2003. április 22.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. április 22-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Bodzai Tiborné dr. , Dr. Papp Judit osztályvezető , Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető , Simánné Mile Éva osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Dr. Müller János irodavezető, Somogyi Ottó Irodavezető, Hári László irodavezető, Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens, Gáspár András ügyvezető, Szalabán Attila a Zalai Hírlap képviseletében, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap képviseletében, Vuk Anita és Böjti Lívia a Városi Televízió képviseletében, Zala Rádió képviselője

 

 

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök. Valamennyiünk nevében köszönetemet fejezem ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgárainak az Európai Uniós csatlakozással összefüggő népszavazás kapcsán. Ez valamennyiünk számára esélyt jelent, és egy kemény munka kell, hogy megkezdődjön a városnak, intézményeknek, vállalkozóknak és az egyéneknek is egy Európa Tervet kell kidolgoznia, hogy sikeresen tudjuk venni az akadályokat. Akkor tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat, ha keményen dolgozunk.

Napirendi pontok megszavazása előtt megkérdezem kíván-e valaki a napirendi pontok előtt szólni valaki?

Polai József: Abból az alkalomból szeretném javasolni, hogy Rózsás János úr a Magyar Művészeti Akadémia Közgyűlésének jóvoltából akadémiai éremmel lett kitüntetve, szeretnék egy gratuláló levelet küldeni számára a közgyűlés nevében.

Cseresnyés Péter: A hivatal és a közgyűlés együttműködésével kapcsolatban szeretnék szólni.

Sajni József: Javasolni szeretném, hogy a meghívott vendégek miatt a napirendi pontok sorrendje módosuljon. A 18. 19. 20. 21. 22. napirendi pontok kerüljenek előre.

Dr. Csákai Iván: Három kérdést szeretnék a kérdések között feltenni. A Huszti téren lévő ideiglenes pavilonokkal kapcsolatban, a szemétlerakással kapcsolatosan, a Vasemberházon lévő Európa zászló és alatta lévő évszám hova tűnt.

Bicsák Miklós: A kérdéseknél két közérdekű kérdést kívánok feltenni. Az első az egy hónappal ezelőtt interpellációm az Űrhajós utca a kamionokkal, a másik pedig a Csónakázó tóhoz bejáró út nincs kátyúzva.

Kelemen Z. Pál: Kérdést szeretnék feltenni, hogy miért nem járhat óvodába 13 gyermek.

Dr. Szabó Csaba: Kérdést szeretnék feltenni közlekedési lámpák működése tárgyában.

Dr. Kolonics Bálint: Tavaszi lomtalanítás címmel kérdést szeretnék feltenni.

Sajni József: Egy kérdésem is lenne, hogy a december 13-i közgyűlésen elfogadott határozat, mely szerint a Gárdonyi utcai óvoda tetőszerkezetével kapcsolatosan milyen intézkedés történt eddig.

Polai József: A városi kispályás labdarúgó bajnoksággal kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést. Interpellációm lenne a bajcsai járdaépítéssel kapcsolatosan. Mindkettőt írásban is elküldtem Önöknek

Dr. Horváth György: Kérdést tennék fel a közgyűlés munkatervével kapcsolatban.

Zakó László: Napirend előtt egy rövid észrevételt szeretnék tenni, egy városi rendezvényre vonatkozó meghívóval kapcsolatban, a Magyar-Izraeli nappal kapcsolatban.

Vargovics Józsefné: Egy kérdésem lenne, hogy a város mely részén van kijelölve a türelmi zóna.

Szányiné Kovács Mária: Kérdésem lenne a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatban.

Litter Nándor: Úgy látom több jelentkezés nincs. Javaslom, hogy fogadjuk el a mai ülésünknek a napirendi pontjait. Ezzel kapcsolatban Sajni úrtól érkezett módosító javaslat. Támogatom a javaslatot. Dr. Papp Judit javasolta, hogy a sorrend úgy értelmes, hogy a 18-22 előre hozzuk, ezt követően a 6.-al folytatjuk, majd pedig a mostani ülésen kiosztott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi egyszerűsített beszámolója következik. Ezt követően a meghívóban szereplő 4. napirendi pont, majd pedig az 5.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy a napirendi pontok módosításáról szavazzunk külön és utána a napirendekről külön.

Litter Nándor: Kaptak, még egy kiegészítést Tájékoztató az Ipari Parkban történő területértékesítésről címmel. Bizalmas megjelöléssel. Ez a zárt ülésen kerül megtárgyalásra. Kérem, hogy ezt vegyük fel új napirendi pontként.

Megkérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy a 18-22. napirendi pontokat a nyílt ülés kezdetén tárgyaljuk. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 2002. évi egyszerűsített beszámoló legyen a 4. napirendi pont. Beszámoló a 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról lenne a 5. napirendi pont, a 6. napirendi pont lenne a 2002. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló előterjesztés. A 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003. (II.17.) számú rendelet módosítása lenne a 7. napirendi pont. Kérdezem, hogy egyet érte-e a javaslattal?

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Most kiosztott anyag, Tájékoztató az Ipari Parkban történő területértékesítésről, bizalmas megjelölést tartalmaz. Kérem vegyük fel napirendre.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ezekkel a módosításokkal kérem, hogy fogadjuk el a napirendi pontokat. Kérem szavazzunk!

A közgyűlés 21 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4.  

  Zárt ülés:

 5. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)
 6. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Nyílt ülés:

 7. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda tevékenységéről (írásban)
 8. Előadó: Horváth Györgyné óvodavezető

 9. Beszámoló a Rózsa Óvoda tevékenységéről (írásban)
 10. Előadó: Bogyai Lászlóné óvodavezető

 11. Beszámoló a Rozgonyi Úti Általános Iskola tevékenységéről (írásban)
 12. Előadó: Tóth Miklós igazgató

 13. Beszámoló a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tevékenységéről (írásban)
 14. Előadó: Baráth Zoltán igazgató

 15. Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola további működtetésére (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi egyszerűsített beszámolója
 18. Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 20. Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi pénzmaradványának felosztására (írásban)
 22. Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 24. Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata (írásban)
 26. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 27. Javaslat a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2003. (I.29.) sz. a Közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Javaslat a 18/2003. (III.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 32. Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. A városrendezési tervek érvényesülése (írásban)
 34. Előadó: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 35. Javaslat a belterületi határ módosítására, egyes ingatlanok belterületbe vonására (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Javaslat a volt laktanyák logisztikai célú hasznosítására (írásban)
 38. Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Javaslat egyes közterületek elnevezésére (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett támogatási pályázati igényei (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Tájékoztató a 2003/2004. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról (írásban)
 44. Előadó: Sajni József bizottsági elnöke

 45. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására (írásban)
 46. Előadó: Litter Nándor polgármester

 47. Tóth László képviselő önálló indítványa a Közterület Felügyelet önálló intézménnyé alakítása tárgyában (írásban)
 48. Tóth László képviselő önálló indítványa a települési játszóterek, parkok kialakítására (írásban)
 49. Zárt ülés:

 50. A nagykanizsai 964 hrsz-ú volt Arany J. óvoda ingatlan értékesítése (írásban)
 51. Előadó: Litter Nándor polgármester

 52. A nagykanizsai 961 hrsz-ú Kinizsi u. 20. sz. ingatlan értékesítése (írásban)
 53. Előadó: Litter Nándor polgármester

 54. Zalai Hírlap Kiadó Kft részére helyiség bérbeadása (írásban)
 55. Előadó: Röst János alpolgármester

 56. Földhasználati jog alapítása a nagykanizsai Garay utcában kialakítandó 383 hrsz-ú ingatlanra (írásban)
 57. Előadó: Litter Nándor polgármester

 58. Fellebbezések (írásban)
 59. Tájékoztató az Ipari Parkban történő területértékesítésről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások

 

Polai József: Javaslatunk, hogy a közgyűlés gratuláló levelet küldjön Rózsás János úrnak abból az alkalomból, hogy a Magyar Művészeti Akadémia éremmel tüntette ki.

Litter Nándor: Mint polgármester ezt már megtettem és a közgyűlés nevében is meg fogjuk tenni.

Cseresnyés Péter: A Hivatal és a Közgyűlés együtt dolgozásáról szeretnék néhány szót mondani. Felszólalásom oka, hogy az elmúlt közgyűléseken azt tapasztaltam, hogy az SzMSz-ben előírt pontos tájékoztatás nem minden esetben valósul meg. Nem minden esetben tájékoztatja a hivatal a képviselőket, ahhoz, hogy a megfelelő döntést meghozzák. Arra szeretném kérni a polgármester urat, mint előterjesztő, annak érdekében tegyen meg mindent, hogy a későbbiekben minél kevesebb ilyen hiba forduljon elő. Több esetben előfordult, hogy az anyagban nem megfelelően beazonosítható térképvázlat szerepelt. Egy intézmény bezárásával kapcsolatban különböző információkat kaptunk és nem lehet eldönteni, hogy mi az oka a tett intézkedésnek. Kérem a polgármester úrtól, hogy figyeljen arra, hogy a hivatal megfelelően tájékoztassa a közgyűlést.

Litter Nándor: Megfogadjuk a tanácsokat.

Zakó László: Észrevételezem és sérelmezem, hogy az április 3-án megtartott Magyar-Izraeli Napra vonatkozó meghívómat 8 nappal később kaptam meg. Mind a mai napig ezt egy technikai bakinak tudtam be, de éppen ma keszthelyi Miépes képviselővel találkoztam, aki szintén jelezte, hogy pontosan 8 nappal később kapta meg annak a napnak a Keszthelyre vonatkozó részét. Észrevételezem ezt az eseményt itt a közgyűlésen.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

 

Litter Nándor: Kerültek kiegészítések ehhez az anyaghoz. Van-e kérdés, észrevétel? Nekem egy módosításom van, a bajcsai projekttel összefüggésben azt kérem, hogy jelen pillanatban ezt vegyük le a napirendről az Aquaprofittal kapcsolatos anyagot. Olyan információk jutottak a birtokomba, amelyek megkérdőjelezik, hogy ezzel a kérdéskörrel egyáltalán foglalkozni lehet-e azt kérem, hogy napoljuk el ezzel kapcsolatosan a döntésünket.

Gelencsér Gábor: A 14. oldal 12 pontja foglalkozik a hivatal fénymásoló beszerzés ügyével. Megkaptuk a szakértői véleményt, amit én nem tudok elfogadni azzal az indokkal, hogy az itt szereplő Sharp AR 507-es ára az itt 3.160.900 Ft+ÁFA, valójában gondolom, a 2001. március 1-i ára 2.084.000 Ft+ÁFA, jelenleg pedig 1.980.000 Ft+ÁFA. A szakértői vélemény nem igazán a valóságot tükrözi számomra ezért kérem, hogy a közgyűlés ne fogadja el ezt a véleményt.

Dr. Kolonics Bálint: A beszámoló 5. oldalának 12. pontjával kapcsolatosan lenne észrevételem. A 344/2002. számú Közgyűlési Határozat végrehajtásáról szól. A tárgyalás során is aggályaimat fejeztem ki, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállalt az ügynökséggel szemben 10 millió forint kézfizetői kezességet és ezzel szemben az önkormányzat mit kap, milyen kötelezettséget vállalt az ügynökség. A tájékoztató tartalmazza mindazt, ami az aggályaimat be is igazolta. Kérdésem az, hogy valójában milyen szerződést kötött az ügynökséggel az önkormányzat, hogy tudunk érvényt szerezni a közgyűlési határozatnak. A 9. oldalon 24. ponttal kapcsolatban kérdést szeretnék feltenni. Itt a tájékoztató különböző sajtóorgánumokat és civil szervezeteket jelöl meg. Kérdezném, hogy kik a sajtó orgánumok és a civil szervezetek, kik milyen összeghatárig vesznek ebben részt?

Dr. Csákai Iván: A 3. oldalon a 66/2002. számú határozatnál látható, hogy a Széchenyi terv alapján a város vagyona nőtt, a rászorulók lakáshoz jutottak. Kérdésem az, hogy az átadási határidőn túli átadásra van-e kötbér? A folytatás, hogyan s mikor? Az 5. oldalon a 340/2002. számú határozat szépen meg van fogalmazva, azt szeretném kérdezni, hogy hol olvasható, hogy ezeket a célokat mi is láthassuk?

Zakó László: Kolonics képviselőtársamhoz csatlakozva, minden tiltakozásom ellenére folyósítottuk, vagy megszavaztuk a kézfizető kezességet az ügynökségnek, és itt az szerepel, hogy részben teljesültek a várakozásaink. Ezt a részeredményeket szeretném megtudni. A 15. oldalon a 9.-ről beszélek, itt mindegyiknek érthetőnek kell lennie. Hogy hova választunk kuratórium elnöki tisztségre személyt, az nem derül ki. A 9. oldalon az Európai Unióhoz való csatlakozásig szóló ponthoz szeretném jelezni, hogy a népszavazás előtti kampány során szabotálták a helyi sajtóorgánumok azoknak a rendezvényeknek a közlését, amelyek arról szóltak, hogy milyen veszélyeket hordoz magában a csatlakozás.

Budai István: A 12. oldal 7. pontja foglalkozik a könyvvizsgálói szerződés lejártával. Javaslom, és kérem a közgyűlést, hogy hosszabbítsa meg az itt leírt időpontig a Szita és Társa könyvvizsgálói szerződését.

Bicsák Miklós: A 10. oldal 7. ponttal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ennyire karcsúsítottuk a dolgot, hogy egy szűk delegációval veszünk részt? Kicsit színesebbé kellene tenni a delegációt, mert nagyon sovány volt.

Cserti Tibor: A 13. oldal 9. pontjánál információt kapunk az Okmányiroda bővítésével kapcsolatban. A határozati javaslatok között találkozunk a 6. pont kapcsán, hogy meghosszabbít egy belső határidőt május 30-ig. Meg kell ítélni, hogy milyen típusú rendszert alkalmazunk. Kérdezném, hogy az önök által javasolt beruházás végkép pontot tesz arra, hogy az Okmányiroda szerepét a jövőben ebben az irányban új helyen tudjuk csak elképzelni, vagy bővítéssel.

György Pál: Az ügynökség témához még néhány mondatot. Ez az ügynökség kb. 30 fős létszámmal dolgozik. Győr-Moson-Sopron megyében, amely a legfejlettebb része a régiónak húszan vannak. Vas megyében tízen, Zalaegerszegen 1-2 ember Nagykanizsára pedig egy sem jut. Ezt felháborítónak tartom. Az ügynökséget működtető állami szervek felé kell kezdeményezést tenni, hogy ez a lehetetlen helyzet megváltozzon.

Dr. Horváth György: A tájékoztató 8. pontjával kívánok foglalkozni. Ez az a tipikus eset, hogy azt kell mondanunk, hogy nem. Nem a rendezvény megtartása ellen szólók.

Polai József: A 12. oldal 5. pontjával szeretnék foglalkozni. Újudvari sípálya. Meg van-e annak az elve, hogy az ingyen 100 db jegyet milyen formában fogjuk szétosztani és kik között, miféle módszerrel?

Dr. Csákai Iván: Horváth képviselőtársam a 16. oldal 14. pontjához szólt hozzá. Vele ellentétben 3.500.000 Ft megszavazását kérem korrekt elszámolás mellett. Módosító indítványként kérem megszavazni.

Litter Nándor: Regionális ügynökséggel kapcsolatban a legutóbbi közgyűlésen elhatározottaknak megfelelően írásban, nyomatékosan kértem Győrffy Gábortól, hogy azt a két munkakört haladéktalanul töltsék be. Mi azt követeljük, hogy ez a két munkakör legyen betöltve és segítsék a vállalkozók és a város működését. Erről nem tettünk le. Ez az ügynökség segíti az egész Regionális Tanácsnak a munkáját is. Szerződésről nem tudok mondani konkrétumokat. Military versenyről hadd szóljak. Szét kell választani a politikai tevékenységet és Európai érdeklődésekben számon tartott versenynek a megrendezését. Az a cél fontos a város számára, hogy ez a rendezvény a megrendezésre kerüljön. Azt tudom javasolni, hogy 1,5 millió forintos támogatást adjunk a részükre. Egy marketing cég fogja a pénzszerzési munkájukat segíteni. Eu kommunikációval kapcsolatosan megkérem Gerencsér Tibort, hogy segítsen a válaszadásban.

Gerencsér Tibor: Az Eu kommunikációs pályázat partnerei az önkormányzat felkérésre jelentkeztek. 9. szervezet jelentkezett. Az előzetes megbeszélések alapján a pályázatokhoz egy együttműködési nyilatkozatot nyújtottak be, amelyeket az ÜJKB jóváhagyott.

Karmazin József: Lakásépítéssel kapcsolatosan a kivitelezési munka késedelmét természetesen figyelembe vesszük, ha lesz ilyen, de ebben az esetben a kivitelező eleve úgy kötötte a szerződést, hogy az aszfaltozási lehetőséget figyelembe vette. Tehát a közgyűlés által meghatározott határozat-végrehajtási határidőből futottunk ki és nem a szerződött határidőből. Lakásépítési lehetőségekről annyit mondanék, hogy a Nemzeti Lakásprogram elkészült, annak a tervezete megvitatás alatt van és készül a komplex városfejlesztési stratégiai program is, amelynek lesz lakásépítési részstratégiája.

Litter Nándor: A köztisztviselői teljesítménycélokkal kapcsolatosan szeretném azt a tájékoztatót elmondani, hogy amikor erről döntöttünk akkor azt a feladatot adtuk a hivatalnak, hogy határozza meg ezeket a célokat, az egyénekre történő lebontása folyamatban van.

Dr. Csákai Iván: Kaptam a Csengery utcáról egy választ, a Dózsa György úti fecskeházakról nem.

Karmazin József: A másik épület befejezési határideje az egybe esik ebben a jelentésben rögzítettel, tehát itt nincs késedelem.

Dr. Müller János: Okmányirodával kapcsolatos felvetésre válaszolva, a bővítés megítélésünk szerint elengedhetetlen, munkaállomásokat kellene még létesíteni a forgalom miatt. Helyben, a fenti kékházat bővítenénk, ez mintegy 30 millió forintos költséget igényelne. Nem tudni, hogy mikor fog véget érni az okmányirodák feladatkörének bővítése.

Litter Nándor: A sípályával kapcsolatos felvetésnél szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a legutóbbi közgyűlésen kaptam azt a feladatot, hogy egyezzünk meg az újudvari polgármesterrel, volt olyan vélemény, hogy akár ingyen is adjuk át ezt a sportpályát. Nekem az volt a véleményem, hogy ebből valami előnyöket a város számára ki kell hozni. Ez a végeredmény amit a tájékoztatóban látnak. Ennek az elosztása az iskolák között létszámarányosan fog megtörténni. Türelmet kérek.

Cserti Tibor: Nem kérdőjeleztem meg az okmányiroda jövőjét és bővítését. Jóval nagyobb szakmai odafigyelést igényelne. Ez a dolog egy egyszerű bővítéssel kezelhető-e. A másik, arra kérdeztem rá, hogy ennek az informatikai rendszer mennyire lesz kompatíbilis és kiszolgálja-e a bővítési kérdést.

Dr. Müller János: Az informatikai fejlesztés nem azonos a bővítéssel.

Zakó László: Nem tudom, hogy a határozati javaslat 9. pontjában kiről és miről fogunk szavazni. Melyik kuratórium tisztségéről.

Litter Nándor: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány. Kifogjuk egészíteni, és kérek javaslatokat, hogy kit javasoljunk.

Kelemen Z. Pál: A 9. határozati javaslathoz Dr. Károlyi Attila ügyvédet javaslom képviselőcsoportunk nevében.

Litter Nándor: Akkor megkérdezem, hogy a felvetett kérdésekre kielégítő választ kaptak-e a kérdésfeltevők. Jelentősebb tiltakozás nincs. Javaslom, hogy a határozati javaslatoknak megfelelően fogadjuk el az előterjesztést. Kérem szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 7 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 6. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 7. pontról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 8. pontról.

 

A közgyűlés 28 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 9. pontról. Javaslatnak megfelelően Dr. Károlyi Attilát javasoljuk a kuratórium elnöki tisztségére.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 10. pontról.

 

A közgyűlés 28 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 11. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 12. pontról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 13. pontról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 14. pontnál Csákai úr azt javasolta, hogy a határozatban szereplő 1,5 millió forint helyett 3,5 millió forinttal támogatjuk. Ezt nem támogatom. Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően a 14. pont változatlan marad. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 15. pontról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 16. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 17. pontot a további egyeztetések miatt visszavontam. A 18. pontról kérném a szavazatukat.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 19. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 20. pontról.

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 21. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 22. pontnál a küldöttség vezetésével kellene valakit megbíznunk, javaslom Röst János alpolgármestert. Kérem szavazzunk a 22. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 23. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 24. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 25. pontról. Döntöttünk a költségvetési rendeletünkben, hogy a peremkerületek vonatkozásában 5 millió forintos keretet biztosítunk a képviselőknek, de olyan nagy számban merülnek fel igények különböző feladatok megoldására, hogy a javaslatom szerint ebbe a körbe nem tartozó egyéni képviselőként megválasztott képviselők részére 500 ezer forintos keretet biztosítunk különböző közfeladatok ellátásra.

Dr. Fodor Csaba: Ha ez így van, akkor az kell, hogy ide bekerüljön, hogy egyéni képviselő. Tehát egyéni területileg megválasztott képviselőknek és akkor az kiszámolható, hogy mennyi pénz a 15-re. Nem tudom, hogy most miről szavazunk ezért szeretném ezt pontosítani, hogy miről szavazunk.

Litter Nándor: A javaslatomat módosítom, tehát akkor mind a 15 egyéni körzetben megválasztott képviselőnek, és akkor a vitát lezárom ezzel. Az azt jelenti, hogy minden egyéni körzetben megválasztott képviselőnek 500.000 Ft áll rendelkezésére a peremkerületi összegeken kívül. Kérem szavazzunk a 25. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Már a következő szavazásra vonatkozik az észrevételem. Véleményem szerint a jó minőségű munkáért nem kell köszönetet mondani, a felajánlásért mindenképpen. Kérem ezt kivenni.

Litter Nándor: Nem tudok ezzel egyetérteni, itt a többletmunkáról van szó.

Zakó László: Kérem olvassa el, ami le van írva. A felajánlott támogatás az, hogy nem érvényesíti a felmerült munkák után a munka díját. Ezt a részt vegyük ki, hogy jó munkát végzett.

Litter Nándor: Nem javaslom a módosítását. Ki ért egyet a módosítással kérem szavazzunk!

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 15 ellenében és 3 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 26. pontról eredeti formában.

A közgyűlés 20 szavazattal, és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza.

 

100/2003.(IV.22.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 163/a,b,d,g/1994.(VII.4.), 273/2/2000.(VII.5.), a 422/2001.(XI.27.), a 66/6,7//2002.(II.26.), a 113/1-2/2002.(III.26.), a 242/2002.(IX.10.), a 256/2002.(IX.10.), a 306/1-2/2002.(XII.11.), a 309/4,8,9,12,13/2002.(XII.11.), 340/2002.(XII.13.), a 344/3/2002.(XII.13.), a 348/2002.(XII.13.), 349/2002.(XII.13.), 6/11,12,13,14/2003.(I.28.), a 8/3,4/2003.(I.28.), a 10/1,2/2003.(I.28.), a 15/1/2003.(I.28.), a 24/2003.(I.28.), a 44/2,3,4/2003.(I.28.), a 48/2003.(II.14.), az 51/2003.(II.14.), az 52/5,6,7,9/2003.(II.25.), a 60/2,3/2003.(II.25.), a 61/2003.(II.25.), a 62/2003.(II.25.) a 77/4,5/2003.(III.25.) és a 71/1,2/2003. (III.21.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. a 163/c/1994.(VII.4.) számú – Szepetneki utcában lakótelkek értékesítésére vonatkozó - határozatot hatályon kívül helyezi
  2. a 86/2001.(IV.3.) számú – Környezetvédelmi Programra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. június 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 236/7/2002.(IX.10.) számú – Szepetneki utcában értékesített építési telkek tulajdonviszonyára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 242/2002.(IX.10.) intézkedési terv szerinti 9-es számú - gazdasági programtervezetének elkészítésére vonatkozó - pont végrehajtásának határidejét 2003. június 30-ig meghosszabbítani.
  5. a 20/2003.(I.28.) számú – Okmányirodák munkáját segítő és szervező informatikai és távközlési rendszer beszerzésére és alkalmazására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. május 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 46/2003.(I.28.) számú – Cserfői hegyen ingatlanok vételi ajánlatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. június 30-ig meghosszabbítja.

  1. a 63/2003.(II.25.) számú – Szentgyörgyvári IV. hegyháton működtetett vízrendszer átvételére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. május 31-ig meghosszabbítja.
  2. a lemondás folytán megüresedett Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratórium elnöki tisztségére Dr. Károlyi Attilát választja. Az alapítvány okiratának 9. pontja az elnök személyében változik csupán, további rendelkezései változatlanok maradnak.
  3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás Megyei Bírósághoz történő benyújtásáról.

   Határidő: 2003. május 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi közigazgatási osztályvezető

    

    

  4. egyetért a Nagykanizsa regionális vízmű II-es szűrőtartály felújításával. A szükséges 3.060.133.- Ft összeg a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Rt-nél rendelkezésre álló közműfejlesztési hozzájárulásokból fedezhető. Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás indításáról szóló okmányt aláírja.
  5. Határidő: 2003. április 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  6. egyetért a 7-es sz. főút – Alsószabadhegyi u. csomópont pályázati forrás igénybevételével történő korszerűsítésével, átépítésével. A beruházás összköltsége 76.630.300 Ft. Az Önkormányzat a 56.63.300 Ft pályázati önrészt a 2003. évi költségvetésben előirányzott 15.000 eFt-tal, illetve a Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht. 41.630.300 Ft összegű támogatásával biztosítja.
  7. Határidő: 2003. április 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  8. elfogadja Újudvar Község Önkormányzata ajánlatát, és 350 ezer Ft, valamint évente 100 db sípálya használatára jogosító bérlet fejében a tulajdonában álló 097/2 hrsz-ú sípálya 1540 m2 területének tulajdonjogát Újudvar Község Önkormányzatára átruházza.
  9. Felkéri a Polgármestert a további teendők elvégzésére.

   Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  10. az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Szita és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt-t (Kaposvár, Kereszt utca 1., képviseli: Szita László okleveles könyvvizsgáló, ügyvezető) bízza meg 2003. július 1-től 2006. június 30-ig terjedő időszakra. A megbízási díjat havi 174.000 Ft + 25 % ÁFA összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  1. támogatja a 2003. május 30 – június 1. között megrendezésre kerülő Military Bajnokságot.

A Nagykanizsai Lovas Klub részére a sportesemény rendezési költségeihez 1.500.000,- Ft támogatást biztosít.

Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

A támogatás forrása a Nagykanizsa Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. bérleti díj többletbevétele.

Határidő: 2003. május 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  1. egyetért a 30.000 eFt összköltségű, Okmányiroda bővítés beruházással, céljellegű decentralizált támogatási pályázaton való részvételével
  2.  

    

    

    

  3. a beruházás saját forrását 19.000 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően a 2003.évi költségvetési rendelet tartalmazza.

Határidő: pályázat benyújtására: 2003. május 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  1. jóváhagyja, hogy a “Hely a Világban” Alapítvány kuratóriumi tagjainak száma 3 fővel bővüljön.

A tagként javasolt személyek: Tóth Miklós iskolaigazgató

Szakács Gábor népművelő

Halász Gyula önkormányzati képviselő

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Mérksz Andor kuratórium elnöke

  1. a Halis István Városi Könyvtár 2000. január 1. – 2006. december 31. közötti időszakról szóló 7 éves továbbképzési tervének újabb módosítását jóváhagyja.
  2. Határidő: 2003. május 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  3. 2004-től három éves időtartamra vállalja a Női Kard Világkupa támogatását.
  4. A sportesemény megrendezéséhez évente költségvetéséből 2.000.000,- Ft támogatást biztosít.

   Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyar Vívó Szövetséget, és a támogatási szerződést a szervezőkkel kösse meg.

   Határidő: Magyar Vívó Szövetség tájékoztatása 2003. május 15.

   Támogatói szerződés megkötése 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  5. egyetért azzal, hogy Lacháza polgármesterének meghívásra 2003. május 17-én Röst János alpolgármester vezetésével két képviselőből, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökéből, a Városi Vöröskereszt képviselőjéből és kettő köztisztviselőből álló küldöttség, valamint egy művészeti együttes utazzon Lacházára.
  6. Határidő: 2003. május 17.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

  7. egyetért azzal, hogy az ez évi Rózsa Fesztiválra kettő képviselőből és egy köztisztviselőből álló küldöttség utazzon Kazanlakba.
  8. Határidő: 2003. június 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

  9. A Nagykanizsa Saubermacher-Ryno Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 2003. április 15-i taggyűlésének határozata alapján a társaság 2003. évben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 37 millió Ft bérleti díjat fizet. A Közgyűlés megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
  10. Határidő: 2003. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

  11. egyetért azzal, hogy mind a 15 egyéni választókörzetekben megválasztott képviselők részére 2003. évben személyenként 500 ezer Ft összegű keret kerüljön elkülönítésre, melynek forrása az NSR Kft. bérleti díj többlet befizetése.
  12. Határidő: 2003. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  13. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében levélben fejezze ki köszönetét a ZÁÉV RT-nek a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakközép Iskolában végzett jó minőségű munkájáért, s a felajánlott támogatásért.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

24. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Dr. Csákai Iván: A Huszti téren épült úgy ahogy épület egy ház. Nem tudom, meddig kell eltűrni azt, hogy ott áldatlan állapotok vannak. A hát mellett ott van két ideiglenes pavilon, ami miatt már Tóth képviselőtársam két hónappal ezelőtt felszólalt. Egy külvárosban egy ilyen fémborítású épület nagyon jó lenne. A Huszti térről autóval kijönni borzalmasan nehéz, balesetveszélyes. Nem működnek a lámpák. Nem tudom, hogy mi az oka. Szemétlerakással kapcsolatban az a kérdésem, hogy miért kell fizetni a szeméttelepre elvitt szemét minkét köbméteréért, holott úgy tudom, egy köbméter szemét odaszállítása ingyenes. Ne az legyen megbüntetve aki elviszi a saját költségén a szemetét. Az Erzsébet téren, amikor balra akarunk kanyarodni a Fő utcára ott volt egy évszám, a Nagykanizsa első írásos emlékének az évszáma. Eltűnt. Ott van a 2004 és az Európai zászló.

Litter Nándor: Ez nem most lett levéve, évek óta eltűnt az az évszám, akkor szerepelt ott, amikor azt az évfordulót ünnepelte a város.

Karmazin József: Huszti térrel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a területnek elkészült az új rendezési terve és egy komplex felújítási programban gondolkodunk, amely a közterületeket is rendbe teszi. A két pavilon megszüntetésére már ezt megelőzően is lehet intézkedni, javaslatára írásban váalszolunk.

Gáspár András: A Huszti téren most már másfél hónapja nem működnek a jelzőlámpák. Kértünk ajánlatot a rekonstrukcióra, de ez nem a társaságunk feladata lesz, mert a felújítás és beruházás nem a mi feladatunk, de a lámpákat mi kezeljük. Képtelenség javítani őket. Úgy érzem nem kellene elmondani hogy egy barát mit mond, mert hátha vérszemet kapnak többen. Lehet kivinni oda szemetet.

Bicsák Miklós: Egy hónapja szóbeli interpellációm volt a Nagykanizsa Űrhajós utca rendetlensége, a szemét a kamionok, egyéb. Megkezdődött az építkezés ott a cukrászüzemnél és a patkányok is csak úgy nyüzsögnek. Mit tesz a város közegészségügyileg az állapot megszüntetésére. Másik kérdésem a Csónakázó tónál a kátyúzás elmaradt, most már jó idő van ezt meg lehetett volna csinálni. Sok a kullancs a tónál, kérném, hogy valami permetezéssel szíveskedjék a város intézkedni.

Kulbencz Ferenc: A kamionprobléma megszüntetésére egy akcióprogramot dolgoztunk ki, amit el is kezdtünk, ami most már 3. hete tart. A mi tapasztalataink alapján csökkent ott a kamionok parkolása. A közegészségügyi dologgal kapcsolatban az ÁNTSz-el felvesszük a kapcsolatot.

Gáspár András: A Csónakázó tóhoz vezető út kátyúzása május 1-ig megtörténik. Kullancsirtás idén nem lesz, mert a költségvetésünk nem tartalmazza.

Kelemen Z. Pál: Találunk-e megoldást a fogyatékkal élő gyermekek óvodai felzárkóztatására? A körzeti védőnők nevében kaptam egy levelet is ez ügyben, melyet aláírtak a központi védőnői tanácsadó dolgozói és mellékelték a 13 kisgyermek adatát. Van egy szegénység elleni programunk, ebben kellene a fogyatékkal élő gyermekek szüleit támogatni és akkor találunk választ a kérdésre.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Megnézzük, de nincs tudomásunk arról hogy 13 ellátatlan kisgyermek lenne. A Rózsa úti általános iskola működteti ezt a csoportot, ahol ezt a fejlesztést végzik.

Dr. Szabó Csaba: Az Eötvös téren két kritikus pontja van a közlekedésnek, az egyikről esett szó, ez a Huszti tér – Eötvös tér, a másik a Kórház utca – Eötvös tér. Mindkét helyen egyre nagyobb gyakorisággal van sárga villogó. Rendkívül balesetveszélyes helyek, sok az iskolás. Kérésem, hogy gyorsítsuk meg ezeknek a lámpáknak az üzembeállítását. Keressünk alternatív megoldásokat az üzemeltetés folyamatos biztosítására.

Dr. Kolonics Bálint: Tavaszi lomtalanítás? Ellentmondásos hírek láttak napvilágot ez ügyben. Ha lesz lomtalanítás, akkor ennek költségeit tartalmazza-e a megemelt szemétdíj, vagy külön fizetni kell-e érte. Amennyiben tartalmazza, úgy annak a lakónak aki nem kéri az akció lebonyolítását olcsóbb lesz a szemétdíj? Mennyire lesz gazdaságos az akció a családi házas ingatlanok esetén. A lomtalanítás ezen formája mennyire van összhangban az illegális szemetelők ellen folytatott harccal? Meggyőződésem, hogy az illegális lerakók számának növekedése várható.

Gáspár András: A lomtalanítási akció két okból változik, egyszer a költségvetés miatt. Az elképzelés az, hogy telefonhívás esetén kimegyünk, de ez nem egy házat jelent, hanem háztömböt, családi házas utcát. Előnye, hogy nem lesz szemetes a város. Lehet, hogy lesz hátránya. A másik előnye, hogy most a konténerben csak a lomtalanítási akcióba illő lomok lesznek elszállítva.

Sajni József: Mikor valósul meg a miklósfai óvoda tetőszerkezetének a cseréje? 2002. decemberi közgyűlésen jóváhagyta az önkormányzat a tetőcserét. Ez ügyben nem sok minden történt eddig.

Karmazin József: A Beruházási Iroda megkezdte az előkészítő munkát. A pályázati kiírás rövidesen meg fog jelenni. A feladat végrehajtása a meghatározott határidőre megtörténhet.

Polai József: Kérdésem, hogy a városi kispályás labdarúgó bajnokság nevezési díját miért kellett megemelni 30 ezer forintról 40 ezer forintra, illetve miért került a bajnokság rendezése a Sportiroda szervezéséből a Városi Labdarúgó Szövetséghez? Az interpellációm lényege, a bajcsai városrészben járdaépítés a Törökvári utca végén. Ez egy összetett és problémás terület. Milyen ok miatt nem készült el mintegy hat év óta a járdaszakasz. Valamilyen formában találjuk ki ennek a megépítését.

Röst János: Kispályás labdarúgással kapcsolatban igaza van a képviselőúrnak, valóban fel lett emelve a nevezési díj. Nem a város szervezi, ennek törvényi oka van, megalakult a Városi Labdarúgó Szövetség és annak keretein belül kerül sor a szervezésre. Önkormányzat kérte, hogy a nevezési díj 10%-át fizessék be az önkormányzat számlájára, amely előkészítési munkákat tud fedezni. Bajcsai járdára vonatkozóan mondanám, hogy régi adóssága az önkormányzatnak, annyit tudunk ígérni, hogy ha lehetőségünk lesz pályázni akkor ezt meg fogjuk tenni.

Litter Nándor: Azért erőltettem ezeknek a képviselői kereteknek a létrehozását, mert ez is egy forrása lehet ezeknek a feladatoknak a megoldására.

Dr. Horváth György: A Munkatervet megnézve több olyan maradt el, amit nem ártana, ha újra átgondolnánk és újra a közgyűlés elé kerülne. Megkellene a módját találni a napirendek rendszerezésének.

Litter Nándor: Sok feladatunk van, ahogy győzzük, úgy próbáljuk ezeket végrehajtani.

Vargovics Józsefné: Magyar utca képe esténként kiábrándító, ott állnak az örömlányok. Kérdésem, ezt az állapotot meddig kell elviselni elsősorban a Magyar utcai polgároknak.

Röst János: Nincs olyan rendelete a városnak, amely kijelölte volna a türelmi zónát. Ez valóban törvénysértő valamilyen szinten. Felszámolásnak két lehetősége van a gócpontok megszüntetése, illetve a rendőrségi beavatkozás.

Szányiné Kovács Mária: Mozgássérültek érdekében szeretném megfogalmazni a kérdésemet. A mozgásukban korlátozott emberek nem tudják megközelíteni közintézményeinket, gondolom a két polgármesteri hivatali épületre. Mit tesz a polgármester, mit tesz a közgyűlés, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan jogokkal éljenek, ugyanúgy meg tudják közelíteni az intézményeinket.

Litter Nándor: Bele kell építenünk a következő év költségvetésébe ezeket a feladatokat. Úgy látom, hogy több interpelláció, kérdés nincs. Kihirdetem a legutóbbi közgyűlésen ki nem hirdetett határozatokat.

 

Merkantil Ingatlan Lízing RT. 15.000 m2-es logisztikai központjának megvalósítási feltételei

 

71/2003.(III.21.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ipari Park-Logisztikai Központ területéből 33.327 m2-t értékesítsen a Merkantil Ingatlan Lízing Rt. számára bruttó 1.650 Ft/m2, összesen 54.989.550 Ft áron
  2. A tárgyalásokon az ár vonatkozásában a lehető legkedvezőbb feltételeket érje el, az előterjesztésben foglalt feltételrendszer legkedvezőbb feltételeinek elérése érdekében (helyi vállalkozások foglalkoztatása, Partronázs KHT. foglalkoztatása) –10%-kal eltérhet a fentiektől.

  3. Az adásvétel létrejöttét követően az előközművesítés pályázat nélküli lebonyolítását a közgyűlés tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert, hogy megbízhatja a Merkantil Ingatlan Lízing Rt-t – kedvező feltételek esetén – a víz, csatorna és elektromos energia ellátó vezetékek kiépítésének a lebonyolításával.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Javaslat a gazdaságfejlesztő tevékenységgel kapcsolatos intézkedésekre

72/2003.(III.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Ipari Park területére igényüket az előterjesztésben szereplő bejelentett vállalkozások letelepítését támogatja. Felkéri a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-t, hogy a tényleges területosztásra vonatkozó lehetőségeket egyeztesse a vállalkozókkal, majd annak alapján készítse elő az adásvételi szerződéseket, melyek az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jóváhagyása után válhatnak hatályossá. A közgyűlés a területek alapárát 2003. június 15-ig 2.750 Ft/m2-ben határozza meg, melytől a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglalt kedvezmények – adásvételi megállapodásban rögzített – mértékig lehet eltérni. A vállalkozók számára az elektromos energia igényük alapján az önkormányzatot terhelő részt a vételárban érvényesíteni kell.
  2. Határidő: 2003. június 15.

   Felelős : Schmidt László ügyvezető

  3. a volt laktanya területek logisztikai központként való hasznosításra szánt területén a hasznosítás feltételeinek megteremtése érdekében az elidegenítési korlátozás megszűnése után az elővásárlási szerződéssel rendelkező vállalkozások számára támogatja a jelenleg használt terület mértékéig a tulajdonba adást a mindenkori piaci áron, amelybe beszámításra kerül 2003. január 20. napja után a tulajdonossal előzetesen egyeztetett és számlával igazolt területfejlesztésre és felépítményre fordított költség. Az erre vonatozó megállapodást egyeztetni kell az érintettekkel, majd az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsági egyeztetés után léptethető hatályba. A megállapodásnak tartalmaznia kell a korábbi, az önkormányzat és a bérlők között létrejött előszerződések megszűnésére vonatkozó rendelkezést is.
  4. Határidő: 2003. április 20.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  5. az elővásárlási szerződéssel nem rendelkező vállalkozások számára a nem lakás célú helyiség bérletéről szóló rendelet alapján 5 éves határozott idejű szerződés megkötősét támogatja az előzetesen engedélyezett beruházásaik bérbeszámítással történő elszámolásával. A szerződések előkészítésével és kezelésével kapcsolatos teendőket a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht látja el.
  6. a területhasznosításra történő felosztása során figyelembe kell venni a logisztikai központ megvalósításához szükséges vonalas infrastruktúra (vasút) elhelyezésének lehetőségét és területi igényeit, valamint a bérbeadásnál elsőbbséget élveznek a logisztikai szolgáltatások megvalósítását végrehajtó vállalkozások. A további fennmaradó területekre a helyi kisvállalkozások tevékenységének segítésére versenyeztetés alapján termelő funkciók is betelepíthetők. A versenyeztetési eljárás során induló bérleti díjként zárt épület esetében 200 Ft/m2/hó nyitott szín esetében 40 Ft/m2/hó, földterület esetén 5 Ft/m2/hó veendő figyelembe.
  7. Határidő: folyamatos

   Felelős : Schmidt László ügyvezető

  8. a RACO cég tekintetében 2.300Ft/m2/hó alapárból 15% kedvezményt biztosít.
  9. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-vel együtt az áprilisi soros közgyűlésre a laktanyák területére vonatkozó komplex előterjesztést készítsen.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykanizsai 3182/2 hrsz-ú - volt lőtér - ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

 

90/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. kérelemmel fordul a nagykanizsai 3182/2 hrsz-ú, 8410 m2 területű – volt lőtér – ingatlan vagyonkezelőjéhez, a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz, hogy a nevezett ingatlant térítésmentesen adja át Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
  2. nyilatkozik, hogy hozzájárul a térítésmentesen kapott 3182/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, 5 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan térítésmentes átadására vonatkozó kérelmet a szükséges mellékletekkel továbbítsa a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Zala Megyei Kirendeltségéhez.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Cserfői hegyen található, 10656 hrsz-ú földterület értékesítése

 

91/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykanizsa, Cserfői hegyen található, 10656 hrsz-ú földterületet közvetlenül értékesíti Kun Erzsébet Nagykanizsa, Városkapu Krt. 3/b szám alatti lakos részére 400.000 Ft vételáron úgy, hogy a vételárból 200.000 Ft-ot a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, a fennmaradó 200.000 Ft-ot 2004. évben két részletben kell megfizetnie a vevőnek.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

SZÖVVIP Kft kérelme az 1970 hrsz-ú (régi piac) ingatlanra alapított földhasználati jog tárgyában

 

92/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szövetkezeti Vendéglátóipari Kft és a Nagykanizsai ÁFÉSZ között a nagykanizsai 1970 hrsz-ú ingatlanra alapított földhasználati jog tárgyában létrejött megállapodást nem hagyja jóvá.

A közgyűlés határozatáról Dr. Noll László ügyvédet értesíteni kell.

Határidő: 2003. április 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lph. 1/11 számú önkormányzati bérlakás bérlő kijelölése

 

93/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lph. 1/11 számú, egy szoba, 52 m2 alapterületű, komfort fokozatú önkormányzati bérlakás bérlőjéül határozott időre, legfeljebb azonban a nagykanizsai Városi Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamáig Dr. Czeglédi Béla Nagykanizsa, Péterfai u. 1/E szám alatti lakost jelöli ki.
  2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
  3. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadóak.

Határidő: 2003. április 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

 

Nagykanizsa, Postakert út 31. fszt. 1. számú önkormányzati lakás bérlő kijelölésére

 

94/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Tibor Nagykanizsa, Király u. 34. szám alatti lakos részére a Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1. számú egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati bérlakás kijelölését nem támogatja, részére megfelelő színvonalú kollégiumi férőhelyet biztosít.

Határidő: 2003. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

SZÜNET

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 1. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda tevékenységéről (írásban)
 2. Előadó: Horváth Györgyné óvodavezető

   

  Horváth Györgyné: Elég kemény öt év után állok most itt. Nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak azért a szakmai munkáért, amit ez idő alatt végeztek. A következő öt évben szeretném, ha támogatnának vezetői munkámban.

  Dr. Szabó Csaba: Úgy érzem, hogy a Hétszínvirág Óvoda, aki a nagykanizsai gyermeklétszám-csökkenésnek a terheit szinte egyedül viselte el, megérdemli, hogy ne csak a vezető asszony köszönetét kapja, hanem a képviselőtestület is fejezze ki elismerését azért a munkáért, amivel lebonyolítottákt ezt a sok átszervezést.

  Sajni József: Ez az első év, amikor az intézményvezetők a ciklus lejártával beszámolnak az ötéves munkáról, ez mindenki számára hasznos. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a beszámolót elfogadta, és értékeli azt is, hogy az eltelt évek alatt ez az óvoda nagyon sok változáson ment keresztül. Kérem, hogy a testület fogadja el a beszámolót.

  Szányiné Kovács Mária: Szeretném megköszönni Horváth Györgyné szakmai munkáját. A csecsemőotthon gyermekei hosszú évek óta az ő óvodájába járnak, és az a szakmai munka, amit a gyerekek érdekében végeznek, csodálatos dolog. Bízom abban, hogy ez a következő években is így fog történni.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  102/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve Horváth Györgyné vezetői és az óvodai közösség szakmai tevékenységét a Hétszínvirág Óvoda beszámolóját elfogadja.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló a Rózsa Óvoda tevékenységéről (írásban)
 4. Előadó: Bogyai Lászlóné óvodavezető

   

  Bogyai Lászlóné: Szeretném megköszönni, hogy hírt adhattunk a munkánkról. A Rózsa Óvoda dolgozói gyermekszerető munkát végeznek, itt szeretném megköszönni nekik ezt a jó munkát.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ezt a beszámolót is megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja. Jó szakmai munkát tapasztalunk az óvodában, ahogy a minőségbiztosítás adatai is ez igazolják.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  103/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve Bogyay Lászlóné vezetői és az óvodai közösség szakmai tevékenységét a Rózsa Óvoda beszámolóját elfogadja.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 5. Beszámoló a Rozgony Úti Általános Iskola tevékenységéről (írásban)
 6. Előadó: Tóth Miklós igazgató

   

  Sajni József: Ezt az előterjesztést is az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Litter Nándor: Itt mindenképpen figyelembe kell azt is vennünk, hogy jelentős beruházási munkák várnak ránk a következő években. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  104/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve Tóth Miklós húsz éves igazgatói tevékenységét, az alkalmazotti közösség együttműködő szakmai munkáját a Rozgonyi úti Általános Iskola beszámolóját elfogadja.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 7. Beszámoló a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tevékenységéről (írásban)
 8. Előadó: Baráth Zoltán igazgató

   

  Baráth Zoltán: Nagyon büszke vagyok a diákjainkra és pedagógusainkra, mert az elmúlt öt évben rendkívül nagy fejlődést tudhatunk magunk mögött. Ezt szeretném megköszönni nekik. Önöknek azt kívánom, hogy ne csak erre lehessenek büszkék, hanem arra is, hogy milyen lesz valamikor az iskolánk külseje és belseje.

  Litter Nándor: Az anyag hűen tükrözi azt a tevékenységet, amit a Zeneiskola végzett. Köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy feladatunk van még az iskola állagával kapcsolatosan. Reméljük, hogy a közeljövőben lesz elegendő forrásunk, hogy ezeket megvalósíthassuk. Az Olajbányász Fúvószenekarnak utánpótlás gondjai vannak. Ebben az együttműködést hogyan lehetne fokozni?

  Baráth Zoltán: Ez régi problémája a városnak. 10 éve ígéretet tettem a bányász zenekarnak és a városnak, hogy ez a problémát megoldom. Mára olyan eredményeket értünk el, amely már biztosít annyi fiatalt, akik oda elmehetnek. Az együttes vezetőjével nemrég megtárgyaltuk a különböző lehetőségeket, és ha ők is partnerek lesznek, tudunk továbblépni.

  Dr. Szabó Csaba: Szeretném jelezni, hogy záros határidőn belül segítséget kívánok nyújtani a zeneiskolának ahhoz, hogy pontos adatokat tudjunk ahhoz, hogy milyen építészeti és épületgépészeti feltétlenül szükséges megoldásokat találjunk az iskola zavartalan működésének biztosítására.

  Dr. Horváth György: A minőségi munka sokat javult, viszont szeretnék hallani a Városi Szimfonikus Zenekar sorsáról.

  Baráth Zoltán: Amikor a zeneiskola vezetését átvettem, a szimfonikus zenekar már akkor oda tartozott. ’95-ben egyesületbe kényszerítették az egyesületet. Akkor 2 millió Ft volt a költségvetése az egyesületnek. Ebben az évben viszont annyira kevés volt az anyagi lehetősége, hogy meg kellett szüntetni. Az egyesület vagyona és a feladat is átkerült a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány hatáskörébe, így visszakerült a zeneiskolához. Ebben az évben kaptunk pályázati támogatást, ebből két koncertet és az újévi koncertet meg tudjuk rendezni. Fontosnak tartom, és remélem Önök is fontosnak tartják, hogy ez az együttes tovább működjön, hiszen ennek az együttesnek az utánpótlását is biztosítottuk. Az együttes további működésének lehetőségét abban látom, ha Önök támogatnak bennünket. Az ifjúság nevelése szempontjából ez nagyon fontos lenne.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a zeneiskola művészeti nevelését elismeri, éppen ezért 6 igennel elfogadásra javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek.

  Litter Nándor: Remélem, hogy a további években nagyobb figyelmet tudunk fordítani a működés támogatására. Kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  105/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve az intézmény pedagógiai tevékenységét és a város kulturális életében betöltött szerepét a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola beszámolóját elfogadja.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 9. Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola további működtetésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve az intézmény vezetésének és kollektívájának elismerését fejezte ki azért, mert a struktúra átalakítást úgy lebonyolította, hogy az oktatás zavartalanul folyt. Elfogadásra javasoljuk 6 igen szavazattal az előterjesztést.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetés Bizottság egy módosítási javaslattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A határozati javaslat 4. pontjában két vezetői pótlék megszüntetése helyett a bizottság egy vezetői pótlék megszüntetését javasolja. A határidőknél azt javasoljuk, hogy a tagozatvezető pótlékának megszüntetésére ne kerüljön sor. A feladatok nagysága miatt egy helyettes állás szükséges.

Csordásné Láng Éva: A bizottság nevében helyreigazítást tennék. A tagozatvezetői pótlékot szeretnénk meghagyni, és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság erről is döntött. 300 fő esti tagozatos hallgatója van az intézménynek, ami heti 4 órával megnöveli az óraszámot, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, illetve az 1400 fő nappali tagozatos hallgató indokolja, hogy a két igazgatóhelyettes is megmaradjon a nappali képzésben, és a tagozatvezetőt, mint az esti képzés vezetője maradjon meg.

Polai József: Ha megszüntetnék a felnőttképzésnél jelentkező tagozatvezetői feladatokat, akkor azt egy igazgatóhelyettes kapná meg, ezért ellátatlan maradna ez a terület a levelezőképzésben, ezért azt kérjük, hogy ne szűnjön meg egyik vezetői hely sem.

Dr. Horváth György: Kiemelném azt az építő tevékenységet, amelyet az iskola folytat. A városnak is sokat segítettek bizonyos munkák elvégzésében.

Kelemen Z. Pál: A 6. határozati javaslati pont arról szól, hogy itt csak esti tagozat indítható. Jelenleg van levelező tagozat folyamatosan. Akik levelező tagozaton kezdték a tanulást, levelező tagozaton is fejezheti be a tanulást? Mert ők csak így tudták munka mellett vállalni a tanulást.

 

Bicsák Miklós: Ez az az iskola, amely a kevésbé kvalifikált embereknek is lehetőséget adott arra, hogy középfokú végzettséget szerezzenek. Erre az intézményre szükség van. Kérem a beszámoló támogatását.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az iskolában felmérik azt, hogy kik azok a levelezősök, akik az esti tagozatot választják. Egyébként semmilyen különbség nincs a két tagozat között. Jelenleg is két napon 10 órában járnak levelező oktatásra. A törvényi kötelező óraszám 3 óra lenne. Ilyen óraszámban nem lehet a tanulókat felkészíteni, tehát plusz 4 óra jelentkezik, ami ugyancsak két napot jelent. Tehát a tanulónak ilyen értelemben semmilyen többletterhet nem jelent, csak többlet lehetőséget. Amennyiben ezzel nem kívánnak élni a tanulók, természetesen a kimenő rendszerben, ahogy a törvény elő is írja, a levelező tagozatos képzést biztosítjuk. De felajánljuk a lehetőséget. A módosító javaslattal kapcsolatban elmondanám, hogy ez az iskola az összevonás után a törvényi két igazgatóhelyettes helyett három igazgatóhelyettessel működik. A tagozatvezetőre azért tettünk javaslatot, hogy esetleg a tagozatvezetői feladat átadható az egyik igazgatóhelyettesnek, aminek értelmében a törvényi kötelező két igazgatóhelyettes mellett megtartjuk a három igazgatóhelyettest. El tudom fogadni az elhangzott indokot, hogy a törvényire való csökkentést akkor tegyük meg, amikor eléri azt az 1000-es határt, ami a többi középiskola esetében a két igazgatóhelyettessel való működést engedélyezi. Kérem, hogy támogassák, hogy a tagozatvezetés egyelőre maradjon bent a rendszerben.

Cseresnyés Péter: Osztályvezető asszony el tudná fogadni azt a megoldást, hogy addig amíg nem csökken a létszám, három igazgatóhelyettes plusz a felnőttoktatásért a jelenlegi vezetés megmaradjon?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Három igazgatóhelyettessel és egy esti tagozatvezetővel működne az intézmény. Ezt szakmailag el tudom fogadni addig, amíg a nappali hallgatók létszáma az 1000-es létszámot el nem éri.

Sajni József: Korrigálnám magamat. A bizottságunk is úgy fogadta el, ahogy osztályvezető asszony mondta, tehát hogy tagozatvezetővel működjön az esti tagozat.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A 4. határozati javaslatot érintik a módosító indítványok. A határozati javaslat utolsó sorában a megszüntet 2 fő vezetői pótlékot, ahelyett egy marad. A szeptember 1-jei határidő pedig kimarad. Ki ért egyet a módosító indítvánnyal?

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 1. határozati javaslattal ki ért egyet?

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet a 2. határozati javaslattal?

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet a 3. határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet a 4. határozati javaslattal úgy, hogy csak 1 vezető pótlék kerül megszüntetésre?

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet az 5. határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet a 6. határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ki ért egyet a 7. határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

106/2003.(IV.22.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 1-től a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola kollégiumát megszünteti, jogutódja a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola.
  2. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Mérksz Andor igazgató

   Janzsó Antal igazgató

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
  4. A 3. pontot a következőképpen módosítja:

   “Az intézmény 4 db telephellyel rendelkezik, telephelyeinek címe:”, és törli a “Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Fiúkollégium 8800 Nagykanizsa, Zárda u. 2.” szövegrészt.

   Az 5. pontban az intézmény típusa, szakmai besorolása listáról törli a “kollégium” intézménytípust.

   A 10. pontban az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük) felsorolásából törli az alábbi sorokat:

   55131-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben)

   55134-8 Kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása

   55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás

   55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés

   A 16. pontban az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok listáról törli az alábbi sort:

   6. Nk-i 2046/2 hrsz.

   A 20.2.2. pontban az intézménytípusok (szakfeladatok) kapacitásmutató (teljesítménymutató) adatainak telephely szerinti táblázatából törli az alábbi sort:

   551315 Diákotthon kollégiumi ellátás Zárda u. 2. 95

   A táblázat utolsó sorát módosítja:

   Összesen: 1370

   Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmény Nagykanizsa, Zárda utca 2. szám alatti 2046/2 helyrajzi számú ingatlant kivonja a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola vagyonából, és önkormányzati vagyonként külön megállapodás alapján a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kezelésébe adja át.
  6. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető

   Mérksz Andor igazgató

   Gőcze Gyula intézményvezető

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003. (II.17.) számú rendeletében a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola részére jóváhagyott álláshelyek számát 2003. július 1-jétől csökkenti 2 szakmai és 16 nem szakmai álláshellyel, és megszüntet 1 vezetői pótlékot.
  8. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.

   Határidő: 2003. július 1. álláshely számának csökkentésére

   és a kollégium vezető pótlékának megszüntetésére.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Mérksz Andor igazgató

   Gőcze Gyula intézményvezető

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola esetében a kollégiumi feladatok ellátása céljából Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2003. (II.17.) számú költségvetési rendeletében jóváhagyott szakmai álláshely számát 2003. július 1-jétől 1 álláshellyel megnöveli.
  10. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Janzsó Antal igazgató

   Gőcze Gyula intézményvezető

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolarendszerű felnőttoktatás megszervezését a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolában esti tagozaton engedélyezi, és az indítható tanulócsoport számát évente hagyja jóvá.
  12. Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosítására.

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Mérksz Andor igazgató

  13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 2003. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.

Határidő: 2003. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Papp Judit: Az anyag 4 táblázatot tartalmaz: egy pénzmaradvány kimutatást, egy nullás eredmény-kimutatást, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és egyszerűsített mérleget. Csatolva van a könyvvizsgáló részletes jelentése.

  Szita László: Mindhárom napirendhez kapcsolódóan elmondanám a véleményemet, mivel összefüggnek egymással. Az önkormányzati törvény írja elő, hogy könyvvizsgálónak felül kell vizsgálni az egyszerűsített éves beszámolót. Ehhez át kell tekinteni az intézményi beszámolókat, mely megtörtént. A jelentés részletesen tartalmazza az észrevételeimet. A pénzmaradvány kimutatással kapcsolatban annyit mondanék, hogy néhány intézménynek a Városi Kincstáron belül negatív volt a pénzmaradványa, ami azt jelenti, hogy többet költöttek, mint amennyi bevétel rendelkezésre állt. A pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata során nem találtam eltéréseket, ezeket elfogadásra javaslom. Mindezek alapján az egyszerűsített éves beszámolót a könyvvizsgálónak minősíteni kell, záradékkal kell ellátni. A beszámolót hitelesítő záradékkal tudom ellátni, hozzájárulok ahhoz, hogy június 30-ig közzé lehet tenni, az Állami Számvevőszéknek meg lehet küldeni.

