175 éve ezekben a napokban járt Jellacic bán és serege Kanizsán

1848. szeptember 16-án, 17-én és 18-án, amikor a városban tanyázott és átvonult a Jellacic bán vezette horvát-szlavón katonaság, élelmiszert követelt a várostól. A város a követelés teljesítése érdekében Gelentsér György mészárosmestertől 491 mázsa 19 font húst (15 818 forint 55 krajcár értékben) vásárolt nyugták fejében. (A mészáros még 1849 májusában sem látott ebből egy krajcárt sem).

Nagykanizsa, városi monográfia 2. kötet 227. oldal