2004. április 23.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 23-án (péntek) 19.00 órakor tartott ünnepi üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi terme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

 

Jelen vannak: Zsoldos Ferenc

ANTS Baseball Club képviselője

Péter Ferenc

Dr. Pillér Ernő

Sabján Imre

Erkel Ferenc Művelődési Ház képviselője

Russay Olivérné

Takács Sándor

Faipari Szakosztály Egyesület képviselője

Dr. Friedler Ferenc

Dr. Kovács Ferenc

Dr. Kovács Zoltán

Salekovics István

Vári Éva

Dr. Dúll Gábor

Kónya Istvánné kitüntetettek és vendégeik

a közgyűlés tagjai

meghívottak

 

A Városi Szignált követően Kollonay Krisztina művét a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Trombita Tanszaka adta elő.

Nagykanizsa Város Vegyeskarának előadását követően Litter Nándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi beszédét, majd ezt követően a közgyűlés 2004. március 30-i döntése alapján a következő kitüntetéseket adta át.

 

64/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Zsoldos Ferencnek eredményes oktatási-nevelési, valamint a városért végzett kiemelkedő közéleti tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával és nettó 200.000. Ft pénzjutalommal ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő munkásságát.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 

 

 

65/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Ludvig Zoltánnak Nagykanizsa kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel, kisplasztikával, valamint nettó 150.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. Szabó Imrének a nagykanizsai kulturális élet, sport és egészségügy támogatásáért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával ismeri el városunk hírnevének öregbítésében nyújtott szerepét.
  4. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  5. a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolának a roma fiatalok beilleszkedési és tanulási esélyeinek javítása terén nyújtott példaértékű szakmai tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint a további eredményes működést segítő 150.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  6. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  7. Markó Lászlónak a közigazgatásban 31 éve folyamatosan végzett lelkiismeretes és példamutató szakmai munkájáért a “Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el az adóügy területén nyújtott kiváló tevékenységét.
  8. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  9. Bajzáth Lászlónak a katasztrófavédelem területén Nagykanizsa és környéke biztonsága érdekében kifejtett több évtizedes odaadó munkájáért a “Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el kiváló szakmai tevékenységét.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

66/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az ANTS Baseball Club kiemelkedő sporteredményeit a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint a további eredményes működést segítő 150.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. Péter Ferencnek, a MÁV NTE volt elnökének a nagykanizsai sportéletben folytatott eredményes munkáját a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  4. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  5. Dr. Pillér Ernő nyugalmazott középiskolai tanárnak a város középiskoláiban hosszú ideig végzett, kiemelkedően humánus tanári munkáját a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  6. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  7. Sabján Imrének, a Palini Általános Iskola igazgatójának eredményes igazgatói munkáját és sokirányú közéleti tevékenységét a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  8. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  9. az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Háznak kiemelkedő kulturális szervező tevékenységét a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint a további eredményes működést segítő 150.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.
  10. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  11. Russay Olivérné kimagasló munkáját a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

67/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Takács Sándornak a városüzemeltetés területén nyújtott kiváló szakmai munkáját a “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. a Faipari Szakosztály Egyesület kiváló szakmai munkáját a “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint a további eredményes működést segítő 150.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

68/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Friedler Ferencnek, a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Képzési Helyén a műszaki és az egészségügyi informatika szak létrehozásában nyújtott elévülhetetlen érdemeiért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő tevékenységét.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. Dr. Kovács Ferencnek, az M7-es autópálya Nagykanizsát érintő szakaszának mielőbbi kiépítésében, ezáltal városunk közlekedésének, gazdasági és infrastrukturális fejlődésének fellendítésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért nyújtott érdemeit.
  4. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  5. Dr. Kovács Zoltánnak, a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Képzési Helyének létrehozásában nyújtott elévülhetetlen érdemeiért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő tevékenységét.
  6. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  7. Salekovics Istvánnak, GE MMDC Európai Főlogisztikai Központ létrehozásában nyújtott pótolhatatlan érdemeiért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő tevékenységét.
  8. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  9. Vári Évának, a nagykanizsai származású Jászai Mari Díjas színésznek a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsa város hírnevének öregbítésében nyújtott szerepét.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

69/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Dúll Gábor osztályvezető főorvosnak, Nagykanizsa MJV Kórháza orvos-igazgatójának a Városi Kórház fül-orr-gégészet szakterületén végzett kiemelkedő munkáját, valamint a kórházi munkaszervezésben nyújtott meghatározó tevékenységét a “Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el.
  2. Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

  3. Kónya Istvánné védőnőnek kiemelkedő szakmai és szervező tevékenységéért a “Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el.

Mindezek forrása a költségvetés céltartalékában a városi kitüntetések személyi és dologi költsége céljára tervezett összeg.

Határidő: 2004. április 24.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

A díjátadást követően Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneszerző előadása következett Nagykanizsa Város Vegyeskara kíséretében, amelyet követően került sor a Város Bora díjak átadására.

A díjátadást követően bemutatásra kerültek a Város Napja rendezvénysorozat szervezői.

Az ünnepi közgyűlést a Orff együttes bemutatója zárta.

 

A díszelőadás végén Litter Nándor polgármester az ünnepi ülést 20.30 órakor bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. április 29.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én (Csütörtök) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Bakonyiné Horváth Eszter ügyintéző, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető

Meghívott: Szalabán Attila Zalai Hírlap munkatársa

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ünnepélyes közgyűlésnek is nevezhetjük a mai napot, hiszen május 1-jével csatlakozik Magyarország az Európai Unióhoz. Kérek mindenkit, hogy fogjuk össze és tegyük sikeressé Nagykanizsát az Európai Unióban. Április 30-án és május 1-jén számos programmal fogjuk köszönteni ezt az ünnepélyes pillanatot. Kérek mindenkit, hogy a programokon vegyenek részt.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT ügyvezetői pályázatának elbírálása

 

63/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Hiesz Miklóst a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjévé 2004. május 1. napjától kezdődően 2009. április 30. napjáig terjedő 5 évi időtartamra megválasztja. Személyi alapbérét havi 360.000.- Ft-ban, az egyéb juttatásokat az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottságának tagja és vezető állási munkavállalói javadalmazásáról szóló javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.
  2. felkéri az ügyvezetőt, hogy kht. működésében bekövetkezett változások átvezetése érdekében a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. május 15.

Felelős : Hiesz Miklós ügyvezető

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása

 

70/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa NET 2000 Kht. üzleti tervét bruttó 23.575 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  2. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. a Kanizsa NET 2000 Kht. átalakulására, a jövőbeni feladatai meghatározására, a feladatok megosztására készüljön egy javaslat, majd az kerüljön a közgyűlés elé.
  4. Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

   Papp Péter bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. A város közműnyilvántartásával kapcsolatos problémák rendezése érdekében felül kell vizsgálni a kialakult helyzetet, egyeztetni kell az érintettekkel.

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető)

  1. a Kanizsa TV Kft. üzleti tervét bruttó 43.750 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  2. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. a Kanizsa Uszoda Kft. üzleti tervét bruttó 73.600 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  4. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét bruttó 9.750 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  6. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  7. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét bruttó 33.731 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Egyben felkéri az ügyvezetőt és a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálják felül az üzleti terv vámszolgálati hely kialakításával érintett gazdasági tervszámait, s a szükséges módosításokat hozzák a következő közgyűlésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  8. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Lelkó Tamás ügyvezető

   Budai István bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  9. a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. üzleti tervét bruttó 467.306 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja, amely tartalmazza a szakfeladatonkénti vállalkozói díjat, összesen 395.418 eFt, a téli hómunka díját 20.000 eFt, valamint a közcélú foglalkoztatás 42.597 eFt és a közhasznú foglalkoztatás 9.291 eFt előirányzattal. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló finanszírozási szerződéseket kösse meg.
  10. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  11. megbízza az önkormányzati tulajdonú társaságok ügyvezetőit, hogy az üzleti tervek és a mérlegbeszámolók közgyűlési tárgyalásakor mindig gondoskodjanak a felügyelő bizottsági vélemények csatolásáról.
  12. Határidő: folyamatos

   Felelős : az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  13. felkéri a Gazdálkodási és a Kontrolling Osztályt, hogy vizsgálják meg a cash-pull rendszer alkalmazásának lehetőségét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál, és ha előny származik belőle, akkor tegyenek javaslatot annak bevezetésére.

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Dabi Gabriella osztályvezető

Dencsné Szabó Edit osztályvezető

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

Nagykanizsa, Szent I. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése

 

71/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyílt versenytárgyaláson értékesíti a nagykanizsai 2271 hrsz-ú, Nagykanizsa, Szent I. u. 3. sz. alatti ingatlant 38.800.000 Ft + Áfa, azaz 48.500.000 Ft kikiáltási áron.

Határidő: 2004. május 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba vétele

 

72/2004.(III.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2003. évi XCV. tv. 35. §. alapján az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezze az ÁPV Rt-nél:
  2. Gazdaságfejlesztési célra történő ingatlanok jegyzéke:

  Helyrajzi szám:

  Állami tulajdoni hányad

  Kezelő neve:

  Megjegyzés

  649/7/A

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/7/B

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/7/C/4.

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/7/C/5

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/7/C/

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/D/1

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  649/7/D

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Volt tiszti lakásokhoz tartozó garázsok

  1184/A/5

  1/1

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  Sugár u. 10. Manzárd lakás

  1958

  270/10.000

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  Ady u. 1. Irodaház

  2047

  1/1

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  Zárda úti kollégium

  2175/1

  10.000/10.000

  OEP, APEH, NYUFIG

  Ady u. 31. (Thury SZKI mellett)

  2177/A/1

  1/1

  Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

  Kisfaludy u. 2.

  2177/A/2

  1/1

  Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

  Kisfaludy u. 2.

  2177/B/1

  1/1

  Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

  Kisfaludy u. 2.

  2442/1

  1/1

  ZM. Munkaügyi Központ

  Fő u. 24. (volt munkásszálló)

  2442/2

  3115/3337

  Állami Vagyonügynökség

  Fő u. 24. (volt munkásszálló

  3020

  1/1

  ÁPV RT

  Nőtlen tiszti szálló

  3051/43

  1/1

  Állami Erdészeti Szolgálat

  Munkás úti garázsok

  3051/44

  1/1

  Állami Erdészeti Szolgálat

  Munkás úti garázsok

  3182/2

  1/1

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  Kaposvári u. tanpálya

  0212/1

  1/1

  ÁPV RT

  Cserháti S. SZKI mögötti terület

  0212/4

  1/1

  ÁPV RT

  Cserháti S. SZKI mögött (Berki)

  0265

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  reptér

  0366

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Alsó-Zsigárdi alatti művelésből kivett terület, lőtér

  0530

  1/1

  Győri Szeszipari Vállalat

  zárványtelek (Korpavár)

  0632

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Művelésből kivett terület (Vadalmástól keletre)

  0634

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Művelésből kivett terület (Vadalmástól északra)

  0639

  1/1

  ÁPV RT

  Művelésből kivett terület (volt lőszerraktár)

  1955

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Honvéd Kaszinó

  3674

  1/1

  MÁV Rt.

  Kodály Z. Műv.Ház

  4934/2

  1/1

  DÉDÁSZ

  Gabonaforg. Vállalat (Vár u.)

  0227/4

  1/1

  Üvegipari Művek

  ipartelep

  1/14

  2/2

  Béli Róbert és Béli Róbertné tartós földhasználat

  Törökvári u. ingatlan

  1949

  1531/10000

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  Zrinyi u. MSZP iroda

  Területfejlesztési célra

  3752

  1/1

  MÁV Rt

  Edész u. (Csengery utcától nyugatra)

  3795/1

  1/1

  Nagykanizsai Határőr Igazgatóság

  Határőr sportpálya megközelítő út

  3798/4

  1/1

  MÁV Rt.

  Csengery útról nyíló út

  4023/2

  1/1

  Kiving Ingatlangazdálkodó és Beruházás-szervező Kft.

  Alkotmány u. 157. mögötti zárványterület

  4123/2

  1/1

  Nagykanizsa és Környéke ÁFÉSZ

  Vízmű ter. (temető mellett)

  5191/2

  1/1

  ZM. Állami Közútkezelő Kht.

  Bajcsy Z. u. - Vár u. -Templom tér közötti szakasz

  5271/7

  1/1

  ZM. Állami Közútkezelő Kht.

  Bajcsy Zs. u.

  5671/5

  1/1

  NKMJV. Önkormányzata

  Kossuth u. 33.

  7603

  1/1

  ZEFAG

  Korpavár út

  7621/4

  1/1

  ZM. Állami Közútkezelő Kht.

  Korpavár út

  7622/2

  1/1

  ZM. Állami Közútkezelő Kht.

  Egerszegi u. (Korpavár)

  03/4

  1/1

  ZM. Állami Közútkezelő Kht.

  Út (ÉK-i Crosspálya mellett)

  047/3

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  út (Szabadhegyi) hadi

  055/3

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  hadiút Szabadhegytől keletre

  0202/1

  1/1

  Dél-Zalai Víz-, Csatornamű Váll.

  Szennyvíztisztító medence

  0204

  1/1

  ZEFAG

  út a szennyvíztisztító mellett

  0262

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  reptérhez vezető út

  0362/1

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  út a lőtérhez

  0631

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  út a Vadalmáshoz

  08/2

  1/1

  Dél-Zalai Víz-, Csatornamű Váll.

  viziközmű Bagola

  941/1

  1/1

  Dél-Zalai Víz-, Csatornamű Váll

  víztároló Bagola zártkert

  941/2

  1/1

  Dél-Zalai Víz-, Csatornamű Váll

  víztároló Bagola zártkert

  0191

  1/1

  Kanizsa Sörgyár Rt

  vízkút (Állami gazdaságtól nyugatra a vasúton túl VÍZMŰ)

  257/5

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Magyar u. körforgalomtól délre

  1938

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Petőfi u. – Balatoni u. csomópont

  1939/2

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Eötvös tér északi oldalát határoló úttest

  1939/3

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Eötvös tér déli oldalát határoló úttest

  1940

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Fő u. befejező szakasza (Deák tér – Eötvös tér)

  1941/1

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Fő u. (Deák tér és Erzsébet tér közötti szakasz)

  1941/2

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Erzsébet tér

  1941/7

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Király u.– Kalmár u. körforgalmi csomóponttól az Erzsébet tér kezdetéig

  1960/8

  1/1

  Közútkezelő Kht.

  Ady u. eleje (Fő u. – Zrínyi u. közötti szakasz

  3066/4

  1/1

  DÉDÁSZ

  Városkapu szennyvíz átemelő

  649/2

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Petőfi úti szolgálati lakásokhoz vezető út

  649/5

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Petőfi úti szolgálati lakások közötti zöldterület

  Szociális célra:

  31/7/A/2

  1/1

  ZM. TANÉP

  Király u. 31.(alagsor)

  31/7/A/5

  1/1

  ZM. TANÉP

  Király u. 31.(alagsor)

  649/3/A/11

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  volt tiszti lakás

  649/4/A/1

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  volt tiszti lakás

  2010/A/52

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Zrinyi u. 34.

  1847/17/A/6

  1/1

  Belügyminisztérium

  Postakert u. 17. fsz. 6.

  1847/23/A/4

  1/1

  Belügyminisztérium

  Kisberki u. 7. I. em. 4.

  2036/C/3

  1/1

  Általános Szolgáltató Szövetkezet Nk.

  Király u. 8. műhely

         

  2466/A/16

  1/1

  ZM. RFK.

  Eötvös tér 25. I. em. 1.

  3104/A/12

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Csokonai u. 6. lakás

  3105/A/11

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Csokonai u. 8. lakás

  3106/A/26

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Csokonai u. 10. lakás

  3106/A/28

  1/1

  Honvédelmi Minisztérium

  Csokonai u. 10. lakás

  3749/5/A

  1/1

  Erdőfelügyelőség Zalaegerszeg

  Erdész u. 1/A. lakás

  3749/5

  ½

  Erdőfelügyelőség Zalaegerszeg

  Erdész u. 1/A. lakás

  3629

  1/1

  MÁV Rt.

  Erdész úti óvoda

  Sport célra:

  3795/7

  1/1

  Határőr Igazgatóság Nk.

  Határőr sportpálya

  3767

  1/1

  Kincstári Vagyoni Igazgatóság

  MÁV sporttelep

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Zala Volán Rt-nél lévő állami tulajdoni hányad Nagykanizsa várost megillető részének átvételét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagykanizsa város közigazgatási területén lévő termál kutak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átvételéről – hasznosíthatósági vizsgálatot követően – tárgyalásokat folytasson az ÁPV Rt-vel.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Tájékoztató a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft., és a Murasped Kft. közötti megállapodásról

 

73/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Murasped Kft. közötti megállapodásról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szereplő alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom.

Előadó: Litter Nándor polgármester

Előadó: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Interpellációk, kérdések (írásban)

A közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló 2/2003. (I.29.) számú rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Ezen kívül javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendje a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján változzon. A 10. napirendi pont 3. napirendként kerüljön megtárgyalásra. Ezzel együtt tárgyaljuk a pótlólag kiadott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi egyszerűsített beszámolóját. Ezt kövesse a meghívóban szereplő 9. napirendi pont. A meghívó szerinti 10. napirendi pontot együtt tárgyaljuk a 2003. évi egyszerűsített beszámolóval. Szavazni külön fogunk róluk. A meghívó szerinti 11. napirendi pontot ezek után tárgyaljuk meg. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének javaslata alapján javaslom, hogy a meghívóban szereplő 17. napirendi pontot vegyük le a napirendek közül. A meghívóban szereplő 20. napirendi pontot visszavonom. Zárt ülésre terveztük a “Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának megbízására” című napirendi pontot. Megkérdezem a jelenlévő pályázókat, hogy kívánják-e, hogy zárt ülésen tárgyaljuk? A nyilatkozatok alapján zárt ülésen tárgyaljuk.

Kelemen Z. Pál: Napirend előtt kérnék szót. Kérdésem: szabad-e egy képviselőnek tudatlanságból balgaságokat, vagy rosszindulatból hazugságokat nyilatkoznia a sajtónak?

Dr. Kolonics Bálint: Az interpellációk, kérdéseknél szeretnék szólni.

Polai József: A kérdéseknél a Szent Flórián téri óvodával kapcsolatban és az utak, járdák kátyúzásával kapcsolatban szeretnék szólni.

Dr. Csákai Iván: Város Napjával egy kérésem és egy kérdésem lenne.

Bicsák Miklós: Interpelláció, kérdések napirendnél szeretnék kérdést feltenni arra vonatkozóan, várható-e Korpavár település csatornázása címmel.

Stróber Gábor: Interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék a Zerkowitz udvarral kapcsolatban lakossági kérdéseket feltenni.

Litter Nándor: Kérem a módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Folyószámla-hitelkeret szerződés megújítása (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1997.(VII.1.) számú az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletének módosításáról (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. A közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló 2/2003. (I.29.) számú rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) rendeletének módosításáról és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) sz. rendelet módosítása (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Nagykanizsa Megyei Jogú Város településszerkezeti terve (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Nagykanizsa Palin Új Városrész Rendezési terv módosítása (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. A Szociális Foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázaton való részvétele (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat akadálymentesítési programja (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Beszámoló a Zrínyi Miklós Általános Iskola tevékenységéről (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Beszámoló a Thúry György Kereskedelemi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Gelencsér Gábor képviselő önálló indítványa európai színvonalú park kialakítására vonatkozóan (írásban)
 35. Halász Gyula képviselő önálló indítványa Informatikai Tanácsadó Testület létrehozására (írásban)
 36. Zárt ülés:

 37. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, valamint póttagjainak megválasztására (írásban)
 38. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 39. Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának megbízására (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Nagykanizsa, Kisfaludy úti bölcsőde hasznosítása (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Fellebbezések (írásban)

 

 

 

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Kelemen Z. Pál: Szabad-e egy képviselőnek tudatlanságból balgaságokat, vagy rosszindulatból hazugságokat nyilatkoznia a sajtónak? A válasz két igen. Szabad, de nem illik, nem etikus, és nem úriemberhez méltó. A meteorológusok, ha a márciusi középhőmérsékletet vizsgálják 1994-ben, akkor nem hasonlítják össze az 1993. évi átlagos középhőmérséklettel. Most én ezt tudom, hogy egy pedagógusnak nem feltétlenül kell tudni, de egy képviselőtől annyi átlagos intelligencia, műveltség elvárható, hogy a statisztika alapelveivel tisztában van, és azokat alkalmazza képviselői munkájában. Ebben a nyilatkozatban nem ez történt. Ez a nyilatkozat megtévesztő, bizonyíthatóan hamis adatokat tartalmaz. Felmerült bennem, hogy aki a nyilatkozó az országgyűlési képviselőként nem ért a statisztikához, vagy önkormányzati képviselőként nem ért a statisztikához, vagy bizottsági tagként, vagy FIDESZ vezetőjeként nem ért a statisztikához. Teljesen mindegy de az igazsághoz hű tájékoztatás megkívánja a szakszerűséget, különösen munkaügyi nyilatkozatokban. A FIDESZ frakció kiváló, okos emberekből áll, ragyogó műszakiakból, szakemberekből. Nem tudom, hogy egyetértenek-e egy ilyen nyilatkozattal, de lelkük rajta. Azt viszont el kell mondanom, hogy gyalázatos dolog az, ha félretájékoztatjuk az embereket. Arra kérném a nyilatkozót, hogy töredelmesen ismerje be, hogy tévedett, és nem a rosszindulat vezette ennél a nyilatkozatnál. Kérjen bocsánatot a nagykanizsaiaktól, hogy félretájékoztatta őket. Azoktól a vállalkozóktól, akik több száz munkahelyet teremtettek.

Cseresnyés Péter: Mivel nevem nem hangzott el, de nyilvánvalóan nekem szólt ez a napirend előtti felszólalás, szeretnék reagálni ezekre a támadásokra. Sajnálatosnak tartom, hogy a tényeket elhallgatva és elferdítve frakcióvezető úr azt hiszi, hogy akkor, amikor személyemet támadja, vagy most kivételesen nem, de máskor, amikor a FIDESZ frakció más tagjait támadja, ebben az esetben csak bennünket támad. Azokat az embereket támadja, akik úgy éreznek, ahogy mi és azokat, akik elmondják nekünk azokat az érzéseiket, amit mi például közvetítünk sajtótájékoztató keretén belül. Az emberek nem azt érzik, hogy itt győzedelmi zászlót lengetve, dicshimnuszokat zengve kellene azt mondani, hogy mi történt az elmúlt másfél évben. Az emberek azt érzik, hogy igazán nagy változás sem a munkahelyteremtés, sem más területen még nem történt. Ha számokról és tényekről beszél frakcióvezető úr, akkor jó lenne, ha tényleg megnézné a tényeket. A tények azt mutatják, hogy ha hasonló időszakot vetünk össze, mondjuk 2003. és 2004. márciusát vetjük össze a munkanélküliség helyzetének tekintetében, akkor 116 fővel csökkent a munkanélküliség Nagykanizsán, nem Nagykanizsán, hanem Nagykanizsa városában, hanem Nagykanizsa körzetében. Azt, hogy ki mond igazat és ki nem mond igazat, akkor jó lett volna, ha jobban figyel azon a bizonyos ünnepi közgyűlésen, ami múlt héten pénteken volt, ahol az hangzott el, hogy azonos időszakot összevetve 500-al csökkent Nagykanizsa és környékén a munkanélküliség. Hogy a tények mit mutatnak, tényleg jó lenne, ha frakcióvezető úr megnézné. Én azt mondtam, hogy a kormányváltás óta 395-el nőtt a munkanélküliség. Éppen azért, mert nem szeretek csúsztatni, és nem szeretek úgy ferdíteni, mint ahogy önök ezt csinálják, teszik sok esetben, ezért hozzátettem azt is, hogy ha azonos időszakot hasonlítunk össze, akkor az előbb elmondott szám, tehát a 116-os szám az igaz. Ennyi a tény. Azt, hogy ön mit olvasott ki az újságból, az egy más kérdés. Az látszik, hogy ön mit akart közölni a nagykanizsai tévénézőkkel, a nagykanizsai emberekkel, és hogyan próbálja ön félrevezetni őket. Én is azt kérem öntől és esetleg másoktól, akik ezekben a dolgokban nyilatkoznak, hogy igenis ragaszkodjanak a tényekhez, akkor is, amikor egy közleményt hoznak le, saját hibájukat nem akarják bevallani, és másokra kenik a maszatot. Igen ragaszkodjunk a tényekhez, de ne csak mi, hanem önök is.

Zakó László: Kelemen Z. Pál képviselőtársam körültekintő nyilatkozatra hívta fel az előbb a figyelmet. Ennek szellemében tiltakozom a pedagógus társadalom nevében az ellen a mondata ellen, melyben szellemileg kicsit megkérdőjelezte a pedagógus társadalmat, amikor olyant mondott, hogy tőlük talán nem várható el, hogy tájékozottak legyenek, és korrektül nyilatkozzanak. Kérem Kelemen Z. Pál képviselő urat, hogy az egész széles pedagógustársadalomtól kérjen elnézést.

Kelemen Z. Pál: A pedagógus tényleg nem statisztikus. Az egy másik szakma. De azért láttam itt az ön felszólalásából is egy klasszikus idézet, hogy “aki összetartozik, az össze is nő”. Nem akartam senkit sem bántani, de a realitáshoz, a valósághoz való ragaszkodás, vagy helyzet, az hogyan alakul ki és miért alakul, az messze menő vita. Különösen furcsa egy olyan frakcióvezetőtől, aki tudja, hogy a városban az elmúlt 12 év alatt 8 évig az ő frakciója volt a legerősebb. Felelősségünk azért mindnyájunknak van, de különböző. A nagyobb frakcióké több, a kisebbeké kevesebb. Ami a statisztikai részét illet, azon elvitatkozhatnánk. Leülünk, egyeztetjük a számokat, és akkor kiderül, hogy kinek van igaza.

Cseresnyés Péter: Nem leülni kell, hanem ismerni a számokat, és utána kell nyilatkozni. Nézze meg a számokat, és aztán rádöbbenik arra, hogy nem tudja, hogy miről beszélt. Én úgy gondolom, hogy ön, amikor azt mondja, hogy nem személyeskedni akart, akkor nem mond igazat. Azt az erős kifejezést, amit ön használt személyemmel kapcsolatban, hogy hazudik, ezt nem akarom mondani, mert tőlem ez nagyon távol áll, hogy ilyen szavakat ejtsek ki a számból. Nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy ezt a szót kimondjam. Nem az első alkalommal nem mond ön igazat, úgy gondolom, hogy önnek változtatni kellene ezen a stíluson, amit ma megmutatott nekünk.

Kelemen Z. Pál: A hazudozás szót a magyar politikai életben Orbán Viktor domesztikálta akkor, amikor ezzel a szóval fordult Antall Józsefhez.

Halász Gyula: Kérem, hogy zárjuk le ezt a vitát.

Litter Nándor: Nem szeretném még lezárni, mert az ünnepi közgyűlés szóba került, és ebben az ügyben én is szeretnék megszólani. Szeretném pontosan idézni azt, amit én ott elmondtam. Tehát Nagykanizsa kistérségében közel - az elmúlt év hasonló időszakához képest - 500 fővel csökkent a munkanélküliek száma. Ezek tényadatok. Somos Béláné közölni fogja ezeket az adatokat a közvéleménnyel. Ezek a tények majd a napvilágra kerülnek. Valóban szeretném, ha ezekről a tényekről beszélnénk, és valóban nem júniusit hasonlítanánk össze a márciusi adatokkal, mert azt gondolom, valamennyien tudjuk, hogy a foglalkoztatásnak van egy szezonalítása. Ebbe a kistérségbe beletartozik Zalakaros, sőt Nagykanizsa vállalatainak is egy jelentős része szezonális munkát végez. Természetesen nem lehet ilyen megközelítésből összehasonlítani a júniusi adatot egy márciusi adattal. A mai híradásokban a júniusi és márciusi adatok összehasonlítása alapján jött le az a nyilatkozat, hogy 15 %-kal növekedett a munkanélküliek száma. Ezek az adatok így valóban csúsztatást jelentenek. Úgy gondolom, hogy rólam is, akár a frakcióról is bármit lehet mondani. Vállalom ennek a következményeit, de én valóban úgy gondolom, hogy azokat a munkáltatókat, akik megtartják a munkahelyeket, vagy új munkahelyeket hoznak létre, azokat kell nekünk megtisztelni, és erre utaltam én az ünnepi közgyűlésen is, hogy nem hiszem, hogy ez a nagykanizsai önkormányzat sikere - szó szerint mondtam ezeket a szavakat -, hanem ez valóban az itt működő vállalkozások érdeme. Ők érdemlik meg azt, hogy pontosan idézzük azokat a tényeket, amelyek jellemzik a nagykanizsai munkaerő piacot. Éppen ezért én megkértem a Megyei Munkaügyi Központnak a vezetőjét, a helyi Munkaügyi Központnak a vezetőjét és a kamaráknak a képviselőit, hogy ebben a dologban szólaljanak meg, és közöljék a tényeket a lakossággal. Úgy gondolom, ezek fogják eldönteni ezt a vitát, és nem azt, hogy itt mi különböző számokat mondunk egymásnak. Próbáljunk meg a tényeknél maradni, pontosan idézni a statisztikai adatokat, és hasonló időszakokat összehasonlítani. Akkor lehet bírálni. Én a bírálatot bármikor szívesen fogadom. Igaz, hogy nem esik jól, de aki polgármester lesz, annak fogadnia kell a bírálatokat. Csak a tényeknél maradjunk.

Cseresnyés Péter: Pontosan a tényeket hangsúlyoztam én is azon a sajtótájékoztatón. Az előbb elmondtam, hogy éppen ezért történt meg hasonló időszak összehasonlítása is. Ezen és több sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy igen, az lenne a fontos, hogy azokat a vállalkozókat, akik munkahelyteremtéssel és munkahelymegtartással foglalkoznak, becsüljük meg jobban. Ezt már decemberben mondtuk, például a volt laktanyák területén kialakult áldatlan állapotok miatt. Az miatt, mert voltak vállalkozók, akik eltették székhelyüket Nagykanizsáról. Pontosan erről a megbecsülésről beszélünk, ezt várjuk el. Ezért tartottuk azokat a sajtótájékoztatókat, és ezért tartottam tegnap ezt a sajtótájékoztatót. Ezt várjuk polgármester úr. A tények nem ezt mutatják. Pontosan azok a számok, amit én láttam, nem ezt mutatják. Nem egyforma táblázatot kapunk meg akkor ezek szerint polgármester úr a Munkaügyi Hivataltól, mert én azokból a számokból dolgoztam.

Zakó László: Kérem zárjuk le vitát. Egymás közt intézzék el, hogy ki milyen számadatokból dolgozott.

Litter Nándor: Mivel több hozzászóló nincs, a vitát lezárom.

 

 

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: Gáspár úrtól szeretném kérdezni, hogy a faápolási munkákkal kapcsolatban máshol is készült-e ütemterv, elvégezték-e határidőre? Konkrétan gondolok itt olyan fákra, amiket tavaly ültettek a Park Kft. munkatársai. Gondolok itt a gömbakácokra, amik azóta az én tudomásom szerint nem kerültek visszavágásra.

Gáspár András: Megfelelő program szerint végezzük a fák gondozását a városban. Annak, hogy az elmúlt években minden évben nem történt meg szakmailag, aminek meg kell történni, csak pénzügyi akadálya volt. Úgy gondolom, hogy természetes dolog, hogy egyszerre nem lehet mindenhol elvégezni azt a munkát, amit kell. Folytatni fogjuk ezeket a feladatokat. Idén megint csak nem foguk elvégezni mindennel. Szintén pénzügyi oka van. Legalább az új telepítéseket próbáljuk úgy gondozni, ahogy képviselő úr is kérte, hogy azok megfelelően megeredjenek, és jó állapotban legyenek.

Tóth László: Március 30-i határidővel az önkormányzat nevében a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalva a Múzeum téri tömbbelsőre, valamint a régi piac területére egy projekt tervpályázat lett kiírva. A határidő lejárt. Szeretném, ha tájékoztatnának a hivatal dolgozói, hogy áll ez az ügy. Polgármesteri tájékoztató kiegészítő Északkeleti városrész rendezési tervének módosításával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az előterjesztés második bekezdésében “A fent nevezett létesítmény építési engedélyezi eljárása megkezdődött, azonban a helyi építési szabályzat két előírása kérdésessé teszi a projekt gazdaságos időben történő megvalósítását” idézett mondat mit takar? A Raco Hungária Kft-vel 2001. április 28-án kötött szerződésre vonatkozó határozati javaslatot magam részéről nem tudom elfogadni. Hacsak be nem teszünk egy olyat, hogy de minimum 4.500 Ft-os eladási ár esetén.

Litter Nándor: Javaslom, hogy azzal a javaslattal egészítsük ki a Raco Hungária Kft-re vonatkozó határozati javaslatot, hogy minimum 4.500 Ft-os ár lehet az, amit el tudunk fogadni ugyanilyen konstrukcióban. Kérek mindenkit, hogy így fogadja el az előterjesztés módosítását.

Karmazin József: A két tömbrehabilitációs pályázattal kapcsolatban eredményes dokumentáció nem érkezett be. A kiírás szerint április 30-ig kell eredményt hirdetni. Az összegzések most folynak, ugyanis mind a két területtel kapcsolatban voltak befektetői beadványok, azonban ezek nem feleltek meg a kiírás feltételeinek. Összességében eredménytelen volt a két tervpályázat. A Honvéd utcai volt téglagyár területén tervezett lakásépítésekkel kapcsolatban a Kanizsa-Invest április 2-án fordult kéréssel a Polgármesteri Hivatalhoz jelezve azt, hogy a jelenlegi szabályozás az építési engedély kiadásának feltételeként írja elő a teljes közművesítettséget. Ez a befektető számára egy jelentős költségráfordítást jelentene hónapokkal azelőtt, mielőtt a befektetése megtörténne, ezért azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy olyan módosítási javaslatot tegyünk, illetve vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy ez a közműellátottság az épületek használatba vételi engedélyéig legyen biztosítható. A másik kérdése a parkoló megoldására irányult, ugyanis rendelkezésére áll a lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület, valamint mellette az a közlekedési sáv, amin az út és a parkolók elhelyezhetők. Mivel mind a kettő saját tulajdonú terület, ezért olyan rendezési tervi szabályozást javasolnak, hogy a teljesítendő parkoló-mennyiség ne a főépület telkén legyen elhelyezhető, hanem a vele közvetlenül szomszédos közlekedési területen. Ennek meg fogjuk vizsgálni a rendezési tervi szabályozási feltételeit ebben az eljárásban, ha a közgyűlés elhatározza ennek a tervnek a vizsgálatát.

Litter Nándor: A tájékoztatás a két területről elfogadható? Nem voltak érvényesek, április 30-ig értékelni kell.

Tóth László: Mivel most április 29-e van, akkor kellene nekünk dönteni, hogyha érvénytelen lesz a pályázat, már pedig nem tudom, hogy ki értékeli és ki fogja ezt kimondani, úgy gondolom, hogy ezt a testületnek kellene kimondani, de hogyha már ilyen előjelek vannak, akkor vagy azt mondjuk, hogy felejtsük el ezeket a projekteket, vagy újból kiírunk egy olyan pályázatot, amire nagyobb számban és érdemben is fognak pályázni.

A Kanizsa-Invest Kft-vel kapcsolatban, ha kiadjuk úgy az építési engedélyt, hogy nincsenek közművek, mi a biztosíték, hogy felépül az objektum, és lesz-e ott közmű kiépítve?

Litter Nándor: Nem kap használatba vételi engedélyt. Ezzel különösebb veszélyt nem vállalunk magunkra. Segítjük, hogy ez a folyamat az építkezés elinduljon.

Stróber Gábor: Lakossági bejelentés alapján kérdezem, hogy a közelmúltban történt meg a fák permetezése. Jelezték, hogy a permetező cég emberei mentek, nyomtak egyet, mentek, megint nyomtak egyet. Kutyafuttából végezték el. Ennek hatására felvetették, hogy például a Maort-telepi platánfákon ismét jelentős molytömeg élősködik. Ki ellenőrizte ezt a munkatevékenységet? Mibe került ezt a városnak?

Gáspár András: Szeretem azt, amikor szakmai dologban olyant kapunk, ami a példa volt, hogy mentek nyomtak egyet, mentek nyomtak egyet. Szakember volt az, aki ezt mondta? Konkrétan tetszik tudni, hogy hol történt? Mi történt? Vagy egy vállalkozót, illetve a VIA Kanizsa KHT dolgozóját, aki éjszak megy végig velük, itt meg tetszik támadni csak azért, mert valaki mondott valamit? Szakmailag mi ellenőrizzük. Megyünk végig. Ennek a költsége tervezve volt. 5 mFt-ba kerül a növényvédelem nem egy alkalommal, hanem ebben az évben a városban. Egyszer a növényvédelem, a rágcsálómentesítés, a kullancsmentesítés a Csónakázó-tónál. Amennyiben olyan kétségek vannak, hogy szakmailag nem megfelelő, ha képviselő úrnak van ilyen igénye, jelezni fogjuk, hogy legközelebb mikor jönnek, betetszik ülni a mi dolgozóink kocsijába, aki a saját kocsijával kíséri ezeket az embereket, és nagyon szívesen megmutatja, hogyan történik ez a munka.

Röst János: Az elmúlt közgyűlésen Scháb György képviselőtársam kért egy tájékoztatót a 2002. november 1-je óta benyújtott pályázatokról, amelyeket az önkormányzat intézményei, valamint a gazdasági társaságai nyújtottak be. A tájékoztató elkészült. Szeretném a lakosságot tájékoztatni, hogy 116 pályázat lett benyújtva, ebből 69 nyert, 31 nem nyert, 16 van jelenleg elbírálás alatt. Az elnyert összeg pedig több mint 3 milliárd forint. Arra kérem Scháb Györgyöt, hogy dicsérje meg az elvégzett munkát. Én viszont megköszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett.

Zakó László: Az Állami Autópálya-kezelő Rt-vel kapcsolatos polgármesteri tájékoztató kiegészítéséhez szeretnék szólni. Szeretném megkérdezni, hogy ki az a szakértő, akire hivatkozik az előterjesztés? A hivatalt ki képviselte ebben a tárgyalásban? Hogy tudjuk mi most beazonosítani, hogy milyen területekről van szó? Ahol a kisajátítandó terület teljes mértékben fedezi a valós ingatlan méretet, magyarul a teljes ingatlant kisajátítanánk, ott lehet jól, gyorsan összehasonlítani és, a m2-re vetített árak vonatkozásában lehet látni, hogy sok helyen nagyon alá vagyunk értékelve. A felkínált összeget pedig, amit felkínáltak nekünk - 14,5 mFt-ot - a kisajátítandó területre,t nem tudom megítélni, hogy ez mennyi. Valós érték-e vagy nem. Ránézésre nagyon kevésnek tartom. Nem tudok felelősséget vállalni egy döntésnél, hogy csak úgy mondjuk le elég nagy területekről, hogy nem tudom beazonosítani, és főleg az ajánlott ár elfogadhatatlan. Vagy pedig annyira ki vagyunk éhezve az autópálya iránt, hogy csukott szemmel aláírjuk azt az ajánlatot, amit tesznek elénk?

Beznicza Miklós: A Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, ahol természetesen térkép volt mellécsatolva. A közgyűlés elé azért került, mert egyetlenegy hrsz. vonatkozásában volt ellenvetés - a 4373 hrsz-ú ingatlannál -, ahol egészen véletlenül megegyezett az ajánlott vételár a nálunk becsült értékkel. A Harsányi Ügyvédi Iroda küldte ezt ide az Autópálya Rt. által becsült szakértői vélemények alapján. Mielőtt ezt én a Gazdasági Bizottságra vittem, megnézettem az általunk foglalkoztatott ingatlanforgalmi értékbecslővel és ő az ajánlott árakat reálisnak tartotta.

Litter Nándor: A hivatal részéről Ön vett részt ebben a munkában. Arra kérek mindenkit, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot, hiszen szakértői alátámasztással rendelkezünk, az Autópálya Rt-vel kapcsolatosan további feladataink vannak, hiszen az autópálya folytatása ügyében kell tárgyalásokat folytatnunk, és én nem szeretném, ha peres ügy lenne a két szervezet között.

Dr. Kolonics Bálint: Ne fogadjuk el ilyen módon ezt az ajánlatot. Fontos cél az autópálya építés, de nem fontosabb az önkormányzat gazdasági érdekeinél. Ügyrendi javaslatom, hogy vegyük ki a polgármesteri tájékoztatóból ezt az anyagot. Önálló előterjesztésként kerüljön a közgyűlés elé. Minden képviselő lássa az értékbecslést, a szakértői véleményt. Mi alapján készült el ez az egy oldal, ami alapján 15 mFt-ra becsülték az ingatlanok értékét. Minden képviselőnek joga van ahhoz, hogy megalapozottan hozza meg döntését.

Litter Nándor: Vannak szabályaink. Ismerjük az SZMSZ-t és az ehhez kapcsolódó egyéb ügyeket. Abból világosan kitűnik, hogy ez a döntés a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozott. Mivel ott vita volt ebben az egy kérdésben, és úgy gondoltam, hogy ettől függetlenül a peres ügy elkerülése érdekében meg kellene hoznunk ezt a döntést. Egyetlen egy vitatott ügy van, ez a bizonyos 4373 hrsz-ú ingatlan. Ez a közgyűlés hatásköre. 11.547.000 forint a javasolt vételár. A bizottsági ülésen megfelelő információval rendelkeztek a kollégák. Az árat vitatták. A per elkerülése végett javaslom, hogy fogadjuk el. Szakértőkkel alá van támasztva ez a bizonyos összeg.

Papp Péter Pál: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az anyagot. A 4373 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban merült fel kérdésként az, hogy nem lehetne-e esetleg több pénzt kicsikarni az Autópálya-kezelő Rt-től azért, hogy nagyobb legyen az önkormányzat bevétele. Javaslom, hogy fogadjuk el az eredeti előterjesztést.

Dr. Szabó Csaba: A hatásköri kompetencia kérdése tisztázódott. A kérdés másik fele viszont arról szól, hogy itt Nagykanizsán, ahol a Nagykanizsáért felelősséget érző minden ember eddig mindent megtett annak érdekében, hogy az autópálya Nagykanizsára érjen mihamarabb, az a város most perbe keveredik azzal a szervezővel, aki az autópályát építeni szervezi. Tessék eldönteni, hogy most akkor hol vannak nyomósabb érvek.

Scháb György: A Pénzügyi Bizottság nevében szeretnék szólni. Több bizottsági napirendi pont kapcsán felvetődött annak a kérdése, hogy bizonyos döntések nem jó helyre vannak utalva. Nincsenek szinkronban az önkormányzati törvénnyel és az SZMSZ-el. Ebben szeretném kérni jegyző úr állásfoglalását. Ami szigorúan a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó döntés, az például a költségvetést, hitelt, vagyongazdálkodást érintő kérdések. Az SZMSZ is így rendelkezik. A vagyongazdálkodásról szóló rendeletünk ezzel nincs szinkronban. Ez is, mivel bevételekről van szó, költségvetést érintő kérdés. Felmerült a bizottságban, hogy jó-e az, hogy a Gazdasági Bizottság kompetenciájába van sorolva.

Dr. Kelemen Marcell: A vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletben a közgyűlés bizonyos értékhatártól függően delegálta a döntési jogkörét egyrészt a Gazdasági Bizottságra, másrészt a polgármester úrra. A polgármester úr 5 mFt-os értékhatárig dönthet az ingatlanok vételéről, vagy eladásáról, a Gazdasági Bizottság viszont 5 és 15 mFt között. Ez kizárólag a közgyűlés belátásán múlik, hogy mely bizottság hatáskörébe utalja az önkormányzat ingatlanainak az elidegenítéséről szóló döntést, vagy hatáskört. E közgyűlés napirendjén van a vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Ezt meg kell vitatni, és akkor esetleg meg kell változtatni ezt a hatásköri rendet. Most szeretném felkérni a közgyűlést, hogy amennyiben erről a napirendi pontról dönt, akkor kérem, hogy kizárólag a közgyűlés jelenleg hatáskörébe tartozó 4373 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről döntsön. Erről külön döntsön, hogy ez későbbiekben ne legyen vita tárgya, hogy most akkor csak egyetértett ezzel az előterjesztéssel, vagy pedig el is idegenítette ezt az ingatlant.

Litter Nándor: Most a hatályos SZMSZ-nek megfelelően jártunk el, mert a vagyongazdálkodási jogszabályunknak megfelelően jártunk el. Mivel én nem értettem egyet a Gazdasági Bizottság döntésével, hogy ezen egy ingatlan vonatkozásában esetlegesen perre menjünk az Autópálya Rt-vel, ezért hoztam ezt a kérdést a közgyűlés elé.


Zakó László:
Ha 1 km autópálya építése 1-1,5 milliárd forint, erre állítólag a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. Ráadásul azt is tudjuk, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb panamái még mindig az autópálya-építés körül robbantak ki, illetve a panamák fedezetéül mindig az autópálya-építés szolgált, és szembe állítjuk ezzel azt, hogy városunkban sokszor az iskolákban krétaproblémák vannak, filléres problémáink vannak, akkor egyik képviselő sem veheti a bátorságot, hogy kijelentse, hogy 1-2 millió forint nem számit. Megvan az ellentételezése állami részről minden kisajátítandó területre, megvan minden négyzetcentiméter aszfaltra ő szerintük a fedezet, akkor mi ilyen nagyon könnyen ne mondjunk le egyetlenegy forintról sem, nem beszélve millió forintokról. Magam részéről ragaszkodom ahhoz, hogy ami jár a városnak az önkormányzati terület után, azt megkapjuk.

Kereskai Péter: Valóban arról van szó, hogy esetleg egy-két éven belül 1-1,5 mFt-ot lehetne ezen nyerni, de úgy gondolom, hogy alkudozásra nincs lehetőség, és ez elhangzott tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén is.

Dr. Kolonics Bálint: Nem vagyok az autópálya építés ellen. Nem kívánom azt az önkormányzatnak, hogy perre menjen az Autópálya Rt-vel. Ügyrendi javaslatom arra irányult, hogy legyen az anyag mögött háttéranyag, vagy akkor nem kell behozni a közgyűlés elé. Döntse el a Gazdasági Bizottság, vállalja érte a felelősséget.

Litter Nándor: Ez a Gazdasági Bizottság hatáskörébe került, de mivel ők úgy döntöttek, hogy ebben az egy tételben perre kellene mennünk, mert olyan információnk vannak, hogy az Autópálya Rt. nem kíván egyezkedni, ezért én nem értek egyet azzal, hogy perre menjünk. Én nem változtathatom meg a Gazdasági Bizottság döntését, ezért ebben az egy kérdésben idehoztam ezt az ügyet.

Szavazzunk Dr. Kolonics Bálint javaslatáról, hogy erről az egy tételről most itt ne döntsünk, hanem erre az egy tételre vonatkozóan minden egyéb más információt, térképeket és a korábban tárgyalt anyagokat bocsássuk a közgyűlés tagjainak a rendelkezésére. Ennek birtokában egy későbbi időpontban a közgyűlés döntsön erről a dologról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Horváth György: Az 5/2004. számú határozathoz szeretnék szólni. Az Eötvös-csoporttal, aki a Pannon Tükörrel kapcsolatban tevékenykedik, nincs probléma. A probléma ott van, hogy jó lenne valami támpontot adni, ugyanis már nem tudtuk teljesíteni az elvárást. Azért javasoltuk ezt a bizottságot, hogy a bizottság ajánljon Nagykanizsáról is a támogatás arányában anyagot, akár irodalmit, vagy művészetit. Ez így nem realizálódhat. Ezt valakinek úgy kellene kezébe venni, hogy ez a következő számban már érvényesüljön, mert ez volt a kitétel a hat számmal kapcsolatban. Nem kardinális kérdésről van szó, de legalábbis a szándék nem teljesül. A polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének 3. sz. mellékletével, a “Civil szervezetek részére megnevezett támogatási összegek”-el az a problémám, hogy ezek a szervezetek jobbra-balra pályáznak. Ezt valahogyan koordinálni kellene. Addig határozat, illetve kihirdetés ne legyen, amíg ezt az illetékes szerv meg nem csinálja. A kovásznai úttal kapcsolatban az lenne a kérésem, hogy mehessen két diák a déli vasút és a bank élet témájában. Javaslom Szabó Zsigmondot a küldöttség tagjai közé.

Litter Nándor: A Pannon Tükörrel kapcsolatban javaslom, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy teljesülnek-e azok az elvárások, amit mi megfogalmaztunk a szerződéskötéskor és kérem az osztály vezetőjét is, hogy ebben legyen meg a közreműködés, hogy ezt megfelelően tudjuk koordinálni. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban más bizottságok részéről is jöttek javaslatok. Kérem, hogy tárgyalják újra az egészet, összehasonlítva más támogatásokkal is.

Sajni József: Ebben a kiegészítésben szerepel a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportbizottság együttes döntése. Nem hiszem, hogy ezt most újra kellene tárgyalni. Végig kellene gondolni és szabályozni valamilyen módon.

Litter Nándor: Nem volt együttes döntés. Én úgy tudom, hogy a Gazdasági Bizottság ezt nem tárgyalta. Komoly kifogások merültek fel. Kérem az újratárgyalást. Ez rész kerüljön le a polgármesteri beszámolóból.

Bicsák Miklós: Támogatom polgármester úr javaslatát.

Litter Nándor: A kovásznai úttal kapcsolatos javaslatot elfogadjuk. Diákok és a megnevezett személyek tagjai lesznek a delegációnak.

Dr. Csákai Iván: A Kanizsa-Invest Kft-nek a közgyűlés adott-e engedélyt arra, hogy a Kanizsa nevet használja? A cég bejegyzése Eszteregnyén van. A BALLUSZTRÁD bejegyzéssel kiadjuk az építési engedélyt. Annak idején a RUBAU ház is úgy épült meg, hogy a Honvéd utcai csatornahálózat ott ki lesz cserélve. Jelenleg sem bírja el a csatornahálózat a RUBAU házat, erre most rátervezünk. Nem tudom, hogy a szennyvíz hol fog feljönni. Ott a kertes házakban fog feljönni a szennyvíz. Nem tudom, hogy felelőséggel ki lehet-e adni építési engedélyt úgy, hogy a törzsvezeték nincs kicserélve. Ha ki lehet, akkor elnézést, nem értek hozzá, de akkor a Honvéd utcai kertes házak lakóit tessék meggyőzni erről.

Karmazin József: A névhasználattal kapcsolatban a Nagykanizsa név szerepel a rendeletünkben olyan szempontból, hogy arra kell engedélyt kérni, tehát így rövidített formában nem. A Honvéd utcai csatornával kapcsolatos kérdésére válaszolva: most nem döntést kell hozni a közgyűlésnek ebben a kérdésben, hanem egy felülvizsgálatra vonatkozó elhatározást. Ha ez megtörténik, akkor nyilvánvaló, hogy a teljes közművesítést megfelelő korrekcióval úgy értjük, hogy a szükséges befogadó szakaszok rekonstrukcióját is beleértve. Ha a közgyűlés elé kerül majd ez az anyag, akkor Csákai úr meggyőződhet arról, hogy ennek a közműellátásnak a dolga is rendeződik-e.

Röst János: Az építési engedélyeknél általában csak a szakhatóságok nyilatkoznak olyan értelemben, hogy a közműhálózat csatlakoztatása biztosított. Itt egy telepszerű beépítésről van szó. Teljesen természetes az, hogy az építési engedély kiadásakor a közművállalatok nyilatkozatát be kell szereznie a tervezőnek, kérelmezőnek. Ha közművállalatok nyilatkoznak, hogy a csatlakozás lehetősége fennáll, akkor ez nem akadálya az építkezésnek. A használatbavételi engedély kiadásánál pedig mindenképpen az üzembe helyezéskor mindennek rendelkezésre kell állnia, nemcsak ennek.

Polai József: A címzett támogatási pályázattal kapcsolatban, ami kiegészítésként került kiosztásra bízom abban, hogy a pályázat elnyerése után Bajcsa városrésze is minél hamarabb ….. szennyvízhez fog jutni. A tájékoztató 12. pontja továbbra is úgy legyen, hogy a befektető elképzeléseit figyelembe vesszük.

Papp Péter Pál: Szeretnék visszatérni arra, amit alpolgármester úr elmondott a pályázatokkal kapcsolatban. Ezt nagyon jó aránynak minősítem és azt, hogy több mint 3 milliárd forintot sikerült ebben a ciklusban idáig a városba becsatornázni. Szeretném név nélkül megköszönni azoknak a lobbistáknak a szerepét, akik közreműködtek abban, hogy ezek a pályázatok nyerjenek.

Azt kérem, hogy a hivatal készítse el, hogy a korábbi megelőző időszakban milyen források és milyen pályázatok készültek el és milyen arányban nyertek.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról azzal a módosítással, hogy a hosszabbítás a 2004. augusztus 31.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról. Többször tárgyaltunk a VÍZMŰ-vel. Egy héttel ezelőtti egyeztetések alapján úgy néz ki, hogy a közgyűlés által jóváhagyott megállapodásokat el fogják fogadni. Kértük őket, hogy küldjék vissza. Ez még nem történt meg. Várhatóan napokon belül ez aláírásra kerül.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Raco Hungaria Kft-vel kapcsolatos határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy csak úgy tudjuk elfogadni a Raco Hungaria Kft. kérését, amennyiben az értékesítési ár, amin ők továbbadják ezt a területet, nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft, de amennyiben kevesebbért adja el, akkor is 5.000 Ft-ot veszünk figyelembe az osztozkodásnál.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Városi Filmszínház rekonstrukcióját felügyelő ad hoc bizottság létrehozásáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk Szepetnek és térsége szennyvízcsatorna hálózat tárgyában benyújtandó címzett támogatási pályázattal kapcsolatos határozati javaslatokról együtt.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az Állami Autópálya-kezelő Rt-vel kapcsolatos határozati javaslatról, ami úgy módosulna, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonában lévő 4373 hrsz-ú 5.811 m2 területű ingatlant az általuk ajánlott 8.717.000 forintos vételáron eladja az Állami Autópálya-kezelő Rt. részére. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kovásznai meghívással kapcsolatos határozati javaslatról Dr. Horváth György javaslatát figyelembe véve.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Bicsák Miklós: A külkapcsolatok rendezvényében a 2004-es programban múltkor külön kértük a közgyűlést, hogy szerepeljen Kazanlak város, ha esetleg delegáció utazik ki Bulgáriába. Nem láttam itt a programban. Júniusban van az úgynevezett “Rózsák Ünnepe”. Kérem, hogy a 2004. évi külkapcsolati tervben Kazanlak külön soron szerepeljen.

Litter Nándor: Amennyiben meghívnak bennünket, akkor tudunk csak részt venni. Javaslom, hogy amennyiben meghívást kapunk, akkor a polgármester állítsa össze a delegációt, és vegyünk részt a meghívásnak megfelelően. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Nagykanizsa Északkeleti városrész rendezési tervének fejlesztési elhatározásával kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

79/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 236/7/2002.(IX.10.), a 169/15,19/b/2003.(VI.24.), a 173/3/2003.(VI.24.), a 244/2003.(IX.2.), a 272/1,2/2003.(IX.30.), a 319/2003.(X.28.), a 342/1/2003.(XI.25.), a 349/2003.(XI.25.), a 363/1,2/2003.(XII.11.), a 374/5/2003.(XII.11.), a 1/2,15/2004.(I.29.), a 5/2/2004.(I.29.), a 7/1-3/2004.(I.29.), a 172004.(I.29.), a 24/6,10/2004.(II.26.), a 26/1/2004.(II.26.) a 27/1/2004.(II.25.), és a 28/2004.(II.26.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 236/6/2003.(IX.2.) számú – 7-es főút szabadhegyi csomópont átépítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 261/1,2/2003.(IX.30.) számú – vagyonrendeletben foglalt kedvezmények vizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. május 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 363/4/2003.(XII.11.) számú – víziközmű vagyon működtetésére vonatkozó üzemeltetői szerződés aláírására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. június 30-ig meghosszabbítja.
  5. az 1/9/2004.(I.29.) számú – Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. ajánlatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. június 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 24/7/2004.(II.26.) számú – Nagykanizsa Szabadhegy városrész rendezési terv módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. május 10-ig meghosszabbítja.
  7. a 24/9/2004.(II.26.) számú – Récsei u.- Boszorkány u. – Dózsa u. – Hevesi u. és Honvéd u. – Balaton u. által határolt tömb rendezés alá vonására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. május 10-ig meghosszabbítja.
  8. az alapítványok támogatását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 10. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja:

Fsz. Alapítvány (csoport) neve Forint

  1. Zalai Sportmúzeum Alapítvány 30.000,-

  1. Tarisznya Alapítvány 80.000,-

  1. Kanizsai Múzeumért Alapítvány 60.000,-

  1. Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány 100.000,-
  2. Cantare ’97 Alapítvány (Nagykanizsa Város Vegyeskara) 500.000,-
  3. Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány

  1. Nagykanizsa Honvéd Kaszinóért Alapítvány

  1. Mikkamakka Alapítvány Nagykanizsai Játéktára 50.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. hozzájárul a Raco Hungária Kft-vel (Nagykanizsa, Vár u. 12.) 2001. április 28-án megkötött “Adásvételi szerződés” 8. pontjában rögzített, a Nagykanizsa 4918/6 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett, az eladó nevére és javára szóló 3 éves beépítési kötelezettség és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból történő törléshez azzal, hogy ha az ingatlan továbbértékesítésekor az eladási ár 500 Ft/m2 fajlagos árat, továbbá az éves jegybanki alapkamatokkal növelt összegét meghaladja, úgy ezen ár feletti árbevétel 50 %-a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. A továbbértékesítéskor az eladási ár nem lehet alacsonyabb 5.000 Ft/m2 egységárnál. Amennyiben a fajlagos eladási ár 5.000 Ft/m2 alatt lenne abban az esetben is ezen áron elérhető árbevétel 50 %-a illeti meg az önkormányzatot.
  2. Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

    

  3. a Városi Filmszínház rekonstrukciója tárgyában rekonstrukciót felügyelő ad hoc bizottságot hoz létre.

A bizottság összetétele:

Határidő: a rekonstrukció befejezésére 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

  1. a település szennyvízelvezetését társult beruházásként Szepetnek Község Önkormányzata gesztorságával, Eszteregnye – Rigyác – Semjénháza – Fityeház Községek Önkormányzataival közösen kívánja megoldani, a törvénnyel összhangban, címzett támogatás igénybevételével 2005-2006-2007 években.
  2. a megvalósíthatósági tanulmány koncepciói közül az 2.257.970, -eFt beruházási költségű “A” változatot – összhangban a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács döntésével – kívánja megvalósítani.
  3. vállalja, hogy a koncepció támogatása esetén a 274.806 eft költségű, települést érintő beruházási költség 137.403- eFt önrészt a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
  4. felkéri a polgármestert, hogy a címzett támogatás előzetes igénybejelentését, valamint a támogatás odaítélése esetén a későbbi címzett támogatás benyújtását a gesztor önkormányzaton keresztül tegye meg.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására 2004. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tanácsban Nagykanizsa és térsége érdekeit továbbra is eredményesen képviselje és a 2004. évi munkáról számoljon be a Közgyűlésnek.

   Határidő: 2005. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. a tulajdonában lévő 4373 hrsz-ú 5.811 m2 területű ingatlant az Állami Autópálya-kezelő Rt. részére 8.717.000 forintért értékesíti.
  4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. egyetért azzal, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület meghívására 2004. május 14. és 16. között Röst János alpolgármester vezetésével kulturális küldöttség utazzon Kovásznára. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy állítsa össze a kiutazó küldöttséget.
  6. Határidő: 2004. május 7.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Az előkészítésért Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető

   A kulturális műsörért: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. egyetért azzal, hogy Kazanlak város meghívása esetén a “Rózsák Ünnepe” rendezvényen a város delegációja részt vegyen.
  8. Felkéri a polgármestert, hogy a kiutazó küldöttséget állítsa össze.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  9. egyetért a 64/2002 (X.2) sz. Nagykanizsa Északkeleti városrész rendezési tervének, a mellékletben foglalt fejlesztési elhatározás szerinti módosításával.
  10. Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának elkészítéséről gondoskodjon, és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

   A tervezési munka akkor indítható, ha a kezdeményező vállalja és a tervezői szerződéskötés előtt biztosítja a szükséges tervezési díjat.

   Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  11. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Litter Nándor: Kérdezem Dr. Csákai Iván képviselő urat, hogy a parlagfűvel kapcsolatos választ elfogadja-e?

Dr. Csákai Iván: Az, hogy egészségügyi feladatok és a KEF támogatására adott 2 mFt-ot akarjuk pályázathoz felhasználni, számomra egy kicsit furcsa. Marad a régi dolog, hogy kiírunk pályázatot és gyűjtik a parlagfüvet, és a Környezetvédelmi Bizottsággal együtt valamiféle díjat adunk. Központi pénzre nem tudunk számítani.

Litter Nándor: Tavaly is kaptunk.

Dr. Csákai Iván: Az egészségvédelmi alap nem erre szolgál. Nem abban lett pályázva.