  A zárszámadási rendelettervezethez, illetve a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan elmondanám, hogy a polgármester a törvényben meghatározott időben beterjesztette a zárszámadást. A költségvetési rendelet szerkezeti összetétele megfelel a jogszabályoknak. A 7. számú melléklettel kapcsolatban jelezném, hogy az igazgatási kiadások között szerepel a költségvetési támogatás összege eredeti, módosított előirányzat és teljesítés bontásban, holott ezek nem végső kiadás jelentenek, ezeket a jövőben nem itt kell szerepeltetni, hanem a táblázat “b” sorában, az intézményi kiadások között. Az önkormányzat pénzügyi helyzete nagyon feszített, az eladósodás bizonyos mértékben az évközi intézkedések következtében mérséklődött, a költségvetést nem lehetett finanszírozni a saját bevételekből, illetve az állami hozzájárulásból és az átvett pénzeszközökből, hanem fel kellett venni elég jelentős működési hitelt és célhitelt is. A finanszírozásban jelentős szerepet játszott a folyószámlahitel összege. Az előirányzathoz képest nagyon magas mind a bevételeknél a folyószámlahitel teljesített összeg, mind a kiadásoknál. A gazdálkodás feszültségei között említeném azt, hogy az állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettséget és az alulfinanszírozás összegét az intézményeknél a hivatal pénzmaradványában nem lehetett rendezni, ezért a 2003. évi költségvetés terhére kerül rendezésre. A bevételeknél a pénzügyi teljesítés egy kicsit torznak mutatkozik, de ez a folyószámlahitel többszörös felvétele, kiadásoknál ugyanez jelentkezik. A bevételeknél elsősorban a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél tapasztalható nagy kiesés. Mindezeket figyelembevéve a zárszámadást, illetve a pénzügyi beszámolót elfogadásra javaslom.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság annak ellenére, hogy most kaptuk meg az anyagot, tárgyalta a témát szóbeli ismertetés alapján, és 5 igen szavazattal javasoljuk a közgyűlésnek elfogadásra az egyszerűsített mérleget.

  Cserti Tibor: Nagyon sokan felvetették, hogy naprakészen nem látják a könyvvitel állapotát, a vagyoni állapotokat. Ugyan közelítünk ehhez az állapothoz. Alapvető feladatnak tartom ennek az időhorizontnak a lehetőség szerinti további csökkentését. Az egyszerűsített mérleget bemutató táblázat címsorában 2001. év került feltüntetésre, ezt javítani kell. A könyvvizsgáló jelentése azzal fejeződik be, hogy a mérlegben jelentkező auditálási eltéréseket átvezetése szükséges, ezzel szemben érdemi átvezetési kötelmet nem találtunk, maga a pénzmaradvány elszámolás kimutatás sem tartalmaz. Külön vélemény hozzáfűzése nélkül hagyjuk jóvá. A korábbi évektől eltérően az önkormányzatnak és intézménynek alapfeladat ellátása mutatkozik csak meg, vállalkozási tevékenysége nincs. El kellene azon gondolkodni, hogy bizonyos típusú feladatok szervezését vállalkozási tevékenység ösztönző hatását alapul véve célszerű lenne bevezetni. Az előterjesztést elfogadásra javaslom.

  Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ezt az anyagot nem tárgyalta. Sajnos az anyag csak most került a képviselők elé, pedig érdemes lett volna részletesebben áttanulmányozni. Ebből az anyagból az önkormányzat gazdasági helyzetét jobban meg lehetett volna ismerni. Kérem, hogy azok a képviselőtársaim, akik ezt nem tudták átolvasni, ezt tegyék meg, mert kiderül, hogy hogyan változott a város helyzete. Jobb híján elfogadásra javaslom.

  Kereskai Péter: Nagyon örvendetes, hogy semmilyen külön ajánlást nem tartalmazott a könyvvizsgáló jelentése és auditálási eltérést sem jelzett a pénzmaradványnál. Ezzel elvi problémám van, még pedig a 15. oldalon jelzett mínusz pénzmaradványokat. Ez pénzforgalmi szemléletben nem lehet mínusz összeg, legrosszabb esetben is nulla lehet. Ezt figyelembe kellene venni legközelebb.

  Szita László: Lehet negatív pénzmaradvány sajnos. Ez azt jelenti, hogy a tartalékok mínuszban vannak, mivel többet költenek bevételből, mint kiadásból. Ez úgy történhet meg, hogy nem a 9-es számlaosztályban számolnak el minden bevételt, hanem az ú.n. függő bevételek között, a 48-as számlán. A következő évben viszont a negatív összeget meg kell takarítani, vagy valamilyen szankciót kell alkalmazni. Erre nagyon oda kell figyelni. Kincstári szinten azok terhére viszik el ezt a pénzt, akik év közben megtakarítottak.

  Cserti Tibor: A Gazdasági Bizottság, amikor megtárgyalta az előző évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót, hozott egy általános érvényű, tervezési módszerre vonatkozó javaslatot, ami kiküszöbölheti ezt a negatív pénzmaradvány problémát. Arról van szó, hogy az előző évi pénzmaradványt a következő évi tervezési anyagban nem javasoljuk beállítani, azt a pénzmaradvány elszámolásának időszakában javasoljuk elszámolni, egyúttal a tárgyévi költségvetés módosításával. A források szűkössége miatt nagyon fontos a pénzmaradvány, de nem javasoljuk önálló költségvetési forrásként beállítani a költségvetés eredeti tervszámai közé.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Az a módosító javaslat érkezett, hogy ahol a táblázatban 2001. év szerepel, azt 2002-re kell javasolni, és egybehangzó volt az az álláspont, hogy lehetőséget kell biztosítani a képviselőknek és a bizottságoknak arra, hogy ezt az anyagot a jövőben meg tudják tárgyalni. Kérem, hogy ez a jövőben így valósuljon meg. Ennek megfelelően kérem, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  107/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2002. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. § (11) bekezdése szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 2002. évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás) 2003. június 30-áig történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez.

  Határidő: 2003. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeinket évközben 76 %-kal csökkentettük, majd ez a tényleges teljesítés a csökkentett előirányzattól is elmaradt 15 %-kal. Tárgyi eszköz értékesítésre tervezett bevételeinket évközben 83 %-kal csökkentettük, majd ezt teljesítettük 78 %-osra. Ez minősíti a költségvetési tervet. A kiadásoknál a személyi juttatások összege 6,2 milliárd, a felújításokra viszont 97 millió forint került beállítva. Hogy miért tart ott a város, ahol most tart, ez is mutatja. 2002-ben a hiteltörlesztésre fordított összeg nem érte el a hitelvételt, ami azt bizonyítja, hogy a város 2002-ben csak jobban eladósodott. Az, hogy a folyószámlahitel felvétel halmozódás nélküli összes kiadásához hasonlítva 43,3 %-os részarányt képviselő önkormányzati szintű személyi juttatások és járulékai 11,3 %-kal haladják meg az eredeti előirányzatot, az egyik oldalon lefele megyünk, a másik oldalon pedig feljebb. A PHARE programban elindult a szilárd hulladéklerakó építése. Miért egy zalaegerszegi cég végzi Nagykanizsán ezt a munkát? Ezt sérelmesnek érzem. A Vécsey iskolánál meg lehet nézni, hogy miért úgy újították fel. A nagykanizsai gyermeklétszám ismeretében ezt a pénzt hatékonyabban, jobban fel lehetett volna használni. A Szabadheggyel kapcsolatos elkötelezettségek is kínosak. Nagyon jó lenne, ha megépülne egy 22 m széles út, ami a 7-es utat, a 60-es utat, mintegy feltáró út összekötné és oda kerékpárutat és mindenféle közművet beépítenénk, de ehhez kisajátításokra van szükség. Nem látom azt a költségvetési forráslehetőséget, hogy ez néhány éven belül megoldható. Jobb lenne ha ezt és még más kérdést valamikor napirendre tűznénk, és olyan döntéseket hoznánk, ami az anyagi lehetőségeinket is figyelembe veszi. Felújításokra nagy szükség van, de ezekhez a forrást csak a működési költségek bizonyos fokú szűkebbre szabásával, a kapacitások magasabb fokon történő kihasználásával lehet elérni. Ugyanakkor az anyagból kiderül, hogy a képviselők tiszteletdíja a választást követően csökkent. Összességében ezzel 10,7 millió forintot takarítottunk meg. Ezt a megtakarítást a többi működési költségnemnél is szeretném viszontlátni.

  Litter Nándor: A munkabéreknél a kormány döntésének megfelelően végrehajtott béremelés is jelentkezik. A ZALADEPÓ kiválasztása minisztériumi döntés volt, ebbe a városnak beleszólása nem volt.

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság észrevételeit ismertetném. A beszámoló részletesen foglalkozik az önkormányzati intézményekkel, viszont nem foglalkozik a gazdasági társaságokkal abból a szempontból, hogy a város által biztosított támogatásokkal hogyan gazdálkodott. Ezt is meg lehetett volna említeni. A tárgyi eszközértékesítésnél, ha visszagondolunk a tavalyi évre, kiderül, hogy hányszor módosítottuk lefele a tárgyi eszköz értékesítés előirányzatait, mert megállapítottuk, hogy azok az előirányzatok nem realizálhatók. Ennek ellenére olyan előirányzatokat sem tudtunk realizálni, amelyek bent maradtak. Például a csapatművelődési otthon esetén véleményem szerint a bevétel nem fog jelentkezni. Az osztalék és hozambevételek esetén az előterjesztéssel ellentétben a hulladéklerakó osztalékából várjuk. Az 1. számú melléklettel kapcsolatban bizottsági ülésen is kifogásoltuk, hogy a teljesítések között 799.870 eFt bevételi többlet van, és kértük, hogy erre vonatkozóan tájékoztasson bennünket, hogy miből tevődik össze. Képviselőtársam ezt megkapták. Ezekkel az észrevételekkel a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a beszámolót.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megvizsgálta a bizottság hatáskörébe tartozó intézmények gazdálkodását és megállapította, hogy azok hatékonyan, jól és takarékosan gazdálkodott. A bizottsági ülésen bővebben nem foglalkoztunk a Szociális foglalkoztatóval, az valószínűleg egy közgyűlési téma lesz. A régi gondok fennállnak a mai napig a Szociális Foglalkoztató gazdálkodásával. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 81. számú határozatával 9 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen, 2 tartózkodó szavazattal javasolja a közgyűlésnek a 2002. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotását, a beszámoló elfogadását.

  Cserti Tibor: Korábban többször kritikai bírálat tárgya volt, hogy csak a kötelező szakmai elemeken túl informatív táblázatot az anyag nem vagy csak részben tartalmaz. A Számvevőszék az elmúlt évben ezt hibaként jelezte. Most a könyvvizsgáló munkájával együtt egy olyan zárszámadás került elénk, amely ezeket a hiányosságokat pótolta. Csak a kollektív munka és a közös gondolkodás oldhatja fel azokat a problémákat, amelyek megoldásával végrehajthatóvá vált a 2002. évi költségvetés. A zárszámadás rávilágít arra, hogy oda kell figyelni a működési költségek további csökkentésére. A város gazdasági alapját a helyi adóztatás előirányzati rendszere és annak végrehajtása tükrözi. Most ez azt tükrözi, hogy a város gazdasági alapja stagnál, csökkenő, annak ellenére, hogy az előző időszakok hátralékának behajtására kiemelt figyelmet fordítanak. A legfontosabb feladat a helyi gazdaság önkormányzat által történő segítése, az adóalap növelése. A zárszámadást elfogadásra javaslom.

  Litter Nándor: A vitát lezárom, nincs több hozzászóló. Kérem a rendeleti javaslat elfogadását.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  23/2003.(IV.23.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2003.(IV.23.) számú rendelete a 2002. évi költségvetési zárszámadásról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi pénzmaradványának felosztására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést. Ezen kívül egyhangúlag a bizottság kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal a kincstárral együttműködve mérje fel azon intézmények esetében, ahol negatív előző évi maradvány van, van-e szakmailag indokolt évközi pótelőirányzati igény. Amennyiben van, azt előterjesztés keretében szeptember 30-ig terjessze a szakbizottságok elé.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek azzal, hogy a jövőben javasolja megszüntetni a nettó elszámolási módot annak érdekében, hogy az intézmények negatív pénzmaradvánnyal ne jelenjenek meg a közgyűlés előtt.

  Papp Nándor: A Városfejlesztés és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadni.

  Cserti Tibor: Javaslom, hogy az áthúzódó szállítói kötelezettségek fedezetére beállított 479.000 Ft rendezésére a működési előirányzatok elegendőek. Ezzel az összeggel javaslom a hitelállományt csökkenteni.

  Cseresnyés Péter: A 2002. december hónapban kifizetett jutalom fedezetére beállított 15.299 eFt milyen jutalom kifizetését jelenti?

  Dr. Papp Judit: Ez az összeg egy december havi jutalom kifizetése volt a Polgármesteri Hivatalban, amelynek ebben az évben kellett előirányzatot képezni, mert a TÁH elszámolások miatt ebben az évben kell elszámolni. A pénzmaradvány elszámolásban figyelembe kellett venni. Fedezet volt rá, pénzügyileg teljesítve volt.

  Litter Nándor: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Egy módosító indítvány volt, miszerint az áthúzódó szállítói kötelezettségek fedezetére beállított 479.000 Ft-tal a 2003. évi hitelállomány kerüljön csökkentésre. Egyetértek Cserti úrral. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Papp Péter kiegészítő javaslata szerint a Polgármesteri Hivatal a kincstárral együttműködve mérje fel az intézmények esetében hol negatív az előző évi pénzmaradvány, illetve ahol negatív pénzmaradvány van, szakmailag indokolt évközi pótelőirányzat igénybevétele, erre vonatkozó készítsenek szeptember 30-ig előterjesztést. Ki ért ezzel egyet?

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  108/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal a Városi Kincstárral együttműködve mérje fel mely intézmények esetében jelentkezett 2002. évben negatív pénzmaradvány. Amennyiben a negatív pénzmaradvány miatt évközi pótelőirányzat igénybevétele szakmailag indokolt, az erre vonatkozó javaslatot terjesszék a közgyűlés elé.

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  Gőcze Gyula intézményvezető)

   

   

  Litter Nándor: Rendeleti javaslatról szavazunk az előzőekben elfogadott módosító indítvány figyelembevéve.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  24/2003.(IV.23.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2003.(IV.23.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

   

   

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozatban számszerűleg is rögzíteni kell a hitelkeret összegét.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 83. számú határozatával 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság nem támogatta a határozati és rendeleti javaslatot.

Cserti Tibor: Itt szintén kihatása van az előző évi pénzmaradvány tárgyalásánál elhangzott módosításnak. Azt kérem itt figyelembe venni.

Litter Nándor: Szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

25/2003.(IV.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2003.(IV.23.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló, a 24/2003.(IV.23.) számú rendelettel módosított 7/2003.(II.17.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: A határozati javaslatot fogjuk megszavazni azzal a módosítással, hogy számszerűen is épüljön be a december 31-én fennálló folyószámlahitel összege, 399.470 eFt.

Cserti Tibor: A Gazdasági Bizottság kérte, hogy amennyiben hitelre vonatkozóan a közgyűlés határozatot hoz, figyelembe kell venni a versenytárgyaláson elnyert pénzintézet akkor adott, kötelező érvényű kondícióit és az azzal összefüggő biztosítékrendszert. Mivel az elmúlt időszakban több alkalommal problémát okozott a jogi biztosíték, ezért az 1. pont esetében, mivel az OTP eredeti vállalásában sem szerepelt jogi biztosítékként az Eötvös tér 16., illetve egyáltalán ingatlan jelzálog fedezet, ezért ezt javaslom elhagyni. A 2. pontban pedig kiegészítésként javaslom, hogy a pénzintézet által megajánlott eredeti kondíciók megtartása mellett kerüljön sor a hitel átütemezésére.

Dr. Papp Judit: Az a hitelszerződés, amelyet most megújítunk, fedezetként már tartalmazza az Eötvös téri ingatlant. A pénzintézet ragaszkodik az ingatlannak a hitel mögé állításához a folyószámlán lévő összegekkel együtt. Az eredeti szerződés megkötésekor az önkormányzat még nem volt ilyen mértékben eladósodva.

Cserti Tibor: Az nem indok, hogy időközben változott a helyzet. Amennyiben az okmányirodát fejlesztjük, megkérdezzük az OTP-t, hogy hozzájárul-e, mint zálogjogosultat, hogy fejleszthessünk? A 2. pontra nem kaptam választ. Nehogy az legyen, hogy kibújik a kondíciók alól is.

Litter Nándor: Egyetértek Cserti úr felvetésével, menet közben ne változtassa meg az OTP a kondícióit. Olyan felhatalmazást kérek, amennyiben a felsorolt kondíciókat mégse tudjuk kiküzdeni, akkor az eredetileg megfogalmazott feltétellel is megköthető legyen a hitel megállapodás. Lehetőség szerint ne kelljen hitelbiztosítékul felajánlani az Eötvös tér 16. szám alatti ingatlant.

Kereskai Péter: A 600 milliós keret egy felső határ, azért lett meghatározva, hogy 2003. december 31-én nem lehet több, mint a költségvetésben előirányzott összeg. Ez a 600 millió Ft biztosan elegendő-e, nem fordulhat-e elő olyan eset, hogy le kellett állítani likviditási problémák miatt a kifizetéseket?

Dr. Papp Judit: Jelenleg úgy gondoljuk, a 600 milliós hitelkeretnek elégnek kell lennie.

Litter Nándor: Határozati javaslatról döntünk. Bekerül a 399.470 eFt a szövegbe. Az ezt követő második bekezdést úgy módosítanánk, hogy költségvetési bevételeit ajánlja fel biztosítékul úgy, hogy lehetőség szerint ingatlant ne kelljen felajánlani. Amennyiben erre mégis sor kerül, akkor az Eötvös tér 16. szám alatti ingatlant ajánlanánk fel. Legyen ez a felhatalmazás a határozati javaslatban. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Cserti Tibor: A 2. pont esetében a szöveg így szólna “…. ütemeztesse át az eredetileg vállalt kondíciók tartása mellett …”

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a módosított 2. pontról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

109/2003.(IV.22.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 600.000.000.- Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret szerződés megújításáról dönt azzal a kikötéssel, hogy a folyószámlahitel összege 2003. december 31-én nem lehet több a költségvetési rendeletben meghatározott összegnél, 399.470 eFt-nál.
  2. A közgyűlés a hitel futamidejét 2003. május 1-től 2004. április 30-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

   A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a pénzintézet a folyószámla-hitelkeret szerződés megújításának feltételeként ragaszkodik ingatlan jelzálogjog fedezethez is, úgy biztosítékul az Eötvös tér 16. szám alatti ingatlant felajánlhatja.

   Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

  3. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat OTP Rt-vel 2001. december 20-án megkötött középlejáratú hitelszerződésből fennálló tőketartozást (179.378 eFt-ot) öt éves törlesztési idővel, évi azonos összegekben ütemeztesse át az eredetileg vállalt kondíciók tartása mellett.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

 

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

Litter Nándor: Arról kellene döntenünk, hogy milyen technikával kellene ezt a nagy anyagot átalakítanunk, ha szükséges, hogy zökkenőmentesen és gyorsan tudjunk haladni. Az egyik vélemény szerint, mindenki mondja el, hogy milyen változtatásokat szeretne, szerintem ez egy kicsit nehezebb dolog. Arra a javaslatra hajlok, hogy paragrafusonként lehetőleg nagyon röviden, nem ismételve egymást próbáljuk meg elmondani a módosítási javaslatokat, és egyből szavazzunk is erről. Kérdezem, hogy ezzel az ügyrendi javaslattal van-e észrevétel?

Röst János: Lehetőséget kell adni a képviselőknek arra, hogy általános jellegű véleményt mondhassanak. Nekem is van olyan javaslatom, amely nem szerepel egy paragrafusban sem, viszont beilleszthető valamelyik szintre.

Kelemen Z. Pál: Ha valakinek újabb javaslata van és még nem szerepel az anyagban, akkor az annál a paragrafusnál elmondhatja ahova gondolja beilleszteni. Fejezetenként és szakaszonként miután megtárgyaltuk, szavazzunk és akkor azt a részt lezártuk és rátérünk a következőre. Kérem erről tartunk ügyrendi szavazást.

Cseresnyés Péter: Jegyző úrtól, vagy aljegyző asszonytól kérdezem, hogy abban az esetben, hogy ha most nem lenne napirendi pont és nem lenne az SzMSz a mai közgyűlés abban az esetben mi történik, ugyanis az Ötv. nem rendelkezik egyértelműen erről ugyanis a 18.§. azt mondja, hogy a képviselőtestület részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. Azt, hogy mikor kell ezt megtennie arról nem találtam semmiféle megfogalmazást. Azért kérdezem ezt, mert ha ma nem kell feltétlenül döntenünk, akkor javasolnám, hogy menjen vissza bizottsági szakaszba, úgy tudom, hogy bizottságok erről részletesen nem tárgyaltak és akkor lehet, hogy sok olyan dolog fog felmerülni, amit jobban megtudnak a bizottságban külsősök segítségével is tárgyalni.

Dr. Kelemen Marcell: Az Ötv.-nek van egy olyan rendelkezés, hogy a képviselőtestületnek 6 hónapon belül felül kell vizsgálnia a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ha ezt nem teszi meg, akkor a korábbi SzMSz van hatályban és érvényben, ez egy mulasztásos törvénysértés, amit nem tehet meg a közgyűlés. Erre figyelmeztetnék mindenkit, hogy április végéig felül kell vizsgálni.

Litter Nándor: Cseresnyés urat kérdezem, hogy ez ügyrendi javaslat volt, hogy ezt ma ne tárgyaljuk?

Cseresnyés Péter: Igen.

Zakó László: Ha ez ennyire komoly ügy, akkor kérem polgármester urat, hogy egy rendkívüli ülést hívjon össze a határidő lejárta előtt és akkor tárgyaljuk, mert ez egy elég fajsúlyos, vaskos anyag ahhoz, hogy most csak úgy nekiessünk bizottsági szakasz nélkül.

Litter Nándor: Két hete az anyag kint van, az a bizottság amelyiknek a hatáskörébe tartozik az ÜJKB megtárgyalta. Van egy módosító javaslat, hogy a mai napon vegyük le a napirendről. Ezzel nem értek egyet. Kérem szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Volt a munkatechnikára egy javaslat. Az egyes szakaszoknál, illetve bekezdéseknél tegye meg mindenki a módosító javaslatát és az egyes szakaszok végén ezekről szavazunk és a szakaszokat lezárjuk. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon!

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Természetesen, ha visszautalás van egy részben a korábban lezártakra, akkor azokat is módosítani kell. I. fejezet 1.§.-t tárgyaljuk.

Papp Nándor: Lehet, hogy nem ide vonatkozik, de már nagyon kikívánkozik, hogy nevezzük el rendesen a bizottságunkat.

Litter Nándor: Majd amikor oda jutunk, javaslom, hogy térjük oda rá vissza. Most akkor az I. fejezet, 1§.-t tárgyaljuk. Úgy látom, hogy nincs. A 2.§. következik.

Polai József: A 2. bekezdése a paragrafusnak a d.) helyről kimaradt a részönkormányzati szerve a közgyűlésnek. Vonatkozó törvény Ötv. 9.§. (2) bekezdés.

Litter Nándor: Egyetértek a kiegészítéssel. Az I. fejezet 2.§. (2) bekezdése egy d.) ponttal egészül ki, részönkormányzat. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kolonics Bálint: Javasolnám, hogy ha egy magasabb szintű jogszabály előír valamit, akkor arról ne szavazzunk, mert azzal ellentétes határozatot úgy sem hozhatunk. Vegyük tudomásul azt és illesszük bele a rendeletbe és menjünk tovább.

Dr. Kelemen Marcell: Igazából nem is kell az SzMSz-ben megismételni a jogszabály rendelkezését.

Litter Nándor: A 3.§.-hoz úgy látom nincs módosítás. A 4.§. következik.

Röst János: Korábban itt szerepelt, hogy a Város napja péntekre esik és iskolai szünnapként volt bevezetve. Ez korábban megszűnt. Felteszem kérdésként, hogy illene bevezetni az általános és középiskolákban.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A közoktatási törvény csak bizonyos esetekben ad lehetőséget, hogy a közgyűlés dönthet tanítási szünetről. Kizárólag az igazgató hatáskörébe tartozik. Kérem a közgyűlést, hogy ne hozzon ilyen döntést, mert ez törvénysértő.

Röst János: Visszavonom a javaslatomat, de javaslom az igazgatóknak, hogy ezt a napot a saját hatáskörükbe helyezve tegyék azzá.

Zakó László: A 3.§. lenne még észrevételem, kérném kivenni a virág szimbólumot a város jelképei sorából.

Litter Nándor: Nem támogatom, ez már hagyomány évek óta. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Az 5.§. következik.

Zakó László: Lenne javaslatom a 7. számú melléklet kapcsán.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 7. számú mellékletnél térjünk rá a javaslatra. A 6.§. következik. Nincs módosítás. II. fejezet 7. §. következik.

Kelemen Z. Pál: A 3. bekezdésbe kérem felvenni a fogyatékkal élő emberek szociális otthonának és más szociális intézetek működtetése.

Litter Nándor: Nem javaslom a felvételét, most folytatunk tárgyalásokat a megyei önkormányzattal, annak érdekében, hogy ez az önkormányzatnak nem kötelező feladata és kérjük, hogy támogassa a férőhelyek fenntartását.

Kelemen Z. Pál: Nem a kötelezően vállaltak közé kértem, hanem az önként vállalt közszolgáltatási feladatai közé kérem a felvételét.

Simánné Mile Éva: Azt szeretném javasolni szakmailag egyet értve Kelemen Z. Pállal, de ne nevesítsük így, hogy fogyatékkal élők ellátása. Javaslatom, hogy bentlakásos szakellátói intézményt tart fent szerepeljen.

Kelemen Z. Pál: Így elfogadom.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Cseresnyés Péter: A 7. §. 3. bekezdéshez fűzném hozzá, hogy azt szeretném, hogy vegyük ki a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás és a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátása. Ez törvényben van, hogy ezt meg kell tenni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez a pont úgy került be, ahogy a közoktatási és az önkormányzati törvény rendelkezik.

Litter Nándor: Törvényi rendelkezésről van szó.

Cseresnyés Péter: Visszavonom a javaslatot.

Papp Nándor: A 7.§ 2. bekezdés, 3. francia bekezdés úgy lenne helyes, hogy a szükséges általános iskolai oktatás és nevelés helyett a 16. éves koráig szerepelne.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném jelezni, hogy a tankötelezettséget a törvény már 18 éves korig kitolta. Kérem, hogy maradjon így a szöveg ahogy az előterjesztésben van.

Papp Nándor: Visszavonom a javaslatomat. A 2. bekezdésben ugyancsak a gyermekek napközbeni ellátása helyett a szociális jellegű ellátása, a települési hulladékkezelésnél pedig a lakossági települési hulladékkezelés talán pontosabb lenne.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez ugyanúgy a törvényből átvett szöveg.

Papp Nándor: Visszavonom a javaslatokat.

Cserti Tibor: Az 7.§. 5. bekezdésnél javaslom elhagyni a szövetkezet alapítását. A 6. bekezdésben egy pontosítás átruházott hatáskörről van szó, egy igekötőt kérek, hogy átruházhatja.

Litter Nándor: Szavazzunk az 5. bekezdés módosításáról, a szövetkezetet szót vegyük ki. Az átruházhatja szóról nem szavazunk, ezt betesszük.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Csákai Iván: Kelemen Z. Pál felszólalásánál polgármester úr említette, hogy tárgyalások folynak, de milyen tárgyalások folynak a közgyűlés tudta nélkül a megyei közgyűléssel szakbizottság nélkül.

Cserti Tibor: Javaslom, folytassuk a munkát.

Litter Nándor: A napirend befejezését követően el fogom mondani az ezzel kapcsolatos információimat.

Szányiné Kovács Mária: A 2. bekezdésnél kérdezném, hogy mi a különbség a tömegközlekedés működtetésének biztosítása és a helyi tömegközlekedés között.

Dr. Kolonics Bálint: Ismételten kérem, hogy amit jogszabály előír, vagy lehetővé tesz azzal külön ne foglalkozzunk. Kérem a jegyző urat, hogy kísérje figyelemmel párhuzamosan a törvényt, és ahol ilyen kapcsolódási pontok vannak akkor jelezzen.

Dr. Kelemen Marcell: Teljesen egyetértek önnel, folyamatosan figyelemmel kísérem az Ötv-t. Szövetkezetet alapíthat az önkormányzat így szól a törvény, csak kezdeményezheti az alapítást. Tömegközlekedésre válaszolva, tömegközlekedés biztosítása ez különösen feladata az önkormányzatnak.

Litter Nándor: Javaslat az, hogy a helyi tömegközlekedést a 2. bekezdésből töröljük.

Erdős Péter: A helyi tömegközlekedés és a tömegközlekedés nem ugyanaz. A tömegközlekedéshez tartozik a vasút, a helyközi stb. A helyi tömegközlekedés a helyi járatú buszoknak a működtetése. Mindegyik kötelező.

Litter Nándor: Akkor mind a kettő maradjon. A III. fejezet 8.§. következik.

Röst János: A 3. bekezdésben javaslom, hogy a polgármester eskütétele előzze meg a képviselők eskütételét, illetve az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütételük részénél javaslom, az eskütétel elhagyását.

Litter Nándor: Javaslom, hogy maradjon így, ahogy van a sorrend, de az alpolgármester(ek) eskütétele szó kikerülne. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 9.§. következik.

Röst János: A 3. bekezdésben javasolnám kiegészíteni a településen megválasztott országgyűlési képviselő részt azzal, hogy és a településen állandó lakhellyel rendelkező országgyűlési képviselő. Másik javaslat, hogy a bekezdéseknél van ahol betűjellel, van ahol gondolatjellel látják el a bekezdéseket. Megfontolásra javaslom, hogy mindenhol betűjellel legyen ellátva a bekezdés.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról, amellyel kiegészítjük a munkatervre javaslattevőket.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a betűjeles bekezdésjelzés bevezetéséről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Következik a III. fejezet 10.§.

Kelemen Z. Pál: A 6. bekezdésnél a rendkívüli szó helyett a soron kívüli kifejezést használjuk. Kérem mindenhol a soron kívüli kifejezés használatát. A 6. bekezdés első rész legyen az, hogy hét képviselő.

Dr. Fodor Csaba: A 7. bekezdés utolsó mondata így nem jó. A soros ülés napirendi pont javaslatai közé kell fel venni, az lenne a helyes.

Litter Nándor: Mérlegelni kell, hogy tartjuk-e a 7 képviselő indítványát olyannak, hogy mindenképpen megtárgyaljuk.

Dr. Fodor Csaba: A hét képviselő nem határozhatja meg hogy azt tárgyaljuk is meg, tehát a napirendek között szerepeltetni kell, de a közgyűlés eldönti, hogy akar-e azzal foglalkozni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk, hogy a 10.§. (6) bekezdésben soron kívüli kifejezés szerepeljen a rendkívüli helyett, és végig így szerepel.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

 

Litter Nándor: A 6. bekezdés első felsorolásában az egynegyede helyett, legalább hét képviselő kerülne. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 7. bekezdés utolsó mondata, hogy az indítványt ilyenkor a soros ülés napirendjei közé fel kell fenni.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A III. fejezet 11.§-a következik. Nincs módosítás. Következik a 12.§.

Röst János: A 6. bekezdésben javasolnám a hivatal érintett dolgozója kifejezés felvételét, mert ilyen értelemben nem vehet részt a zárt ülésen.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: A 6. bekezdésnél a könyvvizsgálót nem tenném zárójelbe, hanem a szakértő után egy vesszőt tennék, és a vesz részt helyett a vehet részt szerepeljen.

Továbbá a 8. bekezdést úgy kellene, hogy a jegyzőnek az a kötelezettsége, hogy megkísérelje beszerezni a hozzájáruló nyilatkozatát az érintettnek.

Litter Nándor: A 6. bekezdés módosításairól szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 8. bekezdés módosításáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Dr. Horváth György: A 12.§. 3. bekezdésénél kérdezem, hogy van most sajtóigazolvány?

Litter Nándor: Elvileg van sajtóigazolványa az újságíró szövetség tagjainak.

Zakó László: A 12.§. 2. bekezdésének mondatát folytatni kellene, mert már előfordult, hogy hatóságot kellett hívni. Ne hagyjunk elvarratlan szálat.

Dr. Kelemen Marcell: Az ülést levezető elnöknek jogosítványa, hogy félbeszakíthatja az ülést, hogy ha valaki olyan magatartást tanúsít, hogy képtelen tovább folytatni a vitát, másrészt lehet karhatalmai segítséget igénybe venni. Ki lehet egészíteni, hogy a szükséges intézkedést az elnök megteszi.

Zakó László: Szövegszerű javaslatom, hogy ennek sikertelensége után hatóság segítségét kéri. Mondhat bárki jobbat is.

Litter Nándor: Nem javaslom ennek a kiegészítését.

Dr. Kolonics Bálint: Úgy érzem, hogy felesleges lenne bevenni az SzMSz-be Zakó úr javaslatát.

Litter Nándor: Zakó László visszavonta. A 13.§. következik.

Röst János: Javasolnám a 4. bekezdésben javasolnám a 10 napos határidőket 7 munkanapos határidőre módosítani.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Csordásné Láng Éva: Csak egy helyesírási hiba a 13.§ 3. bekezdésben a településrészi önkormányzat elnökei a helyes.

Polai József: A 7. bekezdésben előterjesztésre jogosultként a részönkormányzatot kérem f. pontként felvenni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kolonics Bálint: A 6. bekezdést módosítsuk, hogy egy elutasítás esetén azt az előterjesztést utaljuk vissza a hivatalhoz.

Litter Nándor: Nem támogatom. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Papp Nándor: A 7. bekezdésben egy g.) pont, hogy akit a törvény felhatalmaz.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Az 1. bekezdésbe kérném bevenni a nyelvhelyességi szempontot is.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 14. §. következik.

Dr. Fodor Csaba: Szeretném, hogy ha a sürgősségi indítvány pontosabban meg lenne fogalmazva, hogy mitől sürgősségi indítvány. Pontosan meg kellene fogalmazni.

Dr. Kelemen Marcell: Úgy lehetne megfogalmazni, hogy az a sürgősségi indítvány, amely ha nem kerül napirendre akkor az önkormányzatot, vagy annak költségvetési szervét valamilyen érdeksérelem érne.

Litter Nándor: Akkor a jegyző úr által elmondottaknak megfelelően szavazzunk róla.

A közgyűlés 27 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: A 4. bekezdésnél kérném elhagyni az utolsó mondatot.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: A címben kérném a hosszú ű-t rövidre javítani.

Litter Nándor: A 15.§. következik.

Papp Péter: A 4. bekezdésben a határozatképesség helyreállítására érdekében határozzuk meg hogy mennyi idő alatt kell ezt megtenni. Legyen 30 perc.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 16. §. következik.

Cserti Tibor: A 7. bekezdésnél hagyjuk el a helyi adókról szóló rendeletet, lehetőség szerint két fordulóban tárgyaljuk, de ne dekraláljuk.

Litter Nándor: Egyetértek. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, hogy a 7. bekezdésnél az általános rendezési terv se szerepeljen bent. A másik javaslatom, a 4. bekezdésben van a rendeletalkotásra vagy módosításra vonatkozó javaslatból a módosítást töröljük. Az 5. bekezdésnél javasolnám a vita nélküli szó elhagyását, és ide csatlakoztatnám be a 17§. egy javaslatát, az meg akarja szüntetni a napirend előtti hozzászólás lehetőségét, csak napirenden kívüli felszólalást engedne, javaslom, hogy ez maradjon bent a 17. §-ánál úgy mint a korábbi SzMSz-nél. Javasolnám, hogy a 17.§. 5. bekezdését elhagynám, és a 16.§. 5. bekezdésénél lenne az a.) pont a napirend előtti hozzászólás az első. Ezt a 17. §-nál kérném megszavazni visszamenő hatállyal.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról, hogy a 16.§. (4) bekezdésben a vagy szó elhagyásáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az 5. bekezdés első sorában a vita nélkül kifejezés törlésének javaslatáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az 5. bekezdésbe a.) pontnak bekerül a napirend előtti hozzászólás és a sorrend változik. Kérem szavazzunk a javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 7. bekezdésből a javaslat szerint töröljük az általános rendezési terv kifejezést. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: A 4. bekezdésben helyesen Nem osztható ki. Próbáljunk meg magyarul beszélni.

Litter Nándor: Kijavítjuk.

Dr. Kolonics Bálint: A 16.§. 4. bekezdése tartalmazza, hogy a halasztást nem tűrő eset. Mindenre ne húzzuk rá a halasztást nem tűrő esetet.

Röst János: A 17.§. 1. bekezdés első mondata így hangozna: A soros ülésen napirenden kívül bármely képviselő felszólalhat.

 

Litter Nándor: Ez összefüggésben van az előző döntésünkkel, erről külön nem szavazunk.

Kelemen Z. Pál: Egy vélemény, itt ebben a közgyűlésben a napirend előtti felszólalás lejáratódott, nem felel meg a napirend előtti felszólalás annak a feltételnek amire ezt szánták.

Cserti Tibor: Akceptálnám Kolonics képviselőtársam véleményét, mert jogos amit mond.

Cseresnyés Péter: A polgármester úr el tudja mondani, hogy a napirend előtt felszólalóknak megadja-e a szót vagy sem.

Litter Nándor: Arra kérek mindenkit, hogy maradjunk az SzMSz keretei között.

Zakó László: A 4. bekezdésben kérem a kettőt két-re javítani. Az 5. bekezdésben pedig tartalmazhat, hozhat szerepeljen.

Litter Nándor: A második javaslatról szavazunk, amely az 5. bekezdést érinti. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 18. §. következik.

Röst János: A 2. bekezdés második mondatát módosítanám, hogy a képviselő legfeljebb két alkalommal öt, illetve kettő percben kaphat szót. A 6. bekezdésben ellentmondás van, a három perc helyett legyen két perc.

Litter Nándor: Időtakarékosság miatt úgy gondolom, hogy maradjon az eredeti. Kérem szavazzunk a 2. bekezdésre vonatkozó módosító javaslatról.

 

A közgyűlés 14 szavazattal és 11 ellenszavazattal a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 6. bekezdés módosításáról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kolonics Bálint: Ne adjunk jogosítványt a képviselőknek arra, hogy javaslatot tehessenek a vita lezárására. Nem lehet a szót elvenni azoktól akik még nem szóltak hozzá a vitához.

Litter Nándor: A 6. bekezdés 2. mondata nem elégíti ki azt amit kértél, hogy azok akik még nem szóltak azok szólhassanak.

Dr. Kolonics Bálint: Vegyük ki, hogy javaslatot tehet a hozzászólások időtartamának korlátozására, vagy a vita lezárására.

Litter Nándor: A második mondat lehetőséget ad azoknak akik még nem szóltak, hogy csatlakozzanak a vitához.

Dr. Kolonics Bálint: Nem, ezt vegyük ki.

Dr. Szabó Csaba: Tipikus esete a demokráciának az anarchiával való összetévesztése.

Litter Nándor: Arra tettem egy javaslatot, hogy aki még nem szólt, az élhessen a 18.§. (2) bekezdésének 2. mondatában levő jogosítványával. Kérem szavazzunk arról, hogy a 6. bekezdés teljesen törlésre kerüljön.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja

 

Zakó László: Emlékeztetem a képviselőtársakat, hogy már itt zárattak be úgy napirendi pontot ügyrendi javaslat után, hogy nem kérdezték meg, hogy van-e olyan aki még nem szólt hozzá. Javaslom, hogy vita lezárásának indítványozását valamilyen indokolással össze kell kötni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 19.§. következik.

Cseresnyés Péter: Még a 18. §. 6. bekezdéséhez szeretnék hozzászólni. Ez az indok számomra nem kielégítő. Javaslom, hogy a vita lezárásáról szóló határozathozatal előtt az ülést vezető kérdezze meg kinek van hozzászólási szándéka és azok akik ekkor jelzik a hozzászólási szándékukat még hozzászólhassanak.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: A 19.§. következik.

Dr. Kolonics Bálint: Mivel elfogadtuk a 18.§. 6. bekezdését, akkor a 19.§. 1 bekezdésében a javaslattétel az milyen hozzászólással kezdeményezhető. Érdemben érinti a tárgyalt napirendi pontot az én olvasatomban.

Litter Nándor: Az én megítélésem szerint az az érdemben érintő, ha a napirend tartalmát érinti.

Dr. Fodor Csaba: Érdemben nem érinti, álláspontom szerint érdemben az a hozzászólás érinti, amely a határozati javaslattal, vagy rendeletalkotással összefüggésben arra módosító indítványt, vagy azzal egyetértő véleményt vagy nem támogató véleményt fejt ki. Az ügyrendi javaslat erre nem vonatkozhat.

Kelemen Z. Pál: Mielőtt belemennénk a vitába, módosító javaslatom van a 19§. 1. bekezdéséhez: A tárgyalt napirendi pontot tartalmában nem érintő.

Litter Nándor: Bálint kérdezem, hogy a Csabának ez az értelmezése ez elfogadható?

Dr. Kolonics Bálint: Elfogadom az értelmezését. Közvetve gondoltam.

Litter Nándor: Szavazzunk Kelemen Z. Pál módosító javaslatáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Az 1. bekezdéshez itt is javaslom, hogy az ügyrendi javaslathoz mindig társuljon indokolás. Az 1 bekezdés végére amelyet indokolás követ 1 perc időtartamban.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

György Pál: Az nem tetszik a 18. és 19 §-ban szabályozott mondatokban, hogy hogyan lehet berekeszteni egy valakinek nem tetsző vitát. Az eddigi hozzászólások mind azt célozták, hogy demokratikusabb legyen a közgyűlés és megszólalhassanak azok is akiknek más véleményük van. A 19.§.-ban egy lehetőség van adva, hogy ügyrendi álcába bújtatva lehessen ezt a fajta cselekedetet véghez vinni. Nem helyeslem, hogy ez így maradjon. Ez a 18.§. 6. bekezdést és 19.§.-ban leírtakat úgy kellene szabályozni hogy szóbefojtásos dolog ne fordulhasson elő.

Litter Nándor: Ezen túlléptünk. Tehát indokolni kell az indítványt és akik még nem szóltak hozzá azok hozzászólhassanak.

Dr. Szabó Csaba: Itt egy tipikus eset, hogy ügyrendi gombot kellett nyomni, mert már megtárgyaltuk a 18.§. és itt a helye, hogy jelezzem, hogy e helyett már nincs mód újabb módosítással illetni a 6. bekezdést. Az ügyrendi gombot nyomó képviselő nem egyedül dönt, hanem a képviselő testület szavazatait maga mögött, vagy ellenében tudva.

Kelemen Z. Pál: Ha majd a 20.§. tárgyaljuk és annak az a.) pontja a tárgytól eltérés akkor, majd aki így vissza akar élni attól a polgármester megvonhatja a szót.

Litter Nándor: Most megvonom a szót, mert nem vagyunk a 20.§-nál. Most következik a 20.§. Nincs hozzászóló. A 21.§. következik.

Röst János: Szeretnék javasolni egy új 21.§. Nem tartalmazza az SzMSz a tárgyalási szünet fogalmát és szeretném beemelni a korábbi SzMSz-nek a tárgyalási szünet kategóriáját. Tárgyalási szünet elrendelése lenne a címe a 21. §-nak és így szólna: Valamely napirendi pont tárgyalása során az elnök bármelyik képviselő kérdésre tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb fél óra lehet.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően majd a számozás változik majd.

Cseresnyés Péter: Az 5. bekezdésben a c.) sort szeretném módosíttatni, hogy bármelyik képviselő szóbeli kezdeményezésére is.

Litter Nándor: Az első sorban ez szerepel. Félreértés volt.

Cseresnyés Péter: Elnézést elnéztem, a kilenc képviselő helyett 7 szerepeljen az 5. bekezdés c.) pontjában.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az előterjesztés szerinti 22. §. van-e hozzászólás?

Dr. Kolonics Bálint: A 8. bekezdésnél szeretném kérni, hogy ez ne adjon visszaélésre okot, nem egyszer fordult elő, hogy nem egyszer ismételtünk meg egy szavazást. Ha a szavazásnak van egy eredménye és semmilyen kétség nem merült fel azt tessék elfogadni.

Litter Nándor: Javaslatod konkrétan.

Dr. Kolonics Bálint: Javaslom, hogy vegyük ki.

Litter Nándor: Olyan előfordulhat hogy kétség van a szavazás körül, tehát úgy gondolom, hogy ezt teljesen törölni nem szabad.

Dr. Kolonics Bálint: Visszavonom a javaslatot.

Dr. Horváth György: A személyekre történő szavazást itt nem látom szabályozva.

Litter Nándor: A 22. §. 7. bekezdésében szabályozzuk ezt.

Cseresnyés Péter: A 4. bekezdést szeretném kibővíteni egy e.) ponttal. Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy annak hozzátartozója sorral.

Kelemen Z. Pál: A közgyűlésnek mindig voltak olyan tagjai, akik valamilyen városi intézményt mindig vezettek. Adott esetben egy intézményvezető még egy költségvetést sem szavazhatna meg ilyen címen. Magasabb jogszabály ezt nem tiltja.

Litter Nándor: Nem a személyes vagyonáról van szó, ő alkalmazott. Teljesen más, mint amikor gazdasági érdeke fűződik hozzá.

Papp Péter: Ha szó szerint vesszük, akkor hány képviselő van itt aki az adórendeletet megszavazta, mindegyikünk érintett a gépjárműadóval.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosító javaslatról, hogy a 4. bekezdés egy e.) ponttal kiegészüljön.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Zakó László: A 4. bekezdést a 2. sorban szeretném kiegészíteni, tehát személyesen érintett különösen az aki, vagy akinek a hozzátartozója döntéssel érintett szervvel, gazdasági társasággal, intézménnyel munkaviszonyban is van. A munkaviszonyt vegyük be.

Litter Nándor: Ez ugyanaz a kérdéskör amit előbb boncolgattunk, hogy nem mindegy az, hogy valaki alkalmazottként működik egy társaságnál, meg tulajdonosként, tagként, amikor anyagi érdekeltsége van egy üzletnek.

Zakó László: Élő példa, hogy ha egy iskolaigazgató, vagy kórházigazgató valamilyen berendezést megrendel akkor csak megrendelője annak az eszköznek és mégis szavaz róla.

Litter Nándor: De nem személyes haszonélvezője, hanem az egész város élvezi. A magánszemély érintettséget nem érzem a javaslatban. Zakó úr javaslata, hogy munkaviszonyban álló kifejezéssel egészüljön ki. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: A 23. §. következik. Nincs hozzászóló. A 24.§. következik.

Dr. Fodor Csaba: A 3. bekezdésben valamilyen logikai sorrendet tartani kellene, ha már a rendeletalkotás döntéseiről szólunk, akkor legalább az időbeliség szabályait tartsuk be. Be kellene szúrni, hogy a közgyűlés aki elfogadja, be kellene szúrni. A d.) pontban azt mondjuk, hogy a lakosság véleménynyilvánítási formáira az ÜJKB tesz javaslatot, azt gondolom, hogy senki ne tegyen javaslatot erre. Az ÜJKB arra tegyen javaslatot, hogy miként kérjük ki a lakosság véleményét.

Röst János: A 3. bekezdésben két a.) és b.) pont van. Valamilyen megkülönböztetést kellene tenni. A lakosság véleménynyilvánítási formáinál az a.) pontot töröljük, ez maradjon az ÜJKB javaslatai között, hogy melyik rendeleteket kívánja közzé tenni és mily módon.

Tóth László: Az ÜJKB. határozata szerint a 2. bekezdés a.) és b.) pontja helyébe a közgyűlés bármely tagja kerüljön.

Zakó László: Az i.) pontban mikor, mitől széles a lakosság köre. Egy rendelet a lakosság széles körét érinti.

Dr. Fodor Csaba: A kihirdetésnél lehetőséget kellene adni arra, hogy a rendelet elfogadása után az ülést levezető elnök szóban kihirdesse a rendeletet és azzal is érvényes legyen.

Dr. Kolonics Bálint: Nem tartanám szerencsésnek, hogy ha a közgyűlés rendeletet alkot, akkor itt a közgyűlésen még aznap kihirdeti és hatályba lép, másnap reggel az a rendelet már hatályban van, amikor az itt élő emberek meg sem ismerhették.

Litter Nándor: A 3. bekezdés d.) pontját módosítjuk, hogy az ÜJKB tesz javaslatot arra, hogy melyek azok a rendeletek, amelyek a lakosság széles körét érintik, és ezeket közzé kell tenni, töröljük az a.) pontot és a b.) pont francia bekezdésként szerepel. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Fodor Csaba javaslata.

Dr. Fodor Csaba: Be kellene illeszteni, hogy a közgyűlés dönt róla. Ki kellene egészíteni a felsorolást.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az i.) ponttal kapcsolatos módosítása, hogy az ÜJKB határozza meg, hogy melyik rendeleteket kell közzétenni.

Dr. Kelemen Marcell: A jogalkotásról szóló törvény azt mondja, hogy a hatálybalépés időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazásának felkészülésére. Ha ez szóban ki van hirdetve, és hatályba lép akkor ez rendkívüli esetben legyen és csak olyan legyen ami nem érinti az állampolgárokat, tehát nem állapít meg nekik jogokat és kötelezettségeket. Csak kivételes esetben lehet.

Litter Nándor: Ezzel a kiegészítéssel, hogy azokat ki lehet hirdetni szóban a közgyűlésen, amely jogokat és kötelezettségeket nem ró a lakosságra. Szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az i.) ponttal kapcsolatos módosítása, hogy az ÜJKB határozza meg, hogy melyik rendeleteket kell közzétenni.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. bekezdésnél összevonjuk az a.) és b.) pontot, a közgyűlés tagjai kifejezés kerül a helyükre.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 25.§. következik.

Dr. Csákai Iván: A 2. bekezdésben hat nappal azt ki kellene javítani 3 munkanappal.

Litter Nándor: Szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Horváth György: Most mi lesz a három nappal, tud-e a hivatal három nap alatt intézkedni rá, esetleg csak átnézi. A 6. bekezdésben úgy kellene módosítani, hogy a válasz el, vagy el nem fogadásáról.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 24.§. 3. bekezdésében kihagytunk egy javaslatot. A d.) részben a lakosság véleménynyilvánításának a formáiról, hogy ezt miként kérjük meg, ezzel egészülne ki ez a rész, arra az ÜJKB tesz javaslatot.

Dr. Fodor Csaba: Ne a véleménynyilvánítás formáira tegyen javaslatot hanem a lakosság tájékoztatására tegyen javaslatot, a tájékoztatás módjára. A 42 §. szakasszal ellentétes, hogy ha az ügyrendi bizottság tesz javaslatot és a közgyűlés dönt, mivel a polgármester hívja össze a lakossági fórumokat a 42.§. szerint. Azt gondoltam hogy az ÜJKB javaslata alapján a polgármester dönt a lakosság tájékoztatásáról.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal, szavazzunk róla. A 24.§. 3. bekezdés d.) pontjáról van szó.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 25.§-hoz visszatérünk.

Cserti Tibor: Az interpelláció indoklására túl soknak tartom az öt percet, javaslom két percre való csökkentését.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Az 5. bekezdéshez szólnék, ha az interpellációra írásban érkezik a válasz, mivel nyilvánosak az ülések, ezért a széles közvélemény nem értesülhet a válaszról. Valahol le kellene fektetni, hogy a Kanizsa Dél-zalai Hetilap oldalain közzé kell tenni az írásos választ. Javaslatom, hogy az írásbeli választ valamennyi képviselő részére kézbesíteni kell. Az írásos választ a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy az 5. bekezdést egészítsük ki a Zakó úr által elmondott indokok alapján a Röst János javaslatát figyelembe véve, hogy átadjuk a sajtónak, és majd a sajtó eldönti, hogy mit tesz közzé. Tehát a közvélemény tájékozódhat ezekről a dolgokról.

Zakó László: Tájékoztatási alapnak, origónak ne fogadjuk el a Zalai Hírlapot, hogy majd abból fogunk tájékozódni.

Litter Nándor: Név nélkül adjuk át a sajtónak. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 26.§. következik.

Dr. Kolonics Bálint: Javaslatom lenne, hogy az Ötv-hez képest az SzMSz korlátozza a kérdésfeltevés lehetőségét. Az Ötv. csak úgy fogalmaz, hogy önkormányzati ügyekben. Azt lehetne itt helyesen megfogalmazni, hogy a polgármesternek, alpolgármesternek a jegyzőnek, a bizottság elnökeinek, bármely önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben kérdést tehet fel.

Litter Nándor: Szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Következik a 27.§.

Tóth László: A 4. bekezdés első mondata helyébe az alábbi mondatot javasolja az ÜJKB. A jegyzőkönyv egy-egy példányát a Polgármesteri Hivatalban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban kell elhelyezni.

Litter Nándor: Ezt nem szavaztatom meg, valamennyien erre gondoltunk, köszönjük a pontosítást.

Zakó László: Most harmadjára maradtam le a gombnyomással. A 26.§.-nál is kérném, hogy a kérdésre adott választ a sajtónak át kell adni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Kelemen Z. Pál: A 27.§. 3. bekezdés 2. mondat. Bizottsági elnök vagyok és bizottsági elnök társaimmal beszéltem, mi nem kérjük ezeket a jegyzőkönyveket, ne legyen bevéve az SzMSz-be. Az országgyűlési képviselőknél az összes, vagy melyik? A városi választókerület országgyűlési képviselőjére kérem módosítani. A bizottsági elnökök részére ne kelljen elküldeni a jegyzőkönyvet.

 

Litter Nándor: Ne korlátozzunk az országgyűlési képviselők jogait, ha tájékozódni akarnak a mi közgyűlési jegyzőkönyveinkből.

Zakó László: 2003-ban szerintem nem követünk el nagy érdeksérelmet, hogy ha csak elektronikus úton küldjük el. Azt kezd az e-mailjével amit akar.

Litter Nándor: Egyetértek, tehát ennek megfelelően módosul. Elektronikus úton az országgyűlési képviselőknek.

Kereskai Péter: Egyszerűbb megoldás, hogy ha az eredeti mondatban a köteles eljuttatni helyett eljuttathatja a jegyző.

Litter Nándor: Egyetértek, hogy azok részére küldjük el akik ezt igénylik. Mindenkit meg fognak kérdezni.

Litter Nándor: A IV. fejezet 28.§. következik.

Tóth László: Az 1. bekezdés első két mondatát az ÜJKB javasolja elhagyni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Cserti Tibor: A 2. bekezdés elhagyását javaslom.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ez maradjon, megerősíti a feladatunkat. A 29.§. következik. Nincs javaslat. A 30. §. következik. Itt végrehajtottuk a jelentős változásokat, hogy megkönnyítsük a települési önkormányzatoknak a létrejöttét.

Röst János: További csökkentést javaslok. A 3. bekezdésnél javasolnám, hogy még lejjebb vegyük a korlátozás mértékét és az írásos százalékot 10%-ra javaslom, a gyűlésen való részvételt pedig 5% javaslom levinni.

Litter Nándor: Támogatom a javaslatot.

Kelemen Z. Pál: Egyetértek, hogy a választópolgárok 10%-a kezdeményezzen írásban. De képviselőt választani népgyűlésen Magyarországon nem szokás. Írásban szokás jelöltet állítani. Támogatom, a 10%-ot, ehhez nem kell területrészi gyűlés és írásban az érintett választópolgárok legalább 5%-át is el tudom fogadni, de a határozatképes településrészi gyűlés egyszerű szótöbbséggel, erre nincs szükség. Törölni kellene a 3. bekezdésben a településrészi gyűlést. Népgyűlést nem fogadnék el, mert ellentmond a képviseleti demokráciának.

Polai József: Könnyen beszélnek azok a képviselőtársak, ahol a településrészükön ezt nem kezdeményezték az emberek. Amit alpolgármester úr javasolt még azt továbbra is csökkenteni kívánatos a százalékos arányt. Szükség van, hogy gyűlésen is lehetőség legyen kimondani ezt a kezdeményezést. Zalaegerszegen 5% van aláírásgyűjtésre és 3% a határozatképességhez. Kérném itt is ezt támogatni.

Litter Nándor: A korábbi közgyűlés által működtetett rendszerben 50 és 25 % volt. Nekünk az a célunk, hogy minél könnyebben létrejöjjön az önkormányzat. Támogatom magam részéről az 5 és a 3 %-ot.

Papp Péter: Mit akarunk mi elérni a településrészi önkormányzatokkal. Mert ha Röst alpolgármester szavait elfogadjuk, akkor Nagyfakoson egy, Kisfakoson kettő, Szabadhegyen három család létre tudja ezt hozni.

Röst János: Nem hozhatja létre, javasolhatja a létrehozását. kiskanizsaiak részére fontos kezdeményezés és azt javaslom, hogy csökkentsük a százalékokat, elfogadom az 5 %-os küszöböt is, mert a cél az hogy létrejöjjön.

Litter Nándor: Javaslom, hogy zárjuk le ezt a részt.

Polai József: A 7. bekezdés b.) pontjához javasolnám az 5% helyett az 1%-ot.

Sajni József: Ahhoz, hogy a részönkormányzat elfogadott legyen, ahhoz kellően legitimnek kell majd lennie. Ez a 10 és 5% az az alsó küszöb ahol ez még elfogadható.

Litter Nándor: Javaslom zárjuk le a 3. bekezdést. Röst János a javaslatát 5-5 %-ra módosítja. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Polai úrnak volt egy másik javaslata, 5, illetve 3 % a 3. bekezdésben. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasítja

 

Litter Nándor: Az eredeti javaslat marad tehát.

Röst János: Javaslom a 3. bekezdésben a 10 és 5 %-ot.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Kelemen Z. Pál: A 7. bekezdésben az a.) pont törlését javaslom.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Vargovics Józsefné: A 14. bekezdéshez kiegészítést javasolnék. A mondat vége úgy hangzik, hogy megállapodást köt, amelyet évente felülvizsgál.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az V. fejezet 31.§ következik.

Papp Nándor: A 2. bekezdés f. pontja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra változzon.

Sajni József: A megyei jogú városok között mindenhol megtaláltam az ifjúsággal foglalkozó bizottságot. Javaslat, hogy Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az OKSB kiegészítéséről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság Környezetvédelmi szóval történő kiegészítéséről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 32. §. következik. Nincs észrevétel. A 33. § következik.

