A szombat a családé, a könyvtárban is

Könyvtári szombatok: nagykar.hu/konyvtariszombatok - Iskoláknak: iskolaknak.nagykar.hu

Érdemes szombatra időzíteni a könyvtárlátogatást, mert szombatonként a könyv mellé más érdekességet is ajánlunk.

2022. október 1-jén a Kálvin téri könyvtárpalotában 9–13 óráig (a Könyvtári szombatok negyedik alkalma).

A könyvtári szombatok harmadik programjának vendégei nagy örömmel vették tudomásul az új lehetőségeket. Képes beszámolónk

Az ajánlatunk a képre kattintva olvasható.
A szombati ajánlatunk nyomtatható változata

Kóstoljon bele a Könyvtári szombatok és a frissen főzött kávé ízébe. Mindkettőt ingyenesen kínáljuk.

Olvasóink javaslatait várjuk!

Keressük azokat a könyveket, melyek a város története szempontjából fontosak és elektronikusan is  közzétehetők. Azokat a műveket, melyek ennek a két feltételnek megfelelnek, az érdeklődők elé tárjuk. Olvasóinkat és mindazokat, akik a heti hírlevelünket látják, arra kérjük, tegyenek további javaslatokat.

A válogatáshoz tartozó további könyvek, melyeket előző levelünkben mutattunk be:

A válogatáshoz tartozó további könyvek, melyeket most mutatunk be:

Nagykanizsa. Városi monográfia III. (1850-1945)

Nagykanizsa népessége, politikai élete, gazdasága, városirányítása, városgazdálkodása, településszerkezetének és városképének, az oktatásának, irodalmi életének, sajtójának, könyvkultúrájának, képzőművészetének, egyháztörténetének, egyesületeinek, sportéletének egy évszázada ismerhető meg a könyvből. Kiskanizsa, Palin és Korpavár, Miklósfa, Bagola, Sánc, Kis- és Nagyfakos, valamint Bajcsa története teszi teljessé a kötetet.

Kanizsai Enciklopédia

Nagykanizsa információs tára szócikkekben.

Néhány érdekes kanizsai téma: Ants (Hangyák) Thúry Baseball Klub, Botszentgyörgy vára, Cziglenicze-tó, Deák Ferenc emléktáblája, Dencsár-árok, Elpusztult falvak a mai Nagykanizsa területén, Fiáker, Gördövényi tó, Görögkeleti szerb templom, Jazz fesztivál, Kiskanizsa és Nagykanizsa szétválása, Kiskastély, Kossuth téri felüljáró, Lazsnaki-patak kapturája, Nagykanizsai Repülőklub, Osztrák-Magyar Kefegyári Közlöny, Pragerhof-Nagykanizsa vasútvonal, Római halomsírok (tumulusok), Ülőröplabda, Zsigárd

Nagykanizsa város országgyűlési és nemzetgyűlési képviselői

1848 óta megválasztott nagykanizsai képviselők, akikről Károlyi Attila könyve szól: Bója Gergely, Sümeghy Ferencz, Csengery Antal, Unger Alajos, Inkey László, Hertelendy Béla, Hévizy János, Zichy Aladár, Bosnyák Géza, Vizlendvay Sándor, Ujváry Géza, Kállay Tibor, Bethlen István Ilovszky János, Varga Józsefné, Tollár József, Gazsó Sándor, Újvári Sándor, Ördög Ferenc, Tarnóczky Attila, Göndör István, Zakó László, Cseresnyés Péter.

Nagykanizsa város elöljárói

Az 1868-tól Nagykanizsát vezetők életrajzait állította össze Károlyi Attila. A 2005-ben megjelent kötetben szereplők névsora: Halvax József, Belus József, Babóchay György, Vécsey Zsigmond, Sabján Gyula, Krátky István, Simonfay Lajos, Windisch Dénes, Varga József, Nagy József, Molnár Ferenc, Domokos Sándor, Paizs Ferenc, Mátai József, Nagy Lajos, Mózes Pál, Zsoldos Ferenc, Kereskai István, Suhai Sándor, Tüttő István, Litter Nándor.

A válogatáshoz tartozó további könyvek, melyeket a következő levelünkben fogunk bemutatni:

A szombat a családé, a könyvtárban is

Érdemes szombatra időzíteni a könyvtárlátogatást, mert szombatonként a könyv mellé más érdekességet is ajánlunk.

2022. szeptember 24-én a Kálvin téri könyvtárpalotában 9–13 óráig lesz a Könyvtári szombatok harmadik alkalma.

A könyvtári szombatok második programjának vendégei nagy örömmel vették tudomásul az új lehetőségeket. Képes beszámolónk

2022. szeptember 24-i ajánlatunk a képre kattintva olvasható.

Az ajánlat nyomtatható változata

Kóstoljon bele a Könyvtári szombatok és a frissen főzött kávé ízébe. Mindkettőt ingyenesen kínáljuk.