Litter Nándor: Tavaly is kaptunk 1 mFt-ot a helyi területek parlagfű mentesítésére. A választ elfogadja képviselő úr?

Dr. Csákai Iván: Nem

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a válaszról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a választ elfogadja.

Litter Nándor: Dr. Koloncs Bálint a választ elfogadja a régi piactérrel kapcsolatban?

Dr. Kolonics Bálint: Tudomásul veszem, bár a válaszból nem derül ki, hogy a határozatot kinek kézbesítették ki bontás előtt. Ha erre most nem kapok választ, akkor nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: Nem mi jártunk el ebben az ügyben. Kérjük meg a hatóságtól, hogy kik kapták?

Dr. Kolonics Bálint: Kérdésem az volt, hogy milyen határozat alapján? Itt van, hogy jogerőre emelkedett. Mielőtt ez jogerőre emelkedik, kinek kézbesítették ki?

Litter Nándor: Általában válaszoljuk arra, hogy kik szoktak kapni. Konkrétan most nem tudunk válaszolni.

Szamosi Gábor: A bontási engedélyről és általában az építéshatósággal kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatos engedélyekről minden esetben a kérelmező kap egy példányt a határozatból, a telek tulajdoni jogokkal bíró tulajdonosainak, illetve haszonélvezőinek is juttatni kell ebből, illetve a szomszédos telkek ugyanígy tulajdoni jogokkal bíró személyeinek és szervezeteinek.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy ezzel a kiegészítéssel elfogadható-e a válasz?

Dr. Kolonics Bálint: Nem fogadom el. Általánosságban én is tudom. Konkrétan lettem volna rá kíváncsi.

Litter Nándor: Nem mi adtuk ki. Azt mondta, hogy az általános választ is kéri.

Dr. Kolonics Bálint: Tudomásul veszem.

Litter Nándor: Tóth László képviselő urat kérdezem, hogy a MÁV-al kapcsolatos választ elfogadja-e?

Tóth László: Igen

Dr. Kolonics Bálint: (Írásban benyújtott interpellációját ismertette. Interpelláció a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Egy kiegészítést szeretnék tenni. Az SZMSZ lehetőséget ad arra, hogy 15 nap múlva én erre írásban választ kapjak, de esetlegesen milyen választ kapnék most, erre egy kiegészítést szeretnék tenni. Ez egy sajátságos szituáció, ugyanis a jegyző úr erre nyilvánvalóan meg fogja adni a választ, de az SZMSZ értelmében sajátságos módon az ilyen jogsértések felderítése és a figyelemfelhívás a jegyző kötelezettsége. Tehát már az előterjesztésnél köteles a közgyűlés számára ezt jelezni. Amennyiben utólag észleli, akkor is köteles a polgármestert, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottságot tájékoztatni. Amennyiben ezt a kérdést tovább húzzuk-halasztjuk, és én itt erre választ nem kapok és esetlegesen megállapított, hogy jogsértés történt, a jegyző úrnak kötelessége az, hogy időben a közgyűlés figyelmét felhívja. Ezt azért kívánom elmondani, hogy jegyző út ettől is tegye függővé a válaszát itt a közgyűlés előtt. Nagykanizsa lakossága nagy érdeklődéssel figyeli ezt a kérdést és kíváncsi arra, hogy milyen alapon és milyen szemétdíjat kell fizetni. A választ tulajdonképpen Nagykanizsán lakó emberek érdeklődéssel várják a személyemen kívül.

Dr. Kelemen Marcell: Az interpellációját megkaptam. Valóban élni kívánok az SZMSZ adta lehetőségemmel, hogy 15 napon belül válaszoljak Önnek erre a kérdésre. Egyetértek az Ön által felvetettekkel, hogy a jegyzőnek kötelessége jelezni, hogy amennyiben a döntéshozatalnál törvénysértést észlel, jelezni kell. Én nyilvánvalóan nem jeleztem, tehát ez egyfajta már történeti tény. A Közigazgatási Hivatalnak 15 napon belül megküldjük a közgyűlés jegyzőkönyvét a mellékleteivel együtt, ők sem jelezték, hogy ezzel probléma van. Úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása lehet az én feladatom, valószínű, hogy nem nekem kell eldöntenem, hogy ez a rendelet hogyan került megalkotásra, hiszen erre engem nem hatalmaz fel egyetlen jogszabály sem. Az én szakmai véleményemet Önök, vagy a közgyűlés vagy elfogadják, vagy nem. Azt, hogy ez a rendelet érvényes-e, vagy nem, az érvényesség feltétele az, hogy azzal a tartalommal szülessen meg a rendelet, mint amilyen szándéka van a jogalkotásra a jogalkotónak, ezt az arra hivatott szervnek, mondjuk az Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie. Tehát a Közigazgatási Hivatalnak a feladata lesz. Tudomásom szerint két beadvány is van ebben a kérdésben a Megyei Közigazgatási Hivatalnál. A Közigazgatási Hivatal ezt a kérdést meg fogja vizsgálni. Így nyilvánvalóan el fogja dönteni, hogy kezdeményezi-e az Alkotmánybíróságnál a szükséges eljárást e rendelet tekintetében. Természetesen legjobb szakmai tudásom szerint meg fogom adni Önnek és a közgyűlés valamennyi tagjának szakmai véleményemet, ami természetesen nem dönti el ezt a kérdést. Ez az én jegyzői szakmai véleményem lesz. Kérem az Ön türelmét. Nem könnyű ez a kérdés. Elég nagy feszültségeket keltett. Szeretném ezt a választ legjobb tudásom szerint és megfontoltan megadni, ezért 15 napon belül ezt az Ön rendelkezésére bocsátom.

Dr. Kolonics Bálint: Elhangzott az Alkotmánybíróság és a Közigazgatási Hivatal. Az egyik beadvány a Közigazgatási Hivatalhoz a FIDESZ képviselőcsoportjától érkezett. Sajátságos a dolog szintén, mert a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását ugyanezekben a kérdésekben kérjük. Az SZMSZ is lehetővé teszi azt, hogy önállóan a jegyzőtől kérjek-e kérdést, vagy állásfoglalást. Azt azért szeretném elkerülni, hogy adott esetben a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását olvasná fel a tisztelt jegyző úr itt a közgyűlés előtt. Ettől függetlenül önállóan várom az állásfoglalását.

Dr. Kelemen Marcell: Szeretném eloszlatni a félreértéseket. Nyilvánvalóan nem a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását fogom saját nevemmel ellátni. Van nekem erről az ügyről saját véleményem. Természetes, hogyha időközben megérkezik a Közigazgatási Hivatal véleménye - az úgy gondolom, hogy az én felettes szervem –, azért az én véleményemet is egyféleképpen orientálja, de természetesen a saját véleményemet fogom az interpellációs válaszomban leírni.

Polai József: A kiskanizsai lakosság egy részét ismételten foglalkoztatja a Szent Flórián téren található volt óvoda épületének helyzete. Egy helyrajzi számon található-e a Szent Flórián téren található volt óvoda épülete a szomszédos egykor mozi, most bútorbolttal? Megkezdődött-e már az utak kátyúzása? Az utak kátyúzása mellett van-e lehetőség arra, hogy azokat a járdákat, amelyek nem kerülnek felújításra ez évben, de nagyon rosszak, kátyúzással helyre hozzák?

Litter Nándor: A választ írásban meg fogjuk adni.

Gáspár András: Idén majdnem egy hónap késéssel kezdődtek meg a kátyúzások a városban. Nem elfelejtve van, nem pénz kérdés. Az összes utak ki fogjuk kátyúzni. Az autópálya építés kicsit bekevert, mert az aszfaltkeverő telepeken próbakeverés folyt. Mi vettünk ebből az anyagból nagyon kedvező áron, mert nem tudták máshová rakni. Kipróbáltuk. Nem használható kátyúzásra. Az már technológia kérdés, hogy a kátyúzáshoz szükséges kevés anyagot mikor keverik le az autópálya aszfalt mellett. Ezért volt csúszás. Most már folyamatosan két csapat megy a kátyúzással a városban. A járdáknál kicsit komolyabb a gond, mert amint egy 180 km járdának majdnem a 60 %-án vagy balesetveszélyes hibákat lehet találni, vagy pedig esőben használhatatlan a mellette lévő zöld terület miatt, ami megfogja a vizet. Amelyek kifejezetten olyan jellegű balesetveszélyes helyek, ami mondjuk azt, hogy nem járható rendesen gyalog, ezeket javítani fogjuk, egyébként valószínűleg a későbbi évekre húzódik a komolyabb járdajavítási program. Az utak kátyúzása 1,5-2 hónapon belül megtörténik mindenhol.

Dr. Csákai Iván: A Város Napjával kapcsolatban a költségvetésről elszámolást szeretnék kérni írásban. Menyibe került ez a városnak? A szervezési hiányosságokért ki a felelős? Kérek írásban választ arra, hogy a motoros bemutatóhoz volt-e írásban rendőrségi engedély, tűzoltói hozzájárulás, rendezők által meg volt-e bízva, kordon holt volt kifeszítve, a rendeletben meghatározott távolságra voltak-e a nézők, mennyi sérülés történt, miért nem volt mentő gépkocsi?

Litter Nándor: Ezekre a kérdésekre írásban válaszolunk.

Bicsák Miklós: Kérdésemre polgármester úr megadta a választ. Köszönöm Korpavár lakossága nevében és várjuk a csatornázást. Tagja vagyok a motoros klubnak. Úgy tudom, hogy az engedélyek megvoltak. A város felelőséggel rendezte ezt a rendezvényt és maga a motoros klub is.

Stróber Gábor: Ismét Zerkowitz udvarral kapcsolatosan szeretnék ösztönzésre kérdéseket feltenni. Ahhoz, hogy a kérdések elhangozhassanak kell az előző közgyűlésekből is idéznem. Egyik képviselő társam megelőzve akkor engem a következő kérdéseket tette fel. A rendezési terv az akkori előterjesztés minden megfelel-e a törvényességi szempontoknak? Ha az előző közgyűlési határozat törvénytelen volt (ez már a második közgyűlés) a most előterjesztett határozatot mindenképpen új határozatnak kell tekinteni más számmal is megy és ha ez így van, akkor nem szükséges-e azokat a procedúrákat végigjárni, amit már a korábbi törvénytelen határozat meghozatala előtt megtett. Gondolok itt a 30 napi kifüggesztésre, lakossági egyeztetésre. Ez volt képviselő úr kérdése. Erre válasz is érkezett, amely így hangzott: Itt most új határozat, illetve rendelet születik. Annyiban új, hogy új dátumot kap, de a rendelet tartalmaz az változatlan. Itt felteszik a kérdést ismételten, hogy a törvényben előírt lépéseket a rendezési terv jóváhagyása során be kell-e tartani és tartatni? Az önkormányzat küldött-e ki értesítést a közvetlen szomszédoknak a várható rendelet és építési engedély módosításáról? Tehát ez azzal kapcsolatos. Új kérdések is merültek fel az építkezés során, amelyek a jelenlegi helyzetre vonatkoznak. Például olyan, hogy az építtető cég vezetője engedélyezte a beköltözést jő pár lakó részére. Itt az a kérdés, hogy megtörtént-e a műszaki átadás, ki lett-e adva lakhatási engedély? Volt-e tavasszal bejárás, műszaki ellenőrzés, mikor, hol, milyen eredménnyel, történtek-e kifogások? Az elmúlt évben volt-e és ennek milyen következményei vannak? Úgy érzem a kérdésekre nyilvánosság előtt kellene válaszolni. Nap mint nap szembesülök a területen élő polgárokkal. Arra a kertes családid házas övezetbe ráerőszakolt többszintes épület káros következményeinek a hatásait kifogásolják.

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni. Az anyagot kérem átadni a hivatal részére.

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Megkérdezem könyvvizsgáló urat, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e szólni?

  Szita László: (Ismerteti a Független Könyvvizsgálói Jelentésben foglaltakat.)

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az önkormányzat 2003. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangú szavazással a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

  Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság a 2003. évi költségvetésről szóló beszámolót megtárgyalta, a rendeletet elfogadta, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 93/2004. számú határozatával 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a 2003. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót, és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 egyhangú szavazattal a 2003. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló beszámolót közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta.

  Kereskai Péter: Bizottsági ülésen is felmerült, hogy 1. táblázatban a végösszegek nem egyeznek. Ez így jól szerepel, ezek tényadatok. Azt kérném, hogy ezt a különbséget ki kellene mutatni, mert ez részben a pénzmaradványból, részben függő tételekből áll. Jó lenne, ha ez mellékletben szerepelne. A legfontosabbnak a vagyongyarapodást érzem, ami ugyan nem jelentős, mert jó része forgalomképtelen ingatlanok felbecsüléséből alakult ki, viszont nagyon fontos, hogy a város likviditási helyzete javult.

  Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a beszámolót 5 igen, 1 nem szavazattal tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2003. évi zárszámadás elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  18/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2004.(IV.30.) számú rendelete a 2003. évi költségvetési zárszámadásról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az egyszerűsített beszámolóra vonatkozó határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  80/2004.(IV.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2003. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. § (11) bekezdése szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 2003. évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás) 2004. június 30.-áig történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez.

  Határidő: 2004. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú szavazással a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 94/2004. számú határozatával, 7 igennel, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést, a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja.

  Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését támogatta.

  Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen, 1 nem szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra, illetve elfogadásra javasolja az előterjesztést.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

   

  19/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004.(IV.30.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Folyószámla-hitelkeret szerződés megújítása (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

   

  Litter Nándor: Bizottsági elnökök részéről van-e olyan javaslat, ami ellentétes az előterjesztésben foglaltakkal? Nincs, tehát ezt érthetem úgy, hogy a bizottságok támogatják a javaslatot.

  Bicsák Miklós: Az önkormányzat ugyanolyan kedvező kondíciókkal kapja meg a hitelt, hogy eddig is?

  Dabi Gabriella: A bankválasztáskor kiadott kondíciók az irányadóak a mostani hitelkérelemnél is. A pontos %-ot még nem tudjuk, mert a közgyűlés döntése után tudjuk beterjeszteni. Az előzetes egyeztetések szerint igen.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  81/2004.(IV.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 600.000e Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret szerződés megújításáról dönt azzal a kikötéssel, hogy a folyószámla-hitel összege 2004. december 31.-én nem lehet több a költségvetési rendeletben meghatározott 328.559e Ft-nál.

  A közgyűlés a hitel futamidejét 2004. május 15.-től 2005. május 14.-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

   

   

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1997.(VII.1.) számú az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletének módosításáról (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Úgy látom, a bizottságok részéről egyetértés van az előterjesztéssel kapcsolatban, nem volt ellenkező vélemény, hozzászóló nincs. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

  A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  20/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/204.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Formai szempontból egy egymondatos kiegészítést szeretnék hozzáfűzni a 3. § (5) bekezdésébe, ahol arról van szó, hogy szabadpénzek naptári éven belüli hasznosítása értékhatár nélkül a polgármester hatáskörébe tartozik. Egy olyan korlátozást szeretnék bevenni, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosítása esetén csak államilag garantált hasznosítás jöhet szóba. Kérem jegyző urat, hogy jogszerűen fogalmazzák meg. Naptári éven belüli hasznosítás csak államilag garantált befektetések ….

  Litter Nándor: …. befektetésekben történhet, ez értékhatár nélkül a polgármester hatáskörébe tartozik. Ezzel kapcsolatban nincs észrevétel. Valamennyien így is gondoltuk, de a pontosítás végett szerintem fontos, hogy ez bekerüljön.

  Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

  Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosításával az alábbiak szerint ért egyet: a 4. § (2) bekezdésénél a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a bérlakás-program keretében elnyert pályázat esetén a pályázattal elnyert összeg erejéig a lakásokra vonatkozó adásvételi szerződéseket 10 millió Ft értékhatárig megkösse. A rendeletmódosítás többi paragrafusával egyetért a bizottság.

  Litter Nándor: Szövegszerűen kérem még egyszer megismételni.

  Szányiné Kovács Mária: A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a bérlakás-program keretében elnyert pályázat esetén a pályázattal elnyert összeg erejéig a lakásokra vonatkozó adásvételi szerződéseket 10 millió Ft értékhatárig megkösse.

  Litter Nándor: Elvileg ezzel egyetértek.

  Scháb György: A Pénzügyi Bizottság kompetenciájával kapcsolatosan korábban szóba kerültek miatt jelezném, hogy nem értem, amit jegyző úr mondott. Valószínű, hogy az én megfogalmazásom nem volt egzakt. Pillanatnyilag az önkormányzat különböző rendeleteiben egymásnak ellentmondó útmutatások vannak erre vonatkozóan. Azt kértem a jegyző úrtól, hogy foglaljon állást abban a kérdésben, hogy például a vagyonrendeletben megfogalmazott direktíva, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe vannak utalva dolgok, rendben van-e, mert a Pénzügyi Bizottság úgy gondolja, hogy az Ötv- és SZMSZ-ellenes.

  Litter Nándor: A Pénzügyi Bizottságnak is kellene ezeket az ügyeket tárgyalni?

  Scháb György: Sőt, az Ötv. és az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottságnak kellene. Mert a 2000 főt meghaladó településeknél kötelező jelleggel ez az egyetlen bizottság, amit létre kell hozni, és a törvény meghatározza azt, hogy mik azok a kötelező jellegű területek – költségvetés, hitel, vagyongazdálkodás –, ami szigorúan a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Úgy érzi a bizottság, hogy az önkormányzat más rendeletei, például a vagyongazdálkodásról szóló rendelet nincs szinkronban a törvénnyel és az SZMSZ-szel. A kérésem erre vonatkozott.

  Dr. Kelemen Marcell: Félreértettem az Ön által elmondottakat. Valóban az Ötv. a 2000 fő feletti lélekszámú településeken kötelezően létrehozandóan írja elő a pénzügyi bizottságot, ezen túl egyébként egy ügyrendi bizottságot is szinte mindenütt. Az Ötv arról nem szól, döntési hatáskört nem delegál a pénzügyi bizottságnak, de nyilvánvaló, hogy a feladatkörébe tartozik ezeknek a kérdéseknek a megtárgyalása. Azzal egyetértek, hogy a Pénzügyi Bizottság elé kell, hogy kerüljön mindenegyes olyan ügy, aminek a költségvetésre hatása van, mert ez a feladatkörébe tartozik. Most nem tudom az SZMSZ-t és a vagyonrendeletet összehasonlítani, de ezt meg fogom tenni, és majd erre egy pontos választ adok.

  Litter Nándor: Azzal le lehet ezt zárni, hogy ez összehasonlításra kerül, és az ezzel kapcsolatos ügyeket mind meg kell tárgyalni a Pénzügyi Bizottságnak? A rendelet módosítását úgy is vissza kell hozni. Így elfogadható?

  Scháb György: Igen, csak arra szerettem volna reflektálni, hogy jegyző úr azt mondta, hogy ez közgyűlési határozat volt, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe mi kerül, de a közgyűlési határozatnál van magasabb rendű jogszabály is, és ha ez a kettő nincs szinkronban, ennek a megvizsgálását kértem.

  Litter Nándor: Akkor további egyeztetéseket kérek, de a lényeg az, hogy össze kell hangolni a törvényt és a helyi szabályokat, rendeleteket, hogy ebben ellentmondás ne legyen. Addig is, amíg ez meg nem történik, úgy tudjuk feloldani, hogy mindent tárgyaljon meg, ami pénzzel, vagyonnal kapcsolatos ügy. Tehát a döntési kompetenciák pillanatnyilag nem változnak, de mindent tárgyaljon meg a Pénzügyi Bizottság. Ezt kérem a kollégáktól, hogy így folytassák a munkát.

  Cseresnyés Péter: Ezzel a témával kapcsolatban szeretném mondani, hogy amit Scháb képviselőtársam elmondott, a 9. §-ban van egy olyan megfogalmazás, ami pontosan ehhez a témához szorosan kapcsolódik. Ez így szól: a bérleti, illetve a használati díj megállapítása a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó rendeletben foglalt eltérések a polgármester hatásköre. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben pontosan a Pénzügyi Bizottság lenne az a bizottság, amelynek a hatáskörébe éppen ezek miatt az okok miatt tartozna, természetesen megfelelő feltételek kidolgozásával az ilyen jellegű díjak meghatározása is. Azért lenne jó, amit Ön mondott az előbb, hogy erről egy konzultáció kezdődne el, hogy a kompetenciák megfelelő területre kerüljenek.

  Litter Nándor: Kérem, fogadják el a rendelet módosítását.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  21/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2004.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

   

   

   

   

 13. A közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló 2/2003.(I.29.) számú rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Nagykanizsa M.J. Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) rendeletének módosításáról és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A napirendhez kapcsolatban kiegészítő anyagot osztottunk ki, ami az átmeneti szabályozásokra vonatkozó határozati javaslatokat fogalmaztunk meg. Kérem, hogy ezt együtt tárgyaljuk.

Cseresnyés Péter: A rendeletmódosításban van egy szövegrész, ami egy kérés megfogalmazására indított. Ez így szól: az új törvény jelentősen eltér a korábbitól. A Közigazgatási Hivatal felszólítása alapján szükséges a helyi rendelet hatályon kívül helyezése. Szeretnék tájékoztatást kérni, hogy mi ez a Közigazgatási Hivatal által megfogalmazott felszólítás, és úgy gondolom, hogy mellékletként jó lenne, ha itt lenne az előterjesztés mellett, hogy tájékozódni tudjunk, hogy miről van szó, miért kell ezt a bizonyos módosítást megtenni. A távolabbi és közelebbi jövőben is jó lenne ilyen előterjesztésekhez, ha hivatkozunk az előterjesztésben valamire, akkor mellette legyen mellékletben az, amire hivatkozunk.

Dr. Kelemen Marcell: Sajnos hibás az előterjesztés, ez felszólítás a Megyei Közigazgatási Hivatal részéről. A Megyei Közigazgatási Hivatal mindig szakmai tájékoztató jellegű anyagokat küld nekünk, és ebben is felhívta a figyelmet az új Közbeszerzési törvénynek azon rendelkezésére, amely szerint a Közbeszerzési törvény hatályba lépésig hatályon kívül kell helyezni azokat a helyi rendeleteket, amelyek a közbeszerzés helyi szabályait szabályozzák, és még a régi Közbeszerzési törvény szabályai szerint készültek. Elnézést kérek, a “felszólító” szó félrevezető.

Cseresnyés Péter: Nem a “felszólítás” szót kritizáltam, egyáltalán jó lett volna, ha kapunk egy tájékoztatást, hogy miről szól az a bizonyos közlés, amit a Hivatal tett.

i

 

Dr. Kelemen Marcell: Csak annyi volt, hogy felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közgyűlés elé terjesszék a rendelet hatályon kívül helyezését. A Közigazgatási Hivatal egy ilyen segítséget nyújt a jegyzőknek, hogy az aktuális feladatokról mindig küld egy anyagot, azért hogy valahol ez nehogy hatályban maradjon. Ennyit írtak három sorban.

Litter Nándor: Javaslom, mivel az SZMSZ módosítása is érinti ezt a kérdést, hiszen egy Közbeszerzési Bizottságot hoznánk létre – amely külön került szintén kiosztásra azért, hogy ebben az átmeneti időszakban űr ne legyen a különböző kérdésekben – kérem, hogy ezt is most tárgyaljuk. Ebben szerepel egy Közbeszerzési Bizottság létrehozása. Személyi javaslatom a következő:

Elnöke: Papp Péter

Tagok: Kereskai Péter

Papp Nándor

Budai István

Tóth László

A korábbi bizottsághoz képest egy változás van. Korábban Röst János is tagja volt a bizottságnak, de az SZMSZ-ben létrehozott bizottságban Ő nem lehet tagként jelen, ezért Kereskai Pétert javasolom, hogy részt vegyen a bizottságban. Kérem, hogy erről is hozzuk meg a döntést.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, a személyekkel is egyhangúlag egyetértett.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a “Közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről” szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

22/2004.(IV.30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2004.(IV.30.) számú rendelete a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről szóló 2/2003.(I.29.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a kiegészítő anyagban szereplő határozati javaslatokat is fogadjuk el. Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

82/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megye Jogú Város Közgyűlése

  1. az átmeneti időre szóló közbeszerzési szabályzatot az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
  2. Határidő: 2004. május 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a központi jogszabályok megjelenését követően az általános közbeszerzési szabályzatot készítse el és adja ki.
  4. Határidő: valamennyi központi jogszabály megjelenését

   követő 30. nap

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  5. felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időre szóló megbízási szerződés elkészíttetésére és aláírására a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tanácsadói, bonyolítói és egyéb tevékenység ellátására.
  6. Határidő: 2004. május 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna Önkormányzati és Jogi Iroda Vezető)

  7. felkéri a polgármestert hivatalos közbeszerzői tanácsadói pályázat kiírására.
  8. Határidő: az erre vonatkozó központi jogszabályok megjelenésétől számított 30 napon belül

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városfejlesztési Ov., Főépítész)

  9. felkéri a polgármestert, hogy Nagykanizsa M. J. város Önkormányzat – mint ajánlatkérő – nevében a Közbeszerzések Tanácsát értesítse a Kbtv. hatálya alá tartozásról.

Határidő: 2004. június 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városfejlesztési Ov., Főépítész)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az SZMSZ módosításáról szóló rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

23/2004.(IV.30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004.(IV.30.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Közbeszerzési Bizottságra vonatkozó határozati javaslatról az előbb elmondott személyi javaslatot figyelembe véve.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

83/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa M. J. Város Közgyűlése a Közbeszerzési bizottság

elnökévé: Papp Pétert

tagjává: Budai Istvánt

Kereskai Pétert

Papp Nándort

Tóth Lászlót választja 2004. május 1-i kezdettel, határozatlan időre.

Határidő: 2004. május 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

 

 1. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) sz. rendelet módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: A Báthory utca területének védelméről első esetben az utcára készült szabályozási városképi követelményrendszer gondoskodott. Ez az idők folyamán beépült a városközpont rendezési tervébe, mely az építési törvény rendelkezése alapján 2003. december 31-től nem alkalmazható. Ezt a közgyűlés az elmúlt évi ülésén meg is erősítette. Tehát bizonytalanná vált, hogy a helyi védelemről szóló rendelet, amely ugyan megemlíti a Báthory utcát, de csak lábjegyzetben hivatkozik vissza a hatályon kívüli Városközpont Rendezési Tervre, hogyan kezelhető az eljárásokban. Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, megerősítjük ezt a hatályon kívül helyezést ezzel a rendeleti javaslattal.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a rendelet módosítását támogatja, a rendeleti javaslattal egyetért.

  Litter Nándor: Kérem, hogy a rendeleti javaslatot fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  24/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2004.(IV.30.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  84/2004.(IV.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a városközpont Báthory utcai építési telkein az építészeti, városképi, városrendezési követelmények biztosítása érdekében minden építési engedélyezési dokumentáció véleményezésére felkéri az Önkormányzati Tervtanácsot és a Városi Főépítész által meghatározott esetekben a Közgyűlés Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságát.

  Határidő: az új szabályozó elkészítéséig 2005. január 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város településszerkezeti terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Ennek a tervezési munkának az Önök előtt látható munkarésze, a városrendezési tervnek csak egyik állomása, az úgynevezett településszerkezeti terve. A kiadott dokumentáció csak nagyon szűk kivonata a teljes anyagnak. Itt egy hosszú ideje tartó tervezési munkáról van szó, amely megalapozta, hogy a közgyűlés most meghatározza ezt a szerkezeti tervet. A szerkezeti terv lényege, hogy a város fejlődési irányát kijelölje, és a településrészek felhasználási módját rögzítse, valamint az infrastruktúra egyes elemeinek a térbeli elrendezését is meghatározza. Alapvető cél a környezetállapot javítása, melynek során figyelembe kell venni Nagykanizsa környezetében lévő települések rendezési elhatározásait, sőt a két érintett megyei rendezési tervet is, amelyek sajnos még nem állnak rendelkezésünkre, így a tervnek bizonyos elemei olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek majd csak később jelennek meg a megyei rendezési tervekben. A tervi tartalom kiolvasható a rövid összefoglalóból, ezért a látható anyagot azzal egészíteném ki, hogy a továbbiakban milyen feladatok jelentkeznek számunkra. Utaltam rá, hogy ez a rendezési terv készítésének ez egy közbenső állomása, ezt követi majd a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megalkotása, amelynek az lesz a célja, hogy a hatályban maradt, ú.n. OTÉK alapú rendezési terveket egységbe foglalja, illessze egymáshoz, és kiegészítése azokkal az akcióterületekkel, amelyek a mai ismereteink szerint, illetve a várható jövőben különféle fejlesztések alá kerülnek. Most is van hatályban mintegy húsz szerkezeti egységre, tömbre készült rendezési terv, ezeknek az egységes kezelését ez az új szabályozás fogja majd biztosítani. Fontos tudni azt, hogy a rendezési terveknek két egymásnak ellentmondó alapvető igénynek kellene megfelelni. Az egyik az, hogy a tervnek az állandóságot, a stabilitást, a jogbiztonságot kell szolgálni, tehát olyan elemekkel kell rendelkeznie, amelyek hosszú távon nem változnak, és a város fejlesztését megbízhatóan irányítják. Ugyanakkor kellő rugalmasságot is kell biztosítani, mert nem kiszámítható bizonyos hatások megjelentése a városfejlesztésben, és ezeket célszerűen ne a terv módosításával kelljen majd kezelni. A tervezőkre hárult, hogy megtalálják azt a helyes arányt, ahol a szabályozás kellő iránymutatást ad az építéshatósági munkához és a fejlesztésekhez, a rendezéshez, ugyanakkor bizonyos rugalmasságot is biztosít. Várhatóan a szerkezeti terv jóváhagyását követően fogunk megegyezni a tervezővel a további munkálatokat illetően, és számításaink szerint ennek az évnek a végéig ez a tervezési munka befejezhető.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a határozati és rendeleti javaslat elfogadását támogatja, javasolja elfogadásra. Mai napon érkezett Keresztes Sándor területi főépítész véleménye a településszerkezeti tervvel kapcsolatban, amelynek a lényege: a korábbi véleményére adott önkormányzati válaszokat elfogadta, az elkészült munka alaposan előkészített színvonalas szerkezeti terv, amely az önkormányzati válaszokban foglaltak figyelembevételével jó alapot ad a város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának megalkotásához. A tervezet képviselőtestület elé terjesztése ellen kifogást nem emel.

Polai József: A Kiskanizsai Részönkormányzat is tárgyalta a napirendet. Meg kell állapítanom, hogy a kéréseknek megfelelően szerepelnek a tervekben, azért ismertetném a részönkormányzat által határozatot: A 14/2004.(IV.27.) számú határozat alapján a Településrészi Önkormányzat kéri figyelembe venni Nagykanizsa Megyei Jogú Város településszerkezeti tervében a következőket:

 1. a Szokoldomb rendezési terve naprakész legyen a vállalkozó igényei szerint, és távlati tervben szerepeljen a hat utca találkozásánál körfogalomnak a terve.
 2. A Ráckert feltárási útjának szerepeltetése a rendezési tervben a képviselői indítvány alapján, illetve a továbbiakban lakott területként szerepeltessük e területet a településszerkezeti terven.

Bocsárdiné Dr. Heller Márta: Magam és tervezőtársaim nevében köszönöm azt a bizalmat, ami gyakorlatilag 10 éves nagykanizsai jelenlétünket lehetővé tette, és határozott kép alakult ki bennünk – amennyire természetesen, mint a nem nagykanizsai polgárok révén egyáltalán kialakulhat –, hogy Nagykanizsa jelentős fejlesztési tartalékokkal rendelkező város, és rendkívül jó táji, környezeti adottságokkal megáldott, magas szintű humán és műszaki infrastruktúrával rendelkező középváros, amely egy jó, eddigi tapasztalataink szerint megfelelő városmarketinggel igenis alkalmas, hogy a Régió Kapujából Európa kapujává váljon. A magunk részéről lelkesen és erőnket bedobva vennénk részt ebben a munkában, ha továbbra is bizalmukat élvezhetjük.

Litter Nándor: Kérem, hogy a határozati javaslatokat – mivel ellenkező vélemény nem volt – együtt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

85/2004.(IV.29.) számú határozat

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét az előterjesztésnek és a mellékletben csatolt leírásnak megfelelően megállapítja.
  2. A Közgyűlés a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága közreműködésével gondoskodik a településszerkezeti tervre épülő Helyi építési szabályzat és a szükséges Szabályozási terv elkészítéséről.

   Határidő: a terv és a szabályzat elkészíttetésére 2004. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester, Papp Nándor VKIB elnök

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. A Közgyűlés fontosnak ítéli, hogy a folyamatosan változó fejlesztési igények és a jogbiztonság, a szabályozás kiszámíthatóságának ellentéte rugalmas, de szabályozott keretek között legyen feloldható.
  4. A szerkezeti terv és a részterületek hatályos rendezési tervei indokolt módosítására megalapozott vizsgálatok alapján, (a folyamatban lévőkön kívül) legfeljebb évente két alkalommal kerülhet sor.

   Felhívja a polgármestert, hogy a módosítások közgyűlés elé terjesztését a VKIB bevonásával így ütemezze.

   Határidő: 2004. szeptember, 2005. március és szeptember

   Felelős : Litter Nándor polgármester, Papp Nándor VKIB elnök

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. A Közgyűlés indokoltnak tartja annak vizsgálatát - a rendezési terv készítés további munkálatainál - hogy a tervezett rendezési-fejlesztési intézkedések az Étv-ben foglalt sajátos jogintézmények közül melyeket milyen mértékben érintik.

Ki kell munkálni a

dokumentációját tervi megjelenítéssel és leírással, a szabályozási terv részeként.

A szabályozásig indokolt esetekben élni kell a változtatási tilalom jogintézményével.

Határidő: változtatási tilalomra 2004. május 31.

sajátos jogintézményekre: 2004. november 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. A Közgyűlés előírja, hogy a településrendezési terv készítése további munkarészeinél a tervező kiemelten vizsgálja a következőket:

  1. szükséges és lehetséges-e a nagy alapterületű kereskedelmi célú beépítések korlátozása, területi elhelyezkedésük és alapterületük szerint,
  2. a környezetvédelem fejezet alapján
  3. a lerakó bővítés, új lerakó üzembe helyezés után a hangsúly a hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtése (szelektivitás, hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek) és a válogatás mellett is az

   ártalmatlanítás teljes technológiai folyamata megvalósítására (égetés) helyeződhet,

   a lakóterületeken megjelenő üzemi, vállalkozói, szolgáltatói funkciók

   környezetvédelmi feltételei kimunkálása készüljön.

  4. a szabályozás részeként kapjon hangsúlyt az építészeti-kulturális karakter; az utca-, városképi, tájképi hagyományok és adottságok megőrzése, a közterületek továbbfejlesztése,

ennek eszközrendszere: közgyűlési bizottsági, önkormányzati tervtanácsi városi főépítészi szerepkör igénybevételének, illetve terv-pályázati kötelezettség előírásának a vizsgálata, megoldási javaslata készüljön el.

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

5/1. A Közgyűlés – a szakhatósági véleményekre figyelemmel - egyetért a 61. sz. főközlekedési út és a Nagykanizsa- Budapest vasútvonal találkozásánál tervezett csomóponti változattal, a csatolt csomóponti vázlat “B” illetve “C” megoldásaival egyaránt.

A rendezési terv egyeztetésében érdekeltek támogató véleménye alapján

ez a gazdaságosabban megépíthető és a környezetében kevesebb zavaró hatást eredményező csomóponti nyomvonal tüntethető fel a szerkezeti tervi dokumentációban.

5/2. A Közgyűlés – az ingatlan tulajdonosa kezdeményezésére – egyetért azzal, hogy a Téglagyári úti telephely 3462/38 hrsz-u területe a sport- területtől elkülönítve, megfelelő környezeti korlátozások alkalmazása mellett gazdasági terület (“G”) besorolást kapjon.

5/3. A Közgyűlés – az ingatlan tulajdonosa kezdeményezésére – egyetért azzal, hogy a Hadi utcától északra eső KGI jelű területek a tőle északra lévő TV-2 területekkel azonos besorolást kapjanak.

  1. A Közgyűlés egyetért a további tervezési munkákat illetően a szabályozási koncepcióban foglalt I. tervfázissal, mely előtervként a közterületek, a területi kategóriák lehatárolását adja, az építési övezetek lehatárolásával, illetve a II. tervfázisban, a hatályban maradó szabályozási tervek illesztését hajtja végre, a városközpont, valamint az Ipari Park-Logisztikai Szolgáltató Központ szabályozási tervei feldolgozását adja meg.
  2. Határidő: 2004. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város városrendezési terve elkészítésére adott eredeti tervezői ajánlatra, és a rendezési terv tervezési munkái folyamatosságára tekintettel – figyelemmel a területrendezési tervezési feladathoz kötődő tervezői szerződési jogra – a B&H Régió BT (7624 Pécs, Attila u. 19. sz.)–vel kössön az önkormányzat tervezői szerződést a hátralévő (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) tervezői munkákra, a 6. határozati pontban foglalt tartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési feladat részletes tartalmát, a munka ütemezését és tervezési díját az ajánlattevővel egyeztetve a tervezési szerződést megkösse.

Határidő: 2004. május 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Palin Új Városrész Rendezési terv módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: A palini városrész rendezési terve viszonylag új volt, ezért a módosítást csak azért vettük napirendre, mert több olyan területegységen jelentkezett változtatási igény, amely indokolta ezt a beavatkozást. Ez részben területek tulajdonosai részéről merült fel az ipari területen, részben a lakóterületen, ahol az önkormányzat a lakóterületek átalakítását, bővítését is végrehajtja ezáltal. A rendeleti javaslat 2. oldalán az 5. §-ban a 9. pont nyomdahiba, tehát a lakóterületek közül a KEL-1-es építési övezetben felsorolt tevékenységek nem javasoltak a továbbiakban, tehát ezt ki kellene hagyni.

  Litter Nándor: (9) bekezdés teljes egészében törölve?

  Karmazin József: Igen.

  Litter Nándor: Ebből következik, hogy ilyenek kiadhatók?

  Karmazin József: A 9. pont rendelkezett volna arról, hogy ezek kiadhatók. Ezt törölnénk, és a 8. pont sorolja fel, hogy melyek nem adhatók ki.

  Litter Nándor: Ezt javasoljuk törölni.

  Bicsák Miklós: Papp Nándort kérem egy rövid indoklásra.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést ezzel az ellentmondás feloldásával, hogy a telepengedélyezési feltételek felülvizsgálatát, javítását kéri a közgyűlésig. Ez azt jelenti, hogy a 8. pontban telepengedély az alábbi tevékenységekre nem adható ki. Ha a 9. pontot teljesen töröljük, akkor rendben van.

  Litter Nándor: A 8. pontban szereplők nem adhatók ki, ami itt nincs felsorolva, minden kiadható?

  Karmazin József: Nem mindenütt bármelyik, hanem differenciáltan a megfelelő területi besorolásnak megfelelően. Ugyanis a hiba ott történt, hogy itt konkrétan meg volt jelölve egy már beépített terület, tévedésből. Ez a rész, ha kimarad, akkor kezelhető.

  Bicsák Miklós: Megbízok a szakemberekben, de nehogy később olyan kérések, kérdések legyenek, mert a felelősséget képviselőtársamra és a főépítész úrra hárítom.

  Litter Nándor: Ők ezt alaposan áttekintettek. Úgy látom egyetértés van ebben. Papp Nándort kérdezem, hogy rendben van így?

  Papp Nándor: Azt gondolom, hogy így rendben van.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról – az elhangzott módosítást figyelembevéve.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  25/2004.(IV.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2004.(IV.30.) számú rendelete Nagykanizsa-Palin Új Városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatának módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Halaszthatatlan ügyben el kell mennem, ezért Röst János alpolgármester veszi át az ülés vezetését.

   

  Szünet

   

   

 3. A Szociális Foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázaton való részvétele (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: A Szociális Foglalkoztató egy gépkocsi vásárlására szeretne pályázni a Zala Megyei Munkaügyi Központ alapjára. Ehhez kéri támogató nyilatkozatunkat.

Dr. Csákai Iván: Az előterjesztés tartalmazza, hogy bejegyzésre kerül a tulajdoni lapra valami. Vissza nem térítendő támogatást kapunk. Miért kell bejegyeztetni a tulajdoni lapra bármit is?

Dr. Szűcs Marianna: Azért kell bejegyeztetni az ingatlanra biztosítékként a jelzálogjogot, mert abban az esetben, ha a támogatást nem megfelelő célra használják fel, vagy bármi probléma van, és visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor biztosítékot kérnek erre. Szinte nullával egyenlő a valószínűsége, hogy ezt a biztosítékot fel kell használni, mert megfelelően fogja a Szociális Foglalkoztató felhasználni ezt a támogatást. A pályázat elnyerésének feltétele, hogy biztosítékot adjon.

Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal javasolja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének, járuljon hozzá és támogassa, hogy a Szociális Foglalkoztató az előterjesztésnek megfelelően pályázatot nyújtson be a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására. A jelzálogjog nálunk is felmerült, mivel a kért összeg jóval kevesebb, mint az ingatlan értéke, amelyre a bejegyzés történik. De azért, hogy a kérés megvalósuljon, a bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal hozzájárult a kérés teljesítéséhez.

Kereskai Péter: Tudom, hogy a munkaügyi központi támogatásokra jelzálogjogot jegyeznek be. Mennyire forgalomképes ez az ingatlan, van-e esetleg olyan más ingatlan, ami nem olyan forgalomképes, és számunkra nem olyan fontos, és fel tudnánk ajánlani fedezetnek?

Dr. Szűcs Marianna: Megvizsgáltuk, hogy milyen ingatlant lehetne felajánlani biztosítékként. Ez látszott a legalkalmasabbnak, ugyanis a közgyűlés már határozatot hozott arról a tavalyi évben, hogy ez az ingatlan csak a mellette lévő másik ingatlannal együttesen értékesíthető. A mellette lévő másik ingatlanban pedig bérlők laknak, akiknek az elhelyezését meg kellene oldani ahhoz, hogy értékesíthető legyen. Ez mostanában nem fog bekövetkezni. Ezért ezt az ingatlant tartottuk a legalkalmasabbnak a megterhelésre.

Papp Nándor: Arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy – gondolom, megállapítják, hogy hány évre szól a terhelési tilalom – a jelzálogjog törléséről időben gondoskodjanak.

Röst János: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról egyben.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy az 1. és 2. pontról külön szavazzunk.

Röst János: Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

86/2004.(IV.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul és támogatja, hogy a Szociális Foglalkoztató – az előterjesztésben leírtaknak megfelelően – pályázatot nyújtson be a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására.
  2. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné)

  3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális Foglalkoztató által a pályázat keretében vállalt kötelezettségek biztosítására a nagykanizsai 961 hrsz-ú Nagykanizsa, Kinizsi u. 20. sz. alatti ingatlanra a Zala Megyei Munkaügyi Központ javára a Rehabilitációs Alapból elnyert összeg 150 %-a erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

Határidő: 2004. május 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat akadálymentesítési programja (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a határozat javaslat elfogadását támogatja.

Kelemen Z. Pál: 1998-ban Debreczeni Attila elkészítette Nagykanizsa intézményeinek akadálymentesítési programját a Szociális és Egészségügyi Bizottság felkérésére. Maga a rendelet számomra teljesen egyértelmű, de az egy felhasználható anyag ennek a végrehajtásához, erre hívnám fel a figyelmet, és arra, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezt nem tárgyalta, márpedig az akadálymentesítés, ha valahova tartozik, az a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre is. A jövőben ez történjen meg.

Tóth László: A határozati javaslat 2. pontját szeretném, ha valaki értelmezné, ugyanis az van benn, hogy felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjának akadálymentes fejlesztési lehetőségét. Mit takar ez?

Gelencsér Gábor: Az előterjesztésben szerepel az akadálymentes honlap a határozati javaslatok előtti oldalon, ott részletesen le van írva, hogy ez mit takar.

Röst János: Nagykanizsa város egy régi adósságának tesz eleget ennek az elfogadásával.

Papp Péter Pál: Ezt nagyon fontos napirendnek tartom, csak amiatt vagyok egy kicsit szomorú, hogy azt hiszem, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ilyen tárgyban már hozott határozatot, tett ajánlást az intézmények felé – mint a kórház dolgozója határozottan emlékszem rá – évekkel ezelőtt. Mióta a kórház gazdasági igazgatója vagyok, kétszer kaptam már olyan önkormányzati határozatot, amiben, mint intézményt felhívtak, hogy hol, milyen akadálymentesítést végezzünk el. Az a lényeg, hogy a határozatot végrehajtjuk vagy nem. Mi a kórházban saját forrásból bejárat közelében nagyon sok helyen, ahol fizikailag megoldható volt, megoldottuk. Azt kérném, hogy mindegyik intézményvezető, illetve mindegyik gazdasági társaság, gazdálkodó egység a saját környezetében próbáljon meg ennek eleget tenni.

Zakó László: A 2. határozati javaslattal kapcsolatban csak egy szócsere szükséges, és akkor talán érthető lesz, az előterjesztéssel összhangban. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata akadálymentes honlapjának fejlesztési lehetősége.

Röst János: Elfogadom képviselő úr javaslatát.

Szányiné Kovács Mária: Eldöntöttük, hogy a járdákat, utakat hol fogjuk karbantartani és megjavítani. A járdákat, ahogy felújítjuk, ahogy átalakítjuk meg lehetne az akadálymentesítést is tenni, hogy könnyebben lehessen közlekedni. Erre oda kellene figyelni.

Röst János: A közterület felújítások minden esetben így készülnek.

Polai József: A felmérés, amely sorrendet fog tartalmazni, vonatkozik-e a peremterületeken esetleg található akadályokra? Gondoljuk azokra az emberekre is, akik ott élnek. Ha nem vonatkozik, akkor próbáljuk ezt is a tervbe belefoglalni.

Röst János: A felmérés teljes körű lesz.

Dr. Csákai Iván: Ez lesz a harmadik ilyen döntése a közgyűlésnek. Volt 1995-ben, akkor néhány járda feljáratát megcsináltuk. 1998-ban megismételve. Nagyon sok ilyen döntésünk van, amit megerősítünk, csak átmenetileg megvalósul valami, és akkor elhallgatunk róla. Egyszer már végre kellene hajtani.

Dr. Horváth György: Az a tapasztalatom, hogy a körzetemben ott, ahol járdát felújítanak, vagy új szakaszt készítenek, mindenütt az akadálymentesítés megtörténik.

Röst János: Egy módosító javaslat volt, ezt elfogadom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal:

 

87/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a Polgármestert, hogy a rendelkezésre álló költségvetésben elkülönített összeg felhasználásával vizsgáltassa felül valamennyi, a város tulajdonában, kezelésében lévő középületet és közforgalmú építményt az akadálymentesség megvalósíthatósága szempontjából.

Határidő: 2004. november 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata akadálymentes honlapjának fejlesztési lehetőségét.
  2. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Silló Barnabás ügyvezető)

  3. felkéri a Polgármestert, hogy a felállított erősorrend alapján, a költségvetésben elkülönített összeg felhasználásával vizsgáltassa felül az Erzsébet tér 7. szám alatti, a Bírósággal közös használatban lévő középületet és az előtte lévő közforgalmú területet az akadálymentesség megvalósíthatósága szempontjából.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Zrínyi Miklós Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: Megkérdezem Faller Zoltán igazgató urat, kiegészíti-e beszámolóját?

Faller Zoltán: Egyetlen megjegyzést tennék a beszámolóhoz, ugyanis egy új munkakör létesítése történt a szabadidő-szervező személyében az intézményekben, amelyről nem szól az anyag. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy nagyon jól beépült az intézmény munkájába, és ezzel erősödött az intézmény. Sok más is van még, amire szükség lenne, például a rendszergazda, illetve a fejlesztő pedagógusok munkájára, de ez egy későbbi lehetőség.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 6 igennel a beszámolót elfogadta, olyan indokokkal is, hogy az iskola huzamosabb időn keresztül a városban az egyik meghatározó oktatási intézmény, és ennek a szakmai munkája – nemcsak a konkrét oktató-nevelő munka –, hanem a tanórán kívüli tevékenysége, kiemelten a sporttevékenysége, sok iskola előtt példaként állhat. Úgy gondoltuk, hogy az iskolában folyó szakmai munka, az öt év, amit igazgató úr itt töltött, mindenféleképpen elismerést érdemel. Voltak kisebb intermezzók, amik ezt megzavarták, de ebből igazgató úr is okult. Javaslom, hogy a közgyűlés fogadja el a beszámolót.

Nagy József György: Köszönetemet szeretném kifejezni igazgató úrnak és a tantestületnek, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél több roma fiatal és idősebb személy, aki valamilyen oknál fogva lemorzsolódott az elmúlt időszakban, meg tudja szerezni az alapképzettséget. Az anyagból világosan kitűnik, hogy ez egyre nagyobb erőfeszítéseket kíván, de mindenképpen nagyon hasznos és szükséges.

Bicsák Miklós: Ennek az iskolának a városban mindig meghatározó szerepe volt. Kérem, hogy a jövőben is ezt a munkát eredménnyel végezzék.

Dr. Horváth György: A bizottsági ülésen igazgató úrtól nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy hogyan gondolta azt a 36-38 millió Ft-os kárt, amikor egy osztályt beiskolázott? Hogy lehet ilyet csinálni, amikor nem is egyszer figyelmeztették?

Faller Zoltán: Bizottsági ülésen elmondtam, hogy a beiskolázással kapcsolatos tapasztalatokat erősebben megszereztem, mint a többi kolléga. Nem tudok erről az összegről. Utána kellene nézni annak, hogy a többi iskolában volt-e, aki létszámon felül került beiskolázásra, szükség volt-e erre az osztályra ilyen szempontból a városnak. Azóta nem vizsgáltam.

Vargovics József Árpádné: Beszámolójából kitűnik, hogy iskolájuknak kapcsolata van osztrák, illetve norvég iskolával. Felvetődött-e igazgató úrban esetleg egy Horvátországi kapcsolatfelvétel?

Faller Zoltán: Próbálkoztunk ezzel sportkapcsolatok terén, mert az osztrák kapcsolatot is többek között a nyelvtanulás mellett ezzel indítottuk, és most már lassan az kerül háttérbe. Tervezzük. A legutolsó projekttalálkozón, amikor a három iskola közösen döntött a folytatásról, akkor egy délebbi országot javasolt mindenki, és most vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket. Ha ebben segítséget kapunk bárhonnan, azt nagyon szívesen és örömmel vesszük, mert szeretnénk négy iskolára kiterjeszteni ezt a kapcsolatot.

Vargovics József Árpádné: Én felajánlom segítségemet.

Bicsák Miklós: Horváth György képviselőtársam felvetésére mondanám, hogy a szülők azt kívánták, hogy gyermekeiket ebbe az iskolába járassák, és a szülői kívánságot figyelembe kell venni. Igazgató úr a munkáját végezte, és ez a kár nem merült fel.

Polai József: Nincs kétségem afelől, hogy az iskolában kitűnő munka folyik, ezt tapasztalom. A beszámolót is jónak értékelem. Fontosnak tartom azt, hogy a gyermekek erkölcsi nevelése az iskolai területen kívül az egyházzal való együttműködéssel is még inkább kiteljesedjék. A beszámolóban szerepel, hogy fejlesztettük a kapcsolatunkat a hitoktatókkal. Ez nem volt elég kielégítő? Kérem, hogy minél jobb kapcsolatot próbáljanak meg kiépíteni az egyházakkal, amennyire csak lehet.

Faller Zoltán: A mondat arra vonatkozott, hogy az intézmény rendezvényein a plébános úr és a nálunk lévő hitoktatók addig nem jelentek meg, vannak közös gondjaink a nevelés tekintetében, és ezeket megvitattuk és elfogadták a szíves meghívásunkat az utóbbi időben, illetve a karácsonyi hangverseny is mindig ott történik, úgyhogy ebben is nagy segítséget kapunk.

Röst János: Módosító javaslat nem volt. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

88/2004.(IV.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Miklós Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
  2. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Faller Zoltán igazgatói tevékenységét és az alkalmazotti közösség szakmai munkáját.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: Megkérem igazgató urat, egészítse ki beszámolóját.

Cseke Zoltán: (Röviden ismerteti a beszámolóban foglaltakat.)

Sajni József: A beszámoló tulajdonképpen 10 év munkájáról szól, hiszen igazgató úr 10 évvel ezelőtt lett az intézmény vezetője. A beszámolóból is kitűnik, hogy ez a 10 év nem volt zökkenőmentes időszak, nemcsak ebben az iskolában, másutt sem, hiszen rendkívül sok változáson ment keresztül a közoktatás, és különösen egy ilyen intézményben, ahol nagymértékben megnőtt a tanulócsoportok, a szakmai programok száma, nem volt egyszerű levezényelni, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól megoldotta. A 10 év befejezése az az esszencia, ami ennek a beszámolónak is részét képezi, és szeretném kiemelni, és figyelmébe ajánlani a testületnek is, hogy van ebben egy SZAK-2003 szakmai vizsgálat mérési eredménye, összegzése is, ami az intézmény szakmai munkáját pozitívan értékelte. Ezen túlmenően pedig az országos kompetencia-vizsgálatban matematikából szignifikánsan jobb helyezést ért el az intézmény az előzőhöz képest, magyarból pedig igazából szignifikáns változás nem mutatható ki, de tartotta az eredményt. Ez azt jelenti, hogy az intézménybe járó tanulók összes körülményét egybevetve az elvárható eredménynél a gyerekek jobban teljesítettek. Ez a két adat is igazolja azt, hogy igazgató úr az intézményt úgy fogja ott hagyni, hogy egy olyan fejlődési pályán van, és olyan eredménnyel, ami a következő intézményvezetőnek nagyon jó kiindulási alap lehet a továbbfejlődéshez. Azon túl, hogy igazgató úr jó szakmai munkát végzett, az intézményvezetők között talán Ő volt a legagilisabb abban, hogy az intézményben olyan programokat tudott meghonosítani, ami a városban esemény és érték volt. Az Ő személye az intézményben mindenféleképpen nyomot hagy, és bízzunk benne, hogy a következő években is ez az intézményben látszani fog. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta, és kérem, hogy a határozati javaslattal a testület értsen egyet, különös tekintettel arra, hogy igazgató úr az elvégzett munkáért kapja meg a címzetes igazgatói címet.

Röst János: Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

89/2004.(IV.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
  2. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a nevelőtestület szakmai tevékenységét és Cseke Zoltán 10 éves igazgatói munkájának elismeréséül címzetes igazgatói címet adományoz.

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Gelencsér Gábor képviselő önálló indítványa európai színvonalú park kialakítására (írásban)
 2.  

  Röst János: Megkérdezem képviselő urat, kívánja-e ismertetni véleményét. Nem. Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő indítványt bizottsági szakaszba helyezzük.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  90/2004.(IV.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Gelencsér Gábor képviselőnek európai színvonalú park kialakítására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

  Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Pénzügyi Bizottság

  Határidő: bizottsági tárgyalásra 2004. május 21.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  Papp Péter bizottsági elnök

  Budai István bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

   

   

   

   

   

 3. Halász Gyula képviselő önálló indítványa Informatikai Tanácsadó Testület létrehozására (írásban)

 

Halász Gyula: Az indítványt a bizottságok megtárgyalták. A személyi javaslatoknál szerepelt a Polgármesteri Hivatal leendő informatikai munkatársa. Most már ismert a neve: Tima Renáta, illetve a Veszprémi Egyetem is megnevezte a delegáltját Holczinger Tibor személyében. Az önkormányzati testület részéről Tóth László képviselő urat javaslom a testületbe. Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy ez a 7 fős testület mindenféle térítés nélkül, az önkormányzat érdekében végzi a munkáját. Ott, ahol Magyarországon több városban erre hivatalos iroda is létezik, akik nem csak szerelnek, mint a KanizsaNet, hanem koncepciókkal foglalkoznak és segítik az önkormányzat munkáját. A városok közötti versenyben a versenyképesség fokozása érdekében szükséges az, hogy egy olyan informatikai koncepcióval, olyan stratégiával rendelkezzen a város, amit saját javára tud használni. Ez a bizottság gyakorlatilag teljesen önkéntes alapon állt fel, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos tevékenységgel tudja az önkormányzat munkáját támogatni. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák azt, hogy ezek a személyek a városért dolgozhassanak.

Dr. Kelemen Marcell: Azt kérném, hogy a határozatban ne mondjuk ki, hogy a Polgármester Hivatal informatikai munkatársa lesz a testület tagja, hanem azt, hogy a jegyző, vagy az általa kijelölt személy, tekintettel arra, hogy nem hiszem, hogy ez a bizottság mindig kifejezetten informatikai kérdéseket fog megvizsgálni, hanem például átfogó kérdéseket is, és ha egy hivatal vagy a hivatal által megvalósított közigazgatási feladatoknak az interneten való megjelenéséről vagy informatikai úton való fejlesztésről van szó, akkor úgy gondolom, hogy szeretnék ott lenni ezen a megbeszélésen, hisz a különböző hivatali szakterületeket tudnám integrálni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kollégám nem vehetne részt.

Röst János: Kérem, hogy képviselőtársam fogadja el jegyző úr kérését.

Zakó László: Azzal egyetértek, hogy az informatika robbanásának időszakát éljük, és egyre több területére vonul be az életünknek, de úgy gondolom, még ha a bizottság tagjai ingyen is fognak dolgozni ebben a testületben, nem tartom szükségesnek ennek a létrehozását. Ráadásul olyan indokokat nem tudok értelmezni, hogy a helyi demokrácia kiterjesztése érdekét is fogja ez szolgálni. Tudjuk, hogy van egy felmérés, amely erős demokrácia-deficitet állapított meg a városunkban. Nem hiszem, hogy ilyen informatikai bizottság felállításán keresztül vezet az út ennek a megoldásához. Ha mindenki becsülettel végzi a munkáját, és nem olyan szűk kiváltságosoknak szóló fejlesztésekbe fogunk, mint amit múltkor szavaztunk meg, hogy közterületen majd vezetékes kapcsolat nélkül tudnak laptoppal az érdeklődők internetezni, és az informatikát a megfelelő súlyával kezelnénk, akkor rájönnénk, hogy ilyen bizottság felállítására egyelőre nincs szükség. Amikor kátyúzási problémáink vannak, egyáltalán üzemeltetési, működtetési problémáink vannak a közintézményeinkben, akkor ne ez legyen az elsődleges szempont, hogy ilyen Informatikai Tanácsadó Testületet hozunk létre.

Röst János: Nem tudok egyetérteni Zakó László véleményével. A demokrácia-deficit felmérése a korábbi testület időszakában készült, nekik címezze ezt a véleményét.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az Informatikai Tanácsadó Testület létrehozását 1 igen és 7 tartózkodás mellett nem támogatta. Az merült fel, hogy a KanizsaNetre talán ebben a témában is lehetne támaszkodni.

Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Informatikai Tanácsadó Testület létrehozásával nem ért egyet. Szintén ugyanazokkal a gondolatokkal, amit Papp Nándor elmondott.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag nem támogatta a javaslatot. A bizottság elsősorban azért nem támogatta a javaslatot, mert tisztázatlannak érezte a KanizsaNet ….. Azóta az én véleményem bizonyos dolgokban megváltozott. A demokrácia-deficit jó dolog volt. Ez 2001-2002-es felmérés alapján készült. Valóban egy ilyen bizottság tágítja azt a teret, ami egy önkormányzat demokratikus működését lehetővé teszi. Olyan szakembereket vonhatunk be a városi informatika működtetésébe, amire más mód nincs. Ezek az emberek térítésmentesen dolgoznak. Amit nekik adunk, abból egy kátyút sem lehet betömni, de legfeljebb meg lehet tömni sok fejet jó tapasztalatokkal és jó tudással. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy ebben az összeállításban és ebben az előterjesztési formában támogassák az előterjesztést annak ellenőre, hogy kevés információ hiányában a bizottsági szakaszban nem támogattam.

Halász Gyula: Azt javaslom Zakó képviselőtársamnak, hogy menjen el Szombathelyre, Sopronba, nézze meg, hogyan állnak az informatikához, milyen szervezetek működnek, és hány százmilliót fordítanak informatikai fejlesztésre. Birkner urat kértem, hogy a Veszprémi Egyetem és a nagykanizsai önkormányzat, ha már kapcsolatban van egymással, használjuk ki azt az informatikai tudásbázist, ami itt helyben megtalálható, és működjünk együtt. Ennek egyik területe lehet ez az Informatikai Tanácsadó Testület.

Cseresnyés Péter: A demokrácia-deficittel kapcsolatban elmondanám, hogy a tények arról szólnak, hogy nem 2001-2002-ben készült a felmérés, az is beletartozott, de természetesen ez cikluson átnyúló felmérés volt. Ha valaki ezt megnézte volna, tudhatná, hogy 2003-as adatok is voltak benne.

Kelemen Z. Pál: Kérem az SZMSZ betartását, tárgyhoz nem tartozó hozzászólásnál alpolgármester úr vonja meg a szót a hozzászólótól.