Halász Gyula: A 4. bekezdésben nem javaslom, hogy tanácsnoki tisztséget konkrétan meghatározzuk. Nem tartom indokoltnak. Javaslom, hogy töröljük a 4. bekezdést.

Litter Nándor: Valahol kell rögzíteni, hogy milyen feladatkörre hozzuk létre. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Röst János: A személyi döntésnél úgy is SzMSz módosítást igényel.

Litter Nándor: Bent maradt a 4. bekezdés. A 34.§ következik. Nincs javaslat. A VI. fejezet. 35.§ következik. Nincs javaslat. A 36. § következik. Itt sincs észrevétel. A 37.§ következik.

Kereskai Péter: A 2. bekezdést ki kellene egészíteni azzal a mondattal, hogy az alpolgármester(ek)re megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 38.§. következik. Nincs javaslat. A 39. § következik. Nincs kiegészítés. A 40.§. következik.

 

Halász Gyula: Az 5. bekezdésnél nem tudom, hogy szükséges-e meghatározni a tanácsadóknak az alkalmazásainak a feltételeit.

Litter Nándor: Nem javaslom.

Zakó László: Egy kis pontosítást szeretnék a 40.§.-hoz hogy munkaköröket hozhat létre lenne a helyesebb. Ahogy le van írva az csak úgy értelmezhető, hogy létre kell hozni a tanácsadói munkaköröket.

Litter Nándor: A 9. mellékletben ez szerepel. Javaslom, hogy egészítsük ki a hozhat létre kifejezéssel. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A VII. fejezet 41.§. következik.

Sajni József: Be lehet-e építeni valahova, hogy kihelyezett testületi ülésen az egyes városrészekben és ehhez kapcsolódóan közmeghallgatás tartása.

Litter Nándor: Elvileg támogatom, ez volt a korábbi gyakorlat is. Ne korlátozzuk magunkat. A 42. § következik. Nincs javaslat, A 43.§. következik. Nincs javaslat. A 44.§. következik. Nincs javaslat. A 45.§. következik. Nincs javaslat. A VIII. fejezet 46. § következik. Nincs javaslat. A 47.§ következik.

Dr. Fodor Csaba: A 2. bekezdésben célszerűbb lenne azt mondani az első mondat végén folytathat, a gazdasági társaságai és intézményei által.

Litter Nándor: Szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 48.§. következik. Nincs javaslat. A 49. §. következik. Nincs javaslat. Az 50.§. következik. Nincs javaslat. A X. fejezet 51.§ következik.

Halász Gyula: A 3. bekezdésben a j.) pont törlését javaslom.

Cserti Tibor: A költségvetésről van szó és nagyon átugrottuk, a jelenlegi informatikai tartalommal az is legyen kötelező. Kötelező elemként legyen betéve, az önkormányzat mindenkori hitel állományáról, hitel célonként. Elállok tőle.

Litter Nándor: Az ÜJKB. kiegészítést tett az 51. §-hoz. A 3. bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. Ezt nem kell most beépíteni. Az 1. számú melléklet következik.

Röst János: A bizottsági és elnöki tiszteletdíjra megfogalmazott szöveg félreértésre ad okot. A második pontokkal jelöl szakasz utolsó részét töröljük, hogy illetve több bizottságnak is tagja. Ezért nem jár tiszteletdíj. A harmadik pontokkal jelölt részben az illetve szó helyett vagy szót kérném beilleszteni és kivenni a több tisztség, bizottsági tagság esetén is részt.

Kelemen Z. Pál: A 4. ponthoz módosítást tennék, hogy az adott “hónapban” helyett az adott naptári negyedévben szerepeljen.

Dr. Horváth György: A negyedik ponttal van problémám, hogy ki vesz részt, ki nem vesz részt. Előfordulhat betegség, vagy halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság. A negyedév az elfogadható.

Dr. Kolonics Bálint: A 4. ponthoz annyit tennék hozzá, hogy egy hónapban, ha egy ülés van akkor annak a felén nem lehet részt venni.

Papp Péter: A melléklet utolsó mondatában nevesíteném, hogy január hó 31. napjáig kell kifizetni.

Zakó László: Mi az, hogy részt vett, az hogy aláírja a jelenléti ívet, vagy végig üli az ülést. Javaslatom, hogy az elejétől a végéig ott legyen.

Csordásné Láng Éva: Csak a bizottsági üléseken való részvételnél kérdő jeleződik meg a tiszteletdíj, vagy a közgyűlésen is, mert én a testületi ülésen való részvételt ugyan olyan fontosnak tartom.

Sajni József: Az 5. pontban arra kell megoldást keresni, hogy a csökkentett fizetés az meddig tart.

Röst János: Amennyiben a képviselő hiányzik, akkor a képviselői tiszteletdíj arányosan legyen kifizetve. A javaslat: A képviselő jogosult a teljes tiszteletdíjra akkor is, ha negyedéven belül legalább a közgyűlések felén részt vett.

Litter Nándor: Szavazzunk Röst János javasolja, hogy egyértelműen rögzítsük, hogy a polgármesteri illetmény százalékának megfelelően, hogy az alapdíjon felül bizottsági elnök illetve képviselő is csak egyszeres 50% illetve 100% plusz díjazásban részesüljön. Ennek megfelelően módosul a 2. és a 3. ponttal jelölt bekezdés. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a negyedévenkénti elszámolásra vonatkozó javaslatról és az a képviselő, illetve bizottsági tag jogosult a tiszteletdíjra, aki legalább a bizottsági, illetve a testületi ülések 50%-án részt vesz.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslat, hogy hiányzások esetén következő negyedévben kell csökkenteni a képviselői tiszteletdíjat. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az utolsó mondathoz beillesztjük a január hónapot. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Szeretném kérdezni, hogy a polgármester és alpolgármester 6 havi jutalom illetményének mi lesz a fokmérője? Csak az hogy a közgyűlés megszavazza, vagy jár automatikusan. Mi alapján dönt a közgyűlés.

Cserti Tibor: Javaslatom, hogy a képviselőcsoportok a jutalom szempontrendszerére adjanak írásos javaslatot a jegyző részére.

Litter Nándor: Javaslom, hogy akkor a képviselő testület bármely tagja adjon javaslatot a szempontrendszerre. A 2. számú melléklet következik.

Dr. Fodor Csaba: A gazdasági és pénzügyi bizottság feladatait szeretném kiegészíttetni, mindegyiknek jogosultsága van 10 millió forint értékhatárig az együttes döntés meghozatalára, ingatlan érékesítés csere vagy más hasznosítás esetén csak szeretném hogy a városfejlesztési bizottság előzetes véleményének kikérése mellett lenne meg mindez.

Tóth László: Az ÜJKB állásfoglalását ismertetném, hogy a 2. számú melléklet 6. oldalán a bizottság előterjesztéseinél csak a Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntetéseket terjeszti elő. A többi kimaradna.

 

Litter Nándor: Egy módosító javaslat lenne, itt 10 millió forintos összeghatár szerepel a pénzügyi és gazdasági bizottság vonatkozásában, úgy emlékszem, hogy 5 és 15 millió forint közötti rész, tehát a módosítás az lenne, hogy a vagyonrendelet szerinti hatáskörre utaljunk itt. Kérem szavazzunk erről.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az ÜJKB pedig módosulna a bizottság javaslata szerint, kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Dr. Fodor Csaba: Az értékhatár nem zavar, hanem a módosításom az, hogy a gazdasági és pénzügyi bizottság együttes döntését a városfejlesztési bizottság véleménye alapján köteles meghozni. Szeretném, ha az ügyrendi bizottság feladatai között azt az első két mondatát törölnénk.

Litter Nándor: Bizottsági elnökök véleményét kérem ezzel az üggyel kapcsolatosan.

Budai István: Egyetértek, hogy a városfejlesztési bizottság előzetes véleményét kérjük ki.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörénél elfelejtődött az óvodák idetartozása. Az ellenőrzi résznél a bölcsődék szót beszúrjuk. A véleményezi résznél is az óvoda, bölcsőde beszúrásra kerüljön és a bölcsődei intézményhálózat vezetőjének munkakörére beérkező pályázatokat. Ahol intézményekről van szó, ott ki kell egészíteni a bölcsődék szóval.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményezi részénél a 8-11 francia bekezdésben felsoroltak nem működtek. Javaslatom, hogy ezek úgy kerüljenek be, hogy ezek a tervtanácsot érintő dolgok legyenek és az 500 m2 helyett 400 m2.

Tóth László: Reagálnék Fodor képviselőtársam, az ÜJKB-t ért kritikai észrevételére. Ez a bizottság egy házbizottsági jelleggel, amikor már látta az összes előterjesztést, akkor valamilyen sorrendre javaslatot teszünk. Javaslom, hogy az ÜJKB esetében a Javaslatot tesz fejezet egészüljön ki, hogy az önkormányzati testületi ülésen tárgyalt napirendi pontok sorrendjére.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Sajni József: Az OKSB-nél javaslonám kiegészíteni az Előterjeszti résznél az első francia bekezdésbe is kerüljön be az ifjúsági. Javaslatot tehet résznél új bekezdésként az ifjúságot érintő ügyekben. A Közzé teszi fejezetnél törölni a most beírtat és helyette a döntési jogkörébe tartozó pályázatokat kérem beírni.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról, hogy javaslatot tehet az ifjúságot érintő ügyekben.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A közzé teszi blokk kiegészül a döntési jogkörébe tartozó pályázatokat résszel.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: Még mindig nem tudom, hogy az ÜJKB esetében az első két mondat törlésével kapcsolatban szavaztunk-e már. A javaslatot tehet a napirendre, azt bármelyik képviselő megteheti. Azért kell törölni, mert így a polgármester nem tud rendes soros közgyűlést összehívni. Törölni kell, vagy azt kell beleírni, hogy a meghívó a soros közgyűlés meghívójának kiküldése előtt azt az ÜJKB véleményezi és csak az ő véleményével lehet kiküldeni.

Litter Nándor: Javaslom, hogy töröljük az első két mondatot.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: A szociális kerekasztalt írjuk egybe.

Litter Nándor: A 3. számú melléklet következik. Javaslat, hogy a Szociális és Egészségügyi Osztály megnevezés az a mostani legyen, tehát Szociális Osztály.

 

Kelemen Z. Pál: Ügyrendi javaslatom volna, ma mint látszik nem fogunk végezni a napirendi pontokkal. Van pár olyan kérdés ami halaszthatatlan döntést igényel. Folyamatos ülésen ez megoldható. Vagy holnap, vagy jövő hét kedden lehet a folytatólagos ülést összehívni. Ha holnap folytatjuk, az SzMSz tárgyalása után befejezhetjük. Ha a holnapi nap alkalmatlan erre, akkor tárgyalni kell a 15. 16. 17. és a 29. napirendi pontot zárt ülésen a többi halasztható. Kérem, hogy a polgármester ebben a kérdésben kérje ki a közgyűlés véleményét.

Litter Nándor: Szeretném, hogy ha lendületet, nagy erőt véve, megpróbálnánk még sokáig dolgozni, hogy ne kelljen holnap, vagy bármikor összeülni. Javaslom, hogy fejezzük be az SzMSz-t.

A 3. számú mellékletnél az a javaslat, hogy a jegyző nem rég állt hivatalba és tájékozódik a szervezeti egységek vonatkozásában és utána visszatérünk erre a részre. Ezt szeretnénk majd újra tárgyalni.

Zakó László: Pontosítást kérek az anyakönyvvezető családi események szertartásainál.

Litter Nándor: Javaslom, hogy közreműködik az alábbi családi események szertartásainál. Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. számú melléklet következik. Nincs észrevétel. Az 5. számú melléklet következik.

Cserti Tibor: Van olyan munkatárs aki valamilyen pótlékban nem részesíthető?

Sajni József: Van-e korlátozottság, van-e olyan hogy nyelvpótlékot az is kaphat aki nem használja, vagy pedig csak a nyelvvizsga az érdekes, vagy egyéb pótlékoknál a használhatóság, vagy használat az kritérium-e?

Bodzai Tiborné dr.: A Ktv. szabályozza a nyelvpótlékot. Előírja, hogy angol és nemet nyelvre alanyi jogon megjár a nyelvpótlék, egyéb nyelvekre a munkáltató határozza meg, hogy mely munkakörökre jár és milyen nyelvekre. A mérték az adott, az törvény által szabályozott.

Zakó László: A táblázat fejlécében a képzettség szónál jelölni kellene az és/vagy kifejezéssel hogy ez hogyan érthető.

Litter Nándor: A 6. számú melléklet következik. Nincs észrevétel. A 7. számú melléklet következik.

Tóth László: Az ÜJKB javaslata, hogy a 7. számú mellékletre új előterjesztés készüljön, melyben a településrészi önkormányzat tényleges feladatai legyenek felsorolva. Véleményezi résznél az 5. francia bekezdésnél úgy gondolom, hogy a településrésznek nem feladata, hogy ilyen dolgokat végezzenek.

Litter Nándor: Javaslat az tehát, hogy a 7. számú mellékletre készüljön egy új előterjesztés. Elfogadom. És ezt kiegészítésként csatoljuk a legközelebbi közgyűlésen az SzMSz-hez. A 8. számú melléklet következik.

Dr. Horváth György: Itt vannak félreérthető, illetve nagyon nehezen teljesíthető megállapítások. Elgondolkodtató, hogy hogyan értelmezzük a bejárást és ez hogy realizálható.

Litter Nándor: Javaslat, hogy évente legalább egyszer.

Vargovics Józsefné: Vannak olyan képviselők akiknek nincs körzete, akkor mi a feladatunk, mi vonatkozik ránk?

Litter Nándor: A város érdekében eljár, a közgyűlésen részt vesz, megpróbálja leghatékonyabban segíteni a város munkáját. A kisebbségi önkormányzat is a várossal való kapcsolat elősegítéséért van. Volt egy konkrét javaslat, hogy évente legalább egy alkalommal.

Röst János: A következő módon fel tudom oldani ennek a pontnak a problémáját. Nem lehet kötelezővé tenni, hogy a képviselő bejárja a körzetét. Módosítani lehetne, hogy évente két alkalommal kezdeményezhet helyszíni bejárást. Ha akar akkor kezdeményezhet.

Sajni József: Ez a kétszeri bejárást akkor is meg kellene tenni, ha nincs leírva. Azért mert minket úgy választottak meg, hogy nekünk elszámolási kötelezettségünk is van.

Litter Nándor: Szeretném lezárni.

Budai István: Évente kétszer kell, igen is meg kell tenni.

Litter Nándor: Támogatom az eredeti javaslatot. Volt egy javaslat, hogy egy alkalommal, illetve Röst János javasolta, hogy mint lehetőség legyen. Kérem szavazzunk arról, hogy legalább egy alkalommal.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Röst János javaslatáról szavazzunk, hogy kezdeményezheti. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tóth László: A 8. melléklet 2. bekezdés 2. pontja helyére a következőt javaslom és a bizottság is, hogy a következő szövegrész kerüljön be: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a jegyző által kijelölt köztisztviselője.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: A 9. számú mellékletben két munkakör van lefektetve és úgy tudom hogy a polgármester úrnak három tanácsadója van.

Litter Nándor: Ketten vannak.

Tóth László: A 9. számú mellékletben szereplő tanácsadók csak köztisztviselők lehetnek. A jelenlegi kettő pedig szerződéses, tehát nem ugyan arról van szó.

Dr. Kelemen Marcell: A polgármester úr két személyt megbízott és megbízási szerződés keretében foglalkoztatja őket, mint tanácsadókat. Ez ami a 9. mellékletben szerepel, ezt azért hozták létre, hogy ne csak a jegyző beosztottja lehessen köztisztviselő, hanem a polgármesternek legyen lehetősége arra, hogy olyan személyeket közszolgálati jogviszonyban foglalkoztasson, aki az ő munkáját segíti és ez a Ktv hatálya alá tartozik.

Cseresnyés Péter: Akkor a polgármester tanácsadói az SzMSz szerint vannak, vagy nincsenek, kell-e ezeket szabályozni, hogy ilyen típusú tanácsadó lehetnek, vagy nem lehetnek.

Bodzai Tiborné dr.: Megbízási szerződéssel vannak foglalkoztatva a polgármester úr tanácsadói, tekintettel, hogy eddig ilyen munkakör nem került szabályozásra az SzMSz-ben és ez feltétele, hogy ilyen személyek foglalkoztatására sor kerülhessen a jövőben, köztisztviselőként, jelen pillanatban megbízási szerződéssel. Ha ilyen munkaköröket szabályoznak az SzMSz-ben akkor ott kell őket foglalkoztatni, ha a törvényi feltételeknek megfelelnek.

Dr. Kolonics Bálint: Kell, vagy lehet foglalkoztatni,

Litter Nándor: Lehet. Nincs több észrevétel, kérdés. A 10. számú melléklet következik. Két jelentős projekt van a nyakunkon, az egyik a nagykanizsai hulladéklerakó építése, a másik pedig a Nyugat-dunántúli ISPA projekt, amely 8,1 milliárdos projekt és ebből Nagykanizsára 1,4 milliárdos felhasználás fog történni. Úgy gondolom, hogy jó gazda módjára kötelességünk ezek ügyek mellé felelőst tenni aki a közgyűlésnek tartozik beszámolással. Majd a közgyűlésnek kell a személyről dönteni. A függelékekkel kapcsolatosan van-e kérdés?

Cseresnyés Péter: A telefonszámom közül a 70-es körzetszámú nem él, azt kérem, hogy húzzák ki.

Dr. Kolonics Bálint: Pontosítást szeretnék tenni, az ÜJKB külső tagjai sorában a rendőrkapitányunk Dr. Horváth István.

Papp Péter: Az 5. függelékben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a kórház SzMSz-ét is. Tehát az utolsó előtti az így hangzik: Jóváhagyja a szociális és egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai és fejlesztési programját, házirendjét. A 8. számú függelékben pedig az egyeztető bizottság tagjait be kellene írni.

Litter Nándor: Az egyeztető bizottság tagjai a polgármester, alpolgármester, Papp Péter, Sajni József és a Fidesz frakció részéről tehát Dr. Csákai Iván.

Polai József: Az 1. függelékben telefonszámom módosult.

Cserti Tibor: Javaslom elhagyni a 7. számú függelékből a nemzetközi szervezetek tagsága részt. Évente legyen beszámoló és felülvizsgálatra javaslom és utána egészüljön ki a belföldiekkel. Fontosabbnak tartom a belföldi tagságot.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 8. számú függelékről nem kell szavazni azt az előbb felsoroltam, hogy kik a tagjai.

Zakó László: Azzal nem vagyok kielégítve, hogy töröljük a 7. számú függelék utolsó részét, mert attól még tagjai vagyunk. Ennek jó része gittegylet, semmi szükség a tagságra. Feleslegesnek tartom, és a baráti és testvérvárosok sorát is ritkítani kell.

Litter Nándor: A 9. számú függelékkel kapcsolatban nem volt észrevétel. Kérném a testületet, hogy egyben az eddig elhangzott módosításokkal együtt, amik itt elhangzottak szavazzunk az SzMSz-ről.

Zakó László: A 9. számú függelék nem más mint a választókerületünkhöz tartozó települések listája. Mechanikusan ne vegyük át a választókerületünk listáját, amikor a józan ész mást diktál. Például Sormás.

Litter Nándor: Akik itt fel vannak sorolva, azok szeretnének arról tudni, hogy mi történik Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati ülésein. Tehát javaslom, hogy a Kistérségi Társulásnak küldjünk mindig meghívókat, anyagokat és akkora társulati üléseken tudnak tájékozódni, hogy mi történik a város vonatkozásában, esetleg egy állandó képviselőt küldenek az ülésekre. Oda még több község beletartozik. Kérem, hogy szavazzunk róla és így fogadjuk el.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy egyben ezekkel a módosításokkal szavazzunk az egész Szervezeti és Működési Szabályzatról, a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

26/2003.(IV.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2003.(IV.23.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

 

 

Litter Nándor polgármester 2003. április 23-án 14,00 órára a folytatólagos ülést összehívja.

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 22.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. április 23.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. április 23-án (kedd) 14.00 órakor tartott folytatólagos nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Müller János irodavezető, Kámán László intézményvezető, Schmidt László ügyvezető, Szalabán Attila a Zalai Hírlap képviseletében

 

 

Litter Nándor: Üdvözlöm a megjelenteket. A folytatólagos ülés napirendjeit tárgyaljuk mai ülésünkön.

 

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2003. (I.29.) sz. a Közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat a 18/2003. (III.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. A városrendezési tervek érvényesülése (írásban)
 8. Előadó: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 9. Javaslat a belterületi határ módosítására, egyes ingatlanok belterületbe vonására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat a volt laktanyák logisztikai célú hasznosítására (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat egyes közterületek elnevezésére (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett támogatási pályázati igényei (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

 17. Tájékoztató a 2003/2004. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról (írásban)
 18. Előadó: Sajni József bizottsági elnöke

  Meghívott: 9 óvoda vezetője, 12 általános iskola igazgatója

 19. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására (írásban)
 20. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Halis István Városi Könyvtár igazgatója

 21. Tóth László képviselő önálló indítványa a Közterület Felügyelet önálló intézménnyé alakítása tárgyában (írásban)
 22. Tóth László képviselő önálló indítványa a települési játszóterek, parkok kialakítására (írásban)
 23. Zárt ülés:

 24. Fellebbezések (írásban)
 25. A nagykanizsai 964 hrsz-ú volt Arany J. óvoda ingatlan értékesítése (írásban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. A nagykanizsai 961 hrsz-ú Kinizsi u. 20. sz. ingatlan értékesítése (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Földhasználati jog alapítása a nagykanizsai Garay utcában kialakítandó 383 hrsz-ú ingatlanra (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Tájékoztató az Ipari Parkban történő területértékesítésről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 

 1. Javaslat a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A javasolt változtatás beleillik az önkormányzati programunk megfogalmazott elképzelésekbe, és annak is a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó részébe. Véleményem szerint az eddig alkalmazott szabályok igazságtalanok voltak.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadja az előterjesztést és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Cserti Tibor: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést összességében elfogadásra javasolja.

Litter Nándor: Kérem, hogy a rendeleti javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

 

27/2003.(IV.24.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2003.(IV.24.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Litter Nándor: A határozati javaslatban a rendeletmódosításban foglalt elvek szerinti végrehajtásról van szó. Szavazzunk az 1. pontról

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. pont következik

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

110/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a bérleti díj meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználók adósságállományának csökkentése és további lakhatási feltételeik biztosítása érdekében a következő intézkedéseket határozza meg.

Felhatalmazza az Ingatlankezelési Intézményt,

  1. hogy a rendelet hatályba lépését követően az e témakörben érintett jogcím nélküli lakáshasználókkal szemben folyamatban lévő peres eljárások szüneteltetését kezdeményezze.
  2. hogy a szüneteltetéssel egyidejűleg egyszeri megállapodást kössön a jogcím nélküli lakáshasználókkal arra vonatkozóan, hogy a bérleti jogviszony felmondását követően a többszörös használati díj helyett visszamenőlegesen egyszeres bérleti díjnak megfelelő használati díj legyen megállapítva. A jogcím nélküli lakáshasználó ezt, és az ezzel együtt járó kamatterheket, valamint a kiürítési perek és a végrehajtási eljárások költségeit részletekben fizesse meg. A megállapodásban a jogcím nélküli lakáshasználót kötelezni kell arra, hogy az önkormányzat által felajánlott, alacsonyabb alapterületű és komfortfokozatú, a város bármely területén elhelyezkedő bérlakást fogadjon el, amennyiben a hátralék részletekben történő megfizetését követően újabb hátralékot halmoz fel. Ezen megállapodás a jogcímnélküli lakáshasználóval csak egy alkalommal köthető meg
  3. hogy amennyiben a jogcímnélküli lakáshasználó a megállapodásban rögzített feltételeket nem teljesíti, a per folytatását kezdeményezze, és a törölt többszörös használati díjakat a jogcím nélküli lakáshasználóval szemben érvényesítse.
  4. hogy a fentieknek megfelelően megkötött megállapodások alapján követelésállományát csökkentse és korrekciós átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2003.(I.29) számú, a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést támogatja.

  Litter Nándor: További hozzászóló nincs. Kérem, hogy a rendeleti javaslatot fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  28/2003.(IV.24.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003.(IV.24.) számú rendelete a 2/2003.(I.29.) számú, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat a 18/2003.(III.26.) számú rendelet módosítására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság javasolja, hogy a 14 méternél keskenyebb telkekre egységes építési szabályok vonatkozzanak, ne csak a 12 métertől kezdődően. Amennyiben a szomszédos épületek egymás felé néző falai közül legalább az egyik max. 1 db 0,4 m2 nyílószárnyú ablak lesz, úgy az építmények egymástól mért legkisebb távolsága 4 méter lehet. Kérem, hogy a közgyűlés ezt fogadja el, meg legalább 10 telek nem lenne beépíthető a múltkori határozat szerint. Rossz tájékoztatás miatt akkor úgy tudtuk, hogy 12 méternél keskenyebb telkek nincsenek.

  Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést támogatja. Amikor a városrészre vonatkozó RRT készült a belterületbe vonással egyidejűleg, akkor előzetes egyeztetések alapján jegyzőkönyvekbe rögzítésre került, hogy a tervező műszakilag megoldja az akkor kialakult tulajdonosi viszonyoknak megfelelően. Természetesen az akkori állapotnak megfelelően tipikus ingatlanspekulációval álltunk szemben. A műszaki megoldás olyan jogi megoldásokat, összeférhetetlenséget is eredményezett, vagy vélt és valós hátrányokat is a tulajdonosváltás következtében, aminek a kellemetlen kezelése a mostani közgyűlés feladata. A belterületbe vonásra és a telekosztásra rendkívül fontos odafigyelni, egy véglegesen kialakult állapotot kell megcélozni.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, hogy a rendeleti javaslatot fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  29/2003.(IV.24.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003.(IV.24.) számú rendelete a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 45/2001.(IX.27.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. A városrendezési tervek érvényesülése (írásban)
 6. Előadó: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   

  Karmazin József: Jogszabály írja elő, hogy évente tájékoztatni kell a közgyűlést, négyévente pedig beszámoló készül. Az idei évben részletesebb tájékoztatót készítettünk, így az új közgyűlés jobban megismerheti a városrendezés, városfejlesztés feladatait. Mellékletekben gyűjtöttük össze azokat a legfontosabb információkat, amelyek szükségesek a tájékozódáshoz. Kiemelném az új típusú rendezési terv készítését, mivel az építési törvény 2003. december 31-jével úgy rendelkezett, hogy a korábbi OÉSZ alapú rendezési tervek hatályon kívül helyeződnek a törvény erejénél fogva, és ezt követően vagy szabályzatlan területek alakulnak ki, vagy elkészülnek a legújabb szakmai és jogi előírásoknak megfelelő tervek. Nagykanizsán a szerkezeti tervet el tudtuk készíteni, egyeztetés alatt van, rövidesen a közgyűlés jóváhagyhatja. Ez alapozza meg azt a munkát, amely a szabályozási terv és a helyi szabályzat végeredményt fogja jelenteni, remélhetőleg nem sok késéssel a december 31-ei határidőhöz képest.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag javasolja a jelentés elfogadását, felkéri az előterjesztőt, hogy a 2003. évi városrendezési tapasztalatairól szóló tájékoztatót terjessze a közgyűlés elé.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem a határozati javaslat elfogadását

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  111/2003.(IV.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendezési tervek érvényesüléséről szóló jelentést elfogadja.

  Felkéri az előterjesztőt, hogy a 2003. évi városrendezési tapasztalatairól szóló tájékoztatót terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   

 7. Javaslat a belterületi határ módosítására, egyes ingatlanok belterületbe vonására (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Az elmúlt időszakban jóváhagyott rendezési tervhez tartozó döntés lett volna, de a népszavazás miatt jogszabály korlátozta a belterületbe vonásokat. Mivel ez lezajlott, ez a kiskanizsai terület rendezhető. A másik terület pedig az észak-keleti városrészben kialakuló beépítéshez szükséges.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag egyetért a határozati javaslattal.

  Halász Gyula: Az észak-keleti városrésszel kapcsolatban kérdezném, hogy a szabályozás alá kerülő területen sok közmű van, a közműhálózattal kapcsolatban történt-e egyeztetés?

  Karmazin József: Itt most arról van szó, hogy a vezetékköteg által határolt területen kívül eső rész külterület maradt, és most belterületbe kerül, de ez is összhangban van a rendezési terv javaslatával. A tulajdonos tudatában van ennek a korlátozó tehernek, és olyan funkcióra kívánja hasznosítani, ami ezt eltűri, és az egyeztetések megtörténtek.

  Cserti Tibor: Támogatom az előterjesztést. Szerencsés lett volna, ha mindkét tervezési terület további sorsáról részletesebb információt kapunk, vagy komplexen úgy kerül elénk, hogy például Kiskanizsa esetében a belterületbe vonással egyidejűleg a telekosztást is szabályozzuk. A határozati javaslatot támogatom, mivel a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta már az önkormányzati terület értékesítésére vonatkozó előterjesztést, ami nem közgyűlési hatáskör. Arról az előterjesztő elfeledkezett, hogy ennek még a rendezési tervi módosítása még hátra van, a belterületbe vonást el kell végezni ahhoz, hogy az ottani kialakult majd végső állapot bekövetkezhessen.

  Karmazin József: A mellékelt térkép a rendezési terv kivonata, a szabályozáson túl vagyunk, ahhoz illeszkedik a mostani döntés.

  Cserti Tibor: Amikor a szabályozásról beszéltem, a kiskanizsai házhelyosztás tervre gondoltam. Az észak-keleti városrészi területnél arra gondoltam, hogy ez a végleges állapot, csak a belterületbe vonás van vissza. Az más, ha úgy kerül a közgyűlés elé önkormányzati terület értékesítésre vonatkozó javaslat, hogy tájékoztatnak arról, vissza van még a belterületbe vonás.

  Litter Nándor: A komplex gondolkodásra való utalást támogatom, de ez a terület korábban került értékesítésre, ennek a komplex kezelését nem tudtuk befolyásolni.

  Cserti Tibor: Arra utaltam, hogy az elmúlt héten tárgyalta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság komplexen az általam meg nem nevezendő vállalkozó önkormányzati területre vonatkozó vásárlási szándékát és az önkormányzattal kötendő megállapodás tervezetét. Arra utaltam, hogy ez egy összefüggő dolog, a rendezési tervvel kapcsolatban közgyűlési hatáskör, a másik pedig bizottsági hatáskör.

  Karmazin József: Az elmondott alapelvek elfogadhatók, továbbra is állítom, hogy semmi nem előzött meg semmit, rendezési terv jóváhagyása megtörtént, a befektetői úgy alakította a területeket, hogy szüksége van még erre a területre, ami nem önkormányzati tulajdon. Ez a dolgok rendje, hogy most kerül sor egy belterületbe vonásra.

  Papp Nándor: Ez nem önkormányzati terület, minden költséget a tulajdonosok álltak. Ha jól emlékszem, a rendezési terv a januári közgyűlésen elfogadásra került. A belterületbe vonást nem lehetett megejteni a népszavazás közelsége.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. A fő elvekkel egyetértünk. Szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  30/2003.(IV.24.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2003.(IV.24.) számú rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Határozati javaslat következik. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  112/2003.(IV.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, 0327/1-3, és 011/2 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonásával, falusias lakóterületként, illetve gazdasági területként való hasznosításukkal. Az önkormányzat az ingatlanok termelésből való kivonását, belterületbe csatolását és hasznosításukat megalapozó fejlesztések előkészítését, azok költségeit nem vállalja fel, azok az ingatlanok tulajdonosait terhelik.

  Határidő: 2003. május 31. az érintettek értesítésére

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 9. Javaslat a volt laktanyák logisztikai célú hasznosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Schmidt László: Szeretnénk szemléltetni azt az átmenetet, ami a jelenlegi bérleti állapot, illetve területhasznosításból egy komplett megvalósítás irányába mutat. Első körben szeretném bemutatni, körülhatárolni a laktanyaterületet. Szeretnénk a laktanyákban meglévő úthálózatot, illetve közműhálózatot, amilyen mértékben lehetséges, felhasználni a projekt megvalósítása során. A közműállapotra vonatkozó, és itt a viziközművekre gondolok, vizsgálatok vannak folyamatban arra vonatkozóan, hogy mi az, ami hasznosítható, és mi az, amit újra kell gondolni. A jelenlegi úthálózatról azt lehet mondani, hogy feltárható lesz a terület. A korábbi közgyűlés területértékesítéssel kapcsolatos döntéséhez kapcsolódik, hogy a terület nyugati oldalán az Ipari Parkot feltáró út is megépül, aminek a nyomvonala a gerincközművek elhelyezésére is lehetőséget biztosít, tehát a vízellátási és csatornázási hálózatba is bekapcsolható lesz ez a terület. Az energiaközművekről az lehet mondani, hogy jelen pillanatban is van működtetésre alkalmas gázfogadó a területen, ami korábban kielégítette a szükséges igényeket, az elektromos energia rendszer pedig felülvizsgálat alatt van. Az a cél, hogy aki betelepül, a jelenlegi helyzetből, amikor a Gazdaságfejlesztő Kht. számlázza tovább a bérlők felé az elektromos-áram szolgáltatási díjait, mindenki egy önálló szolgáltatás igénybevételére legyen rákényszerítve. A jelenlegi bérlők elég szétszórtan helyezkednek el a területen, ennek az az oka, hogy alapvetően objektumokat bérelnek, elég nehezen integrálhatók egy egységbe, de már a mostani elhelyezkedés alapján is próbáltuk a terület feltárásának lehetőségeit minél hatékonyabban meghatározni. A Közgyűlés március 21-én döntött arról, hogy milyen hasznosítási mód lehetséges ezen a területen, a jelenlegi bérlők, illetve az előszerződésesekkel kapcsolatban, egyfajta sorrendet a közgyűlés meghatározott. Az előszerződéssel két cég érintett. Ezeknek az adatoknak a figyelembevételével próbáljuk felépíteni a teljes rendszert. A végső hasznosításhoz a közgyűlés döntése alapján, illetve hasznosítás kialakításához kértük azokat a vállalkozásokat, akik jelenleg bérlőként működnek a területen, hogy üzleti elképzeléseikről, az igényelt területméretről, elhelyezkedésről tájékoztassanak bennünket. Ennek alapján próbáltuk felosztani a területet, amely első lépésként mindenféleképpen a vasúti szolgáltatás rendszerét kell elhelyezni, számoltunk egy nagyobb logisztikai szolgáltató cég megjelenésével, a MÁV-val egy RO-LA terminállal együtt. Igény merült fel arra, hogy vámszolgáltatás történjen a területen. Zöldmezős terület is található, ami később bármilyen, Ipari Parkhoz kapcsolódó funkcióra hasznosítható. Jelen pillanatban kamionparkolásra és kamionszervizre vonatkozó igény megjelent, ami a Logisztikai Központhoz, a RO-LA terminálhoz szintén csatolható. Raktározási funkció jelenik meg a területen. Van lehetőség és érdeklődés raktározó tevékenység végrehajtására a meglévő épületekben, mintegy 3000 m2 meglévő raktárt jelent. Kisvállalkozások betelepítése és lehetővé válik ezen a területen, részben zöldmező beruházásként, részben a meglévő létesítmények hasznosításával, illetve a terület jobb állapotban lévő részén, a parancsnoki épület környezetében vannak olyan kisebb raktárak, amelyek a vállalkozások betelepítésére alkalmasak lehet, elsősorban a jelenleg telephelyengedéllyel küzdők számára biztosít betelepedési lehetőséget. A bent lévő vállalkozások mellett természetesen megjelentek olyan igények is, amelyek még a területen nincsenek bent, de első körben azt vesszük figyelembe, hogy kik azok, akik beadták igényeiket. Megjelent az az igény, akik az előszerződéssel körben részt vesznek, de jelen pillanatban nem bérlők a laktanya területén. Az ő kezelésük egy külön szekcióban történhet, de valamilyen módon az előszerződésesekhez kapcsolódóan. Megjelentek plusz igények, elsősorban szállítmányozással kapcsolatos igények. Itt elég nagy az területi átfedés közöttük. Amíg el nem indul a szerződéskötések folyamata, nem egyeztettünk konkrét területekről, de szeretnénk úgy elhelyezni ezeket a vállalkozásokat, hogy egymás területi érdekeit ne sértsék. Termelő-beruházásra szintén megjelent egy igény, illetve a mikrovállalkozások elhelyezésére alkalmas épületeket felmértük, több olyan vállalkozás van, akivel a szerződések megköthetők. A szerződésekkel kapcsolatban a közgyűlés úgy döntött, hogy az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottsággal kell egyeztetni, majd a bizottsági egyeztetést követően továbbítható a lehetséges bérlők vagy hasznosítók felé. Az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalta ezt a szerződéses konstrukciót és jóváhagyta. Amennyiben a közgyűlés jóváhagyja ezt a napirendet, tudunk továbblépni a lehetséges hasznosítók irányába. Megítélésünk szerint a bemutatott megoldással nagyon rövid időn belül feltárható lesz a laktanya. Hozzátenném, hogy az egyes beruházások (közművek) vonatkozásában - amelyet a szerződés is így tartalmaz – szeretnénk bevonni azokat a bérlőket, használókat, akik a területen megjelennek, olyan formában, hogy mindenki a saját kapacitási igényének megfelelő keresztmetszet kiépítéséhez járuljon hozzá, vállaljon annak arányában részt.

  Zakó László: Az adásvételi előszerződésben érintettekkel az önkormányzat mikor kívánja a szerződés vagy módosítani vagy felbontani?

  Litter Nándor: Mi alapvetően módosítani szeretnénk. Több menetben tárgyaltunk velük, még egyezségre nem jutottunk.

  Schmidt László: Az a szerződéskonstrukció, amit kidolgoztunk számukra, azt jelenti, hogy a szerződés aláírásával a korábbi szerződés megszűnik.

  Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a koncepcióval egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Halász Gyula: Elsősorban Önöknek, másodsorban a Gazdaságfejlesztő Kht-nak szeretném megköszönni az együttműködést és a konstruktív munkát. Ez a közgyűlés kormányzati segítséggel együtt nagy előrelépést tett.

  Karmazin József: A határozati javaslatból kiderül, hogy ez a program egyben a rendezési terv városfejlesztési koncepciója is, amelyet a jogszabály előír számunkra. Javasolnám, hogy a szóban elhangzottak képezzék részét a térképi anyag mellékletének, mert így tudjuk teljes körűen igazolni, hogy a közgyűlés jóváhagyta ezt a fejlesztési koncepciót.

  Litter Nándor: A javaslatot elfogadom.

  Papp Nándor: A határozatban kft. helyett kht. szerepeljen.

  Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról a szóban elhangzottak kiegészítésével együtt.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  113/2003.(IV.23.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt Kossuth és Gábor laktanyák hasznosítására vonatkozó koncepciót az előterjesztés 3. számú melléklete szerint elfogadja. A koncepció a szóban elhangzottak kiegészítésével együtt az átdolgozás alatt álló rendezési terv programjául is szolgál.

  A közgyűlés felkéri a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-t, hogy a terület koncepció szerinti betelepítése érdekében a korábbi határozatokat is figyelembe véve a kidolgozott szerződéses konstrukcióban tegye meg a szükséges lépéseket és arról rendszeresen tájékoztassa a közgyűlést.

  Határidő: folyamatos

  Felelős : Schmidt László ügyvezető

   

   

 11. Javaslat egyes közterületek elnevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztés és Idegenforgalmi Bizottság a határozatot elfogadásra javasolja.

Dr. Horváth György: A Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is a határozat elfogadását javasolja egy kivétellel. A bizottság azt javasolja, hogy a Terv utca ne legyen Sabján utca. Mivel kevés ház van az utcában, illetve vállalkozók, a névváltozás nagy költségeket jelentene az ott lakóknak, ezért nem javasoljuk. A többi javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Papp Nándor: A vagylagos javaslatnál a bizottság nem foglalkozott.

Litter Nándor: Mindig az első javaslatról döntsük.

Kelemen Z. Pál: A Nagybagola 904 hrsz. nem Kerekalja, hanem Kertekalja utca, mivel Kerekaljának nincs értelme van. A Látóhegynél az Otellót nem “h”-val írják.

Csordásné Láng Éva: A Oktatási, Kulturális és Sportbizottság már korábban foglalkozott a témával, ezért nem tettük most meg javaslatunkat. A vagylagos esetben az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság egyhangúlag Förhéncen Öregförhénc út, Mórichelynél Halastó út, a 3. pontnál Szaplányosi út, az Otelló valóban helyesírási hibás, VII. Látóhegynél Boroskupa út, A Terv utcánál a már ismertetett véleményünk volt. A VI. Látóhegy 6. pontnál Kápolna útként ismerős, nem Kápolnás. Javaslom, hogy Kápolna út legyen.

Litter Nándor: Ezeket a módosításokat elfogadom.

Röst János: Egyetértek Horváth Györggyel a Terv utcával kapcsolatban. Javasolnám, hogy kérjük ki az ott lakók véleményét.

György Pál: A Kerekaljának valóban nincs sok értelme, viszont Cserfőnél van már Kertekalja út. Így kettő Kertekalja út lenne.

Zakó László: Zalaegerszegen a Felszabadulás utcában laktam, senki nem kérdezte meg, hogy lehet-e Orsolya utca. A Terv utca igenis legyen Sabján Gyula utca.

Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom, az előterjesztő a javaslatot hozza vissza átdolgozás után.

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy új előterjesztésként kerüljön vissza a javaslat.

 

A közgyűlés 1 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: A vagylagos változatoknál a következő javaslatok hangzottak el. Öregförhéncnél Öregförnénc út, Mórichelynél Szaplányos út, illetve Halastó út, Kerekalja változatlan marad. Látóhegyen a Kápolnás helyett Kápolna, az Othellóból a “h” betű törlésre kerül. Látóhegy északi részén a Boroskupa út marad. A Terv utcával kapcsolatban azt javaslom, hogy most ne döntsünk róla, később hozzuk vissza. Támogatnám, hogy a volt polgármesterről utcát nevezzünk el.

Halász Gyula: Ragaszkodom ahhoz, hogy szavazzunk ebben az ügyben, mert a Helytörténeti Tanácsadó Testületnek is a Sabján Gyula utca elnevezés a javaslata.

Litter Nándor: Nem véglegesen gondoltaam a napirendről való levételt. Szavazni fogunk erről.

Zakó László: Szerencsés dolog-e, hogy két hasonló nevű utca legyen?

Litter Nándor: A Terv utca kivételével szavazzunk a javaslatról, a felsorolt módosításokat figyelembevéve.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Arról szavazunk, hogy a Terv utca Sabján Gyula utca legyen.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kikérjük a lakók véleményét ebben az ügyben. A 2. határozati javaslatról szavazunk

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

114/2003.(IV.23.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes közterületek nevét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Cserfő:

  1. 10571 hrsz. Cserfő út
  2. 10337 hrsz. Kertekalja út
  3. 10336 hrsz. Kisköz út
  4. 10548 és 10592 hrsz. Bakónaki út
  5. 10547 hrsz. Virághegyi út
  6. 10556 és 11557 hrsz. Borkő út

II. Förhénc:

  1. 11776 hrsz. Öregförhénc út
  2. 12067 hrsz. Újförhénc út

III. Mórichely:

  1. 1041 hrsz. Mórichelyi út
  2. 919 hrsz. Halastó út
  3. 1084 hrsz. Szaplányos út

 

 

 

 

IV. Kisbagola:

  1. 733 hrsz. Keresztfai út
  2. 705 hrsz. Kisbagolai út
  3. 843 hrsz. Pintérgyepű út

V. Nagybagola:

  1. 904 hrsz. Kerekalja út
  2. 991 hrsz. Szőlősgazda út
  3. 1161 hrsz. Présház út
  4. 1303 és 1288 hrsz. Vasvilla út
  5. 1005 hrsz. Dongás út
  6. 1056 hrsz. Akós út
  7. 1092 hrsz. Lopótök út
  8. 1108 hrsz. Hébér út
  9. 1042 hrsz. Gúzs út

VI. Látóhegy:

  1. 1599., 1745 és 1743/5 hrsz. Kilátói út
  2. 1793 hrsz. Oportó út
  3. 1837 hrsz. Hegyhát út
  4. 1782/7, 1782/10 és
  5. 1777/5 hrsz. Felsőfakosi út

  6. 1430 és 1455 hrsz. Rizling út
  7. 1601 hrsz. Kápolnás út
  8. 1640 hrsz. Othelló út
  9. 1679 hrsz. Zengő út
  10. 1495 és 1614 hrsz. Kövidinka út
  11. 1520 hrsz. Szürkebarát út
  12. 1558/1 és 1576 hrsz. Bikavér út
  13. 1666/1;1666/2 és 1653/4 hrsz. Ezerjó út
  14. 1599/11 hrsz. Irsai út

VII. Látóhegy északi:

  1. 13025 hrsz. Látóhegyi út
  2. 13082 és 13078 hrsz. Boroskupa út

VIII. Palin városrész, Förhénc utca az Őz utcától a Gesztenyés utcáig:

  1. 4343/5. hrsz. Majorkert utca

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a közterületek nevének nyilvántartásokba történő bejegyeztetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 

 

 

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a VIA Kanizsa KHT-t, hogy a volt zártkerti “hegyi” utak táblával való megjelölésének várható költségeit vizsgálja meg, azt a 2004. évi költségvetésében szerepeltesse, annak elfogadása után a táblákat szerezze be, és helyezze ki.

 

 

Határidő: 2003. július 31. a Majorkert utca táblával történő

megjelölésére

2003. szeptember 30. a volt zártkerti hegyi utak táblával

történő megjelölésének vizsgálatára

2004. május 31. a volt zártkerti hegyi utak táblával történő

megjelölésére

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett támogatási pályázati igényei (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az előterjesztéshez kiegészítés készült. Április 25-ig kell a TÁH-hoz benyújtani ezeket az igényeket.

Zakó László: A Zsinagóga tulajdoni viszonyai teljes mértékben rendezettek-e? Tudomásom szerint az önkormányzat tulajdonában áll az épület, ugyanakkor a város hetilapjában azt olvastam, hogy régi, nem tisztázott tulajdonjogi szerződésekre hivatkozva megkérdőjeleződik, hogy jogosan van-e a város birtokában az épület.

Litter Nándor: A Szent Imre utcai épülettel kapcsolatban bíróságon van a MAZSIHISZ-szel a tulajdonviszonyok rendezésével kapcsolatos vita szerződések nem teljesülése miatt. Első szakaszban, ha jól tudom, a városnak adtak igazat. A Zsinagógával kapcsolatban per, vita nincs.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a kiegészítő anyag nélkül tárgyalta az előterjesztést, azt támogatja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

Litter Nándor: Szerintem nem lennénk bajban, ha valamennyi pályázaton nyernénk. Kötvényt bocsátanánk ki, ha valamennyi pályázaton nyernénk.

Tóth László: A Dózsa György 73-75-tel nem szándékoznánk-e esetleg valamit tenni, mivel építészetileg az egyik legszebb épületkomplexum lenne? A mozival kapcsolatban kérdezem, hogy “a beépített alapterületet érintő építési munkák az épület észak-keleti könyvtár felőli oldalán az eredeti kialakítástól, stílusától eltérő gazdasági- gépészeti tereket, a megszűnt kertmozi vetítőfelületének szerkezeti kialakítását egységesen átépítő bővítő koncepció szerint. A könyvtár épülettel szerves egységet alkotó fedett, zárt közlekedő híd kialakítása, magába foglaló toldalékok” azt jelenti, hogy a két épületet összekötnék? Kérdezném, hogy milyen lenne ez az épület az összekötő híddal?

Karmazin József: A Dózsa 73-75. kérdése csak önálló projektként képzelhető el, megfelelő funkcióval bíró épületként valamilyen pályázati konstrukcióban jeleníthető meg. Most került nyilvánosságra a pályázat-előkészítő alap, ahol a települések pályázhatnak arra, hogy az Európai Unió által biztosított keretből szakértők előkészítsék az önkormányzat uniós pályázat anyagait. Elképzelhető, hogy ezt az épületet is integrálni tudjuk ebbe a folyamatban. A mozival kapcsolatban a szakmai tartalmat a könyvtár tervezője fogalmazta meg, itt bízni lehet abban, hogy építészeti probléma nem merül fel, mivel a tervező szoros együttműködésben készítette javaslatát a műemlékvédelmi hatóságokkal. Természetesen ez csak akkor valósul így meg, ha a pályázatot elnyerjük.

Halász Gyula: Valamennyi címzett pályázati igény benyújtását támogatnám. A helyi kamara érdeklődést mutat a mozi hasznosításával, felújításával kapcsolatban. Ha a pályázaton nem nyerünk, akkor fel lehetne venni velük a kapcsolatot. Véleményem szerint találhatunk olyan konstrukciót, amely az iparosok akár tartós használatba kapva az épület állagát megmentenék. A megjelölt sorszámok prioritást, sorrendet jelölnek?

Papp Nándor: El tudom képzelni, hogy a mozi és könyvtár épületet az előterjesztésben leírt megoldással össze lehet kötni. A könyvtárépület tervezőjét alkalmasnak találom, hogy ezt meg tudja oldani.

Kereskai Péter: A 4. számú határozati javaslatban van egy számszaki elírás, a főiskolai kampusz kialakításánál 1.903.230 eFt összköltségű beruházás és a saját forrás helytelenül van.

Litter Nándor: Ezt módosítottuk a kiegészítésben. A Zsinagógánál is volt egy számszaki tévedés, amit szintén módosítottunk a kiegészítésben. A preferenciákkal kapcsolatosan mindig a bővebb változatot javasoljuk elsősorban, ez nem felel meg mindig a sorrendnek, ez majd az adott kondícióktól függ, hogy melyiket tudjuk képviselni. Javaslom, hogy a határozati javaslatoknak megfelelően döntsünk. 1. számú határozati javaslat.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

115/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a település szennyvízelvezetését társult beruházásként Szepetnek Község Önkormányzata gesztorságával, Eszteregnye – Rigyác – Semjénháza – Fityeház Községek Önkormányzataival közösen kívánja megoldani, a törvénnyel összhangban, címzett támogatás igénybevételével 2004-2005-2006 években.
  2. a megvalósíthatósági tanulmány koncepciói közül az 1.768.607, -eFt nettó beruházási költségű “A” változatot – összhangban a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács döntésével – kívánja megvalósítani.
  3. vállalja, hogy a koncepció támogatása esetén a 209.171,-eft költségű, települést érintő beruházási költség 104.585,- eFt önrészt a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
  4. felkéri a polgármestert, hogy a címzett támogatás előzetes igénybejelentését, valamint a támogatás odaítélése esetén a későbbi címzett támogatás benyújtását a gesztor önkormányzaton keresztül tegye meg.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: 2. számú határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

116/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a nettó 1.360.315 eFt összköltségű, Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés közös beruházással. A Közgyűlés a beruházás saját forrásaként 71.806 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít. Felkéri a gesztor Iharosberény Község Önkormányzatát, hogy a címzett támogatásra a beruházási koncepciót a “Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről” szóló 1992. évi. 89. törvénynek megfelelően nyújtsa be.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: A 3. számú határozati javaslatról döntünk.

Bicsák Miklós: Korpavár városrésznél gond van, a városhoz kapcsolódik Kámáncspuszta. A település jobb oldalán 50-150 méterig Nagykanizsa közigazgatási területéhez tartozik, ahol négy ház van, amelyekkel a gáz bevezetésénél is problémák voltak. Kérem, hogy a csatornázás megvalósulása során ezzel a területtel is számoljanak.

Litter Nándor: Ezt a területet mi a település részének tekintjük, így kérem, hogy szavazzunk róla.

Papp Nándor: A túloldalon van 15-17 ház, amelyik könnyebben csatlakozik rá. Ezekkel kapcsolatban szerintem fel kell venni az újudvariakkal a kapcsolatot.

Litter Nándor: Mindenképpen meg kell oldani a Bicsák úr által felvetett területnek is a csatornázását. Szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

117/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a nettó 1.133.631 eFt összköltségű, Nagykanizsa északnyugati főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés közös beruházással. A Közgyűlés a beruházás saját forrásaként 21.667 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít. Felkéri a gesztor Zalaszentbalázs Község Önkormányzatát, hogy a címzett támogatásra a beruházási koncepciót a “Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről” szóló 1992. évi. 89. törvénynek megfelelően nyújtsa be.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: A 4. határozati javaslatról szavazunk, a kiegészítő anyagban szereplő javításokkal.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

118/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért Főiskolai kampusz kialakítása beruházással, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a 1.903.230 eFt összköltségű beruházásként a volt Thury laktanya területén a meglevő épületek rekonstrukciójával, átalakításával, bővítésével, területalakítással kívánja megvalósítani.
  2. a beruházás saját forrásaként 190.323 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: 5. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

119/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért Városi Filmszínház hasznosítása beruházással, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a 486.606 eFt összköltségű beruházásként többfunkciós közösségi tér kialakítását rekonstrukcióval, átalakítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.
  2. a beruházás saját forrásaként 48.661 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: 6. pont következik.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

120/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. volt Zsinagóga épület hasznosításának címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 701.589 ezer Ft összköltségű beruházásként a volt Zsinagóga épületben közművelődési célú közösségi ház kialakítását műemléki felújítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.
  2. a beruházás saját forrásaként 70.159 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: Címzett támogatás előzetes igénybejelentése: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

Litter Nándor: 7. pont, a HSMK..

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

121/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Hevesi Sándor Művelődési Központ rekonstrukciós beruházásával, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a 708.000 eFt összköltségű beruházásként többfunkciós közösségi tér kialakítását (konferenciaterem, szekció termek), a meglévő rekonstrukciójával, részbeni átépítésével, átalakítással kívánja megvalósítani.
  2. A beruházás saját forrásaként 70.800 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtásához 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Litter Nándor: A 8. pont következik.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

122/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola fejlesztési koncepciójával, s címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a benyújtásra kerülő két féle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 372.300 eFt összköltségű beruházásként az Erdész u. 30. sz. alatti telephelyen “alternatív energiaprogram” épület építését kívánja megvalósítani.
  2. A beruházás saját forrásaként 37.230 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtásához 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

 

 1. Tájékoztató a 2003/2004. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról (írásban)
 2. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

   

  Cserti Tibor: Előfordulhat-e ugyanaz az eset az idei beiratkozásoknál is, amit az elmúlt évben a Zrínyi Általános Iskolában tapasztaltunk?

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nem fordulhat elő, mert minden intézményünkben épphogy annyi gyerek jelentkezett ahány osztály indítására engedélyt kapott.

  Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  123/2003.(IV.23.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003/2004. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

  A létszámok ismeretében az 58 óvodai és 19 általános iskolai első osztály tanulócsoport működését engedélyezi.

  Határidő: 2003. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A vezetői kinevezés lejár december 31-ével, ezért kell pályázatot kiírni. Kérem, döntsünk a határozati javaslatokról. 1. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontról döntünk.

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

124/2003.(IV.23.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár igazgatói állására.

A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály címére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. kell megküldeni.

A pályázatot meghirdető szerv

1.

Meghirdetett munkahely

2.

Képesítési és egyéb feltételek

3.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék,egyéb

4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
8800

Halis István Városi Könyvtár

Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.
8800

igazgató

Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség

5 év szakmai gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot

 • végzettséget igazoló okirat másolatait

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot

 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a jogszabályban előírt bizottság megismerheti

A munkakör betölthető:

2004. január 1-től

A magasabb vezetői megbízás 2004. január 1. napjától 2008. december 31 nap-jáig 5 év határozott időre szól.

Pbhi: a megjelenéstől számított 30 nap

Pehi: 2003.november 30.

Illetmény: Kjt alapján

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2003. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr.Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Halis István Városi Könyvtár igazgatói állására beérkező pályázatok szakmai szakértői véleményezésére a következő bizottságot kéri fel:

Határidő: 2003. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr.Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 

 

 1. Tóth László képviselő önálló indítványa a Közterület Felügyelet önálló intézménnyé alakítása tárgyában (írásban)
 2.  

  Tóth László: Csak a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság elé kérném utalni a kérdést.

  Litter Nándor: A Városfejlesztés és Idegenforgalmi Bizottságot komolyan érinti az ügy, azt javaslom, hogy minden bizottság tárgyalja a témát. Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba utaljuk a napirendet.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő a határozatot hozza:

   

  125/2003.(IV.22.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth László képviselőnek a Közterület Felügyelet önálló intézménnyé alakítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

  Határidő: 2003. június 30.

  Felelős : valamennyi bizottsági elnök

   

   

 3. Tóth László képviselő önálló indítványa a települési játszóterek, parkok kialakítására (írásban)

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az indítványt utaljuk bizottsági szakaszba.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

126/2003.(IV.22.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth László képviselőnek a települési játszóterek, parkok kialakítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : valamennyi bizottsági elnök

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. április 25.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. április 25-én (péntek) 19.00 órakor tartott ünnepi üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi terme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

 

Jelen vannak: Debreczeni Attila

Dr. Kiss Judit

Fekete Zoltánné

Németh Lajos

Dr. Dobó László

Sárdi Lászlóné

Mayer Ferenc

Debreczeni Attiláné

Dr. Németh Györgyi

Tárnok Ferenc

Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetének képviseletében: Dr. Polay József

Buda Ernő

Dr. Gaál Zoltán meghívottak és vendégeik

Göndör István országgyűlési képviselő

a közgyűlés tagjai.

 

 

A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Trombita Tanszaka által előadott városi szignált követően a zeneiskola növendéke, Fu Rui zongorán előadta Chopintől a “b-moll Noctourne”-t.

A zongorajáték után Litter Nándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi beszédét, majd ezt követően a kitüntetetteknek átadta a díjakat.

 

 

95/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Buda Ernőnek kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával és nettó kettőszázezer forint pénzjutalommal ismeri Nagykanizsáért végzett kiemelkedő munkásságát.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

    

  3. Dr. Gaál Zoltánnak kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával és nettó kettőszázezer forint pénzjutalommal ismeri Nagykanizsáért végzett kiemelkedő munkásságát.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

96/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetének a “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, és a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával, valamint a szervezet fejlesztésére fordítandó kettőszázezer forinttal ismeri el kiemelkedő munkáját.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. Dr. Németh Györgyinek a város kisebbségeiért végzett kiemelkedő tevékenységét a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető cím odaítélésével, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el.
  4. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  5. Tárnok Ferencnek kiemelkedő köztisztviselői munkájáért “Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet adományozza, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el példás hivatástudattal végzett munkáját.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

97/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Mayer Ferencnek magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  2. Debreczeni Attilánénak magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  3.  

