves részévé kell, hogy váljon az a létesítmény, amely a város szívében van. Ez az ünnep a városról szól. Nekünk Európáról. Mert ki lehet rakni a lóvásár térre, kérem szépen és nagyon szép placc van. Csak nincs értelme. Ennek a város közepében, az élő, szerves város közepében kell lenni, mert akkor fognak neki örülni az emberek, akkor lesz itt szilveszteri buli. Tehát ez ide tartozik. Csak a stílusával van bajom annak, amit terveztek. Bizonyára tudnak ennél jobbat is.

  Tarnóczky Attila: Én is úgy gondolom tisztelt képviselőtestület, hogy vitát folytatni arról, hogy hol legyen, lehet, de tökéletesen értelmetlen. Valami vagy az Erzsébet téren lesz, vagy nem lesz semmi sehol. Ez körülbelül a választék. Az a fajta felvetést, hogy ne legyen ilyen ….. vagy nem is tudom milyen stílusú, hogy kéne ezt megfogalmazni. Megtervezhető, beilleszthető mondjuk a 3. pontba, felkérni a tervezőt, hogy a modernebb kor igényeinek megfelelő külsőt találjanak meg építménynek.

  Tüttő István: …a Kanizsa várhoz jobban hasonlítót.

  Tarnóczky Attila: De könyörgöm, ne dobjuk el. Az egész ötlet értelmét veszti. Ez egy közönségcsalogató valaminek kell lenni. Egyszer már Kelemen képviselő úr elmondta, hogy mivel lehetne a főteret …,.de látvány kell. Valamiféle látványt kell biztosítani a főtérre, különben az egész értelmét veszti.

  Kiss László: Én is úgy vélem, hogy egy ilyen két napos Európa Napi rendezvényre, ahol a városunkra akarjuk felhívni a figyelmet, valóban egy olyan egyedi, akár meghökkentő és akár historizáló stílusú építmény is elkelne, mint ami a mellékelt vázlaton szerepel. Én úgy vélem, hogy ez a három-négy hónapos időszak, amire ezt itt felállítanánk az Erzsébet téren, biztos, hogy nem zavarná a városlakók nyugalmát. Továbbá az a véleményem, hogyha ez a városnak az Európa Napokra szánt 3,5 millió Ft-jánál többe nem kerül, akkor miért nem csinálnánk meg … a Műemlékvédelmi Hatóságtól biztos, hogy nem lehet erre építési engedélyt kapni. Én úgy vélem, hogy mi nyugodtan megszavazhatjuk a kivitelezés biztosan az építési engedélyen fog múlni.

  Tüttő István: Köszönöm. Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Lezárom a vitát. Kérem szépen, akkor a határozati javaslat, 1. sz. határozati javaslatra kérem a döntésüket. Magyarul a beszámolót elfogadják.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 2. az a Euróvárnak az Erzsébet téren történő felállítása és annak az időhatárai, és egyben a területbiztosításról döntünk. Erről kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: Akkor kérném a 3-ról döntésüket. Azt természetesen képviseljük a következő megbeszélésen, hogyha lehet, akkor ennek a megjelenítési formája. Kiegészítésként berakjuk majd.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő istván: A 4.-ről kérem a döntést.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ennek a 4. pontnak van egy olyan jellegű kis hibája, hogy ebből úgy tűnik, mintha miénk lenne. Mintha a miénk lenne. Mintha miénk lenne ez a létesítmény, de annyiból kell azért nekünk ezzel foglalkozni, hogy azt követően azért nekünk szabályozni kell, hogy hol lehet felállítani és mennyi időre. Tehát mindenképp. Egy kiegészítő javaslatot azért megszavaztatnék, amit javasolt a Kelemen Z. Pál úr, hogy lehetőleg ennek e megjelenési formája jobban alkalmazkodjon a város arculathoz és a város jellegéhez. Jó. Akkor ezt még szavazzuk.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  278/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. az Európa Napok szervezésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.
   2. az Európa Napok rendezvényei helyszínéül szolgáló “Európa Vár”-nak az Erzsébet téren történő ideiglenes felállításához a 2000. szeptember 8-tól 2000. december 31-ig terjedő időszakban hozzájárul. A kivitelezés tervezett időpontjától a bontás tervezett időpontjáig (2000. augusztus 1. és 2001. január 15. között) a közgyűlés a terület biztosításához hozzájárul.
   3. A közgyűlés felkéri az “Európa Vár” tervezőjét, hogy a vár végső megjelenési formája a város arculatához jobban illeszkedjen.

    Határidő: 2000. július 10.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   4. Az építmény 2000. szeptember 10. és 2000. december 31. közötti hasznosításáról a Ryno Kulturális Menedzseriroda a város környezetkultúrájához alkalmazkodó tervezetet készít, amit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak bemutat.
   5. Határidő: 2000. augusztus 31.

    Felelős : Ferencz József

   6. Az építmény 2000. december 31. utáni felállításáról és hasznosítási lehetőségeiről a polgármester a közgyűlés számára előterjesztést készít.

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a Teleki u. 1. és Teleki u. 3. sz. alatti épületek nyomásfokozó berendezésének önkormányzati tulajdonba történő átvételére (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Ez a két épület középmagasítását, vízellátását a lakóközösségek tulajdonában és kezelésében lévő nyomásfokozó berendezést biztosítja. Ugye az anyagból kiderül, hogy a lakóközösségnek gondjai is támadtak, és szükségessé válna ennek a részünkről való átvétele, illetve hát a Vízműnek a felkérése arra, hogy további egyeztetéseket folytasson. Kérelem a véleményüket.

   Tóth László: Magam részéről a határozati javaslat “A” verzióját támogatom, úgyis mint kanizsai állampolgár, úgyis mint a terület egyéni képviselője. El kell, hogy mondjam, hogy ez a probléma, ami jelen pillanatban fenn áll, egy előző politikai berendezkedést követő gazdasági életnek a következménye. Ugyanis akkor ezekre nem gondoltak, hogy tulajdonképpen itt lesz a rendszerváltás és az ügyben ilyen gondok lesznek. Az önkormányzati törvény szerint egyedül a vízellátás tartozik a kötelezendően ellátandó önkormányzati feladatok köré a szolgáltatások területén illetően, és úgy gondolom, hogy itt 600, vagyis elnézést, 300 lakásról van szó. Durván 600-700 ember lakik ebben a két házban. Úgy gondolom, hogy ha ezt az “A” javaslatot meg lehetne szavazni.

   Birkner Zoltán: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta ezt a kérdést és a lényeggel fogom kezdeni. Az önkormányzat nem kívánja átvenni a nyomásfokozókat. Egyben azt is megfogalmazta, hogy egy “B” ponttól egy picit eltérően, ahogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az ügyet, próbáljon más irányú megoldást találni a probléma megoldására. Lehet, hogy ez egy kicsit farizeusnak hangzik, de a lényege azért benne van. Tehát nem biztos, hogy azért ki kell szállni e mögül az önkormányzatnak, hiszen ne felejtsük el, itt nemcsak erről a két házról van szó, hanem másik 16-ról még egészen pontosan. Tehát innentől kezdve azért vagy egységesen, vagy sehol nem kezelni. De a lényege az, hogy az önkormányzat nem kívánja átvenni a nyomásfokozókat.

   Tüttő István: De a Vízművet nem lehet kihagyni belőle. Jó. Van-e még? Úgy látom nincs. Akkor lezárom a vitát. Kérem, a szavazásnál eldől, hogy melyik verziót támogatjuk.

   Dr. Tuboly Marianna. De akkor ki támogatja a…

   Marton István: …a módosítást. Hát a “B” mellé van egy “B2”, vagy “C”…

   Tüttő István:. Hát a Gazdasági Bizottság. Akkor a Gazdasági Bizottság javaslata, amely gyakorlatilag arról szól, hogy az önkormányzat ne vegye át, és a Vízmű keresse, végül is a “B”-vel egy kicsit kevert megoldás. Kérem erről.

   Dr. Fodor Csaba: Nem kevert. Ugyanaz.

   Tüttő István: Ugyanaz. Csak hát, itt deklarálva van, hogy ne vegye át, itt meg csak egy utalás van arra, hogy tovább kell folytatni. Kérem, akkor én ezt elfogadom ezt a változatot, kérem, erről szavazzunk.

    

   A közgyűlés 16 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

    

   279/2000.(VII.5.) számú határozat:

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Teleki u. 1. és Teleki u. 3. szám alatti középmagas épületekhez tartozó nyomásfokozó berendezést és a hozzá tartozó, a berendezést az épületekkel összekötő vízvezetékszakaszokat nem kívánja átvenni.

   A közgyűlés utasítja a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Vállalatot, hogy a probléma más irányú megoldása érdekében a lakóközösségekkel a szükséges további egyeztetéseket folytassa le.

   Határidő: 2000. augusztus 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Kovács Antal a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Vállalat igazgatója

  3. Előterjesztés Alapítványok támogatására (írásban)

  Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök úr. nem tudom megkért valakit? Az OKSB elnökét kérem fel, mert megosztott előadóként is szerepelnek.

  Balogh László: Ez a civilszervezetek számára szóló pályázat, 1,5 millió Ft erejéig támogathatunk civil szervezeteket. 8 közel 9 millió Ft erejéig céloztak meg pénzösszegeket, tehát ennek törtrészét adhatjuk oda. A döntés lett volna a Gazdasági Bizottsággal. Az OKSB részéről alakult egy kisbizottság. Elvégezte munkáját. Kedden 13 órakor az OKSB összeült és döntött. Sajnos ugyanezen időpontban a Gazdasági Bizottság nem volt határozatképes. De ettől az előterjesztés még ugyanúgy áll. Ügyrendi, jogi szempontból nem történik probléma, ha a két bizottság közös döntése helyett csak az egyik bizottság javaslatát fogadja el a közgyűlés. Igazából a közgyűlésnek csak az alapítványokra vonatkozó döntésben kell végső döntést hoznia, mert az egyéb szervezetek támogatását, azt bizottsági szinten lehet eldönteni. Mondani szeretném csak a döntési szempontjainkról igazából ne csak a 12 alapítványi pályázót nézzék ez ügyben, hanem mind az összes 42-t. Itt rossz egy sorszám. 42 pályázó vonatkozásában az volt a szempontunk, bár bizonyos esetben célszerűbb lenne prioritásokat kimondani, de mivel itt olyan kis összegről szól, és mindenhol bizonyára helyén való lesz, ezért mi három kategóriát, illetve négy kategóriát állítottunk fel. van egy, úgymond felső kategóriás 120 ezer forintos, egy 60 ezer forintos középkategória és egy 30 ezer forintos alapkategória, illetve a nem támogatott kategória. Nagyjából egyenletesen osztottuk szét a megfelelő kategóriákban a pénzt. Igazából be kell vallani, hogy az iskolákat kivettük a civilszervezetek szférájából most ez alkalommal. Aztán kivettük azon sportegyesületeket, akik a sporttámogatási rendszerünkben benne vannak. És volt három gazdasági szervezet, akiket, illetve két gazdasági szervezet és egy intézmény, amelyeket szintén nem vettük be a pályázók, az eredménnyel pályázók közé. Kizártunk. Még egyszer mondanám, hogy a kisbizottság és az OKSB tisztességgel elvégezte a dolgát. Egyhangúlag támogattuk az Önök előtt szereplő javaslatot. Kérem, hogy Önök is így tegyék.

  Tarnóczky Attila: Mivel legjobb tudomásom szerint a két bizottság közös kompetenciájába adtuk a döntési jogkört, és hát mégiscsak az egyik bizottság anyaga vagy véleménye van itt, azt javaslom, hogy a határozati javaslat, hogy ezt a kis ellentmondást megszüntessük, ne csak az alapítványi pályázatokról szóljon, hanem a közgyűlés az egészet hagyja jóvá. Tehát az alapítvány és egyéb pályázatokat, akkor formailag az eljárás, úgy gondolom megáll a lábán. Amúgy ebben a rengeteg tételben, ami itt szerintem … mérleg kiegyensúlyozott nem szeretnék belepiszkálni. Önöknek se nagyon javaslom, mert végelláthatatlan vita elé nézünk minden más esetben.

  Dr. Baranyi Enikő: Sajnálattal nem tudok egyetérteni az utóbbi mondatával Tarnóczky alpolgármester úrnak. Nem akarok vitát indukálni. Én tudom, hogy nagyon kevés a keveset ennyi felé osztani. És nagyon nehéz a sorrendiség kialakítása. Magam részéről tehát a vita indukálásának a lehetséges mérséklése miatt csak két számot szeretnék mondai. Mondjuk azt, hogyha alapítványok közül az 5-ös sorszámot viselőnél sajnos, bár a felhasználás célja megítélésem szerint mindenképpen méltányolandó és támogatandó lett volna, nem kívánom részletezni az okokat, hogy miért. Ezzel szemben például a 17-es - most így mondanám – sorszám alatt megjelölt pályázat pedig részesül. Tehát azt gondolom, hogy a jó munka mellett és ellenére, én hogyha képben és helyzetben lettem volna, valószínű, hogy az 5-ösnek mindenképpen próbáltam volna valami fajta összeget és nem biztos, hogy a legalacsonyabbat javasolni, megadni.

  Kiss László: Az előterjesztés, illetőleg a bizottsági határozatok összesítése kapcsán itt egy kis tévedés fordult elő. Tegnap az OKSB és a Gazdasági Bizottság közös megbeszélésén tisztáztuk, hogy a Miklósfa Sportegyesület által kért támogatás a cél pozitív értelemben történő megoldódása, tehát a hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségének az elengedése kapcsán megoldódott és ennek kapcsán mi azt kértük, hogy a sportegyesület részére javasolt összeg átcsoportosításával a Közművelődési és Városszépítő Egyesület Miklósfa kerüljön az első kategóriás támogatású csoportba. Tehát 120 ezer forint legyen a számára jóváhagyva. Ez meg is történt tegnap. Viszont itt most valami adminisztrációs hiba folytán ez másképp szerepel. Ezt szerettem volna csak tisztázni És kérem, hogy a határozatban ennek megfelelően hagyjuk jóvá.

  Tüttő István: Jó hát ez ugye egy régebben nyomtatott példány. Tehát ebben nem jelenhetett meg. De át lesz vezetve.

  Bicsák Miklós: Én egy kicsit sérelmesnek találom. Itt egy kis megkülönböztetésről épp az előttem szólaló területi képviselőtársam, Kiss úr is, hogy valahogy én úgy érzem, ez a Palin városrész ez nagyon mostoha, főleg az ilyen, ilyen odaítéléseknél az aprópénzekkel, mert ez a pénz, amit kaptunk. Több éve működik Dr. Bogár Gáspár főorvos úrnak a vezetésével a Palini Városszépítő Egyesület, és bizony nagyon mostohán, én tudom, hogy nem engedhet többet, de azért engedtessék meg, és személyes elnézésedet kérem Kiss László, tinálatok három megnevezett alapítvány is megkapja megfelelően, és nem tudom, hogy mi a különbség Palin és Miklósfa között. Mi meg itt a szegény ember vízzel főz és úgy érzem, hogy, hogy valahogy ez OKSB nem úgy, mondhatom egy kicsit igazságosan osztotta el. Megrovásként is az elnök úrnak itt szemébe hadd mondjam el. Mert a paliniak is a városnak ugyanolyan adózó polgárai, mint a miklósfaiak. És itt hadd megemlítem a förhénci, a 15-ös rubrikában szereplő Polgárőrség hasonló, ilyen kis szerény köszönettel vesszük ezt a kis adományt, de azért egy kicsit a legközelebbi elosztásnál kérem, szíveskedjetek figyelembe venni, hogy Palin is Nagykanizsához tartozik.

  Tüttő István: Tarnóczky úr ügyrendi gombot nyom.

  Tarnóczky Attila: Ügyrendi észrevétel tisztelt közgyűlés. Hát ilyesmitől féltem. De még lesz folytatása itt.

  Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő ügyrendi gomb.

  Dr. Baranyi Enikő: Tisztelettel kérem polgármester urat, miközben Bicsák Miklós képviselőtársamat azt hiszem, nem kell mondani, hogy tisztelem szeretem és Palin területének nagyon jó képviselőjének is tartom, ezzel szemben azt kérem polgármester úrtól, amikor bármelyik képviselőtársunk az észrevételek és a kritikáknak azon szakába kezd átcsúszni, amely már úgy tűnik, hogy nem tűnik eléggé számszakilag is megalapozottnak, akkor jó lenne figyelmeztetni bennünket, hisz szeretném elmondani, hogy megítélésem szerint az elmúlt időszakban, ha csak az oktatási intézményhálózatnak a fejlődését nézi, miközben máshol a városban regresszió és komoly regresszió van, akkor Palin, azt hiszem, hogy messze nem mondhatja ezt. Az útépítés, csatornázásról nem is beszélve. Nem mostoha gyereke, messze nem Palin, Nagykanizsa városának. Ezt te is tudod Miklós.

  Tüttő István: Hát mondjuk, az én figyelmemet nem kerüli el, de egy képviselőnek az a dolga, hogy mindig azt mondja, hogy legrosszabb helyzetben az ő területe van. Tehát kéri a támogatást. Erre való a másik képviselő, hogy azt bizonyítja, hogy ez nem így van, hanem az övé a legrosszabb.

  Balogh László: Én a konkrétumok megvédésébe nem mennék bele. Azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel tettük a dolgunkat. Világos, hogy optimális megoldás nem létezik. Kritizálható ez is, de hadd utaljak arra, hogy igazából a közgyűlésnek csak az első 12 támogatás vonatkozásában van joga dönteni, apellálni, mást elképzelni. Az összes többi, az már megtörtént bizottsági szinten és az bizottsági hatáskörbe van utalva. Az itt elmondottak jó részét egyébként ki lehetne védeni, de nem akarnám én ennyire részletekbe menően taglalni ezt a dolgot. Általunk, még egyszer mondanám, egy egyhangúlag asztalra tett javaslatról van szó. Biztosan hibákkal.

  Tüttő István: Szeretném megerősíteni elnök urat, hiszen ez egy tájékoztatás.

  Röst János: A 24-es sorszám alatt lévő társaság úgy tudom, hogy nem kanizsai székhelyű és nem kanizsai gyermekeket támogat. Ugyanilyen jellegű van nekünk az 1-es sorszám alatt, és én azt javasolnám, amennyiben így van, ahogy én mondtam, hogy ennek az összegnek a felosztása, tehát 1-es, 2-es sorszám alatt lévő két alapítvány között osszák meg. Az egyik a Családsegítő Központ alapítványa, a másik pedig az Autista Gyermekekért Alapítvány.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy ez az a társaság, amelynek Nagykanizsa a központja.

  Simánné Mile Éve: De nem vagyunk tagja, bocsánat. A hiteles tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy mi a társulásnak valóban tagja vagyunk polgármester úr, de ennek a gyermekjóléti szolgálatnak nem. Ezt 21 község hozta létre. Az önkormányzat azzal is segítette őket, hogy helyet adott ennek a társulásnak. Ebbe egyetlenegy darab nagykanizsai gyerek ellátásáról nincs szó. Sőt szeretném hangsúlyozni, hogy akiket ők nem látnak el elnök úr, azokat is a mi jóléti szolgálatunk látja el. Utalok itt a középiskolásokra és a belvárosi iskolában tanuló diákokra.

  Tüttő István: De ehhez még hozzátartozik az, hogy annak idején, amikor az egész gyermekjóléti szolgálat kialakult, akkor arról volt szó, hogy Nagykanizsa átveszi az egész körzetnek a feladatát, csak ugye ezt megelőzően már szervezkedés történt épp ezeken a kis településeken, és előbb létrehozták a maguk szervezetét és így Kanizsával már nem tudtak társulni, meg át sem tudták adni, hiszen ők már pályázaton elnyert pénz miatt nem tudták volna visszacsinálni ezt az egész.

  Simánné Mile Éva: De a miénk nem tudja ellátni, mert ahhoz túl nagy …..

   

  Tüttő István: Hát lényegesen nagyobb apparátus kellene.

  Dr. Baranyi Enikő: Én azt kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a vitát lezárjuk, és ebben az esetben válaszként azt is lehetne mondani, hogy az ellátott feladat az mindenképpen támogatandó, kiváltképp, ha Nagykanizsa városa magát megyei jogú városnak tartja, hisz más esetben sem vizsgáljuk szigorúan az állandó lakhelyet.

  Tüttő István: Köszönöm. Akkor szavaznánk az ügyrendi javaslatról, hogy a vitát lezárjuk.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, és 2 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Kiss László: Én az előző felszólalási szándékommal csak köszönetet szerettem volna mondani Dr. Baranyi Enikő képviselőtársamnak, hogy azokat az indokokat, amiket ő felsorolt nem nekem, mint érintettnek kell elmondanom. Köszönöm. És egyben a hangszórón és a hangosbeszélőn keresztül szeretném a képviselőtársaimat felhívni, hogy vegyék komolyan a közgyűlést és vegyenek részt a szavazásban.

  Tüttő István: Köszönöm a közvetítést. Dr. Baranyi Enikő kíván még szólni. Nem? Akkor a vitát lezárom, akkor a vitát lezárom. Határozati javaslatok következnek, illetve az következik. Tarnóczky úr kiegészítette azzal, hogy és egyéb pályázatok. Gondolom a bizottsági elnök úr elfogadja ezt a kiegészítést. Kérem akkor a táblázat alapján a jóváhagyásukat. Kérem a szavazásukat. Mi volt a módosítás? Hát volt egy módosítás a Nagykanizsa és környéke. Akkor először ezt a módosító indítványt. Nem tudom, okoz ez gondot? Igen. Tehát Röst úr javasolta, hogy a Nagykanizsa és Környéke Alapítvány az első kettő? Tehát az első kettő ugye az pedig nem kapott semmit. Ott kerüljön felosztásra. Baranyi Enikő meg épp azt javasolta, hogyha megyei jogú város akarunk lenni, akkor ilyent nem piszkálunk.

  Tarnóczky Attila: Az egészet nem kellene piszkálni.

  Dr. Baranyi Enikő: Tisztelt polgármester úr elnézést, hogy ismételten szólok ennél a napirendi pontnál. Most nem a megyei jogú városra apellálnék, hanem arra, hogy végül is, hogyha ha ilyen alapítványi támogatás elbírálása van, valamennyi képviselőnek joga, lehetősége, és ha úgy érzi, adandó esetben kötelezettsége arra a bizottsági ülése eljutni, ahol ezekről a kérdésekről döntenek. Igaz, hogy ott nem döntési, hanem javaslattételi, vagy szavazási, de javaslattételi joggal rendelkezik. Valójában úgy gondolom, hogy egy bizottság, aki biztos nem 5 perc alatt, hogy így mondjam, elintézte ezt a dolgot, részletesen áttárgyalta, akkor én úgy kérném, hogy próbáljunk vérmérsékletűek lenni, és ne történjen az, hogy egy bizottság javasol és utána azt nullára csökkentjük, hanem akkor legfeljebb egy mértéktartó arányos redukciót, miközben egy másikhoz hozzáteszünk. Még ez is jobb.

  Tüttő István: Jó. Köszönöm szépen. Röst úr fenntartja?

  Röst János: Az igazság az, hogy méltatlan ez a vita. Én úgy gondolom, hogy volt itt egy döntés, amit az egyik bizottság meghozott. A miénk nem tudta meghozni jelen voltam. Eggyel kevesebben voltunk. Úgy gondolom, hogy e miatt ez nem kerülhetett szóba. De ha ragaszkodik hozzá Baranyi Enikő, akkor módosítom. Akkor legyen megfelezve ez a 24-es és annak fele 1-es és akkor a 2-es ne kapjon.

  Tüttő István: Akkor ezt tesszük fel szavazásra. Ez méltányos is. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Minősített többség? Akkor nem fogaduk el. De lehet ez csak a módosító indítványra vonatkozott. Akkor most kérem az eredeti határozati javaslatról a szavazásukat. Azzal a kiegészítéssel, amit Tarnóczky úr javasolt.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  280/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek pályázati felhívására beérkezett alapítványi és egyéb pályázatok közöl az alábbi támogatásokat hagyja jóvá:

  S.sz.

  Pályázó megnevezése

  Támogatás összege

  "Segíts, hogy segíthessünk"

  A Családsegítő Központ Alapítványa

  120

  Alapítvány az Autista Gyermekekért

  30

  Cserháti Idegen Nyelvi Alapítvány

  0

  Hevesi Óvoda Gyermekeiért

  Kiemelt Közhasznú Alapítvány

  0

  Kézen fogni aki csak rászorul

  Alapítvány

  0

  Miklósfa Általános Iskolai Alapítvány

  0

  Nagykanizsa Szent Imre úti

  Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

  0

  Nagykanizsa Város Környezetvédelméért

  Alapítvány

  120

  Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért

  Alapítvány

  60

  Templom Téri Iskoláért Alapítvány

  0

  VIVERE Alapítvány

  30

  JIGORO KANO Alapítvány

  30

  Egyéb szervezetek

  "Élettér" Állat- és Természetvédő

  Egyesület

  120

  56-os Szövetség

  Zala megyei Szervezete

  30

  Fegyveres Erők és Testületek

  Nyugállományuak Klubja

  30

  Förhénci Polgárőr Egyesület

  30

  Kaán Károly

  Környezetvédelmi Egyesület

  30

  Kanizsa Hagyományápoló Egyesület

  60

  Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

  0

  Kisfakosi Polgárőr Egyesület

  30

  Magyar Máltai Szeretetszolgálat

  60

  Miklósfai Közművelődési és

  Városszépítő Egyesület

  120

  Moto-Cross Sportklub

  0

  Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási

  Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

  60

  Nagykanizsa Kisbagolai hegy

  Polgárőr Egyesület

  30

  Nagykanizsa Város Nyugdíjas Dalköre

  30

  Nagykanizsa Város Vegyeskara

  120

  Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

  30

  Nagykanizsai Fafaragó Egyesület

  60

  Nagykanizsai Zenepártolók Egyesülete

  30

  Segítség a Fiatalokért

  Közhasznú Egyesület

  60

  SHOTOKAN Karate Sportegyesület

  30

  SZIKLA 2000 Egyesület

  30

  TIT Ismeretterjesztő Egyesület

  30

  TRI-CO Triatlon Klub

  0

  Vakok és Gyengénlátók

  Országos Szövetsége Zala megyei Szervezete

  30

  Városszépítő Egyesület

  Nagykanizsa-Palin

  30

  Zala megyei Nyugdíjasok

  Érdekvédelmi Szervezete

  30

  Más kategóriába sorolható pályázók

  Cserháti Sándor Mezőgazdasági és

  Gépészeti Szakközépiskola

  0

  FAVORIT K. T. GMK

  0

  Informatika Kiadói Bt.

  0

   

   

  1. Tájékoztató a város lakosságának egészségállapotáról (írásban)

  Előadó: Dr. Buzás Judit tisztifőorvos

   

  Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Megyei Vezetőjét Dr. Papp Elemér urat megyei tisztifőorvost, Dr. Buzás Judit tisztifőorvost. Nem tudom a Dr. Dull Gábor urat, orvosigazgatóját kórházunknak, nekem fel van írva Dr. Füle Lajos is, hogy képviselve lesz. Nem jött ő el ugye? Nem. Igen. Köszönöm. Szeretném felkérni, Tájékoztató a város lakosságának egészségállapotáról szóló napirend megtartására Dr. Buzás Judit főorvos, tisztifőrovos asszonyt. Egyetlen kérésünk lenne, a tájékozatót, csak nagyon röviden szíveskedjen a megállapításait a képviselőkkel ismertetni.

  Dr. Buzás Judit: Tisztelt képviselő hölgyek és urak. Tekintettel a nagy melegre, egészségvédelmi szempontból nagyon röviden összefoglalnám. Bár írásban tudomásom szerint mindenki kézbe kaphatta. Azt gondolom, hogy a szomorú tény, hogy a születések száma csökken és a halálozás magasabb, és ez is már úgy tűnik, hogy ez tendencia. A halálozást tekintve korábban is elmondtam és szeretném most is megerősíteni, hogy önmagában ezek, a tízezer lakosra jutó halálozási számok önmagában nem igazán értékelhetők. Annyiban informatívak, hogy a korábbi évek halálozási számához össze lehet hasonlítani. Nagyon óvatos következtetéseket igényelnek, és azt gondolom, hogy a … megbetegedéseknél, tehát az agyi történéseknél a halálozásban egy kedvező helyzetet lehet látni, ami minden bizonnyal azzal az egészségügyi programmal, ami az agyvérzés megelőzésével kapcsolatos intézmény-egészségügyi ellátásnak a jelentőségét és eredményességét mutathatja. A halálozásban némely sorrendi változás történt. Ez azt gondolom, hogy bizonyos fokig kedvező is. Az emésztőrendszer megbetegedések számát tekintve pedig azt gondolom, hogy nem kellemes a változatlanul alkohol okozta halálozási számnak a magas volta. A közegészségügyi viszonyokról nem került ebben az anyagban feldolgozás, tekintve, hogy olyan lényegi változás nem történt az utóbbi évben, ami jelentős lett volna. A légszennyezettséggel kapcsolatban el tudom mondani, hogy az egészségügyi határértékek alattiak, bár önmagában ezek a számok magasabbak, mint a korábbi éveknek a mutatói, de még mindig az egészségügyi határérték alattiak. Az ivóvízzel kapcsolatosan el tudom mondani, hogy az ivóvízbázisunk jó. A mintázásaink során azt tudjuk mondani, hogy jó minőségű ez az ivóvíz. Gyakorlatilag emberi fogyasztásra alkalmas, és nagyon kevés számban volt gyakorlatilag olyan minta, ami kifogásolt lett volna és emberi fogyasztásra alkalmatlan lenne. A prevenció területén azt gondolom, hogy azt önkormányzattal kedvező és nagyon jó a kapcsolat a parlagfű mentesítéssel kapcsolatosan. A város részéről fogadókészséget talált és ebben a partneri együttműködésük azt gondolom, hogy jó. Én különösebben mást a közegészségügyi és statisztikával kapcsolatosan nem szeretnék. Körzetfejlesztést, tehát az egészségügyi alapellátás tekintetében el tudom mondani, hogy nem történt. Tehát a helyzet ugyanaz az, ami korábban is volt. Tehát az alapellátást tekintve változás nem történt.

  Dr. Gőgös Péter: Valamennyien, akik átolvastuk ezt a tájékoztatót, hát én azt hiszem, hogy nagyon részletesnek és igényes kidolgozottnak találtuk. És hát szeretném megköszönni főorvosnőnek ezt az alapos…

  Marton István: Megragadom az alkalmat, hogy a néhány évvel ez előtt háziorvosi ügyletet az egyik közgyűlési döntés értelmében a Petőfi utca 5. számú objektum alá száműztük, hogy vált ez be a gyakorlatban?

  Dr. Buzás Judit: Azt gondolom, hogy lakosság részéről panasz, vagy az ellátás nem hozzáférhetősége miatt hozzánk panasz nem érkezett. Különösebben másról nem tudok beszámolni.

  Dr. Baranyi Enikő: Nagykanizsa Város Tisztifőorvosa nagyon burkoltan és szépen fogalmazott, hogy nem történt változás az alapellátás intézményi rendszerében. Én másképp egy szóval még ki szeretném bővíteni, hogy sajnos. Mert ha megnézzük a praxisok számát, az 1 praxisban leadott kártyák számát, a prognosztizálható változásokat, az optimális körzetlétszám megjelölése vonatkozásában, és ha megnézzük a meglévő, és sajnos nem változott alapellátási intézményrendszer építészeti, orvos-technológiai szempontból, akkor úgy érzem ennek a városnak nem csökkenő, hanem egyre növekvő restanciája, lemaradása és kötelezettsége lenne ezen a területen is.

  Tüttő István: Köszönjük, további észrevétel? Megkérdezem Dr. Papp Elemért, hogy olyan tájékoztatás, ami éppen a várost is érintené, van-e?

  Dr. Papp Elemért: Nem, semmi. Köszönöm.

  Tüttő István: Jó, köszönöm szépen. Akkor a vitát lezárjuk. Megkérem tisztelt képviselőtársaimat, a határozati javaslatot fogadjuk el. És egyben megköszönjük az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat mindazon tevékenységét, amely idézőjelben, a békeidőben, és az úgy nevezett katasztrófa időszakban is a részükre előíratott. És ez a segítség, amit kapunk, az elengedhetetlenül szükséges munkánk ellátásához. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a kapcsolatot én jónak ítélem meg, és egyáltalán nem olyan, ami elkendőzné a hibákat, nagyon korrektül fel is tárják. Természetesen mi is kérnünk gyakran olyan segítséget, amely éppen a hivatal munkáját segíti, hogy elkerüljük, megelőzzük, vagy elhárítsunk olyan kérdéseket, amely éppen a népegészségüggyel kapcsolatos. Még egyszer köszönjük. Szeretném, akkor szavazásra feltenni a határozati pontot. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  281/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a város lakosságának egészségügyi állapotáról szóló tájékoztató tudomásul veszi.


  Tüttő István: Még egyszer köszönjük a megjelenést. Viszontlátásra, jó munkát kívánok. Tisztelt Közgyűlés! Úgy döntöttünk, hogy mi még az eredeti napirendeken kívül veszünk fel. Az egyik ilyen lenne a Harangjáték, a MÁV NTE kérése. És a Kölcsey 8. számú ingatlannal kapcsolatos kérdés. Akkor a Harangjátékkal kapcsolatos napirendi pont kerülne előterjesztésre.

   

   

  1. Javaslat harangjáték nagykanizsai telepítésére
  2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

    

   Tüttő István: Tarnóczky urat kérdezem, illetve kérem fel, hogy tegye meg.

   Tarnóczky Attila: Az indítvány, legalábbis vélemény szerint egy idegenforgalmi látványosság telepítését javasolja a városban. Elemi okokból a javaslat 12 harangos harangjáték felállításáról szól. Itt kell nagyon hangsúlyoznom, hogy nem önkormányzati forrásokból, hanem közadakozásból. Egy ilyen harangjáték egy harangjának költsége kb. 500 ezer Ft. Én bízom abban, hogy akadnak olyan cégek, amelyek a Millennium éve alkalmából, saját nevüket, adományokat is megörökítve hajlandók erre adni. A javaslatnak része az, hogy a város egy harang költségeit fedezné, 500 ezer Ft értékben. A Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott az a feltétel, abban az estben, hogyha a többi harang költsége társadalmi adakozás formájában rendelkezésre áll. Ezt magam részéről elfogadom, és akkor, tessék az előterjesztést így tekinteni. Hogyha még ilyen feltétellel is akarják ezt az összeget, akkor is azt kérném, hogy határozati javaslatnak ezt az egy pontját legyenek szívesek kiszavazni. Megadva az esélyt arra, hogy esetleg mind a 12 harang adakozásból fölállíthatóvá váljon. A Városfejlesztési Bizottság ülésén hangzott el az a javaslat, magam nem építeném be az előterjesztésembe, hogy további egyeztetéseket kell folytatni az Országos Műemlékvédelmi Hatósággal annak érdekében, hogy mégis csak az eredetileg elképzelt helyen, a Vasemberház homlokzatán legyen felállítva a harangjáték, mivel előzetes véleményt kértünk, és elutasításban részültünk azzal az indokkal, hogy ez nem lehetséges, mert a jelzett épületen, sőt a Fő úti Múzeum épületen harang sosem volt. Ezzel az érvvel vitatkozni úgy gondolom, lehet, de felesleges, mert ez megcáfolhatatlan, bár ez eléggé fura érv. Kérem szépen, ha van kérdésük, tegyék fel, ha nincs támogassák az előterjesztést.

   Tüttő István: Köszönöm, önöké a szó. Úgy látom nincsen, akkor lezárom a napirendi pontot, illetve vitát. Határozati javaslatokról döntünk. Módosítási javaslat nem hangzott el.

   Tarnóczky Attila: Hát módosítottam a Gazdasági Bizottság indítványával, már benne van.

   Tüttő István: De hát úgy van leírva már. Akkor kérem, szavazzunk erről a határozatról.

    

   A közgyűlés 14 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   282/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a millennium emléke megörökítése céljából az Ady E. u. 1. szám alatti épületre a VIA KANIZSA Kht. bevonásával harangjátékot telepít.

   A 12 harangos harangjáték egy harangjának költségeit (500.000 Ft-ot) II. félévi költségvetésében, az illeték többletbevétel terhére biztosítja.

   Felkéri a polgármestert, hogy a többi harang megvásárlási lehetőségének megteremtésére kezdeményezzen társadalmi akciót, illetve vegye igénybe a lehetséges pályázati forrásokat.

   Határidő: 2000. december 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  3. A MÁV NTE támogatási kérelme

   

  Tüttő István: Izsák úr! Pármondat erejéig lehetőséget adnánk, hogy alátámassza még egyszer a kérelmét.

  Izsák Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Polgármester úr! Nagyon röviden, csak egy gondolatot mondanék, pont nincs itt Marton képviselő úr, mikor az önkormányzat a 2000. évi sporttámogatást elosztotta, ővele találkoztam a folyóson, és azt mondta, hogy MÁV NTE nem fogja az évet kibírni ezzel a támogatással. Én azt hiszem, azért mondhatta ő, mert talán jobban ismeri a pénzügyi dolgokat. Nos ez fejezte be, még tetőzte meg a MÁV Rt. Igazgató Tanácsának azon döntése, hogy a MÁV Rt. 2000. évében az egyesületeinek a létesítmény fenntartását megvonja. Ez azt jelenti, hogy egyesületünket mintegy 7,5 millió forintos mínusz érte. A létesítményeink fenntartását nem tudjuk finanszírozni. Az mellett, hogy túl jó kapcsolat a MÁV-val most valahogy nincsen, hiszen éppen perben állunk vele bizonyos, meg nem fizetett tartozások miatt, és viszontkeresettel élünk mi a létesítményekre. Abba meg tudtunk már állapodni jelenleg, hogy a labdarúgó létesítmény az az egyesület tulajdona. A csarnokkal vitatkozunk még. Véleményünk szerint a szakszervezetnek a tulajdona, hiszen az összeállt papírhalmazból azt kihámoztuk, hogy a csarnoknak az építési költségének az 50%-át a Vasutasok Szakszervezete adta be. Most ez annyit jelent, ez mellett még hadd mondjam el, hiszen köztudott, a Zalai Hírlap nagybetűkkel írta, hogy MÁV NTE 20 év után újra az NB II-be került. Tudom ez elég unalmas, főleg a Linair FC után ezt hallgatni, de hát ott vagyunk az NB II-ben, a labdarúgás csapatunk. Az utánpótlás serdülő csapatunk 9 játékost ad a Zala megye válogatottjába. A Dél-Dunántúlba 4-et adunk be, amelyek aktívan játszanak. Természetesen lehet úgy is dönteni, hogy nem kapjuk meg a támogatást, hogy ez mit hoz magával, hadd mondjam el, hogy beneveztünk mai napon az NB II-be. Befizetni a csekket nem tudtunk, és nem is akartam, mert hogyha nem kapjuk meg a létesítmény valamilyen támogatási rendszerében, hogy tudjuk működtetni, ezt a 6 millió Ft-ot, akkor a labdarúgócsapat nem fog elindulni az NB II-be. A kosárlabdacsapat valószínű, hogy nem fog elindulni az NB-I. B csoportban, hiszen nem tudjuk finanszírozni a csarnok üzemeltetését. Ez sajnos magával vonzza azt, hogy sajnos a férfi csapat sem fog elindulni, hiszen nincs hol játszania. A következőkben pedig számítani kell, amit egy párszor már beszélgettünk polgármester úrral, hogy valószínű, hogy ez a két létesítmény a nyakunkba zuhan a maga meglehetősen elavult rendszerével. A melegvízrendszert már most terveztetem, mert mindenképpen át kell alakítani a mai, ebben az évben. Én ezért mondanám azt, hogy az előző napirendi pont, elment a tisztiorvos úr, a megyei, talán hozzájárulhatnánk azzal, hogy a mi közülünk kijövő fiatal gyerekeknek állapota, egészségi állapota sokkal jobb lesz ez által, olyan pozitív jelentést fognak írni rólunk, nagyon remélem én, hogy a városról, hogy, amit a MÁV NTE által is befolyásoltunk, hogy ez pozitív lesz. Én arra kérem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy támogassák a kérésünket, ezzel mást nem teszünk még ebben az évben megmaradhatunk, maga az egyesület, és nagyon bízom benne, hogy a létesítményt valahogy a város átfogja venni finanszírozásba, és ez az óriási nyűg 2001-től majd lekerül a nyakunkról, mert különben ez a nem kisértéket taksáló létesítmény meg fog szűnni. Köszönöm, én körülbelül ennyit akartam mondani.

  Tüttő István: Azért azt szeretném, ha megfogalmaznád, hogy mi a kérés pontosan.

  Izsák Csaba: Arra kértünk, hogy 6 millió Ft plusztámogatást adna az önkormányzat az NB II-es labdarúgócsapatnak a támogatására, és a MÁV Rt. mintegy 7,5 millió Ft-os kiesése folytán a két létesítmény fenntartására.

  Tüttő István: És mit ajánl cserébe a MÁV NTE?

  Izsák Csaba: A tisztiorvos úr, az előbb említettem jobb közérzetet ajánlunk cserébe, a szívünket, meg 2002-ben a voksunkat.

  Tüttő István: Nem ilyenre céloztam. Nem politikai tartalmú kérdést tettem fel, hanem arra, hogy nekünk ugye a jelen szituációban nincsen csarnokunk, mert az Olajbányász, volt Olajbányász Sportegyesület feloszlik, hiszen önmagát felszámolta, jogutód nélkül megszűnik. A Lianir FC, ha csak a labdarúgó pályával kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk meg az illetékes tulajdonosokkal, de nem tárgyalunk az úgynevezett csarnok további üzemeletetéséről. Tehát nekünk hosszútávon egy olyan együttműködés rajzolódhatna ki, amely éppen a MÁV NTE Sportcsarnok közös hasznosítását jelenthetné, hiszen ilyen igény van. Tehát kérdésem erről szólt, hogy át kellene gondolni, hogy cserébe valamilyen módon ennek a kérésnek, illetve igénynek is eleget lehetne egyből tenni, és akkor nem mondhatná senki azt, hogy az a támogatás, amit adunk, olyan érzetet keltene, mint hogyha csak támogatás lenne és nem lenne ellenszolgáltatása, így gondoltuk.

  Dr. Izsák Csaba: Most én mondhatnám itt a közgyűlés előtt, hogy természetesen életünket és vérünket a városért és a közgyűlésért, katonánkat, igen. Az a lényege az egész rendszernek, hogy anélkül, hogy én jöttem volna kéréssel, én a Törőcsik alpolgármester úrral és a női kézilabda csapat vezetőjével már értekeztem az irányba, hogy ettől az évtől kezdve átvesszük női kézilabdát mindenképpen, hiszen olyan sportágról van szó, ami a világ élvonalába tartozik, tehát húzza az olimpiai kvótát is nekünk. Tehát mindenképpen a női kézilabda csapat, akár pozitív, akár negatív, és találnék szponzort, hogy üzemeltetné, azt átveszzük. 90%-ra mondom, hogy a boksz szakosztály is át fogjuk venni, hiszen vagy egy olyan a labdarúgópályán egy olyan létesítményünk, ami súlyemelő csarnok is és kínunkban ki kell adni jelenleg ilyen body building-re, tehát oda be fog jönni a boksz, ezáltal a cselgáncsozók is nagyobb termet kapnának, hiszen a kisteremből kimennének onnan. Az mellett természetesen mindenkinek szeretnénk helyet szorítani, délelőtt így is alkalmas lett volna arra, hogy iskolák, vagy bármilyen rendezvényre odaadnánk. De természetesen mindenképen egy hosszú távú megállapodást kell kötni a várossal, az által, hogy ez létesítmény ne menjen tönkre. Most, aki volt ott a létesítményben, nemcsak magunkat dicsérve, de hadd mondjam el, hogy az elmúlt 4 év alatt az a létesítmény jelenleg a sport része, ahol folynak a küzdelmek. Azt hiszem, aki ott volt, az láthatta. Antalics úr itt bólogat, ő régóta bíráskodik ott. Óriási változáson ment át. Tehát nagyon minőségi rendszer van, még az öltözőket kell valahogy megcsinálnunk és egy jó NB-I. B-s, NB-I. vége felé lévő csapatnak a rendszerét tudjuk biztosítani. De mindenképen meg kelt kötnünk a megállapodást, mert főleg, hogy beszéltem a szakszervezetnek a vezetőjével, amennyiben peres úton tudjuk a létesítmény tulajdonjogát megszerezni, a szakaszervezet, az átadja a részét a MÁV NTE-nek és a mi tulajdonunk lesz. De én valószínűsíthetem, hogy a város tulajdona lesz, mert mi nem tudjuk ezt magunkban, ha csak közösen, az üzemeltetését.

  Tüttő István: Na, most arról volt szó, hogy én kezdeményeztem találkozót ez ügyben a MÁV vezetőivel, csak akkor éppen Izsák úr, Te mondtad, hogy most nem érdemes megkeresni őket éppen az elhangzott szembenállás miatt. De továbbra is fenntartanánk azt az igényt, hogy ez a vázlatos előkészítő, megbeszélő munkára sor kerüljön, mert ahhoz, hogy a továbbiakban együtt tudjunk működni, ugye a kereteket meg kell határozni. És van még egy fontos dolgunk, hogy ha valamilyen formában az együttműködés még a tulajdoni dolgokban is lehetségessé válik, akkor módunk nyílik arra, hogy pályázzunk a ISM úgy nevezett sportlétesítmény fejlesztő forrásaira, és akkor már egy egész komoly lehetőség nyílik a város és egyben az ehhez kötődő sportágak számára. Tehát itt ezt nem lezárni kívánom, csak ezt hozzátenném, hogy ez az út szerintem az egyedüli járható mindkét fél számára.

  Dr. Izsák Csaba: Így van.

  Törőcsik Pál: El kell mondani azt a tényt, ami mindannyiunk előtt ismert, hogy Kanizsa versenysportjának és sportjának támogatásának finanszírozásában az utóbbi 10 évben drámai változások zajlottak le. Olyan főszponzorok estek ki, akik eddig erre a versenysportra áldoztak, és komoly összegeket áldoztak. Nem akarok sokat fölsorolni, mint a Sörgyár, vagy egy Olajbányásznak az olajipar, vagy éppen MÁV NTE-nél a MÁV, és még sorolhatnám tovább, elnézést azoktól, akiket kihagytam és a mai napig is támogatják a sportot. És ez olyan gondolatot vett föl, illetve olyan problémákat vetett föl az önkormányzat számára, hogy átkényszerült vállalni ezeknek az egyesületeknek a támogatását. Fölvetődik a gondolat, hogy igen, hogyha ezt mi megtesszük, akkor nyilvánvaló, hogy a nevükben, mint MÁV NTE, ami mögött a szponzor jelentkezik, vagy egy Olajbányász, ami mögött az olajipart sejthetnénk, akkor mindegyiket önkormányzatra kereszteljük át, vagy pedig a továbbiakban a névviselés hogyan következik, és hogyan folytatódik. De nem ez a legfőbb probléma, hogy milyen nevet adunk majd az egyesületnek, hanem igenis valós financiális problémák megoldását kell, hogy végrehajtsuk, és amit polgármester úr is mondott, hogy igenis ennek fejében nekünk biztosítani kell, illetve tulajdonba kell kerülnünk, amennyiben más nem hajlandó ezt a sportágat, illetve sportegyesületet támogatni, mivel szándékaink szerint nem akarunk kihátrálni e mögül a feladat mögül, hiszen nem hiszem, hogy megtehetjük. Viszont ennek meg van a megfelelő ellentételezése és ez ügyben, tényleg föl kellene gyorsítani a tárgyalásokat. Hiszen ez a helyzet egy méltánytalan helyzet. Mind a névadó szempontjából, mind a város szempontjából, és én ezt mindenképpen javasolnám felgyorsítani. Mindemellett való igaz, mint a kézilabdások további szerepeltetésének és működésének színhelyét is én a MÁV NTE Sportcsarnokot én el tudnám képzelni. És én úgy kérem a képviselőtársaimat erről gondolkodni, hogyha mi erre most pénzt adunk, és nem csak a futballról van szó, szeretném ezt aláhúzni, és itt ugye más MÁV NTE szakosztályokat is föl kell említeni, tehát nehogy a kedves nézők csak az NB II-es futballistákra gondoljanak, hanem egy csomó más szakosztálynak működésére is, és az utánpótlásnak a nevelésre is. Én tudom azt, hogy nem kis anyagi terhet fog jelenteni ez a számunkra, viszont azt kell megnéznünk, hogy ezért mi az, amit kaphatunk, milyen vagyonhoz juthatunk, milyen feladatot tudunk megoldani a jövőben. Én ennyit szerettem volna kiegészítésként.

  Tüttő István: Én a polgármesteri tájékoztatónál gondoltam, de talán most van apropója. Kiss László úrral tárgyaltunk a Bayerverk vezérigazgatójával. Nem emlékszem rá, hogy mondtam mindenkinek, vagy közgyűlésen említettem-e. Képviseltük azt az elvet, amivel a közgyűlés megbízott minket. Ingyenes tulajdont kértem a vezérigazgató úrtól annak fejében, hogy a rendezési tervet módosítjuk a cég fennmaradó területeire. Kifejtettük, vagy kifejtettem azt a véleményünket, hogy ez a csere végül is értékarányos, tehát a cég sem jár vele rosszul, a vezérigazgató úr 10 perc alatt végül is olyan választ adott, hogy nagy valószínűséggel a javaslatunkat elfogadják, ingyenesen tulajdonba átadják a labdarúgó pályát a vele, körülötte lévő létesítményekkel. Valószínű azzal a feltétellel, hogy a cégnek a neve szerepeljen a dresszen, illetve valamilyen formában hirdetésre is kerüljön. Azért kérném a sajttót, hogy erről ne írjon, mert ezt írásban még nem erősítették meg, a napokban várható. Én úgy gondolom, hogy eljutottunk addig a fázisig, amit már régóta reméltünk. Nem sikerült eddig Kraizer úrral ez ügyben tárgyalni, mert mindig azt választ kaptuk, hogy az itteni vezetést bízták meg ennek a kezelésével, de sajnos itt 10 perc alatt eldőlt, és a korábbi évek alatt pedig nem sikerült idáig eljutni. Hát most talán szerencsére, Kiss László úr igazolhatja, hogy most talán oda eljutunk, ami a végső megoldás.

  Tarnóczky Attila: Elsősorban nem arról akarok beszélni, hogy adott esetben a városnak át kell-e vállalni bizonyos sportlétesítmények fenntartását, tulajdonjogát adott esetben, hiszen könnyen előfordulhat, hogy igen, hogy azokat a létesítmény-feltételeket biztosítsuk, amelyek fontos sportágak működéséhez feltétlenül szükségesek. Ezzel szemben, hát úgy gondolom, itt van mozgástér. Ezzel szemben egészen más fajta véleményem van a működési támogatások megszavazásáról. Tavaly karácsony előtt, december 22.-én fogadta el ez a közgyűlés a sportrendeletét, támogatási rendeletét, amelynek 2. §-a úgy szól, hogy az önkormányzat éves költségvetésének készítésekor meghatározott összeg erejéig támogatja a közhasznú sporttevékenységet. Önökkel megbeszéltük, hogy miért kerül bele ez a rendeletbe. A 10 §. első mondatában a következő olvasható, a támogatott a sporttámogatást csak abban az esetben kaphatja meg, ha tudomásul veszi, hogy az önkormányzat részére az tovább nem növelhető. Ez az érvényes rendelet, ennek tudatában szavazta meg a közgyűlés a sporttámogatásra rendelkezésre álló összeget. Azt az OKSB a rendelet szerint és fontossági szempontok figyelembevételével elosztotta. Így kapott a MÁV NTE 6.348.000 Ft éves támogatást. Ebből mai napig kiutalásra került 5.400.000 Ft, ami időarányos felhasználásnak egyáltalán nem nevezhető és gazdálkodásnak sem. Hacsak a gazdálkodás abban a hitben nem folyt, hogy hát elköltjük a 6 milliót, és azután még kérünk hozzá, mint tudom én hányat. Ilyen hitre volt alap egyébként, mert tavaly is hasonló módon folyt a gazdálkodás, és lehet, hogy az előtt is. De véleményem az, és ez független a MÁV NTE-étől, hogy a rendeletünknek érvényt kellene szerezni. Jeleznünk kell egyszer és mindenkorra, hogy korlátlan támogatási lehetőségeink nincsenek, nincsenek egyszerűen. És nem azon múlik, hogy kijön előbb ide plusz kéréssekkel, hogy valakinek mi lesz a sorsa, egy egyesület, vagy egy sportág.

  Kelemen Z. Pál: Gondolom, hogyha a MÁV megvonja a támogatását és kivonul a sporttámogatásból, akkor a MÁV NTE-nek az lesz a neve, ami volt valaha, hogy NTE., Nagykanizsai Tornaegylet, a legrégebbi nagykanizsai klub, és már ezt számtalanszor elmondtuk az unalomig, hogy talán az Európa második, vagy világ második klubja, nem vagyok biztos benne, hogy pontosan mondom. De tény az, hogy ennek a kérdésnek a tárgyalása annyiban különbözik a korábbi sportkérdés, és itt elsősorban az I. Futball Clubra gondolok, tárgyalásáról, hogy akkor egy gazdasági társaság ügyében tárgyaltunk, most pedig egy sportegyesület ügyében tárgyalunk. Ez a sportegyesület az, amelyik bázisa, és bázisa lehet a jövőben is a tömegsportnak, az ifjúsági nevelésnek. Valahol ezt próbálta érzékeltetni Izsák Csaba úr, amikor az egyesület nevében a jóindulatunkat kérte. Magam részéről támogatom ezt a kérést. És ha azt kérdeznék tőlem, hogy a forrását nevezzem meg a támogatásnak, nagyon nehéz helyzetben lennék, remélem, hogy lesz. Én arra kérném tisztelettel képviselőtársaimat, hogy ezt a nagy múltú egyesületet támogassuk, amelyek reményeink szerint valamikor, a közeljövőben Nagykanizsa város, Nagykanizsa önkormányzatának hivatalos sportegyesülete lehet.

  Röst János: Kelemen képviselőtársamhoz hasonlóan és is elfogult vagyok a MÁV NTE-vel szemben, ugyanis mindkét fiam ott sportolt és nagyon kiváló munkát végeztek a szakemberek. Gondolom, mindenkit ez a 6 millió Ft-os kérelem sokkolt. Én úgy gondolom, hogy fel lehet ezt oldani egy olyan megoldással, hogy 3 millió Ft-os gyorssegélyt megszavaznánk, és szeptember végére pedig polgármester úr ezeket a tárgyalásokat lefolytatná a klubbal, illetve a tulajdonossal. Ez a megoldás elfogadható Izsák Csaba részéről, akkor kérem majd, hogy jelezze. Ilyen értelemben a sportkoncepció sem sérül, illetve a költségvetést sem terheli meg egyértelmű összeggel a beterjesztés.

  Kiss László: A közgyűlés ismét egy dilemma előtt áll, hogy kevés a pénz, és támogatásra méltó teljesítmények pedig vannak. Én is elfogult vagyok a MÁV NTE-vel kapcsolatban, egyszer az, hogy NTE, hanem MÁV a régi, talán a legrégebbi magyar sportegyesület, 1860-ban alakult. Másodszor pedig a teljesítményt tisztelem, azt, amit ők elértek. Kardvívásban, labdarúgásban és egyéb sportágakban. Én úgy vélem, hogy, amit elértek, az érték. Tehát nekünk nem szabad veszni hagyni. Viszont azt is tudjuk, hogy a támogatási büdzsé, az nem feneketlen, nem tudjuk számolatlanul adni így a pénzt. Én úgy vélem, hogy a városnak nagyon sok vonatkozásban, így a sportvonatkozásában is egy egységes koncepciót kellene kialakítania arra vonatkozóan, hogy melyek azok a klubok a városban, akiket támogat, melyek azok a sportágak, és azt hiszem, hogy itt is célszerű lenne a MÁV NTE-nek, a Linair FC-nek leülni és tárgyalni a jövőre vonatkozóan. Hallottuk, hogy a MÁV NTE korosztályos válogatottakat nevelt, nehogy ezek a korosztályos válogatottak más csapathoz kerüljenek tovább, mint helyi csapathoz. Tehát én azt hiszem, hogy erről tárgyalni kellene. A másik dolog, amit Tarnóczky Attila úr felvetett, az is jogos, hogy az idén már kaptak kb. 5,8 millió Ft-os támogatást. Épphogy túl vagyunk a féléven és már elfogyott. Szóval azért a gazdálkodást is meg kellene valahogy nézni. Én azt hiszem, aki valami támogatást ad, az ezen keresztül jogosult annak a felhasználást is bizonyos mértékig ellenőrizni. Tehát erre is rá kellene térnünk, erre is sort kellene keríteni. Én úgy vélem, hogy egy gyorssegély, amivel az NB II-ben történő indulást biztosítani tudjuk, egy olyan 3 millió Ft értékéig, az most véleményem szerint megszavazható lenne a közgyűlés részéről. Feltételként én azt javasolnám elfogadni, hogy kezdődjenek tárgyalások a helyi sport klubok között, hogy itt az együttműködést hogyan lehetne, a gazdálkodást hogyan lehetne racionalizálni, és ez a város sporthivatalának a vezetésével történjen, egy egységes elképzelés mentén. És akkor azt hiszem, hogy ha ezt komolyan és racionálisan lefolytatjuk, akkor 1 év múlva, vagy 2 év múlva kevesebb ilyen támogatási igény jelentkezik a sportklubok részéről, mert már elébe tudunk menni ez ilyen jellegű problémáknak.

  Gyalókai Zoltán: Én Röst képviselőtársamtól azt a felszólalást vártam, megmondom őszintén, hogy ezt az előterjesztést, ami még szerintem nem is előterjesztés, mert nincs előterjesztés, a Gazdasági Bizottság nem tárgyalta, az előző adott támogatott pénzekről semmiféle beszámolót nem kaptunk. Uraim! Nincs előterjesztés.

  Balogh László: Csak utalni szeretnék arra, hogy van sportkoncepciónk, van sporttámogatási rendeletünk. Ennek megfelelőn sporttámogatási koncepciónk is. Az OKSB éppen erre hivatkozott, amikor ezen 6 milliós kérelem kapcsán 3 igennel és 3 nemmel, tehát patt helyzet maradván, nem javasoltuk a napirendre vételt. Mondván azt, hogy augusztus végén, mert ez a probléma nemcsak a MÁV NTE-nél probléma, hanem máshol is égető probléma, mindenképpen városi szinten valamilyen módon vissza kell térni. Tehát a pénztámogatási javaslatokra, még némi-nemű tartalékalap van, de ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen 3-4 milliós összeg, úgyhogy nevetségesen kevés az igénykehez képest. Tehát már most szeretném jelezni, hogy mi augusztus végén, tehát az OKSB, és ennek megfelelően a közgyűlés, is szeretnénk foglalkozni ezen komoly sportproblémákkal. A magam részéről annak örülnék, ha a MÁV NTE még legalább 2 hónapig kibírná. Ezzel együtt egy párhuzamot látok ……. el tudom képzelni, hogy egy ilyen katasztrófahelyzetre való tekintettel egyszeri, egy alkalommal, de nem 6 millió Ft-ról lenne számomra szó, hanem jóval kevesebbről, értelemszerűen.

  Birkner Zoltán: Én tulajdonképpen, valóban Gyalókai Zoli, nagyon jól megfogta a lényegét. Én nem látom, hogy mire kell ez a 6 millió Ft egészen pontosan. Nem látom, hogy az eddigi 6 millió, közel 6 millió Ft hogyan használta fel a sportegyesület. És akkor meg is kérdezném most az elnök urat, hogy az NB II-es csapat mekkora összeget vitt el a költségvetésből, illetve a feljutás. És hogy ennek 6 millió Ft-nak a felhasználása hogyan történne, mert azért ez egy döntő kérdés, mert ha most arra kéri a támogatásunkat, hogy a kosárlabdát, vagy a kézilabdát támogassuk, akkor én sokkal szívesebben állnék ki az ügy mellett, hogyha most megint beállunk, egy ilyen, most látom, egy feneketlen futballtámogatási rendszerbe, akkor ebből soha nem keveredünk ki. Arról nem is beszélve, hogy polgármester úr most mondta, hogy nagyon biztató kilátásaink vannak az Olajbányász sportlétesítmények megszerzésére, ami azért ugye mindenki tudja, ez nem csak biztató kilátás, hanem iszonyatos feladat lesz, különösen pénzügyi tekintetben. Na most, ha mi még bevállalunk még egy csarnokot e mellé, akkor Nagykanizsa lassan Magyarország sportcsarnok városává fog válni. És ne haragudjanak a cinizmusért, mert nem így szántam a dolgot. Csak tényleg azt akarom Önöknek ezzel érzékeltetni, hogy igencsak végesek a forrásaink.

  Tüttő István: Talán annyit hozzátennék még, hogy ugye a csarnok ügye az ebben az előzetes esetben, nincs. A csarnokról, csarnok az kívül esik ezen a tárgyalási körön. Csak a focipálya, tehát a csarnok az kívül esik. És annyit elfelejtettem mondani, hogy a Bayerverk vezérigazgatója, Kraizer úr azzal kezdte, hogy vegyük úgy, hogy, amit a volt vezérigazgató írt levelet, amennyiben közölte velünk, hogy a pálya használatát augusztus 1-jével vagy 3-ával felmondja, azt vegyük semmisnek, és addig, amíg meg nem állapodunk, amit mondott, addig vegyük úgy, hogy a korábbi feltételekkel biztosítják a működést. Tehát ez is egy eredmény már.