Dr. Kolonics Bálint: Bizottság felállításáról beszélünk, az előterjesztés pedig testület felállításáról szól, és arról, hogy egy későbbi döntéssel esetleg önálló bizottságként jelenhet meg ez a testület. A határozati javaslat is azt tartalmazza, hogy tanácsadó testület létrehozásáról van szó. Bizottság vagy tanácsadó testület lesz? Az előterjesztés szerint a testület munkáját térítésmentesen végzi, a Testület dologi kiadásait, papír, floppy, CD stb., a Polgármesteri Hivatal biztosítja. Mennyi ennek az előrelátható tervezett dologi kiadása egy évre?

Röst János: Tanácsadó testületről van szó, nem bizottságról, ami lényegében munkajelleggel működik, de nem hivatali szervezésben, és nem az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott bizottság keretein belül. A dologi kiadások költsége nem lehet jelentős. Nem lehet elvárni egy társadalmi munkában dolgozó tagtól, hogy amennyiben szükséges egy floppy megvétele, azt Ő vegye meg. Úgy gondolom, ez elhanyagolható költséget jelent.

György Pál: Meglepődtem, hogy a bizottságokban ilyen mértékben utasították el a javaslatot. Bizottságomban én voltam az egyedüli, aki igennel szavazott a javaslat mellett. Támogató szavazatomat egy egyszerű indok generálta, a közhasznú társaság munkájával kapcsolatban bizonyos kritikák megfogalmazódnak azzal kapcsolatban, hogy megfelelő mennyiségű és színvonalú munkát végez-e. Ezt közel objektíven megállapítani senki nem tudja. Viszont tény az, hogy ebben kht-ban dolgozók nagy része felsőfokú végzettségű informatikus szakember, és az átlagfizetés 100.000 Ft alatt van. Lehet vitatkozni, hogy ez sok, vagy kevés. Szerintem egy ilyen színvonalú munkát végző és ilyen képzettségű emberek esetében ez igen kevés. Ha ez a bizottság többet nem tesz, csak koncepciókat alkot, segít bizonyos feladatok elvégzésében, és segít abban, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy ez a kht. megfelelő mennyiségű és színvonalú munkát végez-e megfelelő bérezésért, már akkor megérte. A bizottság ingyen fogja végezni a munkáját. Engedjük meg, hogy legyenek olyan emberek, akik a segítségünkre vannak. Kérem, hogy akik eddig nem így látták, revidiálják véleményüket. Próbáljuk ki legalább ezt a bizottságot. Ha eredménytelen lesz, akkor meg lehet szüntetni, és másképp is lehet dönteni.

Dr. Kolonics Bálint: A második kérdésemre nem kaptam kielégítő választ. Azt nem tudom elfogadni, hogy nem jelentős a költség. A dologi kiadások pontosan mit tartalmaznak, milyen jellegű dologi kiadások? Azért kérdezem ezt, mert az önkormányzat dologi kiadásai amúgy sem alacsonyak, nem mindegy az, hogy ehhez még mi társul. Legalább nagyságrendet tudjak, hogy ez egy évben mennyit jelent. A testület felállításának megtervezésénél ez számításba jött, amennyiben az előterjesztés ezt tartalmazza.

Röst János: Pontosabb választ nem kívánok adni. A bizottság felállítását követően tájékoztatást kap képviselőtársam erről.

Gelencsér Gábor: Arra a hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a határozati javaslatban vagy létrehozzuk, vagy nem a testületet, viszont ha létrehozzuk, akkor a személyi döntéseket is meg kellene hozni.

Röst János: Meg lesz. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a 7 fős testület tagjai: jegyző által kijelölt személy, Silló Barnabás, Faragó Zsolt, Grabant Péter, Szmodics László, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Főiskolai Karának delegáltja, valamint Tóth László. A határidőt 2004. május 31-ben határozzuk meg.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

91/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Informatikai Tanácsadó Testület létrehozását, amelynek tagjai:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy

Faragó Zsolt

Grabant Péter

Holczinger Tibor

Silló Barnabás

Tóth László

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 93/2004.(IV.29.) - 94/2004.(IV.29.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 95/2004.(IV.29.) – 99/2004.(IV.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Röst János: Kihirdetem a zárt ülésen tárgyalt alábbi napirendi ponttal kapcsolatban hozott döntést:

 

Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, valamint póttagjainak megválasztására

92/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg

  1. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

1.

Tagok:

Seres Zoltán Nk. Alkotmány u. 126/a.

2.

 

Pirbus Lászlóné, Nk. Magvető u. 4.

3.

 

Tálos Erzsébet Nk. Garay u. 16/a.

4.

Póttagok:

Lukács Eszter Nk. Herkules u. 72.

5.

 

Horváth Lászlóné Nk. Hársfa u. 16/1.

6.

 

Magyar Jánosné Nk. Lazsnak u. 19.

2. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

1.

Tagok:

Paizs Tiborné, Nk. Szálfa u. 14.

2.

 

Töreki Sándor Nk. Felsőerdő u. 80.

3.

 

Major Györgyné Nk. Kalász u. 25.

4.

Póttagok:

Vaskúti József Nk. Alkotmány u. 79.

5.

 

Dolmányos Diána Nk. Hársfa u. 16/1.

  1. számú szavazókör: Közútkezelő Kht., Magyar u.

1.

Tagok:

Paizs Tibor, Nk. Szálfa u. 14.

2.

 

Kőmives Károly Dezsőné, Nk. Garay u. 11/B.

3.

 

Zsiga Edit Nk. Hársfa u. 1.

4.

Póttagok:

Fülöp Orsolya Nk. Munkás u. 8.

5.

 

Molnár János Nk. Hársfa u. 17.

6.

 

Varga Milán Nk. Dózsa Gy. u. 9.

  1. számú szavazókör: Zala Patyolat, Magyar u. 86.

1.

Tagok:

Cseh György, Nk. Fáy u. 5.

2.

 

Ecsediné Cinki Tünde Nk. Dózsa Gy. u. 7.

3.

 

Horváth Géza Nk. Garay u. 16/A.

4.

Póttagok:

Kárász Mihályné Nk. Corvin u. 12.

5.

 

Varga Gyuláné Nk. Kinizsi u. 90.

6.

 

Zombori Katalin Nk. Garay u. 14/A.

5. számú szavazókör: Zala Volán, Virág Benedek u. 4.

1.

Tagok:

Balogh Imre, Nk. Dózsa u. 18.

2.

 

Varga Józsefné, Nk. Egry J. u. 8.

3.

 

Pávlicz József Nk. Garay u. 1/b.

4.

Póttagok:

Németh László Nk. Garay u. 9/b.

5.

 

Farkas Gyuláné Nk. Garay u. 11/b.

6.

 

Kelemen Barnabásné Nk. Egry J. u. 20.

6. számú szavazókör: FERR-TIPP Kft. (volt Kanizsatex), Egry J. u.

1.

Tagok:

Szabó Attiláné Nk. Dózsa Gy. u. 115/B.

2.

 

Stockinger Lászlóné Nk. Űrhajós u. 14/10.

3.

 

Németh Renáta Nk. Honvéd u. 2/A.

4.

Póttagok:

Kárász Anikó Nk. Corvin u. 12.

5.

 

Kárász Mihály Nk. Corvin u. 12.

7.számú szavazókör.: Zeneiskola, Sugár u. 18.

1.

Tagok:

Vastagné Soós Hajnalka Nk. Dózsa Gy. u. 91.

2.

 

Sárempek István Nk. Magyar u. 147.

3.

 

Kárász Ildikó Nk. Corvin u. 12.

4.

Póttagok:

Horváth József Nk. Fő út 23.

5.

 

Horváth Józsefné Nk. Fő út 23.

  1. számú szavazókör: Idősek Klubja, Corvin u. 2.

  1.

  Tagok:

  Nyakas István, Nk. Magyar u. 25.

  2.

   

  Sorok Ferenc, Nk. Berzsenyi u. 1/C.

  3.

   

  Vurczer Jánosné Nk. Kölcsey u. 4-6.

  4.

  Póttagok:

  Ecsedi Sándorné Nk. Sugár u. 2/B.

  5.

   

  Bene Lászlóné Nk. Corvin u. 10/D.

  6.

   

  Keller Krisztina Nk. Corvin u. 10/A.

 1. számú szavazókör: Zeneiskola, Sugár u. 18.
 2. 1.

  Tagok:

  Dr. Gáspár Ferencné, Nk. Hunyadi u. 33-35.

  2.

   

  Kriston Józsefné, Nk. Magyar u. 2./A.

  3.

   

  Sütő László Nk. Corvin u. 8.

  4.

  Póttagok:

  Biharvári Józsefné Nk. Zrínyi u. 20/C.

  5.

   

  Horváth Györgyné Nk. Arany J. u. 18.

  6.

   

  Farkas Róbertné Nk. Rákóczi u. 1/B.

 3. számú szavazókör.: Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, Hunyadi u. 18.

1.

Tagok:

Bóha Józsefné, Nk. Berzsenyi 7/A.

2.

 

Papp Józsefné Nk. Berzsenyi u. 6/B.

3.

 

Boha Kálmánné, Nk. Rákóczi u. 96.

4.

Póttagok:

Eklerné Táncos Mária Nk. Csengery u. 1.

5.

 

Koronczi József Nk. Platán sor 7/a.

11. számú szavazókör: Rozgonyi úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25.

1.

Tagok:

Tóth Gáborné Nk. Corvin u. 10/A.

2.

 

Gozdán Györgyi Nk. Kazanlak krt. 10/A.

3.

 

Vajda Bernadett Nk. Dózsa Gy. u. 115/a.

4.

Póttagok:

Poszaveczné Arany Ida Nk. Berzsenyi u. 3/b.

5.

 

Kánnár Antalné Nk. Űrhajós u. 18.

12. számú szavazókör: Tűzoltó Laktanya, Kossuth tér 25.

1.

Tagok:

Németh Tibor, Nk. Bajza u. 12.

2.

 

Kis-Gergely József Nk. Teleki u. 3.

3.

 

Nagy Hajnalka Nk. Bajza u. 15.

4.

Póttagok:

Ruszka Károly Nk. Ady u. 14/c.

5.

 

Ruszka Tibor Nk. Ady u. 14/c.

6.

 

Békési József Nk. Kazinczy u. 11.

13. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Bálint Angéla Nk. Platán sor 12.

2.

 

Krénusz Lászlóné, Nk. Platán sor 9.

3.

 

Kristóf Anna Nk. Platán sor 7.

4.

Póttagok:

Juhász István Nk. Platán sor 9/c.

5.

 

Kovács Józsefné Nk. Bartók B. u. 7.

6.

 

Salamon Emma Nk. Munkás u. 16/B.

14. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Hóborné Vincze Teréz Nk. Platán sor 10/A.

2.

 

Árvainé Tarsoly Mariann Nk. Csengery u. 10/E.

3.

 

Németh Gabriella Nk. Városkapu krt. 1/a.

4.

Póttagok:

Süléné Jakab Ildikó Nk. teleki u. 7.

5.

 

Kánnárné Dolmányos Mónika Nk. Sugár u. 26.

6.

 

Domán Beáta Nk. Teleki u. 3/B.

15. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Isk., Attila u. 2.

1.

Tagok:

Somogyi Istvánné, Nk. Rózsa u. 15.

2.

 

Bolla Lászlóné, Nk. Liszt F. u. 6/C.

3.

 

Gór Ferencné Nk. Toldi u. 17.

4.

Póttagok:

Balczer Mihályné Nk. Attila u. 10.

5.

 

Hajnal Vera Nk. Fő u. 10-12.

16. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola, Attila u. 2.

1.

Tagok:

Steinhardt Dénes, Nk. Attila u. 6.

2.

 

Kopházi Józsefné, Nk. Attila u. 8.

3.

 

Krampek Györgyi Nk. Erzsébet tér 2.

4.

Póttagok:

Takács Ferencné Nk. Fő u. 4.

5.

 

Horváth Gábor Nk. Kisberki u. 9.

17. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Horváth Istvánné Nk. Kisberki u. 19.

2.

 

Kopházi József, Nk. Attila u. 8.

3.

 

Balla Ferenc, Nk. Rózsa u. 15.

4.

Póttagok:

Lakatos Péterné Nk. Platán sor 4.

5.

 

Bokán Imre Nk. Homokkomáromi u. 21/A.

6.

 

Jakab Tamásné Irtás u. 28.

18. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.

1.

Tagok:

Fenyves Ferencné, Nk. Bartók B. u. 12.

2.

 

Szoliva János Nk. Platán sor 4.

3.

 

Dr. Szabó Ernőné Nk. Platán sor 8.

4.

Póttagok:

Halmosné Horváth Zsuzsanna Nk. Hevesi u. 1/E.

5.

 

Tóth Tamásné Nk. Csokonai 2/A.

19. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.

1.

Tagok:

Dr. Bátki Erika, Nk. Teleki u. 13/B.

2.

 

Pergel Krisztina, Nk. Bartók B. u. 3.

3.

 

Kosztelnik Lászlóné Nk. Kodály Z. u. 7.

4.

Póttagok:

Kahotek Ferencné Nk. Platán sor 5/a.

5.

 

Szőke János Nk. Csokonai u. 4/a.

20. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Szakony György, Nk. Kodály u. 4/B.

2.

 

Zömbik Sándor Józsefné, Nk. Kodály Z. 7.

3.

 

Berky Dezsőné, Nk. Teleki u. 17.

4.

Póttagok:

Deák Gáborné Nk. Rózsa u. 4.

5.

 

Ferenc András Nk. Attila u. 10.

6.

 

Lukács Zoltán Nk. Irtás u. 32.

21. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Nk. Munkás u. 3/A.

2.

 

Birkás Zoltánné Nk. Rózsa u. 18/D.

3.

 

Marton Boldizsárné Nk. Kodály Z. u. 4.

4.

Póttagok:

Lancsák József Nk. Fenyő u. 17.

5.

 

Ternácz Zoltán Nk. Kazanlak krt. 3/A.III/3.

6.

 

Elischer Krisztina Nk. Városkapu krt. 16.

22. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Huszicsné Erdősi Erzsébet Ibolya Nk. Kazanlak 11/B.

2.

 

Süle Ildikó Nk. Munkás u. 1/A.

3.

 

Kalamár Bernadett Nk. Munkás u. 1/A.

4.

Póttagok:

Horváth Györgyné Nk. Platán sor 5/A.

5.

 

Kardos Pál Nk. Erkel 5.

6.

 

Bognár Lászlóné Nk. Rózsa u. 16/A.

 

23. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Tóth Gyuláné Nk. Rózsa u. 10.

2.

 

Igri Józsefné Nk. Liszt F. u. 6/d. III/3.

3.

 

Godinek László Nk. Balaton u. 17.

4.

Póttagok:

Horváth József Nk. Zemplén Gy. u. 9/a.

5.

 

Boha Márk Nk. Berzsenyi D. 7/A.

6.

 

Drégely-Kis Ilona Nk. Városkapu krt. 2/A.

24. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Póka Lászlóné, Nk. Kazanlak krt. 2/C.

2.

 

Göntérné Soós Hajnalka Nk. Kazanlak krt. 10/C.

3.

 

Zelovichné Lukács Erika Nk. Kazanlak krt. 4.

4.

Póttagok:

Pusztai Gyöngyi Nk. Kazanlak krt. 12/C.

5.

 

Kálóczi István Nk. Munkás u. 2/A. III/8.

6.

 

Csuha Józsefné Nk. Zemplén Gy. u. 7/B.

25. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Lackenbacher Péterné Nk. Zemplén u. 7/B.

2.

 

Munkácsi Zsolt Nk. Bartók B. u. 8.

3.

 

Tóth Zoltánné Nk. Zemplén Gy. u. 7/B.

4.

Póttagok:

Vörös Antalné Nk. Zemplén Gy. u. 5/A.

5.

 

Beke Gáborné Nk. Rákóczi u. 73.

6.

 

Balogh Erzsébet Nk. Rózsa u. 11.

26. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Tóth Ferenc, Nk. Kazanlak krt. 12/C.

2.

 

Torma Lászlóné Nk. Péterfai u. 3. H. lp. III/6.

3.

 

Pávlicz Richárd Nk. Garay u. 1/b.

4.

Póttagok:

Horváth Józsefné Nk. Zemplén Gy. u. 9/a. VII/44.

5.

 

Ziegler Zsolt Nk. Attila u. 8.

6.

 

Farkas Zoltán Nk. Kazanlak krt. 3.

27. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Kötő Edit Anna Nk. Péterfai u. 9/F.

2.

 

Gabnai Sándor, Nk. Péterfai u. 1/C.

3.

 

Horváth Józsefné Nk. Kodály Z. u. 4/a. III/9.

4.

Póttagok:

Nánási Zoltánné Nk. Városkapu krt. 1.

5.

 

Gyenes Ágnes Nk. Városkapu krt. 2/C. IV/15.

28. számú szavazókör: Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok

Unger Csaba Nk. Zemplén Gy. u. 11/A.

2.

 

Szécsényi István, Nk. Péterfai u. 11/C.

3.

 

Pölöskey Éva Nk. Zemplén Gy. 11/B.

4.

Póttagok:

Halász László Nk. Városkapu krt. 5.

5.

 

Árok István Nk. Zemplén Gy. u. 9/a. X/63.

29. számú szavazókör: Fiókkönyvtár (Szolgáltatóház), Hevesi u. 6.

1.

Tagok:

Osváth Sándorné, Nk. Péterfai u. 11/B.

2.

 

Ferencz Mihály Nk. Teleki u. 9/b.

3.

 

Horváth Lajosné Nk. Városkapu krt. 8/C.

4.

Póttagok:

Szabóné Horváth Erzsébet Nk. Petőfi u. 112/b.

5.

 

Keppel Julianna Nk. Munkás u. 4/B.

30. számú szavazókör: Kultúrterem Bagola, Bagoly u. 15.

1.

Tagok:

Barabás Árpádné, Nk. Csalogány köz 1.

2.

 

Horváth Miklós Nk. Új Élet u. 41.

3.

 

Kercsmarics Edina Nk. Csalogány köz 7.

4.

Póttagok:

Gether Lászlóné Nk. Bagoly u. 65.

5.

 

Kánnár Attila Nk. Sugár u. 26.

6.

 

Lehota Jánosné Nk. Damjanich u. 2.

31. számú szavazókör: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11.

1.

Tagok:

Gelencsér Lászlóné Nk. Bagoly u. 71.

2.

 

Ferencz Tibor Nk. Kaposvári u. 50.

3.

 

Rigla Rita Nk. Ilona u. 1/B.

4.

Póttagok:

Dávid Zoltán Nk. József A. u. 25/A.

5.

 

Sánta Csaba Nk. Nagyváthy 1.

Levelezési cím: Nk. Huszti tér 5/C.II.em.

6.

 

Polainé Mihovics Andrea Nk. Postakert u. 37/A.

32. számú szavazókör: Idősek Otthona, Teleki u. 25.

1.

Tagok:

Lancsák Lajos László, Nk. Téglagyári u. 19.

2.

 

Hilcz Istvánné, Nk. Kaán Károly u. 6.

3.

 

Gerencsér Györgyné Nk. Levente u. 1/A.

4.

Póttagok:

Németh Tibor Nk. Teleki u. 40.

5.

 

Pilczer Péter Nk. Teleki u. 86.

6.

 

Tomori Etelka Nk. Teleki u. 1.

33. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Csizmadia Ferenc, Nk. Szekeres J. u. 35.

2.

 

Gerencsér György Nk. Levente u. 1/A.

3.

 

Csima Gyula Nk. Levente u. 1/A.

4.

Póttagok:

Salamonné Ferenczi Gabriella Nk. Munkás u. 7/a.

5.

 

Bognár Gyuláné Nk. Levente u. 6.

6.

 

Drégely-Kis Vincéné Nk. Munkás u. 5/A.

34. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi u. 38.

1.

Tagok:

Ivády Árpádné, Nk. Ady u. 5.

2.

 

Dr. Péró Csabáné, Nk. Ady u. 12/A

3.

 

Fartig Ferencné, Nk. Csengery u. 27.

4.

Póttagok:

Bakonyi Györgyné Nk. Fő út 10-12.

5.

 

Óvári Elvira Nk. Báthory u. 8.

35. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38.

1.

Tagok:

Ebergényi József, Nk. Batthyány u. 10.

2.

 

Kónya István, Nk. Kisfaludy u. 17/B.

3.

 

Dr. Lukácsa Erzsébet Nk. Batthyány u. 14.

4.

Póttagok:

Dr. Paál Tiborné Nk. Csengery u. 16.

5.

 

Pucsák Katalin Nk. Sugár u. 1.

36. számú szavazókör: Bólyai Általános Iskola, Erzsébet tér 9.

1.

Tagok:

Tüske Tibor, Nk. Csengery u. 10/D.

2.

 

Bánáti Lajos, Nk. Sugár u. 1.

3.

 

Id. Ferincz Jenő Nk. Báthory u. 3.

4.

Póttagok:

Róka Józsefné Nk. Király u. 53.

5.

 

Temesi Róbert Nk. Árpád u. 45.

37. számú szavazókör: Thury György SZKI, Zárda u. 2.

1.

Tagok:

Pölcz János Nk. Zrínyi u. 34.

2.

 

Fenyvesi János Nk. Nagyváthy u. 3/B.

3.

 

Artner Attila Nk. Csengery u. 10.

4.

Póttagok:

Torma Csilla Nk. Kölcsey u. 8. II/3.

5.

 

Tánczosné Müller Szilvia Nk. Király u. 31/J.

6.

 

Koller Istvánné Nk. Csengery u. 46.

38. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.

1.

Tagok:

Mátrai Károly Nk. Csányi u. 30.

2.

 

Lakatos Anna Nk. Ady u. 5.

3.

 

Mónai Zsuzsanna Nk. Zárda u. 5.

4.

Póttagok:

Temesi Józsefné Nk. Erdész u. 27.

5.

 

Balczer Mihály Nk. Ady u.18.

6.

 

Szabó Judit Nk. Csengery u. 87/A.4.

39. számú szavazókör Vécsey Általános Iskola, Vécsey u. 6.

1.

Tagok:

Vida Attila Nk. Olaj u. 25.

2.

 

Gerencsér Lajos Nk. Csengery u. 117.

3.

 

Varga Kálmánné Nk. Csengery u. 46.

4.

Póttagok:

Zsiga Lajos Zsolt Nk. Csengery u. 117/18.

5.

 

Feketéné Ország Julianna Nk. Széchenyi tér 12.

6.

 

Incze Krisztina Nk. Olaj u. 24/B.

40. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.

1.

Tagok:

Mátai Erika Nk. Csengery u. 89/A.

2.

 

Kulcsár Julianna, Nk. Csengery u. 91.

3.

 

Sárkány Szilveszter, Nk. Csengery u. 91.

4.

Póttagok:

Dominkó Józsefné Nk. Csengery u. 46.

5.

 

Herbán Szabolcs Levente Nk. Erdész u. 33/A.

6.

 

Dusnoki Ágnes Nk. Wlassics u. 2.

41. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.

1.

Tagok:

Imre Béla Nk. Bocskai u. 6/c.

2.

 

Déri Istvánné, Nk. Iskola u. 25.

3.

 

Kovács Szilvia Nk. Szentendrei u. 19.

4.

Póttagok:

Amfer András Nk. Pityer u. 14/A.

5.

 

Rieisch Zoltán Nk. Csengery u. 88.

6.

 

Helyes Zsuzsanna Nk. Liszt F. u. 8/B. IV/2.

42. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.

1.

Tagok:

Kiss Józsefné Nk. Kápolna tér 19/A.

2.

 

Iványi Lászlóné Nk. Iskola u. 29.

3.

 

Szekér Tünde Nk. Zemplén Gy. 1/B.

4.

Póttagok:

Decskó Józsefné Nk. Kodály Z. u. 7.

5.

 

Tislerics Attila Fülöp Nk. Nagyváthy 1/F.IV/10.

6.

 

Mozsolics István Nk. Teleki Blanka u. 12.

 

43. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.

1.

Tagok:

Magasdi Istvánné, Nk. Pivári u. 78.

2.

 

Glavák Károly, Nk. Dobó u. 44.

3.

 

Ebergényi Zoltánné, Nk. Pivári u. 116.

4.

Póttagok:

Bencze Gabriella Nk. Nagyrác u. 75.

5.

 

Varga Gyula Nk. Jakabkúti u. 60.

6.

 

Molnárné Vámos Gyöngyi Nk. Cserfa u. 15.

44. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.

1.

Tagok:

Karosi Zoltán, Nk. Nagyrác u. 29/A.

2.

 

Pálfi Pálné, Nk. Dobó u. 5.

3.

 

Vuk Lajosné Nk. Nagyrác u. 20.

4.

Póttagok:

Zsován Lajosné Nk. Nagyrác u. 22/A.

5.

 

Gyergyák Györgyné Nk. Nagyrác u. 29.

45. számú szavazókör: Móricz Zs. Művelődési Ház, Hajgató S. u. 1.

1.

Tagok:

Pintér Tibor Nk. Nagyrác u. 22.

2.

 

Husz Józsefné Nk. Templom tér 2.

3.

 

Vuk Lajos Nk. Nagyrác u. 20.

4.

Póttagok:

Pálfi Pál Nk. Dobó u. 5.

5.

 

Benczik Ferenc Nk. Pivári u. 94.

6.

 

Horváth Zsuzsanna Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 81/a.

46. számú szavazókör: Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 67.

1.

Tagok:

Vidóczy Zoltán, Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 67.

2.

 

Gudlin Ágnes Nk. Szepetneki u. 32.

3.

 

Koczfán Lajosné Nk. Pivári u. 15.

4.

Póttagok:

Knausz József Nk. Hajgató S. u.23.

5.

 

Tulman Gézáné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 75.

6.

 

Németh Ferencné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 86.

47. sz. szavazókör: Polgármesteri Hiv. Kirendeltsége, Szent Flórián tér 30.

1.

Tagok:

Bukovics László Nk. Szepetneki u. 31.

2.

 

Borsos Józsefné Nk. Szent Flórián tér 23.

3.

 

Flinger Tamás Nk. Rozmaring u. 50.

4.

Póttagok:

Póczak Attiláné Nk. Nagyrác u. 50/A.

5.

 

Horváth Györgyné Nk. Bajcsy-Zs. u. 117.

6.

 

Hartainé Bobay Éva Nk. Varasdi u. 61.

48. számú szavazókör: Kultúrterem, Törökvári u. 65.

1.

Tagok:

Pókecz Józsefné, Nk. Törökvári u. 13.

2.

 

Andri Zoltánné, Nk. Törökvári u. 16.

3.

 

Bányai Erzsébet, Nk. Törökvári u. 73.

4.

Póttagok:

Somfalvi Csabáné Nk. Munkás u. 12/A.

5.

 

Tanberger Miklósné Nk. Törökvári u. 1.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.10 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. május 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. május 25-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Javaslat Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának megbízására

 

93/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
  2. a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola vezetői álláshelyére új pályázatot ír ki a korábbi pályázati kiírással megegyező tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Nagykanizsa, Kisfaludy úti bölcsőde hasznosítása

 

94/2004.(IV.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Egészségügyi Pénztárral annak érdekében, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nagykanizsai 2175/1 hrsz-ú, Nagykanizsa Ady u. 31. szám alatti ingatlan 3468/10000-ed tulajdoni hányadát megszerezhesse.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nagykanizsai 2371 hrsz-ú, Nagykanizsa, Kisfaludy u. 26. szám alatti ingatlan, valamint a nagykanizsai 2175/1 hrsz-ú, Nagykanizsai Ady u. 31. szám alatti, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan 3468/10000-ed illetősége közötti értékkülönbözetéről tárgyalásokat folytasson és döntés céljából a szerződést terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2004. július 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételének javaslata:

A Nagykanizsa, Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése (zárt ülésre javaslat),

Nagykanizsa keleti városrész, Munkás u.- Kazanlak körút – Városkapu kört által határolt 3063/30 hrsz-ú területen PARK KIALAKÍTÁSA: Gelencsér Gábor önkormányzati képviselő indítványa,

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Polgármesteri tájékoztató (2004. május 26-án kiküldésre került: Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására kiírt pályázatról és a részvételi szándékról, tájékoztató az IFJ-BM-04 pályázaton való részvételi szándékról, a közgyűlés előtt került kiosztásra: Lelkó Tamás Nagykanizsai Ipari Park Régió Kft. ügyvezetői tisztségéről történő lemondása, Fenntartó támogató nyilatkozata “Az egész életen át tartó tanulásra felkészítő kompetencia alapú nevelési-oktatási hálózat működtetése a Nyugat-Dunántúli Régióban” című pályázathoz, Kisfaludy u. 26. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának cseréje, tájékoztató a víziközmű beruházások, felújítások 2004. évi tervéről, tájékoztató az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottság 21/2004.(II.11.) sz. határozatában elrendelt vizsgálatról, “Új típusú személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán”, Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása, Fenntartó támogató nyilatkozata a “Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében”)

Interpellációk, kérdések (Dr. Kolonics Bálint írásban beadott interpellációja a közgyűlés előtt került kiosztásra),

Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének felülvizsgálatára és megállapítására (egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra),

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2003. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (Kanizsa Újság, Kanizsa Uszoda felügyelő bizottsági jelentés a közgyűlés előtt került kiosztásra),

Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI.16.) számú rendelete módosításáról (egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra).

A meghívóban szereplő 15-ös napirendi pontnál megkérdezem, hogy kérnek-e pályázók zárt ülést. Amennyiben nem, akkor javaslom, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk és 5. napirendi pontként szerepeltessük.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdések és interpellációknál szeretnék kérdést feltenni a régi piaccal kapcsolatban. Szóban kívánom ismertetni írásban benyújtott interpellációmat a szemétdíjjal kapcsolatban.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni a palini óvodával és az ipari parkkal kapcsolatban.

Cseresnyés Péter: Napirend előtt szeretnék hozzászólni “Nem a tükör a hibás” címmel.

Litter Nándor: Konkrét téma?

Cseresnyés Péter: A munkanélküliség és a vállalkozásbarát politika.

Dr. Csákai Iván: Kérdést szeretnék feltenni az ügyben, hogy a szabadtéri szemétgyűjtő edények ürítése kinek a feladata.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdéseknél kérdést szeretnék feltenni a Jókai úti orvosi lakásról.

Polai József: Könyvtárat és óvodát érintő kérdésem lenne.

Sajni József: Kérdést szeretnék feltenni a hegyi utak javításával kapcsolatban.

Zakó László: Kérdést szeretnék feltenni polgármester úrhoz Kovács László külügyminiszter úrhoz írt levelével kapcsolatban.

Litter Nándor: Napirend előtt szeretnék szólni a kistérségi önálló területfejlesztési társulások létrehozása ügyében.

A napirendi pontokkal kapcsolatban további észrevételek, kiegészítések nincsenek. Ennek megfelelően kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. “Vállalkozók háza” létrehozásához és működéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás és társasági szerződés megkötése (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI.16.) számú rendelete módosításáról (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. A módosított 64/2002.(X.2.) Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítása (írásban)
 9. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 10. Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának megbízására (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Javaslat a 2004. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Javaslat a "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" munkaügyi minisztériumi pályázaton (ESZA) való részvételre (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat megállapodás megkötésére a környező települések közoktatási feladatainak ellátására (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Tájékoztató a városrendezési tervek érvényesüléséről (írásban)
 19. Előadó: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 20. Tájékoztató a 2004/2005-ös tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Tájékoztató Nagykanizsa város sportjáról (írásban)
 23. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 24. Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról, a vagyonkataszter alapján (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Tájékoztató az iskolatej programról (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Együttműködési szerződés Kazanlakkal Nagykanizsa Megyei Jogú Város bolgár testvérvárosával (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Papp Péter képviselő önálló indítványa múzeumi belépőkre vonatkozóan (írásban)
 31. Nagykanizsa keleti városrész, Munkás u.- Kazanlak körút – Városkapu kört által határolt 3063/30 hrsz-ú területen PARK KIALAKÍTÁSA: Gelencsér Gábor önkormányzati képviselő indítványa (írásban)
 32. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 33. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2003. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének felülvizsgálatára és megállapítására (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Javaslat a Nagykanizsa, Platán sor 5/A I. lph. IV/2. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálására (írásban)
 38. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 39. Javaslat a Postakert u. 25/V.I.lh.fsz.2. önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. A Nagykanizsa, Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Fellebbezések (írásban)

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Bicsák Miklós: A palini óvoda felújítására mikor kerül sor? A vállalkozók, akik az ipari parkban vásároltak területet, tavaly befizettek a városnak tudomásom szerint 180 mFt-ot. Mi az oka annak, hogy a város kifizette januárban a DÉDÁSZ-nak a 25 mFt kivitelezési és egyéb díjat és a mai napig nem történt lépés?

Litter Nándor: A DÉDÁSZ kivitelezésének utána kell járni, írásban fogunk válaszolni.

Karmazin József: A palini óvoda felújítására elkészült egy részletes ütemterv, melyet az igazgató úr rendelkezésére bocsátottunk pontosan azért, hogy a tervezett fórumon a szülők részére pontos tájékoztatást tudjon adni. Emlékezetem szerint a teljes befejezése a programnak szeptember közepére, végére várható. Visszafelé számolva ebben szerepelnek a kivitelezéssel és a tervezéssel kapcsolatos határidők. A képviselő úr rendelkezésére fogjuk bocsátani ezt az ütemtervet.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr a város napja alkalmával tartott ünnepi közgyűlésen azt mondta, hogy a város és vonzáskörzetében az elmúlt időszakban 500 fővel csökkent a munkanélküliség. Amikor egy sajtótájékoztatón ezt cáfoltam és rámutattam arra, elmondtam azt, hogy ezt nem igaz, a sajtótájékoztató utáni közgyűlésen Kelemen Z. Pál úr a nélkül, hogy az adatokat tudta volna, engem hazudozással vádolt meg. Amennyiben ismerte a számokat, mert én úgy gondolom, hogy nem ismerte a, még rosszabb a helyzet, mert ebben az esetben azt mondhatom, hogy a tények őt nem zavarják, a lényeg az, hogy valakit ócsárolhasson. Nézzük meg, hogyan áll a számok alapján a helyzet. A 2002-es, 2003-as és 2004. márciusi, áprilisi adatokat nézzük, a következőképpen alakultak a munkanélküliség mutatói. 2002. márciusában 3258-an voltak munkanélküliek. 2003-ben 3541-en, tehát nőtt a munkanélküliség a tavalyi évben, majd az idei év márciusában 3142 fő volt munkanélküli. Ha a 3541-et és a 3142-őt kivonjuk egymásból, ez 401 fő és nem 500 fő. Nézzük az áprilisi mutatókat. 2002-ben 3040 fő volt munkanélküli, 2003-ban ez megnőtt 3321 főre és 2004. áprilisában 3012 fő munkanélküli. Tehát 3040 és a 3012 fő között túl nagy különbség nincs. Sajnos a munkanélküliség területén előrelépés nem történt. Úgy gondolom, hogy öndicséretre, öntömjénezésre semmi oka nincs e téren a városvezetésnek. Amikor múltkor Kelemen Z. Pál úr engem meg akart sérteni a közgyűlésen, mikor azt mondta, hogy egy pedagógustól nem lehet elvárni azt, hogy a statisztikát tudja olvasni, tulajdonképpen nem engem sértett meg, hanem sok ezer pedagógust, akik nemhogy statisztikát tudnak olvasni, hanem a számtani alapműveletekkel is tisztábban vannak, és ha a 3500-ból 3100-at kivonnak, akkor nem 500 jön ki eredményként. Azt kérdezem Kelemen úrtól, hogy mit mond ezután polgármesterének. Ki mondott igazat? Még vetődik fel egy másik témában is a kérdés. A polgármester úr és az alpolgármester úr azt mondja, és azt mondta a sajtótájékoztatókon, hogy soha nem látott fellendülést él meg a város, soha nem látott fejlődési pályán van Nagykanizsa. Azt is mondják, hogy vállalkozásbarát várospolitikát folytat a városvezetés. Nézzük meg mi a véleménye másoknak erről. Nem tudtam, hogy Bicsák képviselőtársam napirend előtt erről fog szólni. Már nem kettő, hanem három ellenvéleményt fogok én ezzel kapcsolatban mondani. Pontosabban én kettőt és Bicsák úr volt a harmadik, aki ezt mondta. A megyei napilapban egy nyilatkozat, egy vállalkozó érdekvédelmi szervezet megnyilatkozása mondataiból, gondolataiból szeretnék felolvasni szó szerint. “Az érintettek megállapították, hogy a helyi vállalkozók – Nagykanizsáról van szó – támogatása a városvezetése részéről tovább csökkent, az őket érintő döntések meghozatalánál véleményüket nem kérik ki, ugyanakkor segítségükre nem számíthatnak”. Egy másik ez egy levél, amit sok-sok tulajdonosnak küldött ki egy cég és az egyik, a levelet kapott személy átadta nekem ezt az érdekes gondolatokat hordozó levelet. Ebből két mondatot szeretnék idézni. Az egyik így szól: “Az elmúlt években a város és vonzáskörzetének gazdasága a szövetkezet és a szövetkezetek által alapított társaságok gazdálkodására negatívan ható változáson ment át. Működési területünkön a foglalkoztatás jelenleg is alacsony szinten stagnál, a belföldi vásárlóerő ezért folyamatosan gyengült.” Elgondolkoztató ez a három megnyilvánulás. Úgy gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy a városvezetés is elgondolkozzon ezen. Alpolgármester úr azt mondta egy nyilatkozatában, egy sajtótájékoztatón, hogy elnézést kellene kérnie a FIDESZ-nek az elmúlt négy évért, mint egy erkölcsi feddést adva nekünk. Megkérdezem költői kérdésként, hogy vajon melyik pártok adták a városvezetést az elmúlt ciklusokban. Az SZDSZ és az MSZP, hogy ezt a költői kérdést mégis csak megválaszoljam. Erkölcsi ítéletet én úgy gondolom, hogy alpolgármester úrnak nem kéne mondania akkor, amikor lenne oka önmagába néznie. Polgármester úr azt mondta megint csak sajtótájékoztató keretén belül, hogy senkitől nem kérnek tanácsot. Tudják ők jól, hogy mi a dolguk. Az előbb idézett cikkrészletek, gondolatok én úgy gondolom, hogy nem ezt bizonyítják, ezért én arra kérem mégiscsak a városvezetést, hogy fogadja meg a véleményeket, ne vegye támadásnak feltétlenül a kritikát, mert csak egy tükör, mert nem biztos, hogy mindeni úgy lát mindent, ahogy az ők szeretnék, és ez a demokrácia lényege. Mi azt valljuk, hogy az emberek véleményére oda kell figyelni és oda is figyelünk az emberek véleményére és azt, amit mi elmondunk sajtótájékoztatókon, az többek között az emberek véleménye is, a nagykanizsai polgárok véleménye is. Ami miatt adtam ezt a címet ennek a napirend előtti felszólalásnak egy mesére utalva, nem a tükör volt a hibás akkor, amikor Pinocchio belenézett és azt látta, hogy megnőtt az orra.

Litter Nándor: Amikor én az ünnepi közgyűlésen a munkanélküliséggel foglalkoztam, az elmúlt év hasonló időszakát vetettem össze a mostani állapotokkal. Tehát úgy gondolom, hogy ezek helyes számok voltak. A Zalai Hírlapban megjelent nyilatkozat a KISOSZ, a helyi vállalkozók képviseletében nyilatkozott, azt kifogásolták, hogy a Fő úti üzletek, illetve a belvárosban lévő üzleteknek a bérleti díját a város megemelte, illetve azt tette ez által, hogy bankok, biztosító társaságok és egyéb más szervezetek kezébe került a Fő úti üzleteknek a sora. Én úgy gondolom, hogy helyesen léptünk akkor, hiszen a kezünkben volt több olyan bérleti szerződés, tehát a város tulajdonában lévő üzletek bérleti díjáról van szó, amikor 4800 Ft-ért adták tovább ezeket, üzlethelyiségeket/négyzetméter. A városnak pedig 1100-1500 forint közötti értéket fizettek. Úgy gondolom, hogy a város vagyonával való gazdálkodás mindenképpen azt kívánta, hogy ezt a lépést megtegyük. Az élet bennünket igazolt, hiszen alig van most már olyan üzlet, amelyet ne tudtunk volna bérbe adni. Sőt a különböző területeken megállapított bérleti díjak vonatkozásában, amikor licitálásra került sor, a 2600 forinttal szemben volt, ahol 3600 forintot értünk el az Erzsébet téren. Kámán László erről részletesen tudna beszélni. A tanáccsal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a kormányváltás után – ugyanis négy évig nem sikerült elérni, hogy a laktanyák a város tulajdonában kerüljenek – nagyon furcsán hangzik azoknak a szájából az ipari parkkal és laktanyákkal kapcsolatos kritika, akik ezt négy éven keresztül nem tudták elintézni. Erre utalt ez a kijelentést, amelyet én továbbra is fenntartok.

Kelemen Z. Pál: Nem állítottam, hogy Cseresnyés Péter hazudik. A kérdésem így szólt: szabad-e egy képviselőnek tudatlanságból valótlanságot, vagy rosszindulatból hazugságot terjeszteni? A kérdésemre most válaszolok. Feltételezem, hogy Cseresnyés Péter nem rosszindulatú. Az egy pedagógusról való beszélés nem határozatlan névelőként jelentkezett, hanem konkrét számként arra, aki nyilatkozott. Én az ön nevét ki nem mondtam, tartózkodtam tőle, mert tiszteletben tartom személyességi jogait.

Litter Nándor: Gyakorlatilag mi azt kifogásoltuk Cseresnyés Péter nyilatkozatában, hogy a júniusi adatokat hasonlította össze a márciusi adatokkal. Erre az elég furcsa összehasonlításra a megyei kamarák és a munkaügyi hivataloknak a vezetői adtak választ. Nem is kellett nekünk erre választ adni, úgy hogy szakmailag teljesen hibás az ilyenfajta megközelítése a munkanélküliség értékelésének. Ez volt a fő probléma az ön nyilatkozatában.

Dr. Szabó Csaba: Azt már megszoktuk, hogy minden közgyűlés elején Cseresnyés Péter képviselő úr kioktat bennünket. Azonban az nyilvánvaló, hogy vissza él azzal, hogy a polgármester nem a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően vezeti az üléseket és ezért az Ügyrend miatt én arra kérem, hogy 2 perc után figyelmeztetés nélkül szíveskedjen megvonni a szót az ilyen típusú hozzászólástól, és egyáltalán mindenféle Szervezeti Szabályzatot kérem szigorúan betartani szíveskedjen.

Litter Nándor: Igaza van főigazgató úrnak, de én úgy gondolom, hogy nem akartam volna Cseresnyés úrba beléfojtani a szót.

Cseresnyés Péter: Az 500 fő nem 500 fő, az 400 akkor is, hogyha továbbra is állítja, mert ha 3500-ból 3100-at elvesszük, az 400 fő és nem 500.

Litter Nándor: Tavaly óta csökkent. Ezt elismeri?

Cseresnyés Péter: Miután tavaly előtt viszont nőtt. Itt az óriási tévedés az önök véleményében, és ezt vitatom, hogy önök, amit állítanak, azt gondolják, hogy csak az igaz és más szempont nincs. Az is tény, amit én mondtam, bármennyire is nem tetszik. Dr. Szabó Csaba képviselőtársam abba a hibába esett ezzel a hozzászólásával, amivel Dr. Horváth György két közgyűléssel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy én szólaltam egy ügyben és megvádolt valamivel engem, utóbb kiderült, hogy nem is így volt. Ha visszanézné Szabó képviselő társam a jegyzőkönyveket az utolsó három-négy vagy talán öt közgyűlésen napirend előtt nem szólaltam hozzá. Úgy gondolom, hogy mielőtt egyes képviselők hozzászólnak és véleményt mondanak és másokra rossz fényt kívánnak vetni, először nézzenek utána, hogy igazuk van-e abban, amit mondanak.

Litter Nándor: Kormányrendelet született arról, hogy a kistérségi társulások szerveződhetnek a területfejlesztésre vonatkozóan, illetve amennyiben ezek a kistérségek úgy döntenek, hogy nemcsak a területfejlesztés vonalán, hanem az oktatás, szociális terület, egészségügy területén is szövetséget kötnek, akkor a kormányrendeletben meghatározott összegű támogatást ezeknek a fejlesztéséhez, ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez megpályázhatják. Ez optimális esetben 120 mFt, attól függ, hogy ennek az együttműködésnek a tartalma mire terjed ki. Teljes körű az együttműködés, tehát csatlakozik hozzá a kistérségben lévő összes 48 település, vagy pedig csak részlegesen csatlakoznak. Ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak a nagykanizsai statisztikai kistérségben. Amikor ezek az egyeztetések eredményre vezetnek, akkor egy rendkívüli közgyűlésen kellene megerősítenünk majd ennek a megállapodásnak a tartalmát. Számítsanak arra, hogy június első napjaiban egy rendkívüli közgyűlést fogunk tartani.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: A 4. oldalon a 11. ponthoz szeretnék szólni. Az adásvételi szerződés módosítását kérte a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft., ami az üzletrész átadás érdemi részét nem érinti. Milyen jellegű módosítása ez a szerződésnek? Az 5. oldalon a 17. ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy a közgyűlés milyen összegről hozott határozatot a vámszolgálati hely felállítására. Valójában ennek a kialakítása mennyiből történt meg, mennyi a pontos összeg? A vámszolgálati hely üzemhelyezését követően nyilván voltak előzetes számítások is. Mennyi ennek a havi költsége, a kiadási oldala? Mennyi a tervezett bevételi oldala? Veszteséges-e? Ha veszteséges, akkor ez havonta mennyibe kerül a városnak? Van-e még olyan tervezett munkálat a vámszolgálati hellyel kapcsolatban, ami most aktuális, és ha ez pénzbe kerül, akkor mennyibe kerül? A 8. oldalon a 27. ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy a pályázati kiírás megtörtént-e? Mennyi pályázat érkezett be? Mi az oka annak, hogy ezek a fontos álláshelyek betöltetlenek?

Halász Gyula: A 3. oldalon a Magyar Plakát Múzeummal kapcsolatban a második sort pontosítani szeretném 2003. november 7-én nyújtottuk be ezt a pályázatot.

Papp Nándor: A Plakát Múzeum felújítási tervei elkészültek 2003. november 7-ig. Valószínű, hogy korrekt is a terv, de igazából sem a bizottság, sem a közgyűlés erről közelebbi tájékoztatót nem kapott. Tehát a terveket nem láttuk. Ugyanez a helyzet az autóbuszváró terveivel kapcsolatban is. Nyilvánvalóan vállalkozási pénzből fog megvalósulni. A 7. oldalon a 13/a,b. ponttal kapcsolatban szintén ugyanaz a problémám. Milyen költséggel lett a pályáztatás beadva, és milyen felújítási szinttel?

Zakó László: Az 5. oldalon a 20. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az EXIST Kft. perre vitte-e dolgot, ha igen, akkor milyen összegben és ki lesz ezért a felelős?

Dr. Horváth György: A 4. oldalon a 14-es ponttal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Helyén volt a közgyűlés döntése, amikor a város szépítése és ésszerűsítése érdekében ezt a döntést hozta. Viszont arra gondolni kellett volna arra, hogy április 15-vel megszűntettük ott a lehetőséget, ugyanakkor az új működési területe nem biztosított a vállalkozóknak. A 11. oldalon az 5-ös ponttal kapcsolatban - jogilag is tisztázni kellene azt, hogy például a Garay utcai háztömb egy ház, vagy részekből áll.

Polai József: A 3. oldalon a 9-es ponthoz szeretnék hozzászólni. A tömegközlekedés felülvizsgálata és fejlesztési javaslata az kiterjed-e Kiskanizsának azon szakaszaira, amit felvetettünk a fórumon? Tehát a Pápai utca, Alsó-, Felsőtemető utca környékére, hogy ott egy körjáratot tudjunk kialakítani, illetve a Cigány utca végén található területre egy autóbuszmegálló forduló készüljön el.

Sajni József: A 15-ös ponthoz szeretnék módosító javaslatot tenni. A határozat végrehajtásának határidejét kérem 2004. szeptember 30-ra módosítani.

Litter Nándor: Elfogadjuk a módosítást.

Erdős Péter: A Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. kapcsolatos adásvételi szerződés módosítás még a legutóbbi Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság előtt volt. Tehát, amit a legutóbbi bizottsági ülésen Kolonics úr látott, az már a módosított szerződés. Változtatás a lényegét érintően nem volt. Átszerkesztette az ő jogászuk, bizonyos kifejezéseket lecserélt benne, ami az érdemi részét a szerződésnek nem érintette. Ugyanez a szerződés volt egy hónappal korábban is az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság előtt és most a legutóbbi Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság előtt is volt, azóta most már aláírásra került ez a szerződés.

Litter Nándor: Vámszolgálati hellyel kapcsolatosan pontos számokat nem tudunk mondani. Ígérem, hogy a rendkívüli közgyűlésen, június elején részletes tájékoztatást fogunk erről adni.

Dr. Kelemen Marcell: A Pályázati Iroda kialakítására, mint szervezeti egység létrehozásáról döntött a közgyűlés. A Pályázati Iroda osztályvezetői besorolású vezetőjének Palángi Krisztina lett kinevezve, egy fő kollégája pedig Domina Erzsébet, aki eddig is a hivatalban pályázati referensként dolgozott. Tekintettel arra, hogy még két főre volt szükség, ezért pályázat kiírására került sor a két pályázati irodai munkatárs tekintetében. Jogi, államigazgatási, műszaki, illetve kereskedelmi, marketing területén felsőfokú szakképzettséget szerzett személyt keresünk. Hamarosan lejár a pályázat benyújtásának határideje és meg fog történni a kiválasztás. A Pályázati Iroda a Zalai Hírlap helyiségébe költözik. Ezeket az irodákat fel kellett újítani, be kellett rendezni irodabútorokkal, számítógépeket kellett vásárolni, ki kellett alakítani a számítógépes hálózatot. Ez most már megtörtént. Napokon belül kiválasztásra kerül a két új munkatárs.

Litter Nándor: Papp Nándor képviselőnek megfelel, ha a kollégák a legközelebbi Városfejlesztési Bizottság ülésére viszik az anyagokat?

Papp Nándor: Igen.

Karmazin József: A Plakát Múzeummal kapcsolatban valóban készült egy dokumentáció az EU-s pályázat elnyerése érdekében, de most keresünk tervezetőt rá, aki nem feltétlen lesz azonos azzal, aki a pályázati dokumentációt elkészítette. Az ajánlatkérések folyamatban vannak, ha beérkeznek, akkor tájékoztatni fogjuk a bizottságot. A HSMK címzett támogatási igény dokumentációja azonos az előző évivel, ezért nem vittük bizottság elé, de ha szükséges, akkor ezt szintén bemutatjuk.

Litter Nándor: Maradjunk abban, hogy a HSMK és a autóbuszváróknak terveit vigyék a Városfejlesztési Bizottság elé.

Papp Nándor: A Plakát Múzeummal kapcsolatban nehogy szerzői, jogi védelembe eső problémák legyenek, ha nem ugyanaz lesz a tervező.

Dr. Szűcs Marianna: Az EXIST Kft-vel kapcsolatban az az információm az, hogy pert fog indítani a Kft. a tulajdonjog megállapítása iránt. Arra irányul a per, hogy az a szerződés, amit korábban kötött az önkormányzat, amiben elcserélte a gyógyszertár és az orvosi rendelő tulajdonjogát, érvényes, és kérni fogja a Kft., hogy a tulajdonjogokat a szerződés alapján a bíróság rendelje el bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. Ez az önkormányzatnak plusz költséget nem fog eredményezni, mert ha a pert elveszítjük és a szerződés érvényességét megállapítják, nem jelent annyiban plusz költséget, mert a szerződés úgy szól, hogy egy az egyben cserélünk, tehát értékkülönbözet fizetéséről nincs szó. Amennyiben elveszítjük a pert, akkor a perköltségeket kell majd megfizetnie az önkormányzatnak.

Gáspár András: A döntésnek megfelelően az iparcikk piac mobil, mozdítható létesítményeit eltávolítottuk kerítéssel együtt. Úgy gondolom, hogy rendezett területet sikerült kialakítani. Van, ha jól emlékszem 6 db pavilon, ami nem a mi engedélyünkkel, hanem építési engedéllyel került oda. Ennek hosszadalmasabb a megszüntetése. Ebből a hatból kerül ki az az öt új kereskedő, akik az iparcikkpiac áthelyezésében részt vesznek a vásárcsarnokhoz. Ezt külön meg kell terveztetnünk a vásárcsarnoknál és a Városfejlesztési Bizottság elé vinni, hogy milyen megjelenésűek legyenek ezek a pavilonok. A hely az gyakorlatilag adott. Az iparcikk piac, mint olyan, tulajdonképpen megszűnt, de a meglévő pavilonok elbontása, illetve megszüntetése húzódik és azok fognak átkerülni, nem azok a pavilonok, hanem azok a kereskedők fognak átkerülni az új helyre.

Litter Nándor: A VODAFONE-al kapcsolatos intézkedés elfogadható, az nem irányult ilyen fajta változtatásra. A VODAFONE-al mi egyeztetünk, hogy esetleg önkormányzati, vagy más olyan állami szerv épületére kerüljenek fel az antennák, amelyek a lakosságot nem zavarják. A tömegközlekedésre vonatkozó felülvizsgálat kiskanizsai városrészre is kiterjed.

Erdős Péter: Megegyeztünk abban is már, amikor ez a munka elindult, hogy a képviselőtestület be lesz vonva a munkába. Lesz egyeztetés a felülvizsgálóval is.

Litter Nándor: Sajni József javaslatát elfogadtuk szeptember 30-ra vonatkozóan.

Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 4-es pontról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról a Kisfaludy 26. sz. és az Ady u. 31. sz. tulajdonjogának cseréjéről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozásáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról IFJ-BM-04 pályázaton való részvételi szándékról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítására vonatkozó programoknak az indításáról, amelynek megfelelően az erre vonatkozó nyilatkozatokat aláírhatjuk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Tájékoztatóként adtuk ki, melyben arról értesítjük a közgyűlés tagjait, hogy Lelkó Tamás az Ipari Park Régió Kft. ügyvezetője lemondott tisztségéről. Javaslat az, hogy pályázatot írjunk ki a munkakörre. Kérem, szavazzunk.

Dr. Kolonics Bálint: Nem kaptam meg ezt az anyagot. Én erről nem szavazok. Szeretném, ha minden kérdéshez hozzá tudnánk szólni, ami elénk kerül.

Litter Nándor: Ki lett osztva. Az ügy végtelenül egyszerű. Lelkó Tamás lemondott, pályázatot írunk ki. Én ezt elismételtem szavazás előtt. Úgy gondolom, hogy mindenki a megfelelő információ birtokában volt. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ugyancsak most került kiosztásra a víziközmű beruházásokkal kapcsolatos anyag. Tegnap történt egyezség a Vízművel.

Erdős Péter: A víziközmű fejlesztés 2004. évi tervét állítottuk össze. Ennek fedezete egyik oldalról a használati díj, amit a vízdíjban és csatornadíjban a Vízmű beszed, valamint a fejlesztések kapcsán befizetésre kerülő közműfejlesztési hozzájárulás. Kiadási oldalon a Vízmű Rt. szakmai javaslata alapján kerültek fejlesztési célok felsorolásra. Ezt két csoportra osztottuk fontossági sorrendben. Összhangban a város költségvetésével próbáltuk ezt megtenni. Az elkerülhetetlenül és feltétlenül végrehajtandó feladatok meghaladják a költségvetésben rendelkezésre álló összeget, azonban a közműfejlesztési hozzájárulásból feltétlenül be fog folyni annyi forrás, ami ezt a túllépést fedezni fogja. A többi fejlesztési célt, amit meg kellene még lépni annak függvényében javasoljuk megtenni, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások hogyan folynak be a gazdálkodó szervezetektől a különböző fejlesztéseik kapcsán. Ezt azért javasoljuk, hogy ne kerüljünk esetleg abba a helyzetbe, hogy a fejlesztési célokat meghatározzuk, ezeket végrehajtjuk, viszont a forrásoldalon esetleg hiány képződik, mert nem folyik be annyi közműfejlesztési hozzájárulás. Ezek egy részét egyébként külön-külön bizonyos közgyűlési előterjesztések kapcsán már jóváhagyta a testület. Itt most külön a víziközmű fejlesztési feladatok lettek összegyűjtve és azoknak az ez évi ütemezése.

Papp Péter Pál: A felsorolás a fejlesztési feladatoknál egyben fontossági sorrend is. Ahogy befolynak a források, és lehetővé válik a fejlesztések megvalósítása, ebben a sorrendben ezt a munkát meg lehet kezdeni. Nehogy itt valaki még arra várjon, hogy menet közben ez még egyszer közgyűlés elé kerül, és még egyszer döntést igényeljen.

Tóth László: A múltkor is felhívtam a figyelmet, hogy az Északkeleti városrészben több cég nagy létszámú lakás projektet szeretne megvalósítani. Hogy fogja elbírni a Honvéd utca, Dózsa György utca környékén a szennyvízcsatorna hálózat ezt a terhelést. A számítások szerint három-négy év alatt durván 500-600 lakás fog felépülni. Most is tervezés és kivitelezés alatt van körülbelül 300 lakás. Ha erre a kérdésre tudnak választ adni, akkor tudom elfogadni ezt a fejlesztési célt, mert úgy gondolom, hogy nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy felépülnek a lakások, és nem tudjuk biztosítani a szennyvízelvezetést.

Cseresnyés Péter: Mi az oka annak, hogy minden egyes közgyűlés előtt megkapunk 5,6,7,8 kiegészítést, amit nem is láttunk előtte, és itt döntetünk kell. Elhiszem, hogy egy-két kivételes esetben ezt meg kell tenni, de hogy állandóan azzal a gonddal küszködünk, hogy felelősen kellene döntenünk és közben arra nincs idő, hogy elolvassuk a polgármesteri tájékoztatóban foglalt előterjesztéseket, ezt nem tartom normális ügymenetnek, felháborítónak tartom.

Litter Nándor: Vannak olyan ügyek, amelyek nem tűrnek halasztást. Tegnap történt megegyezés a vízművel, akkor azt nem tudjuk korábban kiosztani, mint a mai napon. A következő közgyűlésünk júniusban lesz, lehetett volna, addig halasztjuk az ügyet. Mi azt szeretnénk, ha mennének a dolgok. Ezért néha elő fog fordulni a jövőben is, hogy itt fogunk kiosztani anyagokat.

Dr. Kolonics Bálint: Kérem a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni az ügyrendi hozzászólásomat. Polgármester úr a polgármesteri tájékoztatóban a vitát megnyitotta, ezt követően a vitát lezárta. Ezután került sor az elhangzott kérdésekre adott válaszokra. Ezután megint vita hangzott el, képviselői hozzászólások voltak, azok után, hogy volt egy kiosztott anyag, amihez nem volt módom nekem sem hozzászólni. Az ügyrendi hozzászólásom lényege az, hogy olyan anyag került itt kiosztásra, azaz nem került kiosztásra, amit a FIDESZ-frakció nem tudott megismerni, ehhez nem tudott hozzászólni, és erről kellett szavazni. Ezt kérem szó szerint rögzíteni a jegyzőkönyvben. Ezzel azt gondolom, hogy a képviselők jogai sérülnek és messzemenőkig.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy mindenkinek kiosztásra került az anyag. Úgy gondolom, hogy ettől függetlenül az ügy világos. Lelkó Tamás lemondott és az volt a javaslat, hogy pályázatot írjunk ki.

Zakó László: Elfogadom azt, hogy sokszor a körülmények olyanok. Javaslatom az, hogy döntés is szülessen az ügyben, és ne sérüljön az a jogunk, hogy nem ismertük meg, ennek a szavazását rövid szünet után kérem megejteni, mert különben szabályellenes lenne az eljárás.

 

S z ü n e t:

 

Litter Nándor: Kérdezem, hogy a víziközművekkel kapcsolatos anyaghoz van-e észrevétel? Szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítés volt a polgármesteri tájékoztatóhoz “Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében” .

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ugyanaz a pályázat, amelyről szavaztak egy másik esetben, azzal a különbséggel, hogy az iskola tegnap jelezte, hogy az MMIK Zalaegerszegről megkereste hasonló szándékkal, hogy ők is pályázzanak ebbe a térségbe és kérik az együttműködést a Hevesi Általános Iskolára, illetve a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumnak a Szakközépiskolai részére és a Hevesi Óvodával. Egy szándéknyilatkozat, támogató nyilatkozat kiadásáról van szó.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő szerződésről kell döntenünk.

Dr. Szűcs Marianna: Felülvizsgáltuk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Két módosítást tartottunk szükségesnek. Az egyik módosítás a 2. fejezet 1.1. pontjában szükséges, ami arról rendelkezik, hogy a kapcsolattartó személy a helyi önkormányzat részéről a Költségvetési Iroda vezetője. Szervezeti átalakulások folytán módosítás szükséges ebben, mert a Kontroling Osztályvezető-helyettes az, aki a helyi Önkormányzat részéről kapcsolatot tart a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. A másik módosítás pedig azért indokolt, mert a közgyűlés 2004. január 29-én döntött arról, hogy a Kisebbségi Közösségi Ház épületéhez hozzácsatol még egy 55 m2 alapterületű szolgálati lakást, amit ugyanúgy ingyenes használatba ad a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, mint ahogy a közösségi házat is használatba adta, tehát 2025. december 31-ig. Ezzel kiegészítettük még az együttműködési megállapodást.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Új típusú személyi szolgáltatások fejlesztési projektről kérem, adjunk tájékoztatást.

