A KÖNYVTÁR — KAPU A VILÁGRA

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
XXXV. vándorgyűlése
2003. augusztus 14-16. Nagykanizsa

Kilenc fontos mondat

(a szekciók és a határontúli könyvtárosok ajánlásai az elnökség számára)

1. szekció: A könyvtár totalitása zalai példákkal
Az információgazdálkodásra képes könyvtár minél előbb és minél inkább térjen át a tudásgazdálkodásra!
2. szekció: Dokumentumtermelő könyvtár
A nemzeti kulturális kincs – örökségünk – digitalizálását, országos programokban, régiós központokban, helyi értékeket őrző intézményekben – egységes tartalmi, technikai ajánlások és a szerzői jogok figyelembevételével – kell folytatni.
3. szekció: A könyvtár mint a kutatómunka infrastruktúrája
Az integráció jegyében, az esélyegyenlőséget célul kitűzve, országos szintű összefogás szükséges az egységes nemzeti cikkbibliográfia megvalósításához.
4. szekció: Könyvtár – munkanélküliség – élethosszig tartó tanulás
A társadalom középosztályosítási programja, a foglalkoztathatóság érdekében kikerülhetetlen feladat a könyvtári és oktatási rendszer közötti együttműködés hatékony továbbfejlesztése az alapfokú intézményektől a felnőttképzésig.
5. szekció: A tanító könyvtár
Az információ- és könyvtárhasználói tudás megalapozásáért, fejlesztéséért az iskolának és a könyvtárnak összehangolt stratégiát kell megvalósítani, úgy, hogy a használói képzés a könyvtárfejlesztési programnak, a köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiájának és a MITS-nek egyaránt eleme legyen.
6. szekció: A könyvtár mint a társadalmi érintkezés csomópontja
A könyvtár nemzedékek és korok találkozóhelye, ha kiemelt feladatának tekinti szolgáltatásainak értő közvetítését, s maga is részt vesz – könyvtárosaival együtt – a helyi közéletben, amelyhez megfelelő szellemi, szakmai és működési erőforrásokra van szükség.
7. szekció: orvosi könyvtárak – ma
Az esélyegyenlőséghez az orvos-egészségügyi szakirodalmi információ ellátásban és szolgáltatásban – működési minimumfeltételek, és orvos-egészségügyi könyvtári stratégia szükséges!
8. szekció: A könyvtár mint médiaszereplő
Mutassuk meg értékeinket!
A határontúli könyvtárak, könyvtárosok kérése
A határokon túli magyar könyvtárosok kérik, hogy az MKE vonja be őket a vándorgyűlések tartalmi előkészítésébe, kérjen előadókat a különböző szekciók témakörében!

 

A fenti bemutató letölthető PowerPoint (.ppt) formátumban is. PowerPoint-tal nem rendelkező látogatóinknak érdemes letölteniük az ingyenes nézegető programot könyvtárunk szerveréről, vagy a Microsoft-tól.