  Tarnóczky Attila: Hát azért szeretném jelezni, hogy mert olyasfajta álláspont kialakulását érzem, hogy most történt valamiféle hirtelen. valamiféle katasztrófa a vasút viselkedése miatt, és emiatt nekünk sürgős intézkedéseket kell tenni. Hát a katasztrófa, az meg van, de nem hirtelen és váratlan, mert hogyha sorba vesszük a …. kiutalásokat március 9. - 2 millió Ft, március 23. - 400 ezer Ft., április 27. - 1,6 millió Ft, június 6. - 400 ezer Ft, és most lett kiutalva 1 millió Ft, akkor ez egy nagyon szisztematikus gazdálkodási eljárást mutat. És hogyha új tényezőként a vasút még ehhez hozzájárul, akkor az egy plusz, ezt fajta a gazdálkodási eljárást messzemenően súlyosbító adalék….. A másik dolog, az is felmerült, hogy nincs sportkoncepciónk, mondja Balogh elnök úr, hogy van. De rossz. Van, de rossz. Annak idején is elmondtam, ez a sportkoncepció a leghatározottabb véleményem ellenére arról szól, hogy mi, ez a város mindent támogatunk egy kicsit. Semmit sem igazán. Erre mi nem vagyunk képesek. Az lenne az igazi sportkoncepció, s talán ebben egyet értünk Kiss képviselő úrral, hogyha a város megmondaná, hogy mi az, amit kifinanszíroz. Milyen sportágak, mely csapatai az, ami városé. Mi vállaljuk annak az összes költségét. Meg kellene tenni. Ezen kívül maradna a diáksport, meg a tömegsport, slussz. A többi az éljen meg másfajta szponzorok támogatásából. Ha ilyen koncepciónk lenne, a mellé föl lehetne zárkózni, akkor is hogyha a kiválasztott csapat harmadosztályú, meg akkor is hogyha a csillagos egekben van. De ez a gesztusjellegű támogatgatás, ez viszi a pénzünket, számolatlanul. És sehol feltételeket meg nem teremt.

  Tüttő István: Tarnóczky úr nagy igazságokat mond.

  Böröcz Zoltán: Remélem, hogy egy igazsággal hozzá tudok járulni a döntéshez. Ez még csupán arról szól, hogy még nem készült előterjesztés. Ezt be kell, valljam, Fodor úr távollétében, ő nyilván egyetértene vele, hogy ez a kezdeményezés hozzánk, a bizottsági elnökökhöz időben megérkezett. Kettő héttel ezelőtt terveztünk egy bizonyos együttes ülést, együttes bizottsági ülésre, hogy ezt mi megtárgyaljuk, aztán mivel az határozatlanképtelen maradt, rá egy héttel, az az ezt megelőző együttes ülésen pedig úgy döntöttünk a Csabával, hogy mivel annyi súlyos napirendünk van, ne veszélyeztessük az ülés előkészítését azzal, hogy ezt is bezsuppoljuk. De ugyanakkor ott azon azt is jeleztük, hogy ha mást nem, akkor sürgősséggel megpróbáljuk a tisztelt képviselőtestület elé vinni. Tehát ennyi a történet arról, hogy nincs előterjesztés. Nem azok hibája igazából, akik a kezdeményezést tették, nem valószínű. Bizonyos értelemben a miénk, mert nem tudtuk az ülésen előkészíteni. csak ezt szerettem volna elmondani.

  Kelemen Z. Pál: Elnézést, hogy a témában kétszer szólok, csak egy tanulságot szeretnék elmondani, csatlakozva Tarnóczky képviselőtársamhoz. Tény az, hogy mi fűt, fát, lombvirágot és minden tehene vesztett sportklubot támogatunk Kanizsán, ahogy Tarnóczky úr mondja, csak éppen a kanizsai önkormányzat sportegyesületét nem, mert ilyen nincs. Tehát kellene egy ilyen klub és kimondanánk, hogy Nagykanizsa város önkormányzatának van egy sportegyesülete, azt támogatja. A többi meg éljen meg, ahogy tud. Ez lenne egyértelmű egyszerű megoldás. Én kiválóan alkalmasnak tartom mérete, hagyományai alapján erre az NTE-t, most már tudatosan nem mondom elé, hogy MÁV, hanem azt mondom, hogy Nagykanizsai Torna Egylet. Sőt itt hallottam olyan elnevezést, hogy 1860. NTE és ez lehetne Nagykanizsa önkormányzati klubja és akkor a többi egyesület meg keressen magának szponzorokat. Alapozzuk meg ennek a jövőnek a lehetőségét abban, hogyha elfogadja Izsák úr Röst képviselőtársam módosító javaslatát, hogy azt szavazzuk meg, és dolgozzunk azon, hogy legyen egy nagykanizsai önkormányzati sportegyesület.

  Marton István: Ez a mostani vita, vagy inkább nevezzük beszélgetésnek is, arról győzött meg, hogy a nagy közhelyek hatalmas igazságokat tudnak takarni, mert ugye az ismétlés a tudás anyja című közhely takarja azt, amit polgármester úr mondott, hogy harmadszor tettük meg ugyanazt az ajánlatunkat a Bayerverk cégcsoportnak, míg végre úgy néz ki, hála Isten, hogy ráharapott. Bízzunk benne. Gondolom, a következő közgyűlésen már megállapodás itt lesz, a beszámoló, beszámolási kötelezettségnek a polgármester eleget tesz. Lévén, hogy ugye annak a határideje most járt le a napokban, június 30-ával. A KÖGÁZ ilyen szempontból, annyiból tényleg korrekt módon viselkedik, hogy az induló bajnokságban az I. osztályú futballcsapatunknak a fizikai létét, az objektum hiányt már a továbbiakban úgy tűnik, hogy nem veszélyezteti, és ez mindenképpen jó hír. A másik, vitatkoznom kell, Tarnóczky alpolgármester éppen kiment, sajnálom, hogy nem hallja, meg hát mások is célozgattak erre, hogy a korlátlan támogatások ideje lejárt. Kérem szépen, a támogatások eddig sem voltak korlátlanok. Ezt ki kell mondani, annál is inkább ki kell mondani, hogy ha valaki emlékszik arra, amikor az idei adórendeletünket elfogadtuk, és én voltam az, aki kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy a 10%-át, azt vegyük vissza attól a 4 területtől, amelyről a 10% 45%-ával, tehát az összes iparűzési adó 4,5 %-ával a sport rendelkezett. Ha valaki ezt megnézi és összehasonlítja a tavalyival, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 100 millió Ft-ot kivontunk a sportból. Ez ilyen végtelenül egyszerű. Én akkor szégyelltem magamat ezért a döntésért, úgy gondolom, hogy mások helyett. Tehát azt akartam ezzel csak kifejteni, hogy ebben a helyzetben, ami kialakult, az önkormányzat manőverezte be önmagát. A drasztikus lefaragás miatt. Mondhatnám azt, hogy hű de örülök, hogy már megint igazam lett. De e helyett, azt kell, hogy mondjam, hogy végtelen szomorú vagyok, hogy ez bekövetkezett, mert talán csúsztam egy-két hónapot, mert én nem gondoltam, hogy július elejéig ilyen jól, ilyen körülmények között kitartanak. Ugye ennek Tarnóczky úr azt hiszem, nagyon helyesen említette, ennek az is az egyik oka, hogy van, akik már félév alatt fölélték az egész éves keretet. Tehát ha időarányosan élték volna fel, akkor már réges-rég lecsődültek volna. Azért mondtam ezt el, mert azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a következő közgyűlésen már olyan embrionális állapotban foglalkozzunk a jövő évi adórendeletekkel. És én mindjárt meg is teszem azt a módosítást, hogy állítsuk vissza a ’99-ig élt adórendeleteket azokkal a korlátokkal, amikről szó volt. Amikkel például a szomszéd kicsivel nagyobb város ugye behatárolta, hogy a fák azért ne nőjenek az égig, most nem akarom a részleteket elmondani. Tehát húzott egy abszolút korlátot is, és egy kiváló rendelete van. Sajnálatos módon ezt nem mondhatjuk el a mienkről. Én azt hiszem, hogy valahol ott van az igazság ebben a pillanatban, amit Röst és Kelemen képviselő urak mondtak, hogy város legnagyobb létszámú egyesületét, ahol a nevelő tevékenység döntő része zajlik, azt nem hagyhatjuk lecsődölni az önkormányzat nagy-nagy dicsőségére.

  Tüttő István: Lezárom a vitát, nem tudom Izsák úr az elhangzottakra reagálva, még kap lehetőséget.

  Dr.Izsák Csaba: Igen itt, amikor Tarnóczky alpolgármester úr egy-két dolgot mondott és valószínű, hogy nagyon igaza van, eszembe jutott egy törvény, egy sporttörvény, amit elődeink meghozták ott a parlamentben, ami azt mondja ki, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezettségei. Ez kötelezettség az, hogy célkitűzéseinek megfelelően támogatja a sportot. Kár, hogy nincs itt alpolgármester úr, mert megmondanám, hogyha 6 millió Ft-os MÁV NTE támogatása, az nem támogatás. Az azt jelenti, hogy az haljon meg, annak vége, kár volt a 6 millió Ft-ot neki adni, és akkor mehetünk tovább egy sorral. A másik, amit a Birkner képviselő úr kérdez, hogy a labdarúgásra nem szívesen adna, de ha tudja, hogy kosárlabdára, meg a cselgáncsra esetleg, mert az is egy jó sport, adjuk, akkor igen. Hadd mondjam el, hogy ugye azt már tisztáztuk, hogy két létesítmény, az egyik a szombathelyi sínen innen van, a másik meg a szombathelyi sínen onnan van, a létesítményeknek a fenntartása, a kettőnek úgy kiszámolgattam, olyan 15 millió Ft egy évben. Ez a bérekkel, az adókkal, a fűtéssel, mindennel együtt. Ezért hiányzik nekünk nagyon az 7 millió Ft, amit a MÁV adott, mert azt beterveztük, azt a 7 millió Ft-ot, és az hiányzik jóformán tőlünk. Meg, hogy mennyit fogyaszt el a labdarúgás. Hadd mondjam el, hogy ami pénzbe kerül nekünk a labdarúgás, az az utánpótlás. Serdülők, az előkészítők és az ifi. Az edző, a Szalai Zoltán, aki a felnőtt csapatot edzi, annak hozzávetőleg egy évben mintegy 500 ezer Ft-jába kerül az, hogy nálunk edző lehet. Mert meg kell vennie a hálót, meg kell vennie a mezt, meg kell vennie a hideg-melegvizet. A bíróknak meg kell vennie a mindenét. A cipőket a játékosok saját maguk veszik, amatőr játékosok. De azért hadd mondjam el, hogy az I. számú Futball Klub az nem úgy működik, hogy ott van, aztán focizgatunk, oda pálya kell, és nálunk futballoznak. Ha kell, akkor fürödnek, a bíróikat fogadjuk, és ezt mind azért, mert a Grabant János nekem személyes jó barátom. És jöhetett oda le, mert mit csináljuk, mert hogyha egy pálya marad, amit a polgármester úr említett, ahhoz kell a MÁV NTE pálya, ahhoz kell a Dózsa pálya, ahhoz már most mondom, biztos, hogy kell a bajcsai pálya, mert e nélkül nincs, I. számú Futball Klub, a rendszer nélkül. Mi állunk rendelkezésre. De hogy ha azt kérdezed, hogy ezt az 5 millió Ft-ot hova költöttük el, hát meg mondom, hogy 5 millió Ft-ot elköltöttünk gázra eddig. Azért, hogy le tudtak kisgyerekek fürödni, mert kötelező. A Kozma Lajos, aki társadalmi munkában, ingyen, bérmentve csinálja a serdülő csapat edzését, kötelezővé teszi, hogy fürödjenek a gyerekek, a nélkül nem mehetnek haza. Nem sok helyen van ilyen, de nálunk ez a rendszer. Óriási társadalmi munkákat végzünk. Hát le kell jönni oda pályára, meg kell nézni, ami nincs ebben rendszerben már, hjdd, mondjam ebben rohanó világban, hogy vasutasok azért maguknak érzik ezt a rendszert, és kijönnek és társadalmi munkában, szombat, vasárnap dolgozgatunk lenn. Ilyen nincs sehol már, állítom az országban. Tehát ahhoz, hogy életben maradjunk, amit a Röst képviselő úr említett, a 3 millió Ft. Persze, ha mi most kapunk 3 millió Ft-ot, akkor bizony ki kell fizetni x adósságot, és el tudunk indulni a bajnokságban, ez azt jelenti, mert nem úgy számolgattuk ki, hiszen a Budai képviselő úrral számszakilag is átvettük a rendszert. December 31-ig kb. 6 millió Ft az az összeg, amivel el tudunk evickélni. És az önkormányzatnak olyan célkitűzése van, hogy Nagykanizsai Torna Egylet megmaradjon, akkor azt finanszírozni kell, Nem arany lavórokban, meg mit tudom én tusoldában, hanem minimálisan, hát le kell jönni hozzánk, hát nálunk szegényebb talán a kodisok, kodisa, nem tudom hol, Albániában. Mindenki társadalmi munkában dolgozik. És a szívünket, vérünket hullajtjuk azért, hogy ott még mindig azért, annak ellenére, hogy vasúti vezetők kivonulnak a rendszerből, a vasutas sport megmaradjon, a vasutasok, mert sokan vannak a városban nyugdíjasok, ott sportolhassanak, csináltunk gyorsan egy teniszpályát, hogy teniszezhessenek, vagy bárki, aki oda lejön hozzánk. Körülbelül, hadd mondjam el, hiszen ismerve a munkáját, olyanok vagyunk, mint a pedagógusok, jelen pillanatban.

  Tüttő István: Lezártuk a vitát. Kiss László úrnak volt javaslata, amely úgy szólt, hogy 3 millió Ft-tal támogassuk. Nekem egy olyan kiegészítésen lenne ehhez, hogy közben kérjük Izsák urat, hogy tegye lehetővé, illetve segítse elő, hogy azok a tárgyalások, amikről az előbb itt szóltunk, hogy mielőbb eredményre vezethessenek. Ennek adnánk, mondjuk szeptember végéig határidőt, és addig, ha sikerülne olyan eredményt elérni, hogy meg tudnánk még abban is állapodni, hogy tulajdonrészben is, akkor szó lehetne a további támogatás folyósításáról. Ez lenne az alapfeltétel, és egyben ez lenne az alapja is, hogy mi is tovább léphessünk közösen az ISM felé. Ezt a módosítást még hozzátennénk. Kiss úr, nem tudom elfogadja-e így. Kérem, akkor elosszuk.

  Birkner Zoltán: Elnézést nem ez, talán ehhez egy kiegészítés még. Értem, hogy polgármester úr gondolom, azzal a gondolattal akarta befejezni, hogy és akkor, ha már embrionálisan mindenki arról beszél, akkor döntsük el, hogy valóban egyrészt maga a rendeletünket át kell alakítani. És akkor készítsük elő ezt, illetve minél gyorsabban ennek határidejét szabva meg kellene határozni, hogy

  Tüttő István: Melyik rendeletre gondolsz?

  Birkner Zoltán: Hát a sportkoncepcióra.

  Tüttő István: Értem, azt hittem, hogy az adórendelet.

  Birkner Zoltán: Hát természetesen azt is, de az egy másik dolog. Hanem a folytatása annak. Igaz. Nem visszavontam. Elnézést igazuk van, mert. De az előkészítést el kell kezdeni aztán majd úgy is január 1. lesz ennek határideje. Köszönöm visszavontam, mert szeptember 30. hülyeség.

  Tüttő István: Az nem fér bele. Igen. Akkor kérem erről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  283/2000.(VII.5.) számú határozat

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a MÁV NTE részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít.
   2. Határidő: 2000. július 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. A közgyűlés felkéri Izsák Csabát, a MÁV NTE elnökét, hogy segítse az önkormányzat MÁV NTE sportlétesítmények tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó törekvéseit. A tulajdonjog esetleges megszerzését követően a közgyűlés a sportklub újabb támogatási igényét napirendre tűzi

  Határidő: 2000. szeptember 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  1. Előterjesztés a Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. sz. alatti társasházban lévő szükséglakás értékesítéséről (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Kérdésük van-e? Egyébként az ügy teljesen világos. Ennek a problémának a feloldására és egyben az anyagban leírt személy vásárlási szándékának egybeesése megoldhatja a kérdést. Kérem a véleményüket. Úgy látom nincsen, de azért nézzük meg, nehogy itt határozatképtelen legyünk. Nem vagyunk elegen. Hölgyeim és Uraim! Lezárjuk a vitát, szavazzunk még erről és akkor utána lehet folytatni beszélgetést. Kérem a határozati javaslatról a szavazatukat, minősített szótöbbség kell hozzá, ezt figyelmükbe ajánlom.

    

   A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   284/2000.(VII.5.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a nagykanizsai 1211/A/12 hrsz-ú, 25 m2 alapterületű, szoba megnevezésű és a földszint 1. és 3. számú lakáshoz tartozó közös használatú 4,2 m2 alapterületű, WC megnevezésű helyiségek Feketéné Ország Július részére közvetlenül értékesítésre kerüljenek 1,1 millió Ft-ért. A társasház alapító okiratának módosítása a vevő kötelessége és költsége úgy, hogy az előszoba és a II. számú WC a földszint 1. és 2. számú lakások közös használatú helyisége maradjon.

   Határidő: 2000. október 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Akkor egy negyedórás szünetet rendelek el.

    

   Szünet

    

  3. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Megkapták írásban, kérdezem van-e a határozatok végrehajtásával kapcsolatos kérdésük, észrevételük, vagy magával a beszámolóval kapcsolatban? Szeretném néhány alapvető elírásra felhívni a figyelmet, a 8. oldalon a világháború helyett, világos, hogy világhírűt kellett volna írni. Én magam is megdöbbenve olvastam. Kopernikusszal nem akartam előjönni. És a találkoztam a Pyron Kft. vezetőjével a 9. oldalon, alulról a 4. bekezdés, ahol a geocentrikus, illetve a geotermikus. Erről beszéltetek? Hát, hogy, hogy vettétek észre? Egyébként ezt azért tettem be, hogy jutalmat kap, aki észreveszi. Szeretném még egyszer megkérdezni.

  Röst János: Kérésem lenne és javaslatom is. Az első, a 4. pontra vonatkozik, ez pedig a hivatal konyhájának hasznosítása. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ez kerüljön vissza Gazdasági Bizottság elé. Annak a hatás körébe, úgy gondolom, hogy nekik mindenképpen tárgyalni kellene. A 10. pontra lenne javaslatom, ez pedig a pucheimi 4 fős delegációnak a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy luxus az, hogy a polgármester, illetve az alpolgármesterrel együtt látogatja meg Pucheim városát, én azt javaslom, hogy kettő közül csak az egyik menjen ki a kísérőjével, és másik kettő helyre pedig javasolnám, hogy a kamaráknak adjuk lehetőséget a kimenetelre, de nyilván a saját költségükön keresztül. Lenne egy kérésem a polgármester úrtól, hogy mivel a közgyűlés a munkáltatója polgármester úrnak, a szabadságolását legyen szíves bejelenteni szóban is, hogy engedélyezzük, illetve szeretném kérni azt, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy a két alpolgármester úr mikor veszi ki a szabadságát. Nyilván nem a mi hivatáskörünkben, de úgy gondolom, hogy tájékoztatni kéne erről itt a közgyűlésen is.

  Tüttő István: Erre rögtön válaszolnék, egyeztettük az alpolgármester urakkal a szabadságolást, és úgy osztottuk el, hogy mindig valaki jelen van. Tehát olyan nincsen, hogy mind a hárman távol lennénk tartósan. Az én szabadságomat szeretném augusztus hónapban kivenni. Ennek két oka van, mivel az alpolgármester urak júliusban veszik ki. A másik ok pedig az, hogy nekem családi eseményre kerül sor, a fiam esküvője augusztusban lesz, és szeretnék azért úgy felkészülni rá, hogy megfelelően biztosítsuk a feltételeket. Természetesen augusztus 3-án itt leszek, augusztus 5-én itt leszek, augusztus 19-én itt program van, 20-án program van. 22.-én közgyűlés van, tehát sok minden még ebbe a szabadságba belefér, de szeretném jelezni, hogy augusztusban szeretném a szabadságomat kivenni. Hát, reménykedve mondtam, szeretném.

  Antalics Dezső: Előzetesen elnézést kérek, s Kelemen Z. Pálnak mondom, hogy megelőzvén SZMSZ ellenes lesz a hozzászólásom, úgyhogy ennek ellenére az ügy fontossági és rendkívülisége folytán kérem a tisztelt közgyűlést, szíveskedjenek egy határozati javaslatot támogatni a polgármesteri beszámoló keretében. Nevezetesen arról van szó, hogy hétfőn délután érkezett a Veszprémi Egyetemről a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskolába egy olyan fax, amelynek értelmében az egyetemi tanács, a Veszprémi Egyetem Tanácsa jóváhagyta az akkreditált felsőfokú szakképesítés indítását műszaki informatikai mérnök asszisztens témában. Ezzel kapcsolatosan már, illetőleg az “aéfsz”-szel kapcsolatosan hozott a közgyűlésünk nem is olyan régen több határozatot. Előre bocsátom, hogy pénzügyi vonzata nincs. Hiszen a határozati javaslatban is benn szerepel, hogy az önkormányzatnak semmiféle anyagi kötelezettség vállalása ebben a témában nincs. És itt arról van szó, hogy az ügy azért sürgős, mert az egyetem most fogja fölvinni az Oktatási Minisztériumba az anyagot, és ehhez kell a szerződés, amelyet az intézmény igazgatója aláírásával kell, hogy elvállaljon, illetőleg ellásson. Ezt két éves kötelezettségvállalás, ezért kell ide behozni. Tóth László bizottsági elnök úrral beszéltem erről a témáról, ő támogatta. Felolvasnám a határozati javaslatot, amit kérném, hogy közgyűlés támogasson. Tehát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi Szakképző Iskola és a Veszprémi Egyetem között a műszaki Informatikai mérnökasszisztens szakképzés folytatásra vonatkozó együttműködési megállapodási szerződése aláírására azzal a feltétellel támogatja, mely szerint a szak indítása kapcsán a középiskola semmilyen költségigényt nem támaszt a fenntartó felé. Ennek figyelembevételével hatalmazza fel a polgármestert és a Belvárosi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy Veszprémi Egyetemmel közös szervezésű műszaki informatikai mérnökasszisztens akkreditált felsőfokú szakképzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodási szerződést aláírja. Ez szó szerint azonos azzal a közgyűlési határozattal, amelyet a Cserháti és Zsigmondy esetében kűrülbelül egy hónappal ezelőtt a közgyűlés megszavazott.

  Kelemen Z. Pál: Csak azért, mert megszólítattam és a humor okán. Örülők a dolognak, ebben a közgyűlésben nem én vagyok a só.

  Kiss László: Itt néhány kérdést szeretnék feltenni, és egy helyreigazítást tenni a beszámolóval kapcsolatban, és lenne egy javaslatom is. A helyreigazítás a 11/2000. számú határozattal, a fogászati alapellátás privatizációja, ez a 3. oldalon van. Itt az szerepel, hogy az én önálló képviselői indítványomat tárgyalta az Szociális és Egészségügyi Bizottság a fogászat privatizációjával kapcsolatban. Itt el kell mondanom, hogy ez egy árukapcsolás, mert én semmi mást nem javasoltam ezelőtt másfél évvel, minthogy a miklósfai lakosság a fogászati alapellátást a lakókörzetében működő rendelőben vehesse igénybe. Hogy azóta ez az osztály a munkája kapcsán milyen árukapcsolással minősült ezzé, azt a közgyűlésnek a megítélésére bízom Én továbbra is fenntartom ezt az indítványomat és szeretném, ha már végre nyugvópontra jutna.

  Tüttő István: Kiss úr azt kérdezném, hogy az árukapcsolás, az mit jelent ebben az esetben?

  Kiss László: Azt jelenti, hogy az osztály azt mondta, hogy ez nem megoldható, és csak akkor majd, hogyha privatizációra kerül sor. Akkor törvényre kellett várni, vagy nem, az osztály is ezt mondta. A törvényre kellett várni. Az osztály sugallatára mondta azt a bizottság, hogy igen. Tehát a törvényre kellett várni. Ez egy hosszadalmas dolog. Csak evvel jelezni akarom, hogy még mindig nem jutott nyugvópontra a miklósfai fogászat ellátás kérdése. Azóta már utcánként feldarabolták a városrészben lévő körzetet, és hasonlók. Nem akarom itt ezt dolgot tovább ragozni. Ez, ahogy itt le van írva, így nem állja meg a helyét. A következő dolog, a Romlott vár műemléki védelem alá vonása, ebben szerepel, hogy az állagmegóvással kapcsolatban a Városi Főépítész - 5. oldalon elnézést, kérek. 5. oldal utolsó sora - június 27-re egy egyeztetést összehívott. Szeretném tudni esetleg, hogy erről itt az egyeztetés során milyen megállapodások születtek. A következő a 6. oldalon van. Önálló képviselői indítványok a hulladékgazdálkodásról. Itt van sorolva több közgyűlési határozat számmal, és dátummal. A javaslat, ennek figyelembevételével kérem a jelen határozat hatályon kívül helyezését és a március 28-án megállapított határidő hatályban tartását, de pontos dátum nem szerepel benne. Nem, nem, nem az első határozatból kiderül, hogy a megjelenést követő 60. napon, de, hogy mikor jelent meg a rendelet az nem szerepel benne. Tehát itt egy pontos dátumot kérnék meghatározni, hogy tudjuk, hogy meddig kell erre visszatérnünk, A tájékoztatóban szerepel egy további – ez a 8. oldalon van –, hogy pályázati pénzt nyert a VIA Kanizsa, amelyben 6 hónapon keresztül 100 fő közhasznú foglalkoztatása biztosított, hogy milyen összegű ez a pályázati pénz arra lettem volna kíváncsi? 33 millió Ft. Köszönöm, már megkaptam a választ. És van egy javaslatom, amit én szeretném, hogy annak ellenére, hogy nem írásos formában nyújtom be, hanem szóban. Szeretném, hogyha a közgyűlés önálló képviselői indítványként kezelné. Mégpedig a Belvárosi Szakképző Iskola elnevezés. Amikor az összevonásról tárgyaltunk, szóba került, hogy ez az elnevezés a munkanév, egy munkaközi megnevezés, és azóta egyre több helyen látom, hogy Városi Televízióban, újságokban mindenütt ez a név szerepel. Én azt kérem, hogy a testület fontolja meg, hogy milyen nevet ad ennek az új iskolának a következőkből eredően.

  Tüttő István: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy maga a testület döntött úgy, hogy az intézmények önmaguk jelölik meg, illetve határozzák meg, illetve törvény, hát a testület a törvény. Az intézmények tudják.

  Kiss László: Elnézést kérek most hallom, …. Talán a televízión keresztül hallják ezt. Augusztus 22-én. Igen. Sorra lehetne keríteni.

  Tüttő István: Időszerű is, mert a szeptember iskolakezdés is.

  Kiss László: Igen. Indokokat szeretnék az egyik névvel kapcsolatban elmondani. Az egyik iskola a Zsigmondy-Winkler Szakközépiskola. Korábban két technikumnak az összevonásából alakul ki. Mind a kettő országos beiskolázású, országos szakmai hírnévvel bíró intézmény volt úgy a vegyipar, környezetvédelem, mint a fölgáz- és kőolajbányászat vonatkozásában. A másik iskola egy 100 évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt alapított ipari iskola, tanonciskola először, később ipari iskola, majd 408. számú szakmunkásképző iskola, aki pár évvel ezelőtt felvette Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak a nevét. Én azt hiszem, hogy itt nem a személyiségeket kellene tekinteni, hogy ki milyen nevet visel, hanem azt, hogy melyik iskola, milyen szakmai renoméval rendelkezik országos szinten. És én azt hiszem, hogy ezen meggondolásokból józanul az következne, hogy megtartaná a Zsigmondy-Winkler nevet, és természetesen folytatná az 112 éves szakmunkásképző hagyományokat. Köszönöm. Csak ezt szerettem volna mondani.

  Tüttő István: Egyébként Kiss úr, igaza van. Érdekes. Tudnék példát arra mondani, Zalaegerszegen volt egy iskola, amelyik nevet változtatott és a nagyon előkelő helyéről messze leesett a névváltoztatás után és máig sem tudta visszaszerezni a rangját. De tudnék ellenpéldát is mondani. A Batthyány Gimnázium, amely a Landler Jenő Gimnázium volt pár évvel ezelőtt és semmit nem romlott a renoméja. Szóval nehéz, nehéz.

  Marton István: Képviselőtársam már említette, itt a 6. oldal alján a 106/2000(V.30.) számú határozatot, ami átnyúlik a 7. oldalra. Teljesen egyetértek az ő kérdésfelvetésével, csak azért hoztam szóba, mert ez a pár mondat, ez egy zseniális mellébeszélés, azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki mellé akar beszélni, akkor ez tanítandó etalonként nyugodtan alkalmazhatja, hogy kell elkerülni a konkrét kérdés megválaszolást arra, hogy mikor telik le egy határidő.

  Tüttő István: Hosszantartó dicsérettől tartózkodjunk.

  Marton István: Be is fejeztem. Ja és, hogy a többire rátérjek. A 9. oldalon a tájékoztató a fontosabb intézkedésekről és eseményekről, 6. francia bekezdés: a 2000. június 6-i letenyei egyeztetés a Vízmű Vállalat átalakításával kapcsolatosan, mely anyagot tegnap itt a közgyűlés kezdete előtt kiosztottak. Ez az anyag igaz, hogy csak pár sorban, de azt írja, hogy az alapkérdés tisztázása után lehet megkezdeni az átalakítást. Mivel az alapkérdés, az nem több mint kettő, talán nem ártott volna felsorolni, hogy ebből az egyik az öt alapító közül ugye mi vagyunk az, aki mondjuk, motorja akar lenni ennek a dolognak. Ketten már felzárkóztak mellénk. A másik kettő pedig, Letenye és Zalakomár szinkronban, hát nem egészen ezt az álláspontot képviseli. És ők addig, amíg nem fogadja el Nagykanizsa Megyei Jogú Város az egységes vízdíjat, mint egyik alapkérdést, valamint hogy létszámarányos legyen az az Rt. vagyona, ami majd működtetni fogja ezt a vízi közművagyont, addig ők bizony biztos, hogy nemet fognak mondani. Ezt azért mondtam, hogy akit érdekel, az talán ebből a pár mondatból az alapképletet megtanulhatta, de ha most nem is vagyunk abban a helyzetbe, mivel friss az anyag, mindenképpen úgy gondolom, hogy az augusztus 29-i közgyűlésen dönteni kell ebben az ügyben, különben az idei évben gyakorlatilag már sztornó ez az egész átalakulási folyamat. A másik, az utolsó francia bekezdés a június 16-án fogadtam az Olasz Redilco cég vezetőit, stb. stb. Ezzel kapcsolatban több közgyűlésen olvastam már azt a mondatot, vagy félmondatot, ami az utolsó mondatnak az eleje, hogy az olasz cég határozott szándékát fejezte ki a Logisztikai Központ és az Ipari Park beruházásának konkrét részvételre. Most én szeretném már tudni, hogyha konkrét részvételre fejezte ki határozott szándékát, az égre kérem, hát mondja meg nekem valaki, hogy ez mit jelent. Mikor? Milyen nagyságú területet? Mennyiért kívánnak vásárolni? De kérdéseim sokaságaként azt mondom, hogy …. Tehát nekem a határozott szándék az valami egészen mást jelent, mint ezeket a semmitmondó mondatokat. A harmadik és egyben utolsó, ami miatt szólok, az a 11. oldalon az a 12-es pont, hogy 2000. augusztus 22-én magasabb vezetői kinevezés tárgyában soron kívüli közgyűlést tartunk. Én úgy gondolom, hogyha tegnap meghosszabbítottuk 28-ig, akkor azért, hogy egy vagy két esetben kinevezést kell eszközölni, semmi értelme 22-én soron kívüli közgyűlésnek. Megtehetjük 29-én a soroson és aznap hatályba lép. Tehát felesleges. Ha most sikerült nekünk hatvan egynéhány napirendi pontot, igaz két napra szétosztva, derekasan megfenyegetve a testületet, mert 10 év alatt először fordult elő, hogy három napra szólt a meghívó. Nyilván az állt a háttérbe, hogy az előterjesztők kifundálták, hogyha két nap alatt be akarják fejezni, akkor három napos meghívót kell kiküldeni.

  Tüttő István. Hideg élelemmel.

  Marton István: Igen. Tehát semmi értelmét nem látom annak, hogy augusztus 22-én, ami a szabadság utolsó hete, és ezt nem óhajtom részletsebben ragozni. Feltehetően ezt össze lehet hívni, de hogy nem lesz határozatképes azt körülbelül már most üzembiztosan lehet látni. Tehát én kérem, hogy 29-én csináljuk meg a kinevezéseket. A normál közgyűlésen. És ez legyen az etalon. Tehát mindenki készüljön fel, a tisztelt hivatal is, meg a bizottságok is tegyék meg a magunk dolgait az összes napirenddel kapcsolatban. Igen. Tehát én azt kérem, hogy ne legyen 22-én soron kívüli.

  Tüttő István: Ez a 12-es pontnak a. Jegyzőnő szeretne a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésre a választ megadni.

  Dr. Tuboly Marianna: A törvény megjelent június hó folyamán. Az előterjesztést pedig a törvény megjelenését követő 60 napon belül kellene benyújtani, ami szintén augusztusra esik ebből következően. Tehát akkor egy új határnapot kellene megállapítani. Én a szeptember 30-át javasolnám.

  Balogh László: Csak Marton István képviselőtársamnak szeretném mondani az OKSB nevében, bár lehet, hogy más avatottabb lett volna, hogy azért muszáj augusztus 22-én megtenni ezen vezetői kinevezést, mert ha ez később történne, akkor képzelje el azt a fordított helyzetet, hogy egy év úgy kezdődik el, hogy még nem tudják, hogy ki az igazgató egy iskolában. És ez országos rendeletek által alátámasztott dolog. 27-én lesznek a tanévnyitók, 28-án pedig indul a tanév. Ha ezután neveznek ki egy iskolában egy iskolaigazgatót, én azt gondolom, hogy az olyan fordított helyzetet szül, ami nem egészséges sok szempontból. Ezért azt gondolom, hogy mi nyugodtan kezdhetjük 22-én a munkánkat. Gondoljon bele tisztelt képviselőtársam.

  Marton István: Tisztelt képviselőtársamnak a megállapítását, mint az OKSB elnöke, én el tudom fogadni, ezért javasom, hogy augusztus 27-én este 21 órakor tartsunk egy 15 perces közgyűlést. Az az érzésem, hogy körülbelül, nagyjából kialakul, de így legalább lemérhetjük az új igazgató beszédírói képességét, hogy néhány óra alatt meg tudja-e írni az évadnyitónak beszédét.

  Tüttő István: Módosító indítványt is meg kell majd szavazni. Hát szavazzunk majd róla. Úgy látom nincs több észrevétel. Lezárom a vitát. Ja bocsánat, Törőcsik úr.

  Törőcsik Pál: Elnézést, de kérdést kaptunk Marton képviselőtársunktól, ezért szeretnék válaszolni, amennyit elmondhatok a Redilco céggel kapcsolatosan. Valóban, amint a tájékoztatóban is olvashatták ezt az ajánlatot már a magyarországi képviselőjük már megkapta a múltkori megbeszélés alapján. Többre nem hatalmazott fel bennünket a Redilco cég. Elég az hozzá, hogy Európa legnagyobb ingatlanfejlesztő cége és olyan nagyságrendű ajánlatot készül tenni, amely későbbi bejelentése, remélem, kárpótolja képviselőtársaimat, hogy most nem szolgáltathatok ki információt.

  Tüttő István: Akkor most zárom le a vitát. Marton úrnak, vagy. Egy pillanat. Először Röst úr javasolta, hogy a 10-es határozati pontban a Puchheimi utazásra 4 fő delegációra vonatkozóan tett javaslatot, amelyben azt javasolta, hogy a polgármester vagy alpolgármesterek közül egy menjen. Ezt elfogadjuk és eldöntjük majd, hogy ki megy, de a kamarák képviseletét pedig felkérjük, hogy annak megfelelően, ahogy Röst úr mondta, ha képviselni kívánják, akkor … Hát ez a Röst úr javaslata. Egy pillanat. Éppen arról beszélek, hogy mi volt a Röst úr módosító javaslata. Ezt kell majd megbeszélni. Hát épp azt mondtam, ahogy Röst úr javasolta, a szerint. Ő azt javasolta, hogy kamarák saját költségükön menjenek. Erre volt már példa. Finnországba is úgy jöttek el. Kérem szavazzunk erről a javaslatról. Aki egyet ért vele igent nyomjon, aki nem.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Ezt követően a határozati javaslatokban javasolta Marton úr, hogy 22-é helyett 29-én tartsuk meg.

  Marton István: Legyen 27-én.

  Tüttő István: Mindegy. Eltérően a 22-től. Kérem, elhangzott, 27-ét javasolja Marton úr. Akár 15 percre is. Kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 5 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Aztán elhangzott az a javaslat, jegyzőnő ismertette. A 6. oldal alján a 156/2000 határozat, a hulladékgazdálkodásról szóló önálló képviselői indítványokkal kapcsolatban szeptember 30-i határidő. Kérem erről. Érintettek elfogadják? Igen. Köszönöm. Tehát akkor megerősítettük.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ezek után kérem, hogy a határozati javaslatokat sorban. 4-re. Bocsánat. Ismételd meg légy szíves.

  Röst János: Tehát tisztelt közgyűlés, azt javasoltam, hogy a 4-es pont kerüljön vissza a Gazdasági Bizottsághoz. Ez pedig a Polgármesteri Hivatal konyhájának a hasznosítása, mert úgy gondolom, nem szólt erről se vita semmi egyéb. Ennek a szavazása eléggé furcsa eredményt is hozhatna ilyen módon.

  Tüttő István: Eleve a Gazdasági Bizottságot bíznánk meg az elbírálásával. Végül is bizottsági szakaszba utalnánk mindkét esetben. Szavazzunk róla. Szeptember 30.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor a módosításokon túl vagyunk. Akkor kérném. Igen. Röst úr, tessék.

  Röst János: A 10-es pontnál volt egy módosítás, amit leszavaztak. Így viszont értelmetlen maga a 10-es pont, mert így a 4 fős delegáció nem jöhet létre, mert csak két név szerepel. Tehát kérném akkor, hogy egy két fő delegáció képviselje a várost.

  Tüttő István: Fodor úr ügyrendi gomb. Tessék.

  Dr. Fodor Csaba: Nem ügyrendi polgármester úr. Csak nem tudok máshogy szót kapni. Azt javaslom, hogy a határozati javaslat úgy egészüljön ki, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a polgármestert, hogy az itt meghatározott neveket 4 főre egészítse ki, mint a delegáció vezetője.

  Tüttő István: Csak azzal a megkötéssel, hogy ne legyen két vezetőt. Rendben van.

  Törőcsik Pál: De azt meg nem fogadtuk el.

  Tüttő István: Jó kérem. Akkor. Én szeretném jelezni, hogy Tarnóczky úrral több alkalommal már egyeztetünk olyan utazások kapcsán, amiben szerettünk volna, ha ő képviseli a várost. Ő az a típusú ember, aki nem szívesen utazik, és nem vállalta. Ebben az esetben sem tartott rá igényt és arra kényszeríteni nem tudjuk, hogy most ő utazzon el. Meg kell érteni az ő hozzáállását. Kérem, szavazzunk, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A vidám fiúkat majd kijelölöm. Akkor rátérnénk az 1-es számú határozati javaslatra. Kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 2-re való szavazatukat kérem.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 3-ra kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 4-est, illetve a 4-est már eldöntöttük. Az 5-öst kérem.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 6-ra kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: Kérem a 7-re a szavazatot.

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 8-ra kérem.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 9-re kérném a szavazatukat. Igen, ez a szeptember 30-as határidő.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 10-ről döntöttünk már. A 11-re kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 12-esben már döntöttünk. A 13-asra kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 14-esre kérem a szavazatot, ez pedig az inkubátorházra vonatkozó döntés, hogy önkormányzatunk biztosít neki területet.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem, a 15-ösre.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 16-os a kiegészítő anyagban, kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És akkor a 17-esre kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor befejeztük ezt a napirendet. Ja bocsánat a Zsigmondy-Winklerre vonatkozó javaslatot. Elnök úr legyen szíves, akkor ezt megismételni, és szavazunk utána.

  Antalics Dezső: Tehát a határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi Szakképző Iskola és a Veszprémi Egyetem között a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodási szerződése aláírását azzal a feltétellel támogatja, mely szerint a szak indítása kapcsán a középiskola semmilyen költségigényt nem támaszt a fenntartó felé. Ennek figyelembevételével hatalmazza fel a polgármestert és a Belvárosi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy Veszprémi Egyetemmel közös szervezésű műszaki informatikai mérnökasszisztens akkreditált felsőfokú szakképzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodási szerződést aláírja.

  Antalics Dezső: Az OkSB 6: 0 egyhangú szavazattal támogatta

  Tüttő István: Igen, szavazunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza

   

  285/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. 28/b/1997, a 108/1/1999(III.28), a 221/1,2/1999(VII.9.), a 356/3/1999(XI.30.), a 361/4/1999(XI.30.), a 381/1999(XII.21.), a 69/4/2000(II.29.), a 83/3/d/2000(II.7.), a 87/9/2000(III.28.), a 104/2,3/2000(III.28.), a 107/2000(III.28.), a 115/1-6/2000(IV.4.), a 117/15/2000(IV.25.), a 126/2000(IV.25.), a 128/2/2000(IV.25.), a 151/2000(IV.25.), a 155/2000(V.9.), a 174/2000(V.30.), a 177/2000(V.30.), a 180/2000(V.30.), a 187/2000(V.30.), a 188/2000(V.30.) számú határozatokról szóló jelentést elfogadja.

   

   

   

   1. a 15/1,2/1999. számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. június 30-ig meghosszabbítja.
   2. a 241/1999(VII.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. október 30-ig meghosszabbítja.
   3. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti konyha-étterem épületrészének hasznosítására vonatkozó javaslatot tárgyalja meg. A közgyűlés a javaslatot a bizottsági állásfoglalást követően napirendre tűzi.
   4. Határidő: 2000. szeptember 30.

    Felelős : Dr. Fodor Csaba a GVB elnöke

   5. a 11/2000(I.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
   6. a 39/13/2000(II.29.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
   7. a 70/1,2/2000(II.29.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. július 30-ig meghosszabbítja.
   8. a 133/2000(IV.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
   9. a 156/13/2000(V.30.) számú határozatot határidejét 2000. szeptember 30-ban állapítja meg.
   10. egyetért azzal, hogy városunkat ez év szeptemberében Puchheimben 4 fős delegáció képviselje. A delegáció
   11. Vezetője: Tüttő István polgármester

    Tagjai: Törőcsik Pál alpolgármester

    A közgyűlés megbízza a polgármestert, mint a delegáció vezetőjét, hogy a delegáció további 2 tagját megnevezze.

    Határidő: 2000. szeptember 30.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   12. a 93/2000(III.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
   13. Vállalja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonát képező LADA NIVA típusú terepjáró személygépkocsi teljes körű üzemeltetési költségeit (úgy mint biztosítás, üzemanyag, javítás, fenntartás stb.) a Nagykanizsai Polgárvédelmi Kirendeltség területén élő lakosság és anyagi javaik védelme érdekében.

   14. 2000. augusztus 22-én magasabb vezetői kinevezés tárgyában soron kívüli közgyűlést tart.
   15. Felelős: Tüttő István polgármester

   16. a 4/4/2000(I.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
   17.  

     

     

     

   18. a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvány által kért maximum 3000 m2 terület vállalkozói inkubátorház céljára történő ingyenes 25 évi tartós alapítványi használatba adását elviekben támogatja.
   19. Felkéri a polgármestert, hogy kért területet az Ipari Parkon belül jelölje ki.

    Határidő: 2000. augusztus 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   20. az Űrhajós u. 6. szám alatti épületben az óvodai ellátását megszünteti, a tevékenységet a változat feltételekkel a Corvin u. 2. szám alatti intézményben biztosítja.
   21. Határidő: 2001. szeptember 1.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   22. felhatalmazza a polgármestert, hogy a P.21.517/1999. sz. perben az ítélet kézhezvételét követően, amennyiben esély van az önkormányzat pernyertességére, az I. fokú ítélet ellen nyújtson be fellebbezést a Zala Megyei Bírósághoz, továbbá felhatalmazza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy az ügyvéd személyéről szükség esetén döntésön.
   23. Határidő: fellebbezési határidőn belül, illetve értelemszerűen

    Felelős : Tüttő István polgármester

    Tóth László Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

   24. a Belvárosi Szakképző Iskola és a Veszprémi Egyetem között a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodási szerződés aláírását azzal a feltétellel támogatja, mely szerint a szak indítása kapcsán a középiskola semmilyen költségigényt nem támaszt a fenntartó felé. Ennek figyelembevételével hatalmazza fel a polgármestert és a Belvárosi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy a Veszprémi Egyetemmel közös szervezésű műszaki informatikai mérnökasszisztens akkreditált felsőfokú szakképzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodási szerződést aláírja.
   25. Határidő: 2000. július 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

    Merksz Andor iskolaigazgató

   26. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  1. Interpellációk, kérdések (írásban)

   

  Tüttő István: Először kérdések feltételére adunk lehetőséget. A tegnapi közgyűlésen Kiss László úr egy kérdés feltételére jelentkezett. Megkérem, hogy terjessze elő.

  Kiss László: A következők miatt szeretnék kérdést feltenni. A Miklósfán lévő, önkormányzati tulajdonban lévő, épület tetőszerkezete, tetőzete, amelyben helyet foglal a körzeti gyermekorvosi rendelő, a felnőtt körzeti rendelő, a Polgármesteri Hivatal kirendeltsége, a rendőrségi körzeti megbízottnak irodája, és a körzetben működő háziorvosnak a lakása, évek óta beázik. Közelmúltban szereztem erről tudomást, hogy 3 évvel ezelőtt volt ott egy vizsgálat, ahol megállapították, hogy milyen tevékenységet kellene elvégezni azért, hogy ez az állapot megszűnjön. Másfél évvel ezelőtt volt egy újabb felmérés. Ennek ellenére nem történt semmi. Az ott lakók és az ott dolgozók elmondják, hogy esőzések idején edényekkel kell nekik a lakásban és helyiségekben körbejárni ahhoz, hogy nagyobb kár ne keletkezzen. Én úgy vélem, az önkormányzatnak is érdeke lenne, hogy a saját vagyontárgya állaga megmaradjon. És én arra kérem az önkormányzatot, hogy minél előbb hathatós intézkedést tegyen ennek az állapotnak a megszüntetésére.

  Tüttő István: Köszönöm szépen, megvizsgáltatjuk. És most a vizsgálaton kívül elrendeljük a ... ra a javaslatot. A Röst úr kért egy kérdésre lehetőséget.

  Röst János: Az elmúlt soros közgyűlésen kérdést intéztem Törőcsik Pál úrhoz, munkahelyteremtő beruházások tárgyában, hogy mikor lesz az első alapkőletétel. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést rendszeresen fel kell tennem. De tekintve most a tanácstalanságát az arcán, ezt elhalasztanám az augusztusi közgyűlésre. Úgy gondolom, hogy ettől eltérő választ, mint a múltkor kaptam, ami egy szürrealista válasz volt nem hiszem, hogy kaphatnék. De augusztus 22-én megismételném.

  Törőcsik Pál: Hát így néz ki egy tanácstalan embernek a kinézete. Én a következőt vállalnám vagy válaszolnám képviselőtársamnak. Ahhoz, hogy munkahelyteremtő beruházások, illetve munkahelyteremtő vállalkozások induljanak Kanizsán, ahhoz nem szükséges alapkőletétel. Én ezennel meginvitálom Önt az Üveggyár egyik csarnokába, valamint szembe, a Cola gyár csarnokába, hogy bemutatnám azokat a vállalkozásokat, melyek alapkőletétel nélkül működnek és elindultak, és hát reméljük, hogy alapkőletételekre is vagy letételre is sor kerül. Hála Istennek, a folyamat megindult, úgy, hogy én ennyiben tudnék válaszolni. Optimizmus és derűt árasztó arckifejezés kíséretében.

  Tüttő István: Én szeretnék még hozzátenni egy adalékot. A 24-ei, vagy nem is tudom pontosan, a 25-i héten kerül sor a Plaza alapkőletételére, és a Plaza is többszáz embert fog alkalmazni. Csak ennyit akartam mondani.

  Röst János: Szeretnék arra mindenkit emlékeztetni, hogy ugyanezen a soros közgyűlésen én kértem azt, illetve javasoltam, hogy munkahelyteremtés kapcsán legyen egy önálló napirendként egy közgyűlés. Akkor a polgármester úr azt ígérte nekem, hogy június, június 13.-i közgyűlésen, ami rendkívüli közgyűlés volt. Mint tudjuk, nem került rá sor. Most sem került rá sor egyébként, a mai nap sem, sőt Marton István kérte a kiegészítésként, hogy kapjunk egy írásos kimutatást, hogy jelenleg az elmúlt másfél év alatt hány munkahelyteremtő beruházás indult, milyen létszámmal működnek, amelyre szintén nem kaptuk meg a megígért választ. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Én tudom, hogy létesülnek munkahelyek, de igazából, amire mindenki vár, az nem egy bérelt csarnokban elindított termelési beruházás, amit ígértek számunkra konkrétan munkahelyteremtés úgy, hogy épül csarnok, épül munkahely, és ilyenértelemben a város gazdagodik.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy szeptember 8-ára tervez a TESCO cég az alapkőletételt. A TESCO 400 embert kíván majd alkalmazni. De természetesen épp jegyzőnővel itt beszéltük meg, a szeptemberi, vagy legkésőbb októberi közgyűlésen ezt, vagy egy soron kívülin, megtárgyaljuk ennek a kérdésnek, Röst úr, Marton úr, Tóth úr által kezdeményezett dolgoknak a napirendjét, és akkor csak ezzel foglalkozunk.

  Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel kérném, mivel tegnapi nap saját problémáim végett nem tudtam a tisztelt közgyűlésen részt venni, szeretnék két kérdést föltenni. Erre kérnék polgármester úrtól lehetőséget.

  Tüttő István: Meg is adom, mivel Tóth Zsuzsanna következne, de neki el kellett mennie, és ő is két kérdést tett volna fel. De mielőtt erre sor kerülne, Törőcsik úr még válaszolni, szeretne. És akkor utána Bicsák úr felteheted a kérdést.

  Törőcsik Pál: Meggyőződésem az, hogy a munkahelyteremtő beruházásokhoz nem közgyűlések összehívására van szükség, hanem kitartó, szívós munkára. Reméljük, hogy eddigi munkánk már kezdeti eredményei jelentkeznek, és a továbbiakban itt elmondottak reméljük, hogy azok nem pusztába kiáltott szóként fognak majd elhangzani, ezekre ugyanúgy sor fog majd kerülni, én véleményem, természetesen közgyűlést is össze lehet hívni, hogyha a testület úgy dönt. De én nekem ez a meggyőződésen, hogy ezen az ügyön ugyanúgy, ahogy eddig tettük a Polgármesteri Kabinettel és a hivatal munkatársaival együtt, dolgozni kell nagyon keményen, és akkor eredmény lesz.

  Tüttő István: Bár hozzátéve nem tartom rossz dolognak, hogy erről szót váltunk. Remélem addig, mire erre sor kerül, sokkal több mindenről, beszámolhatunk.

  Bicsák Miklós: Nagyon rövid leszek. Én csak kérdésként tenném fel, mivel a fogadónapom találkozva az Űrhajós utca választókerületem lakosságával. Újra megkérdezték, elindult, folyamatban van és tudjuk, és személyesen az osztályról is kint voltak az Űrhajós utcában, az úgynevezett gyalogjárdának a meghosszabbítása Magyar út felé. Én csak röviden a lakosság kérését szeretném újra tolmácsolni, vagy kérni, hogy mire bejön az ősz szeretnék, mert ott van egy buszmegálló, ahol el kell az iskolába induló gyerekeknek is, öregeknek is jutni. És, ha ez a gyalogjárda elkészül, akkor megkönnyebbítené az Űrhajós utcában lakóknak, meg ott a Hársfa utca, stb. lakók részére a közlekedést. Második kérdésem csatlakozik a Kiss László képviselőtársamhoz, már régóta kértem és interpelláltam is. A palini háziorvosi épületnek a tetőszerkezete most, hogy itt ez ragyogó időjárás, valóban lehet látni a napsugarai, ahogy keresztül világítanak a ház tetején, ahogy arra járok, hogyha más nem, a teljes javítása nem történne meg, mivel ugyancsak beállna az őszi idő, rossz idő, esőzés. Kérném, hogy erre valami lehetőséget, kérdésként kérdezném, hogy a tetőcserepek kicserélése, vagy egyéb, mert hát így nagyon nehéz ott háziorvosainknak dolgozni Palinban.

  Gyalókai Zoltán: Elnézést polgármester úr, nem jeleztem előre, és a Bicsák Miklós és a Kiss László képviselőtársam interpellációjára szeretnék segítséget adni.

  Tüttő István: Ők kérdeztek.

  Gyalókai Zoltán: Kérdezték, igen. Most hallottam egy új technológiáról, hogy a régi palatetőre, de cseréptetőre egy műanyag tetőt rá lehet tenni. Gyakorlatilag ez egy viszonylag vastag ráragasztható, melegíthető fólia, amire 15-30 év garanciáét ad a gyártója, illetve a készítője. Gyakorlatilag itt a tetőt nem kell bántani, a régi tető, mint teherhordó felület szerepel csak ezeknél, és arra egy műanyagos ultraibolya és stb. … fólia kerülne, ami gyakorlatilag biztosítaná a további beázások megszűnését.

  Tüttő István: És ez költségben elfogadható? Mert ugye nem mindegy.

  Gyalókai Zoltán: Igazából nem tudom a nevét se, az árát se, de ennél olcsóbb megoldás ebben az ügyben nincs. Egy vadonatúj technológia.

  Tüttő István: Figyelmébe ajánljuk azoknak szervezeteinknek, akik ezzel foglalkoznak.

  Gyalókai Zoltán: Ha tudok, utánanézek természetesen.

  Tüttő István: Köszönjük ….. Köszönöm. Több kérdésre nem volt jelentkező. Szeretném jelezni, hogy interpellációra, szóbeli interpellációra jelentkezett Györek László úr. Nem tudom, nem fog jönni? Igen, csak ő a végén jelezte, hogy szóban is szeretné. Rendben van. És Csákai úr kért meg arra, hogy én ismertessem az ő interpellációját az ő távollétében. Átadta írásban. Hát inkább kérdéseket tett fel. Erzsébet tér kövezetét rendezvények után miért nem rakattuk rendbe? Vizsgáljuk meg, illetve ne azt vizsgáljuk, hogy miért nem, hanem ha van probléma, azt tegyük rendbe. Második: közművek építésénél az árkok gödrök nincsenek rendesen jelölve, ezért ki a felelős? Na most, ez nagyon általános kérdés, mert lehet olyan árok, vagy gödör, ami nem is a miénk. Tehát pontosan kellene megfogalmazni, de mivel a közterületeinken a VIA Kht. a felelős, nekik továbbítjuk, hogy nézzenek utána, és ha ilyen van szüntessék meg. Az Ipari Iskola mellett 5 torony jelenleg mire szolgál? Nem tudom milyen tornyokról, van szó. … szemétlerakóvá vált, mely irritálja az orvosi ügyeletre betérőket. Hát, akkor ezt pedig meg kell vizsgálni az osztálynak is. Most ez az ipari iskola mellett kint van az utcán? Hát akkor a Közterület- Felügyelet és a VIA Kanizsa. Még egy felvetés van, a városnak sok mindenre van pénze, de 1991-1992. óta balesetveszélyessé nyilvánított két lépcsővel nem történik semmi. Jelenleg, nem tudom pontosan elolvasni, mert itt elütések vannak - itt lenne az alkalom a felújításra, mivel kevesebben járnak arra, mint iskolaidőben. Meg fogom a Csákai úrtól kérdezni, mert nem írja le, hogy hol van ez a két lépcső. Tehát Petőfi utca? Akkor ezt szintén a VIA Kht. megkapja. Rendben van. Akkor a következő témánk. Tisztelt Képviselőtársam interpellációkra adott válaszokra kérném a tisztelt képviselők válaszát. Tóth László urat kérdezem, hogy interpellációjára adott választ elfogadja-e, vagy sem?

  Tóth László: Elfogadom a választ, és szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a VIA Kanizsa Kht. felé, hogy nagyon gyorsan lerendezték azt a problémát, mai fölvetettem múltkor. Köszönöm.

  Tüttő István: Antalics Dezső urat kérdezem?

  Antalics Dezső: A választ természetesen elfogadom, annál is inkább, mert a VIA Kanizsa Kht. úgy tudom, hogy minden képviselővel megszervezte a szakmai bejárást, és ennek összegzésén munkálkodnak. Remélem, hogy ütemezetten azon problémákat megoldják, amelyre ígérete tettek.

  Tüttő István: Teleki László úr nincs jelen, őt majd legközelebb, Kiss László urat kérdezem?

  Kiss László: Igen, elfogadom az interpellációmra adott választ. Pontosan azért, mivel időközben a VIA Kanizsa Kht. nagyon korrekten, szakember részvételével megtartotta a kérdéses területeknek a bejárását, és határidőt is adott a tervezett munkálatok elvégzéshez. Ha határidőre el fog készülni, akkor nagyon-nagyon meg lesz a városrész elégedve.

  Tüttő István: Dr. Horváth György úr nincsen jelen. Ezt követően még egy dolgot szeretnék. Bicsák úrnak van egy interpellációja. Nem jelezte, hogy szóban is előkívánja, adni. Kíván szólni?

  Bicsák Miklós: Köszönöm szépen Polgármester úr! Írásban bőven, köszönöm szépen a lehetőséget. Írásban bőven megírtam itt az interpellációt. Én azt kérném tisztelettel polgármester úrtól, a tisztelt közgyűléstől, hogy szíveskedjenek olyan súllyal foglalkozni az interpellációmmal, ahogy az itteni vállalkozásoknak a gondja, a problémája már több éve, ahogy az anyagban is le van írva, gond, mert valóban most is mondhatom, hogy nem 160 fővel, azon van ez a szolgáltatás, az ott lévő iparosok, hogy a munkalehetőséget fejlesszék, és még embereknek adnak ott egy bizonyos létszámban munkalehetőségeket. És ha ez a gondjuk, ez az úgynevezett csatorna, víz, villany nem oldódik meg, akkor valóban a szolgáltatásukat a különböző szakterületeken nem tudják folytatni. Én kérném a közgyűlésnek és polgármester úrnak a szíves megvizsgálását és az egész dolog jól végződjön, hogy az iparosoknak a legnagyobb megnyugvására rendeződjön ez a dolog.

  Tüttő István: Bicsák úr megvizsgáltatjuk, és természetesen a megoldást keresve, a választ is meg kívánjuk adni. Szeretném megkérdezni. Csákai úr, mint Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, az Alapellátási Intézmények felújításához 1 millió Ft-os átcsoportosítás kért, de azt döntöttünk már, ha jól emlékszem? Erre nem emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy ezt eldöntöttük. Tehát az lapellátásnak 1 millió Ft-os átcsoportosításával bízták meg a polgármestert. Méghozzá, tegnap. Csak nem írta rá Csákai úr, hogy most ez interpelláció, vagy javaslat, vagy pedig. Költségvetési vitában, én úgy emlékszem, hogy döntöttünk, ha nem, akkor visszatérünk rá. Illetve, akkor polgármester eldöntheti, mert ez a keret számára biztosított. De úgy emlékszem, hogy döntöttünk. Tisztelt Közgyűlés! Befejeztük, a nyár előtti ránk rótt feladatokat. Megköszönöm az eddigi aktív és igazán kimerítő és hosszantartó, és minden időjárási viszonyt kibíró hozzáállást. Szeretnék Önöknek nagyon kellemes nyári szünetet, szabadságot kívánni. De tudom, hogy a többségünk számára nem igazán pihenés lesz, hanem további munkával fog járni, de aki csak teheti pihenje ki magát, hiszen ez a munka, bármennyire is furcsa, rendkívüli fáradsággal, nagyon sok odafigyeléssel jár. Kívánom, hogy mindenki akkumulálódjon, hogy frissen és hasonlóan talán a mai naphoz, elég ütemesen haladva tudjunk dolgozni. köszönöm az együtt működést, jó nyaralást, jó pihenést kívánok.

   

   

  Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.35 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

   

   

  Kmf.

   

   

  Dr. Tuboly Marianna
  Tüttő István
  jegyző
  polgármester

   

   

  2000. augusztus 22. soron kívüli 1.

   

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

   

  Készült: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. augusztus 22-én (Kedd) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

   

  Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

  (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

  Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

   

  Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Beznicza Miklós, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Bodzai Tiborné, Burján Emese kabinetvezetők, Simánné Mile Éva, Szmodics Józsefné irodavezetők, Kámán László intézményvezető

  Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit és Molnár László a Zala Rádió munkatársai

   

  Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, megjelent kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, és a Polgármesteri Hivatal osztályainak és különböző szakterületeinek vezetőit.

  Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

  A mai nap két soron kívüli …., a napirendek fontossága, illetve a hozzájuk kapcsolódó határidők rövidsége is erre kényszerít bennünket. Önök kaptak egy korábban gépelt formában soron kívüli ülésre meghívót a részemről, és itt van előttem 10 aláírással egy újabb soron kívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslat. Én azt kérném, hogy szíveskedjenek hozzájárulni, hogy ezen második verzióval kezdjünk. Ez egyben, felolvasnám, hogy mi a napirendi pont javaslat: Javaslat Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatására és kollégiumi elhelyezés kérdése, előterjesztés a TESCO Globál Áruház Rt. kérelméről, és előterjesztés az okmányiroda bővítésére a Belügyminisztériummal kötendő kiegészítő megállapodásról. Ezzel kezdenénk, és folytatnánk, ha Önök is beleegyeznek.