Fehérvölgyi Szabolcs: Június 15-ig kellene benyújtani ezt a pályázatot. A pályázat önrészt nem igényel, viszont támogató nyilatkozatot igen az önkormányzat részéről.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

100/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 35/1999.(II.9.), a 17/2002.(II.5.), a 111/2003.(IV.23.), a 270/2/2003.(IX.30.), a 318/2003.(X.28.), a 325/4/2003.(XI.25.), a 329/2003.(XI.25.), a 360/6/2003.(XII.11.), a 374/3/2003.(XII.11.), az 1/9/2004.(I.29.), a 27/2/2004.(II.26.), a 30/1/2004.(II.26.), a 33/2004.(II.26.), a 36/2/2004.(II.26.), a 37/2004.(II.26.), a 38/2004.(II.26.), a 39/2004.(II.26.), a 40/2004.(II.26.), a 45/4/a,b,6,7/a-c,12/a,b,13/a,b,14/a,b,15/a,b,16,17/2004.(III.30.), a 47/2004.(III.30.), a 48/3/2004.(III.30.), az 53/2004.(III.30.), az 55/2004.(III.30.), az 57/2004.(III.30.), az 58/2004.(III.30.) és a 61/2004.(III.30.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 361/7/2003.(XII.11.) számú – Nagykanizsa városközpont fejlesztési akcióterve és forgalomcsillapítási feladatokra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. október 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 23/1/2004.(II.17.) számú - közvilágítás korszerűsítés pénzügyi rendezésének vizsgálatára vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2004. június 30-ig meghosszabbítja.
  4. a 32/2004.(II.26.) számú – Miklósfa városrészben közterületek rendbetételére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  5. az antennák, adótornyok, bázisállomások létesítésével összefüggő beruházási igények városrendezési, építészeti szempontból történő befolyásolását indokoltnak tartja.
  6. Meg kell vizsgálni – más városok tapasztalatait is megismerve – az érdekeltek bevonásával a rendeleti szabályozás lehetőségét.

   Vizsgálni kell, hogy a közgyűlési rendelet önállóan vagy a szabályozási tervhez tartozó helyi építési szabályzatban adjon választ már a beruházás előkészítő szakaszában a szükséges egyeztetésekre, azok módjára, a lehetséges alternatívák vizsgálatára, a helyszín kiválasztásának szempontrendszerére.

   Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. a nagykanizsai 2371 hrsz-ú Nagykanizsa, Kisfaludy u. 26. sz. alatti ingatlan tulajdonjogát elcseréli a nagykanizsai 2175/1 hrsz-ú Nagykanizsa Ady u. 31. sz. alatti a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan 3468/10000 tulajdoni illetőségére.
  8. A csere értékkülönbözet megfizetése nélkül történik.

   Határidő: 2004. július 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. pályázóként részt kíván venni a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázaton
  2. Határidő: 2005. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázat megírására külső szakértőt kér fel.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. pályázóként részt kíván venni a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt IFJ-BM-04 kódszámú GYISM pályázaton.
  2. Határidő: 2005. június 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt IFJ-BM-04 kódszámú GYISM pályázathoz 1 000 000 (azaz egymillió) Ft önrészt biztosít.

Határidő: 2005. június 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. felkéri a polgármestert, a 2. számú mellékletben található támogató nyilatkozatot írja alá.
  2. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Lelkó Tamás Nagykanizsai Ipari Park Régió Kft. ügyvezetői tisztségéről történő lemondását 2004. július 31. napjával elfogadja.
  4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezetői megbízatás megszűnésével egyidejűleg az ügyvezető munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnjön.

   A Közgyűlés megbízza a polgármestert azzal, hogy a Nagykanizsai Ipari Park Régió Kft. ügyvezetői tisztségére pályázatot írjon ki.

   Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  5. a víziközmű beruházások, fejlesztések 2004. évi tervével egyetért. (A fejlesztési terv a határozathoz mellékelve.) Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.
  6. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. felkéri a polgármestert, a 2. számú mellékletben található támogató nyilatkozatot írja alá.
  8. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2003. április 26-án kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja, és egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
  10. Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  11. egyetért az “Új típusú személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán” projekt megvalósításával.
  12. A pályázat a Regionális Operatív Program 3.2. – Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés, 2. – Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban – komponensére történő benyújtását támogatja.

   Határidő: 2004. június 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina pályázati irodavezető)

  13. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést a régi piac ügyében szeretnék feltenni. Elbontásra került egy felépítmény, ami után én érdeklődtem, hogy milyen határozat és milyen jogerős határozat alapján kerül sor ennek a felépítménynek az elbontására. A további kérdésem az, hogy ebből kialakult-e valamilyenféle jogvita? Indult-e valamilyenfajta polgári peres eljárás, ha, igen, akkor az hol tart?

Dr. Szűcs Marianna: A SZÖVIP Kft. indított ennek kapcsán pert az önkormányzat ellen. Egy tárgyalás volt eddig az ügyben. A Kft-nek a követelése elsődlegesen az eredeti állapot helyreállítása, másodlagosan pedig kártérítés, tehát az épület értékének és a benne lévő eszközöknek a megtérítését kéri a Kft. Egyelőre nem tudni, hogy mi alakul. Bizonyítási indítványokat tett mindkét fél. A következő tárgyalás június 23-án lesz, ahol tanúmeghallgatásra kerül sor.

Dr. Csákai Iván: Ki a felelős azért, hogy több mint egy hónapja az Északkeleti városrészben és környékén a szemetes edények nincsenek ürítve?

Gáspár András: Arról a környékről egy bejelentésről tudunk, ami komoly problémát okoz, ez pedig a Dózsa György úton a víztoronynál lévő gyűjtő. Északkeleti városrészéről hozzánk nem érkezett bejelentés. Ettől függetlenül a Saubermacher a felelős. Le fogjuk ellenőrizni, hogy mikor és miért nem végezték el az ürítést.

Litter Nándor: Jókai úti orvosi lakással kapcsolatban Halász Gyulának megadom a szót.

Halász Gyula: Az egy éve üresen álló orvosi lakással milyen tervei vannak az önkormányzatnak? Úgy tudom, az állaga folyamatosan romlik.

Simánné Mile Éva: A Szociális és Egészségügyi Bizottság már két évvel ezelőtt is döntött arról, hogy figyelembevéve a jogszabályi előírásokat a Jókai úti rendelőt a minimum feltételhez kell igazítani. Ennek érdekében az ott lévő szolgálati lakás esetében úgy döntött a bizottság, hogy a három szobás lakásból két szobás lakás lesz, és az egy szobát arra fordítja a város, hogy az ott lakóknak az orvosi rendelője már végre olyan legyen, ami megfelel. Ebben a tárgyban az alapellátás igazgatója és az ingatlankezelés igazgatója is megkezdték a tárgyalásokat. Maga a szolgálati lakás az alapellátás, mint intézménynek a kijelölési jogkörébe rendelkezik. Jelen állapotában nem a legjobb minőség közé sorolható, de ezt a lakást azért tartja fenn a bizottság egyetértésével az intézmény, hiszen háziorvos letelepítésére is kerülhet sor a városban, és akkor legyen ez lakás. Tekintettel arra, hogy ez évben nem volt igény, a bizottság a rendelő felújítását fontosabbnak tartotta, így az a lakás jelen pillanatban ugyan lakható, a minőségét tekintve nyilván nem felel meg. Az alapellátás igyekszik pályázni arra is, hogy fel tudják újítani.

Polai József: Néhány hónappal ezelőtt, amikor a könyvtár igazgatói pályázata volt napirenden, akkor egész komoly problémát jelentett az a körülmény, hogy a könyvtárban úgymond politikai tevékenységre is adnak lehetőséget és bérelhetik a könyvtár épületét. Annak ellenére, mivel közgyűlési határozat vagy rendelet sem tiltja, vagy szabályozza ezt a kérdést, mikor tájékoztatják a könyvtár vezetőjét arról, hogy a polgármester és alpolgármester úr szerint mi számít politikai tevékenységnek? Igaz-e, hogy a hitgyülekezet a könyvtárban tartja összejöveteleit annak ellenére, hogy a padlózatot rendkívül módon féltjük. Alpolgármester úr tett erre vonatkozóan észrevételeket. Szabad-e ezt az összejövetelt engedélyezni hosszú távon? A válaszokat kérem írásban is. Tudunk olyan óvodáról, ahol nyugdíjas nevelőt hívtak vissza dolgozni. Rendben van ez így, amikor munkanélküli óvónők is vannak a városban?

Litter Nándor: Az óvodát kérem, nevezzük meg, hogy a választ meg tudjuk adni.

Polai József: Hevesi óvoda.

Litter Nándor: Az első kérdésekre írásban fogunk választ adni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nincs róla tudomásom, egyébként nem is kell, hogy legyen, mert a munkáltatói jogkör az intézményvezetőnél van. Valószínűnek tartom, hogy betegség miatt került sor erre, hogy hirtelen be kellett lépni valakinek. Csak határozatlan idejű kinevezésnél van egyeztetési kötelezettsége az intézményvezetőknek.

Polai József: Kérem, vizsgálják meg a dolgot.

Sajni József: A Szentgyörgyvári I. és II. hegyháton a miklósfai kertbarát kör, a III. hegyháton pedig a gazdák kezdeményezték, hogy tulajdonuk megközelítése végett ezek az utak rendeződjenek, és kijavításra kerüljenek. Elkészültek a költségtervezetek. Megtörtént az egyéni hozzájárulások összegyűjtése. Az összegyűjtött pénzt hová lehet befizetni? Mikor fognak dönteni az illetékesek arról, hogy az önkormányzati rész mennyi és mikor juthatnak hozzá, és mikor kezdhetik meg a munkát?

Litter Nándor: VIA Kanizsa KHT-hoz kellene befizetni ezeket az összegeket. Nem kaptuk még a hegyközség elnökétől azt a javaslatot, hogy a költségvetésben rendelkezésre álló forrást ők hogyan tervezik felhasználni.

Sajni József: Kérem, hogy a hegyközség illetékességét keressék meg, hogy ebben nagyon sürgősen döntés szülessen, hisz ezt a nyáron kell megoldani.

Röst János: A hegyközség vezetőjével egyeztettünk. Ő ígéretet tett arra, hogy hamarosan ezt az összeget felosztja, illetve egy műszaki megoldást javasolni fog.

Litter Nándor: 2004. május 29-én 18 órakor lesz közgyűlésük. Állítólag ott fogják ezt jóváhagyni.

Zakó László: A közgyűlés előtt kaptam kézhez azt a levelet, amit Ön írt Kovács László külügyminiszter úr részére. A mondás úgy tartja, hogy a kampány választástól választásig tart, de a törvényileg szabályozott kampányidőszak az ajánlószelvények leadásától számít a választások napjáig. Polgármester úr nemcsak a külügyminisztert hívta a városba, hanem az MSZP pártelnökét és az Európai Parlament listavezetőjét. Mindezt egy hangzatos előadás megtartásába csomagolta, amelyre előadásra felkéri a pártelnök listavezető urat. A program ismertetéséből kiderül, hogy erre hivatalos a lakosság is, és fórum jelleggel kívánja ezt az előadást megtartani. Miért nem az MSZP helyi vezetése hívta meg? Esetleg a vezetői válság ennek az oka? Vagy a kampánystratégia része az, hogy az MSZP-s polgármesterekkel hívatják meg kampányidőszakban az EU listavezetőjét, pártelnököt, mindezt úgy csomagolva, mintha egy szűk körű szakmai előadás lenne, de kiderül, hogy ez egy lakossági fórum?

Litter Nándor: Május 27-én lesz 10 órától. Nagyon fontos lenne, hogy azokat a lényeges információkat is tudatná a nézőkkel, hogy a Dráva-Mura Eurégióban élő nemzetiségiek vezetőivel tervezünk találkozni és a Magyar Köztársaság Külügyminisztere érkezik Nagykanizsára.

Dr. Kolonics Bálint: Az elmúlt közgyűlésen interpelláltam a szemétdíj tárgyában megalkotott rendelet kérdéskörében. Erre meg is kaptam a választ. Nem a válasszal kívánok most foglalkozni. Ez több kérdést is felvetett. Ebből kettőt szeretnék az interpellációmmal itt ismertetni. Lényeges kérdésként vizsgálandó, hogy a jogalkotó szándéka, akarata milyen tartamú jogszabály megalkotására irányul. A 2003. december 11-i közgyűlésen polgármester úr úgy tette fel szavazásra a kérdést, amit a jegyzőkönyv rögzít is és a közgyűlés is elfogadott. “Szavazzunk arról, hogy 14 %-os díjemelésre kerüljön sor alapdíj nélkül és az itt meghatározott díjakat figyelembevéve a lerakón.” Több kanizsai polgár megkeresett és elhozta a megkapott szemétszállítási számlákat. Ebből én kettőt mellékeltem az interpellációmhoz. Ugyanazon háztartásban a melléklet számlák szerint a 2003. I. negyedévre 3497 forint szemétszállítási díjat és a 2004. I. negyedévre 4709 forint szemétszállítási díjat számláztak ki, amit összegszerűségébe összehasonlítunk, vajon 14 %-os mértékű-e az emelés? A válasz nyilvánvalóan nem, mivel a különbséget mérve 34,6 %-os emelést mutat. Vajon a jogalkotó akarata erre irányult-e? A másik kérdéskör a jogszabály kihirdetése. A jogszabály kihirdetése a jegyző feladata. Kihirdetésre 2003. december 12. napján került sor. Ezen időpont a kihirdetett jogszabályból megállapítható, amit én a hivatalból ki is kértem és valóban rajt van a kihirdetés dátuma. Az viszont nem, hogy a rendeletet ki hirdette ki. Ezt nemcsak információképpen kerestem, ugyanis ez is jogszabályi kellék. A rendeletet kihirdetési záradékkal kell ellátni, azt a jegyzőnek pecséttel és aláírással kell ellátnia, ezzel a kihirdetés aktusát tanúsítani, ami szintén a jogalkotásnak egy aktusa és kelléke. Ez az érvényesség egyik feltétele. Mivel a kihirdetési záradékot a tisztelt jegyző úr nem látta el aláírásával, így a rendelet érvényességi fogyatékosságban szenved. A 34,6 %-os díjemelés is a jogalkotó akartát tükrözi-e? A közgyűlés szándéka erre irányul-e valóban? A kihirdetési záradék hiánya jogszabálysértő-e? Szenved-e a rendelet érvényességi fogyatékosságban?

Dr. Kelemen Marcell: A 34,6 %-os díjemeléssel kapcsolatban én különösen jegyzőként nem elemeztem a közgyűlés által elfogadott szemétdíj rendeletben foglalat díjtételeket. Van, ahol az alapdíj megszüntetése miatt emelkedett a díj és az nyilvánvalóan 14 %-ot meghaladó mértékben. Társasházak esetén, ahol minden egyes lakástól beszedték az alapdíjat, ott viszont csökkent a díj, hiszen egy 64 lakásos társasház esetében korábban minden egyes lakásnak meg kellett fizetnie az alapdíjat és pluszban az ürítési díjat az adott szemétszállítási edény űrmértékének megfelelően és a szállítás gyakoriságának megfelelően. Eltörlésre került az alapdíj, amelynek a korábbi léte nem volt alkotmányos, illetve jogszerű, ezért azok a lakosok, ahol egy alapdíjat kellett fizetni, ott ez egy nagyobb díjtétel emelkedést jelentett ő számukra. Ez a 14 %-os alapdíj nélküli megfogalmazás valójában ezeknek a mellékleteknek, illetve rendelettervezetnek, három féle díjjavaslatnak volt a megnevezése, de ez nem azt jelentette, hogy a díjak azok egyértelműen 14 %-al fognak emelkedni. A kihirdetési záradékkal kapcsolatban: ez a rendelet valóban nem tartalmazza az én aláírásomat a kihirdetésnél. Az SZMSZ nem írja elő. Ez egy szokás. Valóban kihirdetési záradékkal kell ellátni, vagy szoktuk ellátni. Ez nem tartalmazza, én utólag nem kívántam aláírni. Nem szerettem volna, ha ez a rendelet bármilyen formában is megváltozik. Ettől függetlenül a kollégák, akik nyilvánvalóan a nevemben járnak el és a nevemben ezt kihirdették. Helyettem majd valaki alá fogja írni, aki ezt gyakorlatilag kihirdette a hirdetőtáblán.

Litter Nándor: A válasz elfogadható?

Dr. Kolonics Bálint: Szeretném az első kérdésemre megkapni a konkrét választ. A jogalkotásról szóló törvény is rendelkezik arról - és mint magasabb szintű jogszabály -, hogy egy jogszabályt hogyan kell kihirdetni. Ez nem a hivatali dolgozó kötelessége, ez a jegyző kötelessége. A második kérdésemre nem tudom elfogadni a választ. Az elsőre pedig várom a tényszerű választ arra a kérdésre, amit én feltettem. Írásban is szeretném a választ.

Budai István: Egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Az hangzik el sorozatosan, hogy a több lakásos tömbházak szemétdíjában csökkent a szemétdíj. Úgy tűnik, mintha szembeállítanánk a társasházakat a családi házas településekkel szemétdíj ügyben. Én is elhoztam két számlát. Be tudom bizonyítani, hogy 56 lakásos társasházban 14+3 %-al emelkedett a szemétdíj. Meg kellene konkrétan vizsgálni, hogy a felosztás jól történt-e. A közgyűlés abban döntött, hogy a szemétdíj 14 %-al nő. Az ÁFA-ról nem beszélek. Ennek az ürítési edények űrtartalma alapján történő felosztásában milyen körülmények játszottak közre, ezt meg kellene nézni. El tudom képzelni, hogy valamilyen hiba folytán ez bekövetkezett. Az én megítélésem szerint a családi házas településeken sem növekedhetett volna 17 %-al magasabbnál a szemétdíj.

Röst János: Az a kérésem, hogy interpellációk kapcsán ne folytassunk le tárgyi vitát. Polgármester úr szavaztasson. A képviselő úr nem fogadta el a választ. Tegye fel a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e.

Dr. Kolonics Bálint: Nem én engedélyeztem a vitát. Budai képviselőnek válaszolva. Ez azt közvetíti a közvélemény felé, hogy tárgyi tévedés van az interpellációm kapcsán. Képviselőtársam, ha megnézi, ott van két darab számla, amiből ezek a számok kitűnnek. Nem azt állítottam, hogy minden háztartás vonatkozásában magasabb mértékű a díjemelés, hanem vannak olyan háztartások és sérelmezik, hogy miért magasabb mint 14 % és ez 34,6 %.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Képviselő úr a korábban adott választ ugyanebben a témakörben elfogadja?

Dr. Kolonics Bálint: Az előző az önálló interpelláció volt. Valóban nem fogadom el jegyző úr válaszát. Ezt szeretném indokolni, hogy miért nem. Az általa levezetettek sorban ellentmondást tartalmaznak és jegyző úr rossz következtetést von le. Elismeri ő is, hogy hibásan került kiosztásra a képviselők elé az előterjesztés, de az nem elfogadható, hogy ami az előterjesztésben nem szerepel, de itt kiosztásra kerül egy tájékoztató jellegű dolog, az az előterjesztés része legyen. Valóban ez került kihirdetésre. Itt tudom meg, hogy kétszer került ez a rendelet kihirdetésre. Nem értem, hogy jogalkotási szempontból mivel állunk szemben. Nem léphet előbb hatályba egy rendelet, mint, hogy kihirdetjük. Nem azért tettem fel a kérdést a jogsértés kapcsán nem ezt feszegeti az interpellációm. Nem az alkotmánysértő alapdíjról szól, hogy azt fenntartottuk volna, vagy sem, hanem a rendeletalkotás során bizonytalanságokat és hibákat említ a válasz, illetve, hogy mulasztás történt. A jegyző úr erre azt mondja, hogy nem történt jogsértés. Nem az alkotmánysértő alapdíj fenntartásával kérem ezt magyarázni. Nem ez volt a kérdésem. A kihirdetés a jegyző kötelessége. Nem lehet áthárítani egy hivatali dolgozóra. Nyilvánvalóan a többi kérdés pedig megalapozza az első kérdésre adott választ, hogy történt-e jogsértés. Azt elfogadom, hogy szakmai tudásának megfelelően, külső befolyástól mentesen, de azért erre számítottam, hogy a Közigazgatási Hivatal szakmai álláspontjával a válasz megegyezik azok után, hogy szoros volt a kapcsolattartás a Közigazgatási Hivatallal. Nem fogadom el választ. Önállóan, mint képviselő indítványozom azt, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a közgyűlés szavazatától függetlenül vizsgálja meg a kérdést és hozzon az ügyben határozatot. Erről is kérek szavazást.

Dr. Kelemen Marcell: Az SZMSZ úgy szól, hogy amennyiben nem fogadja el a képviselő az interpellációra adott választ és ezt követően, a közgyűlés szavaz. Bármikor bármilyen indítvány tehet. Ez nem az interpelláció elfogadásáról és el nem fogadásról szól.

Röst János: Nem tehet. Az interpellációban más műfajt nem lehet beemelni. Nem önálló képviselői indítvány, hanem interpelláció. Az interpellációnál képviselő úrnak két lehetősége van. Vagy elfogadja a választ, vagy nem fogadja el, illetve indokolja, hogy mikor, melyiket teszi. Azon belül beemelni új napirendi pont elemet nem lehet. Arra kérem képviselőtársamat, hogy a napirendi pontok után vesse ezt fel, vagy pedig a következő közgyűlésen.

Dr. Kelemen Marcell: Egyetértek azzal, amit alpolgármester úr elmondott. Nem szeretném én jegyzőként szűkíteni egy képviselőnek az indítványtételei jogosítványát, ezért mondtam azt, hogy a közgyűlés majd eldönti, hogy ezt az indítványt megszavazza-e, vagy sem. Most egy interpellációt tárgyal a közgyűlés. Az interpellációra adott választ a képviselő úr nem fogadta el. Erről a közgyűlés dönteni fog.

Dr. Kolonics Bálint: Amiért ezt az indítványt tettem, az lehet, hogy sajátos módja az SZMSZ értelmezésének, de amennyiben a jegyző úr megkísérelte azt, hogy az interpelláció közgyűlés elé való beterjesztését megelőzően behozta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésére állásfoglalást kérni, és ezzel befolyásolni már a közgyűlést egy szakbizottsági döntés kikényszerítésével, azt gondolom, hogy úgy lenne logikus, hogy a közgyűlés döntését követően utólag foglaljon ebben állást a szakbizottság. Én ezt ezért tettem. A jegyző úr így értelmezte az SZMSZ-t, hogy behozta bizottság elé. Én pedig teszem ezt a közgyűlés döntését követően.

Litter Nándor: Ha a közgyűlés elfogadja a választ, akkor már nincs értelme az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak még egyszer a kérdéssel foglalkozni.

Zakó László: Szeretném polgármester és alpolgármester úr figyelmét felhívni arra, hogy a közelmúltban a semmiből emeltek elő egy határozati javaslatot, amikor a MIÉP elítélésről volt szó. Akkor én azt mondtam, hogy semmi keresnivalója nem volt itt. Itt most pedig önök bólogatnak, hogy valóban nem lehet idehozni. Legyenek szívesek következetesnek lenni.

Litter Nándor: Kérdezem a közgyűlést, hogy jegyző úr válaszát elfogadja-e?

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 ellenszavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Felteszem a kérdést, hogy Kolonics úr kezdeményezését, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja még tovább ezt a kérdést, a közgyűlés elfogadja-e?

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Polai József képviselő urat kérdezem, hogy a Szent Flórián óvoda épületével kapcsolatos választ elfogadja-e?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Dr. Csákai Iván a Város Napjával kapcsolatos választ elfogadja?

Dr. Csákai Iván: A kérdés első részében az elszámolással kapcsolatban a választ elfogadom úgy, hogy konzorcium elszámolása után kerüljön az a közgyűlés elé olyan felsorolással, hogy a szponzorként megemlített önkormányzati támogatók mennyivel járultak hozzá a Város Napjához. A motoros felvonulás és a kaszkadőr bemutató más téma. Egy ilyen veszélyes bemutatóhoz keretet kell adni. Bizonyos dolgok hiányoztak. A Város Napja főrendezősége és ebben polgármester úr is valahol hibás. Olyan rendezővel rendeztettük meg a Város Napját, aki nem figyelt oda, hogy egy ilyen veszélyes bemutatóhoz rendőrségi engedélyre van szükség, mentőnek kell a helyszínen lenni, a rendezőket név szerint fel kell sorolni. Több mint valószínű, a rendőrség ilyen tömegben nem adta volna meg az engedélyt. A tűzoltóságtól is kellett volna engedélyt kérni. Az utolsó sor a válaszban sértő a felé a fiatalember felé, aki balesetet szenvedett. Van-e rendőrségi jelentés, hogy ő volt a hibás? Nemcsak ez az egy sérülés volt, volt egy néző is, aki könnyebben megsérült. Ezt így nem tudom elfogadni. A Vásárcsarnokot elfogadom.

Litter Nándor: Szavazzunk a Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos válaszról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 7 ellenszavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Scháb György képviselő urat kérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottság hatáskörével kapcsolatos választ elfogadja-e?

Scháb György: Igen, elfogadom.

Litter Nándor: Stróber Gábor képviselő úr a választ elfogadja?

Stróber Gábor: Igen.

Litter Nándor: A Város Napjával kapcsolatos elszámolásról adunk egy tájékoztatást a közgyűlésnek.

 

 

 1. "Vállalkozók háza" létrehozásához és működéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás és társasági szerződés megkötése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A napirendet zárt ülésre terveztük, de a Raiffeisen képviselői nem igénylik a zárt ülést, ezért úgy gondolom, hogy a téma jellegéből adódóan nem is fontos zárt ülést tartani.

Palángi Krisztina: A most kiosztott tulajdoni lap a 649/16 hrsz-ú ingatlant jelöli, és ennek az ingatlannak a hrsz-a kerül be az együttműködési megállapodás 2. pontjába. Tehát a 2. pontban a 612/32 hrsz. elírás.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a következő módosításokkal többségi szavazással támogatja a határozati javaslatot. A javaslatok lényege az, hogy a tulajdonos hozzájárulást ad a felújításhoz, ami feltételhez kötötten csak akkor lesz igaz, amennyiben a pályázaton nyernek. Az együttműködés III. fejezet 7. pontjában az önkormányzat osztalékra nem tart igényt. Ezt ne jelentsük ki. Az igaz, hogy a működtetésnél nem az osztalék az elsődleges cél, hanem a vállalkozók részére lehetőség teremtése, aminek az önkormányzat részéről megvan a maga haszna azzal, ha munkahelyet tud teremteni. A IV. fejezet 4. pontjában szerepel az, hogy a műszaki átadás-átvétel idejéhez kötve az üzemeltetés módjáról a felek megállapodnak. Itt az szerepel, hogy követően hány munkanapon belül. Azt javasoljuk többségi szavazással, hogy az átadás-átvételt megelőzően 30 nappal kerüljön sor az üzemeltetés módjáról való megállapodásra. A társasági szerződéssel kapcsolatosan a 9. § 2. pontjából, ahol a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik felsorolás, onnan javasolnánk négy pontot az egyhangú döntést igénylő felsorolás közé átvezetni: az (e) pontot: a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat. Itt mi kisebbségben vagyunk, és ha ez a társasági alapító okirat így elfogadásra kerül, akkor másnap minket kizárhatna a Raiffeisen Bank ebből. Ezért ezt mi javasoljuk az egyhangú döntések közé. Szintén az egyhangú döntések közé javasoljuk áttenni a (h), a (k), illetve az (l) pontot. Az (n) pontot szeretnénk kiegészíteni – ahol arról van szó, hogy a kivitelezés során 10 millió Ft feletti megállapodás megkötése a taggyűlés hatáskörébe tartozik –, hogy a működés során pedig az 5 millió Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások kerüljenek a taggyűlés elé. Formai jellege van a 10. § korrekciójának, hiszen ha korábban megállapodunk abban, hogy egy ügyvezető lesz, tévedés folytán a 10. §-nál bent maradt, hogy a két ügyvezető együttesen ír alá. Többségi szavazással az a javaslat, hogy az önkormányzati hányadot a mostani szerződésben tervezett 10 %-ról 25 %-ra vigyük fel. Magánvéleményem, hogy utóbbi esetben, ha minden fontos kérdéskört az egyhangú döntések közé tudjuk átvinni, akkor én nem érzem annak jelentőségét, hogy 10 vagy 25 %. Ez az indulásnál esetleg a mi forrásainkat venné jobban igénybe. A 10 %-ot el tudom fogadni tulajdoni hányadként.

Litter Nándor: Megkérdezem Skultéti urat, a Raiffeisen Ingatlan Rt. képviselőjét, hogy az elhangzott módosításokkal összefüggésben van-e esetleg olyan, amit kifogásolnak?

Skultéti Vilmos: Tekintettel arra, hogy felügyelő bizottsági tagok, illetve az ügyvezetői is térítés nélkül fogja a tevékenységét, tehát gyakorlatilag semmi akadálya annak, hogy átvezessük. A 10 millió feletti üzletek kapcsán – nem a működéshez, hanem a beruházásokhoz kapcsolódóan – egyetlenegy tételt ki kellene emelnünk, ez pedig a hitel. Azt nem kellene betennünk. De egyébként bármely más esetben ez elfogadható a számunkra. A többi kérdésben pedig nincs akadálya, hogy a módosításokat elfogadjuk.

Litter Nándor: Ez így elfogadható? A hitelen kívül. Ezt így értelmezzük?

Skultéti Vilmos: Természetesen, hiszen ebben az esetben egy olyan fajta bizalmi jellegű dokumentumot kellene közkézre bocsátanom, aminek nem örülne egyetlenegy bank sem.

Litter Nándor: Akkor ezzel a módosítással Papp Péter is támogatja. A többi javaslatot elfogadom, Skultéti úr is elfogadja a hitel kivételével. Javaslom, hogy továbbra is 10 % tulajdonrésze maradjon az önkormányzatnak.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is javasol néhány módosítást az anyaggal kapcsolatban. A megállapodás 5.1. pontjában 2005. december 31-i határidőt szeretnénk beépíttetni, tehát a megvalósulással kapcsolatban határozzunk meg egy végső időpontot. A társasági szerződés 9. § 4. pontjában bizonyos ellentmondásokat véltünk felfedezni, ugyanis kimondja a szöveg, hogy 10 eFt értékű törzsbetét után egy szavazatot adjunk. A végén viszont 90 és 10 arányú szavazatot állapít meg. Azt javasoljuk, hogy minden 10 eFt jelentsen egy szavazatot, tehát a 3 millió Ft-os törzsvagyon esetében 300 szavazat legyen, amiből 270 a Raiffeisen, 30 az önkormányzaté.

Litter Nándor: A 2005. december 31. elfogadható? Tehát igen. Akkor arról kellene döntenünk, hogy mivel a bizottsági vélemény az volt, hogy 25 %-os tulajdonrésze legyen az önkormányzatnak, javaslom, hogy 10 % legyen. Tehát aki igennel szavaz, az a 25 %-ot támogatja. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Budai úr javaslatait beépítjük, Skultéti úr is elfogadta. Kérem, hogy ezen módosításokkal együtt fogadjuk el a társasági szerződést és az együttműködési megállapodást.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Skultéti Vilmos: Nem került szóba az apport vagy ingyenes átadás kérdése az épület tekintetében. Javasolnám, hogy az átadáskori illeték, illetve adótörvényeknek megfelelően olyan megoldást válasszunk, és az kerüljön be a szövegbe, ami mindkét félnek előnyös. Amennyiben ezt nem tudjuk elérni, akkor természetesen vállaljuk ennek a költségét. De pillanatnyilag nem könnyű eldönteni, hogy melyik az a forma, amelyik 3 év múlva bármelyikünk számára is előnytelenné tenné ezt az ingyenes átadást vagy apportot.

Litter Nándor: Gyakorlatilag most nem döntünk. Akkor hozzuk meg ezt a döntésünket. Ez így elfogadható?

Skultéti Vilmos: Igen.

Cserti Tibor: Bizottsági ülésen elhangzott egy nagyon fontos kérdés még. Az, hogy az előterjesztő a közgyűlés időpontjáig hoz egy kiegészítő határozati javaslatot, ami a mai naptól kezdve, miután már a felhatalmazásunk joghatályos lesz, azonnali hatállyal a birtokbaadás kérdéseit is rögzíti. Erre vonatkozóan nem döntöttünk. Úgy gondolom, hogy mivel ezt elmulasztotta a beterjesztő, akkor nekem ez kötelességem beterjeszteni. Erről is döntsünk. Legyen egy olyan határnap – javaslom május 31-ét –, hogy a két fel megegyezik a jelenlegi terület birtokbaadásának feltételeit illetően üzemeltetési szerződésben.

Litter Nándor: Május 31.

Dr. Szűcs Marianna: Az üzemeltetést nem lehet, amíg nem működik a ház. Ahogy emlékszem, az merült fel bizottsági ülésen, hogy arról nem szólt az együttműködési megállapodás, hogy a köztes időben, tehát amikor birtokba adjuk felújítás céljából és a tulajdonba adásig van egy idő, amire bérleti szerződést kellene kötni, vagy valamilyen módon kellene nevesíteni, hogy milyen jogcímen használja majd a társaság az ingatlant. Tehát az együttműködési megállapodásba csak annyit kellene pluszban rögzíteni, hogy erre az időszakra bérbe vagy használatba adja az ingatlant az önkormányzat, mert az önkormányzat nevén van az ingatlan három évig, amíg használatról viszont szó van.

Skultéti Vilmos: Mindenképpen szükség van arra, hogy kössünk egy bérleti szerződést, ugyanis a pályázati feltételek között szerepel, hogy vagy tulajdonban kell lennie a pályázónak, vagy hosszú távú, tehát egy 20-25 éves bérlettel kell rendelkeznie.

Litter Nándor: Június 15-ig megtörténik a használatba adás, bérleti szerződés megkötése. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

101/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Raiffeisen Ingatlan Vagyonkezelő Kft.-vel – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – együttműködési megállapodást köt a “vállalkozók háza” létesítésére és üzemeltetésére a mellékelt együttműködési megállapodás szerint.
  2. Határidő: azonnal

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda Vezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Raiffeisen Ingatlan Vagyonkezelő Kft. közös társaságot alapít a “vállalkozók háza” létrehozására és működtetésére – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – a mellékelt társasági szerződéstervezet szerint.
  4. Határidő: azonnal

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda Vezető)

  5. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést – amelynek alapján a Raiffeisen Kanizsa Vállalkozók Háza Kft. a nagykanizsai 649/15 hrsz-ú ingatlant annak tulajdonba adásáig használni fogja – megkösse.

Határidő: 2004. június 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda Vezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI. 16.) számú rendelet módosításáról (írásban)
 2.  

  Papp Nándor: Miután a 21 napos kiadási határidő holnap telik le, ezért csak holnap tudjuk megkapni a területi főépítész úr jóváhagyó nyilatkozatát, ezért kérem ezt a napirendi pontot elhalasztani a következő rendkívüli közgyűlésre, hogy nehogy véletlenül valamilyen törvényi hibát vétsünk. Szóbeli tájékoztatása szerint a területi főépítész elfogadta.

  Karmazin József: Én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy a közgyűlés kezdetekor kaptuk az értesítést, hogy a Területi Főépítészi Iroda az 5-étől számított 21 napot holnap tekinti lejártnak, ami valóban így is van, és akkor tudja csak kiadni a véleményét, amit a jóváhagyó testülettel ismertetni kellene. Ezt a napirendet csak a következő közgyűlés tudja tárgyalni.

  Cserti Tibor: Ha az előterjesztő visszavonta az előterjesztést, akkor nem hiszem, hogy nagy problémát okozna – hogy érdemben tudjunk tárgyalni – egy rövid kiegészítést tenni ehhez az előterjesztéshez. Nevezetesen a 61 hrsz-ú telekre vonatkozóan beültetési kötelmet ír elő. Amikor ez hatályba lép, akkor ez kötelezettséget ró valakire. Addig a kötelezettségvállaló nyilatkozatot be lehet szerezni. Előírás kell, hogy legyen tartalmilag, hogy ne az önkormányzatot terhelje. Rendezési tervet módosítunk. Az előterjesztés időszakától kezdve ezt meg lehetett volna már tenni. Ennek hiányában egyébként a hatálybeléptetésre ilyen feltételes jelleggel kerülhetett volna sor. Ha már visszakerül soron kívüli ülésre, akkor ezt az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot szíveskedjék az előterjesztő beszerezni.

  Litter Nándor: Ezzel egyetértünk.

   

   

 3. A módosított 64/2002.(X.2.) Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítása (írásban)
 4.  

  Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Olyan kiegészítést szeretnék tenni, mely a rendelet-tervezet 3. §. első mondatához kapcsolódik, és ezt kiosztottuk a közgyűlés előtt. Igaz, hogy ennek a felirata a Vásárcsarnokra vonatkozott, de hasonló kitétel van a közművesítésre mindkét rendelet módosítása kapcsán. A rendelet első oldalán az a mondat, amely előírná, hogy az épületekre, építményekre használatbavételi engedély csak a teljes közműellátás biztosítása esetén adható, a befogadó, illetőleg a csatlakozó meglévő szakaszok műszakilag indokolt rekonstrukcióját is beleértve, kiegészülne egy további olyan mondatrésszel, amely egy városfejlesztési megállapodás keretébe utalja ennek a biztosítási feltételeit az építési engedély megszerzéséig. Ezzel a kiegészítéssel javaslom a rendelet megtárgyalását.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a 46/2004. számú határozatával, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: a bizottság a rendeleti javaslatban foglaltakkal egyetért. Ezen belül a gépjármű-várakozóhelyek engedélyezése, létesítése során a szabályozók egyértelmű alkalmazása érdekében a következő kiegészítést, módosítást javasolja: a 3. §-ban foglalt két mondat kiegészülne a következővel: a helyi szabályozó szerinti férőhely tervezése, kialakítása során nem alkalmazható a férőhely csökkentése megváltásra vonatkozó előírás, valamint, amit a főépítész úr elmondott, és 7. § alatt kérjük betenni a rendeletbe.

  Litter Nándor: Ez azonos azzal, amit Karmazin úr felolvasott, de nem a 3. §, hanem a 7.

  Cserti Tibor: A gyakorlat alapján már jóval korábban kellett volna már módosítani, pontosan a beruházói kedv élénkítése érdekében a hatályos szabályozási terveinket, tekintettel arra, hogy ez a közművesítésre vonatkozó engedélyezési eljárást lényegesen visszafogta. Számomra még mindig alacsonynak tűnik a 15-16. egység esetében a 35 %-os beépítési arány. Itt pontosan az intenzívebb beépítés irányába kívántak elmozdulni a zártsorú beépítéssel. Meggyőződésem, hogy ez akár még emelhető is lenne, figyelemmel arra, hogy a 19-20. egységben 50 %-os a beépítési arány. Ez megint azt jelenti, hogy a beruházó számára városképi és egyéb szempontok alapján belekényszerítjük egy lazább, szellősebb beépítésbe. Ez megítélés kérdése. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalat, hogy a burkolt felületek arányának meghatározása egy általános jellegű kategória %-os mértékben. Az okosabb települések ma már – itt a Városvédő Egyesület nevében is tenném a hozzászólást – szabályozzák az ilyen jellegű tervekben a burkolt felületeknél a burkolatok minőségét vagy valamilyen formában történő megjelenítését is. Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet fogadjuk el, de a későbbiek során ezeket konkétan fogalmazzuk meg.

  Karmazin József: A beépítési százalék csak ennél a területnél lehetne kérdéses, de ez is már egy kész dokumentáción alapul, tehát nem merült fel ilyen igény, hogy további engedményt adjunk. A burkolatok minőségével kapcsolatban elsősorban a belváros területén próbáljuk az új szabályozásban – ami most készül – érvényesíteni. Mindenképpen megvizsgáljuk a minőségi kérdéseket is.

  Dr. Szabó Csaba: Ne csak elvárjuk, hanem garanciális feltételeket is szabjunk ahhoz, hogy a használatbavételi engedély kiadása tényleg megelőzze a használatbavételt. Ne forduljon elő olyan helyzet, hogy használatbavételi engedély nélkül is használatba veszik, és utána nem lehet érvényt szerezni a hozott rendeletekben. (Legjobb tudomásom szerint a Zerkowitz-udvarban sincs használatbavételi engedély, mégis egy csomóan bent laknak.)

  Litter Nándor: A Vízmű felmérte, hogy abban a térségben tervezett fejlesztések milyen közműberuházásokat igényelnének. Ezek együttesen ÁFA-val együtt 64 millió Ft. A tervezett 500 lakás esetén a jelenlegi érvényes szabályozásunk szerint befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás 74 millió Ft. Elméletileg ez fedezné és több is annál, amennyibe kerül a beruházás, csak az a gond, hogy már most kellene megépíteni azt a csatornát, ami az 500 lakásnak és a környéken egyéb fejlesztéseknek is biztosítaná az ellátását. Éppen ezért fontos – lehet, hogy harmadik személy bevonása is szükséges azért, hogy komplex módon külön megállapodást kötni a beruházások rendezéséről. Javaslom ezekkel a kiegészítésekkel az anyag elfogadását.

  Kiss Gábor (a tulajdonos képviselője): Az északkeleti városrész legnagyobb, de nem az egyetlen fejlesztői vagyunk. A kérdés úgy merült fel, hogy a csatornázás, illetve a környék működőképessé tétele szükséges ahhoz, hogy abban a régióban meginduljon a fejlesztés. Itt szükséges az, hogy a beruházó, az önkormányzat és a csatornázási művek összefogjon és megtalálja azokat a pontokat, hogy ez egy olyan beruházás tud lenni, ami magával hozza a környék további fejlődését. Kérem, hogy ezt támogassák.

  Röst János: 500 lakás megépítési nagy jelentőségű beruházás. Meggyőződésem, hogy több szereplővel lehet csak megvalósítani a közműkiváltásokat, illetve felújításokat. Azt nem lehet elvárni egy vállalkozótól, hogy ő közművesítse azokat az utcákat, amely egyébként városi feladat. Ezekre elvileg fedezetet kell nyújtani a közműdíjaknak. Ha a három fél egyeztet, akkor meg tudunk állapodni.

  Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy a rendeleti javaslatot az itt elhangzott módosításokkal együtt, illetve Cserti úr kiegészítésével, hogy a későbbiekben foglalkozzunk ezekkel, fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  26/2004.(VI.2.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2004.(VI.2.) számú rendelete a 36/2003.(V.28.) sz. rendelettel módosított Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 64/2002.(X.2.) sz. rendelete módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának megbízására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Megkérdezem Bernáth Miklóst, hogy kíván-e kiegészítést tenni a pályázati anyagához?

Bernáth Miklós: A pályázatomhoz szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.

Litter Nándor: Szermek Zoltán?

Szermek Zoltán: Én sem kívánom kiegészíteni a pályázatomat.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a pályázókat meghallgatta, megismerve a szakmai anyagokat, elmondható, hogy mindkét pályázat más, mint a szakmai anyag, az egy részletes helyzetelemzésből kiindulva fogalmazza meg a célokat, és rendeli hozzá a különböző feladatokat. Bernáth Miklós úr leginkább a szakképzést erősítené, Szermek Zoltán pedig a gimnáziumi képzést. Mindkettőjük végzettségéből is fakad ez az orientáció, valamint az, hogy milyen irányban módosul a beiskolázási arány a városban. Mindkét pályázat értékes, felkészült. Éppen ezért a bizottság minden körülményt összevetve – a pályázók személyét, a vezetői pályázatokat, szakmai anyagot, a testületek véleményét – úgy döntött, hogy Szermek Zoltánt támogatja egyhangú 7 igennel.

Litter Nándor: Korábbi szavazásokkor többször megbeszélt módon szavazzunk a két jelöltről. Tehát mindenkinek egy igen szavazata van. Kérem, szavazzunk Bernáth Miklós kinevezéséről.

 

A közgyűlés 5 ellenszavazattal és 18 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Szermek Zoltán pályázatáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a jelöltet támogatja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Szermek Zoltán béréről az előterjesztésben meghatározottak alapján – 214.350 Ft.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

102/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt tanévre – a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Szermek Zoltánt bízza meg.
  2. Fizetési fokozat: I 6

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 156.000 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 10 % 15.600 Ft

   Garantált illetmény összesen: 171.600 Ft

   Összesen kerekítve: 171.600 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a 42.750 Ft

   Járandóságok összesen: 214.350 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a 2004. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság bizonyos módosítással, egyhangú szavazással javasolja a közgyűlésnek elfogadni a javaslatot. A tavalyi évben az emelés mértéke a korábbi konstans emelést csökkentette, ami a piaci ár elérését szorgalmazta volna, tehát tavaly a szocialista képviselőcsoport módosító indítványára az emelés alapösszege nem 20 % volt, hanem annak a fele, amit az inflációval fejeltünk meg. A másik módosítási javaslat, ami az idei évben a bizottságban javaslatomra helyt kapott, valamelyest a piaci árnak a használhatósághoz, a kiadhatósághoz, a valóságos értékhez való közelítése volt. Tulajdonképpen gazdasági megfontolások vezettek bennünket. A módosító javaslat indokai a következők voltak: a keleti városrészben az egyik lakás összkomfortos, a másik komfortos, és a két lakás között rendkívül nagy árdifferencia van. Ha valaki a Kodály utca páratlan oldalán lakik, 2.200 Ft-tal többet fizet, mint aki a páros oldalán lakik, ráadásul a páros oldalon lakók nagyobb használati értékű lakást is kapnak, tehát közelít a piaci árhoz. Tehát ha egy magánember ki akar adni egy bérlakást, sokkal magasabb árért tud kiadni egy komfortost, mint egy összkomfortost, mert az összkomfortosok többsége liftes ház, központi fűtéses, és ha még magas ház is, akkor még hidrofort is üzemeltetnek benne, tehát nagyobbak a lakók üzemeltetési költségei. Hasonló aránytalanság mutatkozik meg a komfortos és a félkomfortos lakások között is. Egy 55 m2-es félkomfortos lakás lakbére 4.455 Ft-tal kisebb, mint egy komfortosé, tehát eltolódtak az árviszonyok. Ezért a bizottság javaslata a következő: az összkomfortos bérlakásoknál 10 %-ot emeljünk, ami például a legtöbb összkomfortos lakás helyén, a város második lakóövezetében nem 233, hanem 224 Ft lenne, a komfortos lakások ára itt ugyanannyi maradna, a félkomfortos lakások ára 83,80 helyett 87 Ft lenne, és az összes többi maradna a helyén. Kérem, méltányolják, hogy ez egy elfogadható és reális lakbéremelési javaslat, és ennek szellemében igazságosabb bérleti viszonyokat teremthetnénk a lakások között.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 46/2004. számú határozatával az előterjesztést elfogadja azzal a módosítással, hogy a félkomfortos lakásoknál a díjemelés ne 14,7 % legyen, hanem 19,7 %. Úgy ítéltük meg, hogy itt egy jelentős különbözet van a komfortos és félkomfortos lakások között, illetve többször hangoztattuk, hogy a lakbér, ha lehet, ne legyen szociálpolitikai kérdés, azt más úton próbáljuk lerendezni, ha erre módunk és lehetőségünk van. Kámán úrtól kérdezném, hogy valamikor mi döntöttünk, hogy faktoráljuk a kintlévőség jelentős részét, tudna-e esetleg tájékoztatást adni, hogy mi történt azzal?

  Kámán László: A közgyűlési határozat alapján az önkormányzat faktorálta a lakáseladási részletekben lévő kintlévőségét azon az áron, amit Önök megszavaztak. Ez azt jelenti, hogy 96 millió Ft folyt be az önkormányzathoz. Ez az 50 db használt lakás vásárlásának a 30 %-os önrészét biztosítja az idén, és jövőre ennyivel szeretnénk kiegészíteni.

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál a bizottság nevében tett módosító javaslatokat a lakbéremelésre. Ennek van egy költségvetést érintő hatása, hiszen a költségvetés tervezésénél ezzel a növekedési ütemmel számoltunk. Tudjuk ennek a hatását?

  Kámán László: Ha a félkomfortos lakásoknál a 14,7 % helyett plusz 5 %-os lenne az emelés, ez 3.116 m2-t érint, az összkomfortos lakásoknál a 14,7 % helyett 10 % lenne az emelés, ez 22.088 m2-t érint, ez a 2004-es elkövetkezendő félévre vetítve 170 eFt kiesést jelentene havonta, tehát 1 millió Ft-tal csökkenne a lakbérbevétel ebben az évben. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján, ha a félkomfortos lakásoknál 14,7 % helyett 19, 7 %-ra emeljük a lakbért, ez 10.500 Ft-ot jelent lakbérbevételben pozitív mértékben, tehát ebben az évben ez kb. 63 eFt plusz bevételt jelentene.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az eredeti javaslatot támogatja. Úgy ítéltük meg, hogy ezek az arányok és bérleti díjak körülbelül harmonikusak. A bérleti díjaknál megállapítottuk azt, hogy a piaci díjak 30 %-át sem érik el a nagy számok törvénye alapján. Úgy gondoljuk, hogy a 4,7 %-os inflációt 10 %-kal meghaladó emelés indokolt és szükségszerű. Ez a korábbi önkormányzati határozathoz képest megfelezi, mert az 20 %-ról döntött. Ettől a 10 %-tól viszont nem tekinthetünk el, mert ha megnézzük azt, hogy az IKI miből gazdálkodik, és az önkormányzatnak milyen bevételei vannak ezen a területen, és ezt mire fordítja, akkor a következő évek nekünk még nagy feladatokat fognak jelenteni. Az elmúlt négy évben az eladott lakásokból befolyt 292 millió Ft, amiből lakáskarbantartásra, felújításra egy fillért nem fordított a város. Az elmúlt évben döntöttünk a faktorálásról, 96 millió Ft folyt be, és ezzel a lakáseladási hullámnak vége, ezt a 96 millió Ft-ot lakásvásárlásra fordítjuk, tehát a következő időszakban, sem idén, sem jövőre az önkormányzati forrásokon kívül csak a befolyó lakbérek lesznek azok, amelyek forrásul szolgálhatnak. Mi elfogadtuk azt, hogy egységesen 14,7 % legyen az emelés. Ezt azzal is indokoltuk, hogy az összkomfortos, tehát a nagyobb műszaki tartalommal bíró lakásoknál ne csökkentsük ezt a százalékot, ezt az arányt, hiszen azokra, amit rá kell költeni karbantartás, felújítás címén, még mindig több, mint amit a szükséglakásokra vagy a komfortnélküliekre.

  Cseresnyés Péter: Örülök, hogy ebben az előterjesztésben benn van az, hogy a Széchenyi Terv keretében 163 lakás épült közösen Nagykanizsával, hisz jelentős állami támogatás és Nagykanizsa teherviselésével együtt. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten megoldódott vagy oldódott valamivel jobban a lakáshelyzet, bérlakás helyzet Nagykanizsán. Reméljük, hogy ebben a ciklusban ugyanígy fog folytatódni ez a bérlakásépítés, bérlakás célzatú vásárlás. Az előterjesztés 3. oldalán, az első bekezdés végén van a következő mondat: az 1. számú mellékletben kimutatott hiány egyrészt ennek – annak, hogy nem megfelelően növekedett a lakásbérletek nagysága –, másrészt a 2002. szeptembertől végrehajtott 50 %-os közalkalmazotti illetményemelés következménye. Ez azt jelenti, hogy – a személyi jellegű ráfordítások 22 millió, munkáltatót terhelő járulék, stb. 33 millió Ft –, hogy ezek szerint nem teljesen lefedett állami normatívából, hanem a közalkalmazotti béremelést a városra terheli rá ez az intézkedés. Ez azt jelenti a számomra, hogy a lakásbérleti díjak emelését tulajdonképpen azért kell többek között megtennünk, azért is kell megtennünk, mert ezeket a béremeléseket a kormány nem fedezte megfelelően, tehát a lakásbérlők fogják ezt a pénz kifizetni. Jól gondolom-e?

  Kámán László: Az Ingatlankezelési Intézmény önállóan gazdálkodó intézmény, tehát a bér jellegű költségeket kellett szembeállítani a lakbérbevétellel. Az, hogy az önkormányzat az 50 %-os illetményemelésnek az ellentételezését megkapja, erről nincs információm, és ha megkapja, ez az összeg hova kerül.

  Litter Nándor: Nekünk viszont van információnk. 6 %-kal többet kaptunk, mint az előző időszakban az 50 %-os béremeléshez. Számomra egyértelmű ez a táblázat. Kimutatjuk a költségeket, és azt, hogy mennyi bevétel származik a lakbérekből. Ez egy tájékoztató jellegű adat, és ez alapján kell nekünk meghozni a lakbéremelésekről a döntésünket. Cseresnyés úr felsorolta a Széchenyi Terv lakásait, elfeledkezett az 50 db lakásról, 230 millió Ft-ot kaptunk, amit az idén fogunk megvásárolni. Szeretném tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy ebben az évben 50 db-bal fog emelkedni az önkormányzati bérlakások száma.

  Kelemen Z. Pál: Budai képviselőtársam elmondta, hogy a lakbér legyen racionális és ne tartalmazzon szociális támogatást, szociális elemeket. De más támogatási módot a jelenlegi rendeleteink szerint nem tudnánk adni. Igaz, hogy Nagykanizsán nincs szociális bérlakás, csak bérlakás kategória, mikor az Európai Unió szociális normája egyértelműen definiálja a szociális bérlakás fogalmát. Ha akarjuk, ha nem – de szerintem akarjuk mindannyian, hogy minél több szociális bérlakásunk legyen. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatomat, hogy több szociális és igazságeleme legyen a jelenlegi lakbér-rendszernek. Másrészt egy ingatlankezelő bérét mindenütt a bérlő fizeti ki a világon.

  Litter Nándor: Én másképp gondolom, de nem kell teljesen egyetértenünk. Nem szociális bérlakásoknak kellene lenni, mert a lakás nem szociális és piaci alapú, hanem az ott lakók között kell különbséget tenni, hogy ki az, aki rászorul esetleg támogatásra, és ki az, aki nem. A 4. oldalon lévő határozati javaslat, amely azt tartalmazza, és ezt kértem Simánnétól és Kámán Lászlótól együttműködve a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, hogy mint ahogy más városokban is már megpróbálták megvalósítani, hogy egy olyan irányban megpróbálni elmozdulni, hogy azokat támogassuk, akik ezekben a lakásokban laknak és rászorultak, tehát ne a lakbér összegén keresztül történjen meg mindenki számára ez a támogatás, hanem azok számára, akik rászorultak. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb támogatást adunk, hanem át kellene strukturálni a támogatásainkat a rászorultságot figyelembevéve. Ez a határozati javaslat erre próbál utalni, és ilyen feladatot meghatározni a két szervezet részére.

  Cseresnyés Péter: Nem elhallgattam az 50 lakás vásárlását, hanem ez még nincs meg. Azt a reményemet fejeztem ki, hogy remélem, ebben a ciklusban is ugyanez a folyamat, ami elindult az elmúlt időszakban, folytatódik, és higgye el, hogy őszintén fogunk örülni, ha ez tényleg így fog történni. Elfogadom azt, ami Ön mondott, csak akkor nem értem, hogy ez a mondat miért szerepel ebben a tájékoztató anyagban. Ha így van, hogy a fedezete megvan, akkor itt is meg kellene lenni a fedezetének ennek.

  Litter Nándor: Ez közgazdasági ügy. Teljesen másról van szó. Egyrészt megemeltük az ott dolgozók bérét 50 %-kal. Ehhez megvolt a fedezet. De ez a költségek között természetesen megjelenik. A fedezetet a másik oldalról a lakbérekből kell hozzátenni. Szerintem ez teljesen világos dolog.

  Dr. Kolonics Bálint: A tisztánlátás kedvéért szeretnék még egyszer rákérdezni erre a dologra. Polgármester úrtól hangzott el, hogy plusz 6 % pénzeszközt kapott a város a közalkalmazotti 50 %-os béremelés …

  Litter Nándor: A városi költségvetés.

  Dr. Kolonics Bálint: A kérdés az – mert itt ellentmondás van, ebből az tűnik ki, itt elhangzott az, hogy a bérlők fizetik ki az ingatlankezeléssel felmerülő költségeket. Ez áll az előterjesztésben is. Megtörtént az 50 %-os közalkalmazotti béremelés. Az pedig a valóságot nem fedi, hogy a 6 %-kal megemelt átadott pénzeszköz, támogatás fedezné bármilyen részben ezeket a béreket. Mondjuk ki nyíltan azt, hogy igen, és a bérlők fizetik meg, és ezért, és az előterjesztésből is kitűnően szükség van a lakbéremelésre, mert indokolja ezt az 50 %-os közalkalmazotti béremelés is, és ezt a bérlőknek kell megfizetni.

  Litter Nándor: Nincs így. Itt van 50.990 eFt, ami hiány. Ha ez így lenne, akkor az egészet be kellene építeni a lakbérekbe. A városi költségvetés kapta meg ezt a plusz 6,5 %-kal több összeget. Ez nincs összefüggésben azzal, azon kívül, hogy itt megjelenik, mint egy többlet költségelem, de nem fizettetjük meg a lakókkal a teljes költséget.

  Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tagjaként volt módom és lehetőségem alaposan kitárgyalni az előterjesztést. Azt hiszem, hogy lakbéremelésről nagyon hálátlan dolog dönteni bármilyen vonatkozásban, de dönteni kell. A döntést már a korábbi önkormányzati ciklusban a korábbi testület is meghozta, egy programon kellett végigmenni. Mégpedig nem is ekkora mértékűt, hanem 20 + infláció mértékűt. Ehhez képest ez az önkormányzati éra ebből visszavett, és ennek alapján 10 + 4,7 %-os mértékű emelés itt van előttünk. Ez is egy hálátlan dolog. A közgazdasági összefüggéseit Papp Péter képviselőtársam elmondta. Annak a summája, ami a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott. A nem lakás célú helyiségekből bevon az önkormányzat durván 170 millió Ft-os jelen évben, nincs mód a korábbi keresztfinanszírozásra, a jelenlegi lakbérek messze nem takarják be a bérlakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségeket, tehát folyamatos emeléssel majd valamikor el kell jutni a közgazdasági alapokig, ahol aztán szociálpolitika és egyéb dolgok is következetesen érvényesülnek. Ez azt a fajta politikai kis sallangot, hogy igen, mert az ott dolgozók béremelése miatt kell emelni, ez így nem jó. Engem irritál. Tényleg közgazdasági összefüggése a dolognak, a kormány megad egy bércsomagot, ha azt mondjuk, hogy bizonyos részben azt az emelés érinti, de töredéke, a hányada, mert annak megvan az ellentétele a költségvetésben, annak a technikai átvezetése viszont nyilvánvaló, hogy az önkormányzati intézménynél, az IKI-nél kell, hogy jelentkezzen. Ha már ez így van, akkor nem tehetünk mást, ha magunkhoz is hűek akarunk lenni, mint vállalva ennek az ódiumát is, megnyomja mindenki az igen gombot. Én azt fogom. Kelemen Z. Pál képviselőtársam javaslata számomra szimpatikus, csak egy kicsit megzavart az egyeztetés utolsó stádiumában. Ha úgy gondolják, hogy a 14,7 átlagban tartható, mert tartani kell, és minden további belső finomítása végrehajtható, ezt tessék az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság hatáskörébe utalva kezelni, és akkor mindenféle társadalmi kontroll is keresztülvezethető ezen keresztül.

  Cseresnyés Péter: Mivel Kámán urat felelős vezetőnek tartom, kérnék tőle egy választ arra, hogy akkor most mi is történt. Polgármester úr azt mondja, hogy megvan a fedezet. Kámán úr azt mondja, hogy itt ebben – számomra legalábbis – a mondatban az van, azt olvasom ki, hogy igenis az 50 %-os közalkalmazotti béremelés is oka ennek a hiánynak, ami keletkezett. Ez érdekel engem, hogy jó-e ez a mondat, vagy nem? Jól fogalmazták meg vagy sem?

  Kámán László: Ha az 50 %-os illetményemelés nem történt volna meg, akkor az hiány, ami az utolsó sorban szerepel, nem 51 millió Ft, hanem 35 millió Ft, tehát a bérlők akkor se fizették volna ezt meg. Az Ingatlankezelési Intézmény költségvetése úgy működik, hogy a lakásszektor veszteséges, nevezetesen 50 millióval, a nem lakás bérlemények bevételből – ami 230 millió Ft – ez van finanszírozva, és a 170 millió Ft a Polgármesteri Hivatal felé leadásra kerül. A Polgármesteri Hivatal nekünk megfinanszírozza ezt a 6 %-ot, akkor a nem lakás bérlemény elvonás lenne magasabb. Tehát egyszer adná, máskor pedig visszavenné.

  Röst János: Szeretném felhívni a FIDESZ-es képviselők figyelmét, hogy az előző közgyűlésben többségben voltak, az fogadta el a 20 % + infláció emelését minden évben programcsomagként. Ehhez képest ez feleződött. Egyébként valóban annak kellett volna megtörténni ahhoz, hogy ez a hiány, ami jelenleg fennáll a finanszírozásban, legalább nullszaldóra kijöjjön. Jelenleg 50 %-kal kellene megemelni a lakbéreket ahhoz, hogy nullszaldót érjen el ez az ágazat, amit nyilvánvalóan nem lehet megtenni. A költségvetésnek van egy komplexitása, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok. Gyakorlatilag ne ezt a mellékletet nézzék meg kizárólag, ez egy része a költségvetésnek, az IKI-ének is és a városénak is.

