Gelsei Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
Közművelődési és iskolai könyvtár

Gelse, Kossuth u. 88.
Telefon: 06/93/560-010

e-mail: gelinfo@axelero.hu

Könyvtáros: Jakabfiné Bársony Judit

Nyitva tartás: hétfőn, kedden 13-16 óráig, szerdán és pénteken 13-19 óráig, csütörtökön 9-12 és 13-16 óráig

Beiratkozási díj (egy naptári évre): felnőtteknek 250 Ft, diákoknak 100 Ft. GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküliek, sorkatonák, nyugdíjasok számára nincs.

Kölcsönzés: könyvtárunkban a kölcsönzés díjtalan.
A kölcsönözhető dokumentumok száma 6 db, a kölcsönzési idő 4 hét. Folyóiratokat (jelenleg 20 féle jár) is kölcsönzünk legfeljebb l hétre. Kézikönyvet csak hétvégére, videokazettát és CD lemezt csak pedagógusuknak kölcsönzünk.

Üdvözöljük könyvtárunkban!

Jakabfiné Bársony Judit vagyok. 2003 márciusa óta dolgozom a gelsei könyvtárban. Nyitvatartási időnket úgy alakítottuk ki, hogy az iskolásoknak tanítási idő alatt is elérhetők legyünk (könyvtári órák, vetélkedők stb.), ugyanakkor a felnőtt olvasók se maradjanak el. Mivel a könyvtár két délelőtt nem fogad olvasókat, a könyvtári foglalkozásokat ebben az időszakban a kölcsönzés zavarása nélkül tudjuk lebonyolítani. Az alsó tagozatos diákok rendszeres könyvtárhasználati foglalkozáson vesznek részt. A két „szabad” délelőtt módot ad arra is, hogy kapcsolatot tartsunk a városi könyvtárral, illetve a városban beszerezzük a hiányzókönyveket, folyóiratokat.

Egy kis könyvtártörténet és a jelen

Könyvtárunk népkönyvtárként alakult. Az első ma is érvényes leltárkönyvünk 1960-tól veszi számba a könyveket. A jelenlegi épületet 1974. június 2-án vehette át a község könyvszerető lakossága, erre emlékeztet a könyvtár falán elhelyezett Petőfi-dombormű is, amely Borsos Miklós alkotása.

A könyvtárat 1990-től az önkormányzat tartja fenn. Az intézmény könyvállománya meghaladja a 13 000 kötetet közel 20 féle folyóirat jár, s 1994-től már zenei (CD-lemezek) és videós anyaggal is várja a látogatókat. A 2002-es évben átadásra került a 30.000.000 Ft-os beruházással megvalósított teljesen felújított könyvtár épület, melyben már önálló zenei részleg, videó és számítógép is várja az olvasóközönséget. Az átépítés eredményeként az intézmény alapterülete jelentősen megnőtt (eddig 144 m2 hasznos alapterülete volt). A földszinten a szabadpolcos kölcsönzési tér (140 m2), amely kiegészül a hangzó és videótárral (18 m2). Az emeleten kapott helyet a Teleház, a Térségi Információs Központ és a konferencia terem. A 2002-es esztendőben a Külügyminisztérium támogatásával EU különgyűjteménnyel bővült könyvtárunk. 4 db számítógéppel és fénymásolóval is rendelkezünk, van számítógépes (Szirén) könyvtári programunk, Internet elérhetőségünk. A könyvtár világos, levegős, kiállításra is alkalmas térrel rendelkezik. Kellemes körülmények között bonyolíthatók le a foglalkozások, még játékra is van hely, aminek főként az óvodások örülnek a mesefoglalkozások alatt. Különös gondot fordítunk az általános iskola diákjai és tanárai könyvtári igényeinek kielégítésére, mivel olvasóközönségünk háromnegyedét ők teszik ki. Az épület elhelyezkedése (az iskolával közös udvaron áll) biztosítja, hogy a gyerekek a közút érintése nélkül is megközelíthetik az intézményt. A könyvtár megépülésében és hosszú ideig működtetésében is meghatározó szerepe volt Hörcsöki Máriának. A könyvtár újjáépítésében és működtetésében fejlesztésében jelentős szerepet vállalt az elmúlt évtizedben Kovácsné Kocsi Zsuzsanna. A Könyvtárosi teendőket látott még el Kellár Márta, Ferencné Bohár Erzsébet, Kovácsné Pál Teréz , Tóth Győzőné, Bognár Csilla. Folyamatosan gyarapodó könyvállománnyal rendelkezünk. Gyűjteményünkben megtalálhatók a gelsei képviselőtestület jegyzőkönyvei 1994-től. 1996-tól folyamatosan gyűjtjük a gelsei helyismereti anyagokat. Katalógusunkat folyamatosan építettük át az érvényes bibliográfiai leírásoknak, megfelelően. Az állomány könyveit, videokazettáit, CD-lemezeit a betűrendes leíró (szerző, cím, sorozat, tárgyszó, közreműködő) és a szakkatalógus tárja fel. 2003-tól folyamatosan dolgozzuk fel a könyveket a számítógépes programmal, és jövőbeni terveink között szerepel a program új verziójának (több felhasználós) megvásárlása.

Jakabfiné Bársony Judit
Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
8774 Gelse, Kossuth u. 88.
Tel: 93/560-010