  Tisztelt Közgyűlés! Ezt most szavazásra tenném fel ezeket a napirendi pontokat. Kérem, aki egyetért. Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Kelemen Z. Pál: Tudom, hogy teljesen szabálytalanul járok el soron kívüli közgyűlésen, de van egy olyan dolog, ami elévül, ezért szóvá kell tenni. Kérem, hogy engedje meg, hogy az SZMSZ-től egy jó hírrel, egy gratulációval eltérjek. Kérem a képviselőtársaimat, hogy engedjék meg. Következőről van szó. Megszavazták a megyei közéleti 11-et, ebbe három kanizsai került, és nekik szeretnék gratulálni. ABC sorrendben Göndör István, Tüttő István és Zakó László uraknak. A megyei 11, ez a népszerűségi …..

  Tüttő István: … szabályt nem sértettünk, mert még a napirendeket nem fogadtuk el, tehát … Köszönöm szépen a gratulációt a többiek nevében is. Feltenném most szavazásra az általam felsorolt 3 napirendi pont …. Kérem, szavazzunk. A Felsőoktatásért Alapítványról szavazunk.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérném akkor a TESCO Rt. kérelméről szóló előterjesztés elfogadását.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És kérném az okmányiroda bővítésével kapcsolatos kérdés megtárgyalására a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

   

  Napirendi pontok:

  1. Javaslat Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása és kollégiumi elhelyezés kérdése ügyében (írásban)
  2. Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  3. Előterjesztés a TESCO GLOBÁL Áruházak Rt. kérelméről (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

  5. Előterjesztés az okmányiroda bővítésére, a Belügyminisztériummal kötendő kiegészítő megállapodásról (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Engedjék meg, mielőtt még hozzákezdenénk az első napirendhez, adósságunk van, az Ipari Park és Logisztikai Központ megvalósításához kapcsolódó szerződéstervezetekről többek között határozatokat szeretnék röviden ismertetni, amelyeket még az elmúlt közgyűléseken a döntést követően nem tudtunk kihirdetni, ezeket zárt ülésen tárgyaltuk.

   

  Az Ipari Park és a Logisztikai Szolgáltató Központ megvalósításához kapcsolódó szerződéstervezetek

   

  200/2000.(VI.6.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Murasped Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, valamint a Nagykanizsai Kisvállalkozói Centrum Ingatlanforgalmazási- és Befektetési Kft-vel a nagykanizsai volt Gábor Áron és a volt Kossuth Lajos laktanyák területének egy részére kötendő adásvételi előszerződésekkel az alábbi módosításokat figyelembe véve:

  A módosításokat mindkét szerződésben értelemszerűen és a szerződés szövegéhez illeszkedően át kell vezetni

   

  A közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az adásvételi előszerződéseket írja alá, illetve jegyezze ellen.

  Határidő: 2000. június 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

  Dr. Tuboly Marianna jegyző

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a meghatározottaknak megfelelően a letétbe helyezett pénz már az önkormányzat – nem rendelkezésére áll, hanem egyszerűen a letéti számlán a pénz megjelent, amit a vállalkozók beígértek.

   

  Bonyolítói szerződés

   

  201/2000.(VI.6.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Önkormányzat és az Euromedic Trading Szolgáltató Kft. közötti, 1 db CT és 1 db mammograf berendezés beszerzésére vonatkozó nyílt eljárású közbeszerzési eljárás kiírására vonatkozó megbízási szerződéssel.

  Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.

  Határidő: 2000. június 7.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy oly későn ismertetem már, hogy döntés is született és megvan a győztes. Remélhetőleg szeptemberben mindkét berendezés a kórház területén lesz, és működőképes állapotban áll majd a tisztelt kanizsai és a környéki polgárok részére

   

   

  Előterjesztés a Nagykanizsai Ipari Park és Szolgáltató Központ fejlesztés 1/A ütemének közműfejlesztésére vonatkozó Phare-pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosításáról

   

  202/2000.(VI.6.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ közműfejlesztésére vonatkozó Phare-pályázat benyújtásához szükséges önerőt nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés szerinti ütemezéssel biztosítja.

  Határidő: 2000. június 7.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A közgyűlés által biztosított összeg felhasználása rendben történik.

   

   

  Zala Megyei Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása

   

  220/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Nemes Zoltán rendőralezredes rendőrségi főtanácsos Zala Megyei Rendőrfőkapitánnyá történő kinevezésével egyetért.

  Felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  Javaslat az ÁPV Rt. elleni és a Gázközmű vagyon igérvényesítés megbízási szerződéseire

   

  225/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Zalaegerszegi 17. számú Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Kovács Loránt ügyvédet 1,5 % fixdíj és 4 % sikerdíj fizetése mellett megbízza a KÖGÁZ Rt. tekintetében az ÁPV Rt-nek a Fővárosi Bíróságnál Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával szembeni, a belterületi földérték utáni járandóság vonatkozásában 171.375.658 Ft tőke és mintegy 153.000.000 Ft késedelmi kamat követelése tárgyában az önkormányzat képviseletével.
   2. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé terjessze elfogadásra.

    Határidő: a szerződésnek az Ügyrendi és Jogi Bizottság által történő elfogadását követően azonnal

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. a Zalaegerszegi 17. számú Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Kovács Loránt ügyvédet 250.000 Ft fixdíj és 4 % sikerdíj fizetése mellett megbízza az önkormányzatot megillető gázközmű vagyon igérvényesítése ügyében az önkormányzat képviseletével.

  Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé terjessze elfogadásra.

  Határidő: a szerződésnek az Ügyrendi és Jogi Bizottság által történő elfogadását követően azonnal

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Jelentés az Alfától az Omegáig Kft. vizsgáló bizottságának megállapításairól

   

  226/2000.(VII.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben rögzített összesen 6.521.144 Ft és késedelmi kamatai, részletezve

  összegű követelésnek az Alfától az Omegáig Kft. vagyonmérlegében való szerepeltetésével fogadja el a Kft. zárómérlegét.

  Határidő: 2000. július 4.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   1. felkéri a polgármestert, az Alfától az Omegáig Kft. önkormányzati tag képviselőjét, hogy a Kft. taggyűlést azonnal hívja össze, és tegyen meg mindent arra vonatkozóan, hogy a jelentésben rögzített összesen 6.521.144 Ft és késedelmi kamatai követelés érvényesítése iránt a Kft. indítson eljárást, illetőleg az igérvényesítés jogát engedményezze a tag önkormányzatra.
   2. Határidő: a Kft. taggyűlés időpontja

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. egyetért azzal, hogy a végelszámolást követően az önkormányzat tegyen feljelentést Stahl György, az Alfától az Omegáig Kft. korábbi ügyvezetője, illetve végelszámolója ellen nagy értékű károkozás gyanúja miatt.
   4. Határidő: a végelszámolást követő 15 nap

    Felelős : Tüttő István polgármester

   5. felkéri a polgármestert, hogy a 259/1999.(IX.8.) számú határozat végrehajtásáról tájékoztassa a közgyűlést.

  Határidő: 2000. augusztus 29.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy megtörtént a határidőnek megfelelően az Alfától az Omegáig közgyűlése. Itt azonban olyan jogi kérdés vetődött fel, amelyet szeretnék és vissza is kell hozni a közgyűlés elé, mert pontosítani kell a határozatot, mert úgy, ahogy megfogalmazódott, úgy nem lehet a végelszámolást végrehajtani, és a következő közgyűlésen Önökkel ez ismertetésre kerül.

   

   

  Dr. Kremzner István lakástámogatási kérelme

   

  242/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet Dr. Kremzner István Nagykanizsa, Platán sor 5/a. I. lph. 4/2. szám alatti lakos részére 7 millió forint kamatmentes kölcsön biztosításával.

  Felelős: Tüttő István polgármester

  Előterjesztés Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok lakásvásárlási támogatási kérelme

   

  243/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet Dr. Tolnai Sándor Nagykanizsa, tűzoltóparancsnok részére 1.700.000 forint kamatmentes kölcsön biztosításával.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  Javaslat Tatár Csaba kedvezményes letelepedési támogatására

   

  244/2000.(VII.5.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet Tatár Csaba Nagykanizsa, Ady u. 64. szám alatti lakos részére 4 millió forint kamatmentes kölcsön biztosításával.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Ezek lettek volna azok a határozatok, amelyek még nem lettek ismertetve.

  Jelen van Mészáros József elnök úr, a Független Kisgazda- és Földmunkáspárt Belvárosi Szervezetének elnöke. Az ő megbízásából szeretnék felolvasni egy tájékoztatást: “Tisztelt Polgármester Úr! – ez a levél címe, de a közgyűlés képviselői is mind megkapták, de kérte a Mészáros úr, hogy én ezt külön olvassam fel, hogy, ez nem napirend, ez csak egy közlemény. – A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Nagykanizsai Belvárosi Alapszervezetének vezetősége – a választási ciklus félidejéhez érkezve – a következő döntést hozta: Az önkormányzat közgyűlésein az elkövetkezendő időszakban a Független Kisgazdapárt képviseletére és minden fontos ügyben kialakított pártvélemény tolmácsolására Dr. Kalmár Béla alelnök úr jogosult. Természetesen döntésünk nem akarja befolyásolni az FKGP-MDF frakciónak a városért végzett hasznos tevékenységét, ezért eddig munkájukért is köszönetet mondva kívánunk további eredményes két évet.”

  Ez lett volna a kérés és a bejelentés.

  Tisztelt Közgyűlés! Rátérnénk az első napirendi pontra.

   

   

  1. Javaslat Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása és kollégiumi elhelyezés kérdése ügyében (írásban)

  Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Dr. Fodor Csaba a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke az előterjesztője ennek a napirendnek. Megkérem, hogy szíveskedjen szólni, de mielőtt ő még szólna, a következőt szeretném bejelenteni, azért, hogy az Önök hangulatát is egy kicsit javítsam. Szabadság alatt sikerült az egyik nagy céggel olyan értelmű tárgyalást folytatni Budapesten, melynek következtében 10 millió Ft-tal fogja támogatni a Nagykanizsa Felsőoktatásért Alapítványt, és szeretném jelezni, hogy ez az összeg eleve könnyíti már mindazon döntéseinket, ami éppen ebben az ügyben Önök előtt szerepel. Tehát szerettem volna ezt jelezni. Azt, hogy kiről van szó, azt majd egy megállapodás után fogjuk közhírré tenni, és megjelenik majd a sajtóban is. Köszönöm a figyelmüket. Kérem, akkor Fodor úr.

  Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nagy örömmel és soron kívül tárgyalta ezt az előterjesztést, ami most Önök előtt fekszik. Ez az előterjesztés soron kívüliségre azért adott okot, mert hogy az iskolában valóban elindulhat egy nappali felsőfokú képzés, amely természetesen, hogy ez létrejöhetett, azért szeretném elsősorban polgármester úrnak megköszönni, hogy ebben azért hathatós személy barátságát is felhasználva hathatósan közreműködött és mindent megtett annak érdekében, hogy valóban elindulhasson egy ilyen képzés Nagykanizsán, és természetesen mindazokat illeti köszönet, akik ezen túlmenően is sokat munkálkodtak ezen, hogy ide eljuthassunk. Mindenesetre, mindezek okán az alapítványnak szüksége van olyan beruházásokra, amelyekre jelenleg nem teszi lehetővé pénzügyi helyzete, hogy felvállalja, ezért a Gazdasági Bizottság azt az előterjesztést készítette Önöknek és kéri, hogy szíveskedjenek megszavazni. Beruházásokra a 18.316 ezer Ft összegű pénzt szíveskedjen átadni. Ennek a forrása természetesen most még hitel kell, hogy legyen, viszont figyelemmel arra, amit polgármester úr mondott, és figyelemmel arra a szóbeli kiegészítésre, amit Birkner úr és a Tarnóczky alpolgármester úr tett a bizottsági ülésen, a személyes javaslatom – és ez nem a Gazdasági Bizottság javaslata –, hogy az kerüljön be a határozati javaslatba módosításként, hogy ezt kölcsönként tegye, és akkor értelmezhető, hogy 2000. december 31-ig fizesse vissza. Ha nem tudja, akkor vissza fogunk rá térni mindenképpen, mert én azt gondolom, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének feltétlenül támogatnia kell ezt az iskolát, feltétlenül támogatnia kell azt, hogy itt valóban a nappali felsőfokú képzés nemhogy elinduljon, hanem kiteljesedjen, és ehhez bizony önkormányzati erőket mozgósítani kell. De most, ma azt kell mondanom, hogy tán a kölcsön szerencsésebb, és alkalomadtán visszatérünk, mondom figyelemmel azokra a szóbeli kiegészítő tájékoztatásokra, amelyek azért reménnyel töltenek el bennünket.

  Tüttő István: Azt hiszem mindenki előtt ismert, hogy ebben az ősszel induló főiskolában olyan diákok, többségében olyan diákok fognak tanulni, akik nem kanizsaiak, és így szükség van az ő elhelyezésükre. Megkérem Birkner Zoltán urat, hogy a kollégiumi elhelyezésükkel kapcsolatban tájékoztasson bennünket a lehetőségekről, és döntenünk kell egy ügyben, amit a Birkner úr elő fog most vezetni.

  Birkner Zoltán: Egy kicsit engedjék meg, hogy ennél egy három mondattal többet tegyek, mint amire most polgármester úr felkért. Talán nem mindenkinek teljesen világos, de hihetetlenül szerencsénkre sikerült tulajdonképpen most szeptember 4-ére összehoznunk egy régi álmunkat. 1978-ban felszámolták Nagykanizsán az önálló főiskola, az akkori önálló főiskolát, a mezőgazdasági főiskolát, illetve nem volt önálló, tehát felszámolták a főiskolai oktatást. Most 2000. szeptember 4-én újraindul. Ez egy államilag finanszírozott nappali elsődiplomás képzés, idegenforgalom és szálloda – szakközgazda szakon, méghozzá 40 kiváló gimnazista fog idekerülni, illetve egykori gimnazista és 111 pontos ponthatárral. Sokan talán így első hallásra ezt nem értik, hogy miért örülök annyira ennek a 40 főnek és miért emeltem ki ezt a 111 pontot. Ez azt jelenti, hogy olyan kurrens szakot sikerült Nagykanizsára lehoznunk ebben az évben, ami tulajdonképpen egy önálló főiskola kar vagy – és ez még nem teljesen dőlt el – egy alapítványi főiskolának a működőképességét hosszútávon biztosíthatja. Egészen pontosan arról szól ez a mondatom, hogy 2-3 nagyon kurrens szakkal le lehet telepíteni egy 4-5-600 fős főiskolát Nagykanizsára, erről most Pokorny Zoltán miniszter úrtól kaptunk egy óriási esélyt, hiszen július 19-én a miniszter úr aláírásával szentesítette annak a lehetőségét, hogy pótfelvételi keretében Nagykanizsán beindulhasson ez a képzés. 20-án megvolt a pontozó-értekezlet, majd jött a pótfelvételi, és augusztus 8-ától tudjuk, hogy 40 nappalis, elsődiplomás, államilag finanszírozott főiskolai hallgató fog Nagykanizsán jár. Eddig az a történet tulajdonképpen csodaszép, amit elmondtam, s akkor most jön a mi feladatunk. A mi feladatunk óriási. Az a feladatunk, hogy ezt a 40 főt itt tartsuk Nagykanizsán, az a feladatunk, hogy ez a 40 fő szeressen Nagykanizsára járni, és vigye Nagykanizsáról a jó hírt. Éppen ezért extra dolgokat kell nyújtanunk a főiskolai hallgatóinknak, idetartozik a kollégiumi férőhely, idetartozik bizony a nagyon sok plusz szervezett program, ami már általában egyébként nem adott mondjuk egy egyetemi környezetben, ezzel szemben egy egyetemi környezetben még ott van 3-4000 plusz hallgató, ami meg azonban sajnos egyenlőre nálunk nem adott. Tehát nagyon kell szeretnünk ezt a 40 diákot, és nagyon kell rájuk vigyáznunk, mert ha ők ide szeretnék kötni magukat, akkor a következőkben továbbépíthetjük ezt. A továbblépés is nagyon perspektivikusnak tűnik. Gál Zoltán rektor úr, a Veszprémi Egyetem rektora elképesztő nyíltszívűséggel és őszintéséggel támogatta az ügyünket. Ha ő ezt nem tette volna egyébként, akkor azt gondolom, hogy nem lehetett volna most ezt a bejelentést megtennünk, tehát nagyon nagy köszönettel tartozunk neki is. Felismerte azt, hogy Nagykanizsa irányában egy nagyon jó főiskolai terjeszkedési lehetősége van a Veszprémi Egyetemnek. Nagyon örültünk neki, hogy ezt a szakot szemeltük ki közösen, ezt a turizmus szakot, holott ez egy eladható kurrens szak. És mondom is mindjárt a továbblépést. A további vágyaink valahogy úgy szólnak, hogy jövőre már a felvételi tájékoztatóban, tehát a 2000. december 15-eibe kerüljön be kettő soron Nagykanizsa, ebből 50 fő idegenforgalom, szálloda közgazda szakos, 50 fő pedig műszaki-informatikus szakos lenne. Ha ez sikerül, akkor azt gondolom, hogy Nagykanizsa nagyon nagy lépést tett afelé, hogy államilag finanszírozott főiskolai képzése legyen. Éppen ezért a feladatunk nagy, és ezért kértük ezt a soronkívüliséget, mert eddig az elhalasztott beruházásainkra most sajnos nincs tovább idő, hiszen szeptember 4-én indul a tanév, és szeptember 8-án egy ünnepélyes tanévnyitóval szeretnénk kezdeni ezt a tanévet, ahova meghívtuk bizony azokat a felsőoktatási szakembereket, akik a közeljövőben dönteni fognak a Kanizsa Főiskola ügyéről. Arra az épületünknek és minden egyéb helyszínünknek tökéletesnek kell lenni ahhoz, hogy mindenki támogassa az önálló Kanizsa Főiskola kérdését. Így ezért került ez ilyen hirtelen ide Önök elé. Na most a kollégiumról, nagyon gyorsan visszatérve a kollégium kérdésére, tulajdonképpen tárgyaltunk a Belvárosi Szakképző Iskolának az igazgatójával és a kollégium vezetőjével is, és egyetértettünk nagyjából abban, hogy mind a kettőnk érdekét figyelembe véve a mostani Zsigmondy-Winkler Fiúkollégium egy évre egy vegyes használatú kollégiummá válná. Ez azt jelenti, hogy az alsó szinten, tehát az I. emeleten lányok lennénk, a II-III.IV. emeleten maradna a középiskolai blokk, a IV-V. szint pedig megmaradna az a fajta MOL-os vendégfogadásnak, amit tulajdonképpen eddig is betöltött ez a kollégium. Azért mondom, hogy ez egy kompromisszum, mert akkor a Zsigmondy-Winkler azon feladatát be tudja tölteni, amit eddig betöltött, és a mi főiskolásaink pedig nagyon közel lesznek az alapítvány épületéhez, és egy igazán kényelmes és kulturált elhelyezésre lesz lehetőség. A Veszprémi Egyetem egyébként fizeti ennek a kollégiumnak az árát, tehát ezzel a városnak tulajdonképpen nem kell segítenie. Itt az a kérésünk, hogy csak bólintson rá tulajdonképpen erre az ötletre, hogy egy évig ideiglenesen, megoldásként a Zsigmondy-Winkler Fiúkollégiumból vegyük ki a fiú szót, és legyen ez kollégium és egy vegyes főiskolai-középiskolai kollégiumként működhessen. Ezt szeretném kérni. És akkor engedjék meg, hogy utolsó mondatomban megköszönjem mindazoknak, akik eddig segítettek, a Kanizsa Főiskola ügyét, nagyon sok mindenki hála Istennek, és kérem Önöket most, hogy nagyon fontos 3 hónap előtt állunk. Ebben a 3 hónapban kell bebizonyítanunk, hogy ez a képzés itt jó helyen van, ebben a 3 hónapban kell bebizonyítanunk azt, hogy a jövő, az biztosított Nagykanizsán. Mindenkinek a segítségét most kiemelten szeretnénk még igénybe venni, hiszen akkor lesz Kanizsának főiskolája.

  Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk megtárgyalta a Felsőoktatásért Alapítvány támogatását, a határozati javaslatot támogatjuk, és arra kérjük képviselőtársainkat, hogy szavazzák meg. Hogy mennyire komolyan gondoljuk a dolgot, egy csekély gesztussal szeretnénk kifejezni elkötelezettségünket a főiskola iránt. Kormányrendelet szerint idén augusztus 20-tól közintézményeinken a nemzeti zászlónak kell lobogni és …., egy ilyen nemzeti zászlót képviselőcsoportunk, a szocialista képviselőcsoport megvásárolt és átad a főiskolai alapítványnak, hogy lobogjon nemzetünk, főiskolánk dicsőségére.

  Tarnóczky Attila: Zászlófelajánlások még érkezhetnek, mert cserélni kell időnként, és sok zászlóra van szükség. De ettől függetlenül el kell mondjam, hogy amikor jött a lehetőség híre, a polgármester úr kezdeményezésére elkezdtünk valamiféle pénzforrás után nézni, és talán több lehetőség van még, ami valóban meg fog testesülni valóságos anyagi támogatás formájában. Tettük ezt annak érdekében, hogy az az összeg, amely terheli az önkormányzatot, lehetőleg ne az önkormányzatot terhelje. Hiszen el kell mondjam, bár itt mindenki tudja, a főiskola mire igazán főiskolává válik, bizony hatalmas önkormányzati terhet fog a mostani összegen túl városunkra hárítani. Ezt nem panaszként mondom, mert azt hiszem, hogy az ára olyan, hogy megéri erre fordítanunk a pénzt. De a határozati javaslat – bár Fodor úr említette, hogy én javasoltam – azért az én gondolatomat nem teljesen adja vissza. Abból ugyanis az derül ki, hogy 2000. december 31-ig kap kölcsönt az alapítvány, ha nem tudja visszaadni, akkor majd megnézzük, hogy visszakérjük-e. Egy problémám van. Nem szeretném, hogy ha december 31-e tájékán valakiben is az a benyomás támadna, hogy ez az alapítvány nekünk tartozik valamivel, mert a felvetésem arról szólt, hogy amelyik pénzek ebben az akcióban megszerezhetők az alapítvány támogatására a város által, azokat, tehát erejéhez mérten fizesse vissza az alapítvány a városnak. Ami lehet nulla is, bár a polgármester úr által említett 10 millió elég biztos pénznek látszik, a ZÁÉV-nál voltunk pénteken, 1 – 1,5 milliós munkatámogatást tudnak vállalni vezérigazgató úr bejelentése szerint, és ezt innen is köszönjük neki. És majd a többi lassanként ki fog derülni. Magyarul én azt javasolnám, hogy szóljon az utolsó mondat úgy, hogy az a valóságnak megfeleljen, tehát itt az utolsó mondatban az arra vessző, hogy – tehát kötelezettséget arra, hogy a fenti összegből az önkormányzatnak 2000. december 31-ig visszatéríti az önkormányzat által az alapítvány számára ugyanezen ideig megszerzett támogatásoknak megfelelő részt. És akkor mindenki számára világos lesz, hogy ki kinek tartozik, és mivel.

  Tüttő István: Bár az alapítvány is szerezhet pénzt még. Rendben van, ez is egy módosító indítvány.

  Dr. Baranyi Enikő: Én a magam részéről természetesen ezt a határozati javaslatot elfogadva meg is fogom szavazni. Azonban ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban rögtön egy kérésem lenne. Nevezetesen az, hogy ha jól olvasom, akkor az akkreditáció azonban még nem történt meg. Tehát mindaddig, amíg egy alapítványi főiskolában a Veszprémi Egyetem kihelyezett tagozata működik, addig ez a főiskola megkezdi tevékenységét, de nem egészen azzal a vággyal és azzal a tartalommal, mint amit a pillanatnyi, vagy az indulás pillanatában valamikor – javítsanak ki – olyan ´96-97 körül először erről a kérdésről beszéltünk. A másik, ami számomra aggályt jelent, az az, hogy pillanatnyilag nem igazán látom át, hogy ez a főiskola 200-400, avagy legyen így, hogy 600 fővel milyen feltételek mellett, magyarul milyen elhelyezési feltételekkel fog tudni működni. Jó lenne, és egyben kérésem is lenne, hogy a testület elé egy olyan előterjesztés jelenjen meg, amelyben egy feltételezett akkreditáció birtokában lévő, 3 vagy 400 fős főiskola működése esetén a jelenlegi intézmény vezetőségének, illetve a kuratóriumnak konkrétan milyen elképzelései vannak egy úgynevezett akkreditált, csúcsra járatott főiskola esetében. Szomorú lenne, ha kiderülne, hogy 5-10-15 milliók, építmények, ingatlanok átadása használatra, végül hatalmas összegeket jelenítenek meg, és 3 vagy 5 év múlva legyen az a helyzet, hogy 500 diák tanuljon ebben a városban, kiderül, hogy a hely az elégtelen és valahol egészen más helyen kell a főiskolának egy végleges helyet keresni. Kérésem tehát akkor az lenne, hogy a főiskolával kapcsolatos ilyen összefoglaló jellegű előterjesztés, legalábbis tájékoztatás szintjén minél hamarabb jelenjen meg, mert akkor gyakorlatilag hosszútávon több lépésben is a kiadásokat is az önkormányzat ütemezni tudná.

  Birkner Zoltán: Kedves képviselőnő! Tökéletesen ráérzett annak a jövőbeni programnak a lényére, amit majd elő szerettem volna vezetni akkor, hogy ha ez időszerű. Valóban igaza van, hogy valamikor ´95. áprilisában úgy indult ez a történet, hogy egy önálló alapítványi főiskolát próbáljunk létrehozni. Mindannyian támogatták, én akkor is köszönöm és ez a támogatás kellett ahhoz, hogy most idáig eljussunk. Annyi történt azóta, hogy az alapítványi főiskola létrehozása bizony nagyon-nagyon sok akadályba ütközött, bizony egy akkreditációs eljárás, az egy nagyon komplikált dolog, 6 lépcsős ma Magyarországon. Nagyon sok érdeknek kell egybeesni ahhoz, hogy egy önálló alapítványi főiskola létrejöhessen. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem ez lesz a végső cél. Ez most azt jelenti, ami ma Nagykanizsán indul, hogy kaptunk egy óriási esélyt arra, hogy egy B terv alapján, amit én azért időnként már úgy mondogattam amerre csak jártam, hogy hát ha nem jön össze másodszor sem az akkreditáció, akkor bizony meg kell keresnünk a környékbeli egyetemeket, főiskolákat, és ki kell alakítanunk egy olyan partneri viszonyt, hogy akkor esetleg egy kihelyezett főiskolai karként próbáljunk meg működni. Na most Enikő, kedves Enikő! Nem dőlt el. El kell mondjam őszintén, nem dőlt el ez a kérdés. Azért nem dőlt, mert most fog eldőlni decemberig, hogy melyik utat választjuk, ugyanis ha a minisztérium támogatni fogja 100 fővel a jövő évi indulásunkat, akkor úgy tűnik, hogy a főiskolai kar, az ami működőképes. De ha azt a tanácsot kapjuk és abban az irányba továbbérlelni a gondolatainkat, hogy az alapítványi főiskolát kellene létrehozni, akkor mindent megteszünk ennek az érdekében is. Most egy nagyon jó sanszunk van. Ha most jó hír lesz rólunk, akkor a minisztérium ki fog állni mellettünk és támogatni fog minket. Szerintem hosszútávon biztosítottabb egyébként egy államilag finanszírozott főiskolai kar. Ezt, aki felsőoktatásban járatos, az szerintem elhiszi ezt nekem. Kevés olyan felsőoktatási intézmény van Magyarországon, amelyik rentábilisan képes lenne piaci alapon működni. Mondok én ilyet. Ilyen az IBC, International Business Club Budapesten, 375 ezer Ft egy félévi tandíj, ők képesek arra igen, hogy rentábilisan működtessék önmagukat. Egyébként nem is magyar alapú, hanem angol rendszer alapján működő magánfőiskola. Na most azért, ha felmérjük Nagykanizsa lehetőségét, akkor azt gondolom, hogy a 375 ezer Ft-os félévi tandíj nem annyira férne bele ebbe a térségbe, úgyhogy ez az államilag finanszírozott, azaz tandíjmentes, állam által teljesen eltartott, normatíva alapján eltartott főiskolai képzési óriási lehetőség Nagykanizsának. És amit kedves képviselőnő mondott, az teljesen időszerű lesz december magasságában, hiszen arra kell eldőlnie ennek a kérdésnek. És akkor bizony én nagyon szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy erre szánjunk egy csomó időt, hogy találjuk ki, hogy mi lesz az épületegyüttes, az ahol majd el fog férni ez a néhány fő, mi lesz az a kollégium, amelyik alkalmas lesz a kollégisták befogadására, akkor bizony le kell tennünk egy középtávú fejlesztési koncepciót, amit úgy fognak majd hívni, hogy Felsőoktatási Fejlesztési Koncepció.

  Tüttő István: Én két mondattal kiegészíteném Birkner urat. Gondoljunk abba is bele, hogy az integráció a fő célja ma az oktatási koncepciónak, és amennyiben itt egy önálló kanizsai főiskola működött volna, ennek az iskolának integrálódni kellett volna, lehet hogy éppen a Veszprémi Egyetemhez, tehát a helyzet teljesen azonossá vált volna, csak az egy korábbi hagyománynak a folytatása, most pedig a Veszprémi Egyetem Nagykanizsa Főiskola néven vezeti be a kanizsai főiskolát. És egyáltalán azt a momentumot is figyelembe kell venni, hogy ez az indítás költségeiben lényegesen kedvezőbb a város számára, és így van időnk arra és lehetőségünk, hogy ha adódik az önálló alapítványi főiskola, államilag elismert főiskola, akkor abba beletanulva, illetve ahhoz felnőve tudunk már igazán annak megfelelni. Én egyetértek Birkner úrral, hogy ez egy óriási sansz, hiszen ez nemcsak a főiskola, Nagykanizsa Főiskola indítását jelenti, hanem egyben egy olyan lehetőséget is, amely időt ad arra, hogy felzárkózzunk ennek a komoly követelménynek a kielégítéséhez.

  Tarnóczky Attila: Csak annyit szeretnék megjegyezni emlékeztetőül, hogy mi volt az eredeti ötlet. Az eredeti ötlet, sőt lehet, hogy már korábban is volt ötlet, még Kereskai polgármester idején merült fel, az volt, hogy valamilyen úton-módon be kellene jutni az állami felsőoktatásba. Hiába próbálkoztunk, nem sikerült. Az akkori önkormányzat, és nem alaptalanul, nem merte felvállalni az alapítványi főiskola anyagi terheit, valljuk be azt, a második is úgy vállalta fel, hogy ennek a nagyságával nem volt tisztában. De felvállalta. Most, hogy hála Isten, a szervezőknek, meg a minisztertől a dékán úrig mindenkinek, ez a lehetőség újra felcsillant. Megítélésem szerint ezen kapva kell kapni, mert ez az olcsóbb a városnak, és ez sokkal olcsóbb a diáknak, tehát nekünk ez lenne a jobb, ha már választani lehet a kettő közül.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Megköszönöm. Lezárom a vitát. Két módosító indítvány hangzott el, de mivel Dr. Fodor Csaba úrtól hangzott el, megkérdezem, hogy egyetért-e azzal, amit Tarnóczky úr felvetett? Akkor végül is egybe szavazhatnánk, amely pontosan úgy szól, hogy kölcsönként adnánk, tehát a megvalósítás, a harmadik sorba betűznénk még oda a megvalósítására kölcsönként, melynek fedezete hitelfelvétel, és Tarnóczky úr által pedig azzal a kiegészítéssel módosítanánk, hogy a fenti összegből a támogatási részt, tehát amit az önkormányzat támogatók részéről meg tud szerezni, ezt az önkormányzatnak 2000. december 31-ig visszatéríti, tehát azt a részt, amit támogatásként meg tudunk szerezni. Kérem, szavazzunk. Minősített többség kell hozzá.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A kollégiumról pedig kell döntenünk. Birkner úr elmondta. A határozati javaslat így szólna: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Zsigmondy-Winkler, vagy most nevezzük már Belvárosi Szakközépiskola Fiúkollégiumát vegyes használatúvá alakítja és hozzájárul, hogy egy évig főiskolai és középiskolai kollégiumként hasznosítsa a város.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

   

  286/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. 18.316.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközt ad át a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványnak beruházási feladatai megvalósítására kölcsönként, melynek fedezete hitelfelvétel.
   2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Alapítvány Kuratóriumával kössön megállapodást a fenti pénzeszköz felhasználásáról. A megállapodásban a Kuratórium vállaljon kötelezettséget arra, hogy a fenti összegből az önkormányzatnak 2000. december 31-ig visszatéríti az önkormányzat által az alapítvány számára ugyanezen ideig megszerzett támogatásoknak megfelelő részt.

    Határidő: 2000. augusztus 25.

    2000. december 31.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. hozzájárul ahhoz, hogy Zsigmondy-Winkler Fiúkollégium egy év időtartamra vegyes használatú, főiskolai-középiskolai kollégiummá alakuljon át.

  Határidő: 2000. augusztus 31-

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Előterjesztés a TESCO GLOBÁL Áruházak Rt. kérelméről (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: A lényege a következő. A TESCO GLOBÁL Áruház Rt-vel hosszú ideje szoros kapcsolatban állva a lehető leggyorsabban intézzük azokat az ügyeket, amely a cég beruházásának megindításának alapfeltétele, és most egy olyan konstrukciót kell, egy szerződésmódosítást kell végrehajtanunk az Önök előtt lévő anyag alapján, amely lehetőséget ad arra, hogy az építési engedélyt a mi hatóságunknak nyújtsák be. Ennek a technikai részletét tartalmazza az előterjesztés. Kérem, van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom nincsen, akkor lezárnám a vitát. döntsünk a határozati javaslatról. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, az Ügyrendi is, és mindenki egyetértett vele.

    

   A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   287/2000.(VIII.22.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 375/1999.(XII.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO GLOBAL Áruházak Rt. tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásban feltüntetésre kerüljön azt követően, hogy a harmadik vételárrészletet egyoldalúan felszabadítható banki letétbe teljesíti a vevő. A felszabadítás feltétele a jogerős magasépítési és útépítési engedélyek letéti szerződés szerinti bemutatása a banknál.

   Határidő: 2000. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a TESCO a 80 milliós második ütemet, már ma megérkezett a számlánkra, és ennek a döntésnek az a következménye, hogy rövidesen, de hát a lehetősége már adott, hogy a következő részlet is befolyjon. Szeretném jelezni, hogy a letétbe helyezett pénz az a TESCO-val való megállapodás alapján nekünk kamatozik.

    

    

  3. Előterjesztés az okmányiroda bővítésére, a Belügyminisztériummal kötendő kiegészítő megállapodásról (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A Belügyminisztériummal júliusban aláírtuk a megállapodást, mely törvény szerint az okmányirodák feladatainak bővítését jelenti, illetve átruházta a rendőrségnél alkalmazott munkát, illetve az ottani munkát az önkormányzatok fogják végezni. Kérem, van-e kérdés? Ha nincs, lezárnám a vitát. Szavazzunk a határozati javaslatról, mert a belügyminiszterrel való megállapodás aláírására hatalmaznak fel.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  288/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a közlekedésigazgatási feladatok ellátásához szükséges Belügyminisztériummal kötendő kiegészítő megállapodás megkötésével.

  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2000. szeptember 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.50 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

   

   

  Kmf.

   

   

  Dr. Tuboly Marianna
  Tüttő István
  jegyző
  polgármester

   

  A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

   

   

  2000. augusztus 22. soron kívüli 2.

   

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

   

   

  Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. augusztus 22-én (Kedd) 14.50 órakor tartott soron kívüli üléséről.

   

  Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

  (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

  Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

   

  Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Beznicza Miklós, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Bodzai Tiborné, Burján Emese kabinetvezetők, Simánné Mile Éva, Szmodics Józsefné irodavezetők, Kámán László intézményvezető

  Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit és Molnár László a Zala Rádió munkatársai, Lőrincz Lászlóné a HUMÁN GESZ vezetője, pályázók

   

   

  Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, megjelent kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, és a Polgármesteri Hivatal osztályainak és különböző szakterületeinek vezetőit.

  Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

  Szavazzunk azon napirendi pontokról, amelyeket gépelt és sokszorosított formában Önök részére már korábban megküldtünk. Van-e észrevétel a napirendekkel kapcsolatban?

  Dr. Horváth György: Szeretném javasolni, hogy a 8. számú napirendet hozzuk előre a harmadiknak, és kérném Önt és a tisztelt közgyűlést, hogy az érdekelt kaphasson szót a közgyűlési vitában.

  Tüttő István: Tehát harmadiknak? Igen, köszönöm. Kérem, akkor szavazzunk a napirendekről azzal a módosítással, amit Horváth György úr terjesztett elő. Kérem, szavazunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

   

  Napirendi pontok:

  1. Javaslat a Városi Kincstár vezetőjének megbízására (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

  3. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

  5. Előterjesztés a Magyar utca 76. sz. alatti önkormányzati ingatlan kiürítésével kapcsolatos fellebbezés tárgyában (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

  7. Javaslat a város számára kiemelten fontos személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló 4/2000.(II,17.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
  8. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

  9. Javaslat Lőrincz Lászlóné HUMÁN GESZ vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére (írásban)
  10. Előadó: Tüttő István polgármester

  11. Javaslat Jézus Szíve Plébániahivatal támogatására (írásban)
  12. Előadó: Tüttő István polgármester

  13. Javaslat a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzéséhez kezességvállalásra (írásban)
  14. Előadó: Tüttő István polgármester

  15. Javaslat a Közgyűlés 198/2000.(VI.06.) számú határozatának módosítására (írásban)
  16. Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

    

   Zárt ülés:

  17. Javaslat az Ipari Park Fejlesztés első üteméhez szükséges megyei és országos pályázatok beadásához (írásban)
  18. Előadó: Tüttő István polgármester

  19. Fellebbezések (írásban) (zárt ülés)
  20. Kilakoltatási ügyek (szóban) (javaslat zárt ülésre)

   

   

  Tüttő István: Tarnóczky úr SZMSZ-re hivatkozva azt kifogásolja, hogy egyesével kell a soron kívülin elfogadtatni. Végül is nagyon nagy törvénytelenséget nem követtünk el, mert semmi olyan nem vetődött fel, hogy vitára adna okot. A jegyzőnő kifogást emel? Nem. Mint a törvényesség őrét, megkérdeztem.

   

   

  1. Javaslat a Városi Kincstár vezetőjének megbízására (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Röst úr kíván szólni.

  Röst János: Mielőtt még szólnék a pályázatokról, úgy gondolom, hogy nem lehet megkerülni az előzményeket. Sokan nem tudják Nagykanizsán, hogy az egész rendszer hogy működik, a kanizsai intézményrendszer. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelenleg is kincstári rendszerben működnek, ami a pénzügyi részét illeti. A nagykincstári rendszer, amelyik most meg lett szavazva, teljesen másról szól. Én azt hiszem, hogy olyan döntést, amely a város egészét érinti, egy szavazattal nem szabad keresztülverni, mindenképpen konszenzusos döntést igényelt volna. Ez a rendszer gyakorlatilag az országban sehol nem működik, Tokaj számomra nem referencia, tehát ilyen értelemben óriási kockázatot jelent ennek a rendszernek a bevezetése. Egy lehetőség van, hogy ezt ismételten megakadályozzuk, az pedig az, hogyha nem választunk jelenleg most intézményvezetőt. Én ehhez kérném a képviselőtestület támogatását, főleg azoktól, akik nem szavazták meg a rendszert. Külön felkérném személy szerint is Balogh Lászlót, aki korábban szintén nem szavazta meg, tegye újra ezt meg, és ez dicséretes dolog volt részéről, hogy ezt megtette. Ugyancsak felkérném Zsoldos Ferencet.

  Tüttő István: Röst úr, egy kérésem van, hogy személyeket érintő dolgot ne mondjon, mert ugye akkor ….zárt ülés kell.

  Röst János: Természetesen nem fogok mondani, megígérem a polgármester úrnak. Akikről beszélek, azokat lehet érinteni. Zsoldos Ferencet is megkérném, tekintettel azt, hogy ő nyilatkozta, hogy az intézményrendszerek klónozott birkákhoz fognak hasonlítani, amennyiben ez létrejön. De nem tudom kihagyni Marton Istvánt is, szintén felkérem, hogy ne szavazza meg, ugyanis ő ahhoz kötötte az intézményrendszernek a bevitelét a nagykincstárba, ha a Kórház is bekerül. Hogyha ő informálódott, akkor kiderült már most, hogy erre alig van esély, gyakorlatilag majdhogynem nulla. Tarnóczky Attilát is felkérném, hogy fontolja meg újra a döntését és próbáljon meg önkritikát gyakorolni, ez lehetne egy lépés a helyi testületnek a tekintélyének a megőrzésében, illetve visszaszerzésében. Én úgy gondolom, hogy akik jelen voltak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésénél, azok azt tapasztalhatták, hogy a döntéshozók nem voltak felkészültek. Én feltettem azt a kérdést, hogy hányan olvasták el a pályázatot, gyakorlatilag négyen jelentkeztek velem együtt, aki jelenleg képben van a pályázatot illetően. Ha most feltenném a kérdést a testület tagjainak, nagy valószínűséggel hasonló lenne a helyzet, ami azt jelenti, hogy a testület tagjai sincsenek több információ birtokában, mint a bizottsági tagok, akik közül jelentős mennyiségben volt ott képviselő is. Ez két dolgot jelenthet. Egyrészt, hogy a képviselők, illetve bizottsági tagok most sem veszik komolyan a munkájukat, a másik lehetőség pedig az, hogy előre eldöntötték már a pályázónál a nyertest. Én szeretném kérni a testület tagjait arra, hogy az elmondtak alapján próbáljuk meg végiggondolni, ezt a döntést vissza kellene hozni még egyszer a közgyűlés elé, nem lehet azt megtenni a várossal, hogy ilyen döntést egy szavazattal, egy elég bonyolult szavazási mechanizmus és döntés mellett gyakorlatilag meghoztuk.

  Birkner Zoltán: Hát azért jó dolog a demokrácia, mert különböző vélemény fogalmazódhat meg különböző embereknek a szájából. Érzésem szerint a képviselőtestület tekintélyét leginkább az erősítené, hogyha próbálnánk a népszerű, de előrehozott politikai választási mondatainkat mondjuk egy másfél év múlva elővenni, ugyanis ma Nagykanizsán főkincstár ügyben negatívan felszólalni és ezt Röst úr remekül csinálja, csak pozitív kimenete lehet, azért az a felelősség, hogy mégiscsak működtetnünk egy intézményrendszert, amelynek bizony a financiális oldala sajnos nem minden oldalról biztosított, az meg a mi felelősségünk, ugye Röst úr? Tehát kettős szorításban vagyunk, egyszerre próbálna meg mindenki népszerűnek lenne és egyszerre próbálna meg racionálisan gondolkodni, az nem mindig könnyű, lehet, hogy a racionalitás, az sokkal fontosabb ebben az esetben. És én azt gondolom, hogy a képviselőtársaim ennek a szellemében döntöttek és éppen ezért elég furcsának tartom ezeket a kéréseket Röst úr szájából.

  Röst János: Úgy gondolom, hogy a kérésem teljes mértékben jogos volt. Nem vádoltam meg senkit azzal a döntéssel, úgy gondolom. Én lehetőséget látok a mai napban arra, hogy ezt a döntést visszájára fordítsuk, ha a testület nem kíván élni vele, az az ő dolga. Azt mindenképpen azért elmondanám, hogy ennek a költségkihatásai jelenleg kb. 50 millió Ft-ot fordítottunk arra, hogy különböző felmérések, költségvetés, átvilágítási ügyek, kb. legalább 50 milliót jelent a nagykincstár létrehozása technikai és személyi oldalról. Én úgy gondolom, hogy 100 milliót nem ér meg ez a kincstár és nem lehet tudni azt, hogy ennek egyáltalán van-e hozadéka. Ha hozzáveszem azt, hogy még kb. 50 milliók csúszkálnak itt a város költségvetésében, mondhatnék is erre példát egyébként, ilyen például a KanizsaNet Kht., amit ugyan egyetértek vele, de szerintem később is meg tudtuk volna oldani. Mondhatnám a konyhák összevonását, vagy mondhatnám a két alpolgármester fizetéséből mondjuk az egyiket, akkor az uszkve 250-300 milliót jelent, és ez az összeg, én úgy gondolom, hogy a munkahelyteremtő beruházásokra elegendő lett volna. Ezt csak zárójelben akartam megjegyezni, nem akarom a vitát ebbe az irányba elvinni.

  Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném a hozzászólókat arra kérni, hogy napirenddel kapcsolatban beszéljünk. Nem arról kell most szót váltanunk, hogy mit döntöttünk el, vagy mi volt, ami véleménye szerint valakinek nem jó, hanem itt vannak pályázatot benyújtott illetők, arra várnak, hogy döntsünk a pályázatuk ügyében. Röst úr elmondta a véleményét, de én azt kérném - Kiss László úr ügyrendi gombot nyom, Öné a szó - de azt kérem, hogy ne a múltat, hanem a jelennel foglalkozzunk, mert most el kell döntenünk, hogy a pályázatba benyújtott anyagok alapján kit választunk, vagy ha nem választunk senkit, akkor a Röst urat támogatjuk a véleményében, de ezt nem kell agyonragozni. Arra várnak a tisztelt urak, hogy döntsünk.

  Kiss László: Köszönöm polgármester úr. Éppen ez lett volna a kérésem Önhöz, mint az ülés elnökéhez, hogy szólítsa fel a testületet, hogy ragaszkodjunk a napirendhez, azt hiszem egy kiírt pályázat már előre meghatározza a témánkat és ilyen délutáni fejszámolási mutatványokra, amit Röst János úr, képviselőtársunk itt előadott, azt hiszem, egyikünk sem kíváncsi. Kérem, ragaszkodjunk a napirendhez.

  Tüttő István: Köszönöm a támogató nyilatkozatot.

  Tarnóczky Attila: Tisztelt Képviselő Úr! Ebben a napirend sorozatban ez a napirendi pont, ez nem kakukktojás, érvényes közgyűlési határozat van arról, hogy a pályázatot ki kellett írni, és a mai napig ide beterjeszteni. Ez történt meg. Ön mindig előszeretettel hivatkozik kiadásokra, a megtakarításokat mindig elfelejti mondani, azt az éves szinten 150 milliót, ami minden évben jelentkezik. Ezek után el nem tudom képzelni, hogy az Ön által említett valahány Ft-ot hogyan lehet akármire használni, amikor nemhogy megtakarítás nem lesz az Ön által javasolt módszerrel, hanem éppen, hogy plusz kiadások évek hosszú során, amíg ebben az ügyben nem vagyunk elszántak és nem lépünk érdemben előre.

  Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázatokat véleményezte, és a javaslatukat szóban majd a közgyűlés elé terjesztik. De előtte szeretném megkérdezni a tisztelt pályázókat, hogy a tárgyalást, amit majd folytatni fogunk, azt zárt ülésen tegyük-e, avagy hozzájárulnak ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk. Megkérdezem Balázs László urat, hogy ragaszkodik-e a zárt üléshez vagy a nyílt ülés is megfelel?

  Balázs László: Nem ragaszkodom a zárt üléshez.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Deme András úr? Hátha nincsen itt, akkor az ő esetében mindenképp zárt ülést kell tartani. Gőcze Gyula úr?

  Gőcze Gyula: Nyílt ülésen.

  Tüttő István: Litter Nándor úr?

  Litter Nándor: Nyílt ülésen.

  Tüttő István: És Szatai Zsófia. Most Szatai Zsófia esetében kérném, döntsünk. Nem felelt meg azon feltételeknek a pályázata, amelyet kiírtunk, ezért döntsünk arról, hogy az ő jelenléte a döntés szempontjából most ne tekintsük befolyásoló tényezőnek. Kérem, fogadjuk el ezt.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor megkérem a bizottsági elnök urak valamelyikét, talán legközelebb ül hozzám Fodor úr, kérném a véleményét. Vagy ha egységesen akarják, akkor képviselheti akárki a másikat. Mindenki írásban megkapta, jó, rendben van. Csak azért kérdeztem, hogy akarnak-e még ezen kívül valamit szóban hozzátenni. Köszönöm szépen.

  Marton István: Én korábban nyomtam a gépet, még az általános részhez óhajtottam hozzászólni. Részben azért mert megszólíttattam, részben pedig azért, mert itt gyönge egy óra alatt néhány nyelvtani tekeredvényt sikerült végighallgatnom, és miután elég sokan tartózkodnak a teremben, nem szeretném, hogyha pontatlan fogalmak halmazával távoznának innen, és esetleg azt hinnénk, hogy a képviselők között tán senki sincs, aki kicsit megtanulta a magyar nyelvet. A magam részéről, én nem szeretem a fogalmakkal való dobálózást, főleg amikor azok nem fedik a valót, mert Röst képviselőtársam itt a konszenzust emlegette. Kérem, ki kell jelenteni, hogy a konszenzus, az a tökéletes egyetértést jelenti, jelen esetben a jelenlévő azt hiszem 25 képviselőből mind a 25-öt. Közölnöm kell, hogy az elmúlt 10 évben, amióta képviselő vagyok, konszenzusos döntés talán annyi sem volt, legalábbis komoly horderejű ügyekben, ahány ujja van egy embernek. Röst úr még annyit, hogy ha az igaz, amit állított, akkor az nagyon szomorú lenne, ugyanis egy érvényes közgyűlési döntés értelmében a kórháznak január 1-től be kell tagozódni a kincstárba. Ezt a döntést még ez a közgyűlés nem vonta vissza, ha viszont ezt valaki megpróbálja elszabotálni, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan lehet valakit is felelősségre vonni. A másik, ugye én említettem, hogy nemcsak ez a Röst úr féle megjegyzés volt az, ami gondolom a kompromisszumra akart irányulni, mert hát kompromisszumot lehet kötni, mondjuk kilóg a 25-ből 5 ember, tulajdonképpen nem történt semmi, van egy fölényes döntés. A másik, elég sokszor hallom a televízióban, a rádióban, amit itt is hallottam, hogy december magasságában. Hát közlöm, hogy magassága mondjuk a Mount Everest-nek van, de decembernek viszont nincsen. Én kérem a képviselőket, hogy a tömegkommunikáció csatornáin a különböző fertőzéseket ne vegyék át, és ne butítsuk tovább a népet ezekkel.

  Tüttő István: Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyom, remélem nyelvtanilag is rendben lesz.

  Kelemen Z. Pál: Én hallgatom ezt a …, aminek a napirendi ponthoz semmi köze nincs. SZMSZ-ünk szerint, aki eltér a tárgytól, attól megvonható a szó. A hozzászólások nem tartoznak a tárgyhoz. Kérem, e szerint járjon el.

  Tüttő István: Sajnos nyelvtanilag helyes volt, és egyetértek vele.

  Röst János: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek egyet Kelemen Z. képviselőtársammal, ugyanis, hiába van kiírva egy pályázat egy adott tárgyban, annak a körülményeit azért szóba lehet hozni, én úgy gondolom, másrészt egy döntésnél figyelembe lehet venni. Egy választ mondanék Marton István képviselőtársamnak. A döntés – én úgy emlékszem vissza – úgy szólt, hogy a Vikárius Kft. vizsgálja meg a lehetőségét októberi határnappal, nem tudom az időpontot, a Polgármesteri Hivatal, illetve a kórház beintegrálását illetően a nagykincstári rendszerbe. Én így emlékszem vissza, ha nem így, akkor a jegyzőnő esetleg egészítsen ki.

  Tüttő István: Én úgy döntöttem, hogy nem arról fogunk most vitázni, hogy mit, mire emlékezünk a határozati pontok kapcsán, azok pontosan le vannak írva és bármikor elővehető itt a számítógépből, szünetben meg lehet nézni. Először foglalkozzunk Balázs László úr jelenlévő pályázónkkal. Mivel nyílt ülést választott, megkérem Önt, hogy fáradjon ide az első sorokhoz, amennyiben kérdés hangzik el Önhöz, akkor a mikrofonhoz fárad és tud válaszolni. És még egy lehetőséget szoktunk ilyenkor adni, ha úgy gondolja, hogy pár szóval még a pályázatán kívül szeretne valami kiegészítést tenni, akkor most tegye meg a mikrofonba. Nem kívánja. Köszönöm szépen. Van-e a testület részéről kérdés? Úgy látom nincsen. Én a következőt tudnám elmondani. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az alábbi helyezési sorrendet alakította ki a közgyűlés részére. Balázs László pályázó esetében a bizottság részéről nulla volt az igenek száma, a Pénzügyi Bizottság részéről szintén nulla volt az igenek száma. Ez nem befolyásolásképpen, csak mint tényt szeretném jelezni. Rátérnénk Deme András úr kérdésére, de ő nincs jelen, ha jól tudom. Nincsen. Akkor zárt ülésen kell foglalkozni az ügyével, aki nincsen jelen. De azt javasolnám, hogy akkor tegyük a végére, és aki itt van. Gőcze Gyula úr következik.

  Dr. Baranyi Enikő: Következő lenne a kérésem és a javaslatom az elkövetkezendő időszakra, tekintve, hogy több bizottság ugyan tárgyalta ezeket a pályázatokat, de a nyílt ülésnek végül mégis az is az értelme, hogy a város lakossága egy ilyen pályázat értékelésének az előzményei után legalább néhány mondatban ismerhesse meg a pályázókat. Én szeretném kérni, hogy legyen a jövőben általános gyakorlatunk, hogy 2 vagy maximum 3 percet a pályázók kapjanak, és a város lakosságát egy név, egy életút eddig bemutatásával próbáljuk megtisztelni.

  Tüttő István: Képviselőnő javaslata teljesen elfogadható számomra, éppen az előbb kérdeztem meg, hogy kíván-e valamit mondani magáról, vagy valamit a pályázatáról a tisztelt pályázó, de nem kívánt. Gőcze Gyula urat kérdezem, hogy kíván-e bemutatkozni pár szóval? Maximum 3 perc.

  Gőcze Gyula: Tisztelt Közgyűlés! Nagyon röviden szeretném a pályázatomnak legfontosabb elemeit ismertetni Önökkel. Úgy gondolom, hogy a kincstár olyan szolgáltató intézmény, amely a szakmai intézmények, tehát az oktatási, kulturális intézmények gazdasági feladatait látja el, mégpedig az intézmények közti megállapodásos elven, oly módon, hogy a hatékonyság és egyéb követelményeknek megfeleljen. Tehát szolgáltató jellegű intézmény legyen. A helyi sajátosságok figyelembevételét szeretném kiemelni. Úgy vélem, hogy az eddig átvilágítási gyakorlatnak egyik hibája az volt, hogy a helyi sajátosságokat nem kellően vette figyelembe, úgy gondolom, hogy ezt egy nagykanizsai intézménynek, ezt a hibát nem szabad elkövetni. Tehát minden intézménynek azokat az egyedi sajátosságait, ami méretéből, profiljából, helyzetéből adódik, figyelembe kellene venni, és figyelembe is kell venni. A fokozatosság elvét is szeretném megemlíteni. Úgy gondolom, hogy ez részben a kincstár felépítésének, tehát a szakmai működésének, különböző funkcióinak a felépítésében, részben a hozzákapcsolódó intézményeknél is figyelembe kell venni, valamint az intézményhálózatban dolgozó, nem szakmai területen dolgozók létszámcsökkentésénél is. A személyi feltételrendszernél az intézményekben jelenleg dolgozókra számítok döntően és elsősorban, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb és egy nagyon jellemző, hogy lehet, úgy gondolom, egy kincstári rendszert jól is csinálni és rosszul is csinálni. Valóban nincs előttünk élő gyakorlati példák sorozata, azonban nyilván lehetne számtalan esetet mondani, hogy egy új vállalkozás, egy új kezdeményezés is hosszútávon sikeres volt, és én hiszem, hogy ez is sikeres lehet, hogy nem szabad elkövetni azt a hibát, amit a már felemlegetett Tokajban egyik intézményvezető fogalmazott meg arra a kérdésre, hogy hát milyen a kincstári rendszer. Azt mondta, hogy jó, mert nem kell foglalkozni olyan dolgokkal, ami nem szakmai kérdés, például takarítás és egyéb hasonló dolgok. Ugyanakkor rossz, mert nincs megcsinálva. Tehát én úgy gondolom, hogy a jó oldalt meg kell csinálni és törekedni kell arra, hogy ez a rossz oldal ne következzen be. Hát én nagyon röviden a pályázatból néhány gondolatot szerettem volna csak kiemelni. És ha kérdés van, akkor természetesen válaszolok.

  Tüttő István: Köszönjük szépen. Gőcze úr a Gazdasági Bizottságtól 4 igen szavazatot kapott, a Pénzügyi Bizottságtól 2-t kapott. Kérdése, véleménye tisztelt képviselőtársaimnak van-e? Úgy látom nincsen, köszönöm szépen. Áttérünk a következő pályázóra. Tisztelettel kérem Litter Nándor urat, hogy fáradjon ide az első sorhoz, vagy a mikrofonhoz, és kérdezem, hogy kíván-e pár szót szólni.

  Litter Nándor: Igen, néhány szóban. Egyrészt be szeretnék mutatkozni. Litter Nándor vagyok, 2000. június 20-áig a MOL-Hotels Rt. vezetője voltam. Pályázatommal kapcsolatosan a következőket szeretném kiemelni. Megismerve a Vikárius Kft-nek az anyagát is és a városi televízión keresztül az önkormányzat üléseiről is információt kapva, azt hiszem, hogy az első és legfontosabb dolog talán az lenne egy ilyen belső marketinggel az intézményrendszer vezetői és munkatársait az egész kincstári rendszer mellé kellene állítani. Tehát meggyőzni őket arról, hogy hosszabb távon gazdasági előnyei is lehetne az ő számunkra, illetve lesznek is az ő számukra a működésükkel kapcsolatosan, illetve azt hiszem, hogy talán egy nagyon fontos dolog, hogy elsősorban a szakmai kérdésekre koncentrálhatnak, hiszen a kincstár el fogja a gazdálkodás és az üzemeltetési feladatokat végezni helyettük. Következő lépésként, legfontosabb dologként talán azt húznám alá, hogy rendkívül fontos a kincstár személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése, hiszen a kincstár dolgozóin nagy részben áll vagy bukik, hogy ez az egész rendszer megfelelően fog-e majd működni. Rendkívül fontos, hogy a Vikárius Kft. által elkészített anyag alapján a munkába lépést követően azonnal megkezdődjön a tervezési munka, hiszen január 1-étől a kincstárnak, illetve az intézményrendszernek egy olyan tervvel, egy olyan iránytűvel kell, hogy rendelkezzen, amely a mindennapok működését meghatározhatja. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a kincstár egyrészt szolgáltasson az intézményhálózatnak, egyrészt szolgáltasson kifelé különböző statisztikai adatszolgáltatásokat, jelentési kötelezettségeknek eleget tegyen, illetve szolgáltasson információval az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal részére. Ehhez megfelelő kontrolling rendszert kell kialakítani, amely bázisa lehet akár egyéb adathordozóknak az említett intézményekhez, illetve szervezetekhez való eljuttatásának. Én úgy gondolom, hogy a szándék, illetve az akarat az önkormányzat részéről, illetve a kincstár dolgozói részéről oda fog majd a jövőben vezetni, hogy ez a kincstár ez hatékonyan és megfelelően fog tudni működni, és azok a célok, amelyeket az önkormányzat meghatározott a szervezettel kapcsolatosan, az mindenképpen teljesülni fog.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Van-e kérdés Litter úrhoz? Úgy látom nincsen, köszönöm szépen. Az a véleményem, hogy Deme úr távolléte miatt nem tartunk most zárt ülést, hiszen nem tudjuk megkérdezni eleve és a pályázatát pedig senkinek nem olvassuk fel, tehát nem szükséges most a zárt ülés tartása, tehát Deme úrhoz való kérdésintézés nem lehetséges, egyéb nyilatkozatokat pedig nem teszünk. Gondolom, ezzel egyetértenek. A következő javaslatom lenne. Egy 5 perces szünetet rendelnék el a döntés előtt, hogy a tisztelt urak, amennyiben úgy gondolják, hogy még szükséges a véleménycsere, akkor ezt most megtehessék. 5 perc szünetet rendelek el.

   

  Szünet

   

  Tüttő István: Nem említettem meg, pedig a többi pályázónál mondtam. Litter Nándor úr a Gazdasági Bizottságtól 4 igent kapott, a Pénzügyi Bizottságtól is 4 igent kapott. A szavazásra tenném fel úgy a javaslatot, hogy minősített többség kell a győztes, illetve a pályázat elnyeréséhez, és aki először eléri a minősített többséget, világos, hogy ő az, aki az önkormányzat megbízatását elnyerte. Mindenkit végigszavazunk. Röst úr, ügyrendi.

  Röst János: Az eddigi gyakorlat a szavazáskor nem ez volt, polgármester úr. Az volt, az első fordulóban szimpátiaszavazás, és a legjobb kettőre szavaztunk utána élesben. Szeretném ezt a gyakorlatot követni szintén.

  Tüttő István: Jó, akkor ugyanezt a gyakorlatot. Kérem, akkor ez a módszer, mindig ezt alkalmaztuk, de akkor most újra szavazzuk, hogy ezt fogjuk újra alkalmazni. Szimpátiaszavazás és utána döntés. Szavazunk.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor sorra tenném fel a pályázókat név szerint, ahogy meghallgattuk őket. Balázs László úrral kapcsolatban kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 2 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Most nem mondok semmit, csak regisztráljuk a számokat. Deme András úr.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Gőcze Gyula úr.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Tüttő István: Litter Nándor úr.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Tüttő István: Akkor kérném, jegyzőnő ugye a Litter Nándor úr és a Gőcze Gyula úr érték el ketten a legmagasabb szimpátiaindexet. Akkor ezek után a döntés következik. Aki megkapja a második fordulóban, két jelölt van már, és aki 14 vagy afölött kap, természetesen ő nyerte el a pályázatot. Itt is a betűrendi sorrendben mennénk. Gőcze Gyula urat kérem szavazzuk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Tüttő István: Döntésünk alapján megvan, aki a pályázatot elnyerte. Ezek után a határozati javaslatot felolvasom. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Kincstár vezetői feladatok ellátásával Gőcze Gyula urat bízza meg 2000. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra. Javadalmazását szeretném szintén felolvasni. Gőcze Gyula úr! A közalkalmazotti alapilletmény, amit a törvény szerint, a bértáblázat szerint, ami jár és a vezetői pótléka 43.800 Ft, kiegészítés, kereset-kiegészítés 73.000 Ft és mindösszesen majd annak függvényében, hogy az első oszlopba hányas szám kerül. Így tudom most pillanatnyilag Önöknek a számokat mondani. Gőcze úr, megkérdezem, hogy ilyen feltételekkel vállalja-e?