  Papp Péter Pál: Elnézést, hogy másodszor szólok, de az SZMSZ erre lehetőséget ad, egyébként először, mint bizottsági elnök kértem szót. Van egy közgazdasági kérdés, aminek van nagyon súlyos, nagyon magas szociálpolitikai vetülete is. Most erről beszélünk, és itt mindenféle politikai csúsztatások elmennek. Az, hogy ez a közgyűlés úgy kezdődött, hogy tényleg jó szándékkal egy Vízműves anyagot kiosztunk a tegnapi egyeztetés után, hogy ma dönthessünk belőle, hogy holnap vagy jövő héten megtörténhessen a bajcsai gerincvezeték a felújítása, ezt szóvá tesszük, mert ez SZMSZ ellenes. Ugyanakkor interpelláció, kérdések fölött, amit az SZMSZ nem tesz lehetővé, vitát nyitunk azért, mert polgármester úr lojális, és azt mondja, hogy jobb, ha ezt megbeszéljük. Jó, ha ezt megbeszéljük, tisztázzuk, de az egyik oldalon lehetőséget adunk, akkor a másik oldalon ugyanezt a lojalitást várjuk, és azt hiszem, okkal elvárhatjuk. Itt is van olyan képviselőtársam, aki az SZMSZ-szel szemben harmadszor szólal meg. Egy vitában kétszer lehet hozzászólni. És ugyanazt mondjuk, és nagyon sajnálom, ha ezt olyan képviselőtársam mondja, aki nem ismeri a költségvetést, és nem lapoz bele, és nem lenne tiszte az, hogy megnézze, hogy mikor miről döntünk, és hogy szavazott arról, hogy az önkormányzati költségvetésbe mennyi plusz került be, és a mai napra ezt elfelejti, azt nagyon sajnálom. De ezeket a politikai oktatásokat ne itt tartsuk meg. Ezzel az időnk megy el. Ez egy egyszerűnek tűnő kérdés, és órák hosszat vitatkozunk rajt. Aki ma, 2004-ben azt vitatja, hogy 2002. szeptember 1-jei közalkalmazotti béremelésnek a fedezetét nem adták meg az intézményeknek, és intézmények tulajdonosainak, aki ilyen politikai csúsztatást megenged a TV előtt, az nem közénk való. Ezt ne vegyük újra napirendre. Az egy másik dolog, hogy az IKI-nek van egy saját költségvetése. Hogy az önkormányzat mit ad át neki támogatásként, dehogy önkormányzati szinten ideért ez a pénz, az egy dolog, az egy tény. Most hogy ebből mi az IKI költségvetésének jóváhagyásakor mit adtunk át, és IKI a lakásfenntartásokra, karbantartásokra mennyit fordít a lakbérbevételből, mennyit tud fordítani a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából, és mennyit önkormányzati támogatásából, erről mi döntöttünk akkor, amikor az IKI költségvetését elfogadtuk. Beszélhetünk jobboldali, baloldali politikáról, de ne vegyük elő ezeket a ténykérdéseket, mert ezek nem aktuálisak és nem igazak már.

  Litter Nándor: Sok igazság volt az ülés vezetésével kapcsolatosan, és megpróbálok arra törekedni, hogy betartsam a maximum kétszeri hozzászólást.

  Dr. Kolonics Bálint: Olyan dolgok hangzottak el, amiből azt kell, hogy érezzem, hogy talán korlátozva van ismét az, hogy véleményünket kifejtsük a közgyűlés előtt. Ez az előterjesztés része volt, és az előterjesztés tartalmazza, a másrészt pedig az 50 %-os közalkalmazotti illetményemelést, mint következményt. Nem én és nem Cseresnyés képviselőtársam találta ki. Kámán úr is alátámasztja, mert rákérdeztünk. Hasonlóképpen számoltam én is. E nélkül az az 50 milliós hiány 35 millió lenne. Tehát 30 % a különbség. És ez az előterjesztés része. Erre kérdeztünk rá. És ha nem is vagyunk a közgyűlés közé valók, akkor is itt ülünk. Azt gondolom, hogy Papp Péter képviselőtársunk gazdasági szakember, és a 2002. szeptemberi gazdasági döntés igenis a mai napig is kihatással van a lakbéremelésekre is akár. Ezt egy gazdasági szakembernek is tudnia kellene. És nem kell ezt a dolgot úgy elütni, hogy az már régen volt, mert közel két éve történt. Hát nem. A gazdaságban is folyamatok vannak, és ezeket is át kell látni.

  Litter Nándor: Nincs összefüggés, mert korábbi döntés, az előző önkormányzat, ahol a FIDESZ volt többségben, úgy döntött, hogy 20 % + infláció, azt követően pedig, amikor az IKI-nek és a több területen meg lett emelve a munkabér, mi visszavettük 10 % + inflációval. Tehát nem igaz az az állítás, hogy a kettő között összefüggés van. Akkor lenne igaz, ha mi megemeltük a béremelést figyelembevéve jelentősebben, mint amit az előző közgyűlés jóváhagyott. Tehát mondjuk 30 % + inflációt mondanánk. Akkor igenis összefüggés lenne. További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Nem javaslom azokat a változtatásokat, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság mondott. Hadd kérjem azt, hogy Kelemen úr értsen azzal egyet, hogy abban a határozati javaslatban, amit megfogalmaztunk, hogy át kellene alakítani.

  Lenkeiné Sándor Mária (Lakásbérlők Egyesületének képviselője): Megint eltelt egy év, bár ne lett volna, mert itt végighallgatva, nem tudom, hogy miről van szó. A lakásbérlemények megtárgyalásánál mindig azt várják tőlünk, sőt már borítékolják, hogy ha két-három variáció van, akkor a Lakásbérlők Egyesülete úgyis a legalacsonyabbat támogatja. Ki kell Önöket ábrándítanom ebből, a Lakásbérlők Egyesülete nem a legalacsonyabb vagy a legmagasabb lakbérek mellett teszi le a voksát, hanem az mellett immár ’94 óta, hogy egyszerűen a bérlakások ügyével foglalkozzon az önkormányzat. Sajnos csak odáig jutottunk el, hogy csak a lakbéreket kell emelni. Kiemelnék egyetlenegy mondatot az előterjesztésből, ami már 10 éve minden évben ugyanígy benn van, csak most egy kicsit fokozottabban. A bérlakások nagy része rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épületekben találhatók, melyek karbantartási igénye szinte felmérhetetlen. Ezt tessék szem előtt tartani, amikor piaci alapú lakbérekről beszélünk, és azt hiszem, itt a képviselőtestületben nem egy olyan önkormányzati képviselő úr van úgy jobboldalon, mint baloldalon, akit bizony meghívtak a bérlakásokba, hogy nézzenek körül, hogy milyen bérlakásokban élnek. Nagyon szépen kérem a képviselőtestületet, hogy ne csak a lakbérekkel foglalkozzanak. Igenis foglalkozzanak azzal, hogy a lakásoknak milyen a karbantartása, mit csinálni. Egyszer már oda kell ülni, és azt mondani, hogy kezdjünk valamit a lakásokkal. Vagy várjuk meg az Ó utcát. Ez a másik variáció. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén, ahova beterjesztették a “B” variációt, bennem több kérdés felvetődött. Összkomfortos bérlakásban laktam. Tudom, hogy mit jelent az, hogy az összkomfortos bérlakásban fizetni a rezsit. Nagyon magas. Bennem olyan kérdések is felmerültek, hogy az összkomfortos lakásoknál, ami energiapazarló, akkor most azt támogatjuk? Ugyanakkor a félkomfortos lakásokban élőket még duplán megadóztatjuk. Azt hiszem, a megemelt lakbér egy minőségről is szól. Pénzről, pénztárcáról és minőségről, lakásminőségről. Ezt is tessék figyelembe venni.

  Litter Nándor: Annyiban szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Ön elmondott, hogy tavaly júniusban a közgyűlés elfogadta a hosszú távú lakásfelújítási programot, és szeretnénk azt végrehajtani. A program elemeként a Bartók u. 1. számú épület következne, és így tovább. Még egyszer megkérdezem Kelemen Z. Pál urat, hogy tekintettel arra, hogy van itt egy határozati javaslat, amely esetleg korszerűsítené az egész programunkat – nem úgy, mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetője, hanem mint magánszemély, mert fontos lenne, hogy mi egyetértsünk.

  Kelemen Z. Pál: Nagyjából-egészéből egyetértek polgármester úrral, de ezt a módosító javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, nekem nincs módomban visszavonni. Ráadásul nem is nagyon akarom. Azért, mert idéztem az európai szociális kartát, és az ahhoz való igazodást én fontos dolognak tartom.

  Litter Nándor: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak volt módosító javaslata, aminek az a lényege, hogy átstrukturálná az összkomfortos és az egyéb lakástípusok között a lakbéremelkedést, illetve a Pénzügyi Bizottság a félkomfortos lakások további jelentősebb emelése, 19,5 %-ra. Kérem, a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatáról szavazzunk most. Mindenki ismeri. Nem támogatom a javaslatot.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Pénzügyi Bizottság javaslatáról, hogy a félkomfortos lakásoknál 19,5 %-kal emelkedjenek a lakbérek. Ezt sem támogatom arra való tekintettel, hogy november 30-ig az új lakbér-filozófiát kellene megalkotni. Most kérem, hogy ebbe vonjuk be a lakásbérlők képviselőit. Kámán László és Simánné Mile Éva a fő felelősök. Kapcsolattartás révén egy véleményeket figyelembe vevő javaslat készüljön. Kérem, szavazzunk a Pénzügyi Bizottság javaslatáról.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról, amely a mellékleteknek megfelelően emelné meg a lakbéreket.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  27/2004.(VI.2.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2004.(VI.2.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról azzal, hogy a lakásbérlőkkel együttműködve támogatási rendszert kell megalkotni.

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  103/2004.(V.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Ingatlankezelési Intézményt és a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályát, hogy a Lakásbérlők Egyesületével együttműködve dolgozza ki annak a feltételeit, hogy mely bérlakásokban lehetne bevezetni a költségalapú lakbért és melyekben maradjon a szociális lakbér, illetve ez hogyan illeszkedjen az állami lakbértámogatási rendszerhez.

  Határidő: 2004. november 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

  Kámán László intézményvezető)

   

   

 3. Javaslat a "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" munkaügyi minisztériumi pályázaton (ESZA) való részvételre (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kámán László: (Röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel – többségi szavazással –, hogy a partnerszervezetek között a CKÖ mellett a városban működő cigány szervezeteket is vonjuk be, mint partnerszervezet.

  Papp Nándor: A “Citrom-szigettel” kapcsolatban szeretném jelezni, hogy több szálon fut a dolog, évek óta gondot jelent. Azt el kell döntenünk végre, hogy lakásokat tartunk benne továbbra is, részleges felújítással hagyjuk az enyészetnek, vagy azt mondjuk, ezt a lakóktól valamilyen módon megszabadítjuk, akár elhelyezéssel, és utána viszont egy teljes felújítással funkciót keresünk neki. Olyan funkciót, akár iskolaként, amivel az iskolákat viszont eladhatnánk esetleg a belvárosban vagy a közelében. Ezt egy funkcióban tudnám elképzelni, amit a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság el is kezdett forszírozni. Sajnos a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén kétszer sem tudtam részt venni, de nagyon szívesen fogadunk mindenféle javaslatot. Ezt le kell fektetnünk, mert ha itt most beinvesztálunk, akkor örökre lakást fogunk ott nézegetni.

  Litter Nándor: Ezt tárgyaltuk tavaly júniusi közgyűlésen, amikor a rendelkezésünkre álló bérlakások hosszú távú programjáról beszéltünk. Szerintem akkor kellett volna ezeket eldönteni. Bár mindenen lehet változtatni. Hova tesszük a 130 embert? Ha most egy új funkciót akarunk adni ennek az ingatlannak, ezt nem lehet megvalósítani. Amikor arra várunk, hogy a több száz, vagy ezer bérlakáshoz jutónak szeretnénk lakást adni, akkor innen kiköltöztetjük a 130 embert, szerintem ez keresztülvihetetlen. Véleményem szerint nincs realitása, de foglalkozhatunk az üggyel.

  Zakó László: Javítsuk ki a napirendi pont címét, mert itt kirekesztésről van szó, és az nem ugyanaz, mint a kirekesztődés. Általában véve mondom, hogy nagyon erősnek tartom a címben rögzítettek és a tartalomban foglaltak egy fedél alá vonását. Nagyon MSZP-kampányízű ez a munka világa. A tartalom nincs szinkronban a címmel, elfogadva azt, hogy ezt nekünk követni kell, mert ez egy minisztériumi pályázat volt.

  Litter Nándor: Ez a pályázat címe, ezen nem tudunk változtatni.

  Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés tartalmazza a kötelezettségvállalást a pályázók részéről, a foglalkoztatottak 30 %-át a projekt lezárása után azonos ideig a pályázónál vagy partnernél tovább kell foglalkoztatni – ez megoldott-e, ki vállalja a továbbfoglalkoztatást? Ez megoldható-e?

  Litter Nándor: A határozati javaslatban szerepel, hogy újra a közgyűlés elé kell hozni ezt az anyagot, amikor ezekkel a lehetséges partnerszervezetekkel felvettük a kapcsolatot, a pályázat előkészítését elvégzik a kollégák. Ekkor tudunk erre a kérdésre válaszolni. Most csak arról döntünk, hogy akarnánk startolni ezen a pályázaton, és amennyiben partnereket tudunk szerezni ehhez az itt leírt módon, akkor szeretnénk pályázni, de még mielőtt a pályázatot benyújtanánk, visszahozzuk a közgyűlés elé, és akkor tudjuk ezeket a válaszokat megadni, hogy ki vállalja, és hogyan vállaljuk majd azokat a kötelezettségeket, amik a pályázat részei.

  Cseresnyés Péter: A határozati javaslathoz szeretnék egy módosító javaslatot tenni, amely úgy szólna, hogy ne csak a CKÖ, hanem más bázissal rendelkező roma szervezetet vonjunk be ebbe az egyeztetésbe partnerszervezetként.

  Litter Nándor: Ezt Papp Péter elmondta. A magam részéről nem javaslom. A CKÖ választott képviselője. Abban – tudjuk – Nagy József inkább a jobboldali csapatot képviseli, abban vegyesen szereplek minden oldalról. Úgy gondolom, hogy a CKÖ képviseli a roma társadalmat Nagykanizsán, de meg fogjuk szavaztatni ezt a javaslatot. A módosításról kell először szavaznunk. Pontosan nem tudom, hogy kik azok, akiket be kellene vonni. Nagy József a CKÖ képviseletében van az önkormányzatban. Akkor egy másik szervezetet vonjunk be?

  Cseresnyés Péter: Nem tudom pontosan annak a szervezetnek a nevét.

  Litter Nándor: A Dunántúli Roma Vezetők Szervezete. Akkor ez a konkrét javaslat. Nem támogatom, mert a CKÖ képviseli a romákat. Kérem, szavazzunk erről a módosító indítványról.

   

  A közgyűlés 5 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerint határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  104/2004.(V.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elvi hozzájárulását adja az ESZA pályázat 2. komponensén való részvételhez, mely elsősorban a telepszerű lakókörnyezet kiváltására, illetve felújítására irányul. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges partnerszervezetek

  - ZM Munkaügyi Központ

  - CKÖ

  - Polg. Hivatal Szociális Osztály

  - Építőipari vállalkozók

  - Via Kanizsa Kht.

  vezetőivel folytasson tárgyalásokat, és az írásban rögzített partneri vállalásokat, valamint az általuk összeállított pályázati dokumentációt terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2004. évi júniusi soros közgyűlés.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető

  Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

   

 5. Javaslat megállapodás megkötésére a környező települések közoktatási feladatainak ellátására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az előterjesztés 1/a. mellékletében egy új oldalt adtam a közgyűlés előtt minden képviselőnek, mivel technikai okok miatt a táblázat utolsó sora hibásan szerepel. Kérem, cseréljék ki a kiosztott lappal.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Én egy 6. ponttal javaslom kiegészíteni a határozati javaslatot, amelyben felkérjük Kiskanizsa, Miklósfa és Palin iskoláinak vezetőit, hogy a városrészükön keresztül beérkező falvakban a beiratkozást megelőzően megfelelő PR-munkával segítsék elő, hogy az átutazó gyerekek abba az iskolába menjenek, és ne az amúgy is terhelt belvárosi iskolákat terheljék tovább, mert a város gazdasági hatékonysága miatt ezt kérhetjük.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság támogatja a határozati javaslatokat. Papp Péter képviselő úrnak válaszolva mi a magunk részéről megtettük. Azon érintett településekről egy-egy jön tovább. Szabad iskolaválasztás van, és ebben elég nehéz lesz korlátozni a szülők választását, de én is egyetértek azzal, hogy ezt meg kell tenni, elsősorban a külterületi iskolában érdekében is. Jól lehet látni, hogy a 48 kistérségi településből 58-an vannak már Nagykanizsán. 48 település tartozik a kistérséghez, és 58 település veszi igénybe Nagykanizsán a szolgáltatást, sőt van, aki megyén kívül is igénybe veszi. Ez a megállapodások megkötésénél biztosan problémaként merül fel, mert ennyi megállapodást megkötni nem lesz könnyű. Szeretném akár kiegészíteni is a határozati javaslatot azzal, hogy mivel teljesen új alapokra helyeződik a kistérségi együttműködés és a területfejlesztés mellett egészségügyi és oktatás és egyéb is most már része lesz ennek, azt kérném, hogy amennyiben ennek a jogszabályi feltételei márt teljes mértékben adottak és ismertek, akkor erre vissza kellene térni, és megnézni, hogy ez mit jelent, és esetleg a szerződés megkötésében milyen módosítást lehet javasolni ezeknek a településeknek is. Van egy 1. számú melléklet, ami a megállapodásról szól, mégpedig 2004. január 1-től 2004. augusztus 31-ig terjedő időszakra. Ismerik-e már az egy tanulóra jutó költséget az önkormányzatok, tisztában vannak-e azzal, hogy ez nekik visszamenőlegesen is milyen terhet ró a költségvetésükre. Kérem, hogy az egyeztetések során legyenek erre tekintettel, mert vannak jelzéseim, hogy ez visszamenőleg lehet, hogy a költségvetésükből nem tudják mind megoldani, de törekedni kell rá, hiszen elvileg és gyakorlatilag itt veszik igénybe ezt a szolgáltatást, amiért mindenhol fizetni kell, de ebben rugalmasságot, ha lehet, kérek.

Litter Nándor: Papp Péter kiegészítő határozati javaslatát elfogadom, és kérem, hogy épüljön be a határozatba.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A szülők egy része azért választja a belvárosi iskolát, mert más nyelvet, más programot kínál. Kérni szeretném, hogy jelen pillanatban egy darab üres férőhely van a Miklósfai Általános iskolában, illetve a palini iskolában, ha jól tudom, kettő, kérem, hogy ne nagyon reklámozzuk ezeket az iskolákat. A Kiskanizsai Általános Iskolánál valóban problémánk van. A szerződések megkötésével kapcsolatban elmondanám, hogy az anyag vastagon szedve tartalmazza, hogy amennyiben a kistérségi pályázatban nyerünk, és az önkormányzatok csatlakoznak hozzánk, akkor teljesen új alapokra kell helyezni az együttműködést. Minden önkormányzat kellő időben megkapta a szerződés-tervezetet, levelet, a tájékoztatást a hozzájárulás összegéről. Ők már vissza is jeleztek. Az anyagban olvasható, hogy melyek azok az önkormányzatok az 58-ból, akik visszajeleztek. Alig néhány önkormányzat jelzett vissza. Nem hajlandóak a szerződést egyébként aláírni. Végképp nem írja alá az, aki már tart fenn egyébként oktatási intézményt. Minden évben a költségvetésük elkészítése előtt tájékoztatjuk őket erről. A tényleges bekerülési összeg 50 %-át állapítottuk meg, tekintettel arra az előzetes egyeztetés alapján, hogy a költségek viselése esetenként komoly gondot jelentene. A szerződéseket mindenképpen újra kell majd kötni, ezek a szerződések az idei tanév végéig szólnak. Ha változás van, mindenképpen vissza fogjuk hozni.

Litter Nándor: Elvileg egyetért a kiegészítő határozati javaslattal is. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk egyben a határozati javaslatokról.

 

A közgyűlés 14 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom, polgármester úr szíveskedjék felfüggeszteni a közgyűlés munkáját, nagyon sok képviselőtársam távol van, és szünet után térjünk vissza a szavazásra.

Szünet

Cserti Tibor: Indítványt tettem az újraszavazásra, mert nem volt biztosítva a személyi feltétel.

Litter Nándor: Újraszavazunk pontonként. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 1. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Papp Péter kiegészítő javaslata, hogy a külterületi iskolák jelentősebb marketing feladatot végezve próbáljanak odahatni, hogy minél több gyermek iratkozzon be a következő években ezekbe az iskolákba. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

105/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. január 1 – augusztus 31-ig megállapodást köt a környező települések önkormányzataival, az ezen a településen állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai, általános iskolai és gyógypedagógiai ellátására az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
  2. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

   Művelődési és Sportosztály vezetője

   Dencsné Szabó Edit Kontrolling Osztály vezetője

   Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezetője)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése társulási megállapodást köt a megbízó községek önkormányzatával, az ezen településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai, általános iskolai és gyógypedagógiai ellátására a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.
  4. Határidő: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

   Művelődési és Sportosztály vezetője

   Dencsné Szabó Edit Kontrolling Osztály vezetője

   Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezetője)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a további gazdasági években fizetendő díjról a tárgyév március 31-ig pénzeszköz átadási megállapodást köt a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.
  6. Határidő: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida

   Művelődési és Sportosztály vezetője

   Dencsné Szabó Edit Kontrolling Osztály vezetője

   Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezetője)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a megbízó község önkormányzatával kötendő konkrét társulási megállapodás és a 2004. december 31-ig szóló pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.
  8. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Tóth László Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida Művelődési és Sportosztály vezetője)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül küldje meg a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének.
  10. Határidő: Az aláírást követő 15 napon belül

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida Művelődési és Sportosztály vezetője

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a kiskanizsai, miklósfai és palini általános iskolák igazgatóit, hogy a beiskolázásnál törekedjenek arra, hogy az induló osztályokba minél több vidéki gyermek iratkozzon be.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida Művelődési és Sportosztály vezetője

 

Szünet

 

 1. Tájékoztató a városrendezési tervek érvényesüléséről (írásban)
 2. Előadó: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   

  Karmazin József: Az előterjesztést a jogszabályi kötelezettségen túl az is indokolja, hogy a jogalkotó testületnek időnként át kell tekintenie azokat a folyamatokat, melyek a rendezési tervvel kapcsolatos tapasztalatok alapján a különféle egyedi előterjesztésekből is láthatók. Időszerűségét az is jelzi, hogy részben a jogszabályok folyamatosan változnak, az építési törvény most is módosítás előkészítés alatt áll, valamint a szerkezeti terv jóváhagyásával megteremtődött a lehetősége annak, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészüljön. Az építési hatósági munkában meglehetősen nagy nehézséggel jár az, hogy az OTÉK és az OÉSZ váltása elég nehéz helyzetet teremtett, mert bizonyos szabályozók alkalmazása bonyolulttá vált a régi típusú tervek hatályon kívül helyezésével, és az új rendezési tervnek pedig még integrálni kell azokat a hatályban maradt szigetszerű, foltszerűen megjelenő szabályozásokat, amelyek esetenként határosak egymással, ugyanakkor más-más tervező készítette egészen eltérő formai és tartalmi megjelenéssel. Emellett az új tervnek azokra a területegységekre, amelyekre nincs hatályos rendezési terv, de az önkormányzatnak valamilyen szándéka van vele, tehát ú.n. akcióterületek, el kell készíteni a részletes szabályozást is, és az építési törvény előírása alapján nem áll majd rendelkezésre egy teljes közigazgatási határig terjedő részletes szabályozás, ugyanakkor a rendeletnek ki kell terjednie a teljes területre. Ezt az ellentmondást is fel kell oldani a következő időszak munkálatai során. A városrendezési munkát ugyanakkor folyamatosan segíti a közgyűlés bizottsága, valamint az elmúlt évben alakított Önkormányzati Tervtanács, és a Tervtanács működésének egy éve után tervezzük, hogy annak tapasztalatairól is készítünk egy tájékoztatót ez év őszén. Ez az éves beszámoló alkalmas arra, hogy áttekintsük az elmúlt időszak tapasztalatait és hasznosítsuk a következő évben, és a közgyűlés határozata alapján ezek az éves beszámolók biztosítsák azt, hogy jogilag megalapozott rendezési tervek álljanak a hatósági munka rendelkezésére.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a tájékoztatóban foglaltak elfogadását javasolja 7 igen, egyhangú szavazattal.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  106/2004.(V.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendezési tervek érvényesüléséről szóló előterjesztést, mint tájékoztatót elfogadja.

  Felkéri az előterjesztőt, hogy a 2004. évi városrendezési tapasztalatokról szóló tájékoztatóját terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2005. április 30.

  Felelős : Karmazin József városi főépítész osztályvezető

   

   

 3. Tájékoztató a 2004/2005-ös tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az egyes határozati pontokat külön is megszavazva, többségi szavazattal azt támogattuk, és ajánljuk támogatásra a közgyűlésnek. Az anyagból világosan kitűnik, hogy elsősorban az integrációk miatt szűnnek meg azok az álláshelyek, amelyek csoportmegszűnések következményei. Módosító javaslatom: az 5. határozati pontban kérem javítani a Zrínyi iskolában 2004/2005-ös tanévben nem egy felsős, hanem egy alsós napközis csoport szűnik meg. Ezek tulajdonképpen az ágazatban álláshely-megszűnések, ami ennek az ágazatnak most már évek óta jellemzői. Az a karcsúsítás, ami a gyereklétszám csökkenésből adódik, azokat az ágazat elszenvedi. Reméljük, hogy ez a folyamat megáll. Annak viszont örülni kell, hogy elvileg és gyakorlatilag a megszűnő álláshelyek közül mindössze egynek nincs jelen pillanatban elhelyezkedési lehetősége, a többi, úgy tűnik, megoldódik és az álláshelyeken valahol elhelyezkedni tudnak.

Polai József: Sajni úr részben elmondta, amit szerettem volna. Ez a folyamat sajnos még tart, és azt hiszem, hogy még a jövő évben is számítanunk ezzel a csökkenő folyamattal. A bizottsági ülésen nem kaptam választ arra, hogy mi lesz azokkal, akik utcára kerülnek. Most hallom először azt, hogy néhány ember az, aki nem tud elhelyezkedni, és a többiek nagyrészt igen, vagy nyugdíjba kerülhetnek néhányan. Szeretném megtudni, mi lesz azokkal. Nem tudom, hogy valóban néhány embert érint a nyugdíj is.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az igazgatókkal történő egyeztetések során pillanatnyilag egy fő van, aki – úgy tűnik – munka nélkül van, az összes többi vagy nyugállományba tud vonulni, vagy ellátásában részesül, és egy-két hónap elteltével pedig az előrehozott nyugdíj lehetőségével élhet.

Zakó László: Néhány napirendi ponttal ezelőtt azért nem támogattam a környező települések közoktatási feladatainak ellátásáról szóló javaslatot, mert egy olyan folyamat gyorsításában éreztem volna magam részesnek, aminek az eredményét most ennél a napirendi pontnál tapasztalhatjuk. A folyamatos szűkülés, népességfogyás eredménye ez. Ahogy a falvakból jönnek a városba a diákok, innen az egyetemre kirajzó fiatalok már nem jönnek vissza a városba, ez egy megállíthatatlannak tűnő folyamat. Kérem Önöket, kormányzópárt képviselőket, hogy hassanak oda a maguk frontján, hogy ez a folyamat először lassuljon, majd álljon meg és forduljon visszájára, mert ahol már iskolás gyerekek sincsenek, és ahol az iskolák bezárásra vannak ítélve, ott a nemzethalál kezdeti stádiumáról beszélhetünk.

Litter Nándor: Egy korábbi napirendi pontnál tárgyaltuk ezt a témát. Összefügg természetesen. Ezek a települések kérik, hogy jöhessenek be, mert olyan terheket jelent nekik az iskola fenntartása, és nem kapnak olyan szintű oktatást, mint amiben itt Nagykanizsán van részük. A gyerekek érdekei szerint való, hogy itt megkapják ezt a képzést. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2.a. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2.b. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk 4.a. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4.b. pontról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk 5.a. pontról azzal a módosítással, hogy 1 alsós tanulócsoport és 1 alsós napközis csoport szűnik meg.

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5/b. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6.a. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6.b. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 7. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 8. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

107/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004/2005. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. A létszámok ismeretében az 58 óvodai és 19 általános iskolai első osztályos tanulócsoport működését engedélyezi.

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2004/2005.tanévben a Péterfy Sándor Általános Iskolában az alábbi tanulócsoport megszűnéseket hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg pedagógus álláshelyeket szüntet meg.
  2. 2 alsós tanulócsoport

   1 felsős tanulócsoport

   2 alsós napközis csoport

   1 felsős napközis csoport

  3. a Péterfy Sándor Általános Iskola szakmai álláshelyeinek számát 2004. július 1-jétől az alábbiak szerint módosítja.

2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

2004. évi csökkenés

2004. évi módosított álláshely

összesen

szakmai

nem szakmai

összesen

szakmai

nem szakmai

összesen

szakmai

nem szakmai

92,20

63,70

28,50

7,00

7,00s

0,00

85,20

56,70

28,50

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004/2005-ös tanévben a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola szakmai álláshelyeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.

  2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

  2004. évi csökkenés

  2004. évi módosított álláshely

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  66,32

  58,52

  7,80

  0,00

  0,00

  0,00

  66,32

  58,52

  7,80

  Határidő: 2004. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában a 2004/2005-ös tanévre vonatkozóan az alábbi tanulócsoport megszűnéseket hagyja jóvá:
  2. 1 alsós tanulócsoport

   1 alsós napközis csoport

  3. A tanulócsoport megszűnés miatt a pedagógus álláshelyeket 2004. július 1-jével az intézményben 2,38 álláshellyel csökkenti.

A Vécsey Zsigmond Általános Iskola és a Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti összevonása miatt a Vécsey Zsigmond Általános Iskola szakmai álláshelyeit 2004. július 1-jével további 0,75 álláshellyel csökkenti, s az alábbiak szerint hagyja jóvá.

2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

2004. évi csökkenés

2004. évi módosított álláshely

összesen

szakmai

nem szakmai

összesen

szakmai

nem szakmai

összesen

szakmai

nem szakmai

21,26

14,56

6,70

3,13

3,13

0,00

18,13

11,43

6,70

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Zrínyi Miklós Általános Iskolában a 2004/2005.tanévben az alábbi tanulócsoport megszűnéseket hagyja jóvá
  2. 1 alsós tanulócsoport

   1 alsós napközis csoport

  3. a Zrínyi Miklós Általános Iskola szakmai álláshelyeinek számát 2004. július 1-jétől az alábbiak szerint módosítja.

 

 

2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

2004. évi csökkenés

2004. évi módosított álláshely

összesen

szakmai

nem szakmai

összesen

Szakmai

nem szakmai

összesen

szakmai

nem szakmai

64,80

51,50

13,30

3,1

3,1

0,00

61,70

48,40

13,30

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Vécsey Zsigmond Általános Iskola és a Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti összevonásával a Zrínyi Miklós Általános Iskola közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2004. július 1-jétől az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  2. Szakmai álláshelyek száma: 59,83

   Nem szakmai álláshelyek száma: 20,00

   Összes intézményi álláshely: 79,83

  3. a Zrínyi Miklós Általános Iskola közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2004. augusztus 1-jétől 1,00, a nem szakmai álláshelyen foglalkoztatott iskolatitkári álláshellyel csökkenti, s az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozza meg.

Szakmai álláshelyek száma: 59,83

Nem szakmai álláshelyek száma: 19,00

Összes intézményi álláshely: 78,83

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2004.július 1-jétől az alábbiak szerint módosítja.:

  2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

  2004. évi csökkenés

  2004. évi módosított álláshely

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  Szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  37,10

  23,10

  14,00

  2,00

  0,00

  2,00

  35,10

  23,10

  12,00

  Határidő: 2004. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 2004. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.

Határidő: 2004. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

 

 

 

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa város sportjáról (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Sajni József: (Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Horváth György: A tájékoztató két részre terjed ki. Nyilvánvalóan az egyik az ifjúság sportjával kapcsolatban. Annyival egészíteném ki, hogy ez a tájékoztató nem tartalmazza azokat a diákolimpiai eredményeket, bajnokságokat, amelyeknél nincs felmenő rendszer. Csak a városi, illetőleg a megyei versenyeket tartalmazza. Ennek olyan kihatása is lehet – múltkor volt a Mező Imre Baráti Körnek a rendezvénye, ahol jutalmazták az olimpiai bajnokokat, és kiderült, hogy valójában egy csoportot jutalmaztak ott, ismerték el a tevékenységüket. Erre oda kellene figyelni, de nem jelentős a beszámoló szempontjából, hiszen kerek, teljes egészre törekszik.

Kereskai Péter: A határozati javaslatok 2. pontjához lenne kérdésem. A város sportrendelete mit fog tartalmazni? Mert én úgy látom, hogy itt elsősorban a finanszírozás kérdésével vannak gondok, és nem az összegek nagyságrendjével – gondolom –, hanem az a rengeteg elaprózódott dolog. Ez tartalmaz-e majd erre vonatkozó koncepciót? Vannak olyan sportágak, amelyek nagy nézettségűek, nagyon hiányoznak a városban élő embereknek, és fog-e foglalkozni ez a bizonyos sportrendelet ezzel?

Polai József: A sport egy kissé talán valóban mélyponton van Nagykanizsán, de azt mondhatjuk, hogy a lejtő után mindig emelkedő következik. Különösen akkor, ha arról merünk beszélni, hogy majd néhány év múlva Nagykanizsa város egy jobb gazdasági helyzetbe kerülhet. Erre kellene talán felkészülni. Javaslom, hogy a határozati javaslat 3. pontjánál szereplő városi sportcsarnok megépítésének előkészítésénél egy kissé talán nagyobb tájékozottsággal szeretnénk rendelkezni. Az szereplő 20 x 40 méteres küzdőtéren és nézőtéren kívül – ami 2000, max. 2500 néző befogadására lesz alkalmas – tartalmaz-e valamiféle más edzési lehetőséget, küzdőteret? Hiszen, ha a labdajátékok fellendülnek városunkban, mert remélhetőleg ez be fog következni, hiszen legalább két sportágban vagyunk olyan pozícióban, amelyek akár egy-két éven belül magasabb osztályba kerülhetnek. Ezért javasolnám – hiszen a játék- és a küzdőtéren kívül legalább egy, de inkább két edzőteremre volna szükség ebben a csarnokban. Lesz-e lehetőség olyan kiegészítő kisebb termekre, mint kondicionáló terem, esetleg hozzá szolárium, fodrászat, hiszen az emberek valószínűleg családostól jönnek ide egyrészt szabadidő sportok alkalmából. Esetleg egy szakaszolható csarnok belső tere, ami lehetővé tenné egyszerre két-három testnevelés óra megtartását. Erről milyen elképzelések vannak? Van-e ilyen elképzelés?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A rendelettel kapcsolatos kérdésre válaszolva: akkor fog kiderülni, ha a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet is megjelenik. Az önkormányzat természetesen megteheti, hogy kiegészíti. Ami alapfeltétel, hogy százalékosan meg kell határozni a támogatások mértékét. A sportcsarnokkal kapcsolatban elmondanám, hogy ma már csak olyan csarnok megépítését támogatja a minisztérium, ami multifunkcionális, tehát a képviselő úr részéről felvetettek, ezek feltételei. Azt nem tudom, hogy fodrászüzlet igen, de az összes többi feltétele egy korszerű városi csarnoknak.

Röst János: Nem értek egyet Polai Józseffel abban, hogy Nagykanizsa város sportja mélyponton lenne. Úgy gondolom, nagyon sikeres sportágai vannak a városnak. Egy sportág az, amelyik szerintem most negatívan szerepel már évek óta, nemcsak ebben az évben, ez a labdarúgás. Volt profiligás labdarúgó csapata a városnak, majd azt követően megszűnt. Ez az elmúlt időszakoknak volt a terméke, nem ennek a két évnek. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy NB-s labdarúgócsapata legyen a városnak, két dolog kell. Az egyik, hogy legyen egy sportlétesítmény, amelyben ez működhet. Jelenleg ez nem áll rendelkezésünkre. A másik, hogy kell egy szponzori háttér, amely jelenleg Nagykanizsán még nem alakult ki. Ettől függetlenül nagyon sok tárgyalást folytattunk le különböző társaságokkal, amelyek szeretnék és kívánják a labdarúgást NB-s szinten művelni. Jelenleg nincs döntés, megállapodás ebben az ügyben. Remélem, hogy ebben a ciklusban legalább NB II-es labdarúgócsapattal a város rendelkezni fog.

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés tartalmazza és örvendetes, hogy a sportra fordítható keret nőtt a 2004. évben. Ha a 8. számú táblázatot megnézzük, akkor azért akkora örömre még nincs, mert sajnos még nem éri el azt a szintet, ami volt 2002. évben, mint önkormányzati támogatás, és a sportra fordított összeg. Ez az összeg még mindig kevés, és a 2002-es szintet sem éri el. Az önkormányzati támogatásnál látom, hogy 2 db technikai sport, ami működött Nagykanizsán, a Motocros SE és az Autocros Sportegyesületre nem látok beállítva önkormányzati támogatást. Ez mit jelent? Esetleg ezek a színvonalas rendezvények, amik éveken át megrendezésre kerültek, és itt működtek ezek a sportegyesületek, és mint speciálisan technikai sport, esetleg veszélyezteti ez a további létüket.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A két nevezett egyesület nem adott be támogatási igényt.

Röst János: Szeretném jelezni Kolonics Bálintnak, hogy az eltérés a 2002. és 2004. között a sportrepülés támogatásából adódik. Akkor 11 millió Ft fölötti összeget tudtunk erre fordítani. Ebben az évben pedig 1 millió Ft alattit. A különbség ebből van. Ha magát a sporttevékenységet nézem, ott volt beruházás jellegű támogatás is, akkor jelentősen több, mint a 2002. A világbajnokság miatt volt ez.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

108/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a város sportjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az új Sporttörvénnyel összhangban készítse el a város sportrendeletét és 2004. október 31-ig terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2004. október 31.

Felelős : Sajni József OKISB elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportolás tárgyi feltételeinek javítása érdekében szükségesnek tartja a városi sportcsarnok megépítésének előkészítését, ennek megfelelően 2004-ben a fejlesztési programterv elkészítését.
  2. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az utánpótlás-nevelés hatékonyabbá tétele érdekében a 2004. évi költségvetésben biztosított keretösszeg terhére a sportorientált “Tehetséggondozó Iskola” beindítását 2004. szeptember 1-re készítse elő.
  4. Határidő: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Sajni József OKISB elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a felnőtt minőségi labdarúgás feltételrendszerének megteremtését támogatja. Megfelelő külső támogató jelentkezése esetén közreműködik a szükséges feltételek biztosításában.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős : Röst János alpolgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról, a vagyonkataszter alapján (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Mivel hozzászólások nincsenek, kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  109/2004.(V.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján készült tájékoztató elfogadja.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 3. Tájékoztató az iskolatej programról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Egy hét tapasztalataival a hátunk mögött, szeretném elmondani, hogy ez egy rendkívül jó kezdeményezés. Alapvetően az, hogy a gyerekek hozzájuthatnak ehhez a nagyon egészséges italhoz, rendkívül jó. A szándék is nagyon jó, éppen ezért, és mivel a tapasztalatok nagyon frissek, ezért kérem, és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a határozati javaslatokkal is egyetért, de szeretnénk kiegészíteni egy 4. ponttal, azzal, hogy tanév végén összegezzük a tapasztalatokat, és azt fektessük le, és juttassuk is el akár a jogalkotóhoz, aki ezt az iskolatej rendeletet megalkotta – további finomítás végett.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadásra ajánlja.

Litter Nándor: Volt egy kiegészítő javaslat, hogy a tapasztalatokat küldjük el a jogalkotónak, de szerződéskötés előtt a magunk számára és hasznosítsuk, építsük be az új szerződésbe. Ezt sűrítsük a 4. pontba. Javaslom, hogy – mivel egyetértés van a kérdésben – együtt szavazzuk meg a határozati javaslat pontjait.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

110/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az iskolatej programról szóló tájékoztatót elfogadja és támogatja az iskolatej programban való részvételt.
  2. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 2004/2005. tanév I. félév kezdő napjától 2004. december 31-ig terjedő időszakra az iskolatejet szállító cégekkel a kedvezőbb szállítási feltételek elérése érdekében. A legkedvezőbb feltételekkel rendelkező szállítóval kösse meg a szállítási szerződést, és nyújtsa be támogatási kérelmét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
  3. Határidő: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tényleges költségek ismeretében az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását terjessze a közgyűlés elé.
  5. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  6. felkéri a polgármestert, hogy a program tapasztalatait az új szerződések megkötésekor vegye figyelembe, a tapasztalatokról a jogszabály finomítása érdekében a jogalkotót tájékoztassa.

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

 1. Együttműködési megállapodás Kazanlakkal Nagykanizsa Megyei Jogú Város bolgár testvérvárosával (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Mivel hozzászólások nincsenek, kérem, szavazzunk a tervezetről.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  111/2004.(V.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2004. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

   

   

 3. Papp Péter képviselő önálló indítványa múzeumi belépőkre vonatkozóan (írásban)

 

Papp Péter Pál: Javaslatomat azért terjesztem a képviselőtestület elé, mivel megdöbbentő adat az, hogy a nagykanizsai múzeumot egy évben kevesebben, mint háromezren látogatják. Ez a kultúránk megőrzése, a történelmünk okán ezt a látogatottsági számot jó lenne elősegíteni. Ezt talán azzal tudnánk megtenni, ha díjmentessé tennénk. A belépődíjból közel 100 eFt a bevétele a múzeumnak. A múzeum nem az önkormányzat intézménye, hanem a Zala Megyei Múzeumi Igazgatásóságé. Egyeztettem Horváth László és Vándor László urakkal, a helyi és a Zala megyei igazgatóval, ők is örömmel üdvözlik, ha egy megállapodást kötnénk, és egy naptári évre mondjuk 100 eFt támogatást átadnánk bevételkiesés kompenzálása helyett, akkor ők ezt támogatják. Azért kérném sürgősséggel tárgyalni az indítványt, mert a nyár végén a mostani kiállítást lebontják és megszűntetik – korábban döntöttünk arról, hogy támogatjuk azt, hogy jövőre egy új kiállítás nyíljon meg, amit a Város Napján szeretnének megnyitni –, jó lenne, ha most az iskolai évben, még az utolsó tanítási napokon egy-két iskola el tudná nézni a régi kiállítást, és az új kiállításnak korlátlan teret tudnánk látogatói oldalról biztosítani. Kérem, hogy a közgyűlés támogassa javaslatomat.

Dr. Horváth György: Támogatom az önálló képviselői indítványt. A jelenlegi kiállítás egy nagyon magas művészi színvonalú tudományos alkotás. Tudni kell, hogy nagyon leterheltek a múzeum dolgozói az ásatások miatt. Azt javasolnám, hogy az iskolák figyelmét fel kellene hívni, hogy akár óra alatt is vigyék el a tanulókat a múzeumba, illetve a szabadidő-szervezőknek kötelességük lenne szervezni, hiszen csak tanulhattak a gyerekek a múzeumban. Bízom abban, hogy a következő kiállítás az új ásatásokkal Európa-hírű lesz. Ezt is látni kellene. Nagyobb propagandát kellett volna kifejteni, az utóbbi időszakban ez elmaradt. Támogassuk a javaslatot, és reméljük, hogy ezzel meglesz a mentális eredménye is.

Halász Gyula: Támogatásomról biztosítom Papp Péter képviselőtársamat, és nagyon jó ötletnek tartom a felvetését. Annyi kiegészítenivalóm lenne, hogy létrehoztuk a Tourinform Irodát, ami a múzeumok népszerűsítése szempontjából még jobban bevonható, még jobban reklámozhatja városunk múzeumát. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a város rendelkezik egy bajcsai várásatási anyaggal is, ami szintén egy kuriózum lehet európai szinten is. Ennek a későbbi bemutatását is napirenden kellene tartanunk.

Dr. Kolonics Bálint: Részben elhangzott, amit el kívántam mondani. Amellett, hogy támogatom ezt az önálló képviselői indítvány, azt gondolom, hogy ez önmagában kevés lenne a látogatottság növeléséhez. Megfelelőképpen ezt publikálni kellene, és ezt a nyilvánosság felé tudatni, így az önkormányzati intézmények, oktatási intézményeken át, így a Tourinform Iroda, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő médiákon keresztül, hogy ez a lakosság széles köre számára megismerhető legyen, amennyiben az önkormányzat ilyen kedvező döntést hoz, akkor elérné a célját és maximális kihasználásra kerülne a látogatottság.

Röst János: Azt szeretném javasolni, hogy az indítvány ne kerüljön bizottsági szakaszba, hanem a mai nap döntsünk róla. Megfogalmaztam egy határozati javaslatot hozzá.

Litter Nándor: Van határozati javaslat a képviselői indítványhoz.

Röst János: A két kiegészítést figyelembevéve.

Litter Nándor: A Tourinform Iroda, illetve az önkormányzati médiákon keresztül a propagálása történjen meg. Ez lenne a 3. pont. Kérem, hogy így együtt szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

112/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy

  1. a nagykanizsai múzeum díjmentes látogatásáról kössön megállapodást a Zala Megyei Múzeumi Igazgatósággal.
  2. Határidő: 2004. május 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a tényleges költségek ismeretében az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását terjessze a közgyűlés elé.
  4. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  5. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a múzeum díjmentes látogatási lehetőségéről a Tourinform Irodán és az önkormányzati tulajdonú médiákon keresztül tájékoztassa a lakosságot.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Gelencsér Gábor képviselő önálló indítványa európai színvonalú park kialakítására (írásban)

 

Karmazin József: Képviselő úr indítványa alapján a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság közreműködésével megvizsgáltuk, hogy a három határozati pontban foglaltak hogyan teljesíthetők. A kiosztott határozati javaslat tartalmazza azokat a fő szempontokat, amelyek irányába eddig is előkészítő munkálatok folytak. Az ötletpályázat többszöri áttekintése és véleményeztetése alapján úgy tűnik, hogy a 3. számmal jelölt terv alkalmas arra, hogy a tervező további munkálatokat folytasson. A szerződéses ajánlatát megkértük, a közgyűlési döntés után kerülne sor a szerződés egyeztetésére. A határozati javaslat 2. pontja a lebonyolítás szervezeti feltételeit taglalja. Itt a lakosság képviselőjének a jelenlétében történt egyeztetés alapján célszerűnek látszik, hogy a VIA KANIZSA KHT. végezze a munkálatok szakmai felügyeletét és a gazdasági, szakmai koordinációt. A határozat harmadik része pedig arról a pályázati lehetőségről szól, ami az előterjesztésben korábban konkrét pályázati címet jelölt meg. Időközben kiderült, hogy az nem járható út, ezért általános megfogalmazásban a Pályázati Iroda feladatául jelölné meg a közgyűlés pályázati pénzek bevonását ebbe a munkába.

Gelencsér Gábor: Az előterjesztésem célja az volt, hogy a folyamatokat kicsit felgyorsítsuk, hiszen már tavaly december óta ez az igény megjelent a polgármester úr előtt is és előttem is. A terv kiválasztása elég sok időbe tellett. A fontos kérdés az, hogy a két pénzeszközt milyen módon fogjuk tudni összehangolni, hogy közös módon tudjuk felhasználni őket. A lakosságnak az a véleménye, hogy talán egy alapítványon keresztül ők gyűjtenék az ő felajánlásaikat, és ezt adnák át a VIA-nak. Ilyen módon az alapítvány felügyelné ezeknek a pénzeszközöknek a felhasználását, és ezért a 2. pontba tennék egy olyan módosítást, hogy “a parképítés feladatait a különböző forrásokból rendelkezésre álló pénzeszközök és felajánlások koordinálását a lakosság képviselőivel, illetve a lakosság által létrehozott alapítvánnyal folyamatos kapcsolattartás mellett a VIA KANIZSA KHT”, stb.

Dr. Horváth György: Milyen viszonyban lesz a park a Székely-kerttel? Ugyanis a lakosság egy része félti a Székely-kertet. Az előterjesztésből nem derül ki. Nyilván egy szép terület fog létrejönni, és természetesen ezt támogatom, csak megnyugtató lenne, ha ezt itt hallanánk.

Litter Nándor: Egészítsük ki azzal, hogy a tervező teremtse meg az összhangot? A tervezőnek kell választ adnia. A tervező fog erre választ adni az elkészített tervben.

Cseresnyés Péter: Az a Székely-kert, ami már ott van, névként ennek a parknak szerepelhetne is. Azt javaslom, hogy ne válasszuk külön így, hogy Európa színtű park és Székely-kert, nevezzük így, és innét folytatódjék a tervezés és a munkák.

Litter Nándor: Egyetértek vele, hogy ne változtassuk a neveket, felesleges viharokat kavarni teljesen értelmetlen, de most nincs döntés arról, hogy minek fogjuk nevezni. Javaslom, hogy a tervezésről és arról a folyamatról, ami Gelencsér Gábor kiegészítésével elfogadnánk, induljanak meg a munkálatok. A tervezőnek az a feladata, hogy az ott meglévő Székely-kerttel hangolja össze a tervet.

Cseresnyés Péter: Az a lényeg, hogy ne különálló területként vegyük ezt. Az egészet egyben nézzük.

Litter Nándor: A tervezőnek az a feladata, hogy az egészre készítsen tervet. – és ezt ütemezni fogjuk, mert feltehetően egyszerre nem fogjuk tudni ezt megvalósítani. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról így egyben azzal a kiegészítéssel, amit Gelencsér Gábor elmondott.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

113/2004.(V.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Keleti Városrészben, a Munkás u. - Kazanlak körút – Városkapu körút által határolt 3063/30 hrsz-ú területen közpark kialakításával. Annak megvalósítását a szükséges tervek elkészíttetésével és – a 2004. évi költségvetéssel összhangban – 5.000.000 Ft-tal támogatja.
  2. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát is figyelembevéve a 3. sz. ötletpályázat tervezőjével – Sólyomvári György kertészmérnökkel – javasolja a további szükséges tervezői munkákat elvégeztetni a lakosság képviselőivel folyamatosan egyeztetve és jóváhagyás előtt velük elfogadtatva.

   Felhatalmazza a polgármestert, hogy előzetesen egyeztetett tartalommal a tervezői szerződést megkösse.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. A parképítés feladatait a különböző forrásokból rendelkezésre álló pénzeszközök és felajánlások koordinálását a lakosság képviselőivel, illetve a lakosság által létrehozott alapítvánnyal folyamatos kapcsolattartás mellett a VIA Kanizsa KHT. közreműködésével lehet előkészíteni, szervezni, lebonyolítani.
  4. Az elvégzett feladatokról a közgyűlést tájékoztatni kell.

   Határidő: tájékoztatásra 2004. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gáspár András VIA Kanizsa KHT ügyvezető

   Karmazin József városi főépítész)

  5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a parképítési feladat első üteméhez, illetve a további ütemeihez a rendelkezésre álló források kiegészítéseként vizsgálja pályázati források elnyerésének a lehetőségeit.

Határidő: 2004. július 31., illetve 2005. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezetője)

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 114/2004.(V.25.) - 118/2004.(V.25.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 119/2004.(V.25.) – 129/2004.(IV.25.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.15 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

2004. június 10. 1.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. június 10-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Veitné Molnár Anikó ügyintéző

 

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy nyolc képviselő aláírásával a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően a mai ülésünk után ismét soron kívüli ülést tartunk, amelyen az itt kiosztott, a 2004. évi költségvetés módosítását a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervével kapcsolatban fogadnánk el.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2003. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása

 

114/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Uszoda Kft. 2003. évi mérlegbeszámolóját 89.550.000 Ft főösszeggel és 931.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.
  2. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. 2003. évi mérlegbeszámolóját 2.874.000 Ft főösszeggel és 52.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy a 161.000 Ft tárgyévi és előző évi veszteséget visszapótolja.
  3. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Lelkó Tamás ügyvezető

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető)

  4. a Kanizsa TV Kft. 2003. évi mérlegbeszámolóját 8.668.000 Ft főösszeggel és 2.621.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.
  5. a Kanizsa Újság Kft. 2003. évi mérlegbeszámolóját 6.304.000 Ft főösszeggel és 14.000 Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja, és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni.
  6. a Kanizsa NET 2000 Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 38.219.000 Ft főösszeggel és 21.000 Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja, és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni.
  7. a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 121.913.000 Ft főösszeggel és 18.000 Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja, és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni.
  8. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 38.341.000 Ft főösszeggel és 1.155.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.
  9. felhívja a Kanizsa NET 2000 Kht. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjét, hogy május 31-ig gondoskodjon a mérlegbeszámoló mellett a közhasznúsági jelentés benyújtásáról, valamint az utóbbi társaságnál a hiányzó Felügyelő Bizottsági jelentés pótlásáról is.
  10. Határidő: 2004. május 31.

   Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

   Hiesz Miklós ügyvezető

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  11. megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy adjon segítséget a Felügyelő Bizottságoknak ahhoz, hogy megfelelő színvonalú és tartalmú Felügyelő Bizottsági jelentéseket tudjanak készíteni, A Pénzügyi Bizottság az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsággal közösen vizsgálja felül a Felügyelő Bizottságok működését, és adjon véleményt, hogy ezzel az összetétellel tudjuk-e biztosítani azt, hogy ezt a komoly feladatot szakszerűen és jó színvonalon elvégezzék.
  12. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Budai István, a Pénzügyi Bizottság elnöke

   Tóth László, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  13. felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a következő évtől kezdve április 30-ig gondoskodjanak a mérlegbeszámoló elkészítéséről, és a Felügyelő Bizottsági jelentés elkészüléséről.

Határidő: minden év április 30.

Felelős : az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mindenkori ügyvezetője

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 

 

 

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének felülvizsgálatára és megállapítására

 

115/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Gáspár Andrásnak, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjének bérét 2004. július 1-től 303.000 forintról 360.000 forintra emeli.
  2. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. Czoma Péternek, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjének bérét 2004. július 1-től 250.000 forintról 300.000 forintra emeli.
  4. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. Silló Barnabásnak, a Kanizsa NET 2000 Kht. ügyvezetőjének bérét 2004. július 1-től 238.000 forintról 280.000 forintra emeli.
  6. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  7. Lelkó Tamásnak, a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetőjének bérét 2004. július 1-től 230.000 forintról 300.000 forintra emeli.
  8. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  9. úgy dönt, hogy a társaságoknak a béremelés miatt további költségvetési támogatás nem adható, ezeket ki kell gazdálkodniuk, amelynek forrása a saját többletbevételeik.

Határidő: 2005. április 30.

Felelős : gazdasági társaságok ügyvezetői

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Platán sor 5/A. I. lph. IV/2. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálására

 

116/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Platán sor 5/A. I. lph. IV/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését Dr. Kremzner István háziorvos részére további 3 évre meghosszabbítja.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

Javaslat a Postakert u. 25/F. I. lph. fsz. 2. sz. önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére

 

117/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése:

  1. A többszörösen módosított 55/2000.(XII.13) sz. rendelet 7.§(1) bekezdése valamint a 9.§ (2) bekezdése alapján a Nagykanizsa Postakert u. 25/F fsz.2. számú, 1+ 1/2 szoba,45 m2-es komfort fokozatú önkormányzati bérlakás bérlőjéül határozott időre, azaz 2004. június 15. napjától, 2005. december 15.napjáig Lórántné Dr. Kiss Tünde és Lóránt Zsolt Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A 1/10. szám alatti lakosokat jelöli ki.
  2. Felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlőkkel a bérleti szerződést kösse meg.
  3. A fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadóak.

Határidő: 2004. június 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

A Nagykanizsa, Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése

 

118/2004.(V.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a nagykanizsai 2271 hrsz-ú, Nagykanizsa, Szent I. u. 3. szám alatti ingatlan közvetlen értékesítéséhez a Baumeister Kivitelező, Tervező és Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa, Szent i. u. 5.) részére 38.800.000,-Ft + ÁFA, azaz 48.500.000,-Ft eladási áron.

A vételár kiegyenlítését az alábbi ütemezésben hagyja jóvá:

A vételár teljes megfizetéséig a vevő által megnevezett megfelelő értékű ingatlanra a hátralékos vételár és járuléka erejéig az önkormányzat jelzálogjogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A jelzálogjogot alapító szerződést közokiratba kell foglalni.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, amelyben rögzíteni kell, hogy a vevő az ingatlant legalább tíz évig nyugdíjasházként üzemelteti, ezen időtartamon belül más célú hasznosítás esetén köteles megfizetni a hátralékos vételár szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamatát az Önkormányzat részére.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Dr. Kolonics Bálint: A soron kívüli ülés indokoltságára kérdeznék rá. Minden napirendi pontnál indokolt-e a soronkívüliség? Az SZMSZ alapján kérném a sürgősség okának megnevezését. Vannak itt olyan napirendi pontok, például a 3. napirendi pont, 2003. december 31-én lejárt a megbízás. Ezt most miért kell soron kívül megtárgyalni? Az 1. és 3. napirendi pontnál is szerepel, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalja. Nem volt Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsági ülés, ezt nem tárgyalta a bizottság.

Litter Nándor: Az 1. napirendi pontot a múlt alkalommal tárgyaltuk volna, csak levettük a napirendről. A 3. napirendnél valóban így van.

Dr. Kolonics Bálint: Ebben az esetben tárgyalhatja-e így a közgyűlés? Javaslom, hogy az 5. napirendi pontot, az Ipari Park Kft. üzleti tervének elfogadását nyílt ülésen tárgyalja a közgyűlés. Azt gondolom, hogy a nyilvánosságot érdekli az, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott gazdasági társaság pénzügyi helyzete, illetve a most kialakított vámszolgálati hely költségvetése hogyan alakult.

Cseresnyés Péter: Hasonló ügyben szeretnék szólni, mint Dr. Kolonics Bálint képviselőtársam. Mivel későn értesültem róla, nem tudtam a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén részt venni, de úgy tudom, hogy határozatképtelen volt, tehát például az 5. napirendi pontot nem is tárgyalta a bizottság. Azt szeretném tudni, hogy ebben az esetben miért tárgyaljuk, ráadásul úgy gondolom, hogy ez sem biztos, hogy sürgősen rendkívüli ülésen meg kellene tárgyalni. Én is támogatom azt, ugyanazzal az indokkal, amit Kolonics képviselőtársam mondott, nyílt ülésen tárgyaljuk, a nagykanizsaiak tudják, hogy miért van szükség itt a napirendi pont megtárgyalására. Úgy tudom, hogy az ezzel összefüggő napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaltuk annak idején, amikor megszavaztuk azt, hogy mekkora összeget, milyen forrást adunk a logisztikai központ létrehozására, akkor nem értem, hogy miért kell ezt zárt ülésen tárgyalni.

Litter Nándor: A 3. napirendi pontot levesszük a napirendről. A hónap végi ülésünkön fogjuk tárgyalni – elfogadva a javaslatot. Az 5. napirendi ponttal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy zárt ülésen kell tárgyalni, mivel olyan jellegű további támogatások vannak az üzleti tervben meghatározott további fejlesztésekkel kapcsolatban, amit nem szabad tudatnunk a közvéleménnyel. Pályázatról van szó, és ha megismerik ennek az üzleti tervnek a tartalmát, akkor a pályázatok során előnytelen helyzetbe kerül az önkormányzat, tehát sérti az önkormányzat érdekeit. Legutóbb – ha jól emlékszem – Dr. Kolonics Bálint kérdezett rá az Ipari Parkkal kapcsolatosan, én akkor azt ígértem, hogy a soron kívüli ülésre ide fogjuk hozni az Ön kérésének megfelelően. Pontosan az Önök frakciója kérését teljesítjük azzal, hogy ezt a mai napon tárgyaljuk. Ennek megfelelően javaslom, hogy a 3. napirendi pont ne kerüljön megtárgyalásra, az 5. napirendi pontról pedig az Önök kérésének megfelelően külön döntünk.

Cseresnyés Péter: Ha azzal az indokkal, amivel polgármester úr megadta azt a lehetőséget, hogy a 3. napirendi pontot éppen azért, mert nem tárgyalta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, levettük napirendről, akkor úgy gondolom, hogy itt is jogos ennek a megfontolása, és ennek a napirendi pontnak a levétele. Nem vagyok biztos benne, és az indok, hogy miért nyílt és miért zárt ülés, vagy Ön miért javasolja azt, hogy zárt ülés legyen, nem látom eléggé indokoltnak azt az érvelést, amit Ön mondott. Legalább annyira fontos a közvélemény tájékoztatása ebben az ügyben, hisz mint kiderül, itt nem annyiba került ez a beruházás, mint amennyi eredetileg lett volna, hanem lényegesen több, és ez is fontos, hogy mi az oka ennek.