Olvasóink javaslatait várjuk!

Keressük azokat a könyveket, melyek a város története szempontjából fontosak és elektronikusan is  közzétehetők. Azokat a művek, melyek ennek a két feltételnek megfelelnek, az érdeklődők elé tárjuk. Olvasóinkat és mindazokat, akik a heti hírlevelünket látják, arra kérjük, tegyenek további javaslatokat.

Horváth Gyula: Kanizsa város története s annak jelen viszonyai (1861)

Nagykanizsa első történeti összefoglalója 1861-től. A kötet érdekes fejezete a „város mezőgazdasági-, iparüzleti-, kereskedelmi statistikája” című rész, amiben alapvető és sokrétű ismeretek találhatók a városról, a tájról, az éghajlatról, a termőföld nagyságáról, a népesség összetételéről, öltözködési szokásairól, egyéb, a korabeli világra jellemző jelenségekről, például az évente született szerelemgyermekek pontos számáról. A kanizsaiak beszédmódját szöveges példákkal illusztrálja. Az iparosok közül többeket bemutat.

Barbarits Lajos: Nagykanizsa

Nagykanizsa története a nagy világválság kezdetéig

Nagyobb lélegzetű, máig egyedülálló, a város életének széles területeit bemutató és történetének teljes időszakát megörökítő összefoglaló mű 1929-ből. Az egyes fejezeteket a város akkori jeles alakjai, egyes szakterületek művelői írták. A szerzők még használhatták a később jobbára megsemmisült városi irattári anyagokat. A 19. század második felének és a 20. század első negyedének pótolhatatlan, főként személyi adattárát adja a teljesség igényével készült kötet.

Nagykanizsa. Városi monográfia I. (A kezdetektől 1690-ig)

Az 1994-ben megjelent 464 oldalas munka a város történetének eddigi legnagyobb összefoglalójának első kötete. A természeti viszonyokat, a növény- és állatvilágot bemutató résszel kezdődik. A történeti fejezetekben az időszámításunk előtti évezredektől a korai középkoron át a város török alóli felszabadulásáig, 1690-ig tárgyalja a város történetét. Minden kanizsai elektronikus könyvespolcán ott a helye.

Nagykanizsa. Városi monográfia II. (1690-1849)

Az 2006-os 681 oldalas munka Kanizsa önkormányzatának működését, történeti helyrajzát, mezőgazdaságát, kereskedelmét, demográfiai változásait, kézművességének, egyházainak, művelődésnek, iskoláinak történetét ismerteti. Városunk 1848-49-e külön fejezet. Palin és Korpavár, Miklósfa, Bagola, Sánc és Fakos, valamint Bajcsa története teszi teljessé a kötetet.

A válogatáshoz tartozó további könyvek, melyeket a következő két levelünkben fogunk bemutatni:

– Nagykanizsa. Városi monográfia III. (1850-1945)

– Kanizsai Enciklopédia

– Nagykanizsa város országgyűlési és nemzetgyűlési képviselői

– Nagykanizsa város elöljárói

– Cser József: Nagykanizsa a szabadságharc alatt

– Kocsis Katalin: Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye

– Nagykanizsa 1956

– Gyarmati Olga – Klaszán Sándor: Nagykanizsa mentéstörténete 1690-2012

– Kaposi Zoltán: Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai 1743–1848

Halis Podcast – Könyvtárak az esélyegyenlőségért

Elindult a Halis Podcast legújabb évada, melyben az esélyegyenlőségről és a fogyatékossággal élők könyvtárhasználati szokásairól beszélgettünk. Vendégünk volt Köveskáliné Kucsebár Helén, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Fenyő Otthonának esetfelelőse és Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa és Vidéke Egyesület elnöke, a városi könyvtár igazgatóhelyettese.

Legújabb podcastunk már elérhető YouTube-on, illetve a nagykar.hu-n, innen letöltve akkor is hallgathatja, ha nincs internet-elérése.

A szombat a családé, a könyvtárban is

2022. szeptember 17-én a Kálvin téri könyvtárpalotában 9–13 óráig (a Könyvtári szombatok második alkalma).

A könyvtári szombatok első programjának vendégei nagy örömmel vették tudomásul az új lehetőségeket. Szívesen hallgattak mesét, ismerkedtek internetes szolgáltatásainkkal, hallgatták az interaktív történelmi órát és gólyalábaztak velünk. Képes beszámolónk

Érdemes szombatra időzíteni a könyvtárlátogatást, mert szombatonként a könyv mellé más érdekességet is ajánlunk.

Az ajánlatunk a képre kattintva olvasható.

A szombati ajánlatunk nyomtatható változata

Kóstoljon bele a Könyvtári szombatok és a frissen főzött kávé ízébe. Mindkettőt ingyenesen kínáljuk.

A Zalai Hírlap kezdeményezésünket összefoglalta olvasóik számára, szeretettel ajánljuk mi is.