  Gőcze Gyula: Igen.

  Tüttő István: Akkor szavazzunk erről a javadalmazásról, az egyes oszlopot, azt pontosítani kell. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  289/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Kincstár vezetői feladatok ellátásával Gőcze Gyulát bízza meg 2000. szeptember 1. naptól határozatlan időtartamra.

  Javadalmazása:

  Garantált alapilletmény (H8) 60.776 Ft

  Szakmai szorzó 3.039 Ft

  pótlékalap 300 %-a 43.800 Ft

  pótlékalap ötszöröse 73.000 Ft

  Összesen: 180.615 Ft

  Határidő: 2000. szeptember 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Megköszönöm a pályázóknak a pályázaton való részvételüket, kívánok további jó munkát. És Gőcze úrnak pedig gratulálunk a pályázat elnyeréséhez. Én azt remélem, hogy az a tapasztalat, amivel rendelkezik az intézményi területen és az az ismeretanyag, amit még egyéb területeken tanulmányai során birtokol, megfelelő alapot nyújt arra, hogy ez a főkincstár betölti azt a szerepet, amit annak idején a közgyűlés döntése alapján elképzelt és a város természetesen nemcsak anyagi okok miatt, hanem egyben működésének javítása miatt is ezt a döntést meghozva az utókor is igazolja ennek a döntésnek a helyességét. Köszönöm még egyszer a megjelenésüket.

  Zsoldos Ferenc: Észrevételt szeretnék tenni. Nem tudom, mi értelme van az úgynevezett szimpátiaszavazásnak akkor, ha végeredményben az alfabetikus sorrend alapján dönt a közgyűlés. Ugyanis emlékezetem szerint Litter Nándor úr az úgynevezett, számomra feleslegesnek érzett szimpátiaszavazás alapján több szavazatot kapott, mint akit megválasztottunk, s csak azért került hátrányba – akkor is, ha ugyanannyit kapott – csak azért, mert a neve alapján hátrébb van. Szóval ezt így nem tartom méltányosnak, nem tartom jogszerűnek, nem tartom igazságosnak.

  Tüttő István: A szabályokat elfogadtuk, és úgy tudom, 1 tartózkodással és a többi mindenki elfogadta. Úgy döntöttünk, hogy a döntés alapja ez lesz, tehát egy szimpátiaszavazás, és aki elnyeri elsőnek a minősített többséget. És szeretném jelezni, hogy az utolsó fordulóban már nincs arra mód, hogy egyikre is igent nyomok és a másikra is, itt választani kell, itt választani kell, a választás eredménye ez volt. Kérem, ezt vegyük figyelembe. Kelemen Z. Pál ügyrendi gomb.

  Kelemen Z. Pál: …szimpátiaszavazás után, amelyet nyílt szavazás követett. Eddig soha ilyen nem volt. Tehát ez a szavazás rendhagyó a maga nemében. Talán nevetni fognak képviselőtársaim, de ezt a … tette szükségessé, aki ilyen kettős választásnál két igennel szavazattal szavazott, így volt tisztelt képviselőtársam, és ezután döntöttünk úgy, ugyan ez nem zárja ki a lehetőségét, hogy valaki kétszer igent szavazzon. Nem zárja ki. Tehát, hogy ha a másikra szavazunk, lehet, hogy az is 14-et kapott volna. Ezt egyedül a titkos szavazás lehetősége zárja ki, tehát tulajdonképpen egy ilyen felemás szavazást hoztunk össze. Tény az, hogy alaki hibát vétettünk véleményem szerint, nem kívánom megóvni a szavazást, de a jövőre nézve, szimpátiaszavazást mindig titkos szavazásnak kell követnie, mert egyébként nem zárható ki annak a lehetősége, hogy valaki szavaz és nem választ, tehát két igent fog két jelöltre nyomni.

  Tüttő István: Emlékeznek rá, a Közigazgatási Hivatal pontosan ilyen okokra hivatkozva egyszer a döntésünket negligálta, mert úgy gondoltuk, hogy mindkét helyre lehet igennel szavazni. És abban igaza van Kelemen Z. Pál úrnak, hogy egyszerű a döntés, ha egy lapra két nevet írunk fel és ki kell választani, hogy melyik legyen. Ez a tiszta szavazási módszer. Itt pedig abból indulunk ki, hogy Önök tudják, hogy kit fognak választani, aki igent nyom, az az egyikre nyom csak igen, a másikra pedig nemet vagy tartózkodást. Hát így alakult ki. Jegyzőnő, van-e törvényességi probléma? Nincsen. Reméljük, hogy nem állapítanak meg.

  Röst János: Segítenék Kelemen Z. képviselőtársamnak. Korábban ezek a viták valóban elhangzottak, ugyanis az volt az indok egyébként, hogy ezt elfogadtuk, hogy a két igennél elvileg törölni kell szavazatot, érvényteleníteni kell. Ilyen értelemben, hogyha lett volna szavazás Litter Nándorról, és ha ott kettő igent szavazott volna valaki, akkor ki kellett volna húzni őt, mint szavazatot. Gyakorlatilag ilyen értelemben nem volt értelme még egyszer szavazni a második jelöltről.

  Tüttő István: Hát igen, ez is egy adalék. Ezt a napirendet lezártuk. Még egyszer köszönjük a pályázóknak és gratulálunk a győztesnek.

   

   

  1. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Városunk intézményeiben a vezetői megbízatások lejárta miatt két általános és egy középiskolai igazgatói álláshely került meghirdetésre. Összesen kilencen pályáztak ezen állásokra. A pályázók vezetői szakmai programját véleményezésre jogosult közösségek megvitatták és az előterjesztésben jelzett mértékben támogatták. Ezek után az általános iskolák, Péterfy Sándor Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére 4 pályázat érkezett. Pályázók: Bagarus Ágnes, Barabás László, Bene Csaba és Mezriczky Lajos pályázók. Megkérdezném először Bagarus Ágnes úrhölgyet, hogy ragaszkodik-e a zárt üléshez vagy hozzájárul a nyílt ülés tartásához?

  Bagarus Ágnes: Nem ragaszkodom.

  Tüttő István: Barabás urat kérdezem.

  Barabás László: Nem ragaszkodom.

  Tüttő István: Bene Csaba urat kérdezem.

  Bene Csaba: Nem ragaszkodom.

  Tüttő István: Mezriczky úrnak pedig, halaszthatatlan elfoglaltsága miatt jelzést adott, hogy nem tud jelen lenni. Hasonlóan fogjuk az ő ügyét kezelni, mint az előző napirendi pontnál. Ezek után megkérdezem az Oktatási Bizottság elnökét, hogy bevezetőben kíván-e általánosságban vagy konkrétan a pályázókkal kapcsolatban mondani, és azt követi majd a pályázók név szerinti meghallgatása.

  Balogh László: Az OKSB, mint szakmai bizottság, elvégezte a feladatát, a pályázatokat áttanulmányoztuk, a bizottság egy-egy képviselője részt vett az iskolai véleményezéseken. A bizottság kellő körültekintetéssel és hosszan meghallgatta a pályázókat, hozzájuk több kérdést intézve. Összefoglaló véleményünk: örültünk a nagyszámú pályázónak, megállapítottuk, hogy akár mindegyik pályázó alkalmas lenne igazgatói álláshely betöltésére, de volt különbség és különbözőség a véleményünkben. Ezt az előterjesztés tartalmazza. Az idő rövidsége miatt ezt bővebben nem taglalnám. Feltett kérdéseinket sem ismételném, hanem az egyes pályázóknál az OKSB szavazatarányát ismertetném csak a közvélemény és a nyilvánosság számára minden egyes pályázónál. Ez kifejezi tömör, szakmai véleményünket.

  Tüttő István: Akkor kérem Bagarus Ágnes úrhölgyet, hogy fáradjon ide a mikrofonhoz. Amennyiben kérdés hangzana el, akkor szíveskedjék válaszolni, illetve lehetőséget kap 3 percben, hogy a pályázatán kívül egy rövid bemutatkozás, illetve Önre bízzuk teljes mértékben. Öné a szó.

  Bagarus Ágnes: Tisztelt Közgyűlés! Az igazgatói programomban leírtam azokat a nevelési és oktatási elveket, amelyeket én vallok egy általam irányított, vezetett iskolában, és megfogalmaztam azokat a vezetési elképzeléseket is, amelyekkel ezeket a dolgokat megvalósítani szándékoznám. Úgy gondolom, hogy ahhoz az idő kevés, hogy ezeket részletesen kifejtsem. Egy biztos, hogy konkrét és határozott elképzeléseim vannak a Péterfy Sándor irányítását illetően, és ha Önök bizalommal vannak irántam, akkor minden tudásommal és erőmmel azon leszek, hogy ezeket véghezvigyem. Ennyit kívántam mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Van-e kérdés a jelölthöz? Bizottsági elnök úr jelezte, hogy ismertetni fogja a bizottság véleményét, illetve szavazati arányát.

  Balogh László: Az OKSB Bagarus Ágnes pályázatát 6 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással támogatta.

  Tüttő István: Akkor addig szíveskedjék helyet foglalni. Bocsánat. Bicsák úr, parancsoljon.

  Bicsák Miklós: Én nagy tisztelettel kérdeznem, ha el tetszik nyerni a pályázatot, itt olvastam, hogy Újudvaron Ön közéleti életben is részt vesz, és úgy tudom, hogy Újudvaron tetszik lakni. Kérdésként kérdezném, hogy a távolság végett a munkahely és a bejárás vagy egyéb, a munkájában, mivelhogy az igazgatónak a feladata egy iskolában ugye hasonló, hogy … nem közvetlen a gyerekek közelében, közvetlen a gyerekek közelében van, hogy Önt nem-e akadályozza ez a távolság, hogy a munkahelyhez, csak kérdésként, hogy össze tudja-e hozni a munkáját vagy egyéb a feladatokkal vagy egyéb?

  Bagarus Ágnes: Újudvar 9 km-re helyezkedik el Nagykanizsától és autóval ez az út 10 percig tart. 5 éve csináljuk ezt naponta a férjemmel együtt, semmiféle problémát ez nem okoz, hogy bármikor jelen legyek.

  Tüttő István: Köszönjük a választ. Ezután Barabás urat szólítom.

  Barabás László: Én egy kicsit más helyzetben vagyok, mert 11 év óta vagyok első számú vezetője az iskolának és én a pályázatomban azt írtam le, hogy az az iskolafilozófia, ami ez alatt az idő alatt kialakult, a gyermekközpontú, nyitott és szülőkkel együtt való gondolkodás, ez tovább folytatódna, amennyiben én vezetném tovább az iskolát. Természetesen azok a feltételek, amelyeket a személyi, tárgyi feltételek biztosítanak, azt szintén továbbfejlesztve jelen lenne az iskolában. Ez elsősorban az emeltszintű testnevelés-oktatás, a két nyugati nyelv oktatása, és hát a természettudományos tárgyak elsősorban, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokban úgy érzem, hogy nagyon sokat tudunk nyújtani a szülőknek és a gyerekeknek. Ezt a szülői támogatottság nagyon jól mutatta az utóbbi években. Hát ez a lényege a pályázatomnak továbbra is.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Van-e kérdés a jelölthöz? Úgy látom nincsen. Köszönöm szépen. Kérem Bene Csaba urat, fáradjon a mikrofonhoz. Bocsánat, az OKSN elnökét kérném.

  Balogh László: Barabás László igazgató úr pályázatát 3 igennel, 1 nemmel és 4 tartózkodással támogattuk, illetve nem támogattuk.

  Tüttő István: Bene Csaba úr következik. Élhet a jogával, 3 percig.

  Bene Csaba: Két dolog adott bátorságot nekem ahhoz, hogy a pályázatomat megírjam a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatói posztjára. Az egyik dolog az az, hogy pályakezdő pedagógusként 6 évet töltöttem el ebben az intézményben, így jól ismerem ezt az intézményt, és azóta is nyomon követtem tevékenységüket. A másik dolog pedig az, hogy úgy érzem, hogy az eddigi során munkám szerzett ismeretek, tapasztalatok birtokában eredményesen tudnám vezetni ezt az intézményt. Pályázatomat nem kívánom részletesen ismertetni, gondolom, Önök elolvasták, ismerik. Egy-két dolgot szeretnék csak kiemelni belőle, amire kiemelt figyelmet fordítanék. Ilyen az idegen nyelvek oktatása, két idegen nyelvet lehet választani az iskolában, de ami nagyban elősegítené ennek a fejlődését, az a külföldi cserekapcsolatnak a megszervezése, ami azt hiszem, elengedhetetlen ma egy oktatási intézménynek. A következő terület informatika-számítástechnika, amely nagyon odafigyelést igényel folyamatos fejlődése miatt. A harmadik ilyen terület a testnevelés, hiszen testnevelés-tagozatos intézményként a ´70-es évek közepén jött létre ez az iskola és így szerzett magának hírnevet. Azt hiszem, hogy ezt tovább erősítve csak javíthatja az iskola helyzetét. Összegzésképpen én csak annyit szeretnék még elmondani, hogy autonóm pedagógusokat és gyermekközpontú iskolát szeretnék.

  Tüttő István: Köszön szépen, van-e kérdés a jelölt úrhoz? Úgy látom nincsen, akkor megkérem az elnök urat, hogy hasonlóan a korábbihoz, ismertesse a bizottsági döntést.

  Balogh László: Az OKSB Bene Csaba pályázatát 5 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással támogatta.

  Tüttő István: Mezriczky úr bejelentette, hogy távol van, tehát őt nem tudjuk ilyen szempontból most megkérdezni. A véleményt azért kérném a bizottságtól.

  Balogh László: Az OKSB véleménye: 0 igen, 1 nem és 7 tartózkodás.

  Tüttő István: Jó, hát mondjuk zárt ülést kellett volna elrendelnem erre az egy mondathoz, de nem árultunk el olyan titkot vele, amivel sértenénk annyira az érdekeket. Én, ha egyetértenek velem, 5 perc szünetet rendelek el hasonlóan az előző – nem kell? Jó, mert arra gondoltam, hogy kívánnak egyeztetni, hiszen személyi kérdésekben szokás. Mivel nem tartanak rá igényt, akkor a szavazás módjáról döntünk. Hát ha konzekvensek vagyunk, akkor kérném, ugyanazt a módszert válasszuk, de mindenki vegye tudomásul, a második fordulóban választani kell, tehát ne szavazzon igennel az a személy az általa nem igazán támogatottra az első körben, hanem döntse el, tehát válasszon. Kérem, ezek után Bagarus Ágnest tenném fel szavazásra. Kérem a szavazatukat. Csak szimpátiaszavazás.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással támogatja a jelöltet.

   

  Tüttő István: Barabás László urat kérdezem.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással támogatja a jelöltet.

   

  Tüttő István: Bene Csaba úrra kérem a szavazataikat.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Mezriczky Lajos úrra kérem a szavazatot.

   

  A közgyűlés 4 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 13 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Bagarus Ágnes és Barabás László úr maradtak versenyben. Ebben a versenyben választani kell. Barabás László úr és Bagarus Ágnes. Először Bagarus Ágnes úrhölgynek a döntését vele kapcsolatban hozzuk meg.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 3 ellenszavazattal a jelöltet támogatja.

   

  Tüttő István: A bért kívánom ismertetni. Bagarus Ágnes esetében az alapilletmény 56.400 Ft, vezetői pótlék 33.580 és összesen ez 89.980 Ft. Kérem, akkor a határozati javaslatot felolvasnám: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú többször módosított 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján 2000. augusztus 28. napjától 2005. július 31. napjáig – öt tanévre – intézményvezetői feladatok ellátásával megbízza. A díjazását már az előbb felolvastam. Így vállalja?

  Bagarus Ágnes: Igen.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Gratulálok a kinevezéséhez. Kívánjuk, hogy jó erőben, egészségben és eredményesen vezesse az intézményt. Barabás úrnak nagy szeretettel köszönjük meg eddig tevékenységét és reméljük, hogy továbbra is oszlopos tagja marad az iskolának. A többi pályázónak pedig szintén köszönjük a pályázatot és kívánunk további jó munkát, erőt, egészséget. Köszönjük szépen. Kérném akkor. Bérét megszavaztuk. Nem szavaztuk meg? Akkor szavazzunk kérem a bérről. Én csak felolvastuk. Szavazzuk meg. Véletlenül se forduljon elő, hogy elfelejtjük.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A Zemplén Győző Általános Iskola szintén vezetőválasztás előtt áll. A fenti intézmény megüresedett vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Pályázó Veitné Molnár Anikó, az intézmény jelenleg megbízott igazgatója. Köszöntöm Veitnét. Megkérdezem, hogy zárt ülést vagy nyílt ülésen tárgyaljuk.

  Veitné Molnár Anikó: Nyílt ülésen.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Azt kérem, hogy foglaljon ott helyet, elől. A bizottság elnökét kérdezem, hogy kíván-e szólni?

  Balogh László: Veitné Molnár Anikó jelenlegi megbízott igazgató pályázatát 8 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással támogattuk.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy az is ritkaság, a nevelőtestület 100 %-a támogatja, alkalmazotti közösség 100 %-a támogatja. Szerencsés ember, aki ilyen közegben dolgozhat. Kérem, szavazzunk. Pár mondatot, azért ha még kíván, tessék.

  Veitné Molnár Anikó: Amint elhangzott, Veitné Molnár Anikó vagyok, az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója és az én esetemben három dolog adott ahhoz bátorságot, hogy erre a posztra ismét csak pályázzak, illetőleg pályázzak. Az egyik, amelynek tényét az előbb a polgármester úr ismertette, tehát magam mögött éreztem a tantestület támogatását. A másik az, hogy 15 éve dolgozom a Zemplén Győző Általános Iskolában, ebből 4 évet, mint intézményvezető-helyettes, illetőleg az utolsó félévet, mint megbízott igazgató végeztem, és a harmadik pedig az optimista szemléletem. Úgyhogy a pályázatomat az érvényben lévő pedagógiai programunkra írtam azzal együtt, hogy az előttünk álló változásokra, ami a pedagógiai programot érinti elsősorban, felkészültünk, és azzal a tantestületi közeggel, aki mögöttem áll, úgy gondolom, hogy a feladatot meg is tudjuk oldani.

  Tüttő István: Kérem szépen, ezután szavaznánk, de szeretném ismertetni. Alapilletménye Veitnének 62.100 Ft, vezetői pótlék 33.580 Ft és 95.680 Ft így összesen a bére. Így összesítve is megkérdezem, akkor így vállalja?

  Veitné Molnár Anikó: Igen.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Kérem, akkor szavazzunk, a határozati javaslatot nem olvasom fel az összes rendeletet, kormányrendeletet, törvényt, hiszen ugyanaz minden esetben, de azt megerősíteném, hogy 2000. augusztus 28-tól 2005. július 31-ig, öt tanévre kapja az intézményvezetői feladatok ellátásra a megbízást. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Gratulálunk a kinevezéséhez és jó munkát, jó erőt, egészséget kívánunk a továbbiakban az egész kollektívának, természetesen kiemelten Önnek is. Köszönjük szépen.

  Középiskolák következnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Belvárosi Szakközépiskola, fenti intézmény meghirdetett vezetői álláshelyére 4 pályázat érkezett. Egy pályázó visszalépett, és szeretném bejelenteni, hogy Faragó Zsolt úr, aki jelen van, a bizottság döntése alapján nem felelt meg a pályázati feltételeknek a végzettség szempontjából, ezért kérem az Önök döntését, hogy akkor őt nem hallgatjuk meg, mivel eleve nem felelt meg a feltételeknek. Kérem, erről szavazzunk. Amennyiben igent nyomnak, akkor nem hallgatjuk.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor gyakorlatilag Mérksz Andor úr és Tóth László úr állnak versenyben a pályázat kapcsán. Kikértük a véleményezésre jogosultak teljes körétől a véleményeket, összességében a jelölteket alkalmasnak tartották a poszt betöltésére. Megkérdezem bizottsági elnök urat, hogy van-e általános véleménye a bizottságnak?

  Balogh László: Mint eddig is tisztelt közgyűlés, ismertetném, hogy az OKSB Mérksz Andor úr pályázatát 8 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással egyhangúlag támogatta.

  Tüttő István: Megkérem Mérksz urat, hogy fáradjon ide a mikrofonhoz, és mindjárt felteszem a kérdést, hogy zárt ülésen tárgyaljuk vagy lehet nyílt ülésen?

  Mérksz Andor: Nyílt ülésen.

  Tüttő István: Megkérdezem, hogy a 3 perces szólási lehetőséggel élni kíván-e?

  Mérksz Andor: Igen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Annak idején az igazgatói pályázatomat azért adtam be a Belvárosi Szakképző Iskolára, mert úgy éreztem, hogy a két iskolában külön is nagy lehetőségek vannak, de ez az új, egyesített iskolában felerősödve fognak megjelenni. Tehát éreztem egy olyan új hátteret, amelyikkel érdemes nekiállni dolgozni és megszervezni ezt az új iskolát. Mit értek ez alatt? Ezek az új lehetőségek alatt? Egyik ilyen lehetőség az a fajta 7 szakmacsoport, amelyiket az új iskola kapott és rendelkezik, ami egy olyan széles oktatási bázist biztosít az itt tanulóknak, hogy a betanított munkás szinttől egészen a célfőiskolai akkreditált képzésig van lehetősége a tanulásra. Másrészt adott egy olyan átjárhatóságot ebben az iskolatípusban, az új iskolában, ahol a tanulók a képességeiknek megfelelően tudnak végzettséget kapni, és itt elsődlegesen is szakmai végzettséget értek alatta. Vagyis ha a gyerek csak a szakmunkás szintig jut el, mert addig képes elsajátítani az anyagot, akkor onnan van lehetősége kilépni ebből a rendszerből, de ha tovább tud lépni, és tovább tud tanulni, abban az esetben az érettségire épülő szakképzésbe is be tud kapcsolódni. De ez fordítottan is igaz, hogy utólag is ebben a rendszerben, ha bejött a gyerek, újra tud lépni és újabb szinteket tud elérni. A harmadik előny, ami abból adódik, hogy azok a szakmák, amelyikek megjelentek ebben az új iskolában, bizonyos szempontból kiegészítik egymást a gyakorlati oktatás terén, és ennek a segítéségével végeredményben létre lehet hozni két olyan oktatási bázist, amelyikben a szakmákat nagyon jó felszereltséggel és megfelelő szakmai háttérrel lehet oktatni. Tehát ezek voltak azok a legfontosabb ilyenfajta lehetőségek, többet nem akarnák, mert a pályázatomban, úgy érzem, elég részletesen leírtam ezeket.

  Tüttő István: Van-e kérdés a jelölt úrhoz?

  Kiss László: Most is elhangzott, hogy a Belvárosi Szakképző Iskola, és az iskola névadásával kapcsolatban szeretném a jelöltnek a véleményét megkérdezni, hogy neki mi a véleménye a később választandó névről, milyen nevet kellene, mondjuk az iskolának választani, ő hogyan gondolkodik erről?

  Tüttő István: Én csak arra akartam kérni, hogy mielőbb foglalkozzanak a kérdéssel majd.

  Mérksz Andor: Köszönöm a kérdést, őszintén megmondva, ma én is ezt feltettem a nevelőtestületnek, mivel ma volt az alakuló értekezletünk. Úgy érzem, hogy nem egyedül kell nekem ebben dönteni, hanem azt beszéltük meg, hogy szeptember 15-éig kérünk javaslatot a nevelőtestülettől ezzel kapcsolatban. Most nem akarok megkerülni a kérdést, de hát úgy érzem, hogy valami olyan nevet kell, ami valamilyen módon kötődik a szakmákhoz, tehát valamifajta szakmai névről lenne szó elsődlegesen.

  Bicsák Miklós: Én is hasonló témában. Mint iparos ember is, hogy nagy tisztelettel, ti, akik ott dolgoztatok a Tóth igazgató úrral és mint igazgatóhelyettes, azért a szakmát ne feledjétek el, ez Belvárosi Iskola, de … belvárosi cukrászdát mondhatunk, de egy iskoláról ilyen, hogy Belvárosi Iskola, azért mi iparosok, hogy a szakmai jövője szempontjából egy kicsit aggódunk, hogy azt kérjük tisztelettel, hogy egy olyan nevet, ami a hagyományoknak, a mesterségeknek, a kézművességeknek a hírnevét továbbra is fogja ápolni.

  Tüttő István: Ezután megkérem Tóth László urat, fáradjon az első sorba. Megadom a szót, tessék.

  Tóth László: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Közgyűlés! Mindenki azzal kezdte, hogy mi bátorította fel a pályázatra. Engem az bátorított fel, hogy 11 évig vezettem az intézményt, és a rendszerváltás óta elkövetett átalakítást tulajdonképpen az én számlámra lehet ebben az iskolában írni, hogy a volt Polai egyetemből a város egyik ma már egyenrangú középiskolája fejlődött ki. Megkezdtük a szakközépiskolai és a technikus képzést. Ugyanakkor negatívumok is nyilván írhatók a számlámra, hiszen a rendszerváltás és az ezt követő demográfiai hullámváltozás miatt közel 50 ember, munkatársamtól kellett a 10 év alatt megválni. A harmadik, ami biztatott arra, hogy ismét pályázzak, hiszen olyan fiatalok nőttek fel környezetemben, mint a másik pályázó is, aki megfelelő ambícióval rendelkezik és pályázott a helyemre, így úgy gondoltam, hogy ezt a megkezdett változást a következő 5 évben egy új iskolaszerkezetben talán tapasztalatommal, múltammal sikeresen be tudnám fejezni.

  Tüttő István: Köszönjük szépen. Van-e Tóth úrhoz kérdés? Úgy látom nincsen. Balogh urat kérem, a bizottság elnökét.

  Balogh László: Az OKSB Tóth László igazgató úr pályázatát 1 igennel, 3 nemmel és 4 tartózkodással nem támogatta.

  Tüttő István: Lezárnánk a vitát. Mivel két jelölt van, egyből dönthetünk, tehát fordulóban dönthetünk. Kérem, úgy gondoljuk meg a szavazást, hogy most már, akire mi úgy gondoljuk, hogy ő legyen a vezető, annál nyomjuk meg csak az igent. Kérem, először felteszem szavazásra Mérksz – elnézést kérek Andor, Mérksznek van írva a név, hogy hogyan kell ejteni?

  Mérksz Andor: Hivatalosan Mérksz, másikfajta név, az Merksz, így terjedt el.

  Tüttő István: Igen, mert Mérksz a név, hát rosszul olvasva Merksz. Én Mérksz Andorra teszem fel a szavazást. Tehát Mérksz Andorra szavazunk. Kérem a szavazást.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a jelöltet támogatja.

   

  Tüttő István: Elsősorban gratulálok a kinevezéshez, de a bér felolvasása után fogom feltenni szavazásra a határozati javaslatot, amely Mérksz Andor úr esetében 85.400 Ft alapilletmény, 36.500 Ft vezetői pótlék, tehát mindösszesen 121. 900 Ft. Nem olvasom fel a törvényi rendeleteket, határozatokat, de annyit megemlítek, hogy 2000. augusztus 28. napjától 2005. július 31. napjáig, öt tanévre intézményi feladatok ellátásával megbízzuk Mérksz Andor urat. Kívánunk jó munkát, jó erőt, egészséget, eredményes oktatást, hogy ez az iskola tovább öregbítse hírnevét, és egyben Nagykanizsáét is. A többieknek pedig megköszönöm a pályázatát. És kérem, hogy szavazzunk ezek után a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  290/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú többször módosított 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján 2000. augusztus 28. napjától 2005. július 31. napjáig – öt tanévre – intézményvezető feladatok ellátásával megbízza:

   1. Péterfy Sándor Általános Iskola
   2. Alapilletmény Vezetői pótlék Összesen

    Ft/hó Ft/hó Ft/hó

    Bagarus Ágnes 56.400 33.580 89.980

   3. Zemplén Győző Általános Iskola
   4. Alapilletmény Vezetői pótlék Összesen

    Ft/hó Ft/hó Ft/hó

    Veitné Molnár Anikó 62.100 33.580 95.680

   5. Belvárosi Szakképző Iskola

  Alapilletmény Vezetői pótlék Összesen

  Ft/hó Ft/hó Ft/hó

  Mérksz Andor 85.400 36.500 121.900

  Határidő: 2000. augusztus 28.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Szeretném Tóth László úrnak megköszönni külön is azt a munkát, amit végzett ebben az intézményben. Nem véletlen fogalmazhatta meg saját maga, hogy az intézmény sokat fejlődött és arra a szintre emelkedett, amelyre ma Nagykanizsa büszke. Kívánom, hogy jó erőben, egészségben támogassa, felhasználva tapasztalatait, tudását, hogy ez tovább fejlődhessen. Köszönjük az eddigi munkáját.

  Szünet

   

   

  1. Előterjesztés a Magyar utca 76. sz. alatti önkormányzati ingatlan kiürítésével kapcsolatos fellebbezés tárgyában (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kérte Dr. Horváth György úr, hogy hallgassuk meg Varga Gyulánét, a lánya, igen, rendben van. Megkérdezem Öntől, mivel ez nem igazán, tehát olyan ügy, hogy Ön kérheti a zárt ülést is. Nem kéri. A napirendi pontnak az előzménye, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város jegyzője, mint I. fokú építéshatóság nagykanizsai IKI, tehát az Ingatlankezelési Intézményünk kérelmére elindult eljárásban 1999. október 28-án kelt, azonnali végrehajtást elrendelő határozatában bontási engedélyt adott Nagykanizsa, Magyar u. 76. szám alatti, 186/1 hrsz-ú ingatlanra. Határozatát a Horváth és Társa Építő-tervező Bt. 1999. május 6. napján kelt statikai szakvéleményére alapozta, amely szakvélemény szerint az épület életveszélyes állapotban van. 2000. június 21-én kelt, polgármesteri hatáskörben hozott határozattal az önkormányzati bérlakások kiürítése elrendelésre került, egyben az ott lakók részére ideiglenesen, felújított, beköltözhető lakás lett kijelölve. A végrehajtásra nem került sor, ezért az Ingatlankezelési Intézményt a határozat végrehajtására való szorítás érdekében 100.000 Ft bírsággal sújtotta az eljáró hatóság, és most ott tartunk, hogy pontot kell tenni az ügy végére. Varga Gyuláné Nagykanizsa, Magyar u. 76. szám alatti bérlő a polgármester határozata ellen fellebbezéssel élt, és egy másik cégnek csatolta be a szakvéleményét az épületre vonatkozóan, mely, a szakvélemény nincs életveszélyes állapotban megállapítást tette. Hát most ez a patthelyzet alakult ki. Nekünk döntenünk kell a kérdésben. Megkérdezem Önt, hogy kíván-e először szólni, mert akkor megadom a szót. Mondja el a saját véleményét, és azt követően fogunk erről vitát nyitni. Tessék parancsolni.

  Varga Gizella: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok. Előzetesben meg szeretném kérdezni, hogy a képviselők mit kaptak a beadványunkban, milyen anyagot? Ugyanis egy 6 oldalas beadványt, a hozzá tartozó iratelőzményeket és a szakvéleményt is mellékeltük a közgyűlésnek. Színes fotókkal ellátva.

  Tüttő István: Bizottság tárgyalta.

  Dr. Csákai Iván: Bizottság megkapta.

  Tüttő István: Ugyanis a közgyűlés a bizottság javaslatára, Szociális és Egészségügyi Bizottság.

  Varga Gizella: Megpróbálom akkor összefoglalni az előzményeket is, és tisztelettel kérem a közgyűlést, akkor engedtessék meg, hogy a szakvéleményt részletesen felolvashassam. Tisztelt Közgyűlés! Édesanyám, Varga Gyuláné a Nagykanizsa, Magyar u. 76. szám alatti ingatlan egyik bérlője, 1999. október elején a szomszédtól értesült arról, hogy az IKI életveszélyességi vizsgálatot kért és le akarja a házat bontani. Miután mi 1995-ben vételi szándékot jelentettünk be a házra, igaz, akkor nem voltunk abban a helyzetben, hogy megvásároljuk, de erről az igényünkről soha nem mondtunk le, így ´99. október 9-én írásban megerősítettük a vételi szándékunkat, és kértük az IKI-t, hogy árajánlatát tegye meg. Október 22-én kaptuk kézhez Kámán úrnak a levelét, melyben hivatalosan értesített, hogy az utóbbi időben felerősödő állagromlás miatt életveszélyességi vizsgálatot kért, amelynek eredménye ismeretlen, és amennyiben megállapítja az életveszélyt, szó sem lehet, hogy életveszélyes ingatlan kerüljön privatizálásra. Megdöbbenéssel olvastuk Kámán úr sorait, hiszen a lakásunkban soha sem az IKI műszaki szakemberei, sem pedig az a statikus, aki a szakvéleményt a megyei építési hatósághoz benyújtotta, soha nem járt. Édesanyám nevében a zalaegerszegi építéshatósági osztályvezetőhöz fordultam keresettel, egy állampolgári bejelentéssel, melyben ugye közöltem, hogy ez a szakvélemény úgy készült, hogy soha senki nem járt a lakásunkban, kértem a segítségét, hogy vizsgáltassa ki ezt az ügyet, miután nekünk azért érdekes az igazság kiderülése, mert csak ezzel tudnak megakadályozni bennünket abban, hogy a lakást megvásárolhassuk, miután elidegenítési tilalmat az önkormányzat a lakásra nem vezetett be. Szerencsétlenségünkre aznap, hogy a levelünket, ugyanaznap hozta Zalaegerszeg építéshatósági osztályvezetője az elutasító határozatot, melynek indoklásában erre a bizonyos statikai szakvéleményre hivatkozott, mely ugye úgy készült, hogy nálunk senki nem járt. Az építéshatósági osztály beadványunkat fellebbezésnek tekintette és továbbította a másodfokú hatósághoz, a megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Döbbenetünk csak fokozódott, miután a megyei Közigazgatási Hivatal kapásból, úgymond visszavágta, hogy a bérlőnek bontási engedély kiadása tárgyában nincsen fellebbezési joga, és így fellebbezés hiányában elutasítja a keresetünket. ´99. december 8-án a 2. számú önkormányzat év végi beszámoló ülésen, melyen részt vett a polgármester úr, Dr. Fodor Csaba képviselő és Dr. Tóth László képviselő urak, én személyes kérdést intéztem a polgármester úrhoz a Magyar u. 76. alatti ingatlan tárgyában, jelezve azt, hogy úgy készült ez a statikai szakvélemény, hogy nálunk senki nem járt. Én akkor rákérdeztem a polgármester úrra, hogy írjam-e le írásban az elmondottakat, azt mondta, nem kell, feljegyezte, és válaszolni fog rá. Azt is mondtam ott a polgármester úrnak, hogy ha a mi lakásunk életveszélyes, akkor Nagykanizsán az önkormányzat nyugodtan bontsa le a bérlakások 80 %-át, a “Citrom-szigetet” pedig dózeroltassa el. Lehet, hogy ennek a városnak nagyon sok bérlakása van, és mindenkinek, úgy látszik, ebben a városban tisztességes lakása van. Türelemmel vártam, hiszen az a veszély nem fenyegetett egyikünket se, hogy a tető esetleg ránk szakad, vagy düledező falak vannak és bármi veszély is érhet bennünket, tehát nyugodtan laktunk a bérlakásunkban. Választ ugyan nem kaptunk, míg június 13-án Kámán úr behivatott bennünket és közölte, hogy az I. fokú építési hatóság 100.000 Ft bírsággal megbüntette a nagykanizsai IKI-t, és lebontásra kerül az épület és a Rózsa u. 13. VI. emelet 38. számú, két szoba, összkomfortos lakásában kíván bennünket elhelyezni, mely szőnyegpadlós és központi fűtéses. 48 éve él édesanyám és vele együtt a két felnőtt gyereke a földszintes, udvaros bérlakásban, ami egyedi fűtéses és parkettás. Erre a lakásra mi elég sokat invesztáltunk, hiszen minden szándékunk az volt, hogy megvásároljuk. Másfél méter magasságig csempéztettük végig azokat a helyiségeket, amik csempézésre alkalmasak, így a konyha, fürdőszoba, linóleumot rakattunk, redőnyt szereltettünk, kábeltévét vezettettünk be, telefont. Az egyik faházat átalakíttattuk úgy, hogy télre is alkalmas legyen, tehát betonoztattunk, vakoltattunk, padlást építtetünk, hogy a 70 × 70-es kis spájzunk, ami jelen pillanatban van, kicsinek minősült, hogy azt tudjuk használni. A lakásunkra mindig gondot fordítottunk, és azt hittük, hogy ott fogjuk leélni az életünket, és minden szándékunk az volt, hogy megvásároljuk. Édesanyám szinte könyörgött Kámán úrnak, hogy miután soha senki nem járt abban az ingatlanban, legalább egy órát szánjon rá és nézze meg, hogy hol van ott az állítólagos életveszély, de Kámán úr hajthatatlan maradt. Azt mondta, visszautasították a beadványát? Visszautasították. Akkor kérem, ez van. Odamennek lakni, ahova én mondom. Édesanyám sírva jött ki Kámán úr irodájából és utunk egyenest a Zala szerkesztőségébe vezetett. A sajtó volt az első, aki eljött és vette a fáradságot, hogy megnézze a lakásunkat. Igaz, a cikk, amit annak szántunk, hogy felhívja a polgármester úr figyelmét, hiszen névleg a cikkben, ha valaki olvasta a július 20-ai cikket, egyetlenegy hatóság nem lett név szerint megemlítve, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy hoppá, itt nekem egy tartozásom van, és ennek az ügynek utána kéne járni, de sajnos nem ez történt. Július 27-én kézhez kaptuk polgármester úr kiürítő határozatát, melyben kötelezett bennünket, hogy július 31-éig foglaljuk el ideiglenes jelleggel a Rózsa u. 13. szám alatti, VI. emeleti lakást. Én másnap azonnal kerestem a polgármester urat telefonon, még aznap dolgozott, sajnos nem sikerült elérnem. A titkárnője annyiban tudott segíteni, hogy az Egészségügyi Osztályon keressük az illetékes munkatársat. Édesanyámmal elmentünk. Dömötör úr nagyon készségesen és úgy bánt velünk, ahogy az egy köztisztviselőtől elvárható. Segítséget próbált nyújtani, mondta, hogy beadványunkban legelőször is meg kell fellebbeznünk, és ebben a beadványban kérjünk szakaszos bontást. Egyébként olyan tájékoztatást kapott ő a Polgármesteri Hivataltól, hogy amennyiben üres lakás lesz a belvárosban, azt a lakást kapjuk. Ezt elég kétkedve fogadtuk, hiszen az önkormányzat legjobb tudomásunk szerint elővásárlási jogot akar a belvárosi ingatlanokra bejegyeztetni, tehát az az állítólagos ígéret elég nonszensz. Én azt is mondtam, hogy statikust hivatok. Ha a statikus azt mondja, hogy legyen egy szakvélemény, aki valóban látja, és azt mondja, hogy életveszélyes a lakásunk, akkor egy állandó, normális lakásért harcolok, ha nem, akkor a végsőkig elmegyünk, hogy az igazunkat bebizonyítsuk. Július 31-én egy statikus végre megnézte a lakásunkat, és bizonyítva érezzük igazunkat, hogy a lakott részek területén semmilyen életveszély a Magyar u. 76-ban nincs. Az épület tulajdonosa, illetve kezelője részéről elég nagy szándékosság is fellelhető ebben az egészben, hiszen az északi utcafronti 3 éve nincs csatorna, közvetlen az épületre folyik a víz, így az se lett volna csoda, ha ….. tönkremegy, de az duplafal, és a mai napig annak a falnak még mindig nincs semmi baja és nem akar kidűlni. Az épület első része, amin az életveszély esetleg fennáll, jelenleg lakatlan, a bérlő, miután nagy összegű lakbértartozása volt, önként kiköltözött a lakásból. Tisztelt Közgyűlés! Szeretném ismertetni Önökkel az EMPIRE´99 Kft. 2000. július 31-én kelt statikai szakvéleményt. Statikai szakvélemény a Nagykanizsa, Magyar u. 76. alatti, 186/1 hrsz-ú lakóépületre. Szakértői feladat. A meglévő önkormányzati tulajdonban lévő épület statikai állapotának megállapítása a bérlő Varga Gyuláné kérésére. Szakértői módszer: 2.1. helyszín megtekintése, vizsgálódás, 2.2. felmérés, adatrögzítés, 2.3. műszaki elemzés. 3. szakértői megállapítások. A szemlén részt vett Varga Gyuláné bérlő. A helyszíni szemlén megállapítást nyert: az épület Magyar utcai fala a járdarész kialakítása, a tető, valamint lefolyórendszer hibájából adódóan megsüllyedt. Az épület sarkai jellegzetes süllyedésre utaló repedés van. Mivel az alap megmozdult és a falazat is rossz állapotban van az állandó beázások miatt, így az épület ezen része életveszélyes. Az épület ezen része jelenleg is lakatlan. Az épület második szekciójának elemzése. A hagyományos, téglaszerkezetű falazaton semmilyen statikai hibából származó repedés nem látható. Az épület belső felében a falazati vakolat hibátlan, nincs rajta látható repedés. A fafödém és a falazat találkozásánál a vakolaton hajszálrepedések láthatók, de ezek a repedések a vakolat hibájából, nem pedig az épület mozgásából adódtak, nem tágultak tovább, megállt a repedés. A födém alsó síkján egyetlen helyiségben sem láttam repedést. A falazat külső oldalán, a déli falon a bádogozás hibájából a vakolat lejött, de alatta a falazat sértetlen. A külső homlokzati vakolat sorozatos elázások ellenére is javítható. A falazaton semmilyen mozgásra utaló jel nincs. A födém megvizsgálása során megállapítottam, hogy a födém eddig nem ázott el, jó állapotban van. Repedés sem alulról, sem felülről nem látható. … a korához képest nagyon jó állapotban, teherviselésre alkalmas, nem károsodott. A lécezés, a tető meg van görbülve, így ennek a cseréje szükséges. Az épület cserepezése … tehát és talap tönkremenetele lehetősége. Épület hátsó lakott része jelenlegi állapotának megfelelő statikailag, állítom, lakható. A tetőcserepezés, a lécezés és bádogozás javítása szükséges a szerkezet tönkremenetelének elkerülése végett. Az épület a kialakításánál fogva szakaszosan bontható, így az utcai rész hibái miatt a hátsórész lebontása nem szükséges. Tisztelt Közgyűlés! Azt hiszem, hogy minden igazunkat alátámasztja ez a statikai szakvélemény, egyébként fotókkal ellátva lakásról, külső részről, a tetőről, és legnagyobb döbbenet, ugye nem utolsó sorban, hogy egy állítólag életveszélyes ház mellett ugye több milliós kocsik parkolnak. Tehát annyira áll fönn az életveszély, hogy valaki akár a 4 milliós kocsiját is odameri tenni. És ez kép mindennap délben megismétlődik, miután vendéglátó egység van mellettünk. Tisztelt Közgyűlés! A szomszéd bérlő, Baranyai Teréz is megbízott, hogy az ő érdekeit is képviseljem. Ő nagyon sokáig abban a hiszemben volt, hiszen az IKI neki azt mondta, hogy a lakása életveszélyes. Ő többször bent is járt az IKI-nél lakástémában. A saját költségén - analfabéta cigányasszonyról van szó, aki a családjával, a lányával, annak élettársával és két kiskorú gyerekével él itt - ez a család saját erőből a kamráját átalakította fürdőszobává. Az ideiglenes lakást, amit részükre ki akarnak utalni, nem hajlandó figyelembe venni, hogy ők ezt rááldozták, és komfortnélküli lakást akarnak számukra biztosítani. A gyerekeik több esetben pályáztak szociális bérlakásra, az illető bérlő rokkantnyugdíjas, agyepilepsziája, agyér elmeszedése és epilepszia, agyér elmeszesedés, asztmája és egyéb betegsége, tehát asztmája van. Ők azt a lakást, amit megláttak, számukra nem tudják elfogadni, és az a lakás még rosszabb volt, mint a saját lakásuk, amit fölajánlottak. És a beadványukban ők is azt kérték, hogy maradhassanak, hiszen az életveszély nem áll fönn. Nekik azt mondták, hogyha valaki fölmegy a tetőre, akkor le fog szakadni a mennyezet. Hát én is fölmentem arra a tetőre, hát az én sulyom az nem annyira pehelysúly, rajtam kívül még ketten voltunk a tetőn, de még vakolat se esett le, tehát ott semmilyen probléma nincs. Tisztelt Közgyűlés! Én tudom, hogy nagyon nehéz egy tévedést belátni, és valakinek azt mondani, hogy hibáztunk, de itt emberekről van szó, nem papírról, emberek sorsáról, és jó lenne, hogyha ez az ügy egyszer és mindenkorra rendeződne. Június 13-ától összeszorult gyomorral vagyunk és minden egyes kapucsörrenésre azt várjuk, hogy esetleg megjelenik a hatóság és kilakoltat bennünket. Mi is szeretnénk békében élni, és szeretnénk, ha ott lakhatnánk a helyünkön, és végre igazságot hozna ez a közgyűlés. Kérjük, hogy a közgyűlés hozzon határozatot a szakaszos bontásról, járjon el Zalaegerszeg építési hatóságánál a bontási határozat megváltoztatásában, és végre tegye lehetővé, hogy megvásároljuk a bérlakásunkat. Köszönöm szépen.

  Tüttő István: Az IKI vezetőjét kérem, hogy néhány szóban őt is azért mondja el, mert a két fél.

  Kámán László: Én nem akarom a Horváth és Társa szakértői véleményét fölolvasni, én csak az összegzést akarom. Én nem vagyok statikus, nem tudom megállapítani, hogy kinek van igaza. Az épület minden szerkezete olyan mértékben elöregedett, és épületről beszélek, nem lakásról. A Horváth és Társa a megbízást az épület három lakására kapta. Az épület minden szerkezete olyan mértékben elöregedett, lepusztult, hogy az épület összeomlása bármikor bekövetkezhet. Az épület felújítása gazdaságtalan, meghaladná az új épület építési költségeit. A födém és tetőszerkezetekre, az alapok állapotára és a teherhordó falazatokra hasonló véleménnyel van. Ez alapján a szakértői vélemény alapján és az Ingatlankezelési Intézmény szakemberinek a véleménye alapján indította az Ingatlankezelési Intézmény a bontási eljárást, ami minden fórumon keresztül végig ment, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bontási eljárást kiadta végül is. Mi utána teendő? Utána a bérlőnek és a bérbeadónak nincs az a lehetősége, hogy itt mérlegeljen dolgokat, hanem a kiürítést azonnali hatállyal el kell végezni. Tehát a bérlő nem mondhatja meg, hogy ő hová költözik. Ő beköltözik valahová, ahonnan majd a jelenlegi belvárosi lakásának megfelelően a későbbiekben elhelyezést kap máshol. Ezért ajánlottuk föl a Vargáéknak a Rózsa 13-ban lévő kétszobás összkomfortos lakást, ami minden paraméterében, csak városi elhelyezésében nem passzol a jelenlegi lakott lakáshoz, többi minden paraméterében ennél jobb. És a Baranyaiéknak pedig a Dózsa 73-at ajánlottuk föl, amely nagyobb négyzetméter, az igaz, hogy a WC-re ki kellett volna járni, pár métert kellett volna megtenniük. Utána - még egyszer hangsúlyozom - az önkormányzat, amikor ideiglenesen elhelyezte őket, a lakástörvénynek megfelelően a végleges elhelyezésükről megfelelő lakás biztosításakor rendelkezhetett volna. Én úgy gondolom, hogy a bérleti jogviszony, ami az Ingatlankezelési Intézménynek a Vargáékkal van, nem teszi azt lehetővé, hogy ezt a hatósági eljárást ők megkifogásolják, mivel hogy önkormányzati tulajdonra a bérlőnek gyakorlatilag nincs joga azt mondani, hogy ez nem igaz. Ettől függetlenül lehet, hogy igazuk van. Tételezzük föl, hogy igazuk van. Hogyan lehet egy olyan épületet elbontani és olyan épületben közel 180 m2–ből 120 m2-t elbontani, hogy megmaradjon körülbelül 70 m2? Én úgy gondolom, hogy ehhez megint statikus kell, mivel hogy a főépület épült először, utána toldalékként épült hozzá a Vargáék és Baranyaiék a lakása, statikusnak kellene megmondani, hogy ezek, tehát a főépület és akár a Baranyaiék lakása elbontható-e, és ha ott marad a Vargáék lakása, akkor ezt hogyan használható. Én erre nem tudok választ adni, egy statikust kellene megkérdezni.

  Dr. Tuboly Marianna: Varga Gyuláné ügyfél leánya ismertetett nagyon sok iratot, de Közigazgatási Hivatalának fellebbezésre adott válaszát csak részben ismertette. Nevezetesen azt a részét, hogy bérlői jogviszony nem jelent fellebbezési joggal járó ügyféli pozíciót. Szeretném ismertetni a levélnek a második bekezdését, ami úgy szól, hogy egyébként a bontási engedély kiadásának nem feltétele az adott épület rossz állaga, vagy életveszélyessége. A vonatkozó jogszabály értelmében a bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóságnak csak azt kell vizsgálnia, hogy tervezett bontási munka kielégíti-e a biztonsági, környezetvédelmi, műszaki és egyéb szakhatósági követelményeket. Továbbá, hogy az építmény nem áll-e védettség alatt. De tulajdonképpen most, és azért is vagyunk nyílt ülésen, mert nem egy szociális problémával állunk szemben, hanem egy tulajdonosi ügyről van szó, hogy van egy önkormányzati tulajdonú épület, amelynek során mely gazdaságosabb az önkormányzat számára, a lakót új, megfelelő lakásba költöztetni, vagy hát egyéb nem rossz állagú lakásba költöztetni és az épületet elbontja, egyébként hasznosítja, vagy pedig sokkal nagyobb ráfordítással felújítja ezt az épületet. Tehát tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy az önkormányzat képviselőtestülete két szakvéleményt felülbírálva eldöntse, hogy melyik szakvélemény az igaz, hanem, hogy egy olyan tulajdonosi döntést hozzon, ami az IKI-re az Ingatlankezelő Intézményre vonatkozóan kötelező jelleggel kijelöli, hogy mi legyen az épület sorsa, hiszen az ott lakó bérlőknek az elhelyezése mindenképpen biztosított, és tulajdonképpen a bérlőnek nem ahhoz van joga, hogy az x utcában az y szám alatt lakjon, ha nem, hogy részére egy megfelelő bérlakás legyen biztosítva. Ez az önkormányzatnak a kötelező feladat az ügyben.

  Dr. Horváth György: Én a tanulsággal próbálom kezdeni. Ugyanis a lakóház első része az olyan állapotban van, amelyről hát ház jelleget nem szabad mondani. Hogy hogyan juthatott idáig, ez a probléma. Nyilván az IKI-nek vagy elődjének nem volt arra pénze, hogy Nagykanizsán minden lakást úgy tegyen rendbe, vagy minden házat, erre nem volt pénze. De arra igenis a lakóknak is kellett volna igényük lenni, nem Vargáékról van szó, hogy egy csatornát odategyenek, hogy a parkettet ne tüzeljék el, hogy szellőztessenek. Tudom, mert jártam a lakásokban, és ott egy felemás helyzet van. És, hogy néz ki az, ha a házat úgy szakaszokra bontják, hogy az elejeét meg a harmadik részét. Mi lesz a tűzfalakkal? Hát, hogy néz az ki, mondjuk a Magyar utca az elég forgalmas utca, hát a 74-es főútnak számít. Azt hiszem, hogy ezekre a későbbiekben jobban oda kell figyelni, mindegy, hogy hogyan döntünk, nem döntésről szólok én, hanem a magáról a tényről, hogy ilyen eset előfordulhat, és igenis nem kérjük idejében számon azokat, akik a minimális lakás rendben tartási kötelezettségüket elmulasztják. Aki elmulasztotta, elköltözött onnan, most Vargáék vagy isszák e levét, vagy nem és ez elég szomorú így.

  Gyalókai Zoltán: Jegyzőnőhöz szeretnék egy kérdést föltenni, mind a két döntést feltételezve. Egyáltalán van-e a városnak, illetve a közgyűlésnek olyan joga, hogy ezt bontási elindított ügymenetet, vagy már egerszegi határozatot semmissé nyilvánítsa, mert szerintem nincs? Tulajdonképpen a közgyűlés tagjait erről kéne felvilágosítani, illetve mi van akkor, ha ténylegesen elrendeljük a kényszerbontást, és hát szerintem a kényszer kilakoltatás tartozik hozzá.

  Dr. Tuboly Marianna: A zalaegerszegi építéshatóságnak a határozata, ahogy Ön mondta, jogerős és végrehajtható. Elképzelhető, hogy lenne mód egy felújítási kérelemmel ezt hatálytalanítani, tehát az életveszélyességnek a megszüntetésének más módja is van. De azt egy új eljárásban kellene kérni. Gyakorlatilag azt, hogy egy épület életveszélyes, azt nem csak bontással lehet megszüntetni, hanem felújítással. A Kámán úr által ismertetett szakvéleményből azonban kiderült, hogy a felújítás vetekszik, illetve többe kerül, mint egy új épület megépítése.

  Dr. Baranyi Enikő: Magam részéről nagyon szomorú szívvel hallgattam végig ezt a történetet. Tehát, akkor azt lehet mondani, hogy egy három részből álló épület, régi épület komplexum egy része a tulajdonosi ráköltés hiányában életveszélyessé vált. Én ezzel ezt értelmeztem. Ennek esetnek az elmondása kapcsán rögtön a Nagyrác utcai iskola is az eszembe jutott, érdemes megnézni, hogy egy lakatlan épület ugyan mivé válik.

  Tüttő István: A laktanyákat is meg lehet nézni.

  Dr. Baranyi Enikő: A laktanyákat is, de mondjuk egy ideig nem volt a mi tulajdonunkban, de az a döntés, hogy az iskola üresen álljon, az egy közgyűlési akarat és elhatározás volt, megítélésem szerint, nem mondom azt, hogy jó döntés volt. A hasznosítás azóta is késlekedik, talán most lesz kiút. Tehát én úgy értelmezem, hogy most a közgyűlésnek, mint tulajdonosnak azt az akaratát kell kinyilvánítani, hogy ez az egész telekre szüksége van. Más formában akarja hasznosítani, és nem kíván az utcai részre rákölteni. Nem vagyok gazdasági szakember, nem vagyok építési kivitelező. Feltételezem azonban, hogy az a statikai vizsgálat, ami a Varga Gyuláné, illetve a Baranyai Teréz lakásában történt, azt is egy szakértő adta ki. Tehát gyakorlatilag ott életveszély nem áll fenn. Megkérdezem akkor, melyik az idézőjelben vett gazdasági olcsóbb megoldás is, akár az életveszélyes épületnek egy lakás árát meghaladó felújítása, és egy lakásnak ilyen értelemben, oly formában történő kialakítása, ami egyben további két lakásnak a megspórolását is jelenti. És ugyanakkor lehet azt mondani, hogy egy jobb komfortfokozatú lakást adunk, de megkérdezem, bizonyosak vagyunk abban, hogy aki az életét egy udvari - mert úgy értelmezem, hogy ez egy udvari kertes rész - több évtizedig ott élte le, kérem szépen, nagyom komoly katalizátor szerepet vállalunk abban, hogy bizonyos visszafordíthatatlan események következzenek be az ott lakó öreg néni életében. Én szeretnék tehát arra apellálni, hogy egy lakásnak a lakhatóvá tétele, két lakásnak, hogy így mondjam a megspórolását is jelenti, hisz a két lakót ki kell költöztetni, és azon kívül egy ilyen döntésben azonban nem csak tárgyi és objektív szempontok vannak, hanem nagyon komoly emberi érzések, érzelmek is megjelennek, és ennek a döntésnek azt hiszem elsősorban a súlyát ez adja meg. Magam részéről tehát szeretném kérni, hogy az itt ülők mérlegeljék annak a lehetőségét is, hisz egy felújítással kapnánk egy plusz lakást. Kétségtelen, hogy egy ilyen jó helyen lévő telek értékesítésétől ugyanakkor elesik az önkormányzat, de nem ezt tekinteném a veszteségnek, hanem a nyereségnek, ha ez a két család ott maradhatna és esetleg az utcai részbe be lehetne valakit még költöztetni. Hisz lakás kérők sokasága van.

  Tüttő István: Annyit azért mindenképp figyelmükbe kívánok ajánlani, hogy dönteni lehet bárhogy, de egyet tudomásul kell venni, van az épületnek akármelyik szakértői véleményt is nézzük, egy jelentős része, amely több mint fele, amely mindkét szakértő véleménye szerint le kell, hogy, bontásra kell, hogy kerüljön. Mert a felújítás sok esetben nem megy másként, mert ehhez bontással kell kezdeni a felújítást. Itt gazdasági számítást is kellene végezni, ezt az IKI-nek kell elvégezni, amennyiben a döntés úgy születne meg, hogy részleges bontás. A részleges bontásnak azonban rendkívül nehéz időszak következik, hiszen most nem a jó idő fele megyünk már, hanem éppen a rossz idő fele. Tehát áthidalni, nem vagyok benne biztos, hogy olcsóbban lehet a kérdést, mint hogyha három lakást oldunk meg helyette. Azt el lehet rendelni, hogy ennek a befolyt összegét, ezen három lakásnak a biztosítására, vagy valamilyen formájú pótlására kell fordítani.

  Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm Dr. Baranyi Enikő képviselő asszonynak valóban az emberséges, itt nem a szívre meg az egyéb humán, meg a tisztességhez hozzátartozik, amit ő elmondott. Mielőtt én a véleményemet kifejteném, mivel, hogy 50 éve ismerem ezt a házat. Én gyerekkorom óta bejárója voltam, a barátaim éltek ott, élnek is ott, engedjék meg ezt a személyes elfogultságot, hogy elmondjam a véleményem és az ott tapasztaltakat. Kérdésem volna az igazgató úrhoz, az IKI igazgatójához, hogy ott a háznak, ami új IKI-hez tartozik a hátsó része magántulajdon? Mert még ott laknak. Igen. Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Én úgy érzem, és én nem akarok itt az érzelmekre hatni, hanem az igazsághoz tartozik, ahogy említettem pár másodperccel ezelőtt, ismerem. Az a lakás, ne vegyék itt túlzásnak, amiben a Vargáék, és a Varga néni, aki 50 éve 48-50 éve lakik, hogy mondhatom nagyon jó pogácsát tudott Varga néni sütni, az beteges, a lánya nagyon szerényen nem említette meg, és nem hivatkozott az édesanyjára, a körülményei olyan, hogy azt mondta, ő ragaszkodik. Azt mondta, hogy őt onnét csak a temetőbe fogják kivinni. Nem akarok hatni senkire. Abban a lakásban én is ellaknák, mint Bicsák Miklós. Annak a lakásnak az állapota olyan kérem szépen, hogyha valóban az önkormányzat odafigyelt volna évekkel ezelőtt, akkor az az utcai homlokzati rész a Magyar utca felől közvetlen a Pálma vendéglő mellett nem került volna oda, amilyen állapotban van jelenleg. Valóban olyan emberek lakták, akik nem törődtek, és nem a jó gazda módjával ápolták, gondozták a saját, illetve bérleményüket, hogy a csatornára vagy egyéb, hát ők ilyen felfogásúak voltak. De akkor kérdezem én, miért szenvedjen az az ember a hatóságoknak a megjárt tortúrájával, hogy igenis ki kell onnét hurcolkodni. És ezt alátámasztja a két szakvélemény. Nem, mint szakértő, de mint magánember is kőműves mestereket, akik máma emeletes házakat építenek, személy szerint egy pohár sör mellett a Pálma vendéglőben megbeszéltük, hogy mondjátok el a magán véleményeteket. Azt mondták. Miklós ebben a házban még lehet lakni. Olyan emberek, akik ma is még építenek több emeletes családi házat, és komoly vállalkozásaik vannak. Én azt kérném a tisztelt közgyűléstől tisztelettel, és valóban kompromisszumos segítséggel oldjuk meg ennek a családnak, illetve ahogy elmondta itt a Varga néni lánya, és felkérte a szomszéd és felhatalmazta, higgyék el, az a család is, aki ott lakik a szomszédságukban, a körülménynek megfelelően tudnak ott élni, és ragaszkodnak ahhoz a környezethez, amiben él a két kiskorú, illetve hát az idős, beteges nagymamával. Én nagyon szeretném, hogy a város most úgy állna ehhez kérdéshez, ezt tisztelettel jegyzőnőnktől is kérném, hogy hatósági rendelkezéseket, egyéb lehetőségeket úgy figyelembe venni, hogy ez egy olyan megoldás legyen, hogy ez a család ezt a házat, ha szándékozik megvásárolni, itt semmi spekuláció, hogy a család utána azt a telket utána eladja, vagy ehhez hasonló. De valami olyan megoldást, hogy ezeket a lehetőségeket több évtizedes ott létük, ott laktak egyéb, vegye figyelembe, mert ők, én kérem a képviselőtársaimat, Horváth képviselőtársamnak a területe, látogassuk meg. Én nagyon szívesen, nem vagyok felhatalmazva, bármelyiküket beviszem, és beengednek bennünket, nézzük meg a lakást. Én a segítséget kérem, és gondoljuk át, hogy milyen lehetőséggel lehetne, mert meg lehet oldani. Biztos, hogy a szakemberek is ebben partnerek lesznek.

  Dr. Gögős Péter: Azt hiszem, nem tisztünk, hogy itt a két szakértői vélemény bármelyikét is győztesnek kiáltsuk ki. Valószínű, hogyha bírósági ügy lenne a dologból, akkor a bíróság egy harmadik független vélemény alapján döntene. Nem is az az érdekes, nem a statikai vélemények döntik el az épület sorsát, hanem az, hogy a tulajdonosnak mi a célja ezzel, hogy van-e valami egyéb célja. Ezt szeretném megkérdezni, mielőtt a döntésbe belevisznek bennünket, illetve részei leszünk. Van-e valakinek tudomása arról, esetleg valami konkrét más cél van ezzel az épülettel, netán valami egyéb üzleti érdek fűzi bármelyik felet is ehhez? Polgármester úr, várom a választ.

  Tüttő István: Nekem nincs tudomásom olyanról, hogy valaki erre ajánlatot tett volna. Nem tudom, hogy az irodának van-e?

  Dr. Baranyi Enikő: Nem ismerem a helyszínt részleteiben, konkrét kérdésem lenne. Van-e a telek iránt érdeklődő?

  Tüttő István: Erről volt szó. Azt kérdeztem, hogy van-e érdeklődő? Nincs telek egyáltalán. Nincsen ilyen érdeklődő. Hát az biztos, hogy lenne, ha meghirdetnénk, de érdeklődőről nem tudok.

  Böröcz Zoltán: Most egy picit el vagyok bizonytalanodva, mert amit a hölgy itt előadott, és valóban vannak lakrészek, vagy lakások, amit kiutalunk, abban az állapotban, hogy a bontási kényszer fennállna. És ez oly mértékben elbizonytalanított, hogy szembe jutott, hogy ez nem az egyetlen hely lehet Nagykanizsa városba, ahol az IKI tulajdonában lévő lakásban lassan lakhatatlan körülmények jönnek létre, hogy a házak olyan állapotba kerülnek, amik feltétlen felújítási igénnyel fognak fellépni. Na most, hogyha rendszert csinálunk abból, és én úgy látom, hogy ez a rendszer eddig működik, hogy minden egyes esetben ezt a felújítási felelősséget igazából elhárítjuk, az olcsóbb megoldást választjuk - gyakorlatilag az olcsóbb megoldás lássuk be az, hogyha lebontásra ítéljük, a telket értékesítjük és az értékesítésből tömbházban, vagy bármilyen helyen veszünk másik lakást, vagy bármi másra fordítjuk az ellenértéket. Olcsóbb megoldás, de hosszútávon biztosan tartható-e? Nem kellene azon elgondolkodni, lehet, hogy csak példa rá ez az ügy, hogy adott esetben ez a telek is lehet, hogy alkalmas arra, hogy nem értékesítve, hanem azokat a lakhatatlan részeket lebontva, egy jó tervezővel megterveztetve, akár egy hosszú udvarban, akár egy sorház jelleggel, létrehozzuk azokat a lakásokat, amiket egyébként egy lakáskoncepcióban mi tárgyaltunk, és a város különböző pontjára ki is jelöltünk vele hely területeket. Nem rég bizottsági szakaszban volt ez az ügy. Én elképzelhetőnek tartom, hogy bizony igen a bontást vállaljuk azoknak a részeknek, ami. És egy olyan tervet csináltatunk, egy olyan tervet, aminek az a lényege, hogy a meglévő és egészséges lakrészekhez pedig kapcsolódjon az, amit mi Nagykanizsa város fogunk építtetni. Hiszen nem tudjuk megúszni, hogy szociális bérlakásokat építsünk, egyáltalán bérlakásokat hozzunk létre. Én azt mondom, ha ez járható út, akkor ebben az esetben mindenki számára megoldást jelent. Hiszen, ha mindig eladjuk minden esetben, akkor előbb-utóbb tényleg telek nélkül marad abszolút a város. Tehát lehetőségünk sem lesz ilyenfajta gondolkodást elindítani. Én ezt az alternatívát javaslom. Biztosan megnyugtató lenne annak a számára, aki ott lakik. Nekünk valószínűleg pénzbe kerülne. De én azt hiszem minden lakás felépítése és felújítása pénzbe fog kerülni a jövőben is.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel?

  Tarnóczky Attila: Az első, amit szeretnék jelezni, hogy ebben a városban jó néhány életveszélyessé nyilvánított lakás van. Az a fajta eljárás, ami kibontakozni kezd, hogy ezeket a lakásokat a lakók kérésére, mondjuk az Eötvös téren, hogy kipucoljuk, és ott hagyjuk változatlan formában, általánosságban, megítélésem szerint nem járható, mert ez a város ellenére van. A város fejlődését akadályozza. A másik dolog, … azért a közgyűlést sem mutogatni, vagy az IKI-re mutogatni, mert hogy mennyi pénze van az IKI-nek a lakások felújítására, az így huszonhetünktől függ. Nagyon kellemes állapot, hogy 1 fő kiugrik és utána bejelentkezik másik 26, az sáros ebben az ügyben. A harmadik dolog, hogy a Böröcz képviselő úr által felvázolt megoldás számomra szimpatikus, de megjegyzem, hogy azért van itt egy alapvető kérdés, hogy az a lakás életveszélyes-e, vagy sem? És ezt mi most itt eldönteni nem fogjuk tudni. Kimondhatjuk, hogy nem életveszélyes, de akik kimondták, azok vállalják a felelősségét annak, hogy adott esetben összedől. Ezt egy harmadik független szakértő tudná eldönteni, mint a bírósági …, és akkor a feleknek az elfogultsága kizárható. Ezért is van ebben az előterjesztésben a bírósághoz való fordulás. Szerintem ez lenne a legmegnyugtatóbb megoldás, ha a bíróság kimondja, hogy ez az épület nem életveszélyes, az egy helyzet. Ha kimondja, hogy életveszélyes, az egy másik helyzet.

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is úgy érezte, hogy hatósági dologban nem tud dönteni. Két vélemény volt mi azt mondtuk, hogy ezt a két véleményt majd a bíróság eldönti, hogy melyik az igaz. Nekünk az volt a javaslatunk, hogy bírósághoz forduljunk.

  Tüttő István: Köszönöm, van-e még észrevétel? Úgy látom nincs, a vitát lezárom. A határozati javaslat úgy szól, hogy a közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője 1242-2/1999. és 1178/2000. számú azonnali végrehajtást elrendelő jogerős határozatai alapján Varga Gyuláné és Baranyai Teréz fellebbezését elutasítja és 48049-3/2000. és 48049-4/2000. számú I. fokú határozatokat helybenhagyja. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a bírósági végrehajtás elrendelése érdekében az eljárást indítsa meg. Ez a határozati javaslat. Tessék? De határozat módosító javaslata nem hangzott el senkinek, csak meditációja volt. Kérdezem, hogy módosító javaslata van-e konkrétan az ezzel kapcsolatban nyilatkozó uraknak?

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a határozati javaslatát módosításként, hogy bírósághoz fordulni, hogy a két vélemény között melyik az igaz és csak akkor a végrehajtást elrendelni.

  Böröcz Zoltán: Megpróbálom módosítási javaslatként megfogalmazni, valószínűleg nem sikerült, legfeljebb kérem jegyzőnőt, hogy majd segítsen, mert, nem biztos, hogy elsőre sikerül. Az én javaslatomnak a lényege az volt, pont utalva jegyzőnőnek a felszólalására, aminek a lényege az volt, hogy az életveszélynek az elhárítása nem csak bontással történhet, hanem egy új eljárásban történhet felújítással is. Én javaslom, hogy a határozatunkba, a módosított határozatba azt fogalmazzuk meg, hogy az életveszélyessé vélt részek felújítása, vagy rehabilitálásai ezt az önkormányzat vállalja, vagy vizsgálja meg, és ezzel kapcsolatban szükséges eljárást akkor indítsa el. Ez ennek a célja nem az, hogy mindenképp életveszélyessé nyilvánítsuk, hanem az a célja, hogy a használható rész megőrzésével terveztessük át, és építsünk szociális bérlakást, ha kell kettőt, hármat azon a lehetséges területen, ami nem életveszélyes. Ez lényege a módosítási javaslatomnak.

  Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy sem az előterjesztett határozat, sem amit az Egészségügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság fogalmazott meg, nem felel meg igazából az érdekeinknek, legalábbis a mostani ismeretünk alapján. Az Egészségügyi Bizottságé azért nem jó, mert nem tudjuk, hogy ki, miért fordulna és ki ellen bírósághoz. Tehát az nem is egészen végre hajható, én azt gondolom. Ez pedig nem arról szól. Ez a határozat pedig arról szól, hogy érvényt akarunk szerezni bírósági végrehajtás útján jogerős és végrehajtható határozatnak. Ezt sem támogatnám. Én azt javaslom, valóban, amit a Böröcz Zoltán mondott, azzal kiegészítve, hogy az első határozat az kellene, hogy legyen, a Közgyűlés felkéri a polgármester urat, szíveskedjen megvizsgálni annak lehetőségét, hogy mit lehet tenni egy jogerős és végrehajtható határozat megszüntetése érdekében, illetőleg, hogy többet az IKI-t zárójelben, az IKI-t nem bírságolják meg, mert nem hajtja végre a határozatban foglaltakat. Második pedig az, hogy az IKI készítessen azonnal egy harmadik szakértővel szakvéleményt. A szakvélemény alapján figyelembe véve, és itt kapcsolódik a Zoli javaslatához, tehát azokat a variációkat dolgozza ki, és soron kívül hozza be Gazdasági Bizottságra, én azt mondom, hogy bármikor soron kívül fölvesszük ezt napirendre, és utána nagy tisztelettel a Közgyűlést fogom kérni, hogy soron kívül a Közgyűlés szíveskedjen újra tárgyalni, mert ehhez végső soron a közgyűlésnek kell majd kimondani, hogy lesz pénz, plusz forrást biztosítunk-e az IKI-nek arra, hogy a lakásokat, vagy a lakások egy részét felújíthassa. De abban most állást foglalni ismeretek híján, hogy ezt igenis felújítsuk, vagy igenis lebontjuk és felújításnak a költségeit sem ismerjük, egy kicsit korainak tartom. Tehát én azt gondolom, ezek azok a lépések, amiket végre kellene hajtani, én azt hiszem, hogy ezt, ha igyekszünk, akkor szeptemberben visszakerülhet a közgyűlés elé, és október 1-jétől el lehet kezdeni azokat a munkákat, amelyek vagy ilyenek, vagy olyanok, de ez mindenképpen célra vezethetne.

  Törőcsik Pál: Egyik németországi utam alkalmával egy műemlék épület falára ki volt írva a következő felirat. “Nincs annál nagyobb és felemelőbb érzés, hogy ha egy épületet eredeti pompájában helyre állítasz, és alig kerül duplájában, mintha egy újat építettél volna.” Én humornak szántam ezt a megállapítást, hanem elgondolkodtatva kedves képviselőtársaimat arról, ha most a bent lakók számára a legkedvezőbb döntést is hozzuk meg, az önkormányzatnak a saját tulajdonával gazdálkodni kell, ilyen állapotban nem maradhat, ahogyan van. Teszem azt olyan döntés születik, mint Böröcz képviselőtársam is javasolta, hogy tervezzünk oda egy sorházat, vagy bármi mást. A bentlakók számára akkor sem biztosíték az, hogy felújítás és az építés alatt az általuk jelenleg használt lakrészben maradhatnának. Hiszen nem a gombhoz készítjük a kabátot, hanem akkor új épületet akarnánk építeni és figyelembe véve, hogy a helyhez és a környékhez ragaszkodik a bent élő, hiszen oda fűzik érzelmi kötődések, teljes mértékben megértjük, csak nem tudjuk annak elejét venni, hogy ez a kiköltözést erre az időre mindenképpen meg kellene oldani, illetve vállalni kellene. Ez csak egy feltételezés, de ez ugyanúgy benne van a lehetőségek között. A másik és végül a legfontosabb, amit kérdezni szeretnék, hogy van most két ellentétes szakértői vélemény, és ha közben például bárkivel történik egy baleset, mondjuk mind a két szakértő által életveszélyessé nyilvánított épületrészben, kérdezem a kedves képviselőtársaimat, akkor annak a felelősségét ki vállalja? Mivel jár ez? Mert azért ezt is föl kell tenni. Mert az együttérzés és a jó indulat, és a jó szándék, az az egyik része a dolognak, a felelősség kérdése pedig a másik. Azt úgy érzem, ha ebben felelősséggel akarunk dönteni, akkor ezt részét is meg kell vizsgálni.

  Tüttő István: Hát olyan lehetőség is van, hogy le kell bontani azt a részt, ami életveszélyessé van nyilvánítva. Meg kell vizsgálni azt a javaslatot, ami a szakértői véleményben van, hogy szakaszos bontás. A szakaszos bontás úgy is megvalósulhat, hogy csak az első szakasz bontására kerül sor. És akkor eldönthetjük még, hogy megéri-e egy új épületrésszel eléje építkezni, amely az önkormányzat bérlakás igényeit elégítené ki vagy végleg azt mondjuk, hogy az a telek azzal a két lakással megmarad ott, ahol van, és úgy alakítani ki az elejét, hogy a lebontásra szoruló részt nem fogjuk felújítani, ezeket a verziókat is meg lehetne vizsgálni. Mert az biztos, hogy olcsóbb lenne lebontani azt a részt, ami életveszélyes, és olyan megerősítő, illetve homlokzat kialakító munkát lehet végezni, amellyel a még megmaradó lakások esztétikailag is megfelelnek az elvárásoknak. Ez már alternatíva, de mindenképp eleget tesz annak eljárásnak, amit a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője határozott, a lebontás. Ugye itt megint egy jogi kérdés van, hogy a lebontás az egész épületre vonatkozik, vagy pedig részleges lebontásban is kiegyezne. Ezeket szintén meg kell vizsgálni. A veszélyt mindenképp meg kell szüntetni.

  Kiss László: Azt hiszem, itt az alapvető kérdés az, hogy az épület életveszélyes-e vagy sem. Ebből a szempontból ennek az eldöntésére a legépkézlábabb javaslat, ami itt elhangzott Fodor képviselőtársam javaslata volt. Én azt hiszem, azt kénbe támogatnunk. Én annyival egészíteném ki, hogy ez a harmadik szakvélemény egy olyan statikus szakvéleménye legyen, aki szerepel az Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben, amely későbbi peres eljárás során az egész ügyet meggyorsíthatja, mert a bíró egyből el tudja fogadni a szakvéleményét.

  Dr. Tuboly Marianna: Kiss képviselő úr indítványa megegyezik a Fodor úr indítványának taralmával. A kettőjükhöz szeretnék szólni, hogy ugyanakkor dönteni kellene a fellebbezés ügyében is. Tehát, hogy erre most pontot tegyünk, mert akkor lehet az I. fokú építéshatóságnál intézkedni. Tehát megszüntetni a bontási határozatot azzal, hogy az életveszély elhárítása más módon kerül megvalósításra. Egyben dönteni lehet a fellebbezés elfogadásáról, aminek következtében a végrehajtási eljárást nem kell megindítani. Tehát így együtt lehet az összes ügyről dönteni, egy határozattal.

  Tüttő István: Így van. Egyet ne felejtsünk precedens értékű lesz. Mindkét szakértő ezt mondja egy részére. Nem lehet itt gatyázni, 120 m2-es rész életveszélyes. 70 nem. Hát most döntsük el, melyik a kockázatosabb. 120 m2 rész, mind a kettő kimondta, hogy életveszélyes.

  Törőcsik Pál: Ki vállalja a felelősséget?

  Tüttő István: Hát én biztos nem szavazom meg, a felelősséget nem vállalhatom azért, hogy 120 m2-re azt mondjuk, hogy majd valaki megnézi, hogy jó-e, vagy nem jó? Nem.

  Dr. Tuboly Marianna: Jelen pillanatban a felelősség a bentlakókat terheli, merthogy az önkormányzat mindent meg tett.

  Tüttő István: Azon a részen nincs lakó. 120 m2. ott nincs lakó.

  Dr. Tuboly Marianna: Hát egyébiránt ott nem laknak.

  Tüttő István: Na jó, de könyörgöm, elöl van az életveszélyes épületrész, ott megyek el, én mint életveszély nélküli részben lakó, és rám dől, akkor mi a helyzet?

  Dr. Tuboly Marianna: De ő is ki lesz költöztetve onnét. … az is az ő felelőssége.

  Törőcsik Pál: Azután mondjuk egy életbiztosító, vagy bármi ki fizet?

  Tüttő István: Hát azt tudom, hogy kifizet, aki eldöntötte, hát a közgyűlés. Én azt javaslom, hogy az életveszély megszüntetéséhez azonnal hozzá kell kezdeni. Ez az IKI feladat, el kell dönteni, hogy bontással vagy egyéb megerősítéssel. A következő pedig az, amit itt Fodor úr és a Kiss úr javasoltak, meg Böröcz úr, és akkor utána megvizsgáljuk a kérdést. Ha megmenthető az a rész, akkor megmentjük, ha nem, akkor azt a részt lebontjuk, és Böröcz úr javaslata szerint egy olyan lakásépítési akcióba bevonjuk, amiben szociális bérlakás építhető ki.

  Dr. Baranyi Enikő: Nagy itt a félelem. Szeretném megkérdezni, hogy alá van-e dúcolva már, miután már tudjuk régóta, hogy életveszélyes? Van-e figyelmeztető tábla, hogy ott parkolni kocsival ne parkoljanak, kérdezném? Tehát ezek az alapvető elemi lépések, amelyeket feltételezek, hogy az első szakértői vélemény birtokában már azonnal megtettek. Aztán ez egy másik misét is megérne, hogy szakértői vélemény egy részéből azt éreztem kicsengni, hogy gyakorlatilag a tulajdonosék joggyakorlása nem volt helyes, hisz az épület állagában, a csatorna hiányában is komoly romlás és állagromlás következett be. A másik, a mostani hozzászólások alapján sajnálattal mondom, hogy szinte prognosztizálni lehet, hogy itt mindenki a bontást akarja. Azt is el tudnám képzelni, hogy akár azzal a feltétellel, hogy valaki megpályáztatni, felújítatja és a bontás helyett, hogy így mondjam az életveszélyt elhárítja, biztos vagyok benne, hogy kapnánk rá pályázót, aki ezt vállalná, a szakszerű felújítását, még akkor is, hogyha Németországban ki van téve, hogy kétszer annyiba kerül.

  Kiss László: Elnézést kérek, hogy már másodszor szólok hozzá a téma kapcsán, de polgármester úr által elmondottak egy kérdést indukáltak bennem, hogy miért nem szerepel az anyagban mondjuk az arány, amit a polgármester úr említett, hogy 120 m2 mondjuk életveszélyes, és 70 nem életveszélyes. Ez már ugyancsak egy könnyítés lett volna döntésünk meghozatalához. Úgy látom, hogy esetleg egy rajz, vagy egy fénykép, ami szakvéleményben szerepel, de mi nem tudom miért, milyen utón-módon nem kaptuk meg? Csak a szakmai bizottság kapta, meg az Egészségügyi Bizottság. Mi miért nem kaptuk ezt meg? Miért nem kerülhettünk itt ténylegesen döntési helyzetbe, mert most nem vagyunk abban. Javaslatom az, és kérem ezt megszavaztatni, napoljuk el a soros közgyűlésig ezt a témát. Addigra amilyen gyorsan lehet, meg kell csináltatni ezt a szakvéleményt, és akkor ténylegesen tudunk dönteni, információk birtokában. Mert így csak csepegtetett részinformációkkal, azt hiszem lehetetlenség a dolgot megnyugtatóan, és tényleg az igazságnak és valóságnak megfelelően eldönteni.

  Tüttő István: Köszönöm szépen a vitát lezárom. Arra most nem kívánok részletekben rá válaszolni, hogy miért nem kapták meg. Bár az IKI ismertetőiből tudom én is, hogy 120 m2-es rész, hát az előbb mondta el. A következőt javaslom. A határozati javaslatot, amit mi beterjesztettünk Kiss úr javaslatára azt megszavaztatnám, hogy azt napoljuk el egy hét, illetve a következő soros közgyűlésre. Magyarul azt a döntést, hogy elrendeljük a bontást. A második határozati javaslat pedig az lenne, amit én javasoltam. Az életveszély megszüntetését azonnal az IKI kezdje meg. Aládúcolás már van képviselőnő, tehát az megtörtént, csak azt, hogy tábla van-e azt nem tudom? Jó, hát az más kérdés persze. És az IKI a harmadik határozati javaslatban csak most felolvasnám, hogy lehetne-e ehhez véleményt mondani. Az IKI tegyen javaslatot a hasznosítás leggazdaságosabb módjára, tehát én ezt javasolnám. Hát ugye azt tette, de azért azt nem mérlegeltük, amit többen szóvá tettünk, hogy két lakást megmenthetünk vele, és ráadásul emberek életét nem kell megkeseríteni. Ilyen alapon ez a gazdasági számítás számomra is már egy más megítélést hoz, tehát nem biztos, hogy annyira veszteséges, ha egy kicsit többe is kerül. Egyben kényszerítve is leszünk arra, ha felújítást választjuk, hogy egy újabb bérlakással gazdagodunk. Segítünk egy családnak. Kérem akkor először a határozati javaslatról, Kiss László úr javaslata alapján napoljuk el. Ügyrendi gomb Röst János úr?

  Röst János: Ügyrendi igen. Legyenek kedvesek megkérdezni az IKI igazgatóját, hogy beszerezhető-e egy hét alatt a szakértői vélemény, mert lehet, hogy nem, mert akkor maga a döntés ilyen értelemben nem célszerű.

  Tüttő István: Akkor mindjárt föltenném a javaslatot. arról volt szó, hogy 29-én tartjuk a következő közgyűlésünket. Én azt javasolnám, hogy tegyük át szeptember 5-ére, és akkor az idő talán elegendő lesz. Így elegendő lesz?

  Kámán László: Igen.

  Tüttő István: Akkor ezt szavazzuk meg. Szeptember 5-én lesz a közgyűlés és ennek függvényében, mivel az IKI vezetője jelezte, hogy számára ez az idő már elegendő, akkor Kiss úr javaslata alapján elnapolnánk a határozati javaslatot, ami eredetileg szerepel. Kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A második határozati javaslat az életveszély megszüntetését azonnal meg kell kezdeni, az IKI a felelős. Életveszélyt meg kell szüntetni, ez csak. Hát ennek sok-sok. Sok lehetőség van erre. Az IKI a felelős. Kérem, szavazzunk. Hátha, egy IFA beleszalad…. jó, hogy ….és összedőlhet.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És a harmadik pedig, az IKI pedig következő soros közgyűlésig tegyen javaslatot a hasznosításra, és fogalmazhatnék úgy is, a felújításra vonatkozó előirányzatára, költségelőirányzatára is. Kérem, erről szavazzunk. Hát ugye ebbe azt is meg kell vizsgálni, hogy menthető-e úgy, hogy nem kell teljesen lebontani, csak ameddig szükséges, vagy teljesen és úgy újra, Jó?

  Kiss László: ……. (mikrofon nincs bekapcsolva, nem hallani.)

  Tüttő István: Na, jó, de az IKI csak úgy tudja ezeket véleményjavaslatait önteni, hogy a szakértői véleményt is kikéri, szóval úgy értjük akkor, így fogalmazva is. Kérem, szavazunk. Meg van.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Köszönjük szépen, reméljük, hogy kedvező változat lesz. Dr. Csákai úr ügyrendi.

  Dr. Csákai Iván: A következőkben ilyen viták elkerülésére felkérném az IKI vezetőjét, hogy dolgozzon ki a megmaradt lakásállományra egy kezelési koncepciót, amit a közgyűlés megtárgyal, elfogad, és abban rögzítetteknek megfelelően jár el következőkben.

  Tüttő István: Kérem, erről szavazunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Határidő? December 31., határidő.

   

  291/2000/(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Nagykanizsa, Magyar u. 76. szám alatti önkormányzati ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntést a következő soros üléséig elnapolja.
   2. Határidő: 2000. szeptember 5.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   3. felszólítja az Ingatlankezelési Intézményt, hogy az életveszélyt azonnal szüntesse meg.
   4. Határidő: 2000. augusztus 23.

    Felelős : Kámán László intézményvezető

   5. felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy egy harmadik – az Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szereplő – statikus szakértő véleményének ismeretében az épület felújítási költségirányzatát is tartalmazó hasznosítási javaslatot a következő soros ülésig terjessze a közgyűlés elé.
   6. Határidő: 2000. szeptember 5.

    Felelős : Tüttő István polgármester

   7. felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a még önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás-állományra vonatkozó kezelési javaslatot terjesszen a közgyűlés elé.

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  1. Javaslat a város számára kiemelten fontos személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló 4/2000.(II,17.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
  2. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

    

   Tüttő István: Megkérdem van-e kérdés? Kérem van-e észrevétel? Úgy látom nincsen. Kérem a rendeleti javaslatról a szavazatokat, minősített többség kell a szavazáshoz.

    

   A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazat a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

    

   38/2000.(VIII.24.) számú rendelet

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000.(VIII.24.) számú rendelete a többször módosított 4/2000.(II.17.) számú, a város számára kiemelten fontos személyek kedvezményes letelepedési támogatásáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

    

    

  3. Javaslat Lőrincz Lászlóné HUMÁN GESZ vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Jelen van Lőrinczné, akit tisztelettel köszöntök. Lőricz Lászlóné, a HUMÁN GESZ vezetője írásban kérte, hogy közalkalmazotti jogviszonyát ez év december 30-i hatállyal közös megegyezéssel szüntessük meg. Én azt hiszem a kérése, eddigi munkája alapján is méltányolandó a részünkről. Kérem szavazzunk róla.

    

   A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

    

   292/2000.(VIII.22.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Lőrincz Lászlóné HUMÁN GESZ vezetőnek köszönetét fejezi ki az intézményben végzett munkájáért és kérése szerint közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 2000. december 30. napján – öregségi nyugdíjba vonulása miatt – megszünteti és szeptember 1. naptól a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

   Határidő: 2000. augusztus 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  5. Javaslat Jézus Szíve Plébániahivatal támogatására (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

    

    

   Tüttő István: Én közben szót váltottam azokkal az urakkal, akik ebben az ügyben már több alkalommal felemelték szavukat. Szeretném jelezni, hogy a második határozati javaslattal kapcsolatban van egy eltérő kérés, tehát eltér a kérés. Nem a festést kéri támogatni a Plébániahivatal, azt korábban megtörtént, meg el is készült – de azt nem is támogattuk, csak kérés volt. Ők a következőt szeretnék. Emlékezünk rá, a fakosi iskolával kapcsolatban, ott van egy épület, amelyet senki nem használ, és az enyészet egyre jobban olyan állapotba hozza, hogy a végén a teljes lebontás válik szükségessé. A Római Katolikus Plébánia azzal a kéréssel fordult, hogy a fakosi iskolát, amelyet említettem, átkérné használatra csupán, a tulajdonjogot nem kéri, a felújítását vállalná, és egy megállapodást kötne az önkormányzattal, hogy ennek az épületnek egy értelmes, hasznos funkciót adna. Ez a kérés.

   Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel, mint keresztény ember is, én csak kérdezném, mert jogosan a Palinban is, a választókörzetemben, a palini templomba járó hívő emberek és én, mint az Alsótemplomhoz tartozó, lehet, hogy megint elfogultságom, azt kérdezném, hogy a tisztelt közgyűlést kiemelten Nagykanizsa városban csak a Felsőtemplomot. Személyes kötődésem van a Felsőtemplomhoz, maga a Fliszár plébános úrhoz is személyes barátságom van, valahogy igazságtalannak tartják a hívők, ezt tolmácsolnom kell a tisztelt közgyűlésnek, hogy a városban csak egy plébániát támogatunk, holott ott az Alsótemplom, sorolhatnám, nem akarok belemenni. Ők engem megkértek, hogy azért ezt említsem meg tisztelettel a közgyűlésnek, hogy azért a többi egyházra is, illetve plébániahivatalokra is ráférne a segítség.

   Tüttő István: Én nem vitázni akarok, de fel tudunk sorolni sok olyan ügyet, amikor segítettük például az evangélikust, de végül is az önkormányzat akkor foglalkozik ilyen kérdéssel, hogyha kéréssel fordulnak hozzá.

   Tarnóczky Attila: Szeretném tisztázni, amikor elém tették az előterjesztést, megkérdeztem, hogy ezt a kérést teljesítettük-e már. Azt állították, hogy nem. Ez egy özönvíz előtti kérés. Mert nem szeretnék abba az esetbe esni, hogy ami benyomás kezd kialakulni, hogy kétszer fizetünk egy kérésre. Szerintem nem ez a helyzet, hanem egy régi adósságunknak teszünk valamilyen mértékű eleget, amelyet a bizottságok már .. megtárgyaltak.

   Tüttő István: Annak idején ezt nem szavaztuk meg.

   Marton István: Abban a helyzetben vagyok, hogy a Kisfakos, illetve az az objektum az én választókörzetemben van, sőt abban a helyzetben is vagyok, hogy egyházi tulajdonba segítettem annak idején például a bagolai, akkor imaháznak kialakult épületet, ami ´98-ra már hála Isten templommá fejlődött. Én azért csodálkozom itt polgármester úr .. , mert úgy gondolom, hogy miután ennek már kialakult gyakorlata volt az elmúlt évtizedben, talán akik ebbe az ügybe beártották magukat jó szándékkal, nem ártott volna, ha esetleg engem is megkerestek, hiszen mint említettem volt a konkrét példa kapcsán, ennek már kialakult gyakorlata volt. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy vannak külsőkörös besegítők is, aminek én csak örülök, de talán mégis nem ártott volna, ha nekem is szólnak. Egyébként az ügyet támogatom, mert az az objektum ott 10 éve legalább üresen áll, és ha már nem adtuk el, mert nem volt rá jelentkező az előző közgyűlési ciklusban, akkor úgy gondolom, hogy ez a legnemesebb hasznosítás egyike lenne, ami szóba jöhet. Csak ezt a személyes kis megjegyzésemet kénytelen voltam megtenni.

   Tüttő István: Nem szelektíven válogattam, hanem megkerestek olyan személyek, akik – tehát nem én kezdeményeztem, hanem megkerestek.

   Dr. Fodor Csaba: Szeretném, hogy ha a hivatalból valaki pontosan megválaszolná, hogy adtunk-e mi a festésre pénzt vagy nem? Mert én úgy tudom, hogy igen, és az ténylegesen át is jött. Tehát e tekintetben a második határozati javaslat, amit a Gazdasági Bizottság valamikor régen tárgyalt, azt felejtsük el, akkor talán azt kérem, hogy amit a polgármester úr mondott, a kisfakosi volt iskolának a dolgát, azt pedig szeretném, ha most nem terjesztené elő, hanem visszahozná Gazdasági Bizottságra, mert elsősorban arról kell dönteni, hogy miként hasznosítjuk, és ha azt mondjuk, hogy 1. pont: átadjuk hasznosításra, milyen szerződés alapján, mennyi időre, milyen feltételekkel, és a 2. pont pedig majd akkor arról fog szólni, hogy ehhez mi most mennyi támogatást adunk, hogy azt rendbe hozzák. Tehát innentől én azt kérem polgármester úrtól, hogy ezt ne is terjessze elő, beszéljünk csak az 1. határozati javaslatról, és a 2., mint olyan, ne létezzen, mert az viszont, a kisfakosi iskolával kapcsolatos ügy nem volt a Gazdasági Bizottság előtt. Legalábbis én nem emlékszem. Ebben a ciklusban természetesen.

   Tüttő István: Én csupán ismertettem a megváltozott kérést és ezért én egyet is értek Fodor úrral, hogy most valóban ebben ne döntsünk, mert ahhoz, hogy ebben döntsünk, ahhoz valóban itt kell lenni a megállapodás-tervezetnek, amit majd a hivatal köt. A kettest eleve visszavonom, mert ugye arról nem kell döntenünk, a festésről. Az 1. pont az maradna. Szeptember 5-én ezt meg tudjuk tenni. Kérem, akkor az 1. határozati javaslatról döntünk, ez a DÉDÁSZ-szal való egyeztetés a közvilágítása a toronyórának.

    

   A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   293/2000.(VIII.22.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia toronyórájának megvilágítását a közvilágítási költségek terhére elfogadja.

   Felkéri a polgármestert, hogy a DÉDÁSZ-szal egyeztetve a toronyóra megvilágítást közvilágítási hálózatba illesztve alakítsák ki.

   Határidő: 2000. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Támogattuk, erre pedig visszatérünk a szeptember 5-ei közgyűlésen, a másodikra.

    

    

  7. Javaslat a Kanizsa TV Kft. eszközbeszerzéséhez kezességvállalásra (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Tisztelt Hölgyeim és Uraim egyetlen egy szóval kell kiegészíteni a korábbi határozatunkat, mert annak hiányában kezdeményezte újra az úgy nevezett hitelező. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Kérem, akkor szavazzunk róla. Lényeg az, hogy készfizetési kezességhez ragaszkodik, ennek a szónak a bent létéhez, lízing. Kérem, szavazzunk. Egyébként már döntöttünk régebben az ügyben.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  294/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Kanizsa TV Kft. és az ABN AMRO Eszközlízing 2000 RT. között a Kanizsa TV Kft. technikai berendezéseinek pótlása és bõvítése érdekében kötendõ bérleti szerzõdés biztosítékául készfizetési kezességet vállal 11.312.800 Ft összeg erejéig.
   2. Határidõ: 2000. augusztus 23.

    Felelõs : Tüttõ István polgármester

     

   3. a 231/2000.(VII.5.) számú határozatot hatályon kívül helyezi

   

   

  1. Javaslat a Közgyűlés 198/2000.(VI.06.) számú határozatának módosítására (írásban)

  Előadó: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Kérem, ha van az írásos anyaghoz kiegészítenivalója, tegye meg.

  Dr. Fodor Csaba: Módosítást … a hivatal a 2000. augusztus 31.-i határidőt, szeptember 30-ra szeretnénk módosítani, hogyha ez….

  Tüttő István: Tehát szeptember 30. Egyeztettük a Gazdasági Osztállyal. Hát ne hozzunk olyan határozatot, amit nem tudunk végrehajtani. Én a szeptember 30-at javaslom. Fogadjuk el.

  Birkner Zoltán: Elnézést kérek tisztelt közgyűlés, polgármester úr! Kérdezzük már meg, ez nem jelent olyan problémát, hogy teljesen fizetésképtelen ebben az esetben a Kanizsa Újság Kft. Közös Kft-nkről van szó, tehát ezért akarom megkérdezni. Én tudom, hogy a Beznicza Miklós úr mit fog mondani, szeptember 15-e után tud fizetni, mert akkor lesz olyan pozícióban. Ezt értem, csak mi van, ha innentől kezdve a Kanizsa Újságnak tulajdonképpen a működését lehetetlenné tesszük?

  Tüttő István: Át fogjuk hidalni, de valami határidőt akkor szabjunk, olyat, amit a Gazdasági osztály el tud fogadni. Jó? Kérem, kívánnak szólni?

  Budai István: Én úgy gondolom, hogy amikor … a 198/2000. határozatot meghoztuk, akkor is elhangzott az, hogy a korábbi évek veszteségrendezése olyan hátrányos helyzetbe hozza a Kft-t idén, amit esetleg fizetőképtelenség követ. Ezt Birkner úrnak mondom. Nekem most is az a véleményem, hogy oly módon nem szabadott volna lerendezni, azzal a feltétellel rendeztük le, és ezt tudom, ilyen elhangzott, hogy második félév során ezt a helyzetet tisztázzuk, helyrehozzuk. Nekem az a véleményem, itt az idő, rendezni kell. És én úgy gondolom, hogy azzal a törzstőke feltöltéssel, vagy emeléssel kapcsolatosan nem kellene most foglalkozni., mert az törvényi kötelessége a tulajdonosnak. Az egy természetes dolog, erre a költségvetésben mi a 2 millió Ft-ot biztosítottuk. …. megfogalmaztam a javaslatomat a szabályokra vonatkozóan, kérem ezt módosításként elfogadni. Én úgy fogalmaznám, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. 1999. évi mérlegében kimutatott 7.815 ezer Ft értékű vagyonhiányt pótbefizetéssel rendezi, melynek forrását a többlet adóbevételekben jelöli meg, de ez azonos Gazdasági Bizottság álláspontjával. A határidőt szeptember 15-ben határoznám én meg, mert igenis fizetőképtelenné válunk, hogyha itt szeptember 30-ig húzom az időt. Tehát ezt egy két héten belül – biztos a Kft. ügyvezetője is így gondolja - rendezni kellene, mert problémák lesznek. Ugyanez a probléma fog jelentkezni a I. számú Futball Klubnál a veszteségnek olyan … rendezése miatt, ahogy rendeztük. És nekem az a véleményem, hogy most az véleményem, hogy most ezt így kérem fogadja el a tisztelt közgyűlés.

  Beznicza Miklós: … szeretném mondani azt, hogy ez a pótbefizetés miatti többlet az évi kerete terhére megtörtént a Kanizsa Újságnak. Tehát, ami most megy, az nem pótbefizetés, mert annak a kerete terhére a módosítás megtörtént és az egész összeget átadtam, mind a 11 millió Ft-ot. Ez nem jelentetheti azt, hogy likviditási problémái nincsenek ennek a Kft-nek. Igenis, hogy vannak, meg lesznek, de Önök meghatározhatnak nekem szeptember 15-öt, de szeretném mondani, jelenleg egy fillér tegnapi nappal nem volt a kasszában, most annyi van, hogy a munkabéreket kifizetem. Szeptember 15-öt azért mondtam, mert szeptember 15-e után jön az adó. Jelenleg az összes hitelkeretet feléltük, bevételünk nincs. Meg lehet határozni bármilyen összeget, nem tudom teljesíteni. De az a pótbefizetés miatti dolog megtörtént a Kft. részére, mert mind a 11 millió Ft nála van. Én nem azt mondtam, hogy a 7.815.000 Ft-ot szeptember 30-án tudom odaadni. Folyamatosan tudok adni neki pénzt, de egyszerre a 8 milliót, mert akkor teljesen fizetés képtelenné válunk.

  Tüttő István: Zárt ülésen mondjuk ilyeneket, mert hátha nem fognak nekünk semmit sem fizetni.

  Budai István: A Beznicza úr hozzászólása késztetett a válaszra. Én szerintem nem rendeztük a ’99. évi …… vagyonhiányt, hanem a 2000. évi 11 millió Ft-ot adtuk oda. Meg, ha visszaemlékszel Miklós, akkor megpántlikáztuk, hogy mennyi működési célú, mennyi fejlesztési célú támogatást adunk. De akkor mondtam, hogy ez így nem lesz jó, és nem is jó, kérem szépen. Igenis a korábbi évek veszteségét, azt külön pótbefizetésként …rendelni, függetlenül a következő évi támogatásoktól. Mert az egy elmuzsikált nóta kérem szépen, tetszik, vagy nem tetszik

  Tüttő István: Gondolom az ügyvezető eszerint járt el, tehát mi átadjuk a pénzt, és akkor megtörténik ez.

  Budai István: …. és akkor odaadtuk neki a 11 millió Ft-ot. … (nem hallani, mikrofon nincs bekapcsolva)

  Tüttő István: Akkor egy elhalasztott pótbefizetés lesz. Megkérem akkor az ügyvezetőnőt, hogy tájékoztasson minket.

  Lukács Ibolya: Arra reagálva, amit Bezncza úr elmondott, egy kiegészítést engedjenek meg. Amikor Önök meghozták azt a határozatot, hogy az idei működési támogatás terhére oldjuk meg ezt a veszteségfinanszírozást, tehát ezt az elmúlt évit, akkor valószínűleg Önök nem voltak annak az információnak a birtokában, hogy akkorra már a 11 millióból több mint 8,5 millió Ft működési finanszírozást megkaptunk. Tehát mi nem havonta egyenlő arányban elosztva kértük ezt a működési finanszírozást, illetve ennek az ütemezését. Tehát amikor ez a szavazás megtörtént, nem volt 2,5 millió Ft ebből a 11 millióból, tehát eleve gyakorlatilag sem lehetett ezt a pótbefizetést ebből teljesen lerendezni. Tehát Budai úrnak teljesen igaza van abban, hogy bármennyire jó szándékú is volt ez a szavazás, sajnos a gyakorlatban ezt nem lehetett így megoldani. A másik információ pedig az, és ennél sajnálatosabb, hogy a nyomda értesített bennünket, hogy mivel június óta nem volt fizetés, az e heti Kanizsa Újságot csak annak a bizonylatnak a birtokában fogja kinyomni és kiadni, hogyha a banki átutalás megtörtént a holnapi napon. Ennyiről tudom tájékoztatni Önöket, és én kérném, hogy legyenek… Tessék? 3 millió forinton felül van. Tehát 12 heti. Amikor a Gazdasági Bizottsághoz az Önök döntése után közvetlenül én ezt a kérelmet benyújtottam - nem tudom pontosan, hogy mikor volt, azt tudom, hogy Gazdasági Bizottság már akkor támogatta és Pénzügyi Bizottság is elfogadta ezt a javaslatot. Tehát ennek a gyakorlati lebonyolítása most azért sürgős, mert én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez nem lett végrehajtva. Én arra kérném Önöket, hogy ha más megoldás nincs, akkor a sürgős kifizetnivalóink értékeit tudják, akkor támogassák ezt a pótbefizetést.

  Tarnóczky Attila: Azt hiszem, olyasmiről vitatkozunk, ami igazából nem is vitaalap, mert tessék …….. osztályvezető úr elismerte, hogy a bűvészmutatvány, amit a közgyűlés csinált, az bűvészmutatvány tartalom nélkül, és erre a kérdésre vissza kell térni. Tehát jogosak tartom az itteni előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy koránt sem természetes, hogy ezt a 7.815 millió Ft-ot ezen a héten megkapja az újság. Hiszen főszerkesztő asszony elmondta, hogy a normális finanszírozásban pedig jóval előbbre tartunk. Tehát én december 31-re javasolnám módosítani ezt az átutalási határidőt, míg a teljes összeg átutalásra kerül, a szükséges összeget pedig természetesen most azonnal át kell utalni, hogy a Kanizsa Újság megjelenhessen, és utána folyamatosan pénzt adni. Az is elképzelhető, hogy novemberben semmi pénzük nem lesz, aztán új összeget kell megállapítani.

  Röst János: Teljesen elképedve hallgatom Beznicza úrnak a válaszát, egyszerűen nem értem azt, hogyan gondolta az előbb, hogy város gazdasági helyzetében beáll egy csődhelyzet, fizetésképtelen a város, és a képviselőtestület erről nem tud. Megkérdezem, ki ezért a felelős, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben kellett volna tájékoztatni a testülete, ha másképp nem, akkor legalább erre egy rendkívüli közgyűlés témájában.

  Tüttő István: Nem véres a helyzet.

  Dr. Tuboly Marianna: Képviselő úr, a Kanizsa Újság csődhelyzete nem jelenti a város csődhelyzetét. És ne tessék félreérteni a felszólalást, hanem inkább magnóról visszahallgatni.

  Tüttő István: Bár én tettem egy megjegyzést, hogy nem szükséges ilyeneket mondani, mert akkor azt hiszik, hogy a velünk szemben állók egy fizetésképtelenséggel állnak szemben, ami nem igaz

  Röst János: Akkor megkérdezném még egyszer Beznciza urat, ő azt mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy a város fizetésképtelen. Nem tud fizetni egy fillért sem. Ez így igaz-e? Azt, hogy a Kanizsa Újság fizetésképtelen, azt tudjuk. Tehát akkor ismételje meg Beznicza úr.

  Beznicza Miklós:……( mikrofon nincs bekapcsolva) szeptember 15-ig, ha plusz pénz …………………………

  Tüttő István: Én azért kértem, vagy azért tettem megjegyzést, mert szelektív füle van sok embernek, nem szükséges ilyen szavakat használni, hogy fizetésképtelen, egyéb. Arról kell beszélni, ami napirendről szól.

  Dr. Horváth György: A határozati javaslatot támogatom, de tulajdonképpen szomorúsággal tölt el az a tény, amikor volt a közgyűlésnek a tárgyalása a költségvetésről, akkor szóltunk a Kft-ről, én is külön szóltam, mi értelme van ezt rendszeresen csinálni Tudjuk, hogy nem elég a pénz, még sincs annyi a költségvetésben, vagy ….., hogy szüntessük meg a televíziót, szüntessük …., ezt most képletesen mondom. Akkor ez nem került volna ide, és akkor nem szólna így róla a vita. Nyilvánvaló volt mindenki előtt, a főszerkesztő már akkor is mondta, hogy hát nem lehet megoldani, mindegyikünk tudta. Azt akkor itt eljátsszuk magunknak most, most akkor úgy néz ki, hogy még jók leszünk, hogy adunk nekik, pedig egy kicsit szégyellhetnénk magunkat, mert biztosítani kellett volna, vagy ne jelenjen meg a Kanizsa Újság. Mondom, ez utóbbiról szó sincs. De azért gondoljuk meg a következőkben, nem lehet kibújni. Ugyanez a sporttámogatás, az OKSB-nek az ülése. Teljesen nyilvánvaló volt, világos volt. És erre próbáljunk ügyelni, vagy nem, vagy ha igen, akkor a feltételeket biztosítani kell.

  Tüttő István: Szeretném azért tisztábban láttatni a kérdés. Az önkormányzat azért … mértékig nem felelős. Gondoljuk végig, hogy mi történt. Nem sikerült sajnos az újságnak sem azokat az ígéreteit végrehajtani, amivel ugye arról beszéltünk korábban, hogy talán a fele támogatásra lesz szükség, mint amit eddig adtunk. Nem sikerült. Hát persze itt nem arról van szó, hogy nem akartak mindent megtenni érte, hanem nem sikerült. Olyan nagymértékű az úgynevezett hirdetési volumen mindenféle újságban, hogy Kanizsa és térsége egy piac, ami szeletekre van osztva, és annyi hirdető jelent meg a piacon, hogy a Kanizsa Újságnak nem sikerült azt az ígért mennyiségű forrást megteremteni. Na, de hát azért ne hibáztassuk már magunkat ezért is. Én azt mondom, hogy a amit itt elmondtak szakértői megjegyzésként, azzal teljesen egyetértve támogassuk azt a javaslatot, amivel én is egyetértek, Tarnóczky úr amit elmondott, és természetesen holnap át kell utalni 3 milliót, nehogy megszűnjön az újság folyamatossága.

  Dr. Gögős Péter: Csak tényleg mondat erejéig. Horváth úr feltett egy költői kérdést, hogy valóban miért tervezzük alul a költségvetést. Mindenkinek hízeleg a nullbázisú és az ahhoz közeli költségvetés. Tanulság legyen a jövőre, hogy ezeket a dolgokat tényleg csak egy fölösleges tiszteletkörnek kell tekinteni, ugyanis a következőkben sorra elő fognak jönni a problémák, és erről nem érdemes tovább vitatkozni, szerintem szavazzunk róla

  Budai István: Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy közben konzultáltam itt a Beznicza úrral. Én fönntartom továbbra is azt a megállapításomat, hogy nem kell bekeverni a saját tőke feltöltéses 2 millió Ft-ot ide, amikor azt a határozati javaslatban olvastam az előbb. Esetleg egy olyan határidő kitolásával, amit a Tarnóczky úr is mondott, hogy december 31., mert ő mondja, a Miklós, hogy úgyis szükség szerint, igény szerint ellátja a Kft-t pénzzel. De hát egyszerre ő nem tudja kifizetni, ez a probléma. Tehát ha most én azt mondom, hogy a 7.815 millió Ft-os pótbefizetést teljesítse az önkormányzat ezzel a határozattal december 31-ig, akár részletekben is…………

  Tüttő István: Úgy gondoljuk.

  Budai István: Nem kell a 2 millió Ft-ot bekeverni, semmi köze ehhez az egészhez.

  Tüttő István: Köszönöm szépen, lezárom a vitát, megkérem előterjesztő urat, hogy egyetért-e a módosító javaslattal?

  Dr. Fodor Csaba: A kettővel. Igen.

  Tüttő István: Igen, akkor ezt tenném fel szavazásra.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  295/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2000.(VI.6.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. 1999. évi mérlegében kimutatott 7.815 ezer Ft összegű vagyonhiányt pótbefizetéssel (részletekben történő átutalással) rendezi, melynek forrását a többlet adóbevételekben jelöli meg.

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: És akkor kérem a bizottságot, az osztályvezető urat, hogy akkor, holnap, vagy csütörtökön rendezzük számlát.

  Következő napirendi pont: Javaslat az Ipari Park Fejlesztés első üteméhez szükséges megyei és országos pályázatok beadásához. Bizalmas anyag, kérem, szavazzuk meg a zárt ülést. Egy pillanat, utána úgyis a fellebbezések jönnek és a 11. Tehát ezek után zárt ülésen folytatnánk, ha Önök ezzel egyetértenek. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

   

   

  Zárt ülés

   

  A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

  A közgyűlés 296/2000.(VIII.22.), 299/2000.(VIII.22) és 300/2000.(VIII.22.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

  A közgyűlés 297/2000.(VIII.22.) és 298/2000.(VIII.22.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

   

   

  Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.05 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

   

   

  Kmf.

   

   

  Dr. Tuboly Marianna
  Tüttő István
  jegyző
  polgármester

   

  A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

   

   

  2000. szeptember 12. soros

   

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

   

  Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. szeptember 12-én (Kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

   

  Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

  (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

  Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

   

  Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Bodzai Tiborné, Burján Emese kabinetvezetők, Karmazin József városi főépítész, Simánné Mile Éva, Kámán László intézményvezető, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Gáspár András ügyvezető, Szabó Edit könyvvizsgáló

  Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Kelemen Valéria a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, Papp Ferenc pályázó

   

   

  Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, tisztelt képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal vezetőit.

  Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

  Meg kell határoznunk, hogy a mai nap milyen napirendi pontokat tárgyalunk meg. Szeretném jelezni, hogy a 34 előre jelzett napirendi ponton túl az alábbi napirendek felvételét kérem, hogy döntsük el. Javaslat a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. póttámogatására. Ezt most kaptuk meg. Kérdezem Önöket, hogy támogatjuk-e? Kérem, kapcsoljuk be a gépeket. A forrása – most nem mondom ki egy banknak a nevét –, megtörtént már az ilyen jellegű, átutalásra került, ugye Miklós? Vagy nem? De a megállapodás megvan, és tárgyalást folytattunk, és megerősítették. Rendben? Kérném erről szavazni.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999. számú rendelet módosítására. Szeretném jelezni, hogy az önkormányzat érdekét helyezi előtérbe ez az előterjesztés, hiszen olyan ingatlan elővásárlására terjesztenénk ki az előjogot, mely egyben a főiskola bővítésének egyik lehetőségét is biztosítja. Kérem, szavazzanak. Vagy Király 31.? Lehetséges, mert kettőt is kértem én. Akkor az nem jön be? Tehát magyarul a Zrínyi 31-33. Rendben van, csak akkor ez egy másik napirendnél fog sorra kerülni. Akkor a Király u. 31. Szeretnénk a Király u. 31. udvarán kialakult állapotokon változtatni. Ez az oka.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Következő: Aradi vértanu emlékmű a Vasemberház udvarában. Ennek a kérdéskörét is tovább kell vinnünk, hiszen közeleg október 6., és valamit tennünk kell annak érdekében, hogy egy év halasztás után valami történjen érdemben az ügyben. Kérem, szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Szakértői vélemény Nagykanizsa, Magyar u. 76. szám alatti épület lakásainak tartószerkezet állapotáról. Itt az lenne a javaslatom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, mert személyeket érintő kérdésekről is szó van. Kérem, szavazzunk. Hát először a napirendről. De azt a módszert is választhatjuk, ha odaérünk, akkor eldöntjük, hogy zárt ülésen tárgyaljuk-e.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Előterjesztés a Dél-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat által készítetett egységes vízdíj alkalmazásáról szóló anyag alapján. Ez pedig, emlékeznek rá, egy korábbi közgyűlésünkön már erről döntöttünk, hogy ezt meg kell tárgyaltunk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Fogászati gépek cseréjéhez céltámogatás igénybevételére kell döntést hoznunk, mert az önkormányzat döntése nélkül nem lehet pályázni. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Következő: Javaslat az Oktatási Minisztérium SZAK 2000 pályázat benyújtására. Itt szintén önkormányzati döntés kell a pályázathoz. Kérem, fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A pályakorszerűsítés, tehát labdarúgópálya korszerűsítési programra benyújtandó pályázattal kell foglalkoznunk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem értett egyet egy megállapodás tervezettel, amely az önkormányzat és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány között kellene, hogy létrejöjjön. Kérem, amennyiben egy bizottság nem ért egyet, a testületnek még joga van dönteni a bizottság javaslata után. Tehát kérem, napirendi pontra vételéről döntsünk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: És végén fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatást szeretnénk adni a tisztelt közgyűlésnek. Természetesen zárt ülésen, mert kimondottan önkormányzati gazdasági érdekeket érintő kérdésekről van szó. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor döntsünk az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban. Szeretném jelezni, hogy az Aradi vértanúk témakört, Lovrencsics Lajos úr arra kért, hogy amennyire lehet, szíveskedjünk előrehozni, mert neki el kell utaznia, és úgy tűnik, hogy a 6. napirendi pont helyén még az ő elfoglaltsága nagy valószínűséggel nem ütközne a napirendi ponttal. Kérem 6-ikként megszavazni akkor.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És szeretném jelezni, hogy a 13., javaslat a Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programjára munkaközi egyeztetés – írásban –, Győrffy Gábor úr a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Iroda ügyvezető-igazgatója telefonált nekem a közgyűlés előtt, hogy kb. 7 óra, fél 8 tájban tud Kanizsára érni, hogy szíveskedjünk méltányolni, mert neki még egy tanácskozáson kell részt vennie, hogy amikor megérkezik, akkor adjunk neki lehetőséget erre a napirendi pontra. Kérem, hogy ezt méltányoljuk. A következő, amit én beterjesztenék, a 15. és 28. napirendi pont. Az Állami Zeneiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása, és a 28. javaslat a körjegyzőség alakításáról szóló megállapodás kapcsán azért kérem, hogy esetleg a polgármester úr, aki idejön, vagy jegyző, ne kelljen neki éjszakákat itt tölteni, kérném, szavazzuk meg, hogy előrehoznánk akkor a 7-8. pontra. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ezek után kérem Önöket, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat, ha megengedik, egyszerre tenném fel szavazásra. Van-e észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban? Hát előbb meghatározzuk a napirendeket, és utána a napirend előtti hozzászólásokat meg lehet tenni, és akkor majd megkérdezem, hogy ki kíván szólni.

  Röst János: Először napirend előtt szeretnék majd kérni 2 percet a város gazdasági programja és munkahelyteremtés címén. A napirendi pontokhoz csökkentést javaslok, mégpedig a 21. számú előterjesztést javaslom levenni a napirendről. Ez pedig a Camping úti területértékesítésről szól. Ennek a területnek a rendezési terve még nem került elfogadásra, ilyen értelemben a területértékesítés nem tudja megelőzni magát a meghatározását. Szintén javaslom a 31. számú napirendi pont levételét, ez pedig a Nagykanizsán működő pártok bérleti díj megállapítására javaslat. Ezt a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság érdemben nem tárgyalta meg. Az volt a javaslatunk akkor, hogy a döntést előzze meg pártközi egyeztetés, mert ez politikai döntést igényel, és együtt tárgyaljuk a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság kezelésében lévő, pártok által használt és elvont helyiségek pótlását is. Ez lényegében három pártot érint. Az MSZP-t, az MDF-et és a KDNP-t.

  Tüttő István: Elnézést, hogy beleszólok, de sajnos a határidő annyira szorítja az MSZP-t például, hogy nem tudunk várni még egy hetet, különben az elhelyezéssel gond lesz.

  Röst János: Akkor pedig olyan kérésem lenne, hogy csak az elhelyezésnek a tényét tárgyaljuk, a többi részét viszont ne. Mindenképpen én javaslom ennek ellenére a politikai egyeztetést. Az ÁSZ 1998-as rendeletre hivatkozik, ez lényegében még akkor született, amikor a többpártrendszer kezdett kialakulni, és kizárólag MSZMP ingatlanok voltak, amiket pártszempontból használhattak. Ennek a rendezését a 11/33/1989.(X.25.) MT számú határozat rendezte, és ekkor adták át az ingatlanokat térítésmentes használatban a pártoknak, és később volt még egy rendelet, ez pedig ´90. évi 70-es törvény. A pártok ´90. év elején kapták meg a helyiségeket működtetésre. Zsoldos képviselőtársam talán emlékszik rá, akkor ő volt még a tanácselnök. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy a jegyző asszony a pártközi egyeztetést segítse azzal, hogy a jogszabályi hátteret, ha összegyűjti és megküldené a pártoknak. Egyben azt is javasolnám most a többi napirendi ponttal, hogy határozzuk meg, hogy mennyi ideig tárgyalunk ma, illetve melyik az a mennyiség napirendként, amiket meg tudunk tárgyalni.

  Tüttő István: Én azt tanácsolom, menjünk tovább, döntsük el a napirendi pontokat. Röst úr javasolta, hogy vegyük le a 21. számú napirendet, amely a Camping út melletti. Én tudomásom szerint a rendezési terve rendben van ennek. Múltkor is egy rossz információ alapján.

  Dr. Tuboly Marianna: Folyamatban van. Pontosan emiatt kellene. Folyamatban van.

  Tüttő István: Törőcsik úr válaszol erre a napirendi pont elhagyással kapcsolatban.

  Törőcsik Pál: Ez a 21. napirendi pontként a Camping út melletti ingatlan értékesítése, ez pontosan a munkahelyteremtő beruházásoknak egyik alapvető fontosságú területe. Egy 7000 m2-es csarnok, 300 főt foglalkoztató munkahelyteremtő beruházás jönne ide. Karmazin úrral beszéltem, akkor azt mondta, hogy rendezési tervi akadálya nincs, egy folyamatban lévő rendezési terv módosítás van, tudomásom szerint, de rendezési terv akadálya a dolognak nincs. Ezért gondoltam - különösen, hogyha képviselőtársam a munkahelyteremtés ügyben kíván észrevételt tenni –, hát ez egy olyan dolog, ami előrevinné az ügyet. Én javaslom, hogy ebben a dologban legföljebb olyan kikötéssel vagy megszorítással, de döntenünk kellene, hogy a befektető ne riadjon el, annál is inkább, mert a várt munkahelyteremtésen felüli beruházásokat is hajlandó idehozni. Konkrét megállapodások vannak már erre, úgyhogy én azt mondom, ezt a folyamatot lehetőleg ne akadályozzuk.

  Tüttő István: Tehát dönteni tudunk, hiszen az építési engedélye kapcsán kell valójában a rendezési tervnek az egybeesését biztosítani, s a folyamatossága pedig meg fog teremtődni. Dr. Csákai úr, ügyrendi gomb.

  Dr. Csákai Iván: Elnézést, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy napirend előtt egy napirendről vitatkozni nem kellene. Volt egy javaslat, hogy fölvesszük vagy nem. Szavazunk róla, s aztán akkor, amikor majd odakerülünk, akkor újra.

  Tüttő István: Én azt szeretném jelezni, hogy magam is befolyásolni kívántam volna a tisztelt közgyűlést, mert Röst úr javasolta, hogy vegyük le azzal az indokkal, hogy nincs rendben a rendezési terve. Világos, hogy ez mindenki számára azt a gombnyomást indikálja, hogy vegyük le, de itt elhangzott, és én megerősítem, elhangzott az az ellenérv, amely inkább amellett szólna, hogy tárgyaljunk róla, és egy bizonyos peremfeltétellel azért, ha lehet, szavazzuk meg. Kérem, Röst úr javaslatát teszem fel először szavazásra. Ő azt tanácsolja, hogy a 21. napirendi pontot vegyük le. Aki igennel szavaz, a levételről dönt.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: A 31. napirendi pontnál Röst úr azt javasolta, hogy a pártok bérleti díjaira vonatkozóan szintén hagyjuk el a napirendet és később az én hozzászólásomra annyiból módosította, hogy egy részét tárgyaljuk csak meg, a hely kérdését. Kérem, erről is szavazunk. Aki igent szavaz, az Röst úr ilyen értelmű véleményével ért egyet.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

  Marton István: Azon túlmenően ugye, hogy 34 napirend van a meghívón, ami még 10-zel bővült és teljesen igaza van annak, aki azt mondja, és én is azt támogatom, hogy döntsük már el, hogy meddig akarunk eljutni, meg szerintem ez a sorrend sem jó, méghozzá alaposan nem jó, ahogy szerepelnek, de egy látványos hibára hívnám fel a figyelmet. Nevezetesen az eredeti meghívóban a 26. és a 32. napirend futball téma, az újban pedig még a 35. meg a 42. is. Hátha már elkezdünk futballozni, akkor rúgjuk végig a labdát a pályán, amennyire módunk van rá, és a 4 napirendi pontot, ha nem is vonjuk össze, de legalább egymás után tárgyaljuk. Ezen túlmenően azt hiszem, hogy a 18. napirendi pontot is le kellene venni a napirendek közül. Ez a javaslatom.