Dr. Kolonics Bálint: Az 5. napirendi pont kapcsán nyilvánvaló, hogy érinti a költségvetést is. Ez esetben sem teszi-e indokolttá azt, hogy ezt nyílt ülésen tárgyaljuk? Kérném, mivel a polgármesteri tájékoztató keretében tettem fel ezt a kérdést, és nyílt ülésen, nyílt ülésen szeretnék a kérdésemre választ kapni. A nyilvánosságot kellőképpen tájékoztatni arról, hogy miért és milyen formában, milyen indokok alapján valósult meg sokszoros költségvetésből ez a vámszolgálati hely.

Litter Nándor: Nem sokszoros. A sokszoros azt jelenti, hogy legalább kétszerese, és ez nem így történt. Azt látjuk a számokból. A költségvetési rendelet módosítása nyilvános ülésen fog megtörténni – amit nyolc képviselő kért. A támogatásról szóló döntés nyílt ülésen fog megtörténni, mivel költségvetést érintő témáról van szó. Szavazásra teszem a kérdést a napirendi pontokkal kapcsolatosan. Dr. Kolonics Bálint és Cseresnyés Péter javaslata szerint az 5. napirendi pont nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra, és ne most.

Cseresnyés Péter: Szeretném, ha arról szavaznánk, hogy egyáltalán ne vegyük napirendre. Ha az nemleges, akkor azt a szavazást kérem, hogy nyílt vagy zárt ülés legyen.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, Cseresnyés Péter javaslata alapján, hogy most ne tárgyaljuk az 5. napirendi pontot. Aki nemmel szavaz, azzal ért egyet, hogy most megtárgyaljuk. Nem támogatom a javaslatot.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 12 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: További javaslat, hogy nyílt ülésen kerüljön sor az 5. napirendi pont tárgyalására. Aki azzal ért egyet, hogy nyílt ülésen legyen, az igennel szavaz. Az előbb elmondottak alapján zárt ülést javaslok. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 9 szavazattal és 10 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően egyben felteszem a napirendi pontokat szavazásra. A napirendi pontok elfogadásához egyszerű többség kell.

Dr. Kolonics Bálint: A sürgősség okát kértem megjelölni, hogy melyik napirendnél mi a sürgősség oka. A szavazás előtt meg kellett volna már tenni. A kistérséggel kapcsolatos napirendnél rendben van. A többi napirendnél kértem ezt indokolni, az SZMSZ is kötelezővé teszi.

Litter Nándor: Az 5. napirendet Kolonics úr kérte, hogy sürgősen kér róla tájékoztatót. Most itt van sürgősen a következő soron kívüli ülésen.

Dr. Kolonics Bálint: Félreértjük egymást. Én nyilvánosság előtt kértem erről tájékoztatást.

Litter Nándor: A múlt ülésen kérte, hogy soron kívül szeretne arról tudni, hogy mibe került a vámszolgáltató hely. Most itt van. Ezen kívül indokoljuk, amikor a kérését teljesítjük. A napirendi pontok tárgyalásánál meg fogjuk indokolni. Előre kéri az indoklást a többiekről?

Dr. Kolonics Bálint: Én nyilvános ülésen kérem a választ a feltett kérdésemre. Mivel zárt ülésen ez egy önálló előterjesztés, ezt én nem tekintem válasznak a kérdésemre. Mivel önálló napirendek és soron kívüli, ezért kértem a sürgősség okának a megjelölését. Ez két külön dolog.

Dr. Kelemen Marcell: A közgyűlés zárt ülést rendelhet el, ha a vagyonával való rendelkezés, illetve az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Polgármester úr arra hivatkozott, hogy a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügye üzleti érdeket sért, erről dönteni kell, hogy zárt ülésen kívánja-e megtárgyalni. Ez viszont minősített többséget igényel az önkormányzati törvény szerint ebben az esetben.

Litter Nándor: A 4. és 5. pontról külön szavazunk, hogy zárt ülést akarunk-e tartani?

Dr. Kelemen Marcell: Azt mondja az Ötv. 15. §-a, hogy minősített többség szükséges a 12. § (4) bekezdés b) pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, ami az üzleti érdekre való hivatkozásra történő zárt ülés. Ez azt jelenti, hogy egyébként a napirendi pontokat egyszerű többséggel el lehet fogadni, de az, hogy egy napirendi pontot zárt ülés vagy nyílt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés, ehhez minősített többség szükséges.

Röst János: Most nem arról szavaztunk, hogy zárt ülés legyen-e, hanem az Ön javaslatáról szavaztunk, ami azt jelenti, meg kell ismételni most a szavazást először az első három napirendi pont keretén belül, amiből egyet már kivettünk, azt követően pedig a zárt ülésekről. Ha a polgármester úr gondolja, hogy indokolja, akkor indokolja, ha úgy gondolja, hogy nem akarja indokolni, akkor nem kell indokolnia.

Litter Nándor: Meg fogom indokolni. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy erről a négy napirendi pontot meg fogjuk ma tárgyalni. Ehhez egyszerű többség, a jelenlévők többségének a szavazata szükséges. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Mivel vita merült fel, külön szavazunk a két zárt üléses napirendről. Kérem, szavazzunk arról, hogy a 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. Minősített többség szükséges a zárt ülés tartásához.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. rendelete módosításáról (írásban)
 2. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 3. Tájékoztató a többcélú kistérségi társulások létrehozásáról (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervének elfogadása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 7. Az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba vétele (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 1. Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. rendelete módosításáról (írásban)
 2. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: A múltkor azért nem tudtuk tárgyalni, mert nem volt itt a területi főépítész egyetértő nyilatkozata. Ez megérkezett. Mivel kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  28/2004.(VI.22.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2004.(VI.22.) számú rendelete az 1/2001.(I.3.) sz. rendelettel módosított Nagykanizsa Vásárcsarnok és környéke helyi építési szabályzatáról szóló 26/1999.(VI.16.) sz. rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Tájékoztató a többcélú kistérségi társulások létrehozásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ennek a sürgősségét nem vitatja senki. Június 30-ig kell a pályázatot beadnunk. Arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy folyamatos egyeztetések vannak a statisztikai kistérségbe tartozó 48 településsel. A legfrissebb információ az, hogy valamennyien csatlakoznának a területfejlesztés szempontjából. A jelenlegi adatok szerint meglesz a 25 település, amely magában foglalja a lakosság 60 %-át. Ez által tudunk a II. fokozatú pályázaton részt venni, ami azt jelenti, hogy 60-tól 80 millió Ft-ig tudunk pályázati pénzt megcélozni annak érdekében, hogy ezek a források a kistérségben tervezett szolgáltatások fejlesztését biztosítsák. A jelenlegi állás szerint az egészségügyön belül az orvosi ügyelet, az oktatással kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, illetve a gyermekjóléti szolgálat képezné a pályázat célterületét. Azon kívül még dolgoznak a kollégák a könyvtárszolgáltatás egységes megoldásán. Ezt mintegy tartalékelemként is tartjuk, amennyiben valamelyik szolgáltatásban nem tudna létrejönni az egyezség. Jelenlegi információk szerint a kistérségben az önkormányzatok döntésével létrejöhet ez az egyetértés, és pályázni tudunk ezekre a szolgáltatásokra és ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez szükséges forrásokra. Itt van Burján Emese, aki a Miniszterelnöki Hivatal kistérségi megbízottja. Megkérem, hogy ehhez rövid kiegészítést, ha szükséges, tegyen.

Burján Emese: Köszönöm, nem kívánok kiegészítést tenni.

Litter Nándor: Megkérem kollégáimat, hogy a szükséges kiegészítő információkat mondják el.

Veitné Molnár Anikó: Valóban a kezdetektől azon dolgoztunk, hogy Nagykanizsa a régióban és a térségben vállalt szerepe szerint tudjon helyt állni a pályázati kiírásban, és minden lehetőséget megragadtunk arra nézve, hogy szakmai információt, kiegészítést kapjunk a pályázat kiírásával kapcsolatosan. Nagyon sok mindent kellett előfeltételezni ahhoz, hogy az Önök előtt lévő pályázati kiírás támogató nyilatkozata megszerzéséhez szükséges döntésüket Önök meg tudják tenni. Nagyon sok dolgot nem tisztázott még a pályázat. Igaz, hogy szóbeli információk rendelkezésünkre állnak a tekintetben, hogy a kormányzat hogyan kívánja támogatni és fenntarthatóvá tenni a majdan létrejött többcélú kistérségi társulásokat. Így szóbeli információnk van arról, hogy normatív formában próbálják a közoktatás feladatellátását támogatni, és a tegnapi tájékoztatón olyan számadatok hangzottak el, amelyek számunkra megnyugtatóan jelzik, hogy azok a számok és azok a látszólagos mínusz milliók, amelyek a táblázatunkban szerepelnek, a jövő évben normatív formában rendelkezésünkre állnak, és lehetőségünk van a vállalt feladatainkat teljesíteni.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Az első anyag hétfőn készült, azóta egy kicsit változott a helyzet, és elkészült a mai nap folyamán a jelenleg aktuális anyag. Tegnap kiderült a tegnapi nap folyamán Eszteregnye község elmondta, hogy neki is van némi gép-műszer parkja, ezért 1 millióval lehet csökkenteni azt a kiadást. Ezek a kiadások, amik gép-műszerre szólnak, esetlegesen más pályázatból természetesen még csökkenthetővé válnak. Az épület kialakítása nem valószínű, az egy 30 milliós kiadás. A többi kiadás: ügyeleti díj változás van, nem 48 település lett a továbbiakban számolva, hanem 31-re, mert Eszteregnye és társulása jönne hozzánk, ezért a bevétel is egy kicsit változik. A mai nap folyamán sikerült az OEP-től a választ megkapni arra, hogy Nagykanizsa város is megkapná azt a bizonyos 20 %-ot, amiről eddig nem tudtak nekem pontos információt adni, hogy megkapjuk-e, merthogy város vagyunk és 40.000-et meghaladó létszámmal, de megkapnánk, ezért a mi 31 milliós finanszírozásunk 37 millióra változna, ezért egy kicsit jobb a helyzetünk. Előzetes számítás alapján az OEP-bevétel és a kiadás között mindösszesen 1,5 milliónyi a különbség. Természetesen ez nem egy 100 %-os számítás, hiszen Eszteregnye társulásnál nem tudtunk számolni pontosan, a dologi kiadás Nagykanizsa várost vette alapul, illetve Zalaegerszegtől kértem segítséget, ahol már működik ilyen szinten ügyelet, és az ő adataikkal próbáltam a dologi kiadást megközelíteni.

Simánné Mile Éva: Mint a mi anyagunkból látható, mi nagyon óvatosak voltunk, és olyan ellátási formára szorítkoztunk, amit jó szívvel bevállalhatónak ajánlhatunk a társulásuknak. Ha a most kiosztott táblázatot megnézik, abból tudom legjobban megmagyarázni, hogy a Nagykanizsa városára háruló költségeket még a jelenlegi normatíva is fedezné. Azt alapul véve, hogy 5 éves normatív finanszírozási tapasztalataink vannak, bátran feltételezzük, hogy ez 2005. évben is ez az általunk 3,5 milliót meghaladó költséget kell, hogy fedezze. A mi előnyünk még az lenne benne, hogy a társulás létrejöttével ezen feladatra ösztönző normatívát nevesít a pályázat, aminek ugyan az összegszerűségét nem tudjuk, de az ezen a normatíván felül jönne. Az igazi kérdés nem is annyira Nagykanizsa oldaláról mutatkozik, hanem a társulás többi tagjainál, ahol nem állt rendelkezésünkre minden adat, és ha a nagykanizsai táblázatnak a 2. és 3. szakaszát nézik, azon belül is a 2005. évi összegeket, azokat az összegeket ötszörös mutatóval kell a településeknek kiszámolni. Azt csak mi feltételezzük, hogy az ő normatívájuk ugyanúgy alakul, mint a miénk, és az az ösztönző talán ezt feltételezi. De ez egy olyan program, ami már így is megy a térségben, az ellátás már lefedett, csak a szolgáltatásoknak a kiajánlását tenné közkinccsé Nagykanizsa városa.

Litter Nándor: Úgy foglalnám össze, hogy egyrészt a város környezetében lévő települések vonatkozásában nagyon sok olyan szolgáltatás van akár az oktatás területén, vagy más területeken is, amelyet az ott élő emberek nem kapnak meg. Most ezzel a rendszerrel, ha csatlakoznánk, összefognánk, akkor számukra is egy magasabb szintű szolgáltatás biztosítható. Ezzel az állam a tervek szerint kiegészítő normatívákat fog a jövő évtől biztosítani. Most pedig egy jelentős fejlesztési összeggel fog a szolgáltatások kialakításához hozzájárulni, ezért mindenképpen célszerű lenne itt a kistérségi összetartozás vonatkozásában, hogy Nagykanizsa élenjárjon továbbra is ebben az ügyben.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A jelenlévő előterjesztők részletesen indokolták azt is, amit most módosításként megkaptunk. Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat mind az öt pontját a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azokkal a kiegészítésekkel, amiket utólag most hozzáfűztek az előterjesztők.

Dr. Csákai Iván: A polgármester úr azt mondta, 80-100 millió Ft támogatásra számíthatunk. Az utána jött információk alapján 20-50 millióra pályázhatunk, mivel a 100 %-os lefedésnél van a 80-100 millió. Legalábbis az anyagban ez szerepel. Bizonytalansági tényezők azért vannak, hogy tulajdonképpen mennyibe fog az önkormányzatnak kerülni, egyrészt a környező önkormányzatok mennyivel szállnak be, és a módosításnál és mindenhol az utolsó mondatban szereplő felvetések nem tudjuk, hogy mennyibe fognak kerülni. Nem tartalmazza gazdasági szakemberek részarányos bérét és egyéb dolgokat, és ha a későbbiekben nem jön a pályázaton pénz, akkor nekünk kell állni, és ezt a környező önkormányzatok tudják-e, és ilyen feltételek mellett tudnak-e csatlakozni?

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztéssel elérni kívánt célt a magam részéről is támogatom. A kormányrendelet, amely a társulások ösztönzésére és támogatására irányul, az Alkotmánybíróság előtt van és döntésre vár. Ez a jövőben mennyire befolyásolja ezt az elérni kívánt célt esetlegesen? Feltétel az, hogy ezt a kötelezettséget három évre vállalni kell. Azt tudjuk-e ebben az évben, hogy ezen az éven túl a második és a harmadik évben milyen támogatásban részesülhetünk, működőképes lesz-e, tehát megfelelő forrás lesz-e a támogatásokból, és így az alapító okirat módosítását követően - nem tudom, hogy ez milyen formában fog módosulni - esetlegesen van-e arra lehetőség, ha a források a második, illetve harmadik évben esetleg nem lesznek biztosítva, a társulás feloszlathassa önmagát, tehát veszteségesen ne kelljen ebben a formában működni? Erre nem látok a garanciális feltételeket. Támogatom az előterjesztést, de ezek a bizonytalansági tényezők, amiket én látok az előterjesztésben.

Cseresnyés Péter: Ez tájékoztató vagy valamilyen döntés, amit hozunk, és az kötelező is ránk nézve? Most határozatot hozunk, ez azt jelenti, hogy a határozathozatalnak megfelelően megtörténik a pályázat megírása, hogy június 30-ig be lehessen adni, ezért gondolom, a tárgynál a tájékoztató szó nem igaz, jó lenne, ha más fogalmat találnánk ide. Én is csatlakozom Kolonics képviselőtársam ahhoz a gondolatához, amelyben azt fejtette ki, hogy elég nagy a bizonytalanság ezen a téren, hisz mint tudjuk, a törvény az Alkotmánybíróság előtt van most, és várhatóan gyorsan nem fog döntés születni ebben. Most nyár eleje van, ősznél előbb döntés nem fog születni. Mi van abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság ezt a törvényt alkotmányellenesnek fogja nyilvánítani? Itt óriási bizonytalanságot látok ebben a részben jogi oldalról. A másik dolog, ahol bizonytalanságot látok, hogy rendben van, hogy ebben az évben az a durván 7 milliárd Ft pénzkeret biztosított, amire lehet pályázni. Az a kérdés, hogy a második és harmadik évben, a következő két évben ez mennyire biztosított? Én azt javaslom, kiegészítésként a határozat 1. pontjához, hogy egészüljön ki úgy ez az 1. pont, hogy abban az esetben, amennyiben jövőre vagy a következő két évben nem áll megfelelő forrás a társulás rendelkezésére, akkor oszlathassa fel magát a társulás. Azért mondom, hogy egy jogi és egy pénzügyi biztonságot szeretnék látni a társulás mellett, hisz ez nem egy rossz ötlet, hanem a lényeg az, hogy a biztonságosan tudjon működni a társulás.

Litter Nándor: Az Alkotmánybírósághoz került a köztársasági elnök úr kezdeményezésére ez a törvény, így nem léphet hatályba, de ezek a szabályozások, ezek a pályázati lehetőségek egyrészt függetlenek ettől, mert kormányrendeletben került meghirdetésre, és az érvényben van, és az a társulás, amit mi működtetünk, az 1997. évi nem tudom hányas számú törvény szerint hatályosan működik. Tehát ha a törvényt nem tartja majd elfogadhatónak az Alkotmánybíróság, ez a rendszer e nélkül is jogszerűen működhet, mert ezen törvény nem kell ahhoz, hogy ezek a források megnyíljanak előttünk. A későbbi források vonatkozásában optimista vagyok, nem volt még olyan – legalábbis ebben a két évben –, hogy a kormány ne tartotta volna be az ígéretét, másrészt kiegészítő normatívák fognak megjelenni, amelyek a továbbiakban is fogják majd ösztönözni ezeket a társulásokat. Én nem látok gondot abban, hogy ez a finanszírozás rendben legyen. Cseresnyés Péter javaslatával kapcsolatban – amit az 1. ponttal kapcsolatban tett – külön fogunk szavazni.

Cseresnyés Péter: Nem akarok politikai vitába belemenni, hogy a kormány tartotta-e az ígéretét vagy sem, de az Alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban mondanám, hogy abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondja ezt a törvényt, nem valószínű az, hogy a kormányrendelet alapján vagy az 1997. évi törvény alapján lehet működtetni ezt a társulást ebben a formában.

Litter Nándor: 7 milliárd Ft bent van a költségvetésben. Ezt Ön ugyanúgy tudja, mint én. Most annak a felhasználásáról kijött egy kormányrendelet függetlenül attól, hogy az a törvény hatályba lép-e, ami egyébként ezeket a szabályozásokat egy magasabb szintre emelné. Most annak a 7 milliárdnak a felosztását fogja ez a törvény szabályozni. Ezt a jogászoktól, illetve a különböző minisztériumok szakértőitől tudom, elfogadom, és rendben lévőnek találom, de megkérem Burján Emesét, hogy segítsem ebben a dologban. Ő az, aki minden nap ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.

Burján Emese: Valóban jogos a kérdés, bennünk is felmerült, amikor a Mándl köztársasági elnök úr benyújtotta az Alkotmánybírósághoz ezt a többcélú társulási törvényt, hogy ez milyen hatással van a pályázati kiírásra. Utána jártunk. A Belügyminisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk pontosan a Pályázat-előkészítő Főosztályvezető asszonytól, hogy mivel a pályázat kiírásakor sem volt még ez a törvény hatályos, ők természetesen az 1997. évi társulási törvény alapján készítették elő a pályázatot, tehát nyugodtan folytassuk a munkát, s az 1997. évi társulási törvény alapján állítsuk össze a pályázatot.

Simánné Mile Éva: Amit a köztársasági elnök úr nem írt alá, az előzetes normakontroll a törvénynek olyan szakaszait érinti, ami a finanszírozás, ugyanis ezeknek a támogatásoknak a finanszírozását mint ahogy most is, minden normatívának, az Áht-ban kell majd szabályozni. Tehát a 2005. évit nem ebben a kormányrendeletben, nem a törvényben kell majd szabályozni, hanem az Áht-ban az országgyűlés döntése alapján. Ott fog megjelenni a számszerű összeg.

Cseresnyés Péter: Félreértés ne essék, nem ellene vagyunk, és nem ellene beszélek, én csak az aggályaimat mondtam el, hogy nem lesz-e probléma ez abban az esetben, ha a törvényt alkotmányellenesnek minősítik.

Litter Nándor: Nincs összefüggés.

Cseresnyés Péter: Úgy gondolom, hogy van. Önök szerint nincs, más szakemberek szerint viszont van.

Röst János: Az a kérésem, hogy a költségvetéskor támogassa a költségvetés elfogadását, és ez a probléma nem fog felmerülni.

Litter Nándor: Cseresnyés Péter javaslatáról szavazunk, hogy abban az esetben, amennyiben nem lesznek meg a finanszírozás feltételei, akkor mondjuk fel ezt a megállapodást, oszlassuk fel a kistérségi együttműködést. Úgy gondolom, hogy erre akkor is visszatérhetünk, ha komoly problémák lesznek. Nem támogatom a javaslatot. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A határozati javaslat első 4. pontjához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

A közgyűlés 15 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

130/2004.(VI.10.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása többcélú kistérségi társulássá alakuljon át, amennyiben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény hatályba lép. A társulás alapító okiratát a jogszabályoknak megfelelően módosítani kell.
  2. Hozzájárul a közgyűlés ahhoz, hogy amennyiben megfelelő számú települési önkormányzat vállalja az együttműködést, úgy a jelenleg működő területfejlesztési társulás alapító okiratát a társulás módosítsa és terjessze ki az együttműködést a területfejlesztési célon felül a közoktatás, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokkal összefüggő szolgáltatás, valamint a központi orvosi ügyelet megszervezése és működtetése feladatainak ellátására.
  3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezze, a kistérségben lévő valamennyi települési önkormányzat társulásban történő részvételét figyelemmel a támogatási feltételeket tartalmazó 65/2004 (IV.15.) számú kormányrendeletben foglaltakra.

  4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a kistérségben lévő települések részvételétől függően támogassa, hogy a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása a Belügyminisztérium által kiírt pályázatot benyújtsa.
  5. A Közgyűlés vállalja, hogy az együttműködés megvalósulása esetén a résztvevő települési önkormányzatokkal a közösen vállalt feladatok ellátására közös munkaszervezetet hoz létre.
  6. A Közgyűlés feltételeként határozza meg, hogy az együttműködés - az ellátandó feladatok tekintetében- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakosság arányt meghaladó terhet ne jelentsen.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

 

 1. A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervének elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság az üzleti tervet elfogadja azzal, hogy egy harmadik pontot is javasol, hogy a többletköltség fedezetéről gondoskodjon, de mivel új közgyűlést e témában összehívtunk, ezért ez oka fogyottá vált.

Dr. Csákai Iván: Végösszeget nem szeretnék mondani, de szeretném megkérdezni, hogy ekkora összeg közbeszerzés alá nem tartozik-e?

Tárnok Ferenc: Ez az eljárás építési beruházásnak minősült, és még az új közbeszerzési törvény hatályba lépése előtt indult, 60 millió Ft-os értékhatárral nem tartozik a közbeszerzési értékhatár fölé.

Dr. Kolonics Bálint: Mi az oka a többletkiadásnak, ami szerintem többszöröse az eredeti előirányzatnak, amit a közgyűlés elfogadott? Várható-e olyan jellegű kiadás, amit a működés indokol, és ott még beruházásra váró dolog, ami a kiadási oldalt növeli, illetve a működés során havi veszteség, ha van, akkor az mennyi?

Litter Nándor: A középső kérdésre próbálok válaszolni. A cél az lenne, és ez szerepel is ebben az üzleti tervben, hogy ott további vámügynökök települjenek be. Pillanatnyilag négy olyan igény futott be a kft-hez, hogy ők szeretnének ott vámügynöki tevékenységet folytatni. Előzetes jelzésük szerint ők maguk kialakítanák azt a helyet, amelyben működnének, és a jelenleg érvényben lévő vagyonrendeletünknek megfelelően 50 %-ot lelakhatnak. Ők így megoldanák ezt, viszont ott lennének közös olyan funkciók, amit az oda vámkezelésre érkező gépkocsivezetők és egyéb más szervezetek használnának, tehát közös helyiségekről van szó. Ez szerepel is az üzleti tervben. Ezt még meg kellene csinálnia a városnak. Ha a későbbiekben a működés során további ilyen feladatokra van szükség, ami indokolt lesz, hogy az a logisztikai központ funkció, amit mi elképzelünk a városban, az még dinamikusabban működjön, fejlődjön, akkor ide fogunk majd jönni, ha további beruházásokat igényel ez a tevékenység, mert fontosnak tartjuk, hogy ez a funkció ott megvalósuljon. Pillanatnyilag nem látok ezen kívül, ami ebben szerepel, további olyan beruházást, ami jelentkezne. Most úgy tervezzük, hogy a kiadások, bevételek egyensúlyba kerülnének. Reméljük, hogy ez így alakul év végéig, ahogy most tervezzük.

Cseresnyés Péter: Ha jól emlékszem, 17 millió Ft-ot szavaztunk meg ennek a helynek a kialakítására. Mitől nőtt ez meg erre az összegre, amit itt olvashatunk?

Litter Nándor: Több oka volt. Az utolsó táblázatban egyébként szerepelnek ezek a többletmunkálatok. Közben megkötöttük a szerződést a Vám- és Pénzügyőrséggel, a Murasped-del, és ennek következményeiként változott az az összeg, amit a városnak erre költenie kell, hogy céljaink megvalósuljanak.

Dr. Kolonics Bálint: Összegszerűen szerettem volna, ha itt valaki kifejezi a számadatok. Én a jelenlegi helyzetet kérdeztem. Nyilvánvaló, az a cél, hogy a mérleg egyensúlyba billenjen a jövőre nézve, de a jelenlegi helyzet az, hogy – legalábbis az én információim szerint – veszteséggel működik most a vámszolgálati hely a kiadás-bevételi oldal tekintve.

Litter Nándor: Ha szűken a vámszolgálati helyet értjük csak, vagy a kft-t értjük ezzel a kérdéssel?

Dr. Kolonics Bálint: A vámszolgálati helyet.

Litter Nándor: A vámszolgálati hely természetes, hogy veszteséggel működik. A vámszolgálati helyet a város alakította ki, működteti, és ingyen és bérmentve használja a Vám- és Pénzügyőrség ugyanúgy, mint az ország másik 32 pontján. Mindezt azért tesszük, hogy a Nagykanizsai Régi Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. által működtetett logisztikai központ, az oda beérkező vámügynökök, a helyiséget bérlő egyéb szervezetek még jobban ki legyenek szolgálva, és a kft. által működtetett egész rendszer a város számára nyereséges. Ez pedig az üzleti terv jelenlegi állása szerint nyereségesen működik. És ha még többen jönnek be akár vámügynökök, vagy akár olyan társaságok, akik ott bérelni akarnak különböző ingatlanokat, akkor ez a helyzet reményeink szerint még tovább fog javulni. Lehetnek még további beruházások, mert tervezzük az “A” jelű út elkészítését, stb. Ez egy állandó mozgásban lévő társaság lesz reményeink szerint, és reményeink szerint nyereségesen fog majd működni.

Dr. Kolonics Bálint: A 17 millió előirányzott beruházási költséghez képest miért érte el majdnem az 50 millió Ft-ot? Erre várnám a választ.

Litter Nándor: Még nem érte el az 50 milliót, mert ebből vannak olyan részek, amelyek még nem valósultak meg. Az előbb említett speditőri irodákkal összefüggő, az 8 millió, az a jövő. Itt szerepel, hogy a 17 millión felül konkrétan milyen egyéb tételek voltak. Erre válaszoltam, hogy megkötöttük a szerződést a Vám- és Pénzügyőrséggel, ebből a berendezésből adódó összegek kerültek ide betervezésre, illetve megküldte a szerződést a Murasped-del és ennek a hatásaiként alakult ez az összeg. A jövőnk szempontjából ez egy rendkívül fontos beruházás. Folyamatosan változik, nem biztos, hogy tudjuk márciusban, hogy mi fog történni májusban, mert folyamatos egyeztetésben voltunk a Vám- és Pénzügyőrséggel. Nem lehet mindent pontosan előre megtervezni, legalábbis ez nem olyan rendszer, amit meg tudunk tervezni.

Dr. Szabó Csaba: Megpróbálom egyszerűsítve összefoglalni az eddig elhangzottakat. Arról van szó, hogy ipari park és logisztikai központ nem tud érdemben működni vámszolgálati hely nélkül. Létkérdés lett volna, hogy a vámszolgálati helyet mihamarabb kialakítsuk. Ennek jogszabályi feltételei voltak, és elég sietős munkával lehetett az utolsók között elérni egy utolsó vámszolgálati hely biztosítását. Most örülnünk kellene – sikerült. Most e helyett, hogy örülnénk, a jobboldal apró részletekre szedi szét, mint azt tette az autópálya építésnél is, hogy miért nem megyünk perre azért az esetlegesen megszerezhető 2 millió Ft-ért. Tessék elgondolkodni azon, hogy minden alkalommal a munkahelyek teremtését kérik tőlünk számon, akkor legyen egy kis nagyvonalúság Önökben arra vonatkozóan, hogy amikor ma pénzt kell betenni egy rendszerbe, hogy holnap működjön, akkor kezeljék azt úgy, ahogy illik egy képviselőtől, aki a város érdekeit tartja szem előtt.

Cseresnyés Péter: Mi megszavaztuk ezt, mi szem előtt tartjuk a városban munkahely megtartást és a munkahelyteremtést. Itt nem munkahelyteremtésről, hanem munkahely megtartásról volt elsősorban szó szerintem. Nem lett volna más módja ennek a helynek a kialakítására? Gondolok arra, hogy látva azt, hogy itt tényleg napról napra változtak a dolgok, nem működtethette volna ezt egy speditőr cég, amely kialakította volna a helyet, ott a vámosok helyet kaptak volna, és ebben az esetben ez a teher a várost nem terhelte volna?

Litter Nándor: Nem, de ezt nem először mondom. Versenysemleges szervezet működtetheti az ország minden pontján a vámszolgáltató helyet. Ezt a Vám- és Pénzügyőrség egyértelműen közölte velünk. Valóban nagyon szerette volna a Murasped és más társaságok is talán működtetni ezt a helyet, de egyértelműen kinyilvánította a Vám- és Pénzügyőrség, mert ő nem abban érdekelt, hogy mások is jöjjenek oda, hanem, hogy mindenkit ő kezeljen, aki elhalad esetleg e mellett a logisztikai központ mellett. Éppen ezért elvárás a versenysemleges szervezet működtetése is, egy ilyen versenysemleges szervezet a mi Nagykanizsai Régi Ipari Park és Logisztikai Központ Kft-nk. Mivel hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

131/2004.(VI.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét bruttó 51.599 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja, amely tartalmazza az önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás 1.875 eFt és a vámszolgálati hely kialakításához szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás 49.724 eFt előirányzat összegét.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést, valamint a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást kösse meg.

   Határidő: 2004. július 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. megbízza a polgármestert, hogy az üzleti terv finanszírozásának megfelelően az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II.18.) számú rendeletében a szükséges módosításokat hajtsa végre, amely szerint

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, a Kontrolling Osztály vezetője)

 

Litter Nándor: Mivel zárt ülés következne, amiért a TV-nek el kell hagynia a termet, és külön közgyűlésen kellene tárgyalni a nyolc képviselő által kért, a 2004. évi költségvetés módosítását, felfüggesztenénk a közgyűlés, hogy a soron kívül közgyűlést megtarthassuk. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Szünet

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 132/2004.(VI.10.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. június 10. 2.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. június 10-én (Csütörtök) 14.45 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető

 

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Kérem, szavazzunk a soron kívüli napirendi pontjának megtárgyalásáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét úgy fogadta el, hogy a Kontrolling Osztály gondoskodjon a pénzügyi fedezetről. Most úgy javaslom elfogadni a költségvetés módosítást, hogy mintha ezt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta volna. Azok a források, amivel fedezik ezt 17.868 eFt körüli többletköltséget, a ZALA VOLÁN támogatásából, a Posta aktív gépvásárlásból eredő beruházás elmaradásából finanszírozható. Ezt jó szívvel így támogathatjuk.

Dr. Kolonics Bálint: Nem kellett-e volna ezt tárgyalni az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak, mint rendeletmódosítást?

Litter Nándor: Sürgős az ügy, ezért kérem Önöket, hogy támogassák azt, hogy e nélkül szavazzunk. Az előbb jóváhagytuk az Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét. Forrásaink vannak, mert az államtól tervezett 25 millió Ft-tal szemben 35 millió Ft-ot kapunk a tömegközlekedés támogatására, és jegyző úr javaslata szerint pedig ebben az évben még nélkülözhető ez a gép. Kérem, hogy értsenek egyet azzal, hogy az egyébként jogos felvetéstől eltérően fogadjuk most el és módosítsuk a költségvetést. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról a kiegészítéseket is figyelembevéve.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

29/2004.(VI.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004.(VI.22.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.50 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. június 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. június 25-én (Péntek) 9.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. kabinetvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Hári László irodavezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 

 

Litter Nándor: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba vétele

 

132/2004.(VI.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az alábbiakban felsorolt állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzését.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

 

38.

 

 

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

Cseresnyés Péter: Kérdésem lenne a 3. napirendi ponttal kapcsolatban: Ezt szakbizottság tárgyalta-e és mi a véleménye? Úgy tudom nem tárgyalta.

Sajni József: Úgy volt, hogy ma közgyűlés előtt tárgyaljuk, de nem voltunk kellő létszámban jelen a bizottsági üléshez.

Dr. Fodor Csaba: Ugyanezen napirendi ponttal kapcsolatban feltétlen fontos lenne ma döntenünk, mert elég hányaveti anyag, s ha ebben ma döntünk, akkor mi lesz utána a sorsa?

Litter Nándor: Nem kötelező ma döntenünk erről. A határidő szorít bennünket, az a befektetői csoport, akivel erre az elhatározásra jutnánk, a héten keresett meg bennünket, ezért aktuális. A másik pedig hogy július 1-jéig kell a nevezést megtenni. Természetesen ezt még további megállapodások követik. Ha szükséges, önkormányzati döntést is hozunk ezekben a megállapodásokban. Ezek után fontoljuk meg. Nem tudtuk ezt gyorsabban idehozni, van még 30-án egy közgyűlésünk, az viszont az 1-jei határidő miatt jelentene problémát, de azt is megtehetjük, hogy most tárgyalunk róla, és folytatjuk ennek az egyeztetését a 30-i közgyűlésen.

Bicsák Miklós: Támogatom Kanizsa sportját, de szeretnék egy kicsit tisztán látni…

Litter Nándor: Zárt ülésen kellene ezt megbeszélnünk, most arról kell döntenünk, hogy megtárgyaljuk-e.

A másik két napirendi ponttal kapcsolatban úgy látom nincs kifogás, észrevétel, ennek megfelelően döntsünk arról, hogy a 3. napirendi pontot tárgyaljuk-e.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A zárt ülésről döntünk most.

Dr. Fodor Csaba: A költségvetést érintő része nem tudom, hogy zárt ülésen tárgyalható-e.

Litter Nándor: Mi a konkrét javaslat?

Dr. Fodor Csaba: Meg kellene osztani az egész tárgyalást, és azt mondani, majd ha oda jutunk, ami a pénz részét illeti, hajlandó-e Nagykanizsa x forintot áldozni erre a célra. Igen azt megtehetjük, de a többit, a konkrét tárgyalásokat pedig zárt ülésen kellene.

Litter Nándor: Először egyeztetni a zárt ülésen a befektetővel, így van értelme, hogy megismerjük. Ezt követően pedig döntsünk arról, hogy a költségvetést érintő részt nyílt ülésen. A magam részéről elfogadom ezt a javaslatot, és ennek megfelelően kérem hogy értelmezzük.

Röst János: Én nem támogatom Dr. Fodor Csaba indítványát. Kizártnak tartom, hogy egy zárt tárgyalást követően felmerülő kérdéseket nyíltan meg lehessen tárgyalni. Ez nagyon komoly pénzügyi lehetőségeket rejt magában, van pénzügyi kötelezettsége is, de a költségvetés tárgyalásakor is vannak olyan elemei a közgyűlésnek, pl. ingatlanértékesítés, ami érinti a költségvetést, ugyanúgy zárt ülésen tárgyaljuk. Én nem javaslom, hogy kettébontsuk. Azt meg lehet tenni, hogy azt követően a polgármester úr tájékoztatja a közvéleményt a zárt ülés döntéséről.

Budai István: A SZMSZ szabályai szerint kellene eljárnunk, miszerint a költségvetést érintő módosításokat az illetékes bizottságoknak meg kellene tárgyalni. Azt a nyílt ülést, amit Dr. Fodor Csaba javasolt, csak akkor tartom elfogadhatónak, ha megjárja ez az ügy az illetékes bizottságokat.

Kelemen Z. Pál: Megbeszélünk valamit, döntünk, mondjuk azt, hogy igent döntünk, ennek a valaminek van költségvonzata, mondjuk azt, hogy akarjuk, ha ez a költségvonzat megvan, ez költségvetés módosítással jár, amit viszont nyílt ülésen kell tárgyalni. Nem tudom, min vitatkozunk.

Litter Nándor: A magam részéről elfogadom Dr. Fodor Csaba javaslatát. Most arról kellene döntenünk, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg az ügyet, azt követően pedig nyílt ülésen döntünk az esetleges támogatásról. Kérem, döntsünk arról, hogy a 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk - magát az előterjesztést.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Külön nyílt ülésen tárgyaljuk az önkormányzat költségvetési támogatását, döntsünk erről is.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Külön a 2. napirendi pontról szavazzunk, hogy szintén egyetért a közgyűlés azzal, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően a módosított napirendi pontokat együtt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának, és a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 3. Javaslat “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Nagykanizsai NB-II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési szerződése (írásban)

Előadó: Röst János alpolgármester

 

 

 

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának, és a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A témát már tárgyalta a közgyűlésünk, ahol kinyilvánítottuk szándékunkat azon információk ismeretében, hogy a város csatlakozni kíván ehhez a többcélú társuláshoz, azóta az egyeztetések folytatódtak, egyrészt az önkormányzatokkal, másrészt a pályázat kiíróival. Az ott elhangzottaknak megfelelően – a helyzet az, hogy az el nem fogadott törvény nem akadályozza meg, hogy ez a társulás így módosuljon, létrejöjjön és új szolgáltatásokat vegyen fel. Az egyeztetések alapján a korábban elképzelt szolgáltatások közül a háziorvosi szolgálat már nem szerepel a tervezett szolgáltatások között, hanem csak az oktatásokra vonatkozó kiegészítő szolgáltatásokat szerveznénk meg külön, azonkívül a gyermekjóléti szolgálatot, és a könyvtárszolgáltatást. Azért esett ki a háziorvosi ügyelet, mert több mint 50 millió Ft-os beruházást igényelne hogy a jelenlegi mentőszolgálat területén alakítsuk ki ezt az ügyeletet, és mivel hogy teljes körűen nem tud létrejönni az összes településen, 48 településre ez a megállapodás, ezért nem tudunk az első fokozatban a legnagyobb támogatottságot igénylő pályázatot benyújtani, hanem csak a második fokozatot, amelynek 50 millió Ft a felső határa, és így a szükséges fejlesztések már az egészségügy területén nem valósíthatók meg. Tervünk az, hogy a későbbiek során – és vannak erre egyéb pályázati lehetőségek, hogy ezt a programot a háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan végig vinnénk, együttműködve a többi településsel, de most ennek a pályázatnak a keretei között ez nem tud megvalósulni. Szerdán 14,00 órakor volt a településekkel egy egyeztetés, ahol szintén mindenki megkapta ezt az anyagot, ahol teljes létszámban részt vett a 48 település, és biztatóak voltak a nyilatkozatok, hogy mindenki alá fogja írni a megállapodást. Hétfőn 15,00 órakor a polgármesterekkel és a jegyzővel együtt közösen történik meg ezeknek a dokumentumoknak az aláírása. Ezen kívül szakértő bevonásával folyik az egyéb kiegészítő dokumentumnak, különbözőszolgáltatási terveknek elkészítése és a mostani állapot szerint a 30-i határidőt tudjuk teljesíteni.

Dr. Kelemen Marcell: Az önök elé került anyag – a megállapodás és az alapító okirat - arról szól, hogy a jelenleg meglévő Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása kibővülne azzal a 15 önkormányzattal, amely nem tagja ennek a társulásnak, és egy társulás keretében pályáznának. Az anyag úgy készült el, hogy ebben egyértelmű legyen, hogy mely település mely feladatok ellátásában kíván részt venni és a társulás útján elláttatni a különböző feladatait. Ennek megfelelően dolgoztuk ki a döntéshozatalt, illetve ezt a megállapodást. Szükséges még az alapító okirat módosítása is. Egyetlen érdekesség van ebben, hogy Molnári nem tagja a statisztikai kistérségnek, egyébként tagja ennek a társulásnak. Most a településeknek dönteniük kell arról, hogy a 15 másikat, akik nem tagok, felveszik ide, azt követően ezt a megállapodást és az alapító okiratot el kell, hogy fogadják, majd pedig dönteniük kell, hogy benyújtják a pályázatot. Ez lenne a menet június 30-ig.

Cseresnyés Péter: Vitatkozom Önnel abban, hogy az alkotmánybírósági döntés nem befolyásolhatja ennek a kistérségi társulásnak a jövőjét, mert abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy ez a törvény alkotmányellenes, a rendeletre is vonatkozik ez a dolog, hisz a rendelet olyan dolgokat is szabályoz, amit törvényben kell szabályozni, ebben az esetben. Továbbra is fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban. Elviekben támogatjuk, csak éppen ezért, mivel az Alkotmánybíróság előtt van, ezért most jelen pillanatban igenlő szavazatunkat nem tudjuk hozzá adni.

Litter Nándor: Nem tudok többet mondani, mint amit a múltkor is elmondtam, nem ez a dolog van az Alkotmánybíróság előtt, amiről itt mi beszélünk. Az állami költségvetésben, amit a Parlamentben megszavaztak, rendelkezésre állnak a források, hogy a belügyminiszter ezeket a forrásokat a beadott pályázatok szerint szétossza, és eldöntse kik részesülnek a pályázati forrásból. Ezt a vitát nem kívánom folytatni. A Belügyminisztérium és minden egyéb jogi szakértő ezt mondja, a magam részéről lezártnak tekintem ezt az ügyet.

Dr. Kelemen Marcell: Az Alkotmánybíróság előtt fekvő törvény, amit elfogadott bár az országgyűlés, de kihirdetésre nem került, hisz a köztársasági elnök szervezeti- és normakontrollra átadta az Alkotmánybíróságnak, ez egy teljesen új társulási forma létrehozásáról szólna. Ez a megállapodás-tervezet, ami itt van, még a jelenleg egyébként hatályos önkormányzati társulásokról szóló törvény szabályainak megfelelően készült el, hisz annak a törvénynek megfelelően nem lehetett elkészíteni. Ebből fakadóan nyilvánvaló ebben a megállapodásban vannak olyan specialitások, amit még csak a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően lehetett beépíteni, de annak nincs akadálya, hogy a társulási törvény alapján létrehozzanak az önkormányzatok közös akarattal egy olyan társulást, amely ezt a négy feladatot ellátja a jelenlegi törvény alapján.

Cserti Tibor: A téma kapcsán inkább eljárásjogi oldalról közelítettünk eddig, a rendkívüli közgyűlésnek e napirendi pontja jóval komolyabb annál, mint egyébként gondolnánk. Engedjék meg, hogy pártokon kívüli szervezet nevében mondjak egy gondolatsort. A választások alkalmával mindenki fennen hirdeti azt, hogy Nagykanizsa egy regionális központtá kíván válni és a környező településekkel együtt kívánja egységesen, összehangoltan a területfejlesztés vonalát valamifajta egységes szervezeti keretek között is, vagy érdekek mentén gondolni. Maga a társulás az egyetlen ilyen forma, ami intézményesen a mai település- és területfejlesztés vonalán lehetőséget ad arra, hogy a sajátos önerő forrásai mellett külső források bevonásával is egységes akarat mentén programokat valósítson meg. Ennek kell adni egyfajta formai és jogi szervezeti keretet is. Ez a fajta előkészítő munka, hogy Nagykanizsa város és az önkormányzatok együttes erőfeszítő munkájának eredménye. Ha valamit tud adni Nagykanizsa város a környékbeli településeknek, akkor azt a fajta szándékát, hozzájárulását, hogy együtt kíván velünk működni. Még pénzről egyáltalán szó sem volt eddig. Lesz később, nyilvánvaló. Ha valamit adhatunk nekik, azt a fajta jogi együttműködést, ami elvi lehetőség, hogy közös pályázatot nyújtsunk be. Ez gyakorlatilag, ha a mai nap nem kerül megszavazásra, nagyon szomorú leszek, mert egy nagy előkészítő munka veszik el, ami nehezen hozható vissza. Azért kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg ezt az anyagot befogadni és támogatni, majd a későbbiek során a részletekről vitatkozhatunk, amikor egyes programokhoz mekkora forrást kell biztosítanunk.

Papp Péter Pál: Én, aki oldalról, kicsit távolról, mégis belelátva a lapokba, láttam, hogy itt milyen előkészítő munka és mi alapján készült az anyag, ez a hatályos jogszabályoknak megfelel, azok alapján készült, és úgy gondolom, hogy Nagykanizsa térségi központ minősítésnek meg akarunk felelni, akkor azt mondom, hogy fel kell vállalni a jóléti, szociális, oktatási, egészségügyi, könyvtári szolgáltatásokat, olyanokat, amik túlnyúlnak a város határain és regionális feladatokat tudunk ellátni. Ennek meg akarunk felelni, és ehhez mi tudunk kívülről pénzt becsatornázni, akkor nekünk jó szívvel lehetőségünk, majdnem azt mondom kötelességünk az előterjesztés határozati javaslatait megszavazni.

Dr. Kolonics Bálint: Amint az előző közgyűlésen is megkérdeztem a társulással kapcsolatban, az ebből való kilépés, ami engem akkor is érdekelt. Látom, hogy a megállapodásban szerepel is ez. Lehet, hogy én értelmezem rosszul. A 8. oldal 4. pont az a társulás tagjainak a felmondási jogát szabályozza. A társulás tagja kötelezően vállalt három éves működési időtartam lejárta - ott előttet kell érteni, vagy ez kimaradt? Ezt hogyan kell értelmezni? Tehát a három éves működési időtartam lejárta előtt a társulási megállapodást a naptári év utolsó ..

Litter Nándor: Csak úgy lehet pályázni, amennyiben a szövetkezők arra vállalkoznak, hogy három évig ezeket a szolgáltatásokat együttesen végzik el. Csak után. Még egy módosítást szeretnék tenni. Az anyag kiküldése után történt meg a kistelepülésekkel az egyeztetés. A 13. oldalon a 13. pont, a harmadik tagmondat – a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának több mint felét – ez azt jelenti, hogy Nagykanizsa, mindig tudná ezt biztosítani. Ez már az új törvényben, ami az Alkotmánybírósághoz került, abban szereplő mondat. Ezt most nem tennék bele. Kérem, hogy “a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának több mint felét” részt töröljük, és töröljük ugyanígy a 14. oldal 15. pontban az első mondatnak ugyanezt a részét, hogy “a lakosságszámának több mint a fele szükséges”. További hozzászólások nincsenek akkor ezt a törlést, és az előbb említett 8. oldal 4. pontjában …

Dr. Fodor Csaba: Kolonics képviselő úrnak igaza van, ne egy szót írjunk be, hogy után vagy nem után, át kell fogalmazni az egész mondatot, hogy az egész 4. pont értelmes legyen. A cél az legyen, hogy 2007. december 31. előtt senki nem szállhat ki, azt követően gyakorolhatja felmondási jogát, a következő év június 30-i hatállyal, ahogy itt szerepel.

Litter Nándor: Kérek arra felhatalmazást, hogy ezt Dr. Kelemen Marcell ilyen módon kiegészítse, hogy három évig nem mondható fel.

Budai István: A 10. oldalon az 1. pont a társulás elnöke című résznél, azt a mondatot értelmezni kellene, mert engem zavar ott egy “e” betű. A társulási tanács elnöke, itt van, hogy a többcélú társulás székhelye település.

Litter Nándor: Székhely település. Az “e” betű törölve.

Dr. Kelemen Marcell: A 8. oldal 4. pontjával kapcsolatban felvetett átfogalmazás a következő lenne: a társulás tagja a kötelezően vállalt három éves működési időtartam lejártát, 2007. december 31-ét követően a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával, december 31-i hatállyal, a közoktatásit pedig június 30-ával mondhatja fel. Így egyértelmű a három éves időtartam.

Litter Nándor: Elfogadható így?

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Litter Nándor: Ezeket a módosításokat figyelembevéve kérem, hogy döntsünk a határozati javaslatokról egyenként. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

133/2004.(VI.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, valamint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodását – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – elfogadja.
  2. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a társulásban eddig részt nem vevő, Nagykanizsa kistérségéhez tartozó települések a társuláshoz csatlakozzanak.
  3. A közgyűlés a társulási megállapodás tartalmát megismerve az abban megjelölt alábbi feladatok ellátásában kíván részt venni:

  1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.

Határidő: 2004. június 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 134/2004.(VI.25.) és 135/2004.(VI.25.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 1. Nagykanizsai NB-II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési szerződése (írásban)

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Litter Nándor: Most egyszer döntenénk arról, hogy az önkormányzat ezzel a pénzügyi támogatással támogatja ezt a kezdeményezést. Ez már nem lesz vita szerdán. Kérem, hogy erről döntsünk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot támogatja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az érintett bizottságok, ha megérkezik a szerződés, átdolgozzák vagy kiegészítik a négytagú bizottság tagjai, egyrészt sportszakmai szempontból az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, pénzügyi szempontból, a garanciális, egyéb ügyek áttekintését végezzék el az érintett bizottságok, és nem vitatva már a támogatás tényét, de esetleges átalakítására tegyenek javaslatot, és 30-án döntenénk ebben az ügyben, hogy ezek a bizottságok tekintsék át. Határidő a 30-ai közgyűlés előtt. Szerdán reggel üljenek össze az érintett bizottságok. Most döntöttünk arról, hogy a támogatás meglesz. Sürget bennünket, hogy szerdáig a szerződést rendbe tegyük?

Balogh István: Miután beneveztek a kft-k, amit majd megveszünk, ezért nem annyira sürgős, de részünkről mehet.

 

 

Litter Nándor: Jó, tehát akkor próbáljuk meg. Ha a bizottságok részéről és a négytagú bizottság részéről rendben levőnek és összeállíthatónak tűnik ez a szerződés, akkor döntsünk róla szerdán úgy, hogy az érintett bizottságok, Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, és a többiek is nézzék meg még a 30-ai közgyűlés előtt. Amennyiben ez nem lehetséges, mert nem biztosítható ennek a megfelelő áttekintése, akkor Dr. Fodor Csaba által elmondottak szerint egy későbbi időpontban véglegesítsük. Ennek megfelelően szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A céltartalékba helyezésről, illetve a 2005. évi forrás költségvetésben külön kerüljön meghatározásra, erről is szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

136/2004.(VI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy a közgyűlés által létrehozott négytagú bizottság által előkészített, a nagykanizsai NB-II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési szerződését tárgyalja meg.
  2. Határidő: 2004. június 29., vagy legkésőbb a következő soros közgyűlést megelőzően

   Felelős : szakbizottságok elnökei

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. támogatja az NB-II-es labdarúgócsapat Nagykanizsán történő szerepeltetését. A szakbizottságok által előkészített és a közgyűlés által a későbbiekben jóváhagyandó támogatói együttműködési szerződésben foglalt szempontok teljesülése esetén a 2004/2005-ös bajnoki év őszi idényére 12 millió forint, tavaszi idényére 8 millió forint, összesen 20 millió forint támogatást biztosít.

A 2004. évi támogatás forrása hitel, a támogatás a költségvetés céltartalékában jelenjen meg.

A 2005. évi támogatás forrását a következő évi költségvetésben külön soron kell biztosítani.

Határidő: 2004. augusztus 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Röst János alpolgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 10.50 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. június 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. június 30-én (Szerda) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Szamosi Gábor osztályvezető, Dr. Dömötör László osztályvezető-helyettes, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 48/2 és 48/3 hrsz-ú ingatlanokra (írásban, egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra)

Javaslom, hogy a polgármesteri tájékoztató és az interpellációk után zárt üléssel folytassuk a munkánkat. Javaslom a meghívóban szereplő 13-as napirendi pontot a meghívóban szereplő 9-es napirend előtt tárgyaljuk.

Cseresnyés Péter: Azokat a napirendi pontokat, amelyek a költségvetést érintik, előre vesszük és utána fogjuk megtárgyalni a költségvetést?

Litter Nándor: Igen.

Cseresnyés Péter: A polgármesteri tájékoztató kiegészítéseit, amit most kaptunk meg, nem önálló napirendként kell, hogy szerepeljen?

Kérdések és interpellációknál két kérdést szeretnék feltenni: könyvtár helyiségének bérlése, választás során a szavazóhelyiségek kihelyezése.

Litter Nándor: A kiosztott anyagok mindegyikében sürgős lenne a döntés. Külön döntsük arról, hogy most tárgyaljuk-e vagy sem.

Cseresnyés Péter: Van olyan kérdés, ami bizottsági szakaszba kell, hogy kerüljön.

Papp Nándor: Interpellációk, kérdéseknél a Rákóczi-emléktábla ügyében szeretnék kérdést feltenni, valamint az Erzsébet tér dél-keleti sarkán lévő I. Világháborús emlékmű környezetére szeretném felhívni a figyelmet.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 24-es napirendi pontot vegyük le a napirendek közül. E helyett sürgőséggel tárgyaljuk meg, hogy - ez egyben önálló képviselői indítvány - a Kft-nek a végelszámolását határozza el a közgyűlés 2004. július 1-jei fordulónappal azzal, hogy a végelszámolót kötelezzük, hogy 2004. december 31-ig a cég végelszámolását be kell fejezni.

Litter Nándor: SZMSZ 14. § (2) bekezdése szerint “Sürgősségi indítvány írásban, a sürgősség tényének rövid indokolásával a polgármesternél, az ülést megelőző nap 12,00 óráig terjeszthető elő”. Itt most erről az ügyről nem tudunk tárgyalni.

Bicsák Miklós: Kérdéseknél szeretném kérdezni, hogy ki a gazdája a volt szociális otthon épületének és környezetének?

Polai József: Nemzeti ünnepünk zavarásával kapcsolatban szeretnék kérdezni.

Nagy József György: Kérdést szeretnék feltenni a balatonmáriai tábor bérelésével, díjazásával kapcsolatban.

Zakó László: Polgármester úrhoz kérdést szeretnék intézni a Trianoni megemlékezéssel kapcsolatban.

Litter Nándor: A meghívóban szereplő 25-ös napirendi pontról döntsük, hogy zárt ülésen kívánjuk-e tárgyalni.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A meghívóban szereplő 26-os napirendi pontról döntsük, hogy zárt ülésen kívánjuk-e tárgyalni.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kanizsa Uszoda Kft. vezetője nyilatkozott, hogy a meghívóban szereplő 27-es napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk.

A meghívóban szereplő 28-as napirendi pontról döntsük, hogy zárt ülésen kívánjuk-e tárgyalni.

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzuk arról, hogy a meghívóban szereplő 29-es napirendi pontot zárt ülésen tárgyaluk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a Nagykanizsa, Postakert u. 31/F. II. lph. fsz/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálását zárt ülésen tárgyaluk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A meghívóban szereplő 13-as napirendi pontot nem a 9-es napirend előtt tárgyaljuk, hanem a zárt ülés után a 3. napirendi pont előtt kell megtárgyalnunk. A második napirendi pont után tartanánk meg a zárt ülést. Kérem, a módosításokkal együtt szavazzuk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a meghívóban szereplő 24-es napirendi pontot ne tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Zárt ülés:

 5. Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2004. évi üzleti tervének módosítása (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. A Kanizsa Újság Kft 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Palin városrész telekértékesítés (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 48/2 és 48/3 hrsz-ú ingatlanokra (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Javaslat a Nagykanizsa, Postakert u. 31/F. II. lph. fsz/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálására (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Fellebbezések (írásban)
 18. Nyílt ülés:

 19. Javaslat a középiskolai kollégiumok átszervezésére és az intézményi étkeztetés további ellátására (írásban)
 20. Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Javaslat a 2004. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosításra (írásban)
 22. Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. A Nyugat-Dunántúli Régió Önálló Brüsszeli Képviseletének felállítása (írásban)
 24. Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Tájékoztató a tárgyieszköz értékesítések helyzetéről, lehetőségeiről (írásban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról (írásban)
 32. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 33. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2004. (…) számú rendelete a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 44/2003. (VII.16.) számú rendelet módosítására (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002. (V. 2.) számú rendelet módosítására (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000. (V. 31.) számú rendelet módosítására (írásban)
 38. Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 10/2003. (II. 26.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Javaslat pályázat kiírására az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálói tisztségére és jelenlegi könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítására (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja végrehajtása (írásban)
 44. Előadó: Litter Nándor polgármester

 45. Volt Városi Filmszínház rekonstrukció beruházási program elfogadása (írásban)
 46. Előadó: Litter Nándor polgármester

 47. Beszámoló az önkormányzati ifjúsági feladatok teljesüléséről 1999-2004.(írásban)
 48. Előadó: Litter Nándor polgármester

 49. Nagykanizsa MJV Stratégiai terve (írásban)
 50. Előadó: Litter Nándor polgármester

 51. Javaslat a Nagykanizsai Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (írásban)
 52. Előadó: Litter Nándor polgármester

 53. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének meghosszabbításra (írásban)
 54. Előadó: Litter Nándor polgármester

 55. Javaslat az önkormányzati intézmények magasabb vezetői Jutalmazási Szabályzatának elfogadására (írásban)
 56. Előadó: Litter Nándor polgármester

 57. Javaslat az Egyesített Bölcsőde intézmény Belvárosi Bölcsőde telephelye álláshelyeinek meghatározására és csoportbővítésére (írásban)
 58. Előadó: Litter Nándor polgármester

 59. Tűzoltóság részére Csapatzászló adományozása (írásban)
 60. Előadó: Litter Nándor polgármester

 61. Papp Nándor képviselő önálló indítványa Katonarét helyi építési szabályzatára vonatkozóan (írásban)
 62. Javaslat pályázat beadására a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére (írásban)
 63. Előadó: Litter Nándor polgármester

 64. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekre vonatkozóan (írásban)

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Fodor Csaba: A Raco Hungária Kft-vel kapcsolatban nem látom be, hogy miért kell nekünk ingatlanspekulációval olyan vállalkozásokat támogatni, amelyek eléggé nyomott, alacsony áron kaptak ingatlant, azért, hogy ott több száz főt foglalkoztató beruházást valósítsanak meg. Természetesen ez elmaradt. Mi az ingatlanról mégis valami oknál fogva törüljük az elidegenítési és terhelési tilalmat, lehetőséget adva számára, hogy ezt az ingatlant általunk meghatározott – ha jól emlékszem 5000 Ft/m2 - áron eladja, de ebből 2500 Ft az övé. Módosítsuk ezt a döntést.

Polgármesteri tájékoztató kiegészítésével kapcsolatban javaslom, hogy július első harmadában egy rendkívüli közgyűlésen döntsön a közgyűlés.

Litter Nándor: A Raco Hungária Kft-nek átadtuk a szerződéseket. Azon nem tudunk már változtatni. Javaslom, hogy a polgármesteri tájékoztató kiegészítésénél értékeljük, amikor egyenként haladunk, hogy van-e olyan, amihez nincs megfelelő információ ahhoz, hogy itt döntsünk.

Cseresnyés Péter: Van olyan határozati javaslat, amelyik eladásról szól és fogalmunk nincs arról, hogy mennyiért adnánk el. Ha határidő szorít bennünket valamelyik napirendi pontnál, akkor azt vegyük előre és azt tárgyaluk meg.

Kelemen Z. Pál: Ha egy képviselő részt akar venni a vitában, és érdemben hozzá akar szólni, akkor ott kell lennie. Előfordulhat, hogy valaki olyan elfoglalt és olyan problémái vannak, amelyek indokolják a távolmaradását, de akkor a későbbiekben ne tessék reklamálni, hanem tessék elfogadni, amit más 24 ember, aki ott volt, döntött.

Dr. Fodor Csaba: A legrosszabb dolog az, ha valaki a rossz döntéséhez következetesen és makacsul ragaszkodik.

Bicsák Miklós: Kikérem magamnak Kelemen Z. Pál képviselő viselkedését.

Kelemen Z. Pál: Nem dolgokról beszéltem, hanem mentalitásról.

Dr. Horváth György: Javaslom, hogy novemberig a testvérvárosi kapcsolatokat beszéljük, hogy hol lesz az elkövetkezendő évben találkozó, illetőleg viszonttalálkozó. Szó lesz még ma az ifjúsággal kapcsolatban. Jó lenne, ha azokat is koordinálnánk. Elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokat kellene támogatniuk a bizottságoknak.

Litter Nándor: Tehát akkor a polgármesteri tájékozató 10-es számú határozati javaslatát javasolja kiegészíteni azzal, hogy novemberig készítsünk egy tervet a következő évre vonatkozóan.

Zakó László: A polgármesteri tájékoztató 2. oldalán a 4-es ponthoz szeretnék hozzászólni. Mit takar az a mondat, hogy a KanizsaNet működésével kapcsolatos esetleges módosítási javaslatok nem állnak rendelkezésre? Mi ennek az oka? Az úti jelentések elég vérszegények. Szeretném megkérdezni, hogy a saloi út pontosan mennyibe került? A tájékoztató 5. oldalon a 14-es pontnál elég komoly problémákat ír le az előterjesztő. Mi van itt a háttérben, hogy alakult ki ez a helyzet? A 9. oldalon 3. ponttal kapcsolatban a mellékletben egy olyan kötelezettségeket ír elő azoknak, akik ebben az akcióban részt kívánnak venni, amelyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város nem tud teljesíteni. Nem muszáj mindenhez csatlakozni, aminek a nevében az Európa szó szerepel. A Nokia gyárral kapcsolatosan az úti jelentésben szerepel, hogy állami lobbi szükséges a Nokia céggel való kapcsolatfelvételhez. Elég szomorú, hogy Nagykanizsa testvérvárosa, Salo, ahol a Nokia központja van, nem Nagykanizsára telepítette az üzemet, hanem Komáromba, ahol több száz, inkább ezer embernek ad munkát.

Halász Gyula: Évek óta két hónapos küzdelmeket folytatok azért, hogy a Péterfai utcában, illetve a hobbi-kerteknél a fű le legyen kaszálva. Kérem megvizsgálni, hogy a Közterült Felügyelet alkalmas-e arra, hogy időben ezt a munkát elvégezze.

Budai István: A 7. oldalon a 17-es pontban úgy gondolom, hogy számszaki tévedés van. A folyószámla hitelszerződés nem 600.000 Ft-ról szól, hanem 600.000.000 forintról.

Litter Nándor: Javítjuk.

Polai József: Kérdezem, hogy elmarad-e a Berek-köz útjának a felújítása? Várhatóan mikor indulnak ezek a munkálatok út és járda ügyben? A parlagfű irtásával kapcsolatban milyen számítások alapján derült az ki, hogy 500.000 forinttal még több pénz kell, mint a korábbi számítások szerint, ehhez a munkához? Ezt a munkát pályázat útján végeztetjük-e el, ki végzi el, ki ellenőrzi?

Cseresnyés Péter: Hova lesz elhelyezve a parlagfű, amit lekaszálnak? Van-e valami parlagfű térképe, vagy fertőzöttségi térképe a városnak, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy hol kell ezeket a munkákat elvégezni?

Litter Nándor: További kérdések, észrevételek nincsenek. KanizsaNet Kht-val kapcsolatban többször felvetődött, hogy esetlegesen a jövőjét illetően más irányba mozdulna el. Szétválasztva egyrészt azokat a szolgáltatásokat, amelyek az önkormányzat részére biztosíthatók és üzleti alapon nem szerezethetőek be, leválasztva azokat a részeket, amelyek a piacon bárkitől beszerezhetők, megversenyeztethetők, és esetleg olcsóbban kaphatja meg az önkormányzat. Felkértünk néhány kollegát, hogy ezt a vizsgálatot próbálják meg előkészíteni. Erre vissza szeretnénk térni. Reményeink szerint december 31-ig ez megtörténik. A saloi úttal kapcsolatban írásban fogunk választ adni, hogy mennyibe került a költség. A Fölmérő Kft-vel kapcsolatban annyi biztos, hogy én állítottam meg többször a szerződést. Fizet az önkormányzat valamennyit a Földmérő Kft. részéről elvégzendő munkáért. Soha nem mutatták be, hogy ők ezen a tevékenységen mennyi bevételt tudnak realizálni. Úgy gondolom, hogy van egy költség, amit velünk meg akarnának fizettetni, a másik lába pedig az ő általuk elért bevétel, a kettő különbsége az, amit az önkormányzatnak biztosítani kellene, de én még nem láttam ezt a számot. Azt kérném, hogy próbáljuk meg kicsikarni belőlük, bár itt más javaslat van.

Hári László: Az elmúlt évben is megrendeztük az Autómentes Napot. Pozitív és negatív visszajelzések is érkeztek. Képviselő úr ugyanígy jelezte akkor, hogy a belváros által határolt területeken a forgalom megoldhatatlan volt, de viszont egyik célja felhívni a figyelmet arra, hogy az autóval való közlekedést csökkentsék és inkább a gyalogos, vagy a kerékpáros közlekedést vegyék igénybe. A belvárosban megrendezett sportesemények viszont úgy gondolom, hogy pozitív hatást váltottak ki. Ez indokolná a megrendezését.

Röst János: Zakó képviselő úrnak válaszolva egy világméretű cég nem az alapján dönti el, hogy hova telepíti le a telephelyét, gyártó cégét, hogy a testvérvárosi kapcsolatok milyenek, hanem egyéb szempontok aljapján. Amit Ön kérdezett, hogy szükséges-e állami támogatás és állami segítség egy multicég letelepítésében, az a válaszom, hogy igen. Magyarországon az elmúlt időszakban csak olyan helyre telepedett le komolyabb cég, ahol állami támogatás, állami ígérvény megfogalmazódott. Ezt a kapcsolatot fel kell vennünk a Nokiával. Nagykanizsa város önmagjában nem tud tenni akkora ígéretet fejlesztésre kedvezményt, amit a Nokia egyébként igénybe vehetne országos szinten. Én úgy gondolom, hogy a Gazdasági Minisztérium, vagy a Hírközlési Minisztérium ebben segítséget nyújt, akkor oda el tudunk jutni, hogy egy tárgyalási szinten meg tudnánk fogalmazni a mi ajánlatunkat feléjük.

Karmazin József: A járda- és útfelújítás jegyében azokat a munkákat terveztük, amelyek a bonyolultabb közbeszerzési eljárás nélkül vállalkozásba adhatók. Ebben szerepel a Berek-köz is. A kivitelező kiválasztásán túl vagyunk és jövő héten lesz a munkaterület átadása.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-as pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 10-es pontjáról azzal a kiegészítéssel, hogy novemberig el kell készíteni a 2005. évre vonatkozó tervet.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 11-es pontjáról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A parlagfű mentesítési program végrehajtása hogyan áll? Ki garantálja azt, hogy ezek időben és megfelelő minőségben végrehajtásra kerülnek? Hova kerül elhelyezésre a lekaszált parlagfű? Parlagfű veszélyezettségi térkép rendelkezésre áll-e? A 2.000.000 forint miért indokolt?

Kulbencz Ferenc: A parlagfű mentesítési programot úgy kezdtük, hogy felmértük azokat a lehetséges területeket, ahol parlagfű előfordulhat. A kiindulási pont mindig a tavalyi évben keletkezett kaszálatlan és gondozatlan területek. Idén is ugyanúgy, mint tavaly is, készítettünk egy parlagfű térképet, ahol várhatóan előfordulhat a parlagfű. Ennek nyomán a következő lépésben felmértük ezeket a területeket, és ahol azt tapasztaltuk, hogy kaszálatlan és gondozatlan terület van, ott kiderítettük a tulajdonosokat, illetőleg felszólítottuk a területüknek a lekaszálására. Van számos olyan terület, ami önkormányzati tulajdonban van és ezeknek a kaszálásáról is gondoskodni kell. Tavalyi évben 1,3 mFt állt úgy rendelkezésünkre, hogy volt egy lehetőség pályázatra és pályázaton keresztül nyertük meg ezt az összeget, ami tulajdonképpen elég volt arra, hogy kétszer ezeket a területeket lekaszáljuk. Az idei évben azért gondoltunk arra, hogy kicsit több pénz kellene, mert elég csapadékos az időjárás. A parlagfűnek normális időszakban július, illetve augusztus elején kellene virágozni. Ez valószínűleg az idei évben sokkal korábban megtörténik. Ezért gondoltunk arra, hogy a tavalyi összeg nem biztos, hogy elegendő lesz számunkra. Természetesen az nem azt jelenti, hogy el kell költeni teljes mértékben, de rendelkezésre álljon abban az esetben, ha nem kétszer, hanem háromszor, vagy négyszer kell kaszálni. A parlagfüvet azelőtt kell lekaszálni, mielőtt virágzásnak indulna.

Polai József: Arra nem kaptunk választ, hogy pályáztatva lesz-e munka? Ki végzi el a munkát?

Kulbencz Ferenc: Természetesen pályáztatva lesz a munka. Aki a legolcsóbb ajánlatot teszi, az fogja elvégezni a munkát.

Halász Gyula: Van-e arra lehetőség, hogy a Péterfai utca alatt lévő hobby-kertekben is le legyen vágva a fű? Tűzgyújtási tilalmat kellene táblákon megjelentetni, hiszen ott húzódnak gázvezetékek és ott rendszeresen leégetik a száraz füvet, illetve a derékig érő gazt.

Kulbencz Ferenc: A tűzgyújtási tilalom eleve a rendeletünk alapján megvan, de ha kell, ezt táblán és újságban is tudjuk jelezni. Információim szerint ennek a területnek a kaszálását már tegnap délután megkezdték, ha minden igaz, akkor ez a terület már le van kaszálva.

Bicsák Miklós: Csatlakozok ahhoz, hogy a felhívás a sajtóban jelenjen meg.

Kulbencz Ferenc: Ezzel a felvetéssel egyetértek és megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Litter Nándor: További kérdések nincsenek.

Kérem, szavazzunk a kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítésről a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy tudomásul vesszük az út- és járda építésekkel kapcsolatos bizottsági döntést a kiadott tájékoztatónak megfelelően.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Egyeztetés történt a PMS Projekt Management Service Kft. ügyvezető igazgatójával, akik részt vesznek a PPP konstrukciós rendszerben, esetlegesen egy börtönépítésben. Keresnek olyan helyszíneket, ahol ez megvalósulhatna. Arról kell a közgyűlésnek véleményt nyilvánítania, hogy ezt a projektet elvileg támogatja, ezek az egyeztetések tovább folytatódhatnak a lehetséges helyszínek vonatkozásában és a konstrukció vonatkozásában, és amikor az oda kerül, akkor a szerződések és egyéb információkkal a közgyűlésnek meg kell hoznia a végleges döntését.

Bicsák Miklós: Ezt a kérdést nagyon körül kell járni lakossági fórumokon keresztül.

Zakó László: Úgy gondolom, hogy ennél biztosabb munkahely-teremtési lehetőség nincs, amikor állami pénzen több száz embernek munkát adva mindenféle támogatás mellett lehetőséget kaphatnák egy ilyennek a megépítésére, amikor minden feltétel adott.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Bicsák úrnak válaszolnám, hogy a határozati javaslat harmadik bekezdésében szó van arról, hogy az érdemi tárgyalások megfelelő szakaszában a lakossággal történő konzultációt is le kell folytatni. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Legutóbbi közgyűlésen foglalkoztunk a Balusztrád Kft. lakásépítési projektjével és arról döntöttünk, hogy külön megállapodásban fogjuk meghatározni a közműfejlesztési ügyeket.

Karmazin József: Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza azt a műszaki megoldást, amely szükséges ahhoz, hogy ez a távlatban, mint egy 500 lakást kitevő fejlesztés a Honvéd utcai volt téglagyár területén megvalósuljon. A kivitelező, beruházó cég ajánlata szerint átvállalná a szükséges munkálatok elvégzését, melynek a tartalmát részletesen egyeztettük a VÍZMŰ Vállalattal, és ők jóváhagyták azt. Olyan fejlesztés valósul meg a Honvéd utcában és térségében, amely távlatban is biztosítja, hogy megfelelő kapacitásokkal rendelkezésre állnak az infrastrukturális rendszerek. A cég ajánlat az volt, hogy az önkormányzatnak ne kelljen megelőlegezni az 500 lakásig szükséges beruházási részt, hanem ők elkészítik a teljes rendszert és ennek fejében az önkormányzat nem kéri a közműfejlesztési hozzájárulás összegét. Ehhez a döntéshez tulajdonképpen az elmúlt közgyűlésen módosított rendezési tervben foglalt városfejlesztési megállapodás szolgál, de azért, hogy ne kerüljön ellentétben a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelettel, ezért szükséges az, hogy a közműfejlesztési rendeletünk lehetőséget adjon egy ilyen konstrukcióra. Ezért készült a rendelet módosítási javaslata is.

Dr. Fodor Csaba: A közműfejlesztési hozzájárulásokról szóló rendeletünk lehetővé teszi-e ilyen megállapodás megkötését?

Karmazin József: Csatolva van a közműfejlesztési rendelet módosítása is, azzal együtt igen.

Dr. Fodor Csaba: A most hatályos rendelet lehetővé tesz-e, hogy erre megállapodásra igent mondjunk most? Egyszerű a válasz. Nem. Maga a cél nagyon helyes. Egyet is értek vele. Azt mondta, hogy egy kicsit idő előtt vagyunk. Majd nemsokára leszünk olyan helyzetben, hogy ezt a megállapodást megtárgyaljuk, és igent mondhassunk rá, de most nem ez a helyzet van. Ez alkalmas a közeljövőben egy rendkívüli közgyűlésre. Maga a szerződés szövege sem felel meg a határozati javaslatnak.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a közeljövőben egy soron kívüli közgyűlésen döntsünk ez ügyben.

Cseresnyés Péter: Erről az egy pontról határozunk?

Litter Nándor: Külön vettem a kéréseknek megfelelően, hogy külön végig megyünk ezeken a kiegészítéseken, vannak-e olyan problémák, amelyek megakadályozzák, hogy most döntsünk ezekről a kérdésekről. Most a Balusztrád Kft-vel kötendő közműfejlesztési hozzájárulásról javaslom, hogy most ne döntsünk. Visszavontam.

Litter Nándor: Merkantil Bank közreműködésével …… 15.000 m2-es logisztikai központ épült. Ennek a bővítését tervezik és ehhez múlt héten érkezett meg az igényük, további 10.000 m2 területrészt vásárolnának. Különleges konstrukció volt akkor, hiszen az egyik részét vételárként fizették meg, a többi részét pedig közműfejlesztéshez történő fizetéssel. Együttesen 1650 Ft volt, amit most már az ÁFA Is terhel. Javaslatunk éppen azért az, hogy hasonló kondíciókkal történjen meg az értékesítés, mint ahogy a legutóbbi alkalommal ez megtörtént. A múlti heti információ alapján terjesztettük elő ezt a javaslatot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatáról, ami azt jelenti, hogy azonos feltételekkel + ÁFA.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Kanizsa Design területein lévő önkormányzati csatornahálózat-rendszer felújításáról van szó, amelyről a korábbi évben a közgyűlés már döntött a költségvetés kereti között, de akkor időpont egyeztetési problémák miatt, tehát a leállást figyelembe véve nem tudott ez megvalósulni. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szerepel a költségvetésünkben is a Thury laktanya fejlesztésével kapcsolatos elképzelés. Ehhez forrásokat is rendeltünk. A Pályázati Iroda megfelelő pályázati lehetőségeket talált, illetve a Thury laktanya fejlesztési program bekerült a nyugat-dunántúli kiválasztott 15 projekt közé, amelyeket szakértők segítségével dolgoznának ki. Ők azt állítják, hogy ez biztos befutónak is számit, de ez csak szóbeli tájékoztatás. Kérem, hogy támogassák, hogy ez a pályázat beadásra kerüljön. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az Ipari Park “A” jelű út és csapadékvíz elvezetés tervdokumentációi elkészültek. Szintén pályázatot kívánunk benyújtani. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A korábbi évek tapasztalatai szerint jó lenne előkészíteni azokat a munkákat, amelyeket a címzett támogatásokért folytatandó versenyben jó pozíciókkal rendelkeznek. Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslat előterjesztés 7. pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 53 mFt-ot szavaztunk meg az uszoda-rekonstrukcióra. Lefolytatásra került a közbeszerzés, a pályáztatás. Ennek végeredményeként azok a munkák, amelyeket terveztünk ebben az ügyben, 41.164.000 forintba kerülnének. Több mint 10 mFt forrás megtakarítás várható itt. Tudjuk, hogy több olyan munka van, amit még szeretnénk a jövőben elvégezni az uszoda területén. Éppen ezért az a javaslatunk, hogy - nem a teljes összeget, mert esetleg lehetnek még pótmunkálatok – 10 mFt-tal indítsuk meg a tervezett és az évekkel korábban elkészült terveknek megfelelően a gyermekmedencének a munkálatait. Ez azt jelenti, hogy most elkötelezzük magunkat, hogy jövőre ennek a folytatás is szükséges lesz. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza.

 

137/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 114/2/2003.(IV.23.), a 242/2003.(IX.2.), a 8/5/2004.(I.29.), a 9/1,2/2004.(I.29.), a 24/7,9/2004.(II.26.), a 29/1-4/2004.(II.26.), a 45/9,11/a,b/2004.(III.30.), az 53/3/2004.(III.30.), a 63/1/2004.(III.30.), a 70/1/a,c,2,3,4,6,8/2004.(III.30.), a 79/8,9,11/a-d, 14,16/2004.(IV.29.), a 81/1,2/2004.(IV.29.), a 82/3/2004.(IV.29.), a 83/2004.(IV.29.), a 85/3,7/2004.(IV.29.), a 86/1,2/2004.(IV.29.) és a 91/2004.(IV.29.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 261/1,2/2003.(IX.30.) számú - Vagyonrendeletben foglalt kedvezmény vizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 370/2003. (XII.11.) számú – a KanizsaNet 2000 Kht. jövőbeni működésére vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2004. december 31-ig meghosszabbítja.
  4. KanizsaNet 2000 Kht. ügyvezetőjének Silló Barnabásnak a megbízatását 2004. december 31-ig meghosszabbítja.

  5. a 23/2/2004.(II.17.) számú - Romlottvár állagmegóvására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 46/2004.(III.30.) számú - Honvéd u. 1847/49. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson való értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. október 31-ig meghosszabbítja.
  7. a 71/2004.(III.30.) számú - Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  8. egyetért az Európai Mobilitási Hét “Autó nélkül a városban!” Európai Autómentes Nap 2004. évi Kartával, az Európai Autómentes Nap szervezésével.
  9. Felkéri a polgármestert a 2004. évi Karta aláírására.

   Határidő: 2004. július 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

  10. az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola tanszak bővítési kérelmét a 2004/2005. tanévtől az alábbiak szerint támogatja:

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. támogatja ifj. Dr. Talabér Gyula állatorvos állategészségügyi hatósági feladatok ellátására történő kinevezését, a Nagykanizsához tartozó Kiskanizsa, Bajcsa városrészek, Fityeház, Szepetnek, Sormás, Esztergenye községekben.
  2. Határidő: 2004. július 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

  3. a 2004. évi Testvérvárosi Alap Pályázat fel nem használt összegéből 70.000 Ft-ot a Gleisdorf várossal ápolt kapcsolatokra átcsoportosít.
  4. 2004. novemberig el kell készíteni a testvérvárosi kapcsolatok 2005. évre vonatkozó tervét.

   Határidő: 2004. június 15.

   2005. évi terv elkészítésére 2004. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  5. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzattal 2003. szeptember 27-én kötött együttműködési megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja és egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
  6. Határidő: 2004. július 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  7. az önkormányzati tulajdonú területek 2004. évben ellátandó parlagfű-mentesítés feladatinak elvégzésére 2.000.000 Ft, - azaz Kettőmillió forintot biztosít a Közterület Felügyelet plusz bevételeinek terhére, melyet a Közterület Felügyelet használ fel, az említett feladatok elvégzésére.
  8. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kulbencz Ferenc Felügyelet Vezető)

  9. az út- és járda-felújítási munkák kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
  10. előzetes elvi egyetértését adja ahhoz, hogy a Dunántúlon tervezett büntetés-végrehajtási beruházás Nagykanizsára telepítésének előkészítése megkezdődjön.
  11. A pályázathoz szükséges helykijelölési javaslatot elő kell készíteni, melynek ismeretében a szükséges adatok az építési terület adottságairól biztosíthatók.

   A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a város számára kedvező döntés érdekében egyeztetéseket kezdeményezzen, a döntés-előkészítés megfelelő szakaszában gondoskodjon a tervezett beruházás lakossági megismertetéséről.

   A tett intézkedések eredményeiről a közgyűlésnek adjon tájékoztatást.

   Határidő: 2004. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a Merkantil Bank részére értékesíti az Ipari Park területén található kb. 10.000 m2 területrészét.
  2. felhatalmazza a polgármestert a korábbi területértékesítéssel azonos feltételekkel + ÁFA-val növelt egységáron a szükséges egyeztetések lefolytatására, az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2004. augusztus 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. egyetért a Kanizsa Design Kft. (Nagykanizsa, Csengery u. 121.) telephelyén húzódó, önkormányzati tulajdonban lévő csapadékcsatorna max. 11.400 eFt összegű felújításával. A költségek fedezete az ingatlanértékesítések többletforrása.
  2. Határidő: 2004. augusztus 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. egyetért a 1 085 958 eFt összköltségű Thury városrész rehabilitáció beruházással, “Városi területek rehabilitációja, 1/2004. ROP 2.2” pályázaton történő részvétellel.
  2. A beruházás saját forrásaként 108. 596 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. egyetért a 417 710 eFt összköltségű Nagykanizsa, “A” jelű út építés beruházással, “Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása, 2. komponens ROP-2004-2.1.”pályázaton történő részvétellel.
  2. A beruházás saját forrásaként 41.771 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. egyetért a HSMK építési engedélyezési terveinek elkészíttetésével. Felkéri a polgármestert, hogy a tervezési munkák elkészítésére, valamint az építési engedély megszerzésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  2. Határidő: 2004. december 01.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért azzal, hogy az uszoda rekonstrukció II. ütem végrehajtását követően, az 53 millió Ft előirányzatból megmaradó részből megkezdődjön a strand gyermekmedencéjének megépítése. A gyermeklubickoló megszüntetéséhez, és az új gyermekmedence megépítéséhez, az ez évi maradvány felhasználásán túl szükséges hozzávetőleg 50 millió Ft forrást a 2005. évi költségvetésben biztosítja.
  4. Határidő: 2004. november 30.

   Felelős : Czoma Péter ügyvezető, Kanizsa Uszoda Kft.

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Cseresnyés Péter: Mi indokolta azt, hogy hét szavazóhelyiség helyszíne megváltozott? Mi indokolta azt, hogy a Közútkezelő Kht. épületében, illetve a Zeneiskolában megszűnjön egy szavazókör, ugyanakkor egy másik odakerüljön? Milyen magyarázatot tud adni jegyző úr arra, hogy azok a szavazókörök, szavazóhelyiségek, amelyek helyben vannak, tehát épületen belül maradtak, mégis egy másik helyiségbe kerültek át? A 2006-os választások előtt várhatóan történik-e ilyen szavazóhelyiség változtatás? A válaszokat írásban szeretném kérni.

A könyvtár vezetőjének kinevezésekor a polgármester és alpolgármester úr vindikálták maguknak azt a jogot, hogy eldöntsék, hogy mi politikai és mi a nem politikai rendezvény. Három hónap eltelt. Azt ígérték, hogy valamilyen szabályozást, szabályzatot ki fognak dolgozni arra, hogy a könyvtár igazgatója tudjon dönteni, hogy milyen rendezvényeket engedhet be a könyvtár területére. Három hónap elteltével az a helyzet, hogy igazgató úr több civil szervezet terembérleti igényre vonatkozó kérelmére azt írta rá “A közgyűlésen elhangzottak alapján a megfelelő szabályozásig a terem bérbeadásához nem járulok hozzá.” Így történt például ez Kun Miklós történész esetében is. Ő sem tarthatta meg az előadását a könyvtáron belül. Úgy gondolom, hogy szerencsére nem került ebbe a helyzetbe, ő kormánypárti politikus. Az a kérdés, hogy kormánypárti politikust a könyvtár vezetője, vagy polgármester és alpolgármester úr politikusnak tart a továbbiakban, vagy sem? Meddig óhajtják húzni az időt ezzel a szabályzat megalkotásával? Mikor kapja meg a könyvtár igazgatója ezt a szabályozást, hogy dönteni tudjon akkor, amikor tudomásom szerint egy vallási közösség rendszeresen tartja itt a rendezvényeit, vagy nem az történik-e, hogy Önök el akarják dönteni azt, hogy az állampolgároknak, adófizetőknek a pénzén épített könyvtárba kik jöhetnek be, és kik nem jöhetnek be? Erre is kérném írásban a választ.

Litter Nándor: Amikor erről szó volt, akkor mi nem vindikáltuk magunknak a jogot, hogy mi fogjuk eldönteni. Az ígéretünk az volt – igaz, hogy még nem teljesítettük eddig – hogy szabályzást fogunk készíteni, egy tervezetet készítünk, és azt ide fogjuk hozni a közgyűlés elé. Ilyen alapon mi semmiféle jogot nem akartunk magunkhoz vonni. Czupi Gyula készített egy tervezetet. Mások is közreműködtek ebben a szabályozásban. Folyik ez a munka. Igazán nem könnyű megtalálni azt, hogy ezt pontosan szabályozzuk. Arra kértem Czupi Gyulát, hogy addig is a saját belátása szerint, mindenféle korlátozás nélkül döntse el azokat a rendezvényeket, akik hozzáfordulnak, hogy itt szeretnének bármit is tartani. Amíg szabályozás nincs, addig saját belátása szerint kell eljárni. Írásban fogunk válaszolni.

Bicsák Miklós: A lazsnaki ingatlan környékét nagyon sürgősen rendbe kellene tenni.

Litter Nándor: Megkérem Beznicza urat, hogy azonnal intézkedjünk a kaszálásról. Legyen megfelelő állapotban ennek a környezete.

Polai József: Polgármester úr is tudja, hogy a világ minden országában vannak olyan ünnepnapok, amelyeket azzal tesznek fontossá, hogy azt a napot a rendezvények mellett államilag munkaszüneti nappá nyilvánítják. Így van ez Magyarországon is. Ilyen például március 15-e, amely Nemzeti Ünnepünk és ilyen a Pünkösd hétfő is, amely egyházi ünnep és a rendszerváltozás óta szintén munkaszüneti nap. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Nagykanizsán az említett ünnepek nem érdemesülnek arra, hogy méltó módon emlékezhessenek ezen jeles napok tartalmára és hagyományaira a helyi polgárok. 15-én arra kellett ébrednünk, hogy a város hulladékgyűjtésével foglalkozó cég autói, a tartályba zúduló személt zöreje, a kukák surlód zaja helyettesíti az amúgy ünnepinek számító zenés ébresztőt. Ez ünnephez méltó eljárás-e? Polgármester úr kíván-e az említett vállalkozástól elfogadható magyarázatot kérni az eljárásról? Kér-e személyi felelősségre vonást a hulladékgyűjtő cégtől? Mikor számíthatunk arra, hogy hasonló módon ne zavarják meg máskor ünnepeinket?

Litter Nándor: Nem kívánok lépni ebben az ügyben, mert ha most lépnék és leállítanánk a hétfői napokon a hulladékgyűjtést, akkor valaki más, lehet, hogy Ön, azt a kérdést tenné fel, hogy miért nem szállították el a szemetet az adott városrészekből. Ennek egy meghatározott rendje van. Ha egy nap kiesik, akkor felborul minden. Túlzás azt állítani, hogy ezzel az ünnep méltóságát megzavartuk.

Polai József: Írásban szeretném a választ.

Nagy József György: Évek óta van jó a kapcsolatom több civil szervezettel, akik a balatonmáriai táborba táboroztatnak. Ez év tavaszán azt gondolták, hogy újból a balatonmáriai tábort megcélozzák, és igénybe veszik az ott lévő szolgáltatásokat. Kértek is árajánlatokat. Kötöttek is megállapodásokat. A tavalyi évvel ellentétben, június 16-án kaptunk egy értesítést, hogy a balatonmáriai tábort a vidéki gyerekek részére 1.100 forinttal megemelik. Nem lenne gond, ha erről időben tudomást szereztek volna a vidéki szervezetek. A pályázataikat annak a tudatában adták le, hogy 1.700 és 2.300 forint körüli összeg lesz a díjazás. Így adták be a pályázataikat, így nyertek, így értesítették ki a gyerekeket a táborozásnak az időpontjáról. Lefoglalt helyek vannak. Tudomásom szerint legalább 10-12 civil szervezet nagyon komolyan sérül, mert nem tudja megrendezni a tábort, hisz jelentős plusz költséggel kell ezeket a táborokat megrendezni. Miért nem tudta a felelőse ennek az áremelésnek, hogy ez igazából 2004 kora tavaszán kellene megtenni a pályázati kiírások időszakában?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném kérni, hogy legyen szíves megmondani pontosan, hogy melyik turnusokról van szó, és milyen probléma állt elő. Egy pénzügyi vizsgálat kapcsán derült fény arra, hogy a szervezés nem egészen abban a rendszerben működik, ahogy ezt a költségvetési rendeletünkben szabályozta. A Hevesi Sándor Általános Iskola feladata és hatásköre a balatonmáriai tábor szervezése, amelyben nagykanizsai tanulók nyaraltatására, illetve foglalkoztatására kerül sor önkormányzati támogatással. Egy másik tény pedig a jogszabály megjelenése, amely behatárolja, hogy gyermektáborok esetében milyen arányban lehet a felnőttek és a gyerekek aránya. Ha arról a konkrét két turnusról van szó, ami az elmúlt héten és ezen a héten fut és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház által szervezett, akkor azt a vezetővel megbeszéltük. A pénzügyi része az idei évben biztosított az által, hogyha az előírt, a szabályzatnak megfelelő felügyeleti létszámot küldik a tanulók mellé. 15 tanulóként 1 felnőtt kísérő mehet, aki felügyeletet ellátja, illetve az ottani teendőket is vállalja. Jogilag nem tehetjük, hogy ennél magasabb létszámú felnőttet helyezzünk el, mert gyermektáborra kaptunk engedélyt. Az idei évtől kezdve engedélyköteles.

Az emelkedésnek az egyik alapvető feltétel az volt, hogy a szervezés során a nem nagykanizsai tanulókra is ugyanazt a kedvezményt ki akarták vetíteni. Kérem a közgyűlést, hogy azt ne tegyük meg, hogy más települések gyermekeit üdülteti a nagykanizsai önkormányzat.

Nagy József György: Nem a két esettel kapcsolatos. Hat civil szervezet keresett meg, akiknek megállapodásuk van a Hevesi Sándor Általános Iskolával, amely azt tartalmazza, hogy mennyi összegért kapják meg. Ebbe a megállapodásba semmiféle olyan jellegű kitétel nincs, hogy vidéki gyerekekre vonatkozik, vagy nem vidéki gyerekekre. Egyetértek azzal az állásponttal, hogy a nagykanizsai tábor nagykanizsai gyerekeket táboroztasson, de akkor erről kellő időben legyen tájékoztatva az érintettek. A hat szervezet közül hivatalosan írásban egyetlenegy nem kapott ez idáig tájékoztatást arról, hogy megváltozott az ár, és Ők ezzel az árral kalkulálnak. Ez nagyon nagy probléma, mert nem tudják megvalósítani a programjaikat.

Zakó László: Polgármester úr beiktatása óta rendszeresen részt vesz a város különböző rendezvényein. Munkája mellett aktív társadalmi életet is él, ami úgy gondolom, hogy helyes. Polgármester urat várták június 6-án a Nagymagyaroszág Emlékműnél is, amikor megemlékeztek arról, hogy az ország területének és lakosságának túl nyomó többségét elcsatolták 1920. június 4-én. Tudomásom szerint Ön kapott meghívót erre a rendezvényre. Önt keresték a rendezvényen, és sajnálattal vették tudomásul, hogy nem vett részt ezen. Volt ennek valamilyen oka?

Litter Nándor: Igen. Másik rendezvényen voltam. Én is nagyon sok képviselőt keresek különböző állami rendezvényeken, például március 15-én, és nem találom Őket.

Papp Nándor: Tavaly év vége felé nagyon jó kezdeményezés indult el a Rákóczi-emléktáblával kapcsolatosan. Valószínű, hogy a gyors kapkodásnak lett az eredménye, hogy az emléktábla olyan szöveggel jelent meg, ami miatt most az egész ország rajtunk nevet. Ezt a táblát módosítani kell, helyette új szöveget kell állítani. Ezt mikor tudjuk megtenni?

Litter Nándor: Valóban szükséges a módosítás. Megkérem Fehérvölgyi Szabolcsot, hogy intézkedjen arról, hogy mi legyen a pontos szöveg. Határidő: 2004. augusztus 31.

Papp Nándor: Az Erzsébet tér délkeleti sarkán, az I. Világháborús emlékmű mögött a nyírfa el van száradva, kivágása elodázhatatlan. Ősszel célszerű lenne a környékét rendezni.

Litter Nándor: A fa kivágása nem lehet kérdés. Az Erzsébet tér egészének a rekonstrukciójára vonatkozó terveket kellene újra gondolni.

Mivel Kolonics Bálint nincs jelen, ezért nem tud nyilatkozni arról, hogy a választ elfogadja-e, ezért ezt el kell halasztanunk, a legközelebbi alkalommal visszahozzuk.

Polai képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Polai József: Nem vitatom azt, hogy az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak, hogy nem szabályozhatja ezt a kérdést, de arra szeretném felhívni a figyelmet, mivel nem derül ki ebből a mondatból, hogy a betegség milyen hosszú időszakra vonatkozik. Sokan várnak munkára fiatal óvónők. Így nem fogadom el, mert szerettem volna tudni, hogy hány hónapról, vagy netán hány napról van. szó.

Litter Nándor: Ennek a válasznak az a lényege, hogy van egy kinevezett vezetője ennek az intézménynek, és mi nem nyúlhatunk bele a munkáltatói jogok gyakorlásába. Kérdezem, hogy elfogadja-e választ?

Polai József: Nem.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Néhány hónapos helyettesítésről volt szó. A munkáltatás és a helyettesítés esetén pedagógiai szempontok is vannak, ami fontosabb adott szituációban. Valamikor abból a csoportból nyugdíjba ment óvónőt hívták vissza erre az időszakra teljesen indokoltan és érthetően, hiszen Ő ismerte a gyerekeket.

Litter Nándor: Ezzel a kiegészítéssel sem fogadható el? Kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Bicsák képviselőt kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Bicsák Miklós: Elfogadom. Kérdezem, hogy az ütemterv tartható-e?

Karmazin József: A mai ismereteink szerint tartható ez az ütem. A Kanizsaber vizsgálja ez elkészült terveket, és utána kiírja a kivitelezésre a pályázatot, illetve a három meghívást és várhatóan 20 nap múlva meg lesz a kivitelező személye is.

Litter Nándor: Dr. Csákai Iván nincs jelen, akkor halasztanunk kell a válaszunkról a döntést.

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 138/2004.(VI.30.) – 143/2004. (VI.30.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 144/2004.(VI.30.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyben döntött.

 

 

 1. Javaslat a középiskolai kollégiumok átszervezésére és az intézményi étkeztetés további ellátására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztést többségi szavazattal elfogadta, és javasolja elfogadásra. Egyértelmű az átszervezés igénye. Az étkeztetéssel kapcsolatban az merült fel, és ezt javasoljuk a közgyűlésnek is, hogy az étkezés átszervezésénél származó megtakarítások kerüljenek a rendszerbe vissza és az étkeztetésben legyenek majd felhasználva, tehát a 2005-ös évben a megtakarításokat lehetőleg ide forgassa vissza az önkormányzat

Litter Nándor: Beruházásokra gondol?

Sajni József: Igen, fejlesztésekre.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság összességében egyetértett az előterjesztéssel többségi szavazattal azzal, hogy kiegészítő határozati javaslatot javasolt a közgyűlés részére: a két kollégium összevonása kapcsán felszabaduló épületállomány célszerű hasznosítására vonatkozóan 2004. szeptember 30-ig terjesszenek a közgyűlés elé koncepcionális javaslatot. Elnézést, október 31-ig.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozata a következő: a határozati javaslatokkal egyetértünk, ugyanakkor javasoljuk, hogy a hivatal illetékes szervezeti egysége a felszabaduló épület hasznosítására megállapodás-tervezettel alátámasztva koncepciót készítsen 2004. október 31-i határidővel.

Litter Nándor: Előbb is kell. A főiskola számára várhatóan … Van ez a 100 millió Ft-, amit egyetemi fejlesztésekre el lehet költeni Nagykanizsán. A kérdés az, hogy ide lesz-e részben elköltve. Benyújtottuk az igényünket a Zárda utcában az Alsótemplom melletti volt kollégiumra. Az egyetemen van a sor, hogy eldöntse, melyiket akarja. Ettől függ. Augusztus 31. legyen a határidő. Ezzel a módosítással.

Röst János: Az átköltözéssel kapcsolatban azzal, hogy lányok költöznek a Cserháti kollégiumba, átalakításra van szükség, ami elég jelentős pénzügyi fedezettel kell, hogy járjon. A felmérések megtörténtek, gyakorlatilag az épület állaga elég rossz, a vizesblokkokat fel kell újítani. Éppen ezért, hogy emiatt ne kelljen összehívni közgyűlés, azt javaslom, hogy 13 millió Ft-ot helyezzünk céltartalékba felújítási munkákra. A másik 4 millió, amit jelezve volt, az a költségvetés módosításakor át fog kerülni eleve az iskola költségvetésébe, ezért csak ezzel kapcsolatban tennék javaslatot. Ahhoz, hogy szeptember 1-jén ez működőképes legyen, ezeket a munkákat mindenképpen el kell végezni, úgy pedig nem lehet munkát megrendelni, hogy pénzügyi fedezettel nem rendelkezik az iskola. Egy szoros pénzügyi elszámolással és pályáztatással kell ezt megoldani.

Cserti Tibor: Akceptáljuk alpolgármester úr előterjesztését, de az elvárható lenne ilyenkor, hogy komplex módon a forrást is megjelölje. Költségvetés módosításról van szó. Lehet a hitel is, de nem szívesen szavaznék a hitelről.

Litter Nándor: Érkezett egy elképzelést, ami még kontroll alatt van, ami 17 millió Ft-ban jelölte meg azt a beavatkozást, ami a legminimálisabb beavatkozásokkal szükséges lenne ahhoz, hogy a kollégium alkalmas legyen a két elhelyezésre. Hogyan áll az ügy? Nem tudunk még pontos összeget, csak az iskola részéről megjelölt forrás van.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az igény nálunk megvan, annak a felülvizsgálatában annyiban részt vettem, hogy a kollégiumban bejárást tartottunk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a céltartalékba tegyük a szükséges összeget, mert nem ér rá augusztusban indítani, mert ennek egy része valószínűleg az egyszerűsített közbeszerzést kimeríti. Ha augusztus elején kezdünk el átalakításokat, akkor augusztus végén nehezen fogadjuk a kollégistákat. Jelenleg ott tartunk, hogy a három szinten fekhely sincs, mert azok olyan állapotban vannak, hogy teljes mértékben ki kellett selejtezni őket.

Cseresnyés Péter: A 9. oldalon azt olvasom, hogy az egyeztetési tárgyalások jelenlegi szakaszában ismert tények alapján megállapítható, hogy a létszámleépítések után nem lesz az ágazatból kikerülő ellátatlan dolgozó. Ugyanakkor a határozati javaslat 3. pontban az szerepel, hogy 2004. augusztus 1-jétől csökkenti 6 szakmai és 9 nem szakmai álláshellyel az álláshelyek számát. A 4. pontban az szerepel, hogy 3 álláshellyel növekszik az álláshelyek száma, az 5. pont szerint viszont, ha plusz és mínusz számokat kivonom, az azt jelenti, hogy három hellyel megint egy létszámcsökkentés olvasható ki. Végülis mindenkinek megoldódik az álláshelye, akik kikerülnek a két kollégium összevonása miatt a munkáltatásból, vagy pedig ténylegesen igaz az a mondat, amit a 9. oldal utolsó bekezdésében olvasunk a határozati javaslatok előtt?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A számszaki rész teljesen rendben van, ahogy képviselő úr olvasta. A folyamatos egyeztetések eredményeképpen ma már mondhatom, hogy mindenki, aki kikerül a rendszerből, ellátással kerül ki. Tehát az a három személy részben előrehozott nyugdíjazási lehetőséggel, illetve áthelyezéssel a majdani főiskolai továbbműködéssel, tehát a főiskola is vesz át a további működéshez. Két álláshely esetében felajánlottunk áthelyezést, de a két dolgozó inkább az elbocsátás lehetőségét szeretné kihasználni.

Litter Nándor: Azt javasolnám Röst János kezdeményezésére, hogy ne 4,3 millióval, hanem plusz 13 millióval az ingatlanértékesítés reményében egészítsük ki a javaslatot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítés javaslat volt, hogy augusztus 31-ig a felszabaduló kollégiummal kapcsolatban a szakosztály tegyen javaslat a hasznosításra megállapodás-tervezettel együtt.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítő javaslat volt, hogy 13 millió Ft-tal az önkormányzati ingatlaneladások többletbevételből további kiegészítő forrást biztosítunk a kollégium átalakítása, amelyet céltartalékba helyezünk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

145/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2004. augusztus 1-től a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola kollégium tagintézményét megszünteti, jogutódja a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola.
  2. Határidő: 2004. augusztus 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Janzsó Antal igazgató

   Nemes István igazgató)

  3. a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.
  4. A 4. pontot a következőképpen módosítja:

   4. Az intézmény székhelye

   8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.

   Az intézmény telephelye:

   8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.

   Az 5. pontot a következőképpen módosítja:

   5. Az intézmény szervezete és típusa

   5.1. Többcélú, összetett iskola:

   Gimnázium, szakközépiskola

   A 7.2. pontban az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük) felsorolásából törli az alábbi sorokat (kód, megnevezés):

  55131-5

  Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben)

  55134-8

  Kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása

  55233-4

  Kollégiumi intézményi étkeztetés

  Határidő: 2004. augusztus 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. a 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II.18.) számú rendeletében a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola részére jóváhagyott álláshelyek számát 2004. augusztus 1-jétől csökkenti 6 szakmai és 9 nem szakmai álláshellyel, és megszüntet 1 vezetői pótlékot.
 2. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.

  Határidő: 2004. augusztus 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

  Nemes István igazgató)

 3. a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola esetében a kollégiumi feladatok ellátása céljából Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/2004. (II.18.) számú költségvetési rendeletében jóváhagyott szakmai álláshely számát 2004. augusztus 1-jétől 3 álláshellyel megnöveli.
 4. Határidő: 2004. augusztus 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

  Janzsó Antal igazgató)

 5. az étkeztetés átszervezésében érintett intézményeknek a 3/2004. (II.18.) számú költségvetési rendeletében jóváhagyott nem szakmai álláshelyeinek számát 2004. július 1-jével az alábbiak szerint módosítja:
 6. Intézmény

  Álláshely csökkenés, fejlesztés

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  -1

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

  -1

  Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

  +1

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  -2

  Határidő: 2004. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 7. felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 2004. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.
 8. Határidő: 2004. október 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 9. felkéri a polgármestert, a felszabaduló épület hasznosítására megállapodás-tervezettel alátámasztva készítsen koncepciót.
 10. Határidő: 2004. augusztus 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 11. a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola kollégiumának átalakítására további 13 millió Ft-ot biztosít, melyet céltartalékba kell helyezni.

Forrása: ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

 

 

 1. Javaslat a 2004. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosításra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: A határozati javaslat 2. pontját a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság azért nem fogadta el, mert olyan számszaki hibát véltünk felfedezni, hogy az előterjesztés 2. oldalán 16 dolgozó, illetve 3 dolgozó felmentéséről van szó, ugyanakkor, ami a költségvetésbe bekerült és a 3. számú mellékletben található, ott 24 dolgozó felmentését számolják ki, közben csak 19 dolgozó felmentésére kerül sor. Ugyanakkor a közalkalmazotti törvény változásával a 13. havi bér kifizetése nem kötelező az év közben felmentett dolgozóknál, itt pedig mint kötelező kifizetést szerepeltetik. Ez az összeg számszakilag korrigálásra szorul és javítandó. Kértük bizottsági ülésen, hogy ezt kiegészítésként kaptuk meg.

Dencsné Szabó Edit: Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok összevont adatokat tartalmaznak. Az előző előterjesztésből láthatók a kollégiumi összevonások adatai, amik a létszámmozgások tekintetében ebbe a táblázatba kerültek beépítésre. Így jönnek ki ezek az összegek.

Litter Nándor: Tudjuk-e most tisztázni ezt a különbséget? Javaslom, hogy a 13. havi bért fizessük ki ezeknek a munkatársaknak. Arányos része van számolva. Kérem, szavazzunk arról, hogy a távozó munkatársaknak a 13. havi arányos rész kifizetésre kerül.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: 5 fő eltérés volt. Szeretném jelezni, hogy a 2. oldalon lévő táblázatban a Zrínyi Általános Iskolánál a határozott idejűnél szerepel az a 4 fő, akinek egy oszloppal előbb kell lenni, a határozatlan idejűnél, illetve a szöveges részben szereplő táblázatban nincs benn 1 fő, aki hátul már benn van a végkielégítés és felmentésnél, aki egészségügyi alkalmatlanság miatt kerül elbocsátásra a Hevesi Általános Iskolánál. A szöveges rész ezt az 1 főt nem tartalmazta.

Litter Nándor: Azzal a kiegészítéssel, hogy egy külön tájékoztatást kérünk a létszámokról és a költségekről, kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítő javaslat, hogy a következő közgyűlésre egy pontosított elszámolást kérünk a létszámváltozásokkal és költséghatásokkal kapcsolatosan. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

146/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az intézmények módosított álláshelyeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.
  2.  

    

    

    

    

   

  Intézmény

  2004. évi költségvetésben jóváhagyott álláshely

  2004. évi álláshely csökkenés, fejlesztés

  2004. évi módosított álláshely

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  összesen

  szakmai

  nem szakmai

  Általános Iskolák

  Általános Iskola és Óvoda Palin

  37,10

  23,10

  14,00

  -2,00

  0,00

  -2,00

  35,10

  23,10

  12,00

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  92,20

  63,70

  28,50

  -9,00

  -7,00

  -2,00

  83,20

  56,70

  26,50

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  21,26

  14,56

  6,70

  -3,13

  -3,13

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  64,80

  51,50

  13,30

  -4,10

  -3,10

  -1,00

  78,83

  59,83

  19,00

  Középiskolák

  Batthyány Lajos Gimnázium

  123,62

  83,62

  40,00

  -1,00

  0,00

  -1,00

  122,62

  83,62

  39,00

  Cserháti Sándor SZKI

  112,50

  69,00

  43,50

  3,00

  3,00

  0,00

  115,50

  72,00

  43,50

  Dr. Mező Ferenc SZKI

  109,80

  70,30

  39,50

  -16,00

  -6,00

  -10,00

  93,80

  64,30

  29,50

  Thúry György SZKI

  103,06

  82,06

  21,00

  1,00

  0,00

  1,00

  104,06

  82,06

  22,00

  Határidő: 2004. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 1. a 2004/2005. tanévre jóváhagyott csoportmegszűnések, összevonások, átszervezések eredményeként 2004. évben felszabaduló 29.934 eFt kiadás, valamint 16.944 eFt működési bevétel intézményenkénti elvonását az 1. és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A pótigényeket 44.070 eFt összegben és a működési bevétel előírását 19.304 eFt összeggel az 1. és a 3. számú melléklet szerint engedélyezi.
 2. Határidő: 2004. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 3. a 2004. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseivel rész vesz az egyszeri hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton.
 4. Határidő: 2004. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 5. egyetért azzal, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók részére a 13. havi bér időarányos része kifizetésre kerüljön.
 6. Határidő: 2004. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 7. felkéri a polgármestert, hogy a létszámleépítésekről és azok költségkihatásairól tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

 1. A Nyugat-Dunántúli Régió Önálló Brüsszeli Képviseletének felállítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A nyugat-dunántúli régióban a három megyei önkormányzat kezdeményezte, hogy egy irodát nyisson a régió Brüsszelben. Már több régiónak van egy irodája Brüsszelben. Fontos lenne, hogy az érdekeink képviseletét ott segítsék munkatársak. Ők egy német tartománnyal együtt szeretnék ezt az irodát megnyitni. Felvettem a korábbi tárgyalások során is, hogy esetleg a magyar képviselettel együtt kellene ezt működtetni. Elképzelhetőnek tartom, hogy kevesebb költséggel meg lehetne oldani, ha ezekkel összefognánk. Kérdéses lehet, hogy mikortól nyíljon meg ez az iroda. A nyugat-dunántúliak eredetileg már július 15-étől szerették volna megnyitni. Úgy látom, hogy ez már nem fog megtörténni. Arra kérnék felhatalmazást, hogy erősítse meg az önkormányzat, hogy szükség lenne egy ilyen irodának a felállítására. Az időpont legyen vita, kezdeményezzük, hogy ezt egy későbbi időpontban, esetleg egy jövő évi nyitás legyen, de ebben meg kell állapodni a többiekkel. Azt kezdeményezném még, hogy lehetőség szerint a magyar képviselettel együtt próbáljuk megnyitni ezt az irodát. A közös működtetés igen, még akkor is, ha nem egy helyszínen vannak. Kiegészítésként jó lenne, ha fiatalokat tudnánk kiküldeni időszakosan gyakornoki munkára esetleg az egyes városokból, megyékből, ami erősíthetné a mi érdekérvényesítésünket. A források nagy része 2006-ig a magyarországi felhasználásba és döntési kompetenciába tartozik. De nem tehetjük meg, hogy 2007. január 1-jén történik ennek az indítása. Tapasztalatot kell szerezni, kicsit be kell épülni az ottani adminisztrációba.

Zakó László: Nem támogatom a javaslatot. Ez az 52,5 millió Ft bérköltség és járulékok hány embernek a bérét és járulékait takarja? Mi a garanciánk arra, hogy nem mostoha kistestvérként fognak velünk bánni, miután az eddigi tapasztalat szerint Győr-Moson-Sopron megye viszi a prímet, Vas, Zala megye követi a sorban, mi pedig Zalának a déli részén vagyunk, és ez már sok beszélgetésnek volt a tárgya, hogy nagyon periférián vagyunk, és közben ugyanolyan önerővel veszünk részt az egész brüsszeli iroda fenntartásában, mint mondjuk egy Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés, tehát nincsen súlyozva a hozzájárulás mértéke. Ha pedig nincs, akkor joggal elvárhatjuk, hogy hasonló súllyal szerepeljünk, és az érdekeinket is hasonló súllyal érvényesítsék.

Cseresnyés Péter: A szavazás lebonyolításával kapcsolatban az a kérésem, hogy amit polgármester úr felsorolt, mindegyiket külön szavaztassa meg, mert van jó pár olyan pont, amit nem olvashatunk ebben az előterjesztésben.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el ezt a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, amit Zakó úr is képviselt, hogy biztosítsa Nagykanizsa arányos képviseltét. Szeretnénk, ha ezt kihangsúlyoznánk a határozatban.

Kelemen Z. Pál: A teherviselés lélekszám-arányos a részvevők között, megyék és városok között?

Litter Nándor: Nem, hanem gyakorlatilag az 5 megyei jogú város és a 3 megye képviselteti magát a nyugat-dunántúli régióban. Vannak minisztériumi kiküldöttek, és különböző kamarák, egyéb szervezetek, de végülis ezek reprezentálják ennek a térségnek a lakosságát, mivel a megyei jogú városok nem tagjai a megyei közgyűléseknek.

Kelemen Z. Pál: Ha arra gondolok, hogy Győrt és Nagykanizsát hasonlítom össze, nagyságrendi különbség van a két város között lélekszámot tekintve. Mi indokolja, hogy azonos legyen a teherviselés? Meg is kaptam a választ, hogy nem lélekszámarányos a teherviselés. Törekedni kell arra, hogy a teherviselés lélekszámarányos legyen.

Litter Nándor: Ha Budai úrnak az a javaslata – Zakó úr is azt mondta –, hogy innen legyen egy kiküldött az 5 emberből, akkor ezzel oldani lehet a problémát, mert akkor Ő minket képvisel, függetlenül attól, hogy itt 52.000.000 ember van, ott pedig akár 170.000.000 ember.

Kelemen Z. Pál: Ha ezzel a feltétellel szállunk be, hogy egy küldött kanizsai, akit a város jelöl, akkor el tudom fogadni. Amennyiben ez nem jön össze, akkor a fenntartási költségek lélekszámarányosak legyenek.

Litter Nándor: A kinti juttatásokat és egyéb költségeket veszik figyelembe. Erre utaltam, hogy még a költségeken is lehet változtatni – erre utal a határozati javaslat is.

Halász Gyula: Itt elsősorban lobbi-tevékenységről van szó, illetve információszerzésről. Azt gondolom, hogy a lobbizásnak, illetve az információszerzésnek van más módja is, csak most abban a fázisban vagyunk, amikor ez még nem működik, nincs kiépített vonala. Mindenképpen, ha elfogadjuk ezt a döntést, akkor egy idő után értékelni kell, hogy ezt az utat tovább folytassuk-e, illetve más módon próbáljuk meg Nagykanizsa érdekeit érvényesíteni.

Budai István: Az 1. pont a Pénzügyi Bizottság határozata szerint úgy szólna, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önálló brüsszeli képviselet felállításával azzal, hogy az arányos képviselet érvényesítését biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város számára.

Litter Nándor: Az arányos szót hagyjuk ki. A képviselet biztosított legyen, és akkor összhangban van azzal, amit az előbb beszéltünk. Kérem, hogy így szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról azzal a kiegészítéssel, hogy esetleg később, 2005-ben álljon fel ez a képviselet, arra kellene a felhatalmazás, hogy csúsztassuk ennek a felállítását.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Halász Gyula módosító javaslata volt, hogy 2005. szeptember 30-ig értékelni kell az iroda működését. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítő javaslat, hogy törekedni kell a költségek csökkentésére, illetve arra, hogy gyakornoki rendszer is bevezetésre kerülhessen – státuszon kívül. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

147/2004.(VI.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önálló brüsszeli Képviselet felállításával azzal, hogy képviseletet biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város számára.
  2. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

  3. A felhatalmazza a polgármestert, hogy a folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a képviselet csak 2005. évben kezdje meg működését. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások során törekedjen a költségek csökkentésére, illetve gyakornoki rendszer – státuszon kívüli – bevezetésére.
  4. A közgyűlés a képviselet felállításához, működtetéséhez 2004. szeptember 01. – 2005. december 31. között 10 millió Ft) (2004. évben kifizetésre kerül 2,5 millió Ft) támogatást biztosít a NyDRFÜ részére, azzal a feltétellel, hogy a képviselet felállítása és működtetése során a ma még nem tisztázott részletek kidolgozása megfelel Nagykanizsa Megyei Jogú Város érdekeinek.

   Ezeket a kérdéseket további tárgyalások során szükséges tisztázni.

   Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

  5. A további tárgyalások lefolytatására a Közgyűlés felhatalmazza Litter Nándor polgármestert.
  6. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

  7. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a képviselet működésével kapcsolatos tapasztalatokról nyújtson tájékoztatást.

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

Szünet

 

 1. Tájékoztató a tárgyi eszköz értékesítések helyzetéről, lehetőségeiről (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Polai József: Minden olyan tényezőnek örülünk, ami Kiskanizsán is valamiféle elmozdulást jelenthet jó irányban. Ez is egy ilyen kezdeményezés. Mivel az anyagból nem derül ki számomra, hogy mekkora területtel rendelkezik az önkormányzat, amit szorgalmazni kíván eladás céljára, térképkivonatot szeretnék ehhez kapni. Tavalyi indítványom alapján ott egy új út lejáratát kezdeményeztem. Összhangban áll-e azzal, mert valószínűnek tartom azt, hogy ha itt ez a terület kerülne eladásra, ami az önkormányzat részéről jelen pillanatban útként funkcionál, akkor ez ellentétessé válhat az új út megteremtésének lehetőségével. Így van-e, vagy nem kell aggódnom?

  Beznicza Miklós: Valószínűleg a Ráckertről van szó, mert csak az az egy kiskanizsai anyag van. Csordásné Lánd Éva képviselőasszonnyal megnéztük. Meg kell nézni, hogy ebből mennyi önkormányzati tulajdon, mert magántulajdonok is vannak. A térképkivonatot rendelkezésre bocsátjuk, és megnézzük azt, hogy a magántulajdon felvásárlásával a Ráckert bevonható-e az értékesítési ingatlanok körébe. Erről van szó.

  Litter Nándor: Ezzel a koncepcióval a magam részéről nem értek egyet, de nem kell most ebben döntenünk. Nem kell nekünk vállalkoznunk felvásárlásokra. Elvégzik majd helyettünk ezt a vállalkozók. Erről korábban már döntöttünk. A Szokoldomb és egyéb kockázatokat nem szabad a városnak felvállalni, mert akkor belefullad abba, hogy nem tudja utána értékesíteni.

  Polai József: Amennyiben az derülne ki, hogy az úttal ellentétesen van, tehát nem építhető meg utána az út, akkor kérem, hogy a Ráckertet vegyük ki ebből abban az esetben majd.

  Litter Nándor: Szerintem ennek nincs akadálya. A cél az volt, hogy minden városrészben legyenek építési telkek.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Időről időre felmerül a vagyonrendeletben lefektetett elvárás, hogy az értékesítésből befolyt bevétel 60 %-án vásárolni kell. Ez nem nagyon van betartva.

  Litter Nándor: Máshol viszont jelentős fejlesztéseket végzünk. Gyarapodik a város, tehát nem feléljük a vagyont. Ennek a gondolatnak is ez volt a célja.

  Zakó László: Némi ellentmondást vélek felfedezni két mondat között. Az egyikben a javaslat úgy szól, hogy palini mintára a közművesítetlen területek értékesítését kellene szorgalmazni, a következő oldalon pedig mivel fogynak a terültek, ezért a mobilizálható területeket fel kellene vásárolni az önkormányzatnak. Ha ezt lefordítom, akkor azt látom, hogy sok-sok utánajárással, pereskedéssel, ügyintézéssel vegyük meg a kis méretű területeket, és után amikor mi egyesítjük egy nagyobb területként, akkor pedig adjuk el egy befektetőnek, aki ezt közművesíti. De egy nagy területet arányosan sokkal olcsóbban tudunk eladni, mint ha mi megvesszük a kicsiktől. Itt majdnem a pénzt dobjuk ki.

  Litter Nándor: Általánosságban ebben nagy igazság van, de mindig az adott szituáció dönti el, hogy adott területtel milyen felhasználói elképzelés van, a városrendezési terv mit céloz meg, ipartelepítéssel egybefüggő területekkel kell rendelkezni, és az elmondott általános céllal, amivel egyetértek, megfelel-e az a döntés, amit meghozunk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  148/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a tárgyi eszköz értékesítések helyzetéről, lehetőségeiről készült tájékoztatót elfogadja.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A napirendi pont előkészítése megtörtént az előző döntésekkel.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadja a rendeletmódosítási javaslatot abból kiindulva, hogy a költségvetés főösszegei nem változnak. Saját véleményem is ez, de pontosítást szeretnék eszközölni. A szöveges rész 2. oldalán az szerepel, hogy a tárgyi eszköz értékesítés bevételénél várható összege is módosult, mely összességében megnövekedett bevételi forrást jelent. Megítélésem szerint a tárgyi eszköz költségvetésben keveredik, mert ha nézzük a költségvetésnek a 2. számú mellékletét, ott a tárgyi eszköz értékesítés csökken 4,590 eFt-tal, holott úgy gondolom, hogy az önkormányzati nem lakás célú vagyonértékesítés is tárgyi eszköz, tehát ha ezt a sort oda tennénk, akkor már igaz lenne az előterjesztés. Nem változtat a lényegen, de a jövőre vonatkozóan a tárgyi eszközöket a tárgyi eszköz alatt soroljuk fel.

  Litter Nándor: Így együtt értelmezve igaz a mondat. Értelmezzük így együtt.

  Kereskai Péter: A Kanizsa Design-nal kapcsolatban nem szerepel a többletkiadások között, és oda lett téve forrásként a tárgyi eszköz értékesítés bevételek várható összege. Szerintem itt ezzel kiegészíteni ezzel a 11,4 millió Ft-tal. Bár nagyon egyszerű mindenre azt mondani, hogy a tárgyi eszköz értékesítés bevételeinek összege nőni is fog, de mivel más forrás nagyon nem található a költségvetésben, ezért maradhat ez, de itt fel kellene tüntetni, és ezt módosítani kellene.

  Dencsné Szabó Edit: A Kanizsa Design-hez szükséges többletkiadást mi is most kaptuk meg. A kiadások között ingatlanvásárlásra elkülönítve közlekedési célú kisajátításra elkülönítetve szerepel a költségvetésben 40 millió Ft, ami fedezetet nyújt erre a kiadásra.

  Litter Nándor: Így elfogadható? Jó, köszönöm. Kérem, ennek megfelelően szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  30/2004.(VII.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2004.(VII.7.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztést, ugyanis ez törvényi kötelezettsége a közgyűlésnek, hogy ezt a fajta adónemet kivesse a II. félév során. Saját véleményem is ugyanaz, azonban a szövegben van egy olyan kitétel, hogy ezért a munkáért egy fővel kellene az Adóügyi Iroda létszámát növelni. Kérem, hogy ezt egyelőre ne forszírozzuk, mert úgy gondolom, hogy ha 1000 adóalanyt jelent ez, akkor olyan eredményt is várhatnánk el ettől, hogy amikor bevezetjük ezt a talajterhelési adót, akkor ez valamikor olyan hatást vált ki, hogy visszaszorítja ezt az állományt, mert rákötnek a csatorna, ha nem akarnak adót fizetni. Ezt úgy fogadjuk el, hogy nem egyelőre létszámbővítéssel nem foglalkozunk.

  Cseresnyés Péter: Mindenképpen tudnánk támogatni, ha csak az elvet néznénk. Az a gondom az előterjesztéssel, hogy 2004. július 1-jével a rendelkezései hatályba lépnének. Ha jól értelmeztem, akkor tulajdonképpen fizetési kötelezettség is fellépne ebben az esetben. A mai nap folyamán megalkotjuk a rendeletet, ez kihirdetésre kerül, mindenféle hátsó szándék feltételezése nélkül, akik eddig nem kötöttek rá a csatornára, kell, hogy annyi lehetőséget kapjanak, hogy a rendeletet megismerjék, és a csatornára rákössenek, tehát ne az legyen, hogy július 1-jétől már fizetési kötelezettség lép fel. Ezt a fizetési kötelezettséget szeretném eltolni, és javasolnám, hogy 2005. január 1-jétől lépjen a fizetési kötelezettség érvénybe.

  Dr. Kelemen Marcell: Az előterjesztés szöveges részében szereplő egy fő létszámfejlesztés nem azt jelenti, hogy július 1-jétől bővíteni kellene a hivatal létszámát, hanem az előzetes elgondolásaink szerint, ha a tervek szerint bővül az Adóiroda feladata, illetve a munka olyan mértékű lesz emiatt a talajterhelési díj miatt. Az Adóirodának nem ez lesz a legfőbb feladata, hanem az, hogy tudjuk teljesíteni azokat az adóbevételek, ami az önkormányzat kiegyensúlyozott pénzügyi működéséhez szükséges. Ennek a talajterhelési díjnak a beszedése és az ezzel való munka nem jelent olyan bevételt, ami veszélyeztetné az egyéb feladatok ellátását. Nagyon fontos a végrehajtási eljárások lefolytatása, hogy a hátralékokat beszedjük, valamint az adóellenőrzések egyre gyakoribbá tétele, hogy minden egyes adózó – pl. iparűzési adó fizetésre kötelezett – 5 évente egyszer belekerüljön ebbe a körbe. Ez most plusz teherként jelentkezik. Cseresnyés képviselő úr javaslatára válaszolva, nem tudjuk ezt önkormányzati szinten eldönteni, hiszen 2003-ban ez a környezetterhelésről törvény hatályba lépett. Az a törvény meghatározta a díjfizetési kötelezettséget. Az önkormányzat csupán egy végrehajtási rendeletet alkothat, ami a beszedés, elszámolás eljárási rendjére vonatkozhat. Tudom, hogy ez így a polgároknak hátrányos, de 2003-ban elfogadásra került ez a törvény. Sajnos július 1-jétől ezt nekünk alkalmaznunk kell.

  Kelemen Z. Pál: Annak idején interpelláltam ebben a kérdésben. Miklósfán azt láttam, hogy a patakba nyomják ki a szennyvizet a gödörből, és láttam építeni ilyen tárolót úgy, hogy a sörösüvegek benn álltak az aljába, amire a vékony réteget terítetik rá, és amikor leellenőrzik, az jó, utána kiütik a sörösüveget, és rögtön átváltozik szikkasztóvá. Miklósfán évek óta megépült a csatorna, és sokan mégis ennek ellenére nem kötöttek rá. Arra kérem Cseresnyés képviselőtársamat, hogy vonja vissza javaslatát, mert ilyen fajta mentalitásnak nem adhatunk kedvezményt, és nem tolerálhatunk határidőket saját környezetünk érdekében.

  Budai István: Természetes, ha úgy alakul, akkor a létszámbővítés kérdése újra felvetődhet. Elvárhatjuk ettől a rendelettől, hogy valamikor olyan hatást vált ki, hogy csökkenek az adóalanyok, mert rákötnek az emberek. Sőt, ha azt is hozzátesszük, hogy ez a bevétel a környezetvédelmi célok megvalósítását szolgálja, akkor ezt az önkormányzat mindenképpen többletráfordítást jelent, ha ezt plusz létszámmal oldja meg. Ezt azért vetettem fel, hogy ezzel majd foglalkozzunk.

  Cseresnyés Péter: A rendelet céljával egyetértek, és tökéletesen egyetértek azzal, hogy ezt szabályozni kell. De nem tartom méltányosnak azt, hogy most hozunk egy rendeletet és holnaptól fizetési kötelezettséget rovunk ki bárkire, még ha hátsó szándékkal is nem kötött rá eddig a csatornára. Nem csak ő hibázott, mi is hibáztunk szerintem, mert abban az esetben, ha tudtuk azt, hogy ezt a rendeletet meg kellett volna már hozni egy 2003-as törvény alapján, miért nem hoztuk meg, miért az utolsó pillanatban lépünk ebben az ügyben?

  Zakó László: A terhelési díj éves mértékének meghatározásához a veszélyeztetési szorzó és a területérzékenységi szorzó nagysága esetünkben mennyi? Ha nagyon kicsi, akkor ez a 120 Ft/m3 egységdíj alatta van a szennyvízdíjnak, tehát aki szikkasztja a derítőjét, az jobban is jár, mert kifizeti ezt a díjat, és nem kell elszállítania, mert ő azt mondja, hogy a büntetést kifizette. Fel tudjuk-e emelni, a jelenleg érvényes csatornadíj fölé ezt a 120 Ft/m3-es egységdíjat?

  Röst János: Aki elszállíttatja a szennyvizet a tározójából, annak a számlájával csökkentett értékkel lehet korrigálni a befizetést. Ha valaki a bejelentési kötelezettséget követően kiépíti, akkor lehet, hogy 2-3 hetet, vagy 1 hónapot érint a díjfizetés, amely nem akkora teher, hogy ezt meg kellene kérdőjelezni egy ekkora beruházásnál. Mindenkinek, aki nem kötött rá, lehet, hogy pénzügyi okai voltak, ezt el kell kezdeni hitellel vagy más módon megoldani, és eldönteni, hogy neki melyik éri meg jobban.

  Litter Nándor: Cseresnyés úr javaslatáról nem tudunk szavazni, mert a törvény ezt július 1-től kötelezően előírja. További módosítások nem voltak.

  Somogyi Ottó: A területérzékenységi szorzóként a nyugat-dunántúli környezetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint Nagykanizsán 1,5-es értéket célszerű alkalmazni, tehát ez azt jelenti, hogy a 120 Ft-os egységdíjjal szemben 180 Ft-os mérték kerül meghatározásra, ami már lényegesen magasabb, mint a csatornahasználati díj. Tehát ösztönző hatása van mindenképpen a rákötésre.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  31/2004.(VI.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2004.(VI.30.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályok.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

 7. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról (írásban)
 8. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Mivel kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  149/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa-Liszó körjegyzőség 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és a körjegyzőség fenntartására vonatkozó, jelen előterjesztés mellékleteként beterjesztett megállapodást elfogadja.

  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2004. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

   

  Godena József: Szeretném megköszönni, hogy továbbra is támogatják Liszó község és Nagykanizsa Megyei Jogú Város körjegyzőségét. Itt szeretném megköszönni a Polgármester Hivatal dolgozóinak, Dr. Kelemen Marcell jegyző úrnak, valamint minden hivatali dolgozónak a munkáját, akik segítették Liszó község fejlődését. Egyben megragadom az alkalmat, a Köztisztviselői Nap alkalmából köszöntök én is minden hivatali dolgozót. A további együttműködés reményében sikeres munkát kívánok mindannyiuknak.

   

   

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2004. (…) számú rendelete a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 44/2003. (VII.16.) számú rendelet módosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta szociálpolitikai alapon, mert vannak szociálpolitikai vonzatai is a döntésnek, amelyek nem éppen komformok a mai szociálpolitikai rendelkezésekkel, egy kicsit avult meghatározások. Ennél sokkal korszerűbbek a szociálpolitikai meghatározások. A 7. §-t a bizottság meglepetéssel fogadta. A világon nincs olyan tandíj, ami tanulmányi eredményfüggő. A tandíj nem függhet attól, hogy ki milyen tanuló. Ettől ösztöndíj függ, és a tandíjmentesség vagy a tandíjengedmény a tanuló szociális helyzetétől, és a tanulmányi eredményétől esetleg egyszerre. Maga az egész 7. § úgy, ahogy van, rossz. Ezt kivenném, és ez a módosító indítványom is. Szociálpolitikai rész meghatározásánál azon kell elgondolkodni, hogy mi az a szociálpolitikai mérce, ami alapján meg tudunk állapítani tandíjmentességet vagy tandíjengedményt. Ma általában mércének tekintjük azt, ha valaki általános iskolában ingyen kapja a tankönyvét. Aki ingyen kapja általános iskolában a tankönyvét, és ennek megvannak a maga szociálpolitikai összetevői, az lehet tandíjmentes, vagy kaphat tandíjengedményt. Tehát átdolgozandó a szociálpolitikai része is a rendeletnek. Mindezek alapján azt kérem, hogy a rendeletet utaljuk vissza bizottsági hatáskörbe, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság együtt olyan formában módosítsa a rendeletet, hogy annak szociálpolitikai vonzata korszerű legyen, a rendeletekkel komform legyen, és a másik része, ami indokolatlan, a 7. § kikerülhessen belőle, mert semmiféle gyakorlati indoka nincs.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is ezen gondolkodott, és összességében elfogadta többségi szavazattal ezt az előterjesztést. Abban Kelemen úrral egyet tudok érteni, hogy a tanulmányi eredmény figyelembevételével megállapított tandíj nem egészen korszerű. Itt jogszabályra való hivatkozások vannak, hogy az intézményvezető milyen lehetőségekkel rendelkezik. A szociális helyzetre való tekintettel a díjfizetés csökkentését mi elfogadtuk, lehet, hogy azért, mert nem tudjuk, hogy mi a legkorszerűbb, de mi tudomásul vettük, hogy ebben a formában lehet csökkenteni. Összességében úgy hiszem, ha a jogszabályoknak megfelel, akkor mi ezt el tudjuk fogadni. Ezt a részét pedig, ha van ennél jobb, akkor kérünk segítséget a szociális, illetve támogatási részéhez.

  Csordásné Láng Éva: Itt némi félreértés van a tandíj, illetve a térítési díj fizetési kötelezettség vonatkozásában a szociális és egyébként az oktatási törvény összefüggésével, mert az oktatási törvény kategorikusan írja, hogy tandíjat és térítési díjat kell fizetni. A 3. §-ban kategorikusan le van írva, hogy nem kell tandíjat fizetni annak, aki állami gondoskodás alatt áll. Egyébként pedig csak tandíjért vehető igénybe, ami nem kötelező oktatási feladat, például a művészeti oktatás, például akkor, ha a 11. évfolyamra jár, és harmadszor ismétli a tanévet. Csak rájuk vonatkozik a tandíjfizetési kötelezettség. Ennek semmi köze a szociálpolitikához. Ez az oktatási törvény szellemében készült rendelet, és azt nekünk be kell tartani.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: A rendelet §-ai szó szerint át vannak emelve a közoktatási törvényből. Egyetlenegy esetben ad lehetőséget, a tanulmányi eredményeknél a tól-ig határ …. (nem hallható, mikrofon nem működik) …. tanulmányi eredménynél 0 %-os fizetési kötelezettség volt, és itt %-osan kimutatták ők, hogy a többi városhoz képest mennyivel alacsonyabb az a tandíj, amit Nagykanizsa városa fizettet. Messze a legalacsonyabb kategóriába vagyunk még így is. Csak az alapfokú művészetoktatási intézményt érinti. Ha megnézték az előterjesztés szövegében, akkor nem lényeges növekményt jelent, de az, amit Önök javasolnak, hogy dolgozzuk át, az a közoktatási törvényből átvet §.

  Kelemen Z. Pál: Én nem a tandíjat kifogásoltam, sőt természetesnek tartom. Én a tehetséggondozás egyik formáját hiányoltam ebből a rendeletből, azt a formáját, amikor szegénysorú, tehetséges gyerekek tandíjmentesen részesülhetnek a nem kötelező művészeti oktatásból. Ezt a részét hiányoltam, és ennek korszerű megfogalmazását. Ebben a kérdésben kell változtatni mindenképpen. Az nem tehetséggondozás, ha a jómódú gyerekeknek elengedjük a tandíjat azért, mert egyébként tehetségesek. Ez oktalanság.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Egyrészt szívesen átdolgozzuk, behozzuk az eredeti rendeletszöveget, amiből kiderül a törvény §-aiból, hogy a szociális alapon adható kedvezmény az intézményvezetőjének hatásköre, aki még azt is megteheti, amire képviselő úr utalt, ha év közben a szociális helyzetben valamilyen változás áll be, akkor mentesítheti év közben is a fizetési kötelezettség alól. Az, hogy mi alapján bírálja el egy iskola, az a saját SZMSZ-ében külön kell, hogy rögzítésre kerüljön, de ezek az irányadóak. Ha abban segítséget kapunk, hisz az SZMSZ-k elfogadás még folyamatban van, azt szívesen vesszük, szívesen egyeztetünk, ha a Szociális és Egészségügyi Bizottság ebben szeretne nekünk javaslatot tenni.

  Litter Nándor: Úgy elfogadható, hogy a 7. § (2) bekezdésén kívül elfogadjuk ezt a rendeleti javaslatot? A módosítást pedig addig, amíg az intézményi alapító okiratok módosításra kerülnek, elkészülne.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ha a 7. § (2) bekezdését kivesszük, ami a tanulmányi eredményhez kötöttet jelenti, az azt jelenti, hogy a következő tanévben az alapfokú művészetoktatási intézmény nem vezetheti be ezt a tandíjat, mert a beiratkozás után ezt már nem lehet közölni a szülőkkel. Annyi a módosítás egyébként azon a §-on belül az előzőhöz képest, hogy az alapfokú oktatásnál az 5,0-es tanulmányi eredmény esetén eddig 0 % fizetési kötelezettség volt, ez 15 %-ra emelkedett, illetve többinél volt 10 %-os emelkedés, az utolsónál pedig nincs változás. Egyébként ezt az iskola saját maga kérte és javasolta.

  Litter Nándor: Ezt így most jóvá kellene hagyni, és kidolgozásra kerülne, hogy szociális alapon milyen kedvezmények adhatók. A Zeneiskolánál van egyedül, hogy közel 50 %-os az önkormányzati hozzájárulás összege. A különböző címen kapott bevételek, egyrészt a normatívák és a befizetések kb. az 50 %-át érik el az oktatás költségeinek. Gondolom erről az oldalról is alátámasztott, hogy itt növelni kell a térítési díjakat.

  Sajni József: Hagyjuk meg a (2) bekezdést, hiszen ez jogszabályi alapú. Az, hogy ilyen változás történt, pozitív olyan értelemben, hogy többen fognak fizetni, mint akik eddig nem fizettek. Ezt hagyjuk meg, mert az osztályvezető asszony által elmondottak miatt is a tanévet nem lehet úgy elkezdeni, hogy utólag vezetik be azt, amit a beiratkozáskor nem tudnak azok, akik beiratkoznak. A szociális részét kell esetleg a későbbiekben módosítani.

  Kelemen Z. Pál: Elfogadom a javaslatot, mivel különben nem lesz semmilyen tandíj sem. A következő tanévre …. módosítást.

  Litter Nándor: Most is adhatunk az SZMSZ-hez az iskoláknak olyan …, hogy a szociális szempontokat hogyan érvényesítse különleges esetekben.

  Kelemen Z. Pál: Határozati javaslatot dolgozzunk ki, hogy idén október 31-ig a szociális részt az iskolával közösen a két bizottság átdolgozza.

  Litter Nándor: Kérem, hogy fogadjuk el így a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  32/2004.(VII.5.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004.(VII.5.) számú rendelete a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 44/2003.(VII.16.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál által elmondottak szerint hozzunk egy határozatot, hogy október 31-ig ki kell dolgozni a szociális támogatás rendszerét. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  150/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az alapfokú művészetoktatási intézménnyel közösen dolgozza ki az intézményben fizetendő térítési és tandíj összege megállapításának szociális támogatási rendszerét.

  Határidő: 2004. október 31.

  Felelős : Sajni József bizottsági elnök

  Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 11. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002. (V. 2.) számú rendelet módosítására (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Mivel módosító javaslat nincs, kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  33/2004.(VII.5.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2004.(VII.5.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 13. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000. (V. 31.) számú rendelet módosítására (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Litter Nándor: Mivel módosító javaslat nincs, kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  34/2004.(VII.5.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2004.(VII.5) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 15. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Január 1-jétől megváltoztak az önkormányzat által adható iparűzési adó kedvezmények, illetve eltűntek, és meggyőződésem az, hogy az önkormányzat által értékesített ingatlanok vonatkozásában át kell gondolnunk, hogy milyen kedvezményeket biztosítunk területvásárláskor a befektetőknek. Erre a változtatásra próbáltunk egy javaslatot összeállítani. A lényege az, hogy általában növekedne a kedvezmény, és az igazán jelentős vállalkozásoknál, illetve nagy beruházásoknál pedig teljesen ingyen történne a közművesített ingatlan átadása. Ez összecseng azzal, amit korábban nagyon sokan elmondtak, hogy akár ingyen is kell adni területet egy esetleges nagyobb befektetőnek. Kérem Önöket, hogy ezt fogadják el.

  Kereskai Péter: Nehogy úgy kerüljön be a táblázat, ahogy itt van, mert a harmadik oszlop 1200 és 2000 fő között van.

  Litter Nándor: Tehát 1200 és 2000. Kérem, hogy a rendelet módosításáról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  35/2004.(VII.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2004.(VII.7.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 17. Javaslat pályázat kiírására az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálói tisztségére és jelenlegi könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy a határozati javaslatokról egyben szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

151/2004.(VI. 30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2004. szeptember 30-i benyújtási határidővel pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére. A pályázatot az előterjesztéshez mellékelt tartalommal kell kiírni. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága véleményezése után a polgármester terjessze a közgyűlés elé.
  2. Határidő: a kiírás megjelentetésére 2004. július 31.

   a közgyűlés elé terjesztésre 2004. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a Kanizsa Uszoda Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a Kanizsa NET 2000 Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
  4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a Kanizsa TV Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
  6. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a Kanizsa Újság Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
  8. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  9. Reményiné Tóth Margit könyvvizsgáló megbízatását a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
  10. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  11. Turzó György könyvvizsgáló megbízatását a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. december 31-ig, díjazása változatlanul hagyásával meghosszabbítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ennek megfelelő módosítására.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja végrehajtása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: A képviselőtestület másodszor határozta meg a középtávú programját 2003. évben, és folyamatosan évente értékelni kell annak a végrehajtását. Ez a dokumentum tartalmazza azokat a feladatokat, melyekben az előző évben előrelépés történt. Egy része a Közterület Felügyelet munkáját, másik része pedig a beruházások, fejlesztések terén végzett munkát szerepelteti.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. A bizottság kitért arra, hogy a VIA Kanizsa Kht. a Csónakázó-tónál lévő … forrásnál, ha azt a mérések alátámasztják, táblával jelezze, hogy a forrásvíz nem iható. Problémaként jelentkezett az, hogy többet kell mérnünk a Csónakázó-tónál. A szórakozóhely zajszintje nem megfelelő, ezért a bizottság javasolja, hogy mérések után egy hónap múlva visszamérés történjen, és akkor történjen a bírságolás. Javasolja, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a rendőrségen kezdeményezzen helyszíni ellenőrzéseket. Problémaként látta a bizottság a teherautók mind a hanggal, mind a füsttel komoly szennyezést okoznak, és üdvözölné, hogy minél előbb meg kell oldani a Fő utcán a forgalomkorlátozást, csak célforgalom legyen megengedve.

  Litter Nándor: Így egységesen kérem, hogy ezeket is vegyük figyelembe, amikor elfogadjuk. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot ezekkel a kiegészítésekkel együtt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  152/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelmi program 2003. évi végrehajtásáról szóló beszámolót – figyelembevéve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által a napirenddel kapcsolatban megfogalmazott javaslatokat – elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Dél-zalai Hetilapban tegye közzé. (Tájékoztató a határozathoz mellékelve.)

  Határidő: 2004. augusztus 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Volt Városi Filmszínház rekonstrukció beruházási program elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mint ismert, több mint 400 millió Ft-ot nyertünk címzett támogatás révén ennek a programnak a végrehajtására. A program végig viteléhez szükséges ezeknek a feladatoknak a meghatározása. Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról együtt.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

153/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a 486.606 eFt összköltségű Nagykanizsa volt Filmszínház épület műemlék jellegű bővítéses rekonstrukciója (zsinórpadlás belső szintosztásával) önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.
  2. Határidő: a beruházási okmány aláírására: 2004. július 15.

   a beruházás befejezésére: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. felhatalmazza a rekonstrukciót felügyelő ad hoc bizottságot, hogy a kiviteli terv készítés időszakában a létesítmény kialakításának, funkciójának tekintetében a tervezővel a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: 2004. szeptember 15.

Felelős : Tóth László bizottsági elnök

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló az önkormányzati ifjúsági feladatok teljesüléséről 1999-2004. (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: 2000-ben készült egy középtávú ifjúsági koncepció, elvileg részben lehetne értékelni az azóta eltelt időszakot is. A városban az önkormányzat, illetve az ifjúsággal kapcsolatos feladatok annak ellenére, hogy nem készült egy korrekt felmérés, láthatóan lehetőségek szerint teljesültek. A beszámoló első részében felsoroltakból a szabadidő, kultúra és sport terén vannak még tennivalók, de épp az előző napirendhez kapcsolódva is mondhatom, hogy amennyiben a Városi Filmszínház rekonstrukciója megvalósul, az ebben megtalálható anyag szól arról, hogy milyen ifjúsági lehetőségek vannak, és biztos vagyok benne, hogy ezen a területen akkor sikerül előrelépni. Egyébként az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elismerését fejezte ki a Városi DÖK-nek és az ifjúsággal foglalkozóknak, hiszen sok esetben sziszifuszi munkát végeznek ilyen körülmények között, és minden elismerést megérdemelnek, hiszen nagyon sok területen segítségére vannak a városnak.

Litter Nándor: Megköszönve a szervezőknek, a Diákönkormányzatnak és a pedagógusok munkáját, kérem, hogy együtt fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

154/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az ifjúsági feladatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
  2. köszönetét fejezi ki Belányi Marianna és Baliné Zalavári Ágota pedagógusoknak a Városi Diákönkormányzat létrehozásában és működtetésében kifejtett tevékenységükért.
  3. Határidő: 2005. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  4. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy tegyen intézkedés a településen élő fiatalok élethelyzetének feltárására, a települési ifjúsági koncepció felülvizsgálatára, új koncepció elkészítésére.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős : Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város stratégiai terve (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Rendkívül fontosnak tartom ezt a munkát, amely a tavalyi évben kezdődött meg, igaz, hogy nem teljes körűen – akiket felkértünk, mindenki nem csatlakozott hozzánk. Ezúton is szeretném azoknak megköszönni, egyrészt a közgyűlés tagjainak, akik részt vettek ebben a munkában, másrészt pedig azoknak a személyeknek, akik a város különböző vállalataitól és egyéb más intézményeitől segítették azt, hogy ez az anyag összeálljon. A célunk az, hogy lehetőség szerint irányt szabjunk a jövőbeni fejlődésünknek, a város fejlődéséről történő közös gondolkodásnak. Ezt mi egy első változatú anyagnak tartjuk. A borítólapon szerepel is, hogy egy társadalmi vitát szeretnénk róla kezdeményezni, és a társadalmi vita után, ezt követően, mikor a lakosság és különböző más csoportoknak a véleményét is beépítettük az anyagba, akkor újra visszahoznánk a közgyűlés elé, és ekkor történne meg ennek az anyagnak a véglegesülése. Valamennyien tudják, hogy létezik a Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve 2007. január 1-jéig meg kell történnie a II. Fejlesztési Terv kimunkálásának. Ezt az anyagot is át kell dolgozni, hogy paralel legyen és passzoljon a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes fejezeteihez, intézkedési csomagjaihoz.

  Halász Gyula: Néhány kiegészítést tennék az anyaghoz. A 4. oldalon a segítők közé a nagykanizsai születésű V.I.P beemelése. A 7. oldalon az erősségek közé a fejlett infrastruktúrát mindenképpen kiemelném, mert Nagykanizsán a víz- és csatorna ellátottsága országos összehasonlításban is nagyon jó. Stilisztikai problémát látok több helyen, például a lehetőségek oszlopánál a megújuló energia hasznosítása – tehát a hasznosítás szó kimaradt. A 9. oldalon, a jövőképnél városközpont és részközpontok rekonstrukciója, mert így elég furcsán hat. A 12. oldalon, a jövőképpel kapcsolatban az első mondatot nem igazán tudom értelmezni: tudáspolgári életforma. Mi ez? Hálózati polgárrá váló személyiség. Kijelentem, hogy nem akarok hálózati polgár lenni. A 14. oldalon, a nyugat-dunántúli régió adottságait taglaló fejezetben van egy olyan mondat, hogy Nagykanizsának nincs olyan országos jelentőségű attrakciója, amely versenyre kelhetne a körülöttünk lévő településekkel (Zalakaros, Keszthely). Ezeknek a településeknek mijük van?

  Litter Nándor: Turizmusról van szó.

  Halász Gyula: Turizmusról beszélek én is. Például a Nemzetközi Jazzfesztivál Cserfőn is és a HSMK-ban is. A 15. oldalon az idegenforgalomnál az utolsó szakasz az 5-ben: kerékpárutak kialakítása. Itt lenne egy olyan felvetésem, hogy érdemes lenne elgondolkodni a Nagykanizsa-Zalakaros-Kisbalaton kerékpárútnak a megvalósításán. Ez, mint térségi szerepkör turizmusra is nagyon pozitívan hatna. A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban javasolnám megvizsgálni a helyi repülőtér kialakítását. Érdemes lenne akár a GE, a Kanizsa Trend bevonásával megvizsgálni, hogy lenne-e ebben egy jövőbemutató dolog. Az informatikai fejezetnél egy olyan észrevételem lenne, ha már az informatikai fejlesztéseket és a stratégiában központi szerepet szánunk Nagykanizsának, akkor évente minimum 20-30 millió Ft-ot kellene biztosítanunk a költségvetésben a saját önrész biztosításához. Az egyik nagyvárosban például a GVOP pályázatnál közel 400 milliós fejlesztést céloztak meg és feltehetően a jó pályázat végett nyerni is fognak. A városmarketingnél érdemes lenne kihasználni azokat a nagykanizsai születésű embereket, akik jelentős pozícióban vannak az országban, ilyen például …. a Magyar Marketing Szövetség elnöke, aki szintén segítségünkre tudna lenni akár a városmarketingben, vagy más kapcsolatok kiépítésében.

  Litter Nándor: A kollégák, akik ezen dolgoztak, meg fogják képviselő urat keresni, pontosítani ezeket az információkat. Köszönjük az észrevételeket.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság és magam is munkaanyagnak tekinti az előterjesztést. Mint munkaanyagot összességében el lehet fogadni, további egyeztetések során biztosan alakulni fog. Ez prioritási sor, vagy csak ötletszerű sor, ami itt megtalálható? A 45. sorszámon leírt oktatási intézmények rekonstrukciója – reméljük, hogy ez majd összegekkel kerül a további munka során elénk, mert az, hogy nulla forinttal van itt nevesítve, ezt nem tudjuk elfogadni. A beruházás a XXI. század iskolájába nem lehet mérvadó, ettől még ide összegszerűségeket kell beírni.

  Litter Nándor: Jogos a felvetés.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 2 tartózkodással javasolja elfogadni a közgyűlésnek az anyagot. Ahhoz az állásponthoz csatlakoznék, ami már többször elhangzott, hogy ez egy munkaanyag legyen. Úgy nevezném ezt, hogy ez egy előzetes stratégiai terv. Legyen arra módunk, hogy a felvetődő javaslatokat beépíthessük, és a későbbiek során visszatérve esetleg véglegesíthetjük. Ez sok ember munkáját tükrözi, érződik is rajta, mert elég sokféle javaslat, ötlet íródott bele. Vitaindítónak nagyon jó, de a későbbiek során vegyük elő és dolgozzuk át.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, különösen a III. és IV. fejezetét, az egészségügyi és szociális gondoskodásról. A szociális gondoskodással nem is volt bajunk, mert ez egy szép, kerek egység, és nemrégiben határoztunk erről, tehát egy kidolgozott munka. Az egészségügyben talán az is problémát okozott, hogy nem volt olyan a szerkesztők közül, aki ennek a témának szakértője lett volna bizottsági ülésen, így aztán kérdéseket sem tudtunk feltenni, legfeljebb közelítettünk a kérdésekhez. A 3. bekezdésben félreérthető a következő: “az egészségügyi szervezeti működésben nem a kívánt mértékben használtuk ki a jogszabályi lehetőségeket a privatizáció területén, így az intézményi működtetés miatt az önkormányzatra aránytalanul sok felelősség vagy feladat hárul.” Ez úgy, ahogy van, félreérthető. Nem mondja meg, hogy milyen intézményi. A másik oldalon viszont már a 2. pontban látjuk, hogy ez a privatizáció, amire itt hivatkozik, az alapellátás témája. Ott viszont az okoz félreértést, hogy az előnyös privatizációnál pl. a c. pont alatt az van, hogy új telephelyek a gyermek háziorvosi szolgálat részére a váltott rendelés megszüntetésére. Ez nem privatizáció, ezt a város építette. Privatizáció az lenne, ha rendelőintézeteket engednénk át a háziorvosi szolgálatban a háziorvosoknak, és nem a város tartaná fenn őket. Erre egyelőre nincs módszer, és nincs vevő rá. Ez egy olyan rész, amit vitaanyagnak is nagyon nehéz elfogadni. Ilyen például az 5.c. pont alatt van az allergén ágensek (parlagfű, kanadai nyár kiirtása). Képzeljék el a kanizsai egészségügyet, amint fát vág. Ez itt nem állja meg a helyét. A prevenciónál az nem az egészségügyi feladata, az környezetvédelem. Az egészséges nemzedék felnevelése, tömegsport lehetőségek megszervezése és teremtése. Együttműködés ebben, mert a tömegsportot mindig az oktatás, pedagógia szervezi, a gyermeksportot, kivéve a gyógyászatilag szükséges gyógytornát és egyéb dolgokat, de egyébként nem feltétlenül az egészségügy profiljába tartozik. Ezért a bizottság ezt nem tárgyalta, sőt bizottsági tárgyalásra alkalmatlannak találtuk. Munkaanyagnak igen, amit ki kell dolgozni, és csatlakoznék Budai Istvánhoz, ez egy előzetes, gondolatébresztőnek alkalmas valójában, és az is a célja ennek az előterjesztésnek, nem az, hogy ma döntsünk róla. Még sok munka lesz benne.

  Polai József: Világos mindenki számára, hogy tervezés nélkül jövőbe tekinteni nem tudunk. Öröm számomra az, hogy a felsoroltak között szerepel olyan ajánlás is, ami Kiskanizsára, illetve a peremterületekre is vonatkozik valamilyen szinten. Nagyon örülök ennek a tervnek, de még inkább tudnék örülni annak, ha esetleg a településrész központok fejlesztése körében látnám Kiskanizsát is megnevezve. Be lehetne-e még venni ide? Szeretném. Tudom, hogy itt a belvíz-elvezetési problémák korszerűsítése is szerepel, továbbá a kulturális intézmények rekonstrukciója úgyszintén, ha egy bajcsai kultúrházat bevehetnénk célként. A tervet nagyon jónak tartom, de ezek a hiányosságok megfogalmazódtak bennem, tehát ezek nélkül nehéz részemről támogatni, de amiket javasoltam, azokkal együtt örömmel venném, ha lehetséges volna.

  György Pál: A stratégia készítőit meg kellene tisztelni azzal, hogy név szerint szerepeltetni kellene. Magunknak pedig meg kellene adni azt a lehetőséget, hogy ezeket az embereket megkeressük és javaslatainkat nekik elmondjuk. Másrészt nem csak erre az anyagra vonatkozóan, hanem általában az előterjesztésekre vonatkozóan meg kellene magunknak adni a lehetőséget arra, hogy az előterjesztések színvonalából következtessünk arra, hogy azok az osztályok, csoportok milyen színvonalú munkát végeznek egy-egy anyag elkészítésekor. Javaslom, hogy a készülő anyagokhoz mindig legyen valakinek a neve adva, ne csak egy szervezetnek a neve szerepeljen rajta.

  Litter Nándor: Néhány név szerepel a 11. oldalon, de ők nem a teljes névsor, akik ebben a munkában részt vettek. Maximálisan támogatom, hogy tiszteljük meg azokat, akik egyrészt közreműködtek, illetve legyen olyan szervezet, aki a gazdája. Ennek mindig kellene szerepelnie.

  Dr. Szabó Csaba: Kelemen képviselőtársam az egészségügyet fát vágni látja. Inkább az egészségügy hátán szokás fát vágni. Szeretném, ha minden képviselőtárs úgy viszonyulna ehhez a stratégiai tervhez, mind ahogy az általában szokásos, hogy a stratégiai terv egy folyamatosan alakuló és időről időre szervezetten felülvizsgálatra szoruló olyan elképzeléscsomag, ami igazán akkor jó, ha nincsen benne semmi olyan, ami elfogadhatatlan. Ez ideig senki nem tett olyan észrevételt, hogy a stratégiai terv valami olyasmit tartalmaz, ami nem fogadható el. Természetesen a korrekt fogalmazás feltétel. A tartalmi részre gondolok, amikor azt mondom, hogy nem hangzott el olyan, ami ellen kifogást kellene emelni, mint stratégiai elem. Ellenben elhangzott egy sor olyan észrevétel, ami valóban hiányozhat a stratégiai tervből, és az pedig attól jobb minél többen teszik bele azt a szellemi kapacitást, amelyik végülis a stratégiai tervet működtetni fogja. Ezért az a javaslatom, hogy mivel ez úgy is munkaanyag, adjunk magunknak egy lehetőséget, hogy minden képviselőtársunk az érintett szakosztályon keresztül jelezze azokat a többleteket, amiket szeretne a stratégiai tervben látni. Úgy hallottam, hogy számomra mindegyik elfogadható volt, ami javaslatként elhangzott, tehát akkor bővüljön a stratégiai terv, és jusson el egy magasabb szintre, de sose gondolja senki közülünk, hogy ez most már készen van, és megváltoztathatatlan, mert éppen az a lényege, hogy változzon.

  Röst János: 1990-től kezdődően a városnak nem volt elfogadott stratégiai terve. Erre voltak 1995-ben, majd később, az előző ciklusban. Készültek anyagok, a közgyűlés tárgyalta, de elfogadásra nem került egyetlen esetben sem. Egy jelentős anyag van Önök előtt. Mindenkitől azt kérném, hogy akinek észrevétele, véleménye volt, jobbító szándékkal, az írja le és juttassa el az alkotókhoz, ugyanis a közgyűlés ilyen értelemben nem alkalmas arra, hogy ezt mind feljegyezze. Megígérjük, hogy ezek mind bekerülnek, nyilván stilisztikailag áttekintésre kerül az anyag, hiszen több stílusú szakértő dolgozott rajta, és meg kell próbálkozni azzal, hogy egyfajta nyelvezettel legyen ez megfogalmazva.

  Litter Nándor: Csatlakozom a javaslathoz, kiegészítve azzal, hogy munkatársaimat meg fogom kérni arra, hogy egyrészt, akik most elmondták a véleményüket, azokat gyűjtsék össze, és próbálják meg beépíteni az anyagba, természetesen olyan feltételekkel, hogy akik az egyes részstratégiának a kidolgozói voltak, azokkal ezt egyeztetni kell, mert csak velük egyeztetve lehet valamifajta változtatásokat végrehajtani, mivel ők értenek ehhez. Párhuzamosan, augusztus végétől megindítanánk a lakossági párbeszédet, és ezt követően kb. októberben vissza lehetne hozni újra végleges állapotában. Akinek van javaslata, észrevétele, jó lenne, ha el tudná Fehérvölgyi Szabolcshoz juttatni. Ő egyébként mindenkit meg fog majd keresni.

  Fehérvölgyi Szabolcs: Köszönöm a stratégiához tett hozzászólásaikat, a kritikaiakat is, hiszen így lehet még jobb stratégiát alkotni, ezekkel a kiegészítésekkel. Teljesen egyetértek azzal, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke mondott, a végén meg is fogalmazódik, hogy természetesen a tervezés fontosabb, mint a terv szentsége, tehát amit majd az élet változások fognak hozni, az meg fog változni a stratégiai tervben is. Két évvel ezelőtt kezdődött ennek is a megalkotása, már azonközben is változtak a dolgok, és természetesen ez után is a költségvetés tervezése során várhatók változások évről évre ebben a stratégiában. Amit Kelemen Z. Pál úr mondott, hogy az egészségügy nem vág fát – sok párhuzamosság volt ebben az anyagban, hiszen minden fejezet írói igyekeztek minél teljesebb képet alkotni arról a témáról, ami az Ő feladatuk volt. A párhuzamosságok jó részét kiszűrtük, bizonyos dolgok benne maradtak. Nem könnyű ezeket lekezelni, de természetesen augusztus végéig van még idő ezzel foglalkozni.

  Zakó László: Vállalom az egész anyag helyesírási ellenőrzését, mert lesz munkám bőven. Ha e-mailben megkapom, akkor könnyebb dolgom lesz.

  Litter Nándor: Köszönjük, Fehérvölgyi Szabolcs át fogja adni. Azzal a javaslattal, amit közben elmondtam, egyrészt, hogy egy első változatú, további tárgyalásra, társadalmi vitára ezekkel a lényegi változásokkal, és az előbb elmondott menetrend szerint folytatjuk a stratégia véglegesítését. Kérem, hogy erről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  155/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város stratégiai tervét első változatként elfogadja azzal, hogy az a beérkező véleményeket, javaslatokat figyelembevéve, társadalmi vitára bocsátást követően kerül véglegesítésre.

  Határidő: 2004. október 31.

  Felelős . Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

   

   

 3. Javaslat a Nagykanizsai Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést elfogadta. Javaslatként merült fel, hogy nagykanizsai vonatkozású ajándéktárgyak (sapka, kitűző, toll) is legyenek a Tourinform Irodában. Fontos lenne az ingyenes Internet-használati lehetőség az irodával kapcsolatosan.

  Litter Nándor: Ezzel megbízzuk az alpolgármester urat, hogy kapcsolatai révén intézze el.

  Tóth László: Lesz-e lehetőség a Tourinform Irodában nemzetközi diákigazolvány kiváltására? Köztudott, hogy Nagykanizsán főiskola működik, négy középiskola. Mostani információm szerint, ha valaki ki akarja váltani a nemzetközi diákigazolványt, akkor minimum Pécsre vagy Budapestre kell utaznia. Lehet-e ebben az ügyben előrelépést tenni?

  Pfeifer Balázs: Utána fogunk járni a lehetőségeknek, és megpróbálunk lépni ebben az ügyben mindenképpen. Szerintem működni fog ez a dolog.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az SZMSZ elfogadásáról azokkal a módosításokkal, amit Papp Nándor mondott – ajándéktárgyak árusítása, Internet-használat.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  156/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát – az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal – kiegészítve az elhangzott módosító javaslatokkal – elfogadja.

  Határidő: 2004. július 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Pfeifer Balázs irodavezető)

   

 5. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének meghosszabbítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A leírtak Czoma Péterrel egyeztetésre kerültek, tehát Ő így elfogadja. Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

   

  157/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője, Czoma Péter ügyvezetői megbízatását, alapbérének változatlanul hagyásával 2006. május 31-ig meghosszabbítja.

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésének módosítását aláírja.

  Határidő: 2004. július 5.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

   

   

 7. Javaslat az önkormányzati intézmények magasabb vezetői Jutalmazási Szabályzatának elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A gondolat azért született meg, mert a jelenleg érvényben lévő szabályozások szerint az egyes intézmények vezetőinek a bére nagyon csekély mértékben differenciált, tehát egy kisebb óvoda, bölcsőde vezetője közel ugyanannyit keres, mint egy közel 1500 tanulóval rendelkező intézmény vezetője. Az alapgondolat azért született meg, hogy eltérítsük a felelősség és a hatásköröket figyelembevéve az egyes szervezetek vezetőinek jövedelmét. Arra próbáltunk kísérletet tenni, hogy egy olyan rendszert alkossunk meg, amely szabályozott módon a valós teljesítményt figyelembevéve dönt ezeknek a többletösszegeknek a kifizetéséről. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot.

Sajni József: Tudtommal már ezen közgyűlési ciklus előtt is voltak kísérletek arra, hogy az intézményvezetők jutalmazását valamilyen formában megoldják. Volt már képletes rendszer, többféle rendszer. Most ez az önkormányzat is megpróbálkozik ezzel. Előttünk van egy olyan anyag, amivel az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyetértett, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A bizottsági hozott egy olyan határozatot, amely szerint szeretnék módosítást eszközölni: mivel ez egy olyan szabályzat, mely minden intézményvezetőre egységesen kiterjed, ezért kérnék, hogy kerüljön ki ebből a szabályzatból az a két mondat, amely ide szerintem nem kell, hiszen ez minden esetben a polgármester úr kompetenciája, mégpedig a jutalmazási szabályzat második bekezdésében, ahol az szerepel, hogy kire terjed ki a szabályzat. Ott a bizottság kéri elhagyni, hogy nem kell kivételt tenni, kiterjed mindenkire, tehát elhagyni azt a mondatot, hogy a Városi Kórház főigazgatója vonatkozásában az intézményben működő stb., … reprezentatív szakszervezet, és egyebek. A jutalmazás fejezetből szintén kikerülne az 1. pontból az erre vonatkozó második mondat: a polgármester azon jogosítványai, stb, stb. Ez nem kell bele, egyértelmű, hogy minden intézményvezető esetében ez a rendszer működik, és az, hogy ki melyik kategóriában és hol van, nincs értelme különbséget tenni. Szeretnék javaslatot tenni arra, hogy mivel egyszer van jutalom és egyszer van céljutalom, megvannak ennek a szempontjai, mégpedig a 2. számú mellékletben, az éves szakmai tevékenység értékelésének a szempontjai sorába szeretnék felvenni a 3. pontba egy szempontot. Mivel az intézmények nagy részében nem mérhető az, hogy pontosan milyen munkavégzés folyik, kérem, hogy mindenképpen kerüljön be az intézmény működtetésének színvonalához egy új ponttal az intézményi minőségirányítás keretében a partnerek elégedettsége. A másik a 4.1. pontnál az oktatási, nevelési intézményvezetők esetében pedig az alkalmazotti közösség véleménye, ugyanis ez is a minőségirányítás program részét képezi. Nem baj, ha ezt is, mint szempontot belevesszük.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadni a szabályzatot azzal, hogy a szabályzat I. Jutalmazás fejezet 3. pontjában lévő kategorizálásokkal nem ért egyet. Magam véleménye, hogy a javaslat elején megemlítésre kerül, hogy a közalkalmazottat hogyan jutalmazzuk, ott említ a szakmai munkáért pénzjutalmat, a takarékos gazdálkodásért céljutalmat, egyes feltételek teljesülése esetén egyéb személyi juttatást. Az egészet egyéb személyi juttatásnak tartom szakmailag. Ezt szakmailag meg kell fogalmazni.

Polai József: Az egyéb személyi juttatások vonatkozásában szeretném megemlíteni, hogy nem tudjuk, hogy évente vagy milyen gyakorisággal szoktak címeket adományozni az ezen területen dolgozóknak. Szeretném kérni, hogy mutassuk ki az utóbbi 2-3 évre vonatkoztatva, hogy hány darabot adtunk, hány embernek. A jövő évtől vegyük ezt komolyabban. Igazán a kiváló embereknek adjunk címet, és ennek a költségvetési vonzatát meg kell teremteni.

Litter Nándor: Kérem, hogy készítsünk erről egy kimutatást.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Sajni képviselő úr javaslatára szeretném elmondani, hogy 4.1. pontban az intézmény minőségirányítási programjának eredményébe mi ezt beleértettük, de ha részleteiben kibontjuk, akkor nem csak ezt a két elemet kell kivenni. Döntés előtt pontosíthatjuk, hogy mit értünk alatta. Úgy érzem, hogy benne van ez az elvárás. Polai úr által feltett kérdésre válaszolva, az elmúlt években semmilyen új cím adományozására nem volt lehetőség és mód. Egyébként egy kimutatást, hogy 8-10-11 évvel ezelőtt odaítélt címeknél hogyan néz ki az intézményrendszer, tudunk adni.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, javaslom, hogy szavazzunk azokkal az észrevételekkel, amit Sajni úr mondott, hogy alkalmazotti közösség véleményét is kérjük meg. A másik része pedig benne van. A juttatások pontosítása, ahogy Budai úr kérte, megkérjük Bodzainét, hogy ezt tegye meg. Van-e valamilyen speciális szabály a kórházra vonatkozóan?

Papp Péter Pál: Vannak. A kórházban van egy teljes körű kontrolling-rendszer és egy erre épülő érdekeltségi szabályzat. A kórházi vezető ebbe a hierarchiába sokkal jobban beleillik, mint egy oktatási vagy más típusú vezető. Ezt a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács hagyja jóvá.

Litter Nándor: De Sajni úr azt javasolta, hogy ne legyen ilyen. A helyi szabályozások kötelező teszik-e az egyeztetést. Nem tudjuk kivenni, mert kötelezővé teszi a helyi szabály az egyeztetést azzal két szervezettel. Akkor ezt nem módosítjuk.

Sajni József: Tudomásul veszem, de természetesen bármelyik intézményben lehet egy belső olyan szabályozó, mint ami a kórházban működik. Ez egy érdekvédelmi szervezet. Polgármester úr vegye figyelembe ezt, de fölösleges az intézményvezetők összességére vonatkozó szabályzatban ezt külön részletében megemlíteni.

Litter Nándor: Akkor ilyen értelmezéssel elfogadható. akkor így szavazzuk meg.

Sajni József: Természetesen ez működjön, de ez minden intézményre vonatkozik.

Litter Nándor: Akkor ezekkel az észrevételekkel, módosításokkal szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

158/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Önkormányzati intézményvezetők Jutalmazási Szabályzatát – figyelembevéve az elfogadott módosító javaslatokat –, amelyhez szükséges pénzügyi előirányzatot első alkalommal a 2005. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy 2004. évben a II: félévi célfeladatokat az intézményvezetők részére a Szabályzat alapján tűzze ki.

Határidő: 2004. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelősök:

 

 

 1. Javaslat az Egyesített Bölcsőde intézmény Belvárosi Bölcsőde telephelye álláshelyeinek meghatározására és csoportbővítésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az előterjesztés indoklása az, hogy nagyon sokan vannak várólistán, és hozzám személyesen is többen jöttek, hogy azért nem tudnak munkába állni, mert nincsen megfelelő bölcsődei kapacitás. Különösen ki tudnám emelni az Eybl problémáját, aki azért nem tudja a második műszakot elindítani, mert megfelelő létszámban nem kap munkaerőt. Ezért kezdeményezzük, hogy a belvárosi bölcsődében, ahol egyébként is van egy csoportszoba, amely jelenleg nem működik, ennek a kapacitásnak a terhére induljon el egy újabb csoport.

Cserti Tibor: A hatékonyságra szeretném felhívni a figyelmet. Tudom, hogy átgondolt az előterjesztés. Tudom, hogy milyen szociálpolitikai indokok húzódnak meg mögötte a foglalkoztatással egyidejűleg, de előttem van az intézmény-racionalizálás folyamata, aminek alapján nem is olyan régen még az elbocsátásokat, leépítéseket és a racionalizálásnak egyéb szakszerű lépéseit tette meg az önkormányzat. Nagyon jól tudtuk az elmúlt időszakban, igaz, hogy még a korábbi szakmai irányelvek alapján, az óvodai átlagos férőhely kihasználtság 120 %-ra volt tervezve, a bölcsőde 140 %-os kihasználtságra azért, mert a gyakorlatban, főleg a bölcsőde vonatkozásában a távollétek idején a napi leterheltség a 140 %-os szintnél hozta azt a fajta 100 %-os feltöltést. 16 gyerek várólistára vár, jelen pillanatban 120 % a kihasználtság. Ha a 16-ot felvennénk a jelenlegi férőhelyre, akkor 129 lenne. Még mindig elmaradunk a korábbi 140 %-os kihasználtsági szinttől. Ha a többletköltséget megnézzük a 2004. évi árszinttel együttesen, 4 fő felvételét jelenti, 2004. évi bázisszinten durván 5,4 millió Ft. Tehát ha 16 főre levetítem, akkor gyerekenként közel 400 eFt-ot ad az önkormányzat, és az már megítélés kérdése, hogy milyen formában adja. Ha egyébként az előterjesztés tartalmazta volna számomra a trendet, hogy 2005-2006-ban várhatóan a korfa alakulásától függően szükség van a bölcsődei ellátási feladat kiteljesedésére, akkor jó szívvel szavaztam volna meg. Ezt hiányolom az előterjesztésből, és vártam volna szakmai bizottsági észrevételként, hogy perspektivikusan van szükség rá, mert ha egyébként csak rövid távon, akkor a szociális ellátásnak ez a fajta szinte egy kicsit gazdaságtalan.

Dr. Dömötör László: 2002-ben, amikor az önkormányzat a bölcsődék összevonásáról döntött, akkor nem csak az intézményegységek számát csökkentette, hanem a férőhelyeket tízzel megnövelte, tehát az intézmény jelenlegi alapító okirata is 190 férőhelyet tartalmaz, ebből jelenleg 180 működik. A felvett gyermekek és az engedélyezett férőhelyek száma között látszik, hogy különbség van, 180 engedélyezett férőhelyre 216 gyermeket vesz fel a bölcsőde. Ezzel egy kicsit mindig borotvaélen táncol, mert az igaz, hogy egyszerre ritka az, hogy minden gyermek bölcsődében van, de feltéve, hogy mind a 216 a bölcsődében tartózkodik, akkor viszont a 180 fölötti létszámra nem tud normatívát igényelni. Tehát sokkal többet nem vehet fel. A 216-tal is már előállhat az a helyzet, hogy olyan gyermeket lát el, akikre nem fog tudni normatívát lehívni, tehát ez indokolja azt, hogy az egyébként alapító okiratban lévő 10 férőhelyre beinduljon az ellátás. Azt pedig, hogy ez hosszabb távon hogyan fog működni, előre nem lehet megmondani, de ha úgy alakulna a bölcsőde iránti igény, hogy egy-két év múlva feleslegessé válik ez a csoport, akkor sem jár ez elbocsátással, ugyanis a bölcsőde másik két telephelye is jelenleg egy-egy fő létszámhiánnyal működik, tehát akkor máris azokat a létszámhiányokat az esetleges csoportmegszűnésnél felszabaduló gondozói létszámmal be lehet tölteni.

Litter Nándor: A Megyei Gyámhivatal állapította meg ezeket, amiket Dr. Dömötör László mondott. Egyeztettem Tőke Alajossal mielőtt ez az anyag elkészült. Ők nem fogják forszírozni a működési engedélyt azokon a telephelyeken, ahol most a dolgozókkal, vezetőkkel hallgatólagosan egy-egy fővel kevesebbel látjuk el ezeket a gyerekeket. Akkor át tudjuk helyezni oda a munkatársainkat, ha ez az állapot bekövetkezne. Ha a foglalkoztatási szint is javulna, akkor nem következne be ez az állapot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a b. pontról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

159/2004.(VI.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben meghatározott létszámelőírások biztosítására, valamit a Belvárosi Bölcsőde csoportbővítésére az Egyesített Bölcsőde intézmény Belvárosi Bölcsőde telephelye szakmai álláshelyeinek számát 17 fővel, a nem szakmai álláshelyek számát 9 fővel jóváhagyja.
  2. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor Polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó, Edit Kontrolling Osztály vezetője

   Torma Lászlóné, Egyesített Bölcsőde vezetője)

  3. felkéri a Polgármestert, hogy az Egyesített Bölcsőde működési engedélyének módosítása iránti kérelmet nyújtsa be a működést engedélyező hatóságnál.

Határidő: 2004. július 15.

Felelős: Litter Nándor Polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

 

 

 1. Tűzoltóság részére Csapatzászló adományozása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Várhatóan ebben az időszakban fog megérkezni a Tűzoltóság eszközfejlesztése keretei között egy fecskendő. A tervünk az, hogy a fecskendő átadásával együtt történne a Csapatzászló átadása is.

  Zakó László: Támogatom az előterjesztésben foglaltakat, leszámítva a zászlóanya személyét. Nem támogatom, hogy Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony legyen a zászlóanya. Javaslatom: a köztársasági elnök úr felesége.

  Cserti Tibor: Lobbizni is úri módon kell tudni. Előttem van az a kép, amikor kijelentett valaki valamit, és tartotta a szavát. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy valamifajta gesztussal honorálhatunk valamit. Akkor tegyük meg.

  Litter Nándor: Lamperth Mónika kétszer járt Nagykanizsán, kétszer tett ígéretet arra, hogy fejleszti a Tűzoltóság eszközállományát. Megérkezett a levél a fecskendőről is, és ebben ígéret van arra, hogy jövő év I. negyedévében megérkezik a daru is. Ennek egy bizonyos fokú elismerését próbáltuk meg ezzel a gesztussal kifejezni.

  Röst János: Javaslom, hogy a határozati javaslatot bontsuk ketté.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy Csapatzászlót adományozzunk a Tűzoltóság részére.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról, hogy Mádl Dalma legyen a zászlóanya.

   

  A közgyűlés 2 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a zászlóanyaga Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony legyen.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  160/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére csapatzászlót adományoz.

  Zászlóanyának Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter Asszonyt kéri fel.

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

  Határidő: 2004. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 3. Papp Nándor képviselő önálló indítványa Katonarét helyi építési szabályzatára vonatkozóan (írásban)
 4.  

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba helyezzük az indítványt.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  161/2004.(VI.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Papp Nándor képviselőnek a Katonarét helyi építési szabályzatára vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot.

  Határidő: 2004. augusztus 31.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 5. Javaslat pályázat beadására a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A közfürdő létrehozását célozza a támogatás. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

162/2004.(VI.30.) számú határozat

  1. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése egyetért a Nagykanizsa Dózsa György u. 75. sz. beruházás megvalósításával. A 24.748 eFt összegű beruházáshoz az önkormányzat a pályázati adatlap éves ütemezése szerint a költségvetési rendeletében 5.191 eFt saját forrást biztosít. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 12.374 eFt összegű támogatásra a céljellegű decentralizált előirányzat terhére.
  2. Határidő: 2004. július 8.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  3. Felkéri a polgármestert, hogy a beruházás 2005. évre eső önkormányzati beruházási költsége fedezetét – 7.249.047 Ft-t – a 2005. év költségvetésében biztosítson.
  4. Határidő: 2005. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására.

Határidő: 2004. július 8.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 

 

 

 1. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekre vonatkozóan (írásban)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba utaljuk az indítványt.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

163/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekre vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot.

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős : Papp Péter bizottsági elnök

Budai István bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

 

Litter Nándor: Kiosztottuk a közműfejlesztési rendeletet. Azt is visszavontuk, de még egyszer feltenném a kérdést, ha most nem fogadjuk el a közműfejlesztési rendeletet, akkor a legközelebbi ülésen ugyanebben a helyzetben leszünk, hogy nincs érvényes közműfejlesztési rendeletünk, amelynek alapján a Balusztráddal kötendő szerződést elfogadhatjuk. Nem csak a következő ülésen, hanem egész addig nem tudunk dönteni, amíg a rendelet nem módosítjuk. A rendelet csak arról szól, amit már elfogadtunk, hogy külön megállapodásban is lehet rendezni a közműfejlesztési hozzájárulásokat, tehát nem a kialakított norma szerinti csatlakozási pontok alapján történő befizetéssel, hanem külön megállapodással. A megállapodás rendkívüli ülésen történő megkötése érdekében ezt a már korábban elfogadott, csak rendeletben nem rögzített változást elfogadható-e?

Dr. Kelemen Marcell: A közgyűlés alatt történt egyeztetés során felmerült a téma közbeszerzési vonzata. Az önkormányzat lemond egy bevételről, és ők költenék el az adott közműberuházásra. Szerintem nem kellene most ezt a rendeletet elfogadni, mert ez még átgondolást igényel.

Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésünkön elfogadtuk, hogy a Balusztrád-akciót külön megállapodásban rendezzük, külön közműfejlesztési megállapodást kötünk. Arról most nem döntünk, hogy ez közbeszerzés nélkül, vagy milyen módon, milyen tartalommal.

Dr. Kelemen Marcell: Ha lemondunk erről a bevételről, véleményem szerint akkor is valamiféle közbeszerzési eljárás keretében kell ezt megvalósítani, hisz arról van szó, hogy nem fizeti be a közműfejlesztési támogatás, és ennek fejében ő kiépíti a közművet, és utána átadja ingyenesen az önkormányzatnak. Úgy gondolom, hogy ez így nem egészen szabályos, hanem az lenne a jó, ha egy külön megállapodásban lehetne rendezni azt, hogy amit neki 5 éven keresztül kellene részleteiben befizetni közműfejlesztési hozzájárulást, azt nem 5 éven keresztül fizetné be, de mivel külön megállapodásban polgármester úrnak lehetősége lenne arra, hogy ez nem ez az összeg lenne, hanem kevesebb.

Litter Nándor: Most nem arról van szó, hogy mit fog tartalmazni ez a megállapodás.

Dr. Kelemen Marcell: Csak a rendelet azt mondja, hogy a hozzájárulás összegével arányos közműfejlesztést hajt végre a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidőben. Lemondunk egy bevételről, és ő ezt megcsinálja és átadja nekünk ingyenesen. Akkor is valamilyen módon a közbeszerzési szabályokat itt alkalmazni kell.

Röst János: Javaslom, hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk el. A probléma az, hogy ha ebben nem döntünk, akkor mindaddig, amíg ez a rendelkezés nem lép hatályba, addig a másik szerződés sem köthető meg a Balusztráddal. Gyakorlatilag, ha a következő közgyűlésen ezt megtárgyalnánk, ennek hatályba kell lépni és csak azt követően lehet elfogadni a másik szerződést. Ha nem tárgyaljuk meg közel újabb egy hónap határidő mulasztást követünk el, kedvezőtlen helyzetbe hozzuk a kivitelezőt. Amit jegyző úr elmondott, a másik szerződésben rendezni lehet.

Zakó László: Számomra a jegyző a törvényesség őre. Tőle azt hallottam az előbb, hogy nem javasolja ennek a határozatnak a meghozatalát. Ehhez tartom magam.

Litter Nándor: Ez csak az elvi lehetőségét teremtené meg, hogy ilyen megállapodást kössünk. Itt még nem konkrét közbeszerzésekről, forintokról van szó. Abban egyeztünk meg a mai ülésünk elején, hogy valószínűleg rendkívüli közgyűlésen fogadjuk el a Balusztráddal kötendő megállapodást. Ott azok a kétségek, amiket jegyző úr teljesen jogosan felvetett, azok ott mind megvitatható, rendezhetők. Ha nem sikerül rendezni, akkor ezt a pontot, amit ide beépítünk, nem tudjuk alkalmazni.

Dr. Kelemen Marcell: Továbbra is azt mondom, hogy itt két dolgot kell különválasztani. Egyrészt azt, hogy ennek a közműfejlesztési hozzájárulásnak az árán vett közmű kialakítás közbeszerzés útján kell megcsinálni. Ennek többféle technikája is lehet. A másik, hogy itt van egy másféle egyeztetés is, van egy beruházói érdek, aki akkor tudja megcsinálni ezt a beruházást, ha ott megfelelő közművek állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy neki az az érdeke, hogy ez a közmű meglegyen. Ezt neki nem most kell befizetnie egyben az egész összeget, hanem mondjuk 5 éven belül, ahogy ezt a beruházást is megvalósítja. Ő 5 évre elhúzhatná ennek a közműfejlesztési hozzájárulás befizetését. Ezzel az önkormányzatnak meg kellene előlegezni azt, hogy meg kellene csinálnia itt a közműt, hogy ő erre fel tudja fűzni az 500 lakásos társasházat. Az a megoldás, hogy mindkét fél tesz valami engedményt, ő egy összegben fizetne valamit, ami kevesebb lenne, mint amit 5 éven kellene befizetni, és akkor erre vonatkozna egy megállapodás, de mindenféleképpen jó lenne, ha közbeszerzés szerint történne, hiszen azt nem lehet megcsinálni, hogy lemondunk egy bevételről, és utána pedig ő ingyenesen a tulajdonunkba adja, mert akkor ezzel mindig ki lehetne játszani a közbeszerzési szabályokat. Nagyon gyorsan kellett elkészítenünk ezt a rendeletszöveget is, ezt finomítani lehetne, és ha a következő közgyűlésen először elfogadja a közgyűlés a rendeletet, és utána felhatalmazzák a polgármestert, hogy a rendelet kihirdetését és hatályba lépését követően megköthesse a megállapodást, akkor az már törvényes lenne.

Litter Nándor: Úgy is kell egy következő közgyűlést tartani, elfogadjuk jegyző úr álláspontját. Most ne döntsünk róla.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.10 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester