2007. április 12. soron kívüi

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 12-én (Csütörtök) 14.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Medgyaszay Ház

Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Domina Erzsébet helyettesítő osztályvezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Tóthné Krémer Mária közgazdasági tanácsadó

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. De mielőtt a munka részéhez kezdenénk, engedjék meg nekem képviselőtársaim, hogy egy kellemes feladatomnak tegyek eleget, nevezetesen körünkben tartózkodik a Vajdaságból, Vajdaságban lévő Magyarkanizsának a polgármestere és a közgyűlésének az elnöke. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek, és egyúttal köszöntsem Körmöczi Károly polgármester urat és Dr. Bimbó Mihály urat, aki a közgyűlésnek az elnöke. Megköszönöm, hogy megvárták közgyűlésünk kezdetét, és jó utat kívánok a hazafelé aktuális útra. A mai közgyűlésünk, soron kívüli közgyűlésünk forgatókönyvével kapcsolatban el kell mondanom, hogy három, a meghívóban szereplő három előterjesztéshez van kiegészítés. Ezt megkapták a közgyűlés előtt. Az egyik a Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról, a másik a 2006. évi pénzmaradványa felosztására és a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítása, és a harmadik kiegészítő anyag, ami szintén a közgyűlés előtt került kiosztásra, a Javaslat bírósági ülnökök választására. Mind a háromnak előterjesztője én vagyok. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatban pedig a Szita László könyvvizsgáló úr meghívottként vesz részt. Amennyiben Magyarkanizsa polgármestere pár szót kíván szólni, megadom a szót.

Körmöczi Károly (Magyarkanizsa polgármestere): Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim! Először is engedjék meg, hogy Magyarkanizsa polgárainak nevében üdvözöljem Önöket, jó egészséget kívánjak mindannyiuknak, mai napon jó munkát és az elkövetkező időszakban is hatékony és jó munkát. Meglepetés számomra és még mindig úgy nehezen tudok fölocsúdni, hogy Önök egy ilyen szép városban laknak, élnek. Én Nagykanizsáról hallottam, de életemben nem voltam. Környező településeken már igen, és ma és tegnap, mondhatnám így, hogy tegnap és ma a vendégszeretetüket élvezem én és küldöttségem. Én bízom abban, hogy az elkezdett tárgyalások abból a célból indultak meg, hogy mindkét község, mindkét település, mivel tudott dolog, hogy nálunk községről beszélünk 13 településsel, amelyben Magyarkanizsa a 11.000 lakosával a központja, tehát azért említem többször, hogy község, és Nagykanizsa város egy gyümölcsöző együttműködés elé áll, elkezdünk együttműködni kultúrában, sportban, rengeteg közös van. Én már tegnap a megnyitón, amikor egy kiállítás-megnyitón voltam jelen, meglepődtem azon, hogy jó néhányan Nagykanizsáról tudnak sokat Magyarkanizsáról. Felvetődött a Jazz Fesztivál, felvetődtek más kulturális megmozdulások, felvetődött a festőtábor, a festő, a vonyarcvashegyi és a többi. Tehát itt elindult valami, amit nekünk kötelességünk, önkormányzatnak, egyik és másik oldalról ezt egy kicsit, hogy így mondjam, a hónuk alá nyúlni és segíteni, hogy a kultúra, amely nem ismer határokat, függetlenül, hogy mi a dél-vidéken a végeken vagyunk, de éppen azért is kapaszkodunk továbbra is a gyökerekhez és ehhez kérjük az Önök segítségét is. Kívánom, hogy jó egészségnek örvendezzenek, sok szerencsét és Isten áldja meg mindannyiukat. Köszönöm szépen.

Marton István: Köszönöm Polgármester Úr megemlékező szavait. Ezzel a mai közgyűlésünket hivatalosan is megnyitom és az 1. napirendi pontnak kezdjük meg a vitáját, amely Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról.

Dr. Kelemen Marcell: …. hozzászóló. Még a napirendeket … fogadták …..

Marton István: Bocsánat. Akinek van kiegészítenivalója, illetve a napirendekkel kapcsolatban észrevétele, az kérem, hogy szóljon, mert még előbb meg kell szavaztatnom a napirendeket, mielőtt elkezdjük. Úgy látom, hogy jelentkező nincs többletnapirendre, ezért a ….. Bocsánat.

Röst János: Arra kérném Polgármester Urat, hogy majd szavaztasson is a napirendi pontok elfogadásáról, tehát ne kezdjük egyből tárgyalni az 1. pontot.

Marton István: Ezt mondtam az előbb.

Röst János: Lenne módosítási javaslatom a napirendi pontokhoz, a következő: javaslom levenni a 8. pontot, ez pedig a Kanizsa Újság és a Kanizsa TV székhelyének a megváltoztatására irányul. Abban a határozatban lényegében nincsen semmi, azt tartalmazza, hogy a Polgármester Urat megbízzuk, hogy dolgozzon ebben az ügyben. Gondolom, hogy ehhez nem kell közgyűlési döntés, ez benne van a munkaköri leírásában, nem hiszem, hogy ez közgyűlési témaként elő kell, hogy kerüljön. A 6. pontot szintén javaslom levenni. Ez pedig a város gazdasági programja. Nem kaptuk meg a civilek véleményét, nem kaptuk meg a kamarák véleményét. Tehát gyakorlatilag semminemű társadalmasítása a gazdasági programnak nem történt meg, tehát ily módon szerintem nem tárgyalható. El kell kezdeni lakossági fórumok megtartását ebben az ügyben, el kell kezdeni a tárgyalásokat a civil szervezetekkel, valamint a kamarákkal, és azt követően lehet közgyűlés elé behozni. Az, hogy megküldték a kamaráknak a meghívót, ez nem helyettesíti ezeknek a fórumoknak a megtartását.

Halász Gyula: Napirend után szeretnék szót kérni egy ingatlanértékesítés előkészítésével kapcsolatban.

Tóth Nándor: Napirendi után szeretnék majd kérdést feltenni a kiskanizsai orvosi rendelő építésével kapcsolatosan.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén ….. mégis van új jelentkező.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző urat kérdezném tisztelettel, hogy soron kívüli ülésen vagyunk, soron kívüli indokkal ellátott előterjesztések fekszenek előttünk, van-e lehetőség napirend után, illetve kérdések témakörben kérdést feltenni, amikor ez a napirendek között nem szerepel? Tehát sürgősségi tárgyalásnál úgy gondolom, hogy ilyen nincs, soros ülésen lehet kérdéseket, interpellációkat, napirend utáni felszólalásokat megtenni, soron kívüli ülésen nem. Mert ha erre van mód, akkor szeretnék esetleg én is kérdést feltenni, vagy tájékoztatást kérni Polgármester Úrtól, de azt gondolom, hogy ez most ma nem az az ülés.

Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm én Kolonics Bálintnak, hogy ezt feltette, de én azért tisztelettel kérem Polgármester Urat, adja meg a lehetőséget, mert nekem is volna kérdésem, olyan, ami, hát közérdek, és szeretném. Tudom, hogy rendkívüli közgyűlés, de a lakosság kíváncsi, és hogy dolgozik-e a közgyűlés, és ezért kell, hogy az ember kérdezzen.

Dr. Csákai Iván: Hát, ha már az SZMSZ-t nem tartjuk be, akkor napirend után szeretnék két percet kérni Honvéd utcai lakóknak az ügyében.

Marton István: …………. (mikrofon nélkül beszél, semmit nem hallani.)

Dr. Kelemen Marcell: Tisztelt Kolonics képviselő úr, a kérdésére az a válasz, hogy az SZMSZ, ami jelenleg hatályos, az nem tesz ilyen szempontból különbséget közgyűlés és közgyűlés között. Nyilvánvaló, hogy Önök elfogadtak az elmúlt év végén egy munkatervet, a munkaterv szerinti közgyűlések időpontjai, azok a soros ülések, az ettől eltérő időpontban tartott ülések a soron kívüli ülések, egyébként mindegyik ugyanolyan közgyűlés, ugyanolyan ülés, mint a másik, és a képviselőknek a jogai, azok azonosak mindenegyes ülésen, tehát nincs különbség.

Cseresnyés Péter: Egy kérdést szeretnék feltenni a Jegyző Úrnak, amire igazán nem kérem a választ, mert nem időszerű a kérdés, ugyanis késtem vele másfél, két évet, de minimum egy felet. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt ciklusban, amikor ellenzéki képviselőként, FIDESZ-es képviselőként több alkalommal napirend előtt akartunk szólni, többek között az akkor Alpolgármester Úr, Polgármester Úr letorkolló intézkedése ellen, miért nem, vagy szava ellen miért nem emelte fel a szavát, mint jegyző? Mert ezek szerint akkor is lehetett volna napirend előtt és napirend után szólni – tudomásul véve azt, hogy az SZMSZ ezt nem szabályozza, és a soron kívüli ülés és a rendes soros ülés között nem tesz különbséget. Nem értem ezt, hogy most így szabályozunk. Az előző ciklusban a véleménynyilvánítás e módja nem volt annyira szabad, mint most, úgy néz ki.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor élek én is a lehetőséggel, hogy a közgyűlés nyilvánosságán keresztül a közvéleményt tájékoztassuk. Mégpedig én abban a kérdésben várnék Polgármester Úrtól tájékoztatást, amely témában az elmúlt közgyűlésen is kérdést tettem fel, mégpedig itt kinyitom a Kanizsa Újságot és itt is itt a cikk a “Nagyon mély garázs” címmel, és kérdezem ezt azért Polgármester Úr, mert én a Kanizsa Rádióban hallottam meglepődve, hogy a mélygarázs-építő cég szerződést kíván módosítani. Én, mint a közgyűlés tagja, szeretném kérni Polgármester Urat, hogy tájékoztasson engem és a közgyűlés tagjait és a nyilvánosságot is napirend után ebben a témában, hogy valóban mi a helyzet, mert úgy néz ki, hogy a médiákon keresztül több információ jut el hozzám, mint a hivatalon belüli csatornákon keresztül, tehát nem tudom, hogy a választókörzetemben mi történik a főtéren, valóban mennyire mély ez a mélygarázs ügy.

Bizzer András: Amennyiben lehet napirend után szót kérni, én is szót kérnék, ugyanis a Platán sori transzformátorházzal kapcsolatban újabb fejlemények vannak, és szeretném tájékoztatni a lakosságot itt a közgyűlésen keresztül is, hogy mik történtek ebben az ügyben.

Balogh László: Egy rövid kérdésem lenne napirend után Nagykanizsa zászlójával kapcsolatban.

Marton István: Szavaztatnom kell a 6. napirendi pont Röst úr által tervezett levételéről. Én természetesen nem támogatom, hogy levegyük, ezért aki az előterjesztést támogatja, amelyet már a március 29-i közgyűlés előtt megkaptak a képviselők, az kérem, hogy szavazzon velem, és nyomja meg az igen gombot. Erről szavaztatok, hogy levegyük, vagy ne vegyük, Röst úr! Hanem mi lett feltéve?

Röst János: ………. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Marton István: A kérdés az, hogy ki ért egyet azzal, hogy levegyük. Hát én körülbelül így mondtam, de hát van, aki szándékosan nem akarja megérteni a szavaimat, és beszélnek arról, hogy itt sárba van tiporva a demokrácia, miközben az engedékenységem nem ismer határokat. Tehát, akkor így tettem fel a kérdést, és én most is azt mondom, hogy aki rajt akarja hagyni, az nyomja meg az igen gombot, tehát ne vegyük le. Pillanat, pillanat. Akkor szavazzunk újból. Szavazzunk újból. Új szavazást kérek, mert szinte senki se szavazott. Tehát, akkor a nem gombot kéne ebben a pillanatban nyomni.

 

A közgyűlés 8 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Tehát rajt marad Röst úr. A másik ugyanerről szól, a 8-as ügy. A következő pedig a 8. napirend, amelyet szintén levételre javasol Röst úr, én szintén nem támogatom a levételét.

 

A közgyűlés 6 igen, 14 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Egybe kérem a szavazást a 11 napirendről. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 10-est és 11-est zárt ülésen javasoljuk tárgyalni, ami a bírósági ülnökök választására, illetve a megyei kórház felügyelő tanácsába delegált tagok megválasztásáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi pénzmaradványa felosztására és a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotására (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló 12/2007.(IV.04.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

 11. Nagykanizsa Város Önkormányzata gazdasági programja 2007-2010. (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

 13. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlesztéseiről, különös tekintettel a megnyíló Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek kihasználására (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

  (Fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelés a gazdasági program előterjesztésében megtalálható.)

 15. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének változtatására (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

 17. Tájékoztató a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Zárt ülés:

 19. Javaslat bírósági ülnökök választására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

 21. Javaslat Zala megyei Kórház Felügyelő Tanácsába delegált tagok megválasztására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

Marton István: Mivel hozzászólót nem látok, ezért Szita László könyvvizsgáló úrnak adom meg a szót. A lényeges dolgokat, ha Szita úr kiemelné esetleg azoknak a képviselőtársaimnak, akik kellően nem mélyedtek el az anyag tanulmányozásában.

Szita László könyvvizsgáló: A városnak a 2006. évi zárszámadási rendelet-tervezetét és az egyszerűsített éves beszámolóját felülvizsgáltuk. Az 1. napirendhez kapcsolódóan a jelentésünket, illetve a 2.-hoz kapcsolódóan is kiadtuk. Az 1. napirendhez a következő megállapításokat tettük. Először is meg kellett néznünk azt, hogy a rendelet-tervezet, a pénzügyi beszámoló mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és milyen a szerkezeti felépítése, majd pedig véleményt kellett alkotni a városnak az elmúlt évi pénzügyi helyzetéről. Az első részben tehát a rendelet-tervezet jogszabály… megfelelőségben azt kellett megnéznünk, hogy megfelel-e a beterjesztési kötelezettség határideje, amely április 30. a jogszabályban meghatározott követelmények. Ezt az államháztartási törvény 82. §-a írja elő. Mivel ma ennek, április 12. van, ennek a beterjesztési kötelezettségnek a Polgármester Úr eleget tett. Megnéztük azt is, hogy a költségvetéssel azonos szerkezetben történt-e az előterjesztés. Azt tudom a Tisztelt Közgyűlésnek jelenteni, hogy a költségvetéssel azonos szerkezetben kerültek a teljesítések, az eredeti, módosított előirányzatok és a teljesítési előirányzatok és mind a bevételekre, mind a kiadásokra vonatkozóan bemutatásra. Ez által az adataik összehasonlíthatók, elemezhetők és következtetések vonhatók le belőle. Ezt szakmailag úgy mondjuk, hogy a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesültek. A rendeletben a működési célú költségvetést és a felhalmozási célú költségvetést is külön bemutatták. Szintén ez központi jogszabályi elvárásnak megfelelő kötelezettség volt. Ez által a két pénzalap közötti átcsoportosítás elemezhető volt és vizsgálható volt. A zárszámadási rendelet-tervezet, ami megint nagyon fontos, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a kisebbségi önkormányzatnak is a beszámoló adatait. Ezek után engedjék meg, hogy röviden az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről szóló véleményünket, kialakított véleményünket mondjam el. A költségvetés 2006. évben összességében finanszírozható volt, a gazdálkodás eredményesnek is minősíthető, a város intézmény…., a város üzemeltetése, intézmények működése biztosított volt. Azonban azt is el kell mondani, hogy a költségvetés finanszírozásához a saját bevételeken, az átvett pénzeszközökön, az átengedett bevételeken és a központi költségvetésű támogatáson, valamint az előző évi maradványon, pénzmaradványon kívül hitel felvétele is igény, szükség volt. A ténylegesen igénybe vett beruházási fejlesztési hitel 1,3 millió Ft-ot tett ki …

Marton István: … milliárd.

Szita László könyvvizsgáló: …. milliárd Ft-ot tett ki, amely a módosított 1,4 milliárd Ft-hoz viszonyítva ugye 17,9 millió Ft-tal kevesebb. Ezen kívül szerepel egy 31.164 eFt-os folyó…. panelplusz hitel is a beszámolóban, és szerepel egy 310 mFt folyószámla-hitel, likvidhitel is, ugye ami, azt szeretném mondani, nem tartozik a hitelfelvételi korlátozás alá. A költségvetés végrehajtásából adódóan összességében 379.668 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett, amely az előző évben lényegesen magasabb volt. Megnéztük azt is, hogy hogyan realizálódtak a bevételek. Összességében a módosított előirányzathoz képest 97,8 %-ban teljesültek. Az előző évben ez alacsonyabb volt. A bevételek között a 100 %-ot nem érték el a működési bevételek, a sajátos bevételek teljesítése, és viszonylag alacsony a felhalmozási és a tőkejellegű bevételeknek a realizálása. Ezzel szemben a bevételek terhére elszámolt kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest szintén, illetve módosított előirányzathoz képest 95,8 % volt. A működési és fenntartási kiadási előirányzatokat 97,1 %-ban, a felhalmozási kiadásokat 85,5 %-ban használták fel. Hogyha a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket ….. kiadáshoz hasonlítjuk, akkor látható, hogy ezek a bevételek nem biztosították a fedezetet teljes mértékben a kiadásokra, felhalmozási kiadásokra. Megnéztük azt is, hogy a tényleges kiadások részaránya az egyes kiadások között hogyan néz ki. Az látható, hogy legnagyobb részben a költségvetés teljesített kiadásai között a működési fenntartási kiadások szerepelnek. Viszonylag alacsony a felújítási kiadások részaránya, viszonylag elfogadható, 17 %-os a felhalmozási kiadások részaránya. A működési célú költségvetést terhelő hitel, folyószámlahitel visszafizetés összege 182,9 mFt volt, a felhalmozásnál 103,5 mFt-ot tett ki, tehát azt lehetne mondani, ez az adósságszolgálat, ami mondható, ami az előző évet terhelte, természetesen, hogy a következő éveknek majd a visszafizetése, az a következő évek költségvetését fogják terhelni. Ezek nem tartalmazzák a kamatot, mert azt külön kellett elszámolni. Ezek után Tisztelt Közgyűlésnek összességében a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadásra tudom javasolni, és majd a 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódó véleményünket is el fogom mondani.

Marton István: Most pedig sorban a jelentkező bizottsági elnököknek adom meg a szót.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság április 10-ei ülésén 5 igen, 1 tartózkodás mellett a közgyűlési előterjesztésben található határozati javaslatot támogatja, és közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak tartja. Szeretném ismertetni a bizottság alábbi határozatát: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának véleménye a 2006. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetről: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai alapján a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalmi elemeket az önkormányzatra, az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire. A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és az állam-háztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra. A 2006. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulásából, melyek nagyrészt az önkormányzati vagyon értékesítéséből származnak, megállapítható a forgalomképes vagyontárgyak csökkenése. A 2006-os év során elnyert pályázati pénzeknek, valamint a többnyire hitelből finanszírozott önerőnek köszönhetően növekedett a forgalomképtelen vagyon. Ugyanakkor az így létrejött és felújított létesítmények működése évi több millió Ft többletterhet jelent. A 2006. évi tervezett hitelfelvételekből jelentős mennyiségű hitel felvétele nem került teljesítésre. Ugyanakkor a kötelezettség fennmaradt. Tehát az így áthúzódó hitelek a következő évek költségvetéseit terheli. 2006. december 31-i fordulónappal a hiány mértéke 310 millió Ft volt. Összefoglalva megállapítható, hogy a 2006. évi gazdálkodás olyan negatív folyamatokat indított be, melyek terheit a következő évek költségvetései kénytelenek viselni. Igaz az is, hogy ezen folyamatok felerősödése a közelmúlt kormányzati intézkedéseknek köszönhető. A korábbi évek erőteljes fejlesztési politikájának eredményeképpen ugyan növekedett az önkormányzat vagyona (38,1 milliárd Ft-ról 40,1 milliárd Ft-ra), ugyanakkor az önkormányzat vagyonának forrásszerkezete kedvezőtlen irányban megváltozott, aminek szakmai kezelése, a tartós szerkezeti egyensúly, úgy a fenntartható növekedési pályára állítás a következő évek költségvetési politikájának a homlokterébe kell, hogy kerüljön. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetét a fenti észrevételekkel a Pénzügyi Bizottság közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Nagyon örülök neki, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a ragyogó határozatot hozta, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, minden igényt kielégít. Főleg úgy, hogy a költségvetést hivatalból köteles véleményezni, ezt pedig szorgalmi feladatként végezte e. És én tudom, hogy ezen elég sokat dolgoztak, az ülés egy részén én is jelen voltam. Annyival azért kiegészíteném, hogy az így létrejött és felújított létesítmények műkötetése jó lenne, ha csak évi több millió Ft többletterhet jelente, mert az sok tíz milliót jelent. Ezt azt hiszem, az itt lévők mindegyike tudja. És hát a hiány mértékénél talán szerencsésebb lett volna megemlíteni, hogy a folyószámlánál az évi 800 milliós korlát, az december 31-ére 375 millióra lett maximálva, és 310 millióra lejöttünk. A 2007-es költségvetésben már nem tettük be ezt a korlátot, annál is inkább, mert jobb őszintének lenni, mint bizonyos trükkökkel egy-két napra elhitetni valakivel, hogy hát nem is állunk annyira rosszul. Ezen kívül én azt mondom, hogy minden mondatával egyetértek a Pénzügyi Bizottság 73-as határozatával.

Balogh László: Az oktatási bizottság is fontosnak tartja a fiskális konszolidációt, azaz a költségvetés rendbetételét, de vannak sajátos, a szféránk érdekeit erősítő szempontjaink, hiszen például a legnagyobb struktúra Nagykanizsán a közoktatásé, mely hozzánk tartozik. Összefoglalva lehet, hogy elegendő lenne csak azt mondanom, hogy 6 igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással elfogadtuk a beszámolót, de néhány szakmai mondat hadd hangozzék el, mert bőven tárgyaltuk. A korábbi évek gyakorlata, mely szerint az önrész forrása – itt volt a szövegben egy kis hiba –, tehát az önrész forrása is hitel, nem folytatható – mi is kiemeltük, és azt is kiemeltük, hogy sőt, 2026-ig eladósították a várost évi több száz millió Ft-tal. Konkrét kérdés: a civil szervezetek támogatásáról kérdezzük azt, hogy mennyi konkrétan, ha mindent beszámítunk, amely közvetlen vagy közvetett támogatás? Kérem tisztelettel a szakosztályt, Osztályvezető Asszonyt, hogy erre, ha nem is most azonnal, de a közeljövő közgyűlésen kérünk szépen egy precízebb választ, mint egy nagyságrendi becslést, mert ilyet ugye azért tudunk adni. Az összegzés kritikus, és hát negatív felhangú tételes megállapításait hát, tanulással vettük, és kiemeltük, hogy az önkormányzat akkor lehet sikeres, ha megtalálja a helyes arányt a működtetés és a fejlesztés között. Hadd emeljek ki egy konkrét példát a fejlesztésre, beruházásra, amely akár sikertörténet lehetne, de kicsiben mutatja azt, hogy hogy végződhet az, amikor egy kicsit felelőtlenül történik a beruházás vagy fejlesztés. Ez legyen akár vesszőparipám, a Corvin utcai játszótér esete, amelyre 2006-ban 8,1 mFt-ot költött a város saját forrásból, mégse volt ünnepélyes átadás, mert iskolapéldája az elrontott beruházásnak, több hibával történt az átadás. Csak egy apróságot hadd emlegessek, például salakos kosárlabda-pályát csináltak, és még hasonló hibákat lehetne emlegetni. De természetesen minket most jobban érdekelt a közoktatási intézmények mutatói, a 17. számú mellékletet egy fontos melléklet. Hadd idézzek ebből elfogultan, a Batthyány Gimnázium esetét, amely az egy ellátottra jutó működési célú önkormányzati támogatásban 0, azaz nulla Ft-tal szerepel, tehát van ilyen iskola is. Persze ennek is megvan a maga oka, és hát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem kell támogatni a közoktatási intézményeket, sőt, látható, hogy rendesen támogatjuk is. De összességében megállapítható, hogy a közoktatási intézmények jó része jól gazdálkodott a 2006-os költségvetési évben is. Ilyen és ehhez hasonló szakmai megállapításokkal fogadtuk el az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja a beszámolót. Azzal a kiegészítéssel élnék, ami elhangzott a bizottsági ülésen is, és ami kérdésként felmerült, és én a magam részéről továbbra is választ várnék rá, amit tulajdonképpen a 19. melléklete tartalmaz az előterjesztésnek, ami azt foglalja nekünk össze, hogy a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség, és ennek a bontását tartalmazza, egyrészt az orvosi alapellátáshoz tartozó kötelezően ellátandó feladatok ilyen módon történő ellátására alapul ez a táblázat a bérleti díj elengedésével, másrészt pedig különböző szervezetek, civil szervezetek közgyűlési határozaton alapuló támogatásával. A kérdés az volt, hiszen volt már Állami számvevőszéki ellenőrzés, hogy az államháztartásról szóló törvénynek és egyéb kapcsolódó jogszabályoknak megfelel-e az, hogy piaci bérleti díjak kerültek megállapításra, és bizonyos szervezetek bújtatott támogatást kapnak úgy, hogy mentességet, illetve kedvezményt biztosítunk számukra bérleti díj fizetése alól? A kérdés az, hogy ugyanazon bérleményekért valaki piaci bérleti díjat fizet, más pedig nem. Ha támogatást kívánunk adni, akkor azt támogatás formájában kell folyósítani, mégpedig úgy, hogy amennyiben kapott az előző évben is támogatást, azzal a folyósított támogatással neki el kell számolni, és ezt követően jogosult arra, és legyen szó bármely szervezetről, támogatási szerződést vele szemben az önkormányzat aláírjon, és támogatást folyósítson számára. Tehát ezek a szervezetek lehet, hogy kaptak egyébként támogatás formájában is támogatást, de a kérdés az, hogy ilyen formában, bújtatott formában lehet-e támogatást nyújtani? És azért kérdezem meg a beszámoló kapcsán, mert követendő példa ez a 2007-től és az idei évi költségvetésünktől, vagy kívánunk-e ezen változtatni? Az én álláspontom az egyébként, hogy az államháztartási törvénybe ütközik, ezt így nem lehet megtenni. Én erre a kérdésre várok egyébként Jegyző Úrtól választ, és szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét erre a problémára a jövőt illetően, hiszen a 2007-es költségvetés is ezt tartalmazza.

Dr. Csákai Iván: A 2006. évi költségvetési gazdálkodásról beszámolót a bizottságunk megtárgyalta. 7 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság is 8 egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja a 2006-os évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést.

Papp Nándor: Bizottságunk 5 igen, 2 tartózkodó szavazattal az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Röst János: Én ott folytatnám, ahol a polgármester abbahagyta, ez pedig a likvid keretnek a mértéke, illetve a működési hiánynak a mértéke. Én arra kérném Polgármester Urat, hogy ne keverje össze a képviselőtársaimat ezzel a két számmal. Két külön fogalomról van szó. Az egyik, az egy hiányt jelent év végén, amit következő évben kell kifizetni, a másik pedig egy keretet, egy lehetőséget, amit fel lehet venni hitelként. Az előző önkormányzat ezt nagyon okosan úgy állapította meg, hogy 370 millióban állapította meg a hitelnek mértét december 31-ével, ami átmegy 2007-re, viszont a keretet 800 millióban állapította meg, a felveendő lehetőség keretét. Ez pedig azért van, mert az önkormányzat gazdálkodásánál nem úgy működik, hogy minden hónapban fizetést kap, hanem a bevételek, kiadások, azok elég ciklikusan következnek be. Egész más az állami támogatásoknak a leérkezése, időszakának, mint a bevételeinknek az alakulása arányaiban. Tehát előfordul egy évben az, hogy több hónapban, hogy a likvid keret, az eléri a 800 milliót, viszont a tényleges hiány, a várható hiány pedig a tervezettet fogja elérni december 31-ével. És én már várom Polgármester Úrtól azt, hogy következő közgyűlésre, beismerve a tévedését behozza a likvid keret megemelésének a 200 millió…. történő emelését, ugyanis kizártnak tartom azt, hogy 2007-ben 800 milliós likvid kerettel a működtetést fenn lehessen tartani. Ez egyébként, a keret megemelése nem baj, ez egy pénzügytechnikai megoldás, tehát nem a hiány valóságos részét tartalmazza, …. a kezelésnek a módját tartalmazza. A 2006-tal kapcsolatban én azt mondanám el, hogy egy kiegyensúlyozott évet tudunk magunk mögött. Ebből egy negyedév a mostani testületnek a munkáját dicséri, az előző, az pedig az előző testületét. Ha számszakilag megnézzük, egy stabil működést adott a 2006. A hitel mértéke, az 310 millióval állt be december 31-ével. A tervezett, ez pedig 375 millió volt. Tehát azt jelenti, hogy 65 millióval kevesebb volt a működési hiányunk a tervezettnél. Az iparűzési adó, az 60 millióval kevesebb folyt be, mint ahogy terveztük. Ez azt jelenti, hogy a költségvetést nem terveztük alá, sőt ilyen értelemben optimistábbak voltunk, és ez a 60 millió hiány ellenére valósult meg a költségvetésnek végösszege, végszáma. Egy pontosítást szeretnék megtenni, ez pedig a 3. oldalon van. Az utolsó, visszafelé a harmadik bekezdésben 100 milliós bevétel szövegszerkezet szerepel – itt arról szól az előterjesztés, hogy szabad pénzeszközt lekötött az önkormányzat, és ebből bevétel és kiadás is származott, tehát én javasolnám bevétel helyett a pénzforgalmat beírni, mert a bevétel…., nehogy félreértsék a képviselőtársaim, nem ekkora összeg volt a nyereség, hanem ennek egy töredéke, nyilván a kamatteher. És utolsó sorban megköszönném a hivatal munkáját, hiszen ezt a beterjesztést elvileg a következő közgyűlésre kellett volna behozni, és nagyon ….. erőltetett menetben készítették el a beszámolót, tehát köszönet érte.

Dr. Károlyi Attila: Kolonics elnök úrnak a szavaihoz kapcsolódnék. Az ügyrendi bizottság ülésén felvetettek valóban azt az egységes álláspontot képviselték, hogy a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség címszó alatt megjelölt, és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a Via Kanizsa Kht. műhelyéig felsorolt intézmények, illetőleg különféle társulásoknak adott kedvezmények helyett én javasolnám azt a jövőre nézve, hogy valóban öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ennek az önkormányzatnak az előző önkormányzattal szemben egy olyan célja is volt és van, hogy teljesen tiszta viszonyokat és egyértelmű viszonyokat fog teremteni. Én kérném azt, hogy ez a jövőben valamilyen formában, tehát olyan formában, hogy valóságos szerződések köttessenek és valóságos bérleti díjak fizettessenek. Szeretném még elmondani azt, hogy régóta van tudomásom arról, hogy a Zalai Hírlap is egy különleges státuszt, idézőjelben, különleges státuszt élvez abban a helyiségben, ahol a bérleti szerződését folytatja. Hát a kezemben van egy bérleti szerződés, amely ugyan még a Király utcára szól, de hát feltehetőleg, ugye ezt kaptam az ügyrendi bizottság ülésén, de hát feltehetőleg az Erzsébet téri helyiségre is valamiféle módosítással ugye ez a jogviszony fennáll. A lényege az, hogy a Zalai Hírlap úgy fizet, idézőjelben, hogy bizonyos időszakonként a Zalai Hírlapban megjelentet Városháza oldalak címszó alatt önkormányzati információkat. A problémánk ezzel kapcsolatban csupán az, hogy ennek az ellenőrzése, nem tudjuk hol, és milyen formában történik meg. Felvet bizonyos más gondolatokat is az ilyen szerződés megkötése egy médiában tevékenykedő céggel. Ezt mindenki gondolja hozzá, hogy mit gondolok én most. Ezek a bartell üzletek, ezek nem, nem egészségesek, és én tisztelettel kérném a …… majd az önkormányzatot, hogy ezen változtasson. Kössünk egyértelmű szerződéseket, fizessenek bérleti díjakat, és ez alól ne legyen kivétel a Zalai Hírlap se, aki egyébként itt eme költséghely, illetőleg felsorolásból ki is maradt valamilyen okból, nem tudom, milyen okból.

Marton István: Úgy gondolom, hogy néhány felvetésre nekem kell válaszolni. Kezdjük a végén. Amit Károlyi képviselő úr említett, hogy a bartell nem egészséges, ezt én azért azzal megtoldanám, hogy az ilyen bartell szerintem sem egészséges. Vannak nagyon tisztességes és egészséges bartell ügyletek, amikkel éppen pénzkímélés okán kell majd élni, de nem ilyen jelleggel, mert én azért gondoltam, hogy mire gondol. Tehát ezt magunk részéről is elítéljük. És Röst úrnak, valóban a 3. oldalon, ott 100 millió Ft bevétel szerepel, nem eredmény, mert ennek az ügyletnek az eredménye mondjuk, néhány százezer Ft-ot tehetett ki, de itt nem is eredmény van feltüntetve, hanem bevétel, és ilyen szempontból jó. Bár valóban többet mondana, ha az egyenleget fejtettük volna ki. Köszönöm Röst úrnak az aggódását. Nem keverem én össze ezeket a számokat, és nem is tévedtem, de én még bízom abban, hogy a 800 mFt-os plafon tartható. Mellesleg örülök annak, hogy megköszönte, hogy 310 millióra sikerült letornászni, mivel ezt a leszorítást én végeztem, pontosan ismerem a részleteit, és azt a hátulütőt, ami miatt mi nem szorítjuk le ebben a pillanatban 800 millió alá. Való egy igaz, hogy lényegesen könnyebb lenne nekünk, ha ez szám 1 milliárd vagy 1,2 milliárd lenne, de az általam sokszor tiszta nagybetűvel emlegetett önkorlátozás eszközével éltünk itt is. Mellesleg, hogy ez a 800 millió megvan, illetve hát Ön szerint akár több is, ezt nem győzőm eleget hangsúlyozni, hogy az Ön, illetve az Önök vezetése alatti helyzet alakította. Három képviselőtársunk is – Károlyi úr, Kolonics úr és Balog László is – a civil szervezetek támogatását forszírozta, ugye a tiszta vizet a pohárba jeligére. Igen, kívánunk rajt változtatni Kolonics úr, és kis lépésekben már ezt meg is kezdtük, mert ha emlékeznek rá, akkor éppen a társadalmi szervezetek közül a pártoknál kezdjük ezt, és fokozatosan haladunk, mert valóban nem normális dolog, hogy a civil szervezetek hiányolják azt a támogatást, amit kapnak a várostól, ami mellesleg éves szintén, ha nem számolom például a sportot, mint civil szervezetet, akkor is sok tíz millió Ft. Ha viszont rátesszük a piaci bérleményekből, hát a város számára elveszett összegeket, akkor természetesen még nagyobb összegről van szó. Amiről sajnos nem esett szó egy felvetésben sem, az, talán érdemes a 18. tábláig lapozni, amelyben ugye az szerepel, hogy a több éves kihatással járó feladatok hát a következő két évre több mint 2 milliárd Ft-ot jelentenek a városnak, amelyből ez az év már mintegy 1,7 milliárd Ft-tal jelentkezik. És végül, de nem utolsó sorban az utolsó táblák egyike a 24. számú melléklet, és annak is az utolsó lapja, mert ugye ez több lapos, és utána már nincs is több, csak a 25., a jobb alsó sarokban lévő mintegy 4 egész háromnegyed milliárdos számra hívnám fel mindenkinek, nem csak a testületi tagoknak, hanem a Tisztelt Polgároknak is a figyelmét, mert bizony, bizony a hitel- és kamattörlesztés összesen ennyibe fog kerülni a városnak a jelenleg ismert kamatkondíciók mellett.

Dr. Kolonics Bálint: Mint a közgyűlés tagja, képviselő szeretnék néhány gondolatot most elmondani az előterjesztéssel kapcsolatban. Két mondatot csemegéznék ki, és idéznék az előterjesztésből. Egyrészt az 5. oldalról, a második bekezdésből, mely szerint a beruházások, felújítások megvalósításához szükséges saját erőt majdnem teljes mértékben hitelből finanszírozta az önkormányzat. Ehhez kapcsolódik a szöveges rész utolsó mondata a 8. oldalon, mely arról szól, hogy a létrejött és a felújított létesítmények működtetése viszonyt több száz millió Ft évi többletterhet jelent. Ezt el kívánom itt mondani a közgyűlés előtt, hogy a nyilvánosság is tudja, hogy miről beszélünk. Tehát mi volt ez a sikerpropaganda, mekkora többletterhet ró ezt most a városra, hiszen ennek a működtetése pénzbe kerül, plusz forrást igényel, aminek itt mi most nagyon örülünk és tapsolunk. A másik az 5. oldal, lap alja Polgármester Úr. Ez kapcsolódik majd a következő előterjesztéshez, ahol arról tájékoztat minket az anyag, hogy a rendszeres szociális segélyt felváltó családi segélyezés 2006-ban, valamint a közgyógyellátás új rendszere, a vártnál többen részesültek rendszeres szociális segélyben, és a kifizetett összeg a korábbi segély összegének a kétszerese. Ehhez kapcsolódik majd a következő anyagunk Polgármester Úr, ahol arról tájékoztat minket az előterjesztés, az állam normatívát ehhez nem biztosít, és a helyi befolyt adóbevételekből kell ezt majd nekünk finanszírozni. Egyébként azért kértem szót Polgármester Úr, mert én szeretnék választ kapni a kérdésemre Jegyző Úrtól, mely szerint ez jogszerű vagy sem, mert úgy fogok én is szavazni nyilván, tehát megnyugtatót választ várok, hogy a jövőben ez másképp fog működni, illetve kategorikusan várom Jegyző Úr válaszát, mint a törvényesség őrét, aki ugyanúgy aláírja ezeket az előterjesztéseket, és a 2007-es költségvetést is jogi szempontból, hogy ez a fajta megoldás, ez jogilag helytálló-e.

Marton István: Való egy igaz, hogy amit másodszor vetett fel, azt a saját források terhére lehet csak finanszírozni, amely források nem éppen bővülő irányt vettek. Amit pedig először mondott, hogy fújták a sikerpropagandát, az az én szememben a dupla csapás kategóriája. Azt hiszem, nem kell ezt különösebben indokolni.

Böröcz Zoltán: Csatlakozva azokhoz, akik ezeket a helyiségbérleti kedvezményeket veszegetik, részben csatlakozva, azért felhívnám valamire a figyelmet. Óvatosan kell ezzel a dologgal bánni, ugyanis nem azonos súlyú, nem azonos feladatot ellátó, néha még össze sem hasonlítható feladatot ellátó szervezetekről van szó. Ugye ebben a bizonyos mellékletben jól látható, itt aztán zömében egyesületi törvény alapján működő szervezetekről van szó, de előfordul intézmény, kht., sőt gazdasági társaság. A Károlyi úr által említett sajtóorgánumot mondom, akkor még részvénytársaság is. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy különbség van a között, például egyesületek tekintetében, van olyan köztük jó pár, amelyik kifejezetten az önkormányzati törvény által az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát vállalja át vagy jelentősen hozzájárul, segíti. Van olyan egyesület, ami nem az önkormányzat feladatát látja, de mégis a lakosság szempontjából hasznos tevékenységet folytat. Tehát azért azt szeretném ezzel csak mondani, szelektíven, egyenként vizsgálva, egyenként letárgyalva természetesen a szervezetekkel, nehogy sablont húzzunk rá. Aztán még azt nem is mondom, hogy mindennek természetesen, hozzáértők megerősítik, olyan kellemetlen hatása is van adott esetben, ha felhívjuk rá a figyelmet, azért egy megkötött bérleti szerződés, amihez ellenérték tapad, aminek ÁFA vonzata van, az is ugye különböző mértékben az állami bevételeket, az ÁFA-t is érintő kérdés. Tehát, ha komolyan úgy gondolja a testület, hogy ezt meg kellene vizsgálni, akkor vagy egy ad hoc bizottságra, vagy a Pénzügyi Bizottságra testálnám én ezt a feladatot. Adnék hozzá egy nagyon hosszú határidőt, egy negyedévet, akár egy félévet, és az egyesületekkel, illetve gazdasági szervezetekkel adott esetben egyenként áttárgyalva, velük, ha lehet, elfogadtatva az optimális megoldás keresésének a szándékával kellene nyúlni a dologhoz. Tehát nehogy sablonszerűen elkövessük azt a hibát, ami nekünk, az önkormányzatnak és adott esetben az ……..

Marton István: Böröcz úr, Önnek teljesen igaza van, ezt értelemszerűen csak differenciáltan lehet elvégezni. Én terveztem, de amit Ön mondott, azt hiszem, abba az irányba mozdulunk, hogy a Pénzügyi Bizottságot felkérjük, hogy mondjuk június 30-áig ezt vizsgálja meg, és akkor július elején, amikor az utolsó tavaszi ülésüket tartjuk, már a közgyűlés elé is hozhatja. Úgyhogy felkérem Tóth urat, a bizottság elnökét, hogy ezt azért tartsák restanciában, hogy június 30-áig ez meglegyen. Tehát nem akarunk mi öngólt lőni Böröcz úr, és teljes mértékig igaza van, hogy ezt nagyon differenciáltan kell nézni, főleg azoknál, akik önkormányzattól vállalt feladatokat végeznek.

Halász Gyula: Itt jó néhányan elég borús képet festettek az elmúlt időszakról, kiemelve azt, hogy az önkormányzatot mennyire eladósította az előző önkormányzat. Én azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy a fejlesztési célú hitelek felvétele nem csak Nagykanizsán, hanem más városokban is nagyon pozitív. A probléma akkor van, ha ezeket a hiteleket működésre veszik fel. És én azt gondolom, hogy a fejlesztési célú hitelfelvétel szolgálja mind a munkahelyteremtést, mind pedig a város gyarapodását. És még egy burkolt csúsztatásra is felhívnám a figyelmet, amit Polgármester Úr követett el, mégpedig azt, hogy kiemelte, hogy milyen hitelteher nehezedik az önkormányzatra, 4.717.748 eFt-tal, csak Polgármester Úr azt nem tette hozzá, hogy ezt az önkormányzatnak több mint 20 év alatt kell törleszteni. Az igazsághoz ez is hozzátartozik, és akkor legyen tiszta víz a pohárban.

Marton István: Azt hiszem, hogy ezzel még sokszor fognak találkozni, mint ahogy már jó párszor találkoztak. Számtalanszor elmondtam ebben a teremben, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város hitelállományának bő 90 %-a 2021. és 2026. december 31. között jár le. És ezért hívtam fel a figyelmet ismételten arra a közel 4 és háromnegyed milliárdos összegre, ami a 24. tábla jobb alsó sarkában szerepel. Itt szó nincs semminemű csúsztatásról vagy éppen bújtatásról.

Dr. Kolonics Bálint: Én továbbra is szeretnék a kérdésemre majd választ kapni. Annyit szeretnék még kiegészítésképpen elmondani, hogy tisztábban lásson itt a Pénzügyi Bizottság elnöke is a közgyűlésen. Tulajdonképpen a ’99-es, 2000-es közgyűlési határozatok alapján utasították az IKI-t arra, hogy az IKI kössön ilyenfajta hasznosításra bérleti szerződéseket, melyben meghatározták mondjuk 50 Ft/m2-ben a bérleti díjat. Ennek volt egy ÁFA tartalma. Természetesen csak az ÁFA tartalmát szedték be, és ily módon nyújtottak bújtatott formában támogatást. De igaz ez a gazdasági társaságokra is. Még hogyha önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságról is van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy egyéb más gazdasági társaság az önkormányzathoz fordul, miért nem kap akkor kedvezményesen, kedvezményes bérleti díj fejében helyiséget bérletbe. Tehát én szeretnék a Jegyző Úrtól erre a kérdésre választ kapni, és felhívni a figyelmet arra, hogy olyan vizsgálat legyen, ami ezeket a közgyűlési határozatokat visszamenőleg felülvizsgálja, hogy egyáltalán a közgyűlés akkor meghozott határozata összeegyeztethető-e az államháztartási törvénnyel, tehát lehetett-e ilyen határozatot hozni, hogy ilyen bérleti díj ellenében ilyen bújtatott támogatást nyújtson ezeknek a szervezeteknek.

Dr. Kelemen Marcell: Szita László könyvvizsgáló úrral is egyeztettem ebben a tárgyban, mielőtt a válaszomat Önnek megadom a kérdésére. Az önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat kedvezményesen vagy akár ingyenesen bérbe, illetve ingyenes használatba adja. Természetesen nem bújhat ki az ÁFA törvényben foglalt ÁFA fizetési kötelezettség…. Ez azt jelenti, hogy az ÁFA-t be kell fizetni abban az esetben is, hogyha az önkormányzat ingyen, vagy pedig a piaci ár alatt nyújtja ezt az Ön által burkolt támogatásnak nevezett díjat. De véleményem szerint ez nem egy burkolt, ez egy teljesen nyílt támogatás, hiszen ebben a zárszámadási rendelet mellékletében szereplő 19. számú mellékletben az orvosi rendelőtől elkezdve a Családsegítő és Gyermekjóléti Központon keresztül a Jézus Szíve Plébánián át, képviselői irodáig olyan szervezeteknek és olyan szerveknek nyújt támogatást az önkormányzat, amelyek nyilvánvalóan valamilyen önkormányzati érdekkörbe esnek. Az Ön által hivatkozott ÁSZ ellenőrzésben foglaltak, az a pártok helyiségbérletére vonatkozott. Az ÁSZ ellenőrizte a nagykanizsai gyakorlatot, és ha jól emlékszem, 10 Ft/m2 bérleti díjat fizettek a pártok Nagykanizsán, és erre is azt mondta az ÁSZ, hogy piaci alapon kell meghatározni a bérleti díjat. Ha a közgyűlés úgy dönt – vagyonrendeletében erre lehetősége van –, hogy a pártok számára mondjuk, ingyenesen juttat ingatlant, akkor az ÁFA-t, azt ki kell fizetni ebben az esetben. Ez a zárszámadási rendelet a múltat tükrözi, megkötött szerződések alapján mutatjuk be ezeket az úgynevezett közvetett támogatásokat, amire egyébként az államháztartási törvény kötelez, és kötelező melléklete a zárszámadási rendeletnek. Én úgy gondolom, hogy az Önök feladata, kérem, hogy vizsgálják felül, hogy indokoltak-e ezek a támogatások. Viszont arra felhívom a figyelmet, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek nem rendelkeznek irodával, nyilvánvaló, hogyha ezt a támogatást ezek a szervezetek közvetlen úton kapják meg, azaz pénzügyi támogatásként, akkor jóval magasabb támogatásban részesülnének, mondjuk, más szervezetek, akik nem bérelnek önkormányzati ingatlant.

Marton István: Hát, ha már ilyen sokszor került szóba a 19. számú melléklet, akkor azért el kívánom mondani azoknak is, akik néznek bennünket, nem csak, akik itt a testületben nézik ezeket a mellékleteket, hogy 112,5 mFt-ot tett ki az e fajta mentesség, illetve támogatás az összes érintett szerv, szervezet részére.

Röst János: Én arra kérném Jegyző Urat, hogy küldje ki a képviselőtársaimnak a 2002-2006 közötti időszakról szóló beszámolót, amit emlékeim szerint tavaly szeptemberben tárgyalt a közgyűlés, mert nem olvasták el. De ha kérik, akkor én taxatíve fel fogom sorolni a képviselőtársaimnak, hogy 2002 és 2006 között milyen fejlesztések valósultak meg akár számszakilag is. De mondanék azért pár olyat, ami nagyságrend…. meghaladja a félmilliárdot. Ilyen volt mondjuk a kórház, akkor a moziépület, ahol most vagyunk, hulladéklerakó, Értelmi Fogyatékosok Otthona – hogy melyiket hagyta el volna a mostani testület ezek közül, és melyen nem vette volna igénybe azt az 500 milliós vagy 800 milliós állami támogatást, amit egy önrész hitelfelvételével meg tudtunk valósítani. És ugyanígy kérdezném, panelprogramot Polgármester Úr behozta az előző talán kettővel, közgyűlésre, majd visszavonta. Megtehette volna azt, hogy a költségvetés előtt Önök úgy döntenek, hogy azt a panelprogramot nem folytatjuk, de folytatjuk. És ennek örülök egyébként, és én vártam azt a bejelentést is, hogy a polgármester eldicsekszik azzal, hogy 100 mFt összeggel nyert a város egyébként a panelprogramban.

Marton István: Röst úr, meg kell vonnom Öntől a szót, mert a két együttes hozzászólása már 4 perc …..

Röst János: Polgármester úr, köszönöm, semmi gond, köszönöm szépen a kedvességét.

Marton István: Köszönöm, csak azért, hogy időkeretekkel tényleg tanuljon meg mindenki gazdálkodni.

Horváth István: Én a hitelfelvételekkel kapcsolatosan szeretnék szólni. Azt gondolom, hogy azzal nincsen baj, ha egy város hiteleket vesz fel fejlesztéshez és egyáltalán. Azzal van a baj, ha ennek a felhasználása koncepciótlan. Szeretnék egy dolgot kiemelni, például az út- és járdafelújításokat. Én azt gondolom, hogy rossz időben, igen, rossz időben lettek elkezdve ezek a felújítások, és az odaszánt pénz, nyugodtan mondhatom, hogy pocsékba ment. Szeretném megkérdezni, mondjuk a túloldaltól, hogy a feljavított utakat és járdákat ki észrevételezte, ki vette át akkor, amikor készre jelentették? Elrettentő példaként egy dokumentumot szeretnék átadni a túloldalnak, hogy forgassák, nézegessék.

Halász Gyula: Akkor tisztázzunk valamit. Itt a közgyűlésen – Horváth képviselőtársam le is teheti ide a dokumentumot – ugye az önkormányzat, az előző önkormányzati ciklusban az önkormányzatiság ideje alatt először végzett teljes keresztmetszetű út- és járdafelújításokat. Erre hitelt vett fel, szerződések születtek, a szerződéseket a kivitelezők megkapták, aláírták, az önkormányzat is aláírta. Az már nem a képviselőtestület hibája és felelőssége, hogy ezek a kivitelezők milyen munkát végeztek. Ezeket a munkákat valaki átvette, ezeket a munkákat valaki kivitelezte képviselőtársam, ezeknek van szavatossági ideje, egyéb. Tehát maga a cél, amire Ön hivatkozott, hogy koncepciótlan, nem igaz, nem fedi a valóságot. A Rózsa utca és több más utca, ami évtizedek óta olyan rossz állapotban volt, hogy tengelytörőnek minősült, ezek fel lettek újítva, ezért Önnek is köszönetet kell kifejezni az előző testületnek és minden nagykanizsainak, mert először történt az meg, hogy teljes keresztmetszetű út- és járdafelújítás volt és nem pedig kátyúzás. A kivitelező problémáit pedig nem kellene se az előző testületre, se ennek a testületnek a tagjaira átruházni. Erről van szó képviselőtársam.

Marton István: A KPM jogutódjaként működő szervezet, ugye már, hogy négyszer váltott nevet azóta, hogy nem KPM-nek hívják, de mindenki így ismeri, utolsó megbeszélésünkön hiányolta, hogy komplex útfejlesztési terve ennek a városnak 2003 óta miért nincs, de talán még a 2004-ben, ha elkészül, még akkor is menteni lehetett volna legalább a veszett fejsze nyelét. De a vesztett fejsze nyele is elsüllyedt a jól átgondolt, idézőjelben mondom, jól átgondolt útfejlesztések eredményeként, amikor Önök is, mindenki tudja, hogy 2008-ban beindul a térséget érintő szennyvíz-rekonstrukciós program, és ezeknek az utaknak jó részét majd sikerülhet újból szétvágni.

Cserti Tibor: Rövid leszek. Nem szeretnék a költségvetés végrehajtásának általános vitájában részletkérdésekbe gabalyodni, mert …. a Pénzügyi Bizottság beszámolója az én véleményemet is tükrözte, együtt alkottuk meg. Tekintettel arra, hogy egy sommás megállapítás hangzott el Horváth képviselőtársam részéről a másik oldalnak címezve – én is a másik oldalon ülök, megmondom őszintén, hogy ez a megállapítással összességében így nem értek egyet. Ezt én úgy gondolom, hogy ha szakmailag akarunk kérdésekhez közelíteni, akkor bizony le kell ásni az alapokig. Miután több bírálat érte a 2006. évi útfejlesztési, karbantartási rekonstrukciós programot, annak vannak ilyen utózöngéi is még a mai napig is, elejét kell ennek a dolognak venni, a végrehajtásban mai napig, úgy mondom, vannak olyan jogi tények is, amit figyelembe illik venni a végső sommás megállapításhoz. Én úgy gondolom, olyan kérdés, amit a városfejlesztési bizottságnak illik összességében átfogó jelleggel kivizsgálni, és hogyha tényleg nincs a városnak a jelen pillanatban nagy gazdasági programba beilleszthető, ugye …. az infrastrukturális fejlesztések részeként önálló úthálózat fejlesztési, felújítási, karbantartási programja, akkor ennek a vizsgálatnak az alapján kell ezt megalkotni és elfogadni, és ennek alapján végrehajtó alárendel…., mint eszközt, az évenkénti költségvetést. Most ennek hiányában, ugye tapasztalatok alapján én indítványozom ezt a vizsgálatot, és ha tényleg visszaigazolják ezeket a dolgokat, amit képviselőtársam állított, ám legyen, nem vitatom, de egyébként a sommás megállapítást a másik oldal nevében, mivel én is itt foglalok helyet, itt biztosítottak számomra helyet, én a magam részéről visszautasítom, tehát nem szégyellem azokat.

Marton István: Ez a munka egyébként már megindult, de én a városfejlesztési és a Városüzemeltetési Bizottságot együttesen kérem fel arra, hogy tekintsék át, mondjuk az elmúlt 5 év helyzetét, tehát olyan 2002-től napjainkig, és erre, azt hiszem, megint egy ilyen június végi határidő megfelelő.

Dr. Károlyi Attila: Nagyon rövid leszek. Azon gondolkodtam, miközben szeretett Horváth István képviselőtársam patetikusan átadta ezt a dokumentumot a túloldal egyik tagjának, hogy hála jó Istennek egyre kevesebbszer történi kísérlet arra, hogy az ellenzéket összemossák az előző önkormányzattal. Ülünk itt néhányan, akik nem voltunk tagjai az előző önkormányzatnak. Nem is tisztem nekem Őket megvédeni, de én nagyon komolyan mondom a Horváth képviselőtársamnak, hogy 2010-ben már bizonyára itt ülünk mind a ketten, nem biztos, hogy ezen a helyen, de 2010-ben én fogok sétálgatni, meg gondolom, feltehetőleg Horváth képviselőtársam se sétál ide, hogy nekem idetegyen az asztalra, mert ennek az önkormányzatnak mindketten tagjai vagyunk. Tehát az az álláspontom ezzel kapcsolatban, és köszönöm még egyszer a szót Polgármester Úr, hogy itt ül egy ellenzék, aztán, akinek inge, vegye magára, akinek nem, ne vegye magára, de itt egy bizonyos napirend vitája folyik, amivel aztán sikerül annyira elkalandoznunk, hogy a Muzsikás együttes koncertje valóban veszélybe kerül.

Marton István: Nem a koncert kerül veszélybe, hanem az Ön meg az én műélvezetem, meg a többieké, akik odaigyekeznek.

Bicsák Miklós: Tisztelt Horváth Képviselőtársam! Én nagyon büszke vagyok, hogy a 2006-os évben olyan beruházások történtek Palin városrészben. Csak példákat mondjak el, és nagy tisztelettel a lakosság köszöni, és boldog, és büszke – förhénci hegy elkészítése. Ilyen 14 év képviselőségem alatt nem történt meg, amit az elmúlt közgyűlésben sikerült. A cserfői hegy – biztos jártok arra, Polai képviselőtársunkkal kocogtok, futtok. Fussatok azon az úton, egészségeteket is biztos, hogy elősegíti, mert jó az út, nem botlatok el, meg lehet nézni. Elmondanám a kerékpárutat Palinban. Sorolhatnám a körzetemben, az Űrhajós utcában, a Garay – ezek mind olyan út- és járdaberuházások voltak, hogy 14 év alatt ekkora, mint a tavalyi évben, nem volt. Én büszkén vállalom, mint képviselői is, jól szavaztam, úgy gondolom, nem tettem rosszul a városnak ezzel.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr! De felhívom a figyelmét, hogy ne feledkezzen el róla, hogy épp az Ön körzetében a hegyi utak egyikéhez, másikához komoly köze volt már ennek a testületnek és személy szerint nekem is, úgyhogy az ebből származó dicséret egy részét akkor kivesszük.

Dr. Csákai Iván: Nagyon nem akartam hozzászólni, mert nem ez a téma, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy Bicsák képviselőtársam a 14 év alatt nem emlékezett ilyen útfelújításokra, és nem az elmúlt négy év volt az, ahol ilyen általános útfelújítás volt. A 16 év alatt ez volt a harmadik, harmadik ilyen akció, amikor utat újítottak fel. Emlékszem még rá, arra, amikor a Hevesi út, a környékbeli utaknak a felújítása megtörtént. Közútkezelő, de az önkormányzat a mellékutakat megcsinálta. Tehát azért nem kell mindent – hogy mondjam? Én nem mondom azt, hogy mi volt a sara az elmúlt négy évnek, de nem kell nagyon dicsekedni az elmúlt négy évvel, mert nagyon sok probléma volt ott is.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy ami az út- és járdafelújításokra elhangzik, azért talán célszerű lenne, hogyha először mindenki végiggondolná, hogy mit mond, illetőleg hogyan történnek ezek az út- és járdafelújítások, különös tekintettel arra, amennyiben ezek közbeszerzési pályázat keretében történnek, mert ugye az meg borzasztó hosszú idő, és pedig az, hogy az a jogszabályi, törvény adta időket be kell tartani, az nem ennek a testületnek a dolga. Ennek a testületnek az a dolga, hogy eldöntse, hogy mifajta felújításokat kíván végrehajtani az adott évben, vagy akár koncepcióban négy évre, de hát, hogyha egy kicsit Önök előbbre gondolkodnának és megnéznék a következő napirendi pontot, ahol a 2007. évi költségvetés van, amit már Önök szavaztak meg, abban azért úgy elcsodálkoznék, hogyha olyan nagyon sok út- és járdafelújítást találnának, és ezt nem kell az elmúlt közgyűlés terhére róni, ez az Önök felelőssége lesz majd akkor. Azt gondolom, hogy Önök bizonyára pontosan tudják, hogy mekkora adósságszolgálat terheli a 2007. évi költségvetést az úgymond agyonterhelt és ….. felvett rengeteg hitellel kapcsolatosan. Én tudom, hogy egy Önök közül biztos, hogy tudja, a polgármester, de Őt nem kérdezem meg, de arra lennék kíváncsi, ott Önök tudnák-e most megmondani fejből, hogy hány száz millió vagy mekkora? Én pontosan tudom. De azért ezt ….. A fejlesztési soron 428 millió a 20 milliárdot meghaladó költségvetésből, tehát ekkora adósságszolgálatról beszélnek Önök, amikor romba döntik ezt a szerencsétlen várost. Inkább lehet, hogy az dönti romba ezt a várost, hogyha Önök nem felelősen és nem a jövőről gondolkodva csinálnák meg a költségvetést, hanem állandóan visszamutogatnak, és ördögöt kiabálnak akkor, amikor még ….. sincs.

Marton István: Fodor úr, nem ez a napirend. Úgy emlékszem rá, hogy a zárszámadásnál tartunk.

Dr. Fodor Csaba: Csak elmondom. De Polgármester Úr, Önök csúsztatnak folyamatosan, és … mindig adósságszolgálatokról, meg ilyenekről beszélnek. Persze, hogy arról nem lehetne beszélni ebben a napirendi ….., majd három napirendi ponttal odább lesz az igazság, amikor kiderül. De az igaz, hogy amit mondtam, hogy az utak és a járdák felújítása, amennyiben közbeszerzések útján történtek, akkor pedig azt Ön is tudja pontosan, hogy az nagyon hosszú időt vesz igénybe, annak a lebonyolítása, hivatalosan akkor lehet kiírni, amikor rendelkezésre áll a forrás, és amikor a forrás rendelkezésre áll, akkor kiírásra kerül, akkor bizony, bizony örülünk, ha ősszel, na, kora ősszel talán elkezdődhet a beruházás. Tehát azért ez is az igazságokhoz tartozik. Meg az is, hogy az utak jó része, vagy jelentős része azért nem is önkormányzati kezelésben van, mégpedig a városi utak jó része sem, hanem mondjuk a Közútkezelő kezelésében vannak, tehát a tekintetben viszont neki kell rendelkeznie tervekkel, hiszen azok állami utak, amelyekkel mondjuk ezeket fel lehet újítani, vagy netán ugye az új elkerülő utak építését, hogyha idevesszük, az is az ő feladata lenne. Az, hogy ott milyen tervek vannak, nem a közgyűlésnek, sem a réginek, sem a mostaninak a felelőssége. Ezeket csak azért szerettem volna elmondani, hogy pontosan lássunk.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr! Másfélszeresen lépte túl a rendelkezésére álló időt. Horváth úrnak harmadszor nem adom meg a szót. Több hozzászóló nincs, ezért szavaztatnom kell a napirendről.

Cseresnyés Péter: Van, Bizzer András.

Marton István: Hát, bocsánat, amikor én ránéztem, nem volt, azóta van kettő, tehát nincs. Lezártam a napirend vitáját. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. számú rendelet a 2006. évi költségvetési zárszámadásról, oda be kell írni a lap aljára a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz a kihagyott sorszámnál a 4/2007.(IV.10.)-t, és a Horvát Kisebbségi Önkormányzatnál a 4/2007.(IV.5.) dátumot. Aki ezekkel együtt egyetért a rendeleti javaslattal, amely úgy hangzik a 8. oldal alján, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 2006. évi költségvetési zárszámadásról ilyen és ilyen számú rendeletét, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

16/2007.(IV.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2007.(IV.23.) számú rendelete a 2006. évi költségvetési zárszámadásról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

Marton István: Itt szintén felkérem a Könyvvizsgáló Urat, hogy mondja el véleményét.

Szita László könyvvizsgáló: A város egyszerűsített éves beszámolóját felülvizsgáltuk. Csak meg szeretném említeni, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a mérlegből, pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány kimutatásból és az eredmény-kimutatásból tevődik össze. A felülvizsgálatot azért kellett elvégeznünk, hogy záradékkal lássuk el a beszámolót, illetve a mérleget. Ahhoz viszont, hogy ezt elvégezhessük, illetve véleményt lehessen alkotni róla, meg kell vizsgálnunk a gazdálkodás szabályozottságát, valamint az éves zárlati munkák elvégzését és ennek tapasztalatait, majd pedig az előbbi dokumentumokról kellett véleményt alkotnunk. A szabályozottságról annyit tudnék a Tisztelt Testületnek elmondani, hogy összességében megállapítható volt, hogy rendelkeznek a szükséges számviteli szabályzatokkal a hivatalban, illetve a részben önálló intézményekben, valamint a számviteli politika részét képező belső szabályzatok is rendelkezésre álltak. Az év végi zárlathoz kapcsolódóan jogszabályi kötelezettség volt a mérleg alátámasztására a leltározás elvégzése, majd pedig a leltár elkészítése. Ez a dokumentum elkészült, rendelkezésre állt, felül tudtuk vizsgálni. A mérlegkészítés időszakában a terv szerinti értékcsökkenési leírást a kormányrendeletben meghatározott kulcsokkal negyedévenként időarányosan, a tényleges használatnak megfelelően elszámolták. A mérleg felülvizsgálatáról részletesen nem szeretnék kitérni, csak engedjék meg, hogy kiemeljek néhány olyan …… tételt, amelyet, gondolom, fontos lenne bemutatni. Kiemelném a folyamatban lévő beruházásoknak, felújításoknak az állományát. Ennek az állománya összességében 3,5 milliárd Ft volt, megoszlik a hivatal a városi kórház mérlege között. A hivatal mérlegében 3.516.017.000 beruházási állomány szerepel. Ezt a jelentésünknek az 5. számú mellékletében mutattuk be. Az látható a mellékletből is, hogy nagyon sok beruházás, felújítás folyamatban van, amelyeknek természetesen majd az aktiválása, ha megtörténik, akkor kerül sor a működtetésének a többletköltségeinek a megállapítására is. Kiemelném még, ami a város vagyonának a részét képezi, a befektetett pénzügyi eszközök között szereplő egyéb tartós részesedéseket, amelyek a gazdasági társaságokban lévő üzletrészeket, valamint a részvényeknek az értékeit tartalmazzák. Ezek összességében a 443.413 eFt-ot tesznek ki. Azt is megállapítottuk, hogy az értékvesztéseket, amelyeket a jogszabály előír, elszámolták, tehát ezért a mérlegben szereplő értéket elfogadni tudjuk. Kiemelném a továbbiakban még, ami nagyon fontos, hogy a városnak mekkora kintlévősége, a hátraléka, a várossal szembeni tartozásoknak az állománya. Összességében 518.425 eFt ennek az állománya. Ebből 315.615 eFt a vevőkövetelés, 170.846 eFt az adóskövetelés, és van az egyéb rövid lejáratú kölcsön és az egyéb követelés mérlegsoron is közel 32, 31 millió Ft. A vevőkövetelésből 179 milliót a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmaz, valamint 4,3 milliót a kórház mérlege, és többi pedig az intézmények mérlegében található meg. Megnéztük azt is, hogy a hivatal mérlegében a vevőkövetelés miből tevődik össze. Azt nagyon fontos megemlíteni, hogy összességében a bruttó vevőkövetelés, amely különböző ingatlanok, földek, egyéb szolgáltatásoknak a vételárának a meg nem fizetéséből adódik hátralékként, 202.418 eFt volt, …. év végi értékelés során 23.161 eFt értékvesztést számoltak el. Tételesen felülvizsgálva a hátralékosokat, meg lehetett állapítani, hogy régebbről is, több évre visszamenő hátralékok is szerepelnek a nyilvántartásokban, illetve a beszámolóban. Az adósoknak az állományát felülvizsgálva a mérlegben, a hivatal mérlegében 169.612 eFt hátralék szerepel. Ennek megbontását a jelentésünk részletesen tartalmazza. Kiemelném ebből a helyi adó és a gépjármű hátraléknak az összegét, mégpedig olyan szempontból, hogy összességben a bruttó hátralék, az 214.427 eFt-ot, ebből értékvesztést elszámolva így szerepel a mérlegben lévő 142.288 eFt. A jelentésünkben úgy fogalmaztuk, hogy jelezni kívánjuk a könyvvizsgálat alapján, hogy a Polgármesteri Hivatal mérlegében a bruttó vevőkövetelésből, adóhátralékból, bruttó hátralékból és egyéb követelésekből adódóan 444.169.000 bruttó követelés, bruttó hátralék jelentkezik, amelynek a behajtása a költségvetés pénzügyi helyzetére kedvezően hatna. Az is Pénzügyi bizottsági ülésen is felmerült és elmondtam, hogy ennek a behajtása érdekében az intézkedéseket, hathatós intézkedéseket kellene tenni. A mérlegnek a továbbiakban a forrásoldalán talán a hiteleket kellene kiemelni. A hitelállomány 2,2 milliárd Ft volt a mérlegben. A rövidlejáratú hitelek között 310 millió folyószámlahitel jelentkezik, amely áthúzódott a következő évre, és végül is a felülvizsgálat során az auditálási …. felülvizsgálati eltérést nem tapasztaltunk, nem állapítottunk meg, ezért a mérleg főösszegét 40.154.076 eFt összegben el tudjuk fogadni. A következő dokumentum felülvizsgálata az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésre terjed ki. Itt azt kellet megnéznünk, hogy a kiemelt előirányzatokat a gazdálkodás során, amelyet a közgyűlés állapított meg, betartották-e. Azt tudom Tisztelt Közgyűlésnek elmondani, jelenteni, hogy ezeket betartották, tehát nem lépték túl, így a jogszabályi követelményeknek megfelelően értékelhető. A pénzmaradvány és az eredmény-kimutatás felülvizsgálata alkalmával felülvizsgálati eltérést nem állapítottunk meg, tehát ezt el tudjuk fogadni. És engedjék meg, hogy befejezésképpen néhány mutatót említsek, illetve a közgyűlést tájékoztassam róla. Ezeket az egyszerűsített éves beszámoló adatiból számítottuk. Az a továbbiakban is egyértelműen megállapítható, hogy a vagyon eredetét jelentő forrásokon belül a saját tőke és a tartalékok szerepe együtt az előző évhez viszonyítva is továbbra is meghatározó. Megnéztük azt is, hogy a befektetett eszközöknek a fedezettsége saját forrásokkal hány %-ot tesz, ez az év végén 92,56 % volt, amely az előző évben 97,37 %-ot tett ki. Nagyon fontos a fizetőképességet kifejező likviditási gyorsráta értékének is a megállapítása. Ez úgy számoljuk, hogy a pénzeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek arányát nézzük meg. Ez az előző évben 0,7 volt, ez lecsökkent év végére 0,27 értékre, tehát a likviditása a városnak ilyen szempontból fizetési lehetősége, likviditása csökkent. Ugye ez azt jelenti, hogy adott évben, vagy adott időpontban, tehát december 31-i fordulónappal ki kellett volna fizetni a rövidlejáratú kötelezettségeket, akkor erre a fedezet, pénzügyi lehetőség nem volt meg. Megnéztük azt is, hogy az eladósodási mutató, az hogyan néz ki. Ez a 6,95 %-ról, az előző éviről 10,87 %-ra nőtt. Megnéztük azt is, hogy hogyan néznek ki az összes kötelezettségek. Ezeknek az állománya az előző évhez képest emelkedett, és 2,6, illetve 4,3 milliárd Ft-ot tesz ki. Ez az előző évben kedvezőbb volt. Összességében a zárszámadás, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadásra tudjuk javasolni a Tisztelt Közgyűlésnek, és a könyvvizsgálónak minősíteni kellett a zárszámadást, illetve az egyszerűsített éves beszámolót. Ezt a könyvvizsgáló záradéknak a megadásával tudja kifejezésre juttatni a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségnek megfelelően. A rövid jelentésünkben a záradék vélemény részben található, amelynek, engedjék meg, hogy az utolsó bekezdését felolvassam: véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az önkormányzat és intézményei 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 egyhangú igennel támogatja a beszámolót, és elfogadásra ajánlja. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Könyvvizsgáló Úr által is megemlített 444.169 eFt-os kintlevőség, az valóban nagyon kedvezően hatna az önkormányzat pénzügyi helyzetére, és a Pénzügyi Bizottság a 10-ei ülésén rendelkezett arról is, hogy minden hónapban bekérjük a hivatal Gazdasági Osztályától, hogy hogyan alakulnak a kintlevőségek, és azt kértük a Jegyző Úrtól, hogy a kintlevőségek behajtása kiemelt feladata kell, hogy legyen a Polgármesteri Hivatalnak, és lehetőleg mindent meg kell tenni az eredményes behajtásra.

Marton István: Igen, a bizottsági ülésen ott voltam, amikor épp ezt tárgyaltuk. Talán még annyival egészíteném ki az Ön által elmondottakat, amivel tökéletesen egyébként egyetértek, hogy a kintlevőségek egy része gyakorlatilag behajthatatlan. Ezt pedig hosszabb távon nem túl szerencsés magunk előtt görgetni, mert ez ugye az önámítás kategóriáját is kimeríti.

Bizzer András: Az előző napirendi pontnál többen beszéltek ugye, hogy mennyi hitelt vett fel a város, és ezt szeretném egy kicsit pontosítani, hogy itt feketén-fehéren le van írva ugye, hogy 2006. évi teljesítés, az 1,8 milliárd Ft-ot jelent, tehát ennyi hitelt vett fel a város a tavalyi év folyamán, és az igaz, hogy ebben az évben mi 1,9 milliárd Ft-ot tervezünk, de ezt mindjárt hozzá kell tenni, hogy olyan kötelezettségeket vállalt az előző önkormányzat, hogy azt nekünk teljesíteni kell. Tehát például panelprogramban 500 millió Ft hitelfelvétel, azt azért kellett betervezni a 2007-es költségvetésbe, mert már korábban ugye történt egy olyan döntés az önkormányzat részéről, hogy ezt a hitelt felveszi. Ez be lett tervezve a 2006-os költségvetésbe, és úgy alakultak a dolgok, hogy elhúzódtak ugye a felújítások, és ezt a hitelt nem tudta felvenni a város a 2006-os év folyamán, ezért átpakolódott 2007-re. Tehát ez egy játék a számokkal, hogy gyakorlatilag mi ugyanakkora hitelt vettünk volna fel, mint az előző önkormányzat. Ezt szeretném leszögezni. És ott van még ugye a 310 millió Ft-os folyószámlahitel, ami szintén az előző városvezetésnek a sara, és azt egyből nekünk ebben az évben ugye ki kellett papíron fizetni. Tehát az 1,9 milliárdból egyből lejön körülbelül 900 millió Ft ugye a folyószámlahitel visszafizetése, a panelprogram hitel, és ezeket nyugodtan hozzáadhatnánk a 2006-os évi hitelfelvételhez, az az 1,8 milliárd, az felemelkedne így 2,7 milliárdra, és ezt kellene összehasonlítani azzal, hogy akkor mi, mivel ugye átpakoltuk az 1,8 milliárdból 900 milliót az előző évhez, hiszen ez az előző évnek a kötelezettségvállalása, akkor mi gyakorlatilag csak 900 millió Ft hitelt terveztünk. Tehát harmadannyi hitelt terveztünk mi, mint az előző városvezetés. Tehát szerintem igenis, hogy felelőtlenül gazdálkodott az előző városvezetés, nem csak az elmúlt évben, hanem az elmúlt négy évben. És még az útfelújításokkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy például a Magyar utcai körforgalom, az ugye 100 millió Ft-ba került körülbelül, és elmondható, hogy most Európai Uniós pénzek érkeznek, és csatorna-felújítás fog végrehajtódni ott, azon a környéken is, és kérdezném én, hogy miért kellett 100 millió Ft-ért felújítani ezt a körforgalmat akkor, hogyha fel lesz most túrva, és majd helyre kell állítani ezt a körforgalmat. És még arra is szeretnék reagálni, hogy szerintem igenis, hogy szocialista városvezetés volt az elmúlt négy évben, szocialista polgármester volt tudomásom szerint, és az első három évben biztos vagyok benne, hogy a szocialista polgármesternek az előterjesztéseit az egységes szocialista frakció szavazta meg, és csak, azt hiszem, olyan 2005 környékén jelentkeztek problémák a szocialista frakción belül, de hát ez az Ő dolguk, erről nem szeretnék többet beszélni.

Marton István: A sok számot lefordítva a való élet nyelvére, ez körülbelül úgy néz ki, hogy ha az önkormányzat 2006-ban kifizette volna az általa felvállalt akkori panelprogram összeget, és az egész hiánytalanul nem tolódna az a 2007-es évre, akkor minden valószínűség szerint november táján, vagy októberben már sikerült volna lecsődöltetni a várost.

Cserti Tibor: Nem akarom hosszan húzni az időt. Arra kérem a képviselőtestület tagjait, Polgármester Urat, hogy egységesen radarozzunk arra a könyvvizsgálói megállapításra nagyon, hogy igen, kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat követelésállományának a lehetőség szerinti csökkentésére, és ez nem csak a Polgármesteri Hivatalra vonatkozik, ugye azzal részletesen foglalkozott. Az intézmények egészére is vonatkozik. Megér a teljes átfogó jellegű célvizsgálatot. Ha kell, akkor erre a testület hozzon egy ilyen jellegű határozatot. Biztos, hogy lesz eredménye. A másik, ami a Polgármesteri Hivatal kereteibe tartozik, mindenféleképpen, akár a vevő kategóriát, akár ugye főleg az ingatlanértékesítésekkel és helyiségbérletekkel összefüggő díjhátralékok … nagyon jelentős kategóriát képeznek az önkormányzatnál. De hasonlóképpen a kintlévő adóhátralékok összege. Most különösképpen az utóbbi, az adóhátralékok összege az adómorál általános csökkentése, az továbbgyűrűző későbbi problémákhoz is vezethet. Nagykanizsa város egészét egy országos átlaghoz képest, és ezen belül kiemelten a megyei jogú városok kategóriáját is, egy nagyon jó adókövető, jogkövető magatartás, jó adófizető morál jellemezte eddig az ideig. Most azért megfontolandó egyébként az a dolog, hogy amikor ilyen kiemelt kategóriájú feladat ez a tevékenység, akkor bizony ezzel összefüggő konzisztens szabályozási eszközöket is illene alkalmazni, és lám, lám, pontosan az elmúlt időszakban tanúi lehettünk annak, hogy bizony az ebben érdekelt, közvetlen végrehajtásban érdekelt adóügyi kollégáknak az érdekeltségi rendszere lett megszüntetve. Én ezt akkor is kifogásoltam, és én azt nem gondoltam, hogy egyéb már rövid időn belül bebizonyosodik, hogy gyakorlatilag ennek van egy negatív …. irányú hatása is. Én tudom a gyakorlatból, mert én magam is irányítottam ezen szervezeti egységet, hogy bizony az ösztönzési rendszernek rendkívül nagy hatása van az adóbehajtási tevékenység során. Én kérem, ha lehet, akkor ezt vizsgálják felül, vagy alakítsák át, vagy egy új formára álljanak rá, de bizony eredményre kell, hogy vezessen. Befejezésképpen, én nem szeretnék megint politikai felhangokat, és főleg távol áll tőlem, ráadásul ugye mindig független jelenlévő képviselőnek tartom magam, de tényleg kérlek, és képviselőtársamat, Bizzer Andrást, ne hergeld a képviselőtestület tagjait. Jobboldal, baloldal, felelőtlen, szóval azokkal a jelzőkkel, mert ezek a jellegű kijelentéseid csak mindig arra sarkallnak engem is, hogy mint a bicska, kinyílik a zsebemben, és akkor elkezdem arról mondani, hogy bizony, már a tárgyévi költségvetésnek az alapvető szerkezeti egységei is megbomlottak, tárgyévben is megint kedvezőtlen irányú folyamatok indultak el, alapvető szerkezeti egyensúly a működési költségvetések vonatkozása, a források, ………. biztosítható, de el kell mondani konzekvensen, hogy oké, megállapított az előző napirendi pont kapcsán, hogy bizony kedvezőtlen irányú folyamatok vannak, be kell csukni a kaput, és egy új pályára állunk. De, ha egyszer ezt kimondta a testület és elfogadta, akkor újra, szóval ilyen irányú felhangokkal hergelni a képviselőtestület tagjait együttesen, az egy felelőtlenség önmagában véve is, és én még egyszer mondom, magam részéről arra kérlek, hogy inkább próbáljuk meg az együtt gondolkodást erősíteni annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük a nagyobb atrocitásokat.

Marton István: Pontosan két hozzászólásnyi időt használt el, gondolom, még egyszer nem akar hozzászólni.

Tóth László: Ígérem, hogy rövid leszek, mert én a magamévá tettem ezt a mondást, hogy ….. van a sok szóban, tehát szeretném a 15. oldalról egy mondatát a könyvvizsgálói jelentésnek, egy megállapításnak, felolvasni. 15. oldal 5. bekezdése, amely az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulását írja le, a következő van bent: az önkormányzat költségvetése 2006. évben finanszírozható volt, a gazdálkodás eredményesnek minősíthető. A város üzemeltetése, az intézmények működése biztosított volt. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Még egy gondolatot, mint a szocialista párt frakcióvezetője – én is megkérem Bizzer urat, hogy akkor foglalkozzon a szocialista párt vélt vagy valós belügyeivel, mikor majd a szocialista frakció foglalkozik a FIDESZ frakció belügyeivel.

Marton István: Azért hozzá kívánom tenni, hogy gondolom, Ön szerint sem egy nagyon nagy pozitívum az, hogyha azt a félmondatot olvassuk, hogy a gazdálkodás eredményesnek minősíthető, mert akkor énnekem odakívánkozik, hogy még, talán éppen úgy, ahogy. Mert a valóság fizikailag ez volt.

Bizzer András: Én csak szeretném visszautasítani azt, hogy én itt bárkit is hergelnék. Én a véleményemet mondtam itt el a közgyűlésben, és a Fodor képviselőtársam előző napirendnél elmondottaira reagáltam, akkor nem volt alkalmam reagálni, ezért mondtam ezt el, a véleményemet. A másik az, hogy én a szocialista párt belügyeivel természetesen nem szeretnék foglalkozni, csak azért említettem azt, amit említettem, mert véleményem szerint a szocialista pártnak igenis, hogy volt köze az előző városvezetéshez. Ennyi.

Karádi Ferenc Gyula: Az előbb elhangzott, hogy köszönjük meg a beruházásokat. Én akkor köszönném meg a beruházásokat a múlt évre visszamenőleg, ha a Képviselő Urak a saját önszántukból kapával és ásóval dolgoztak volna, de közpénzből és hitelből valósították meg, a döntés volt csak az Önöké. És majd azoknak kell megköszönni, akik hosszú időn keresztül ezeket kifizetik. Az előttünk lévő előterjesztés 5. táblájának egyik pontjában szerepel a Miklósfa városrész rekonstrukciója címen egy rubrika, amelyben itt 64 millió Ft, durván 64 millió Ft szerepel. Ezt szeretném jelezni, hogy nem a városrész, hanem csak a városközpontról, illetve a városrész központjáról van szó, és a következő előterjesztésben pedig még hozzá kell tennünk 6,2 millió Ft-ot, ami szerepel az előterjesztésben. Ez összességében 70 millió Ft fölött lesz. Arra kérem Röst urat, fáradjon majd ki Miklósfára, nézzen körül a városközpontban, városrész központjában, és taksálja meg, hogy az a 70 millió Ft-os beruházás, ami rányomja a bélyegét az erre az évre is Miklósfa felújításokat tekintve, hogy megért-e ott, Miklósfán. Nyilván lényegesen olcsóbban meg lehetett volna oldani, ugyanezt a célt elértük volna, és maradt volna pénz mindarra, amire még Miklósfán ezen kívül sort keríthettek volna.

Marton István: Több hozzászólót nem láttam, ezért a vitát lezárom. A határozati javaslat a következő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. §. (7) bekezdése szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 2006. évi egyszerűsített beszámoló, (vagyis egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás) 2007. június 30.-áig történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

128/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. §. (7) bekezdése szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 2006. évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás) 2007. június 30.-áig történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Marton István: Nem is értem, mitől volt ekkora vita korábban Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak, amikor a végén dühöng az egyetértés. Egyébként én az 1. és a 2. napirend kapcsán is megköszönöm a bizottságoknak, egyrészt ugye a Pénzügyi Bizottságot külön kiemeltem, de a többinek is a szakszerű álláspontját, és ha jól számoltam, 3 vagy 4 tartózkodás mellett körülbelül 35 igennel, vagy inkább 40-nel fogadták el a bizottságok együttesen ezeket a napirendeket.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi pénzmaradványa felosztására és a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ugye ez értelemszerű mindenkinek, aki már valaha belenézett a közgyűlésbe, mint néző, vagy itt ült, mint képviselő, hogy amikor a pénzmaradvány felosztásra kerül, akkor módosítani kell az aktuális évnek a költségvetését.

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta. Egy kiegészítő javaslattal élt 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással, hogy a Vásárcsarnok melletti terület értékesítésre kerüljön, és ennek a befolyt összeget a hitelkeret csökkentésére használjuk föl. Az egész előterjesztést 5 igen, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta. És nem, mint bizottsági elnök, a 11. oldalon lenne egy kérdésem és egy észrevételem. A 11. oldal 7. pontjában a költségvetés készítést követően ismertté vált és jelenleg folyamatban lévő perek várható költségeire a céltartalékban tervezett előirányzaton felül további 69 millió Ft-ot kellett elkülöníteni. Ez elég lesz-e vagy várható egyéb kiadás a perekkel kapcsolatban? A másik a 8. pont, az önkormányzatnak a terheit növelő, hogy a jogszabályi változás miatt a szociálpolitikai feladatokra tervezett előirányzatot módosítani szükséges, mivel a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és az alanyi jogú ápolási díjakhoz a központi költségvetés 2007-től nem biztosít támogatást, így ennek teljes összegét az önkormányzatnak kell biztosítani, tehát az adófizetők pénzéből 23.433 eFt-ot kell erre fordítani.

Marton István: Igen, ez sajnálatos tény, hogy ezt a 23 millió Ft-ot biztosítani kell. Az első felvetésére pedig az a válaszom, hogy ha jogerősen lezárulnak ezek a perek és viszonylag gyorsított ütemben, akkor bizony ez sem lesz elég. De bízzunk ebben az esetben az igazságszolgáltatás lassúságában, és akkor ezen terhekből akár jövő évre is húzódhat.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság, nagyon röviden, 6 egyhangú igennel támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 8 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta a közgyűlésnek eme napirendi pontot. Egy észrevétel az 5. oldal tetején levőkhöz, hogy a túllépéseket, tehát ezeket a bizonyos túllépéseket az önkormányzat meddig göngyölíti még, illetve ezek nem-e az alulfinanszírozásból keletkeztek, illetve egy rossz tervezésből keletkeztek ezek a bűvös kifizetett mínuszok?

Marton István: Valószínű, hogy valami be nem kalkulált tétel volt annál az egynél, ahogy az előfordul.

Balogh László: 360 millió Ft körüli a 2006. évi pénzmaradvány. Ennek felosztásáról lenne most szó. Költségvetési korrekciókra alkalmas ez az összeg akár, és így a 2007. évi költségvetési rendeletet módosíthatjuk. Az előttünk lévő előterjesztést 7 igennel, egyhangúlag támogatja az oktatási bizottság. Ezzel együtt három megjegyzés hadd történjék. Ez az egyhangú támogatás részint azért van, mert az anyag is tartalmazza, hogy a közoktatási és közművelődési intézmények a 2006. évben a költségvetés végrehajtása során takarékosan, körültekintő módon gazdálkodtak, de szeretnék például egy téveszmét eloszlatni, hogy ugyan keletkezett pénzmaradvány, de a közoktatási és közművelődési intézményekben, de ez nem a jutalmazásra fordítható pénzmaradvány volt. Csakhogy ugye egy téves értelmezést eloszlassak. Kiemeltük és szomorú, hogy a költségvetési korrekcióban az esetleges mozgásteret, mert mi számítottunk volna erre, elvette az, hogy a perek várható költségeire a céltartalékban tervezett előirányzaton felül további 69 millió Ft szükséges. Ez most jött elő, a régi idők hibái által. Szükség lenne a költségvetés korrekciójára néhány kisebb tételben. Nem felejtette el a bizottságunk a költségvetés elfogadását, de a jelenlegi sanyarú költségvetési helyzetben önmérsékletet tanúsítunk. De később, például a féléves beszámolónál még visszatérünk néhány korrekcióra. Egyelőre nem fogjuk a megszorítást reformnak, a költségvetési hiányt pénzügyi többlet negatívumnak, a leszakadást konvergenciának, az elbocsátást átszervezésnek, a létszámleépítést munkaerő-piaci mobilizációnak nevezni, mint ahogy azt központilag, kormányzatilag teszik.

Marton István: Hát ahhoz képest, hogy egyhangú volt a bizottság állásfoglalása, azért volt néhány apróbb kifogás.

Papp Nándor: Bizottságunk 4 igen, 3 tartózkodás szavazattal a napirendi pontot a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést. A magam részéről két dolgot szeretnék említeni. Az egyik már elhangzott, a 7. ponttal kapcsolatban, a további felmerülő folyamatban lévő perek várható költségeire 69 millió Ft. Ez egy konkrét pert érint, ez a tétel, vagy újabb felülvizsgálata történt meg a folyamatban lévő pereknek, és azt látjuk, hogy most plusz 69 millió Ft-tal fedezhető erre az évre, vagy ez most valamely konkrét per? Azért kérdezem Tisztelt Polgármester Úr, mert amikor itt a költségvetés összeállítása történt, azt megelőző időszakban is feszegettük, hogy milyen peres eljárások vannak folyamatban, és vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy melyek a várható kötelezettségvállalások, amik ebből az önkormányzatra hárulnak. A 8. pontnál említeném meg a Tisztelt Közgyűlésnek azt, amit már az 1. napirendi pontnál említettem, ami arról tájékoztat minket, hogy a szociálpolitikai feladatokra tervezett előirányzatokat szükséges módosítani, mivel a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, alanyi jogú ápolási díjhoz a központi költségvetés 2007. évtől nem biztosít támogatást, így annak teljes összegét az önkormányzatnak kell biztosítania, melyet forrásul a helyi adóbevétel biztosít az önkormányzat. Tehát a kanizsai polgárok által befizetett helyi adókból történnek eme szociálpolitikai feladatoknak a forrásainak a biztosítása, tehát ebből fizeti az önkormányzat a rendszeres szociális segélyeket, és így tovább. Egy kérdésem lenne Tisztelt Polgármester Úr az anyaggal kapcsolatban, mégpedig az előterjesztő, az a 9. oldalon az, nem vagyok pénzügyi szakember, de nem értem az utolsó bekezdésben azt a Horvát Kisebbségi Önkormányzatnál, hogy az előző évi pénzmaradvány átadása csak előirányzat szintén történt meg technikai okok miatt, azonban ténylegesen a Polgármesteri Hivatalnál került lekönyvelésre a pénzmaradvány igénybevétele. Ez mit jelent? Hogyha ezt valaki elmagyarázná.

Marton István: Szakosztály vezetőjét, Dabi Gabriellát kérem, hogy ezt fejtse ki szakszerűbben, mint ahogy én tudnám.

Dabi Gabriella: Ez azt jelenti, hogy a korábbi évben, 2005-ben még szervezetkód és szakfeladat elkülönítéssel került a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat könyvelése a Polgármesteri Hivatalon belül. 2006-tól viszont már úgy működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, mint ahogy a részben önálló intézmények, és ezt csak technikailag így tudjuk megoldani, hogy csak az előirányzat szinten került könyvelésre, a teljesítés szintjén a hivatalnál kellett még ezt lekönyvelni, mert ténylegesen a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványában volt, 2005. évi pénzmaradványában a hivataléban lett megállapítva. Nem tudom, hogy megfelel-e ez a válasz? Tehát technikailag. Felhasználta, a Horváth Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ténylegesen felhasználta ezt a pénzmaradványt, ami 2006-ban lett megállapítva neki a 2005. évi pénzmaradványa, de könyvelni csak a Polgármesteri Hivatalnál lehetett.

Marton István: Tehát ezt a szép, tudományos magyarázatot lefordítva nagyon egyszerű nyelvre, eddig a hivatalnál volt egy szakfeladat, most meg ugyanúgy működik, mintha egy intézmény lenne, ezért lett külön sor. Így azt hiszem, egyszerű és világos. Amit egyébként Elnök Úr kérdezett, ez gyakorlatilag egyetlenegy vesztett per, aminek az ítélete megvan, de még hivatalosan nem kaptuk meg, csak ugye az ott lévő képviselő tájékoztatott bennünket erről, és hát sajnos nem állunk jól, mert várhatók egyéb ilyen vesztések is.

Papp Ferenc: Az anyag 6. oldalán a Halis István Városi Könyvtár fejezetnél szeretnék néhány mondattal, illetve értékítélettel foglalkozni. Az egyik, ebből az anyagból kiderül, hogy a városi könyvtár mintegy 2.390 eFt értékben nem teljesítette saját hatáskörben megemelt év közbeni bevételi kötelezettségét. Én szeretném elmondani, illetve egy gondra fölhívni a figyelmet, hogy feltehetően ez nem az intézmény hibájából fakad, hisz egy olyan intézménynél, amely közgyűjtemény, ahol nagyon behatárolt a bevételi lehetőség, hiszen elsősorban, ami számításba jöhet itt, a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak, CD-nél, videónál, egyebeknél, valamint a terembérleti lehetőség, ami felmerül. Ha ezeket is számoljuk, egy viszonylag nagy összegről van szó. Bennem fölmerül, hogy meg kellene vizsgálni, hogy vajon nem fölültervezett volt-e ez a bevételi terv, hogy ennyire nem tudták teljesíteni, hisz az előbbi példából is kiderül, hogy más helyzetben vannak, mint a két önkormányzati közművelődési intézmény, tehát a művelődési házak… másként gazdálkodnak, rendezvényeket, tanfolyamokat, stb. szerveznek. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőre vonatkozóan ezt érdemes megvizsgálni és megnézni. Nem akarom őket mindenáron védeni, de hát valószínűleg nem ők tehetnek róla. A másik megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap április 5-ei számában olvastam az egyik szakbizottságunk üléséről egy tájékoztatót, ahol hát elhangzott, hogy összességében hatékonyabb gazdálkodást várnak a HSMK vezetőségétől. Én akarok sem a cikkel, sem az ott nyilatkozó szakbizottsággal vitatkozni, csak szeretném fölhívni ugyanennek a beszámolónak az 5. oldalára a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, ahol hát a Hevesi Sándor Művelődési Központ gazdálkodásáról szól az anyag, és a hivatal vezető pénzügyi munkatársai a bevételek teljesítéséről szólnak, és kiegyensúlyozott gazdálkodásról, illetve, hogy a támogatótól és a pályázatokból származó pénzeszközök szintén az éves előirányzatnak megfelelően alakultak. Tehát én úgy gondolom, hogy a HSMK gazdálkodásával semmi különösebb probléma 2006-ban nem volt. Az természetes, hogy mivel szakbizottságról van szó, figyelemmel leszünk, hogy továbbra is hatékonyan, sokoldalúan gazdálkodjunk, de hát azért a tavalyi évnél el kell mondanom, hogy félévtől négy különböző helyszínen működött a HSMK, nehezebb, rosszabb körülmények között próbáltuk a rendezvényeinket szervezni.

Cserti Tibor: Összességében hallottuk a bizottsági beszámolókat, alapvetően a bizottságok támogatták az előterjesztést. Egy sommás megállapítás nem hangzott el, a Pénzügyi Bizottság ülésén viszont kifakadtunk, hogy tessék mondani, akkor az előző évi intézményi költségvetések felülvizsgálatát is alapul véve összességében a pénzmaradvány hogyan hatott a már jóváhagyott, korábban jóváhagyott 2007. évi költségvetésünkre. Ugye nyilvánvaló, pozitívan hatott, abszolút mértékű összege is elhangzottak, tehát durván ugye 70 milliót meghaladó összegről van szó, aminek ugye az újraelosztása gyakorlatilag kondícionális javítást eredményezhet a költségvetés egészén. Tehát kedvezőbb hinterlandja a tárgyévi költségvetés végrehajtásának. Amiért szót kértem, nem ez, hanem az indítás kedvéért nekem nagyon tetszik Balogh képviselőtársam retorikája, szenzációs jelzői vannak, néha irigykedem is érte. Én is fölírtam egyet magamnak, úgy hangzik, hogy aki a kicsit nem becsüli, a jövőt nem érdemli. Ez egy áttett változat. Arra utalok egyébként, hogy bizony az előterjesztő, hogyha most már a végrehajtás felelőssége is az övé, akkor a pénzmaradvány előirányzat módosítása kapcsán is igen, már a legelső olyan lehetőség, hogy megnézem, hogy hova csoportosítok, és felelősen hogyan gazdálkodom. És ezt azért mondtam el, mert gyakorlatilag például engem piszkosul tud irritálni olyan dolog, mikor ugye nem volt előttünk pénzügyi szakbizottsági ülésen ez az anyag, és láttam, hogy már a vállalkozó 6 millió Ft-ot kér például közműnyilvántartás átvezetésért. Ezt tudni kell, hogy most a költségvetésben, tetszenek emlékezni, erre 5 millió Ft van, most már 6-ot kér. Miért? Mert annyit kér. Gyakorlatilag kevesen tudják talán, hogy ez a tevékenység például 4 órás részfoglalkozás keretében ragyogóan megoldható, és ha az összes pénzügyi vonzatát nézem, akkor akár 2,5 millió Ft-ért ez a dolog klasszikusan elvégezhető. No, hát én ilyen dologra gondoltam. Tehát én a magam részéről azt tudnám mondani, hogy igen, határozati javaslatot indítványozok, vizsgálja meg a Jegyző Úr, hogy ez a tevékenység hatékonyabb formában a hivatali létszámgazdálkodást is javítva, akár kapcsolt feladatként elvégezhető és olcsóbban, hatékonyabban elvégezhető legyen. Ez az egyik. A másik, azt mondom, a jövő szempontjából nagyon nagy hibának tartom, és a legkisebb ellenállás irányába megyünk akkor, hogyha a mostani módosításban elfogadjuk azt, hogy ingatlanvásárlásra, és nem nevesítem, hiszen tudják, hogy milyen ingatlanvásárlási keretösszeg volt bent a 2007. évi költségvetésben, az ott meglévő összes keretet zároljuk, még hogyha az ominózus per kapcsán, tehát valamifajta ugye átcsoportosításra van szükség a költségvetés egyensúlya érdekében, de a jövő kenyerét esszük meg, mert pénz, az sosem volt, a pénzt, azt gyártani kell, és az önkormányzat gyárthat egyedül a közcélra jóféle módszerrel, az ingatlanspekuláció közösségi célra történő kihasználásával pénz. No, hát én ezt a dolgot nagyon fájlalom, és azért kértem szót, és nem azért, hogy megbántsam Balogh képviselőtársamat, véletlenül is távol áll tőlem. Tehát összességében nyilván az előterjesztést elfogadhatónak tartom, e két területen az indítvány számomra szakmailag nem elfogadható.

Marton István: Nagyon szép szóösszetételt alkotott, amikor az ingatlanspekuláció közösségi célra való kihasználására utalt. Még ezt ilyen szépen nem hallottam megfogalmazni. Önnek igaza van, csak azért azt ne felejtsük el, hogy az Ipari Parkban jó néhány szerződés, ami korábban köttetett, az semmis lesz, tehát ott azért szabadul föl terület, de ebbe mélyebben most ne akarok belemenni. Egyébként jók az észrevételek, nekem személy szerint tetszenek. És ezt a Jegyző Úr figyelembe is veszi, amit az előbb …

Karádi Ferenc Gyula: A 16. számú melléklet 11. sorában van egy konkrét szám, itt a 20 millió Ft 24.904 eFt-ra emelkedett. Én konkrét választ szeretnék kérni a Polgármester Úrtól, miután ez a szám feltételezi, hogy itt valami konkrét tervezési díjról lehet szó, hogy mit takar? A kiegészítésben, az általunk megkapott kiegészítésben van egy hevenyészett utalás arra, hogy a növekmény miből adódhat, de szeretném, hogyha ez konkréttá válna, és pontosan meg tudnánk, hogy mi az a 4.904 eFt, amivel növekedett a tervezés előkészítési feladatok költségvetése.

Marton István: Gondolom, a fejlesztési célra szóló 11. pontról van szó. Kérem, és már korábban is kértem, ne feledjék el Tisztelt Képviselőtársaim, hogy amikor ilyenekről beszélnek, akkor nevesítsék. Mondják meg, hogy fejlesztési célra táblázatban a 11. sorban szereplő tétel, mert hiába talál valaki oda gyorsan, nyilvánvalóan lassabban talál oda, mint aki ebben az ügyben szólni kíván. A beazonosítás egy ilyen, mondjuk, 100 számot tartalmazó oldalon kicsit nehézkes, ha mondja meg, hogy miről szól a történet. Ez a Pénzügyi Bizottság ülésén is téma volt. Gyakorlatilag meglehetősen kicsi összegben lett ez meghatározva, és ezért van ez a közel 5 millió Ft-os növekmény.

Röst János: Azzal kezdeném, hogy megköszönöm Polgármester Úrnak és a FIDESZ frakciónak, hogy az előző kettő napirendi pontot magukévá tették és elfogadták, szinte 100 %-kal. Ez nagy pozitívom az előző testület számára is. Azzal folytatnám, amit Cserti Tibor elkezdett, Balogh képviselőtársam retorikáját. Én azért megkérdezem, a vége, amit elmondott, az a saját szavai voltak képviselőként, vagy bizottsági álláspont, mert az elég furcsa, hogy a Magyar Nemzetet idézi egyébként szó szerint. Ezt azért legközelebb jelentse be, hogy eddig tartott a bizottsági álláspont, azt követően pedig a saját véleményét mondja el. Két módosítást szeretnék tenni. Az első, ez a céltartalékban meg lett emelve 69 millió Ft-tal a pereknek a költségére a tétel, hogy ennek az ellentételezését a beterjesztő, előterjesztő iparűzési adó emelkedésével próbálja kompenzálni, aminek örülök, mert egy újabb beismerése annak, hogy az iparűzési adó alultervezett volt, ahogy jeleztem én a költségvetési vitában, és nem vagyok jós, de megint jelzem előre, hogy év végére ez újabb 100 millió Ft-tal meg fog emelkedni forrásmegjelölésként más céloknál. És azt szeretném javasolni, hogy ennek az ellentételezését egy másik soron is jelenítsük meg, ezt javasoltam a szociális bizottsági ülésen is – ez pedig az ingatlanértékesítés sora, hiszen, ha jól emlékszem vissza, ez a pervesztése egy ingatlan értékének a kifizetését jelenti ez a több, mint 60 millió Ft. Ennek az ingatlannak az értékesítését hasonló áron el lehet végezni, tehát ily módon a különbségét lehet pervesztesként, úgymond felfogni. Tehát és javaslom azt, hogy ennek a területnek az értékét állítsa be az előterjesztő a bevételi oldalon az ingatlanértékesítések sorába. Ezzel gyakorlatilag 60 millióval ezt megemelve le lehet csökkenteni a hitelkeretet 740 millióra, és máris tettünk egy nagy lépést a hitel leszorítása érdekében. Karádi Ferenc képviselőtársamnak annyit mondanék, hogy énszerintem Ő azon aggódik, hogy a térségében már annyira meg van oldva minden probléma, hogy Neki már nem jut feladat, és ily módon próbálja magát helyzetbe hozni. Énnekem az a kérésem, hogy próbálja megnézni azokat a feladatköröket, amiket még el kell végezni. Nem sok van már egyébként Miklósfán, a nagyja, az elkészült, és akkor énszerintem ez egy konstruktívabb történetté válhat. A másik része a történetnek, hogy ha megnézzük a működési bevételi és kiadási sarokszámokat, akkor újabb olló nyílt meg, hiszen korábban a tervezetnél 760 millió volt a működési bevétel és kiadásnak a negatív szaldója, az most 919 millióra emelkedett, ami azt jelenti, hogy megint 159 millió Ft-ot úgy lehet kigazdálkodni, hogyha vagyonértékesítést fog elkövetni az önkormányzat. Más módon nem, mert a hitelállományt ugyanúgy tervezték, tehát egyértelműen, hogy fel kell, hogy tolják a pénz az ingatlanértékesítési összegből, amit én helytelennek tartok, és arra kérném Polgármester Urat, hogy a következő költségvetés-módosításnál azért tekintsük azt át, hogy hogyan lehet ezt az ollót szűkíteni, illetve a hitelkeretet csökkenteni.

Marton István: Gondolja, hogy az eredeti költségvetésbe tervezett 791,1 millió Ft ingatlanértékesítés mindenegyes sarokszáma olyan biztosan áll? Ez egy nagyon pici tétel, úgyhogy minden bizonnyal ebben ez simán felolvad. A perekről nem akarok mélyebben beszélni, mert nem akarom rontani az esélyeinket, de sajnos nagyon komoly gondokban vagyunk ezzel kapcsolatban. Az pedig, hogy Ön örül annak, hogy az első két napirend gyakorlatilag egyhangúlag ment át, az azt jelenti, hogy elfogadja részünkről, mert tekintsük ezt a békesség jelének, hisz az utolsó három hónapban már azért volt némi közünk ehhez, hogy végül is nem omlott össze a város költségvetése.

Bárdosi Gábor Jenő: Három dologgal szeretnék foglalkozni a 3. napirendi pont kapcsán. Először egy technikai jellegű kérésem lenne a jövőbe, igaz, hogy egy év múlva fogunk ilyen anyaggal találkozni az előterjesztőkkel, az anyagot összeállítókkal, hogy a mellékleteket, ami az egyik anyagban 4., az a másik is legyen 4., és így könnyebb lesz majd megtalálni a dolgokat, mert így, különösen akkor, hogyha valamilyen sorokat keresünk vagy megpróbálunk megtalálni, akkor nehézkesebb a dolgunk. Ez csak a technikai részhez. A beltartalmához az anyagnak hadd tegyem hozzá, hogy azért az egészségügyi bizottság ülésen mondtam, jeleztem, hogy nem tudok hozzászólni, mert a húsvéti ünnepek nem adtak számomra lehetőséget, hogy az anyagot mélyebben áttekintsem, így csak addig jutottam el, hogy az előterjesztés első részében, az Egyesített Bölcsődével foglalkozó anyagot elolvasva megint másfajta számokat láttam, mint amit a március végi közgyűlésen megszavazott a közgyűlés, hogy 40 %-os túlterheltséggel dolgozó egyesített szociális intézményeket felülvizsgálja a szakosztály és április 30-ai közgyűlésre, illetve 26-ai közgyűlésre majd vissza fogja hozni az anyagot, akkor én azt gondoltam, hogy majd a pénzügyi anyagban valamit látni fogok arra nézve, hogy ha ez a dolog bekövetkezik, márpedig, ha ezt a most közel 80, lassan 80 plusz fővel jelentkező bölcsődei ellátását, ezt meg kell oldani a városnak, azt gondolom én, hiszen nem azért hoztuk a döntésünket a március havi közgyűlésen, hogy majdan aztán pénzhiány miatt ne foglalkozzunk vele, akkor én kerestem nagyon a sorokban, hogy akár csak a fejlesztési célra, vagy bárhol működési célra, egyéb sorokban valamit találjak erre, egy akár elkülönített kis pénzeszközt. Nem találtam. Aztán ahogy az anyagot tovább keresgéltem, akkor én találtam valamit. Persze azért találtam, mert könnyű volt nekem, hisz ez az egyik szakterületem, amivel régóta foglalkozom. Találkoztam olyannal, hogy Nagykanizsa város önkormányzata a működési bevételébe a 2006-os anyag 3. mellékletének 2. sorszáma alatt, aztán itt ebben a 2007-es 4. melléklet 2. sorszáma alatt az igazgatási feladatoknál megtaláltam, a kórház biztosítás térítés díjaként visszafizeti az önkormányzatnak, gondolom én, a kórház orvos-felelősség biztosításának díját. Két kérdés rögtön felmerült bennem. Ha az önkormányzat egyik intézménye visszafizeti a biztosítási díjat, akkor vajon – csak nem találom a sorokat – minden intézménytől visszavettük a biztosítási díjakat? Mert akkor én – persze ennek utánanézve – megközelítve tudom, hogy ez akkor körülbelül 26 millió Ft-ot jelent, csak én a másik 16-ot nem találtam meg. De akkor mindjárt a bölcsődei esetlegesen felújítási vagy egyéb dolgokra megvan a 26 millió Ft, még sok is lesz rá, amit el kell költeni az idén nyáron, hogy működni tudjon, mondjuk négyszer 20 helyen bölcsődei csoport a meglévő épületekben, ami még a mi birtokunkban, mármint az önkormányzat birtokában. Ha pedig nem jól találtam ezt a sorokat, és csak ezt az egy sort találom meg, hogy a kórház visszatéríti a biztosítási díját az önkormányzatnak, akkor meg a 2007-es évi előirányzat, mert ugye logikusan nem szerepel semmi, hiszen még azt nem tudjuk igazából, hogy mennyi lesz ennek a díja, bár ezt meg azért nem értem, mert pontosan tudjuk mi azt, hogy itt 3 évre megkötött biztosítási szerződés fix, egyösszegű, mindig azonos biztosítási díjáról kell beszélni, tehát be lehetett volna írni ezt a sort már ma is, mint eredeti előirányzat a 2007-es évre. Na hát ilyen dilemmák után lettem én bajban. De hát az eredeti cél most akkor az, hogy ha igaz, amit én megtaláltam ilyen pénz dolgokat, vagy ha nem láttam meg és nem találom meg az egyéb intézményektől visszavett biztosítási díjakat, ha ez benn van ebben a költségvetésben, avagy csak én nem találtam meg, vagy tényleg nincs benn, akkor arra is kérnék azért választ, hogy a kórháztól miért kérjük vissza a biztosítás díját, egyedül attól az egy intézménytől, ha a többitől nem?

Marton István: Bárdosi úr, 4,5 percig beszélt, úgyhogy még egyszer nem fogom megadni a szót, de most felkérem Dabi Gabriellát, a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy adja meg a választ.

Tóthné Krémer Mária: A 2005. évi biztosítási szerződés megkötésekor az önkormányzat egységesen lépett fel valamennyi intézménye nevében azért, hogy kedvezőbb helyzetbe jusson. Ezzel azt tudtuk elérni, hogy 2005-ben megkötött szerződésünk a biztosítótársaságokkal lényegesen kevesebbe került, mint az előző években, és kevesebbe került így a kórháznak is a biztosítása, amelyet annak idején önállóan, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kötött meg. Ezért az önkormányzat megállapodott így a kórházzal, hogy azt az összeget, amelyet az ő nevükre kötött az önkormányzat, megtéríti az OEP finanszírozás keretéből az önkormányzat részére. A többi intézmény azért nem téríti meg, mert a többi intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények, tehát ha megtéríteni ezeket az összegeket, akkor viszont finanszírozásként biztosítani kellene az intézmények részére, tehát egyik zsebből a másikba viszont nem helyeztük ezeket az összegeket.

Marton István: Hát ennyi a különbség az egy önálló, meg a több sok részben önálló intézmény között.

Karádi Ferenc Gyula: Én nem szoktam kétszer hozzászólni egy napirendhez, még egy nap se sűrűn, de most kénytelen vagyok megtenni. Polgármester úr, az előző felszólalásomban pontosan megmondtam, hogy melyik tábla melyik soráról van szó, de most még egyszer megismétlem, mert egyetlen mondatot nem válaszolt arra, amit konkrétan kérdeztem. Tehát felteszem még egyszer a kérdést, hogy a 16. számú melléklet 11. sora, tervezési előkészítési feladatok 20 millió Ft 24.904.000-re emelkedett. Az a kérdésem, hogy tudunk, van-e olyan tervezési folyamat, amiről nem tudunk? Ez egy konkrét szám, és azóta megvalósulni látszik. Hogy mit takar a 4 millió Ft-os többlet? Tehát egy konkrét kérdésre konkrét választ szeretnék kapni.

Marton István: Tárnok úrnak adom meg a szót, bár én erre részben válaszoltam, de hát mindegy.

Tárnok Ferenc: Karádi úr kérdésére a következő választ tudom adni. Ugye a céltartalék működéséből adódóan kerekednek ezek a konkrétnak tűnő számok, tehát itt nem arról szól a történet, hogy egy adott szerződésnek van ilyen összegű vége, hanem hogyha kifizetésre kerül a céltartalékból bármiféle összeg, akkor ezen előirányzat csökken ezzel a kifizetett összeggel, és átcsoportosításra kerül egy másik táblába. Jelenleg ez okozza azt, hogy itt ez a 2.4904 eFt van. Tehát nem egy adott szerződés adja ezt, hanem az átcsoportosítások miatt adódik ez a helyzet.

Dr. Kelemen Marcell: Az előbb fölmerült Röst képviselő úr javaslata, miszerint az ingatlanértékesítésekhez be kellene tervezni azt az ingatlant, amit most az önkormányzatnak kényszerűségből meg kell vennie. Azért, hogy Önök is, illetve a TV-nézők is tudják, hogy miről van szó, elárulom, hogy az önkormányzat rendezési terve egy ingatlant a Vásárcsarnok mögött közpark funkcióval jelölt meg. Ez azt jelenti, hogy egy magántulajdonban lévő ingatlannak az értékesítését, illetve hasznosíthatóságát az önkormányzat rendeleti úton korlátozta, ezért, miután meghiúsult az önkormányzat és a tulajdonos közötti adásvétel, a Közigazgatási Hivatal kötelezte az önkormányzatot, hogy ezt sajátítsa ki, hiszen nem lehet időtlen időkig egy magántulajdonban lévő ingatlant közpark funkcióval lekorlátozni, és annak a beépítését, hasznosíthatóságát korlátozni. A Közigazgatási Hivatal a kötelező kisajátítás keretében meghozta a jogerős közigazgatási úton nem támadható döntését, amelyben megállapította ennek az ingatlannak a vételárát, illetve mivel kisajátításról van szó, a kártalanítás összegét, ami 60 millió Ft feletti összeg. Az önkormányzat ezt az összeget vitatta, és az összeg tekintetében folyt a per, amelyet az önkormányzat szempontjából vesztesnek tekinthetjük, hiszen nem változott az összeg, tudomásunk szerint 69 millió Ft-ról van szó. Ezt az összeget ugye kártalanítás címén ki kell fizetnünk. Az önkormányzat tulajdonába kerül ez az ingatlan, de kisajátítani, nyilvánvaló, azért kellett, mert közérdekű célra kívánta az önkormányzat ezt használni. Azért azt senki nem hiheti, hogy ezt követően az önkormányzat, miután kisajátít egy ingatlant közérdekű célból, majd másnap módosítja a rendezési tervét, és azt piaci áron hasznosítja. Így most az önkormányzatnak egy jelentős értékű közparkja van.

Balogh László: Örülök, hogy két képviselőtársam is megidézett. Mindenki, aki általában, tehát mindenki általában azt idézi, akit, amit elfogad. Én így vagyok például a Magyar Nemzettel. Egyébként próbálom elsajátítani a fiskális újbeszélő nyelvet, ha ez nem tetszik, nem én vagyok a hibás, hanem az újbeszélő, néha mellébeszélő nyelv, amely, és tényleg ne menjünk ebbe a zsákutcába, amely a megszorítást reformnak, és így tovább, és így tovább, nevezi. Így is próbálok egyébként szakmai lenni, illetve sokkal inkább úgy, hogy a kiegészítésre szeretnék utalni. Kérem, hogy nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. A Pénzügyi Bizottság hozott egy olyan határozatot, amelyet ez a kiegészítés tartalmaz, és kérem, hogy ezt nézzük meg, mert ezt most kaptuk kézhez, legalábbis én magam, mint oktatási bizottsági tag is most kaptam. A céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése előirányzatból 600 eFt csökkentésre került, és ugyanilyen összegben szerepel a céltartalékban a “Vasút a gyermekekért” Alapítvány Óvodája működtetéséhez nyújtandó támogatás. Tehát egy 600 eFt-os támogatást kapna a vasutas óvoda. Ilyen, és ehhez hasonló, egyébként jó ötletet én is tudok jó párat mondani, de önmérsékletet tanúsítok. Nem tartom szerencsésnek, hogy egy óvodához tartozó javaslatot az oktatási bizottság nem tárgyal, sőt nem is tud róla. Ezért azt javaslom, hogy ezt a tételt a szakmai oktatási bizottság is tárgyalja meg, addig vegyük ki a költségvetési rendelet módosítási javaslatból. Tehát értelemszerű, hogy léptessük még egy szűrőn át. Ez a szűrő legyen a szakmai oktatási bizottság.

Marton István: Elfogadom a felvetését.

Tóth László: Nem tudtam, hogy mit kíván Balogh képviselőtársam mondani, de úgy gondolom, nem sok értelme van ezt játszani, mert az OKISB, hogy az Ön szavaival éljek, két dolgot tehet. Vagy támogatja, vagy nem támogatja. Hogyha Ön is elmondta, hogy ez támogatandó cél, akkor nem tudom, hogy mit kell ezt húzni, halasztani. Tehát én itt … pont, tehát ez az egyik. A másik pedig, Papp képviselőtársamnak szeretnék válaszolni, miszerint a Pénzügyi Bizottságon az én számból a HSMK 2006. évi működését, gazdálkodását minősítettem. Hozzá kell tegyem, a Kanizsa Újságból származott az Ön által elmondott információ. A Kanizsa Újság március 7-ei Pénzügyi bizottsági ülésről korrekt tájékoztatást adott, megismétlem, hogy ott mi hangzott el: egy napirendi pontot tárgyaltunk, ahol a HSMK és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ pályázati támogatási igényét tárgyaltuk, amelyet a közgyűlés is tárgyalt a legutóbbi ülésén. Akkor tettem én azt szóvá, mert az az álláspontom, mint mindenben, hogy jónál is lehet jobb megoldásokat találni, tehát nem minősítettük a HSMK gazdálkodását, én azt mondtam, hogy, valóban azt mondtam Kedves Papp Úr, hogy hatékonyabb gazdálkodással úgymond, mondtam is egy példát, most is megismétlem, ha a HSMK kevesebb tiszteletjegyet adna ki, akkor azt a 450 eFt-os pályázati önrészt, amit az önkormányzatnak kell biztosítani, akkor valószínűleg jobban ki lehetne ezt gazdálkodni. Tehát magyarán én erre céloztam akkor, mint egy lehetséges forrás a 450 eFt elérésére. És fenn is tartom most is a véleményemet.

Röst János: Én Polgármester Úrral azért vitatkoznék, ugyanis, hogyha én elfogadom az Ön beterjesztését, véleményét, hogy Ön úgy gondolta, hogy az ingatlanértékesítésbe annyi folyik be, tételezzük fel, hogy ez így van, akkor az én javaslatom korrekt, hogy ezt emeljük meg, holott azt is tudom, hogy ebben a költségvetésben benne van körülbelül olyan 150 millió Ft-os luft egyébként. Én is ezt tettem volna Polgármester Úr helyében egyébként, hogyha ott ülök abban a székben, vagy mellette. Nyilvánvaló, egy biztonsági tartalékot képez, de az igazamat azért Ön elfogadja ebben az esetben, hogy ez a bevétel, és ezt meg kell tenni egyébként, és a Jegyző Úrnak mondom, hogy a következő közgyűlésekre be kell hozni a rendelet módosítását, és el kell fogadnunk azt, hogy ezt a területet eladjuk. Az a közpark valóban ott luxus. Ennek a cseréje, értékesítése tavalyi évben folyamatban volt a tulajdonossal, nem sikerült vele megállapodni. Egyébként, ha sikerül, akkor a tavalyi évben ezt akár egy többlábas csereakcióval tudtuk volna értékesíteni. De ez meghiúsult. Én azt mondom, hogy meg kell hirdetni, erre van jelenleg is potenciális vevőkör, és ezt a területet el lehet adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez javítani fogja a költségvetésnek a helyzetét. Még egy mondat, amit szeretnék mondani, hogy az átvett felhalmozási bevételeknél a Vízműnek van egy 70 milliós 2006-ról áthúzódó tétele, és ezt a Polgármester Úrnak mondanám, hogy ennyivel romlott a tavalyi évnek a pénzügyi megítélése, 70 millióval, és ennyivel javult a 2007. ez évi. Ez még az igazsághoz hozzátartozik.

Marton István: Bár az Isten szólna Önből, amikor azt mondja, hogy 150 millió Ft-os luft van benne. Egy csomó váratlan kiadásunk van, de itt és most megköszönöm az adófizetőknek, hogy az adófizetési morál, az javul. Eddig sem volt rossz, sőt, mondhatnám, hogy jó volt, de egyre jobb lett, és ebből adódóan lett néhány tízmillió Ft többletbevétel. De a másik oldal legalább annyit elvitt a kiadások oldalán, ha nem többet. Egyébként, amit Ön mondott ezzel a Vásárcsarnok környéki területtel, azzal én gyakorlatilag tökéletesen egyetértek. Meg hát jó lett volna, ha Önöknek tavaly sikerült volna. Csak ebben ugye elég sok a volna.

Böröcz Zoltán: A költségvetés vitájában nagyjából és egészében összefoglaltam a véleményemet a költségvetésről, tehát részletes véleményt most sem szeretnék mondani, hiszen csak egy módosításról, bizonyos értelemben csak módosításról van szó és pénzmaradvány beillesztéséről, ha úgy tetszik. Három dologban, sok minden nem értettünk egyet akkor Polgármester Úrral, három dologban viszont teljesen egyetértettünk. Ez a három téma a következő volt: az egyik, átfogóan mondta Polgármester Úr a költségvetés vitájában, felkérésemre, ha úgy tetszik, hogy a továbbiakban egész biztosak lehetünk abban, hogy nem fog engedni a képviselői indítványoknak, amelyek az intézményi pénzmaradvány esetleges felosztásából forrásokat vonnak el, hiszen az intézményi pénzmaradvány teljes egészében, mondta Polgármester Úr, a hitelfelvétel csökkentését fogja szolgálni. Most én pillanatnyilag úgy látom, hogy ez nem egészen pontosan így történik. A másik, amire viszont konkrét ígéretet tett Polgármester Úr és magam is egyetértettem vele, tehát nem most terjesztek be javaslatot pénzmaradványra természetszerűleg, nem is óhajtok, hogy az Élettér Állatvédő Egyesület tekintetében Polgármester Úr egyetértett azzal, hogy gondoljuk át, és az a 2 millió Ft 4 millióra emelendő. Még egyszer mondom, nem terjesztek be ilyen javaslatot, Polgármester Úr akkor ezt elfogadta, és úgy fogalmazott, hogy a pénzmaradvány felosztásánál természetesen ezt rendezi. A harmadik kérdéskör, amiben teljesen egyetértettünk egy korábbi képviselői indítvány kapcsán és a költségvetési vitában megismételve, hogy ez az alapítványi óvoda kérdés tekintetében természetesnek tartja, hogy nagykanizsai gyerek jár egyik óvodában, másik óvodába, nem lehet különböző ugye ettől a szülőnek a terhelése, és hogy ezt szintén rendezi ebben az esetben. Na most én úgy látom, hogy az Élettér Állatvédő Egyesület tekintetében Polgármester Úr már föladta az álláspontját. Úgy látom, hogy a pénzmaradvány újraosztása, ha úgy tetszik, képviselői kívánságok kielégítése tekintetében már feladta az álláspontját, és most azt látom, hogy Balogh képviselőtársam, az OKISB elnöke azt az álláspontot, amit Polgármester Úr, az alapítványi óvodával kapcsolatos 600 eFt-ról most ezt is próbálja visszavonni bizottsági hatáskörbe, hogy Polgármester Úr ezt a véleményét se érvényesíthesse. Ezt szerettem volna csak összefoglalni, és várom Polgármester Úr válaszát.

Marton István: Amit mondott, hogy mit vállaltam, az így igaz. Ebből egyet, az Élettért, azt sajnos likvidálnom kell, mert a helyzet olyan, hogy ezt teszi számunkra kötelezővé. Én az alapítványi óvoda 600.000-ét nem óhajtom, hanem tartsuk be a formai részt, szakbizottsághoz tartozik, én nagyon bízok benne, hogy a soros ülésen itt lesz és ilyen formában lesz. Hát az intézményi pénzmaradványokkal kapcsolatban meg nagyon huncutul fejtette ki az álláspontját, mert amikor ugye szóba került ez, akkor még több száz milliós megtakarításról volt szó, de hát azért az intézmények vezetői is fejlődnek. Magyarul, nem hagynak szabad pénzeszközöket, mármint úgy szabadot, hogy nincs lekötve valamivel, ami ugye általában áthúzódó, tehát gyakorlatilag pár tíz millió kivételével ezt vissza kellett adni. De ha részletesebbeket kérdezne ezzel kapcsolatban, akkor a Dabi Gabriella majd megadja a választ, de végeredményben azt kell, hogy mondjam, okosabbak attól se leszünk. Tudomásul kell venni, hogy megtanultak gazdálkodni, és ennek, azt kell, hogy mondjam, hogy épp itt az ideje. Tehát az alapítványi óvodáról ilyen formában nincsen szó.

Papp Ferenc: Nincs különösebb vita Tóth László bizottsági elnök úr és köztem, egy kérdést kivéve, a tiszteletjegyekkel kapcsolatban. Azért azt szeretném elmondani, hogy művelődési központban nagyon szigorú meghatározott rendje van, hogy kik milyen alkalommal kapnak tiszteletjegyet. Elsősorban azok a szponzorok és mecénások kapnak, akik esetenként és saját vállalkozásaikból, nem banki pénzből, nem állami vállalatok stb., hanem saját vállalkozásaikból esetenként több százezer Ft-tal támogatnak egy-egy rendezvényt. Akkor valóban gesztus, ha el akar jönni egy hangversenyt vagy egy színházi előadást a tulajdonos megnézni, hogy kap tiszteletjegyet. Ezeknek a száma most a Tavaszi Fesztiválnál olyan 16-18 körül volt. A másik nagyon jelentős tétel, ami egy-egy rendezvény marketing, reklámtevékenységét segíti, amikor a helyi médiának adunk tiszteletjegyeket és különböző műsorokba eljátsszák, kérdezni lehet, különböző kérdéseket tesznek föl, és jutalomként a betelefonálók kapnak tiszteletjegyet egy-egy zenei rendezvényre és programra. És én úgy gondolom, hogy ezt továbbra is fönntartjuk, és ebből valóban olyan különösebben nagy bevételkiesés nincs, hogy 450.000-t kompenzálna. Ez pedig, hogy múltkor a képviselőtársaim megszavazták, a Móricz és a Hevesi nevében is köszönöm, nekünk nagyon fontos ez az országos pályázat.

Dr. Károlyi Attila: Mint valamikori vasutas óvodás szeretném a Balogh elnök urat arra kérni, meg a Tisztelt Polgármester Urat is, hogy ne térjen el Polgármester Úr itt az eredeti elképzelésétől, és ne utalja a bizottságomnak vissza ezt a dolgot. Itt arról van szó Kedves Elnök Úr, hogy 200 Ft-ért kapják a Kanizsa város gyerekei az ebédet, az alapítványi óvodások meg 300-ért, mert fölszámolunk nekik 100 Ft rezsiköltséget. Tehát ezt kompenzálnánk ezzel. Tisztelt Elnök Úr, a mi bizottságunk nagyon magas szellemi színvonalon szárnyal, de ezt szerintem itt mindenki megértette, amit most elmondtam.

Marton István: Két hét itt nem okozhat késedelmet, mert az …. még az is áprilisban lesz, igaz, hogy nem a közepén, hanem a végén.

Jerausek István: Én szeretnék kérdezni a 16. számú mellékletnek a 14. pontjával kapcsolatban, miszerint a tervezetben a parkoló kialakításával kapcsolatban 0 Ft helyett 28 millió Ft lett beállítva. Én azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ez egy konkrét igény kapcsán lett beállítva, vagy lehet esetleg ezzel kapcsolatban igényt bejelenteni? Mert akkor mindjárt meg is teszem.

Marton István: Itt gyakorlatilag csak arról van szó, hogy olyan rosszul álltunk anyagilag, hogy az e célra hivatalból, törvény erejénél fogva elkerítendő keretet is igénybe kellett venni, és most megcsináljuk a visszapótlását. Ez megint azon trükkök, számtalan trükkök egyike, amivel ugye le lehet hozni esetleg egy év végi hitelt, de ebbe én nem akarok mélyebben belemenni, úgyhogy itt nincs semmi talált pénz ebben. Ettől függetlenül, ahova kell, oda építeni kell, és arra ez a keret szolgál, de talán nem most. Mármint megtárgyalandó. Több hozzászólót nem látok, ezért kérem a testületet, hogy aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, amely ugye úgy hangzik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletét, az a csatolt mellékletek szerint tegye meg. Itt eltérés nincs más, mint ez a 600 eFt, de ezt majd a szakosztály kezeli. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

17/2007.(IV.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2007.(IV.23.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(III.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Cserti Tibor: ………. határozati javaslatom ……… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Dr. Kelemen Marcell: Közműnyilvántartás …

Cserti Tibor: Tehát a közműnyilvántartás vezetésére vonatkozóan volt egy határozati javaslat tervezetem, ami úgy szól, hogy a Jegyző Úr vizsgálja meg, hogy a közműnyilvántartás vezetésével főállású személy megbízásával a költségvetési előirányzat módosítás során 6 millió Ft-os keretösszeg mennyivel csökkenthető. És ez főállású alkalmazott részfoglalkozású alkalmazott …. megoldható, felére csökkenthető, akkor ezt a formát kell választani.

Marton István: Én azt, hogy ezt a jegyző vizsgálja meg, elfogadtam, én azért nem tartottam indokoltnak a szavazást.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A napirendnek a vitáját elég tartalmasan sikerült a múlt közgyűlésen lefolytatni. Hogy milyen rugalmasan kezeljük az általunk megszabott határidőket, arra jó példa az, hogy másfél óra vita után még elfogadtuk, hogy a kihirdetett március 19-i határidővel ellentétben a közgyűlés utáni hétfőig az SZDSZ leadhatta javaslatait. Ugye erre azért volt szükség, aki emlékszik rá, mert a szövegszerű szerkesztéssel problémák voltak. Az Önök előtt lévő anyag, az láttatja, hogy a hat szakbizottság hogy foglalt állást és Röst úr írásban benyújtott módosító javaslatait is. Ami nagyon érdekes és mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a módosító javaslatok közül kiemelt, vagyis félkövér, dőlt betűvel szerepelnek azok, melyeket elfogadásra javaslok. Ezen javaslatok a rendelettervezet szövegében szintén kiemelt félkövér, dőlt betűvel kerültek beépítésre. Én azt hiszem, hogy érdemben szavazni csak Röst úr által benyújtott utólagos javaslatokról kell, illetve hát majd a végszavazást kell megejtenünk. A vitát megnyitom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 120/2007. számú határozatával Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásáról szóló előterjesztés kapcsán javasolja a közgyűlésnek, hogy az írásban benyújtott, jelen előterjesztésben feltüntetett írásbeli, szövegszerű javaslatok figyelembevételével döntsön és alkossa meg a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, amelyet egyébként egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartottunk.

Marton István: Én már az előző napirendi pontnál is nagyon csodálkoztam, hogy miután 30 valahány igen volt a bizottságban, és ha jól számoltam, fél tucat tartózkodás, hogy utána még jó fél órát sikerül elvitatkozgatni róla, ami szerintem nem éppen szerencsés. Az itt lévő – ez egy kis kiegészítés részemről – magyarkanizsai urakkal elbeszélgetve az este ők közölték, hogy hát őnáluk mondjuk, ha 20 napirend van, akkor olyan másfél, két óráig szokott tartani és én azt sem értettem, hogy a múltköri ötvenegy-két napirendi pontnál, hogy miért volt olyan hatalmas csoda, amikor Zalaegerszegen ekkora napirendi pontszám, az teljesen általános, de találkoztak már nyolcvan napirenddel is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a közgyűlés sokat fejlődött az előzőhöz képest, nevezetesen elfogadja hiánytalanul szinte az ő általa alapított bizottságok állásfoglalásait, illetve határozatait, csak ez túl sokáig tart ennek a közgyűlésnek. Én bízom benne, hogy ezen a területen is lesz majd némi előrelépés.

Röst János: Örülök annak, hogy a közgyűlés fejlődőképes és ezt Polgármester Úr is elismeri. Én az elmúlt közgyűlésen elég sok módosítást nyújtottam be szóban. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy képviselőként ehhez jogom van, másrészt aznap kaptuk meg a közgyűlésen a bizottságoknak a véleményét és én úgy gondoltam helyesnek, hogy ha a bizottságok álláspontját akkor ismerhetjük meg, akkor az sem szentségtörés, hogy ha az enyémet is akkor ismerik meg a közgyűlés tagjai. Én annak örülök, hogy nagy részét Polgármester Úr elfogadta, amiket én beterjesztettem, viszont van több olyan pont, amit nyilvánvaló, hogy megpróbálok ismét érvekkel megerősítve elfogadásra javasolni. A szavazás módjánál előbb Polgármester Úr elmondta, hogy azokat kívánja megszavaztatni, amik nem lettek elfogadva Ön által, akkor viszont javasolnám azt, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak a beterjesztéseiről a következő pontokról kérnék szavazást, amit én nem támogatok elfogadásra. A 8. § (9) bekezdéséről, a 24. § (5) bekezdéséről és 28. § (2) bekezdéséről kérnék szavazást. Ezt akkor én módosításként mondanám el, hogy ezzel nem értek egyet, ha már ezt módosításként Önök ezt beemelték. Ennek indokai a következők: lényegében a 8. § (9) bekezdés arról szól, hogy a rendkívüli vagy soron kívüli közgyűlés összehívásának az időtartamát 15 napban határozná meg az előterjesztés, illetve a módosítás, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy igazából az ellenzéki oldalnak lehetősége sem lenne arra, hogy rendkívüli vagy soron kívüli közgyűlést összehívjon, hiszen a két soros közgyűlést megnézem, durván egy hónap, akkor ha a soros közgyűlést követő egy, másfél héten belül nem nyújt be egy indítványt az ellenzék, akkor elvileg ennek nincs lehetősége, hogy önálló soron kívüli közgyűlésként ezt megtárgyalják. Én arra kérem a testület tagjait, hogy térjünk vissza abba a mederbe, ami az előző 16 évben volt. A másik, amit szintén javasolnék, hogy ne fogadja el, ez pedig a 24. § (5) bekezdés. Itt azt javasolja a beterjesztő, hogy a sajtó ne kapja meg az interpellációkra, kérdésekre adott választ. Én úgy gondolom, hogy ez egyrészt a sajtószabadság megsértése, másrészt pedig a kanizsaiaknak a véleményhez való jutásnak az eltörlése, hiszen, ha a sajtó ezt nem kapja meg, akkor erről közvetíteni a televízió, az előző részében, ahogy elmondtam, nagyon későn tud csak, tehát a késői órákban. A sajtó képviselői általában akkor már nincsenek jelen, tehát ily módon nem értesülnek arról, hogy a Polgármester Úr vagy bárki, aki az interpellációnak az alanya, az hogyan válaszolt erre a kérdésre. Tehát én javasolnám azt, hogy mindenképpen a sajtó kapja meg. Egyébként, ha a sajtó nem kapja meg, akkor ezt mi fel tudjuk vállalni, tehát mi eljuttatjuk a sajtónak, minden képviselőnek ezeket a válaszokat. Én úgy gondolom, hogy ezt a közgyűlésnek méltányolnia kellene ebben az előterjesztésben. A másik a 28. § (2) bekezdés, ami gyakorlatilag félig-meddig arról szól, hogy módosító javaslatot nagyon nehéz tenni csak bizottsági szakaszban. Én nem hiszem azt, hogy elvárható a képviselőktől, hogy minden egyes bizottsági ülésre elmenjenek és minden bizottsági ülésen módosító indítvánnyal éljenek. Ez nem elvárható magatartás, tehát ugyanúgy lesznek módosítások, akár rendeletnél is, mint ahogy eddig voltak. Próbálnám a saját javaslataimat indokolni. Az első, ami lényeges szempont, ez a közgyűlésnek az időpontjai, hogy mikor kezdje a munkáját. Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el a 9,00 órai időpontkezdést. Abszurd és gyakorlatilag eszement történet az, hogy hajnali félnégy, háromnegyed négyig egy közgyűlés ülésezzen. Ez nem járható út én úgy gondolom egyrészt. Másrészt időkorlátot kell szabni annak, hogy a közgyűlés hány óráig ülésezzen. Én a 10 órát javaslom, ami lényegében több mint egy műszak. Ettől nemcsak a képviselőket óvnám, hanem a hivatal dolgozóit is, hiszen neki munkában kell gyakorlatilag másnap menni és Polgármester Úrnak, illetve Jegyző Úrnak – pontosítok – írásban kellene elrendelni egyébként a külön munka végzését azon vezetők felé is, akiknél egyébként a munkaidejük kötetlen. Akik pedig nem vezetők – jegyzőkönyvvezetőkre gondolok –, Őnekik úgyszintén a túlóra elrendelését írásban kellene megejteni előzetesen, tehát ez nem hiszem, hogy várható, hogy itt helyben Jegyző Úr erre adjon utasítást, hogy éjjeli félnégyig itt üljenek és figyeljenek arra, hogy a jegyzőkönyv rögzítésre kerüljön. Arra kérem a testület tagjait, hogy ezt a módosításomat támogassák. A többi része arra vonatkozna az előterjesztésemnek, hogy - és ez egy ajánlat egyébként a FIDESZ farakciónak - amennyiben elfogadják azokat a módosításokat, amik visszaállítják a 16 évben begyakorolt és megszokott üzemmódot, akkor ezen az oldalról én úgy gondolom, hogy önmérséklést lehet elvárni, egyébként meg nem. Tehát az a javaslatom, hogy fontolják meg. Szavazzanak arra, hogy legyen napirend előtti hozzászólás, kerüljön vissza a helyére az interpellációk, kérdések, illetve a polgármesteri tájékoztató, majd azt követően a végén legyen napirend utáni hozzászólási lehetőség. Ezek a korlátok, amiket időközben elszenvedtünk, ezek oldódjanak fel. Ez a közgyűlés négy évig működik. A polgármesterek jönnek, mennek, a közgyűlés, az marad. Én úgy gondolom, hogy Önök is lesznek ellenzékben, tehát nem szabadna ezt az eddigi konszenzust felrúgni. Tehát erre kérem a testület tagjait, hogy fontolják meg, hogy ebben a mai döntésben mennyiben van frakciófegyelem náluk, illetve mennyiben érzik át azt, hogy a másik oldalon is képviselők ülnek és a véleményüket el akarják mondani. Ha én visszaidézném a múltat Marton István időszakából, akkor mondhatnám azt, hogy Ő ugyanúgy élt azokkal a jogokkal, amikkel mi szeretnénk élni. Ugyanazt mondhatnám, hogy Cseresnyés Péter, Kolonics Bálint az előző testületi üléseken kellő számban szólt hozzá, ez kellőképen minket idegesített természetesen, de ugyanúgy elviseltük a szőrszálhasogatást, mint ahogy a mindenkori vezetőknek ezt el kell viselni, mert ilyen a demokrácia. Nekik joguk volt elmondani, nekünk meg kötelező volt végighallgatni, és ugyanezt kérnénk Önöktől is. Én azt hiszem, hogyha ez a mai nap így zárulna, akkor visszatérhetne a közgyűlés egy normális kerékvágásba, és ezzel megkönnyítenénk a polgármesternek, alpolgármesternek, a testület minden tagjának a munkáját. A többi pont ugyanerről szól gyakorlatilag, tehát a napirendi pontok meghatározása, 32. napirend, aztán van egy kiegészítés, amit fontosnak tartok, hogy a Polgármester Úr várja az önkorlátozást, akkor én kérném Őtőle is az önkorlátozást. Ez 34. §-ra vonatkozva kiegészítő mondatként: A levezető elnök a képviselői hozzászólásra 1 perc időtartalommal reagálhat. Ez egy méltányos ajánlat, mert egyébként, ha nem ez van, akkor nem mi beszéljük szét a közgyűlést, hanem a reagálásokkal, illetve újabb, meg újabb vitát provokál ezzel. A következő pont, hogy kik kérhetnek érintettség esetén szót. Én úgy gondolom, hogy úgy helyes, hogy mindenki, aki érintett. Ebben a beterjesztésben az szerepel, hogy csak a farakciók reagálhatnak, tehát gyakorlatilag, ha szóba kerül, mondjuk az SZDSZ-nek a neve vagy a szociáldemokrata párté vagy városvédőké, akkor elvileg nekik nincs jogik erre reagálni. Én azt hiszem, hogy ezt nem kellene megvonni tőlük. A következő a 36. § 3. pont i.) pontban. Ez pedig a rendeletek kihirdetésének az időpontja. Én tárgyaltam jogászokkal és azt mondták el, hogy lehet gyakorlatilag korlátot állítani. A törvény csak a kihirdetés módját szabályozza, az időtartamáról bármely közgyűlés időpontkorláttal állást foglalhat, illetve dönthet. Én arra kérem Jegyző Urat, hogy Ő mondjon egy időpontot. Én 15 napot javasoltam, de Ő javasoljon 30-at, és akkor azt jelenti, hogy mindenki megnyugszik. Én tudom azt, hogy 30 nap alatt kötelező kihirdetni, tehát azt nem akarom, hogy olyan időpont legyen meghatározva, ami a munkavégzést nem teszi lehetővé. A következő a 44. § 7. pont. Itt szintén egy kisebbségi jogot próbálnak érvényesíttetni, ez pedig a tanácskozási szünet iránti javaslat. Az előző SZMSZ-ben nem szerepelt a frakció megnevezésben, tehát bármely képviselő kérhette. Ennek azért sincs túl nagy jelentősége egyébként, amit kérek Polgármester Úr felé, mert úgy is Ön dönti el, hogy javasolja-e vagy nem. Tehát gyakorlatilag mondhatja azt, hogy nem javasolja így is a frakcióknak is és mondhatja a képviselőknek is, de azzal, hogy ki vannak szolgáltatva a képviselők annak, hogy Ők nem kérhetnek szünetet, énszerintem ebben a ………….. nem helyes és ráadásul azt javaslom, hogy ha legalább 3 nem képviselőcsoport-tag kéri együttesen, tehát ami megfelel lényegében a legkisebb frakció méretének. Az 57. §-t, azt nem értem, hogy Polgármester Úr miért nem fogadta el, holott közgyűlésen úgy emlékszem, hogy befogadta. Ez pedig arról szól, hogy kiegészül azzal, hogy rendszeresen ügyfélfogadást tart a polgármester, alpolgármester. Ha nincs bent, akkor sincs tragédia, mert egyébként a mellékletben szerepel, de az, hogy ez rögzítve van, szerintem ez előnye a rendeletnek. A következő visszaköszön a 61. § (3) bekezdés ez előző elmondottakra. Itt szintén a rendelet kihirdetésének időpontját kérném megjelölni, mert így visszaható hatálya van gyakorlatilag a pontnak. A többi részét nem ismertetném, mert a többi részét Polgármester Úr befogadta, tehát gyakorlatilag azokat nem kérem megszavaztatni. Az a javaslatom, hogy az a három pont, amit kértem, a Pénzügyi Bizottság álláspontjával ellentétes véleményem van, arról legyen szavazás. Ha más képviselő más pontokat kér, nyilván akkor azt is meg kell szavaztatni, illetve azokat, amiket nem támogatott az előterjesztő részemről. Én megköszönöm a figyelmet, és arra kérem a képviselőtársaimat, hogy fontolják meg az ajánlatot. Vagy normális működésnek megyünk neki ebben a három évben, ami még vissza van, vagy három és fél évben, vagy pedig a mostani állapot állandósul, ami senkinek sem jó.

Marton István: Reagálnék én rögtön jó néhány felvetésére Önnek. Ahogy indította ezt a hozzászólást, abból nekem az derült ki, hogy Röst János egyenlő bizottság. Tehát azért a bizottsági jogokat én nem szeretem, ha egy képviselő vindikál magának. Ott meg egészen meghatódtam, amikor azt mondta, hogy Önök is lesznek ellenzékben. Úgy mellesleg emlékeztetem, én 16 évig voltam ellenzékben. Nyilvánvaló, énnekem ez már nem nagyon fog eljönni, de a politikai váltógazdálkodás eredményeként remélem jó sokára, de előfordulhat, hogy a jobb oldal újból ellenzékbe lesz. Tételesen rátérve az Ön javaslataira. Hangsúlyoznom kell, rendkívül méltányosak voltunk, mert március 19-én lejárt az a határidő, amíg a képviselők, a frakciók, a pártok leadhatták javaslataikat. Emiatt azért közel 1 órányi túlóra csak bejött és így ért végett mondjuk negyednégy környékén hajnalban a közgyűlés. Önt azt mondja itt a 8. § (9) bekezdésében, hogy 8 nap helyett 15 legyen. Röst úr tudja, hogy az idén hány négy, öt napos ünnep volt, illetve lesz? Hét. Károlyi képviselő úr jól mondja. Pontosan az elmúlt soron kívüli ülésnek a tapasztalatai késztettek bennünket arra, hogy ezt megnöveljük. Én úgy gondolom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak ez a javaslata maga a tökély és a 24. (5) bekezdés második mondata, megmondom őszintén, hogy nekem személy szerint mindegy, de én elfogadom a bizottság álláspontját, mert ugye én a bizottságok álláspontját az esetek döntő részében, ami ugye 90 valahány százalékot jelent, tisztelem és elfogadom. Ugyanez a helyzet a 28. § (2) bekezdésére is. Félremagyarázza Ön, mert a mondatnak csak az első felét idézte, ami úgy szól, hogy a módosító javaslatot lehetőség szerint a közgyűlést megelőzően a szakbizottság ülésére írásban, illetve indokolt esetben a közgyűlésen szövegszerűen lehet előterjeszteni. Ezt a részét már nem említette, pedig hát itt ez a dolognak a sava-borsa. Ön beszél itt nagyon nagyfokú önmérsékletről, amit úgy gondolom, hogy én ebben az elmúlt fél évben, meg a mögöttem álló többség rendkívül nagymértékben gyakorolt minden területen. Emlékeztetném rá, hogy amit a 8. § (7) bekezdésében javasol, az gyakorlatilag pontosan az önmérséklet hiánya miatt került a nyílt ülés végére. Soha nem volt korlátozva, hogy hány óra legyen az ülések időtartama, meg hogy azt meghaladóan három napon belül folytatólagos ülést kelljen kitűzni. Ilyenről szó sem volt sose. A 9,00 órai kezdés időpont meg a negyedik ciklusnak volt az én megítélésem szerint egy szörnyszüleménye, találmány címszó alatt, mert az első három közgyűlés, ami 1990-től tartott 2002-ig, az mindig délután 2 órakor kezdett, méghozzá kedden, mind a három ciklus. Én a 2 órai hagyományhoz, többször elmondtam már, nagyon egyszerű oknál fogva ragaszkodok, több okot is fel tudnék sorolni, de azért itt sok olyan ember ül, akinek még a közgyűlési tevékenysége mellett hivatali munkája és ebből adódóan elfoglaltsága van, és az Önök előző négyévi tevékenységét figyelve, Önök hiába kezdtek 9 órakor, ebéd után kezdték az érdemi munkát szinte kivétel nélkül. Magyarul eléggé elpocsékolt idő volt a 9-14-ig tartó időszak. Itt semmi más nem történik, mint visszaáll a három ciklus alatt jól bevált rend. És ha Önök, ne adj Isten, éjszakázni akarnak, mint tették ezt legutoljára, én állok elébe. Kijelenthetem, elnyűhetetlen vagyok. Múltkor is azt volt az ajánlatom, hogy ha még sokat obstruálnak, akkor reggel ötkor lemegyünk a Vásárcsarnokba, és én mindenkit meghívok egy hurkára vagy kolbászra, de aztán elfogyott a kitartás, és ezért negyednégykor abbahagyatták a közgyűlést. Azért azt nem szeretném, ha a mai napon ezzel a pár napirenddel idejutnánk. Én nem is kívánom a többieket most itt indokolni, mert azért élek az önkorlátozással, nem szeretném, ha miattam lenne ez hosszú. Én megadom a többi Képviselő Úrnak a szót és szeretnék minél hamarabb szavaztatni.

Balogh László: Azért nem kérnék szót, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az eredeti SZMSZ javaslatot, és nem kezdtük el soronként módosítani és most sem állnék elő konkrétummal, ami akár a bizottsági ülésen is előjött, viszont példaszerűen mondanék egy felmerült, most felmerült, az előbb felmerült javító javaslatot, jelképezve azt, hogy még sokszori átolvasás után is lehetnek és lesznek is apróbb értelmezésbeli pontatlanságok, hiányosságok. Mondok egyet, és biztos még van sok benne. 49. oldal 3. számú mellékletben ott van, hogy Pályázati Osztály. Most vettem észre, akár jó lenne, ha Pályázati Osztály lenne az Iroda. Jelezem, hogy ez egy példa volt, és azt szeretném inkább kifejezni, hogy ez az SZMSZ ilyen formában is képes a jó munka hátteréül szolgálni. Javaslom, hogy nem váljunk partalanná, ne akarjuk soronként módosítani. Ezzel együtt ez így demokratikus.

Marton István: Képviselő úr, ezt úgy értsem, hogy a Pályázati Osztály helyett visszatenni az Irodát, ami volt. El is fogadom.

Dr. Kolonics Bálint: A magam véleményét mondanám nagyon röviden. Tennék én is javaslatot a szavazás rendjére és módjára, mégpedig azt, amit maga az előterjesztő, a polgármester magáévá tett a módosítások közül és az előterjesztésben szerepel már az egységes szerkezetben, arról ne szavaztasson Polgármester Úr. Ha ettől eltérő módosító indítvány van, akkor módosító indítványként erről szavaztasson, tehát ne szavaztassa végig az összest, ami az előterjesztőnek az előterjesztésében már sajátjaként szerepel, arról ne szavaztasson külön. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a 3. számú mellékletben a 49. oldalon a Pályázati Osztály, az kinek az ötlete volt és miként került ide módosításra, amikor tudomásom szerint Pályázati Iroda működött és működik vagy nem tudok róla, hogy a Pályázati Iroda, Pályázati Osztállyá alakult át. Mi a különbség az Iroda és az Osztály között, milyen anyagi vonzata van, ha Irodaként vagy Osztályként működök, ha irodavezetőként vagy osztályvezetőként funkcionál valaki? Meg szeretném kérdezni, hogy ez kinek volt az ötlete, mitől került ez bele az előterjesztésbe, ki írta ide bele? Azt szeretném én még itt a közgyűlés előtt elmondani, hogy alkothatunk mi akármilyen SZMSZ-t, ha nem tartjuk be egyébként az SZMSZ-t. Ez mondom a közgyűlés tagjainak és Polgármester Úrnak is. Kitérve itt a mai ülésre, nyilván most itt SZMSZ-t tárgyalunk, az időkeret itt annyira nem érdekes, de az előbbi napirendeknél bizony a 2 perc sem volt 2 perc. Tehát én innentől annyira nem is érzem súlyát ennek a dolognak, ha Polgármester Úr nem tudja majd betartatni az SZMSZ-t, akkor nincs értelme egyébként ezen nyüglődni. Alkossuk meg az SZMSZ-t, aztán majd a gyakorlati tapasztalat és az élet majd hozza magával, hogy miben kell esetleg módosítani, de ne akadjunk fel minden kérdésen, mert sose lesz egyébként új SZMSZ-ünk. A soros és soron kívüli üléssel kapcsolatban én meg kívánom jegyezni, mivel SZMSZ-t tárgyalunk és példaként a mai közgyűlésnek a meghívóját említeném fel. Ha megnézzük a meghívóban szereplő napirendi pontokat, SZMSZ szerint sem kérdés és interpelláció, sem napirend utáni hozzászólás nem szerepel napirendi pontként. Azt nem is fogadott el a közgyűlés, tehát továbbra is az az álláspontom Tisztelt Jegyző Úr, hogy a mai közgyűlésen sem lehet sem kérdést és interpellációt, sem napirend utáni felszólalással élni, mert ezt a közgyűlés napirendként nem fogadta el. Az SZMSZ-ben szerepel az, hogy a soron kívüli ülésre milyen kezdeményezéssel lehet élni és ennek kapcsán milyen meghívót kell készíteni az ülésre. Ebben nem szerepel, tehát én azt gondolom, hogy minden külön szabályozás nélkül magának a meghívónak a szerkesztett napirendi pontja ezt szabályozta és szabályozza is a jövőre nézve ebben az SZMSZ-ben is. Tehát ha nem szerepel benne a kérdés, interpelláció és napirend utáni hozzászólás, akkor ilyen napirend nem lévén nem lehet ilyen kérdésben szót adni, hiszen nagyon egyszerű, a soron kívüli ülésnek van indoka, ami halasztást nem bíró kérdés, amiről a közgyűlésnek tárgyalni kell. Ha olyan képviselői kérdéskörről van szó, ami halasztást nem bír, akkor tájékoztató címén önálló napirendi pontként lehet erre indítványt előterjeszteni, amiről a közgyűlésnek tárgyalni kell, de soron kívül azért, hogy én kérdést tegyek fel a közgyűlésnek, nem lehet, hiszen nincs is ma sem ilyen napirendi pont.

Marton István: Ezt értelmezzem úgy, hogy ezt nem ártana szabályozni az SZMSZ-ben? Teljesen logikus, ahogy levezette a folyamatot, de ha az SZMSZ-be ezt egy mondattal betesszük, hogy soron kívüli ülésen napirend utáni felszólalás nincs, akkor szövegszerűen ezt megszerkesztettük. Köszönöm és el tudom fogadni. Egyébként visszatérve a Pályázati Irodára vagy Osztályra és akárhány anyagot láttam, az hol így szerepel, hol úgy szerepel. Tehát itt az eltévelyedés veszélye nagyon nagymértékben fennáll, de teljesen egyértelmű, hogy 3 fős csoport, az nem lehet osztály, főleg akkor nem, amikor a gazdasági megszorítások okán ugye a hivatal állományában is bizonyos fokú karcsúsítást kellett, illetve tán még kell is végrehajtani. Tehát teljesen értelmetlen és én tökéletesen megértem azt, hogy az nem lehet osztály, hanem csak iroda vagy éppen csoport, de talán azt hiszem, korábban irodaként működött, úgyhogy ez a megnevezés nyugodtan megmaradhat mindenféle félreértés kiküszöbölése miatt.

Halász Gyula: Nagyon sajnálatos, hogy a FIDESZ frakciónak több tagja nincs jelen, hiszen Ők képviselik a többséget, Őnekik kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot megszavazni, és így nem tudják azt, hogy milyen vélemények merülnek fel, tehát megkérem Polgármester Urat, biztosítsa a saját többségét. Előzetesen ennyit. Másodsorban pedig annyit, hogy az előző alkalommal Önök azzal érveltek, hogy az SZMSZ módosítás, az egy olyan jogalkotási procedúra, amelyet hosszú távon fenn kívánnak tartani. Én azt gondolom, hogy egy hosszú távra megszavazatott, eldöntött Szervezeti és Működési Szabályzathoz konszenzusra van szükség. Ennek a konszenzusnak pedig nem az a lényege, hogy Önök az ellenzéki véleményeket mindennemű módon korlátozzák, hanem az, hogy megpróbálják ezeket az eddig 17 éve meglévő jogosítványokat életben tartani a szokásjog alapján és a demokrácia elvét figyelembe véve. Én arra kérem Önöket, hogy azokat a javaslatokat, amit Röst János is javasolt, jelesül például a napirend előtti hozzászólást, illetve a 9,00 órás kezdés és a sajtó részére átadandó anyagokat az interpellációk és kérdéseknél, fogadja meg a többség, szavazza meg. Egyébként Marton úr azt mondta, hogy az előző önkormányzatnál az érdemi munka délután kezdődött. Tessék megmondani Marton úr, ki volt akkor ellenzékben és ki beszélte szét az időt? Az egyik ember ott ül Ön mellett, a másik most hagyta el a termet, úgy hívják, hogy Dr. Kolonics Bálint. Tisztelt Marton úr, akkor arról beszélhetünk, hogy ki beszéli szét az időt. A napirend utáni hozzászólás már az előző közgyűléseken is elfogadást nyert, tehát több ilyenre sor került. Én azt gondolom egyébként, hogy Önöknek be kellene látni ezeket a dolgokat, hogy ezek jogos kérések és Önöket is szolgálják, hiszen bizony, bizony - a váltógazdaságot említették - elképzelhető, hogy egyszer épp a jobboldal kerül többségbe, és akkor pedig arra fognak hivatkozni, hogy a demokrácia jegyébe állítsuk vissza azokat a jogosítványokat, amiket Önök most el akarnak vonni. Hát, hogy néz ez ki Polgármester Úr?

Marton István: Halász úr, ha végzett, akkor azt mondom, hogy mi nem az SZDSZ vagyunk, de tovább megyek. Halász úr, Ön keveri a fogalmakat. SZMSZ konszenzussal - ismereteim szerint - soha nem született Nagykanizsán. Azért mondom, hogy keveri a fogalmakat, mert bizony kell hozzá kompromisszum, és én nagyon örülnék neki, hogyha a baloldalon is, az ott ülő józan emberek megszavaznák ezt az SZMSZ módosítást, mert én úgy látom, hogy a tőlem balra ülők közül az utolsó két ember az, aki ma is az önmérsékletre hivatkozva igyekszik szétbeszélni a közgyűlést. Tehát konszenzusos SZMSZ soha nem volt, mindig kompromisszumos volt. Miről beszél Ön, hogy mi nem fogadunk el az Ő javaslatai közül semmit. Röst úrnak a javaslatait már helyben elfogadtam legalább feles arányban. Tehát egy kicsit hátrébb az agarakkal - ez a tiszteletteljes kérésem. A másik pedig az, hogy Dr. Kolonics úr szakszerű érveléseiből felhívom nagybecsű figyelmét, nem árt, ha tanul a jövőt illetően.

Dr. Kelemen Marcell: Röst képviselő úr feltette az előbb a kérdést, hogy mi az az időpont, amit a rendeletek kihirdetésnél el tudok fogadni. Én azt gondolom, hogy csak tényleg konszenzusos ez az SZMSZ, akkor 30 nap. Megmondom miért. A múltkori negyed négyig tartó közgyűlést követően egy ilyen monstre közgyűlésnek a hanganyagát szó szerint elkészíteni a Polgármesteri Hivatalnak azért nem kis feladat, és ezt követően pontosan az elfogadott rendeleteket rögzíteni, illetve az Önök döntéseit. Tehát 15 napon belül kell elkészítenünk a jegyzőkönyvet, amikor elkészült a jegyzőkönyv és azt a polgármester és a jegyző írta alá, abban a pillanatban válik okirattá és ennek természetes és elválaszthatatlan részét képezik azok az elfogadott határozatok és rendeletek, amelyeket Önök megalkotnak, tehát így tudom kezelni, hogy 15 napon belül elkészítjük és aztán megszövegezzük, kihirdetjük. De nyilvánvaló, ez csak egy elméleti határidő, tehát a legrövidebb időn belül a kihirdetésre sor kerül, milyest a rendeletnek a szövege egyértelmű. Természetesen olyan rendeletet, amit úgy fogadnak el, hogy semmilyen módosítást nem történt a beterjesztett szöveghez képest, akkor a legegyszerűbb a dolgunk, hiszen nem kell elemezgetni, hogy éppen mi hangzott el, hogyan fogalmazták meg és ezt, hogy lehet megtenni. Ezért szoktam mindig a szövegszerűséget kérni a képviselőktől. Aztán rátérnék Balogh képviselő úrnak a Pályázati Osztállyal kapcsolatos észrevételére. December 14-én, ha jól emlékszem, Önök tárgyalták a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását, amely egyrészről a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését taglalta. A törvény úgy szól, hogy a jegyző javaslatára a polgármester terjeszti elő a közgyűlés elé. Ez azt jelenti, hogy – akkor is elmondtam – amit a jegyző nem javasol, azt a polgármester nem tudja előterjeszteni, illetve a polgármester nem terjeszti elő, akkor nem történik meg egy ilyen módosítás. Akkor az volt az elvárás, hogy egységes szóhasználatot, egységes megnevezést kapjanak a hivatal szervezeti egységei, ezért az addigi és létrehozatalától kezdődően önálló szervezeti egységként és osztályvezetővel az élén működő Pályázati Iroda Pályázati Osztály nevet kapott azért, hogy egységes elnevezései legyenek a hivatal szervezeti egységének. Természetesen ez nem igaz az Okmányirodára, mert ez egy központi elnevezés és ennek nem lehet megváltoztatni a nevét, valamit a Gyámhivatalnak. Ezért az addig is önálló és különálló szervezeti egységként működő Pályázati Iroda Pályázati Osztályként került elfogadásra, és megmaradt a szervezeti elkülönültsége, és természetesen az élén osztályvezetői besorolású és bérezésű személy kell, hogy legyen. Korábban kabinet elnevezés is volt. Egyébként ez az irodai elnevezés, az nem azonos azzal, mondjuk, mint a Városfejlesztési Osztályon belül a Vagyongazdálkodási Iroda, illetve a Beruházási Iroda vagy korábban a Művelődési Osztályon a Sportiroda vagy az Oktatási Iroda. Ez egy önálló szervezeti egység volt és jelenleg is az. Ezt Önök fogadták el. A másik. Kolonics képviselő úr kérdésekről beszélt. Valóban, kérdés napirendi pont jelenleg nincsen már a meghívóban, viszont napirend utáni, az kell, hogy legyen, hiszen az nem a meghívó része a napirend utáni, illetve a napirend előtti. Értelemszerű, a nevéből fakad, hogy nem a napirend része a napirend előtti vagy utáni hozzászólás, hanem miután a közgyűlés megtárgyalta az elfogadott napirendi pontokat, ezt követően a képviselőknek joguk van napirend utáni hozzászólásra jelentkezni, és nem is tudom, hogy valaki egyáltalán, talán Bicsák úr szólt, hogy kérdést szeretni intézni a közgyűléshez, de ha mondjuk ezt napirend utáni felszólalásra módosítja, akkor valóban nem lesz SZMSZ ellenes a hozzászólás. Én még az kérném Önöktől, hogy Önök előtt fekszik egy olyan SZMSZ, amelyhez nagyon sok módosító javaslat érkezett. Polgármester úr nagy részét befogadta, de én kérném, miután ezek javaslatok, módosító javaslatok, hogy ezekről is szavazzanak, tehát Polgármester Úrtól is kérném, hogy valamennyit, amit nem fogadott be, azokat is formálisan szavaztassa meg, illetve hát szavaztasson róla, hogy ne maradjon ki egyetlenegy módosító javaslat se.

Marton István: Nekem a szakbizottság elnökének a javaslata jobban tetszett, de csupán azért, hogy lássák, hogy mennyire kompromisszum-kész vagyok megszavaztatok én ezentúl mindent, de amit Jegyző Úr elmondott, az bizony árnyaltan fogalmazva is egyes részeiben pontatlan. Ha valaki megnézi azt a decemberi előterjesztést, ott Pályázati Iroda, zárójelben Osztály szerepelt, majd a mellékletben már csak az Osztály és én erre utólag jöttem rá, és én ezért tökéletesen egyetértek a Képviselő Úrral, illetve a szakbizottság vezetőjének az álláspontjával, hogy bizony, bizony mi három fős osztályokat nem működtettünk eddig sem és nem is fogunk működtetni. Azt hiszem, hogy erről fogok először szavaztatni. Itt fogjuk eldönteni Jegyző Úr!

Röst János: Én arra kérném Polgármester Urat, hogy higgadjon le egy picikét, mert ami hangnemet megütött képviselőtársammal szemben, én nem hiszem, hogy ez szerencsés és eddig teljesen békésen ment a közgyűlésnek a menete. A másik, amit folytatnék, Jegyző Úr abbahagyta. Valóban igaza van Önnek, így fogadtuk el az SZMSZ-t, a polgármesteri hivatalét, tehát Polgármester Úr nem tud most szavaztatni, mert be kell hozni akkor a másik SZMSZ módosítást, legfeljebb a következő közgyűlésen. A mai napon nem lehet. A másik az SZMSZ kérdése szintén, ez pedig a napirend utáni, illetve a kérdések. Abban is Jegyző Úrnak van igaza, hogy napirend után bármely közgyűlésen hozzá lehet szólni, hiszen a napirendi pontok felsorolásánál ezt nem tartalmazza a felsorolást, nem része a napirendeknek, tehát napirendi pontok után bárki, bármikor szót kérnek nyilván előtte a közgyűlésnek. A kérdéseknél nem ez a helyzet. Valóban úgy van, hogy a kérdések, ha nem szerepelnek a napirendi pontok között, akkor nem lehet kérdést feltenni, de ez ugyanúgy áthidalható, ahogy Jegyző Úr mondta, át kell fogalmazni a kérdést napirend utáni hozzászólásra és a dolog megoldódik. A másik, amit mondanék Polgármester Úrnak, hogy Ön nem egy kegyet gyakorló kényúr ott a széken, hanem polgármester és én kérném Önt, hogy ne mondjon ilyent, hogy Ön kegyeket gyakorol. Nem gyakorol kegyeket, vezeti a közgyűlést. Ön vagy elfogad valamit vagy nem fogad el, és nem kell nagylelkűségről beszélni, semmi egyébről. Az előterjesztéseimnek közel a kétharmad része, az szakmai előterjesztés volt. Én úgy gondolom, hogy ha Ön nem fogadja el, akkor sem történik semmi, legfeljebb csalódott leszek, hogy Ön nem így gondolkodik. A másik része pedig politikai jellegű, aminél kérem a konszenzust. A többi pont különösképpen engem nem érdekel. Én azt hittem, hogy megköszöni Ön, hogy erre kellő időt, energiát fordítottam és dolgoztam az SZMSZ-en, hogy jobb legyen. Végül is nem ezt kaptam meg Öntől, amit szintén furcsállok, mert ez lett volna a korrekt. A többi képviselő ezzel miért nem foglalkozott hasonló időmennyiséget? Lehetősége megvolt rá, ideje megvolt rá, hát miért nem tette meg? Visszatérve az SZMSZ-re, én továbbra is azt kérem Önöktől, hogy amiket ajánlottunk, ajánlottam javaslatként, azt fontolják meg és azért fontolják meg, amit Polgármester Úr mondott, hogy Ő megy, mi meg maradunk, tehát ne legyen az a helyzet, hogy azt követően itt három, négy évig vagy esetleg tovább egy rosszul elfogadott SZMSZ-nél egy folyamatos obstrukció áll fenn a két fél között. Ez hiba. Eddig is hiba volt, hogy így működtünk, de én úgy gondolom, hogyha az ellenzéki jogkör csorbításra kerül, akkor nem várható el igazából konstruktív magatartás a másik féltől sem. Hogyha ez a dolog helyreáll és erre kérem Önöket, hogy állítsuk helyre, akkor én ígérem a magam nevében is, hogy én konstruktív leszek, habár nehezemre fog esni az, hogy kevesebbet beszéljek, de meg fogom tenni. Ami a szavazást illeti, én továbbra is azt mondom, hogy vagy az a változat van, amit Jegyző Úr mond, hogy külön-külön minden pontot meg kell szavaztatni függetlenül attól, hogy a Polgármester Úr elfogadta-e vagy nem, vagy, amit én javasoltam, az a másik lehetősége, hogy aki kifogást emel az Ön által befogadott javaslattal szemben, és azt módosítja, akkor időt tudunk ezzel megtakarítani. Én az Ön által elfogadottak közül kettővel nem értek egyet, amit befogadott. Erre tettem javaslatot, ez pedig a 8. § (9) bekezdés - a soron kívüli közgyűlés összehívására javaslom a 8 napot. A másik pedig a 24. § 5. pont, hogy a sajtó képviselői is kapják meg gyakorlatilag a válaszokat. Ez a két kiegészítés. Egyről már így is én is lemondtam, mert hármat akartam először javasolni. Megfontolásra javaslom a véleményemet.

Dr. Csákai Iván: Arra való tekintettel, hát jó én nem vettem olyan hosszan részt a legutolsó közgyűlésen, hogy ne innen menjünk a piacnyitásra, én javasolnám, hogy 13 órától 23 óráig, tehát legfeljebb 10 óra hosszat tartson a közgyűlés.

Dr. Károlyi Attila: Mielőtt itt Röst képviselőtársam megtévesztené a közgyűlést, elmondanám azt, hogy a kérdést nem, ahogy Ő mondja, hogy a napirendek elfogadása előtt lehet feltenni, hanem disztinkció az, hogy csak a rendes közgyűlésen lehet feltenni, tehát a mai napon nem azért nem lehet feltenni, mert nem tették fel, hanem azért, mert ma nem rendes közgyűlés van. A másik pedig az a szigorú kritérium, hogy csak az interpellációk után lehet feltenni. Tehát így helyes kedves képviselőtársam.

Marton István: Köszönöm, és itt látom a kompromisszumot, mert ugye konszenzus, az gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen.

Tóth László: Csákai Iván módosító indítványát hallgatva a múltkori közgyűlés időtartama jutott eszembe, és akkor felvetődött az a kérdés, hogy törvényesen tartja-e itt Polgármester Úr a hivatal dolgozóit, a köztisztviselői kart. Ha a közgyűlés megszavazza Csákai úrnak a javaslatát, hogy miszerint 13-23 óráig tarthat maximálisan a közgyűlés, akkor én meg azt javaslom, hogy akkor aznapra rendeljen el munkaszünetet a Polgármester Úr a köztisztviselőknek, mert a Munka Törvénykönyve, úgy gondolom, a köztisztviselői karra is vonatkozik, és 12 óránál tovább nem rendelhető el munkavégzés. Tehát, ha reggel 8 órakor munkába állnak a hivatal dolgozói, törvényesen este 20 óráig tarthat a munkaidejük. Kérem megfontolni, amit elmondtam.

Cserti Tibor: Én is csak egyetlenegy kérdéssel foglalkoznék. Én magam is több alkalommal javasoltam a 9 órai munkakezdést a közgyűlés munkája során. Az elmúlt alkalom bizonyítéka, kár, hogy Csákai képviselőtársam nem vett részt ebben a közös szellemi alkotásban, amit ugye reggel felé közeledve, amikor hazamentem, azt kérdezte a közvetlen környezetem is, hogy normális vagyok én? Másnap úgy éreztem a munkahelyemen is. Nem hiszem. Épp, értelmes, alkotómunkát nem lehet így végezni. Elfogadom azt a logikát is egyébként, amit Polgármester Úr felvázolt, hogy miért nem, vagy hogyan lehetne. Tehát azért az élet azt bizonyítja, hogy nem lehet. Tehát, ha a gyakorlatban nem működik a dolog, akkor emelkedjünk felül önmagunkon is. 9 óra mellett a hivatal dolgozóira is figyelemmel leszünk, és bízom abban, hogy időben befejezzük a házi feladatunkat. Nem egy olyan nagy kérés énszerintem.

Dr. Kelemen Marcell: Ezt a Pályázati Iroda és Pályázati Osztály vitát én úgy gondolom, hogy majd a Polgármesteri Hivatalban lerendezzük. Nem lehet módosítani Szervezeti és Működési Szabályzattal a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, tehát ezt a kérdést itt megoldani nem lehet, úgyhogy én kérem, hogy ezt vegyék figyelembe.

Marton István: Jegyző úr elfogadom a kérését, és ezért utasítom, hogy a 26a-i közgyűlésre hozza ide így előkészítve az anyagot. Nekem az a gondom ezzel, hogyha itt mindent szavaztatunk, hogy elég sok átfedés lesz és nem biztos, hogy észrevesszük, hogy ez melyik átfedés, melyik nem, de azért, hogy szó ne érhesse a ház elejét, én az összeset fel fogom tenni szavazásra. Ez egy elég hosszú procedúra lesz. Kezdhetjük is mindjárt a Pénzügyi Bizottság javaslatánál, amely a Pénzügyi Bizottság javaslat szerint a 11. §-ban “karhatalom” helyett Rendőrség szerepeljen. Egyébként elfogadtam. Kérem, hogy a testület is fogadja el. Nem is tudom, hogy ez a rossz érzeteket keltő szó, hogyan maradhatott benne.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ugyancsak a Pénzügyi Bizottság javasolta: a 24.§ (5) bekezdésében (interpelláció), a 25.§ (2) bekezdésében (kérdés) javasolja a bizottság a 3 percet 2 percre módosítani. Elfogadtam. Aki szintén el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A polgármester, alpolgármester szabadsága a mindenkori szabályozás szerint szerepeljen. Ezt javasolta a bizottság. Nem támogatom. Nem is szövegszerű, egyébként még formai gond is van vele.

 

A közgyűlés 5 igen, 14 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A 10.§ (5) bekezdésében az anyagok kézbesítését 5 nap helyett a bizottsági ülések előtt 8 naptári napra javasolja módosítani. Ez vágynak jó, de. Ott igen, de a Pénzügyi Bizottságnál tartunk, ezért mondom, hogy itt átfedések várhatók. Én ezt nem tudom elfogadni, bár törekszünk rá. Néha az öt nap hat napra sikeredik, de a 8-at nem lehet kitűzni, tehát nem nyomógombot kérek megnyomni, aki el tudja fogadni az álláspontomat.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Úgy látszik a közgyűlésnek maga felé hajlik a keze. El lett fogadva. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet betartani. Itt nem figyeltek szerintem a tisztelt testületi tagok, mert nem a közgyűlésről van szó, a bizottsági ülésekről. Képtelenség egyébként.

Dr. Kolonics Bálint: Én a szavazás módjára szeretném továbbra is tenni a javaslatomat. Amiről most szavaztunk egyébként, az az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak is módosító javaslata volt. Azt pedig Polgármester Úr magáévá tette, hogy ott a 8 nap meglegyen.

Marton István: Bocsánat, itt a bizottságokról van szó Elnök Úr, tehát nem a közgyűlési meghívóról. Az más, azt én elfogadtam.

Dr. Kolonics Bálint: Arról szavazzunk majd, amit Polgármester Úr nem tett bele az előterjesztésbe, nem szerepel szövegszerűen, az egyéb módosító javaslatról. Ne szavazzuk végig azt, amit Polgármester Úr az előterjesztésben szövegszerűen magáévá tett és beletett az egységes szerkezetbe.

Marton István: Nem. Az (5) bekezdésben a Pénzügyi Bizottság. Elnézést, akkor felolvasom. A 10. § (5) bekezdésében az anyagok kézbesítését 5 nap helyett a bizottsági ülések előtt 8 naptári napra javasolta módosítani a Pénzügyi Bizottság, amit én nem tudtam elfogadni, de Önök leszavaztak engem, ezért el lett fogadva. Akkor bocsánat, az egész hibás, azért hibás az egész, tehát ez a közgyűlésre értendő a meglévő SZMSZ szerint. Két-három perc vita után tisztázódott. Új szavazást kérek. Bocsánat más volt írva. Fodor úr! De nem a bizottsági ülésekről van szó Elnök Úr, hanem a közgyűlésről. Ezt kellene megérteni. Jó.

Balogh László: Szeretnék új szavazást kérni, rosszul szavaztam.

Marton István: Tehát akkor. Ezzel kapcsolatban akkor nem a bizottsági ülésekről lesz szó, hanem a közgyűlésről. Ez az ügyrendiben hogy szerepelt? Ezt befogadtam. Tehát ez tematikai vita volt, ami most eddig lezajlott. Én azt elfogadtam, hogy 8 naptári napra menjen fel 5 napra, de már itt is megszavaztattam és meg fogom még egyszer az ügyrendinél is. Tehát, aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot. Most a közgyűlésről szavazunk, tehát nem bizottságról, hanem közgyűlésről.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Nagyon örülök neki, hogy mindenki megértette. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslati jönnek. A 8. § (9) bekezdés első mondatában a soron kívüli ülés összehívásánál az indítvány beérkezését követő 8 napon belülre kell az ülést kitűzni szövegrészben a 8 napot 15 napra javasolja módosítani. Ezt én elfogadtam, de kérem, hogy aki egyetért velem, az szavazza meg igennel.

 

A közgyűlés 16 igen, 8 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Áttérünk a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslataira.

Cserti Tibor: Meggyőződésem, hogy ezt így végigszavaztatni egy abnormalitás. Összejöttek a javaslatok, lezárta a vitát, értelmesen egymással szemben helyezkedő javaslatok is elhangzottak, amit meg kell szavazni, mert indítvány volt. Én úgy gondolom alkalmas az idő arra, hogy két közgyűlés között a Jegyző Úr vezetésével az eldönthető kérdéseket logikusan összeállítják, és villámgyorsan a jövő alkalommal végigszavazzuk ezt a dolgot, mert ha nem így lesz, bele fogunk keveredni és megint jogvita. Utána alkalmat adunk, hogy megyünk a Közigazgatási Hivatalhoz, aki …. nem jó ez a dolog így. Tehát válasszanak!

Marton István: Cserti úr, napirendre lett tűzve, én nem vagyok hajlandó levenni róla. Egyébként, amit elfogadtam, ezeknek a 70 %-a koherens, tehát ezzel nincsen gond, csak hát fegyelmezetten és viszonylag gyorsan kérem a szavazást. Tehát a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 8. §. (9) bekezdésében a rendkívüli közgyűlés összehívását 15 napra javasolja módosítani. Ez már az előbb meg lett szavaztatva. Ezt még egyszer nem szavaztatom meg. A 10. § (5) bekezdésében a meghívó kiküldési határideje 5 napról 8 napra változzon. Ez is el lett fogadva. A 20. § (8) bekezdésében a napirendek sorrendjében a gazdálkodással összefüggő költségvetési témák, majd a költségvetés módosítása előzze meg a többi napirendi pontot. A 20. § (10) bekezdése már tartalmazza, ezért nem javasoltam elfogadásra. Tehát, aki szintén így van vele, az nyomja meg a nem gombot.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A 24. § (5) bekezdése már megvolt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, tehát arról újból nem szavaztatok. Az 53. § (1) bekezdésében a településrészi önkormányzat létszámát 3-7 főről 3-9 főre javasolja módosítani. Ezt elfogadtam. Aki el tudja fogadni szintén, igen gombot nyomjon velem együtt.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Most jön a legtöbb javaslat, amit az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ugye hivatalból tesz, mert hát mégis csak ő a szakbizottság. A 7. § (3) bekezdés f.) pontja “alapfokú művészetoktatás” legyen, valamint a (4) bekezdés n.) pontja törlésre kerüljön. Elfogadtam. Aki el tudja fogadni szintén, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A következőt már leszavaztuk. A (9) bekezdés első mondata a következőképpen szóljon: “A polgármester intézkedik a soron kívüli közgyűlés indítványa tartalmának megfelelő előterjesztés elkészítéséről, amelynek megküldésével 15 napon belül az ülést összehívja.” Elfogadtam már én, de kérem, aki szintén el tudja fogadni, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Egyébként én a Pénzügyi Bizottság további javaslatainál nem mondom, hogy elfogadtam, mert mindegyiket elfogadtam, és akkor ezzel is időt spórolunk. A 10. § (5) bekezdése 5 napról 8 napra módosuljon. Ez már volt, erről nem kell szavaztatni. A 10. § (6) bekezdés utolsó mondata egészüljön ki “szóban, vagy távközlési, elektronikus úton” megjelöléssel. Kérem, nyomjuk meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 10. § (8) bekezdés c.), d.), f.) és i.) pontjai törlésre kerüljenek. Kérem támogatni.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A következő már megszavazásra került. A 23. § (1) bekezdésében a 6 nap 8 napra módosuljon. Elfogadtam. Aki szintén el tudja fogadni, az szavazza meg.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 23. § (3) bekezdés első mondata a következő lenne: “önálló indítványt a polgármester a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés az indítvány elutasításáról, elfogadásáról vagy a szakbizottságok elé utalásáról dönt.” Aki el tudja fogadni, kérem, szavazza meg az igent.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 24. § (5) bekezdés második mondata utolsó tagmondata (egyúttal a sajtónak is át kell adni) törlésre kerüljön. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 25. § (2) bekezdése volt emlékeim szerint. a 28. § (2) bekezdés első mondata a következőképen szóljon: “A módosító javaslatot lehetőség szerint a közgyűlést megelőzően a szakbizottság ülésére írásban, illetve indokolt esetben a közgyűlésen szövegszerűen lehet előterjeszteni.” Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Elnök úr, én megértem a maga mérgét, én is mérges vagyok, de csak azért, hogy soha, senki ebbe ne tudjon belekötni, ezért csinálom végig ezt a procedúrát. Ez legalább fél óra időveszteség, de hát úgy látszik, az obstrukciónak vannak ilyen formái. Tudomásul kell venni kellő nyugalommal. A 29. § (2) és (4) bekezdései cseréljenek helyet. El tudtam fogadni. Kérem, nyomjuk meg az igent. Ez logikai.

 

A közgyűlés 18 igen, 2 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A következőről a 53. § (1) bekezdéséről szavaztunk. A 2. számú melléklet Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság állást foglal rész h.) pontja a következőképpen módosulna: “a közlekedésbiztonsági ügyekben.” Aki el tudja fogadni, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A véleményezi rész d.) pontja a következőképpen módosuljon: “az önkormányzat nevében kötendő szerződéseket.” Aki elbírja fogadni, kérem, nyomja meg az igent.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Az e.) pont a következőképpen módosuljon: “a közgyűlés valamennyi, a bizottság hatáskörébe tartozó előterjesztéseket.” Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslati jönnek. A 10. § (5) már megtörtént. (8) is megtörtént. A Városüzemeltetési Bizottság javaslatai jönnek. A 10. § (5) megtörtént. 10. § (8) is megtörtént. A szakbizottságok tagjainak telefonszáma, lakcíme, e-mail elérhetősége legyen a függelékben rögzítve. Nagyon egyetértek vele.

 

A közgyűlés 21 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Még egy ilyen evidens témakörben sem tudtunk konszenzust, csak kompromisszumot kötni. Jönnek Röst úrnak a javaslatai. A 8. § (7) bekezdés az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: “a.) 9,00 óra kezdési időponttal. Nem támogattam.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A b.) a soros ülés időtartama legfeljebb 10 óra lehet. Azt meghaladóan 3 napon belül folytatólagos ülést kell kitűzni. Nem támogattam.

 

A közgyűlés 9 igen, 13 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: 8. § (10) Két soros ülés között ugyanabban a témában rendkívüli ülést tartani egy alkalommal lehet. Támogattam, és most is támogatom.

 

A közgyűlés 24 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 10. § (5) A soros ülésre a meghívót a bizottsági véleményekkel kiegészítve legalább öt nappal az ülést megelőzően a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak, valamint a helyi sajtó képviselőinek ki kell kézbesíteni. Nem támogattam, most sem támogatom.

 

A közgyűlés 10 igen és 16 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: 20. § (8) A napirendet a közgyűlés határozza meg, általában az alábbi sorrendiség megtartásával:

 1. napirend előtti hozzászólás,
 2. beszámolók, jelentések, elsőként a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról szóló jelentés,
 3. tájékoztatók, elsőként a polgármesteri tájékoztató,
 4. interpellációk, kérdések,
 5. előterjesztések, ezen belül a tárgyi sorrend:
 6. e.a) helyi rendelet alkotására vonatkozók,
  e.b) minősített többséget igénylők,
  e.c) egyéb javaslatok.
 7. indítványok,
 8. bejelentések,
 9. jellegüktől függetlenül az ülésen kiosztott anyagok,

Értelemszerűen nem támogattam és most sem támogatom.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: 20. § (11) és (12) bekezdés között visszahatás van. Vagy a 12. törlendő vagy a 12. a következő: Kétfordulós tárgyalást kell tartani az éves költségvetés elfogadásánál, kivéve annak módosítását. Ezt elfogadtuk. Méghozzá úgy támogattam, hogy a 12. helyére ez lép. Tehát a vagylagosból a második. Egyébként a gyakorlat is általában ez volt, bár az előző közgyűlésben is volt, ami egyszer ment és rögtön átment, sőt a második közgyűlés életében is emlékeszem ilyen példára, de ez nagyon helytelen gyakorlat, mert igenis a Képviselő Hölgy és Urak foglalkozzanak annyit a költségvetéssel, hogy legalább kétszer tárgyalják meg. Tehát ezt elfogadtam és kérem, hogy Önök is fogadják el.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 31. § (2) A napirendi pont tárgyalása során a közvetlen érintett önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vállalat képviselőjének, valamint a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés elnöke felszólalási lehetőséget adhat. Ez a gyakorlatban így működött, ezért értelemszerűen támogatom, és Önöket is erre kérem.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Na itt kijött a konszenzus, végre ilyen is van. 32. § NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS. Én ezt fel sem olvasom, mert már önmagában véve a főparagrafust sem tudom támogatni, és azt kérem a testület tagjaitól, hogy utasítsák el.

 

A közgyűlés 11 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: 33. § Kiegészítő mondat: A szókérés az ügyrendi és a szókérési gomb együttes jelzésével történik. Ezt támogattam, és most is elfogadásra ajánlom.

 

A közgyűlés 24 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 34. § (3) Kiegészítő mondat: A levezető elnök a képviselői hozzászólásra 1 perc időtartamban reagálhat. Nem támogattam, nem is támogatom. Bocsánat, rossz gombot nyomtam elnézést, de az eredmény így is jó megnyugtatásul közlöm mindenkivel.

 

A közgyűlés 11 igen, 13 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Elnézést Képviselő Urak. Nem a fáradtság első jelei, hanem a másik újammal dolgoztam, miközben olvastam. Bárdosi úr azért úgy veszem észre, hogy tűrhetően ment eddig. 34. § (6). e, pont: képviselőcsoport vagy képviselő által képviselt szervezet – párt érintettsége esetén az érintetteknek legfeljebb kettő perces válaszra. Én nem támogattam, most sem támogatom.

 

A közgyűlés 11 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: 34. § új bekezdéssel egészüljön ki: (14) Ha a szavazás körülménye felől kétség merül fel, a szavazást az elnök a közgyűlés döntése esetén megismételtetheti. A szavazás megismétlésére csak közvetlenül a döntés kihirdetése után, újabb napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt kerülhet sor. Én ezt akkor is elfogadtam, most is támogatom. A gyakorlat egyébként ez volt, ha jól emlékszem mind a 16 évben.

 

A közgyűlés 23 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bonyolódik a helyzet. 36. § (3) i. pontjában a kihirdetésnek legyen időkorlátja. Röst úr azt javasolta, hogy 15 napon belül vagy a jegyző határozza meg saját részére a kötelezettséget. Jegyző úr itt elfogadja a 30 napot. Tehát a 30 napot tudom támogatni, kérem, támogassa a testület is.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Majdnem konszenzussal elfogadva. 39. § (5) bekezdése egészüljön ki az elhelyezés módja: a város honlapján mondatrésszel. Tökéletesen egyetértettem vele, és remélem ebben most konszenzus lesz.

 

A közgyűlés 24 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Hát, hogy még ez is volt, akinek nem tetszik, az kis meglepetés. A fiatalokra nem gondolnak, úgy látszik, mert ha Ők, ugye figyelnek bennünket, akkor körülbelül honlapon keresztül. 43. § (1) bekezdés A tanácsnok felügyeli a… mondat helyére az alábbi szövegrész kerüljön: “A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.” Egyetértettem vele és elfogadásra javaslom.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 44. § (7) A közgyűlésen a képviselőcsoport vezetője vagy legalább három nem képviselőcsoport tag képviselő tanácskozási szünet iránti javaslatot terjeszthet elő. Nem támogattam és most sem támogatom.

 

A közgyűlés 11 igen, 13 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Egyébként a gyakorlat mindig az volt és ezt nem is hiszem, hogy szabályozni kellett volna, hogy ha valaki kérte, akkor azért a szünet még is csak el lett rendelve. Én 16 év gyakorlatáról beszéltem Fodor úr. Az 57. § új bekezdéssel egészüljön ki: (9) Rendszeres ügyfélfogadást tart. Én úgy gondolom, hogy ez eddig is gyakorlat volt – 17 éve folyó gyakorlat – ki is van írva a hirdetőtáblára. Itt tévedés volt az, hogy azt hiszem, nem fogadtam én el a múlt héten, természetesen ezt támogatom, mert ez jó gyakorlat, tovább kell vinni. A szokásjogot kiegészítjük a helyi rendelettel, és kőbe véssük magyarul. Mellesleg a hivatal SZMSZ-ben szerepelt ez, de a testületében nem. Kérem megszavazni.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezzel tovább javult Röst úrnak a találati aránya. 58. § (1) A kapcsolatot tart felsorolásba kerüljön be a “a településen megválasztott, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező országgyűlési képviselőkkelEzt én természetesnek tartom, ezért támogattam és most is, támogatom.

 

A közgyűlés 23 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 59. § új bekezdéssel egészüljön ki (6) Rendszeres ügyfélfogadást tart. Ez, azt hiszem, az alpolgármesterre vonatkozik ugye. Természetesen ez ugyanúgy igen, mint ahogy az előzőben is igen volt.

 

A közgyűlés 20 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A következő megvolt. Az 1. sz. függelékben a polgármester telefonos elérhetősége /vonalas és mobil/ legyen rögzítve. Ezt én elfogadtam és most is támogatom. Mi a gond a 60-assal Röst úr?

Röst János: Arról is kérném a szavazást. Ugyan benne van korábban, de ez egy másik pontot szabályoz, tehát kiegészítő része.

Marton István: De mi az eltérés?

Röst János: Nincs eltérés, de koherencia az van, ha nincs bent. Egyébként meg lenne még egy ügyrendi javaslatom. Nem akarok újraszavazást kérni az egészről, hanem azt kérném Jegyző Úrtól, hogy a következő közgyűlésre így a testület minden tagja és a bizottsági tagok is kapják meg az új SZMSZ módosítását, hogy azzal már együtt tudjunk élni.

Marton István: Így van, ez teljesen egyértelmű. Tehát akkor, hogy koherencia zavar ne keletkezzen, szavazzuk a 60. pontot úgy, ahogy az előbb megszavaztuk, Jegyző Úr 30 napot elfogadott.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Az előbb nem ez volt az arány, de mindegy. Az 1. sz. függelékben a polgármester telefonos elérhetősége /vonalas és mobil/ legyen rögzítve. Ezt én elfogadom, kérem, Önök is fogadják el.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A közgyűlésen elhangzott egyéb módosító javaslatokról kell már csak szavaztatnom. Röst János képviselő úr: A 64. §-t javasolja kiegészíteni azzal, hogy városrészi lakossági fórum összehívására önkormányzati képviselő is jogosult. Ez teljesen természetes volt számomra. A gyakorlat egyébként ez is volt. Kérem, fogadja el a testület.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Cserti Tibor képviselő úr: 10.§ (8) bekezdés ”A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni” j.) pontja: “akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő megtárgyalásához elengedhetetlenül szükséges.” szövegrész egészüljön ki azzal, hogy a polgármester döntése alapján. Természetesen támogatom.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szőlősi Márta képviselőasszony: a 2. számú mellékletben a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntési hatáskörének felsorolásában az l.) pont: “a bérleti szerződés - bérbeadóval szemben fennálló tartozás miatti megszűnés esetén” szövegrész után kerüljön be a következő kiegészítés: “a tartozás kiegyenlítését követően”. Elfogadtam, és most is támogatom.

 

A közgyűlés 24 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Jegyző úrnak jön kettő javaslata: Az 1. számú melléklet 4. pontjában a bizottság megfogalmazások elé az állandó bizottsági tagság kerüljön be. Ez értelemszerűen így volt azt hiszem, hogy ez szövegpontosításként simán mehet.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És jön az utolsó. A 30.§ (1) bekezdésében a felszólalások típusai közt a b.) pontban napirend utáni megjelölés kerüljön a napirenden kívüli helyére, a 32.§ (2) bekezdésében ugyanígy javasolja javítani a napirenden kívüli hozzászólást napirend utánira. Természetesen formai, természetesen támogattam, és támogatásra javaslom.

 

A közgyűlés 23 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérdem Jegyző Urat, hogy mi maradt még ki? Csákai úrnak volt egy javaslata. Hogy szól szövegszerűen?

Dr. Csákai Iván: A 8. § (7) bekezdésénél, hogy a közgyűlés soros ülésének időpontja minden hónap utolsó csütörtökjén 13.00 órától legfeljebb 23,00 óráig, tehát összesen 10 órát tarthat.

Marton István: Elnök úr, én ezt a javaslatot azért nem tudom támogatni, mert ez egy kiváló lehetőség az obstruálási szándék gyakorlatba ültetésének. Egyébként tartalmilag én egyetértek azzal, hogy ne dolgozzunk sokkal többet, de ha ezt betesszük, akkor garantáltan sok-sok folytatólagos ülésünk lesz, ezért én ezt nem tudom támogatni.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Én ezt személy szerint kifejezetten sajnálom, de hát ennek nincs jelentősége. Most jön a végszavazás. Én azt ígérem ezzel kapcsolatban Önöknek, hogy 13.00 órakor mindig elkezdem, csak félő, hogy nagyon ritkán leszünk 13.00 órakor határozatképesek, mert 14.00 órakor is eléggé nehéz biztosítani a határozatképességet. Úgyhogy az a gyanúm, hogy pár hónapon belül ezt vissza kell majd módosítani. Akkor most azt kérem a testületi tagoktól, hogy a rendeleti javaslatot az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben szavazzák meg. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ……/2007. (III. …...) számú rendeletét elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja.

 

18/2007.(VI.23.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2007.(IV.23.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló 12/2007.(IV.04.) számú rendeletének módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Itt a lényege az egésznek, az elektronikus hírközlési építmények múltkori közgyűlésen való elhelyezéséről szóló rendeletet módosítani kell, mert a rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe szét lesz szedve a fogyasztói célú és a nem fogyasztói célú, magyarul a távközlési jellegű szabályozás. Napirendről megnyitom a vitát.

Halász Gyula: Azt javasolnám, hogy Polgármester Úr ebben a témakörben tartson lakossági fórumot a közös képviselők bevonásával, mert nálunk például a bizottsági ülésen is felvetődött az, hogy kaotikus állapotok alakultak már most is ki, főleg a keleti városrészben. A hatósági osztály pedig egyszerűen képtelen ilyen mennyiségű ügyben eljárni, olyan munkák vannak, és arra kérném a média képviselőit is, hogy ebben az ügyben adjanak széleskörű tájékoztatást a lakosság részére, hogy mi engedélyezett és milyen formában, mert egyszerűen kezelhetetlenné válik az ügy, hiába hozunk rendeletet.

Marton István: Én a magam részéről ennyire sötétnek nem látom a jövőt, de a rendelet megalkotásának két hete is azt volt a célja és a mostani finomításnak is, hogy a helyzet normalizálódjon és mondhatnám azt is, hogy konszolidálódjon.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 4 (egyhangú) szavazattal az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja. Ami elhangzott a bizottsági ülésen és talán én vettem fel, az az volt, hogy tudomásom volt arról, hogy Papp Nándor képviselőtársamnak volt e körben még a rendelet hatálybaléptetését megelőzően egy indítványa, ami ezt a célt szolgálta volna. Ettől függetlenül egy más állampolgári kezdeményezésre készült ez az előterjesztés. Én sajnálom azt, hogy a képviselőnek ez a joga ennyire csorbul, hogy az általa képviselt választópolgárok, így a képviselői indítványon keresztül nem kerül ide az előterjesztés. Még a neve sincs megemlítve, illetve az a kezdeményezés, amit Ő tett, tehát az, hogy Ő kezdeményezte ennek a rendeletnek a módosítását. Én nem tudom, ez hova vezet Polgármester Úr. Tehát valaki. Én egyet értek egyébként az előterjesztéssel, de az, hogy valaki beszaladt a hivatalba és rendeletet kíván módosítani, e mellett képviselőtársam rendeletmódosítást indítványoz önálló indítványával, az pedig nem szerepel sehol. Én ennek rossz jövőt jósolok. Holnap után beszaladt más is és kéri a tegnapelőtt elfogadott rendeletünk módosítását. Én arra kérek mindenkit, időben tessék jelezni, hogyha napirenden van ez és napirenden volt többször ez a kérdés, hogy ha javaslat van, építő jellegű javaslata, de arra kérem a hivatal dolgozóit is, hogy ne az önálló képviselői indítványokat építsék le és véletlenszerűen tudjunk arról, hogy egyáltalán ilyen volt.

Marton István: Elnök úr, Önnek igaza van. Ez előkészítésbeli műhiba. Itt elnézést kell kérni Papp úrtól, mert tényleg az Ő javaslatáról volt szó.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen és 2 tartózkodással a rendeletmódosítását támogatja. Én végül is tegnap szóban, ma pedig írásban visszavontam a képviselői indítványomat, mert hát remélem, hogy pont ugyanazt a cél érjük el ezzel is, és különösebben hát minél kevesebb legyen ilyen, de azért nem sértődtem meg.

Marton István: Örülök neki, hogy sértődés nélkül megúsztuk Elnök Úr.

Röst János: Én megerősíteném Halász Gyula képviselőtársam véleményét nemcsak azért, mert ma Gyula nap van, és boldog névnapot kívánok Neki, hanem azért is, mert igaza van. Én úgy gondolom, hogy ezt a felvetést, ami most itt rendelet alapján mi megváltoztatjuk, nem lehet azt megtenni, hogy a lakosság véleménye nem lesz megismerve. Ugyanis önmagában véve az, hogy a rendeletet megalkotjuk és kihirdetik, erről olyan sokan nem tudnak, tehát én is azt kérném Polgármester Úrtól, hogy ígérje azt meg, hogy lakossági fórumokat tart az önkormányzat azokon a területeken, ahol legjobban ez elterjedt, illetve a helyi újságban, a Kanizsa Újságban ennek az érthető változatát leközlik. Tehát nem arra gondolok, hogy a rendeletet önmagában csak, hanem ennek a magyarázó részét is, mert nem mindenki profi a paragrafusokban, tehát én ezt kérném Polgármester Úrtól.

Marton István: A felvetését természetesen, ahol igény van rá, és ezt az igényt mondjuk, a terület képviselője jelzi, ott én elmegyek a lakossági fórumra, bár ha cinikus lennék, még azt is mondhatnám, hogy a kormány mikor kérdezte meg a lakosságot, hogy legyen-e vizitdíj például, de mi megkérdezzük a lakosságot, mert mi tiszteletben tartjuk a demokrácia alapjátékszabályait. Nem adom meg Főépítész Úrnak a szót. Képviselőt nem látok többet, aki szólni készül, ezért szavaztatok a rendeleti javaslatról. Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése …/2007.(….) sz. rendeletével módosítja az Elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló 12/2007.(IV.04.) sz. rendeletét. Aki el tudja fogadni, az kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

19/2007.(IV.13.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2007.(IV.13.) számú rendelete az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló 12/2007.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Szünet

 

 

 1. Nagykanizsa Város Önkormányzata gazdasági programja 2007-2010. (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlesztéseiről, különös tekintettel a megnyíló Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek kihasználására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  (Fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelés a gazdasági program előterjesztésében megtalálható.)

 

Marton István: ………..Ez egy egyéni képviselői kezdeményezése, gyakorlatilag a 7. pontot is tartalmazza. Ebben én mélyebben nem kívánok belemenni, mert ugyanis a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelés, az a gazdasági programnak az előterjesztésében megtalálható azon egyszerű oknál fogva, hogy annak szerves része.

Halász Gyula: A napirendi pontok elfogadása előtt Röst János kollegám, képviselőtársam javasolta azt, hogy vegyük le ezt napirendről, ezt a témát. Valamilyen jogos és konkrét indoka ennek volt, hiszen a civil szervezetek, kamarák, egyéb érdekvédelmi szervezetek ezt a programot nem tárgyalták. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy kiinduló pont arra, hogy itt lehessen ezt a kérdést továbbfűzni, hiszen én úgy gondolom, hogy egy város gazdasági programjának széles társadalmi nyilvánosságot kell adni a lakosságnak, a vállalkozóknak, különböző intézményeknek, gazdasági társaságoknak mellé kell állni e mellett a program mellett. Ez pedig úgy lehetséges, mint ahogy most nem régen az SZMSZ-t elfogadtuk, hogy Polgármester Úr lakossági fórumokat hoz össze, egyeztet a kamarákkal, egyeztet a civil szervezetekkel. Egyébként úgy tudom, hogy a civil fórum leadott javaslatokat, és kérte azt, hogy Ők is véleményt nyilváníthassanak ebben az ügyben. Tehát a most előttünk lévő gazdasági programról én annyit mondanék, hogy eleve elhibázott, hiszen hiányzik belőle a stratégiai tervezésnek a legalapvetőbb lépcsőfokai, amik egymásra épülnek. Hiányzik például egy nagyon fontos dolog ez …..analizis, hiszen az előző tervekhez és stratégiákhoz képest jelentősen megváltozott az önkormányzat mozgástere, akár az egészségügyi reformra, akár a finanszírozásra gondolok, akár az európai uniós pénzekre gondolok. Tehát én azt gondolom, hogy Polgármester Úrnak egy víziót kellene a nagykanizsai lakosság és vállalkozók elé terjeszteni. Ez nem történt meg. Hiányoznak olyan stratégiai pontok, mint az Ipari Park fejlesztésénél a ………, de mondhatnám a M9-es nyomvonalának az előkészítésének a folytatását is, mert itt Zalában azért ez eléggé előrehaladott állapot volt, de ha jövő héten megszületik a döntés és Magyarország Horvátországgal együtt elnyeri a futball EB rendezési jogát, ez egy olyan lehetőséget ad, akár országimázs, akár esetünkben városmarketing szempontból, hogy mindenképpen ezzel tudunk érvelni akár a Gazdasági Minisztériumnál, akár a Kormánynál is, hogy ezeket a helyszíneket például Zalaegerszeg, Győr estében be lehessen kapcsolni a közlekedési folyamatba. Tehát én azt gondolom, hogy ez az előttünk lévő gazdasági program sok hiányosságában megmutatkozik az is, hogy a regionális szerepkörök nincsenek tisztázva, és itt például nagyon jó példa az, hogy a kistérséget egyre több település hagyja el. Kutatásfejlesztési téma szintén nincs. Kerékpárút fejlesztésekről pedig, a Gazdasági Minisztérium most írt ki nagyon sok pályázatot kerékpárút fejlesztésekre. Ezzel kapcsolatos fejezetek sincsenek kibontva ugyanúgy, mint a hulladékgazdálkodási koncepció, illetve a megújuló energia kérdése sincs kifejtve. Említhetném a kulturális negyedet, ami hiányzik. Tehát nem lehet úgy egy programot előterjeszteni, amikor stratégiai kérdések hiányoznak ugyanúgy a kórház jövőjéről szóló gazdasági programot is utalhatnék. Tehát Polgármester Úr röviden, ez polgármesteri programnak sok, gazdasági programnak pedig kevés ez az előterjesztés. Én mindenképpen azt gondolom, hogy képviselők mondják el a véleményüket és hozzuk ezt még vissza, még egyszer tárgyaljunk róla civil szerveztek véleményének megismerése után.

Marton István: Ha lehet nekem még meglepetést okozni, ami azért nem egészen igaz, akkor azt mondanám, hogy most meg vagyok lepődve. Miiért mondom ezt? Hát ha valakinek Halász úr, akkor Önnek, meg az Ön mögött álló politikai erőnek most illene nagyon, de nagyon szerénynek lenni. Azért mondom, mert itt van nálam az Önök által sokat idézett, mondhatnám azt, hogy fetisizált előző négy évre szóló gazdasági program, ami nagyon hangzatos címet visel az “Együtt Nagykanizsáért Önkormányzati Program 2002-2006-os évekre”. Ha valakit ez érdekel, én be tudom mutatni ezt a 9 oldalt. Ebben a 14. fejezetecske sorszámán, meg a dátumon kívül 1 db szám nem szerepel. Hát ez még koncepciónak is egy fércmű, de Önök ezt számtalanszor idézték, mint valami kőbe vésett ősnyomtatványt, ami ilyen bibliai forrásértékkel rendelkezik. Ezzel szemben itt áll Önök előtt Tisztelt Képviselőtársaim egy 64 gépelt oldalas, rendkívüli módon kidolgozott anyag, már a körülményekhez képest rendkívüli kidolgozott, hiszen az EU-s pénzek, azok pillanatnyilag a holdban vannak. Az idei évben abból senki egy fillért nem fog tapogatni. Ezt, aki egy kicsit is jár ilyen fórumokra, annak hivatalból illik tudnia. Tehát én a magam részéről valami elképesztő cinizmusnak fogom fel. Valóban lakossági fórumot is lehet majd tartani, ha valahol igény lesz rá, de hogy a lakosság ezt megismerje, annak más módja, sőt módjai is vannak. Csak egyet említek azok közül, amit Ön felvetett. M9-es. Miről beszélünk, kérem? A nyugat-dunántúli régió három megyéjének a programjában nem szerepel. Hát, hogy Zalában ki, mit mond ezzel kapcsolatban, az teljességgel indifferens, mert hogyha nincsen a regionális operatív programokba bevéve, akkor ebből semmi nem lehet, bár az embereket lehet vele hülyíteni. Erre az egyre kétségtelen, hogy jó, csak én az én megítélésem szerint ez nagyon szánalmas tevékenység. Tehát, ha valaki mondhat ezzel kapcsolatban valamit, az éppen nem az Ön és az Ön mögött álló politikai erő, és én arra kérek mindenkit, aki elfelejtette elolvasni az Önök gyenge 9 oldalas – nem tudom másként nevezni, mint fércművét – anyagát, hogy ne bírálja. Én a magam részéről egyébként köszönetet mondok a városrendezési, beruházási és városüzemeltetési területen dolgozó munkatársaimnak, a Pályázati Iroda vezetőjének és a gazdasági programot részben író és szerkesztő Tóthné Krémer Mária közgazdasági tanácsadónak, akinek nyugodtan kimondhatjuk, ez volt a hattyúdala, hiszen a mai nap az utolsó munkanapja, és most már másodszor és állítása szerint véglegesen nyugdíjba kíván vonulni, amit mi természetesen akceptáltunk. Nagyon örültem volna, ha az Önök négy évvel ezelőtti programja ennek színvonalában, mondjuk a tizedét vagy a huszadát elérte volna, de ez nem történt meg és bárki, akit ez a kérdéskör érdekel, annak én nyitva vagyok, nyitottan állok az üggyel szemben, de talán az önkormányzati hirdetőtáblára is elrettentő példaként az Önök által fémjelzett 9 oldalt ki lehetne ragasztani. Még gondolkodom rajta.

Balogh László: Tehát van gazdasági programunk is. Egy gazdasági program azonban valóban folytonosan változó, fejlődő. Az a véleményem, hogy ez a jelenlegi állapotú igenis alkalmas kiinduló állapotnak. Üdvözlöm benne, hogy szerepel például a Huszti téri körforgalom, az intézményi fejlesztések szerepelnek benne, például a Bolyai János Általános Iskola felújítása. A Zsinagóga rekonstrukcióját is üdvözlöm. Megjegyzem, hogy természetes, hogy vannak kimaradt ötletek, gondolatok, hadd jelezzek akár én is egyet. Kimaradt például belőle az iskolák, óvodák, közművelődési intézmények akadálymentesítése. Másokéról beszél, de ezekéről nem, holott ez is törvényi kötelezettség lesz majd. Fontos a Csónakázó-tó fejlesztése, a városi sportcsarnok tényleges megépítése és akár a tanuszoda. Én Nagykanizsa városképi szép jövőjét a tömbrehabilitációs program erőltetésével, fejlesztésével, támogatásával látnám leginkább biztosítottnak. Öt olyan lehetőség van, amely az úgynevezett tömbrehabilitációra adhat alkalmat. Ezeket most én nem sorolnám. Mindezekkel együtt nem feledném, hogy még is csak legfontosabb, mert legnagyobb feladatunk, és ez benne van ebben a programban is, a gondoskodás a közoktatási feladatellátásról. Épp ezért az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta ezt a gazdasági programot. Egy apró megjegyzés. A Károlyi-kertet kérem kijavítani ’56-os emlékkertre.

Marton István: Köszönöm Elnök Úr, ez meglesz.

Bogár Ferenc: A véleményem az, hogy ez az előttünk álló anyag tényleg terjedelmét tekintve egy nagy munka. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy túlságosan sokat akar fogni. Ha Önöknek sikerül ezt megvalósítani, ahhoz gratulálok és tényleg a városnak nagyon jó lesz. Annyival egyetértek Halász Gyula képviselő úrral, hogy három-négy stratégiai cél kiemelése a hozzárendelt anyagi forrásokkal szerintem egy olyan vezérvonal lehetne, amire utána fel lehetne fűzni az anyagban szereplő többi célkitűzést is. Érdemes lenne elgondolkodni benne. A másik. Konkrét kérdésem lenne a 62. oldalon a kultúra középtávú céljai között az első pontban a Medgyaszy Ház funkciójának a meghatározása szerepel. Gyakorlatilag, hogyha a következő 8. napirendi pontot nézzük, a Kanizsa Újság és a Kanizsa TV székhelyének a megváltoztatása, gondolom idehelyezése lenne a Medgyaszy Házba, ez már determinálná lehet, hogy rossz úton, csak kérdésem lenne. A másik pedig, ami szintén érintene, a közművelődési intézményhálózat non profit kft-vé történő átszervezés mennyire középtávú elképzelés? Én szeretnék kérni, ha lehetne konkrét időpontot, ugyanis olyan információim vannak, hogy ez a folyamat elkezdődött és elég hamarosan, végérvényesen be is akar teljesülni. Tehát milyen stádiumban van? Mely intézményeket érintene ez az átalakítás, és mivel kft-ről van szó, és tekintettel az intézményhálózatban most más státuszú dolgozók szerepelnek, Őnekik a munkaviszonyukat és foglalkoztatásukat mennyire érintené ez az átszervezés?

Marton István: Itt a 62. oldallal kezdeném. Ebben természetesen van olyasmi, ami mondjuk, a közeljövőben eldőlhet, de meghatározza a középtávú rendszer kialakítását is. A közművelődési intézményi hálózat non profit kft-vé történő átalakítása sajnos szerintem sokkal lassabban halad, mint szerettem volna. Én álmomban sem gondoltam október 2-án, hogy ez április közepén még nem lesz meg. Nagyon bízok benne, hogy a májusi soros ülésre ezzel kapcsolatos anyag a Tisztelt Testület elé kerül. A másik, és én nagyon örülök egyébként Bogár úrnak a nagyon konstruktív ellenzéki megnyilvánulásával kapcsolatban, hogy ilyen szavakat használ, amilyeneket használt, mert így kell viselkedni az én megítélésem szerint egy korrekt ellenzéki képviselőnek. Nem ért egyet ezzel, azzal, amazzal, de kiemeli, amit értéknek lát bent. Na, de még el kell keserítenem egy kicsit a testületet, mert ez a program címével ellentétben gyakorlatilag a következő önkormányzat fejlesztési lehetőségeit is tartalmazza. Miért tartalmazza? Mert tartalmaznia kell, mert ugye az Európai Uniónak hét éves költségvetése van, ami 2007-2013-ig tart. Magyarul a következő testület utolsó évét nem érinti, illetve, hát szerintem azt is érinti, mert itt mindig, minden áthúzódik. Ez nem speciális magyar sajátosság, ez az EU-ban is így van. Na most, miután itt bárki azt hinné és bízom benne, hogy Önök között nem is akad ilyen, de esetleg a minket nézők között akadhat, ebből a hét éves költségvetésből a nyugat-dunántúli régió, vagyis a három megye együtt, Győr-Moson Sopron, Vas és Zala évente mintegy 20 milliárd forintot kaphat, ami nagynak tűnő összeg, mondjuk egy családi háztartáshoz képest vagy egy kis, vagy középvállalkozáshoz képest, de ha belegondolunk, hogy ez, ami a három megyének jut, nem több, mint Nagykanizsa város éves költségvetése, akkor bizony-bizony nagyon pici kis összegről van szó. Továbbbonyolítja a helyzetet, hogy a pályázatok útján az Uniós és hazai társfinanszírozású támogatást a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programból és az Országos Ágazati Operatív Programokból kaphat városunk többiekhez hasonlóan a korábbiaktól jóval nagyobb önrész biztosítása mellett. Na most az anyagilag meglehetősen reménytelen helyzetben lévő - nem is csak a városokról kell beszélni – magyar települések, hogy fognak kibírni a 10 vagy 20 %-os önrész helyett mondjuk 20, 30, 35, sőt esetenként 50 %-os önrészt is. Ez a jövő kérdése. Ezt ebben a pillanatban emberfia nem láthatja át. Tehát én azt mondtam, hogy elkeserítésként szánom, holott ez részemről csupán a szemek felnyitása a realitás irányába.

Dr. Károlyi Attila: Én Halász Gyula képviselőtársammal szemben úgy látom, hogy ez a program konkrétumokat tartalmaz, tehát aki ezt figyelmesen végigtanulmányozta, annak véleményem szerint erre a meggyőződésre kell, hogy jusson. Az 5. oldalon lenne egy kérésem Tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy a vagyoni helyzettel kapcsolatban ugye nekünk, a mi választási ciklusunk az első több mint 1 milliárd forintos törlesztést a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre fogjuk teljesíteni, akkor ahogy az én olvasatomban, ha mi ebből 1 milliárdot teljesítünk, akkor ezek szerint 17 év alatt akkor már csak 3 milliárdot kell teljesíteni, tehát a következő önkormányzatok nagyon kellemes helyzetben lesznek? Ez az egyik gondolat. A másik gondolatom egy felvetés, hogy vélhetően megtörténik a Magyar Köztársaságnak az Euro övezetbe történő belépése 2010-ig vagy, hát legalábbis én a magam részéről bízom benne. Ezzel kapcsolatban nem olvastam a programban esetleges feladatokat, ami ezzel együtt járna. Nem vagyok pénzügyi szakember. Ezt ugyancsak kérdés formájában vetem fel. A harmadik, amit szeretnék elmondani, hogy több termálprojektet is lehet olvasni a programban. Én tennék egy javaslatot ezzel kapcsolatban. Itt potyognak a termálfürdők Magyarországon. Nagykanizsának az én véleményem szerint egy török stílusú építészeti jellegű török fürdőt kellene a termálkincsére építenie, és feltehetően turisztikai látványosságnak is jó lenne, ha Nagykanizsa arról lenne híres, hogy török stílusú, török fürdője van, termálfürdője. Végezetül Bene Csaba képviselőtársam használja néha ironikusan azt a kifejezést, hogy több cikluson átívelő. A Bartók Béla u. 12-nek van egy több cikluson átívelő egyszerű kis kérése, egy fa kivágása, egy lámpa elhelyezése és egy járda megépítése. Talán akkor ebbe a programban is beleférne.

Marton István: Képviselő úr, az utolsó mondta nagyon tetszett nekem, mert hogy egy fakivágás program több cikluson átível, ez ezért kicsit erős, de humornak elmegy. Nyilvánvaló, ha ez indokolt, akkor a szakigazgatási szerv megvizsgálja, aztán kivágják. Egy fakivágás már átlagosan inkább 50, mint 40 ezer forintba kerül. Amit Ön mondott, hát igen jó lenne, ha igaz lenne, meg úgy lenne, mert való igaz, hogy a kamatokkal együtt, hát itt, amikor írtuk ezt az anyagot 4 milliárd, de ha valaki megnézte a költségvetési anyagot, ott négy és háromnegyed milliárdra jön ki, amit a Könyvvizsgáló Úr is hitelesített, mert ez mindig változik. Változik például a kamatkondíciók változása miatt is. Mi még lényegesen kevesebb kamattal számoltunk egyébként, de nehogy azt higgye, hogy itt a következő testületek jó helyzetbe kerülnek, mert ami azt jelenti, hogy a jelen választási ciklusra több mint 1 milliárd forint esik, az azt jelenti, hogy ebből bő 250 millió az éves átlag, de az azt követő ciklusnál ez bő 300 millióra emelkedik, majd a kilencedik ciklusnál már drasztikusan kezd csökkeni, de ahogy én ismerem az önkormányzat eddigi hitelfelvételi, majd főleg a törlesztési gyakorlatát, bármelyikre gondolok, általában közel kétszer annyi idő alatt törlesztette le, mint amennyire eredetileg szánta. Na most, hogyha ezt én figyelembe venném, akkor ez azt jelenti, hogy 2040 előtt nem fog elkopni, és ez bődületesen nagy baj. Ebből csak ezt akarom kihozni. Hát velem erről már nem nagyon fognak beszélni a jelenlévő urak, a fiataljai még valószínűleg megérik. Nem tartom rossz gondolatnak ezt a törökfürdős megjelenítést, de hogy az eurót 2010-re prognosztizálja és hiányolja, hogy itt erre nem teszünk említést, hát azért sem tehetünk, mert már a nép számára legenyhébb kormányváltozat is 2012-2013-ra prognosztizál, de vannak egyes nyugati szakértők, akik azt mondják, hogy ha nem politikai döntés születik az EU-ban, hanem ténylegesen a gazdasági helyzet függvényében kerül bevezetésre, akkor ez nem történik meg hamarabb, mint 2030. De nyilván Önök is olvastak ilyen és ehhez hasonló elemzéseket.

Röst János: Ismételten kérném polgármester urat, hogy próbáljon meg eltekinteni a minősítésektől. Ugyanúgy megtette Halász Gyula képviselőtársammal szemben. Nem szerencsés, másrészt nincs is ehhez Önnek joga, hozzá kell, hogy tegyem, mint levezető elnöknek. Ugyanezt megtette Bogár képviselőtársammal, akit úgy dicsért meg, hogy majdnem elsüllyedt közben. Én nem gondolom, hogy ezt kellene tenni. Tehát egy vita van. Nem tetszik Önnek a mi véleményünk. Semmi gond. Vegye úgy, hogy nem tetszik. Amit Ön mondott, az nem így van. Ugyanis a polgármesternek, amikor el kellett volna készíteni a polgármesteri programját – az alakuló közgyűlés, itt van nálam a szó szerinti kivonat, amit Ön mondott. Ez bő egy oldal. Utána megnéztem szakmailag, hogy ebben a bő egy oldalban mi szerepel, hát lényegében semmi a 33-as buszunk kivételével. Általánosságok vannak benne. Semmifajta konkrét megfogalmazás. Ehhez képest az összes közgyűlés eddig a polgármesteri programot letette. Igaz, hogy lehet, hogy 8-10 oldalon keresztül, de letette. Azt követően készült el a gazdasági program, tehát nem helyette. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy Polgármester Úrnak nem volt polgármesteri programja. Ezt, amit most itt látunk, ezt többféleképpen meg lehet ítélni. Úgy is, ahogy Halász Gyula tette, úgy is, ahogy Károlyi képviselőtársam. Végül is szempont kérdése, hogy mit tart fontosnak és mit nem. Ezt az anyagot, amit Krémer Marika megcsinált – köszönet érte, kiváló munka egyébként, meg kell, hogy dicsérjem, de –, ez nem egy program. Tehát ez átmeneti állapot lényegében a polgármesteri program, meg egy városgazdasági programja között. Az előző időszaknak a programja - lehet, hogy a Polgármester Úr nem találkozott vele – egy telefonkönyv vastagságú és ez később készült és ennek utána el lett készítve még egy ilyen eszenciája úgymond, ami szintén kiadásra került és elfogadásra került. Tehát nem ez az anyag szerepelt a testület előtt, mint a mostani. A másik oldalon ezt az anyagot akár el is lehetne …….., mert nem tartalmaz semmi egyebet, mint az előző testületnek a szándékait. Ebben egy olyan elem van, ami nem illeszthető bele az előző testület munkájába, ez holding kérdése, amit nem tudok támogatni, egyébként el is lehetne ez így fogadni e nélkül. Hát ebben semmi új elem nincs, mert azt, hogy a Zrínyi utca máshol van kikötve, az nem program kérdése, az egy megítélés kérdése, hogy most 50 méterrel jobbra vagy balra toljuk el a nyomvonalat. Új elemet én nem találtam benne, tehát én azért mondom, hogy meg is köszönöm, hogy az előző testület szándékát Ön meg akarja valósítani, de hol van a polgármester programja. Ezt úgy is lehetne nevezni, Krémer Mária főpolgármester asszonynak a programja. A másik részt viszont mondanék én is kritikát, ezt pedig a kiindulási alapnak a megtekintése. Itt a legtöbb szám a tervezett számokat tartalmazza 2002-től, ami nem helyes, mert én úgy gondolom, hogy a megvalósult állapotot kellett volna inkább figyelembe venni, tehát a két szám, az teljes mértékben zavaró, hogy mit tervezett egy önkormányzat, majd azt követően mi valósult meg. Minden évben készült beszámoló, ugyanúgy elfogadtuk a 2006-ot az előző napirendi pontok között, ugyanúgy a többi évnek is a megvalósulását tartalmazzák anyagok. Én azt hiszem, az lett volna a korrektebb megközelítés, ha csak az van bent. A tervezett számok, azok jelzésértékűek, de nem a valóságot tartalmazzák. Amit elmondott Halász Gyula képviselőtársam, és amit én is indokoltam a bevételnél, teljes mértékben jogos. Gazdasági programot nem lehet úgy elfogadni az önkormányzatnak, hogy a civil lakosság bevonása, a kamarák bevonása előzetesen nem történik meg. Ez nonszensz. Ilyen nem volt még. Én továbbra is azt mondom, hogy most tárgyaljuk meg. Polgármester úr vegyen egy mély levegőt, napolja el ennek a végszavazását, vonja be a civileket. Azt meg már nem is értem, hogy amit a civilek kezdeményeztek, azt a testület tagjai miért nem kapták meg. Ismertetve lett? Azért úgy gondolom, hogy egy ilyen esetben azért az előterjesztésnél, ami azzal kezdődik, hogy ismerteti az előterjesztő az anyagot, ami nem valósult meg itt, el kellett volna a lakosság részére mondani, hogy volt ilyen kezdeményezés. Azt, hogy mi tudjuk, az egy dolog, de ettől még a civilek nem tudják, hogy ez kiosztásra került.

Marton István: Képviselő úr Ön azzal kezdte, hogy a minősítésektől vagy minősítgetésektől tekintsek el. Már bocsánat, aki figyeli ezt a vitát, az azzal szembesült, hogy ezt Halász úr kezdte. Na most abból, amit Ő is tett, meg amit Ön is tett, abból nekem világos, hogy a minősítgetés, vagy a minősítés joga, az az Önöké. Miért, Ön nem minősített? Minden mondatával minősített. Egyébként, hogy most milyen programja lenne a városnak, ha Önök nyertek volna, azt sose fogjuk megtudni, mert nem Önök nyertek. Örülök neki, hogy örül, hogy előző testület szándékai fellelhetőek ebben az anyagban, de hogy az öröme egy kicsit kisebb legyen, közölnöm kell Önnel azt is, hogy nemcsak a negyedik önkormányzat, hanem a harmadik, sőt a második szándékai is részben fellelhetőek ebben az anyagban. Jelenlegi anyagi források mellett nincs arra mód, hogy mondjuk az önkormányzat a vagyonát egy ciklusban, megháromszorozza. Tehát itt erről szól a történet. Hát, hogy milyen metodika szerint dolgoznak, hogy itt ugye a 8. oldalon az eredeti bevételi terv van az eredeti kiadási tervvel összehasonlítva, az szerintem több mint érdekes, bár talán nem ártott volna, mert az még ezt az érdekességet kicsit talán fokozta volna, ha a tényleges bevételt a tényleges kiadáshoz azon egyszerű oknál fogva, mert akkor Önök is kénytelenek lennének beismerni, hogy még a négy éves ciklus első két évében 2003-ban, 2004-ben viszonylag szolid gazdálkodást folytattak, hisz alig vettek fel felhalmozási célú hitelt, addig a két utolsó évben úgy ráhajtottak, hogy a 2006-os költségvetés 25 %-kal nagyobb volt, mint a 2005-ös. Ilyen a mesében van, meg egyes elfuserált szervezeteknél a választások évében. Természetesen nem lett belőle semmi, csak itt maradt ennek a testületnek a hatalmas teher, amit Önök a nyakukba raktak. Tehát ugye Önök megrendelték az esküvői étket, aztán, aki ott maradt utolsó vendégnek, az meg kifizetheti a cechet. A helyzet, az gyakorlatilag így néz ki.

Tóth László: Amikor kezembe vettem Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját, egy következő aforizma jutott eszembe. Az idő az igazság leánya. Ezt azért mondom, mert ugye az elmúlt hónapokban a FIDESZ-től, a frakciójától állandón az előző ciklusnak a kritikáját kellett hallgatnunk, és ugye ez az anyag azért elismeri az elmúlt időszak eredményeit is. Csak egy mondatot emelek ki, hogy a vagyonnövekedés az elmúlt négy évben 5.286.000.000 forinttal nőtt sikeres pályázatok eredményeként, valamint önkormányzati forrásból. Aki figyelmesen végigtanulmányozta az előterjesztést, azzal a ténnyel kellett szembesülnie, hogy ez az előterjesztés nem más, mint a Magyar Szocialista Párt Nagykanizsai Szervezetének polgármester és képviselőjelöltjeinek választási programja, amely a keresztségben az Együtt Nagykanizsáért a 2002-2006. évekre vonatkozó, valamint a 2006-2010-es évekre tervezett közös jövőnkért választási programjának és az előző önkormányzat Megújuló Nagykanizsa címet viselt, a 2005 szeptemberében elfogadott Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2007-2013-as évekre vonatkozó fejlesztési koncepciójának az egyvelege. Polgármester Úr! A szocialista párt frakciójának a nevében megköszönöm, hogy átvették a gondolatainkat és megpróbálják megvalósítani a mi elképzeléseinket. Számomra egyértelmű volt az anyag áttanulmányozása során, hogy a FIDESZ-nek 2006-ban nem volt elképzelése arra vonatkozóan, hogy milyen zsinór mentén irányítsa a várost. Kis túlzással azt mondom, hogy súrolja a plágium határait figyelembe véve arra a tetten érhető tényre is, hogy aki kicsikét jártas a tipográfia rejtelmeiben, az előterjesztésben két féle betűtípus lelhető fel. Itt most befejezem a gondolatot és megmondom őszintén, én gratulálok Tóthné Krémer Máriának, mint közgazdasági tanácsadónak, hogy ebben a munkában részt vett, de úgy gondolom, hogy az előterjesztésben nem Önnek kellett volna szerepelnie az előterjesztőnek, hanem vagy a Polgármester Úrnak vagy az Alpolgármester Úrnak. Úgy gondolom, hogy ez nem a Polgármesteri Hivatal feladata és jogköre lett volna.

Marton István: No, ha figyelte a mai közgyűlésünk – és hiába mosolyog, mert tudom, hogy figyelte – első két-három napirendi pontját, akkor pontosan tudhatja, hogy a vagyonnövekedés négy év alatt 38,1 %-ról, 40,1 %-ra nőtt. Itt, ami ebben az anyagban kiderül, az ilyen ága a dolognak, de nem akarok én belemenni, hogy a könyv szerinti vagyon, meg úgy általában a vagyon között mi az összefüggés, mert aki megnézte a korábbi írásos anyagokat, az pontosan tudja, hogy olyan másfélszeres az eltérés közöttük. Aminek viszont én kifejezetten örülök, az az, hogy ebben az anyagban Ön az MSZP programját véli felfedezni. Úgy látszik, nem olvasta el a FIDESZ-nek a választási kampány során írott anyagait. Bocsánat, akkor Önök, úgy látszik csak saját maguknak, saját magukért éltek, mert bizony volt. Én mutathatok számtalant Önöknek. Hogy ebben voltak összecsengések ez természetes. Minden választási anyagban van összecsengés. Ez így volt 2002-ben is, 1998-ban is, még 1994-ben. Talán 1990-ben volt legkevésbé így, de azóta, bizony nem mondom azt, hogy nincs új a nap alatt, de viszonylag kevés abszolút eredendően újdonság van. Tehát még egyszer mondom, hogy nagyon örülök ennek. Azt, hogy meg a plágium határait súrolja, azt meg, egyenesen visszautasítom, mert akkor azt mondom, hogy a FIDESZ programját másolta a választási kampány során az MSZP, és ezért plágium pert kellene indítani. Ez persze ugyanakkor butaság lenne, mint amit az előbb Ön mondott ebben az ügyben.

Tóth Nándor: Szerintem Polgármester Úr nyugodtan hátra is dőlhet ennek a napirendnek az elfogadását illetően, hiszen teljes konszenzus látszik kibontakozni, és szerintem örülhet, meg mi is örülhetünk, hogyha mindenki a saját programjára ismer ebben a programban. De komolyra fordítva a szót, én áttanulmányoztam ezt a programot, és én is a magam részéről köszönetemet fejezem ki Tóthné Krémer Máriának, hiszen egy ilyen terjedelmes anyagot összeállítani, az nem kis feladat. Természetes, hogy az anyag terjedelme miatt vannak benne általánosságok, viszont némi hiányérzetem is van, ezért kértem inkább szót. Egyetértek minden céllal, amit szerepel bent. Hogyha ezt meg fogjuk tudni valósítani, akkor tulajdonképpen minden képviselő elégedett lehet 2010-ben. Azonban a megvalósítást illetően nekem vannak fenntartásaim elsősorban anyagi oldalról nézve. Hiányolom az út- és járdafelújítási programok oldaláról a peremterületeket, tehát a külvárosi részeket, konkrétan Kiskanizsára gondolok. Több-kevesebb alkalommal szerintem minden képviselő, meg minden állampolgár előfordul Kiskanizsán is, és aki járt mondjuk a belső utcákban, nem a főúton, bár a főútnak az állapota és a járdája is elég gyalázatos. Tehát a lényege, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani, hogy valamilyen módon az elkövetkezendő években módot kell keríteni ott is a járdák és az utak felújítására, és erre pályázati úton vagy valamilyen módon forrást kell teremteni. Mondom, elismerve, hogy ami szerepel, az is fontos, ott is meg kell csinálni a járdákat és az utakat. A másik pedig, amit hiányolok, hogy ugye köztudottan, közismerten Kiskanizsa a legalacsonyabban fekvő része a városnak és a csapadékvíz, belvízelvezetés ott rettentő nagy gondot jelent, szinte nyugodtan mondom, hogy minden utcában, tehát a kiskanizsai településrész minden részében és tényleg örülök, hogy a Katonaréten megoldják a problémát vagy megoldódik a probléma remélhetőleg, de minden körülmények között a kiskanizsai probléma megoldására is kell találni valamilyen megoldást, és a közeljövőben, tehát ez nem várhat még egy ciklust. Szerintem a 2010 utáni időkre semmiképpen nem halasztható. Ezzel kapcsolatosan ezt szerettem volna elmondani, és mivel a közgyűlés elején vita bontakozott ki, hogy a mai közgyűlésre lehet-e kérdést feltenni, én jelentkeztem kérdést feltenni, de kapcsolódik a kérdésem ehhez a témához, akkor most itt megfogalmazom az ezzel kapcsolatosan is a mondandómat és Polgármester Úr akár válaszolhat is rá. Ugye szerepel minden programban a Bajcsy-Zsilinszky utcai orvosi rendelőknek az építése, sőt az előbb a 3. számú napirendi pontnál örömmel láttam, hogy még a gyógyszertár is szerepel, már ilyen címszó alatt volt megfogalmazva, hogy orvosi rendelők és gyógyszertár. Viszont olyan információim vannak, hogy a terveknek már el kellett volna készülni. Ezek nem készültek el, állítólag csúszásban vannak. Most, hogyha csúsznak a tervek, kérdezem én, akkor lesz-e lehetőség arra, hogy ebben az évben elinduljon a beruházás még akkor is, ha mondjuk a 30 millió forint, az feltehetőleg rendelkezésre áll?

Marton István: Tóth úr lehet, hogy csúsznak a tervek, de szerintem annyit nem csúszhatnak, hogy a tervezett programot ne tudjuk tartani. Egyébként nagyon örülnék neki, ha Önből az Isten szólna és ilyen konszenzus-közel állapot állna elő.

Halász Gyula: Egyrészt ügyrendi, másrészt személyes megtámadtatás végett is szólnék. Annyit azért szeretnék elmondani Polgármester Úr, hogy az én részemről az Ön személyét illetően minősítés nem történt. A munkaanyagot, ami itt van előttünk, azt minősítettem, úgyhogy azért ennyit a korrektségről. A másik. A FIDESZ gazdasági programját, amennyiben volt és miért ne hinném el, hogy volt, jó rejtegették, mert a közvélemény nem nagyon ismerte meg, csak az ilyen kis szórólapokat. És még egy dolog Polgármester Úr. Amit mondtam, és az anyagból hiányzik, a régiben pedig benne volt például a TISZK létrehozása, két tannyelvű oktatás bevezetése. Tehát vannak nagyon fontos stratégiai kérdések, és itt ebben az anyagban nincsenek prioritások felállítva, nincsenek különböző alternatívák, hogyha így alakul a gazdasági helyzet vagy úgy, hogy akkor mi az a fő három-négy olyan dolog, ami fontos lenne. A Regionális Operatív Programoknál Ön elmondta azt, hogy milyen kevés pénz áll rendelkezésre. Igen, kevés ez a pénz, sokkal többet el lehetne költeni, de e mellé csatlakoznak az ágazati programok, és éppen ez a két fő programelem adja azt ki, hogy egy város hogyan lobbizik, milyen tervei vannak, milyen elképzelései vannak. Ezekből lehetne jól összerakni ezt a programot. A környezetvédelmi programról, illetve az információs társadalmi programról lebontva az E-közigazgatás helyzetéről sincs semmi. Tehát Polgármester Úr, én, amit mondtam, nincs vízió. Tehát én látom azt a víziót, hogy itt tartunk, ide akarunk eljutni. Egyébként én is megköszönöm, mint ahogy a bizottsági ülésen is megköszöntem Tóthné Krémer Máriának a munkáját. Nem az Ő feladata lett volna, elvégezte, köszönet érte. Én azt mondom még egyszer Polgármester Úr, hogy próbáljunk meg együttgondolkodni ezeken a témákon, és egyáltalán nem szerencsés az Ön álláspontja, tudniillik Ön, úgy látom, hogy sokszor összekeveri a Medgyaszay Házat a Malibuval.

Marton István: Nem tudjuk, hogy mi volt benne az ügyrendi, de azért az ügyrendi gomb megnyomásra került. Nem is tudom. Ez egy faramuci helyzet, mert az ügyrendinél köteles vagyok szót adni, és akkor tudom, hogy nem lesz ügyrendi, akkor miért adjak szót. Maradjunk annyiban, hogy én nem az Ön személyét minősítettem, hanem ugyanúgy, ahogy Ön tette, az Ön által elmondottakat minősítette. Na most én nem akarom még jobban elkeseríteni, de az a 20 milliárd, ami a regionális programból idejuthat, ez egy elméleti plafon. Ha már ezt újból felvetette, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Európának a kezdeményezője hat állam volt Németországgal az élén, ők a legnagyobbak ebben a 27 fős szervezetben, a legrégebbiek, tehát indulástól bent vannak és őnáluk az elnyerhető pénzek lehívási esélye, az 80 %. Na most, mi kezdők vagyunk, picik vagyunk, gyönge érdekérvényesítő képességgel rendelkezünk, tehát ez a 20 milliárd, ezt kéretik úgy fogadni évente, hogy ez a plafon. Ennek egy része lesz, hát ha már elhaladjuk az 50 %-ot, én különösebben nem leszek elégedetlen ezzel. Ez is hozzátartozik a dolognak a lényegéhez.