  4. Sárdi Lászlónénak magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  5. Dr. Dobó Lászlónak magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  6. Fekete Zoltánnénak magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  7. Németh Lajosnak magas színvonalú munkáját, a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

98/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaváry Lajosnak a magas színvonalú munkáját a “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel, kisplasztikával és nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

99/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Debreczeni Attilának kiemelkedő tevékenységéért a “Szekeres József Díj” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el kiváló munkáját. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.
  2. Dr. Kiss Juditnak kiemelkedő tevékenységéért a “Szekeres József Díj” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el kiváló munkáját. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2003. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

A díjátadást követően a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar előadta Kocsár Miklós: “Pozsonyi táncok” című művét.

A vonószenekar előadása után Röst János alpolgármester Horváth Miklósnak és Gyana Sándornak átadta a Város Bora díjakat.

A díjátadást követően meglepetés programként az olasz gólyalábasok produkcióját élvezhette a közönség.

Az előadást a Zala Gyöngye Táncegyüttes bemutatója zárta.

 

A díszelőadás végén Litter Nándor polgármester 21.00 órakor bezárta az ünnepi ülést.

 

 

 

Kmf.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. május 27.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. május 27-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. Humánerőforrás Vezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Tóth Lászlóné, gazdálkodási ügyintéző, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Györekné Strobl Judit ügyintéző, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Győrffy István a Zalai Hírlap központi főszerkesztője, Maros Sándor ügyvezető, Lukács Ibolya ügyvezető, Czoma Péter ügyvezető

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap képviseletében, Városi Televízió képviselője, Dr. Heller Márta vezető-tervező, Godena József Liszó Község polgármestere, Mayer Ferenc igazgató, Burján Zoltán ügyvezető, Zajzon Imre a Vízmű képviseletében

 

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Mindenkit tisztelettel köszöntök. Engedjék meg, hogy napirendek előtt ki nem hirdetett határozatokat hirdessek ki:

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

101/2003.(IV.22.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a

Zala Megyei Bírósághoz:

 1. Harasztosi Vincéné, szül.: Németh Erzsébet Ilona – aki Nagykanizsán 1939. január 11-én született, anyja neve: Peszt Viktória, nyugdíjas – Nagykanizsa, Egry J. u. 18 szám alatti lakost,

 1. Varga Gyula – aki Felsőrajkon 1944. szeptember 16-án született, anyja neve: Vargyas Anna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Jakabkuti u. 60. szám alatti lakost,

 1. Feketéné Ország Julianna – aki Nagykanizsán 1945. november 16-án született, anyja neve: Bolf Julianna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Széchenyi tér 12. szám alatti lakost,

 1. Csalló Jánosné, szül.: Kalamár Margit – aki Iharoson 1946. június 18-án született, anyja neve: Lipak Mária, nyugdíjas – Nagykanizsa, Rózsa u. 15. szám alatti lakost,

Zala Megyei Munkaügyi Bírósághoz

 1. Nemes Lajos – aki Nagykanizsán 1956. július 4-én született, anyja neve: Lukács Mária, irodavezető a “KÖZÖS ERŐVEL” Alapítványnál – Nagykanizsa, Rákóczi u. 2/A. szám alatti lakost,

 1. Horogh Gyuláné, szül.: Gerencsér Magdolna – aki Kiskomáromban 1949. október 6-án született, anyja neve: Káfka Ilona, foglalkozás nélküli – Nagykanizsa, Rákóczi u. 68. szám alatti lakost,

 1. Magasdi Istvánné, szül.: Tóth Jolán – aki Nagykanizsán 1943. augusztus 20-án született, anyja neve: Németh Anna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Pivári u. 78. szám alatti lakost,

 1. Marton Boldizsárné, szül.: Tulézi Mária Magdolna – aki Balatonszentgyörgyön 1941. augusztus 4-én született, anyja neve: Kollarics Katalin, nyugdíjas – Nagykanizsa, Kodály Z. u. 4/B. szám alatti lakost,
 2. Balogh Erzsébet – aki Bagolán 1956. augusztus 24-én született, anyja neve: Orsós Mária, betanított munkás a GE Hungary Rt. Tungsram Lighting Fényforrásgyárában – Nagykanizsa, Rózsa utca 11. szám alatti lakost,

 1. Molnár Lászlóné, szül.: Horváth Rozália – aki Nagykanizsán 1957. augusztus 25-én született, anyja neve: Müller Rozália, foglalkozás nélküli – Nagykanizsa, Körmös u. 16. szám alatti lakost,
 2. Kovács Józsefné, szül.: Szocsics Ilona – aki Nagykanizsán, 1936. augusztus 12-én született, anyja neve: László Katalin, nyugdíjas – Nagykanizsa, Bartók Béla u. 7/B. szám alatti lakost,

Nagykanizsai Városi Bírósághoz

 1. Ivády Árpádné, szül.: Puskás Mária – aki Nagykanizsán 1935. szeptember 27-én született, anyja neve: Danis Julianna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Ady E. u. 5. szám alatti lakost,
 2. Nádasi Tiborné, szül.: Csarankó Margit – aki Nagykanizsán 1942. augusztus 22-én született, anyja neve: Borsos Anna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Kodály Z. u. 4. szám alatti lakost,
 3. Valgut Ferenc – aki Holládon 1946. február 9-én született, anyja neve: Molnár Ilona, nyugdíjas – Nagykanizsa, Platán sor 8. szám alatti lakost,
 4. Kodella János – aki Oltárcon 1939. november 13-án született, anyja neve: Felső Rozália, nyugdíjas – Nagykanizsa, Kalász u. 7. szám alatti lakost,
 5. Fartig Ferencné, szül.: Bölcs Ilona – aki Budapesten 1939. február 18-án született, anyja neve: Liszkay Margit, nyugdíjas – Nagykanizsa, Csengery u. 27. szám alatti lakost,
 6. Jámbor Lászlóné, szül.: Adorján Margit – aki Pölöskefőn 1939. május 12-én született, anyja neve: Rosta Irén, nyugdíjas – Nagykanizsa, Fő út 9. szám alatti lakost,
 7. Dr. Péró Csabáné, szül.: Bársony Erzsébet – aki Szentpéterfán 1940. április 4-én született, anyja neve: Töreky Teréz, nyugdíjas – Nagykanizsa, Ady E. u. 12/A. szám alatti lakost,
 8. Gelencsér Lászlóné, szül.: Pilicz Mária – aki Zalaszentbalázson 1954. január 1-én született, anyja neve: Horváth Mária, foglalkozás nélküli – Nagykanizsa, Bagoly utca 71. szám alatti lakost,
 9. Krénusz Lászlóné, szül.: Henrich Anna – aki Somogyszentmiklóson 1937. július 28-án született, anyja neve: Bébecz Anna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Platán sor 9. szám alatti lakost,
 10. Bakonyi Györgyné, szül.: Nagy Erika – aki Gelsén 1944. április 5-én született, anyja neve: Tóth Julianna, nyugdíjas – Nagykanizsa, Fő út 10-12. szám alatti lakost,
 11. Strobl Kálmán – aki Nagykanizsán 1947. március 15-én született, anyja neve: Mercz Erzsébet, foglalkozás nélküli – Nagykanizsa, Kisberki u. 9. szám alatti lakos.

 1. Csetneki Attiláné, szül.: Horváth Margit – aki Bezeréden 1947. december 12-én született, anyja neve: Sárempek Mária, foglalkozás nélküli – Nagykanizsa, Sugár u. 42. szám alatti lakost,
 2. Tikos Kálmánné, szül.: Németh Edit – aki Nagykanizsán 1935. október 1-én született, anyja neve: Markotányos Krisztina, nyugdíjas – Nagykanizsa, Platán sor 7/B. szám alatti lakost,

 1. Vincze Mária – aki Nagykanizsán 1951. március 15-én született, anyja neve: Kunics Mária, biztosítási ügynök az Allians Hungária Biztosító Rt.-nél – Nagykanizsa, Városkapu u. 5/B. szám alatti lakost,
 2. Dudli Sándorné, szül.: Horváth Mária – aki Nagykanizsán 1942. november 12-én született, anyja neve: Huszár Szidónia, nyugdíjas – Nagykanizsa, Platán sor 4. szám alatti lakos.

 

Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósághoz pedagógus

 1. Willmann Zsolt – aki Zalaszentgróton 1961. március 26-án született, anyja neve: Németh Valéria, tanár a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában – Nagykanizsa Herkules u. 17. szám alatti lakost

bírósági ülnöknek megválasztja.

Utasítja a jegyzőt, hogy az ülnökök személyéről és megválasztásáról az illetékes bíróságok elnökeit értesítse.

Határidő: 2003. április 23.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

A nagykanizsai 964 hrsz-ú volt Arany János óvoda ingatlan értékesítése

A nagykanizsai 961 hrsz-ú Kinizsi u. 20. sz. ingatlan értékesítése

139/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyidőben

 1. értékesíti a Nagykanizsa, Arany J. u. 7. szám alatti, 964 hrsz-ú – volt óvoda ingatlanát nyilvános versenytárgyaláson 40.000.000 Ft vételáron – melyből a telek értéke 23.212.000 Ft, a felépítmény értéke bruttó 16.788.000 Ft. A licitálás során elért többletár a telek értékét növeli.
 2. Az ingatlan a rendezési terv módosítását követően válik beépíthetővé, melynek kezdeményezése a vevő feladata és költsége. A pályázókat a rendezési terv módosítási kötelezettségről a pályázati kiírásban tájékoztatni kell.

 3. értékesíti a Nagykanizsa, Kinizsi u. 20. sz. alatti, 961 hrsz-ú ingatlanát nyilvános versenytárgyaláson 20.300.000 Ft vételáron, melyből a telek értéke 19.487.5000 Ft, a felépítmény értéke 650.000 Ft + 162.500 Ft ÁFA. Az ingatlant az önkormányzat tehermentesen értékesíti.

A bérlők – a család számának megfelelő lakás felajánlásával - 2004. február 28-ig történő elhelyezésére az Ingatlankezelési Intézmény kezdje meg a tárgyalásokat.

A tehermentes állapotban történő értékesítés miatti többletbevételből szociális bérlakást kell vásárolni.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Kámán László intézményvezető)

Földhasználati jog alapítása a nagykanizsai Garay utcában kialakítandó 383 hrsz-ú ingatlanra

140/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlés az építtetőnek a földhasználati jogot a nagykanizsai Garay utcában kialakítandó 383 hrsz-ú ingatlanon biztosítja a 9.200 Ft/m2 érték 20%-os mérséklésével, azaz 9.398.720 Ft-ért. A mérséklés indoka, hogy a beruházó az ingatlanon a zajgátlást és tüzivíz rendszer kiépítését megoldja. Az 1277 m2 összes alapterületen 59 db garázs kerül megépítésre. Az építtető az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles a földhasználati díjat megfizetni.

A földhasználatra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell egyrészt az önkormányzat által elvárt építészeti követelményeket, másrészt a kiegészítő anyagban foglaltakat.

Határidő: 2003. június 30. a szerződés megkötésére

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Tájékoztató az Ipari Parkban történő ingatlanértékesítésről

141/2003.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a RACO Hungária Kft. részére az Ipari Park megjelölt területén 1,5-1,8 hektár területet a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 1.900 Ft/m2 áron értékesítsen.

Hozzájárul ahhoz, hogy a RACO Hungária Kft. részére a Camping úti, korábban értékesített ingatlan elidegenítését és terhelését korlátozó bejegyzése tovább eladás esetén az ingatlan új tulajdonosát terhelje.

Felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások során véglegesített egyéb feltételek szerződésbe foglalására, annak aláírására.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Litter Nándor: Mai anyagaiknak a kiküldése óta újabb kiegészítő anyagok kerültek kiküldésre, illetve az ülés előtt kiosztásra. Erről szeretnék adni egy rövid tájékoztató.

A meghívóban nem szereplő, de tárgyalásra javasolt napirendek felvétele:

Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa bérlemények bérleti díjára vonatkozóan (írásban), az indítvány 2003. május 21-én kiküldésre került.

Stróber Gábor képviselő önálló indítványa MAORT-telep fejleszthetőségére vonatkozóan (írásban), az indítvány 2003. május 21-én kiküldésre került.

Nagykanizsa, Honvéd utca 43/a. sz. alatti ingatlan tervezett hasznosítása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

Az előterjesztés 2003. május 21-én kiküldésre került.

A Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. alatt található gyógyszertár és a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. sz. alatti orvosi rendelők tulajdonjogának rendezése (írásban, bizalmas)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag készült, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csányi u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

Egy kiegészítő anyag készült, mely 2003. május 21-én kiküldésre került.

 1. Tájékoztató az EU által támogatott projektekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag készült, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 1. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag készült, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 

 

 

 1. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2002. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)

Előadó: Maros Sándor ügyvezető

Lukács Ibolya ügyvezető

Czoma Péter ügyvezető

Gáspár András ügyvezető

Schmidt László ügyvezető

Silló Barnabás ügyvezető

Egy kiegészítő anyag 2003. május 21-én kiküldésre került.

Egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

 1. Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat elbírálása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag készült, mely 2003. május 21-én kiküldésre került

A meghívóban szereplő 18-as számú napirendi pont anyaga 2003. május 21-én kiküldésre került.

Ennek megfelelően kérem, hogy a napirendi pontokról döntsünk. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel?

Röst János: Szeretném kérni a Zalai Hírlap megtárgyalását előre hozni. Amennyiben megérkezik a főszerkesztő úr, akkor a szünetet követő zárt üléssel folytatnánk, ami rövid tárgyalás lenne. Ilyen értelemben nem sértenék a megbeszélést.

Sajni József: Kérem a meghívott vendégek okán a 11,12,14-es napirendi pontokat szíveskedjen előre venni.

Litter Nándor: A javaslatokat elfogadom. Ennek megfelelően az interpellációk, kérdések után tárgyaljuk Sajni úr által javasolt 11,12,14-es számú napirendi pontokat. Röst János javaslatának megfelelően szünet után fogjuk tárgyalni a Zalai Hírlap kiadói Kft. részére helyiség bérbeadása című előterjesztésünket. Ezen módosításokkal megkérdezem, hogy elfogadják-e a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot?

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Zárt ülés:

 5. Zalai Hírlap kiadói Kft. részére helyiség bérbeadása (írásban)
 6. Előadó: Röst János alpolgármester

  Nyílt ülés:

 7. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről, és javaslat a 2003/2004-es és 2004/2005-ös tanév középiskolai és szakképzési beiskolázására (írásban)
 8. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 9. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Spilák Józsefné Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet igazgatója Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

 11. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról (írásban)
 12. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csányi u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)
 18. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 19. 29/2003.(IV.24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (írásban)
 20. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 21. Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)
 22. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 23. Nagykanizsa és térsége 2003. évi víziközmű beruházással, felújítással (írásban)
 24. Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Tájékoztató az EU által támogatott projektekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (írásban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Javaslat a Magyar Társadalom EU-Kommunikációs Stratégiájában meghirdetett “Hozomány-program” nagykanizsai elemének meghatározására (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Javaslat az Oktatási Minisztérium SZAK 2003 pályázatán való részvételére (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Tóth László képviselő önálló indítványa az Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítésére vonatkozóan (írásban)
 32. Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. Szányiné Kovács Mária önálló indítványa a Király u. 31. szám alatti társasházak tulajdonosainak kérelmével kapcsolatban (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa bérlemények bérleti díjára vonatkozóan (írásban)
 36. Stróber Gábor képviselő önálló indítványa MAORT-telep fejleszthetőségére vonatkozóan (írásban)
 37. Nagykanizsa, Honvéd utca 43/a. sz. alatti ingatlan tervezett hasznosítása (írásban)
 38. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

  Zárt ülés:

 39. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2002. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
 40. Előadó: Maros Sándor ügyvezető

  Lukács Ibolya ügyvezető

  Czoma Péter ügyvezető

  Gáspár András ügyvezető

  Schmidt László ügyvezető

  Silló Barnabás ügyvezető

 41. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének megállapítására (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat elbírálása (írásban)
 44. Előadó: Litter Nándor polgármester

 45. Nagykanizsa, Bartók B. 6. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása (írásban)
 46. Előadó: Litter Nándor polgármester

 47. Javaslat a Nagykanizsa Postakert u. 31. fsz. 1. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban)
 48. Előadó: Litter Nándor polgármester

 49. A Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. alatt található gyógyszertár és a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. sz. alatti orvosi rendelők tulajdonjogának rendezése (írásban)
 50. Előadó: Litter Nándor polgármester

 51. Fellebbezések (írásban)

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Felhívom a figyelmüket, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz néhány kiegészítő anyag került kiosztásra. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Budai István: A tájékoztató 14. oldalán található 16. ponthoz szeretnék hozzászólni. Polgármester úrtól szeretném kérni, hogy egy bővebb tájékoztatást adjon arról, hogy azon túl még mi történt, ahhoz képest, ami ide le van írva. Végre egyszer elértünk arra a szintre, hogy a Hulladéklerakót Üzemeletető Gazdasági Társaság bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Sajnálatos dolog, hogy a további felemelt bérleti díjat a másik tulajdonos csak úgy fizeti ki, hogyha hosszabb távú együttműködési szerződést köt az Önkormányzat a Hulladéklerakót Üzemeltető Gazdasági Társasággal. Úgy érzem, hogy ez egyfajta zsarolás. Az ott felhalmozódott eredménytartalék talán abból is eredhet, hogy eddig nem fizetett bérleti díjat és az eredményébe megmaradt. Azt szeretném kérni, hogy a mai közgyűlés, amikor az ezzel kapcsolatosan a határozatát meghozza, illetve a 19. oldalon a 21-es pontnál, amikor szavazunk bővítsük ki azzal – és ezt módosító indítványnak szánom – hogy a Polgármester úr tegyen intézkedéseket a hulladéklerakó építését követően az új hulladéklerakó üzemeltetését működtető gazdasági társaság létrehozására és tegyen lépéseket a jelenlegi gazdasági társaság végelszámolással történő megszüntetésére.

Litter Nándor: Elveiben egyetértek azzal, amit Budai képviselő út elmondott. Olyan módosítást szeretnék tenni, hogy ne döntsünk most erről a második részéről, mivel a június havi közgyűlésre szeretnénk egy előterjesztést ebben az ügyben tenni. Elhamarkodottan ne döntsünk most, és ne foglaljunk állást. A 16. ponttal kapcsolatos kérdésre válaszolva annyit tudnék mondani, hogy nincs lezárt dolog, továbbra is vitatott a helyzet. Mi a 18 millió forintot szerettünk volna, hogyha az elmúlt éveknek a bérleti díjaként fizette volna meg a társaság. Erre a partnerünk, aki 49 %-ban tulajdonos nem volt hajlandó. Ezért került ez így megfogalmazásra. Tárgyalásban vagyunk velük. Nem tartom kizártnak, hogy esetleg ez még sikerül. Én egy felhatalmazást kérek, hogyha ez nem vezet eredményre – mivel az önkormányzatnak a forrásra szüksége van – akkor viszont osztalékként vonjuk ki a társaságból. Az ajánlatuk arra vonatkozik, hogy tartósan kössük össze egymással a jövőbeni sorsunkat a hulladéklerakóval összefüggésben. Ezt kell nekünk alaposan végiggondolni, elemezni, hogy milyen érdekek mentén kell az önkormányzatnak döntenie.

Kelemen Z. Pál: A tájékoztató 11. pontjához szeretnék hozzászólni a 13. oldalon. Kaptunk egy levelet a Magyar Demokrata Fórum békéscsabai szervezetétől az Aradi Szabadság Szobor újraállítás érdekében. Képviselőcsoportunk úgy döntött, hogy egyénenként adományt adunk erre a célra, többekkel együtt megállapodtunk, hogy fejenként 5.000 forintot ajánlunk fel. Ezt a pénzt azonnal átadnám annak, aki ezt összegyűjtené. Erre kérjük a többi képviselőtársunkat is. Ugyanakkor nem támogatjuk azt, hogy az Önkormányzat pénzéből erre a célra fordítsunk, ugyanis nem a saját pénzünkről döntünk, hanem a közpénzéről. Esetleg felkérhetjük a Városvédő Egyesületet, hogy gyűjtse be ezeket a pénzeket és jutassa el a megfelelő helyre. Egyben felkérjük Nagykanizsa Város lakosságát, hogy adományaikkal segítsék elő ennek a gyönyörű emlékműnek a felállítását.

Bicsák Miklós: Az interpellációk, kérdések naprendnél szeretnék egy kérdést feltenni.

Röst János: Szeretném módosítani a 11. oldal 5-ös pontjában rögzített összegeket. Az a javaslat, hogy a 7.774.090 Ft + ÁFA összegből kerüljön levonásra a Deák tér és Erzsébet téri csomópontnak a kialakítása, amelyek a jelzőlámákat illeti. Ezt a két tételt a 2004-es költségvetéskor tervezzük be és annak a terhére tervezzük be, amikor már ismerjük a tényszámokat. Javaslatom, hogy ez a két összeg kerüljön ki, és ennek megfelelően csökkenjen az összeg, azzal a 15 %-os árengedmény plusszal, amennyiben, ha nem tudjuk elérni a vállalkozótól az árengedményt.

Papp Péter: A polgármesteri beszámoló 6. oldalán 8. pontnál szeretném nyugtázni, hogy az intézmények megkapták a módosított alapító okiratokat, azonban arra felhívnám az alapító okirat készítők figyelmét, hogy így egy mókuskerékbe lépünk bele, hogy az 500 forintnál nagyobb értékű eszközöket az alapító okiratban rögzítjük. Én most mint a kórház gazdasági vezetője mondom azt, hogy jószerivel szinte hetente vásárolunk ilyen értékű eszközöket, ami azt jelenti, hogy hetente kellene az alapító okiratot módosítani, vagy az alapító okirat sosem lesz pontos. Ez az egyéb intézményeket is érinti még ha nem is olyan gyakorisággal. Valahol ezt az értékhatárt vagy feljebb kellene húzni, vagy valami olyant beleírni, hogy ennek a listának a karbantartását az intézményvezetőre, vagy valami alacsonyabb szervre bízzuk, de ha ezeket az okiratokat nekünk 500 ezer forintonként mindig testületi ülésen kell módosítani, akkor jószerivel nem fogunk mást csinálni mint alapító okiratokat gyártani.

Cseresnyés Péter: Interpellációk, kérdések napirendi pontnál egy kérdést szeretnék feltenni egy ingatlannal kapcsolatos pályázat kapcsán.

Zakó László: A tájékoztató 4. oldalán a 9. pontban az utolsó mondat úgy hangzik hogy “Kérem, hogy a nagy közönségsikerrel összhangban a közgyűlés is fejezze ki elismerését a szervezőknek.”, mármint a városnapi szervezőknek. Szeretnék egy jogi állásfoglalást is kérni a tekintetben, hogy milyen konzekvenciái lehetnek annak, hogy eredetileg a gólyalábas győztes csapatnak 1 millió forintot ajánlottak fel a szervezők és elég gyorsan átsiklottunk rajta, vagy a képviselő-testületnek nem is volt alkalma még erről tárgyalni, hogy az 1 millió forintos fődíj, ami hivatalosan meg lett hirdetve szponzori támogatás hiányában elmaradt. A győzteseknek az a boldog öröm jutott, hogy egy kőpadot helyezhettek el egy általuk kijelölt köztérre. Adott esetben jogi útra lehet-e terelni a csalódott győztes csapat részéről ezt a kérdést? Nevezetesen egy hivatalos városnapi ünnepségnek egyik fő atrakcíóján egy 1 millió forintos fődíjjal jutalmazott helyezést elnyert csapat 1 millió forint helyett egy lehetőséget kap, hogy egy köztéren egy helyet kijelöljön. egy kőpad számára.

Bejelentem, hogy a kérdések, interpellációk napirendnél szeretnék egy kérdést feltenni.

Sajni József: A 6. oldalon 73/2003. sz. határozattal kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy ez az intézményi fűtésrekonstrukciós program milyen intézményeket érintett?

Kérdésem lenne, hogy mi történik a miklósfai Mindenki Házában kialakított fogorvosi rendelővel.

Röst János: A fűtésrekonstrukciós program lényegében az összes intézményt érinti. Nyilván kivétel az amelyiknek a nagyságrendje akkora, hogy központi kazánház nem alakítható ki, vagy jelenleg nem kazánházként működik. Ott, ahol cirkogejzíres fűtés van nyilvánvalóan ez nem jelenti a programnak a részét. Az összes többi intézményben bent van. Az előkészítése megtörtént. Két tárgyalás van még vissza. Az egyik a KÖGÁZ-al, azt követően pedig a kiírásokat elvégeztetjük az előírás szerint.

Litter Nándor: a miklósfai fogorvosi rendelővel kapcsolatosan lakossági felvetés alapján kértem én is tájékoztatás az alapellátásunk vezetőjétől. A levélre pontosan nem emlékszem, a lényege az, hogy rövid időn belül az előkészítő munkák után meg fog indulni a szolgáltatás. Meg kérem a hivatal munkatársait, hogy a válaszlevelet juttassuk el Sajni úrhoz.

Budai Istvánt megkérdezem, hogy a válaszom az elfogadható volt-e? Akkor szavaznunk arról nem kell. Kelemen Z. Pálnak az Aradi Vértanúk Emlékművel kapcsolatos javaslatával egyet értek. Ennek megfelelően szavazásra fogom majd feltenni és módosítom ennek megfelelően a határozati javaslatokat. Röst János úrnak a jelzőlámpával kapcsolatos javaslatát szintén elfogadom. Ennek megfelelően fogunk majd szavazni. Zakó László úr felvetésével összefüggésben én azt javasolnám, hogy az Oktatási Bizottságunk, aki a szerződés előkészítésében dolgozott bízzuk meg őket, hogy vessék össze a tényleges teljesítést a vállalat kötelezettséggel. Ez elfogadható-e a határozati javaslat kiegészítéseként?

Zakó László: Ennél komolyabb a kérdés. Jogilag szeretném tudni, hogy milyen konzekvenciái lehetnek annak, hogy egy meghirdetett 1 millió forintos fődíjat nem fizetünk ki.

Dr. Kelemen Marcell: Nekem nincs tudomásom erről a felajánlásról. Így ezzel a részével nem foglalkoznék. Jogi oldalról a Ptk. szerint, hogyha valaki meghatározott teljesítmény, vagy eredmény létrehozójának nyilvánosan díjat ígér, a díjat köteles kiszolgáltatni annak, aki a megszabott követelménynek eleget tett. Nem ismerem pontosan a tényállást, a konkrét hátteret. Erre a Ptk. szabályra lehet hivatkozni, abban az esetben hogyha ez tényleg egy nyilvános díjkitűzés volt.

Litter Nándor: Ez összhangban van azzal amit javasoltam. Felkérjük Sajni urat, hogy vessék össze a vállalt kötelezettséget a valós teljesítménnyel, és akkor tudunk végeleges választ adni Zakó úr felvetésére. Elfogadható ez így Zakó úr?

Zakó László: Akkor viszont szeretném, hogyha ezt a részét az Ön előterjesztésének a polgármesteri tájékoztatójánál addig felfüggesztenénk. Miután Ön elismerését szeretné kifejezni a szervezőknek.

Litter Nándor: Egyet értek ezzel. Papp Péter javasolta, hogy az alapító okiratokkal összefüggésben gondoljuk át, hogy ezek így megfelelőek-e. Én ezzel egyet értek. Javaslom, hogy a következő közgyűlésre az osztály készítsen ezzel kapcsolatosan egy elképzelést. Megkérdezem, hogy az általunk elmondottak kielégítik-e a felvetők által jelezett problémákat? Úgy látom, hogy igen. Ennek megfelelően kérem hogy szavazzunk a határozati javaslatokról.

Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-es pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az 5. határozati javaslattal kapcsolatosan Zakó úr javasolta, hogy ezt töröljük. Most látom, hogy itt a közreműködők és pedagógusok és más közreműködők is szerepelnek. Így együtt töröljük az a javaslata?

Zakó László: Ennek a határozati javaslatnak a 4. oldalon lévő előterjesztésének az utolsó mondatára vonatkozott, amit mondtam. Ott viszont az szerepel “kérem, hogy a nagy közönségsikerrel összhangban a közgyűlés is fejezze ki elismerését a szervezőknek. Sajnálnám, ha olyan pedagógusok is belesnének ebbe, akik nem érdemelnék meg.

Litter Nándor: Köszönöm szépen. Akkor most erről nem döntünk.

Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 10. határozati javaslatunk következik. A közgyűlés egyetért a belvárosi jelzőlámpa rendszerből a Huszti téri csomópontban lévő jelzőlámpáknak a korszerűsítésével. Ennek az értéke 4.209.000 forint + ÁFA. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vilati SBH Kft-vel a szerződsét ennek az összegnek megfelelően kösse meg. Törekedni kell arra, hogy az a 15 %.-os kedvezmény, amit a teljes összegű munka esetén biztosított volna a Kft. azt továbbra is el tudjuk érni.

Nem szavazunk erről én megkérem a Városfejlesztési Osztálynak a munkatársait, hogy most azonnal végezzék el a számolást, pontosítsák Gáspár Andrással együtt, és a végén fogunk erről szavazni.

Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 11-es pontjáról

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

 

 

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 12-es pontjáról

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 13-as pontjáról

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 14-es pontjáról

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 15-ös pontjáról

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 16. határozati javaslatunknál Kelemen Z. Pál képviselőtársunknak volt egy módosító javaslata, amelynek lényege az, hogy ne a városi költségvetésből támogassuk a szabadságszobornak az újraállítási költségeihez való hozzájárulást, hanem kérjük meg képviselőtársainkat ajánljuk fel valamennyiben 5000 ezer forintot erre a nemes célra. Elfogadom ezt a javaslatot.

A határozati javaslat a “B” változat, hogy nem támogatjuk, hogy a költségvetés terhére nyújtsunk támogatást, és akkor ez kiegészülne azzal, hogy kérjük fel valamennyi képviselőtársunkat, hogy 5000 forinttal támogassa a munkálatokat. A Városvédő Egyesületet felkérjük.

Kelemen Z. Pál: Természetesen a “B” változat azzal a kiegészítéssel, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselői egyéni adományokra felajánlást tesznek, egyben felkérik a város lakosságát, hogy támogassák ezt a nemes célt. Egyidejűleg felkéri a Városvédő Egyesületet, hogy a gyűjtést és a pénz átutalását szíveskedjen lebonyolítani.

Cseresnyés Péter: Egy módosító indítványt szeretnék tenni. A város gesztusértékű összeget, ha lehet 10 ezer, 20 ezer, 30 ezer forintot, valamennyit adjon át. Tehát, hogy a város is adjon. Utána, amit Kelemen Z. képviselőtársam mondott azt el tudjuk fogadni, tehát, hogy fejenként 5000 forintot ajánljunk meg. Nem vagyok biztos benne, hogy ebbe a Városvédő Egyesületet be kell vonni.

Kelemen Z. Pál: A dolognak a gesztusértékével vitatkoznék. Könnyű adakozni a köz zsebéből. Igazi az egyéni áldozatvállalás.

Röst János: A békéscsabai szervezetnek megvan a számlaszáma, ha azt nyilvánosságra hozzuk, akkor azt mindenki befizetheti. Igazából szerintem is kihagyható az egyesület ebből a kérdésből.

Cseresnyés Péter: Szeretném kérni azt, hogy szavazzunk arról, hogy a város adjon-e valamennyit, vagy ne.

Litter Nándor: Konkrét javaslatot kérek az összegre vonatkozóan.

Cseresnyés Péter: 50.000 forint.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk először Cseresnyés Péter módosító javaslatáról, hogy 50.000 forint. “A” változat.

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Nem ismételem el Kelemen Z. Pál javaslatát. Kérem szavazzunk erről is külön. Ez lesz a kiegészítő javaslat.

Kérem Röst úr a javaslatát vonja vissza.

 

 

Röst János: Ha arra kíváncsi a képviselő-testület, hogy ki segíti e nemes célt, akkor nyilvánvaló kiderül akkor, hogyha ezt egy egyesület összegyűjti. Abban is bízok, hogy ezt mindenki önként megteszi. Visszavonom a javaslatomat.

Scháb György: Ha maga a gesztus elfogadást nyer a képviselőtestület körében, amit Kelemen Z. Pál javasolt, akkor oldjuk meg centralizáltan, oly módon, hogy a képviselői tiszteletdíjból a hivatal vonja le és utalja el az összeget. Akkor nem kell senkinek sem gyűjteni.

Litter Nándor: Megkérdezem a Gazdálkodási Osztályt megoldható-e Scháb úr javaslata?

Bicsák Miklós: Felvállalom szünetben összeszedem az 5000 forintokat, legyen vége, ha ajánltunk akkor adjunk is.

Litter Nándor: Több hozzá szóló nincsen. Scháb úr kérem, hogy vonja vissza a javaslatát. Gazdasági osztály szerint bonyolulttá teszi a dolgot.

Scháb György: Visszavonom.

 

Litter Nándor: Javaslom még egyszer, hogy Kelemn Z. Pál javaslatáról szavazzunk.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Intézkedni fogok arról, hogy minden képviselőtársunkat a hivatal egyik munkatársa meg fog kérdezni arról, hogy kívánja-e támogatni ezt a dolgot. Nem hozzuk nyilvánosságra, hanem a Városvédő Egyesületen keresztül át fogjuk utalni a békéscsabai szervezetnek.

Az előterjesztés szerinti 17. számú határozati javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy van-e javaslat arra, hogy ki legyen a tanácsnok?

Röst János: György Pál képviselőtársamat javaslom.

Litter Nándor: Támogatom a javaslatot. Van-e más javaslat:

Papp Nándor: A hulladéklerakóval kapcsolatban jelenleg van egy ad hoc bizottság 3 fővel. Kereskai, Tóth képviselőtársam és jómagam. Ez a kettő egymás mellett mehet-e? Illetve az ad hoc bizottságot meg kell-e szüntetni, ha érvénybe lép az a tanácsnok poszt.

Litter Nándor: Az SZMSZ tárgyalásakor is felmerült a kérdés. A mi elképzelésünk az, hogy a kettő együttműködik. A tanácsnoknak szélesebb körű feladatai lennének. Elképzelésünk, hogy együttműködve és egymást segítve végeznék a munkájukat.

Tóth László: Én úgy tudom, hogy arra tanácsnokot kinevezni, amire a közgyűlés bizottságot hozott létre nem lehet. Vagy tanácsnokot nevezünk ki és megszüntetjük ezt az ad hoc bizottságot, vagy pedig fordítva.

Litter Nándor: Képviselő úr javasolja, hogy szüntessük meg a bizottságot? Kontrolálni fogják a munkatársaim, hogy a kettő együtt működhet-e? Később visszatérünk erre a pontra.

Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 18-as pontjáról

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 

 

 

 

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 19-es pontjáról

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 20-as pontjáról

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 21-es pontjáról, amit kiegészítenék Budai úr által elmondottakkal. Amennyiben nem sikerül megállapodni a tulajdonostárssal arról, hogy ez bérleti díjként kerüljön kifizetésre. Megbízza a polgármestert, hogy a Kft. közgyűlésén ilyen értelmű döntést hozzon.

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 22-es pontjáról

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 23-as pontjáról

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kiegészítő határozati javaslat következik. Papp Péter javaslatának megfelelően felül kell vizsgálni az intézmények alapító okiratát az eszközjegyzékre vonatkozóan. A következő közgyűlésre ezzel kapcsolatosan előterjesztést kell készíteni a probléma rendezésére.

Papp Péter: Az alapító okiratoknak a készítési mechanizmusát kell megváltoztatni. Ne az legyen bent, hogy 500 ezer forint értékű eszközérték, hanem ez vagy csak mellékletben legyen, amit az intézményvezetők elkészíthetnek.

Litter Nándor: Ennek megfelelően gondolják végig, hogy így megfelelnek-e az alapító okiratok. Kérem szavazzunk erről.

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítésének határozati javaslatáról.

Zakó László: Szeretném megkérdezni, hogy képviselőtársainkkal lesz-e tolmács, majd Bulgáriában, illetve egyáltalán mi szükség van arra, hogy most egy Rózsafesztiválra két fővel kimenjünk. Illetve a további külföldi utakra vonatkozóan is kérdezem, hogy mi szükség van erre.

Gerencsér Tibor: A Togliattiba utazó küldöttségben két oroszul beszélő személy van. Az egyik Domina Erzsébet köztisztviselő, a másik pedig Büki Gyula vállalkozó. a másik esetben Kazanlakban pedig a meghívóra adott válaszban kértük a vendéglátókat, hogy biztosítsanak a delegáció számára tolmácsot. Ez a korábbi gyakorlatnak megfelel. Ha onnan érkezett delegáció akkor mi is tolmácsot szoktunk adni a küldöttség mellé. Eddig még nem jelezték, hogy találtak tolmácsot , de ez az eddig gyakorlatnak megfelel, hogy a vendéglátó fél tolmácsot biztost. Nem hiszem, hogy ebből probléma lesz.

Zakó László: Mennyibe fog ez kerülni ez az út.

Gerencsér Tibor: A Togliattiba utazó küldöttség tagjainak a repülőjegy 130.000 forint, egészen kis eltéréssel, teljesen pontos összeget nem tudok mondani. A Kazanlakba utazó küldöttségé pedig 73.000 forint fejenként, és ehhez járul még a repülőtéri illeték.

 

Zakó László: Ezt kellene felajánlani az Aradi Emlékmű javára.

Litter Nándor: Egy módosítást szeretnék tenni a határozati javaslaton. Nem július 1, hanem június 1. Kérem, hogy ennek megfelelően döntsünk arról, hogy György Pál és Bicsák Miklós képviselő urak utaznak 2003. május 30. és június 1. között Kazanlakba.

A közgyűlés 16 szavazattal 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk arról, hogy Röst János, Gelencsér Gábor, Domina Erzsébet és Büki Gyula saját költségén Togliattiba utazik.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Két határozati javaslatnál elhalasztottuk a döntést. A jelzőlámpáknak az ügyét a kollégák újraszámolták és jól számolt az alpolgármester úr. A költsége 4. 209.090 forint+ÁFA. Kérem a felhatalmazást arra, hogy amennyiben nem sikerül a 15 %-os kedvezményt, vagy kevesebbet lehet csak elérni, akkor ennek megfelelően módosuljon az összeg. Kérem szavazzunk erről.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Jegyző úr utána nézett, hogy nincs akadálya annak, hogy az ad hoc bizottság és a tanácsnok együtt párhuzamosan működjön. Ennek megfelelően az ISPA projekt beindulása miatt kérném, hogy fogadjuk el. Itt néhány hónapos átfedésről van szó, hogy ennek megfelelően György Pál töltse be a tanácsnoki feladatot, tisztséget.

Megkérdezem előtte, hogy elvállalja-e a tisztséget?

György Pál: Igen. Köszönöm a jelölést.

Dr. Csákai Iván: A közgyűlés előtt kiosztott anyagban találtam egy költségvetésről egy kivonatot. Kérdésem, melyik napirendhez, vagy csak úgy elfogadjuk, hogy át se néztük? Mert két perc alatt ezt, ami itt van nem lehet átnézni. Ez nem tudom, hogy tisztességes-e?

Litter Nándor: Erről szavazni nem kell, tájékozató jelleggel került kiosztásra. Elhatároztunk a megalakulásunkkor, hogy nemcsak a kötelező féléves időszakokban, hanem a cél az lenne, hogy legalább havonta, mikor közgyűlések vannak kapjunk arról információt, hogyan áll a város költségvetése. Erre próbáltunk kísérletet tenni ezzel az anyaggal.

Kérem, hogy szavazzunk a tanácsnok személyéről. Az előterjesztés szerinti 17. határozati javaslatnak megfelelően a közgyűlés György Pál önkormányzati képviselőt választja meg a tanácsnoki tisztségre.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

142/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 35/1999.(II.9.), a 99/3/2001.(IV.24.), a 439/2001.(XII.18.), 242/2002.(IX.10.), 243/2002.(IX.10.), 283/1-3/2002.(X.1.), 347/2/2002.(XII.13.), a 350/1/2002.(XII.13.), az 1/1-2/2003.(I.6.), a 6/22/2003.(I.28.), az 56/2/b,c/2003.(II.25.), a 68/1/2003.(II.25.),a 69/2003.(II.25.), a 73/2,3/d,7, 8,10,13,14,15,16,17,18,19/2003.(III.25.), a 74/2003.(III.25.), a 75/2003.(III.25.), a 79/2003.(III.25.), a 80/1/2003.(III.25.), a 83/1/2003.(III.25.), a 84/1,2/2003.(III.25.), a 87/3,6/2003.(III.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 1. a 201/5/2001.(VI.26.) számú – beiskolázások tervezésérre vonatkozó – határozatát hatályon kívül helyezi.

 1. a 6/10/2003.(I.28.) számú – Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park rendezési terv elkészítésére vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2003. október 30-ig meghosszabbítja.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy a terv módosításának új programjáról a tervezőt értesítse.

  Határidő: 2003. október 30. a terv elkészíttetésére

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   

 3. a 63/2003.(II.25.) számú - Szentgyörgyvári IV. hegyháton működtetett vízrendszer átvételére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. október 30-ig meghosszabbítja.

 1. a 2286/7 hrsz-ú ingatlan szomszédos ingatlanok közé beékelődött 65 m2 alapterületű részét - figyelemmel az ingatlant terhelő szolgalmi jogra -130.000 Ft+ÁFA vételáron értékesíti a 2286/4 hrsz. alatt nyilvántartott Nagykanizsa Csengery u.41-43. számú Társasház lakói részére.
 2. Határidő: 2003. augusztus 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 3. a Nagykanizsa, Király u. 43-45. szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződéstől eláll. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 173/2002.(VI.5.) számú közgyűlési határozat alapján az ingatlant értékesítse.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 1. a 2003/2004-es tanévtől az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola további telephelyeként az alábbi intézmények és tanszakok bejegyzéséhez járul hozzá:

Határidő: 2003. szeptember 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 1. jóváhagyja Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójának másodállás folytatását a FALTRO BT. beltagjaként.
 2. Határidő: 2003. október 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 3. egyetért a belvárosi jelzőlámpa rendszerből a Huszti téri csomópontban lévő jelzőlámpa rendszer korszerűsítésével, melynek költsége 4. 209.090 forint+ÁFA..

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vilati SBH Kft-vel a szerződést kösse meg ennek az összegnek megfelelően., valamint arra, hogy amennyiben nem sikerül a 15 %-os kedvezményt, vagy kevesebbet lehet elérni, akkor ennek megfelelően módosuljon az összeg.

Határidő: 2003. június 30., 2003. november 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 

 

 

 1. egyetért a 12.000 eFt összköltségű, Szabadhegyi vízvezeték építés beruházással, céljellegű decentralizált támogatási pályázaton való részvételével.
 2. a beruházás saját forrásaként 6.000 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeletében, a céltartalékban szereplő “Projekt önrész” terhére biztosít.
 3. A szolgalmi jog bejegyzés ellenértékeként további 2.000 eFt előirányzatot a céltartalékban szereplő “Projekt önrész” terhére biztosít.

Határidő: pályázat benyújtására: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 1. egyetért a 75.000 eFt összköltségű, kórházi gép-műszer beszerzés beruházással, céljellegű decentralizált támogatási pályázaton való részvételével
 2. nyertes pályázat esetén a beruházás saját forrásaként 37.500 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeletében biztosít.
 3. Nyertes pályázat esetén a saját forrást a Városi Kórház fejlesztési célú pénzátadás formájában saját költségvetésének terhére biztosítja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Határidő: pályázat benyújtására: 2003. június 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 1. egyetért azzal, hogy a közhasznú foglalkoztatás érdekében a 8.221.500 Ft céltartalék előirányzatra kerül sor, melynek fedezete a normatív állami támogatások körében befolyt többletbevétel.
 2. Határidő: 2003. május 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

 3. egyetért azzal, hogy az önkormányzat a statisztikai kistérség településeivel közösen pályázatot nyújtson be a Pályázat Előkészítő Alaphoz térségi kapcsolatrendszer fejlesztése tárgyú pályázatra, melynek fő célja az alsóbbrendű közúthálózat fejlesztését, a régiók, kistérségek, perifériális helyzetű települések elérhetőségi viszonyainak javítását, a térségi szintű kerékpárút gerinchálózat kialakítását célozza. Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges 10 %-os önrészt a közigazgatási területén megvalósuló beruházások bekerülési költségéhez éves költségvetéseiben 2004. évtől biztosítja.
 4. Határidő: 2003. május 29. a pályázattal kapcsolatos koordinatív tevékenységet végző

  Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Tanácsa pályázattal

  kapcsolatos döntésről való értesítésére

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 5. egyetért az alábbi tevékenységi köröknek a VIA Kanizsa Városüzemeltető KHT közhasznú tevékenységei közé történő besorolásával:

45. 24 ’03 Vízi létesítmény építése

75. 14 ’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

 1. 32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a társaság adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem Cégbíróságnál történő előterjesztéséről.

Határidő: 2003. június 27.

Felelős: Gáspár András ügyvezető

 1. a Magyar Demokrata Fórum Békéscsabai Szervezetének az Aradi Szabadság Szobor újraállításának költségeihez való hozzájárulásra vonatkozó kérését támogatja, és e célra 50.000 Ft összegű adományt biztosít.
 2. képviselői egyéni adományokra felajánlást tesznek 5.000 forint összegben, egyben felkérik a város lakosságát, hogy támogassák ezt a nemes célt. Egyidejűleg felkéri a Városvédő Egyesületet, hogy a gyűjtést és a pénz átutalását szíveskedjen lebonyolítani.

Határidő: 2003. június 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

 

 1. a 26/2003.(IV.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat 34. §-a szerinti tanácsnoki tisztségre a 10. számú mellékletben meghatározott feladatok ellátására György Pál önkormányzati képviselőt megválasztja.
 2. Határidő: 2003. június 1.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

 3. a következő időszak egyik fontos feladatának tartja a városrehabilitáció keretén belül a városközpont megújításának mielőbbi előkészítését.

Egyetért azzal, hogy a közszféra és a magánszféra projekt szintű településfejlesztési együttműködése, valamint a várható pályázati feltételek szükségessé teszik

mint településfejlesztési akcióterv elkészítését.

Felhatalmazza a polgármestert a SCET Magyarország Városfejlesztő RT ajánlata szerinti szerződés aláírására.

Felkéri a polgármestert, hogy a munka előrehaladtával annak tartalmáról számoljon be a közgyűlésnek.

A szerződéses ajánlatban foglalt díjazás fedezete a 2003. évi költségvetés pályázati előirányzatában biztosított.

Határidő: 2003. október 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 1. a Nagykanizsa, Alkotmány utca – Diófa utca – belterületi határ – volt kertészet északi telekhatára által határolt tömb területét az 1. sz. mellékletben szereplő fejlesztési elhatározásban foglaltaknak megfelelően rendezés alá vonja.
 2. A terv módosításával kapcsolatos valamennyi költség a kezdeményezőket terheli.

  A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a terv módosítását tárgyalásra és döntésre terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2003. október 30. a terv módosításának elkészítésére

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 3. egyetért a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendő együttműködési keretmegállapodással és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 4. Határidő: 2003. június 15.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

 5. úgy dönt, hogy az NSR Kft. 21.682 eFt eredménytartaléka a tulajdonosok között kerüljön felosztásra. Amennyiben nem sikerül megállapodni a tulajdonostárssal arról, hogy ez bérleti díjként kerüljön kifizetésre. Megbízza a polgármestert, hogy a Kft. közgyűlésén ilyen értelmű döntést hozzon.
 6. Határidő. 2003. július 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

 7. figyelemmel az ott lakók véleményére – a Terv u. átnevezésére benyújtott kezdeményezést elutasítja.

A kezdeményezővel egyeztetve gondoskodni kell arról, hogy a javasolt személyről a későbbiekben közterület legyen elnevezve.

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a névváltoztatás kezdeményezőjét értesítse.

Határidő: a kezdeményező értesítésére 2003. június 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 1. felkéri az illetékes osztályokat, hogy vizsgálják felül az intézmények alapító okiratát az eszközjegyzékre vonatkozóan.

Az alapító okiratoknak a készítési mechanizmusát kell megváltoztatni. Ne az legyen bent, hogy 500 ezer forint értékű eszközérték, vagy csak mellékletben legyen, amit az intézményvezetők elkészíthetnek.

A következő közgyűlésre ezzel kapcsolatosan előterjesztést készítsenek.

Határidő: 2003. június 24.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Simánné Mile Éva osztályvezető

Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens

 1. egyet ért azzal, hogy György Pál és Bicsák Miklós képviselő urak utaznak 2003. május 30 és június 1. között Kazanlakba.az ez évi Rózsa Fesztiválra.Togliatti város polgármesterének meghívásra 2003. május 28. és június 1. között Röst János alpolgármester vezetésével Gelencsér Gábor képviselő és Domina Erzsébet köztisztviselő Togliattiba utazzon. A küldöttséggel együtt, saját költségére utazik Büki Gyula vállalkozó, a Palina – Szurgut Kft ügyvezető igazgatója, aki üzleti kapcsolatot tart Togliatti városbeli partnereivel.
 2. Határidő: 2003. június 1.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Gerencsér Tibor kabinetvezető

 3. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

2. Interpellációk, kérdések

Litter Nándor: Kérdezem, hogy az interpelláló képviselők a válaszokat elfogadják-e?

Dr. Csákai Iván: Kaptam egy választ. Ha ez az indok, hogy az önkormányzatnak bevételt jelent és ott van két plé pavilon, ám legyen. Elfogadom, de minden egyes alkalommal kérem ezt az elvet alkalmazni más esetben is.

Kelemen Z. Pál: Köszönöm a választ. Biztató jeleket látok benne. Tény az, hogy magában a válaszban is rögzül az, hogy 13 kisgyerek közül 3 kérte az óvodai felvételét, a többi szülőé a sötét reménytelenség. Ugyanis olvashatjuk, hogy potenciális szakember jelenleg nincs az óvodákban, aki ilyenekkel tudnak foglalkozni és Kaposvárról jön át. Az megnyugtató, hogy az ellátás teljes körű áttekintésére ismét szükség lesz. A választ elfogadom.

Litter Nándor: Szabó Csaba úr felvetésére a választ a polgármesteri tájékoztatóban adtuk meg.

Dr. Szabó Csaba: A választ elfogadom.

Bicsák Miklós: Jó érzés volt az tapasztalni, hogy a Város Napja lezárása után tisztaság uralkodott a városban. Az elmúlt szeles időjárásnak köszönhetően a város megint nagyon szemetes volt. Lakók kérdezik, hogy nincsenek közmunkásaink erre a feladatra?

Litter Nándor: Egyet értek a problémával. Talán némi gyógyírt ad arra, hogy döntöttünk a polgármesteri beszámolóban arról, hogy közhasznú munkások felvételére kerül sor.

Cseresnyés Péter: 2003 márciusában tárgyalta a közgyűlés napirendi pontjaként a volt Szociális Foglalkozta Platán soron található épületének a pályáztatását és annak a leendő eladását. Két jelentkező pályázott az ingatlan megszerzéséért. Egy helyi és egy érdi vállalkozás. Kérdezni szeretném, hogy megtörtént-e az ingatlan eladása az érdi vállalkozónak, aki megnyerte ezt a pályázatot? Amennyiben az érdi vállalkozó visszalépett a vásárlástól mi a terv ezek szerint az üresen álló ingatlannal? Ön szerint milyen üzenet volt ennek a tranzakciónak az ilyen formán megtörtént lebonyolítása a nagykanizsai kis és közepes vállalkozóknak? Van-e olyan helyi vállalkozó, akinek nem jelentett az Nagykanizsán előnyt, hogy nagykanizsai beruházást akart csinálni valahol a város területén.

Polai József: Azt szeretném kérdezni, hogy vagyonkataszterre mennyit költöttünk? Van-e kimutatható ingatlan nyilvántartásunk. Véleményem szerint ez nem működik. Miért nem működik?

Zakó László: Egy egész város vette szomorúan tudomásul, hogy a Muskátli Cukrászda bezárt. Kérdezem, hogy a Városvédő Egyesületnek volt-e bárminemű beleszólása ebbe az egész bérlőváltásba? Polgármester úr el kíván-e menni a távközlési cég megnyitó ünnepségére ezek után.

Litter Nándor: Az utóbbira a válaszom. Igen. A többi kérdésére az üzlet döntötte el tehát aki üzemeltette a vállalkozást a Muskátli Cukrászdát nem tudta tovább fenntartani. Mi ezt nem tudjuk befolyásolni.

Több kérdés nincs. Írásban fogunk válaszolni a feltett kérdésekre.

 

(A közgyűlés ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját, amelyet az erről szóló külön jegyzőkönyv tartalmaz.)

 

 

 1. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről, és javaslat a 2003/2004-es és 2004/2005-ös tanév középiskolai és szakképzési beiskolázására

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

Sajni József: A bizottság a tájékoztatót elfogadta és egyúttal a határozati javaslat 3. pontját kiegészíteni javasolja, úgy, hogy az induló tanuló csoportok számát a jelentkezések lezárása után hagyja jóvá. Ezen kívül a mellékletben van egy számszaki hiba, ez a 11. oldalon a 4. pontban véletlenül a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző iskolánál a 2000-2001. sorban a létszám 24 helyett 124.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az 1. határozati javaslatról, melyben a közgyűlés a szakképzés helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és felkéri a Művelődési és Sport Osztályt, hogy a tájékoztató alapján készítse el Nagykanizsa Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési tervének módosítását.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 2. határozati javaslat, a 2004/2005-ös tanévben az általános iskolát végzők számára a középfokú nappali tagozaton a következő osztályszámokat hagyja jóvá a közgyűlés az itt felsoroltak szerint, kérem szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: a 3. határozati javaslat módosul, az OKSB javaslata alapján, így a közgyűlés a 2003/2004. és a 2004/2005-ös tanévre a középiskolák szakképző évfolyamain a következő maximális tanulócsoport-számot hagyja jóvá, azzal a kiegészítéssel, hogy a csoportok végleges számát a jelentkezések alapján kell jóváhagyni, véglegesíteni. Kérem, hogy ezzel a módosítással együtt szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

144/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a szakképzés helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja, és felkéri a Művelődési és Sportosztályt, hogy a tájékoztató alapján készítse elő Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési Tervének módosítását.

Határidő: 2003. december 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida)

 

 

 

2) a 2004/2005-ös tanévben az általános iskolát végzők számára a középfokú nappali tagozaton a következő osztályszámokat hagyja jóvá.

Középiskola

Gimnázium

Szakközép-iskola

Szakiskola

Összesen

Batthyány 8oszt.

1

 

 

1

4oszt.

5

1

 

6

Dr. Mező

2

3

 

5

Cserháti

 

5

 

5

Thúry

 

3

3

6

Zsigmondy

 

3

5

8

Összesen:

8

15

8

31

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida)

 

3) a 2003/2004-es és a 2004/2005-ös tanévre a középiskolák szakképző évfolyamain a következő maximális tanulócsoport-számot hagyja jóvá:

Középiskola

2003/2004. tanév

23004/2005. tanév

 

11. évfolyam

13. évfolyam

11. évfolyam

13. évfolyam

Batthyány

 

1

 

1

Dr. Mező

 

3

 

3

Cserháti

 

3

 

4

Thúry

4

3

4

3

Zsigmondy

5

3

5

3

Összesen:

9

13

9

14

A tanulócsoportok számát a jelentkezések lezárulásakor hagyja jóvá.

Határidő: 2003. szeptember 30. és 2004. szeptember 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida)

 

 

 

5. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: annyiban van kiegészítés amit kiosztottunk az ülésünk kezdetekor, amely szerint a felügyelő bizottsági tagságáról Gőcze Gyula lemondott és javasoljuk, hogy helyette Némethné Rózner Ildikót jelöljük és válasszuk meg a felügyelő bizottságba.

Sajni József: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és kéri, hogy Gőcze Gyula eddigi munkáját a közgyűlés ismerje el és hagyja jóvá a bizottsági tagoknak a változását.

Litter Nándor: úgy látom nincs további hozzászóló, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról.

1. határozati javaslat

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

2. határozati javaslat

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

3. határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Közgyűlés javaslatát Vörös Lászlóné Felügyelő Bizottsági tagságára tudomásul veszi. A közalapítvány Alapító Okiratának X. A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzése című fejezeten belül az alábbi módosítást hagyja jóvá: … a bizottság elnöke: Bényi Zoltán, tagjai: Némethné Rózner Ildikó és Vörös Lászlóné.

Úgy gondolom, hogy ez így rendben van: Muhoray Árpádné helyett: Vörös Lászlóné, Gőcze Gyula helyett Némethné Rózner Ildikó.

Györekné Stróbl Judit: Szeretném elmondani, hogy miért ilyen formában fogalmaztuk meg a kiegészítést. Vajda László úrnak a közoktatási közalapítvány elnökének volt a kérése, hogy mindhárom alapítónak el kell fogadni az alapító okirat módosítást, ezért külön szavazza meg a nagykanizsai közgyűlés Vörös Lászlóné személyének módosítását – azért mert a másik két alapító ezt már tárgyalta – illetve a másik határozati javaslatot a … módosításáról, azért, hogy a közoktatási közalapítvány működése folyamatos lehessen, ugyanis a mi személyi módosításunkat nekik még végig kell futtatni két közgyűlésen, a megyein és a zalaegerszegi városi közgyűlésen, ami legközelebb csak júniusban lesz. Tehát a közoktatási közalapítványnak a működése érdekében kérik, hogy külön határozati javaslatban döntsön a közgyűlés.

Litter Nándor: tehát akkor a kiegészítésként kiosztott két határozati javaslatot kell most megszavaznunk és a harmadik határozati javaslatot nem kell, ami az eredeti anyagban szerepelt? Jól értjük? …

Akkor szavazzunk a hármas határozati javaslatról, ami az eredeti anyagban szerepel.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: kérem szavazzunk a kiegészítésben szereplő 1. határozati javaslatról, a felügyelő bizottsági tagságra Gőcze Gyula helyett Némethné Rózner Ildikót jelöljük.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: ebből következik, hogy módosítani kell az alapító okiratot az előzőeknek megfelelően.

Mayer Ferenc: Formailag jó a határozat, csakhogy világos legyen, hogy miért ezt kérte a megyei művelődési osztály, hogy ilyen formában szülessenek meg a határozati javaslatok, mert június 1-jétől a titkársági feladat kikerül a megyeházáról, s abban az esetben ha együtt fogadja el a közgyűlés akkor ez nem lenne lehetséges, tekintettel arra, hogy a másik két közgyűlésen is végig kell futnia. Tehát hogy 1-jén új helyen működjék a kuratórium titkársága, ezért kellett ezt a határozatot így meghozni.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően akkor szavazzunk a módosítás 2. sz. határozati javaslatáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

145/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumának eredményes tevékenységéért elismerését és köszönetét fejezi ki.
   2. Határidő: 2003. június 15.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   3. a Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának a IX. A Közalapítvány Szervezete és Működése fejezeten belül az alábbi módosítást hagyja jóvá:
   4. “A Közalapítvány, illetve kuratórium titkársági feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, költségtérítés ellenében a Zala Megyei Képzési Központ és Szakiskola Zalaegerszeg látja el.”