  Tüttő István: Végül is a sorrendre tett javaslatot Marton úr. Teljes mértékben támogatom, csak én azt soroltam fel, hogy melyek az új napirendek sorrend nélkül. Tehát így nem hibát követtünk el, hanem Marton úr segített meghatározni a sorrendet. Kérem, szavazzunk. Marton úr javaslatával én egyetértek. Szavazzunk. Hát először a labdarúgással kapcsolatos négyes sorrend.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És akkor kérem, szavazzunk a 18. számú, Gazdasági- és Foglalkoztatásfejlesztő Kht. megalapítására. Ezzel kapcsolatban egy mondatot azért hadd fűzzek hozzá. Ezzel sem lehet sokáig húzni az időt, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjunk, meg hogy az az olasz cég, amely szeretne most már belépni, hát valakivel a folytonosságot biztosítani kellene. Meddig akarjuk még ezt húzni? Akkor miért nem lehet felvenni napirendre, és a folytatólagoson megtárgyalni. Maradjuk úgy, hogy vegyük napirendre. Nagy valószínűséggel ma nem tárgyaljuk, és áttesszük akkor a folytatólagosra. Akkor így szavazzunk róla. Azt, hogy napirendre vesszük, de ma nem tárgyaljuk, hanem a folytatólagoson.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Törőcsik Pál: A 10. napirendi ponttal kapcsolatosan szeretnék egy fontos információt elmondani. Nevezetesen a fiatalok házáról, a Fiatal Családok Otthonáról szóló napirendi ponttal összefüggésben. Augusztus hónapban Kiskanizsán volt egy lakossági fórum, melynek keretén belül az ottani lokálpatrióta klub észrevételezte, illetve erősen kifogásolta azt, hogy a Nagyrác utcában megvalósítandó Fiatal Családok Otthona nem az ő elképzelésükkel összhangban és az ő döntésük és megkérdezésük nélkül szándékozunk megvalósítani. Ezzel kapcsolatban mi részletesen és korrekt módon tájékoztattuk az önkormányzat és a testület elképzeléséről, hogy mi az, amit oda mi megvalósítani szeretnénk. Több mint 40 millió Ft-os állami támogatás igényléséről van szó, amit megnyernénk. Egy bizonyos pályázat beadásáról. Úgy éreztük, hogy nem kellően és nem pontosan tájékoztattuk, illetve tájékozódtak erről a kérdésről, és bizonyos hamis elképzelések kerengtek Kiskanizsán arról, hogy az önkormányzat mi az, amit ott megvalósítani szándékozik. Mindezek ellenére egy olyan határozat, egy olyan megegyezés jött létre, hogy ők az elképzelésük szerint egyházi iskolát kívánnának ott létrehozni és működtetni. Akkor azt mondtam, hogy amennyiben a püspök úrral való találkozást összehozzuk, és ennek ismeretének birtokában ők el fogják mondani, hogy a továbbiakban mi a szándék.

  Tüttő István: Az a kérésem, akkor röviden azt kellene kérni, hogy vegyük le a napirendről.

  Törőcsik Pál: A kérdés az, a püspök úrral való találkozás ugyan még nem jött létre, csak a segédpüspök úrral való találkozás, ennek ellenére a kérdés az, ez kötelességünk tolmácsolni, - és amikor én beszélek, én megígérem, hogy amikor más fog beszélni, nem fogok beleszólni. Ez nem az én személyes magamutogatásom, amit most elmesélek, hanem egy városrésznek a kérését próbálom itt tolmácsolni, utána a testület természetesen a véleményét majd kifejezésre juttatja, úgyhogy ennyire tiszteljük meg magunkat is és a városrészt is. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy én csak azt tolmácsoltam, az ő kérésük az volt, hogy addig ne döntsünk erről az ügyről, ameddig a Megyés Püspök úrral nem tudtak találkozni, és ő nem nyilvánította ki a véleményét, hogy tudja támogatni az ottani törekvést, vagy nem. Mindössze ennyit szerettem volna tolmácsolni. Ez a találkozás ugyan még nem jött létre. Én kérem, hogy esetleg méltányolva, ezt a döntésünket akár folytatólagos közgyűlésre próbáljuk áttenni.

  Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr, ügyrendi gomb.

  Kelemen Z. Pál: Ma két képviselőtársunk tett javaslatot arra, hogy valamilyen témát vegyünk le napirendről. Először Röst János, aki a saját közgyűlési alkotmányunk szerint szabályosan járt el, mert kijelentette, hogy vegyünk le napirendről valamit, és ezt 3 mondatban indokolta. Másodszor Törőcsik Pál úr.

  Tüttő István: Én jóval többre emlékszem.

  Kelemen Z. Pál: Akkor ötben, de végső soron az SZMSZ szerint járt el, s ha az SZMSZ-t valakinek nagyon kell tudni, az egy alpolgármester. Törőcsik Pál úr nem eszerint járt el. Bő lére eresztve mondott valamit, és a végén még nem mondta azt, hogy vegyük le a napirendről, hanem várjunk vele esetleg, talán, úgyhogy messzire nem mentünk azzal, amit mondott. Jó lett volna, ha lényegre törőbb és értelmesebben fogalmazza meg, akkor mi is értettük volna, hogy mit akar.

  Tüttő István: Végül is Törőcsik úr azt akarja, hogy ne ma tárgyaljuk meg, tehát napirendre vehetjük, de jövő héten megtárgyaljuk. Dr. Csákai úr, ügyrendi gomb.

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság kb. háromnegyed évet küszködött azzal, hogy kidolgozza az anyagot, a szakosztály mögöttünk kb. 15 kg anyagot készített el. Mindenkinek volt ideje arra, hogy átgondolja az egészet és azt, hogy egy normális koncepciót kidolgozott a bizottság és a közgyűlés elé terjesztjük, nem hiszem, hogy indokolt bárminemű ellenérzés, hogy levegyük napirendről. Nagyon meggondolnám azt, hogy levegyük, mert ha most levesszük, kb. egy éven belül újra nem lesz ebből semmi. Én megmondom őszintén, hogy ha ilyen levételek lesznek, én nagyon szívesen fölajánlom a polgármester úrnak és az alpolgármester uraknak, hogy ezentúl foglalkozzanak ők ilyen problémával. A szociális bérlakással, foglalkozzanak vele, de egy olyan dolog ne vegyük, tárgyaljuk meg. A holnapi naptól kezdve a Nagyrác utcai iskolának az átépítését el kellene kezdeni, hisz kb. két éves restanciában vagyunk. El kell kezdeni az átépítést. Ha megint valakinek bedőlünk, és én itt kimondom, hogy egyéni érdekek alapján gyűjtött aláírási akció alapján bedőlünk bárkinek, akkor Nagykanizsán maradunk, ami voltunk. Hogyha előre akarunk lépni, az nem tetszik, maradjon minden a régiben, de ez az önkormányzat nem tud semmit se csinálni szociális bérlakásban azért, mert mindent megtámadnak. Én nem javaslom a levételét. Kérem megtárgyalni, és igenis határozottan a közgyűlés egyszer elhatározta magát, hogy fog szociális bérlakást építeni, álljunk ki mellette, vagy pedig vonuljunk ki a szociális bérlakás építéséből.

  Törőcsik Pál: Ez nem szociális bérlakás, nehogy félreértsd.

  Dr. Csákai Iván: Elnézést, a szociális bérlakás egyik kategóriájának felel meg akkor, hogyha tehetős, kezdő házasokat berakjuk 4 év 2 hónapra egy lakásba, ahonnan továbblépnek. Ez igenis a szociális bérlakás egyik formája, mert ezzel tudjuk segíteni az embereket, de ezt a napirendi pontnál szerettem volna elmondani.

  Tüttő István: Szeretném feltenni szavazásra. Törőcsik úr javasolta, hogy ha fel is vesszük napirendre, de ne tárgyaljuk meg a mai nap, szerintem ez nem igazán egy elfogadhatatlan kérés. A másik – azért hozzátenném –, hogy a pályázatunk, ha késik, az esélyeink romlanak, hiszen pályáznunk kell ilyen jellegű lakások építésénél pénzre, tehát én azt kérném azért Törőcsik úrtól, hogy ezt a jövő héten feltétlen tisztázzák a megfelelő fórumon. Szavazzunk. Nem nekem kell tisztázni, én nem kaptam feladatot, hogy a püspök urat keressem meg.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal és 15 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

  Tüttő István: Akkor kérném, a többire vonatkozó szavazatukat adják meg.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

   

   

  Napirendi pontok:

  1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

  3. Interpellációk, kérdések (írásban)
  4. Böröcz Zoltán képviselő önálló indítványa (írásban)
  5. Tóth László képviselő önálló indítványa a moziként funkcionáló épület felújítása, átépítése tárgyában (írá0sban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

  7. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, valamint a 2000. évi költségvetésről szóló 9/2000(II.8) számú rendelet módosítása (írásban)
  8. Előadó: Tüttő István polgármester

  9. Aradi vértanuk emlékmű a Vasemberház udvarban (írásban)
  10. Előadó: Tüttő István polgármester

  11. Javaslat a Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programjára – munkaközi egyeztetés (írásban)
  12. Előadó: Tüttő István polgármester

  13. Nagykanizsa, Magyar u. 76. számú épület 1., 2. és 3. számú lakásának tartószerkezeti állapota
  14. Előadó: Tüttő István polgármester

  15. Javaslat a Nagykanizsa 3795/1 hrsz.-ú határőringatlannal kapcsolatosan a rendezési terv módosításának elvi hozzájáruláshoz (írásban)
  16. Előadó: Tüttő István polgármester

  17. Javaslat az Állami Zeneiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására (írásban)
  18. Előadó: Tüttő István polgármester

  19. Javaslat a körjegyzőség alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás aláírására (írásban)
  20. Előadó: Tüttő István polgármester

  21. Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakáskoncepciója 2000-2002. évekre (írásban)
  22. Előadó: Tüttő István polgármester

  23. Javaslat a Gazdasági Minisztérium által a települési önkormányzatok részére meghirdetett pályázaton való részvételre (írásban)
  24. Előadó: Tüttő István polgármester

  25. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …. számú rendelete a Fiatalok Házáról (Fiatal Családok Otthona) (írásban)
  26. Előadó: Tüttő István polgármester

  27. Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatói állásának betöltésére (írásban)
  28. Előadó: Tüttő István polgármester

  29. Javaslat a Családsegítő Központ elhelyezésére (írásban)
  30. Előadó: Tüttő István polgármester

  31. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány közötti megállapodás
  32. Előadó: Tüttő István polgármester

  33. Javaslat az Oktatási Minisztérium SZAK 2000 pályázat benyújtására (írásban)
  34. Előadó: Tüttő István polgármester

  35. Előterjesztés a Dél-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat által készített egységes vízdíj alkalmazásáról szóló anyag alapján (írásban)
  36. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Zárt ülés:

  37. Beszámoló önkormányzati intézményekben hőenergetikai szolgáltatás biztosítására kiírt közbeszerzési eljárásról (írásban)
  38. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Nyílt ülés:

  39. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000(III.31.) számú önkormányzati rendelet módosítására
  40. Előadó: Tüttő István polgármester

  41. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999(I.26.) sz. rendelet módosítására
  42. Előadó: Tüttő István polgármester

  43. Fogászati gépek cseréjéhez céltámogatás igénybevétele
  44. Előadó: Tüttő István polgármester

  45. Nagykanizsa I. Futball Club Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása
  46. Javaslat a nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. póttámogatására
  47. Előadó: Tüttő István polgármester

  48. Előterjesztés a Nagykanizsa I. Futball Club Szolgáltató Kft. kérelméről
  49. Előadó: Tüttő István polgármester

  50. Javaslat a nagykanizsai Olajbányász Stadion rekonstrukciós pályázatának benyújtására
  51. Előadó: Tüttő István polgármester

  52. Javaslat tájház létesítésére Kiskanizsán
  53. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  54. Javaslat Nagykanizsa Városközpont 003 jelű tömb rendezés alá vonására
  55. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  56. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására
  57. Előadó: Tüttő István polgármester

  58. Tájékoztató az Önkormányzati saját forrásból megvalósuló Nagykanizsa, oktatási, nevelési, szociális intézmények áthelyezések megvalósításáról
  59. Előadó: Tüttő István polgármester

  60. Javaslat Gazdasági- és Foglalkoztatásfejlesztő Kht. megalapítására
  61. Előadó: Tüttő István polgármester

  62. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására
  63. Előadó: Tüttő István polgármester

  64. Előterjesztés a Nagykanizsa Rákóczi u. 46. szám alatti helyiség értékesítésére
  65. Előadó: Tüttő István polgármester

  66. Előterjesztés a Nagykanizsa, Camping út melletti 4918/3 hrsz-ú ingatlan 18.000m2 területű részének értékesítéséről
  67. Előadó: Tüttő István polgármester

  68. Javaslat Jézus Szíve Római Katolikus Plébániahivatal támogatására
  69. Előadó: Tüttő István polgármester

  70. Előterjesztés a Nagykanizsa Szepetneki út 20/b. szám alatti 5929 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
  71. Előadó: Tüttő István polgármester

  72. Előterjesztés a Nagykanizsa 3551/4 hrsz.-ú közterület egy részének értékesítéséről
  73. Előadó: Tüttő István polgármester

  74. Előterjesztés Bagolai 0105/53-55 hrsz.-ú külterületi ingatlanok értékesítéséről
  75. Előadó: Tüttő István polgármester

  76. Előterjesztés a Nagykanizsa ÉK-i városrészben található önkormányzati földterület és ezzel összefüggésben a Nagykanizsa Kinizsi u. 2. sz. 990/2 hrsz-ú alatti ingatlan értékesítéséről (javaslat zárt ülés tartására)
  77. Előadó: Tüttő István polgármester

  78. Javaslat a Dráva-Mura Eurórégió létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására
  79. Előadó: Tüttő István polgármester

  80. Nagykanizsán működő pártok által használt önkormányzati helyiségek bérleti díjának megállapítása, valamint KVI tulajdonban álló, a pártok által használt ingatlanokra elővásárlási jog bejegyeztetése
  81. Előadó: Tüttő István polgármester

  82. Javaslat az Alfától az Omegáig Kft.-vel kapcsolatos 226/2000(VII.4.) számú önkormányzati határozat módosítására (javaslat zárt ülés tartására)
  83. Előadó: Tüttő István polgármester

  84. Fellebbezések (zárt ülés)

   

   

   

  Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Most megkérdezem, hogy ki kíván napirend előtt szólni, illetve kérdést feltenni. Kérdezem Dr. Horváth Györgyöt.

  Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék 2 gondolatot mondani a Via Kft-vel kapcsolatban, és 2 kérdést feltenni, egyik a Zsinagóga, a másik pedig a kerékpárúttal függ össze.

  Balogh László: Szóban szeretnék interpellálni. Írásban is megkapta mindenki az anyagot. A Corvin utcai keleti garázssor ügyében, ismételten.

  Dr. Csákai Iván: Egy kérdést szeretnék feltenni a kérdések között egy félkész épülettel kapcsolatban, és napirend előtt szeretném fölolvasni az Intenzív Osztály orvosainak a bejelentését.

  Budai István: Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik egy olyan téma, amely egy Pénzügyi bizottsági határozatot miért nem tárgyalt a közgyűlés eddig? A másik pedig az, hogy meddig kell várni egy önkormányzati közgyűlésre, amíg egy önálló képviselői indítványt napirendre tűznek?

  Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék egy köszönetet mondani, és a kérdéseknél szeretnék három közérdekű lakossági kérdést feltenni az Űrhajós utca, Hársfa utca és az Ifjúság utca, valamint Korpavár csatornázás és gázellátás ügyével kapcsolatban.

  Kiss László: A napirend előtt szeretnék egy aktuális eseményről tájékoztatást adni a tisztelt közgyűlésnek.

  Györek László: Egy kérdést szeretnék feltenni a kérdések között ”Kik őrzik az őrzőket” címmel.

  Antalics Dezső: Kérdést szeretnék feltenni. A téma: Megtalálták-e Kiskanizsán az eltűnt az utat?

  Birkner Zoltán: Én nem leszek ilyen talányos. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítettek a főiskolai szak indításában, és ezt napirend előtt szeretném megtenni.

   

   

  Napirend előtt:

   

  Tüttő István: Én szeretném bejelenteni, valószínű, Önök is kaptak levelet Czári Istvánné, a Nagykanizsai Pedagógus Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Nagyváthy Lakótelep kapcsán kéri az önkormányzatot, hogy napirend előtt elmondhassa a Zárda, Nagyváthy és Ady utcai lakók panaszát a Sörfesztivállal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem sértünk vele semmiféle szabályt, hogyha az én előzetes néhány mondatom után neki adjuk majd meg a szót.

  Tisztelt Közgyűlés! Kedves Városlakók! Szeretném, remélem mindannyiunk nevében megköszönni mindazt a munkát és ahhoz az eredményhez pedig gratulálni és még egyszer köszönetet kifejezni, amit az Európa Nap és a Kanizsa Napok kapcsán itt a városban megélhettünk. Az én megítélésem szerint az előre eltervezett színvonalú és nagyon színes Európa Nap programja elnyerte a tetszését az Európai Uniós delegáció minden tagjának és a nagykövetségek vezetőinek és képviselőinek egyaránt. Én abban is biztos vagyok, hogy mindent hibátlanul nem lehet egy ilyen nagy arányú rendezvény kapcsán lebonyolítani, de többségében mindenütt nagyon sokan megjelentek, hiszen az újságban is nagyon pozitív visszhang volt, és talán tapasztalhattuk, hogy ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban sokkal terjedelmesebb és igazán a várost kedvezően bemutató jelentős sajtóteret is kaptunk. Ezt szeretnénk is kérni a továbbiakban is, még akkor is, hogyha az események volumene, vagy pedig jellege nem ilyen nagyon exponált. Még egyszer köszönöm mindazok segítségét, részvételét – így a képviselő hölgyeknek és uraknak, akik a delegációk irányításában, gondozásában segítettek, és természetesen mindazoknak, akik az egyéb feltételek biztosításában jeleskedtek. Tehát köszönetemet fejezem ki. Ezek után engedjék meg, hogy átadjam a szót Czári Istvánnénak, aki napirend előtt szeretne hozzánk szólni. Meghallgatjuk.

  Czári Istvánnné: Tisztelt Képviselőtestület! A Nagykanizsa, Nagyváthy, Zárda, Ady utca nyugati oldalán élők nevében tiltakozásunkat fejezzük ki az ellen, hogy augusztus 27-29-ig az Olajbányász Sporttelepen úgy engedélyezték a Sörfesztivál megtartását, hogy ezzel ismételten több száz család hétvégi nyugalmát tették tönkre. Ténybeli adatok a következők. Nagykanizsán, az Olajbányász Sporttelepen 2000. augusztus 25. és 27. között úgynevezett Sörfesztivált tartottak, melynek keretében 10 különálló búcsúi mutatványos és a sörsátor gépi zenét maximális basszus hangerővel és egyéb zenés programokat szolgáltatott. Ezek a programok délelőtt 10 órától hajnali 1 óráig tartottak. A zene olyan hangerővel tombolt, hogy ezzel lehetetlenné tetté több száz ember hétvégi nyugalmát, pihenését, alvásról nem is beszélhettünk. Augusztus 26-án 8 órakor telefonon kértem közbenjárását Nagykanizsa önkormányzata egyik alpolgármesterének, Tarnóczky Attila úrnak, aki egyben az önkormányzati képviselőnk is, hogy augusztus 27-én, vasárnapról hétfőre virradóra 1 óráig kiadott rendezvény engedélyt módosítsák legalább vasárnap 10 óráig, mivel hétfőn ugye mindenkinek menni kellett volna dolgozni. Segítséget sajnos nem kaptunk, ezért 25-én 14 órától 26-án 1 óra 30-ig, 26-án 10 órától, szombaton, 27-én 1 óra 30-ig, 27-én vasárnap 10 órától hétfőn hajnali fél kettőig bozo zenét hallgattunk. Tűrnünk és tűrnünk kellett, hogy lakó-pihenő övezetünkben, ugye ami az Ady utcai bejáratnál van, bozo zenét, szeméttelepet, nyilvános illemhelyet, a garázsok előtt az Ady utcai kijáratnál gépkocsi parkolót illegálisan nyissanak a Sörfesztivál résztvevői, illetve látogatói. Tisztelet a kivételnek. Lakótelepünk vezetősége és az Ady utca, Zárda utcai közös képviselői javaslatára együttesen döntöttünk, hogy a Winkler Lajos Akkreditált Környezetvédelmi Laboratóriumot ismételten felkérjük a zajszint mérésre 2000. augusztus 26-án 23 és 24 óra között. A mérések 73 decibelt meghaladó értéket mutattak. Zárójelben megjegyzem, ez azt jelentette, hogy zárt ajtók, ablakok mellett, lehúzott redőnyök mellett remegett az ablaküveg közel 100 család lakásában.Az Ady, Zárda, Nagyváthy utca lakói 6 éve tiltakoznak a személyiségi jogokat sértő, az élni és élni hagyni, kölcsönös egymás mellett élés szabályait maximálisan be nem tartó rendezvény megrendelő és szervezői által bonyolított Sörfesztivál megtartása ellen. Tiltakozásunk időrendben. ´95., ´96., ´97., ´98-ban Magyar József volt önkormányzati képviselő tiltakozása a rendezvény ellen a nagykanizsai önkormányzati gyűlésen, ´98.: Környezetvédelmi Laboratórium zajszint mérése 84 decibelt meghaladó értékkel. Czári Istvánné Nagykváthy Lakótelep elnökének tiltakozása ´97., ˝98-ban az önkormányzati közmeghallgatáson. 2000. VIII. 28. és 29-én Ady, Zárda, Nagyváthy lakótelep 197 itt élő lakójának írásbeli tiltakozása – amelyet be tudok mutatni – a Sörfesztivál ellen. Tisztelt Képviselőtestület! Nagyon sajnálatos, hogy a város egy részének nyugalma nem érdekli Önöket. Semmit nem tesznek annak érdekében, hogy ez évente ne ismétlődjön meg. Pedig semmi másra nem volna szükség, mint ellenőrizni a rendezvényt, s az engedélyben foglaltak megsértése esetén azt betiltani. Ugyanakkor kíváncsiak lennénk arra, hogy azt a sok szemetet, amelyet a rendezvény látogatói hagytak a belvárosban, a város pénzén fogják-e eltakarítani vagy eltakaríttatni, vagy netán megfizettetik a főrendezőséggel. Szeretném megkérdezni azt is, hogy a rendezvény ideje alatt ellenőrizte-e valaki azt, hogy a Nagyváthy utca, Zárda utca pihenő övezet és ennek megfelelően használták-e? Mivel nyugalmunk érdekében sem az önkormányzati képviselő, sem a Polgármesteri Hivatal nem intézkedett, ezért szeretném bejelenteni azt, hogy pártatlan hatóság kivizsgálását kérjük ez ügyben. Továbbiakban meg szeretném kérdezni a főorvos asszonyt, mint gyakorló gyermekgyógyászt, hogy mi a véleménye arról, hogy csecsemőnél délelőtt 10 órától hajnali 1 óra 30-ig 73 decibel érték fölött “du-du-du”, ezt kell hallani egy gyereknek? Mi ennek a következménye? Mert hogy van, az biztos, mert én megkérdeztem. Egyszerűen képtelenség élni és élni hagyni ezeket a dolgokat. Szeretném, nagyon jó volt a Kanizsa Napok is, egyetlenegy kifogásunk, egyetlenegy kikötésünk az volt, hogy kérem szépen, ne szolgáltassanak gépi techno-zenét, mert ettől őrülnek meg az ott lakók. Egy egész városrészről van szó. Semmi más gond nem volt. Zajongtak, jól érezték magukat, semmi gond nem volt. Csak éppen a basszusnak, a gépi zenének a basszus hangja, ez okoz állandó jelleggel feszültséget. Köszönöm a meghallgatást.

  Tüttő István: Köszönjük szépen. Hát ugye mindig ugyanazt el kell mondanunk, hogy nem a miénk a terület. Én megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy Sörfesztivál van, utólag értesültem róla. Tehát nem a mi rendezvényünk, és nem is a mi területünkön van. Engedélyt sem adtunk rá, mert nem is tőlünk kell kérni. Ezt azért megkérdezem az osztály vezetőjét, hogy ilyen értelemben nekünk volt-e valami feladatunk ez ügyben?

  Partiné Dr. Szmodics Györgyi: Tekintettel, hogy ez nem közterületen történt, és nem üzletek működésével kapcsolatos olyan jellegű rendezvény, hanem egy kulturális rendezvény, erre hatósági engedély nem szükséges. Úgyhogy a hivataltól külön engedélyt nem kellett erre kérni, és nem is adtunk ilyen jellegűt.

  Tüttő István: Hát ugye az a fő gond, hogy ez a társaság többszöri felszólítás – hiszen mi nem mentünk el mellette, én személyen írtam többször levelet a rendező szerv vezetőjének, amiben nyomatékosan felszólítottuk arra, hogy 22 óráig lehet ilyen rendezvényt tartani, és szigorúan tartsák be a környék lakóink az igényét, hogy ne zavarják. Hát ugye folyamatosan bekövetkezik az a körülmény, hogy áthágják, és ahogy Ön elmondja, elég súlyosan, súlyos mértékben és súlyos erővel és elég hosszantartóan. Én most nem kérem, hogy Ön válaszoljon. Mi elmondtuk, hogy mi ebben a mi szerepünk, illetve mi sem a rendezésében, sem az engedélyezésében, sem pedig az egyéb módon történő kezelésében hivatalból nem veszünk részt. Az más kérdés, hogy a védelmét a lakosságnak nekünk azért fel kell vállalni. Át kell gondolni, hogy mit lehet tenni egy ilyen esetben, hiszen a feladat nem könnyű. Én jártam olyan országban, ahol ezt megoldják. Ott ki van írva, hogy 10 órakor be kell fejezni, és a rendőrség úgy kiszórja, aki még ott van, hogy az utcán se találja magát, de Európai Uniós ország.

  Czári Istvánné: Elnézést kérek, megbocsássanak, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ki adta ki a Sörfesztiválnak az engedélyt 1 óra 30-ig a működésre? Hétfőn iskolakezdés volt. Tessék megkérdezni azokat a gyerekeket, akik iskolába mentek, vagy tessék megkérdezni a azokat dolgozókat, akiknek dolgoznia kellett, hogy három napon keresztül mit éreztek.

  Tüttő István: Mi elhisszük ezt, nem ezt vitatjuk. Nem ezt vitatjuk.

  Czári Istvánné: Már megbocsássanak. Ki az, aki kiadta erre az engedélyt 1 óráig még vasárnap is? Önkormányzati tulajdonban van a bányász? Önkormányzatiban.

  Tüttő István: KÖGÁZ tulajdon. Magántulajdonban van. Mi csak béreljük a pályát.

  Czári Istvánné: Akkor miért az önkormányzat ad a futballnak nem tudom hány milliót?

  Tüttő István: Hát, mert a mi csapatunk.

  Czári Istvánné: Kb. annyi milliót, mint amennyi millióba kerül éves szinten a városnak a takarítása.

  Tüttő István: Hát igen. A focicsapat, az más kérdés.

  Czári Istvánné: Elnézést kérek, hogy megkérdem.

  Tüttő István: A csapat a miénk, csak a pálya nem a miénk.

  Czári Istvánné: Aha, értem. Szóval akkor az egyik viszi a jót, a másik a rosszat. Valahogy meg kellene ezt osztani. Semmi közöm hozzá, csak hát.

  Tüttő István: Mi megértjük, és teljes mértékben egyetértünk.

  Czári Istvánné: Továbbiakban azt szeretném Önöknél elérni, hogy Sörfesztivál többet a bányászon semmiféle formában ne legyen, és ha bármilyen rendezvény van, nagyon szépen megkérjük a rendezőket, keressék meg az Ady, Zárda utca és a Nagyváthy közös képviselőit, üljünk le, beszéljük meg, mi az, ami belefér, mi az, ami nem.

  Tüttő István: Ez az üzenet reméljük, hogy megkapják, de mi közvetítjük is. Cserti úr, ügyrendi gomb.

  Cserti Tibor: Azért kértem ügyrendit, mert én ugyan nem vagyok jogot végzett ember, de úgy érzem, nyilvános panaszbejelentés történt, és az önkormányzatnak nyilvános panaszbejelentésre vonatkozóan eljárási kötelme van, tudomásom szerint. Azért ez egy nagyobb közösséget érintő és foglalkoztató téma, és én szerintem ezt a témát ilyen módon szíveskedjen továbbkezelni, és a Polgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatos eljárást szíveskedjék … lefolytatni, és kérjünk a következő közgyűlésen erről tájékoztatást. Én ezt úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára természetes dolognak tűnik.

  Tüttő István: Természetesen nem azt mondtuk, hogy nem foglalkozunk vele, csak megakadályozni nem tudtuk ennek a sajnálatos elfajulását.

  Tarnóczky Attila: Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Közgyűlés! Az Ön által elmondottak 100 %-ig igazak, meg tudom erősíteni, 20 évig kb. ott laktam. Volt benne részem. Igazuk van Önöknek, ott pihenni ebben az időszakban lehetetlen, és ha ez éjjel 1 óráig tart, akkor meg ez felháborító, magam is háborogtam. De annak idején sem tudtam elintézni, hogy csönd legyen, pedig engem is zavart. De amikor Ön engem pénteken felhívott azzal a kéréssel, hogy vonassam vissza az engedélyt, ha lett volna ilyen hatásköröm, akkor se tudtam volna hol elintézni. Annyit tudtam tenni, hogy a közterület-felügyelőket Önhöz kiküldtem – remélem, jelentkeztek –, hogy tegyék meg, amit lehet. Egyébként meg teljesen egyetértek Cserti úr javaslatával, hogy az önkormányzat adta lehetőségeket meg kell vizsgálni, de általában szeretném kijelenteni, hogy két dologról van szó, mely az esetek más változatában is, az önkormányzatról, erről a testületről, bizottságairól, ez semmilyen működési engedélyeket soha ki nem adott, nincs is rá jogosítványa. … államigazgatási ügyről .. adott, amit mi kifogásolhatunk, de benne intézkedési jogkörünk nincsen.

  Dr. Baranyi Enikő: A felvetett kérdéssel kapcsolatban első, ami megütötte a fülemet, itt a pénzzel és a tulajdonossal kapcsolatos megjegyzése, hogy elnézést kér, de nincs köze hozzá. Szeretném elmondani, hogy igenis nagyon sok köze van, hisz Nagykanizsa város lakosa, és mint ilyen, tudomása lehet és kell is arról, hogy mi mibe kerül, ki minek a tulajdona, tehát ezt a fajta észrevételét én maximálisan megértem és inkább azt mondom, hogy igenis egy demokráciában ezeket a jogokat érvényesíteni kell. A másik dolog, hogy gyenge válasznak tekintem azt, hogy mi működési engedélyt nem adtunk ki és ezáltal nem igazán vagyunk felelősek a történtekért. Ez a terület Nagykanizsa belterületéhez tartozik, és mint ahogy egy társasházban is vannak társas szabályok, amiket az emberi együttélés formáiban be kell tartani, ebben az esetben úgy gondolom, hogy most mégiscsak a város vezetőségének és a hivatalnak kell azokat az aktív lépéseket megtenni, amelyek ennek az áldatlan helyzetnek véget vethet. Nem arról van szó, hogy ne legyen Sörfesztivál, hisz nem is ezt kérte, hanem azokat az időkorlátokat és azokat a hangerői normatívákat be kellene tartani, ami a lakók számára egy bizonyos biztonságos pihenési időt is jelentene. A másik dolog, amit tudnék tanácsolni, és ezt azt hiszem, hogy nem is az ott élőknek kell megtenni, hanem magunknak, hogy így mondjam, audiológiai olyan orvos-szakmai véleményt kikérni, hogy a mérési eredmények és a behatás erőssége és az időtartama átmeneti vagy tartós károsodást okozhat-e? És ebben az esetben, ha egy ilyen orvos-szakmai vélemény adott, azt hiszem, hogy a kérdés már nem is kérdés, hanem kötelezettség a Sörfesztivált tartók – ha még nem is a város tulajdonában lévő földterületen történik ez a rendezvény – számára, nevezetesen ezeket az előírásokat be kell tartani. Nem tudom, hogy ez a fajta válasz, megszólíttatásom kapcsán megnyugtató és elegendő-e, én magam részéről tehát az orvos-szakmai ilyenfajta szakvéleménnyel kapcsolatos anyagbeszerzésben próbálok természetesen segítségükre lenni.

  Antalics Dezső: Én csak egy mondat kiegészítést Baranyi képviselőtársam mondanivalójához, hogy annyira igaz, amit elmondott, hogy azon a területen érvényes, hatályos rendelete van a városnak, 35 decibelnek kell teljesülni 22 órától 06 óráig. Tehát nincs senkinek joga tulajdonképpen engedély nélkül ezt túllépni. Jegyzőkönyv van, az alapján el lehet járni, ők megszegték, és tulajdonképpen el lehet marasztalni véleményem szerint, tehát jogi útra is lehet terelni ezt a témát.

  Tüttő István: Ezek után megkérdezem, hogy kíván-e még esetleg valamit mondani? Megköszönjük a felvetését, és jogosnak tartjuk, kezdeményezzük mindazok alapján, ami elhangzott, valami formában a rendezők megkeresését, és egyben a lehetőséget, ami adódik jogilag, illetve hatóságilag, azt megtesszük. De hát sajnos ezt az elmúlt három napot már nem tudja feledtetni, illetve hát az megtörtént.

  Czári Istvánné: Egyetlenegy dolog van még, hogy a Sörfesztivál megrendelői és rendezői szíveskedjenek legalább egy írásbeli bocsánatot kérni az ott lakóktól. Elnézést. Ennyit. Alapvető udvariasság. Köszönöm szépen a meghallgatást. Viszontlátásra.

  Tüttő István: Napirend előtt kért szót Röst János úr.

  Röst János: A nyár közepén kaptuk meg véleményezésre a város középtávú gazdasági programját, amely 1996. október 14. keltű, aláírója pedig Suhai Sándor polgármester volt. Ebben még célként fogalmaztuk meg annak idején a vásárcsarnok és a nyugdíjasház megépítését. A gazdasági városvezetés alapvető kritikája, hogy a kiküldött anyag nem lett aktualizálva. Emellett a megvalósult folyamatok nem lettek kitörölve, a folyamatban lévők nem lettek külön jelezve, illetve amiket az önkormányzat most döntött ebben a másfél évben, szintén nem lettek beépítve. Ez a megoldás, megmondom őszintén, teljesen komolytalan. Az is jelzi egyébként, hogy a határnapra nem vitt be más képviselő véleményt, úgy tudom, csak én. Megpróbáltam valamifajta jelleget adni az anyagnak, de nehezemre esett, mert konkrét véleményt csak konkrét anyagra lehet, nem pedig egy elmúlt, ezelőtt 4 évvel keltezett szakmai anyagra. A másik téma a munkahelyteremtés kérdése. A május 30-ai közgyűlésen kértem egy rendkívüli közgyűlés összehívását, amire ígéretet kaptam, hogy június 13-án tárgyaljuk. Most szeptember van. Marton István ugyanakkor kérte, hogy kapjunk egy kimutatást a munkahelyteremtő beruházások esetében, hogy mikor, melyik cég és hány főt alkalmaz jelenleg, illetve annak az időpontnak, a május 30-ának az időpontjáig. Ezeket a számszaki eredményeket a mai polgármesteri beszámolóban becsatolva megkaptuk. Lényegében két cégről van szó. Egyik a Raco-csoport, akinél 60 fő dolgozik, a Ventacidnál pedig 16 fő. Nyilvánvaló, lehet, hogy most több, de amikor megküldték a levelet, ez akkor volt érvényes. Minden munkahely fontos számomra, és gondolom a városlakók számára is, de azért képviselőtársaim, ez nem egy sikertörténet, mint ahogy Törőcsik Pál az újságokban rendszeresen beállítja. Ez maximum az önbizalmát növelheti, ez a siker, a lakosságban pedig rettenetes irritációt kelt. A nyári Zalai Hírlapot olvasva, azt olvashattuk el, hogy Zalaegerszegen munkahelyteremtő beruházások indulnak, alapkő-letétel van, gyáravatás van, illetve ipari területvásárlásra felhívás. Ezzel szemben Kanizsáról majdhogynem kimondottan protokolláris jellegű cikkek jelentek meg. Én arra kérek mindenkit, hogy vonja le magában a következtetést.

  Törőcsik Pál: Szeretnék akkor most azonnal válaszolni munkahelyteremtést számon kérő ügyről. Itt az alkalom, hogy a 21. napirendi pontot hála Istennek nem vettük le napirendről, ami idén szeretné elkezdeni azt a 7000 m2-es, 300 fő számára létesítendő üzemcsarnok építését, reméljük, hogy sikerül tető alá hozni, hogyha nem húzódik el a dolog. Az, hogy ki minek minősíti ezeknek a munkahelyeknek a darabszámát, az mindenkinek egyéni véleménye. Mindenesetre, aki ott munkahelyet talált, és annak a családja, biztos, hogy örül neki, és nemcsak ezekről a munkahelyekről van ott szó, és nem pontosak a számok, mert ezek állandó növekedést mutatnak, és ezek konkrét dolgok. Ezeket szerettem volna csak elmondani.

  Tüttő István: Hát annyit én is elmondanék, hogy ezek a számok messze nem tartalmazzák a teljes kört, mert én magam is tudok még több olyan céget, ami közben itt alakult, csak nem rajtunk keresztül, hanem megvásárolt területet. Világos, hogy a város számára nemcsak az fontos, amit az önkormányzat közvetít, hanem minden olyan cég, amely megvásárol rajtunk kívül másoktól területet, épít rá. Ilyet többet is tudnék mondani. De hát ugye itt most inkább arról van szó, hogy mi mit tudtunk ebben az ügyben tenni. Azért szeretném jelezni, hogy az a PLAZA, amit annyi kifogás ért, az is több száz embernek ad munkahelyet, és a TESCO pedig 400 embernek fog munkahelyet biztosítani. Tehát nem szabad csak abban gondolkodni, hogy ipar. Hát ipar, természetes, de a kereskedelem is azért olyan terület, ahol a munkahelyek megteremtődnek. Azzal egyetértek, hogy a dinamikáját növelnünk kell, hát ehhez bizony mindenki munkájára szükség van. Most éppen az Európa Napon is tárgyaltam olyan befektetővel, aki ezen a héten még keres minket. Nem mondom meg azt, hogy milyen ügyben, mert az most nem publikus, ahogy szoktuk volt mondani, de olyan munkaterületen próbál itt, illetve zöldmezős beruházást végezni, amely a munkanélküliek listáján jelentős számmal található szakmunkásokról van szó. Addig nem kiabálom el, amíg ez nem realizálódik komolyabban.

  Dr. Horváth György: A Via Kft-vel kapcsolatban szeretném köszönetemet kifejezni. Olyan dolog történt, amire azt hiszem a városban kevés példa volt, hogy a Romlottvár környékét rendbe tették. Külön köszönöm a televízió hathatós közreműködését is. És ez egy lépés volt ahhoz, hogy igenis egy ilyen vállalat is tud olyan munkát végezni, amit hajdan társadalmi munkán lehetett… köszönöm. Ugyancsak a másik köszönetet és meglepetés hangján szólhatok arról, szólt a telefon és Via Kft. képviselője – mikor találkozhatnánk, a választókörzetemben körülmentünk az autóval, megnézte azokat a problémákat, amiket jeleztünk, .. és ami megoldható, rövid időn belül, két héten belül megoldották. Igazán példaértékű. Köszönöm.

  Dr. Csákai Iván: Ez a levél 8 hónappal ezelőtti másik levélre vezethető vissza. 8 hónappal ezelőtt 6 orvos az Intenzív Osztályról benyújtott egy kérelmet, amelyik egy kis rögös út után kb. 4 hónappal ezelőtt a Szociális és Egészügyi Bizottság elé került, de jelenleg ezek az orvos nem kaptak semmiféle választ arra, hogy vállalkozásban tudják végezni a munkájukat, s ők úgy gondolták, hogy ha ennyire megterhelő az önkormányzatnak, akkor írnak egy levelet a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, ami így szól: “Tisztelt Elnök Úr! Alulírott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának Intenzív Terápiás Osztályán dolgozó orvosai elkeseredetten értesítjük, hogy a Bt. alapítására beadott kérelmünket visszavonjuk. Tiszteltettel Dr. Abdul Alib, Dr. Pascal …, Dr. Hübner Szilveszter, Dr. Kovács Kálmán, Dr. Varga Tibor és Dr. Radics Péter.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy mindezen események tudomásomra jutva, én megpróbálom ezt az ügyet olyan irányba terelni, hogy ez mindkét fél és talán az egészségügyi ellátás számára is olyan fordulatot vegyen, amely egybeesik az érintettek igényeivel is. Természetesen a törvények betartásával.

  Dr. Baranyi Enikő: Szeretném polgármester úr figyelmét felhívni, hogy a legutóbbi Szociális és Egészségügyi bizottsági ülésen egyébként egy csomagban, hogy úgy mondjam, egy határozat került elfogadásra, ami ennek a problémának nem részleges, hanem intézményen belüli, globális, átlátható megoldására és intézkedési tervre vonatkozik. Tehát én úgy érzem, hogy azért a bizottság is érezte ennek a kérdésnek és ennek a döntésnek a súlyát. Bár akkor még ez a levél nem fogalmazódott meg.

  Tüttő István: Igen, nincs ellentmondás közöttünk, de a bizottságban nem volt teljes konszenzus, tehát én úgy érzem, hogy meg lehet találni a megoldást, de ahhoz át kell egy kicsit gondolni, és valószínű, hogy hatáskört kell áthelyezni, és ezzel a probléma pontosan az SZMSZ pontosításával ez áthidalható. Én még egyszer azt kérem, hogy megértve az orvosoknak az elkeseredettséget, próbáljuk megtalálni azért a megoldást, lehetőleg a legrövidebb időn belül.

  Bicsák Miklós: Én is egy köszönetemet szeretném, de itt a Horváth képviselőtársam már annyira agyondicsérte a Via Kanizsát, én is csatlakozok hozzá, de el kell mondanom, hogy azon belül van ott egy damil-kaszáló csoport, ami egy fél éve nemcsak a Palin, Nagykanizsa városrész Palin, Korpavár, Űrhajós utca, meg ez az 1. számú választókerület, hanem a város különböző részein meg lehet nézni a munkájukat, hogy milyen korrektül, tisztességesen végezték ebben a kora tavasztól késő, mondjuk könnyű volt, mert a nyár, ugye nem volt esőzés, de a tisztaság, rend, fegyelem uralkodott. Külön el szeretném mondani a temető gondját is, ahol a lakosság Palinból külön megköszöni és Korpaváron, hogy ez a csoport, a Via Kanizsának damil-kaszáló csoportja milyen tisztességesen végezte. Én azt….

  Kiss László: .. A törvény úgy rendelkezik, hogy az új választások során a megyei jogú városokban önálló kereskedelmi és ipari kamarákat kell létrehozni. Ezen kamarák a megalakulásukat követően döntik el, hogy önállóan kívánnak-e működni vagy csatlakoznak-e a megyei kamarákhoz. Ezen rendelkezés alapján városunkban is megkezdődött városunkban is szeptember 19-i választások előkészítése. A város vállalkozásai és vállalkozói körében sokan nagy várakozással tekintenek az új kamara megalakítására. Úgy vélik, hogy egy önállóan működő Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara jobban és hatékonyabban tudná a város gazdaságának érdekeit képviselni, regionális és országos fórumokon a város és környéke gazdasági fejlődését elősegíteni. Különösen a tervezett fejlesztések és infrastrukturális beruházások, mint az Ipari Park, autópálya építés, Logisztikai Központ, mielőbbi eredményes megvalósítása érdekében lenne kívánatos a megalakuló Nagykanizsai Kereskedelemi és Iparkamara önálló működtetése. A város gazdaságának specifikus érdekei is jobban érvényesíthetők egy városi kamara keretén belül, mivel a megye különböző területeinek elképzelései többnyire nem esnek egybe városunk érdekeivel. Az önálló működés irányába mutat képviselőtestületünk azon törekvése is, hogy városunk térségi szerepét növelje. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem Önöket, hogy határozatban foglaljunk állást a megalakuló Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara önálló működésének szükségességéről. És kérem még Önöket, hogy engedjék meg, hogy TV nyilvánosságát felhasználva felkérjem Nagykanizsa vállalatait, vállalakozásait, akik önállóan önkéntes kamarai tagként bejelentkeztek, hogy szeptember 19-én minél nagyobb számban küldjék el képviselőiket a választásokra, amelyek a Zrínyi utca 21. szám alatt, az új kamarai székhelyen, az új kamarai hivatalban kerülnek sorra, és segítsenek megalakítani a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát.

  Törőcsik Pál: Egyetértek Kiss László úr fölvetésével és elmondottakkal. Én javasolnék egy határozati javaslat elfogadását. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem, amely így szólna: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése üdvözli az önálló Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara megalakulási szándékát. Úgy véli, hogy a város gazdaságának érdekérvényesítése, a jövőbeni gazdaságfejlesztés elősegítése és a város térségi szerepének, jelentőségének növelése érdekében feltétlenül szükséges a megalakuló kamara önálló működtetése. Ennyi lenne az általam javasolt rövid nyilatkozat. Kérném képviselőtársamat, hogy támogassák ezt.

   

  Tüttő István: Egy kérdést azért feltennék. Ugyanis e körül azért elég komoly viták dúlnak, hogy mi az ésszerűbb, mert mindkét megoldásnak vannak előnyei, hátrányai is. A kamara mérlegelte gondolom ezeket a kérdéseket, és a kamara javaslata egybehangzó a határozati javaslattal? Ugye?

  Kiss László: Hozzám tetszett feltenni a kérdést polgármester úr? Igen, igen úgy véljük, hogy az önálló működés mindenféleképpen a város, a város gazdasága, és a város vállalkozásainak az érdekeit segít, és egy önálló országos kapcsolatrendszerrel eredményesebben tudunk a város érdekében tevékenykedni, mint a megyei kamara egy tagszervezeteként, vagy … szervezeteként.

  Tüttő István: Én csupán még arra lennék kíváncsi, hogy az a vagyon, amivel most a kamara rendelkezik megyeileg, annak az úgy nevezett városi önálló kamarának a megalakulásával megosztásra kerül–e, vagy nekik mindent elölről kell újrakezdeni?

  Kiss László: Polgármester úr, számításaink szerint a befolyó tagdíj a kamara működtetésére elegendő. Az eddig felhalmozott kamarai vagyon, tekintve, hogy közös befizetésekből származik, feltétlen megosztásra kell, hogy kerüljön. Tehát az új kamara a most meglévő kamarai vagyonból részesül, az a további működtetés során felhasználható, és úgy vélem, hogy megfelelő szolgáltatások nyújtásával, amivel már a felkészülést megkezdtük, nemzetközi kapcsolatok és egyebek vonatkozásában, minél több vállalkozást megtudunk nyerni a kamarának és a kamara ügyének, és ezen keresztül segíteni tudjuk a város fejlődését.

  Tüttő István: Remélhetőleg ezek az elképzelések majd így valósulnak meg. Köszönöm szépen. Következő napirend előtt hozzászólni kívánó, Birkner Zoltán kért napirend előtt szót, Ja mehetünk, de lehetett volna később is, a mikor a határozatokat, de lehet szavaznunk a határozati javaslatról. Kérem Törőcsik úr által elmondottakkal, aki egyetért igen.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  301/2000.(IX.12.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése üdvözli az önálló Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara megalakulási szándékát. Úgy véli, hogy a város gazdaságának érdekérvényesítése, a jövőbeni gazdaságfejlesztés elősegítése és a város térségi szerepének, jelentőségének növelése érdekében feltétlenül szükséges a megalakuló kamara önálló működtetése.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  Birkner Zoltán: Hát egy nagyon örömteli dolgot szeretnék bejelenteni. Múlt héten, pénteken hivatalosan is megtörtént a tanévnyitó a Veszprémi Egyetem nagykanizsai kihelyezett képzésén, és megkezdet működését hivatalosan is az első nappali főiskolai szakunk az idegenforgalom-szálloda szak. Engedjék meg, hogy most mindenkinek, akik idáig segítettek ezen az úton, köszönetet mondjak. Általában megköszönjem az Önök segítségét is azzal, hogy amikor .. beruházásra kértünk, illetve a város nagyon helyesen mellénk állt, akkor Önök ezt támogatták ezt a kezdeményezésünket. Így sikerült olyan formát adni az épületnek és külső és belső tartalomnak, hogy valóban méltó volt ez egy induló főiskolai szakhoz. Egyébként az ünnepély is rendkívül jól sikerült. Köszönöm mindenkinek a segítségét. És, hogy a VIA Kanizsa mennybe menjen ma, külön meg szeretném köszönni nekik, az év során nagyon gyakran segítettek kérésre és ahhoz, hogy Zrínyi 31-be végül is egy parkolóházat, illetve ilyen parkolót sikerült kialakítani, az is a nagyom hathatos segítséggel lehetett csak, amit a VIA Kanizsa nyújtott egyébként egy telefonra. Úgyhogy ezt még egyszer megköszönném, …… És hát engedjék meg, hogy két személyt kiemeljek, akik nagyon sokat ettek, illetve egy harmadikat is, aki hivatalban nagyon sokat tett ezért, hogy idén ez a szak beindulhasson. Az egyik S. Nagy Katalin professzor asszony, aki a kuratórium elnöke, aki 3 éve segíti ezt a munkát. Szalai Annamária Zala megyei országgyűlési képviselő, aki nagyon sokat segített nekem azért, hogy eljuthassak olyan helyekre, ahol lehetett ezért az ügyért lobbizni, és Kiss Ádám helyettes államtitkárnak, aki személyen is lejött és megnyitotta.

  Tüttő István: Örülünk, hogy az öndicséret az elmaradt, mert azért mi is sokat tettünk érte természetesen. Tisztelt Közgyűlés! Hozzákezdenék az első napirendi ponthoz. De mielőtt erre sor kerülne, feladatom, hogy elmaradt, korábban döntés született, zárt ülésen hozott döntéseinkről tájékoztassam a kedves városlakókat, és a médiák képviselőit. 2000. augusztus 22-i közgyűlésünkön:

   

  Javaslat az Ipari Park Fejlesztés első üteméhez szükséges megyei és országos pályázatok beadásához

   

  296/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park fejlesztés 1/A ütem megvalósítására összeállított pályázatok benyújtását a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz és a Gazdasági Minisztériumhoz támogatja. A fejlesztések önerő részének forrásait költségvetésében ütemezetten biztosítja.

  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a mellékelt ingatlanhasznosítási szerződés, megállapodás aláírására.

  Határidő: 2000. augusztus 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

   

  Kilakoltatási ügyek

   

  299/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Orsós János és Szalabán Krisztina az jogerős bírósági ítélet alapján a Nagykanizsa, Csengery u. 89. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásból végrehajtó által kilakoltatásra kerüljön.

  Határidő: 2000. október 15.

  Felelős : Kámán László intézményvezető

   

  300/2000.(VIII.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Pölöskei Ottóné az jogerős bírósági ítélet alapján a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/b. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásból végrehajtó által kilakoltatásra kerüljön.

  Határidő: 2000. október 15.

  Felelős : Kámán László intézményvezető

   

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a végrehajtás egyik esetben már megtörtént, de határidőre végre fogjuk hajtani, mert október 15. a határidő. Ezek lettek volna az elmaradt határozatokról szóló tájékoztatók.

   

   

   

  1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Önök kaptak egyben kiegészítő anyagokat is. A Polgármesteri Tájékoztató ezekkel együtt érvényes. Kérem annak figyelembevételét. szeretném megkérdezni, hogy van-e észrevételük? Egy elég hosszú időszak után került sor a soros közgyűlésünkre. Közben sok minden történt annak ellenére, hogy nyári időszak is volt. Először Röst János úr kíván szólni. Öné a szó.

   

  Röst János: Először a jelentés részéről mondanék véleményt, álláspontot. Kezdeném a 247/1999. számú határozattal, amely lényegében az Erzsébet tér, Ady út, Zrínyi út, Zárda út belső tömbnek a rendezési terve. Tisztelettel megkérdezném, hogy erre a területre érkezett-e vételi, befektetési szándék, és ha érkezett, úgy tudom, hogy igen, akkor miért nem került a közgyűlés elé? A december 31-i időpont én szerintem késő. Meg kéne próbálkoznunk ezt november 30-ig megoldani, mert akkor még ebben az évben erre lehetőség lenne a projektnek a végrehajtására, benyújtására.

  Tüttő István: Hányadik oldalon van?

  Röst János: Az első oldalon van, a második szakában. 247-es. Sorba mennék egyébként, a következő pont, az 383-as. Itt mindenképpen javasolnék határidőt, november 30-ig, ugyanis egyébként nem kerül a közgyűlés elé a beterjesztés. Ugyancsak kérnék a végrehajtásra időpontot a 386/1999. számú határozatra szintén. Ez pedig az önkormányzati építmények akadálymentessé tétele. Ugyanis ebből nem derül ki, hogy milyen időpontig kell ezt elvégezni, illetve, hogy mi lesz később a sorsa ennek a határozatnak. Hasonló kérésem van a 83/2000. számú határozathoz. Itt arról van szó, hogy kérjük az egyszeri hozzájárulást a létszámcsökkentésekből adódó végkielégítésre, arra mindenképpen kérnék egy tájékoztatást december 31-ig. Hasonló időpontot kérnék a 135/2000. határozathoz. A tájékoztató fontosabb intézkedések témakörében olvashattuk jelenleg a pénzügyi helyzetét a városnak. Itt szintén egy kérdésem lenne, hogy jelenleg a bérlakást számlán lévő pénz mekkora lett erre a célra felhasználva? Nincsen benn csak az, hogy jelentős összeg. Kérném azt pontosítani. Meggyőződésem az, hogy a város jelenleg egy jelentős vagyonfelélés küszöbén van., azt majd a költségvetési vitánál el fogom mondani. Közben lapozok, mert elég terjedelmes az anyag. Azt hiszem, rátérnék a határozati javaslati pontokra, még hozzá a 15-re, ez pedig a törvényességi észrevétele a jegyző asszonynak, amit köszönök, hogy a végén meg tett, én is kifogásoltam hasonló módon ezt a törvénysértő eljárást. A Törőcsik Pál fegyelmi eljárásáról való szavazásáról van szó, ahol a Törőcsik Pál szavazott saját maga ügyében nemmel. Én úgy gondolom, hogy neki saját magának kellett volna kérni a fegyelmi eljárás lefolytatását. Emellett nyilván nem lehetett neki szavazni. Az elmúlt időszakban nem látom rajta az őszinte megbánásnak a jeleit, és kérném Törőcsik Páltól, hogy kérjen elnézést a testülettől, de a lakosságtól is, hogy ilyen helyzetbe hozta várost.

  Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim! Polgármester Úr! Tisztelt Röst Képviselőtársam! Az Alkotmánybíróságnak van egy olyan elvi állásfoglalása, hogy a közszereplést vállaló politikusoknak az átlagosnál több dolgot kell eltűrni kritikában úgy a nyilvánosság előtt, úgy egyéb vonalon. De azért azt ne várja senki, hogy a cipőjét bárki beletörölhesse. Éntőlem ki kér elnézést azért, hogy egy bundalopási ügyben mesterségesen keltett hangulatba egész nyáron ezzel volt tele a sajtó. Én nem kértem ezzel kapcsolatban se elégtételt, semmit. Egyébként tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy állampolgári bejelentés alapján a Zalai Rendőrkapitányság lefolytatta a meghallgatásokat, az anyagokat bekérte, tanukat hallgatott ki, melynek végén a nyomozást megtagadta a továbbiakban. Jelen pillanatban ez a határozat az ügyészség előtt van. Úgyhogy ezek után, ha valaki nyilvánosan bármit is a szememre vet, az nyíltan mondja meg, hogy mit kifogásol, és én válaszolni fogok rá. És engem ne kérjen föl ilyen szempontból elnézésre. A másik kérdés pedig, valóban jelentem, hogy én nem fogok szavazni ennél a bizonyos fegyelmi határozatnál. A gépem bekapcsolva maradt, most ezt megismételjük, és én nem fogok részt venni a szavazásban. Ez valóban hiba volt. A továbbiakban pedig én is reagálni fogok, ha valaki konkrét vádat fog elmondani.

  Röst János: Két dologról van szó. Én nem azt kifogásolom, amit alpolgármester úr tett, hanem ebben az eljárásban, amit vétett. Ezt pedig törvénysértő, és úgy gondolom, egy alpolgármester ilyet nem tehet. Nem szavazhat saját ügyében, ha megtette, akkor elnézést kell neki kérni.

  Törőcsik Pál: Akkor pontosan fogalmazok.

  Marton István: Mai napon egyébként a 21. napirendi pontként van jelölve a 383/1999.(XII.21.) számú határozathoz kapcsolódó kérdéskör. Itt ment a vita, amikor a napirendre vétel volt, hogy egyáltalán hogy áll a rendezési terv. Egyébként elég jól ki lett fejtve, és ebben olvasható az is, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága tervtanács ülésén még írásban is rögzítette, jóváhagyást ellenző véleményét melynek pontos kifejtését, részletezését kértük. Törőcsik úr azt említette, hogy fél, hogy elhúzódik ez az ügy, én is félek. Sőt még attól is félek, hogy ez az egész dolog meg fog hiúsulni. És nem tartom szerencsésnek, hogyha a rendezési terv ebben a könyvben le van írva ugye, hogy IV. negyedév közepén kerül a testület elé, hogy egy kicsit előre szaladunk. Egyébként polgármester úr említette, hogy A PLAZA munkahelyeket teremt. Én erre azt mondom, hogy a PLAZA nem teremt munkahelyeket, a PLAZA munkahelyeket fog elvenni összességében, ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű gazdasági racionalitás.

  Tüttő István: Ez minden egyes munkahely teremetésnél fenn áll.

  Marton István: Az ilyen jellegű koncentrált kereskedő egységeknél ez azt jelenti, hogy jóval több kicsi megy tönkre, mint amennyi embert a nagyobb foglalkoztatna. A 45/2000., illetve 323/1999. számú határozat az Olajbányász Sportcentrum területének rendezésére. Ugye itt kérne polgármester úr egy éves határidő hosszabbítást. Úgy gondolom, hogy ez a garancia arra, ha ezt megadja a testület, hogy újabb egy év elmegy, meg elmegy a 2002. is, és az eddigi háromszori önkormányzati ajánlat és az elpocsékolt 5-6 év után kihúzza ez a testület is döntés nélkül, amit én módfelett helytelenítek, de sajnos nagyon ebbe az irányba haladunk.

  Tüttő István: Tegnap ezen az informális értekezleten elmondtam, hát csütörtökig eldől szerintem, hogy hogyan tovább.

  Marton István: Akkor viszont nem kell azt a módosítást kérni, és én ezért javaslom is, hogy

  Tüttő István: Hát ez korábban szerepelt, magyarul ez a szöveg itt már egy régebben megírt anyag.

  Marton István: Tehát a csütörtöki döntés függvényében egy reális nagyon rövid határidőt javaslok. A 278/2000. számú határozat, hogy Európa Napok szervezéséről intézkedett, én úgy emlékszem, hogy végül is egészen másra történt az engedély megadása, mint amilyen berendezés történt ott a téren. Kérdezném, hogy a módosítást ki engedélyezte?

  Tüttő István: Ez hányas pont?

  Marton István: Ez a 278/2000., a 8. oldal alján. A Röst képviselőtársam már említette a tájékoztató a fontosabb intézkedésekre, eseményekre első bekezdését. Én annak az utolsó bekezdését említeném, azt mondja - továbbiakban is a legfontosabb célnak a az úgynevezett nullszaldós költségvetés pénzügyi teljesítését kell tekinteni. – Azt mondom, hogy a vágyakat és a realitásokat ilyen mértékben nem szabad összekeverni. Inkább talán arra kéne törekedni, hogy a hitel felvételünk lehető legkevesebb legyen. A következő bekezdés említi, hogy a Városi Könyvtár kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás döntése ellen a KÉSZ Kft. Szeged jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottságához. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet elutasította. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég kései tájékoztatása a tisztelt testületnek, mert ugye jó negyedévvel ez előtt ez megtörtént. Annyira megtörtént.

  Tüttő István: Egyébként tájékoztattuk is.

  Marton István: A tájékoztatás is megtörtént, ezért nem értem, hogy ez hogy került ide. Viszont ami talán az ügyben érdekes lehetne, nem mindenki jár arrafelé, nagyon jól halad az építkezés. az első szintnek a födémje is már teljes terjedelembe kész, és folyik a második szintnek a betonozása. És még ennek az oldalnak az alján szerepel, hogy adatok elírása miatt szükségessé vált - nem sorolom föl - 6 intézmény alapító okiratának a módosítása. A képviselők gondolom velem együtt sem fogják mind a 6-nak újból végigolvasni az új alapítóját, és nem fogják összehasonlítani, hogy hol sikkadt el az adatok pontossága. De úgy gondolom, hogy azért csak ilyen elszúrás kicsit soknak minősül. Köszönöm a figyelmet, és hát a kérdésekre, mert ugye én kérdeztem is, és véleményt is mondtam, az elhangzott kérdésekre várom a választ.

  Mayer Ferenc: Figyelmesen átolvastam itt időközben a ma kézhez kapott megbízási szerződést, a Vikárius Kft-vel kötendő megbízási szerződést. Tisztelt Polgármester úr! Én nagyon jól tudom, hogy a közgyűlés július 4-én úgy döntött, hogy megbízza a Vikárius Kft-t a Hivatal és Kórház csatlakoztatását, mint szakmailag készítse elő. Arról is szeretném Önt tájékoztatni polgármester úr, hogy az óta én bármelyik képviselőtársammal beszélgettem erről, vagy bármelyik szakember egy másodpercre se gondolta senki komolyan, hogy ez be is fog következni. Ezek után én valójában azt szeretném kérdezni, hogy van értelme egy újabb megállapodási szerződést, vagy megbízási szerződést kötni, és azt a nem kis summát kifizetni a Vikárius Kft-nek? Mert a szándékot, azt sehol semmilyen ponton nem érzékeltem, hogy a Hivatal és a Kórház csatlakoztatásából egyáltalán szó lesz. Én inkább azt gondolom, hogy azt érzékeltem július 4-én, hogy ez arra volt jó, hogy az a képviselő, vagy azok a képviselők, akik még bizonytalanok, hogy elfogadják vagy támogassák a Kincstár bevezetését vagy sem, azok számára esetleg egy olyan mézesmadzag volt, hogy támogassátok, és akkor majd sor kerülhet esetleg …….. Kérdem, érdemes?

  Tüttő István: Mivel több észrevétel nincs lezárom a vitát. Napirend közben nem lehet hozzászólni, mivel most döntések következnek, illetve válaszokat kell adnunk a felvetett észrevételekre. Marton úr kért szót? De lezártuk a vitát. Válaszol valaki. Igen, tessék.

  Marton István: Én nagyon örülők, hogy képviselőtársam ezt a kérdést felvette, mert végtelenül szomorú lennék, ha igaza lenne neki ebben az ügyben, mert én is azok között voltam, akik azt mondták, hogy Kórház nélkül semmi értelme annak, hogy fölállítsuk a Kincstárat. Viszont nem értem képviselőtársamnak az összeg hatalmasságára vonatkozó felvetését, mert a Vikárius ugye ötven valahány millióba került összességében. Ez annak az 1%-át, ha eléri, még annyit se. Úgyhogy úgy gondolom, ha ezt megcsinálja, akkor ez lesz a Vikáriusnak a legolcsóbb munkája.

  Mayer Ferenc: Hát lehet, hogy Marton úr nem tartja azt az összeget túl nagynak, de abból nagyon-nagyon sok mindet meg lehetne oldani. Úgy gondolom sokkal értelmesebb dologra is. Egyébként az én információm szerint - ezt a Vikárius Kft. vezetőjétől kaptam szóban, sokak előtt, tehát nem négyszemközt - éppen úgy kidolgozta a Hivatal csatlakozásának a lehetőségét a kincstárét, mint a többi intézményét, annak idején, letette a javaslatát. Kérdem, hogy igazat mondott-e nekem a Vikárius Kft. vezetője?

  Tüttő István: Nem tudom, hogy igazat mondott-e? Nem találkoztam ilyennel. De ez nem zárja ki, hogy van, mert az úgynevezett munkaközi anyagokkal nem biztos, hogy én találkoztam, lehet, hogy csak Beznicza úr. De ő sem. Tarnóczky úr válaszol.

  Tarnóczky Attila: Ha ő se, akkor a Tarnóczky?

  Tüttő István: Nem. Nem. Tarnóczky urat nem szólítottuk volna meg, ha nem jelentkezik.

  Tarnóczky Attila: Nem polgármester úrtól kérdem, hanem a képviselőtestülettől, mert mindenki rám nézeget. Én úgy gondolom, hogy az a mézesmadzagon az a méz, létező méz. Tehát én a magam részéről elfogadom, hogy a közgyűlés ezzel a feltétellel fogadta el a határozati javaslatot. Ennek megfelelően kell a munkát tovább folytatni. Más kérdés, hogy a Kórház mikor integrálandó ebbe a rendszerbe, milyen mértékig? Teljes egészében, mint az iskola, vagy könyvelés szintjén. A Polgármesteri Hivatallal mit kell csinálni? Milyen mértékig kell integrálni? Teljesen, vagy sem? Ezt nem tudom megmondani. Végül is azt kellene a Vikáriusnak kidolgozni, valamilyen tanácsot adni ebben a vonatkozásban. Tehát ez egy komoly előterjesztés, nem pedig egy ilyen látszólagos valami a kedélyek megnyugtatására. Egyébként, annyit le kell szögezni, én most is elmondom, nem tudom milyen 50 milliókról tetszenek beszélni. Ezek nem létező 50 millió. Summázni se tessék, mert hogyha tetszik summázni, akkor meg nem tudom milyen jövő, meg nem tudom milyen hány év múlva leendő munkákat, amit még meg sem rendeltünk, azt hozzá tetszik adni az eddig kifizetettekhez, az egy jó számolási módszer, hangulatkeltésre kiváló, csak éppen teljesen hamis. A másik kérdés, ha már fölpattant, hogy hogyan történt a sátor felállítása az Erzsébet téren. Hát ezt a kérdést a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, tudomásul vette. Mást nem nagyon tehetett egyébként, mert hogy bejelentés érkezett, hogy az idő haladtával a favár felállítása ellehetetlenedett. Azt azonban furcsállom, hogy akik annak idején mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy a vár felállításához a közgyűlés és bizottságok ne járuljanak hozzá, most hiányolják a meg nem épült várat.

  Tüttő István:. Egyébként vár volt, “Vár-Európa”. A válaszok. Határidők kérdésében Röst úr kérte, hogy. Parancsol? Igen, az Erzsébet tér – Ady út – Zrínyi út- Zárda út által határolt tömb rendezési terve, és itt kérdezte a Röst úr, hogy erre vonatkozóan van-e, volt-e vállalkozói megkeresés. Akkor átadnám a szót az irodának.

  Beznicza Miklós: (Nincs bekapcsolva a mikrofon)

  Tüttő István: Nem tud róla a Hivatal. Én egyről tudok. Egy levelet küldött már elég régen - most nevet nem mondok - egy budapesti cég, ugyanaz a cég, amelyik közvetített a Plaza ügyében, és jelezte szándékát, hogy ennek a térnek rehabilitációjára vállalkozna. Csak minden egyes esetben az volt a probléma, hogy közvetlenül mi a megkereséskor jeleztük, hogy nem tudunk sem a meglévő tulajdonosok miatt, sem pedig az úgynevezett előprivatizált üzletek miatt most olyan választ adni, hogy értékesítjük velük együtt, hiszen ez az ő beleegyezésük nélkül ez nem menne. Azt javasoltuk, hogy próbáljanak mindezen ott lévő vállalkozókkal, kereskedőkkel olyan előzetes megállapodásra jutni, amely elhárítaná ezt a problémát. Eddig még senkinek nem sikerült. Ugyanerre a területre egy német társaság is benyújtott egy igényt, ugyanezen okok miatt megakadt. Hát úgy tűnik, hogy e miatt az állapot miatt ki kell várnunk majd azt az időt, amikor leketyeg az előprivatizációs idő, de a tulajdonosokkal kapcsolatos problémakör továbbra is fenn marad. A tulajdonosok hozzáállásában bizonyos változás bekövetkezett, mert hajlandóságot jeleznek, de egyelőre az eredménye még nem született meg. Ennyit tudok én most erről elmondani. A következőnél pedig a Principális-Lazsnak csatorna menti gazdasági terület rendezési tervével kapcsolatban, november 30-at javasolt azt hiszem Röst úr. Ugye? Ezt majd meg fogom szavaztatni. De ha most szavaznánk róla, tehát november 30-as határidő, és akkor ételemszerűen, hogyha elfogadják, akkor a hátsó úgynevezett határozati pontoknál november 30-ra módosítjuk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Az önkormányzati építmények akadálymentessé tételével kapcsolatban nem határidőt mondott Röst úr, hanem arra kíváncsi, hogy mit tettünk ez ügyben, és ennek mi a törvényszerinti határideje. A törvényszerinti határidőre választ kérnék, az osztálytól. Azt, hogy mit tettünk. Például a régi kékháznál, az átalakításnál, megoldottuk ameddig tudtuk, tehát az első szintig megoldottuk az akadálymentesítést, és a program pedig eleve elő is írja számunkra, hogy fokozatosan minden intézményünkben ezt meg kell tenni. Egyébként jó példákat is látunk rá a városban, mert az újonnan létesített Posta épületén látható jelei is látszanak. De azért megkérdezem jegyzőnőt, hogy a határidőre vonatkozó. Egy kis türelmet, amíg a számítógépből elővesszük. 2002. végéig kell ez ügyben érdemi lépéseket tenni. Én azt szeretném javasolni, és kérem szépen az illetékeseket, hogy járjunk utána, hogy az akadálymentesítéshez nem lehet-e valamilyen formában pénzt is pályázni. Tehát ez egy Euro Uniós és egyben komoly program, ami nagyon nagy költségekkel is jár. Erre vonatkozóan kértem tájékoztatást. Az Olajbányász Sportcentrum területének rendezése Marton úrnak, ja bocsánat Röst úrnak, csak most sorban megyünk, elnézést kérek. Akkor Marton úrnak a 41/2000-esre vonatkozóan. 2001. június 30-ig kérem meghosszabbítani. Hát kérem, azt tanácsolom, hogy várjuk meg most már, hogy a KÖGÁZ-zal mire jutunk, mert én még reményt látok rá, de ha most nem, a közel jövőben akkor valóban módosítanunk kell ezt az elképzelést. Tájékoztatom Önöket a következő közgyűlésen, hogy mire jutottunk, vagy akár bizottságin, és akkor véglegesítjük ezt az ügyet. Tájékoztatást kér a középfokú oktatás és műszaki szakképzés átszervezésével kapcsolatban – úgy emlékszem, Röst úr. Ezt kérem, akkor az osztály tegye meg, ha nem is most, hanem megfelelő időben. Európa Napok szervezésére vonatkozóan Tarnóczky úr válaszolt. Marton úr említette, hogy továbbiakban a legfontosabb célnak az úgynevezett a nullszaldós költségvetési év végi teljesítését kell tekinteni, ... célt tűzött ki. Engedjék meg, hogy én ragaszkodjam ahhoz, ami itt leírva, célként ki lehet tűzni. Lehet, hogy nehéz lesz megvalósítani, Marton úr aggályoskodik. Nem vonom kétségbe, hogy az ő igazsága is elég nagy. Marton István úr még kifogásolta, hogy sok a hiba. Hát ugye itt sorozatban ugyanazon intézménytípusoknál ugyanazon hibák követődtek el, tehát egy típushibáról van szó, de hát mivel arról van szó, hogy mindegyiknél módosítanunk kell, ezért ez a magas szám. A bérlakás számlán mennyi az összeg - ez volt a kérdése Röst úrnak. Erre választ kérek.

  Beznicza Miklós: 180 millió Ft.

  Tüttő István: 180 millió Ft. Én megkérdezem, hogy volt-e még olyan, amit esetleg Önök mondtak, de én nem jegyeztem fel, mert több nincs nálam.

  Tarnóczky Attila: Lehet, hogy pontosítanom kell, .. emlékeim szerint Röst úr a 135/2000. határozattal kapcsolatban kért december 31-ig majd beszámolót. Tehát nem a középfokú intézmények átszervezésére, hanem az eszközbeszerzéssel kapcsolatban. …

  Tüttő István: Mivel Röst úr nem jelezte, hogy nem jót mondtam ezért. Igen, rendben van. Tehát a nevelési és oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzéke. És itt is kérdezte még ezen kívül, hogy a határideje mi ennek a feladat-végrehajtásnak. Erre kérném a választ.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: A törvényi előírás szerint 2003-ig kell megfelelni ennek az eszközjegyzéknek. A felülvizsgálatot ezért nem tartom érdemesnek itt külön kiemelni, hisz úgy szól határozat, hogy októberig köteles az osztály felülvizsgálni és az arra vonatkozó észrevételeket a közgyűlés elé terjeszteni. Egyben szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy az a pályázati anyag, ami napirendre került, az tartalmazza egyébként külső szakértő felkérésének lehetőségét is ezen eszközjegyzéknek a felülvizsgálatára.

  Tüttő István: Akkor most rátérnénk a határozati javaslatok szavazására. Kérem Önöket, hogy az 1. számú határozati javaslatról, szóval, amely a határozatokat végig felsorolva, a jelentés elfogadását jelenti. Kérem, szavazzunk. Néha aggályom támad ilyenkor, mikor az én előterjesztésemre igent nyomok, nem vagyok elfogult?

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 2. számúról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 3. számú. Itt határidő módosításokról van szó.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: A 4-ről kérem a döntésüket.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Az 5. számúról, egy hatályon kívül helyezést jelent.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 6. számú határozatról szavazzunk. Határidő módosítás.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Kérem a 7-ről. Ez pedig a Harangjáték adományozóinak nevének elhelyezésére vonatkozó döntés.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 8. számú, szociális és egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosítása.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Most megkérdezem, hogy mindegyiket külön szavaztassuk, az összes intézményt? Kéri-e valaki, mert egyben szavaztattam. Kéri valaki? Egyben szavaztattam, azért kérdezem, van-e kifogás ellene? Nincs, jó. Akkor menjünk tovább. A 9. számúról kérem a döntésüket. 18. oldalon a 9.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Most kérném a 10-re vonatkozó.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 11-ről kérem. Ez szinte tudomásulvétel, mert hát a gleisdorfi utat már régen megtettük, Önöket tájékoztattuk, de utólag elfogadjuk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: A 12-re kérem a szavazatukat. Itt pedig egy külföldi cégnél egy látogatásra kerül sor, a meghívásukra.

  A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 13-ra kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Most a 14-re.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 15-ös.

  Törőcsik Pál: Először nyomok egy igent, utána kikapcsolom a gépemet. Tehát először egy igent, hogy elfogadom, hogy …, és utána kikapcsolom a gépemet az újraszavazásnál.

  Tüttő István: Most Törőcsik úr igent fog nyomni, hiszen támogatja a határozati pontot.

  Törőcsik Pál: És utána pedig kikapcsolom a gépet.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Megkérdezem alpolgármester urat, hogy ebben a témában, amiről már többször szóltunk. Új szavazást kell elrendelni. A jegyzőnő törvényességi kifogást emelt, jogosan természetesen. Kér-e zárt ülést az ügyben?

  Törőcsik Pál: Nem. Kikapcsoltam a gépet.

  Tüttő István: Le is ellenőrzöm. Kérem, szavazzunk újra a határozati javaslatot kérdezem. Olvassuk fel.

  Törőcsik Pál: Indítatok fegyelmi eljárást vagy, nem.

  Tüttő István: Hát azt akarom felolvasni, a határozati javaslatot: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fegyelmi eljárást kezdeményez Törőcsik Pál alpolgármester ellen. Az indoka pedig: az olaszországi útjával kapcsolatban felmerült kifogások miatt. Kérem, döntsük e kérdésben, hogy most kívánunk-e fegyelmi eljárást kezdeményezni. Ez nem fegyelmi, tehát nem fegyelmi, hanem eljárást kezdeményezni.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal és 10 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: 11 igen, 10 nemmel, 0 tartózkodással megállapítom, hogy a közgyűlés az előző döntését megerősítette, nem kíván eljárást kezdeményezni. Akkor folytatnám tovább, most rátérünk a szeptember 12-re kiküldött határozati javaslat. Ez pedig, a Vikárius Fejlesztő Tanácsadó és Szervező Kft-vel kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról szól ez a határozat. Kérem szavazzunk, hogy megbízzuk vagy nem? Kelemen Z. Pál úr ügyrendi gomb?

  Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr! Lehet, hogy fogyatékosak az ismereteim határozati javaslat meghozataláról, nem rendeletet alkottunk, amihez minősített többség kell, hanem határozati javaslatot hoztunk, amihez egyszeri többség szükséges. 21-ből 11, az egyszeri többség. Kérem, szíveskedjen e szerint kihirdetni a határozati javaslatot. Köszönöm.

  Tüttő István: Jegyzőnőt kérdezem, hogy jogos-e az észrevétel. Igen úgy tűnik, hogy jogos. Én meg elnézést, elnéztem, mert koncentráltam. Tehát határozat volt. De a fegyelmihez minősített többség kell szerintem.

  Tarnóczky Attila: Minden személyi döntéshez.

  Tüttő István: Hát ez személyi. Én azért kérem, jegyzőnő mindjárt megnézi, egy kis türelmet. Hát ugye határozatot hoztunk, a sima határozathoz nem kell. De ha személyt érint, akkor kell. Hát most eldöntjük.

  Kelemen Z. Pál: A határozathozatal, a 62. szakasz szabályozza. Azt mondja a 62. szakasz.

  Tüttő István: A jegyzőnő ugyan ezt kívánja elmondani. De tessék.

  Kelemen Z. Pál: Rendeletalkotás, nem rendeletet alkottunk. Törvény által közgyűlés hatáskörében utalt választások, kinevezések, megbízások, ez nem jó. Helyi kitüntetés, nem. Önkormányzati társulás létrehozás, ez sem az. Megállapodás külföldi önkormányzattal, ez sem az. Nemzetközi önkormányzati szervekhez való csatlakozás, ez sem az. Intézménygazdálkodó szervezet alapítás, ez sem az. Zárt ülés elrendelés, ez sem az. Most olvasom végig, csak várom, hogy a jegyzőnő mikor vág bele, hogy na ez az. Soron kívüli ülés, tárgyalás, nem az. Képviselő döntéshozatalból való kizárásához, nem az. Közgyűlés megbízatásának feloszlatására.

  Tüttő István: Most Pali ne olvasd fel a triviális dolgokat, tehát ez időhúzás.

  Kelemen Z. Pál: Nincs benne egyetlen ilyen sem.

  Tüttő István: Akkor jegyzőnőt kérdezzük. Kérem a választ.

  Dr. Tuboly Marianna: Köszönöm szépen képviselő úr. Mert felolvashatta volna az önkormányzati törvényből vett passzusokat is, teljesen igaza van. A hibát egyébként a kihirdetés során követték el. Tehát egyszerű szótöbbséget igényel, s meg volt az egyszerű szótöbbség.

  Tüttő István: Egy pillanat, ide van írva, de csak az volt ide írva, hogy ahhoz, hogy döntsünk, ahhoz egyszerű szótöbbség kell. De a döntésre vonatkozó megjegyzés itt nem volt. Jegyzőnő állásfoglalását ismertette. Akkor módosítom, kihirdetem újra a határozatot. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Törőcsik Pál alpolgármesterrel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez, tehát kivizsgálást. eljárást kezdeményez. Végrehajtás pedig, határidőben mit szabjunk meg akkor, határidőben? Két hét, 15 nap? Jegyzőnő akkor elmondja a határidőket.

   

  Dr. Tuboly Marianna: A határidőt a közgyűlés külön nem szabja meg, mert azt vonatkozó törvények rögzítik. Ahhoz viszont, hogy az eljárás megindulhasson szükség van a vizsgálóbiztos kijelölésére.

  Tüttő István: Igen. Tehát vizsgálóbiztos kijelölésére. Őszintén szólva, nem készültem arra, hogy vizsgálóbiztos jelöljünk ki. Hát elrendelek 2 perc szünetet és a vizsgálóbiztos ügyében konzultálunk.

   

  Szünet

   

  Tüttő István: Egy módosító javaslatom lenne. A határozatot módosítjuk, és pontosítjuk. A hozott határozatot módosítjuk. Háromtagú vizsgálóbizottság fegyelmi vétség elkövetése jelentése alapján fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárást indít Törőcsik Pál alpolgármesterrel szemben. Vonatkozó törvényi szabályok szerint 3 tagú vizsgálóbizottságot bíz meg, melynek tagjai. Kérném a javaslatokat. Én mondanám, mivel nekem jelzést adtak. Dr. Fodor Csaba szerepel az egyik jelöltként. Ha jól tudom, Birkner Zoltán úr a másik.

  Birkner Zoltán: Nem.

  Tüttő István: Nem, nem fogadja el. Van-e más javaslat? Mivel nekem a FIDESZ részéről ezt jelezték. Kinek van még javaslata? Végül is egyszerű a dolog, mert akkor most kivonulunk azzal, hogy nem vagyunk hajlandók felvállalni az ügyben ennek a bizottságnak megalapítását. Nem tudom, hogy ez jobb megoldás-e? Tehát önként nem vállalja senki? Megkérdezem, Mayer úr vállalja.?

  Mayer Ferenc: Nem kívánom.

  Röst János: Én elfogult vagyok ebben az ügyben, köszönöm.

  Cserti Tibor: Elvileg vállalhatnám, de leterheltségem miatt sajnos nem fér bele.

  Zsoldos Ferenc: Nem.

  Tüttő István: Nem kíván az MSZP ebbe több személyt erre jelölni.

  Kiss László: Nem.

  Gyalókai Zoltán: Nem.

  Tüttő István: Dezső?

  Antalics Dezső: Nem

  Tüttő István: Birkner úrét hallottuk.

  Birkner Zoltán: Hát szerintem javasoljanak azok az urak és hölgyek, akik elfogadták a vizsgáló bizottság felállítását. Ténylegesen, most ezt komolyan kérem, javasoljanak. Én azt gondolom, hogy akik nemet szavaztak, akik esetleg nem voltunk itt, azok nem fognak ebben különösebben hathatólagosan segíteni.

  Tüttő István: Hát most végigkérdeztem, mert hiába javasolnak, ha nem vállalják, akkor a javaslatnak semmi értelme, mert vállalni kell. Fodor úr vállalja, ezt a vizsgálóbizottsági tagságot?

  Dr. Fodor Csaba: … (mikrofon nincs bekapcsolva)

  Tüttő István: Jó, tehát ő vállalja. László?

  Balogh László: Nem vállalom.

  Tóth Zsuzsanna: Nem vállalom.

  Tüttő István: Nem is vállalhatja, mert elfogult.

  Dr. Baranyi Enikő: Nem

  Dr. Csákai Iván: Nem.

  Tüttő István: Hát kérem a kör bezárult. Tarnóczky úr?

  Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! Én valószínűleg elfogult vagyok. Az előbb nemmel szavaztam annak alapján, hogy lezajlott egy rendőrségi vizsgálat, amely nem állapított meg semmit. Innentől kezdve az eljárást meghurcolás jellegűnek tartom magam részéről, ez az elfogultságom. Én elhiszem bárkinek, aki mást gondol, hogy megalapozottan gondolja, de akkor neki kellett volna a vizsgálóbiztosi tisztséget.

  Tüttő István: Kérdésem, akkor, akik megszavazták tegyenek javaslatot. Legalábbis a törvény szerint háromtagú vizsgálóbizottságot kell felállítani polgármester és alpolgármesterek esetében.

  Zsoldos Ferenc: Én úgy gondolom, hogy ennek a vizsgáló bizottságnak mindenképpen, hát amennyiben Csaba vállalta, akkor a jogászi oldala, az megoldott. Ugye egy pénzügyi szakmában, szakterületen járatos képviselőre is szükség lenne. Én javasolom a Pénzügyi Bizottság elnökét, Böröcz Zoltán urat. Amennyiben ő vállalja, akkor vállalom a magam részéről, pártoktól teljesen független semleges emberként.

  Tüttő István: Rendben van. Böröcz úr, vállalja? Igen?

  Böröcz Zoltán: Igen.

  Tüttő István: Igen, akkor Zsoldos urat felírjuk. Kérem, akkor szavazunk. Minősített többség kell most a választáshoz. Először Dr. Fodor Csaba esetében kérem a szavazatukat.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Böröcz Zoltán úr.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Zsoldos úr esetében kérjük a javaslatokat.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Én azt hiszem, hogy ezt a sportban öngólnak hívják. Akkor, mivel nem tudtunk dönteni, elnapolnánk a kérdést. Ezzel órákat nem tudunk eltölteni. Következő közgyűlés. Kérem, nem adtam vitára lehetőséget, fejezzük be. Alpolgármester úr kér szót.

  Törőcsik Pál: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Egy ilyen róka fogta csuka helyzet alakult ki. Mindezek ismeretében, még egyszer hangsúlyozom, hogy én mindenképp ezek után ragaszkodom ahhoz, hogy ez a fegyelmi vizsgálat lezáruljon, ugyanis módom van tisztázni azt a nyilvánvaló tényt, hogy semmiféle olyan probléma és cselekmény nem történt, ami elmarasztalásra okot adna. Ezért én a magam részéről ennek a bizottságnak a munkáját el tudom fogadni, és kérem a képviselőtársaimat, hogy ne akadályozzuk meg őket a munkába. Én azt mondom, hogy mindenképp le kell ennek a vizsgálatnak folyni. Semmi érdeke, főleg nekem nem fűződik érdekem hozzá, hogy ezt elhúzzuk. Hála Istennek a tények azok egyértelműek. Én elfogadom a bizottságot és kérem, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a lehető legrövidebb időn belül végezzék el és folytassák le a vizsgálatot. Én a magam részéről ezt javasolnám, mint ügyrendi. Ne akadjon meg ez a dolog ilyen formai ügyek miatt. Azért érdekes az egész SZMSZ-ünk. Ahhoz, hogy valaki fegyelmivel elmarasztaljanak, ahhoz egyszerű többség elég. Ahhoz, hogy egy vizsgálóbizottságot felállítsunk, ahhoz meg minősített többség kell. Ez egy teljes anomália. Én azért mondom, ennek ne legyen most ilyen módon akadálya. Tisztázzuk. Egyértelmű.

  Tüttő István: Egyet szeretnék tisztázni. azért Törőcsik úr védelmében is mondani. Itt nem fegyelmi elmarasztalásról van szó, csak egy vizsgálatról és pontosan az a cél is, hogy tisztázódjon ebben az ügyben, mert ha nem, akkor folyamatosan visszatér ez a kérdés. Ez a bizottság, amelyet sajnos nem szavaztak meg mód lehetett volna arra, hogy ez rövid időn belül megtörténjen. Dr. Gögős Péter úr ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Dr. Gögős Péter: Csak egy apró észrevételem lenne, egy lefolytatott rendőrségi vizsgálat után a sajtó visszhang miatt azért ezt az alapos gyanút, azért mégis csak meg kellene fontolni a határozati javaslatban, hogy ez így kerüljön ki, hogy fegyelmi vétség alapos gyanúja. Hát azért az alapos gyanútól igen távol álló.

  Tüttő István: Hát valamivel indít.

  Törőcsik Pál: Ha lett volna, akkor a rendőrség azt mondja, hogy nyomoz, nem?

  Tüttő István: Egy pillanatra. A fegyelemi vétség és a rendőrségi szakasz között óriási minőségi különbség van.

  Dr. Tuboly Marianna: A fegyelmi eljárást a törvény szóhasználatával élve, csak fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén lehet megindítani, csak fegyelmi vétségre vonatkozó.

  Tüttő István: Tehát itt semmilyen bűncselekmény, vagy egyébről szó nincs. Kérem, mivel alpolgármester úr maga kérte, maga kérte és úgy értelmeztem, hogy ő még ezt a bizottságot el is fogadta.

  Törőcsik Pál: Úgy van.

  Tüttő István: Én szeretnék egy újabb szavazást tenni. Elfogadja? Ezek után elfogadják a tagok? Jegyzőnő kér szót.

  Dr. Tuboly Marianna: Önök ismerik azt a szabályt, hogy ha az eljárás alá vont maga kéri, vagy bocsánat, ha valaki maga kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, akkor az ellen le kell folytatni a fegyelemi eljárást. Tehát ilyen szempontból az alpolgármester úr nyilatkozatával egy új helyzet állt elő. Ezért én indokoltnak tartom a szavazásnak a megismétlését.

  Tüttő István: Én is ugyanezt akartam kezdeményezni. Kérem megismétlem. Zsoldos úr elvállalja-e ismét?

  Zsoldos Ferenc: Én a következő javaslatot szeretném tenni. Mindenekelőtt abból, hogy elsődlegesen Törőcsik Pál alpolgármester úr érdeke, de ugyanúgy érdeke a testületnek is, ez az idézőjelbe tett ügy lezáruljon, és pont kerüljön a végére. Kizárólag ennek érdekében Cserti Tibor úr képviselőtársam vállalná. Jó magam is, és Dr. Fodor Csaba urat javasolnám még. Én azt hiszem, hogy ez az összetétel, azt hiszem, hogy az objektivitás lehetőségét nagyon erőteljesen valószínűsíti, és lehetővé teszi.

  Tüttő István: De ezzel remélem, nem arra célzol, Zsoldos úr, hogy a Böröcz úr jelenléte ezt éppen meghiúsítja, mert valahogy így volt ez a. Semmi gond nincsen, ez talán csak egy kis pengeváltás volt. Kérem, szavazzunk akkor, Cserti úr került ismét javaslatba. Törőcsik úr a gépét kikapcsolta. Kérem, szavazzunk Cserti úrról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: Zsoldos Ferenc úrról kérem a szavazást.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Dr. Fodor Csabáról kérem a szavazást.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Egy kérdésem volna azért, jegyzőnő. Ez a három embernek, azért valakinek koordinálni kell a feladatait. Kell közülük választani vezetőt?

  Dr. Tuboly Marianna: Nem.

  Tüttő István: Nem. Jó, akkor ezt Önök eldöntik egymás között. Egy kérésünk van, a lehető leggyorsabban kellene az ügyet a végső fázisba hozni. Köszönöm szépen. Ezt követően a Ferincz Jenő úr kért ehhez szót. Kérem, szavazzunk, hogy meghallgatjuk-e. Én most nem mondhatom azt, hogy nem. Kérem, szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Nem fogadtuk el, mert minősített többség kell ilyen esetben. Ferincz úr nem tudjuk sajnos meghallgatni. Akkor folytatnánk a szavazást. A Vikárius még nem volt. Határozati javaslata jönne. Kérem, szavazzunk erről. A 16-os majd a legvégén, mert ugye az a záró. A véleményeltéréssel együtt kérném ezt értelmezni. Csatolva van hozzá.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: … 16., tudomásul vesszük, kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati arányban a következő határozatot hozza:

   

  302/2000.(IX.12.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a 314/1998.(XI.24.), a 369/2/b/c,5/b/1999.(XII.14.), a 370/8/1999.(XII.14.), a 386/1/1999.(XII.21.), a 17/2000(I.25.), a 83/1-3,4/b/2000.(III.07.), a 119/2000 (IV.25.), 120/2000(IV.25.), a 135/1/2000.(IV.25.), a 153/2000.(V.09.), a 156/8/2000(V.30.), a 173/1a-d,2a-g/2000.(V.30.), a 178/2000.(V.30.), a 185/2000.(V.30.), a 190/2/2000.(VI.06.), a 191/2000.(VI.06.), a 193/2000.(VI.06.), a 197/1-3/2000(VI.06.), a 207/2000.(VI.13.), a 215/5,6/2000.(VII.4.), a 216/2000.(VII.4.), a 228/a/2000.(VII.04.), a 235/2000.(VII.05.), a 275/1-5/2000(VII.5.), a 276/2000.(VII.05.), a 278/2/2000.(VII.05.), a 283/1/2000.(VII.05.) és a 285/17/2000.(VII.05.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
   2. a 383/1999.(XII.21.). számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. november 30-ig meghosszabbítja.
   3. a 247/2a-b/1999.(IX.07.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
   4. 384/1999.(XII.21.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
   5. a 323/2,2//1999.(X.26.) és a 41/2000.(II.29.) számú határozatok végrehajtásának határidejét 2001. június 30-ig meghosszabbítja.
   6. a 36/2000 (II.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
   7. a 154/1/2000 (V.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig, 154/2/2000.(V.09.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. október 31-ig meghosszabbítja.
   8. a millennium emlékére a Nagykanizsa, Ady E. u. 1. szám alatti épületre telepítendő harangjáték megvásárlására adományozók nevét az épületen elhelyezett táblán megörökíti.
   9. Határidő: Harangjáték telepítésével egyidejűleg

    Felelős : Tüttő István polgármester

   10. a szociális és egészségügyi intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint módosítja:

  I. Szakosított Szociális Intézmény Alapító Okiratának

  1. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény neve: Szakosított Szociális Intézmény

  Törzsszáma: 559102000

  Adószáma: 15559108-2-20

  Számláját az ERSTE Bank Nagykanizsai Fiókjánál vezeti.

  Számlaszáma: 11655006-52619700-55000002

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853140 Fogyatékosok ellátása elhelyezéssel

  10. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és elnevezésük)

  85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

  85325-7 Nappali szociális ellátás

  55241-1 Munkahelyi vendéglátás

  75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

   

   

  17. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 217/3/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  II. Szociális Foglalkoztató Alapító okiratának

  1. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény neve: Szociális Foglalkoztató

  Törzsszáma: 433862

  Adószáma: 15433860-2-20

  Számláját az ERSTE Bank Nagykanizsai Fiókjánál vezeti.

  Számlaszáma: 11655006-52620000-55000001

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853240 Egyéb szociális ellátás

  10. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és

  elnevezésük)

  75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

  75195-5 Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége

  75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

  85326-8 Szociális foglalkoztatás

  17. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 217/6/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  III. Egyesített Bölcsőde Alapító okiratának

   

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853210 Nappali gyermekjóléti és szociális ellátás

  18. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 217/2/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  IV. Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának

  1. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény neve: Egyesített Szociális Intézmény

  Törzsszáma: 433763224

  Adószáma: 16898877-1-20

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853120 Időskorúak ellátása elhelyezéssel

  18. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 217/1/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  V. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálata Alapító Okiratának

  8. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853230 Család és gyermeksegítő szolgáltatás

   

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és elnevezésük)

  85323-5 Családsegítés

  17. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 217/4/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

  VI. Humán Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának

  9. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

  853160 Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel

  10. pontja a következőre módosul:

  Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és elnevezésük:

  55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés

  55241-1 Munkahelyi vendéglátás

  75176-8 Intézményi vagyon működtetése

  75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

  80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

  85121-9 Háziorvosi szolgálat

  85128-6 Fogorvosi ellátás

  85129-7 Védőnői szolgálat

  85191-2 Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem

  85317-0 Ápoló, gondozó otthoni és rehab.int.-i ellátás

  85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

  85321-3 Bölcsődei ellátás

  85322-4 Házi segítségnyújtás

  85323-5 Családsegítés

  85324-6 Szociális étkeztetés

  85325-7 Nappali szociális ellátás

  85327-9 Rendszeres pénzbeni ellátás

  85328-0 Eseti pénzbeni ellátás

   

   

  17. pontja a következőre módosul:

  Záró rendelkezések

  Ezen alapító okirat a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 217/5/2000. (VII. 04.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

   1. Melléklet az alábbiak alapján módosul:

  A) Telephelyek:

   1. Karbantartó Műhely 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 2.
   2. Központi óvodai konyha 8800 Nagykanizsa, András L. u. 5.

  55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés

  55241-1 Munkahelyi vendéglátás

  75176-8 Intézményi vagyon működtetése

  75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

  80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

  85121-9 Háziorvosi szolgálat

  85128-6 Fogorvosi ellátás

  85129-7 Védőnői szolgálat

  85191-2 Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem

  85317-0 Ápoló, gondozó otthoni és rehab.int.-i ellátás

  85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

  85321-3 Bölcsődei ellátás

  85322-4 Házi segítségnyújtás

  85323-5 Családsegítés

  85324-6 Szociális étkeztetés

  85325-7 Nappali szociális ellátás

  85327-9 Rendszeres pénzbeni ellátás

  85328-0 Eseti pénzbeni ellátás

  E) pontja a következőre módosul:

  Attila Úti Napközi Otthonos Óvoda 8800 Nagykanizsa, Attila u. 5.

  Rózsa Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7.

  Hevesi Úti Napközi Otthonos Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/b.

  Kertvárosi Óvoda 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.

  8800 Nagykanizsa, Úttörő u. 2.

  Vackor Óvoda 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/b

  8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

  Rozgonyi-Arany Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.

  8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 5-7.

  Hétszínvirág Óvoda 8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.

  8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.

  Micimackó Óvoda 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.

  Határidő: 2000. szeptember 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

   

   1. az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága felülvizsgálata alapján a

   Általános Iskola és Óvoda Miklósfa

   Általános Iskola és Óvoda Palin

   Általános Iskola Kiskanizsa

   Bolyai János Általános Iskola

   Hevesi Sándor Általános Iskola

   Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

   Péterfy Sándor Általános Iskola

   Vécsey Zsigmond Általános Iskola

   Rozgonyi Úti Általános Iskola

   Zemplén Győző Általános Iskola

   Zrínyi Miklós Általános Iskola

   Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

   Nevelési Tanácsadó

   Állami Zeneiskola

   Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

   Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

   Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

   Belvárosi Szakképző Iskola

   Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

   Kervtvárosi Óvoda

   Micimackó Óvoda

   Hétszínvirág Óvoda

   Pipitér Óvoda

   Rozgonyi – Arany Óvoda

   Vackor Óvoda

   Hevesi Úti Napköziotthonos Óvoda

   Attila Úti Napköziotthonos Óvoda

   Rózsa Óvoda

   Hevesi Sándor Művelődési Központ

   Móricz Zsigmond Művelődési Ház

   Városi Könyvtár

   Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításait elfogadja.

   Határidő: 2000. szeptember 13.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

  1. a 280/2000.(VII.05.) számú határozatban az egyéb szervezetek 24. sorszáma alatt szereplő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 60.000 Ft támogatását 50.000 Ft-ra módosítja. A határozat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
  2. Határidő: 2000. szeptember 13.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. tudomásul veszi, hogy 2000. szeptember 6-án Tüttő István polgármester és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens gépkocsivezetővel részt vett Gleisdorfban a “SOLAR 2000” konferencia megnyitóján.
  4. Határidő: 2000. szeptember 13.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. egyetért azzal, hogy 2000. szeptember 25-26-án a bécsi PORR céghez szakmai látogatásra kiutazzon Tüttő István polgármester, dr. Fodor Csaba képviselő és Imre Béla beruházási ügyintéző.
  6. Határidő 2000. szeptember 26.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. egyetért azzal, hogy az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózatának 2000. évi őszi ülésén részt vegyen Tüttő István polgármester, Gerencsér Tibor külkapcsolati referens és Silló Barnabás a KanizsaNet Kht ügyvezetője.
  8. Határidő: 2000. október 7.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  9. az Önkormányzat és a zalaegerszegi 17. számú Ügyvédi Iroda 2. számú Alirodája között - az ÁPV RT. viszontkeresete, valamint a gázközmű vagyonnal kapcsolatos eljárás során a perbeli képviselet ellátása – létrejött megbízást a kiegészítésekkel együtt az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének figyelembevételével jóváhagyja.
  10. Törőcsik Pál alpolgármester 1999. és 2000. évi olaszországi útjaival kapcsolatosan az Ügyrendi és Jogi Bizottság háromtagú vizsgálóbizottságának jelentése alapján fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárást indít Törőcsik Pál alpolgármesterrel szemben. A közgyűlés a fegyelmi eljárás lefolytatására a vonatkozó törvényi szabályok szerint 3 tagú vizsgálóbizottságot bíz meg, melynek tagjai:
  11. Cserti Tibor

   Dr. Fodor Csaba

   Zsoldos Ferenc

   Határidő: a vonatkozó jogszabály szerint

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  12. a Vikárius Fejlesztő Tanácsadó és Szervező Kft-vel kötendő – a Városi Kórház és a Polgármesteri Hivatal városi kincstárhoz történő kapcsolódására vonatkozó javaslat készítéséhez – megbízási szerződést jóváhagyja.
  13. Utasítja, a polgármestert a szerződés aláírására.

   Határidő: 2000. szeptember 13.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  14. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  1. Interpellációk, kérdések (írásban)
  2.  

   Tüttő István: Kérdést szeretne feltenni, illetve jelzést adott, először Dr. Horváth György úr két kérdést.

   Dr. Horváth György: Olvastam a tájékoztatóban a Zsinagógáról szóló részt, de tovább kérdezem azt, hogy olyan ismeret birtokába jutottam, hogy állítólag maradt még pénz és ilyen célra lehet pályázni. Kérdezem azt, hogy valóban megvan-e a lehetősége, és kérem hát nyilván az önkormányzat figyelje ezt a pályázási lehetőséget, mert nagyon fontos lenne méltó állapotba hozni ezt a csodálatos létesítményt. A másik a kerékpárúttal kapcsolatos. Itt is olyan információ birtokába jutottam, hogy újra lehet pályázni a kerékpárútra, mivel maradt pénz, hogy nem tudom, hogy a város ezt figyelembe vette-e? Legalábbis mind a két kérdésemet is figyelemfelkeltőnek szánnám, és kérném tisztelettel polgármester urat és a tisztelt közgyűlést, hogy engedje meg, hogy a két interpellációmra most válaszoljak azért, mert egy rövid időre ki kell mennem. Ha meg tetszenek engedni.

   Tüttő István: Hát ennél a napirendnél vagyunk, megengedjük. Tessék.

   Dr. Horváth György: Az elsővel kapcsolatban én örömmel állapítottam meg és azt tapasztaltam – köszönöm a jegyzőnőnek és hivatalnak azt – hogy valóban pontosan intézik, gyorsabb is az intézés, nyilván nyilvántartják ezeket a képviselői bejelentéseket a körzetből. A másodikkal kapcsolatban, elfogadom, illetve tudomásul veszem, hogy a Magyar u. 19. szám, de ugyanazt mondanám, amit Baranyi Enikő nem egészen értett, amikor voltak itt a futballpálya, a Sörsátorral kapcsolatban, semmit nem lehet csinálni. Ez az igazság. Tudomásul kell venni. nem lehet semmit csinálni. Eljönnek nálunk is, meg lehet nézni a …, fel lehet a vizeletet mosni, lehet hallani éjjel az üvöltözést, az ordítozást, az autócsikorgást. Én nyilvánvaló, hogy egy rendőrt nem tudok odaállítani, de azért az sem biztos, hogy elkapja. Elfogadom, de.

   Tüttő István: De nem 3 napon keresztül, hanem folyamatosan.

   Dr. Horváth György: Igen, hát nálunk folyamatosan van. Majdnem minden nap ugyanez van, éjjel fél kettőkor, kettőkor. Én csak Papp Nándor úrra tudok hivatkozni, aki néha elmegy arra hajnalban, és ő is mondta bizottsági ülésen, hogy mi van. Köszönöm, elfogadom mind a két választ.

   Tüttő István: Következő kérdésfeltevő, Dr. Csákai Iván kérdést tesz fel.

   Dr. Csákai Iván: 1994. óta áll egy félkész épület egy utcasarkon. Nem tudom, hogy a helyi rendeletünk megengedheti-e azt, hogy 6 éve ott áll a Postakert utca és Irtás utca sarkán, a Renault mögött, gondozatlan körülmények között. Jó, két héttel ezelőtt lenyírták a füvet, de állatok menhelye. Hát időnként menyét, görény szállásolja el magát ott. Nem tudom, hogy a helyi rendeletünk megengedi-e azt, hogy ilyen hosszan egy félkész épület ott álljon, vagy pedig már műemlék jelleggel kirakjuk, hogy műemlék.

   Tüttő István: Én rosszabb példát is tudok. Aki Balatonfenyvesen utazik át, illetve Fonyódon, ott egy leégett vendéglő legalább ennyi ideje sokkal rosszabb látványt nyújt és nem tűnik el. Én azt hiszem, hogy itt az állampolgári jog. Ő gyakorlatilag elkezdett építkezni, lehet, hogy éppen megbetegedett. Meg fogjuk vizsgálni, hogy tudunk-e sürgetni vagy előremozdítani az építkezést. Nem úgy, hogy mi megépítjük, hanem felszólítjuk. Rendbetételre felszólítjuk. Köszönjük a felvetést. És akkor megnézzük pontosan melyik utca, milyen házszám alatti épületről van szó. A következő kérdésfeltevő, Budai úr két kérdést kíván feltenni.

   Budai István: 1999. végén és ez év elején a revizori csoporttal a Pénzügyi Bizottság vizsgálatot folytatott az NSR Hulladékrakó Kft-nél. Erről február 10-én a Pénzügyi Bizottság különféle határozatot hozott, és az óta a határozat végrehajtásáról, mikéntjéről, hollétéről semmiféle tudomásunk nincs. Én szeretném megkérdezni, hogy hol fekszik el ez a határozat, és mikor kerül egyszer napvilágra, a közgyűlés elé mikor hozzák? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésemet Marton István úr is föltehette volna, mert azt szeretném megkérdezni, hogy mi adtunk be egy-két napos eltéréssel képviselői indítványokat ´99. december végén, és a mai napig nem tárgyalta a közgyűlés. Többször elnapoltuk azzal, hogy várjuk a hulladékrendelet megjelenését, és majd azt követően vesszük elő. Én úgy gondolom, hogy a téma, amit mi fölvetettünk, annak így talán a hulladékrendelethez semmi köze, a hulladéktörvényhez, bocsánat, köszönöm a helyesbítést. Én szeretném, hogyha rövid időn belül ez az anyag idekerülne hozzánk. Teljesen jó szándékkal, teljesen olyan céllal, hogy ezt a kérdést a kályhától a napjainkig, tehát az akkori elképzelésektől a mai napig meg kellene vizsgálni, és talán hasznos következtetéseket lehetne levonni. Köszönöm szépen. A kérdés ebben az volt, ha nem tettem volna föl, hogy miért kell ennyi ideig időt várni ennek az önálló képviselői indítványnak a tárgyalására?

   Tüttő István: Én válaszolnék rá. Éppen Önök hagyták jóvá, hogy szeptember 30-áig ezt a teljes blokkot, mert hiszen minden a hulladékgyűjtéssel foglalkozik, s korábban a törvény megjelenésére és azt követő dátummal határoztuk meg. szeptember 30. a határideje. A következő közgyűlésnek ez témája lesz. Szeretném jelezni, hogy ezzel megpróbáljuk a most már tényleg hosszú ideje húzódó ügyet az Önök javaslata alapján előterjeszteni, és akkor majd ebből kialakul, hogy mit tudunk kihozni közösen. Ennyit tudok most rá válaszolni. Mert mindegyiket – meg tudom mutatni a határozatot - szeptember 30-ra módosítottuk, ez év szeptember 30-ra. De jogos az észrevétel, és köszönöm a figyelemfelkeltést, hogy nehogy megfeledkezzünk róla, de szeptember 30-ig bevisszük. Ugyanúgy Marton úrnak is ezt. Következő kérdésfelvető, Bicsák úr három kérdést kíván feltenni.

   Bicsák Miklós: Már két éve, ´98-tól a Nagykanizsa, választókörzetem, az 1. számú, Űrhajós utcának a, maga az utcának a megcsinálása állandóan, most azért nem fér bele a költségvetésbe, most azért nem fér. Itt az ősz, megindult a nagy forgalom. Én kérném tisztelettel a közgyűlést, hogy valaki az osztályról reggel 6 óra és 7 óra, illetve fél 8 között legyen olyan kedves kijönni és megnézni, hogy ott az Űrhajós utcában milyen kamionforgalom zajlik, és azok az emberek, iskolás gyerekek, akik mennek .., 8 órára és ott van rozoga buszmegálló, aminek az oldalán a kutyák ki-be mászkálnak, nem tudják letakarítani, mert a járda sem készült el. Ebben az interpellációmban vissza fogok térni, csak azt nem értem meg tisztelt közgyűlés és tisztelt polgármester úr, hogy a városnak azon részében miért vagyunk megkülönböztetve, míg a Rózsa utcára 900 ezer Ft forrás van, a Petőfi utcai szemetes elhordására 450 ezer. Az a lakosság, aki az Űrhajós utcában lakik, ő is ugyanolyan adófizető, és ez a téma már a városnak évek óta komoly téma. Veszélyes és nagyon is kérik, türelmetlen a lakosság, hogy a város lépjen ebben az ügyben. Másik kérdésem csatlakozik, a Hársfa és az Ifjúság utcának az árkolása. Ez is már két éve, kérem, szíveskedjenek előkeresni a beadványaimat, de én el fogom mondani, újraismételni, hogy az árkolása nem történt meg azoknak az utcáknak. Ott is úgy érzi a lakosság, hogy mostohák. Másik kérdésem, ez csak kérdés, tisztelettel kérdezném polgármester úrtól és a közgyűléstől. Korpavár ugyanaz a várostelepülés, mint Palin, egyedül Nagykanizsa városnak a legszélén, a csatornázás, illetve a gáz bekapcsolását mikorra várhatja a lakosság? Kezdenek ők is türelmetlenek, mert a fórumon is, ami Palinban volt, elhangzottak különböző ígéreteket, és egyéb tájékoztatások, és a lakosság ezzel nincs megelégedve. Harmadik komoly kérdésem, amire külön kérem a tisztelt közgyűlést és a maga az illetékest, környezet-felügyeletet, vagy közmunkásokat, ahogy kiérünk Nagykanizsáról, a Récsei úton, Cserfőre haladva, kérem, múlt szombaton a németek fotózták azt a szeméthegyet. Azt szüntesse meg a város. Ez szégyen. Biztos, hogy ez a fotó, fénykép el fog jutni Nyugat-Németországba is. Nincs közmunkásunk, hogy a közfelügyeletnek tudnánk felajánlani egy embert, aki naponta 8 órában biciklivel le-föl járni és megakadályozná a szemétlerakást? Kérem, tessenek elmenni, mi van ott. Ez szégyen a városnak. Kérem ebben az intézkedést. Ez volt a harmadik kérdésem.

   Tüttő István: Ez a terület hozzánk tartozik? Én úgy mondanám, nem a város szégyene, hanem azok szégyene, akik odahordják a szemetet, de sajnos mindig másnak kell pironkodnia. Azt nem tudjuk megoldani, hogy ott, a várostól távol folyamatosan strázsáljon valaki. Hát, amíg ott a katonaság működött, addig ennek az ilyen jellegű felhasználása nem volt annyira nyilvánvaló, mert ott azért sokkal többen járkálták. Meg fogjuk vizsgálni, írásban válaszolunk, és megfelelő lépéseket teszünk. A gázra vonatkozóan, Bicsák úr, önálló képviselői indítványban javaslom, hogy terjessze elő. Emlékeznek Önök valószínű mindannyian, hogy a KÖGÁZ közölte, hogy ennek a városrésznek kb. 9,8 – 10 millió közötti forrásigény merülne fel, ha ott a gázt ki akarjuk építeni. Ebben az évben erre pénzünk nem lesz, de javaslatot lehet tenni, hogy forrást keressünk hozzá, illetve a következő költségvetésben figyelembe vegyük. Ez lenne az én javaslatom, tiszteletbeli javaslatom. A csatornázásra vonatkozóan pedig az úgynevezett céltámogatási körbe tartozó pályázatunkat az idén elutasították és jelenleg nem áll, nincs lehetőség, hogy újra pályázzunk, jövőre újra kísérletet teszünk, és akkor a Korpavári csatorna is bele fog kerülni. Ennyit tudnék most erre válaszképpen adni. Györek László úr, kérdést kíván föltenni.

   Györek László: Azt hiszem, hogy eddig munkánk során többször tapasztaltuk azt, hogy döntéseink hiányos tájékoztatás, időhiány, egyéb okok miatt bizony néha nem voltak hibátlanok. Ilyen tévedések elkerülése érdekében nyilván lehet és kell is tenni valamit. Csak zárójelben jegyzem meg egyébként, ez nem tartozik igazán ide, hogy magam is Kiss képviselőtársammal együtt adtunk be ilyen indítványt, reméljük ez nem válik majd politikai játszmák áldozatává. Azonban most először fordult elő egy olyan eset, hogy egy választott tisztségviselő talán tudatosan, talán nem, nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta az egyik döntéshozó testületet. Csak röviden idézem, a szó szerinti jegyzőkönyvet minden képviselőtársam meg fogja kapni természetesen. A Gazdasági Bizottság ülésén a bizottság elnöke az egyik kérdés napirendről való levételét javasolta, hivatkozva egy később valótlannak bizonyuló állításra. A bizottság a kérdést levette napirendjéről ennek hatására, természetesen, majd az információ valóságtartalmának felfedése után újra tárgyalta. Tulajdonképpen lényegtelen, hogy milyen információról van szó, lényeg, hogy egy olyan információ, ami az egyik kérdésben fontos volt. Külön sajnálatosnak tartom, hogy ebbe az ügybe, hát mint Pilátus a credóba, sajnos a polgármester úr belekeveredett. De most nem szeretnénk ebből az ügyből, tényleg nem szeretnék – higgyék el – sem politikai, sem erkölcsi, sem semmilyen kérdést csinálni. Sőt úgy vélem, és komolyan is gondolom, hogy gyorsan és mielőbb el kéne felejteni ezt a sajnálatos eseményt. Miért kéne elfelejteni? Azért kéne elfelejteni nagyon gyorsan, mert azt hiszem, hogy inkább az együttműködésnek kéne, az együttgondolkodásnak kéne jellemezni a közgyűlés munkáját. De kérdem én! Lehet-e úgy együttműködni, és úgy együttgondolkodni, hogyha nincs meg a kölcsönös bizalom, nincs meg az a megbecsülés, ami elvárható lenne egy választott tisztségviselő iránt, s mert hát innentől kezdve ugye egyéb gondolatok előző döntéseinkkel kapcsolatban is felmerülhetnek sok mindennel kapcsolatban természetesen. Hát nem segítik elő az ilyen események, azaz valamiféleképpen ezeket meg kéne akadályozni. Én azt kérdezem a polgármester úrtól, hogy mit kíván Ön tenni az ilyen esetek elkerülése érdekében egyrészt? Tudom, hogy ez költői kérdés. A másik, az talán konkrétabb, hogy mit kíván tenni a bizalom újbóli helyreállítása érdekében, és gondolok én itt elsősorban arra, ami az iménti napirendnél történt az alpolgármester úrral kapcsolatban. Egyetértek egyébként, most már egyet kell, hogy értsek polgármester úrral abban, hogy bizony az ilyen dolgokat ki kell vizsgálni, tisztán, átláthatóvá kell tenni, ha valaki hibázott, le kell vonni a megfelelő konzekvenciát, ha nem, annak is nyilvánosságra kell kerülnie. Tökéletesen egyetértek vele. Tehát kérem erre a választ. Csak úgy félve jegyzem meg, hogy különösen érdekesnek tartom ezek után azt, hogy az előző ügy vizsgáló bizottságába történő választásokat, tehát erről több szó most tényleg ne essék.

   Tüttő István: Hát elég rébuszokban hangzott el az előadás. Én mondhatnám azt is, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszéltél, de el kell, hogy áruljam, hogy valami sejtésem van.

   Dr. Fodor Csaba: Bizonyára van. Mindjárt én elmondom, hogy mi volt ez a rébusz, amit nem is igazán értem, hogy milyen kérdés volt, de hát megpróbálok válaszolni rá. Valóban a Gazdasági Bizottság ülésén a polgármester úr levélpapírján bejött egy előterjesztés a sakk-klub elhelyezéséről. Ebben meg volt jelölve egy ominózus ingatlan, ez az egyik ingatlan pontosan az az ingatlan volt, amivel korábban én a polgármester úrral és másokkal egyeztetést folytattam, és abban maradtunk, ha jól emlékszem, de akkor a polgármester úr majd megerősít ebben, vagy nem, hogy mindaddig nem vesszük napirendre ezeknek az ingatlanoknak a sorsát semmilyen fórumon, amíg nem rendezzük egységesen a felmerülő igényeket. Ebben maradtunk, és én erre hivatkozással azt kértem a Gazdasági Bizottságtól, hogy ne vegye le napirendről, hanem legfeljebb két hétre halassza el ebben a döntést. Ezután történt valóban egy telefonhívás, amit a polgármester úrnak intézett egy másik képviselőtársunk, és a polgármester úr erre adott valami választ. Ezt követően visszajött ez az úr és azt mondta, hogy a polgármester úr mégsem kívánja levenni napirendről, mert hiszen nem is tud a dologról. Mint kiderült, valóban nem is tudott, mert az ő levélpapírján az előterjesztő mégsem ő volt, hanem a Tüttő István polgármester neve fölött egyik alpolgármester úr írta alá helyettesként az előterjesztést. Ez önmagában nem is baj, nem is probléma. Ez az úr azt mondta, hogy ő beszélt az alpolgármester úrral is, és ő sem kívánja visszavonni, de kiderült, hogy nem azzal az alpolgármesterrel beszélt, aki az előterjesztője volt, hanem a másikkal, és azzal nem beszélt senki sem, aki ténylegesen aláírta az előterjesztést. Sem én, sem az az úr. Na most, ezt követően valóban azt mondtam, ha a polgármester úr így gondolja, akkor ismételten tűzzük napirendre ezt az ügyet, és tárgyaljuk meg. A lényege ez volt a dolognak. Így valóban kb. 10 perc, vagy 15 perces csúszást eredményezett a döntés meghozatalában. De arra én most felkérem a polgármester urat, hogy mondja el, hogy itt tulajdonképpen miről volt szó a telefonbeszélgetésen, mert azt én nem is vonom kétségbe és nem is vontam kétségbe, hogy ez megtörtént, és azt is, hogy történtek-e utána valami egyeztetések, amelyek talán arra hivatottak, hogy igazoljanak engem abban, hogy egyrészt volt ilyen megbeszélés többek között, hogy nem vesszük napirendre, és volt-e utána olyan egyeztetés, amely azt igazolja, hogy valóban szükség lett volna erre a két hétre, hogy komplexen lehessen vizsgálni ezt a kérdést, és akkor mondjuk ezt normálisabban talán megoldani. Ez volt énszerintem a Gazdasági bizottsági ülésen, nem más, de most befejezem, hogy a polgármester úrnak szót adjak, és utána azért szeretnék a kérdésre is válaszolni.

   Tüttő István: Tisztelt Képviselőtársaim! Én szabadságon voltam, amikor ezek az anyagok elkészültek, de még a szabadság előtt szót váltottunk abban a kérdésben, hogy a pártirodák milyen módon kerülnek újra elosztásra, illetve ahol szükségessé válik csak a pártirodák megoldása. Én magam azt tanácsoltam, hogy addig ne döntsünk, amíg ebben olyan értelmű konszenzus nem jön létre, amit végül is Röst úr is itt a mai nap a napirendre vétel kapcsán felvetett. Világos, hogy én a Fodor úrral beszéltem arról, hogy ha ilyen napirend előkerül, akkor, hát illetve úgy kerüljön csak elő, egyeztetés után, és énnekem arról nem volt tudomásom, hogy egyáltalán ezt a napirendet most tárgyalják. Én azt is tudom nagyon jól, hogy a Zrínyi u. 42. számú épület ilyen szempontból többféle civilszervezetnek, pártnak megfelel, és ez beletartozik abba a körbe, amelyről épp beszéltünk, hogy addig, amíg a pártoknak megfelelő helyet nem találunk, addig másokat ilyen szempontból ne részesítsünk előnyben, mert lehet, hogy éppen a pártok irodaépületeinek megoldását hátráltatjuk vele. Ez volt a lényege. Aztán, hogy ez a bizottság elé került, nekem arról fogalmam se volt, hiszen az én nevem szerepelt az előterjesztésen, de távollétemben más írta alá. Ekkor felhívott engem a sakkszövetség elnöke és kérdezte, hogy én miért vetettem le napirendről. Azt se tudtam, mondom, miről vettem le, nem tudok semmit az ügyről. S akkor elmondta, hogy Zrínyi 42., és akkor azt mondtam, hogy én nem vetettem le napirendről, de annyit mondtam neki, hogy a sakknak esetleg más helyet is lehetne találni. És mivel én úgy tudtam, mivel ő arról tájékoztatott, hogy a napirendet levették, így nem is foglalkoztam vele, hiszen ennek értelmében ez a döntés nem született volna meg, illetve javaslat. Idáig jutottunk. Én most is azt mondom, hogy Fodor úr valószínű a korábbi beszélgetésünkön elhangzott megállapodást rosszul megfogalmazva interpretálta, mert abban egyetértettem volna, ha tudok róla, hogy akkor ne kerüljön napirendre addig, amíg a pártok irodáját nem rendeztük. Ugyanis a pártok egy részének az irodahelyzete olyan szempontból romlott meg, hogy ki kell költözniük a jelenlegi épületükből. Ha jól tudom október 9-ig, valamilyen ilyen időpontban, és tényleg méltánytalan lenne, ha a pártok, akik egyben a demokrácia alapjait is jelentik, olyan helyzetbe kerülnének, hogy nem kapnak méltó helyet. Én erre apellálva kérem az Önök megértését, és én bátran mondhatom, hogy Fodor úr egy előzetes megbeszélést próbált érvényesíteni akkor, amikor a nevemben azt mondta, hogy leveszi a napirendről, mert mi korábban úgy állapodtunk meg, hogy ezeket az ügyeket csak úgy tárgyaljuk, hogy előre konszenzust teremtünk. Ennyi.

   Györek László: Örülök a részletes válasznak, de én hadd idézzem a szó szerinti jegyzőkönyvet. Kérem, semmi más, csak a szó szerinti jegyzőkönyvből az itt elhangzottakat. Ön is, Fodor úr is most azt állította, hogy Ön nem tudott erről az ügyről, azt sem tudta, hogy miről volt szó. Hadd olvassam fel a szó szerinti jegyzőkönyvet.

   Tüttő István: Arról nem tudtam, hogy ezt tárgyalják.

   Györek László: Hadd olvassam fel a szószerinti jegyzőkönyv mondatait. “Polgármester úrnak az a kérése, hogy vegyük le a napirendről.” Eddig nem is tudott róla, mint most kiderült, de lehet, hogy ez a volt a kérése. Következő idézet – én azt gondolom, hogyha az előterjesztő kéri, hogy ne tárgyaljuk, akkor az a minimum, hogy ezt ne támogassa a bizottság. Ez is egyébként igaz lenne, hogy ha az előterjesztő egyáltalán tudott volna a dologról, sajnos nem tudott. Én tovább ezt tényleg nem akarom húzni. Örülök, hogy kaptunk kimerítő magyarázatot. A szó szerinti jegyzőkönyv mindenkinek rendelkezésére áll, abból megtudhatja, hogy mi is volt valójában a helyzet. Én ennyit akartam mondani.

   Dr. Fodor Csaba: A helyzet az, hogy a polgármester úrral abban maradtunk valóban, hogy nem kerül napirendre. De mint kiderült, nem is ő volt az előterjesztő. Hát a szó szerinti jegyzőkönyvben az is bent van, hogy csak az ő levélpapírján írták alá. Akkor a Zoli mondta, hogy ő beszélt a Törőcsik alpolgármesterrel, a Pali azt mondta, ő se tud róla, mert nem is ő írta alá, tehát igazából az alpolgármester, a Tarnóczky alpolgármester volt az előterjesztő, de ővele nem beszélt senki. Azt megmondtam, hogy ővele én sem beszéltem, és azt a Zoli is megmondta, hogy vele ő sem beszélt, és így került oda. Ez történt, semmi mást. Én nem látok ebben igazából olyan hatalmas dolgot.

   Tüttő István: Bár azt szeretném megerősíteni, ha tudok róla, akkor levettük volna napirendről az én kérésemre.

   Dr. Fodor Csaba: Amiről egyébként korábban meg is egyeztünk így, szó szerint. Valóban. De én azt gondolom, nem kell erről nagy vitát gerjeszteni, mert valóban elmehetünk másik irányba is.

   Tarnóczky Attila: Kedves Képviselőtársaim! Hogyha megnézik ezt a paksamétát a napirendekkel, akkor könnyen abba a tévedésbe esnek, hogy a javának én vagyok az előterjesztője. Nem én vagyok az előterjesztője, a polgármester vagy valaki. Nagyon sok esetben viszont alá kell írnom előterjesztéseket, és ez a dolgom, de hogyha ez tilos, akkor legyenek szívesek határozatot hozni, sokkal kevesebb lesz munkám. Tehát úgy gondolom, hogy amikor egyedül vagyok a hivatalban, akkor jobb híján hozzám fordulnak. Én nem kezdeményeztem a sakkcsapat elhelyezését, ellenben emlékeztem arra, hogy a Gazdasági Bizottság azzal a …küldte el az utolsó .. a sakkcsapatot, hogy hozza a következő megoldást. Ezzel a hivatal elkezdett foglalkozni. Nem az én megbízásomra. Odajött ez az előterjesztés, természetesen aláírtam, mert hiszen egyet is értettem vele, miért ne. De polgármester úrnak erről az aggályáról viszont nem tudtam. Ennyit tennék hozzá ahhoz a most már sokszor elhangzó dologhoz, hogy nem polgármesteri előterjesztés. Hát nem tudom kié? Mert akkor legközelebb, a következő napirendnél majd én előterjesztő leszek, mert én írtam alá.

   Tüttő István: Itt nem arról van szó, hogy ki volt az előterjesztő, hanem én nem is voltam Nagykanizsán, tehát nem is tudtam róla. Tehát világos, nem tudtam arról, hogy előterjesztés ilyen lesz, mert akkor én magam kértem volna .. Én azt hiszem, hogy lezárhatjuk. Kiss László úr kér még egy mondat erejéig szót.

   Kiss László: Polgármester úr én azt hiszem, hogy ezt a jegyzőkönyv kivonatot figyelmesen elolvasva azért a dolog lényegét mindenki kihámozhatja önmagának. Az előterjesztés témája a Nagykanizsai Izzó Sakk-klub elhelyezéséről. Ez volt. Nem volt ott szó pártingatlanról, nem volt ott előzetes megbeszélésről szó. A sakk-klub elhelyezéséről. 6 éve van erről szó. Ezt a napirendet elnök úr aláírta és kiküldte minden bizottsági tagnak. Tudta, hogy miről van szó. A helyszínen azt mondta, hogy polgármester úrral beszélt, és ezt a napirendet polgármester úrral megbeszélve kéri levenni a tárgyalási sorozatról. Én azt hiszem, a tényállás teljesen egyszerű. Hogy előzetesen miről beszélgettek baráti beszélgetés kapcsán, az független. Itt ami elhangzott, az volt, hogy a sakk-klub elhelyezési témáját vegyük le polgármester úrral megbeszélve. Ez viszont utólag kiderült és Takács Zoltán fenntartja az állítását, nem fedte a valóságot. Kérem, azt hiszem ennek alapján mindannyiunknak le kell vonni a következtetéseket.

   Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr ügyrendit nyom.

   Kelemen Z. Pál: Nem véletlenül van rossz vélemény erről a közgyűlésről Kanizsa város lakosságának, mert … kezdünk alakulni, ahol különböző politikai csatározások parttalan mederben folynak. Van nekünk egy …, az SZMSZ-ünk, ami a kérdés és interpellációt szabályozza tisztelt polgármester úr. A válasz lefogadásáról csak a kérdező nyilatkozik. Azzal kapcsolatban a közgyűlés nem foglal állást. Tisztelt polgármester úr, mai folyamán már legalább 80-szor megsértettük a saját alkotmányunkat. Kérem, eszerint vezesse le a közgyűlést.

   Tüttő István: Elfogadom bírálatát, de az SZMSZ néha értelmetlenül korlátozza az emberek gondolatszabadságát, és nekem jogom van néha ezt megsérteni, Önökkel együttműködve, hiszen kérnek szót. Ha nincs, akkor majd tegyenek ellene. Következő kérdésfeltevő Antalics Dezső.

   Antalics Dezső: Kb. fél évvel ezelőtt interpelláltam, “Eltűnt egy út Kiskanizsán” címmel. Az interpellációra adott válaszomban ígéretet kaptam arra, hogy az ügyet megvizsgálják, s ennek megfelelően rendeződik az ottani lakók problémája. Olyan jelzést kaptam, hogy ez idáig ez nem történt meg. Kérdezem, mikor fogják megtalálni a térképen jelölt utat?

   Tüttő István: Kérdésem, tudunk rá most – írásban válaszolunk rá. Mivel a kérdésekre való jelentkezés elfogyott, ezután Balogh László úr interpellációját szóban szeretné előterjeszteni.

   Balogh László: Interpellálni szeretnék ismételten a Corvin utcai keleti garázssor több, mint negyedévszázados problémái ügyében. Ez egy kicsit más típusú ügy, mint az előzőekben elhangzottak, de az ott lakók számára, a Corvin falu számára legalább annyira fontos, ezért egy kis figyelmet kérek tisztelettel. Szeretném, hogyha szó szerint elhangozna a következő. Választókörzetem régi, akut problémája kapcsán kell ismételten kiállnom a nyilvánosság elé, mert fogadóóráimon és azon kívül kisebb tömegek kérik a segítséget választott képviselőjükön keresztül az önkormányzattól. A probléma-együttes a Corvin utcai keleti garázssor előtt adott immár közel 30 éve. Ezen a közterületen nagyon rossz minőségű földút van, nem megoldott a vízelvezetés, és a közvilágítás ügyét sem sikerült megoldani. Egy évvel ezelőtt már interpelláltam az ügyben, de érdemi előrelépés nem történt, csak egymásra és körbemutogatás, illetve olyan beavatkozás, mely nem vitt közelebb a végső megoldáshoz. Pedig a garázstulajdonosok és az ott lakók még anyagiakban és tevőlegesen is hozzájárulnának a beavatkozáshoz. Igaz, azt a kérdést is joggal teszik fel, hogy az új, nem kevés garázsadó egy része nem szolgálhatná-e éppen az ilyen ügyek előre vitelét? Közterületen rendeletileg az ilyen jellegű problémák, különösen a közvilágítás és vízelvezetés megoldása az önkormányzat hatásköre. De nem úgy, hogy az illetékesek egymásra mutogatnak. Az egyik azt mondja, ez vagyonberuházás, a másik állítja, hogy városüzemeltetés, a harmadik fél úgy véli, hogy a közvilágítás műszaki átadása megtörtént, a negyedik résztvevő tudja, hogy újabb problémák merültek fel, s folytathatnám. Közben ígéretek hangzanak el minden felől szóban és írásban. Nem feladatom, hogy rendet tegyek ebben a látszólag bonyolult felelősségi körben. De igenis dolgom, hogy, hogy újból, és ha kell, a megoldásig ismételten figyelmet és segítséget kérjek egy konkrét ügyben, mely kis odafigyeléssel és néminemű anyagi ráfordítással megoldható lenne. Tudom, lehetne tovább morfondírozni a kanizsai utak állapotáról, s az is igaz, hogy sok dologban történt előrelépés a városüzemeltetés terén. De az ilyen konkrét és akut ügyben méltán remélnek a városlakók nagyobb odafigyelést és előbbre lépést az önkormányzattól. Ehhez kérem tisztelettel az illetékesek minél előbbi segítését.

   Tüttő István: .. Természetesen annak függvényében a választ is megadjuk. Ezek után szeretném sorra kérdezni Önöket, akik korábban interpelláltak, hogy a kérdésre, illetve az interpellációra adott választ elfogadják-e. Teleki úr távollétében ő most kimarad. Dr. Horváth György úr jelezte, hogy elfogadja az interpellációit. Kiss László urat kérdezem.

   Kiss László: Nem polgármester úr, nem fogadom el. És pedig a következők miatt. Augusztus 15-ei dátummal kaptam egy választ a júliusi interpellációmra, amelyben a Miklósfai u. 10. szám alatti háznak a tetőbeázásával kapcsolatban interpelláltam. Kaptam egy választ, hogy a kivitelezés költsége 2,5 millió Ft-ba kerül, az idén nincs rá pénz, legyünk türelemmel, hassunk oda, hogy a jövő évi költségvetésbe belekerüljön. Ezt a dolgot egy kicsikét meredeknek találtam, és én is felkértem egy szakcéget, hogy menjen el a helyszínre, mérje fel a kérdéses munkát és adjon árajánlatot rá. Itt van egy szakipari szolgáltató cégnek az árajánlata a kezemben. Ha megengedik fölolvasom. Két variációban kaptam rá árajánlatot. Az egyik a hagyományos tetőpalafedésnek a kijavítása, ennek a végeredménye, ami a beázás tökéletes megszüntetését jelenti, a végeredménye 83.580 Ft + ÁFA, mindösszesen 104.475 Ft. A másik, a hosszú távú, több évtizedre nyúló megoldás, vagy több évtizedre szóló megoldást nyújtó változatnak az ára, ami ugyanaz, amire az önkormányzat 2,5 millió Ft-ot nevezett meg, tehát a tetőpalának a tisztítása, hővel történő ráolvasztása bitumenes polimer-lemezzel. Ennek az ajánlatnak az összege – hangsúlyozom, kivitelező cég, aki ezért az árért el is végzi a munkát – 775.000 Ft, összességében ÁFA-val együtt 969.650 Ft. Ilyen alapon ezt a választ, amit kaptam, nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogadni. Megmondom miért. Azt a lélektelen munkát, amelyik háromszoros árat javasol, és háromszoros árat ad meg arra, amire adott esetben, az interpelláció arra szólt, hogy a beázást kérjük megszüntetni. Meg lehet csinálni 100.000 Ft-ból is. Itt rá a dokumentum. A megnyugtató, több évtizedes megoldást nyújtó változat is csak egy harmadába kerül annak, amit az önkormányzati hivatal megadott. Én nem hiszem, hogy ilyen munkát kellene a hivatalnak végezni. Nem érdekel, hogy ki végezte ezt a munkát, de azt hiszem, ez lélektelen munka. És ilyen munkát nem tudunk elfogadni. És kérem az önkormányzatot, hogy ezt a tetőbeázást vagy ilyen, vagy olyan módon, de még az idén szüntesse meg, és utalja a kérdést a Gazdasági Bizottság, az illetékes bizottságnak hatáskörébe, és az ehhez szükséges fedezetet pedig biztosítsa.

   Tüttő István: Köszönöm. Megvizsgáltatom az ügyet. De szavaznunk kell, mivel nem fogadta el képviselő úr, kérem az Önök szavazatát.

    

   A közgyűlés 3 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 4 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadja el.

    

   Tüttő István: Visszatérünk rá, és a szerint járunk el, ahogy javasolja. Következő, Bicsák Miklós úrtól kérdezem.

   Bicsák Miklós: Három interpellációmból a harmadikat el tudom fogadni, a palini vállalkozók, ott az ipartelepen. De kettőnél hasonlóan, nem akarom Kiss László képviselőtársamat ismételni, nálunk is az orvosi rendelő, ami már hosszú évek óta témám, állandóan kértem, hogy javíttassuk meg a beázást, itt lesz megint a tél, a hosszú őszi esőzések. Egyszerűen így, igaz, hogy csak szóban, én nem voltam olyan ügyes, mint Kiss Laci, hogy papírra tegyem, de megteszem már holnapi nap. Én nekem szóban mondták el a szakemberek, ilyen is megkértem őket, hogy ezek az árak, azt mondták, ez az árajánlat egy kicsit magas, finoman fogalmazok. A másik gondom ugyancsak az Űrhajós utcai járda. Amit elmondtam a kérdéseknél is, hogy én kértem, a Magyar utcáig nincs kérem tisztelt polgármester úr ott járda, és közlekednek az emberek, a nyugdíjas öregek vasárnap szentmisére, hogy mennek a Felsőtemplomba misére, mert ki kell az úttestre menni nekik, és nincs semmi megcsinálva. Ezt is régóta kérem, és ott is egy komoly árajánlat van látom megjegyezve, az Űrhajós utcában, amit valóban soknak tartanak, nem akarom most én ezt az összegeket .. Én nem tudom elfogadni az orvosi rendelőt és az Űrhajós utcával kapcsolatban, de a harmadikat el tudom fogadni, a palini vállalkozóknak küldött interpellációra a választ. Kérném ezt .. és megcsináltatni, mert igenis a lakosság elvárja, hogy legyen megcsinálva, ami szükséges.

   Tüttő István: Tehát az Űrhajós utcai járdaépítéssel és a palini orvosi rendelővel kapcsolatos kérdést nem fogadta el Bicsák úr. Kérdezem, hogy Önök hogy állnak az ügyhöz.

    

   A közgyűlés 6 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 6 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadja el.

    

   Tüttő István: Az ügyre visszatérünk és keressük a megoldást. Kivéve a vállalkozókkal kapcsolatosat. Györek László úr következik.

   Györek László: Két interpellációm is volt. Az egyikre adott választ elfogadom, amelyik az autóbusz-pályaudvar környékével kapcsolatban született. Annyi megjegyzésem azért lenne, hogy az nem a mi problémánk kell, hogy legyen, hogy a VOLÁN buszai be tudnak-e kanyarodni a saját maguk által kiépített parkolóba vagy sem. Ez, úgy gondolom, hogy őnekik kell erről gondoskodni megfelelően, nem pedig a városnak. A másik ügyben, a kerékpárút lecsatlakozásáról a Zemplén u. 1-11. épületekhez. Ezt nem fogadom el, ennek egy oka van, a nem elfogadásnak, hogy ha én most ez elfogadom, akkor valószínűleg ez el is alszik úgy, ahogy van. Éppen ezért nem fogadom el, és felhívom képviselőtársaimat, szintén ne fogadják el, hiszen mire elő fog kerülni, a jövő évi költségvetésbe tud természetesen csak bekerülni. Ezt tolerálni tudom természetesen, de legyen meg, mert úgy gondolom, e nélkül talán értelmetlen is, hogy ott van a házak mögött és nem lehet lejárni róla. Köszönöm szépen.

   Tüttő István: Én úgy tudom, hogy ez ügyben már egyetértettünk ezzel a javaslattal, csak ugye ebben az évben nincs rá pénz, ezt a választ adtuk. Jó, rendben van. Györek úr nem fogadta el az egyik választ. Kérdezem az Önök véleményét.

    

   A közgyűlés 3 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 7 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadja el.

    

   Tüttő István: Számon fogjuk tartani, de egyéb választ most ne kérjen tőlünk, mert csak azt tudnánk válaszolni, hogy költségvetés jövőre. Dr. Csákai Ivánt kérdezem.

   Dr. Csákai Iván: Az északkeleti városrészben és úgy általában a városban néhány anomáliára hívtam fel a figyelmet. Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök neki, hogy 9 év harc után, 9 év harc sikerült a két lépcsőt a Rózsa u. 10. és az Attila utca felé fölmenő lépcsőt rendbe hozatni. Nagyon szépen megcsinálták a lépcsőket, és úgy néz ki, hogy olyan térburkolattal, ami megfelelő. A Petőfi u. 5. mellett a volt ipari iskola .. kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy nagyon szépen kitakarították a három nem zárható ilyen tárolót, kitakarította a Via Kanizsa Kht., kb. olyan 70-80 ezer Ft-ért. Valamelyik nap arra jártam, és érdekes dolog ütötte meg a szememet, hogy újra valakik rakják a szemetet ezekbe a tárolókba. Úgy látszik, hogy egyszerűbb a Petőfi utcai kollégiumban lévő irodákból idehordani a szemetet, ha kell, akkor neveket megnevezek, mert az illetőket megnevezték, hogy kik hordják oda, egyszerűbb idehordani, mint szemételszállítási szerződést kötni a Saubermacherral. Én megkérem arra polgármester urat, hogy – én elfogadom ezt a választ, a 450 ezer Ft-os bontással nem értek egyet, mert kb. egy olyan 50-60 ezer Ft-ért földdel föl lehet tölteni ezt az üresen levő három hogyishívjákot, ezt a tornyot. Egyetlenegyet kérek, hogy az ott levő irodák, mind a Kanizsa Rádió, a nem tudom milyen magazin, a BITUBANDI, akik odahordják a szemetet, mutassák be a szemétszállítási szerződésüket az önkormányzatnak, és hogyha ők rakták oda, mert ők rakták oda, tanúk vannak rá, ők szépen fizessék ki az önkormányzatnak az elszállítási díjat. Elfogadtam.

   Tüttő István: Köszönjük a javaslatot. Tarnóczky úrnak ügyrendi javaslata van.

   Tarnóczky Attila: Tisztelt testület. Nem is csak a mai interpellációk … miatt volt, hanem épp a tapasztalat alapján. Olyan tétel a költségvetésünkben - lehetne egyébként -, hogy képviselői interpellációkban felvetett igények kielégítése, nincs. Tehát amikor több milliós tételekről van szó, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy járdaépítésnél, hogy hogyan lehetne képviselő úrnak az ő jogos igényét kielégíteni. Két megoldás van. Az egyik, hogy a költségvetés készítésekor figyelembe vesszük. A másik pedig, és akkor javasolnám ezt követni ilyen esetekben, hogy létezik az önálló képviselői indítvány intézménye, be kell ezt nyújtani, meg kell szavaztatni, hogy valaminek a terhére, akár hitel terhére azt a munkát idén el kell végezni. Ez lenne az üdvös eljárás, mert ez a tologatás bizottságtól bizottságig semmit sem fog eredményezni.

   Tüttő István: Úgy látom több, az interpellációkkal kapcsolatos kérdés és külön észrevétel nem volt, ezért lezárom ezt a napirendi pontot.

    

    

  3. Böröcz Zoltán képviselő önálló indítványa (írásban)
  4.  

   Tüttő István: Megkérdezem képviselő urat, hogy kíván-e szólni?

   Böröcz Zoltán: Mindannyiunk előtt ott fekszik az indítványom, a tárgya a képviselői tiszteletdíj mértéke, határozati javaslat van megfogalmazva a végén. Én szóban nem kívánom ismertetni, hiszen valamennyien olvashattuk.

   Röst János: Mielőtt tennék konkrét javaslatot, úgy gondolom, hogy vissza kell térni, és kiegészítést kell tennem. Ezt a döntést a közgyűlés a nyár majdnem utolsó közgyűlésén hozta, és Böröcz Zoltán képviselőtársam lenyilatkozta a Zalai Hírlapban és a Kanizsa Újságban is, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a képviselői tiszteletdíjnak ilyen mértékű megemelését. Ez ilyen értelemben ez így nem felel meg, ugyanis a bizottság jegyzőkönyvében és a közgyűlésen sem találtunk ennek semmifajta nyomát, hogy a Pénzügyi Bizottság ebben állást foglalt volna. Én azt hiszem, hogy ezt az anyagot nem kell a Jogi Bizottság hatáskörébe utalni, erre van lehetőség itt és most dönteni, és én ezt kérném. Ugyanis nagyon egyszerű dologról van szó. A képviselői tiszteletdíj százalékban van meghatározva a polgármester díjazásához képest, ami jelenleg 25 %. Én azt kérném, hogy ehhez képest legyen javaslat. Le lehet menni 16 %-tól felfelé milliméterenként. Én úgy gondolom, hogy bármely összegre, itt van nálam a számológép, meg tudom mondani, hogy melyik emelés mit takar.

   Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy önálló képviselői indítványról van szó. Csak arról dönthetünk, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk, illetve ma nem döntünk, hiszen bizottsági szakaszba kell utalni, ez a szabály.

   Röst János: Köszönöm a figyelmeztetést, de lényegében ettől még, amit én elmondtam, ez így helyes, ugyanis a közgyűlés dönthet úgy, hogy ezt az előterjesztést ilyen értelemben szavazza meg. A másik rész, hogy szeretném csatlakoztatni hozzá az alpolgármesterek díjazásának a csökkentését. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a két alpolgármester díjazása, az jelenleg négyszeresébe kerül, ami ´98-ban volt a korábbi. Zalaegerszegen egy alpolgármester van. Én annak nagyon örülnék, hogyha annak a díjazását, mondjuk ketten vennék föl, mert lényegében egy munkateljesítményt kell megfizetni lényegében az ipari szakmákban is. Erre tennék javaslatot, ami azt jelenti, hogy a tiszteletdíj mértékénél én 16 %-ot javasolnék megszavazni, az alpolgármestereknél pedig a polgármesteri díjazásnak a 75 %-át.

   Tüttő István: Nem áll módomban most javaslatot megszavaztatni. A napirendhez ragaszkodunk. Le kell adni külön önálló indítványként, és majd szeretném azt remélni, amikor tárgyaljuk, akkor mindenkinek a véleménye kikristályosodik, és akkor javaslatokkal lehet élni. Én szerintem most nem tudunk ebben dönteni, hiszen a képviselői indítványt bizottság elé kell utalni. Kérem erről döntésüket. Böröcz úr válaszol erre? Tessék.

   Böröcz Zoltán: Csupán egyetlen mondatot. Röst úr valószínű nem olvassa a Pénzügyi Bizottságnak a jegyzőkönyveit, vagy legalábbis nem figyelmesen. Állítása nem valós, a Pénzügyi Bizottság az állásfoglalást annak idején meghozta.

   Röst János: Nálam van a bizottsági jegyzőkönyv. Ebben a bizottság úgy foglal állást, hogy a Jogi Bizottság hatáskörébe utalja. Egyéként átadom, nyugodtan meg lehet nézni, és amit mondtál Zoli, elnézést kérek, de visszautasítom.

   Tüttő István: Lezárom a vitát, bár Kelemen Z. Pál úr ügyrendi gombot nyom. Tessék.

   Kelemen Z. Pál: Most helyesen jártunk el, nem tárgyhoz szólt hozzá Röst képviselőtársam. Példátlan eset fordult elő. Valaki egy önálló indítványt úgy szólván akart írni saját indítványává. Az csak Böröcz Zoltán joga, kérem e szerint döntsünk.

   Tüttő István: Igen. Köszönöm a megerősítő támogatást. Lezártam a vitát. Kérem, szavazzunk a bizottsági szakaszba utalásról.

    

   A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

    

   303/2000.(IX.12.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Böröcz Zoltán képviselőnek a képviselői tiszteletdíjak mértékének megállapítására vonatkozó önálló indítványával nem ért egyet, azt nem utalja bizottsági szakaszba.

   Felelős: Tüttő István polgármester

    

    

  5. Tóth László képviselő önálló indítványa a moziként funkcionáló épület felújítása, átépítése tárgyában (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

    

   Tüttő István: Képviselő úr kíván szólni?

   Tóth László: Nem.

   Tüttő István: Van-e észrevétel? Úgy látom nincs, lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

    

   A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   304/2000.(IX.12.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a jelenlegi mozi épületének felújításával az önálló képviselői indítványnak megfelelően. Megbízza a polgármestert, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt készíttesse el, és azt, valamint a beruházási okmányt terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: 2000. november 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  7. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata 2000. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, valamint a 2000. évi költségvetésről szóló 9/2000.(III.8.) számú rendelet módosítása (írásban)

  Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném köszönteni könyvvizsgáló asszonyt, aki egyben az értékelését is elkészítette és mellékeltük az anyaghoz. Oktatási, Kulturális Bizottság előterjesztés szerint foglalt állást, Városfejlesztési és Környezetvédelmi előterjesztés szerint, Szociális és Egészségügyi Bizottság előterjesztés szerint, Pénzügyi Bizottság beszámoló előterjesztés szerint, rendeletmódosítást nem támogatja, mivel a közgyűlési döntések hitelkeret emeléssel járna. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság beszámoló előterjesztés szerint, rendeletmódosítás aktualizálás után kerüljön vissza a bizottság elé. Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendeletmódosítás ellen figyelemmel a szakbizottság módosítási javaslatára jogilag nem emelt kifogást. Tisztelt Közgyűlés! Nagyon röviden: az I. félévben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett bevételei a félév során majdnem 60 %-ra teljesültek. Működési és sajátos bevételek teljesítése összességében is kedvezően alakult. Építményadót kivéve valamennyi bevételi nemnél időarányost meghaladó a teljesítés. A II. félévi előleg és a feltöltési kötelezettség teljesítése előreláthatólag biztosítja a feszített bevételi terv teljesítését. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése elmaradt az időarányostól. A támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök mintegy 46 %-ra teljesültek. A normatív állami támogatás időarányos volt, a cél- és címzett támogatások igénybevétele a megvalósítás, illetve a beruházással arányosan történt. A tervezett hitelkeretünket, 87.101 eFt-ot évközben közgyűlési döntésnek megfelelően megemeltük 129.367 eFt-ra, melyből a lakásalap átmeneti igénybevételével eddig csak 24.628 eFt-ot vettünk igénybe. Szeretném jelezni, a törvény azt írja elő, hogy nekünk a félévet kell értékelni. Nem a mai napról beszélünk, a féléves értékelést kell elkészítni. Szeretném, ha ebben gondolkodnánk. Központosított önkormányzati feladatokról. Városüzemeltetési, oktatási. Én most hosszan tudnám sorolni, hogy mi mindent valósítottunk már. A kiadásaink a lehetőségeinkkel összhangban alakultak az I. félévben. Szeretném külön kiemelni a beruházás célú kiadásainkat. Palini Általános Iskola rekonstrukciója befejeződött, a Városi Könyvtárról hallottunk ma, hogy jelentősen elindult az építkezés. Miklósfai csatornázás befejeződött. A palini csatornázás rövidesen megtörténik. A Városi Kórház részére történt orvosi gép-műszer ügyben céltámogatást nyertünk el. Ismereteim szerint e hónap végén működésbe lép majd a tomográf is és a mammográf is. Hulladéklerakó építésére céltámogatást nyertünk el, a PHARE támogatással kapcsolatos pályázatunk Brüsszelben vár utolsó döntésre. Vélhetően e hónapban erre is sor kerül. A Dózsa úti kerékpárút elkészült. A konyhák, amelyekről korábban döntöttünk és az egészségügyi, szociális és egyéb intézményeinket, iskoláinkat, óvodáinkat látják el, azok a tervezett 50 millió Ft-ból csak egy csökkentett szinten valósíthattuk meg. A felújításokkal kapcsolatban hasonlóan a korábbi évekhez, csak a minimális feladatokat tudtuk végrehajtani. Az önkormányzat igazgatási tevékenysége, személyi kiadásai az időarányosnak megfelelően alakultak. Az intézményeinkről részleteket nem említenék. Dicséretes módon az átvilágítást követően rendkívül szoros gazdálkodás mellett, azt lehet mondani, hogy a bevételeiket is és a kiadásaikat is a tervezett mértékben teljesítették, és elismerés illeti az itt végzett területen dolgozókat. A kisebbségi önkormányzatok pedig példamutatóan tevékenykednek, hiszen jelentős idegen forrásokat tudtak maguknak elnyerni és országos értékű kezdeményezéseket tudhatnak magukénak. Az államháztartási törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. Én pedig mindezek után szeretném Önöket arra kérni, és fogadják el úgy a tájékoztatót, mint a rendeletet, hiszen a törvény ezt írja elő, hogy ezt az anyagot így kell előterjeszteni, és máris garantálom, hogy a következő közgyűlésen a mai aktuális kérdéseket is, tehát a helyzetet is magába foglaló tájékoztatást fogunk Önök elé tenni. Ezzel is meg tudjuk azt oldani, hogy időszakonként vizsgáljuk a rövidebb szakaszokat, és tudjuk figyelemmel kísérni a változásokat, és nem hozzuk Önöket is olyan helyzetbe, hogy nagyobb időtávlat keretében a problémák vagy összemosódnak, vagy nem látszanak igazán tisztának. Tehát én ezt kérem, hogy mindkét anyagot tárgyaljuk meg és fogadjuk el, ismerve a bizottságok véleményét, azért én azt kérném, hogy az általam javasolt módon igyekezzünk, vagy szíveskedjünk ezt átgondolni és megszavazni.

  Röst János: Én is azt javaslom, hogy minél hamarabb essünk át rajta a szavazáson. Egy-két pontosítást és kérdést azért feltennék. Az első, a 14. számú mellékletnél a 11. pontnál megvalósíthatósági tanulmányterv Zsinagóga. Itt azt kérdezném meg, hogy ez a két összeg ez egy témakörről szól-e, magyarul a tanulmányterv a Zsinagógát érinti-e vagy külön tervről van szó? Ha igen, akkor kérném különbontani a következő beszámolóhoz. Ha nem, akkor köszönöm jó ez így. Kérdésem a következő lenne a 16. számú melléklettel kapcsolatosan, ez pedig az önkormányzat igazgatási tevékenység dologi kiadásai. Ha képviselőtársaim visszaemlékeznek rá, a Pénzügyi Bizottság próbálta befaragni a dologi kiadásokat a hivatalnál. Úgy tűnik, hogy ez igazán nem sikerült jól, mert több olyan terület van átfedésben, illetve túlteljesítve, amit korábban másképp határoztunk meg. Ilyen például a telefondíj, ami már most elérte az egész évi betervezett összeget. Aztán érdekesség az, hogy gázenergia igénybevételnél pedig jelentős alultervezés vagy túltervezés volt, és most alulteljesítés van. Amit kérdeznék, ez az egyéb üzemeltetési költségeknek a 16 millió teljesítése a 3,5-el szemben ez miből jött ki. Ugyanilyen kérdésem, hogy a reprezentáció költségének a megemelt 4 millió .. összege, ez mit tartalmaz? Tehát most 4,3-ról 8,3-ra van beállítva. Köszönöm, ennyi kérdés lenne, és tényleg azt kérném a testület tagjaitól, hogy rengeteg napirend van még előttünk, hogy próbáljunk meg gyorsabban haladni.

  Tüttő István: Osztályvezető úr válaszolna, és akkor úgy mennénk tovább, hogyha ez Önöknek megfelel. Ez lenne a legjobb módszer.

  Beznicza Miklós: Röst képviselő úrnak. Való igaz, egy kiugróan magas teljesítés van, az csak abból adódik, ami több napirendi pontnál ez majd érződik, hogy az INVORG Kft-nek kifizetett tanulmányterv 9 millió vagy 7 millió Ft ide került be. Ez előirányzatok .. még a céltartalékban van, háromnegyedévkor módosítjuk. Reprezentáció plusz 4 millió Ft-ja, ebbe az egész féléves anyagban csak ez az egyetlen az, amelyet a polgármester úr kért saját hatáskörben megemelni a reprezentációs keretét, mert az elfogyott.

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy tavaly, amikor szintén, tavaly nem volt 2000. évforduló, nem volt Európa Nap és nem sok olyan rendezvény, ami az idén alapvetően jelentkezik. Akkor is több mint kétszer ennyi volt a keret erre. Én szeretném – vagy háromszor, majdnem háromszor –, szeretném Önöket azért arra kérni, hogy ezt támogassák, mert nem arról van szó, hogy mi szántszándékkal elköltjük a pénzt, hanem egyszerűen abból a keretből nem lehet megfelelni azoknak a rendezvénysorozatnak, ami ebben az évben felmerült. Ezt csak az Önök figyelmébe ajánlom.

  Budai István: Egyetértek azzal, hogy a I. féléves tájékoztatóval kapcsolatosan és a módosító adatokkal sokat foglalkozni már nem érdemes, hiszen elég régen elmúlt. Azonban én úgy gondolom, hogy annyiban azért érinti a jelenlegi helyzetünket is, hogy vannak olyan tételek, amelyeknek a realizálása erre az időszakra esik. Hát ilyenek többek között az értékpapír forgalom, ami itt a könyvvizsgálói jelentésből is kiolvasható, és ez így szól: az önkormányzat költségvetési egyensúlya a beszámoló 1. számú mellékleteként akkor biztosított, ha figyelembe vesszük, hogy az I. félév során a vásárolt értékpapír állomány 450.114 eFt, ebből az értékesítés 250 millió, tehát van itt 200 millió Ft-unk még ebben, ami értékpapírban van. Én most megkérdezném, hogy most mennyi az értékpapír-állományunk?

  Tüttő István: Hát benne volt, hogy már nincs.

  Budai István: Szóval nulla. Akkor megadtad a választ Marton úr. Akkor, ha nulla, akkor viszont a könyvvizsgálói jelentés zavaros énelőttem, mert az egyensúlyt nem állította helyre azzal, hogy az értékpapírt értékesítette, ugyanis a polgármesteri jelentés 9. oldalán arról értesülünk, hogy a hitelállomány kb. 100 millióval több, mint az eredeti előirányzat volt, a mostani, gondolom. Mert én akkor úgy gondolom, hogy a pénzügyi egyensúly nemhogy helyreállt, vagy javult volna, hanem romlott a mai helyzet szerint. Erről ennyit. És akkor én egy-két dolgot azért elmondanék. Én úgy értékelem, hogy a 4. oldalon, ahol értékeljük a kiadások szintjét, ott nekem azt sugallja ez, hogy az önkormányzat kiadásai 58,5 %-ra teljesültek, amiből a Polgármesteri Hivatal 63,6, az intézmények 49,9, tehát az intézmény takarékoskodik, a hivatal nem mondom, hogy pazarol, de elköltötte jócskán az előirányzatait. Ez az egyik olyan dolog. Én a telefonköltségre vonatkoztatva annyit mondanék, és a Röst úrnak is talán választ adnék a Miklós helyett, mert itt azért van egy érdekes dolog, amit én észrevettem. Ugye leírja itt a 6. oldalon ez az előterjesztés, hogy nem szerepel a telefondíjak között a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának havi 517 eFt lízingdíja, ugyanis ezen bérleti díj nem került külön költséghelyen megtervezésre. Mondja az előterjesztés. Én meg mondom, hogy a 16. mellékletnek a 10. sora – igaz, hogy nincs megszámozva, de én megszámoztam –, 10. során ott van, hogy telefonközpont lízingdíja havi 400 eFt. És ha ezt együttnézem, és ezt együtt kellene nézni, akkor a telefondíj és a lízingdíj együttesen mintegy 62 %-ban teljesült, tehát nem használta fel a hivatal a teljes évi ide vonatkozó költséget. Úgy gondolom, ez könyveléstechnikailag helyrehozható, ha egyetértesz Beznicza úr. Már tényleg ez csak egy kontírozási probléma lehet. Még van egy dolog a tájékoztatóban, az, hogy múltkor a Tűzoltóságnál itt a problémákat az esőzések okozták. Én azt mondom, hogy soha nem látott szárazság sújtotta környezetünket, tehát én nem értem ezt az előterjesztésben írtakat, maradjunk annyiban. A hitelfelvételhez mondanék egy-két gondolatot, illetve ez az 1. tábla engem zavar, ugyanis a kiadások szintje, ez a teljesítés összege az …. finanszíroztuk, hogy ha ugye, mert ugye kellett venni a 200 millióval több értékpapírt is. Erre pénzfedezetet kellett teremteni, a finanszírozásra gondolok én, hogy miből. Aztán kérem szépen, még egy kérdésem lenne. A Thury laktanya parancsnoki épület értékesítése, terveztünk 17.564 000-t, ez 2,5 millióval kevesebb összegben realizálódott. Hogy miért nem realizálódott a teljes összeg? Aztán még egy kérdésem van. Most már rám foghatjátok, hogy Járgány Kft. fóbiám van, de nem a Járgányról akarnék beszélni, elnézést kérek, nehogy félreértés essék, hanem a vele kötött szerződésről. Ugye itt az 5. számú mellékletben mondunk ilyeneket, hogy Járgány Kft. értékesítés második részlet - és ez a lényeg -, második részlet 5.525 ezer Ft. Mi korábban egy ilyen be nem fejezett vizsgálat során megállapítottuk, a Pénzügyi Bizottság, hogy a ’99 június 30-án kötött szerződés szerint a Járgány Kft. a következő részleteket köteles fizetni. A birtokba lépéskor 8.250 ezer Ft-ot, a szerződés hatályba lépését követő 8. napon 5.525 ezer Ft-ot, és a harmadik részletként pedig a jogerőre emelkedést, tehát a megszerzés, a tulajdonjog megszerzését követően újra 5.525 ezer Ft-ot. Tehát végső soron három részlettel tartozik. Három részletben volt köteles megfizetni a Járgány és itt azt olvasom, hogy a második részletre várunk most, illetve azt teljesítette. Kérném szépen, itt is fölteszem a kérdést, hogy a harmadik részlet kiegyenlítésre került-e menet közben, amiről esetleg itt mi tudhatnánk valamit. Hát azért mondom, hogy sok mindent én most már nem akarok mondani. De többször is kértük már, hogy a városüzemeltetési kiadásokhoz legalább egy mellékletbe meg kellene bontani, hogy az a 255 millió, illetve 157.813 ezer Ft-os teljesítés, az tételesen, részletesen hogyan alakul. Ez az VIA Kanizsa Kft-nél azt hiszem rendelkezésre áll, és meg lehet tudni. Még egy kérdésem lenne. Ugye a Kanizsa Újság, aztán a Kanizsa TV, aztán a folyékonyhulladék elhelyezéssel kapcsolatos szerződések gondolom, megkötésre kerültek. Tudniillik mi akkor is azt mondtuk ugye, hogy ezeket mi üzleti kapcsolatban szeretnénk hozni velünk. Hát a folyékonyhulladék, az biztos úgy van. De a TV, az Újság, erről nem tudok, hogy egyáltalán kötött-e valamilyen szerződést az önkormányzat, mert én azért azt szeretném, hogyha ez tényleg úgy lenne, hogy mi bizottsági szinten többször döntöttünk, hogy ebben a kérdésben szerződést kötünk. Aztán kérem szépen, hát azt hiszem a végére érek. Na most én a 16. mellékletre azért én még visszatérnék. Hát itt vannak olyan dolgok, amik ténylegesen túlléptünk, és nekem az a véleményem, hogy ezeket azért érdemes lenne azért év vége fele úgy majd megnézni, hogy mi az a lehetőség, és én szívesebben olvasnám a beszámolóban azt, hogy nem hitelállomány növeléssel, nem lakásalap felhasználásával biztosítjuk a költségvetési egyensúlyt, hanem egy szigorú költségvetési fegyelemmel, gazdálkodási fegyelemmel valósítottuk meg ennek az egyensúlyát. Szóval én nekem ez a kérésem, hogy ebben azért lépjünk előbbre, igenis gazdálkodjunk a ránk bízott vagyonnal.

  Böröcz Zoltán: Csak szeretném tájékoztatni Önöket a Pénzügyi Bizottság véleményéről. Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra, és maga el is fogadta az első évi végrehajtásról szóló tájékoztatót. Azt is el kell mondani, hogy Pénzügyi Bizottság nem egyöntetűen ugyan, de nem támogatta a rendelet módosítását. Az oka egyébként nyilvánvalóan az, és ez el is hangzott, hogy azok a módosítások, amik tulajdonképpen most egy költségvetési rendeletmódosítással átvezetésre kerülnek, legalizációra kerülnek, ezek egy jó részét nem támogatta korábban a Pénzügyi Bizottság. Szóval az a fajta gyakorlat, ami kialakult, hogy forrása hitelkeret, ami egyébként is egy helytelen gyakorlat és helytelen megfogalmazás, mert soha nem a hitelkeret, hanem hitelkeret bővítése a forrása a kiadásainknak, többlet kiadásainak - több esetben nem támogatta a Pénzügyi Bizottság. Nyilván ez van a döntése mögött, amikor azt mondja, hogy módosítást sem támogathatja. Nincs kétségem természetesen, hogy közgyűlés ezt el fogja fogadni, hiszen a közgyűlési többség viszont ezeket a módosításokat közben is elfogadta, amit most legalizálunk. Azért arra vonatkozóan szeretném elmondani a véleményemet, miután a Pénzügyi Bizottságéról már tájékoztattam Önöket, hogy alapvetően a költségvetési gazdálkodásunk két síkján látok problémát, és súlyos problémát. Az egyik a testületi döntés síkja, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a politika síkja. Amikor meghozzuk évközben azokat a döntéseket, amikkel a költségvetést automatikusan módosítjuk. Ennek a mértéke, ennek a száma ebben az évben olyan tetemessé vált, hogy költségvetési rendeletet érintő módosításokat automatikusan vezetünk be, hogy megkockáztatom, az elmúlt sok évben együttesen sem éri el ennek a számát. Ennek egyébként a pénzügyi lekövetése is már elég problémás, tehát ennek a rengeteg módosításnak. Nem beszélve arról, hogy folyamatosan a hitelkeretet emeli. Tehát ez a politikai sík, amivel problémát látok. Tehát egy költségvetést, ha komolyan vesszük, ilyen gyakran változtatni, ilyen gyakran módosítani nem illik. Azt hiszem korábban jól meg kell gondolni, amint egy évnek neki áll. A másik problémát abban látom, a végrehajtásban, és a végrehajtás ellenőrzésben. Tudomásul vesszük ezt a tájékoztatót, holott látjuk, hogy rengeteg tény, rengeteg helyen apróbb vagy nagyobb mértékű túllépés van a betervezett költségeinkhez viszonyítva. Na most egy gazdaságban úgy működik, ha túllépek egy költségkeretet, akkor akár a falnak megyek, akár csődöt jelentek, bármi bekövetkezhet, hiszen ez arra mutat, hogy azon területen nincsenek szigorú gazdálkodási szabályok, nincs bekövetelés, nincs vezetői felelősség, nincs ellenőrzés, vagyis a Polgármesteri Hivatalnál adott esetben túllépjük ilyen mértékben időarányosan a költséget, vagy teljesítményarányosan, hiszen nem mindig időarányos nyilván a költségfelhasználás, hát annak felelősét illik valahol keresni. Ez a gyakorlat. Nálunk nem ez a gyakorlat, tudomásul vesszük és megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Hovatovább egyébként ez oda vezet, hogy a költségvetés gazdálkodásának komolysága megkérdőjelezhető egy idő után. Nekem az a kérésem ezzel kapcsolatban, nyilván most én nem fogok ezzel kapcsolatban egy határozati javaslatot beterjeszteni, hogy ezen változtassunk, nekem az a kérésem, hogy a további döntéseinkben, amikor költségvetést módosítunk, vegyük figyelembe, hogy ezt megtehetjük-e? Mert itt a 200 ezertől mondjuk a 20 millióig minden előfordult ebben az évben. A másik pedig, és ez talán a hivatalvezetést érinti leginkább, de intézményvezetőkre is vonatkozik, bár ott most nem olyan alapvetően nagyok a problémák, igenis tessék odahatni, hogy ezeket a költségkeret számokat kőkeményem tartsák be a hölgyek és urak, akkor is, hogy ez drákói szigort igényel adott esetben, de épp a város érdekében.

  Cserti Tibor: Azt hiszem, hogy nagyon nem szeretném szaporítani a szót, mert amit Böröcz képviselő úr, illetve Budai képviselő úr elmondott, azokat a kritikai elemekkel együtt természetesen, az igaz. Amikor a Gazdasági Bizottság tárgyalta a Pénzügyi Bizottság jelenlétében is ezt az anyagot, akkor tényleg a teljesítést illetően erősebb kritikai észrevételt nem tett, mint a gazdálkodás szabályoltságát, annak a koordináltságát kritizálta. Itt ugyan Budai képviselő úr visszamenőleg próbált egy-két kritikai észrevételt megfogalmazni, a gazdálkodás finanszírozási kérdését, illetőleg ugye ez már egy más kategória, ez a végrehajtási kategória. Itt arra utalt diszkréten, diszkrét bájjal, hogy tényleg kényszerűségből az nagyon jó dolog, hogy belül, belső szabad forrás átcsoportosítással, jelen esetben a lakásalap igénybevételével, belső kölcsönt felvenni, és úgy visszaállítani az egyensúlyt, de van, mikor vissza kell pótolni, mert átmenetileg ugye a jogszabály alapján a célra kell fordítani. Gyakorlatilag volt egy olyan, és van egy olyan kritikus időszak, még félév időszakában is, amikor az értékpapír állomány tartós lekötést eredményez, ugyanakkor a folyószámla hitelkeret pedig felvételi kényszerrel jár. Ez magyarul azt jelenti, hogy a betéti kamatláb alacsonyabb, mint hitelkamatláb, tehát egy relatív kamatveszteséget eredményez. Ez tényleg egy finanszírozási kérdés, ez a gazdálkodás irányítását, technikai lebonyolítását hívatottaknak a felelőssége. Itt csak egy diszkrét figyelmeztetés volt, hogy jó lenne koordináltabban, tehát a kiadásokat határozottabban tervezni, ilyen értelemben bennmaradni a költségvetési szabályozás keretein belül. Erre utalt Böröcz képviselő, és abban, úgy érzem a költségvetés elfogadásakor hitet tettünk, hogy lehetőleg a hitelállomány csökkentését, avagy nullára történő redukálását kell, hogy évvégéig közösen elérjük. Gyakorlatilag a gazdálkodás iránya, ez csökkenéssel ellentétes. Éppen ennek érdekében, amellett, hogy mi magunk is, én személy szerint is elfogadását javaslom a féléves zárszámadásnak, azért önmagában egy zárójeles megjegyzést engedjenek meg, nem szerencsés dolog, vagy nagyon nem szerencsés dolog egy féléves zárszámadást ma már szeptember közepén tárgyalni. Lehetőleg törekedni kellene, megértve a leterheltséget, mindent a jelenlegi időszakban, hogy ennek korábbi elfogadását javasoljuk. Éppen ez miatt az előirányzat módosítási részt a két bizottság, a két szakbizottság nem támogatta. Azért nem támogatta, mert a tisztánlátás érdekében, és most nem szeretném kibontani azokat az elemeket, amit bizottsági szinten kibontottunk, tételesen. Elég nagy vita is alakult, ha úgy tetszik erről a dologról. Én úgy gondolom, hogy az osztályvezető úr jelen volt ezen a bizottsági ülésen, jegyzetelt ennek alapján, jegyzőnő is ott volt, és azt mondták, hogy kérem szépen, igen, rövid időn belül egy átfésült, jelenlegi állapotú takaró anyagot tesznek le. Mi ezt az anyagot vártuk. Szóbeli előterjesztés szintjén a nagy átfogó jellegű, gazdálkodást levezető információkat polgármester úr megkaptuk, ezt köszönjük. Ugyanakkor azt mondjuk, és továbbra is azt tartom ennek alapján, hogy semmi nem történik. Egyébként a jelen pillanatban, és még egyszer mondom, a gazdálkodó munkáját sem akadályozza, hogyha nem döntünk a módosítást illetően. Egyébként, ha elolvassák a tisztelt képviselőtársak a könyvvizsgálói észrevételt, akkor gyakorlatilag ez is azt sugallja ám, ha kell, akkor szó szerint idézem. Azt mondja a 2. oldal 2. bekezdés, hogy saját hatáskörű módosítások az adott év zárszámadásáig, az adott év december 31-ig visszamenőleges hatállyal bármelyik testületi ülésen eldönthető. Igaz, hogy folytatódik, hogy nem szerencsés, hogyha nem szavazzuk meg. Tehát a jelen állapotba hozzuk. Itt a két bizottság azt a fizikai észrevételt tette, hogy kérem szépen nincs abban vita, hogy központi előirányzatok leszervezése, és a terven történő átvezetése az amúgy is belső, kőtelező kérdés. A saját hatáskörűnél, ahova bizottsági döntések, illetőleg közgyűlési döntések már voltak. a felhatalmazások alapján, annak terven történő amúgy is aktuális, közgyűlési megerősítése. De abba az igazi döntési kategóriába, hogy a saját hatáskörén belül, amit itt a szerv javasol, egyáltalán tudják-e tisztelt képviselőtársak, hogy melyik a szabad kategória, amiben dönteni kell, vagy célszerű? És erre hívta a figyelmet Böröcz képviselő úr. Az a saját hatáskörön belül, elkülönítve nem derül ki. Mi ezt kértük, hogy legalább formailag töltsék ki, vagy ilyen értelemben állítsák össze az anyagot. Összességében az anyag megfelel az államháztartási törvényben foglaltaknak, az előterjesztési kötelemnek. De gyakorlatilag egy-két informatikai jellegű táblán túlmenően igazán elemzésre alkalmas anyagot, döntésre, az Önök számára eligazodást jellemző anyagot, vagy alkalmas anyagot, nem tartalmaz. Tehát ilyen értelemben jogos volt, úgy érzem a két szakbizottság észrevétele, és picit aggódó jellegű, de segítő szándékú, és ha ilyen picike elemeket megfogalmaztunk, akkor a tisztelt hivatal ne vegye sértésnek, jobbító szándékú volt.

  Tüttő István: Hát azért azt szeretném remélni, hogy a mostani helyzet elfogadása, az egyáltalán nem gátolja a hivatalt abban, hogy a legközelebbi alkalommal mindazt idetegye, mint amiről itt előbb szót ejtettünk.

  Beznicza Miklós: Elnézést azért, mert igen sok kérdés volt, és azért szeretnék most hozzászólni. Tökéletesen igaz természetesen, amit a Cserti úr mondott, hogy ez az anyag nem a legfrissebb állapotot tükrözi. De én nem tartanám szerencsésnek azt, hogy egy félévi előirányzathoz ne a féléves teljesítést csatoljuk hozzá. Évek óta így van. Nem tudnánk párhuzamot vonni, ha nem féléves teljesítés lenne hozzácsatolva. Amit itt a polgármester úr elmondott, azt is szeretném megerősíteni, hogy a legközelebbi közgyűlésre már annyira friss tervezetet kellene idehoznunk, amelyek már a mai döntéseket is magukban foglalják. És ez így lenne, mert szeptemberi előirányzatot féléves tervteljesítéshez viszonyítani nem lenne szerencsés. Természetesen semmi nem történik, de nem nagyon javaslom ezt a megoldást. Hogy mikor lehetne előbb megoldani a féléves beszámoló idejövetelét? Hát kérem szépen itt egyetlenegy gond van, nem azért mert mi nem tudjuk megcsinálni, megtudjuk, még az intézmények is. Amíg a TÁKISZ nem szentesíti az anyagokat, amelynek az időpontja augusztus 11-e volt, addig nem lehet idehozni. Tehát kell a TÁKISZ szentesítése, mindenhez. Egy-két kérdésre azért én szeretnék válaszolni. Itt, ami így nagyon félreérthető és nagyon szeretném mondani a következőket. Itt mindenhol az van, hogy Polgármesteri Hivatal. Nem a Polgármesteri Hivatal. Önkormányzati feladatokat ellátó tevékenységről van szó. Tehát nem a hivatal postaköltsége, a hivatal levél, telefonja. Ettől az évtől meg pláne nem, hisz tetszenek tudni, az egész “kékház” telefonjától kezdve, mindent az idézőjelbe tett Polgármesteri Hivatal bonyolítja. Tehát nem a hivatal költségeiről van itt szó. Itt a Tűzoltóságra nem kívánok reagálni. Itt volt egy eltérés a 208 millió a bevétel és a kiadás között. Itt már valamelyik képviselő úr már észrevette azt, hogy - pontosan Cserti úr azt hiszem -, hogy itt be lett vonva a lakásalap. Ezért lett ez egy kicsit több a kiadás, mint a másik része. Szeretném itt a Budai képviselő úrnak elmondani, hogy a támogatási szerződések meg lettek kötve, én a legközelebbi Pénzügyi bizottsági ülésre minden kft-nek és kht-nak a támogatási szerződését be fogom terjeszteni, természetesen ennek semmi akadálya nincs. Itt a Pénzügyi bizottság elnök úrnak, Böröcz képviselő úrnak szeretném következő mondani. Való igaz képviselő úr, hogy annyi módosítás történt a félév során, hogy egyszerűen annak a levezetése lassan fizikailag lehetetlenné válik. Most mivel mi ezt éreztük, ezért ez évi rendeletünkben már úgy van benn, hogy nem háromszor hozzuk be testület elé a rendeletmódosítást, hanem alkalomszerűen. Ezért most már ez a harmadik. De egy hónap múlva újra be kell hoznunk, mert Önök a július 4-i és az augusztus 22-i közgyűlésen legalább tíz közgyűlési rendeletmódosítási javaslatot tettek, s azt be kell hoznom. Tehát az októberi első közgyűlésre teljesen friss, ettől függetlenül erre ráépített költségvetési rendeletet fogok Önök elő terjeszteni.

  Cserti Tibor: Egy apró szakmai észrevételt is tennem kell, mert különben azt hiszem nevetségessé válunk a szakma számára, és a műértők számára. Én természetesen nem kifogásoltam, és nem is értem Beznicza urat, hogy egy filléres mérleg állapot, amit kötelező elfogadni, akkor azt ne a féléves állapotnak megfelelően bevétel és kiadás oldalon teljes körűen hozzon. Itt azt mondtuk a két szakbizottsági szinten, hogy két anyagrész van. Van egy féléves mérlegbeszámoló, különösképpen vita nélkül javasoljuk ezt elfogadni. Még egyszer mondom a gazdálkodás konzekvenciáinak megszívlelésével együtt. Van egy másik anyag, az gyakorlatilag rendeleti módosítás, … átcsoportosítás. Itt az mondtuk és arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ha már ilyet javasol, akkor azt teljes körűen tegye, és én nem szerettem volna senkit sem cikizni ezzel kapcsolatosan, de hát a könyvvizsgálói észrevételnek a 2. oldal 3. bekezdése is arra utal, hogy például a bevételi oldal hiányos, nem teljes körű ez az átvezetés, de pótolható, most sarkítottam ezt a dolgot. Itt felhívta a tisztelt két szakbizottság a gazdálkodási felelősöknek a figyelmét, hogy kiadási oldalon meg anomáliák is vannak. Mert ez aztán tényleg nem teljes körű. Ennek egy része azt jelenti, a teljesítési adatok jóval magasabbak például bizonyos esetekben már, és ez nem csak bevételi oldalra vonatkozik, nyilván a kiadási oldalra is vonatkozik. És a kiadási oldal esetében pedig teljesen szembetűnő, nyilvánvalóan arra a szintre fel kellett volna emelni legalább a módosított javasolt előirányzatot. Ezek, ha úgy tetszik, most durva hibák. Nem akartam ezzel a kérdéssel így foglalkozni. Tehát ezért javasoltuk azt, hogy lehetőleg a másik anyagrész esetében, és csak az esetében, egy jelenlegi állapotot bemutató teljesítés… azt hiszem nem volna talán olyan nagy munka ide terjeszteni elénk, pontosan annak érdekében, hogy arról a kategóriáról, és megint megkérdezem tisztelt képviselőtársakat, tudják-e, hogy a saját hatáskör előirányzat módosításon belül milyen kérdésben dönthetnek szabadon egyáltalán? Én megmondom őszintén, én ebben nem tudom. Ezt kértük. Sejtéseim vannak, és utána lehet bogozni. Ezt a tisztelt hivatal nem tette elénk. Felhívom egy figyelmet, akkor, amit nem pótoltak, és ha most már a konkrétumoknál vagyunk. Kötelező szabályozási elem például a létszám meghatározása, és akkor megkérdezem a tisztelt hivatalt, hogy szíveskedjék a módosítás kapcsán, ha már módosítanak, akkor előterjeszteni a 9. oldalnál, a személyi juttatásoknál a létszám keret meghatározását. Ez egy kötelező szabályozási elem. A 178 fő most marad-e, vagy nem marad. Én nem akartam ezzel direkt foglalkozni, de hogy az ÁHT is előírja, mint szabályozási elemként, akkor szíveskedjen pótolni, és akkor szavazunk róla.

  Beznicza Miklós: Nem vitázni akarok, hogy az előirányzat, az nem egyezik meg a kiadással. Tisztelt Cserti úr! 1995-ben ez 61 tételen nem jelent meg.

  Tüttő István: A létszámkeret bent van, csak elcsúszott.

  Dr. Tuboly Marianna: Benne van?

  Tüttő István: Benne van. Azt hiszem ezen nem érdemes most vitatkozni.

  Bicsák Miklós: Én a 3. számú mellékelnél szeretném megkérdezni, a felügyeleti szervtől kapott a Szociális Foglalkoztató 25 milliót, és fél év alatt, ahogy nézem itt a táblázatban - ha rosszul kérdezném, itt az osztályvezető úrtól - felhasználtak 20 milliót, maradt 5 millió. Hogyan tovább? Szeretném megkérdezni.

  Beznicza Miklós: Válaszolok képviselő úr. Nem tudom. Ő ennyit kért most. Ha likvidítási problémai voltak. Én csak addig tudok elmenni, ameddig az előirányzata megengedi a Szociális Foglalkoztatónak. Lehet, hogy azt mondja erre a Szoc. Foglalkoztató, hogy a bevételei az utolsó negyedévben realizálódnak. Nekem mindaddig finanszíroznom kell, amíg pénzem van, meg előirányzata.

  Tüttő István: Bár Bicsák úr aggályai jogosak.

  Budai István: Én sem a vitát alkarom folytatni, csak annyit szeretnék hozzáfűzni a Beznicza úrnak helyreigazításához, hogy nem a Polgármesteri Hivatal, nem az önkormányzat, végig arról beszél az előterjesztés, hogy ezen belül a Polgármesteri Hivatal teljesítése ennyi. Egy bekezdéssel lejjebb megint a Polgármesteri Hivatalról beszél. Ezeket pontosítani kellene, hogy akkor miről van szó. Ez az egyik. Én több kérdést is tettem föl, a lényegtelenre kaptam választ, a lényesre nem. Úgyhogy még egyszer nem teszem föl.

  Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat és a hivatala nem választható el egymástól.

  Budai István: Akkor úgy kell leírni.

  Marton István: Megpróbálok maximális önmérsékletet tanúsítani, ezért előzetesben megígérem, hogy csak az 1. számú melléklettel óhajtok foglalkozni, ahol az első félév bevételeinek és kiadásainak az összesítője szerepel. Ezt csak azért mondom, mert korábban végig szoktam lapozgatni az összes mellékleten, most már néhány képviselőtársam megtette, teljes joggal. De úgy gondolom, hogy a lakosságot leginkább a tendenciák érdeklik, amely tendenciák bizony ebből az összesítőből tökéletesen kiolvashatók. Ennek ugye két oldala van, az egyik a bevételi, a másik a kiadási. Ha én most megnézem a bevételi oldalt, a javasolt módosított előirányzat, az bő 10,5 milliárd éves szinten, a teljesítés majdnem 6 milliárd. Ez teljesítésben 56%. Ha megnézem a kiadási oldalt, természetesen a módosított előirányzat az előbb említett 10,6%, a teljesítés pedig egy bő 200 millió Ft-tal több, mint bevételi oldal. Ha önmagában nézem ezt a két táblázatot, ugye 56 meg az 58%-ot, az 56-tal simán elégedett kellene, hogy legyek, esetleg még jó összetétel mellett az 58% kiadással is. De sajnos ezt nem tudom kijelenteni, azon egyszerű oknál fogva, hogyha kiadásnak a II. részét nézzük, a felhalmozási célú kiadásokat, akkor ugye ott szerepel több, mint 1,5 milliárd Ft éves szinten, felújításra több, mint 300 millió, és a kettő együtt majdnem 2 milliárd Ft, alig több mint félmilliárd Ft erejéig teljesült. Ez meglehetősen tragikus az én szememben. És akkor még ugye csak említést teszek arról, hogy időközben sikerült már a lakásalap 180 millióját is elkölteni. A helyzetet tovább rontja, hogy az intézményi energiaköltség drasztikusan alul van tervezve, ez, aki már megnézte a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által kért adatokat, az tökéletesen kell, hogy lássa. Tehát egészen biztos vagyok benne, mire a III. negyedévi beszámoló a testület elé kerül, már az éves teljesítésnek a jó 120%-a körül állunk. Ami például jó, de nem akarom kiemelni ezt a mellékletet, hogy az idei évben a tárgyi eszközértékesítés szerintem elég jól meg lett tervezve, és meglepő módon egészen jól teljesült, mert az évre tervezett mintegy félmilliárd forint bevétel, majdnem 50%-a az első félévben teljesült. És én emlékszem olyan első félévre, ahol ez a teljesüli arány nem érte el 20%-ot. Tehát ennek örülhetnénk, de maradéktalanul nem tudok örülni, mert ha végig gondolom, hogy a következő évben mit tudunk értékesíteni, hát bizony azt ki kell, hogy mondjam, meg sem fogja közelíteni az idei félmilliárd forintot. Mindezek ismeretében ki kell, hogy jelentsem, hogy ez a nullszaldó, ami a polgármesteri tájékoztatóban ugye elénk került, mint nem is tudom, realitásnak indított tárgy, de én szerintem a vágyálom kategória. Ez meg sem közelíthető. Én úgy gondolom, hogyha mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy az általam említett, finomam fogalmazva is rossz tendenciákat meg tudjuk állítani, akkor ki lehet jelenteni, hogy nagy valószínűséggel az ide költségvetéssel nem lesz eget rengető gondunk, volt már rosszabb is.

  Gyalókai Zoltán: Gazdasági Bizottságon körülbelül két hete kérte, hogy különböző intézmények által felhasznált víz-, villamos és gázenergiákat naturális mértékegységben is közöljük. Köszönettel kaptunk egy anyagot, amibe a Hevesi Sándor iskola például csak éppen a villamos és vízfogyasztását nem közölte. Körösi Csoma a villamos energiát és a vizet. És így folytathatnám tovább. Például itt a következő, a Péterfi iskola véletlenül a gázt nem közölte. Uraim, milyen gazdálkodás az, ahol a félévet lezáróan II-III. hónapban annyira nem figyel oda senki ezeknek a komoly költségeket vonzó energiáknak az úgynevezett gazdálkodására, hogy még azt sem tudja megmondani az iskola, vagy egyáltalán fel sem fogja, mik azok az energiák, amire őneki takarékoskodni kéne. Köszönöm. Két intézményt a felsoroltakból. A Állami Zene Iskolából és Móric Zsigmond Művelődési Házból pedig semmiféle adatunk nincs. Kérdezem én, hogy a hivatal ezek után ezt hogyan ellenőrzi, illetve hát most bejön egy számla és automatikusan kifizetjük, vagy egyáltalán hol itt a gazdálkodás. Én az egész költségvetésből igazából, és első féléves beszámolóból is leginkább a gazdálkodási szemléletet hiányolnám, attól függetlenül természetesen én is el tudom fogadni.

  Tüttő István: Hát az intézményeknél megállapítottuk összességében, nagyon szoros gazdálkodás volt, és szeretném azt is jelezni, hogy éppen pályázatot írtunk ki közös döntésünk alapján, melynek éppen a döntési folyamatában vagyunk, energiaracionalizálási program szempontjából. És éppen ez lenne az a feladat, amit majd valakikkel megcsináltatunk, hogy mindezeknek az elejét vegye, és precízen, megfelelő technikáva