Cserti Tibor: Nekem az a szerény véleményem, hogy e napirendi pontból győztesen szerintem senki nem kerül ki. Hallatlan nagy előnyei vannak ennek az anyagnak. Itt van előttünk, elkészült. Kötelező napirendi pont volt beterjeszteni, jogszabályi kötelem egyébként. Határnapon belül beterjesztésre került. Ha most a józan paraszt eszünkre hallgatunk – én a magam részéről néha szoktam –, akkor gyorsan elfogadjuk és hazamegyünk időben. Na de hát a viccet félretéve azt írtam fel magamnak a minősítésképpen és talán nem sértődik meg senki, hogy a lényegesen kevesebb sokkal több lett volna. Na most az előnyei között még azt határozottan el kell, hogy mondjam, én magam is rengeteg anyagot írtam munkatársaimmal együtt, és őszintén szólva büszke vagyok rá, hogy Tóthné Krémer Mária ilyen anyagot tudott előkészíteni, ide letenni, habár úgy kell ezt fogalmazni, hogy a Polgármesteri Hivatal szakember gárdája tette le ide, mert ez az anyag, kérem szépen, a Polgármesteri Hivatal teljes keresztmetszeti apparátusának a munkájának a végeredménye. Ugye fellelhetőek benne azok az anyagok, amik ugye a belső munkamegosztásos koordináció alapján gyakorlatilag hol szépen fésülve, hol kevésbé szépen fésülve, avagy fésületlenül az anyagban összefogásra kerültek. Ezért olyan szerkezeti aránytalanságok is itt vannak nálunk, az egyik teljes egészébe belemegy egy akadálymentesítési programba és ugye itt, amikor az ellenzéki képviselők felemlegetik azt, hogy azért valami fajsúlyozási probléma van, azt nem kell mindjárt csípőből visszavágni, mert az van. Szóval én úgy gondolom, hogyha pontosan az anyagnál maradnánk, a gazdasági program 2007-2010., azért az az én olvasatomban azt jelenti, hogy valamiből kiindulva, az pedig az elmúlt időszaki feltételrendszer és az anyag ereje, ez egy újszerű formában és tényleg nagyon jó kiindulási pontot ad a helyzetértékeléshez abból felvázolva, hogy az egész eddigi napirendi pontok kapcsán és ma is el jutottunk oda, hogy alapvető célkitűzés a stabilizáció, és Polgármester Úr ezt fennhangon hangsúlyozza és jól hangsúlyozza. Tehát mindenekfelett a gazdasági stabilizáció a lehetséges szintű fejlesztési eredmények elérése mellett. Akkor az én olvasatomban egy ilyen jellegű gazdasági program, ami a nevében a gazdaságot hordozza, az gyakorlatilag megfogalmazza a prioritásokat, mi a legfontosabb, azon belül célkitűzésrendszer. Két területe van. Van egy úgynevezett önkormányzat viszonya a … gazdaság szereplőihez és az önkormányzaton belüli viszony beleértve az ……működtetési viszonyokat. Most nem akarok belemenni a szerkesztési elvekben és a logikájába, de való igaz, ennek alapján egy program azt jelenti, hogy igen célrendszer, prioritás, gyakorlatilag meghatározott feltételrendszer. A feltételrendszerben legalább három dologról szólok. szólok: a pénzügyi feltételrendszerről, szólok a szervezeti rendszerről, hogyan akarom én azt megvalósítani, és milyen átalakításokat akarok végrehajtani. Megjelenik az elemben bent egyébként a vagyongazdálkodással összefüggő holdingrendszer. A harmadik pedig, megjelenítem benne, hogy milyen szabályozási technikával akarom ezt végrehajtani. Nekem a gazdasági programmal összefüggésben az a problémám, hogy nem konzisztens a rendszer és a költségvetéssel összefüggésben, meg egyébként más napirendi pont kapcsán is egymásnak ellentmondó döntések születtek már eddig is. Tehát nem egy irányba mutat. Jó dolog az, hogy legalább az elért eredményekre alapozva és a pályázatokhoz kapcsolódóan van egy kifutási lehetőség. Azt nem csorbítjuk. Végre kell hajtani. A legfontosabb programokat bemutatja ez a gazdasági program, de hogyha összeadjuk, akkor nagyon sokan megfogalmazták gondolom, hogy ez a fajta milliárdos nagyságrend, és mindent akarok, és mindent csinálok programot úgy sem lehet megoldani a gyakorlatban. Nehogy egymást tépjük ez miatt. Kössünk kompromisszumot, aztán gyorsan legyünk túl rajta. Összességében még egyszer azt mondom, megköszönöm a szerkesztőknek, a kevesebb lényegesen több lett volna egyébként, és én úgy gondolom, miután az egységes gazdasági program feltételrendszert és akcióterveket illetően nem került ide elénk ebbe a formába, hát marad a következő házi feladat majd számunkra, hogy az éves költségvetések majd megadják azt a fajta cselekvési programot, amit majd …….le kell bontani és évenként meghatározni, de azért jó lenne, még egyszer mondom, egy főcsapás irányába valamifajta gazdasági koordinációs programot még mellé letenni, mert ennek hiányában én megmondom őszintén, olyan szájízem van, és ne sértődjön meg most senki, hogy mikor olvastam ezt az anyagot, mint a régi Hazafias Népfront beszámolók és programszintű megfogalmazások. A világon mindent, ide nekünk az oroszlánt is, mert másképp nem működök. Hát inkább kevesebbet, de alaposabbat és többet.

Marton István: Cserti úr, az utolsó mondatát visszautasítom, de az összes többivel egyetértek egyébként. Ugyanis én elmondtam az elején, hogy ezen sokan dolgoztak és név szerint a szerkesztőt emeltem ki. Nagyon örülnék neki, hogyha amivel kezdte, az realizálódna, hogy gyorsan szavazunk és hazamegyünk. Én elmondtam az elején, hogy ez nem 2007-2010-ig szóló program, hanem a teljes EU-s költségvetésre. Miért? Teljesen igaza van abban, hogy az éves bontás majd kihozza azt, amit éppen az az év pénzügyileg lehetővé tesz, mert itt a pénz dönt el mindent. Attól függ, hogy melyik csatornáját nyitják meg, onnan lehet esetleg anyagiakat levennünk. Hogy a 64 plusz 4 oldal sok-e vagy kevés? Én láttam olyan programot, ami 11 néhány oldal volt. Láttam olyant is, ami 300 oldal feletti volt, tehát most Ön ezt sokallja, más kevesli. Ha kevesebb lenne, lehet, hogy Ön kevesellné, hogy miért nem több. Tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogy ahány ház, annyi szokás. Ez nálunk így alakult és én ennek, hogy így alakult, kifejezetten örvendek.

Bene Csaba: Reagálnék Károlyi képviselőtársam ciklusokon átívelő emlegetésére. Sok minden elhangzott már eddig Polgármester Úrtól is, az ellenzéki oldalról is. Én azokat a hozzászólásokat tudom igazából díjazni, amelyek az anyagra vonatkoznak, és amik ilyen személyeskedő megjegyzések, azokat én nem nagyon tudom díjazni a túloldalról. Én dicséretnek veszem, amit Tóth képviselőtársam mondott, hogy az MSZP-nek a programja köszön vissza, de ciklusokon átívelő az Európai Uniónak a tervezési, illetve költségvetési ciklusa, és valóban nem lehet úgy most már sehol sem kormányozni, hogy jön egy új …….és akkor ő egészen más prioritásokat jelöl ki, hiszen ennek a 2007-2013-as uniós ciklusnak a tervezéséhez már évekkel ezelőtt le kellett adni, vagy ki kellett dolgozni a helyi programokat. Halász képviselőtársam itt emlegette az anyag hiányosságaiban, hogy az Ipari Park fejlesztése nem szerepel bent. Szerepel az anyagban, több pontban is szerepel, úgyhogy meg kell nézni, és e szerint kell továbbgondolkodni ezeken a dolgokon, és ezért mi a FIDESZ frakció részéről ezt a gazdasági programot maximálisan tudjuk támogatni.

Tóth László: Csak a történelmi hűség kedvéért. Valóban elismerem, hogy a FIDESZ-nek egy zanzásitott a …… szintéjén megjelenő, szórólapokon megjelenő választási dolgai voltak. Egyedül a szocialista pártnak volt minden területre kiterjedő programja, amelyet különféle sajtóorgánumokban megjelenttettünk heteken keresztül. Ezt szerettem volna mondani, csak a történeti hűség kedvéért. A másik pedig, ezennel átnyújtom Polgármester Úrnak és a FIDESZ frakciónak az előző önkormányzat 2002. októberétől 2006. októberig terjedő gazdasági programját részletező, azokat tartalmazó előterjesztéseit, határozatait, körülbelül 3 kg-ot.

Marton István: Hát, hogy ennyi határozat született és ez valósult meg belőle, ami megvalósult, azért az nem túl szerencsés szituáció, de én annak is örülni tudok, hogy Ön elismeri, hogy legalább, ha zanzásított szinten is, de azért mégiscsak volt valami. Én tudom, hogy volt, mert hát ugye elég sokszor és elég sok helyen közzétettük. Annyi helyen biztos nem, mint Önök, mert nem volt annyi pénzünk. Ez ilyen egyszerű kérem. A következő hozzászóló Röst úr lenne, de Röst úrnak nem tudom megadni a szót, mert az első hozzászólása 4 perc 11 másodpercig tartott, tehát felhasznált bő két hozzászólásnyi időt, ezért megadom Bárdosi úrnak a szót.

Bárdosi Gábor Jenő: Először is a Polgármester Úrnak arra a mondatára, hogy nincs új a nap alatt, valamint utána Frakcióvezető Úr, képviselőtársam Bene Csaba megjegyzésére, hogy valóban nem is biztos, hogy mindig ki kell találni új dolgokat, hiszen folytatható a dolog. Én ezzel a szisztémával igyekeztem átnézni az anyagot és biztos, hogy miközben csak egy dologra szeretnék reagálni, ez is azért van, és nagyon nem szeretném Polgármester Urat ezzel, majd Alpolgármester Urat ezzel majd megszólítottként, megtámadottnak érezze magát. Amikor a városi sportélet, a gyermek- ifjúsági sport és verseny élsport részét olvastam az anyagnak, akkor én nagyon kerestem azt a dolgot bent, amit Alpolgármester Úrral mind a ketten szerepeltünk a városi rádióban. Én körülbelül egy hónappal ezelőtt érdeklődtem arról, hogy vajon a megépített Mindenki Sportpályája, ami a tömegsportjelleget egyáltalán elkezdte Nagykanizsán kicsikét szélesebb körbe terjeszteni, utána 3 hétig nem hallottam semmit, míg nem Alpolgármester Úr is a rádióban nyilatkozott, és akkor utána el kezdtem keresgélni azt, amit tetszett mondani, hogy ez meg lett hirdetve újságban is. Én azt gondoltam, hogy azért került le ez a dolog a napirendről, mert nem gondolnám, hogy az egyetlenegy tömegsport rendezvény színterét, egyebet, azt most abban a helyzetben, amikor éppen kicsikét füves pályát próbálunk a salak helyett, műfüves pályát a salak helyett, egyéb, megszépíteni, jobbá tenni, egyéb, hogy most van itt az ideje annak, hogy bérbeadással foglalkozzunk vele. Aztán ezt az anyagot is keresgettem és nézegettem, de itt is azt látom, ami teljesen alapvető cél és nagyon jó cél, én, mint sportember nyugodtan mondhatom, hogy a tömegsport jellegét, az ifjúsági diáksportot, az iskolák egymás közötti labdajáték dolgokat, egyéb, amiben nekünk volt részünk bőven, hiszen annak idején ez egy kiemelkedő rendezvénye volt mindig, amikor akár labdarúgásban, kézilabdában vagy bármiben, vagy atlétikában egymással szemben szerepeltünk, hát ez a létesítmény adott ennek mindig helyet, ha most ezt vállalkozásba tennénk ki, én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban, jelen helyzetben nem lehet. De mivel nem találtam utána sehol, semmilyen írott és nem írott médiába erről, tehát én azt gondolom, hogy így azt látom, amit ebben a programban is látni véltem, illetve felfedeztem, hogy a tömegsport jellegét erősíti ez a város a jövőben is, és a következő négy évben vagy tízben, nem tudom hány éven keresztül.

Marton István: Én mondhattam volna korábban is, de azért az ember mindig tartalékol ugye. Azért emlékszem rá, mert 48 pontból állt a FIDESZ-nek a programja a kampány során, mondván, hogy nem engedünk a 48-ból. Ennek azért jelképes üzenete is volt, de miután nem látok több támadó szándékot, ezért most utoljára sütöttem el ezt a …. poént. Látom, vannak, akik ravaszkodnak. Röst úr kifejezetten ügyeskedő, hogy az alliterációnál maradjak. Ügyrendi gombot nyomott. Én ügyrendileg megadom Neki a szót, de ha második mondat után nem derül ki, akkor kénytelen vagyok elvenni tőle.

Röst János: Azzal kezdem, hogy az idő nem az Öné. Az ügyrendi javaslatom pedig a következő, amit javasoltam már a napirendi pontok tárgyalása előtt, hogy egy, ne tárgyalja a közgyűlés. Ez nem valósult meg. Most viszont azt javasolnám, hogy addig ne legyen elfogadva a beterjesztés, amíg a civil szervezetekkel történő egyeztetés, illetve a kamarákkal történő egyeztetés nem történik meg. Arról beszéljen nekem Polgármester Úr, hogy miért nem egyezetett a kamarákkal? Ön meghirdette, hogy szorosabban akar velük együttműködni. Miben, ha a gazdasági programot nem egyezteti le velük? Ön együtt akar működni a civilekkel. Miben, hogyha ezeket nem egyeztetni le velük? A másik. Egy technikai kérésem lenne, hogy tegye lehetővé, az időt nézzem, mert jelenleg 2 percnél megáll az óra, és fogalmam sincs arról, hogy hány percig tart a beszédem. Ráadásul az SZMSZ szerint Polgármester Úrnak engem figyelmeztetni kellene, hogy mennyi idő telt el és ezt Ön nem tette meg, tehát Ön is megszegte az SZMSZ-t.

Marton István: Nem nagyon értem ezt a megnyilvánulását, hogy az idő nem az enyém. Nem az enyém, hanem hát ugye a testületé, és azt úgy veszem észre, hogy a bal szélen lopják leginkább, mármint a szél végén. Miben akarok együttműködni a civilszervekkel? Természetesen minden konkrét ügyben. Ez nem is lehet kérdés.

Karádi Ferenc Gyula: Én pontosan a civileket szeretném idecitálni. Gondolom e-mailben megkapták képviselőtársaim ugyanazt, mint én. Van egy véleményezés erről a programról. Nem akarok belőle részleteket felolvasni, mert egy borzalom. Ezt én egyszerűen csak így fogalmaznám. Teljesen általános. Egyetlen konkrét mondat nem hangzik el benne. Itt van kinyomtatva, vettem azt a fáradságot, hogy kinyomtattam. Bele lehet olvasni. Innen-onnan összeollózott olyan vélemények, amelyeket igazából stratégiaként lehetne talán elfogadni, de erről, amiről mi most tárgyalunk, egyetlen konkrét mondat nincs. Amivel egyetértek, talán azt kiemelném. A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény számonkérése. Ez valóban igaz. Ezzel én magam is egyetértek, de felírtam magamnak, hogy ezt a digitalizálódás majd itt meg fogja oldani, tehát ez valóban igaz, hogy a város honlapján ezeket az adatokat szerepeltetni kell, és talán ott a véleményüket is le fogják tudni írni. Tehát arra kérem azokat, akik a civil fórum egyeztető mivoltát számon kérik itt a Polgármesteri Hivatalon, illetve Polgármester Úron, azok olvassák el ezt a véleményezést, ami itt le van írva. Biztos, ha egyetlen konkrét adat lenne vagy egyetlen konkrét vélemény azt Polgármester Úr méltányolta volna.

Marton István: No megint látok egy trükkös megnyilvánulást, most Halász úr kért ügyrendi hozzászólást. Én, mivel nem az enyém az idő, ahogy mondták az előbb, ahogy kioktattak kellemesen, szó nincs itt minősítgetésről, csak úgy megjegyzik halkan és zárójelben, megadom a szót Halász képviselő úrnak.

Halász Gyula. Valóban ügyrendi javaslatom van. Az, hogy amit Röst János is mondott, szavazzunk róla, hogy most ne szavazzuk meg ezt a pontot, hanem a kamarákkal és a civil egyesületekkel - és itt nem csak a civil fórumról van szó Karádi képviselőtársam, itt kamarákról, gazdasági szervezetekről, érdekvédelmi szervezetekről van szó -, tehát ezekkel egyeztetni kellene. Hát egy város nem 26 képviselőből áll. Egy gazdasági program mellé fel kell, hogy sorakozzon a város gazdasági élete, pénzügyi, egyéb civil dolgai, tehát ez nonszensz egyébként. Na most még egy dolog. Polgármester úr lebegtette az Együtt Nagykanizsáért Programot, utána viszont készültek stratégiák, komoly anyagok, amibe be lettek vonva a kamarák, civilszervezetek, tehát ezzel ellentétben és a hat hónap elég lett volna arra Polgármester Úr, hogy ezeket a szervezeteket bevonja, véleményüket kérje segítőszándékkal. Kérésem, szavazzunk róla, hogy ez a program akkor lesz végleges, ha a kamarákkal, civilszervezetekkel és egyéb érdekvédelmi szervezetekkel, javaslataikkal kiegészül, pontosodik az anyag.

Marton István: Kénytelen vagyok szavaztatni. Természetesen nem támogatom, mert egyszer ugyan elfogadtam, ez a gyengeségem jele volt az előző közgyűlésen, hogy napoljuk el, de akkor a rengeteg napirendre való tekintettel, meg ahogy álltunk az idővel, ezt elfogadtam. Most nem tudom támogatni, tehát kérem, hogy Halász úr javaslatát szavazza le a testület.

 

A közgyűlés 5 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Szőlősi Márta Piroska: Én ígérem, nagyon rövid leszek. Miután több helyről is felmerül itt az a dolog, hogy ez a gazdasági program tulajdonképpen az előző testület szándékát mutatja, erre szeretnék reagálni. Én úgy gondolom, hogyha ez valóban így van, akkor felvetődik jogosan bennünk a kérdés, hogy vajon ez miért fordulhatott elő? Hát, Tisztelt Képviselőtársaim, valószínűleg azért, mert az előző ciklusban lehet, hogy akár 3 kg gazdasági program is leírásra került, de valószínűleg ez nem valósult meg, mert ha megvalósult volna, a mi programunkban ez most nem szerepelhetne. Úgy gondolom, hogy fél órát, órát tárgyalni arról, hogy ez a program miért jó, mert miért nem jó, akkor, amikor gyakorlatilag Önök adták meg a választ arra, hogy egyáltalán miért kerülhettek bele a gazdasági programunkban azok a pontok, amik belekerülhettek, úgy gondolom, hogy ez nem igazán célszerű az Önök részéről. Ami pedig a kamarákkal és a civilekkel való egyeztetést illeti, természetesen nem vitatom el azt, hogy az egyeztetés velük szükséges, de ha kicsit cinikus akarnék lenni, akkor megint csak visszautalnék arra, hogy minek is velük egyeztetni, hiszen azt megtették Önök, akiknek ugyanaz szerepelt a gazdasági programjukban, mint a mienkbe nem.

Marton István: Minden olyan ügyben, amiben szükség van az Ő véleményük kifejtésére, természetesen egyeztetünk, mint ahogy e felől készségemet én a kanizsai kamara ülésén már korábban, hónapokkal ezelőtt kifejtetem.

Polai József: Úgy látszik, Márti előttem már szinte megérezte, hogy mit kívánok mondani és részben elmondta azt, amit én szerettem volna. Én nem tudom, nem értem, hogy miért ez a meglepetés az ellenkező oldalon ülők részéről, hogy vannak átfedések a mi programunkban, illetve emlékeztetnek minket arra, hogy korábban Ők ezt már leírták, ennek egy részét, amit mi is most. Én azt gondolom, hogy ez azért lehet így, mert hiszen ha az utca emberét ilyen alkalomszerűen riporterként megszólítanánk, hogy mit lát fontosnak Nagykanizsán, akkor a leírtakból talán egyet-kettőt, ha nem egy tucatot vagy két tucatot, ha elmondanának Ők is. Bizonyára a termálprogramot elsőként hangoztatnák, meg a munkahelyteremtést is, és még sok más dolgot, amit mindannyian tudnak, mert itt élnek, tudják mi az, ami hiányzik, mi az, ami a komfortérzetet javítaná, illetve az itt élésnek a lehetőségét, a megkedvelését számunkra még elfogadhatóbbá tehetné. Én úgy gondolom, hogy ezek az átfedések éppen ezért vannak, tehát ebből fakadnak, nem véletlenszerűek, hanem a valóság hozza ezt magával. Én is szeretnék arra kitérni nagyon röviden, hogy inkább hiányérzetem nekem is a körzetemet illetően van, mert ha lehetne, akkor kérném, hogy lakótelkek kialakításának az elősegítését, nem azt kérném, hogy földterületeket vásároljunk magánszemélyektől, ugye az nyilván egy kicsit nehezebb ügy lenne, de elsegíteni vagy akár kisebb területek vásárlása útján elősegíteni. Ezt én hiányolom, hogy nincs benne Kiskanizsára vonatkozva. Tóth Nándor képviselőtársam elmondta már a vízelvezetés, belvízelvezetés, a csapadékvíz elvezetés nem lehet fontosabb katonaréten, mint Kiskanizsán, sőt Nagykanizsán, ha ezt prioritásként sorba helyeznénk, sorrendbe, akkor minden értelmes, normális szakember Kiskanizsát venné az első helyre. Nem tudok elképzelni mást. Nem hazabeszélek, hanem a kész tényekről, az állapotokról beszélek. Aztán továbbá. Talán hiányolom belőle az olyan konkrétumokat, ami a környezetszennyező, a lakókörnyezetet, mondjuk zajártalommal és egyéb más forrásokkal, tehát zavaró, az ott lakó embereknek az életét keserítő, mondjuk iparűző tevékenységeknek a házak közelében, az utcákban megtűrését mondjuk, úgymond engedi és nem utalunk arra, hogy belátható időn belül esetleg igyekszünk abban az irányban eljutni, hogy a hatóságaink, azok úgy fogják a döntéseiket hozni, hogy ezeket lehetőség szerint megkérni, nem kikényszeríteni, de megkérni, hogy lehetőség szerint menjenek a lakókörnyezetből és ne ott építsék vagy ne ott fejlesszenek, hanem vigyék máshová a telephelyeiket. Nagyon sok olyan család lakóközösség van Kiskanizsán, tudnám mondani, de most nem fogom, hogy mely ipari vállalkozások ellen szólaltak fel az elmúlt években, és nem egy, nem kettőről tudnék beszélni. Tehát ezeknek valamilyen szinten meg kellene ebbe a munkába jelenni, hogy ez ilyen irányba szeretnénk ezt a vállalkozási tevékenységet úgymond még is csak kikényszeríteni máshova. Visszautalva még arra, hogy utak, járdák. Bármelyik lakó az itt élő emberek közül mondaná. Tehát, amiket mi is szerepeltetünk, vagy hogy mit, hova kell kikötni, hol szívesebben látná a közlekedés lehetőségét, merre lehetne észszerűen elvinni. Higgyék el nekem Uraim, hogy az utca emberei ugyanolyan okosan látják, tudják, ahogy mi, úgyhogy nincsenek bent ilyen mélyen, ahogy mi bent vagyunk.

Cserti Tibor: Ügyrendi gombot nyomta és javaslom, ha nem szóltak utána, a vita azonnali lezárását és szavazását, mert méltatlannak érezem a vitát, és én már őszintén szólva szégyellem, hogy a képviselőtestület tagja vagyok. Gondolkodom sok mindenen, ha nem delegált képviselő lennék. Meg is mondom miért. Egyes képviselőtársaimat hallgatva itt, úgy érzem magamat, mint hogyha nem ugyanarról beszélnénk. Gyakorlatilag felhánytorgatjuk azt, hogy ebben a programban bent volt, ebben meg nem. Szembeállítjuk egymással. Hát miről beszélünk? Nem a közösségi ügyek önkormányzati viteléről, Nagykanizsa város jövőjéről, Nagykanizsa város által elért eredményekről és annak a továbbviteléről? Az lenne fura, hogy bizonyos letisztult dolgok nem jelennének meg egy továbbvezetett eredményekben a másiknak a programjába. Gyakorlatilag abból a szempontból ideológiai kiigazításokkal jelentkezhet ciklusokon keresztül egy-egy fajta városfejlesztési, városműködtetési stratégia. És akkor kedves Polai képviselőtársam, Te meg ne fogalmazzál úgy, hogy Tinektek a programotok. Te is a korábbi képviselőtestület tagja voltál. Elfogadásra került egy program, akkor az a képviselőtestület programja. Arról beszélünk. Nem a Tied, az enyém, meg másé. Ha itt elfogadásra kerül a program, én is úgy nyilatkozom mindig, hogy ennek a testületnek a programja. Kötelességünk annak a megvalósítása pártállástól, ideológiától függetlenül. Azért mondom, hogy számomra egy kicsit méltatlan, azért nyomtam ügyrendit, mert megtámadtatva éreztem magam Kedves Képviselőtársaim. Ebből a vitából, én mondtam, nem jövünk ki jól, ha ilyen ideológiával közelítünk a dolgokhoz. Ezt a dolgot gyakorlatilag ilyen szerkesztési elvek mellett csak gyorsan el szabadna fogadni, és mindenki az optimális vagy a lehetséges szintű jó megvalósításán dolgozzon. Nem lehet letenni a demokráciának olyan dolgait, hogy ezt ne lehessen társadalmasítani. Természetes dolog. Nagyon sokan ezt az oldalát fogták meg……részéről hosszú napokat töltöttem el a hátsó részekkel egyeztetve, ugye …analízissel meg a többivel. Nagyon sok polgártársam velem együtt a városban, pénzügyi szféra, gazdasági szféra, intézményekkel, a kamarákkal és gyakorlatilag annak az eredményeit is látom ebben az anyagban. Persze, hogy látom, hát továbbvitték felhasználva ugye. …..én papoljak képzett képviselőtársaimnak, pedagógusoknak, hogy mi a dialektika? Egy kicsit felpörgettem magam, elnézést ezért. Én úgy gondolom, hogy a tanulságait megfogalmazva a politikai szembenálláson lépjünk túl és próbáljunk magunk számára egy cselekvési programot megfogalmazni. A vezető koalíciónak mindig az a fajta házi feladata megvan, hogy bizony próbálja a legoptimálisabbat kihozni ehhez. Ezt a felelősséget az Önök válláról senki nem veszi le. Ha ilyen értelemben lehet mutogatni, akkor én féltve mutogatok mindig a másikra. Ehhez meg jó munkát kívánok.

Marton István: Bő 50 %-kal túllépte a rendelkezésére álló időt, de talán nem ok nélkül. Fodor úrnak adom meg utoljára szót. Több hozzászóló nem lévén, Fodor úr után lezárom a vitát.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, valóban azt el kell ismerni, örülünk, hogy végre idekerült egy gazdasági program, amiről jót beszélgethetünk, vitatkozhatunk, és azt gondolom, a cél azért majdnem mindenkinél az, hogy egy olyan elfogadható programja legyen a városnak erre az időszakra, amely valóban végrehajtható vagy legalábbis egyfajta irányt szab, ahol meghatározzuk, hogy mi felé szeretnénk menni, miket kívánunk megvalósítani természetesen, tudva, hogy van, ami meg fog valósulni, van, ami nem fog megvalósulni ezekből a programokból. Azt azért csak mondanám, és én szeretem ezt a másik oldal kifejezést, inkább azt használom, mondanám azoknak a képviselőknek, akik nem fordítottak kellő figyelmet sem ennek az anyagnak a tanulmányozására, sem a korábbi anyagok tanulmányozására, hogy ebben azért vannak átfedések a régi programok között, mert egy halom program már elindult a régi ciklusban és nyilvánvalóan nem tudott objektíven befejeződni, mert például a szennyvíz rekonstrukciós programot nem lehet befejezni, mint ahogy a tömbrehabilitáció az Eötvös téren elindult, de nem lehet befejezni. De ennek az anyagnak egyébként nagy előnye, hogy ugyanazokat a délkeleti, délnyugati útterveket szeretné megvalósítani, amiket már 1990-es évek közepén a közgyűlés elfogadott nagyjából, nyomvonal tervek állnak rendelkezésre, de ennek a hibája viszont az, hogy ezt nem jegyzi meg, hogy azt nem önkormányzati pénzből kell megvalósítani, hanem ezek állami pénzből megvalósítandó utak, hiszen ezek a Közútkezelőhöz tarozó fejlesztések lesznek és ott kellene lobbizni, hogy Közútkezelő fejlesztési terveibe kerüljön be és ehhez kell az önkormányzatnak valamilyen segítséget nyújtani és lehet, hogy ott kell megmondani, hogy azért, hogy ez mielőbb megtörténjen, mi mit vállalunk. Tehát koncepció szinten én elfogadom, de azért ezeken jóval többet kellene még dolgozni, és talán egy kicsit Nemzeti Fejlesztési II. tervhez igazítani és az ott megjelenő esetleges beruházásokat, ami Nagykanizsán érintik itt az úthálózat kapcsán azokat talán meg lehetne egy kicsit említeni ebben. Polai képviselő úrral teljesen egyetértek. Az út és Kiskanizsát érintő fejlesztések ebből az anyagból elég szépen, de kimaradtak. Kiskanizsán szinte már, azt kell mondanom, hogy a fő és gyűjtő közlekedési utak lassan hovatovább járhatatlanná válnak. Azok felújításával, mondok egy utcát, a Pivári utca például, ráadásul, ami fejlesztési elképzelés ott a Haladás és a …..telek miatt, tehát mindenképpen megerősítendő, és ha már ehhez hozzányúlunk, akkor hozzá kell nyúlni valóban a felszíni csapadékvizek elvezetéséhez is, árkok kialakításához és azok karbantartásához, amik megvannak, de ezek is hiányoznak ebből az anyagból. Az intézményi rekonstrukciónál megint csak azt kell mondanom, szintén háthúzódók vannak ugye a Rozgonyi iskola elkezdődött, a Hevesi Művelődési Ház elkezdődött, de hát nem lehetett befejezni egy ciklus alatt, akkor nyilvánvalóan ebben is meg kell, hogy jelenjen, mert az meg badarság lett volna, ha ez az anyag nem tartalmazza a már elkezdett fejlesztéseket. Összességében azért azt kell mondani, hogy - legalábbis én azt gondolom - ez az anyag több mint a semmi. Nyilvánvalóan el kellene fogadni, támogatni kellene, aztán majd meglátjuk mi lesz ebből, de azt meg aztán külön köszönöm én is valóban, itt az előterjesztésben azt olvasom, hogy készítette Tóthné Krémer Mária közgazdasági tanácsadó, mint megtudtuk elkészült ez az anyag most 2007. áprilisában, bizonyítandó a 2006. őszi FDESZ-es polgármester programot.

Marton István: Fodor úr, hát márciusában készült, mert ha megnézné, akkor március 20-i dátum van rajta, ez a végső tisztázat. Annyit azért mondanék, hogy bizony-bizony a programok jó része sok-sok közgyűlésen ível ált, mert emlékszem rá, hogy a regionális szennyvízkezelési program, az bizony 2000-ben már téma volt és ebben a pillanatban sem áll a kivitelezés semmilyen stádiumban, mert gyakorlatilag a tervezés folyik 2007-ben, és ha nagyon nagy szerencsénk lesz és tudjuk biztosítani az önrészt, meg megnyerjük a pályázatot, akkor jövőre talán már fizikálisan megy a dolog. Ez vonatkozik mindenre, az elkerülő utakra is. Ott nemcsak Ágazati Operatív Program, meg nemcsak a Közútkezelő feladata, ott a Regionális Fejlesztési Tanácsnak a pénzeire is szükség lesz. Tehát a pénzeket több helyről és nagyobb önrésszel lehet összeszedni. Ebben Önnek igaza van. Több hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom és kérem, hogy aki meg tudja szavazni a határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat 2007-2010. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és elfogadta, aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

129/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2007-2010. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének változtatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Amiről a múlt közgyűlésen már napirenden szerepelt, arról szólunk ismét. Nem tartalmaz ez többet, minthogy a Tisztelt Testület felkéri személyemet, hogy vizsgáljam meg ennek a két gazdasági társaságnak a Medgyaszy Házba való telepítésének a lehetőségét. Egyébként itt éppen baloldalról hallok egy olyan hangot, hogy az egyesítését? Hát erre nem kértem felhatalmazást, de ha itt sokan erőltetik, akár ezt is megvizsgálhatjuk. Ez maradjon a jövő titka, hogy ebben mit teszünk. Én egyelőre arra kérem az Önök felhatalmazását, hogy bízzanak meg azzal, hogy ennek a lehetőségét tisztázzam.

Röst János: Én megbízom a polgármestert, hogy dolgozzon, de nem értem most sem az anyagot, hogy ehhez miért kell egy megbízás. Az elmúlt közgyűlésen arról volt szó, hogy a közgyűlés azt kéri, hogy készüljön egy koncepció arról, hogy működtetjük ezt az épületet, majd azt követően tárgyaljuk meg a két intézménynek a székhelyét. Ehhez nem kell új beterjesztés. Mondjuk azt, hogy rendben van? Hát rendben van, akkor szavazzuk meg.

Marton István: Röst úr, én nem akarok hosszas indoklásba bonyolódni, de feleslegesen nem szeretek dolgozni, és hogyha a közgyűlés eleve nem bízna meg, akkor feleslegesen dolgoznék valamin, ami nem áll szándékomban. Van nekem annyi feladatom, ami kitölti a munkanapjaimat bőségesen.

Balogh László: Ugyan az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ezt az előterjesztést nem tárgyalta, de mivel a kulturális negyedről szól, ezért muszáj néhány mondat, mert itt rákérdeztek itt már az előző napirendek kapcsán is néhány fontos előttünk álló dologra. Én értem azt, hogy ilyen formában miért jöhetett elő ez az előterjesztés, bizonyára vannak pénzügyi okai, bizonyára minőségi feltételek közé kerülhetnének így saját médiumaink, de jogosnak tartom azt, hogy egy ilyen nem megkötött kezű határozati javaslat áll előttünk, tehát amely csak a lehetőség megvizsgálásáról szól és nem arról, hogy az első, illetve a második emeletre mi kerüljön. Én megvártam volna ezzel együtt mondjuk, a májusi közgyűlést, amikor a kanizsai kulturális centrum és benne a Medgyaszay Ház ügyére véglegesen pontot teszünk. Szeretném azonban, ha a Medgyaszy Ház és az esetleges leendő kanizsai kulturális centrum vezetésének is lenne helye, mondjuk ebben a házban, sőt a ház közösségi helyeiért jelentkező civileknek is lenne helye, mondjuk a Petőfi u. 5-ben, ez tovább visz. Inkább visszakanyarodnék, így fogadom el az előterjesztést, ha nem mondjuk ki véglegesen azt, hogy hova kerüljön a TV, illetve az újság, hanem a kanizsai kulturális centrumos előterjesztésben véglegesítjük a közművelődési intézményeink és közösségi tereink, a koordinálandó kulturális hálózat végleges felépítését. Higgyék el képviselőtársaim, amíg a HSMK rekonstrukció alatt áll és ezért elfoglalja a Medgyaszay Házat, semmi sem sürget bennünket, sőt a kiérlelt, fontos döntésnek csak előnyei vannak. Példaértékű, kulturális modellt szeretnénk. Már készül a javaslat közművelődési intézményeink további működtetésére, a május végi közgyűlés talán dönthet majd, addig még előkészítő munka áll előttünk, illetve már elkezdődött hónapokkal ezelőtt.

Marton István A HSMK rekonstrukciója, az három hónapon belül befejeződik és mivel körülbelül a kulturális koncepció elfogadása legalább ennyit késett, az én felfogásom szerint, ezért itt van a nyakunkon az egész. Azzal nagyon egyet tudok érteni, hogy a civil szervezeteknek mondjuk, a Petőfi u. 5-ben biztosítsunk helyet. Azzal végképp nem tudnék, hogy netán itt biztosítsunk. Itt nem szól másról, mint ahogy Ön is mondta, hogy ennek a lehetőségét bontsuk ki, hogy ebbe az objektumba ez a két szervezet áthelyezhető-e vagy nem.

Halász Gyula: Maximálisan egyetértek Balogh képviselőtársam álláspontjával, és én is azt támogatom, hogy azért ezt gondoljuk át, mert miről is van szó? Arról van szó, hogy két médiumot idehoznánk a házba, majd utána egy később elfogadott koncepció szerint egy non profit szervezet működne itt. Kérem szépen, van egy színpad vagy egy dobogó, ami alkalmatlan színházi előadásokra, de gondoljuk meg, hogyha ifjúsági szervezetek, amatőr csoportok fel akarnak lépni, hát hogyan fog kinézni ez a helyzet. Tehát egy teljesen zagyva, letisztázatlan tulajdoni viszonyok és működtetési viszonyok között már eleve teremtünk egy olyan stabil pontot, amikor a két médiumot beköltöztetjük ide, és nincs például öltöző, nem tisztázott a konyhának a szerepe, hogy hogyan fog az működni. Tehát az egész házat egyben kellene nézni, és nem szabadna ilyen ad hoc megoldásokat, ötleteket feldobni, hogy ideköltözzön a két médium, amikor az egésznek a koncepciója még nem világos, nincs eldöntve. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy többféle szervezet, többféle tulajdoni viszonnyal hogy tudna ez az épület működni, tehát én magát a felvetést is abszurdnak tartom.

Szőlősi Márta Piroska: A képviselő kollégának a mondataira szeretnék reagálni, miszerint az egész házat összességében kellene nézni és abszurdum, hogy most itt mi minden össze akarunk zagyválni. Csak egyetlenegy dologra szeretném felhívni a figyelmét, valószínűleg ezt akkor kellett volna megtenni, mielőtt ez a ház felújításra került volna, és akkor ezt most nem jelentene nekünk problémát.

Marton István Több hozzászólót nem látok, ezért a kérem a Tisztelt Testületet, hogy amennyiben egyetért a határozati javaslattal, amely úgy hangzik: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének a 8880. Nagykanizsa, Sugár u. 5. szám alá történő áthelyezésének lehetőségét, vagyis ide a Medgyaszay Házba, aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

130/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének a 8880. Nagykanizsa, Sugár u. 5. szám alá történő áthelyezésének lehetőségét.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Tájékoztató a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A Polgármesteri Hivatal múlt közgyűlésen elfogadott 161 néhány oldalas jelentésében ez már benne volt. Ez most itt összefoglalva taglalja, mert kötelező önálló napirendként tárgyalni. Nincsen benne semmi újdonság, és mivel nem látok hozzászólót, ezért a meg sem kezdett vitát le is zárom azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006 évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól készült éves beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 13 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

131/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006 évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól készült éves beszámolót elfogadja.

 

Marton István: Röst Úr! A helyéről szóljon, ha szólni akar. De tudja mit, Röst Úr! Én megszavaztatom, ha nagyon úgy akarják, hogy most a soron kívüli ülésen tárgyaljunk erről. Aki úgy gondolja, hogy a napirend utáni felszólalásokat hallani akarja most, és a két hét múlva aktuális soros ülésen, az nyomja meg az igen gombot. Én nem akarom hallani őket, én a nem gombot javaslom megnyomásra.

 

A közgyűlés 5 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Bicsák Úr! Szeretni fogják két hét múlva is. Sőt, akkor két héttel később múlik el a szeretet.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 132/2007.(IV.12.) – 133/2007.(IV.12.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 20.05 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2007. április 26. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 26-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Medgyaszay Ház

Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Bakonyi Tamás osztályvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Müller János osztályvezető-helyettes, Szmodics Józsefné osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Gőcze Gyula osztályvezető, Maros Sándor ügyvezető, Berlinger Henrikné ügyvezető, Silló Barnabás ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető, Egri Gyula tűzoltóparancsnok, Turzó György könyvvizsgáló

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik.

 

Javaslat bankszámlaszerződés felmondására

 

115/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. dönt az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749015-15432694 pénzforgalmi jelzőszámú költségvetési elszámolási számlára vonatkozó bankszámlaszerződés felmondásáról. Felhatalmazza a polgármestert a felmondó nyilatkozat aláírására.
 2. dönt közbeszerzési eljárás megindításáról új bankszámlaszerződés megkötése érdekében, úgy, hogy 2008. január 1-től az új bankszámlaszerződés alapján valósuljon meg a számlavezetés.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

Javaslat biztosítási és alkuszi szerződések felmondására

 

116/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Generali Providencia Biztosító Rt-vel kötött biztosítási szerződéseket felmondja. A határozott időre kötött szerződések esetén is értesíteni kell a biztosítót a jogviszony megszűnéséről. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges írásbeli nyilatkozatok aláírására.
 2. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 3. az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Allianz Hungária Biztosító Rt-vel kötött biztosítási szerződést felmondja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges írásbeli nyilatkozatok aláírására
 4. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 5. az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Somogy Bróker Biztosítási Alkusz Kft-vel kötött megbízási szerződést felmondja. Felhatalmazza a polgármestert a felmondás aláírására.
 6. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 7. a tulajdonában lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések, készletek, informatikai eszközök és gépjárművek vagyon és felelősségbiztosítására továbbá az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítására dönt közbeszerzési eljárás megindításáról, új biztosítási szerződések megkötése érdekében, úgy, hogy 2008. január 1-től az új biztosítási szerződések képezzék a biztosítási jogviszony alapját.
 8. Határidő: 2007. december 31-i befejezés

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 9. dönt a biztosítási alkuszi tevékenység megversenyeztetéséről a közbeszerzési szabályzat előírásai szerint, új alkuszi szerződés megkötéséről.

  Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

Nagykanizsa belterület 649/75 hrsz-ú “kivett közút” forgalomképtelen ingatlanának forgalomképessé minősítése

 

117/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa belterület 649/75. hrsz-ú “kivett közút” 144 m2 nagyságú forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó területet forgalomképessé minősíti.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

Nagykanizsa belterület 649/93 hrsz-ú – az Ipari Parkban levő ingatlan – forgalomképes beépítetlen terület értékesítése

 

118/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai belterület 649/93 helyrajzi számú 6.389 m2 nagyságú beépítetlen terület értékesítésével a 375/2006.(XII.28.) számú közgyűlési határozata alapján 3.600 Ft+ÁFA egységáron, 23.000.400 Ft.+ÁFA vételáron a TRIDENS 96. KFT.(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.) részére a vételárnak a szerződés aláírását követően 8 napon belül történő egyidejű megfizetésével.

Felhatalmazza a Polgármestert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi bizottság által jóváhagyott adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

 

Nagykanizsa belterület 649/116 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 6.500 m2 nagyságú terület értékesítése az Extra Leder Line Kft részére

 

119/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa belterület 649/116 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 6.500 m2 nagyságú terület értékesítése az Extra Leder Line Kft részére történő értékesítésével a Közgyűlés 204/2006.(VII.21.) számú határozatban foglaltak szerinti ár és kedvezmények biztosításával.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nagykanizsai 649/116. helyrajzi számú inatlan megosztása után kialakult új terület szerinti adásvételi szerződést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

 

Tájékoztató az Ipari Parkban történő ingatlanértékesítésekről a 65/2007.(III.1.) számú határozat d.) pontja alapján

 

120/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Parkban történő ingatlanértékesítésekről készített tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

 

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2007.(I.25.) sz. határozatának módosítására

 

121/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése hatályon kívül helyezi a 24/2007.(I.25.) számú határozatának a Nagykanizsa, 1163 hrsz-ú ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésére vonatkozó részét, egyúttal egyetért az ingatlan zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével 30.000.000.- Ft + ÁFA kikiáltási áron.

Felhatalmazza a polgármestert a zártkörű versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

Javaslat bírósági ülnökök választására

 

132/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Zala Megyei Bírósághoz

Név

(leánykori név is)

Cím

Születési hely, idő

Anyja neve

Foglalkozása

Skoda Lászlóné Csendes Rózsa

Nagykanizsa, Csengery u. 27/a.

Ságvár, 1944. Október 17.

Bene Teréz

Nyugdíjas

Bukorov Magdolna Jámbor Magdolna

Nagykanizsa, Csengery u. 31.

Nagykanizsa, 1955. Február 6.

Büki Magdolna

ápoló

bírósági ülnöknek megválasztja.

 1. Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósághoz

Név

(leánykori név is)

Cím

Születési hely, idő

Anyja neve

Foglalkozása

Vilmos Mihályné Melde Anne Marie

Nagykanizsa, Szabadhegy 132.

Kohren-Jahlis, 1950. október 23.

Neumann Anni

Nevelői tanácsadó, család- és utógondozó

bírósági ülnöknek megválasztja.

 1. Területi Munkaügyi Bírósághoz

Név

(leánykori név is)

Cím

Születési hely, idő

Anyja neve

Foglalkozása

Balogh Erzsébet

Nagykanizsa, Rózsa u. 11. 8/48.

Bagola, 1956. Augusztus 24.

Orsós Mária

Betanított munkás, GE

Kodella Gáborné Gáspár Erzsébet

Nagykanizsa, Alsószabadhegyi u. 84-86.

Nagykanizsa, 1966. November 19.

Horváth Erzsébet

TB ügyintéző, Városi Kórház

Nemes Lajos

Nagykanizsa, Rákóczi u. 2/a.

Nagykanizsa, 1956. Július 4.

Lukács Mária

munkanélküli

Németh Józsefné

Kallós Gyöngyi

Nagykanizsa, Heman O. u. 3.

Nagykanizsa, 1949. Augusztus 30.

Bicskei Anna

Nyugdíjas

Horogh Gyuláné Gerencsér Magdolna

Nagykanizsa, Rákóczi u. 68.

Kiskomárom, 1949. Október 6.

Káfka Ilona

nyugdíjas

Ifjovics Ferencné

Hideg Mária

Nagykanizsa, Őrház u. 17.

Jánosháza, 1957. Április 6.

Kovács Katalin

Vállalkozó

bírósági ülnöknek megválasztja.

 1. Nagykanizsai Városi Bírósághoz

Név

(leánykori név is)

Cím

Születési hely, idő

Anyja neve

Foglalkozása

Győrfy Anikó

Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 28/b.

Nagykanizsa, 1970.augusztus 1.

Gudlin Anna

GYES

Bakonyi Györgyné

Nagy Erika

Nagykanizsa, Fő u. 10-12.

Gelse, 1944. Április 5.

Tóth Julianna

Nyugdíjas

Nádasi Tiborné

Csarankó Margit

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 4.

Nagykanizsa, 1942. Augusztus 22.

Borsos Anna

Nyugdíjas

Vitári István

8749 Zalakaros, Park u. 21.

Nagykanizsa, 1968. Január 18.

Borsits Mária

Ügyvezető Corvina 95 Bt.

Gelencsér Lászlóné

Pilicz Mária

Nagykanizsa, Bagoly u. 71.

Zalaszentbalázs, 1954. Január 1.

Horváth Mária

Megbízási szerződés (Via Kanizsa Kht.)

Jámbor Lászlóné

Adorján Margit

Nagykanizsa, Fő út 9.

Pölöskefő, 1939. Május 12.

Rosta Irén

Nyugdíjas

Németh László Jenő

Nagykanizsa, Garay u. 9/b.

Nagykanizsa, 1957. Június 11.

Nagy Mária

Rokkant nyugdíjas

Temesi Józsefné

Spollár Anna

Nagykanizsa, Erdész u. 27.

Miklósfa, 1954. Augusztus 1.

Petrekovics Ilona

Rokkant nyugdíjas

Bogáthy Józsefné

Nagy Judit Mária

Nagykanizsa, Babóchay Gy. u. 49.

Zalagerszeg, 1951. Június 25.

Nemes Mária

Hivatásos gondnok

Péterfai Jánosné

Szabó Mária

Nagykanizsa, Berzsenyi u. 2.

Balatonmagyaród, 1945. December 10.

Lendvai Anna

Nyugdíjas

Stróbl Andrea

Nagykanizsa, Postakert u. 5.

Nagykanizsa, 1967. Február 28.

Mercz Erzsébet

Ingatlan-referens Citycartel Ingatlaniroda

Gáspár László

Nagykanizsa, Kórház u. 8.

Tokaj, 1948. Szeptember 26.

Kocsis Margit

Nyugdíjas

Csalló Jánosné

Kalamár Margit

Nagykanizsa, Rózsa u. 15. IX/4.

Iharos, 1946. Június 18.

Lipak Mária

Nyugdíjas

Szigetvári Péter

Nagykanizsa, Sikátor u. 45.

Újpest, 1947. Június 19.

Pergner Mária

Diszpécser

bírósági ülnöknek megválasztja.

 1. Felkéri a jegyzőt, hogy az ülnökök személyéről és megválasztásáról az illetékes bíróságok elnökeit értesítse!

Határidő: 2007. április 22.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Javaslat Zala megyei Kórház Felügyelő Tanácsába delegált tagok megválasztására

 

133/2007.(IV.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Zala Megyei Kórház Felügyelő Tanácsába az alábbi tagok megválasztását javasolja:
 2. Dr. Horváth Ágnes

  Bárdosi Gábor

  Bizzer András

 3. felkéri a Polgármestert, hogy a megválasztott tagokról a Zala Megyei Közgyűlés elnökét haladéktalanul értesítse.

Határidő: 2007. április 12.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztések levételét javaslom:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004. (XII. 21.) számú rendeletének módosítását tervezte. Felmerültek itt menetközben olyan problémák, hogy a reklámrendelettel összhangban kellene ezt megcsinálni, és itt bizony még, mivel a választási plakátolás sincs benne, ezért a pártokkal való egyeztetést nem lenne szerencsés megkerülni.

 1. Javaslat a lakáselidegenítési rendelet megalkotására. Itt viszont összefüggésben a 7., illetve 8-kal, ahol mindjárt javasolni is fogom, hogy az eredetileg 8. számú legyen a 6.. Ezeknek logikai sorrendje van, és ebből későbbre datálódik az eredetileg 6. helyen szereplőnek a megvitatása, illetve elfogadása.

 1. Javaslat Nagykanizsa Zalakomár Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása bővítésére. Ez viszont azért javaslom levételre, mert az április 23-i Társulási Tanácsülésen nem született ezzel kapcsolatban érdemi döntés.

Ellenben a meghívóban nem szereplő, alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom:

A meghívóban szereplő 1. napirendi pontnál - ami “Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására” címet viseli – a tagok hozzájárultak a nyílt ülés tartásához és egyben le is teszik az esküt.

Ezután a meghívótól eltérően a három napirendre tervezett zárt ülést. Négy napirendre. Hogyan? Egy, kettő, három, négy. Öt napirendre tervezett, illetve hát a javasoltak közül is, majd még ezt el kell dönteni, hogy felveszi-e a közgyűlés zártra vagy nem veszi arra, de mindenképpen a 1. napirend után a zárt ülés megtartása lenne aktuális, mert az érintett Könyvvizsgáló Úr, az nem ér rá, rövid időn belül el kellene, hogy távozzon.

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a Polgármesteri Hivatal szervezete tekintetében. Ez a közgyűlés előtt került kiosztásra

Ugyanakkor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 47/2001.(X.10.) számú rendelet módosítására című előterjesztést önálló napirendként kell felvenni, ami szintén ezzel függ össze. Szintén az előterjesztés a közgyűlés előtt lett kiosztva.

21. ponthoz a kiegészítés a közgyűlés előtt lett kiosztva.

27., polgármesteri tájékoztatóhoz kettő kiegészítő anyag a közgyűlés előtt lett kiosztva. Ez az alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslat, polgári védelmi kirendeltség és a Zala Megyei Munkaügyi Központ 2007. március havi tájékoztatói adatait tartalmazza.

30-ashoz “Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása”. Ehhez egy kiegészítő anyag lett a közgyűlés előtt kiosztva.

Ezek után kérdezem képviselőtársaimat, a javasolt napirendekkel kapcsolatban kinek van észrevétele, ki javasol még esetleg újabbat, ki javasolt esetleg levételt? Örömmel konstatálom, hogy senki. Bocsánat! Röst úr!

Röst János: ……önmagában két napirend szerepel, tehát én mindenképpen azt kérném Polgármester Úrtól, hogy külön-külön tárgyaljuk, külön napirendi pontonként. Előzze meg a hivatal SZMSZ-e, illetve a kiosztott köztisztviselői jogállás egyes kérdéseiről szóló rendeletmódosítás az önkormányzat SZMSZ-ének a megtárgyalását, hiszen utólag lehet csak megszavazni magát a mi SZMSZ-ünket. A másik módosításom egy kérés, Bizzer képviselőtársam felé szól. Ez a 24. napirendi pont. Ez pedig az állattartás szabályairól szóló rendeletnek a módosítása. Én arra kérném, hogy vonja ezt vissza. Egyeztetni kellene énszerintem a Hatósági Osztállyal és egy globális áttekintetést kellene megejteni. Nem szerencsés, hogyha egy ötlettől vezérelve egy állattartási rendelet egyébként, ami elég nagy terjedelmű anyag, azt megváltoztatjuk. Azt kérném, hogy vonja vissza, egyeztessen a Hatósági Osztállyal és azt követően globálisan tekintsük át, mert lehet, hogy megérett már egyébként a módosítására.

Marton István: Van még Röst úr? Nincs? Jó. Hát, amit nem utoljára, hanem előtte mondott, azt én felolvastam, hogy a 2. pont, az két ponttá megy szét. Ezt nem kívánom még egyszer felolvasni.

Gyalókai Zoltán Bálint: Célszerű lenne a 11. után megtárgyalni a 22-est. Mind a kettő a tűzoltóságról szól és a Parancsnok Úrnak nyilván millió egy egyéb elfoglaltsága is van. Tehát szeretnénk a kettőt egymás után tárgyalni.

Marton István: Tökéletesen egyetértek vele Bizottsági Elnök Úr. A helyzet az, hogy azért kerültek ezek ilyen távol, mert az SZMSZ előírja a jellegéből fakadó kötelmeket, viszont a két téma összefügg, mert egy szervezetet érint, ezért én támogatom, hogy hozzuk előre.

Halász Gyula: Az interpellációk és kérdéseknél öt kérdést szeretnék feltenni, a 33-as járat sorsával kapcsolatban, a Zemplén 4. járdafelújítás, hulladékgyűjtő szigetek, a nem cél irányú teherforgalom városközpontból való kitiltásával kapcsolatban, városközpont jelzőtábla elhelyezése a keleti városrészben.

Bárdosi Gábor Jenő: A kérdések, interpellációknál két kérdést kívánok feltenni Polgármester Úrnak. Az egyik a Polgármesteri Hivatal hátsó bejáratának bezárása, és ezzel az épület életveszélyessé tételének tárgyában, másik az Ipari Park területén üzemelő nyitott kamionparkoló működtetése és üzemeltetésével kapcsolatban, valamint napirend utáni hozzászólást kívánok tenni a Polgármesteri Hivatal épületeinek, környékének járdáival és úttestjével kapcsolatosan.

Balogh László: Három kérdést szeretnék feltenni. Egy megyei jogú városban van-e élet mozi nélkül? Kettő: Miért a földön hever Nagykanizsa Megyei Jogú Város zászlója? Három: mitől vörös a Corvin lakótelep? Lenne egy napirend utáni megszólalásom. Javaslom, hogy június 4-re – Trianon évfordulójára –, amikor a városvezetés valóságosan is először ünnepel a Nagymagyarország emlékműnél, készüljön háromnyelvű kis tábla, mely magyarul, angolul és németül egyértelműen utal a városba látogatók számára arra, hogy minek az emlékműve az úgynevezett Nagymagyarország emlékmű.

Dr. Csákai Iván: Honvéd utcával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, hogy lakó-pihenő övezetben megrakott teherautók, hogy járhatnak, hogy lehetne intézkedni, hogy ez megszűnjön? Hisz nem régen volt felújítva.

Karádi Ferenc Gyula: Gyalókai képviselőtársam pontosan elmondta a szándékomat, úgyhogy köszönöm szépen a tűzoltókra vonatkozó sorrendi változást.

Bizzer András: Röst úrnak mondanám, hogy nem vonom vissza az állattartás szabályairól szóló önálló képviselői indítványomat, ugyanis most úgy is csak bizottsági szakaszba fogjuk utalni, és ott a részleteket meg lehet beszélni. Egyébként pedig ez egy fontos ügy, mert egészségügyi és várvédelmi problémákat is felvet. Még azt szeretném mondani, hogy napirend után szeretnék szólni. Szeretnék egy tájékoztatást tartani a Palán sori transzformátorházzal kapcsolatban.

Jerausek István: Két kérdést szeretnék feltenni. Egyrészt a 61-es Kaposvári utat elkerülő út megépítése kapcsán felmerülő vélt, vagy valós félelmekről, másfelől pedig a Szabadhegyi úton található csirketelep üzemeltetésével kapcsolatos panaszokról szeretnék kérdezni.

Polai József: Az autópálya kapcsán tettem egy írásbeli interpellációt Ön elé. Ehhez szeretnék hozzászólni majd, illetve kérdést pedig szeretném feltenni a Bajcsai temető telekmódosításának kérdését.

Dr. Fodor Csaba: Én napirendekkel kapcsolatosan szeretnék javaslatot tenni, mégpedig arra, hogy a zárt ülésre javasolt napirendeket szíveskedjen a közgyűlés kiegészíteni a következőkkel. Ugye minden közgyűlési tag előtt itt fekszik egy bizalmas feliratú dokumentum, és én azt kérem a közgyűléstől, hogy a 87/2007.(III.29.) számú határozatának a 3. alpontjában a Hevesi Sándor Általános Iskola intézményvezetőjével kapcsolatos döntést hoztuk meg, és ez az anyag arra utal, hogy vizsgálja felül a közgyűlés és lehetőség azt még ma zárt ülésen ejtse meg ennek a hivatalos iratnak az ismeretében most már.

Marton István: Nem értem Képviselő Úr. Mit kell megejteni ennek az iratnak az ismeretében?

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr, én nagyon szívesen négyszemközt elmagyarázom Önnek, de ez bizalmas.

Marton István: De mit kell megejteni?

Dr. Fodor Csaba: A felülvizsgálatát annak a határozatnak. Polgármester úr én azt gondolom, hogy ennek az iratnak a tükrében vissza kell vonni azt a határozatot. Többet én most erről nem mondok.

Marton István: Nem is kell, csak nem volt világos.

Szőlősi Márta Piroska: Hat kérdést szeretnék feltenni, mégpedig a hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban, amik tulajdonképpen az egész város területére vonatkoznának. Aztán a Munkás utcában a páros oldalon található, a Teleki utca felőli oldalon, a páros oldalon a 6. házszámig meglévő járda, illetve annak folytatási lehetőségeiről szeretnék kérdést feltenni. A Hevesi iskola melletti oldalon a járda javításával kapcsolatban. Igazán nem nagy befektetés lenne, úgy gondolom, hogy meg kellene oldani. A Hevesi Iskola előtt van egy gyönyörű, szép park, amit jelen pillanatban többnyire hajléktalanok laknak, ennek minden áldásos következményével együtt. Erről szeretnék két-három gondolatot szólni. Végül nagyon szépen köszönik mindazok, akik arra járnak, hogy megépült a járda a körforgalom környékén, ott a Hevesi utcánál, de annak a folytatásával kapcsolatban lenne két gondolatom.

Bicsák Miklós: Kérem Polgármester Urat a 28. napirendi pontnál, az interpellációk, kérdéseknél három kérdéssel szeretnék fordulni Önhöz. Először is, itt a hátunk mögött, a déli oldalról a Medgyaszay Ház bejáratánál a cigis képviselőtársaim ne szórják el a csikket, mint nagyvásárkor, ahogy szokás a vásárban. Ez a kérdésem lesz és kiegészítem. Másik pedig a palini gyalogátkelőhely, ami tegnap előtt zajlott, azzal kapcsolatban a szakhatósággal való bejárás. Harmadik pedig a fűnyírás, kaszálás. Katasztrófa Polgármester Úr. Elmondom, öt órában, hat órában nem lehet füvet nyírni. Ezt szeretném kérdésként majd feltenni.

Papp Nándor: Egy kérdést szeretnék feltenni, hogy az általam erősen képviselt városi kertész problémájára mikor kerül pont, illetve, hogy áll a kiírása ennek a pályázatnak?

Tóth László: Bicsák képviselőtársamnak szeretnék válaszolni a dohányzó képviselőtársaim nevében, hogy nem szoktuk az utca kövére szórni a csikket, hanem a hamutartóba. Fél egytől itt vagyunk páran a régi mozi épületében és a Batthyány Gimnázium tanulói szórják oda rendszeresen a bejárati ajtó elé a csikket. Erre a HSMK dolgozói a tanúk, akik felszólították a fiatalokat, hogy ne szórják oda a bejárat elé a csikket.

Marton István: Tóth úr, ez biztos így van, de hogyha a gimnazistákat kárhoztatnánk, akkor azok meg azt mondanák, hogy biztos az általános iskolások tették. Balogh László ügyrendit kért. Most már itt dohányzó délutánunk lesz. Én, aki sose dohányoztam.

Balogh László: Igen, nem vagyok híve az ilyen típusú oda-vissza dobálásnak. Egy biztos, hogy Nagykanizsa utcái szemetesek, elég szemetesek. Ne egymás nyakába toljuk. Egy jó akcióra hadd hívjam fel napirend előtt a figyelmet. Valamelyik nap három gimnazista diák három szökőkutat tisztított meg egy fél zacskó csikktől és ez volt pályamunkájuk egy része, tehát vannak értékes kezdeményezések is.

Szerintem erre híjuk fel inkább a figyelmet.

Tóth Nándor: Kérdést kívánok majd feltenni a reményeim szerint Kiskanizsán, a Bajcsy-Zsilinszky utcában létesítendő gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatosan.

Marton István: Menetrendtől eltérően Katona Noéminek megadom a szót, mert közlendője van részben felénk, de még inkább a város polgárai felé.

Katona Noémi: ………… (Nem mikrofonba beszélt.) …. minden kedves polgárt is a kanizsai rendezvénysorozatra.

Marton István: Mielőtt szavaztatnám Röst urat, megkérem, hogy a 2. ponttal kapcsolatos indítványát, azt vonja vissza, mert hát ez így lett az előbb felolvasva a kiegészítőben, csak nem figyelt. Tehát elfogadtam, azért olvastam fel. Kettő pont, de lehet 2/a. és 2/b. és akkor nincs igaza. Amiről viszont szavaztatnom kell, az a Röst úrnak a másik javaslata, de azt nem értem, mert az megy a maga útján, tehát akkor azt tekintsük sztornónak. Viszont van még egy, a Fodor doktor úrnak a javaslata. Igen, hát javaslom, hogy akkor tegyük a fellebbezések elé napirendi pontba, hiszen említettem, hogy az 1. napirendi pont után a zárt ülést kellene megtartanunk minket objektíven érintő körülmények miatt. Viszont, amit el kell dönteni, kérdem a testületet, hogy megszavazza-e, hogy az eredetileg a meghívóban 30. sorszámmal szereplő napirend, az a zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, aki ezzel egyetért, gazdasági társaságok, én nem véletlenül javaslom zárt ülésre, mert amik abban vannak, azok ezt megigénylik, de alaposan, szerintem. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 31., a Balatonberényi üdülő értékesítése, a közös üdülő, ami Zalaegerszeggel van. Aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: ……. (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, hogy miről szavaztat.)

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: ………. (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, hogy miről szavaztat.)

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: ………….. (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, hogy miről szavaztat.)

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: ………….. (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, hogy miről szavaztat.)

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Karádi Ferenc Gyula: Polgármester úr, azt szerettem volna megkérdezni, hogy Fodor úr javaslatát napirendre vettük-e, mert azt, hogy zárt ülésen, arról szavaztunk, de hogy napirendre vettük, arra nem emlékszem.

Marton István: …………… (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, hogy miről szavaztat.)

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja.

 

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Zárt ülés:

 1. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak. Turzó György könyvvizsgáló, Ügyvezetők

 3. Balatonberény, Béke u. 64. szám alatti – Balatonberény belterület 845. hrsz-ú – üdülő értékesítése (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Nagykanizsa, Erzsébet tér É-i tömbben lévő önkormányzati ingatlanok értékesítése (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat a Kanizsai Antológia szerkesztő bizottságára (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola intézményvezetőjével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára (szóban)
 10. Fellebbezések (írásban)

 

Nyílt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a Polgármesteri Hivatal szervezete tekintetében (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II. 26.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közművelődésről szóló 45/2005. (X.4.) számú rendelete módosítására (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Javaslat a 2007. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária

 11. Javaslat költségalapú lakbérekhez tartozó lakbértámogatási rendelet elfogadására (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária, Kámán László intézményvezető

 13. A Tűzoltóság technikai eszközeinek beszerzésére irányuló pályázat benyújtása (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Egri Gyula tűzoltóparancsnok

 15. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2006. évi tevékenységéről (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Egri Gyula tűzoltóparancsnok

 17. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Kovács József NMJV Kórházának Főigazgatója

 19. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának operatív programja és intézkedési terve elfogadására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Kovács József NMJV Kórházának Főigazgatója

 21. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával megállapodások kötésére (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetője

  Egyesített Szociális Intézmény vezetője

 23. Javaslat a Rozgonyi Úti Általános iskola 2007/2008. tanévben történő elhelyezésére (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója

 25. Javaslat alapítványok támogatására (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Javaslat “A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Óvodájának támogatására (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kuczoginé Tálosi Amália óvodavezető

 29. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények, minőségirányítási programjának elfogadására (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola, zeneiskola igazgatója

 31. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2007/2008 tanévben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola igazgatója

 33. Beszámoló a köz-világításkorszerűsítés megtérüléséről (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

 35. Közvilágítás - fejlesztési koncepció (írásban)
 36. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Gáspár András ügyvezető

 37. Beszámoló a Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén lévő műemlékek helyzetéről (írásban)
 38. Előterjesztő: Marton István polgármester

 39. Tájékoztató a városban található szökőkutak állapotáról, működőképessé tételük lehetőségeiről (írásban)
 40. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

 41. Bizzer András képviselő önálló indítványa az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítására (írásban)
 42. Előterjesztő: Bizzer András képviselő

  Bizzer András képviselő önálló indítványa a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.07.) számú tanácsrendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András képviselő

  Bizzer András képviselő önálló indítványa lakó- és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú tanácsrendelet hatályon kívüli helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 43. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa épületek homlokzati égéstermék kivezetőinek létesítése tárgyában (írásban)
 44. Előterjesztő: Bárdosi Gábor képviselő

 45. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 46. Előterjesztő: Marton István polgármester

 47. Interpellációk, kérdések (írásban)
 48. Napirend utáni hozzászólások

 

 

 1. Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nem volt. Akkor nem tudom mikor. Kikapcsoltam? Kérdem a Tisztelt Testületet, hogy valakinek van-e valami hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója, esetleges méltatása? Itt gondolok elsősorban a településrész érintett képviselőire. A határozati javaslatnál nekem kell szólnom, hogy az 1. pontban Szabadhegyet írtak, egyébként végig Kiskanizsát írta, de oda a határozati javaslatba, nem tudom, átírták Szabadhegyre. Ez természetesen sztornó. Ez Kiskanizsa továbbra is. A szabadhegyin túl lettünk egy korábbin.

Polai József: Kissé nehezen azért megszületett ez a napirend is, ahol a jelöltek vagy volt jelöltek most már megválasztott tagjai a részönkormányzatnak, letehetik az esküt. Köszönöm, hogy kicsit nehézkesen, de eddig eljutottunk, és újra felállhat ez a munka Kiskanizsán. Köszönöm nekik is, hogy ebben a munkában részt vállalnak és segítik a tevékenységünket. Egyúttal szeretném azt megjegyezni vagy bejelenteni, hogy egy tagunk nem tud eljönni, mert beteg, Ő Kálcsics László, neki majd később kellene megtennie, megtenni vele ezt az eskütételt.

Marton István: Nehézkesség alatt nem azt kell érteni, hogy maga a papír született meg nehezen, hanem nehezen állt össze a csapat ugye, mert nem szeretném, ha félreértenék. Más hozzászólót nem látok, aki jelentkezne, ezért tisztem az, hogy a határozati javaslat öt pontjáról szavaztassak. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat testületi tagjainak számát 8 főben határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. határozati javaslat: a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjainak – a közgyűlés működése időtartamára - megválasztja:

Böjti Istvánné Nagykanizsa, Jakabkúti u. 36.
Cser István Ottó Nagykanizsa, Jakabkúti u 89.
Dolmányos Erzsébet Nagykanizsa, Zsigárdi köz 29.
Horváth Jánosné Nagykanizsa, Varasdi u. 56.
Kálcsics László Nagykanizsa, Varasdi u. 96.
Valusek László Nagykanizsa, Hunyadi tér 15.
szám alatti lakosokat.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3. határozati javaslati pont: A közgyűlés megállapítja, hogy a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV. 23) számú rendelet 53.§ (3) bekezdése alapján a településrészi önkormányzat tagja Polai József és Tóth Nándor önkormányzati képviselő. Aki el tudja fogadni az urakat, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 4. javaslati pont: a részönkormányzati testület vezetőjének Tóth Nándor önkormányzati képviselőt választja meg. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 5. és egyben utolsó: felkéri a testület a polgármestert, hogy a részönkormányzat nem képviselő tagjai eskütételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Aki engem erre utasít, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én elfogadom természetesen.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

134/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat testületi tagjainak számát 8 főben határozza meg.
 2. a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjainak – a közgyűlés működése időtartamára - megválasztja:
 3. Böjti Istvánné Nagykanizsa, Jakabkúti u. 36.

  Cser István Ottó Nagykanizsa, Jakabkúti u 89.

  Dolmányos Erzsébet Nagykanizsa, Zsigárdi köz 29.

  Horváth Jánosné Nagykanizsa, Varasdi u. 56.

  Kálcsics László Nagykanizsa, Varasdi u. 96.

  Valusek László Nagykanizsa, Hunyadi tér 15.

  szám alatti lakosokat,

 4. megállapítja, hogy a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2007. (IV. 23) számú rendelet 53.§ (3) bekezdése alapján a településrészi önkormányzat tagja Polai József és Tóth Nándor önkormányzati képviselő,
 5. a részönkormányzati testület vezetőjének Tóth Nándor önkormányzati képviselőt választja meg,
 6. felkéri a polgármestert, hogy a részönkormányzat nem képviselő tagjai eskütételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

Marton István: Ezek után az eskütétel következik. Kérek mindenkit felállni.

 

(A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjai letették az esküt.)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 135/2007.(IV.26.) – 139/2007.(IV.26.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 1402007.(IV.26.) – 143/2007.(IV.26.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

Szünet

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a Polgármesteri Hivatal szervezete tekintetében (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Folytatjuk az eredetileg 2. sorszámmal jelzett napirendi pontnál, ami két napirendi pont, de úgy gondolom, hogyha nem is egyszerre, de egymás után kell tárgyalni. Először a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a Polgármesteri Hivatal szervezete tekintetében című előterjesztés.

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés eredeti formában került még az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé és hosszas vitát követően abban a formában a bizottságunk tárgyalásra alkalmatlannak tartotta az előterjesztést, de tulajdonképpen a bizottságon megbeszéltük, hogy mi volt ennek az indoka és ezt követően a hivatal elkészítette, és külön vette és két előterjesztést készített. Ilyen formában tulajdonképpen a bizottságnak már nem volt ellenvetése az előterjesztéssel szemben, hiszen ezt meg kell oldani, és ezt a módosítást végre kell hajtani. Tehát mindkét előterjesztéssel kapcsolatban a saját véleményemet tudom mondani. A saját véleményem szerint támogatom az előterjesztést és azt gondolom, ha ez ilyen formában került volna az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé, akkor a bizottság is már más határozatot hozott, tehát köszönöm, hogy ez így elkészült.

Marton István: Teljesen egyetértek azzal, amit Ön mondott és az általam lefolytatott nem hivatalos közvélemény-kutatás is ezt az eredményt hozta, de pillanatokon belül kiderül, a szavazás milyen eredményt hoz. Rendeleti javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendeletét. Minősített többséget igényel.

Röst János: A felolvasott szöveg pontatlan volt Polgármester Úr. Ön a közgyűlés SZMSZ-ét tetszett felolvasni. Az a kérésem, hogy helyesbítsen úgy, hogy a hivatal SZMSZ-e és akkor így pontos.

Marton István: A pontos cím ott van Röst úr, Ön előtt az anyag, olvassa el kérem, és ne húzzuk az időt.

Röst János: A rendeletről beszéltem, nem a szövegéről.

Marton István: Akkor még egyszer elmondom. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendeletét. Ez a rendeleti javaslat. Erről kérek szavazást, utána a határozatiról. Aki egyetért vele, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

20/2007.(IV.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendeletének módosításáról szóló 20/2007.(IV.27.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal többször módosított 242/2/2005.(IX.25.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozóan Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendeletében valamint a módosításáról szóló 20/2007.(IV.27.) rendeletben elfogadottak szerint módosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

144/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal többször módosított 242/2/2005.(IX.25.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozóan Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendeletében valamint a módosításáról szóló 20/2007.(IV.27.) rendeletben elfogadottak szerint módosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2007. május 15.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Miután hozzászólást nem látok és Bizottsági Elnök Úr egyébként kifejtette a javaslatát korábban az előző napirendnél, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kéréseiről szóló módosított 47/2001.(X.10.) számú rendeletét. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

21/2007.(IV.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 47/2001.(X.10.) számú rendeletének módosításáról szóló 21/2007.(IV.27.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II. 26.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Gondolom, képviselőtársaim elolvasták. Egy dolog van benn, ami érdemleges, nevezetesen, hogy a korábbi 90 napban meghatározott értékbecslési érvényességet fölemeljük 365-re, mert több olyan üggyel találkoztunk, hogy több értékbecslés készült, és hát érdemben ezek nem tértek el egymástól, viszont hát mondjuk, aki ezt készíti, az nem jár vele rosszul.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság is támogatta a határozati javaslatot.

Marton István: Köszönöm Elnök Úr mindkét bizottság támogatását. Több hozzászóló nem lévén, a rendeleti javaslat az alábbi: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosítását. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

22/2007.(V.09.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2007.(V.09.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közművelődésről szóló 45/2005.(X.4.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: A rendeleti javaslat szinte automatizmus. A kulturális bizottság egyhangúlag támogatta.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, aki el tudja fogadni, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közművelődésről szóló 45/2005.(X.4.) számú rendeletének módosítása ekként történjen meg, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

23/2007.(IV.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2007.(IV.27.) számú rendelete a közművelődésről szóló 45/2005.(X.04.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a 2007. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária

 

Marton István: Kérem képviselőtársaimat, akinek hozzászólnivalója van, az tegye meg. A vitát megnyitom.

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta és a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartotta 7 igen szavazattal.

Marton István: Pénzügyi Bizottságból van itt valaki? Mert a Pénzügyi Bizottság elnöke éppen egészségügyi szünetet tart, úgy látom. Pénzügyi Bizottságnak volt egy javaslata.

Karádi Ferenc Gyula: Igen, el tudom mondani.

Marton István: Azt várnám, hogyha az Elnök Úr bemondaná, de hát nincs az Elnök Úr. Valaki ismeri ezt a javaslatot?

Karádi Ferenc Gyula: Igen, el tudom mondani. A javaslat azt tartalmazta, hogy a 10 %-os emelkedés 15-re változzon. Ez a lényege a javaslatnak.

Marton István: Itt van kiosztva, mindenki megkapta az erre vonatkozó javaslatot.

Gyalókai Zoltán Bálint: A 15 % a Városüzemeltetési Bizottságban döntetlenre sikeredett, de a 10 %-ot, az eredeti javaslatot egyhangúlag megszavazta a bizottság.

Cserti Tibor: Rövidke kiegészítés csak. Én úgy gondolom, képviselőtársaim részére is akkor kerek az egész, hogyha a lakbér mellett nyilván a lakbértámogatás kérdésköréről is szavazunk a mai nap. Én a magam részéről nehezen tudnám elképzelni, elszakítani a kettőt egymástól. Elvi kérdésként ugye úgy gondolom, az önkormányzati ciklus egészére vonatkozóan, …. egyébként évenként majd tárgyalni fogjuk a lakbér mértékét, annak összegszerűségét. Az a kérdés eldőlt, hogy igen, a lakással összefüggő lakbér, az költségtényezőként figyelembevevő, a lakbértámogatás pedig a családcentrikus. Tehát kerüljenek helyére a dolgok. Az előterjesztő nagyon alapos munkát végzett. Gyakorlatilag teljesen világos kell, hogy legyen számunkra, hogy amennyiben a lakbér emelésére hátrányos jelleggel folyamatosan és nem csak inflációkövető mértékben, hanem a korábbi döntéseken alapuló módon is nem kerül sor, úgy egyre nagyobb mértékben az önkormányzatnak a zsebébe nyúlva egyre nagyobb összegű támogatást kell adnia a lakások fenntartásához. Ez pedig a nem lakáscélú létesítmények bérleti díjaiból tudja megtenni, vagy ha már az sem futja, akkor nyilván … egyéb külső forrásból. Nem ez a cél, hanem az a cél, hogy fenntarthatóak ….., az állomány állaga ne romoljon, ugyanakkor a másik oldalról pedig mindenféleképpen a szociálisan rászorulók pedig kapják meg az ahhoz kapcsolódó normális támogatást. Ezért a kettőt együttesen javaslom elfogadásra. Nyilvánvaló, külön szavazati procedúrában.

Marton István: Hát a következő napirend lesz.

Karádi Ferenc Gyula: A Pénzügyi Bizottság 15 %-os javaslata abból az okból is került beterjesztésre, hogy talán ez a 15 %-os emelkedés egy év alatt jobban fogja tükrözni a szándékot. Egyrészt a szándékot, másrészt talán valamilyen mobilitás is kideríthető egy év alatt. Ennek egy éves kifutási ideje van, utána modellezhető majd a továbbiakban az önkormányzat szándéka és az önkormányzati bérlakások tekintetében, és ezért a 15 %-ot tartottuk indokoltnak. Van még egy igény. Azt szerettük volna elérni, és ez fel is vetődött a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy akármilyen döntést hoz a közgyűlés, az legyen nyilvános, a sajtó itt lévő képviselői publikálják, kerüljön minden a helyére, tájékoztatva legyenek azok, akik érintettek, hogy ne legyen találgatás. Tehát egyértelművé válik, hogy a lakáseladások témája lekerült a napirendről, most egy 15 %-os, szándékaink szerint egy 15 vagy 10 %-os emelkedés történik a lakbérekben, és utána pedig majd a következő évtől egy vizsgálat tárgyát fogja képezni a költségalapú lakbér bevezetése. Tehát ez egy tiszta kép, és ez kerüljön rögzítésre. Az önkormányzat szándéka ez. Ehhez természetesen tartozik majd az a koncepció, ami a szociális oldalról megközelíti ezt a témát, a támogatások mértékének valamilyen módon való meghatározása.

Marton István: Több hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Itt talán, aki nem tudja, vagy nem figyeli régóta a közgyűlés munkáját, az nem emlékszik rá, de az itt ülők jó része biztos emlékszik rá, hogy valaha az éves lakbéremelés üteme, az 20 % volt, majd néhány évvel ezelőtt került vissza 10 %-ra, és most van itt előttünk ez a Pénzügyi bizottsági javaslat. Ha Tóth elnök urat megkérném, ha szó szerint fölolvasná, mert a lényegét, Tóth úr, már érintették az Ön távollétében, de a Pénzügyi bizottsági határozatot, ha egy mód van rá, kérném szó szerint. Úgy egyébként még annyit ehhez, hogy ez régi elv, csak a gyakorlatban nehezen kerülhet átültetésre, mert éveken át nem sikerült megoldani, hogy ne a lakást támogassa a város, hanem a lakót. Tehát, aki szociálisan tényleg rászorul, az kapjon támogatást, és ne pedig más. Elnök úr, sikerült megtalálni? Akkor megkérem, hogy ismertesse.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: a 2007. július 1-től esedékes lakbéremelésre és a ….. bevezetésre kerülő költségalapú lakbérre vonatkozó előterjesztést azzal a módosítással javasolja a közgyűlésnek elfogadására, hogy az emelés javasolt mértéke 2007. július 1-től 15 %.

Marton István: Melyik az? De melyik az a….? Igen, de az “A” melyik? Mert ez nem az “A”. Mert nekem erről kell szavaztatnom, a 15 %-osról. Az melyik? Nekem lehet itt beszélni A-ról, meg B-ről, ha nincs odaírva, hogy melyik mit tartalmaz. De melyik az, amelyik ezt a %-ot tartalmazza? Ez a kérdésem. Addig nem tudok szavaztatni, amíg ez nem derül ki.

Kámán László: Elnézést, Polgármester Úr, próbálok segíteni, mert tényleg bonyolult. Most a 2. számú határozati javaslatot kérném megszavazni, és a “B” rendeletmódosítást, ami azt jelenti, és a kiosztott táblának megfelelően a 15 %-os lakbéremelés lesz július 1-től, 2007. július 1-jétől, és a “B” rendeletmódosítás szerint 2008. július 1-jétől lép be a költségalapú lakbér.

Marton István: Jó, tehát a 2. számú melléklet, amit utólag kaptunk, ezt javasolja megszavazásra. Így most már értjük. Tehát akkor. Lakásbérlők Egyesületének a vezetőjének is megadom a szót.

Lenkeiné Sándor Mária: A Lakásbérlők Egyesületének két bizottságba volt meghívása. Mind a két bizottságban elmondtuk a véleményünket. Az egyik bizottságban, név nélkül mondanám, nem volt semmi probléma, megértették, hogy milyenek a lakások, milyenek a szociális körülmények, úgyhogy 10 %-os lakbéremelést javasoltak. A másik bizottságban viszont már gondok voltak, illetve nem gondok, hanem nagy viták, ahol azt vettük észre, hogy összekavarodik valahogy, lehet, hogy azért, mert egyszerre lett beterjesztve a költségalapú lakbér, illetve a lakásbérletek díja, lakbéremelés. Ez így nagyon összemosódott a kettő. Megmondom őszintén, nem is lehet nagyon különválasztani a kettőt. Sőt, az elmaradt harmadikat sem. Mindez, azt hiszem, hogy arra vezethető vissza, hogy a nagykanizsai önkormányzat még máig is adós avval, hogy egy komplex lakáskoncepciót kidolgozzon a 2007, illetve a 2013-as időszakra is mindösszesen kettő, azaz kettő mondatot olvastam az egész lakásgazdálkodásról. Hát ez eléggé szomorú. A Lakásbérlők Egyesülete a bizottságokban elmondott érvei alapján csakis és kizárólag maximum a 10 %-os lakbéremelést hajlandó elfogadni, illetve támogatja. Javaslom, hogy a bizottságban, ahol előfordul a 15, illetve még magasabb számok, a bizottsági tagok gondolják újból, és a bizottságok a 10 %-os lakbéremelést támogassák. Annál is inkább, mert egy következő napirendi pont, hogyha amire ígéretet tettünk, hogy normálisan, korrektül lesz kidolgozva, az rendezné azt a problémát, ami a bizottságokban felmerül.

Marton István: Abban Önnek biztos igaza van, hogy nincs egy koherens szabályozási rendszer, de hát azért apránként, részenként tudunk haladni, és így igyekszünk is.

Bicsák Miklós: Én egyet tudok érteni a Lakásbérlők Egyesület elnök asszonyával. Tegnap a gazdasági bizottságban is elmondtam a véleményemet. Nem tudom, ott volt egy módosító javaslat is, hogy 15, 18 %. Nem tehetjük meg Tisztelt Képviselőtársaim. Emlékezzetek, tavaly, amikor a Tisztelt Fidesz ellenzékben volt, ő tiltakozott, hogy a lakás 10 %, vagy 15 %, mint kormánypárti képviselő voltam, nem nagyon tetszett, de kötött a frakciófegyelem, és kénytelen voltam. Nem megmagyarázni akarom a dolgokat, hogy megszavaztam tavaly, de akkor is lelkileg bizony vívódtam ezzel a dolgokkal. Én kérem most a Tisztelt Fidesz képviselőtársaimat, hogy ne a 15 %-ot, a 10 %. Vegyék figyelembe azokat az embereket, akik a városban milyen körülmények között élnek, és ez a 15 % bizony megviseli. Lesznek itt rendezési, IKV igazgató ura elmondta, hogy az anyagi, hogy fejezzem ki magam, a bérleményeknél ezek az emberek, akik a 10 % és a 15 % között az 5 %-ot nagyon nehezen tudják elviselni. 5 % sokat. Rendeződni látszanak azok a luxus vagy egyéb olyan körülmények között élő emberek, akiknek mellette olyan ingatlanai vannak, azt valóban fizessék meg, az, ami megjár a városnak, mert a körülményeik, anyagi vagyonai, ingatlanaik vannak, azok meg tudják, tehetősebbek, finoman fogalmazok. De itt, ebben a körülményekben ez a bérleti díj, ez egy kicsit nagyon nehéz. Én tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, amint a gazdasági bizottságban is 4:4 arányban, 10 %-ot támogattuk, hogy én részemről a 10 %-os emelést tudom támogatni.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, de felhívom a figyelmét, hogy a következő napirendi pont a lakbér-támogatási rendelet elfogadása lesz, ami pont erről szól, hogy simítsa a különbségeket.

Dr. Csákai Iván: Annak idején jómagam előterjesztésére került be a közgyűlés elé a 100 %-os lakbéremelés öt lépcsőben, 20 % évente, és 2004-ben?, 2004-ben változtatta meg az akkori közgyűlés 20 %-ot 10 %-ra. A LABE azt is elfogadta, mert indokaink voltak, hogy hogy fogjuk megoldani a támogatást. Jelen helyzetben a 10 %-ot szavazta meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Számomra akár a 15 % is elfogadható annak a tükrében, hogy 2008. július 1-jétől a költségalapú lakbér bevezetésénél, hogyha valaki átolvassa az anyagot, lesz olyan ember, akinek a lakbére nem fog emelkedni, egyáltalán nem fog emelkedni. Az a felső rész, aki úgymond egyéb ingatlannal is rendelkezik, annak nagyon fog emelkedni hál Istennek. Tehát egy olyan, hogy a rászorulókra gondolunk, és kidolgozzuk azt a rendszert, amivel támogatjuk, és elképzelhető, hogy az a lakóknak a 40-50 %-a, aki jelenleg hátrányos helyzetben van, az nagyobb támogatást fog kapni 2008. július 1-jétől, és nem kell őneki a lakbéremeléstől félni. De tudomásul kell venni azt, hogy egyik zsebekből kivesszük, és átrakjuk a másikba azt a pénzt. De azokat az embereket, igenis meg kell fizettetni, akik egyszerűen úgy laknak ezekben a lakásokban, hogy nem szociálisan rászorulók, csak megörökölték, és igenis a 15 % annak ellenére, hogy a 10 %-ot megszavaztam, számomra a 15 % is elfogadható, mert jövőre nem lesz úgynevezett alaplakbér-emelés.

Marton István: Köszönöm Elnök Úr az érveit, de hát ugye azt a következő napirendi pont kapcsán is elmondhattuk volna, így legalább abban bízom, hogy a következő napirendnek a vitája rövidebb lesz. Az elhangzott javaslatok sorrendjében nekem a Pénzügyi Bizottság 15-os javaslatát kell először szavazásra feltennem. Én ennek és a következményeknek az ismeretében ezt támogatom, és arra kérem a képviselőket, hogy aki szintén el tudja fogadni a 15 %-ot, az nyomjon igent.

 

A közgyűlés 15 igen és 8 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Elfogadtuk a rendeleti javaslat 2. pontja szerint. Itt nem kell több szavazást csinálni. Melyiket? Mivel csak a módosításról szavaztunk, ezért kérem, hogy egyben a rendeletet is szavazzuk meg. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 16 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

24/2007.(V.09.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2007.(V.09.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat költségalapú lakbérekhez tartozó lakbértámogatási rendelet elfogadására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária, Kámán László intézményvezető

 

Marton István: Hát ennek, úgy gondolom, egy kicsit már lefolyt a vitája, de Elnök Úrnak, szakbizottság elnökének, Csákai Ivánnak megadom a szót.

Dr. Csákai Iván: A határozati javaslatokat a bizottságunk 7 egyhangú szavazattal javasolja elfogadni. Egyetlenegy módosító indítványom lenne a lakbér-támogatásra való jogosultságnál, a 4. oldal 4. pont, b., a rendeletben a 4. oldal, 4. § (b) bekezdésében a bérlő és a lakáshasználó, akinek lakbér/használati díj hátraléka van – itt be kellene szúrni, mert a 6. pontban szerepel, hogy hat havi bérleti díj hátralékban van, tehát itt be kellene szúrni, hogy hány havi hátraléka van.

Marton István: Magyarul a hat havi innen is hiányzik?

Dr. Csákai Iván: Innen is hiányzik. Tehát itt is ….

Marton István: Igaza van Elnök Úr. Tehát akkor ez így módosul, hogy akinek lakbér vagy használati díj hat havi hátraléka van.

Dr. Csákai Iván: Igen.

Marton István: Köszönöm. De jobb a szórend úgy, igen, hogy akinek hat havi lakbér vagy használati díj hátraléka van, kivéve, ha. Aki így e tudja fogadni, azt majd megkérem, hogy szavazzunk, ha odajutunk.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 8 egyhangú szavazattal támogatta. Viszont egy javaslata is lett volna, hogy a Lakásbérlők Egyesületét a tényleges kialakításban és az IKI-vel együttműködve a lakásbérlők szövetségének a segítéségével alakítsák ki a végleges formát.

Marton István: Köszönjük, ez természetes. Eddig is próbáltuk, és együtt is működtünk, meg hát főleg a másik bizottsággal, a szociálissal.

Röst János: Egy módosító indítványt tennék a 2. § értelmező rendelkezések kategóriájában egy utolsó, n.) pontot javasolnék. Ez a rendelet 1., 2. oldala. Egy utolsó n.) pontot tennék, az pedig arról szólna, hogy rögzíteni kellene az alapterület számításnak a módját. Ezt egyébként az OTÉK értelmezése, ez rendezi, hogy kerüljön bele, hogy később, amennyiben meg kell határozni a lakóterületnek a nagyságrendjét m2-ben, akkor ne legyen vita, hogy mi számít lakás alapterületének.

Marton István: Tehát az OTÉK alapján …

Röst János: Így van, ez kerüljön bele szó szerint, ez a kiegészítő javaslatom, és így gyakorlatilag …

Marton István: Szövegszerű megfogalmazást kérek.

Röst János: Jó. n.) pont: az alapterület számítás módja az OTÉK értelmezése szerint. És akkor ez belekerüljön szó szerint az OTÉK anyag. Ez kerüljön kiegészítésre. Köszönöm szépen.

Marton István: Igen, Kámán úr akar mondani valamit, megadom a szót.

Kámán László: Az én véleményem, vagy a mi véleményünk szerint nem muszáj ezt a rendeletben szabályozni, de ha bele kívánják rakni, vagy tenni, akkor a következőt kérném, hogy legyenek szívesek berakni n.) pontként: lakás alapterület: Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) fogalom-meghatározásai szerint történik.

Marton István: Köszönöm, akkor így kérem szabatosan, szövegszerűen. Gondolom, Röst úr visszavonja a sajátját, mert ez így precízebb.

Röst János: Köszönöm, jó ez nekem is így.

Marton István: Visszavonja Röst úr?

Röst János: Köszönöm, ugyanazt jelenti, csak szó szerint. Én elfogadom a pontosabb megfogalmazást.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igennel támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Bogár Ferenc: A Városüzemeltetési Bizottság ülésén szóba került a 70 évet betöltött bérlőknek a kérdésköre is, és én tettem egy pontosító javaslatot a rendelettervezet 4. oldala 5. pontjára, amely úgy szólna, hogy a rendelet 4. § (4) bekezdése nem vonatkozik azokra a bérlőkre, akik a rendelet hatályba lépésekor betöltötték a 70. életévüket, és tartási szerződéssel nem rendelkeznek. Ugyanis itt humánpolitikai szempontokat próbálok figyelembe venni. Ha tehát valaki, akár egy 100 m2-es vagy 80 m2-es, 60 m2-es lakásban egyedül van, megöregedett, tartási szerződést nem kötött, akkor ne rakjuk onnan ki egy más lakásba, amíg élete végéig ott tartózkodik. Tehát, ha a Tisztelt Közgyűlés ezzel egyetért, akkor kérem, ilyen értelemben módosítsuk ezt a ….

Marton István: Szövegszerű javaslatot kérek.

Bogár Ferenc: Tehát még egyszer akkor ….

Marton István: …, mert tényleg nem tűnik jónak.

Bogár Ferenc: Tehát a rendelet 4. § (4) bekezdése nem vonatkozik azokra a bérlőkre, akik a rendelet hatályba lépésekor betöltött 70. életévüket és tartási szerződéssel nem rendelkeznek.

Marton István: Köszönöm, elfogadom, így sokkal jobb. Több hozzászóló nem lévén … Akkor a Lakásbérlők Egyesületének újból megadom a szót, mert én csak a táblát néztem, ott meg Ő nem tudott jelentkezni.

Lenkeiné Sándor Mária: Mi is megtárgyaltuk ezt a piaci lakbéreket, és engedjék meg, hogy ismételten megjegyezzem, felajánlottuk a segítségünket decemberben is, februárban is, januárban is, és ’94 óta minden évben. Nem tudom, valami oknál fogva valahogy nem vagyunk egy platformon az önkormányzattal, mert mi is másképp képzeljük a civil egyesületnek a munkáját és az önkormányzat is. Nem tudom, valahogy ezen el kéne gondolkodni, és azt hiszem, beszélni kellene erről. A másik probléma. Remélem, ez a piaci lakbér nem olyan lesz, és engedjék meg, hogy szakítva a hagyománnyal, egy kicsit azért visszautaljak az előző napirendi pontra, ez a piaci lakbér, költségalapú lakbér nem olyan lesz, mint a bérlakások ügye, illetve a lakbérek ügye, és mindenkinek ott lesz a neve, amikor megmondjuk, hogy kinek mennyi támogatás jár. Ugyanis a lakbéreket, illetve a lakásokat nem a bérlők adták egymás között, hanem a mindenkori önkormányzat. Vagyis kollektíve most azokat büntetik, akiknek esetleg kellett a bérlakás. Na most hagyjuk az egészet, egy kicsit fel vagyok …. Szóval, remélem, ez a piaci, költségalapú lakbér, ez igazságosabb lesz, mint ez a 15 %. Végezetül, engedtessék meg, hogy egy idézetet zárjak. Tegnap hallottam a televízióban, biztos az Uraknak, Hölgyeknek ismerős lesz, rossz az a kormány, ami megnyomorítja az embereket. El kéne gondolkodni. Köszönöm szépen.

Dr. Károlyi Attila: A Bogár Ferenc képviselőtársam szövegszerű javaslatát, az akként pontosítanám: és akik tartási vagy öröklési szerződést nem kötöttek

Marton István: Aha.

Dr. Károlyi Attila: …., mert ugye az öröklési szerződéssel is át lehet ruházni a vagyont, nem csak tartási szerződéssel.

Marton István: Életjáradékival is, igen. Képviselő Urak! Hát erre az 5. pontra úgy látom, nagyon rájárt a rúd, de örülök neki, mert egyre tökéletesebbnek tűnik. Elfogadom természetesen, amit javasol.

Cserti Tibor: Ügyrendit kértem, mert úgy látom, hogy a rendelet előterjesztési javaslatban eleve ez bent van, be van építve. Figyeltem az Elnök Urat, Csákai elnök urat, Ő is utalt erre a dologra. Vagy én rosszul látom? Tehát itt van az (5) bekezdés, tehát a 4. § bekezdésben, hogy a rendelet 4. § (4) bekezdése nem vonatkozik azokra a bérlőkre, akik a rendelet hatályba lépése után töltötték be 70. életévüket és tartási szerződéssel nem rendelkeznek. Ez nem ugyanaz?

Marton István: Nem.

Cserti Tibor: Akkor bocs, visszavonom.

Marton István: És tartási és életjáradéki.

Cserti Tibor: …., akkor elfogadom.

Marton István: Kellettek ezek a pontosítások Képviselő Úr. Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyet tud érteni a határozati javaslattal, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

145/2007.(IV.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségalapú lakbérekhez kapcsolódó lakbér-támogatási rendszer 2008. július 1. bevezetésével egyetért.
 2. Határidő: 2008. július 01.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László IKI intézményvezető

  Maronicsné Borka Beáta Szociális Osztály vezetője)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Felkéri a polgármestert, hogy a lakbér-támogatási rendszer végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésében biztosítsa. A közgyűlés a feladat ellátásához a Polgármesteri Hivatalban 2008. január 1.-től 2008. június 30-ig átmenetileg 3 fő létszámot biztosít. A további feladat ellátás céljából 2008. július 1. naptól 1 fő álláshellyel bővíti.
 2. Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdasági Osztály vezetője)

 3. Felkéri a polgármestert, hogy a lakbér-támogatási rendszer végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésében biztosítsa azzal, hogy az Ingatlankezelési Intézmény álláshelyeinek számát 2008. január 1. napjától 1 fővel bővíti.

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdasági Osztály vezetője)

 

Marton István: Aki – azért azt felolvasom, a rendeleti javaslat úgy hangzik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbértámogatásáról szóló ilyen és ilyen számú rendeletét azzal, hogy a rendelet hatályba lépésének időpontja 2008. január 1. és a lakbértámogatások alkalmazásának időpontja 2008. július 1. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

25/2007.(V.16.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2007.(V.16.) számú rendelete az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Nincs itt a kórház. Mit csináljunk a kórházzal? Nincs itt. Hát, most végül is a tűzoltóságot kezdjük, akkor egy pillanat. Tűzoltók vannak. A tűzoltók régóta várnak itt igen, akkor a 11. és a 22. egymás után.

 

 

 1. A Tűzoltóság technikai eszközeinek beszerzésére irányuló pályázat benyújtása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Egri Gyula tűzoltóparancsnok

 

Marton István: Az a lényege Tisztelt Képviselőtestület, hogy 20 % önrészt kellene a városnak biztosítani, ami ebben az esetben, mivel 90 millióról van szó, a 20 % 18 millió Ft-os önrész a jövő évi költségvetés terhére. Röviden ennyi a lényege. Itt, hogy milyen eszközökre fordítanák, az benne van részletesen felsorolva. A vitát megnyitom.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést.

Cserti Tibor: A magam részéről maximálisan támogatom az előterjesztést. Az előterjesztőtől meg kérem, hogy jelölje meg egyértelműen a forrását az önrésznek, mert számvitelileg is a helyére dolgokat, és dolgozni kell az apparátusnak is. Ha mást nem tud megjelölni, akkor értelemszerűen a hitelállomány bővülésével, vagy valaminek a terhére.

Marton István: 2008, Cserti úr, jövő évi, úgyhogy nem jelölünk meg forrást. Csak idejében készülnek.

Cserti Tibor: Jó, oké …, én csak arra utaltam, áthúzódó terhek is vannak, az áthúzódó terheknél is fel kellett tüntetni attól függetlenül.

Marton István: Ez igen, az áthúzódót, azt figyelembe kell venni, és majd jövő évre a forrást biztosítjuk a költségvetésben. Itt erről van szó, hogy elkötelezzük magunkat emellett.

Bogár Ferenc: Először is gratulálok a Tűzoltóságnak az elért eredményeihez, és büszke vagyok, mint kanizsai, hogy a 2008-as évben 6-os besorolás…. elérni, és a nyugati régióban, Győr után a második legnagyobb Tűzoltósággal mi rendelkezünk. És ami örömteli, hogy ha realizálódik a 28 újabb fölvétel, a jelenlegi 17 fölvétellel 54 stabil munkahely teremtődött Nagykanizsán és környékén, így a Tűzoltóság, azt hiszem, egyik legelismerésreméltóbb olyan munkahely, ahol ez a létszám megvalósul, és mivel bíztató, hogy ez a létszám maradni is fog, értelemszerűen a Tűzoltóság hivatásából adódóan ez mindenképpen városunk fejlődését fogja szolgálni. Tűzoltóparancsnok Úrnak sok sikert kívánva még azt kívánom, hogy legyen olyan 280-300 fiatal, akiből ezt a 28 embert ki tudják választani, mivel 10 %-a alkalmas fizikálisan erre a dologra, és akkor ez a munka tovább fog folytatódni. Csak így tovább! Köszönöm.

Marton István: A Tűzoltóparancsnok Úrral folytatott beszélgetéseim alapján, meg ahogy én ott voltam a nyitón, amikor ez az utolsó tanfolyam elindult náluk, rendkívül jó fizikai kondíciójú fiatalokat volt szerencsém látni. Nem tudom, honnan jöttek, de ez így volt, nagyon jó paraméterekkel rendelkeznek. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, nyomja meg az igen gombot, mivel több hozzászólót nem látok.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

146/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója által 2007-ben kiírt pályázaton való részvétellel a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 1 db könnyű tömegosztályú gépjárműfecskendő, 12 db nehéz gázvédőruhára, 1 db motoros mentőcsónakra, és 100 pár tűzoltó bevetési védőkesztyű beszerzéséhez szükséges összeg 20 %-os önrészének biztosítása céljából. A pályázathoz szükséges 18,- MFt-os önrészt a 2008. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Egri Gyula tű. alezredes tűzoltóparancsnok)

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2006. évi tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Egri Gyula tűzoltóparancsnok

 

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság gratulált és további sok sikert kívánt a Tűzoltóság munkájához, és támogatja és javasolja a 2006. évi beszámoló elfogadását a közgyűlésnek.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom azzal a kiegészítéssel, hogy ha ez így folytatódik, akkor az önkormányzat egyik legnagyobb munkaadója, munkáltatója a Tűzoltóság lesz, mert már most is 100 fölötti létszám van, és várhatóan tovább tudnak bővülni a veszélyességi kategóriájuknak megfelelő átsorolás miatt. Aki egyetért a határozati javaslattal, amely úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kérem, hogy szavazza meg.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És mielőtt megköszönnénk ezt a tevékenységet, megkérdezem a jelenlevő Parancsnok Urat, hogy óhajt-e hozzászólni? Ha igen, akkor megadom a szót.

Egri Gyula: Megköszönöm ezt a bizalmat, amit a városunk a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, illetve a Tűzoltóság felé ad, és hát ígérjük, hogy ennek a bizalomnak megfelelően fogunk a jövőben is ténykedni. Mindenképpen nagyon fontos volt nekünk ez a műszaki, technikai fejlesztés, hiszen a létszámbővítésnek egyik alapvető feltétele ez, hogy legyen mivel kimenni majd a tűzhöz. Köszönöm szépen a figyelmet.

Marton István: Köszönöm Parancsnok Úr! És itt jön az utolsó pontja a határozati javaslatnak, amely szerint a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáért, és felkéri Egri Gyula tűzoltóparancsnokot, hogy a közgyűlés köszönetét tolmácsolja a Tűzoltóság személyi állományának is. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

147/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. köszönetét fejezi ki a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáért és felkéri Egri Gyula tűzoltóparancsnokot, hogy a közgyűlés köszönetét tolmácsolja a Tűzoltóság személyi állományának is.

 

Szünet

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Kovács József NMJV Kórházának Főigazgatója

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 7 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Hát nem nagyon látok tolakodó képviselőket, ezért néhány mondatot azért mondanék. Ismét felhívom a figyelmet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésére, mely szerint ugye a magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább 5, de legfeljebb 10 évre adható. Ezt azért mondom, mert ezt a rendeletet ez év január 1-jétől ülteti át a jelenlegi testület a gyakorlatban, az előző testület ezt szerintem törvénytelen módon, de mindenképpen figyelmen kívül hagyta. Tehát ilyen és ehhez hasonló pontok, akik elolvasták az anyagot, azok tudják, törvényi kötelem, hogy módosítsunk rajta, és ezért kérem a Tisztelt Testületet, hogy a határozati javaslatot, amely így szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza alapító okiratának módosítását, felkéri a polgármestert és a jegyzőt az alapító okirat aláírására, ezért kérem, hogy fogadja el a testület. Aki egyetért velem, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

148/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza alapító okiratának módosítását, felkéri a polgármestert és a jegyzőt az alapító okirat aláírására.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Marton István: Nagyon örülök neki, hogy kórházügyben az első egyhangú döntésünk megszületett.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának operatív programja és intézkedési terve elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Kovács József NMJV Kórházának Főigazgatója

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 5 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatokat javasolja a közgyűlésnek elfogadni: tárgyalásra alkalmasnak tartjuk, ezen kívül a 17. oldalon szereplő, a strukturális váltás és az új szakfeladatok kialakításának költségei és szükséges forrása megjelölési táblázatban szereplő 37,5 mFt igényt az önkormányzat költségvetésében kéri szerepeltetni a bizottságunk. Ezen kívül a következő oszlopban szereplő 39,6 mFt központi költségvetésből visszaigényelhető összeget az önkormányzatnak kell visszaigényelni, tehát erre is egy közgyűlési határozat szükséges, hogy visszaigényelhessük. Ezen kívül sebészként szeretnék néhány gondolatot mondani az előterjesztéshez. A sebészeti osztály a leglehetetlenebb helyzetbe került evvel a miniszteri döntéssel. A 40 ágyon olyan helyzetben vagyunk, hogy jelenleg szeptikus folyósebű betegeket nem tudunk elkülöníteni, nem tudjuk megoldani azokat a helyzeteket, amik előtt meg lehetett, hogy ezeket elkülönítsük. A felvett beteget, amikor az ember szeretné azt, hogy ellátás után bárhol máshol elhelyezzük, nem biztos, hogy fogadókészség van erre, és az osztályvezető főorvosunk, a Bátorfi professzor úrnak volt egy javaslata egy szeptikus részlegnek a kialakítására, amely bizonyos mértékig ezt a helyzetet megoldaná. Adalékként azért elmondanám, hogy a szakmai kollégiumok, amelyek a miniszternek a legfőbb tanácsadó testületei, két testület, két szakmai kollégium, a kardiológusok és az ortopédusok gondolkodnak azon, hogy egyáltalán föloszlatják magukat azért, mivel ezek az ágyszám csökkentések olyan mértékben érinti a szakmát, hogy ellehetetlenülnek. 3-án a sebészeti szakmai kollégium fog ülésezni, ahol szintén több, mint valószínű, ez a döntés születik, hisz eddig már három szakmai kollégiumi tag, nagyhírű professzorok mondtak le, és a felkért ……. professzor, Ő nem fogadta el erre való tekintettel a ……….-t. Az átalakításnak a véghezvitele szükséges rossz, ezt elfogadjuk, de bizonyos mértékig jó lenne egy bizonyos kivárás, ahol megoldódhatna esetlegesen az olyan betegeknek a helyzete, akik gyakorlatilag – hogy mondjam? –, keményen fogalmazva sehol nem kellenek.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: a Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a kórház operatív programját és intézkedési tervét forrásmegjelöléssel fogadja el. B. pontban: kérje fel a kórház főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről tájékoztassa a közgyűlést. Itt az eredeti határozati javaslatból a folyamatosan jelzőszerkezet marad ki. Ennyit szerettünk volna hozzátenni.

Marton István: Ezt hogy értsem, hogy a folyamatosan helyett?

Tóth László: Tehát csak, hogy erről tájékoztassa közgyűlést, mert elég nehéz megfogni, hogy most mi az a folyamatosság.

Marton István: Természetesen, igen, és éppen mikor akarok belelépni ebbe a folyamatba. Igaza van a bizottságnak Elnök Úr.

Cserti Tibor: Én a magam részéről támogatom az átalakításnak azt a fajta szakmai programját, amit, mint Pénzügyi Bizottságon is rákérdeztem, állítólag a szakma egységesen támogat. Elnök úr úgy fogalmazott, hogy szükséges rossz a vonatkozó kormányrendelet alapján. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megkérdőjelezzem a szakmai és a szakmai bizottság álláspontját. Egy dolgot nem értek, és ezért kérdezek vissza, hogy Elnök Úr úgy fogalmazott, és ……….. egyébként az átalakítási programon belül, ha jól értelmeztem, a sebészet további fejlesztéséért, azon belül ugye az általános megjelölt szeptikus fejlesztéssel összefüggésben – nem értettem azt a részt, hogy mit jelent, hogy jó lenne egy …, vagy valami … további kivárás. Ha ezt meg tudnád magyarázni, az előterjesztésbe beilleszkedik, hogy hogy értelmezzük, és hogy kezeljük, hogy mit kérsz ezzel a közgyűléstől, akkor én jó néven venném, mert a kis apró kételyemet is eloszlatnád.

Marton István: Ki tudja ezt a …..?

Dr. Csákai Iván: Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy két szakmai kollégium, hogyha az említett két szakmai kollégium, meg a harmadik szakmai kollégium is bemondja a lemondását, és a minisztérium úgy dönt, hogy felülvizsgálja az ágylétszámot, és kedvezően dönt, akkor lehet, hogy a visszaalakítás sokkal többe fog kerülni, minthogyha nem csinálnánk egy – átmenetileg, átmenetileg tehát nem egy olyan, hogy elállunk az egésztől, átmenetileg várakozó álláspont, és hogyha netalántán eredménnyel járnak, akkor a visszaalakítás sokkal többe fog kerülni, minthogyha nem csinálnánk semmit.

Marton István: Köszönöm Elnök Úr! Ez így világosnak tűnik.

Röst János: Azzal kezdeném, hogy a bizottsági ülésen az a két javaslat, ami elhangzott Csákai bizottsági elnök úr részéről, azt én tettem. Tennék hozzá egy pontosítást, hogy meg kell jelölni a forrását az önkormányzat által vállalt 37,5 milliónak, ez legyen az ingatlanértékesítés többletbevétele, és ilyen értelemben eleget teszünk a törvényi kötelezettségnek is. Ezekről szavazni kell.

Marton István: Köszönöm Röst úr! De Ön most gúnyolódik, vagy komolyan beszél?

Röst János: Nem, nem. Miért? Hát most, ha nem jelölünk meg forrást, akkor meg nem lehet elfogadni Polgármester Úr. Hát próbálja egyszer komolyan venni azt, hogy valaki valamit mond, akkor azt komolyan gondolja. …..

Marton István: Ezt Ön komolyan nem gondolhatja, mert akkor nem értem, hogy volt négy évig hatalmon.

Röst János: Még nem fejeztem be, elnézést kérek, még, és ha lehetne azt kérnem Öntől, hogy legalább a mai nap, Város Napja előtti nap tegye meg azt a kedvességet a képviselőkkel, hogy nem vág a szavukba, nem kritizálja Őket, és nem minősíti. Ezt kérhetném. Köszönöm szépen.

Marton István: Köszönöm Röst úr! Ön levitte a hangját, ebből úgy gondoltam, hogy végzett.

Röst János: Jó. Nem, hát folytatnám. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős anyag, amit megkaptunk. Viszont keveredések vannak több esetben, egyrészt a szakmai programok mellékletei, valamint a 2007. éves költségvetés között. A 2007. éves költségvetés pontosításánál nem jelölt meg az előterjesztő pénzügyi hiányt, ami azt jelenti, ha egyensúly van a költségvetés…. 2007-ben. Ha átnézzük a mellékleteket, ahol ki vannak bontva az egységeknek az átalakítása, ott viszont szerepelnek bevételi és kiadási tételek, amik nem köszönnek vissza. Ha ezt én így fordítom le, hogy ez egy tervezet, vagy egy pályázati anyagrész, akkor rendben van, viszont mindenképpen azt én kérném, hogy ennek a véglegesítését 2007. szeptember 30-áig kapjuk meg, és legyen pontosítva. De így nem tudjuk azt, hogy ezek a tételek beépülnek-e a költségvetésükbe a kórháznak, vagy pedig nem fognak beépülni. Lenne egy módosító javaslatom, és akkor befejezném. Ez pedig a c.) pont lenne az előterjesztés határozati javaslatába, így hangzana, hogy felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a kórház 2007. évi módosított költségvetés időarányos végrehajtásáról 2007. szeptemberi soros közgyűlésen adjon tájékoztatást. Így úgy gondolom, hogy korrekt módon, ami változást még szükséges pénzügyileg, azt az önkormányzat tudja korrigálni, egyébként a költségvetését lehet, hogy nem tudná kezelni a kórház.

Cserti Tibor: Azért kértem másodszor szót, hogy egyértelmű legyen, és egyértelműen értse mindenki, és úgy döntsünk. Ez a halasztó hatályú dolog, akkor ezek szerint az Elnök Úr szájából úgy hangzik el, hogy a végrehajtásra vonatkozóan valamifajta határidő módosítást? Van egy határozati javaslat, amit ugye meg kell szavaznunk, abban május 1-jei határidő van, és kötelezi a kórház főigazgatóját, hogy a személyi döntések összefüggő kérdéskör teljes körű rendezésére, ugye a személyi állományra vonatkozóan akkor elmegy a hajó a programnak megfelelően, pontosabban végrehajtásra kerül jogszerűen, akkor az egyéb döntésekre vonatkozóan pedig bizonyosfajta lebegtetés lesz az átalakítást illetően. Tehát énbennem eddig leülepedett sok minden, hisz a Pénzügyi Bizottságban én rákérdeztem, hogy van-e szakmai program, annak a végrehajtásával kapcsolatosan van egy aktualizált pénzügyi feltételrendszer, bizottságunk állást foglalt a tekintetben, hogy azt is mellé ….. forrás megjelöléssel, és akkor adott a dolog. Most mit jelent ez a fajta szakmai átalakítási struktúra lebegtetése? Ha módosítja a határozati javaslatot, nyilván akkor tegyél indítványt, mert különben nem tudom én a magam részéről kezelni, és gondolom, megzavartad ezzel a képviselőtársaimat is. Köszönöm szépen, és én nem is exponálom magamat ebben a kérdéskörben, mert amúgy azt hittem, hogy alapvetően rendben van.

Bárdosi Gábor Jenő: Az egészségügyi bizottság ülésén kaptam egy rövidített verzióját a struktúraváltásnak és a hozzákapcsolódó költségeknek és egyébnek, és akkor volt számomra egy ki zavar, ugyanis olvasva az anyagot, az anyag 19. oldalán a humánpolitikai intézkedési tervnél még 54 fő létszámcsökkentésről, aztán az anyagban már 61 fő létszámcsökkentésről a rövidített változatban találkozok, mint a szakdolgozói létszámváltozási különbségéről. Valószínűleg, hogy ennek megvan az oka, és az időközben eltelt napok alatt van egy ilyen. Csak azért tegyük helyre, hogy ez a pár fő dolog itt két anyag között pár nap alatt miért változik meg. Míg a másik dolog, az, amit az egészségügyi bizottsági ülésen még, mivel az anyag elég terjedelmes, nem tudtam elmondani, ezért elmondanám, és örültem neki, amikor a kórház dolgai most már lassan Nagykanizsán nyugvópontra jutnak, és akkor ezt azért merem mondani, mert amikor én azt látom, hogy egy 37,5 milliós önkormányzati szükséges forrás biztosításáról van szó egy több milliárdos működésű cégnél, akkor azért én azt gondolom, hogy talán olyan igen nagy baj nem lesz Nagykanizsa város kórházával kapcsolatosan, ….. legalábbis az első anyagot és az előrejelzéseket látva. Ezt a szakmai és számszaki pontosítást meg kérem tisztelettel Főigazgató Urat, most engemet nyugtasson majd meg, hogy ez csak tényleg egy pár nap alatt történt esetleges utószámításnak a dolga.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Jönnek a szavazások. Bocsánat, a Főigazgató Úr akkor, ha van olyan kérdés, ami nyitott, akkor megkérem, hogy ha úgy érzi, hogy Önnek kell erre megadni a választ, akkor adja meg. Lesz olyan, amiről majd nekünk kell.

Dr. Kovács József: Az elhangzottakkal kapcsolatban néhány mondatban mindenképpen szeretnék reflektálni. Az elmúlt időszak alatt, mielőtt benyújtottuk, mióta benyújtottuk az előterjesztést, azóta lezajlott néhány tárgyalás az érdekképviseletekkel, a kamarákkal kapcsolatban, és a létszámleépítés mértékét ennek megfelelően újabb pontosításokra kerültek, illetve kialakítottuk közösen az érdekképviseletekkel azokat az elveket, amelyeket figyelembe véve a lehető legkisebb sérülést tudjuk okozni a dolgozók egzisztenciájában, és törekedtünk arra, hogy minél több dolgozónak biztosítsunk továbbra is munkahelyet. Ezek a szakmai programok, amelyek szerepelnek az anyagban, és elnézést, hogy kicsit terjedelmesebbre sikerültek, azért bontottuk ilyen részletességben, miután várjuk, bármelyik percben, vagy bármelyik napban megjelenhetnek a minisztériumnak azok a pályázatai, amelyekre ezeket be kell nyújtanunk, és akkor kész pályázatokkal kell, hogy rendelkezzünk. Ez az egyik, tehát a kiépítéshez. Ugyanez vonatkozik, ugye az ÁNTSZ működési engedélyeket is ezen pályázat birtokában fogjuk megszerezni, illetve ennek az OEP finanszírozásához is szükségesek ezek a komplett programok. Tehát ezen az algoritmuson kell végigvennünk ezeket az anyagokat ahhoz, hogy hát a pályázatok megjelenésétől függően azonnal életbe léphessenek, és ezek kvázi, mint egy kis mentőcsónakok munkahelyet teremtő beruházásoknak tekintem én a kórház részéről, és további dolgozóknak tudnak munkahelyet teremteni, akiket így nem kell, hogy elbocsássunk. Így a pontosított létszám 93 fő van. Itt a fokozatosság elvét, tehát elsősorban nyugdíjasok, szerződésesek, illetve olyan fokozatosan történik a leépítés, hogy minél kevésbé érintsük a dolgozók egzisztenciáját. Csákai elnök úr említette a sebészettel kapcsolatos problémát. Valóban nagyon súlyos helyzet elé állított bennünket az, hogy a korábbi 72 ágyon, amelyen egy nagyon pörgős, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól működő sebészeti osztály volt, azt a beteganyagot ellátni gyakorlatilag szinte lehetetlen. Szakmailag különösen komoly problémák elé állít bennünket. A 360 ágyas miniszteri határozat szerinti kapacitást 2007. április 1-vel beállítottuk a kórházban, tehát a kórház valamennyi osztálya az ÁNTSZ által kiadott működési engedélynek megfelelően ugyanannyi osztállyal működik, amennyi a határozatban szerepel. A sebészet esetében ez 40 ágyat jelent. Egy szinten van 44 ágy jelenleg. Ezt majd igyekszünk valamilyen formában a működés során, azt tudom mondani, hogy olyan puffer ágyakat kialakítunk, amelyeket, azért felhívom a figyelmet, nem OEP finanszírozott ágyak lesznek, mert az OEP csak ezeket az ágyakat, ezt a 40 ágyat finanszírozza, tehát ezt valamilyen formában saját működés terhére tudjuk csak megoldani, hogy olyan elkülönítő részlegeket nyitunk, illetve a felszabaduló kapacitásokban olyan puffer ágyakat, ugye térítésesnek nevezett ápolási egységekből elkülönítünk olyan részeket, ahol ezeket a betegeket, nyilván a szükség esete alapján kezelni tudjuk. A pénzügyi egyensúly vonatkozásban említeném, hogy nullszaldósra van kihozva, hiszen nem szerepel sem a bevételi, sem a kiadási oldalon azért, de ezekre a forrásokra, miután ezek beruházási források, a működési költségünkből nem tudunk ennél nagyobb összeget vállalni, mint amennyit megjelöltünk az anyagban. Így is annak köszönhető, hogy felszabadulnak eszközök, illetve a kórházi alapítványok és saját bevételből legalább egy olyan 15 milliós nagyságrendben a kórház vállal ezekben a beruházásokban. Azt, hogy kérték, hogy szeptemberben adjunk az aktuális költségvetésről tájékoztatást, ennek semmilyen gátját én nem látom, tehát ez természetesen, amikor az önkormányzat igényli, akár havi rendszerességgel, negyedévi rendszerességgel, vagy megadott időpontban programjaink aktualitásáról mindig tájékoztatást adunk.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a módosító javaslatok szavaztatásával kell kezdenem. A Röst úrtól ugye utólag megtudtuk, hogy az Ő javaslata volt, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadott, nevezetesen, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosítsuk és mi is igényeljük vissza a szükséges összeget. Ezt nem tudom támogatni. Ez a mondanivalója, de ha akarod, akkor ….

Röst János: Segítenék Polgármester Úr. Két javaslat volt. ….

Marton István: Én nem arról, ami a saját neve alatt futott, hanem amivel eldicsekedett, hogy a bizottság elfogadta.

Röst János: Nem, nem ….. Polgármester Úr, a bizottságiról beszélek. Ott két javaslat volt. Az egyik javaslat arról szólt, hogy az önkormányzat pályázzon a visszatérítésre. Ez a 39 millió Ft-os tétel. A másik javaslat pedig az volt, hogy a fejlesztéshez járuljon hozzá 37,5 millió összeggel, ami ahhoz szükséges, hogy a pénzügyi egyensúlyt a kórház meg tudja teremteni a fejlesztéseknél. Az két külön döntés. Az egyiknél egy visszaigénylési technikáról van szó, oda pályázni kell. A másiknál pedig az önkormányzatnak kell hozzájárulni ahhoz, hogy ez lebonyolódjon az átalakítási költségeknél. És erre mondtam azt, a másodiknál, hogy ennek lenne a forrása. De, ha Ön jobb forrást tud, nekem nincs ezzel problémám. Én azért javasoltam az ingatlanbevételeket, mert egyszerűbb ezt megnevezni, mint a hitelfelvételt.

Marton István: Hát az, hogy pályázzon a kórház, az evidencia-kategória, az az ő dolguk. Én ezért csak a második részével foglalkoztam ezzel, nevezetesen, hogy mi biztosítsuk, mármint az önkormányzat, és mi is igényeljük vissza. Mondjuk, technikailag, amit Ön mond, az teljesen egyértelmű, csak én alapvetően ezzel az egész kérdéskörrel ilyen formában nem tudok egyetérteni, és ezért kérem is, hogy ne támogassa a testület. Ugyanis más javaslattal fogok élni itt a napirendek, határozati a.) pontjainak kibővítése során.

Dr. Csákai Iván: A bizottsági határozati javaslat egyértelmű. Na most azt, hogyha Polgármester Úr azt mondja, hogy ezeket a határozati javaslatokat addig jegeljük, amíg a Polgármester Úr a Főigazgató Úrral leül tárgyalni, hogy ezt hogy lehet megoldani, akkor el tudjuk fogadni. De így tulajdonképpen nem tudom, hogy hogy lehet kezelni akkor, hogyha az önkormányzati résznek kell szerepelni, az önkormányzat tud pályázni, visszaigényelni pénzt.

Marton István: Erre megvan a megoldás, de akkor elmondom azokat a határozati javaslat tervezeti pontokat, amiket ugye itt a leírt anyagban nem találnak meg a Tisztelt Képviselőtársak, mert az élet azért alakított ezeken. Nevezetesen ugye úgy indul, hogy a.) pont: a kórház operatív programját és intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja – kiegészül ugye azzal, hogy a 37,5 millió Ft-os önkormányzati részt a kórház az üres álláshelyek terhére biztosítsa. b.)-nek javaslom: felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a struktúraváltás költségeit a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat előírásainak megfelelően dolgozza át. c.)-nek javaslom a Röst úrnak az önálló javaslatát, az időarányos módosításról, de nem teljesen értettem, hogy hogy mondta Röst úr, mert azzal én egyetértek, hogy szeptember 30-ig tartó időszakot, mondjuk, október 15-ig mutassa be, mert akkor háromnegyedév legyen bemutatva. Köszönöm, ha elfogadja, akkor ezt javaslom c.) pontnak. d.) pontnak pedig az eredeti b.) pontot javaslom, amelyben ugye felkéri a kórház főigazgatóját a Tisztelt Testület, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és erről elfogadva a Pénzügyi bizottsági javaslatot, a folyamatosan szó kimarad, tájékoztassa a közgyűlést. Határidő a személyi döntéseknél 2007. május 1., egyéb döntéseknél a források rendelkezésre állásának függvényében július 30., tehát folyamatos határidőt ehhez lehetőleg ne szabjunk. Ha valamilyen oknál fogva valamilyek határidő nem tud teljesülni, akkor a következő soros közgyűlésen majd módosítjuk. Én úgy gondolom, hogy így végül is minden javaslatot nagyjából akceptáltam, esetleg kettőt ötvözve kijön egy olyan, amit el tudunk fogadni. Ez az ingatlanértékesítés, az ugye azért, technikailag ugyan lehet szimpatikus, csak gyakorlatilag a költségvetésünknek ez a leggyengébb lába. Igen, ez körülbelül olyan. Tehát én most elmondtam ezeket a javaslatokat. Nem tudom, ezek után kinek van hozzászólnivalója.

Halász Gyula: Kérném azt, hogy Főigazgató Urat hallgassuk meg ezekről a javaslatokról, hátha Őneki is van valami véleménye, vagy olyan jobbító javaslata, amivel előbbre tudnánk menni.

Cserti Tibor: Énnekem elfogadhatók egyébként ezek a határozati javaslatok. Egy feltételt kérnék szépen pontosítani, ami nem tiszta és világos a feladat végrehajtása szempontjából se. Én úgy tudom, hogy csak az önkormányzat pályázhat a létszámleépítéssel összefüggő kompenzációra ….

Marton István: Igen, igen.

Cserti Tibor: …. ezt akkor a feladatsor …. ezt így kell beilleszteni.

Marton István: Így van, ez teljesen így van. Hát ez minden eddigi eset így volt, ez itt sem változhat. Hát az meg úgy gondolom, hogy …. Igen, igen, hát a legnagyobb gazdasági egységünknél meg pláne kiemelten odafigyelünk. Egyébként, amit Halász úr mondott, Főigazgató Úrral tárgyaltunk, folyamatosan tárgyalni fogunk a továbbiakban is, mert ugye a helyzet napról napra változik. Aki tömegkommunikáció különböző csatornáit figyeli, annak ezt nem kell részletesen magyarázni. Nem tudom, Főigazgató Főorvos Úrnak van-e még ehhez kiegészítenivalója?

Dr. Kovács József: Köszönöm szépen a közgyűlésnek, különösképpen azt, hogy nem halogatják a döntést, tehát itt minden hónap egy kifizetetlen bértömeggel járna, tehát május 1-jétől feltétlenül meg kell lépni a létszámleépítést. Hogyha figyelemmel kísérik a fővárosi eseményeket, ott gyakorlatilag ez már megtörtént, és valamennyi érintett dolgozó tudja, hogy 30 nappal, május 20-a, vagy június 1-jétől már nem dolgozik, illetve, ha tudja, hogy hol dolgozik, akkor arról is értesítést kapott. A kórháznak a bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos kiadása 169 millió Ft lesz. Ebből az a rész, ami visszaigényelhető, a központi költségvetés erre az alapra, tehát forrásából ez 39 millió Ft. Az természetesen, ugye a szokás az, hogy a kórház elkészíti, az önkormányzat benyújtja megfelelő fórumokhoz. Tehát ebben én nem látok semmi problémát. A kórházat fogja terhelni 130 milliós nagyságrendű összeg, amelynek a fedezetével jelenleg rendelkezünk, és a késlekedés mondjuk, ennek a tartaléknak a létét veszélyezteti. Az, hogy az üres állások terhére javasolják azoknak a beruházásoknak a megvalósítását, tehát ezt a 37,5 millió Ft-ot, amit kértünk a szakmai programok kiépítésére, ennek nem látom igazából a forrását. Tehát az üres állásokon jelenleg sem forrás, sem dolgozó sem nem létezik, tehát ebből ilyen jellegű megtakarításaink nem keletkeznek, amiből tudnánk fedezni. Az előterjesztésben leírtuk, hogy a kórház olyan 15 millió Ft nagyságrenddel tud hozzájárulni ezekhez a fejlesztésekhez. Az viszont járható útnak látszik, hogy amennyiben a minisztérium vagy más központi szerv pályázatot hirdet szerkezetváltás címén ilyen kiépítésekre, akkor ez a forrás onnan kerüljön biztosításra, tehát sem az önkormányzatot, sem a kórházat nem terhelné. Esetleg, hogyha önrészt kérnek, akkor nyilvánvaló, azt valahogy majd kiizzadjuk magunkból. De mindenképpen bele kell vágni, és köszönöm, hogy ebben támogatnak.

Marton István: Akkor, amit mondtam, azt úgy módosítom, hogy az üres álláshelyek terhére közbeékelt félmondatot kihagyjuk. Ez, ahogy itt Főigazgató Főorvos Úr elmondta, valamilyen formából, ez nekem szimpatikusnak tűnik egyébként, amit most mondott. Kérem a Tisztelt Testületet, de azt hiszem, hogy miután több hozzászóló nincs, lezárhatom a vitát, és én úgy veszem észre, ahogy az arcokat nézem, hogy nagyjából elfogadhatónak tűnnek a dolgok. Aki ezzel az a.), b.), c.) és d.) ponttal, ahogy az előbb felsoroltam, egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

149/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Kórház operatív programját és intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, a 37,5 millió Ft-os önkormányzati részt a Kórház biztosítsa.
 2. felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a struktúraváltás költségeit a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat előírásainak megfelelően dolgozza át.
 3. felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a kórház 2007. évi módosított költségvetésének 2007. szeptember 30-ig tartó időszak időarányos végrehajtásáról 2007. október 15-ig adjon tájékoztatást.
 4. felkéri a Kórház főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: a személyi döntéseknél 2007. május 1.

egyéb döntéseknél a források rendelkezésre állásának függvényében 2007. július 30.

Felelős : Dr. Kovács József Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának főigazgatója

 

Marton István: Ez maga a csoda Tisztelt Jelenlévő Képviselők. Mondhatnám azt, hogy jó volt az előkészítés, meg az improvizálás.

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával megállapodások kötésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetője

Egyesített Szociális Intézmény vezetője

 

Marton István: Hozzászólót nem látok. Azért még egy ….. Csákai Iván, na végre, Szakbizottsági Elnök Úr szót kér. Aggódtam, hogy hozzászólás nélkül kell lezárni a vitát.

Dr. Csákai Iván: Az anyagot a bizottságunk megtárgyalta, közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja. Csak egy problémám van ezzel az egész anyaggal, hogy eredeti előterjesztésben szereplő adatok egy kicsit hamisak voltak, és a következő ilyen anyagnál azért érdemes lenne meghallgatni azt, amikor a szakbizottság azt kéri, hogy egy kicsit még járjuk körül, esetleg egy két hetet még várjunk, mert nem olyan szép a baba, hogyha azt mondom, hogy 25 fő helyett az egyik helyen csak 5 fő gondozott van, a másik helyen pedig 3 fő, tehát összesen 8 fővel fogunk foglalkozni. Hosszú távon meg kell gondolni, tényleg be kell szállni egy ilyen kistérségibe, nem azért beszélek, de hamis adatokkal a közgyűlés elé nem szabad jönni. A közgyűlés úgy dönt, hogy elhiszi azokat az adatokat, amiket kap, elhiszi a bevételi oldalt, elhiszi a számokat, és utána szembesülünk azzal, amikor egy képviselőtársunk, külső képviselőtársunk leellenőrzi, hogy nem felelnek meg a valóságnak. Ez, ha nem figyelünk oda, ez az önkormányzatnak ráfizetéses lesz. A ráfizetésessége mellett is el kell látnunk, el kell látnunk, de akkor is tisztán kell látnunk azt, hogy ebbe a nagykanizsai önkormányzatnak pénzzel be kell majd szállni. Támogatjuk, kérjük, fogadják el.

Marton István: Én erről most hosszú kiegészítést tarthatnék, de jól felfogott testületi érdekből nem teszem. Mivel képviselőt nem látok hozzászólásra, ezért kérem a Tisztelt Testületet, hogy a határozati javaslat a.), b.), c.) és d.) szavazza meg.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

150/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított idősek nappali ellátásának 23 telepelülésre való kiterjesztésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja,
 2. a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása feladatokkal kapcsolatos szervező tevékenységére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja,
 3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására,
 4. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

 5. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélyét az a.) pont szerinti megállapodás mellékletében felsorolt településekre figyelemmel kérje meg.

  Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta Szociális Osztályvezető)

 

Marton István: Egyébként “bűv” szó a normatíva.

 

 

 1. Javaslat a Rozgonyi Úti Általános iskola 2007/2008. tanévben történő elhelyezésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója

 

Marton István: A szakosztály vezetőjét, aki készítette az anyagot, megkérdem, hogy van-e esetleg kiegészítenivalója? De amíg ezen gondolkodik, és annyit elmondanék, hogy ez nagyon nagy gondja volt az önkormányzatnak, illetve a Polgármesteri Hivatalnak. Úgy gondolom, hogy még az optimum minimumáig sikerült eljutnunk, nevezetesen, hogy az évfolyamokat együtt sikerült tartani, és a fölső évfolyamoknál, ahol ugye a pedagógusok mozgásának nagyobbnak kell lenni, ott pedig két-két évfolyamot sikerült egy helyen tartani, hála a Piarista Általános Iskola vezetésének, illetve a Pannon Egyetem Nagykanizsai kihelyezett képzési helyének. Én mindenkinek, aki készséges volt, többi ugye, az egytől egyig a saját intézményünk, a Halis István Városi Könyvtár, a HSMK Művelődési Központ, és a Batthyány Lajos Gimnázium, valamint a Zrínyi Miklós Általános Iskola, én köszönetet mondok, hogy ezt a nehéz helyzetet azért elég szerencsésen, úgy tűnik, sikerül megoldanunk.

Szmodics Józsefné: Szeretném kérni Önöket, hogy egy 6. határozati javaslat kerüljön be az előterjesztéshez, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Rozgonyi Úti Általános Iskolának, hogy a 2006/2007-es tanévet 2007. június 8-án fejezze be az építési munkálatok megkezdése és az épület kiköltöztetése miatt. Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a szülőket tájékoztassa, és a szükséges ügyeletet biztosítsa az igényeknek megfelelően. Erre azért van szükség, mert vannak olyan feladatok, amiknek az elvégzéséhez, hát kell időt biztosítani arra, hogy a kollegák össze tudjanak pakolni és a könyvtárat, mindent át tudjanak költöztetni. Ez a tanévet hátrányosan nem érinti, mert két tanítási nappal van kevesebb, amit Igazgató Úrral majd egyeztetni fogunk, hogy esetlegesen szombati napon ennek a két tanítási napnak a ledolgozására sor kerül. Valamint szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 4. határozati javaslatban 2.700 eFt-ot kérünk biztosítani az iskola költségvetésében, ami a költözéshez szükséges. Ennek a pénzügyi fedezete, a Gazdálkodási Osztállyal is egyeztettünk, az iskola jelenlegi költségvetésében rendelkezésre áll, tehát külön előirányzat módosítást nem igényel ennek a pénzügyi fedezetnek a biztosítása.

Marton István: Tehát intézményen belüli forrásátcsoportosításról van csak szó.

Szmodics Józsefné: Igen.

Balogh László: Tényleg csak tételmondatokban szeretnék ráerősíteni a szakmai bizottság nevében, hogy megtárgyalván az előterjesztést, és ezt a nem kis feladatot, és egyhangúlag természetesen támogattuk. Nem részletem azt a sok apró teendőt, ami egy ilyen költözéssel jár. Reméljük, az utána jövő időszak is majd ezt fogja visszajelezni, hogy érdemes volt.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Sajnos itt nem lehet egyben szavazni, ezért aki egyetért Önök közül a határozati javaslat 1. pontjával, ami azt taglalja, hogy hova mennek a gyerekek, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 2. pontról a szavazás, ami azt jelenti, hogy az érintett intézmények vezetőit kell felkérnünk. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon igazgatójával kötendő bérleti szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Itt jön az az előbb említett kérdéskör. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2007/2008. tanév indításához szükséges pénzügyi fedezetet 2700 E Ft-ot biztosítsa a Rozgonyi Úti Általános Iskola költségvetésében, az előbb említett átcsoportosítással. Aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 5. pont: a közgyűlés felkéri a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola kiköltöztetéséhez és az egyes helyszínek berendezéséhez kötődő szervezési feladatokat lássa el. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 6. pedig, amit Szmodicsné Marika szövegszerűen megfogalmazott, ami ugye a tanév korábbi, két nappal korábbi befejezését indítványozta. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

151/2007.(IV.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Rozgonyi Úti Általános Iskola a felújítás ideje alatt az alábbi helyszíneken végezze közoktatási feladatait:

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Nagykanizsa, Szent Imre utca 10.

Hevesi Sándor Művelődési Központ

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

Halis István Városi Könyvtár

Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Piarista Általános Iskola C épülete

Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Hely,

Nagykanizsa, Petőfi u. 5. alatti kollégium

Nevelési Tanácsadó épülete,

Nagykanizsa, Muraközi u. 2.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

Tóth Miklós intézményvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri - a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola; Zrínyi Miklós Általános Iskola; Hevesi Sándor Művelődési Központ; Halis István Városi Könyvtár; Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon; Pannon Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Hely - az érintett intézmények vezetőit, hogy biztosítsák a Rozgonyi Úti Általános Iskola részére 2007. június 15-től az oktatás helyszíneit.
 2. Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  érintett intézményvezetők)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon igazgatójával kötendő bérleti szerződés aláírására.
 4. Határidő: 2007. június 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2007/2008. tanév indításához szükséges pénzügyi fedezetet 2700 EFt-ot biztosítsa a Rozgonyi Úti Általános Iskola költségvetésében
 6. Határidő: 2007. június 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabirella osztályvezető

  Szmodics Józsefné osztályvezető

  Tóth Miklós igazgató)

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola kiköltöztetéséhez és az egyes helyszínek berendezéséhez kötődő szervezési feladatokat lássa el.
 8. Határidő: 2007. június 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Tóth Miklós igazgató)

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Rozgonyi Úti Általános Iskolának, hogy a 2006/2007-es tanévet 2007. június 8-án fejezze be az építési munkálatok megkezdése és az épület kiköltöztetése miatt. Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a szülőket tájékoztassa, és a szükséges ügyeletet biztosítsa az igényeknek megfelelően.

  Határidő: 2007. május 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Tóth Miklós igazgató)

 

 

 1. Javaslat alapítványok támogatására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A szakbizottság az itt felsorolt hét alapítványnak a támogatását javasolta a közgyűlésnek. Egyetértek vele.

Balogh László: Csakhogy teljesen világos legyen. A Kulturális Alapra, erre a 10 milliós keretösszegre 145 szervezet jelentkezett, 34,5 millió Ft-os igénnyel. Többszörös egyeztetés után mi hát szétosztottuk a rendelkezésre álló keretösszeget, és bizonyos esetekben alapítványok támogatásához nem elég a bizottsági javaslat és határozat, a közgyűlési végleges döntés kell. Megjegyzem, hogy vannak további javaslatok, amelyek azonban nem ide tartoznak most, hanem Polgármester Úrral egyeztettünk még, és hát a polgármesteri tájékoztatóban pedig előjön a Civil Alap kérdése is egy hasonló típusú határozattal. Kérem, támogassák, a bizottságunk egyhangúlag támogatta.

Marton István: A hiányossága az előterjesztésnek, hogy nincs összeadva. Összesen 2.190 eFt-ról van szó, ha jól adtam össze. Aki egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapítványok támogatását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 12. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja – ez a, én most nem sorolom föl tételesen, és felkér utána engemet arra, hogy a közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegyem meg, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

152/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapítványok támogatását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 12. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja:

Sor-szám

Alapítvány (csoport) neve

Támogatás mértéke

(E Ft-ban)

1.

Aranymetszés Alapítvány

 • Aranymetszés Művészeti Napok rendezvény
 • Szivárvány Énekegyüttes működési támogatása

100

300

2.

Cantare Alapítvány

 • Nagykanizsa város Vegyeskarának működési támogatása

600

3.

Gyermekvarázs Alapítvány

 • Családi játéknap megrendezése

40

4.

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

 • alapítványi együttesek működési költségei
 • alapítványi együttesek koncertjeinek támogatása

200

600

5.

Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

 • Kanizsai Esték programsorozat

100

6.

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

 • Honvéd Kaszinó Színjátszó körének színházi és egyéb irodalomtörténeti bemutatói
 • Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportja és Swens Balettcsoportja működése, fesztiválon való részvétel

50

 

100

7.

Zalai Sportmúzeumért Alapítvány

 • Olimpiák hősei című kiadvány

100

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat “A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Óvodájának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kuczoginé Tálosi Amália óvodavezető

 

Balogh László: Ez az az előterjesztés, ami a múltkori közgyűlésen, illetve a két héttel ez előttin, a soron kívülin kiegészítés formájában ugye az utolsó pillanatban írásos módon érkezett, és mi formai megfontolásokból azt kértük, hogy a szakmai bizottsághoz, jelesül az oktatási bizottsághoz azért kerüljön vissza ilyen írásos formájában is. Már akkor is, és most az utólagos bizottsági ülésen is az ötletet elfogadtuk, a felvetést elfogadtuk, azzal egyetértünk, hiszen kanizsai gyerekek étkezési rezsiköltségének a kiegészítéséről van szó. Így az oktatási bizottság a 600 eFt-os fedezetet javasolja, hogy biztosítsa a város ebből a megfelelő keretből, azzal a kiegészítéssel, hogy év végén szeretnénk kérni beszámolót a keretösszeg felhasználásáról.

Bicsák Miklós: Megragadva itt a lehetőséget, én mindig szívügyemként és maximálisan támogatom ezt a 600 eFt-ot, amit az oktatási bizottság. Én szeretném a terület képviselőjét, a Papp képviselőtársamat megkérdezni, hogy ennek a sanyarú sorsú óvodának ott volt, tudom, nem rég egy ilyen fórumon, vagy megbeszélésen, mi várható, mi a jövője, hogy minden, vagy csak így csurgatunk, meg ehhez hasonló? Ott van az az impozáns épület, és a Ligetvárosban, meg az óvodának a helyzete, kevés gyerek, hogy erről egy kis információt kérhetnénk, és tájékoztatnál.

Karádi Ferenc Gyula: Kuczoginé Tálosi Amália megkért 3 óra környékén arra, hogy közöljem a közgyűléssel, hogy miután elhúzódott a napirend tárgyalása, nem tud jelen lenni. De én a délelőtt folyamán a tegnap megbeszéltek szerint elment az iskolába, és tájékozódtam, hogy ennek a 600 eFt-nak a pénzügyi háttere, ez milyen számokon alapul. Tehát el tudom mondani a közgyűlésnek, hogy gyermek és gyermek között nem szeretnénk különbséget tenni, a logikája ennek a kiegészítésnek az, és azok a számok, amelyek a birtokomba kerültek, itt vannak nálam. A tavalyi adatok pontosan megvannak. Itt különbséget az önkormányzati óvodák és az alapítványi óvoda között az jelenti, hogy az étkezésben egy 65 %-os rezsiköltség van felszámolva ennek az iskolának, és ez a különbség éves viszonylatban körülbelül milliós nagyságrendű, tehát az a 600 eFt, az teljes mértékben megalapozott. A Bicsák képviselőtársamat pedig arra szeretném kérni, hogy óvoda és óvoda között legyen kedves nem párhuzamot vonni, a Ligetvárosi óvodának is meg kell maradnia. Ennek az óvodának a sorsát pedig majd el kell, hogy döntse az, aki a fenntartója, és az, aki rendelkezik ott az ingatlannal.

Marton István: Egyetértek Önnel.

Papp Nándor: Igen, voltam egy megbeszélésen. A helyzet az óvodával az, hogy jelen pillanatban 19 gyerek jár oda. A 2007/2008-as év júniusáig van biztosítva az alapítványuk részéről, tehát a “Vasút a gyermekekért” Alapítvány részéről az óvodának a működése. Kettő óvónő és kettő kisegítő, tehát dada, dadus dolgozik az óvodában jelen pillanatban, és valóban itt a MÁV-nak az alapítványnak gyakorlatilag el kell dönteni a jövőjét az óvoda szempontjából. Az kétségtelen tény, hogy ami az udvarban játék, egyebek, és a felszereltsége az óvodának, az azt gondolom, hogy nagyon is megfelelő, tehát azon, még azt gondolom, hogy a városi átlag fölött van, tehát a meglévő óvodáink átlaga fölött van a berendezései. Ezt a MÁV-val …… közösen majd el kell döntenünk, van még egy jó fél év rá. Nem tudom, többet.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a határozati javaslatot a szakbizottság kiegészítésével javaslom elfogadni. Tehát a pont után az, hogy az év végi elszámolással, tehát mondjuk január 31-ig számoljanak el. Az azért el kell, hogy mondjam még, hogy igen, 19 gyerek, az mindenféleképpen szakmailag egy nagyon szerencsés csoport. Kétségtelen, hogy a körülmények is jobbak, mint az óvodáink átlagában, de ha a helyzet így folytatódik, akkor jövőre ezt a 19 gyereket, illetve amennyi bejön, azt minden további nélkül máshol el tudjuk a városban helyezni, tehát ugye az idei évben is nagy vita volt ennek az óvodának a támogatásáról, kimaradt az eredetiből, most azt hiszem, hogy az utolsó olyan alkalom, amikor a testület e téren nagyvonalúságot tanúsíthat. Aki egyetért ezzel az általam említett kiegészítéssel, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

153/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 600 E Ft támogatást nyújt “A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Óvodájának az állami normatív támogatás visszafizetése előirányzat terhére, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2007. (II.21.) számú rendelete a 2007 évi költségvetésről céltartalékából a 16. számú melléklet működési cél 13. sorának csökkentésével, év végi elszámolással.

Határidő: támogatás folyósítására 2007. május 15.

elszámolásra 2008. január 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető,

Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények, minőségirányítási programjának elfogadására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola, zeneiskola igazgatója

 

Balogh László: Törvény szerinti feladatunk. A fenntartónak majd a honlapján az eredményeket nyilvánosságra kell hozni. Reméljük, addigra már lesz jól működő honlapja a városnak. A kompetencia méréseredményeit fel kell hozzá használni. Ez szakmai körökben tudjuk, hogy mit jelent, minden iskolában, és a módosításokat az iskolák rendben elkészítették. A szakmai bizottság egyhangúlag támogatta.

Marton István: A határozati javaslat, az egy oldalnyi, úgyhogy nem olvasnám fel. Aki egyetért az elfogadásával, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

154/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az alábbi intézmények módosított minőségirányítási programját:

 

 

 

 

Határidő: 2007. április 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2007/2008 tanévben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola igazgatója

 

Balogh László: Ez egy fontos előterjesztés. Azt mutatja, hogy tervezés és a valóság fedik egymást. Ez a szakosztály munkáját dicséri. Csak tételmondatokban a lényegről. Ugye március 21-én megtörténtek a beiratkozások az óvodákba és az általános iskolákba, és ezekben az intézményekben a szülők és a gyermekek fogadása szervezetten, problémamentesen történt. Az átlaglétszámot minden óvoda teljesíteni. Természetesen vannak problémák, nem részletezem, de ezek a problémák jelenleg kezelhetők. Az általános iskolákban a tervezett tanulócsoport szám az általános iskolai ellátáshoz elegendő férőhelyszámot biztosít. A problémák itt is kezelhetők. Egy dologra kell majd májusban visszatérnünk a közgyűlésen, a Szivárvány Fejlesztő Központra, ahol szülői kérésre a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 9. évfolyamon történő oktatási-nevelési feladatainak ellátását felül kell vizsgálnunk majd. Erről szólnak a határozati javaslatok. A szakmai bizottság, az oktatási bizottság egyhangúlag támogatta.

Polai József: Való igaz, hogy óvoda vonatkozásban évről évre akad probléma, és nekünk ezeket kezelni kell. Talán egy ilyen egysége az óvodáinknak a bajcsai óvoda, ahol mindig elmondhatjuk, hogy talán kicsit kevés a gyermeklétszám. Ez a talán kicsit ugye ez kicsit ugye helytelen fogalmazás, de szándékosan teszem, mert olyan, hogy talán egy kicsit, ilyen igazából nem mondható. Én azt gondolom, hogy egy ilyen településrészen, ami Nagykanizsa várostól 10 km-re található, ez még egy elfogadható, és be kell vállalni a városunknak, hogy a következő években bízva abban, hogy több lesz a gyermeklétszám, és az óvoda megmenthető. Rengeteg olyan problémát kellene megoldanunk egy ilyen óvoda megszüntetése kapcsán, ami persze plusz pénzösszeggel, költségekkel járna részünkről, illetve a szülőknek okozott gondokat nem is említem. Én azt viszont nem értem, hogy az előterjesztésnek a szöveges részében, ahol az intézményegységek tekintetében említi a bajcsai egység 13 fő átlaglétszámát, ami várható, illetve hát a létszámát, viszont 1. számú mellékletben a táblázatban viszont 15 főt írnak 2007. szeptember 1-jére vonatkozva. Tehát akkor mi az a két fő eltérés, a táblázat szerint 15, a szövegesben 13? Én most igazából nem kívánok sok mindent hozzátenni. Annyit újra, meg újra, hogy szeretném az óvodát Bajcsán megmentve látni, és ennek érdekében mindent meg fogunk tenni az ott élőkkel egyetemben. … ehhez szükséges az is tehát, hogy a szülők és az ott élő emberek odaírassák a gyermekeiket, letelepüljenek, hogy ott gyermekszületések szám ….. legyen, de erre a két fő különbözetre viszont kérek választ, illetve itt kívánom megjegyezni, hogy a beíratási időszakban kérem, hogy ne tessék senki olyan információval kifele szolgálni, ami majdnem, hogy azt segítené elő, hogy a bajcsai lakosságú szülők a gyermekeiket félve íratják be, mert már abban a tudatban vannak, hogy az ő óvodájuk szeptembertől nem is fog működni.

Marton István: Nem nagyon értem, amit elmondott, mert itt az anyagban nem szerepel semminemű megszüntetés szeptemberre, de itt a 17, meg a 15 közt a különbséget azt adja, szerintem az egyik, az március 31-i, a másik meg szeptember 1-jei dátum. De ha megnézzük, én például rögtön azt mondom, hogy, anélkül, hogy megnevezném, van olyan, ahol ugye átlag fölötti lenne erősen a létszám. Hát esetleg egy-két gyermeket a jobb körülmények közé azt hiszem, nem okozhat gondot átirányítani. De megadom a szakosztályvezető asszonynak, Szmodicsnénak a szót.

Szmodics Józsefné: Képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy a 13, ami a szöveges részben szerepel, és a táblázatban a 15 fő között a különbséget az adja, hogy két kisgyermek a beiratkozást követően jelentkezett az óvodában, és eredetileg 13 kisgyerek volt. Ugye megnéztük azt, hogy mi várható az elkövetkezendő években a bajcsai településrészen a kisgyermekek számát illetően, és hogyha a szöveges részt Ön is megnézi, akkor látható az, hogy nagyon kevés kisgyerek született azon a településrészen, és az elkövetkezendő időben hát, ha költöznek, akkor biztos, hogy lesznek még kisgyerekek, és kifelé pedig az osztályról semmilyen olyan információ nem ment, ami azt eredményezte volna, hogy a bajcsai óvoda bármilyen megszüntetés alá kerül. Nem tudom, hogy ez az információ honnan ment. Képviselő úrral is beszéltünk már ezzel kapcsolatosan korábban, hogy nincs ilyen döntési helyzet, mondjuk, nem is az osztály dönt, de szakmailag jelen pillanatban még nem tartjuk indokoltnak az óvoda megszüntetését.

Bicsák Miklós: Én nagyon örömmel, tisztelettel jelenthetem a Tisztelt Képviselőtestületnek, nagyon könnyű és nagyon kellemes gondjaim vannak. Palinban a gyermekáldás hála Isten jó helyzetben van. Ezt komolyra fordítva, hát a munka eredménye. Kérem szépen, oda kell figyelni azokra a dolgokra, a kellemes teremelhelyezés. El kell mondanom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy az iskola igazgatójával tudni kell, hogy tagozatos az óvoda, a tagóvoda, és bizony már a csoport kinőtte. Annyi a jelentkező, hála Istennek, most is négy család költözött, építkeztek. Büszkén mondhatom, hogy Palin városrész fejlődik, és ezért kérném is a Tisztelt Közgyűlést, hogy megkülönböztetett figyelemmel Palin városrésznek a gyermekek, az iskolában, tudtunk volna, nagyképűen hadd mondjam, még egy másik első osztályt indítani, ha összekapjuk magunkat, de betartva a törvényességet, a közgyűlési rendet, fegyelmet, az óvodánál az a gondunk, hogy hála Isten, most is, már most nagyon sok. Keresnek engem, az Iskolaigazgató Urat. Meg kell oldani. Helyiek, azok, nem lehet elvinni őket be a városba, nem lehet, Palin városrészben kell, mert meg kell oldanunk. Azért mondom én ezt mind el, hogy ott valóban olyan szerencsés, fejlődik az a városrész, építkeznek, gyertek ki, én személyesen egy bemutatóra, egy kávéra, egy ilyen helyszíni szemlén meghívom a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy nézzék meg, hogy Palin városrészben mennyi kismama van a játszótéren, délelőtti órákban a gyermekekkel, és ezek a gyermekek óvoda és iskolában hamarosan jelentkezni fognak. Ezeknek Polgármester Úr kérem, meg kell oldanunk a tagóvodában is a harmadik csoportnak az elhelyezését. Hát erre, mire van szükség? Anyagi forrásra. Köszönöm, hogy figyeltetek.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr vidámságra fakasztó szavait, mert az elejét a mondanivalójának, ha jól értettem, akkor azt jelentette, hogy ha összekapták volna magukat, akkor már rég letértek volna a törvényesség útjáról is. Hála Isten, nem tették. Egyébként ezt a gondot meg fogjuk oldani, már van alternatíva rá. Egyébként tényleg örvendetes, hogy a gyermekáldás, az messze a városi átlag felett van. Több hozzászóló nem lévén, én a vitát, ami ilyen hangulatosra sikeredett, lezárom, és egyébként meg kell, hogy mondjam, meg kell dicsérnünk a szakosztályt, mert olyan pontosan terveztek, ami messze a tervezési pontosság átlaga fölött van, ha mondjuk az elmúlt 5-6 évet nézzük. Aki egyetért a határozati javaslatban, hogy mi történjen a csoportszámokkal az óvodáknál, illetve az iskoláknál, az kérem, hogy nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

155/2007.(IV.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as nevelési év óvodai jelentkezéseiről szóló tájékozatót elfogadja. A létszámok ismeretében a 2007/2008-as nevelési évre 56 óvodai és 1 fejlesztő csoport működését engedélyezi az alábbiak szerint:

Óvoda

Csoportszám

Attila Óvoda

6

Hétszínvirág Óvoda

5

Hevesi Óvoda

6

Kertvárosi Óvoda

6

Micimackó Óvoda

3

Pipitér Óvoda

6

Rozgonyi Óvoda

5

Rózsa Óvoda

6

Vackor Óvoda

7

Miklósfa tagóvoda

4

Palin tagóvoda

2

Összesen:

56

Szivárvány Fejlesztő Központ

1

Mindösszesen:

57

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az első osztályos tanulócsoportok indítását a 2007/2008-as tanévben az alábbi intézményi bontásnak megfelelően hagyja jóvá:

Általános iskola

1. osztályok száma

Felvehető maximális tanulólétszám

1. osztályba jelentkezők száma

Tervezett

Szükséges

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

1

1

26

19

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

1

1

26

27

Általános Iskola Kiskanizsa

2

2

52

36

Bolyai János Általános Iskola

2

2

52

55

Hevesi Sándor Általános Iskola

3

3

78

76

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2

2

52

54

Péterfy Sándor Általános Iskola

2

2

52

45

Rozgonyi Úti Általános Iskola

2

2

52

47

Zrínyi Miklós Általános Iskola

2

2

52

50

Összesen:

17

17

442

409

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a harmadik évfolyamon a felmenő rendszerű iskolaotthonos oktatási formát engedélyezi.
 2. Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a tanítási időkeret teljesítésének számbavételekor a tanulmányi kirándulás a tanulmányi, sportversenyekre kísérés, a mérés, értékelés, vizsgázatás, továbbképzésen való részvétel távollétek miatt kiesett tanítási órák elszámolását a tanítási időkeret teljesítésénél az intézményvezetők vegyék figyelembe.

  Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Intézményvezetők)

 

 

 1. Beszámoló a közvilágítás-korszerűsítés megtérüléséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

 

Marton István: Erről annyit kívánok elmondani, hogy aki az 1. oldal alján nézi ezt a táblázatot, az láthatja, hogy a közvilágítási díj talán jövőre ugrik annyira, …. már lámpatest bérleti díjat nem kell fizetni, ami azt mutatja, hogy talán megérte ezt a beruházást megcsinálni, mert az indítástól számított 2, 4, 6 éven át bizony érdemi megtakarítás nem volt, mert hát a megtakarítást elvitték a lámpatestek bérleti díjai.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a közvilágítás-korszerűsítés megtörténtéről és megtérüléséről szóló beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, és felhívja a figyelmet, hogy 2008-ban várhatóan a 7-8 évvel ezelőtti áramdíjat fogjuk fizetni, tehát valóságosan jól sikerült a beruházás.

Papp Nándor: A bizottságunk is 6 igen, egyhangú szavazattal a megtérülésről szóló beszámolót elfogadta, és elfogadásra javasolja.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igennel támogatja az előterjesztést, és elfogadásra ajánlja.

Marton István: Nagyon örülök ennek a nagy egyhangúságnak. Aki egyetért vele, a bizottságok álláspontjának megfelelően, az kérem, nyomja meg az igen gombot. És azért így talán még …….. Semmi sem csak az egyik, vagy másik oldalnak szól, az esetleges egységnek.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

156/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közvilágítás-korszerűsítés megtérüléséről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Közvilágítás - fejlesztési koncepció (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Gáspár András ügyvezető

 

Marton István: Én ehhez nem kívánok hozzáfűzni semmit. Bizottsági elnököket kérdem.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság az előzővel ellentétben ezt egyáltalán nem támogatta. Ugyanis az előbbi napirendbe beépített, említett beépített fényforrásoknak az élettartama valóságos minőségromlás nélkül körülbelül 20-25 év a szakemberek szerint, és teljesen átfogó ellenőrzést és új koncepciót nem lát szükségesnek készíttetni a város – legalábbis ezt javasoljuk, hogy ne tartsuk szükségesnek. Eseti felülvizsgálatokat, ahol erre szükség van, ott azt el tudjuk képzelni, de egy komplett, új koncepciót értelmetlennek talált.

Dr. Károlyi Attila: Nem akarom Halász képviselőtársam babérjait a fejem köré helyezni, de ugye a szűzbeszédem, vagy az első felsorolásom a város közvilágításával kapcsolatos, amikor a közgyűlés egy emberként ugrott talpra, amikor azt találtam mondani, hogy sötét Nagykanizsa? – vagy hogy is mondtam? Hogy sötét Zala? Vagy sötét Nagykanizsa. Gyalókai elnök úr kategorikus megjegyzésével nem nagyon értek egyet és a bizottságával sem. Nyilván felül kellene vizsgálni olyan helyzeteket, amire aztán Halász úr is, sőt a mellettem ülő Fodor Csaba képviselőtársam is többször utalt, tehát például a 7-es bevezetőszakaszán a nagy sötétség, aztán a Hevesi úttal kapcsolatos, szintén a világítással kapcsolatos problémák. És egy picit visszautalnék, az előző napirendi ponthoz is, meg hát ehhez is, hogy itt érdekes dolgokat tapasztalunk, Kolonics képviselőtársam is szóvá tette már ezt is, megemlítem én is, hogy időnként az ember a sötétségben botorkál. Például a Teleki utca az, ahol rendszeresen előfordul az, hogy nincs világítás, aztán az új városrészben is. Van az embernek egy olyan érzése, hogy egyszer csak, hogy ők, a szolgáltató hogyan szolgáltatja idézőjelbe véve a világosságot. Talán van valami kapcsolójuk, amikor időnként lekapcsolgatják a világítást, hogy rentábilis legyen? – idézőjelben, egy kérdőjel idézőjelbe zárva. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni ezt, és ezt az egész kérdéskört, amely a közvilágítás …. kapcsolatos. És én azt kérem a Tisztelt Közgyűléstől, hogy a közvilágítást mindig központi kérdésként kezelje, és igenis tegyen hathatós intézkedéseket, mert ugye október, az már régen volt, meg a november, aztán azóta nem nagyon láttunk itt változást.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának csak az első mondatát támogatja, miszerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat készíttesse el a város közvilágítási fejlesztési koncepcióját. Tehát pénzösszeg megjelölését nem tartottuk célszerűnek, ugyanis amikor megkaptam ezt az anyagot, azt írtam az előterjesztésre, hogy hát azért az önkormányzatnak nem kéne árfelhajtó szerepben tetszelegni, mert hogyha megnézzük az írásos előterjesztés értelmező részét, abban még a Polgármesteri Hivatal szakértői azt mondják, hogy 5-10 millió Ft közé prognosztizálható ennek a koncepciónak az elkészítése, a határozati javaslat már 10 millió Ft-ról szól. Tehát ezt mindenféleképpen a következő időszakra vonatkozóan jegyezzük meg, hogy ne írjunk be előre számokat, mert prognosztizálható, hogy a legolcsóbb ajánlat is 9.990 eFt-ban fog megállni. Azon kívül a Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott Cserti Tibor javaslata, ami azt javasolta, hogy a városüzemeltetés, mint szakbizottság a jelenlegi üzemeltetővel, a DÉDÁSZ-szal együttesen dolgozzanak ki egy olyan pályázati feltételrendszert, ami biztosan a további üzemeltetési költségmegtakarítást célozza meg, és ennek alapján adjanak rá pályázati ajánlatot. Azt is megjegyezte képviselőtársam, hogy a Via-t nem szabad kihagyni belőle, az előkészítő bizottság tagjai kell, hogy legyenek. És ezt 7 egyhangú igennel támogatta a Pénzügyi Bizottság, ezeket a dolgokat.

Polai József: Örömmel hallgattam az előttem szólók véleményét, szavait, Tóth képviselő úr, illetve Károlyi Attila véleményét. Velük egyetértve a következőt szeretném még javasolni. Ez a fejlesztési koncepció, amely felmérést céloz meg, amely a város területén majd elvégzendő lesz a jövőben, ehhez szeretném javasolni, hogy ez a felmérés vegye majd figyelembe az elkerülő 7-es útnak a Kiskanizsa Kismező utcai leágazóját, illetve a Camping úti leágazót is. Ez a szakasz, ahogy Károlyi Attila mondotta, a sötét Zala régiójába tartozik, nem lehet látni az autósoknak azt a, tehát nem veszi észre, hogy hol lehet letérni, pedig szeretne úgymond Kiskanizsára betérni, és nem látja, hogy tud. Valamint hozzá szeretném tenni, hogy a Mindenki Sportpályára már mintegy két évvel ezelőtt javasoltam, aztán tavaly is egy alkalommal, és hát egyetértést kaptam ugyan szóbelileg abban a dologban, hogy a futópálya mellé mindenképpen legalább két világítóoszlopnak a kihelyezése szükséges volna. Ezt azok a sportolók kérték, és egyetértve velük, akik reggel korán és késő este, munka előtt és munka után tudják a futópályát igénybe venni, talán még beleférhet ebbe a fejlesztési koncepció, illetve költségbe majd.

Dr. Csákai Iván: Vizsgálhatunk mindent. Vizsgálhatunk összes dolgot, vizsgálhatjuk a világítást. A közgyűlési döntéseket, a határozatokat kellene betartani bizonyos dolgoknál. Akkor, amikor a rendezési tervet elfogadva egy utcát, közvilágítást, járdát tervezünk, a végrehajtásra kiadjuk, van közgyűlési döntés. A közgyűlési döntés hatására építési engedélyt kiadnak oda lakóépületeknek. A lakóépületek megépülnek, közvilágítás meg nincs. Észak-keleti városrész, új lakótelep – nézzük meg! Kalmár utca, Vásár utca – nézzük meg! Soroljam? Szabadhegy – nézzük meg! Tehát kiadják, tehát van fejlesztési terv, van végrehajtási utasítás, de nincs meg az utca, nincs meg a világítás, és építkezés van. Lehet vizsgálni. Lehet az irattárnak dolgozni. Jól kellene dolgozni. A meglevő dolgokat felülvizsgálni. Erre megvannak a szakemberek a DÉDÁSZ-nak, megvan ez, aki fejlesztette, Ő dolga lenne ezt karbantartani, olyan világítás legyen, hogy a városnak jó legyen.

Papp Nándor: A VKIB sem támogatta a közgyűlési tárgyalását ennek a napirendi pontnak – elnézést, mert én nem voltam ott, csak …. 1 igen, 5 nemmel nem támogatta az egészet. Én azt gondolom, hogy a bizottságot a 10 millió Ft várható költség riasztotta el, és én azt gondolom, hogy ha nem tévedek, a Gáspár úr javítson ki, ha tévedek, hogy körülbelül egy olyan 3-4 évvel ezelőtt fotókkal, mindennel, darabszámra fölmérések készültek ezekről az összes jelenlegi világítótestekről, és gyakorlatilag azt hasznosítva az itt Halász képviselőtársam által fölvetett problémáknak a nagy részének a problémáit, azokat meg lehetett volna szüntetni, hogyha ez folyamatos lett volna a karbantartás. Tehát itt az kellene, hogy amikor a ’60-as években készültek, azok folyamatosan cserélve legyenek, tehát egyszerűen a karbantartását, azt, gondolom, az E-ON-nal azt tisztázni kellene, és nem csak beszélni róla, hanem ezeket megszívlelni, illetve ténylegesen tenni ennek az érdekében, hogy ezek megtörténjenek. Az én választókörzetemben is rengeteg, az Olajos telepet, a MAORT-telepet, a Tripammer utcát tudnám mondani, természetesen, ahol most van egy ígérvény, hogy ki fogják cserélni az összes kandelábert a vezetékekkel, mindennel együtt. De ugyanez vonatkozik a Séta-térre, meg hát sorolhatnám az egész dolgot. És ugye, hogyha ezeket a problémákat kivesszük, akkor azt gondolom, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy ezeket a problémákat házon belül, a még fennmaradó problémákat házon belül is tudjuk rendezni 10 millió Ft-os, vagy akár 5 millió Ft-os tervezet nélkül is.

Dr. Kolonics Bálint: Mint választókörzetemnek is a képviselője kívánok szólni. Én nem véletlenül megvártam Csákai Iván képviselőtársam hozzászólását, egyetértek vele, és ezen a nyomon továbbhaladva folytatnám a hozzászólást. Ez az előterjesztés tulajdonképpen arról szól, hogy itt most 5 vagy 10 millió Ft-ért egy fejlesztési koncepció, egy fejlesztési terv, elképzelés elkészül, és utána gondolkodunk azon, hogy mire lesz pénzünk, mit lehet megcsinálni és mit sem. Én olyan irányba vinném el a javaslatomat, és akár legyen ez majd módosító javaslat, konkrét példa Polgármester Úr, megkerestek a választókörzetemből, a közgyűlés előtt is kaptam telefont a Vásár utcából, hiszen tudták azt, hogy ilyen előterjesztés kerül a közgyűlés elé, és szóvá tették, nyilván én ismerem a problémát, hogy a Vásár utcában ugye sötétség van, és nem véletlenül, hiszen ott kiadták az építési engedélyt az új társasházak megépítésére, ennek feltétele volt a járda és közútcsatlakozást meg kellett csinálni, és a közvilágítás építésével. Erre egyébként megvan a jogerős építési engedély is, sőt a Közlekedési Felügyelet már kötelezte is, ha jól emlékszem, tavalyi év novemberében az önkormányzatot arra, hogy ennek a kötelezettségének tegyen eleget. Tehát Polgármester Úr, vannak elmaradásaink, és olyan jellegű kötelezettségeink, amiknek már eleget kellett volna tenni, és ehhez kapcsolódóan a közvilágítást is ilyen helyeken ki kellett volna építeni. Én azt gondolom, hogy ne biztosítsunk most erre a költségvetésből egy ilyen összegű keretet egy koncepcióra, hanem a saját szakosztályunkat bízzuk meg azzal, hogy nézze meg a szekrényében, a saját irodájában, hogy milyen ilyen jellegű elfekvő iratok vannak ott, ahol az önkormányzatnak ilyen ….. elmaradt közvilágítás kiépítések vannak, nézzük meg, készüljön erről egy előterjesztés, kerüljön ide a közgyűlés elé, és tegyünk eleget ennek az elmaradásnak, amit a hosszú évek alatt halmozott fel az önkormányzat, és hogyha ennek a kötelezettségnek eleget tettünk, de hangsúlyozom azt, hogy ha a felügyelet minket erre kötelezett, ennek ugye szankciója is lehet, hogyha ott a közút, a járda és a közvilágítás ugye nem készül el. Ezt csináljuk meg, és ha ezzel kész vagyunk, akkor kezdjünk el koncepciót …. a jövőre nézve. Tehát Polgármester Úr, módosító javaslatom ez, hogy ezt tekintsük át, a szakosztály készítsen egy előterjesztést, és nézzük meg, hogy milyen elmaradásunk van, és egy határozati javaslattal majd ennek ismeretében döntsünk a továbbiakról.

Halász Gyula: Amikor ezt a napirendet javasoltam, hogy tárgyaljuk meg, akkor annak egy döntő oka volt, hogy Önök többnyire egyéni választókerületben megválasztott képviselők, Önökhöz is gyakran fordulnak különböző közvilágítási problémákkal. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, van egy városfejlesztési, településfejlesztési elképzelésünk, amiben új dolgok is megjelennek, nem csak az, amire Kolonics Bálint utalt, hanem vannak olyan városfejlesztési dolgok, akár a Szokol-dombra, akár más lakóterületek kialakítására gondolok, amit meg kellene oldani. És itt nem csak arról van szó, hogy a közvilágítást fejleszteni kell, hanem itt a jövő szempontjából energiatakarékossági szempontokat is meg kell fontolni, és látszik az az előző előterjesztésből, hogy van értelme, van haszna ezeknek a dolgoknak. Polgármester úr, ha jól emlékszem, Ön a TV-nyilatkozatában támogatta egy ilyen közvilágítási koncepció kidolgozását, úgyhogy kíváncsian várom, hogy most mire fogja felszólítani képviselőtársait, hogy milyen vonatkozásban szavazzanak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van egy ilyen koncepcióra azért is, hogy a költségvetések tervezése során kellő módon lehessen tervezni, és ennek megfelelően ki lehessenek alakítani azokat a körzeteket, környezetbarát és energiatakarékos módon, ahol a világítás a lakosság és a közlekedés biztonság feltételeinek is megfelel.

Marton István: Megnyugtatom, kíváncsisága ki lesz elégítve.

Cserti Tibor: Hallgatva a hozzászólásokat, azt hiszem, kirajzolódott az az általános jellegű dolog, hogy a közvilágítás, az egy nem egyszerű feladat. Bonyolult Tisztelt Képviselőtársaim, és rendet kellene tenni e kérdéskörben. Én a magam részéről egyszerűen közelítem egyébként. A közvilágítás az önkormányzat kötelező feladata. Ezt nem lehet megkerülni. Az elmúlt időszakban, hosszú időn keresztül az önkormányzat azért nyúlt a kérdéskörhöz egyébként, mert a fenntartás, üzemeltetésnek a költségei drasztikusan emelkedtek. Egyúttal a másik oldalt Önök által is megfogalmazott, választókerületekbe egyenként is megfogalmazott közvilágításnak a minősége romlott, hiányos volt, vagy esetenként el is maradt. Tehát ezt a kettős feladatot egyszerre kellett megoldani. Az tiszta, világos volt, hogy az önkormányzat akkor sem volt kedvezőbb helyzetben korábban, amikor a korábbi szerződést kötötte, de az is világos volt, a feladatot meg kell oldani. Akkor tisztázzuk, hogy ez egy nagyon jó üzlet. És hiába presszionálja Halász Gyula képviselőtársam Polgármester Urat, hogy hogy szavaz, meg egymást itt különböző jelzőkkel illethetjük, kérem szépen, egy szűkös anyagi világban, és ezt nem vitathatjuk ugye, hogy abban vagyunk, a feladatot úgy kell megoldani, hogy mindenki megtalálja benne az érdekeit. Én a magam részéről a két anyagot, a korábbi napirendi pontot, és ott azért nem is szóltam hozzá, mert tudtam, hogy itt kell ezt a dolgot elmondani, a koncepciót nem támogatom, mert teljesen felesleges, kidobott pénz. A szakbizottsági szintű lefolytak, és én inkább a Halász Gyula képviselőtársam helyében mondjuk, nem tettem volna azt az indítványomat, amit tettem, mert alapvetően az észérvek, a szakbizottsági szinten ott lettél volna Gyula, akkor meggyőztek volna Téged is. Mit javasolunk most? És a Tóth elnök úr elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésen kifejtett javaslatomat, aminek tényleg az a lényege, hogy megfogalmazódnak mennyiségi fejlesztések, ott bizony komplex módon az építésigazgatás szervezetének nagyon komoly házi feladata van. Az egyenként benyújtott engedélyeket úgy kell engedélyeztetni, hogy komplex módon a közvilágítás feladata is megoldásra kerüljön. Az egy más kérdés utána, hogy ennek az üzemeltetése, mert nyilvánvalóan az esetek többségében ugye tulajdonosi kérdéshez kapcsolódik, a tulajdonos, az már nem a beruházó lesz, hanem átadja üzemeltetésre a tulajdonjoggal együtt. No már most, akkor milyen pozícióban van az önkormányzat? Alapvetően tulajdonosi pozícióban, …. a korábbi szerződés… konstrukció alapján pedig bérleti konstrukcióban van. Első feladat szerintem az, és ezt kérném szépen megfogadni, határozati javaslat indítványt is teszek ennek érdekében, hogy a korábbi szerződésben foglaltakat felül kell vizsgálni, annak a teljesítését meg kell vizsgálni. Ezt azért indítványozom, mert a pénzügyi tájékoztató rész, az igaz, ami itt van előttünk. Ugye miről szól az? Arról szól, hogy volt egy beruházási rész, volt egy bérleti díj, és kettő együttes összege ne haladja meg a várhatóan prognosztizált működ…. költségeit. Ahhoz képest is megtakarítás van, igen. De nem szólt az abban foglalt karbantartási kötelem teljesítéséről, nem szólt a minőségi hiányokról, és egy csomó dologról nem szólt. Ezt a feladatot alaposan végig kell járni. És ennek a feladatnak ki a gazdája? A szakosztály, a Via Kanizsa és a szolgáltató saját maga, és tekintettel, hogy bérleti konstrukció …., maga az ELMÜB. Ezt a csokrot, ezt így pontosítva ugye a Pénzügyi Bizottság ….. felül. …., hogy hosszan szólok, de nagyon fontos, hogy ugyanezzel a szemlélettel közelítsünk a másik feladatcsokorhoz. Hát most is abban a helyzetben vagyunk, hogy eltelt egy hosszú időszak, egy bérleti konstrukcióból még nem gyalogoltunk ki, de annak a befejezési stádiumában vagyunk, ki kell írni, ha úgy látjuk, egy új pályázatot, én is úgy látom, többiek is, képviselőtársam többsége is úgy látja, hogy ki kell írni egy új pályázatot, mert egy jó üzlet, mindenki számára jó üzlet egyébként ez az a feladatellátás, de úgy kell kiírni, hogy az önkormányzat megtalálja a házi feladatát. Meg kell oldani a mennyiségileg hiányos fejlesztéseket most még ….., meg kell oldani a közvilágítás korszerűsítést azokat a területeket, ami ebből a dologból még kimaradt. És én …. biztos vagyok benne, hogy jó helye lesz annak a 10 millió Ft-nak, amit most nem költünk el.

Marton István: 4 perc 18 másodpercet, bő két hozzászólásnyit beszélt. Vagyis két hozzászólásnyi idő elment.

Balogh László: Látható, sokakat érint az ügy, célszerű foglalkozni vele, de nem fejlesztési koncepció kell, véleményem szerint, hanem meg kell csinálni. Tudja azt a hivatal és a Via, mit kell megoldani. Tudomásom szerint volt már ilyen felmérés, de talán nem használták eléggé. Azt gondolom én is, hogy a 10 millió Ft-ot használjuk inkább ne tervezésre, hanem akár megvalósításra. Én két tipikus ügyet hadd mondjak. Ezek konkrét ügyek, de jellemzőek, amiből tanulhatunk a jövőt illetően. Az egyik akár az lehet, amit Polai képviselőtársam mondott, világos elfogult vagyok, de tudom, hogy a Mindenki Sportpályáján, amelyet este is használnak, ugye a futópályát is, kérjük, hogy legyen valami szolid kivilágítás. Ezt már két éve kérjük. Azzal tolták el a feladatot, hogy majd az IKI veszi át. Most meg majd arról van szó, hogy esetleg más üzemelteti. Bárhogy is csűrjük, csavarjuk, ezt nekünk kell megoldani. Remélem, lesz ebben az ügyben előrelépés. És egy másik dolgot – díszkivilágítások ügye. Múlt közgyűlésen is előjött, a költségvetésben is benne van 2 millió Ft a Nagy-Magyarország emlékmű díszkivilágítására. Egy vállalkozó öt emlékmű kivilágítását vállalná 1,2 millió Ft-ért. Ezt én múlt közgyűlésen napirend után felmutattam és átadtam a szakosztálynak. Én remélem, hogy egy ilyen felajánlás kapcsán, és egy ilyen olcsó megoldás kapcsán időben történik, mert történhet megoldás. Tisztelettel kérem, hogy legyen előrelépés, például egy ilyen ügyben. Remélem, lesz is.

Bicsák Miklós: Már itt a Tisztelt Képviselőtársaim elmondták és kivesézték ezt a kérdést. Valóban én is egyetértek ezekkel a dolgokkal. Az a 10 millió Ft-ot a jó gazda módjára, ahogy Balogh képviselőtársam is mondta és ecsetelte, fel tudnánk mindnyájunk körzetében vagy a belvárostól kezdve a problémák fennállnak. Csak egy esetet. A napokban zajlott le, 23-án Polai képviselőtársammal az úgynevezett gyalogátkelő, ami mindnyájunknak ugyancsak problémája, hogy a város vagy városszéli településeken megoldódjanak. A szakhatóságnak az volt az első, hogy a világítása, kikötötték, hogy a területen kijelölt gyalogátkelőnél a megvilágítás tökéletes legyen. Még egy ilyen kis apróbb dolgot elmondanák, Palin városrész, Alkotmány utca, Förhénci út, nagyon forgalmas, főleg az őszi vagy a tavaszi munkáknál a gépkocsik, a gyalogosok. Tudni kell, hogy a tervek szerint a förhénci bejáratig kiépült a közvilágítás, a nyugati oldalon, a futballpályánál, ahol a busz körfogalom is, a Volán – köszönöm szépen a segítségét – a megépítésével a buszmegállóval, világítással, odatettek három közvilágítási világítótestet, s a mai napig a förhénci hegyre ahogy felmegyünk, nem világítanak ezek a testek. Nagyon nagy gond a sötétségben. Ha csak ilyen kisebb gondok, mindnyájunknak vannak. Ilyenekre kell odafigyelni a városnak, ezeket a különböző helyeken korrigálni, rendbe tenni, hogy a lakosság valóban a baleset vagy az egyéb dolgoktól megóvjuk őket, hogy ne legyenek. …. az a 10 millió Ft-nak lesz is gazdája, úgy gondolom, és nem haragszik meg Halász Gyula képviselőtársam is, hogy inkább az ilyen szolgáltatási javításra fordítsuk ezt a koncepciót. A jövőben majd biztos, hogy támogatni fogjuk.

Karádi Ferenc Gyula: Szeretném jelezni az én koncepciómat. Az pedig az, ahol világosnak kell lenni, ott világos legyen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a képviselőnek ehhez milyen eszköze van. Az egyik eszköze az, hogy nem gyártatja a koncepciókat, hanem maga tesz érte, és ezt úgy teheti meg, hogy ha észreveszi, hogy valahol gond van, azt valakinek jelzi, aki ebben intézkedni tud. Erre olyan lehetőségek vannak, mint a tavaszi bejárást, amit szeretném jelezni, hogy én most kezdeményeztem a Polgármester Úrnál, és majd valószínűleg időpont, abban az időpontban, amikor ez megtörténik, akkor jelezni fogom, hogy hol vannak gondok. Tehát minden képviselőtársamat arra biztatok, hogy operatív döntéseket hozzunk, amelyek segíteni tudnak a gondokon. A Via képviselője pontosan itt van, biztosan fogadni tudják ezeket a reklamációkat, vagy pedig az észrevételeket, és azonnal intézkedni tudnak ott, ahol lehet. Ahol ez kiépítésre kell, hogy kerüljön a világítás, mint például Miklósfán én is tudok olyan pontot mondani, akkor ezen a bejáráson én ezt jelezni fogom. És azt is jelezni fogom, hogy hol van olyan probléma, ahol két utca megvilágítása között a ki- és bekapcsolás között 40 perc különbség van, pedig szomszéd utcákról van szó. Tehát ezeket a gondokat operatív, azonnali megoldásokkal el lehet érni, hogy javítsunk rajt, nem pedig koncepciók gyártásával, és nem 10 millió Ft-os költséggel.

Marton István: Károlyi képviselő úrnak adom meg a szót, de már az előbb több mint, mondjuk 2 és fél percet használt el, úgyhogy már csak háromnegyed hozzászólása van, mármint időben.

Dr. Károlyi Attila: A Kolonics elnök úrnak szeretném megjegyezni, hogy ha figyelmesen elolvasta az előterjesztést, a lap alján, utolsó előtti francia bekezdésben az van írva, hogy fel kell mérni a város azon területeit, ahol a közvilágítás hiányos vagy teljes egészében hiányzik. Ezt a lakossági és képviselői felvetések alapozhatják meg. Tehát magában a koncepcióban ez benn van. Én az előterjesztést támogatom, szemben Kolonics képviselőtársammal és Cserti képviselőtársammal, aki Halász képviselőtársamhoz hasonlóan tőlem plagizált, mert javasoltam első felszólalásomban a szerződések felülvizsgálatát. Tehát kérném, ezt építsük be ebbe a koncepcióba. Igenis vizsgáljuk felül a szerződést, amit megkötöttünk az E-ON-nal, és annak teljesülését vizsgáljuk meg. Tehát ott vannak a gondok, amikor az áramszolgáltató nem teljesíti a kötelezettségét, vagy nem megfelelően teljesíti a kötelezettségét, és ebből a szempontból tökéletesen egyetértek, azt hiszem, Csákai képviselőtársam is említette azt, hogy in konkreto kell megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Na most, az 5 millió, meg a 10 millió, vagy nem is tudom, micsoda pénzek vannak itt erre elkülönítve, ez, ebben nyilván tud a Tisztelt Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat ezen spórolni, de egy koncepciót mindenképpen elő kell készíteni, és azt én javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés szavazza meg.

Halász Gyula: Érdekes helyzetben vagyunk. Önök többségében elmondják azt, hogy nincs szükség koncepcióra, és másik mondat során pedig sorolják az igényeiket. Ez maga a koncepció, ennek az összegyúrása, és arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan területek a városban, ami nem az önkormányzat tulajdonát, illetve nem az önkormányzat kezelését érintik, de ott is közvilágítási problémák vannak. Tehát vannak olyan útszakaszok, ami mondjuk, a Közútkezelőhöz tartozik, de ott is világítási problémák vannak. Most miért tiltakoznak az ellen, hogy ez össze legyen gyúrva az Önök javaslatai alapján, és ahogy említettem, többségében Fideszes képviselők, Önök vannak egyéni körzetben, Önökhöz fordul a lakosság a problémák megoldására. Utána majd az lesz, hogy összejönnek egy sötét szobában, és akkor megvívják a harcukat, hogy melyik körzetben milyen fejlesztés valósuljon meg? Ahelyett, hogy lenne egy koncepció, ami alapján lehetne rangsorolni azokat a fontosabb dolgokat, amikre a városban szükség van. Egyébként hozzáteszem, hogy ez, ami Önök előtt van, ez nem az én koncepcióm, tehát nehogy félreértés legyen. Én javaslatot tettem arra, hogy egy ilyen készüljön. Ami Önök előtt van, az Cseresnyés Péter alpolgármester úr szignójával ellátott koncepció.

Gyalókai Zoltán Bálint: Azért egy-két dolgot tisztázzunk. Itt nagyon sok képviselőtársam elköltötte azt a 10 millió Ft-ot, ami szerintem a 2007. évi költségvetésben nincs benn. Erősítsem meg, hogyha esetleg mégiscsak benn lenne. A világításkorszerűsítésre egy büdös fillér nincs benn. Többen elköltötték. Valóban koncepcióra és fejlesztésre, véleményem, egyéni véleményem szerint nincs szükség. Ahol például fák betakarják vagy eltakarják a lámpát, ott szerintem nem még egy lámpát kéne föltenni, hanem a fát úgy megnyírni, hogy normálisan, közlekedés magasságába leérjen a fény, és a többit is sorolhatnám. Biztos, hogy vannak a városnak olyan részei, ahol a világítást fejleszteni kell, és ez nem koncepciókérdés, hanem szükséges, és a közútra, teljesen mindegy, hogy önkormányzati út, vagy megyei kezelésű útról van szó, elő van írva ott, hogy mekkora fénynek kell lenni. Hogyha nincs ez a megfelelő fény, akkor nem koncepcióval kellene megvilágítani, hanem lámpával. Én legalábbis ezt az utat járhatóbbnak tartom. Finomításra és kiegészítésre a város teljes területén szükség van. Javasolható természetesen, hogy ezt az eddigi kivitelezővel, E-ON-nal, ELMÜB-bel, bárkivel bejárja akár a bizottság, akár a Via megfelelő szakembere, de tovább is az a véleményem, hogy a városnak a 90 %-án a közvilágítás megfelelő. A 10-án és újabb beépített területeken van szükség kiegészítésre, illetve a terveknek a megvalósítására, nem pedig koncepcióra.

Röst János: Segítek mindenkinek. Töröljük azt a szót, hogy koncepció, legyen fejlesztési terv, és akkor így szerintem barátságosabb a kifejezés. Itt volt egy jó szándékú felvetése Halász képviselőtársamnak, amit a Polgármester Úr, Alpolgármester Úr felkarolt, és így ez az anyag elénk került. Én úgy gondolom, hogy meg kell köszönni, hogy ezt elkészítették. Énszerintem az anyag, ez korrekt. Mindenképpen megér egy szondázást, hogy ilyenfajta tervnek az elkészítését mennyiért vállalnák el egyébként a vállalkozók, tervezők. Ezt meg lehet úgy is hirdetni, hogy elállhatunk a szerződés megkötésétől. Tehát én azt javasolnám, hogy ennek a meghirdetése, ez valósuljon meg azzal a ponttal, hogy fedezethiány esetén az önkormányzat ez …. elállhat. Lehet, hogy ez 2 millió, lehet, hogy 1 millió, tehát ne mondjuk ki azt, hogy 5-10 millió, nyilván ez annak a tervnek a mélységétől függ, hogy mit várunk el egyébként a megvalósításkor. Én azt mondom, hogy vágjunk ebbe bele. Megéri ezt megalkotni. Emellett, hogyha ki lesznek írva a pályázatok, terv nélkül arra sem lehet elindulni, hogy pályázzunk. Tehát egy misét megér, énszerintem próbáljuk meg.

Jerausek István: Épp megnyomtam a visszalépés gombot, de már meg tetszett szólítani, akkor hadd mondjam a véleményemet. Most azon vitatkozunk, hogy kell koncepció, vagy fejlesztési, vagy nem kell. Én úgy gondolom, vagy legalábbis úgy értem, hogy a részünkről egy olyan elképzelés van, hogy igenis mérjük föl, legyen koncepció, de ne 10 millió Ft-ért, hanem a ….. Na de a Halász képviselő azt javasolta, hogy 10 millió Ft-ért, vagy egy bizonyos összegért készítenek számunkra …..

Halász Gyula: ….. nem az én koncepcióm ez, könyörgöm (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Jerausek István: ……, de nem szabad ezért pénzt kiadni. Képviselők, a területen megválasztott képviselők igényeit fölmérve el tudjuk költeni azt a pénzt. Én csak ennyit akartam.

Marton István: Ez a 16. hozzászólás, ami a mai napirendek közül, úgy látszik, messze a legnagyobb érdeklődést váltotta ki, minden előre várható szerény érdeklődést messze felülmúlva.

Cseresnyés Péter: Bár Halász úr és Röst úr provokációjának én nem szoktam fölülni, ettől függetlenül hadd válaszolja arra az egy-két megjegyzésre, humorosnak szánt megjegyzésre, amit tettek az előterjesztés jegyzőjével kapcsolatban. Fontos problémát vetett föl Halász úr, de nem mi javaslatunk, hanem elfogadtuk azt, hogy ezt a problémát kezelni kell, és érdemes arra, hogy a közgyűlés tárgyalja. A cinikus megjegyzésnél sokkal fontosabb ez a terület, nem kellene cinizmussal válaszolni egy-egy ilyen kérdésre. Én azt gondolom, hogy a közgyűlés ezt megtárgyalta, most dönteni fog, és ha a döntése megfelelő lesz, akkor ezen a területen megfelelő lépések fognak történni.

Marton István: Nagy örömömre lezárhatom a vitát, és az itt elhangzottak alapján módosítást teszek a határozati javaslatra. Nevezetesen kettészedném Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök úr javaslata alapján, hogy igen, Ő azt mondta, hogy az elmaradásokat pótolni kell. Ez szerepel is az anyagnak az utolsó előtti francia bekezdésében, az 1. oldalon, úgy hangzik, hogy fel kell mérni a város azon területeit, ahol a közvilágítás hiányos, vagy teljes egészében hiányzik. Ezt a lakossági és képviselői felvetések alapozhatják meg. Én úgy gondolom, hogy a határozati javaslatnak ez kell, hogy legyen az első pontja, méghozzá úgy szakosztályi és Via bevonásával készített előterjesztésben.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor tényleg legyen akkor egyetértés ebben. Egészítsük ki azzal, amit én kértem, tehát ahol hatóság által kötelezés van az önkormányzat felé, hogy csináljuk meg, vagy van közgyűlési határozatunk, ami nem került végrehajtásra, tehát van olyan kötelezettség, aminek nem tettünk eleget, azon túlmenően az, hogy majd egy koncepcióba beépülnek a különböző felvetések, tehát, amik már a múltból fakadó elmaradások, az akkor az első fázisa a dolognak, amiről én beszéltem, azt nézzük meg, arról készüljön egy előterjesztés. Ez volt az én módosító javaslatom, és továbbléphetünk, készülhet majd onnét a koncepció, de nem tudjuk, hogy milyen elmaradásban vagyunk. Ez pedig ott fekszik a hivatalban, a szekrényben. Tehát vegyük elő.

Marton István: Én ezt egybevontam azzal, ugye az elmaradások pótlását. Akkor mondjuk úgy, hogy más színnel, vagy más szám alatt, vagy egy másik fejezetben kell, hogy megjelenjen, és nyilvánvaló, hogy ahol kötelezettség van, hát azt kell először megcsinálni. Ezek ugye pofonegyszerű dolgok. Tehát így kérem az 1. határozati javaslati pontot elfogadni. A másodikat pedig gyakorlatilag itt a Pénzügyi Bizottságnak, meg nem is tudom, talán a Röst képviselő úrnak a javaslatát ötvözve, meg egy kicsit az enyémet is beletéve, az meg úgy hangzanak, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy önkormányzat készíttesse el a város közvilágítási fejlesztési tervét. Becsült költsége 5 millió Ft, amely 2008-ban önálló forrást igényel. Tehát úgy megrendeljük majd, mondjuk az ősszel, hogy jövőre kelljen fizetni, mert kétségtelen, hogy számtalan olyan terület van, ami az elmúlt, 2001-es vizsgálat óta került olyan helyzetbe, amiről Kolonics úr is beszélt, és amivel egyik-másik már kötelezettséget is jelent a városnak, de jó néhány meg hamarosan fog azt jelenteni, illetve hát lesznek olyanok, amiket szeretnénk megúszni, hogy ne mindent előírjanak nekünk, hogy meg kelljen tenni. Aki egyetért ezzel a két határozati javaslati ponttal, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

157/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért azzal, hogy fel kell mérni, hogy a városnak milyen, közvilágításra vonatkozó kötelezettségei vannak, amelyeknek nem tett eleget, és ezeket pótolni kell. Ezzel egyidőben lakossági és képviselői felvetések alapján fel kell mérni a város azon területeit, ahol a közvilágítás hiányos, vagy teljes egészében hiányzik.
 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy önkormányzat készíttesse el a város közvilágítási fejlesztési tervét. Becsült költsége 5 millió Ft, amely 2008-ban önálló forrást igényel.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető

Gáspár András ügyvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén lévő műemlékek helyzetéről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ezzel kapcsolatban én felkérem Főépítész Urat, hogy szóljon. Én annyit kívánok csak elmondani, hogy itt az szépen látszik, hogy Zala megyében nem állunk rossz helyen a műemlékek tekintetében, mert Nagykanizsán, meg Zalaegerszegen együtt van annyi műemlék, mint mondjuk Keszthelyen, de ezzel együtt is dobogósok vagyunk. Országosan azért már igencsak picinek hívnak bennünket, mert ha a soproni 404 műemléket összehasonlítom, a kanizsai mindössze 27-tel, ugye az alig több mint 6 %, de ez azt jelenti, hogy nekünk ezt a keveset még fokozott mértékben kellene megbecsülni.

Deák-Varga Dénes: Azért kértem egy rövid egy perces hozzászólásra lehetőséget, mert az előterjesztés elkészítése, illetve leadása óta néhány apróbb dolog azért történt még, amiről szeretnék számot adni. Először is április 17-én Nagykanizsán, a Múzeumi Esték rendezvényei keretében is a múzeumban egy téma volt a Műemléki Világnap kapcsán Nagykanizsa műemlékei, ahová meghívtak előadóként, és ahol egy vetítettképes előadás keretében egyáltalán műemlékvédelemről és Kanizsa műemlékeiről is szó esett. Ugyancsak egy pár nappal később, április 23-án egy ad hoc rendezvény keretében a nagykanizsai építészek, tervező építészek körében tartottunk egy beszélgetést erről a témáról. Mindkét rendezvényen sok érdekes gondolat, javaslat hangzott el, amit a jövőben esetleg hasznosítani is tudunk a műemlékekkel

kapcsolatos intézkedések során. Végezetül még azt szeretném mondani, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal keszthelyi irodájának is megküldtük ezt az előterjesztést tájékoztatásul. Ők támogatólag és köszönettel vették, hogy erről tájékoztattuk Őket és egy hibára fel is hívták rögtön a figyelmet, egy elírásra, mindjárt a beszámoló első bekezdésének az utolsó előtti sorában Országos Műemlékvédelmi Hivatal, ez helytelen, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség alakult meg 1957-ben és működött évtizedekig. Nyilvánvaló ezt sokan nagyon jól tudják, és ezért elnézést kérek az elírásért. Még annyit szeretnék mondani, hogy technikai okokból nem kerülhetett sor ma a közgyűlés előtt egy vetítésre. Szerettem volna a műemlékekről egy vetítést tartani, csak a Város Nap miatt a technika már lefoglalásra került, de talán még lesz mód rá pótolni a közgyűlés számára is.

Dr. Károlyi Attila: A magam részéről köszönetet mondok Deák-Varga Dénes főépítész úrnak ezért az összeállításért, és ezért a pontos és nagyon jó összeállításért. Régi hiányt pótol. Újdonsült kanizsaiként villámgyorsan eligazodott a dolgokban. A Szent Háromság szoborral kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. A városban - írja Ő - többen szorgalmazzák az emlékmű eredeti helyére, Erzsébet térre történő visszahelyezését és megemlíti azt, hogy a Szent Háromság szobrot fennállása óta kétszer áttelepítették. Egyike vagyok Balogh László elnök úr mellett és ezért említsük meg, hogy Tarnóczky Attila alpolgármester úr kezdeményezte anno ezt a dolgot, tehát, hogy az eredeti helyre telepítsük vissza vagy helyezzük vissza. Inkey Boldizsár volt először az a személy, aki ezt ugye megrendelte Grazban, kifizette az ellenértékét, majd felháborodott azon, hogy az Erzsébet téren térdig érő sárban járkáltak az emberek ugye gólyalábbal és ezért áttelepítette a Nagymagyarország emlékmű, mostani Nagymagyarország emlékmű helyére. Innen aztán egy polgármesteri ukázzal Krátki István polgármester úr, azért mondom, hogy ukázzal, mert az akkori képviselőtestület hetekig-hónapokig szavazgatott, meg vitatkozott róla, hogy hova helyezzék, Kossuth térre elhelyezte egy polgármesteri ukázzal és a helyzet az, hogy tökéletesen egyetértek azzal a megjegyzéssel, miszerint elhelyezése nem szerencsés, hisz a szobor történelmi és eszmei értékéhez viszonyítva eldugott helyen áll. Nyilván nagyon is beleillik abba a koncepcióba vagy Balogh elnök úr koncepciójába, hogy a szovjet hősi emlékmű helyének eltakarítása után megkaphatná méltó funkcióját. Az Inkey mauzóleumhoz szeretnék megjegyzést tenni. Azt sokan tudják, hogy Inkey Kázmér, akinek a táblája is el van helyezve a mauzóleumon, 48-as hős volt, de hát mellette még másik két Inkey is, Inkey János és Inkey László is, tehát két testvér és egy unokatestvér, tehát annyiban is nagyon megérdemelné a helyreállítását és nagyon okos gondolatnak találom, hogy a környéken talált őskori és római, hát én kelta emlékekre emlékszem, nem annyira római bemutató helyének – lehet, hogy római is van – létesítése nagyon jó gondolat. Ugyancsak a mellett, hogy egyetértek az Izrealita temető síremlékeinek, kriptáinak helyreállításával, megemlíteném a Római Katolikus Temetőt. Ez is már ciklusokon átívelő gondolat, hogy ott is van olyan síremlék, amely műemléki védelemre méltó lenne és egy nagyon nagy hiányra, hívnám fel a figyelmet, hogy a polgármesterek síremlékeinek a helyreállítása megkezdődött, helyreállítottuk Halvax József polgármester úrnak a sírját, aztán helyre lett állítva a Vécsey sír és most ugye nagyon aktuális lenne Merkli, illetve Belus József polgármester úrnak a síremlékének a helyreállítása, amely ismételten magánkezdeményezéssel indul meg. Itt ül közöttünk Papp Nándor képviselő, elnök úr, az Ő ciklusain is átível ez a problematika, tehát erre nagyon komolyan felhívnám a figyelmet. Az, hogy belefogunk valamibe és abbahagyjuk, igenis kérném a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa ezeknek a polgármestereknek a síremlékeinek a helyreállítását.

Marton István: Köszönjük Képviselő Úr, ezzel is egyetértek, sőt, amit a Szent Háromság szoborról mondott, azt kiegészíteném azzal, hogy azon túlmenően, hogy ugye azt írja az anyag is és Ön is mondja, hogy elhelyezése azonban nem szerencsés, hisz a szobor történelmi és eszmei értékéhez viszonyítva eldugott helyen áll, van itt még egy másik baj is, nevezetesen az, hogy ott a fákról az eső, a lehulló csersav a leromlását megtöbbszörözi, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez még 200 év múlva is áll, ha ilyen eldugott helyen hagyjuk. Arról nem is beszélve, hogy Keszthelytől – Innsbruckig, de még messzebbre is mehetnék, mindenütt a Fő téren áll a Szent Háromság szobor és ez pedig a megyében vitathatatlan, hogy a legszebb. Ha Keszthelyen körbe tudja járni a forgalom, akkor talán nekünk se kellene szégyenkezni vele a Fő téren. Természetesen a polgármesterek síremlékeinek helyreállítását folytatni kell, az évente minimum egy, de ha jobban esik, akkor esetleg kettő is lehet.

Halász Gyula: Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az előző ciklusban Sónicz István kiváló tervező készített egy állapotfelmérést a nagykanizsai műemlékek helyzetéről. Ebben Sónicz István leírta és rangsorolta azt, hogy mely műemlékek felújítása lenne időszerű, melyek milyen állapotban vannak és az Ő szakmai javaslata alapján mit tart fontosnak. Ebből a szempontból még egy újabb adalék lehet, amivel szerintem kellene foglalkozni, ez pedig a Csengery u. 2. háznak a felújítása. Itt, tudjuk, az Első Magyar Általános Biztosítónak az épülete volt, a csemegesarok azoknak a kedvéért, akik ezt így nem ismerik. Ez is egy, ha úgy mondom, egy megoldásra váró probléma, ahol magántulajdonosokkal kellene egyeztetni, és azt az árkádot mindenképpen el kellene tüntetni, hiszen Nagykanizsának egyik legszebb épületéről van szó. A kiosztott kiegészítő anyagokban fel van sorolva egy ütemterv. Én azt gondolom, hogy a volt nyomdaépület hasznosításánál és felújításánál először is kellene nézni az ólomszennyezettséget, hogy van-e, hiszen ott évtizedeken át ólomlemezeket tároltak az épületben és lehet, hogy célszerű lenne ezt felmérni, mielőtt értékesítjük. A Ferences kolostor hasznosítását, azt maximálisan támogatom és szeretném azt kérni, hogy a második ütemben van a Zsinagóga hasznosítása és teljes felújítása. Erre, úgy néz ki, hogy ha a norvég pályázat nem jön be, akkor remény sincs, de viszont az országban több helyütt sikeresen újították fel a Zsinagógákat. Említhetném Győrt és több mást, Tokajt, több más települést, ahol lépésről-lépésre haladtak. Ezt előző önkormányzat már elkezdte, ennek a felújítását. Ha a teljes tetőszerkezet megújul, az lenne célszerű, ha az aljzatot szigetelni tudnánk és ezzel meg tudnánk állítani az épületnek az állagromlását, és talán szépen lépésenként fel lehetne újítani. A Romlottvárral kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy voltak nagy nekibuzdulások a felújítására, feltárására, de én azt gondolom, ameddig nincs kellő forrás rendelkezésre, addig felesleges ezt megkezdeni, mert széthordják a hegyen élők, illetve az odalátogatók. Tehát akkor álljunk neki a Romlottvár rekonstrukciójának, ha a pénzügyi fedezet erre biztosított és a közúti csatlakozások is rendelkezésre állnak.

Cserti Tibor: Ott folytatnám, ahol képviselőtársaim abbahagyták. Tényleg csak a messzemenő dicséret hangján lehet szólni az előterjesztésről. Fontos előterjesztésről van szó, még hogyha tartalmába és oldalszámába rövidnek is tűnik. Főépítész úr gyorsan beilleszkedett, gratulálunk ehhez a dologhoz, úgy látszik jó csapatjátékos is. Egyébként a műemlék jellegű épületek mellett olyan előerjesztés szerepel itt, amit, gondolom a VIA Kanizsa Kht-val egyeztetve az ivókutak állapota ugyanúgy hozzátartozik egy város rendezettségéhez, egy otthonosságához, egy polgári jóléthez, ha úgy tetszik, ugyanígy a szobrokkal ki kell majd ezt a dolgot egészíteni. Amiért én szót kértem ez mellett, az, hogy annak hangot adjak, hogy mindenféleképpen célszerű kiegészíteni az anyagot majd egy másik …. nemcsak a műemlék jellegű építményeinkre, hanem a műemlék jellegű épületeinkre, mert ezeknek is a karbantartására, állagvédelmére fokozott és kiemelt figyelmet kell fordítani. Arra megint csak felhívnám a figyelmet, és gondolom ezekkel Önök is tisztában vannak tökéletesen, hogy forrás nélkül nem megy. Forrása az önkormányzati forrás és külső forrás, lehet pályázni, ezekre projektekre van szükség és az önkormányzatnak az éves költségvetésében bizony erre majd figyeljünk oda, elkülönített keretet kell biztosítani. Ez nem az a keret, amit egyébként szűkösen, évenként pár százezer forint vagy maximum 2 millió forint állt rendelkezésre az elmúlt időszakban, bővebb kell - ugye Elnök Úr, itt Papp elnök úrra nézek -, sokkal több forrás kell ennek a célra, hogy elérje a célját, mert különben torzók maradnak a városban. A Szent Háromság szobor kategóriánál nem szeretnék leragadni. Döntőrészt egyetértek én a magam részéről, de itt azért szólok, mint a Városvédő Egyesület elnöke is, jó lett volna egyébként, csak egy szerény mondattal - és ezt nem a Főépítész Úr rovására írom – megemlíteni azt, hogy bizony a Városvédő Egyesület az elmúlt időszakban egyik legnagyobb szóvivője és gyakorlatilag tettekkel is bizonyítottan egyik olyan szervezete volt a városnak, aki elősegítette a műemlékvédelmet. A Szent Háromság szobor egy ilyen jellegű dolog volt. Nagyon sok ember munkája fekszik benne, nagyon sok ember pénze fekszik benne, és nagyon sok szervezet pénze fekszik benne - jogi, gazdasági egységekre is gondolok. Nem idegen a gondolat egyébként ennek az áthelyezése. Nyilvánvaló akkor megint egy szélesebb körű támogatottsággal kell ezt a dolgot megoldani. Én indítványt teszek egy célmódosításra, pontosan kiegészítésre, látom ütemterv is van benne. Egy kicsit az az érzésem egyébként, hogy gyorsított munkával …… került bele és talán a legfontosabb célok egyike kimaradt és tudom, hogy egyébként a polgármesteri keretből a Polgármester Úr is már támogatja, a Városvédő Egyesület hasonlóképpen kiemelt támogatási céljai között tartja számon az Alsóvárosi Szent József templom felújítását. Annak a festéséről van szó, nem teljes felújításáról. Amennyire tudom, maga a plébános kiemelt figyelmet fordít a hívőkkel és az adományozókkal, támogatókkal együtt ennek a felújítására. Én javaslom az első ütem egyikeként kiemelt célként ennek a felvételét. Összességében énnekem is az a vélemény, hogy úgy kell ütemezni a feladatokat, hogy az a realitások szintjén maradjon, és minél jobban figyelmet kell szentelni majd ezeknek a megóvására. Hogy ezt milyen eszközzel tesszük, azt nem tudom. Okos, kollektív bölcsességre támaszkodnék, de vandál pusztítástól műemlékeinket védeni kell.

Marton István: Ön is tudja, én is tudom, mindannyiunk tudja, hogy az első ütem, második ütem, tehát itt nincs kőbe vésve semmi, mert az egyes ütem 2. pontjába tervezett iskola teljes felújításához nem jön meg a forrás, akkor az az első ütemből kiesik és rögtön a második ütem 1. pontja, tehát a ferencesek ugranak előre.

Balogh László: Egy tételmondat. Egy közösségmúltat megbecsülő, ezért jövőt éremlő erkölcsi tartását jellemzi, hogy mennyire törődik műemlékeivel. Köszönet Deák-Varga Dénes városi főépítész úrnak részemről is a tartalmas anyagért. Tipikusan olyan előterjesztés, amelyet el fogok tenni, bár az OKISB nem tárgyalta. Büszke vagyok 27 műemlékünkre, a XIX. század polgárosodó társadalmának emlékeire. Köztük, itt is hangozzék el így is, hogy 22, az a városközpontban van, és még egy adat hangozzék el, hogy az elmúlt 50 évben 16 olyan épületünk tűnt el, amely értékes épület volt. Ez is meggondolandó és hát odafigyelendő. Hadd hívjam fel ne is a műemlékekre, hanem a helyi védelem alatt álló épületekre a figyelmet itt is, mert ezekből még több van, és hamarosan belőlük lesznek a műemlékek. Épp ezért hadd kérjem arra Főépítész Urat, hogy a helyi védettségű épületekről készüljön egy hasonló beszámoló. Ezen kívül, azt hiszem, el is hangzott és talán előjön még az éves munkarendben, hogy az emlékművekről is készüljön egy hasonló tartalmas beszámoló, mert ezek mind olyan anyagok, amelyek máskor is elővehetők és akár még az emléktáblákról is. Nem tudom, hogy energiájába belefér-e, de én szívesen látnám ezeket és hadd legyek egy kicsit teátrális, a helyi védettségű épületekre az által hadd hívjam fel a figyelmet, most kaptam közgyűlés előtt ajándékba, ez egy darabkája annak a sgrafito-nak, tehát falfestménynek, amely a Gábor Áron laktanya legénységi épületén van, a honfoglalás kori katonák festmény darabja. Hát így kezd el pusztulni. Lehet, hogy eladjuk az épületet. Kérdés, hogy mi lesz a faliképpel - tessék figyeljünk rá. Azon épületek egyébként, amelyek használaton kívül vannak, állítólag ötször gyorsabban pusztulnak, és én most nem járnám, tehát nem emlegetném fel azt a sok problémát, amely a gazdagságunkban jellemző ránk, de azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a műemléki védettségre javasolható épületek, szám szerint 9, talán megérdemlik a közeljövőben, hogy műemlékké váljanak. Örülök annak, hogy konkrétabbá vált az előterjesztés ezzel az akciótervvel, ütemtervvel. Persze akkor örülnék, ha ez el is kezdődne és ne folyamatosan a jövőt jelentse a határidő, és hát természetesen ne felejtsük a forrást sem majd.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság természetesen elfogadta a beszámolót. Amit én tényleg a nagyon igényes munkához hozzá tudnék tenni, sajnos a napokban derült ki, hogy az Alsóvárosi Szent József templomban sajnos nem elsősorban a festésről van szó, hanem egy 500-600 négyzetméteres szellőző lábazatról és vakolatról és külső vakolatról, mert a ’62-es felújításkor nagyon ügyesen, bizonyos bitumenes kenésekkel, meg olajos lábazattal úgy, ahogy eltakarták a problémát. Na most, közelebbről megnézve gyakorlatilag óriási problémák vannak, úgyhogy szerintem, ha nem lesz pályázati lehetőség, vagy pályázaton nem nyer az egyházközség, akkor komoly gondok lesznek a felújítás tekintetében. Mondom, immár 500-600 négyzetméterről van szó. Ennek kapcsán a tegnapi napon volt lehetőségem a volt kolostort is megnézni – hát, vagy a Ferences rendházat inkább. Elképesztő állapotok vannak. Az a minimum, amit tudok mondani, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a templomot tényleg korrektül fel tudnák újíttatni. Lépések történnek, bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. Én a Szent Háromság szoborral kapcsolatosan egyet szeretnék mondani. Szoktuk mondani, hogy minden városban természetesen a fő téren szokott lenni a Szent Háromság szobor. Ez valóban így is van, de azt is hozzáteszem, hogy azokon a főtereken mindenütt van egy templom, ami sajnos Nagykanizsán nincsen. Számomra a Szent Háromság szobor áthelyezése a Fő térre, ezért egy kicsit kérdéses magamban. Nem azért, mert nagyon jól tudom, hogy ott volt az eredeti helye és nem azért, hogy most én, tehát nem ellene akarok beszélni, de ezért egy kicsit olyan kétséges számomra, hogy nincs a közelében templom. Aztán még egy apróság. Az Ifjúsági és Civil Házat kérem majd Medgyaszay Házra javítani a 25. pont alatt, amibe hát jelenleg is vagyunk. Nagyjából a többit a kollégák elmondták, a képviselőtársaim.

Bicsák Miklós: Én csak nagyon röviden. Én is köszönöm, hogy foglalkozik a lakókörzetem, illetve a választókörzetemben az úgynevezett 74-es út mellett az Inkey sírkerttel. Tudjuk és nagyon sokan, itt Károlyi képviselőtársam ecsetelte is, hogy Inkey Boldizsár 1768-ban építette. Én csak azt kívánom és talán lobbizásképpen is, épül az autópályának, ott az a gyönyörű Ipari Park, ami, remélem rövid időn belül be fog iparosodni, munkahelyek stb., hogy ez az Inkey kápolna gyerekkoromban az ’50-es, ’60-as években kérem, gyönyörűen be volt – csak röviden róla – az ajtója zárva, a síremlék belül, az védve volt és utána sajnos valamilyen körülmények között feltörték, tönkretették. Az olyan egy kialakult, az a panoráma területe ott körülötte, hisz láttuk ott most a feltárásoknál, hogy ott római korú leletet, őskorit találtak. A bútor másik oldalon, a nyugati oldalán, az edényeket. Ott olyan értékek vannak, hogy valóban ezek a műemlékek nemcsak egyedi, ez az Inkey a városunknak és, ha ezekre odafigyelünk, és ha mód van majd a tisztelt közgyűlésnek és lehetőségeink, helyrehozzuk, akkor ezzel is növeli a városunknak a látogatottságát, idegenforgalmát.

Marton István: Mivel nem látok több hozzászólót, a vitát lezárom, de azt kiegészítésként még hozzáteszem, hogy ugye ezt volt eredeti 21-es napirend. Ennek az utolsó oldalán van a 8. oldalon a melléklet, ahol felsoroljuk a város műemlékeit. Elrejtettünk bent egy kis hibát és szomorúan konstatálom, hogy senki sem vette észre, úgyhogy a jutalomért senki se jelentkezzen. A 25. sorban Ifjúsási és Civil Ház lett írva, Medgyaszay Ház helyett. Halkan mondta? Jó, akkor a jutalomnak még is csak akad gazdája. Kérem, hogy aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

158/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város műemlékállományának helyzetéről szóló előterjesztést.

A Közgyűlés az előterjesztés alapján a városban található műemlékek felújítására az alábbi akciótervet állapítja meg (a megvalósítás nagymértékben függhet a jövőbeli pályázati lehetőségektől és lehetséges szponzorok, befektetők jelentkezésétől):

I. ütem:

 1. Erzsébet tér 14-15. (volt nyomdaépület) hasznosítási cél meghatározása és az épület teljes felújítása;
 2. Erzsébet tér 9. Bolyai Általános Iskola épületének teljes felújítása.
 3. Fő u. 5-7. (Thury Gy. Múzeum) épület felújításához önkormányzati támogatás nyújtása;

II. ütem:

 1. Ferences kolostor hasznosításához és felújításához szükség esetén önkormányzati támogatás nyújtása (megfelelő cél és pályázati lehetőség esetén):
 2. Fő u. 6. Zsinagóga hasznosítása és teljes felújítása (megfelelő pályázat esetén), az érintett tömbbelső rekonstrukciója;
 3. Inkey-mauzóleum: hasznosítási cél meghatározása és az épület felújítása.

III. ütem:

 1. Romlottvár funkciójának meghatározása és a rom rekonstrukciója (Megfelelő pályázat és befektető jelentkezése esetén);
 2. Izraelita temető felújítása (önkormányzati támogatás nyújtása: szervezés, tervkészítés, pályáztatás);
 3. Király u. 35. lakóépület helyreállításához önkormányzati támogatás nyújtása (befektető jelentkezése esetén).

Határidő: folyamatos

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

 

 

 1. Tájékoztató a városban található szökőkutak állapotáról, működőképessé tételük lehetőségeiről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

 

Dr. Károlyi Attila: Már említettem képviselőtársaimnak a szünetben, a folyosón, hogy átnézve a szökőkutakat, hiányzik egy szökőkút, a Kőrösi Iskolának az udvarán található ivózsiráf szökőkút, ami jelenleg árvácskával van beültetve, és szeretettel és tisztelettel ajánlom a közgyűlés figyelmébe.

Papp Nándor: Károlyi képviselőtársam lelőtte az én poénomat, de örülök neki, mert én is másfél hete néztem meg, és onnét tudom, hogy egész biztosan kimaradt belőle. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen (egyhangú) szavazattal támogatja, illetve elfogadta a beszámolót és a tájékozatóban szereplő, jelenleg nem működő szökő- és ivó kutak működőképességének tételét, lehetőségeit, azok felújítási és későbbi üzemeltetési költségeit ki kell dolgozni. Készüljön 2007-ben egy akcióterv a prioritások meghatározásával és a 2008. évi költségvetésben konkrétan az első kettőnek a felújítására, megújítására és ezt jó lenne folytatni.

Balogh László: Öt szökőkútról és hat ivókutakról van szó, de tulajdonképpen ezek nem működnek. Miért kell egy évet várni a szökőkutak kitakarítására, például? Ez azonnali feladattal megoldható. Teátrális leszek ismét. Hadd mutassak egy bizonyos plakátot. Három Batthyány-s diák a közelmúlt napokban három szökőkútban szedett össze, hát, egy zsákra való szemetet. Ezt, azt, gondolom, bármikor bárki, hát, az illetékes megteheti. Egy kis odafigyelés kellene. A problémákat nem iktatni, hanem megoldani kell. Tisztelttel kérem, hogy legyenek szebbek a szökőkútjaink.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a városfejlesztésivel szinte szó szerint ugyanazt a határozatot hozta és támogatja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását, valamint itt a 2008-as évben valóban a fejlesztési és a rendberakásnak az éve kell, hogy legyen. Mi is azt javasoljuk, hogy egy-két szökőkutat 2008. évben vízvisszaforgatóval a mai kornak megfelelő állapotba hozzuk rendbe.

Tóth Nándor: Azért kértem szót, merthogy ez a napirend idekerült a közgyűlésre, ennek én voltam az egyik kezdeményezője, mégpedig olyan apropóból, hogy véleményem szerint már hosszú évek óta, hosszú ideje nagyon gyalázatos állapotban vannak a város szökőkútjai és ivókútjai. Magát a határozati javaslatot el tudom fogadni, támogatni tudom, ámbár nekem is az volna a javaslatom, hogy lehetne gyorsítani a programon, hiszen azért ez nem annyira költségigényes, mint mondjuk az előző napirendi pont során tárgyalt témák, valamint lenne egy olyan javaslatom a szakosztály vagy talán a Városvédő Egyesület felé, hogy bizonyos szökőkutaknak, ivókutaknak lehetne valamilyen gondnokot vagy örökbefogadót találni. Cégekre, intézményekre gondolok mondjuk, akiknek a területéhez közel esik, azokra a cégekre, intézményekre gondolok vagy azokra, akiknek a neve valamilyen módon már az anyagból is előtűnik, egy-két vállalatnak a neve, aki a rendbetételben, létrehozásban közreműködött. Valamint szeretném azoknak a képviselőtársaimnak a figyelmét is felhívni, hogy fokozottan foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, akik az adott területnek a képviselői. Hát sajnos mi Kiskanizsán mondjuk, nem rendelkezünk se szökőkúttal, se ivókutaktal sem, de még nem kizárt, hogy ilyen igénnyel fogunk előjönni, hogy ott is kérünk valamit. Az előző napirendi pont kapcsán, amikor itt a Szent Háromság szoborról esett szó, eszembe jutott, persze nem komolyan gondoltam, hogy Kiskanizsa főterén mondjuk, templom van, a Szent Háromság szobor ott elférne, ott is jól mutatna.

Halász Gyula: Tehát a Szent Háromság szobor kérdését szerintem zárjuk le, mert ott van a kórházkápolna közelségében, tehát azért ott egy bensőséges helyzet, tehát én itt Tóth képviselőtársamnak a hozzávetését ….

Marton István: Az az előző napirend volt Képviselő Úr.

Halász Gyula: Tudom, arra utaltam. Visszatérve erre a napirendi pontra, az Erzsébet térre készült egy rekonstrukciós terv és Tóth Nándor képviselőtársam a gondolatomat is kitalálta, amikor javasolta, hogy örökbefogadókat találjunk ezekre a szökőkutakra, ivókutakra. Nagykanizsa egyik jellegzetessége, hogy nagyon sok vízkezelő cég van itt a városban, tehát őket meg lehetne keresni és talán a Vízművet is rá lehetne venni arra, hogy egy szökőkutat vagy egypár ívó kutat fogadjon örökbe. A legfontosabb dolog viszont, legsürgősebb az lenne szerintem, az ’56-os emlékkert, ami itt van a közelünkben. Nem kis költséggel szerintem helyreállítható az itteni szökőkút. És még egy dolog, ami az előző napirendre is ugyanúgy vonatkozik, mint erre, hogy EU-s és regionális pályázatok vannak a város-rehabilitációra, amelynek részeként forrásokat lehetne nyerni ezekre a munkák elvégzésére.

Bene Csaba: Engem mélyen elkeserít ez a helyzet, amit ez az anyag elénk tárt. Szerintem sokan vagyunk itt képviselők, akiknek a gyermekkorában szinte mindegyik szökőkút üzemelt. Én jól emlékszem itt az ’56-os emlékkertben lévő, sétakertben, amikor edzéseket tartottunk, ott is működött a szökőkút és nagyon szomorúnak tartom, hogy idejutottunk, hogy egy szökőkút üzemel, amelyik talán - számomra legalábbis, de az mindenkinek egyéni kérdése - a legkevesebb esztétikai élményt nyújtja számomra. Sok miden elhangzott képviselőtársaim részéről. Nem szeretném megismételni azokat. Nem szabad várni azzal, hogy majd a következő évben. Azonnali feladat az, és én szerintem ebben a VIA Kanizsa Kht. is nagy segítségünkre lehet, hogy tisztán tartsák, legalább kipucolják ezeket a szökőkutakat, és ahogy Halász Gyula képviselőtársam javasolta és más képviselőtársiam is megemlítették, kell keresni cégeket, felajánlásokat kérni, hogy egy-egy szökőkúthoz biztosítsák a gépészetet, és az egyéb kivitelezést talán át tudjuk vállalni mi is.

Dr. Csákai Iván: Nagyon jó dolog, hogy ezzel foglalkozunk. E mellett azért azt is el kell mondani, hogy lehet, hogy ezért, mert fiatalok voltunk és nosztalgiázunk, hogy akkoriban azért annyi rongáló nem volt a városban, mint most. Az anyagban is szerepel, hogy megrongálták. Az anyagban szerepel, hogy azért, mert nincs felügyelet, lezárták. Tehát tulajdonképpen fel kellene hívni a lakosság figyelmét, hogy Ők is jobban figyeljenek oda. Az éjszakai vandálok vannak, az meg a rendőrség dolga lenne, az, hogy azért nézzenek oda, hogy ezeket ne tegyék tönkre. Emlékszem rá a hosszúsági körnek az emblémája ott van, az éjszakai vandálok meghajlították, és ugyanúgy van, tehát felújítani igen, de oda kell figyelni, hogy a vandálok ne tudják tönkretenni.

Cserti Tibor: Csak ismételni tudom azokat, akik azt mondják, hogy fontos előterjesztésről van szó. Én is utaltam rá korábbi hozzászólásomban. Amiért szót kértem, az, hogy azért helyén kell kezelni a dolgokat és …….Tóth Nándor képviselőtársam mindjárt javasolta, hogy helyezzük el a feladatokat többek között a Városvédő Egyesületnél, ha máshol nem. Én is tudnék osztogatni, hogy helyezzük el az Együtt Kiskanizsáért Egyesületnél, meg stb., a tartós jellegű feladatokat. Miről van szó Uraim? Tehát önkormányzati tulajdonról van szó, köztéri tárgyakról van szó az ivókutak esetében és szökőkutak esetében. Egyébként, ha ….., akkor azért maradt ki Körösi Csoma Iskola esetében, az meg intézményi területen lévő közkútról vagy szökőkútról van szó, és nem tartalmazza az előterjesztés, de nyilván arra is figyelni kell és ilyen értelemben pontos kategóriát alkalmazunk. Amiért én szóltam, én is annak a híve vagyok, hogy igen, helyén kell kezelnünk a dolgokat. Az lenne a legjobb, ha mindenki vigyázna rá, mivel tulajdonos az önkormányzat, a feladatot szervezethez kell kötni és a feladatellátáshoz meg forrást kell rendelni. Az önkormányzati vagyonmérleg érték nélkül tartalmazza ezt és a feladatellátás rendszerében nagyon pontosan, mert azért hiányozott ennek a szabályozása, kimaradt. Ki kell terjeszteni a feladat- és hatáskört ezeknek a védelmére. Most ez mellett kiegészítő jelleggel nagyon okos dolog az, hogy igen, lehet közkincsé tenni, és valakit kötni, szervezetet, személyt, vállalkozókat, magánszemélyeket ugye, mintegy védelembe helyezni - akár intézményről van szó. Elhangzottak erre is javaslatok, de egyébként a tulajdonosi pozícióból kigyalogolni nem lehet, mert kötelező házi feladat ellátásáról van szó, és a műemlékeinket vagy ahhoz hasonló ilyen jellegű szökőkutakat és ivókutakat meg védeni kell és ez közös értek. Nekem is nosztalgiám van egyébként fiatal koromból, gondolom mindegyikünknek - aki a régit nem becsüli, az újat meg nem érdemli.

Karádi Ferenc Gyula: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság szökőkutakkal kapcsolatos javaslatával egyetértek, de az ivókutakkal kapcsolatosan javaslatom lenne, mégpedig az, hogy még a turistaszezon előtt van annyi időnk, még május sincs és ezek az állapotok, amik ezekről a fényképekről visszaköszönnek, katasztrófával fenyegetnek bennünket. Szomjan maradnak a turistáink. Arra kérek mindenkit, aki ebben valamit is tudna tenni – itt a VIA Kanizsa Kht-ra gondolok elsősorban –, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezek az ivókutak, és itt kifejezetten az ivó kutakra gondolok, melyek a város központjában vannak, itt a Deák téri, Erzsébet téri, Kálvin téri ivókútra, ezek működőképesek legyenek a turistaszezonra. Valószínűleg egy negatív képet fogunk elhessegetni magunkról, hogyha ezt megtesszük.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Elfogadom mindkét szakbizottságnak a gyakorlatilag egybehangzó kiegészítését, tehát a Városfejlesztésiét, illetve a Városüzemeltetésiét. Talán annyival lehetne ez a határozati javaslat konkrétabb, hogy 2008-ig minimum három darabot ezek közül helyre kell állítani. Szakbizottság vizsgálja meg, hogy melyik, és amikor kiderül, hogy mibe kerül, akkor erről majd dönteni kell, mármint az anyagi háttérről. Én azt hiszem, hogy van egy-kettő, ami nem igényel jelentősebb anyagi befektetést. Ezt kellene megnézni, hogy mi az, amit még tényleg az idei évben egyébként helyre tudunk állítani és ennek sokkal, de sokkal kiemeltebb figyelmet kapni a továbbiakban, mind eddig kapott. Kérem az általam megtett kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását, és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési szakbizottság hatáskörébe utalja a három kijelölést.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

159/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nagykanizsai szökőkutak, ivókutak állapotáról, működőképessé tételének lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja. A tájékoztatóban szereplő, jelenleg nem működő szökő- és ivókutak működőképessé tételének lehetőségeit, azok felújítási és későbbi üzemeltetési költségeit ki kell dolgozni. A szökőkút és ivókút felújítások műszaki dokumentációját és ahhoz kapcsolódó árazott költségvetést a Közgyűlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága, valamint a Városüzemeltetési Bizottsága elé kell terjeszteni. A létesítmények felújításának költségeit a 2008. és azt követő önkormányzati költségvetésekben szerepeltetni kell. A közgyűlés a Városfejlesztési Bizottságot bízza meg az eléterjesztett felújítási tervek alapján a szökőkút és ivókút felújítások sorrendiségének meghatározásával és a 2008. évi felújítási munkák éves költségvetésbe való beépítésével.

Határidő: 2007. november 30., illetve folyamatos

Felelős : Városfejlesztési Osztály vezetője

 

 

 1. Bizzer András képviselő önálló indítványa az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítására (írásban)

Előterjesztő: Bizzer András képviselő

Bizzer András képviselő önálló indítványa a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.07.) számú tanácsrendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

Előterjesztő: Bizzer András képviselő

Bizzer András képviselő önálló indítványa lakó- és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú tanácsrendelet hatályon kívüli helyezésére (írásban)

Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 

Marton István: Három önálló képviselői indítvány jön, én javasolom, hogy egyszerre foglalkozzunk velük, hiszen azonos az előterjesztőjük, és akkor meg is kérem Bizzer képviselő urat, hogy a lényeget röviden ismertese velünk.

Bizzer András: A három képviselői indítványomból az egyik az állattartás szabályairól szól. Ezt szeretném megváltoztatni oly módon, hogy a galambok etetése minősüljön szabálysértésnek, ugyanis egy olyan probléma vetődött fel a lakosság részéről, hogy a lakótelepei környezetben elszaporodtak ezek a galambok, mert rendszeresen etetik őket, és tönkreteszi az ott lévő játszótereket és az erkélyeket sem lehet használni a lakásokban, ugyanis nem lehet kiteregetni például semmit, mert mindent ellep a galambok ürüléke és ez egészségügyi szempontból elég aggályos szerintem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen lépni kell ebben az ügyben és meg kell tiltani a galambok etetését közterületen. Egyébként a jelenlegi szabályozás azt mondja ki, hogy tilos etetni bármilyen állatot közterületen, kivéve galambot és én úgy gondolom, hogy ezt a kivéve galambot, ezt el kellene törölni, és a galambok etetését is meg kellene tiltani közterületen. A másik két önálló képviselői indítványom teljes más jellegű. Ezek arról szólnak, hogy régi tanácsi rendeleteket, amelyek még mindig hatályba maradtak, vissza kellene vonnunk, és hatályon kívül kellene őket helyezni, mert olyan megfogalmazásokat tartalmaznak, amelyek jelenleg már szerintem elfogadhatatlanok és olyan szabálysértéseket nevesítenek meg, amelyek szintén elfogadhatatlanok. Itt például - idézek egy-két mondatot - a szocialista együttélés szabályainak megtartását, Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Tehát ezek már idejét múlt dolgok és például ez egy régi tanácsi rendelet tiltja például azt, hogy kerékpárt a ház falának támasszuk vagy például azt, hogy kiteregessünk bármit az erkélyre. Az ágyneműt sem szabad például kitenni erkélyre. Vízcsapból vizet feleslegesen folyatni. Tehát olyan szabályozások vannak még mindig hatályban, amelyek szerintem teljesen indokolatlanok és a mai kor követelményeinek nem felelnek meg és ezért szeretném, ha ezeket a tanácsi rendeleteket visszavonnánk.

Marton István: Miről akarunk vitatkozni, amikor ezeket bizottsági szakaszba kell helyezni Tisztelt Uraim? Négyen jelentkeztek Uraim! Töröljék ki gyorsan és szavazzunk arról, hogy bizottsági szakba helyezzük. Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy mindhárom menjen bizottsági szakaszba, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

160/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizzer András képviselőnek

 1. az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:
 2. Városüzemeltetési Bizottság

  Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

 3. a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.07.) számú tanácsrendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:
 4. Városüzemeltetési Bizottság

  Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

 5. a lakó- és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú tanácsrendelet hatályon kívüli helyezésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságát.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : bizottsági elnökök

 

 

 1. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa épületek homlokzati égéstermék kivezetőinek létesítése tárgyában (írásban)

Előterjesztő: Bárdosi Gábor képviselő

 

Bárdosi Gábor Jenő: Először is az előbbire reagálva, hiszen én pontosan tudom azt, hogy az elmúlt napokban beadott önálló képviselői indítványomat, azt bizottsági szakba szeretném, hogyha utalná a közgyűlés. Valóban csak az ügyrendi gombot kívántam volna megnyomni, és nem vita tárgyát képezni az előbbi hozzászólással vagy képviselői indítvánnyal kapcsolatban. Az a téma, amivel Polgármester Úr felé fordultam, az egy picikét életbevágóbbnak tűnt az elmúlt hetek ismérvei alapján számomra, ugyanis saját magam is szembesültem azzal a ténnyel, hogy Nagykanizsa városában az elavult gyűjtőkéményekbe semmilyen égésterméket módosított változatban kivitelezni a lakó nem tud. Legfőképpen azért, mert ezeket a kéményeket a Füstfaragó Kft. ellenőrzése során az elmúlt években már egyiket sem engedélyezi működtetni, csak a lakók a saját “szakállukra” üzemeltetik. Azonban a saját törvényeink és nem szeretném elolvasni, bár képviselőtársaim most, ma kapták az anyagot, elolvasható lesz majd a rendelkezése, azonban két saját rendelkezésünk, szabályozásunk egyszerűen megtiltja azokat a lehetőségeket, hogy ha már az állami támogatás, az önkormányzat költség-hozzájárulása nem teszi lehetővé, akkor azért némi megoldás van, amivel olcsóbb formájú megoldást tudjon találni a lakó. Azt sem kívánnám természetszerűleg sem magam, sem más, hogy lakóházaink mind a sündisznó, úgy nézzenek ki és az égéstermék kivezetések ott jelenjenek meg, azonban ez a két rendelkezés még azokon a helyeken is megtiltja a lehetőségét, ahol ez egyáltalán megvalósítható lenne lényegesebb kisebb költséggel az ott lakóknak, mind az a lehetőség, hogy körülbelül 300-350 eFt-ba kerül egy ….. egy kémény átépítése mondjuk, négy egymás fölött lakó lakásnak. Azonban, ha abból háromnak nincs pénze, akkor a negyedik meg sem csinálhatja, és így aztán a kelepce, magyarul a 22-es csapdája, teljesen záródik a kör. Ezért, amikor átnéztem ezeket a szabályozásunkat, erre tekintettel az alábbi javaslattal élek és ezt hadd olvassam fel. A helyi építési szabályzat szigorú és életszerűtlen szabályait helyezzük mielőbb hatályon kívül. A város védelme érdekében hozzunk döntést arról, hogy ez eljárásokba bevonható szakhatóságokon túl, Tűzoltóság, ÁNTSZ, minden esetben a Városi Főépítész véleményét is kelljen kikérni az eljáró hatóságnak és a rá, a hatóságokra nézve legyen kötelező érvényű az ő állásfoglalása. Az érintett többszintes épületek homlokzatán új építményt, építményrészt elhelyezni csak egységes formában lehessen. A két utóbbi szabály megalkotására kerüljön határozat elfogadásra, és azok épüljenek be a módosítás alatt álló településrendészeti tervbe is. Épp ezért a határozati javaslatom egy ilyen véghatáridőt is tartalmaz, ez által a rendezési terv módosításával együtt október 31-ig, míg nem a napi, az azonnali rendelkezéseket, szabályokat pedig a legközelebbi közgyűlésen bizottsági szak megtárgyalása után kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja majd el a határozati javaslataimat.

Marton István: Annyit még el kell, hogy mondjak, hogy gyakorlatilag ugyanebben a témakörben lakossági megkeresésre a hivatalban már majdnem kész van egy határozattervezet, úgyhogy az önálló képviselői indítványt ezzel, azt hiszem, össze kell gyúrni. Aki egyet ért azzal, hogy utaljuk bizottsági szakaszba, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

161/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bárdosi Gábor képviselőnek az épületek homlokzati égéstermék kivezetőinek létesítése tárgyú önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

Határidő: 2007. május 31.

Felelős : bizottsági elnökök

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: A 3. oldalon a 6. pontban van szó arról, hogy a belvárosban lévő régi, korszerűtlen hirdetődobozok, hirdetőtáblák elbontása március 31-i határidővel mintha megtörtént volna. Én jelzem, hogy szerintem ez még nem történt meg. Azt is jelzem, hogy a Fő úton például van öt olyan fémoszlop, amiről itt ebben nincs szó, de árválkodik funkció nélkül. Tudom, meg kellene állapítani, hogy ki a tulajdonos, és hát még egyéb otromba monstrumokat is látok én a Fő úton, de hát ez egy jövőbeni megoldandó feladat, de innét lehetne akár indítani. Üdvözlöm a “Hazavárunk ösztöndíj” majdani, tehát a következő évtől való bevezetését, szól erről is a polgármesteri tájékoztató, Hadd hívjam fel a figyelmet arra a kiegészítésre, amit most kaptak meg és én már utaltam rá. A civil alap, ami nem lett kevesebb, mint tavaly volt és 1 millió forintjával a felosztása megtörtént az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén most legutoljára. 35 szervezet jelentkezett be 5 mFt-os igénnyel. 1 mFt-ot tudtunk szétosztani. Megint csak az a helyzet, hogy alapítványok számára a közgyűlés kell, hogy kimondja a véglegesítést. A kiegészítésben szerepel a hét alapítványi támogatás. Bizottságunk egyhangúlag támogatta a teljes felosztást, amelynek része, mondom, ez a közgyűlés elé hozott anyag. Kérem, támogassák. Egy figyelemfelhívás a polgármesteri tájékoztatóhoz kapcsolódva. Többek észrevették már, és kértek tájékoztatást - én ezt a fórumot is kihasználom, hogy nyilvános pályázatot hirdetünk a Mindenki Sportpálya sportkomplexum térítési díj ellenében történő üzemeltetése tárgyában. Ezt két bizottság tárgyalta és hát tűzte ki a pályázati felhívást. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem adtuk, és nem adjuk el a Mindenki Sportpályáját, nem privatizáljuk, hanem keressük a leghatékonyabb működtetés módját úgy, hogy garanciákat építünk be. Nem feltétlenül csak spórolni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy a Mindenki Sportpályája továbbra is mindenkié legyen ugyanolyan feltételekkel, mint eddig. Részletekkel most nem jövök elő. Hamarosan majd a közgyűlést tájékoztatja Polgármester Úr a lefolytatott eljárásról, amelynek az elején vagyunk és elindult ez az eljárás.

Marton István: Tehát minden további félreértés elkerülése végett és nem elsősorban az itt ülőknek mondom, hanem akik néznek bennünket. Amiért eddig sem kellett fizetni, azért ezután sem kell, amiért eddig is kellett, azután szintén kell. Tehát ilyen egyszerű az alapfilozófia.

Halász Gyula: Az anyag 2. oldalán van a járda és kerékpárút felújítási munkákkal kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy az új építések között szerepel a Városkapu krt. kerékpárút. Hogy ez konkrétan melyik szakaszról lenne szó, erre szeretnék választ kapni. A kiegészítő anyaggal kapcsolatban pedig egy olyan észrevételem lenne, hogy itt 370 eFt elosztásáról van szó, amelyben négy tétellel szerepel a Polgári Kanizsáért Alapítvány. Én azt gondolom, hogy mivel ezt az anyagot most osztották ki részünkre, nem ismerhetjük a pályázatokat, egyebeket, hogy a következő soron ülésre hozzuk vissza, és akkor döntsünk róla. Én nem szeretek úgy dönteni, hogy nem tudom, hogy mi a tartalma. A pályázat címét ugyan látom és van képzelőerőm, de azt gondolom, hogy felelőtlenség lenne így látatlanba dönteni erről, és igényelném azt is, hogy erre a pályázatra az összes pályázatot betekintésre megnézhessük, és utána térjünk vissza erre a döntésre.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom. Nem értek egyet ezzel az állásfoglalással, mert nekem mindegy, hogy mikor kapom meg, ha egy szakbizottság állást foglal, ráadásul nem is túl jelentős összegről, ami tulajdonképpen hét témára megy ki. A döntés is az ő hatáskörük, de úgy gondolom, hogy nem kell ezt mindenkinek elfogadni. Én azt mondom, hogy a közgyűlés támogassa, és akkor mindjárt itt a kiegészítéssel kapcsolatos szavazással kezdenénk, amelyben a határozati javaslat úgy szól, hogy ezt a 370 eFt-ot az itt felsorolt hét címre és célra javasoljuk kiosztani. Szakosztálynak megadom a szavazás előtt a szót.

Tárnok Ferenc: Halász Gyula képviselő úrnak a következő választ adnám. Tavalyi évben vállalkozásba adásra került az útfelújítási és járdaépítési program. Az útfelújítási program a tavalyi évben műszakilag lezárult. Ez évre az új építések maradtak vissza az építési engedélyezések elhúzódása miatt. Ebben a programban szerepel Halász képviselő úr által kérdezett kerékpárút szakasz. Ez a kerékpárút szakasz a Péterfai utcai kerékpárút Péterfai utca végét kötné össze a Városkapu krt. északi részére kiérő Balatoni úti kerékpárút szakasszal. Ennek a befejezési határideje május 31. Ezen kívül még négy helyszínen épül járda Nagykanizsán ebben a programban. Köztük most a Hevesi út mellett a Szolgáltatóházzal ellentétes oldalon a Rózsa utca – Balatoni utca körforgalom összekötése is. Ez jelenleg megépült már a mai napig.

Marton István: Akkor most elrendelem a szavazást a civil szervezetek támogatásának a 370 eFt felosztásáról. Aki egyet ért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Az alap polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos szavazásokat kell megejtenünk. Örülök neki, hogy a mai alkalommal élénk vita nem volt a dologról. Talán azért, mert most egy kicsit hosszabbra sikeredett, lévén, hogy az egy hónapról számol be, amikor kevesebb, akkor nagyobb a vita érdekes módon. Határozati javaslat 1. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 349/1/2005.(XII.13.), a 34/1,2/2006.(II.14.), a 80/2006.(III.28.), a 155/2006.(V.30.), a 204/2006.(VII.21.), a 216/1,2/2006.(VIII.29.), a 250/1-41/2006.(IX.26.), a 349/a,b/2006.(XII.14.), a 352/2/2006.(XII.14.), a 353/2006.(XII.14.), a 355/1,2/2006.(XII.14.), a 8/1-3/2007.(I.25.), a 23/2007.(I.25.), a 41/1/2007.(II.15.), a 45/1,2/2007.(II.15.), a 47/3,4/b/2007.(III.1.), az 51/2007.(III.1.), az 53/2007.(III.1.), az 56/1/2007.(III.1.) és a 60/2,6/2007.(III.1.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Aki elfogadja, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 2.: a 136/3/2005.(V.17.) számú – Kohéziós Alap keretében megvalósuló szennyvízprogram uniós pályázati anyagának előkészítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. augusztus 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, kérem, igennel szavazzon.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 3.: a 276/16/2005.(X.25.) számú – nagykanizsai 0560 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, nyomja meg az igent.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 4.: a 146/1,2/2006.(V.30.) számú – Víziközmű Társulat megalakulására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, az igent nyom.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 5.: a 159/2/2006.(V.30.) számú – szerződés felülvizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 6.: a 249/10/2006.(IX.26.) számú – digitális dokumentáció térinformatikai alkalmazására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. november 30-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, az igent nyom.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 7.: a 325/1,2/2006.(XI.23.) számú – Liszó község körjegyzőségi együttműködésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki végül is 8-dikként a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

162/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 349/1/2005.(XII.13.), a 34/1,2/2006.(II.14.), a 80/2006.(III.28.), a 155/2006.(V.30.), a 204/2006.(VII.21.), a 216/1,2/2006.(VIII.29.), a 250/1-41/2006.(IX.26.), a 349/a,b/2006.(XII.14.), a 352/2/2006.(XII.14.), a 353/2006.(XII.14.), a 355/1,2/2006.(XII.14.), a 8/1-3/2007.(I.25.), a 23/2007.(I.25.), a 41/1/2007.(II.15.), a 45/1,2/2007.(II.15.), a 47/3,4/b/2007.(III.1.), az 51/2007.(III.1.), az 53/2007.(III.1.), az 56/1/2007.(III.1.) és a 60/2,6/2007.(III.1.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 136/3/2005.(V.17.) számú – Kohéziós Alap keretében megvalósuló szennyvízprogram uniós pályázati anyagának előkészítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
 3. a 276/16/2005.(X.25.) számú – nagykanizsai 0560 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
 4. a 146/1,2/2006.(V.30.) számú – Víziközmű Társulat megalakulására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja.
 5. a 159/2/2006.(V.30.) számú – szerződés felülvizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
 6. a 249/10/2006.(IX.26.) számú – digitális dokumentáció térinformatikai alkalmazására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. november 30-ig meghosszabbítja.
 7. a 325/1,2/2006.(XI.23.) számú – Liszó község körjegyzőségi együttműködésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
 8. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatára engedélyezi, hogy a 2007. évi költségvetés működési célú pénzeszközök átadásáról szóló 12. számú melléklete 4. sorának “Civil szervezetek támogatása” terhére alapítványoknak az alábbi támogatásokat nyújtsa. A támogatásokat a pályázati feltételeknek megfelelően a pályázati beszámoló elfogadása után lehet folyósítani.

A pályázó szervezet neve

A pályázat címe

A javasolt támogatás

Gyermekek Falun Alapítvány

Ferences Ifjúsági Tanya

50.000 Ft

KA-ROCK a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

SÁS-KA-ROCK Klub

50.000 Ft

Nagykanizsa Közterületeinek Rendjéért és Tisztaságáért Alapítvány

“Tiszta Kanizsáért Nap”

40.000 Ft

Polgári Kanizsáért Alapítvány

Kodály utca környéke virágosítása

50.000 Ft

Polgári Kanizsáért Alapítvány

Virágzó Kelet

50.000 Ft

Polgári Kanizsáért Alapítvány

Platán sor környéke virágosítása

50.000 Ft

Polgári Kanizsáért Alapítvány

Bábelőadás rászoruló diákoknak

80.000 Ft

A CIVIL ALAP PÁLYÁZAT 2007. ÉVI TÁMOGATÁSA ALAPÍTVÁNYOKNAK – ÖSSZESEN:

370.000 Ft

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  Felelős: Marton István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Halász Gyula: Első kérdésem a 33-as járattal kapcsolatos. Emlékszünk rá, hogy ígéret volt arra, hogy ez működni fog. Nem tudjuk, hogy milyen tapasztalatok vannak és a nyári időszakban, mivelhogy sokan igyekeznek a Balatonra, hogy családosok is, hogy a járat sűrítve lesz-e vagy sem. Második kérdésem a Zemplén u. 4. számú ház előtti járdafelújításra vonatkozik. Ez a járdaszakasz katasztrofális állapotban van. Olyan süllyedések vannak ezen a járdaszakaszon, hogy nagy eső esetén ott bokáig érő vízben kell menni időseknek, fiataloknak egyaránt. Harmadik kérdésem, hogy a hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésének az időpontja hogy alakul, mikor várható, hogy ezek kihelyezésre kerülnek. Negyedik kérdésem a nem cél irányú teherforgalom kitiltása a városból, hogy Polgármester Úr lát-e lehetőséget arra, hogy ez megtörténjen. Szándékozik-e a Közútkezelővel vagy más hatóságokkal ennek érdekében kapcsolatot felvenni. Ötödik kérdésem pedig, örök probléma a városközpont jelzőtábla - a Balaton irányából közlekedünk a városközpont felé. Itt a Peugeot szalonnál lévő elágazót nem jelöli semmi és gyakran éppen ezért mennek be a városközpontba teherautók, illetve olyan autók, akik igazából nem is a városközpontba tartanak. Tehát lát-e Polgármester Úr lehetőséget arra, hogy ez a városközpont jelzőtábla időben kikerüljön a helyére?

Marton István: Az öt kérdésére együttesen a megadott határidőn belül megadjuk írásban a választ.

Bárdosi Gábor Jenő: Az első kérdés, biztos azért lepődtem meg, mert hat éven keresztül dolgoztam az akkor még Tanácsház épületében, az Eötvös téren, amikor egyik alkalommal az Eötvös téri épülethez a hátsó ajtón keresztül óhajtottam bejutni az elmúlt napokban. Meglepődve tapasztaltam, hogy be van zárva. Azt gondoltam, hogy csak egy technikai probléma miatt lehet ez bezárva, aztán később kiderült, hogy nem, egy irattár helyiség foglalja már el azt a hátsóbejáratot. Kérdezném Polgármester Úrtól, hogy abban az életveszélyes helyzetekben, ami előfordulhat – soha nem fordult még elő, és ne is forduljon, de –, szakhatóságok tudnak-e erről, hogy ez az épület most jelen pillanatban egyetlenegy bejárttal rendelkezik? Azon kell megoldani tűz esetén vagy egyéb probléma esetén mind az ügyfelek, mind az ott dolgozó közel 300 ember dolgát. Amennyiben nem, akkor kérem, sürgősen tegye meg az intézkedést, hogy ez az állapot az eredeti állapotnak megfelelően újra rendelkezésre álljon mind az ügyfelek, mind az ott dolgozók számra. A második, az Ipari Park Kht. 2006. évi beszámolójánál olvastam a vámszolgálati helyekről. Azért meglepődve olvastam erről a területről, mert ezt egy kicsikét ismerem. Hát az egész …. környékét Kinizsi utcai gyerek lévén, elég jól ismerem. Nem utalnék vissza Balogh képviselő úr által az előbb említett festményre. Én az előtt sokkal futballoztam gyerekként még a zöldterületben. Aztán megláttam ezt a vámudvart és meglepődve tapasztaltam, hogy hétvégén, amikor legjobban igénybe veszik a kamionok, és tele van kamionokkal, ez a nem lezárt parkoló. Akkor viszont nincs nyitva az az egység, amelyikben WC és mosdó állna ugyan rendelkezésükre az ott lévő embereknek. Aztán azt is meglepődve tapasztaltam, hogy az van kiírva ott oszlopokra, hogy 120….forint. Annyiért lehet ott parkolni hétfőtől-péntekig. Ez kinek a számlájára folyik be? Az már csak egy plusz volt, hogy éppen akkor, amikor az egyik alkalommal ott jártam, fekete földet szállító autó mérlegelt a háznál, a felesleget leöntötte, ez három nap múlva már nem volt ott ebből a feleslegből, de éppen egy magánautós éppen zsákban hordta el a fekete földet. Kérem tisztelettel Polgármester Urat az egyébként a 2006. évi Ipari Park beszámolójában feltüntetetett vámszolgálati hely ügyében legyen kedves beszámoltatni az ott üzemeltető, működtető embereket, mert ez az állapot, azt gondolom, városunkra, az ott parkoló, hétvégén parkoló kamionosok körében elterjedt nomád helyzet figyelembevételével sem igazán ildomos egy megyei jogú városnak ilyen parkolási területei legyenek.

Marton István: Az első kérdésére rögtön meg tudom adni a választ, nevezetesen mielőtt ez történt, amit Ön vázolt, a hivatal illetékese egyeztetett a tűzoltókkal, akik szerint a főbejárat bőségesen elég a bejáratra. Adott esetben a kiürítést is simán el lehet végezni akár előre, akár hátra. Úgy egyébként az Ön által említett bejárat nem hivatalos bejárat volt eddig sem, csak lehetett arra járni. Második kérdésére pedig megadjuk írásban a választ.

Balogh László: Én először is, a múlt közgyűlésen öt kérdésem volt és arra kapott válaszokra utalnék és utána a jelenlegi három kérdésemre. A válaszokat illetően az első az a Berzsenyi lakótelep játszóteréről és parkolóhelyeinek újabb kialakításáról szólt. Tárnok Ferenc osztályvezető úrral elkezdődtek a közös munkálatok, bízunk a továbblépésben. A kettes kérdésem kapcsán még múltkor, egy vállalkozó vállalta, ugye jeleztem már most is, hogy a Nagymagyarország emlékművet, a Turul madarat, a Deák téri Petőfi szobrot, a Kossuth téri Szent Háromság szobrot, a Táncosnők szobrot a sétakertben díszkivilágítással, összesen 1,2 millió forintért vállalná ennek a megoldását. Ez ügyben még nem történt előrelépés. Remélem, hogy ez nem marad el, mert egy ilyen felajánlásnak csak örülhetünk. A szobortisztító ügye, az tisztázódott. A negyedik kérdésem az volt, hogy a kanizsai mozi ügye hogyan áll. Erre én nem kaptam választ, ezért én ezt napirenden tartanám továbbra is. Az ötödik kérdésemre kaptam választ, és hadd utaljak itt erre, mert hát jelképi értelműnek tartom. A Zala megyei Közoktatási Közalapítványba delegált a közgyűlés bennünket, Bene Csaba urat és jómagamat, de én nevesítem, jól ismert kollégáimról van szó, és akár még jóban is vagyok velük, de Kis Ernőné, Sárvári László és Budai István urak nem léptek vissza. Ezt jog szerint lehet, hogy megtehetik, de nem fair és nem etikus. Tudomásul kellene venni, hogy a mindenkori városvezetés joga, hogy egy ilyen fontos kuratóriumba, hogy delegáljon, akiket leginkább elfogad. Erről ez a véleményem, és ennek itt és most hangot is adtam, és a továbbiakban is hangot adok. Ez lett volna a múltkori öt kérdésemre kapott válasz kapcsán néhány megjegyzésem és következik három mostani kérdés röviden. Egy megyei jogú városban van-e élet mozi nélkül? Erre múltkor nem kaptam választ. Polgármester úr nekem vannak akár ötleteim is. Én szeretném, ha a mostani állapotból elmozdulnánk. Második kérdésem: mitől vöröslik a Corvin lakótelep? Én magam tudom, az a bizonyos játszótér felújítás, ami nem volt szerencsés és úgy történt meg, hogy végül is, bár 8,2 millió forintot költöttünk rá, a város, de salakkal szórták le a kosárlabda pályát. Nem csoda, hogy a …játék, legyen az bármilyen és a mai mostani szárazság beteríti az egész Corcin lakótelepet. Higgyék el, voltunk a helyszínen. Rossz állapotokat jelent ez és változtatni kellene rajta. Például aszfaltozzuk le a kosárlabdapályát. Ha lenne képviselői keretem, teljes egészében erre szánnám. Hármas, utolsó kérdésem: földön hever Nagykanizsa Megyei Jogú Város zászlaja. A Medgyaszay Házban és máshol sem ne a földön legyen a város zászlaja. A zászló azért van, hogy ki legyen feszítve vagy lobogjon. Így, mint a szimbólumokra érzékeny ember, ez ugye nem kerül semmibe, azt javasolom, hogy a következő közgyűléstől, az az a mostani Város Napjától Nagykanizsa Megyei Jogú Város zászlaja ne itt a lábunk előtt heverjen, hanem legyen kifeszítve a fejünk felett, a jelenlegi helyén, az U forma belsejében pedig legyenek, mondjuk növények. Egy ilyen értékes, esztétikus, organikus építészek jegyeit mutató műemlék jellegű díszépületben ez lenne a méltó és tiszteletteljes.

Cseresnyés Péter: A zászló dolgát, ügyét el fogjuk rendezni. Felvesszük a földről. Nem tudom, kinek az ötlete volt. Így maradt. Nem figyeltünk eléggé rá. Nem kell megvizsgálni. A következő közgyűlésen nem ott lesz a zászló, hanem megfelelő helyen. A mozival és a játszótérrel kapcsolatban fog írásban választ kapni. A mozi működtetése önkormányzati segédlettel és tulajdonban nagyon veszélyes dolog, vállalkozó viszont nincs rá, tehát jelen pillanatban nincs könnyű helyzet ezen a téren. Azt hiszem, hogy az olyan mozi, ami lent a Plazaban működött, valószínűleg, ha vállalkozó nem jelentkezik, nem kívánja működtetni, akkor nem lesz mostanában Nagykanizsán.

Dr. Csákai Iván: A Honvéd utcát annak idején nagy harc árán, nagy harc után felújította a közgyűlés. A csatornát kicserélte, szépen felújított környezet, lakópihenő övezetté alakították. A gödör be lett építve. Bolt épült oda. Két nagyon nagy probléma van. Az egyik az, hogy a Dózsa György út, Honvéd utcasarkon a parkolás miatt életveszélyes a ki, bekanyarodás, de ennél nagyobb probléma az, hogy az építkezéshez menő teherautók - úgy látszik, hogy őnekik tetszik ez az új aszfalt - megrakódva ezen az úton mennek. Mit lehet tenni, hogy a lakó, pihenő övezetben a megrakott teherautók ne járjanak, és a Közterület Felügyelet pedig nézzen oda, hogy a Dózsa György út, Honvéd utca sarkán a parkolást, azt normálisan oldják meg?

Cseresnyés Péter: A Közterület Felügyelet segítségével és a VIA Kanizsa Kht. segítségével meg fogjuk oldani a problémát. Először megpróbáljuk táblával, meg egyéb folyamatos ellenőrzéssel megoldani azt, hogy azok a teherautók, amelyek nem célforgalmat bonyolítanak le, azon az útszakaszon ne hajthassanak át, vagy ne hajthassanak erre az útszakaszra be.

Jerausek István: Az első kérdésem az lenne, hogy mi indokolja a 61-es Kaposvári utat elkerülő út megépítése kapcsán a Kaposvári utat átszelő Budapest-Nagykanizsa vasúti átkelő megszüntetését? Ezzel ugyanis nagyon nagy érdekeket sértünk. Egyfelől természetesen a Kaposvári út zsákutcává alakítása kapcsán a Kaposvári úton működő vállalkozók érdekeit, másfelől a Nagybagolai hegyre vagy a Csónakázó-tóra igyekvőket esetleg lassú járművel odatartókat. Igaz, hogy ígéretet kaptak annak tekintetébe, hogy igénybe vehetik az elkerülő utat ideiglenes jelleggel. Ezért szeretném kérni Polgármester Urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen ezt az átkelőt megszüntetni, ugyanis információim szerint ezt sem a vasút, a MÁV, sem pedig KPM nem kérte. Ez csupán egy tervezői ötlet kapcsán alakult így. A másik kérdésem pedig a Szabadhegyi út kapcsán szeretném megfogalmazni. Az köztudott, hogy az utóbbi időben a Szabadhegyi úton a hétvégi telektulajdonosok és az ott lakók aránya az ott lakók javára nagymértékben megváltozott, éppen ezért jogosan sérelmezik a Szabadhegyi úton működő csirketelep működését, mert a széljárástól függően az ott terjengő szagok és olyan is előfordul, hogy akár tyúktollat is hord a szél. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérni Polgármester Urat, hogy vizsgáltassa meg, hogy egyáltalán jogszerű-e az ottlét. Ha jogszerű, akkor pedig betartanak-e mindent az állattartás szabályainak megfelelően?

Marton István: A jogszerű ottlét, az garantált, mert ha jól emlékeszem, ezt 2000-2001. környékén vizsgálták, de ennek ellenére mind a két kérdésre a szükséges határidőn belül írásban megkapja a választ.

Polai József: Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy mivel a múlt közgyűlésen feltett kérdésemre szinte előre éreztem és tudtam, hogy nem kapok megfelelő választ, amit most kijelentek, hogy nem fogadok el, ezért márt előre gondolva interpelláltam, amit írásban benyújtottam. Engedje meg, hogy felolvassam. A Nagykanizsát is érintő M7-es autópálya intenzív építése folyamatban van. A beruházáshoz kapcsolódóan bizonyos országos közutakat jelentős mértékben igénybe veszi a nagy tömegű anyagszállításokat lebonyolító nehéz tehergépjármű forgalom. 2006. tavaszán – ez egy kis előzetes még – Becsehely és Nagykanizsa közötti szakasz építése kapcsán voltak erőteljes lakossági tiltakozások Bajcsán, Kiskanizsán, egyébként Fityeházán is és Murakeresztúron is nehezen viselték az autópálya építéssel összefüggő problémákat azok a lakók, akiknek az utcájában, illetve a házai között úgymond illegális teherforgalom zajlott. 2006. tavaszától kezdve három alkalommal interpelláltam és kértem segítséget a probléma megoldására. Levelezéssel azt sikerült kideríteni, hogy Murakeresztúr, Fityeház, Bajcsa, Kiskanizsa útszakasz nem szerepelt az építési forgalomnak engedélyezett útvonalak között. Így értelemszerűen e vonatkozásban a kivitelező Betonút Zrt-t a helyreállítási kötelezettség sem terhelte. Károk pedig voltak, jelenleg is megvannak. Több háznak fő és mellékfalai repedtek meg, hullt a vakolat, valamint repedezett az úttest, ….burkolata és maradandó alakváltozások keletkeztek. Kártalanítás és helyreállítás nélkül zárult le a felvetett jogos lakossági panasz. És most eljutottunk a jelenlegi pillanathoz. 2007. tavaszán ugyanaz ismétli önmagát, mint ami tavaly történt. Folytatódik a Balatonkeresztúr felé az autópálya építés, jelentős mértékű, jelen pillanatban a nehézgépjármű forgalom az említett 6833-as jelű Murakeresztúr, Figyeház, Bajcsa, Kiskanizsa útvonalon. Ez az útvonal több helyen érint szűk keresztmetszetű beépítettséget például Nagykanizsa-Bajcsa városrészben, valamint Kiskanizsa, Bajcsai utcában. A pályaszerkezet összetétele sem ad lehetőséget arra, hogy a nehézgépjárművek intenzív terhelését folyamatosan, maradandó alakváltozás nélkül elviselje. Magam is elismertem korábban is, jelenleg is elismerem, hogy az építés kiemelt fontosságú ügy, de az általa okozott károkat, mind az állami tulajdonút, mind a magántulajdonban lévőket orvosolni kellene. Kérdéseim a következők. Bajcsa, Kiskanizsa városrészeken keresztül történhet-e anyagszállítás az autópálya építéséhez? Második: járhatnak-e városrészeinken keresztül ezek a gépek, tehát van-e rá engedélyük? Harmadik: van-e az autópálya építéshez kijelölt szállítási útvonal és abban szerepel-e a bajcsai Törökvári utca, illetve Kiskanizsa, Bajcsai utca, valamint Kiskanizsán egyéb utca? Mert egyéb utcákat is igénybe vesznek a tehergépjárművek. Amennyiben kijelölt útvonalak a fent említett utcák, városrészek, akkor vonatkozik-e erre az útvonalra a helyreállítási kötelezettség is? Ötödik kérdés: ki felelős a magántulajdonban lévő lakóházakban keletkezett károkért és ki fog fizetni kártérítést? Hatodik: végeztek-e állapotfelmérést az építési szállítások megkezdése előtt? Hetedik: megismétlődik-e az az átverés mind az önkormányzat, mind a lakosság vonatkozásában 2007-ben is úgy, mint 2006-ban? Ugyanis tavaly úgy maradt abban az ügy, hogy nem történt semmi csak éppen vizsgálgattak. Erre kérnék tisztelettel választ Polgármester Úrtól. Nyilván a következő közgyűlésre írásban. Illetve javaslatom a következő. Egyeztető javaslatot szeretnék kezdeményezni az építtető és a kivitelező döntővel, de döntéshelyzetben lévő képviselőikkel, a megyei terület közútkezelővel, illetve a megyei közlekedésfelügyelet vezetőjével, a szombathelyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, valamint javaslom, hogy Polgármester Úr a városi rendőrkapitány és az érintett városrész képviselői is kapjanak meghívást erre, valamint Fityeháza és Murakeresztúr polgármesterei úgyszintén. Ez volt az interpellációm, köszönettel. A kérdésem pedig a következő. 2006-ban kezdeményeztem a bajcsai temetőben telekmódosítást abból a célból, hogy a temetőn belül lehessen egy utat megépíteni, amin az elhunytat kultúrált módon el lehet juttatni a sírhoz. Nagyon el vannak zárva azok a területek, ahol jelenleg temetkezések történnek, nincsen lehetőség utat építeni, ehhez kerítést kell kijjebb telepíteni. Szeretném megkérdezni, hogy a tavaly elindított, még tavasszal, nyár környékén elindított kérelmem, kérdésem milyen szakaszba jutott, hiszen tudom, hogy elindították, tudom, hogy valamilyen szinten már zajlik a dolog, talán már a végére is kerültünk. Hol tart most ez az ügy?

Marton István: Ezekre a kérdésekre, illetve a kérdésére és az interpellációjára természetesen írásban válaszolunk. Első intézkedésként azt hiszem, mindenképp megtesszük, hogy a rendőrségnek ismételten felhívjuk a figyelmét a fokozott ellenőrzésre, mert hát tényleg tarthatatlan dolgok történnek ebben a témakörben. Az interpellációk, kérdések ugye 28. napirendként szerepeltek eredetileg és a nélkül, hogy nevet mondanék, nem véletlenül kerültek ezek, kérem szépen hátra, mert akik még a műszak elején rendkívül vehemensek, azok közül nem mindenki várja ki az idő végeztével, hogy az utolsó előtti napirendi pontok során kerüljenek a TV képernyője elé. Bicsák úr jól mondja, csak a fegyelmezettek tartanak ki. Ennyit név nélkül itt, most egy nevet kihúzhatok.

Szőlősi Márta Piroska: Első kérdésem. Lát-e Polgármester Úr arra lehetőséget, hogy a közeljövőben sok-sok helyre a városban hulladékgyűjtőket helyezzünk ki? Vannak ugyanis a városban olyan utcák, ahol egy darab hulladéktartóval nem találkozhatunk, mint például a Munkás utca, mint például a Kazanlak krt., mint például a Széchenyi tértől a temetőig vezető útszakasz és természetesnek is tűnhet akár, hogy ezeken a területeken tényleg bokáig járunk a szemétben. Én úgy gondolom, hogy bármilyen akciókat is hirdethetünk akkor, hogyha a minimális esélyt sem adjuk meg arra, hogy a városlakók a szemetesbe dobják a szemeteiket, akkor nem fogunk elérni semmit. Hiába bármiféle akció, akár, amit Balogh képviselőtársam itt bemutatott. Eredményt csak akkor érünk el, hogyha teszünk valamit az ügy érdekében. Úgy gondolom, hogy ezek a hulladéktartók nem kerülnek olyan sokba, hogy esetleg erre csak évek múltán kerülhessen sor. A másik kérdésem: van-e arra lehetőség, hogy a Munkás u. 6. szám háztól a 8., 10., 12., tehát a Városkapu irányába a Teleki utca felől járda kerüljön kiépítésre. Ez egyébként a Munkás u. 2-6-ig megtörtént már. Az autóbusszal közlekedők közül sokan, akik mondjuk, nem a Munkás utca elején, hanem hátrébb laknak, ezen az útvonalon próbálnak hazatérni, úgyhogy gyakorlatilag a Munkás u. 6-tól kitaposott ösvényen vezet az útjuk. A kérésük tulajdonképpen és tényleg többek kérése volt az, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt a járdát egyrészt hosszabbítsuk meg, a másik, ami talán egy kicsit ennél is fontosabb, hogy legalább még, ha nagyon távol is egymástól, de legalább néhány helyre egy-egy lámpa kihelyezésre kerüljön, mert ott, ahol már meg van a járda, sincs lehetőségük arra, hogy mondjuk télen, amikor korán besötétedik vagy nyáron is esetleg, hogyha később térnek haza, akkor teljesen sötétben bóklásszanak hazafelé. A következő kérdésem az lenne, hogy – és erre már utaltam már akkor is, amikor jeleztem a kérdéseim között – egyrészt többek kérést teljesítem akkor, amikor a köszönetüket fejezem ki az arrafelé lakóknak a megépült …..kapcsolatban a Hevesi körforgalom környékén. A kérdés viszont arra irányul, hogy ez a járda vajon belátható időn belül meghosszabbításra kerülhetne-e a benzinkútig, ugyanis gyakorlatilag nincs túl hosszú szakaszról szó, de úgy gondolom, akkor lenne teljes ott az útszakasz, hogyha az a néhány 10 méter még esetleg megépítésre kerülhetne. Az 5. kérdésem, ha jól számoltam lehet, hogy csak a 4: a Hevesi iskola mellett a Munkás utca felől a gazdasági bejáratnál a járda ügye a gazdasági bejárat miatt megszakításra került. A járda mindkét oldala az kell, hogy mondjam, hogy szinte életveszélyes. Egyrészt balra, jobbra dől, tehát nem sík területen megy az út, másrészt elég nagy a szintkülönbség a járda és a gazdasági bejáró között és szemtanúja voltam, amikor komoly nehézségekkel küzdöttek fiatal anyukák, amikor a babakocsit ott le akarták tolni, illetve fel akarták tolni, illetve idős nénik bottal ott, egyszerűen olyan rossza a járdaszegény, hogy ott bottal tapogatóznak, hogy hova merjenek lépni, meg hova ne merjenek lépni. Úgy gondolom, hogy ez végképp csak egy kis odafigyelést igényel és nem túl nagy befektetést. Ezt úgy gondolom, hogy ott rendezni kellene mielőtt ott valaki kitörné a lábát, vagy kiborulna egy babakocsiból egy kisgyerek. Végül még mindig a Hevesi iskolánál maradva. A Hevesi iskola előtt van egy egészen szép park, illetve lenne az egészen szép, ha nem lenne állandóan tele szeméttel, de bár ott van szemétgyűjtő egyébként, de ami még ennél is borzalmasabb, hogy az utóbbi időben elég rendesen odaszoktak a hajléktalanok. Ez ugye nyilván azért is probléma, mert hát őnekik nincs hol lakniuk, de a másik probléma, amit felvet, hogy tele van vizeletszaggal és ennek ugye szemmel láthatóan nyoma nem biztos, hogy van, de szagot áraszt és ürülékkel a bokrok alja, az iskolának a töve, ott az iskola lépcsője már két oldalról azért került belemezezésre, hogy oda ne tudjanak bebújni a hajléktalanok, hogy ott végezzék el a szükségleteiket. Úgy gondolom, hogy talán a rendőrséggel karöltve vagy nem tudom, hogy hogyan, de úgy gondolom, hogy erre a problémára mindenféleképpen minél előbb megoldást kell találni.

Bicsák Miklós: Korrigáltam az egyik kérdésemet szíves engedelmével, ez a Medgyaszay Ház. Megadták a cigivel kapcsolatosan és bízom benne, hogy meg lesz oldva a cigaretta kijelölt hely. Helyette. Kicsit izgulva holnap kezdődő Város Napja alkalmával engedjék meg Tisztelt Képviselőtársaim, hogy ecseteljem a lesújtó véleményeket, mint szenvedő alany, ott dolgozom. Higgyék el én szívesen szombat reggel bemutatom a helyszínt, hogy hogyan néz ki az Erzsébet tér 17., 19., 20. kapualjak. Mobil WC-ket tisztelettel Polgármester Úr soha egyik önkormányzatnak sem jutott eszébe, hogy legalább oda az udvarokba. Van ….. Budapest Bank két-három ilyen mobil WC-t letegyünk. Borzasztó állapotok vannak. Elárulom Önöknek, hogy külön biztosító, takarító embert fogadok oda szombat reggel és vasárnap reggelre, hogy azt az udvart rendbe tegyék. Ez volt az egyik kérdésem. Nagyon gond a fűkaszálás. Olyan gond, hogy tapasztalatom szerint minden területi képviselő eddig ez volt a gyakorlat hála isten megkaptuk a VIA Kanizsa Kht-tól azt a három-négy embert, akivel, mint területi képviselő egyeztetve a sürgős közterek, játszóterek, utcák behajtását, mindig megfelelő nyírták, nem is volt gond. Most Palinban tapasztalva, az első nyírás most van nehezen. Az egyik képviselő sajnos komoly, súlyos betegségben kórházba került, a másik kettő elment, maradt két emberem, akik hat órában dolgoznak. Polgármester úr, kérdésem tisztelettel: nem lehetne a városnak legalább a nyári szezonra 8 órásban a VIA Kanizsa Kht-hoz felvenni, és minden területnek jutna, mert ez a 6 óra munkavégzés higgyék el, nem bántva ezeket az embereket, nagyon kevés és nem érik utol magukat. Állandóan a lakosság. Most jó, megoldottam, a temetőből kaptam segítséget, a palini temető stb., de ott van, ha mennek Zalaegerszegre, nézzék meg holnap és holnap után, hogyan néz ki Palin, Alkotmány utca végig a sportpályáig. Nincs kaszálva, nincs ember. Ilyen 8 órásban, ha segítene a város a VIA Kanizsa Kht-nél egy 6-8 embert, és akkor kiosztanák Kiskanizsa, Miklósfa, Palin, amerre kell, Bagola és ennyivel könnyítenénk a munkánkat. Ez volt a kérdésem tisztelettel. A napokban 23-án zajlott - csak kérdés - nagyon jól álltak hozzá és köszönjük Polai képviselőtársammal a gyalogátkelőkkel a szakhatóság. Úgy ecsetelték, és azt hiszem, Polai úr is megerősít ebben, hogy azért nem ártana, ha a város is egy kis anyagiakban hozzájárulna a gyalogátkelők megvilágításához. Ez már téma volt a Tisztelt Közgyűlésben, hogy bízhatunk-e benne? Ez egy nagyon fontos, hogy a gyalogátkelők fel legyenek festve. Bízhatunk-e ebben, hogy a város, ha odakerül, hogy engedélyezi a szakhatóság Kiskanizsa, Palin stb,, ahol problémák vannak, hogy a város ezekbe beszáll, mert maga a Kht. úgy éreztem a Magvető utcánál tudva azzal, azért mondom el tisztelettel, a 74-es út egy másfél év múlva elkerüli Korpavárnál, jön be a 7-re, illetve a városba és átkerül Nagykanizsa város tulajdonába ez a palini útrész. Nem akar befektetni. Azt mondja, majd a város megoldja, és ott egyszerűen elvették a gyalogjárdát és, ahogy Zalaegerszegről jöttök a sportpályán. Én kértem egy ilyen terelőszigetet is. Milliókban beszélt. Nevetséges.

Marton István: Önnek is, mint ez előző képviselőnek Szőlősi Márta asszonynak írásban megadjuk a határidőn belül a választ.

Papp Nándor: Azt szeretném kérdezni, hogy amiről a közgyűlés döntött, hogy hogyan áll, illetve hogyan nem áll a városi kertészre kiírt pályázat, mert egyre inkább azt látom, hogy nagyon nehezen akar összejönni ez a téma, pedig óriási nagy szükség lenne rá. Akár egy 50, 100 méteres szakaszon belül is mutatok olyan parkrészletet, ahol a fáknak az 50 %-a már nem él például, és az állítom, hogy minimum 20 évnek a bűne, hogy az idefejlődött és nem volt soha semmilyen odafigyelés arra az egész dologra. Meg lehet nézni a Zárda utcánál az Alsótemplom és a Szent Imre utca közötti gyönyörű nagy fák és legalább az 50 %-a már élettelen. Tehát óriási nagy bajok vannak, és ezeket szisztematikusan csak úgy tudjuk felszámolni, hogyha lesz erre megfelelő szakemberünk, és hát persze pénz is hozzá.

Marton István: Képviselő úr, azt hiszem, meg tudom adni szóban is a választ, mert ott tartunk, hogy megyei jogú városok szövetségénél érdeklődünk, hogy milyen tapasztalatok vannak ott, ahol van főkertész. Énszerintem 10 napon belül a hirdetés megjelenik a státuszra.

Tóth Nándor: Gyors és rövid leszek, hiszen Bicsák úr majdnem elvette a kenyeremet, amikor belekezdett a gyalogátkelőhelyek létesítésébe és említette Kiskanizsát is. Konkrétan arra irányulna a kérdésem, hogy lát-e Polgármester Úr lehetőséget arra, hogy még ebben az évben két gyalogátkelőhely létesüljön Kiskanizsán? Az egyik, az egy régi keletű dolog, Polai képviselőtársam már régebben kezdeményezte és kérte, hogy a Templom téri iskolát elkerülve Letenye felé haladva a Szent Flórián tér bejáratánál létesülne egy gyalogátkelő. Erre azért lenne szükség, mert ott van egy iskola, óvoda, a túloldalon étterem, posta, FM Hivatal, Hegybíró, Hegyközség. A másikat pedig a Bajcsy-Zsilinszky 37/A. előtt kérnénk, az orvosi rendelőnél. Ott két orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői körzet, gyógyszertár, üzlet, valamint buszmegálló mind a két oldalon található. Most volt egy egyeztetés, meg egy helyszíni bejárás a múlt héten. Ezen én ugyan nem tudtam ott lenni más irányú elfoglaltságom miatt, de olyan információim voltak, hogy az egyeztetésen ott kedvező hangot kapott a dolog, viszont a helyszíni bejáráson merültek fel kétségek, ezért kérném Polgármester Urat, hogy szíveskedjen odahatni és támogatni ezt a kezdeményezést és itt az orvosi rendelőknél annál is inkább fontos lenne, hogy legyen gyalogátkelőhely, hiszen reményeink szerint ebben az évben ott elkezdődik az új egészségügyi centrumnak az építése.

Marton István: Én elméletileg látok mindkettőre lehetőséget, gyakorlatilag meg azon múlik, hogy a hatóság hogy áll hozzá, hiszen erről már sokszor volt szó volt, amit háromszor is kellett nekem még annak idején az első ciklusban kezdeményezni, mire a második ciklus végére megépült. Remélem ez nem lesz ilyen hosszú, de nem biztos, hogy nagyon sima lesz. Ezek után a korábban feltett interpellációkra, kérdésekre kérdezem az érintett urakat, tehát az írásban benyújtott interpellációkról van szó. Polai József képviselő úr most, amit szóban elmondott, azt már megtette múltkor írásban a 7-es autópálya építésével kapcsolatos kérdéskörben és március 29-én Balogh László képviselő úr is kérdezett, Horváth István képviselő úr, Bicsák úr, Jerausek István, Kolonics képviselő úr, Szőlősi Márta képviselőasszony. Úgyhogy kérdés volt bőven. Kérdezem az előterjesztőket, hogy az írásban megküldött válasz, az kielégíti-e őket? Köszönöm Bicsák úr. Balogh képviselő úr? Köszönjük. Horváth István képviselő úr? Köszönöm. Bicsák úr azt monda igen. Jerausek képviselő úr a Mindenki Sportpálya? Köszönöm. Kolonics Bálint képviselő úr? Már nincs itt, akkor tételezzük fel az igent, legyünk jóindulatúak. Szőlősi Márta képviselőasszony? Köszönöm. Akkor ez mind kielégítő volt úgy látom. Interpelláció volt Polai úrtól. Ugye itt megvan a válasz, Polai úr, gondolom, elolvasta. Tehát magyarul ezt az ügyet nem lehet ebben a pillanatban lezárni, mert eléggé titkolóznak.

Polai József: Ezt a választ nem fogadom el, amit kaptam a mai napra, azért interpelláltam. Én erre felkészültem tudtam, hogy ilyen választ fogok kapni.

Marton István: Egyébként ebben is benne van, hogy ez nincs lezárva, mert hát ugye tovább kell menni, mert sok mindent itt eltitkolnak. Jó, akkor én azt kérem a testülettől, hogy fogadja el a választ ilyen időközi válasznak. Aki egyetért velem, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 10 igen, 8 nem és 3 tartózkodás szavazattal a választ nem fogadja el.

 

Marton István: Bizottsági szakaszba kell helyezni sajnálatos módon, de hát megtörténik.

 

 

 1. Napirend utáni hozzászólások

 

Bárdosi Gábor Jenő: Úgy látszik az Ipari Parkkal kapcsolatosan, a Polgármesteri Hivatal épületeivel kapcsolatosan is azt mondtam magamban, hogy egy megyei jogú városhoz méltatlan körülmények vannak a Polgármesteri Hivatal környékén, jelesül a járdákkal kapcsolatban. Az Eötvös tér 16. számú épület előtt van egy gyönyörű parkoló és kerámialapokkal kirakott lépcső, amint feljutunk a felső szintre, ahol már csak 4-5 métert kell megtenni a hivatal bejáratáig. Na ez egy kicsit nehézségeket okoz, mert ott a 40x40-es betonlapok, azok különböző magasságokban állnak ki össze-vissza, és ugyanez vonatkozik a Platán sor felé lévő járdaszakaszra is. Most már a hátsóbejáratot nem hoznám még egyszer elő, de azért azt kérem Polgármester Úrtól mind a mellett, hogy nem fogadtam el a szóbeli válaszát a hivatalépületek hátsóbejáratával kapcsolatban, hogy nézzen utána, hogy egy 300 főt foglalkoztató intézményben plusz 300 ember, aki éppen bent tartózkodik, mint ügyfél, az hogyan fog azon az egy kapun kimenekülni, ha valami baj lesz és én nem kívánok semmi bajt, de ugyanez vonatkozik a Erzsébet téri épület előtti járdaszakaszra is. Én azt gondoltam, azt hittem, amikor a Város Napjára készült a környezet és nagyon szép környezet kezdett ott kialakulni a parkolóban, hogy majd a járdára is figyelem fordítódik. Hát arra nem sikerült úgy, hogy a Város Napján ott lent közlekedő és babakocsival közlekedő hölgyek és urak a derekukat bizony erősen meg fogják rázni, mind az Erzsébet téri oldalon a Polgármesteri Hivatal előtt, mind a hivatal előtti járdaszakaszon. Azt gondolom, és ezt nem kérdésként akartam feltenni, hanem egyszerűen azt mondom, egy megyei jogú város önkormányzati épületeihez ilyen méltatlan körülményű járdák és útszakaszok nem illenek oda és ezt én, mint figyelemfelkeltést mondtam. Ez nem pénzkérdése az, hogy a városunkba megforduló emberek az Erzsébet téren, az Eötvös téren ügyeiket intézik, azok milyen véleménnyel vannak arról, hogy tudnak bejutni épületeinkbe.

Balogh László: Javaslom, hogy június 4-re, Trianon évfordulójára, amikor a városvezetés polgármesterestül valóságosan és először ünnepel a Nagymagyarország emlékműnél, készüljön háromnyelvű kis tábla, mely magyarul, angolul és németül egyértelműen utal a városba látogatók számára arra, hogy minek az emlékműve az úgynevezett Nagymagyarország emlékmű. Volt rajta egy régi szöveg, nem idézném, most is van egy szöveg rajta, amelyet a szoborbizottság szignált. Ezzel együtt azt gondolom, hogy készülhetne és készüljön egy háromnyelvű szöveg. Ez a javaslatom, magyarul, angolul, németül. Világos, hogy ezt hivatalossá kell tenni, tehát mondjuk a jövő közgyűlésre behozni. Én csak ezt a módját látom most a hivatalossá tételnek, hogy tisztelettel átadom az én általam tervezett szöveget Polgármester Úrnak, ha Ő kíván e mögé állni, akkor tisztelettel kérem a további lépések megtételére azzal együtt, hogy én magam is segíteném ezt akár anyanyelvi fordító megszerzésével és így tovább. Tehát az általam javasolt szöveg a “Nagymagyarország emlékmű a magyarság véráldozatainak, a magyar élni akarásnak a jövőbe vetett hitnek az emlékműve. Állíttatta a hazaszeretet és az emlékezet. Isten áldásával a romokból újrateremtette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001”. Ezt én tisztelettel, ezt a szövegtervezetet átadom Polgármester Úrnak további használatra.

Marton István: A magam részéről én ezt támogatom, de végleges állásfoglalást én nem mernék tenni az évekig rendkívül komoly munkát végző és hát, hogy idejutott ez az emlékmű, a szoborbizottság nélkül ez nem történhetett volna meg, amíg Ők nem foglalnak érdemben állást, addig én ebben nem nyilvánítok hasonlóan érdemi véleményt. Mondom, elvben támogatom.

Bizzer András: Én először is szeretném kifogásolni azt, hogy március 29-én feltettem egy interpellációt ezzel a transzformátorházzal kapcsolatban és a mai közgyűlésen nem kaptam választ erre az interpellációra. Ezt szeretném először is kifogásolni. Most pedig szeretném ismertetni a legfrissebb eredményeket. Az Országos Sugárbiológiai és Sugár Egészségügyi Kutatóintézet megküldte nekem a jegyzőkönyvet a mérési eredményekről, és ebből szeretnék néhány mondatot felolvasni. Tehát az egyik földszinti lakásban a legmagasabb értéke a mágneses mezőnek 1,6 és 1,9 mikroteszla között volt este 7 és 10 óra között, ugyanis 24 órás méréseket végeztek. A másik földszinti lakásban közvetlen a transzformátorház felett a legmagasabb értéke a mágneses mezőnek 4,9 és 6,3 mikroteszla között volt. El kell mondani azt is, hogy Magyarországon az elfogadott határérték, az 100 mikroteszla. Az első emeleti lakásokban is végeztek méréseket. Itt az egyik legmagasabb érték 0,2 és 0,3 mikroteszla volt este 8 és 11 óra között. A transzformátorház melletti lépcsőházban már kisebbek voltak az értékek. Itt a legmagasabb érték az első emeleten 0,08 mikroteszla volt. Azt is el kell még mondani, hogy a földszinti lakásokban, ahol a legnagyobb mágneses mezőt mérték, pont ott nem történtek rákos megbetegedések és ezért az Országos Sugárbiológiai és Sugár Egészségügyi Kutatóintézet a következő megállapítással élt: összesítve megállapítható, hogy a rákos megbetegedések és a transzformátorból eredő mágneses tér között nem látszik összefüggés. Itt még szeretném hangsúlyozni, hogy közvetett összefüggés, az lehetséges, ugyanis még kémiai mérések nem történtek és az ÁNTSZ most fogja elvégezni ezeket a kémiai méréseket. Azbesztet is keresni fogunk, ózont is, valamint a ház tégláját is megvizsgáljuk és a háznak a födémjét is meg fogjuk. Anyagot veszünk belőle és ez is meg lesz vizsgálva, mert lehet, hogy az építőanyaggal volt valamilyen probléma. Ennyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban.

Dr. Károlyi Attila: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az a jelvény, amelyik kiosztásra került itt Önöknek, Krátki István polgármester úr által viselt jelvény kicsinyített mása. A jelvény réznikkel ötvözetből készült aranyozással, limitált számban, 100 példány készült belőle, míg a díszpolgároknak vagy a feltehető díszpolgároknak a későbbiekben 12 db, 14 karátos aranyból készült jelvény. Vári Dénes, a volt állami pénzverde fővésnöke készítette el. Az én véleményem szerint ez a jelvény egyrészt szimbolizálja a Krátki István vezette önkormányzat és a Marton István vezette önkormányzat közötti jogfolytonosságot, másrészt pedig emlékeztet a mártír sorsú Dr. Krátki Istvánra, Nagykanizsa város Díszpolgárára, akit 1952-ben négy kis unokájával, akik közül a legfiatalabb 2,5 éves volt, hurcolták el a kommunisták Hortobágyra, emlékeztet arra, hogy ezeket a bűnöket sem feledni, sem megbocsátani nem lehet.

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 20.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2007. április 27. ünnepi

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 27-én (péntek) 19.00 órakor tartott ünnepi üléséről.

 

Az ülés helye: Medgyaszay Ház

Nagykanizsa, Sugár u. 5.

 

Jelen vannak: kitüntetettek és vendégeik

a közgyűlés tagjai

meghívottak

 

Az ünnepi közgyűlés nyitányaként Baráth Yvette, a Farkas Ferenc Zene- Aranymetszés Művészeti Iskola magán énektanára énekelte elő a Himnuszt, melyet követően Sütő András, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákja előadásában Nagy Gáspár: Példázatok című verse hangzott el.

Marton István polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi beszédét, majd ezt követően a közgyűlés 2007. március 29-ei döntése alapján a következő kitüntetéseket adta át.

 

110/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a.) Harkány László nyugalmazott középiskolai tanárnak, a kultúra, az oktatás és ifjúság nevelése terén végzett életútja elismeréseként a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával, nettó 200 000 Ft pénzjutalommal és arany pecsétgyűrűvel ismeri el Nagykanizsáért folytatott kiemelkedő munkásságát.
 2. a.) Takács János nyugalmazott közgazdásznak, a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesülete elnökének a történelmi emlékezet ébrentartásáért, sorstársainak érdekvédelméért, a piarista öregdiákok összefogásáért és a város gazdaságának fejlesztéséért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával, nettó 200.000 Ft pénzjutalommal és arany pecsétgyűrűvel ismeri el Nagykanizsáért folytatott kiemelkedő munkásságát.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. a.) DeCleva Pálnak városunkhoz, iskolájához a tengeren túl is hűséges polgárnak, jótékonyságáért és áldozatkészségéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza és a cím adományozását megörökítő oklevéllel ismeri el Nagykanizsáért folytatott kiemelkedő munkásságát.
 2. a.) néhai Jókuthy Bélának, a József főherceg laktanya egykori parancsnokának a múltbeli katonaváros, Nagykanizsa hírnevét öregbítő, kapcsolatait javító, az anyagi és szellemi gyarapodását segítő tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza és a cím adományozását megörökítő oklevéllel ismeri el Nagykanizsáért folytatott kiemelkedő munkásságát.
 3. a.) Kalmár Béla nyugalmazott állatorvosnak kiváló szakmai munkájáért és aktív közéleti tevékenységéért a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza és a cím adományozását megörökítő oklevéllel ismeri el Nagykanizsáért folytatott kiemelkedő munkásságát.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

111/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Erdős Géza főesperesnek Kiskanizsa lakossága lelki életében végzett közösségépítő munkásságáért “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 150 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.
 2. Határidő: 2007. április 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Deme Dávid evangélikus lelkésznek a kis történelmi egyház helyi vezetőjeként a krisztusi szolidaritást példamutató módon gyakorlattá váltó tevékenységéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő munkáját.
 4. Határidő: 2007. április 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 5. Karádi Jánosnak a nagykanizsai közigazgatásért végzett 35 éves példamutató munkájáért “Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el a közigazgatásban nyújtott kiváló tevékenységét.
 6. Határidő: 2007. április 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 7. a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságnak a védelmi igazgatásban végzett magas színvonalú munkájáért és az önkormányzattal való eredményes együttműködéséért a “Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és plakettel, valamint nettó 100.000. Ft támogatással ismeri el kiváló szakmai tevékenységét.

  Határidő: 2007. április 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

112/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a.) Boros Antal nyugalmazott tanárnak több évtizedes kiemelkedő nevelő-oktató munkájáért “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

 1. b.) Serfőzőné Horsetzky Márta nyugalmazott tanárnőnek a gyermekek zenei nevelésében és a kórusmuzsika ápolásában végzett kiemelkedő munkáságáért a “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. a.) Fentős Ferenc nyugalmazott zeneiskolai igazgatónak az ifjúság ének-zenei nevelésében és a zenekultúra fejlesztésében végzett eredményes tevékenységéért “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

 1. b.) Schmidt Istvánnak az amatőrszínjátszás és versmondás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint 100 000 Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. a.) néhai Hári László Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sport Irodája vezetőjének, posztumusz, Nagykanizsa sportjáért végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

 1. b.) Tihanyi István nyugalmazott osztályvezető, újságírónak fáradhatatlan munkahelyi, társadalmi, sport és újságírói tevékenységéért a “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100 000. Ft pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

113/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. prof. dr. Bátorfi Józsefnek a város határán túl is elismert kiemelkedő gyógyító és egészségnevelő munkásságáért a “Szekeres József-Díj” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.
 2. Simánné Mile Évának a városban végzett áldozatos és magas színvonalú szociális munkájáért a “Szekeres József-Díj” kitüntető címet adományozza, valamint az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer forint pénzjutalommal ismeri el kiemelkedő tevékenységét.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

114/2007.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Csető Árpádnak lakókörnyezetében végzett kiemelkedő szépítő és környezetvédő munkáját a “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó százezer Ft pénzjutalommal ismeri el.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

A díjátadást követően a kitüntetettek nevében Takács János mondott köszönetet, amely után az Orff Ütőegyüttes virtuóz dob produkciója volt látható.

A gálaműsor folytatásaként a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Néptánc Tagozata rábaközi táncokat mutatott be.

Az ünnepi est zárásaként Nagykanizsa Város Vegyeskara musical részleteket adott elő, amelyet a Szózat követett.

 

A díszelőadás végén Marton István polgármester az ünnepi ülést 20.30 órakor bezárta.

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2007. május 4. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. május 4-én (Péntek) 17.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Vasemberház Díszterem

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Domina Erzsébet helyettesítő irodavezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. személyzeti referens, Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés megjelent tagjait. A mai soron kívüli közgyűlésünket megnyitom. A meghívóból a testületi tagok értesültek, hogy 5 napirendi pontra tettünk javaslatot. Ezt, közben kiderült, hogy ki kell egészíteni egy 6. napirendi ponttal is. A HSMK rekonstrukció többletköltségére új formában kell beadni a pályázatot, magyarul megküldték a mintát, ami szerint a pályázatot meg kell csinálni, tehát itt tartalmi döntésre elve nem lesz szükség. A napirendi pontok közül kettő tartásánál zárt ülésre teszünk javaslatot. Én azt javaslom, hogy a zárt üléssel kezdjünk. Az eredetileg az 5-ösnek jegyezett - Javaslat a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére és jegyzői pályázat kiírására –, ez legyen a zárt ülés elsője és a 2. pedig Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületének választására. A nyílt ülésre pedig az eredet 1., 2., 3-ast javaslom 3., 4., 5-re és a már említett HSMK rekonstrukciós pályázatot pedig a 6-ra. Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata a napirendekre? Károlyi Attila szót kér? Röst úrnak adom meg a szót.

Röst János: Úgy látszik, hogy a nevek összekeveredtek, erre jobban kellene ügyelni. Lenne egy javaslatom, mégpedig a 4. pontnak a levételét javaslom. Ez pedig a “Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületének választására”. Én úgy gondolom, hogy ilyen horderejű ügyet nem lehet úgy a közgyűlés elé tárni, hogy ha azt a bizottságok, szakbizottságok nem tárgyalták meg. Meggyőződésem az, hogy ugyanolyan hibát követünk el, mint több alkalommal már a közgyűlés elkövetett, és nem lenne szerencsés, ha ebből is jogi viták bonyolódnának. A másik pedig egy megjegyzés, hogy én úgy gondolom, hogy egy naptár beszerzésével, ahol fel vannak írva a dátumok, hogy mikor, mi következik, az ilyen típusú megszüntethetőek.

Dr. Fodor Csaba: Amennyiben Röst János képviselő úr megszívlelendő és valóban helyes indoklása alapján mégsem venné le a többség ezt az ominózust Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületi tagjának a választásra vonatkozó előterjesztést, amely, én is azt gondolom, hogy nonszensz, hogy mindenféle bizottsági vélemények nélkül, sötét FIDESZ-es szobákban eldőlő valamifajta javaslatok kerültek ide. De hát az Önök lelke rajta. Én azt gondolom, abban viszont nincs mérlegelés, amit én mondok, ugyanis ez a napirend nem tárgyalható zárt ülésen. A zárt ülések tartására az önkormányzati törvény elég kogens szabályokat állít fel. Egyrészt meghatározza, hogy melyek azok a lehetőségek, amikor kötelezően azt kell tartani, a másik pedig azt mondja, hogy mi az a lehetőség, amikor - kettőt jegyez meg egyébként e körben az önkormányzati törvény -, amikor lehet tartani. Az én megítélésem szerint ez a napirend semmiképpen sem tartozik egyik körbe sem, tehát az önkormányzat ezt csak törvénysértő és saját SZMSZ 12. §-át megsértő magatartásával valósíthatná meg. Tehát amennyiben ezt tárgyalja a közgyűlés, ezt csak és kizárólag nyílt ülésen teheti meg.

Marton István: Képviselő úr, Önnek általában és elvileg igaza van, de itt gyakorlatilag azért nincs, mert érintett személy nincs jelen, tehát ezért automatikusan zártra kell tenni.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr, ebben most Önnek nem tudok bókolni, nincs igaza, ugyanis világos, megvannak, mik azok a körök, amikor zárt ülést lehet tartan vagy kell kötelezően tartani. Ez a kör nem az a kör, mert itt az van, felolvasom: “Az önkormányzat a közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása”. Ez egyik sem. Mi csak javaslatot akarunk adni a Vízmű Részvénytársaság közgyűlésének – alpolgármester úr hangosabban mondaná, akkor meg is érteném, legalábbis meghallanám, nem biztos, hogy megérteném, csak meghallanám. Én azt gondolom, hogy ezt gondolják végig. Ez egyik sem, tehát ez nem fér ide bele, és ha nem fér be, akkor azt a szabályt, amit Ön helyesen idézett, nem is lehet akkor ebben a kérdésben alkalmazni. Egyébként az önkormányzati törvény, ha jól emlékszem, talán 14. §-a rendelkezik erről. Ott is megnézhetik a laptopon. Én azt gondolom, hogy ebben nincs vita és nem is lehet vita és nem is lehet ezt zárt ülésen előterjeszteni. Amennyiben persze zárt ülésen tárgyalja mindezek ellenére a közgyűlés, akkor nagyvalószínűséggel a Közigazgatási Hivatalhoz fogok fordulni, már még ma este megírom a levelemet.

Marton István: A cím, az jól takarja a valót. Javaslatról van szó, tehát ezért itt tárgyalhat.

Halász Gyula: Egy kérdésem lenne a 4. napirendi ponttal. Legyen szíves bennünket és a város lakosságát tájékoztatni, hogy a 4. napirendi pontot melyik bizottság tárgyalta?

Marton István: Elhangzott, hogy nem tárgyalták a szakbizottságok. Valakinek van javaslata valamilyen napirendi pontra? Új napirendet, mivel nincs, ezért szavaztatni kell.

Dr. Fodor Csaba: Bocsánat. Polgármester úr azt tetszett mondani az előbb egy válaszban nekem, hogy ezért is kellene zárt ülésen tárgyalni, amit egyébként nem lehet, mert hogy nincs itt az, aki a javaslatban szerepel. Az én javaslatomban – lehet, hogy az Önöké az pontosan kitöltött – körülbelül 20 pont van, nem tudom ki az a 20 pont, akire Önök gondolnak. A tisztség delegáltja.

Marton István: Bocsánat, hát nem 20 pont van, hanem egy név beírására alkalmas hely.

Dr. Fodor Csaba: Hát, az nálam most még 20 pont és Ön azt mondta, hogy nincs itt, aki a javaslatban szerepel. Az én javaslatomban 20 pont van ott. Azt, hogy a tagja tisztségére, 20 pont, delegálja. Úgyhogy Polgármester Úr arra kérem, hogy mondja meg, hogy ki az a személy, hogy mindenki tudja, hogy Önök kire gondolnak, aki nincs itt. Hát Ön hivatkozott arra, aki nincs itt.

Marton István: Ebből többször volt már vita. Ha odaértünk, mindig megmondtuk.

Böröcz Zoltán: Azt feltételezem, hogy Ön most egy ügyrendi szavazást fog elkövetni nyílt, illetve zárt ülés témájában és utána már ezt nem tehetném meg. Szeretném bejelenteni, hogy Fodor úr ugyan elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatalhoz fordul, én pedig bejelentem, hogy a zárt ülés minden egyes momentumáról és percéről a sajtót közvetlenül az ülés után tájékoztatjuk, mert egészen biztosak vagyunk abban, hogy ezzel nem követünk el jogsértést, mert ebben az ügyben zárt ülés nem tartható.

Marton István: Akkor szavaztatnom kell, illetve a jegyzőt még nyilatkozatra kérem, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását?

Dr. Kelemen Marcell: Igen, kérem.

Marton István: Valószínűsítettem, hogy kéri. Köszönöm. Tehát ez automatikusan zárt ülés. A 2. számú napirendre az eredeti 4. napirendet javaslom. Aki egyetért azzal, hogy zárt ülésen tárgyaljunk, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 9 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért azzal, hogy az eredetitől eltérően 6-ként felvegyük a HSMK rekonstrukcióját, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért azzal, hogy a sorrend az előbb általam elmondott legyen - tehát, hogy az eredeti 5. az 1., az eredeti 4. a 2. és az 1., 2., 3., az átmegy 3., 4., 5-be, illetve felvesszük 6-nak a HSMK-t -, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Röst úr nem szavazott még. Nem szavaz.

Röst János: (Nem mikrofonba beszél, nem lehet hallani, amit mond.)

Marton István: Röst úr, én visszamegyek, akkor megszavaztatom. Aki egyetért az Ön javaslatával, az nyomja meg ez igen gombot. Én azt mondom, hogy a nem gombot nyomjuk meg.

 

A közgyűlés 10 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: És akkor most teszem fel az előbb elmondottak alapján, aki egyetért ezzel a 6 napirendi ponttal ebben a formában, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 6 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére és jegyzői pályázat kiírására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületének választására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

Nyílt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 3749/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Javaslat az OLLÉ Program keretében létesítendő műfüves labdarugó-pályák közbeszerzési eljárásának lefolytatására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat az utazó szakember-hálózat kialakítása, fejlesztése, segítése, támogatása igénybe vételére a 15/2007.(III.14.) OKM rendelet 3. § szerint (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. A HSMK rekonstrukció többletköltségének forrás kiegészítésére pályázat benyújtása tárgyában hozott 93/2007.(III.29.) sz. határozat módosítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 163/2007.(V.4.) – 164/2007.(V.4.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 3749/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Akit érdekelnek a részletek, az nyilván elolvasta. Itt a Regionális Szennyvíztársulás tervezett egyik szennyvízátemelőjéről, annak a helyéről van szó és annak az önkormányzati tulajdonba vételét célozza meg az előterjesztés. Nem látok hozzászóló képviselőt, így a meg sem nyitott vitát lezártnak tekintem. Aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

165/2007.(V.4.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Nagykanizsa belterület 3749/6 hrsz-ú, 1616 m2 nagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
 2. A közgyűlés felhatalmazza Marton István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.
 3. Az ingatlant Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában meghatározott “csatornázás” önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és szennyvízátemelő elhelyezése céljára kívánja felhasználni.
 4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

 1. saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
 2. vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti.
 3. vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
 4. vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
 5. nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Határidő: 2007. május 15.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat az OLLÉ Program keretében létesítendő műfüves labdarugó-pályák közbeszerzési eljárásának lefolytatására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Tíz műfüves pályát szeretnénk felépíteni Nagykanizsán a közeljövőben. Azt hiszem, hogy ez igazán szép és sportos üzenet, így természetese, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag 7 igennel támogatta azt a továbbléptetési procedúrát, ami még hozzátartozik ehhez az OLLÉ Program valódi beindulásához.

Karádi Ferenc Gyula: Több helyről hallottam azt a véleményt, hogy az önkormányzat ne legyen olyan nagyra ezzel az OLLÉ Programmal, hiszen ez MLSZ finanszírozású pályázat. Szeretném mindenkinek tudomására hozni, hogy az utolsó fillérig a vállalt kötelezettséget az önkormányzat saját pénzből finanszírozza, az MLSZ-nek csak koordináló szerepe van ebben. Egy magánvállalkozás kezdeményezését az MLSZ felkarolta és egy koordinátor szerepet tölt csak be, tehát a finanszírozást az önkormányzat döntése alapján az önkormányzat az utolsó fillérig kifizeti és szeretném, hogyha ez mindenkinek a tudomására jutna.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök én is, mint városszéli képviselő Palin városrészben is, ha megvalósul. Azért tudni kell azt, hogy rengeteg embert fog ez megmozgatni, szükség van rá, hasonló, mint a tömegsport, nemcsak a hivatalosan leigazolt versenyzők a vasárnapi futballmeccseken, hanem hát már várják is valóban és bíznak benne, hogy megvalósul és ez maga a városnak is a színvonalát, ha ez a 10 pálya létrejön, valóban ki fogja emelni és azért látják, hogy na a város teszi a dolgát.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

166/2007.(V.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért az 1. számú mellékletben megfogalmazottakkal, annak tartalmával.
 2. Határidő: 2007. május 10.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. felhatalmazza Marton István polgármestert a 2. számú mellékletben található Meghatalmazás aláírására.

  Határidő: 2007. május 10.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az utazó szakember-hálózat kialakítása, fejlesztése, segítése, támogatása igénybe vételére a 15/2007.(III.14.) OKM rendelet 3. § szerint (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Egy pályázatról van szó, amely személygépkocsi vásárlását célozza. Ezt támogatnánk, ebbe indulnánk be. Hogy a konkrétum is világos legyen, a Szivárvány Fejlesztő Központ munkáját támogatná ez a személygépkocsi az utazás könnyítésével, és ez a munka azt jelenti, hogy 15 településen 375 tanuló részére nyújt a Szivárvány Fejlesztő Központ pedagógiai szakszolgálatot. Logopédiáról, gyógytestnevelésről és fejlesztő felkészítésről van szó. Fontos ez a munka. Kérem, támogassák. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 7 igennel (egyhangúlag) támogatta.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, aki a határozati javaslat 1. pontját, márpedig azt, hogy a közgyűlés pályázatot nyújt be “Az utazó szakember-hálózat kialakítása, fejlesztése segítésének támogatása” céljából” - el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki felhatalmazz arra, hogy ennek az OKM rendelet 4. számú mellékletét aláírjam, az kérem, nyomja az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén a mindenkori önkormányzati költségvetésben három éven keresztül biztosítja utazótanári szolgáltatás céljára a gépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségét, az kérem, szintén nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

167/2007.(V.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. pályázatot nyújt be “Az utazó szakember-hálózat kialakítása, fejlesztése segítésének támogatása” céljából.
 2. Határidő: 2007. május 10.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. felhatalmazza a polgármestert az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 4. számú mellékletének aláírására.
 4. Határidő: 2007. május 10.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 5. nyertes pályázat esetén a mindenkori önkormányzati költségvetésben három éven keresztül biztosítja utazótanári szolgáltatás céljára a gépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségeit.

  Határidő: 2008. február 15.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 

 1. A HSMK rekonstrukció többletköltségének forrás kiegészítésére pályázat benyújtása tárgyában hozott 93/2007.(III.29.) sz. határozat módosítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Egy formai módosításról van szó. A formanyomtatványt kötelező jelleggel kell kitölteni. Aki ezt el tudja fogadni – miután nem látok hozzászólót –, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatott hozza:

 

168/2007.(V.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázat célja:

A Hevesi Sándor Művelődési Központ rekonstrukciója során felmerült többletköltségek forrás-kiegészítése pályázat benyújtásával.

A fejlesztés megvalósulási helye:

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9, Hrsz.: 2449/2

A fejlesztés forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2007. év

Saját forrás

109.354.963

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

25.000.000

Egyéb támogatás (Címzett támogatás)

591.237.000

Egyéb forrás

0

Összesen

725.591.963

A Közgyűlés a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 17. számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet, helyettesítő Pályázati Irodavezető)

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 19.10 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Marton István
aljegyző
polgármester

 

 

2007. május 31. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. május 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyergyák Krisztina aljegyző, Bakonyi Tamás osztályvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Domina Erzsébet helyettesítő osztályvezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Gőcze Gyula osztályvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. Még mielőtt a hivatalos része elkezdődik a közgyűlésnek, megkérem Papp Ferenc és Balogh László képviselőtársaimat, hogy mondják el mondanivalójukat, hogy mindenki értesülhessen róla.

Papp Ferenc: A Hevesi Sándor Művelődési Központ június 22-én és 23-én rendezi meg a Thúry György Históriás Napokat. Azért kértem most szót és hozzám valószínűleg Balogh képviselőtársam is csatlakozik majd, hogy egy néhány percben a program egy részére felhívjam a figyelmet. A kétnapos rendezvénynek a második napján, tehát június 23-án (szombaton) 10-11-ig egy történelmi jelmezes felvonulás kezdődik a városközpontban a tavalyihoz hasonlóan. Akkor is a képviselőtestület jelentős részre részt vett a felvonulásban. A felvonulásban különböző civil szervezetek, illetve Budapestről, Kaposvárról és máshonnan érkezett hagyományőrző fegyveres csoportok, korabeli ruhákba vonulnak fel. A Széchenyi-Zsigmondy Szakközépiskola diákjai már tavaly elkészítették azokat a jelmezeket, pontosabban tógaszerű ruhát, amiben tavaly is felvonultunk. Én tisztelettel kérném képviselőtársaimat, hogy lehetőleg minél többen vegyünk részt a felvonuláson. Balogh László bizottsági elnök úr vezetné ezt a fajta felvonulást. 10 órakor a Török kúttól indulna a csapat. A gyülekező pedig 9.45-kor, tehát negyedórával előtte a Polgármesteri Hivatal földszintjén lenne, ahol mindnyájan ezt a tógaszerű ruhát felvennénk. Én nagyon kérem, hogy függetlenül melyik oldalon ülünk, ez egy olyan városi hagyományteremtő jellegű rendezvény, hogy nagyon jó lenne tényleg, ha minél többen fel tudnánk vonulni. Én azt kérném, hogy június 15-ig szíveskedjenek visszajelezni, hogy ki tud felvonulni, ki vesz részt. A rendezvények jelentős része a Thúry téren lesz. Ott fogadnak bennünket különböző hagyományőrző együttesek, illetve népviseletbe öltözöttek és ott törökköri ételekkel vendégelnek meg bennünket. Ebben lovasok is részt vesznek, Dobri Lajosék is egy csapattal, tehát körülbelül olyan 100, 150, 200 fő körül, plusz még akkor mi még a képviselőtestületből.

Marton István: Tehát akkor ezt tekintsük hirdetésnek, és ettől kezdve a közgyűlés hivatalos munkája következik. A forgatókönyv szerint a ki nem hirdetett határozatokkal kell kezdenem.

 

 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása

 

135/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. A KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. 2006. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 15.358.000 Ft főösszeggel és 4.368.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt a társaság eredménytartaléka terhére kell rendezni.
 2. A Kanizsa TV Kft. 2006. évi mérlegbeszámolóját 10.797.000 Ft főösszeggel és 1.063.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy a mérleg szerinti veszteség rendezésére 1.063.000 Ft pótbefizetést teljesít. A pótbefizetés forrása a várható gépjárműadó bevételi többlet.
 3. Határidő: 2007. július 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 4. A Kanizsa Uszoda Kft. 2006. évi mérlegbeszámolóját 74.378.000 Ft főösszeggel és 4.199.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt a társaság eredménytartaléka terhére kell rendezni.
 5. A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 9.603.000 Ft főösszeggel és 8.714.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő rendezéséről. A pótbefizetés módját és mértékét a 2007. I. félévi mérlegbeszámoló alapján határozza meg.
 6. Határidő: 2007. augusztus 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 7. A Nagykanizsai Régió Kft. 2006. évi mérlegbeszámolóját 59.367.000 Ft főösszeggel és 9.861.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt a társaság eredménytartaléka terhére kell rendezni.
 8. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2006. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 98.719.000 Ft főösszeggel és 37.551.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő rendezéséről. A pótbefizetés módját és mértékét a 2007. I. félévi mérlegbeszámoló alapján határozza meg.
 9. Határidő: 2007. augusztus 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 10. A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. 2006. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 4.643.000 Ft főösszeggel és 230.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt a társaságnak a 2007. évi saját bevételéből kell fedeznie.
 11. Az ügyvezetők munkabérét (megbízási díját) a Javadalmazási Szabályzat előírásának megfelelően felülvizsgálta és 2007. évben változatlanul hagyja.
 12. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. június 30-ig történő átvilágítására.

  Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Balatonberény, Béke u. 64. szám alatti – Balatonberény belterület 845. hrsz-ú – üdülő értékesítése

136/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Balatonberény, Béke utca 64. szám alatti, Balatonberény 845. hsz-ú “Kivett üdülőépület és udvar “ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. A kikiáltási árat 48.116.000 Ft + ÁFA-ban határozza meg.

Egyben hozzájárul, hogy a nyilvános versenytárgyalást az ingatlan ½ tulajdoni hányadának jogosultja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolítsa, az ingatlan nyilvános versenytárgyalásán a vételi jogot szerzővel az adásvételi szerződést előkészítse, a vételár 50 %-ára Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata igényt tart.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében az adásvételi szerződést - mint az ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának jogosultja - aláírja.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

Nagykanizsa, Erzsébet tér É-i tömbben lévő önkormányzati ingatlanok értékesítése

 

137/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történő együttes értékesítésével. A kikiáltási árat 173.000.000 Ft + ÁFA-ban határozza meg.

 • Nagykanizsa, Magyar úr 7. (984 hrsz) (utcafronti épület nélkül)
 • Nagykanizsa, Erzsébet tér 12. (986/1 hrsz.)
 • Nagykanizsa, Erzsébet tér 13. (987 hrsz.)
 • Nagykanizsa, Erzsébet tér 14. (988/1 hrsz) – területből 219 m2

A versenytárgyalási felhívásban az alábbiakat rögzíteni kell:

Felhatalmazza a polgármestert a nyilvános versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására, az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: - nyilvános versenytárgyalás lebonyolítása: 2007. július 31.

- adásvételi szerződés megkötése: 2007. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

Javaslat a Kanizsai Antológia szerkesztő bizottságára

 

138/2007.(IV.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsai Antológia szerkesztőbizottságának felkéri:
 2. szerkesztőnek: Lehota M. János esztétát,

  titkárnak: Halmos Csaba kulturreferenst,

  ifj. Horváth Gábor történészt,

  Lehota János ny. tanárt, írót.

  Határidő: 2007. május 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki a Kanizsai Antológia első négy kötet megjelenésében végzett lelkiismeretes munkájáért a korábbi szerkesztőbizottság tagjainak:

  Dr. Horváth Györgynek, Deiszinger Ivettnek, Szabadi Tibornak, Hittaller Balázsnak, Horváth Ilonának és Halmos Csabának.

  Határidő: 2007. május 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola intézményvezetőjével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára

139/2007.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Takács Andrásnak a Hevesi Sándor Általános Iskola intézményvezetőjévé történő kinevezése során felmerült nyelvvizsga-bizonyítvány ügyével a továbbiakban nem foglalkozik.

 

Javaslat a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére és jegyzői pályázat kiírására

 

163/2007.(V.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Dr. Kelemen Marcell jegyző közszolgálati jogviszonyát 2007. május 6. napján közös megegyezéssel megszünteti a 2007. május 2-án kell megállapodásban foglalt feltételekkel, mely megállapodás 3. pontja a közgyűlés döntése alapján az alábbiak szerint módosul.
 2. “3. Amennyiben a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszűnésére a 2. pontban meghatározott feltételekkel kerül sor, a felek egyéb követeléssel nem élnek.

  A közgyűlés 5.924.000 Ft jutalmat állapít meg dr. Kelemen Marcell részére, melyet a jogviszony megszűnésekor kell kifizetni. A jutalom forrása a Polgármesteri Hivatal 2007. évi bérmegtakarítása.

  Felkéri a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

  Határidő: 2007. május 7.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 3. pályázatot hirdet a jegyzői munkakör betöltésére az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal.
 4. A pályázati kiírást a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

  Határidő: 2007. május 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 5. megköszöni Dr. Kelemen Marcell jegyzőnek a 4 éves tevékenységét.

 

Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületének választására

 

164/2007.(V.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságának tagja tisztségre Kassai Zoltánt javasolja.
 2. a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatói tisztségére Molnár Szabolcsot javasolja.
 3. úgy dönt, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületei összetételéről javaslatot előterjesztő Nagykanizsa és térsége régió értekezletén, valamint a társaság e tárgyban döntést hozó közgyűlésén Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát Cseresnyés Péter képviseli azzal, hogy szavazatával kizárólag e határozat 1. és 2. pontjában nevezett jelölteket támogathatja.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Beruházási Iroda)

 

A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Marton István polgármester

Előterjesztő: Marton István polgármester

Előterjesztő: Marton István polgármester

A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló …..(….) rendelete megalkotására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Egyebek:

A meghívóban szereplő 45. napirend előterjesztése - Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú - az Ipari Parkban levő ingatlan értékesítése – a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések levételét javaslom:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Javaslat az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek bővítésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Gyakorlatilag szinte ugyanazzal az indoklással javaslom levenni, és júniusra áttenni mind a kettőt, mert a 7-eshez a reklám miatti csatlakozás okán nem érdemes foglalkozni és ugyanígy a 24-esnél még technikai problémák merültek fel, ezért a normál közgyűlésre, kérem a szakosztályt, hogy készítse elő a felmerült gondok megoldása után. Ezen kívül meg kell, hogy kérdezzem, hogy kinek van javaslata a napirendi pontokhoz pluszban vagy éppen mínuszban?

Tóth László: Polgármester úr lehet, hogy valamikor nem voltam itt a közgyűlésen, én úgy emlékszem, hogy mindig itt voltam. Az SZMSZ szerint a reklámra nincs lehetőség, a napirend előtti hozzászólásokat az Önök javaslatára napirend utániakra tették. Nem tudom, hogy akkor hogyan, mi alapján mérlegel polgármester Úr, hogy kinek adja meg a reklámozás lehetőségét. Ez az egyik. A másik pedig, mint a NTE 1866 Sportegyesület elnöke május 2-án egy levelet intéztem Önhöz, amiben támogatási kérelmet kértem és bíztam abban, hogy a közgyűlés a mai májusi soros ülésén megtárgyalja. Nem látom a napirendi pontok között. Kérem ennek felvételét.

Marton István: A NTE-vel kezdeném. Úgy gondolom, hogy miután az Ön által vezetett Pénzügyi Bizottság is ragaszkodik az OKISB-nak az állásfoglalásához és az OKISB is ezt újra akarja tárgyalni, ezt a következő normál közgyűlésre hozzuk be azzal, hogy természetesen adok előleget, nehogy azok az anomáliák bekövetkezzenek, amit Ön az egyesület és vezetése, illetve személy szerint Ön is, meg jómagam is joggal és okkal félünk. Tehát ez ezért nem szerepel. Akkor viszont teljesen komplex formában kell ugyanígy idehozni. A másik pedig: nem értem az ügyrendi gombot azon egyszerű oknál fogva, hogy szó nem volt itt napirend előttiről, hanem mielőtt elkezdődött volna a hivatalos része a közgyűlésnek egy önkormányzati rendezvénynek a hirdetése történt meg.

Halász Gyula: A napirendi pontoknál szeretnék javaslattal élni, mégpedig az 1. napirendi ponthoz javasolnám beemelni a polgármesteri tájékoztatóban lévő egyik tájékozatót. Ez pedig az I-IV. havi gazdálkodásról szóló tájékoztató. Úgy gondolom, hogy logikailag először ezt kellene megtárgyalnunk, elfogadnunk, megvitatnunk és utána kerülhetne sor a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletmódosításra, mert teljesen abszurd lenne, hogyha először elfogadnánk a módosítást, majd a nyílt ülések napirendi pontjainak a végén pedig döntenénk arról, hogy mi történt az első négy hónap gazdálkodását tekintve. Szeretném javasolni a 36. napirendi pontot a 21. napirendi pont elé. Ez az orvosi ügyelettel kapcsolatos tapasztalatok és a fenntartói együttműködésnek a témája. Én úgy gondolom, hogy ezek szorosan összefüggnek egymással. Az interpellációk és kérdéseknél szeretnék feltenni kérdéseket. Egyrészt a tömbrehabilitációs program helyzetével kapcsolatban, a sportcsarnok építésének szándékával, a Péterfai út, Alsószabadhegyi kerékpárút közvilágításának határidejével, a Péterfai 1-3. között nem használt hobbikertek fűnyírásával kapcsolatban, a munkahelyteremtő beruházásokat segítő elképzelésekkel kapcsolatban, a parlagfű irtás városi helyzetével kapcsolatban, illetve az M7-es autópálya palini szakaszának zajvédő fal építésével kapcsolatban.

Röst János: A napirendi pontokkal kapcsolatban lenne egy módosító javaslatom. Javaslom a 4. pontnak a levételét - ez pedig az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet megalkotása, ugyanis a Szociális és Egészségügyi Bizottság alkalmatlannak tartotta tárgyalásra, és hogyha azt a gyakorlatot akarja folytatni Polgármester Úr, amit eddig hangoztatott, hogy bizottsági támogatás, bizottsági vélemény nélkül nem tárgyalunk napirendi pontot, akkor ezt le kell venni. Ennek van bent egy olyan eleme, amely Önt érinti. Ön akar jogot formálni arra, hogy bérlakás kijelölési lehetőségeket kapjon. Én úgy gondolom, hogy a polgármesternek elég jogosítványa van…….továbbá azt követően már csak a pallos jog marad vissza, illetve az első éjszaka joga.

Marton István: Köszönöm Röst úr. Tudom értékelni, amikor színesíti a közgyűlés munkáját. Itt egyébként nem erről van szó, de amit a személyemhez köt, az ugye egy régebbi rendszernek a visszaállítása lenne. Én ezt egyébként tesztkérdésnek szántam. Bíztam benne, hogy lesz, aki kifogásolni fogja. Ez be is jött. Azt hiszem, hogy mások miatt, de talán ténylegesen jobb lenne, ha a következő közgyűlésre áttennénk, úgyhogy én ezt akceptálom ezt a kérését, hogy vegyük le.

Papp Ferenc: Napirend előtti hozzászólásom most jön azzal, hogy napirend után kívánok kérni 1 percet abban a témában, hogy ki a felelős a Teleki utca 36. számú épület előtti útszakaszon félbehagyott munkálatok miatt keringő több száz méteres körzetben tapasztalható porért.

Polai József: A 35. napirendi pontot szeretném előrevetetni abból a lehetőségből, hogy a napirendi pontnál érintett vendégeink a Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat képviselő jelen vannak. A Máltai Szeretetszolgálat képviselői különösen távolról, Pécsről érkeztek, és amint jelezték, még lenne problémájuk, amit még rendezniük kell másutt is. Ezért kérem szépen, vegyük előre, ha lehetne, akkor tegyük az elejére, ha esetleg az nem lehetséges, akkor mindenképpen legalább a 4. helyre. Tovább szeretnék a kérdések között két kérdéssel lehetőséggel élni. Az egyik, az egy Turulmadár emlékműnek kérdését fogja majd jelenteni, a másik pedig a kiskanizsai iskolának az udvarán az iskolazárás után kialakult szabadidős tevékenységek között kialakult problémakör megoldását fogom felvázolni, és kérdéssel fogok fordulni.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úrhoz egy kérdésem lenne a 24. napirendi pont levételéhez. Annyi, hogy remélem, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján átdolgozott anyag kerül ide júniusban vissza. Tehát nem egy olyan, hogy most levesszük és újra tárgyalunk, és újra kell a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak egy döntést megerősíteni.

Marton István: Elnök úr, természetesen szakbizottságoknak az állásfoglalását figyelembe kell venni, össze kell dolgozni és utána ennek ellenére, mégiscsak foglalkozni vele, hogy az úgy történt-e meg, mint amilyen az elvárás volt. Tehát egy újabb bizottsági napirendként ezt nem tudják megúszni a tisztelt szakbizottságok. Jó, tehát ez a dolog lénye, hogy ennek figyelembevételével hozzák össze.

Dr. Kolonics Bálint: A napirendek sorrendjére szeretnék egy módosító javaslatot tenni. A 2. napirendi pontnak tervezett előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítására tesz javaslatot, ahol is a tilalmi lista alól oldanánk fel ingatlant. Ezzel szemben pedig a 44. napirendi pont egy ingatlanértékesítésről szól. Én azt gondolom, hogy amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy egy ingatlant értékesíteni kíván és van rá közgyűlés szándék, ezt követően döntsön arról, hogy a tilalmi listáról ezt az ingatlant feloldja. Tehát Polgármester Úr, a logikai sorrendet követve javaslatom az, hogy a 44. zárt ülésre tervezett napirendi pont tárgyalását követően tárgyalja meg nyílt ülésen a közgyűlés a 2. napirendi pontot, nyilvánvalóan a 44. napirendi pont közgyűlési döntésének a figyelembevételével.

Marton István: Tökéletesen igaza van, mert a két dolog összefügg és ezért, hogy további módosító javaslatokat elkerülhessek, én azt javaslom, hogy a javaslat zárt ülési három napirendi ponttal kezdjünk, és majd mondom a többit még, ha kolléga urak elmondták az álláspontjukat.

Balogh László: Tapasztalatom az, hogy a kérdés műfaja a leghatékonyabb képviselői eszköz és ezért, bár gyakran a Polgármester Úrhoz, Alpolgármester Úrhoz és a hivatal munkatársaihoz is sok-sok kérdést intézek, de néhányak esetében, amelyek a legfontosabbak, szeretném még bővebben is a nyilvánosság figyelmét is felhívni, így röviden öt kérdésem lesz. Egy a buszmegállókkal kapcsolatban, egy a liszt-érzékeny gyermekekkel kapcsolatban, egy japán csüngő akáccal kapcsolatosan, egy a Csónakázó-tóval kapcsolatosan és egy a Nagymagyarország emlékművet illetően.

Böröcz Zoltán: Tisztelt Polgármester Úr, az Ön által javasolt napirendre vételt egy napirend tekintetében szeretném semmisnek tenni és kérni Önt, hogy vonja vissza. Hát 20 év alatt ismerjük egymást, mint közszereplő, de mindig meg tud lepni még Polgármester Úr. Ön azt terjesztette ide mindenféle bizottsági előkészítés és egyeztetés és egyéb nélkül, hogy vegyük napirendre a javaslat az önkormányzat és intézményei pénzügyi, gazdasági, szervezeti átvilágítására vonatkozó egy, másfél oldalas előterjesztését. Én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy napirendre vegyük és kérem, hogy ezt ne tegyük. Vagy Ön vonja vissza, vagy ezt ne fogadjuk el. Csak annyit róla, hogy már az első bevezető mondata is bizonyos értelemben sértő. Az átvilágítás során fel kell térképezni az önkormányzat szervezetrendszerét, szervezethez kapcsolódó pénzügyi folyamatokat, beleértve az önkormányzathoz kapcsolódó intézményrendszert is. Ezzel, aki ezt leírta és aláírta, azt állítja, hogy a jelenleg a Polgármesteri Hivatal szervezetei, osztályainak vezetői, Polgármester Úr, maga Alpolgármester Úr, képviselők nem ismerik az önkormányzat működését, nem ismerik a gazdasági, pénzügyi folyamatokat és ebben Ön előrevetít itt most, ha ezt elfogadjuk, napirendre vesszük és nincs kétségem, hogy többség rá fogja nyomni a gombot, akkor most Ön 25 millió forint keretben szerződést kíván kötni egy céggel, aki úgymond pénzügyi, jogi, gazdasági átvilágítást végez el. Polgármester úr kérem, vonja vissza. Kerüljön legalább bizottsági szakaszba és beszéljük meg. Emlékeztetném Önt, hogy egyszer volt átvilágítás intézményrendszer tekintetében. A Vikárius Kft., amelyik egy komplex, valóba egy évig vagy két évig tartó programot nyújtott és Ön annak idején hevesen tiltakozott ez ellen az átvilágítás ellen.

Marton István: Hát maradjunk a Vikáriusnál. Valóban hevesen tiltakoztam ellenre, mert az csak egyetlenegy részterületet világított át. A végeredményt, azt hiszem mind a ketten egyformán ismerjük. Én úgy gondolom, hogy ezt egy abszolút profi cégre kell bízni és, ha így nézem, hogy több mint 15 év alatt olyan nagyon-nagyon komoly átvilágítás, ami ráadásul az önkormányzati tulajdonú cégeket is érintette volna, azt kell, hogy mondjam, nem volt. Akkor egyszer ezen illik túl lenni. A másik, ami miatt én nem tudom osztani az Ön véleményét, az, hogy ugyan valóban én megelőlegeztem a bizalmat, hogy ezt a közgyűlés napirendre veszi, de a dolognak az a lényege, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, tehát nem igaz az a feltevés, hogy ezt szakbizottság nem tárgyalta.

Tóth László: 2006. december végén egy zárt ülés keretében tárgyaltuk az egyik gazdasági társaságunkkal kapcsolatos, hát nem akarok csúnyán fogalmazni bizonyos szabálytalanságokat és akkor én úgy emlékszem, akkor abban maradtunk, hogy a Jegyző Úr feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, ha jól emlékszem, magánokirat hamisítás vétsége kapcsán. Meg szeretném kérdezni Polgármester Urat, hogy jelen pillanatban hol áll ez az ügy? Kérem, hogy tájékoztassa a közgyűlést. A másik pedig, végtelenül sajnálom, hogy most per pillanat, amikor nincsen napirend előtti hozzászólás, amikor a polgármesteri tájékoztató, a kérdések is szintén a napirendek végén vannak, hogy napirend után szeretnék egy mondatot kérni 1 perces hozzászólásra lehetőséget. El szeretném mondani, hogy Mihovics Szabina az NTE 1866 Egyesület ifjúsági cselgáncsozója a magyar válogatott tagja lesz, és részt vehet a cselgáncs Európa Bajnokságon, valamint múlt héten vehette át Nagykanizsán egyedül a “Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” kitüntetést. Tehát e tárgykörben szeretnék majd napirend után hozzászólni.

Marton István: Tökéletesen egyetértek és az előbb említett kislánynak a kitüntetése nekem is nagyon jól esett, amikor olvastam a sajtóban. Természetesen megkapja a szót. A másik pedig, ha Ön az Ipari Parkban decemberben aktuális dologra gondol a nélkül, hogy bővebben kifejtené, megtörtént a rendőrségre az ügy átadása.

Bizzer András: Az interpellációk, kérdések napirendi pontnál én egy kérdést szeretnék feltenni azzal kapcsolatban, hogy miért nem kaptam még mindig választ a március 29-én feltett interpellációmra, amely ugye a Platán sori transzformátorházról szólt.

Bicsák Miklós: Én vállalkozó vagyok és az idő pénz. Az embernek a munkáját el kell tisztességgel végezni. Nagy tisztelettel kérem a Tisztelt Közgyűlést és Polgármester Urat, hogy rendkívüli esetben kérnék 2 percet a napirendek előtt, nem a 41. napirendi pont szerint, mert az már éjfélre esik, senki nem fogja nézni. Palin lakosságának a 74-es út hamarosan 7-én átadó műszaki átadásánál hiányzik a lazsnaki buszmegállók, kifelül Palin irányában, de Nagykanizsa irányában az elhelyezése. Ezzel kapcsolatban lenne egy-két gondolatom, hogy ez most napirend előtt elmondhatom.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, én úgy veszem észre, hogy már el is mondta napirend előtt, de napirend után az interpellációk, kérdéseknél elmondhatja még egyszer.

Horváth István: Napirend után, “Isten malmai lassan őrölnek” címmel szeretnék két kérdést feltenni a Zemplén utca és a Rózsa utca közötti járdaszakasz, majd ennek a megvilágítása tárgyában és KRESZ park, ami szintén ugyanott van. Másik kérdésként pedig az út-, és járdajavítások nem megfelelő kivitelezése tárgyában.

Jerausek István: Két kérdést szeretnék feltenni egyfelől a Pipacs utca végén, a garázssoron kialakult szeméttelep ügyében, másfelől a kisfakosi helyi járat anomáliáival kapcsolatban szeretném megfogalmazni kérdésemet.

Röst János: Én támogatnám Böröcz Zoltán javaslatát, a most kiosztott anyagnak a levételét, mégpedig az intézmények pénzügyi, gazdasági átvilágítását. Én úgy gondolom, ezt az anyagot úgy tárgyalni, hogy kiosztják Önök előttünk, ez példátlan. Nem hiszem, hogy 25 mFt-ról kellene most úgy döntenünk, hogy valaki most itt beleolvas három mondatot. Én beleolvastam. Önök a jogi képviseletre, jogi átvilágításra szánnak akkora összeget, amelyből egy profi jogász az önkormányzatnál két évig elvan. Tehát én azt kérném, hogy vonják vissza ezt a beterjesztést, ezt ne tárgyaljuk. Egyáltalán erre az anyagra semmi szükség egyébként nincsen. Én azt hiszem, hogy a városvezetésnek, a bizottsági elnököknek, a hivatalban dolgozóknak van annyi szakmai tudása, hogy ilyenre pénzt, egy forintot nem szabad áldozni.

Marton István: Amit mondott, azzal többszörösen nem értek egyet azon nagyon egyszerű oknál fogva, hogy egy 10-12 évvel ezelőtt a hivatalban volt 6 jogi végzettségű ember, ebben a pillanatban a számuk megközelíti a 20-at és éppen a mai közgyűlés szolgáltat kiváló ellenpéldát arra, amit Ön mond, mert ugye néhai tanácsrendeleteket fogunk a mai napon, 17 éve a tanácsrendelet után likvidálni. Tehát úgy gondolom, hogy külső szem kell ahhoz, hogy érdemi megtakarítást el lehessen érni, mert amit lehetett az egyszerű módszerrel, azon, azt hiszem, már túl vagyunk a saját erőnkből. Biztos vagyok benne, hogy ez jelentős megtakarítást eredményez, és éppen ezért ez ügy részemről tárgytalan, ahogy Ön felvetette.

Károlyi Attila József: Napirend után szeretnék kérdést intézni, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2007.(I.25.) számú határozat értelmében a Terv utca nevét az eredeti utcanévre Sabján Gyula utca névre változtatta. A kérdés az lesz, hogy ez külsőségekben mikor fog megnyilvánulni, mikor kerül le a Terv utca táblája a falról?

Bárdosi Gábor Jenő: Az interpellációknál szeretnék interpellációt megfogalmazni Nagykanizsa város és környékén a szúnyogirtással kapcsolatosan.

Marton István: Több képviselőt nem látok hozzászólni, ezért lezárom a napirendi pontok összeállításával kapcsolatos vitát, és akkor most jön az ezzel kapcsolatos módosításoknak a szavaztatása, már arra gondolok, amit nem fogadtam el. Tehát fordítunk a sorrenden, magyarul a 43., 44., 45. eredeti zárt ülésre szánt napirendeket zárt ülésen, de 1., 2., 3.-ként tervezzük megtárgyalni. Majd jön az eredet 1., illetve Polai képviselő úr kérésére a 35. napirendi pontot tegyük az eredeti 1. mögé 2-esként. Mint említettem, a 4-est, 7-est levettük. A 24-est levettük. Ezek egy hónappal később jönnek. Elfogadtam azt is, hogy az eredeti 20. mögé jön a 36., mert tényleg összefügg. Azon kívül azt hiszem, hogy egyéb nincsen, csak, amit felolvastam. Most azokat még el kellene valahová helyezni. Én azt hiszem, hogy nyílt ülés utolsó 3 napirendjének kellene ennek lenni, de természetesen olyan értelemben, hogy a polgármesteri tájékoztató előtt. Tehát az eredeti 39. után jönne ez a három új napirendre vétel. Halász úr által javasolt csere nem indokolt, mert nincs közte tartalmai összefüggés.

Halász Gyula: Ha ön nem lát közötte tartalmi összefüggést, akkor nagyon sajnálom, akkor majd úgy dönt a testület. Az a kérésem, hogy tegye fel szavazásra, és ha a testület úgy dönt, nyilván az Ön vezényszavára a többség, akkor nem lesz összefonva. Én viszont látok tartalmi összefüggést és az I-IV. havi adatok igenis szükségesek ahhoz, hogy a módosításról, a rendeletalkotásról dönteni tudjunk. Teljesen nevetségesnek tartom azt, hogy először módosítsuk a költségvetési rendeletet, majd utána, a végén meg elfogadjuk az I-IV. havi beszámolót. Nevetséges.

Marton István: Akkor most szavaztatok Halász képviselő által felvetett kérdésről. Én nem támogatom az egymás mellé vitelét és kérem a testületet is, hogy ne támogassa.

 

A közgyűlés 10 igen és 14 szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Elsőként szavaztatnom kell a három zárt ülésre tervezett napirendnek az elejére helyezésére. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot. Én természetesen támogatom, hiszen az én javaslatom.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És akkor most, hogy ezt a három napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, erre kérek még egy szavazást.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezen kívül a napirendre vétellel kapcsolatos három napirendi pontról külön-külön kell szavaztatnom. Tehát első a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-KT-07 kódszámú pályázaton való részvétel - aki egyetért vele, hogy napirendre vegyük, ahogy terveztem az eredeti 39. után, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A következő: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az intézményfenntartó társulások létrehozására kötött megállapodásokkal kapcsolatban - aki egyetért vele, nyomja meg az igen gombot. Természetesen támogatom.

 

A közgyűlés 22 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Utolsóként az önkormányzat- és intézményei pénzügyi, gazdasági, szervezeti átvilágításával kapcsolatban - aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezek után az egészről összességében kell szavaztatnom. Aki ezzel az átrendeződéssel és az új napirendi pontokkal együtt el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2006. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft., Dóró János Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője

 3. Javaslat Nagykanizsa, Csengery u. 4. földszint 1. szám alatti, 1943/4/A/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú - az Ipari Parkban levő ingatlan értékesítése (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Nyílt ülés:

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Beszámoló a városában működő karitatív szervezetek tevékenységéről (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Báthy Andrásné, Kovács László - Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, Antal Istvánné, Dr. Baracskai Józsefné - Vöröskereszt

 11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

 13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

 15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2007.(…) számú rendelete a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

 17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2007.(……..) számú rendelete a 44/2006.(X.18.) számú, Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosítására (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: H-KANDALLÓ Ipari és Kereskedelmi Kft.

 19. Javaslat a víz-, és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet módosítására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. – Kovács Antal elnök-vezérigazgató

 21. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII.22.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 22. Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 23. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Város Tanácsának a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.07.) számú rendeletének hatályon kívül helyezésére (írásban)
 24. Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 25. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Város Tanácsának lakó- és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú rendeletének hatályon kívüli helyezésére (írásban)
 26. Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 27. Közbeszerzési terv módosítás (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Javaslat az önkormányzat- és intézményei pénzügyi, gazdasági, szervezeti átvilágítására (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Közbeszerzési terv módosítás (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Javaslat tag delegálására a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Tanácsba (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

 35. Pályázat bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására (írásban)
 36. Előterjesztő: Marton István polgármester

 37. Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2007. évi működtetésére (írásban)
 38. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Katona Noémi

 39. Javaslat a Szivárvány Fejlesztő Központ 2007/2008-as tanévben történő működtetésére és a szurdópedagógiai ellátás megszervezésére (írásban)
 40. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Szivárvány Fejlesztő Központ igazgatója, Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet titkára

 41. Nagykanizsa belterület 4378/12 hrsz.-ú “kivett út” 1015 m2 nagyságú területének forgalomképessé nyilvánítása (írásban)
 42. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott. Dr. Bakonyi István ügyvéd

 43. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. alapító okiratának módosítására (írásban)
 44. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 45. Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. ügyvezetője megbízási díjának megállapítása (írásban)
 46. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 47. Javaslat a Szociális Foglalkoztató intézményének megszüntetésére (írásban)
 48. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 49. Beszámoló a 2006-ban kialakított és átadott orvosi ügyelet gyakorlati tapasztalatairól (írásban)
 50. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 51. Javaslat az orvosi ügyeletet fenntartó együttműködési megállapodás felmondására.(írásban)
 52. Előterjesztő: Marton István polgármester

 53. “K-1” jelű út építése (írásban)
 54. Előterjesztő: Marton István polgármester

 55. Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó finanszírozására (írásban)
 56. Előterjesztő: Marton István polgármester

 57. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás kötésére (írásban)
 58. Előterjesztő: Marton István polgármester

 59. Kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (írásban)
 60. Előterjesztő: Marton István polgármester

 61. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi I-V. havi ingatlanértékesítéséről (írásban)
 62. Előterjesztő: Marton István polgármester

 63. Prometheus Rt. (jelenleg DALKIA Zrt.-vel) megkötött hőszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülésének vizsgálata (írásban)
 64. Előterjesztő: Marton István polgármester

 65. Felmérés az iskolai számítógépes oktatásról és annak higiénés vonatkozásairól 2005/2006. tanévben (írásban)
 66. Előterjesztő: Marton István polgármester

 67. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza elnevezésére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
 68. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza dr. Kovács József főigazgató

 69. Beszámoló a hatályos önkormányzati rendeletek végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól (írásban)
 70. Előterjesztő: Marton István polgármester

 71. Nagykanizsai Kábítószer Egyeztető Fórum 2006. évi beszámolója (írásban)
 72. Előterjesztő: Marton István polgármester

 73. Beszámoló Nagykanizsa-Liszó Körjegyzőség 2006. évi munkájáról (írásban)
 74. Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 75. Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2006. fenntartói eredményeiről (írásban)
 76. Előterjesztő: Marton István polgármester

 77. Beszámoló a Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén lévő köztéri alkotások helyzetéről (írásban)
 78. Előterjesztő: Marton István polgármester

 79. A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2006. évi működéséről (írásban)
 80. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Bali Veronika irodavezető

 81. Jerausek István képviselő önálló indítványa a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására (írásban)
 82. Előterjesztő: Jerausek István képviselő

 83. Javaslat a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-KT-07 kódszámú pályázaton való részvételre (írásban)
 84. Előterjesztő: Marton István polgármester

 85. A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az intézményfenntartó társulások létrehozására kötött megállapodásokkal kapcsolatban (írásban)
 86. Előterjesztő: Marton István polgármester

 87. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 88. Előterjesztő: Marton István polgármester

 89. Interpellációk, kérdések (írásban)
 90. Napirend utáni felszólalások

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 169/2007.(V.31.) – 171/2007.(V.31.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a 3/2007. számú rendelet módosítását támogatja, és a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazatával támogatja az előterjesztést.

Balogh László: Az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Egyetlenegy jelzést hadd mondjak. A nyitott tornaterem akcióra az ez évi előirányzat tulajdonképpen már elfogyott. Tehát, ha akarjuk a folytatást az év végi időszakban, akkor a forrást meg kell hozzá teremteni. Ezzel szerintem ősszel foglalkozzunk, mert fontos az akció.

Marton István: Elnök úr, el tudom fogadni a bizottsága álláspontját, gyakorlatilag a féléves beszámoló kapcsán kerülhet ez terítékre, augusztus végén vagy szeptember első napjaiban.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Marton István: Nagyon örülök, hogy az Elnök Urak ilyen pozitív bizottsági hozzáállásról számolhattak be.

Röst János: A Bizottsági Elnök Urak nem azt mondták, hogy támogatják az előterjesztést, hanem alkalmasnak tartják a vitára, ami azért jelentős különbséget takar. A hozzászólásom pedig a 27. pontot értelmezi, 5. oldal – ez pedig a régi húsüzemnek a tüzivízzel való ellátása. Ez a tétel a költségvetési vitában előkerült. Akkor Fodor képviselőtársam is, és én is elmondtam azt, hogy ez a vállalkozásnak ily módon támogatása, ez nem járható út. Az önkormányzat a Vízműtől majdnem az összes fejlesztési pénzt elvonta gyakorlatilag, és én úgy gondolom, hogy ez a tétel, ami most itt előttünk van, ez nem más, mint egy politikai támogatás. Számomra ezt jelenti. Az előző költségvetés módosításánál hál Istennek kikerülésre került ezt a tétel. Egyébként 18 millió Ft volt az akkori számítások szerint, most ez összement. Úgy látszik, hogy kimosták a projektet, és csak 4 milliót taksál az értéke. Én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen anyagot elénk letesznek, akkor ahhoz kellene … egy költségbecslés, egy költségvetés, minimum, függetlenül, hogy kiről van szó. A másik oldalon pedig ez nem az önkormányzatnak a feladata. Az, hogyha egy vállalkozás a saját részére határoz meg energiaellátási problémát, azt nem a városnak kell megoldani. Ezt egy burkolt támogatásnak tartom. Az a kérésem, hogy ezt vonják vissza. Én nem kívánok politikai vitába belebonyolódni, de gondolom, hogy a Vízmű igazgatója, vezérigazgató kinevezésénél, hogy ez nem ment át, vélhetőleg ott akarták ezt a tételt megoldani.

Marton István: Köszönöm Röst úrnak töretlen optimizmusát. Ezt vél, azt vél, amazt vél. Mellesleg annyit azért megjegyeznék, hogy az adókedvezmények és burkolt támogatások, ha már éppen a burkolt támogatásoknál tartunk, és bizony, bizony ennek a csonknak a megépítése önkormányzati feladat, ugyanis a további rákötési igények engedélyezése és a viziközmű díjak megállapítása is az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ha ez nem így lenne, akkor lenne Önnek igaza, de ez egyelőre így van.

Halász Gyula: A módosítást, ahogy átnéztem, ott nagyon feltűnt egy dolog, mégpedig az, hogy mind az anyag 4. és 5. oldalán a 24. és a 27. pontban is a beruházási tételeknél a Teleki-Zrínyi bekötőút előirányzatát jelölik meg forrásként. Ugyanúgy a 14. számú mellékletben megdöbbenve tapasztalom, hogy a Zrínyi-Teleki utcák összekötésének tervezése és területszerzése lecsökken ezzel az összeggel. Kérdezem, hogy komolyan gondolta-e a Polgármester Úr, illetve az önkormányzatot többséget megjelenítő frakció, hogy a Teleki-Zrínyi utat megcsinálja, ezt a bekötést, vagy fölöslegesen dobtunk ki olyan tervezési díjra pénzt, amiből nem lesz semmi? És azért hát itt látható, hogy szépen fogy ez a Teleki út – Zrínyi útnak az előirányzata, és kíváncsian várom, hogy mikor jönnek még elő újabb tételek, ami ezt a beruházást teszi lehetetlenné. Tehát arra kérem Polgármester Urat, hogy nyilatkozzon, hogy komolyan gondolták-e ezt a feladatot? Másrészt a tüzivíz rendszer kiépítésével kapcsolatban meg kell kérdezni Gőcze urat, aki el fogja Önnek mondani, hogy az Ipari Parkban van olyan vállalkozó, aki saját beruházásként megvalósítja a tüzivíz bekötést, úgyhogy én nem tudom, hogy Polgármester úr miért nem sáfárkodik egy kicsit jobban a forrásokkal, és miért nem ezt a pozitív példát, ami az Ipari Parkban előbukkant, miért nem ezt veszi etalonnak?

Marton István: Köszönöm, és nagyra értékelem az Ön aggódását, de azért kár aggódni különösebben, lévén, hogy itt is saját beruházás lesz, csak a csatlakozási lehetőséget biztosítja az önkormányzat. Eddig terjed a mi kötelmünk, és hát ugye azért tűnt el az összeg is, ahogy az előbb az Önök pártjának képviselője is ezt szóba hozta. A másik, örülök az olyan aggódásának is, amelyben a Zrínyi-Teleki utca összekötése, tehát magyarul a belső körgyűrű kialakításával kapcsolatos. Nagyon komolyan gondoltuk. Én ezt már 16-17 évvel ezelőtt is véresen komolyan gondoltam, és meg is fog valósulni, csak sajnos lassabb ütemben tudunk haladni, mert a tervezőnek nagyon komoly gondjai vannak a szakhatóságokkal való egyeztetésnél. Valami 30 körüli szakhatósággal kell egyeztetni. Ebből adódóan a dolog az én nagy bánatomra tolódik. Tehát ebből adódóan az aggódását azért sem értem, mert ugye kíváncsi várja, valahogy így fejezte ki magát, hogy mikor lesznek ebből következő összegek elvéve. Sajnos félek tőle, hogy még lehet belőle elvenni az idén, amit majd esetleg jövőre visszapótolhatunk. Erről ennyit.

Cserti Tibor. Hát majdnem, hogy elvették a kenyeremet a hozzászólók, mert azzal szerettem volna kezdeni, hogy összességében a költségvetés előttünk levő anyagát évközi technikainak vélem felfedezni, hisz nem régen hagytuk még jóvá, a költségvetés végrehajtás előkészítésének a szakaszának a végén vagyunk, és több feladat már úgy látszik, megvalósítás stádiumába került. Összességében az érzékelhető egyébként, hogy az a fajta takarékossági szemlélet, az nagyon nehezen lesz tartható év közben, és itt szemtanúi vagyunk, aki nagyon figyelmesen elolvasta ezt az előterjesztést, hogy bizony több tétel esetében már is részben határidő módosulás várható, és ennek ékes példája a Zrínyi-Teleki utca összekötés előkészítés, majd a megvalósítása, és én arra szerettem volna felhívni a figyelmet, amit itt tényleg majdnem elvette a mondanivalómat Halász képviselőtársam, a feladat ugye, az nem marad el, mint a Polgármester Úr tájékoztatásából ezt hallottuk, hanem áthúzódik jövőre. Minek vagyunk most tanúi? Az előirányzat az évközi és csak az éves előirányzat terhére feladatokat határozunk meg, évközi többlet…., többletköltségeket, és egyúttal gyakorlatilag megterheljük ezzel a költségvetést, és elvesszük a jövő évi előirányzatból ugyanezt az összeget, amit majd ki kell pótolnunk, magyarul, duzzasztjuk megint azt a fajta adósságot egyébként, amely költségvetés egészében eddig is megvolt. Túlterjeszkedünk. Összességében én azt mondom, azért az élet produkál sok minden ilyen kényszerű dolgot, magam részéről tudomásul tudom venni azzal, hogy nagyon erősen fókuszálni kell az év végi egyensúly tartására. Ehhez jó erőt, egészséget kívánok a vezetésnek, meg az apparátusnak is. Arra szeretném felhívni a figyelmet, az átruházott hatáskörben nagyon szépen bemutatja az anyag a hozott döntéseket bizottsági szinten, Polgármester Úr döntés…. jó lenne, hogyha saját hatáskörben hozott intézkedéseknek a pénzügyi hatása tételesen, tehát abszolút számban is megjelenne, mert ez ott van, fölsorolja, egyetértünk a feladatokkal, de jelenjen meg számszakilag, és akkor eleget tettünk az Áht-ban foglalt egyéb kötelemnek is. Én ennyit szerettem volna a magam részéről elmondani.

Bárdosi Gábor Jenő: Amikor a költségvetést áttanulmányoztam, akkor én kerestem benne egy picikét egy olyan munkához, amihez …. aztán kaptam egy adalékot, amikor a Polgármester úr a 24. napirendi pontban levette a bölcsődei férőhelyek megoldása témakör tárgyalását. A költségvetésben kerestem, hiszen március 1-jei határozatunkban, a 63/2007-es határozatunkban hoztunk egy olyan döntést, hogy mint a csoportbővítés személyi, mint tárgyi feltételeit …. bölcsőde intézményét teremtse meg a hatóság szakcsoportja, …. Polgármester Úr, mint felelős. Május 31-e van, a beiratkozások megtörténtek, a gyerekszám csak nem akar csökkeni, hála a jó Istennek, sőt, remélhetőleg egyre több lesz. Most, amikor június 30-ra módosult ez a dolog, akkor én azt akceptálni tudom ezt a dolgot, de akkor ez jelenjen meg minimum az egy hónappal későbbi költségvetésünkben is ennek tételes része már, tehát magyarul a megoldásnak nem csak technikai, személyi kérdéseit, hanem tárgyaljuk azt a részét is már a jövő hónapban, és hozzunk döntést június 30-án, hogy az erre lévő pénzösszeget is biztosítottuk. Ugyanis, hogyha a levett előterjesztésben megnéztem a számokat, egy egész minimális költséggel meg lehet oldani most azt, hogy a legsürgősebb 20 férőhelyet a bölcsődékben biztosítsuk. Ez nem elég persze semmire, gyakorlatilag megold legalább 20 kisgyereknek az elhelyezését. És mindezt, még egyszer mondom, azért vetettem fel, mert én azt gondolom, hogy ha hozunk egy döntést, amelynek tudjuk előre, hogy pénzügyi kihatásai is lesznek, és eltelik három hónap, akkor egy anyag úgy kerüljön elénk, hogy Polgármester Úr, azt ne vegye, ne legyen kénytelen levenni azért, mert nincs megteremtve annak mind a pénzügyi, mind az egyéb feltétele.

Marton István: Önnek tejesen igaza van. Gyakorlatilag ezért kellett ma levenni, mert nem voltak meg hozzá a megfelelő kondíciók, hogy amit teszünk, az mibe kerül, és hát a következő közgyűlés tudja ezt csak érdemben elbírálni. Természetesen már a féléves beszámolóval nagyjából összefüggésben. Akkor már többet fogunk látni.

Papp Nándor: A bizottságunk 4 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találja az előterjesztést. Annyit hozzátennék, hogy ehhez a bizonyos 27. napirendi ponthoz reményeim szerint még több cég is fog csatlakozni, mert a tüzivíz ellátást az ottani összes cégnek meg kell oldani, és ott tudomásom szerint biogáz üzem is építési engedélyezés alatt áll, tehát annak is kell, és még az egyéb ott letelepülő üzemeknek a csatlakozás kiépítése.

Marton István: Éppen az Ön által elmondottakkal kapcsolatban csodálkoztam azokon a felvetéseken, amelyek támadják az önkormányzatnak ennek a kötelmének a megvalósítását.

Papp Ferenc: Az előterjesztés 4. oldalán a 25. pont alatt szerepel, hogy az oktatási, kulturális bizottság szétosztotta a kulturális alapot, és ott felsorolják mindazokat az intézményeket, amelyek megkapták ezt az összeget. Valóban óvodák és általános iskolák és középiskolák. Én tisztelettel kérném, hogy kulturális alapról van szó, és mivel egy kulturális intézményben vagyunk, kapják meg minél előbb a kulturális intézmények is a kulturális alapból nekik jutó összeget, tehát a Móricz, a Halis István Könyvtár, és nagyon halkan mondom, a HSMK.

Marton István: Ehhez nincs mit hozzáfűznöm, ez így szokott lenni.

Röst János: Én köszönöm Papp Nándor képviselőtársamnak a véleményét. Még jobban megerősít egyébként abban a dologban, hogy amit….. behoztak, ez nem szakszerű anyag. Ugyanis a jelenleg …. működött korábban ott egy húsüzem. Egy húsüzemnek a vízellátását az a vezetékrendszer szavatolta, és ha attól eltérő ipartelepítést akar bárki ott elvégezni, azt nem hiszem, hogy a városnak lenne megoldásra a feladata. A másik oldalon meg, ha a polgármesternek igaza lenne, tételezzük föl, mert nincsen, akkor viszont be kellett volna állítani a költségvetésnek a jobb oldali részébe, a bevételi oldalra a viziközműnek a kivetését, díját, ugyanis ez árulkodik arról, hogy szó sincs erről, hogy be akarják szedni. Ha viszont így gondolja a Polgármester úr, akkor tessék beállítani 4 millió Ft pluszt a bevételi oldalon, és nem kell neki akkor pedig forrás.

Marton István: Viziközmű kivetések díj Képviselő Úr, majd megtörténik, amikor aktuális lesz a dolog. Az a vezetékrendszer, amiről Ön beszél, az mondjuk 50 évvel ezelőtt épült, és annyira korszerűtlen, hogy az már nem bírja, tehát ezért kell mindenképpen, nem öszvérmegoldással rendezni az ilyen felmerülő problémákat.

Halász Gyula: Azért javasoltam a napirendi pontoknál, hogy emeljük be az I-IV. havi gazdálkodási adatokról szóló tájékoztatót, mert egy-két dologra rávilágítani, például arra, hogy most már a felújítási kiadásoknál 91.288 eFt-nál tartunk, és itt a módosításnál, főtábla 1. számú mellékletében 122.824 eFt van beemelve. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja ezt a fajta emelést? És a másik dolog, amiért szerettem volna azt, hogy ezt előbb tárgyaljuk, az I-IV. havi gazdálkodási adatokat, mert ebből kiderül, hogy az ingatlanértékesítés teljesítése 0 Ft. Ez a 2. számú melléklet II.1./1. sorából olvasható ki. Tehát tulajdonképpen egy jelentős elmaradás van, és nagyon kérdéses, hogy ez a 343 millió Ft értékesítésből származó pénz, ez egyáltalán beérkezik-e az önkormányzat kasszájába. Tehát ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, hogy hogy állunk ezekkel a tételekkel.

Marton István: Én ezzel kapcsolatban már állást foglaltam, nevezetesen, hogy ugyanúgy elmaradásban vagyunk, de drasztikusban, mint az előző, meg az azt megelőző, meg az azt megelőző 15 esztendőben bármikor. Tárnok úrnak megadom a szót, az a két szám közti különbséget …

Tárnok Ferenc: Több felszólalás is foglalkozott ezzel a tüzivíz ellátás kérdésével. Röviden megpróbálnám felvázolni. Tehát röviden arról szól a történet, hogy nem a vállalkozó helyett alakítjuk ki a teljes vezetékszakaszt, hanem ez egy körülbelül 3 méter hosszúságú 300-as csonk, amivel biztosítjuk, hogy a ….. igen, konkrétan 3 méteres vezetékszakasz, amivel az önkormányzat biztosítja a további rácsatlakozási lehetőséget a 600-as csőre. Tehát még egy befektető beesése esetén nem kell megbontani ismételten a 600-as vezetéket, hanem erre a 300-as vezetékre fájdalom nélkül rá lehet csatlakozni megfelelő körülményekkel. Továbbiakban a közel 500 méter hosszú vezetékszakaszt a vállalkozó fogja saját magának kialakítani. Ez saját tulajdonban marad. Eddig jutottunk el. A szomszédos ingatlanon levő tervezett biogáz üzemnek … építési engedéllyel rendelkezett, csak egy fellebbezés folytán visszavonta a határozatot az engedélyező hatóság. Tehát várható vállalkozó betelepülése a környékre.

Marton István: A kérdezőnek a válaszadásra illik odafigyelni – ennyi kommentárt azért megtennék.

Dr. Fodor Csaba: Térjünk csak vissza erre a tüzivíz csonkra, meg csatlakozásra. Úgy látszik, amikor 18 millió Ft-ot akartak odaadni egyes vállalkozásoknak, akkor azért volt abban igazságunk, hogy ezt nem szabad megtenni. Most már ez 4 millióra lecsökkent. De én még mindig nem látom ebben azt a piszok nagy önkormányzati érdeket, ebben a 4 millió Ft-os, és nem burkolt, ez nyílt támogatás nyilvánvalóan, valakinek valamiért. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes. Tehát azt gondolom továbbra is, hogy arra az önkormányzatnak oda kellene figyelni, inkább arra figyeljen oda az önkormányzat, ha most itt vagyunk Kiskanizsán, hogy ezt a 4 millió Ft-ot szíveskedjen inkább betenni abba a csomagba, amiből kiskanizsai kialakítandó, vagy kialakított önkormányzati telkeket, lakótelkeket lehet közművesíteni, és kell is közművesíteni. Aztán talán azokkal foglalkozzunk, ne azzal, hogy egyes vállalkozóknak valamiért valamilyen szolgáltatás és valamilyen juttatásként 4 milliókat csak odaadunk. Én azt gondolom, ezt nem önkormányzati feladat, erre oda kellene figyelni, és talán ilyenre felhasználni a pénzt. És egyébként, ha valaki ilyet fog csinálni, vagy olyat tesz, hogy az eddigi tevékenységét megváltoztatja és olyan tevékenységet fog kezdeni, amihez a működési engedélye tekintetében megnövekedett vízszolgáltatást, tüzivíz rendszert kell kiépíteni, akkor is beszáll az önkormányzat? És akkor is azt fogja mondani, hogy itt adtam, akkor neked is adok? Meg őneki is adok, meg mindenkinek? Vagy csak kiválogatjuk és kimazsolázzuk azt, hogy aki kedves a polgármester szívének, az kap, aki nem kedves, az meg nem kap?

Marton István: Fodor úr példája is rossz, mert a tüzivíz csatlakozást, azt biztosítani kell a megfelelő előírások szerint. Ez pedig se nem burkolt, se nem nyílt támogatás. Azt hiszem, hogy ezt jó párszor részleteztük. Én nem tudom, Ön, úgy gondolom, ezt nem akarja megérteni. Az Ipari Parkban van olyan, van olyan vállalkozó, aki maga építi ki éppen azért, mert a megfelelő kondíciókat így tudja elérni. De nem az ő kötelessége. Ő, hogy előbbre menjen az ügye, csinálja. No igen. És, hogy az eddigi, előző évek végtelenül kedvezményes vásárlási ajánlatában az az 1.800, meg 2.100 Ft-os m2 árba, ez úgy gondolom, vastagon belefért.

Bizzer András: Csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azzal, hogy egy tüzivíz vezetéket kiépítünk egy ipartelep felé, nem egy vállalkozást segítünk, hanem több vállalkozást, mert ott több vállalkozás is működhet, és fog majd működni valószínűleg a jövőben, és ezzel elősegítjük azt, hogy vállalkozások települjenek oda, és közvetetten ugye a munkahelyteremtést segítjük ezzel elő, úgyhogy én nem látok kivetnivalót abban, hogy 4 millió Ft-tal a munkahelyteremtést támogatjuk áttételesen. A másik dolog, amire reagálni szeretnék, Cserti Tibor úr azt mondta ugye, hogy kvázi az adósság növekedik azzal, hogy most pénzeket csoportosítunk át a Zrínyi utca építéséről arra, hogy például a Polgármesteri Hivatalban fűtésrekonstrukciót hajtsunk végre. Véleményem szerint ezzel pénzt fogunk megtakarítani. Tehát, hogy ideiglenesen egy, a költségvetésbe betervezett pénzt átcsoportosítunk egy olyan dologra, amely hosszú távon költségkímélő, énszerintem ez nem azt jelenti, hogy az adósságot növeljük, tehát szerintem rosszul értelmezte ezt a dolgot.

Röst János: Kérném Polgármester Urat, hogy …. szavaztasson a javaslatomról.

Cserti Tibor: Erre szoktam azt mondani Bizzer képviselőtársamnak, hogy ha nem szólalt volna meg, akkor bölcs maradt volna. Nem akartam még véletlenül se negatívan reagálni a dologhoz, de mind a két felvetésére szükséges, hogy reagáljak. Az egyik, jobb lett volna, ha nem feszegetjük meg ezt az egész csonk kérdést, meg … Miről van szó? Meg vállalkozók támogatását. Ezek olyan szlogenek, ami népszerű egyébként, és egyébként meg lakossági fórumra akarok koncentrálni minél előbb, érdemi témákra. Miről van szó? Jelenleg is van egy területi ellátás egy szűk keresztmetszettel. Egy vállalkozó megvásárolt egy vállalkozást, bővíteni szeretné a kapacitását. Segítsük, támogassuk, természetes módon. De ez a beruházás egy vállalkozás beruházásnak a része, nyilvánvaló, hogy ha az alapközműveket terheli, akkor jogszabály alapján közműfejlesztési hozzájárulás kivetése kötelezett. A tisztességes eljárás az lett volna, hogy igen, beszállunk a buliba, mert nekünk jó értelemben, mint városi önkormányzat, támogatni kell, koordináljuk, segítsük a vállalkozót, és nem csak ezt a vállalkozót, vállalkozók egészét, mutassuk ki, hogy hány vállalkozási területet érint, milyen közműfejlesztés kivetési vonzattal együtt, ez ad egy mérleget, és ha betakarja a költségeket, akkor semmi probléma nincsen, de ha nem takarja be, akkor is, mert akkor azt mondjuk, hogy relatíve a város önkormányzata ennyivel támogatja a vállalkozókat. Nem erről volt szó, nem így került ide az anyag. Az ellenzék mindjárt rá is ugrott, nem kell ettől megsértődni, ettől a dolog még így van Bizzer képviselőtársam. A második kérdés: vagy nem érti, vagy félremagyarázza, mind a kettő hibás egyébként. A Teleki utcai téma. Egy adott előirányzatból, ami fix, betakarta a költségek egészét, előrehozunk valamit annak a terhére, megterheljük ezekkel a feladatokkal, attól függetlenül még a feladat, a Zrínyi-Teleki utca kikötése, az annyi, amennyi, de a jövő évi forrásaiból ennyi meg hiányzik. Mit csinálunk? Gyakorlatilag a költségvetés összességi kiadását növeljük, valamiből kell csinálni, nyilvánvaló, annak a forrásai majd, még nem látszik, annak a forrása fiktív. Azt lehet mondani, hitel, lehet sok mindent mondani, de ettől még növeltük összességében a terheket. És énnekem Bizzer képviselőtársam magyarázhat azt, amit akar, én a szakmát műveltem, Ön meg magyarázza.

Marton István: Kéne szavaztatnom a Röst úr által felvetettekről, de nem tudok róla szavaztatni, mert szövegszerűen nem fogalmazta meg, úgyhogy adok egy esélyt arra, hogy megfogalmazza.

Röst János: Köszönöm az esélyt Marton úr. Azt kell szavaztatni, hogy a 27. pont maradjon el. Ez ilyen egyszerű, köszönöm.

Marton István: Hát ez nem egészen szövegszerű, de mindegy, szavaztatunk róla.

Bizzer András: Én ezt még mindig úgy látom, hogy nem adósságnövelés az, hogy ha átcsoportosítunk bizonyos pénzeket egy olyan célra, amely igenis, hogy megtakarításokat hoz ideiglenesen. Ez nem adósságnövelés véleményem szerint, tehát ….

Marton István: Akkor szavaztatok Röst úr által felvetettről. Én nem támogatom, hogy elmaradjon a 27. pont. A vitát ugye lezártuk, mert több jelentkező nincs itt a gépen. Tehát a Röst úr azt kívánja, hogy maradjon el a 27. napirendi pont. A 27. pont az 5. oldalon, igen. Tehát a napirend kapcsán a 27. pont, ami az 5. oldalon van. Én nem támogatom, és azt kérem a képviselőktől, hogy ne az igen gombot, hanem a nem gombot nyomják meg.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Nem tudom, Halász úr, miután lezártam a vitát, miért kér ügyrendit? Megszokásból? Nem kért előtte, a gépen nem volt semmi hosszasan. Elnézést, lezártuk a vitát, nem tudom megadni.

Halász Gyula: Bocsánat Polgármester Úr, hadd mondjam el. Röst úrnak volt egy javaslata, arról …. szavaztunk ….. a bevételi oldalon …. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni)

Marton István: Halász Úr! Röst úrnak két javaslata volt. Egyik se volt szövegszerű. A másiknál megadtam az esélyt, hogy szövegszerűen megfogalmazza. Megfogalmazta, megszavaztattam, nem ment át. Nincs tovább, jön a végszavazás. Aki egyetért a rendeleti javaslat módosításával, kérem, nyomja meg az igen gombot. Az egész egyébként csupán ennyi, hogy a közgyűlés ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. számú rendeletét a csatolt mellékletek szerint. Kérem, aki egyetért vele, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

26/2007.(VI.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2007.(VI.12.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Beszámoló a városában működő karitatív szervezetek tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Báthy Andrásné, Kovács László - Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, Antal Istvánné, Dr. Baracskai Józsefné - Vöröskereszt

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 7 egyhangú igen szavazattal az anyagot elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslatban térjünk ki arra, hogy megköszönjük a szervezeteknek részben önkormányzati feladatot átvállalt odaadó munkájukat.

Karádi Ferenc Gyula: A magam és a miklósfai városrész érintettjei nevében szeretném megköszönni a Máltai Szeretetszolgálat jelenlévő képviselőinek a tevékenységüket, amelyet a miklósfai városrészben folytatnak, és arra szeretném őket biztatni, hogy továbbra is bővítsék ezt a tevékenységet. Egy állandó alkalmazott dolgozik ezen a területen nagy megelégedésünkre, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan intézkedtek a januári megbeszélésünk óta.

Bene Csaba: A FIDESZ frakció nevében szeretném mindkét karitatív szervezetnek megköszönni azt a tevékenységet, amit kifejtenek városunkban, és szeretném kérni őket, hogy a továbbiakban is ilyen szívvel és lélekkel végezzék ezt a tevékenységüket.

Tóth Nándor: Mivel magam is egyik kezdeményezője voltam, hogy ez a napirendi pont idekerüljön, csatlakozva az előttem szólókhoz, én is szeretném megköszönni mind a Máltai Szeretetszolgálat, mind a Vöröskereszt munkáját, továbbá megkérni Polgármester Urat arra, hogy mivel elég magas szinten megtisztelt bennünket jelenlétével mind a két szervezet, szíveskedjen megadni nekik a szót. Ismereteim szerettek volna az anyaghoz szóban kiegészítést fűzni.

Marton István: Ez természetesen megtörténik. Egyelőre a képviselői véleményeket hallgatjuk.

Polai József: Csatlakozva előttem szólókhoz, én valóban azt tudom még elmondani, hogy köszönjük a munkájukat mindkét szervezetnek, de szeretném még azt elmondani, hogy az elmúlt hét péntekén foglalkozott mind a két településrészi önkormányzat, mind a bajcsai, mind a kiskanizsai ezzel a témakörrel, és mind a két részönkormányzat együttes ülésen javasolta 5 igen a bajcsai, és 6 igen a kiskanizsai szavazatok száma, hogy fogadjuk az előttünk álló javaslatot, és köszönjük meg a végzett munkát a két szervezet számára. Tehát köszönjük szépen.

Károlyi Attila József: Köszönetet a szocialista frakció nevében én tolmácsolom a karitatív szervezeteknek. Nagyon színvonalas munkát végeznek, a frakció minden tagját meggyőzte, és amellett, hogy a karitatív szervezeteknek is köszönetet mondunk, én külön köszönöm Polai József és Tóth Nándor önkormányzati képviselő uraknak, hogy gondoltak erre a napirendi pontra, és kérték a közgyűlést, hogy vegye napirendi pontra a karitatív szervezetek tevékenységének a megtárgyalását.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért megkérdezem a két jelenlévő karitatív szervezet képviselőit, hogy kívánnak-e szólni, illetve, hát, aki kíván, az mikrofont kapjon.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője Csonkáné Utasy Katalin: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében jöttem ma el. Az elnökséget képviselem. Kozma Imre atya üdvözletét szeretném átadni, aki nagyon szívén viseli Nagykanizsa városával az együttműködést, ezért én eléggé izgulok, úgyhogy ez látszik is rajtam, mert Imre atya mindenegyes alkalommal rákérdez, hogy hogyan állunk a városi együttműködésekkel. Én azt látom a munkám során …. Igazándiból azt szeretnénk kérni és felajánlani a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevében Önöknek, hogy éljenek a lehetőségeinkkel. Mi nagyon szeretnénk – az elnökség nevében beszélek most –, hogy a szociális szolgáltatások szervezésekor számítsanak ránk. Szeretnénk részt vállalni a munkából. Azt gondolom, hogy – csak nagyon néhány mondatban, 156 intézményben körülbelül 5-6.000 embert látunk el napi szinten országosan –, én azt gondolom, hogy ez a két szám önmagáért beszél abban az ügyben, hogy képesek vagyunk módszertanilag is, és egyéb hitbéli lelkesedésünkkel is áthidalni azokat a problémákat, amit a jelen társadalom a szegényeinkre kiró. Nálunk a szegénység, a szegények, azok vannak a fókuszban. Bármilyen problémakörrel találkozunk, azt gondolom, hogy tartós és előremutató megoldásokat tudtunk hozni. Országos szintű modelljeink vannak, amit jelenleg is használnak, mint a jelzőrendszeres házi betegellátás, az kifejezetten a Máltai Szeretetszolgálat modellje, illetve óriási cigánytelep felszámolási programokba kezdtünk, amik sikerrel zárultak az első körben, és Magyarországon először sikeres cigánytelep felszámolási programot sikerült végrehajtanunk. Én azt gondolom, hogy tisztelettel felajánlanám az elnökség nevében a további együttműködésünket. Azt gondolom, hogy a szervezeti szinteken ez meg is fog történni. Kozma Imre atya külön kérte, hogy feltétlenül jelezzük, hogy Nagykanizsa városával intézményi szintén is szeretnénk együttműködni, és szeretnénk azt a lehetőséget kibővíteni, ami jelenleg is rendelkezésre áll. Felmerült már itt, hogy esetleg intézményi szintén egy szenvedélybetegek nappali ellátásába fognánk. Ez lenne esetleg egy következő lépésünk, illetve Kiskanizsán családi napközivel és házi segítségnyújtással bővítenénk az intézményi rendszerünket. Természetesen itt most nyilvánvalóan nem kerülhet sor döntésekre, de kérem, hogy a szakmai munka során fontolják meg, és számoljanak a mi általunk adott lehetőségekkel is. Tisztelettel köszönöm a szót, és köszönöm még egyszer, hogy ilyen rendkívüli módon együttműködtek velünk, és a csoportunkkal.

Magyar Vöröskereszt - Antal Istvánné: Először is elnézést kell kérnem a Dr. Baracskai Józsefné igazgató nevében, mert nem tudott eljönni elfoglaltsága miatt, én egem rendelt be szabadságról, hogy az ügyet képviseljem. Tehát én nagyon szívesen jöttem, és szeretném pár gondolatban mondani, én 37 éve, hogy a Vöröskereszt munkáját csinálom, a 37 év alatt bármilyen közgyűlésen kellett tájékoztatni Önöket, vagy az előzőeket, akkor mindig elismerték a Vöröskereszt munkáját, és erre mi büszkék is vagyunk, hogy ilyen jól együtt tudunk működni. A kérésem talán inkább nem az intézményrendszer és a szociális ügyekre való kiterjedést hozná előtérbe, hanem inkább a véradás és az ezzel foglalkozó, mert ez most egy kicsit komolyabb probléma, mint a szociális ügyeink, amiket intézünk. Tehát, hogyha valahol ebben tudnának segíteni, hogy a Képviselő Urak, Hölgynek a területén arról van szó, hogy véradás, akkor kérném szépen, hogy ezt az ügyet segítsék, mert ez most egyre nehezebb és egyre kevésbé tudunk eleget tenni azoknak a kéréseknek és a betegellátás folyamatosságának, ami a véradás szükségletét kitenné. A szociális gondok, problémáknál már csak annyi, hogy ugye csináljuk a házi gondozás, betegápolást és a jelzőrendszert – volt egy olyan kérdés, hogy a jelzőrendszert netán bővítenénk-e. Ez elhangzott, mert előbb is – igen, szeretnénk bővíteni. Már jelenleg Nagykanizsáról 160 jelentkező van, tehát egy újabb pályázati kiírás után a jelzőrendszert bővítjük. A házi gondozás pedig a kistérségben fogjuk csinálni, és a pszichiátriai, meg a szenvedélybeteg ellátást, ahogy arra már végleges működési engedélyünk van. Tehát én köszönöm szépen az elismerő szavakat, és köszönöm az együttműködést.

Marton István: Köszönöm Antal Istvánnénak a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjének a kiegészítőjét, illetve azt, hogy tovább óhajtanak terjeszkedni ezen a rögös terepen. Egyúttal Utasy Katalinnak is megköszönöm, amit elmondott, és szintén ugyanaz vonatkozik rájuk is, nevezetesen, hogy egyre több tevékenységbe szeretnének bekapcsolódni. Külön üdvözlöm a testület nevében, és kérem, hogy adja majd át az Önök elöljárójának, a nagytiszteletű Kozma atyának üdvözletünket, akit ugye épp a télen volt szerencsénk méltó körülmények között fogadni városunkban, és várjuk mielőbbi visszatérését, még bokros teendői mellett is. Azt hiszem, hogy ezek után ….

Böröcz Zoltán: Magam nevében is őszinte elismerésemet és csodálatom fejezem ki azért a munkáért, amit a jelenlévő két karitatív szervezet tesz. Örülök, hogy az önkormányzat végre egyetlen kérdésben közösen gondolkodik, együtt próbálja megköszönni és elismerni ezt a tevékenységet. Azért az Urakat és a Hölgyeket az ünneprontás – hogy is mondjam csak – nélkül szeretném figyelmeztetni valamire. Ez a szocialista frakció és pártja, a szocialista párt az idén a két karitatív szervezet közül az egyiknek a vezetőjét kitüntetésre javasolta munkája elismeréseként. Önök, többség ezt nem fogadták el.

Bene Csaba: A FIDESZ frakció a kitüntetések eldöntésekor nem valaki ellen szavazott, és ezt visszautasítjuk, ezt a féle megjegyzést, hanem más valaki mellett szavazott. Tehát több alkalmas jelölt közül szavazta meg azt, akit megszavazott, és a mi frakciónk nem követte el azt a hibát, amit Önök elkövettek, hogy a kitüntetések megszavazásakor kivonultak, és nem vettek részt a szavazásban.

Marton István: Úgy gondolom, hogy ezek után, miután több hozzászólót nem látok, marad a határozati javaslat, amely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 2006. évi tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja, és munkájukat megköszöni. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. És remélem, itt kijön a teljes összhang.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

172/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 2006. évi tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja, és munkájukat megköszöni.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A bizottsági elnököket kérem, hogy akik tárgyalták, azok jelentkezzenek be.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

Marton István: De mielőtt, azt hiszem, a bizottsági elnököknek további szót adnék, a Beznicza urat kérném meg, mert ugye a zárt ülés egyik pontja összefüggésben van ezzel, ami módosítást igényel, úgyhogy kérem, hogy Beznicza úr ezt mondja el.

Beznicza Miklós: A rendelettervezet 1. §-ának a 41. sorában volt az a bizonyos ingatlan. Kérném azt tárgytalannak tekinteni, és csak az utolsó három sort érvényesnek.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartja az anyagot.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést. Ezzel a módosítással, ami elhangzott, már magam is támogatom.

Papp Nándor: Bizottságunk 4 igen és 2 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Tóth Nándor: Most, mint a kiskanizsai településrész részönkormányzatának a vezetője kértem szót. Miután a Bajcsai és a Kiskanizsai Településrészi Részönkormányzatoknak az együttes ülése tárgyalta ezt a napirendi pontot, és a következő határozatot hozta: A Bajcsai és a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a “Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997. számú rendeletének módosítására” című előterjesztésben szereplő javaslatot.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért felolvasom a rendeleti javaslatot: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ilyen és ilyen számú rendeletével módosítja az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletét. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 26 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

27/2007.(VI.06.) számú rendelete

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2007.(VI.06.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta. Részben felsőbb rendelkezések, törvény átvezetése a helyi rendeletben, történik meg, részben pontosítás. Ami a bizottságunk számára aggályos volt, a 6. pontban a 30 %-ról a 25 %-ra való csökkentése a rászorulóknál. Ugyanúgy a 10. pontban, a 10. §-ban a 150-ről a 200 %-ra emelés a nyugdíjalappal számolva. Az volt a problémánk ezzel, hogy költségszámítás mellé nem történt. Jelenleg indokoltnak tartjuk ezt a puhítását ennek a rendeletnek, de októberre kérnénk ezt a két §-nak a visszahozását azzal, hogy szerepeljen mellette, hogy a költségvetést ez mennyire érinti. Hisz minden évben a szociálpolitikából olyan 3-500 eFt szokott megmaradni – idézőjelben. Tehát ez a december közepére, hogyha volt valakinek krízishelyzet, ennyit tudtunk, ebből tudunk gazdálkodni. Ez jelenleg 2,3-2,5 mFt-tal érintené a költségvetést, és nem hiszem, hogy a bizottságunk esetleges kerettúllépéssel terhelhetné a közgyűlést. Ezért a bizottságunk azt kéri, hogy e két pont októberre jöjjön vissza bizottságunk elé, és hogyha bevezethető, akkor a bizottságunk javasolja ennek a bevezetését.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság egyhangú határozatával a rendelettervezetet támogatja.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, én a Szociális Bizottság elnöke által elmondottakkal egyetértek, sőt meg is fejelem, és akkor a gordiuszi csomót is, azt hiszem, átvágtuk, hogy a 13. § (3) bekezdésében ugye az van, hogy e rendelet 6. §-a és a 10. § (1) bekezdése 2007. október 1. napján lép hatályba. Na most ennek az anyagi kondícióit vitatta a bizottság, feltehetően jogosan, és én ezért javaslom, hogy ne lépjen hatályba október 1-gyel, hanem csak 2008. január 1-gyel.

Dr. Csákai Iván: Nem ezt mondtuk, hanem azt mondtuk …

Marton István: Én tudom, hogy mit mondott ..

Dr. Csákai Iván: …. hanem a bevezetést az októberi közgyűlésen döntse el a közgyűlés. Tehát, hogy mikor vezetjük be.

Marton István: Én éppen ezért mondtam, hogy január 1-jével vezessük be 2008-ban, és akkor nem kell ezt az évet egy negyedévvel még megterhelni. Esetleg, vagy ki tudja, mennyivel. Hát miért nem jó? Már bocsánat. Aztán majd legfeljebb, ha a számok valami gyanúsat mondanak, lehet módosítani, de ez a 2008. január 1. szerintem teljesen korrekt. Jó, hát akkor hagyjuk ezt a 3. pontot, és akkor jöjjön be az októberi közgyűlésre, októberi soros közgyűlésre. Erről nem, a 13. § (3) bekezdéséről akkor most nem döntünk. Igen, igen, 6. és a 10. §-nál az (1) bekezdés kiesik. Számozás értelemszerűen átrendeződik. Jó, hát nem, tiszta, egyértelmű így is persze. Aki így egyetért, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának megfelelően október 1-gyel, vagy az októberig – hadd fejezzen be Röst úr, amit elkezdtem – akkor tárgyaljuk meg, az majd kérem, hogy velem együtt az igent nyomja, de azért az ügyrendi kérésnek megfelelően Röst úrnak megadom a szót.

Röst János: Tisztelt Marton úr! Ne legyen indulatos. Van szókérés. Tessék figyelni a táblát, mielőtt kifejezi az ellenkező véleményét.

Marton István: Én a véleményemet kifejtettem anélkül, hogy Önnek ezt a nem túl szimpatikus mondatát végighallgattam volna.

Dr. Fodor Csaba: Módosító javaslatom van. A 13. § (1) bekezdésében a gondolatjel között a (3) bekezdésre való utalás törlődjék, és a (3) bekezdést pedig hagyjuk el. Én azt gondolom, hogy talán a puding próbája az evés. Ezt igenis a rendezett, így egyben hatályba kell léptetni júniustól, és a következő évi költségvetés, tehát a 2008. évi költségvetés tárgyalásakor már pontos számok birtokában leszünk, és meglátjuk, hogy mit tudunk, be váltotta-e a hozzáfűzött reményeket vagy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Én azt gondolom, hogy a szociális ellátás területén fontos előrelépés lenne ez a módosítás, ami most bent van szövegszerűen, tehát ennek igenis hatályba kellene lépni, és nyilvánvalóan akkor az ősz folyamán pedig az Egészségügyi Bizottság ezt értékelhetné, és akkor a pontos számok tükrében tudná értékelni, hogy valóban mennyiben terhelte meg a 2007. évi költségvetést pluszban, vagy nem terhelte meg oly jelentőségében, hogy hozzá kelljen nyúlni a rendeletmódosításhoz. De ezt alkalmazni csak akkor fogjuk tudni, ha a rendelet hatályba lép. Én pedig azt kérem Önöktől, hogy ezzel a módosítással szíveskedjenek a rendeletet elfogadni, hatályba léptetni, és ősszel meglátjuk, hogy valóban ennek lesz-e anyagi, vagy milyen anyagi konzekvenciái lesznek.

Marton István: Azt hiszem, hogy amit Ön mondott, az teljesen szinkronban van azzal, amit a bizottság elnöke mondott. Vagy jórészt. Hát körülbelül akkor, nem hajszálpontosan, amit a 6. ponttal kapcsolatban, vagy a 6. § volt, amit itt mondott. Én a bizottsági elnök által elmondottakkal értek inkább egyet, úgyhogy Fodor úr javaslatát majd megszavaztatom, de Cserti úr közben szólásra jelentkezett.

Cserti Tibor: Én inkább kérdeznék. Ugye itt ennek az anyagnak volt egy előterjesztője, a Szociális Osztály. Ő, ha megszavazzuk, és rendeleti szintre emeljük, akkor ő a gyakorlati végrehajtója. Én szeretném a véleményét hallani a témában, mert azért nem nüansznyi az eltérés a joggyakorlati alkalmazás szempontjából. És akkor jó szívvel szavazok.

Marton István: A Szociális Osztály nem előterjesztő volt, hanem kidolgozó, de nem akarok lovagolni a szavakon. Igen, készítője volt.

Maronicsné Borka Beáta: Azt azért el kell mondani, hogy a bizottsági ülés után mi kiszámoltuk az előirányzatokat és lakásfenntartási támogatásra 10.800 eFt lett tervezve, ebből 4.035.300 Ft került felhasználásra. Ez az időarányos felhasználás tekintetében 5 %-kal kevesebb, tehát 37 % és időarányosan 41 % lenne. Az adósságkezelési támogatással 7.200 eFt lett tervezve. Ebből 1.860.929 Ft lett felhasználva, ami 10 %-os felhasználást jelent a 41 %-os időarányos felhasználás tekintetében. A hatálybaléptetéssel kapcsolatban meg még annyit elmondanék, hogy a 13. §-nál a 2007. július 1-jei hatályba lépés, az az 1. §-ra vonatkozik, mert a személyi hatály kérdésére vonatkozó jogszabály is akkor lép hatályba. Tehát a 2. §-t, azt mindenképpen július 1-jével kellene elfogadni.

Marton István: Na, én két szavazást kell, hogy tartsak. Az egyik az, amit a Fodor úr mondott. Az egy kicsit eltér attól, amit a Szociális Bizottság határozott. Én nem támogatom a Fodor úrét, mert támogatni fogom a Szociális Bizottságét. Tehát Fodor úréról szavazunk.

 

A közgyűlés 9 igen, 12 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Csákai Ivánéknak, illetve a Szociális Bizottságnak a javaslatát támogatom.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: De azért, hogy mindenki tisztán lásson, a végszavazás előtt én kérem az Aljegyzőnőt, hogy ismertesse, hogy ez mit jelent konkrétan, és kérek mindenkit, hogy nagyon figyeljen.

Dr. Gyergyák Krisztina: Tehát a Szociális Bizottság javaslatát elfogadva, ez azt jelenti, hogy úgy módosulna a rendelettervezetnek a szövege, hogy a jelenleg 6. §-ként szereplő szövegrész, az kikerülne a rendelettervezetből, innentől kezdve a 7. § számozása, az 6. §-ra módosulna, a 8. 7-esre, a 9. 8-asra, a 10. § ugye 9-esre módosulna, és itt a jelenlegi 10. § (1) bekezdése szintén kikerülne, a (2) bekezdésből és ezt követően a (3), (4)-esből lenne (1), (2), (3) bekezdés, a 11-esből 10-es, a 12-esből 11-es, és a 13 §-ból pedig 12. azzal, amit a bizottság javasolt, hogy maradna az (1) bekezdés és a (2) bekezdés, és a (3) bekezdés pedig ki, tehát nem kerülne be a rendelettervezetbe.

Marton István: Akkor jól értelmeztük Elnök Úr? Mert ha igen, akkor kérem, az igen gombot nyomja meg a Tisztelt Testület.

 

A közgyűlés 18 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

28/2007.(VI.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2007.(VI.12.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2007.(…) számú rendelete a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Hadd használjam ki néhány mondat erejéig a közgyűlés nyilvánosságát. Négy év után ismét van “Hazavárunk” ösztöndíj. Szeretném, ha minél többekhez eljutna ez az üzenet. Tehát kanizsai egyetemistákhoz, főiskolásokhoz. 2007. szeptember 30-áig nyújtható be a kérelem azon az egyszerű pályázati űrlapon, amely mellékelve van, és reméljük, hogy bár nem olyan nagy összeg, de mindenhol jól jön ilyen utazási nehézséges időkben ez a támogatás. A helyi sajtón keresztül az információkat igyekszünk mindenhová precízen eljuttatni. Tehát még fogunk róla szólni. Kérem a támogatást.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést, a rendelettervezetet támogatja.

Cserti Tibor: Biztos nem lesz szimpatikus, amit mondok, annak ellenére, hogy én is meg fogom szavazni az előterjesztést. Az elmúlt ciklusokon keresztül is végighúzódott, hogy ez egy érzelmi kérdés. Akkor töltené be igazán a hivatását, hogyha a “Hazavárunk” ösztöndíj végén munkaalkalmat adnánk a hazajutóknak. Ennek az esélye nagyon minimális. Nem tudunk garanciákat adni hozzá. A másik, polemizáltunk nagyon sokat, és Elnök Úr – Csákai úrra nézek – emlékszik még a vitákra, hogy nagyon alkalmat ad a kijátszásra, mert nincs szabályozva az, hogy mióta kell nagykanizsai lakosnak lenni, és egyszerű átjelentkezéssel gyakorlatilag bárkit támogathatunk a rendelet alapján. Igaz, ez már inkább érzelmi kérdés. Tehát én összességében azt látom, hogy az is kap támogatást egyébként, aki meg nem is szorulna rá. Tehát nem egy szociálpolitikai alapú, hanem normatív alapú támogatási rendszer. És én biztos vagyok benne, hogy mindenkit nem kéne támogatni ezzel a dologgal, nem azért, mert én mondom. Mert gyakorlatilag ez a város ugye, a másik oldalon Önök hangoztatják legjobban vezető koalícióként, hogy takarékoskodnunk kell. A takarékoskodás apró forintokból össze kell, hogy jöjjön nagyobb tételekig. Ez is annak része. Tehát én is meg fogom szavazni természetesen összességében a támogatási rendszert, ha Önök így látják, mert akkor miért mondanék ellent ennek a dolognak, de összességében ezekre az anomáliákra szerettem volna felhívni a figyelmet.

Dr. Csákai Iván: Nem bizottsági elnökként. Tulajdonképpen itt tudomásul kell venni azt, hogy a helyi rendeletben mi nem tudjuk szabályozni azt, hogyha központi rendeletek megengedik azt, hogy a közalkalmazottaknak kötelező kimutatni a keresetüket, és lehet, hogy ők kiesnek, és az az illető, aki gyakorlatilag nem szorulna rá – ezt látjuk a Bursa ösztöndíjnál is, de ez nem a közgyűlésnek a hibája, és nem az ösztöndíjrendszer hibája. És igenis kell egy olyan, hogy visszavárjuk ezeket a fiatalokat ide Kanizsára.

Balogh László: Igen, ez egy normatív alapú támogatás, érzelmi alapú, gesztusjellegű, ha úgy tetszik. Én a magam részéről nem szeretem az olyan típusú felvetéseket, hogy hány forintba kerül egy kilogramm lokálpatriotizmus. Épp ezért ilyen formában is fontosnak érzem és kiállunk mellette, vállaljuk, ha nehézségekbe is ütközik majd az elbírálás, illetve egyszerű lesz, csak értem én a felvetett problémát, de szerintem ez egy nagyon jó és pozitív üzenet.

Röst János: Érzelmileg nyilván mindenki ezzel egyetért. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy amikor a “Hazavárunk” ösztöndíj megszűnt, akkor annak az összegét, az értékét a Bursa rendszerbe beépítettük, és az állam, a mindenkori állam pedig azt megduplázta, tehát gyakorlatilag az ilyen jellegű pályáztatásnál a kanizsai fiatalok jobban jártak összegszerűleg. És abban is igazság van, mint mindenben, én is a rászorultság elvét támogatom, nem valószínű, hogy aki mondjuk Mercedes-szel jár egyetemre, hogy annak mondjuk összegszerűségben ez jelent valamit. Gesztusban mindenképpen, ezért meg fogom szavazni.

Marton István: Aki Mercedes-szel jár egyetemre, az biztos, hogy ezt nem is fogja kérvényezni.

Karádi Ferenc Gyula: A kifejezés is azt jelöli, hogy hazavárunk. Én, aki rászorul, és aki nem rászorul, azt is hazavárom. Tehát mi mindannyian megfogalmaztuk, hogy egy gesztusról van szó, és a támogatás normatív, de nem vagyok benn biztos, hogy a jelenlegi …. között Nagykanizsán sokan vannak, akik nem szorulnak rá.

Horváth István: Amikor működött ez a dolog, akkor éppen érintett voltam ebben, mert a fiam Szegedre járt egyetemre, és nagyon jól jött az a pár forint minden hónapban, amin egyszer meg lehetett utaztatni. Ezt az aggályát Cserti képviselőtársamnak én el tudom fogadni, hogy mindenki ne kapjon, kapjon az, aki rászoruló, tehát kérjünk be egy kereseti kimutatást, és ennek alapján bíráljuk el, hogy kit részesítünk benne, és lehet még egy kitétel esetleg, az, hogy mit tudom én, 4,5 fölötti átlaggal rendelkezik egy tanuló.

Dr. Károlyi Attila József: A “Hazavárunk” ösztöndíjjal kapcsolatos rendeleti javaslatot meg fogom szavazni. Nagyon örülök neki, hogy ismét lesz Nagykanizsán “Hazavárunk” ösztöndíj. Természetesen, mivel magam is elsősorban ilyen ember vagyok, az emocionális oldalát fogom meg a dolognak, a kanizsai purgereknek, hogy úgy mondjam, lélekben is már lassan időszerű, hogy kialakuljon az a tömege, ami majd a várost fel fogja emelni. Mindenképpen az új generációban bízom. Azt se felejtsük el, hogy miért küldtek ide bennünket a kanizsai emberek. Azért küldtek ide bennünket, hogy olyan feltételeket teremtsünk, hogy ezeknek a fiataloknak érdemes is legyen visszajönni.

Bene Csaba: Én örülök, hogy talán újra egy olyan napirendi pont, amit teljes létszámmal meg fogunk szavazni, és minden szemben ülő képviselőtársam eddig a szavazatáról biztosított bennünket. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy olyan időszakban hozzuk vissza ezt a “Hazavárunk” ösztöndíjat, … ezt a juttatást a felsőfokú tanulmányokat folytató diák részére, amikor az állam drasztikusan megemelte az utazási költségeket, és leginkább a diákkedvezményeket nyirbálta meg, és ebben a helyzetben tudtunk egy ilyen lépést tenni.

Polai József: Kár, hogy ilyen kis civakodás – persze idézőjelben értem én ezt – lett úrrá most ebben a napirendi pont kapcsán, hiszen megfeledkezünk talán arról, hogy van egy másik ösztöndíjunk, ami szociális alapon vizsgálja és van odaítélve a kérelmezők számára a Bursa ösztöndíj támogatásunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a “Hazavárunk” ösztöndíj támogatás, ez mehet azok számára is, akik esetleg nem rászorulók, bár remélem, hogy tényleg, akik Mercedes-szel utaznak, azok nem fogják kérni, akik túl jól élnek, bízom benne, nem fogják ezt majd kezdeményezni, kérelmezni. Én kérem, vegyük figyelembe így, ahogy van, hiszen, amint mondottam, van egy másik támogatási rendszerünk, az betölti azt a szerepet, ami a szociális rászorultság elvét feltétlenül kell, hogy megkapja.

Cserti Tibor: Három rövid dolog. Nem civakodás miatt mondtuk el, inkább aggódunk. Néhai nagyapám szavaival élve, ő szokta mondogatni, hogy az muzsikáltasson, akinek pénze van. Bölcs mondás volt. Itt hitelre muzsikáltatunk. Az miatt arra hívtam fel a figyelmet, hogy kérem szépen, semmi ilyen eszköze nincs ennek a rendeletnek arra, hogy az ügyeskedőket visszafogja és kizárja. A lokálpatriotizmus jelen esetben ….. mérhető, ………….., nem akarom mondani kinek, bárkinek. Művileg bejelentkezhet, senki nem akadályozza. Ilyen alapon terjeszkedhetünk Szlovákiáig egyébként, hogy ha már határokat emlegetünk. Direkt mondtam. Tehát ilyen értelemben javítani kéne ezt a rendeletet. A harmadik meg, szociális alapon meg azért, mert van egy Bursa, ami támogat, tehát megold bizonyos dolgokat az aggályaival együtt, az állam tesz még mellé valamit. Pontosan a szakmai készítette elő, hogy ez már nem jó, már elavult, azt vezette be helyette, és nagyobb összeggel érdemi módon. Most visszahozunk valamit. Én is megszavazom, támogatom, de még egyszer mondom Uraim, akkor legalább azt csináljuk meg, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy egy év múlva vizsgáljuk felül ennek a gyakorlati alkalmazását, és ha kell, akkor módosítsuk. Köszönöm szépen, ennyit erről.

Marton István: Cserti úr, ezt az utolsó mondatát tudom támogatni azzal, hogy mély meggyőződésem, ugye minden rendelet kijátszható, nyilván kiskapukat itt is lehet találni, de mély meggyőződésem, hogy töredék annyian se fogják kijátszani, mint például a gázár támogatási rendeletet. Ezt csak azért említettem meg, hogy egy kis humort csempésszek a szomorú valóságba. Tehát, Cserti úrnak, aki tudja támogatni a javaslatát, hogy egy év múlva visszatérünk rá, tehát magyarul jövő év május 31-ig, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én támogatom.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

173/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló rendelet gyakorlati alkalmazását felül kell vizsgálni.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

Marton István: Aki így az egészet el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

29/2007.(VI.11.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2007.(VI.11.) számú rendelete a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2007.(……..) számú rendelete a 44/2006.(X.18.) számú, Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: H-KANDALLÓ Ipari és Kereskedelmi Kft.

 

Papp Nándor: Bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal támogatta a napirendi ponttal kapcsolatban a helyi építési, településrendezési tervben levő módosításokat. Egyébként mind a három gyakorlati jellegű, illetve olyan gyakorlatban előforduló módosítás, úgyhogy szeretném, ha támogatná a közgyűlés.

Dr. Kolonics Bálint: A rendeletmódosítást az Ügyrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal, hogy a tervezet 4. §-a a következő szövegrésszel egészüljön ki. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Marton István: Ezt már fel is írtam saját kútfőből merítve, mert ugye van néhány, ha jól emlékszem, négy ilyen folyamatban lévő ügy, és hát nyilván nem zárhatjuk ki őket értelemszerűen. Köszönöm a bizottság állásfoglalását.

Polai József: Nem annyira a kémények kapcsán, inkább a szennyvízátemelő telekalakítása kapcsán tárgyalta ezt a napirendi pontot a két településrészi önkormányzat, és a bajcsai és a kiskanizsai pedig a következő határozatot hozta a 2/2007.(V.25.) határozatában, amelyben javasolja a két településrészi önkormányzat a város közgyűlésének a 44/2006.(X.18.) számú, helyi építési szabályzatról szóló rendeletének a módosításának a rendeleti javaslatának az elfogadását.

Bárdosi Gábor Jenő: Nagyon örülök neki, persze nem voltam ott az Ügyrendi Bizottság ülésén, és annak is örülök, hogy Polgármester Úr is azt vette észre, hogy a valamikor általam egy hónapja elindított önálló képviselői indítványomból akkor is kifelejtettem ezt az alapmondatot, hogy a jelenleg már beadott engedélyeket, azokat vegyük azonnal figyelembe, hogyha a rendeletet kihirdetjük, és így örömmel járultam hozzá ahhoz, hogy ez egyben kerüljön az én önálló képviselői indítványommal is. Köszönöm a munkát mindenkinek.

Marton István: Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy szavazza meg. A határozati javaslatot először.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

174/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési terv folyamatban lévő módosítása során gondoskodjon azon szabályok kidolgozásáról, és rendeletbe történő illesztéséről, melyek a többszintes, többlakásos épületek homlokzatán elhelyezhető építményekre, építményrészekre vonatkoznak.

 

Marton István: Aki egyetért a rendeleti javaslattal, amelyet ugye kiegészítettünk az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján, az kérem, szintén nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

30/2007.(VI.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendeletének módosításáról szóló 30/2007.(VI.12.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a víz-, és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. – Kovács Antal elnök-vezérigazgató

 

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 3 nem szavazattal a 98/2007. számú határozatával a következőt javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek: folytasson le vizsgálatot a 2006. december 14-én elfogadott víz- és csatornadíjak, rendelkezésre állási alapdíjak megállapítása és gyakorlati alkalmazása kapcsán kialakult helyzet felelősének megnevezésére, egyidejűleg kezdeményezze a nagykanizsai Vízmű igazgatóságánál és felügyelő bizottságánál is a helyzet kivizsgálását. 2.: Fogadja el az előterjesztés mellékletét képező víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006. számú rendelet módosítását.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal támogatja az előterjesztést és rendeletmódosítást, és a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja. Továbbá elhangzott, hogy a rendeletalkotás előtt a bizottsági ülésen felmerültek részben ezek a problémák. Ott a Vízmű képviselője részéről olyan garanciát kaptunk szóban, hogy a dupla számlázás, főleg a társasházak esetében nem fordulhat elő. Ugyanakkor ez az előterjesztés tartalmaz olyan adatokat, hogy ezek előfordultak.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést. A bizottsági ülésen azonban ilyen simán nem ment át ez az előterjesztés, több kérdés is felmerült, mégpedig itt a már szóba került többszöri díjszámlázás esete is a főmérő és a mellék-vízmérő órák alapján, illetve a rendelkezésre állási díj abban az esetben, amikor nem magánérdeket, hanem közérdeket szolgál, illetve az ingatlantulajdonos jótállási kötelezettségének a törlése a különböző jogi aggályok miatt. A kérdés Tisztelt Polgármester úr és Tisztelt Közgyűlés az volt, hogy amennyiben nincs, nem volt jogalapja a Vízműnek arra, hogy szolgáltatás nélkül ellenszolgáltatást szedjen be a polgároktól, túlszámlázott, többszörös díjszámlázás történt, akkor mi történik az eddig kivetett számlák alapján beszedett többszörös vízdíjakkal? Felmerültek olyan javaslatok is, hogy az önkormányzat is próbáljon meg a Vízműhöz fordulni, és egy megfelelő megoldás kidolgozására sarkallni. Én egyébként a probléma okát abban látom, hogy sem a közgyűlés tagjai, sem pedig a bizottság tagjai nem vízügyi szakemberek. Én visszaemlékszem arra, hogy a közgyűlésen a Vízmű képviselője is jelen volt, illetve bizottsági ülésen, ahol konkrét határozott kérdésre határozott válasz érkezett. Én javasolom, hogy meg kéne nézni a közgyűlési jegyzőkönyvet, hogy ki milyen választ adott. Az én véleményem és álláspontom az, hogy a közgyűlés nem látott egyébként tisztán, mert a Vízmű szakmai vezetése nem adott tényszerű és elfogadható választ. Finoman szólva megvezette e kérdésben a közgyűlést, és ezért hozott a közgyűlés ilyen rendeletet. Tehát én úgy gondolom, hogy a Vízmű vezetésének ezen el kellene gondolkodni, és nem igazán mondható el a szakmaiság a Vízműről e kérdéskörben.

Marton István: Úgy gondolom, hogy ha a Pénzügyi Bizottság 98/2007. határozatát megszavazzuk, akkor ez ebbe simán benne van.

Bárdosi Gábor Jenő: Hát, hogy ez a december hónapban született döntésünk után januárban, mikor jeleztem, az Alkotmánybíróság egy határozatában már ezt a bizonyos rendelkezésre állást, díjat nehezményezte, akkor én csak arra akartam felhívni a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy kicsit vizsgáljuk meg a magunk döntését és munkáját. Hogy ez most aztán idáig fajult, a történet, és most másban fogunk dönteni, máris másról beszélünk, talán akkor kellett volna az egységes döntést egy kicsikét jobban megvizsgálni egy hónap múlva, amikor én azonnal jeleztem, hogy probléma lehet a rendelkezésre állási díjakkal. Ezt csak azért mondom el, hogy 5 hónap múlva már azok a problémák merülnek fel, amit Kolonics elnök úr megpendített, hogy és akkor mi lesz a beszedett díjakkal és egyébbel. Egy hónap múlva meg még nem kezdődött el a történet, meg lehetett volna állítanunk talán.

Dr. Károlyi Attila József: Én örülök annak, hogy az előterjesztés most idejött, és annak igazolását látom, amit Kolonics és Bárdosi képviselőtársam is említett. Az én választókerületem, a 6. számú választókerület polgárai többször is a képviselői fogadóórán felvetették ezeket az anomáliákat. Volt szíves Zajzon Imre műszaki igazgató úr személyesen is megtisztelni ilyen összejövetelünket. Később született a közgyűlési döntés ebben a kérdésben, meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, én magam is ellene szavaztam, illetőleg én magam ellene szavaztam. Általában a rendelkezésre állási alapdíjjal nem értettem egyet. Ez egy más kérdés nyilván, mert itt aztán korrekcióra kerül sor, és a tüzivíz vezetékkel kapcsolatos, illetőleg a társasházak esetében a mellékvízmérő esetében, és hát az ingatlantulajdonosnak jótállási kötelezettségének a megszüntetése, ami egyébként is jogi szempontból hát nem aggályokat vet fel, hanem jogi szempontból nonszensznek minősíthető. Tehát végül is súlyos szavak, amit Kolonics képviselőtársam mondott, de hát le kéne vonnunk a konzekvenciát, és hogyha arra az álláspontra helyezkedünk, hogy valóban itt túlszámlázás történt, akkor hát fizessük vissza. Hát a Magyar Államot is – Vízműre gondoltam, nem a közgyűlésre – érnek ilyen, a Magyar Államot is érik ilyen vádak. Néha bírósági döntések a Magyar Államot is szokták néha, néha kötelezni hasonló esetekben. Ezt tisztességes útnak tartanám.

Marton István: Megnyugtat, hogy nem nekünk kell visszafizetni.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy ez az egész előterjesztés egy kicsit félreérthető, kicsit félremagyarázható. Ugye sajtó, és itt, ott, amott tapasztaljuk is, hogy vannak, akik valamilyen okból félre is magyarázzák. Nézzük meg először a tüzivíz rendszert, hogy hogy működik, bár én elvártam volna Gyalókai úr, mint a felügyelő bizottság tagja, erről kiokosít bennünket, de hát kénytelen vagyok én ebben szólni, hogy ha Ő bizottsági elnökként sem tette meg. A tüzivíz rendszer ugye jó esetben 0 fogyasztásos rendszer – kellene lennie, de ugye, ha Polgármester Úr még visszaemlékszik rá, én magam igen, akkor azért nagyjából, egészéből ezen az 1/3 tüzivíz rendszeren vízfogyasztás történik valamilyen szinten. Kisebb-nagyobb mértékben, de történik. Van, ahol 1.000 m3-t meghaladóan évben. Ugye azt nem gondolhatja senki sem, hogy ez így menjen tovább. A másik, azokon a rendszereken, ahol 0 a vízfogyasztás hála az Istennek, mert nincs havária, azokon a rendszereken készenlétet kell produkálni. Én most fejből meg nem mondom, de 6 bar nyomás körüli állandó nyomást kell biztosítani megfelelő vízzel természetesen. Természetesen ezeken a mérőket valakinek mindig ellenőrizni kell. Ezeket a mérőket négyévente hitelesíttetni kell, ezeknek a mérőknek költségei vannak. Vízfogyasztás nincs rajta, tehát a díjban nem lehet számon kérni tulajdonképpen azokat a költségeket, amelyeket egy gazdasági társaság ezekre ráforgat. Mi lesz ezekkel a költségekkel? Ki fogja leolvasni ezeket mondjuk havonta, hetente, negyedévente, évente, félévente, vagy hogyan? És ha fogyasztás van, akkor ez hogyan megy? Ha nincs fogyasztás, akkor is ugye annak van költsége, hogy valaki odabaktat, leolvassa, és vissza. Tehát azért ez egy kicsit bonyolultabb helyzet, ezért én azt gondolom, hogy végig kellene ezt gondolni alaposan. Mindazonáltal természetesen én is azt mondom, hogy ahol 0 vízfogyasztás történik, ott valami módon ezt igen jelentős mértékben le kell csökkenteni. De mint elmondottam, nullára teljesen nem lehet, de egy pár ezer forint/havi díjra simán le lehet csökkenteni, azt gondolom. Tehát ez a helyzet ezzel a tüzivíz rendszerrel. A másik, a túlszámlázások, az nem biztos, hogy feltétlenül túlszámlázások voltak. Ott is, azt gondolom, olyanok előfordultak valószínű, hogy két helyen történtek mérőleolvasások, itt is, meg ott is, és nyilvánvalóan ennek megfelelően alakult ki ez a nem szerencsés helyzet. Mindazonáltal azért azt el kell mondani, hogy amikor ezek a problémák már jelentkeztek ez év januárjában, februárjában, akkor már jó páran, én magam is felvettem a kapcsolatot a Vízművel, akik az előkészítő munkálatokat el is kezdték, a felméréseket, én úgy tudom, el is végezték. Nyilvánvalóan ő mindaddig nem tud mit tenni ezekkel a díjakkal, mint mást, mint be kell szednie, ki kell számlázni azon ideig, amíg az önkormányzat az őrá kötelezően alkalmazandó rendeletét nem hozza ide, nem módosítja, és ennek megfelelően nem járunk el. Most van ez a helyzet. Azt gondolom, tisztességgel oldjuk meg ezeket a feladatainkat, de azért legyünk tekintettel arra is, hogy egy gazdasági társaság érdekeit is képviseljük értelemszerűen, természetesen nem mindenáron, nem a lakosság ilyen mértékű kárára, bár itt a lakosságot kevesebb kár éri, én azt gondolom, mint ahogy ez fel lett nagyítva, és nem is lakosságot érintő része pedig ez a tüzivíz rendszer, ez a vállalkozásokat érinti, akik … viszont szintén ezeket a korrekciókat, amiket mondtam, végre kell hajtani.

Halász Gyula: Javasolnám, mielőtt még a vitába könyékig elmerülünk, nem szakemberek lévén, hallgassuk meg a Vízmű képviselőit, és lehet, hogy a további vitáknak elejét tudjuk venni, és utána egy másik lépésben tovább tudunk lépni a napirendi pontnál.

Marton István: Mivel ügyrendi volt, erről szavaztatnom kell. Aki egyetért azzal, hogy ne a három képviselőt, illetve a szakosztály munkatársát hallgassuk meg előbb, hanem a Vízmű képviselőit, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én úgy gondolom, hogy ha már idáig így ment, akkor nem ez a jó eljárás, hanem mondja el mindenki a saját megállapításait, és utána hallgassuk meg összefoglalóként a Vízmű vezetőjét. Tehát én nem támogatom Halász úrnak a felvetését.

 

A közgyűlés 8 igen, 11 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Tehát folytatódik az eddigi megkezdett úton.

Dr. Kolonics Bálint: Mint képviselő kértem szót, és a vitához kapcsolódnék további hozzászólásommal. Mégpedig én a Kanizsán lakó, élő és vízdíjat fizető emberek szemszögéből közelítem meg elsősorban a kérdést, mint olyan ember, aki maga is fizet vízdíjat. Egy példát vetnék fel, ami egyébként a bizottsági ülésen is szóba került, mégpedig az, hogy mit jelent a többszöri díjszámlázás a rendelkezésre állási díj, alapdíj esetén a mellékvízmérő és a fővízmérő után akkor, amikor a Vízmű tulajdonában áll a vezetékszakasz egy bizonyos pontig, adott esetben a főmérőig, és azt követően pedig a társasház tulajdonában áll az a vízvezetékszakasz és azok a vízmérő órák, ahol a Vízmű a rendelkezésre állási alapdíjat kiveti és kiszámlázza. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes, és a kanizsai polgárok ezek után a vezetékszakaszok után ne fizessenek a szolgáltatónak akkor, amikor a szolgáltató ott rendelkezésre nem áll, hiszen nem ő fogja egyébként az ott bekövetkezett kárt elhárítani, hát nem ő fogja a társasházban ott a vezetékszakaszt megjavítani, hanem a tulajdonosok.

Karádi Ferenc Gyula: Az előzőekben elhangzottak olyan feltételezések, hogy költségek merülnek fel a leolvasással, kezeléssel kapcsolatban. Hát arra alkalmas a vízdíj, nem tudom, képviselőtársam ezt a fogalmat nem ismeri, van egy m3-enkénti vízdíj, ezeknek az érvényesítésére ez való, és ezeket a költségeket ezen keresztül lehet érvényesíteni. De amiért én szót kértem, az az, hogy a december 14-én hozott döntésünk, az nyilvánvaló, hogy nem volt megalapozott. Ez a döntés, ez egy olyan előterjesztés kapcsán született, amelyet igazából nem szakemberként bíráltunk el, szakemberektől vártuk volna azt, hogy ezek a döntések megalapozottak legyenek, ezeknek legyen hatásvizsgálata. Én magam azt hittem, hogy ez egy automatizmus, évenként egy árváltozás érvényesítése, valami módon egy automatizmust jelent. Ennek ellentmondott az, hogy a díjszámítás ebben az évben másként történt. Ha egy %-os megoldás lett volna, akkor természetesen az alapdíjat ezzel megemelték volna, és az nagyon egyszerű lett volna, de nem ezt a megoldást választották, hanem a rendelkezésre állási díjat vezették be. Ennek nem volt nyilvánvaló hatásvizsgálata, illetve nem is volt kidolgozva normálisan. Ezzel én akkor szembesültem először, amikor bementem az első számla kézhez kapása után az ügyfélszolgálatra, és az ügyfélszolgálatnál feltettem azokat a kérdéseket, amik egészen gyakorlati kérdések voltak, van egy ingatlan, arra ilyen, olyan bekötések vannak, ezekre hogy számolják majd ki azokat a díjakat, azokat a rendelkezésre állási díjakat, amelyeket a rendeletben mi elfogadtunk, és az ügyfélszolgálaton az ott szakemberként ülő fiatal hölgy elkezdett telefonálgatni, és utána egy körülbelül egy olyan 15 perc telefonálgatás után tudott számomra valamilyen választ adni a feltett kérdésekre, ami egy nonszensz volt. Ekkor már másfél hónapja érvényben volt a rendelet, és ott az ügyintéző nem tudott róla, hogy mit hogy fognak majd kiszámlázni a fogyasztók számára. És ennek egyenes következménye az, amit itt a kezemben tartok. Ennek a rendeletnek év közben egy gazdasági év közepén módosítását kell, hogy elvégezzük. Ugye gazdasági év közepe, az nem csak azt jelenti, hogy van egy költségvetés, elfogadott költségvetés a Vízműnél is, az önkormányzatnál is, és annak vannak számai, amelyeket teljesítenünk kell, bevételi és kiadási oldalon is, és ennek a módosítása nyilván valamilyen módon majd érinti a költségvetést az Önök számára is és a mi számunkra is, az önkormányzat számára is. … ezek a módosítások ezért is aggályosak, de mégis meg kell oldanunk, mert azokat a helyzeteket fel kell oldani valami módon, amit ez a megalapozatlan rendelet okozott. Én ezért azt látom, hogy a Vízmű szakemberei, akik ezt elénk terjesztették, nem vagyok benn biztos, hogy megalapozottan tették, nem láttuk át a helyzetet, és jó lett volna, hogy akkor ezekre a helyzetekre felkészítenek bennünket, és nem biztos, hogy akkor megszavaztuk volna.

Bizzer András: Én ebben az ügyben a Vízmű vezetőinek a szakértelmét hiányolom, ugyanis decemberben is figyelmeztethettek volna már minket arra, hogy ez a rendelet nem jó. Ugyanis ilyen anomáliák derülnek ki fél év múlva, ez szerintem elfogadhatatlan. Tehát a Vízmű szakemberei miért nem tudták azt, hogy egy tűzcsapon nincs állandó fogyasztás, tehát ott csak akkor van fogyasztás elvileg, hogyha tűz van? És milyen dolog az, hogy egy vállalkozónak kiszámláznak 20.000 Ft-ot azért, mert pont az ő területén van egy tűzcsap. A mellette levő vállalkozónak a területén nincsen tűzcsap, de ha ott van egy tűz, akkor bizony a tüzet el fogják oltani, és ez szerintem diszkrimináció, hogy pont azt a vállalkozót sújtják csak azért, mert közfeladat szerintem a tűzoltás, csak azért, mert ott van egy tűzcsap, 20.000 Ft-tal havonta sújtjuk azt a vállalkozót, akinek a területén van egy tűzcsap. Ez szerintem elfogadhatatlan, és igenis, hogy közfeladat esetén nem lehet tűzcsapra kivetni egy ilyen alapdíjat véleményem szerint, ráadásul megemelt alapdíjat. A kettős számlázás is elfogadhatatlan, és a Vízmű szakembereinek ezt igenis, hogy jelezni kellett volna előre, és én úgy tudom, hogy a jelenlegi módosítások, amik ugye kijavítják a hibákat, ezzel a Vízmű nem ért egyet, amit én személy szerint szintén elfogadhatatlannak tartok.

Röst János: Én nem mennék bele Bizzer képviselőtársammal megint épületgépészeti szabványokba, mert nyilván Ő ehhez nem ért, tehát megint jobban járt volna, hogyha nem mond semmit. Általában az ingatlanoknál több fajta megoldás van tüzivíz vezetéknek a kialakítására. Például tízemeletes épületeknél száraz tüzivíz van, ott egyáltalán nincsen víz, csak akkor csatlakoznak rá, amikor tűzeset bekövetkezik. Általában pedig az ingatlanoknál azokat látják el mért tüzivíz vezetékkel, ahol hatósági előírás ezt megköveteli, tehát nyilván, ahol kisebb ingatlannál vagy olyan vállalkozásnál, ahol ez nem előírás, ott nyilván ezért nincsen tűzcsap. Tehát nem azért, mert általában kell, hanem le van szabályozva az, hogy melyik vállalkozáshoz milyen jellegű szakhatósági engedély kell, és annak milyen mértékű a tüzivíz ellátása. Én úgy gondolom, hogy amit Ön hiányolt tájékoztatást, én bíztam abban, hogy az Önök által delegált igazgatósági tag, illetve FB tag kellő információval rendelkezett, és vélhetőleg Önöket tájékoztatta arról, hogy a díjemelésnek a mértéke és a módja, az hogy alakul.

Marton István: Önnek túlzott az optimizmusa egyébként.

Gyalókai Zoltán Bálint: Nem akartam vitát gerjeszteni ebben az ügyben, de amikor ez a döntés született, akkor pontosan Fodor képviselőtársam volt a felügyelő bizottság elnöke, és Böröcz képviselőtársam pedig az igazgatóság tagja, tehát ebben több hivatkozás ellenére gyakorlatilag én ebben a döntésben nem vett részt. Tehát igazából azt hiszem, Fodor urat is a Vízmű, hogyha emlékeim szerint 8 éve finanszírozta a vízügyi tanulmányait és Böröcz úrét szintén.

Dr. Fodor Csaba: Nem tudom, milyen vízügyi tanulmányaimra … folytattak, mit tudom én, mire gondolt. Hát Polgármester Úrral együtt voltunk .. ilyen tanulmányúton ott a Vízműben, valóban, jó pár évig. … azt mondta, hogy fizette …, akkor Önnek is, úgyhogy köszönjük szépen, de megpróbálok válaszolni.

Marton István: Fodor úr, én Önnel nem voltam tanulmányúton.

Dr. Fodor Csaba: Dehogynem, azt mondta, hogy a Vízműnél tanulmány, mit mondott, mit csináltunk mi? Vízügyi tanulmányainkat finanszírozta a Vízmű 8 évig. Szó szerint, ezt próbálta meg, ugye? Hát jól van. Tanultunk ott. De legalább én tanultam. Hát arra ez nem mondható el, mert akkor legalább lenne fogalma arról, amit kérdeztem, és akkor válaszolt volna rá, de hogyha megszólított, megszólíttattam, akkor azért én komolyan veszem ezt az egész ügyet. Azt gondolom, hogy ez a rendelettervezet elő lett készítve akkor, a közgyűlés el is fogadta, de hovatovább ugye azért el kell azt mondanunk, hogy a díjakat mi állapítjuk, de azért a Vízmű tekintetében talán a Vízmű Részvénytársaság közgyűlése kell, hogy elfogadja – ha jól emlékszem még, talán így van ez a szabály most is. Azt pedig én a vízügyi tanulmányaimra visszautalva visszautasítom a Vízmű vállalat vezetőinek, a Vízmű szakembereinek az olyan mértékű, hát majdnem meggyalázását, amit Bizzer képviselő úr, meg már sajtóban egy-két FIDESZ-es képviselő megenged magának. Ez a garnitúra, de ha nem hiszik el, kérdezzék meg a Polgármester Urat, elmeséli Önöknek nagyon boldogan, ez a vállalatvezető garnitúra az, aki lehetővé tette azt, hogy egy veszteséges vállalatból egy, mi úgy fogalmaztunk, hogy pozitív nulla, de közel nyereségesen működő Vízmű vállalat alakuljon ki, ami alkalmas lesz arra, hogy részvénytársaságként átalakulva és szolgálhassa itt a közel 80, vagy én most már nem is tudom, hány önkormányzat lakosságának az érdekeit. Ez az egyike azoknak, de lehet, hogy egyedüli azoknak a vízmű vállalatoknak, amely képes volt arra, ellentétben az összes többivel, hogy növekedjen, és ez ne darabjaira hulljon szét, vagy ne váljanak ki belőle jelentősebb részek, mondjuk a megyében, mint a másik vízműből, hanem területekkel bővüljön. Hovatovább, ha jól emlékszem, Somogy megye egy jelentős részére is kiterjesztettük a szolgáltatási tevékenységünket, vagy kiterjesztette a Vízmű. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit csínján kellene bánni az ilyen gusztustalan megfogalmazásokkal. Talán tisztelni kellene azokat a becsületes embereket, akik ennél a cégnél dolgoznak és dolgoztak, és lehetővé tették, hogy ez a cég működőképes legyen, és nem is akármilyen színvonalon szolgáltasson itt 85 önkormányzatnál. Tehát a tisztelet hangján, kérem Önöket, hogy így beszéljenek. Az, hogy ez a rendelet nem egy szerencsés rendelet, az igaz, de nem jogosít fel senkit, hogy tizen, meg huszon, harminc, meg negyven éves becsülettel végzett munkákat azért hovatovább ilyen gusztustalan módon azért minősítsen. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy szorítkozzunk arra, hogy ezt a rendeletet oly módon módosítsuk, hogy megfeleljen ez egyrészt a lakosság érdekeinek, megfeleljen, és tisztességesen bánjon azokkal a vállalkozásokkal, akiknél a tüzivíz rendszer fizetése ilyen jellegű problémát okoz. Egyébként azt csak Karádi képviselőnek üzenem, hogy én tudom, hogy a vízdíj, az miként számítódik, csak arra nem jöttem még rá, hogy ott mennyi vízdíjat kelljen fizetni, ahol nulla a fogyasztás, mert ott a m3 is nulla, azt én így értem. Tehát azt gondolom, hogy erre szorítkozzunk, és ezeket oldjuk meg. Természetesen arra is kérek mindenkit, hogy arra is figyelemmel legyen, hogy fölösleges veszteséget ugye nem lehet okozni egyetlenegy társaságnak sem, mert közszolgáltató cégek tekintetében, ha ilyen történik, akkor azt az önkormányzatnak kell ott helyt állni az elmaradt bevételért, ha az persze megjár az adott cégnek. Tehát én azt gondolom, hogy valóban ezt módosítani kell a lakosság érdekében, csak legyünk körültekintőek, és mindenféle minősítő jelzőket pedig a Vízmű és a vezetői és a dolgozói tekintetében hanyagoljunk.

Marton István: Több mint két hozzászólásnyi időt beszélt, úgyhogy én ennél a napirendnél Önnek már nem fogom megadni a szót. Rendkívül sokan jelentkeztek, gondolom pro és kontra.

Bogár Ferenc: Nekem kérdésem lenne. Az előterjesztés 5. oldal 1. számú mellékletében, ahol a rendelkezésre állási alapdíjak szerepelnek, annyi gondom van, hogy az ivóvíz szolgáltatásnál, hogyha a főmérő mondjuk egy 13-as átmérőnél a lakosság Ft/hó 260 + ÁFA, akkor mellékmérőnél rendelkezésre állási alapdíj miért 360 Ft + ÁFA, amikor … csatornaszolgáltatásnál szinkronban van a kettő?

Marton István: Majd a szakosztály illetékes munkatársa erre később kitér.

Bizzer András: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy én ebben a konkrét ügyben kérdőjeleztem meg a Vízmű vezetőinek a szakértelmét, és szerintem a tények azt mutatják, hogy ez igenis megkérdőjelezhető ebben az ügyben. Ráadásul lehet, hogy még nemtörődömség esete is fennáll, ugyanis én úgy tudom, hogy annak idején, amikor ez a rendelet született, a hivatal munkatársai elküldték egyeztetésre a Vízműnek ezt a rendelettervezetet, hogy szóljanak vissza, hogy minden rendben van-e, és én úgy tudom, hogy nem született erre válasz, vagy pedig azt mondták, hogy minden rendben van. Tehát ezt a rendeletet igenis, hogy látták a Vízmű szakemberei, és nem figyelmeztettek minket arra, hogy itt súlyos problémák fognak előjönni.

Cserti Tibor: Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy összességben Fodor képviselőtársam véleményével egyetértek, mármint a minősítésekre és a szakmai követelményekre kapcsolódik. Kifejtettem álláspontomat Pénzügyi bizottsági ülésen is. Mindig két aspektusból kell közelíteni a Vízmű vállalati kérdéskörhöz az önkormányzati képviselői szerepkörben. Egy: törvény kötelez a díj megállapításra vonatkozóan bennünket. Ezt a felelősséget nem lehet átruházni. A másik pedig a tulajdonosi pozíció olyan arányban, amilyen hányadában tulajdonosok vagyunk a Vízmű vállalatban. És a kettő lehetőleg teljes mértékben szinkronban kell lenni, tehát egymással nem lehet ellentétes álláspontú, ezért azokat a véleményeket nem is értem, nem is tudom osztani, akik eklektikus jelleggel, mint csak bedobnak ilyen oldalágról, hogy fizessük vissza a díjakat, meg ezt, meg azt, meg amazt, meg az állam fizesse meg, meg térítse meg. Szóval nem tartozik egy analóg fogalmi körbe e dolog. Ezért én a magam részéről, ha visszaemlékeznek, egyetlenegy kérdést tettem fel, amikor Gyalókai képviselő urat jelölték ugye Önök a felügyelő bizottság élére, vagy a felügyelő bizottságba, hogy látott-e már közelről egyáltalán gazdasági társaságot. Önök biztosítottak engem erről a dologról, hogy igen, látott, és határozottan gyakorlata van. Akkor én most elvártam volna először is azt, hogy a tulajdonosi pozícióból megközelítve a dolgot a felügyelő bizottság nevében, mint a városi delegált képviselő osztott véleményt, amit egyeztetett az igazgatósággal, felénk ideterjeszti, hogy egyetértek-e ezzel a rendeleti tervezet módosítással, vagy nem értek egyet, vagy ilyen feltételek mellett és egy közös álláspont, ami szakmailag elfogadható, működtethető és jó szívvel megszavazható. Nagyon nagy durva hiba, hogy ha mi alapvető szakmai kérdésekről így vitatkozunk. és itt próbáljuk kialakítani. Tehát ezért én ezt hibának tartom az okulásképpen. Meg lehet …. ebből a szempontból támadni, sok mindent lehet minősíteni. Nem az én egyéni véleményem fogja ezt a dolgot eldönteni. Egy tény, hogy szakmailag el lett rontva ez a rendelettervezet, a korábbi automatizmust megváltoztatta a díjmegállapítás, korrigálni kell ezért a legkisebb véráldozattal. Tehát elvártam volna ebből a szempontból a díjmegállapításnál, hogy azt mondják, hogy igen, most korrigálunk, de egyúttal a Vízmű vállalat egészének az éves költségvetésébe, vagy arra vonatkozóan milyen hatással van, gyakorlatilag bevételi forrás többlet keletkezett, mert ezzel, meg ezzel kalkuláltunk, vagy nem kalkuláltunk, nem tudom, egyetlenegy pénzügyi adat nem hangzott el, és hogyha igen, akkor ez a fajta módosítás, ami előttünk van, milyen hatással van majd a mi költségvetésünkre is, mert ott meg a másik oldalon várjuk, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás címén befizetést, meg ugye kompenzációt, meg egyebet. Nem akarok belemenni szakmai kérdésekbe, mert a Bizzer képviselőtársam biztos majd bólogatni fog, hogy igen, alaposan megtárgyaltuk ugye ez Pénzügyi bizottsági ülésen. És ott is ugye elmondtam ezt az aggályomat, hogy szeretném látni komplexen ezt a kérdéskört. Miután ez a dolog így engem nem elégít ki, szeretném akkor most, ha el tudja mondani Gyalókai úr az egyeztetett álláspontját, mint a felügyelő bizottság ebből a szempontból, akkor jó szívvel várom, ha nem, akkor még mindig egy pici türelmet, mert jó szándékú javítás akkor még megér egy közgyűlést.

Szőlősi Márta Piroska: Sajnálom, hogy Fodor úr éppen most ment ki, mert tulajdonképpen az Ő egy-két mondatára szerettem volna reagálni. Tökéletesen egyetértek azzal – örülök, hogy visszajött Fodor úr, mert részben Önhöz kívánok szólni –, tulajdonképpen azt kérte itt Bizzer képviselőtársamon számon, hogy nem elég tisztelettel beszél itt azokról az emberekről, akik éveken vagy évtizedeken keresztül végezték jól a munkájukat. Ezt, úgy gondolom, hogy Ő sem kérdőjelezte meg, meg én sem kérdőjeleztem meg. Viszont úgy gondolom, hogy ebben az egy ügyben feltétlenül rosszul végezték a munkájukat Ők is, és úgy gondolom, hogy akkori felügyelő bizottsági tagok, illetve az akkori igazgatósági bizottsági tagok is. Név szerint akár Önre, vagy akár Böröcz úrra is gondolhatok. De természetesen nem szeretnék személyeskedni. Ami a tiszteletet, meg a tiszteletlenséget illeti, azt pedig úgy gondolom, hogy nem csak egy bármilyen nagy és jól, vagy rosszul működő cég vezetőjének jár meg, hanem úgy gondolom, hogy itt a képviselőtestületben is mindannyiunknak, mindannyiunktól. Következésképpen Öntől Fodor úr ugyanúgy a Bizzer úr, vagy bármelyikünk irányába, mint ahogy természetesen az én, vagy bármelyik képviselőtársam részéről az Ön vagy bármelyik másikunk irányába. Kérem, hogy akkor, amikor bármelyikünket azzal próbálja meg kellemetlen helyzetbe hozni, hogy mi tiszteletlenek lennénk valakivel szemben, akkor azt először saját magán kérje számon.

Dr. Csákai Iván: Elnézést, én nem ebben a vitában akarok részt venni, én csak kérdeznék. Kérdezném azért, mert lakóközösségben élek, és eddig is ott éltem, és a lakók kérdeznek. Kérdeznek, mert a 2. § (5) bekezdése tisztázza azt, hogy van mellékvízmérő. Az mér egy vízmennyiséget. Ezt a Vízmű körülbelüli mennyiségnek fogadja el. Arra való tekintettel fogadja ezt el csak körülbelülire, mert a fővízmérő adatait veszi figyelembe. Tehát, ha a bekötési nem tudom, milyen vízmérő többet mutat, akkor a lakóknak szétosztva be kell fizetni a különbözetet. Ezek után, hogyha csak azt veszi figyelembe, akkor miért van a táblázatban mellékmérő rendelkezésre állási díj megállapítva, hisz hogyha csak a főmérőt veszi figyelembe, akkor odáig tart őneki a rendelkezésre állás. Ha minket, lakosokat arra köteleznek, hogy csak azt fizessük, akkor a mellékmérőre nem számlázzanak.

Dr. Fodor Csaba: Nagyon rövid leszek Polgármester Úr természetesen. Elnézést kérek én a Szőlősi képviselő asszonytól, én talán ki se ejtettem a nevét, meg tartózkodni is fogok a jövőben, hogy megtegyem, hát attól meg, hogy sértegessem, különösen, úgyhogy eszembe se jutott, már bocsánat. Kettő: a felügyelő bizottságnak nem dolga, nem volt és ma sem dolga a díjvitában részt venni. A felügyelő bizottságnak nem ez a dolga. Az a közgyűlésnek – ne kiabáljon bele Gyalókai képviselő, inkább fogadná meg ugye a Cserti úr tanácsát – hanem én azt gondolom, tehát a közgyűlés dolga itt vízdíjról beszélgetni és a részvénytársaság közgyűlés dolga elfogadni, és ennek a közgyűlésnek pedig még az a dolga, hogy ha azt a díjat, ami …. módon kiszámított és mégsem fogadja el, akkor helytállni tartozik ezért a díjért. Tehát a lényeg azért ez. Nem kívánom én mentegetni sem magamat, sem mást. Én azt gondolom, hogy ez ebben a rendelet elfogadásában nekem is ugyanannyi felelősségem benn van, mint Önöknek, mindannyiuknak, akik megszavazták. Itt a lehetőség, hogy most éljünk azzal az információval és azzal, hogy okosabbá lettünk, mint voltunk, helyzettel, hogy módosítsuk. Csak azt kértem, hogy ez a módosítás ne hebehurgya módon történjen, hanem valóban most már pontos információk alapján, megfelelve a lakosság, a vállalkozás érdekeinek, és a vállalkozásba beleértem még a Vízművet is, amiben 47 %-os tulajdonos az önkormányzat.

Böröcz Zoltán: Természetesen reagálni szeretnék, mert többször is elhangzott a nevem. Egy-két dolgot szeretnék csupán pontosítani, és nem is tartalmi hozzászólást tenni. Az egyik, hogy ne mondják, könyörgöm, képviselőtársaim azt, hogy a vízügy, a vízügy, a vízügy, meg, hogy a vízügy szakma, meg egyéb, mert ez nem vízügy, ez vízmű. A kettő ég és föld természetesen, hisz ez vízellátás … és többször elhangzik, és engem zavar. De ez az én bajom, én ezt végül is el tudom fogadni, le tudom nyelni. Az a kérésem viszont, hogy tessék, mindenki értékelje át, hogy kinek mi a feladata és a felelőssége általában ebben az ügyben. Az igazgatóság tagja, és ezt a Gyalókai úr, bocsánat nem Gyalókai úr, egy úr, aki nincs jelen, ezért nem mondom, nyilván tudja, hogy igazgatósági tagként ő a Délzalai Víz- Csatornamű Rt. érdekeit köteles képviselni. Tévedés, nem a kanizsai önkormányzatét, és még csak másikét sem, az ő felelőssége az, hogy ez a részvénytársaság úgy működjön, hogy a lehető leggazdaságosabban, mivel nem nyereségről beszélünk természetesen, hiszen nem célja nyilván az Rt-nek nyereség kimutatása, és mondjuk adófizetés és a többi, hogy a lehető leggazdaságosabb, legracionálisabb működést biztosítsa a döntéseivel. Nem jelenhet meg egyetlen tulajdonos érdeke sem, különösen nem egy 47 %-os kanizsai önkormányzaté, mert akkor ez már nem Rt-ként működik, hanem kvázi egy volt önkormányzati tulajdonú vállalattá, vagy Isten tudja mivé. A felügyelő bizottság tagjának a felelőssége szintén a Gt. szabályaiban pontosan szabályozott. Ez viszont, mondom Gyalókai úrnak, hogy nagyon vigyázzon a kijelentéseivel, általában az állításaival, általában mi az, amit elenged a füle mellett és mi az, amit nem, amikor valami valótlan állítás hangzik el, Ő, mint a felügyelő bizottság tagja, ebben a tekintetben teljes körű erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az Rt. működéséért. És van egy harmadik szegmens, és énszerintem egyfolytában erről beszélünk, és azért vannak sokan tévedésben, a tulajdonos képviselője jelenleg Marton István polgármester úr, korábban más Polgármester Urak voltak természetesen, akik az Rt. közgyűlésén fogadták el azt, az, még egyszer mondom, hogy a két tényezős díjrendszerre való átállás Nagykanizsát is érje el, hiszen általános ma már az országban, jobban kifejezi egyébként azt a tényleg vízfogyasztás arányos díjfizetés és mellette a meglévő mű kezelésére vonatkozó ugye költségeket jobban kifejezi. Én nem mondom, hogy ebben a rendeletben nincsen hiba, de ha van, akkor javítsuk ki most. Nekünk ezt ki kell javítani, ezen kell dolgoznunk. Polgármester úrnak pedig majd az Rt. közgyűlésének pontosan ki kell tudni fejezni és a többi tulajdonostárssal elfogadtatni. Tehát ne indulatokkal próbáljuk, hanem tisztázzuk a helyünket, és pontosan fogalmazzuk meg, hogy mit akarunk. Mi itt együtt, valamennyien képviselők és összességünk semmiféle követeléssel nem állhat fel egy Rt-vel kapcsolatban. A mi álláspontunkat, ha tulajdonosi kérdés, a Polgármester Úr fogja a közgyűlés felé. Ha minket meghallgat Gyalókai úr, és meghallgat az igazgatóság tagja, de nem azért, hogy ezt képviselje természetesen, hanem a vállalat érdekeit, és ezt megpróbálja beépíteni az általa vagy köré felhalmozott tudásba, és majd úgy dolgozik a Vízmű. Tehát én azt gondolom egyébként ebben a tekintetben, hogy nekünk valóban van feladatunk, tegyük meg, ha olyan módosítás van, de egyébként lassan tényleg én is azt gondolom, hogy a Vízmű Rt. jelenlévő vezetését, gazdasági vezetőjét, ha úgy tetszik, vagy vezérigazgató, elnök-vezérigazgatóját hallgassuk meg, mert sok félreértést tisztáz, és sok további hozzászólást megelőz.

Karádi Ferenc Gyula: Én azt szeretném elmondani, hogy engem nagyon nem érdekel az, hogy az elmúlt 30 évben ki mit tett le az asztalra, viszont ebben az egy esetben nagyon is érdekel. Akkor, amikor ezt az előterjesztést decemberben megkaptuk, akkor egy hibás előterjesztést kaptunk, és akkor, amikor én a Pénzügyi Bizottság ülésén megkérdeztem, hogy ez hány %-os díjemelést jelentene, ha ez díjemelés lenne és nem egy rendelkezésre állási díjat vezetnénk be, akkor az első szám az volt, 13, és akkor én is, ezt 13 % körüli díjemelést jelentene, akkor én pontosan abból kiindulva, hogy az infláció durván 10 % alatti, 10 % környéke, ez meghaladná ezt a mértéket, meghaladja ezt a mértéket, hát még talán egy tartalékképzésre is alkalmat ad, jó, legyen ez a díjemelésnek ez a formája, és akkor maga a m3-enkénti vízdíj nem fog emelkedni ebben az évben. Ahogy végiggondoltam utána, és a gyakorlat is ezt hozta, egyáltalán nem volt kalkuláció. Legalábbis nem volt tényszerű kalkuláció. Megmondom miért. Mert az élet egész mást hozott, a társasházak viszonylatában egész most hozott. Ugye kalkuláltak az almérővel, főmérővel. Mit tesznek a társasházak nagyon okosan? Az egyiket lemondják. Az almérőt lemondják, abban a másodpercben csak egyikre lehet majd a .… anélkül ugye, hogy … a rendeletet módosítanánk, a társasházak szépen lemondják az almérőket, majd a társasház önmaga elszámol a lakosokkal, és a főmérőre kell csak számolni. Ebben a pillanatban itt az árbevétel volt kalkulálva? Ha kalkulálva volt, akkor az is rossz, ha nem volt kalkulálva, akkor meg miért számlázzák ki? Tehát az előterjesztés alapban rossz volt és rossz munkát végeztek, és én ezt kifogásolom. Az, hogy ők az előző 40 évben milyen munkát végeztek a Vízműnél, engem egyáltalán nem érdekel. Ez az előterjesztés úgy, ahogy van, rossz. Csak azt a munkát végezték el rosszul, amit kellett. A vízdíjban a költségek növekedésének érvényesítését. Ezt az egyetlen munkát eltévesztették, és rosszul végezték. Természetesen a magunk felelőssége is bent van. Ezt mi elhittük, és így szavaztunk, és ezt nagyon rosszul tettük.

Károlyi Attila József: Néhány rövid mondatban, és itt csatlakozom Böröcz képviselőtársamhoz, hogy nyilván a szakemberek véleményére is kíváncsiak vagyunk, de azért tudomásul kell venni mindenkinek, hogy van egy bizonyos jogelméleti alaphelyzet, és ennek az a lényege, hogy hoztunk egy határozatot. Na most ebben a határozatban olyan álláspontot képviselt, illetőleg a rendeletünkben kimondtuk azt, hogy rendelkezésre állási díjat is kell fizetni. Ugye ebből kell kiindulni. Cserti képviselőtársamnak figyelmébe ajánlanám a 26/2006.(VI.15.) Ab. számú határozatot, ahol az előterjesztő, tehát az Alkotmánybíróság ugye állásfoglalt ebben a kérdésben, a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, akit azért hoztunk létre anno 1990-ben, hogy összevesse a meghozott jogszabályokat az Alkotmánnyal és egyéb rendeletekkel és törvényekkel. Megtették ezek az Urak, a taláros testület, és az előterjesztő azt kérte, hogy a fogyasztás nélkül történő fizetési kötelezettséget mondja ki alkotmánysértőnek az Alkotmánybíróság, sőt azt is kérte Tisztelt Képviselőtársam, hogy a DRV Rt-t, akiről in konkreto szó volt, a törvénytelenül szerzett haszon visszafizetésére is kötelezze. Nyilván erre nincsen hatásköre az Alkotmánybíróságnak, de azok se voltak buták, akik ezt az előterjesztést tették. Most miről van szó? - egy mondatban. Arról van szó Tisztelt Közgyűlés, sajnos, hogy azzal főzünk, ami van, tehát van egy jogszabályunk, annak ellenére van egy jogszabályunk, hogy ugye az alkotmánybírósági döntés az volt, hogy a fogyasztott víz mennyisége alapján számított díjon felül a fogyasztástól független díjtétel megfizetését is előírja, ez alkotmánysértő. De ezt már meghoztuk, ezt a jogszabályt. Én most arról beszélnék, hogy most ez hogy legyen, mint legyen, ezt hatályon kívül lehet helyezni, ezzel lehet valamit tenni. De tökéletesen igaza van az előterjesztőnek abban, ami itt le van írva. És hát bocsánatot kérek, nekem nem kötelességem megvédeni se a Kolonics képviselőtársamat, se a Bizzer képviselőtársamat, mindenkinek szíve, joga elmondani azt, hogy megvezette a Vízmű, megvezette a Vízmű a közgyűlést, holott nem egészen így volt ez. Pengettük ezeket a húrokat akkor is, hogy aztán a tüzivízműről énszerintem, nem vagyok benne biztos, szerintem szó volt. Nem tisztem nekem megvédeni a …., de tuti, hogy megvezették a közgyűlést. És ezért én arra kérem Önöket, elsősorban ezt a jogszabályt, és megint, megint akkor csak azt mondom, hogy akkor át kéne gondolni ezt a rendelkezésre állási díjat, hogy ez most akkor legyen, vagy ne legyen. Ha meg azt mondjuk, hogy legyen, akkor módosítsuk az előterjesztés szerint.

Erdős Péter: Én arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy ezt a módosító rendelettervezetet megküldtem a Vízműnek, és a Vízműtől érkezett észrevételek közül az egyik észrevételt szeretném kérni, hogy akceptáljuk, és ennek megfelelően egy mondatot én szó szerint fölolvasnék, amit szeretnék kérni a rendelet elfogadásakor, a módosító rendelet 2. §-a szerint az eredeti rendelet 3. § (2) bekezdése megváltozik, és ennek az új bekezdésnek a (2) bekezdés második mondata, ahol arról van szó, hogy egy fogyasztási helyenként egy darab mérő után kelljen a rendelkezési állási díjat megfizetni, és arra hívta fel a Vízmű a figyelmet, hogy vannak esetek, amikor nagyobb telephelyeken szükségszerűen több betáplálással oldható meg a vízigény kielégítése, ezekben az esetekben azonban nem lenne célszerű megtiltani azt, hogy több mérőóra alapján kelljen díjat fizetni. Ezekre az esetekre vonatkozólag tehát az új szakasz (2) bekezdésébe a második mondatként a következő mondatot szeretném, hogyha bekerülne. És most szó szerint azt idézem, amit szeretnék, ha bekerülne: ez alól kivételt jelentenek azok a nem lakossági fogyasztók, akiknek vízigényét, tekintettel területük nagyságára és a vízvétel térbeli tagoltságára, több bekötéssel kell biztosítani. Ez a betoldás, és ezután folytatódik úgy, hogy a kizárólag tűzoltási célt szolgáló nulla fogyasztású tüzivíz vezeték után rendelkezésre állási alapdíj nem számítható fel. Kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el a javaslatot.

Cserti Tibor: Most aztán igazán cifra helyzet kialakult ám Uraim. Ha jól tetszettek értelmezni ugye, Károlyi képviselő indítványozta Alkotmánybíróság …. alapján a rendelkezésre állási díj alapú rendeletünk negligálását, törlését. Jól értelmeztem ugye? Itt az előterjesztő menet közben módosít, próbál eleget tenni a kötelmének. A harmadik, akinek pedig végrehajtási kötelme van, és akit érint, a Vízmű vállalat meg még szót sem kapott, ezért ügyrendiként indítványozom egyébként, hogy legalább hallgassuk meg az Ő álláspontjukat. Ennyi, és tényleg nem akarom folytatni tovább.

Marton István: De ha figyelt volna, akkor már tudná, hogy miután itt mindenki elmondta a magáét, összegzésként így tud reagálni a Vízmű vezérkara arra, ami eddig történt, és én mindjárt meg is kérdem, hogy a Vezérigazgató Úr élni kíván-e szólás jogával? Csak azért, mert nem láttam jelentkezést.

Kovács Antal (Vízmű Rt. vezérigazgatója): Mindenkit hadd üdvözöljek nagy tisztelettel. Úgy látszik, mostanában nagyon jó vízművesnek lenni, naponta van rólunk szó, és ez a sajnálatos tény, az úgy tűnik, hogy ebben az esetben nem éppen pozitív tartalmú, és tulajdonképpen a mondandómba néhol egy kis fáradtság, hívjuk annak, vagy hívjuk egy kis dacnak, akkor az részben annak következménye, hogy néhány hét óta nem a legjobban érzem magam a bőrömben. Én azt általánosságban hadd mondjam, hogy mielőtt még bárhova mennénk törvényesség, meg Alkotmánybíróság, meg Magyar Köztársaság nevében, ma Magyarországon körülbelül 3 millió ember fizet alapdíj + m3 arányos vízdíjat Magyarországon Károlyi úr. 3 millió ember. Mondom, tehát az Alkotmánybíróságra hivatkozni Iszkaszentgyörgy kapcsán, amelyik 2006-ban született, december 31-én hatállyal megsemmisített egy, egy önkormányzati rendelet, arra kimondani azt, hogy ez a szentírás és közben, még egyszer ismétlem, 3 millió ember fizet alapdíj + díjat, egyszerűen nem értem miről beszélünk. Akkor sem értem, ha a Közig. Hivatal csodálatos emberei ma úgy értelmezik a jogszabályt, hogy az utolsó parancs érvényes, tehát hiába volt előtte Ab. határozat vagy három, négy, amelyik egyértelműen kimondta, hogy nem alkotmányellenes az alapdíj + fogyasztáshoz kötődő díj, ugyanis teljesen mindegy, hogy milyen formában téríti meg a szolgáltatónak a fogyasztó a költségeit, hogy az egy tényezővel, két tényezővel, hat tényezővel, héttel, teljesen mindegy, az a rendeletalkotó dolga, hogy olyat válasszon, amelyik a fogyasztással arányos. A mi alapdíjunk fogyasztással arányos, ugyanis átmérőtől függ, és a fogyasztás, az attól nagyobb, hogy nagyobb átmérőn folyik a víz adott esetben vagy kisebben. Mi azt mondjuk ebből következően, hogy alapdíj átmérőtől függő része igenis fogyasztásfüggő. Nem azt mondja, hogy m3-enként állapítsuk meg a díjat, hanem fogyasztást emleget a bizonyos alkotmánybírósági rendelet. Többszörösen magyarázza az ármegállapításról szóló törvény hivatkozott részeit, és többször kitér arra, hogy a minimális költséget meg kell téríteni. Tehát két díj van. Maximális díj, minimális díj, ami hatósági díjként az önkormányzatnak kötelessége megalkotni. A minimális díj, az a költségek fedezetét, a maximális az elérhető nyereséget, amit a tulajdonos meghatároz. Ami egyébként az előterjesztés megszületésének körülményeit illeti – legalább annyi hibát tudok most fölsorolni kapásból, mint amennyit felénk megcímzett a Tisztelt Testület. Mi november 6-án adtuk kézbe az előterjesztést a tulajdonosoknak. Tessék figyelni, november 6-án. Nem decemberben, nem két héttel a közgyűlés előtt, nem kapkodva, november 6-án, hogy a november 28-ai Vízmű közgyűlésen, a november 28-ai Vízmű közgyűlésen egy lehetőleg kiérlelt véleményt csatoljanak vissza a tulajdonosok, és a mi közgyűlésünkön, amikor a vízdíjakról, 2007-es vízdíjakról döntünk, akkor minden kérdőjel lehetőleg elosztandó legyen. Hogy ez milyen rendszerben zajlik az önkormányzatoknál, én nem tudom. Sem azt nem tudom, hogy Nagykanizsán hogy zajlik a Vízmű közgyűlésére a felkészülés, milyen meghatalmazást kap a polgármester adott kérdések eldöntésére, illetve a képviselő, ezt sem tudom. Azt tudom, hogy a kistelepüléseken általában tartanak egy testületi ülést, ahol megtárgyalják az előterjesztést. Tehát a mi közgyűlésünk előtt megtárgyalják. Ebből következik, hogy a mi előterjesztésünk, amit, hangsúlyozom, 3 millió ember fizet így, de hogy a legközelebbi példát mondjam, Zalaegerszegen 3 év óta fizetik az egész területen, Vas megyében 4 éve, Győr-Sopron megyében a Pannonvíz és a Sopron Vízmű területén 4 éve, a Bakonykarc területén 3 éve, a Pécsi Vízműnél 3 éve francia tulajdonban, és mehetünk tovább, ha a fővárost kivesszük, akkor viszont több mint 50 %-a az országban ilyen szisztéma szerint fizeti a vízdíjat, aminek rendkívül egyszerű oka van. A mi költségeinknek 72-73 %-a akkor is fölmerül, ha egyetlen m3 vizet nem fogyaszt a fogyasztó. Tetszik hallani? 72 %-a. Ezt mivel lehet kompenzálni. A nulla fogyasztásos vízmérőhelyekkel természetesen. Hadd mondjak egy példát. Fityeházon 118 bekötés van. Ebből 28 nem fogyaszt évek óta egy m3-t se, és nekünk ugyanúgy kell rendelkezésre állnunk minden fogyasztási ponton, ahogy a 10-20-12 m3 vizet fogyasztó ponton is. Ki fizeti azt, hogy ő 1 liter vizet, 10 liter fizet azon a ponton bármikor megengedhet? Ki fizeti ki azt a rendelkezésre állási költséget a zártkertekben, a hegyekben például, aki télen 6 hónapig csak azért megy ki, hogy megfejtse a bort és 20 liter vizet elfogyaszt, közben 6 hónapig készenlétben állunk, mert ezt az időpontot nem mi szabályozzunk, hogy ő mikor mehet ki. Tehát a költségeinknek jelentős része fogyasztás-független. Mi ezért mondtuk, hogy menjünk az igazságosság felé. Sajnos, sajnos a kisfogyasztók terhére, a csöppfogyasztók terhére. Az 1-2 m3-es fogyasztók terhére. Ugyanis Önök … azt nem mondták ki, pedig ez a lényeg, hogy ez egy rendkívül meredek szociálpolitikai húzás volt, hiszen a legkisebb fogyasztók kapják a legnagyobb terhet. Aki 2 m3-t fogyaszt, az 200 %-os emelést kapott. Aki normálisan fogyaszt, az 15,6 %-ot növekedett egyébként Karádi úr. Tehát az összes alapdíjnövelés, az 15,6 %-os, a mobildíjat ugyanis, mint tudják, nem változtattuk. Tehát erről szól a mi történetünk, hogy abba az irányba mozogjunk, hogy lehetőleg próbáljuk meg kitolni egyfajta más költség, illetve nem költség, hanem fizetési alapokon. Az egy másik dolog, hogy Magyarországon ma körülbelül 20-30 % mélyszegény él, és köztük a mi területünkön több mint 3.500 1-3 m3-t fogyasztó van a Nagykanizsán összesen egyébként 11.000 főmérőből. Tetszik hallani? Tehát 11.000 mérőből 3.500 mérőn 1, uszkve 3 m3-es fogyasztás van. Hát ezt a mélyszegénységet egyébként, ami én annak hívok, mert ez szörnyű, ez 30 liter/fő/napos fogyasztásnál is kevesebb. Azt esetleg lehetne kompenzálni egy szociálpolitikával például a mi használati díjunknak a visszaforgatásával, mert ha mindent összeadok, ez nem több 80 millió Ft-nál, és ha jól emlékszem, akkor mi olyan 140 körül adunk összesen be a városnak a közmű használatáért. Még egy fogalmat hadd tisztázzunk. a cégnek nincs közművagyona Uraim. Az Önöké a közművagyon, mi üzemeltetjük a közművagyont, tehát mi nem tudunk elvágni nyúlfarkat a mérővel, hogy ez a miénk, ez a tiéd, ez az Önöké. Tehát gyakorlatilag ennyit az előzményekről, ennyit arról, hogy mennyire volt nekünk ez szakmailag alapos. Higgyék el, hogy minden olyan céget megnéztünk, akiknél alapdíj + fogyasztásarányos díj van, hogy mik a rendeleteik, mit kifogásolt a Közig. Hivatal. Érdekes módon a mi Közig. Hivatalunkig egyetlen Közig. Hivatal nem szólalt föl, egyedül az iszkaszentgyörgyi alkotmánybírósági jogelmélet van a birtokunkban. Tehát ez történt. Ez történt, és ezek után, ha mi hibát követtünk el, mi ezt természetesen vállaljuk ennek a hibáknak minden konzekvenciáját, de hogy a legjobb szándékkal igyekeztünk ezt Önök elé terjeszteni, abban legyenek egészen biztosak. És időben megtettük – hangsúlyozom, időben megtettük. Ami konkrét kérdéseket illeti. Hát ugye a tüzivíz konkrétan. Teljesen egyértelmű, hogy az úgynevezett nullás tüzivíz, ez most már tanulság, a nullás tüzivíz, az egy külön elbírálást igényel. Megismétlem azt a szakmai alapot, ami alapján mi azt mondtuk, hogy a nullás tüzivíz is mindenképpen legyen egyfajta díjfizetésbe bevonva. Az más kérdés, hogy eltúloztuk esetleg a 150-es mérőnél a 27.000 Ft/hó/darabot, ugyanis ebbe a csapdába szinte mindenki belement, aki ezzel elindult. Ez Sopronban félév múlva korrigálásra, Egerszegen két év után. Egerszegen nem is így ment, hanem tűzcsap-darabra ment a tüzivíz térítés, tűzcsap-darabra, ugyanis nem mindegy, hogy egy tűzcsap van a telepen, vagy 7, 8, 10, 12, vagy az Izzó területén, ahol van körülbelül 30 darab tűzcsap. Tehát tűzcsap- darab szerint. Most egységesen 15.000 Ft/darab/hó tüzivízdíjat fizet mindenki. Tehát függetlenül attól, hogy van fogyasztás, ezt kell fizetni például Egerszegen. Mi azt mondjuk, hogy igen, oldjuk fel ezt a dolgot, valóban nem a legtisztességesebb dolog, hiszen mi a mérőt azért kértük tizen évvel ezelőtt Polgármester Úr fölszerelésre a tüzivíz vezetékekre, mert elloptak tőlünk körülbelül 300.000 m3 vizet évente azok az ipari fogyasztók elsősorban, akkor így hívtuk, akik mérő nélküli tüzivíz vezetékkel rendelkeztek. A belső tűzcsapokról egészen egyszerűen lopták a vizet. Ezért került mérő minden tűzcsapra, tűzbekötésre bocsánat, tüzivíz bekötésre. Abban - még egyszer a tényeket tisztázzuk - a Röst úrnak igaza van, hogy az a vállalkozás, aki olyan tevékenységet folytat, amelyik fokozottan tűzveszélyes, és ezért tüzivíz hálózatot kell telephelyén kiépíteni, az nem keverendő össze azzal a vállalkozással, akinek az utcáról is megoldható az esetleges tűznek az oltása. És ide azonnal hozzátenném, a vállalkozásnak azért azt tisztázni kell önmagában, hogy neki megéri-e azt csinálni, amibe belekezdett, az milyen költségekkel jár, például olyan biztosítást kössön, hogy abba beleférjen, tehát, hogy akkor nem kell teszem azt, tüzivizet csinálni belül, ha a tűzoltó megengedi természetesen. De ha az veszélyokozás, akkor ez elől nincs menekvés, a tüzivíz hálózatot ki kell építeni. Ilyen mondjuk a Kanizsatrend, aki ez elől nem tud elmenekülni természetesen. Tehát ezzel együtt is én egyetértek azzal, egyetértünk azzal, hogy a nullás tüzivíz vezetékekre vagy állapítsunk meg egy alacsony tarifát, mondjuk 3.000 Ft/hó, mert azok a szakmai érvek, amik valakinek a szájából elhangzottak, hogy kontrollálni kell, hogy mikor nulla, mitől nulla, meddig nulla, föltehetően nem fogja a tulajdonos nekünk havonta jelenteni, hogy nullás a mérőállása, tehát nem lesz kontrollban, hogy egyáltalán mitől nulla a tüzivíz vezeték. Kettő: négyévente a mérőt mindenképpen hitelesíteni, javítani kell, ennek költsége van. Egy szegycsere ma egy 100-as mérőnél 30-40.000 Ft. Tehát ennek a költségét, és hát nyilvánvaló ennek a munkadíja valakinek illene állni, föltehetően annak, akinek a szolgálatára ott van. A tüzivíz, az nem közszolgáltatás. A telepen belüli tüzivízcsap, az nem közszolgáltatás. Az annak a vállalkozásnak a szükségleteit elégíti ki, akinek a telephelyén van. Tehát, hogy mielőtt még ebbe az irányba elmennénk, és a populizmus ezen irányát is megcéloznánk. És még egyszer mondom, megismétlem, hogy itt a legnagyobb gond az, hogy a kisfogyasztót itt bekeverjük a dolgokba. Kérem szépen, a kisfogyasztót szociálpolitikával kéne sürgősen kompenzálni, és nem védeni a szerencsétlent, mert még egyszer mondom, az abnormális, hogy 2-30 liter/fő/napos fogyasztásokkal él ma Kanizsán több mint 10.000 ember. A duplaszámlázás ügylete többszörösen fölvetődik. Kérem tisztelettel, a mellékvízmérőknél ott van Nagykanizsán vízdíjszámla-készítés, ahol a társasház – beszéljünk egyelőre csak ebben a körben, és ne menjünk tovább – minden lakása teljes körűen vízmérősített. Tehát, ahol egy is hiányzik, ott velünk nem lehetett szerződést kötni, tehát minden lakásba akkor küldjük mi a számlát ki, ha ott teljes körű, minden társasházba akkor küldjük a számlát egyénenként és olvasunk, ha 100 %-ban mérősített. Akkor is ott marad azonban a főmérő a helyén, hiszen a mellékvízmérők és a főmérő közötti vezetékszakaszon történő meghibásodásokért helyt kell állni a társasház, a lakóközösségnek. Éppen ezért Iván, mondom Neked, hogy itt nincs duplaszámlázás, szó nincs duplaszámlázásról. Arról van szó, hogy a lakóközösség, miután a szerződést úgy kötöttük meg, hogy a főmérő a helyén marad, az változatlanul elszámolási pont, hiszen közben egyéb bérlő is lehet, akitől például nem kér vízdíjat, vízdíj-kompenzációt a lakás, hiba lehet rajt a mellékmérők és a főmérő között. Ezt ki nyeli le? Hát nyilvánvalóan nem várhatja ezt senki, hogy mi. Tehát ezért marad benn a főmérő, semmi másért. De, és akkor ez mondandóm lényege, maximálisan egyetértünk azzal, hogy ahol 100 %-os mérősítés van, a főmérő véletlenül se legyen benn az a néhány Ft, mert egyébként, hangsúlyozom, néhány Ft, egy 40-es mérőnél ez 800 Ft környékén van, én nem emlékszem fejből a számokra, de ha 260-nal kezdünk, akkor ez nem lehet több 800-nál egy 40-es mérő, ebből következően, ha van egy 32 lakásos főmérő, arra mondjuk jutna 30 Ft mérődíjként, ha főmérő van ott, egyébként meg kifizetnek 32 x 260 Ft-ot, ami viszont nekünk nagyon kitűnően passzol az elképzeléseinkhez. Na most félreértés ne essék, mi nem akarunk semmiképpen zsigerelni senkit, de ha ő vállalja ezt a plusz szolgáltatás ellentételezését, mert ez plusz szolgáltatás – 14 évig Nagykanizsán a mellékmérők után egyetlen fillért nem fizetett a mellékvízmérőknek a köre, mentünk olvasni, csináltuk a számlát, küldtük a csekket, vagy befizették, vagy nem, mentünk a vízdíj után. Ennek ellentétele tizenvalahány évig nem volt, mert erre kötelezett bennünket az eddigi önkormányzati rendelet. Most mi azt mondjuk, hogy aki vállalja, hogy a mellékmérők alapján történjen továbbra is számlázás teljes körűen, töröljük a főmérőt, a főmérő bennmarad elszámolási pontnak változatlanul, nem kérünk ezért rendelkezésre állási díjat. De hangsúlyozom, ez elenyésző költség a nagy költséghez képest. Nem véletlen, és akkor megnyugtatok mindenkit, hogy a 8.400, 8.400 mellékvízmérőből Nagykanizsán 3.800-an visszamondták, mert azt mondták, hogy a 32 x 260, az sokkal több, mint az 1 x 800 Ft, és majd ők elosztoznak. Ugyanis mire született a mellékmérő? Arra született a mellékmérő, hogy egymást átverték a lakótársak, lopták egymást, ebből következően kényszerpályán voltak, hogy az elszámolás valamiféle alapon korrekt legyen. Éppen ezért, éppen ezért, megismétlem, aki ezt vállalja, ezt a plusz szolgáltatást, minden további nélkül azzal a díjkondícióval, hogy emelet plusz szolgáltatást kapnak, törölve a főmérőt, továbbra is azt ajánljuk, hogy ezt vegyék figyelembe. Hogy mennyire volt megalapozott, Karádi úr többszörösen is visszatért, meg talán Bizzer úr is a rendelet szakmaiságára, én megismétlem, hogy ami ez ügyben föllelhető, elérhető, bekeríthető tudomány volt, azt a legjobb tudásunk szerint mi, higgyék el, megtettük. Kiválasztottuk még a fogalmi tisztázásoknál is azokat a megoldásokat, amelyekben véletlenül se legyen jogi kiskapu, és én úgy gondolom, hogy semminéven nevezett gondot az nem jelenthet, hogy ebben az 5 hónapban az elfogadott díjrendelet szerint számláztuk mi Nagykanizsán és mind a 102 településen egyébként most már, csak a pontosításokért. Tulajdonos 85, de a szolgáltatott víz, illetve szennyvíz, az 102 települést jelent, ugyanis 18 somogyi településen szolgáltatunk az alapító zalaiakon kívül. Tehát ennyit erről. Tehát semmifajta csont abban nincs, hogy visszamenőleg vissza kell ezt fizetni, hiszen az alkotmánybírósági határozat, Károlyi úr, egyértelműen jelzi, hogy idő kell a fölkészülésre és a módosításra, és ezért egy májusi rendeletet december 31-i határidővel citál az Ab, amelyik teljesen egyértelműen a Közig. Hivatalnál is azt jelenti, hogy a megkifogásolt törvényesség, az úgy állítandó helyre, hogy az az idei gazdasági évet ne károsítsa, illetve ne érje kár a szolgáltatót. És ehhez a gondolathoz az is, hogy tessék elhinni, hogy a Vízmű közgyűlése elé került anyag részletes kalkulációt tartalmazott teljes körűen a költségekre, illetve a bevételekre, és az tény, hogy a legalacsonyabb alapdíj mellett, amit mi egyébként a környezethez képest bevezettünk, az inflációt meghaladó volt az a szám, amit Önöknek előterjesztettünk, amiben mi esetleg megvezettük magunkat, de ez nem így működik, hanem a fogyasztás csökkenését, azt soha nem tudjuk kalkulálni egyik évről a másikra. Csak információ, tavaly megállt a fogyasztás csökkenése 2005-höz képest. Végre egy év, amikor a nagykanizsai nem lakossági fogyasztás is néhány m3-rel, néhány 10 m3-rel emelkedett. Mi ezt készpénznek vettük, és a tavalyi m3-ekkel kalkuláltuk ki ezt az ominózus díjrendeletet. Szeretném jelezni, hogy ma 5-6 % körüli fogyasztáscsökkenés regisztrálható ismételten, ismételten. Egyelőre ennyit.

Marton István: Ismét szólásra emelkedett Károlyi képviselő úr, aki már kétszer szólt, és az idejét is elhasználta, de megadom a szót.

Károlyi Attila József: Személyes érintettség. Tisztelt Vezérigazgató Úr! Bizonyára Ön is emlékszik tanulmányaiból, történelmi tanulmányaiból, vagy egyéb politikai jellegű tanulmányaiból, volt egy úr, aki azt mondta, hogy a törvényesség, az nem kalugai. Tehát én meg azt mondom, hogy a törvényesség, az nem iszkaszentgyörgyi. Szóval a helyzet az, hogy ha a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága hozott egy határozatot, és abban a határozatában az Ámt-re hivatkozott, az árak megállapításáról szóló jogszabályra, és azt mondja, hogy fogyasztás nélkül nem lehet megállapítani rendelkezésre állási díjat, ez Iszkaszentgyörgyön is, Iklódbörzöncén is, meg Nagykanizsán is kötelező. Cserti képviselőtársamnak üzenném innen, micsoda merényletre készül a Károlyi képviselő úr. Csak nem merészeli indítványozni egy jogszabály hatályon kívül helyezését, egy helyi jogszabály …. ? Micsoda dolog ez? Hát azért ülök itt, hogy vagy előterjesszek valamit, vagy éppen meghallgassam a polgármester okos előterjesztését, aztán majd a közgyűlés dönt róla.

Cserti Tibor: Egy apró rövidet. Retorikus volt Károlyi képviselőtársam hozzászólása, de hát én nem erről beszéltem. Én arról beszéltem, hogy ettől nem lettünk okosabbak. Tudni illik, van előttünk egy előterjesztés, ami a legjobb szándék mellett próbál korrigálni, próbál javítani ugye? Elhangzottak anomáliák. Károlyi képviselőtársam negligálni akar valamit, ez is egy álláspont nyilvánvaló, de úgy látom, hogy ez a tulajdonosi pozícióra oly mértékben zavar be, hogy mai napon ennek alapján nem tudnánk dönteni, én pedig egy pragmatikus javaslatot terjesztettem Önök elé, amit továbbra is fenntartok Polgármester Úr, hogy az összes együttes információ alapján szíveskedjenek átgondolni, és ne kapkodva korrigálni, hozzák vissza a következő közgyűlésre egy letisztázott álláspontot. Mert ez a rendelet a legjobb szándék mellett, a módosítási javaslat, a vázolt korrekció mellett – egyébként Igazgató Úrtól meg azt hallottuk, ugye nyilvánvaló, hogy a díjmértéket, a rendelkezésre tartási alapdíj esetében a nulla fogyasztású tüzivíz vezeték esetében is azért valamifajta általányban, ha csökkentett mértékben is, elhangzottak számok, hogy az 3.000 Ft legyen, nem tudom, hogy mit jelent egyébként, és nem bántani akartalak Gyalókai képviselőtársam. Tehát mi elég régóta dolgozunk ezzel a dologgal együtt, tehát szeretnénk azt, hogy törvényes legyen, praktikus legyen és tulajdonosi pozíció szempontból is elfogadható legyen, ráadásul még polgárbarát is legyen, meg felhasználóbarát. Hát, tessék azt a kompromisszumot megteremteni, türelmesen, okosan, józan szakmaisággal, és szíveskedjenek visszahozni a következő közgyűlésre. Én ezt javaslom. Nem tudom miben döntök egyébként, ha most ennek alapján kéne dönteni.

Böröcz Zoltán: Csak, ha Cserti úr javaslatát Önök megszavazzák, valamit hadd kérjek, valami illetlennek tűnőt. Én ismerem a bizottságok működését, én magam is bizottsági tag vagyok, én most itt mindenkinek megesküszöm, hogy a szakbizottságaink egy ilyen konkrét szakmai kérdésben botor módon fognak tárgyalni, hozzá nem értő előterjesztést fognak idetenni azért, mert ez nem egyetlen bizottsághoz tartozna, hanem szakmához tartozó dolog. Ebben a közgyűlésben két ember biztosan van, aki Vízmű Rt. működése, költsége és egyéb tekintetében ma is friss, ez Marton István polgármester, meg Dr. Fodor Csaba, aki felügyelő bizottsági tagja volt. A Fodor Csaba 11 évig, Marton úr 7 évig. Ha egy kicsit álszerény lennék, azt mondanám, én is az voltam 4 évig, de nem mondom – Önök biztosan értik. Azt gondolom, hogy egy komoly előterjesztést, ami minden szakmai szervezettel, minden hozzáértővel egyeztetett, Polgármester Úr akkor tud megtenni, ha bevállalja a közgyűlésnek azt a felkérését, hogy Ő, és ha úgy gondolja, még Fodor Csaba, mert szerintem Ők biztosan tudnak együtt dolgozni, mert sokáig dolgoztak együtt, és ezt a Vízművet naggyá tették és nem leépítették, vállalják be azt, hogy és bízzuk meg Őket azzal, hogy hozzanak ide olyan előterjesztést, ami legközelebb elfogadható, olyan előterjesztés, és a többi tulajdonossal és sok mindenkivel egyeztetett. Higgyék el, legközelebb is ugyanilyen fajta és színvonalú előterjesztés jön be ide. Ez a bizottságoknak a leértékelése, hanem azt gondolom, hogy ez tipikusan szakmai kérdés, és nincs olyan, mondjuk Vízmű árképző szakmai bizottságunk – adja Isten, ne is legyen. Javaslatomat kérem Polgármester Úr majd szavaztatni.

Karádi Ferenc Gyula: Nem ügyrendi akar lenni, de miután megszólíttattam, én ez okán szeretnék szólni. Tisztelt Kovács Úr! Én a díjszámításnak ezt a részét, ami a rendelkezésre állási díjat jelenti, én egy mondattal nem kritizáltam, és nem is akarom, csak a módját, ahogy ez be lett vezetve. Ez az egyik, amit szeretnék megjegyezni. A másik az, hogy az első lépésben egy 13 %-os emelést vetítettek előre nekünk. A múlt héten egy közeli munkatársától 10.7 %-ot kaptam információként, együtt voltunk Tóth képviselőtársammal, mikor Ő is hallotta ezt a számot. Most pedig egy 15-ös számot. Tehát ezért mondtam, hogy nyilván egy valós kalkulációt, nem is feltételeztem, hogy pontos számok lesznek, de az, hogy ekkora eltéréssel hallunk %-kokat Önöktől, az azért meglep ebben az esetben. Csak ezt szerettem volna elmondani.

Röst János: Lassan úgy érzem magam, mint egy drámában, holott egy víz- és csatornadíj megállapításról van szó, egy szakmai feladat. Mindenki elismerte azt, hogy történt probléma az előterjesztéssel, mindenki elismerte azt, hogy korrigálni kell. Én nem gondolom azt, hogy ezen túl kéne lépni más irányzatba. A Vízmű vállalatról én úgy gondolom, hogy a jelenlévőknek mindenkinek jó a véleménye, ha nem, akkor az tegye föl a kezét, aki másképp gondolja, nem látok jelentkezőt, jól van. Jó, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy köszönet illeti a Vízmű vezetését az eddigi munkájáért, és méltatlan az, hogy egy napirendi pontnál, ahol egy tévedést korrigálnánk, ilyen dolog előforduljon. Hasonló esetekben egyébként a közgyűlést gyakorlatilag száműzni kellene, mert ilyen alapon, ha végignézzük azt, csak mai milyen hibás döntések születtek, akkor ez, úgy gondolom, hogy méltányolható.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom. Röst úr szavaival egy ponton egyetértek, nevezetesen itt most egy hiba korrigálására jöttünk össze. Arról nem is beszélve, hogy három szakbizottság tárgyalta az anyagot. Amit Böröcz úr mondott, az meg megszívlelendő, és fél év múlva meg is kell, hogy tegyük a következő évi költségvetés készítésénél, de kötelességem szavaztatni a Böröcz úr ügyrendi javaslatát. Én most nem támogatom, de fél év múlva támogatni fogom a jövő évinél. Tehát én most azt kérem, hogy képviselőtársaim se támogassák.

 

A közgyűlés 11 igen, 12 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Amit viszont tudok támogatni, a szakosztály munkatársa által a rendelet 2. §-ának az első, második mondata utáni közbeékelését. Ha még egyszer Erdős úr elmondaná, hogy szövegszerű legyen.

Erdős Péter: Igen, mondom. Ez alól kivételt jelentenek azok a nem lakossági fogyasztók, akiknek vízigényét, tekintettel területük nagyságára és a vízvétel térbeli tagoltságára, több bekötéssel kell biztosítani.

Marton István: Aki támogatja ezt a módosítást, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezen kívül szavaztatnom kell még …. hogy először a rendeletről, jó, utána akkor visszatérünk a Pénzügyi Bizottságra. Tehát, aki így, ezzel a kiegészítéssel el tudja fogadni a rendeletet, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

31/2007.(VI.05.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2007.(VI.05.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006.(XII.22.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Aki viszont egyetért azzal, amit a Pénzügyi Bizottság 98/2007.(V.29.) határozata tartalmaz, nevezetesen a közgyűlésnek javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy folytasson le vizsgálatot a 2006. december 14-én elfogadott víz- és csatornadíjak, rendelkezésre állási alapdíjak megállapítása és gyakorlati alkalmazása kapcsán kialakult helyzet felelősének megnevezésére, egyidejűleg kezdeményezze a nagykanizsai vízmű igazgatóságánál és felügyelő bizottságánál is a helyzet kivizsgálását. Fogadja el az előterjesztés mellékletét képező víz- és csatornadíjak – ez viszont már meg is történt, de hát most szavaztatnom most csak az 1. pontról kell. Ez, azt hiszem, tulajdonképpen betakarja azt is, amit Böröcz képviselő úr mostanra sürgetett, hát egy fél év késedelemmel. Én támogatom a Tóth úr bizottságának a javaslatát. Aki szintén támogatja, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 14 igen, 7 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

175/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy vizsgálatot kell lefolytatni a 2006. december 14-én elfogadott víz- és csatornadíjak, rendelkezésre állási alapdíjak megállapítása és gyakorlati alkalmazása kapcsán kialakult helyzet felelősének megnevezésére. Egyidejűleg kezdeményezni kell a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságánál és Felügyelő Bizottságánál is a helyzet kivizsgálását.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 

 

 1. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII.22.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 

Bizzer András: Ez a rendeletmódosítási javaslat arról szólna, hogy a galambok etetését közterületen minősítsük szabálysértésnek, ugyanis nagyon sok problémát okoztak az utóbbi időben a galambok etetése. Ugye lakótelepi környezetben annak köszönhetően, hogy rendszeresen etetik a galambokat, elszaporodtak ezek a galambok, és a madárürülék problémákat okoz mind a játszótereken, mint pedig a lakások erkélyein. Tehát a játszóterekre ugye madárürülék kerül, a kisgyerek belenyúl, és így fertőzésveszélye fennáll, valamint az erkélyekre nem lehet kiteregetni semmit, mert madárürülék kerül rá. Az én véleményem szerint az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog figyelembevételével szabálysértésnek kellene minősíteni azt, ha valaki közterületen galambokat etet. Szeretném még azt is elmondani, hogy a rendeletben benne van az, hogy 0-30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető az, aki galambokat etet, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a 0-30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság úgy születik meg, hogy a mindenkori jegyző a körülményekre való tekintettel szabja majd meg a büntetést, tehát véleményem szerint nem fordulhat elő az, hogy egy kisnyugdíjast, akinek kvázi mondjuk 60.000 Ft a nyugdíja, megbüntetnek 30.000 Ft-ra, és elveszik a fél nyugdíját csak azért, mert nem is tudott a rendeletről és etette a galambokat. Tehát véleményem szerint a büntetési gyakorlat mindenképpen olyan jelenleg is és olyan is lesz a jövőben, hogy azt, aki ugye nem tud arról, hogy rendeletet szeg, első ízben csak írásban figyelmeztetik, és hogyha esetleg visszaeső, többször elköveti a cselekményt, akkor jön csak a pénzbírság, későbbiek folyamán. Szeretném még azt is elmondani, hogy a galambok olyan problémát is okozhatnak, hogy esetleg kéménybe kerülhetnek, és ugye ez akár közvetett életveszélyt is jelenthet, hiszen ugye a kéményt, hogyha a galamb teljes mértékben eldugaszolja, akkor ez jelentős problémákat okoz. Ezért arra kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el ezt a rendeletmódosítási javaslatomat.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja. Bizzer képviselő úr is ott volt a bizottsági ülésen, részletesen a kérdést egyébként, amiket itt a közgyűlés előtt is feszeget, kiveséztük, tehát én nem is kívánok hozzászólni. Ott minden választ Ő is megkapott és mindenki.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a kérdést megtárgyalta, 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztést nem támogatta.

Horváth István: A magánvéleményemet mondom, és senki nem kívánok befolyásolni. Én elhiszem a lakóknak, hogy a galambok ilyen problémákat tudnak okozni és egyáltalán, de én, mint állatbarát azt mondom, hogy ezt az előterjesztést én nem tudom támogatni. Tegnap elmondtam már a bizottságin is, hogy ebben a személytelen elidegenedő világban az emberek kapaszkodót keresnek, és az állat felé keresi a kapaszkodót, ezért tartanak kutyát, macskát panelházakban és egyáltalán. Ezért etetik a galambokat, és akik etetik, meg kell nézni, pontosan emiatt nem igazán jó talán az előterjesztés, mert az idős emberek és a gyerekek, akik ilyen alapon nem büntethetők. Énnekem minden idegszálam berzenkedik az ellen, ha az állatokkal kapcsolatban valamilyen negatív előjelű dolgot hallok vagy tapasztalok, és ezért én nem tudom megtámogatni ezt az előterjesztést.

Károlyi Attila József: A szocialista frakció nem tudja támogatni ezt az előterjesztést, és azért nem tudja támogatni, elsősorban abból kiindulva, hogy a bírság riasztó következménye az idős emberek feje fölött minket is megriasztott. Tehát azért, hogy egy élete teljében, vagy éppen időskorban lévő ember néhány morzsát dob a galamboknak a téren, azért Őt 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal súlytani, ettől mi megijedtünk Tisztelt Közgyűlés. Ez volt az egyik gondolatunk. A másik gondolatunk az az volt, hogy számot kell vetni azzal, hogy nyilván a lakótelepeken milyen szennyezést, amint a Bizzer képviselőtársam is mondta, az erkélyeken és én nem tudom hol, a padokon, de inkább azt szeretnénk, ha azok a fórumok, amelyek a kezünkben vannak, tehát az újság például, a Kanizsa Újság, vagy a Kanizsa Televízió esetleg olyan, a környezetvédelem köré beeső köz-felvilágosítási tevékenységet végezne, amivel esetleg ezt a madáretetést, állatetetést vissza lehetne szorítani. Tehát nem tudjuk támogatni, és valahol a gondolatvilágunk összecseng a Horváth képviselőtársamnak a gondolataival is. Hát, nem tudom, mikor az ember ilyen idős embert néz, ahogy az állatokat eteti, hát szóval valóban nem kizárt az, hogy Őneki az a kis miliő, az a kis közösség jelent mindent. Na most odamegy hozzá egy közterület felügyelő és kiállítja a csekket, amiről azért el kell mondanunk azt, elmondanám Bizzer képviselőtársamnak, elmondtam Neki egyébként a bizottsági ülésen is, hogy több évtizedes ügyvédi praxissal se mernék ilyen kijelentést tenni, hogy egy jogszabály alkalmazása körében, amikor a mérlegelési jogkörébe tartozik az illetőnek, a hatóságnak, hogy a bírságot alkalmazza, akkor majd ők majd úgy fognak kérem, hogy a Kovács nénit, azt majd nem bírságolják meg, hanem először majd Őt majd figyelmeztetik. Ez butaság. Ilyen nincs. Ilyenkor, kérem, a jogszabályt végre kell hajtani, 30.000 Ft-ra meg kell bírságolni. Szóval ez az a szituáció, ami mellett mi nem tudjuk támogatni ezt az előterjesztést.

Marton István: Való egy igaz, hogy a törvény vagy éppen a helyi rendeletek nem tudása nem mentesít.

Bicsák Miklós: Tegnap a gazdasági bizottsági ülésen is én is azon tagja voltam, hogy nem tudom elfogadni. Én jóindulattal akkor Bizzer András képviselőtársamnak elmondtam, hogy nagy sok idős embert – röviden, dióhéjban – érint ez a dolog, ez egy nagyon rosszul sikerült interpellációja, hogy ezt a rendeletet megalkossa a Tisztelt Közgyűlés. Én, mint tiszteletbeli állatvédőnek a tagja vagyok, állatvédő egyesületnek, tiltakozom, hogy ilyen rendeletet a városunk meghozzon, ezt hangsúlyozom. Másodszor meg Tisztelt Polgármester Úr, elmegyünk Pécsre, Szegedre, meg kell nézni a Széchenyi tértől a Domb térig. Vagy elmegyünk Moszkvába a Vörös térre. Tessenek megnézni, tele vagyunk állatokkal mindenhol, nem tiltakoznak. Mi se csináljunk ilyet. András! Kérem, hogy légy szíves, vond vissza, és ezzel az ügynek vége van.

Bogár Ferenc: Én is csak a bizottsági ülésen elhangzottakra tudok visszacsatolni. Én is megkérdeztem, hogy hozunk egy olyan rendeletet, aminek a betartatása abszolút nem biztosított. Megítélésem szerint szigorítani azokat a föltételeket, aminek a másik oldala nincs biztosítva, és ez által hergelünk egy bizonyos állampolgári csoportot, nem szerencsés. Mert ugye akkor egy közterület felügyelőnek egy bírságolási tömböt, meg egyebet kéne magával hordania, és ha ilyen dolgot lát, akkor oda kéne lépni és 30.000 Ft-ot kéne kiróni egy állampolgárra. Nekem a másik kérdésem az volt, ha a jelenlegi hatályban lévő rendeleteink sem tudunk érvényt szerezni – itt gondolok az állattartási, meg kutyatartási rendeletre – akkor minek tegyünk még egy olyan dolgot, aminek szintén nem fogunk tudni eleget tenni. Mert én megkérdeztem azt, hogy ha a nyugati etalont vesszük alapul, akkor megy a közterület felügyelő az utcán és lát valakit, aki a kutyáját vezeti pórázon és nincsen szájkosár, akkor eleve már büntetni kéne. De akkor is büntetni kéne, hogyha nincsen egy kisseprű meg egy zacskó a kezében a tulajdonosnak, ugyanis a kutyák 90 %-át valamilyen baleset éri útközben, mert eleve azért viszik le sétálni. Tehát ha ennek nem tudunk érvényt szerezni, akkor minek tegyünk még egy olyan fölösleges molesztáló rendeletet – elnézést a kifejezésért –, aminek úgy sem tudunk érvényt szerezni, csak az állampolgárokat fölöslegesen zaklatjuk, vagy nehéz helyzetbe hozzuk. Ezért én is csatlakozom az előttem szóló képviselőtársaimhoz, Bizzer képviselő úr álljon el ajánlatától, vagy ha nem, akkor a képviselőtestület ne szavazza meg.

Papp Nándor: Én három mondatot szeretnék mondani. Az egész, mindenféle bírságról, meg büntetésről, meg egyebekről beszélünk, holott szerintem az emberek fejében kellene rendet tenni, mert a szerencsétlen galambok, meg a szerencsétlen állatok nincsenek megkérdezve, hogy őnekik … őnekik baromira nem hiányzik, hogy etetik őket, mert akkor azzal hozzák lehetetlen helyzetbe, hogy túlszaporodnak, hogy …. Ezért történnek meg ezek a problémák. Hogyha itt tudatosítva lenne az emberekben, hogy nem kell azokat etetni, akkor pont annyian lesznek, ami elviselhető, ami nem fog a környezetre komoly kárt okozni, és akkor onnéttól…. Hát lehet azokban gyönyörködni 12 galambban is, nem kell 70, meg 80-ban. Velencét ugye emlegették tán többen, hogy ott is mennyi galamb van, és az milyen nagy szenzáció. Hát én azt gondolom, hogy a velencei galambokkal van a világon a legjobban kiszúrva szinte.

Cserti Tibor: Úgy érzem, hogy sokat öregedtem, és a történelem megint visszaköszön. Szmodicsné Parti Györgyire nézek, előterjesztése az elmúlt ciklusban is nagy vihart váltott ki, két alkalommal is tárgyaltuk, és ha emlékszik rá, akkor én voltam az egyik, aki vizuális típusként azt mondtam képviselőtársaimnak, csukják be a szemüket, és képzeljenek maguk elé tényleg egy idősödő nénit unokájával, akit éppen megbüntetnek 30.000 Ft-ra. Óva intek mindenkit, egyetértek Károlyi képviselőtársammal, …. nem azt jelenti, tényleg, felerősödött egyébként az ezzel kapcsolatos állategészségügyi előírásoknak a követelményrendszere, meg egyáltalán, veszélyt hordoz magával, de énszerintem ez a kritikus probléma, amivel ma igazán Nagykanizsán kellene foglalkozni, ezért gyakorlati és taktikus okok miatt azt mondom, álljunk el ettől a rendeletalkotástól most, mert úgy sem lehet betartani. A másik, én magam is a hétvégén jártam – csak zárójelben – Wörth-i tó partján. Jelentem, etettem kacsákat, etettem libákat, etettem halakat is, galambokat. A kutya sem kiabált meg érte. Gyakorlatilag a családtagjaimat is érinti, tulajdonos szempontjából is, takarítunk, jelentem, hetenként egy kiló szemetet. Messze megyek még a rendelet …., meg kell határozni, Keleti lakótelepen lehet etetni, itt meg nem, ott meg igen, meg … Szóval bonyolultak is. És hogyha még az apparátus végre is tudná hajtani, hát annak megemelném a kalapomat. Tehát méltányolom az erőfeszítését képviselőtársamnak, rendkívül nagy energiákat összpontosított erre az előterjesztésre – őszintén mondom, csodálom. De praktikus okok miatt azt javaslom, hogy gyorsan vonuljon vele vissza, mert nem lehet ezt egyébként gyakorlatban alkalmazni.

Marton István: Ha humoros akarok lenni, akkor úgy látom, külföldre jár rendeletet szegni.

Bizzer András: Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nem fognak senkit megbüntetni 30.000 Ft-ra helyszínen, mert a közterület felügyelő, az nem a helyszínen bírságol, hanem a jegyző állapítja majd meg a bírság mértékét, és utólag lesz befizetve. És egyébként, tehát a szabálysértéseknél olvastam én a Képviselői Közlönyben, pont a legutóbbiban, hogy a jegyző mindig mérlegeli a körülményeket. Tehát az alapján fogja majd kiszabni a büntetés, és szintén itt olvastam azt is, hogy igenis, hogy lehet felmentő körülmény az, hogy valaki nem tudta, hogy az a rendelet érvényben van. Tehát én azért mondtam azt, az első időszakban az embereket véleményem szerint nem fogják megbüntetni, mert arra fog hivatkozni, hogy nem tudta, figyelmeztetés lesz, írásbeli figyelmeztetés, és ha a későbbiekben újra elköveti a cselekményt, akkor fog majd pénzbírság bekövetkezni, egyre emelkedő pénzbírság valószínűleg. És még annyit szeretnék mondani, hogy én megértem az idős embereket egyébként, akik ebben az elhidegülő világban tényleg magányosak és az állatok felé fejezik ki a szeretetüket, de véleményem szerint akkor kutyát, macskát kellene tartani a lakásban, tehát örökbe lehet fogadni kutyát, macskát, nem kerül pénzbe ez sem. Igaz, hogy a fenntartásuk nagyobb pénzbe kerül, de hogyha valaki a madarakat szereti, akkor papagájt is vehet, és otthon tarthatja ezt a papagájt, és etetheti a papagájt, és akkor még beszélni is megtaníthatja például. Tehát az én véleményem az, hogy arra való hivatkozással, hogy valaki idős, magányos ember, nem biztos, hogy veszélyeztetni kell más embereknek az egészséges környezethez való alapjogukat, ami ugye alkotmányos jog, és hangsúlyozom, hogy itt közterületről van szó. Tehát a közterületen igenis, hogy olyan viselkedésformákat kell megvalósítani, amely a közösség érdekeit figyelembe veszi. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy például régen, a középkorban senki nem érdekelt, hogy patkányok futkosnak az úton, és nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, meg azzal, hogy például pestist terjeszt a patkány. De szerencsére most már ugye a XXI. században élünk, fejlődik a világ, és igenis, hogy a XXI. hajnalán az egészséges környezethez való alapjog, az egyre fontosabb lesz, és igenis, hogy biztosítani kell ezt minden ember számára. És nem jogosít fel senkit arra az, hogy teszem azt idős ember, magányos, hogy azért megszegje a másik embernek azt az alapvető jogát, hogy az egészséges környezetben szeretne élni, nem szeretné azt, hogy ha az erkélyére madárpiszok kerülne, nem szeretné azt, hogyha a játszóterek tele lennének galambürülékkel, és ezzel a gyerekek kerülnek veszélybe. Tehát mi van akkor, hogyha egy kisgyerek attól lesz majd beteg, hogy belenyúl egy játszótéren, mondjuk egy galambürülékbe, akkor majd mit fogunk erre mondani? Tehát kinek a felelőssége lesz ez, hogy nem tettünk semmit, hogy igenis elszaporodtak a galambok ebben a városban, és valamit már tenni kell, mert hogyha ezek a folyamatok így fognak tovább menni, akkor elszabadulhat itt a pokol is, idézőjelben, mert mi van akkor, ha teszem azt x év múlva a madárinfluenzát majd a galambok fogják terjeszteni? Kialakulhat Magyarországon egy olyan madárinfluenza, amelyet ugye majd a galambok terjesztenek át az emberre. Ekkor majd mi lesz? – kérdezem én.

Bene Csaba: Én úgy látom, hogy az eddigi hozzászólók nagyon egy oldalról világították meg ezt a kérdést, és ugye védelmébe vették az idős embereket és az állattartókat. Én úgy gondolom, hogy Bizzer képviselőtársam azért indul neki ennek a munkának, mert sok olyan jelzést kapott, akik az ellenkező oldalon vannak, és szerintem legalább annyian vannak, akiket zavarnak az állatoknak túlzott jelenléte és az állatoknak a tartása a városban. Tehát azért mind a két oldalnak az indokait meg kell hallgatni, és el kell gondolkodni rajt, mert engem például a kutyatartásban is nagyon zavar az, hogy még nem láttam kutyát sétáltató embert, aki a kutyaürüléket összeszedte volna maga után, és az én képviselői körzetből többen megkerestek már, hogy miért nem szólunk a Közterület Felügyeletnek, hogy ellenőrizzék ezt. Én sem tudtam pontos választ adni rá, nem vagyok tisztában azzal, hogy jelen pillanatban milyen jogszabály van. Van rá, azt hiszem, jogszabály, hogy nála kell lenni a megfelelő zacskónak, amivel összeszedi. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten majd szabályozni kell, de abban teljesen igazat adok a képviselőtársaimnak, hogy ezt ezzel a szabályozással valószínű, hogy most ebben a pillanatban nem fogjuk tudni megoldani. Inkább abban látok a későbbiekben lehetőséget, hogy tényleg felvilágosító munkával, nevelő tevékenységgel – akkor talán eljutunk oda, hogy Cserti képviselőtársam sem fogja etetni, Ausztriában sem fogja etetni közterületen az állatokat.

Halász Gyula: Én azt gondolom, hogy nem csak a galambokkal lehet gondja Bizzer képviselőtársamnak, mert a galambokon kívül van más madár is szerintem, és azok is elhagynak bizonyos dolgokat természetszerűen. Remélem, hogy legközelebb indítványában ne legyen benn a fecske, a gólya és egyéb szárnyasok, ne szerepeljenek benn, és még egy javaslatom lenne, Bizzer képviselőtársam nagyon belelovalta magát itt a végén a dologba. Én azt javasolnám, hogy ha Ő ezt nagyon komolyan gondolja, akkor komplex módon hozza vissza az állattartás szabályairól szóló rendeletet, és ne kifejezetten a galambokkal foglalkozzon. Itt Bene képviselőtársam is utalt arra, hogy milyen problémák vannak. Én azt gondolom, hogy ezt most le kellene venni, dolgozzon rajta, van ambíciója, és egy komplett állattartási rendeletet hozzon ide vissza, és akkor beszéljünk róla. De én eléggé furcsának tartom, hogy a galambokkal próbálja meg a képviselőtársam megváltani a világot. Egyébként más országokban, mondjuk London, az még nem hangzott el, ott például olyan példa van, hogy különböző madarakkal próbálják elzavarni a galambokat, de egyébként Moszkvát, meg Velencét is emlegették, nagyon sok más városban is etetik a galambokat, és nem zavarják el őket.

Bizzer András: Igen, etetik a galambokat, de ugye egy főtéren, ahol senkit nem zavar. Lakótelepi környezetben igenis, hogy nagyon sok embert zavar az, hogy ha odaszoktatják a galambokat, és itt erről van szó. Azért galambok …., mert a galamb olyan, hogy ha etetik őket, akkor odaszoknak, és csapatostól, 25-30 galamb odaszokik egy helyre a lakóépület tövébe, és igenis, hogy a lakóépület számára ez óriási problémákat okoz, mint ahogy említettem, az erkélyeken, a játszótereken, és mondjuk a kémények esetében is. Úgyhogy véleményem szerint figyelembe kellene venni azt, hogy lakótelepi környezetben nem szerencsés az, hogyha galambokat etetünk, és ezzel odavonzzuk a galambokat az emberek közelébe a lakótelepre, ahol problémákat okoz, ahol élnek az emberek, gyakorlatilag odacsinálnak a galambok.

Marton István: Én az előbb említettem, nem adok már többet senkinek se szót. Híve vagyok annak, hogy a rossz rendeleteket ki kell javítani, de ahogy Bene úr is, Károlyi úr is elmondták, itt a felvilágosítás területén kellene nagyon jelentős mértékben előrelépni, és erre meg is van a lehetőségünk akár a városi televízióban, illetve a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnál, pontosabban mind a kettőnél lépni kell. Tehát én a magam részéről nulla tolerancia híve, én nem szeretem azt, hogy majd kivételeket kreálunk egy-egy rendeletben. Ha a rendelet jó, akkor be kell tartani az utolsó betűjéig, ha pedig rossz, akkor ki kell javítani. A vitát lezártam. Aki egyetért a Bizzer képviselő úr javaslatával, az nyomjon igen gombot. Aki nem, az meg csinál, amit akar.

 

A közgyűlés 6 igen, 10 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

176/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizzer András képviselőnek a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII.22.) számú rendelete módosítására vonatkozó önálló indítványával nem ért egyet.

 

 

 1. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Város Tanácsának a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.07.) számú rendeletének hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 

Bizzer András: Amikor észrevettem, hogy ezek a régi tanácsi rendeletek még mindig hatályban vannak, akkor igencsak meglepődtem, és csodálkozok azon, hogy 17 év alatt senkinek nem jutott eszébe az, hogy ezeket a régi tanácsi rendeleteket, amelyek teljesen elavultak, lehet látni a szövegezésben, hatályon kívül helyezzék. Ezért adtam be ezt a két rendeletmódosítást, vagyis azt, hogy ezeket a rendeleteket helyezzük hatályon kívül, és ha szükséges ennél a rendeletnél, akkor alkossunk egy új rendeletet, mert bizonyos területek lehetnek, amelyeket ugye most is szabályozni kell, ezért lehetséges, hogy új rendeletet kell majd alkotni. Ezt majd meg kell vizsgálni.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság Bizzer úr előterjesztését 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatta.

Bogár Ferenc: Bizottsági ülésen mondtam el ezt a következő dolgot, hogy 17 évvel a rendszerváltás után még van az országban 52-es, meg 49-es minisztertanácsi rendelet, meg törvény, tehát nem biztos, hogy ez a dolog olyan gyorsan megy. Én akkor tettem a javaslatot arra, hogy amennyiben idő és kapacitás engedi, az arra illetékesek tekintsék át az összes ilyen rendeletet és egy tollvonással elegánsan hozzuk ide és semmisítsük meg, mert ez olyan, hogy valakinek van ideje rá, akkor … előrángat a szekrényből, és akkor arra hivatkozva megszüntetjük. Igaza van Bizzer úrnak, ami nem korszerű, nem idevaló, azt tegyük meg, ha lehet, intézményesen, egységesen, és utána semmilyen dolog nincs. De egyébként támogatom a javaslatát.

Cserti Tibor: Én magam is egyébként ezt akartam volna elővezetni, úgyhogy nem rabolom tovább a szót. Annyit szerettem volna hozzátenni még picit ironikusan, hogy a rombolás is alkotás, én magam is megtanultam ezt, rengeteget robbantottam katonakoromban. Ezt az energiáját egyébként, komolyan mondom, irigylem Bizzer képviselőtársamnak. Ki kellene terjeszteni az átfogó jellegű, egy alkalommal történő dologra, és akkor semmi probléma. Jogilag egyébként a társasházakról van szó zömében, és a társasházakra vonatkozó korszerű jogszabály pedig …. ugye az alapító okiratok egyúttal az üzemeltetési feltételeket is tartalmazzák. Tehát az élet nem igényel ebben az esetben szabályozást, mert adva vagyon. A hatlakások esetében, ahol nincs meg, ugye ott nem kötelező társasházzá alakítani, és az alapító okiratnak nem biztos, hogy megvannak a mellékletei, ott valószínűsíthetően ezek végre kikerülnek a történelemből, ott meg meg tudnak egyezni az ott lakók, kevés számú lakók híján.

Marton István: Ha idézünk, legyünk pontosak, mert nem úgy hangzik, hogy a rombolás is alkotás, hanem az alkotó rombolás folyamata – én is szoktam használni ezt a kifejezést. Nem látok hozzászólót, ezért a vitát lezárom, és kérem a testületet, hogy a rendeleti javaslatot fogadja el. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Tanácsának a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.7.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi ezzel a rendelettel, és ezt elfogadja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

32/2007.(VI.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2007.(VI.12.) számú rendelete a Nagykanizsa Városi Tanácsának a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.7.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: És most jön a határozati javaslat, amelyben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert annak vizsgálatára, hogy a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.7.) számú rendelet hatályon kívül helyezése esetén szükséges-e új rendelet alkotása. Természetesen elfogadom, de meg is szavazom.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

177/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert annak vizsgálatára, hogy a lakóházak rendjéről szóló 1/1972.(IX.7.) számú rendelet hatályon kívül helyezése esetén szükséges-e új rendelet alkotása.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Bizzer András képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Város Tanácsának lakó- és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú rendeletének hatályon kívüli helyezésére (írásban)

Előterjesztő: Bizzer András képviselő

 

Bizzer András: Csak szeretném elmondani, hogy ez a rendelet is arról szól ugye, hogy egy régi, elavult tanácsrendeletet hatályon kívül fogunk helyezni. Ennél a rendeletnél biztos, hogy nincs arra szükség, hogy új rendeletet alkossunk, mert ez olyan kérdéseket szabályoz, amely fölött már eljárt az idő teljes mértékben. És még annyit szeretnék hozzáfűzni a dologhoz, hogyha elfogadjuk ezt a rendeletet, azaz hatályon kívül helyezzük ezt a régi tanácsrendeletet, ezzel a rendeletek tekintetében Nagykanizsán 17 évvel a rendszerváltozás után pontot teszünk a rendszerváltozásra, tehát befejezzük azt a rendeletek tekintetében.

Marton István: Mármint rendeleti síkon, igen. Tényleg, ahogy az ember olvassa, egészen humoros kifejezéseket is talál a mai ember szemével nézve, és hát a fiatalok ugye ezeket a régi fogalmakat nem is nagyon ismerhették. Támogatom, és aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

33/2007.(VI.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2007.(VI.12.) számú rendelete a Nagykanizsa Városi Tanácsának lakó és utcabizottságokról szóló 2/1985.(I.28.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Ezzel eljutottunk 17,30 óra közelében a szünetig, és 18,00 órakor a lakossági fórummal folytatjuk.

 

Szünet

 

 

 1. Közbeszerzési terv módosítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Fodor Csaba: Még az előző kiskanizsai nem tudom mivel kapcsolatosan szerettem volna szólni. Össze-vissza nyomkodtam a gombokat, csak Polgármester Úr nem veszi a fáradtságot, hogy ránézzen az előtte lévő monitorra. Azt gondolom, hogy nem késve nyomtam meg Polgármester Úr, már réges régen mind a két lámpa égett ott, amikor Ön bejelentette, hogy lezárja ezt az ügyet. Elvártam volna, hogy nekem is szót adjon, ne csak a FIDESZ-es képviselőknek. De, hát így most nálam van a szó. Polgármester úr, Önt Kiskanizsa népe megint kihúzta a slamasztikából. Ön olyan lakossági fórumot hívott össze, amit nem tehetett volna meg, vagy legalábbis így nem tehette volna meg, mert a lakossági fórum szabályait az SZMSZ 64. §-a pontosan elmondja, de hogy elmondjam Önnek is, közérdekű tárgykörben vagy jelentősebb döntések előkészítése érdekében lehet ezt összehívni és a fórum helyéről, idejéről és az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő témákról a lakosságot értesíteni kell. Le van írva, hogy hogyan kell ezt tenni, de hála istennek, hogy a kiskanizsaiak eljöttek, és szépen itten kihúzták ebből a helyzetből és megmondták, hogy miről beszélgessenek. Egyébként én azt kiskanizsaiaként, közel 20 éve kiskanizsaiként méltánytalannak tartom, hogy 1 órát szán erre a városrészre. Régebben ez úgy szokott történni, mert itt volt egy hozzászólás, ami nem volt kellően pontos, mert a korábbi közgyűlések is tartottak itt kihelyezett üléseket, voltak itt lakossági fórumok is, tehát azért Kiskanizsa nem volt olyan szempontból elhanyagolva, mint azt esetleg sejtették volna. Én azt gondolom, hogy Kiskanizsa többet, és ezt elvártam volna a két kiskanizsai képviselőtől is, hogy azt mondja, hogy valóban tartsunk egy lakossági fórumot, ahol olyan kérdésekről beszélgessünk és ne 1 óra alatt, amelyek Kiskanizsát érintik. Ez lehetett volna a forgalomcsillapítás, az utak, a járdák kérdése, lehetett volna a lakótelkek kialakításának kérdése, a belvíz elvezetése, az árkok stb., hiszen Kiskanizsán van sok olyan probléma, ami megér, ha tetszik, egy önálló misét és nem egy órát. Én azt gondolom, hogy Polgármester Úr, ha legközelebb valamit össze akar hívni, vagy nem tudom micsoda, akkor szíveskedjen megkeresni olyanokat, akik egyszer legalább elolvasták az SZMSZ-t és akkor, hátha tudnak Önnek olyan tanácsot adni, hogy megfeleljük a saját szabályainknak is és valóban azoknak, akiknek jót szeretnénk tenni, ne csak egy látszat egy órát biztosítsunk, hanem akkor mondjuk, valóban az ügyek fontosságához mérten hosszabb idő álljon a településrész rendelkezésére.

Marton István: Fodor úr, bár ugye nem ez a napirendnek a témája, de ha már ezt előkeverete, akkor kénytelen vagyok elmondani, hogy mindenki, aki szót kért, szót kapott. Ez egyébként nem a képviselők fóruma volt, ha nem vette volna észre Tisztelt Képviselőtársam, hanem lakossági fórum, de ezen belül szót kaptak azok a képviselők is, akik hát ugye a nép által megválasztásra kerültek és elmondták a napirend kapcsán azt a közérdekű mondandójukat, amit esetleg jobban ismernek, mint mondjuk a palini vagy éppen a miklósfai képviselőtársunk. Az SZMSZ 64. §-ára meg nem kell felhívni a figyelmemet, mert úgy látszik Képviselő Úr nem figyelt akkor, amikor én pont erre hivatkozva elmondtam azt, amit Ön is elmondott, hogy meghatározott helyen, meghatározott időben a törvényeknek megfelelően ez meghirdetésre került és a közérdekű tárgykörben és a jelentősebb döntések előkészítése érdekében hallgattuk meg az érintett lakosságot, ami valóban arról győzött meg bennünket, hogy jó úton haladunk, mert pillanatnyilag az egészségcentrum az, ami mind ennek a fókuszában áll és hátrébb sorolva, de ott van mondjuk a második helyen a ravatalozó építése is. Az meg, hogy itt az utak, járdák, csatornákkal kapcsolatos kérdéseket hiányolja, ez meg azt jelenti, hogy nemcsak az elején nem figyelt Ön, Képviselő Úr a fórumnak, hanem a folyamatában sem figyelt, mert bizony-bizony ezekről a kérdésekről keményen szót ejtettünk, de miután nem a napirendhez akar hozzászólni, mint ahogy az előbb is ezt a kis fondorlatot bevetette, én – hiába nyomja Ön az ügyrendi gombot – most valóban látom, hogy Ön szót kér, de nem adom meg Önnek a szót és senkinek sem adom meg a fórummal kapcsolatban. Tehát mindenkit arra kérek, hogy a Közbeszerzési Terv módosításával kapcsolatban kezdjen hozzászólni.

Röst János: Önnek joga van megtagadni a szóadást, akkor viszont fel kell tenni szavazásra a közgyűlés felé, hogy a közgyűlés nem akarja megadni a szót. Szintén SZMSZ.

Marton István: Röst úr! Nézze meg már jobban azt az SZMSZ-t. A napirend kapcsán lehet beszélni, nem pedig fél órával ezelőtt lezárt napirendről. Erről ennyit és nem nyitunk róla vitát. Nem kell megnéznem az SZMSZ-t, esetleg Önnek kellene.

Gyalókai Zoltán Bálint: Én kivételesen a napirendhez szeretnék hozzászólni, hogyha lehet. A Városüzemeltetési Bizottság a Közbeszerzési Terv módosítását egyhangúlag támogatja.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 3 nem szavazattal azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a módosítást az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú melléklet tervezett beszerzések időtartama oszloppal történő kiegészítésével fogadja el.

Marton István: Én ezt tudom támogatni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: Az Aljegyző Asszonynak megadom a szót, hogy nehogy kimaradjon véletlenül a Tóth bizottsági elnök úr által felvetettekre a válasz, részletesebben, mint ahogy én az előbb megadtam.

Dr. Gyergyák Krisztina: A közbeszerzési törvény szabályai értelmében a szolgáltatás becsült értéke úgy kerül meghatározásra, az alábbi bontás szerint: határozott időre vagy négy évre, vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. Ennek megfelelően az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tervezett beszerzések időtartam úgy alakulna, hogy az első kettő esetében, ami ugye 15 év, illetve 20 év időtartamra szólna, itt a negyvennyolc hónap, tehát a 4 éves értéket kell alapul venni, a 3-tól a 7-ig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatást kell figyelembe venni. 8., 9., amely szintén határozatlan időre szóló, itt a 48 hó, tehát a 4 évre szólót és az utolsó, ami az új, tulajdonképpen az alkuszi megbízási szerződés, itt pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatást kell figyelembe venni a törvény szabályai szerint.

Bárdosi Gábor Jenő: Akkor, amikor az ember egy anyagot kap a kezébe, akkor megpróbálja, főleg, hogyha elég régóta műveli a szakmát, azt egy kicsikét úgy is értékeli, mint a szakma része. Amikor a közgyűlés döntött, hogy határozatot hozott arról, hogy a biztosítás és a hozzá kapcsolódó brókeri szerződéseket felmondja, akkor legfőképpen azt határozta meg, hogy kedvező piaci kondíciók elérése indokolt és cél. Ez valóban egy biztosítási szerződésnél ez óhatatlanul bármikor előfordulható tétel lehet, akár év közben is arra gondolhat bárki a biztosításánál, hogy kedvezőbb pozíciót is lehetne talán elérni. Egy alkuszi szerződésnél egy kicsikét már más a helyzet. A törvény is másképpen szabályozza. Így aztán nem is értettem a Közbeszerzési Tervben leírtakat, ha ugyanez a módosítás indoka, kedvező piaci kondíciók elérése. Különös tekintettel arra nem értem már az előterjesztést, amikor olvasom azt az előterjesztésben, hogy erre a tételre 1,2 millió forintot határoz meg, mint bekerülési költséget. A későbbi bizottsági tárgyalások során kiderül, hogy egy elírás és nem 1,2 millió, hanem 12 millió Ft. Mik valójában a tények és mire szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét? Amikor Polgármester Úr egy korábbi napirendnél azt mondja, hogy nézzük meg a költségvetést és főleg annak hiányát és ezzel szemben gyakoroljunk időnként önmérsékletet és ne költsük feleslegesen a pénzt, akkor előttem ez úgy néz ki, hogy milliókat szórunk ki majd az ablakon úgy arra, amit eddig az önkormányzat megléte óta,1991 óta nem történt még egy forint kiadás sem, mert részben vagy a biztosítókkal kötött az önkormányzat direktben szerződést vagy alkuszi megbízásokon keresztül, amelynek persze nem volt része soha az alkuszi megbízásban fizetést adni az alkusznak, hiszen ez a törvény szerint nem része a szerződésnek. Ha még aztán a …..még áttekintem a meglévő szerződést, amelyben a meglévő biztosítási alkusznak kizárólagossága van ez év december 31-ig mindennemű biztosítással kapcsolatos tevékenységre, akkor még melléje megjelenik egy másik alkusz, akinek még fizetek, akkor így már végképp kezdem nem érteni a dolgot. Mik a tények? A jelenlegi tények azok, hogy volt szerencsém az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tagjaként három évvel ezelőtt - az akkori alpolgármester felkérésére, mivel az Ügyrend, Jogis és Közrendi Bizottságban is tárgyalt dolog volt ez - munkát végeznem és legalább is annyiban, hogy háttértanácsokat és érveket adni, hogy hogyan készüljenek el a leendő biztosítások az önkormányzatnál. A tények: ma 25 millió Ft-os biztosítási díjat fizet az önkormányzat egy évben. A közbeszerzési szerződésben Aljegyző Asszony által elmondott alapján a 3 éves időszakra most 120 millió Ft, azaz 40 millió Ft-ot tervezünk be e jelenlegi 25 millió Ft helyett. A másik tény, amit az előbb említettem, az alkuszok, illetve a biztosítók eddig soha nem voltak fizetve. Hallom én Alpolgármester Urat, hogy mit mond, és majd reagálok is rá. A másik tény, hogy eddig nulla Ft-ot fizettünk akár a biztosítók felé ezért a dologért……..munkát végeztek, ugye nekünk majd munkát kell végezni kárrendezés stb., …..ennek a biztosítási szerződéskötés a lényege. Tehát eddig magyarul nulla Ft. Ott most 4 millió Ft az a rész, hiszen, még egyszer mondom, ebben az évben a másik alkuszi szerződésében kizárólagosság van és természetesen díjfizetés nélküli. Ez azt jelenti az én számomra, ahogy Alpolgármester Úr halkan mondta, ez egy becsült érték ugyan, de a becsült érték 60 %-kal nagyobb érték, mint ahogy a jelenlegi biztosítási összeg, amit kifizetünk a biztosításainkra. Feltételezve, ámbár nem kizárva közgyűlésünk jó döntését, bár ma már egyszer nekem volt szerencsém azzal szembesülni, hogy én januárban jeleztem a vízmű díjakkal kapcsolatos anomáliát, és ha akkor képviselőtársaim egy cseppet meghallgatják azt, amit most is szakmailag igyekszek mondani, akkor már régen túllennénk a vízmű dolgán, talán már túl lennénk minden és már régen a lakosság felé nem kellene kicsit “visszavennünk” azt, amit elvettünk, hogy piaci kondíciók, optimális piaci kondíciók kedvezőbb, olcsóbb díjak. Aki a szakmát ismeri, az tudja és ebben …… tegyen be akár Alpolgármester Úr is, aki ismeri a szakmát az tudja, hogy a piacon mindig lehet olcsó biztosításokat kötni. Ez nem ügy - ugye Alpolgármester Úr ebben egyetértünk? Az a nem mindegy, hogy benne a feltételek micsodák. Az önkormányzatnak jelen pillanatban egy olyan biztosítása van, amit szintén köt e jelenlegi törvény, nem mondhatom el, olyan feltételekkel van megkötve és legfőképpen még egy nagyon fontos dolog, azért kötődött három éves fix díjas szerződés, mert kétfajta közbeszerzési eljárás van. Ezt Aljegyző Asszony mindjárt meg fogja erősíteni. Az egyik az a nemzeti értékhatár, a másik meg az EU-s. Ha akkor három évvel ezelőtt évenkénti díjváltozásos biztosítást köt az önkormányzat az alapbiztosítási összeg miatt, akkor EU-s közbeszerzést kellett volna kiírni a biztosító felé. Hát ne mondjam, hogy az mennyivel drágább stb., de most az mindegy. A lényege az akkor változtatott a biztosító a díjakon, most csak akkor változtathat, ha az önkormányzatnak bővül, növekszik stb., vagy csökken vagyona egyéb stb., értéktárgya. Tehát kérem a Tisztelt Közgyűlés minden tagját, hogyha nem akar esetlegesen újabb Bárdosi Gábor által elmondott mondatot hallani, hogy bezzeg mondtam, hogy mindenki figyeljen arra, mert a becsült költség akár a végleges költség is lehet, akár lehet 60 %-kal több költséget is kifizetni, akkor hagyja meg az eredeti közgyűlési döntésünket, amely úgy szólt, a biztosításokat közbeszerzési eljárás kapcsán, míg az alkuszi szerződést versenyeztetéssel. Mert ugyan már milyen érdekes dolog az, hogy egy szolgáltatásban, a leendő szerződésben nem rögzül az, hogy mit kérünk a 4 millió Ft-ért elvégezni, de most mondja meg az alkusz, hogy nekünk becsült 4 millió Ft-ért mit fog majd elvégezni és a Közbeszerzési Bizottságunk pedig dönthet. Nem a szerint dönthet, hogy mi van az alkusznak a munkájával, mit akar megcsinálni, minek akar megfelelni, feltételnek, hanem ki vállalja el olcsóbban. Köszönöm, hogy igyekeztek szakmai mondataimat is figyelemmel hallgatni képviselőtársaim.

Marton István: Köszönöm képviselő úr, ez bő 7 perc volt.

Dr. Fodor Csaba: Lehet, hogy bő 7 perc volt, de valóban bő sok tízmillió forintról beszélt itt Bárdosi képviselő úr. Én azt kérem a polgármestertől, mint előterjesztőtől, hogy ezt szíveskedjen levenni napirendről. Persze, ha megvan már a kiszemelt alkusz, akkor értem, hogy miért nem veszi le. Én azt gondolom, hogy azért célszerű lenne ezt levenni és megszívlelni Bárdosi úr szavait. Azt már csak megjegyzem, hogy egyébként a Polgármester Úr, hogyha legközelebb velem vitába akar szállni, akkor azért csak olvasgassa azt az SZMSZ-t, meg forgassa, és ne vezessen senkit félre - az előbbire visszautalva -, és mindig ezt meg fogom tenni, akárhányszor ezt eljátssza.

Marton István: Én is javasolhatom Önnek, hogy szorgalmasabban forgassa.

Karádi Ferenc Gyula: A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött már az, hogy ezek a számok hibásak, vagyis a 10. sor, az nem 1.200, hanem 12.000, tehát 12 millió. Bárdosi úr azért mondanám, hogy az a szám, amit most Ön kiszámolt most ezekből a számokból, az nem állja meg a helyét. Ha jobban figyelt volna, akkor rögzítve lettek az évek. Tehát a 9. sor, az négy évre vonatkozik, és hogyha a 120 milliót elosztja néggyel, akkor csak 30 millió jön egy év alá, vagy egy évre 30 millió lesz. Tehát nem 40. Tehát az a 60 %-os becsült emelkedés sem igaz már. Azon kívül még egy kérdésem lenne. Ha az alkusz megbízását valamilyen pályázattal vagy pedig meghívásos rendszerbe bonyolítjuk le, én szeretném megkérdezni, hogyha nem a legalacsonyabb ár lesz majd a döntő, hogy mi lesz ennek a megbízásnak az esetén, mi lesz majd az, aminek az alapján elbírálják az alkusz tevékenységét? Mi lesz az a mérce, ami az alkuszra vonatkozik? Az alkuszi megbízásnak a megpályáztatása, az megelőzi a biztosítók megpályáztatását, tehát mi az a mérce, ha egyszer nem egy fix díj, hanem egy más módszer, de mi legyen az a módszer? Mert arra nem kaptuk utalást. Nyilván, hogyha Ön szakmabeli, akkor el fogja tudni nekünk mondani, hogy mit vegyen figyelembe majd az önkormányzat akkor, amikor az alkuszokat megpályáztatja, tehát mi legyen az a szempont aminek alapján elbírálják majd a tevékenységüket.

Tóth László: Mivel a napirend címe az a …. évi összesített Közbeszerzési Terv módosítása van, akkor ajánlom figyelmükbe a mai közgyűlés egyik napirendi pontját, javaslat az önkormányzat intézményei pénzügyi és gazdasági, szervezeti átvilágítására vonatkozó napirend előterjesztésében a IV. Befejezés című második bekezdésben azt írja az anyaggal kapcsolatban, hogy az előzetes költségbecslés alapján a megbízási díj mértéke bruttó 25 mFt. Mivelhogy ez szolgáltatásra vonatkozik, az a kérdésem a közbeszerzési referenshez, hogyha itt van a helyszínen, hogy ez miért nem szerepel a 1. számú mellékletben?

Marton István: Mivel a legközelebbiben fog szerepelni, mert először …... az alapot és utána lehet rátenni ….

Tóth László: Ma tárgyalunk egy ilyen módosítást. Ma rendkívüli sürgősen 25 mFt-os előterjesztést az intézmények meg a Polgármesteri Hivatal átvilágítására, az pedig nincs bent a Közbeszerzési Terv módosításában. Megint ebben mi az okosság?

Marton István: Fodor úr ezeket az aljas gyanúsítgatásokat vissza kell, hogy utasítsam, mert három évvel ezelőtt valóban megvolt testre szabottan, ezért nem lett kiírva semmi. Most ez nincs meg, aztán majd meglesz ugye a kiválasztás után. Azért, mert még nincs döntés, nem lehet erre a listára behozni. Azt előbb el kell fogadni és utána a következő alkalommal a listára kerülhet. Ügyrendi javaslata Fodor úrnak. Elfogadtam. Ennek a napirendnek a tárgyalását félbeszakítjuk, és azt vesszük előre. Kérem a képviselőket, hogy keressék elő a papírt.

 

 

 1. Javaslat az önkormányzat- és intézményei pénzügyi, gazdasági, szervezeti átvilágítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Tehát az önkormányzat- és intézményei pénzügyi, gazdasági, szervezeti átvilágítása napirend tárgyalását kezdjük azért, hogy utána a közbeszerzési lista végére feltehessük abban az esetben, ha a tisztelt testület elfogadja.

Röst János: Egy szavazást legyen kedves megejteni a napirendváltozásról, addig nem lehet tárgyalni SzMSZ szerint.

Marton István: Jó, kérésének eleget teszek, bár itt nagyon úgy tűnik, hogy teljesen egyhangúlag támogatják, hogy ez így alakuljon. Én ezt ez ellenzéki javaslatot elfogadtam, de akkor szavaztatok is róla, hogy végképp senki ne tudjon semmibe sem belekötni. Aki egyetért vele, az megnyomja az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tehát, akkor megnyitom az előbb említett napirend felett a vitát.

Tóth László: Először, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke szeretném ismertetni a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, 4:2 arányban támogatta az előterjesztést. Ha már nálam van a szó, akkor el szeretném mondani, hogy a magam részéről túlzottnak tartom a 25 mFt-ot erre a célra beállítani. Ha már a közgyűlés nagy valószínűséggel ezeket a határozati javaslatokat meg fogja szavazni, akkor a határozati javaslat 1. pontját módosítanám a következőképpen. Maradna az első határozati javaslat első pontjának első mondata és a második mondata a következőképpen folytatódna. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott győztessel a megbízási szerződés aláírására.

Marton István: Köszönöm Tóth úr, de én nem tudom támogatni, mert ez megint nagyfokú időhúzást jelentene és az igazság az, hogy már lényegesen többet csúsztunk, mint amennyit én nyugodt szívvel el tudok viselni nemcsak ebben, de ebben a kérdéskörben is. Úgyhogy szavaztatnom kell az Ön javaslatáról, én ezt nem támogatom.

 

A közgyűlés 11 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr, én nem akarom Önt bántani, de tényleg össze-vissza vezeti ezt a szerencsétlen közgyűlést. Miért nem lehet egyszer betartani az SZMSZ-t? A módosító javaslatokról a végén szavazunk, amikor le van zárva a vita. Az ügyrendiről kell vita nélkül azonnal szavazni. SZMSZ.

Marton István: Ez nem is tudom, hogy ügyrendi vagy módosító, vagy mind a kettő együtt volt, de az a dolog lényege, hogy szavaztattam és nem kapta meg a többséget. Ez egy részszavazás, az eredmény az 11 igen és 15 nem. Új szavazást kér Cserti úr? Mert megcsinálhatom, húzhatjuk az időt. Nem a végén vagyunk még. Menetközben vagyunk, senki sem tudja, hogy hol vagyunk, csak úgy benn a témában.

Röst János: Fodor Csabának teljesen igaza van az SZMSZ-t illetően. Tóth képviselőtársam nem jelezte, hogy ügyrendi először is, másodszor nem ügyrendi gombot nyomot, tehát normál hozzászólás volt és minden egyes vitánál SZMSZ szerint a vita lezárásakor kell szavaztatni a módosító javaslatról. Ez egy módosító javaslat volt. Ettől függetlenül azért mondanám a saját véleményemet is. Én úgy gondolom, hogy amit itt elmondtam a napirendi pont előtti vitánál, ugyanazt nem akarom megismételni. Az, hogy 15 millió Ft-ot Önök el akarnak költeni jogi átvizsgálásra, egyszerűen nonszensz. 15 millió Ft-ból profi jogászt lehet évekig alkalmazni. A másik oldalon nem értem, hogy mit kell vizsgálni jogi szempontból az intézményeknél, illetőleg a gazdasági társaságoknál. Mindegyiknek megvan a működési rendje, meg van a maga SZMSZ-e, szabályzata, alapító okirattal mindegyik rendelkezik. Mi az ördög van még ezen kívül, amit egy jogi 15 milliós vizsgálat indokolna Polgármester Úr? A kérdésem pedig a következő, hogy információim szerint már az átvizsgálás elindult a gazdasági társaságoknál, hogy ez a hír ez igaz-e?

Böröcz Zoltán: Az előbb történt valóban egy olyan szavazás és én nem az ügyrendi részével foglalkozom, bár biztosan igaza van az ezt vitató képviselőknek. Azzal foglalkozzunk, az előbb arról döntött a testület Polgármester Úr kvázi vita közben egy szavazással, hogy a Polgármester Úr a közbeszerzési eljárás végén nem köthet szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeként, győztesként kihirdetett gazdasági társasággal, mert Tóth úr annyi kiegészítést tett, hogy amikor ez megtörténik, Polgármester Úr köthessen szerződést. Önök azt szavazták, hogy nem köthet. Továbbiakban miről vitatkozunk? Dehogynem! Nem fogadták el azt a kiegészítést, hogy Polgármester Úr utána köthessen szerződést. Magyarul azt szeretném mondani, attól, hogy a Tóth úr javasolja vagy a Röst úr, vagy akárki, tessék már gondolkodni szavazás előtt, mert ezek után Polgármester Úr nem köthet szerződést. Hova jutunk most?

Marton István: Böröcz úr, akkor nem ártott volna, ha jobban figyel. Itt a nyílt eljárás lett leszavazva. Ennyi történt. A határozati javaslat első, második pontjáról még nem szavaztunk egyébként, csak a Tóth úr által javasolt kiegészítésről.

Bizzer András: Röst képviselőtársam megkérdezte, hogy mit kell itt jogilag vizsgálni. Én meg azt szeretném megkérdezni, hogy az Önök idejében ugye olyan gyakorlat volt, amelynek során nagyon sok pert veszítünk jelenleg is, és ezt miért kérdezi akkor, hogy mit kell itt jogilag vizsgálni akkor, amikor pontosan Önök teremtettek olyan körülményeket, amelyek következményét most mi isszuk, ugyanis 60 milliós pereket kell majd kifizetnünk, amit elveszettünk. Tehát itt valami nincs rendben és igenis jogilag meg kell vizsgálni a dolgokat és gazdaságilag is, és én biztos vagyok abban, hogy ez az összesen 25 millió Ft többszörösen meg fog térülni és a megfelelő működésnek köszönhetően a gazdasági és a különféle átszervezetéseknek köszönhetően többszörös megtakarítást fogunk elérni.

Marton István: Igen, hát az idei évben nem véletlenül emeltük fel a bukott perekre tervezett költségvetési összeget, mert egy stabil 100 milliós bukta néz ki. Én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ki mennyit kormányzott, de ilyen másfél évtizedes időtartam után mindenképpen racionális dolog külső, profi szervekkel - hiszen ilyenek az országban már több tucatnyian vannak – átvizsgáltatni a működési rendszerünket, mert úgy gondolom, hogy a saját kútfőből végzett átszervezési intézkedések eredményesek voltak, de nem voltak elegendők, még azt sem mondanám, hogy kezdeti lépés volt. Énnekem, ha azt hozná ki egy ilyen profi átvilágító cég, hogy a létező legjobban működött a nagykanizsai önkormányzat Polgármesteri Hivatala, illetve gazdasági társaságai, az nagyon nagy megnyugvás lenne és megérne ennyi pénzt, de hát félek, hogy az eredmény, az nem egészen ez lesz, hanem egy köztes megoldás. Bár ugye, mint említettem már, mintegy 20-ra nőtt a profi jogvégzett emberek száma a hivatalban, és hát mégis olyan rendeleteket kellett kigyomlálni, mint amilyeneket a szünet előtti időben tettünk. Röst úrnak adom meg a szót, aki ügyrendit nyomott.

Röst János: Válaszadás van. Mind a kettőt nyomtam, az ügyrendit meg a normált is. Én javasoltam az SZMSZ-ben e két gomb jelentse a válaszadást. Úgy látszik a Polgármester Úr számítógépe ezt még nem jelzi. Az a kérésem, hogy próbáljuk meg úgy beállítani, hogy a válaszadás gomb helyett ezt érzékelni tudja a gép. Bizzer úr, ez nem az Ön napja, most már sokadszor mondom. Ön olyan dolgokat mond, amihez megint nem ért. Itt egy átvizsgálás - már elnézést kérek - nem arról szól, hogy az önkormányzatnál lévő jogászok mit buktak, vagy mit nem buktak a perben, illetve az önkormányzat. Ez gazdasági társaságokról szól, annak a működéséről szól, az intézményekről szól. Semmi köze a pervesztésekhez.

Marton István: A hozzászólásának első felét tényleg érdemes megszívlelni, mert így akkor el lehet dönteni, hogy milyen jellegű hozzászólást kér az éppen szólni akaró képviselő, hogy mikor van válaszadás, mikor van ügyrendi. Hát intézkedek, hogy a következő közgyűlésre ez a hiba már ne álljon fenn és akkor egyértelmű lesz, és nem kell késhegyig menő csatákat vívni itt bizonyos kérdéseken.

Dr. Fodor Csaba: Engem a cél egy csöppet sem zavar. Természetes, hogy egy megadott időközönként át kell vizsgálni egy működési rendet. Nézzük meg nincs-e benn hiba. A kérdésem azért a következő lenne, hogy ez az értékhatár ez közbeszerzési értékhatár-e? És akkor utána folytatnám.

Károlyi Attila József: Utalnék Röst úr hozzászólására, és én kérem, hogy ezt Bizzer képviselő úr is fogadja el. Itt nem erről van szó, hogy mit bukott az önkormányzat a bíróságokon és mit nem. Arról van szó, hogy egy bizonyos életviszonynak a megítélését a mindenkori vezetés át tudja-e fogni, avagy sem. Eltereli-e bírósági útra az olyan ügyeket, amelyeket nem lett volna szabad odaterelni. Polgármester úr egyébként erről szólt már a mai közgyűlésen. Ezeket a hibákat, ezeket az operatív hibákat vagy elköveti egy önkormányzat vezetése vagy nem, vagy tud peren kívül – és ügyvédként mondom – egyezséget kötni, mert átlátja annak az életviszony szabályozásának a következményét vagy nem, vagy dacból elmegy a bíróságra és bukik 5 milliós történetben 50 milliót vagy nem. Én itt azt kérdezném meg Polgármester Úrtól, mint előterjesztőtől, hogy jogi átvilágítás - ez mit fed? Nem a jogászoktól, az ügyvédektől sajnálom a bruttó 15 mFt-ot, hanem egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez mi lehet, ugyanis azt elfogadom, hogy a költségvetés végrehajtását, a személyi juttatásokat, a létszámgazdálkodást, a korszerű elektronikus számviteli rend kialakításának a lehetőségét, ezt szakemberek elvégzik és erről bizonyos összegért adnak egy véleményt. De ez a jogi átvilágítás, ez mi lehet? - ezt el sem tudom képzelni. Én kérnék erre választ.

Marton István: Képviselő úr lehet, hogy nem túl pontos ez a megnevezés, de gyakorlatilag az összes szerződésnek bizonyos értékhatár feletti átvilágítását tartalmazza. Tóth úr, ha Ön figyelmes volt az elmúlt fél évben, a jogászok száma, örömmel jelenthetem, fogyott. Legalább kettőt tudok említeni. Ez 10 % csökkenés fél év alatt. Ez nem kevés.

Karádi Ferenc Gyula: Böröcz képviselőtársamnak szeretném az első határozati javaslati pontot figyelmébe ajánlani. A közepén van egy olyan mondat, hogy mivel bízzuk meg a polgármestert és a vége azzal fejeződik be, hogy a szerződéskötéssel. Tehát, hogy miről döntöttünk és miről nem, az világosan le van írva.

Marton István: Ha így döntünk, igen.

Böröcz Zoltán: Karádi úrnak üzenem, mert messze vagyunk egymástól, hogy én azt mondtam, hogy a közbeszerzési eljárás végén Polgármester Urat megbízzuk a szerződés megkötésével. Mi ezt szavaztuk le. Tehát közbeszerzési eljárás végén akkor Polgármester Úr nem köthet szerződést. Dehogynem. De Polgármester Úr a hozzászólás nem ez, ez csak közbejött. Hadd mondjam, ismételjem meg azt, amit az ügyrendi vitában mondtam. Teljesen előkészítetlen ez a dolog. Itt össze-vissza beszélünk fogalmakról. Megint azt kell, hogy mondjam, akik védik ezt az előterjesztést, egyfolytában beszélnek intézményrendszerről, egyfolytában beszélnek gazdasági társaságokról és egyebekről. Ebbe az előterjesztésbe gazdasági társaságok, még a szó sem szerepel. Itt önkormányzatról és intézményrendszeréről, működésének átvilágításáról van szó. Tehát ezt a szót ne is ejtsük ki, üzenem azoknak, akik elég gyakran ezt használták. Ráadásul csak megjegyzem, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, egy gazdasági társaságot ne tessék már olyan döntést hozni, hogy világíttasson át, kvázi mint egy intézményt, hanem majd a gazdasági társaság taggyűlésén Polgármester Úr, hogyha egyszemélyes gazdasági társaság van, majd a taggyűlésén szépen ezt az indítványt, a taggyűlés elfogadja és majd megrendeli az a gazdasági társaság az átvilágítást, ha szüksége van rá. Emellett még megjegyzem azt is, hogy a gazdasági társaságaink hála istennek szép számmal el vannak látva felügyelő bizottságokkal és mindenféle hozzáértő szakértőkkel, hát döntsék el ők, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében kérik-e és óhajtanak-e fizetni rá. Az előterjesztésben - még egyszer mondom - gazdasági társaság nagyon helyesen nincs is leírva.

Marton István: Önnek teljesen igaza van és, aki elolvasta a II., illetve III. fejezeteket, azoknak ezzel tisztában kell lenni.

Cserti Tibor: Igen rövid leszek, mert Böröcz képviselőtársam majdnem ellőtte mondanivalómnak a döntő hányadát. Szerencsére jogilag helyre tette. Én azt szeretném hozzátenni, hogy most nem tudom hányadik közgyűlésen vagyunk folyamatosan és tanúja vagyok annak, mindig is felhívtam rá a figyelmet, hogy az átvilágítási típusú megbízások azért szép számmal akadnak és körülbelül olyan 10-15, most emelkedett egyébként, 25 millió bruttóról van szó uraim, csak 2007-ben van 15, a fennmaradó része 2008-as az előterjesztés szerint, tehát bruttó 25 mFt megbízási díjról van szó valakiknek vagy versenytárgyalás alapján majd ez eldől itt a Fodor képviselőtársam kérdésére, hogy milyen módszerrel. Az elmúlt időszakban, csak felhívnám a figyelmet, energiaracionalizálásra, közvilágítás …. kiment valóban az a megbízás, nem tudom, majd kérnék róla visszajelzést. Emlékszem rá - még visszalépek eggyel – mekkora nagy bukta volt a Vikárius féle megbízás. Mutogassunk vissza, ha már egyszer visszamutogatunk. Mekkora - relatívan - anyagi kár érte a várost? Hát most mondom. 40-50 millió Ft akkori éréken, reálértékről van szó. Ha ezeket a tételeket összeadjuk, és tényleg takarékoskodni akarunk, akkor azt a fajta szellemi erőforrást, ami ebben az apparátusban van, és ami ebben a vezetésben van, hát azt szíveskedjenek összefogni. Tehát tisztáztuk, a gazdasági társaságokról nincsen szó, mert ott a jogi képviselő, elmondta Böröcz úr, nem akarom megismételni. Itt az intézményeknek és az önkormányzatnak a pénzügyi, gazdasági és szervezeti átvilágításáról van szó. Hát akkor, hogyha ez 25 mFt-ba kerül Önöknek, akkor lépjék meg, de akkor ne beszéljenek takarékossági intézkedésekről.

Marton István: Az utolsó fél mondatával nagyon nem tudok egyetérteni. Egyébként ugye Ön ismeri a Vikárius ügyet ugyanúgy, mint itt a teremben jó néhányan ismerjük, tehát itt lényegesen szélesebb spektrumon kell dolgozni és fix összegért, és nem pedig úgy, hogy szépen csöpögtették az összeget, mert ugye a végén kijött az az 50 millió, amit Ön az előbb említett, miközben mondjuk a tizede környékéről indultunk. Itt ilyen túllépés nem történhet.

Papp Ferenc: A vita alapjaiban érinti természetesen az általam vezetett intézményt, ezért én a főbb kérdésekben nem akarok és nem kívánok állást foglalni, csak szeretném jelezni, hogy amennyiben elfogadják ezt az előterjesztést, akkor fontoljuk meg, hogy a város két önkormányzati kulturális intézményére ez kiterjedjen-e avagy nem. Indokaim a következők. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a közelmúltban egy ugyanilyen vagy hasonló átfogó átvilágítást csinált a Móricz Művelődési Ház és a HSMK estében. Majdnem ugyanezeket a tételeket vizsgálták, tehát az intézményhálózat szervezeti jogi, pénzügyi és szakmai kulturális feladatait. Mindezt a helyi közművelődési feladatellátás szempontjából. Erről a vizsgálatról jogászok, közművelődési szakemberek és tulajdonképpen a szakma krémje vett részt pénzügyi szakemberekkel megerősítve. Egy ilyen vastag anyag készült. Az előző közgyűlés utolsó évében ez a közgyűlés elé is került. Ebből az anyagból mindkét intézményre, tehát a Móriczra és a HSMK-ra vonatoztatva is nekünk konkrét feladatterveket, végrehajtási feladatterveket kellett a költségvetésünknél a személyi, egyéb feltételek kialakításánál a szakmai felügyeleti szerveink ezeket a megállapításokat figyelembe vették. Én állok elébe egy újabb ilyen vizsgálatnak, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ugyanezt szakmai indítatásból viszonylag olcsón már a városnak semmibe nem került, a minisztériumnak feltehetően néhány millió forintjába belekerült, hisz heteken keresztül itt voltak a szakfelügyelők. Ez az anyag elkészült. Én nem akarok kibújni, csak megfontolásra ajánlom a két intézmény nevében, hogy mi bekerüljünk-e ebbe a körbe.

Marton István: Én nagyon örülök ennek, amit most Ön mondott, mert így el lehet végezni az összehasonlító elemzést is, és lényegesen tisztább képet kaphatunk. Ön elejtett egy olyan félmondatot, amire itt nem nagyon figyeltek fel, hogy ilyen jellegű vizsgálat ugye az előző közgyűlés utolsó esztendejében történt. Na most átvilágítani nem a negyedik esztendőben kell Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hanem az első esztendőben, és azért gondolom, hogy jókor vagyunk, és jó úton járunk és én azért kérem majd Önöket, hogy szavazzák meg az előterjesztést, de előtt még ketten szólásra jelentkeztek.

Bizzer András: Én Röst úr figyelmét szeretném felhívni arra, hogy nem keverem a dolgokat, tudom, hogy miről beszélek. Ennek az előterjesztésnek azért van köze a vesztes perekhez, mert ugye a vesztes perek azon is múlnak, hogy a hivatalban milyen működési hibák vannak. Tehát ezen is múlnak. Ez tény és ezeket a működési hibákat igenis, hogy fel szeretnénk mi deríteni, hogy a jövőben ne legyenek ilyen nagy bukták, hogy 100 millióikat vesztünk vesztes pereken.

Marton István: Azért a vesztes perek ügye ettől egy kicsit bonyolultabb, mert ahhoz, hogy sikerüljön a hivatalnak 10, meg 50, 60 milliós pervesztéseket produkálni, ahhoz kellettek bizony az előző közgyűlés sorozatosan rossz döntései is. Tehát még közgyűléseket is mondhatunk, de az előzőben – az előzőben Tóth úr - együttesen több kár keletkezett, mint az azt megelőző háromban együttvéve – remélem, ezzel egyetértünk. Pedig így van, de kaphat egy részletes kimutatást is erről, illetve kapott már korábban, csak elfelejtette az abban uralkodó számokat összehasonlítani a jelenlegi helyzettel.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogyha az előbbi félbeszakított napirendi pont tárgyalása kapcsán 12 mFt-os tétel okán módosítani kell a Közbeszerzési Terv mellékletét, 1. számú mellékeltét, akkor nagy valószínűséggel megjósolható, ez a 25 mFt-os tétel is közbeszerzés hatálya alá tartozik. Ha pedig a közbeszerzés hatálya alá tartozik, akkor felolvasom szó szerint, miszerint a Tisztelt Közgyűlés döntésével felhatalmazza polgármestert, hogy ebben az értékben a szakértői céggel vagy cégekkel megbízási szerződést kössön a közbeszerzési eljárást követően, hiányzik ez az utóbbi kettő. Tehát én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha ismételten visszatérünk arra, hogy ezt csak közbeszerzési eljárás keretében lehet kiválasztani, még ha úgy dönt a közgyűlés, hogy egyébként ily módon akarja megcsinálni ezt az átvilágítást. Én mondok egy olcsóbbat és jobbat. Én azt gondolom, hogy a hivatalban lévő vezetők és az intézményvezetők, képesek ők arra, hogy megtegyék a bizonyos átvilágításokat, képesek arra, hogy az általuk kötött vagy az önkormányzat által rájuk lőcsölt szerződéseket átvizsgáltassák jóval olcsóbban, de ha még arra is vetemednénk, hogy netán célprémiumként, célfeladatként odaadnánk a 25 Ft-ot felosztva nyilvánvalóan erre a célra, akkor jót tennénk ezekkel a vezetőinkkel is. Lehet, hogy nem is kellene ennyit felosztani, tehát jóval olcsóban megúsznánk, és hát ki ismeri jobban az adott intézményt, mint annak vezetője vagy éppen a hivatal működését azokon az osztályvezetőkön kívül, akik ott dolgoznak. Pontosan tudják ők, hogy mik azok a lehetőségek, amelyekkel őélni tudnak, de ha nem így döntünk, hanem úgy, hogy független valaki végezze, akkor én azt gondolom, ez a független valaki csak és kizárólag közbeszerzés alapján járhat el, közvetlen megbízást nem adhat neki Polgármester Úr még a közgyűlés ilyen értelmű felhatalmazása mellett sem.

Marton István: Képviselő úr, az értékeket mindjárt az aljegyző asszony elmondja, de az én ismereteim szerint ez nem közbeszerzés, mivel a nettó értékeket kell nézni. De visszatérve az Ön által fejtegetett dolgokra. Meg tudja-e nekem valaki mondani, hogy …….ez ketté felé kell szedni, csak egy kicsit zavar, ez több szolgáltatás. Egyébként a közbeszerzési referens jelenlétét mondjuk, én is hiányolom. Fodor úrnak azt mondanám, ha hagynak beszélni itt a Képviselő Urak, hogy az üzemi vakság hol lehet nagyobb, mint ott, ahol éppen vezetnek 10 vagy 20 éve egy objektumot. De, ha nagyon cinikus akarnék lenni és most, amit mondani fogok, az valószínűleg kiveri a biztosítékot, macskára ritkán bízzák a tejföl őrzését Fodor úr. Csak azért, mert ma többször tárgyaltunk. Igen, a kecske és káposzta tanmese is. Tulajdonképpen a vezetők minősítése megtörtént és ebből a következtetéseket már le is vontuk. Nem most és nem ezzel a mondattal.

Röst János: Azért én visszautalnék Marton Istvánnak a kijelentéseire, hogy talán nem kellene ilyeneket mondogatni, hogy melyik közgyűlés mit tett, mert ha ezt kimondja, akkor az lenne a kérésem, hogy adjon be nekem egy kimutatást 1990-től, hogy milyen többség, milyen összegeket és mit tett, milyen pert vesztett. Ráadásul itt folyamatban lévő perek vannak ………… azt az optimizmust Kolonics Bálint képviselőtársamnak, hogy például egy pert, akár meg is nyert az önkormányzat …….. segítséggel. Visszatérve a napirendi pontra továbbra is az a véleményem, hogy ezt az anyagot, ha Önök elfogadják, ez mindenfajta találgatásra fog okot adni, ezt előre kijelentem. Volt egy kérdésem, hogy a polgármester nekem arra válaszoljon, hogy elindult-e az átvilágítása a gazdasági társaságoknak vagy nem? Az intézményekre viszont ez a 12. illetve 15 millió Ft, én úgy gondolom akkora összeg, hogy ezt értelmetlen belefeccelni egy ilyen ügybe akkor, amikor arra hivatkoznak, hogy nincsen pénz. Bármilyen kérés van bármelyik képviselőtársamtól itt, akkor Önök ezt mindenfajta becslés nélkül, akkor tessék nekem megmondani, hogy ki becsülte meg ezt az összeget, hogy ennyibe fog kerülni? Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, bizottsági elnökök, ….. szakértő, esetleg, ha mellékelne nekem ahhoz egy anyagot, hogy ezt a munkát ki végezte el, nevezetesen ezt a becslést, melyik osztályunk, melyik kolléga? Kíváncsian várom a választ.

Marton István: Röst úr, erre nem fog választ kapni, hogy ki becsülte meg, mert úgy gondolom, hogy nem az Ön kérdésköre. Illetve kérdezni lehet, de nem kell mindenre válaszolni. De megint ügyrendit nyomott Röst úr, úgyhogy a végén párbeszédet fogunk folytatni.

Röst János: Úgy gondolom, hogy ezt kikérem magamnak Polgármester Úr. Egy képviselő bármely kérdést feltehet a tárgyhoz Polgármester Úr, Ön köteles rá válaszolni akkor……a polgármesterségét.

Marton István: Én nagyon komolyan gondolom és a válaszom is komoly volt.

Halász Gyula: Én úgy érzem, hogy elértünk ahhoz a határhoz, amikor felháborító az Ön tevékenysége. Meg mondom miért Polgármester Úr. Ugyanis közpénzről tárgyalunk és Ön ugyanolyan felelős, mint bármelyikünk itt a közgyűlésen, hogy ezzel a közpénzzel hogy sáfárkodunk, tehát kérem, sőt követelem, hogy adjon konkrét választ arra, hogy ki és milyen alapon állapította meg ezeket az összegeket, különösen a jogi átvilágítást, amit többen is megkérdőjeleztek, hogy mit takar ez az egész fogalom. Én úgy érzem Polgármester Úr, hogy Önök négy évig pótcselekvést akarnak csinálni. A konkrét munka helyett felszámolni, megbüntetni, kirúgni, elbocsátani, összevonni akarnak ahelyett, hogy munkát végeznének. Itt szeretném megkérdezni Polgármester Úr. Mikor tartottak és milyen rendszerességgel vezetői üléseket, osztályvezetőknek egymás között? Erre kérnék konkrét választ.

Marton István: Halász úr, három kérdésre adok Önnek választ. Az első, én nagyon sajnálom, hogy úgy tűnik, hogy Ön sem olvasta az átvilágítás várható előnyeit taglaló hat franciabekezdést rejtő harmadik fejezetet. Egyébként, hogy mikor tartottunk vezetőit? Utoljára éppen ma 11.30 -11.45 környékén a mai közgyűlésre készülve most már hárman, az Aljegyző Asszony, az alpolgármester és jómagam. Az aljegyző asszony, ha jól emlékszem a napokban. Tehát a múlt héten is volt osztályvezetői értekezlet és ma reggel tartott aljegyző asszony utoljára ilyen osztályvezetői értekezletet. Én nem tudom, hogy egy-egy napirend kapcsán honnan veszik a bátorságot, hogy mindenféle mellékes kérdéseket előcibáljanak és vakvágányra tereljék a közgyűlésnek a munkáját, de hát úgy gondolom, hogy ez az ellenzéki tevékenységnek a csúcsa, mert többre nem telik.

Jerausek István: Én csupán egy költői kérdést szeretnék feltenni. Idestova 1 órája vitatkozunk ezen a napirendi ponton. Én szeretném megkérdezni, kinek az érdeke az, hogy mindent elkövessen, hogy ez az átvilágítás megtörténjen?

Karádi Ferenc Gyula: Képviselőtársak én biztosíthatom Önöket, hogy bennünket és magamat is ugyanaz az aggódás vezet, amikor ezt megszavazom, ami most kicsengett az Önök szavaiból, hogy féltem a várost, féltem a költségvetést és pontosan ezért ennek a megoldására Önök nem tudtak kitalálni az elmúlt ciklusban semmilyen épp kéz láb megoldást. Görgették maguk előtt azokat a tételeket, amelyek minden év végén megjelentek költségvetés, a zárszámadásban és sok százmillióról van szó, amit görgettek maguk után és erre semmilyen megoldást nem találtak eddig ki. Mi azon igyekszünk, hogy ezek feltárva legyenek, ezek az okok, aminek kapcsán ezek a tételek összejöttek és erre ez a megoldás, hogy átvizsgálás zajlik, utána pedig egy intézkedési terv készül, amely meggyőződésem, hogy ezeket a gondokat meg fogja szüntetni. Tekintsék Önök egy vállalkozó szemmel egy beruházásnak ezt a tételt, amely jövedelmező lesz majd a város számára és hatalmas mértékben, ezt garantálom. És, hogy ezt ebben az évben kell elkezdeni, ez is biztos, nem pedig a negyedik évben az átvilágítást, ahogy Önök javasolják.

Marton István: Mielőtt Halász úrnak megadnám a szót, az előbb elfelejtettem közölni, hogy amilyen kérdéseket feltett, azokra részletes választ 15 napon belül írásban majd megkapja.

Halász Gyula: Tisztált Polgármester Úr, Ön keveri a műfajokat. Ez nem a kérdések és interpellációk napirendi pontja. Nem kérek 15 napon belül választ. Most döntünk ebben a napirendi pontban, most válaszolja meg nekem és a többi képviselőtársamnak, akik ugyanígy érdeklődtek, hogy ki és milyen alapon állapította meg ezeket az összeghatárokat. Ha önök felkészültek erre a napirendi pontra, akkor meg tudják mondani, hogy mi alapozza meg a 15 mFt-os jogi átvilágítást? Továbbá meg tudják mondani, hogy a pénzügyi, gazdasági átvilágítás összegét ki állapította meg? Erre kérnék konkrét választ, nem 15 napon belül, most szavazunk róla, vagy így vagy úgy válaszoljanak. Különben pedig javasolnám, ha nem tudnak válaszolni, vegyük le napirendről.

Marton István: Jó, hát ez a javaslata már elhangzott korábban is Halász úr, de a lényeg az, hogy egy jogi irodát kértünk fel, én most ebben a pillanatban meg nem mondom a nevét, de mondjuk holnap vagy holnap után meg tudom mondani. Ezért mondtam, hogy megkapja a választ. Becslést csináltattunk. Nem tudom megmondani a nevét, mert ezek mind idegen nevek. Halász úr nekem ne beszéljen a felelős gazdálkodásról! Ha kap valaki egy ügyvédi megbízást, az messze közbeszerzési értékhatár, ami pár százezer forint, de most ebben én nem akarok mélyebben belemenni.

Szőlősi Márta Piroska: Csak annyit szeretnék kérni, hogy zárjuk le már ennek a napirendnek a vitáját, ugyanis több mint egy órája ezen vitatkozunk. Már nem tudjuk, hogy min vitatkozunk, és úgy gondolom, hogy egy: elszabadultak az indulatok, kettő: itt, ha nem emeltem volna fel a hangomat, akkor itt sokan leginkább egymással beszélgetnének, nem velem, tehát következésképpen nekem úgy tűnik, hogy erről a témáról már nincs mit beszélni. Zárjuk le a témát, szavazzunk.

Marton István: Akkor erről szavaztatnom kell, ha Röst úr is megengedi. Aki a vita lezárása mellett teszi le a voksát, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 8 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Nem értem, a vita lezárására irányuló ügyrendi után Fodor úr milyen ügyrendit nyom?

Dr. Fodor Csaba: Én nem a vita lezárásra után, én az ügyrendi után nyomtam azonnal ügyrendit, még a szavazás előtt. Szavazás előtt megnyomtam az ügyrendi gombot. Polgármester úr a Bör9cz Zoltán itt ül mellettem, direkt még meg is nézte, azt hitte, hogy véletlenül ügyrendit nyomtam. Lehet, hogy az Ön gépén nem jelent meg, de én még a szavazás előtt ügyrendit nyomtam. Azért nyomtam ügyrendi gombot, mert azért mindaddig a vitát lezárni nem illő, amíg azt nem tudjuk, hogy most ez közbeszerzési eljárásos vagy nem. A közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik vagy nem, és ha nem, akkor miért nem pályázatjuk, miért az az előterjesztés, hogy direktbe a Polgármester Úr valakit megbíz 25 millió Ft-ért. Tehát ezeket azért tisztázni kellene.

Marton István: Fodor úr ki mondta Önnek, hogy nem pályáztatunk? Pályáztatni fogunk és megígértem, de erre sem figyeltek, hogy az aljegyzőnő az értékhatárokat ismerteti. Én elmondtam, hogy pályáztatunk természetesen.

Dr. Gyergyák Krisztina: A közbeszerzési törvény az értékhatárokat úgy állapítja meg, hogy minden évben aktuális költségvetési törvény tartalmazza ezeket az értékhatárokat. Ennek alapján szolgáltatás megrendelése esetén az egyszerű eljárásnak az értékhatára 8 millió forint, ami nettó összeg. Jelen esetben itt szerepel egy bruttó 10 millió forintos pénzügyi, gazdasági átvilágításnak a díja és a jogi átvilágítás díja pedig bruttó 15 millió forint. A kettő közül a pénzügyi, gazdasági átvilágítás az értékhatár miatt nem esik a közbeszerzési eljárás alá. Ez 8 millió forint + ÁFA összeget jelent. A jogi átvilágítás pedig maga a tevékenység miatt, tehát a tárgyköre miatt kivétel a közbeszerzési törvényben. A közbeszerzési törvénynek a 40. §-a tartalmazza az egybeszámításnak a szabályait, tehát, hogy melyeket kell egybeszámítani. Itt úgy szól, hogy az olyan beszerzéseket, beleértve a szolgáltatást, megrendelést is kell egybe számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor és beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, tehát, ha olyan ajánlattevő van, aki alkalmas mind a kétfajta, jelen eseten átvilágításnak az elvégzésére és rendeltetése azonos vagy hasonul, illetve felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Tehát ez a három együttes feltétel szükségeltetik ahhoz, hogy egybe lehessen számítani és egybe kelljen számítani a közbeszerzést.

Marton István: Fodor úrnak megadom negyedszer a szót. Lezártuk ugyan a vitát.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr azért kértem szót, mert az Önök előterjesztésében nincs itt….. semmiféle külön számítás. Külön van megjelölve Aljegyző Asszony, hogy 10, meg 15, de egybe van számítva, és egy szerződésről beszél az egész. Nem? Hát akkor megint felolvasom, mert biztos én olvasok rosszul. Azt mondja, a megbízási díj első része mindösszesen bruttó 12,5 millió Ft 2007-ben, míg a fennmaradó része 2008 évben. Melyik a 12,5, melyik a 10 vagy a 15, a 12,5? Meséljék el nekem? Össze van ez mosva. Össze is akarták ezt mosni. Ez egy, csak ki akarják most, utólag akarják kivenni a közbeszerzés hatálya alól. Szabálytalan, törvénytelen és nem tisztességes közpénzekkel ily módon bánni, hogy előre kiszemelt megbízott …… 25 millió Ft-ot oda adunk valami cégnek, hogy valami vizsgálatot végezzen el. Hát ez gusztustalan Polgármester Úr! Ön írta ide, nem én, Ön. És ne mondja, hogy nem jól olvastam, mert a betűket még ismerem, bár ha így megy tovább, mit tudom én.

Marton István: Fodor úr, akkor azért felolvasok Önnek egypár sort. Például a IV-ben az utolsó mondat is az, hogy felhatalmaznak, hogy ebben az értékben a szakértő céggel vagy cégekkel megbízási szerződést kössön. Ugyanakkor a határozati javaslat.

Dr. Fodor Csaba: ……….. (Nem mikrofonba beszél.)

Marton István: A szükséges szakértők bevonására, tehát nem egy, nem kettő.

Dr. Fodor Csaba: ………….. (A hangfelvétel hibája miatt nem hallható a hozzászólás.)

Marton István: Ezt kell elolvasni, ez két különböző dolog.

Dr. Fodor Csaba: ………… (A hangfelvétel hibája miatt nem hallható a hozzászólás.)

Marton István: Fodor úr, ha elolvassa a határozati javaslat 1. pontját, többes számban van.

Dr. Fodor Csaba: ……….. (A hangfelvétel hibája miatt nem hallható a hozzászólás.)

Marton István: A határozati javaslat 1. pontját, amely ugye úgy szól egy kicsit talán szinkronban azzal, amit Tóth úr említett, első mondta az 1. pontnak változatlan. Második mondata a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályáztatásra, majd a testület folyamatos tájékoztatása mellett az átvilágítással kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szükséges szakértők bevonására, az ezzel kapcsolatos megbízási szerződések aláírására. Én nem is értem, hogy hogy lehet valakinek olyan kényszerképzete, hogy ez pályáztatás nélkül megy. Hát nem megy a nélkül, azzal együtt tudjuk bonyolítani. Jó, most aztán már annyi ügyrendi van, hogy lezártuk a vitát és senkinek nem adok szót. Ezután pályáztatni kell. Nem érdekel, hogy kit támadtak meg. Nem vagyok hajlandó hagyni szétdumálni a közgyűlést se jobbról, se balról Uraim. Erről ennyit. Szavaztatást rendelek el. Aki egyetért a határozati javaslat általam az előbb kibővített főmondatával, hogy a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályáztatásra, majd a testület folyamatos tájékoztatása mellett és itt változatlanul marad, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton istván: 2. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az átvilágításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja. a.) pont: az előterjesztésen foglaltaknak megfelelően a 2007. évi költségvetésben a céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése soron 12,5 MFt-ot. b.) pont: a megbízási díj fennmaradó részét a 2008 évi költségvetésben biztosítja. Tehát ez gyakorlatilag a második fele. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 6 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

178/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően egyetért azzal, hogy az önkormányzat és intézményei átvilágítása megtörténjen. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályáztatásra, majd a testület folyamatos tájékoztatása mellett az átvilágítással kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szükséges szakértők bevonására, az ezzel kapcsolatos megbízási szerződések aláírására.
 2. közgyűlése az átvilágításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

 1. az előterjesztésen foglaltaknak megfelelően a 2007. évi költségvetésben a céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése soron 12,5 MFt-ot,
 2. a megbízási díj fennmaradó részét a 2008. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 

 1. Közbeszerzési terv módosítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Miután aljegyzőnő megállapította az értékhatárokat, közölnöm kell, hogy ugyan pályáztatni ezt átvilágítást kell, de közbeszerzési értékhatár alatt van, tehát ezt a listát értelemszerűen nem is kell kiegészíteni.

Bárdosi Gábor Jenő: Ha már visszatértünk, mielőtt az ügyrendimet elmondanám, előtte hadd mondjak egy gondolatot, ami a másik napirend tárgyalásakor közben felmerült bennem. Azt gondolom, hogy esetleges hozzáértések vagy képzetlen …. hitségek a tudást összezavarják az emberben és a hézagos ismeretek olyan magabiztossá teszik az embert, hogy mindent tud és úgy gondolja, hogy ez úgy helyes, ahogy tudja. Először is Polgármester Urat szeretném felkérni, mint előterjesztőt és ez az ügyrendimnek a lényege, hogy tegye meg azt, hogy minimum javítassa ki az alkuszi megbízási szerződés becsült nettó értékének 1,2-ét az előterjesztésben 12 millióra. Ez egy alaphelyzet. Kérem Polgármester Urat ezek alapján, hogy kedvezőbb piaci kondíciók elérése érdekében indokolt mondat miatt, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy nulla forint, azt bármennyivel is megfejelve vonja vissza ezt az előterjesztést úgy, ahogy van és a jelenlegi nulla forinttal szemben ne védelmezett 12 millió Ft-ot költsünk el három évre. Alpolgármester úrnak is hadd mondjam azt, amikor azt mondta Alpolgármester Úr, hogy az a biztosítási szerződéses összeg a 120 millió Ft, az négy év díja, az nem, Alpolgármester Úr, az három év díja, az 2010. december 31-én jár le és 2008. január 1-jén indul. Én arról nem tehetek, hogy a hivatalban is vélt vagy valós tudás alapján egy szerződéstervezetet saját maguk sem néznek meg, akik előkészítik, hogy 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig három év fog eltelni és nem négy. Egy biztosítási szerződés időtartama le van rögzítve, hogy 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig tart. Ez az eljárás ez arra szól, három esztendőre. Bent van, mindenki megnézheti az anyagban, mindenki láthatta. Tehát kérem Polgármester Urat, vonja vissza ezt az előterjesztést.

Beznicza Miklós: Tisztelt Képviselő Úr, nem akartam beleszólni, nem az én előterjesztésem. A közbeszerzési törvény alapján négy évre kell kalkulálni és ez négyszer 30 millió forintot jelent. Jelenleg 25.140.000 felturbózva az inflációval 30-cal kalkuláltunk évente. A szerződés igaz, hogy három évre lehet, hogy köttetik, de a közbeszerzési törvény alapján a kalkulációt négy évre kell elkészíteni.

Marton István: A közbeszerzés értéke címszó alatt a közbeszerzési törvény, amely a 2003. évi CXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni, vagyis a továbbiakban becsült érték. Tehát nem arról van szó, hogy ezt bárki el akarja költeni, hanem ettől több semmilyen körülmények között nem lehet. Itt mindössze erről szól a történet az én értelmezésem szerint persze. Bárdosi úr megint ügyrendit nyomot, de ha most nem lesz ügyrendi, rögtön megvonom a szót.

Bárdosi Gábor Jenő: Akkor ismételten kérem Polgármester Urat, az előterjesztésében arról szól a módosítás indoka, hogy kedvezőbb piaci kondíciók elérése érdekében. Jelenleg a piaci kondíció nulla. A nullánál kedvezőbb a mínusz szám nálam. Kérem, vonja vissza az előterjesztését.

Marton István: Köszönöm, de ez nem volt ügyrendi. De, hát akkor úgy látom, hogy nem mindenki érti, ami itt felolvasásra került. Röst úr megint ügyrendit nyomot, akkor Röst úrnak megadom a szót.

Röst János: ………….. (Hangfelvétel hibája miatt nem lehet érteni a hozzászólást.)

Marton István: Ezzel nem kellett élni, mert nagyon türelmesen hallgattuk az okfejtéseket. Úgyhogy most már ketten kérik ügyrendiben, hogy szavazzunk róla. Aki egyetért azzal, hogy levegyük a napirendről, az nyomja meg az igen gombot. Én nem óhajtom levenni a napirendről, tehát én nem gombot nyomok és ezt is javaslom minden képviselőnek.

 

A közgyűlés 11 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Cserti Tibor: Úgy látom egyébként hiába, de akkor is el fogom mondani a mondanivalómat, mert szakmai meggyőződésem késztet erre. Én a szűk agyamba egyszerű közgazdászként, gyakorló bankárként egyetlenegy kérdés körvonalazódott tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén is és ezt kétszer feltettem. Mennyi volt eddig a biztosítási ár cuzammen összesen éves szinten alkusszal, nem alkusszal, fő összesen, bruttóban. Kérem szépen 25 millió forint. Itt az az előterjesztés lényege, hogy olcsóbb legyen. Egyetértek, támogatjuk. Írják ki négy évre. A négy év 4x25, az 100. Itt az előterjesztésen 120 van. Vegyük le belőle, az alkuszi tevékenység díja bele volt építve egyébként függetlenül, hogy honnét kapta az alkusz. Kérem szépen, az előterjesztés két sorban hozza ezt. Tehát a 25-öt felszoroztam 4-gyel, ugye 100 millió, levonom belőle az önök 12 millió alkuszi tevékenységét, az olvasatomban 88 millió forint kell, hogy szerepeljen, ha nem több, ha nem akarnak többet adni a 9. sorba. Én azt mondom, írják be oda a 90 millió Ft-ot, már akkor is több. ………. (A hangfelvétel hibája miatt nem a továbbiakban nem lehet érteni a hozzászólást.)

Marton István: Valamit be kell tervezni Cserti úr, de azt senki nem akarja elkölteni. Én szerintem még a 100 milliót sem akarom elkölteni, de mindenképpen bele kell, hogy férjen. Ez a dolog lényege. Ezt írja elő a törvény, ezért olvastam fel Önöknek a törvény ide vonatkozó fejezetét. Utólag majd eldöntjük, hogy mennyi lett, de nagyon bízom benne, hogy 100 alatti szám lesz a valóság, de tervezni a plafonra kell, ezt mondja ki a törvény, ezt kell rögzíteni.

Papp Nándor: Elárulok egy titkot, hogy bizottságunk először levette a napirendről, mert a közbeszerzési referens későn érkezett meg, és letette a nagy esküt és mindenféleképpen, hogy miután, ezek után a biztosítási szerződés, nettó biztosítási szerződés lesz az eddigi nem nettóval szemben. A kettőnek együtt, tehát az alkuszi megbízásnak, valamint a biztosítási szerződés összegének kevesebbnek kell lenni, mint eddig.

Dr. Fodor Csaba: ………… (Hangfelvétel miatt nem lehet érteni a hozzászólást.)

Marton István: Fodor úr az Ön aljas rágalmait, illetve sugallmait vissza kell, hogy utasítsam. Sajnálom, hogy ilyenkor nem mutatja Önt a Városi TV, amikor mond valamit és utána úrrá lesz Önön az önelégültség, mint ebben az esetben is. Én nem azt mondtam, hogy nem figyel, hanem, hogy a TV nem mutatja, hogy az önelégültség hogy ül ki az Ön arcára. Ezt a napirendet lezártuk. A napirend többek között …. Bocsánat! Az előzőről beszélek, amit Fodor úr megint előkevert. Ha Röst úr figyelt volna, akkor észrevette volna, hogy Fodor úr visszatért az átvilágítási napirendre, amelyben egyértelműen megmondtuk, be van írva, hogy pályáztatnunk kell, de az aljegyzőnő megmondta teljesen világosan, hogy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, erre Fodor úr megint be akarja írni. Hát nem éri el Fodor úr. Nem éri el, én inkább a szakembereknek hiszek ebben az ügyben, mint Önnek, ha már a szakmáról beszélünk. Tehát én az egész destruktív magatartást csak annak az előszeleként tudom felfogni, hogy Önök mindenáron folytatólagos közgyűlést akarnak kiprovokálni, de a mosolyokból látom, hogy az itt ülő Urak többsége ezzel tökéletesen tisztában van, sőt még Ön is, ahogy Önt nézem. Tehát azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nincs több mondanivaló.

Cseresnyés Péter. Nagyon sok hozzászólás volt és szocialista vagy inkább baloldalról, azt mondom, nagyon jól próbálják manipulálni a TV nézőket és az itt helyet foglaló hallgatóságot. Én azért szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ennek a napirendnek a következő a címe: Közbeszerzési Terv módosítása, nem tény, hanem Terv, és a táblázatnak az 1. számú mellékletnek a következő a címe, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi éves összesített közbeszerzési terve. Képviselőtársaim nem arról döntünk most, hogy mennyiért fogjuk megkötni a biztosítást és mennyi lesz az alkusznak a díja, hanem egy tervről, amin belül, nem azon túl lehet mozogni. Ettől ….. nagyon-nagyon komolyan lehet módosítani. Tehát azt kérem Önöktől, hogy ne úgy állítsák be ezt a tervet, mintha tény lenne, mert köze nincs a tényhez egyelőre, hanem egy keretről van szó, egy tervről, amin belül mozgásteret adunk a közbeszerzési eljárásban a pályázóknak.

Bogár Ferenc: Értve és megértve az Alpolgármester Úr által elmondottakat én, mint volt biztosítási, nem alkusz, hanem közvetítő javasolnám a következőket. Ugye itt azt mondják, hogy a ….. szereplő összeg az egy felső értékhatárt jelöl, és amikor a játékszabályokat azért kössük meg, és ugye a takarékosság elve is érvényesüljön, én a következőt javaslom. A most megírt szöveget egészítsük ki a következőkkel. Független biztosítás …….(alkusz) tevékenységre megbízási szerződés megkötése (módosítás indoka kedvezőbb piaci kondíciók elérése érdekében indokolt új alkuszi szerződés megkötése, - és itt jönne az én általam javasolt módosítás – a kötendő szerződés összege nem haladhatja meg a jelenleg élő éves biztosítási összeget. És ezzel azt hiszem mindenki …….. (hangfelvétel hibája miatt nem lehet érteni a továbbiakban a szöveget.) Ez lenne a javaslatom és kérem megszavaztatni.

Karádi Ferenc Gyula: Az előbbi megjegyzésével, Polgármester Úr messze egyetértek. A Pénzügyi Bizottság ülésén minden ilyen kérdés, ami most itt felmerült, már egyszer megtárgyalásra került. Higgyék el képviselőtársaim, én magam sem szavazok meg olyat, amelyik költségnövekedéssel jár. Meggyőződésem, ……… a referenstől információt szereztem, hogy itt csökkenésről lesz szó. Kivétel nélkül ezek tervek, ahogy azt alpolgármester úr elmondta és azt …..aki Pénzügyi Bizottság ülésén ott ült, részletes információt kaptunk mindenről, és most kikerül, hogy tudatlan és nem akarja megérteni, hogy mit hallott akkor ott. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt a hangulatkeltést fejezzék be és szavazzunk a témáról.

Cserti Tibor: … úgy kössünk szerződést, hogy mindenkinek jó legyen, hogy ez egy soron vagy két soron most már abszolút nem érdekel. Tehát ... Ti terveztétek, fogadjátok el, komolyan mondom, az általam javasoltakat a felső sorban a 9-esnél 90 millió Ft-ba terv szinten az általatok megjelölt négy évre. …. elfogadható?

Cseresnyés Péter: Két felvetésre szeretnék reagálni. Bogár úrnak a felvetését, itt összenéztünk Bárdosi képviselőtársammal, remélem bólintása, és a többiek is nézik ezt a bólintást, hogyha vállalja, arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne fogadják el, mert szakmailag lehetetlen, nonszensz. Ha ezt elfogadjuk, akkor még rosszabb helyzetbe fogunk kerülni. Itt fogalmi zavarok vannak, Bogár képviselőtársam, azért mondom ezt, az Ön javaslatában. A másik, Cserti képviselőtársamnak. A szándék jó volt Bogár képviselőtársam, csak a fogalmazás volt rossz, a fogalmak rosszak. Cserti képviselőtársamnak viszont figyelmébe ajánlanám azt, amit Polgármester Úr felolvasott, a legmagasabb értéket kell ebben az esetben figyelembe venni.

Bárdosi Gábor Jenő: Még egyszer kérem Alpolgármester Urat is, hogy Polgármester Úrnak, amikor most ezt elmondom, akkor súghat is akár. Vegye vissza Polgármester Úr ezt az előterjesztést, és versenyeztessük meg az alkuszokat. Nem kell közbeszerzési eljárást kiírni egy olyanra, aminek lehet nulla a vége. A nettó díjas biztosítás, én nem akartam belemenni a szakmába, Karádi úr, képviselőtársamnak ajánlom, hogy én 25 év után sem megyek bele ilyen dologba, főleg nem egy képviselőtestület előtt, aki esetleg nem is tudja, hogy miről beszélünk, mert én arról nem akarok a szakmáról beszélni, hogy mit jelent a nettó biztosítási díj dolog. Azzal azt nem lehet kivédeni azt, amiről most itt vitatkozunk. Ez a pályáztatás, ez menjen le, de ehhez nem kell az alkusznak az önkormányzatnak fizetni. Ezt kellett volna megérteni az első hét percemben mindenkinek, hiszen az önkormányzat eddig sem fizetett érte 1991. óta egy huncut buznyákot sem, és attól nem lesz biztosan kevesebb a biztosítási díj, meg az alkuszi költség, mint ami most van jelenleg, 25 millió száz valahány ezer Ft, amit kifizetünk.

Marton István: Képviselő urak, azért felhívom a figyelmet arra, hogy az előbb kellett volna a közbeszerzés, most meg nem kell a közbeszerzés. Úgyhogy, aki minket néz, az már feltehetően, ha valamennyire nem szakember, tökéletesen összekeveredhetett, miközben mi nagyjából értjük egymást, csak úgy csinálunk, mintha nem értenénk.

Bizzer András: Én úgy tudom, hogy eddig azért nem volt alkuszi díj, mert a biztosítási díjon belül fizettünk az alkusznak. Most ezt kettévesszük, és egyébként összességében azért kell magasabb díjat meghatározni a tervben, mert van olyan, hogy infláció. Tehát az inflációval is számolni kell, ami ebben az évben az eléggé jelentős lesz kormányunk áldásos tevékenységének köszönhetően, körülbelül 10 %-os, és ezért szerintem teljesen elfogadható az, hogy …………… terv szinten kicsit magasabb összeggel számolunk, ez számomra teljesen elfogadható.

Bogár Ferenc: ……… (Mikrofon hibája miatt nem érthető a hozzászólás.)

Marton István: Képviselő úr, itt nem a 9. sorról vitatkoztunk idáig, hanem a 10-ről. A vitát, miután lezártam, kérem a testületet, hogy szavazzon. A Bogár úr módosító javaslatát nem támogatom. Visszavonta? Akkor viszont Cserti úrnak a javaslatát sem támogatom, és aki ugyanúgy nem tudja elfogadni, mint én, az a nem gombot kérem, hogy nyomja meg.

 

A közgyűlés 11 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Tehát, aki egyetért Fodor úrral, az igen gombot nyom, aki velem ért egyet, az nem gombot.

 

A közgyűlés 11 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Tehát, aki Bárdosi úrral tart, az igent nyom, aki pedig az én álláspontomat követi, az nemet nyom, és ugye így megkíméljük magunkat attól, amit Fodor úr prognosztizált, hogy az a legközelebb két óra lenne. Tehát javaslom a nem gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 11 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezek után jön a végszavazás, ami úgy szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó 1 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi összesített Közbeszerzési Tervét módosítja. Tóth úrnak az az indítványa, ami a határidőkre vonatkozott, arra az aljegyzőnő megadta a választ. Aki egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

179/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó 1. számú mellékletben – a mellékletet kiegészítve a tervezett beszerzések időtartama oszloppal – foglaltaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi összesített Közbeszerzési Tervét módosítja.

Határidő: 2007. június 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 1. Javaslat tag delegálására a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Tanácsba (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Hozzászólót nem látok, a meg sem kezdett vitát lezárom. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat a következő legyen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/B. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Tanácsba Cseresnyés Péter alpolgármestert delegálja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

180/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/B. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Tanácsba Cseresnyés Péter alpolgármestert delegálja.

Felkéri a polgármestert, hogy a delegálásról a NYDRET-et tájékoztassa.

Határidő: 2007. június 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Pályázat bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Megint nem látok hozzászólót, ezért a vitát lezárom. A határozati javaslat így szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium “Bűnmegelőzési modellprojekt megvalósítására” kiírt pályázatára “A polgárőrök, a közterület-felügyelők komplex bűnmegelőzési programja a település közbiztonságának javításáért” modellprojekt benyújtását támogatja, a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. Forrása a céltartalékban szereplő “Polgármesteri Hivatal pályázati önrész” előirányzat terhére biztosítható. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

181/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium “Bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására” kiírt pályázatára “A polgárőrök, a közterület-felügyelők komplex bűnmegelőzési programja a település közbiztonságának javításáért” modellprojekt benyújtását támogatja, a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. Forrása a céltartalékban szereplő “Polgármesteri Hivatal pályázati önrész” előirányzat terhére biztosítható.

Határidő: 2007. június 11.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Bakonyi Tamás Osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2007. évi működtetésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Katona Noémi

 

Balogh László: Mivel úgy érzékelem, hogy a 11 órás befejezés, a határidőre úgy áll előttünk, hogy egyesek részéről mintegy az érdemi munka széttrancsírozása történik, én ezért az elkövetkezendő előterjesztéseknél a …. szakmailag szeretném akár szétszedni őket, mert számunkra nagyon fontos, de csak azt fogom közölni, mert hogy közölhetem, hogy az Oktatási Bizottság általában egyhangúlag támogatta. Úgy volt ezzel az előterjesztéssel is. Remélem, ez szakmailag elegendő ahhoz, hogy bővebb széttrancsírozása a hátralévő időnek ne történjen meg.

Szmodics Józsefné: Szeretném kérni Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestületet, hogy a tábor eredetileg nyolc turnusra volt tervezve, utólagosan igény érkezett a Nagykanizsai és az Esztergályhorváti Cigány Kisebbségi Önkormányzattól egy kilencedik turnus indítására augusztus 20-tól 26-ig, és szeretném kérni, hogy ezt szíveskedjenek támogatni. Nem jelent ez plusz költséget az önkormányzatnak, mert pályázati pénzből és a befizetett térítési díjból finanszírozza teljesen ennek a turnusnak a költségét.

Marton István: Támogatom, tehát a testületet, hogy ezt úgy tekintsék, mintha már eredetileg bent lett volna.

Cserti Tibor: Távol áll tőlem, hogy szétforgácsoljam a napirend kapcsán a közgyűlés munkáját. Rövid leszek. Gondolom, nem kis meglepetésre olvasták a nyári napközis tábor szakmai programját. Beigazolódott, hogy szakmailag nem egy helyes irány, pénzügyileg sem üzemeltethető helyesen, de funkcionálisan nem tölti be ezek szerint a hely ott közmegelégedésre az elvártaknak megfelelően a helyét és szerepét, ezért átértékelték. Szakma meglépte azt, amit meg kellett lépni. Ebből azt a konzekvenciát le kell vonni, hogy a nyári zöldtábor testidegen, mint üzemeltető a Péterfy Általános Iskola keretében. Ez gondolom, az Önök által … a 15 millió Ft-os felülvizsgálat is majd igazolni fogja, én megelőlegeztem ezt az állítást ingyen természetesen. …. az a jogi része a dolognak, mindegy, ez ingyen volt, tehát a javaslatom a következő, és nem akarok feladatokat testálni az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságra, szíveskedjék megvizsgálni, megítélésem szerint tartós bérletbe adásával üzemszerűen a város bevételhez juthat, érték, a tulajdont nem kell elpocsékolni, elherdálni, karban kell tartani, célszerű üzemeltetni, hisz a ….. erre rávilágít, okosan és jól csinálták, és ki kell venni a működtetői keretekből, egy általános iskola profilját ne terheljük ezzel. Indítványként javaslom.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, amit mondott, annak az elején elhangzottakkal nem értek egyet, mert ez nem ingyen volt, ez a tanács, mert ezért kapja a képviselői honoráriumot, illetve a bizottsági tagsági díjat is. De amit ezen kívül mondott, az valóban igaz és megszívlelendő. Miután sikerült ugye a hármas, tehát a szlovén-horvát-magyar együttműködésben ezt felújítani, el kéne gondolkodni rajt, mert valóban testidegen, hogy a következő esztendőben ez már másként történjen. Én fel is kérem az illetékeseket ennek a megvizsgálására. Egyébként támogatom a leírt anyagot.

Halász Gyula: Az anyagban szerepel egy olyan fejezet, amely azt taglalja, hogy milyen felújítások történtek a táborban. Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt a tetőszerkezet beázásával kapcsolatban milyen nagyságrendű felújításra, milyen nagyságrendű pénzre van szükség ahhoz, hogy végleges megoldást nyerjen a tetőszerkezet, tehát ne ázzon be? És hogyha ez az összeg megvan, akkor ezt mindenképpen be kellene állítani a költségvetésbe.

Papp Ferenc: Az Oktatási Bizottságban részletesen megvitattuk ezt a témát. Én Cserti úr néhány fölvetésével szakmai szempontból nem értek egyet. A bizottságban is hasonló vitát folytattunk, külön majd a folyosón, vagy valahol, én most nem akarok ebbe belemenni. Én érzem az Ő megközelítésének irányát, de természetesen itt nem csak anyagi, financiális, hanem a gyermekek szempontjából, illetve a további jövő működtetése szempontjából is fontos végiggondolni, de nem akarok részletekbe belemenni. A balatonmáriai táborral kapcsolatban pedig én úgy gondolom, hogy itt gyakorlatilag négy feladatot fogalmazott meg az anyag, hogy mi mindent kellene még felújítani. Ebből különösen kettő aktuális, a vizesblokk felújítás, illetve, ahogy Halász képviselőtársam is jelezte, a beázás megszüntetése. A többit lehet esetleg a következő, jövő évre vagy azt követően rangsorolni. Ebben kellene előrelépni. A következő probléma, azért szeretném a figyelmet fölhívni, hogy évről évre emelkedik a kihasználtsági mutató. Ez a 97 %-os, ami ugye 13 %-kal több, mint az előző évi, ez egy nagyon szép teljesítmény. Ilyen jellegű ifjúsági, gyermek, vagy akár felnőtt táborokat, ha nézzük, a szervezők örülnek már, hogyha 80, 75-80 %-os kihasználtsággal működik, tehát mindenképpen nemcsak a programok, hanem a kihasználtság szempontjából is dicséret illeti a szervezőket. Ugyancsak javaslom, hogy támogassuk azt a szakmai véleményeken alapuló elképzelést, hogy végig az egész folyamatban egy turnusvezető, egy fix személy legyen, hisz az tudja átlátni a nyolc turnust, szakmai irányítója, egy kézben lenne az egész, vagy ha esetleg megvalósul a kilencedik tervezett turnus, akkor azt is. Ez mindenképpen egy fontos dolog lenne. Még egyszer, a zöldtáborosoknak is természetesen köszönjük, mert a város életében ez egy nagyon fontos hiánypótló dolog. Az idő rövidsége miatt csak ennyit.

Marton István: Amit mondott, azok jó gondolatok és egyetértek velük.

Károlyi Attila József: Cserti képviselőtársamnak én magam is annyit tudnék mondani, Papp képviselőtársamhoz csatlakozva, hogy természetesen, mert részt vettem a kulturális bizottságban ennek a napirendi pontnak a vitájánál, hogy itt azért vannak bizonyos szociális szempontok is a gyermeküdültetéssel kapcsolatban, aminek példamutató és dicséretes módon tesz eleget a nagykanizsai önkormányzat. Köszönet azoknak a pedagógusoknak, akik még ilyen szerencsétlen helyzetben is ugye, hogy az iskolák – idézőjelben – nyakába varrjuk ezt a dolgot, akkor részt vesznek ebben. És másrészt pedig azért emlékezzen vissza Cserti képviselőtársam is a gyermekkorára és a balatoni üdülésekre, iskolai táborozásokra, vannak azért más szempontok is, amit itt értékelni kell.

Marton István: Ezzel egyetértek, bár a más szempontok érvényesítése vállalkozási formában is bizonyos kiegészítésekkel simán elképzelhető.

Cserti Tibor: Késztetést érzett Károlyi Attila képviselőtársam, hogy kvázi belém kössön. Nem sikerült, mert nem veszem fel a kesztyűt. Nem figyelted Attila a mondanivalómat. Gyakorlatilag a balatonmáriai tábornak rendszeres lakója voltam én is, ….. jól működik, egyetértek a szakmai elvekkel. Én csak és kizárólag a zöldtábor üzemeltetésére vonatkozóan tettem indítványt. Még azt sem mondtam, hogy a gyerekek elől vegyék el ennek a hasznosítási lehetőségét. Azt kértem, hogy egy más üzemeltetési módot vizsgáljanak meg okosabban, jobban a város boldogulására, ami az állagmegóvást, a vagyonmegóvást és a jó funkcionális üzemeltetést hasznosabb formában lehetővé teszi. Nem többet, nem kevesebbet. Én úgy gondolom, ezen kár lenne vitát nyitni. Majd a bizottság fogja ………. Ehhez kívánok jó munkát és megterhelés nélkül.

Marton István: A vitát lezártam. Határozati javaslat három pontját azt hiszem, hogy nem tehetem fel egyben, mert van, amihez elég az egyszerű, van, ami minősített. Tehát 1. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola által üzemeltetett Balatonmáriai Ifjúsági Tábor működtetésére vonatkozó javaslatot elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: a közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor 2007. évi költségvetését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Aki egyetért, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: a közgyűlés a Nyári Napközis Zöldtábor helyszíneként a Péterfy Sándor Általános Iskolát jelöli ki. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

182/2007.(V.31.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola által üzemeltetett Balatonmáriai Ifjúsági Tábor működtetésére vonatkozó javaslatot elfogadja.
 2. Határidő: 2007. június 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Buchleitner-Szabó Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor 2007. évi költségvetését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
 4. Határidő: 2007. június 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyári Napközis Zöldtábor helyszíneként a Péterfy Sándor Általános Iskolát jelöli ki.

  Határidő: 2007. június 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója,

  Szmodics Józsefné osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Marton István: Azért itt egy kis értelemzavarás van a megfogalmazásban, mert a Péterfy Sándor Iskola kezelésében, nem pedig helyszíneként, de ezt értelemszerűen kell …. helyszíneként is, de nem csak, igen. Tehát értelemszerűen kell értelmezni. Én a magamévá tettem és a szakosztálynak ez ki lesz adva, hogy nézzék meg. Erről nem kell külön szavazni.

 

 

 1. Javaslat a Szivárvány Fejlesztő Központ 2007/2008-as tanévben történő működtetésére és a szurdópedagógiai ellátás megszervezésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Szivárvány Fejlesztő Központ igazgatója, Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet titkára

 

Balogh László: A szakmai bizottság részletesen tárgyalva végeredményben egyhangú igen szavazattal a közgyűlésnek támogatásra javasolja az előterjesztést.

Marton István: A vitát lezárom. Határozati javaslat, 1. napirendi pont: a közgyűlés a Szivárvány Fejlesztő Központ korai fejlesztő csoport ellátása érdekében a 14/1994. MKM rendelet - a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - értelmében a 28 óra/hét óraszámot, ennek megfelelően az 1,33 álláshelyet biztosítja. Aki egyetért, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: a közgyűlése a 2007/2008-ban indítható tanulócsoportok számát az alábbi táblázat szerint engedélyezi, amelyben a csoportok száma összesen az idei tanévben ugye 14, a 2007/2008-as tanévben pedig összesen 13 lesz. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: a közgyűlés a Szivárvány Fejlesztő Központ álláshely-számát 2007. szeptember 1-től az alábbiak szerint engedélyezi: gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény 42 fő, nevelési tanácsadó és a szakértői és rehabilitációs bizottság együtt 11 fő. Ezen kívül az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, vagyis a szakszolgálat utazó gyógypedagógiai hálózata, az 21,3, míg az intézmény működtetéséhez szükséges álláshelyek száma 8,5, ez összesen 83 fő. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 4. és egyben utolsó: a közgyűlés felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a kaposvári Duránczy József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatójával a hallássérült gyermekek ellátásának térítési díj csökkentése érdekében. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

183/2007.(V.31.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Fejlesztő Központ korai fejlesztő csoport ellátása érdekében a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet - a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - értelmében a 28 óra/hét óraszámot, ennek megfelelően az 1,33 álláshelyet biztosítja.
 2. Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-ban indítható tanulócsoportok számát az alábbi táblázat szerint engedélyezi:

Csoportok száma

óvoda

autista

1.

2.

3.

4.

1-4.o.

5.

6.

7.

8.

5-8.o.

9.

10.

11.

12.

9-12.o.

össze-sen

2006/2007-ben

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

2

5

1

1

 

1

3

14

2007/2008-ban

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

   

3

13

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Fejlesztő Központ álláshely-számát 2007. szeptember 1-től az alábbiak szerint engedélyezi:

Intézményegység

Pedagógusok

Nevelő-
oktató
munkát
segítő

Szakmai
álláshely

Nem szakmai álláshelyek

Mindösz-
szesen

Pedagó-
gusok

Könyv-
táros

Össze-
sen

Ügy-
vitel

Konyha

Karban-
tartás

Taka-
rítás

Össze-
sen

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény

34,26

1

35,26

5,5

40,76

1

     

1

41,76

Nevelési tanácsadó

5,5

 

5,5

0,5

6

0,5

     

0,5

6,5

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

3,5

 

3,5

0,5

4

0,5

     

0,5

4,5

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

(szakszolgálat utazó gyógypedagógiai hálózat)

20,33

 

20,33

0,5

20,85

0,5

     

0,5

21,33

Az intézmény működtetéséhez szükséges álláshelyek

         

1,5

1,5

1

4,5

8,5

8,5

Összesen

63,59

1

64,59

7

71,59

4

1,5

1

4,5

11

82,59

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a kaposvári Duránczy József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatójával a hallássérült gyermekek ellátásának térítési díj csökkentése érdekében.

  Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa belterület 4378/12 hrsz.-ú “kivett út” 1015 m2 nagyságú területének forgalomképessé nyilvánítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott. Dr. Bakonyi István ügyvéd

 

Papp Nándor: Bizottságunk a forgalomképessé nyilvánítást támogatta.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. A határozati javaslat tervezet: a közgyűlés a nagykanizsai belterület 4378/12 helyrajzi számú “kivett út” 19626 m2 nagyságú, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1015 m2 nagyságú területet forgalomképessé minősít. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot. A rajz mellékelve.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

184/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai belterület 4378/12 helyrajzi számú “kivett út” 19626 m2 nagyságú, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1015 m2 nagyságú területet forgalomképessé minősít.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. alapító okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyhangú határozattal tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. Ismertetem a határozati javaslatot: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának a tevékenységi körök bővítése, a tevékenységi körök fejezeten belüli átsorolása, a Kht székhelye és telephelye utcanevének megváltozása tárgyában a módosított Alapító Okiratot aláírja, a tevékenységi körök fejezeten belüli átsorolása tárgyában a Nyilatkozatot megtegye és aláírja, valamint intézkedjen a Cégjegyzéket vezető Cégbíróságon a változások átvezettetéséről. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

185/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának a

tárgyában a módosított Alapító Okiratot aláírja, a tevékenységi körök fejezeten belüli átsorolása tárgyában a Nyilatkozatot megtegye és aláírja, valamint intézkedjen a Cégjegyzéket vezető Cégbíróságon a változások átvezettetéséről.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 

 

 1. Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. ügyvezetője megbízási díjának megállapítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 

Marton István: Ennek az a lényege ugye, hogy a Kht-nak egy ügyvezetőjének kell, hogy legyen valamilyen megbízási díja. Aki elolvasta a határozati javaslatot, én nem olvasnám fel, mert bizonyos értelemben személyiségi jogokat sért, az ügyvezetőnek Dr. Berlinger Henrikné az eddigi vezetőt javasolja a határozati javaslat. Aki ezzel úgy, ahogy le van írva, egyetért a rögzített összegekkel, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

Cserti Tibor: Nem ….. kértem szót és nem is fogok hosszan beszélni, ígérem. Előbb akartam elmondani, most a téma ugyancsak aktuális, Berlingernének nagy szerepe volt egyébként a szakmai előkészítésben, és azért a becsület és tisztesség azt követeli meg, hogy az elmúlt ciklusban tett az elmúlt önkormányzat egy olyan intézkedést, ami előremenekülés volt, tipikus és jó példája annak, ami valami nagyon jól sült el, tegyünk említést róla, és külön fejezzük ki köszönetünket Berlingernének ezzel a határozati javaslat elfogadásával is. Én gondolom, ezzel egyetértünk.

Marton István: Egyetértünk, hát ez bizonyos értelemben köszönetnyilvánítás is valóban, ahogy Ön mondja. Kérem, aki egyetért, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

186/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. ügyvezetője, Dr. Berlinger Henrikné megbízási díját 2007. július 1. napjától havi 80.000 Ft összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dr. Berlinger Henriknével a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. munkáltatónál az értékesítői munkakörre a munkaszerződést kösse meg havi 267.800 Ft munkabérrel.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Javaslat a Szociális Foglalkoztató intézményének megszüntetésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné

 

Marton István: Ez összefügg azzal, hogy Kht-vá alakul.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, mint szakbizottság, és egyhangú határozatával az előterjesztést elfogadásra, illetve tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Én nem kívánom fölolvasni mind a 9 határozati javaslati pontot, de kettőt azért mindenképpen szavaztatnom kell róla a minősített szótöbbséggel rendelkező 1., 2., 3., 5. és 7. pontokkal, aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És, aki egyetért az egyszerű szótöbbséget igénylő pontokkal is, a 4-essel, a 6-ossal, a 8-assal és a 9-essel, az kérem, szintén nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

187/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

 1. 2007. június 30-i hatállyal a Szociális Foglalkoztatót, mint részben önálló intézményt megszünteti az 1. sz. mellékletben foglalt Megszüntető Okirat szerint. A Szociális Foglalkoztató munkajogi jogutód szervezete a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság.
 2. Felkéri az aljegyzőt az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlésére, a megszüntetéssel kapcsolatos fenntartói kötelezettségek teljesítésére.

  Határidő: 2007. július 30.

  Felelős : Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 3. a Szociális Foglalkoztató igazgatójának Dr. Berlinger Henriknének magasabb vezetői megbízatását 2007. július 1-jei hatállyal visszavonja és megköszöni az eddig végzett munkáját.
 4. Határidő: 2007. július 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 5. egyetért a Szociális Foglalkoztató 18 közalkalmazotti álláshelyének zárolásával 2007. július 1-jétől.
 6. Határidő: 2007. július 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 7. Jelen határozattal hozott létszámcsökkentési döntéssel érintett munkavállalók közül 2 fő foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken nincs lehetőség.
 8. Határidő: 2007. július 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 9. A létszámcsökkentés végkielégítés kifizetésével jár, melynek összege várhatóan 1.960 e Ft. Ezt a Szociális Foglalkoztató az érintett dolgozók részére kifizeti.
 10. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 11. felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot az 5. határozati pontban finanszírozott feladatot központi forrásból történő ellentételezésére, a 4/2007.(II. 20.) OTM rendeletben foglalt pályázati kiírás szerint.
 12. A pályázat pénzügyi teljesülése után a kapott végkielégítés összegét a Polgármesteri Hivatal a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság számlájára átutalja.

  Határidő: pályázatban megjelölt határidő

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető, Dabi Gabriella osztályvezető)

 13. hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális Foglalkoztató által 2007. június 30-ig fel nem használt önkormányzati támogatás előirányzatának maradvány összeget a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság részére visszaadja.
 14. Hozzájárul ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó állami dotáció 2007. május, június havi utólagos igénylését és a dotáció felhasználását a Kht. végezze.

  Határidő: 2007. július 20.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető, Dabi Gabriella osztályvezető)

 15. felkéri a Szociális Foglalkoztató igazgatóját, hogy az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 13/A §-ban szabályozott kötelezettsége alapján 2007. június 30-i fordulónappal (a megszűnés napjával) az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott – éves költségvetési beszámolót készítse el.
 16. Határidő: a Szociális Foglalkoztató megszűnésétől számított 60. nap

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető)

 17. egyetért azzal, hogy a Szociális Foglalkoztató valamennyi eszköze és forrása az önkormányzat vagyona közé kerül felvételre. A 8. pontban meghatározott éves beszámoló elkészítését követően a megszűntetett költségvetési szerv vagyona – a Kht. könyvvizsgálójával egyeztetett felértékelést követően – apportként a Szociális Foglalkoztató Kht. tulajdonába kerül. A megszűnt költségvetési szerv követeléseit és kötelezettségeit a tulajdonos önkormányzat rendezi.

  Felkéri a Szociális Foglalkoztató Kht. ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés módosításának cégbíróságon történő átvezetéséről gondoskodjon.

  Határidő: önkormányzati vagyonba történő felvétel: 2007. július 1.

  apportálás: a Szociális Foglalkoztató megszűnésétől számított 60. nap

  cégbírósági átvezetés: társasági szerződés módosításától számított 30. nap

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető, Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a 2006-ban kialakított és átadott orvosi ügyelet gyakorlati tapasztalatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 

Dr. Csákai Iván: A szakbizottság tárgyalta, 7 egyhangú szavazattal közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök és örülök annak is, hogy itt az Intézményvezető Asszony, régóta probléma volt Palin lakosságának, hogy hétvége vagy esténként az úgynevezett vidéki ügyelethez – jól mondom ugye? – azt mondja, hogy a – aláhúztam magamnak, igen pontosan az ügyeleti, a városkörnyéki ügyelethez kellett menni és bizony a betegeknek konfliktusa akadt, holott ragaszkodott Palin városrész, Korpavár, hogy a városi ügyelethez tartozzunk és hétvégén, nem csak akkor, amikor a háziorvos ugye a napi megfelelő műszakjában elvégzi a feladatát, hanem a hétvégi estékre, vagy ehhez hasonló, és ezért nagyon is örülök, hogy az előterjesztés határozati javaslatában korrektül a szerződés felbontásával, és akkor én bízva abban, hogy visszakerülünk – ja nem az? Én már gondolok arra, hogy minél hamarabb hazamenjünk. Köszönöm a figyelmet és a segítséget, hogy a határozati javaslatot nagyon támogatni tudom, és ezzel, gondolom a lakosságnak az a kérése, hogy a városhoz fog ügyeleti rendszerben tartozni, bármikor bármilyen problémával felkereshetik.

Marton István: Aki egyetért a határozati javaslattal, amely szerint a közgyűlés az elmúlt évben kialakított és átadott orvosi ügyelet gyakorlati tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

188/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006-ban kialakított és átadott orvosi ügyelet gyakorlati tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Javaslat az orvosi ügyeletet fenntartó együttműködési megállapodás felmondására.(írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk 7 egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja az anyagot.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság 5 egyhangú szavazatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Marton István: Köszönöm és örülök, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

Röst János: Én egy kérdést szeretnék intézni az előterjesztő, illetve a Polgármester Úrhoz, hogy az érintett településeknek mi volt a véleménye, tehát tudnak-e róla, illetve a háziorvosok, akik érintettek, szintén mi a véleményük, és hogy tudnak-e róla?

Marton István: Tudnak róla, minden törvényi kötelem az előzetes tájékoztatás ügyében megtörtént, de felkérem az egység vezetőjét, hogy kicsit részletesebben is fejtse ki.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Ez nem annyira új keletű probléma, sajnos február 15-tel változtak a jogszabályok, és megváltozott a finanszírozás felénk, és jelentési kötelezettségünk van, ami megsürgette egy kicsit ezt a változást, mivel a három városkörnyéki ügyeletben résztvevő orvosra nem lehet külön jelenteni. Ezért nekünk lépni kell mindenképpen. Mindenki tudja, hogy ez a rendszer nem tartható fent. Egyetlen megoldásként én ezt tudtam javasolni Önök felé, miután én úgy gondolom, hogy az eddigi lakossági véleménynek kell megfelelni, hogy nem másodrendű polgárai Nagykanizsának, hanem ők is a városhoz tartoznak, tehát ők a városkörnyéki ügyelet, ahogy eddig ellátta őket, szerettek volna egyébként is a városhoz tartozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt kellett megtenni. Az öt községnek pedig van, ahogy csatoltam az anyaghoz, feladat-ellátási szerződése Nagykanizsa várossal. Tehát az pedig a háziorvosi ellátásról szól, ami azt jelenti, hogy az ügyeletről is. Őket nem éri hátrányosan az, hogyha a városhoz tartoznak.

Marton István: Igen, hát ez a tipikus eset, hogy ne a farok csóválja a kutyát, mert ugye Kanizsát kétszer olyan létszámban érinti, mint az öt környező települést.

Cserti Tibor: Röst képviselőtársam azt kérdezte, hogy volt-e egyeztetés az érintettekkel, az orvosokkal, illetve az érintett települési önkormányzatok polgármestereivel? Ha volt, akkor mi volt a reakciójuk? Ilyen egyszerű, gyors választ.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Az Önök döntése alapján kell a további intézkedést megtenni. Egyébként már volt egy előzetes megbeszélés, de az Önök döntése alapján kell a további lépést megtenni. Tehát még egyszer. De nem tudunk mit tenni. Nem tudunk mit tenni.

Marton István: Cserti úr nem egy hiszékeny típusú ember, mert én is elmondtam már, de hát úgy látszik a szakértőtől is akarta hallani.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Meg lett írva levélben is, igen.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. Aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés egyetértsen, hogy az Egészségügyi Társulással kötött központi orvosi ügyelet fenntartásáról szóló megállapodás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről felmondásra kerüljön, és felhatalmazza a polgármestert a felmondó nyilatkozat aláírására, a városkörnyéki háziorvosi ügyelet ellátása az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által működtetett felnőtt és gyermek ügyelettel együtt történjen – tehát, aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

189/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egészségügyi Társulással kötött központi orvosi ügyelet fenntartásáról szóló megállapodás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről felmondásra kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert a felmondó nyilatkozat aláírására. A városkörnyéki háziorvosi ügyelet (eng. sz. 200094384) ellátása az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által működtetett felnőtt és gyermek ügyelettel együtt történjen.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

 

 1. “K-1” jelű út építése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is egyöntetűen támogatta az előterjesztést.

Halász Gyula: Elolvastam az anyagot, csak a pontosítás végett azt szeretném megkérdezni, hogy ez a “K-1” jelű út lehetővé teszi akkor az én olvasatomban, hogy az “A” jelű útra ki lehessen hajtani az Ipari Parkból, és ha ezt lehetővé teszi, akkor nyilvánvalóan az ott lévő vállalkozások kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Jól értem-e, így van-e?

Marton István: Igen, jól érti. Sőt, a “B” jelű út is lehetővé teszi. De ez most a “K-1” jelű engedélyokirat elfogadásáról szól.

Cserti Tibor: Ezúton is megragadom az alkalmat, ötvenszer elmondtam már, most az ötvenegyedik, minden engedélyokiratnak van egy úgynevezett 10. pontja, üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása. Szíveskedjenek odaírni, hogy igen, átadást követően kinek a tulajdonába kerül, kinek a tulajdonába kerül és ennek a várható ... ugye ez feladat meghatározás, és várható fenntartásnak a költségei. Kötelező kellék, időben döntsünk róla.

Marton István: Hát az engedélyokiratban bent kell, hogy legyen. … ezzel meg ki kell egészíteni, ez nem kérdés. Igen, ezt be kell írni. Hányas pontba írjuk ezt, hova illeszkedik legjobban? 10. Igen, igen. 10-esbe kell tenni.

Halász Gyula: Az előbb kifelejtettem egy olyan fontos kérdést, ami szerintem itt az észak-keleti városrésznél is problémát okozott, főleg most jelentkezik ez a probléma, mégpedig a járda. Tehát hogyha itt egy vállalkozásfejlesztés történik és létszámbővítés, akkor itt előbb-utóbb a közvilágítás mellett, ami látom, hogy szerepel itt a tervek között, előbb-utóbb a járda is problémát fog okozni, főleg úgy, hogy már az ott lévő vállalkozó jelezte, hogy jelentős létszámbővítést szeretne végrehajtani. Úgyhogy én arra kérném a hivatalt és Polgármester Urat személyesen, hogy próbáljon meg ebben a kérdésben is előrelépni, mert lehet, hogy ez a probléma féléven, egy éven belül megjelenik csakúgy, mint ennek a területnek az autóbusz-közlekedéssel való ellátása, éppen az ott dolgozók miatt.

Tárnok Ferenc: Következő választ tudnám a Halász képviselő úrnak. Én úgy gondolom, hogy a mostani útépítés kapcsán felmerült járdaprobléma nem lokális probléma. Tehát az egész Ipari Park létesítményei annak idején laktanya-létesítmények voltak, nem igazán az Ipari Park funkciójára szolgáltak. Na most az előzetes egyeztetések során letisztázódott, hogy a Gőcze Gyula ügyvezető-igazgatóék elkészíttetnek egy olyan közlekedés-fejlesztési koncepciót az egész Ipari Park területére, ami kiterjed a közvilágítás, a közúti és a gyalogos közlekedésre is. Információnk szerint ez elkészült, én még sajnos nem láttam, utána fogok tudni mondani valamit erre a kérdésre.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. Aki egyet tud érteni az engedélyokirat elfogadásával a határozati javaslat szerint, ami úgy szól, hogy a város közgyűlése a ”Nagykanizsa Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ - “K-1” jelű építése” című projekt engedélyokiratát elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyokiratban foglalt beruházási és előkészítési ügyekben intézkedjen és annak megvalósítását indítsa el. A megvalósítás pénzügyi fedezete a 2007. évi költségvetésben biztosított. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

190/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Nagykanizsa Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ – “K-1” jelű építése” című projekt engedélyokiratát elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyokiratban foglalt beruházási és előkészítési ügyekben intézkedjen és annak megvalósítását indítsa el. A megvalósítás pénzügyi fedezete a 2007. évi költségvetésben biztosított.

Határidő: 2007. Szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc beruházási irodavezető)

 

 

 1. Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó finanszírozására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Úgy nézem, hogy ezt csak mi tárgyaltuk, mint szakmai bizottság. Örülök, hogy a hangulat is egy kicsit oldódóbb, ezzel együtt annyit hadd mondjak, Európa a polgárokért programhoz csatlakoznánk, testvérvárosok polgárainak találkozóját támogatná ez a pályázati lehetőség. Konkrétan fontos az, hogy 2007. október 5-6-7-én rendeznénk meg a Kanizsa Vásárt, itt lenne testvérvárosi találkozó. 1 millió Ft önrész segítségével hát, akár jó esetben 5 millió Ft-hoz juthatnánk. Egyhangúlag támogatta a kulturális bizottság. Kérem, támogassák.

Papp Ferenc: Én úgy érzem, hogy mindenképpen támogatni kell, mert egy olyan időpontban és egy olyan rendezvényhez kapcsolódik ez a program, akár mennyit nyerünk, akkor is szerintem meg kell csinálni, és ez a lehető legjobb befektetés. Egy kisebb önrésszel bármilyen nagyobb részt sikerült pályázat útján nyerni, érdemes megszervezni. Már most, az előkészítés során gondolkodunk azon, hogy a város kulturális intézményei hogy tudnának ehhez a programhoz kapcsolódva, természetesen az addigra már elkészülő, új, felújított Hevesi Sándor Művelődési Központ is a programok egy részének szívesen helyet ad.

Marton István: Mivel nincs több hozzászóló, ezért a vitát lezárom. Ismertetném a határozati javaslattervezetet: a közgyűlés egyetért azzal, hogy az “Európa a polgárokért” program 2007-2013 keretében kiírt Testvérvárosok polgárainak találkozóit támogató pályázati felhívásra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testvérvárosi egyeztetések alapján véglegesített pályázati dokumentációt, valamint kedvező elbírálás esetén a támogatási szerződést aláírja. A testvérvárosi találkozó megszervezéséhez szükséges 1 millió Ft önkormányzati forráskiegészítést a 2007. évi költségvetési rendelet 16. számú melléklete céltartalék 2. Külkapcsolatok soráról biztosítja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

191/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Határidő: 2007. július 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet helyettesítő irodavezető, Pályázati Iroda)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás kötésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta. De emellett a Családsegítő Központ itt plusz feladatot kapott, így mivel az intézmény nőtt, gazdasági ügyintézőre lenne szükség … nem erről van szó, nem ez a következő közgyűlésre szeretnénk, hogyha bejönne. A szakmai vezető bérpótlék hiányzik, és hogyha Zalakomárban működik, egy fő fejlesztés kellene. Plusz feladatot adunk, állítólag plusz pénz jön be, de az a plusz pénz csak erre a feladatra használható fel.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával támogatja az előterjesztést.

Bogár Ferenc: Nekem kérdésem lenne. Tudomásom szerint az Országgyűlés tárgyalni fogja a Zalakaros központtal egy új kistérség megalakítását, amelynek, tudomásom szerint, Zalakomár is része lesz. Szeretném megkérdezni, hogy ha ez a tény beteljesül, mennyiben fogja zavarni a jelen témakört, tehát a szerződéskötésének a feltételeit?

Marton István: Ezzel kapcsolatban készültünk Bogár úr, úgyhogy közölhetem Önnel szó szerint. E feladatoknál, többek közt ennél, tehát a gyerekjóléti szolgálatnál: e szolgáltatások a kistérségen kívüli települések lakosai számára biztosítja. Tehát gondolom, készült az állam arra, hogy bizonyos fokú keveredés előáll, és ezért ezt így megoldja, tehát ilyen szempontból nem érint bennünket. Köszönöm egyébként a kérdést.

Cserti Tibor: Én támogatok a magam részéről minden térségi feladatot, okos, értelmes együttműködés, mert azért vagyunk régióközpont. Az Elnök Úrnak ez a bejelentése meglepett. Én azt vártam volna akkor ennek alapján, hogy egy kiegészítés készül az előterjesztéshez, és gyakorlatilag, hogyha többletfeladatot oktrojál a Nagykanizsa város intézményhálózatára, egyébként azt, amit most akarnak átvilágítani, még az átvilágítás előtt gyakorlatilag kiterjesztünk egy ilyenre, akkor a megállapodás tartalmának ki kellene terjedni nyilvánvalóan személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására. jó, madárnyelven benn van bizonyos, ugye az 5. pontban, de az nem az, amit Ön, Elnök Úr előterjesztett. Tehát én úgy gondolom, hogy a megállapodást nagyon konkrétan ezzel a résszel ki kellene egészíteni, akkor lenne korrekt a közgyűléssel szemben. Egyébként én támogatom.

Marton István: A szakbizottság álláspontjának megfelelően a következő közgyűlésre ez idekerül. Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. A határozati javaslat úgy szól, hogy a közgyűlés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos szervező tevékenységére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja, b., pontja: felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

192/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos szervező tevékenységére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja,
 2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Halász Gyula: Szeretném kérdezni, hogy ez az anyag jelent-e pénzben csökkenést a kisebbségi önkormányzatok számára? Teszem ezt azért, ezt a kérdést, mert az Esélyegyenlőség Éve van, és nagyon furcsállanám, ha az Esélyegyenlőség Évében a kisebbségi önkormányzatok kevesebb forráshoz jutnának.

Marton István: Ez Ft-ban nem jelent, egy ponton viszont módosítani kell a III. fejezet 6. pontjába tévedésből még bennmaradt a Kontrolling Osztály, ez Gazdálkodási Osztály értendő alatta. Tehát megismétlem, pénzügyileg nem jelent semmit.

Karádi Ferenc Gyula: Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a két kisebbség képviselője nincs itt, és örömmel vettem volna, hogyha részt vesznek ezen a közgyűlésen.

Marton István: Mind a két önkormányzat megtárgyalta Képviselő Úr, és jóvá is hagyta. Több hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. Tehát aki a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, illetve aki a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására, az nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 23 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

193/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja,
 2. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi I-V. havi ingatlanértékesítéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A tájékoztatóból kiderül, hogy a helyzet finoman fogalmazva sem rózsás.

Papp Nándor: A bizottságunk 4 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a tájékoztatót.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazatával támogatja az előterjesztést.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, szavaztatnom kell. Határozati javaslat úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi I-V. havi ingatlanértékesítésről szóló tájékoztatót elfogadja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

194/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. év I-V. havi ingatlanértékesítésről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Prometheus Rt. (jelenleg DALKIA Zrt.-vel) megkötött hőszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülésének vizsgálata (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Itt egy elég részletes anyag került elénk. Ennek a vége az a 26 millió Ft-os mínusz.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangú határozatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak találta. Nem volt ilyen rövid az anyag tárgyalása, részletesebben tárgyaltunk az előterjesztésről, amelynek a lényege az volt, és kezdeném a határozati javaslattal, amely rövid, egy mondat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Prometheus Rt-vel megkötött hőszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos szakmai beszámolót elfogadja. Ez tulajdonképpen jó is lenne és rendben is lenne, hogyha itt aggályok nem merülnének fel. Én azt gondolom, hogy nincs értelme a vizsgálódásnak akkor, amikor minden egyes beszámolót és tájékoztatót egy félmondattal tudomásul veszünk és lapozunk, és megyünk tovább. Tisztelt Polgármester Úr, én elvárnám azt, hogy itt további lépéseket tegyünk ebben a kérdésben, én nagyon megköszönöm az IKI vezetőjének és az IKI dolgozóinak a munkáját, és megcsinálták ezt a vizsgálatot, de én úgy gondolom, hogy ők is részt vettek ennek a szerződés teljesítésének a lebonyolításában, hiszen itt az előterjesztés utolsó oldalán olvasható az, hogy kik és milyen módon vettek részt és a szakmai teljesítés például Röst János alpolgármester, Karmazin József osztályvezető koordinálta. Én javaslom Polgármester Úrnak megfontolásra azt, és lehet, hogy ez ma már sok vitát váltott ki a mai közgyűlésen, de külsős szakmai társaságot bízzunk meg azzal, hogy vizsgálják meg a szakmai műszaki teljesítését ennek a szerződésnek, és egy objektív külső …. Tehát a lényege az lenne, hogy külsős, objektív szakértőnek a szakvéleménye, aki végre megnyugtatóan pontot tehetne ennek az ügynek a végére – ha egy ilyen szakvélemény kerülne elém, akkor azt mondanám, hogy fogadjuk el a beszámolót és minden kifogástalan, és rendben talál, és akkor tegyünk pontot az ügy végére. De én Tisztelt Polgármester Úr, ezt egy előzetes vizsgálati anyagnak tekinteném, és javasolom módosító javaslatként azt, hogy ezt fontoljuk és plusz egy határozati javaslatot, egy pontot építsünk ide be, hogy hova lépjünk tovább. Az én javaslatom ez volt, hogy külsőst ezzel bízzunk meg, aki objektív módon készítsen erről egy szakvéleményt.

Marton István: Jó, Elnök Úr én ezt el tudom fogadni felvetés gyanánt, bár aki elolvasta ezt az anyagot, itt a határozati javaslat előtt a A., B., C., D-vel jelzett pontokból azért nekem nagyon úgy tűnik, hogy komoly eredményeket tudtunk elérni ahhoz képest, hogy milyen rossz potenciálisan a tárgyalási pozíciónk. Gondolok a szerződés megkötésének a milyenségére.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a beszámolót elfogadta hosszas vita után. Felvetette szakmai kifogásait és fenntartásait, de a végén gyakorlatilag a szóbeli tájékoztatók alapján 5 egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja a beszámolót.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 3 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Karádi Ferenc Gyula: Én valószínűleg ezzel a szerződéssel soha nem fogok tudni megbarátkozni. Akár hányszor szóba kerül, abban a pillanatban a bicska ki akar nyílni a zsebemben. Ez a 40 oldal, ez zagyvaság, ami oda le van írva, az egy klinikai eset, aki legalábbis, aki megfogalmazta, és aki alkalmazza. Én valóban egyetértek itt Dr. Kolonics képviselőtársam javaslatával, valami történjen ebben az esetben, akár lassú lépésekkel, nagy lépésekkel, de hogy ennek a megváltoztatására törekedjünk, arra én bíztatnék mindenkit.

Marton István: Több hozzászólás nem lévén a vitát lezárom és szavaztatok. Tehát ezen az egy mondaton kívül, ami a határozati javaslatban szerepel és a Kolonics elnök úr az elfogadását javasolta, azt a másik kiegészítő mondatot vagy két mondatot én elfogadom, és ezért együtt kérek szavazást róla, vagy szövegszerűen Elnök Úr, ha elmondaná …

Dr. Kolonics Bálint: Én próbálnám akkor szövegszerűen. Tehát én a b. pontnak vagy a 2. pontnak azt tartanám célszerűnek, a közgyűlés felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást az irányba, hogy szakirányú gazdasági társaságokkal kit tudna bevonni ennek a vizsgálatnak az elvégzésébe, és ennek eredményéről tájékoztassa közgyűlést, aki megbízza a társaságot a vizsgálat lefolytatásával ezt követően.

Marton István: Tehát akkor ezt a kiegészítést kell először megszavaztatnom. Aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Ja, határidő …. Csak határidőt kérek még

Dr. Kolonics Bálint: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Marton István: Csak egy határidőt kérek. Szeptember 30 legyen. Elfogadom. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért a határozati javaslattal, amit a bizottságok közül mindhárom támogatott, az kérem, nyomja meg az igen gombot. … 1. pont.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

195/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

 1. a Prometheus Rt.-vel (jelenleg Dalkia Zrt.) megkötött hőszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos szakmai beszámolót elfogadja.
 2. Határidő: 2007. június 01.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat olyan külsős szakértőkkel, akik objektív szakvéleményt adhatnak a Prometheus Rt.-vel (jelenleg Dalkia Zrt.) megkötött hőszolgáltatási szerződés teljesítéséről. A tárgyalások eredményének ismeretében a közgyűlés dönt a szakértő megbízásáról.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 

 

 1. Felmérés az iskolai számítógépes oktatásról és annak higiénés vonatkozásairól 2005/2006. tanévben (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Az Oktatási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Jó lenne, ha 2008. december 31-ig, amint ahogy itt szerepel, ezek a problémák megoldódnának.

Papp Nándor: A bizottságunk 5 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Polai József: Mindkét településrészi önkormányzat a javaslatot támogatja.

Marton István: Miután az öt alpont mindegyikéhez egyszerű szótöbbség szükséges, ezért egyben teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

196/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005/2006. tanévi iskolai számítógépes oktatásról és annak higiénés vonatkozásairól szóló felmérésben rögzített hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi intézkedési tervet elfogadja:

 1. Intézményenként a hiányosságok tételes felmérése, pontos mennyiségek meghatározásával. Szükséges beavatkozások meghatározása.
 2. Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 3. Intézményenként a felmért hiányosságok megszüntetésének költségkalkulációinak elkészítése.
 4. Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 5. Az elvégzendő feladatok felelős körének meghatározása (intézményi, kezelői feladat, IKI feladat, önkormányzati feladat).
 6. Határidő: 2007. október 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály

  Intézményvezetők

  IKI)

 7. A 2008. évi költségvetésben a pénzügyi forrás biztosítása a szükséges beavatkozások megtételére.
 8. Határidő: 2008. február 28.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Gazdálkodási Osztály)

 9. A beavatkozások végrehajtása.

  Határidő: 2008. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály

  Intézmények

  IKI)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza elnevezésére kiírt pályázat elbírálására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza dr. Kovács József főigazgató

 

Marton István: Itt egy rendkívül alapos anyaggal van szerencsénk találkozni a pályázatokkal együtt, összesítő táblázattal. Én nem mennék bele a részletekbe.

Balogh László: A néven nevezés fontos dolog, ezzel együtt szubjektív is. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a közgyűlésnek Kanizsai Dorottya nevét javasolja és Szekeres József nevét javasolja, hogy ezek közül válasszon nevet a közgyűlés az ő kórházának. Mintegy a közgyűlés bölcsességére bízzuk a névválasztást. Az anyag hosszú és tartalmas, én részletekbe nem mennék bele. Arra utalok, hogy a Vöröskereszt javaslata, a Kanizsai Dorottya név és egy magánszemély javaslata a másik, amely nálunk, hát többséget kapott. Azért arra utalnék, hogy egy előzetes pályázat vizsgálat különböző szempontok szerint, ugye ez megtörtént és az összefoglaló táblázat alapján hát talán a Kanizsai Dorottya név, az többségi szavazatot kapott, de tudom, hogy Károlyi báró úr a másik véleményen van. Bízzuk a közgyűlés bölcsességére a végleges megoldást. Én személy szerint a Kanizsai Dorottya név mellett vagyok.

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk az anyagot megtárgyalta és tudva az OKISB-nek a javaslatát, először a Szekeres József nevét tettük fel szavazásra és egyhangúlag támogatta a bizottságunk, hogy a Szekeres József nevet vegye fel a kórház annak ellenére, hogy az előterjesztésben szerepel egy név és utána a sebészeti osztályvezető főorvos igazgató volt. Ennyi van róla. De mielőtt tovább vitatkoznánk róla feleslegesen, kérem a Főigazgató Úr meghallgatását ebben a témában.

Károlyi Attila József: Nem mondta el az elnököm azt, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megbízott azzal, hogy Szekeres József életművét röviden ismertessem. Minden tisztelet képviselőtársamnak, az asztalára letettem egy kis anyagot, ami ezzel kapcsolatos. Szeretném nyomatékosan felhívni a Tisztelt Közgyűlésnek a figyelmét arra, hogy volt egy pályázati felhívás, amely a nagykanizsai kórház elnevezésére íródott ki. A kiírás lényege az, hogy …..személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése, aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlődése érdekében, tehát a mi kórházunk fejlődése érdekében, méltó és megérdemelt viselője lenne a nagykanizsai kórház nevéhez. Szekeres Józsefről annyit kell tudni, hogy Szekeres József ….szerint nemcsak kiváló képességű orvost veszített a város, mondja a ……, hanem elveszítette egyik legnagyobb harcosát, a keresztény eszme egyik zászlóvivőjét, aki fáradhatatlan orvosi munkássága mellett a keresztény nemzeti ….erején felül részt vállalt magára. Továbbá elmondja azt, hogy 1881-ben került Nagykanizsára. A kórház igazgatója lett 1884-ben, és azóta viselte ezt a tisztséget 38 évben keresztül - ezt csak zárójelben jegyzem meg. Nagy orvosi elfoglaltsága mellett a városi és megyei közéletben is részt vett és a közgyűléseken a város és megye közegészségügyének ….. kitartóan harcolt. A vármegyének tiszteletbeli tiszti főorvosa volt. A jótékonyság terén vezető szerepet vitt. Orvosa volt a Keresztény Jótékony Nőegyletnek. Választmányi tagja a Katolikus Legényegyletnek. Igazgatósági tagja a Nagykanizsai Takarékpénztárnak, mint orvos a legjobb hírű operátorok közé tartozott és vezető szerepet töltött be a megye orvostársadalmában. A Kanizsa Enciklopédia pedig annyit ír róla, hogy Szekeres József sebész, kórházigazgató Pesten Kovács József sebésztanár mellett dolgozott, de tapasztalatokat szerzett Bécsben és Párizsban is. 1883-ban költözött Nagykanizsára, ahol 1883 és 1921 között a Városi Kórház igazgatója volt. Nevéhez fűződik a kórházi alapszabály és házirend megalkotása, valamint az első …. osztályok, így 1914-ben a fertőző, 1919-ben a sebészeti osztály létrehozása, valamint az alacsony élelmezési költség emelése. Nem akarom lebecsülni Kanizsai Dorottyának az érdemeit. Az a megjegyzés, amely a méltatása körében akként szól, hogy Ő Kanizsai Orsolyának volt a nevelő anyja, vagy nevelő szülője és hát Kanizsai Orsolya személyében pedig egy nagy embert adott a városnak, azt azért a magam részéről megkérdőjelezném, mármint Kanizsai Orsolya személyét. Sajnos az a helyzet, hogy Ő volt, aki elcserélte a várost egy felvidéki városért és egy Kőszeg környéki birtokért és remélem a Batthyányiak nem sértődnek meg, de nyakunkba szabadította a Batthyányiakat. Tehát olyan különösen nagy érdeme őneki nem volt. Tiszteletreméltó és minden magyar ember köszöni a mohácsi hősöknek az eltemetését, de azon kívül, hogy Kanizsai Orsolya egy kiváló ember volt és eltemette a mohácsi hősöket, többet nem tett és egy kicsit morbidnak is érzem az Ő nevének a választását azért, mert Kanizsainak hívják.

Tóth Nándor: Kerülve a szokásos tiszteletköröket, szeretném elmondani, hogy ezt a napirendi pontot a Kiskanizsai és a Bajcsai Részönkormányzat is megtárgyalta együttes ülésén és mind a két részönkormányzat első helyen Kanizsai Dorottyát javasolta, illetve a Bajcsai Részönkormányzat Fábián Sebestyént második helyen, a Kiskanizsai Részönkormányzat pedig Árpádházi Szent Erzsébetet javasolta, és mivel szót kértem, én személy szerint egyébként a Kanizsai Dorottyát tudom támogatni, és támogatni is fogom.

Papp Ferenc: Én úgy gondolom, hogy most nem csak arról kell vitatkozni, illetve dönteni, hogy a szóba jöhető nevek közül kit válasszunk. Én egyértelműen Szekeres József mellett szavazok, bár hát Kanizsai Dorottya is közel áll hozzám a méltatások szerint. Én inkább most arról szeretnék szólni, és Polgármester Úr figyelmét szeretném felhívni, hogy 12 dolgozat, pályamű érkezett, ezek között van négy-öt olyan, amely egy kimondottan megfelel egy főiskolai diplomamunkának vagy dolgozatnak is. Egyetemei hallgató is, Kuzma Edina is adott be egy dolgozatot. Én most eltekintek attól, hogy Salkaházi Sáráról írt kilenc és fél oldalt felolvassam, de azt szeretném kérni Polgármester Úr, függetlenül attól, hogy most kit szavazunk meg, és kit javaslunk névadónak, mindenképpen mind a 12 pályázónak köszönjük meg a munkát, köszönjük meg a fáradozását. Az a vaskos kis dokumentum is azt bizonyítja, hogy jó ötlet volt annak idején, ha jól emlékszem Balogh László képviselőtársamtól, hogy ezt felvetette, és a kórházigazgatónak pedig köszönöm, hogy a kórház vezetése erre azonnal reagált, mert valóban ez megmozgatta az embereket, és nagyon jó anyagok jöttek, tehát könnyű helyzetben vagyunk. Most már látszik, hogy gyakorlatilag két névből kell dönteni, és úgy gondolom, hogy a többieknek is azért köszönjük meg. A szentek nevével kezdődő neveket pedig én úgy gondolom – erről bizottsági ülésen is szó volt –, nem tudjuk támogatni, mert azok valószínűleg arra utalnának, ha ilyen döntés születne, hogy egyházi tulajdonban vagy kezelésben lévő kórházról van szó. Én ezeket szerettem volna röviden elmondani.

Dr. Kovács József: Amikor előkészítettük a pályázatokat, az összesítő lapról lefelejtettük Szekeres József nevét, és ezért elnézést kérünk utólag. Ez azért történt, mert a beérkezett pályázatok között ennyi érkezett. Tehát az a bizonyos hiteles bemutatás az egyik lap alján, tehát adminisztratív okból oda volt írva Szekeres József sebészeti osztályvezető főigazgató-főorvos, annak ellenére tudjuk, hogy Szekeres József, de hát a pályázat kritériumnak ez az egy sor úgy érezzük, hogy elkallódott és ezért nem került bele az összesítésbe. Tehát azt, hogy méltóképpen bemutassa, ilyen jellegű pályázat nem érkezett, amit Képviselő Úr elmondott nyilvánvaló, hát ismert forrásokból van. Én azt hiszem, Szekeres József emlékének méltóképpen emlékezünk azzal, hogy a kórház utcáját róla neveztük el. Én felhívnám a testület figyelmét, hogy a kórháznak keresünk nevet, nem pedig a névhez keresünk egy kórházat, és ez azt jelenti számunkra, hogy két célnak kell, hogy megfeleljen. Az egyik, hogy emléket állítson egy ismert embernek valamilyen cselekedetért, a másik pedig, hogy jó menedzselhessük a kórházat. Ehhez egy ismert, jól csengő, közismert név, egy olyan kell, ami a kórházat országos és nemzetközi színvonalon is beazonosíthatóvá teszi. És, hogy mennyire fontos egy ilyen névválasztás, engedjék meg, hogy néhányat a most létező kórházi nevekből csak úgy felhozzak. Például: Hajnal Imre Egyetem. Ki az, aki ismeri? Vaszaly Kolos Kórház, Flór Ferenc Kórház, Diós Szilágyi Sámuel, Kenézi Albert Kórház, Kenesi Albert, Hetényi Géza kórház, Bugát Pál Kórház, Markot Ferenc Kórház. Nagyon kevés embernek ugranak be erről azok a városok - mi kórházigazgatók nagyjából tudjuk –, Kátai Gábor. A Radó György kórházat megkérdezném, hogy ki tudja? Ha azt mondom, hogy Honvéd Kórház, akkor mindenki tudja, de azt, hogy Radó György Kórház, ezt senki nem tudja, és egyetemet elnevezetek Hajnal Imréről, ami már nem az, az a volt zsidó kórház - ez mindenkinek sokkal jobban azonnal beugrik. Zsigmondy Vilmos, Szent Lukács … Tehát olyan kórháznevek vannak, amelyeknek, azt hiszem, hogy nincsen olyan értéke. Ezzel szemben, mondjuk kiemelt és közismert személyről elnevezni egy kórházat, az a kórháznak egyfajta rangot is ad vagy például beazonosíthatóvá teszi, mint például a kaposvári kórháznál a Kaposi Mór egy kicsit utal arra, tehát mind hazai, mind nemzetközi mezőnyben el lehet helyezni. Ugyanígy a Semmelweis, Szent-Györgyi Albert, Albert Schweitzer kórházak lényegesen közismertebbek a szakma berkein belül. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek is valamilyen szinten meg kellene felelnünk. E miatt ajánlanám én is a figyelmükbe, tehát mi a Kanizsai Dorottya Kórházat preferálnánk egyrészt, mert kiemelkedő, közismert személyről van szó, a másik pedig, hogy a nevében való kötődés a kórházat nagyon, csúnya szóval mondom, reklámfelület, tehát egy nagyon jó hordozó felületet jelent, és a kórházat mind hazai, nemzetközi fórumokon beazonosíthatóvá teszi. Egy technikai kérésem volna a névadással kapcsolatban, hogy a hatályát a névadás hatályának lehetőség szerint 2008. január 1-jétől szíveskedjenek meghozni, mert egy névváltoztatás a kórház számára azt jelenti, hogy számos technikai dolgot kell, illetve hivatalos dolgot kell végrehajtanunk és megváltoztatnunk. Valamennyi nyomtatványunkat, bélyegzőnket, illetve a különböző hivatalos szervek, egészségpénztár, minisztérium stb. hivataloknál ezeket a névváltoztatásokat év közben kicsit komplikáltabb, viszont évfordulóval könnyebb technikailag bevezetni, illetve az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és egyebek, egyéb járulékos eszközöknek az elkészítése, az időt és pénzt vesz igénybe. Én úgy érzem, hogy a pályázati kiírásnak méltó és megérdemelt viselője lenne Kanizsai Dorottya is, ahogy e pályázati szöveg ezt mutatja, és az ezzel kapcsolatos fő pályázat, ez hitelesen, és jól mutatja be Kanizsai Dorottya munkásságát és életét.

Halász Gyula: Egyetlenegy kérdésem lenne, hogy ez a névváltoztatás mennyibe fog kerülni, tehát erre van-e valamilyen becsült szám?

Marton István: Ezt fillér pontossággal senki sem tudja megmondani, de ha van egy utcai névváltoztatás, akkor sem ez a kardinális kérdés, ezek elvi kérdések. Ennek, attól függ, ha nagyon gyorsak lennénk, akkor több az anyagi vonzata, de én akceptálom, amit Főigazgató-főorvos Úr javasolt, hogy csak jövő év január 1-jétől legyen ez. Ezt azt jelenti, hogy sokkal kevesebbe kerül, mert kifutnak az eddigi nyomtatványok, és a következő pedig már az új nevet viseli, tehát még az is előfordulhat, hogy közel a semmibe kerül. A vitát lezárom, mert több hozzászólót nem látok. Én úgy gondolom, hogy először nevet kell választani, és utána tudjuk a pályázat győztesét kihirdetni, aki nem lehet más, mint a névadó. Az elhangzott vitában ugye két név merült fel komolyabban, a kórházat alapító igazgató főorvosé, akiről egyébként utcát neveztünk el mintegy 10 évvel ezelőtt, hát egy utca, egy kórháznév, az talán valahol még szerencsés sem lenne. A másik pedig, én elfogadom Főigazgató-főorvos Úr érveit, hogy a Kanizsai Dorottya, az egy olyan név, ami mindenképpen beazonosítja Nagykanizsával az Ő kórházát, tehát én személy szerint is ezt támogatom, bár ezzel nem teszek valami nagy vívmányt, mert az elhangzottak alapján zömmel ezt a megoldást támogatták úgy a szociális, mint az oktatási bizottságban. Tehát, aki egyetért azzal, hogy az intézmény új neve 2008. január 1-jétől Kanizsai Dorottya Kórház legyen, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ebből adódóan könnyű helyzetben vagyok, mert a győztes az, aki ezt a pályamunkát dolgozta, az pedig a Városi Vöröskereszt. Tehát a határozati javaslat a.) pontjába a Városi Vöröskereszt kerül beírásra a kipontozott részekre. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: határozati javaslati pont. A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a névváltozással összefüggő intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza a névváltozást tartalmazó alapító okirat módosítása aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

197/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti előterjesztést és

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza elnevezésére kiírt pályázat beküldői közül a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetét ötvenezer forintos pályázati díjban részesíti, melynek fedezete a polgármesteri keretben rendelkezésre áll.
 2. hozzájárul ahhoz, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza felvegye Kanizsai Dorottya nevét. Az intézmény új neve 2008. év január hó 01. napjától: Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a névváltozással összefüggő intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza a névváltozást tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kovács József László főigazgató, Városi Kórház

Dabi Gabriella osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)

 

Marton István: A határidő az ott volt, az egyúttal el lett fogadva. Tehát január 1-es bevezetés, de meg kell tenni a megfelelő alaplépéseket korábban.

 

 

 1. Beszámoló a hatályos önkormányzati rendeletek végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, 7 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találja. Az 55/2000.(XII.13.) számú rendeletnél az oka fogyottá vált, mert nem tárgyaltuk és a módosítás nem történt meg.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 (egyhangú) igen szavazattal az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak és elfogadásra javasolja.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatja a beszámolót, különös tekintettel a Művelődési és Sportosztályra vonatkozó részre.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 5 (egyhangú) határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Halász Gyula: Én egy témára szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló közgyűlési rendeletünkre és azt szeretném kérni, hogy fokozottan ellenőrizzük a belvárost és a műemléki épületeket, hiszen olyan anomáliák vannak, hogy például a belvárosi műemléki épület kéményére erősített parabola antenna jelent meg már nem olyan régen, és én azt gondolom, hogy ez egyrészt látványban, másrészt lehet, hogy statikai szempontból sem éppen szerencsés, és hát azt látom, hogy annak ellenére, hogy történnek lépések a Polgármesteri Hivatal részéről, egyre több ilyen antenna lesz a városban, és úgy néz ki, hogy ennek nem tudjuk gátját vetni. Tehát ezen a téren valamit lépni kell. A szolgáltató folyamatosan hirdeti magát, meg lehet találni. Le kellene vele ülni egyszer végre és tisztázni azt, hogy milyen dologba viszi bele a társasházakat, illetve azok a társasházak, ahol már ezek az antennák megvannak, nyugodtan áttérhetnének közösségi antennarendszerre és szebbé tudnák tenni a várost.

Marton István: A fokozott ellenőrzést, azt garantálni tudom.

Polai József: Ez az a napirendi pont, ami egyébként úgy gondolom, hogy meglehetősen mindig felkavarja az indulatokat a lakosság körében. Szerintem ez történt részben a mai lakossági fórum részén is a közgyűlés közben. Nem kívánok hosszasan erről beszélni, csak figyelemfelkeltésként szeretném azt megjegyezni, hogy a rendeletről szóló beszámolót én elfogadom természetesen, a gyakorlati tapasztalatok alapján elénk került anyagot, de szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ami a lakosság körébe meglehetősen gond, a parlagfű és egyéb füveknek a gondozása, illetve a nyírása, akár közterületeken és akár önkormányzati területeken belüli részeken is, kérném, hogy itt ne csak ad hoc jelleggel, mint ahogy a mai gyűlésünket itt tartottuk, tartjuk és ennek hatására kérés nélkül vágtunk le egy bizonyos területen, ahol nekünk kell kerítésen belül két méterest gazt, amire egyébként máskor hetente, kéthetente kellett szólni. Köszönöm egyébként, hogy most megtörtént szó nélkül. Azon kívül a hangos zene általában a vendéglátóegységekben szokott kiváltani …. problémákat a lakosság körében. Tényleg igaz, hogy utólagosan szoktak általában erről hírt szerezni a hatóság emberei, a lakók többnyire kerülik a problémát. Talán az lenne a megoldás, hogyha az ellenőrzés, az kiterjedne ezekre a problémákra anélkül, hogy a lakosság, mondjuk jelezné ezt. Ezt kérném.

Halász Gyula: Még egy témára szeretném felhívni a figyelmet, amiben ez az önkormányzat sem tudott elődeihez képest sikeres lenni, ez pedig az illegális plakátok kihelyezése. A mai nap és a héten is rengeteg plakát van a belvárosban különböző kandelábereken és különböző elosztó szekrényeken. Úgy látszik, hogy nem lehet ennek véget vetni. Én határozottabb fellépésre sarkalnám Polgármester Urat, és szeretnénk végre látni egyszer egy olyan kimutatást, amiben bemutatásra kerül, hogy a büntetésből, az illegális plakátkihelyezésből, illetve annak eltávolításából mennyi költség lesz a hivatalnál és mennyi bírság erre kiszabva és hát itt nyilvánvalóan itt civil alapítványok és különböző pártokhoz kötődő egyesületek is ugyanúgy megszegik ezt a szabályt, ami jelenleg a városban érvényben van, úgyhogy én mindenkit megkérek, hogy a saját területén próbáljon meg ebben előre lépni, hogy szebb legyen a belváros.

Marton István: Talán egyszer tényleg lesz ilyen kimutatásunk.

Bicsák Miklós: Csak egy dióhéjban szeretném elmondani, nagyon örülnék én is, több lakossági, olyan problémát a választókörzetemből az úgynevezett Űrhajós utcai játszótér közelében lévő, ott van a szociális és egyéb intézményein, hogy gyakori jelenség esténként a motorosoknak a megjelenése és a büntetés vagy nevezhetjük nevén a gyermeket, ha semmi nem riasztja vissza őket. Nemcsak este 7 óráig vagy 8-ig játszótereken, konkrétan már két-három esetben felhívtak otthon 10 órakor, hogy ezen a területen is megjelennek és bizony még 11 óra és éjfél magasságában is a zaj, a rendetlenség uralkodik a terülteken. Ez nemcsak, gondolom, az én, hanem a város vagy a városszéli településeknél is, hogy ez a rendelet, vagy csendháborítás, meg ehhez hasonló dolgoknak a betartására kérném Polgármester Urat, hogy jobban odafigyeljünk.

Marton István: A hivatal illetékes munkatársainak a figyelmét felhívom.

Tóth Nándor: Egyetértve minden előttem szólóval, szeretném annyiban kiegészíteni a hozzászólásaikat, hogy Kiskanizsa vonatkozásában még a környezetvédelmi rendeletnek a betartása, annak is azon része, tehát a tűzgyújtással kapcsolatos része okoz általában problémát. Nem magával a rendelettel van gond, hanem annak a gyakorlati végrehajtásával, annak az ellenőrzésével, valamint több állampolgár, több lakos megkeresett a körzetben azzal a rendelettel kapcsolatosan is, amely ma már elég hosszasan téma volt, az állattartási rendelettel, nem a galambtartással, meg a galambok etetésével kapcsolatosan, hanem a közepes és nagyobb testű állatoknak a tartásával foglalkozó rendelet gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan. Erre szeretném kérni a hivatalt és a hatóságot, hogy az érvényes rendeletnek a gyakorlatban is igyekezzenek érvényt szerezni és eleget tenni.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, lezárom a vitát. A határozati javaslat úgy szól, hogy: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos önkormányzati rendeletek végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges rendeletmódosításokat folyamatosan terjessze a közgyűlés elé. Határidő ez év végéig.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

198/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos önkormányzati rendeletek végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges rendeletmódosításokat folyamatosan terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2007. december 31-ig folyamatos

Felelős : Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 

 

 1. Nagykanizsai Kábítószer Egyeztető Fórum 2006. évi beszámolója (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találta.

Marton István: Mivel hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat egy mondat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2006. évi beszámolóját elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

199/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2006. évi beszámolóját elfogadja.

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa-Liszó Körjegyzőség 2006. évi munkájáról (írásban)

Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 

Bizzer András: Mivel Tóth László, a Pénzügyi Bizottság elnöke nincsen jelen, ezért én mondanám el a Pénzügyi Bizottságnak a határozatát. A Pénzügyi Bizottság 5 (egyhangú) igennel elfogadta az előterjesztést.

Marton István: Köszönöm megbízott Elnök Úr. Én örülök neki, hogy a teremben tartózkodó bizottsági tagok közül volt valaki, aki még emlékezett arra, hogy döntött a bizottságuk és az elnök távollétében elő is tudta adni. Annyit még mondanék, bár a vitát lezártam, mert nincs több hozzászóló, hogy ez egy olyan egy és egynegyedmillió Ft-os mínuszt jelent a városnak. A társas viszony megszüntetéséhez szükséges lépéseket részben megtettük, a következőekben ezeket folytatjuk és miután ez a tízegynéhány éves koncepció nem jött be, hogy egyetlenegy település csatlakozik hozzánk, így egyetlenegy településért ezt fenntartani teljességgel felesleges és el is követünk mindent, hogy ez megszűnjön, mondjuk az idei esztendő végével. Határozati javaslat úgy szól, hogy: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa – Liszó Körjegyzőség 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

200/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa – Liszó Körjegyzőség 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2006. fenntartói eredményeiről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Az Országos Kompetenciamérés eredményeit illetően büszkék lehetünk összességében véve iskoláinkra. A matematika és szövegértés viszonylatában nagyon jó mutatókkal rendelkezünk általában. Persze vannak tanulságok, ebből az iskoláink tanulnak is, remélhető. Egyetlenegy dolgot hadd emlegessek fel, ami nem kifejezetten a kompetenciaméréshez tartozik, de egyben felmérték országosan az iskolák állapotát is, épületeinek állapotát és ebben van egy ilyen mondat: városunk iskolái az országos átlaghoz képest rosszabb állapotban vannak. Én azt remélem, hogy a jövő évben ezen egy kicsit tudunk majd segíteni.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. A határozati javaslat mindössze egy mondat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Kompetenciamérés 2006. fenntartói eredményeiről szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

201/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Kompetenciamérés 2006. fenntartói eredményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén lévő köztéri alkotások helyzetéről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ne nézzük meg a filmet? Miután az idő 10.30 körül van, ezért javaslom, hogy ezt a filmet a legközelebbi közgyűlés előtt tekintsük meg, mert így még esélyünk van arra, hogy befejezzük a mai közgyűlést. Van még vissza jó néhány napirendi pont, de erre hajtunk.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a város szoborállományának helyzetéről szóló előterjesztést további finomítással, átdolgozásra javasolja és volt egy felvetés, hogy az éves költségvetési rendeletben jelenjen meg elkülönített keret köztéri alkotások felújítására, új alkotások terveztetésére és megvalósítására és ennek a határideje az éves költségvetési rendelet elkészítése lenne minden évben. Ez volt még a kiegészítő javaslat, mert hiszen azt gondoljuk, hogy akkor tudnák előrejutni ezekben a témákban.

Marton István: Ezt a kiegészítő javaslatot elfogadom.

Balogh László: Sajnálom, hogy ezen a késői órán nem kap bővebb figyelmet ez az előterjesztés, mert fontos előterjesztés, úgy fogalmaztunk, lokálpatriotizmust növelő előterjesztés. Jó lenne, ha a sajtóhoz, iskolákhoz, minél többekhez eljutna. Természetesen tartalmaz hiányokat is, mert olyan bőven rendelkezünk szobrokkal. Készül ennek megfelelően szoborkatalógus, illetve a továbbléptetésben készül dombormű, mozaik, falikép és emléktábla katalógus is a közeljövőben. Mindezt üdvözültük, üdvözöltük ezt a munkát, amely ezt összeállította. Igazából két konkrét kérdés is felvetődött, amelyet bővebben megtárgyaltunk és a Művészeti Tanács sem és a szakbizottságok sem voltak ellenére annak, hogy esetlegesen Szentháromság szobor a Fő térre, de természetesen ez bővebb tárgyalást igényel. Egyelőre ennyit róla.

Cserti Tibor: Még e késői éjszakai órában is egyetértek azokkal, akik az anyagot dicsérik. Én magam részéről úgy fogalmaznék, hogyha költői lennék, virágnyelven, hogy Deák-Varga Dénes Nagykanizsára történő telepítése üde színfolt a Polgármesteri Hivatal szürke palettáján, és nem akarok tényleg senkit megsérteni. További ilyen jó munkát kívánok vezetésével. Gyakorlatilag olyan hiányfeltáró munkát végzett rövid idei ténykedése alatt, ami tényleg hiánypótló. Mindenféle szakmai segítséget magam és a Városvédő Egyesület részéről is szeretnék megadni. Különösképpen tetszik a fogalmazásban a határozott szakmai állásfoglalása, kritikai érzéke még akkor is, ha esetenként sértő - és ezt jó értelemben mondom. Idézek az anyagból egyébként, tehát amikor olyan megállapítások vannak, hogy súlyos kérdőjeleket vetnek fel, például a II. Világháború áldozatai emlékműnek koncepciótlansága, 56-os emlékmű telepítés és csillagászati ára, Aradi Vértanúk elhelyezése, formája és folytatódik még a mondat. El kell ezen gondolkodni és ezt azért vettem így fel, hogy a közmegegyezés nagyon fontos közgyűlési szinten, mert nagyon sok anomáliák és sérelmek vezettek egyéként a végeredményhez, amelyik egyébként a szakmai megállapítások, …… Te kívül maradsz ezek közül a viták közül….megfogalmazással, azt hiszem mindenki által vitatható, de alapvetően szakmai felfogás alapján nem kifogásolható. A tanulságokat kell levonni belőle. Azért kértem még szót, hogy azért a mecénás művészettámogatók között nagyon jó érzés volt, hogy megállapítjátok Lovrencsics Lajos elhunyt elnökünk közreműködését,…..illetve volna egyébként, hogy nem Városszépítő Egyesület, az van Bagolán, meg Miklósfán, legalább Nagykanizsai Városszépítő Egyesület elnevezése szerepelt volna és én ezt kiegészíteném nyilván a Városvédő Egyesület elnökségének és egész tagságának a munkájával, és hogyha már egyesületeket sorolunk fel, meg személyeket, akkor fontos, hogy elhangozzék ezen a fórumon is például egy Halász Károly neve, Temesi úrnak a neve, Draskovics úrnak a neve, vagy olyan szervezeteké, mint a CWG vagy egy Kanizsa Nyomda, sorolhatnám és nem akarok megsérteni senkit, aki kimarad a sorból, de nagyon fontos dolog a jövőt illetően. Vagy, hogy egy Ludwig művésztelep településéhez van egy olyan vállalkozó, Páli László személye, aki egy befogadó személyiség volt és azon keresztül nőhetett ki ez az anyag. A d.) ponton egyébként bent van, amit Elnök Úr javasolt a Városfejlesztési Bizottság részéről, tehát a költségvetési vonzata, egyéb, mert én is javasoltam volna egyébként, hogyha ez nincs bent. Mi is úgy látjuk és a jövőben mindenfajta segítséget megadunk ennek a továbbfejlesztéséhez, mert önmagában egy-egy résznek a kibontása egy nagyon fontos kötődést jelenthet és eredményezhet a város számára, és igazuk van azoknak, aki minél szélesebb körben az iskolák, tanulók, meg szeretnénk ismertetni.

Halász Gyula: Én bizottsági ülésen is megköszöntem Főépítész Úrnak a munkáját, de nem hagyhatom szó nélkül azt a kritikai megjegyzést, amivel saját maga is ellentmondásba kerül. Például az anyagban leírja, hogy nem kívánja minősíteni a városban található szobrokat, még is ezt teszi. És most nem akarok idézni, mert van legalább öt-hat olyan fejezet, ahol esztétikai és különböző műkritikusi, művészettörténeti állásfoglalásokat tesz annak ellenére, hogy szándéka, ahogy leírja, nem ez. Tehát én nem gondolnám, hogy a főépítésznek feladata az és főleg egy szubjektív megítélés, hogy milyen szobor milyen értéket képvisel. Ez egyáltalán nem gondolnám, hogy Őneki feladata lenne. Még egy dolog. Itt az anyag végén említést tesz a városban található domborművekről, faliképekről, emléktáblákról, ami helyes is, de ezzel kapcsolatban konkrét javaslatom lenne, hogy a Piarista Általános Iskola és Gimnázium falán található Deák domborművet sürgősen meg kellene tisztítani, mert több év óta ez nem lett megtisztítva. Ez egy nagyon szép és értékes dombormű és nagyon elhanyagolt állapotban van. Továbbá az Első Magyar Biztosító Társaság épületén elhelyezett díszítőelemek felújítása is nagyon szükséges. Úgyhogy, ha ezzel kapcsolatban itt a határozati javaslatok összeállítása konkrét formát ölt, akkor ezt a két dolgot mindenképpen szeretném, hogy ez bekerüljön ebbe az anyaga, és valamilyen formában az ütemterv részévé váljon.

Marton István: Én a magam részéről kifejezetten sajnálom, hogy az Ön előző ciklusában erre nem volt mód és lehetőség. A mi ciklusunkban ez a tisztítás megtörténik.

Papp Ferenc: Az az igazság, hogy én is egy hosszabb elemező, részletesebb, igényesebb hozzászólásra készültem, de részben már sok mindent elmondtak a képviselő kollégák, részben pedig látom, hogy még utánam is következnek még ketten-hárman, ezért nagyon rövid leszek. Az egyik megjegyzésem, az az, hogy túl azokon az értékeken, amit ez a beszámoló hoz, hogy egy város életében milyen szerepük lehet általában a mindenféle köztéri alkotásoknak, én úgy gondolom, hogy két nagyon fontos dolog kimaradt. Az egyik az, hogy mindezek az alkotások legyenek bármilyenek is, akár kritikával is, ha értékeljük vagy dicsérjük ezeket az alkotásokat, mindenképpen valamilyen módon a város polgárainak identitástudatát erősítik, a városhoz, a közösséghez való kötődésben is szerepük lehet ugyanúgy, mint egy múzeumi jellegű épületnek vagy ugyanúgy, ahogy egy közösségi háznak vagy egy műemlék jellegű épületnek. A másik nagyon fontos szerepük lehet ezeknek, hogy valahogy szintén attól függően, hogy milyen jellegűek ezek az alkotások, a város polgárainak komfortérzését is erősítik. Én azt hiszem, hogy külön-külön is, egyénenként is, de közösségenként az otthonosság, a komfortérzés, mint ahogy egy szökőkút vagy egy szép épület vagy egy szép park, tehát bármi olyan természeti vagy tárgyi jellegű városi érték, ami mindnyájunk számára fontos. Azt kritikaként mindenképpen javaslom Főépítész Úrnak, hogy Cserti képviselőtársam felvetését, kritikáját fogadja el, és részben egyetértek, amit Halász Gyula is mondott. Van még néhány javaslatom. Az egyik, hogy felmerült, hogy majd és hát gondolom, ebben talán egyetértés van, hogy készüljön egy lajstrom. Én ezen túlmennék, hogyha elkészül ez a lajstrom, bizottsági ülésen többek bólogattak, tehát valószínűleg mások is egyetértenek velem, készüljön ebből a lajtromból egy kiadvány és úgy, ahogy ez az anyag is elkerülhet a sajtóhoz, elkerülhet az általános iskolákhoz, középiskolákhoz. Ez a kiadvány is kerüljön el a kanizsai polgárokhoz, az iskolákba, közintézményekhez, különböző könyvtárakba, hogy valóban ezek a hihetetlen értékek, tudjuk, zárójelben jegyzem meg, hogy nagyobb városokhoz, itt az anyagban szerepelnek példák Kaposvár, Zalaegerszeg, hát mi kisebb város vagyunk, de ezek nagy értéket képviselnek, még ha bármilyen minősítést is rakunk eléjük, és ezek az értékek egy egységes, szép kiadványban a következő években, valószínűleg lesz erre pénz, hogy ezt ki tudnák adni. Még egyszer köszönöm szépen Főépítész Úrnak is és mindazoknak, mert szerintem ez egy kollektív munka volt, akik ennek az összeállításában, ennek a gazdag anyagnak a megfogalmazásában, szerkesztésében részt vettek.

Marton István: A rövidhez képest, azért elég hosszú lett, mert majdnem két hozzászólás terjedelme volt, de ezzel együtt köszönjük.

Karádi Ferenc Gyula: Ha ezeket az alkotásokat megnézzük, akkor valószínűleg mindannyiunknak szubjektív lesz a vélemény, ha véleményt fogunk alkotni róla és ezért én Főépítész Úrnak megköszönöm azt, amit leírt túl azon, hogy egyetértek vele, természetes, hogy szubjektív a véleménye. Ezt fogadjuk így el. Van egy bekezdés, amellyel nem értek egyet és szeretném, ha ez kimaradna majd legközelebb a tervezésből. A 8. oldalon az öttagú Művészeti Tanács szerepének beemelése az SZMSZ-be. Ezzel én nem értek egyet. Ilyen alapon bármilyen társadalmi szervezetet beemelhetnénk az SZMSZ-be. Ezt ne tegyük meg. A véleményét természetesen vegye bármikor figyelembe a közgyűlés, amikor itt erről lesz szó, de az SZMSZ-be a szerepüket ne rögzítsük.

Marton István: Végül is ez a szövegben szerepel, de a határozati javaslatban, ha figyelmesen elolvasta, nem szerepel.

Tóth Nándor: Nem tudok elállni a hozzászólástól, mivel a Kiskanizsai és a Bajcsai Településrészi Önkormányzat is foglalkozott ezzel a napirendi ponttal. Mindkét részönkormányzat egyhangúan támogatta a határozati javaslatokat, kivéve az e.) pontot. Az e.) pontot kérjük kiegészíteni a következővel: A jövőbeli szobor elhelyezéseknél a belvároson kívüli területek külső városrészek is kapjanak több lehetőséget, elsősorban Kiskanizsa, Bajcsa. Ez így fogalmazódott meg a részönkormányzati ülésen. Kérem, hogy majd így tessék ezt megszavaztatni. Azon kívül a magánvéleményemet szeretném én is elmondani három mondatban. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy ez az anyag elkészült és ilyen minőségben. Szeretném megköszönni én is Deák-Varga Dénes úrnak a munkáját, sőt még hogyha személyéről szabad mondani két mondatot, azt is szeretném elmondani, hogy egyéb irányú kötelezettségeim lévén több alkalommal fordultam hozzá bizonyos kérésekkel, bizonyos ügyekben és gyakorlatilag az is üdítő színfolt volt a számomra, hogy minden ügyhöz a hozzáállása ilyen volt, mint ehhez a témához és én ezt is megköszönném neki és igazából azt gondolom, hogy jó példaként lehetne a hivatalban sok ember elé állítani az ő hozzáállását.

Marton István: Én a magam részéről ilyent, hogy elsősorban ez a településrész vagy az a településrész, ezt nem tudom támogatni, mert akkor a másik nyolc-tíz településrész sértődne meg teljes joggal. Azt hiszem, nem is nagyon újak állításával kell nekünk foglalkozni, bár egy-kettő az is történhet. Ha itt valaki elolvasta az anyagot, például a 8. oldalon az szerepel, hogy Kaposváron talán, ha harmadannyi kőkereszt van felállítva, mint Nagykanizsán, akkor nem biztos, hogy ezeknek a darabszámát kellene szaporítani, inkább az értékvédelemre kellene berendezkednünk.

Dr. Károlyi Attila József: Böröcz képviselőtársamnak ígéretet tettem, hogy egy percen belül elmondom, amit akarok. Mindenekelőtt köszönöm Főépítész Úrnak a hiánypótló összeállítását, az elmúlt 15 évben erre nem került sor. Még egyszer nagy köszönet érte, és én a képviselőtársaimtól eltérően a kritikai megjegyzésével is mindenben tudok azonosulni, nem kívánok itt példákat mondani. Emlékműveket kiegészíteném a bakonai mártírok emlékművével. Ez hiányzik a felsorolásból. Reményeim szerint 2008-ban önkormányzati támogatással felépítésre kerül. Annyit szeretnék még hozzátenni, kiegészíteni, már mondtam Főépítész Úrnak az Inkey Boldizsár Szentháromság szobrával kapcsolatban itt Balogh képviselőtársamhoz hasonlóan magam is lelkesen támogatok a Fő téren történő elhelyezésére, hogy van egy pontos időpontja az elhelyezésnek, ez előtt 1759. április 19., ugyanis azért ilyen pontos ez a dátum, mert Padányi Bíró Márton veszprémi püspök e napon adott engedélyt a városnak a felállításra. Tehát erre van egy konkrét időpont. A barokk kor vallási témájú szobrai közül megemlíti a korpuszt, ami az Inkey kápolnát, a kárváriát díszítette, itt meg kell említeni mellette Kerecsényi Edit múzeumigazgatót is, aki a saját egzisztenciáját is veszélyeztetve szó szerint az árokból mentette ki ezt a krisztus alakot, tehát mindenképen említsük meg itt az ő nevét is.

Polai József: Nagyon röviden. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Főépítész Úr a leírtakban megemlíti, hogy a peremvárosrészek szinte teljesen kimaradnak, nincsenek közszobrai, tehát olyan emlékművei, amik általában más városban viszont szép számmal vannak. Azért kértem most szót, hogy amikor a Tóth Nándor képviselőtársam említette Kiskanizsát és Bajcsát, akkor ezt azért tettük, mert a részönkormányzatoknak a területi határai ugyebár meg vannak szabva, és amikor a részönkormányzat tagjai vitatkoznak és véleményt javasolnak bizonyos témákban, akkor ezt mindig a saját területére vonatkoztatva teszik. Nem kívánok áthatolni más városrészek, más körzeteknek a területeire, de ez nem azt jelenti, hogyha Miklósfa vagy Bagola vagy bármelyik másik vagy Palin városrészen felmerülne, hogy köztéri szobor létesüljön, hogy mi azt vagy én azt nem támogatnám. Nyilván minden ilyet támogatni fogunk.

Halász Gyula: Egy észrevételem lenne. A mellékletben a díszítő jellegű szobroknál szeretném felhívni a figyelmet a Pucheim-i tulipán, Rétfalvi Sándor Sétakertben található és elpusztult alkotására, hogy amennyiben lehetséges, akkor ezt próbáljuk reprodukálni, illetve egy, a keresztekkel kapcsolatos elírásra, hogy ne maradjon ez így benne a következő anyagban. Förhinci hegy van és következetesen mindenhol így szerepel. Én úgy tudom, hogy Förhénci, mint ahogy Horvát Gyula is Förhénci. Ezt kérném javítani.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr ezt a kis oktató jellegű előadást. A szóban forgó úr csak felvett névvel rendelkezik.

Bicsák Miklós: Én is megköszönöm itt Főépítész Úrnak ezt a nagyon gazdag leírásokat. Valóban, hogy megemlíti az Inkey kápolnát. Az embernek a gyermekkori Kanizsa és Palin közötti csavargásai, a Kanizsa városban való bejárása a futballmeccsekre focizni. Az Inkey kápolna egy szempont volt, útirány volt, tudták, hogy Palin városrész, Palin falu, Palin község az Inkey kápolna szomszédságában van és megemlítem tisztelettel Főépítész Úrnak, hogy egy köztéri szobor Nagykanizsa város körzetemben Lazsnak utcában …. Jenő fafaragó művész úr. Ha Palinban járunk Főépítész Úrral, meg tudom mutatni, a lakosság ápolja, minden évben alapozzák a szobrot. Lazsnak utcában van elhelyezve ez a szobor és bizony büszke rá Lazsnak utca lakossága, hogy ott ez a szobor, mondhatom már 10-15 éve, ha jól emlékszem, ott felállításra került, úgyhogy Palin városrésznek is van egy köztéri szobra a Lazsnak utcában.

Marton István: A késői időpont látom, nem tartotta vissza képviselőtársaimat az aktív részvételtől. Úgy gondolom, hogy mivel mind a 6 pontja egyszerű többséget igényel, ezért egyszerre szavaztatok róla. Aki egyetért a határozati javaslattervezet 6 pontjával, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja

 

Tóth Nándor: Az e.) ponthoz nekem volt egy határozati javaslat kiegészítésem, szerintem arról szavazni kellett volna annak ellenére, hogy Ön nem támogatta.

Marton István: Bocsánat. Nem támogattam. Szavaztatok utólag róla, hogy, aki ezt el tudja fogadni, az nyomja meg az igen gombot és akkor így érvényes, én nem támogatom, mert nem kívánom a többi településrésznek a sértődését magamra vállalni.

 

A közgyűlés 10 igen, 7 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

202/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város szobor-állományának helyzetéről szóló előterjesztést.

Felkéri a Polgármestert, hogy:

 1. Készítessen egy teljességre törekvő, a köztéri alkotásokról minden lényeges részletet és fényképet tartalmazó katasztert (alkotó, cím, pontos hely, állítás időpontja, méret, anyag, tulajdonos, egyéb fontos tudnivalók);
 2. Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné Művelődési osztályvezető)

 3. A szoborkataszter alapján készítessen a megrongált, veszélyeztetett, illetve méltatlan környezetben álló alkotások helyzetének javítására ütemtervet;
 4. Határidő: 2008. március 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné Művelődési osztályvezető)

 5. Belvárosi- és tömbrekonstrukciók, park- és térrendezési tervekhez kapcsolódva minden esetben fordítódjon figyelem a terület köztéri alkotásokkal történő gazdagítására is;
 6. Határidő: minden esetben

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

 7. Az éves költségvetési rendeletekben jelenjen meg elkülönített keret köztéri alkotások felújítására, új alkotások terveztetésére és megvalósítására;
 8. Határidő: éves költségvetési rendelet előterjesztésekor

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella gazdálkodási osztályvezető)

 9. A jövőbeli szobor-elhelyezéseknél a belvároson kívüli területek, külső városrészek is kapjanak lehetőséget;
 10. Határidő: minden esetben

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

 11. az Önkormányzat fejezze ki köszönetét a Művészeti Tanács eddig végzett munkája iránt, és a jövőben is támaszkodjon a Tanács szakmai segítségére.

  Határidő: 2007. június 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

 

 

 1. A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2006. évi működéséről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Bali Veronika irodavezető

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek 6 igen (egyhangú) szavazattal, és hát felmerült, bizonyára olvasták képviselőtársaim az irodavezető asszony beszámolóját, gyakorlatilag a célfeladatok kitűzésénél majd gondosabban kellene eljárni, mert hát hiszen a pályázati források szerzésében elég jó teljesítményt produkált az iroda, ugyanakkor a b.) pontra pedig, hát be kell látni, hogy nem sok ráhatása volt az irodának, tehát a borturizmus, meg a szőlőbirtok, meg ilyenekkel kapcsolatos dolgokra, úgyhogy azt megszívlelni javaslom a magam részéről, hogy ne ilyen kiírást csináljunk.

Marton István: Nagyon örülök neki, bár kicsinek tűnik ez a 20 %-os szám, de az információt kérőknek már 20 %-a turista és csak a többi Kanizsa vagy Kanizsa környéki lakos. Aki egyébként egyetért a határozati javaslat egy mondatával, amely szerint a közgyűlés a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 2006. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

203/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 2006. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Jerausek István képviselő önálló indítványa a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására (írásban)

Előterjesztő: Jerausek István képviselő

 

Marton István: Képviselő úr nem kívánja kiegészíteni. Ezek szerint a teendő mindössze annyi, hogy bizottsági szakaszba kell, hogy utalja a testület. Aki egyetért a bizottsági szakaszba utalással, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

204/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Jerausek István képviselőnek a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városüzemeltetési Bizottságot.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Gyalókai Zoltán Bálint bizottsági elnök

 

 

 1. Javaslat a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-KT-07 kódszámú pályázaton való részvételre (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Ezt az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Egyhangúlag támogatjuk a pályázaton való részvételt, közel 1 mFt-tal 2,5 millió Ft-ot nyerhetünk. Az elmúlt években is indultunk ezen a pályázaton és nyertünk is mindig, kérjük a támogatást.

Marton István: Miután több hozzászóló nincs, a vitát lezárom, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, mely szerint részt veszünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton, illetve a 2007. évi költségvetési rendelet 16. számú mellékletében a fejlesztési cél F3 sorában a Polgármesteri Hivatal Pályázati önrész elkülönített keret terhére, pályázati önrészként a Tisztelt Testület 1050 E Ft-ot biztosít, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés aláírására, aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

205/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a gyermek- és Ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatására az IFJ-KT-07 kódszámú a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton való részvétellel.

A pályázathoz a 2007. évi költségvetési rendelet 16. számú mellékletében a fejlesztési cél F3. sorában a Polgármesteri Hivatal Pályázati önrész elkülönített keret terhére, pályázati önrészként 1050 E Ft-ot (azaz egymillió-ötvenezer forintot) biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2007. június 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az intézményfenntartó társulások létrehozására kötött megállapodásokkal kapcsolatban (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Vita nincs. A határozati javaslatot azért ismertetnem kell. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal – intézményfenntartó társulások létrehozására kötött megállapodásokkal kapcsolatos – törvényességi észrevételével nem ért egyet. A közgyűlés álláspontja szerint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése szerint nem szükséges minden költségvetést érintő kérdés elfogadásához valamennyi társult önkormányzat egyetértése, csak azokban a kérdésekben, amelyeket a megállapodásban kifejezetten így határoztak meg. Az önkormányzat korábbi döntését fenntartja, a megállapodásokat nem módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége vezetőjét tájékoztassa. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

206/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal – intézményfenntartó társulások létrehozására kötött megállapodásokkal kapcsolatos – törvényességi észrevételével nem ért egyet. A közgyűlés álláspontja szerint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése szerint nem szükséges minden költségvetést érintő kérdés elfogadásához valamennyi társult önkormányzat egyetértése, csak azokban a kérdésekben, amelyeket a megállapodásban kifejezetten így határoztak meg. Az önkormányzat korábbi döntését fenntartja, a megállapodásokat nem módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Hozzászólókat nem látok. Itt van ehhez egy kiegészítés is. Így a vitát, bár sokat vártam, lezárom, annak ellenére, hogy meg sem kezdtük, ezért jönnek a szavazások. Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése az 1. pontban felsorolt határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg ez igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pontban a 311/2006.(XI.23.) számú - KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. 2005. évben kapott céljellegű támogatásából fennmaradó, rendeltetési célra fel nem használt összeg visszafizetésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: a 324/3/2006.(XI.23.) számú - Civil Szolgáltató Iroda működésének beindítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja.

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 4.: a 378/2006.(XII.28.) számú - egységes vállalatirányítás létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 5.: a 70/2007.(III.1.) számú - közúti közlekedési táblák cseréje vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 6.: a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A kiegészítéssel kapcsolatos határozati javaslat, mivel ugye az alapítványok támogatása csak a közgyűlés engedélyével történhet, ezért a határozati javaslat úgy szól, hogy: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatára engedélyezi, hogy a Testvérvárosi Alap 2007. évi pályázatának alapítvány nyertesei számára a 2007. évi költségvetés céltartalékokról szóló 16. számú melléklete 2. sorában szereplő “Külkapcsolatok” cél terhére, illetve a 2008. évi költségvetés terhére az alábbi támogatásokat nyújtsa. Az Evangélikus Közhasznú Alapítványnak 250 eFt, ez év szeptemberére és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítványnak a szokásos Nemzetközi újévi gála a testvérvárosokkal 194,5 eFt, ami 2008. januárjában esedékes. A támogatásokat a pályázati feltételeknek megfelelően a pályázati beszámoló elfogadása után lehet folyósítani. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

207/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 35/1999.(II.9.), az 57/a-d/2006.(II.28.), az 1/1,2/2007.(I.25.), a 4/1,2/2007.(I.25.), a 42/2007.(II.15.), a 43/2007.(II.15.), az 55/3/2007.(III.1.), az 57/2007.(III.1.), az 59/2007.(III.1.), a 68/1,2/2007.(III.1.), a 74/1-4/2007.(III.1.), a 82/3/2007.(III.29.), a 83/2007.(III.29.), 84/2007.(III.29.), 85/2007.(III.29.), a 94/1,2/2007.(III.29.), a 95/2007.(III.29.), a 97/1-3/2007.(III.29.), a 98/1-3/2007.(III.29.), 99/2007.(III.29.) és a 103/2007.(III.29.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. 311/2006.(XI.23.) számú - KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. 2005. évben kapott céljellegű támogatásából fennmaradó, rendeltetési célra fel nem használt összeg visszafizetésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja.
 3. a 324/3/2006.(XI.23.) számú - Civil Szolgáltató Iroda működésének beindítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja.
 4. a 378/2006.(XII.28.) számú - egységes vállalatirányítás létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
 5. 70/2007.(III.1.) számú - közúti közlekedési táblák cseréje vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
 6. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatára engedélyezi, hogy a Testvérvárosi Alap 2007. évi pályázatának alapítvány nyertesei számára a 2007. évi költségvetés céltartalékokról szóló 16. számú melléklete 2. sorában szereplő “Külkapcsolatok” cél terhére, illetve a 2008. évi költségvetés terhére az alábbi támogatásokat nyújtsa:

A pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Támogatás

A támogatás folyósításának várható időpontja

Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány

Salo-uskelai evangelikus testvérgyülekezet 25 fős csoportjának látogatása a Nagykanizsai Evangélikus Egyházközség meghívására

250 000 Ft

2007. szeptember

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

Nemzetközi újévi gála a testvérvárosokkal

194 500 Ft

2008. január

A támogatásokat a pályázati feltételeknek megfelelően a pályázati beszámoló elfogadása után lehet folyósítani.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Marton István polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

Marton István: Fel sem teszem a kérdést, hogy a testület abba óhajtja-e hagyni a munkát, mert ebben a pillanatban, miután 11 óra van, visszaállunk a téli időszámításra, de mondhatjuk úgy is, hogy megállítjuk az órát, mint mondjuk körülbelül 200 évvel ezelőtt az angol parlamentben tették először, mert nem hiszem, hogy akad képviselő, aki erre a két napirendi pontra egy soron kívüli ülést vagy egy folytatólagos ülést igényelne, de ha lenne ilyen egy vagy kettő, azt leszavaznánk, komolyan mondom.

Karádi Ferenc Gyula: Lenne egy megjegyzésem, még mielőtt befejeznék a napirendi pontokat. A 39. napirendi pont a Pénzügyi Bizottságnak ki van szignálva, tárgyalja, de nem tárgyalta, nem is került napirendre. Ez ne forduljon elő még egyszer.

Marton István: Valóban ne forduljon elő. Interpellációk, kérdések körében kérdezem Halász Gyula képviselő urat, az április 26-i közgyűlésen feltett kérdéseire adott válaszokkal hogy áll?

Halász Gyula: Az első kérdéssel kapcsolatban, a 33-as autóbuszjárat gyakoribb indításával kapcsolatos választ akkor tudom felfogadni, ha Polgármester Úr közbenjár azért, hogy a lakosságot tájékoztassuk egyrészt a félreértések végett is, mert úgy gondolom, hogy minden kanizsainak muszáj megismerni ezeket a forgalomszámlálási adatokat és azt a szándékát a VOLÁN-nak, hogy a közeljövőben a VOLÁN nem tervezi a C 33-as járat gyakoribb indítását. Tehát ezt én abban az esetben tudnám elfogadni és ez az Önök érdeke is, hogyha a lakosság kellő tájékoztatást kap erről. A Zemplén Győző 4. járdaszakasz állapotában történt egy kis ……….. Én szeretném majd, a következő költségvetés része lenne. A hulladékgyűjtő edénnyel kapcsolatos választ elfogadom. Az átmenő nehéz gépjármű forgalom belvárosból való kitiltásra adott választ nem tudom elfogadni, mert én úgy gondolom, hogy meg lenne a lehetőség arra, hogy a városközponton átszáguldó teherautókat, akik nem célforgalom jelleggel jönnek be a városba, hanem itt a Centrálnál elfordulva vesznek zalaegerszegi irányt vagy éppen Horvátország felé mennek, ezeket nyugodtan ki lehetne tiltani. Én azt gondolom, hogy ezt meg lehet tenni. A Via válaszával kapcsolatban az utolsó fejezetet szeretném idézni és ebben szeretnék egy kérést is megfogalmazni, és így el tudnám fogadni ezt az utolsó fejezetre adott választ, hogy a Bartók Béla utcában, nagyon fontos, engem is kerestek többen, hogy a lakó, pihenő övezetes táblát tegyük ki és 30 km-re csökkentsük a sebességet. Iskola van a közelben. Egy éles kanyar van, tehát nagyon indokolt lenne ennek az azonnali korlátozása. Városközpontot jelző táblával kapcsolatban elfogadom a választ és remélem, hogy lesz is belőle valami.

Marton István: Az utolsó előtti felvetését gyakorlatilag a Via pozitívan válaszolta meg, úgyhogy azt hiszem, hogy így ül. Egyébként erről nem kell szavaztatnom. Kérdésekről nem kell szavaztatni, de nagyon örülök, hogy konstruktívan nyúlt a kérdéshez Képviselő Úr.

Bárdosi Gábor kérdése a vámszolgálati hellyel kapcsolatos. Érdeklődőm, hogy elfogadja-e a választ?

Bárdosi Gábor Jenő: El tudnám fogadni akkor, hogyha érkezett volna arra is erre a kérdéseimnél feltett, hogy hétvégén, ugye itt azt van jelezve, hogy a WC, mosdókat majd hát megvizsgáljuk, megcsináljuk-e. Azonban itt pont arra hívtam fel a figyelmet a kamionoknál, hogy ott hétvégén parkolnak általában. Na most akkor nincs semmilyen szolgáltatás ott. Akkor nincs, aki szedjen pénzt is tőlük. Tehát gyakorlatilag ott az egy parlagon heverő történet. Szerintem egymásnak adják a jelzéseket a kamionosok, és ott nyugodtan vannak. Ez viszont …. kosszal és egyébbel jár, amit azóta is én azért megnézegetem, ha már egyszer ilyen kérdést felteszek, hogy mi van ott hétfőn reggel. Hát tragédia. Az meg, hogy a fekete földet, amit mérnek, egyéb, azt ott leöntik, az meg megint csak olyan dolog, hogy ahova sikerül az autóknak leönteni, ott úgy sikerül leönteni, amikor használják a Park Kft. meg a Via akkor használja, hogyha tud róla, de ha nem tud róla, akkor azok se fognak oda elmenni feketeföldért, mert az valóban jó lenne nekünk, a Park Kft-nek, meg a Via-nak, amikor használni kellene, tehát maradnak a magánemberek, akik össze-vissza aztán rakják, csinálják. Ezzel előbb-utóbb azt a gondot fogjuk elérni, hogy a szomszédok, akik ott a közelben vannak, azok majd aztán ránk fognak szállni, mert az ő területükön megy a piszkítás, meg az ilyen jellegű dolog. Hát így összességében azt mondom, hogy ezzel jobban kellene egy kicsit foglalkozni. Polgármester úr, ha már így van, akkor sérelmezem, hogy volt egy kérdésem, amire azt gondoltam, hogy sokkal fontosabb, még talán ennél is, az pedig úgy szólt, hogy az Eötvös téri Polgármesteri Hivatal hátsó bejáratának milyen hatósági engedéllyel történt a megszüntetése. Erre azonban nem kaptam választ a mai napig.

Marton István: Erre is megadjuk a választ. Balogh képviselő úrnak két kérdése volt.

Balogh László: Igen, illetve három. Megkaptam rá a válaszokat. Köszönöm szépen és elfogadom őket.

Marton István: Dr. Csákai Iván képviselő úrnak egy kérdése volt.

Dr. Csákai Iván: Elfogadom.

Marton István: Jerausek István képviselő úrnak két kérdése volt.

Jerausek István: A 61-es elkerülő út megépítése kapcsán feltett kérdésemre a választ csak olyan megfontolásból tudom elfogadni, hogy tettem be egy önálló képviselői indítványt és ez az ügy nincs lezárva. A másik kérdésemre adott választ, azt elfogadom.

Marton István: Polai képviselő úr két kérdése a Bajcsai temetőben út építése, illetve amit a lakossági fórumon is tárgyaltunk a 7-es autópálya építésével kapcsolatos problémákra.

Polai József: Kérdésem az, hogy miután megadom a választ, elmondhatom az interpellációs kérdések felvetésemet, amit kértem?

Marton István: Minden további nélkül.

Polai József: Tehát, ami az autópálya építésre adott választ illeti, igen a választ elfogadom, azt kell, hogy mondjam, de egy dolgot nem értek meg. Én egyeztettem a hivatal dolgozóival és kimondottan kértem, hogy délutáni órában nem fogok tudni, egyeztetésre menni, kértem bármelyik nap reggel 8-11-ig, 12-ig tartó meghirdetését. Erre látom, 14.00 órára van meghirdetve. Tehát, akinek ott kellene lenni, bizonyára ott kell lenni, nem fogok tudni ott lenni. Nem tudom, miért van ez így, pedig meg is beszéltük az időpontot. A másik választ, ami a bajcsai temetőben útkialakítást célozta, nem örömmel, de kénytelen vagyok elfogadni, hiszen látom, a rendelkezések egyelőre nem teszik lehetővé. Ezt a dolgot még hajtani fogom a jövőben. Ami a kérdéseket illeti, az pedig nagyon röviden a következő Polgármester Úr. Az első kérdésem: Bajcsán volt egy Turul madár emlékmű, egy kőből készült emlékmű. Ezt valakik, valamikor a rendszerváltozás idején, tehát 1990. tájékén levették, leszerelték a helyi lakók elmondása alapján. Azt kérdezném, hogy tudunk-e róla, hogy ez hol lehet, és ha igen, akkor szeretnénk visszahelyeztetni arra a helyre, ahol ez volt. A bajcsai kirendeltségi épülettel szemben lévő zöld parkosított területen volt ez elhelyezve. A második kérdésem pedig az, illetve felvetésem és majd kérdésem lesz. A kiskanizsai iskolában egy olyan kialakult probléma van, hogy a tanulók a délutáni zárás után, mint egy öt óra után rendszeresen visszatérnek tavasztól-őszig az iskola területére. Ilyenkor már ugyebár őrizetlen a terület, hiszen mindenki, dolgozók hazamentek és szülők, akik felelősek a gyermekeikért. Persze különböző korosztályt érint ez a kérdés. Azt történik, hogy rendszeresen tapasztalják ezt az iskola igazgatója is, illetve a vezető óvónő elmondásából tudom, rendszeresen még a lapostetőn is járnak fiatalok. Nem tudjuk persze miért, de járnak. A balesetveszély óriási. Tudjuk, hogy nemcsak játszani, futballozni mennek vissza, mert ha az történne, akkor az remek lenne. Találtak itt már az ott dolgozó pedagógusok kábítószer adagolására utaló eszközt is. Tehát a kialakuló probléma, ugye itt már igazán értendő, érzékelhető. Úgy érezzük, hogy úgy lehetne ezt megakadályozni, ha egy kaput készítenénk ennek a bejárati útjára, hiszen jelenleg szabadon, kapu nélkül, nyitottan bárki bátran be tud menni, tehát akadály nélkül a területre. Az lenne a kérdésem, hogy valamilyen forrásból, nem tudom miből, készülhetne oda egy olyan kapu, ami a bejutást lehetetlenné tenné? Ebben az ügyben egyeztettem az IKI vezetőjével, aki egyébként azt javasolta, hogyha a jövő évi költségvetésében úgymond ő ezt megkapja, akkor a kapuelkészítést 2008-ban tavasszal már vállalja. Ha nincs más megoldás, akkor én is azt mondom, hogy ezt én is el tudnám fogadni, akkor kérném ebben a segítséget. Legyen még egy kérdésem, ami az anyaghoz kötődő, csak az emlékeztető kategóriába található. Bicsák úr és általam felvetett gyalogátkelőhelyre adott válasz, úgy tűnik számunkra biztató, csak ami időpont vajon mikorra tehető? Szeretnék ezt megkérdezni?

Marton István: Az időpont az egyeztető tárgyalásra, az úgy jött ki, hogy egy jó tucat embernek ott kell lenni. Hát a legkevesebb embernek a délelőtti felelt volna meg. Úgyhogy Ön ártatlanul, de kimarad belőle, mert a többségnek a délutáni időpont felelt meg. A Turul madárral kapcsolatban nem tudunk róla, de megpróbáljuk megtudni. Értelemszerűen ennek utána járunk, és a kapu ügyét is majd megvizsgáljuk. Szőlősi Márta képviselő asszonynak öt kérdésre volt válasz.

Szőlősi Márta Piroska: Az öt kérdésből négyre elfogadom a választ. Egynél szeretnék legalább egy némi kis ígéretet kicsikarni Polgármester Úrtól, merthogy a többi esetben is tulajdonképpen azt kaptam, tekintettel arra, hogy anyagi vonzata van valamennyi kérdésemnek. Elfogadtam azt, hogy idén nem fér bele, jövőre, hát vagy az elkövetkezendő években igen, viszont a hulladékgyűjtő szigetekkel, vagy hát a szemetesekkel kapcsolatban szeretném, hogyha valami hasonló ígéretet legalább kapnék, mert itt a választ elintézte Polgármester Úr annyival, hogy az idén ez nem fér bele.

Marton István: Bízunk benne, hogy biztató lesz jövőre a helyzet.

Szőlősi Márta Piroska: Mert legalább kezdjük el, tehát én most nyilván nem azt kérem, hogy most 500 db-ot vásároljunk és helyezzünk ki, de legalább kezdjük el.

Marton István: …darab számot nem tudok most egyelőre megjelölni. Bicsák képviselő úrnak volt három.

Bicsák Miklós: Én el is fogadom, de röviden csak annyit, főleg a fűkaszálással kapcsolatban, nagyon kérném a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 8 órai munkafelvételre, ha jelentkeznek, mert most ma Palinban megint csak egy ember kaszálgat ott, két napig dolgoznak ott ezek az 5-6 órás közmunkások, hogy ezt megvalósítsa a város, hogy akkor érezzék azt a felelősséget, hogy van főállásuk és elvégzik a területeken a munkát. A másik, aztán már el is fogadtam az egészet tisztelt Polgármester Úr, azt szeretném megkérdezni, Polai úr csak azt kérdezte, hogy mégis, amíg a gyalogátkelőhelyek jogilag rendeződnek és megépíthetők, hogy a lakosság felé mit mondjunk? Egy hónap múlva, két hónap múlva? Jó, most nyár lesz. A gyerekek még jobban közlekednek, mint iskolaszezonban, biciklivel, egyéb, hogy a város mikor kezdi megépíteni a gyalogátkelőhelyeket? Különben elfogadom.

Marton István: Tóth Nándor úrnak gyalogátkelőhelyek létesítése Kiskanizsán témakörben volt még egy.

Tóth Nándor: Két témakör volt tulajdonképpen. Az egyiket, azt el tudom fogadni, a Szent Flórián térit, mert ugye ott a szemlebizottság megállapította, hogy indokolt a gyalogátkelőhely és meg fog épülni majd valamikor a közeljövőben. Hát a másiknál, ott nem tudok azonosulni a bizottság véleményével a Bajcsy-Zsilinszky utcában, mert ugye az indoklásba azt írta, hogy kicsi a gyalogosforgalom. Én ezt nem tudom elfogadni, hiszen ott van három orvosi rendelő, védőnői körzet, gyógyszertár, útkereszteződés, autóbuszmegálló mind a két oldalon. Tudomásul veszem. El nem fogadom, majd a jövőben újra fogok próbálkozni ezzel a kérdéssel.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, ez a helyes magatartás. Igen, az ember ne hagyja magát lerázni. Interpellációk kérdések között Halász úrnak hét kérdése lenne.

Halász Gyula: Első kérdésem a tömbrehabilitációs programmal kapcsolatos. Ugye az önkormányzat érdeke, hogy pénzügyi helyzetén javítson. Ebből a szempontból a tömbrehabilitációs programnak énszerintem kulcsszerepe lehet, és konkrétan városképi szempontból nagyon rossz az Eötvös tér helyzete. Egyrészt kiürítés alatt álló épületek folyamatosan szemetesek és elég rossz állapotot mutatnak. Szeretném kérdezni, hogy mi a Polgármester Úr és az önkormányzat vezetésének az álláspontja a tömbrehabilitációs program folytatásával kapcsolatban? Második kérdésem: a sportcsarnok építésének szándéka. Erről is szeretnénk tudni, hogy milyen álláspontja van a Polgármester Úrnak, önkormányzati többségnek a sportcsarnok megépítésével kapcsolatban? Harmadik kérdésem Péterfai út és Alsószabadhegyi kerékpárút közvilágításával kapcsolatos. Mégpedig az, hogy ennek a határideje mikorra várható, hogy a közvilágítás megépül? Negyedik: Péterfai 1-3. között nem használt hobbikertek fű nyírására mikor kerülhet sor? Ezzel egyébként Beznicza úr szokott behatóan foglalkozni. Szeretném kérdezni Polgármester Urat és szintén az önkormányzati többséget, hogy milyen konkrét munkahelyteremtő, illetve ezt segítő elképzelések jelennek meg az önkormányzat részről? Itt gondolok azokra a beruházásokra, amik egyrészt tárgyalás alatt vannak és tulajdonképpen nem sok tájékoztatást kapunk erről. Szeretném kérdezni, hogy a parlagfű irtással mi a helyzet városi szinten? Folyik-e ez a munka, illetve melyik területek vannak most nyírás alatt, mi van megtisztítva? Az M7-es autópálya palini szakaszán a zajvédő fallal több képviselőtársam foglalkozott és jó, hogy együtt próbálunk működni ebben a kérdésben. Annyi fejlemény van, hogy körülbelül, információim szerint, egy-két héten belül befejeződnek azok a munkálatok, amik a pályatöltést, illetve szalagkorlát és a vadvédő kerítések telepítésére vonatkozik. Célszerű lenne, ha addigra eldőlne, hogy a zajvédő falakat megépítik-e. Információm szerint most erre csak utólag kerülhet sor. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy utólag nagyon nehéz lesz bevasalni az autópálya építő cégen a zajvédő fal megépítését. Úgyhogy az utolsó pillanatban most még kellene egy kísérletet tenni arra, hogy legalább az a 350-400 méteres szakasz, ami a palini részen van, a lakótelepi részen ott megépítésre kerüljön. Írásban kérek választ.

Marton István: Felfogom interpellációként adott esetben és megkapja írásban a képviselő úr a választ. Egyébként van egy-két humoros megjegyzés ebben a dologban, mert ugye nyírás alatt a parlagfű mellett azért a város is van, de például a szabadhegyi kerékpárúttal kapcsolatban gondolom a terület önkormányzati képviselője vagy éppen Károlyi úr, aki ott lakik, nagyon örülne, ha a közvilágítás előtt, helyett még esetleg még be is fejeződne a két éve a tulajdonjog megszerzése hiányában. Írásban meg fogja kapni a válaszokat.

Balogh László: Öt rövid kérdést tennék fel. Első: a városlakók szeretnének több helyen esőbeállót a buszmegállókban. Kérdezem én tisztelettel, létezik-e valamiféle lista arról a VOLÁN-nál, gondolom, hogy hol remélhető fejlesztés vagy felújítás a közeljövőben ezen a területen, tehát esőbeállók a buszmegállókban? Sokak kérdése ez. Második: több megyei jogú városban polgármesteri keretből támogatják a liszt-érzékeny gyermekeket. Étkezési támogatásról van szó. Elképzelhető-e az, hogy a jövőben Nagykanizsán is történjen ilyen? Harmadik: az Erzsébet tér 14-15. szám alatti ingatlanon – ez a Kiskastély melletti jelenleg romos épület udvara – állítólag található itt egy úgynevezett japán csüngő akác. Egyesek szerint 300 éves, de van olyan, aki 50, illetve 100 évre becsüli. Szakértőkről van szó. Kérdés az, hogy természeti értéknek minősíthető-e ez a japán csüngő akác? Kiskastélytól balra. Részleteket majd mondok. Kapott a Polgármester Úr állítólag egy ilyen levelet. Negyedik kérdés: a Csónakázó-tó fejlesztésére nagyon sok terv van, sok terv készült. Igazából azt hiszem, hogy nem tervre lenne szükség most már, hanem néhány előrelépésre. Sok pozitívum is történik, sok negatívum is. Tudok mondani egyszerű dolgokat is. Lehetséges-e az, és akkor egy konkrétum egy múltkori Csónakázó-tó körüli futóverseny kapcsán, hogy a Csónakázó-tó körül, mondjuk a Via jóvoltából nyírják a füvet oly módon, hogy teljesen körbe lehessen futni a Csónakázó tavat akármikor. Ez kéthetente egy-egy fűnyírást jelentene néhány száz méteres szakaszon, ahol nem történik. Ezt kérdezem tisztelettel. Szerintem a jövőben ez egy jó sportos üzenet lehetne. Ötödik kérdés: nem sikerült a Nagymagyarország emlékmű díszkivilágításának megoldása a június 3-i megemlékezésre. Csúszások voltak ilyen-olyan okokból. Én ezt nagyon fájlalom. Többször is elhangzott a kérés, figyelmeztetés. Sajnos nem történik meg, de a költségvetésben van rá pénz és elindult a folyamat, én ezt is tudom. Tiszteletettel kérdezem ezen a fórumon is, hogy most akkor mi várható, mikor kap díszkivilágítást a Nagymagyarország emlékmű?

Bizzer András: Én már az áprilisi soros közgyűlésen is napirend után kifogásoltam, hogy a március 29-én feltett interpellációmra nem kaptam választ. Ez az interpelláció szólt a Platán sori transzformátorházról és mivel a kifogásom ellenére most sem kaptam választ erre az interpellációra. Így kénytelen vagyok megkérdezni, hogy miért nem kapok választ erre az interpellációra? Ugye annak idején vita folyt arról, hogy ez valóban interpelláció-e, de hogyha kérdés lenne, akkor sem kaptam ugye kérdésként sem választ, de az én véleményem szerint ez interpelláció volt, hiszen benne van az SZMSZ-ben, hogy kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a helyi tűzvédelem. Az én interpellációm, az kitért a tűzveszélyesség kérdésére is, az az én értelmezésem szerint az mindenképpen interpelláció volt és szeretnék válaszokat kapni, mert pont a tűzveszélyesség kérdése az, ami kérdéses még ebben az ügyben. Annak idején Dr. Kelemen Marcell jegyző úrral én beszéltem is erről a kérdésről és kértem, hogy a hivatal küldjön egy levelet a Tűzoltóságnak, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket, csak ugye azóta Kelemen Marcell jegyző úr már ugye nem jegyző és nem tudom, hogy mi lett ezzel a levéllel. El lett-e egyáltalán küldve, milyen választ kaptunk és, hogy erről engem miért nem tájékoztatott a hivatal? Ezt szerettem volna megkérdezni.

Marton István: Képviselő úr, erre írásban megkapja a választ, de Ön mindenféle segítséget megkapott a hivataltól, amit az ügyintézés során igényelt, sőt a méréseket a város ki is fizette. Egyébként itt az volt a vita március 29-én, hogy ez mennyiben önkormányzati ügy, illetve mennyiben nem. A törvény betűje értelmében nem az. Morálisan és ezen szempontok figyelembevételével viszont az, úgyhogy erre azt hiszem ilyen formában meg is kapja írásban a választ. Utána nézünk. Kétségtelen, hogy a dolog egy kicsit elsikkadt.

Bicsák Miklós: Nagyon sajnálom, úgy jártam, mint Polai úr, hogy nem hívtak meg az egyeztetésre. Ki a felelős azért, hogy ki merte jelenteni, hogy a tervezésnél a 74-es és az az új út rácsatlakozása a Szociális Otthon sarkánál nem szükséges Nagykanizsa felé és Palin felé lévő buszmegálló kiépítése. Ebben nagy gond van, már most jelezte a lakosság. Én ebben kérem Polgármester Urat kérdésként is, hogy én úgy hallottam, nem akarom bántani vagy vádolni, hogy a VOLÁN jelentette ki. Hát a VOLÁN ne jelentse ki, mert ott reggel is gyerekek jönnek be iskolába, dolgozók vannak. A másik buszmegálló a villogó lámpánál van. Hát mindig volt is ott, amióta emlékszem, 30 éve és most egyszerűen az új kiépítésével megszűnt a buszmegálló, sőt ellopták az én képviselői keretemből 700 eFt-ért megépített, a Vukics bizottsági tagotok építette annak idején és Zalakomártól lett vissza, illetve Galamboktól lett vissza. Két helyre akarták vinni a palini buszmegállót és vissza lett hozva. Szabó Istvánnak köszönhető, a Via Kanizsa Kht. dolgozójának úgy, hogy ráment két karton söröm is, hogy visszakerült.

Horváth István: A Rózsa út és Zemplén út közötti járdaszakasz felújítását és kivilágítását decemberben jeleztem először. Azóta már kétszer, most harmadszor. Semmi nem történt ez ügyben. Ugyanúgy nem történt semmi a KRESZ park ügyében, amit nem egyedül bolygattam, hiszen Halász képviselőtársam is jelezte, hogy fel kellene újítani a közlekedésre való nevelést célozná ez a dolog. A másik kérdésem pedig egy hónappal ezelőtt megtörtént a bejárás az utak és a járdák felújításával kapcsolatosan, ami problémák felmerültek. Felmértük. Azóta egy teremtett lelket nem látok a környéken, aki ezt a problémát megoldotta volna. Vízelnyelők rossz állapota, rosszul lettek beépítve, az utak lejtése nem olyan, amilyennek lenne kellene. Szeretném kérdezni, hogy mikor jönnek javításra?

Jerausek István: A kisfakosi lakossági fórumon vetődött fel a kérdés a helyi járatú buszközlekedéssel kapcsolatban. Elmondásuk szerint a 61-es úton közlekedő helyi járatú busz bemegy Bagolára és volt rá példa, hogy akár ott fél órát is időzik és visszajön Nagykanizsára a helyett, hogy Kisfakosra bemenne, holott a távolság a Kaposvári úttól ugyanannyi Kisfakosra, mint Bagolára. Különös tekintettel kérték ezt a bejárást Kisfakosra is a hétvégi időszakban, ugyanis vasárnap elmondásuk szerint 7.30 órakor tudnak legkésőbb bejönni Nagykanizsára. A másik felvetésem a Pipacs utcával kapcsolatban az lenne, hogy a Pipacs utca végén a garázssoron egy illegális szeméttelep alakult ki. Oly mértékben elszaporodott a szemétlerakás ott, hogy két méteres gaz van, a füvet sem lehet már nyírni és ezzel kapcsolatban én szeretném megkérdezni, hogy a garázssor, ami zártsoros beépítés, a Pipacs utca megszakítja, van-e valami törvényi előírás ezzel kapcsolatban, hogy ott meg kell szakítani? Gondolok itt tűzrendészeti előírásra? Hogyha van, akkor azért indokolt ez a szeméttelep felszámolása, hogy meg lehessen közelíteni, ha meg nincs, akkor meg vélemény szerint ezt a zárt soros beépítést folytatni lehetne és akár garázshelyek kialakítása is lehetővé válna. Természetesen a szeméttelep felszámolása lenne a kérésem.

Marton István: Az az érzésem Képviselő Út, hogy jól érzi, hogy valamilyen tűzrendészeti szempontok miatt bizonyos hosszúság felett …. tehát azért kellett annak idején darabolni. Utána nézhetünk és a pontos választ megadjuk szintén írásban.

Károlyi Attila József: Mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy a közgyűlés 22/2007.(I.25.) számú határozata értelmében a Terv utca neve ugye meg lett változtatva és az eredeti utcanévre változtattuk vissza, Sabján Gyula utca névre és ott díszeleg még a mai napig a Terv utca tábla. Esetleg még egy gondolatot hozzáfűznék, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnak bizonyára kiérdemlem majd a támogatását ebben a körben, ugyanis elkészült a Sabján Gyula polgármester úrnak a domborműve. Tehát Móricz úr készítette el. Magánfelajánlásban Sabján Gyula polgármester úrnak az unokája fizeti a jelentős összeget, tényleg jelentős összeget és megfelelő környezetben szeretnénk elhelyezni a csicsa reklámtáblák levételével egyidejűleg. Az ügyvédek tábláját is le kell onnét venni, aztán oda tesszük vissza, ahova éppen mondja majd Gáspár úr, de én ezt a kérdést tenném fel.

Marton István: Természetesen utána kell, hogy nézessek Képviselő Úr. Írásban megkapja a választ, de szerintem nem sok idő kell már, hogy elteljen.

Bárdosi Gábor Jenő: Remélem Polgármester Úr és a többi Képviselő Úr is látta már a városi TV-ben leadott riportot a szúnyogirtásról, amelyet a Városüzemeltetési Bizottság elnöke röviden a vele készített interjúban megerősített, hogy erre szükség van és fontos. Én az irányban interpelláltam Polgármester Úr felé, hogy ne várjuk meg azt, amíg például az elmúlt évben vagy előtte éven, hogy ősszel, amikor már mindenkinek elege van a szúnyogokból, akkor csináljuk meg, hanem kérem Polgármester Urat, hogy kérje fel a Via Kanizsa Kht-t, tegye meg ezt a szúnyogirtást, csináltassa meg most. Gondolom én, hogy ennek valamilyen olyan keretet kellene biztosítani, mint egy hóeltakarítás történetének, ha van szúnyog, akkor használjuk rá keretet, ha nincs szúnyog, akkor nem kell használni. Épp úgy, mint a hónál, valami keretben meg kellene ezt határozni, és akkor működne a dolog, és nem kellene várni arra, hogy döntsük majd egy közgyűlési döntéssel, meg hozzunk majd határozatot arról, hogy most irtsunk szúnyogot vagy ne irtsunk. A lakosság, főleg a családi házas területeken, én azt gondolom, már most is kellőképpen el van látva szúnyoggal.

Marton István: A helyzet sokkal egyszerűbb, mint a hónál, mert ott a sót eleve be kell tárolni, aztán akkor is kell vele csinálni valamit, hogyha éppen nem esik csak annyi, mint az idei télen. A szúnyogirtás ilyen szempontból egyszerűbb. Logikus, amit mond. El is kell, hogy járjunk ebben az ügyben, tehát a következő költségvetésben a készítőket kérem, hogy ezt külön soron szerepeljen. Igen, hát, ahogy Ön is mondja, és én is tapasztalom otthon, a családi házas övezetben már a veszély elég reális, és mondjuk, egy hónapon belül kibírhatatlan helyzet állna elő. Tehát fel is kérem a Via Kanizsa Kht-t, hogy nagyon gyorsan intézkedjen, amikor a legnagyobb kárt lehet okozni a szúnyogokban természetesen, hogy azt a legkevesebbet tudják bennünk okozni.

 

 1. Napirend utáni hozzászólások

Papp Ferenc: Már a legelején jeleztem, hogy miről van szó, most ott folytatom, ahol 9 órával ezelőtt abbahagytam. Tehát a Teleki utca 36. számú épület előtt a Csoki-tanya közvetlen közelségéről van szó. Egy félbehagyott útépítés következményeként hetek óta áldatlan állapotok voltak és még tegnap is. Tegnap délután elkezdték a helyreállítást. Olyan állapotok, mintha a beremendi cementmű környékén járnánk. Az a por több száz méteres körzetben a Teleki 5-7-ig elhúzódóan belepte a virágokat, a fákat, a növényeket, az erkélyeken megjelent és még az ablakokon keresztül is behatolt a lakásokba. Én csodálom Jerausek képviselőtársam végtelen türelmét, aki leginkább ennek a hátrányát élvezheti itt az elmúlt hetekben. Tudni illik valamilyen finom szemcsés építőanyagot használtak fel és olyan hihetetlen mennyiségű port volt, és a 30 km-es sebességkorlátozást nem használták vagy nem éltek ezzel a lehetőséggel, 70-nel, 80-nal mentek a járművek. Nemcsak a nagy autóbuszok és a teherautók, hanem a személygépkocsik is ezt felverték. Én azt szeretném kérni, hogy máskor ilyen ne forduljon elő, és kérném Polgármester Urat, nézzük meg, hogy ki ezért, vagy kik ezért a felelősek, hogy ez heteken keresztül így elhúzódott. Én néhány napja ezt jeleztem az illetékeseknek. Tegnap elkezdődött a munka. Ma már bitumenezett zúzott kaviccsal is befedték. Nagyon kérem, ez több száz embernek jelentett nagy kellemetlenséget ott a környéken.

Marton István: Ez a helyzet annál is tragikusabb, mert ez a 2005. november 10-e környékén végzett szakszerűtlen javításnak a feladata, illetve a következménye. Ezt azóta már egyszer javították, most javítják másodszor, tehát végre egyszer úgy kellene megjavítani, hogy évente ne kelljen azt a több tíz centiméteres süllyedést ott érzékelni és elszenvedni. A garanciába bőven bele kell, hogy férjen, úgyhogy ennek, a kérésem, hogy nézzen utána a hivatal szakosztálya és a továbbiakban ilyen tűrhetetlen állapotok ne álljanak elő.

Tóth László: Be szeretném jelenteni Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakosságának, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Mihovics Szabina részére a Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója címet adományozta Budapesten 2007. május 21-én. Mihovics Szabináról azt kell tudni, hogy a NTE 1866 Sportegyesület Judo Szakosztályának az 57 kg-os versenyzője, aki a múlt héten Lengyelországban megrendezésre került válogató versenyen elnyerte a magyar válogatott tagságot és Ő fogja képviselni hazánkat a jövő hónapban Máltában sorra kerülő Ifjúsági Európa Bajnokságon, amennyiben tudjuk biztosítani a szereplésére a fedezetet. Én arra kérem Polgármester Urat és az OKISB elnökét, hogy az ilyenkor szokásos eljárás keretében valamilyen jelképes összegben esetleg vagy valamilyen elismerésben részesítse az önkormányzat ezt a fiatal hölgyet. Nagykanizsáról egyedül Ő kapott ilyen magas kitüntetést. Annyit kell tudni, hogy 4,8 felett kell lenni az átlageredményének, csak azok kapják meg.

Marton István: Mindig nagyon örülök, ha ilyen híreket hallok. Sajnos elég keveset hallok. Az OKISB majd utána néz. Nyilvánvaló, hogy valamilyen formában városunknak támogatni kell, mert ettől jobb eredménnyel túl sokan nem büszkélkedhetnek városunkban, nemcsak a hölgy korosztályában, hanem feljebb sem, meg lejjebb sem.

 

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 23.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Marton István
aljegyző
polgármester