    Határidő: 2003. június 15.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

     

   5. a Zala Megyei Közgyűlés javaslatát Vörös Lászlóné Felügyelő Bizottsági tagságára tudomásul veszi. A közalapítvány Alapító Okiratának X. A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzése című fejezeten belül az alábbi módosítást hagyja jóvá:
   6. “… a bizottság elnöke: Bényi Zoltán, tagjai: Gőcze Gyula, Vörös Lászlóné.

    Határidő: 2003. június 15.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   7. a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának Gőcze Gyula helyett Némethné Rózner Ildikót jelöli ki és választja.
   8. Határidő: 2003. június 15.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   9. a közalapítvány Alapító Okiratának X. A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzése című fejezetben a Felügyelő Bizottság tagjai között a Gőcze Gyula nevet “Némethné Rózner Ildikó” névre módosítja.

Határidő: 2003. június 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 

6. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Tóth László: Szeretném ismertetni a 151/2003. sz. ÜJKB határozatát, miszerint a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Liszó község önkormányzata között a 2003. évre vonatkozó megállapodás megkötését nem javasolja.

Sajni József: Mivelhogy Liszó község gyermekeit – mint intézményvezető szólók most elsősorban – a miklósfai iskolában látjuk el, itt lehetséges, hogy még az óvódás gyermekek ellátását is, ezért több szálon kötődik a településrész és Liszó község egymáshoz. Úgy gondolom, hogy ezek a kapcsolatok indokolttá teszik, hogy a liszói önkormányzatnak ezt a kérését respektálja és mivel az a bizonyos leosztott fejkvóta, ami a körjegyzőségre mint költségként kerül, ill. leosztásra kerül, ez bevételként a nagykanizsai önkormányzatot illeti, én úgy gondolom, hogy ennek fejében és a kapcsolatok fejében is az önkormányzatnak ezt fel kellene vállalnia. Én gondolom, hogy ez nem lehet veszteséges, és egyáltalán nem veszteséges, én ezt gesztusértékűnek is érzem és kérem hogy a közgyűlés így foglaljon állást.

Bicsák Miklós: A több éves kapcsolat, s maga Liszó község városhoz való viszonya, ezek a dolgok reálisak, valósak és mi nem tehetjük meg, hogy egyszerűen megszakítjuk a kapcsolatot. Igenis szüksége van Nagykanizsa városnak a környező települések, községek jó kapcsolatára, az anyagi és egyéb hivatkozásra nem találok indokot, ami miatt lemondjuk ezt a kapcsolatot. Részemről támogatom és kérem képviselőtársaimat így gondolják át.

Cseresnyés Péter: Én is támogatom, hogy ezt a határozati javaslatot fogadjuk el. Az ilyen kistelepülések mint Liszó óriási problémával küszködnek, abban az esetben ha önálló jegyzővel, vagy körjegyzőségben élnek, nagyon nehéz helyzetben vannak, nem hiszem hogy Nagykanizsa megengedheti magának azt, hogy ezeket a környéken lévő településeket, amelyek bajban vannak, és így tudunk könnyíteni a helyzetükön, ennyivel ne segítsünk, nem hiszem hogy ez anyagi kérdés lehet.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és egyhangú határozatával javasolja elfogadni.

Cserti Tibor: Javaslom a további jogviszony fenntartását. Jobb szívvel szavaznám meg akkor, ha az előterjesztésben egzakt módon le lennének írva azok a források és költségelemek, amelyek költségvetési szaldót is jeleznek számunkra, vagyis a forrásoldallal szembenállított kiadásokat nem érzékelem kristálytisztán. Tekintettel, hogy egy régióbeli kistelepülésről van szó, támogatom.

Litter Nándor: Egyetértek a megállapodás megkötésével és támogatásra javaslom, de szeretném figyelmükbe ajánlani, ami vezérelte az ÜJKB-t, hogy a körjegyzőséget nem erre találták ki – ez az egyik dolog – nagyon nehezen elkülöníthető költségek – amiről Tibor beszélt, továbbá arra, hogy folyik a közigazgatás átszervezése - én azt gondolom, hogy talán az ÜJKB türelmet ad nekünk, hogy ezzel együtt kell átgondolni az összes ilyen kapcsolatunkat, mert igen támogatjuk a kistelepüléseket, de ez nekünk többletköltséget jelent, ezt azért tudni kell. Támogatásunk és a kapcsolatunk szeretnénk ha továbbra is jó lenne, ezért úgy gondolom, hogy most ezt meg kell szavaznunk.

Kérem szavazzunk a javaslatról, amelynek megfelelően a közgyűlés jóváhagyja a beterjesztett megállapodást.

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

146/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót elfogadja és a körjegyzőség fenntartására beterjesztett megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosítása
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kelemen Z. Pál: ismertetem a Szociális és Eü. Bizottság 135. sz. határozatát: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazással Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadja és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

  Papp Péter Pál: a gazdasági bizottság megtárgyalta a napirendet és 7 igen szavazattal egyetért az előterjesztés szerinti módosítással.

  Papp Nándor: a bizottság megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. a bizottság támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását a településrészi önkormányzat feladatköre meghatározásával, az anyag közgyűlés elé terjesztését javasolja.

  Polai József: a feladatkörök megállapításánál a korábbi időszakhoz képest az a) ponttal a “dönt” megjegyzéssel még bővült is, itt azt szeretném kérni, hogy legyen miről dönteni, valójában köszönöm, hogy a kiegészítés megtörtént.

  Cserti Tibor: javaslom, hogy az 1. sz. mellékletnél pontosítást hajtsunk végre. Természetesen nem egyeztetési jog illeti meg, hanem egyetértési jog, tehát javítva én is elfogadásra javaslom.

  Sajni József: bizottságunk is megtárgyalta, és az SZMSZ-t Cserti Tibor által tett javítással elfogadja.

  Tóth László: az ÜJKB is megtárgyalta és a következő módosítással tudja csak támogatni:

  - mindegy hogy egyeztetési, vagy egyetértési jog van odaírva, az egyeztetési jog alatt felsorolt két bekezdést a javaslatot tesz bekezdés d) és e) pontjaként tudja csak támogatni. Ugyanis ha elfogadjuk, hogy egyetértési jog illeti meg a területen levő részönkormányzatot, akkor szűkíti elfogadás esetén az önkormányzat képviselő testületének jogosítványait és ez pedig semmilyen módon nem korlátozható. – Ez módosító indítvány.

  Kelemen Z. Pál: Szintén van egy módosító indítványom: a javaslatot tesz – a településrészt érintő, nem a települést (mert a település Nagykanizsa), hanem a településrészt érintő és abc pontban felsorolva.

  Budai István: a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal az előterjesztést javasolja a közgyűlésnek elfogadni.

  Zakó László: engedjék meg hogy korrigálhassam, az SZMSZ 8. oldalán a 17. szakaszban a napirend előtti hozzászólás első három szakasza ismétlődik, ezt kérném javítani, mert ez hiba.

  Dr. Csákai Iván: a címét kérem elolvasni, miért projekt ez az egész? Ez nem projekt, hanem az előterjesztés rövid összefoglalója.

  Litter Nándor: a borító lap utáni oldal címéről van szó.

  Az ÜJKB javaslata szerint az egyetértési jogban szereplő a) és b) pont a javaslattételi joghoz kerüljön?

  Igen

  Dr. Kelemen Marcell: Természetesen annak nincs akadálya, hogy a közgyűlés feladat- és hatáskört átruházzon a településrészre, de ez az önök döntése alapján kell hogy történjen.

  Tóth László: kérem jegyző urat nézze meg, lehet hogy rosszul emlékezünk, de úgy tudjuk, hogy az önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe van a közterületek elnevezése, emlékműállítás, tehát ha ez a feltétel igaz, akkor nincs egyetértési jog ebben az esetben.

  Litter Nándor: volt egy másik módosító javaslat Kelemen Z. Pál módosító javaslata, amely a javaslatot tesz a településrészt érintő kérdésekben, én elfogadom, akkor külön szavazni nem kell róla.

  Dr. Kelemen Marcell: módosítanám az előbbi véleményemet, az előbb általánosságban beszéltem erről, hogy a közgyűlés megteheti, hogy feladat- és hatáskört ruházzon át a településrészi önkormányzatra, az ÖTV szerint nem ruházható át a közterület elnevezése, az emlékműállítás. Nem arról van szó, hogy a településrészi önkormányzat dönt ezekben az ügyekben, de az egyetértési jog egyfajta korlátját jelenti a közgyűlés feladatgyakorlásának.

  Dr. Kolonics Bálint: azzal szeretném kiegészíteni a jegyző úr által elmondottakat, hogy tulajdonképpen az egyetértési jog megfoghatatlan kategória és nem lenne szerencsés, ha ez ilyen formában bekerülne, mert valóban az lenne a következménye, hogy megkötné a közgyűlés és így az önkormányzat kezét, ez egyhangú döntése volt a bizottságnak. Elhangzott ott az és helyesen hogy egy emlékmű állítás azért pénzbe kerül és ne legyen megkötve az önkormányzat keze, legyen ő döntési helyzetben és javaslatokat fogadjon e körben, hogy valóban az ott élők mit szeretnének, de a végső döntést a közgyűlés mondja ki.

  Litter Nándor: köszönöm a jogi támogatást, akkor ennek megfelelően elfogadva a javaslatot, beépül az 1. sz. mellékletbe ez a két módosítás, kérem, hogy a rendeleti javaslatról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  31/2003.(V.27.) sz. rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Közgyűlésének 31/2003. (V.27.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003. (IV. 23.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

 3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kulbencz Ferenc: csak egy rövid kiegészítést szeretnék tenni. A rendelet 6. §-ának (2) és (3) bekezdésében az eredeti rendelet nem 23. és 24., elírás történt, hanem 20. és 21. bekezdése kerül módosításra.

Papp Péter: A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdésével kapcsolatban kérdezem, hogy azt hogy kell értelmezni? Ez akkor is így van, mint pl. Sáncban, ahol a közút és a magánlakás között közel 100 m-es távolság van. Azt az egész területet, az egész árkot mind a magánszemélynek kell rendben tartani? Ezt egy nagy terhet jelentő rendeletnek érzem.

Papp Nándor: Bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot és 6 igen, egyhangú szavazattal a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítását támogatja, közgyűlés elé terjesztését javasolja. Még egy észrevételem van: hogy az SZMSZ-t elfogadtuk és végre Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot kérek mindenütt írni. Röviden VKIB.

Zakó László: Ahol kötelezettséget írunk elő a lakóknak, ott a szankciók nincsenek mellette. Pl. a 2. § (3) (4) (5) pontjaiban.

Litter Nándor: a 7. § (8) bekezdésben vannak a szankciók.

Polai József: Papp Péterhez szeretnék csatlakozni. Ha jól emlékszem akkor a korábban életben lévő rendeletünkben ez a magánterület ingatlan és az árok közötti szakasz mintegy 5 méterben volt meghatározva, ha annál több volt, akkor már nem volt a lakó- illetve bérlőnek kötelessége az árok és az ingatlan közötti területről gondoskodni. Tehát itt valamiféle távolságot meg kellene határozni, hiszen Kiskanizsán a mi területünkön minden utcában ilyen helyzettel találkozhatunk.

Kulbencz Ferenc: Ez a kérdéskör a bizottsági ülésen is felmerült. Egyetértek azzal, hogy meg kell határozni a pontot, hogy milyen távolság. Az 5 méter elfogadható, ez a távolság az ahol kötelessége az ingatlantulajdonosnak, hogy rendben és tisztán tartsa.

Papp Péter: Van egy módosító javaslatom a 6.§. (1) bekezdéséhez, hogy marad minden így, hogy a lakó köteles gondoskodni, utána vessző és ez a javaslat, amennyiben az az öt métert nem haladja meg. Ezen felül pedig a város feladata.

Kulbencz Ferenc: Eddig is a város tette rendbe ezeket a területeket tudtommal.

Polai József: A tapasztalat azt mutatja, hogy az öt méternél túli területeket is gondozzák az ott élő emberek. Legyen egyértelmű, ne kelljen vitázni a lakókkal.

Dr. Horváth György: Jogi problémát említenék, hogy tisztázni kellene, melyik a közterület, melyik a város területe. Nem biztos, hogy az ilyesfajta megközelítés, az öt méter elfogadható.

Sajni József: Az előterjesztésből azt látom, hogy az előterjesztő a városi, illetve belvárosi részt vette alapul amikor ezt megalkotta és a külterületi részek problémáit ez nem fedi le. A 6.§. (3) bekezdését próbálnám kiegészíteni, hogy ahol járda nincs, ott ha takarításról, illetve hó eltakarításról a közterület fenntartónak kell gondoskodni. Hogy járni lehessen az úttesteken ott is meg kell oldani.

Papp Nándor: Az avar és kerti hulladékok égetése vízfolyások közelében bizonyos távolságok előírásában gondolkodtunk, elméletileg az öt vagy tíz méteres távolság elfogadható. A 2.§ (3) bekezdésben azt gondoltuk, hogy annak nincs értelme, hogy a környezeti levegőnek bűzzel való terhelése. Ez felesleges.

Dr. Kolonics Bálint: Kérem Papp Péter képviselőtársamat, hogy az általam javasoltnak megfelelően módosítsa a módosító indítványát, mégpedig azért, mert ez egy rendelet lesz és ezt csak egyértelműen és egyféle képpen szabadna hatálybalépést követően értelmezni. Az a megfogalmazás, hogy ha az öt métert nem haladja meg, ebből olyan következtés is levonható, hogy az öt métert meghaladó területen pedig egyáltalán nem köteles az ott lakó szerencsésebbnek tartanék egy olyan megfogalmazást, ami utána a későbbiekben esetleg vitára nem adna okot és egyértelmű lenne. A 6.§. (1) bekezdése második sor végén annak műtárgyai tisztántartásáról az ingatlan határvonalától mért öt méter távolságon belüli területen az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ez volna a módosító javaslatom.

Litter Nándor: Kolonics Bálint javaslatát el tudom fogadni, ezt kérem, hogy épüljön be a 6.§. (1) bekezdésébe ez a mondat. Nem tudok állást foglalni Sajni úrnak a javaslatával kapcsolatosan, mert úgy tudom, hogy az utakat most is a VIA takarítja.

Kulbencz Ferenc: Az eredeti rendeletünkben le van szabályozva, hogy ha nem található járda.

Litter Nándor: Nem erről volt szó Sajni úr javaslatában, hanem, hogy a VIA-nak kell takarítani ezt az utat, nem a járdaszakasz szélességének az út viszonyában volt a kérdés. A VIA feladata az utak tisztítása, tehát ezt itt külön rögzíteni nem kell. Kérlek Jóska hogy vond vissza ezt.

Sajni József: Visszavonhatom, de a probléma megmarad. Visszavonom.

Dr. Kelemen Marcell: Van egy 1/1986os ÉVM-EÜM együttes rendelet, amely a köztisztaságról és a települési szilárd hulladékkezelésről szól. Az 5. szakasz így szól, hogy a közterület szervezett rendszeres tisztántartására az ott keletkezett települési szilárd hulladék eltávolításáról az önkormányzat gondoskodik, kivétel a következő szakaszban foglalt rendelkezés amely így szól: a jogszabály, ha eltérően nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, ennek hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására. Véleményem szerint ez egy tisztántartási kötelezettség, nem biztos, hogy nem jelenti a gondozási kötelezettséget, tehát nem biztos, hogy azt jelenti ez, hogy a füvet is nyírni kell.

Polai József: A tisztántartás, és az árokmélyítés az milyen fogalom. Ha az árkot már mélyíteni kell akkor ez már hova tartozik, tisztántartás, vagy már műszaki feladat?

Gáspár András: A mélyítés az már egy újra egy profilozást jelent. Ha folyamatosan karbantartják az árkot az tisztántartás, ahol már újra profilozni kell, az már nem lakossági kategória.

Litter Nándor: Módosított rendeletnek megfelelően, kérem hogy szavazzunk a rendeleti javaslatról. Még egy apró módosítás van, amire György Pál úr hívta fel a figyelmünket 2.§. (3) bekezdésben a légszennyezés szó kétszer szerepel, az első sorban a légszennyezés és a vagy szót töröljük. Kérem szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 28 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

32/2003. (V. 28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003. V.28.) számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 58/2002. (IX.11.) sz. rendelettel módosított 31/2002. (VI.6.) számú rendelet módosításáról.

 

9. Nagykanizsa, Kisfaludy u. - Csányi u. - Szemere u. - Ady u. által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Papp Nándor: Több mint egy éve elindult ügyről van szó, hogy a Zerkowitcz udvarban lakópark készüljön. Az előző közgyűlés döntést hozott, hogy ott lakópark építhető legyen. Az OÉSZ szerint sok minden építhető ide. Sok minden történt, hogy hogyan zajlottak az események a szakosztály kiírta számomra. Május 15-én amikor történt az első komolyabb kapavágás annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, a panasszal élőkkel kompromisszumos megoldásra került sor. Itt derült ki, hogy a beruházó általi számok pontatlanok. Mivel az első ütemben 46 lakás megvalósulását, a második ütemben pedig 68-at jeleztek. Az összes lakásszám az a 68. Az Ady u. 33 és 37 esetében ha lehetőség van hosszabb távon a hátra maradt telek beépítésére az akkori rendezési terv 7,5 méteres épületmagassággal számolt ami annyit jelent hogy földszint, két emelet, tetőtér beépítés alapján újabb 36 lakás építésére adott lehetőséget. Május 15-i tárgyaláson módosításra került: 7,5 méteres épületmagassága 2172, 2174 hrsz-ú ingatlanok esetében zártsorú beépítés mellett 4,5 méteres épületmagasságot határozott meg, azaz földszint és tetőteres beépítést. Volt egy olyan igény, hogy a Szemere utca 11 sz. ingatlant a későbbeni valamikori javasolt módosítás semmiképpen se érintse. A 2172 hrsz-ú ingatlanon 6 m hátsókert elhagyásával bővíthető legyen az épület, ezen belül 40%-ban határozta meg a 4,5 méteres épületmagasság mellett a beépíthetőséget. Elhatározás történt a 2172 hrsz-ú ingatlan déli 10 méteres része nem lenne beépíthető. Szemere u. 11. esetében a 8,5 méteres hátsó kertelhagyás arra vonatkozik, hogy ha az ott lakó tulajdonosok szeretnének építeni mivel a Zerkowitcz udvari épületek magassága átlagosan 8,5 m, akkor oda a Szemere u. 11. számú lakók nem építhetnek abba a 8,5 méterbe. Ezekkel a módosításokkal illetve kompromisszumos javaslatokkal természetesen a szöveggel együtt értendő az egyéb szerzett jogokat, ahol 50% fölött van a beépítettség ott annak a meghagyásával a tetőtér beépítését továbbra is megengedi a rendelet, illetve a javaslat. Ott ahol nem érte el az 50 %-ot a környező épületekbe tehát Csány utca, Szemere, utca és Ady utca udvari részénél 50%-ra felbővíthetők a későbbi tervezéseknél. Ott ahol a meglévő épületek 7,5 méternél magasabbak a kialakult épületmagasságot elfogadja a rendezési terv, ahol a 7,5 métert nem éri el ott szintén a tetőtér emelésével illetve beépítésével, felépítmények képzésével 7,5 méter lehet az épületek homlokzatmagassága. Kifogásokra visszatérnék. A beépítést illetően első megközelítésben az volt hogy földszint emelet és tetőtér, vagy földszint két emelet és tetőtér építhető. ezzel szemben 6 lakásnál a terv alapján a 3. emeletre, vagy a tetőtérbe gyakorlatilag beépítési javaslatot hoz, ezáltal lett 8,5 méteres az épületmagasság. Kifogás volt, hogy ezekből a lakásokból a rálátás a szomszédos ingatlanokra túlzott. Kompromisszumos javaslatok születtek, hogy akár a Szemere utcai hátsó kertek vonalában egy növénnyel befuttatva a rálátás megoldható lenne. Kicsit több a Csány utcai ingatlanok felé. Négy lakás alatti körbejárást biztosít a Zerkowitcz udvar beépítése a földszinten, amin elérhető a térszínt alatti garázsok, valamint a portaépület körbejárásával egyirányúsításával ennek a föltárást tudja biztosítani. Némi eltérést az okozott, hogy a 2172 hrsz-ú ingatlan hátramaradó részére nem pontosan arra jelölte a 4,5 méteres épületmagasságot. Ez még pontosításra szorulna. Ezek előkerültek a bizottsági ülésen és a bizottság a következő határozatot hozta 64/2003. VKIB határozat 1. pontja Nagykanizsa Kisfaludy- Csány u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb fejlesztési programját az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a 249/2002. (IX.10.) Közgyűlési határozattal elfogadott fejlesztési határozat helyébe lép a döntésről a BM Nyugat-dunántúli Területi Főépítészét soron kívül értesíteni kell ami a főépítészi munkát a továbbiakban meghatározhatja. A 2. pontban az általános illeszkedési lapot, mint településszerkezeti tervet az 5. számú melléklet szerint elfogadja. A rendeleti javaslatunk volt, 5 igen és 1 tartózkodás mellett Nagykanizsa MJV Közgyűlése rendeletével …….. Nagykanizsa Kisfaludy- Csány u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát elfogadja.

Dr. Csákai Iván: Emlékezni kell arra, hogy három szintű épületekre adta a jóváhagyást a közgyűlés annak idején. A jelenlegi egyeztetésnél az ott levő lakókat úgy tájékoztatták, hogy elfogadott tervek alapján megy a tárgyalás erre való tekintettel azt mondják, hogy elfogadjuk a terveket, hogy ha már el van fogadva. A rendezési tervet nem hiszem hogy tárgyaltuk, a módosítást nem tárgyaltuk eddig. Nem a beépítés ellen vagyok. A hivatal nem teljesítette a feladatát. Tanulságos levél: A kivitelező azt tervez amit akar az eredeti elképzeléstől eltérőeket is tervezhet. Ha ezt mind megszavazzuk, ha a kivitelezés során még ettől is eltérőt fognak megvalósítani akkor ugyanazt fogjuk csinálni, mint a többi épületnél, hogy ejnye-bejnye, még talán egy 10.000 forintos büntetést is oda fogunk adni. Megfogom szavazni ezt az előterjesztést, de kérném, hogy záró határozatként, hogy ettől a tervtől eltérés bontási határozatot von maga után, mert másként Nagykanizsán úgy néz ki, hogy nem lehet építkezni. A túlságos levél kelt Győr, 2003. május 12. 2002. október 28-án kért állásfoglalást a területi főépítész a tervezés céljáról, feladat meghatározásáról és utána semmit nem kapott, 2003. március 18-án véleményezésre megküldtek egy dokumentumot, ennek ellenére sem a két határozatot, sem a pótlásra vonatkozó reagálást nem tartalmazta a kérelem. Ismételten kérték a hiánypótlást. Jogosnak tartom az utolsó mondatát Keresztes Sándornak, aki azt mondja, hogy a tervezet nem terjeszthető jóváhagyás céljából a képviselőtestület elé. Több mint egy éve hiánypótlást kérnek, és nem tudom ki a felelős azért, hogy a hiánypótlás nem történik meg. Szerintem nagyon lényeges lenne. Kérem polgármester úr, jegyző úr nézzen utána, ki a felelős azért, hogy Nagykanizsán megint megtörténik az, hogy több mint egy éve füle botját nem mozgatja az akinek ez a feladata.

Dr. Horváth György: A legtöbb esetben arról folyik a vita, hogy ki tervezi és hogy ki a kivitelező. Lehet hogy ezt én nagyon rosszul látom, de gyakran itt dől el, vagy nem dől el a kérdés. Nem szabadna ide jutni. Általánosságban szólnék, javasolnám, hogy polgármester úr, jegyző úr követelje meg az illetékes osztályoktól írják oda a véleményt. Minden előterjesztésnél legyen ott a hivatal véleménye.

Litter Nándor: Valóban ez számomra is elvárás a hivatal munkatársaitól, bármilyen előterjesztésnél legyen ott az egyértelmű véleményük. Itt szerepel.

Kelemen Z. Pál: Azt kell mondani, hogy a magánkezdeményezés előbb indult, mint ahogy nekünk lett volna területrendezési koncepciónk. Ez a terület nem tekinthető városkép alkotó környezetnek. Támogatni fogom a határozati javaslatot.

Cserti Tibor: Két dolog motivál. Volt egy korábbi támogató önkormányzati döntés. Szeretnék kizárni egy olyan irányú vonalat, ami ha az önkormányzati döntés alapján esetleges kártérítési követelés állítani az önkormányzatot. Ha ez jogilag kizárható, akkor jó. A másik az hogy kompromisszum kész legyen az ismert információk alapján. A bizottsági elnök által javasolt módosításokat célszerű megszavazni. Remélem ennek alapján semmiféle kártérítési követeléssel senki nem léphet fel az önkormányzattal szemben.

Papp Nándor: A tényleges kompromisszumokra való törekvés május 15-én tudott kezdődni. A terv, a beépítés azt kell, hogy mondjam, korrekt. Támogatásra javaslom a határozatot a kompromisszumokkal.

Stróber Gábor: Folyamatosan figyelemmel kísértem a terület fejlesztési koncepcióját, a beépítési tervet. Kaptam egy tájékoztatót a tanácskozásról, amelyből kiolvasható, hogy közeledtek az álláspontok, de nem megoldódtak. Lakossági észrevételem nem az építkezés ellen szól. 2172 hrsz-ú köztes telek érdekel engem és a közelben lakókat is. Feltételezés van arra, hogy az épületegyüttes tovább fog bővülni, ekkor kerül képbe ez a telek. Ennek megoszthatóságával véleményem szerint egy új hrsz jön létre. Határozati javaslatban azt kérném rögzíteni, hogy amennyiben megosztásra kerül a köztes telek és új hrsz jön létre, a Szemere utcára vonatkozó kitételek érvényesüljenek. Kérjük, hogy az átláthatóság csökkentésére örökzöld fákat ültessenek, vagy a későbbi tervek során egy befelé lejtő garázzsal oldják meg.

Bicsák Miklós: Tisztelettel kérem polgármester urat, hogy szíveskedjék majd Dr. Heller Márta tervezőasszonynak megadni a szót.

Szányiné Kovács Mária: A szakbizottság tagjaként elmondhatom, hogy áttanulmányoztuk a terveket és alapos munkát végeztünk. Ismertem ezt a területet akkor is amikor rendezett és rendezetlen volt. Örülök, hogy valami elindult. Az épület magassága nem lehet különösebb probléma, mert ott van mellette a középiskola és a TB Intézet. Belterületre fog épülni, az utcaképet nem fogja zavarni.

Cseresnyés Péter: Annak örülök legjobban, hogy elindult egy olyan gondolkodás, hogy annak a városrésznek a rendezési elképzelései körvonalazódtak. Erre szükség van. Meg kell határozni, hogy egy-egy városrészben milyen épületek épülhetnek. A szabályokat meg kell határozni, hogy meghatározott kereteken belül dolgozhassanak a beruházók.

Karmazin József: Itt most nem egy szokványos rendezési terv jóváhagyásáról van szó. Ez annyiban tér el, hogy itt egy beruházói kezdeményezésre indult és még bonyolította a helyzetet, hogy első lépésként a beruházó kezdeményezésére a közgyűlés hatályon kívül helyezte a területre vonatkozó rendezési tervet, pont azért, hogy a munkát el tudják kezdeni. A rendezési terv készítője a 2002. szeptember 10-én meghatározott városfejlesztési irányelvek alapján nem tudta befejezni a tervet, hiszen a beruházó is változtatott az elképzelésein és olyan szakmai vitákat kellett lefolytatni a két tervezőnek, amely során formálódott mindkettőjük véleménye. Az egy éves időszak nem szünettel telt el. Stróber úr által említett javaslatok részei a rendezési tervi javaslatnak. Külön egyeztetést folytattunk a polgármester úrral és a területi főépítésszel és ott is olyan általános szakmai és elméleti megfogalmazások hangzottak el, amelyben minden résztvevő egyetértett, ugyanakkor a konkrét eset számos problémát vetett fel. Az ügymenetről kigyűjtött lista igazolja, hogy a különféle igények megjelenését követően megszülettek a közgyűlés döntései. Javasolnám a közgyűlésnek, hogy az épület magassággal kapcsolatos tervi javaslatot amennyiben nincs különösebb ellenérzés, ezt fogadja el, bár egy olyan alternatíva is elképzelhető, hogy a legfelső szinti 8 lakás más tervezési megoldást nyer és a Stróber úr által említett szomszédos ingatlannak a 2172 hrsz-ú teleknek a beépítési feltételei alapvetően nem rosszabbak a javasolt szabályozás szerint mint az eredeti hatályon kívül helyezett általános rendezési tervé.

Dr. Kolonics Bálint: A jelen előterjesztés tartalmával támogat ezt a határozati javaslatot. Szeretném kérni az Építésügyi Hatóságot, hogy igen is a hatósági jogkörében eljárva szerezzen érvényt annak, hogy valóban jelen szabályozási tervnek megfelelően és az eredeti tervdokumentációnak megfelelően kerüljön sor a kivitelezésre és ezt követően ennek alapján adja ki a használatbavételi engedélyt, nem legyen az automatikus, hogy fennmaradási engedélyt adunk ki. Tessék odafigyelni, mert a lakóknak az érdeke, mert ez elfogadják. De ha ettől eltérnek azt gondolom, hogy nem a lakók érdekét szolgálják bizonyos esetekben és tessék azt a bontási határozatot akkor meghozni és kötelezni erre.

Halász Gyula: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt van egy ipartörténeti jelentőségű pincerendszer, amit megtartásra javasolt a tervező és szeretném azt, hogy ezt a tulajdonosok, az ott élők felújítanák, hiszen ez egy idegenforgalmi látványosság is lehetne a város részére.

Cserti Tibor: Szeretném az önkormányzati döntéseket logikusan végigvezetni és kizárni ezzel összefüggésben minden olyan esetleges jogsérelmet ami az önkormányzatra nézve hátrányos és anyagi teherrel járhat. Ha van akkor erre reagálást kérek.

Stróber Gábor: Úgy érzem, hogy Karmazin úr kicsit homályosította a határozati javaslatban megfogalmazni kívánt kérésemet. Azt nyomatékosan kérem, hogy az szerepeljen. Még egy kérdést felvetnék, hogy a kereskedelmi iskola parkolási gondjai hogyan javulnak ezzel az építkezéssel kapcsolatosan.

Dr. Csákai Iván: Karmazin úrnak annyit mondok, hogy ha hiánypótlást a lakosság nem teljesíti a szolgáltatásból kizárjuk őket, minden indok nélkül.

Litter Nándor: Kérném Karmazin urat, hogy Cserti úr kérdésével kapcsolatosan nyilvánítson véleményt. A parkolási ügyben is nyilatkozzon. A harmadik, hogy annak meghatározása itt, hogy elbontani is elrendelhetjük az épületet, úgy tudom, hogy ez nem lehetséges, hogy mi ilyent rögzíthetünk-e a határozati javaslatunkban.

Karmazin József: Cserti úr kérdésére azt válaszolnám, hogy a rendezési terv hatásairól rendelkeznek az érvényes jogszabályok. Ha olyan helyzet adódik, hogy valakit az új rendezési terv hátrányos helyzetbe hoz, vagy korábbi lehetőségeit korlátozza akkor a tulajdonos természetesen megfelelő igénnyel léphet fel az önkormányzat felé. Ez nem számszerűsíthető, csak közelítőleg becsülhető. Javaslatát erősítem, hogy a beruházó nyilatkozna erről a kérdésről. Stróber úr részére válaszolom, hogy korábban is úgy hangzott el, hogy ezt meg lehet erősíteni egy határozattal. Parkolásra vonatkozóan kérném a tervező válaszát, mert a területi főépítész kérésére részletesen kimunkálták. Csákai úrral egyetértek ha hiánypótlás van akkor azt teljesíteni kell és mi ezt teljesítettük.

Litter Nándor: Hatósági eljárás bontás ügyében?

Karmazin József: Ismereteim szerint ilyen döntés nem születhet.

Litter Nándor: Igazán nagy béke nincs ezen a területen. Tegnap itt járt Keresztes Sándor a területi főépítész. Neki meggyőződése hogy vannak csodálatos épületek amiket nekünk meg kell őrizni. Tegyünk meg mindent azért, hogy a területek védelmi politikái minél előbb elkészüljenek. Itt megfordult a dolog, mert a magánérdek vezényelte a településérdekeket. Ennek fordítva kell lenni. Magánemberként azt támogatom, hogy terüljön szét ez az épület és az a nyolc lakás a terület adottságait kihasználva a területen elosztva jelenjen meg.

Karmazin József: Azt tudni kell, hogy most rendezési tervet fogad el a közgyűlés a területre vonatkozó szabályozást állapítja meg, amelynek leglényegesebb elemei az épületmagasság az építéshely meghatározása, a tömbnek a szerkezete. Polgármester úr javaslata azokra az épületrészekre vonatkozik, amely a tömb közepén van és ott eléri a földszint plusz három szint magasságot, itt javasolta polgármester úr alternatívaként a 8 lakásnak olyan elhelyezését, hogy a belső udvar terhére történjen ennek a lakásszámnak a megvalósítása.

Dr. Heller Márta: Örültem, hogy sikerült rendezési tervi mederbe terelni ezt a problémát és nem maradt meg az úgynevezett illeszkedési szabály keretei között. Köszönöm azt a minősítést, hogy korrekt, az a véleményünk, hogy ebben a tervben ezt elérni a maximum. Jóváhagyott önkormányzati fejlesztési program alapján kezdtük el a múlt év végén a rendezési terv készítését. A terület adottságai nem is engednék meg az új jogszabályok szerint a lakóterületi minősítést. Ez a projekt a környező telkek szemszögéből nézve mértéktartó sűrűséget, intenzitást mutat. Az OTÉK 2,4 sűrűséget enged meg városközpont közelséget tekintve, ez a projekt 1,3-nál áll meg. Rendezési tervről van szó, amely színterület sűrűségről és egy számított átlag építménymagasságról szól. Hogy az építész hogy gazdálkodik ezzel azt a rendezési terv az ő kompetenciájába tereli. A déli szomszéd esetében önálló hrsz nem alakítható a tömbbelsőben. Vagy a déli szomszéd épít, vagy a Zerkowitz bővül. Ez a projekt be van csomagolva egy övezetbe, ennek szigorú és sajátos követelményei vannak. Vízellátás esetében húzó erőként jelenik meg ez a projekt. A projekt tartalmaz bormúzeum kialakítását részben a pincerendszerben, erre mindenképpen gondoltunk. A terv az érvényes építési törvény és az OTÉK alapján készül. A meglévő telkekre rosszabb helyzetet nem jelent a korábbi rendezési tervnél. Parkolással kapcsolatban a terven látszik az iskola mellett egy, a közforgalom elől elzárt magánút kialakítása, jogszabály alapján a tömbbelsőnek a meglévő telkei, hogy ha ez lealakítása kerül, erről pedig az iskola udvarában a parkolási gondok megoldhatók. A helyi építészeti értékek védelme maximálisan figyelembe vételre került.

Halász Gyula: A rendezési terv egy épületre szól, vagy egy körzetre?

Karmazin József: Az anyag tartalmazza természetesen, hogy ez egy utcákkal jól körülhatárolt tömbre vonatkozik.

Cserti Tibor: Alapvetően megnyugodtam, a tervező nő kérdésemre választ adott. Kérném a beruházó válaszát az általam javasolt teljes védelem az önkormányzat részére, magyarul az elfogadó nyilatkozatot megadja, vagy nem. Tehát, hogy hozzon az önkormányzat egy határozatot a beruházó közös nyilatkozatával együtt, ha a jelen rendezési terv módosítása összefüggésében az érintettek részéről olyan joghátrány keletkezik, ami kártérítési követelést vonna maga után az önkormányzat részéről azt a beruházó jelen nyilatkozatával átvállalja.

Burján Zoltán: Mivel a beruházó társaság kérelmére indult el ez a rendezési terv módosítás, ezt természetesen vállaljuk, ha ennek következményei vannak akkor ennek meg is fogunk felelni. A május 15-i egyeztetés során sikerült a lakossági félelmekre pontot tenni. Az eredeti elképzelés szerinti 68 lakást szeretnénk megvalósítani. Május 15-én egy alternatív megoldásként felmerült a hogy a legfelső szinti nem 8, hanem 6 lakást megpróbáljuk a földszintre levinni. Azt szeretnénk, hogy a 6 lakás maradna tetőtérben és valami rálátást csökkentő megoldással az intimitást megtartsuk. Továbbra is az az elgondolásunk, hogy a 35%-os beépítést nem szeretnénk tovább növelni.

Stróber Gábor: Kezembe vettem a fejlesztési lehetőségek címszó alatti tervrajzot, amely az általam említett telekre megjelöli, hogy az építménymagasság 7,5 m és 3198 m2-en, amíg ezt én látom a továbbiakban is kizárólag ragaszkodom, hogy a határozati javaslatban szerepeljen az általam kért beépítés.

Scháb György: Úgy érzem, hogy ez egy látszaterőlködés az önkormányzat részéről, hogy mi ilyen garanciákat próbálunk meg kérni, egy kft. ma van, holnap nincs. Ez egy nesze semmi fogd meg jó garancia lehet adott esetben. Itt az önkormányzat egy utolérési effektussal küzd, mert a szekér elhagyta a lovakat. Itt van előttünk a területi főépítésznek a javaslata, hogy ez a tervezet nem terjeszthető a közgyűlés elé, akkor miről beszélünk?

Dr. Csákai Iván: A lakók részéről Dr. Peszleg szeretne hozzászólni.

Dr. Peszleg József: A Szemere u. 7/B-ben lakom. Szeretném megcáfolni, Burján úrnak a szavait, hogy úgy hangzott el hogy az a 6 lakás maradjon fenn. Arról volt szó, hogy letervezik a földszintre.

Cserti Tibor: Apró visszacsatolás Scháb kollégának. Én az önkormányzat érdekeit szeretném korrekt módon képviselni. Módosításként javaslom továbbra is.

Bicsák Miklós: Ügyrendi javaslatom, hogy polgármester úr zárja le a vitát.

Litter Nándor: Nem zárom le, SzMSz értelmében nem lehet ezt a vitát lezárni.

Karmazin József: Scháb képviselő úr említette a területi főépítész levelét, szeretném idézni az építési törvény erre vonatkozó mondatát: a területi főépítész véleményét a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell, továbbá törvénysértésre alapozott egyet nem értő véleménye esetén a szabályzat és a tervek elfogadása nem terjeszthetők elő. Tehát azt mondja a jogszabály, hogy ha törvénysértésre alapozott az egyet nem értő vélemény, ugyanakkor az a hiány amit ő fel vet, az nem valós, tekintettel arra, hogy szeptember 10-én a közgyűlés meghatározta a fejlesztés célját és a mai előterjesztésben ennek a korszerűsítése is megtörténik.

Litter Nándor: Nincs több hozzászóló a vitát lezárom. Megkérem Papp Nándort és Karmazin Józsefet, hogy segítsenek a határozati javaslatok megfogalmazásában. Fenntartom azt az álláspontomat amit elmondtam, hogy hol kell ezt mint alternatívát ezt megszavaztatni, melyik határozati pontnál. Egyrészt Cserti úr javaslatát támogatom, hogy a beruházó nyilatkozzon arról, hogy amennyiben a terv módosítását követően a környezetben élők, vagy egyéb más. Nem módosítás, hanem beemeljük ide. Jó én elfogadom, akkor beemelődik ide, akkor szavazni sem kell róla. Stróber Gábornak volt egy javaslata. Papp Nándor, mint előterjesztő nyilatkozz arról, hogy Stróber Gábor javaslatát elfogadod-e?

Papp Nándor: Azt gondolom, hogy nem kell elfogadni.

Litter Nándor: Akkor erről a közgyűlésnek szavaznia kell.

Karmazin József: Azt javasolnám, hogy Stróber Gábor képviselő javaslata a rendezési terven úgy jelenjen meg a tervlapon, hogy az a kódkocka mely négy elemből áll, az legyen megismételve a kérdéses telken is. Tehát a tervrajzon kell ezt feltüntetni.

Litter Nándor: Papp Nándor akkor elfogadásra került?

Papp Nándor: Igen.

Litter Nándor: Az én javaslatomat támogatod-e, hogy ez a 8, vagy 6 lakásról van szó, hogy lekerüljön.

Papp Nándor: Nem gondolom, hogy le kellene vinni.

Litter Nándor: Én fenntartom ezt a javaslatot. Karmazin úr fogalmazza meg.

Karmazin József: Polgármester úr javaslatát a 9.§. g.) pontja második mondatának a kiegészítéseként javaslom, ahol szerepel, hogy maximum 8,5 m, de az épület földszint plusz 2 szintnél magasabb nem lehet.

Cseresnyés Péter: Peszleg doktor úr felvetésére szeretném hallani a választ.

Papp Nándor: Azt gondolom, hogy kompromisszum született május 15-én abba az irányba is, hogy akár a Szemere utcai hátsó telkeken az építtető, illetve kivitelező költségére olyan belátás elleni növényzet volt. Szerintem ott kompromisszum történt.

Karmazin József: Tehát a 9.§. (1) bekezdés g.) pontja második mondata vessző után, de az épület földszint plusz kettő szintnél magasabb nem lehet.

Papp Nándor: Nem értek vele egyet.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

A közgyűlés 1 szavazattal 19 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy kell-e kiegészítéseket tenni, hogy mindenki számára világos legyen a szavazás, hogy mindenki tudja-e hogy miről van szó.

Dr. Csákai Iván: Nekem volt egy javaslatom, amely rögzíti a határozati javaslatban, hogy ettől a tervtől eltérés esetén bontás.

Litter Nándor: Erre választ adtunk, hogy hatósági ügyek miatt ezt nem lehet nekünk előírni. Papp Nándor kérdezlek, hogy úgy érzed, hogy mindenki számára világos és tiszta, hogy miről kell szavazni?

Papp Nándor: Igen.

Litter Nándor: A beterjesztő módosító javaslatait fogjuk megszavazni. Az egyes számú határozati javaslat.

Papp Nándor: A határozati javaslat első pontja az előterjesztés szerint.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 2. határozati javaslatról.

Papp Nándor: A határozati javaslat második pontja az előterjesztés szerint.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Cserti Tibor: A vonatkozó rendezési terv módosításával egyidejűleg a közgyűlés kötelezi a polgármestert arra, hogy kössön megállapodást a beruházóval olyan tartalommal, hogy a jelen rendezési terv módosításával összefüggő esetlegesen keletkező mindennemű kártérítési követelést a beruházó magára vállal. Határidő a megállapodás megkötéséig a jelen rendezési terv hatálybalépése napjáig.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a Cserti úr által elmondott javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

147/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csány u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb fejlesztési programját az 1. sz. melléklet szerint fogadja el, az a 249/20002. 8IX.10.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott fejlesztési elhatározás helyébe lép. A döntésről a BM Nyugat-dunántúli területi Főépítészét soron kívül értesíteni kell.
   2. Határidő: 2003. június 5.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   3. a Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csány u. – Szemere u. – Ady u. által határolt tömb területére vonatkozó Általános Rendezési Terv illeszkedési lapot – mint településszerkezeti tervet- az 5. sz. melléklet szerint elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a továbbiakban készülő településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapján alkalmazni.
   4. Határidő: 2003. június 15. Intézkedés a településszerkezeti tervbe történő beépítésre

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

     

     

     

     

     

   5. a vonatkozó rendezési terv módosításával egyidejűleg kötelezi a polgármestert arra, hogy kössön megállapodást a beruházóval olyan tartalommal, hogy a jelen rendezési terv módosításával összefüggő esetlegesen keletkező mindennemű kártérítési követelést a beruházó magára vállal.

Határidő: a jelen rendezési terv hatálybalépése napjáig.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslat következik.

Papp Nándor: Rendeleti javaslat az előterjesztés szerint.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

 

33/2003. (V.28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2003. (V.28.) számú rendeletével a Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csányi u. – Szemere u. – Ady u. tömb szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát elfogadja

( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

 

10. 29/2003.(IV.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

Litter Nándor: Kiadásra került egy kiegészítés.

Papp Nándor: Itt arról van szó, hogy a Szabadhegyi telkek esetében 14 méternél keskenyebb telkeknél határoztunk, hogy 4 méter lehet az építmények közti legkisebb távolság. Délelőtt egy helyszíni bejáráson az történt, hogy 30-40 cm tervezett épület megsérti ezt a 4 métert. A szövegben minden stimmel. Amennyiben a szomszédos épületek egymás felé néző falai közül legalább az egyik maximum 1 db 0,4 m2 nyílófelülettel rendelkezik helyiségenként, melynek mellvédmagassága legalább 1,8 m a tűztávolságon és az építmények közötti távolságon belül, az építmények egymástól mért legkisebb távolsága 4 méter lehet. Eddig ezt fogadtuk el. Megmondom őszintén a 3 méterrel a magam részéről nem tudok mit kezdeni. Mérhetetlen felzúdulást fogunk okozni ezzel, akiktől a 4 métert kértük számon, hogy gyakorlatilag a magam részéről beláthatatlan következményeknek tartom. Egy dolgot tudok elfogadni ha ez segít, hogy ha a szomszéd épület valamilyen módon nem a telekhatáron van, hogy az épületek között maradjon meg a 4 méter távolság.

Litter Nándor: Tehát akkor te a 4 métert javaslod továbbra is az eredetileg kiadott anyagnak megfelelően. Van egy módosító javaslat, hogy az 1§.-ban 3 helyett 4 méter maradjon az eredeti elképzelésnek megfelelően.

Papp Nándor: Az eredeti 4 métert javaslom.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

34/2003. (V.28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2003. (V.28.) sz. rendeletével a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 45/2001. (IX.27.) sz. rendeletet módosítja.

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

 

 1. Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

Papp Nándor: Két évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a témával. Az akkori rendezési terv szerint egy javasolt dél-keleti sarki letörés volt a rendezési terven, plusz 3 méteres árkádsort írt elő emellett. Akkor amellett döntött bizottság, hogy amennyiben a 8 m átlójú 45 fokos sarok letörést az építtető, utána a tetőtéren konzolosan túlnyújtással már gyakorlatilag alig pár négyzetmétert veszítene akkor el lehet tekinteni a rendezési terv által előírt 3 méteres árkádsortól. Megtörtént az építkezés. Megengedte, hogy a sarki beépítés megtörténjen, utána február 17-én került a bizottságunk elé és 7 egyhangú szavazattal azt a határozatot hoztuk, hogy emellett a sarki beépítés mellett a 3-as tömbnek az Eötvös tér felé eső déli tér falán az árkádok maradjanak meg.

Röst János: Kikértem a hivataltól az eddigi összes olyan jegyzőkönyvet ami bizottsági ülésről készült. Ilyen jellegű döntés amit Papp Nándor képviselőtársam mondott nem született és nincs is dokumentálva. Ez a döntés nem született meg. Egy rendezési tervet akkor módosítanak önkormányzatok ha az elavult, szakszerűtlen, vagy pedig egyéb indok szolgálja. Ilyen lehet a gazdasági vagy egyéb szakmai érdek. A szabályozási vonal, amit Papp képviselőtársam javasol a határozatban nem így szól, úgy szól a határozatuk, hogy a földszintjén közös építési és szabályozási vonal párhuzamosan. Ami azt jelenti, hogy egy épületnek nem egy síkja van, itt nyilván való hogy két vagy három síkot érint. Az a kérésem, hogy ha ezt Papp képviselőtársam javasolja, akkor ezt mindenképpen pontosítsa. Nem hiszem hogy szakmai indok van arra, hogy az árkádot a jelen állapotban meghagyjuk. Ha valaki mond olyan szakmai érvet, amiért fenn kellene tartani az árkádot. A közlekedést nem érinti. Azt el tudom fogadni kompromisszumként, hogy a meglévő épület sarokrészénél ez pedig a dél-keleti sarok, azt a letörést meghagyva, amit képviselőtársam mondott, ennek a kialakításával ez a probléma valamilyen szinten kezelhető. Az a kérésem, hogy Papp képviselőtársam véleményét, illetve javaslatát ne fogadjuk el. Ne abból ítéljünk meg egy épületet, hogy nekem tetszik-e vagy sem, hanem hogy annak a használhatósága, értéke mit jelent.

Cseresnyés Péter: Sajnálom, hogy alpolgármester úr egy építési vállalkozó érdekében lobbizik a közgyűlés előtt. Alpolgármester úr is azt mondta, hogy nincs szakmai érdek, hogy az árkádsor ne épüljön be. Én nem is szakmai érdeket mondok annak érdekében, hogy megmaradjon ez az árkádsor, hanem egy másikat. Úgy gondolom, hogy alpolgármester úr nem ment arra autóval eleget és nem próbált a Rozgonyi út felől átkelni az Eötvös tér másik részére, mert ha ezt megtette volna akkor láthatná, hogy ha nem működnek a forgalmi lámpák, akkor ez életveszélyes lehet ez a sarok. Sajnos, így, hogy az árkádsor megmarad, még ebben az esetben sem lehet jól belátni. Ha beépítjük az árkádsort, akkor még ez a kevés útra rálátási lehetőség is teljesen meg fog szűnni. Rossz úton járunk, ha vállalkozók gazdasági érdekeire hivatkozva térünk el tervtől. Hiszek Papp képviselő társamnak, aki azt mondta, hogy másképp volt meghatározva ennek az épületnek az elhelyezkedése. Ha a saroklevágással valósult volna meg akkor azt az 50-100 métert könnyen be lehetett volna látni és a közlekedés biztonságosabb lett volna. Ha ezzel a javaslattal élt volna a vállalkozó akkor tudomásom szerint néhány négyzetméter, vagy néhány tíz négyzetméter elvesztésével meg lehetett volna oldani az egész épület felépítését. Jó lenne egyszer abba az irányba elmozdulni, hogy azokat a szabályokat amiket megalkotunk, azt betartatjuk és betartjuk mi is. Egyszer mondjuk azt, hogy itt megállunk, eddig lehet elmenni mert a szabályok azt mondják és innét kezdve ne engedjük.

Dr. Kolonics Bálint: Egy gondolatot szeretnék kiemelni, alpolgármester úr a szakma illetve a gazdasági érdekekre hivatkozva, illetve keresi azt a szakmai érvet ami indokolná Papp képviselőtársam javaslatát. Mondanék egy javaslatot, amit úgy gondolok, hogy mindennemű gazdasági és szakmai indoknál fontosabb és magasabb szintre kell helyezni és elsődlegesen szem előtt tartani, az pedig nevezetesen az, hogy az arra közlekedő emberek életének, testi épségének, és vagyonának a védelmét biztosítani azzal, hogy ott megfelelő közlekedési feltételeket teremtünk. Ez számomra megfelelő indok és mindenféle szakmai érdeknél előrébb való.

Cserti Tibor: Van egy jogerős építési engedély. Építési engedélynek megfelelően végezte a beruházó a tevékenységet. Most van előttünk egy előterjesztés. Gyakorlatilag a kérdés az, hogy az építési engedélytől való eltérő megoldást hoz-e. Ha igen, akkor gyakorlatilag mi az összefüggés ilyen értelemben a beruházó szempontjából. Többletköltséggel jár-e.

Röst János: Jelenleg ez az épület építési engedéllyel rendelkezik. Árkádra van kiadva az építési engedély. A dolog arról szól, hogy ezzel a rendezési tervvel adunk-e lehetőséget arra, hogy később annak az árkádsornak a beépítése megtörténjen vagy sem. Ha Papp képviselőtársam véleményét fogadjuk el, az azt jelenti, hogy olyan döntést hozunk, hogy úgy döntünk rendezési tervről, egy tömbről, hogy kiemel belőle egy egységet, kiemel belőle egy épületet és kiemel belőle egy falsíkot. Úgy gondolom, hogy a rendezési terv nem erről szól. A rendezési terv, egységes, általános és mindenre vonatkoztatni kell. A balesetveszélyesség kérdése. Lemodelleztem ezt a kérdést, ha ott az árkádsort nem építik be, vagy beépítik, akkor ez abszolúte nem változik. Az épület beépítése szabályos volt.

Papp Nándor: Teljesen világosan mondtam, hogy a bizottságunk a déli oldalról beszélt és csak a hármas tömbről. A rendezési terv amit el akartunk fogadni, az az egész árkádot hozott és azt meg lehet nézni, a mostani módosítás ami végül is nem lett szavazva múltkor, hogy az egész kivételt képez a 9-es számú ház, az egészbe betervezte a rendezési terv készítője az árkádsort. A bizottság véleményét mondom ami 7 egyhangú szavazattal történt. A többit meg kikérem magamnak.

Dr. Szabó Csaba: Nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan közgyűlés amióta az új önkormányzati testület, hogy nem módosítottunk volna rendezési tervet és ennek a hátterében mindig az volt, hogy valamilyen sajátos érdekhez igazítottuk a város érdekeit. Aki azt a területet ismeri, az tudja, hogy az a belső tér hogy el lett rontva, hogy az az épület kikerült a járda szélére. Döbbenetesen néz ki. Ez az utolsó eset, hogy engem rá lehet bírni arra, hogy a gombhoz vegyük a kabátot. Első érdek a város érdeke.

Dr. Csákai Iván: Röst Jánoshoz van egy kérdésem, hogy mennyiben érintett ebben a kivitelezésben és most előbb alpolgármesterként, vagy érintettként az ottani cég képviseletében szólalt fel. Ha érintett, akkor kérem a szavazásnál ne vegyen részt.

Röst János: Ezt egy Pillér Kft nevű cég építi, nem vagyok tagja a Pillér Kft-nek és nem vagyok rokona, nem vagyok élettársa, testvére, férje, barátja aki építkezik.

Dr. Csákai Iván: Tervezési szinten részt vett-e a munkában.

Röst János: Nem hiszem, hogy ehhez köze van Csákai Ivánnak.

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Papp Nándort kérdezem, hogy nem hangzott itt el módosító javaslat?

Papp Nándor: Azt gondolom, hogy azt amit a bizottság hozott, és annak idején hitem szerint és meggyőződésem szerint a megállapodás volt, azzal ez nem függ össze az előterjesztés. Nem azt tartalmazza. Természetesen utána még bizottsági döntések voltak a témáról annak idején. A bizottság február 17-ével másként döntött. Azt gondolta 7-0 arányban, hogy maradjon meg az árkád. A határozati javaslatot azzal pontosítanám, hogy a hármas tömbnél célszerűnek tartanám, hogy megmaradjon az árkád. Saját előterjesztésemet módosítom. Ezt a határozati javaslatot nem támogatom. A módosító javaslatom az, hogy itt maradjon meg az árkád a déli oldalon, mert ezt döntötte a bizottság.

Dr. Fodor Csaba: Segíteni szeretnék a bizottsági elnök úrnak, itt nincs módosítás, ő az előterjesztő és az előterjesztő így módosítja az előterjesztését és erről szavazzunk.

Karmazin József: A közgyűlés 2001. június 26-án meghatározta a rendezés tartalmát, amelyben szerepelt az, hogy az új jogszabályokhoz kell igazítani a tömb beépítési lehetőségeit, valamint figyelemmel kell lenni azokra az építtetői igényekre, amelyek közül csak egy ami itt szóba került. Ennek megfelelően elkészült a terv, amelyre a bizottság az elnök úr által javasolt módosítást tette. Maga az előterjesztés csak a szöveges részében tartalmazza a bizottság javaslatát.

Röst János: Ha jól értem, akkor Papp képviselőtársam visszavonta a javaslatát és helyette módosított egy másikat, ha ez így van akkor én módosító javaslatként visszajavaslom azt a beterjesztést ami itt előttünk fekszik, ilyen értelemben először erről kell szavazni, amit legelőször beterjesztettünk. Az a módosítás módosítása.

Litter Nándor: Ennek megfelelően kérem, szavazzunk a határozati javaslatban szereplő alapbeterjesztésről, amelyet az elnökúr, a beterjesztő nem támogat. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 8 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a Papp elnök úr által javasolt határozati javaslatról.

Papp Nándor: Arról szavazzunk, hogy az árkádsor megmaradjon.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk!

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

148/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Városközpont 005 jelű (Eötvös tér – Hunyadi u. – Rozgonyi u. – Huszti tér által határolt terület) tömb területére vonatkozó Általános Rendezési terv illeszkedési lapot – mint településszerkezeti tervet – az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a továbbiakban készülő településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapján alkalmazni.

Határidő: 2003. június 15. Intézkedés a településszerkezeti tervbe történő beépítésre

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Litter Nándor: Rendeleti javaslatról fogunk dönteni.

Papp Nándor: Szerintem a rendeleti javaslatról most nem tudunk dönteni, mert erről gyakorlatilag szavazás a múltkor nem történt, ez visszavonásra került. A múltkor visszavonásra került az előterjesztés.

Litter Nándor: Karmazin úr segítséget kérek, szükség van-e a rendeleti javaslat megszavazására.

Karmazin József: A határozati javaslat a szerkezeti tervre vonatkozó kitételeket tartalmazza, amely bármelyik javasolt változatban azonos, tehát a határozati javaslat leírt formában tudja mind az árkádos mind a sarok visszahúzást, mind pedig anélkül is. A rendeleti javaslatot kell ezzel a módosítással vagy anélkül jóváhagyni. Amit ő javasolt annak meg van a helye a rendeletben.

Papp Nándor: Meg lehet csinálni azzal a módosítással amit az előbb elfogadtunk.

Karmazin József: Igen a rendeletben a 9. § 7.4. hármas tömb, oda épül be jóváhagyás esetén a bizottság javaslata.

Röst János: Kérdezem főépítész urat, hogy a dunántúli főépítész egyező véleménye nélkül is ezt keresztül lehet-e vezetni.

Karmazin József: A területi főépítészi irodától a parkolási rend megoldására vonatkozó további adatokat írtak elő, amelyeket elküldtünk, de arra még nem kaptunk választ, ez ugyanaz a helyzet ami a másik területen volt.

Papp Nándor: Ezzel, hogy az árkádos beépítés itt megvalósul a bizottsági vélemény alapján, illetve az előbb döntöttek alapján azzal a kiegészítéssel elfogadom. A helyi rendeletbe ezt be kell fogalmazni.

Litter Nándor: Szünetet rendelek el.

 

SZÜNET 19.07- 19.31 óráig

 

Litter Nándor: Megkérdezem, hogy sikerült-e megfogalmazni a rendeleti javaslatot?

Papp Nándor: A hármas tömbre szóló előírás utolsó mondata így fog hangozni: A tömb délkeleti sarkán lévő új épület földszintjén a közös építési és szabályozási vonallal párhuzamosan az Eötvös tér felőli oldalon legalább 2,5 méter széles nyitott árkádot kell kialakítani.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja

35/2003. (V.28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2003. (V.28.) sz. rendeletével a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb (Eötvös tér- Hunyadi u. – Rozgonyi u. – Huszti tér által határolt terület) szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát elfogadja.

 

 

12. Nagykanizsa és térsége 2003. évi víziközmű beruházásai, felújításai (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, érvényes határozatot azonban nem hozott, mert nem volt megfelelő a szavazati arány. A legközelebb a többséghez az állt, amit úgy terjesztek elő mint saját javaslatomat. A bizottság javasolja a közgyűlésnek megtárgyalásra az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a pályázat során kapcsolattartóként ne a Városfejlesztési Osztály, hanem konkrét személy, vagy beosztás legyen megnevezve.

Litter Nándor: Zámbó Tamás.

Papp Péter: Mivel jelen anyag úgy foglal állást, hogy azokon a feladatokon kívül, amikre már közgyűlési határozatot hoztunk, ez az anyag többletforrást beruházásra, felújításra többletforrást nem tartalmaz. Ismétlem azon munkák kivételével amikről már döntés született, ezért az a bizottságunknak a nem jogerős javaslata, hogy az a személy aki már úgy is bekapcsolódik a Vízművel közös munkába, hogy az aktuális időpontban tegyen műszakilag indokolt javaslatot, hogy a most csatolt anyagba ami fontossági sorrend nélkül tartalmaz beruházásokat, felújításokat, ezen munkálatok közül, melyik mikor aktuális, mikor válik szükségszerűvé.

Papp Nándor: A VKIB is megtárgyalta és a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

Budai István: A Zajzon úrnak mondani kellett volna, hogy az előterjesztésben egy változás történt, ahol a 34.507.000 Ft szerepel. Az csak 33 millió ezt a Pénzügyi Bizottság ülésen mi ezt kijavítottuk. Ennek megfelelően a 1.841.000 Ft a 3. pontban 334.000 forintra módosulna. A Pénzügyi Bizottság az 1.,2. pontot változatlan formában elfogadta, a 3. pontot pedig így kívánjuk módosítani, hogy 334.000 forintot kell oda beírni. Van még egy olyan észrevételünk, hogy mivel a közműfejlesztési hozzájárulás megvalósulása későbbre várható, ezért úgy gondoljuk, hogy előbb kell a forrást biztosítani, mint mielőtt megvalósul. Ennek a fedezetét július 15-ig meg kellene nevezni.

Litter Nándor: Ezzel nem értek egyet, mert még nem köttetett meg az a szerződés amit a szakértő céggel fog megkötni a Vízmű.

Zajzon Imre: A társaságunk nem kéri előre a kötendő pályázathoz a 25 milliót, hiszen ez a közműfejlesztési hozzájárulás az amit nekünk kell beszedni a város nevében a majdani közüzemi szolgáltatást igénylőktől. Ezt természetesen a cég előfinanszírozza és megteremti. A köztes pénzösszegről van szó, amiket a 33 millióig kell rendezni. Ebben állapodott meg a bizottság, hogy ennek a határideje lenne a június 15. Ez már a testület hatásköre.

Cseresnyés Péter: Kérdezném, hogy a 25 millió forintos pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek pontosan mit tartalmaznak, ezt a bizottsági ülésen is feltettem és nem kaptam választ. Miért ekkora az összeg erre szeretnék választ kapni és azt szeretném hallani, tudni, hogy ez a 25 millió forintos pályázat elkészítési díj milyen összegű, mekkora beruházásra fog vonatkozni?

Zajzon Imre: Az általunk beadott anyagban pontosan le volt írva, illetve ennek meg van a szabályrendszere, hogy egy EU-s pályázathoz milyen anyagot kell előkészíteni. Erre általában 50-60 millió körüli pályázati anyagok szoktak elkészülni, nekünk már rendelkezésre állnak részanyagok, ezért lehetett a költséget csökkenteni. A jelenlegi pályázat 17 millió euróra van beállítva. Ez kizárólagosan Kanizsáról szól.

Cseresnyés Péter: Ez a 17 millió eurós beruházás mekkora önrészt kíván meg?

Zajzon Imre: Ez a pályázati anyagban fog pontosan kiderülni, de az Eu-s finanszírozási rendszerben gyakorlatilag kötött finanszírozási konstrukció általában azt jelenti, hogy 10 %-os önkormányzati, vagy egyéb forrás.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk az 1. számú pontját a határozati javaslatnak. Kérem szavazzunk!

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról. Kapcsolattartó Zámbó Tamás lesz.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról, melyben 334.000 forint szerepel az 1.841 eFt helyett.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a város szennyvízcsatorna-hálózat, illetve szennyvíztisztító telep fejlesztése érdekében tervezett jelentős beruházásokhoz igényelhető Európai Uniós támogatás megszerzésének pályázatához 25.000 eFt-ot a közműfejlesztési hozzájárulásból befolyó bevétel terhére biztosít.
   2. Határidő: 2003. december 31.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   3. megbízást ad a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. részére a pályázat előkészítése tekintetében

A pályázat során kapcsolattartóként Zámbó Tamást jelöli meg.

Határidő: 2003. május 27.

Felelős: Litter Nándor Polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   1. hozzájárul, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás jelenleg szabadon felhasználható 334.000 Ft terhére a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. az általa legfontosabbnak tartott műszaki beavatkozásokat a polgármesterrel egyeztetett módon – a rendelkezésre álló keret összegéig – elvégezze.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

13. Tájékoztató az EU által támogatott projektekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

Gerencsér Tibor: A kiosztott egy lapos kiegészítés a pontosítást szolgálja. A határozati javaslatok anyagi vonzattal nem járnak. Az elképzelésekhez különböző támogatás adnak azok a szervezetek, melyek ezt a munkát elnyerték. A határozati javaslat 3. pontjában nem indokolt, hogy külön az ÜJKB megtárgyalja és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. A közgyűlés dönthet erről, hogy ezeket a pályázatokat nyújtsuk be támogatás céljából.

Litter Nándor: Annyi kiegészítés, hogy nem az összes pályázat kidolgozásához, hanem ezek közül ki fogják választani azokat kistérségenként, amelyek referáltak. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 20 szavazattal 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A határozati javaslat 3. pontja némileg módosul. Kikerül a két bizottság. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

150/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. az EU által támogatott projektekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című tájékoztatót tudomásul veszi és felkéri Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy biztosítsa a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a pályázatíráshoz, projektmenedzseléshez szükséges feltételeket.
   2. Határidő: folyamatos

    Felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   3. felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben – ha a Polgármesteri Hivatalban nem áll rendelkezésre megfelelő pályázatírási kapacitás – pályázatírási feladattal, sikerdíjas konstrukcióban külső céget bízzon meg.
   4. Határidő: folyamatos

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

    Karmazin József városi főépítész

   5. felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az Európa Pályázat Előkészítő Alap-hoz benyújtandó pályázatokról.

Határidő: 2003. május 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

 

14. Javaslat a Magyar Társadalom EU-Kommunikációs Stratégiájában meghirdetett "Hozomány Program" nagykanizsai elemének meghatározására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az előterjesztést az OKISB megtárgyalta és a “Megy a gőzős Kanizsára…” című dalt választotta.

Litter Nándor: Még annyi kiegészítés hozzá, hogy az ehhez kapcsolódó 424-es mozdony.

Halász Gyula: Kiemelném a Nagykanizsai Jazz-Fesztivált, vagy Farkas Ferencet, vagy a GE fejlesztő stábja, akik egy világszabadalmat hoztak létre, tehát a GE-Nagykanizsa-Innovációs készség ez mindenképpen figyelemre méltó. A “Megy a gőzös Kanizsára…” túl provinciális és Magyarországon kívül szinte alig ismerik, nagyon primitívnek tartom. A Vasemberház műemléképülete pedig bárhol lehetne a világon. Ha épületben gondolkodunk, akkora Csengery u. 1, illetve a Bank épületét tudnám javasolni. Véleményem az, hogy először döntsünk arról, hogy személyben, épületben gondolkozunk-e és utána lehet döntést hozni. Két lépcsős döntést javasolnék. Amiket felsoroltam azokból bármelyiket el tudom fogadni. Javaslataim: 1. GE, 2. Nagykanizsa Jazz-Fesztivál, 3. Farkas Ferenc. 4. Első Magyar Biztosító Társaság épülete.

Cseresnyés Péter: Végignézve a listát javaslok egyet, lila-hagyma.

Zakó László: Nevetségesnek tartom, hogy az ország 3200 települése egyenként kirukkol valamivel. Az élet megy egy rossz irányba. Ennek tudomásul vétele mellett azt mondom, hogy akkor még mindig a “Megy a gőzös Kaniizsára…” kezdetű dalt tudom maximum elképzelni, hogy vigyük ebbe a – jelzők nélkül mondom – Unióba. Kérem a képviselőtársaimat, hogy a percekig létező, Kanizsának mesterségesen hírnevet adó embereket ne vegyük szavazásra.

Kelemen Z. Pál: Abban egyetértünk, hogy a “Megy a gőzös Kanizsára…” az nem egy provinciális dal, hanem a haladás dala. Több mint 140 éve épült a Déli Vasút Rt. kivitelezésében Kanizsáig, le az Adriára a vasútvonal. Ez egy kézenfekvő szimbólum.

Litter Nándor: Több észrevétel nincs. Kiegészítettem a 424-es mozdonnyal. Az elhangzott javaslatoknak megfelelően szavazzunk róla. Nem értek egyet azzal, hogy személy legyen, mert az megosztaná a véleményünket, de felteszem a kérdést, hogy ki ért azzal egyet, hogy személy legyen? Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 1 szavazattal, 24 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Voltak módosító javaslatai Halász Gyulának. A GE és a kutató csapat. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 4 szavazattal, 20 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: A Jazz-Fesztivál volt a következő. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 3 szavazattal, 19 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Első Magyar Biztosító Társaság épületéről kérem szavazzunk!

A közgyűlés 5 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Cseresnyés Péter lila-hagyma javaslatáról kérem, hogy szavazzunk.

A közgyűlés 7 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk az eredeti határozati javaslatról, amely szerint a “Megy a gőzös Kanizsára…” című dalt és a 424-es gőzmozdonyt gondoljuk. Kérem szavazzunk!

A közgyűlés 22 szavazattal 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

151/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Társadalom EU-Kommunikációs Stratégiájában meghirdetett “Hozomány-program” nagykanizsai elemének a “Megy a gőzös Kanizsára…” című dalt és a 424-es gőzmozdonyt választja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Európai Kommunikációs Közalapítványt tájékoztassa.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

 

15. Javaslat az Oktatási Minisztérium SZAK 2003 pályázatán való részvételére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Lehetőség van, hogy a fenntartó szakmai segítséget kérjen a pályázat útján, amivel az oktatási intézményekben folyó szakmai munkát ellenőrizheti. Kérném, hogy a közgyűlés értsen egyet az előterjesztéssel.

Papp Péter : A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot. Az önrész a költségvetési rendeletben elkülönítetten rendelkezésre áll.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a határozati javaslatokról. Az 1. pontról kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 28 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a javaslat 2 pontjáról.

A közgyűlés 28 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a 3. pontról.

A közgyűlés 26 szavazattal 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

152/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. a Közoktatás Szakmai pályázat 2003 keretében az alábbi témákban pályázik pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység igénybevételére:
   2. a./Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához szakértő igénybevétele (12 általános iskola, 5 középiskola).

    b./A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. §-a alapján közoktatási intézmény szakmai ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele.

    c. /A sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő) tanulók integrációját segítő programok bevezetésének támogatása. (9 óvoda, 12 általános iskola, 5 középiskola, 1 zeneiskola, 1 nevelési tanácsadó).

    Határidő: 2003. május 30.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

     

   3. a pályázat megvalósításához 800.000 Ft önrészt biztosít a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) rendelet 10. számú mellékletében a Művelődési és Sportosztály részére biztosított 7.000 e Ft pályázati önrész terhére.
   4. Határidő: 2003. szeptember 30.

    Felelős: Litter Nándor polgármester

    Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

     

   5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Művelődési és Sportosztály bevonásával folytasson tárgyalásokat az ajánlatot tevő pedagógiai szolgáltató irodákkal, s döntsön a szakmailag és pénzügyileg legkedvezőbb pályázat elbírálásáról.

Határidő: 2003. május 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 

 

 

16. Tóth László képviselő önálló indítványa az Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítésére vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: Ismertetem a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2003. április 15-én kelt 84. számú határozatát. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal az integrált közigazgatási informatikai rendszer kiépítése indítványt a közgyűlésen tárgyalásra alkalmasnak javasolja.

Papp Péter: Majd amikor a pályázatoknak az értékelésére sor kerül, fontos szempontnak tartom, hogy ez az információs rendszer a kontrolling rendszert ki tudja szolgálni, alá tudjon szolgálni, akár érdekeltségre, gazdasági hatékonyságra, vagy bármilyen mutatóra gondolok.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés elé terjesztés előtt, tehát a megvalósítási terv pénzügyi ütemezését a Pénzügyi Bizottság szeretné tárgyalni. Kérném, hogy így módosítsuk.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

153/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Tóth László képviselő önálló indítványában foglaltaknak megfelelően az Integrált Közigazgatási Informatikai Rendszer kiépítése érdekében a szükséges lépéseket tegyék meg. Tárják fel a pályázati lehetőségeket, a javaslat mintaprojektként történő megvalósításának feltételeit. A komplex informatikai rendszer dokumentációját, valamint a projekt megvalósításának pénzügyi ütemtervét terjesszék a közgyűlés elé.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

Operatív felelős: Silló Barnabás ügyvezető

 

 

 

17. Szányiné Kovács Mária önálló indítványa a Király u. 31. szám alatti társasházak tulajdonosainak kérelmével kapcsolatban (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

Szányiné Kovács Mária: A Király u. 31. belső udvarának ügye 1999. szeptember 28-a óta szerepel a közgyűléseken. 2000. szeptember 21-én a közgyűlés rendeletet alkotott elővásárlási jog gyakorlására közterület céljára. 2002. szeptember 10-én határozatot hozott az ingatlan cseréjéről, értékkülönbözet nélkül. Ezt a határozatot nem hajtották végre. 2002. december 3-i közgyűlésen került ismét napirendre, ahol az előterjesztő a Városfejlesztési Osztály volt. Az előterjesztés határozati javaslata az eddigiektől eltérően az összes “lakóra” vonatkoztatva egységes akarattal 2002. december 21-i határidővel tulajdonba adásról szólt. Kérésemre levettük a napirendről, mert a határozati javaslatot lehetetlen lett volna végrehajtani a határidő rövidsége miatt, a tulajdonba adással pedig nem oldottuk volna meg a problémát. 2003. január 28-i közgyűlésre készítettem el önálló képviselői indítványomat, melyet polgármester úr bizottsági szakaszba helyezett. Sajnos előkerült a lakóingatlanok szennyvízelvezetési ügye, és a tulajdonviszonyok rendezése helyett hangsúlyossá vált a szennyvízelvezetés megoldásának problémája. Mivel nem vagyok e téren szakember kértem a hozzáértők segítségét. A Vízmű segítőkész volt, ismerte a működő rendszer hibáját, leírta és költségelte is azt. A hivatal is segítőkész volt. A gond az volt, hogy ki lesz a fizető. Próbáltam kompromisszumos megoldást találni, ugyanis a szakértők és a bizottságok is arra felé terelgettek, hogy a lakók is vegyék ki részüket a megoldásban, vállalják ők a rendszer hibáinak kijavításával járó költséget. Ezután minden tulajdoni egységnek személyesen eljuttattam a tájékoztatómat, mely tartalmazta az általam jónak vélt megoldási javaslatot. (a lakások és üzletek közt elosztva a javítási költséget). Visszajelzést is kértem az el illetve nem elfogadásról. A területen élők több mint fele elfogadta a javaslatot. Ezen a ponton elakadva további kutatást végeztem. Mit mond a törvény az ilyen esetre? A 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet, mely a közműves ivóvíz ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szól. 1.§. (1) bekezdése kimondja:“ A közműves ivóvíz ellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A szolgáltatást végző (továbbiakban: szolgáltató) az ivóvízművek, illetőleg a szennyvízelvezető művek (továbbiakban együtt: víziközművek ) üzemeltetésével köteles a viziközmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának (továbbiakban együtt: fogyasztók) ivóvizet szolgáltatni, illetőleg az ingatlanon keletkező szennyvizek – továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizek – összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését és tisztítását elvégezni. (a továbbiakban: szolgáltatás)”

Miután a Király u. 31-be beköltöző tulajdonosok törvényesen költöztek be, a lakások lakhatási engedéllyel rendelkeztek, melyet a közműszolgáltatók is átvettek, ez okból kérem, hogy a szennyvízelvezetés problémáját válasszuk el az ügytől és térjünk vissza a tulajdonviszonyok rendezésével kapcsolatos problémához. A szennyvízelvezetés hiányosságainak problémáját pedig utaljuk a hivatal illetékes osztályára ügyintézés végett, ezzel már ne a közgyűlés foglalkozzon.

Az indítványom eredeti határozati javaslatát – mely az ingatlan cseréjéről szól – azzal szeretném kiegészíteni, hogy a polgármester úr tegyen lépéseket az udvarban lévő kisebb, mintegy 120 m2 magánterület kiváltására, hogy az eredeti elképzelés – hogy közterület legyen megvalósuljon.

Az itt élők szívesen vennék egy fizető parkoló kialakítását, melyből az önkormányzatnak bevétele is származna. A zöldterület kialakításához és gondozásához továbbra is hozzájárulnak, hisz az épület előtti parkosítást is ők végezték el. Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a tulajdonában lévő nagykanizsai 11 hrsz nyilvántartott Nagykanizsa Magyar u. 6. szám alatti ingatlant elcseréli Németh Ferenc tulajdonában levő nagykanizsai 31/11 hrsz-ú ingatlan 8380/11571 illetőségére, értékkülönbözet megfizetése nélkül. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a fennmaradó 120 m2 földterület tulajdonosaival, hogy a belső udvar mielőbb közterületté váljon. Ez vezetne ahhoz, hogy a terület közterület legyen és mindenki megnyugvására az ügy véget érjen.

Röst János: Lényegében támogatom képviselőtársam javaslatát. Javaslom, hogy nyeljük le ezt a békát, oldjuk meg. Javaslom kezeljük komplexen.

Dr. Kolonics Bálint: Örömmel hallom alpolgármester úr szájából, hogy meg kívánja oldani a Király u. 31. szám alatt lakók problémáját. Már csak az volna a megválaszolatlan kérdés, hogy miért tartunk még mindig itt, hogy ezt a kérdést nem oldottuk meg és miért támasztottunk idáig teljesíthetetlen feltételeket ami teljesíthetetlen volt. Támogatom a képviselőasszony javaslatát, ami feltétel nélküli csere lebonyolításáról szól. Kérem a képviselőtársaimat, hogy oldjuk meg most ezen a közgyűlésen a problémát.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az ügyet. Határozatot nem hoztunk. Azt gondoltuk, hogy a kérdést meg kell oldani. Félő pont, hogy a közterület kezelése a mi ügyünk marad a belső udvaron.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság úgy döntött, hogy a telekcseréhez támogatását adja, ugyanakkor a 2,1 millió forintos csatornafelújítási munkát a lakók vállalják. Azzal egyetértek, hogy nem arról van szó, hogy ki hibázott a kezdetekkor. Azt a javaslatot teszem, hogy ebből a 2,1 millió forintot megosztanám, hogy 1,8 millió forintot ami a csatornázással kapcsolatos költség, azt vállalja fel az önkormányzat, a 300.000 forint ami egy vendéglátóipari egység zsírcsapdája, azt ne vállaljuk fel.

Dr. Kolonics Bálint: Miért most időszerű a Vízmű részéről a csatornázás korszerűsítése amikor megoldani szeretnénk egy problémát.

Litter Nándor: Biztos, hogy sok mindent lehet mondani a Vízműre, de ezt azért nem fordítanám ebbe az irányba. Ha valamit át akarunk venni akkor annak meg kell győződni az állapotáról. Ebben az ügyben a Vízmű vétlen, ezt mi kértük tőle.

Dr. Fodor Csaba: Pontosítani szeretném, én továbbmegyek, a Vízmű üzemeltet és nem tulajdonol csatornarendszereket. Az a város tulajdona a Vízmű az csak működteti, tehát nem veheti át a szennyvízrendszert sem.

Szányiné Kovács Mária: Németh Ferenc problémáját kell csak megoldanunk a belső oldalon.

Litter Nándor: Nem vagyok nyugodt, mert itt van egy tulajdoni lap, amin több tulajdonos is szerepel, nem szeretném, hogy ha egy hét múlva kiderülne, hogy Németh Ferencnek biztosítunk egy ingatlant, átvesszük a csatornát és akkor további tulajdonosok jelentkeznek, hogy rendezni kell velük szemben a tartozásunkat.

Dr. Szűcs Marianna: A tulajdonjog több személyt illet azon az ingatlanon, de a tulajdonosok között született egy használati megosztás, tehát egy vázrajzot csatolt a Németh Ferenc, amelyen látszik, hogy ki mit használ azon az ingatlanon és az a kritikus terült ami az udvarrésze a területnek az a Németh Ferenc használatában áll. Ha csereszerződést kötünk a Németh Ferenccel, abban le kell rögzíteni ugyanezt. Egy vázrajzot kell csatolni és ennek ki kell tűnni a csereszerződésből, hogy az a Németh Ferencnek a része amit a tulajdoni hányad alapján használ. A használati jog tekintetében úgy tudom, hogy nem jöhetnek további személyek.

Litter Nándor: Kérdés, hogy nyugodtan dönthetünk ebben a kérdésben és nem hozunk magunkra újabb problémákat?

Dr. Szűcs Marianna: Ezt így előre nem tudom. De közterület azért nem lehet, mert ez egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan. Közterületté nem tudjuk nyilváníttatni. Ez az önkormányzatnak egy magánterülete lesz. Akkor lehetne közterület, ha az önkormányzat megszerezné a teljes tulajdonjogot az udvaron, de az is tudható, hogy ott a tulajdonosok közül valakinek érdeke, hogy ne értékesítse azt a területet, tehát nem valószínű, hogy tiszta tulajdoni állapotokat tudunk teremteni, hogy az egész ingatlan a 31/11-es az tisztán önkormányzati tulajdon legyen.

Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom, hogy utaljuk az ÜJKB hatáskörébe, azzal, hogy ha az előterjesztésnek megfelelően az a fajta cél elérhető, tiszta jogi megoldásokkal. Ha az ÜJKB azt teljesíteni tudja akkor gyakorlatilag ezen az úton menjen tovább és akkor hozza vissza ide a közgyűlésre.

Bicsák Miklós: Képviselőasszony sokat dolgozott ezen, tessék elhinni ez mögött csak a tisztesség áll.

 

Litter Nándor: Nem kifogásolta senki. A probléma megoldása lehetővé válik-e ezzel a dologgal, csak ez volt a kérdés. Egyetértek Cserti Tibor javaslatával. Elfogadom Szányiné Kovács Mária javaslatát. Két részletben döntsünk, egyrészt fogadjuk el a javaslatot, hogy a Magyar u. 6. számú ingatlant elcseréljük Németh Ferenccel, másrészt ezt a kérdéses terültet átvesszük kezelésbe és megoldjuk a csatornaproblémákat. Mindez akkor áll fenn, ha Cserti Tibor javaslatának megfelelően az ÜJKB alapos vizsgálatok után semmiféle olyan ezt követően nyakunkba zúduló problémákat nem talál. Kérem erről szavazzunk.

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Papp Péter javaslatát elfogadtam, tehát a 2,1 millió forint megosztása a vállalkozó illetve a lakók közötti arányban. Kérem, szavazzunk arról, hogy a 2,1 millió forintból az önkormányzat csak az 1,8 millió forintot vállalja fel.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

 

154/2003. (V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. felkéri az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottságot annak vizsgálatára, hogy előidéz-e az önkormányzatot terhelő további jogi problémát az, ha a 2. pontban rögzítettek szerint járunk el.
   2. a tulajdonában lévő nagykanizsai 11 hrsz. alatt nyilvántartott Nagykanizsa, Magyar u. 6. szám alatti ingatlant elcseréli Németh Ferenc tulajdonában lévő nagykanizsai 31/11 hrsz-ú ingatlan 8380/11571 illetőségre értékkülönbözet megfizetése nélkül, és vállalja a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt részére a belső udvari csatorna átadásával kapcsolatos összes költségből 1,8 millió forint megfizetését

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

 

 

 1. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa (írásban)
 2.  

  Bicsák Miklós: Ahogy leírtam az indítványomban, kérném a közgyűlést, hogy szíveskedjék későbbi időpontban dönteni és bizottsági szakaszba utalni, hogy június közgyűlésre visszakerüljön és kérném a tárgyalásokat a vállalkozók képviselőivel.

  Litter Nándor: Bizottsági szakaszba utaljuk a dolgot. Hatályos rendeleteink szerint ez nem közgyűlési kérdés.

  Cseresnyés Péter: Kérném polgármester urat, hogy Bicsák úr javaslatát fogadjuk el, hogy hozzuk vissza ezt közgyűlésre egy bizottsági előtárgyalás után.

  Bicsák Miklós: Nem az a célja a városnak hogy a vállalkozók között elmérgesedjen a viszonya.

  Dr. Szabó Csaba: Meg szeretném kérdezni, hogy hány tucat vállalkozóról van szó ez esetben?

  Litter Nándor: Folytattam a vállalkozókkal több egyeztetést, az egyeztetések eredményeként jelentősen változtattuk, csökkentettük az ajánlott bérleti díjat. Azon az egyeztetésen 10 személy jelent meg. Nem a bérleti díjakon keresztül kell a vállalkozókat támogatni.

  Dr. Fodor Csaba: Erről a határozati javaslatcsomagról, ha másról nem is, de az elsőről mindenképpen dönteni kell, ha valóban az a helyzet áll fenn, ha a bérleti jogviszonyok tekintetében a felmondási jogával az önkormányzat élhet. Itt az egyezségen, a megállapodáson van a hangsúly.

  Bicsák Miklós: A tárgyalás híve vagyok. Szíveskedjék legalább az 1. pontról szavaztatni.

  Litter Nándor: Javaslatom, hogy bizottsági szakaszba kerüljön az egész anyag. Kérem szavazzunk.

  A közgyűlés 22 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

   

   

   

  155/2003. (V.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy Bicsák Miklós önkormányzati képviselő, az önkormányzati tulajdonú bérlemények bérleti jogának felmondásával kapcsolatos önálló képviselői indítványát tárgyalja meg.

  Határidő: 2003. június 30.

  Felelős: Papp Péter bizottsági elnök

  Budai István bizottsági elnök

  Papp Nándor bizottsági elnök

   

   

 3. Stróber Gábor önálló képviselői indítványa (írásban)
 4. Stróber Gábor: Kiegészíteni valóm nincs az indítványomhoz, a bizottság létrehozását szükségesnek tartom.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk az indítvány bizottsági szakaszba utalásáról.

  A közgyűlés 25 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

  156/2003. (V.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy Stróber Gábor önkormányzati képviselő, a MAORT-telep építésügyi korlátozásának felülvizsgálatával kapcsolatos önálló képviselői indítványát tárgyalja meg.

  Határidő: 2003. június 30.

  Felelős: Papp Nándor bizottsági elnök

   

   

 5. Észak-keleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Az észak-keleti városrész rendezési területébe esik az a telek ami garázsokkal beépíthető és itt a korábbi szabályozás úgy szólt, hogy 4-6 méter lehet az építmény magasság, amely olyan megkötöttség, hogy 4 méternél alacsonyabb sem lehet, ez pedig egy garázsnál nem elfogadható, ezért javasolnánk, hogy ez a 4 méter kerüljön ki a szabályozásból és csak a maximális építménymagasság szerepeljen.

Dr. Csákai Iván: 1999-ben ez a közgyűlés döntött annak idején ennek az átmenő teleken a garázsok építéséről, ott nem volt szó arról, hogy milyen magas, elvi építési engedélyre skiccet adtunk le, ott nem volt 4 méter magas. Az önkormányzat értékesítette is a telkeket, befizettük a pénzt, amit visszakértünk, mert a három szomszéd közül egy megfúrta az egészet. Ez egyszer már értékesítve volt.

Litter Nándor: Konkrét javaslat? Ez csak emlékeztető volt akkor.

Papp Nándor: Az alsó határ eltörlését a bizottságunk is jogosnak találja.

 

 

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a rendelet módosításáról a ma kiosztott rendelettervezet szerint. Kérem szavazzunk.

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

36/2003. (V.28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2003. (V.28.) számú rendeletével a Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 64/2002. (X.2.) számú rendeletét az 1 számú melléklet szerint módosítja.

A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve

 

(A közgyűlés ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját, amelyet az erről szóló külön jegyzőkönyv tartalmaz.

Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. június 24.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. június 24-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető, Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Somogyi Ottó irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Gőcze Gyula intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető

 

 

 

 

Litter Nándor: Napirendi pontokkal kapcsolatban módosítási javaslataim vannak. A meghívó szerinti 13. napirendi pontot és a 15. napirendi pontot 16.00 óra körül tárgyaljuk. A 22. napirendi pontnál meg kell kérdezni, hogy ki igényli a zárt ülés tartását. A 20. napirendi pontnál Lukács Ibolya zárt ülés kért. Megkérdezem a pályázókat, hogy kérik-e a zárt ülés tartását.

Horváth Györgyné: Nem kérem.

Horváth Lászlóné: Nem kérem.

Losonczyné Nagy Bernadett: Nem kérem.

Petovári Józsefné: Nem kérem.

Bogyay Lászlóné: Nem kérem.

Baráth Zoltán: Nem kérem.

Dolmányos Erzsébet: Nem kérem.

Tóth Miklós: Nem kérem.

Litter Nándor: Ennek megfelelően a 4. napirendi pontként fogjuk tárgyalni az intézményvezetők kinevezését. Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e még más javaslat?

Halász Gyula: Kérném a meghívó szerinti 20. és 21. napirendi pont cseréjét.

Litter Nándor: Elfogadom a javaslatot.

Dr. Csákai Iván: Interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék egy kérdést felenni a háziorvosi szolgálat ügyeletével kapcsolatban.

Sajni József: Kérem felvenni a napirendi pontok közé a nagykanizsai Torna Egyletnek a Kosárlabda Klub kérelmét.

Litter Nándor: Elfogadom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé. A meghívó szerinti 19. napirendi pontot követően.

Sajni József: Kérdésem lenne a Ligetvárosban a játszótér építésével kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: A 21. napirendi pont tárgyalásánál nyílt ülést javaslok. Interpellációk, kérdések napirendnél egy kérdést szeretnék feltenni a MÁV részvétele a Logisztikai Központ fejlesztésében címmel.

Litter Nándor: Kérdezem jegyző urat, hogy van-e olyan kötöttség, ami indokolja a zárt ülés tartását?

Dr. Kelemen Marcell: Az elmúlt ülésen a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztő pályázattal kapcsolatban merült fel ez a vizsgálat, tehát zárt ülést abban az esetben lehet tartani, hogyha olyan személyt érint, akinek a személyiségi jogai ezt indokolják. Az Ötv. szerint zárt ülést kell tartani kinevezés, választás, fegyelmi, szociális ügyekben, ha az önkormányzat gazdasági érdeke ezt úgy kívánja. Ha ez szorosan kapcsolódik a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztői állásához, és mivel az zárt ülésen volt, akkor ez is zárt ülés, ha nem, akkor nyílt ülésen tárgyalható. Tekintettel arra, hogy az nem egy fegyelmi eljárás, nyílt ülésen tárgyalható, ha ez nem érinti az a személyi kérdést, amit a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztői állásra írt ki a közgyűlés.

Litter Nándor: Megítélésem szerint érintett volt Lukács Ibolya a kérdésben olyan szempontból, hogy az Ő kezdeményezésére történt a módosítása a kiírásnak. Magam részéről ennek megfelelően zárt ülést javaslok. Eltérő a véleményünk. Szavazzunk Dr. Kolonics úr javaslatáról.

Cseresnyés Péter: Nem felel meg a valóságnak, hogy Lukács Ibolya személye ezt a napirendi pontot érinti. Nem Ő írta ki máshogy a pályázatot. Ő egy utasításra írta ki másképp a pályázatot.

Dr. Kelemen Marcell: Mérlegelési jogköre a közgyűlésnek kizárólag akkor van, amikor vagyonával rendelkezik, vagy az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ekkor a közgyűlésnek kell mérlegelni, hogy zárt ülést tart-e, vagy nyílt ülést. Egyéb esetekben a jogszabály úgy szól, hogy zárt ülést tart – tehát ekkor kötelező – kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, visszavonása, fegyelemi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

Dr. Kolonics Bálint: A napirendi pontok kiírása egészen pontosan fogalmaz. A 20. napirendi pont foglalkozik a pályázók személyével, és a pályázat elbírálásával. Egyértelmű, hogy a 21. napirendi pont a vizsgálatról készült tájékoztatóról szól, ami nem érinti a pályázók személyét. Kérem, ha esetleg felvetődik, hogy indokolt a zárt ülés, akkor nevezzék meg azt, hogy kinek a személye miatt indokolt a zárt ülés.

Dr. Kelemen Marcell: Az Ötv. úgy szól, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Ahhoz, hogy zárt ülés legyen, az érintettnek nyilatkoznia kell.

Litter Nándor: Dr. Kolonics úr javaslatát teszem fel szavazásra.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék 2 percet a városmarketinggel kapcsolatban. Kérdést szeretnék feltenni beruházásokkal kapcsolatban.

Bicsák Miklós: A meghívó szerinti 9. napirendi pontot szeretném, ha előbb tárgyalnák.

Litter Nándor: Elfogadom.

Polai József: Kullancsirtással kapcsolatban, játszóterek ügyében, illetve a kiskanizsai Gondozóházról szeretnék kérdezni.

Budai István: Kérdéseknél szeretném feltenni, hogy kik és mikor takarítják a keleti városrész közterületeit?

Litter Nándor: További kiegészítések a napirendi pontokhoz nincsenek. Ennek megfelelően először ki hirdetem a ki nem hirdetett határozatokat, Polgármesteri tájékoztató, Interpellációk kérdések, a 13., a 22. és a 9. kerül megtárgyalásra és a 15. napirendi pont pedig akkor, amikor Balás püspök úr megérkezik. A 20. és 21. pontot megcseréljük. Sajni úr a MÁV NTE Kosárlabda szakosztályának a támogatási ügyét vette fel, amely a meghívó szerinti 19. napirend után következne. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal együtt fogadjuk el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 6. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedésbiztonsági helyzetéről, bűnmegelőzési programjáról (írásban)
 7. Előadó: Dr. Horváth István rendőrkapitányság vezetője

 8. Keleti városrészben templom építése (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. A volt MAORT lakóterület épített és természeti értékeinek védelméről (írásban)
 11. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2003.(..) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2003.(V.28.) számú rendelettel módosított 26/2003..(IV.23.) számú rendelet módosításáról (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Az útépítési és közműfejlesztési költségek viseléséről szóló 23/2001. (IV.25.) sz. közgyűlési rendelet módosítása (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosítására (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Javaslat a garzonházakról szóló 32/2001.(VII.27.) számú rendelet módosítására (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat a 2003. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária Lakásbérlők Egyesülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 26-28 II.em.4.

 22. Javaslat a 31/2001.(VI.27.) számú rendelet és a 40/2001.(IX.5.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat az adópolitikai irányelvek meghatározására (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat a 2003. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosításra (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Érintett intézményvezetők

 28. Javaslat oktatási-nevelési intézmények gyermekélelmezési feladatainak ellátására (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat Deák Ferenc születésének 200. évfordulójának megünneplésére (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, az intézmény ideiglenes elhelyezése (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Szakosított Szociális Intézmény Karasuné Lőczi Judit intézményvezető

 34. Tóth László képviselő önálló indítványa települési játszóterek, parkok kialakítására vonatkozóan (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa bérlemények bérleti díjára vonatkozóan (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. A MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft. támogatása (szóban)

 

Zárt ülés:

 1. Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat lebonyolításával kapcsolatos vizsgálat (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat elbírálása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Tájékoztató a 2003. I. félévi tárgyi eszközértékesítések, vásárlások helyzetéről
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. A volt Thury György Laktanyában lévő portaépület értékesítése (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Vizsgálat a hús- és hentesáru beszerzési árának alakulásáról (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat a

 1. Nagykanizsa Kodály Z. u. 1-3. H. lph. 3/1. szám alatti önkormányzati bérlakás,
 2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/b. 10/61. sz. alatti önkormányzati bérlakás,
 3. Nagykanizsa, Csengery u. 33/b. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére, illetve
 4. Nagykanizsa, Teleki u. 14. sz. alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

Litter Nándor: Ki nem hirdetek határozatok kihirdetése következik.

 

Zalai Hírlap Kiadói Kft részére helyiség bérbeadása

 

143/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése bérbe adja a Zalai Hírlap Kft. részére a Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. sz. alatti 129 m2 üzlethelyiséget 50.000 Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében, továbbra is biztosítva a Zalai Hírlap hétfői számában a “Városháza” oldalon ¼ oldal terjedelemben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelt közlemények ingyenes közzétételét.

A bérleti szerződést ÁFA szempontjából szakember vizsgálja meg. A szerződésnek meg kell felelnie az ÁFA törvény rendelkezéseinek.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Röst János alpolgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2002. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása

 

157/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Uszoda Kft. 2002. évi mérlegbeszámolóját 96.567.000 Ft főösszeggel és 656.000 Ft mérleg szerinti nyereséggel. elfogadja.
  2. a Kanizsa Uszoda Kft. adózott eredményének felhasználása tekintetében a képződött nyereség, 656.000 Ft eredménytartalékba helyezését elfogadja.
  3. Határidő. 2003. augusztus 30.

   Felelős: Czoma Péter ügyvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető

  4. a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. 2002. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 22.294.000 Ft mérleg főösszeggel és 660.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.
  5. a Kanizsa TV Kft. 2002. évi mérlegbeszámolóját 14.927.000 Ft főösszeggel és 1.172.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.
  6. a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2002. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 91.551.000 Ft főösszeggel és 331.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.
  7. a Kanizsa Újság Kft. 2002. évi mérlegbeszámolóját 7.095.000 Ft főösszeggel és 75.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, melyet pótbefizetéssel rendez, forrása a hitel.
  8. Határidő: 2003. július 31.

   Felelős: Lukács Ibolya ügyvezető

   Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  9. a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. 2002. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 27.714.000 Ft főösszeggel és 5.594.000 Ft mérleg szerinti nyerséggel elfogadja.
  10. a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. adózott eredményének felhasználása tekintetében a képződött nyereség, 5.594.000 Ft eredménytartalékba helyezését elfogadja.
  11. Határidő. 2003. augusztus 30.

   Felelős: Schmidt László ügyvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető

  12. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. 2002. évi mérleg beszámolóját 2.898.000 Ft főösszeggel és 26.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

 

 

 

 

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének megállapítására

 

158/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Czoma Péternek, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 200.000 forintról 250.000 forintra emeli.
  2. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  3. Gáspár Andrásnak a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 280.000 forintról 303.000 forintra emeli.
  4. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  5. Maros Sándornak, a Kanizsa TV Kft. ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 180.000 forintról 195.000 forintra emeli.
  6. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  7. Schmidt Lászlónak, a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 240.000 forintról 260.000 forintra emeli
  8. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  9. Silló Barnabásnak, a KanizsaNet 2000 Kht. ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 220.000 forintról 238.000 forintra emeli.
  10. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  11. Kanizsa Újság ügyvezetőjének bérét 2003. július 1-től 160.000 forintról 190.000 forintra emeli.
  12. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

  13. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvezetők részére – amennyiben azt szükségesnek ítéli, utólagos beszámolási kötelezettség mellett – egy havitól maximum hat havi alapbérnek megfelelő összegű célfeladat teljesítéséhez kötött céljutalmat kitűzzön, teljesítés esetén a kifizetésről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Erdős Péter kabinetvezető

 

 

Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat elbírálása

 

159/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javaslatára figyelemmel a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztő álláshelyre új pályázatot ír ki. A következő testületi ülésen pedig dönt az ügyvezető- főszerkesztő személyéről.

Pályázatot hirdet a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő munkakör betöltésére.

Feltételek:

Pályázatnál figyelembe kell venni a Kft.-re vonatkozó érvényes önkormányzati döntéseket, amelyekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetétől kérhető.

A munkakör legkorábban 2003. július 1-vel tölthető be.

A megbízás maximum 4 évre szól. Bérezés megállapodás szerint. A Kft., illetve hetilap működésével kapcsolatos gazdálkodási és részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének kell június 13-ig benyújtani.

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat bizottságai véleményezik és a polgármester terjeszti a döntést a közgyűlés elé.

Az erkölcsi bizonyítvány a döntéskor álljon rendelkezésre.

Az eddig benyújtott pályázatokat érvényesnek tekinti.

Határidő: 2003. június 6.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

  1. felkéri a polgármestert, hogy egy belső vizsgálaton alapuló tájékoztatást adjon a közgyűlésnek arról, hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat kiírásával kapcsolatos határozat végrehajtásánál ki hibázott.

Határidő: 2003. június 24.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. számú üzlethelyiség hasznosítása

 

160/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. sz. alatti, 3051/21/A/1 hrsz-ú üzlethelyiséget bruttó 23.661 eFt vételáron.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 

Javaslat a Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1. sz. önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

161/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1. sz., egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati bérlakás bérlőjéül határozott időre, 2003. július 1. napjától 2004. június 30. napjáig Farkas Tibor Nagykanizsa, Király u. 34. szám alatti lakost jelöli ki.
  2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
  3. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadóak.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató

 

A Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. alatt található gyógyszertár és a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. sz. alatti orvosi rendelők tulajdonjogának rendezése

 

162/2003.(V.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1961 hrsz-ú ingatlan 268/3300 tulajdoni illetőségének és 3063/24 hsz-ú ingatlan 352/1052 tulajdoni illetőségének cseréjét nem támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Exist Kft-vel a Zemplén u. 6. sz. alatti orvosi rendelők tulajdonjogának megszerzéséről vagy a rendelők bérbeadásáról.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Halász Gyula: Szükség lenne egy marketing stratégiára, ami lebontva cselekvési terv szintjére kezelhetővé tenné a polgármesteri hivatal működését, illetve a vezetés működését. Az lenne a kérésem, hogy készüljön egy marketing stratégia, és a kommunikációs dolgokat is tegye helyére a hivatal vezetése.

Litter Nándor: Dolgozunk a stratégián. Ennek fejezte között van egy marketing fejezet is.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Felhívom a figyelmüket, hogy a polgármesteri tájékoztató kiegészítéseit is vegyék figyelembe.

Dr. Csákai Iván: A polgármesteri tájékoztató 2. oldalán a 2-es pontban az összeg az 3.024.000 forint, vagy 3.024.000eFt ? Én azt hiszem, hogy csak 3.024.000 forintról van szó.

Litter Nándor: Így van. Köszönjük az észrevételt.

Dr. Csákai Iván: A tájékoztató 11. oldalán a 2-es pontnál szeretném megkérdezni, hogy kivel kötött előszerződést az önkormányzat? Nagykanizsai vevő nem lett volna rá esetleg? A pályázati elbírálás után találkozott-e valaki a vevővel?

Szányiné Kovács Mária: A polgármesteri tájékoztató III. kiegészítésének 24-es pontjához szeretnék hozzászólni. A Sugár u. 3. épület problémája mindannyiunk előtt ismert. Mint választott képviselőnek számtalanszor feltették a kérdést, mi lesz a volt könyvtár épületével? Farkas Tibor úr a társasház megbízott képviselője kéréssel fordult a közgyűléshez, kéri, hogy az elidegenítési és a terhelési tilalmat töröljük, mely az előző közgyűlés 172/2002.(VI.5.) sz. határozat 1. pontjának 3. bekezdésében van rögzítve. Úgy gondolom, hogy ez a tilalom leginkább az önkormányzat által történt eladást követő két évben volt érdekes, mert az önkormányzat esetlegesen visszavásárlási joggal szeretett volna élni. Mivel a visszavásárlás nem történt meg. véleményem szerint a jelenlegi önkormányzat sem gondolkodik így, hogy visszavásárolná. fontosnak tartanám, hogy töröljük ezt az elidegenítési tilalmat. A 24-es pont utolsó mondata a felső szintek befejezésével kapcsolatos bizonytalanságot tükrözi. Jelen vannak a tulajdonosok képviselői és a felső szintek építésével kapcsolatosan Ők tudnának nekünk tájékoztatást adni. Az a kérésem, hogy hallgassuk meg Őket.

Litter Nándor: A képviselő asszony a javaslattal egyet ért?

Szányiné Kovács Mária: Igen.

Litter Nándor. Köszönöm.

Papp Nándor: A lejárt határidejű határozatok 5-ös pontjához szeretnék hozzászólni. Egyetértek azzal, hogy a Q-Calendar modult foguk alkalmazni, illetve megvizsgálni, de valamiféle biztosítékot szeretnék, hogy ez most már tényleg alkalmas lesz az Okmányirodának.

A testvérvárosi alappal kapcsolatban kérdezném, hogy a fennmaradó résszel kívánunk-e foglalkozni.

A tájékoztató 14. és 15. oldalán a Honvéd Hagyományőrző Egyesület kérésére év elején elindult a Széchenyi tér dél, délkeleti sarkára egy – a Hagyományőrző Egyesületnek és a városnak is megfelelő – emlékműnek tervezése. Sajnos ezt a rektorátus a maga réséről megvétózta. Ettől függetlenül a városon belüli Tervtanácsra támaszkodva önerőből az elképzelések szerint meg kellene valósítani.

Dr. Horváth György: Meg tudom erősíteni és javaslom Kovásznának a juttatást. Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők részére a keretösszegről két dolgot szeretnék mondani. Dicséretes az a dolog, hogy aki éppen a problémát felvette, vagy akik felvették vele együtt dolgoztak, kiváló minőségben és gyorsan. A középiskolai beiskolázásokkal kapcsolatban a tájékoztatás bizonyítja, hogy az osztály jól tervezett. Új dolog a szabadidő szervezőkkel a foglalkozás. A döntő többség nagyon kiváló munkát végez. Javaslom, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét a szabadidő szervezőknek. Fontos lenne felhívni a figyelmüket arra, hogy tanórán kívül is próbáljanak többet tenni (esti rendezvények, városnapi rendezvények).

Cseresnyés Péter: A tájékoztató 7. oldalán a 20-as határozati ponttal szeretnék foglalkozni. A lacházi útijelentésnél arra szeretnék választ kapni, hogy milyen rendezvényre kapott meghívót a város. Erre a rendezvényre készült-e a városi delegáció. Tehát a rendezvénynek megfelelő delegáció ment-e ki. Nem történt-e olyan esemény, ami esetleg az ottani rendezvényben fennakadást okozott volna.

Dr. Kolonics Bálint: Tájékoztató a fontosabb intézkedésekről, eseményekről 1-es pontja tájékoztat bennünket a SCET Magyarország Rt-vel kötött szerződéskötésről. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a szerződést tárgyalta, de azért megkérdezném, hogy pontosan ez az akcióterv mit jelent. A 7.200.000 forintért mit kap a város. A költségvetésben hol van erre az elkülönített pénz. Miből kerül ez kifizetésre. A 11. oldalon a 2-es pontnál kérdezném, hogy miért előszerződést kötött a város. Történt-e valamiféle pénzkifizetés. Ha nem történt akkor milyen jogi garanciák vannak beépítve a szerződésbe egy esetleges elállás esetén. Én támogatom a testvérvárosi kapcsolatokat, de abban a formában, ahogy én támogatnám nem találkozok olyan útijelentésekkel, amik arról számolnának be, hogy a városunk gazdasági, kereskedelmi érdekeivel ez összhangban állna

Cserti Tibor: A 15-ös, 14-es, 10-es és 6-os számú határozati javaslatokkal szeretnék röviden foglalkozni. Van-e a városnak olyan peres ügye az Izraelita Hitközséggel, ami gyakorlatilag beletartozna ebbe sorba, vagy amit nem tisztáztunk. még. A 14-es pontot egy kicsit elhibázottnak tartom. Úgy tudom, hogy 9.000 forintos kerete mindenképpen van a szaklapra a dologi kiadásokra a Polgármesteri Hivatalnak. Ha fontos egyébként a szaklap és úgy gondolja a polgármester úr, akkor rendelje meg. Ha forráshiány mutatkozik, akkor szíveskedjék a forrást megjelölni. A 10-es határozati javaslatnál az érintett társaságnak ezen önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz helyreállítása már korábban is jogos igénye volt a társaságnak. Üdvözölni kellene mindenképpen és megszavazni. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy valamit csak részben valósítunk meg. Erre vonatkozóan kérnék kiegészítő határozati javaslatot. A 6-os határozati javaslattal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy most a Polgármesteri Hivatal vezetése dicséretet érdemel

Polai József: A 4. oldal 9-es pontjára szeretnék rákérdezni. A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködésen kívül van-e városunknak más cigány szervezettel együttműködési megállapodása.

Sajni József: A beszámoló 12. oldalán lévő 4-es pontjához szeretnék hozzászólni. A szabadidő szervezők munkáját elismerem. Felmerült a kérdés, hogy mi van ott, ahol nincs 300 fő tanuló és ugyanúgy kell szervezni a szabadidőt, mit a többi iskolában, intézményben. A javaslat úgy hangzott el, hogy támogassa a közgyűlés azt, hogy ezekben az intézményekben heti öt órában finanszírozott legyen a szabadidő szervezés megoldása. Itt van még a munkaközösség vezetőjének a díjazása.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem kollégáimat, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljanak, amennyiben ez nem sikerül, akkor megpróbálunk mi is kiegészítéseket tenni.

Platán sori ingatlannal kapcsolatban két kérdést is volt. Dr. Szűcs Mariann megkérem a válaszadásra.

Dr. Szűcs Marianna: A Platán sori ingatlannal kapcsolatban elhangzott az a kérdés, hogy miért előszerződést kötöttünk. Azért előszerződés jött létre, mert a vevő úgy gondolta, hogy addig ameddig nem kapja meg azokat az engedélyeket, amelyek a tevékenysége beindításához szükségesek, addig nem kötne végeleges adásvételi szerződést. A végleges szerződés megkötésének az volt a feltétele, hogy arra az adott tevékenységre, amit Ő szeretne folytatni megkapja a működési engedélyt. A szerződést úgy fogalmaztuk meg, hogy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül neki ezeket az eljárásokat, amik a működéséhez szükséges engedélyek kiadását célozzák meg kell indítania. Dr. Kolonics úr kérdésére válaszolva, pénz kifizetése még nem történt. A vételárat a vevőnek a végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell majd megfizetnie. A végleges adásvételi szerződés megkötésének legvégső időpontja pedig szeptember 30-a. Foglalót nem kötöttünk ki a szerződésben. Ki kötöttük viszont azt, hogy amennyiben a vételárat nem fizeti meg 30 napon belül, úgy az önkormányzat jogosult elállni a szerződéstől. Ezen felül késedelmes vételár fizetés esetén késedelmi kamatot köteles a vevő fizetni.

Litter Nándor: Okmányirodával kapcsolatosan Partinét kérem a válaszadásra.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: Mivel a Technopolis Kht. csak április 14-én küldte meg a tényleges szerződést és időközben kaptunk egy másik ajánlatot is a jelenleg működő rendszer bővítésére, ezért mind a kettőt alaposan körbejártuk. Mind a kettőt a gyakorlatban, ahol már működik, megnéztük, - hogy melyiknek mi az előnye és a hátránya - és ennek alapján döntöttünk.

Litter Nándor: Testvérvárosi alappal kapcsolatosan Gerencsér Tibort kérném fel a válaszadásra.

Gerencsér Tibor: A fennmaradó összeg az bent marad a város költségvetésébe, ugyanúgy mint korábban. Ez bent volt eredendően, amikor a közgyűlés megszavazta ezt az összeget március 25-én emlékezetem szerint. Akkor döntöttünk arról, hogy a fel nem használt összeg az bent marad a költségvetésben.

Litter Nándor: Emlékművel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy támogatás volt, tehát erre nem kell válaszolni. Dr. Horváth György elismerő szavai szintén nem igényelnek választ. Cseresnyés Péternek válaszolva Lacházával kapcsolatosan. Amikor döntöttünk arról, hogy a delegáció ki fog utazni, akkor kaptunk arról egy tájékoztatót, hogy a horvátországi háborús eseményekkel összefüggő megemlékezésről van szó, amikor Nagykanizsa ellátta, illetve befogadta a menekülteket és ez egy protokoláris, kulturális kapcsolat volt. Ennek a látogatásnak nem gazdaságépítés volt a célja.

Röst János: Lacháza egy Nagyrécse nagyságú település. Egy gesztusértékű volt a meghívás a részükről. A kultúrműsornak a nagy részét mi adtuk, ami az útijelentésből is kiderül.

Litter Nándor: SCET Magyarországgal kapcsolatban megkérem Karmazin urat a válaszadásra.

Karmazin József: A Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel kapcsolatos hozzászóláshoz szeretném kiegészítésként mondani, hogy a Honvédelmi Minisztérium levele szerint a jövő évben van lehetőség arra, hogy támogatásra pályázatot nyújtsunk be. A komplex városfejlesztési modell Nagykanizsa alkalmazásával kapcsolatban olyan összetett városfejlesztési akcióról van szó, amely a belváros egyes tömbjeit érinti. Ennek a lényege az, hogy ez többszereplős városfelújítás, ahol minden területen érdekelt bevonásával történik a lebonyolítás, a finanszírozás. A közreműködők a városban folyó pályázat előkészítő munkában folyamatos menedzselést is ellátnak. Olyan jelentős munkákat készítenek elő mint az előcsatlakozási alap szeptember 15-ig határidős pályázata, valamint azok az uniós pályázatok, amelyek jövő évtől nyílnak meg számunkra. Itt kell megemlíteni az Otthon Európában című országos lakáskoncepciót is, melyben olyan városrekonstrukciós mintaprojektre van lehetőségünk, amelyben szintén közreműködik a cég. A közgyűlés ezt a témát az elmúlt közgyűlésen részletes előterjesztés formájában tárgyalta és meghatározta a képviselő-testület ennek a munkának a forrását is a pályázati alapot.

Litter Nándor: Cserti Tibor kérdésére válaszolva az összes ügyet egyben kell lekezelni. Van egy bírósági ügyünk a Zsidó Hitközséggel az I. fokot a város megnyerte, várhatóan a II. fokon is a város lesz a nyertes. Több rendezetlen ügy a két szervezet között nincs. Ők is ugyan így 1 millió forinttal támogatják ennek az emlékműnek a felállítását. Egy közös szerepvállalásról van itt szó. Szaklappal kapcsolatosan speciálisan önkormányzati források, lehetőségek és hitelügyekről szól ez a lap. Fontosnak tartom, hogy ezt előfizessük. Mivel itt alapítványi támogatásról van szó ebben nem dönthetek. A 4 millió forinttal kapcsoltban kérem Karmazin urat a válaszadásra.

Karmazin József: Valóban az anyagban úgy szerepel, hogy csatornaszakasz, de valójában itt ez a szakasz a teljes önkormányzati részt tünteti fel és nincs ehhez kapcsolódóan olyan csatornarész, amely hasonló állapotban volna. Tehát ezzel a probléma megoldódik. Az a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy beruházási keret nem elégséges. Erre megvannak a megfelelő szabályok. Ebben az esetben azonban ez nem várható, hiszen árajánlatokkal már garanciát kaptunk arra, hogy belül maradunk ebben a költségben.

Litter Nándor: Még egy kérdés volt. Az elismerő szavak mellett Sajni József a szabadidő szervezőkkel összefüggésben tett fel egy határozati javaslatra való előterjesztést. Én nem tudok most ebben állást foglalni. Egyet ért azzal, hogy az osztály ezt a kérdést megvizsgálja és a legközelebbi alkalommal döntenénk a javaslatról. A Cigány Kisebbségi Önkormányzaton kívül nem tudok más cigány szervezettel való együttműködési megállapodásról. A vitát lezárom. Kérem, hogy döntsünk a határozati javaslatokról. Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8. pontjáról a döntést azzal a kiegészítő javaslattal, hogy a következő közgyűlésre javaslatot kell tenni esetleg ennek a kiterjesztésére és a díjazásával összefüggésben.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 10. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 11. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 12. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 13. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 14. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 15. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat 16. pontjáról a döntést.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk Dr. Horváth György képviselő javaslatáról a szabadidő szervezők tevékenységének az elismeréséről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítésének 17. számú határozati javaslatáról azzal a módosítással, hogy a határidő 2003. július 31.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékozató II. kiegészítésének 18. számú határozati javaslatáról azzal, hogy Felügyelő Bizottsági tagnak Budai Istvánt válasszuk meg. A személyi kérdést kivéve szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Megkérdezem Budai urat, hogy elvállalja-e a felkérést?

Budai István: Igen.

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a Felügyelő Bizottságba Budai István képviselő urat jelöljük.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő III. polgármesteri tájékoztató határozati javaslatának 19. pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő III. polgármesteri tájékoztató határozati javaslat 20. pontjának a.) pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő III. polgármesteri tájékoztató határozati javaslat 20. pontjának b.) pontjáról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

169/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 207/8/2002.(VII.2.), a 15/2/2003.(I.28.), a 18/2003.(I.28.), a 20/2003.(I.28.), az 52/8/2003.(II.25.), a 71/1,2/2003.(III.21.), a 72/1,2/2003.(III.21.), a 73/12/b/2003.(III.25.), a 77/7/2003.(III.25.), a 87//3,4,5/2003.(III.25.), a 90/1-3/2003.(III.25.), a 91/2003.(III.25.), a 92/2003.(III.25.), a 93/1-3/2003.(III.25.), a 100/9,10,11,14,15/a,b,17,18,19,20,21,22,23/2003.(IV.22.), a 102/2003.(IV.23.), a 103/2003.(IV.22.), a 104/2003.(IV.22.), a 105/2003.(IV.22.), a 109/1,2/2003.(IV.22.), a 112/2003.(IV.23.), a 114/1/2003.(IV.23.), a 115/1-4/2003.(IV.23.), a 116/2003.(IV.23.), a 117/2003.(IV.23.), a 118/1-2/2003.(IV.23.), a 119/1-2/2003.(IV.23.), a 120/1-2/2003.(IV.23.), a 121/1-2/2003.(IV.23.), a 122/1,2/2003.(IV.23.) és a 124/1/2003.(IV.23.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. a 495/2/2000.(XII.12.) számú – Közoktatási feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.

  1. a 73/7/2003.(III.25.) számú - Kft-ék, Kht-ék részére üzleti terv tartalmi elemeinek meghatározására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. október 31-ig meghosszabbítja.

 

 

 

  1. az előszerződés feltételeit elfogadja, a Műszer Automatika Kft-vel az adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul.
  2. Határidő: 2003. szeptember 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  3. a 2003. évi Testvérvárosi Alap Pályázat fel nem használt összegéből 160.000 Ft-ot a Kovászna várossal ápolt kapcsolatokra átcsoportosít.
  4. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

  5. működési és gazdaságossági szempontokra figyelemmel egyetért azzal, hogy az okmányirodában a jelenleg is használt, Grapho-Print Kft által forgalmazott Q-Matic ügyfélhívó rendszer legyen bővítve egy ügyfél-előjegyző modullal. A bővítés költségfedezetét az okmányirodai működési bevételből biztosítja.
  6. Utasítja a jegyzőt, hogy a bővítés megvalósítása érdekében tegyen intézkedést.

   Határidő: 2003. július 31.

   Felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető

  7. a nagykanizsai középiskolák 2003/2004-es tanévi beiskolázásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
  8. Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  9. az iskolai szabadidő-szervezők tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az elmúlt időszakban végzett tevékenységükért.
  10. A szabadidő-szervezők munkájának kiterjesztésére, valamint a munkaközösség vezetőjének díjazására vonatkozóan a következő ülésre javaslatot kell tenni.

   Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  11. egyetért a Látóhegyi ivóvíz hálózat önkormányzati beruházásként, de lakossági finanszírozással megvalósuló, bruttó 8.922.500 Ft összköltségű bővítésével. Felkéri a polgármestert, hogy a megalakuló társulással megállapodást kössön. A beruházást csak a szükséges fedezet beérkezése után lehet indítani.
  12. Határidő: 2003. augusztus 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

    

    

    

    

    

    

  13. egyetért a Kanizsa Design Kft. (Nagykanizsa, Csengery u. 121.) telephelyén húzódó, önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz felújításával. A kivitelezés költségei nem haladhatják meg a 2003. évi költségvetésben előirányzott 4.000 eFt összeget. Felkéri a polgármestert a felújítással kapcsolatos teendők elvégzésére.
  14. Határidő: 2003. július 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

  15. egyetért azzal, hogy a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat részére az érdekeltségi hozzájárulást, 986.300 Ft-ot az Önkormányzat befizesse. A hozzájárulás fedezetét a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola bővítésének maradványából kell biztosítani.
  16. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  17. egyetért azzal, hogy a Tourinform Iroda a Nagykanizsa, Csengery u. 2. sz. alatti ingatlanon valósuljon meg a korábbi döntésnek megfelelően. Amennyiben önkormányzati tulajdonú, kedvezőbb elhelyezkedésű városközponti bérlemény üresedik meg, amely alkalmasabb a Tourinform Iroda működése szempontjából, úgy azt a kialakítás lehetőségének és költségeinek bemutatásával együtt kell döntésre a közgyűlés elé terjeszteni.
  18. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  19. egyetért azzal, hogy a II. Világháborús emlékmű a Széchenyi téren Szerdahelyi Károly tervének megfelelően valósuljon meg. Az emlékmű létesítésének költségeihez szükséges önrészt a 2004. évi költségvetésben szerepeltetni kell.
  20. Felkéri a polgármestert, hogy az emlékmű létesítéséhez szükséges forrás megteremtéséhez a lehetőségekhez mérten minél nagyobb mértékű külső támogatást vonjon be.

   Határidő: 2003. október 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

  21. élni kíván a Fejlesztés és Finanszírozás című közgazdasági szaklap előfizetésével 2003. évre vonatkozóan

Felkéri a polgármestert, hogy a 9.000 Ft-os díjat MFB Rt. által támogatott Piros Orr Bohócdoktorok alapítvány számlájára utalja át.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  1. egyetért azzal, hogy az Izraelita Hitközség által kezdeményezett Holocaust emlékmű Nagykanizsán – a temető területén – megvalósuljon, melyhez 1.000 ezer ft. támogatást biztosit.
  2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az emlékmű tervét és a megvalósítás költségvetését a Hitközséggel együttműködve terjessze a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, illetve a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elé, véleményezésre. A bemutatott tervek alapján kell biztosítani a támogatást, melynek forrását a 2004 év költségvetésében kell tervezni.

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  3. a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal kötendő Együttműködési megállapodás szövegét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési szerződést írja alá.
  4. Határidő: 2003. július 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a regionális hulladékgazdálkodási projekt beruházás előkészítő munkálatai gyorsítása és a lebonyolítás szervezettsége érdekében

felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetett szerződést aláírja, és annak végleges tartalmáról a közgyűlést a következő ülésén kéri tájékoztatni.

Határidő: aláírásra 2003. július 15.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: György Pál tanácsnok

Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  1. hozzájárul a nagykanizsai 1197 hrsz-ú, Nagykanizsa, Sugár u. 3. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, ezért a 172/2000. (VI.5.) számú határozat 1. pontjának 3. bekezdését hatályon kívül helyezi azzal a feltétellel, hogy a törlés földhivatali kezdeményezése előtt a parkoló megváltási díjat a tulajdonosok megfizetik az önkormányzat részére.
  2. Határidő: 2003. június 30. a törlés kezdeményezésére

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

  1. egyetért a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendő együttműködési megállapodással és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
  2. Határidő: 2003. július 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

  3. nem ért egyet azzal, hogy a 2004. évi költségvetésben a kamara indítványa szerint az önkormányzat, a kamarának – ahhoz, hogy az a kamarai törvényben és más jogszabályokban meghatározott, valamint az együttműködési megállapodásban rögzített feladatait kellő színvonalon elláthassa – önálló költségvetési soron megjelenő támogatást nyújtson

Határidő: 2004. március 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Dr. Csákai Iván: Nagykanizsán dolgozó orvosok, akik az egészségügyi rendszeren belül ellátják a napi rendelési időn kívüli ügyeletet néhány hónappal ezelőtt levelet juttattak el polgármester úrhoz, melyben az ügyeleti díjak felülvizsgálatát kezdeményezték. E levélből kiderült mindenki számára, hogy e munka méltatlanul kicsi anyagi elismerésben részesül még a más városokkal való összevetés során is. Tudtommal azóta történt a díjazásban minimális korrekció, de ennek ellenére még mindig megfelelő mértékű az ügyeleti órabérek nagysága. Történt-e egyeztetés az orvosok képviselőjével az elmúlt időszakban annak érdekben, hogy ez az elégedetlenségre okot adó helyzet megoldódjon? Mi volt ennek az egyeztetésnek az eredménye? Történt-e valamiféle megegyezés? Mi okozta az óradíjban megmutatkozó különbséget, ami más városokkal való összevetés során derül ki. Mennyi pénzt kap a város az ügyeleti rendszer fenntartására. Ennek mekkora hányadát fordította az elmúlt időszakban és fordítja napjainkban az óradíjak finanszírozására és az ügyeleti rendelők fenntartására a város? Miért nem vállalja át a város az ügyeleti rendelők fenntartási, működési költségét teljes egészében, amikor az ellátás az önkormányzat feladata lenne még akkor is, ha semennyi pénzt nem kapna ennek fedezetére. Amennyiben így tenne az OEP-től kapott pénzt a bérezésre fordíthatná. Így elfogadható mértékűvé növelhetné az ügyeletet adók díjazását.

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni.

Dr. Kolonics Bálint: A választások kampányaiban Önök a nagykanizsai vasút helyzetével több alkalommal foglalkoztak. Ígéretükként elhangzott a vasút részvétele a Logisztikai Központ fejlesztésében, valamint elhangzott az is, hogy a javítóbázis nem fog elkerülni Nagykanizsáról. Illetve a szervezeti változások esetén a Gépészeti Főnökség státusza nem szűnik meg. Az elmúlt időszakban viszont azt tapasztaltuk, hogy újabb nemzetközi járat fogja elkerülni Nagykanizsát. A javítóbázis dolgozói tartanak egy újabb leépítéstől. Egyre többen félnek a létszámcsökkentéstől. Félnek attól, hogy Ők is az elbocsátandók közé kerülnek, mivel kevesebb vonat esetén kevesebb lesz a kocsi, ezzel kevesebb munkaerő kell a javításukhoz és a szükséges rendezési feladatokhoz. Kérdezem ezért a polgármester urat mit tett a MÁV Logisztikai Központ fejlesztésében való részvétele érdekében? Holt tartanak a tárgyalások? Tud-e arról, hogy egy újabb nemzetközi járat elkerüli Nagykanizsát? Mit tett annak érdekében, hogy a nagykanizsai állomás megtartsa a továbbiakban is jelentőségét és ne vigyék el folyamatosan a járatokat a nagykanizsai vonalról, illetve, hogy egész évben legalább napi 2 pár Intercity vonat közlekedjen Budapest-Nagykanizsa viszonylatban. Erre kiváló példa Zalaegerszeg, ahol a kezdeti 1 pár helyett már napi 3 pár Intercity vonat közlekedik. Mit tett annak érdekében, hogy a javítóbázis a régi létszámmal és feladatkörrel megmaradhasson városunkban? Találkoztak-e helyi vasúti vezetőkkel, akiktől információt szerezhettek a nehézségekről?

Litter Nándor: Ezekben a kérdésekben van egy-két olyan dolog, ami nem fedi a valóságot. A javítóbázis nem ebben az időszakban került el innét, hanem a korábbi időszakban. Senki nem ígérte azt, hogy mi meg tudjuk menteni a bármilyen foglalkoztatást. Megteszünk azért mindent, hogy megmaradjon. Részletesen fogunk válaszolni. A Logisztikai Központtal kapcsolatosan megkérem Schmidt Lászlót, hogy tájékoztassa a közgyűlést és a közvéleményt a jelenlegi helyzetről.

Schmidt László: A Logisztikai Központ kapcsán arról tudok beszámolni, hogy a múlt héten a MÁV Vezérigazgatója kijelölte azt a kontaktszemélyt, aki a Vezérigazgatóság részéről foglalkozik ezzel a témakörrel. A múlt héten egy más jellegű rendezvényen személyesen találkoztam, és abban állapodtunk meg, hogy július közepe és vége közötti időszakban lejön Nagykanizsára és pontosítva lesznek azok a feltétele, hogy mis is szükséges a Logisztikai Központhoz. A helyszínen szeretnénk mindent tisztázni. Utána fogja kialakítani a MÁV azt a konstrukciót, amiben a Logisztikai Központban részt tudnak vállalni.

Sajni József: Köztudottan a Ligetvárosban újabban átadásra kerültek azok a szociális bérlakások, amivel már tisztességes létszámra felduzzadt a ligetvárosi lakosságszám. Ezen nem párhuzamos az infrastrukturális ellátás. Minden igyekezetünk ellenére nem tudunk sokat előre lépni anyagiak okán. Ennek kapcsán szeretnék egy kéréssel fordulni polgármester úrhoz és a testülethez. Volt a Cerkovic udvarban egy rendezvény, ahol a VIN 2000 Kft. vezetője felajánlotta azt, hogy 500 ezer forinttal egy játszótérépítéssel támogatná a várost. Mivel Ligetvárosban ez nem valósult meg és várhatóan anyagiak hiányában nem is lesz erre lehetőség ezrét kérném, hogy ezt a felajánlást a Ligetvárosban használjuk ki.

Polai József: Kérdezem, hogy végeztünk-e kullancs elleni permetezést Nagykanizsa parkjaiban, közterületein? Szeretném kérni azon területeknek a listáját, ahol ez nem történt meg. Kérem a saját körzetemben is ezt a munkát, ha lehet végezzük el és máshol is természetesen.

Gáspár András: Miután listát kért, írásban fogunk erre válaszolni részletesen.

Budai István: Kik és mikor takarítják a keleti városrész közterületeit? Gáspár Andrásnak szeretném feltenni a kérdést. A kérdésem azért vetődött fel mert volt egy korábban felvetett kérdés Bicsák Miklós képviselőtársam részéről és neki egy olyan választ írt a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője. “Miután társaságunknál lehetőség nyílt közhasznú, közcélú dolgozók nagyobb számban történő foglalkoztatására. A Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. állománya 5 emberrel bővült, akik naponta a keleti és az északkeleti városrészben látnak el köztisztasági feladatokat. Ezek a munkák nem szerepelnek a Kft. és a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. közötti éves köztisztasági szerződésben, ezért volt szükség a fenti munkacsoport megszervezésére.” A költségvetés készítésekor hozzánk eljutott szerződések úgy szólnak, hogy a köztisztasági szerződés, amelyet az Saubermacher-Rynoval kötött a VIA Kanizsa ott a kézi út tisztítást a keleti városrészben havonta, a gép úttisztítást pedig hetente elvégzik. Ez ugye itt nem közhasznúra vonatkozik, mert a közhasznúsági szerződés az úgy szól, hogy olyanra lehet közhasznú foglalkoztatást igénybe venni, amelyre más szervezettel nincs szerződésünk. A parkgondozási szerződésben is van egy szerződés, ami úgy szól, hogy a fűvel borított területek, parkok takarítása első kategória 77.000 m2, második kategória 867.000 m2, és a harmadik kategória 250.000 m2. Az első kategóriát tízszer, a második kategóriát kétszer, a harmadik kategóriát pedig egyszer takarítja a Saubermacher-Pannónia társaság.

Ez összesen 1.194.000 m2. Emlékezetem szerint ez lefedi a város teljes gondozott területét. Ha ez nem így van akkor az a kérdésem, hogy azóta történt-e olyan változás, hogy a szerződésekből ezek a területek gondozottsági elvégezendő munkálatai kikerültek, vagy ha kikerültek, akkor miért kerültek ki?

Gáspár András: Írásban fogunk válaszolni a feltett kérdésekre.

Halász Gyula: A beruházások ügyében kértem szót. Ismeretes, hogy zöldmezős beruházások elég nagyütemben zajlanak a városban. Több százmilliós beruházásokról van szó. Arról keveset tudunk, hogy a régi gyártelepek üresen hagyott, illetve tulajdonossal rendelkező gyártelepek területén mit kíván tenni a polgármester úr, hogy a beruházókat, illetve az akkori tulajdonosokat összehozza egymással. Hiszen ezeken a területeken a teljes infrastruktúra ki van építve.

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni. Interpellációk, kérdésekre adott válaszok elfogadásával folytatjuk. Bicsák Miklós úr elfogadja választ?

Bicsák Miklós: Elfogadom.

Litter Nándor: Cseresnyés Péter a kérdésére a választ elfogadja?

Cseresnyés Péter: Nem fogadom el.

Litter Nándor: Polai József úr a kérdésére a választ elfogadja?

Polai József: Elfogadom.

Litter Nándor: Zakó László úr nincs jelen. A következő ülésen újra visszahozzuk ezt az ügyet.

 

 

 

 1. Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Először a Hétszínvirág Óvoda vezetői pályázatával kapcsolatosan kell döntenünk.

Sajni József: A négy pályázó megfelelt a pályázati kiírásnak. A bizottság mérlegelte az intézmény dolgozóinak véleményét és a meghallgatáson elmondottakat is. A legnagyobb támogatottságot Horváth Lászlóné kapta.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a 277/1997 rendelet, amely a továbbképzésre vonatkozik, annak a 20. pontja kimondja, hogy 2002. január 1-től magasabb vezetői megbízás odaítélésénél előnyben kell részesíteni a szakvizsgával rendelkező pályázót. A négy pályázó közül Losonczyné szakvizsgája folyamatban van.

Polai József: Frakciónk megtárgyalta a pályázattal kapcsolatos anyagot. Minden esetben figyelembe vettük az ottani dolgozók véleményét.

György Pál: Többször elhangzott, hogy az ottani dolgozók véleménye figyelembe lett véve, mind a vezetői alkalmasság megítélésénél, mind pedig a szakmai anyag tekintetében. Úgy értesültem, hogy ezek a dolgozói körök azokból is állt, akiknek már tudomására jutott, hogy el kell, hogy távozzanak az óvodából. Véleményem szerint nem lenne szabad így figyelembe venni az intézményi véleménynyilvánítást.

Bicsák Miklós: Korrektnek tartom György Pál szavait és megszívlelendőnek.

Litter Nándor: Kívánnak-e a pályázók kiegészítést tenni?

Horváth Györgyné: Öt évvel ezelőtt arra kértek kollégáim, hogy vállaljam el az óvoda vezetését, így történt ez 2003 tavaszán is, amikor újra bíztattak, hogy pályázzam. A helyzet, időzítés nem volt kedvező számomra. Gyakorlatilag egy évem volt, hogy felállítsam a vezetői struktúrát, alakítsam dolgozóim kapcsolatait, tag óvodaként nem volt erre lehetőségem. Pályázatom megírásakor a gyermekek szeretete vezérelt.

Horváth Lászlóné: Vezetővé választásom esetén törekednék arra, hogy a Hétszínvirág Óvodába járó gyerekeknek biztosítsuk az óvoda dolgozóival és a szülőkkel együttműködve a boldog gyermekkort, biztosítsuk szeretettel, tisztelettel és törődéssel a gyerekeknek. Az új integrált óvoda komoly vezetői feladatokat állít fel.

Losonczyné Nagy Bernadett: Bíztam abban, hogy az oktatási bizottság felismeri szakmai képességeimet a vezetői munkára. Az kiderült a pályázatomból, hogy még soha nem voltam vezető. Úgy gondolom, hogy egy olyan szakmai felkészültséggel rendelkezem a korom ellenére, amit jellemez az elszántság. A szakvizsgámat jelen pillanatban önerőből végzem.

Petrovári Józsefné: Nem kívánok különösebben szólni.

Litter Nándor: Az SZMSZ-ünk szerint személyi döntéseknél mindenkinek egy szavazata van, amennyiben nem sikerül a szavazás, akkor eredménytelen a döntés. De ezt követően dönthetünk úgy, hogy a két legtöbb szavazatot elért személy vonatkozásában megismételjük a döntést. Kérem, hogy szavazzunk erről a javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 7 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: Szavazás előtt, amennyiben lehetséges a szocialista képviselőcsoport nevében szünetet kérnék.

Litter Nándor: Egyetértek, elrendelek 5 perc szüntetet.

 

SZÜNET

 

Litter Nándor: Szavazással folytatjuk a munkánkat. Tehát minden képviselőnek egy igen szavazata van, amennyiben az első körben egy pályázó sem kapja meg a szükséges 15 igen szavazatot akkor a két legtöbb szavazatot kapó pályázóról újra megismételjük a szavazást. Kérem szavazzunk Horváth Györgyné pályázatáról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 12 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Horváth Lászlóné pályázatáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Losonczyné Nagy Bernadett pályázatáról.

 

A közgyűlés 1 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 12 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk Petovári Józsefné pályázatáról.

 

A közgyűlés 11 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném kérni, hogy a személy után a bért is meg kell szavazni.

Litter Nándor: Ennek megfelelően szavazni fogunk a Hétszínvirág Óvoda vezetői illetményéről. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag ) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Rózsa Óvodára egy pályázat érkezett, Bogyay Lászlónéé.

Sajni József: Az OKISB megtárgyalta a pályázatot és javasolja Bogyay Lászlóné kinevezését öt évre.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a pályázatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Bogyay Lászlóné béréről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola vezetői álláshelyére két pályázat érkezett. Megkérdezem, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni a pályázathoz?

Baráth Zoltán: Köszönetet szeretnék mondani azoknak a pályázat eredményétől függetlenül, akik tanácsokkal, biztatásukkal támogattak, hogy újra pályázzam. Szeretném folytatni az eddig elkezdett munkát.

Dolmányos Erzsébet: Arra szeretnék mindösszesen csak választ adni, hogy miért vettem a bátorságot, hogy pályázzak erre az álláshelyre. Egyesek szerint ez a pályázat túlságosan marketing szagú volt. Helyesbítenék. Oktatás-marketing szagú. Az elmúlt négy évi egyetemi tanulmányaim azok ebben megerősítenek, hogy ez a helyes út, ez a jövő útja. Az én esetemben gyermek áll a középpontban és minden ennek van alárendelve. Amit a pályázatban leírtam, az csak lehetőség.

Erdős Lászlóné: Iskolánkban eddig mindig olyan igazgató volt, aki igazgatói kinevezését megelőzően az iskola dolgozója volt. Növendékeink országos viszonylatban több száz szereplést vállaltak. Két tanulónk a Zeneakadémia Gyakorlóiskolájába került. Mindez nagyban köszönhető Baráth Zoltán igazgatónak. Dolmányos Erzsébet szeptemberben került a tantestületbe úgy érezzük, hogy ilyen rövid idő alatt sem emberileg, sem szakmailag nem lehet bizonyítani. A nevelőtestület ¾-e a jelenlegi igazgatót támogatja.

Bicsák Miklós: Kérdésem volna Baráth úrhoz, hogy ha ön nyeri el a pályázatot, milyen tanulmányok, ismeretek birtokában van, amelyek a vezetői tevékenységét segítik.

Baráth Zoltán: 1997-ben végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai tanszékének közoktatás vezetői szakát, majd néhány év múlva az igazgatói gyakorlatokat én tarthatom meg a zeneiskolában. Elvégeztem egy minőségbiztosítási 30 órás tanfolyamot, közoktatási szakértő vagyok.

Sajni József: Az OKISB a két pályázó szakmai anyagát megismerte. Mindkét pályázót támogattuk.

Cserti Tibor: Dolmányos Erzsébet zeneiskolai tanár nagyon szimpatikus számomra. Biztos vagyok a jelenlegi szavazástól függetlenül a pályázati anyaga hasznosul. Számomra egy dolog bizonyított, az eddigi iskolaigazgatónak a tevékenysége.

Zakó László: Olyanra kellene szavaznunk, akit a munkahelyi kollektíva a kollegák erre nagyobb számban érdemesítenek.

Litter Nándor: Szeretném kiegészíteni a döntést még egy határozati javaslattal a bér megállapítása mellett, pont azt amit Sajni úr és Cserti úr is megfogalmazott. Egyrészt az OKISB támogatásával konzultáljanak Baráth Zoltánnal, hogy hogyan lehetne ezeket a korszerű módszereket minél jobban beemelni az iskola működésébe. Amennyiben nem ő lesz, akkor adott hogy ezek az elvek érvényesülhetnek. Úgy gondolom, hogy a nyertesnek foglalkozni kell azzal, hogy a nagykanizsai zenei életet, hogyan lehet még színvonalasabbá még magasabb szintűvé tenni, utánpótlást biztosítani nem az iskola keretei között működő más zenekaroknak.

Kérem szavazzunk Baráth Zoltán pályázatáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Dolmányos Erzsébet pályázatáról.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 13 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Baráth Zoltán béréről.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Rozgonyi Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére egy pályázat érkezett, Tóth Miklósé.

Sajni József: Tóth Miklós támogatottsága teljes volt.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Tóth Miklós béréről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

170/2003. (VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Hétszínvirág Óvoda vezetői kinevezésénél az Arany János úti Óvoda közalkalmazottainak véleményét figyelembe veszi.
  2. Határidő: 2003. június 25.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  3. a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv., valamint a végrehajtásáról rendelkező többször módosított 138/1992. 8X.8.) kormányrendelet alapján 2003. szeptember 1. napjától 2008. július 31. napjáig – öt tanévre – intézményvezetői feladatok ellátásával megbízza:

  1. Hétszínvirág Óvodában
  2. Horváth Lászlónét

   Fizetési fokozat: G 11

   Alapilletmény: 154.400 Ft

   Illetménynövekedés 5%: 7.720 Ft

   Garantált illetmény összesen (kerekítve): 162.100 Ft

   Vezetői pótlék: 39.400 Ft

   Járandóság összesen: 201.500 Ft

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

  3. Rózsa Óvodában
  4. Bogyay Lászlóné

   Fizetési fokozat: G 12

   Alapilletmény: 159.600 Ft

   Illetménynövekedés 5%: 7.980 Ft

   Garantált illetmény összesen

   (kerekítve): 167.600 Ft

   Vezetői pótlék: 39.400 Ft

   Kiemelt munkavégzésért járó kereset-

   kiegészítés (2003.01.01-2003.08.31.) 9.000 Ft

   Járandóság összesen: 216.000 Ft

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

  5. Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában
  6. Baráth Zoltánt

   Fizetési fokozat: G 10

   Alapilletmény: 149.100 Ft

   Illetménynövekedés 5%: 7.455 Ft

   Garantált illetmény összesen

   (kerekítve): 156.600 Ft

   Vezetői pótlék: 42.800 Ft

   Kiemelt munkavégzésért járó kereset-

   kiegészítés (2003.01.01-2003.08.31.) 13.000 Ft

   Járandóság összesen: 212.400 Ft

   Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság közreműködésével javasolja megvizsgálni az oktatás marketing által kínált korszerű módszereknek az iskola működése során való alkalmazhatóságát.

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

  7. Rozgonyi Úti Általános Iskola

Tóth Miklóst

Fizetési fokozat: G 12

Alapilletmény: 159.600 Ft

Illetménynövekedés 5%: 12.768 Ft

Garantált illetmény összesen

(kerekítve): 172.400 Ft

Vezetői pótlék: 39.400 Ft

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-

kiegészítés (2003.01.01-2003.08.31.) 13.000 Ft

Járandóság összesen: 224.800 Ft

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedésbiztonsági helyzetéről, bűnmegelőzési programjáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Horváth István: Beszámolóban megpróbáltuk, nem unalmasan azokkal a rendőr szakmai mutatókkal reprezentálni a város bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetét, amelyek számunkra fontosak, aláhúzva és tudva azt a tényt, hogy sok esetben városunk közvéleményét ezek a mutatók vagy nem győzik meg, vagy más gondolatokra sarkalják. Beszámoló szól a körzeti megbízotti tevékenység lehetőségéről. Több egyeztetést végeztünk, amelyben számos képviselő hölgy és úr is részt vett. Megköszönöm az önkormányzat pénzügyi segítségét amit kaptunk. Ezek az összegek a minőségi munkát segítik.

Sajni József: Csak az oktatással kapcsolatban szeretnék szólni, mert köszönetet kell mondanunk minden intézmény nevében, azért a munkáért, amivel közelítenek az intézmények felé és ennek reméljük hosszú távon meg lesz a haszna. Örömmel láttam a beszámolóban, hogy több területen is sikerült javítani a mutatókon, ahol nem sikerült ott pedig nem növekedtek az elkövetések.

Dr. Horváth György: Alapos, mindenre kiterjedő tájékoztatót kaptunk. A tájékoztató befejező részében a felvetett problémák között látom azt a szándékot, hogy a megoldást akarják. Tudjuk, hogy milyen körülmények vannak, a statisztikák bizonyítják, hogy Önök jó munkát végeznek. Amit csinálnak az külön köszönöm.

Cseresnyés Péter: Egy kérdésem lenne, hogy visszaélés kábítószerrel 10 esetben vált ismertté 2001-ben, 2002-ben 9 alkalommal. A szám kicsi, és ezért mondom a nem biztos, hogy túl jó jelzőt, hogy ennyire ideális a helyzet, hogy ilyen kevés számú a kábítószerrel kapcsolatos esemény, vagy ennél kicsit rosszabb és csak ennyi a ténylegesen eljárás alá vont esemény. Mit lát az elkövetkezendő hónapokra, évekre? Tud-e a rendőrség együttműködve a civil szférában abban tevékenykedni, hogy a számok itt megrekedjenek, vagy jobb eredmények jöjjenek ki?

Bicsák Miklós: Azt kérném, hogy a jövőben amíg a körzeti megbízotti dolog nem oldódik meg a járőrözés megoldott legyen. Naponta találkozom a fiatal rendőreikkel, nagyon korrektek, illedelmesen végzik a feladataikat. Elindult az a folyamat, hogy most már pozitív vélemény van a lakosság részéről is.

Papp Péter Pál: Ha a polgárőrséggel szorosabb kapcsolatot ki kellene építeni a gyorsabb reagálás terén is. Ők soron kívül beszólhatnánk a kapitányságra, ha olyant látna, ahol rendőri intézkedés sürgős lenne. Felhívnám a figyelmet, hogy hétvégeken a szórakozóhelyeken azt tapasztalom, hogy a vendégforgalom kimegy a szórakozóhely környékére, parkokba, ez lehet valahol a bűnözés kiindulópontja.

Halász Gyula: Arra kérem polgármester urat, képviselőtársaimat, hogy az anyag végén szereplő, a város közbiztonságával, közlekedésbiztonságával foglalkozó részt a jövő évi tervezés során vegyék figyelembe.

Dr. Horváth István: A magyar társadalom sokszor téved, amikor sok-sok szociális problémáért bennünket állítanak a bitófa alá. Köszönöm a kedves szavakat, ezek szerint az elvek szerint fogunk tovább dolgozni. Képviselő urak által említett problémáknak van bűnmegelőzési és bűnüldözési vetülete. Fontos, hogy nem elég a kábítószerbűnözést üldözni, a megelőzésre vonatkozó lehetőségeket össztársadalmi feladatként kell kezelni. A gyerekek amilyen szórakozási kultúrában élnek, rossz hatással van és megjelenik a közterületen. A polgárőrséggel való kapcsolattartás, együttműködés során igénybe is vesszük a tevékenységüket. A diákönkormányzat vezetőivel is egyeztettünk, különböző kérdéseket átbeszéltünk.

Litter Nándor: Valamennyiünk nevében szeretném megköszönni a rendőrkapitányság tevékenységét. Az előterjesztett anyagból és az itt elhangzottakból is az látszik, hogy sokkal erőteljesebb támogatásra van szükség valamennyiünk részéről a rendőrség felé. Örülök, hogy a bűnmegelőzési program kidolgozása megindult. Egy kiegészítést szeretnék tenni, hogy információim szerint Kiskanizsán is megindult a gondolkodás egy polgárőr egyesület létrehozásával kapcsolatosan. Szeretném kérni kapitány urat, hogy segítse, támogassa ennek a létrehozását.

Scháb György: Az anyaghoz képest egy parciális problémát szeretnék felvetni. Többen tapasztalták bizonyára, hogy a városháza előtt többször szabálytalanul parkoló autók akadályozzák, illetve korlátozzák a forgalmat, ők elég jól behatárolhatók, mert az ott található szórakozóhely kerthelyiségében töltik az idejüket.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk arról, hogy a tájékoztató anyagot elfogadjuk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

171/2003. (VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Dr. Nemes Zoltán: Szeretném ismertetni a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság értékelését a nagykanizsai kapitányságról, ami alapvetően pozitív. Elismeréssel tudjuk illetni azokat az eredményeket, amiket a kapitányság az elmúlt évben elért. Bűnügyi területen egyértelműen javuló. A bűnügyi terület sok vonatkozásában a megye legjobb eredményét érte el a rendőrkapitányság. Nagyon kiemelkedő tevékenységet végzett a bűnmegelőzés, valamint a lakossági kapcsolatok ápolása terén. Bízom benne, hogy ez a tevékenység folytatódik. Tájékoztatom Önöket, hogy a megyei rendőrfőkapitányság szeretne nagyobb szerepet adni a bűnmegelőzésnek. Szeretném megköszönni, a bizalmat, elismerést ami szavazataikban, szavaikban megnyilvánult.

 

Litter Nándor: Sok sikert kívánunk a munkához, ezeknek a céloknak a megvalósításához. Tíz perc szünetet rendelek el.

 

SZÜNET

 

 

 1. Keleti városrészben templom építése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Fliszár Károly: Püspök úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni, ezért megbízott, hogy képviseljem őt. Arra szeretném kérni a képviselőket, hogy jó lélekkel döntsenek, mert itt nem csak egy épületről, vagy plébániáról van szó, hanem lelkületről is. Egy templom nem 40-50 évre épül, hanem évszázadokra.

Halász Gyula: Kérdéseim lennének. Először, nem konkrétan a keleti városrészben megvalósuló templommal kapcsolatban, hanem a Thury laktanyában egy éve átadott templommal kapcsolatban. Van egy ajándékozási szerződés, egy megállapodás, amely rögzíti, hogy a megajándékozott a hitélet folytatása céljából 1,5 MFt-ért megkapja a kápolnát azzal a megkötéssel, hogy ezt felújítja és hitélet céljára hasznosítja. A megállapodásnak egyik része tartalmazza, hogy erről köteles a közgyűlést évente tájékoztatni. Erről kérdezném Fliszár Károlyt, hogy ezzel mi a helyzet?

Fliszár Károly: A Kaposvári Püspökség kapott egy nagy ajándékot. Új helyzet állt elő, arról nem mondtunk le, mert ott a Katonarétnek és a főiskolának lenne az a kápolnája és már megvannak a felmérések, tervek, tehát tudom bizonyítani, hogy léptünk már ez ügyben. Most úgy tűnt, hogy ebben kellett volna, és ez volt a mi kérésünk, hogy a keleti városrészben elinduljon és mellette folytatólagosan, ameddigre ott főiskola lesz én garantálom, hogy az a kápolna is el fog készülni és működni fog.

Papp Nándor: Bizottságunk a témát megtárgyalta és 85/2003 (VI.16.) számú VKIB határozata alapján két döntést hozott. Egy, a bizottság a Hevesi utcától keletre, a Péterfai útig, valamint a régi hetestől bezárólag helyi népszavazást kezdeményez a templom és egyházi kulturális központ megvalósítása érdekében 5 igen és 3 tartózkodás mellett döntöttünk e mellett. A kettes pontban pedig a helyi népszavazás eredménye függvényében döntsön a közgyűlés a határozati javaslat elfogadásáról, beépítési határidőt is meghatározva javasolja kikérni az Építész és Mérnök Kamara véleményét is, ezt 8 igennel fogadtuk el. Természetesen ez az egész téma nem ilyen egyszerű, mert ha most nem döntünk, hogy a templomépítést támogatjuk akkor azt gondolom, hogy itt soha nem lesz templom. Az épületet én is tömegében nagynak éreztem. Kaptunk a közgyűlés előtt egy anyagot amit a Domokos építész úr elképzelve, ami már állítólag évek óta probléma, meg téma, hogy az épületek magas tetővel lennének ellátva, ez a magas tetős lefeledés nagyjából egészéből a tervezett templomot rendbe tenné. A térnek a déli oldalával történő beépítésével első perctől fogva egyet értettem, az északról való lezárással a belső udvaros megoldással és a Munkás utca felől történő megvalósítással nem biztos, hogy eldöntés kérdése, hogy azon a téren belül hova tesszük, érdekesen látom, ha a magas tetők megvalósulnak a szomszédban, akkor ez a templom arányaiban meg fog felelni.

Tóth László: Balás Béla püspök urat vártam ide a mai napra és nem tudom, hogy Fliszár Károly úr tud-e nekem válaszolni, valószínűleg nem, mert átnéztem a december 11-i szó szerint készült jegyzőkönyvet és abban az található, hogy az önkormányzat ajánl építész szakembert, tervezőt, kivitelezőt és megdöbbenéssel tapasztaltam az előterjesztésben, hogy egy kaposvári építész úr terveit preferálja a megye. Az iránt érdeklődöm, most akkor hogy van, püspök úr miért változtatta meg a véleményét, miért nem kanizsai tervező kapta meg a tervezői munkákat?

Fliszár Károly: Zala Megyében 6 építésznek lett kiadva a fölkérés látványtervre. Az építész kamara elnöke kevesellte azt az összeget, amit a püspökség egyenként felajánlott, ezért a püspök úr úgy határozott, hogy az aki már a kaposvári egyházmegyében öt templomot tervezett, már gyakorlata van, akkor azt mondja, hogy kérem szépen hatáskörömben kinevezem őt és így jutottunk idáig el. És a Domokos Béla tervezett és el is készültek. Kanizsán még nem volt, én is tudnék egy szép kanizsai tervet mutatni, de a püspök úr így döntött, nálunk demokrácia van, de csak eddig.

Karmazin József: A templom elhelyezésének, helykiválasztásának és építészeti megfogalmazásának számos szakmai kérdése merülhet fel. Ezek közül leegyszerűsíthetjük a kérdést a templomelhelyezés városrendezési vonatkozásaira és a létesítmény építészeti megfogalmazásaira. Mondhatnánk, hogy városrendezési oldalról a kérdés rendben van, hiszen a képviselő testület 1997-ben meghatározta ezt a helyet templomépítésre és a tervezési munka során az akkor már felvetődött templomépítési igényekre figyelemmel a tervező megvizsgált több helyszínt, már akkor is a beruházónak az volt az elképzelése, hogy ez a terület élvezzen prioritást. Felvetődhet és vitára adhat okot számos olyan kérdés, hogy a terület mennyire van az úgynevezett ellátókörzet súlypontjában. A jelen területi adottság figyelembevételével a területnek az egyhangú beépítettsége a monofunkcionális jellege, hogyan tűri azt, hogy egy ilyen funkcionális kontraszt alakuljon ki. A terület használati értéke nevezetesen, hogy más egyéb célra miként hasznosítható az hogyan támasztható alá azzal az igénnyel illetve mennyire van összhangban azzal, hogy itt most egy térítésmentes területértékesítésről van szó. Városrendezési szempontból és a vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve körültekintő eljárásban született meg egy olyan közgyűlési döntés amely a helyszínt kijelölte. Azt javaslom a döntéshozóknak, hogy ezt ma már ne kérdőjelezzük meg. Másik szakmai kérdés az épület építészeti megjelenítése. Kérdést lehet felvetni, hogy annak a tömegalakítása, léptéke, méretrendje, illeszkedése, vagy az épületcsoport belső összefüggésrendszere, valamint a főépület hangsúlyai a torony megfogalmazása és az épületnek az építészeti részletei, amelyek ugyan ebben a tervezési fázisban nem jelennek meg letisztultan. Ezen kérdések megítéléséhez figyelembe kell venni azokat a kérdéseket, véleményeket, amelyek elhangzottak, ugyanis az épület templom funkciója meghatároz egy olyan méretrendszer, amely mondhatnánk azt, hogy történelmileg kialakult, tehát olyan arányrendszer, amelytől elvárható, hogy a környezetében hangsúlyosan jelenjen meg. A most kiosztott látványtervek igazolják, hogy itt nem arról van szó, hogy az épület rátelepszik a környezetére, hanem talán még az a kérdés is érinthető, hogy bizonyos értelemben visszafogott, ha nem is a főépület mérete, de a toronynak a vertikális hangsúlya mindenképpen vizsgálandó a további tervezés során. A torony elhelyezése is bennem kérdéseket vet fel, ugyanis ha megvizsgáljuk az épület hosszmetszetének a rajzát, akkor látható, hogy mennyire alárendelt szerepet kap itt a torony és az alaprajzon is látható, hogy elég nehéz volt ehhez az alaprajzi konfigurációhoz és tetőidőm formához illeszteni ezt a tornyot. Megkockáztatnám azt a kérdést is, hogy a tervezés további szakaszaiban akár a megfelelő városi szakemberekből és szakértőkből összeállított önkormányzati tervtanács közreműködésével ezen még lehetne gondolkodni. Mindenesetre tiszteletben kell tartani a tervező tervezői szabadságát, de azt hiszem, hogy a kellő szakmai kapcsolat kiépítésével a tervező is hajlandó arra, hogy akár az itt elhangzó véleményeket, javaslatokat megfontolja és a munka további végzése során figyelembe vegyen. Javaslom a közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatban foglaltakat amelyek ezeket az építészeti kérdéseket közvetlenül nem is érintik azokat fogadja el és úgy ahogy abban szerepel a bizottság további munkája valamint az önkormányzati tervtanács közreműködése garanciát adhat arra, hogy ez az épület méltóképpen illeszkedik majd a környezetéhez és valójában egy olyan beruházás, amelyet talán mondhatnám azt is hogy kár volna elszalasztani.

Dr. Kolonics Bálint: Szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy akiben esetleg kétség merülne fel az előterjesztéssel kapcsolatosan itt a Karmazin úr által elmondottakkal kapcsolatban egyértelmű az előterjesztés azon része, hogy a pontos építészeti megoldások a későbbiekben egyeztetésre kerülnek a bizottsággal és a tervtanáccsal. Az előterjesztés előzményében szerepel a visszautalás a decemberi közgyűlési határozatra, amiben már egyszer a közgyűlés egyetértését fejezte ki az új templom és kulturális központ létesítésével kapcsolatosan. Nem értek egyet a VKIB határozatával, amely a népszavazásra vonatkozik. Kérem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot támogassák a szakbizottság döntésével ellentétben.

Röst János: Azt hiszem, hogy abban nincs vita a képviselőtestület tagjai között, hogy támogatják-e a templom építését vagy nem, mert erre az egyértelmű válasz az volt, hogy igen. A félelmek, illetve a vélemények abból adódnak, hogy az építészeti megjelenés milyen módon érvényesül abban a lakóközösségben, ahol régi szociáltípusú lakóépületek helyezkednek el. Szeretnék módosítást tenni a javaslathoz. Az első az, hogy a közgyűlés úgy hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére, hogy a tervek ismeretének birtokában kösse meg a szerződést. A másik, hogy az egyház javára történő térítésmentes használatba adásáról kössön szerződést. Ezt követően a szerződésben kösse ki, hogy a kivitelezést ugyanúgy, mint minden más beruházásnál ennél a beruházásnál is legalább 70%-ban helyi vállalkozókkal kell végeztetni. Ugyanúgy, mint a többi vállalkozásnál ki kell azt kötni, hogy valamilyen időtartamra, például 4 évre beépítési kötelességgel legyen terhelve az ingatlan.

Halász Gyula: Röst János és Karmazin úr hozzászólása inspirált további kérdésekre. Az egyik az, hogy van itt egy terület, amelyre templomot építenének. Kérdezem polgármester urat, hogy ez az épület komplexumnak a költsége mire tehető, illetve tudomása szerint az egyház rendelkezésére áll-e ez a megfelelő összeg? Itt ingyenes átadásról van szó úgy, mint a Thury kápolnánál, itt van minden képviselőtársam előtt egy levél ahol szintén egy egyházi gyülekezet ingyenesen területet kér, ha azt mondom, hogy Magyarországon vallás szabadság van és jogegyenlőség van, akkor ilyen logika alapján ennek az egyháznak is ingyenesen kell területet biztosítani. Erre kérnék felvilágosítást, mekkora ez a költség, amibe az egész beruházás kerül, az önkormányzatnak milyen anyagi részvétele szükséges ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon?

Litter Nándor: Az első kérdésre nem tudok válaszolni, az világos. Tervező urat megkérem, hogy közelítő összeget, ha tud mondani, akkor tájékoztasson bennünket a beruházás költségeiről.

Domokos Béla: 300-400 millió között, igényesség és berendezés függvényében. Hogy az egyháznak mennyi pénze van, azt nem ismertetik velem Öt keresztény és egy muzulmán templomot készítettem, eddigi templomaimnál, ha 20%-a megvolt a pénznek akkor a körmömet rágtam, hogy csődbe megy a megbízóm és zeneszóval befejezte. Ha 20% megvolt akkor elkezdte, és befejezte, hogy az egyház ezt hogyan csinálja azt nem tudom és nem is énrám tartozik.

Litter Nándor: Az épület átadása Röst János javaslatára amit én elfogadok és támogatok, térítésmentes használatba adással történne a területnek az átadása, más egyházakra vonatkozó kérdésre nem tudok válaszolni. Ismerjük a levelet, de majd külön ezt megtárgyaljuk, most nem foglalkoznék vele. Ezeket az egyházakat nem lehet összehasonlítani megítélésem szerint.

Cserti Tibor: Előbb-utóbb fel fog épülni, és mindenki lelkiismerete szerint szavazzon a témában. A város már nyilatkozott a témában a terület biztosításával, tehát az építkezést lehetővé tette. Amikor erről a dologról tárgyaltunk, a terület centrális része, még inkább az északi része a tömbbelsőnek a rendezési terv a centrális fekvést jelölte meg elsősorban közintézmény fogadására alkalmasnak. A tervek alapján a közlekedési funkció vonatkozásába az elhelyezés nem optimális azzal gondolom egyet értünk. A szánkó domb, ami tüzivíz tároló, az rendkívül tágítja az elhelyezést. A térítésmentes használat praktikussági okok miatt, nehogy valaki megsértődjön ugye később sokirányú engedélyezési eljárás érinteni fogja, a ráépítéssel való lehetőséget nem zavarja a tulajdonosi hozzájárulás és egyúttal döntsünk akkor, tehát a használatba adás egyidejűleg azt jelenti, hogy az építési engedélyhez a tulajdonosi döntést is adjuk ne kelljen külön procedúrában meghozni. Adjunk zöld utat az előterjesztésnek.

Papp Nándor: Egyetértek Röst úr azon véleményével, hogy a nagykanizsai vállalkozóknak elsőbbséget kell élvezniük mindenképpen, természetesen nem minden határon túl, hogy egy normális versenytárgyalás mellett egy 10-15% differenciánál már nem tud összejönni, azt gondolom, hogy ilyen probléma reményeim szerint nem lesz az pedig, hogy az épületnek a terveit finomítani kell, tervtanács stb. az bent volt az előterjesztésben is és nem lehet kérdéses, hogy így kell csinálni és finomítani. Az időhúzást nem hiszem, hogy megengedhetjük magunknak.

Papp Péter Pál: Itt van egy rajz előttünk, amiből az kiderül, hogy ők ezen a 92.250 négyzetméteren szeretnének egy templomot építeni, ami 1890 négyzetméter, illetve 2300 négyzetmétert venne el járdára, térburkolatra, parkolóra. Ne menjünk bele szakmai vitákba. Ha mi hozunk egy olyan határozatot mai előttem fekszik, hogy erre a célra ilyen négyzetmétereket biztosítunk és hozunk egy olyan határozatot, hogy a tervező mielőtt az építési engedélyt megkapja, mielőtt a kivitelező elkezdi a munkát, akkor a VKIB-vel, illetve az önkormányzati tervtanáccsal egyeztesse, a szakmai részletkérdéseket utaljuk oda. A másik, hogy beleírhatunk egy határozatot, én nem akarok senki zsebében turkálni, azt sem szeretem, ha az enyémben turkálnának, hogy miből építik meg, ez engem hidegen hagy. Ha úgy gondolják, hogy van anyagi tőkéjük, akkor építsék fel, mi annyit tehetünk, hogy beépítési kötelezettséget előírunk konzultatív formában, esperes úr nyilatkozik nekünk, azt mi beépítjük a határozatba, hogy 2007 karácsonyig ezt felépítik, akkor kapják meg térítésmentesen ezt a területet, amiről szó volt. Most mondtam egy időpontot, ez lehet közelebb, távolabb.

Litter Nándor: Önkormányzati részvétel nem téma jelen pillanatban, ez nem kérdést most. Most nem kért tőlünk senki hozzájárulást. Lezárom a vitát, és Röst úr javaslatait figyelembe véve, melyeket elfogadok, javaslom, hogy hozzunk döntést arról, hogy támogatjuk ezt az építkezést a keleti városrészben, azokkal a kiegészítésekkel, amit Röst úr megfogalmazott. A kiegészítéseket mondom csak, egyrészt az ingatlan térítésmentes használatba adása történne meg, ami nem korlátozza az építkezést és az egész munka végrehajtását, másrészt a végleges szerződést a használatba adásról csak a tervek ismeretében fogjuk megtenni, ezt megelőzően ahogy a határozati javaslatban szerepel és ezzel mindenki egyetértett akik megszólaltak, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság valamint az Önkormányzati Tervtanács véleményt mond ezekben a kérdésekben és ezt követően lehet a szerződést aláírni. Azon kívül kérjük, hogy akár mint fővállalkozó, vagy alvállalkozóként az anyagmentes termelési értéket figyelembe véve 70% körüli nagykanizsai és környékbeli vállalkozó vegyen részt az építkezésben, azon kívül a használatba adástól 4 éven belül történjen meg a beépítése.

Fliszár Károly: Beleegyezek, és nagyon jó, hogy egy határidőt lehet szabni, az négy év, mert a püspökség igazán fog bennünket támogatni és az egész egyház megye összefogása lesz ez mögött. Egy kis bizalmatlanságot érzek az ügyben, hogy csak használatba vételről, mert még kezdeten is tulajdon jogot kértünk.

Litter Nándor: Úgy gondolom, nem vagyok ennek szakértője, hogy önmagában az építkezést, beruházást a program végrehajtását nem zavarja. Mi a gond vele?

Fliszár Károly: Bizalmatlanságot éreztem Röst úr oldaláról.

Litter Nándor: Nem hinném, hogy itt bizalmatlanságról van szó, úgy gondolom, hogy az a cél vezérel valamennyiünket, hogy ez a program megvalósuljon, hiszen a hozzászóló többsége emellett tette le a voksot. Úgy gondolom, hogy semmiféle bizalmatlanság nincs az önkormányzat részéről. Nem korlátozza az egész program végrehajtását.

Zakó László: Úgy emlékszem, hogy a legutóbbi közgyűlésen határozatot hoztunk arról, hogy térítésmentesen átadjuk tulajdonba a területet, kérném, hogy ennek nézzünk utána, mert én határozottan így emlékszem.

Litter Nándor: Örökös használatba adásról van szó. Tóth László, nálad volt a múltkori közgyűlés jegyzőkönyve, hogy abból ez a rész, amit Zakó László kérdez az kiolvasható-e. De ugye semmi nem zárja ki, hogy ezen módosítsunk. Itt van, térítésmentesen biztosítja, nem szerepel a tulajdon és használat. Ez a mostani döntésünk megfelel a december 11-i álláspontunknak. Egy hibát elkövettem, a VKIB-nek volt egy javaslata, hogy helyi népszavazást írjunk ki a kérdésben.

Dr. Fodor Csaba: Ügyrendi vita kezdett kialakulni. Azt gondolom, hogy az egyháznak az az érdeke, hogy fogadja el így, hogy térítésmentesen használatba kapja ezt az ingatlant, nyilvánvalóan az építmény fennállásáig azt a földterületet használhatja térítésmentesen, ahol elhelyezkedik. Az a célszerű, hogy maradjon így, ahogy van, induljon el az engedélyezési eljárás. Ahhoz kell az önkormányzat hozzájárulása, hogy a polgármestert bízzuk meg, hogy a városfejlesztési bizottság a tervtanács véleményét bekérve, már nélkülünk adhassa meg azt a tulajdonosi hozzájárulást az egyháznak, hogy megengedi, hogy az önkormányzati földön ez a templom megvalósulhasson.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. A bizottság javaslatáról fogunk szavazni, mely szerint helyi népszavazást fognak kiírni a kérdésben. A magam részéről nem javaslom a népszavazás kiírását. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Ezt követően az előbb ismertetett módosításokkal szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

172/2003. (VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Keleti városrészben létesítendő római katolikus templom mellékelt helyszínrajzon jelölt elhelyezésével. A templom és egyházi kulturális központ, valamint az azt körülölelő járda kialakításához a Kaposvári Püspökség részére (Kaposvár, Zárda u. 4.) 2600-2800 m2 területet biztosít az alábbi feltételekkel:

A telek pontos nagysága az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján határozandó meg.

Az épületegyüttes városrendezési, építészeti megjelenítését a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal, valamint az Önkormányzati Tervtanáccsal egyeztetett módon kell megoldani.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglalt tartalom szerint a kialakítandó ingatlan Egyház javára történő térítésmentes átadásával kapcsolatos szerződést kösse meg.

Határidő: 2003. augusztus 31. a telekalakítási dokumentáció elkészítésére, amennyiben az építési engedélyezési terv legkésőbb július 15-ig rendelkezésre áll az önkormányzatnak.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Papp Nándor VKIB elnöke

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

Litter Nándor: Felkérem Karmazin urat, és a VKIB-t, hogy a határozatban elfogadott programnak megfelelően folytatódjanak a munkálatok, együttműködve az egyházzal és a tervezővel, annak érdekében, hogy az valósuljon meg, amit közösen akarunk.

 

 

 1. A volt MAORT lakóterület épített és természeti értékeinek védelméről (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Karmazin József: A volt MAORT lakóterület történetisége ma is meghatározó. Nagykanizsának sajátos helyi értéke ez az építészeti együttes is. Csak arra van szükség, hogy a helyi rendeletünket összhangba hozzuk a megjelent miniszteri rendelettel, amely különféle megalapozó dokumentumokhoz köti a helyi értékek védelmének kimondását. Nagykanizsa város több elismerést is kapott épp az építészeti karakter megőrzése terén végzett munkáiért. Ilyen körülmények között a határozati javaslatban megfogalmazott feladatok állnak csak előttünk, kérem, hogy ezt szavazzák meg.

Papp Nándor: A bizottság két részletben tárgyalta meg a témát. Stróber képviselőtársunknak volt egy önálló képviselői indítványa, egy szakértőkből álló állandó bizottság felállítására tett javaslatot. A bizottságunk 2 igen, 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította. Az előttünk lévő előterjesztést a bizottságunk támogatja az épített és természeti környezet védelméről szóló 32/1997 (VII.01.) számú közgyűlési rendeletet a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően át kell dolgozni. A rendelet átdolgozása során a volt MAORT lakóterület szabályozása alapvetései tekintetében ne változzon csak az előírások egyértelművé tétele szükséges pontosítása történjen meg.

Dr. Fodor Csaba: Egyetértek azzal, hogy a MAORT lakótelepet lehetőség szerint a jelenlegi formájában kell megőrizni. Nem szabad megengedni azt, hogy a kertben, vagy bárhol, bármilyen építmények elhelyezésre kerüljenek. Azon el lehetne gondolkodni, hogy esetleg térszín alá zöld gyeppel fedett létesítményt lehessen csinálni, ezt meg kell vizsgáltatni.

Cserti Tibor: Felhívnám a figyelmet a 2. számú mellékletben egy aggódó volt képviselőtársunk figyelemfelhívására. A zöld terület védelmére hívnám fel a figyelmet, támogatásról kell biztosítani.

Halász Gyula: A MAORT telepen lévő házak zöld területein jelentős közművek mennek át, ezeket a tervezésnél, beépítésnél figyelembe kell venni.

Papp Nándor: A bizottság kéri a VIA Kanizsa Kht-t a kivágott fák pótlását, valamint a platán fák visszavágását.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról, amelyhez most jött egy kiegészítés Papp Nándor részéről, hogy a VIA Kanizsa végezze el a platán fák visszavágását, illetve a fák pótlását. Ezen kiegészítésekkel kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Egy hibámat kell korrigálnom. A MAORT lakóteleppel kapcsolatban szeretném elmondani egy képviselőtársunk kérését. Kérem, támogassák azt a javaslatot, hogy lakóterület szabályozásáról a Tervtanács is véleményt mondjon. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

173/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy:

  1. az épített és természeti környezet védelméről szóló 32/1997. (VII.1.) sz. közgyűlési rendeletet a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően át kell dolgozni, melynek során az Önkormányzati Tervtanács véleményét ki kell kérni.
  2. a rendelet átdolgozása során a volt MAORT lakóterület szabályozása alapvetései tekintetében ne változzon meg, csak az előírások egyértelművé tétele, szükséges pontosítása történjen meg.
  3. Határidő: 2003. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Papp Nándor bizottsági elnök

   Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

  4. a VIA Kanizsa Kht. végezze el a platán fák visszavágását, illetve a fák pótlását.

Határidő: 2004. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének ..../2003.(....) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2003.(V.28.) számú rendelettel módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Zakó László képviselőtársunk javaslata a kiinduló pont ehhez a témához, mely a polgármesternek és az alpolgármesternek olyan feladatok meghatározását javasolta, melyek alapján lehet dönteni esetlegesen a jutalmazásukról. Csalódásomnak hadd adjak hangot, hogy nem jöttek ilyen feladatok, hanem a lehetőség megteremtése maradt továbbra is.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és 4 igen szavazattal úgy határozott, ez egy módosító javaslatnak is betudható, hogy a Pénzügyi Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításával nem ért egyet, javasolja, hogy az idei évben maradjon az eredeti jutalmazási rendszer és a bizottságok az év elején a költségvetés elkészítésével egyidejűleg dolgozzák ki a következő időszakra a polgármester és az alpolgármester javadalmazására vonatkozó feltételeket.

Papp Nándor: Bizottságunk 6 nem és 2 tartózkodó javaslattal nem támogatta a rendeleti javaslatot, a jelenlegi szabályozás elegendő a jutalmazási feltételek teljesítésének megítéléséhez.

Zakó László: Nem vettem a bátorságok, hogy feladatsort írjak le, mert hátha olyant is beleírok, amit nem tudna teljesíteni. Úgy gondolom, hogy a polgármesteri kampányában tett ígéreteivel szinkronban állna, ha mégiscsak egy felállított feladatsor teljesüléséhez kötődne a jutalmazás. Kérdezem, hogy mi alapján fogjuk az idei évre megszavazni a jutalmat?

Litter Nándor: Az volt a feladat, hogy mondd meg, hogy milyen feladatokat lehetne meghatározni, azzal sem értek egyet amit Budai úr mondott, legyen ebben az évben, csak valaki mondja meg, hogy mi a konkrét feladat.

Kereskai Péter: Egyetértve azzal, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke mondott, annyi módosítást még tennék, hogy a közgyűlés valamennyi bizottsága által közösen készített, ez elég átláthatatlanná teszi a szempont rendszert, legyen az ÜJKB dolga ez a szempontrendszer felállítása, tehát ne valamennyié.

Sajni József: Bizottságunk megtárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangúlat azt támogatta, hogy igen legyen egy szempontrendszer.

Budai István: Valamennyi bizottság, valamennyi tagja határozzon meg feladatokat, ezt lehetetlennek tartom. Valakinek meg kell fogalmazni úgy, hogy az végrehajtható legyen. Megfogható tételeket mondjunk, megfogható összegekkel. Félévkor ilyent nem szabnék, de a költségvetés készítés során viszont igen.

Cserti Tibor: Az önkormányzati törvény kijelöli taxatíve a feladatokat, milyen feladatokat keresünk akkor még? Javaslatom az, hogy a törvényi szabályozás alapján a polgármesteri díjazást az alapbérben illik megfogni, tehát ennek a módosítása folyamatban van, szeptember 30-ig kérnék előterjesztést a képviselőtestület számára, hogy dönthessünk az alapbér vonatkozásában. Itt az előterjesztést meg vegyük most le napirendi pontról.

Polai József: Ha itt azon morfondírozunk, hogy milyen feladatokat tudnánk meghatározni, hogy ez a jutalom kifizethetővé váljék. Gondolkozzunk arról, hogy amit a nagy közvélemény talán mindannyiunktól elvárna, de leginkább önöktől, kettejüktől, hogyha december 31-ig 800-1000 főt a munkanélküliek köréből el tudnánk munkahelyen helyezni, akkor biztosan a közvélemény nagy örömmel mondana igent az önök jutalmára.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az anyagot 4 igen, 2 nem, 2 tartózkodással nem javasolja.

Tóth László: Az ÜJKB a rendeletmódosítást elutasítja.

Dr. Szabó Csaba: Szeretném arra kérni a polgármestert, hogy zárja le a vitát és szavazzunk.

Litter Nándor: Nem zárom le a vitát. Nem szavaztatom meg.

Zakó László: Egy kérdésem maradt, hogy akkor mit kell Önöknek ketten csinálniuk ahhoz, hogy ne kapják meg ezt a jutalmat.

Litter Nándor: Ott volt a lehetőség neked, a saját felvetésedre, hogy meghatározod a feladatokat, és akkor most a feladatokról beszélhetnénk, nem arról, hogy ki mikor és hogyan kapja a jutalmat. Nem teljesítetted azt amit vállaltál.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ÜJKB feladatköre és ez a jutalmazás a kettőt kizárja, tehát ha a testület úgy dönt, hogy ezt a szempontrendszer alapján a jutalmazást elfogadja akkor egyidejűleg ez azt jelenti, hogy az ÜJKB-nak ez a jutalmazási feladatkörét hatályon kívül kell helyezni. Ha a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy 2004-től kerülne bevezetésre, akkor egy olyan lehetőség van, hogy a rendelet 2004. január 1-vel lépne hatályba és egyidejűleg az ÜJKB-nak ezt a feladatát hatálytalanítani kell.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Több módosító javaslat volt. Pénzügyi Bizottság javaslatát kérném elismételni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy 2003. évre ne módosítjuk az SZMSZ-t, a 2004-es költségvetés kidolgozása során állapítsunk meg szempontokat. Ez lehet az ÜJKB feladata.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A következő javaslat az volt, hogy ezeket a feladatokat az ÜJKB határozza meg. Ez bent van az SZMSZ-ben, erről akkor nem kell szavazni. Kérném Cserti urat, ismételje meg az ő javaslatát.

Cserti Tibor: Az előterjesztést vegyük le napirendről, és szeptember 30-ig hozzunk ide egy új előterjesztést polgármester, alpolgármester bérével kapcsolatos újraszabályozásról.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzanak erről, mi a Röst úrral nem veszünk részt a szavazásban.

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Polai Józsefnek volt javaslata.

Polai József: Ez időszerű minden pillanatban. Mind a huszonnyolcunknak ezen kellene dolgoznunk, de kiváltképpen Önöknek kettejüknek.

Litter Nándor: Ezt az eredeti javaslat hordozhatja magában. Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el

 

 

 1. Az útépítési és közműfejlesztési költségek viseléséről szóló 23/2001.(IV.25.) sz. közgyűlési rendelet módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Zámbó Tamás: Új rendelet alkotására azért volt szükség, mert az eddigi rendelet olyan hiányosságokat és ellentmondásokat tartalmazott, amely nem vagy kevésbé volt alkalmas a szabályozásra. Az előterjesztés tartalmazza a konkrét változásokat, illetve új elemeket.

  Litter Nándor: A lakosságot, a vállalkozókat érinti-e az ÁFA ügyben ez a változás?

  Zámbó Tamás: Az új rendelet egyik eleme az, hogy az ÁFA kérdést is tisztázza. Ez a régi rendeletnek hiányossága volt.

  Litter Nándor: Kérem bővebben kifejteni. Növekszik valakinek a terhe, vagy nem, változatlanul marad, vagy csak kijavítottuk a rendeletet?

  Zámbó Tamás: Eddig is ÁFA-köteles volt, most rendeztük ezt a szabályozást a rendeletben. Ez azt jelenti, hogy a közút, járd, ivóvíz-vezeték, csapadékvíz-csatorna és közvilágítás esetében ÁFA-köteles a hozzájárulás. Szennyvízcsatorna esetében azért nem, mert a Környezetvédelmi Minisztérium ezt egy határozatban elengedte.

  Litter Nándor: Tehát lényegesen sem a lakosságot, sem a vállalkozókat nem érinti.

  Zámbó Tamás: Lényegében nem.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a rendeletet támogatta, megalkotni javasolja. Ami a bizottsági ülésen felvetődött, azt az utólag megkapott mellékletben rendezték. A közműfejlesztések nagyságát, összegszerűségét át kell gondolni például társasházak esetén, ez megtörtént és ezzel a kiegészítéssel továbbra is javasoljuk a rendelet megalkotását.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a rendeletet.

  Cseresnyés Péter: Az előbb az hangzott el, hogy hátrányosan lényegében nem érint senki az új szabályozás. Ez számomra azt jelenti, hogy érintheti. Igen vagy nem?

  Zámbó Tamás: Annyiban érinti, hogy ÁfA-t lényegében eddig az önkormányzat előlegezte meg, most ezt az önkormányzat nem tudja megtenni. Tehát a lakosságnak kell fizetni az ÁFA-t is. Ilyen értelemben érinti. Az előbb azért válaszoltam nemmel, mert a hozzájárulások mértéke maradt az eredeti értékeken.

  Cserti Tibor: A gyakorlatban nagyon sok problémát okozott az egyes beruházásokhoz kapcsolódó módon a közműfejlesztési hozzájárulás kérdése. Ezzel a rendeletalkotással mindenki számára közérthető módon, a gyakorlati alkalmazók számára pedig még inkább egzaktabban rendelkezésre áll. Az ÁFA-kérdés a törvényi szabályozáshoz kapcsolódik, a jövedelemadó rendszeren keresztül visszaigényelhető volt a lakossági hozzájárulás. A Városfejlesztési Bizottság 2/a. számú mellékletével együtt javasoljuk elfogadásra.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról, a Városfejlesztési Bizottság kiegészítésével együtt, a társasházak korrekciós szorzójával kapcsolatosan.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  37/2003.(VI.25.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2003.(VI.25.) számú rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulások szabályozásáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosítására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja.

   

  38/2003.(VI.25.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2003.(VI.25.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

   

 5. Javaslat a garzonházakról szóló 32/2001.(VI.27.) számú rendelet módosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  39/2003.(VI.25.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2003.(VI.25.) számú rendelete a Garzonházakról szóló 32/2001.(VI.27.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Javaslat a 2003. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 2 igen szavazattal a 10 % infláció, 6 igen szavazattal az eredeti 20 % + 5,3 %-ot javasolja a közgyűlésnek.

  Tóth László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság kisebbségi véleményével értek egyet, és javaslom, hogy a lakbéremelés mértéke 5,3 % + 10 % legyen.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

  Röst János: A lakbéremelés hírére többen megkerestek, például a bazárudvari lakók is, akik jelezték, hogy a lakásuk 4 m körüli belmagassággal rendelkezik, ez a fűtés szempontjából többletköltséget jelent. A lakbér megállapításánál lehetőség van engedmény megállapítására. Ezek az engedmények az épület műszaki állapotát, különböző műszaki és minőségi jellemzőit veszik figyelembe, például aláducolás, észak tájolás, alaprajzi elrendezés, lakásszigetelési hibája. Ebbe a sorba szeretném beemelni azt, ha a lakás belmagassága a 3,6 m-t meghaladja, akkor max. 10 pont kedvezményt kaphasson a lakás. Ezzel kompenzálható a fűtéssel kapcsolatos többletköltség. Ezek a lakások általában is korszerűtlenek és szigetelési problémájuk is van.

  Cseresnyés Péter: Úgy gondolom, hogy egységes elven kellene döntenünk, ne tegyünk különbséget. Ez a gázemelés hatása.

  Röst János: Nem értem Cseresnyés Péter véleményét. A rendelet 5. § (2) bekezdése felsorolja azokat a költségcsökkentő lehetőségeket a díjból, amik adhatóak. Ilyen például a komfortfokozat hiánya. Ezek az épület állagát, használatát csökkentik. Azt javasoltam, hogy ezeket egészítsük ki. A rendelet alkotásakor ezt nem vettük figyelembe. Kérem, hogy a testület támogassa ezt a javaslatomat.

  Cseresnyés Péter: Egyetértek azzal, hogy ahol az önkormányzatnak róható fel az, hogy hátrányos helyzetben van egy lakó, ebben az esetben valamilyen mérséklést lehet adni, de a belmagasság miatt nem javaslom kedvezmény adását. Ráadásul egy jelentős lakbércsökkentést akkor végrehajtunk, ha a 10 % + ÁFA-t fogadja el a közgyűlés.

  Budai István: 2000-ben azért született az akkori döntés, mert az ezekre a lakásokra vonatkozó önköltséget utol kellene egyszer érni. Biztosítani kellene egy olyan lakbérösszeget, amely ezeknek a költségeit fedezi. Kénytelen vagyok elfogadni, hogy 10 %-kal emeljünk, de akkor meg kell változtatni a közgyűlés akkori határozatát, és később fogjuk elérni az önköltség megtérülését, és ez az IKI eredményét rontja. Kérem, hogy az intézményvezetőt erről kérdezzük meg.

  Cserti Tibor: A témával kapcsolatban van egy középtávú koncepciónk. Semmi indokát nem látom annak, hogy ezt módosítsuk. Kérem alpolgármester urat, vonja vissza a javaslatát, mert pontosan a belvárosban, a Bazárudvarban, magas belmagasságú lakásokról beszélt, ez galériázható is, értéktöbblete van a lakásnak. Semmi nem indokolja a javaslatot. Ha műszakilag rossz a lakás állapota a rendelet egyébként is megadja a csökkentés lehetőségét.

  Dr. Csákai Iván: Alpolgármester úr javaslatáról ugyanez a véleményem, de ha mégis szavazunk róla, és ha adunk kedvezményt, akkor 10 %-nál többet nem lehet megállapítani.

  Litter Nándor: Röst János úr 10 %-ot javasolt, a maximálisan adható kedvezmény 30 %-ban meghatározva a rendeletben.

  Dr. Kolonics Bálint: Alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban kérdeznék. A rendelet 5. § (2) bekezdését nem találom az előterjesztésben, tehát ha ezt szeretnénk bővíteni, akkor azt szeretném látni. Így nem kerültem döntési helyzetbe. Én sem támogatom az ilyen jellegű differenciálást.

  Röst János: Azt hittem, hogy képviselőtársam ismeri a rendeletet. A módosítás az 5. § (2) bekezdésére vonatkozik. Ez a felsorolás egészüljön ki a következő ponttal: ha a lakás belmagassága a 3,6 m-t meghaladja, max. 10 pont kedvezményt lehet adni.

  Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés első oldalán alpolgármester úr aláírását látom, az előterjesztésben nem szerepel ez az 5. §, a közgyűlési anyaggal ezt kézhez kellett volna kapnunk.

  Dr. Kelemen Marcell: Javaslom, hogy az 1. § így szóljon: az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékét a lakások lakóövezetet és komfortfokozat szerinti besorolása alapján kell megállapítani, melyet az e rendelethez csatolt 2. számú melléklet tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy ez az eredeti rendelet 2. számú mellékletének helyébe lép. Ez így érthető, és az előterjesztéshez csatolt, 2. számmal jelölt melléklet lenne az, ami tartalmazza a lakbérek mértékére vonatkozó javaslatot. Ez a 20 % + 5,3 %-os mértéket tartalmazza. A rendeletből ki kell tűnnie, hogy az eredeti rendelet 2. számú mellékletének helyébe az e előterjesztéshez csatolt 2. számú melléklet lép.

  Kámán László: A 10 % + infláció került elfogadásra, akkor az Ingatlankezelési Intézmény költségvetését módosítását módosítani kell, mert a költségvetés elfogadásakor 25,3 % került beépítésre, és a lakbérbevétel ennek megfelelően került tervezésre. Alpolgármester úr javaslatát módosító indítványként kell elfogadni. Azért nem mellékeltük a rendeletet az előterjesztéshez, mert ezt eredetileg nem terveztük. Az 5. § (2) bekezdését lehetne alpolgármester úr javaslatával kiegészíteni, ha ezt Önök méltányolják. A nagy belmagasság a fűtés szempontjából problémát okoz, 25-30 %-os többletköltséget jelent. A Bazárudvarban ezen kívül problémát jelent a nyílászárók állapota is, ami bérbeadói kötelezettség. Ez a másik oldalról kedvezményeket is ad, a nagy belmagasság több előnyt is jelent a lakásban való életnél. El tudom fogadni a 10 %-os kedvezményt. Azt figyelembe kell venni, hogy ez a kedvezmény a bérlő írásbeli kérelmére adható. Támogatom a 10 %-os emelést.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk az 5. § (2) bekezdésében található felsorolás kiegészítéséről, mely szerint 3,6 m-t meghaladó belmagasság esetén 10 % kedvezmény adható. A több felsorolás nem változna.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy az 5,3 %-os infláció mellett 10 %-kal emelkedjen a lakbér. Szavazás előtt tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykanizsai Idősügyi Tanács is foglalkozott a lakbéremelés kérdésével. Álláspontjuk szerint a lakbéremelés magas, várhatóan tovább növekszik a lakbérhátralékkal rendelkezők száma. Javaslatuk szerint jövedelem-kategóriától függjön a lakbér meghatározása. Ezzel nem értek egyet. Kérem, támogassuk a 15,3 %-os lakbéremelésre vonatkozó javaslatot. Ennek megfelelően a legutóbbi közgyűlési határozatot is módosítjuk, ami azt jelenti, hogy ebben az évben nem kerül + 20 %-kal megemelésre a lakbér. Kérem, hogy ennek megfelelően szavazzuk meg ezt a módosítást.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  40/2003.(VI.25.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2003.(VI.25.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 9. Javaslat a 31/2001.(VI.27.) számú rendelet és a 40/2001.(IX.5.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Sajni József: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a felsőoktatásban továbbtanuló fiatalok egyrészt kollégiumi ellátásban részesülhetnek, a helyi önkormányzati ösztöndíjra pályázhatnak, létezik a Bursa Hungarica és a Hazavárunk ösztöndíj. Az előterjesztés szerint ezek közül a Hazavárunk ösztöndíj megszűnne, megmaradna a férőhely lehetőség, ezen kívül pedig a helyi önkormányzati ösztöndíj, ami különböző feltételekhez kötött, ez évente kb. 4 millió Ft, átkerülne a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerbe, mivel ehhez még további támogatás jár. Így kb. 20 fővel nőhetne azon továbbtanulók száma, akik ösztöndíjat kapnak.

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra javasolja.

  Litter Nándor: Szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 7 ellenszavazattal a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  41/2003.(VI.25.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2003.(VI.25.) számú rendelete a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló 21/2002.(II.27.) számú rendelettel módosított 40/2001.(IX.5.) és a felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton tanuló nagykanizsai fiataloknak adható ösztöndíj szabályairól szóló 39/2001.(IX.5.) és 20/2002.(II.27.) számú rendelettel módosított 31/2001.(VI.27.) számú rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 7 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  174/2003.(VI.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2001. (IX. 5.) számú rendelet alapján még fennálló kötelezettségekre, az odaítélt “Hazavárunk” ösztöndíjak 2002/2003-as tanév második félévére esedékes kiutalására pótelőirányzatban az oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladaton 1.000 eFt-ot biztosít. Forrása: céltartalékból.

  Határidő: 2004. január 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 11. Javaslat az adópolitikai irányelvek meghatározására (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

  Dr. Kolonics Bálint: Örülök, hogy az önkormányzat részben önkritikát gyakorolt. Itt szembesülünk a helyi adórendeletünk módosításával. Kiemelném, hogy a helyi iparűzési adó szerepel a középtávú adópolitika kialakításáról szóló részben, hogy a 2004-2005. évben az adóbevételek automatikus növelését határozta el az önkormányzat. Mindez ellentétes a városvezetés meghirdetett gazdasági programjával, ami a helyi adóterhek csökkentését ígérte a vállalkozások számára. A gépjárműadó esetében a 2003. évre maximális mértékben állapította a törvénymódosítás hatásaként az adó mértékét, így módosításra már nincs lehetőség. Kérném, ha legközelebb ilyen irányelv kerül meghatározásra, akkor valamelyest az adók ellentételezéseként szerepeljen bent az is, amire az itt elő emberek kíváncsiak, hogy ezekből a befolyt adókból mit kapnak vissza, a befizetett adókból mi valósult meg.

  Litter Nándor: Örököltünk egy olyan helyzetet, aminek érdekében módosítanunk kellett ezeket az adórendeleteket, hogy meg tudjuk finanszírozni a várost. Mi a programunkba azt a célt tűztük ki, hogy az időszak végére szeretnénk megteremteni az adócsökkentés feltételeit, ami ezzel összhangban van. Ezt a célt teljesíteni tudjuk.

  Papp Péter Pál: Az előző napirendnél a lakbéremelés mértékéből elengedtünk, holott kiderült az, hogy a lakások fenntartására többet költünk, mint a lakbér. Négy éve nem rosszul döntött az akkori önkormányzat, mert azt szerette volna elérni 4-5 évben belül, hogy azok fizessék meg az önkormányzati lakások, akik abban laknak. Mivel lakbér visszamérséklést engedtünk, ezzel a városból befolyó egyéb adókból például az önkormányzati lakások fenntartását finanszírozzuk. Amikor arról beszélünk, hogy iskolát bezárunk-e, akkor az is jusson eszünkbe, hogy tanulónként 100-180 eFt-ot költünk az állami normatíva felett egy tanulóra, egy iskolára. Oda fordítjuk a pénzt. Kevesebb adót szedünk be, kevesebbet tudunk fordítani lakásra, oktatásra, egészségügyre.

  Litter Nándor: Nincs több hozzászóló, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  175/2003.(VI.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben meghatározott középtávú adópolitikai irányelveket.

 13. Javaslat a 2003. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Korábbi napirend kapcsán Önök döntöttek az új óvodavezetőről, egy álláshellyel megemelték a közalkalmazotti álláshely számot. Kérem, hogy a Hétszínvirág Óvodánál a közalkalmazotti álláshely számot eggyel lecsökkenteni, mert egyébként az áthelyezést, amire egyébként sor kell, hogy kerüljön, nem tudjuk végrehajtani.

Polai József: Amikor vezetői pályázatokról döntöttünk, akkor is érezhető volt a feszültség. Mit éreznek viszont akkor az emberek, amikor állásokat veszítenek el. Ez még szomorúbb pillanata városunknak. Szeretném a közgyűlést emlékeztetni arra, hogy amikor ezek a döntések, összevonások és megszüntetések kapcsán az első lépéseket tervezte a vezetés, akkor időben kellő információt nem kaptak az intézményvezetők, vagy nem adhatták tovább a dolgozók számára.

Litter Nándor: Ezt kérem tényekkel alátámasztani. Mi nem így ismertük a folyamatot.

Polai József: Többször csak a mende-mondák után sikerült a dolgok után járni, mert én is az utca emberétől hallottam először ezekről. A körzetemben nem tudtam kellő információval szolgálni. Érdeklődésemre a hivatalban vezetőknél, nem kaptam meg azonnal azt, amit tudnom illett volna. Az intézmény megszüntetések, összevonások, leépítések, stb. történtek, viszont Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában a tanulócsoport csökkentése lett volna indokolt. A kormány nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat, ez is az oka annak, hogy ilyen helyzetbe kerültünk.

Litter Nándor: De a kormány a bérfejlesztésekhez 6,5 %-kal több forrást biztosított, mint amit Nagykanizsán szükséges volt. Nem örülünk annak, hogy ezekre a lépésekre szükség volt, de arra büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a vezetésével a lehető legkisebb fájdalommal sikerült ezt a folyamatot levezényelni úgy, hogy lehetőség szerint nyugdíjazásokra került sor, illetve olyan plusz juttatásokat biztosított az önkormányzat, hogy minden békében történt és egyetlenegy bírósági per nem lebeg a fejünk felett. Itt technikai változásokról van szó ennek megfelelően a költségvetés módosításáról.

Dr. Szabó Csaba: Ismét elfelejtkezünk arról, hogy mindez az intézkedéssorozat a drasztikusan lecsökkent születésszám egyenes következménye.

Sajni József: A OKISB az előterjesztést elfogadta. Ami itt elvonásként és álláshelyben látható, annak egy része törvényi szabályozás eredménye, a másik része az intézményhálózaton belül tett racionalizálás.

Cseresnyés Péter: Sajnos nem fájdalommentesen történt meg az a néhány iskolai csoport megszüntetés, ami a városban történt. Sajnos úgy gondolom, a folyamat még nem zárult le. Reméljük, hogy minél kevesebb ilyenre kerül sor.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. számú határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 3. számú határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. számú határozati javaslatról szavazunk.

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az intézményvezetők pályázatával összefüggő változások kerüljenek átvezetésre az intézmények költségvetésén. Erről szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

176/2003.(VI.24.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003/2004. tanévben az alábbi tanulócsoport megszűnéseket hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg pedagógus álláshelyet szüntet meg:
  2. Általános Iskola

   Kiskanizsa 1 felsős tanulócsoport 1,84 pedagógus álláshely

   Vécsey Zsigmond

   Általános Iskola 1 alsós tanulócsoport 1,10 pedagógus álláshely

   1 felsős tanulócsoport 1,84 pedagógus álláshely

   1 napközis csoport 1,00 pedagógus álláshely

   Zrínyi Miklós

   Általános Iskola 1 alsós tanulócsoport 1,10 pedagógus álláshely

   1 napközis csoport 1,00 pedagógus álláshely

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003/2004. tanévre előírt csoportmegszűnések, összevonások, átszervezések során, illetve törvényi változások eredményeként felszabaduló –28.494 eFt intézményenkénti elvonását az 1. és a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A pótigényeket 24.699 eFt összeggel az 1. és a 3. számú melléklet szerint engedélyezi.
  4. A felszabaduló 3.795 eFt-ot céltartalékba helyezi.

   Határidő: 2003. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények álláshely számát az alábbiak szerint módosítja:
  6.  

   

   

  Intézmény

  2003. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

  2003. évi álláshely csökkenés, fejlesztés

  2003. évi módosított álláshely

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  Óvodák

                   

  Kertvárosi

  23,50

  14,00

  9,50

  -1

  -1

   

  22,50

  13,00

  9,50

  Vackor

  27,00

  15,00

  12,00

       

  27,00

  15,00

  12,00

  Pipitér

  25,00

  15,00

  10,00

  -3

  -2

  -1

  22,00

  13,00

  9,00

  Rozgonyi-Arany

  33,00

  19,00

  14,00

  -4

  -7

  -2

  -4

  -2

  -3

  22,00

  13,00

  9,00

  Hétszínvirág

  24,00

  13,00

  11,00

  -7

  +7

  -4

  +4

  -3

  +3

  24,00

  13,00

  11,00

  Micimackó

  10,50

  6,00

  4,50

       

  10,50

  6,00

  4,50

  Attila

  23,50

  13,00

  10,50

       

  23,50

  13,00

  10,50

  Hevesi

  23,50

  13,00

  10,50

       

  23,50

  13,00

  10,50

  Rózsa

  27,00

  13,00

  14,00

       

  27,00

  13,00

  14,00

  Általános Iskolák

                   

  Bolyai

  78,41

  54,91

  23,50

  -1,81

  -1,81

  +1,00

  77,60

  53,10

  24,50

  Hevesi

  76,78

  53,28

  23,50

  -1,51

  -1,51

   

  75,27

  51,77

  23,50

  Kiskanizsa

  57,69

  39,29

  18,40

  -4,23

  -4,23

   

  53,46

  35,06

  18,40

  Kőrösi

  64,34

  44,34

  20,00

  -1,39

  -1,39

   

  62,95

  42,95

  20,00

  Miklósfa

  45,81

  27,81

  18,00

  -0,53

  +0,50

  -0,53

  +0,50

   

  45,78

  27,78

  18,00

  Palin

  37,64

  23,14

  14,50

  -0,54

  -0,54

   

  37,10

  22,60

  14,50

  Rozgonyi

  46,19

  36,19

  10,00

  -0,53

  -0,53

   

  45,66

  35,66

  10,00

  Rózsa

  64,98

  51,68

  13,30

       

  64,98

  51,68

  13,30

  Vécsey

  26,04

  18,84

  7,20

  -4,34

  -4,34

   

  21,70

  14,50

  7,20

  Péterfy

  63,42

  39,42

  24,00

  -0,92

  +0,50

  -0,92

  +0,50

   

  92,70

  62,70

  30,00

  Zemplén

  42,26

  30,76

  11,50

  -12,56

  -7,06

  -5,50

       

  Zrínyi

  68,81

  54,51

  14,30

  -4,01

  -4,01

   

  64,80

  50,50

  14,30

                     

  Zeneiskola

  38,20

  32,70

  5,50

       

  38,20

  32,70

  5,50

  Nevelési Tanácsadó

  7,00

  5,00

  2,00

       

  7,00

  5,00

  2,00

                     

  Középiskolák

                   

  Battyhány

  125,39

  83,89

  41,50

  -1,93

  -1,93

   

  123,46

  81,96

  41,50

  Dr. Mező

  110,06

  69,06

  41,00

  -0,55

  -0,55

   

  109,51

  68,51

  41,00

  Cserháti

  112,10

  68,60

  43,50

  +1,00

  -0,20

  +1,00

  -0,20

   

  112,90

  69,40

  43,50

  Thury

  106,82

  83,32

  23,50

  -5,65

  -5,65

   

  101,17

  77,67

  23,50

  Zsigmondy

  193,20

  131,20

  62,00

  -20,00

  -11,10

  -3,00

  -11,10

  -17,00

  162,10

  117,10

  45,00

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Dr. Papp Judit osztályvezető

 1. Horváth Lászlóné vezetői kinevezésével a Hétszínvirág Óvodában a közalkalmazotti álláshelyek száma eggyel megnőtt, amit a Pipitér Óvodában felszabaduló álláshelyre történő áthelyezéssel kell megoldani.
 2. Határidő: 2003. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseivel rész vesz az egyszeri hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton.

Határidő: 2003. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 1. Javaslat oktatási-nevelési intézmények gyermekélelmezési feladatainak ellátására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az OKISB az előterjesztést elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a megváltozott helyzetre is tekintettel az intézmények főzőkonyháin a létszámok felülvizsgálatára kerüljön sor. Ennek a határideje még ősszel legyen, hogy a következő évben lehessen a költségvetésben tervezni a módosításokat.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Szavazzunk a határozati javaslatokról. 1. számú határozati javaslat, kiegészítve azzal, hogy a létszámnormák felülvizsgálatára kerüljön sor a következő költségvetési időszakig. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

177/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.a. egyetért azzal, hogy a főzőkonyhák vállalkozásba adására ne kerüljön sor, a továbbiakban is az intézmények végezzék azok üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős: Litter Nándor

(Operatív felelős: Gőcze Gyula Városi Kincstár igazgatója)

1.b. egyetért azzal, hogy a főzőkonyhák létszáma a következő költségvetés-tervezési időszakig kerüljön felülvizsgálatra.

Határidő: 2003. október 31.

Felelős: Litter Nándor

(Operatív felelős: Gőcze Gyula Városi Kincstár igazgatója)

  1. az oktatási és nevelési ágazatban a gyermekélelmezési feladatok ellátását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A főzőkonyhák adatai 2003. szeptember 1-től

 

Bolyai János Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola

Általános Iskola Kiska-nizsa

Péterfy Sándor Általános Iskola

Központi Óvodai Konyha

Engedélyezett adag

800

800

700

1000

1300

Dolgozói létszám

11

10

7

12

15

Főzött adag

750

670

650

790

1240

ebből:

saját

szállí-tott

saját

szállí-tott

saját

szállí-tott

saját

szállí-tott

szállított

 

630

 

550

 

250

 

650

 

1240

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

 

 

 

 

 

 

 

140

 

Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

 

 

 

120

 

 

 

 

 

Zrinyi Miklós Általános Iskola

120

 

 

 

 

400

 

 

 

Összesen

750

670

650

790

1240

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor

(Operatív felelős: Gőcze Gyula Városi Kincstár igazgatója)

 

 

 1. Javaslat Deák Ferenc születésének 200. évfordulójának megünneplésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyetért a Deák emlékünnepség megszervezésével, annak programtervét elfogadja, támogatja a Deák Emlékbizottság javaslatát, hogy a volt piarista gimnázium helyén, az Eötvös téren egy bronzból készült mellszoborral emlékezzünk meg Deák Ferenc születésének 200. évfordulójáról. Ezzel összefüggésben született még egy határozatunk, mely szerint egy megvalósítási tervvel a helyszín pontos megjelölésével, a szobor kialakításával, valamint a lektorátus véleményével újra tárgyalni kívánja az előterjesztést.

Dr. Horváth György: Teljes egészében kidolgozott a terv, minden realizálódott, még a piarista kell jövő pénteken egyeztetni. Közös ünnepség lesz. Köszönöm a VKIB hozzáállását, véleményét. A Városvédő Egyesület is támogatja a szobor állítását, így valószínűleg nem lesz akadálya. A többi rendezvényt a rendezvényterv tartalmazza.

Sajni József: Az OKISB egyhangúlag támogatja, hogy Deák Ferenc születésének 200. évfordulója méltóképp legyen megünnepelve. A részletes költségvetést illetően a bizottság fele-fele arányban szavaztunk. A Piarista Általános Iskola és Gimnázium műsora, ami a városi rendezvény előtt egy nappal kerül megrendezésre a HSMK-ban, annak a 40.000 Ft-os terembérleti díjat is felvállaljuk magunkra. Javaslatunk az, hogy mivel más intézményeknek sem adunk támogatást a terembérleti díjra, ezért a Piarista Általános Iskolát ez az egyetlen költség terhelné. Ezt javaslom, hogy ne támogassunk.

Halász Gyula: Az SZDSZ képviselőcsoportja nevében örömömet szeretném ki kifejezni, hogy ilyen egyetértés mutatkozik Deák Ferenc szobrának felállításában.

Cseresnyés Péter: Úgy gondolom, ez természetes dolog.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Javaslom, hogy térítésmentesen adjuk a piaristáknak a HSMK-t, hiszen ebben a rendezvénysorozatban így tudjuk ezt a programot beilleszteni. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy a szoborállítással kapcsolatos megvalósítási tervet a lektorátusi vélemény után újra tárgyalja a bizottság. Ezzel egyetértek. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

178/2003.(VI.24.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Deák Emlékünnepség megszervezésével, annak programtervét elfogadja.
  2. Támogatja a Deák Emlékbizottság javaslatát, hogy a volt Piarista Gimnázium helyén, az Eötvös téren egy bronzból készült mellszoborral emlékezzünk Deák Ferenc születésének 200. évfordulójáról.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Horváth György Deák Ferenc Emlékbizottság elnöke)

  3. A mellszobor megvalósítási tervét a helyszín pontos megjelölésével, a lektorátusi vélemény birtokában a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság újratárgyalja.

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Horváth György Deák Ferenc Emlékbizottság elnöke)

 

Dr. Horváth György: Megoldódott a teremprobléma.

 

 

 1. Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, az intézmény ideiglenes elhelyezése (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Polai József: Néhány Önök közül többet tudnak, mint ami az előterjesztésben szerepel. Valószínűleg annyival tudnak többet, hogy az intézmény elhelyezésére alkalmas épületet keresve, eljutottak a kiskanizsai volt gondozóház gondolatához, ami jelenleg az egyház kezelésében van. Azt kifogásolom, hogy mint a körzet képviselője miért nem kaphattam erről információt akkor még. Ezzel elkerülhettük volna azt, hogy a részemre feltett kérdésekre nem tudtam válaszolni. Kérném, hogy ilyen esetben telefonon értesítsenek, hogy az érintetteket tudjam értesíteni.

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elsősorban a volt Úttörőházat és a Batthyány úti volt bölcsődét javasolja az ideiglenes elhelyezésre, másodsorban az Erdész utca MÁV óvodát, de ez már okafogyottá vált.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. pontjával egyetért. A 2. pont kiesik, mert a MÁV óvoda továbbműködik. Helyette javasoljuk úgy kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy “felkérjük a polgármestert, hogy a kiskanizsai volt szociális otthon visszavételére és a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének ideiglenes elhelyezésére céljából történő felhasználásról folytasson tárgyalásokat. Az is felmerült, hogy ha Kiskanizsán a Munkácsy utcai öregek napközi otthonában elférne valamennyi gondozott, azt is be lehetne vonni. Ezt is meg kellene vizsgálni. A bizottság abból a szempontból vizsgálta a témát, hogy a város hogyan lehetne mentesíteni további költségektől.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az ideiglenes elhelyezés helyszíneinek kijelölésére egy ideiglenes bizottság felállítását javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjaiból, valamint szakértőkből. Emellett felmerült a Szent Imre utcai volt idősek otthonának a helyszíne. Tudjuk, hogy ott esetleg bírósági ügy áll fenn, helyszínismereteink nem voltak, hogy alkalmas-e, de felmerült. Bennem pedig felmerült a Sugár utcai bölcsőde ideiglenes használatbavételre is alkalmas lenne, de ezt pótcselekvésként gondoltuk.

  Papp Péter Pál: A Fogyatékkal Élők Szociális Ötthona megyei feladatot lát el. Ezt az önkormányzat önként vállalta fel, és több olyan ellátott kap helyet, akik nem nagykanizsaiak, hanem Nagykanizsán kívül laknak, ezért a város vezetésével részt vettem azon az egyeztető fórumon, amikor megkerestük a megye vezetését, hogy az itt elhelyezettek átmeneti problémáját, ami a felújítás idejére esik, segítsenek megoldani. Ők nagy kedvezően álltak a dologhoz, majd írásban ezt megerősítették és több tízmillió Ft-ot kértek azért, hogy egy évre valahova elhelyezzük őket, akár Rigyácra, akár Ormándlakra, akár Dusnokra. Ezt bérleti díj címén kérték, ezen felül a személyzet, élelmezés és egyéb ellátási költségeket kellett volna fizetni. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is három alternatívát vetett fel: az Erdész utcai MÁV óvoda, a Batthyány utca, a volt Úttörőházban való elhelyezés. A bizottság szintén támogatja, hogy mostantól kezdve az új épület átadásáig a felvétel szüneteljen.

  Röst János: Ezt a témát az önkormányzat alaposan körbejárta. Nem látom a megoldás lehetőségét az intézményrendszeren belül, ezért azt javaslom, hogy tartsuk fenn a Rigyácon, illetve dusnoki elhelyezés lehetőségét. A módosításom úgy szólna: felkéri a polgármestert, hogy a Zala Megyei Önkormányzattal a bérleti szerződés, illetve a finanszírozási szerződéssel kapcsolatosan folytasson további egyeztetést. Ezt azért javaslom, mert ha egyetlen ingatlanunk sem alkalmas erre a célra, akkor nehogy egy visszamondott szerződéssel szemben újra kell tárgyalni.

  Cseresnyés Péter: Alpolgármester úr megelőzött a gondolattal, teljes mértékben tudjuk ezt a gondolatot támogatni. A Pénzügyi Bizottság javaslatával kapcsolatban már értem, hogy Fliszár atya miért emleget bizalmatlanságot, ha már odaadtuk az épületet a kiskanizsaiaknak, akkor ne vegyük vissza. Még akkor is, ha nem látjuk, hogy mi lesz a jó megoldás, nem lehet az a megoldás, hogy az egyszer már valakinek odaítélt épületet visszavesszük. Papp képviselőtársam által elmondottakkal kapcsolatban mondanám, hogy nem volt zsákutca, remélem, megszavazza az alpolgármester úr által javasoltakat a közgyűlés, ez egy lehetőség, amiről a város eldönti, hogy azokkal a feltételekkel akarja-e bérelni a felajánlott épületeket. Ha a tárgyalások tovább folytatódnak, remélhetőleg kompromisszumot tudnak kötni.

  Dr. Csákai Iván: Ha elfogadjuk a gondozóházat, amit 33 évre odaadtunk, ehhez még hozzáveszünk egy gondozóházat és még egy bölcsődét, tehát három helyre költözik a jelenlegi intézmény, ki kell számolni, hogy az ottani berendezkedés, illetve a kiköltözést követő eredeti állapot helyreállítása mennyibe fog kerülni, akkor sokkal olcsóbb a rigyáci és dusnoki megoldás. A kiskanizsai gondozóház visszavételével nem értek egyet.

  Dr. Szabó Csaba: A döntés az idő kényszere alatt áll, ha a következő közgyűlésen nem hozunk végleges elhelyezésre vonatkozó döntést, akkor kétségek merülnek fel az igen jelentős állami támogatással megvalósuló kórházrekonstrukció lebonyolíthatóságát illetően. Szeptember 1-jén az épületet el kell kezdeni lebontani. Arra kérek mindenkit, hogy sürgősen keressék a megoldást, meg idő nem nekünk dolgozik és a kényszer szülte a felvetődött ötleteket.

  Csordásné Láng Éva: A kiskanizsai gondozóház visszavételéről nincs szó. Magam is el tudom fogadni ezt abban az esetben, ha a szakosztály azt mondja, hogy a kevésbé fogyatékos emberek ott elhelyezhetők. Érdemes lenne végiggondolni, hogy ha a városon kívüli elhelyezés esetén kifizetünk több tíz millió forintot, és utána az egyházközséggel egy olyan megállapodás születik, hogy ezen a pénzen azt a gondozóházat olyanná lehetne alakítani, ami az ottani közösségnek megfelel, akkor nem kellene a városból ezt a pénzt kivinni. Bízom az egyházközség megértésében, hiszen Kiskanizsán vannak üresen álló épületek, ahol azok a rendezvények lebonyolíthatók, ami most abban az épületben folyik.

  Budai István: Nem arról volt szó, hogy visszavegyük az egyháztól ezt az épületet, csak arra az időre kölcsönvenni, amíg ez a helyzet meg nem oldódik.

  Litter Nándor: Amikor felvetődött a kiskanizsai gondozóház ötlete, felhívtam plébános urat, megkérdeztem tőle, hogy ez ügyben szeretnék vele beszélni. A mai nap 12,30 órakor volt ez a megbeszélés. Plébános úr azt mondta, hogy meg fogják beszélni az egyházközséggel, és választ adnak. Itt nem arról van szó, hogy erőszakkal vennénk el az épületet. Ha ők a problémát átérzik, nagyon örülünk a segítő szándéknak.

  Dr. Fodor Csaba: A korrekt előterjesztéshez képest a helyzet változott. Javaslom, hogy vegyük le a témát napirendről azzal, hogy megbízzuk polgármester urat az itt elhangzottak figyelembevételével a tárgyalásokat minden érintettel folytassa le, erről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot tájékoztassa. Ha úgy érzi, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak is van beleszólása vagy véleményalkotási joga, azzal is egyeztessen és döntsön a polgármester úr, és a következő polgármesteri beszámolóban tájékoztassa a közgyűlést.

  Cserti Tibor: Javaslatom alapvetően megegyezik alpolgármester úr javaslatával, de kiterjeszteném azzal, hogy a megye területén nemcsak Rigyác van, hanem tudomásom szerint több olyan fogadásra alkalmas épület van, amit érdemes lenne megfontolni. Terjesszük ki a javaslatot ezekre is. Most is látszik, hogy bármilyen sanyarú sorsa volt a Lazsnaki Szociális Otthonban ezeknek az embereknek, az onnét való kiköltöztetése, most hibás döntésnek tűnik.

  Polai József: Polgármester úr által javasoltakkal maximálisan egyetértek. A tárgyalások lefolytatása után hozzuk meg a döntést.

  Litter Nándor: Az ottani értékek megmaradnak. Lezárom a vitát.

  Simánné Mile Éva: Polai urat azért nem kerestük meg, mert nem is mentünk a gondozóházba. A Munkácsy és egyéb ingatlanokkal kapcsolatban jelezném, hogy a befogadóképességük alkalmatlan. A Zala Megyei Önkormányzattal kötött megállapodást szakmailag nem támogatom, mert az egy 36 férőhelyes gyermekintézmény, a felnőttekre vonatkozóan teljesen más paraméterek vannak. Itt nem a bérleti díjon volt a hangsúly, hanem a ráfordítás összegén, ami a működési engedély megszerzése miatt felmerülne. Nem csak a költöztetés költségeit kell szem előtt tartani, hanem a működési engedély beszerzését. Működési engedély hiányába minden állami normatívától elesik a város. Négy helyre fogyatékos embereket nem lehet költöztetni, de ha mégis, akkor minimum 6 létszámmal meg kell növelni az intézmény apparátusát, hiszen egyébként nem felelnénk meg egyéb jogszabályoknak. Ellátási érdekre vonatkozóan m2 paraméterekben, higiénés előírásokban lehet engedményeket kapni, de nem néznek el minden hiányosságot. Szakmai szempontok alapján a Mindenki Sportpályáján lévő sportszállót teljesen elkerített paraméterekkel alkalmasnak tartom arra, hogy 43 férőhellyel befogadó legyen és 21 férőhellyel a Batthyány Bölcsőde, ahol a súlyos állapot csak annyiban igaz, hogy az összes fekvő kerül oda, akiknek létfontosságú a kórház közelsége. Tartsuk helyben az ideiglenes intézmény, ellenkező esetben hatalmas járulékos költségekkel kell számolni, valamint a szakmai felügyeletet sem tudjuk biztosítani.

  Cseresnyés Péter: Fodor úr javaslatát szeretném kiegészíteni azzal, hogy az szakmai osztály és a városvezetés a következő közgyűlésre terjesszen elő egy olyan javaslatot, ami már megoldást ad, és ne bizottság döntsön, a bizottságok tárgyalják meg.

  Litter Nándor: Fodor Csaba javaslatát támogatom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a szakmai szervezetek, Szociális Osztály és az ingatlannal gazdálkodó szervezetek részvételével jöjjön létre egy team, aki javaslatot tesz a legoptimálisabb elhelyezésre, gazdasági szempontokat is figyelembevéve. Az ő javaslatukat fogadjuk el és hajtsuk végre, nem kell ezt még külön közgyűlés elé hozni. Kérem, ennek megfelelően Fodor Csaba javaslatáról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  179/2003.(VI.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének ideiglenes elhelyezéséről - szakmai és gazdasági szempontokat figyelembevéve - a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, a Szociális Osztály, az ingatlannal gazdálkodó, illetve szakmai szervezetek részvételével megalakuló bizottság döntsön.

  Határidő: 2003. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

  Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 3. Tóth László képviselő önálló indítványa települési játszóterek, parkok kialakítására vonatkozóan (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  180/2003.(VI.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a játszóterek állapotával, korszerűsítésével kapcsolatos önálló képviselői indítványt akként fogadja el, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordít a fenti témakörre, s a 2004-2006. évi költségvetési tervekben szerepelteti a játszótér korszerűsítési programot, mint fontos teendőt az Európai Unióba való belépés időszakában. Ennek megvalósításához a saját erőn kívül felhasználja azokat a pályázati, s egyéb lehetőségeket, amelyek a források megteremtése kapcsán elérhetők.

  Határidő: 2003. október 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

   

  Tóth László: A Polgármesteri Hivatal átszervezésére a szabálysértési ügyintézők közvetlen jegyző hatáskörébe tartásával kapcsolatos önálló képviselői indítványomat visszavonom.

   

   

 5. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa bérlemények bérleti díjára vonatkozóan (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Bicsák Miklós: Szerettem volna, ha a közgyűlés mérlegeli a vállalkozók helyzetét, illetve ha a város vezetése tárgyal a város vállalkozóival. Valóban szüksége van a városnak a bevételre, de a másik oldalra is tekintettel kellett volna lenni. Kérem, hogy ez ne véglegesen döntsön a testület, hanem újra tárgyalni a vállalkozókkal annak érdekében, hogy akik esetében ez szükséges, vegyük figyelembe a kérésüket.

  Dr. Kolonics Bálint: Nagykanizsán megalakult a Nagykanizsai Üzletbérlők Egyesülete. Az egyesület jogi képviselője egy levelet juttatott el hozzám, amiben kérdéseket fogalmaznak meg, és polgármester úr felé szeretnék ezeket feltenni, és választ kapni. Ezek a következők: Milyen szempontok alapján határozta meg a közgyűlés a rendelet alkotásakor az újonnan kialakítandó bérleti díj mértékét? Figyelembe vette-e az üzlethelyiség elhelyezkedését, illetőleg azt, hogy bérlemény földszinten vagy emeleten található? Miért nincs a rendeletben nyoma az üzlethelyiségek amortizációs kiadásának? Miért egységesen kell fizetni az eladótér és a raktárrész után? Mi az oka annak, hogy Zalaegerszeg főutcáján egy 100 m2-es bérlemény egyharmadába a nagykanizsai Fő utcán lévő bérleményekhez képest? Tisztelettel várom ezekre a kérdésekre polgármester úr válaszát. Nem szeretném, ha ennek a bérleti díj emelésnek hosszú távon valóban az legyen a következménye, hogy az üzletbérlők kivonulnak a bérleményekből, és valóban Nagykanizsa belvárosában bank, telefonüzlet, kínai üzlet legyen csak található, mert akkor a polgárok még kevésbé látogatják a belvárost. A bérleti díjak összehasonítása a megyeszékhelyen lévő bérleti díjakkal megalapozott, mivel a levélhez mellékelték a zalaegerszegi közgyűlési határozatát, amely szerint a legmagasabb bérleti díj 1.260 Ft/m2 és differenciálisra kerültek mint üzletek, irodák, műhelyek, stb., és elhelyezkedés szerint is. Azt is értem, hogy valóban egy olyan folyamatot akarnak megakadályozni, hogy az albérletbe adás megszűnjön. Ezt nem a bérleti díjak emelésével kellene megakadályozni. A szerződésekbe kell olyan elemet beépíteni, amivel gátat lehet szabni az albérletbe adásnak. A tisztességes vállalkozót ne sújtsuk ekkora bérleti díjjal. Egy racionálisabb megoldást szeretnék kérni.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

  Zakó László: A határozati javaslat 1. pontja szerint az önkormányzat a bérlemények bérleti jogának felmondásával 2003. június 30-ig nem kíván élni. Szerintem ennek úgy lenne értelme, és szerintem a szándék is az volt, hogy a bérlemények 2003. június 30-ig szóló bérleti jogának felmondásával nem kíván élni. Ezt Bicsák úr nem így gondolta?

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztő és az érintettek kivételével egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot, melyet személy szerint én is támogatok. Kolonics képviselő úrnak három kérdést tennék fel, ha írásban megadja a választ, megváltoztatom a véleményemet. Aki továbbadja ezeket a helyiségeket, mennyiért adja tovább? Az elmúlt 10 év alatt mekkora haszna volt? Milyen szempontok alapján, melyik a tisztességes kereskedő, melyik nem, melyikkel szemben kell ez a határozat, melyikkel szemben nem?

  Dr. Fodor Csaba: Nem szeretem ezeket a kérdésfeltevéseket, különösen az utóbbiakat. Volt egy múlt, amit le kell zárni. Ezekért az előprivatizált üzletekért 1992-1993 körül a vállalkozók az ÁVÜ-nél pályáztak, jelentős összegeket fizettek, ezért kapták 10 évre. Ezen vállalkozók jó része a saját maga által üzemeltetett üzletet felújították, jelentős beruházást végeztek, fizették a bérleti díjat, a működéssel járó összes költséget, alkalmazottakat fizettek, működtették az üzletet. Hogy voltak, akik fel merték vállalni, hogy továbbadják a bérleti jogot. Az önkormányzati rendelet szerint a továbbiakban nem lehet albérletbe adni az üzleteket. Most arról nincs szó, hogy aki most megújítja a bérleti szerződését, az tovább adhatja. Most a bérlő eldöntheti, hogy saját maga működteti az üzletet, vagy visszaadja. Most arról kell beszélni, hogy milyen feltételekkel kívánja az önkormányzat megkötni a bérleti szerződéseket. Egyetértek Kolonics képviselő úr által elmondottakkal, és kérem, hogy vizsgáljuk ezt meg alaposan, ha kell, egyéniesítsünk. De ez a prognosztizált bérleti díj kicsit magas. A Csengery utcán, jelentős számban vannak üres üzlethelyiségek. Van itt más megoldás, mert az új bérlőkkel, akik mégiscsak Nagykanizsán hosszú idő óta kereskedelmi tevékenységet folytatnak, hasznos lenne leülni, és talán el lehetne kezdeni a Fő utca sétáló jellegű átalakítását, talán meg lehetne beszélni, hogy olyan térburkolatok kerüljenek az aszfalt helyére, olyan utcabútorok kerüljenek ki, amelyek valóban ezt a sétáló utcai hangulatot megelőlegezik.

  Cseresnyés Péter: Kolonics képviselő úr nem arról beszélt, hogy azokat kell támogatni, akik az üzleteket tovább adják, hanem azokat kell támogatni, akik továbbra is dolgozni akarnak ezekben az üzletekben. Kérem az Önök támogatását, hogy ez a magas bérleti díj ne sújtsa ezeket a vállalkozókat. Ha ezek a vállalkozók innen elmennek, az új kereskedők rendelkeznek-e a hozzájuk hasonló tőkeerővel? Ha nem, akkor ez az utcafront elveszti a mostani jellegét. Nem lenne jó, ha az elnéptelenedés egy folyamat lenne.

  Bicsák Miklós: Úgy érzem, ezek az emberek minőségi áruval több éve bent vannak ezekben az üzletekben és szeretnék ezt a tevékenységüket folytatni. Olyan megoldást kellene találni, hogy ezt a tevékenységüket folytatni tudják.

  Litter Nándor: Konkrét javaslatot nem hallottam. Egyedi támogatásokat nem tudok elfogadni. Ha Kolonics úr a feltett kérdéseket eljuttatja hozzám, akkor válaszolunk, de én már háromszor tárgyaltam a bérlőkkel. A bérleti díjnak közelíteni kell a piaci árak felé. Nagyon fontos, hogy nekünk nem Zalaegerszeggel kell összehasonlítani ezeket a bérleti díjakat, hanem azokkal a díjakkal, amelyek egyébként a jelen pillanatban is továbbadják albérletbe, és elérnek. A kezünkben vannak olyan szerződések, amely szerint 4.800 Ft + ÁFA, 4.500 Ft+ ÁFA és ugyanazoktól a személyektől, akik most nem akarják a 3.500 Ft-ot kifizetni. Akkor járunk el helyesen, ha így próbálunk eljárni az ügyben, különös tekintettel arra, hogy nem tehetjük azt meg, hogy egy csoportot, akik a Fő úton rendelkeznek bérleménnyel, kiemeljük és azok részére külön támogatást adunk valamilyen szempontokból. Akkor inkább az lenne a logikus, hogy felkutatjuk azokat, akik Nagykanizsán bérletben működnek és valamennyiük számára valamilyen kedvezményt biztosítunk. Kiegészítést a helyi iparűzési adóból, amely 2 ezrelék kedvezményt jelent. Ez éves szinten 120 millió Ft. Az adópolitikai irányelvekben szerepel, hogy bizonyos fajta tevékenység, vagy terület vonatkozásában esetleg később esetleg iparűzési adókedvezményt biztosítunk. Rendszerben kellene gondolkodni. A jövő évi iparűzési adó megállapításánál gondoljuk végig, hogy milyen üzeneteket kívánunk eljuttatni akár a Fő utcai bérlőkhöz. Volt-e konkrét javaslat?

  Bicsák Miklós: Javaslom, hogy polgármester úr azon kereskedőtársasággal egyeztessen. Kérem, ezt szavazza meg a közgyűlés.

  Litter Nándor: Háromszor találkoztam velük, megígérem, hogy rövid időn belül meg lesz a következő.

  Dr. Kolonics Bálint: Igazat adok polgármester úrnak. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy egy rossz folyamat indult el. Ha megnézzük a belvárosi utcaképet, melyre nagyon jó példa az idei városi naptár is, érdemes elgondolkodni, hogy mi lesz jövőre és utána. Nem arról volt szó, hogy a Fő utcai bérlőknek külön testre szabott kedvezményt adjunk, hanem ezt a folyamatot állítsuk meg és virágoztassuk fel a belvárost.

  Litter Nándor: Egyetértek, és magam fogom kezdeményezni, hogy az iparűzési adó jövő évi szabályozásánál adjunk ilyen üzenetet, hogy mit tartunk fontosnak, tevékenységi köröket vagy körzeteket kell meghatározni. Bicsák úr javaslatából én azt szűrtem le, hogy ő azok számára kér kedvezményt, akik nehezebb helyzetben vannak. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Bicsák Miklós: A határozati javaslat szerint a közgyűlés nem támogatja a javaslatomat, ezért Önt igennel erősítik. Véletlenül igen gombot nyomtam, pedig nem támogatom az Ön javaslatát. Kérem, szavazzunk újra.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk újra

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  181/2003.(VI.24.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselő önkormányzati tulajdonú bérlemények bérleti díjának meghatározásával kapcsolatos önálló indítványában előterjesztett javaslatokat nem támogatja.

   

   

 7. MÁV NTE Női Kosárlabda Club támogatása (szóban)

 

Sajni József: Két beadvány is érkezett a bizottsághoz. A MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft-nél kialakult helyzetről van szó. A közgyűlés a MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft. 10 millió Ft-tal történő támogatását korábban megszavazta. Az összeg nagy részét kifizették a tartozások rendezésére. A csapatnak az NB I/B-ben való indulásához szükséges 400.000 Ft nevezési díj befizetése. Volt egy egyeztetés, melyen jelen volt Károlyi Csaba, a klub elnöke és Gábor Erzsébet a kft. új ügyvezetője. Az egyeztetésen felvetődött, hogy a tulajdoni hányad nagyobb részét a Gábor Erzsébet vezette a kft. birtokolná. Ehhez a MÁV NTE nem járul hozzá. Közben kettejük között született egy egyezség, hogy ezekkel a feltételekkel is a kft. működteti a csapatot. Most ez a kérés. A további kéréssel a következő ülésen kell majd foglalkozni. A nevezést július 15-ig be kell nyújtani. Kérem, hogy az ügyben a közgyűlés foglaljon állást. A kérés az, hogy az NB I/B-ben való induláshoz a közgyűlés biztosítsa a 400.000 Ft nevezési díjat.

Kereskai Péter: Korábban én voltak a kft. ügyvezetője. A pénzek felhasználásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a 10 millió Ft-ot azokra a dolgokra fordítottuk, amelyek a kft. költségvetésében szerepeltek. Az összeg a kft. április elejéig való működését finanszírozta. A 400.000 Ft-ra sürgősen szükség lenne, a következő közgyűlésre pedig valóban készüljön egy előterjesztés arról, hogy milyen támogatási igénye van a kft-nek.

Csordásné Láng Éva: Meglepődtem ezen a levélen, ugyanis rendkívüli bizottsági ülést tartottunk az ügyben. Akkor az előterjesztés arról szólt, hogy 9,9 millió Ft veszteséggel vette át az ügyvezető áprilisban. Ott nagyon egybehangzó vélemény volt az ügyvezető és a Károlyi úr részéről is, hogy egyik sem enged. Az volt a feltétele akár a nevezési díj megfizetésének is, hogy hétfőig írásban a MÁV NTE elnöksége az igényt jelezzék. Hétfőn a Sport iroda vezetője ezzel még nem találkozott. Arra kérem a közgyűlést, hogy a következő közgyűlésig rendkívüli bizottsági ülésre kerüljön sor, melynek során meg lehet hallgatni a feleket, hogy fél óra alatt miért született ez a megállapodás, ebben a formában. Ennek az ismeretében jogosítsa fel arra, hogy a nevezési díj kifizetésében esetleg nyújtson támogatást vagy nem. Ez nem akadályozza meg sem az elnököt, sem az ügyvezetőt, hogy a támogatási igényét valamikor behozza.

Cserti Tibor: Helyezzük vissza bizottsági szakaszba az ügyet, és hozzon számunkra egy megfelelő előterjesztést.

Bicsák Miklós: Amíg a sportegyesületnél nem csinálnak rendet, egy fillért nem fogok megszavazni.

Kereskai Péter: Beszéltem mindkét féllel. Ez a megállapodás tegnap született. Az ügyvezető attól tart, hogy ő bármikor elmozdítható. A MÁV NTE részéről megerősítést nyert, hogy nincs ilyen szándéka. Mindkét félnek az a célja, hogy a klub működjön, és az NB I/B csoportban indulhasson. Az új ügyvezető nem 9,9 millió Ft-os hiánnyal vette át kft-t. Annyi volt a fennálló tartozás, amelyre a 10 millió Ft elegendő fedezetet nyújtott. Az új ügyvezetőnek az volt az erénye, hogy megoldotta azt a problémát, meg tudott egyezni a játékosokkal, edzővel.

Röst János: Sajni úr javaslatát támogatom, mivel ha az önkormányzat nem támogatja a nevezési díj összegével a MÁV NTE-e, akkor nem indulhatnak az NB I/B-ben. Ha a nevezési díj befizetésre kerül és a közgyűlés később mégis úgy dönt, hogy nem kívánja NB I/B-ben szerepeltetni a MÁV NTE-t, akkor ezt a pénz az önkormányzat visszakapja. Adja meg a lehetőség az önkormányzat a csapatnak az induláshoz, a következő közgyűlésen pedig ennek az összegnek a felhasználásáról lehet dönteni.

Cserti Tibor: A jelenlegi szabályozás alapján a kérdés lerendezhető. Van egy hatályos költségvetésünk, amelyben van sporttámogatási keret, vannak bizottsági hatáskörök. A szakmai indokoltságot kell eldönteni. Ez tipikusan szakmai kérdés. A jelenlegi szabályozás alapján ez nem közgyűlés hatáskör.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal, bár az kérdéses, hogy mit tudunk mi visszakapni, ha végül nem támogatjuk a csapatot. Az lenne a megoldás, hogy a II. félévre tervezett támogatási keretünkből fogjuk levonni az összeget. Ennyi módosító javaslatom lenne. Cserti úr véleményét fogadjuk el.

Papp Péter Pál: Egyetértek. Akkor tárgyaljuk, ha a 10 millió Ft-ról elszámoltak, a II. félévre pedig egy üzleti tervet produkálnak. Lehet tudni, hogy az NB I/B-ben hány csapat van, hányszor kell menni vidékre, hány főből áll a játékosállomány. Készítsenek egy üzleti tervet, tegyék hozzá azt az összeget, amit a tulajdonos MÁV NTE fizet nekik, tegyék mellé a saját bevételeiket, az egyéb szponzori bevételeket. Ez után döntsön az önkormányzat, hogy támogatja vagy nem.

Litter Nándor: Úgy gondolom a Cserti által javasolt és általam módosított javaslat elfogadható. Amennyiben mégsem támogatjuk a II. félévet, akkor az egyéb, MÁV NTE részére nyújtott támogatásokból ezt levonjuk és egyébként sem fogunk dönteni, ha ezek a dokumentumok, üzleti terv nem állnak rendelkezésünkre. Ez az összes többi sportágnál így kell, hogy működjön. Kérem, szavazzunk a javaslatról, figyelembe véve a módosító javaslatot is.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

182/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft. támogatási kérelmét tárgyalja meg és a terjessze a közgyűlés elé. Az előterjesztés tartalmazza a 2003. I. félévi beszámolót, a 2003/2004. bajnoki évre vonatkozó üzleti tervet, a tulajdonosi támogatást, az egyéb szponzori és saját bevételeket.

A kft. által működtetett felnőtt csapat 2003/2004. évi NB. I/B-s bajnokságba - 2003. július 15-i határidővel – történő nevezéséhez szükséges 400.000 Ft biztosításáról a bizottság saját hatáskörben döntsön.

Határidő: 2003. augusztus 15.

Felelős : Sajni József bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 20.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester